Dalsza modernizacja ul. Warszawskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dalsza modernizacja ul. Warszawskiej"

Transkrypt

1 Egzemplarz bezpłatny ISSN BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr r. Dalsza modernizacja ul. Warszawskiej

2 AKTUALNOŚCI Wyremontowane świelica i poradnia w Dziekanowie Leśnym Uroczystego otwarcia wyremontowanej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym oraz świetlicy szkolnej dokonali 14 października br. wspólnie przedstawiciele władz Gminy Łomianki i Powiatu Warszawskiego Zachodniego. rzybyłych gości powitała Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych Powiatu Warsza- Pwskiego Zachodniego - Monika Świetlicka. Jako pierwszy przeciął wstęgę Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski. W uroczystym otwarciu wyremontowanej poradni udział wzięli (od lewej): Sekretarz Gminy Łomianki - Beata Duch-Kosiorek, Radny Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Edward Wołyński, Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym - Aleksandra Michalak, Dyrektor Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym - Anna Kajszczak, Wicestarosta Powiatu Wyremontowane wnętrza poradni Warszawskiego Zachodniego - Paweł Białecki, zachwycają i z pewnością poprawią Starosta Warszawski Zachodni - Jan Żychliński, komfort pacjentów. D y r e k t o r Z e s p o ł u Poradni Psychologiczno- P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - Pedagogicznych Po- Pedagogiczna w Dziekanowie wiatu Warszawskiego Leśnym udziela wszechstronnego Zachodniego - Monika wsparcia i oferuje różnorodne formy Świetlicka, Burmistrz terapii. Wspomaga harmonijny Łomianek - Tomasz rozwój dzieci i młodzieży poprzez Dąbrowski, Zastępca profilaktykę, terapię, poradnictwo, Burmistrza Łomianek - opiniowanie i orzecznictwo. Piotr Rusiecki, Kierowni Inwestycji w Urzędzie Przy okazji remontu odnowiono Miejkim w Łomiankach - świetlicę dla klas 0-3 w szkole w Marta Andrusiak oraz Dziekanowie Leśnym. Burmiradni Rady Miejskiej w strzowie Łomianek oprowadzili Łomiankach; Krzysztof Starostę Żychlińskiego także po Wawer i Tadeusz pozostałej nowowybudowanej Krystecki. części szkoły. W rocznicę śmierci Fryderyka Chopina Sala widowiskowa Domu Kultury wypełniła się tego dnia po brzegi. Muzyką Chopina w 164. rocznicę jego śmierci podzielili się z nami m.in. uczniowie z Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Łomiankach. ieczór 18 października Organizator koncertu była rozpoczął się od Fundacja Kultury i Edukacji im. występów najmłodszych Juliusza Zarębskiego. Wuczniów szkoły: Gabrieli Skwary, Marysi Czok oraz Mai Galuhn. Koncert sfinansowano ze środków Gminy Łomianki. Gościem specjalnym koncertu był młody, zdolny, laureat wielu konkursów pianistycznych Kosuke Ezaki. Urodzony w 1984 roku w Osace koncertował w Japonii, Wielkiej Brytanii, Polsce, Grecji. Dla zgromadzonych zagrał chopinowskie: Etiudę cis moll op. 10 nr 4, Balladę F dur nr 2 op. 38 i Balladę As dur nr 3 op. 47. Uznawany za najwybitniejszego polskiego kompozytora, Fryderyk Chopin urodził się 1 marca (lub jak podają inne źródła - 22 lutego) 1810 roku w Żelazowej Woli, zmarł 17 października 1849 w Paryżu. WSPÓŁFINANOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY ŁOMIANKI 2

3 WYDARZENIA Co dalej z MKS-ami? Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, Na LI Sesji Rady Miejskiej zaproponowałem korzystne dla Mieszkańców zmiany do budżetu Gminy na rok 2013 dotyczące m.in.: przesunięcia środków na realizację przyłączy wodno-kanalizacyjnych, dopłat do Karty Rodziny 3+, 4+ oraz do Karty Seniora, wyposażenia nowo wyremontowanych klas 0-3 w Szkole Podstawowej w Łomiankach. Wszystkie proponowane przeze mnie poprawki zostały odrzucone przez Radę Miejską. Z pieniędzy wpłaconych wtedy przez mieszkańców na MKS wybudowano sieć wodno-kanalizacyjną głównie na terenie Burakowa. Szkoda, że wielokadencyjna radna z tego terenu, od kilku lat utrudnia wywiązanie się Gminy ze swoich zobowiązań wobec mieszkańców z pozostałych terenów Łomianek. Czasu pozostało bardzo mało! Oznacza to, że w budżetach na lata trzeba uwzględnić na przyłącza wod.-kan. ponad 1 mln zł rocznie. Warunkiem utrzymania dotacji unijnej jest efekt ekologiczny na poziomie 95% przyłączy w aglomeracji miejskiej. Dlatego tak ważnym jest, aby w trybie natychmiastowym przyłączyć wszystkich członków MKS. Brak uchwalenia przez Radę Miejską przesunięcia pieniędzy na realizację zobowiązań w stosunku do członków Miejskiego Komitetu Społecznego może skutkować częściową utratą, tak ciężko zdobytych środków unijnych. Wielokrotnie podkreślam, że najważniejszym strategicznym zadaniem w obecnej kadencji jest dynamiczna rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej. 19 lutego 2013 roku Gmina Łomianki zawarła umowę na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska (wartość umowy 77 mln zł, z czego dofinansowanie z dotacji unijnej wynosi ponad 30 mln zł). Obecnie oczekujemy na końcową weryfikację wniosku na budowę sieci w Kiełpinie (kwota wniosku 26 mln zł, z czego dofinansowanie z dotacji unijnej wyniosłoby 12 mln zł). W latach 90. mieszkańcy naszej Gminy wpłacali pieniądze na Miejski Komitet Społeczny, budujący wówczas sieć wodno-kanalizacyjną. Zawarto wtedy 1675 umów, które zobowiązały Gminę do wykonania bezpłatnych przyłączy dla mieszkańców (od ulicy do domu). Wszyscy, którzy wtedy wpłacili pełną kwotę na MKS-y, teraz będą mieli darmowe przyłącza. Na dziś do realizacji pozostało 754 umowy o wartości ponad 3 mln zł, które Gmina powinna wykonać do czerwca 2015 roku. Jest to działanie radnych przeciwko mieszkańcom! W zmianie do uchwały budżetowej, przychylając się do wniosku pracowników administracyjnych i obsługi placówek oświatowych, zaproponowałem przeznaczenie środków dla pracowników najmniej zarabiających. Wnioski tych pracowników od wielu lat p o z o s t a w a ł y b e z o d z e w u. Proponowane przeze mnie zmiany dotyczyły również przeznaczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli, a także dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Środki na ww. cele zamierzaliśmy zabezpieczyć z już wypracowanych oszczędności oraz przesunąć niewykorzystane zł z zadania budowy Szkoły w Sadowej. Rada Miejska odrzuciła te zmiany. Kolejna zmiana w uchwale budżetowej dotyczyła przeznaczenia środków dla naszych dzieci, chodziło o wyposażenie nowo wyremontowanej części Szkoły Podstawowej w Łomiankach dla klas 0 III. Szkoła jest już wyremontowana, puste klasy czekają! Radni nie uchwalili przesunięcia pieniędzy na wyposażenie tych klas skazując tym samym nasze dzieci na konieczność uczęszczania do szkoły w Łomiankach w dalszym ciągu na drugą zmianę. Po raz drugi zaproponowałem przesunięcie środków na usunięcie rakotwórczego i bardzo niebezpiecznego azbestu z posesji naszych mieszkańców. Poprawkę odrzucono. Zwróciłem radnym uwagę na konieczność wprowadzenia do uchwały budżetowej środków na niezbędny remont w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej oraz zabezpieczenie środków dla rodzin wielodzietnych objętych kartami 3+ i 4+ oraz dla seniorów. Żałuję, że radni nie poparli moich propozycji. Szanowni Mieszkańcy, Radni opozycji pozostają głusi na moje apele w imieniu najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców, nauczycieli, pracowników administracyjnych i naszych dzieci! Apeluję o udział w sesjach Rady Miejskiej i wspieranie moich działań, które są korzystne dla miasta i naszej społeczności. Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski Przed nami AKCJA ZNICZ Od piątku do niedzieli (1-4 listopada) w ramach akcji "Znicz 2013" policjanci będą kontrolować stan techniczny aut i sposób przewożenia dzieci. Sprawdzą też, czy wszyscy pasażerowie mają zapięte pasy i czy pojazdy nie są przeładowane. olicja przypomina o konieczności jazdy z włączonymi światłami mijania i ostrzega, że nie będzie żadnej pobłażliwości dla osób, Pktóre wsiądą za kierownicę pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Wszyscy, którzy w okolice nekropolii zdecydują się udać samochodami, Linie KMŁ na Święto Zmarłych Tradycyjnie 1 listopada KMŁ uruchomi dwie linie specjalne ułatwiające dojazd do cmentarza w Kiełpinie. Tego dnia: <linia Ł kursuje wg świątecznego rozkładu jazdy; <linia Ł-BIS kursuje wg rozkładu jazdy dnia powszedniego; <linia ŁD nie kursuje; <linie kościelne z Sadowej do Łomnej i Dziekanowa Polskiego nie kursują. Autobus oznaczony Buraków Kiełpin cmentarz będzie kursował na trasie: Kiełpin cmentarz Rolnicza Armii Poznań Warszawska 11 listopada Parkowa [postój na przystanku tymczasowym na ul. Parkowej 25 październik 2013 powinni bezwzględnie stosować się do poleceń policjantów kierujących tam ruchem. W okolicach cmentarzy będzie obowiązywała specjalna organizacja ruchu. Funkcjonariusze przypominają o utrudnieniach w ruchu zwłaszcza w pobliżu cmentarzy, gdzie będą regulować ruchem. przy Kościele] Parkowa - Kolejowa Brukowa Warszawska Armii Poznań Rolnicza Kiełpin cmentarz. Ustawimy dwa przystanki tymczasowe: na początku ul. 11 listopada oraz przy ul. Parkowej w pobliżu kościoła. Autobus oznaczony Dąbrowa Kiełpin cmentarz będzie kursował na trasie: Kiełpin cmentarz Rolnicza Armii Poznań Warszawska Wiślana Kampinoska Partyzantów Akacjowa Wiślana Zachodnia Wiosenna Kolejowa Wiślana Warszawska Armii Poznań Rolnicza Kiełpin cmentarz. Rozkłady jazdy linii specjalnych będą umieszczone na przystankach. Opłaty za przejazd liniami specjalnymi wg taryfy KMŁ (strefa D ). 3

