semestr zimowy rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "semestr zimowy rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn"

Transkrypt

1 Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu: r r r r. semestr zimowy rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Lp. Temat pracy Rodzaj pracy** 1 Grant/ zlec.*** Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej, W9/K1 1. Projekt wymiennika do zgazowania skroplonego gazu ziemnego Heat exchanger for LNG regasification 2. Projekt instalacji do konwersji skroplonego gazu ziemnego LNG w sprężony gaz ziemny CNG Design of the installation of LNG to CNG conversion 3. Projekt wstępny szybowca klasy standard A preliminary design of the standard class glider 4. Projekt wstępny motoszybowca A preliminary design of motor glider 5. Projekt wstępny czteromiejscowego samolotu dyspozycyjnego A preliminary design of four seeks aircraft 6. Projekt przekładni napędowej skrzydeł entomoptera The project of flapping wings driving gear 7. Wpływ położenia środka masy na stateczność podłużną lekkiego samolotu transportowego klasy Bryza Analysis of center of mass location on the longitudinal stability of the Bryza class transport aircraft 8. Projekt koncepcyjny napędu piezoelektrycznego skrzydeł entomoptera The conceptual design of the piezoelectric propulsion of entomopter Rodzaj pracy: E eksperymentalna, P projektowa Praca realizowana w ramach grantu/zlecenia: T tak, N nie Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego Imię i nazwisko studenta**** uwagi P N Prof. dr hab. inż. M. Chorowski Damian Skóra P N Prof. dr hab. inż. M. Chorowski E N Prof. dr hab. inż. K. Sibilski

2 9. Projekt napędu machających skrzydeł micro samolotu Design of flapping wings propulsion gear 10. Projekt wstępny szybowca do szkolenia podstawowego A preliminary design of glider for basic training 11. Projekt wstępny motoszybowca z napędem elektrycznym A preliminary design of electric motor glider 12. Projekt wstępny samolotu bezzałogowego klasy Atlante A preliminary design of Atlante class UAV 13. Wyznaczenie charakterystyka aerodynamicznych samolotu na podstawie badań w tunelu wodnym Apportionment of the aircraft aerodynamic characteristics from water tunnel measurements 14. Projekt wstępny układu pomiaru prędkości szybowca Initial design of sailplane velocity measurement system 15. Projekt wstępny przedniego panelu przyrządów samolotu bojowego Initial design of front cockpit panel of combat aeroplane 16. Projekt wstępny przedniego panelu przyrządów liniowego samolotu pasażerskiego Initial design of front cockpit panels of airliner 17. Projekt wstępny przedniego panelu przyrządów samolotu turystycznego Initial design of front cockpit panel of tourist aeroplane 18. Projekt wstępny przedniego panelu przyrządów szybowca Initial design of sailplane front cockpit panel 19. Projekt prędkościomierza dla samolotu Design of aeroplane speed indicator 20. Projekt prędkościomierza dla szybowca Design of sailplane speed indicator 21. Projekt prędkościomierza dla śmigłowca Design of helicopter speed indicator 22. Projekt wstępny panelu przedniego kokpitu śmigłowca Initial design of helicopter cockpit front panel 23. Projekt wstępny zintegrowanego systemu nawigacji śmigłowca Initial design helicopter integrated navigation system 24. Projekt wstępny zintegrowanego systemu nawigacji pasażerskiego samolotu liniowego Initial design of airline aeroplane integrated navigation system 25. Projekt wstępny zintegrowanego systemu nawigacji samolotu turystycznego Initial design of tourist aeroplane integrated navigation system 26. Projekt wstępny wyposażenia nawigacyjnego samolotu turystycznego Initial design of tourist aeroplane navigation system 27. Projekt radiowysokościomierza Design of aeroplane radio altimeter 2 E N Prof. dr hab. inż. K. Sibilski Elżbieta Bołoczko

3 28. Projekt wariometru dla samolotu Design of aeroplane vertical velocity indicator 29. Projekt wstępny wskaźnika dyrektywnego samolotu pasażerskiego Initial design of directive indicator of airliner 30. Projekt wstępny układu wskazań na wskaźniku wielofunkcyjnym Initial design of information presentation on multi-function display 31. Projekt wysokościomierza ciśnieniowego Design of aeroplane altimeter. 32. Projekt radiowysokościomierza Design of aeroplane radio altimeter 33. Projekt wstępny interfejsu operatorów bezzałogowego samolotu klasy HALE. Initial design of operator interface of an HALE type UAV. 34. Projekt interfejsu stanowiska instruktora symulatora lotu. Design of flight simulator instructor interface 35. Projekt stanowiska instruktora symulatora lotu Design of flight simulator instructor stand 36. Projekt koncepcyjny bezwładnościowego układu nawigacji na sensorach typu MEMS Concept of inertial navigation system based on the MEMS sensors 37. Projekt wstępny układu zasilania w energię elektryczną BSP Initial design of UAV s energy power system 38. Projekt wstępny zintegrowanego systemu nawigacji bezzałogowego statku powietrznego BSP Initial design of UAV integrated navigation system 39. Projekt wstępny turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego Preliminary design of LP turbine of turbofan engine 40. Analiza MES łopatki turbiny osiowej dużej mocy FEM analysis of large turbine blade 41. Projekt wstępny osiowej sprężarki wielowałowej o sprężu 35 Preliminary design of axial compressor with 35 pressure ratio 42. Projekt wstępny sprężarki osiowej o sprężu 16 dużego silnika turbowentylatorowego Preliminary design of axial compressor with 16 pressure ratio turbofan engine 43. Projekt stopnia turbiny silnika turbośmigłowego dużej mocy Design of large power turboprop turbine stage 44. Projekt wstępny turbiny napędowej o mocy 3,2 MW Preliminary design of 3,2 MW power turbine 45. Projekt wstępny sprężarki osiowej o sprężu 22 silnika dwuprzepływowego małego samolotu biznesowego Design of axial compressor with 22 pressure ratio of bypass engine 46. Analiza MES chłodzonej łopatki turbiny osiowej FEM analysis of cooled turbine blade 47. Analiza MES łopatki sprężarki osiowej FEM analysis of axial compressor blade

4 48. Analiza MES łopatki sprężarki promieniowej FEM analysis of radial compressor blade 49. Projekt wstępny małej sprężarki osiowo-promieniowej Design of axial-radial compressor 50. Analiza MES łopatki wentylatora dużego silnika turbowentylatorowego FEM analysis of fan of large turbofan engine blade 51. Projekt pojazdu spełniającego jednocześnie zadania samolotu i samochodu Design of vehicle meets the tasks of aircraft and car 52. Projekt urządzenia do ewakuacji ludzi z wysokich budynków Design of system to rescue people from high buildings 53. Badania symulacyjne i eksperymentalne jako metoda wyznaczania charakterystyk aerodynamicznych Simulation and experimental research as a method for determining the aerodynamic characteristics 54. Projekt koncepcyjny samolotu pasażerskiego VTOL The conceptual design of passenger VTOL aircraft 55. Projekt statku powietrznego jako elementu systemu transportu "door to door" Design of the aircraft as part of a transport system "door to door" 56. Projekt wstępny szybowca szkolnego Preliminary design of training glider 57. Projekt modułowego samolotu bezzałogowego Design of modular UAV 58. Projekt wstępny lekkiego samolotu dwumiejscowego Preliminary design of the two-seat light aircraft 59. Projekt wstępny sterowca transportowego Preliminary design of the transport airship 60. Projekt wstępny samolotu turystycznego Preliminary design of a tourist plane 61. Projekt mobilnego zestawu do przechwytywania BSL Project of mobile device to catch a UAV 62. Projekt wstępny wariometru membranowego dla śmigłowca A preliminary design of membrane variometer for helicopter 63. Projekt wstępny samolotu bezzałogowego ze skanerem laserowym do analizy spektralnej w rolnictwie precyzyjnym A preliminary design of an unmanned aircraft with laser scanner for spectral analysis in precision agriculture 64. Projekt wstępny wysokościomierza barometrycznego dla śmigłowca A preliminary design of the pneumatic altimeter for helicopter 65. Projekt wstępny paliwomierza pływakowego dla samolotu transportowego A preliminary design of fuel gauge float for transport aircraft 66. Projekt wstępny systemu transmisji mocy śmigłowca w wersji No Tail Rotor A preliminary design of helicopter power transmission system in No Tail Rotor 67. Projekt wstępny zespołu napędowego statku kosmicznego wykorzystującego Żagiel słoneczny 4 P N Dr inż. A. Gronczewski Mateusz Franaszczuk P N Dr inż. A. Gronczewski Natalia Anglart E N Dr inż. A. Gronczewski Marta Pierzchała P N Dr inż. A. Gronczewski Adam Kopczyński P N Dr inż. A. Gronczewski Tomasz Tokarczyk P N Dr inż. A. Gronczewski Wojciech Winiecki P N Dr inż. A. Gronczewski Robert Kwiatkowski P N Dr inż. A. Gronczewski Natalia Wawrzynów P N Dr inż. A. Gronczewski Mateusz Bronk P N Dr inż. A. Gronczewski Agata Sułek P N Dr inż. A. Gronczewski Krzysztof Marczewski Błażej Woliński

5 A preliminary design of the spacecraft propulsion using Solar sail. 68. Projekt wstępny pokładowego systemu zasilania energią elektryczną samolotu komunikacyjnego w standardzie More Electric Aircaft A preliminary design on-board power supply system aircraft of standard More Electric Aircaft 69. Projekt wstępny systemu zasilania energią elektryczną sztucznego satelity Ziemi z wykorzystaniem technologii Thermionic A preliminary design of the electricity supply system of Earth artificial satellites with using of the Thermionic 70. Projekt wstępny instalacji odbiorników ciśnień powietrza dla samolotu naddźwiękowego A preliminary design of the air pressure receivers for supersonic aircraft 71. Projekt wstępny windy kosmicznej A preliminary design of the Space Elevator 72. Dobór parametrów pracy nowego typu krystalizatora o działaniu ciągłym Choice of the operating parameters of a new type continuous crystallizer E N Dr inż. S. Misztal 73. Kinetyka krystalizacji w nowego typu krystalizatorze o działaniu ciągłym Kinetics of crystallization in a new type continuous crystallizer E N Dr inż. S. Misztal 74. Projekt nowego typu krystalizatora o działaniu ciągłym z mieszadłem The design of a new type continuous crystallizer with a stirrer. P N Dr inż. S. Misztal 75. Termodynamiczna analiza autonomicznego systemu separacji i skraplania azotu Thermodynamic analysis of nitrogen separation and liquefaction system E N Dr inż. A. Piotrowska 76. Projekt turbosprężarki dla tłokowego silnika lotniczego o mocy 160 kw Project of a turbocharger for piston aircraft engine with a power of160 kw P N Dr inż. R. Róziecki 77. Projekt przekładni głównej lekkiego śmigłowca napędzanego silnikiem tłokowym o mocy 185 kw Project of a main transmission for lightweight helicopter Driven by piston engine with a power of 185 kw 78. Projekt układu olejowego turbinowego silnika śmigłowcowego o mocy 300 kw Project of a lubrication system for the turbo-shaft engine with a power of 300 kw P N Dr inż. R. Róziecki 79. Projekt dwustopniowej przekładni redukcyjnej z momentomierzem dla tłokowego silnika lotniczego Project of a two stage reduction gear with a torque sensor for the piston aeroengine. P N Dr inż. R. Róziecki 80. Projekt pompy paliwowej o zmiennej wydajności dla turbinowego silnika śmigłowcowego o mocy 300 kw Project of a variable delivery fuel pump for the turbo-shaft engine with a power of 300 kw 81. Projekt przekładni głównej śmigłowca dwuwirnikowego w układzie Kamowa napędzanego silnikiem turbinowym o mocy 530 kw Project of a main gearbox for helicopter with coaxial rotors driven by turbo shaft P N Dr inż. R. Róziecki engine with a power of 530 kw 82. System monitorowania składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych P N Dr inż. J. Szpaczyński 5 Kamila Duszyńska P N Dr inż. R. Róziecki Zimnicki P N Dr inż. R. Róziecki Branowski

6 Monitoring system for municipal and industrial landfills 83. Projekt przenośnego urządzenia do pobierania próbek wody gruntowej Design of the mobile system for ground water sampling P N Dr inż. J. Szpaczyński 84. Aglomeracja Drobnych cząstek przez zamrażanie i odmrażanie badania w małej skali Application of freeze/thaw process for agglomeration of fine particles small scale E N Dr inż. J. Szpaczyński experiments 85. Projekt bio-filtra z wypełnieniem Design of the deep-bed biofilter P N Dr inż. J. Szpaczyński 86. Monitorowanie zamkniętych eko-systemów. Projekt stanowiska doświadczalnego Monitoring of closed eco-systems P N Dr inż. J. Szpaczyński 87. Zastosowanie procesów zamrażania i rozmrażania w oczyszczalni ścieków dla pierwszej ekspedycji na planetę Mars projekt wstępny Application of freeze/thaw process for waste water treatment for the first expedition P N Dr inż. J. Szpaczyński to the planet of Mars preliminary design 88. Zastosowanie procesów zamrażania i rozmrażania w oczyszczalni ścieków dla ekspedycji polarnych projekt wstępny Application of freeze/thaw process for waste water treatment for polar expeditions P N Dr inż. J. Szpaczyński preliminary design 89. Zastosowanie naturalnego procesu ewapotranspiracji do odwadniania osadów projekt operacji jednostkowej w małej skali Application of natural process of evapotranspiration for sludge dewatering design of small scale unit operation P N Dr inż. J. Szpaczyński 90. Określenie rozkładu wielkości porów osadu filtracyjnego Determination of filter cake pore size distribution E N Dr inż. J. Szymków 91. Projekt aparatu bezpośredniego ścinania wilgotnych osadów Design of a direct shear cell P N Dr inż. J. Szymków 92. Granulowanie osadów filtracyjnych Granulation of filtration cakes P/E N Dr inż. J. Szymków 93. Stanowisko do symulacji procesu odwadniania na prasie taśmowej Stand for simulation of sludge dewatering process on the filter belt P N Dr inż. J. Szymków 94. Badania rozkładu wilgoci w osadach filtracyjnych Investigation of moisture distribution in filter cakes E N Dr inż. J. Szymków 95. Projekt systemu dostarczania przesyłek kurierskich przez BSL Design of the delivery of courier by UAV 96. Projekt mobilnego zestawu rozpoznawczego wykorzystującego BSL dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego Design a set of mobile reconnaissance using UAV for the Crisis Management Center 97. Projekt wstępny samolotu dla Systemu Transportu Małymi Samolotami Initial design of the aircraft for a small airplane Transport System 98. Projekt systemu ratownictwa morskiego wykorzystującego aparaty bezzałogowe r

7 Design of the rescue at sea using unmanned cameras 99. Projekt pokładowego systemu rozpoznania z BSL Design of the board system identify of UAV 100. Projekt BSL z napędem odrzutowym do szkolenia obrony przeciwlotniczej Design UAV with powered jet air defense to the training 101. Projekt wstępny BSL do szybkiego transportu medycznego Initial design UAV for fast medical transport 102. Projekt symulatora do szkolenia operatorów BSL Design operator training simulator to UAV 103. Projekt mikro BSL z ruchomymi skrzydłami Design of micro BSL with moving wings 104. Projekt mikro BSL do wyszukiwania ludzi w zawaliskach Design of micro BSL to search people in an enclosed area 105. Pompy w specjalnym wykonaniu do pracy w warunkach higienicznych Projekt węzła pompowego. Pumps for working In sanitaryl conditions Project o fthe pumping station Zagadnienia rozdziału zawiesin w technologii odsiarczania gazów spalinowych w energetyce. Problems of separation of suspensions in flue gas desulfurization technology in the power industry Stanowisko do badań charakterystyki pomp - projekt Stand for testing pumps parameters - project 108. Proces rozdział zawiesin w układzie wirówka sedymentacyjna ostojnik. Koncepcja węzła rozdziału The separation of suspensions in sedimentation centrifuge and thickener system 109. Pompy wielostopniowe pionowe z zabudowaną przetwornicą częstotliwości. Koncepcja układu podnoszenia ciśnienia. Multistage pumps with integrated frequency converter 110. Pompy w zastosowaniu do układów przeciwpożarowych. Pumps applications in fire fighting systems 111. Rozdział zawiesin w odstojniku z wypełnieniem płytowym. The Suspension Separation Process in Lamella Thickener 112. Proces rozdziału zawiesin w hydrocyklonie. Projekt stanowiska badawczego The Suspension Separation Process in HyDrocyclons. Project of laborathory unit 113. Zagadnienia procesu uzdatniania wody w przemyśle chemii gospodarczej. Projekt węzła pompowego Issues of water treatment in chemical industry. Project of pumping station r r r r r. 7

8 Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych, W9/K Projekt instalacji oczyszczania spalin z kotła rusztowego opalanego biomasą drzewną The project installation of the boiler flue gas cleaning stoker combustion of P N Dr hab. inż. M. Jędrusik woody biomass 115. Projekt pompy ciepła współpracującej z systemem indywidualnej klimatyzacji stanowiskowej P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki The design of a heat pump for a personal air conditioning system 116. Projekt systemu klimatyzacji samochodu osobowego The project of the motor car air-conditioning system P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki 117. System klimatyzacji kabiny maszyny rolniczej bazujący na rurze Ranque a Agricultural machine s cabin air conditioning system based on the Ranque pipe P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki 118. System klimatyzacji kabiny górniczego pojazdu samojezdnego The air conditioning system of self-propelled mining vehicle cabin P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki 119. Projekt elektrofiltru dla bloku 900 MW Design of electrostatic precipitator for unit 900 MW P N Dr hab. inż. M. Jędrusik 120. Optymalizacja cieplno-przepływowa wymiennika krzyżowego dla różnych wytłoczeń powierzchni wymiany ciepła Thermal-flow optimization of a cross-flow heat exchanger for different pattern of P N Dr hab. inż. S. Pietrowicz heat transfer surfaces 121. Optymalizacja cieplno-przepływowa uszczelki chłodziarko-zamrażarki dla różnych rozwiązań konstrukcyjnych P N Dr hab. inż. S. Pietrowicz Thermal-flow optimization of a fridge-freezer gasket for different design approaches 122. Projekt bilansu cieplnego pieca do produkcji szyb samochodowych The thermal balance project of a furnace for car glass production P N Dr hab. inż. S. Pietrowicz 123. Projekt systemu całorocznej klimatyzacji pomieszczeń biurowych wykorzystujący pompę ciepła zasilaną wymiennikiem gruntowym The design of an air-conditioning system of an office space based on heat pump P N Dr inż. B. Białko powered by ground heat exchanger 124. Projekt wymienników ciepła systemu klimatyzacyjnego kabiny ciągnika rolniczego The design of heat exchangers used by the air conditioning system installed in a P N Dr inż. B. Białko agriculture tractor 125. Pompa ciepła jako system grzewczo klimatyzacyjny sali wykładowej Heat pump as a heating air-conditioning system of a lecture hall P N Dr inż. B. Białko 126. Projekt systemu wentylacyjno-grzewczego dla domu jednorodzinnego Design of the ventilation and heating system for a single family house P N Dr inż. M. Pomorski 127. Badania skuteczności działania cyklonów mierniczych pracujących w układach pyłomierzy grawimetrycznych Studies on the efficiency of the cyclone used in gravimetric dust monitors E N Dr inż. A. Świerczok Sposoby pomiaru wilgotności gazów E N Dr inż. A. Świerczok

9 Methods of measuring the humidity of the gases Badania porównawcze rozwiązań konstrukcyjnych wybranych elementów stosowanych w pyłomierzach grawimetrycznych E N Dr inż. A. Świerczok A comparative study of design solutions selected components used in the gravimetric dustmeter 130. Badania wpływu konstrukcji elementów generujących ulot na rozkład prądu ulotu na elektrodzie zbiorczej Research on the influence the shape of the corona-generating elements on the E N Dr inż. A. Świerczok current distribution on the collecting electrode 131. Projekt scentralizowanego systemu chłodniczego dla domu w wielorodzinnej zabudowie szeregowej. P N Dr inż. B. Zajączkowski Dawid Rębielewski Design of centralized cooling system for multi-family terraced housing Projekt pompy ciepła do ogrzewania domku jednorodzinnego z systemem magazynowania ciepła w zbiorniku wody lodowej. Design of a single-family house heat pump system using chilled water tank as a P N Dr inż. B. Zajączkowski thermal energy storage Projekt klimatyzatora z funkcją pompy ciepła powietrze-powietrze Design of an air conditioner with the air-to-air heat pump function P N Dr inż. M. Żak Filip Czeszek 134. Przewoźny chłodniczy osuszacz sprężonego powietrza Transportable refrigerated compressed air Dryer P N Dr inż. M. Żak Wojciech Liśkiewicz 135. Mała komora termiczna do badań produktów Small thermal chamber for testing products P N Dr inż. M. Żak Patryk Narbutowicz Katedra Technologii Energetycznych, Turbin i Modelowania Procesów Cieplno-Przepływowych, W9/K Projekt stabilizatora płomienia palnika gazowego Design of flame stabilizer for gas burner 9 P N Dr inż. W. Ferens Zakład Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych, W9/Z Adaptacja kotła OP-230 do współspalania biomasy z węglem kamiennym Adjust steamboiler OP-230 for co-combation of biomas with coal 138. Analiza układów przygotowania i transportu paliwa dla kotłów energetycznych Analysis of the systems of preparation and fuel transport for steam boilers 139. Projekt elektrociepłowni o mocy elektrycznej 20 MW z kotłem opalanym węglem brunatnym Project of power plant with an electric capacity of 20 MW of lignite-fired boiler 140. Projekt parowego kotła rusztowego, o wydajności 10 t/h przystosowanego do spalania zrębków drewna Project steam grate boiler, efficient of 10 t/h adapted to burn wood chips 141. Projekt palnika pyłowego dla laboratoryjnego stanowiska badawczego Design of pulverized burner for laboratory furnace 142. Projekt kotła rusztowego do spalania odpadów komunalnych Design of MSW-fired grate boiler 143. Modelowanie numeryczne redukcji NOx metodą SNCR Numerical modeling of NOx reduction using SNCR technology P N Dr inż. R. Głąbik Maria Pawlikowska P N Dr inż. R. Głąbik Artur Grzelak P N Dr inż. R. Głąbik P N Dr inż. R. Głąbik P N Dr inż. T. Hardy P N Dr inż. N. Modliński P N Dr inż. N. Modliński Damian Bochonos

10 144. Projekt siłowni ORC ORC power plants design Projekt spalarni śmieci Waste incineration plant design 146. Projekt kotła o mocy 1000 MWel na parametry nadkrytyczne. Design of supercritical 1000 MWe pf boiler 147. Układy ORC do odzysku ciepła. Organic Rankine cycle for heat recovery system Modelowanie obiegu cieplnego bloku energetycznego Modelling of a water/steam cycle power plant Projekt instalacji IOS dla kotła BB-1100t/h. DESOX instalation for BB-1100t/h steam boilers 150. Projekt układu kogeneracyjnego z silnikiem tłokowym. DesignCHP cycle with internal combustion engine Projekt układu podawania i pomiaru strumienia powietrza w kotle wodnym małej mocy Design of the dispensing and measuring system of air flow in the low-power water boiler Wykorzystanie metody strefowej do obliczeń cieplnych komory paleniskowej kotła 152. pyłowego Application of zonal method for calculations pf boiler combustion chamber Trójwymiarowe obliczenia cieplno-przepływowe komory paleniskowej kotła 153. pyłowego. CFD simulation of pf steam boiler combustion chamber Analiza techniczno-ekonomiczna zabudowy kondensacyjnego wymiennika ciepła w 154. bloku 360MWe Economic and technical analysis of condensing heat exchanger in 360MWe plant Wpływ dodatku spalin ze spalarni odpadów na wymianę ciepła w komorze paleniskowej kotła parowego 155. Effect of addition of flue gas from incinerator plant on temperature distribution and heat exchange in pf steam boiler Projekt przebudowy stalowego podgrzewacza wody oraz dobudowy podgrzewacza 156. powietrza do kotła rusztowego Design of economizer and air heater for a stoker boiler Projekt wodnego akumulatora ciepła dla bloku BC Design of water heat storage tank for a BC-50 CHP unit Wpływ zastosowania technologii oxyfuel na wymianę ciepła w komorze paleniskowej kotła pyłowego 158. Effect of oxyfuel technology on temperature distribution and heat exchange in pf steam boiler 10 P/E N Dr inż. K. Mościcki J. Dominiak

11 Obliczenia bilansowe elektrociepłowni komunalnej przy wykorzystaniu oprogramowania Cycle-Tempo Application of Cycle-Tempo software for design of a CHP Projekt koncepcyjny spalarni odpadów komunalnych z odzyskiem energii Design of MSW incineration plant with energy recovery Projekt kondensacyjnego wymiennika ciepła do odzysku ciepła odpadowego ze spalin Design of flue gas condensing heat exchanger Wpływ zmian tabeli regulacyjnej temperatur wody sieciowej na efektywność pracy elektrociepłowni Influence of water heating temperature drop on electricity production in a CHP Analiza techniczno-ekonomiczna elektrociepłowni wykorzystującej OŹE Economic and technical analysis of green CHP plant Zakład Mechaniki i Systemów Energetycznych, W9/Z2 Projekt technologiczny instalacji transportu zawiesiny popiołu z wodą dla bloku energetycznego opalanego węglem brunatnym Engineering design of transport system of ash with water for the power unit lignite Turbina rozprężna w elektrowni Turboexpander in power plant Projekt ostatniego stopnia turbiny kondensacyjnej Design of condensing turbine last stage Remont łożysk ślizgowych Overhaul of slide bearings Remont maszyny wirnikowej procedury I technologia Overhaul of turbomachinery procedure and technology Modernizacja bloków energetycznych w Kozienicach Modernization of power units in Kozienice Power Plant P N Dr inż. P. Szulc P N Prof. dr hab. inż. K. Jesionek Grzybowska P N Prof. dr hab. inż. K. Jesionek Kasiedczak P N Prof. dr hab. inż. K. Jesionek J. Grzęda P N Prof. dr hab. inż. K. Jesionek Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych, W9/Z3 Projekt płaskiego, cieczowego kolektora słonecznego Design of flat solar collector for liquid Projekt małego wentylatora z izolowaną obudową dla gorącego powietrza do 400 o C Design of small fan with insulated envelope for hot air up to 400 o C Projekt elektromechanicznego napędu jednoosiowego obrotu skupiającego kolektora słonecznego Design of electromechanical Drive of one-axis reversing of concentrating solar collector P N Prof. dr hab. inż. K. Jesionek A. Gorzeszczak P N Dr hab. inż. J. Kasperski P N Dr hab. inż. J. Kasperski P N Dr hab. inż. J. Kasperski Paweł Pawlikowski Paweł Buryn Wojciech Orłowski 11

12 Projekt przekładni ślimakowej w układzie otwierania bramy garażowej z zastosowaniem obliczeń numerycznych z wykorzystaniem ANSYS Design of the worm gear in the gate open system with numerical calculations (program ANSYS) usage Projekt pojazdu z wykorzystaniem silnika spalinowego i silnika pneumatycznego Design of the vehicle with hybrid combustion and pneumatic engines usage Projekt napędu służącego do otwierania bramy garażowej z zastosowaniem obliczeń numerycznych Design of the Drive in the gate opening system with numerical calculations usage Wyznaczenie charakterystyki przepływowej zaworu podczas Drgań wymuszonych Flow characteristic determination of the valve during forced vibrations Wyznaczenie charakterystyki przepływowej zaworu DN 25 Flow characteristic determination of DN25 valve Projekt stanowiska do wyznaczenie charakterystyki przepływowej zaworu zgodnie z Polskimi Normami Design of the test rig to flow characteristic determination of valve according with Polish Standards Projekt stanowiska do określenia szczelności zewnętrznej zaworu zgodnie z normami europejskimi Design of the test rig to external tightness determination of valve according with European Standards Projekt zaworu do układu ogrzewania podłogowego obliczenia numeryczne przepływu Design of the valve in the floor heating system numerical calculations of flow Projekt układu do hartowania indukcyjnego tulipa półosi pojazdu Design of the induction hardening system of parts of vehicle half-shaft Projekt zaworu z tworzywa sztucznego obliczenia numeryczne zaworu Design of the plastic valve numerical calculations of the valve Projekt zaworu regulacyjnego DN25 wspomagany przez modelowanie w ANSYS Design of control valve DN25 aided with ANSYS modeling Projekt roweru z napędem pneumatycznym model 3D Design of the bike with pneumatic drive 3D model Projekt przeniesienia napędu pojazdu na ciekły azot Design of power transmission set of vehicle running with liquid nitrogen Projekt układu do prowadzenia grzyba w konstrukcji zaworu Design of the valve head guide system Projekt stanowiska do badania wycieku wewnętrznego zaworu zgodnie z Polskimi Normami Design of test rig to measurement of internal leakage of the valve, according to Polish Standards E N Dr inż. J. Rogula E N Dr inż. J. Rogula P N Dr inż. G. Romanik P N Dr inż. G. Romanik 12

13 Projekt pneumatycznego aktuatora do zaworu przemysłowego DN 25 Design of pneumatic actuator for Driving valve DN 25 Projekt stanowiska do badania armatury Design of test rig for valves testing Badania armatury wykonanej z tworzyw sztucznych Investigation of valves made from nonmetalik materials Badania zaworów wyposażonych w różne rodzaje napędu Testing of valves equipped with different actuators Współczynnik przewodzenia ciepła wybranych szczeliw dławicowych w funkcji zacisku montażowego Heat conductivity coefficient of particular gland packings versus assembly load Optymalizacja konstrukcyjno-materiałowa uszczelnień kuli w zaworach kulowych w aspekcie szczelności wewnętrznej i zewnętrznej Construction-material optimalization of ball seals in ball valves in aspect of internal and external tightness Projekt pompy labiryntowej Design of an axial labyrinth pump Projekt i optymalizacja rur procesowych zbiornika ciśnieniowego Design and optimization of process pipes of the pressure vessel P N Dr inż. G. Romanik P N Dr inż. G. Romanik E N Dr inż. G. Romanik E N Dr inż. G. Romanik E N Dr inż. G. Romanik P N Dr inż. G. Romanik P N Dr inż. M. Skowroński P N Dr inż. J. Skrzypacz Wrocław, Prodziekan ds. dydaktyki, dr inż. Roman Róziecki 13

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 10.06.2015 r. semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn *Rodzaj pracy: E eksperymentalna,

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka

PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu: 28.01.2015 r. 25.02.2015 r. 18.03.2015 r. semestr letni rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka *Rodzaj pracy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI* STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2012/2013 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn*

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI* STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2012/2013 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn* PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI* STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2012/2013 semestr letni kierunek studiów mechanika i budowa maszyn* Lp. Temat projektu Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła,

Bardziej szczegółowo

AN UPPER BOUND SOLUTION FOR COMPRESSION OF VISCOUS MATERIAL BETWEEN ROTATING PLATES

AN UPPER BOUND SOLUTION FOR COMPRESSION OF VISCOUS MATERIAL BETWEEN ROTATING PLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 290, Mechanika 86 RUTMech, t. XXXI, z. 86 (1/14), styczeń-marzec 2014 STRESZCZENIA Sergei ALEXANDROV 1 Elena LYAMINA 2 Nguyen Minh TUAN 3 AN UPPER BOUND SOLUTION

Bardziej szczegółowo

DEFORMATIONS AT THE CRANIOFACIAL COMPLEX DEPENDING ON THE HYRAX DEVICE DESIGN

DEFORMATIONS AT THE CRANIOFACIAL COMPLEX DEPENDING ON THE HYRAX DEVICE DESIGN STRESZCZENIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 291, Mechanika 87 RUTMech, t. XXXII, z. 87 (1/15), styczeń-marzec 2015 Sergei BOSIAKOV 1 Anastasiya VINAKURAVA 2 Andrei DOSTA 3 DEFORMATIONS AT THE

Bardziej szczegółowo

Energetyka Power Engineering

Energetyka Power Engineering Energetyka Power Engineering Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Energetyka 6 Power Engineering Generalne wykonawstwo 10 General Contractorship Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA STACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SIATKA ZAJĘĆ IŚ, II STOPIEŃ, ST.

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo

Tabela aktywności badawczej

Tabela aktywności badawczej U vision per SRA 2 olish vision (data for olish SRA) HLTC Sector Airlines s Regulators & services Research Institutions + Universities Manufacturing Highly Time fficient ATS Highly Cost fficient ATS LL

Bardziej szczegółowo

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions KLIMOR W GRUPIE KLIMA-THERM KLIMOR IN THE KLIMA-THERM GROUP

Bardziej szczegółowo

Planning the monitoring systems supporting the communal water nets management

Planning the monitoring systems supporting the communal water nets management PAR POMIARY AUTOMATYKA ROBOTYKA R. 16-2012 SPIS TREŚCI nr 1(179) NOWOŚCI 6 Nowe produkty 41 Możliwości komunikacyjne sterowników PLC+HMI nowej generacji firmy Unitronics 42 Ha-VIS RFID - solidny i bezpieczny

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014 STRESZCZENIA Jolanta ADAMCZYK 1

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS Wentylacja

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICTW INSTYTUTU LOTNICTWA. Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa. Prace Instytutu Lotnictwa Kwartalnik Naukowy

KATALOG WYDAWNICTW INSTYTUTU LOTNICTWA. Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa. Prace Instytutu Lotnictwa Kwartalnik Naukowy KATALOG WYDAWNICTW INSTYTUTU LOTNICTWA Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa Prace Instytutu Lotnictwa Kwartalnik Naukowy Warszawa 2007 W katalogu zawarto informacje o publikacjach wydanych przez Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE advanced air conditioning and ventilation solutions zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE advanced air conditioning and ventilation solutions zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions KLIMOR W GRUPIE KLIMA-THERM KLIMOR IN THE KLIMA-THERM GROUP

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2009

SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2009 R SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2009 I Zagadnienia ogólne energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej Elektroenergetyka polska na progu 2009 roku. Problemy o charakterze wyzwań ze spuścizny roku 2008 H. L. Gabryś

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA 2009

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA 2009 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA 2009 SPIS TREŚCI nr 196 REVIEW OF AERONAUTICAL FATIGUE INVESTIGATIONS IN POLAND DURING THE PERIOD MAY 2007 TO APRIL 2009 1. INTRODUCTION 5 2. HELICOPTERS 6 2.1. Static, Fatigue

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 54-2013

ELEKTRONIKA R. 54-2013 ELEKTRONIKA R. 54-2013 SPIS TREŚCI nr 1 7 Wytwarzanie warstw wieloskładnikowych metodą rozpylania magnetronowego / B. Adamiak, J. Domaradzki, D. Kaczmarek, M. Mazur, D. Wojcieszak, A. Szatkowski, M. Lis,

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

STRESZCZENIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXII, z. 62 (2/15), kwiecień-czerwiec 2015 STRESZCZENIA Joanna BIEDROŃSKA

Bardziej szczegółowo

WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZELEWÓW BURZOWYCH KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA PRZYKŁADZIE ŁODZI

WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZELEWÓW BURZOWYCH KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA PRZYKŁADZIE ŁODZI STRESZCZENIA CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/I/14), lipiec-wrzesień 2014 Agnieszka BRZEZIŃSKA

Bardziej szczegółowo

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna 1 Ochrona Środowiska Environmental Protection 3 01 Przyjaźni środowisku Environmentally friendly PGE Polska Grupa Energetyczna to największy holding

Bardziej szczegółowo

DYFUZOR RURKOWY SPRĘśARKI PROMIENIOWEJ I OSIOWO-PROMIENIOWEJ

DYFUZOR RURKOWY SPRĘśARKI PROMIENIOWEJ I OSIOWO-PROMIENIOWEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 288, Mechanika 85 RUTMech, t. XXX, z. 85 (3/13), lipiec-wrzesień 2013 STRESZCZENIA Stanisław ANTAS 1 DYFUZOR RURKOWY SPRĘśARKI PROMIENIOWEJ I OSIOWO-PROMIENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 SPIS TREŚCI nr 1 ARTYKUŁY NAUKOWE SCIENTIFIC PAPERS 3 Porównanie cząstkowych modeli parametrycznych w zadaniu detekcji uszkodzeń sieci gazowej / Michał Syfert,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA SYSTEMY LOGISTYCZNE TEORIA I PRAKTYKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA SYSTEMY LOGISTYCZNE TEORIA I PRAKTYKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA SYSTEMY LOGISTYCZNE TEORIA I PRAKTYKA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE, BEZPIECZEŃSTWO I NIEZAWODNOŚĆ TRANSPORTU TO

Bardziej szczegółowo

KATALOG. posterów technologicznych

KATALOG. posterów technologicznych KATALOG posterów technologicznych prezentowanych w ramach salonu Nauka dla Środowiska przez krajowe Jednostki Badawczo-Rozowojowe oraz uczelnie działające w obszarze technologii ochrony środowiska podczas

Bardziej szczegółowo

Układ ORC jako system poprawy efektywności energetycznej w instalacji turbiny gazowej zasilanej z układu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych

Układ ORC jako system poprawy efektywności energetycznej w instalacji turbiny gazowej zasilanej z układu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Wydziału nr 152/10/2012-2016 z dnia 29.05.2013r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO

Bardziej szczegółowo

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Warszawa, Polska 18 listopada 2010 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Najbardziej efektywne technologie wykorzystania gazu składowiskowego:

Bardziej szczegółowo