Dalsza modernizacja ul. Warszawskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dalsza modernizacja ul. Warszawskiej"

Transkrypt

1 Egzemplarz bezpłatny ISSN BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr r. Dalsza modernizacja ul. Warszawskiej

2 AKTUALNOŚCI Wyremontowane świelica i poradnia w Dziekanowie Leśnym Uroczystego otwarcia wyremontowanej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym oraz świetlicy szkolnej dokonali 14 października br. wspólnie przedstawiciele władz Gminy Łomianki i Powiatu Warszawskiego Zachodniego. rzybyłych gości powitała Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych Powiatu Warsza- Pwskiego Zachodniego - Monika Świetlicka. Jako pierwszy przeciął wstęgę Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski. W uroczystym otwarciu wyremontowanej poradni udział wzięli (od lewej): Sekretarz Gminy Łomianki - Beata Duch-Kosiorek, Radny Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Edward Wołyński, Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym - Aleksandra Michalak, Dyrektor Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym - Anna Kajszczak, Wicestarosta Powiatu Wyremontowane wnętrza poradni Warszawskiego Zachodniego - Paweł Białecki, zachwycają i z pewnością poprawią Starosta Warszawski Zachodni - Jan Żychliński, komfort pacjentów. D y r e k t o r Z e s p o ł u Poradni Psychologiczno- P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - Pedagogicznych Po- Pedagogiczna w Dziekanowie wiatu Warszawskiego Leśnym udziela wszechstronnego Zachodniego - Monika wsparcia i oferuje różnorodne formy Świetlicka, Burmistrz terapii. Wspomaga harmonijny Łomianek - Tomasz rozwój dzieci i młodzieży poprzez Dąbrowski, Zastępca profilaktykę, terapię, poradnictwo, Burmistrza Łomianek - opiniowanie i orzecznictwo. Piotr Rusiecki, Kierowni Inwestycji w Urzędzie Przy okazji remontu odnowiono Miejkim w Łomiankach - świetlicę dla klas 0-3 w szkole w Marta Andrusiak oraz Dziekanowie Leśnym. Burmiradni Rady Miejskiej w strzowie Łomianek oprowadzili Łomiankach; Krzysztof Starostę Żychlińskiego także po Wawer i Tadeusz pozostałej nowowybudowanej Krystecki. części szkoły. W rocznicę śmierci Fryderyka Chopina Sala widowiskowa Domu Kultury wypełniła się tego dnia po brzegi. Muzyką Chopina w 164. rocznicę jego śmierci podzielili się z nami m.in. uczniowie z Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Łomiankach. ieczór 18 października Organizator koncertu była rozpoczął się od Fundacja Kultury i Edukacji im. występów najmłodszych Juliusza Zarębskiego. Wuczniów szkoły: Gabrieli Skwary, Marysi Czok oraz Mai Galuhn. Koncert sfinansowano ze środków Gminy Łomianki. Gościem specjalnym koncertu był młody, zdolny, laureat wielu konkursów pianistycznych Kosuke Ezaki. Urodzony w 1984 roku w Osace koncertował w Japonii, Wielkiej Brytanii, Polsce, Grecji. Dla zgromadzonych zagrał chopinowskie: Etiudę cis moll op. 10 nr 4, Balladę F dur nr 2 op. 38 i Balladę As dur nr 3 op. 47. Uznawany za najwybitniejszego polskiego kompozytora, Fryderyk Chopin urodził się 1 marca (lub jak podają inne źródła - 22 lutego) 1810 roku w Żelazowej Woli, zmarł 17 października 1849 w Paryżu. WSPÓŁFINANOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY ŁOMIANKI 2

3 WYDARZENIA Co dalej z MKS-ami? Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, Na LI Sesji Rady Miejskiej zaproponowałem korzystne dla Mieszkańców zmiany do budżetu Gminy na rok 2013 dotyczące m.in.: przesunięcia środków na realizację przyłączy wodno-kanalizacyjnych, dopłat do Karty Rodziny 3+, 4+ oraz do Karty Seniora, wyposażenia nowo wyremontowanych klas 0-3 w Szkole Podstawowej w Łomiankach. Wszystkie proponowane przeze mnie poprawki zostały odrzucone przez Radę Miejską. Z pieniędzy wpłaconych wtedy przez mieszkańców na MKS wybudowano sieć wodno-kanalizacyjną głównie na terenie Burakowa. Szkoda, że wielokadencyjna radna z tego terenu, od kilku lat utrudnia wywiązanie się Gminy ze swoich zobowiązań wobec mieszkańców z pozostałych terenów Łomianek. Czasu pozostało bardzo mało! Oznacza to, że w budżetach na lata trzeba uwzględnić na przyłącza wod.-kan. ponad 1 mln zł rocznie. Warunkiem utrzymania dotacji unijnej jest efekt ekologiczny na poziomie 95% przyłączy w aglomeracji miejskiej. Dlatego tak ważnym jest, aby w trybie natychmiastowym przyłączyć wszystkich członków MKS. Brak uchwalenia przez Radę Miejską przesunięcia pieniędzy na realizację zobowiązań w stosunku do członków Miejskiego Komitetu Społecznego może skutkować częściową utratą, tak ciężko zdobytych środków unijnych. Wielokrotnie podkreślam, że najważniejszym strategicznym zadaniem w obecnej kadencji jest dynamiczna rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej. 19 lutego 2013 roku Gmina Łomianki zawarła umowę na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska (wartość umowy 77 mln zł, z czego dofinansowanie z dotacji unijnej wynosi ponad 30 mln zł). Obecnie oczekujemy na końcową weryfikację wniosku na budowę sieci w Kiełpinie (kwota wniosku 26 mln zł, z czego dofinansowanie z dotacji unijnej wyniosłoby 12 mln zł). W latach 90. mieszkańcy naszej Gminy wpłacali pieniądze na Miejski Komitet Społeczny, budujący wówczas sieć wodno-kanalizacyjną. Zawarto wtedy 1675 umów, które zobowiązały Gminę do wykonania bezpłatnych przyłączy dla mieszkańców (od ulicy do domu). Wszyscy, którzy wtedy wpłacili pełną kwotę na MKS-y, teraz będą mieli darmowe przyłącza. Na dziś do realizacji pozostało 754 umowy o wartości ponad 3 mln zł, które Gmina powinna wykonać do czerwca 2015 roku. Jest to działanie radnych przeciwko mieszkańcom! W zmianie do uchwały budżetowej, przychylając się do wniosku pracowników administracyjnych i obsługi placówek oświatowych, zaproponowałem przeznaczenie środków dla pracowników najmniej zarabiających. Wnioski tych pracowników od wielu lat p o z o s t a w a ł y b e z o d z e w u. Proponowane przeze mnie zmiany dotyczyły również przeznaczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli, a także dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Środki na ww. cele zamierzaliśmy zabezpieczyć z już wypracowanych oszczędności oraz przesunąć niewykorzystane zł z zadania budowy Szkoły w Sadowej. Rada Miejska odrzuciła te zmiany. Kolejna zmiana w uchwale budżetowej dotyczyła przeznaczenia środków dla naszych dzieci, chodziło o wyposażenie nowo wyremontowanej części Szkoły Podstawowej w Łomiankach dla klas 0 III. Szkoła jest już wyremontowana, puste klasy czekają! Radni nie uchwalili przesunięcia pieniędzy na wyposażenie tych klas skazując tym samym nasze dzieci na konieczność uczęszczania do szkoły w Łomiankach w dalszym ciągu na drugą zmianę. Po raz drugi zaproponowałem przesunięcie środków na usunięcie rakotwórczego i bardzo niebezpiecznego azbestu z posesji naszych mieszkańców. Poprawkę odrzucono. Zwróciłem radnym uwagę na konieczność wprowadzenia do uchwały budżetowej środków na niezbędny remont w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej oraz zabezpieczenie środków dla rodzin wielodzietnych objętych kartami 3+ i 4+ oraz dla seniorów. Żałuję, że radni nie poparli moich propozycji. Szanowni Mieszkańcy, Radni opozycji pozostają głusi na moje apele w imieniu najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców, nauczycieli, pracowników administracyjnych i naszych dzieci! Apeluję o udział w sesjach Rady Miejskiej i wspieranie moich działań, które są korzystne dla miasta i naszej społeczności. Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski Przed nami AKCJA ZNICZ Od piątku do niedzieli (1-4 listopada) w ramach akcji "Znicz 2013" policjanci będą kontrolować stan techniczny aut i sposób przewożenia dzieci. Sprawdzą też, czy wszyscy pasażerowie mają zapięte pasy i czy pojazdy nie są przeładowane. olicja przypomina o konieczności jazdy z włączonymi światłami mijania i ostrzega, że nie będzie żadnej pobłażliwości dla osób, Pktóre wsiądą za kierownicę pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Wszyscy, którzy w okolice nekropolii zdecydują się udać samochodami, Linie KMŁ na Święto Zmarłych Tradycyjnie 1 listopada KMŁ uruchomi dwie linie specjalne ułatwiające dojazd do cmentarza w Kiełpinie. Tego dnia: <linia Ł kursuje wg świątecznego rozkładu jazdy; <linia Ł-BIS kursuje wg rozkładu jazdy dnia powszedniego; <linia ŁD nie kursuje; <linie kościelne z Sadowej do Łomnej i Dziekanowa Polskiego nie kursują. Autobus oznaczony Buraków Kiełpin cmentarz będzie kursował na trasie: Kiełpin cmentarz Rolnicza Armii Poznań Warszawska 11 listopada Parkowa [postój na przystanku tymczasowym na ul. Parkowej 25 październik 2013 powinni bezwzględnie stosować się do poleceń policjantów kierujących tam ruchem. W okolicach cmentarzy będzie obowiązywała specjalna organizacja ruchu. Funkcjonariusze przypominają o utrudnieniach w ruchu zwłaszcza w pobliżu cmentarzy, gdzie będą regulować ruchem. przy Kościele] Parkowa - Kolejowa Brukowa Warszawska Armii Poznań Rolnicza Kiełpin cmentarz. Ustawimy dwa przystanki tymczasowe: na początku ul. 11 listopada oraz przy ul. Parkowej w pobliżu kościoła. Autobus oznaczony Dąbrowa Kiełpin cmentarz będzie kursował na trasie: Kiełpin cmentarz Rolnicza Armii Poznań Warszawska Wiślana Kampinoska Partyzantów Akacjowa Wiślana Zachodnia Wiosenna Kolejowa Wiślana Warszawska Armii Poznań Rolnicza Kiełpin cmentarz. Rozkłady jazdy linii specjalnych będą umieszczone na przystankach. Opłaty za przejazd liniami specjalnymi wg taryfy KMŁ (strefa D ). 3

4 WYDARZENIA Czy radni znowu są przeciwko mieszkańcom? Szanowni Mieszkańcy, w związku z wieloma pytaniami dotyczącymi sesji Rady Miejskiej oraz tego, jak przebiegają głosowania. Od tego numeru "GŁ.pl" będziemy Państwa informować, jak poszczególni radni głosowali w sprawach najważniejszych z punktu widzenia mieszkańca. RADNI WSPIERAJĄCY BURMISTRZA ŁOMIANEK Tadeusz Krystecki TAK Maria Zalewska TAK Krzysztof Wawer TAK Sławomira Laskowska TAK Paweł Nastula TAK Elżbieta Podolska TAK Ci radni wspierali burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy, a więc przeznaczenia środków m.in. na: MKSy, usuwanie azbestu, dodatkowe środki na administrację oświatową, wyposażenia sal lekcyjnych w SP nr 1, dofinansowanie przedszkoli, karty 3+ i 4+, remont budynku komunalnego. RADNI OPOZYCYJNI Jan Mazan Kamil Kaczyński Wojciech Berger Marek Zielski Renata Nawotka Grzegorz Porowski Ewa Sidorzak Ci radni nie poparli propozycji burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy, a więc przeznaczenia środków m.in. na: MKSy, usuwanie azbestu, dodatkowe środki na administrację oświatową, dofinansowanie przedszkoli, karty 3+ i 4+, remont budynku komunalnego. Jan Grądzki Henryk Staniak Marcin Etienne Piotr Iwaszko Piotr Wolanin Katarzyna Kućkowska Tomasz Rusinek Sylwia Maksim- Wójcicka OBECNA Kiedy w końcu radni zaczną działać na rzecz mieszkańców, swoich wyborców? 4

5 WYDARZENIA Czy stracimy część dofinansowania z Funduszu Spójności? Na ostatniej sesji Rady Miejskiej (17 października br.) radni opozycji znowu wystąpili przeciwko mieszkańcom. Widząc salę pełną mieszkańców, nie zgodzili się na propozycje burmistrza, aby sprawy dotyczące MKS-u *, azbestu, oświaty czy wyposażenia wyremontowanej szkoły w Łomiankach przenieść na początek obrad. Zamiast dyskusji nad tematami ważnymi dla mieszkańców przez kilka godzin debatowali nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Sadowa Południe. Radni odnieśli sukces - po kilku godzinach debatowania nad 120 uwagami (każda uwaga do mpzp była głosowana oddzielnie!) do planu Sadowa, zniecierpliwieni mieszkańcy zaczęli opuszczać obrady, pokrzykując raz po raz na działania radnych. Zaraz potem radni rozprawili się z projektem uchwały radnego Tadeusza Krysteckiego, dotyczącym obniżenia diet dla radnych, spychychając go znowu do komisji. Niestety, nie wiadomo dlaczego radni boją się publicznej dyskusji o podniesionych sobie w 2012 roku dietach. Obecnie zwykły radny zarabia 1600 zł, przewodniczący komisji 1800 zł, a przewodniczący Rady Miejskiej 1980 zł na rękę. Dopiero po kilku godzinach obrad, gdy dochodziła godzina oraz gdy zdecydowana większość mieszkańców opuściła sesję, radni zajęli się najważniejszą dla mieszkańców Łomianek uchwałą dotyczącą zmian w budżecie. Burmistrz zaproponował radnym przesunięcie środków finansowych m.in. na MKS-y, demontaż azbestu, potrzeby oświatowe dla szkół i przedszkoli, pracowników administracyjnych oświaty, przekazanie środków na karty 3+ i 4+, pomoc dla najuboższych mieszkańców objętych opieką przez OPS (odzież, leki, opał, pobyt w DPS). Środki zostały wygospodarowanie z oszczędności, a także z zadań, których realizacja w tym roku jest niemożliwa m.in. z zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sadowej". To właśnie na tym zadaniu jest zamrożona kwota w wysokości zł i kwota ta z pewnością nie zostanie wykorzystana w tym roku, a mogłaby służyć wielu potrzebującym. W poprzednim numerze GŁ.pl publikowaliśmy pismo Prezesa ZWIK, który określił potrzeby spółki w ramach zobowiązań wobec członków MKS na kwotę ponad zł do czerwca 2015 roku. Ilość przyłączy rośnie wraz z rozbudowaną siecią wod-kan, w tym roku spółka wykonała już przyłącza dla członków MKS na kwotę ok zł, a jest jeszcze w stanie wykonać prace na kwotę ok zł. Wiemy też, że apogeum tych prac przypadnie na rok 2014 i 2015, kiedy będą oddawane kolejne ulice zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na str. 8. Tak więc decyzja radnych opozycji to nie tylko utrudnianie życia mieszkańcom Łomianek, tym co czekają na przyłącza w ramach MKS, tym co czekają na demontaż azbestu czy tym, co czekają na wyposażenie nowej części SP nr 1 w Łomiankach i tym, co za chwile wystąpią o dofinansowanie zakupu węgla albo tym, którzy czekają na dofinansowane leków, ale przede wszystkim, w mojej ocenie, celowe działanie, którego efektem ma być nie wywiązanie się gminy z obowiązkowego przyłączenia do sieci wod-kan, co grozi z kolei częściową utratą dofinansowania z UE. Co dalej? Trudno powiedzieć, co zrobią radni, którzy oprotestowują wiele propozycji mieszkańców, które przedstawia na sesji burmistrz. A warto wspomnieć, że na tej sesji radni nie zgodzili się nawet na nadanie nazwy ulicy, którą zaproponowali mieszkańcy Łomianek Dolnych. Tym razem przeszkadzała im nazwa ulica "Azalii". Piotr Rusiecki, Zastępca Burmistrza * Miejski Komitet Społeczny gromadzący środki finansowe od mieszkańców i budujący sieć wodociągowo-kanalizacyjną w latach 90. Do chwili obecnej Gmina Łomianki zobowiązana jest zwrócić środki mieszkańcom lub wybudować w ramach obowiązujących umów bezpłatne przyłącza do bezpośrednio do budynków. Niestety radni nie zgodzili się na zaproponowane przez burmistrza zmiany w budżecie, uzasadniając swoją decyzje tym, że nie zgadzają się na zabranie środków ze szkoły w Sadowej. Tu jednak chciałbym się na chwilę zatrzymać. Decyzja radnych ma swoje daleko idące konsekwencje, bo może oznaczać częściową utratę dofinansowania unijnego rozbudowywanej sieci wodnokanalizacyjnej w ramach VII konkursu z Funduszu Spójności. Łomianki w ramach podpisanej umowy z WFOŚiGW zostały zobowiązane do przyłączenia aż 95% mieszkańców będących w zasięgu rozbudowywanej sieci. W dniu roku na sesji Rady Miejskiej w Łomiankach miał miejsce niebywały incydent. W trakcie przerwy Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach, Jan Grądzki podszedł do mojego stolika i zabrał mi mikrofon, który także służył pracownikom urzędu do odpowiadania na pytania w sprawie MPZP Sadowa Południe. Niestety taka sytuacja ma miejsce nie po raz pierwszy, a warto dodać, że Pan Przewodniczący regularnie odbiera mi głos w trakcie dyskusji na tematy ważne dla mieszkańców Łomianek. Ubolewam, że doczekałem czasów, w których cenzuruje się prawo do wypowiedzi radnym reprezentującym mieszkańców, a także nie pozwala się zadawać pytań niewygodnych dla Pana Grądzkego i jego stronników. Wygląda na to, że to początek końca działalności politycznej p. Grądzkiego, ponieważ stawia się on ponad prawem i ubliża osobom przebywającym na sesjach. Tadeusz Krystecki, radny Łomianek 25 październik

6 AKTUALNOŚCI Najlepsi z najlepszych W poniedziałek (14 października) w auli ICDS, przy okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, nauczycielom z naszej gminy wręczono listy gratulacyjne i wyróżnienia za wyniki osiągnięte w ubiegłym roku szkolnym. a uroczystość przybyli również dyrektorzy wszystkich łomiankowskich placówek oświatowych oraz najlepsi uczniowie i Nabsolwenci gminnych szkół. Najlepsi nauczyciele otrzymali nagrody Burmistrza Łomianek. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wyróżniono: - Beatę Bogdańską - Nauczyciela Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach - Katarzynę Jodo-Czyszpak - Nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim - Agnieszkę Rekosz-Barylak - Nauczyciela Gimnazjum nr 2 im. Jacka Kuronia w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym - Danutę Dąbrowską - Nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym - Danutę Węgrzyn-Wnorowską - Nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach - Danutę Kierzek-Fila - Nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim Burmistrz podziękował za całoroczną pracę i nagrodził dyrektorów gminnych szkół i przedszkoli: - Janinę Wieczorek - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym - Małgorzatę Pelczarską - Dyrektor Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach - Iwonę Jarząbkowską - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach - Joannę Cackowską - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej - Katarzynę Łazicką - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach - Małgorzatę Korulczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim Wyróżniono też tych, którzy w sierpniu tego roku uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Z kolei dziesięciorgu najlepszym uczniom i absolwentom naszych gminnych szkół, laureatom olimpiad, za ich wybitne osiągnięcia w nauce wręczono nagrody rzeczowe. Wszyscy oni na dzisiejszą uroczystość przybyli z rodzinami. Nagrody wręczyli: Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski, Zastępca Burmistrza - Piotr Rusiecki oraz Kierownik Referatu Oświaty - Jadwiga Idziaszek. Spotkanie zakończył poczęstunek. Posadziliśmy 200 dębów W sobotni poranek (19 października br.) przy pięknej pogodzie na terenie Dąbrowy Zachodniej, wzdłuż ulicy Sierakowskiej na odcinku od ulicy Zachodniej do KPN odbyło się sadzenie 200 dębów i sprzątanie okolicy. Akcja została zaplanowana przez Zarząd Osiedla Dąbrowa Zachodnia. rzyszło ok. 50 mieszkańców i gości, w tym: Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski oraz jego Zastępca - Piotr Rusiecki. Razem z radnymi posadzili 200 drzew. Akcja Psadzenia odbyła się szybko i sprawnie, dzięki wcześniej wykopanym dołkom oraz rozwiezionymi dębami i torfem. Należy wspomnieć o firmie Karaska - Torf z ul. Partyzantów, która przekazała na rzecz tej akcji 40 worków substratu. Posadzone dęby zostały podlane przez OSP. Burmistrz Dąbrowski zaproponował, by gdy drzewka podrosną, w ramach akcji Dęby Katyńskie nadać każdemu drzewu imię jednego z pomordowanych oficerów. Na zakończenie akcji mieszkańcy usiedli wspólnie przy ognisku zorganizowanym przez pana Artura Szlupowicza z Lemon Tree. Jak często korzystacie Państwo z naszej komunikacji? Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. informuje, że do 29 października w autobusach "KMŁ" przeprowadzana jest ankieta, której celem jest zebranie opinii mieszkańców na temat obecnego i przyszłego funkcjonowania naszej komunikacji. 6

7 Z ŻYCIA GMINY Segregujemy już 4 miesiąc W ogólnej ocenie - realizacja wymogów ustawy śmieciowej przebiega prawidłowo. Jak można było się spodziewać pierwsze miesiące funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami stanowiły swego rodzaju wyzwanie. Firma wywozowa, w krótkim czasie, musiała poznać topografię całej gminy; sporo trudności sprawiło dotarcie do wszystkich posesji, w wielu przypadkach były one nieprawidłowo oznaczone. ieszkańcy natomiast musieli zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia związane z odbiorem odpadów. W ramach nowopowstającego Msystemu uruchomiono Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Brukowej. Punkt przyjmuje od mieszkańców odpady surowcowe i odpady zielone (niezależnie od planowanego odbioru takich odpadów z posesji; jako uzupełnienie systemu odbioru odpadów z posesji) oraz odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, baterie i akumulatory, świetlówki, przeterminowane leki, odpady remontowe oraz chemikalia, farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe i opakowania po tych produktach. Możemy stwierdzić, że zdecydowana większość mieszkańców jest objęta systemem. Jednocześnie trwa weryfikacja osób, które pomimo ustawowego obowiązku nie złożyły do dnia dzisiejszego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy wiedzieć, że w przypadku braku złożenia takiej deklaracji podatnikowi mogą grozić następujące sankcje: 1. Zgodnie z art. 54 w związku z art. 48 Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (maksymalna wysokość takiej kary wynosić może zł). 2. Zgodnie z art pkt 2 Ordynacji podatkowej strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub mogą zostać ukarani karą porządkową do zł. w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI. Stare konto będzie nadal aktualne, ale zachęcamy mieszkańców do korzystania z kont indywidualnych. Odbiór odpadów odbywa się według ściśle określonego harmonogramu dla każdego z 11 rejonów, na które została podzielona gmina. Odpady należy wystawić w dniu odbioru - przed godziną siódmą. Śmieci nie wystawione rano nie będą odbierane w późniejszych godzinach. W pierwszych miesiącach funkcjonowania systemu, z uwagi na nowo wprowadzane zasady, każda zgłaszana przez mieszkańca reklamacja była uznawana. Począwszy od 1 października zasadność wpływających reklamacji jest weryfikowana, na podstawie choćby wskazań systemu monitoringu GPS, w który wyposażona jest każda śmieciarka. Określenie kiedy samochód, o której godzinie z minutami, był na danym adresie nieruchomości nie stanowi najmniejszego problemu, w sposób jednoznaczny pozwala określić przyczynę usterki. Świadomość właścicieli nieruchomości na temat segregowania śmieci jest duża i stale rośnie, nie mniej wciąż jeszcze są popełniane błędy. Jak podają comiesięczne raporty firmy wywozowej nadal pewna grupa mieszkańców pomimo zadeklarowania selektywnej zbiórki, oddaje śmieci w postaci niesegregowanej. Dlatego też apelujemy, do mieszkańców, którzy zadeklarowali oddawanie odpadów segregowanych, o przestrzeganie powyższego. Wprowadzono zmiany dotyczące płatności za odpady. Opłatę można wpłacać gotówką w kasie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach (ul. Szpitalna 8) albo przelewem na indywidualny rachunek bankowy (subkonto). Od października każdy z płatników może wpłacać podatek śmieciowy na swoje indywidualne konto, którego numer można osobiście odebrać w Urzędzie Miejskim (ul. Warszawska 115) bądź uzyskać korzystając z generatora dostępnego na stronie 25 październik 2013 UTW w Łomiankach zaprasza na wykład r. o godz w Domu Kultury ul. Wiejska 12a (wejście od ul. Gościńcowej) w Sali Widowiskowej. dr Maciej Czarnecki Co powinniśmy wiedzieć o chorobie Alzheimera? Wykład połączony z prezentacją multimedialną. Wykład współorganizowany przez fundację Alzheimera w ramach programu edukacyjnego Neuroprotect. Po wykładzie będą prowadzone zapisy na bezpłatne badania diagnostyczne, które będą przeprowadzone w centrum neurologicznym Neuroprotect ul. Zabłocińska 10 na Bielanach. 7

8 INWESTYCJE Harmonogram budowy sieci wod-kan. akład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. Mieszkańcami odrzutów bocznych od sieci do posesji Mieszkańców. przedstawia aktualny harmonogram robót budowlanych dla Jednocześnie pragniemy zapewnić Mieszkańców, że pomimo ZPrzedsięwzięcia pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno- nieznacznych opóźnień termin zakończenia projektu pozostaje ściekowej na terenie gminy Łomianki. Zgodnie z harmonogramem w niezagrożony. trakcie realizacji znajdują się kontrakty 2 i 4. Dla kontraktów: 1, 5,6, 8, 9 i Niezależnie od Funduszu Spójności niebawem ogłoszony zostanie 10 ZWiK planuje ogłoszenie postepowania o udzielenie zamówienia przetarg w ramach WFOŚiGW na budowę sieci wod-kan jeszcze w tym roku, aby prace budowlane mogły rozpocząć się wczesną w ulicach: Ogrodowa, Warszawska, Brzósko i Cebertowicza. wiosną. Opóźnienia w realizacji w stosunku do poprzedniego wynikają W 2012 r. po staraniach burmistrza Łomianek umorzono ostatnią ratę głównie z aktualizacji dokumentacji wykonawczej oraz uzgodnień z kredytu na rozbudowę oczyszczalni ścieków. 8

9 INWESTYCJE Samochody przyjazne środowisku ŁOMIANKI Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach zakupił w ostatnim czasie trzy nowe pojazdy. Każdy z nich przeznaczony jest do innych zadań. Pojazd komunalny KAISER ECOkanalizacyjnej (wyposażony VW Crafter - dział sieci COMBI jest przeznaczony do czyszczenia sieci sanitarnych i w warsztat) - służy do d e s z c z o w y c h. B u d o w a p o j a z d u usuwania awarii, bieżących komunalnego KAISER ECO-COMBI napraw i konserwacji na pozwala na ciągłą pracę urządzenia bez sieciach kanalizacyjnych i konieczności częstych przejazdów w celu przepompowniach ścieków. zrzutu odebranych nieczystości i uzupełnienia wody. Pozwala to na VW Transporter - dział SUW i ograniczenie emisji spalin i hałasu sieci wodociągowej - służy związanych z przemieszczaniem się do realizacji bieżących samochodu po terenie miasta. W zadań związanych z odróżnieniu od innych samochodów u t r z y m a n i e m r u c h u przeznaczonych do tego typu prac eksploatacyjnego na SUW i urządzenie KAISER ECO-COMBI odznacza sieciach wodociągowych się również dużo mniejszą emisją hałasu do (transport substratów środowiska. Związane to jest z konstrukcją używanych w procesie urządzenia i umieszczeniem pompy ssącej uzdatniania wody, płukanie wewnątrz zbiornika wody. Powoduje to s i e c i w o d o c i ą g o w e j, tłumienie emisji hałasu w wyniku pracy p r z e g l ą d i n s t a l a c j i i u r z ą d z e ń pompy ssącej w otoczeniu płaszcza wodociągowych). wodnego. Ponadto na wyciszenie pracy pojazdu wpływa w znacznym stopniu wyeliminowanie mechanicznych sposobów przenoszenia napędu (np. paski klinowe) na rzecz hydrauliki oraz dostosowanie obrotów silnika samochodu do zadanych parametrów pracy. Rozwiązania techniczne tego pojazdu komunalnego upraszczają również gospodarowanie osadem. Uzyskany osad po odwodnieniu ma konsystencję stałą co pozwala na zrzut nieczystości z pominięciem procesu oczyszczania ścieków zł netto to cena okazyjna, za którą został zakupiony KAISER ECO-COMBI, gdzie jego cena rynkowa to ok zł. Zakup został dofinansowany z Funduszu Spójności w 58%. VW Crafter do bieżących zadań wodociągowych. KAISER ECO-COMBI Pierwszy od lewej VW Transporter do bieżących napraw, usuwania awarii i obsługi SUW. W środku VW Crafter, a z prawej KAISER ECO-COMBI na podzespołach MANa. 25 październik

10 INWESTYCJE Jesienne inwestycje w gminie. Niektóre z gminnych inwestycji już zostały zakończone, niektóre dobiegają do końca. A my systematycznie podglądamy i Państwu przebieg prac relacjonujemy. Łomiankowska Przychodnia Zdrowia przy ul. Szpitalnej w Łomiankach czeka już tylko na specjalistów... i pacjentów. Remont starej części wykonano przy znacznym udziale środków Gminy Łomianki. Winda dla osób niepełnosprawnych lub matek z wózkami dziecięcymi. Ogólnodostępne boisko sportowe do piłki siatkowej przy ul. Waligóry w sołectwie Dziekanów Bajkowy zbudowane. Mamy nadzieję, że amatorów tego sportu nie zabraknie. Boisko wyposażono nawet w szczotkę do butów. Boisko do siatkówki i kort do tenisa ziemnego - 2 w 1. Ulica Waligóry. 10

11 INWESTYCJE Kończy się przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Staromiejskiej w kierunku ulicy 11-go Listopada w zakresie wykonania nawierzchni jedni i chodnika wraz z odwodnieniem. Tym samym gmina kończy rozbudowę ostatniego odcinka ul. Warszawskiej (od Brukowej do Przyłuskiego). Szpitalna dziś! Bezpiecznie będzie również na skrzyżowaniu ul. Rolniczej z ul. Ogrodową. Inwestycję polegającą na zamontowaniu świateł sfinansowały po połowie: Powiat Warszawski Zachodni (ul. Rolnicza jest drogą powiatową!) i Gmina Łomianki. Do końca listopada wyremontowane ma być skrzyżowanie ul. Szpitalnej z drogą "opaskową" tuż przy ul. Kolejowej. Należy w tym miejscu przypomnieć, że odcinek ten został pozyskany prze Gminę dzięki staraniom radnego Tadeusza Krysteckiego. Nowo wyremontowana świetlica 0-3 w szkole w Dziekanowie Leśnym Szkoła czeka, sale czekają. Puste. Radni na ostatniej sesji RM nie przyznali środków na wyposażenie nowo wyremontowanej części SP nr 1 w Łomiankach. Zamówienia Publiczne W ostatnim czasie w wyniku wyboru ofert najkorzystniejszych zawarto umowę na: < Przebudowę ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Staromiejskiejw kierunku ulicy 11-go Listopada w zakresie wykonania nawierzchni jezdnii chodnika wraz z odwodnieniem zad. 5/10 z firmą MABAU POLSKA Sp. z o.o. z Baniochy. W ostatnim czasie w wyniku negocjacji zawarto umowę na: <Budowę skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem ul. 25 październik 2013 Szymanowskiegoz ul. Wspólną zad. 4/12 z firmą Z.U.H. ANDMAR Andrzej Dąbrowski z Łomianek. W postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na: <Realizacja budowy ul. Krokusa w Łomiankach, drzew. 558/1, 322/3-obręb 21 w ramach zadania "Budowa ul. Krokusa" - zad. 11/12 - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MARK- BET CONSTRUCTION Sp. z o. o. z Marek. Referat Zamówień Publicznych 11

12 KULTURA RAJ w Teatrze Miejsce Teatr Miejsce znalazł dla siebie nową przestrzeń w Łomiankach. Oprócz głównej sceny przy ulicy Wiejskiej łomiankowski teatr realizować będzie swoje projekty w gościnnych i przestronnych wnętrzach Centrum Handlowego Auchan Łomianki. Dnia 14 października 2013 r. właśnie tam odbyła się promocja książki i płyty RAJ autorstwa Tadeusza Kijańskiego. Patronat nad publikacją i wydarzeniem objął Burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski. Współorganizatorami byli Centrum Handlowe Auchan Łomianki, Dom Wydawniczy Bellona i Teatr Polskiego Radia. Teatr Miejsce przyzwyczaił nas do dostarczania rozrywki i obcowania ze sztuką w najdoskonalszej formie. Do repertuaru niezwykle ambitnego jak Dwie kobiety Ireneusza Iredyńskiego, po rewię taneczną Małgorzaty Potockiej, za każdym razem prezentując sztukę najwyższych lotów. Gwarancją jakości są m. in. gwiazdy współpracujące z teatrem: Małgorzata Potocka, Stanisława Celińska, Joanna Liszowska, Jan Nowicki, Andrzej Korzyński, Kazimierz Kutz czy Marian Opania. Podczas promocji Raju w Centrum Handlowym Auchan wystąpiła cała plejada artystów, którzy zapewnili różnorodne i wspaniałe wrażenia licznie zebranej publiczności. Na scenie wystąpili twórcy wybitnych kreacji teatralnych i filmowych: Ewa Borowik i Adam Ferency. Obok nich wspaniali pieśniarze z trzech krajów: Polski (Patrycja Zisch, niebywały głos ze Śląska), Ukrainy (Natalia Kovalenko, która kilka dni wcześniej aktualnych Mistrzów Polski i Europy w hip-hopie. Obok nich, w kolejnej odsłonie, uzdolnieni tancerze, znani m. in. z programu You Can Dance : Żaneta Płudowska i Igor Leonik. Wieczór poprowadził Miłosz Manasterski, dyrektor Domu Kultury w Łomiankach, ceniony poeta, który prezentował również swój wiersz napisany specjalnie na tę okazję. Poniedziałkowy wieczór otworzył cykl promocji nowatorskiego cyklu publikacji, łączących Ewa Borowik słuchowiska Teatru Polskiego Radia (na płytach CD) i prozę Tadeusza Kijańskiego (w p o s t a c i k s i ą ż k i ). W i e l k i e zainteresowanie i wyrazy uznania ze strony publiczności sprawiły, że z niecierpliwością oczekujemy na kolejne spotkania w Centrum Handlowym Auchan z udziałem m. in. Edyty Jungowskiej i Artura Żmijewskiego. W stronę gospodarza i mecenasa Teatru Miejsce - Centrum Handlowego Auchan - kierujemy zaś wielkie podziękowania za odwagę i determinację w promowaniu wysokiej kultury wśród mieszkańców naszego miasta. Adam Ferency Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski. podbiła serca łomiankowskiej publiczności swoimi interpretacjami utworów Anny German) i Rosji (Evgen Malinovskiy, zapowiadający swój występ w przyszłorocznej produkcji Teatru Miejsce). Wystąpił również niezwykle utalentowany młody kompozytor muzyki do spektakli Polskiego Radia i Teatru Miejsce (m. in. Raj i Sepia ) - Piotr Shadowfinder Tylczyński. Przemawiali prezes Domu Wydawniczego Bellona Jerzy Skrzypek, dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła i oczywiście autor, Tadeusz Kijański odbierający tego dnia gratulacje i podziękowania. Zatańczyła młodzież z działającej przy Domu Kultury Szkoły Tańca Grawitacja, szkoły, która ma w swoich szeregach Halloweenowy Bal Przebierańców dla dzieci w Kokko Art r. godz. 18:30 W programie m.in.: - pokaz "strasznych" strojów i makijaży (malowanie buzi) - zabawy i gry halloweenowe (ruchowe i kulinarne) z nagrodami - warsztaty taneczne - malowanie buzi - film - niespodzianka Wstęp: 20 zł - cena biletu obowiązująca do zł - cena biletu w dniu imprezy Więcej informacji i zapisy: / tel

13 KULTURA 25 październik

14 KULTURA Spotkanie autorskie z Kazimierzem Medyńskim W piątek (18 października) w bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z Kazimierzem Medyńskim autorem książki Wojenne Łomianki. Wspomnienia mieszkańców z lat niekiedy humorystyczne na temat omawianego okresu. Książka Wojenne Łomianki to dla nas, mieszkańców Łomianek, wyjątkowy tytuł na rynku wydawniczym. To piękna, choć bolesna, opowieść o poświęceniu, miłości, trudzie wojennych dni oraz o bohaterach narodowych, którzy mieszkali lub mieszkają obok nas. Niezwykłe wspomnienia i bogaty materiał fotograficzny czynią tę publikację wyjątkową. Jeśli chcemy poznać przeszłość Łomianek, spróbować zrozumieć dzisiejszą topografię miasta i pomniki historii, wielu napotka znajome nazwiska oraz N koniecznie przeczydoskonale znane miejsca. Po lekturze z pewnoiniejsza publikacja jest tajmy ksią żkę. drugim: uzupełnionym o ścią inaczej spogląda się na Łomianki. Miejsca, P r e z e n t o w a n e nowe fakty wydaniem. W obok których codziennie przechodziliśmy, które wspomnienia to trakcie wieczoru poruszono wiele były obojętne, nagle zyskują nowe znaczenie. świadectwo patriozagadnień związanych z dziejami Książkę Wojenne Łomianki. Wspomnienia tyzmu. Każdemu, Łomianek. Kazimierz Medyński mieszkańców z lat można nabyć w kto chciałby odnabibliotece przy ul. Wiejskiej 12a. opowiadał, w jaki sposób leźć ducha miejsca, organizował pracę, docierał do Książka wydana została pod patronatem ducha Łomianek, źródeł historycznych i materiału od lewej: Leszek Miączyński, Honorowy Prezes Burmistrza Łomianek przez Fundację Polonia polecam tę lekturę. ilustracyjnego. Autor dzielił się ZKRPiBWP, Piotr Rusiecki, Zastępca Burmistrza, Militaris przy dużym wsparciu środowisk Kazimierz Medyński, Paweł Rozdżestwieński, Jestem przekotakże własnymi wspomnieniami kombatanckich. reprezentujący Fundację Polonia Militaris i nana, że podczas oraz opowiadał ciekawostki, prowadząca spotkanie - Grażyna Kozińska. Grażyna Kozińska czytania książki Jacek Dehnel - Języki obce W tomie "Języki obce" Jacek Dehnel bawi się formą. Czytelnik otrzymuje szereg utworów prezentujących najróżniejsze style - od miniatur po nieużywane przez współczesnych poetów plankty. Do form i tematów, w których obrębie Dehnel sprawnie się porusza, dołącza tym razem problem "obcości języka", niejako organizujący wszystkie teksty. "Języki obce" to czwarta książka poetycka pisarza wydana przez Biuro Literackie. Seria książek: Radek Szkaradek - Alan MacDonald Poznajcie Radka Szkaradka - chłopca z całym mnóstwem złych nawyków i szalonych pomysłów. W książeczkach znajdziecie zabawne historie z przygodami naszego wyjątkowego bohatera! Strzeżcie się jednak! Złymi nawykami można się zarazić! Seria "Radek Szkaradek" to zabawne, pełne niespodzianek opowieści idealne do samodzielnego czytania, adresowane do dzieci w wieku 7-10 lat. Clare Mulley - Kobieta szpieg Krystyna Skarbek, córka zubożałego polskiego arystokraty i jego bogatej żydowskiej żony, była jednym z najodważniejszych tajnych agentów brytyjskich. Podejmowała się jednej misji za drugą - przedzierała się przez Tatry do Polski, pracowała w Egipcie i Afryce Północnej, została zrzucona na spadochronie do okupowanej Francji. Dzięki przytomności umysłu i determinacji nie raz uniknęła aresztowania i ocaliła życie kilku kolegom, w tym jednemu ze swoich licznych kochanków, dosłownie kilka godzin przed ich egzekucją przez Gestapo. Została odznaczona Medalem Jerzego, Orderem Imperium Brytyjskiego i francuskim Croix de Guerre. 14

15 Darko-Pol to firma rodzinna. Tradycje handlowe właścicieli sięgają wczesnych lat 90. Ciężka praca się opłaciła! Nie ma lepszego, świeższego i pewniejszego mięsa w Łomiankach niż w Darko-Polu. POZNAJ NASZYCH PRZEDSIĘBIORCÓW 240 półtusz na miesiąc, czyli wieprzowina w roli głównej Od poprzedniego numeru dwutygodnika Gazeta Łomiankowska.pl rozpoczęliśmy cykl spotkań z przedsiębiorcami z Łomianek. Państwo Bożena i Dariusz Rzepeccy na uznanie klientów pracują od 1994 roku. Zaczynali i wciąż działają, prowadząc swój sklep w sąsiedztwie bazaru. Wszyscy Sukcesywnie inwestując w towar i lokal, wypracowali sobie ugruntowaną pozycję na naszym lokalnym rynku. Firma Darko-Pol zajmuje się - poza sprzedażą artykułów spożywczych przede wszystkim rozbiorem mięsa wołowego (ćwierci wołowe pochodzą od młodych sztuk - do 24 miesiąca r.ż.) i mięsa wieprzowego. Na co dzień w sklepie (a raczej jego zapleczu!) pracują dwaj rzeźnicy, którzy miesięcznie rozbierają 240 półtusz wieprzowych, tj. ok. 30 świń tygodniowo. Mięso jest zawsze świeże, o czym doskonale wiedzą stali klienci sklepu. Mięso (o czym być może nie wszyscy z kolei wiedzą) pochodzi też od sprawdzonych hodowców trzody chlewnej z Mazowsza. oni karmią swoje świnie w t r a d y c y j n y s p o s ó b, n a t u r a l n y m, pełnowartościowym pokarmem. Nic dziwnego zatem, że karkówka, łopatka, schab czy boczek zakupione w Darko-Polu są zawsze świeże, mają właściwy kolor, zapach, konsystencję, ilość tłuszczu i soczystość, a odpowiednio przyrządzone smakują wyśmienicie. O jakości produktów sprzedawanych w sklepie Darko-Pol niech świadczą choćby cosobotnie kolejki. T ł u m y k u p u j ą c y c h, obsługiwanych przez liczny zespół, a mimo w s z y s t k o k a ż d y zadowolony 25 październik

16 SPORT / REKLAMA Hubertus święto myśliwych, leśników i jeźdźców Sobotni (19 października) hubertusowy za lisem zorganizowany przez Klub Wiejski Wilczeniec zakończył tegoroczny sezon jeździecki. Hubertus jako święto obchodzone jest na świecie od 1444 roku, w Polsce sięga XVIII wieku. W trakcie urządzanej gonitwy, konno ściga się tzw. lisa, jeźdźca z ogonem przypiętym do lewego ramienia. Ten, kto go zerwie, wygrywa i wykonuje rundę honorową wokół miejsca pogoni, a za rok sam ucieka jako lis. Obchody święta mają zapewnić dobre wyniki w nadchodzącym sezonie. myśliwskim, pokazy tresury konia, przejażdżki na kucach. Wspólne biesiadowanie przy ognisku zakończyła licytacja rzecz Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. Wylicytowano m.in. obraz znanej na całym świecie polskiej malarki - Joanny Sarapaty oraz szkic (niezwykle uzdolnionej, przy okazji świetnej amazonce!) Marty Dębskiej. Goście mieli możliwość podziwiać przy okazji prace wykonane przez dzieci pacjentów szpitala. Wilczeńcowy hubertus poprzedziły: prezentacja jeźdźców i wyjazd w teren, natomiast dla gości uatrakcyjniły: pokazy sokolnicze, gra na rogu Hubertus tradycyjnie kończy jedynie sezon sportowy. W końcu radość z jazdy konnej jeźdźcy czerpią całym rokiem fot. Mariusz Chajęcki 16

17 Z ŻYCIA GMINY / REKLAMA III nagroda w ogólnopolskim konkursie Muzeum Niepodległości dla uczennicy Gimnazjum nr 1 W bieżącym roku obchodzimy 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego, jednego z najbardziej dramatycznych i ważnych wydarzeń w naszej historii. Zarówno w 1683 roku jak i teraz powstanie jest niewątpliwie świadectwem patriotyzmu i determinacji Polaków w dążeniu do odbudowania wolnego i suwerennego państwa. Obecny rok obfituje w szereg inicjatyw, przedsięwzięć kulturalnych, naukowych i edukacyjnych dotyczących tego zrywu narodowego. Jedną z nich był ogólnopolski konkurs organizowany przez Muzeum Niepodległości, zatytułowany: Pamięć o powstaniu i powstańcach styczniowych. Jego celem było przypomnienie sylwetek powstańców, zwrócenie uwagi na konieczność zachowania pamięci o przeszłości, zachęcenie do wyszukiwania i upamiętniania w swoim otoczeniu śladów powstania 1863 roku. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przed gimnazjalistami stanęło zadanie przygotowania portfolio lub prezentacji multimedialnej ukazującej ślady walk powstańczych oraz formy upamiętnienia powstania styczniowego w regionie. 15 października o godz w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Trzecie miejsce w kategorii gimnazja zajęła uczennica klasy 3a Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach - Ela Woś. Przychylność jury zdobyła jej prezentacja, przygotowana pod okiem nauczyciela historii Krzysztofa Kozaka, dotycząca powstania styczniowego w rejonie Puszczy Kampinoskiej. Krzysztof Kozak Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach Uwaga Przedsiębiorcy! Większość Przedsiębiorców już z pewnością wie, że od 01 lipca 2011 r. funkcjonuje CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Warto jednak przypomnieć najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem Centralnej Ewidencji. 1. Wszystkie niewykreślone wpisy zostały przeniesione z gminnej ewidencji właśnie do CEIDG, która jest prowadzona przez Ministra Gospodarki. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej jest obecnie jedynie pośrednikiem pomiędzy przedsiębiorcą a Ministerstwem Gospodarki. 2. Wniosek CEIDG-1 służy do wszystkich czynności dotyczących działalności gospodarczej - wpisu, informacji o zawieszeniu, wznowieniu i zaprzestaniu działalności gospodarczej, a także, co ważne i nowe - do wszystkich zmian nieobjętych wpisem np. o zmianie dowodu osobistego, podjęciu współpracy z biurem rachunkowym czy podaniu rachunku bankowego osobistego lub firmowego. 3. Wniosek o wpis do CEIDG należy złożyć najpóźniej w dniu podjęcia działalności gospodarczej. Dotyczy to również informacji o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. 4. Wniosek o zmianę wpisu należy złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zmiany danych, a wniosek o wkreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. 5. W przypadku, gdy przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny lub profil zaufany, może złożyć wniosek bezpośrednio do CEIDG w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony Gdy takiego podpisu nie ma może wypełnić wniosek elektronicznie (www.firma.gov.pl), zapisać jego numer i zgłosić się do dowolnego urzędu gminy w celu weryfikacji i podpisania wniosku. Może również bezpośrednio zgłosić się do urzędu i złożyć wniosek w formie papierowej, co nie jest skomplikowane, ponieważ pracownik referatu wypełnia internetowo wniosek, drukuje go a przedsiębiorca jedynie składa na nim podpis. Najmniej dogodnym sposobem jest przesłanie papierowego wniosku listem poleconym w takim przypadku własnoręczność podpisu przedsiębiorcy musi być potwierdzona notarialnie. 6. W każdym przypadku należy mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Należy również pamiętać, że dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca wniosek podpisał, a nie wypełnił, np. w formie elektronicznej. W momencie składania wniosku należy również wiedzieć jaką formę opodatkowania wybiera przedsiębiorca (podatek na zasadach ogólnych, liniowy, karta podatkowa czy ryczałt). 7. CEIDG jest jawna, każdy ma prawo wglądu do danych, które znajdują się na stronie internetowej. Zasadą jest, że przedsiębiorcy sami drukują dane z CEIDG z bazy przedsiębiorców na podstawie np. imienia i nazwiska, adresu wykonywania działalności, NIP-u czy REGON-u. Wydruk ma moc zaświadczenia o wpisie w CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. 8. Wszystkie czynności związane z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE. Zdarza się, że firmy komercyjne proponują przedsiębiorcom umieszczenie ich w tworzonych przez siebie bazach za opłatą. Zaistnienie w takiej bazie jest oczywiście DOBROWOLNE. Zapraszamy do Referatu Ewidencji Działalności Gospodarcze Urzędu Miejskiego w Łomiankach, który mieści się w budynku przy ul. Warszawskiej 71, pok. nr 11, tel TAXI 24h ŁOMIANKI 6 miejsc, duże bagaże, psy, transport ciężarowy do 5t, sprowadzanie aut - laweta ( październik

18 REKLAMA Gabinet Specjalistycznej Pielęgnacji Stóp zaprasza na: PEDICURE LECZNICZY lusuwanie odcisków, modzeli lzakładanie klamer na wrastające paznokcie lbadanie paznokci w kierunku grzybicy Zapewniamy: profesjonalizm, komfort, autoklaw (urządzenie do sterylizacji narzędzi) Metamorfoza tel UL. WARSZAWSKA 202 ŁOMIANKI (NAD ŻABKĄ) JOGA DLA CIEBIE tel ul. Włościańska 23, WOLNE BOKSY!!! tel: nauka jazdy dla dzieci - trening dla koni i jeźdźców - duże bezpieczne boksy z otwieranym oknem - opieka stajennych 24h / dobę - hala (piasek kwarcowy + fizelina) - karuzela dla koni Informuję, że KANCELARIA ADWOKACKA Krzysztof Szreder została przeniesiona pod adres: Dziekanów Polski, ul. Rolnicza 352A Tel Czynna pon.-piątek meble wszystkich pokoleń Tel , Salon meblowy Łomianki, ul. Warszawska 41 (I piętro) pon. - pt sob WYPRZEDAŻ EKSPOZYCJI! 18

19 REKLAMA GABINET LOGOPEDYCZNO-EDUKACYJNY "Od maluszka do geniuszka ul. Zielonej Łąki 13, Łomianki / tel Diagnoza i terapia zaburzeń mowy Kształtowanie dojrzałości szkolnej Nauka i doskonalenie technika czytania Rozwijanie myślenia tematycznego Korepetycje z j. niemieckiego i angielskiego POMOC DROGOWA WYJAZDY 24h Kraj i Zagranica tel Zabieramy do 6 osób Transportujemy samochody osobowe, HDS Zaprasza na pyszne jadło polskie! wesela, chrzty, komunie, imprezy okolicznościowe, catering ul. Poniatowskiego 4, Łomianki / (pon.-sob. od 10, niedz. od 11) SYLWESTER 2013/2014 Zapraszamy! 25 październik

20 REKLAMA UKŁADA KOSTKI BRUKOWEJ kompleksowo (z gwarancją) TRANSPORT, ROBOTY ZIEMNE TEL STOMATOLOGIA l CHIRURGIA i RTG l PROTETYKA i IMPLANTY l STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA l ORTODONCJA l STOMATOLOGIA DZIECIĘCA ul. Rolnicza 421, Dziekanów Polski SPRZEDAŻ WĘGLA < miał < eko-groszek Transport do 15 km GRATIS tel ul. Warszawska 122, Łomianki BICOMED DREWNO KOMINKOWE GABINET BIOREZONANSU Transport na terenach gmin Łomianki i Czosnów gratis!!! Pieńków (trasa gdańska) obok sttacji BP 20 ) ) ) ) ) ) ALERGIE - BEZBOLESNE TESTY I ODZCZULA WZMACNIANIAMY ODPORNOŚĆ ORGANIZMU TERAPIE PRZECIWBÓLOWE TERAPIE UZALEŻŃ - TYTOŃ, ALKOHOL, SŁODYCZE TERAPIE ODCHUDZAJĄCE OCZYSZCZA ORGANIZMU

21 REKLAMA GAZOWE - HYDRAULICZNE = JUNKERS, VIESMANN, inne = Instalacje wodn-kan. = Instalacje C.O. - kotłownie = Naprawy, montaż = Wiercenie studni wodnych = Przyłącza gazowe A-Z = Instalacje gazowe od A do Z = W każdej technologii = Szamba betonowe szczelne = Doradztwo techniczne - projekty = Wydawanie zaświadczeń = Pomiary szczelności inst. gaz. tel Godlewski Ryszard, Łomianki ul. Rolnicza 406 Układanie i Sprzedaż KOSTKI BRUKOWEJ MOSKITIERY, ŻALUZJE ROLETKI dzień-noc, ROLETY RZYMSKIE TRANSPORT HDS Usługi KOPARKO-ŁADOWARKĄ Wynajem SPRZĘTU BUDOWLANEGO październik 2013 RA Łomianki, ul. Wiślana 48 tel BAT % REHABILITACJA 21

22 OGŁOSZENIA DROBNE Szukam pracy c zatrudni koordynatora/kę transportów krajowych. CV 60zł/h. tel ] Pokój do wynajęcia. Tel ] Kobieta po 30. szuka dodatkowej pracy 2 x w tyg. na adres: ] Rysunek, malarstwo, grafika. Przygot. do egzaminów ] Lokale biurowo-usługowe od 9 m kw. do 52 m kw. Może być sprzątanie. tel ] Zatrudnimy samodzielną i operatywną osobę do na ASP, architekturę. Kurs grafiki komputerowej. Tel. Ł-ki ul. Warszawska. Tel ] 28-letnia kobieta podejmie się najchętniej pracy prowadzenia biura. Siedziba firmy w Łomiankach. CV ] Dwa pomieszczenia garażowe tanio biurowej, ale nie tylko. Dośw. w pracy biurowej i na adres: ] Chemia korepetycje, gimnazjum, liceum. Możliwy ] Dom po remoncie 80 m kw. 3 pok., duża kuchnia, księgowości. Łomianki i okolice. tel ] Szukamy kierowcę z kat. B z min. 2 letnim dojazd do ucznia. Tel garaż. kontakt po 16.00, Łomna. Tel ] Kobieta 37 l. szuka pracy w księgowości lub biurowej doświadczeniem. Praca na terenie kraju, przewaga ] Francuski każdy poziom. Tel ] Samodzielne mieszkanie 40 m kw. ul. Kolejowa 324, na stałe. WORD, EXCEL, FINKA, RAKS, SYMFONIA, zleceń lokalnych. CV na adres: ] Matematyka, korepetycje, dośw. nauczyciel. 150 m od przystanku Ł, CO, Internet, meble, TV, garaż. pracowita, bez nałogów tel Tel zł/m-c. tel ] Podejmę się sprzątania, mycia okien, również po Usługi c ] Angielski u mgr filologii. Od podstaw do poziomu ] Lokal na nieduży warsztat samochodowy ul. remoncie, szybko, tanio i solidnie. Tel ] Wynajem aut i darmowych aut zastępczych. zaawansowanego. Tel Kolejowa 324 duży plac przy trasie gdańskiej (inne ] Kierowca, wykszt. średnie stałej dorywczej. tel ] Angielski solidność, wieloletnie dośw., duża możliwości, biznesplan). Tel Tel ] Naprawa maszyn do szycia praktyka w nauczaniu młodzieży. Dojazd do ucznia. ] Samodzielny domek 50 m kw. (oddzielne wejście, ] Ukrainka z kartą stałego pobytu podejmie pracę jako ] Stolarstwo A-Z. tel Tel wszystkie media, miejsce parkingowe) sprzątaczka. Tel ] Wykończenia wnętrz, remonty, elewacje. ] Fortepian - każdy poziom. Częstotliwość zajęć i ] Mieszkanie 2-pok., kawalerka lub pokój z aneksem ] Kobieta podejmie pracę: sprzątanie, prasowanie, Tel repertuar do ustalenia. Zapraszam. Tel kuchennym: samodzielne, umeblowane, ogrzane. Tel. opieka nad starszą panią. Tel ] Mechanik samochodowy z własną bazą klientów do ] Niemiecki korepetycje, konwersacje, matury, ] Chętnie zaopiekuję się starszą osobą, dzieckiem lub prowadzenia warsztatu. Tel certyfikaty. Tel , ] Tanio pokój z kuchnią, łazienką, CO. Tel , posprzątam 2 x w tyg. (najchętniej wt., i czw.) Dośw. ] Punkt nadawania i odbioru paczek. DPD. Łomianki, ul. ] Angielski - 15 lat doświadczenia, indywidualnie, dla tel Łąkowa 33. tel firm, wystawiam rachunki, tel ] Pokój, kuchnia, łazienka, b. dobre warunki, dla pary ] Polka podejmie się sprzątania w domu. ] Malowanie Express! Gładź gipsowa, prace ] ANGIELSKI dla dzieci i młodzieży. Własne materiały. niepalącej. Tel Tel p. Monika wykończeniowe, ceny na każdą kieszeń. Przygotowanie do PET, FCE i CAE oraz MATURY. Z ] Lokal ok. 100 m kw. pod działalność gospodarczą ] Dziecko w wieku szkolnym opieka Tel dojazdem. Tel (sklep) lub inną. Dziekanów Polski, ul. Turystyczna 35. ] Sprzątanie, prasowanie, pranie wykładzin. ] Tanie przejazdy 8 osób cały kraj ] Jęz. niemiecki. Tel Tel Tel ] Przewóz osób pn-pt po 18.00, sb-nd cały dzień. Tel. ] Angielski, solidnie, dojazd. Tel ] Pokój do wynajęcia 1-2 osoby. Tel ] Pielęgniarka opieka, osoba starsza ] Logopeda diagnoza, terapia zaburzeń mowy, ] Pomieszczenie garażowo-magazynowe. 45 m kw. Ł-ki. ] Kierowca kat. ABCDE, czynne prawo jazdy, podejmie ] Prace przygotowawcze ogrodu na zimę. zajęcia edukacyjne z matematyki, j. polskiego, Tel pracę dodatkową, tel Tel angielskiego i niemieckiego. Tel ] Budynek gosp. 60 m kw. + 3 garaże na działce 800 m ] Sprzątanie 1 2 razy w tygodniu. Referencje. Tel. ] Poprawki krawieckie Dziekanów Polski, Rolnicza ] Francuski dzieci i młodzież, dorośli, dojazd, kw. na mieszkanie, działalność gosp. lub magazyn. Ł tel rachunki. Tel ki. Tel ] Sprzątam, myję okna, prasuję (na terenie Łomianek). ] Naprawa pralek. Tel ] Polski dyslekcja, dysortografia, wszystkie poziomy. ] Domek wolnostojący o pow. 50 m kw. (2 pok., Tel ] Przecieki dach izolacje pionowe terminowo- Tel kuchnia, łazienka). Tel ] Muzyk solista. Tel solidnie. Tel ] Dom w Dziekanowie. Tel , ] Sprzątanie biura lub prowadzenie domu na terenie ] Dachy, przecieki, papa termogrzewcza, obróbki. Tel. ] Mieszkanie 2-pokojowe, kawalerka lub pokój z Sprzedam c Ł-k. tel aneksem kuchennym: samodzielne, umeblowane, ] Maszynę męską Łucznik, damską wielościegową, ] Do biura na ½ etatu, umowa zlecenie lub inne ] Gotowanie na imprezy na sali lub w domu klienta ogrzane. Tel obudowaną. Tel zatrudnienie. Tel (komunie, imieniny, chrzciny) od 20 zł/os. Wesela do ] Samodzielne mieszkanie 38 m kw. czynsz 800 zł + ] ORBITREK KETTLERA RIVO P. na gwarancji. Cena ] Na ½ etatu. Tel zł/os. Tel media. Tel , zł. Tel ] Niania cierpliwie, serdecznie, odpowiedzialnie ] Budowy, remonty, wykończenia A-Z, ocieplenia. Tel. ] Mieszkanie, biuro, magazyn, pracownia, parking. Ul. ] Działkę budowlaną 1075 m kw. tel zaopiekuję się dzieckiem. Wykszt. wyższe, dośw., Rolnicza. Tel ] Lokal handlowo-usługowy 120 m kw. Ł-ki ul. referencje, prawo jazdy, certyfikat kursu Pierwszej ] Inż. budownictwa kosztorysowanie robót ] Kwatery pracownicze koło Auchan. Duży parking. Tel. Warszawska. Tel pomocy przedmedycznej. Tel budowlanych, przygot., nadzór i rozliczenie budowy ] Dom z działką 1490 m kw. tanio. tel ] Szukam pracy dorywczej na terenie Ł-k jaki Tel ] Mieszkanie 2 pok. 40 m kw. Metro Młociny. ] Dom 120 m kw. podpiwniczony na działce 452 m kw. pracownik fizyczny. Tel ] Ogrodnik pełny zakres. Tel Tel i przyległa działka bud. 453 m kw. Ł-ki ] Wykonam prace w ogrodzie. Tel , ] Studio graficzne Tel ] Pokoje dla Panów. Osobny domek, warunki dobre, ] Działkę budowlaną 870 m kw. ul. Jałowcowa. Tel ] Rozbiórki, wykopy, roboty drogowe, kruszywo centrum Ł-k. tel ] Dyspozycyjny z samochodem 3,5t, z dośw. w betonowe. Tel ] Pokój do wynajęcia w Łomiankach. tel ] Opony zimowe Fiat 600. tel budowlance i gastronomii, bez nałogów. ] Układanie kostki brukowej (z gwarancją) ] Kwatery pracownicze Łomianki, Kołłątaja 1 ] Piec centralnego ogrzewania Per x Eco Tel kompleksowo, poprawki, odwodnienia. (kuchnia, łazienki, parking, doba 27 zł) Tel ] Segment bliźniaka 120/400 m kw. w Dziekanowie ] Mgr filologii angielskiej, tłumacz (pisemny i ustny), tel Leśnym. tel rozmowy biznesowe. Tel ] Usługi hydrauliczne i elektryka. Tel ] Drewno opałowe. Tel ] 58-letni Złota rączka, prawo jazdy kat. B, komputer ] Księgowość, kadry. Łomianki. Tel Lekarze c zadba o Twój dom i posesję. tel ] Ziemię na podniesienie terenu z dostawą oraz piach ] Cyklinowanie, lakierowanie solidnie. ] Laryngolodzy dr Lidia i Ryszard Mikołajewscy, Ł-ki, kopalniany, żwir, czarnoziem. Tel ] Chętnie podejmę się sprzątania, prasowania, prac w Tel , ul. Fiołka 11, tel , domu. Ł-ki i okolice. tel ] Hydrauliczne. Tel ] Świadectwa energetyczne Kupię c ] Dr psychologii. Tel ] Kupię działkę przy Jeziorze Dziekanowskim. ] Pediatra. Anna Matusiak. Wizyty domowe. Dam pracę c ] Hydraulika, domy, kotłownie. Tel , 22 Tel Tel ] Praca dodatkowa. Kontakt osobisty. Dzwoń pod nr ] Działkę budowlaną Łomianki i okolice. Bezpośrednio. ] Internista, choroby płuc doc. J.Domagala-Kulawik ] Hydrauliczne-gazownicze. Tel Tel , Warszawska 71a ] Do wulkanizacji z doświadczeniem. tel ] Kompleksowa pielęgnacja drzew, leczenie ubytków, ] Kupię nieduży samochód osobowy. Tel ] Laryngolog. Łomianki, ul. Baczyńskiego 26 m. 8. ] Salon fryzjerski Centrum Stylizacji zatrudni wycinka drzew trudnych. tel Tel fryzjerów. tel ] Przeprowadzki, transport, pranie dywanów 8 zł/m kw. Do wynajęcia c ] Stomatolog Krzysztof Trybicki Łomianki, Kołłątaja ] Fizyczną utrzymanie posesji + drobne budowlane. tel ] Mieszkanie, biuro, magazyn, pracownia, parking, ul. 1, tel protetyka, chirurgia, leczenie Tel ] Biuro księgowe tel Warszawska. tel ] Laryngolog-Alergolog dr B. Szafrańska, ul. Jedności ] Pracownika do sklepu z odzieżą. CV na ] Cyklinowanie, lakierowanie, układanie podłóg. ] Wynajmę pokój z osobną łazienką. tel Robotniczej 15, tel Tel ] Bezpośrednio pomieszczenia magazynowe / ] Chirurg (dla dorosłych i dzieci) dr n. med. T. ] Firma spedycyjna w Ł-kach poszukuje mężczyzny do ] Elewacje, malowanie dachów, układanie kostki. produkcyjne 334 m2. tel Szafrański, ul. Jedności Robotniczej 15, pracy w magazynie z prawem jazdy kat. B. Mile Tel ] Pokój do wynajęcia. Tel widziana kat. C. tel ] Usługi księgowe w pełnym zakresie ] Pokój do wynajęcia dla 1 osoby. Wszystkie media. ] Zatrudnimy osobę z doświadczeniem przy ] Wywóz nieczystości płynnych, przepychanie i Tel Wynajmę c wprowadzaniu dokumentów księgowych, praca na odmrażanie kanalizacji. Zawieranie umów, FV. ] Lokal 27 m kw. Łomianki Centrum, na gabinet lek., ] Szukam domu do wynajęcia pod przedszkole. terenie Ł-k, CV na Tel biuro, cichą pracownię. Tel Najchętniej Łomianki Centralne. Tel transport.com ] Certyfikaty energetyczne. Tel ] Pokój, kuchnia, łazienka przy ul. Warszawskiej. ] Kobieta poszukuje do wynajęcia mały domek, w ] Zatrudnię opiekunkę do 15-miesięcznego chłopca. ] Hydroizolacje. Izolacje piwnic, fundamentów, Tel spokojnej okolicy, od uczciwych ludzi. Pon. piątek, od 7 do 17:00, wynagr zł, balkonów, tarasów. Uszczelnienia dachowe itp. ] W Łomiankach Dąbrowie domek 85 m kw. Tel Dziekanów Polski. Tel Gwarancja. Tel Wszystkie media, dobra lokalizacja ] Energicznej, dokładnej, młodej pani z dośw. - do sprzątania domu i prasowania. Na stałe 1x/tyg. 8- ] Ocieplenia budynków styropianem, wełną. ] Kwatery dla pracowników. Tel Różne c 10h, piątek lub czwartek. Pieńków okolice ADAMEDu, Gwarancja ] Pomieszczenie 40 m kw. mieszkanie magazyn. ] 2 kocurki 11 tyg. do oddania (czarny i czarno-biały), konieczny samochód ] Masz problem z techniką w domu, ogrodzie, tel zaszczepione. Ok. Łomianek. Tel ] Cierpliwej, spokojnej studentki lubiącej dzieci - do samochodzie? Zadzwoń. Janusz Złota rączka pomocy przy lekcjach, poziom V kl. Szk. Podst., na przyjedzie, naprawi, doradzi. tel Sprzedam działkę stałe 3 x tyg 15:30-17:30 okolice UKSW ul. Wóycickiego Korepetycje / Nauka c w Dziekanowie Polskim m2 ] Zatrudnię opiekunkę do 2-letniego chłopca, pon-pt ] Korepetycje matematyka każdy poziom. ul. Rolnicza Warszawa > 8-17, W-wa ul. Wóycickiego, ok. Cm. Półn. Tel Tel ] Matematyka (szk. podst., gimnazjum, liceum). Ł-ki i ] Fryzjerk(ę)a na stałe do profesjonalnego salonu okolice, tel GALERIA FRYZUR W ŁOMIANKACH od zaraz 120 zł / m2 ] Mgr historii przygotuje do matury - 40 zł/h. zatrudnię tel ; tel ] Niemiecki profesjonalnie, skutecznie. Wszystkie ] Firma transportowa z siedzibą w Łomiankach Kontakt: poziomy. Wieloletnie dośw. referencje. Z dojazdem Wydawca: KMŁ Sp. z o.o. / Redaktor naczelna: Joanna Zielke / Zdjęcia: Redakcja, Internet. Kontakt z redakcją: Łomianki, ul. Staszica 2, tel , / Ogłoszenia i reklamy: Redakcja pozostawia sobie prawo nadawania tytułów, śródtytułów i skracania tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Publikacja materiałów niezamówionych do wyłącznej dyspozycji redakcji.

ISSN 2084-9966. Egzemplarz bezpłatny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI. nr 36 11.10.2013 r. POTRZEBNA OD ZARAZ! SAMOCHODÓW NA DOBĘ! www.lomianki.

ISSN 2084-9966. Egzemplarz bezpłatny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI. nr 36 11.10.2013 r. POTRZEBNA OD ZARAZ! SAMOCHODÓW NA DOBĘ! www.lomianki. Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 36 11.10.2013 r. S7 POTRZEBNA OD ZARAZ! 56 000 SAMOCHODÓW NA DOBĘ! www.lomianki.pl AKTUALNOŚCI Czy papież Franciszek odwiedzi

Bardziej szczegółowo

FERIEF W MIEŚCIE. 8 marca. Tomasz Dąbrowski, Burmistrz Łomianek

FERIEF W MIEŚCIE. 8 marca. Tomasz Dąbrowski, Burmistrz Łomianek Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 nr 45 28.02.2014 r. FERIEF IE W MIEŚCIE 8 marca Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i uśmiechu. Tomasz Dąbrowski,

Bardziej szczegółowo

FERIE W MIEŚCIE DOPIERO ZA 2 TYGODNIE, ALE NA LODOWISKA ZAPRASZAMY JUŻ DZIŚ

FERIE W MIEŚCIE DOPIERO ZA 2 TYGODNIE, ALE NA LODOWISKA ZAPRASZAMY JUŻ DZIŚ Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 nr 43 31.01.2014 r. FERIE W MIEŚCIE DOPIERO ZA 2 TYGODNIE, ALE NA LODOWISKA ZAPRASZAMY JUŻ DZIŚ Gmina pozyskała kolejne dofinansowanie z Funduszu Spójności Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

Linia ŁZ połączyła Dąbrowę z Warszawą

Linia ŁZ połączyła Dąbrowę z Warszawą Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 nr 42 10.01.2014 r. Linia ŁZ połączyła Dąbrowę z Warszawą Co dalej z budżetem Gminy? Regionalna Izba Obrachunkowa na TAK, Rada Miejska na NIE WYDARZENIA Co dalej z budżetem

Bardziej szczegółowo

rozpoczęty! str. 4 Odbiór śmieci

rozpoczęty! str. 4 Odbiór śmieci Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 30 05.07.2013 r. Odbiór śmieci rozpoczęty! str. 4 Następny numer naszego dwutygodnika wyjątkowo ukaże się... za 3 tygodnie. Numer

Bardziej szczegółowo

Kajaki Żaglówki Wakeboard

Kajaki Żaglówki Wakeboard Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 31 26.07.2013 r. Kajaki Żaglówki Wakeboard Jezioro Dziekanowskie ożyło str. 12 Harmonogram wywozu śmieci na sierpień 2013 str.

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966. nr 44 14.02.2014 r. BURMISTRZ ŁOMIANEK ZASŁUŻONY DLA POLICJI

Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966. nr 44 14.02.2014 r. BURMISTRZ ŁOMIANEK ZASŁUŻONY DLA POLICJI Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 nr 44 14.02.2014 r. BURMISTRZ ŁOMIANEK ZASŁUŻONY DLA POLICJI WYDARZENIA Przyjaciel Łomianek AD 2014 W miniony piątek (7 lutego br.) w Teatrze Miejsce w Łomiankach miało

Bardziej szczegółowo

Lato w pełni, Inwestycje w pełni

Lato w pełni, Inwestycje w pełni ISSN 2084-9966 Egzemplarz bezpłatny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 32 09.08.2013 r. Lato w pełni, Inwestycje w pełni Harmonogram wywozu śmieci na sierpień 2013 str. 4-5 www.lomianki.pl WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966. nr 19 25.01.2013 r. POŁĄCZENIE KOLEJOWE. Warszawa - Łomianki - Modlin. www.lomianki.pl

Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966. nr 19 25.01.2013 r. POŁĄCZENIE KOLEJOWE. Warszawa - Łomianki - Modlin. www.lomianki.pl Egzemplarz bezpłatny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI ISSN 2084-9966 nr 19 25.01.2013 r. POŁĄCZENIE KOLEJOWE ) Za RE pra s "G DAK zam C ul az.s e JI i y do ta ty BI no sz ic Ło UR w a2 m (w ia A O

Bardziej szczegółowo

Kiedy wyremontowane sale lekcyjne w SP nr 1 zapełnią się uczniami...

Kiedy wyremontowane sale lekcyjne w SP nr 1 zapełnią się uczniami... Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 38 08.11.2013 r. Kiedy wyremontowane sale lekcyjne w SP nr 1 zapełnią się uczniami... www.lomianki.pl AKTUALNOŚCI Z wypracowanego

Bardziej szczegółowo

48 nowych mieszkań socjalnych

48 nowych mieszkań socjalnych ISSN 1426-770X Nakład 5000 egz. MIESIĘCZNIK NR 10/186 LISTOPAD 2007 W numerze: Na najblizsze lata: inwestycje za 300 mln zł Uczniowie, uwaga na czyny i słowa! Za znieważenie nauczyciela grożą teraz surowe

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129 Nr 1(218) I 15 stycznia 2015 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ!

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Aż 1/4 budżetu na inwestycje

Aż 1/4 budżetu na inwestycje www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 1/166 STYCZEŃ 2006 W numerze: Plany inwestycyjne samorządu miejskiego 36. sesja Rady Miasta Na co wydały pieniądze Zarządy Osiedli w 2005 roku Miejski Zespól Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Europa Przyjazna Rodzinie

Europa Przyjazna Rodzinie DWUTYGODNIK Nr 9(201) I 8 maja 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 Europa Przyjazna Rodzinie Rozmowa z Piotrem Uścińskim,

Bardziej szczegółowo

ŁOMIANKOWSKA. Liga przedszkolaków w ICDS. Gazeta

ŁOMIANKOWSKA. Liga przedszkolaków w ICDS. Gazeta Egzemplarz bezpłatny Gazeta ŁOMIANKOWSKA ISSN 1231-8450 N r 9 ( 3 2 5 ) 2 7. 0 5. 2 0 1 1 r. Liga przedszkolaków w ICDS Ponadto w numerze: SMOK w gminie VII sesja Rady Miejskiej Wybiegaliśmy rekord Sukces

Bardziej szczegółowo

MIM viii/232 - rok xxiv - gazeta samorządowa - październik 2014r.

MIM viii/232 - rok xxiv - gazeta samorządowa - październik 2014r. ISSN 1507-4447 MIM viii/232 - rok xxiv - gazeta samorządowa - październik 2014r. WYBORY SAMORZĄDOWE 16 listopada 2014 Lokale wyborcze otwarte bedą w dniu 16 listopada 2014r. (niedziela) od godz. 7.00 do

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE 2014

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE 2014 GRUDZIEŃ 2013 NR 82 W NUMERZE: Inwestycje na 2014 rok Kontynuowane będą zadania rozpoczęte w 2013 a związane z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynku Zespołu Szkół Specjalnych. Obydwa

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni ponownie pikietowali

Niepełnosprawni ponownie pikietowali PRUSZKÓW PIASTÓW BRWINÓW MICHAŁOWICE NADARZYN RASZYN ROK XIV NR 37 (549)/W2 17-23 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA GRODZISK MAZ. MILANÓWEK PODKOWA LEŚNA BARANÓW JAKTORÓW ŻABIA WOLA W NUMERZE

Bardziej szczegółowo

Do szkoły czas! WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ. www.przepisnakompot.pl 46 863-21-68. W NUMERZE Pamiętajmy o śmieciach str.

Do szkoły czas! WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ. www.przepisnakompot.pl 46 863-21-68. W NUMERZE Pamiętajmy o śmieciach str. WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 35 (1148) 3.09.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Do szkoły czas! FOT.

Bardziej szczegółowo

maj 2010 nr 5 (155) Referendum gminne str. 3 Wywiad z Waldemarem Roszkiewiczem str. 4 Otwarcie ORLIKA 2012 str. 11

maj 2010 nr 5 (155) Referendum gminne str. 3 Wywiad z Waldemarem Roszkiewiczem str. 4 Otwarcie ORLIKA 2012 str. 11 maj 2010 nr 5 (155) Referendum gminne str. 3 Wywiad z Waldemarem Roszkiewiczem str. 4 Otwarcie ORLIKA 2012 str. 11 W NUMERZE Strona 3 Referendum gminne Strona 4 Wywiad z Waldemarem Roszkiewiczem Strona

Bardziej szczegółowo

Plac ze strefą parkingową

Plac ze strefą parkingową WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 27 (1140) 9.07.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Plac ze strefą parkingową

Bardziej szczegółowo

Przedszkolaki witają wiosnę

Przedszkolaki witają wiosnę BIULETYN SAMORZĄDOWY ISSN: 1644-55-11 WYDANIE BEZPŁATNE NR 4 6 (106) (96) CZERWIEC KWIECIEŃ 2009 2010 Święta Wielkiej Nocy to cząstka Wieczności, promyk Zmartwychwstania w naszym niełatwym często życiu.

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

Znów utrudnienia na kolei

Znów utrudnienia na kolei PIĄTEK 10 LUTEGO 2012 (nr 154) WWW.WPR24.PL, PIASTÓW, RASZYN, PODKOWA LEŚNA, MICHAŁOWICE, BRWINÓW, JAKTORÓW, JANKI, GRODZISK MAZ., BARANÓW, ŻABIA WOLA, MILANÓWEK, NADARZYN, OTRĘBUSY, NOWA WIEŚ WPR Targi

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 16, 21.05.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 04.06.2013 r w numerze: STRZEGOM Wielka nagroda dla Strzegomia Wyróżnienie marszałka

Bardziej szczegółowo

Złożyliśmy wniosek na schetynówkę

Złożyliśmy wniosek na schetynówkę ISSN 1426-770X Nakład 5000 egz. MIESIĘCZNIK NR 10/197 LISTOPAD 2008 W numerze: O dobrodziejstwach specustawy drogowej Zmienił się regulamin strefy płatnego parkowania Rada Miasta uchwaliła Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

NASZE MIASTO F ORUM M IESZKAŃCÓW K ONSTANCINA

NASZE MIASTO F ORUM M IESZKAŃCÓW K ONSTANCINA Grudzień 2011 nr 12 (36) NASZE gazeta bezpłatna ISSN 1689 6513 www.naszemiasto-fmk.pl MIASTO F ORUM M IESZKAŃCÓW K ONSTANCINA PO CO NAM PARK KULTUROWY By ustrzec Mirków przed rozwojem funkcji, które zniszczą

Bardziej szczegółowo