4 WYDARZENIA Czy radni znowu są przeciwko mieszkańcom? Szanowni Mieszkańcy, w związku z wieloma pytaniami dotyczącymi sesji Rady Miejskiej oraz tego, jak przebiegają głosowania. Od tego numeru "GŁ.pl" będziemy Państwa informować, jak poszczególni radni głosowali w sprawach najważniejszych z punktu widzenia mieszkańca. RADNI WSPIERAJĄCY BURMISTRZA ŁOMIANEK Tadeusz Krystecki TAK Maria Zalewska TAK Krzysztof Wawer TAK Sławomira Laskowska TAK Paweł Nastula TAK Elżbieta Podolska TAK Ci radni wspierali burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy, a więc przeznaczenia środków m.in. na: MKSy, usuwanie azbestu, dodatkowe środki na administrację oświatową, wyposażenia sal lekcyjnych w SP nr 1, dofinansowanie przedszkoli, karty 3+ i 4+, remont budynku komunalnego. RADNI OPOZYCYJNI Jan Mazan Kamil Kaczyński Wojciech Berger Marek Zielski Renata Nawotka Grzegorz Porowski Ewa Sidorzak Ci radni nie poparli propozycji burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy, a więc przeznaczenia środków m.in. na: MKSy, usuwanie azbestu, dodatkowe środki na administrację oświatową, dofinansowanie przedszkoli, karty 3+ i 4+, remont budynku komunalnego. Jan Grądzki Henryk Staniak Marcin Etienne Piotr Iwaszko Piotr Wolanin Katarzyna Kućkowska Tomasz Rusinek Sylwia Maksim- Wójcicka OBECNA Kiedy w końcu radni zaczną działać na rzecz mieszkańców, swoich wyborców? 4

5 WYDARZENIA Czy stracimy część dofinansowania z Funduszu Spójności? Na ostatniej sesji Rady Miejskiej (17 października br.) radni opozycji znowu wystąpili przeciwko mieszkańcom. Widząc salę pełną mieszkańców, nie zgodzili się na propozycje burmistrza, aby sprawy dotyczące MKS-u *, azbestu, oświaty czy wyposażenia wyremontowanej szkoły w Łomiankach przenieść na początek obrad. Zamiast dyskusji nad tematami ważnymi dla mieszkańców przez kilka godzin debatowali nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Sadowa Południe. Radni odnieśli sukces - po kilku godzinach debatowania nad 120 uwagami (każda uwaga do mpzp była głosowana oddzielnie!) do planu Sadowa, zniecierpliwieni mieszkańcy zaczęli opuszczać obrady, pokrzykując raz po raz na działania radnych. Zaraz potem radni rozprawili się z projektem uchwały radnego Tadeusza Krysteckiego, dotyczącym obniżenia diet dla radnych, spychychając go znowu do komisji. Niestety, nie wiadomo dlaczego radni boją się publicznej dyskusji o podniesionych sobie w 2012 roku dietach. Obecnie zwykły radny zarabia 1600 zł, przewodniczący komisji 1800 zł, a przewodniczący Rady Miejskiej 1980 zł na rękę. Dopiero po kilku godzinach obrad, gdy dochodziła godzina oraz gdy zdecydowana większość mieszkańców opuściła sesję, radni zajęli się najważniejszą dla mieszkańców Łomianek uchwałą dotyczącą zmian w budżecie. Burmistrz zaproponował radnym przesunięcie środków finansowych m.in. na MKS-y, demontaż azbestu, potrzeby oświatowe dla szkół i przedszkoli, pracowników administracyjnych oświaty, przekazanie środków na karty 3+ i 4+, pomoc dla najuboższych mieszkańców objętych opieką przez OPS (odzież, leki, opał, pobyt w DPS). Środki zostały wygospodarowanie z oszczędności, a także z zadań, których realizacja w tym roku jest niemożliwa m.in. z zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sadowej". To właśnie na tym zadaniu jest zamrożona kwota w wysokości zł i kwota ta z pewnością nie zostanie wykorzystana w tym roku, a mogłaby służyć wielu potrzebującym. W poprzednim numerze GŁ.pl publikowaliśmy pismo Prezesa ZWIK, który określił potrzeby spółki w ramach zobowiązań wobec członków MKS na kwotę ponad zł do czerwca 2015 roku. Ilość przyłączy rośnie wraz z rozbudowaną siecią wod-kan, w tym roku spółka wykonała już przyłącza dla członków MKS na kwotę ok zł, a jest jeszcze w stanie wykonać prace na kwotę ok zł. Wiemy też, że apogeum tych prac przypadnie na rok 2014 i 2015, kiedy będą oddawane kolejne ulice zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na str. 8. Tak więc decyzja radnych opozycji to nie tylko utrudnianie życia mieszkańcom Łomianek, tym co czekają na przyłącza w ramach MKS, tym co czekają na demontaż azbestu czy tym, co czekają na wyposażenie nowej części SP nr 1 w Łomiankach i tym, co za chwile wystąpią o dofinansowanie zakupu węgla albo tym, którzy czekają na dofinansowane leków, ale przede wszystkim, w mojej ocenie, celowe działanie, którego efektem ma być nie wywiązanie się gminy z obowiązkowego przyłączenia do sieci wod-kan, co grozi z kolei częściową utratą dofinansowania z UE. Co dalej? Trudno powiedzieć, co zrobią radni, którzy oprotestowują wiele propozycji mieszkańców, które przedstawia na sesji burmistrz. A warto wspomnieć, że na tej sesji radni nie zgodzili się nawet na nadanie nazwy ulicy, którą zaproponowali mieszkańcy Łomianek Dolnych. Tym razem przeszkadzała im nazwa ulica "Azalii". Piotr Rusiecki, Zastępca Burmistrza * Miejski Komitet Społeczny gromadzący środki finansowe od mieszkańców i budujący sieć wodociągowo-kanalizacyjną w latach 90. Do chwili obecnej Gmina Łomianki zobowiązana jest zwrócić środki mieszkańcom lub wybudować w ramach obowiązujących umów bezpłatne przyłącza do bezpośrednio do budynków. Niestety radni nie zgodzili się na zaproponowane przez burmistrza zmiany w budżecie, uzasadniając swoją decyzje tym, że nie zgadzają się na zabranie środków ze szkoły w Sadowej. Tu jednak chciałbym się na chwilę zatrzymać. Decyzja radnych ma swoje daleko idące konsekwencje, bo może oznaczać częściową utratę dofinansowania unijnego rozbudowywanej sieci wodnokanalizacyjnej w ramach VII konkursu z Funduszu Spójności. Łomianki w ramach podpisanej umowy z WFOŚiGW zostały zobowiązane do przyłączenia aż 95% mieszkańców będących w zasięgu rozbudowywanej sieci. W dniu roku na sesji Rady Miejskiej w Łomiankach miał miejsce niebywały incydent. W trakcie przerwy Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach, Jan Grądzki podszedł do mojego stolika i zabrał mi mikrofon, który także służył pracownikom urzędu do odpowiadania na pytania w sprawie MPZP Sadowa Południe. Niestety taka sytuacja ma miejsce nie po raz pierwszy, a warto dodać, że Pan Przewodniczący regularnie odbiera mi głos w trakcie dyskusji na tematy ważne dla mieszkańców Łomianek. Ubolewam, że doczekałem czasów, w których cenzuruje się prawo do wypowiedzi radnym reprezentującym mieszkańców, a także nie pozwala się zadawać pytań niewygodnych dla Pana Grądzkego i jego stronników. Wygląda na to, że to początek końca działalności politycznej p. Grądzkiego, ponieważ stawia się on ponad prawem i ubliża osobom przebywającym na sesjach. Tadeusz Krystecki, radny Łomianek 25 październik

6 AKTUALNOŚCI Najlepsi z najlepszych W poniedziałek (14 października) w auli ICDS, przy okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, nauczycielom z naszej gminy wręczono listy gratulacyjne i wyróżnienia za wyniki osiągnięte w ubiegłym roku szkolnym. a uroczystość przybyli również dyrektorzy wszystkich łomiankowskich placówek oświatowych oraz najlepsi uczniowie i Nabsolwenci gminnych szkół. Najlepsi nauczyciele otrzymali nagrody Burmistrza Łomianek. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wyróżniono: - Beatę Bogdańską - Nauczyciela Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach - Katarzynę Jodo-Czyszpak - Nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim - Agnieszkę Rekosz-Barylak - Nauczyciela Gimnazjum nr 2 im. Jacka Kuronia w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym - Danutę Dąbrowską - Nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym - Danutę Węgrzyn-Wnorowską - Nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach - Danutę Kierzek-Fila - Nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim Burmistrz podziękował za całoroczną pracę i nagrodził dyrektorów gminnych szkół i przedszkoli: - Janinę Wieczorek - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym - Małgorzatę Pelczarską - Dyrektor Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach - Iwonę Jarząbkowską - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach - Joannę Cackowską - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej - Katarzynę Łazicką - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach - Małgorzatę Korulczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim Wyróżniono też tych, którzy w sierpniu tego roku uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Z kolei dziesięciorgu najlepszym uczniom i absolwentom naszych gminnych szkół, laureatom olimpiad, za ich wybitne osiągnięcia w nauce wręczono nagrody rzeczowe. Wszyscy oni na dzisiejszą uroczystość przybyli z rodzinami. Nagrody wręczyli: Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski, Zastępca Burmistrza - Piotr Rusiecki oraz Kierownik Referatu Oświaty - Jadwiga Idziaszek. Spotkanie zakończył poczęstunek. Posadziliśmy 200 dębów W sobotni poranek (19 października br.) przy pięknej pogodzie na terenie Dąbrowy Zachodniej, wzdłuż ulicy Sierakowskiej na odcinku od ulicy Zachodniej do KPN odbyło się sadzenie 200 dębów i sprzątanie okolicy. Akcja została zaplanowana przez Zarząd Osiedla Dąbrowa Zachodnia. rzyszło ok. 50 mieszkańców i gości, w tym: Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski oraz jego Zastępca - Piotr Rusiecki. Razem z radnymi posadzili 200 drzew. Akcja Psadzenia odbyła się szybko i sprawnie, dzięki wcześniej wykopanym dołkom oraz rozwiezionymi dębami i torfem. Należy wspomnieć o firmie Karaska - Torf z ul. Partyzantów, która przekazała na rzecz tej akcji 40 worków substratu. Posadzone dęby zostały podlane przez OSP. Burmistrz Dąbrowski zaproponował, by gdy drzewka podrosną, w ramach akcji Dęby Katyńskie nadać każdemu drzewu imię jednego z pomordowanych oficerów. Na zakończenie akcji mieszkańcy usiedli wspólnie przy ognisku zorganizowanym przez pana Artura Szlupowicza z Lemon Tree. Jak często korzystacie Państwo z naszej komunikacji? Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. informuje, że do 29 października w autobusach "KMŁ" przeprowadzana jest ankieta, której celem jest zebranie opinii mieszkańców na temat obecnego i przyszłego funkcjonowania naszej komunikacji. 6

7 Z ŻYCIA GMINY Segregujemy już 4 miesiąc W ogólnej ocenie - realizacja wymogów ustawy śmieciowej przebiega prawidłowo. Jak można było się spodziewać pierwsze miesiące funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami stanowiły swego rodzaju wyzwanie. Firma wywozowa, w krótkim czasie, musiała poznać topografię całej gminy; sporo trudności sprawiło dotarcie do wszystkich posesji, w wielu przypadkach były one nieprawidłowo oznaczone. ieszkańcy natomiast musieli zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia związane z odbiorem odpadów. W ramach nowopowstającego Msystemu uruchomiono Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Brukowej. Punkt przyjmuje od mieszkańców odpady surowcowe i odpady zielone (niezależnie od planowanego odbioru takich odpadów z posesji; jako uzupełnienie systemu odbioru odpadów z posesji) oraz odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, baterie i akumulatory, świetlówki, przeterminowane leki, odpady remontowe oraz chemikalia, farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe i opakowania po tych produktach. Możemy stwierdzić, że zdecydowana większość mieszkańców jest objęta systemem. Jednocześnie trwa weryfikacja osób, które pomimo ustawowego obowiązku nie złożyły do dnia dzisiejszego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy wiedzieć, że w przypadku braku złożenia takiej deklaracji podatnikowi mogą grozić następujące sankcje: 1. Zgodnie z art. 54 w związku z art. 48 Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (maksymalna wysokość takiej kary wynosić może zł). 2. Zgodnie z art pkt 2 Ordynacji podatkowej strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub mogą zostać ukarani karą porządkową do zł. w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI. Stare konto będzie nadal aktualne, ale zachęcamy mieszkańców do korzystania z kont indywidualnych. Odbiór odpadów odbywa się według ściśle określonego harmonogramu dla każdego z 11 rejonów, na które została podzielona gmina. Odpady należy wystawić w dniu odbioru - przed godziną siódmą. Śmieci nie wystawione rano nie będą odbierane w późniejszych godzinach. W pierwszych miesiącach funkcjonowania systemu, z uwagi na nowo wprowadzane zasady, każda zgłaszana przez mieszkańca reklamacja była uznawana. Począwszy od 1 października zasadność wpływających reklamacji jest weryfikowana, na podstawie choćby wskazań systemu monitoringu GPS, w który wyposażona jest każda śmieciarka. Określenie kiedy samochód, o której godzinie z minutami, był na danym adresie nieruchomości nie stanowi najmniejszego problemu, w sposób jednoznaczny pozwala określić przyczynę usterki. Świadomość właścicieli nieruchomości na temat segregowania śmieci jest duża i stale rośnie, nie mniej wciąż jeszcze są popełniane błędy. Jak podają comiesięczne raporty firmy wywozowej nadal pewna grupa mieszkańców pomimo zadeklarowania selektywnej zbiórki, oddaje śmieci w postaci niesegregowanej. Dlatego też apelujemy, do mieszkańców, którzy zadeklarowali oddawanie odpadów segregowanych, o przestrzeganie powyższego. Wprowadzono zmiany dotyczące płatności za odpady. Opłatę można wpłacać gotówką w kasie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach (ul. Szpitalna 8) albo przelewem na indywidualny rachunek bankowy (subkonto). Od października każdy z płatników może wpłacać podatek śmieciowy na swoje indywidualne konto, którego numer można osobiście odebrać w Urzędzie Miejskim (ul. Warszawska 115) bądź uzyskać korzystając z generatora dostępnego na stronie 25 październik 2013 UTW w Łomiankach zaprasza na wykład r. o godz w Domu Kultury ul. Wiejska 12a (wejście od ul. Gościńcowej) w Sali Widowiskowej. dr Maciej Czarnecki Co powinniśmy wiedzieć o chorobie Alzheimera? Wykład połączony z prezentacją multimedialną. Wykład współorganizowany przez fundację Alzheimera w ramach programu edukacyjnego Neuroprotect. Po wykładzie będą prowadzone zapisy na bezpłatne badania diagnostyczne, które będą przeprowadzone w centrum neurologicznym Neuroprotect ul. Zabłocińska 10 na Bielanach. 7

8 INWESTYCJE Harmonogram budowy sieci wod-kan. akład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. Mieszkańcami odrzutów bocznych od sieci do posesji Mieszkańców. przedstawia aktualny harmonogram robót budowlanych dla Jednocześnie pragniemy zapewnić Mieszkańców, że pomimo ZPrzedsięwzięcia pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno- nieznacznych opóźnień termin zakończenia projektu pozostaje ściekowej na terenie gminy Łomianki. Zgodnie z harmonogramem w niezagrożony. trakcie realizacji znajdują się kontrakty 2 i 4. Dla kontraktów: 1, 5,6, 8, 9 i Niezależnie od Funduszu Spójności niebawem ogłoszony zostanie 10 ZWiK planuje ogłoszenie postepowania o udzielenie zamówienia przetarg w ramach WFOŚiGW na budowę sieci wod-kan jeszcze w tym roku, aby prace budowlane mogły rozpocząć się wczesną w ulicach: Ogrodowa, Warszawska, Brzósko i Cebertowicza. wiosną. Opóźnienia w realizacji w stosunku do poprzedniego wynikają W 2012 r. po staraniach burmistrza Łomianek umorzono ostatnią ratę głównie z aktualizacji dokumentacji wykonawczej oraz uzgodnień z kredytu na rozbudowę oczyszczalni ścieków. 8

9 INWESTYCJE Samochody przyjazne środowisku ŁOMIANKI Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach zakupił w ostatnim czasie trzy nowe pojazdy. Każdy z nich przeznaczony jest do innych zadań. Pojazd komunalny KAISER ECOkanalizacyjnej (wyposażony VW Crafter - dział sieci COMBI jest przeznaczony do czyszczenia sieci sanitarnych i w warsztat) - służy do d e s z c z o w y c h. B u d o w a p o j a z d u usuwania awarii, bieżących komunalnego KAISER ECO-COMBI napraw i konserwacji na pozwala na ciągłą pracę urządzenia bez sieciach kanalizacyjnych i konieczności częstych przejazdów w celu przepompowniach ścieków. zrzutu odebranych nieczystości i uzupełnienia wody. Pozwala to na VW Transporter - dział SUW i ograniczenie emisji spalin i hałasu sieci wodociągowej - służy związanych z przemieszczaniem się do realizacji bieżących samochodu po terenie miasta. W zadań związanych z odróżnieniu od innych samochodów u t r z y m a n i e m r u c h u przeznaczonych do tego typu prac eksploatacyjnego na SUW i urządzenie KAISER ECO-COMBI odznacza sieciach wodociągowych się również dużo mniejszą emisją hałasu do (transport substratów środowiska. Związane to jest z konstrukcją używanych w procesie urządzenia i umieszczeniem pompy ssącej uzdatniania wody, płukanie wewnątrz zbiornika wody. Powoduje to s i e c i w o d o c i ą g o w e j, tłumienie emisji hałasu w wyniku pracy p r z e g l ą d i n s t a l a c j i i u r z ą d z e ń pompy ssącej w otoczeniu płaszcza wodociągowych). wodnego. Ponadto na wyciszenie pracy pojazdu wpływa w znacznym stopniu wyeliminowanie mechanicznych sposobów przenoszenia napędu (np. paski klinowe) na rzecz hydrauliki oraz dostosowanie obrotów silnika samochodu do zadanych parametrów pracy. Rozwiązania techniczne tego pojazdu komunalnego upraszczają również gospodarowanie osadem. Uzyskany osad po odwodnieniu ma konsystencję stałą co pozwala na zrzut nieczystości z pominięciem procesu oczyszczania ścieków zł netto to cena okazyjna, za którą został zakupiony KAISER ECO-COMBI, gdzie jego cena rynkowa to ok zł. Zakup został dofinansowany z Funduszu Spójności w 58%. VW Crafter do bieżących zadań wodociągowych. KAISER ECO-COMBI Pierwszy od lewej VW Transporter do bieżących napraw, usuwania awarii i obsługi SUW. W środku VW Crafter, a z prawej KAISER ECO-COMBI na podzespołach MANa. 25 październik

10 INWESTYCJE Jesienne inwestycje w gminie. Niektóre z gminnych inwestycji już zostały zakończone, niektóre dobiegają do końca. A my systematycznie podglądamy i Państwu przebieg prac relacjonujemy. Łomiankowska Przychodnia Zdrowia przy ul. Szpitalnej w Łomiankach czeka już tylko na specjalistów... i pacjentów. Remont starej części wykonano przy znacznym udziale środków Gminy Łomianki. Winda dla osób niepełnosprawnych lub matek z wózkami dziecięcymi. Ogólnodostępne boisko sportowe do piłki siatkowej przy ul. Waligóry w sołectwie Dziekanów Bajkowy zbudowane. Mamy nadzieję, że amatorów tego sportu nie zabraknie. Boisko wyposażono nawet w szczotkę do butów. Boisko do siatkówki i kort do tenisa ziemnego - 2 w 1. Ulica Waligóry. 10

11 INWESTYCJE Kończy się przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Staromiejskiej w kierunku ulicy 11-go Listopada w zakresie wykonania nawierzchni jedni i chodnika wraz z odwodnieniem. Tym samym gmina kończy rozbudowę ostatniego odcinka ul. Warszawskiej (od Brukowej do Przyłuskiego). Szpitalna dziś! Bezpiecznie będzie również na skrzyżowaniu ul. Rolniczej z ul. Ogrodową. Inwestycję polegającą na zamontowaniu świateł sfinansowały po połowie: Powiat Warszawski Zachodni (ul. Rolnicza jest drogą powiatową!) i Gmina Łomianki. Do końca listopada wyremontowane ma być skrzyżowanie ul. Szpitalnej z drogą "opaskową" tuż przy ul. Kolejowej. Należy w tym miejscu przypomnieć, że odcinek ten został pozyskany prze Gminę dzięki staraniom radnego Tadeusza Krysteckiego. Nowo wyremontowana świetlica 0-3 w szkole w Dziekanowie Leśnym Szkoła czeka, sale czekają. Puste. Radni na ostatniej sesji RM nie przyznali środków na wyposażenie nowo wyremontowanej części SP nr 1 w Łomiankach. Zamówienia Publiczne W ostatnim czasie w wyniku wyboru ofert najkorzystniejszych zawarto umowę na: < Przebudowę ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Staromiejskiejw kierunku ulicy 11-go Listopada w zakresie wykonania nawierzchni jezdnii chodnika wraz z odwodnieniem zad. 5/10 z firmą MABAU POLSKA Sp. z o.o. z Baniochy. W ostatnim czasie w wyniku negocjacji zawarto umowę na: <Budowę skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem ul. 25 październik 2013 Szymanowskiegoz ul. Wspólną zad. 4/12 z firmą Z.U.H. ANDMAR Andrzej Dąbrowski z Łomianek. W postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na: <Realizacja budowy ul. Krokusa w Łomiankach, drzew. 558/1, 322/3-obręb 21 w ramach zadania "Budowa ul. Krokusa" - zad. 11/12 - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MARK- BET CONSTRUCTION Sp. z o. o. z Marek. Referat Zamówień Publicznych 11

12 KULTURA RAJ w Teatrze Miejsce Teatr Miejsce znalazł dla siebie nową przestrzeń w Łomiankach. Oprócz głównej sceny przy ulicy Wiejskiej łomiankowski teatr realizować będzie swoje projekty w gościnnych i przestronnych wnętrzach Centrum Handlowego Auchan Łomianki. Dnia 14 października 2013 r. właśnie tam odbyła się promocja książki i płyty RAJ autorstwa Tadeusza Kijańskiego. Patronat nad publikacją i wydarzeniem objął Burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski. Współorganizatorami byli Centrum Handlowe Auchan Łomianki, Dom Wydawniczy Bellona i Teatr Polskiego Radia. Teatr Miejsce przyzwyczaił nas do dostarczania rozrywki i obcowania ze sztuką w najdoskonalszej formie. Do repertuaru niezwykle ambitnego jak Dwie kobiety Ireneusza Iredyńskiego, po rewię taneczną Małgorzaty Potockiej, za każdym razem prezentując sztukę najwyższych lotów. Gwarancją jakości są m. in. gwiazdy współpracujące z teatrem: Małgorzata Potocka, Stanisława Celińska, Joanna Liszowska, Jan Nowicki, Andrzej Korzyński, Kazimierz Kutz czy Marian Opania. Podczas promocji Raju w Centrum Handlowym Auchan wystąpiła cała plejada artystów, którzy zapewnili różnorodne i wspaniałe wrażenia licznie zebranej publiczności. Na scenie wystąpili twórcy wybitnych kreacji teatralnych i filmowych: Ewa Borowik i Adam Ferency. Obok nich wspaniali pieśniarze z trzech krajów: Polski (Patrycja Zisch, niebywały głos ze Śląska), Ukrainy (Natalia Kovalenko, która kilka dni wcześniej aktualnych Mistrzów Polski i Europy w hip-hopie. Obok nich, w kolejnej odsłonie, uzdolnieni tancerze, znani m. in. z programu You Can Dance : Żaneta Płudowska i Igor Leonik. Wieczór poprowadził Miłosz Manasterski, dyrektor Domu Kultury w Łomiankach, ceniony poeta, który prezentował również swój wiersz napisany specjalnie na tę okazję. Poniedziałkowy wieczór otworzył cykl promocji nowatorskiego cyklu publikacji, łączących Ewa Borowik słuchowiska Teatru Polskiego Radia (na płytach CD) i prozę Tadeusza Kijańskiego (w p o s t a c i k s i ą ż k i ). W i e l k i e zainteresowanie i wyrazy uznania ze strony publiczności sprawiły, że z niecierpliwością oczekujemy na kolejne spotkania w Centrum Handlowym Auchan z udziałem m. in. Edyty Jungowskiej i Artura Żmijewskiego. W stronę gospodarza i mecenasa Teatru Miejsce - Centrum Handlowego Auchan - kierujemy zaś wielkie podziękowania za odwagę i determinację w promowaniu wysokiej kultury wśród mieszkańców naszego miasta. Adam Ferency Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski. podbiła serca łomiankowskiej publiczności swoimi interpretacjami utworów Anny German) i Rosji (Evgen Malinovskiy, zapowiadający swój występ w przyszłorocznej produkcji Teatru Miejsce). Wystąpił również niezwykle utalentowany młody kompozytor muzyki do spektakli Polskiego Radia i Teatru Miejsce (m. in. Raj i Sepia ) - Piotr Shadowfinder Tylczyński. Przemawiali prezes Domu Wydawniczego Bellona Jerzy Skrzypek, dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła i oczywiście autor, Tadeusz Kijański odbierający tego dnia gratulacje i podziękowania. Zatańczyła młodzież z działającej przy Domu Kultury Szkoły Tańca Grawitacja, szkoły, która ma w swoich szeregach Halloweenowy Bal Przebierańców dla dzieci w Kokko Art r. godz. 18:30 W programie m.in.: - pokaz "strasznych" strojów i makijaży (malowanie buzi) - zabawy i gry halloweenowe (ruchowe i kulinarne) z nagrodami - warsztaty taneczne - malowanie buzi - film - niespodzianka Wstęp: 20 zł - cena biletu obowiązująca do zł - cena biletu w dniu imprezy Więcej informacji i zapisy: / tel

13 KULTURA 25 październik

14 KULTURA Spotkanie autorskie z Kazimierzem Medyńskim W piątek (18 października) w bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z Kazimierzem Medyńskim autorem książki Wojenne Łomianki. Wspomnienia mieszkańców z lat niekiedy humorystyczne na temat omawianego okresu. Książka Wojenne Łomianki to dla nas, mieszkańców Łomianek, wyjątkowy tytuł na rynku wydawniczym. To piękna, choć bolesna, opowieść o poświęceniu, miłości, trudzie wojennych dni oraz o bohaterach narodowych, którzy mieszkali lub mieszkają obok nas. Niezwykłe wspomnienia i bogaty materiał fotograficzny czynią tę publikację wyjątkową. Jeśli chcemy poznać przeszłość Łomianek, spróbować zrozumieć dzisiejszą topografię miasta i pomniki historii, wielu napotka znajome nazwiska oraz N koniecznie przeczydoskonale znane miejsca. Po lekturze z pewnoiniejsza publikacja jest tajmy ksią żkę. drugim: uzupełnionym o ścią inaczej spogląda się na Łomianki. Miejsca, P r e z e n t o w a n e nowe fakty wydaniem. W obok których codziennie przechodziliśmy, które wspomnienia to trakcie wieczoru poruszono wiele były obojętne, nagle zyskują nowe znaczenie. świadectwo patriozagadnień związanych z dziejami Książkę Wojenne Łomianki. Wspomnienia tyzmu. Każdemu, Łomianek. Kazimierz Medyński mieszkańców z lat można nabyć w kto chciałby odnabibliotece przy ul. Wiejskiej 12a. opowiadał, w jaki sposób leźć ducha miejsca, organizował pracę, docierał do Książka wydana została pod patronatem ducha Łomianek, źródeł historycznych i materiału od lewej: Leszek Miączyński, Honorowy Prezes Burmistrza Łomianek przez Fundację Polonia polecam tę lekturę. ilustracyjnego. Autor dzielił się ZKRPiBWP, Piotr Rusiecki, Zastępca Burmistrza, Militaris przy dużym wsparciu środowisk Kazimierz Medyński, Paweł Rozdżestwieński, Jestem przekotakże własnymi wspomnieniami kombatanckich. reprezentujący Fundację Polonia Militaris i nana, że podczas oraz opowiadał ciekawostki, prowadząca spotkanie - Grażyna Kozińska. Grażyna Kozińska czytania książki Jacek Dehnel - Języki obce W tomie "Języki obce" Jacek Dehnel bawi się formą. Czytelnik otrzymuje szereg utworów prezentujących najróżniejsze style - od miniatur po nieużywane przez współczesnych poetów plankty. Do form i tematów, w których obrębie Dehnel sprawnie się porusza, dołącza tym razem problem "obcości języka", niejako organizujący wszystkie teksty. "Języki obce" to czwarta książka poetycka pisarza wydana przez Biuro Literackie. Seria książek: Radek Szkaradek - Alan MacDonald Poznajcie Radka Szkaradka - chłopca z całym mnóstwem złych nawyków i szalonych pomysłów. W książeczkach znajdziecie zabawne historie z przygodami naszego wyjątkowego bohatera! Strzeżcie się jednak! Złymi nawykami można się zarazić! Seria "Radek Szkaradek" to zabawne, pełne niespodzianek opowieści idealne do samodzielnego czytania, adresowane do dzieci w wieku 7-10 lat. Clare Mulley - Kobieta szpieg Krystyna Skarbek, córka zubożałego polskiego arystokraty i jego bogatej żydowskiej żony, była jednym z najodważniejszych tajnych agentów brytyjskich. Podejmowała się jednej misji za drugą - przedzierała się przez Tatry do Polski, pracowała w Egipcie i Afryce Północnej, została zrzucona na spadochronie do okupowanej Francji. Dzięki przytomności umysłu i determinacji nie raz uniknęła aresztowania i ocaliła życie kilku kolegom, w tym jednemu ze swoich licznych kochanków, dosłownie kilka godzin przed ich egzekucją przez Gestapo. Została odznaczona Medalem Jerzego, Orderem Imperium Brytyjskiego i francuskim Croix de Guerre. 14

15 Darko-Pol to firma rodzinna. Tradycje handlowe właścicieli sięgają wczesnych lat 90. Ciężka praca się opłaciła! Nie ma lepszego, świeższego i pewniejszego mięsa w Łomiankach niż w Darko-Polu. POZNAJ NASZYCH PRZEDSIĘBIORCÓW 240 półtusz na miesiąc, czyli wieprzowina w roli głównej Od poprzedniego numeru dwutygodnika Gazeta Łomiankowska.pl rozpoczęliśmy cykl spotkań z przedsiębiorcami z Łomianek. Państwo Bożena i Dariusz Rzepeccy na uznanie klientów pracują od 1994 roku. Zaczynali i wciąż działają, prowadząc swój sklep w sąsiedztwie bazaru. Wszyscy Sukcesywnie inwestując w towar i lokal, wypracowali sobie ugruntowaną pozycję na naszym lokalnym rynku. Firma Darko-Pol zajmuje się - poza sprzedażą artykułów spożywczych przede wszystkim rozbiorem mięsa wołowego (ćwierci wołowe pochodzą od młodych sztuk - do 24 miesiąca r.ż.) i mięsa wieprzowego. Na co dzień w sklepie (a raczej jego zapleczu!) pracują dwaj rzeźnicy, którzy miesięcznie rozbierają 240 półtusz wieprzowych, tj. ok. 30 świń tygodniowo. Mięso jest zawsze świeże, o czym doskonale wiedzą stali klienci sklepu. Mięso (o czym być może nie wszyscy z kolei wiedzą) pochodzi też od sprawdzonych hodowców trzody chlewnej z Mazowsza. oni karmią swoje świnie w t r a d y c y j n y s p o s ó b, n a t u r a l n y m, pełnowartościowym pokarmem. Nic dziwnego zatem, że karkówka, łopatka, schab czy boczek zakupione w Darko-Polu są zawsze świeże, mają właściwy kolor, zapach, konsystencję, ilość tłuszczu i soczystość, a odpowiednio przyrządzone smakują wyśmienicie. O jakości produktów sprzedawanych w sklepie Darko-Pol niech świadczą choćby cosobotnie kolejki. T ł u m y k u p u j ą c y c h, obsługiwanych przez liczny zespół, a mimo w s z y s t k o k a ż d y zadowolony 25 październik

16 SPORT / REKLAMA Hubertus święto myśliwych, leśników i jeźdźców Sobotni (19 października) hubertusowy za lisem zorganizowany przez Klub Wiejski Wilczeniec zakończył tegoroczny sezon jeździecki. Hubertus jako święto obchodzone jest na świecie od 1444 roku, w Polsce sięga XVIII wieku. W trakcie urządzanej gonitwy, konno ściga się tzw. lisa, jeźdźca z ogonem przypiętym do lewego ramienia. Ten, kto go zerwie, wygrywa i wykonuje rundę honorową wokół miejsca pogoni, a za rok sam ucieka jako lis. Obchody święta mają zapewnić dobre wyniki w nadchodzącym sezonie. myśliwskim, pokazy tresury konia, przejażdżki na kucach. Wspólne biesiadowanie przy ognisku zakończyła licytacja rzecz Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. Wylicytowano m.in. obraz znanej na całym świecie polskiej malarki - Joanny Sarapaty oraz szkic (niezwykle uzdolnionej, przy okazji świetnej amazonce!) Marty Dębskiej. Goście mieli możliwość podziwiać przy okazji prace wykonane przez dzieci pacjentów szpitala. Wilczeńcowy hubertus poprzedziły: prezentacja jeźdźców i wyjazd w teren, natomiast dla gości uatrakcyjniły: pokazy sokolnicze, gra na rogu Hubertus tradycyjnie kończy jedynie sezon sportowy. W końcu radość z jazdy konnej jeźdźcy czerpią całym rokiem fot. Mariusz Chajęcki 16

17 Z ŻYCIA GMINY / REKLAMA III nagroda w ogólnopolskim konkursie Muzeum Niepodległości dla uczennicy Gimnazjum nr 1 W bieżącym roku obchodzimy 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego, jednego z najbardziej dramatycznych i ważnych wydarzeń w naszej historii. Zarówno w 1683 roku jak i teraz powstanie jest niewątpliwie świadectwem patriotyzmu i determinacji Polaków w dążeniu do odbudowania wolnego i suwerennego państwa. Obecny rok obfituje w szereg inicjatyw, przedsięwzięć kulturalnych, naukowych i edukacyjnych dotyczących tego zrywu narodowego. Jedną z nich był ogólnopolski konkurs organizowany przez Muzeum Niepodległości, zatytułowany: Pamięć o powstaniu i powstańcach styczniowych. Jego celem było przypomnienie sylwetek powstańców, zwrócenie uwagi na konieczność zachowania pamięci o przeszłości, zachęcenie do wyszukiwania i upamiętniania w swoim otoczeniu śladów powstania 1863 roku. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przed gimnazjalistami stanęło zadanie przygotowania portfolio lub prezentacji multimedialnej ukazującej ślady walk powstańczych oraz formy upamiętnienia powstania styczniowego w regionie. 15 października o godz w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Trzecie miejsce w kategorii gimnazja zajęła uczennica klasy 3a Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach - Ela Woś. Przychylność jury zdobyła jej prezentacja, przygotowana pod okiem nauczyciela historii Krzysztofa Kozaka, dotycząca powstania styczniowego w rejonie Puszczy Kampinoskiej. Krzysztof Kozak Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach Uwaga Przedsiębiorcy! Większość Przedsiębiorców już z pewnością wie, że od 01 lipca 2011 r. funkcjonuje CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Warto jednak przypomnieć najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem Centralnej Ewidencji. 1. Wszystkie niewykreślone wpisy zostały przeniesione z gminnej ewidencji właśnie do CEIDG, która jest prowadzona przez Ministra Gospodarki. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej jest obecnie jedynie pośrednikiem pomiędzy przedsiębiorcą a Ministerstwem Gospodarki. 2. Wniosek CEIDG-1 służy do wszystkich czynności dotyczących działalności gospodarczej - wpisu, informacji o zawieszeniu, wznowieniu i zaprzestaniu działalności gospodarczej, a także, co ważne i nowe - do wszystkich zmian nieobjętych wpisem np. o zmianie dowodu osobistego, podjęciu współpracy z biurem rachunkowym czy podaniu rachunku bankowego osobistego lub firmowego. 3. Wniosek o wpis do CEIDG należy złożyć najpóźniej w dniu podjęcia działalności gospodarczej. Dotyczy to również informacji o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. 4. Wniosek o zmianę wpisu należy złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zmiany danych, a wniosek o wkreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. 5. W przypadku, gdy przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny lub profil zaufany, może złożyć wniosek bezpośrednio do CEIDG w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony Gdy takiego podpisu nie ma może wypełnić wniosek elektronicznie (www.firma.gov.pl), zapisać jego numer i zgłosić się do dowolnego urzędu gminy w celu weryfikacji i podpisania wniosku. Może również bezpośrednio zgłosić się do urzędu i złożyć wniosek w formie papierowej, co nie jest skomplikowane, ponieważ pracownik referatu wypełnia internetowo wniosek, drukuje go a przedsiębiorca jedynie składa na nim podpis. Najmniej dogodnym sposobem jest przesłanie papierowego wniosku listem poleconym w takim przypadku własnoręczność podpisu przedsiębiorcy musi być potwierdzona notarialnie. 6. W każdym przypadku należy mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Należy również pamiętać, że dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca wniosek podpisał, a nie wypełnił, np. w formie elektronicznej. W momencie składania wniosku należy również wiedzieć jaką formę opodatkowania wybiera przedsiębiorca (podatek na zasadach ogólnych, liniowy, karta podatkowa czy ryczałt). 7. CEIDG jest jawna, każdy ma prawo wglądu do danych, które znajdują się na stronie internetowej. Zasadą jest, że przedsiębiorcy sami drukują dane z CEIDG z bazy przedsiębiorców na podstawie np. imienia i nazwiska, adresu wykonywania działalności, NIP-u czy REGON-u. Wydruk ma moc zaświadczenia o wpisie w CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. 8. Wszystkie czynności związane z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE. Zdarza się, że firmy komercyjne proponują przedsiębiorcom umieszczenie ich w tworzonych przez siebie bazach za opłatą. Zaistnienie w takiej bazie jest oczywiście DOBROWOLNE. Zapraszamy do Referatu Ewidencji Działalności Gospodarcze Urzędu Miejskiego w Łomiankach, który mieści się w budynku przy ul. Warszawskiej 71, pok. nr 11, tel TAXI 24h ŁOMIANKI 6 miejsc, duże bagaże, psy, transport ciężarowy do 5t, sprowadzanie aut - laweta ( październik

18 REKLAMA Gabinet Specjalistycznej Pielęgnacji Stóp zaprasza na: PEDICURE LECZNICZY lusuwanie odcisków, modzeli lzakładanie klamer na wrastające paznokcie lbadanie paznokci w kierunku grzybicy Zapewniamy: profesjonalizm, komfort, autoklaw (urządzenie do sterylizacji narzędzi) Metamorfoza tel UL. WARSZAWSKA 202 ŁOMIANKI (NAD ŻABKĄ) JOGA DLA CIEBIE tel ul. Włościańska 23, WOLNE BOKSY!!! tel: nauka jazdy dla dzieci - trening dla koni i jeźdźców - duże bezpieczne boksy z otwieranym oknem - opieka stajennych 24h / dobę - hala (piasek kwarcowy + fizelina) - karuzela dla koni Informuję, że KANCELARIA ADWOKACKA Krzysztof Szreder została przeniesiona pod adres: Dziekanów Polski, ul. Rolnicza 352A Tel Czynna pon.-piątek meble wszystkich pokoleń Tel , Salon meblowy Łomianki, ul. Warszawska 41 (I piętro) pon. - pt sob WYPRZEDAŻ EKSPOZYCJI! 18

19 REKLAMA GABINET LOGOPEDYCZNO-EDUKACYJNY "Od maluszka do geniuszka ul. Zielonej Łąki 13, Łomianki / tel Diagnoza i terapia zaburzeń mowy Kształtowanie dojrzałości szkolnej Nauka i doskonalenie technika czytania Rozwijanie myślenia tematycznego Korepetycje z j. niemieckiego i angielskiego POMOC DROGOWA WYJAZDY 24h Kraj i Zagranica tel Zabieramy do 6 osób Transportujemy samochody osobowe, HDS Zaprasza na pyszne jadło polskie! wesela, chrzty, komunie, imprezy okolicznościowe, catering ul. Poniatowskiego 4, Łomianki / (pon.-sob. od 10, niedz. od 11) SYLWESTER 2013/2014 Zapraszamy! 25 październik

20 REKLAMA UKŁADA KOSTKI BRUKOWEJ kompleksowo (z gwarancją) TRANSPORT, ROBOTY ZIEMNE TEL STOMATOLOGIA l CHIRURGIA i RTG l PROTETYKA i IMPLANTY l STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA l ORTODONCJA l STOMATOLOGIA DZIECIĘCA ul. Rolnicza 421, Dziekanów Polski SPRZEDAŻ WĘGLA < miał < eko-groszek Transport do 15 km GRATIS tel ul. Warszawska 122, Łomianki BICOMED DREWNO KOMINKOWE GABINET BIOREZONANSU Transport na terenach gmin Łomianki i Czosnów gratis!!! Pieńków (trasa gdańska) obok sttacji BP 20 ) ) ) ) ) ) ALERGIE - BEZBOLESNE TESTY I ODZCZULA WZMACNIANIAMY ODPORNOŚĆ ORGANIZMU TERAPIE PRZECIWBÓLOWE TERAPIE UZALEŻŃ - TYTOŃ, ALKOHOL, SŁODYCZE TERAPIE ODCHUDZAJĄCE OCZYSZCZA ORGANIZMU

21 REKLAMA GAZOWE - HYDRAULICZNE = JUNKERS, VIESMANN, inne = Instalacje wodn-kan. = Instalacje C.O. - kotłownie = Naprawy, montaż = Wiercenie studni wodnych = Przyłącza gazowe A-Z = Instalacje gazowe od A do Z = W każdej technologii = Szamba betonowe szczelne = Doradztwo techniczne - projekty = Wydawanie zaświadczeń = Pomiary szczelności inst. gaz. tel Godlewski Ryszard, Łomianki ul. Rolnicza 406 Układanie i Sprzedaż KOSTKI BRUKOWEJ MOSKITIERY, ŻALUZJE ROLETKI dzień-noc, ROLETY RZYMSKIE TRANSPORT HDS Usługi KOPARKO-ŁADOWARKĄ Wynajem SPRZĘTU BUDOWLANEGO październik 2013 RA Łomianki, ul. Wiślana 48 tel BAT % REHABILITACJA 21

22 OGŁOSZENIA DROBNE Szukam pracy c zatrudni koordynatora/kę transportów krajowych. CV 60zł/h. tel ] Pokój do wynajęcia. Tel ] Kobieta po 30. szuka dodatkowej pracy 2 x w tyg. na adres: ] Rysunek, malarstwo, grafika. Przygot. do egzaminów ] Lokale biurowo-usługowe od 9 m kw. do 52 m kw. Może być sprzątanie. tel ] Zatrudnimy samodzielną i operatywną osobę do na ASP, architekturę. Kurs grafiki komputerowej. Tel. Ł-ki ul. Warszawska. Tel ] 28-letnia kobieta podejmie się najchętniej pracy prowadzenia biura. Siedziba firmy w Łomiankach. CV ] Dwa pomieszczenia garażowe tanio biurowej, ale nie tylko. Dośw. w pracy biurowej i na adres: ] Chemia korepetycje, gimnazjum, liceum. Możliwy ] Dom po remoncie 80 m kw. 3 pok., duża kuchnia, księgowości. Łomianki i okolice. tel ] Szukamy kierowcę z kat. B z min. 2 letnim dojazd do ucznia. Tel garaż. kontakt po 16.00, Łomna. Tel ] Kobieta 37 l. szuka pracy w księgowości lub biurowej doświadczeniem. Praca na terenie kraju, przewaga ] Francuski każdy poziom. Tel ] Samodzielne mieszkanie 40 m kw. ul. Kolejowa 324, na stałe. WORD, EXCEL, FINKA, RAKS, SYMFONIA, zleceń lokalnych. CV na adres: ] Matematyka, korepetycje, dośw. nauczyciel. 150 m od przystanku Ł, CO, Internet, meble, TV, garaż. pracowita, bez nałogów tel Tel zł/m-c. tel ] Podejmę się sprzątania, mycia okien, również po Usługi c ] Angielski u mgr filologii. Od podstaw do poziomu ] Lokal na nieduży warsztat samochodowy ul. remoncie, szybko, tanio i solidnie. Tel ] Wynajem aut i darmowych aut zastępczych. zaawansowanego. Tel Kolejowa 324 duży plac przy trasie gdańskiej (inne ] Kierowca, wykszt. średnie stałej dorywczej. tel ] Angielski solidność, wieloletnie dośw., duża możliwości, biznesplan). Tel Tel ] Naprawa maszyn do szycia praktyka w nauczaniu młodzieży. Dojazd do ucznia. ] Samodzielny domek 50 m kw. (oddzielne wejście, ] Ukrainka z kartą stałego pobytu podejmie pracę jako ] Stolarstwo A-Z. tel Tel wszystkie media, miejsce parkingowe) sprzątaczka. Tel ] Wykończenia wnętrz, remonty, elewacje. ] Fortepian - każdy poziom. Częstotliwość zajęć i ] Mieszkanie 2-pok., kawalerka lub pokój z aneksem ] Kobieta podejmie pracę: sprzątanie, prasowanie, Tel repertuar do ustalenia. Zapraszam. Tel kuchennym: samodzielne, umeblowane, ogrzane. Tel. opieka nad starszą panią. Tel ] Mechanik samochodowy z własną bazą klientów do ] Niemiecki korepetycje, konwersacje, matury, ] Chętnie zaopiekuję się starszą osobą, dzieckiem lub prowadzenia warsztatu. Tel certyfikaty. Tel , ] Tanio pokój z kuchnią, łazienką, CO. Tel , posprzątam 2 x w tyg. (najchętniej wt., i czw.) Dośw. ] Punkt nadawania i odbioru paczek. DPD. Łomianki, ul. ] Angielski - 15 lat doświadczenia, indywidualnie, dla tel Łąkowa 33. tel firm, wystawiam rachunki, tel ] Pokój, kuchnia, łazienka, b. dobre warunki, dla pary ] Polka podejmie się sprzątania w domu. ] Malowanie Express! Gładź gipsowa, prace ] ANGIELSKI dla dzieci i młodzieży. Własne materiały. niepalącej. Tel Tel p. Monika wykończeniowe, ceny na każdą kieszeń. Przygotowanie do PET, FCE i CAE oraz MATURY. Z ] Lokal ok. 100 m kw. pod działalność gospodarczą ] Dziecko w wieku szkolnym opieka Tel dojazdem. Tel (sklep) lub inną. Dziekanów Polski, ul. Turystyczna 35. ] Sprzątanie, prasowanie, pranie wykładzin. ] Tanie przejazdy 8 osób cały kraj ] Jęz. niemiecki. Tel Tel Tel ] Przewóz osób pn-pt po 18.00, sb-nd cały dzień. Tel. ] Angielski, solidnie, dojazd. Tel ] Pokój do wynajęcia 1-2 osoby. Tel ] Pielęgniarka opieka, osoba starsza ] Logopeda diagnoza, terapia zaburzeń mowy, ] Pomieszczenie garażowo-magazynowe. 45 m kw. Ł-ki. ] Kierowca kat. ABCDE, czynne prawo jazdy, podejmie ] Prace przygotowawcze ogrodu na zimę. zajęcia edukacyjne z matematyki, j. polskiego, Tel pracę dodatkową, tel Tel angielskiego i niemieckiego. Tel ] Budynek gosp. 60 m kw. + 3 garaże na działce 800 m ] Sprzątanie 1 2 razy w tygodniu. Referencje. Tel. ] Poprawki krawieckie Dziekanów Polski, Rolnicza ] Francuski dzieci i młodzież, dorośli, dojazd, kw. na mieszkanie, działalność gosp. lub magazyn. Ł tel rachunki. Tel ki. Tel ] Sprzątam, myję okna, prasuję (na terenie Łomianek). ] Naprawa pralek. Tel ] Polski dyslekcja, dysortografia, wszystkie poziomy. ] Domek wolnostojący o pow. 50 m kw. (2 pok., Tel ] Przecieki dach izolacje pionowe terminowo- Tel kuchnia, łazienka). Tel ] Muzyk solista. Tel solidnie. Tel ] Dom w Dziekanowie. Tel , ] Sprzątanie biura lub prowadzenie domu na terenie ] Dachy, przecieki, papa termogrzewcza, obróbki. Tel. ] Mieszkanie 2-pokojowe, kawalerka lub pokój z Sprzedam c Ł-k. tel aneksem kuchennym: samodzielne, umeblowane, ] Maszynę męską Łucznik, damską wielościegową, ] Do biura na ½ etatu, umowa zlecenie lub inne ] Gotowanie na imprezy na sali lub w domu klienta ogrzane. Tel obudowaną. Tel zatrudnienie. Tel (komunie, imieniny, chrzciny) od 20 zł/os. Wesela do ] Samodzielne mieszkanie 38 m kw. czynsz 800 zł + ] ORBITREK KETTLERA RIVO P. na gwarancji. Cena ] Na ½ etatu. Tel zł/os. Tel media. Tel , zł. Tel ] Niania cierpliwie, serdecznie, odpowiedzialnie ] Budowy, remonty, wykończenia A-Z, ocieplenia. Tel. ] Mieszkanie, biuro, magazyn, pracownia, parking. Ul. ] Działkę budowlaną 1075 m kw. tel zaopiekuję się dzieckiem. Wykszt. wyższe, dośw., Rolnicza. Tel ] Lokal handlowo-usługowy 120 m kw. Ł-ki ul. referencje, prawo jazdy, certyfikat kursu Pierwszej ] Inż. budownictwa kosztorysowanie robót ] Kwatery pracownicze koło Auchan. Duży parking. Tel. Warszawska. Tel pomocy przedmedycznej. Tel budowlanych, przygot., nadzór i rozliczenie budowy ] Dom z działką 1490 m kw. tanio. tel ] Szukam pracy dorywczej na terenie Ł-k jaki Tel ] Mieszkanie 2 pok. 40 m kw. Metro Młociny. ] Dom 120 m kw. podpiwniczony na działce 452 m kw. pracownik fizyczny. Tel ] Ogrodnik pełny zakres. Tel Tel i przyległa działka bud. 453 m kw. Ł-ki ] Wykonam prace w ogrodzie. Tel , ] Studio graficzne Tel ] Pokoje dla Panów. Osobny domek, warunki dobre, ] Działkę budowlaną 870 m kw. ul. Jałowcowa. Tel ] Rozbiórki, wykopy, roboty drogowe, kruszywo centrum Ł-k. tel ] Dyspozycyjny z samochodem 3,5t, z dośw. w betonowe. Tel ] Pokój do wynajęcia w Łomiankach. tel ] Opony zimowe Fiat 600. tel budowlance i gastronomii, bez nałogów. ] Układanie kostki brukowej (z gwarancją) ] Kwatery pracownicze Łomianki, Kołłątaja 1 ] Piec centralnego ogrzewania Per x Eco Tel kompleksowo, poprawki, odwodnienia. (kuchnia, łazienki, parking, doba 27 zł) Tel ] Segment bliźniaka 120/400 m kw. w Dziekanowie ] Mgr filologii angielskiej, tłumacz (pisemny i ustny), tel Leśnym. tel rozmowy biznesowe. Tel ] Usługi hydrauliczne i elektryka. Tel ] Drewno opałowe. Tel ] 58-letni Złota rączka, prawo jazdy kat. B, komputer ] Księgowość, kadry. Łomianki. Tel Lekarze c zadba o Twój dom i posesję. tel ] Ziemię na podniesienie terenu z dostawą oraz piach ] Cyklinowanie, lakierowanie solidnie. ] Laryngolodzy dr Lidia i Ryszard Mikołajewscy, Ł-ki, kopalniany, żwir, czarnoziem. Tel ] Chętnie podejmę się sprzątania, prasowania, prac w Tel , ul. Fiołka 11, tel , domu. Ł-ki i okolice. tel ] Hydrauliczne. Tel ] Świadectwa energetyczne Kupię c ] Dr psychologii. Tel ] Kupię działkę przy Jeziorze Dziekanowskim. ] Pediatra. Anna Matusiak. Wizyty domowe. Dam pracę c ] Hydraulika, domy, kotłownie. Tel , 22 Tel Tel ] Praca dodatkowa. Kontakt osobisty. Dzwoń pod nr ] Działkę budowlaną Łomianki i okolice. Bezpośrednio. ] Internista, choroby płuc doc. J.Domagala-Kulawik ] Hydrauliczne-gazownicze. Tel Tel , Warszawska 71a ] Do wulkanizacji z doświadczeniem. tel ] Kompleksowa pielęgnacja drzew, leczenie ubytków, ] Kupię nieduży samochód osobowy. Tel ] Laryngolog. Łomianki, ul. Baczyńskiego 26 m. 8. ] Salon fryzjerski Centrum Stylizacji zatrudni wycinka drzew trudnych. tel Tel fryzjerów. tel ] Przeprowadzki, transport, pranie dywanów 8 zł/m kw. Do wynajęcia c ] Stomatolog Krzysztof Trybicki Łomianki, Kołłątaja ] Fizyczną utrzymanie posesji + drobne budowlane. tel ] Mieszkanie, biuro, magazyn, pracownia, parking, ul. 1, tel protetyka, chirurgia, leczenie Tel ] Biuro księgowe tel Warszawska. tel ] Laryngolog-Alergolog dr B. Szafrańska, ul. Jedności ] Pracownika do sklepu z odzieżą. CV na ] Cyklinowanie, lakierowanie, układanie podłóg. ] Wynajmę pokój z osobną łazienką. tel Robotniczej 15, tel Tel ] Bezpośrednio pomieszczenia magazynowe / ] Chirurg (dla dorosłych i dzieci) dr n. med. T. ] Firma spedycyjna w Ł-kach poszukuje mężczyzny do ] Elewacje, malowanie dachów, układanie kostki. produkcyjne 334 m2. tel Szafrański, ul. Jedności Robotniczej 15, pracy w magazynie z prawem jazdy kat. B. Mile Tel ] Pokój do wynajęcia. Tel widziana kat. C. tel ] Usługi księgowe w pełnym zakresie ] Pokój do wynajęcia dla 1 osoby. Wszystkie media. ] Zatrudnimy osobę z doświadczeniem przy ] Wywóz nieczystości płynnych, przepychanie i Tel Wynajmę c wprowadzaniu dokumentów księgowych, praca na odmrażanie kanalizacji. Zawieranie umów, FV. ] Lokal 27 m kw. Łomianki Centrum, na gabinet lek., ] Szukam domu do wynajęcia pod przedszkole. terenie Ł-k, CV na Tel biuro, cichą pracownię. Tel Najchętniej Łomianki Centralne. Tel transport.com ] Certyfikaty energetyczne. Tel ] Pokój, kuchnia, łazienka przy ul. Warszawskiej. ] Kobieta poszukuje do wynajęcia mały domek, w ] Zatrudnię opiekunkę do 15-miesięcznego chłopca. ] Hydroizolacje. Izolacje piwnic, fundamentów, Tel spokojnej okolicy, od uczciwych ludzi. Pon. piątek, od 7 do 17:00, wynagr zł, balkonów, tarasów. Uszczelnienia dachowe itp. ] W Łomiankach Dąbrowie domek 85 m kw. Tel Dziekanów Polski. Tel Gwarancja. Tel Wszystkie media, dobra lokalizacja ] Energicznej, dokładnej, młodej pani z dośw. - do sprzątania domu i prasowania. Na stałe 1x/tyg. 8- ] Ocieplenia budynków styropianem, wełną. ] Kwatery dla pracowników. Tel Różne c 10h, piątek lub czwartek. Pieńków okolice ADAMEDu, Gwarancja ] Pomieszczenie 40 m kw. mieszkanie magazyn. ] 2 kocurki 11 tyg. do oddania (czarny i czarno-biały), konieczny samochód ] Masz problem z techniką w domu, ogrodzie, tel zaszczepione. Ok. Łomianek. Tel ] Cierpliwej, spokojnej studentki lubiącej dzieci - do samochodzie? Zadzwoń. Janusz Złota rączka pomocy przy lekcjach, poziom V kl. Szk. Podst., na przyjedzie, naprawi, doradzi. tel Sprzedam działkę stałe 3 x tyg 15:30-17:30 okolice UKSW ul. Wóycickiego Korepetycje / Nauka c w Dziekanowie Polskim m2 ] Zatrudnię opiekunkę do 2-letniego chłopca, pon-pt ] Korepetycje matematyka każdy poziom. ul. Rolnicza Warszawa > 8-17, W-wa ul. Wóycickiego, ok. Cm. Półn. Tel Tel ] Matematyka (szk. podst., gimnazjum, liceum). Ł-ki i ] Fryzjerk(ę)a na stałe do profesjonalnego salonu okolice, tel GALERIA FRYZUR W ŁOMIANKACH od zaraz 120 zł / m2 ] Mgr historii przygotuje do matury - 40 zł/h. zatrudnię tel ; tel ] Niemiecki profesjonalnie, skutecznie. Wszystkie ] Firma transportowa z siedzibą w Łomiankach Kontakt: poziomy. Wieloletnie dośw. referencje. Z dojazdem Wydawca: KMŁ Sp. z o.o. / Redaktor naczelna: Joanna Zielke / Zdjęcia: Redakcja, Internet. Kontakt z redakcją: Łomianki, ul. Staszica 2, tel , / Ogłoszenia i reklamy: Redakcja pozostawia sobie prawo nadawania tytułów, śródtytułów i skracania tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Publikacja materiałów niezamówionych do wyłącznej dyspozycji redakcji.

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 26 /2017 z dnia 30 marca 2017r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dotacji budżetowej na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji. Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji. Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r. WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r. Dochody Budżet miasta na 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Miasta nr 10/III/2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/307/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH. z dnia 9 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 20 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/307/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH. z dnia 9 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 marca 2017 r. Poz. 2685 UCHWAŁA NR XXIV/307/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO UL. RATAJSKA 2/4 91-231 ŁÓDŹ (42) 650-44-40 sp116.lodz@wp.pl www.sp116edupage.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO UL. RATAJSKA 2/4 91-231 ŁÓDŹ (42) 650-44-40 sp116.lodz@wp.pl www.sp116edupage. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO UL. RATAJSKA 2/4 91-231 ŁÓDŹ (42) 650-44-40 sp116.lodz@wp.pl www.sp116edupage.org ZAPRASZAMY Historia i tradycja Początki naszego istnienia sięgają 1913

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Sulejówek 2006-08-30 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet dla Miasta Sulejówka na 2006 rok uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 r. na plan 17.489.775 zł wynosi 9.616.192,12 zł, co stanowi 54,98

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 28 października 2015 r.

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 4561 UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r.

UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r. UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia. 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r.

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r.

UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie: zmian budżetu miasta na 2006 rok. UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Śródmieście dzielnica nr 29

Śródmieście dzielnica nr 29 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Śródmieście dzielnica nr 29 21.09.2016 r. godz. 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna Al. T. Kościuszki 25 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

Pakiet podstawowy. Pakiet dodatkowy 1. WYKAZ ULIC

Pakiet podstawowy. Pakiet dodatkowy 1. WYKAZ ULIC Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. WYKAZ ULIC Pakiet podstawowy ul. Turystyczna (odcinek od ul. Kolejowej do pętli na ul. Jagodowej),,05 ul. Podróżna (odcinek od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej),,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Uchwała Nr XXIX/192/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591: z 2003 r., Nr

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Na 2011 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu

Bardziej szczegółowo

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 26 292 509,00 zł 7 389 500,00 zł Dotacje podmiotowe 6 000

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Załącznik nr 6 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2012 rok Plan po zmianach 2012 rok Wydatki poniesione w 2012 roku Opis inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice JEDNOSTKI I PROGRAMY, Z KTÓRYCH UZYSKANO DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ JEDNOSTKI, Z KTÓRYMI PROWADZONO WSPÓŁPRACĘ W CELU REALIZACJI INWESTYCJI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

P u n k t 1. P u n k t 2

P u n k t 1. P u n k t 2 P R O T O K Ó Ł Nr 1/06 z posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW, ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY GMINY JEŻÓW odbytego w dniu 4 grudnia 2006r. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Członkowie Komisji

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2017 przyjęty na XXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 26 stycznia 2017 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2017 przyjęty na XXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 26 stycznia 2017 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie przyjęty na XXVI Sesji w dniu 26 stycznia 2017 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów 2. Informacja o stanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

Niepołomice 18 lat później. www.niepolomice.eu

Niepołomice 18 lat później. www.niepolomice.eu 1991 2009 Niepołomice 18 lat później www.niepolomice.eu Krótko o Niepołomicach pierwsze wzmianki o Niepołomicach sięgają XIII wieku (król Władysław Łokietek nabył osadę nad Wisłą i ulokował w niej zarząd

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU Załącznik Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 I. Jednostki sektora finansów publicznych 8 116 600 0 41 124 587 1 010 01030 Wpłaty na rzecz izb

Bardziej szczegółowo

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii.

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii. Uzasadnienie: do Uchwały Nr XXII/182/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. DOCHODY: Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII/67/2006. RADY MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 23 października 2006r.

U C H W A Ł A Nr XLIII/67/2006. RADY MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 23 października 2006r. U C H W A Ł A Nr XLIII/67/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 23 października 2006r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżysko Kamienna na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku

Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 40 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rada Miejska uchwala, co następuje: U C H W A Ł A Nr 375/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42

Bardziej szczegółowo

ETAP PISEMNY - CZ.II 2011r.

ETAP PISEMNY - CZ.II 2011r. ETAP PISEMNY - CZ.II 2011r. Zadanie 1 Niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi A. kartę wynagrodzeń B. akta osobowe C. pełną dokumentacje

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 84/05 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 listopada 2005r.

Uchwała Nr 84/05 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 listopada 2005r. Uchwała Nr 84/05 Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2005 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU Projekt z dnia 8 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały dot. stanu technicznego obiektów oświaty miasta i gminy Kowalewo

Bardziej szczegółowo

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R.

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. ZS-3010-6/08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. I. Rozdział 80101 szkoły podstawowe A. Plan wydatków po zmianach na 2007 r. wynosi 845 241

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 4209 UCHWAŁA NR XXVII/171/2013 RADY GMINY MIEDZICHOWO. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Poznań, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 4209 UCHWAŁA NR XXVII/171/2013 RADY GMINY MIEDZICHOWO. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 4209 UCHWAŁA NR XXVII/171/2013 RADY GMINY MIEDZICHOWO W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 28 maja 2008r.

Protokół Nr 3/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 28 maja 2008r. Protokół Nr 3/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 28 maja 2008r. Na podstawie 32 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

W ramach powyższego działu przy Urzędzie Miasta Bydgoszczy funkcjonuje. Stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany

W ramach powyższego działu przy Urzędzie Miasta Bydgoszczy funkcjonuje. Stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany Objaśnienia do załącznika Nr 7 RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków!

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków! Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/main/aktualnosci/szkola-podstawowa-nr-1-zaprasza-na-zajecia-otw arte-wazne-informacje-dla-rodzicow-szesciolatkow/idn:1330/printpdf Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza

Bardziej szczegółowo

informacje gminne moja gmina - moja wieś Rafała

informacje gminne moja gmina - moja wieś Rafała informacje gminne moja gmina - moja wieś Rafała 2 rozmaitości 3 informacje gminne moja gmina - moja wieś Co zrobiliśmy i zrobimy dla ochrony zdrowia mieszkańców naszej Gminy W trosce o zdrowie W Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/157/12 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 14 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/157/12 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 14 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/157/12 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol

Bardziej szczegółowo

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku 3 604 391 zł Zadania realizowane przez Miasto Garwolin przy udziale funduszy zewnętrznych w 2014 roku 1 680 926 zł rozbudowa Miejsko Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 r. na plan 21.083.380 zł wynosi 9.289.030.95 zł, co stanowi 44,06

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok 1 Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 278/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 września 2007r.

Zarządzenie Nr 278/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 września 2007r. Zarządzenie Nr 278/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 września 2007r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z. KONTROLI ZESPOŁU SZKÓŁ w CHOJNICACH

PROTOKÓŁ z. KONTROLI ZESPOŁU SZKÓŁ w CHOJNICACH BR.1711.4.2014 KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU CHOJNICKIEGO PROTOKÓŁ z KONTROLI ZESPOŁU SZKÓŁ w CHOJNICACH MARZEC 2014 ROK Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Chojnickiego dokonała kontroli Zespołu Szkół w Chojnicach

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 25 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 1712 UCHWAŁA NR XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Autopoprawka Nr 2. W projekcie uchwały, po uwzględnieniu Autopoprawki Nr 1, wprowadza się następujące zmiany:

Autopoprawka Nr 2. W projekcie uchwały, po uwzględnieniu Autopoprawki Nr 1, wprowadza się następujące zmiany: Druk Nr 283/2007 Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Łódź, dnia 14 listopada 2007 r. Autopoprawka Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. PROTOKÓŁ NR 9.2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. Obecni: 1. Bogdan Jusiński - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław Kielak

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO KOŁA TERENOWEGO NR 28 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO ZA OKRES 01.01.2008 31.08.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO KOŁA TERENOWEGO NR 28 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO ZA OKRES 01.01.2008 31.08. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO KOŁA TERENOWEGO NR 28 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO ZA OKRES 01.01.2008 31.08.2009 Katowice, 15 listopada 2009 r. 1). Dane organizacji 1. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów to Projekt który jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo