Telefon...67 Powiązanie-usunięcie powiązania telefonu...67 Podłączenie-odłączenie telefonu...69 Zarządzanie książką telefoniczną (telefonu)...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Telefon...67 Powiązanie-usunięcie powiązania telefonu...67 Podłączenie-odłączenie telefonu...69 Zarządzanie książką telefoniczną (telefonu)..."

Transkrypt

1 Spis treści Zalecenia dotyczące użytkowania....3 Skrócona instrukcja obsługi systemu...4 Informacje ogólne...22 Opis ogólny Opis przycisków sterujących Włączanie-Wyłączanie...31 Głośność...31 Zasady użytkowania...33 Radio - CD...35 Słuchanie radia...35 Słuchanie płyty CD...38 Ustawienia audio Nawigacja...42 System nawigacji-odbiór GPS...42 Korzystanie-Ustawienie parametrów CD mapa...43 Czytanie mapy...44 Wprowadzanie miejsca przeznaczenia Naprowadzanie Ustawienia mapy Ustawienia mapy - symbole kartograficzne Info Trafic TMC...58 Zarządzanie notesem adresowym...62 Zarządzanie historią miejsc przeznaczenia...63 Ustawienia nawigacji

2 2 Telefon Powiązanie-usunięcie powiązania telefonu...67 Podłączenie-odłączenie telefonu...69 Zarządzanie książką telefoniczną (telefonu) Zarządzanie książką telefoniczną (samochodu) Nawiązywanie i odbieranie połączenia...73 W trakcie prowadzenia rozmowy...76 Ustawienia telefonu System rozpoznawania głosu...78 Obsługa za pomocą głosu (zależnie od wyposażenia) Ustawienia systemu...80 Nieprawidłowości w działaniu...81 Indeks alfabetyczny....84

3 ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA Należy koniecznie przestrzegać poniższych zaleceń w trakcie korzystania z systemu ze względów bezpieczeństwa lub ze względu na możliwość powstania szkód materialnych. Należy koniecznie przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju, w którym przebywa użytkownik. Zalecenia dotyczące obsługi systemu Ustawić przyciski sterujące (w przednim panelu lub przy kierownicy) i zapoznać się z informacjami wyświetlanymi na ekranie, gdy pozwalają na to warunki jazdy. Ustawić umiarkowany poziom głośności, nie zagłuszający odgłosów z otoczenia. Zalecenia dotyczące nawigacji Korzystanie z systemu nawigacji nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności i konieczności zachowania ostrożności podczas prowadzenia pojazdu. W zależności od strefy geograficznej, na CD mapa może brakować najnowszych informacji dotyczących trasy. Należy zachować czujność. W każdym przypadku, kodeks drogowy i drogowe znaki sygnalizacyjne są zawsze nadrzędne wobec wskazówek podawanych przez system nawigacji. Zalecenia w celu uniknięcia szkód materialnych Nie wolno demontować ani modyfikować systemu audio, ponieważ może to doprowadzić do powstania szkód materialnych i oparzeń. W przypadku usterki i konieczności wykonania demontażu, należy zwrócić się do autoryzowanego przedstawiciela producenta. Nie wprowadzać do czytnika żadnych przedmiotów ani też uszkodzonych lub zanieczyszczonych płyt CD. Używać wyłącznie płyt CD o okrągłym kształcie i średnicy 12 cm. Zalecenia dotyczące telefonu Niektóre przepisy określają korzystanie z telefonów w samochodzie. Jednak nie zezwalają na obsługę systemu telefonii typu wolne ręce w każdej sytuacji: kierowca musi mieć zawsze kontrolę nad pojazdem; Prowadzenie rozmów w trakcie jazdy jest czynnikiem rozpraszającym i znacznie zwiększającym możliwość spowodowania wypadku, bez względu na czynność wykonywaną za pomocą systemu (oznaczanie liczbami, komunikacja, wyszukiwanie pozycji w książce telefonicznej ). Opis modeli przedstawionych w niniejszej instrukcji został przygotowany na podstawie parametrów znanych w momencie redagowania tego dokumentu. W instrukcji są omówione wszystkie funkcje dostępne w opisanych modelach. Ich występowanie zależy od modelu urządzenia, wybranych opcji i kraju sprzedaży. W dokumencie tym mogą być również przedstawione funkcje, które zostaną wprowadzone w ciągu roku. 3

4 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU OPIS PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH: Panel przedni OBRÓT: >Zwiększenie lub zmniejszenie poziomu głośności WŁĄCZANIE- WYŁĄCZANIE systemu (poprzez wciśnięcie) REPEAT: >Ponowne odsłuchanie ostatniej wskazówki (naprowadzanie-system rozpoznawania głosu) MUTE (długie wciśnięcie): >Przerwanie emisji ostatniej wskazówki >Wyłączanie funkcji naprowadzania głosowego NAV: Dostęp do funkcji systemu nawigacji >Notes adresowy >Wprowadzanie adresu >Wyszukiwanie szczególnego miejsca przeznaczenia >Zarządzanie etapami >Info Trafic PRZYCISKI WYBORU W INTERFEJSIE Obrót: >Przemieszczanie się w linii pionowej po wyświetlaczach >Zmiana skali mapy Krótkie wciśnięcie: >Potwierdzenie czynności >Wyświetlanie menu mapy Strza łki : >Przemieszczanie się w linii poziomej po wyświetlaczach TEL: Dostęp do funkcji telefonu >Trwające połączenie >Książka telefoniczna i historia połączeń >Wprowadzenie numerów >Poczta głosowa EJECT: >Wysunięcie płyty CD AUDIO SOURCE: > 1. naciśnięcie: wyświetlanie włączonego źródła > Kolejne naciśnięcia: zmiana źródła MAP: >Wyświetlanie mapy >Wybór typu ekranu do naprowadzania DARK (długie wciśnięcie): >Włączanie ekranu w trybie czuwania SET w celu uzyskania dostępu doustawień: >Nawigacji >Telefonu >Systemu audio >Systemu (długie wciśnięcie): >wyświetlanie informacji tekstowych (CD, CD MP3, Radio) Od1do3: >Zapamiętywanie-wywoływanie zapisanych stacji radiowych PRZEWIJANIE DO PRZODU ( ) (wciśnięcie i przytrzymanie): >Szybkie przewijanie do przodu ścieżki muzycznej na CD PRZEWIJANIE DO TYŁU ( ) (wciśnięcie i przytrzymanie): >Szybkie przewijanie do tyłu ścieżki muzycznej na CD BACK: >Powrót do poprzedniego wyświetlania >Usuwanie ostatnio wprowadzonej pozycji Od4do6: >Zapamiętywanie-wywoływanie zapisanych stacji radiowych 4

5 OPIS PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH: Panel przedni EJECT: >Wysunięcie płyty CD AUDIO SOURCE: > 1. naciśnięcie: wyświetlanie włączonego źródła > Kolejne naciśnięcia: zmiana źródła SET w celu uzyskania dostępu do ustawień: >Nawigacji >Telefonu >Systemu audio >Systemu (długie wciśnięcie): >wyświetlanie informacji tekstowych (CD, CD MP3, Radio) PRZYCISKI WYBORU W INTERFEJSIE: Obrót: >Przemieszczanie się w linii pionowej po wyświetlaczach >Zmiana skali mapy Krótkie wciśnięcie: >Potwierdzenie czynności >Wyświetlanie menu mapy Strzałki ( ) : >Przemieszczanie się w linii poziomej po wyświetlaczach NAV: Dostęp do funkcji systemu nawigacji >Notes adresowy >Wprowadzanie adresu >Wyszukiwanie szczególnego miejsca przeznaczenia >Zarządzanie etapami >Info Trafic REPEAT: >Powtórne odsłuchiwanie ostatniej wskazówki (naprowadzanie -system rozpoznawania głosu) MUTE (długie wciśnięcie): >Przerwanie emisji ostatniej wskazówki >Wyłączenie funkcji naprowadzania głosowego MAP: >Wyświetlanie mapy >Wybór typu ekranu do naprowadzania DARK (długie wciśnięcie): >Włączanie ekranu w trybie czuwania OBRÓT: >Zwiększenie lub zmniejszenie poziomu głośności WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE systemu (poprzez wciśnięcie) TEL: Dostęp do funkcji telefonu >Trwające połączenie >Książka telefoniczna i historia połączeń >Wprowadzenie numerów >Poczta głosowa Od1do3: >Zapamiętywanie-przywracanie zapisanych stacji radiowych PRZEWIJANIE DO PRZODU ( ) (wciśnięcie i przytrzymanie): >Szybkie przewijanie do przodu ścieżki muzycznej na CD PRZEWIJANIE DO TYŁU ( ) (wciśnięcie i przytrzymanie): >Szybkie przewijanie do tyłu ścieżki muzycznej na CD BACK: >Powrót do poprzedniego wyświetlania >Usuwanie ostatnio wprowadzonej pozycji Od4do6: >Zapamiętywanie-przywracanie zapisanych stacji radiowych 5

6 OPIS PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH: Przyciski sterujące pod kierownicą AUDIO SOURCE: Wybór źródła audio (radio, CD, Aux.) TEL-NAV: Dostęp do listy: numerów i adresów : >Zwiększanie poziomu głośności w trakcie słuchania źródła : >Odbieranieodrzucanie połączenia (krótkie wciśnięcie) >Odrzucenie połączenia (długie wciśnięcie) : >Przemieszczanie się w linii poziomej po wyświetlaczach >Zmiana trybu wyboru źródła audio (pasmo, częstotliwość, lista, ustawienia wstępne) : >Wyłączanieponowne włączanie dźwięku : >Włączanie-wyłączanie system rozpoznawania głosu (opcja) : >Zmniejszanie poziomu głośności w trakcie słuchania źródła Obrót pokrętłem: >Przemieszczanie się w linii pionowej po wyświetlaczach Wciśnięcie pokrętła: >Potwierdzenie czynności WIDOK Z PRZODU WIDOK Z TYŁU 6

7 OPIS PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH: Przyciski sterujące pod kierownicą : >Zwiększanie poziomu głośności w trakcie słuchania źródła Obrót pokrętłem: >Przemieszczanie się w linii pionowej po wyświetlaczach Wciśnięcie pokrętła do siebie: >Zatwierdzanie czynności >Zmiana trybu wyboru źródła audio (pasmo, częstotliwość, lista, ustawienia wstępne) SOURCE AUDIO: Wybór źródła audio (radio, CD, Aux.) : >Odbieranieodrzucanie połączenia > Dostęp do listy numerów : >Zwiększanie poziomu głośności w trakcie słuchania źródła : >Odbieranieodrzucanie połączenia (krótkie wciśnięcie) > Odrzucanie połączenia (długie wciśnięcie) : >Wyłączanie-ponowne włączanie dźwięku SOURCE AUDIO: Wybór źródła audio (radio, CD, Aux.) : >Zmniejszanie poziomu głośności w trakcie słuchania źródła : >Włączanie-wyłączanie systemu rozpoznawania głosu (opcja) : >Dostęp do list: Numerów Obrót pokrętłem: >Przemieszczanie się w linii pionowej po wyświetlaczach MODE/OK: >Potwierdzenie czynności >Zmiana trybu wyboru źródła audio (pasmo, częstotliwość, lista, ustawienia wstępne) : >Zmniejszanie poziomu głośności w trakcie słuchania źródła 7

8 ZASADY UŻYTKOWANIA Panel przedni Przemieszczanie się w linii pionowej: obrócić przycisk. Wybór litery lub cyfry: obrócić przycisk, aby wybrać znak i nacisnąć w celu zatwierdzenia wyboru. Przemieszczanie się w linii poziomej w lewo: nacisnąć na lewy przycisk. Powrót: nacisnąć na Back. Przemieszczanie się w linii poziomej w prawo: nacisnąć na prawy przycisk. W skróconej instrukcji obsługi systemu te 3 przyciski na panelu przednim odpowiadają 3 przyciskom z tyłu elementów sterujących multimediami pod kierownicą 8

9 ZASADY UŻYTKOWANIA Elementy sterujące multimediami pod kierownicą (widok z tyłu) Uzyskiwanie bezpośredniego dostępu do listy numerów (książka telefoniczna, historia połączeń) i adresów (notes adresowy, historia miejsc przeznaczenia, punkt usługowy w pobliżu). Przemieszczanie się w linii poziomej w lewo: nacisnąć na lewy przycisk. Przemieszczanie się w linii poziomej w prawo: nacisnąć na prawy przycisk. Przemieszczanie się w linii pionowej: obrócić pokrętło. Wybór litery lub cyfry: obrócić pokrętło, aby wybrać znak i nacisnąć w celu zatwierdzenia wyboru. 9

10 SYSTEM AUDIO: Wybór stacji radiowej Nacisnąć raz lub kilka razy, aby wybrać źródło Radio. W ten sam sposób, wybrać stację radiową z listy. Wybrać zakres częstotliwości. W ten sam sposób, wybrać zapisaną stację radiową z listy. Wybrać zakres częstotliwości. W przeciwnym wypadku, można nacisnąć w każdej chwili na jeden z przycisków klawiatury. Uwaga: obrócić pokrętło elementu sterującego pod kierownicą, aby zmienić bezpośrednio swój wybór w trakcie obsługi systemu. W ten sam sposób, wybrać częstotliwość. 10

11 SYSTEM AUDIO: Zapisywanie ulubionej stacji radiowej Nacisnąć raz lub kilka razy, aby wybrać źródło Radio. Nacisnąć i przytrzymać jeden z 6 przycisków, aby zapisać w pamięci stację radiową. Wybrać zakres częstotliwości. Wykonać tę samą czynność w przypadku innych stacji radiowych. Zaznaczyć wybrany zakres częstotliwości. Wcisnąć na krótko jeden z 6 przycisków w celu wywołania zapamiętanej stacji radiowej. Wybrać stację radiową za pomocą jednego z trybów wyszukiwania, które zostały wcześniej opisane. Uwaga: obrócić pokrętło elementu sterującego pod kierownicą, aby zmienić bezpośrednio swój wybór w trakcie obsługi systemu. 11

12 SYSTEM AUDIO: Słuchanie płyty CD-CD MP3 Sprawdzić, czy nie ma płyty CD w czytniku, następnie wprowadzić płytę CD stroną zadrukowaną do góry. Odczyt jest uruchamiany automatycznie. Wybrać ścieżkę obracając przycisk. Wybór albumu (CD MP3): Nacisnąć na jeden z przycisków, aby wybrać zakładkę Albumy. Wybór ścieżki lub albumu: Wyświetlić źródło CD na całym ekranie poprzez naciśnięcie na przycisk AUDIO Source Wybrać album obracając przycisk. Wybór ścieżki: Nacisnąć na jeden z przycisków w celu wybrania zakładki Ścieżki. Odtwarzanie przyspieszone: wcisnąć i przytrzymać przycisk 1, aby przewinąć do tyłu lub przycisk 2, aby szybko przewinąć do przodu. 12

13 NAWIGACJA: Wprowadzanie miejsca przeznaczenia Nacisnąć na przycisk NAV. Wybrać i zatwierdzić litera po literze nazwę miasta, następnie wybrać OK. Wybrać Wprowadzanie adresu i zatwierdzić. Postępować w ten sam sposób, aby dotrzeć do następnych pozycji i zatwierdzić. Wybrać pozycję Kraj (w razie potrzeby), następnie wybrać kraj z listy i zatwierdzić. Wybrać pozycję Naprowadzanie. Wybrać pozycję Miasto i zatwierdzić. Zatwierdzić, aby włączyć naprowadzanie. 13

14 NAWIGACJA: Wybór punktu usługowego w pobliżu lub szczególnego miejsca przeznaczenia Punkt usługowy w pobliżu: Nacisnąć na NAV, następnie wybrać Adresy (notes i historia). Szczególne miejsce przeznaczenia: Nacisnąć na NAV, następnie wybrać Szczególne miejsce przeznaczenia. Wybrać zakładkę Punkty usługowe w pobliżu, następnie wybrać jeden punkt z listy. W ten sam sposób, wybrać zapisaną stację radiową z listy. Wybrać z listy zaproponowanych adresów ten docelowy. W przeciwnym wypadku, można nacisnąć w każdej chwili na jeden z przycisków klawiatury. Wybrać pozycję Naprowadzanie, aby uruchomić funkcję naprowadzania. 14

15 NAWIGACJA: Zapisywanie miejsca przeznaczenia w notesie adresowym Nacisnąć na przycisk NAV. Wybrać, w razie potrzeby, kraj z listy i zatwierdzić. Wybrać pozycję Zarządzanie adresami i zatwierdzić. Wpisać pole Miasto litera po literze lub wybrać miasto z listy i zatwierdzić. Wybrać Notes adresowy, następnie Tworzenie nowej pozycji i zatwierdzić. Postępować w ten sam sposób, aby dotrzeć do następnych pozycji. Wybrać Nowy adres i zatwierdzić. Wybrać pozycję Zatwierdź, następnie zapisać adres w notesie adresowym. 15

16 NAWIGACJA: Informacje dotyczące trasy NAWIGACJA: Ustawienia mapy Nacisnąć na przycisk NAV i wybrać Informacje. Wyświetlić menu mapy poprzez naciśnięcie na przycisk. Obrócić środkowy przycisk, aby wybrać jeden z symboli. Wybrać Info trafic (TMC), następnie Informacje dotyczące trasy i zatwierdzić. Obrócić przycisk, aby wybrać jasność i kolor mapy. Nacisnąć na przycisk, aby zmienić ukierunkowanie mapy z Północ na ukierunkowanie Samochód. Wybrać jedno zdarzenie Info trafic przedstawione za pomocą strzałek na ekranie, następnie zaznaczyć OK, aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia. Wybrać jedno zdarzenie z listy. Nacisnąć na przycisk, aby zapisać położenie pojazdu w notesie adresowym. Wybrać strzałki do przemieszczania się i przytrzymać je wciśnięte, aby poruszać się w kierunku wybranym przez strzałkę. Zatwierdzić, aby wyświetlić szczegółowy opis. Zaznaczyć główne kryterium i ewentualne kryteria podrzędne naprowadzania, które posłużą do obliczania trasy. 16

17 TELEFON: Powiązanie telefonu Nacisnąć na przycisk telefonu SET i wybrać pozycję Telefon. Uruchomić połączenie Bluetooth telefonu. Wybrać i zatwierdzić za pomocą telefonu Połączenie, następnie Połączenie bluetooth. Włączyć wyszukiwanie obecnego sprzętu Bluetooth za pomocą telefonu. Wybrać Zarządzanie listą telefonów Wybrać MY CAR za pomocą telefonu. Wybrać miejsce (Puste), i zatwierdzić. Wprowadzić do telefonu wyświetlone na ekranie cyfry i zatwierdzić. 17

18 TELEFON: Zapisywanie numeru w książce telefonicznej Nacisnąć na Tel, następnie wybrać: Zarządzanie książką telefoniczną. Książka telefoniczna (samochód): Wybrać Tworzenie nowej pozycji lub Import pozycji. Wybrać pozycję Lista kontaktów telefonu lub Lista kontaktów samochodu. Tworzenie pozycji: Wprowadzić numer, następnie nazwę kontaktu i zatwierdzić. Książka telefoniczna (telefon): Wybrać Ładowanie całej książki telefonicznej lub Ładowanie jednego lub kilku numerów. Wybrać pozycję Znak głosowy, wypowiedzieć znak głosowy (w zależności od wyposażenia) i zapisać. Wybrać, następnie przesłać jeden lub kilka kontaktów za pomocą telefonu przez Bluetooth. Importowanie kontaktu: wprowadzić kontakt do jednej z przyporządkowanych list. 18

19 TELEFON: Wybieranie numeru Za pomocą panelu przedniego: Nacisnąć na przycisk TEL. Za pomocą polecenia głosowego (w zależności od wyposażenia): Nacisnąć na przycisk, aby włączyć system rozpoznawania głosu. Zaznaczyć Wybieranie numeru. Wypowiedzieć Wybieranie numeru i podać, po sygnale dźwiękowym, po kolei cyfry numeru. Wybrać numer, cyfra po cyfrze, danego kontaktu. Wypowiedzieć Połącz, aby połączyć się z numerem. Wybrać Połącz, aby nawiązać połączenie. W każdej chwili można powiedzieć Pomoc, aby uzyskać polecenia systemu rozpoznawania głosu. 19

20 TELEFON: Połączenie z numerem za pomocą książek telefonicznych lub historii połączeń Za pomocą panelu przedniego: Nacisnąć na TEL, aby uzyskać dostęp do listy numerów. Za pomocą polecenia głosowego (w zależności od wyposażenia): Nacisnąć na przycisk, aby włączyć system rozpoznawania głosu. Wybrać Numery (książki tel. i historia połącz.). Wypowiedzieć lista kontaktów samochodu, lista kontaktów telefonu, połączenia wychodzące, połączenia odebrane lub połączenia nieodebrane. Wybrać jedną z 5 list za pomocą zakładek. Wyświetlić kontakty za pomocą polecenia następna strona lub poprzednia strona. Wybrać dany kontakt, aby połączyć się z nim. Podać cyfrę przypisaną do danego kontaktu, aby nawiązać połączenie. 20

21 TELEFON: Zarządzanie połączeniami Automatyczne przełączanie do trybu oczekiwania: podczas połączenia przychodzącego, komunikat powiadamia rozmówcę o tym, że użytkownik prowadzi samochód. Ręczne przełączanie do trybu oczekiwania: Wybrać pozycję Przełączanie do trybu oczekiwania Wznawianie połączenia: wybrać pozycję Odbierz. Odbieranie połączenia: wybrać pozycję Zatwierdź. Odrzucanie połączenia: wybrać pozycję Odrzuć. Odrzucanie połączenia: wybrać pozycję Odrzuć. Przełączanie połączenia na telefon: Wybrać pozycję Słuchawka. Wywoływanie menu zarządzania połączeniami: nacisnąć na TEL lub obrócić pokrętło. 21

22 OPIS OGÓLNY Wprowadzenie System multimedialny zapewnia następujące funkcje: pomoc w nawigacji; radioodtwarzacz RDS; odtwarzacz CD/CD MP3; telefoniczny zestaw głośnomówiący Bluetooth. Funkcja Nawigacji System nawigacji automatycznie określa położenie geograficzne pojazdu poprzez odbiór sygnałów GPS. Następnie proponuje trasę aż do wybranego miejsca przeznaczenia na podstawie: mapy drogowej (na płycie CD mapa lub w pamięci systemu nawigacyjnego); informacji serwisu TMC Info Trafic (zależnie od kraju). Na koniec, wskazuje krok po kroku drogę, którą należy jechać, na ekranie wyświetlacza oraz za pomocą komunikatów słownych. Funkcje radioodtwarzacza i CD Radioodtwarzacz umożliwia słuchanie stacji radiowych, odtwarzanie CD/CD MP3 oraz korzystanie z dodatkowego źródła dźwięku (zależnie od wyposażenia). Stacje radiowe są przypisane do zakresów fal: FM (modulacja częstotliwości), LW (fale długie) i MW (fale średnie). System RDS umożliwia wyświetlanie nazw niektórych stacji i automatyczne odsłuchiwanie informacji nadawanych przez stacje radiowe FM: informacji dotyczących ogólnej sytuacji na drogach; serwisów informacyjnych; komunikatów alarmowych W niektórych samochodach system może sterować 6-płytową zmieniarką CD. 22

23 OPIS OGÓLNY (ciąg dalszy) Funkcja telefonicznego zestawu głośnomówiącego Telefoniczny zestaw głośnomówiący Bluetooth pozwala uniknąć konieczności ręcznej obsługi telefonu zapewniając dostęp do następujących funkcji: Powiązanie z pojazdem aż do 5 telefonów; nawiązanie-odbiór-zawieszenie połączenia; przeniesienie listy kontaktów z książki telefonicznej aparatu oraz karty SIM (zależnie od modelu telefonu); sprawdzanie historii połączeń przechodzących przez system; edycja danych książki telefonicznej pojazdu; połączenie z pocztą głosową; połączenie ze służbami ratunkowymi. Telefoniczny zestaw głośnomówiący ma za zadanie ułatwiać komunikację poprzez ograniczenie czynników ryzyka, jednak nie eliminuje go całkowicie. Należy koniecznie przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju, w którym przebywa użytkownik. Kompatybilność telefonów Niektóre telefony nie są kompatybilne z zestawem głośnomówiącym nie pozwalając korzystać ze wszystkich oferowanych funkcji lub nie zapewniają optymalnej jakości akustycznej. W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących listy kompatybilnych aparatów telefonicznych, prosimy zwrócić się do przedstawiciela producenta lub wejść na stronę internetową producenta, jeśli ją posiada. Obsługa za pomocą głosu (zależnie od wersji samochodu) Pozwala ona obsługiwać za pomocą głosu niektóre funkcje zestawu głośnomówiącego Bluetooth : nawiązanie połączenia z numerem znajdującym się na jednej z list kontaktów lub w historii połączeń; wybieranie numeru; połączenie z pocztą głosową; nagranie znaku głosowego podczas tworzenia wpisu do Listy kontaktów pojazdu. Wyświetlacze Ekran z mapą Element w ramce na górze po lewej stronie (A) wskazuje następne skrzyżowanie, gdy trwa naprowadzanie. Strefa środkowa (B) przedstawia mapę lub jedną z następujących informacji odnoszących się do niej w danej chwili: informacje audio; informacje związane z obsługą połączenia telefonicznego; informacje na temat objazdu. 23

24 OPIS OGÓLNY (ciąg dalszy) Pasek z prawej strony (C) pokazuje w trakcie naprowadzania informacje o trasie, skalę i położenie mapy, a także poziom odbioru telefonu (jeśli telefon jest podłączony). Pasek na dole (D) wskazuje godzinę, temperaturę oraz informacje odnoszące się do systemu audio (radioodtwarzacz, CD, itp.). Ekran menu Strefa środkowa (B) jest przeznaczona do wyświetlania pozycji menu (nawigacja, audio, telefon lub system) albo też jednej z następujących informacji odnoszących się do nich w danej chwili: informacje audio; informacje związane z obsługą połączenia telefonicznego; informacje na temat objazdu. Pasek na dole (D) wskazuje godzinę, temperaturę oraz informacje odnoszące się do systemu audio (radioodtwarzacz, CD, itp.). 24

25 OPIS PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH (ciąg dalszy) 25

26 OPIS PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH (ciąg dalszy) 1 Funkcja NAWIGACJA Funkcja AUDIO Krótkie naciśnięcie: Włączanie-Wyłączanie. Obrót: Regulacja głośności włączonych źródeł dźwięku. Funkcja ZESTAW TELEFONICZNY Dostęp do funkcji nawigacji. Krótkie naciśnięcie: Wyświetlanie menu mapy (jeśli mapa jest wyświetlona). Obrót: Zmiana skali mapy (jeśli mapa jest wyświetlona). Przesuwanie się w linii poziomej po ekranie Krótkie naciśnięcie: Potwierdzenie czynności. Obrót: Przesuwanie się w linii pionowej po ekranie. 1. naciśnięcie: dostęp do funkcji audio (zmiana częstotliwości, ścieżki lub albumu). Kolejne naciśnięcia: wybór źródła audio (radioodtwarzacz, CD, zmieniarka płyt kompaktowych, Aux.). Dostęp do menu zestawu telefonicznego. Dostęp do funkcji obsługi trwającego połączenia. 7 8 Wysunięcie płyty CD Dostęp do menu ustawień Długie naciśnięcie: Wyświetlenie informacji tekstowych (CD, CD MP3, radioodtwarzacz). 26

27 OPIS PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH (ciąg dalszy) 27

28 OPIS PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH (ciąg dalszy) Funkcja NAWIGACJA Funkcja AUDIO Funkcja ZESTAW TELEFONICZNY 9 10 Zapisanie w pamięci-wywołanie stacji radiowych (przyciski 1 do 6). Naciśnięcie z przytrzymaniem: Szybkie przesuwanie do przodu-do tyłu na ścieżce CD/CD MP3 (przyciski 1 i 2). Powrót do poprzednich wyświetlanych informacji (z zapisaniem w pamięci ustawień). Usunięcie ostatniej wprowadzonej wartości Krótkie naciśnięcie: Powtarzanie-przerywanie komunikatów systemu nawigacji. Krótkie naciśnięcie: Wyświetlenie mapy. Wybór typu ekranu nawigacji. Długie naciśnięcie: Ustawienie ekranu w trybie czuwania. Długie naciśnięcie: Wyłączenie naprowadzania głosowego. Powtórzenie-przerwanie ostatniego komunikatu systemu rozpoznawania mowy. 28

29 OPIS PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH (ciąg dalszy) 29

30 OPIS PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH (ciąg dalszy) , Funkcja NAWIGACJA Funkcja AUDIO Funkcja ZESTAW TELEFONICZNY Wybrać źródło audio (Radioodtwarzacz, CD, zmieniarka płyt kompaktowych, Aux.) Zwiększanie głośności włączonego źródła dźwięku (przez wciśnięcie do siebie) Wyłączenie-ponowne włączenie dźwięku Krótkie naciśnięcie: Odebranie-odrzucenie połączenia Długie naciśnięcie: Odrzucenie połączenia przychodzącego Zmniejszanie głośności włączonego źródła dźwięku (przez wciśnięcie do siebie) Powrót do poprzednich wyświetlanych informacji (z zapisaniem w pamięci ustawień). Potwierdzenie czynności Zmiana trybu wyboru audio (pasmo, częstotliwość, lista, ustawienia wstępne) Przesuwanie się w linii pionowej po ekranie (obrót) Potwierdzenie czynności (przez wciśnięcie do siebie) Przesuwanie się w linii poziomej po ekranie Zmiana trybu wyboru audio (pasmo, częstotliwość, lista, ustawienia wstępne) Dostęp do spisów numerów Włączenie-wyłączenie systemu rozpoznawania głosu (opcjonalnie) (przez wciśnięcie do siebie) 24 Dostęp do spisów adresowych Dostęp do spisów numerów 30

31 WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE Włączanie i wyłączanie Po wyłączeniu zapłonu, włączyć system multimedialny przez naciśnięcie na 1. Po włączeniu zapłonu, system ustawia się automatycznie w takim samym stanie jak przy ostatnim wyłączeniu zapłonu. System zostaje wyłączony po dłuższym naciśnięciu na 1 lub automatycznie w chwili wyłączenia zapłonu. Po wyłączeniu zapłonu, system multimedialny wyłącza się w ciągu kilku minut. Sposób jego ponownego włączenia jest opisany w paragrafie Stacyjka rozdziału 2 instrukcji obsługi pojazdu. Stan czuwania ekranu Nacisnąć dłużej na 12 w celu ustawienia ekranu wizualizacji w trybie czuwania. W trybie czuwania ekranu, system nadal działa. Trwa słuchanie radia lub płyty CD. System nawigacji i telefoniczny zestaw głośnomówiący pozostają aktywne.. Aby przerwać tryb czuwania, nacisnąć na 12. Głośność W chwili wyłączenia systemu, odpowiednie poziomy głośności dźwięku ze źródeł radioodtwarzacza/cd oraz komunikatów zostają zapisane w pamięci. Uwaga: każdy poziom głośności wyższy niż 15 zostanie zmieniony na tę wartość przy ponownym uruchomieniu systemu. 31

32 GŁOŚNOŚĆ Regulacja poziomów głośności Dźwięk z włączonego źródła (radioodtwarzacz/cd) zostaje automatycznie przerwany w chwili odbioru komunikatu (i TRAFFIC, i NEWS systemu rozpoznawania głosu lub komunikatu alarmowego). Należy ustawić głośność przy słuchaniu dźwięku z różnych źródeł oraz komunikatów: obracając pokrętło 1; naciskając na przycisk 15 lub 16. Można również określić domyślnie poziom głośności dla: komunikatów systemu rozpoznawania głosu; dzwonków i połączeń telefonicznych; komunikatów naprowadzania głosowego Zapoznać się z paragrafem Regulacja głośności dzwonków i połączeń rozdziału Ustawienia telefonu. Regulacja automatyczna Kiedy ta funkcja jest włączona, poziom głośności systemu audio zmienia się zależnie od prędkości samochodu. W celu ustawienia tej funkcji, zapoznać się z paragrafem Dostosowanie głośności do prędkości samochodu rozdziału Ustawienia audio. Pauza Wcisnąć przycisk 19 lub jednocześnie przyciski 15 i 16, aby wstrzymać na chwilę emisję dźwięku. Ta funkcja zostaje automatycznie wyłączona przez obrócenie pokrętła 1 lub naciśnięcie przycisku 6 albo w czasie nadawania informacji drogowych lub serwisów informacyjnych. Ustawić umiarkowany poziom głośności, nie zagłuszający odgłosów z otoczenia. 32

33 ZASADY UŻYTKOWANIA Poruszanie się po ekranie Przesuwać się po ekranie: obracając pokrętło 4 lub 18 w celu przemieszczenia się w linii pionowej; naciskając na przycisk 3 ( < lub >) lub23 (< lub >)wcelu przemieszczenia się w linii poziomej (ruch A). Zawsze należy potwierdzić wybór przez naciśnięcie na przycisk 4, 17 lub 20. Aby powrócić do poprzedniego ekranu, nacisnąć na

34 ZASADY UŻYTKOWANIA (ciąg dalszy) wykasować wszystkie wprowadzone dane. Zaznaczyć OK, aby zatwierdzić wprowadzenie wpisanej pozycji. Zaznaczyć Anuluj, aby przerwać wprowadzanie i powrócić do poprzedniego ekranu. Zaznaczyć Lista, aby uzyskać dostęp do listy nazw dla wybranej pozycji, w zależności od pierwszych liter, jakie zostały wpisane. Użycie zestawu przycisków alfanumerycznych W trakcie wprowadzania danych do pozycji za pomocą przycisków alfanumerycznych, należy wybierać każdą literę obracając, a następnie wciskając pokrętło 4. System zablokowuje dostęp do niektórych liter, pozostawiając jedynie litery podstawione z jednej lub więcej nazw zapisanych w pamięci. Zaznaczyć Spację w celu wprowadzenia spacji do nazwy pozycji. Zaznaczyć Korekta lub nacisnąć na przycisk 10, aby wykasować ostatni wprowadzony znak. Nacisnąć dłużej na przycisk 10, aby Uwaga: naciskać na przyciski 3 ( < lub >) w celu szybszego przechodzenia do końca wierszy zestawu przycisków alfanumerycznych. Kasowanie Korekta Przywołanie Użycie zestawu przycisków numerycznych W trakcie wpisywania pozycji za pomocą przycisków numerycznych, należy wybierać każdą cyfrę obracając, a następnie naciskając na pokrętło 4. Zaznaczyć Kasowanie, aby wykasować ostatnią cyfrę. Zaznaczyć Korekta lub nacisnąć na przycisk 10, aby wykasować ostatni wprowadzony znak. Zaznaczyć Kasowanie lub wykonać długie naciśnięcie na 10, aby wykasować wszystkie wprowadzone dane. 34

35 SŁUCHANIE RADIA Wybór źródła dźwięku Wyświetlić różne źródła dźwięku przez naciskanie kolejno na przyciski 6lub 13. Aktywne źródła dźwięku są wyświetlane w następującej kolejności: Radio (FM/LW/MW) ; CD/CD MP3 (jeśli wprowadzone); Zmieniarka płyt kompaktowych (jeśli jest dostępna); Wejście urządzeń dodatkowych (jeśli jest aktywne). Wybór zakresu fal Nacisnąć na przycisk 6, a następnie na przycisk 3 (< lub >), aby uzyskać dostęp do wyboru zakresu fal radiowych. Zapoznać się z paragrafem Poruszanie się po ekranie rozdziału Zasady użytkowania, aby przesuwać się poziomo po ekranie. Zaznaczyć strefę przewidzianą dla zakresu fal. Następnie obrócić pokrętło 4lub 18, aby wybrać żądany zakres fal: FM, LW lub MW. Wyświetli się wtedy nowo wybrane pasmo. Wybrać stację radiową Dostępne są różne tryby wyboru stacji radiowej. W celu uzyskania dostępu do poszczególnych trybów, należy wcześniej nacisnąć na przycisk 6, a następnie na przyciski 3 (< lub >) albo 23, aby wybrać żądaną strefę wyszukiwania. Wyszukiwanie automatyczne Ten tryb umożliwia odnalezienie stacji dostępnych poprzez automatyczne przeszukiwanie wybranego pasma częstotliwości. Po każdym włączeniu wyszukiwania, system zatrzymuje się na stacji radiowej, która jest słyszalna. W celu zapoczątkowania automatycznego wyszukiwania, należy wybrać strefę zawierającą częstotliwość. Następnie uruchomić wyszukiwanie obracając pokrętło 18. Wyszukiwanie ręczne Ten tryb umożliwia odnalezienie stacji dostępnych poprzez ręczne przeszukiwanie wybranego pasma częstotliwości. W celu uzyskania dostępu do określonej częstotliwości, należy wybrać strefę zawierającą częstotliwość. Następnie obrócić pokrętło 4, aby uzyskać żądaną częstotliwość. Wybór z listy Ten tryb umożliwia łatwe odnalezienie stacji radiowej, której nazwa jest nam znana, na liście alfabetycznej (wyłącznie w paśmie FM). Lista zawiera do 50 najlepiej odbieranych stacji radiowych w strefie geograficznej, w której znajduje się użytkownik. Obracać pokrętłem 4 lub 18 w celu przewijania listy stacji radiowych. Lista jest wciąż automatycznie aktualizowana przez system. Możliwe jest jednak włączenie funkcji ręcznej aktualizacji. Aby przeprowadzić ręczną aktualizację listy, należy wyświetlić menu ustawień przez naciśnięcie na przycisk 8. Zaznaczyć Audio. Wejść do menu Podstawowe opcje, a następnie Aktualizacja listy radia. Uwaga: wybór stacji radowej jest też możliwy, gdy nawigacja jest włączona, bezpośrednio z ekranu mapy (patrz oznaczenie D w paragrafie Ekran menu rozdziału Opis ogólny ). Wybór strefy wyszukiwania odbywa się przy użyciu przycisków 23 modułu sterującego pod kierownicą. 35

36 SŁUCHANIE RADIA (ciąg dalszy) Możliwe jest również naciśnięcie na przycisk 6, a następnie na przycisk 3; aż do wyświetlenia Mémo. Następnie obracać pokrętłem 4, aby wybrać stację z listy stacji zapisanych w pamięci: Uwzględnianie zmian częstotliwości odbioru stacji FM ( RDS-AF) Częstotliwość odbioru stacji radiowej FM może się zmieniać, zależnie od strefy geograficznej. Aby możliwe było słuchanie tej samej stacji radiowej podczas jazdy, należy włączyć funkcję AF-RDS, dzięki której system audio będzie automatycznie uwzględniać zmiany częstotliwości. Wybór zapamiętanej stacji (Mémo) Ten tryb umożliwia wywoływanie na żądanie stacji radiowych, które zostały wcześniej zapisane w pamięci. W celu zapisania w pamięci stacji; należy ją zaznaczyć używając jednego z wcześniej opisanych trybów, a następnie wcisnąć jeden z przycisków zestawu 9, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Sygnał ten potwierdza, że stacja została zapisana w pamięci. Możliwe jest zapisanie w pamięci do 6 stacji w każdym zakresie częstotliwości. W celu wywołania stacji, wykonać krótkie naciśnięcie na jeden z przycisków zestawu 9. Uwaga: nie wszystkie stacje radiowe zapewniają możliwość korzystania z tej funkcji. Złe warunki odbioru mogą czasami spowodować nagłe i nieprzyjemne zmiany częstotliwości. Należy wtedy wyłączyć funkcję uwzględniania zmian częstotliwości. Kiedy funkcja uwzględniania zmian częstotliwości jest aktywna, w górnej części ekranu audio wyświetla się wskaźnik RDS- AF. Należy wyświetlić menu ustawień naciskając na przycisk 8. Zaznaczyć Audio. Wejść do menu Podstawowe opcje, następnie zaznaczyć RDS-AF. Ustawienie zostaje zapisane w pamięci. 36

37 SŁUCHANIE RADIA (ciąg dalszy) Informacje drogowe (i TRAFFIC) Gdy funkcja ta jest włączona, system audio umożliwia automatyczne wyszukanie i odsłuchanie informacji drogowych w chwili ich nadania przez niektóre stacje radiowe FM. Należy wyświetlić menu ustawień naciskając na przycisk 8. Zaznaczyć Audio. Wejść do menu Podstawowe opcje, następnie zaznaczyć i Traffic. Ustawienie zostaje zapisane w pamięci. Po włączeniu funkcji, wybrać stację, która nadaje informacje, a następnie, zależnie od potrzeb, można ustawić inne źródło dźwięku. Informacje drogowe są nadawane automatycznie i w pierwszej kolejności, niezależnie od słuchanej stacji lub innego źródła dźwięku (CD, Aux, itp.). Podczas słuchania stacji radiowych w zakresie fal LW i MW nie jest zachowana funkcja automatycznego nadawania, jeśli jest włączona. W każdej chwili można przerwać nadawanie informacji drogowych: wybierając Anuluj w menu, które się wyświetla; naciskając na przycisk 13 lub 6. Serwisy informacyjne (i NEWS) Kiedy ta funkcja jest włączona, system audio umożliwia automatyczne odsłuchiwanie serwisów informacyjnych w chwili ich nadawania przez niektóre stacje radiowe FM (zależnie od kraju). Należy wyświetlić menu ustawień naciskając na przycisk 8. Zaznaczyć Audio. Wejść do menu Podstawowe opcje, następnie zaznaczyć i News. Ustawienie zostaje zapisane w pamięci. Po włączeniu funkcji, wybrać stację, która nadaje informacje, a następnie, zależnie od potrzeb, można ustawić inne źródło dźwięku. Serwisy informacyjne są nadawane automatycznie i w pierwszej kolejności, niezależnie od słuchanej stacji lub innego źródła dźwięku (CD, Aux, itp.). Podczas słuchania stacji radiowych w zakresie fal LW i MW nie jest zachowana funkcja automatycznego nadawania, jeśli jest włączona. W każdej chwili można przerwać nadawanie serwisów informacyjnych: wybierając Anuluj w menu, które się wyświetla; naciskając na przycisk 13 lub 6. Informacje tekstowe (Radio-text) Niektóre stacje radiowe FM nadają informacje tekstowe związane z programem, którego słuchamy (na przykład tytuł piosenki). W celu ich wyświetlenia, nacisnąć dłużej na przycisk 8, aż do wyświetlenia informacji nadawanych przez stację radiową. Uwaga: te informacje są dostępne jedynie na niektórych stacjach radiowych. 37

38 SŁUCHANIE CD/CD MP3 Dane techniczne odtwarzanych formatów Pliki MP3 (utwory) mogą być nagrywane w folderach (albumach), co ułatwia dostęp do różnych ścieżek na płycie CD. Maksymalna liczba poziomów podfolderów w pliku głównym wynosi 7. Prędkość transmisji danych jest zawarta między 32 kbit/s i 320 kbit/s. Odtwarzane są wyłącznie pliki z rozszerzeniem MP3, gdyż pozostałe typy plików (pliki skompresowane, pliki WMA, itp.) nie są prawidłowo odczytywane. Jeśli płyta CD zawiera pliki audio oraz MP3, to odtwarzane będą wyłącznie pliki audio. Uwaga: niektóre zabezpieczone pliki (prawa autorskie) mogą nie zostać odczytane. Uwaga: aby zapewnić lepszą czytelność nazw folderów i plików, zalecane jest używanie nazw składających się z 32 lub mniej znaków oraz unikanie znaków specjalnych, jak na przykład akcenty (które będą zastępowane gwiazdkami). Uwaga: w celu zapewnienia optymalnego odtwarzania płyt zapisanych na nośnikach CD-R i CD-RW, zaleca się: używanie nośników dobrej jakości, o pojemności mniejszej niż 80min lub 700MB (nie wolno używać płyt CD czarnych lub kolorowych, o słabszych właściwościach odbijania światła, powodujących pogorszenie jakości odtwarzania); stosowanie minimalnej dostępnej prędkości nagrywania (8x), nawet jeśli parametry płyty umożliwiają większą prędkość; korzystanie przede wszystkim z trybu nagrywania Disc At Once (1) ; unikanie zapisywania plików audio razem z plikami o formatach innych niż audio; finalizowanie płyty. Konserwacja płyt CD W celu zachowania prawidłowej jakości odtwarzania płyty CD, nie wolno jej narażać na działanie wysokiej temperatury ani światła słonecznego. 1 Tryb ten uniemożliwia nagrywanie płyt w trybie wielosesyjnym, jednak nie dotyczy to kopiowania płyt wielosesyjnych. W celu utworzenia płyty wielosesyjnej, należy użyć trybu Track At Once i zawsze pamiętać o sfinalizowaniu płyty po ostatniej sesji. Do czyszczenia płyty CD używać miękkiej szmatki i przecierać płytę od środka w kierunku obwodu zewnętrznego. Należy zapoznać się z zaleceniami producenta płyty CD dotyczącymi jej konserwacji oraz przechowywania. Uwaga: odczyt zapisu z niektórych płyt CD zarysowanych lub brudnych jest niemożliwy. Zmieniarka płyt kompaktowych (Zależnie od pojazdu) Zależnie od wersji pojazdu, system audio może być wyposażony w 6-płytową zmieniarkę CD, umieszczoną w desce rozdzielczej, w bagażniku lub pod fotelem. Zmieniarka płyt kompaktowych nie odtwarza płyt CD MP3. Wkładanie płyt CD/CD MP3 Wsunąć płytę CD/CD MP3 do szczeliny (stroną z nadrukiem do góry). Zapoznać się z rozdziałem Zalecenia dotyczące użytkowania. Jeśli w 6-płytowej zmieniarce CD (zależnie od wyposażenia) brakuje miejsca, należy wysunąć z niej jedną lub kilka płyt CD. 38

39 SŁUCHANIE CD/CD MP3 (ciąg dalszy) Wysuwanie płyty CD/CD MP3 Wysunąć płytę CD z odtwarzacza w panelu przednim naciskając na przycisk 7. Uwaga: płyta wysunięta, lecz nie wyjęta w ciągu 15 sekund; zostanie ponownie automatycznie wciągnięta do odtwarzacza CD. Wybieranie utworu Nacisnąć na przycisk 6, a następnie na przycisk 3 (< lub >), aby uzyskać dostęp do wyboru utworów. Obracać pokrętłem 4 w celu przechodzenia do poprzednich lub kolejnych ścieżek płyty CD. Wybieranie albumu Nacisnąć na przycisk 6, a następnie na przycisk 3 (< lub >), aby uzyskać dostęp do wyboru albumów. Obracać pokrętłem 4, aby wybrać album z listy. Albumy przewijają się zgodnie z układem katalogów na płycie. Odtwarzanie przyspieszone Nacisnąć dłużej na przyciski 1i 2zestawu 9 w celu szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu. Odtwarzanie rozpoczyna się ponownie po zwolnieniu przycisku. Odtwarzanie w przypadkowej kolejności (Random) Nacisnąć na 8, a następnie wybrać menu Audio. Wejść do menu Podstawowe opcje, następnie zaznaczyć-odznaczyć Odtwarzanie płyty CD w przypadkowej kolejności (Random). Uwaga: to ustawienie pozostaje aktywne po wysunięciu płyty CD; w przypadku CD MP3, funkcja ta ma zastosowanie do albumu w trakcie odtwarzania, a następnie przechodzi na kolejny album; odtwarzanie zawsze zaczyna się od ścieżki nr 1. Pauza Wcisnąć przycisk 19 lub jednocześnie przyciski 15 i 16, aby wstrzymać na chwilę emisję dźwięku. Funkcja ta zostaje automatycznie wyłączona, gdy obracane jest pokrętło 1, przy wciśnięciu przycisku 6 lub podczas nadawania informacji drogowych lub serwisów informacyjnych. Wyświetlanie informacji dotyczących ścieżki (jeśli dostępne) (CD-Text) Nacisnąć dłużej na przycisk 8, aby uzyskać dostęp do następujących informacji na temat słuchanego utworu: nazwisko artysty; nazwa albumu; nazwa utworu. 39

40 USTAWIENIA AUDIO Ustawienie dźwięku Włączenie trybu loudness Należy wyświetlić menu ustawień naciskając na przycisk 8. Zaznaczyć Audio. Wejść do menu Niskie, Wysokie, Ustawienia wstępne, następnie zaznaczyć Loudness. Ustawienie zostaje zapisane w pamięci. Charakterystyka dźwięku (zależnie od wyposażenia) Należy wyświetlić menu ustawień naciskając na przycisk 8. Zaznaczyć Audio. Wejść do menu Niskie, Wysokie, Ustawienia wstępne, następnie zaznaczyć Charakterystyka dźwięku. Obrócić i wcisnąć pokrętło 4, aby ustawić żądaną charakte-rystykę dźwięku (Pop, rock, Jazz, Classic, Voice, Neutre). Barwa dźwięku (dźwięki niskie lub wysokie) Należy wyświetlić menu ustawień naciskając na przycisk 8. Zaznaczyć Audio. Wejść do menu Niskie dźwięki, Wysokie dźwięki, Ustawienia wstępne, następnie zaznaczyć Indywidualne. Zatwierdzić naciskając na przycisk 4. Obrócić pokrętło 4, aby wejść do menu Niskie dźwięki lub do menu Wysokie dźwięki. Nacisnąć na 4, następnie ustawić barwę dźwięku obracając pokrętłem 4. Rozdział dźwięku Funkcja optymalnego rozdziału dźwięku w kabinie (zależnie od wyposażenia) Należy wyświetlić menu ustawień naciskając na przycisk 8. Zaznaczyć Audio. Wejść do menu Balance, Fader, Dźwięk przestrzenny. Obrócić pokrętło 4 w celu wybrania pozycji Cały pojazd lub Strona kierowcy w celu optymalnego rozdziału dźwięku na cały samochód lub po stronie kierowcy. Zatwierdzić naciśnięciem na przycisk 4. Słuchanie ze zmniejszoną głośnością z przodu (zależnie od wyposażenia) Należy wyświetlić menu ustawień naciskając na przycisk 8. Zaznaczyć Audio. Wejść do menu Balance, Fader, Dźwięk przestrzenny. Obrócić pokrętło 4, aby zaznaczyć pozycję Tył wyłączony. Ta regulacja jest przeznaczona dla osób, które pragną odpoczywać z tyłu pojazdu (wyłączenie dźwięku z tyłu i słuchanie radia ze zmniejszoną głośnością z przodu). Zatwierdzić naciśnięciem na przycisk 4. Rozdział dźwięku na stronę lewą lub prawą oraz na przód lub tył pojazdu Należy wyświetlić menu ustawień naciskając na przycisk 8. Zaznaczyć Audio. Wejść do menu Balance, Fader, Dźwięk przestrzenny. Obrócić pokrętło 4, aby zaznaczyć pozycję Indywidualne. Zatwierdzić naciskając na przycisk 4. Nacisnąć na 3 ( < lub > ), aby ustawić rozdział dźwięku na stronę lewą lub prawą i obrócić pokrętło 4, aby ustawić rozdział dźwięku na przód lub tył. 40

41 USTAWIENIA AUDIO (ciąg dalszy) Dostosowane głośności do prędkości samochodu Należy wyświetlić menu ustawień naciskając na przycisk 8. Zaznaczyć Audio. Wejść do menu Podstawowe opcje. Zatwierdzić, a następnie obrócić pokrętło 4, aby wybrać pozycję Głośność - prędkość. Ustawić właściwy poziom głośności w stosunku do prędkości samochodu obracając pokrętło 4. Ustawienia domyślne Należy wyświetlić menu ustawień naciskając na przycisk 8. Zaznaczyć Audio. Wejść do menu Ustawienia domyślne i zatwierdzić. 41

42 SYSTEM NAWIGACJI-ODBIÓR GPS Nawigacja satelitarna System nawigacji (nawigacja satelitarna) określa pozycję geograficzną i zapewnia naprowadzanie dzięki następującym informacjom: prędkość pojazdu i żyroskop (pomiar zakrętów); odbiornik GPS; mapa cyfrowa. Mapa cyfrowa Mapa cyfrowa zawiera mapy drogowe oraz plany miast niezbędnych dla systemu nawigacyjnego. Znajduje się ona: na płycie CD mapa, gdy płyta znajduje się w odtwarzaczu w panelem przednim; jest wgrana do pamięci systemu nawigacyjnego, gdy w odtwarzaczu w panelu przednim nie ma płyty CD mapa. W takim wypadku, możliwe jest słuchanie dowolnej płyty CD z odtwarzacza. Odbiornik i odbiór GPS Nawigacja satelitarna korzysta z satelitów GPS (Global Positionning System) rozmieszczonych na orbicie okołoziemskiej. Odbiornik GPS otrzymuje sygnały nadawane przez wielu satelitów. System nawigacji satelitarnej może w ten sposób określić położenie samochodu. Uwaga: po przemieszczeniu bez jazdy na długim dystansie (prom, kolej), system potrzebuje kilku minut na powrót do normalnego działania. 42

43 KORZYSTANIE - USTAWIENIE PARAMETRÓW CD MAPA CD mapa Płyta CD mapa zawierająca mapę Państwa kraju jest dostarczona wraz z systemem nawigacji. Zawiera ona również główne trasy drogowe pozostałych krajów Europy. Regularnie wydawane są zaktualizowane wersje CD mapy. Zalecane jest korzystanie z najnowszej edycji. Dla potrzeb bardzo dokładnego naprowadzania, należy zaopatrzyć się w specjalnie dostosowaną płytę CD mapa. Płytę CD mapa należy chronić i czyścić w taki sam sposób jak płytę CD audio. Uwaga: zalecamy zaopatrzyć się w serwisie posprzedażnym, w płyty CD z mapami krajów, przez które mają Państwo zamiar przejeżdżać. Ustawianie parametrów lub aktualizacja pamięci danych kartograficznych systemu nawigacyjnego Należy ustawić parametry pamięci systemu nawigacyjnego przy pierwszym użyciu, a podczas wymiany danych kartograficznych, przez załadowanie płyty CD mapa zawierającej dane z mapy kraju. Ustawianie parametrów początkowych trwa około 1 godzinę. Przez pierwsze 4 minuty, z włączonym zapłonem i nie zmieniając położenia kluczyka w stacyjce, nie należy wysuwać płyty CD z mapą. Możliwe jest korzystanie z wszystkich funkcji systemu z wyjątkiem nawigacji i słuchania płyty CD audio. Na górnym pasku ekranu wyświetla się procentowy wskaźnik zaawansowania procesu ładowania danych z płyty CD mapa. Aktualizacja bazy danych kartograficznych systemu nawigacji powoduje wykasowanie mapy wcześniej zapisanej w pamięci. Tryby nawigacji Za pomocą pamięci systemu nawigacyjnego Do nawigacji należy używać mapy zapisanej w pamięci systemu. Za pomocą płyty CD mapa Gdy do odtwarzacza CD zostanie włożona płyta CD z mapą kraju innego niż ten, który został zapisany w pamięci systemu, należy nacisnąć na przycisk 8, a następnie wybrać menu Nawigacja. Zaznaczyć menu Mapa i wyświetlanie, a następnie Dane kartograficzne, aby wybrać nawigację za pomocą płyty CD z mapą zamiast pamięci systemu nawigacyjnego. 43

44 CZYTANIE MAPY Strefa z niepełnymi danymi cyfrowymi Niektóre strefy geograficzne mapy mogą być nieopracowane. Samochód pojawia się w nieopracowanej cyfrowo strefie na mapie. Strzałka naprowadzająca wskazuje ogólny kierunek oraz przybliżoną odległość do wjazdu w strefę o lepiej opracowanych danych cyfrowych. Położenie samochodu Wyświetlanie mapy W celu wyświetlenia mapy, nacisnąć na przycisk 12. Legenda Środkowa strefa (A) przedstawia położenie samochodu, podświetloną trasę (B) oraz miejsce przeznaczenia lub etap podróży (C). Pasek (D) z prawej strony wskazuje skalę i położenie mapy, odległość, jaka pozostała do przejechania, jak również pozostały czas podróży lub godzinę dojazdu na miejsce. Należy wyświetlić menu Nawigacja naciskając na przycisk 2. Wybrać Informacje, a następnie Położenie samochodu (GPS), aby wyświetlić aktualne położenie samochodu wraz z następującymi informacjami (zależy od jakości odbioru sygnałów GPS): kraj; miasto; ulica; szerokość geograficzna; długość geograficzna; wysokość n.p.m.; GPS: jakość odbioru sygnałów GPS. 44

45 WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA Wprowadzić nowy adres Wyświetlić menu Nawigacja naciskając na przycisk 2. Wybrać Wpisywanie adresu. Wpisać cały adres lub jego część: kraj; miasto ; ulica (nieobowiązkowa): nie podając typu ulicy; numer (nieobowiązkowy) ; skrzyżowanie dwóch ulic (nieobowiązkowe). Uwaga: jeśli trwa naprowadzanie, to wstępnie ustawiona jest strefa w miejscu przeznaczenia, w przeciwnym razie jest to strefa w pobliżu samochodu Przy pierwszej pozycji, wybrać kraj z proponowanej listy. Zaznaczyć miasto i potwierdzić naciskając na przycisk 4. Pojawia się zestaw przycisków. Zapoznać się z paragrafem Użycie zestawu przycisków alfanumerycznych rozdziału Zasady użytkowania, aby wprowadzić dane do każdej pozycji za pomocą zestawu przycisków. Wystarczające jest częściowe wprowadzenie nazwy miasta lub ulicy. Jeśli ulica nie zostanie wprowadzona, system wybierze domyślnie centrum miasta. Dopuszczalne są wyłącznie dane adresowe znane przez system. Przy kolejnych pozycjach postępować w taki sam sposób. Wybrać Skrzyżowanie, aby zaznaczyć ulicę, która przecina się z ulicą wybraną już wcześniej. Zapoznać się z paragrafem Zaznaczanie miejsca przeznaczenia na mapie tego samego rozdziału, aby za pomocą pozycji Mapa dostosować adres na mapie. Uwaga: naciskać na przyciski 3 ( < lub > ) w celu szybszego przechodzenia do końca wierszy zestawu przycisków alfanumerycznych. Wybieranie miejsca przeznaczenia z notesu adresowego Za pomocą panelu przedniego Wyświetlić menu Nawigacja przez naciśnięcie na przycisk 2. Zaznaczyć Adresy (notesy adresowe i historia). W celu wybrania menu Notes adresowy, nacisnąć na przycisk 3 (< lub >). Zapoznać się z paragrafem Poruszanie się po ekranie rozdziału Zasady użytkowania, aby poruszać się poziomo po ekranie. Obracać pokrętłem 4 w celu przewijania listy adresów zapisanych w pamięci. Potwierdzić wybór adresu przez naciśnięcie na przycisk 4. Można przemieszczać się szybko po liście wybierając Wyszukiwanie alfabetyczne i obracając pokrętło 4 w celu wyświetlania listy na bieżąco. Za pomocą elementów sterujących przy kierownicy Nacisnąć na przycisk 24, następnie obracać pokrętłem 18 w celu przewijania listy adresów zapisanych w pamięci. Potwierdzić wybór adresu naciskając na przycisk

46 WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA (ciąg dalszy) Wybrać miejsce przeznaczenia z historii miejsc przeznaczenia Za pomocą panelu przedniego Wyświetlić menu Nawigacja naciskając na przycisk 2. Zaznaczyć Adresy (notesy adresowe i historia). W celu wybrania menu Historia miejsc przeznaczenia nacisnąć na przycisk 3 (< lub >). Obracać pokrętłem 4 w celu przewijania listy ostatnio używanych adresów. Potwierdzić wybór adresu przez naciśnięcie na przycisk 4. Za pomocą elementów sterujących przy kierownicy Nacisnąć na przycisk 24, następnie obracać pokrętłem 18 w celu przewijania historii miejsc przeznaczenia. Potwierdzić wybór adresu naciskając na przycisk 20. Wybieranie punktu usługowego w pobliżu Wyświetlić menu Nawigacja naciskając na przycisk 2. Zaznaczyć Adresy (notesy adresowe i historia). W celu wybrania menu Punkty usługowe w pobliżu nacisnąć na przycisk 3 (< lub >). Obracać pokrętłem 4w celu przewijania listy 5 wstępnie zdefiniowanych kategorii punktów usługowych znajdujących się w pobliżu samochodu (Parking, Stacja obsługi, Hotel, Restauracja, Warsztat). Potwierdzić wybór punktu usługowego przez naciśnięcie na przycisk 4. System proponuje listę adresów w otoczeniu pojazdu, uporządkowanych według kryterium odległości od pojazdu. Zaznaczyć żądany adres obracając, a następnie wciskając pokrętło 4. Wprowadzić szczególne miejsce przeznaczenia Wyświetlić menu Nawigacja naciskając na przycisk 2. Zaznaczyć Szczególne miejsca przeznaczenia. Wprowadzić miejsce przeznaczenia według kilku kryteriów: kategoria ; strefa ; nazwa (nieobowiązkowa). Zaznaczyć kryterium Kategoria. Obracać pokrętłem 4 w celu przewijania listy kategorii szczególnych miejsc przeznaczenia. Zapoznać się z tabelą Symbole kartograficzne rozdziału Ustawienia mapy, aby uzyskać dostęp do listy kategorii symboli kartograficznych. Nacisnąć na przycisk 4, aby zatwierdzić swój wybór. 46

Ustawienia nawigacji...62 Telefon...65 Powiązanie-usunięcie powiązania telefonu...65 Podłączanie-odłączanie telefonu Bluetooth...

Ustawienia nawigacji...62 Telefon...65 Powiązanie-usunięcie powiązania telefonu...65 Podłączanie-odłączanie telefonu Bluetooth... Spis treści Zalecenia dotyczące użytkowania systemu...3 Instrukcja szybkiego wydania systemu...5 Informacje ogólne...20 Opis ogólny....20 Przegląd przycisków sterujących...22 Włączanie-Wyłączanie...26

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności PL.3

Środki ostrożności PL.3 R-Link Spis treści Środki ostrożności....................................................................... PL.3 Informacje ogólne.......................................................................

Bardziej szczegółowo

OPEL ANTARA. Infotainment System

OPEL ANTARA. Infotainment System OPEL ANTARA Infotainment System Spis treści Touch & Connect (Dotknij i połącz się)... 5 CD 40 USB... 101 Portal telefonu komórkowego... 143 Touch & Connect (Dotknij i połącz się) Wprowadzenie... 6 Radioodtwarzacz...

Bardziej szczegółowo

OPEL COMBO. Infotainment System

OPEL COMBO. Infotainment System OPEL COMBO Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 26 Odtwarzacz CD... 34 Wejście AUX... 38 Gniazdo USB... 40 Rozpoznawanie mowy... 46 Telefon... 56 Indeks... 72 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego

OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 44 Odtwarzacz CD... 56 Wejście AUX... 60 Gniazdo USB... 63 Odtwarzanie muzyki przez

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. 2 Wprowadzenie. Informacje ogólne

Wprowadzenie. 2 Wprowadzenie. Informacje ogólne Spis treści Wprowadzenie... 2 Radioodbiornik... 31 Odtwarzacz CD/DVD... 48 Wejście AUX... 56 Gniazdo USB... 58 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy... 92 Telefon... 98 Indeks... 120 2 Wprowadzenie Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPEL ASTRA. Infotainment System

OPEL ASTRA. Infotainment System OPEL ASTRA Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 30 Odtwarzacz CD... 47 Wejście AUX... 54 Gniazdo USB... 56 Ramka cyfrowa... 60 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy... 113

Bardziej szczegółowo

DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO

DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał wielu powodów do radości. Został

Bardziej szczegółowo

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi PL_ECE_V2.5_A >>PIS TREŚCI K L 2 Spis SPIS treści TREŚCI Spis treści 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Becker MAP PILOT 5 Użytkowanie 5 Rozpakowywanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Instrukcja obsługi Nawigacja Dziękujemy za wybór Blaupunkt Navigation jako nawigatora. Szybkie rozpoczęcie pracy z urządzeniem Blaupunkt Navigation

Bardziej szczegółowo

Użyteczne informacje Wygląd urządzenia 2. System antykradzieżowy 3. Funkcje radia 5. Główne elementy sterowania 8. Sterowanie radiem 14

Użyteczne informacje Wygląd urządzenia 2. System antykradzieżowy 3. Funkcje radia 5. Główne elementy sterowania 8. Sterowanie radiem 14 19188_T_Pilot_2005_PL.qxd 27/9/05 9:55 am Page 2 Spis treści Użyteczne informacje Wygląd urządzenia 2 System antykradzieżowy 3 Funkcje radia 5 Główne elementy sterowania 8 Sterowanie radiem 14 Nawigacja

Bardziej szczegółowo

CL75. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

CL75. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s Siemens Aktiengesellschaft, issued by ommunications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Bardziej szczegółowo

BMW SERII 6 GRAN COUPÉ.

BMW SERII 6 GRAN COUPÉ. Contents Instrukcja obsługi samochodu A-Z Radość z jazdy BMW SERII 6 GRAN COUPÉ. INSTRUKCJA OBSŁUGI. 640i Gran Coupé 640d Gran Coupé Instrukcja obsługi samochodu Cieszy nas, że zdecydowali się Państwo

Bardziej szczegółowo

CC 9068 APP. Wprowadzenie 2. 1. Informacje ogólne 2 2. Zasady bezpieczeństwa 2. Montaż zestawu głośnomówiącego 4

CC 9068 APP. Wprowadzenie 2. 1. Informacje ogólne 2 2. Zasady bezpieczeństwa 2. Montaż zestawu głośnomówiącego 4 CC 9068 APP Spis treści Wprowadzenie 2 1. Informacje ogólne 2 2. Zasady bezpieczeństwa 2 Montaż zestawu głośnomówiącego 4 3. Zawartość zestawu 4 4. Rozmieszczenie i montaż 6 5. Ładowanie telefonu w uchwycie

Bardziej szczegółowo

nüvi seria 2407/2408/2507/2508 Podręcznik użytkownika

nüvi seria 2407/2408/2507/2508 Podręcznik użytkownika nüvi seria 2407/2408/2507/2508 Podręcznik użytkownika Listopad 2014 Wydrukowano w USA 190-01579-40_0B Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika

Bardziej szczegółowo

nüvi Seria 3507/3508 Podręcznik użytkownika

nüvi Seria 3507/3508 Podręcznik użytkownika nüvi Seria 3507/3508 Podręcznik użytkownika Marzec 2013 190-01580-40_0A Wydrukowano na Tajwanie Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika

Bardziej szczegółowo

RV 760/Camper 760 Podręcznik użytkownika

RV 760/Camper 760 Podręcznik użytkownika RV 760/Camper 760 Podręcznik użytkownika Styczeń 2014 190-01600-40_0B Wydrukowano na Tajwanie Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w

Bardziej szczegółowo

Urządzenie jest w pełni udźwiękowione. Wszystkie komunikaty generowane są przez syntezator mowy Ivona.

Urządzenie jest w pełni udźwiękowione. Wszystkie komunikaty generowane są przez syntezator mowy Ivona. Czytak R i Czytak Plus z radiem Wersja oprogramowania z 3 listopada 2014 Informacje podstawowe - Czytak R i Czytak Plus Czytak to urządzenie w pełni przystosowane do potrzeb osób niewidomych służące do

Bardziej szczegółowo

e Domowy uchwyt dokujący

e Domowy uchwyt dokujący TomTom GO 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania a Urządzenie TomTom GO A C D J F b Uchwyt na przednią szybę B H G E A Mikrofon B Wskaźnik ładowania baterii C Przycisk zasilania (On/Off) D Czujnik

Bardziej szczegółowo

Chapter 1 Co znajduje się w opakowaniu

Chapter 1 Co znajduje się w opakowaniu TomTom GO Chapter 1 Co znajduje się w opakowaniu Co znajduje się w opakowaniu a Urządzenie TomTom GO A Przycisk zwalniający B Mikrofon C Kontrolka ładowania D Przycisk zasilania (on/off) E Czujnik światła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 Acer Liquid Z3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi samochodu. Contents A-Z. Radość z jazdy. Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057-09 10 500

Instrukcja obsługi samochodu. Contents A-Z. Radość z jazdy. Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057-09 10 500 Instrukcja obsługi samochodu Radość z jazdy Contents A-Z 523i 528i 535i 520d 525d 530d 535d Instrukcja obsługi samochodu Cieszy nas, że zdecydowali się Państwo na zakup samochodu BMW. Im lepiej poznają

Bardziej szczegółowo

zūmo 590 Podręcznik użytkownika

zūmo 590 Podręcznik użytkownika zūmo 590 Podręcznik użytkownika Lipiec 2014 Wydrukowano na Tajwanie 190-01706-40_0C Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Pocket Instrukcja 2 Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. OTWARCIE LUB PRÓBA ROZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

SGH-E420 Instrukcja obsługi

SGH-E420 Instrukcja obsługi SGH-E420 Instrukcja obsługi Informacje podstawowe Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem. Należy zawsze zachować ostrożność

Bardziej szczegółowo

ANDROID 4.2 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA BROADCOM CPU SMARTPHONES

ANDROID 4.2 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA BROADCOM CPU SMARTPHONES ANDROID 4.2 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA BROADCOM CPU SMARTPHONES Instrukcja użytkownika Wersja 1.1 Dla Androida 4.2.2 2 Informacje o Instrukcji Użytkownika Ta Instrukcja Użytkownika została specjalnie

Bardziej szczegółowo

KDC-BT8041U KDC-BT8141U

KDC-BT8041U KDC-BT8141U ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH KDC-BT8041U KDC-BT8141U PODRĘCZNIK OBSŁUGI Polish/00 (KEE) Spis treści Przed użyciem 3 Podstawy obsługi 4 Funkcje ogólne Funkcje tunera Funkcje odtwarzania płyt i plików audio

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM820

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM820 Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM820 1. Opis telefonu... 5 2. Instalacja karty SIM i MicroSD.... 7 3. Środki ostrożności karty SIM... 9 4. Instalacja baterii i tylnej pokrywy... 9 4.1

Bardziej szczegółowo