semestr zimowy rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "semestr zimowy rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn"

Transkrypt

1 Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu: r r r r. semestr zimowy rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Lp. Temat pracy Rodzaj pracy** 1 Grant/ zlec.*** Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej, W9/K1 1. Projekt wymiennika do zgazowania skroplonego gazu ziemnego Heat exchanger for LNG regasification 2. Projekt instalacji do konwersji skroplonego gazu ziemnego LNG w sprężony gaz ziemny CNG Design of the installation of LNG to CNG conversion 3. Projekt wstępny szybowca klasy standard A preliminary design of the standard class glider 4. Projekt wstępny motoszybowca A preliminary design of motor glider 5. Projekt wstępny czteromiejscowego samolotu dyspozycyjnego A preliminary design of four seeks aircraft 6. Projekt przekładni napędowej skrzydeł entomoptera The project of flapping wings driving gear 7. Wpływ położenia środka masy na stateczność podłużną lekkiego samolotu transportowego klasy Bryza Analysis of center of mass location on the longitudinal stability of the Bryza class transport aircraft 8. Projekt koncepcyjny napędu piezoelektrycznego skrzydeł entomoptera The conceptual design of the piezoelectric propulsion of entomopter Rodzaj pracy: E eksperymentalna, P projektowa Praca realizowana w ramach grantu/zlecenia: T tak, N nie Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego Imię i nazwisko studenta**** uwagi P N Prof. dr hab. inż. M. Chorowski Damian Skóra P N Prof. dr hab. inż. M. Chorowski E N Prof. dr hab. inż. K. Sibilski

2 9. Projekt napędu machających skrzydeł micro samolotu Design of flapping wings propulsion gear 10. Projekt wstępny szybowca do szkolenia podstawowego A preliminary design of glider for basic training 11. Projekt wstępny motoszybowca z napędem elektrycznym A preliminary design of electric motor glider 12. Projekt wstępny samolotu bezzałogowego klasy Atlante A preliminary design of Atlante class UAV 13. Wyznaczenie charakterystyka aerodynamicznych samolotu na podstawie badań w tunelu wodnym Apportionment of the aircraft aerodynamic characteristics from water tunnel measurements 14. Projekt wstępny układu pomiaru prędkości szybowca Initial design of sailplane velocity measurement system 15. Projekt wstępny przedniego panelu przyrządów samolotu bojowego Initial design of front cockpit panel of combat aeroplane 16. Projekt wstępny przedniego panelu przyrządów liniowego samolotu pasażerskiego Initial design of front cockpit panels of airliner 17. Projekt wstępny przedniego panelu przyrządów samolotu turystycznego Initial design of front cockpit panel of tourist aeroplane 18. Projekt wstępny przedniego panelu przyrządów szybowca Initial design of sailplane front cockpit panel 19. Projekt prędkościomierza dla samolotu Design of aeroplane speed indicator 20. Projekt prędkościomierza dla szybowca Design of sailplane speed indicator 21. Projekt prędkościomierza dla śmigłowca Design of helicopter speed indicator 22. Projekt wstępny panelu przedniego kokpitu śmigłowca Initial design of helicopter cockpit front panel 23. Projekt wstępny zintegrowanego systemu nawigacji śmigłowca Initial design helicopter integrated navigation system 24. Projekt wstępny zintegrowanego systemu nawigacji pasażerskiego samolotu liniowego Initial design of airline aeroplane integrated navigation system 25. Projekt wstępny zintegrowanego systemu nawigacji samolotu turystycznego Initial design of tourist aeroplane integrated navigation system 26. Projekt wstępny wyposażenia nawigacyjnego samolotu turystycznego Initial design of tourist aeroplane navigation system 27. Projekt radiowysokościomierza Design of aeroplane radio altimeter 2 E N Prof. dr hab. inż. K. Sibilski Elżbieta Bołoczko

3 28. Projekt wariometru dla samolotu Design of aeroplane vertical velocity indicator 29. Projekt wstępny wskaźnika dyrektywnego samolotu pasażerskiego Initial design of directive indicator of airliner 30. Projekt wstępny układu wskazań na wskaźniku wielofunkcyjnym Initial design of information presentation on multi-function display 31. Projekt wysokościomierza ciśnieniowego Design of aeroplane altimeter. 32. Projekt radiowysokościomierza Design of aeroplane radio altimeter 33. Projekt wstępny interfejsu operatorów bezzałogowego samolotu klasy HALE. Initial design of operator interface of an HALE type UAV. 34. Projekt interfejsu stanowiska instruktora symulatora lotu. Design of flight simulator instructor interface 35. Projekt stanowiska instruktora symulatora lotu Design of flight simulator instructor stand 36. Projekt koncepcyjny bezwładnościowego układu nawigacji na sensorach typu MEMS Concept of inertial navigation system based on the MEMS sensors 37. Projekt wstępny układu zasilania w energię elektryczną BSP Initial design of UAV s energy power system 38. Projekt wstępny zintegrowanego systemu nawigacji bezzałogowego statku powietrznego BSP Initial design of UAV integrated navigation system 39. Projekt wstępny turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego Preliminary design of LP turbine of turbofan engine 40. Analiza MES łopatki turbiny osiowej dużej mocy FEM analysis of large turbine blade 41. Projekt wstępny osiowej sprężarki wielowałowej o sprężu 35 Preliminary design of axial compressor with 35 pressure ratio 42. Projekt wstępny sprężarki osiowej o sprężu 16 dużego silnika turbowentylatorowego Preliminary design of axial compressor with 16 pressure ratio turbofan engine 43. Projekt stopnia turbiny silnika turbośmigłowego dużej mocy Design of large power turboprop turbine stage 44. Projekt wstępny turbiny napędowej o mocy 3,2 MW Preliminary design of 3,2 MW power turbine 45. Projekt wstępny sprężarki osiowej o sprężu 22 silnika dwuprzepływowego małego samolotu biznesowego Design of axial compressor with 22 pressure ratio of bypass engine 46. Analiza MES chłodzonej łopatki turbiny osiowej FEM analysis of cooled turbine blade 47. Analiza MES łopatki sprężarki osiowej FEM analysis of axial compressor blade

4 48. Analiza MES łopatki sprężarki promieniowej FEM analysis of radial compressor blade 49. Projekt wstępny małej sprężarki osiowo-promieniowej Design of axial-radial compressor 50. Analiza MES łopatki wentylatora dużego silnika turbowentylatorowego FEM analysis of fan of large turbofan engine blade 51. Projekt pojazdu spełniającego jednocześnie zadania samolotu i samochodu Design of vehicle meets the tasks of aircraft and car 52. Projekt urządzenia do ewakuacji ludzi z wysokich budynków Design of system to rescue people from high buildings 53. Badania symulacyjne i eksperymentalne jako metoda wyznaczania charakterystyk aerodynamicznych Simulation and experimental research as a method for determining the aerodynamic characteristics 54. Projekt koncepcyjny samolotu pasażerskiego VTOL The conceptual design of passenger VTOL aircraft 55. Projekt statku powietrznego jako elementu systemu transportu "door to door" Design of the aircraft as part of a transport system "door to door" 56. Projekt wstępny szybowca szkolnego Preliminary design of training glider 57. Projekt modułowego samolotu bezzałogowego Design of modular UAV 58. Projekt wstępny lekkiego samolotu dwumiejscowego Preliminary design of the two-seat light aircraft 59. Projekt wstępny sterowca transportowego Preliminary design of the transport airship 60. Projekt wstępny samolotu turystycznego Preliminary design of a tourist plane 61. Projekt mobilnego zestawu do przechwytywania BSL Project of mobile device to catch a UAV 62. Projekt wstępny wariometru membranowego dla śmigłowca A preliminary design of membrane variometer for helicopter 63. Projekt wstępny samolotu bezzałogowego ze skanerem laserowym do analizy spektralnej w rolnictwie precyzyjnym A preliminary design of an unmanned aircraft with laser scanner for spectral analysis in precision agriculture 64. Projekt wstępny wysokościomierza barometrycznego dla śmigłowca A preliminary design of the pneumatic altimeter for helicopter 65. Projekt wstępny paliwomierza pływakowego dla samolotu transportowego A preliminary design of fuel gauge float for transport aircraft 66. Projekt wstępny systemu transmisji mocy śmigłowca w wersji No Tail Rotor A preliminary design of helicopter power transmission system in No Tail Rotor 67. Projekt wstępny zespołu napędowego statku kosmicznego wykorzystującego Żagiel słoneczny 4 P N Dr inż. A. Gronczewski Mateusz Franaszczuk P N Dr inż. A. Gronczewski Natalia Anglart E N Dr inż. A. Gronczewski Marta Pierzchała P N Dr inż. A. Gronczewski Adam Kopczyński P N Dr inż. A. Gronczewski Tomasz Tokarczyk P N Dr inż. A. Gronczewski Wojciech Winiecki P N Dr inż. A. Gronczewski Robert Kwiatkowski P N Dr inż. A. Gronczewski Natalia Wawrzynów P N Dr inż. A. Gronczewski Mateusz Bronk P N Dr inż. A. Gronczewski Agata Sułek P N Dr inż. A. Gronczewski Krzysztof Marczewski Błażej Woliński

5 A preliminary design of the spacecraft propulsion using Solar sail. 68. Projekt wstępny pokładowego systemu zasilania energią elektryczną samolotu komunikacyjnego w standardzie More Electric Aircaft A preliminary design on-board power supply system aircraft of standard More Electric Aircaft 69. Projekt wstępny systemu zasilania energią elektryczną sztucznego satelity Ziemi z wykorzystaniem technologii Thermionic A preliminary design of the electricity supply system of Earth artificial satellites with using of the Thermionic 70. Projekt wstępny instalacji odbiorników ciśnień powietrza dla samolotu naddźwiękowego A preliminary design of the air pressure receivers for supersonic aircraft 71. Projekt wstępny windy kosmicznej A preliminary design of the Space Elevator 72. Dobór parametrów pracy nowego typu krystalizatora o działaniu ciągłym Choice of the operating parameters of a new type continuous crystallizer E N Dr inż. S. Misztal 73. Kinetyka krystalizacji w nowego typu krystalizatorze o działaniu ciągłym Kinetics of crystallization in a new type continuous crystallizer E N Dr inż. S. Misztal 74. Projekt nowego typu krystalizatora o działaniu ciągłym z mieszadłem The design of a new type continuous crystallizer with a stirrer. P N Dr inż. S. Misztal 75. Termodynamiczna analiza autonomicznego systemu separacji i skraplania azotu Thermodynamic analysis of nitrogen separation and liquefaction system E N Dr inż. A. Piotrowska 76. Projekt turbosprężarki dla tłokowego silnika lotniczego o mocy 160 kw Project of a turbocharger for piston aircraft engine with a power of160 kw P N Dr inż. R. Róziecki 77. Projekt przekładni głównej lekkiego śmigłowca napędzanego silnikiem tłokowym o mocy 185 kw Project of a main transmission for lightweight helicopter Driven by piston engine with a power of 185 kw 78. Projekt układu olejowego turbinowego silnika śmigłowcowego o mocy 300 kw Project of a lubrication system for the turbo-shaft engine with a power of 300 kw P N Dr inż. R. Róziecki 79. Projekt dwustopniowej przekładni redukcyjnej z momentomierzem dla tłokowego silnika lotniczego Project of a two stage reduction gear with a torque sensor for the piston aeroengine. P N Dr inż. R. Róziecki 80. Projekt pompy paliwowej o zmiennej wydajności dla turbinowego silnika śmigłowcowego o mocy 300 kw Project of a variable delivery fuel pump for the turbo-shaft engine with a power of 300 kw 81. Projekt przekładni głównej śmigłowca dwuwirnikowego w układzie Kamowa napędzanego silnikiem turbinowym o mocy 530 kw Project of a main gearbox for helicopter with coaxial rotors driven by turbo shaft P N Dr inż. R. Róziecki engine with a power of 530 kw 82. System monitorowania składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych P N Dr inż. J. Szpaczyński 5 Kamila Duszyńska P N Dr inż. R. Róziecki Zimnicki P N Dr inż. R. Róziecki Branowski

6 Monitoring system for municipal and industrial landfills 83. Projekt przenośnego urządzenia do pobierania próbek wody gruntowej Design of the mobile system for ground water sampling P N Dr inż. J. Szpaczyński 84. Aglomeracja Drobnych cząstek przez zamrażanie i odmrażanie badania w małej skali Application of freeze/thaw process for agglomeration of fine particles small scale E N Dr inż. J. Szpaczyński experiments 85. Projekt bio-filtra z wypełnieniem Design of the deep-bed biofilter P N Dr inż. J. Szpaczyński 86. Monitorowanie zamkniętych eko-systemów. Projekt stanowiska doświadczalnego Monitoring of closed eco-systems P N Dr inż. J. Szpaczyński 87. Zastosowanie procesów zamrażania i rozmrażania w oczyszczalni ścieków dla pierwszej ekspedycji na planetę Mars projekt wstępny Application of freeze/thaw process for waste water treatment for the first expedition P N Dr inż. J. Szpaczyński to the planet of Mars preliminary design 88. Zastosowanie procesów zamrażania i rozmrażania w oczyszczalni ścieków dla ekspedycji polarnych projekt wstępny Application of freeze/thaw process for waste water treatment for polar expeditions P N Dr inż. J. Szpaczyński preliminary design 89. Zastosowanie naturalnego procesu ewapotranspiracji do odwadniania osadów projekt operacji jednostkowej w małej skali Application of natural process of evapotranspiration for sludge dewatering design of small scale unit operation P N Dr inż. J. Szpaczyński 90. Określenie rozkładu wielkości porów osadu filtracyjnego Determination of filter cake pore size distribution E N Dr inż. J. Szymków 91. Projekt aparatu bezpośredniego ścinania wilgotnych osadów Design of a direct shear cell P N Dr inż. J. Szymków 92. Granulowanie osadów filtracyjnych Granulation of filtration cakes P/E N Dr inż. J. Szymków 93. Stanowisko do symulacji procesu odwadniania na prasie taśmowej Stand for simulation of sludge dewatering process on the filter belt P N Dr inż. J. Szymków 94. Badania rozkładu wilgoci w osadach filtracyjnych Investigation of moisture distribution in filter cakes E N Dr inż. J. Szymków 95. Projekt systemu dostarczania przesyłek kurierskich przez BSL Design of the delivery of courier by UAV 96. Projekt mobilnego zestawu rozpoznawczego wykorzystującego BSL dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego Design a set of mobile reconnaissance using UAV for the Crisis Management Center 97. Projekt wstępny samolotu dla Systemu Transportu Małymi Samolotami Initial design of the aircraft for a small airplane Transport System 98. Projekt systemu ratownictwa morskiego wykorzystującego aparaty bezzałogowe r

7 Design of the rescue at sea using unmanned cameras 99. Projekt pokładowego systemu rozpoznania z BSL Design of the board system identify of UAV 100. Projekt BSL z napędem odrzutowym do szkolenia obrony przeciwlotniczej Design UAV with powered jet air defense to the training 101. Projekt wstępny BSL do szybkiego transportu medycznego Initial design UAV for fast medical transport 102. Projekt symulatora do szkolenia operatorów BSL Design operator training simulator to UAV 103. Projekt mikro BSL z ruchomymi skrzydłami Design of micro BSL with moving wings 104. Projekt mikro BSL do wyszukiwania ludzi w zawaliskach Design of micro BSL to search people in an enclosed area 105. Pompy w specjalnym wykonaniu do pracy w warunkach higienicznych Projekt węzła pompowego. Pumps for working In sanitaryl conditions Project o fthe pumping station Zagadnienia rozdziału zawiesin w technologii odsiarczania gazów spalinowych w energetyce. Problems of separation of suspensions in flue gas desulfurization technology in the power industry Stanowisko do badań charakterystyki pomp - projekt Stand for testing pumps parameters - project 108. Proces rozdział zawiesin w układzie wirówka sedymentacyjna ostojnik. Koncepcja węzła rozdziału The separation of suspensions in sedimentation centrifuge and thickener system 109. Pompy wielostopniowe pionowe z zabudowaną przetwornicą częstotliwości. Koncepcja układu podnoszenia ciśnienia. Multistage pumps with integrated frequency converter 110. Pompy w zastosowaniu do układów przeciwpożarowych. Pumps applications in fire fighting systems 111. Rozdział zawiesin w odstojniku z wypełnieniem płytowym. The Suspension Separation Process in Lamella Thickener 112. Proces rozdziału zawiesin w hydrocyklonie. Projekt stanowiska badawczego The Suspension Separation Process in HyDrocyclons. Project of laborathory unit 113. Zagadnienia procesu uzdatniania wody w przemyśle chemii gospodarczej. Projekt węzła pompowego Issues of water treatment in chemical industry. Project of pumping station r r r r r. 7

8 Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych, W9/K Projekt instalacji oczyszczania spalin z kotła rusztowego opalanego biomasą drzewną The project installation of the boiler flue gas cleaning stoker combustion of P N Dr hab. inż. M. Jędrusik woody biomass 115. Projekt pompy ciepła współpracującej z systemem indywidualnej klimatyzacji stanowiskowej P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki The design of a heat pump for a personal air conditioning system 116. Projekt systemu klimatyzacji samochodu osobowego The project of the motor car air-conditioning system P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki 117. System klimatyzacji kabiny maszyny rolniczej bazujący na rurze Ranque a Agricultural machine s cabin air conditioning system based on the Ranque pipe P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki 118. System klimatyzacji kabiny górniczego pojazdu samojezdnego The air conditioning system of self-propelled mining vehicle cabin P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki 119. Projekt elektrofiltru dla bloku 900 MW Design of electrostatic precipitator for unit 900 MW P N Dr hab. inż. M. Jędrusik 120. Optymalizacja cieplno-przepływowa wymiennika krzyżowego dla różnych wytłoczeń powierzchni wymiany ciepła Thermal-flow optimization of a cross-flow heat exchanger for different pattern of P N Dr hab. inż. S. Pietrowicz heat transfer surfaces 121. Optymalizacja cieplno-przepływowa uszczelki chłodziarko-zamrażarki dla różnych rozwiązań konstrukcyjnych P N Dr hab. inż. S. Pietrowicz Thermal-flow optimization of a fridge-freezer gasket for different design approaches 122. Projekt bilansu cieplnego pieca do produkcji szyb samochodowych The thermal balance project of a furnace for car glass production P N Dr hab. inż. S. Pietrowicz 123. Projekt systemu całorocznej klimatyzacji pomieszczeń biurowych wykorzystujący pompę ciepła zasilaną wymiennikiem gruntowym The design of an air-conditioning system of an office space based on heat pump P N Dr inż. B. Białko powered by ground heat exchanger 124. Projekt wymienników ciepła systemu klimatyzacyjnego kabiny ciągnika rolniczego The design of heat exchangers used by the air conditioning system installed in a P N Dr inż. B. Białko agriculture tractor 125. Pompa ciepła jako system grzewczo klimatyzacyjny sali wykładowej Heat pump as a heating air-conditioning system of a lecture hall P N Dr inż. B. Białko 126. Projekt systemu wentylacyjno-grzewczego dla domu jednorodzinnego Design of the ventilation and heating system for a single family house P N Dr inż. M. Pomorski 127. Badania skuteczności działania cyklonów mierniczych pracujących w układach pyłomierzy grawimetrycznych Studies on the efficiency of the cyclone used in gravimetric dust monitors E N Dr inż. A. Świerczok Sposoby pomiaru wilgotności gazów E N Dr inż. A. Świerczok

9 Methods of measuring the humidity of the gases Badania porównawcze rozwiązań konstrukcyjnych wybranych elementów stosowanych w pyłomierzach grawimetrycznych E N Dr inż. A. Świerczok A comparative study of design solutions selected components used in the gravimetric dustmeter 130. Badania wpływu konstrukcji elementów generujących ulot na rozkład prądu ulotu na elektrodzie zbiorczej Research on the influence the shape of the corona-generating elements on the E N Dr inż. A. Świerczok current distribution on the collecting electrode 131. Projekt scentralizowanego systemu chłodniczego dla domu w wielorodzinnej zabudowie szeregowej. P N Dr inż. B. Zajączkowski Dawid Rębielewski Design of centralized cooling system for multi-family terraced housing Projekt pompy ciepła do ogrzewania domku jednorodzinnego z systemem magazynowania ciepła w zbiorniku wody lodowej. Design of a single-family house heat pump system using chilled water tank as a P N Dr inż. B. Zajączkowski thermal energy storage Projekt klimatyzatora z funkcją pompy ciepła powietrze-powietrze Design of an air conditioner with the air-to-air heat pump function P N Dr inż. M. Żak Filip Czeszek 134. Przewoźny chłodniczy osuszacz sprężonego powietrza Transportable refrigerated compressed air Dryer P N Dr inż. M. Żak Wojciech Liśkiewicz 135. Mała komora termiczna do badań produktów Small thermal chamber for testing products P N Dr inż. M. Żak Patryk Narbutowicz Katedra Technologii Energetycznych, Turbin i Modelowania Procesów Cieplno-Przepływowych, W9/K Projekt stabilizatora płomienia palnika gazowego Design of flame stabilizer for gas burner 9 P N Dr inż. W. Ferens Zakład Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych, W9/Z Adaptacja kotła OP-230 do współspalania biomasy z węglem kamiennym Adjust steamboiler OP-230 for co-combation of biomas with coal 138. Analiza układów przygotowania i transportu paliwa dla kotłów energetycznych Analysis of the systems of preparation and fuel transport for steam boilers 139. Projekt elektrociepłowni o mocy elektrycznej 20 MW z kotłem opalanym węglem brunatnym Project of power plant with an electric capacity of 20 MW of lignite-fired boiler 140. Projekt parowego kotła rusztowego, o wydajności 10 t/h przystosowanego do spalania zrębków drewna Project steam grate boiler, efficient of 10 t/h adapted to burn wood chips 141. Projekt palnika pyłowego dla laboratoryjnego stanowiska badawczego Design of pulverized burner for laboratory furnace 142. Projekt kotła rusztowego do spalania odpadów komunalnych Design of MSW-fired grate boiler 143. Modelowanie numeryczne redukcji NOx metodą SNCR Numerical modeling of NOx reduction using SNCR technology P N Dr inż. R. Głąbik Maria Pawlikowska P N Dr inż. R. Głąbik Artur Grzelak P N Dr inż. R. Głąbik P N Dr inż. R. Głąbik P N Dr inż. T. Hardy P N Dr inż. N. Modliński P N Dr inż. N. Modliński Damian Bochonos

10 144. Projekt siłowni ORC ORC power plants design Projekt spalarni śmieci Waste incineration plant design 146. Projekt kotła o mocy 1000 MWel na parametry nadkrytyczne. Design of supercritical 1000 MWe pf boiler 147. Układy ORC do odzysku ciepła. Organic Rankine cycle for heat recovery system Modelowanie obiegu cieplnego bloku energetycznego Modelling of a water/steam cycle power plant Projekt instalacji IOS dla kotła BB-1100t/h. DESOX instalation for BB-1100t/h steam boilers 150. Projekt układu kogeneracyjnego z silnikiem tłokowym. DesignCHP cycle with internal combustion engine Projekt układu podawania i pomiaru strumienia powietrza w kotle wodnym małej mocy Design of the dispensing and measuring system of air flow in the low-power water boiler Wykorzystanie metody strefowej do obliczeń cieplnych komory paleniskowej kotła 152. pyłowego Application of zonal method for calculations pf boiler combustion chamber Trójwymiarowe obliczenia cieplno-przepływowe komory paleniskowej kotła 153. pyłowego. CFD simulation of pf steam boiler combustion chamber Analiza techniczno-ekonomiczna zabudowy kondensacyjnego wymiennika ciepła w 154. bloku 360MWe Economic and technical analysis of condensing heat exchanger in 360MWe plant Wpływ dodatku spalin ze spalarni odpadów na wymianę ciepła w komorze paleniskowej kotła parowego 155. Effect of addition of flue gas from incinerator plant on temperature distribution and heat exchange in pf steam boiler Projekt przebudowy stalowego podgrzewacza wody oraz dobudowy podgrzewacza 156. powietrza do kotła rusztowego Design of economizer and air heater for a stoker boiler Projekt wodnego akumulatora ciepła dla bloku BC Design of water heat storage tank for a BC-50 CHP unit Wpływ zastosowania technologii oxyfuel na wymianę ciepła w komorze paleniskowej kotła pyłowego 158. Effect of oxyfuel technology on temperature distribution and heat exchange in pf steam boiler 10 P/E N Dr inż. K. Mościcki J. Dominiak

11 Obliczenia bilansowe elektrociepłowni komunalnej przy wykorzystaniu oprogramowania Cycle-Tempo Application of Cycle-Tempo software for design of a CHP Projekt koncepcyjny spalarni odpadów komunalnych z odzyskiem energii Design of MSW incineration plant with energy recovery Projekt kondensacyjnego wymiennika ciepła do odzysku ciepła odpadowego ze spalin Design of flue gas condensing heat exchanger Wpływ zmian tabeli regulacyjnej temperatur wody sieciowej na efektywność pracy elektrociepłowni Influence of water heating temperature drop on electricity production in a CHP Analiza techniczno-ekonomiczna elektrociepłowni wykorzystującej OŹE Economic and technical analysis of green CHP plant Zakład Mechaniki i Systemów Energetycznych, W9/Z2 Projekt technologiczny instalacji transportu zawiesiny popiołu z wodą dla bloku energetycznego opalanego węglem brunatnym Engineering design of transport system of ash with water for the power unit lignite Turbina rozprężna w elektrowni Turboexpander in power plant Projekt ostatniego stopnia turbiny kondensacyjnej Design of condensing turbine last stage Remont łożysk ślizgowych Overhaul of slide bearings Remont maszyny wirnikowej procedury I technologia Overhaul of turbomachinery procedure and technology Modernizacja bloków energetycznych w Kozienicach Modernization of power units in Kozienice Power Plant P N Dr inż. P. Szulc P N Prof. dr hab. inż. K. Jesionek Grzybowska P N Prof. dr hab. inż. K. Jesionek Kasiedczak P N Prof. dr hab. inż. K. Jesionek J. Grzęda P N Prof. dr hab. inż. K. Jesionek Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych, W9/Z3 Projekt płaskiego, cieczowego kolektora słonecznego Design of flat solar collector for liquid Projekt małego wentylatora z izolowaną obudową dla gorącego powietrza do 400 o C Design of small fan with insulated envelope for hot air up to 400 o C Projekt elektromechanicznego napędu jednoosiowego obrotu skupiającego kolektora słonecznego Design of electromechanical Drive of one-axis reversing of concentrating solar collector P N Prof. dr hab. inż. K. Jesionek A. Gorzeszczak P N Dr hab. inż. J. Kasperski P N Dr hab. inż. J. Kasperski P N Dr hab. inż. J. Kasperski Paweł Pawlikowski Paweł Buryn Wojciech Orłowski 11

12 Projekt przekładni ślimakowej w układzie otwierania bramy garażowej z zastosowaniem obliczeń numerycznych z wykorzystaniem ANSYS Design of the worm gear in the gate open system with numerical calculations (program ANSYS) usage Projekt pojazdu z wykorzystaniem silnika spalinowego i silnika pneumatycznego Design of the vehicle with hybrid combustion and pneumatic engines usage Projekt napędu służącego do otwierania bramy garażowej z zastosowaniem obliczeń numerycznych Design of the Drive in the gate opening system with numerical calculations usage Wyznaczenie charakterystyki przepływowej zaworu podczas Drgań wymuszonych Flow characteristic determination of the valve during forced vibrations Wyznaczenie charakterystyki przepływowej zaworu DN 25 Flow characteristic determination of DN25 valve Projekt stanowiska do wyznaczenie charakterystyki przepływowej zaworu zgodnie z Polskimi Normami Design of the test rig to flow characteristic determination of valve according with Polish Standards Projekt stanowiska do określenia szczelności zewnętrznej zaworu zgodnie z normami europejskimi Design of the test rig to external tightness determination of valve according with European Standards Projekt zaworu do układu ogrzewania podłogowego obliczenia numeryczne przepływu Design of the valve in the floor heating system numerical calculations of flow Projekt układu do hartowania indukcyjnego tulipa półosi pojazdu Design of the induction hardening system of parts of vehicle half-shaft Projekt zaworu z tworzywa sztucznego obliczenia numeryczne zaworu Design of the plastic valve numerical calculations of the valve Projekt zaworu regulacyjnego DN25 wspomagany przez modelowanie w ANSYS Design of control valve DN25 aided with ANSYS modeling Projekt roweru z napędem pneumatycznym model 3D Design of the bike with pneumatic drive 3D model Projekt przeniesienia napędu pojazdu na ciekły azot Design of power transmission set of vehicle running with liquid nitrogen Projekt układu do prowadzenia grzyba w konstrukcji zaworu Design of the valve head guide system Projekt stanowiska do badania wycieku wewnętrznego zaworu zgodnie z Polskimi Normami Design of test rig to measurement of internal leakage of the valve, according to Polish Standards E N Dr inż. J. Rogula E N Dr inż. J. Rogula P N Dr inż. G. Romanik P N Dr inż. G. Romanik 12

13 Projekt pneumatycznego aktuatora do zaworu przemysłowego DN 25 Design of pneumatic actuator for Driving valve DN 25 Projekt stanowiska do badania armatury Design of test rig for valves testing Badania armatury wykonanej z tworzyw sztucznych Investigation of valves made from nonmetalik materials Badania zaworów wyposażonych w różne rodzaje napędu Testing of valves equipped with different actuators Współczynnik przewodzenia ciepła wybranych szczeliw dławicowych w funkcji zacisku montażowego Heat conductivity coefficient of particular gland packings versus assembly load Optymalizacja konstrukcyjno-materiałowa uszczelnień kuli w zaworach kulowych w aspekcie szczelności wewnętrznej i zewnętrznej Construction-material optimalization of ball seals in ball valves in aspect of internal and external tightness Projekt pompy labiryntowej Design of an axial labyrinth pump Projekt i optymalizacja rur procesowych zbiornika ciśnieniowego Design and optimization of process pipes of the pressure vessel P N Dr inż. G. Romanik P N Dr inż. G. Romanik E N Dr inż. G. Romanik E N Dr inż. G. Romanik E N Dr inż. G. Romanik P N Dr inż. G. Romanik P N Dr inż. M. Skowroński P N Dr inż. J. Skrzypacz Wrocław, Prodziekan ds. dydaktyki, dr inż. Roman Róziecki 13

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 10.06.2015 r. semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn *Rodzaj pracy: E eksperymentalna,

Bardziej szczegółowo

semestr letni rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

semestr letni rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 28.01.2015 r. semestr letni rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn *Rodzaj pracy: E eksperymentalna,

Bardziej szczegółowo

Cieplne Maszyny Przepływowe. Temat 1 Wstęp. Część I Podstawy teorii Cieplnych Maszyn Przepływowych.

Cieplne Maszyny Przepływowe. Temat 1 Wstęp. Część I Podstawy teorii Cieplnych Maszyn Przepływowych. 1 Wiadomości potrzebne do przyswojenia treści wykładu: Znajomość części maszyn Podstawy mechaniki płynów Prawa termodynamiki technicznej. Zagadnienia spalania, termodynamika par i gazów Literatura: 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2013/2014 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2013/2014 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2013/201 semestr zimowy kierunek studiów energetyka Lp. Temat projektu Zakład Kotłów i Turbin, I-20 Tytuł/stopień, inicjał

Bardziej szczegółowo

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu: 30.09.2015 r. semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka *Rodzaj pracy: E eksperymentalna, P projektowa,

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

kierunek studiów mechanika i budowa maszyn oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu.0.0 uzupełniona o ponownie zgłoszone niewykorzystane tematy z roku akadem. 0/0 uzupełniająca oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu.0.0 uzupełniająca

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów energetyka

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów energetyka Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 10.06.2015 r. semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów energetyka *Rodzaj pracy: E eksperymentalna, P projektowa

Bardziej szczegółowo

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym tom XLI(2011), nr 1, 59 64 Władysław Nowak AleksandraBorsukiewicz-Gozdur Roksana Mazurek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Techniki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn

kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn PROJEKT INDYWIDUALNY mgr kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn Aktualizacja 12.06.2012 studia stacjonarne i niestacjonarne kontakt z prowadzącymi- patrz zakładka Dydaktyka Zbiorczy wykaz konsultacji

Bardziej szczegółowo

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych (J. Paska)

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych (J. Paska) 1. Idea wytwarzania skojarzonego w źródłach rozproszonych Rys. 1. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła: rozdzielone (a) w elektrowni kondensacyjnej i ciepłowni oraz skojarzone (b) w elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka

PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu: 28.01.2015 r. 25.02.2015 r. 18.03.2015 r. semestr letni rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka *Rodzaj pracy:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH

INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH W GLIWICACH Konarskiego 18, 44-101 Gliwice Tel. +48 32-237-11-15, Fax. +48 32-237-26-80 imiue@imiue.polsl.pl www.imiue.polsl.pl STRUKTURA INSTYTUTU MASZYN I URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI str.: Wstęp... 8

SPIS TREŚCI str.: Wstęp... 8 . SPIS TREŚCI str.: Wstęp................... 8 Budowa i działanie pomp okrętowych......... 10 1. Podział pomp okrętowych............ 10 2. Pompy wyporowe............... 12 2.1. Cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWSKA. Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Witold Elsner

CZĘSTOCHOWSKA. Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Witold Elsner Współpraca z przemysłem Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Witold Elsner Posiedzenie Rady Społecznej przy WIMII, 27.02.2014 1 Oferta naukowo-badawcza dla przemysłu: Modelowanie aerodynamiki, procesów

Bardziej szczegółowo

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE)

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Opiekun

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

kierunek studiów mechanika i budowa maszyn oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu.0.0 uzupełniona o ponownie zgłoszone niewykorzystane tematy z roku akadem. 0/0 uzupełniająca oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 7.06.0 uzupełniająca

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2011/2012 specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacjon. I stopnia

Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2011/2012 specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacjon. I stopnia specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacjon. I stopnia W Zakładzie Termodynamiki, Chłodnictwa i Klimatyzacji - 12 studentów doc. - 4 stud. - 4 stud. - 3 stud. - 2 stud. Projekt koncepcyjny systemu

Bardziej szczegółowo

Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła, I-20

Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła, I-20 Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 18.12.2013 r. uzupełniona o tematy zatwierdzone przez RW w dniu 29.01.2014 r., tematy zatwierdzone przez RW w dniu 12.03.2014 r. oraz o wcześniej zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów energetyka

kierunek studiów energetyka PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 5.06.2013 uzupełniona o ponownie zgłoszone niewykorzystane tematy z roku 2012/2013 oferta uzupełniająca zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA PICO-AE Pompy ciepła typu powietrze-woda - wentylatory osiowe - sprężarki typu Scroll Urządzenia te różnią się od Pico-A i Pico-C, ponieważ zostały specjalnie

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów energetyka

kierunek studiów energetyka Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu: 04.06.2014 r. 04.07.2014 r. 30.09.2014 r. 29.10.2014 r. PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO semestr zimowy rok akad. 2014/2015 kierunek studiów energetyka

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI

EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI Inżynieria Rolnicza 6(104)/2008 EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI Sławomir Kurpaska, Hubert Latała Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów energetyka

kierunek studiów energetyka PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 5.06.2013 uzupełniona o ponownie zgłoszone niewykorzystane tematy z roku 2012/2013 semestr zimowy rok akad. 2013/2014

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Pojęcia, określenia, definicje Klasyfikacja kotłów, kryteria klasyfikacji Współspalanie w kotłach różnych typów Przegląd konstrukcji Współczesna budowa bloków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI* STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2012/2013 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn*

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI* STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2012/2013 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn* PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI* STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2012/2013 semestr letni kierunek studiów mechanika i budowa maszyn* Lp. Temat projektu Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła,

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Kocioł na biomasę z turbiną ORC Kocioł na biomasę z turbiną ORC Sprawdzona technologia produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu dr inż. Sławomir Gibała Prezentacja firmy CRB Energia: CRB Energia jest firmą inżynieryjno-konsultingową

Bardziej szczegółowo

Układ ORC jako system poprawy efektywności energetycznej w instalacji turbiny gazowej zasilanej z układu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych

Układ ORC jako system poprawy efektywności energetycznej w instalacji turbiny gazowej zasilanej z układu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na Egzamin dyplomowy magisterski, wszystkie specjalności

Zagadnienia na Egzamin dyplomowy magisterski, wszystkie specjalności Zagadnienia na Egzamin dyplomowy magisterski, wszystkie specjalności Hydraulika stosowana 1. Wypływ cieczy przez otwory i przystawki, zjawisko kontrakcji strumienia. 2. Dynamiczne oddziaływanie strumienia

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA LOTNICZA NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

INŻYNIERIA LOTNICZA NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ INŻYNIERIA LOTNICZA NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ dr hab. inż. Cezary SZCZEPAŃSKI WYDZIAŁ MECHANICZNO ENERGETYCZNY Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej SEKTOR LOTNICZY Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym POLSKA PRZED DM 20.08.2013 r. ODNOWIE DO PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH STOPIEŃ PODSTAWOWY in Liquified Gas Tanker Familiarization świadectwa przeszkolenia na zbiornikowce do przewozu: gazów skroplonych stopień

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Endre Ottosen, NEPAS Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych

Bardziej szczegółowo

Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012

Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012 Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012 Main Events 2008 Zakres prezentacji 1. Informacje ogólne o Elektrowni 2. Kalendarium rozwoju projektów biomasowych 3. Wspołspalanie biomasy 3.1

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Eddie Johansson Rindi Energi www.rindi.se www.rindi.se Inteligentne miasto potrzbuje zarówno rozwiązań technicznych jak i politycznych!

Bardziej szczegółowo

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Rozwój technologii zgazowania w Metso Jednostka pilotowa w Tampere TAMPELLA POWER

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska, Rynek Instalacyjny 7-8/2009 Zestawienie norm zawiera wybrane PN, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie uchwał

Bardziej szczegółowo

Technologie wytwarzania energii elektrycznej dla polskiej elektroenergetyki

Technologie wytwarzania energii elektrycznej dla polskiej elektroenergetyki POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2015 Tom 18 Zeszyt 4 29 44 ISSN 1429-6675 Bolesław Zaporowski* Technologie wytwarzania energii elektrycznej dla polskiej elektroenergetyki Streszczenie: W pracy

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne Nazwa modułu: Pompy, sprężarki i wentylatory Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Bardziej szczegółowo

Ocena właściwości eksploatacyjnych dwuprzepływowego silnika turbinowego z dwiema komorami spalania

Ocena właściwości eksploatacyjnych dwuprzepływowego silnika turbinowego z dwiema komorami spalania Dr inż. Robert Jakubowski Katedra Samolotów i Silników Lotniczych Politechnika Rzeszowska Al. Powstańców Warszawy 8; 35-959 Rzeszów, Polska e-mail: robert.jakubowski@prz.edu.pl Ocena właściwości eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Konferencja SAPE Andrzej Szajner Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Zasady modernizacji lokalnych systemów ciepłowniczych Elektrociepłownie i biogazownie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WERYFIKACJI DOŚWIADCZALNEJ ZAMODELOWANYCH OBCIĄŻEŃ CIEPLNYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW KOMORY SPALANIA DOŁADOWANEGO SILNIKA Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

KONCEPCJA WERYFIKACJI DOŚWIADCZALNEJ ZAMODELOWANYCH OBCIĄŻEŃ CIEPLNYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW KOMORY SPALANIA DOŁADOWANEGO SILNIKA Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: TRANSPORT z. 77 Nr. Kol.1878 Aleksander HORNIK, Piotr GUSTOF KONCEPCJA WERYFIKACJI DOŚWIADCZALNEJ ZAMODELOWANYCH OBCIĄŻEŃ CIEPLNYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

Spalanie w tlenie. PRZEDMIOT BADAŃ i ANALIZ W PROJEKCIE STRATEGICZNYM\ Zadanie 2

Spalanie w tlenie. PRZEDMIOT BADAŃ i ANALIZ W PROJEKCIE STRATEGICZNYM\ Zadanie 2 Precombustion capture technologie opracowywane w ramach Projektu Strategicznego: Zadania Badawczego nr 3 Źródło: Vattenfall Postcombustion capture technologie rozwijane pośrednio w Projekcie Strategicznym:

Bardziej szczegółowo

Przegląd biomasowej techniki grzewczej. Bogumił Ogrodnik Viessmann sp. z o.o. ul.karkonoska 65 53-015 Wrocław oib@viessmann.

Przegląd biomasowej techniki grzewczej. Bogumił Ogrodnik Viessmann sp. z o.o. ul.karkonoska 65 53-015 Wrocław oib@viessmann. Przegląd biomasowej techniki grzewczej Bogumił Ogrodnik Viessmann sp. z o.o. ul.karkonoska 65 53-015 Wrocław oib@viessmann.com 782 756 797 Efektywne spalanie biomasy pochodzenia drzewnego Do opalania drewnem

Bardziej szczegółowo

Efektywność Energetyczna Gospodarka Mediami w Przemyśle Spożywczym. Metody Zwiększania Sprawności

Efektywność Energetyczna Gospodarka Mediami w Przemyśle Spożywczym. Metody Zwiększania Sprawności Efektywność Energetyczna Gospodarka Mediami w Przemyśle Spożywczym Metody Zwiększania Sprawności Kotłów Parowych i Wodnych w Aspekcie Zwrotu Nakładów Inwestycyjnych Zakopane, maj 2010 Optimisation rendements

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych

Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych Jerzy Oszczudłowski Instytut Chemii UJK Kielce e-mail: josz@ujk.edu.pl Alternatywne metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów, 07-10-2010 r. 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna 1.2. l. Paliwa naturalne, zasoby i prognozy zużycia

Bardziej szczegółowo

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Autorzy: Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Ecoenergia Sp.

Bardziej szczegółowo

Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego

Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego Włodzimierz Błasiak, Profesor* NALCO MOBOTEC EUROPE *Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm Division Energy

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY www.energomontaz.pl www.energomontaz.pl KIM JESTEŚMY WHO WE ARE Energomontaż - Południe S.A. działa od 1952 roku na polskim i światowym rynku budownictwa energetycznego i przemysłowego. Wiodącą działalnością

Bardziej szczegółowo

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym V Konferencja Naukowo-Techniczna Bielsko-Biała 18-19. 03.2013r. Tomasz Słupik Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Seminarium Biomasa - Odpady - Energia 2011 Siłownie biomasowe Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 10-11 marca 2011

Seminarium Biomasa - Odpady - Energia 2011 Siłownie biomasowe Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 10-11 marca 2011 Seminarium Biomasa - Odpady - Energia 2011 Siłownie biomasowe Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 10-11 marca 2011 Energetyka biomasowa Spalanie biomasy drzewnej, rolnej i odpadowej

Bardziej szczegółowo

Energetyka konwencjonalna

Energetyka konwencjonalna ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ Energetyka konwencjonalna Dr hab. inż. prof. ZUT ZBIGNIEW ZAPAŁOWICZ Energetyka

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH Okrętowe silniki spalinowe Na jednostkach pływających, jako silników napędu głównego używa się głównie: wysokoprężne, dwusuwowe, wolnoobrotowe;

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI Autor: Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii nr 6/2007) Słowa

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str.

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010 a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports: Czasopismo 1. Archives

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

900 221 183 1200 221 183 1500 221 183 1 4 szt./pcs. 1170,31 1416,95 1741,05 > 4 szt./pcs. 640,79 775,83 952,89

900 221 183 1200 221 183 1500 221 183 1 4 szt./pcs. 1170,31 1416,95 1741,05 > 4 szt./pcs. 640,79 775,83 952,89 Kurtyny powietrzne RM / RM Air curtains RM Typ / Type RM125-09 RM125-12 RM125-15 grzałek I 1,5 2,3 3 II 3 4,5 6 Pobór prądu / Amp/phase [A] 27 33 41 Pobór mocy wentylatora / Motor Power [W] 130 150 168

Bardziej szczegółowo

Wydział Techniki Morskiej i Transportu. Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego. Sekretariat: pokój 505 tel. (91) 449-40-62

Wydział Techniki Morskiej i Transportu. Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego. Sekretariat: pokój 505 tel. (91) 449-40-62 Wydział Techniki Morskiej i Transportu Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego Sekretariat: pokój 505 tel. (91) 449-40-62 Opiekunowie prac dyplomowych Prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Prof.

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2012/2013 specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacj. I stopnia

Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2012/2013 specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacj. I stopnia specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacj. I stopnia W Zakładzie Termodynamiki, Chłodnictwa i Klimatyzacji 12 + 6 studentów - 4 + (2) stud. - 4 + (2) stud. - 4 + (2) stud. Projekt koncepcyjny systemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa NAZWA KIERUNKU: Energetyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne w gminach Województwa Mazowieckiego 27 listopada 2007, Warszawa Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SILNIKA STIRLINGA W MAŁYCH I ŚREDNICH AGREAGATACH TRIGENERACYJNYCH

WYKORZYSTANIE SILNIKA STIRLINGA W MAŁYCH I ŚREDNICH AGREAGATACH TRIGENERACYJNYCH INŻ. BARTOSZ SMÓŁKA, BEATA SZKOŁA WYKORZYSTANIE SILNIKA STIRLINGA W MAŁYCH I ŚREDNICH AGREAGATACH TRIGENERACYJNYCH S t r e s z c z e n i e W związku z wprowadzaniem kolejnych dyrektyw dotyczących oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne na poziomie gmin 24 stycznia 2008, Bydgoszcz Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. BIOMASA BIOMASA DREWNO

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Małe układy do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL ŚREDNIOPRĘŻNE TYPU WSP FAN TYPE WSP Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WSP są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

PODSEKCJA DK MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE DZIAŁ 29 MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

PODSEKCJA DK MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE DZIAŁ 29 MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE PODSEKCJA DK MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE DZIAŁ 29 MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE PKWiU-1997 Nazwa grupowania PKWiU-2004 Nazwa grupowania PKWiU-2004 PKWiU-1997

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA. inverterowe. www.inverter.com.pl www.inverter.com.pl

POMPY CIEPŁA. inverterowe. www.inverter.com.pl www.inverter.com.pl POMPY CIEPŁA inverterowe www.inverter.com.pl www.inverter.com.pl INVERTEROWA pompa ciepła ZIEMIA - WODA BASIC Moc grzewcza: 3-12 / 5-22 kw COP: 4,6-4,9 Zasilanie: 230V-50Hz- 3/N/PE / 400V-50Hz-3/N/PE Waga:

Bardziej szczegółowo

99,9% erp. nawet / even INVERTER DOSTĘPNE WIELKOŚCI URZĄDZEŃ AVAILABLE SIZES OF UNITS SPRAWNOŚĆ FILTRACJI FILTRATION EFFICIENCY

99,9% erp. nawet / even INVERTER DOSTĘPNE WIELKOŚCI URZĄDZEŃ AVAILABLE SIZES OF UNITS SPRAWNOŚĆ FILTRACJI FILTRATION EFFICIENCY erp READY INVERTER T E C H N O L O G Y WYDAJNOŚĆ AIR VOLUME (m 3 /h) DOSTĘPNE WIELKOŚCI URZĄDZEŃ AVAILABLE SIZES OF UNITS SPRAWNOŚĆ FILTRACJI FILTRATION EFFICIENCY 2000 4 nawet / even 99,9% 8000 K L I

Bardziej szczegółowo

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L S V 2 2 30 VII 2 1 1 15 10

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L S V 2 2 30 VII 2 1 1 15 10 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 33 Przedmiot: Chłodnictwo i Klimatyzacja Kierunek/Poziom kształcenia: M i BM/ studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE Centrale nawiewne OTA / OTA air supply units Centrale nawiewne OTA / OTA air supply units Wydajn./spręż *) / Air flow /compression range *) [m 3 /h]/[pa] Wymiary **) / Unit size **) [mm] Nagrzewnica /

Bardziej szczegółowo

RISPP. AHU with heat recovery. Lüftungsgeräte mit wärmerückgewinnung. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Description

RISPP. AHU with heat recovery. Lüftungsgeräte mit wärmerückgewinnung. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Description AHU with heat recovery Lüftungsgeräte mit wärmerückgewinnung odzyskiem ciepła Description The air handling units RIS are used for ventilation with filtered, fresh, and preheated air. RIS units recoup heat

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów energetyka

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów energetyka Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu : 10.06.2015 r. 30.09.2015 r. semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów energetyka *Rodzaj pracy: E eksperymentalna,

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z CIEPŁA SPALIN AGREGATU KOGENERACYJNEGO

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z CIEPŁA SPALIN AGREGATU KOGENERACYJNEGO PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z CIEPŁA SPALIN AGREGATU KOGENERACYJNEGO Autor: Stanisław Szwaja ("Rynek Energii" - grudzień 2014) Słowa kluczowe: odzysk ciepła, parowy obieg Rankine a, opłacalność inwestycji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ENERGETYCZNA DOLNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA POMPY GRZEWCZEJ PRZY OGRZEWANIU TUNELU FOLIOWEGO

ANALIZA ENERGETYCZNA DOLNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA POMPY GRZEWCZEJ PRZY OGRZEWANIU TUNELU FOLIOWEGO Inżynieria Rolnicza 9(97)/2007 ANALIZA ENERGETYCZNA DOLNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA POMPY GRZEWCZEJ PRZY OGRZEWANIU TUNELU FOLIOWEGO Sławomir Kurpaska Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo

Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego

Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego P A N Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk GDAŃSK Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego Dariusz Butrymowicz, Kamil Śmierciew 1 I. Wstęp II. III. IV. Produkcja chłodu: układy sorpcyjne

Bardziej szczegółowo

HoSt Bio-Energy Installations. Technologia spalania biomasy. Maciej Wojtynek Inżynier Procesu. www.host.nl Sheet 1 of 25

HoSt Bio-Energy Installations. Technologia spalania biomasy. Maciej Wojtynek Inżynier Procesu. www.host.nl Sheet 1 of 25 HoSt Bio-Energy Installations Technologia spalania biomasy Maciej Wojtynek Inżynier Procesu www.host.nl Sheet 1 of 25 HoSt: Dostawca pod-klucz elektrociepłowni opalanych biomasą, biogazowni rolniczych,

Bardziej szczegółowo

Efektywnoœæ energetyczna i ekonomiczna skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a w elektrociep³owniach opalanych gazem ziemnym

Efektywnoœæ energetyczna i ekonomiczna skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a w elektrociep³owniach opalanych gazem ziemnym POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 8 Zeszyt specjalny 2005 PL ISSN 1429-6675 Boles³aw ZAPOROWSKI* Efektywnoœæ energetyczna i ekonomiczna skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a w elektrociep³owniach

Bardziej szczegółowo

www.strabag-energy.com STRABAG ENERGY TECHNOLOGIES (SET) 2013

www.strabag-energy.com STRABAG ENERGY TECHNOLOGIES (SET) 2013 www.strabag-energy.com ENERGY TECHNOLOGIES () 2013 Marki koncernowe Na rodzinę w Polsce składa się kilka marek, które łącznie oferują całe spektrum usług budowlanych na najwyższym poziomie. Marki te mają

Bardziej szczegółowo

dr inż. Łukasz Słupik, dr inż. Ludwik Kosyrczyk 1/28

dr inż. Łukasz Słupik, dr inż. Ludwik Kosyrczyk 1/28 dr inż. Łukasz Słupik, dr inż. Ludwik Kosyrczyk 1/28 PLAN PREZENTACJI 1. Wstęp 2. Cele pracy 3. Struktura modelu 4. Eksperymenty i pomiary 5. Rezultaty wybranych symulacji 6. Wybrane zastosowania modelu:

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ ZASTOSOWANIA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ I KOTŁEM ODZYSKNICOWYM W CIEPŁOWNI KOMUNALNEJ

OPŁACALNOŚĆ ZASTOSOWANIA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ I KOTŁEM ODZYSKNICOWYM W CIEPŁOWNI KOMUNALNEJ Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej Mariusz TAŃCZUK Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej Politechnika Opolska 45-233 Opole, ul. Mikołajczyka 5 e-mail: mtanczuk@ec.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp

Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego do zastosowań w układzie mchp G. Przybyła, A. Szlęk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja w produkcji i wytwarzaniu energii

Optymalizacja w produkcji i wytwarzaniu energii Better VOIGT+WIPP performance Engineers and efficiency GmbH through Inżynieria chemiczna i mechaniczna, zaawansowane sterowanie procesami Optymalizacja w produkcji i wytwarzaniu energii Doskonałość w eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Ogniwa paliwowe komercyjne rozwiązania SOFC

Ogniwa paliwowe komercyjne rozwiązania SOFC Ogniwa paliwowe komercyjne rozwiązania SOFC Potencjalny zakres zastosowań ogniw SOFC generatory stacjonarne domowe CHP zdalne zasilanie komercyjne CHP energetyka rozproszona przemysłowe CHP elektrownie

Bardziej szczegółowo

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. in Mielec (Poland) BEZMIECHOWA, WRZESIEŃ 29, 2008 1

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. in Mielec (Poland) BEZMIECHOWA, WRZESIEŃ 29, 2008 1 Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. in Mielec (Poland) BEZMIECHOWA, WRZESIEŃ 29, 2008 1 Polskie Zakłady Lotnicze sp z o.o. 70 lat tradycji ponad 15.5 tysięcy wyprodukowanych samolotów sprzedanych do bardzo

Bardziej szczegółowo