System zbierania, archiwizacji i prezentacji danych w miejskich systemach ciepłowniczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System zbierania, archiwizacji i prezentacji danych w miejskich systemach ciepłowniczych"

Transkrypt

1 SZARP System zbierania, archiwizacji i prezentacji danych w miejskich systemach ciepłowniczych Paweł Pałucha Lucjan Przykorski Michał Rój Stanisław Sawa Niniejszy dokument opisuje ogólnie systemu SZARP, jego cechy, funkcjonalność i budowę. 1. Wstęp Każdy, nawet niewielki system ciepłowniczy (ciepłownia o mocy zainstalowanej rzędu 10MW, kilka węzłów grupowych) rozpatrywany jako całość, jest niezwykle skomplikowanym obiektem o ogromnej ilości opisujących go parametrów. Temperatura spalin kotła, przepływ wody przez wymiennik C.O. na węźle, poziom wody w kolumnie odgazowywacza - to tylko niektóre z setek wielkości charakteryzujących pracę systemu ciepłowniczego. Ich mnogość w połączeniu z rozproszeniem występowania (biorąc pod uwagę węzły cieplne - jest to obszar o promieniu liczonym w kilometrach) sprawia, że niemożliwe jest ich śledzenie, a tym bardziej analiza bez komputerowych narzędzi 1

2 wspomagających. System zbierania, archiwizacji i prezentacji danych w miejskich systemach ciepłowniczych Rysunek 1. Wyglad pulpitu operatora systemu komputerowego - na pierwszym planie jeden z programów systemu SZARP Firma PRATERM już od 1992 roku instaluje w zautomatyzowanych przez siebie ciepłowniach systemy komputerowe do zbierania, archiwizacji i prezentacji parametrów pracy SZARP (por. Rysunek 1). Lata doświadczeń eksploatacyjnych doprowadziły do opracowania modelu takiego systemu przeznaczonego do efektywnej i niezawodnej pracy w polskich przedsiębiorstwach ciepłowniczych. Schemat systemu pokazuje Rysunek 2. 2

3 Rysunek 2. Struktura komputerowego systemu zbierania, archiwizacji i prezentacji danych System SZARP składa się z następujących elementów: komputera centralnego, zwanego tu serwerem SZARP-a (warstwa 2) sterowników i czujników na ciepłowni i na węzłach cieplnych, z którymi komunikuje się serwer SZARP-a (warstwa 1) terminali graficznych, które wyświetlają w przystępnej formie dane otrzymane z serwera SZARP-a (warstwa 3) 2. Elastyczność Oczywistym jest fakt, iż nie jest możliwe określenie sztywnego modelu systemu kontroli i monitoringu procesów przemysłowych towarzyszących produkcji i dystrybucji ciepła, który pasowałby zarówno do systemu ciepłowniczego o obciążeniu rzędu kilku, kilkunastu MW jak i do systemu wyposażonego w kotły WP o mocy kilkudziesięciu MW każdy. Błędem byłoby jednak indywidualne tworzenie specyficznych implementacji dla poszczególnych odbiorców - takie rozwiązanie nie dość, że znakomicie podraża koszty pojedynczego wdrożenia, dodatkowo uniemożliwia wzajemną wymianę doświadczeń między użytkownikami. Z tych właśnie powodów firma PRATERM opracowała uniwersalny model o wydzielonych, niezależnych warstwach, komunikujących się między sobą w ściśle określony sposób. Implementacje tego modelu różniące się ze względu na wielkość obiektu jak i na finansowe zaangażowanie inwestorów od kilku lat funkcjonują z powodzeniem w systemach ciepłowniczych o różnych charakterystykach. Poszczególne warstwy modelu od strony sprzętowej stanowią: 3

4 I. Sterowniki przemysłowe i panele pomiarowe. Są to urządzenia automatyki montowane w bezpośredniej bliskości sterowanych urządzeń: kotłów, węzłów cieplnych itp.. Z zastosowania tego typu rozwiązania płynie szereg korzyści: przewody pomiarowe są znacznie krótsze niż w przypadku stosowanych czasami komputerów wyposażonych w karty przetworników analogowo-cyfrowych, które znajdują się często w znacznej odległości od przyrządów pomiarowych - długie przewody to nie tylko wzrost kosztów montażu, ale także zmniejszenie niezawodności i odporności na zakłócenia wizualizacja parametrów pracy i nastaw sterowania monitorowanych obiektów bezpośrednio przy nich znakomicie ułatwia obsługę sterowniki wyposażone są we własne algorytmy sterowania, które pozwalają im skutecznie pracować nawet w przypadku awarii sprzętu (warto zwrócić tu uwagę na to, że przy tych założeniach same komputery jako takie nie są niezbędnie potrzebne do prawidłowego sterowania procesami technologicznymi, jednak mają ogromny wpływ na podniesienie efektywności tego sterowania) Oferowane przez firmę PRATERM sterowniki przemysłowe produkowane przez firmę Z-elektronik są w odróżnieniu od wielu produktów konkurencyjnych urządzeniami wyposażonymi w program sterujący przez samego dostawcę, stąd rola użytkownika sprowadza się do zadania nastaw kluczowych parametrów pracy - nie są to regulatory swobodnie programowalne. Popularna u niektórych producentów reklama możliwości zaprogramowania praktycznie wszystkiego, w rzeczywistości sprowadza się do tego, że na użytkowniku spoczywa nie tylko naturalny w tym przypadku obowiązek znajomości procesów technologicznych, ale także obowiązek znajomości zasad programowania, który wydaje się zupełnie nieuzasadniony i w praktyce oznacza znaczne podrożenie tego typu automatyki. Rysunek 3. Wyglad panela regulatora firmy Z-elektronik Sterowniki Z-elektronik mają trzy wyświetlacze numeryczne (Rysunek 3). Czteropozycyjny prawy pokazuje w sposób ciągły wartość kluczową dla procesu sterowania, natomiast dwa lewe tworzą parę, w której lewy dwupozycyjny wyświetla kod, a prawy czteropozycyjny wartość parametru 4

5 wybranego przez użytkownika za pomocą klawiatury. Możliwe jest dodanie modułu z dodatkowymi 4 wyświetlaczami czteropozycyjnymi. Łączność ze światem zewnętrznym zapewnia 8 optoizolowanych wejść logicznych, 12 konfigurowalnych wejść analogowych (m.in. 0 20mA, 0 24V, PT100 zakresy C, C, C), 16 wyjść logicznych, 3 wyjścia prądowe 0 20mA (możliwe jest dodanie elementu rozszerzającego wyposażonego w dalszych 56 wejść logicznych i 16 wejść analogowych lub 4 wyjścia prądowe) i dwa przełączane złącza RS mogące pracować w trybie RS-232 lub RS-485. Jedno z tych łącz może być przeznaczone do komunikacji z innym sterownikiem, zaś drugie jest zwykle wykorzystywane do połączenia z komputerem centralnym - drugą warstwą modelu uniwersalnego. Do sterowania węzłami ciepłowniczymi firma Praterm wprowadza sterowniki serii SK-2000 i SK-4000 produkowane przez firmę Sterkom (http://www.sterkom.com.pl). Są to nowoczesne, a przy tym tanie, projektowane i produkowane w całości w Polsce urządzenia. II. Komputer centralny. Komputer, do którego spływają informacje z jednostek niższej warstwy jest sercem systemu zbierania, archiwizacji i prezentacji danych SZARP (zwany serwerem SZARP-a). Zwykle w systemie występuje tylko jedna taka maszyna, co z powodzeniem pokrywa zapotrzebowanie na moc obliczeniową, aczkolwiek w kilku implementacjach firma PRATERM użyła więcej niż jednego serwera. Regułą jest, iż sterowniki i panele znajdujące się w odległości nie większej niż 100m od serwera (czyli praktycznie wszystkie jednostki na ciepłowni) połączone są w sposób 1-do-1 przez RS-232 przy pomocy terminala wieloportowego, natomiast jednostki odległe (rozmieszczone na węzłach cieplnych) w sposób 1-do-wielu: w przypadku łącz dzierżawionych, przez RS-485, zaś w przypadku wydzielonego pasma przez modemy radiowe. Ponieważ zapewnienie komunikacji na długich dystansach jest stosunkowo drogie i kłopotliwe (w przypadku łącz dzierżawionych przeszkodą jest nienajlepszy, czasami wręcz skandaliczny stan przewodów telekomunikacyjnych, przy komunikacji radiowej konieczna jest kontrola synchronizacji nadajników i odbiorników oraz takie umiejscowienie anten, aby nie tylko zapewniały one prawidłową transmisję, ale także były niedostępne dla złodziei czy zwykłych chuliganów), firma PRATERM udostępnia też opcję wolnej, jednostronnej (od serwera do sterowników) ale za to relatywnie taniej i niezawodnej łączności z wykorzystaniem magistrali ciepłowniczej. System jest też otwarty na inne technologie. Możliwe jest wykorzystanie do komunikacji z węzłami dzierżawionych i publicznych linii telefonicznych zarówno analogowych jak i ISDN, sieci bezprzewodowych WLAN, modemów GSM/GPRS czy dowolnego łącza do Internetu. Takie podejście daje odbiorcy możliwość doboru praktycznie dowolnej konfiguracji sterowników, z którymi komunikuje się komputer centralny. Jedynym (górnym) ograniczeniem jest ilość portów wejściowych serwera, która nie może przekroczyć 128, co w praktyce oznacza podłączenie maksimum 128 sterowników i paneli do jednego serwera w sposób 1-do-1 i oczywiście znakomicie większą ilość w sposób 1-do-wiele. Sterowniki mikroprocesorowe i panele przemysłowe dostarczane przez firmę PRATERM są wyposażone w protokoły komunikacyjne przystosowane do współpracy z systemem komputerowym. Nie oznacza to jednak bynajmniej, iż system komputerowy firmy PRATERM może komunikować się tylko z jednostkami oferowanymi przez tę firmę - wręcz przeciwnie. Opracowanie hierarchicznej struktury programów z wydzieloną warstwą odpowiedzialną za komunikację z urządzeniami peryferyjnymi umożliwiło zaimplementowanie i wdrożenie obsługi protokołów transmisji danych ze sterowników innych firm. Dostępne są w tej chwili sterowniki między innymi do liczników energii Alstom M301 i DataPaf,sumatorów KWMS, przeliczników FP-2001, ciepłomierzy Kamstrup Multical, wiatromierzy LB-746. W razie potrzeby możliwe jest napisanie sterownika dla praktycznie dowolnego urządzenia pomiarowego udostępniającego dane w postaci cyfrowej. Podobnie jak modularyzacja w sferze zastosowanego sprzętu, hierarchiczna budowa 5

6 oprogramowania umożliwia dostosowanie systemu komputerowego do potrzeb indywidualnego odbiorcy bez opracowywania specyficznych implementacji. System zbierania, archiwizacji i prezentacji danych stanowią: 1. Demony linii odpowiedzialne za bezbłędną transmisję w obrębie jednego kanału komunikacyjnego. W zależności od typu kanału (1-do-1 lub 1-do-wiele) nadzorują one pojedyncze urządzenie lub grupę jednostek podrzędnych (sterowników i paneli). 2. Program koncentrujący dane z demonów linii, uśredniający, filtrujący, wyliczający parametry pośrednie i udostępniający tak przetworzone dane aplikacjom użytkowym w postaci współdzielonej tablicy. 3. Program uśredniający, odczytujący średnie 10-cio minutowe przez mechanizm dzielonej pamięci i zapisujący je do bazy danych. 4. Programy do edycji, wizualizacji i wydruku raportów o stanie nadzorowanego systemu. 5. Program przeglądający, prezentujący w postaci wykresów wszystkie zebrane dane. 6. Program sygnalizacji przekroczeń dozwolonych zakresów parametrów. 7. Programy analityczne służące do wykonywania specyficznych obliczeń na podstawie danych zawartych w bazie, dzielące się na: Programy analizujące I (zależności f(t)). Programy analizujące II (zależności y(x)). 8. Program ekstraktor odczytujący wybrane dane z bazy i zapisujący je w formacie akceptowalnym przez arkusze kalkulacyjne. 9. Program wizualizacji schematu technologicznego systemu ciepłowniczego z prezentacją monitorowanych parametrów (odpowiednik tablicy synoptycznej). 10. Program backup ujący na taśmę streamer a lub inne medium wymienialne dane zapisane w bazie. 11. Programy optymalizacji (sterowania nadrzędnego) pracy systemu. 12. Specyficzne programy pomocnicze (np. program do rejestracji analiz węgla i żużla, program do wyliczania bilansu energetycznego kotła będący implementacją algorytmu opracowanego przez dr. Rusinowskiego z Politechniki Śląskiej w Gliwicach). Podstawa systemu, tzw. szkielet, składa się z programów 1, 2, 3, 4 i 5, gdzie trzy pierwsze jako procesy pracujące w tle stanowią jądro niewidoczne dla użytkownika (są bezobsługowymi procesami nie prowadzącymi dialogu z użytkownikiem), zaś dwa ostatnie są podstawowymi narzędziami komunikacji z systemem. W zalecanym przez firmę PRATERM trybie wdrażania przez odbiorcę systemu komputerowego, w pierwszej kolejności powinien on zainstalować wspomniany szkielet oprogramowania, zaś w miarę wzrostu zapotrzebowania i biegłości obsługi (charakteryzują się one podobnym, intuicyjnym interfejsem) rozbudowywać swój system o kolejne komponenty. Ten model (zbiór niezależnych programów pracujących współbieżnie i komunikujących się ze sobą na tej samej maszynie) wymusił wybór systemu operacyjnego charakteryzującego się prawdziwą wielozadaniowością, wielodostępnością jak i standardowymi mechanizmami komunikacji międzyprocesowej. Od 1997 roku firma PRATERM w swoim systemie komputerowym stosuje opracowywany przez tysiące programistów na całym świecie system operacyjny z otwartym kodem źródłowym (Open Source) Linux. Jego architektura należy do najbardziej rozbudowanych i elastycznych na rynku: obsługuje większość dostępnego na rynku urządzeń peryferyjnych, oferuje 6

7 wysokie bezpieczeństwo. Wsparcie ze strony takich firm jak HP, Novell czy IBM zapewnia przyszłość tego systemu. Oczywiście z punktu widzenia odbiorcy istotniejszymi cechami systemu są jego przyjazność, łatwość obsługi. Trendy światowe i doświadczenia użytkowników wskazują na celowość stosowania robiącego od kilku lat furorę graficznego interfejsu użytkownika, znanego przede wszystkim z bezapelacyjnego przeboju rynkowego firmy Microsoft - systemu Windows. Interfejsem graficznym zastosowanym w Linux jest osadzony na platformie XWindows. Aplikacje wykorzystują działające na jego bazie biblioteki graficzne Motiff i wxwidgets. Interfejsy budowane z ich pomocą mogą być obsługiwane tylko myszką, co znakomicie usprawnia proces szkolenia pracowników obsługi - klawiatura jest na tyle zbędna, iż niektórzy użytkownicy dobrowolnie z własnej inicjatywy zrezygnowali w ogóle z jej używania (choć z drugiej strony dla użytkowników doświadczonych możliwe jest podejście zupełnie odwrotne, tzn. operowanie systemem tylko przy pomocy klawiszy, co jest trudniejsze, lecz za to szybsze). III. Terminale graficzne. Każde przedsiębiorstwo energetyki cieplnej posiada szereg działów zazwyczaj znajdujących się w różnych budynkach. Poczynając od pracowników bezpośredniej obsługi przez nadzór techniczny aż do dyrektora - wszyscy są zainteresowani tym, co dzieje się w systemie ciepłowniczym. Naturalnym więc jest, że istnienie jednego tylko komputera centralnego, na którym dostępne są wszystkie dane o monitorowanych procesach technologicznych jest niewystarczające - powstaje konieczność umożliwienia pełnego dostępu do komputerowego systemu zbierania, archiwizacji i prezentacji danych. Najlepszym rozwiązaniem okazała się sieć lokalna typu Ethernet łącząca komputery spełniające rolę terminali graficznych podłączonych do komputera centralnego. Są to klasyczne komputery klasy PC wyposażone w specjalne oprogramowanie emulujące Xterminal (współpracujące z systemem XWindows). Jest to znacznie lepsze rozwiązanie niż zastosowanie sprzętowych Xterminali, które co prawda często są tańsze i nieco szybsze, lecz jako urządzenia specyficzne mają mały obszar zastosowania, a poza tym użytkownik komputera PC może prócz korzystania z systemu zbierania danych wykonywać na swojej maszynie także inne prace (np. związane z księgowością), której to możliwości jest pozbawiony w przypadku Xterminala sprzętowego. Standardowo komputery dostosowywane przez firmę PRATERM do funkcji terminali graficznych wyposażane są w oprogramowanie XFree86/Cygwin rozwijane przez programistów z całego świata, które charakteryzuje się małymi wymaganiami sprzętowymi, dużą wydajnością działania i wreszcie tym, że jego obsługa jest identyczna z obsługą systemu operacyjnego działającego na komputerze centralnym - użytkownik praktycznie nie może odróżnić, czy siedzi przy serwerze z systemem Linux, czy przy terminalu z XFree86/Cygwin. Unikalną możliwością jest dostęp do danych historycznych dowolnej ilości instalacji systemu SZARP za pomocą komputera PC podłączonego do Internetu, także w trybie off-line - użytkownik łączy się tylko na czas ściągnięcia danych które zmieniły się od czasu ostatniego połączenia. Funkcjonalność taka jest chętnie wykorzystywana przez członków kadry zarządzającej ciepłowni, którzy mogą kontrolować pracę swojego obiektu i porównywać z innymi ciepłowniami także za pomocą komputera domowego czy notebooka. W komputerowym systemie zbierania, archiwizacji i prezentacji danych oferowanym przez firmę PRATERM przy zastosowaniu identycznego szkieletu oprogramowania możliwe jest stworzenie systemu z 3 serwerami, 6 terminalami oraz kilkudziesięcioma sterownikami i panelami, jak również systemu z jednym serwerem i dwoma sterownikami, a obsługa programów z punktu widzenia użytkownika jest w obu tych przypadkach identyczna. 7

8 3. Niezawodność System zbierania, archiwizacji i prezentacji danych w miejskich systemach ciepłowniczych Nawet najnowocześniejsze systemy charakteryzujące się największymi możliwościami przetwarzania informacji, najlepszymi wskaźnikami wydajności, intuicyjnymi narzędziami obsługi prostymi w opanowaniu przez użytkownika, możliwością łatwej rozbudowy i wieloma innymi atrakcyjnymi cechami, są praktycznie bezużyteczne, jeżeli nie są w zadowalającym stopniu niezawodne. Najlepszy nawet system, który uległ awarii, jest gorszy od każdego innego, który pracuje. Specyficzne warunki panujące w ciepłowniach (wysokie zapylenie, niestabilność i zaniki napięcia zasilającego, silne pola elektromagnetyczne) narzucają na montowane tam urządzenia automatyki wysokie wymagania co do odporności na szkodliwe czynniki zewnętrzne. Firma PRATERM prowadzi kompleksową automatyzację miejskich systemów ciepłowniczych wdrażając sterowniki firmy Z-elektronik już od 1989 roku. Liczne doświadczenia pozwoliły na wypracowanie standardu urządzenia, które jest znakomicie przystosowane do pracy w polskich ciepłowniach. Dodatkowymi zabezpieczeniami - o ile zdecyduje się na nie odbiorca, gdyż oczywiście podwyższają one cenę instalacji - są optoizolacje torów pomiarowych sterowników i paneli, stosowanie bateryjnego podtrzymywania napięcia przy pomocy urządzeń typu UPS, które dodatkowo pełnią rolę filtrów przeciwzakłóceniowych. Wartym podkreślenia jest fakt, iż urządzenia firmy Z-elektronik, jeśli ulegają uszkodzeniom, to tylko w wyniku wadliwej obsługi (omyłkowe zwarcie czy podanie zbyt wysokiego napięcia na wejściu pomiarowym). Są takie instalacje, gdzie poprzednie modele tych sterowników pracują nieprzerwanie od ponad 6 lat! Wybór systemu operacyjnego komputera centralnego był także powodowany względami niezawodności. Linux jako system w pełni wielozadaniowy nie tylko chroni poszczególne procesy przed działaniem innych (zawieszenie jednego programu nie powoduje blokady całego systemu), ale także czyni system odpornym na - zwykle bezwiedne - szkodliwe działania obsługi. O ile problem wadliwie działających programów praktycznie nie istnieje - aplikacje stanowiące system zbierania, archiwizacji i prezentacji danych są od lat udoskonalane - o tyle "problem ludzki" jest i zawsze będzie. Właściwym rozwiązaniem nie jest tu maksymalne odgrodzenie użytkownika od systemu, którą to ideę lansują niektórzy producenci (w skrajnym przypadku sprowadza się to nawet do obsługi programów jedynie przez wysokokwalifikowanego specjalistę firmy instalującej taki system, co nie ma żadnego uzasadnienia ani ekonomicznego ani użytkowego dla odbiorcy). Należy po prostu uodpornić system na nieprawidłowe działania operatora, do czego jednak potrzebne jest doświadczenie, które zdobywa się latami. W systemach firmy PRATERM nawet odcięcie napięcia zasilającego nie powoduje awarii, gdyż standardowo komputer centralny wyposażony jest w UPS, który w przypadku całkowitego rozładowania baterii poprzez specjalne oprogramowanie prowadzi do łagodnego zamknięcia systemu, co w efekcie sprawia, że maszyna włączy się automatycznie po ponownym włączeniu zasilania (przerwa w zasilaniu terminala graficznego nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla systemu). Standardowo klientom udostępniana jest możliwość tworzenia na bieżąco kopii zapasowej danych technologicznych na serwerze firmy Praterm w Warszawie (transmisja danych przez stałe łącze internetowe lub modem). W takiej sytuacji nawet w wypadku całkowite zniszczenia serwera SZARP np. w wyniku pożaru możliwe jest szybkie odtworzenie konfiguracji i danych historycznych do stanu przed awarią. 4. Ekonomiczność W świecie gospodarki wolnorynkowej każdą inwestycję oprócz jej celowości, tzn. zastosowania nowatorskich rozwiązań, ułatwienia pracy obsłudze, należy rozpatrywać pod kątem opłacalności - po jakim okresie inwestujący odzyska swoje pieniądze. W polskich warunkach trzeba dodatkowo szczególnie zwrócić uwagę na to, ile pieniędzy można w ogóle wydać na taki cel. Stąd rodzi się pytanie: kupić system dobry czy tani?. Czy jednak te dwie cechy na pewno wzajemnie się wykluczają? 8

9 Specjaliści firmy PRATERM opracowując opisywany tu system komputerowy od samego początku mieli na uwadze względy ekonomiczne. Powód pierwotny był dość banalny: pierwsze implementacje, jako obiekty eksperymentalne instalowane były na koszt twórców. To jednak, co zrodziło się z przypadku okazało się ogromnym atutem. Oto argumenty ekonomiczne przemawiające za tym systemem: zastosowanie komputerów klasy PC zapewnia możliwość wyboru z szerokiego zasobu konkurencyjnych cenowo ofert - użytkownik nie jest zdany na jednego producenta specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z upływem czasu - udoskonaleniem technologii podzespołów elektronicznych i związanym z tym spadkiem cen - komputer z procesorem Intela stosowany dotąd jako serwer, może być z powodzeniem zastąpiony nowszą, bardziej wydajną maszyną, a sam może pełnić rolę dodatkowego terminala komputery PC pełniące rolę terminali graficznych mogą także służyć do innych prac, związanych np. z księgowością czy zarządzaniem przedsiębiorstwem odbiorca może sam dokonać zakupu sprzętu komputerowego (wskazana jest jedynie konsultacja ze specjalistami firmy PRATERM co do wymagań systemowych) stosowane przez firmę PRATERM oprogramowanie w większości należy do kategorii Open Source, klient nie ponosi więc dodatkowych kosztów zakupów licencji na system operacyjny czy inne programy sterowniki firm Z-elektronik czy Sterkom dostarczane przez firmę PRATERM nie mają swoich odpowiedników funkcjonalnych, które byłyby oferowane w równie atrakcyjnej cenie modularność zarówno sprzętowa jak i programowa pozwala inwestycję rozłożyć w czasie, przy czym rozruch jest możliwy już po zakupie pierwszych sterowników, komputera centralnego i szkieletu oprogramowania, a terminale graficzne, dodatkowe oprogramowanie, jak i kolejne sterowniki przemysłowe można sukcesywnie nabywać zdalny dostęp przez modem telefoniczny i internet stanowi unikalną możliwość natychmiastowego serwisu przy relatywnie niewielkich kosztach (bez konieczności przyjazdu specjalisty) istnieje w pełni funkcjonalna wersja minimalna pozbawiona terminala wieloportowego, obsługująca maksymalnie dwa kanały łączności szeregowej 5. Zrealizowane instalacje Użyteczność zaprojektowanego i wdrożonego przez firmę PRATERM komputerowego systemu zbierania, archiwizacji i prezentacji danych doceniła Politechnika Śląska w Gliwicach, której pracownicy naukowi prowadzili badania nad pracą kotła typu WR-5 w Ciepłowni Centrum Pyskowice. Zainstalowane tam oprogramowanie firmy PRATERM wydatnie pomogło w realizacji pomiarów. Dodatkowo na sugestię pracowników Politechniki Śląskiej system oprogramowania wzbogacono o wspomniany program wyliczania bilansu energetycznego kotła oparty na algorytmie autorstwa dr. Rusinowskiego. Poniższa tabela nie uwzględnia znacznej liczby instalacji, gdzie znajdują się tylko sterowniki i panele dostarczone i zainstalowane przez firmę PRATERM, nie obejmuje też instalacji systemu na węzłach cieplnych. Tabela 1. Wdrożenia 9

10 Ciepłownia Rok instalacji Konfiguracja Pyskowice serwer + 1 terminal Suwałki Ciepłownia Główna serwer + 6 terminali Gliwice serwery + 8 terminali Skierniewice serwer + 3 terminale Zagórz serwer Legionowo Ciepłownia Łajski serwer + 6 terminali Sztum serwer + 1 terminal Starachowice Północ serwer + 1 terminal Żory serwer + 4 terminale Rawicz serwer + 1 terminal Ełk serwer + 1 terminal Giżycko serwer + 3 terminale Racibórz serwer + 1 terminal Włocławek serwer + 1 terminal Poręba serwer + 2 terminale Pasłęk serwer + 1 terminal Starachowice Południe serwer + 1 terminal Legionowo Budynek administracji serwer + 1 terminal Świdnik serwer + 3 terminale Radomsko serwer + 3 terminale Suwałki Ciepłownia Centrum serwer + 2 terminale Bytów serwer + 2 terminale Katowice serwer + 4 terminale Przasnysz serwer + 1 terminal Świecie serwer + 1 terminal Zamość serwer + 2 terminale Międzyrzec Podlaski serwer + 1 terminal Kraśnik serwer + 4 terminale Tarnowskie Góry serwer + 1 terminal Kępno serwer + 1 terminal Chrzanów serwer + 1 terminal Wodzisław Śląski serwer + 2 terminale Lidzbark Warmiński serwer + 1 terminal Dobre Miasto serwer + 1 terminal Libiąż serwer + 1 terminal Atex Zamość serwer + 2 terminale Modlin serwer + 1 terminal Gniew serwer + 1 terminal Radomsko serwer + 1 terminal 10

11 Ciepłownia Rok instalacji Konfiguracja Komech Sosnowiec serwer + 1 terminal Jarocin ciepłownia Paged serwer + 1 terminal Frombork serwer PEC Jarocin serwer + 1 terminal Dalkia Poznań serwer KPEC Kraśnik serwer + 1 terminal EC Szombierki ZEC Bytom serwer + 1 terminal RCEkoenergia Czechowice serwer Ruda Śląska (ZEC Katowice wydział XII) "Mysłowice" - Mysłowice (ZEC Katowice wydział III) "Wujek" Katowice (ZEC Katowice wydział VI) serwer + 2 terminale serwer + 2 terminale serwer + 2 terminale ZEC Biłgoraj serwer "Wesoła" Mysłowice (ZEC Katowice wydział IX) serwer + 2 terminale Ciepłownia Miejska Małogoszcz serwer EC Szombierki Bytom serwer + 1 terminal "Kazimierz-Juliusz" Sosnowiec (ZEC Katowice wydział I) "Murcki" Katowice (ZEC Katowice wydział IV) "Kleofas" Katowice (ZEC Katowice wydział VIII) serwer + 2 terminale serwer + 2 terminale serwer + 2 terminale Dalkia Szczytno serwer + 2 terminale Ergis Wąbrzeżno serwer + 1 terminal PEC Jelenia Góra serwer + 1 terminal Użytkownicy systemów firmy PRATERM uzyskują pomoc w fazie instalacji i uruchamiania systemu. Cykl szkoleń obejmuje obsługę elementów podrzędnych systemu (sterowników i paneli przemysłowych), zaznajomienie z graficznym środowiskiem systemu Linux i praktyczne użytkowanie programów. W trosce o użytkowników istniejących systemów firma PRATERM udostępnia serwis telefoniczny. Specjaliści firmy gotowi są odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące jej produktów, jak też aspektów wprowadzania komputerowych systemów zbierania, archiwizacji i prezentacji danych w ciepłownictwie. 11

12 6. Opis programów System zbierania, archiwizacji i prezentacji danych w miejskich systemach ciepłowniczych 6.1. Demon linii Tabela 2. Demon linii Nazwa Lokalizacja Przeznaczenie Proces obsługi kanału komunikacyjnego Demon Linii Proces warstwy komunikacyjnej komputera centralnego. Odpowiada za bezbłędną dwustronną transmisję danych w obrębie pojedynczego kanału komunikacyjnego. Pośredniczy w wymianie danych pomiędzy grupą urządzeń przypisanych do kanału komunikacyjnego a procesem koncentrującym. Odczytuje parametry z urządzeń, odrzuca wartości przekłamane, dokonuje wstępnego uśrednienia, eliminuje chwilowe przerwy w komunikacji, udostępnia poprawne dane centralnemu procesowi koncentrująco-uśredniającemu parcook. Przesyła parametry sterujące z wyższych warstw systemu do kontrolowanych urządzeń. 12

13 Przeznaczenie Wizualizacja Wersje RS232-2 Dla pojedynczego urządzenia Z-elektronik podłączonego za pomocą interfejsu RS232 z komunikacją dwustronną (zbieranie danych i zdalne przesyłanie nastaw), zasięg max. 200m, prędkość transmisji 9600 lub 2400 bps RS485-1 Dla grupy urządzeń Z-elektronik podłączonej za pomocą interfejsu RS485 z komunikacją jednostronną (tylko zbieranie danych), zasięg zależny od konfiguracji sieci (przy połączeniu 1-do-1 do 10km), prędkość transmisji 9600 bps RS485-2 Dla grupy urządzeń Z-elektronik podłączonej za pomocą interfejsu RS485 z komunikacją dwustronną (zbieranie danych i zdalne przesyłanie nastaw), zasięg zależny od konfiguracji sieci (przy połączeniu 1-do-1 do 10km), prędkość transmisji 9600 bps Waga Dla mikroprocesorowej wagi taśmociągowej Inne Na zamówienie dla dowolnego protokołu transmisji szeregowej po dostarczeniu dokumentacji technicznej przez kontrahenta Odpowiada za bezbłędną dwustronną transmisję danych w obrębie pojedynczego kanału komunikacyjnego. Pośredniczy w wymianie danych pomiędzy grupą urządzeń przypisanych do kanału komunikacyjnego a procesem koncentrującym. Odczytuje parametry z urządzeń, odrzuca wartości przekłamane, dokonuje wstępnego uśrednienia, eliminuje chwilowe przerwy w komunikacji, udostępnia poprawne dane centralnemu procesowi koncentrująco-uśredniającemu parcook. Przesyła parametry sterujące z wyższych warstw systemu do kontrolowanych urządzeń. Proces warstwy komunikacyjnej nie prowadzący dialogu z użytkownikiem. RS232-1 Dla pojedynczego urządzenia Z-elektronik podłączonego za pomocą interfejsu RS232 z komunikacją jednostronną (tylko zbieranie danych), zasięg max. 200m, prędkość transmisji 9600 lub 2400 bps 6.2. Parcook Tabela 3. Parcook 13

14 Nazwa Lokalizacja Przeznaczenie Wizualizacja Wersje Centralny proces koncentrująco-uśredniający Parcook [czyt. parkuk]. Proces komputera centralnego. Pobiera dane od demonów linii, dokonuje uśrednień, wylicza parametry pochodne w oparciu o dane zawarte w plikach konfiguracyjnych. Udostępnia aplikacjom warstwy użytkowej dane obrazujące kompletny stan nadzorowanego systemu. Dane dostępne są w pięciu kategoriach: próbki tj. dane bezpośrednio odebrane z demonów linii, bądź wyliczone na ich podstawie parametry pochodne, średnie minutowe, średnie 10-cio minutowe, średnie godzinne, średnie dobowe. Dodatkowo parcook powołuje do życia i nadzoruje kolejki parametrów sterujących, pośredniczące w wymianie danych pomiędzy procesami sterującymi a urządzeniami podrzędnymi (sterowniki, panele). Proces warstwy usługowej nie prowadzący dialogu z użytkownikiem. Proces parcook w swych podstawowych funkcjach nie jest zależny od konkretnej konfiguracji systemu zbierania danych. Do wykonywania obliczeń parametrów pośrednich parcook korzysta z modułu funkcji matematycznych. Moduł ten może być na życzenie użytkownika wzbogacony o funkcje specjalne (np. tablice konwersji parametrów) Meaner Tabela 4. Meaner Nazwa Lokalizacja Proces uśredniający i zapisujący do bazy parametry Meaner [czyt. miner]. Proces komputera centralnego. 14

15 Przeznaczenie Wizualizacja Wersje Odczytuje wartości średnich 10-cio minutowych dostarczanych przez parcooka i korzystając z pamięci dzielonej wylicza średnie długoterminowe: ośmiogodzinne, dobowe, tygodniowe i miesięczne, oraz zapisuje je do specjalizowanego systemu bazy danych. Meaner kontroluje dostęp do bazy przez inne programy użytkowe. W systemie, w którym istnieje program backup ujący, meaner jest procesem inicjującym archiwizację po utworzeniu każdego następnego pliku bazy (zapisanie około 4000 rekordów). Proces warstwy usługowej nie prowadzący dialogu z użytkownikiem. Proces meaner w swych podstawowych funkcjach nie jest zależny od konkretnej konfiguracji systemu zbierania danych Raporter Tabela 5. Raporter Nazwa Program obsługi raportów Raporter. 15

16 Lokalizacja Przeznaczenie Proces warstwy użytkowej uruchamiany na komputerze centralnym, dostępny z poziomu użytkownika w lokalnej sieci Xterminali, a także zdalnie za pomocą łącza modemowego w oparciu o publiczną komutowaną sieć telefoniczną. Raporter pobiera dane z serwera w następującey sposób: na początku demony linii pobierają dane z poszczególnych urządzeń i przekazują je do parcooka, który to zarządza wszystkimi demonami, pobierając od nich dane. Program paramd jest serwerem HTTP, który pobiera dane od parcooka i udostępnia zebrane informacje o wartościach parametrów zbieranych przez system SZARP w postaci gotowych dokumentów XML lub HTML. Na końcu program raporter wyświetla powyższe dane. Prgram raporter komunikuje się z serwerem za pośrednictwem protokołu TCP/IP. Do uruchomienia programu raporter potrzebny nam jest adres serwera, z którego proram ma pobrać dane, a także port, przez który program się komunikuje z serwerem. Z reguły jest to port Możliwe jest uruchomiene programu raporter w systemie Windows bez podanego serwera i nazwy raportu, np. z menu Start w systemie Windows. W takiej sytuacji program przy starcie spyta się o adres serwera, a następnie o wybór wzorca. Możemy także uruchomić program raporter z przeglądarki internetowej. W tym celu należy w pole adresu wpisać adres serwera oraz port, przez króry program raporter będzie mógł się połączyć z serwerem i pobrać dane z niego. Służy do tekstowej wizualizacji, drukowania i archiwizacji definiowanych przez użytkownika raportów z pracy monitorowanego systemu. Dowolnie wybrane parametry pracy systemu mogą być cyklicznie wyświetlane wraz ze skrótową nazwą parametru oraz stosownym komentarzem. Użytkownik ma do wyboru zastosowanie predefiniowanych skrótów oraz nazw parametrów, może je również zdefiniować sam. Postać nowego raportu można zachować w pliku wzorca raportu do późniejszego wykorzystania. Okres cyklu powtarzania jak również kategoria wyświetlanych parametrów zależą od decyzji użytkownika. Raporty z pracy systemu mogą być na życzenie użytkownika lub cyklicznie zapisywane do plików archiwalnych w celu późniejszej analizy bądź wydruku. 16

17 Wizualizacja Wersje Raporter komunikuje się z użytkownikiem w środowisku graficznym. W przypadku korzystania z gotowych wzorców raportów lub stosowania predefiniowanych nazw skrótów i parametrów do obsługi programu wystarcza mysz. Pełne możliwości edycyjne programu wykorzystuje się używając klawiatury i myszy. Załączony rysunek przedstawia widok głównego okna programu Raporter wraz z opisem elementów interfejsu graficznego oraz strukturę przykładowego raportu. Wraz z programem dostarczany jest zestaw predefiniowanych wzorców raportów odpowiadających raportom poszczególnych urządzeń podrzędnych (sterowników lub paneli przemysłowych) oraz tworzących raporty bilansowe bazujące na danych z wielu źródeł (przykładowo rozkład mocy ciepłowni na poszczególne kotły). Istnieje możliwość dostarczenia indywidualnych wzorców raportów według specyfikacji użytkownika Program Przegladaj acy Tabela 6. Program przegladaj acy 17

18 Nazwa Lokalizacja Przeznaczenie Wizualizacja Wersje Program wizualizacji danych zarejestrowanych w bazie w postaci wykresów. Proces warstwy użytkowej uruchamiany na komputerze centralnym, dostępny z poziomu użytkownika w lokalnej sieci Xterminali, a także zdalnie za pomocą łącza modemowego w oparciu o publiczną komutowaną sieć telefoniczną. Jest to podstawowe narzędzie analityczne umożliwiające przegląd danych o pracy systemu ciepłowniczego z dowolnego okresu czasu. Dane przedstawiane są w formie wykresów zgrupowanych w tzw. oknach. Użytkownik ma możliwość wyliczania wartości średniej, maksymalnej i minimalnej z dowolnego okresu czasu, wyliczania danych sumarycznych dla wybranych parametrów (np. ilość spalonego węgla), analiz dla sezonów o ustalonych granicach, dopisywania komentarzy, przesuwania wykresów w czasie (np. w celu porównania danej wielkości dla dwóch kolejnych sezonów grzewczych), filtrowania wykresów w celu odrzucenia chwilowych zakłóceń, drukowania na dowolnej drukarce, i wiele innych. Program wyposażony jest w kontekstowy system pomocy. Program przeglądający komunikuje się z użytkownikiem w środowisku graficznym. Do obsługi programu wystarcza jedynie mysz, choć dla zaawansowanych użytkowników istnieje możliwość szybszej obsługi przy pomocy klawiatury. Program jest standardowo dostarczany ze zbiorem definicji okien obejmującym wszystkie monitorowane parametry. Dla użytkownika przeznaczone są tzw. okna definiowalne, w których można umieszczać dowolne wykresy z innych okien. 18

19 6.6. Kontroler System zbierania, archiwizacji i prezentacji danych w miejskich systemach ciepłowniczych Tabela 7. Kontroler Nazwa Lokalizacja Przeznaczenie Program sygnalizacji przekroczeń dozwolonych zakresów parametrów Kontroler. Proces warstwy użytkowej uruchamiany na komputerze centralnym, dostępny z poziomu użytkownika w lokalnej sieci Xterminali, a także zdalnie za pomocą łącza modemowego w oparciu o publiczną komutowaną sieć telefoniczną. Służy do sygnalizacji przekroczeń wartości wybranych przez użytkownika parametrów pracy systemu; umożliwia również sygnalizację zaniku transmisji. Kontrola wartości zadanych parametrów następuje cyklicznie. Wszystkie przekroczenia są zapisywane do pliku, mogą być również wyświetlane na ekranie monitora. Zdefiniowaną listę kontrolowanych parametrów można zachować w pliku do późniejszego wykorzystania. Użytkownik może określać zarówno czas pomiędzy kolejnymi sprawdzeniami wartości parametrów (od 10 sekund do godziny), jak i maksymalną długość plików zawierających przekroczenia zakresu (od 100 do 5000 linii). Zawartość tych plików może być przeglądana oraz drukowana. 19

20 Wizualizacja Wersje Kontroler komunikuje się z użytkownikiem w środowisku graficznym. W przypadku korzystania z uprzednio zdefiniowanej listy kontrolowanych parametrów do obsługi programu wystarcza mysz. Pełne możliwości edycyjne programu wykorzystuje się używając klawiatury i myszy. Rysunek przedstawia widok głównego okna programu Kontroler wraz z opisem elementów interfejsu graficznego. Program jest w pełni konfigurowalny przez użytkownika Analiza Analiza I Tabela 8. Program Analizujacy I (zależności typu f(t)) Nazwa Program analizujący zmiany wartości parametrów w zadanym przedziale czasowym. 20

21 Lokalizacja Przeznaczenie Wizualizacja Wersje Proces warstwy użytkowej uruchamiany na komputerze centralnym, dostępny z poziomu użytkownika w lokalnej sieci Xterminali, a także zdalnie za pomocą łącza modemowego w oparciu o publiczną komutowaną sieć telefoniczną. Służy do przeprowadzania analiz dotyczących zmian wartości parametrów w zadanym przedziale czasu przy użyciu metod statystycznych. Obliczany współczynnik nachylenia prostej aproksymującej wskazuje na intensywność zjawisk przebiegających w systemie (np. brudzenia się kotła). Dodatkowo wyświetlane są dwie informacje: współczynnik korelacji i liczba punktów pomiarowych. Współczynnik korelacji jest miernikiem jakości przybliżenia przebiegu zmian funkcji dp(t) przez prostą - im większa jest jego wartość, tym dokładniejsze jest przybliżenie. Użytkownik ma możliwość określania przedziałów dopuszczalnych wartości parametrów mających pośredni wpływ na badane wartości, dzięki czemu zwiększa się dokładność obliczeń. Otrzymane wykresy mogą być w razie potrzeby powiększane lub zmniejszane. Program komunikuje się z użytkownikiem w środowisku graficznym. Obsługa programu odbywa się w przeważającym stopniu za pomocą myszy. Rysunek przedstawia widok głównego okna programu wraz z opisem elementów interfejsu graficznego. Program analizujący stopień zabrudzenia kotłów po stronie wodnej. Program ten jest narzędziem pozwalającym na ocenę szybkości narastania zabrudzenia kotła po stronie wodnej na podstawie danych dotyczących wybranego kotła w dowolnym okresie czasu. Analizowane są wartości spadku ciśnienia na kotle; wyliczany współczynnik nachylenia prostej (wyrażony w kpa/miesiąc) ma tym większą wartość, im szybciej postępuje proces narastania zabrudzenia. Użytkownik może określić trzy różne przedziały wartości przepływów, dla których będzie przeprowadzona analiza. Jedną z funkcji programu jest ponadto automatyczne wyznaczanie współczynnika nachylenia prostej dla różnych przedziałów wartości przepływów. 21

22 Program analizujący stopień zabrudzenia kotłów po stronie spalin. Program ten jest narzędziem pozwalającym na ocenę szybkości narastania zabrudzenia kotła po stronie spalin (oddzielnie dla lewej i prawej strony kotła w przypadku kotłów dwurusztowych) na podstawie danych dotyczących wybranego kotła w dowolnym okresie czasu. Analizowana jest temperatura spalin; wyliczany współczynnik nachylenia prostej (wyrażony w C/miesiąc) jest miernikiem szybkości procesu narastania zabrudzenia. Użytkownik ma również możliwość określania przedziałów dopuszczalnych wartości dla takich parametrów pomocniczych, jak np. wydajność kotła czy temperatura wody wejściowej w rurach. Za pomocą tego programu można również oceniać szybkość brudzenia się podgrzewacza poprzez analizę zmian spadku temperatury spalin na podgrzewaczu. Inne - na zamówienie dla dowolnych parametrów rejestrowanych w bazie danych Analiza II 22

23 Tabela 9. Program Analizujacy II (zależności typu y(x)) Nazwa Lokalizacja Przeznaczenie Wizualizacja Wersje Program analizujący zmiany zależności parametrów w zadanym przedziale czasowym. Proces warstwy użytkowej uruchamiany na komputerze centralnym, dostępny z poziomu użytkownika w lokalnej sieci Xterminali, a także zdalnie za pomocą łącza modemowego w oparciu o publiczną komutowaną sieć telefoniczną. Służy do przeprowadzania analiz dotyczących zmian zależności parametrów w zadanym przedziale czasu przy użyciu metod statystycznych. Obliczany współczynnik nachylenia prostej aproksymującej jest miernikiem przebiegania zjawisk przebiegających w systemie (np. wzrostu lub spadku sprawności kotła w zależności od prędkości posuwu rusztu lub stosunku powietrze/węgiel). Dodatkowo wyświetlane są dwie informacje: współczynnik korelacji i liczba punktów pomiarowych. Współczynnik korelacji jest miernikiem jakości przybliżenia przebiegu zmian funkcji y(x) przez prostą - im większa jest jego wartość, tym dokładniejsze jest przybliżenie. Użytkownik ma możliwość określania przedziałów dopuszczalnych wartości parametrów mających pośredni wpływ na badane wartości, dzięki czemu zwiększa się dokładność obliczeń. Otrzymane wykresy mogą być w razie potrzeby powiększane lub zmniejszane. Program komunikuje się z użytkownikiem w środowisku graficznym. Obsługa programu odbywa się w przeważającym stopniu za pomocą myszy. Rysunki przedstawiają widok głównego okna programu wraz z opisem elementów interfejsu graficznego. Program analizujący zależność sprawności kotła od prędkości posuwu rusztu. Program ten jest narzędziem pozwalającym na ocenę zależności sprawności kotła od prędkości posuwu rusztu. Wyliczany współczynnik nachylenia prostej (wyrażony w %/m/h) wskazuje, czy dla określonego przedziału wydajności i stosunku powietrze/węgiel zwiększanie prędkości posuwu rusztu podnosi, czy obniża sprawność kotła. Jedną z funkcji programu jest ponadto automatyczne wyznaczanie współczynnika nachylenia prostej dla różnych przedziałów wartości wydajności lub stosunku powietrze / węgiel. 23

24 Program analizujący zależność sprawności kotła od stosunku powietrze / węgiel. Program ten jest narzędziem pozwalającym na ocenę zależności sprawności kotła od stosunku powietrze / węgiel. Wyliczany współczynnik nachylenia prostej (wyrażony w %/%) wskazuje, czy dla określonego przedziału wydajności i prędkości posuwu rusztu zwiększanie stosunku powietrze / węgiel podnosi, czy obniża sprawność kotła. Jedną z funkcji programu jest ponadto automatyczne wyznaczanie współczynnika nachylenia prostej dla różnych przedziałów wartości wydajności lub prędkości posuwu rusztu. Inne - na zamówienie dla dowolnych parametrów rejestrowanych w bazie danych. 24

25 6.8. Ekstraktor System zbierania, archiwizacji i prezentacji danych w miejskich systemach ciepłowniczych Tabela 10. Ekstraktor Nazwa Lokalizacja Program do odczytywania wybranych danych z bazy Ekstraktor. Proces warstwy użytkowej uruchamiany na komputerze centralnym, dostępny z poziomu użytkownika w lokalnej sieci Xterminali, a także zdalnie za pomocą łącza modemowego w oparciu o publiczną komutowaną sieć telefoniczną. 25

26 Przeznaczenie Wizualizacja Wersje Służy do odczytania z bazy danych wartości wybranych przez użytkownika parametrów i zapisania ich do pliku w formacie akceptowalnym przez arkusze kalkulacyjne (np. Microsoft Excel). Użytkownik może określać nie tylko przedział czasu, którego mają dotyczyć dane, ale również odczytywać dane tylko z określonych dni tygodnia oraz ustalać format pliku wynikowego (zapis w rzędach lub kolumnach, możliwość minimalizacji rozmiaru pliku wyjściowego lub wybór sposobu zapisu liczb (część dziesiętna oddzielona kropką lub przecinkiem). Ekstraktor komunikuje się z użytkownikiem w środowisku graficznym. Obsługa programu odbywa się przede wszystkim za pomocą myszy, a w mniejszym stopniu przy użyciu klawiatury. Rysunek przedstawia widok głównego okna programu wraz z opisem elementów interfejsu graficznego. Program nie posiada szczególnych implementacji. 26

27 6.9. Schemat System zbierania, archiwizacji i prezentacji danych w miejskich systemach ciepłowniczych Rysunek 4. Program Schemat Tabela 11. Programy Schemat i ISL Nazwa Lokalizacja Przeznaczenie Wizualizacja Program do wizualizacji schematu technologicznego systemu ciepłowniczego. Proces warstwy użytkowej uruchamiany na komputerze centralnym, dostępny z poziomu użytkownika w lokalnej sieci Xterminali, a także zdalnie za pomocą łącza modemowego w oparciu o publiczną komutowaną sieć telefoniczną. Jest to odpowiednik tablicy synoptycznej. Funkcjonalnie spełnia część zadań raportera, ograniczając użytkownika jedynie do obserwacji parametrów pracy. Program ten jest najprostszym w obsłudze spośród wszystkich elementów systemu komputerowego. Łatwość obsługi jest na tyle duża, że jest on dostarczany bez instrukcji użytkownika, co nie wzbudza zastrzeżeń odbiorców. Schemat komunikuje się z użytkownikiem w środowisku graficznym. 27

28 Wersje Program Schemat nie jest już rozwijany. Nowy program, o nazwie ISL, pozwala na dostęp do schematów z poziomu przeglądarki internetowej Backup Tabela 12. Backup Nazwa Lokalizacja Przeznaczenie Wizualizacja Wersje Program archiwizujący dane. Proces komputera centralnego. Nadzorowany przez meanera program zapisuje uprzednio skompresowany każdy kolejny plik z danymi zarejestrowanymi w systemie zabezpieczając je przed przypadkowym uszkodzeniem (np. awaria dysku twardego). Proces warstwy usługowej nie prowadzący dialogu z użytkownikiem. Program różni się w zależności od użytego do archiwizacji medium. Najczęściej jest to taśma streamer a SCSI Sterowanie Tabela 13. Programy Sterujace Nazwa Lokalizacja Przeznaczenie Programy nadrzędnego sterowania systemem. Procesy komputera centralnego. Wysyłanie poprzez demony linii parametrów pracy do sterowników mikroprocesorowych. Programy sterujące pracujące na komputerze centralnym są rozwinięciem algorytmów sterowania zaimplementowanych w sterownikach, wzbogacone o możliwość analizy długoterminowej i kontroli wszystkich parametrów w systemie. W celu podwyższenia niezawodności programy w sterownikach są przygotowane na ewentualność zaniku komunikacji z komputerem, oznaczającą w tym momencie brak podawania nowych nastaw. 28

29 Wizualizacja Wersje Procesy warstwy usługowej nie prowadzące dialogu z użytkownikiem. Zależne od charakterystyki obiektu (obciążenie, pojemność zładu itp.) Pomocnicze Rejestracja Tabela 14. Program do rejestracji analiz węgla i żużla Nazwa Program do rejestracji analiz węgla i żużla. 29

30 Lokalizacja Przeznaczenie Wizualizacja Wersje Proces warstwy użytkowej uruchamiany na komputerze centralnym, dostępny z poziomu użytkownika w lokalnej sieci Xterminali, a także zdalnie za pomocą łącza modemowego w oparciu o publiczną komutowaną sieć telefoniczną. Służy do rejestracji analiz laboratoryjnych dotyczących składu i wartości opałowej węgla i żużla. Umożliwia na podstawie wprowadzonych danych pomiarowych wyliczenie różnych parametrów, np. wartości opałowej węgla, oraz dokonywanie przeliczeń tej wartości na różne stany. Użytkownik ma możliwość zarówno przeglądania oraz drukowania kart i wyników analizy, jak i zapamiętania wprowadzonych danych do pliku w celu ich późniejszego wykorzystania. Program komunikuje się z użytkownikiem w środowisku graficznym. Wprowadzanie danych odbywa się głównie przy użyciu klawiatury, a pozostała obsługa przede wszystkim za pomocą myszy. Rysunek przedstawia widok głównego okna programu wraz z opisem elementów interfejsu graficznego. Program nie posiada szczególnych implementacji. 30

31 Bilans System zbierania, archiwizacji i prezentacji danych w miejskich systemach ciepłowniczych Tabela 15. Bilans energetyczny kotła Nazwa Lokalizacja Program do obliczania bilansu energetycznego kotła (implementacja algorytmu opracowanego przez dr Rusinowskiego z Politechniki Śląskiej w Gliwicach). Proces warstwy użytkowej uruchamiany na komputerze centralnym, dostępny z poziomu użytkownika w lokalnej sieci Xterminali, a także zdalnie za pomocą łącza modemowego w oparciu o publiczną komutowaną sieć telefoniczną. 31

32 Przeznaczenie Wizualizacja Wersje Służy do obliczania bilansu energetycznego kotła na podstawie wprowadzonych danych pomiarowych. Umożliwia wyliczanie takich parametrów, jak sprawność kotła, entalpia spalin, żużla i pyłu, czy strat ciepła do otoczenia. Wartości średnie w zadanym okresie czasu tych parametrów, które są rejestrowane w bazie danych, mogą zostać automatycznie wstawione w odpowiednie pola formularza obliczeniowego. Program umożliwia przeglądanie i drukowanie wyników obliczeń i informacji o błędach pomiarowych. Raz wprowadzone dane mogą być zapisane do pliku do późniejszego wykorzystania. Program komunikuje się z użytkownikiem w środowisku graficznym. Wprowadzanie danych odbywa się głównie przy użyciu klawiatury, a pozostała obsługa przede wszystkim za pomocą myszy. Rysunek przedstawia widok głównego okna programu wraz z opisem elementów interfejsu graficznego. Program nie posiada szczególnych implementacji. 7. Historia systemu SZARP Wszystko zaczęło się w roku Inicjatorem był Witold Kowalewski, właściciel firmy Praterm. Praterm od momentu powstania w 1983 roku zajmował się automatyzacją ciepłownictwa. Początkowo wykorzystywał urządzenia elektro-mechaniczne, od 1989 roku zaczął wykorzystywać mikroprocesorowe sterowniki przemysłowe firmy Z-Elektronik należącej do Krystiana Zasadzińskiego. Wkrótce okazało się, że dla przeprowadzenia analiz prowadzenia przez automatykę procesów technologicznych w ciepłownictwie potrzebny jest system do rejestrowania danych charakteryzujących te procesy: temperatur, ciśnień itp. Zbiegło się to z początkiem ery komputerów PC. W 1991 roku Piotr Branecki stworzył pierwszy program w Turbo Pascalu pracujący pod DOSem, który zbierał dane ze sterowników podłączonych za pomocą terminala wieloportowego firmy Specialix przez RS-y 232. Dane zapisane były w formacie binarnym specyficznym dla tego programu. W roku 1992 do prac nad rozwojem SZARPa dołączył Lucjan Przykorski. Oprogramowanie zostało podzielone na dwie części: Serwer zbierający dane i prezentujący je w formie raportów oraz wykresów z ostatniej doby. Terminal z programem przeglądającym do prezentacji w formie wykresów danych zarejestrowanych od początku pracy systemu. Wszystko pracowało w jednowątkowym DOSie, stąd potrzeba dwóch komputerów, aby można było uruchomić w systemie więcej niż jeden program. Sieć pracowała na Novell NWLite 1.0, potem 1.1. Baza 32

SZARP HOWTO. SZARP + Debian/Red Hat

SZARP HOWTO. SZARP + Debian/Red Hat SZARP http://www.szarp.org SZARP HOWTO SZARP + Debian/Red Hat Michał Blajerski Krzysztof Gałazka Dariusz Marcinkiewicz Maciej Mochol Jarosław Nowisz Paweł Pałucha Lucjan Przykorski Michał Rój Stanisław

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony Aktualności 3 Szanowni Państwo, gdy piszę te słowa, cały świat żyje mistrzostwami świata w piłce nożnej. O mundialu mówi się i pisze wszędzie. Ja jednak ośmielę się zaryzykować twierdzenie, że nie samą

Bardziej szczegółowo

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN Biuletyn automatyki 44 (2/2005) wydawca ASTOR Sp. z o.o. ISSN 1507-3890 Protokół EGD Rozmowa z Markiem T. Hoske Temat numeru: łączność bezprzewodowa 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel.

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie. Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie. Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4 wydanie 1/09 (2), kwiecień 2009 MT713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie więcej na str. 17 Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4 Xway Twój własny system zdalnej lokalizacji GPS!

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny zasilany bateryjnie (IP-68)

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny zasilany bateryjnie (IP-68) wydanie 1/10 (3), marzec 2010 NOWOŚĆ!!! MT723 wodoszczelny moduł telemetryczny zasilany bateryjnie (IP68) MT713 bateryjne moduły telemetryczne dbają o środowisko monitorowanie studni solankowych Sól z

Bardziej szczegółowo

CENTRALA TELEMETRYCZ NA DIALOG

CENTRALA TELEMETRYCZ NA DIALOG CENTRALA TELEMETRYCZ NA DIALOG Wersja 2.11.0.2 Data: 11.03.2010 Historia ważniejszych zmian Wersja Data Komentarz 1.2 04.02.2004 Pierwsze wydanie, projekt, układ LG 1.5 29.04.2004 Uzupełnienie o raport

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń Oprogramowanie przemysłowe Architektura ArchestrA Tajemnica skutecznych wdrożeń 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel. (012) 428 63 00 fax (012) 428 63 09 e-mail: info1@astor.com.pl http://www.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Cisco Systems Poland. Rozwiązania telefoniczne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Metody obniżenia kosztów komunikacji głosowej

Cisco Systems Poland. Rozwiązania telefoniczne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Metody obniżenia kosztów komunikacji głosowej Cisco Systems Poland Rozwiązania telefoniczne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Metody obniżenia kosztów komunikacji głosowej Cisco Systems Poland Al. Jerozolimskie 146C Warszawa, 02-305 Polska http://www.cisco.pl

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SYSTEMÓW MONITOROWANIA I STEROWANIA OBIEKTAMI SIECI CIEPLNEJ NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU ZDALNEGO PRZEŁĄCZANIA OBSZARÓW ZASILANIA W ŁODZI 1

BUDOWA SYSTEMÓW MONITOROWANIA I STEROWANIA OBIEKTAMI SIECI CIEPLNEJ NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU ZDALNEGO PRZEŁĄCZANIA OBSZARÓW ZASILANIA W ŁODZI 1 Mgr Przemysław Małek CAS Łódź BUDOWA SYSTEMÓW MONITOROWANIA I STEROWANIA OBIEKTAMI SIECI CIEPLNEJ NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU ZDALNEGO PRZEŁĄCZANIA OBSZARÓW ZASILANIA W ŁODZI 1 W artykule dokonano analizy wybranych

Bardziej szczegółowo

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22 PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC strona 10 Zarządzanie zmianami w systemach sterowania strona 22 Aktualności Szanowni Państwo, jadąc do pracy słyszę w radiu, że Polacy mają problemy ze

Bardziej szczegółowo

Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym

Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (P-8) Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym Etap 2: Opracowanie uniwersalnej platformy sprzętowej modemu Praca nr 08300016 Gdańsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Nowe serce Zygmunta szczegóły na str. 10

Nowe serce Zygmunta szczegóły na str. 10 BIULETYN AUTOMATYKI AUTOMATYKA, STEROWANIE I ORGANIZACJA PRODUKCJI Nr 3/2001 (29) Jesień 2001 ISSN 1507 3890 Nowe serce Zygmunta szczegóły na str. 10 Zapraszamy na targi Energetab Bielsko Biała, 18 20

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon Business ligence Rozwiązania Business ligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Xeon CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM business intelligence Narzędzia pomocne w planowaniu i budżetowaniu

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą liniami transmisji danych; w przypadku

Bardziej szczegółowo

BIULETYN AUTOMATYKI. InTrack w Hucie Ostrowiec. Radiomodemy w leasingu. Nowoœci witryny www.astor.com.pl

BIULETYN AUTOMATYKI. InTrack w Hucie Ostrowiec. Radiomodemy w leasingu. Nowoœci witryny www.astor.com.pl BIULETYN AUTOMATYKI AUTOMATYKA, STEROWANIE I ORGANIZACJA PRODUKCJI Nr 3/99 (21) Jesień 1999 ISSN 1507 3890 InTrack w Hucie Ostrowiec Radiomodemy w leasingu Nowoœci witryny www.astor.com.pl DODATEK SPECJALNY

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/12 (5), marzec 2012 Moduły lokalizacyjne ML-931 GPS firmy Inventia monitorują polskie żubry! NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

Nowy, ekonomiczny układ wejść/wyjść GE Fanuc

Nowy, ekonomiczny układ wejść/wyjść GE Fanuc Nowy, ekonomiczny układ wejść/wyjść GE Fanuc SATEL: Nowe radiomodemy dużego zasięgu bez przydziału częstotliwości Nowości GE FANUC RAPORT SPECJALNY: str. I-VIII Inwestycje w wiedzê zwracaj¹ siê najszybciej

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia wydanie 1/11 (4), marzec 2011 NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia NOWOŚĆ!!! MT-100 moduł serii profesjonalnej w cenie serii ekonomicznej. Bezkonkurencyjna

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010)

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010) Nowa wersja Proficy Process Systems strona 12 InTouch jest LEAN potęga w prostocie strona 22 Robot Kawasaki w interaktywnej grze ASTOR Connect strona 24 Aktualności Szanowni Państwo, mimo, że za oknem

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

1 Komunikacja przy pomocy komputera.

1 Komunikacja przy pomocy komputera. 1 Komunikacja przy pomocy komputera. Komputery coraz częściej służą do przekazywania informacji, wymieniają dane z innymi komputerami, przesyłają pocztę elektroniczną i faksy. Ten rozdział opisuje standardy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo