STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH Z KOMENTARZEM DLA UCZNIA I PRZYKŁADOWYMI ZADANIAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH Z KOMENTARZEM DLA UCZNIA I PRZYKŁADOWYMI ZADANIAMI"

Transkrypt

1 STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH Z KOMENTARZEM DLA UCZNIA I PRZYKŁADOWYMI ZADANIAMI OPRACOWAŁY: Grażyna Pawula Bogumiła Styrna Małgorzata Szydek Współpraca: Agata Duda Anna Hebda Zuzanna Ligara październik 2002

2 STANDARD I UMIEJĘTNE STOSOWANIE TERMINÓW, POJĘĆ I PROCEDUR Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH NIEZBĘDNYCH W PRAKTYCE ŻYCIOWEJ I DALSZYM KSZTAŁCENIU. PUNKT 1 uczeń: stosuje terminy i pojęcia matematyczno przyrodnicze: a) czyta ze zrozumieniem teksty, w których występują terminy i pojęcia matematyczno przyrodnicze, np. w podręcznikach, w prasie, b) wybiera odpowiednie terminy i pojęciadoopisuzjawisk,właściwości, zachowań obiektów i organizmów, c) stosuje terminy dotyczące racjonalnego użytkowania środowiska. KOMENTARZ: 1. Czytaj ze zrozumieniem tekst, każde słowo jest ważne. 2. Nieodzowna jest znajomość terminów i pojęć właściwych danej nauce. 3. Jeśli nie rozumiesz danego słowa, skorzystaj z dostępnych słowników, podręczników, encyklopedii. 4. Zrozumienie i analizę tekstu może Ci ułatwić wykonywanie schematycznych rysunków. 5. W swoich wypowiedziach używaj odpowiednich terminów. PUNKT 2 uczeń: wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych: a) stosuje w praktyce własności działań, b) operuje procentami, c) posługuje się przybliżeniami, d) posługuje się jednostkami miar. KOMENTARZ: 1. Musisz umieć wykonywać podstawowe działania na liczbach rzeczywistych. 2. Pamiętaj o prawach działań np. przemienności mnożenia, rozdzielności mnożenia względem dodawania. 3. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań. 2

3 4. Szacuj wyniki, zastanów się czy wynik, który otrzymałeś po obliczeniach jest logiczny. 5. Musisz umieć wykonywać obliczenia procentowe, pamiętaj, że procent jest przeważnie liczony z jakiejś wielkości. 6. Musisz umieć posługiwać się jednostkami miar i przeliczać je. PUNKT 3 uczeń: posługuje się własnościami figur: a) dostrzega kształty figur geometrycznych w otaczającej rzeczywistości, b) oblicza miary figur płaskich i przestrzennych, c) wykorzystuje własności miar. KOMENTARZ: 1. Musisz dostrzegać i rozróżniać kształty figur geometrycznych. 2. Powinieneś znać własności figur geometrycznych, umieć je klasyfikować np. klasyfikacja czworokątów. 3. Musisz znać sposoby obliczania obwodów, pól i objętości. 4. Powinieneś rozumieć pojęcie figur przystających i podobnych oraz znać ich własności. 5. Postaraj się wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w sytuacjach praktycznych np. obliczanie pola powierzchni ścian w pokoju; przeliczanie wymiarów w skali na wymiary rzeczywiste i odwrotnie. 6. Poćwicz wykonywanie podstawowych konstrukcji geometrycznych np. prostych prostopadłych, prostych równoległych, kąta. 7. Powinieneś rozpoznawać iumieć rysować figury symetryczne względem prostej, punktu, przesunięte o wektor, jednokładne, podobne. 3

4 STANDARD I PRZYKŁADOWE ZADANIA Punkt 1. zad.1 Wśród wymienionych liczb wymiernych podkreśl liczby całkowite: -4,5; ; -4; 0; 2 1 ; 3,275; 9. zad.2 Narysuj dowolny okrąg,a w nim dwie cięciwy wychodzące z jednego punktu i prostopadłe do siebie. zad.3 Podkreśl wtekście trzy czynności, które są pracą w sensie fizycznym. Paweł zastanawia się gdzie wybrać się na wędrówkę. Otworzył szufladę biurka i wyciągnął z niej mapę. Długo analizował trasy, wreszcie wstał z krzesła i zadzwonił do kolegów. Spieszył się bardzo, bo autobus miał odjechać za pół godziny. Szybko się spakował, podniósł ciężki plecak i żegnającsię z domownikami zbiegł po schodach. zad.4 Które z wymienionych form energii przetwarzanych na energię elektryczną nazywane są alternatywnymi źródłami energii? A. energia jądrowa B. energia uzyskana ze spalania gazu ziemnego C. energia wiatru D. energia słoneczna E. energiauzyskanazespalaniawęgli kopalnych F. energia geotermiczna G. energia uzyskana z ropy naftowej H. energia uzyskana z biogazu zad.5 Substratami reakcji tlenku miedzi(ii) z wodorem są A. Cu i H 2 O B. Cu 2 OiH 2 O C. CuO i H 2 D. Cu i H 2 4

5 zad.6 Opisz kolejno czynności, jakie należy wykonać, aby mając do dyspozycji chlorek sodu (sól kuchenną)iwodę oraz wagę i szkło laboratoryjne otrzymać 500g roztworu 5%. zad.7 Obecnie coraz częściej spotyka się ekologiczne gospodarstwa rolne. Wymień co najmniej 3 zasady na jakich oparta jest hodowla i uprawa w takich gospodarstwach zad.8 [...] Istnieją rośliny mięsożerne, których pożywieniem są zwierzęta. Roślinyterosną zazwyczaj na podłożach ubogich w azot. Rośliny mięsożerne nie są cudzożywne: schwytane przez nie ofiary służą im przede wszystkim jako źródło soli mineralnych. [... ] Czynnikiem decydującym o mięsożerności roślin jest: A. zbyt słabe nasłonecznienie C. brak lub niedobór azotu w środowisku B. brak lub niedobór wody D. brak lub niedobór związków organicznych zad.9 Podaj znane ci dowody potwierdzające kulisty kształt Ziemi. Punkt 2 zad.1 Anka po powrocie ze szkoły postanowiła zrobić mamie niespodziankę i przygotować obiad. Wybrała danie niezbyt pracochłonne: leniwe pierogi. Z przepisu przeczytała, że potrzebuje: 60dkg sera białego, 3 jaja, 15 dkg mąki i 3dkg tłuszczu. Niestety w lodówce znalazła tylko 2 jajka. Jak powinna dobrać ilość pozostałych składników, aby proporcje zostały zachowane zad.2 Zaplanuj koszt trzydniowej wycieczki klasowej, na którą wybiera się 32 uczniów i 3 nauczycieli. Nocleg w schronisku 16 zł. od osoby, obiadokolacja 15 zł., przejazd pociągiem w jedną stronę 12 zł., przejazdy na miejscu ok. 10 zł., ubezpieczenie 1 zł. Dolicz 10% na zapas. zad.3 Silnik o mocy 800 W i sprawności 50% wykonał pracę 400 kj. Oblicz a) moc użyteczną silnika, b) w jakim czasie silnik wykonał pracę 400 J (wynik podaj w minutach) 5

6 zad.4 Ile żelaza rozgrzanego do temperatury 200 o C należy wrzucić do 3 litrów wody o temperaturze 20 o C, aby ogrzać ją o10 o C. zad.5 Spirytus salicylowy to 2-procentowy roztwór kwasu salicylowego w 70-procentowym etanolu. Takie stężenie kwasu oznacza, że 100g spirytusu salicylowego zawiera: A. 72 g kwasu salicylowego B. 70 g kwasu salicylowego C. 2 g kwasu salicylowego D. 1 g kwasu salicylowego E. zad.6 Po rozpuszczeniu 30g pewnej soli w wodzie otrzymano 200 cm 3 roztworu o gęstości 1,2 g/cm 3. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu. zad.7 Na podstawie planu poziomicowego odczytaj A) wysokość bezwzględną szczytu A B) wysokość względną szczytu A względem podnóża wzniesienia C) oznacz na wzniesieniu stok łagodny i stok stromy 6

7 Punkt 3 zad.1 Jakie kształty mają narysowane dachy? Oblicz ile m 2 dachówki potrzeba na każdy z nich? zad.2 Jeśli pokój na planie w skali 1: 200 ma 4 cm 2, to ile m 2 ma w rzeczywistości? zad.3 Jakie są wymiary sześciennej drewnianej kostki o masie 87,5 g. Gęstość drewna wynosi 700 kg/m 3? zad.4 Oblicz odległość rzeczywistą z Madrytu do Paryża, jeśli zmierzona na mapie w skali 1: wynosi ona 10,5cm. 7

8 STANDARD II WYSZUKIWANIE I STOSOWANIE INFORMACJI. Uczeń: 1. odczytuje informacje przedstawione w formie: a) tekstu, b) mapy, c) tabeli, d) wykresu, e) rysunku, f) schematu, g) fotografii, 2. operuje informacją: a) selekcjonuje informacje, b) porównuje informacje, c) analizuje informacje, d) przetwarza informacje, e) interpretuje informacje, f) czytelnie prezentuje informacje, g) wykorzystuje informacje w praktyce. KOMENTARZ: 1. Musisz umieć odbierać informacje przedstawione w różnych formach. 2. Zwracaj uwagę na opisy np. legenda mapy, zastosowane jednostki, przedstawione zależności w formie wykresu i oznaczenia osi współrzędnych. 3. Odczytuj z rysunków, schematów, tabel itp. potrzebne, czyli zgodne z tematem zadania, informacje, odrzuć zbędne. 4. Ćwicz analizowanie, porównywanie przekazywanych informacji i formułowanie wniosków. 5. Powinieneś umieć przetwarzać i przekazywać informacje w różnych formach np. diagramów procentowych, wykresów, tabel, schematów. 6. Dostrzegaj możliwości praktycznego wykorzystania odczytanych informacji. 8

9 STANDARD II PRZYKŁADOWE ZADANIA zad.1 BRAZYLIA OCIEKA RTĘCIĄ W latach osiemdziesiątych naszego stulecia w dorzecze Amazonki ściągnął tłum bezrobotnych poszukujących złota. Stosowali oni powszechnie metodę wiązania złota rtęcią, co dawało łatwo tworzący się amalgamat. Ten proces sprawił, że uzyskanie 1 kg złota powodowało uwolnienie do środowiska aż do 5kg rtęci. Większość uchodziła do atmosfery, a 30 45% trafiało do rzek, osadów rzecznych i gleby. W ostatnich 20 latach z tego powodu około 2 tys. ton rtęci przedostało się do otoczenia, co nawet jak na Brazylię jest ilością znaczącą. Często skażenie rtęcią sięga 20 mg na kilogram osadu dennego rzek. Rtęć przechodzi również do łańcucha pokarmowego, czego dowodem jest wykrycie w tych rejonach miligramowych ilości na kilogram ryby. Na końcu cyklu rtęć przedostaje się do organizmu człowieka, a efekty toksyczne mogą pojawiać się już przy progu 50mg/kg ustalonego przez Światową Organizację Zdrowia. Na podstawie powyższego tekstu odpowiedz na pytania: 1) Jaka ilość rtęci możebyć szkodliwa dla człowieka ważącego ok. 70 kg.? 2) Ile kg złota uzyskano opisaną metodą w ostatnich 20 latach? 3) Gdzie trafiała większość rtęci wykorzystywanej do uzyskiwania złota? zad.2 W tabeli przedstawiono średnie miesięczne(wieloletnie) temperatury powietrza ( o C)w dwóch strefach klimatycznych Strefa Kraj I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Równikowa Nigeria Umiarkowanie Ciepła Polska ) W którym miesiącu była największa różnica średnich temperatur między tymi strefami, a w którym najmniejsza? 2) O ile wyższa była średnia temperatura w Nigerii niż w Polsce w lipcu, a o ile w lutym? 3) Jaka jest średnia roczna temperatura w Polsce? 4) Przedstaw średnie miesięczne temperatury powietrza w Nigerii na wykresie. 9

10 zad. 3 opady 458 parowanie 505 opady 119 parowanie 72 Opady Kontynenty Liczby na rysunku oznaczają roczne przepływy wody, wyrażone w mld ton. Oblicz ile wody odpływa z kontynentów do oceanów. zad.4 Na wykresie przedstawiona jest zależność prędkości od czasu w ruchu samochodu. Korzystając z wykresu oblicz: a) przyspieszenie przy rozpędzaniu i hamowaniu samochodu b) drogę przebytą przez samochód w czasie 50 s c) średnią szybkość ruchu samochodu v[m/s] t[s] zad.5 Aby otrzymać roztwór nasycony azotanu (V) ołowiu (II) Pb(NO 3 ) 2 100g wody musisz rozpuścić tej soli: A. 170 g B. 190 g C. 180 g D. 85 g w temperaturze 55 o Cw Skorzystaj z wykresu rozpuszczalności. 10

11 AgNO 3 rozpuszczalność wgramach na 100 g w ody Kl NaNO 3 Pb(NO 3 ) 2 CuSO 3 NaCl temperatura o C zad.6 Wykorzystując informacje przedstawione na wykresie, oblicz, ile KNO 3 można rozpuścić w 50g wody o temperaturze 85 o C. maksymalnie gramów 250 rozpuszczalność wgramach na 100 g wody KNO 3 NH 4 Cl temperatura w o C 11

12 zad.7 Trzustka wydziela dwa typy hormonów insulinę i glukagon, działające przeciwstawnie, utrzymując stały poziom cukru w krwi. Pod wpływem insuliny glukoza jest wychwytywana z krwi przez wątrobę i przekształcana w wielocukier zapasowy glikogen. Na poniższym schemacie wpisz odpowiednio: - glukagon - zamiana glikogenu w glukozę - zamiana glukozy w glikogen wzrost stężenia glukozy w krwi insulina spadek stężenia glukozy w krwi zad.8 W tabeli przedstawiono wyniki badania krwi. Parametr Wynik Magdy Norma Erytrocyty 4,2 mln/ mm³ 4 4,5 mln/mm³ Leukocyty 15tys./mm³ 5 8tys./mm³ Trombocyty tys./mm³ 300 tys./mm³ Hematokryt 42 % 41 % OB 4 8mm/h 14 mm/ h Oczymmogąświadczyć wyniki badania krwi Magdy? Odpowiedź uzasadnij. 12

13 zad.9 Wykres przedstawia zmiany liczebności populacji zasiedlającej nowe terytorium. Określ związek pomiędzy upływem czasu, a tempem wzrostu liczebności populacji. zad.10 Korzenie niektórych roślin ulegają modyfikacji. Podaj jakie funkcje pełnią wymienione korzenie: A. korzeń spichrzowy marchwi -... B. korzenie ssawkowe jemioły -... C. korzenie czepne bluszczu -... zad.11 Tabela przedstawia średnie miesięczne temperatury i opady dla Łowicza. M.-c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Temp. [ o C] -2,4-1,7 2,0 7,4 13,6 16,6 18,7 17,3 13,5 8,0 2,6-1,9 Opady [mm] Na podstawie danych z tabeli odczytaj: A) ile miesięcy trwa klimatyczne lato w Łowiczu?... B) ile wynosi roczna amplituda temperatury?... C) ile wynosi średnia roczna temperatura powietrza?... D) ile wynosi roczna suma opadów?... zad.12 Narysuj diagram kołowy ilustrujący użytkowanie gruntów w Polsce; użytki rolne 59%, lasy 29%, pozostałe grunty i nieużytki 12% 13

14 STANDARD III WSKAZYWANIE I OPISYWANIE FAKTÓW, ZWIĄZKÓW I ZALEŻNOŚCI W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYCZYNOWO SKUTKOWYCH, FUNKCJONALNYCH, PRZESTRZENNYCH I CZASOWYCH PUNKT 1 uczeń: wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów: a) wyodrębnia z kontekstu dane zjawisko, b) określa warunki jego występowania, c) opisuje przebieg zjawiska w czasie i przestrzeni. d) wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania zjawisk. KOMENTARZ: 1. W otaczającym świecie obserwujesz wiele zjawisk i procesów, działanie różnych układów i systemów np. funkcjonowanie poszczególnych narządów i układów narządów organizmów żywych; - przebieg procesów życiowych u różnych grup organizmów odżywianie, oddychanie, rozmnażanie, ruch, krążenie krwi, proces powstawania moczu... (różne sposoby pełnienia tych samych funkcji życiowych przez organizmy); - funkcjonowanie ekosystemów; - zjawiska osmozy, dyfuzji, topnienia, wrzenia, elektryzowania; - zmiany pór roku, powstawanie wiatrów, niszczenie i budowanie wybrzeża, zjawiska klimatyczne itp. - procesy chemiczne zachodzące w wyniku np. spalania, utleniania wymiany, dyfuzji. Musisz posiąść umiejętność wyodrębniania oraz nazywania tych zjawisk i procesów, a także opisywania ich przebiegu. 2. Musisz wiedzieć co jest przyczyną, a co skutkiem danego zjawiska, potrafić opisać jego przebieg wykorzystując poznane na lekcjach prawa i zasady np. - przyczyną dyfuzji jest ruch cząsteczek, a skutkiem samorzutne rozprzestrzenianie się cząsteczek jednej substancji w drugiej; - przyczyną fototropizmu roślin jest bodziec świetlny i auksyny, a skutkiem wygięcie pędu w kierunku światła; - przyczyną wykształcenia się ras ludzkich były zróżnicowane warunki geograficzne i klimatyczne; - budowa morfologiczna i anatomiczna organizmów związana jest z warunkami środowisk ich życia; - występowanie pór roku uzależnione jest od ruchu obiegowego Ziemi itp. 3. Wykorzystuj poznane zasady i prawa ( np. dyfuzja, osmoza, transport aktywny...) do wyjaśniania procesów biologicznych, geograficznych, chemicznych. 14

15 4. Zwracaj uwagę na warunki występowania pewnych zjawisk np. - warunkiem topnienia danej substancji jest uzyskanie odpowiedniej temperatury; - czynnikami decydującymi o przebiegu fotosyntezy są: obecność chlorofilu, natężenie światła, temperatura, ilość wody, stężenie dwutlenku węgla; - warunkiem uzyskania dobrej kondycji układu ruchu jest dobry stan zdrowia, odpowiednia dieta, ćwiczenia fizyczne; - warunkiem powstawania wiatrów jest różnica ciśnień atmosferycznych itp. 5. Musisz znać budowę morfologiczną i anatomiczną organizmów żywych. 6. Analizuj związki pomiędzy budową, a funkcją - narządów, układów narządów (człowieka i zwierząt), organów roślinnych np. - budowa liścia, a proces fotosyntezy; - różne modyfikacje korzeni, liści, łodyg, a funkcje tych organów; - różnice w budowie żyłitętnic w związkuzichrolą; - przystosowanie jelita cienkiego, płuc do pełnienia swoich funkcji; - związek podwójnego oddychania u ptaków ze zdolnością lotu; - związek budowy tkanek z pełnioną funkcją itp. PUNKT 2 uczeń: posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych: a) zapisuje wielkości za pomocą symboli, b) zapisuje wielkości za pomocą wyrażeń algebraicznych, c) przekształca wyrażenia algebraiczne, d) zapisuje związki i procesy za pomocą równań i nierówności. KOMENTARZ: 1. Powinieneś posiąść umiejętność czytania tekstu i zapisywania występujących w nim warunków za pomocą symboli. 2. Musisz rozumieć pojęcia: suma, różnica, iloraz, iloczyn, potęga. 3. Musisz umieć dokonywać porównań różnicowych (... o 3 więcej niż...) i ilorazowych (... 3 razy więcej...) 4. Powinieneś umieć przekształcać wzory. 5. Musisz umieć: - redukować wyrazy podobne w wyrażeniach algebraicznych; - dodawać sumy algebraiczne; - odejmować sumy algebraiczne; - mnożyć sumy algebraiczne przez jednomian; - znać wzory skróconego mnożenia; - wyłączać wspólny czynnik poza nawias. 6. Musisz umieć rozwiązywać równania, nierówności i układy równań. 7. Poćwicz opisywanie procesów za pomocą równań chemicznych ( w tym także procesów biologicznych np. równanie procesu fotosyntezy, oddychania). 8. Powinieneś czytać treści map zgodnie z symbolami zawartymi w legendzie. 9. Musisz zapisywać współrzędne geograficzne zgodnie z umownymi symbolami i międzynarodowymi oznaczeniami kierunków. 15

16 PUNKT 3 uczeń: posługuje się funkcjami: a) wskazuje zależności funkcyjne, b) opisuje funkcje za pomocą wzorów, wykresów i tabel, c) analizuje funkcje przedstawione w różnej postaci i wyciąga wnioski. KOMENTARZ: 1. Powinieneś dostrzegać zależności funkcyjne w sytuacjach życia codziennego np.: - koszt zakupu bułek zależy od ich ilości; - droga przebyta ze stałą prędkością jest zależna od czasu; - wysokość rachunku za energię elektryczną jest zależna od ilości zużytych kwh 2. Musisz umieć opisywać funkcje za pomocą tabel, grafów, wykresów, wzorów i słownie, oraz z jednego opisu przejść na inny. Z tym wiążesię umiejętność odczytywania dziedziny i zbioru wartości. 3. Musisz rozpoznawać czy dana tabela, graf, wykres przedstawia funkcję. 4. Musisz umieć odczytywać własności funkcji ( odczytywać dla jakich argumentów wartości są dodatnie, a dla jakich ujemne, odczytywać miejsce zerowe, określić monotoniczność, odczytać dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje daną wartość). PUNKT 4 uczeń: stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych: a) łączy zdarzenia w ciągi przemian, b) wskazuje współczesne zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego, c) analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje sposoby przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym, d) potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym kontekście społecznym. KOMENTARZ: 1.Musisz zauważać, że zjawiska w przyrodzie tworzą ciągi przemian tzn. każde zjawisko jest konsekwencją poprzedniego i przyczyną następnego np.: - przemieszczanie płyt litosfery powstawanie obszarów górskich wietrzenie erozja ruchy masowe niszczenie wyniosłości; - napływ soli azotu i fosforu z pól do wód eutrofizacja wód nadmierny rozwój glonów- odcięcie dopływu światła giną rośliny spada ilość tlenu śmierć zwierząt; - niewłaściwa dieta odkładanie się cholesterolu w ścianach tętnic zwężenie światła tętnic utrudnienie przepływu krwi niedokrwienie serca zawał; 16

17 - rośliny zielone - fotosynteza - zwiększenie ilości tlenu w środowisku i spadek dwutlenku węgla zmniejszenie efektu cieplarnianego; - przepływ energii w ekosystemie; - obieg materii w ekosystemie; - łańcuchy i sieci pokarmowe; - sukcesja ekologiczna; - krążenie powietrza, wody, pierwiastków; - zasada działania prądnicy, silnika; itp 2.Musisz dostrzegać zależności pomiędzy działalnością człowieka, a stanem środowiska przyrodniczego i stanem zdrowia człowieka: a) powinieneś zauważać różnorodne sposoby negatywnego oddziaływania człowieka na przyrodę; b) dostrzegaj szkodliwe skutki oddziaływania człowieka na środowisko np. efekt cieplarniany, kwaśne opady, dziura ozonowa, lokalne zmiany klimatu, oraz ich konsekwencje; c) powinieneś wiedzieć jak każdy z nas ( a przez to całe społeczeństwo ) może ograniczyć dewastację środowiska naturalnego ( np. segregacja odpadów, oszczędność energii, wody...); d) powinieneś znać formy ochrony przyrody w Polsce itp 3.Musisz zauważać zależność zdrowia człowieka od stanu środowiska przyrodniczego. 4.Musisz wiedzieć jaki wpływ na zdrowie człowieka mają niektóre substancje chemiczne. 5.Powinieneś znać ( przestrzegać ) podstawowe zasady higieny. 17

18 STANDARD III PRZYKŁADOWE ZADANIA Punkt 1 zad.1 Wykaż, że poniższa reakcja jest reakcją utleniania-redukcji. Wskaż utleniacz, reduktor, proces utleniania, proces redukcji. tlenek miedzi (II) + wodór zad.2 Wpęcherzykach płucnych zachodzi wymiana gazowa zewnętrzna. A. Jak nazywa się zjawisko na którym oparta jest wymiana gazowa pomiędzy krwią, a pęcherzykiem płucnym? B. W jakim kierunku przemieszczają się cząsteczki tlenu i dwutlenku węgla? zad.3 Wybierz zestaw organizmów zdolnych do procesu fotosyntezy: a. niektóre grzyby, rośliny zielone, glony b. rośliny zielone, glony, pierwotniaki c. porosty, rośliny zielone, niektóre grzyby d. glony, rośliny zielone, niektóre bakterie zad.4 Uzupełnij poniższe zdania: 1) Krzepnięcie to zmiana ciała... w ciało.... 2) Podczas hamowania występuje zjawisko.... 3) Ciała spadające swobodnie, poruszają się ruchem

19 zad. 5 Do poszczególnych zestawów roślin dobierz odpowiedni dla nich rejon uprawy: 1) winorośl, oliwki, pomarańcze, figowce 2) ryż, trzcina cukrowa, bawełna, tytoń 3) proso, bataty, maniok 4) kukurydza, pszenica, jęczmień, a) Azja Środkowa b) Kotlina Kongo c) Delta Nilu d) WybrzeżeMorzaŚródziemnego Punkt 2 zad.1 Z okazji walentynek Basia dostała od Jacka kartkę, na której znajdował się dziwny tekst: 2 2 ( m a) ( m+ a) 4 : : zi = bu Spróbuj go odszyfrować. sz zad.2 W sklepie pan Andrzej za 3 litrowe puszki farby i 2 pędzle zapłacił 63,50 zł., a Jarek za 5 takich samych puszek farby i za 4 pędzle 108,50 zł. Ile kosztowała puszka farby, a ile pędzel? zad.3 Dwa wózki o masach 2 kg i 5 kg były ze sobą szczepione sprężyną. Po uwolnieniu sprężyny wózki rozjechały się w dwie przeciwne strony. Pierwszy z nich przebył 10 m w czasie 2 s. Drugi wózek uzyskał prędkość równą x m/s. Zapisz ten fakt w postaci równania z jedną niewiadomą x i oblicz prędkość wózka. zad.4 Pierwiastek E wykazuje z tlenem wartościowość III. Który wzór jest wzorem chemicznym tlenku tego pierwiastka? A. EO B. E 2 O 3 C. EO 3 D. EO 2 19

20 zad.5 Ułóż równania reakcji chemicznych, za pomocą których można dokonać przemian przedstawionych poniższym chemografem H O f D 2 NaOH f 5 2 G O 1 2 f A O 3 2 f SO 3 H 2O 4 f B Ba( NO3) 6 2 f L zad.6 Oblicz temperaturę powietrza na szczycie Mount Blanc (4807 m.n.p.m.) wiedząc, że na poziomie morza wynosi ona 10º C. Punkt 3 zad.1 y x Na podstawie wykresu odpowiedz na pytania 1) Jaką wartość przyjmuje funkcja dla argumentu -2? 2) Jaka jest największa wartość funkcji, a jaka najmniejsza? 3) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie? zad.2 Uzupełnij tabelę zależności prędkości przedmiotów spadających swobodnie na ziemię od czasu trwania spadania. 20

21 Czas [s ] 0 0,5 Prędkość [m/s ] Na podstawie tabeli narysuj wykres zależności prędkości od czasu dla tego ruchu. Punkt 4 zad.1 Efekt cieplarniany spowodowany jest: A. zanieczyszczeniem wód B. niekontrolowaną emisją dwutlenku węgla C. obecnością siarkowodoru D. obecnością dwutlenku siarki zad.2 Podane nazwy organizmów ułóż w takiej kolejności, aby tworzyły łańcuch pokarmowy: zooplankton, wydra, ukleja, glony planktonowe, okoń zad.3 Uzasadnij szkodliwość kwaśnych opadów dla środowiska naturalnego. zad. 4 Uzupełnij tabelę: Działalność człowieka Uprawa ziemi Oddziaływanie na środowisko Przeciwdziałanie skutkom negatywnego oddziaływania Karczowanie lasów Uprzemysłowienie 21

22 STANDARD IV STOSOWANIE ZINTEGROWANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW. Uczeń: 1. stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów: a) formułuje i sprawdza hipotezy, b) kojarzy różnorodne fakty, obserwacje, wyniki doświadczeń i wyciąga wnioski, 2. analizuje sytuację problemową: a) dostrzega i formułuje problem, b) określa wartości dane i szukane ( określa cel ), 3. tworzy modele sytuacji problemowej: a) wyróżnia istotne wielkości i cechy sytuacji problemowej, b) zapisuje je w terminach nauk matematyczno przyrodniczych, 4. tworzy i realizuje plan rozwiązania: a) rozwiązuje równania i nierówności stanowiące model problemu, b) układa i wykonuje procedury osiągania celu, 5. opracowuje wyniki: a) ocenia wyniki, b) interpretuje wyniki, c) przedstawia wyniki. KOMENTARZ: 1. Niejednokrotnie rozwiązanie problemu wymaga stosowania wiedzy z różnych przedmiotów. Tę wiedzę musisz posiadać. 2. Pamiętaj o logicznym i dokładnym zaplanowaniu czynności prowadzących do rozwiązania problemu. 3. Pamiętaj, że wiele problemów biologicznych, chemicznych, geograficznych, fizycznych wymaga zastosowania metod matematycznych np.: - obliczenie zagęszczenia populacji; - ustalanie diety na podstawie danych o składzie produktów pokarmowych, ich wartościach energetycznych; - obliczanie średnich temperatur; - obliczanie zmiany wymiarów ciała np. drutu pod wpływem zmiany temperatury itp 4. Rozwiązując zadania tekstowe pamiętaj o pięciu etapach postępowania: 22

23 - zanalizuj temat zadania, odszukaj co jest dane, a co masz obliczyć, (jeżeli Ci to pomoże przedstaw sytuację w formie rysunku) zaplanuj rozwiązanie; - zapisz określone zależności w formie równania lub nierówności lub układu równań; - rozwiąż ułożone równanie lub nierówność lub układ równań; - sprawdź otrzymany wynik z tematem zadania, zastanów się czy jest on logiczny; - daj odpowiedź na postawione pytanie. 4. Pamiętaj, że doświadczenia służą sprawdzaniu hipotez lub wyjaśniają przyczyny występowania zjawisk i procesów; najczęściej wymagają próby kontrolnej i doświadczalnej. 5. Przypomnij sobie doświadczenia opisane w podręcznikach i zeszytach przedmiotowych z biologii, chemii, fizyki. Poćwicz: - określanie tematu ( celu) doświadczenia; - formułowanie problemu badawczego; - formułowanie hipotez, przewidywanie wyników; - planowanie prostych doświadczeń; - wyciąganie i formułowanie wniosków. 6. Dostrzegaj i analizuj związki zachodzące w przyrodzie np.: - związek budowy morfologicznej, anatomicznej oraz sposobu pełnienia funkcji życiowych organizmów ze środowiskiem ich życia; - zależność zagospodarowania obszarów od warunków naturalnych; racjonalne korzystanie z zasobów środowiska naturalnego ( energetyka alternatywna...) itp 23

24 STANDARD IV PRZYKŁADOWE ZADANIA zad. 1 Wyobraź sobie, że Ziemia jest wzdłuż równika opasana szczelnie drutem. Zwiększamy długość drutu o 10metrów. Jak daleko będzie ten drut odstawać od powierzchni? Przyjmij, żewkażdym miejscu drut odstaje tyle samo, a długość równikawynosi 40tys.km. zad. 2 Kiedy Basia kupowała krzew u ogrodnika ten powiedział, że krzew podwaja swoją wysokość wciągu roku. Teraz po 4 latach krzew ma 2,08m wysokości. Oblicz jaki wysoki był krzew w dniu zakupu. zad. 3 Janek wyszedł do szkoły o godz Po przejściu1/3 drogi stwierdził, żejestjuż 7.47.Oblicz ile razy musi zwiększyć prędkość marszu, aby dojść do szkoły o 7.55? zad. 4 Paweł i Gaweł zbierają znaczki. W poniedziałek Paweł dał Gawłowi 4znaczki i wtedy okazało się, żemają po tyle samo znaczków. W środę chłopcy dokupili znaczki: Paweł trzy, Gaweł- cztery. Następnie Gaweł dał Pawłowi 4 znaczki i wtedy okazało się, żemaon3/4 znaczków Pawła. Po ile znaczków mają teraz chłopcy? zad.5 Sformułuj podstawowe założenia teorii kinetyczno cząsteczkowej budowy materii. Zaprojektuj doświadczenie potwierdzające słuszność tej teorii. zad.6 Pewien pierwiastek chemiczny występuje w przyrodzie w postaci dwóch izotopów 35 Ei 37 E. Zawartość lżejszego izotopu wynosi 75,53%, a cięższego 24,47%. Wiedząc, że masę atomową pierwiastka można obliczyć jako sumę iloczynu liczb masowych izotopów i procentowej ich zawartości podzielonej przez 100%, oblicz masę atomową pierwiastka oznaczonego symbolem E. Co to za pierwiastek chemiczny? Skorzystaj z układu okresowego pierwiastków. 24

25 zad.7 W trzech ponumerowanych kolbach znajdują się następujące gazy: tlen, azot, tlenek węgla(iv) (dwutlenek węgla). Jaką próbę należy wykonać, aby zidentyfikować tlenek węgla(iv)?zapisz spodziewane obserwacje oraz wniosek zawierający równanie reakcji, zad.8 Przeanalizuj poniższe doświadczenie, pamiętającotym,że ocet rozpuszcza sole mineralne. A. Podpisz zestaw kontrolny i doświadczalny. Jakie wyniki doświadczenia przewidujesz po około 2 tygodniach? B. Jaką właściwość nadają kościom sole mineralne? zad.9 Oto wyniki przeprowadzonego badania zagęszczenia pewnego gatunku zwierząt: w 1978 r. na powierzchni 15 ha naliczono 45 osobników tego gatunku, a w 1999 r. na powierzchni 100 ha naliczono 50 osobników tego gatunku. A. Oblicz zagęszczenie tego gatunku w roku 1978 oraz w roku

26 B. Wybierz właściwy wniosek: a) zagęszczenie w 1978 r. i w 1999 r. było porównywalne b) zagęszczenie w 1978 r. było większe niż w 1998 r. c) Zagęszczenie w 1978 r. było mniejsze niż w 1998 r. C. Jakie działania powinni podjąć ekolodzy? zad.10 Wiedząc, że enzymy i hormony są substancjami białkowymi, uzasadnij dlaczego insulina nie możebyć podawana doustnie. zad.11 Rozpoznaj jakie to państwo: A) powierzchnia jego jest 7 razy większa od pow. Polski. Jest ojczyzną proroka Mahometa oraz czołowym producentem i eksporterem ropy naftowej. Największą jego bolączką jest zaopatrzenie ludności w wodę. B) Należy do grupy biednych krajów rozwijających się. Życie tutaj uzależnione jest od monsunów. Rolnictwo dostarcza 30% światowej produkcji herbaty. Pod względem liczby ludności jest drugim państwem na świecie. Na wsi mieszka 70% obywateli. C) Niziny zajmują zaledwie 10% tego kraju. Górnictwo eksploatuje różnorodne złoża surowców mineralnych. Państwo to jest potentatem w produkcji przędzy i tkanin bawełnianych. W świecie słynie z produkcji jedwabiu i wyrobów z porcelany. D) Kraj górzysty. Jest tu 30 czynnych wulkanów. Stosunkowo ubogi w surowce mineralne. Doskonale rozwinięty jest przemysł elektroniczny. Dumą jego mieszkańców jest system nowoczesnych magistrali kolejowych. Zajmuje czołowe miejsce w świecie w połowie ryb. zad. 12 W pewnej miejscowości wysokość Słońca podczas górowania w dniu 21 marca jest równa 37º Słońce góruje po południowej stronie. Kiedy Słońce góruje nad ta miejscowością, w Londynie jest 9:40. Podaj współrzędne geograficzne tej miejscowości. 26

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1102) STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM

Bardziej szczegółowo

Zajęcia wyrównawcze klasa III b, c gim.

Zajęcia wyrównawcze klasa III b, c gim. Zajęcia wyrównawcze klasa III b, c gim. Cele nauczania: Głównym celem zajęć jest wyrównanie braków z matematyki oraz poprawa wyników nauczania i kształcenia. Cele szczegółowe: 1. Rozwijanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. (DZ.U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1102) STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM

Bardziej szczegółowo

wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne substancji

wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne substancji Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków 20 fizyka Kartoteka fizyka Czynność sprawdzane w zadaniu doświadczalne przekrojowe szczegółowe Liczba rozpoznaje sposób wyznaczania masy

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r.

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r. Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia 06.12.2007r. L.p. Klasa Liczba uczniów w klasie Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu Liczba uczniów nieobecnych 1. III a 14

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie I gimnazjum

Kryteria ocen z matematyki w klasie I gimnazjum 1. Zbieranie, porządkowanie i prezentowanie danych 1. Liczby naturalne 1. Cechy podzielności 1. Działania na liczbach naturalnych 1. Algorytmy działań pisemnych odczytywać informacje przedstawione w tabelach

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2010

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2010 entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN GIMNAZJALNY 2010 część matematyczno-przyrodnicza Klucz punktowania zadań (arkusz dla uczniów bez dysfunkcji i z dysleksją rozwojową) KWIEIEŃ 2010 Zadania

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Substancje i ich przemiany WYMAGANIA PODSTAWOWE stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka

Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka TEMAT 5. Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego 6. Trójkąty o kątach 90º, 45º, 45º oraz 90º, 30º, 60º 1. Okrąg opisany na trójkącie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa trzecia.

Wymagania edukacyjne klasa trzecia. TEMAT Wymagania edukacyjne klasa trzecia. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Lekcja organizacyjna System dziesiątkowy System rzymski Liczby wymierne i niewymierne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I Aby uzyskać ocenę wyższą niż dana ocena, uczeń musi opanować wiadomości i umiejętności dotyczące danej oceny oraz ocen od niej niższych. Dział:

Bardziej szczegółowo

CHEMIA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE

CHEMIA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE wskazuje w środowisku substancje chemiczne nazywa sprzęt i szkło laboratoryjne opisuje podstawowe właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej. rozumie rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 1 gimnazjum

Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 1 gimnazjum Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny P podstawowy R rozszerzający D dopełniający W wykraczający Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 1 gimnazjum Ułamki i działania 20 h Nazwa modułu I. Ułamki zwykłe

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny półroczne i roczne w roku szkolnym

GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny półroczne i roczne w roku szkolnym GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny półroczne i roczne w roku szkolnym 2013-2014 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: wykorzystuje na lekcjach matematyki wiadomości z innych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZBY I DZIAŁANIA Poziom konieczny - ocena dopuszczająca porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania gimnazjum - matematyka Opracowała mgr Katarzyna Kukuła 1 MATEMATYKA KRYTERIA OCEN Kryteria oceniania zostały określone przez podanie listy umiejętności, którymi uczeń musi

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia przedmiotowe

Osiągnięcia przedmiotowe 1. Zbieranie, porządkowanie i prezentowanie danych przedstawione w tabelach przedstawione na przedstawiać dane w tabelach przedstawiać dane na przedstawione w tabelach przedstawione na porównywać informacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum wg programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum wg programu Matematyka z plusem Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum wg programu Matematyka z plusem pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne sposób i potrzebę zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY III A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY III A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY III A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi Rozkład materiału nauczania został opracowany na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania eduka cyjne z matematyki

Wymagania eduka cyjne z matematyki Wymagania eduka cyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZ B Y I DZIAŁANIA porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej, zamieniać ułamki zwykłe na

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w kl.1. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w kl.1. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w kl.1 I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KL I NA POSZCZEGÓLNE OCENY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ RUDKACH Marzena Zbrożyna

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KL I NA POSZCZEGÓLNE OCENY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ RUDKACH Marzena Zbrożyna WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KL I NA POSZCZEGÓLNE OCENY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ RUDKACH Marzena Zbrożyna DOPUSZCZAJĄCY: Uczeń potrafi: odczytywać informacje przedstawione w tabelach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 1. Zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej 2. Rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne 3. Umie

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena dobra)

Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena dobra) MATEMATYKA (wg programu Nie tylko wynik ) Wymagania programowe na poszczególne oceny Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-2 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1 1-2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA- MATEMATYKA KLASA 6. Rok szkolny 2012/2013. Tamara Kostencka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA- MATEMATYKA KLASA 6. Rok szkolny 2012/2013. Tamara Kostencka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA- MATEMATYKA KLASA 6 Rok szkolny 2012/2013 Tamara Kostencka 1 LICZBY NA CO DZIEŃ LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Wymagania programowe dla klasy VI szkoły podstawowej DZIAŁ WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Grupa 1. Nazwa substancji organicznej, która uległa spaleniu. Doświadczenie. Imię i nazwisko ucznia:

Grupa 1. Nazwa substancji organicznej, która uległa spaleniu. Doświadczenie. Imię i nazwisko ucznia: Starachowice, dn. 5.04.008 r. Grupa Czas trwania konkursu 90 min Imię i nazwisko ucznia: Zadanie. ( pkt) Analiza moczu może dostarczyć wielu danych o stanie zdrowia człowieka. Prawidłowy wynik analizy:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi: Dodawać i odejmować w pamięci liczby dwucyfrowe. Obliczyć wartości wyrażeń arytmetycznych z zachowaniem kolejności wykonywania

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany NaCoBeZU z chemii dla klasy 1 I. Substancje i ich przemiany 1. Pracownia chemiczna podstawowe szkło i sprzęt laboratoryjny. Przepisy BHP i regulamin pracowni chemicznej zaliczam chemię do nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

6. Notacja wykładnicza stosuje notację wykładniczą do przedstawiania bardzo dużych liczb

6. Notacja wykładnicza stosuje notację wykładniczą do przedstawiania bardzo dużych liczb LICZBY I DZIAŁANIA PROCENTY str. 1 Przedmiot: matematyka Klasa: 2 ROK SZKOLNY 2015/2016 temat Wymagania podstawowe P 2. Wartość bezwzględna oblicza wartość bezwzględną liczby wymiernej 3. Potęga o wykładniku

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji materiału nauczania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych

Plan realizacji materiału nauczania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Plan realizacji materiału nauczania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM Na stopień dostateczny uczeń powinien umieć: Arytmetyka - zamieniać procent/promil na liczbę i odwrotnie, - zamieniać procent na promil i odwrotnie, - obliczać

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Zestaw zadań z zakresu matematyki posłużył w dniu 24 kwietnia 2013 roku do sprawdzenia u uczniów

Bardziej szczegółowo

Z CHEMII W KLASIE I GIMNAZJUM. Program nauczania chemii w gimnazjum Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin

Z CHEMII W KLASIE I GIMNAZJUM. Program nauczania chemii w gimnazjum Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE I GIMNAZJUM Program nauczania chemii w gimnazjum Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy podręcznika

Bardziej szczegółowo

Obudowa dydaktyczna arkusza egzaminacyjnego (A1)

Obudowa dydaktyczna arkusza egzaminacyjnego (A1) PÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY W CZĘŚCI MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEJ Obudowa dydaktyczna arkusza egzaminacyjnego (A1) OKE Kraków, 7 grudnia 2005 30 OPIS ARKUSZA GM A1-XII/05 Zestaw egzaminacyjny z zakresu przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena niedostateczna Uczeń nie potrafi: Nazwać wybranych elementów szkła i sprzętu laboratoryjnego; Nie potrafi opisać właściwości

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu wynikowego do programu MATEMATYKA 2001 Gimnazjum klasa 1. Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Projekt Planu wynikowego do programu MATEMATYKA 2001 Gimnazjum klasa 1. Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe Osiągnięcia ponadprzedmiotowe KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZAJĄCE DOPEŁNIAJĄCE WYKRACZAJĄCE czytać teksty w stylu

Bardziej szczegółowo

2. Kryteria oceniania

2. Kryteria oceniania 2. Kryteria oceniania OSIĄGNIĘCIA PONADPRZEDMIOTOWE W rezultacie kształcenia matematycznego w klasie 1 gimnazjum uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe Konieczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE Przekształcenia algebraiczne Równania i układy równań Pojęcie funkcji. Własności funkcji. WYRAŻENIA

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) II. Znajomość metodyki badań biologicznych Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Przedmiot: chemia Klasa: Ia, Ib Nauczyciel: Agata SROKA Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI Klasa I Liczby i działania wskazać liczby naturalne, całkowite, wymierne zaznaczyć liczbę wymierną na osi liczbowej podać liczbę przeciwną do danej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera poniższa tabela.

Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera poniższa tabela. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Arkusz egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym 2014/2015 1 Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie z dysleksją

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki MATEMATYKA KLASA I I PÓŁROCZE -wyróżnia liczby naturalne, całkowite, wymierne -zna kolejność wykonywania działań -rozumie poszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne -porównuje liczby wymierne -zaznacza

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1 klasa Rozdział. Liczby zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego skończonego porównuje ułamki dziesiętne zna kolejność

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 1) Liczby - zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane, - zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 GIMNAZJUM KL. IA, ID ROK SZK. 2010/2011. Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 GIMNAZJUM KL. IA, ID ROK SZK. 2010/2011. Osiągnięcia ponadprzedmiotowe WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 GIMNAZJUM KL. IA, ID ROK SZK. 2010/2011 W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Semestr Pierwszy Liczby i działania

Semestr Pierwszy Liczby i działania MATEMATYKA KL. I 1 Semestr Pierwszy Liczby i działania wskazać liczby naturalne, całkowite, wymierne zaznaczyć liczbę wymierną na osi liczbowej podać liczbę przeciwną do danej podać odwrotność liczby porównać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z MATEMATYKI w klasie I gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli semestr I 2007 / 2008r. klasa I Liczby wymierne Dział Główne wymagania edukacyjne Forma Obliczenia procentowe Umiejętność rozpoznawania podzbiorów zbioru liczb wymiernych. Umiejętność przybliżania i zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III Program nauczania matematyki w gimnazjum Matematyka dla przyszłości DKW 4014 162/99 Opracowała: mgr Mariola Bagińska 1. Liczby i działania Podaje rozwinięcia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 KLASA 1A, 1B, 1C GIMNAZJUM ROK SZK.2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 KLASA 1A, 1B, 1C GIMNAZJUM ROK SZK.2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 KLASA 1A, 1B, 1C GIMNAZJUM ROK SZK.2016/2017 Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Umiejętności konieczne

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1 Matematyka Liczy się matematyka Klasa klasa Rozdział. Liczby zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego skończonego porównuje

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1 Matematyka Liczy się matematyka Klasa klasa Rozdział. Liczby zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego skończonego porównuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum Semestr I Stopień Rozdział 1. Liczby Zamienia liczby dziesiętne na ułamki

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY

SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY DOPUSZCZAJĄCĄ DZIAŁ SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY -zna zasady bhp obowiązujące w pracowni chemicznej -nazywa sprzęt i szkło laboratoryjne używane w pracowni chemicznej -wie, że substancje charakteryzują

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ PIERWSZA. Wymagania na poszczególne oceny,,matematyka wokół nas Klasa III I. POTĘGI

CZEŚĆ PIERWSZA. Wymagania na poszczególne oceny,,matematyka wokół nas Klasa III I. POTĘGI Wymagania na poszczególne oceny,,matematyka wokół nas Klasa III CZEŚĆ PIERWSZA I. POTĘGI Zamienia potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym na odpowiednie potęgi o wykładniku naturalnym. Oblicza wartości

Bardziej szczegółowo

Dopuszczający. Opracowanie: mgr Michał Wolak 2

Dopuszczający. Opracowanie: mgr Michał Wolak 2 Dopuszczający zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne proste przypadki umie zaznaczać liczbę wymierną na

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum)

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy 1 gimnazjum. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy 1 gimnazjum. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy 1 gimnazjum I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum - nie potrafi konstrukcyjnie podzielić odcinka - nie potrafi konstruować figur jednokładnych - nie zna pojęcia skali - nie rozpoznaje figur jednokładnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni j nazywa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM NA OCENĘ DOPUSZCZJĄCĄ UCZEN: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY II A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY II A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY II A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi Rozkład materiału nauczania został opracowany na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

III. TREŚCI NAUCZANIA

III. TREŚCI NAUCZANIA 72 S t r o n a Przedmiot Treści nauczania z podstawy programowej matematyka 1.7. Stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zmiany jednostek.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki do programu pracy z podręcznikiem Matematyka wokół nas

Wymagania edukacyjne z matematyki do programu pracy z podręcznikiem Matematyka wokół nas Wymagania edukacyjne z matematyki do programu pracy z podręcznikiem Matematyka wokół nas klasa I 1)Działania na liczbach: dopuszczający: uczeń potrafi poprawnie wykonać cztery podstawowe działania na ułamkach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM OCENA ŚRÓDROCZNA: NIEDOSTATECZNY ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz określa ich przeznaczenie (4)

nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz określa ich przeznaczenie (4) Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie I Uczeń: I. Substancje i ich właściwości stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej (2) zalicza chemię do nauk przyrodniczych (2)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI Klasa IV Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi: odejmować liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy pierwszej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy pierwszej Lucyna Krupa Rok szkolny 2016/2017 Anna Mikrut WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy pierwszej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny Podstawa programowa z 23 grudnia 2008r. do nauczania matematyki w zasadniczych szkołach zawodowych Podręcznik: wyd.

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 0 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 4. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich 1 1-

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza.

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Liczby Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Grupa 1. Imię i nazwisko ucznia: Klasa:. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW 50pkt biologia chemia fizyka matematyka geografia Razem

Grupa 1. Imię i nazwisko ucznia: Klasa:. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW 50pkt biologia chemia fizyka matematyka geografia Razem Grupa Czas trwania konkursu 90 min Imię i nazwisko ucznia: Klasa:. Zadanie ( pkt) Spośród podanych informacji zakreśl te, które dotyczą białych ciałek krwi: a) 4-5 min w mm, b) 4800-0000 w mm, c) brak

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM na rok szkolny 2014/2015 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: (na każdą wyższą ocenę obowiązują również wiadomości na oceny niższe oraz wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA: WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej umie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Chemia Kl.1. I. Substancje chemiczne i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Chemia Kl.1. I. Substancje chemiczne i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny Chemia Kl.1 I. Substancje chemiczne i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zna zasady bhp obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa sprzęt i szkło laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Matematyka, kl. 6. Konieczne umiejętności

Matematyka, kl. 6. Konieczne umiejętności Matematyka, kl. 6 Liczby naturalne i ułamki Program Matematyka z plusem Odczytywanie liczb na osi liczbowej. Zapisywanie potęg w postaci iloczynu i obliczanie ich wartości. Sprawność rachunkowa w pisemnych

Bardziej szczegółowo

grupa a Człowiek i środowisko

grupa a Człowiek i środowisko grupa a Człowiek i środowisko................................................. Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 18 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKOWY. Klasa III Gimnazjum Matematyka. Liczba godzin: 144. Wstępne osiągnięcia ucznia

PLAN KIERUNKOWY. Klasa III Gimnazjum Matematyka. Liczba godzin: 144. Wstępne osiągnięcia ucznia Klasa III Gimnazjum Matematyka Liczba godzin: 144 PLAN KIERUNKOWY Wstępne osiągnięcia ucznia Posługuje się prostokątnym układem współrzędnych. Rozwiązuje równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ Z PODZIAŁEM NA POZIOMY W ODNIESIENIU DO DZIAŁÓW NAUCZANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ Z PODZIAŁEM NA POZIOMY W ODNIESIENIU DO DZIAŁÓW NAUCZANIA Poziomy wymagań edukacyjnych : KONIECZNY (K) - OCENA DOPUSZCZAJĄCA, PODSTAWOWY( P) - OCENA DOSTATECZNA, ROZSZERZAJĄCY(R) - OCENA DOBRA, DOPEŁNIAJĄCY (D) - OCENA BARDZO DOBRA WYKRACZAJACY(W) OCENA CELUJĄCA.

Bardziej szczegółowo

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który :

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który : WYKONUJEMY POMIARY Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : wie, w jakich jednostkach mierzy się masę, długość, czas, temperaturę wie, do pomiaru jakich wielkości służy barometr, menzurka i siłomierz

Bardziej szczegółowo

LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE KLASA III GIMNAZJUM DZIAŁ PROGRAMOWY WYMAGANIA KONIECZNE (K) PODSTAWOWE (P) ROZSZERZAJĄCE (R) DOPEŁNIAJĄCE (D) UCZEŃ: - zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej,

Bardziej szczegółowo

C A C A D A A C D A C C C B B C A D B D A C B B B

C A C A D A A C D A C C C B B C A D B D A C B B B KLUCZ DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH Zadania WW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 C A C A D A A C D A C C C B B C A D B D A C B B B PROPOZYCJA SCHEMATU PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

1. FUNKCJE DZIAŁ Z PODRĘCZNIKA L.P. NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

1. FUNKCJE DZIAŁ Z PODRĘCZNIKA L.P. NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia L.P. DZIAŁ Z PODRĘCZNIKA 1. FUNKCJE 2. POTĘGI I PIERWIASTKI NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Wiem, co to jest układ współrzędnych, potrafię nazwać osie układu. 2. Rysuję układ współrzędnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: (Liczby i działania) zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKOWY. Liczba godzin: 180

PLAN KIERUNKOWY. Liczba godzin: 180 Klasa V Matematyka Liczba godzin: 180 PLAN KIERUNKOWY Wstępne Wykonuje działania pamięciowo i pisemnie w zbiorze liczb naturalnych Zna i stosuje reguły kolejności wykonywania działań Posługuje się ułamkami

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA HASŁO PROGRAMOWE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 2. Potęgi o wykładnikach naturalnych i całkowitych. Poziom wymagań edukacyjnych:

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 2. Potęgi o wykładnikach naturalnych i całkowitych. Poziom wymagań edukacyjnych: Wymagania programowe na poszczególne oceny Poziom wymagań edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena dobra) D dopełniający (ocena bardzo dobra)

Bardziej szczegółowo

rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności

rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Klasa I Gimnazjum Kryteria ocen i wymagań: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny ocena dopuszczająca DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA pojęcie liczby naturalnej, całkowitej,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum. Klasa I. Liczby i działania

Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum. Klasa I. Liczby i działania Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum Klasa I Liczby i działania obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby wymierne skracać i rozszerzać ułamki zwykłe porównywać dwa ułamki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA III KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem. PODSTAWOWE Uczeń zna: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA III KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem. PODSTAWOWE Uczeń zna: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Ewa Koralewska PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA III KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem LP.. 2. 3. 5. OGÓLNA PODST- AWA PROGRA- MOWA a a TEMATYKA LEKCJI LICZBA GODZIN Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 2

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 2 KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 2 I. LICZBY I DZIAŁANIA Uczeń: Zapisuje liczby z systemu dziesiętnego w zakresie 3000 w systemie rzymskim i odwrotnie. Zaznacza na osi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA I Budowa materii Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń: rozróżnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA I DZIAŁ; LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM Na ocenę dopuszczającą uczeń umie : WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM stosować cztery podstawowe działania na liczbach wymiernych, zna kolejność wykonywania działań

Bardziej szczegółowo