Rezerwacja usług w zakładzie hotelarskim 341[04].Z2.03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rezerwacja usług w zakładzie hotelarskim 341[04].Z2.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Janusz Cichy Rezerwacja usług w zakładzie hotelarskim 341[04].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Joanna Orłowska mgr Maria Napiórkowska Opracowanie redakcyjne: Mgr inż. Janusz Cichy Konsultacja: mgr inż. Piotr Ziembicki Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[04].Z2.03 Rezerwacja usług w zakładzie hotelarskim zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik hotelarstwa Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Sposób rezerwacji usług hotelarskich, systemy rezerwacji Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Dokumentacja rezerwacji Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rezerwacja usług dla grup gości Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Procedury przyjęcia rezerwacji Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Metody sprzedaży usług hotelowych, sprzedaż efektywna i bezpośrednia Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 46 2

4 1. WPROWADZENIE Przedstawiam Poradnik, który pomorze w opanowaniu umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia w tym zawodzie. W poradniku zamieszczono: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 3. Materiał nauczania (rozdział 4) umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. Obejmuje on również ćwiczenia, które zawierają: wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia, pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, sprawdzian osiągnięć, którego zestawy pytań sprawdzą Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Po przerobieniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. Jednostka modułowa: Rezerwacja usług w zakładzie hotelarskim, której treści teraz poznasz jest jedną z jednostek modułowych koniecznych do opanowania umiejętności pracy na stanowiskach recepcyjnych w zakładach hotelarskich. Dla ciebie szczególnie istotnymi i trudnymi treściami mogą okazać się: procedury przyjęcia rezerwacji i wypełniania dokumentacji rezerwacji Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 3

5 341[04].Z2 Działalność recepcji zakładu hotelarskiego 341[04].Z2.01 Organizacja pracy w recepcji zakładu hotelarskiego 341[04].Z2.02 Organizacja pracy w części parterowej zakładu hotelarskiego 341[04].Z2.03 Rezerwacja usług w zakładzie hotelarskim 341[04].Z2.04 Przyjmowanie gości do zakładu hotelarskiego 341[04].Z2.05 Obsługa gości w zakładzie hotelarskim 341[04].Z2.06 Rozliczenie kosztów pobytu gości w zakładzie hotelarskim 341[04].Z2.07 Komunikowanie się w języku obcym z gośćmi recepcji i części parterowej zakładu hotelarskiego Schemat jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: stosować zasady etyki zawodowej, obsługiwać urządzenia telefoniczne, obsługiwać urządzenia komputerowe, korzystać z komputerowego edytora tekstu, pisać z zastosowaniem urządzeń komputerowych, posługiwać się drukami i dokumentami stosowanymi w hotelach, charakteryzować usługi hotelarskie, opisywać strukturę organizacyjną zakładu hotelarskiego, charakteryzować zadania podstawowych działów zakładu hotelarskiego, określać zakres pracy recepcji hotelowej, stosować zasady Savoirvivre, korzystać z różnych źródeł informacji. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: sporządzać dokumentację dotyczącą rezerwacji miejsc noclegowych, przedstawiać ofertę handlową zakładu hotelarskiego, zaoferować gościom usługi zakładu hotelarskiego, zastosować różne formy promocji usług hotelarskich, przygotować korespondencję dotyczącą rezerwacji usług hotelarskich, zastosować procedurę rezerwacji dla gości indywidualnych i grup gości, dokonać korekty i anulowania rezerwacji, zastosować procedurę postępowania w przypadku braku miejsc w zakładzie hotelarskim, zastosować program komputerowy do rezerwacji miejsc noclegowych, obsłużyć centralę telefoniczną, fax, udzielić informacji w sprawach rezerwacji usług hotelarskich, dokonać rezerwacji pokoi w innych zakładach hotelarskich. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Sposób rezerwacji usług hotelarskich, systemy rezerwacji Materiał nauczania Zakres i poziom umiejętności wymaganych od recepcjonisty będzie różny w zależności od rodzaju i wielkości zakładu hotelarskiego oraz od przyjętych w nim zasad organizacji pracy. Jedną z częściej wykonywanych czynności recepcjonisty jest przyjmowanie zlecenia rezerwacji. Może to być wykonywane przez telefon, za pośrednictwem list, faksu lub poczty elektronicznej (internetu) oraz podczas bezpośredniej rozmowy z osobami zgłaszającymi się osobiście do recepcji. Właściwe, staranne wykonywanie procedur rezerwacyjnych jest bardzo ważne, gdyż nawet drobne błędy popełnione przez recepcjonistę w trakcie przyjmowania zgłoszenia rezerwacji mogą spowodować duże nieporozumienia. Pomyłki przy zapisie daty, nazwiska lub nazwy firmy mogą spowodować straty finansowe, niezadowolenie klientów i utratę opinii o dobrej jakości pracy hotelu. Prawidłowo wykonywana procedura przyjmowania zgłoszenia rezerwacji może być źródłem wielu dodatkowych informacji przydatnych w planowaniu pracy hotelu i organizacji usług dodatkowych, może dostarczyć danych korzystnych do podejmowania właściwych decyzji marketingowych. Przyjęcie i potwierdzenie rezerwacji jest formą zawarcia umowy między klientem a zakładem hotelarskim. Hotel jako instytucja świadcząca usługi publicznie i zawodowo nie może odmówić zawarcia umowy hotelowej przyjęcia rezerwacji bez żadnego ważnego powodu. W naszym kraju odmowa bez uzasadnienia traktowana jest jako wykroczenie. Odmowa zawarcia umowy hotelowej, np. ze względu na rasę, religię, wygląd itp. jest naruszeniem dóbr osobistych klienta i powoduje odpowiedzialność cywilnoprawną hotelu (tzn. finansową). Oczywistą sprawą jest odmowa wynajęcia pokoju w sytuacji, gdy brakuje wolnych miejsc w hotelu. Prawidłowe przyjęcie zgłoszenia rezerwacji, a tym samym zawarcie umowy, możliwe będzie wtedy, gdy recepcjonista będzie posiadał odpowiednią wiedzą o pokojach i usługach, które będą do dyspozycji w określonych terminach. Powinien posiadać wiedzę o: stanie już dokonanych rezerwacji, o pokojach wyłączonych z użytkowania np. w związku z planowanym remontem, o planowanych imprezach, które mogą ograniczać swobodę dysponowania pomieszczeniami lub ograniczą możliwość korzystania z niektórych usług. W zależności od przyjętego w zakładzie hotelarskim sposobu prowadzenia dokumentacji recepcyjnej takim podstawowym źródłem informacji dla recepcjonisty może być grafik pokoi, grafiki wykorzystania łóżek, plan obłożenia lub grafikiem rezerwacji miejsc noclegowych. Może mieć on postać wydrukowanej tabeli (dziś coraz częściej wykonywanej techniką komputerową z wykorzystaniem edytora tekstu lub arkusza kalkulacyjnego). W wielu hotelach cała dokumentacja rezerwacji prowadzona jest za pomocą specjalistycznych programów komputerowych. Klienci zakładów hotelarskich mają korzystać z różnych sposobów rezerwacji. Mogą samodzielnie dokonać rezerwacji bezpośrednio w hotelu lub za pomocą faxu, internetu, rozmowy telefonicznej. Często korzystają z usług biur pośredniczących w rezerwacji lub czyni to za pośrednictwem dostępnego im Centralnego Systemu Rezerwacji. W hotelach, poza rezerwacją indywidualną typową formą są również rezerwacje grupowe. Centralny System Rezerwacji Znaczna część hoteli jest podłączona do jednego lub kilku Centralnych Systemów Rezerwacji. Za pośrednictwem tych systemów dokonuje się ponad jedną czwartą wszystkich rezerwacji w sektorze hotelarstwa. W użyciu są dwa podstawowe systemy: sieci afiliowane i nieafiliowane. 7

9 Afiliowana sieć rezerwacji jest to system rezerwacji stosowany w sieciach hoteli, w których wszystkie obiekty noclegowe są powiązane porozumieniem kontraktowym. Scentralizowany system rezerwacji pozwala na ujednolicenie procedury i zmniejsza koszty systemu. Nieafiliowane systemy rezerwacji tworzą na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa hotele prowadzące odrębną działalność i nie zrzeszone w grupach. W centralnym biurze rezerwacji na ogół instaluje się bezpłatną linię telefoniczną dla klientów, oraz udostępnia się im możliwość komunikowania się za pomocą internetu oraz faxu. Natomiast kontakt z hotelami podłączonymi do systemu odbywa się przeważnie w całości za pośrednictwem komputerów. [1 s.191] Leksykon podróży turystyki i hotelarstwa określa Computer reservation systems CRS jako systemy rezerwacji komputerowej oparte na wykorzystaniu komputerów, interaktywne systemy elektronicznego przetwarzania danych, które zapewniają przez terminale bezpośredni dostęp do komputerów linii lotniczych, hoteli i innych przedsiębiorstw w celu ustalenia możliwości pozyskania poszukiwanych produktów, dokonywania rezerwacji i drukowania biletów; nazywane są również automatycznymi systemami rezerwacji lub centralnymi systemami rezerwacji. [8 s.70] Do najbardziej znanych należą między innymi: Abacus, Amadeus, Apollo, DATAS II, Galileo, system One, Worldplan. Rozwój technologii informatycznych i coraz powszechniejszy dostęp do internetu pozwolił na powstanie wielu podobnych rozwiązań stosowanych przez mniejsze sieci hotelowe oraz sprawił możliwość łatwiejszego dostępu do tego typu usług przez klientów indywidualnych bez ograniczeń terytorialnych. Nowoczesne rozwiązania techniczne pozwalają na zawieranie transakcji handlowych z dowolnego miejsca na świecie. Biura pośrednictwa rezerwacji. Biuro pośredniczące w rezerwacji to między innymi biura turystyczne, biura linii lotniczych, działy obsługujące klientów w innych hotelach. W większości przypadków biura te korzystają z centralnych systemów rezerwacji, na prośbę gościa mogą się one kontaktować bezpośrednio z hotelami nie należącymi do sieci. W celu zabezpieczenia hotelu przed stratami z tytułu niewykorzystania pokoi wprowadzono trzy rodzaje rezerwacji: wstępną, gwarantowaną, niegwarantowaną. Rezerwacja wstępna polega na uzgodnieniu terminu, w którym hotel otrzyma potwierdzenie rezerwacji, w przypadku nieotrzymania stosownego potwierdzenia, rezerwacja zostaje anulowana / bez żadnych konsekwencji dla obu stron Rezerwacja gwarantowana wymaga bezwzględnego potwierdzenia na piśmie z podaniem warunków płatności lub dokonania przedpłaty. Jeśli gość nie zgłosi się w terminie, rezerwacja jest automatycznie utrzymywana do dnia następnego. Hotel wówczas obciąży gościa kosztami pokoju bez śniadania. Rezerwacja niegwarantowana na zasadzie umowy telefonicznej, w której uzgodniono godzinę, bez konieczności zabezpieczenia zapłaty za pobyt. W Przypadku niewykorzystania w podanym terminie umowa nie obowiązuje i nie pociąga żadnych skutków finansowych. [10 s.160/161] Rezerwacje grupowe 8

10 Rezerwacji grupowych dokonują rozmaite instytucje, takie jak: stowarzyszenia i organizacje społeczne, organizatorzy konferencji i szkoleń, agencje podróży i operatorzy turystyczni, a także firmy. Formalności związane z rezerwacją zwykle załatwia pośrednik wynajęty przez grupę, który kontaktuje się z działem sprzedaży wybranego hotelu. Biuro podróży zawiera z hotelem umowę o zarezerwowanie określonej liczby miejsc wraz wszelkimi usługami towarzyszącymi na ustalonych warunkach cenowych z reguły korzystniejszych niż cennik obowiązujący gości indywidualnych. Najistotniejsze postanowienia dotyczą terminu i trybu powiadomienia przez biuro podróży o wykorzystaniu miejsc. Jeżeli biuro podróży dotrzyma terminu powiadomienia hotelu o zmniejszeniu ilości miejsc noclegowych będzie obciążone wyłącznie za faktycznie wykorzystane miejsca. W umowie zastrzega się także wspólną, politykę cen. Hotel nie może zawrzeć równocześnie dwóch umów na te same miejsca. Nie wykorzystane przez biuro podróży miejsca mogą być oferowanego sprzedaży innym osobom dopiero wówczas, gdy biuro jednoznacznie z nich zrezygnuje. Hotel przyjmuje gości kierowanych przez biuro podróży na podstawie list imiennych lub dokumentów indywidualnych tzw. voucherów. W odniesieniu do gości, których listy zostały już hotelowi przekazane niedopuszczalna jest zmiana warunków umowy, w tym cen. Inny rodzaj umowy, to tzw. allotment. Biuro podróży (turoperator) za szczególnie atrakcyjną cenę, otrzymuje odpowiednią ilość miejsc. Hotelarz nie może zawierać w odniesieniu do tych miejsc innych umów, natomiast biuro nie może w żadnym terminie z nich zrezygnować, odstąpić od umowy przed ustaloną datą. Przy zawieraniu umów z biurami podróży należy wnikliwie analizować warunki płatności. W przypadku grup są to znaczne kwoty i można żądać dokonania przedpłaty, a przy dużych zamówieniach wykorzystać także instrumenty bankowe, jak akredytywa czy gwarancje. Dla usprawnienia obsługi klientów, wiele organizacji podejmuje działania w celu ujednolicenia zasad postępowania, określenia nom obowiązujących zrzeszone firmy hotelarskie. Przykładem takiego rozwiązania są wspólne normy dla hoteli w Wielkiej Brytanii określone jako Wytyczne dla hoteli w zakresie rezerwacji, cen i bilingu. VisitBritain, VisitScotland, Wales Tourist Board, Automobile Association, Royal Automobile Club opracowały wspólne standardy wymagań dla hoteli, aby podnieść normy jakościowe usług, tak jak tego oczekują goście. Na wprowadzenie zmian i dostosowanie obiektu do danej kategorii obiekty mają 2 lata, począwszy od stycznia 2006 r. Opracowane i wdrażane przez obiekty normy są oparte na dotychczas obowiązujących i uzupełnione o obszerny wachlarz potrzeb i oczekiwań gościa. Nowe standardy koncentrują się na podstawowej jakości, czystości, ciepłym powitaniu oraz podstawowym komforcie. Poniżej wytyczne dla hoteli w zakresie rezerwacji. Wszystkie hotele, bez względu na kategorię, powinny udostępnić łatwiejszą i skuteczniejszą usługę rezerwowania, która obejmuje, co następuje: Przyszłym gościom powinno się wyraźnie powiedzieć jakie usługi są wliczone w cenę (nocleg, posiłki i zakąski, dodatkowe usługi, obsługa, podatki i inne opłaty). Pozostałe informacje, które mogą mieć wpływ na decyzję gości: polityka palenia, trwające prace remontowe, zaplanowane wydarzeniach itp. Zgodnie z przyjęta polityką w hotelu, że niektóre udogodnienia powinny być zgłaszane w momencie rezerwacji, np. spa, obiad te też powinny zostać wspomniane podczas rezerwacji. Ostrzeżenie, jeżeli restauracja ma zostać zamknięta albo prawdopodobnie nie będzie wolnych miejsc. Pełne szczegóły procesu anulowania rezerwacji w hotelu (jeśli takowe hotel ma), w tym informacje o naliczeniu opłaty za odwołanie albo zmianę terminu rezerwacji. 9

11 Informacja o przedpłatach, zawierająca szczegóły o wysokości kwoty zwracanej przy anulowaniu rezerwacji. Jasne wytłumaczenie opłaty za dodatkowe usługi albo udogodnienia zawierające okresy odwołania rezerwacji. Informacja o niedopuszczalnych w hotelu typach płatności: czeki podróżne, karty kredytowe, itp. Informacja i pełne szczegóły o opłatach za akceptację kart kredytowych. Komunikacja z przyszłymi gośćmi słowna lub pisemna powinna być szybka, skuteczna, profesjonalna i pomocna. Dobre pierwsze wrażenie jest bardzo ważne dla każdego hotelu. Dlatego: Cena uzgodniona w dniu rezerwacji nie może być wyższa. Wszystkie uzgodnione ceny muszą zawierać określone usługi, podatki i inne opłaty. Każdy powinien zostać poinformowany, o miejscach i ograniczeniach w parkowaniu samochodu. Przyszli goście muszą mieć pewność, że ich rezerwacja została zarejestrowana dokładnie. Jako minimum, imię, adres i / albo numer kontaktowy, jeśli zarejestrował się w czasie rezerwowania. Wszystkie rezerwacje powinny odbywać się w przyjaznym i grzecznym tonie, nawet kiedy w hotelu nie ma działu rezerwacji. Dostarczyć każdemu gościowi drukowane albo jasno napisane szczegóły płatności i jej detale, w tym VAT powinien być wyraźnie wyszczególniony. Szczegółowe wymagania: Hotel 3gwiazdkowy Możliwość dokonania szybkiej i efektywnej rezerwacji podczas dnia i wieczora. Gościowi przedkłada się rachunek główny, który zawiera wyspecyfikowane z detalami pozycje usług z których skorzystał. Gość płaci przy wyjeździe. Konta gości powinny być aktualizowane o dane wychodzące w celu zminimalizowania opóźnień podczas odprawy (checkout) Hotel4gwiazdkowy Możliwość dokonania szybkiej i efektywnej rezerwacji podczas dnia do Potwierdzenie rezerwacji dostarczyć na prośbę. Hotel 5gwiazdkowy Możliwość dokonania szybkiej i efektywnej rezerwacji przez 24 godziny. Każdą rezerwację potwierdzić listem, faksem, em albo wiadomością tekstową. Rachunek wyjaśnić i dobrze przedstawić, wręczyć najlepiej w kopercie albo w folderze. [red. hotelarze.pl źródło: VisitBritain ] Bez względu na formę rezerwacji obowiązuje zasada potwierdzania jej na piśmie, co stanowi ostateczny dowód zawarcia umowy. Potwierdzenie rezerwacji Do potwierdzenia rezerwacji wykorzystujemy formę pisemną. Taka forma potwierdza zawarcie kontraktu w sposób przejrzysty i pozwala obu stronom na sprawdzenie dokładności danych szczegółowych. Pismo potwierdzające rezerwację stwarza przedsiębiorstwu okazję do promocji innych usług i stanowi dla gości dowód na to, jak bardzo są doceniani jako klienci. Na przykład: pismo potwierdzające rezerwację może zawierać krótki opis restauracji i propozycję zarezerwowania dla gości stolika w dniu przyjazdu, ofertę dodatkowych usług świadczonych przez hotel, sezonowych atrakcji lub ofert promocyjnych. Razem z pismem można przesłać inne materiały reklamowe, informatory regionalne, broszury lub ulotki dotyczące miejscowych atrakcji turystycznych lub zawierającą dokładne informacje na temat kalendarza imprez planowanych w regionie. 10

12 Hotel Nowy ul. Prosta Miejscowość Tel Pan Jan Przykładowy Dobre Miasto ul. Jasna 2/4 Miejscowość, dnia POTWIERDZENIE REZERWACJI Data zgłoszenia: Nr rezerwacji: 321 Liczba osób: 3 Liczba miejsc hotelowych 3 Termin rezerwacji: od do (3doby) Standard wyżywienia: śniadanie, obiad, kolacja. Przyjazd: godz , od posiłku obiad Wyjazd godz , do posiłku śniadanie Zarezerwowane pokoje 321 pokój 1 osobowy, jedno łóżko, WC, łazienka, TVSAT, Tel. 322 pokój 2 osobowy, dwa łóżka, WC, łazienka, TVSAT, Tel. koszt pobytu: 1050 zł zaliczka 250 zł Uwaga: zaliczkę prosimy przesłać w terminie 7 dni BANK S.A. O/Poznań nr konta Brak wpłaty zaliczki oznacza rezygnację z rezerwacji. Serdecznie zapraszam Kierownik Biura Recepcji Hotelu Nowy Anna Kowalska Pytania sprawdzające Rys. 1 Potwierdzenie rezerwacji (opracowanie własne) Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co oznacza pojęcie: rezerwacja? 2. Co nazywamy centralnym systemem rezerwacji 3. Kto dokonuje rezerwacji? 4. Jakie cechy charakteryzują afiliowane systemy rezerwacji? 5. W jaki sposób klienci mogą dokonywać rezerwacji miejsc hotelowych? 11

13 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przedstaw sposoby rezerwacji miejsc w hotelu, Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia 2) zapoznać się ze sposobami rezerwowania miejsc hotelowych i usług oferowanych przez zakłady hotelarskie, 3) określić sposoby rezerwacji usług hotelarskich przez klientów indywidualnych i grupowych, 4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 5) dokonać oceny wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: arkusze papieru A4, przybory do pisania, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 2 Określ rodzaje usług rezerwowanych przez klientów zakładu hotelarskiego. Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) zapoznać się z rodzajami usług hotelarskich, 3) przypisać usługi hotelarski do poszczególnych grup gości hotelowych: a) turysta indywidualny, b) pracownik firmy podczas podróży służbowej, c) uczestnik wycieczki, d) uczestnik konferencji naukowej, e) małżeństwo z dziećmi, f) pracownik firmy mieszkający dłuższy czas w hotelu. 4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 5) dokonać oceny ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: arkusz papieru A4, przybory do pisania, literatura z rozdziału 6. 12

14 Oferta usług hotelarskich dla wybranych grup gości hotelowych turysta indywidualny pracownik firmy podczas podróży służbowej uczestnik wycieczki uczestnik konferencji naukowej małżeństwo z dziećmi pracownik firmy mieszkający dłuższy czas w hotelu Ćwiczenie 3 Prowadzenie korespondencji rezerwacji usług, zgodnie z przyjętą procedurą, Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) zapoznać się ze sposobami prowadzenia korespondencji związanej z przyjęciem rezerwacji, 3) określić dane niezbędne do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia rezerwacji, 4) sporządzić wzór pisma potwierdzającego przyjęcie rezerwacji, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 6) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 13

15 Wyposażenie stanowiska pracy: arkusz papieru A4 przybory do pisania literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 4 Sporządź pisemną odpowiedz w celu dokonania rezerwacji gdy nadesłane zgłoszenie pisemne jest niekompletne. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) wskazać błędy i braki jaki mogą występować zamówieniu rezerwacji, 3) sporządzić projekt pisma do zamawiającego rezerwację z prośbą uzupełnienie zamówienia w sposób pozwalający na poprawne przyjęcie rezerwacji. 4) zaprezentować efekty swojej pracy, 5) dokonać oceny pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: arkusz papieru A4 literatura z rozdziału Sprawdzian postępów Tak Nie Czy potrafisz: 1) odszukać informacje o wolnych pokojach 2) wskazać dokumenty niezbędne do prowadzenia procedury rezerwacji 3) napisać pismo potwierdzające przyjęcie rezerwacji 4) wskazać usługi dodatkowe, które można zaoferować klientom 5) wypełniać druki stosowane w hotelu do przyjęcia rezerwacji 6) dokonać wprowadzenia danych do komputerowego systemu rezerwacji 14

16 4.2. Dokumentacja rezerwacji Materiał nauczania Pracownicy recepcji powinni mieć do dyspozycji formularze lub druki rezerwacyjne, których forma, pozwala zapisać dane szczegółowe dotyczące rezerwacji przyjmowanej przez telefon lub dokonywanej bezpośrednio w recepcji. Powinny mieć one formę graficzną pozwalającą na łatwe ich rozpoznawanie, by łatwo można było je znaleźć wśród innych dokumentów, by nie gubiły się. Pytania/punkty w nich zawarte powinny być ułożone w sposób logiczny, zgodny z zasadą prowadzenia rozmowy z gościem. Stosowanie takich druków pomocniczych ma wiele zalet. Posługujący się nimi recepcjonista może łato sprawdzić czy zdał właściwe pytania, czy uzyskał wszystkie niezbędne odpowiedzi, czy przekazał gościom wszystkie ważne informacje. Dzięki starannemu wypełniani takich druków podczas rozmowy z klientem zgłaszającym rezerwację w znaczący sposób maleje prawdopodobieństwo popełnienia błędów. Dane Imię i nazwisko/firma Termin pobytu Liczba osób Rodzaj pokoju Cena za dobę Rodzaj płatności Przedpłata w kwocie Nr karty kredytowej i data jej ważności Nazwisko okaziciela karty Dane osoby/firmy dokonującej rezerwacji Data i podpis pracownika przyjmującego rezerwację Potwierdzenie rezerwacji Wzór Karty Rezerwacyjnej Rezerwacja gwarantowana Rys.2 Karta rezerwacji [www.hotelarz.pl ]. GRAFIK REZERWACJI KWIECIEŃ 2006 Uwagi/Informacje dodatkowe Legenda: R rezerwacja R rezerwacja dla Biura Turystycznego Orbit (allotment) X zajęte Rys.3 Grafik rezerwacji [www.hotelarz.pl ]. 15

17 Rys. 4 Grafik obłożenia komputerowy [www.alltrim.com.pl/pensionnaire] Formularze rezerwacji pozwalają zapisać dane szczegółowe dotyczące rezerwacji przyjętych przez telefon lub dokonanej bezpośrednio w recepcji (rysunek). HOTEL NOWY Imię i nazwisko Adres FORMULARZ REZERWACJI INFORMACJE O KLIENCIE Miejscowość Telefon Ulica Fax Kod poczt. SZCZEGÓŁY REZERWACJI Data przybycia Liczba nocy Typ pokoju 1 osobowy sgl 2 osobowy dpl Apartament Liczba pokoi Informacje dodatkowe Dane do faktury Nazwa firmy Adres Rodzaj płatności Miejscowość Ulica Kod poczt. NIP Telefon Fax Regon Karta kredytowa Czek Gotówka Podpis Rys. 5 Formularz rezerwacji [źródło własne]. 16

18 Zasady rezerwacji noclegów Coraz częściej rezerwacje dokonywane są za pośrednictwem Internetu i korzystających z tego sposobu komunikacji systemów centralnej rezerwacji noclegów. Przykładowa instrukcja dla klientów korzystających Centralnego Systemu Rezerwacji za pośrednictwem Internetu. Rezerwacja hoteli, rezerwacje online dla hoteli w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Sopocie, Zakopanem, Kielcach, Wrocławiu, Katowicach. Rezerwacja noclegów odbywa się przez wysłanie formularza rezerwacji. Wszystkie rezerwacje wymagają potwierdzenia Operatora, co odbywa się zazwyczaj tego samego dnia, w którym dokonana została rezerwacja. Rezerwacje potwierdzana są em na adres podany w formularzu rezerwacji. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji, należy w ciągu 24 godzin dokonać wpłaty przelewem bankowym na nasze konto. W przypadku rezerwacji opłaconych kartą kredytową, do czasu potwierdzenia przez Operatora środki są tylko zablokowane, natomiast po pozytywnym potwierdzeniu rezerwacji zostają pobrane z karty i przekazane na nasze konto oznacza to, że jeśli rezerwacja nie zostanie potwierdzona przez Operatora, środki zablokowane na karcie kredytowej zostają odblokowane i przekazane z powrotem na Państwa kartę do 7 dni. Jeśli do rozpoczęcia pobytu pozostało więcej niż 21 dni, wymagana jest tylko zaliczka w wysokości 40% wartości zamawianych świadczeń ( dotyczy płatności przelewem bankowym ). Pozostała część należności powinna zostać uzupełniona na 21 dni przed przyjazdem. Jeśli w chwili dokonywania rezerwacji do rozpoczęcia pobytu pozostało mniej niż 21 dni, wymagana jest wpłata 100% wartości zamawianych świadczeń. W przypadku płatności kartą zawsze pobierane 100% wartości rezerwacji. Po dokonaniu 100% płatności wyślemy do Państwa z VOUCHEREM, który jest dowodem dokonanej rezerwacji i zawiera wszystkie informacje dotyczące zamówionych świadczeń. Voucher wraz z dokumentem tożsamości należy okazać po przybyciu do obiektu. Osoba dokonująca rezerwacji wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Centralnej Rezerwacji Noclegów. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia r. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i wprowadzania do nich poprawek. Nasze usługi są ubezpieczone POLISĄ OC wydaną przez TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH "TUZ" na podstawie, której mają Państwo gwarancję zwrotu wniesionych wpłat, w przypadku, gdy Centralna Rezerwacja Noclegów nie wywiąże się ze swoich zobowiązań jest to zgodne z ustawą o usługach turystycznych. [www.cot.pl/163,zasady_rezerwacji_noclegow] Voucher hotelowy to dokument wydawany zwykle przez touroperatorów (tour operators) lub agentów podróży (travel agents), który wykorzystywany jest do regulowania na miejscu należności za opłacone wcześniej elementy podróży, takie jak nocleg lub posiłki, dokument ten przedstawiany jest przez gościa po przybyciu do hotelu, który następnie pobiera od wystawcy voucheru należność za świadczone usługi. [8 s.130] 17

19 Nazwa hotelu Data przybycia Liczba nocy liczba pokoi Typ pokoju Cena całkowita 000 zł Instrukcje specjalne: łazienka w pokoju, śniadania wliczone w cenę, podatki wliczone w cenę, gfedcb Jeśli w hotelu, który wybrałeś nie ma wolnych miejsc, czy wyrażasz zgodę abyśmy znaleźli dla Ciebie hotel o podobnym standardzie i cenie? gfedcb Zgadzam się na warunki rezerwacji. Informacje o kliencie Tytuł Pan Imię Nazwisko Adres Miasto Państwo Polska Numer telefonu Adres Rezerwacja dla Tytuł Mr Imię Nazwisko Osoby dodatkowe Faktura Wybierz rodzaj płatności: Czy chce Pan/Pani, aby została wystawiona faktura? nmlkji nie nmlkj Faktura na osobę fizyczną nmlkj Faktura na firmę card mtransfer Inteligo Płać z Nordea BZWBK 24 MultiTransfer Rys. 6 Formularz zgłoszenia rezerwacji online [www.cot.pl/163,zasady_rezerwacji_noclegow] 18

20 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. O co należy spytać klientów zgłaszających rezerwację? 2. Jakie dokumenty pomagają w prawidłowym przyjęciu rezerwacji? 3. Co zaznacza się na grafiku rezerwacji? 4. W jaki sposób można dokonać rezerwacji za pomocą internetu? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zaprojektuj druk pomocniczy pomagający w prowadzeniu przyjęcia rezerwacji Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia 2) zapoznać się ze sposobami z przyjęciem rezerwacji 3) określić dane niezbędne do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia rezerwacji 4) sporządzić wzór druku pomocniczego do przyjęcia rezerwacji w formie plakatu 5) zaprezentować grupie wykonane ćwiczenie, 6) zaznaczyć ewentualne poprawki i uzupełnienia 7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: arkusz papieru A1 flamastry literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 2 Wypełnij przykładowy grafik rezerwacji recepcyjnego na podstawie zgłoszeń pisemnych i druku Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) dobrać dokumenty potrzebne do wykonania zadania 3) wypełnić grafik rezerwacji 4) zaprezentować efekty swojej pracy, 5) dokonać oceny ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: zestaw zgłoszeń rezerwacji grafik rezerwacji przybory do pisania literatura z rozdziału 6. 19

21 Arkusz ćwiczeniowy Jan Kowalski Jasło, dnia 3 maja 2007 r Dolina Mała ul. Krakowska 3 m4 Hotel Nowy Nowe Miasto Proszę zarezerwowanie jednego pokoju dwuosobowego Przyjazd około godziny Wyjazd rano Zgłoszenie rezerwacji nadesłane pocztą Jan Kowalski FORMULARZ REZERWACJI NR 349 Imię i nazwisko Adres INFORMACJE O KLIENCIE HOTEL NOWY Anna Nowak Miejscowość Kraków Telefon Ulica Mila Fax Kod poczt SZCZEGÓŁY REZERWACJI zta.pl Data przybycia Liczba nocy 6 Grafik rezerwacji maj 2007 Typ pokoju 1 osobowy sgl 2 osobowy dpl Apartament Liczba pokoi 2 1 Informacje TYLKO ŚNIADANIA A. dodatkowe Dane faktury Nazwa firmy Miejscowość Telefon Adres Ulica Fax Kod poczt. NIP Regon Rodzaj płatności Karta kredytowa Czek Gotówka x B. Podpis Master Formularz rezerwacji przyjętej telefonicznie j.m ap R R R R R R 102 sg R R R R R 103 sg 104 sg R R R R R 105 dop R R R R R R R R R R R R R R R R 106 dop R R R R R R R R R R R R R R R 107 dop R R R R R R R R R Ćwiczenie 3 Wskaż błędy jakie mogą spowodować wadliwe przyjęcie rezerwacji Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia 2) zapoznać się ze sposobami prowadzenia korespondencji związanej z przyjęciem rezerwacji 3) określić informacje, których brak może uniemożliwić prawidłowe przyjęcie rezerwacji 4) wskazać czynności recepcjonisty, które mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo pomyłek podczas przyjmowania zgłoszenia rezerwacji. 20

22 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 6) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: arkusz ćwiczeniowy przybory do pisania literatura z rozdziału 6. Arkusz ćwiczeniowy Najważniejsze informacje, niezbędne dla prawidłowego przyjęcia rezerwacji Informacje ważne, ale mniej istotne ( powodujące błędy, które łatwo można naprawić) Zalecane sposoby postępowania recepcjonisty, które mają zapobiegać powstawaniu błędów i nieporozumień podczas przyjęcia rezerwacji a) za pośrednictwem telefonu b) bezpośrednio podczas rozmowy z klientem przy ladzie recepcyjnej Sprawdzian postępów Tak Nie Czy potrafisz: 1) Wskazać dokumenty wykorzystywane przez recepcjonistę podczas przyjmowania zgłoszenia rezerwacji 2) Określić niezbędne pytania jakie należy zadać osobie zgłaszającej rezerwację 3) Opisać usługi jakie może zaoferować hotel 4) Wskazać możliwe skutki błędów popełnionych podczas przyjęcia rezerwacji 5) Przedstawić zasady przyjęcia, zmiany i anulowania rezerwacji 6) wykorzystać zdobyte wiadomości w praktycznym działaniu? 21

23 4.3. Rezerwacja usług dla grup gości Materiał nauczania Hotele świadczą szeroki zakres usług związanych z organizacją różnych imprez na życzenie klientów indywidualnych oraz różnych firm. Są to imprezy okolicznościowe takie jak przyjęcia weselne, imieninowe, przyjęcia z okazji rocznic, stypy, koncerty, pokazy i prezentacje, spotkani integracyjne, kursy, szkolenia, zjazdy i kongresy. Każda związana z tym umowa rezerwacyjna wymaga szczegółowych uzgodnień i sporządzania odpowiedniej dokumentacji pisemnej. Często rezerwacje grupowe związane są z organizacją na terenie hotelu lub z udziałem hotelu szkoleń i konferencji. Przyjęcie takiej rezerwacji wymaga wielu szczegółowych uzgodnień. Klienci mogą mieć różnorodne oczekiwanie związane z form i programem planowanego przedsięwzięcia. Poza typowymi usługami hotelowymi związanymi z noclegiem i wyżywieniem klienci mogą oczekiwać dodatkowych usług związanych z zapewniłem sprzętu multimedialnego, dodatkowej obsługi recepcyjnej, szatni dla gości konferencji przybywających spoza hotelu itp. W niektórych przypadkach konieczne jest zamówienie dodatkowych usług świadczonych przez firmy zewnętrzne np. występy artystyczne, dodatkowe wycieczki, transport, itp. Formularz rezerwacji szkolenia / konferencji W celu dokonania wstępnej rezerwacji miejsca konferencji / szkolenia należy wypełnić poniższy formularz Informacje o konferencji (szkoleniach): Minimalna liczba osób: Maksymalna liczba osób: Planowana data przyjazdu: (data lub miesiąc) Liczba nocy: Łączna liczba przerw kawowych: liczba lunchy: liczba kolacji: Posiłki w hotelu: Struktura pokoi: 1. Typ pokoju: Liczba pokoi: 2. Typ pokoju: Liczba pokoi: Sale konferencyjne: Ustawienie sali : Informacje o salach konferencyjnych (ilość, wielkość, godziny wynajęcia, sprzęt konferencyjny): Zamówienia dodatkowe: transport: wycieczki: dyskoteka: zespół muzyczny: posiłki poza hotelem: program sportowy: program kulturalny, rozrywkowy, artystyczny: inne: Osoba składająca zamówienie: Imię: Nazwisko: Nazwa firmy: Telefon: Dodatkowe uwagi: Dokonując wstępnej rezerwacji, po jej potwierdzeniu przez biuro, zostaniecie Państwo poinformowani o dalszych krokach rezerwacji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 Rys. 7 Formularz przyjęcia rezerwacji na kurs lub szkolenie [opracowanie własne]. Pracownicy realizujący takie przyjęcia rezerwacji muszą dysponować dużą wiedzą o możliwościach technicznych i organizacyjnych hotelu oraz firm z hotelem współpracujących. 22

24 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie czynności należy wykonać przygotowują się do przyjęcia zorganizowanej grupy? 2. Jakie dodatkowe usługi mogą być oczekiwane przez klientów grupowych? 3. Jakie usługi mogą towarzyszyć organizacji kursów i szkoleń? 4. Jaki jest tryb przyjęcia zamówienia rezerwacji związanej z organizacją imprez? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zaprojektuj druk pomocniczy, ułatwiający przyjęcie zgłoszenia rezerwacji usług dla firmy organizującej w hotelu kurs lub szkolenie pracowników. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) zapoznać się wiadomościami dotyczącymi usług hotelarskich 3) określić oczekiwania firm zamawiającej organizację: a) kursy lub szkolenia w hotelu b) prezentacji firmy c) spotkania jubileuszowego np. 20 lecie firmy. d) konferencji naukowej e) występu artystycznego 4) sporządzić projekt druku ułatwiającego przyjęcie rezerwacji na plakacie 5) zaprezentować uczestnikom zajęć wykonane ćwiczenie, 6) dokonać oceny projektu. Wyposażenie stanowiska pracy: arkusz ćwiczeniowy, arkusz papieru A1, przybory do pisania, elementy mocujące plakaty, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 2 Sporządź pisemną odpowiedz firmie turystycznej zmawiającej rezerwację miejsc: Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bhp i ergonomii pracy, 2) zapoznać się z wiadomościami dotyczącymi korespondencji służbowej oraz potwierdzania rezerwacji usług hotelowych 3) sporządź projekt odpowiedzi potwierdzającej przyjęcie rezerwacji 4) zaprezentować efekty swojej pracy 5) dokonać oceny wykonanego projektu. 23

25 Wyposażenie stanowiska pracy: Papier A4 komputer z drukarką edytor tekstu literatura z rozdziału Sprawdzian postępów Tak Nie Czy potrafisz: 1) Jakie dodatkowe dokumenty przydatne są przy przyjmowaniu rezerwacji dla grup gości? 2) Jak postępujemy w celu uwiarygodnienia zamówienia rezerwacji? 3) Jakie problemy mogą utrudnić przyjęcie rezerwacji grupowej? 4) Jakie dodatkowe pytania należy skierować do osób z firm zamawiających rezerwację dla grup gości? 5) Czy potrafisz wykorzystać zdobyte wiadomości w praktycznym działaniu? 24

26 4.4. Procedury przyjęcia rezerwacji Matriał nauczania Proces rezerwacji dla klientów hotelu, korzystających z internetowego systemu rezerwacji (na przykładzie serwisu składa się z IV etapów: Krok 1) wyszukiwanie oferty za pomocą systemu Krok 2) wybór oferty z listy dostępnych hoteli Krok 3) wypełnienie formularza zamówienia, Krok 4) dokonanie płatności. Krok 1: Wybór oferty Ofertę wyszukujemy za pomocą wyszukiwarki wybierając miasto, termin przyjazdu i wyjazdu, rodzaj pokoju oraz ilość osób do zakwaterowania. Po wybraniu tych opcji zatwierdzamy wybór klawiszem "Rezerwuj". System wyświetli listę dostępnych obiektów. Krok 2: Lista dostępnych obiektów Z listy wybieramy interesujący Nas obiekt. W naszym serwisie znajdują się dwa typy obiektów. Hotele dostępne natychmiastowo tzw. online'owe zaznaczone są kolorem żółtym (wzór poniżej). Polecamy tym, którzy potrzebują zakwaterowania od razu. Po zrobieniu rezerwacji w takim obiekcie, potwierdzenie rezerwacji otrzymają Państwo natychmiastowo na wskazany w formularzu adres . Czas całej rezerwacji od wyboru oferty, przez płatność kartą czy przelewem elektronicznym, po otrzymanie vouchera na skrzynkę poczty elektronicznej nie powinien przekroczyć 60 sekund. Hotele, w których miejsca potwierdza nasz opaerator. Te obiekty zaznaczone są kolorem szarym. (wzór poniżej). Tutaj potwierdzenie wolnych miejsc może potrwać nieco dłużej bo nawet do 48 godzin. Hotel przedstawiony na żółtym tle oznacza, że jest on dostępny natychmiast Rezerwacja Online Rezerwacja pokoju w podanych poniżej hotelach odbywa sie natychmiastowo. Płatność dokonywana jest za pomocą karty kredytowej, przelewu elektronicznego Inteligo lub mtransfer. Po dokonaniu płatności otrzymają Państwo z potwierdzeniem rezerwacji wraz z opłaconym voucherem za pobyt w hotelu. Pensjonat. Cena do zapłaty 422 PLN Rys 8 [.www.erezerwacja.pl] Cena za pokój 10 Gru 11 Gru 211 PLN 211 PLN Hotel przedstawiony na szarym tle oznacza, że jest on dostępny po potwierdzeniu wolnych miejsc przez operatora Rezerwacja Offline Rezerwacja pokoju w podanych poniżej hotelach odbywa za pośrednictwem operatora, który w cišgu 24 h sprawdzi dostepność pokoi. Jeśli wybrany hotel będzie dysponował wolnymi pokojami potwierdzi rezerwację dla Państwa. Płatność dokonywana poprzez ecard za pomocą karty kredytowej, Inteligo, mtransfer. Wraz z potwierdzeniem rezerwacji otrzymają Państwo opłacony Voucher za pobyt w hotelu.. BLISKO CENTRUM Hotel Festival Sp. z o.o. jest trzygwiazdkowym hotelem posiadającym doskonałą lokalizację. Położony blisko centrum jest idealnym miejscem pobytu zarów... Cena do zapłaty 371 PLN Cena za pokój 21 Gru 228 PLN 22 Gru 143 PLN Rys 9 [.www.erezerwacja.pl] 25

27 Krok 3: Formularz rezerwacyjny Rezerwacji można dokonać na dwa sposoby. Klikając "Rezerwuj" obok hotelu już na liście z ostępnymi hotelami lub klikając '"Rezerwuj" w prezentacji obiektu. Za każdym razem system przeniesie Nas do formularza rezerwacyjnego. Należy tam podać dane niezbędne do wykonania rezerwacji. Po wypełnieniu formularza przechodzimy do ostatniego kroku Płatności. Jest to jedyne miejsce w serwisie gdzie dochodzi do pobrania należności. Krok 4 OSTATNI: Płatność Wybory płatności dokonuje się będąc na stronie z formularzem rezerwacyjnym. Aby przejść do płatności należy wypełnić wszystkie wymagane pola formularza. Do wyboru oddajemy Państwu trzy, najbezpieczniejsze naszym zdaniem formy płatności przez internet: Kartą kredytową przez bezpośredni, bezpieczny terminal internetowy POLCARD. Przelew elektroniczny Inteligo przez bezpośredni, bezpieczny terminal internetowy Inteligo Przelew elektroniczny mtransfer przez bezpośredni, bezpieczny terminal internetowy mbank. Za każdym razem kiedy wybiorą Państwo opcję płatności przenoszeni są Państwo bezpośrednio na strony PolCard lub wybranego banku. Zapewnia to najwyższy poziom bezpieczeństwa Państwa pieniędzy. Dzięki temu również my jesteśmy spokojni ponieważ nie mamy dostępu do Państwa danych związanych z operacją finansową. Zapewnia to zarówno Państwu jak i nam pełen komfort i ezpieczeństwo. Po dokonaniu płatności systemy PolCard oraz Inteligo i mtransfer bezpiecznie przenoszą Państwa spowrotem do naszego serwisu W ciągu 60 sekund otrzymają Państwo voucher elektroniczny (w przypadku hotelu dostępnego natychmiast. Patrz krok2) lub potwierdzenie przyjęcia rezerwacji, która będzie potwierdzona przez operatora (w przypadku hoteli na potwierdzenie. Patrz krok2). W serwisie erezerwacja.pl można zapłacić a) kartą kredytową przez bezpieczne centrum autoryzacyjne PolCard. Opcja wyboru płatności kartą znajduje się w II kroku rezerwacji czyli formularzu personalnym, w dolnej części strony. b) przelewem elektronicznym Inteligo przez bezpieczny terminal Inteligo.Opcja wyboru płatności przelewem Inteligo znajduje się w II kroku rezerwacji czyli formularzu personalnym, w dolnej części strony. c) przelewem elektronicznym mtransfer (mbank) przez bezpieczny terminal mtransfer. Opcja wyboru płatności przelewem mtransfer znajduje się w II kroku rezerwacji czyli formularzu personalnym, w dolnej części strony. Po wybraniu intyeresującej Państwa formy płatności zostaną Państwo przeniesieni bezpośrednio na stronę PolCard (w przypadku płatności kartą) lub odpowiedniego banku (w przypadku wyboru płatności przelewem elektronicznmym). Dzięki temu nikt nie ma możliwości wglądu w Państwa dane. Po dokonaniu płatności strony PolCard lub bankowe przeniosą Państwa bezpiecznie, spowrotem na strony erezerwacji.pl W serwisie erezerwacja.pl nie ma możliwości płatności tradycyjnym przelewem gdyż rezerwacje dokonywane są automatycznie w hotelach, które muszą od razu otrzymać należność. E rezerwacja.pl dzieła jak elektroniczna recepcja hotelu. Klient przychodzi, płaci a dzięki temu ma pewność, że otrzyma usługę. Po dokonaniu płatności otrzymają Państwo na podany wcześniej adres potwierdzenie dokonania rezerwacji. Jeśli hotel który Państwo wybrali był hotelem gdzie rezerwacja jest w pełni automatyczna (informacja na stronie z wynikami wyszukiwania obiektów) to Voucher należy wydrukować i udać się z nim do Hotelu. Jeśli wybrali Państwo hotel, w którym wolne miejsca potwierdza operator to otrzymają Państwo e mail z informacją o dokonanej rezerwacji i informacją, że skontaktuje się z Państwem operator w celu potwierdzenia wolnych miejsc. Aby anulować rezerwację należy wypełnić formularz "Anulacja" do którego link znajduje się na stronie głównej serwisu. Należy podać , nr rezerwacji (znajduje się w potwierdzeniu mailowym i na Voucherze) i wpisać widomość do operatora. Skontaktuje się on z Państwem i ustali szczegóły zwrotu należności i ewentualnych opłat manipulacyjnych. 26

28 Aby zmienić rezerwację należy wypełnić formularz "Zmiana rezerwacji" do którego link znajduje się na stronie głównej serwisu. Należy podać , nr rezerwacji jaką się dokonało i którą chce się zmienić (znajduje się on w potwierdzeniu mailowym i na Voucherze) i wpisać widomość do operatora. Skontaktuje się on z Państwem i ustali szczegóły zmiany rezerwacji i ewentualnych opłat manipulacyjnych. Rezerwacje realizowane bezpośrednio w hotelach dokonywane są z wykorzystaniem programów komputerowych przeznaczonych do obsługi recepcji. Takie programy umożliwiają wykonanie takich operacji jak: graficzna prezentacja obłożenia hotelu, rezerwacje grup, osób indywidualnych, konferencji na miejsca lub pokoje, zestawienia wykorzystania pokoi i rezerwacji rozliczenia z biurami, firmami, w podanych terminach i określonych asortymentach, przegląd archiwum rezerwacji i pobytów archiwalnych, zestawienia obłożenia hotelu w formie graficznej oraz tabularycznej dowolność konfigurowania wydruków. możliwość drukowania diagramu, rezerwowanie gościowi określonych posiłków i usług dodatkowych definiowanie cenników i ich wybór wprowadzenia dowolnych uwag dotyczących gościa lub jego pobytu do rezerwacji automatyczne przekształcanie rezerwacji w meldunek zmiana ceny za pobyt dla całej grupy szybki podgląd gości indywidualnych, grup lub konferencji na miejsca lub pokoje, wprowadzanie rezerwacji na grafiku meldowania Rys10. Księga gości [www.alltrim.com.pl/pensionnaire] zapisanie listy gości i grup, zawierającą dane personalne gościa oraz historię gościa zawierająca informacje o jego pobytach, płatnościach i wszystkich usługach, z jakich korzystał, wykaz miast, województw, państw i banków. 27

29 Rys 11 Pobyt grup [www.alltrim.com.pl/pensionnaire] graficzna prezentacja stanu pokoi, stan obecności gości, status "nie przeszkadzać" lista "brudnych" pokoi do posprzątania, zmiana stanu posprzątanybrudny, pokoje do remontu, adnotacje o pozostawionych wiadomościach, informacje dodatkowe: wyposażenie pokoi, zdjęcie, położenie, itp. Rys 12 Stan pokoi [www.alltrim.com.pl/pensionnaire] Anulacja rezerwacji [3 s63] Sprawdź, na kiedy zrobiono rezerwację i w czyim imieniu. Przejrzyj dokumentację, aby sprawdzić, czy zgadzają się wszystkie dane (trzeba wykluczyć ryzyko anulowania niewłaściwej rezerwacji). 28

30 Zapisz nazwisko osoby anulującej, a jeśli jest to inna osoba nie ta, która rezerwację zamawiała, weź jej dane, gdyż mogą przydać się później. Podaj tej osobie numer anulacji (jeśli taki jest regulamin firmy). To pomoże i odróżnić prawdziwe anulacje od tych, które zgłaszają klienci próbujący uniknąć płacenia za zamówione, lecz nie wykorzystane pokoje. Zapisz numer, datę anulacji i nazwisko osoby przyjmującej anulację. Jeśli zapłacono depozyt, to cały lub jego część będzie być może trzeba refundować. Zapytaj osobę anulującą rezerwację, czy nie życzy sobie rezerwacji w innym terminie. Jeśli otrzymasz odpowiedź negatywną, powiedz, że żałujesz, iż pobyt nie może tym razem dojść do skutku, lecz masz nadzieję że będziesz mógł gościć jego/ją w przyszłości. Usuń rezerwację z grafiku, książki pokoi lub pamięci komputera. Napisz Anulowano na korespondencji dotyczącej tej rezerwacji i odłóż sprawę ad acta. [2 s.63] Zmiana rezerwacji [3 s63] Poszukaj dokumentacji oryginalnego wystąpienia o rezerwację. Zapisz dane dotyczące zmiany. Sprawdź, czy jest możliwe zaspokojenie żądań klientów, jeśli proszą o dodatkowe lub inne pokoje lub zmieniają okres pobytu. Poproś klienta, aby jeszcze raz potwierdził rezerwację (jeśli zmiany są przekazywane przez telefon). Zmień dane dotyczące rezerwacji na grafiku, w książce pokoi lub komputerze. Jeśli trzeba, wpisz odpowiednie uwagi do karty rezerwacyjnej. Wprowadź do teczki dokumenty dotyczące zmiany. Jeśli zmieniła się data przyjazdy zmień miejsce teczki wkładając ją pod inną datę. Wyślij klientowi potwierdzenie przyjęcia zmian. Jeśli trzeba przekaż informację o zmianach innym działom Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Przedstawić przebieg postępowania związanego z przyjęciem rezerwacji 2. Opisać sposób postępowania w przypadku anulowania rezerwacji?: 3. Przedstawić procedurę postępowania związaną ze zmianą rezerwacji? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przyjmij rezerwację podczas bezpośredniej rozmowy z klientem: Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) przeprowadzić rozmowę z klientem 3) uzgodnić z klientem warunki rezerwacji 4) dobrać właściwe dokumenty niezbędne do przyjęcia rezerwacji 5) wypełnić druk rezerwacji 6) dokonać właściwych zapisów w grafiku rezerwacji 7) zaprezentować efekty swojej pracy, 8) dokonać oceny pracy. 29

31 Wyposażenie stanowiska pracy: zestaw dokumentów recepcyjnych do przyjęcia rezerwacji literatura z rozdziału 7. Ćwiczenie 2 Przyjmij rezerwację klienta zgłoszoną telefonicznie. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) przeprowadzić rozmowę telefoniczną z klientem 3) uzgodnić z klientem warunki rezerwacji 4) dobrać właściwe dokumenty niezbędne do przyjęcia rezerwacji 5) wypełnić druk rezerwacji 6) dokonać właściwych zapisów w grafiku rezerwacji 7) zaprezentować efekty swojej pracy, 8) dokonać oceny pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: ćwiczeniowy zestaw telefoniczny zestaw dokumentów recepcyjnych do przyjęcia rezerwacji przybory do pisania literatura rozdziału 6. Ćwiczenie 3 Wprowadź dane przyjętej rezerwacji za pomocą systemu komputerowego Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) uruchomić komputerowy program do obsługi recepcji 3) przeanalizować dokumenty zgłoszenia rezerwacji, 4) wprowadzić dane do programu obsługi rezerwacji miejsc hotelowych, 5) zaprezentować efekty swojej pracy, 6) dokonać oceny ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: zestaw komputerowy program komputerowy do obsługi recepcji dokumenty przyjęcia rezerwacji literatura z rozdziału 7. Ćwiczenie 4 Dokonaj zmiany wcześniej przyjętej rezerwacji. Sposób wykonania ćwiczenia 30

REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem Wydarzenia jest Krakowska Fundacja Żeglarstwa Sportu i Turystyki HALS z siedzibą 31-113 Kraków ul. Straszewskiego 27.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; Regulamin Serwisu Regulamin obowiązujący Klienta korzystającego z serwisu rezerwacji hotelowych GlobHotel Sp. z o.o. I. Definicje Biuro Obsługi Klienta (BOK) wydzielona jednostka organizacyjna Operatora,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl 1. ZASADY OGÓLNE 1. Firma OdkryDubaj.pl, wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w Jabłonnej pod numerem 3669, NIP 716-217-99-78,

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Opis systemu rezerwacji

Opis systemu rezerwacji Opis systemu rezerwacji http://www.hotres.pl Opis systemu HOTRES to nowoczesny system rezerwacyjny, który umożliwia rezerwację noclegu i płatność zadatku za pośrednictwem karty kredytowej lub przelewu.

Bardziej szczegółowo

Jak dokonać rezerwację ze strony?

Jak dokonać rezerwację ze strony? Jak dokonać rezerwację ze strony? System Rezerwacyjny Funclub Sp. z o.o. Instrukcja dokonywania rezerwacji internetowych na serwisie Spis treści: 1. Wstęp 2. Strona internetowa i system rezerwacyjny 3.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o warunkach handlowych znajdziesz na następujących stronach:

Szczegółowe informacje o warunkach handlowych znajdziesz na następujących stronach: Zarezerwuj hotel bezstresowo, mając pewność, że dokonujesz korzystnej transakcji. Dzięki naszej gwarancji zaoszczędzisz przy bezpośredniej rezerwacji wybranego hotelu sieci Vienna International Hotels

Bardziej szczegółowo

1.2. Serwis umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji miejsc parkingowych przy lotniskach.

1.2. Serwis umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji miejsc parkingowych przy lotniskach. Warunki rezerwacji 1 Informacje podstawowe 1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest ECOM MEDIA sp. z o. o. sp. k. Adres: 01-445, Warszawa, ul. Ciołka 17 lok. 318,

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE

ZADANIE EGZAMINACYJNE ZADANIE EGZAMINACYJNE Jerzy Górski z Zakopanego złożył pisemne zamówienie na usługi w hotelu Neptun *** w Sopocie w terminie 05-11.05.2012. Dokonał rezerwacji dla dwóch osób dorosłych i dziecka (6lat).

Bardziej szczegółowo

1 Informacje podstawowe. 2 Zasady korzystania z serwisu. 3 Ochrona danych osobowych

1 Informacje podstawowe. 2 Zasady korzystania z serwisu. 3 Ochrona danych osobowych 1 Informacje podstawowe 1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest TRAVELSTORE Biuro Podróży, z siedzibą w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 26, NIP 7781366170. 1.2. Serwis

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta dn... r. w Niechorzu. pomiędzy: z siedzibą w.. przy ul. NIP:.., Regon:

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta dn... r. w Niechorzu. pomiędzy: z siedzibą w.. przy ul. NIP:.., Regon: UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta dn... r. w Niechorzu pomiędzy: Domem Wczasowym Koral, 72-350 Niechorze, Al. Bursztynowa 8, NIP 852-114-16-93, REGON 810861092, reprezentowanym przez: 1. Artura Żemło właściciela

Bardziej szczegółowo

* Prosimy o podanie aktywnego maila oraz numeru telefonu. Prawidłowo zakończona rejestracja zostanie potwierdzona mailowo i telefonicznie.

* Prosimy o podanie aktywnego maila oraz numeru telefonu. Prawidłowo zakończona rejestracja zostanie potwierdzona mailowo i telefonicznie. 1. Rejestracja on-line z podaniem danych rejestrującego się: pełna nazwa podmiotu dokonującego rejestracji ujawniona w odpowiednim rejestrze oraz numer NIP, wskazanie imienia i nazwiska rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

b) Wpłata zaliczki kartą kredytową lub e-przelewem

b) Wpłata zaliczki kartą kredytową lub e-przelewem 1. wprowadzenie Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu obiektów noclegowych, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Oferta Wynajmu Sal Szkoleniowych

Oferta Wynajmu Sal Szkoleniowych Oferta Wynajmu Sal Szkoleniowych Do Państwa dyspozycji oddajemy dwie nowoczesne, w pełni wyposażone sale szkoleniowe do wynajęcia w systemie godzinowym lub całodziennym. Polecamy do wykorzystania na spotkania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez INPROGRESS, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług,

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

I. Słowniczek pojęć: Postanowienia ogólne

I. Słowniczek pojęć: Postanowienia ogólne REGULAMIN REZERWACJI MIEJSC I ZAKUPU WIZYT DROGĄ INTERNETOWĄ W STACJA GRAWITACJA SP. Z O.O. ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.STACJAGRAWITACJA.PL I. Słowniczek pojęć: 1. Stacja Grawitacja - wszystkie

Bardziej szczegółowo

System rezerwacji online

System rezerwacji online Spis treści 1. Część widoczna dla klientów dokonujących rezerwacji...1 1.a. Ogólne informacje...1 1.b. Etapy w rezerwacji...3 I. Etap 1 wybór dat początku i końca pobytu oraz wybór pokoi...3 II. Etap 2

Bardziej szczegółowo

MILLENNIUM BANK NIP

MILLENNIUM BANK NIP Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz 1. Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz (zwany dalej Programem ) organizowany jest przez Biuro Podróży Funclub Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 455 31 61 lub mailem na adres farmacja@farmacom.com.pl NAZWA FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ NIP Firma ADRES E-MAIL LUB NUMER FAKSU

Bardziej szczegółowo

UMOWA system rezerwacji miejsc HOTEL24H.COM

UMOWA system rezerwacji miejsc HOTEL24H.COM UMOWA system rezerwacji miejsc HOTEL24H.COM nr / / JB zawarta w w dniu - - pomiędzy: Jacek Legendziewicz JORDAN Group z siedzibą w Krakowie 31-535, przy ulicy Gęsia 8 NIP: 679 00 63 497 REGON: 003897284

Bardziej szczegółowo

HRS GROUP Online Invoice Portal

HRS GROUP Online Invoice Portal HRS GROUP Online Invoice Portal Instrukcja obsługi i Najczęściej Zadawane Pytania Szanowni Państwo, HRS GROUP Online Invoice Portal został przygotowany przez HRS GROUP z myślą o Was. Teraz możecie Państwo

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] (Imię i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5. Informatyka w turystyce i rekreacji

LABORATORIUM 5. Informatyka w turystyce i rekreacji LABORATORIUM 5 Informatyka w turystyce i rekreacji REZERWACJE WŁASNE i AGENCYJNE Moduł rezerwacji automatyzuje niemal wszystkie procesy związane ze sprzedaŝą imprezy turystycznej i tworzoną przy tym dokumentacją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Rynek usług hotelarskich i gastronomicznych 2. Współpraca pomiędzy hotelami a odbiorcami usług hotelarskich

Rynek usług hotelarskich i gastronomicznych 2. Współpraca pomiędzy hotelami a odbiorcami usług hotelarskich 1. Nazwa przedmiotu: Rynek usług hotelarskich i gastronomicznych 2. Temat zajęcia: Współpraca pomiędzy hotelami a odbiorcami usług hotelarskich 3. Cel zajęcia: Student potrafi wskazać rodzaje współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA

REGULAMIN KSZTAŁCENIA REGULAMIN KSZTAŁCENIA w ramach II konferencji naukowej "Żywienie dziecka wczoraj i dziś", która odbędzie się w Krakowie w dniu 22 kwietnia 2017 r. Forma kształcenia: konferencja I. Sposób organizacji i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TEAM EXIT SP. Z O.O.

REGULAMIN TEAM EXIT SP. Z O.O. REGULAMIN TEAM EXIT SP. Z O.O. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas gry, zasady rezerwacji oraz płatności za grę lub voucher pomiędzy Spółką: Team Exit Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 81 02-001

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

- jej anulację o godzinie 18:00, jeżeli rezerwacja jest dokonana w dniu przyjazdu

- jej anulację o godzinie 18:00, jeżeli rezerwacja jest dokonana w dniu przyjazdu Regulamin dla Gości Hosapartments 1. Postanowienia ogólne Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych oferowanych na stronie www.hosapartments.pl. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO www.best.travel.pl

REGULAMIN OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO www.best.travel.pl REGULAMIN OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO www.best.travel.pl Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa

Bardziej szczegółowo

Nowa, przejrzysta, wygodna i szybka!!! Całkowicie zmieniona Travella na sezon Zima 2011/2012

Nowa, przejrzysta, wygodna i szybka!!! Całkowicie zmieniona Travella na sezon Zima 2011/2012 Nowa, przejrzysta, wygodna i szybka!!! Całkowicie zmieniona Travella na sezon Zima 2011/2012 Logowanie na https://www.rainbowtours.pl/logowaniedotravelli WEJŚCIE DO SYSTEMU Uruchom swoja przeglądarkę (sugerowana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE z dnia 23 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor

Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor 14-15 marca 2016 r. Jachranka v. 1/10/15 z dnia 30.10.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konferencji jest Librus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

MILLENNIUM BANK NIP

MILLENNIUM BANK NIP Regulamin Programu PROMUJESZ-ZYSKUJESZ 1. Regulamin Programu PROMUJESZ-ZYSKUJESZ (zwany dalej Programem ) organizowany jest przez Biuro Podróży Funclub Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 399,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 1 ustawy z dnia dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964

Bardziej szczegółowo

Na podstawie poniższego zamówienia gościa na organizację przyjęcia okolicznościowego wypisz zlecenie imprezy gastronomicznej.

Na podstawie poniższego zamówienia gościa na organizację przyjęcia okolicznościowego wypisz zlecenie imprezy gastronomicznej. 72 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Ćwiczenie 38 Na podstawie poniższego zamówienia gościa na organizację przyjęcia okolicznościowego wypisz zlecenie imprezy gastronomicznej. Katowice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W III OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

REGULAMIN UCZESTNICTWA W III OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH REGULAMIN UCZESTNICTWA W III OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Organizator Kongresu: ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144-18-83,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Uczestnik Zakład ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 456 60 79 lub mailem na adres kosmetyka@farmacom.com.pl PRODUCENT KOSMETYKÓW LUB LEKÓW NIP ADRES E-MAIL

Bardziej szczegółowo

Witamy w firmie Pyszoty.pl. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z naszym systemem do opłacania i zamawiania obiadów przez internet.

Witamy w firmie Pyszoty.pl. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z naszym systemem do opłacania i zamawiania obiadów przez internet. Witamy w firmie Pyszoty.pl. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z naszym systemem do opłacania i zamawiania obiadów przez internet. Na kolejnych stronach prezentujemy krok po kroku kolejne

Bardziej szczegółowo

1. I. Definicje. System Rezerwacji

1. I. Definicje. System Rezerwacji Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) Hotel Czarny Kot, ustala niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów. w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów. w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa Obowiązuje od dnia 26.09.2014 r. do odwołania I. Sprzedaż on-line i dostawa

Bardziej szczegółowo

Drodzy Klienci, I. DEFINICJE I POJĘCIA UŻYTE W UMOWIE: OPERATOR - NETMEDIA S.A. z siedzibą przy ulicy Woronicza 15, 02-625 Warszawa.

Drodzy Klienci, I. DEFINICJE I POJĘCIA UŻYTE W UMOWIE: OPERATOR - NETMEDIA S.A. z siedzibą przy ulicy Woronicza 15, 02-625 Warszawa. Drodzy Klienci, Dla Państwa bezpieczeństwa i wygody zwracamy szczególną uwagę na zamieszczone poniżej Warunki Rezerwacji. Zapoznanie się z nimi oraz ich akceptacja w procesie dokonywania rezerwacji pozwoli

Bardziej szczegółowo

Wykaz działań hotelu związanych z kompleksową obsługą gości indywidualnych

Wykaz działań hotelu związanych z kompleksową obsługą gości indywidualnych Wykaz działań hotelu związanych z kompleksową obsługą gości indywidualnych Czynności recepcjonisty związane z przyjęciem zamówienia przyjecie zamówienia i zapoznanie się z jego treścią wpisanie danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY:

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY: PÓŁKOLONIE 2015 KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE I. DANE ORGANIZATORA SMECZ Bogumił i Wspólnicy Sp.j ul. Mostowa 4, Siedliska

Bardziej szczegółowo

ETAPY DOKONYWANIA REZERWACJI

ETAPY DOKONYWANIA REZERWACJI ETAPY DOKONYWANIA REZERWACJI Wpisz w przeglądarkę adres: www.rezerwuje.pl Jeżeli nie masz sprecyzowanego hotelu skorzystaj z głównego panelu wyszukiwarki Wybierz miasto, termin pobytu, liczbę pokoi, ilość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH/KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W SZCZECINIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH/KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W SZCZECINIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH/KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji, prawa i obowiązki stron oraz

Bardziej szczegółowo

9. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia.

9. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. Informacje ogólne 1. Apteka internetowa Pod Gryfem działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.aptekapodgryfem.pl i www.podgryfem.pl 2. Właścicielem apteki internetowej aptekapodgryfem.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na organizację usługi obejmującej. nocleg i wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej podczas spotkania wyjazdowego. dn. 7-8.11.

Zapytanie ofertowe. na organizację usługi obejmującej. nocleg i wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej podczas spotkania wyjazdowego. dn. 7-8.11. Wałbrzych 2011.10.14 Zapytanie ofertowe na organizację usługi obejmującej nocleg i wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej podczas spotkania wyjazdowego dn. 7-8.11.2011 W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

OFERTY REZERWACJI NOCLEGÓW na JUBILEUSZ PROF. WALERIANA SANETRY w dn. 27 28.09.2013

OFERTY REZERWACJI NOCLEGÓW na JUBILEUSZ PROF. WALERIANA SANETRY w dn. 27 28.09.2013 OFERTY REZERWACJI NOCLEGÓW na JUBILEUSZ PROF. WALERIANA SANETRY w dn. 27 28.09.2013 Best Western Hotel Cristal 15-424 Białystok, ul. Lipowa 3/5 tel. +48 85 74 96 151, fax +48 85 74 96 173 e-mail: marketing@cristal.com.pl,

Bardziej szczegółowo

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765 Idea firmy Naszą misją jest stworzenie przestrzeni dla osób poszukujących miejsc noclegowych oraz dysponentów obiektów, którzy podróżnym mogą zaoferować swoje pokoje. Realizujemy ją poprzez współpracę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE za pośrednictwem strony internetowej www.karolinka.art.pl obowiązujący w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE za pośrednictwem strony internetowej www.karolinka.art.pl obowiązujący w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE za pośrednictwem strony internetowej www.karolinka.art.pl obowiązujący w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie 1 Definicje W ramach niniejszego Regulaminu mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI. pt. Fenomenalna Biblioteka. Komunikacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI. pt. Fenomenalna Biblioteka. Komunikacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI pt. Fenomenalna Biblioteka. Komunikacja Łódź 28-29 listopada 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Współpraca z firmą Expedia. Zarządzanie rezerwacjami Expedia Collect Wirtualna karta Expedia Virtual Card

Współpraca z firmą Expedia. Zarządzanie rezerwacjami Expedia Collect Wirtualna karta Expedia Virtual Card Współpraca z firmą Expedia Zarządzanie rezerwacjami Expedia Collect Wirtualna karta Expedia Virtual Card Spis treści Proces rezerwacji Expedia Collect 3 Wirtualna karta Expedia Virtual Card 4 Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania obiadów w szkole. Pyszoty.pl

Instrukcja zamawiania obiadów w szkole. Pyszoty.pl Instrukcja zamawiania obiadów w szkole Pyszoty.pl Witamy w firmie Pyszoty.pl. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z naszym systemem do opłacania i zamawiania obiadów w szkole przez internet

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin 1. Strona Langas.pl prowadzona jest przez: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Langas.pl. 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM Program praktyki zawodowej do Umowy o praktykę zawodową dla Technikum dla zawodu TECHNIK HOTELARSTWA opracowany na podstawie programu nauczania: 341[04]//MEN/2008.02.07 1. Szczegółowe cele kształcenia.

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

Rysunek 3.13 Zakup płyty Audio CD w sklepie internetowym

Rysunek 3.13 Zakup płyty Audio CD w sklepie internetowym 64 Zakupy w sieci Trochę inaczej wygląda zakup towarów lub usług. Masz np. zamiar kupić książkę lub płytę CD z muzyką ulubionego zespołu. Wymienione produkty należą do często kupowanych przez Internet,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Formy uczestnictwa Uczestnik Firma ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 456 60 79 lub mailem na adres kosmetyka@farmacom.com.pl NAZWA FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ NIP

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Voucherów Turystycznych Grupy Why Not TRAVEL

Regulamin korzystania z Voucherów Turystycznych Grupy Why Not TRAVEL Regulamin korzystania z Voucherów Turystycznych Grupy Why Not TRAVEL Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: 1 Definicje 1. Voucher imienny dokument upoważniający Beneficjenta do nabycia dowolnych

Bardziej szczegółowo

Biuro regionalne LUBLIN: Ul. Sławinkowska 6c/ Lublin. tel Szkolenie: Przyjazny Urząd. Październik 2016.

Biuro regionalne LUBLIN: Ul. Sławinkowska 6c/ Lublin. tel Szkolenie: Przyjazny Urząd. Październik 2016. Szkolenie: Przyjazny Urząd Październik 2016 Strona 1 Celem szkolenia: Przyjazny Urząd jest zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie obsługi klientów oraz udzielania informacji. Ważnym elementem warsztatów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI SIŁA MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW 2016

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI SIŁA MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW 2016 7 października 2016 REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI SIŁA MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW 2016 Organizatorem Konferencji Siła Międzynarodowych Zespołów jest ETTA Monika Chutnik z siedzibą we Wrocławiu przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Biura Podróży Chillout Travel.

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Biura Podróży Chillout Travel. Regulamin serwisu internetowego Biura Podróży Chillout Travel Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Biura Podróży Chillout Travel. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE Warszawa, 01 październik 2009 r. UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i w załączonym dokumentach stanowią informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA 1 Postanowienia ogólne 1. Definicje: "Bilet" - oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym spektaklu, na nieoznaczonym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, dnia 15.11.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Kierujący zapytanie Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9B 00-151 Warszawa KRS 0000139796 NIP 5261038205 Zwany dalej Zamawiającym Zapraszamy do składania

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 455 31 61 lub mailem na adres farmacja@farmacom.com.pl NAZWA FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ NIP Firma ADRES E-MAIL LUB NUMER FAKSU

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo 1. Postanowienia ogólne 1.1 Właścicielem serwisu www.travelneo.pl jest Biuro Podróży TravelNeo z siedzibą w Łazanach 259, 32-020

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Sprzedaży książek i czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin. Sprzedaży książek i czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku Sprzedawcą jest: Regulamin Sprzedaży książek i czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok; Numer NIP: 542-23-83-747, REGON

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po wybraniu miejsc na sali system poprosi o podanie kilku danych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Best Choice Travel

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Best Choice Travel Regulamin korzystania z serwisu internetowego Best Choice Travel Poniższy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Best Choice Travel znajdującego się na stronie www.bestchoicetravel.pl.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLASY. I Technikum Obsługi Turystycznej

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLASY. I Technikum Obsługi Turystycznej PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLASY I Technikum Obsługi Turystycznej Czas trwania praktyki 4 tygodnie (po 8 godz. dziennie) 160 godz. Warunkiem osiągnięcia efektów kształcenia jest realizacja praktyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue Media

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU W ZAKRESIE REZERWACJI I ZAKUPU USŁUG HOTELARSKICH W KRAJU I ZA GRANICĄ

OBSŁUGA MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU W ZAKRESIE REZERWACJI I ZAKUPU USŁUG HOTELARSKICH W KRAJU I ZA GRANICĄ BDG-V-281-77-Tka/14 Załącznik nr 1 do SIWZ (po zawarciu umowy załącznik nr 4 do Umowy) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU OBSŁUGA MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU W ZAKRESIE REZERWACJI I ZAKUPU

Bardziej szczegółowo

b. Dokonując rezerwacji w sposób opisany w punkcie 2. niniejszego Regulaminu najemca akceptuje warunki Regulaminu.

b. Dokonując rezerwacji w sposób opisany w punkcie 2. niniejszego Regulaminu najemca akceptuje warunki Regulaminu. Warunki Rezerwacji i Najmu Apartamentów Glanc Studio 1. Postanowienia ogólne a. Niniejszy Regulamin Rezerwacji i Najmu Apartamentów określa zasady na których następuje rezerwacja i wynajem apartamentów

Bardziej szczegółowo

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63 Gości Stowarzyszenia Konferencji Medycyny Paliatywnej ŁÓDŹ 14-16.11.2013 zapraszamy do korzystania z noclegów w 4 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi. Poniżej oferta cenowa przygotowana specjalnie

Bardziej szczegółowo

Usługę hotelową dla uczestników międzynarodowej konferencji naukowej : Wojna hybrydowa na Ukrainie wnioski i rekomendacje dla Europy i świata

Usługę hotelową dla uczestników międzynarodowej konferencji naukowej : Wojna hybrydowa na Ukrainie wnioski i rekomendacje dla Europy i świata Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 Piotrków Trybunalski, dn. 10.11.2016 roku Znak Sprawy : FDP/2311/19/16 W związku z zamiarem udzielenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor mobilność, bezpieczeństwo, innowacyjność

Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor mobilność, bezpieczeństwo, innowacyjność Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor mobilność, bezpieczeństwo, innowacyjność 23-24 marca 2015 r. Ożarów Mazowiecki v. 1/10/14 z dnia 30.10.2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konferencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym FOR MEN działającym pod adresem www.formen.com.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Rezerwacje imprezy turystycznej on-line

Rezerwacje imprezy turystycznej on-line Rezerwacje imprezy turystycznej on-line 1. Skorzystaj z naszych propozycji wyjazdu i zobacz oferty ze stron a. Last Minute b. Promocji c. Oasis Fun Club d. Destynacji e. Promocji ze Strony Głównej 2. Wiesz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Konferencji 11. Międzynarodowy Kongres PMI Poland Chaper Journey to Value listopada 2016 r.

Regulamin udziału w Konferencji 11. Międzynarodowy Kongres PMI Poland Chaper Journey to Value listopada 2016 r. Regulamin udziału w Konferencji 11. Międzynarodowy Kongres PMI Poland Chaper Journey to Value 28 30 listopada 2016 r. Organizatorem i podmiotem odpowiedzialnym za wydarzenie jest PMI Poland Chapter z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warunki prenumeraty Wydawnictw Komunalnych

Warunki prenumeraty Wydawnictw Komunalnych Warunki prenumeraty Wydawnictw Komunalnych 1 Wprowadzenie 1. Warunki Realizacji Zamówień określają ogólne zasady, na podstawie których firma, ABRYS Sp. z o.o. zwana dalej Sprzedającym, podejmuje się wykonania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo