20 marca 2015 nr 6(270) MONITOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "20 marca 2015 nr 6(270) MONITOR"

Transkrypt

1 Wypróbuj za darmo Bezpłatne szkolenie z certyfikatem! Sprawdź na dwutygodnik 20 marca 2015 nr 6(270) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych Z PRZYKŁADAMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE spis treści: I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 1. Jak rekompensować nieprzepracowaną godzinę z powodu zmiany czasu z zimowego na letni Czy koszty związane z korzystaniem z kart podarunkowych mogą zostać sfinansowane z zfśs Jak po zmianach niepełnosprawny przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o refundację składek ZUS opłaconych z opóźnieniem O to pytają kadrowi Czy pracownica korzystająca z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może zostać wysłana w podróż służbową Kiedy można zwolnić pracownika, któremu brakuje mniej niż 4 lata do emerytury Czy pracownica pracująca 3 godziny dziennie ma prawo do przerwy na karmienie II. AKTUALNOŚCI Porady na trudne czasy Pracodawca może ustalić w umowie o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy karę umowną za naruszenie przez pracownika tego zakazu Wykorzystywanie przy wykonywaniu zlecenia samochodu zleceniodawcy nie powoduje powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia ciąg dalszy spisu treści na następnej stronie > W tym numerze dodatki: Kodeks kadr i płac: Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2015 z komentarzem wybór Płyta CD: Oskładkowanie zleceń i przychodów członków rad nadzorczych wideoszkolenie ISSN X INDEKS cena 31,50 zł (w tym 5% VAT)

2 POLECAMY W 2015 ROKU! Dodatki specjalnie na życzenie Czytelników Korekta dokumentacji rozliczeniowej ZUS najtrudniejsze przypadki Ustawa zasiłkowa 2015 z komentarzem Sporządzanie i korygowanie listy płac w praktyce Urlopy wypoczynkowe ustalanie wymiaru, udzielanie i naliczanie wynagrodzenia Umowy cywilnoprawne po zmianach praktyczne rozliczenia Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta: tel , (22) , Pełnienie funkcji prokurenta nie podlega składkom ZUS Tylko prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru zasiłków uchroni przed obowiązkiem wypłaty odsetek Zmiany prawa weszły w życie r Zmiany w dokumentacji dotyczącej badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej Zmiany w zaszeregowaniu i kwalifikacjach lekarzy oraz pracowników obsługi komisji lekarskich MSW Nowe zasady przyznawania nagród żołnierzom NSR Zmiany warunków finansowego gospodarowania Funduszem Pracy Zmiany w zasadach zdobywania kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych należących do działów: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport gospodarka morska i transport Wyższy limit kosztów organizacji pogrzebu żołnierza niezawodowego Zmiany prawa oczekują na wejście w życie od r Nowe procedury i zasady przyznawania środków na naukę W Sejmie Korzystniejsze zasady obliczania emerytur Najnowsze interpretacje urzędowe Dodatkowa odprawa wypłacona na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych podlega opodatkowaniu indywidualne stanowisko fiskusa III. TEMAT NUMERU 1. Jak od 1 stycznia 2015 r. stosować przepisy o ryczałcie samochodowym odpowiedzi na najtrudniejsze pytania IV. JAK SPORZĄDZIĆ DOKUMENT 1. Jak przygotować dobrą umowę o zakazie konkurencji 6 praktycznych wskazówek dla pracodawcy

3 V. PRAWO PRACY 1. Jakie są skutki rozwiązania umowy o pracę przez nieupoważnione do tego osoby Czy pracownik niepełnosprawny może odpracować wyjście prywatne w innym dniu, niż miało ono miejsce VI. WYNAGRODZENIA 1. Jak ustalać przychód ze świadczeń nieodpłatnych w umowach cywilnoprawnych Czy były pracownik ma prawo do premii kwartalnej, jeżeli w dniu jej wypłaty nie pozostawał w zatrudnieniu Jak obliczyć podatek od wynagrodzenia za zlecenie zawarte z ukraińską studentką przebywającą w Polsce VII. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 1. Czy za prokurenta należy opłacać składki ZUS Jak urlop bezpłatny udzielony na dni robocze wpływa na wyliczenie podstawy wymiaru składek ZUS Czy konkubinę można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny VIII. ZASIŁKI 1. Kiedy płatnik powinien naliczyć odsetki od wypłaconych zasiłków Czy pracownik uzyska prawo do zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy, jeżeli nie ma szkolenia bhp Czy pracownik ma prawo do zasiłku ze stosunku pracy, jeżeli równocześnie prowadzi działalność POMAGAMY CZYTELNIKOM Telefoniczne dyżury ekspertów Prenumeratorzy MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń mogą korzystać z porad telefonicznych. Są one udzielane przez ekspertów podczas stałych, bezpłatnych dyżurów telefonicznych. Planowana tematyka dyżurów obejmuje: PRAWO PRACY, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Numery telefonów dyżurujących ekspertów są dostępne po zalogowaniu się na stronie internetowej UWAGA! Warunkiem skorzystania z konsultacji jest podanie numeru klienta (ID klienta jest podawane na fakturze zakupu prenumeraty).

4 4 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! >> zmiana czasu, wynagrodzenie, rozkład czasu pracy 1. Jak rekompensować nieprzepracowaną godzinę z powodu zmiany czasu z zimowego na letni PROBLEM Zatrudniamy pracowników w systemie podstawowym czasu pracy oraz w systemie równoważnym. Obie grupy pracowników pracują na nocne zmiany. Czy w przypadku zmiany czasu z zimowego na letni, która nastąpi 29 marca br., pracownikom tym należy wypłacić wynagrodzenie również za 1 nieprzepracowaną godzinę wynikającą z przesunięcia czasu z godz na godz. 3.00? Czy można im wyznaczyć dodatkową pracę za 1 nieprzepracowaną godzinę w związku ze zmianą czasu na letni? RADA Pracownikom pracującym w nocy podczas zmiany czasu z zimowego na letni powinni Państwo wypłacić wynagrodzenie również za godzinę nieprzepracowaną z powodu przesunięcia czasu. Pracodawca może zaplanować w grafiku czasu pracy na marzec br. pracę dodatkową przez 1 godzinę nieprzepracowaną z powodu zmiany czasu na letni. W przypadku pracowników zatrudnionych w systemie podstawowym czasu pracy będzie to praktycznie możliwe tylko w dniu, gdy dochodzi do zmiany czasu zimowego na letni. Szczegóły w uzasadnieniu. UZASADNIENIE Ze względu na przesunięcie czasu z zimowego na letni Państwa pracownicy pracujący na nocnej zmianie przepracują o 1 godzinę mniej. Za 1 niedopracowaną godzinę przysługuje im jednak wynagrodzenie. Zgodnie z ogólnymi zasadami wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, natomiast za czas nieświadczenia pracy tylko wówczas, gdy przewidują to przepisy (art. 80 Kodeksu pracy). Przepisy natomiast nie określają, że wynagrodzenie należy się za godzinę nieprzepracowaną wynikającą ze zmiany czasu. W związku z przesunięciem czasu z zimowego na letni Państwa pracownicy przepra- UWAGA! cują w marcu br. zamiast 176 godzin jedynie Pracownikowi nie można obniżyć wynagrodzenia 175 godzin. Pracodawca musi jednak zapłacić wynagrodzenie pracownikowi za taką licz- z powodu nieprzepracowania 1 godziny na skutek zmiany czasu z zimowego na letni. bę godzin, jaką powinien on przepracować w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z wymiarem czasu pracy, w jakim jest zatrudniony. Zatem pracownik zatrudniony na pełny etat powinien mieć zapłacone za 176 godzin, jakie przypadają do przepracowania w marcu br. Niedopracowanie tego wymiaru godzin z powodu zmiany czasu z zimowego na letni nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia pracownika. W przypadku gdy pracownik jest wynagradzany stawką godzinową, również powinien otrzymać wynagrodzenie za taką liczbę godzin, jaką powinien przepracować zgodnie z wymiarem MONITOR PPiU nr 6(270) 20 marca 2015 r.

5 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 5 czasu pracy, który go obowiązuje, i liczbą godzin, jaka przypada do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. W takiej sytuacji pracownik powinien otrzymać za nieprzepracowaną godzinę wynikającą ze zmiany czasu wynagrodzenie przestojowe. Jednak, zdaniem części ekspertów prawa pracy, pracownik powinien otrzymać za brakującą godzinę normalne wynagrodzenie. Ze względu na brak przepisów w tym zakresie do pracodawcy będzie należał wybór, czy za brakującą godzinę wypłacić wynagrodzenie przestojowe czy normalne wynagrodzenie. Przyjęcie, że pracownikom nie przysługuje wynagrodzenie za godzinę nieprzepracowaną z powodu zmiany czasu, byłoby dla nich krzywdzące. Pracownicy nie przepracują bowiem tej godziny nie ze swojej winy. Pracownikowi nie należy natomiast wypłacać dodatku nocnego za godzinę nieprzepracowaną z powodu zmiany czasu, gdyż faktycznie przepracuje w nocy 7 godzin, a nie 8. W przypadku pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy można zaplanować w harmonogramie pracę w sposób zapewniający wypracowanie pełnego wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym. Nie ma wówczas przeszkód, aby zaplanowaną pracownikowi pracę krótszą o 1 godzinę z 28 na 29 marca 2015 r. zrównoważyć dłuższym czasem pracy w innym dniu okresu rozliczeniowego. Nie ma też przeszkód, aby pracodawca, planując pracę w marcu br. pracownikom zatrudnionym w systemie podstawowym, uwzględnił zmianę czasu i zaplanował pracę przez dodatkową godzinę nieprzepracowaną w związku ze skróceniem godzin pracy na skutek przesunięcia czasu. Nie można jednak nakazać pracownikom zatrudnionym w systemie podstawowym czasu pracy odpracowania tej godziny w taki sposób, że dojdzie do naruszenia normy dobowej czasu pracy. PRZYKŁAD Pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy na dwie zmiany. Przez jeden tydzień pracuje w godz. od do 6.00, a przez drugi w godz. od 6.00 do Pracownik zgodnie z harmonogramem będzie wykonywał pracę z soboty (28 marca br.) na niedzielę (29 marca br.) w godz. od do Ze względu na zmianę czasu z zimowego na letni przepracuje nie 9 godzin, ale faktycznie 8. W ten sposób wypracuje obowiązujący go limit godzin w okresie rozliczeniowym. Odpracowanie godziny nieprzepracowanej w związku ze zmianą czasu na letni w innym dniu spowoduje, że pracownik będzie pracował 9 godzin na dobę, czyli dojdzie wówczas do przekroczenia normy dobowej. PODSTAWA PRAWNA: 48f67f97-9e a1b6-edf82b0862ba 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach Dz.U. z 2012 r., poz. 33 art. 80, art. 94 pkt 2, art. 129, art ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz Marek Skałkowski specjalista z zakresu prawa pracy, redaktor naczelny MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, były pracownik działu porad prawnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie MONITOR PPiU nr 6(270)

6 6 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! >> zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, karta podarunkowa 2. Czy koszty związane z korzystaniem z kart podarunkowych mogą zostać sfinansowane z zfśs PROBLEM W związku ze zbliżającymi się świętami mamy zamiar kupić dla pracowników ze środków zfśs karty podarunkowe, z których będą oni mogli również dokonać wypłaty gotówki. Czy opłaty związane z zakupem i obsługą kart (opłata manipulacyjna jest doliczana do każdej zakupionej karty i wynosi 2 zł, a w przypadku wypłaty gotówki saldo karty podarunkowej jest obciążane 5% prowizją) możemy sfinansować z zfśs i uznać je za wydatek na cele socjalne? RADA Należy uznać, że opłaty związane z udostępnieniem karty płatniczej nie są wydatkiem socjalnym i nie powinny obciążać funduszu. Pracodawca powinien je sfinansować z innych środków, np. obrotowych. UZASADNIENIE Środki zfśs, których administratorem jest pracodawca, powinny zostać przeznaczone na prowadzenie działalności socjalnej. Działalność ta obejmuje: usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatową, sportowo-rekreacyjną, opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowaną przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (art. 2 pkt 1 w zw. z art. 10 ustawy o zfśs). Zasadniczo chodzi o rzeczywiste, konkretne wsparcie udzielone z funduszu na wskazane wyżej cele, a nie o związane z tym koszty operacyjne uruchomienia świadczenia. Takich opłat nie należy bowiem utożsamiać z działalnością socjalną, nawet z tego względu, że ich odbiorcą nie będzie osoba uprawniona. Ponadto przepisy ustawy o zfśs nie zawierają regulacji w zakresie ponoszenia przez fundusz jakichkolwiek opłat z tytułu administrowania zfśs przez pracodawcę. Dlatego należy uznać, że tego rodzaju wydatki powinny zostać sfinansowane z innych środków pracodawcy, np. obrotowych. Również w wyroku z 27 lutego 2013 r. (III AUa 919/12) Sąd Apelacyjny w Białymstoku potwierdził, że: ( ) z funduszu świadczeń socjalnych mogą być finansowane tylko te rodzaje działalności socjalnej, które są objęte ustawową definicją pojęcia działalność socjalna, zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy z 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( ). Funkcjonuje też inny pogląd dotyczący finansowania wydatków okołosocjalnych ze środków zfśs, zgodnie z którym takie koszty mogą stanowić wydatek funduszu, pod warunkiem MONITOR PPiU nr 6(270) 20 marca 2015 r.

7 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 7 uregulowania tej kwestii w regulaminie zfśs. Jednak takie stanowisko należy uznać za nieuzasadnione. Może bowiem dochodzić do sytuacji, że pracodawca przyzna np. pracownikowi świadczenie, z którego części osoba ta i tak nie skorzysta. PRZYKŁAD Alina G. otrzymała na święta wielkanocne sfinansowaną z zfśs kartę podarunkową o wartości 500 zł. Pracownica chce wypłacić gotówkę z karty, przy czym każda taka operacja kosztuje 50 zł i jest pobierana ze środków na karcie. Jeżeli pracownica od razu zdecyduje się na wypłatę wszystkich środków, może wypłacić najwyżej 450 zł. Nie ma możliwości wykorzystania 50 zł, które obciążyły jej kartę jako prowizja. W tej sytuacji nie można przyjąć, że Alina G. otrzymała świadczenie z zfśs w wysokości 500 zł. PODSTAWA PRAWNA: 725ead82-51e9-42d dc09b art. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 111 Bożena Goliszewska-Chojdak ekonomistka, specjalista z zakresu kadr i płac, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziale personalnym >> refundacja, zmiany prawa, PFRON 3. Jak po zmianach niepełnosprawny przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o refundację składek ZUS opłaconych z opóźnieniem Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą będzie mogła ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z PFRON mimo nieterminowego ich opłacenia w ZUS. Taki przedsiębiorca będzie mógł również złożyć wniosek o umorzenie należności pieniężnych dotyczących zwrotów refundacji. Ubiegający się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne z PFRON niepełnosprawni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, a także niepełnosprawni rolnicy i rolnicy zobowiązani do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika otrzymają dodatkowe wsparcie z tego tytułu w dwóch etapach. MONITOR PPiU nr 6(270)

8 8 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! Prawo do refundacji mimo opłacenia składek po terminie Od 1 października 2015 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która dopuszcza wypłatę przez PFRON refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe), nawet jeżeli niepełnosprawny przedsiębiorca nie opłaci ich w terminie. Ważne jest, aby osoba ta dokonała zapłaty w ciągu 14 dni od UWAGA! dnia upływu terminów wynikających z ustawy systemowej. Od 1 października 2015 r. niepełnosprawny przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o refundację Dotychczas refundacja składek przysługiwała wyłącznie po ich terminowym opłaceniu w całości. Nawet jednodniowe opóźnie- składek, jeżeli opłaci je po terminie nieprzekraczającym 14 dni. nie skutkowało utratą możliwości uzyskania refundacji lub obowiązkiem jej zwrotu, jeżeli po weryfikacji przez PFRON okazało się, że składki nie zostały opłacone w ustawowych terminach (w przypadku osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą do 10. dnia następnego miesiąca). Nowe przepisy dotyczą również niepełnosprawnych rolników oraz rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika. Otrzymają oni z PFRON refundację składek na ubezpieczenia społeczne rolników, tj. na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe, jeżeli opłacą składki w ciągu 14 dni od dnia upływu ustawowych terminów (zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników). Niepełnosprawny przedsiębiorca z prawem do umorzenia nienależnie pobranej refundacji Nowelizacja wprowadziła przepisy umożliwiające osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą: złożenie do funduszu wniosku o umorzenie, w części lub w całości, należności pieniężnych dotyczących zwrotu pomocy udzielonej w formie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, a także rozłożenie na raty spłaty tych należności lub odroczenie terminu ich płatności. Możliwość tę będą mieli również niepełnosprawni rolnicy, rolnicy zobowiązani do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, a także pracodawcy, których będzie to dotyczyło wyłącznie w odniesieniu do odsetek od nienależnie pobranego miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Przy podjęciu decyzji, zgodnie z ustawą o rehabilitacji, fundusz będzie kierował się uzasadnionym ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi albo innymi przyczynami zasługującymi na uwzględnienie, w szczególności dotyczącymi całkowitej nieściągalności. Dotychczas osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą nie miały takiej możliwości, a obowiązujące przepisy dotyczyły umarzania w części lub MONITOR PPiU nr 6(270) 20 marca 2015 r.

9 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 9 w całości, rozkładania na raty lub odraczania terminu płatności wyłącznie tych należności pieniężnych, które miały charakter cywilnoprawny. Wprowadzone przepisy dotyczące umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminu płatności odnoszą się też do należności pieniężnych związanych ze zwrotem środków przyznanych na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów. Dotyczą one osób niepełnosprawnych: podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą, którym fundusz finansował część składek na ubezpieczenia emerytalne lub wypadkowe na podstawie art. 25 ust. 3b ustawy o rehabilitacji, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2007 r., prowadzących działalność gospodarczą (którym fundusz refundował składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), niepełnosprawnych rolników oraz rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika (refundacja przez fundusz składek na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe) na podstawie art. 25a ust. 5 ustawy o rehabilitacji, w brzmieniu obowiązującym w 2008 r. Przepisy odnoszące się do umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminu płatności wejdą w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. e6e444cb-92f6-441d-b21c f1e971 PODSTAWA PRAWNA: art. 1 3 ustawy z 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w dniu oddania tego numeru MPPiU do druku ustawa oczekiwała na podpis prezydenta art. 25a, art. 25c, art. 49f ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 218 art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121 art. 41 ust. 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1403; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz Urszula Kurowska specjalista z zakresu legislacji i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych POLECAMY! W II kwartale br. w MONITORZE prawa pracy i ubezpieczeń dodatek z serii Temat na życzenie : Korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS najtrudniejsze przypadki Zamówienia MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń: tel , , faks , MONITOR PPiU nr 6(270)

10 O to pytają Kadrowi Joanna Skrobisz specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń Beata Skrobisz- -Kaczmarek radca prawny Ewa Preis radca prawny Czy pracownica korzystająca z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może zostać wysłana w podróż służbową Pracownica korzystająca z dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracuje równocześnie u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Czy ma on prawo wysłać ją w podróż służbową? TAK! Jeśli pracownica łączy korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, oznacza to, że może świadczyć pracę. A skoro tak, to może też odbyć podróż służbową. Warto jednak pamiętać, że odbywanie podróży służbowej przez rodziców wychowujących dzieci do lat 4 wymaga ich zgody. Kiedy można zwolnić pracownika, któremu brakuje mniej niż 4 lata do emerytury Zatrudniamy pracownika na umowę terminową. Brakuje mu mniej niż 4 lata do emerytury. Czy taki pracownik może być zwolniony? To zależy od tego, na jaki okres jest zawarta terminowa umowa o pracę. Należy uznać zgodnie z orzecznictwem sądowym (wyrok SN z 27 lipca 2011 r., II PK 20/11), że zakaz wcześniejszego wypowiedzenia umowy o pracę nie obowiązuje w przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony, jeśli tylko uległaby ona rozwiązaniu jeszcze przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego umożliwiającego mu uzyskanie prawa do świadczeń emerytalnych. Czy pracownica pracująca 3 godziny dziennie ma prawo do przerwy na karmienie Zatrudniamy pracownicę, która karmi dziecko piersią. Pracuje u nas tylko 3 godziny dziennie. Czy przysługuje jej przerwa na karmienie? NIE! Kobieta zatrudniona na czas krótszy niż 4 godziny dziennie nie ma prawa do żadnej przerwy na karmienie dziecka. Taka przerwa przysługuje tylko wtedy, gdy pracownica pracuje co najmniej 4 godziny dziennie. Ma wówczas prawo do jednej przerwy na karmienie dziecka w wymiarze 30 minut. Przy pracy dłuższej niż 6 godzin dziennie pracownica może domagać się dwóch półgodzinnych przerw na karmienie. Precyzyjna wyszukiwarka Codziennie aktualizowana baza wiedzy Codzienny kontakt z Ekspertami Najlepsze narzędzia w pracy każdego Kadrowego MONITOR PPiU nr 6(270) 20 marca 2015 r.

11 II. AKTUALNOŚCI 11 Porady na trudne czasy Pracodawca może ustalić w umowie o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy karę umowną za naruszenie przez pracownika tego zakazu Pracodawca może zabezpieczyć firmę przed niepożądanymi działaniami byłych pracowników i ustalić karę umowną, którą będzie musiał zapłacić pracownik za złamanie zakazu konkurencji. Zapis o karze umownej można zamieścić jedynie w umowie o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy. Ze względu na to, że odpowiedzialność pracownika za naruszenie zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy podlega przepisom Kodeksu pracy, stosowanie w takich umowach kary umownej jest niedopuszczalne. Możliwość dochodzenia kary umownej przez pracodawcę nie jest uzależniona od wystąpienia szkody, chociaż pracownik może żądać zmniejszenia kary umownej, jeżeli wykaże, że zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub kara jest rażąco wygórowana. Wysokość kary umownej zastrzeżonej w umowie powinna być racjonalna i nie powinna istotnie odbiegać od odszkodowania zastrzeżonego na rzecz pracownika zob. Jak sporządzić dobrą umowę o zakazie konkurencji 6 praktycznych wskazówek dla pracodawcy, str. 25 Wykorzystywanie przy wykonywaniu zlecenia samochodu zleceniodawcy nie powoduje powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia Zleceniobiorca, wykorzystując do celów prawidłowego wykonania umowy składnik majątku zleceniodawcy, np. telefon lub samochód, nie uzyskuje z tego tytułu nieodpłatnego świadczenia. Taki przychód nie powstanie nawet wtedy, gdy miejscem parkowania samochodu firmowego będzie miejsce zamieszkania zleceniobiorcy zob. Jak ustalać przychód ze świadczeń nieodpłatnych w umowach cywilnoprawnych, str. 38 Pełnienie funkcji prokurenta nie podlega składkom ZUS Prokurent, który pełni swoją funkcję bezumownie, tylko i wyłącznie na podstawie uchwały zarządu (spółki kapitałowe) lub na podstawie uchwały wspólników (spółki osobowe), nie będzie objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi ani ubezpieczeniem zdrowotnym z tego tytułu, gdyż prokura sama w sobie nie stanowi tytułu do ubezpieczeń. Katalog tytułów ubezpieczeniowych zawarty w art. 6 ustawy systemowej jest zamknięty i nie wymienia prokury jako tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń zob. Czy za prokurenta należy opłacać składki ZUS, str. 48 Tylko prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru zasiłków uchroni przed obowiązkiem wypłaty odsetek Płatnik, który nieprawidłowo naliczy zasiłki dla swoich pracowników, co spowoduje w późniejszym terminie obowiązek wyrównania zasiłku, jest zobowiązany do wypłacenia od takiego wyrównania należnych odsetek zob. Kiedy płatnik powinien naliczyć odsetki od wypłaconych zasiłków, str. 58 MONITOR PPiU nr 6(270)

12 12 II. AKTUALNOŚCI 1. Zmiany prawa weszły w życie r. Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 5 marca 2015 r. 24 lutego 2015 r Zmiany w dokumentacji dotyczącej badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej W porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem doprecyzowano elementy dokumentacji badań psychologicznych. Określono, że orzeczenie sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przeznaczonych dla osoby, która zgłosiła chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej, wojskowego komendanta uzupełnień i pracowni psychologicznej, w której przeprowadzono badania psychologiczne (dotychczas istniało rozróżnienie, kto otrzymuje oryginał, a kto kopie orzeczenia). Wprowadzono okres ważności orzeczenia psychologicznego jest ono ważne rok od dnia wydania (do tej pory istniała jedynie możliwość wykonania ponownego badania po upływie roku w przypadku orzeczenia stwierdzającego istnienie przeciwwskazań do służby). Ponadto doprecyzowano sposób przechowywania i postępowania z dokumentacją psychologiczną. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 4 lutego 2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej Dz.U. z 23 lutego 2015 r., poz lutego 2015 r Zmiany w zaszeregowaniu i kwalifikacjach lekarzy oraz pracowników obsługi komisji lekarskich MSW Określone zostały nowe rodzaje stanowisk, na których mogą być zatrudniani lekarze w komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz pracownicy Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zapewniający realizację zadań w zakresie obsługi organizacyjno-administracyjnej i biurowej komisji lekarskich. Jednocześnie stanowiska dotyczące lekarzy i pozostałych pracowników zapewniających działanie komisji lekarskich, ich zaszeregowanie oraz określenie dla nich kwalifikacji ujęte zostały w tabeli XV załącznika 3. W tabeli tej dodano również obecne stanowiska występujące w strukturze ZER MSW, z jednoczesnym wykreśleniem ich w tym załączniku z tabeli VI części IX oraz z tabeli XII części V (dotyczących pozostałych, obecnie zatrudnionych pracowników ZER). W przypadku dotychczasowych stanowisk kategorie zaszeregowania, stawki dodatku funkcyjnego oraz wymagane kwalifikacje nie uległy zmianom. Zarówno w stosunku do nowych, jak i przenoszonych stanowisk zaproponowano zachowanie stosowania wobec pracowników ZER stawek wynagrodzenia zasadniczego określonych w tabeli D rozporządzenia. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek Dz.U. z 20 lutego 2015 r., poz marca 2015 r Nowe zasady przyznawania nagród żołnierzom NSR Określono, że żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przydziały kryzysowe i podpisane kontrakty na pełnienie służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) można przyznać jedną nagrodę w 12-miesięcznym okresie trwania kontraktu. Dotychczas żołnierze ci mogli otrzymać MONITOR PPiU nr 6(270) 20 marca 2015 r.

