STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH Z KOMENTARZEM DLA UCZNIA I PRZYKŁADOWYMI ZADANIAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH Z KOMENTARZEM DLA UCZNIA I PRZYKŁADOWYMI ZADANIAMI"

Transkrypt

1 STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH Z KOMENTARZEM DLA UCZNIA I PRZYKŁADOWYMI ZADANIAMI OPRACOWAŁY: Grażyna Pawula Bogumiła Styrna Małgorzata Szydek Współpraca: Agata Duda Anna Hebda Zuzanna Ligara październik 2002

2 STANDARD I UMIEJĘTNE STOSOWANIE TERMINÓW, POJĘĆ I PROCEDUR Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH NIEZBĘDNYCH W PRAKTYCE ŻYCIOWEJ I DALSZYM KSZTAŁCENIU. PUNKT 1 uczeń: stosuje terminy i pojęcia matematyczno przyrodnicze: a) czyta ze zrozumieniem teksty, w których występują terminy i pojęcia matematyczno przyrodnicze, np. w podręcznikach, w prasie, b) wybiera odpowiednie terminy i pojęciadoopisuzjawisk,właściwości, zachowań obiektów i organizmów, c) stosuje terminy dotyczące racjonalnego użytkowania środowiska. KOMENTARZ: 1. Czytaj ze zrozumieniem tekst, każde słowo jest ważne. 2. Nieodzowna jest znajomość terminów i pojęć właściwych danej nauce. 3. Jeśli nie rozumiesz danego słowa, skorzystaj z dostępnych słowników, podręczników, encyklopedii. 4. Zrozumienie i analizę tekstu może Ci ułatwić wykonywanie schematycznych rysunków. 5. W swoich wypowiedziach używaj odpowiednich terminów. PUNKT 2 uczeń: wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych: a) stosuje w praktyce własności działań, b) operuje procentami, c) posługuje się przybliżeniami, d) posługuje się jednostkami miar. KOMENTARZ: 1. Musisz umieć wykonywać podstawowe działania na liczbach rzeczywistych. 2. Pamiętaj o prawach działań np. przemienności mnożenia, rozdzielności mnożenia względem dodawania. 3. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań. 2

3 4. Szacuj wyniki, zastanów się czy wynik, który otrzymałeś po obliczeniach jest logiczny. 5. Musisz umieć wykonywać obliczenia procentowe, pamiętaj, że procent jest przeważnie liczony z jakiejś wielkości. 6. Musisz umieć posługiwać się jednostkami miar i przeliczać je. PUNKT 3 uczeń: posługuje się własnościami figur: a) dostrzega kształty figur geometrycznych w otaczającej rzeczywistości, b) oblicza miary figur płaskich i przestrzennych, c) wykorzystuje własności miar. KOMENTARZ: 1. Musisz dostrzegać i rozróżniać kształty figur geometrycznych. 2. Powinieneś znać własności figur geometrycznych, umieć je klasyfikować np. klasyfikacja czworokątów. 3. Musisz znać sposoby obliczania obwodów, pól i objętości. 4. Powinieneś rozumieć pojęcie figur przystających i podobnych oraz znać ich własności. 5. Postaraj się wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w sytuacjach praktycznych np. obliczanie pola powierzchni ścian w pokoju; przeliczanie wymiarów w skali na wymiary rzeczywiste i odwrotnie. 6. Poćwicz wykonywanie podstawowych konstrukcji geometrycznych np. prostych prostopadłych, prostych równoległych, kąta. 7. Powinieneś rozpoznawać iumieć rysować figury symetryczne względem prostej, punktu, przesunięte o wektor, jednokładne, podobne. 3

4 STANDARD I PRZYKŁADOWE ZADANIA Punkt 1. zad.1 Wśród wymienionych liczb wymiernych podkreśl liczby całkowite: -4,5; ; -4; 0; 2 1 ; 3,275; 9. zad.2 Narysuj dowolny okrąg,a w nim dwie cięciwy wychodzące z jednego punktu i prostopadłe do siebie. zad.3 Podkreśl wtekście trzy czynności, które są pracą w sensie fizycznym. Paweł zastanawia się gdzie wybrać się na wędrówkę. Otworzył szufladę biurka i wyciągnął z niej mapę. Długo analizował trasy, wreszcie wstał z krzesła i zadzwonił do kolegów. Spieszył się bardzo, bo autobus miał odjechać za pół godziny. Szybko się spakował, podniósł ciężki plecak i żegnającsię z domownikami zbiegł po schodach. zad.4 Które z wymienionych form energii przetwarzanych na energię elektryczną nazywane są alternatywnymi źródłami energii? A. energia jądrowa B. energia uzyskana ze spalania gazu ziemnego C. energia wiatru D. energia słoneczna E. energiauzyskanazespalaniawęgli kopalnych F. energia geotermiczna G. energia uzyskana z ropy naftowej H. energia uzyskana z biogazu zad.5 Substratami reakcji tlenku miedzi(ii) z wodorem są A. Cu i H 2 O B. Cu 2 OiH 2 O C. CuO i H 2 D. Cu i H 2 4

5 zad.6 Opisz kolejno czynności, jakie należy wykonać, aby mając do dyspozycji chlorek sodu (sól kuchenną)iwodę oraz wagę i szkło laboratoryjne otrzymać 500g roztworu 5%. zad.7 Obecnie coraz częściej spotyka się ekologiczne gospodarstwa rolne. Wymień co najmniej 3 zasady na jakich oparta jest hodowla i uprawa w takich gospodarstwach zad.8 [...] Istnieją rośliny mięsożerne, których pożywieniem są zwierzęta. Roślinyterosną zazwyczaj na podłożach ubogich w azot. Rośliny mięsożerne nie są cudzożywne: schwytane przez nie ofiary służą im przede wszystkim jako źródło soli mineralnych. [... ] Czynnikiem decydującym o mięsożerności roślin jest: A. zbyt słabe nasłonecznienie C. brak lub niedobór azotu w środowisku B. brak lub niedobór wody D. brak lub niedobór związków organicznych zad.9 Podaj znane ci dowody potwierdzające kulisty kształt Ziemi. Punkt 2 zad.1 Anka po powrocie ze szkoły postanowiła zrobić mamie niespodziankę i przygotować obiad. Wybrała danie niezbyt pracochłonne: leniwe pierogi. Z przepisu przeczytała, że potrzebuje: 60dkg sera białego, 3 jaja, 15 dkg mąki i 3dkg tłuszczu. Niestety w lodówce znalazła tylko 2 jajka. Jak powinna dobrać ilość pozostałych składników, aby proporcje zostały zachowane zad.2 Zaplanuj koszt trzydniowej wycieczki klasowej, na którą wybiera się 32 uczniów i 3 nauczycieli. Nocleg w schronisku 16 zł. od osoby, obiadokolacja 15 zł., przejazd pociągiem w jedną stronę 12 zł., przejazdy na miejscu ok. 10 zł., ubezpieczenie 1 zł. Dolicz 10% na zapas. zad.3 Silnik o mocy 800 W i sprawności 50% wykonał pracę 400 kj. Oblicz a) moc użyteczną silnika, b) w jakim czasie silnik wykonał pracę 400 J (wynik podaj w minutach) 5

6 zad.4 Ile żelaza rozgrzanego do temperatury 200 o C należy wrzucić do 3 litrów wody o temperaturze 20 o C, aby ogrzać ją o10 o C. zad.5 Spirytus salicylowy to 2-procentowy roztwór kwasu salicylowego w 70-procentowym etanolu. Takie stężenie kwasu oznacza, że 100g spirytusu salicylowego zawiera: A. 72 g kwasu salicylowego B. 70 g kwasu salicylowego C. 2 g kwasu salicylowego D. 1 g kwasu salicylowego E. zad.6 Po rozpuszczeniu 30g pewnej soli w wodzie otrzymano 200 cm 3 roztworu o gęstości 1,2 g/cm 3. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu. zad.7 Na podstawie planu poziomicowego odczytaj A) wysokość bezwzględną szczytu A B) wysokość względną szczytu A względem podnóża wzniesienia C) oznacz na wzniesieniu stok łagodny i stok stromy 6

7 Punkt 3 zad.1 Jakie kształty mają narysowane dachy? Oblicz ile m 2 dachówki potrzeba na każdy z nich? zad.2 Jeśli pokój na planie w skali 1: 200 ma 4 cm 2, to ile m 2 ma w rzeczywistości? zad.3 Jakie są wymiary sześciennej drewnianej kostki o masie 87,5 g. Gęstość drewna wynosi 700 kg/m 3? zad.4 Oblicz odległość rzeczywistą z Madrytu do Paryża, jeśli zmierzona na mapie w skali 1: wynosi ona 10,5cm. 7

8 STANDARD II WYSZUKIWANIE I STOSOWANIE INFORMACJI. Uczeń: 1. odczytuje informacje przedstawione w formie: a) tekstu, b) mapy, c) tabeli, d) wykresu, e) rysunku, f) schematu, g) fotografii, 2. operuje informacją: a) selekcjonuje informacje, b) porównuje informacje, c) analizuje informacje, d) przetwarza informacje, e) interpretuje informacje, f) czytelnie prezentuje informacje, g) wykorzystuje informacje w praktyce. KOMENTARZ: 1. Musisz umieć odbierać informacje przedstawione w różnych formach. 2. Zwracaj uwagę na opisy np. legenda mapy, zastosowane jednostki, przedstawione zależności w formie wykresu i oznaczenia osi współrzędnych. 3. Odczytuj z rysunków, schematów, tabel itp. potrzebne, czyli zgodne z tematem zadania, informacje, odrzuć zbędne. 4. Ćwicz analizowanie, porównywanie przekazywanych informacji i formułowanie wniosków. 5. Powinieneś umieć przetwarzać i przekazywać informacje w różnych formach np. diagramów procentowych, wykresów, tabel, schematów. 6. Dostrzegaj możliwości praktycznego wykorzystania odczytanych informacji. 8

9 STANDARD II PRZYKŁADOWE ZADANIA zad.1 BRAZYLIA OCIEKA RTĘCIĄ W latach osiemdziesiątych naszego stulecia w dorzecze Amazonki ściągnął tłum bezrobotnych poszukujących złota. Stosowali oni powszechnie metodę wiązania złota rtęcią, co dawało łatwo tworzący się amalgamat. Ten proces sprawił, że uzyskanie 1 kg złota powodowało uwolnienie do środowiska aż do 5kg rtęci. Większość uchodziła do atmosfery, a 30 45% trafiało do rzek, osadów rzecznych i gleby. W ostatnich 20 latach z tego powodu około 2 tys. ton rtęci przedostało się do otoczenia, co nawet jak na Brazylię jest ilością znaczącą. Często skażenie rtęcią sięga 20 mg na kilogram osadu dennego rzek. Rtęć przechodzi również do łańcucha pokarmowego, czego dowodem jest wykrycie w tych rejonach miligramowych ilości na kilogram ryby. Na końcu cyklu rtęć przedostaje się do organizmu człowieka, a efekty toksyczne mogą pojawiać się już przy progu 50mg/kg ustalonego przez Światową Organizację Zdrowia. Na podstawie powyższego tekstu odpowiedz na pytania: 1) Jaka ilość rtęci możebyć szkodliwa dla człowieka ważącego ok. 70 kg.? 2) Ile kg złota uzyskano opisaną metodą w ostatnich 20 latach? 3) Gdzie trafiała większość rtęci wykorzystywanej do uzyskiwania złota? zad.2 W tabeli przedstawiono średnie miesięczne(wieloletnie) temperatury powietrza ( o C)w dwóch strefach klimatycznych Strefa Kraj I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Równikowa Nigeria Umiarkowanie Ciepła Polska ) W którym miesiącu była największa różnica średnich temperatur między tymi strefami, a w którym najmniejsza? 2) O ile wyższa była średnia temperatura w Nigerii niż w Polsce w lipcu, a o ile w lutym? 3) Jaka jest średnia roczna temperatura w Polsce? 4) Przedstaw średnie miesięczne temperatury powietrza w Nigerii na wykresie. 9

10 zad. 3 opady 458 parowanie 505 opady 119 parowanie 72 Opady Kontynenty Liczby na rysunku oznaczają roczne przepływy wody, wyrażone w mld ton. Oblicz ile wody odpływa z kontynentów do oceanów. zad.4 Na wykresie przedstawiona jest zależność prędkości od czasu w ruchu samochodu. Korzystając z wykresu oblicz: a) przyspieszenie przy rozpędzaniu i hamowaniu samochodu b) drogę przebytą przez samochód w czasie 50 s c) średnią szybkość ruchu samochodu v[m/s] t[s] zad.5 Aby otrzymać roztwór nasycony azotanu (V) ołowiu (II) Pb(NO 3 ) 2 100g wody musisz rozpuścić tej soli: A. 170 g B. 190 g C. 180 g D. 85 g w temperaturze 55 o Cw Skorzystaj z wykresu rozpuszczalności. 10

11 AgNO 3 rozpuszczalność wgramach na 100 g w ody Kl NaNO 3 Pb(NO 3 ) 2 CuSO 3 NaCl temperatura o C zad.6 Wykorzystując informacje przedstawione na wykresie, oblicz, ile KNO 3 można rozpuścić w 50g wody o temperaturze 85 o C. maksymalnie gramów 250 rozpuszczalność wgramach na 100 g wody KNO 3 NH 4 Cl temperatura w o C 11

12 zad.7 Trzustka wydziela dwa typy hormonów insulinę i glukagon, działające przeciwstawnie, utrzymując stały poziom cukru w krwi. Pod wpływem insuliny glukoza jest wychwytywana z krwi przez wątrobę i przekształcana w wielocukier zapasowy glikogen. Na poniższym schemacie wpisz odpowiednio: - glukagon - zamiana glikogenu w glukozę - zamiana glukozy w glikogen wzrost stężenia glukozy w krwi insulina spadek stężenia glukozy w krwi zad.8 W tabeli przedstawiono wyniki badania krwi. Parametr Wynik Magdy Norma Erytrocyty 4,2 mln/ mm³ 4 4,5 mln/mm³ Leukocyty 15tys./mm³ 5 8tys./mm³ Trombocyty tys./mm³ 300 tys./mm³ Hematokryt 42 % 41 % OB 4 8mm/h 14 mm/ h Oczymmogąświadczyć wyniki badania krwi Magdy? Odpowiedź uzasadnij. 12

13 zad.9 Wykres przedstawia zmiany liczebności populacji zasiedlającej nowe terytorium. Określ związek pomiędzy upływem czasu, a tempem wzrostu liczebności populacji. zad.10 Korzenie niektórych roślin ulegają modyfikacji. Podaj jakie funkcje pełnią wymienione korzenie: A. korzeń spichrzowy marchwi -... B. korzenie ssawkowe jemioły -... C. korzenie czepne bluszczu -... zad.11 Tabela przedstawia średnie miesięczne temperatury i opady dla Łowicza. M.-c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Temp. [ o C] -2,4-1,7 2,0 7,4 13,6 16,6 18,7 17,3 13,5 8,0 2,6-1,9 Opady [mm] Na podstawie danych z tabeli odczytaj: A) ile miesięcy trwa klimatyczne lato w Łowiczu?... B) ile wynosi roczna amplituda temperatury?... C) ile wynosi średnia roczna temperatura powietrza?... D) ile wynosi roczna suma opadów?... zad.12 Narysuj diagram kołowy ilustrujący użytkowanie gruntów w Polsce; użytki rolne 59%, lasy 29%, pozostałe grunty i nieużytki 12% 13

14 STANDARD III WSKAZYWANIE I OPISYWANIE FAKTÓW, ZWIĄZKÓW I ZALEŻNOŚCI W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYCZYNOWO SKUTKOWYCH, FUNKCJONALNYCH, PRZESTRZENNYCH I CZASOWYCH PUNKT 1 uczeń: wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów: a) wyodrębnia z kontekstu dane zjawisko, b) określa warunki jego występowania, c) opisuje przebieg zjawiska w czasie i przestrzeni. d) wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania zjawisk. KOMENTARZ: 1. W otaczającym świecie obserwujesz wiele zjawisk i procesów, działanie różnych układów i systemów np. funkcjonowanie poszczególnych narządów i układów narządów organizmów żywych; - przebieg procesów życiowych u różnych grup organizmów odżywianie, oddychanie, rozmnażanie, ruch, krążenie krwi, proces powstawania moczu... (różne sposoby pełnienia tych samych funkcji życiowych przez organizmy); - funkcjonowanie ekosystemów; - zjawiska osmozy, dyfuzji, topnienia, wrzenia, elektryzowania; - zmiany pór roku, powstawanie wiatrów, niszczenie i budowanie wybrzeża, zjawiska klimatyczne itp. - procesy chemiczne zachodzące w wyniku np. spalania, utleniania wymiany, dyfuzji. Musisz posiąść umiejętność wyodrębniania oraz nazywania tych zjawisk i procesów, a także opisywania ich przebiegu. 2. Musisz wiedzieć co jest przyczyną, a co skutkiem danego zjawiska, potrafić opisać jego przebieg wykorzystując poznane na lekcjach prawa i zasady np. - przyczyną dyfuzji jest ruch cząsteczek, a skutkiem samorzutne rozprzestrzenianie się cząsteczek jednej substancji w drugiej; - przyczyną fototropizmu roślin jest bodziec świetlny i auksyny, a skutkiem wygięcie pędu w kierunku światła; - przyczyną wykształcenia się ras ludzkich były zróżnicowane warunki geograficzne i klimatyczne; - budowa morfologiczna i anatomiczna organizmów związana jest z warunkami środowisk ich życia; - występowanie pór roku uzależnione jest od ruchu obiegowego Ziemi itp. 3. Wykorzystuj poznane zasady i prawa ( np. dyfuzja, osmoza, transport aktywny...) do wyjaśniania procesów biologicznych, geograficznych, chemicznych. 14

15 4. Zwracaj uwagę na warunki występowania pewnych zjawisk np. - warunkiem topnienia danej substancji jest uzyskanie odpowiedniej temperatury; - czynnikami decydującymi o przebiegu fotosyntezy są: obecność chlorofilu, natężenie światła, temperatura, ilość wody, stężenie dwutlenku węgla; - warunkiem uzyskania dobrej kondycji układu ruchu jest dobry stan zdrowia, odpowiednia dieta, ćwiczenia fizyczne; - warunkiem powstawania wiatrów jest różnica ciśnień atmosferycznych itp. 5. Musisz znać budowę morfologiczną i anatomiczną organizmów żywych. 6. Analizuj związki pomiędzy budową, a funkcją - narządów, układów narządów (człowieka i zwierząt), organów roślinnych np. - budowa liścia, a proces fotosyntezy; - różne modyfikacje korzeni, liści, łodyg, a funkcje tych organów; - różnice w budowie żyłitętnic w związkuzichrolą; - przystosowanie jelita cienkiego, płuc do pełnienia swoich funkcji; - związek podwójnego oddychania u ptaków ze zdolnością lotu; - związek budowy tkanek z pełnioną funkcją itp. PUNKT 2 uczeń: posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych: a) zapisuje wielkości za pomocą symboli, b) zapisuje wielkości za pomocą wyrażeń algebraicznych, c) przekształca wyrażenia algebraiczne, d) zapisuje związki i procesy za pomocą równań i nierówności. KOMENTARZ: 1. Powinieneś posiąść umiejętność czytania tekstu i zapisywania występujących w nim warunków za pomocą symboli. 2. Musisz rozumieć pojęcia: suma, różnica, iloraz, iloczyn, potęga. 3. Musisz umieć dokonywać porównań różnicowych (... o 3 więcej niż...) i ilorazowych (... 3 razy więcej...) 4. Powinieneś umieć przekształcać wzory. 5. Musisz umieć: - redukować wyrazy podobne w wyrażeniach algebraicznych; - dodawać sumy algebraiczne; - odejmować sumy algebraiczne; - mnożyć sumy algebraiczne przez jednomian; - znać wzory skróconego mnożenia; - wyłączać wspólny czynnik poza nawias. 6. Musisz umieć rozwiązywać równania, nierówności i układy równań. 7. Poćwicz opisywanie procesów za pomocą równań chemicznych ( w tym także procesów biologicznych np. równanie procesu fotosyntezy, oddychania). 8. Powinieneś czytać treści map zgodnie z symbolami zawartymi w legendzie. 9. Musisz zapisywać współrzędne geograficzne zgodnie z umownymi symbolami i międzynarodowymi oznaczeniami kierunków. 15

16 PUNKT 3 uczeń: posługuje się funkcjami: a) wskazuje zależności funkcyjne, b) opisuje funkcje za pomocą wzorów, wykresów i tabel, c) analizuje funkcje przedstawione w różnej postaci i wyciąga wnioski. KOMENTARZ: 1. Powinieneś dostrzegać zależności funkcyjne w sytuacjach życia codziennego np.: - koszt zakupu bułek zależy od ich ilości; - droga przebyta ze stałą prędkością jest zależna od czasu; - wysokość rachunku za energię elektryczną jest zależna od ilości zużytych kwh 2. Musisz umieć opisywać funkcje za pomocą tabel, grafów, wykresów, wzorów i słownie, oraz z jednego opisu przejść na inny. Z tym wiążesię umiejętność odczytywania dziedziny i zbioru wartości. 3. Musisz rozpoznawać czy dana tabela, graf, wykres przedstawia funkcję. 4. Musisz umieć odczytywać własności funkcji ( odczytywać dla jakich argumentów wartości są dodatnie, a dla jakich ujemne, odczytywać miejsce zerowe, określić monotoniczność, odczytać dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje daną wartość). PUNKT 4 uczeń: stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych: a) łączy zdarzenia w ciągi przemian, b) wskazuje współczesne zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego, c) analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje sposoby przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym, d) potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym kontekście społecznym. KOMENTARZ: 1.Musisz zauważać, że zjawiska w przyrodzie tworzą ciągi przemian tzn. każde zjawisko jest konsekwencją poprzedniego i przyczyną następnego np.: - przemieszczanie płyt litosfery powstawanie obszarów górskich wietrzenie erozja ruchy masowe niszczenie wyniosłości; - napływ soli azotu i fosforu z pól do wód eutrofizacja wód nadmierny rozwój glonów- odcięcie dopływu światła giną rośliny spada ilość tlenu śmierć zwierząt; - niewłaściwa dieta odkładanie się cholesterolu w ścianach tętnic zwężenie światła tętnic utrudnienie przepływu krwi niedokrwienie serca zawał; 16

17 - rośliny zielone - fotosynteza - zwiększenie ilości tlenu w środowisku i spadek dwutlenku węgla zmniejszenie efektu cieplarnianego; - przepływ energii w ekosystemie; - obieg materii w ekosystemie; - łańcuchy i sieci pokarmowe; - sukcesja ekologiczna; - krążenie powietrza, wody, pierwiastków; - zasada działania prądnicy, silnika; itp 2.Musisz dostrzegać zależności pomiędzy działalnością człowieka, a stanem środowiska przyrodniczego i stanem zdrowia człowieka: a) powinieneś zauważać różnorodne sposoby negatywnego oddziaływania człowieka na przyrodę; b) dostrzegaj szkodliwe skutki oddziaływania człowieka na środowisko np. efekt cieplarniany, kwaśne opady, dziura ozonowa, lokalne zmiany klimatu, oraz ich konsekwencje; c) powinieneś wiedzieć jak każdy z nas ( a przez to całe społeczeństwo ) może ograniczyć dewastację środowiska naturalnego ( np. segregacja odpadów, oszczędność energii, wody...); d) powinieneś znać formy ochrony przyrody w Polsce itp 3.Musisz zauważać zależność zdrowia człowieka od stanu środowiska przyrodniczego. 4.Musisz wiedzieć jaki wpływ na zdrowie człowieka mają niektóre substancje chemiczne. 5.Powinieneś znać ( przestrzegać ) podstawowe zasady higieny. 17

18 STANDARD III PRZYKŁADOWE ZADANIA Punkt 1 zad.1 Wykaż, że poniższa reakcja jest reakcją utleniania-redukcji. Wskaż utleniacz, reduktor, proces utleniania, proces redukcji. tlenek miedzi (II) + wodór zad.2 Wpęcherzykach płucnych zachodzi wymiana gazowa zewnętrzna. A. Jak nazywa się zjawisko na którym oparta jest wymiana gazowa pomiędzy krwią, a pęcherzykiem płucnym? B. W jakim kierunku przemieszczają się cząsteczki tlenu i dwutlenku węgla? zad.3 Wybierz zestaw organizmów zdolnych do procesu fotosyntezy: a. niektóre grzyby, rośliny zielone, glony b. rośliny zielone, glony, pierwotniaki c. porosty, rośliny zielone, niektóre grzyby d. glony, rośliny zielone, niektóre bakterie zad.4 Uzupełnij poniższe zdania: 1) Krzepnięcie to zmiana ciała... w ciało.... 2) Podczas hamowania występuje zjawisko.... 3) Ciała spadające swobodnie, poruszają się ruchem

19 zad. 5 Do poszczególnych zestawów roślin dobierz odpowiedni dla nich rejon uprawy: 1) winorośl, oliwki, pomarańcze, figowce 2) ryż, trzcina cukrowa, bawełna, tytoń 3) proso, bataty, maniok 4) kukurydza, pszenica, jęczmień, a) Azja Środkowa b) Kotlina Kongo c) Delta Nilu d) WybrzeżeMorzaŚródziemnego Punkt 2 zad.1 Z okazji walentynek Basia dostała od Jacka kartkę, na której znajdował się dziwny tekst: 2 2 ( m a) ( m+ a) 4 : : zi = bu Spróbuj go odszyfrować. sz zad.2 W sklepie pan Andrzej za 3 litrowe puszki farby i 2 pędzle zapłacił 63,50 zł., a Jarek za 5 takich samych puszek farby i za 4 pędzle 108,50 zł. Ile kosztowała puszka farby, a ile pędzel? zad.3 Dwa wózki o masach 2 kg i 5 kg były ze sobą szczepione sprężyną. Po uwolnieniu sprężyny wózki rozjechały się w dwie przeciwne strony. Pierwszy z nich przebył 10 m w czasie 2 s. Drugi wózek uzyskał prędkość równą x m/s. Zapisz ten fakt w postaci równania z jedną niewiadomą x i oblicz prędkość wózka. zad.4 Pierwiastek E wykazuje z tlenem wartościowość III. Który wzór jest wzorem chemicznym tlenku tego pierwiastka? A. EO B. E 2 O 3 C. EO 3 D. EO 2 19

20 zad.5 Ułóż równania reakcji chemicznych, za pomocą których można dokonać przemian przedstawionych poniższym chemografem H O f D 2 NaOH f 5 2 G O 1 2 f A O 3 2 f SO 3 H 2O 4 f B Ba( NO3) 6 2 f L zad.6 Oblicz temperaturę powietrza na szczycie Mount Blanc (4807 m.n.p.m.) wiedząc, że na poziomie morza wynosi ona 10º C. Punkt 3 zad.1 y x Na podstawie wykresu odpowiedz na pytania 1) Jaką wartość przyjmuje funkcja dla argumentu -2? 2) Jaka jest największa wartość funkcji, a jaka najmniejsza? 3) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie? zad.2 Uzupełnij tabelę zależności prędkości przedmiotów spadających swobodnie na ziemię od czasu trwania spadania. 20

21 Czas [s ] 0 0,5 Prędkość [m/s ] Na podstawie tabeli narysuj wykres zależności prędkości od czasu dla tego ruchu. Punkt 4 zad.1 Efekt cieplarniany spowodowany jest: A. zanieczyszczeniem wód B. niekontrolowaną emisją dwutlenku węgla C. obecnością siarkowodoru D. obecnością dwutlenku siarki zad.2 Podane nazwy organizmów ułóż w takiej kolejności, aby tworzyły łańcuch pokarmowy: zooplankton, wydra, ukleja, glony planktonowe, okoń zad.3 Uzasadnij szkodliwość kwaśnych opadów dla środowiska naturalnego. zad. 4 Uzupełnij tabelę: Działalność człowieka Uprawa ziemi Oddziaływanie na środowisko Przeciwdziałanie skutkom negatywnego oddziaływania Karczowanie lasów Uprzemysłowienie 21

22 STANDARD IV STOSOWANIE ZINTEGROWANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW. Uczeń: 1. stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów: a) formułuje i sprawdza hipotezy, b) kojarzy różnorodne fakty, obserwacje, wyniki doświadczeń i wyciąga wnioski, 2. analizuje sytuację problemową: a) dostrzega i formułuje problem, b) określa wartości dane i szukane ( określa cel ), 3. tworzy modele sytuacji problemowej: a) wyróżnia istotne wielkości i cechy sytuacji problemowej, b) zapisuje je w terminach nauk matematyczno przyrodniczych, 4. tworzy i realizuje plan rozwiązania: a) rozwiązuje równania i nierówności stanowiące model problemu, b) układa i wykonuje procedury osiągania celu, 5. opracowuje wyniki: a) ocenia wyniki, b) interpretuje wyniki, c) przedstawia wyniki. KOMENTARZ: 1. Niejednokrotnie rozwiązanie problemu wymaga stosowania wiedzy z różnych przedmiotów. Tę wiedzę musisz posiadać. 2. Pamiętaj o logicznym i dokładnym zaplanowaniu czynności prowadzących do rozwiązania problemu. 3. Pamiętaj, że wiele problemów biologicznych, chemicznych, geograficznych, fizycznych wymaga zastosowania metod matematycznych np.: - obliczenie zagęszczenia populacji; - ustalanie diety na podstawie danych o składzie produktów pokarmowych, ich wartościach energetycznych; - obliczanie średnich temperatur; - obliczanie zmiany wymiarów ciała np. drutu pod wpływem zmiany temperatury itp 4. Rozwiązując zadania tekstowe pamiętaj o pięciu etapach postępowania: 22

23 - zanalizuj temat zadania, odszukaj co jest dane, a co masz obliczyć, (jeżeli Ci to pomoże przedstaw sytuację w formie rysunku) zaplanuj rozwiązanie; - zapisz określone zależności w formie równania lub nierówności lub układu równań; - rozwiąż ułożone równanie lub nierówność lub układ równań; - sprawdź otrzymany wynik z tematem zadania, zastanów się czy jest on logiczny; - daj odpowiedź na postawione pytanie. 4. Pamiętaj, że doświadczenia służą sprawdzaniu hipotez lub wyjaśniają przyczyny występowania zjawisk i procesów; najczęściej wymagają próby kontrolnej i doświadczalnej. 5. Przypomnij sobie doświadczenia opisane w podręcznikach i zeszytach przedmiotowych z biologii, chemii, fizyki. Poćwicz: - określanie tematu ( celu) doświadczenia; - formułowanie problemu badawczego; - formułowanie hipotez, przewidywanie wyników; - planowanie prostych doświadczeń; - wyciąganie i formułowanie wniosków. 6. Dostrzegaj i analizuj związki zachodzące w przyrodzie np.: - związek budowy morfologicznej, anatomicznej oraz sposobu pełnienia funkcji życiowych organizmów ze środowiskiem ich życia; - zależność zagospodarowania obszarów od warunków naturalnych; racjonalne korzystanie z zasobów środowiska naturalnego ( energetyka alternatywna...) itp 23

24 STANDARD IV PRZYKŁADOWE ZADANIA zad. 1 Wyobraź sobie, że Ziemia jest wzdłuż równika opasana szczelnie drutem. Zwiększamy długość drutu o 10metrów. Jak daleko będzie ten drut odstawać od powierzchni? Przyjmij, żewkażdym miejscu drut odstaje tyle samo, a długość równikawynosi 40tys.km. zad. 2 Kiedy Basia kupowała krzew u ogrodnika ten powiedział, że krzew podwaja swoją wysokość wciągu roku. Teraz po 4 latach krzew ma 2,08m wysokości. Oblicz jaki wysoki był krzew w dniu zakupu. zad. 3 Janek wyszedł do szkoły o godz Po przejściu1/3 drogi stwierdził, żejestjuż 7.47.Oblicz ile razy musi zwiększyć prędkość marszu, aby dojść do szkoły o 7.55? zad. 4 Paweł i Gaweł zbierają znaczki. W poniedziałek Paweł dał Gawłowi 4znaczki i wtedy okazało się, żemają po tyle samo znaczków. W środę chłopcy dokupili znaczki: Paweł trzy, Gaweł- cztery. Następnie Gaweł dał Pawłowi 4 znaczki i wtedy okazało się, żemaon3/4 znaczków Pawła. Po ile znaczków mają teraz chłopcy? zad.5 Sformułuj podstawowe założenia teorii kinetyczno cząsteczkowej budowy materii. Zaprojektuj doświadczenie potwierdzające słuszność tej teorii. zad.6 Pewien pierwiastek chemiczny występuje w przyrodzie w postaci dwóch izotopów 35 Ei 37 E. Zawartość lżejszego izotopu wynosi 75,53%, a cięższego 24,47%. Wiedząc, że masę atomową pierwiastka można obliczyć jako sumę iloczynu liczb masowych izotopów i procentowej ich zawartości podzielonej przez 100%, oblicz masę atomową pierwiastka oznaczonego symbolem E. Co to za pierwiastek chemiczny? Skorzystaj z układu okresowego pierwiastków. 24

25 zad.7 W trzech ponumerowanych kolbach znajdują się następujące gazy: tlen, azot, tlenek węgla(iv) (dwutlenek węgla). Jaką próbę należy wykonać, aby zidentyfikować tlenek węgla(iv)?zapisz spodziewane obserwacje oraz wniosek zawierający równanie reakcji, zad.8 Przeanalizuj poniższe doświadczenie, pamiętającotym,że ocet rozpuszcza sole mineralne. A. Podpisz zestaw kontrolny i doświadczalny. Jakie wyniki doświadczenia przewidujesz po około 2 tygodniach? B. Jaką właściwość nadają kościom sole mineralne? zad.9 Oto wyniki przeprowadzonego badania zagęszczenia pewnego gatunku zwierząt: w 1978 r. na powierzchni 15 ha naliczono 45 osobników tego gatunku, a w 1999 r. na powierzchni 100 ha naliczono 50 osobników tego gatunku. A. Oblicz zagęszczenie tego gatunku w roku 1978 oraz w roku

26 B. Wybierz właściwy wniosek: a) zagęszczenie w 1978 r. i w 1999 r. było porównywalne b) zagęszczenie w 1978 r. było większe niż w 1998 r. c) Zagęszczenie w 1978 r. było mniejsze niż w 1998 r. C. Jakie działania powinni podjąć ekolodzy? zad.10 Wiedząc, że enzymy i hormony są substancjami białkowymi, uzasadnij dlaczego insulina nie możebyć podawana doustnie. zad.11 Rozpoznaj jakie to państwo: A) powierzchnia jego jest 7 razy większa od pow. Polski. Jest ojczyzną proroka Mahometa oraz czołowym producentem i eksporterem ropy naftowej. Największą jego bolączką jest zaopatrzenie ludności w wodę. B) Należy do grupy biednych krajów rozwijających się. Życie tutaj uzależnione jest od monsunów. Rolnictwo dostarcza 30% światowej produkcji herbaty. Pod względem liczby ludności jest drugim państwem na świecie. Na wsi mieszka 70% obywateli. C) Niziny zajmują zaledwie 10% tego kraju. Górnictwo eksploatuje różnorodne złoża surowców mineralnych. Państwo to jest potentatem w produkcji przędzy i tkanin bawełnianych. W świecie słynie z produkcji jedwabiu i wyrobów z porcelany. D) Kraj górzysty. Jest tu 30 czynnych wulkanów. Stosunkowo ubogi w surowce mineralne. Doskonale rozwinięty jest przemysł elektroniczny. Dumą jego mieszkańców jest system nowoczesnych magistrali kolejowych. Zajmuje czołowe miejsce w świecie w połowie ryb. zad. 12 W pewnej miejscowości wysokość Słońca podczas górowania w dniu 21 marca jest równa 37º Słońce góruje po południowej stronie. Kiedy Słońce góruje nad ta miejscowością, w Londynie jest 9:40. Podaj współrzędne geograficzne tej miejscowości. 26

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZBY I DZIAŁANIA Poziom konieczny - ocena dopuszczająca porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej,

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Substancje i ich przemiany WYMAGANIA PODSTAWOWE stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania eduka cyjne z matematyki

Wymagania eduka cyjne z matematyki Wymagania eduka cyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZ B Y I DZIAŁANIA porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej, zamieniać ułamki zwykłe na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa trzecia.

Wymagania edukacyjne klasa trzecia. TEMAT Wymagania edukacyjne klasa trzecia. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Lekcja organizacyjna System dziesiątkowy System rzymski Liczby wymierne i niewymierne

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia przedmiotowe

Osiągnięcia przedmiotowe 1. Zbieranie, porządkowanie i prezentowanie danych przedstawione w tabelach przedstawione na przedstawiać dane w tabelach przedstawiać dane na przedstawione w tabelach przedstawione na porównywać informacje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 1. Zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej 2. Rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne 3. Umie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania gimnazjum - matematyka Opracowała mgr Katarzyna Kukuła 1 MATEMATYKA KRYTERIA OCEN Kryteria oceniania zostały określone przez podanie listy umiejętności, którymi uczeń musi

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-2 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1 1-2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena dobra)

Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena dobra) MATEMATYKA (wg programu Nie tylko wynik ) Wymagania programowe na poszczególne oceny Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Zestaw zadań z zakresu matematyki posłużył w dniu 24 kwietnia 2013 roku do sprawdzenia u uczniów

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI Klasa I Liczby i działania wskazać liczby naturalne, całkowite, wymierne zaznaczyć liczbę wymierną na osi liczbowej podać liczbę przeciwną do danej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki MATEMATYKA KLASA I I PÓŁROCZE -wyróżnia liczby naturalne, całkowite, wymierne -zna kolejność wykonywania działań -rozumie poszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne -porównuje liczby wymierne -zaznacza

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 1) Liczby - zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane, - zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu wynikowego do programu MATEMATYKA 2001 Gimnazjum klasa 1. Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Projekt Planu wynikowego do programu MATEMATYKA 2001 Gimnazjum klasa 1. Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe Osiągnięcia ponadprzedmiotowe KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZAJĄCE DOPEŁNIAJĄCE WYKRACZAJĄCE czytać teksty w stylu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM Na stopień dostateczny uczeń powinien umieć: Arytmetyka - zamieniać procent/promil na liczbę i odwrotnie, - zamieniać procent na promil i odwrotnie, - obliczać

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1 Matematyka Liczy się matematyka Klasa klasa Rozdział. Liczby zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego skończonego porównuje

Bardziej szczegółowo

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli semestr I 2007 / 2008r. klasa I Liczby wymierne Dział Główne wymagania edukacyjne Forma Obliczenia procentowe Umiejętność rozpoznawania podzbiorów zbioru liczb wymiernych. Umiejętność przybliżania i zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum Semestr I Stopień Rozdział 1. Liczby Zamienia liczby dziesiętne na ułamki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 GIMNAZJUM KL. IA, ID ROK SZK. 2010/2011. Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 GIMNAZJUM KL. IA, ID ROK SZK. 2010/2011. Osiągnięcia ponadprzedmiotowe WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 GIMNAZJUM KL. IA, ID ROK SZK. 2010/2011 W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM NA OCENĘ DOPUSZCZJĄCĄ UCZEN: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę

Bardziej szczegółowo

2. Kryteria oceniania

2. Kryteria oceniania 2. Kryteria oceniania OSIĄGNIĘCIA PONADPRZEDMIOTOWE W rezultacie kształcenia matematycznego w klasie 1 gimnazjum uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe Konieczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum - nie potrafi konstrukcyjnie podzielić odcinka - nie potrafi konstruować figur jednokładnych - nie zna pojęcia skali - nie rozpoznaje figur jednokładnych

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum)

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o

Bardziej szczegółowo

Dopuszczający. Opracowanie: mgr Michał Wolak 2

Dopuszczający. Opracowanie: mgr Michał Wolak 2 Dopuszczający zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne proste przypadki umie zaznaczać liczbę wymierną na

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 0 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 4. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich 1 1-

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza.

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Liczby Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników Dodawanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA: WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej umie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ Z PODZIAŁEM NA POZIOMY W ODNIESIENIU DO DZIAŁÓW NAUCZANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ Z PODZIAŁEM NA POZIOMY W ODNIESIENIU DO DZIAŁÓW NAUCZANIA Poziomy wymagań edukacyjnych : KONIECZNY (K) - OCENA DOPUSZCZAJĄCA, PODSTAWOWY( P) - OCENA DOSTATECZNA, ROZSZERZAJĄCY(R) - OCENA DOBRA, DOPEŁNIAJĄCY (D) - OCENA BARDZO DOBRA WYKRACZAJACY(W) OCENA CELUJĄCA.

Bardziej szczegółowo

Matematyka, kl. 6. Konieczne umiejętności

Matematyka, kl. 6. Konieczne umiejętności Matematyka, kl. 6 Liczby naturalne i ułamki Program Matematyka z plusem Odczytywanie liczb na osi liczbowej. Zapisywanie potęg w postaci iloczynu i obliczanie ich wartości. Sprawność rachunkowa w pisemnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: (Liczby i działania) zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM na rok szkolny 2014/2015 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: (na każdą wyższą ocenę obowiązują również wiadomości na oceny niższe oraz wiadomości

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA HASŁO PROGRAMOWE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Chemia Kl.1. I. Substancje chemiczne i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Chemia Kl.1. I. Substancje chemiczne i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny Chemia Kl.1 I. Substancje chemiczne i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zna zasady bhp obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa sprzęt i szkło laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

C A C A D A A C D A C C C B B C A D B D A C B B B

C A C A D A A C D A C C C B B C A D B D A C B B B KLUCZ DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH Zadania WW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 C A C A D A A C D A C C C B B C A D B D A C B B B PROPOZYCJA SCHEMATU PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone, okres, algorytm zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA I DZIAŁ; LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby

Bardziej szczegółowo

I. LICZBY I DZIAŁANIA

I. LICZBY I DZIAŁANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM I. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej. 2. Rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne. 3. Umie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM Na ocenę dopuszczającą uczeń umie : WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM stosować cztery podstawowe działania na liczbach wymiernych, zna kolejność wykonywania działań

Bardziej szczegółowo

Wymogi edukacyjne z kryteriami na poszczególne oceny z matematyki dla uczniów klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich

Wymogi edukacyjne z kryteriami na poszczególne oceny z matematyki dla uczniów klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich Wymogi edukacyjne z kryteriami na poszczególne oceny z matematyki dla uczniów klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie liczby naturalnej,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab CZĄSTECZKA I RÓWNANIE REKCJI CHEMICZNEJ potrafi powiedzieć co to jest: wiązanie chemiczne, wiązanie jonowe, wiązanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 edukacyjne z matematyki dla kl. 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 NAUCZYCIEL: PODRĘCZNIK: mgr Marta Kamińska Liczy się matematyka wyd. WSiP Na lekcjach matematyki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA I KLASY GIMNAZJUM

WYMAGANIA Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA I KLASY GIMNAZJUM WYMAGANIA Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA I KLASY GIMNAZJUM OPRACOWANO NA PODSTAWIE PLANU REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI Matematyka 1 Podręcznik do gimnazjum Nowa wersja, praca zbiorowa

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2015/z1

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcja i jej własności

Temat: Funkcja i jej własności SCENARIUSZ LEKCJI przedmiot i poziom: podręcznik: matematyka, gimnazjum Egzamin gimnazjalny. Standardy wymagań w pytaniach i odpowiedziach (Część matematyczno przyrodnicza.) - Oficyna Edukacyjna * Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych. śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii.

WYMAGANIA EDUKACYJNE. niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych. śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii. WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii Klasa 1 Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który: 1. opanował wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa I Gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa I Gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa I Gimnazjum Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej:

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej: Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o : 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM

MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM Ogólne wymagania edukacyjne Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM Potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych) Operuje twierdzeniami i je dowodzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Zapisz równanie zachodzącej reakcji. Wskaż pierwiastki, związki chemiczne, substraty i produkty reakcji.

Zapisz równanie zachodzącej reakcji. Wskaż pierwiastki, związki chemiczne, substraty i produkty reakcji. test nr 2 Termin zaliczenia zadań: IIIa - 29 października 2015 III b - 28 października 2015 zad.1 Reakcja rozkładu tlenku rtęci(ii) 1. Narysuj schemat doświadczenia, sporządź spis użytych odczynników,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania GEOGRAFII w Gimnazjum w Siedlcu.

Program nauczania GEOGRAFII w Gimnazjum w Siedlcu. Program nauczania GEOGRAFII w Gimnazjum w Siedlcu. MODUŁ 1 Ocena niedostateczna -uczeń nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia, -nie potrafi rozwiązać zadań

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, Obliczenia na podstawie wzorów chemicznych

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, Obliczenia na podstawie wzorów chemicznych Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, Obliczenia na podstawie wzorów chemicznych 1. Wielkości i jednostki stosowane do wyrażania ilości materii 1.1 Masa atomowa, cząsteczkowa, mol Masa atomowa Atomy mają

Bardziej szczegółowo

PŁOCKA MIĘDZYGIMNAZJALNA LIGA PRZEDMIOTOWA MATEMATYKA marzec 2013

PŁOCKA MIĘDZYGIMNAZJALNA LIGA PRZEDMIOTOWA MATEMATYKA marzec 2013 PŁOCKA MIĘDZYGIMNAZJALNA LIGA PRZEDMIOTOWA MATEMATYKA marzec 03 KARTA PUNKTACJI ZADAŃ (wypełnia komisja konkursowa): Numer zadania Zad. Zad. SUMA PUNKTÓW Poprawna Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad. 6 Zad. 7 odpowiedź

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE- MATEMATYKA klasa 1g

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE- MATEMATYKA klasa 1g KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE- MATEMATYKA klasa 1g POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 )

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 ) PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁÓW 9 14 (stężenia molowe, procentowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń do obliczeń w oparciu o reakcje chemiczne, rozpuszczalność)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM I. Wymagania na poszczególne oceny semestralne i roczne Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: wykorzystuje na lekcjach matematyki wiadomości z innych przedmiotów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLAS IA I IB NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLAS IA I IB NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLAS IA I IB NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UŁAMKI ZWYKŁE I DZIESIĘTNE Rozpoznaje ułamki właściwe i niewłaściwe Rozszerza ułamek zwykły Skraca ułamek zwykły Zapisuje ułamek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa I gim

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa I gim Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa I gim POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D -

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki. dla uczniów klasy Ia i Ib. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie. w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki. dla uczniów klasy Ia i Ib. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie. w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki dla uczniów klasy Ia i Ib Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie w roku szkolnym 2015/2016 DZIAŁ I: LICZBY zaznacza na osi liczbowej punkty odpowiadające

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MAYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM rok szkolny 2015/2016 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-P1X, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7, GM-P1L, GM-P1U KWIECIEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Chemia. 3. Która z wymienionych substancji jest pierwiastkiem? A Powietrze. B Dwutlenek węgla. C Tlen. D Tlenek magnezu.

Chemia. 3. Która z wymienionych substancji jest pierwiastkiem? A Powietrze. B Dwutlenek węgla. C Tlen. D Tlenek magnezu. Chemia Zestaw I 1. Na lekcjach chemii badano właściwości: żelaza, węgla, cukru, miedzi i magnezu. Który z zestawów badanych substancji zawiera tylko niemetale? A Węgiel, siarka, tlen. B Węgiel, magnez,

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I strona 1/9 Test diagnostyczny Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł Część A (0 5) Standard I 1. Przemianą chemiczną nie jest: A. mętnienie wody wapiennej B. odbarwianie wody bromowej C. dekantacja

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego w klasie 2 gimnazjum uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe czytać teksty w stylu matematycznym tworzyć teksty w stylu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z MATEMATYKI PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z MATEMATYKI PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z MATEMATYKI PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS GIMNAZJUM PODRĘCZNIK: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS KLASA 2 NAUCZYCIEL: BARBARA MIKA Ocena dopuszczająca:

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 1

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 1 KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 1 Przedstawiamy, jakie umiejętności z danego działu powinien zdobyć uczeń, aby uzyskać poszczególne stopnie. Na ocenę dopuszczający uczeń

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP.................................................................. 8 1. LICZBY RZECZYWISTE Teoria............................................................ 11 Rozgrzewka 1.....................................................

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM" w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM" w roku szkolnym 2015/2016 Litery w nawiasach oznaczają kolejno: K - ocena dopuszczająca P - ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLAS 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLAS 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLAS 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA MATEMATYKA 2001 DLA KLASY VI I.

Bardziej szczegółowo

VI WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

VI WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY VI WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP I 1 listopada 2008 roku Czas pracy 90 minut Kod ucznia Suma punktów Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swój kod. 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Matematyka z plusem dla gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2009 POZIOMY WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 1. Statystyka odczytać informacje z tabeli odczytać informacje z diagramu 2. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach 3. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych wykładnikach 4. Potęga o wykładniku

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Matematyka WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Matematyka WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Matematyka WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Osiągnięcia gimnazjalistów z zakresu matematyki

Bardziej szczegółowo

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Liczby i wyrażenia zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej zna pojęcie liczby niewymiernej, rzeczywistej zna sposób zaokrąglania liczb umie zapisać i odczytać liczby naturalne dodatnie w systemie

Bardziej szczegółowo

Ułamki i działania 20 h

Ułamki i działania 20 h Propozycja rozkładu materiału Klasa I Razem h Ułamki i działania 0 h I. Ułamki zwykłe II. Ułamki dziesiętne III. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Przypomnienie wiadomości o ułamkach zwykłych.. Dodawanie i odejmowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY I GIMNAZJUM Wymagania podstawowe(k- ocena dopuszczająca, P ocena dostateczna), wymagania ponadpodstawowe( R ocena dobra, D ocena bardzo dobra, W ocena celująca) DZIAŁ 1:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KRÓLA JANA KAZIMIERZA W RAJCZY ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA Egzamin Gimnazjalny w części matematyczno przyrodniczej składał się z

Bardziej szczegółowo

KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny

KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny Kryteria oceniania z matematyki KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny Arytmetyka: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi : - określić pojęcie liczby naturalnej, całkowitej,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z ROZKŁADEM MATERIAŁU klasa 3

PLAN WYNIKOWY Z ROZKŁADEM MATERIAŁU klasa 3 PLAN WYNIKOWY Z ROZKŁADEM MATERIAŁU klasa 3 W planie wynikowym wraz z rozkładem materiału dla klasy trzeciej uwzględniono zarówno nowy materiał, zawarty w programie nauczania Matematyka wokół nas Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Szanowne koleżanki i koledzy nauczyciele chemii!

Szanowne koleżanki i koledzy nauczyciele chemii! Szanowne koleżanki i koledzy nauczyciele chemii! Chciałabym podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami dotyczącymi poziomu wiedzy z chemii uczniów rozpoczynających naukę w Liceum Ogólnokształcącym. Co

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z przedmiotu: MATEMATYKA

Plan wynikowy z przedmiotu: MATEMATYKA Plan wynikowy z przedmiotu: MATEMATYKA Szkoła: Liceum Ogólnokształcące Klasa: pierwsza Poziom nauczania: podstawowy Numer programu: DPN-5002-31/08 Podręcznik: MATEMATYKA Anna Jatczak, Monika Ciołkosz,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Po ukończeniu klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Uczeń: wymienia czynniki warunkujące dobre samopoczucie w szkole i w domu, konstruuje własny plan dnia i tygodnia, stosuje w praktyce zasady zdrowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Hasło z podstawy programowej 1. Liczby naturalne 1 Liczby naturalne, cechy podzielności. Liczba godzin

Wymagania edukacyjne. Hasło z podstawy programowej 1. Liczby naturalne 1 Liczby naturalne, cechy podzielności. Liczba godzin . Liczby rzeczywiste (3 h) PRZEDMIOT: Matematyka KLASA: I zasadnicza szkoła zawodowa Dział programowy Temat Wymagania edukacyjne Liczba godzin Hasło z podstawy programowej. Liczby naturalne Liczby naturalne,

Bardziej szczegółowo

Konkurs Matematyka z Przyrodą dla uczniów szkół podstawowych rok szkolny 2006/2007 etap szkolny

Konkurs Matematyka z Przyrodą dla uczniów szkół podstawowych rok szkolny 2006/2007 etap szkolny Konkurs Matematyka z Przyrodą dla uczniów szkół podstawowych rok szkolny 2006/2007 etap szkolny 1. Krysia, Basia, Wojtek i Michał wybrali się do lasu na grzyby. Zebrali następujące gatunki grzybów: 16

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 3a średnia klasy: 22.52 pkt średnia szkoły: 21.93 pkt średnia ogólnopolska: 14.11 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJOWEGO SZKOŁY w projekcie Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania z działu: Pomiary, masa, ciężar, gęstość, ciśnienie, siła sprężystości

Przykładowe zadania z działu: Pomiary, masa, ciężar, gęstość, ciśnienie, siła sprężystości Przykładowe zadania z działu: Pomiary, masa, ciężar, gęstość, ciśnienie, siła sprężystości Zad.1 Za pomocą mierników elektronicznych, mierzących czas z dokładnością do 0,01(s), trójka uczniów mierzyła

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PRZED EGZAMINEM W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM PIERWSZY PRÓBNY EGZAMIN CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA RUCH W PRZYRODZIE

DIAGNOZA PRZED EGZAMINEM W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM PIERWSZY PRÓBNY EGZAMIN CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA RUCH W PRZYRODZIE Sprawdź Swoją Szkołę DIAGNOZA PRZED EGZAMINEM W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM PIERWSZY PRÓBNY EGZAMIN CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA RUCH W PRZYRODZIE Instrukcja dla nauczyciela oceniającego test WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ L.p. 1. Liczby rzeczywiste 2. Wyrażenia algebraiczne bada, czy wynik obliczeń jest liczbą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Dział: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE POZIOM KONIECZNY - ocena dopuszczająca Uczeń umie: szacować wyniki działań, zaokrąglać liczby

Bardziej szczegółowo

Zadania na listopad. Zadanie 1 Meksyk położony jest od Buenos Aires na A. północny wschód B. południowy wschód C. północny zachód D.

Zadania na listopad. Zadanie 1 Meksyk położony jest od Buenos Aires na A. północny wschód B. południowy wschód C. północny zachód D. Zadania na listopad Zadania z geografii Meksyk położony jest od Buenos Aires na A. północny wschód B. południowy wschód C. północny zachód D. południowy zachód Zadanie 2 Jeżeli w Lagos jest godzina 12.00

Bardziej szczegółowo