STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH Z KOMENTARZEM DLA UCZNIA I PRZYKŁADOWYMI ZADANIAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH Z KOMENTARZEM DLA UCZNIA I PRZYKŁADOWYMI ZADANIAMI"

Transkrypt

1 STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH Z KOMENTARZEM DLA UCZNIA I PRZYKŁADOWYMI ZADANIAMI OPRACOWAŁY: Grażyna Pawula Bogumiła Styrna Małgorzata Szydek Współpraca: Agata Duda Anna Hebda Zuzanna Ligara październik 2002

2 STANDARD I UMIEJĘTNE STOSOWANIE TERMINÓW, POJĘĆ I PROCEDUR Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH NIEZBĘDNYCH W PRAKTYCE ŻYCIOWEJ I DALSZYM KSZTAŁCENIU. PUNKT 1 uczeń: stosuje terminy i pojęcia matematyczno przyrodnicze: a) czyta ze zrozumieniem teksty, w których występują terminy i pojęcia matematyczno przyrodnicze, np. w podręcznikach, w prasie, b) wybiera odpowiednie terminy i pojęciadoopisuzjawisk,właściwości, zachowań obiektów i organizmów, c) stosuje terminy dotyczące racjonalnego użytkowania środowiska. KOMENTARZ: 1. Czytaj ze zrozumieniem tekst, każde słowo jest ważne. 2. Nieodzowna jest znajomość terminów i pojęć właściwych danej nauce. 3. Jeśli nie rozumiesz danego słowa, skorzystaj z dostępnych słowników, podręczników, encyklopedii. 4. Zrozumienie i analizę tekstu może Ci ułatwić wykonywanie schematycznych rysunków. 5. W swoich wypowiedziach używaj odpowiednich terminów. PUNKT 2 uczeń: wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych: a) stosuje w praktyce własności działań, b) operuje procentami, c) posługuje się przybliżeniami, d) posługuje się jednostkami miar. KOMENTARZ: 1. Musisz umieć wykonywać podstawowe działania na liczbach rzeczywistych. 2. Pamiętaj o prawach działań np. przemienności mnożenia, rozdzielności mnożenia względem dodawania. 3. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań. 2

3 4. Szacuj wyniki, zastanów się czy wynik, który otrzymałeś po obliczeniach jest logiczny. 5. Musisz umieć wykonywać obliczenia procentowe, pamiętaj, że procent jest przeważnie liczony z jakiejś wielkości. 6. Musisz umieć posługiwać się jednostkami miar i przeliczać je. PUNKT 3 uczeń: posługuje się własnościami figur: a) dostrzega kształty figur geometrycznych w otaczającej rzeczywistości, b) oblicza miary figur płaskich i przestrzennych, c) wykorzystuje własności miar. KOMENTARZ: 1. Musisz dostrzegać i rozróżniać kształty figur geometrycznych. 2. Powinieneś znać własności figur geometrycznych, umieć je klasyfikować np. klasyfikacja czworokątów. 3. Musisz znać sposoby obliczania obwodów, pól i objętości. 4. Powinieneś rozumieć pojęcie figur przystających i podobnych oraz znać ich własności. 5. Postaraj się wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w sytuacjach praktycznych np. obliczanie pola powierzchni ścian w pokoju; przeliczanie wymiarów w skali na wymiary rzeczywiste i odwrotnie. 6. Poćwicz wykonywanie podstawowych konstrukcji geometrycznych np. prostych prostopadłych, prostych równoległych, kąta. 7. Powinieneś rozpoznawać iumieć rysować figury symetryczne względem prostej, punktu, przesunięte o wektor, jednokładne, podobne. 3

4 STANDARD I PRZYKŁADOWE ZADANIA Punkt 1. zad.1 Wśród wymienionych liczb wymiernych podkreśl liczby całkowite: -4,5; ; -4; 0; 2 1 ; 3,275; 9. zad.2 Narysuj dowolny okrąg,a w nim dwie cięciwy wychodzące z jednego punktu i prostopadłe do siebie. zad.3 Podkreśl wtekście trzy czynności, które są pracą w sensie fizycznym. Paweł zastanawia się gdzie wybrać się na wędrówkę. Otworzył szufladę biurka i wyciągnął z niej mapę. Długo analizował trasy, wreszcie wstał z krzesła i zadzwonił do kolegów. Spieszył się bardzo, bo autobus miał odjechać za pół godziny. Szybko się spakował, podniósł ciężki plecak i żegnającsię z domownikami zbiegł po schodach. zad.4 Które z wymienionych form energii przetwarzanych na energię elektryczną nazywane są alternatywnymi źródłami energii? A. energia jądrowa B. energia uzyskana ze spalania gazu ziemnego C. energia wiatru D. energia słoneczna E. energiauzyskanazespalaniawęgli kopalnych F. energia geotermiczna G. energia uzyskana z ropy naftowej H. energia uzyskana z biogazu zad.5 Substratami reakcji tlenku miedzi(ii) z wodorem są A. Cu i H 2 O B. Cu 2 OiH 2 O C. CuO i H 2 D. Cu i H 2 4

5 zad.6 Opisz kolejno czynności, jakie należy wykonać, aby mając do dyspozycji chlorek sodu (sól kuchenną)iwodę oraz wagę i szkło laboratoryjne otrzymać 500g roztworu 5%. zad.7 Obecnie coraz częściej spotyka się ekologiczne gospodarstwa rolne. Wymień co najmniej 3 zasady na jakich oparta jest hodowla i uprawa w takich gospodarstwach zad.8 [...] Istnieją rośliny mięsożerne, których pożywieniem są zwierzęta. Roślinyterosną zazwyczaj na podłożach ubogich w azot. Rośliny mięsożerne nie są cudzożywne: schwytane przez nie ofiary służą im przede wszystkim jako źródło soli mineralnych. [... ] Czynnikiem decydującym o mięsożerności roślin jest: A. zbyt słabe nasłonecznienie C. brak lub niedobór azotu w środowisku B. brak lub niedobór wody D. brak lub niedobór związków organicznych zad.9 Podaj znane ci dowody potwierdzające kulisty kształt Ziemi. Punkt 2 zad.1 Anka po powrocie ze szkoły postanowiła zrobić mamie niespodziankę i przygotować obiad. Wybrała danie niezbyt pracochłonne: leniwe pierogi. Z przepisu przeczytała, że potrzebuje: 60dkg sera białego, 3 jaja, 15 dkg mąki i 3dkg tłuszczu. Niestety w lodówce znalazła tylko 2 jajka. Jak powinna dobrać ilość pozostałych składników, aby proporcje zostały zachowane zad.2 Zaplanuj koszt trzydniowej wycieczki klasowej, na którą wybiera się 32 uczniów i 3 nauczycieli. Nocleg w schronisku 16 zł. od osoby, obiadokolacja 15 zł., przejazd pociągiem w jedną stronę 12 zł., przejazdy na miejscu ok. 10 zł., ubezpieczenie 1 zł. Dolicz 10% na zapas. zad.3 Silnik o mocy 800 W i sprawności 50% wykonał pracę 400 kj. Oblicz a) moc użyteczną silnika, b) w jakim czasie silnik wykonał pracę 400 J (wynik podaj w minutach) 5

6 zad.4 Ile żelaza rozgrzanego do temperatury 200 o C należy wrzucić do 3 litrów wody o temperaturze 20 o C, aby ogrzać ją o10 o C. zad.5 Spirytus salicylowy to 2-procentowy roztwór kwasu salicylowego w 70-procentowym etanolu. Takie stężenie kwasu oznacza, że 100g spirytusu salicylowego zawiera: A. 72 g kwasu salicylowego B. 70 g kwasu salicylowego C. 2 g kwasu salicylowego D. 1 g kwasu salicylowego E. zad.6 Po rozpuszczeniu 30g pewnej soli w wodzie otrzymano 200 cm 3 roztworu o gęstości 1,2 g/cm 3. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu. zad.7 Na podstawie planu poziomicowego odczytaj A) wysokość bezwzględną szczytu A B) wysokość względną szczytu A względem podnóża wzniesienia C) oznacz na wzniesieniu stok łagodny i stok stromy 6

7 Punkt 3 zad.1 Jakie kształty mają narysowane dachy? Oblicz ile m 2 dachówki potrzeba na każdy z nich? zad.2 Jeśli pokój na planie w skali 1: 200 ma 4 cm 2, to ile m 2 ma w rzeczywistości? zad.3 Jakie są wymiary sześciennej drewnianej kostki o masie 87,5 g. Gęstość drewna wynosi 700 kg/m 3? zad.4 Oblicz odległość rzeczywistą z Madrytu do Paryża, jeśli zmierzona na mapie w skali 1: wynosi ona 10,5cm. 7

8 STANDARD II WYSZUKIWANIE I STOSOWANIE INFORMACJI. Uczeń: 1. odczytuje informacje przedstawione w formie: a) tekstu, b) mapy, c) tabeli, d) wykresu, e) rysunku, f) schematu, g) fotografii, 2. operuje informacją: a) selekcjonuje informacje, b) porównuje informacje, c) analizuje informacje, d) przetwarza informacje, e) interpretuje informacje, f) czytelnie prezentuje informacje, g) wykorzystuje informacje w praktyce. KOMENTARZ: 1. Musisz umieć odbierać informacje przedstawione w różnych formach. 2. Zwracaj uwagę na opisy np. legenda mapy, zastosowane jednostki, przedstawione zależności w formie wykresu i oznaczenia osi współrzędnych. 3. Odczytuj z rysunków, schematów, tabel itp. potrzebne, czyli zgodne z tematem zadania, informacje, odrzuć zbędne. 4. Ćwicz analizowanie, porównywanie przekazywanych informacji i formułowanie wniosków. 5. Powinieneś umieć przetwarzać i przekazywać informacje w różnych formach np. diagramów procentowych, wykresów, tabel, schematów. 6. Dostrzegaj możliwości praktycznego wykorzystania odczytanych informacji. 8

9 STANDARD II PRZYKŁADOWE ZADANIA zad.1 BRAZYLIA OCIEKA RTĘCIĄ W latach osiemdziesiątych naszego stulecia w dorzecze Amazonki ściągnął tłum bezrobotnych poszukujących złota. Stosowali oni powszechnie metodę wiązania złota rtęcią, co dawało łatwo tworzący się amalgamat. Ten proces sprawił, że uzyskanie 1 kg złota powodowało uwolnienie do środowiska aż do 5kg rtęci. Większość uchodziła do atmosfery, a 30 45% trafiało do rzek, osadów rzecznych i gleby. W ostatnich 20 latach z tego powodu około 2 tys. ton rtęci przedostało się do otoczenia, co nawet jak na Brazylię jest ilością znaczącą. Często skażenie rtęcią sięga 20 mg na kilogram osadu dennego rzek. Rtęć przechodzi również do łańcucha pokarmowego, czego dowodem jest wykrycie w tych rejonach miligramowych ilości na kilogram ryby. Na końcu cyklu rtęć przedostaje się do organizmu człowieka, a efekty toksyczne mogą pojawiać się już przy progu 50mg/kg ustalonego przez Światową Organizację Zdrowia. Na podstawie powyższego tekstu odpowiedz na pytania: 1) Jaka ilość rtęci możebyć szkodliwa dla człowieka ważącego ok. 70 kg.? 2) Ile kg złota uzyskano opisaną metodą w ostatnich 20 latach? 3) Gdzie trafiała większość rtęci wykorzystywanej do uzyskiwania złota? zad.2 W tabeli przedstawiono średnie miesięczne(wieloletnie) temperatury powietrza ( o C)w dwóch strefach klimatycznych Strefa Kraj I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Równikowa Nigeria Umiarkowanie Ciepła Polska ) W którym miesiącu była największa różnica średnich temperatur między tymi strefami, a w którym najmniejsza? 2) O ile wyższa była średnia temperatura w Nigerii niż w Polsce w lipcu, a o ile w lutym? 3) Jaka jest średnia roczna temperatura w Polsce? 4) Przedstaw średnie miesięczne temperatury powietrza w Nigerii na wykresie. 9

10 zad. 3 opady 458 parowanie 505 opady 119 parowanie 72 Opady Kontynenty Liczby na rysunku oznaczają roczne przepływy wody, wyrażone w mld ton. Oblicz ile wody odpływa z kontynentów do oceanów. zad.4 Na wykresie przedstawiona jest zależność prędkości od czasu w ruchu samochodu. Korzystając z wykresu oblicz: a) przyspieszenie przy rozpędzaniu i hamowaniu samochodu b) drogę przebytą przez samochód w czasie 50 s c) średnią szybkość ruchu samochodu v[m/s] t[s] zad.5 Aby otrzymać roztwór nasycony azotanu (V) ołowiu (II) Pb(NO 3 ) 2 100g wody musisz rozpuścić tej soli: A. 170 g B. 190 g C. 180 g D. 85 g w temperaturze 55 o Cw Skorzystaj z wykresu rozpuszczalności. 10

11 AgNO 3 rozpuszczalność wgramach na 100 g w ody Kl NaNO 3 Pb(NO 3 ) 2 CuSO 3 NaCl temperatura o C zad.6 Wykorzystując informacje przedstawione na wykresie, oblicz, ile KNO 3 można rozpuścić w 50g wody o temperaturze 85 o C. maksymalnie gramów 250 rozpuszczalność wgramach na 100 g wody KNO 3 NH 4 Cl temperatura w o C 11

12 zad.7 Trzustka wydziela dwa typy hormonów insulinę i glukagon, działające przeciwstawnie, utrzymując stały poziom cukru w krwi. Pod wpływem insuliny glukoza jest wychwytywana z krwi przez wątrobę i przekształcana w wielocukier zapasowy glikogen. Na poniższym schemacie wpisz odpowiednio: - glukagon - zamiana glikogenu w glukozę - zamiana glukozy w glikogen wzrost stężenia glukozy w krwi insulina spadek stężenia glukozy w krwi zad.8 W tabeli przedstawiono wyniki badania krwi. Parametr Wynik Magdy Norma Erytrocyty 4,2 mln/ mm³ 4 4,5 mln/mm³ Leukocyty 15tys./mm³ 5 8tys./mm³ Trombocyty tys./mm³ 300 tys./mm³ Hematokryt 42 % 41 % OB 4 8mm/h 14 mm/ h Oczymmogąświadczyć wyniki badania krwi Magdy? Odpowiedź uzasadnij. 12

13 zad.9 Wykres przedstawia zmiany liczebności populacji zasiedlającej nowe terytorium. Określ związek pomiędzy upływem czasu, a tempem wzrostu liczebności populacji. zad.10 Korzenie niektórych roślin ulegają modyfikacji. Podaj jakie funkcje pełnią wymienione korzenie: A. korzeń spichrzowy marchwi -... B. korzenie ssawkowe jemioły -... C. korzenie czepne bluszczu -... zad.11 Tabela przedstawia średnie miesięczne temperatury i opady dla Łowicza. M.-c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Temp. [ o C] -2,4-1,7 2,0 7,4 13,6 16,6 18,7 17,3 13,5 8,0 2,6-1,9 Opady [mm] Na podstawie danych z tabeli odczytaj: A) ile miesięcy trwa klimatyczne lato w Łowiczu?... B) ile wynosi roczna amplituda temperatury?... C) ile wynosi średnia roczna temperatura powietrza?... D) ile wynosi roczna suma opadów?... zad.12 Narysuj diagram kołowy ilustrujący użytkowanie gruntów w Polsce; użytki rolne 59%, lasy 29%, pozostałe grunty i nieużytki 12% 13

14 STANDARD III WSKAZYWANIE I OPISYWANIE FAKTÓW, ZWIĄZKÓW I ZALEŻNOŚCI W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYCZYNOWO SKUTKOWYCH, FUNKCJONALNYCH, PRZESTRZENNYCH I CZASOWYCH PUNKT 1 uczeń: wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów: a) wyodrębnia z kontekstu dane zjawisko, b) określa warunki jego występowania, c) opisuje przebieg zjawiska w czasie i przestrzeni. d) wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania zjawisk. KOMENTARZ: 1. W otaczającym świecie obserwujesz wiele zjawisk i procesów, działanie różnych układów i systemów np. funkcjonowanie poszczególnych narządów i układów narządów organizmów żywych; - przebieg procesów życiowych u różnych grup organizmów odżywianie, oddychanie, rozmnażanie, ruch, krążenie krwi, proces powstawania moczu... (różne sposoby pełnienia tych samych funkcji życiowych przez organizmy); - funkcjonowanie ekosystemów; - zjawiska osmozy, dyfuzji, topnienia, wrzenia, elektryzowania; - zmiany pór roku, powstawanie wiatrów, niszczenie i budowanie wybrzeża, zjawiska klimatyczne itp. - procesy chemiczne zachodzące w wyniku np. spalania, utleniania wymiany, dyfuzji. Musisz posiąść umiejętność wyodrębniania oraz nazywania tych zjawisk i procesów, a także opisywania ich przebiegu. 2. Musisz wiedzieć co jest przyczyną, a co skutkiem danego zjawiska, potrafić opisać jego przebieg wykorzystując poznane na lekcjach prawa i zasady np. - przyczyną dyfuzji jest ruch cząsteczek, a skutkiem samorzutne rozprzestrzenianie się cząsteczek jednej substancji w drugiej; - przyczyną fototropizmu roślin jest bodziec świetlny i auksyny, a skutkiem wygięcie pędu w kierunku światła; - przyczyną wykształcenia się ras ludzkich były zróżnicowane warunki geograficzne i klimatyczne; - budowa morfologiczna i anatomiczna organizmów związana jest z warunkami środowisk ich życia; - występowanie pór roku uzależnione jest od ruchu obiegowego Ziemi itp. 3. Wykorzystuj poznane zasady i prawa ( np. dyfuzja, osmoza, transport aktywny...) do wyjaśniania procesów biologicznych, geograficznych, chemicznych. 14

15 4. Zwracaj uwagę na warunki występowania pewnych zjawisk np. - warunkiem topnienia danej substancji jest uzyskanie odpowiedniej temperatury; - czynnikami decydującymi o przebiegu fotosyntezy są: obecność chlorofilu, natężenie światła, temperatura, ilość wody, stężenie dwutlenku węgla; - warunkiem uzyskania dobrej kondycji układu ruchu jest dobry stan zdrowia, odpowiednia dieta, ćwiczenia fizyczne; - warunkiem powstawania wiatrów jest różnica ciśnień atmosferycznych itp. 5. Musisz znać budowę morfologiczną i anatomiczną organizmów żywych. 6. Analizuj związki pomiędzy budową, a funkcją - narządów, układów narządów (człowieka i zwierząt), organów roślinnych np. - budowa liścia, a proces fotosyntezy; - różne modyfikacje korzeni, liści, łodyg, a funkcje tych organów; - różnice w budowie żyłitętnic w związkuzichrolą; - przystosowanie jelita cienkiego, płuc do pełnienia swoich funkcji; - związek podwójnego oddychania u ptaków ze zdolnością lotu; - związek budowy tkanek z pełnioną funkcją itp. PUNKT 2 uczeń: posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych: a) zapisuje wielkości za pomocą symboli, b) zapisuje wielkości za pomocą wyrażeń algebraicznych, c) przekształca wyrażenia algebraiczne, d) zapisuje związki i procesy za pomocą równań i nierówności. KOMENTARZ: 1. Powinieneś posiąść umiejętność czytania tekstu i zapisywania występujących w nim warunków za pomocą symboli. 2. Musisz rozumieć pojęcia: suma, różnica, iloraz, iloczyn, potęga. 3. Musisz umieć dokonywać porównań różnicowych (... o 3 więcej niż...) i ilorazowych (... 3 razy więcej...) 4. Powinieneś umieć przekształcać wzory. 5. Musisz umieć: - redukować wyrazy podobne w wyrażeniach algebraicznych; - dodawać sumy algebraiczne; - odejmować sumy algebraiczne; - mnożyć sumy algebraiczne przez jednomian; - znać wzory skróconego mnożenia; - wyłączać wspólny czynnik poza nawias. 6. Musisz umieć rozwiązywać równania, nierówności i układy równań. 7. Poćwicz opisywanie procesów za pomocą równań chemicznych ( w tym także procesów biologicznych np. równanie procesu fotosyntezy, oddychania). 8. Powinieneś czytać treści map zgodnie z symbolami zawartymi w legendzie. 9. Musisz zapisywać współrzędne geograficzne zgodnie z umownymi symbolami i międzynarodowymi oznaczeniami kierunków. 15

16 PUNKT 3 uczeń: posługuje się funkcjami: a) wskazuje zależności funkcyjne, b) opisuje funkcje za pomocą wzorów, wykresów i tabel, c) analizuje funkcje przedstawione w różnej postaci i wyciąga wnioski. KOMENTARZ: 1. Powinieneś dostrzegać zależności funkcyjne w sytuacjach życia codziennego np.: - koszt zakupu bułek zależy od ich ilości; - droga przebyta ze stałą prędkością jest zależna od czasu; - wysokość rachunku za energię elektryczną jest zależna od ilości zużytych kwh 2. Musisz umieć opisywać funkcje za pomocą tabel, grafów, wykresów, wzorów i słownie, oraz z jednego opisu przejść na inny. Z tym wiążesię umiejętność odczytywania dziedziny i zbioru wartości. 3. Musisz rozpoznawać czy dana tabela, graf, wykres przedstawia funkcję. 4. Musisz umieć odczytywać własności funkcji ( odczytywać dla jakich argumentów wartości są dodatnie, a dla jakich ujemne, odczytywać miejsce zerowe, określić monotoniczność, odczytać dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje daną wartość). PUNKT 4 uczeń: stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych: a) łączy zdarzenia w ciągi przemian, b) wskazuje współczesne zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego, c) analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje sposoby przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym, d) potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym kontekście społecznym. KOMENTARZ: 1.Musisz zauważać, że zjawiska w przyrodzie tworzą ciągi przemian tzn. każde zjawisko jest konsekwencją poprzedniego i przyczyną następnego np.: - przemieszczanie płyt litosfery powstawanie obszarów górskich wietrzenie erozja ruchy masowe niszczenie wyniosłości; - napływ soli azotu i fosforu z pól do wód eutrofizacja wód nadmierny rozwój glonów- odcięcie dopływu światła giną rośliny spada ilość tlenu śmierć zwierząt; - niewłaściwa dieta odkładanie się cholesterolu w ścianach tętnic zwężenie światła tętnic utrudnienie przepływu krwi niedokrwienie serca zawał; 16

17 - rośliny zielone - fotosynteza - zwiększenie ilości tlenu w środowisku i spadek dwutlenku węgla zmniejszenie efektu cieplarnianego; - przepływ energii w ekosystemie; - obieg materii w ekosystemie; - łańcuchy i sieci pokarmowe; - sukcesja ekologiczna; - krążenie powietrza, wody, pierwiastków; - zasada działania prądnicy, silnika; itp 2.Musisz dostrzegać zależności pomiędzy działalnością człowieka, a stanem środowiska przyrodniczego i stanem zdrowia człowieka: a) powinieneś zauważać różnorodne sposoby negatywnego oddziaływania człowieka na przyrodę; b) dostrzegaj szkodliwe skutki oddziaływania człowieka na środowisko np. efekt cieplarniany, kwaśne opady, dziura ozonowa, lokalne zmiany klimatu, oraz ich konsekwencje; c) powinieneś wiedzieć jak każdy z nas ( a przez to całe społeczeństwo ) może ograniczyć dewastację środowiska naturalnego ( np. segregacja odpadów, oszczędność energii, wody...); d) powinieneś znać formy ochrony przyrody w Polsce itp 3.Musisz zauważać zależność zdrowia człowieka od stanu środowiska przyrodniczego. 4.Musisz wiedzieć jaki wpływ na zdrowie człowieka mają niektóre substancje chemiczne. 5.Powinieneś znać ( przestrzegać ) podstawowe zasady higieny. 17

18 STANDARD III PRZYKŁADOWE ZADANIA Punkt 1 zad.1 Wykaż, że poniższa reakcja jest reakcją utleniania-redukcji. Wskaż utleniacz, reduktor, proces utleniania, proces redukcji. tlenek miedzi (II) + wodór zad.2 Wpęcherzykach płucnych zachodzi wymiana gazowa zewnętrzna. A. Jak nazywa się zjawisko na którym oparta jest wymiana gazowa pomiędzy krwią, a pęcherzykiem płucnym? B. W jakim kierunku przemieszczają się cząsteczki tlenu i dwutlenku węgla? zad.3 Wybierz zestaw organizmów zdolnych do procesu fotosyntezy: a. niektóre grzyby, rośliny zielone, glony b. rośliny zielone, glony, pierwotniaki c. porosty, rośliny zielone, niektóre grzyby d. glony, rośliny zielone, niektóre bakterie zad.4 Uzupełnij poniższe zdania: 1) Krzepnięcie to zmiana ciała... w ciało.... 2) Podczas hamowania występuje zjawisko.... 3) Ciała spadające swobodnie, poruszają się ruchem

19 zad. 5 Do poszczególnych zestawów roślin dobierz odpowiedni dla nich rejon uprawy: 1) winorośl, oliwki, pomarańcze, figowce 2) ryż, trzcina cukrowa, bawełna, tytoń 3) proso, bataty, maniok 4) kukurydza, pszenica, jęczmień, a) Azja Środkowa b) Kotlina Kongo c) Delta Nilu d) WybrzeżeMorzaŚródziemnego Punkt 2 zad.1 Z okazji walentynek Basia dostała od Jacka kartkę, na której znajdował się dziwny tekst: 2 2 ( m a) ( m+ a) 4 : : zi = bu Spróbuj go odszyfrować. sz zad.2 W sklepie pan Andrzej za 3 litrowe puszki farby i 2 pędzle zapłacił 63,50 zł., a Jarek za 5 takich samych puszek farby i za 4 pędzle 108,50 zł. Ile kosztowała puszka farby, a ile pędzel? zad.3 Dwa wózki o masach 2 kg i 5 kg były ze sobą szczepione sprężyną. Po uwolnieniu sprężyny wózki rozjechały się w dwie przeciwne strony. Pierwszy z nich przebył 10 m w czasie 2 s. Drugi wózek uzyskał prędkość równą x m/s. Zapisz ten fakt w postaci równania z jedną niewiadomą x i oblicz prędkość wózka. zad.4 Pierwiastek E wykazuje z tlenem wartościowość III. Który wzór jest wzorem chemicznym tlenku tego pierwiastka? A. EO B. E 2 O 3 C. EO 3 D. EO 2 19

20 zad.5 Ułóż równania reakcji chemicznych, za pomocą których można dokonać przemian przedstawionych poniższym chemografem H O f D 2 NaOH f 5 2 G O 1 2 f A O 3 2 f SO 3 H 2O 4 f B Ba( NO3) 6 2 f L zad.6 Oblicz temperaturę powietrza na szczycie Mount Blanc (4807 m.n.p.m.) wiedząc, że na poziomie morza wynosi ona 10º C. Punkt 3 zad.1 y x Na podstawie wykresu odpowiedz na pytania 1) Jaką wartość przyjmuje funkcja dla argumentu -2? 2) Jaka jest największa wartość funkcji, a jaka najmniejsza? 3) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie? zad.2 Uzupełnij tabelę zależności prędkości przedmiotów spadających swobodnie na ziemię od czasu trwania spadania. 20

21 Czas [s ] 0 0,5 Prędkość [m/s ] Na podstawie tabeli narysuj wykres zależności prędkości od czasu dla tego ruchu. Punkt 4 zad.1 Efekt cieplarniany spowodowany jest: A. zanieczyszczeniem wód B. niekontrolowaną emisją dwutlenku węgla C. obecnością siarkowodoru D. obecnością dwutlenku siarki zad.2 Podane nazwy organizmów ułóż w takiej kolejności, aby tworzyły łańcuch pokarmowy: zooplankton, wydra, ukleja, glony planktonowe, okoń zad.3 Uzasadnij szkodliwość kwaśnych opadów dla środowiska naturalnego. zad. 4 Uzupełnij tabelę: Działalność człowieka Uprawa ziemi Oddziaływanie na środowisko Przeciwdziałanie skutkom negatywnego oddziaływania Karczowanie lasów Uprzemysłowienie 21

22 STANDARD IV STOSOWANIE ZINTEGROWANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW. Uczeń: 1. stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów: a) formułuje i sprawdza hipotezy, b) kojarzy różnorodne fakty, obserwacje, wyniki doświadczeń i wyciąga wnioski, 2. analizuje sytuację problemową: a) dostrzega i formułuje problem, b) określa wartości dane i szukane ( określa cel ), 3. tworzy modele sytuacji problemowej: a) wyróżnia istotne wielkości i cechy sytuacji problemowej, b) zapisuje je w terminach nauk matematyczno przyrodniczych, 4. tworzy i realizuje plan rozwiązania: a) rozwiązuje równania i nierówności stanowiące model problemu, b) układa i wykonuje procedury osiągania celu, 5. opracowuje wyniki: a) ocenia wyniki, b) interpretuje wyniki, c) przedstawia wyniki. KOMENTARZ: 1. Niejednokrotnie rozwiązanie problemu wymaga stosowania wiedzy z różnych przedmiotów. Tę wiedzę musisz posiadać. 2. Pamiętaj o logicznym i dokładnym zaplanowaniu czynności prowadzących do rozwiązania problemu. 3. Pamiętaj, że wiele problemów biologicznych, chemicznych, geograficznych, fizycznych wymaga zastosowania metod matematycznych np.: - obliczenie zagęszczenia populacji; - ustalanie diety na podstawie danych o składzie produktów pokarmowych, ich wartościach energetycznych; - obliczanie średnich temperatur; - obliczanie zmiany wymiarów ciała np. drutu pod wpływem zmiany temperatury itp 4. Rozwiązując zadania tekstowe pamiętaj o pięciu etapach postępowania: 22

23 - zanalizuj temat zadania, odszukaj co jest dane, a co masz obliczyć, (jeżeli Ci to pomoże przedstaw sytuację w formie rysunku) zaplanuj rozwiązanie; - zapisz określone zależności w formie równania lub nierówności lub układu równań; - rozwiąż ułożone równanie lub nierówność lub układ równań; - sprawdź otrzymany wynik z tematem zadania, zastanów się czy jest on logiczny; - daj odpowiedź na postawione pytanie. 4. Pamiętaj, że doświadczenia służą sprawdzaniu hipotez lub wyjaśniają przyczyny występowania zjawisk i procesów; najczęściej wymagają próby kontrolnej i doświadczalnej. 5. Przypomnij sobie doświadczenia opisane w podręcznikach i zeszytach przedmiotowych z biologii, chemii, fizyki. Poćwicz: - określanie tematu ( celu) doświadczenia; - formułowanie problemu badawczego; - formułowanie hipotez, przewidywanie wyników; - planowanie prostych doświadczeń; - wyciąganie i formułowanie wniosków. 6. Dostrzegaj i analizuj związki zachodzące w przyrodzie np.: - związek budowy morfologicznej, anatomicznej oraz sposobu pełnienia funkcji życiowych organizmów ze środowiskiem ich życia; - zależność zagospodarowania obszarów od warunków naturalnych; racjonalne korzystanie z zasobów środowiska naturalnego ( energetyka alternatywna...) itp 23

24 STANDARD IV PRZYKŁADOWE ZADANIA zad. 1 Wyobraź sobie, że Ziemia jest wzdłuż równika opasana szczelnie drutem. Zwiększamy długość drutu o 10metrów. Jak daleko będzie ten drut odstawać od powierzchni? Przyjmij, żewkażdym miejscu drut odstaje tyle samo, a długość równikawynosi 40tys.km. zad. 2 Kiedy Basia kupowała krzew u ogrodnika ten powiedział, że krzew podwaja swoją wysokość wciągu roku. Teraz po 4 latach krzew ma 2,08m wysokości. Oblicz jaki wysoki był krzew w dniu zakupu. zad. 3 Janek wyszedł do szkoły o godz Po przejściu1/3 drogi stwierdził, żejestjuż 7.47.Oblicz ile razy musi zwiększyć prędkość marszu, aby dojść do szkoły o 7.55? zad. 4 Paweł i Gaweł zbierają znaczki. W poniedziałek Paweł dał Gawłowi 4znaczki i wtedy okazało się, żemają po tyle samo znaczków. W środę chłopcy dokupili znaczki: Paweł trzy, Gaweł- cztery. Następnie Gaweł dał Pawłowi 4 znaczki i wtedy okazało się, żemaon3/4 znaczków Pawła. Po ile znaczków mają teraz chłopcy? zad.5 Sformułuj podstawowe założenia teorii kinetyczno cząsteczkowej budowy materii. Zaprojektuj doświadczenie potwierdzające słuszność tej teorii. zad.6 Pewien pierwiastek chemiczny występuje w przyrodzie w postaci dwóch izotopów 35 Ei 37 E. Zawartość lżejszego izotopu wynosi 75,53%, a cięższego 24,47%. Wiedząc, że masę atomową pierwiastka można obliczyć jako sumę iloczynu liczb masowych izotopów i procentowej ich zawartości podzielonej przez 100%, oblicz masę atomową pierwiastka oznaczonego symbolem E. Co to za pierwiastek chemiczny? Skorzystaj z układu okresowego pierwiastków. 24

25 zad.7 W trzech ponumerowanych kolbach znajdują się następujące gazy: tlen, azot, tlenek węgla(iv) (dwutlenek węgla). Jaką próbę należy wykonać, aby zidentyfikować tlenek węgla(iv)?zapisz spodziewane obserwacje oraz wniosek zawierający równanie reakcji, zad.8 Przeanalizuj poniższe doświadczenie, pamiętającotym,że ocet rozpuszcza sole mineralne. A. Podpisz zestaw kontrolny i doświadczalny. Jakie wyniki doświadczenia przewidujesz po około 2 tygodniach? B. Jaką właściwość nadają kościom sole mineralne? zad.9 Oto wyniki przeprowadzonego badania zagęszczenia pewnego gatunku zwierząt: w 1978 r. na powierzchni 15 ha naliczono 45 osobników tego gatunku, a w 1999 r. na powierzchni 100 ha naliczono 50 osobników tego gatunku. A. Oblicz zagęszczenie tego gatunku w roku 1978 oraz w roku

26 B. Wybierz właściwy wniosek: a) zagęszczenie w 1978 r. i w 1999 r. było porównywalne b) zagęszczenie w 1978 r. było większe niż w 1998 r. c) Zagęszczenie w 1978 r. było mniejsze niż w 1998 r. C. Jakie działania powinni podjąć ekolodzy? zad.10 Wiedząc, że enzymy i hormony są substancjami białkowymi, uzasadnij dlaczego insulina nie możebyć podawana doustnie. zad.11 Rozpoznaj jakie to państwo: A) powierzchnia jego jest 7 razy większa od pow. Polski. Jest ojczyzną proroka Mahometa oraz czołowym producentem i eksporterem ropy naftowej. Największą jego bolączką jest zaopatrzenie ludności w wodę. B) Należy do grupy biednych krajów rozwijających się. Życie tutaj uzależnione jest od monsunów. Rolnictwo dostarcza 30% światowej produkcji herbaty. Pod względem liczby ludności jest drugim państwem na świecie. Na wsi mieszka 70% obywateli. C) Niziny zajmują zaledwie 10% tego kraju. Górnictwo eksploatuje różnorodne złoża surowców mineralnych. Państwo to jest potentatem w produkcji przędzy i tkanin bawełnianych. W świecie słynie z produkcji jedwabiu i wyrobów z porcelany. D) Kraj górzysty. Jest tu 30 czynnych wulkanów. Stosunkowo ubogi w surowce mineralne. Doskonale rozwinięty jest przemysł elektroniczny. Dumą jego mieszkańców jest system nowoczesnych magistrali kolejowych. Zajmuje czołowe miejsce w świecie w połowie ryb. zad. 12 W pewnej miejscowości wysokość Słońca podczas górowania w dniu 21 marca jest równa 37º Słońce góruje po południowej stronie. Kiedy Słońce góruje nad ta miejscowością, w Londynie jest 9:40. Podaj współrzędne geograficzne tej miejscowości. 26

Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć

Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć 1. Wstęp Ogólne ramy dla formułowania wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu gimnazjalnego podają urzędowo zatwierdzone Standardy wymagań egzaminacyjnych po gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Adam Smólski. Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć

Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Adam Smólski. Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Adam Smólski Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć 1. Wstęp Ogólne ramy dla formułowania wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu gimnazjalnego podają urzędowo zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZYRODA W 4. ODSŁONACH WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA W GIMNAZJACH 1 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 1. Przyroda w 4 odsłonach biologia. Autor Iwona Tarnawa-Januszek 2. Przyroda w 4 odsłonach

Bardziej szczegółowo

część matematyczno-przyrodnicza

część matematyczno-przyrodnicza BIIULETYN IINFORMACYJNY N OKRĘGOWEJ KOMIISJII EGZAMIINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (01) 61 81 01, 0, 03 fax: (01) 61 81 00 e-mail: oke@oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia Ocenianie prowadzone jest systematycznie w celu wspierania i gromadzenia informacji o postępach ucznia oraz motywowaniu go do dalszej pracy. Przy ocenie

Bardziej szczegółowo

Kropelka do Kropelki. - wyróżnione scenariusze

Kropelka do Kropelki. - wyróżnione scenariusze Kropelka do Kropelki - wyróżnione scenariusze Publikacja zawierająca zbiór wyróżnionych prac zgłoszonych do I etapu konkursu, polegającego na opracowaniu przez nauczycieli scenariusza zajęć lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA Zespół Dydaktyk Szczegółowych DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

RAPORT Z BADANIA Zespół Dydaktyk Szczegółowych DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE RAPORT Z BADANIA Zespół Dydaktyk Szczegółowych DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Warszawa, luty 2012 1. Analiza parametrów zestawu zadań 1.1 Charakterystyka zestawu zadań Arkusz

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska Autorka programu: mgr Janina Grzegorek wieloletnia nauczyciela biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie, dydaktyk na Wydziale Biologii UW, przewodnicząca Regionu Centralnego

Bardziej szczegółowo

MATURA 2006. Komentarz do zadań z biologii

MATURA 2006. Komentarz do zadań z biologii MATURA 2006 do zadań z biologii LIPIEC 2006 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 3 WSTĘP Egzamin maturalny z biologii odbył się w całym kraju 10

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM III etap edukacyjny Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Materiał opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy współpracy wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych

Materiał opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy współpracy wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych Materiał opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy współpracy wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych Wstęp i redakcja Katarzyna Lisowska Barbara Czarnecka-Cicha Opracowanie techniczne

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania (GIPN) w zakresie matematyki dla III etapu edukacyjnego klasy I III gimnazjum

Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania (GIPN) w zakresie matematyki dla III etapu edukacyjnego klasy I III gimnazjum Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania (GIPN) w zakresie matematyki dla III etapu edukacyjnego klasy I III gimnazjum Podstawa programowa 1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne dodatnie w systemie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym BIOLOGIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum

Informator o egzaminie eksternistycznym BIOLOGIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum BIOLOGIA BIOLOGIA Informator o egzaminie eksternistycznym

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (0-1) Solą, której w suchej pozostałości (patrz zadanie 1.) powinno być najwięcej jest A. MgSO 4 B. KCl C. CaSO 4 D.

Zadanie 2. (0-1) Solą, której w suchej pozostałości (patrz zadanie 1.) powinno być najwięcej jest A. MgSO 4 B. KCl C. CaSO 4 D. Oryginalne zadania chemiczne z egzaminów próbnych i rzeczywistych od 2002 roku. Otrzymujesz właśnie kompletny zestaw zadań chemicznych z egzaminów próbnych z całej Polski i dotychczasowych faktycznych

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zadań z biologii

Komentarz do zadań z biologii do zadań z biologii Opracowanie Małgorzata Jagiełło Jan Sitarski Współpraca Lucyna Chłodny Jolanta Gołaszewska Krystyna Kalemba Hanna Karlikowska Wanda Kocot Barbara Potulska Anna Prange Konsultacja naukowa

Bardziej szczegółowo

WSTĘP.. 3 SCHEMAT PROJEKTU.4 TA, CO NIGDY NIE ZNIKA? ENERGIA...23 METALE W OKÓŁ NAS INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT DYDAKTYCZNY.. 62

WSTĘP.. 3 SCHEMAT PROJEKTU.4 TA, CO NIGDY NIE ZNIKA? ENERGIA...23 METALE W OKÓŁ NAS INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT DYDAKTYCZNY.. 62 1 S t r o n a 2 S t r o n a Spis treści WSTĘP.. 3 SCHEMAT PROJEKTU.4 PRZYKŁADOWE PROJEKTY EDUKACYJNE: TA, CO NIGDY NIE ZNIKA? ENERGIA...23 METALE W OKÓŁ NAS INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT DYDAKTYCZNY.. 62

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Krzysztof M. Błaszczak Laboratorium biologiczno - chemiczne Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

dr inż. Krzysztof M. Błaszczak Laboratorium biologiczno - chemiczne Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum dr inż. Krzysztof M. Błaszczak Laboratorium biologiczno - chemiczne Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2005

EGZAMIN MATURALNY 2005 EGZAMIN MATURALNY 2005 Biuletyn OKE nr 2.4/2004 Informacje po próbnym egzaminie maturalnym z biologii Kraków, sierpień 2004 Spis treści: strona Wstęp 1. Próbny egzamin maturalny z biologii 2. Ogólna informacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Fizyka i astronomia rok szkolny 2013/2014 Podstawy prawne 1. Rozporządzenie MEN (z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W III LO W ŁOMŻY. Dorota Bagińska

ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W III LO W ŁOMŻY. Dorota Bagińska ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W III LO W ŁOMŻY Dorota Bagińska Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów Podstawa Prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Trzy żywioły Innowacyjny interdyscyplinarny program ekologiczny realizowany metodą projektu edukacyjnego

Trzy żywioły Innowacyjny interdyscyplinarny program ekologiczny realizowany metodą projektu edukacyjnego Szkoła ponadgimnazjalna Trzy żywioły Innowacyjny interdyscyplinarny program ekologiczny realizowany metodą projektu edukacyjnego Spis treści: 1. Wstęp 2. Założenia programu 3. Cele ogólne 4. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

Badanie gleby 311[24].Z1.03

Badanie gleby 311[24].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ligia Tuszyńska Badanie gleby 311[24].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca: Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE 2012 Spis treści I. Opis zestawów egzaminacyjnych...3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Geografia i Biologia 1 Przedmiotowy system oceniania BIOLOGIA, GEOGRAFIA Nauczanie biologii i geografii w Publicznym

Bardziej szczegółowo