13 II. AKTUALNOŚCI 13 nagrodę po upływie co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych trwania kontraktu, co wyłączało możliwość jej przyznania żołnierzom NSR, których 12-miesięczny kontrakt rozpoczynał się i kończył w trakcie miesiąca kalendarzowego (nie obejmował okresu 12 miesięcy kalendarzowych). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 4 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym Dz.U. z 18 lutego 2015 r., poz marca 2015 r Zmiany warunków finansowego gospodarowania Funduszem Pracy Określono, że kwota środków Funduszu Pracy (limit) na realizację przez samorządy powiatów programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań jest przekazywana przez dysponenta FP (tj. ministra właściwego ds. pracy) miesięcznie w wysokości 1/12 limitu rocznego. Dysponent FP został zobowiązany do zawiadomienia na piśmie marszałków województw, starostów (prezydentów miast), komendanta OHP oraz wojewodów o wysokości ustalonych kwot środków FP (limitów), jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie realizowanych przez nich zadań. Marszałek województwa w terminie miesiąca od dnia uzyskania tego zawiadomienia dokonuje podziału między samorządy powiatów środków FP w ramach limitów rocznych określonych dla województw. Dysponent Funduszu Pracy może wyrazić zgodę na zwiększenie limitu środków FP, ustalonego dla samorządu powiatu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o część środków przyznanych na finansowanie działań obsługowych (tzw. innych fakultatywnych zadań), jeżeli ich wykorzystanie w danym roku budżetowym nie jest możliwe lub byłoby nieefektywne. Na podstawie pisemnego zawiadomienia dysponenta FP, kierowanego do marszałków województw, starostów (prezydentów miast), komendanta OHP oraz wojewodów, o wysokości ustalonych kwot środków FP (limitów), jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie realizowanych zadań, podmioty te opracowują plan finansowy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej i przekazują dysponentowi FP w terminie wskazanym w tym zawiadomieniu (dotychczas jednostki te opracowywały plan finansowy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na podstawie informacji dysponenta FP o przyznanych limitach kwot w podziale na grupy zadań). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy Dz.U. z 25 lutego 2015 r., poz marca 2015 r Zmiany w zasadach zdobywania kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych należących do działów: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport Określone zostały warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, przeprowadzania testu umiejętności oraz sposób ustalania kosztów (ponoszenia, pobierania i zwrotu) w zawodach regulowanych należących do działów administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport. Jednocześnie w załączniku do rozporządzenia opublikowano nowy wykaz zawodów regulowanych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: ustawą z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r., poz. 829), zgodnie z którą od 1 stycznia 2014 r. deregulacją MONITOR PPiU nr 6(270)

14 14 II. AKTUALNOŚCI objęto 2 zawody należące do działów administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, tj. pośrednik w obrocie nieruchomościami i zarządca nieruchomości, ustawą z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 768), zgodnie z którą deregulacją objęto m.in. 3 zawody kolejowe, tj. mostowniczy, zwrotniczy i dróżnik obchodowy, 7 zawodów związanych z metrem oraz zawód urbanisty. Dodatkowo zmieniono nazwy niektórych zawodów na nazwy zgodne z wydawanymi dyplomami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 30 stycznia 2015 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport Dz.U. z 26 lutego 2015 r., poz. 271 gospodarka morska i transport Określone zostały organy upoważnione do uznawania kwalifikacji oraz prowadzenia postępowań w sprawie uznania kwalifikacji w zawodach regulowanych związanych z ruchem kolejowym, bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej i morskiej, wykonywaniem prac podwodnych, lotnictwem, obsługą kolei linowych, portów morskich i żeglugi śródlądowej. Nazewnictwo zawodów zostało dostosowane do zmian wprowadzonych ustawą z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Ponadto nazwy zawodów ujednolicono z nazwami widniejącymi na dyplomach. Pominięto zawody, co do których uznawanie kwalifikacji zostało wyłączone z tzw. systemu ogólnego. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 30 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i transport Dz.U. z 26 lutego 2015 r., poz marca 2015 r Wyższy limit kosztów organizacji pogrzebu żołnierza niezawodowego Określone zostały terminy wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz dodatków do uposażenia. Limit kosztów organizacji pogrzebu żołnierza niezawodowego został podwyższony do wysokości 5-krotności (dotychczas 3-krotność) najniższego uposażenia żołnierza zawodowego, tj zł (tak jak w przypadku żołnierzy zawodowych). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17 lutego 2015 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych Dz.U. z 5 marca 2015 r., poz Zmiany prawa oczekują na wejście w życie od r. Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 5 marca 2015 r. 25 maja 2015 r Nowe procedury i zasady przyznawania środków na naukę Określono m.in., że wysokość przyznawanych corocznie przez ministra ds. szkolnictwa wyższego trzech nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne wynosi nie wię- MONITOR PPiU nr 6(270) 20 marca 2015 r.

15 II. AKTUALNOŚCI 15 cej niż zł każda (dotychczas wysokość nagrody nie mogła przekroczyć 15-krotnej minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej., czyli w 2015 r. byłaby to kwota zł). Ministra właściwego do spraw nauki zobowiązano do prowadzenia centralnego wykazu pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy. Wskazano, że nie ma wymogu przeprowadzania procedury konkursowej na stanowisko pracownika naukowego w instytutach badawczych i w Polskiej Akademii Nauk, jeśli pracownik naukowy zostanie skierowany do pracy na czas określony na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją naukową. Dotyczy to przypadku, gdy pracownik zostanie zatrudniony na okres realizacji projektu obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowanego w trybie konkursowym ze środków finansowych na naukę lub środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej albo innych podmiotów przyznających grant, a także gdy zostanie zatrudniony na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednia umowa o pracę była zawarta na czas nie krótszy niż 3 lata. Ustawa z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 24 lutego 2015 r., poz W Sejmie Prace nad ustawami na 88. posiedzeniu Sejmu w dniach r Korzystniejsze zasady obliczania emerytur Sejm znowelizował ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowelizacja umożliwia m.in., w przypadkach gdy będzie to korzystniejsze dla ubezpieczonego, zastosowanie przy wyliczeniu wysokości emerytury tablic dalszego trwania życia obowiązujących w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny. Do tej pory podstawą obliczenia emerytury była tablica obowiązująca w momencie przejścia na emeryturę. Do okresów składkowych będzie wliczany urlop wychowawczy wykorzystany w starym systemie emerytalnym. Dotychczas obowiązujące przepisy przewidują wyłącznie oskładkowanie obecnie udzielanych urlopów. Znowelizowane przepisy mają również umożliwić obliczenie według nowych zasad emerytur osobom urodzonym przed 1949 r., pobierającym wcześniejszą emeryturę i kontynuującym zatrudnienie po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. W takim przypadku od podstawy obliczenia emerytury odejmowane będą kwoty już pobranych świadczeń. Ponadto osoby studiujące przed 1999 r. będą mogły zaliczyć cały ten okres do okresów nieskładkowych, zaliczanych do emerytury jako jedna trzecia okresu składkowego. Ustawa z 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych status dokumentu nr 2651, ustawa przekazana do Senatu Oprac. Anna Seroczyńska A C INFORorganizerze MONITOR PPiU nr 6(270)

16 16 II. AKTUALNOŚCI 4. Najnowsze interpretacje urzędowe 4.1. Dodatkowa odprawa wypłacona na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych podlega opodatkowaniu indywidualne stanowisko fiskusa Dodatkowa odprawa wypłacona na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych nie ma charakteru odszkodowania ani zadośćuczynienia. Takie świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 lutego 2015 r. (IPPB4/ /14-2/MS). Stan faktyczny i stanowisko Wnioskodawcy Wnioskodawca, na podstawie porozumienia zawartego z organizacjami związkowymi, wypłacił pracownikom zwalnianym w ramach zwolnień grupowych z tego tytułu dodatkowe odprawy, których wysokość była uzależniona od stażu pracy pracownika u Wnioskodawcy. Według Wnioskodawcy dodatkowe odprawy wypłacone na mocy porozumienia stanowią przychód zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są m.in. otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 1 Kodeksu pracy. Stanowisko organu podatkowego Odszkodowanie jest szczególnym rodzajem świadczenia polegającym na naprawieniu szkody, czyli uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach chronionych przez prawo. Chodzi więc zarówno o uszczerbek majątkowy, jak i niemajątkowy. Natomiast istoty odprawy nie należy doszukiwać się w twierdzeniu, że tego typu świadczenie jest odszkodowaniem, czyli naprawieniem szkody lub straty, jaką pracownik poniósł w związku z pozbawieniem go zatrudnienia. Faktycznie jest ono świadczeniem pracodawcy w razie zaistnienia zdarzeń, które zgodnie z odpowiednimi przepisami powodują niemożliwość, niecelowość lub zbędność kontynuacji stosunku pracy. Wejście w życie przepisów ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz i 1478) nie zmieniło dotychczasowej zasady, zgodnie z którą art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie wyłącznie do odszkodowań i zadośćuczynień. Zatem wypłacona odprawa pieniężna będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem podstawą jej wypłaty będzie stosunek pracy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy organ podatkowy uznał za nieprawidłowe. Źródło: MONITOR PPiU nr 6(270) 20 marca 2015 r.

17 III. TEMAT NUMERU 17 >> nieodpłatne świadczenie, nieodpłatne wykorzystanie samochodów, pracownik 1. Jak od 1 stycznia 2015 r. stosować przepisy o ryczałcie samochodowym odpowiedzi na najtrudniejsze pytania Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują przepisy określające wysokość zryczałtowanych przychodów z tytułu nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego wykorzystywania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych. Jednak nie wszystkie podmioty są zobowiązane do stosowania nowych regulacji, np. nie dotyczy to pracodawców, którzy m.in. odpłatnie przekazują pracownikom samochody do prywatnego używania. W przypadku pracodawców udostępniających swoim pracownikom samochody służbowe do celów prywatnych, lecz nie jako nieodpłatne świadczenie, dotychczasowe zasady rozliczeń z tego tytułu pozostają bez zmian. (?) Czy aby wprowadzić ryczałt z tytułu nieodpłatnego korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych, musimy opracować regulamin pracy (jeżeli nie jesteśmy do tego zobowiązani)? Czy pracownicy będą musieli potwierdzać korzystanie z samochodów dodatkowym oświadczeniem? Czy takie zapisy może zawierać umowa o pracę? Wprowadzenie przepisów dotyczących określenia wartości świadczenia z tytułu całkowicie lub częściowo nieodpłatnego wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych (art. 12 ust. 2a 2c ustawy o pdof) nie wiąże się z powstaniem obowiązków w zakresie prawa pracy, zwłaszcza tworzenia regulaminów pracy przez pracodawców stosujących wskazane przepisy ustawy o pdof. Analogicznie nie ma obowiązku wprowadzania treści odpowiadających wskazanym przepisom do istniejących u pracodawców regulaminów pracy. Ze względów porządkowych zalecana jest natomiast zmiana Posłuchaj audiokomentarza Ryczałt samochodowy 2015 dostępnego w Bibliotece INFORFK na postanowień regulaminów pracy niezgodnych z tymi przepisami (chodzi o postanowienia określające inne zasady ustalania wysokości przychodów z tytułu całkowicie lub częściowo nieodpłatnego wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych). Wprowadzeniu tych przepisów nie towarzyszyło również określenie obowiązku sporządzania przez pracowników jakichkolwiek szczególnych oświadczeń czy zamieszczania w umowie o pracę zapisów o nieodpłatnym korzystaniu. Jednak nie ma przeszkód, aby takie oświadczenia, zapisy w umowie o pracę lub umowy cywilnoprawne albo regulaminy w tym zakresie były praktykowane. Zależy to bowiem wyłącznie od woli stron stosunku pracy. MONITOR PPiU nr 6(270)

18 18 III. TEMAT NUMERU Wzór umowy o korzystanie z samochodu służbowego, w tym również do celów prywatnych UMOWA POWIERZENIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO Zawarta w dniu... r. w... pomiędzy:... z siedzibą w... przy ul...., reprezentowaną przez....., dalej Spółka, Pracodawca oraz Panem/Panią... zamieszkałym/ą w..., przy ul......, dalej Pracownik. 1 [Przedmiot umowy i czas jej trwania] 1. Spółka powierza Pracownikowi z obowiązkiem zwrotu mienie w postaci samochodu marki..., nr silnika..., nr nadwozia..., rok produkcji... wraz z dowodem rejestracyjnym seria..., dowodem ubezpieczenia OC i AC oraz następującym wyposażeniem:.. 2. Na dzień przekazania samochodu wartość znajdującego się w nim paliwa ustala się na... zł. 3. Powierzenie Pracownikowi samochodu wynika z przydzielonych zadań, do wykonania których niezbędne jest korzystanie z samochodu służbowego, oraz służy celom prywatnym Pracownika na warunkach określonych w 6 umowy. 2 [Prawa i obowiązki Pracownika] 1. Pracownik jest zobowiązany do używania samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi u Pracodawcy. 2. Pracownik oświadcza, że będzie używać samochodu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i zasadami bezpieczeństwa, które są mu znane. 3. Pracownik może przekazać samochód do używania osobie trzeciej wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Pracodawcy. 4. Pracownik wykorzystuje samochód w celu wykonywania obowiązków pracowniczych (do działalności gospodarczej Pracodawcy) oraz do celów prywatnych. 5. Bez względu na cel powierzenia Pracownik zobowiązuje się należycie dbać o samochód w zakresie m.in. jego zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub kradzieżą, a w szczególności: 1) zawsze zamykać samochód i włączać alarm, 2) nie pozostawiać samochodu w miejscach powszechnie uznanych za niebezpieczne, 3) nie pozostawiać w samochodzie akcesoriów, sprzętów, urządzeń itp., dokumentów samochodu, a także innych dokumentów, których pozostawienie mogłoby sprzyjać narażeniu na uszkodzenie samochodu w wyniku włamania lub próby włamania albo kradzieży i jednocześnie narazić na utratę ważnych i poufnych informacji (danych). 6. Pracownik zobowiązuje się niezwłocznie informować Pracodawcę o uszkodzeniu lub kradzieży samochodu oraz w tym samym trybie zgłosić ten fakt policji i ubezpieczycielowi. 7. Pracownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Pracodawcę o każdej zauważonej awarii lub usterce samochodu. MONITOR PPiU nr 6(270) 20 marca 2015 r.

19 III. TEMAT NUMERU Pracownik jest zobowiązany powstrzymać się od używania samochodu, zawiadamiając o tym niezwłocznie Pracodawcę, jeżeli awaria lub usterka uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z samochodu. 3 [Przekazanie i zwrot samochodu] 1. Przekazanie Pracownikowi samochodu odbywa się na podstawie protokołu, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 2. Pracownik potwierdza przyjęcie samochodu w posiadanie. 3. Pracownik zwróci Pracodawcy samochód najpóźniej w dniu ustania stosunku pracy, a także niezwłocznie, na każde żądanie Pracodawcy. 4. Pracownik zobowiązuje się zwrócić samochód w stanie, w którym został mu powierzony, z zastrzeżeniem konsekwencji jego zużycia wynikających z prawidłowego korzystania z samochodu. 5. Jeżeli w terminie wskazanym przez Pracodawcę Pracownik nie zwróci samochodu, będzie to stanowiło ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych ze wszystkimi tego konsekwencjami. 4 [Miejsce parkowania samochodu] 1. Miejscem parkowania samochodu jest posesja lub garaż znajdujące się w posiadaniu Pracownika. 2. W jazdach lokalnych i jazdach zamiejscowych bez noclegu, bez względu na ich charakter (służbowe lub prywatne), Pracownik jest zobowiązany korzystać wyłącznie z miejsc wyznaczonych do parkowania. 3. W jazdach zamiejscowych z noclegiem, bez względu na ich charakter (służbowe lub prywatne), Pracownik jest zobowiązany korzystać wyłącznie ze strzeżonych miejsc parkingowych. 5 [Odpowiedzialność Pracownika] 1. Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za samochód powierzony mu przez Pracodawcę na zasadach odpowiedzialności za mienie powierzone określonych w dziale V Kodeksu pracy. 2. W razie niepokrycia przez ubezpieczyciela szkody powstałej z winy Pracownika lub pokrycia przez ubezpieczyciela jedynie części takiej szkody Pracownik będzie zobowiązany do zwrotu Pracodawcy kwoty stanowiącej równowartość kwoty niepokrytej przez ubezpieczyciela. W takim przypadku Pracownik jest zobowiązany do pokrycia szkody powstałej w wyniku utraty przez Pracodawcę posiadanych w dniu przyjęcia samochodu przez Pracownika zniżek na składki OC/AC. Wysokość szkody ustala się w wysokości składki zwiększonej przez ubezpieczyciela, należnej do czasu uzyskania przez Pracodawcę zniżek sprzed szkody spowodowanej przez Pracownika. 6 [Zasady wyceny nieodpłatnego świadczenia z tytułu prywatnego użytkowania pojazdu] 1. Z tytułu użytkowania pojazdu do celów prywatnych Pracownik otrzymuje od Pracodawcy nieodpłatne świadczenie, którego wartość jest uzależniona od pojemności silnika i wynosi... zł za miesiąc użytkowania pojazdu, bez względu na liczbę przejazdów w danym dniu i długość przejechanych tras. MONITOR PPiU nr 6(270)

20 20 III. TEMAT NUMERU 2. Jeżeli pojazd będzie użytkowany przez niepełny miesiąc, wartość nieodpłatnego świadczenia ustala się w wysokości 1/30 miesięcznej kwoty, o której mowa w ust. 1, za każdy dzień, w którym pojazd był wykorzystywany do celów prywatnych. 3. Do prawidłowego ustalenia wysokości nieodpłatnego świadczenia w danym miesiącu pracownik prowadzi ewidencję wyjazdów prywatnych. W tej sytuacji w dniu/dniach/miesiącu, w których Pracownik nie wykorzystywał samochodu do celów prywatnych, uznaje się, że samochód był wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych. 4. Kwota nieodpłatnego świadczenia, o której mowa w ust. 1 2, nie zawiera kosztów paliwa do samochodu, które finansują po 50% Pracownik i Pracodawca, jeżeli w danym miesiącu, bez względu na liczbę dni, Pracownik wykonywał przejazdy zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych. 5. Wysokość sfinansowanych przez Pracodawcę kosztów paliwa stanowi dla Pracownika dodatkowe nieodpłatne świadczenie. 6. W przypadku wykorzystywania przez Pracownika samochodu przez cały miesiąc wyłącznie do celów prywatnych jest on zobowiązany pokryć pełne koszty paliwa. 7. Rozliczenia kosztów, o których mowa w ust. 4 i 6, dokonuje się na podstawie faktury zakupu i ewidencji wyjazdów prywatnych. Zakupu paliwa do samochodu dokonuje wyłącznie Pracownik za gotówkę pobraną z kasy Pracodawcy. 8. Pracownik zobowiązuje się do zwrotu kosztów użytkowania służbowego pojazdu do celów prywatnych co drugi miesiąc w wysokości... zł i miesięcznie 50% kosztów paliwa, jeżeli wykorzystywał samochód w danym miesiącu do celów służbowych i prywatnych, bez względu na liczbę dni takiego wykorzystywania. W takiej sytuacji wysokość nieodpłatnego świadczenia będzie stanowiła różnicę między ustaloną wartością świadczenia a odpłatnością ponoszoną przez Pracownika. 7 [Rozwiązanie umowy] 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Pracodawca może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie. Rozwiązanie umowy nie wyklucza dochodzenia przez Pracodawcę roszczeń z tytułu ewentualnej szkody powstałej w czasie jej obowiązywania. 8 [Postanowienia końcowe] W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu pracy.... (Pracodawca).... (Pracownik) (?) Czy kwotę ryczałtu z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych (250 zł lub 400 zł) należy doliczyć wyłącznie do przychodu podlegającego opodatkowaniu? Czy wskazana kwota jest zwolniona ze składek ZUS? Wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. kwoty nieodpłatnego świadczenia z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych stanowią podlegające opodatkowaniu MONITOR PPiU nr 6(270) 20 marca 2015 r.

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: PROJEKT 31.08.2006. AUTOPOPRAWKA do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw W rządowym projekcie

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych Załącznik Nr 1 do Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych zawarta w dniu... w Oleśnicy pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

OKK.II.1711.3.2014 Przemyśl, dnia 19 maj 2014 r. Pani

OKK.II.1711.3.2014 Przemyśl, dnia 19 maj 2014 r. Pani OKK.II.1711.3.2014 Przemyśl, dnia 19 maj 2014 r. Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu ul. Św. Jana Nepomucena 10 37-700 Przemyśl Wystąpienie pokontrolne Przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg)

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej i stawek za jeden kilometr przejazdu pojazdem nie stanowiącym własności pracodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH 1. Pojęcie rekrutacji 2. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów?

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Zdarza się, że przedsiębiorca zatrudniający pracownika wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa 978-83-65789-88-4 Spis treści Wstęp... 4 Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego... 5 Osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

indeks zmian na platformie INFORRB 26 30 sierpnia 2013 r.

indeks zmian na platformie INFORRB 26 30 sierpnia 2013 r. indeks zmian na platformie INFORRB 26 30 sierpnia 2013 r. (porady, artykuły, wideo-szkolenia, audycje radiowe) Hasło Tytuł Forma Źródło Agencje zatrudnienia Nowe wzory wniosków i formularzy dla agencji

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 33415 Miejsce: Grecja, Korfu, Hotel Sentido

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych PRAWO PROMOTOR OT OR 10/2014 MARTA JENDRASIK ekspert ds. prawa pracy, wykładowca fot. Thinkstock Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Jakie zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych wprowadziła Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 226215 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 153115 Temat: Kadry i płace w praktyce 12-15 Lipiec Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel, Kod szkolenia: 153115 Koszt szkolenia: 2550.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Stan prawny luty 2015 r. Podstawa prawna: 1) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE Na podstawie art 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 223 poz.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

USTAWA z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1996 r. Nr 124, poz. 585, Nr 155, poz. 771, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach Załącznik do Zarządzenia Nr 12 /2012 z dnia 15.10.2012 r. Dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach 1 Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Akty prawne. Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie

Spis treści. Część I. Akty prawne. Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie Wstęp.................................................... XIII Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141)..... 5 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Akty prawne

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Akty prawne Spis treści Wprowadzenie Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 885 i 630)

o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 885 i 630) Druk nr 1258 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr Rnd. /...

U M O W A Nr Rnd. /... U M O W A Nr Rnd. /... zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy : Ministrem Zdrowia, zwanym dalej Ministrem, reprezentowanym przez: Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego... na podstawie udzielonego

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku (z suplementem elektronicznym) szczegółowy komentarz prawny stanowiska

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.01.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr Rn 20 /...... zamieszkałą/ym...

U M O W A Nr Rn 20 /...... zamieszkałą/ym... U M O W A Nr Rn 20 /... zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy : Ministrem Zdrowia, zwanym dalej Ministrem, reprezentowanym przez:.... na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, a... zamieszkałą/ym... zarejestrowaną/ym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Poznań 2015 Strona 2 z 7 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Przepisy ogólne... 3 Rozdział 2 Wynagrodzenie za pracę...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1) o finansowanie uczestnictwa w programie Mobilność Plus IV edycja

UMOWA Nr... 1) o finansowanie uczestnictwa w programie Mobilność Plus IV edycja UMOWA Nr... 1) o finansowanie uczestnictwa w programie Mobilność Plus IV edycja zawarta w Warszawie w dniu... na podstawie decyzji Nr... z dnia... 2) pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/15 WÓJTA GMINY OLEŚNICA. z dnia 3 lutego 2015 r. zmieniające Regulamin użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica.

ZARZĄDZENIE NR 6/15 WÓJTA GMINY OLEŚNICA. z dnia 3 lutego 2015 r. zmieniające Regulamin użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica. ZARZĄDZENIE NR 6/15 WÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 3 lutego 2015 r. zmieniające Regulamin użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1991 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r.

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 25.08.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU Regulamin w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa Rodzaje świadczeń oraz osoby do nich uprawnione Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy Zasiłek chorobowy,

Bardziej szczegółowo

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń Andrzej Okułowicz, Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska Zbiegi tytułów do ubezpieczeń po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia Jak ustalać obowiązek ubezpieczeń za zleceniobiorcę przy zbiegu tytułów Jak

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Ul. Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje:

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Ul. Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 12.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze

Bardziej szczegółowo

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1.

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1. Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 4. Rafał Styczyński Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/17/11 Gliwice, 24 listopad 2011 r. nr kor. UM-482929/2011 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze

REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze 1. W niniejszym regulaminie ustala się, na podstawie art. 77 2 k.p., warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 1212 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i inne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i inne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych IX Konwent Prawa Pracy Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i inne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych Mateusz Brząkowski Radca prawny Efekt zachęty może być wykazany: metodą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach R E G U L A M I N Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach 1 Regulamin określa zasady, formy, warunki wynagradzania oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie umów zlecenia po zmianach. Opodatkowanie przychodów z umowy zlecenia. Oskładkowanie kontraktów menedżerskich

Oskładkowanie umów zlecenia po zmianach. Opodatkowanie przychodów z umowy zlecenia. Oskładkowanie kontraktów menedżerskich PRAWO PRACY I ZUS NR 1 INDEKS 403547 ISBN 978-83-7440-346-7 GRUDZIEŃ 2014 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU UWAGA! ZMIANY OD 1 stycznia 2015 NOWE UMOWY ZLECENIA i inne umowy cywilnoprawne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany kurs (e-learning)

Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany kurs (e-learning) Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany Kategoria: HR Kadry i płace Miejscowość: Olsztyn Data rozpoczęcia: 14.07.2014 Data zakończenia: 15.07.2014 Ilość godzin: 16 Czas prowadzenia: Olsztyn Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 529616 Temat: Naliczanie wynagrodzeń oraz nowości w zakresie ubezpieczeń społecznych i świadczeń pieniężnych w 2016r. 10-13 Lipiec Gdynia, Hotel Nadmorski,

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych Zmiany zawarte w projekcie ustawy z dnia 21 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 1. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo