ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO PRZY UL. ROGOZIŃSKIEGO 12 W KRAKOWIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PODZIEMNEJ NA CELE GARAŻOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO PRZY UL. ROGOZIŃSKIEGO 12 W KRAKOWIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PODZIEMNEJ NA CELE GARAŻOWE"

Transkrypt

1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ODDYMIANIA I KLIMATYZACJI str. 1

2 SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA DANE TECHNICZNE BUDYNKU POMIESZCZENIA OBJĘTE PROJEKTEM WENTYLACJI I ODDYMIANIA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE WENTYLACJI GARAŻ (GP2 oraz GP1) WENTYLACJA BYTOWA GARAŻ (GP2 oraz GP1) WENTYLACJA ODDYMIAJĄCA PRZEDSIONKI PRZECIWPOŻAROWE (PP-1, PP-4) PRZEDSIONKI PRZECIWPOŻAROWE (PP-2, PP-5) PRZEDSIONKI PRZECIWPOŻAROWE (PP-3, PP-6) POMIESZCZENIE POMPOWNI (POM) KOMÓRKI LOKATORSKIE (KL) POMIESZCZENIE AGREGATU (AGR) POMIESZCZENIE HYDROFORNI (HYD) POMIESZCZENIE SEPARATORA (SEP) POMIESZCZENIE ROZDZIELNI NN (RNN) POMIESZCZENIE WODOMIERZA (PW) POMIESZCZENIE WYMIENNIKOWNI (WYM) POMIESZCZENIE TECHNICZNE (PT) POMIESZCZENIE TABLICY GŁÓWNEJ (PTG1, PTG2) KOMUNIKACJA I HALL WENTYLACJA BYTOWA KOMUNIKACJA I HALL WENTYLACJA ODDYMIAJĄCA KLATKA SCHODOWA USŁUG (KL2) WENTYLACJA NADCIŚNIENIOWA ŚMIETNIK (SM) POMIESZCZENIA GOSPODARCZE (POM1,POM2,PG1,PG2) LOKALE USŁUGOWE (L1 L8; L1.1 L1.10) WC W LOKALACH USŁUGOWYCH MIESZKANIA POMIESZCZENIA OBJĘTE PROJEKTEM KLIMATYZACJI OPIS INSTALACJI KLIMATYZACJI LOKAL USŁUGOWY (L1) LOKALE USŁUGOWE (L2-L8, L1.1-L1.10) INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN INSTALACJA FREONOWA OCHRONA AKUSTYCZNA ZAGADNIENIA PPOŻ WYTYCZNE BRANŻOWE BRANŻA BUDOWLANA BRANŻA ELEKTRYCZNA BRANŻA WOD-KAN BRANŻA C.O UWAGI WYKONAWCZE...33 str. 2

3 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Nr zał. Nazwa załącznika Str. ZAŁĄCZNIK nr 1 Obliczenia 35 Załącznik nr 1.1 Obliczenie ilości powietrza w garażach -2 oraz -1 Załącznik nr 1.2 Bilans ilości powietrza w garażach -2 oraz -1 Załącznik nr 1.3 Bilans ilości powietrza w lokalach usługowych 0 oraz +1 Załącznik nr 1.4 Obliczenie ilości powietrza w mieszkaniach Załącznik nr 1.5 Obliczenie systemu różnicowania ciśnienia klas "B" zgodnie z PN-EN ZAŁĄCZNIK nr 2 ZAŁĄCZNIK nr 3 ZAŁĄCZNIK nr 4 ZAŁACZNIK nr 5 ZAŁACZNIK nr 6 ZAŁACZNIK nr 7 Zestawienie urządzeń elektrycznych Specyfikacja elementów montażowych Karty doborowe urządzeń Biblioteka kształtek i przewodów Schemat montażu podpory pod kanał wentylacyjny na dachu Schemat zakończenia pionów w mieszkaniach SPIS RYSUNKÓW Nr rys. Nazwa rysunku Skala S-WMOK-01 S-WMOK-02 S-WMOK-03 S-WMOK-04 S-WMOK-05 S-WMOK-06 S-WMOK-07 S-WMOK-08 S-WMOK-09 S-WMOK-10 S-WMOK-11 S-WMOK-12 S-WMOK-13 S-WMOK-14 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut garażu -2 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut garażu -1 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut parteru 0 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut piętra +1 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut piętra +2 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut piętra +3 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut piętra +4 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut piętra +5 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut piętra +6 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut piętra +7 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut piętra +8 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut piętra +9 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut piętra +10 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut dachu 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 str. 3

4 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, wentylacji oddymiającej oraz klimatyzacji dla przebudowywanego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Rogozińskiego 12 w Krakowie. Opracowanie obejmuje: obliczenia i zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego, dobór urządzeń oraz zapotrzebowanie czynników energetycznych dla wentylacji mechanicznej, obliczenie wydajności wentylacji oddymiającej, dobór urządzeń oraz zapotrzebowanie czynników energetycznych dla wentylacji oddymiającej, rysunki przebiegu sieci wentylacji mechanicznej i oddymiającej wraz z rozmieszczeniem urządzeń, zagadnienia przeciwpożarowe, wytyczne dla branż, dobór urządzeń oraz zapotrzebowania czynników energetycznych dla klimatyzacji, rysunki przebiegu przewodów freonowych, rozmieszczenie urządzeń klimatyzacyjnych wewnątrz i na dachu budynku, Celem opracowania jest zapewnienie wymaganej przepisami wentylacji pomieszczeń w celu utrzymania w nich wymaganych warunków higieniczno-sanitarnych, usuwania dymu z intensywnością zapewniającą bezpieczną ewakuację. W celu podniesienia komfortu w okresie letnim zastosowano klimatyzację (schładzania powietrza) w lokalach usługowych. 2 PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią: Podkłady budowlane, Uzgodnienia międzybranżowe, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r.,poz. 690 zm. Dz. U. z 2003r Nr 33, poz 270; z 2004r. Nr 109, poz. 1156; z 2008r. Nr 201, poz. 1238; z 2009r. Nr 56, poz. 461), Dz. U Nr 169 poz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002r Nr 217, poz z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2005r Nr 212, poz. 1769) z późniejszymi zmianami z dnia r (Dz. U. z 2007r Nr 161 poz. 1142), Normatyw techniczny projektowania motoryzacji cz. I i II Dz. Bud. Nr 7 poz. 21 z 1973 r, Wytyczne projektowania instalacji wentylacyjnej w budownictwie zaplecza technicznego motoryzacji (Wyd. Główne Biuro Studiów i Projektów Zaplecza Technicznego Motoryzacji), Parkingi i garaże dla samochodów osobowych wymagania techniczno-prawne wydane przez CIOB Warszawa, Zalecenia do projektowania wentylacji garaży informacja INSTAL 10/99 i 11/99, Bogdan Mizieliński. Systemy oddymiania budynków. Wentylacja. Wydawnictwa Naukowo- str. 4

5 Nr normy Techniczne, Marian Skaźnik. Projektowanie systemów usuwania ciepła i dymu oraz ochrony przed zadymieniem. Wyd. MERCOR. 2001, BS : 2003 Components for smoke and heat control systems. Functional recommendations and calculations methods for smoke and heat exhaust ventilation systems, employing steady - state design fires. Code of practice, BS : 2006 Components for smoke and heat control systems. Code of practice on functional recommendations and calculations method for smoke and heat control systems for covered car parks, Normy: Tytuł normy PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary PN-EN 12792:2006 PN-B-03434:1999 Wentylacja budynków Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach Wentylacja Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności PN-B-76002:1999 PN-EN 1886:2008 PN-EN 12599:2002/AC:2004 PN-EN 12236:2003 Wentylacja Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych Wentylacja budynków Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Właściwości mechaniczne Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji Wentylacja budynków Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych Wymagania wytrzymałościowe PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Wymagania PN-B-03430:1983/ Az3:2000 PN-73/B PN-EN 1751:2002 PN-EN 12220:2001 PN-EN 12236:2003 PN-EN 12238:2002 PN-EN 12239:2002 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Wymagania (Zmiana Az3) Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania Wentylacja budynków Urządzenia wentylacyjne końcowe Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających Wentylacja budynków Sieć przewodów Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej Wentylacja w budynkach Wymagania wytrzymałościowe wieszaków przewodów Wentylacja budynków Elementy końcowe Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza Wentylacja budynków Elementy końcowe Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w str. 5

6 zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza PN-EN 12589:2002 PN-EN 13030:2002 PN-EN 13180:2004 PN-EN 13182:2004 PN-B-01410:1989 PN-B-03420:1976 PN-B-03421:1978 PN-B-03434:1999 PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja w budynkach nawiewniki i wywiewniki Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza Wentylacja w budynkach Elementy końcowe Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu Wentylacja budynków Sieć przewodów Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów giętkich. Wentylacja budynków Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach Wentylacja i klimatyzacja Rysunek techniczny zasady wykonywania i oznaczenia Wentylacja i klimatyzacja Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego Wentylacja i klimatyzacja Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi Wentylacja Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności PN-B-76002:1996 Wentylacja Połączenia rządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych Pozostałe obowiązujące normy i przepisy oraz literatura przedmiotu. 3 DANE TECHNICZNE BUDYNKU Przebudowywany budynek mieszkalno-usługowy posiada 10 kondygnacji nadziemnych oraz 2 kondygnację podziemne: Kondygnacja -2 poz. -7,30m GARAŻ -2 Kondygnacja -1 poz. -4,10m GARAŻ -1 Kondygnacja +0 poz. +0,00m = 203,74 m n.p.m. PARTER Kondygnacja +1 poz. +4,00m 1 PIĘTRO Kondygnacja +2 poz. +8,40m 2 PIĘTRO Kondygnacja +3 poz. +11,35m 3 PIĘTRO Kondygnacja +4 poz. +14,30m 4 PIĘTRO Kondygnacja +5 poz. +17,25m 5 PIĘTRO Kondygnacja +6 poz. +20,20m 6 PIĘTRO Kondygnacja +7 poz. +23,15m 7 PIĘTRO Kondygnacja +8 poz. +26,10m 8 PIĘTRO Kondygnacja +9 poz. +29,05m 9 PIĘTRO Kondygnacja +10 poz. +32,00m 10 PIĘTRO Kondygnacja +11 poz. +35,33m DACH str. 6

7 Wysokość budynku licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, do najwyżej położonej krawędzi wynosi +35,93 m. Budynek zakwalifikowano jako wysoki zgodnie z klasyfikacją budynków zawartą w Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ws war. techn., jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. Poz. 690). 4 POMIESZCZENIA OBJĘTE PROJEKTEM WENTYLACJI I ODDYMIANIA Projekt wentylacji mechanicznej, oddymiającej oraz klimatyzacji dla budynku mieszkalno-usługowego obejmuje następujące pomieszczenia: Kondygnacja -2 Garaż podziemny (GP2) wentylacja mechaniczna i oddymiająca, Przedsionek ppoż. nr 1 (PP-1) wentylacja mechaniczna, Przedsionek ppoż. nr 2 (PP-2) wentylacja mechaniczna, Przedsionek ppoż. nr 3 (PP-3) wentylacja mechaniczna, Klatka schodowa usług (KL.U) wentylacja mechaniczna napowietrzanie, Pomieszczenie pompowni (POM) wentylacja mechaniczna, Komórki lokatorskie (KL) wentylacja mechaniczna, Pomieszczenie agregatu (AGR) wentylacja mechaniczna, Pomieszczeni hydroforni (HYD) wentylacja mechaniczna, Pomieszczenie separatora (SEP) wentylacja mechaniczna. Kondygnacja -1 Garaż podziemny (GP1) wentylacja mechaniczna i oddymiająca, Przedsionek ppoż. nr 4 (PP-4) wentylacja mechaniczna, Przedsionek ppoż. nr 5 (PP-5) wentylacja mechaniczna, Przedsionek ppoż. nr 6 (PP-6) wentylacja mechaniczna, Rozdzielnia NN (RNN) wentylacja mechaniczna, Transformatorownia (TRAFO) wentylacja grawitacyjna, Pomieszczenie wodomierza (PW) wentylacja mechaniczna, Wymiennikownia (WYM) wentylacja mechaniczna, Pomieszczenie techniczne (PT) wentylacja mechaniczna, Pomieszczenie tablicy głównej (PTG1) wentylacja mechaniczna, Pomieszczenie tablicy głównej (PTG2) wentylacja mechaniczna. Kondygnacja +0 Lokale usługowe (L1-L8) wentylacja mechaniczna, Toalety (WC) wentylacja mechaniczna, Przedsionek ppoż. nr 7 (PP7) wentylacja mechaniczna, Śmietnik (SM) wentylacja mechaniczna, Pomieszczenia pomocnicze (POM 1, POM2) wentylacja mechaniczna, Komunikacja (K0) wentylacja mechaniczna i oddymiająca. Kondygnacja +1 Lokale usługowe (L1.1 L1.10) wentylacja mechaniczna, Toalety (WC) wentylacja mechaniczna, Pomieszczenie rozdzielni (R1) wentylacja mechaniczna, Przedsionek ppoż. Nr 8 (PP-8) wentylacja mechaniczna, Komunikacja (K1.1, K1.3.) wentylacja mechaniczna i oddymiająca, Pomieszczenie gospodarcze (PG1) wentylacja mechaniczna. str. 7

8 Kondygnacja +2 do +10 Mieszkania lokatorskie wentylacja mechaniczna. 5 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE WENTYLACJI 5.1 GARAŻ (GP2 oraz GP1) WENTYLACJA BYTOWA Zadaniem wentylacji bytowej w pomieszczeniach garażowych jest ograniczenie stężenia tlenku węgla do wartości bezpiecznej dla przebywania czasowo użytkowników garażu. Przyjmuje się, że czas związany z parkowaniem samochodu ogranicza się jednorazowo do 15 min. bytowej Emisja spalin występuje nie tylko w czasie uruchamiania silnika, ale i w czasie przejazdu samochodu przez garaż. Zanieczyszczenie powietrza spalinami wystąpi w całym pomieszczeniu. Mając na uwadze taka sytuację projektuje się wentylację mechaniczną wywiewną, z wywiewem z górnej i z dolnej przestrzeni pomieszczenia. Urządzenia wentylacyjne przystosowane będą do pracy z dwuzakresową wydajnością: 1 zakres wentylacja cykliczna co 1 godz 45 min włączenie na 15 min, 2 zakres wentylacja awaryjna po przekroczeniu stężenia CO lub LPG. Dla wentylacji strumień powietrza został określony na podstawie obliczeń emisji tlenku węgla i obowiązujących wartości dopuszczalnych stężeń tlenku węgla w pomieszczeniach z czasowym przebywaniem ludzi i stężeń tlenku węgla w powietrzu atmosferycznym dla danej strefy otoczenia. Zestawienie obliczeń przedstawiono w załączniku nr 1.1. Zakłada się w celu bezpieczeństwa, że może zaistnieć przypadek wzrostu emisji CO ponad wartości założone do obliczeń i wzrostu stężenia tlenku węgla ponad najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh). W takiej sytuacji strumień powietrza wentylacyjnego automatycznie zostanie zwiększony i również automatycznie po ustaleniu się warunków bezpiecznych zostanie obniżony do wielkości wyjściowej. Taki system pracy wentylacji mechanicznej umożliwiają zainstalowane w całym pomieszczeniu, zintegrowane czujniki tlenku węgla i LPG, połączone z centralą sterującą wydajnością wentylatorów. Sterowanie detekcją CO i LPG w garażu W pomieszczeniach garażowych zainstalowane będą detektory typu DUOmaster CO/LPG firmy PRO SERVICE przeznaczone do ciągłej kontroli obecności tlenku węgla oraz gazu propan-butan w garażach zamkniętych. Po przekroczeniu NDSCh, nastąpi przełączenie wentylatorów na wyższy bieg. Praca wentylatorów na wyższym biegu będzie się odbywać do momentu obniżenia stężenia CO poniżej NDSCh. Równocześnie po przekroczeniu NDSCh zadziała sygnalizacja optyczna oraz akustyczna w garażu, informująca o konieczności opuszczenia garażu. Detektory w garażach należy montować na wysokości ok cm od poziomu posadzki, a czujniki gazu propan-butan, na wysokości cm od posadzki. Zalecana odległość pomiędzy detektorami wynosi od 7 do 10 m. Układy nawiewne i wywiewne pracują identycznie w okresie lata i zimy. Równolegle funkcjonuje system detekcji LPG. Uruchomienie pełnej (awaryjnej) wydajności wentylacji, nastąpi przy przekroczeniu stężenia LPG równego 20% DGW, zadziała wtedy sygnalizacja str. 8

9 optyczna oraz akustyczna w garażu, informująca o konieczności opuszczenia garażu. Po przekroczeniu 40% DGW, sygnalizowany powinien być stan zagrożenia (niekontrolowany wyciek LPG trwa nadal, stężenie gazu rośnie). Wykrycie obecności LPG w garażu, niezależnie od jego stężenia musi być zawsze sygnalizowane w pomieszczeniu ochrony obiektu. Każde stwierdzenie obecności gazu LPG w pomieszczeniu garażu jest stanem awaryjnym. Przed wjazdem do garażu - nad bramą garażową, w garażu pod sufitem oraz w przedsionkach ppoż. - nad drzwiami wejściowymi do garażu, zainstalowane będą tablice informacyjne, które w trakcie przekroczenia dopuszczalnego stężenia tlenku węgla lub wycieku LPG, sygnalizować będą zakaz wstępu do garażu i konieczność jego opuszczenia. System detekcji CO i LPG składa się następujących elementów: Detektory typu DUOmaster CO/LPG 23 szt. Centralka typu UniSTER16z/RS485 2szt. Zasilacz 12V/3A 2szt. Tablica jednostronna z napisem ostrzegawczym, zewnętrzna typ TOL-1z (z zasilaczem 12V) 1szt. Tablice jednostronne z napisem ostrzegawczym, wewnętrzne typ TOL-1 (z zasilaczem 12V) 7szt. Tablice dwustronne z napisem ostrzegawczym, wewnętrzne typ TOL-2 (z zasilaczem 12V) 6szt. Wentylacja bytowa w pomieszczeniach garażowych składają się 12 sieci wywiewnych wyposażonych w wentylatory kanałowe typu DRF firmy HARMANN umieszczone pod stropem pomieszczenia. Powietrze siecią kanałów wwiewane jest do murowanego szachtu WY-G o odporności ogniowej EIS120. Włączenie kanału do szachtu należy zabezpieczyć klapą przeciwpożarową EIS120 z siłownikiem, a także kalpą zwrotną uniemożliwiającą cofnięcie powietrza. Zużyte powietrze wywiewane jest na dach budynku. Sieci wentylacyjne W-G1 - W-G12 wyposażone są w: kratki wywiewne dolne i górne (osiatkowane), przepustnice regulacyjne okrągłe typu PJBE f-my SMAY, przepustnice regulacyjne prostokątne typu PS f-my SMAY, przewody okrągłe i prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej, króćce przyłączeniowe dla wentylatorów prostokątnych, wentylatory kanałowe typu DRF 50/30/2400T f-my HARMANN (regulatory SC2A 4 25L55), klapy przeciwpożarowe EIS120 typu KPO120-E f-my SMAY, siłowniki do klap przeciwpożarowych typu BF24-T-ST f-my BELIMO, klapy zwrotne typu WSK f-my SMAY, 5.2 GARAŻ (GP2 oraz GP1) WENTYLACJA ODDYMIAJĄCA Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.Nr75 poz. 690 z późniejszymi zmianami par 277 pkt 4 W garażu zamkniętym o powierzchni całkowitej przekraczającej 1500 m 2 należy stosować samoczynne urządzenia oddymiające. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.Nr75 poz. 690 z późniejszymi zmianami par 270 Instalacja wentylacji oddymiającej powinna: 1) usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie wystąpi zadymienie lub temperatura str. 9

10 uniemożliwiające bezpieczną ewakuację, 2) mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem. oddymiającej Garaż podzielony został na dwie strefy dymowe kondygnacja -2 i kondygnacja -1. Obliczenia ilości wytwarzanego dymu oraz ilości usuwanego powietrza zostały oparte na normie brytyjskiej (BS :2003 Components for smoke and heat control systems. Functional recommendations and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems, employing steady-state design fires. Code of practice). W garażu przewidziano następujące sieci oddymiające OD-G1.1, OD-G1.2, OD-G1.3, OD-G1.4. W projekcie zastosowano wentylatory oddymiające osiowe f-my BSH Klima typu BVAXN o odporności termicznej do 600 C/120min. Montaż wentylatorów przewidziano na dachu kondygnacji +2. Montaż wentylatorów należy przewidzieć na konstrukcji wsporczej. Zasilanie wentylatorów należy zapewnić z sieci rezerwowej agregat prądotwórczy. Sieć OD-G1.1 Wentylator BVAXN 8/56/800 M-D masa 617 kg, Sieć OD-G1.2 Wentylator BVAXN 8/56/500 M-D masa 212 kg, Sieć OD-G1.3 Wentylator BVAXN 8/56/500 M-D masa 224 kg, Sieć OD-G1.4 Wentylator BVAXN 8/56/800 M-D masa 617 kg, Przewody wentylacji oddymiającej w garażach należy wykonać z kanałów blaszanych typ PD firmy FRAPOL o odporności ogniowej EIS120 lub innych posiadających odpowiednią aprobatę techniczną. Piony wentylacji oddymiającej murowane zabezpieczone do odporności EIS120. Przewody oddymiające na dachu budynku wykonać z blachy stalowej, izolowanej wełną mineralną grubości 50 mm w osłonie z blachy stalowej. Przewiduje się oddymianie tylko jednej strefy dymowej przy użyciu wszystkich wentylatorów oddymiających. Przy wejściu do każdego szachtu oddymiającego zastosowano klapy wentylacji pożarowej (KWP) wyposażone w siłowniki, które będą otwierać daną strefę dymową. Klapy te przez cały czas pozostają w pozycji zamkniętej. Kratki wentylacyjne służące do usuwania dymu zostały rozmieszczone w odległościach nie większych niż 10 m. Nawiew do uzupełniający powietrze w trakcie oddymiania garażu na kondygnacji -2 został zapewniony przez wloty powietrza zlokalizowane przy osiach J/13, B-C/1-2 oraz przez klapy transferowe zlokalizowane w ścianach rampy zjazdowej osiach 7 i 8. Nawiew uzupełniający oddymianie garażu na kondygnacji -1 jest zapewniony przez otwarcie bramy garażowej (B1) oraz wloty powietrza zlokalizowany przy osiach J/13. str. 10

11 Obliczenie objętości strumienia powietrza dla wentylacji oddymiającej str. 11

12 Wytyczne sterowania oddymianiem w garażach Elementy systemu przeciwpożarowego dla garaży: Klapy przeciwpożarowe normalnie otwarte garaż -2 numer od -2.KP1 do -2KP12 garaż -1 numer od -1.KP1 do -1KP17 Klapy wentylacji pożarowej normalnie zamknięte garaż -2 numer od -2.KWP1 do -2KWP6 garaż -1 numer od -1.KWP1 do -1KWP6 Klapy transferowe normalnie zamknięte garaż -2 numer od -2.WKP1 do -2WKP4 Krata nawiewna normalnie zamknięte garaż -2 numer -2.CWP1 garaż -1 numer -1.CWP1 Bramy garażowe garaż -2 numer B2 normalnie otwarta garaż -1 numer B1 brama wjazdowa do garażu System detekcji pożaru należy wykonać niezależnie dla obu poziomów garażowych. W zależności od miejsca wykrycia pożaru należy zastosować następujące układ pracy urządzeń przeciwpożarowych. W przypadku wykrycia pożaru w garaż -2 należy doprowadzić do: 1) Wyłączenia wentylatorów sieci wentylacji garażu: W-G1 do W-G12, W-ARG, W-POM, W-SEP, W-KL, W-HYD, W-RNN, W-WYM, W-PW, W-PTG1, W- PTG2, W-PT, W-PP-3, W-PP-6. Należy przewidzieć zasilanie awaryjne wentylatorów sieci W-PP-1, W-PP-2, W-PP-4, W-PP-5. 2) Zamknięcie przeciwpożarowej bramy garażowej numer B2 (zasilanie awaryjne). 3) Otwarcie przeciwpożarowej bramy garażowej numer B1 (zasilanie awaryjne). 4) Zamknięcia klap przeciwpożarowych numery od -2.KP1 do -2KP12 oraz -1.KP1 do -1KP17 (zasilanie awaryjne). 5) Uruchomienia wentylatorów odymiających numery od OD-G1.1 do OD-G1.4 (zasilanie awaryjne). 6) Uruchomienia wentylatora napowietrzającego klatkę schodową usług N-KL.U(zasilanie awaryjne). 7) Otwarcia klap wentylacji pożarowej numery od -2.KWP1 do -2KWP6 (zasilanie awaryjne). 8) Otwarcia klap transferowych numery od -2WKP1 do -2WKP5(zasilanie awaryjne). 9) Otwarcia kraty nawiewnej -2.CWP1 (zasilanie awaryjne). W przypadku wykrycia pożaru w garaż -1 należy doprowadzić do: Należy zastosować się do punktów od 1 do 6 jak dla garażu -2 oraz dodatkowo: 7) Otwarcia klap wentylacji pożarowej numery od -1.KWP1 do -1KWP6 (zasilanie awaryjne). 8) Otwarcia kraty nawiewnej -1.CWP1 (zasilanie awaryjne). UWAGI: Nadciśnienie w przedsionkach usług PP-3 oraz PP-6 (ok +45Pa) będzie utrzymywane za pomocą zaworu upustowego firmy BSH umieszczonego nad drzwiami pomiędzy klatką, a przedsionkiem. str. 12

13 Przewiduje się oddymianie TYLKO jednego poziomu garaży! Przełączanie poziomów oddymiania za pomocą klap wentylacji pożarowej przy szachtach oddymiających. Należy przewidzieć łagodny rozruch urządzeń zasilanych awaryjnie w szczególności wentylatorów oddymiających garaże. Zasilanie siłowników f-my BELIMO 24V. 5.3 PRZEDSIONKI PRZECIWPOŻAROWE (PP-1, PP-4) W garażu na kondygnacji -2 oraz -1 znajdują się przedsionki przeciwpożarowe. Zadaniem wentylacji w tych pomieszczeniach jest wymiana powietrza w sposób ciągły również w trakcie trwania pożaru. Powietrze z przedsionków przeciwpożarowych wywiewane jest sieciami W-PP-1, W-PP-4, wyposażonymi w wentylatory typu BASE120 f-my HARMANN. Przewiduje się zasilanie awaryjne wentylatorów w trakcie pożaru. Strumień powietrza wywiewanego (10 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 1 wymianę na godzinę. Nawiew świeżego powietrza będzie odbywał się z szybu windowego przez nieszczelności. Pion wentylacyjny należy obudować do odporności ogniowej EIS120 i wyprowadzić na dach budynku. Sieć należy zakończyć wyrzutnią dachową. Sieci wentylacyjne przedsionków przeciwpożarowych W-PP-1 oraz W-PP-2 wyposażone są w: wentylatory wywiewne typu BASE120, f-my HARMANN (w takcie pożaru zasilanie awaryjne), piony wentylacyjne odporności ogniowej EIS120, wym. 100x100 mm, przewody dachowe izolowane wełną mineralną gr 50 mm (np Klimafix f-my ROCKWOOL) + blacha stalowa ocynkowana, wym. Ø100 mm, wyrzutnie powietrza, wym. Ø100 mm. 5.4 PRZEDSIONKI PRZECIWPOŻAROWE (PP-2, PP-5) W garażu na kondygnacji -2 oraz -1 znajdują się przedsionki przeciwpożarowe. Zadaniem wentylacji w tych pomieszczeniach jest wymiana powietrza w sposób ciągły również w trakcie trwania pożaru. Powietrze z przedsionków przeciwpożarowych wywiewane jest sieciami W-PP-2, W-PP-5, wyposażonymi w wentylatory typu ML 100/250 f-my HARMANN. Przewiduje się zasilanie awaryjne wentylatorów w trakcie pożaru. Strumień powietrza wywiewanego (15 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 1 wymianę na godzinę. Nawiew świeżego powietrza będzie odbywał się przez klapę ppoż. EIS120 z klatki schodowej (KL.1). Pion wentylacyjny należy obudować do odporności ogniowej EIS120 i wyprowadzić na dach budynku. Sieć należy zakończyć wyrzutnią dachową. str. 13

14 Sieci wentylacyjne przedsionków przeciwpożarowych W-PP-2 oraz W-PP-5 wyposażone są w: wentylatory wywiewne typu ML 100/250, f-my HARMANN (w takcie pożaru zasilanie awaryjne), piony wentylacyjne odporności ogniowej EIS120, wym. 100x100 mm, wyrzutnie powietrza, wym. 100x100 mm. 5.5 PRZEDSIONKI PRZECIWPOŻAROWE (PP-3, PP-6) W garażu na kondygnacji -2 oraz -1 znajdują się przedsionki przeciwpożarowe. Zadaniem wentylacji w tych pomieszczeniach jest wymiana powietrza w sposób ciągły. W trakcie pożaru wentylacja jest wyłączona. Powietrze z przedsionków przeciwpożarowych wywiewane jest sieciami W-PP-3, W-PP-6, wyposażonymi w wentylatory typu BASE100 f-my HARMANN. Nie przewiduje się zasilania awaryjnego wentylatorów w trakcie pożaru. Strumień powietrza wywiewanego (15 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 1 wymianę na godzinę. Powietrze wywiewane jest przez klapą ppoż. do przestrzeni garażu. Nawiew świeżego powietrza będzie odbywał się przez zawór upustowy f-my BSH KLIMA z pomieszczenia klatki schodowej usług (KL.2). Przez zawór upustowy w trakcie pożaru przedostaje się powietrze do przedsionka utrzymując nadciśnienie w pomieszczeniu na poziomie +45 Pa. Sieci wentylacyjne przedsionków przeciwpożarowych W-PP-3 oraz W-PP-6 wyposażone są w: wentylatory wywiewne typu BASE100, f-my HARMANN (w takcie pożaru brak zasilania awaryjnego), przewody poziome z blachy stalowej ocynkowanej, wym. Ø100 mm, klapy ppoż. EIS120 typu KTM-E, f-my SMAY, wym. Ø100 mm, siłowniki do klap przeciwpożarowych typu BLF24-T-ST, f-my BELIMO, zawór upustowy z klapą ppoż, f-my BSH KLIMA, wym. Ø160 mm. 5.6 POMIESZCZENIE POMPOWNI (POM) W garażu na kondygnacji -2 znajduje się pomieszczenie pompowni. Zadaniem wentylacji w tym pomieszczeniu jest wymiana powietrza w sposób ciągły. W trakcie pożaru wentylacja bytowa jest wyłączona. Powietrze z pomieszczenia pompowni wywiewane jest siecią W-POM, wyposażoną w wentylator typu ML 100/250 f-my HARMANN umieszczony pod sufitem pomieszczenia. Strumień powietrza wywiewanego (10 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczenia i wynosi 1 wymianę na godzinę. Powietrze wywiewane jest przez klapą ppoż. do przestrzeni garażu. Nawiew świeżego powietrza odbywa się przez klapę ppoż. z przestrzeni garażu (GP2). str. 14

15 W trakcie pożaru wentylator wywiewny nie jest zasilany, siłowniki klap przeciwpożarowych zamykają klapy automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali sterującej. Sieć wentylacyjna pomieszczenia pompowni W-POM wyposażona jest w: wentylator wywiewny typu ML100/250, f-my HARMANN (w takcie pożaru brak zasilania awaryjnego), elastyczne króćce przyłączeniowe, wym. Ø100 mm, przewody poziome z blachy stalowej ocynkowanej, wym. Ø100 mm, klapy ppoż. EIS120 typu KTM-E, f-my SMAY, wym. Ø100 mm, siłowniki do klap przeciwpożarowych typu BLF24-T-ST, f-my BELIMO. 5.7 KOMÓRKI LOKATORSKIE (KL) W garażu na kondygnacji -2 znajdują się pomieszczenia komórek lokatorskich. Zadaniem wentylacji w tych pomieszczeniach jest wymiana powietrza w sposób ciągły. W trakcie pożaru wentylacja bytowa jest wyłączona. Powietrze z pomieszczeń komórek lokatorskich wywiewane jest siecią W-KL, wyposażoną w wentylator typu ML 100/250 f-my HARMANN umieszczony pod sufitem pomieszczenia. Strumień powietrza wywiewanego (40 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 1 wymianę na godzinę. Powietrze wywiewane jest do przestrzeni garażu w okolice bramy przeciwpożarowej. Nawiew świeżego powietrza odbywa się przez klapę ppoż. z przestrzeni komunikacji (KL.1), kanał nawiewny przechodzący przez pomieszczenie przedsionka przeciwpożarowego (PP-2) należy obudować płytami ogniochronnymi (np. f-my PROMAT) do EIS120. W dolnej części drzwi do poszczególnych komórek lokatorskich należy wykonać kratkę wentylacyjną. W trakcie pożaru wentylator wywiewny nie jest zasilany, siłowniki klap przeciwpożarowych zamykają klapy automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali sterującej. Sieć wentylacyjna komórek lokatorskich W-KL wyposażona jest w: wentylator wywiewny typu ML100/250, f-my HARMANN (w takcie pożaru brak zasilania awaryjnego), elastyczne króćce przyłączeniowe, wym. Ø100 mm, przewody poziome z blachy stalowej ocynkowanej, wym. Ø100 mm, klapa ppoż. EIS120 typu KTM-E f-my, SMAY, wym. Ø100 mm, siłowniki do klap przeciwpożarowych typu BLF24-T-ST, f-my BELIMO. 5.8 POMIESZCZENIE AGREGATU (AGR) W garażu na kondygnacji -2 znajduje się pomieszczenie agregatu prądotwórczego. Zadaniem wentylacji w tym pomieszczeniu jest wymiana powietrza w sposób ciągły. W trakcie pożaru wentylacja bytowa jest wyłączona. Wentylacja grawitacyjna nawiewna uzupełnia powietrze str. 15

16 potrzebne do pracy silnika wysokoprężnego oraz chłodzenia agregatu. Powietrze z pomieszczenia agregatu prądotwórczego wywiewane jest siecią W-AGR, wyposażoną w wentylator typu ML100/250 f-my HARMANN umieszczony pod sufitem pomieszczenia. Strumień powietrza wywiewanego (65 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 1 wymianę na godzinę. Powietrze wywiewane jest przez klapą ppoż. do przestrzeni garażu. Nawiew świeżego powietrza odbywa się przez kratę nawiewną zlokalizowaną w stropie pomieszczenia. W trakcie pożaru wentylator wywiewny nie jest zasilany, siłownik klapy przeciwpożarowej zamyka klapę automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali sterującej. Krata nawiewna do uzupełnia powietrza wymaganego do pracy i chłodzenia agregatu zamontowana jest w stropie pomieszczenia (N-AGR). Wlot uzupełniania powietrza usytuowany jest w okolicy bramy garażowej na kondygnacji -1. Kanały przechodzące przez garaż (GP1) należy obudować do odporności ogniowej EIS120 i zabezpieczyć odbojnicami przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kanały wyrzutowe (WY-AGR) należy połączyć z wentylatorem agregatu, wyprowadzić w okolice bramy garażowej i zakończyć wyrzutnią ścienną. Przewody biegnące pod stropem garażu na kondygnacji -2 należy zabezpieczyć do odporności ogniowej EIS120 (np. płytami f-my PROMAT). Sieć wentylacyjna pomieszczenia agregatu W-AGR wyposażona jest w: wentylator wywiewny typu ML100/250, f-my HARMANN (w takcie pożaru brak zasilania awaryjnego), elastyczne króćce przyłączeniowe, wym. Ø100 mm, przewody poziome z blachy stalowej ocynkowanej, wym. Ø100 mm, klapa ppoż. EIS120 typu KTM-E, f-my SMAY, wym. Ø100 mm, siłownik do klap przeciwpożarowych typu BLF24-T-ST, f-my BELIMO. Sieć nawiewna do pomieszczenia agregatu N-AGR wyposażona jest w: kratę czerpną o wym. 650x1200 mm, kanały prostokątne obudowane do EIS120, kratę nawiewną o wym. 650x1750 mm. Sieć wyrzutowa dla chłodnicy agregatu WY-AGR wyposażona jest w: kanały prostokątne obudowane do EIS120, kratę wyrzutową o wym. 650X1200mm. 5.9 POMIESZCZENIE HYDROFORNI (HYD) W garażu na kondygnacji -2 znajduje się pomieszczenie hydroforni. Zadaniem wentylacji w tym pomieszczeniu jest wymiana powietrza w sposób ciągły. W trakcie pożaru wentylacja bytowa jest wyłączona. Powietrze z pomieszczenia hydroforni wywiewane jest siecią W-HYD, wyposażoną w wentylator typu ML100/250 f-my HARMANN umieszczony pod sufitem pomieszczenia. Strumień powietrza wywiewanego (30 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 1 wymianę na godzinę. Powietrze wywiewane jest do przestrzeni garażu. Nawiew świeżego powietrza odbywa się str. 16

17 zaworem przeciwpożarowym z pomieszczenia klatki schodowej (KL.1). W trakcie pożaru wentylator wywiewny nie jest zasilany, siłowniki klap przeciwpożarowych zamykają klapę automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali sterującej. Sieć wentylacyjna pomieszczenia agregatu W-HYD wyposażona jest w: wentylator wywiewny typu ML100/250, f-my HARMANN (w takcie pożaru brak zasilania awaryjnego), elastyczne króćce przyłączeniowe, wym. Ø100 mm, przewody poziome z blachy stalowej ocynkowanej, wym. Ø100 mm, klapy ppoż. EIS120 typu KTM-E, f-my SMAY, wym. Ø100 mm, siłowniki do klap przeciwpożarowych typu BLF24-T-ST, f-my BELIMO POMIESZCZENIE SEPARATORA (SEP) W garażu na kondygnacji -2 znajduje się pomieszczenie separatora. Zadaniem wentylacji w tym pomieszczeniu jest wymiana powietrza w sposób ciągły. W trakcie pożaru wentylacja bytowa jest wyłączona. Powietrze z pomieszczenia separatora wywiewane jest siecią W-SEP, wyposażoną w wentylator typu ML 100/250 f-my HARMANN umieszczony pod sufitem pomieszczenia. Strumień powietrza wywiewanego (15 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 1 wymianę na godzinę. Powietrze wywiewane jest do przestrzeni garażu. Nawiew świeżego powietrza odbywa się przez klapę ppoż. zlokalizowaną w ścianie pomieszczenia. W trakcie pożaru wentylator wywiewny nie jest zasilany, siłowniki klap przeciwpożarowych zamykają klapy automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali sterującej. Sieć wentylacyjna pomieszczenia separatora W-SEP wyposażona jest w: wentylator wywiewny typu ML100/250, f-my HARMANN (w takcie pożaru brak zasilania awaryjnego), elastyczne króćce przyłączeniowe, wym. Ø100 mm, przewody poziome z blachy stalowej ocynkowanej, wym. Ø100 mm, klapy ppoż. EIS120 typu KTM-E, f-my SMAY, wym. Ø100 mm, siłowniki do klap przeciwpożarowych typu BLF24-T-ST, f-my BELIMO POMIESZCZENIE ROZDZIELNI NN (RNN) W garażu na kondygnacji -1 znajduje się pomieszczenie rozdzielni NN. Zadaniem wentylacji w tym pomieszczeniu jest wymiana powietrza w sposób ciągły. W trakcie pożaru wentylacja bytowa jest wyłączona. str. 17

18 Powietrze z pomieszczenia rozdzielni NN wywiewane jest siecią W-RNN, wyposażoną w wentylator typu ML 100/250 f-my HARMANN umieszczony pod sufitem pomieszczenia. Strumień powietrza wywiewanego (10 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 1 wymianę na godzinę. Powietrze wywiewane jest do przestrzeni garażu. Nawiew świeżego powietrza odbywa się przez klapę ppoż. zlokalizowaną w ścianie pomieszczenia nad drzwiami. W trakcie pożaru wentylator wywiewny nie jest zasilany, siłowniki klap przeciwpożarowych zamykają klapy automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali sterującej. Sieć wentylacyjna pomieszczenia rozdzielni W-RNN wyposażona jest w: wentylator wywiewny typu ML100/250, f-my HARMANN (w takcie pożaru brak zasilania awaryjnego), elastyczne króćce przyłączeniowe, wym. Ø100 mm, przewody poziome z blachy stalowej ocynkowanej, wym. Ø100 mm, klapy ppoż. EIS120 typu KTM-E, f-my SMAY, wym. Ø100 mm, siłowniki do klap przeciwpożarowych typu BLF24-T-ST, f-my BELIMO POMIESZCZENIE WODOMIERZA (PW) W garażu na kondygnacji -1 znajduje się pomieszczenie wodomierza. Zadaniem wentylacji w tym pomieszczeniu jest wymiana powietrza w sposób ciągły. W trakcie pożaru wentylacja bytowa jest wyłączona. Powietrze z pomieszczenia wodomierza wywiewane jest siecią W-PW, wyposażoną w wentylator typu ML 100/250 f-my HARMANN umieszczony pod sufitem pomieszczenia. Strumień powietrza wywiewanego (25 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 1 wymianę na godzinę. Powietrze wywiewane jest do przestrzeni garażu. Nawiew świeżego powietrza odbywa się przez klapę ppoż. zlokalizowaną w ścianie pomieszczenia. W trakcie pożaru wentylator wywiewny nie jest zasilany, siłowniki klap przeciwpożarowych zamykają klapy automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali sterującej. Sieć wentylacyjna pomieszczenia wodomierza W-PW wyposażona jest w: wentylator wywiewny typu ML100/250, f-my HARMANN (w takcie pożaru brak zasilania awaryjnego), elastyczne króćce przyłączeniowe, wym. Ø100 mm, przewody poziome z blachy stalowej ocynkowanej, wym. Ø100 mm, klapy ppoż. EIS120 typu KTM-E, f-my SMAY, wym. Ø100 mm, siłowniki do klap przeciwpożarowych typu BLF24-T-ST, f-my BELIMO POMIESZCZENIE WYMIENNIKOWNI (WYM) str. 18

19 W garażu na kondygnacji -1 znajduje się pomieszczenie wymiennikowni. Zadaniem wentylacji w tym pomieszczeniu jest wymiana powietrza w sposób ciągły z dwuzakresowa wydajnością. W trakcie pożaru wentylacja bytowa jest wyłączona. Powietrze z pomieszczenia wymiennikowni wywiewane jest siecią W-WYM, wyposażoną w wentylator typu ML 150/450 f-my HARMANN umieszczony pod sufitem pomieszczenia. Strumień powietrza wywiewanego (110/330 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 1 wymianę na godzinę dla pracy ciągłej oraz 3 wymiany na godzinę w przypadku gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy 28 o C. Powietrze z pomieszczenia wywiewane jest do przestrzeni garażu. Nawiew świeżego powietrza odbywa się przez klapę ppoż. zlokalizowaną w ścianie pomieszczenia. W trakcie pożaru wentylator wywiewny nie jest zasilany, siłowniki klap przeciwpożarowych zamykają klapy automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali sterującej. Sieć wentylacyjna pomieszczenia wodomierza W-PW wyposażona jest w: wentylator wywiewny typu ML150/450, f-my HARMANN (w takcie pożaru brak zasilania awaryjnego), regulator obrotów SC2A 1 15L25 (+czujnik temperatury), elastyczne króćce przyłączeniowe, wym. Ø160 mm, przewody poziome z blachy stalowej ocynkowanej, wym. Ø160, 200 mm, klapy ppoż. EIS120 typu KTM-E, f-my SMAY, wym. Ø200 mm, siłowniki do klap przeciwpożarowych typu BLF24-T-ST, f-my BELIMO POMIESZCZENIE TECHNICZNE (PT) W garażu na kondygnacji -1 znajduje się pomieszczenie techniczne. Zadaniem wentylacji w tym pomieszczeniu jest wymiana powietrza w sposób ciągły. W trakcie pożaru wentylacja bytowa jest wyłączona. Powietrze z pomieszczenia technicznego wywiewane jest siecią W-PT, wyposażoną w wentylator typu ML 100/250 f-my HARMANN umieszczony pod sufitem pomieszczenia. Strumień powietrza wywiewanego (15 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 1 wymianę na godzinę. Powietrze z pomieszczenia wywiewane jest do przestrzeni garażu. Nawiew świeżego powietrza odbywa się przez klapę ppoż. zlokalizowaną w ścianie nad drzwiami wejściowymi z pomieszczenia klatki schodowej KL.1. W trakcie pożaru wentylator wywiewny nie jest zasilany, siłowniki klap przeciwpożarowych zamykają klapy automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali sterującej. Sieć wentylacyjna pomieszczenia technicznego W-PT wyposażona jest w: wentylator wywiewny typu ML100/250, f-my HARMANN (w takcie pożaru brak zasilania awaryjnego), elastyczne króćce przyłączeniowe, wym. Ø100 mm, przewody poziome z blachy stalowej ocynkowanej, wym. Ø100 mm, str. 19

20 klapy ppoż. EIS120 typu KTM-E, f-my SMAY, wym. Ø100 mm, siłowniki do klap przeciwpożarowych typu BLF24-T-ST, f-my BELIMO POMIESZCZENIE TABLICY GŁÓWNEJ (PTG1, PTG2) W garażu na kondygnacji -1 znajduje się pomieszczenie techniczne. Zadaniem wentylacji w tym pomieszczeniu jest wymiana powietrza w sposób ciągły. W trakcie pożaru wentylacja bytowa jest wyłączona. Powietrze z pomieszczenia technicznego wywiewane jest siecią W-PT, wyposażoną w wentylator typu ML 100/250 f-my HARMANN umieszczony pod sufitem pomieszczenia. Strumień powietrza wywiewanego (15 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 1 wymianę na godzinę. Powietrze z pomieszczenia wywiewane jest do przestrzeni garażu. Nawiew świeżego powietrza odbywa się przez klapę ppoż. zlokalizowaną w ścianie nad drzwiami wejściowymi z pomieszczenia klatki schodowej KL.1. W trakcie pożaru wentylator wywiewny nie jest zasilany, siłowniki klap przeciwpożarowych zamykają klapy automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali sterującej. Sieć wentylacyjna pomieszczenia technicznego W-PT wyposażona jest w: wentylator wywiewny typu ML100/250, f-my HARMANN (w takcie pożaru brak zasilania awaryjnego), elastyczne króćce przyłączeniowe, wym. Ø100 mm, przewody poziome z blachy stalowej ocynkowanej, wym. Ø100 mm, klapy ppoż. EIS120 typu KTM-E, f-my SMAY, wym. Ø100 mm, siłowniki do klap przeciwpożarowych typu BLF24-T-ST, f-my BELIMO KOMUNIKACJA I HALL WENTYLACJA BYTOWA W budynku znajduje się komunikacja na poziomie 0 i +1 oraz na pietrach 2 10 a także hall na poziomie 0 i +1. Strumień powietrza wywiewanego został obliczony na podstawie kubatury. W komunikacji przewidziano wentylację mechaniczną, działającą w sposób ciągły. Zadaniem wentylacji w tych pomieszczeniach jest wymiana powietrza w sposób ciągły. W trakcie pożaru wentylacja bytowa jest wyłączona. Powietrze z pomieszczeń komunikacji wywiewane jest sieciami W-K0 poziom 0 oraz W- K1.1 i W- K1.3 -poziom +1 na dach nad lokalami. W komunikacji K0, K1.1, K1.3 znajdują się wentylatory kanałowe typu ML 100/250 f-my HARMANN umieszczone pod stropem pomieszczenia w przestrzeni sufitu podwieszanego. Strumień powietrza wywiewanego został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 0,5 wymianę na godzinę. str. 20

21 Powietrze z pomieszczeń komunikacji na piętrach od 2 do 10 wywiewane jest sieciami KOM1 oraz KOM2 poprzez wentylatory dachowe typu CAPP PT 190/650S f-my HARMANN znajdujące się na dachu budynku. Nawiew powietrza świeżego przez nieszczelności. W trakcie pożaru wentylatory wywiewne nie są zasilane, siłowniki klap przeciwpożarowych zamykają klapy automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali sterującej. Nad wejściem do hallu na poziomie parteru zlokalizowano kurtynę elektryczną Defender 200EHN firmy VTS która odcinać będzie dopływ zimnego powietrza przez drzwi wejściowe. Sterowanie kurtyny poprzez sterownik naścienny umieszczony przy drzwiach wejściowych do hallu na wysokości 1 m od posadzki. Hall ogrzewany będzie za pomocą klimakonwektora typu FWD16 firmy Daikin. Klimakonwektor zamontowany jest w przestrzeni sufitu podwieszanego na parterze hallu. Sieci wentylacyjne pomieszczeń komunikacji W-K0, W-K1.1, W-K1.3 wyposażona są w: wentylatory wywiewne typu ML100/250, f-my HARMANN (wyłączanie w takcie pożaru ), elastyczne króćce przyłączeniowe, wym. Ø100 mm, przewody poziome i pionowe z blachy stalowej ocynkowanej, wym. Ø100 mm, klapy ppoż. EIS120 typu KTM-E, f-my SMAY, wym. Ø100 mm, siłowniki do klap przeciwpożarowych typu BLF24-T-ST, f-my BELIMO KOMUNIKACJA I HALL WENTYLACJA ODDYMIAJĄCA Dwukondygnacyjny hol wejściowy wyposażony będzie w mechaniczną wentylację oddymiającą. W projektowaniu oddymiania wykorzystano standardy i wytyczne brytyjskie ujęte w: BS : 2003 Components for smoke and heat control systems. Functional recommendations and calculations methods for smoke and heat exhaust ventilation systems, employing steady - state design fires. Code of practice, Code of practice for shopping complexes, Morgan H.P. and Gardner J.P. Design principles for smoke ventilation in enclosed shopping centers. Building Research Establishment. Report 186/1990, traktując je zgodnie z zapisami art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jako zasady wiedzy technicznej. W razie pożaru na poziomie parteru w holu lub w przyległych lokalu przewidziano zapewnienie ochrony korytarza na pierwszym piętrze stanowiącego drogę ewakuacji z pomieszczeń biurowych, kurtynami dymowymi. Kurtyny te wykonane będą jako zgodne PN-EN Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych, w klasie co najmniej D 30 odporności ogniowej. W przypadku pożaru w holu lub w przyległym lokalu na parterze nastąpi samoczynne opuszczenie kurtyn dymowych do posadzki i włączenie wentylacji oddymiającej hol główny. W razie pożaru na poziomie pierwszego piętra nie będą opuszczane kurtyny dymowe znajdujące się między dwukondygnacyjnym holem i korytarzem, zabezpieczające korytarz w razie pożaru na poziomie parteru. Jednocześnie z uruchomieniem oddymiania korytarza na pierwszym piętrze, uruchamiana będzie wentylacja oddymiająca dwukondygnacyjny hol główny. W projektowaniu założono najbardziej niekorzystny scenariusz pożaru w lokalu handlowo usługowym bezpośrednio przyległym do holu na poziomie parteru. Przyjęte podstawowe parametry obliczeniowe: str. 21

22 moc pożaru 5,0 MW, obwód pożaru 12,0 m, wysokość holu 7,50 m, wysokość strefy wolnej od dymu 2,50 m, wysokość strefy zadymionej 5,0 m, rzędna punktów wyciągowych (nie niżej niż) +7,50. Do projektowania przyjęto pożar o mocy 5,0 MW i obwodzie 12,0 m (pożar w przyległym lokalu handlowo - usługowym). Masowa ilość produkowanego dymu wynosi 9,60 kg/s. Przyrost temperatury dymu może osiągnąć wartość C. Wymagana wydajność mechanicznej wentylacji oddymiającej z holu wynosi 22,10 m 3 /s, a zastosowane wentylatory odporne będą na temperaturę 600 o A2 (F ). Zapewniony zostanie dopływ powietrza uzupełniającego poprzez samoczynne otwarcie drzwi przesuwnych wyjściowych z holu o powierzchni nie mniejszej niż 4,50 m 2. Prędkość przepływu powietrza przez drzwi wejściowe holu nie będzie przekraczać 5,0 m/s. Wysokość warstwy wolnej od dymu od posadzki parteru ±0,00 wynosić będzie nie mniej niż 2,50 m. W strefie oddymiania zapewniono co najmniej 4 punkty wyciągowe wentylacji oddymiającej. Kanały wentylacji wykonane są w klasie EI 60 jako samonośne (na przykład z płyt Promat). Zasilanie wentylatorów oddymiających przewodami w klasie E 90, sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu z obwodów zabezpieczonych poprzez układ SZR. Zapewniono sterowanie działaniem wentylacji oddymiającej poprzez system sygnalizacji pożaru oraz dodatkowo ręcznie z pomieszczenia BMS lub z recepcji. Zastosowano urządzenia posiadające certyfikaty zgodności wydane przez ITB i CNBOP. Poziome drogi ewakuacyjne w zakresie: korytarz przebiegający w osiach E/ , parter, korytarz w osiach /E/8/B/2 3.1/F, piętro +1, wyposażone będą w mechaniczną wentylację oddymiającą. Wentylacja ta zapewni usuwanie dymu w ilości nie mniejszej niż: m 3 /h na poziomie parteru, m 3 /h na poziomie pierwszego piętra. Punkty wyciągowe rozmieszczone będą wzdłuż osi korytarza na wysokości 3,00 m w liczbie 13 w korytarzu parteru oraz 28 w korytarzu na kondygnacji pierwszego piętra. Zapewniony zostanie dopływ powietrza uzupełniającego poprzez otarcie drzwi prowadzących do holu wyjściowego na parterze (drzwi przesuwne prowadzące na zewnątrz w razie pożaru będą samoczynnie otwarte) oraz drzwi prowadzących na zewnętrzne schody na poziomie pierwszego piętra. Dodatkowo powietrze będzie uzupełniane na kondygnacji +1 poprzez otwarcie okien w lokalu 1.9 i drzwi z korytarza do tego lokalu. Na kondygnacji 0 dodatkowo powietrze uzupełniane będzie przez otwarcie drzwi zewnętrznych do lokali L7 i L8 i drzwi z korytarza do tych lokali. Wspomniane drzwi wyposażone będą w siłowniki zapewniające ich samoczynne otwarcie w razie wykrycia pożaru. Obydwa wymienione korytarze obudowane będą ścianami w klasie EI 30 odporności ogniowej. Drzwi prowadzące do pomieszczeń wyposażone będą w samozamykacze. W razie pożaru na poziomie pierwszego piętra nie będą opuszczane kurtyny dymowe znajdujące się między dwukondygnacyjnym holem i korytarzem, zabezpieczające korytarz w razie pożaru na poziomie parteru. Jednocześnie z uruchomieniem oddymiania korytarza na pierwszym piętrze, uruchamiana będzie wentylacja oddymiająca dwukondygnacyjny hol główny. str. 22

23 Scenariusz pożaru dla lokali W momencie pożaru w usługach włączone jest oddymianie korytarzy, holu oraz nadciśnienie w klatce schodowej dla usług. ODDYMIANIE GARAŻU JEST WYŁĄCZONE! Otwarcie okien w usługach Otwarcie drzwi do lokali usługowych Otwarcie drzwi do korytarza na poz +1 prowadzącego na zewnątrz Opuszczenie kurtyny dymowej w zależności od pożaru na kondygnacji Pożar na poziomie 0 W momencie wykrycia pożaru w na poziomie 0 należy zrealizować: - otwarcie drzwi przesuwnych w holu oraz drzwi w usługach - otwarcie okna w hallu - otwarcie drzwi zewnętrznych do usług - otwarcie drzwi z korytarza do usług - oddymianie korytarza na poziomie 0 włączone (ON)- sieci OD-K0 - oddymianie hallu włączone (ON) sieci OD-H1.1, OD-H1.2, OD-H1.3, OD-H1.4 - nadciśnienie w klatce schodowej dla usług włączone (ON) sieć N-KL.U - kurtyna dymowa opada - oddymianie korytarza na poziomie +1 wyłączone (OFF) sieci OD-K1, OD-K1.3 - zamknięcie klap przeciwpożarowych na poziomie 0 numer od 0.KP1 do 0.KP12 Pożar na poziomie +1 W momencie wykrycia pożaru w na poziomie +1 należy zrealizować: - otwarcie drzwi przesuwnych w hallu - otwarcie okien w hallu - otwarcie okien w usługach - otwarcie drzwi z korytarza do usług - oddymianie korytarza +1 włączone (ON) sieci OD-K1.1, OD-K1.3 - oddymianie hallu wyłączone (OFF) sieci OD-H1.1, OD-H1.2, OD-H1.3, OD-H1.4 - oddymienie korytarza na poziomie 0 wyłączone (OFF) sieć OD-K0 - nadciśnienie w klatce schodowej dla usług włączone (ON) sieć N-KL.U - zamknięcie klap przeciwpożarowych na poziomie +1 numer od 1.KP1 do 1.KP11 Nadciśnienie w przedsionku (ok+45pa) usług będzie utrzymywane za pomocą zaworu upustowego firmy BSH umieszczonego nad drzwiami pomiędzy klatką, a przedsionkiem. Korytarze oddymiane będą za pomocą sieci wentylacji oddymiających OD-K0 na parterze i OD-K1.1 oraz OD-K1.3 na piętrze. W projekcie zastosowano wentylatory oddymiające osiowe f-my BSH Klima typu BVAXN o odporności termicznej do 600 C/120min. Montaż wentylatorów przewidziano na dachu kondygnacji +2. Montaż wentylatorów należy przewidzieć na konstrukcji wsporczej. Zasilanie wentylatorów należy zapewnić z sieci rezerwowej agregat prądotwórczy. str. 23

24 Przewody wentylacji oddymiającej w korytarzach i piony należy wykonać z kanałów blaszanych zaizolowanych do odporności ogniowej EIS120. Przewody oddymiające na dachu budynku wykonać z blachy stalowej, izolowanej wełną mineralną grubości 50 mm w osłonie z blachy stalowej. Kratki wentylacyjne służące do usuwania dymu w korytarzach zostały rozmieszczone w sposób uwzględniający aranżację architektoniczną korytarzy. Nawiew uzupełniający powietrze w trakcie oddymiania korytarza na kondygnacji 0 został zapewniony przez otwarcie drzwi wejściowych do hallu (otwieranie w trakcie pożaru) i okno uchylne w ścianie z drzwiami wejściowymi. Dodatkowo powietrze uzupełniające napływać będzie przez otwarcie drzwi zewnętrznych w lokalach L7 i L8, a następnie przez drzwi z tych lokali do korytarza. Nawiew uzupełniający powietrze w trakcie oddymiania korytarza na kondygnacji +1 został zapewniony przez otwarcie drzwi wejściowych do hallu (otwierane w trakcie pożaru) i otwarcie okien uchylnych w lokalu L.1.2 i drzwi z tego lokalu do korytarza. Dodatkowo powietrze uzupełniające napływać będzie przez otwarte drzwi prowadzące na zewnętrzne schody na poziomie pierwszego piętra. Hall oddymiany będzie za pomocą sieci wentylacji oddymiających OD-H1.1, OD-H1.2, OD-H1.3 i OD-H1.4 na piętrze. W projekcie zastosowano wentylatory oddymiające osiowe f-my BSH Klima typu BVAXN o odporności termicznej do 600 C/120min. Montaż wentylatorów przewidziano na dachu kondygnacji +2. Montaż wentylatorów należy przewidzieć na konstrukcji wsporczej. Zasilanie wentylatorów należy zapewnić z sieci rezerwowej agregat prądotwórczy. Kanały wentylacji oddymiającej hall i piony należy wykonać z kanałów blaszanych zaizolowanych do odporności ogniowej EIS120. Przewody oddymiające na dachu budynku wykonać z blachy stalowej, izolowanej wełną mineralną grubości 50 mm w osłonie z blachy stalowej. Kratki wentylacyjne służące do usuwania dymu zostały rozmieszczone pod kopułą świetlika w sposób uwzględniający aranżację hallu. Sieci wentylacyjne oddymiające korytarze wyposażone są w: wentylatory oddymiające: -Sieć OD-K0 Wentylator typu BVAXN 8/56/800 M-D - Sieć OD-K1.1 Wentylator typu BVAXN 8/56/500 M-D - Sieć OD-K1.3 Wentylator typu BVAXN 8/56/500 M-D (wentylatory są przystosowane do współpracy z przetwornicami częstotliwości i wyposażone w zabezpieczenia termistorowe) przewody poziome i pionowe z kanałów blaszanych obudowanych do odporności ogniowej EIS120 Sieci wentylacyjne oddymiające hall wyposażone są w: wentylatory oddymiające: -Sieć OD-H1.1 Wentylator typu BVAXN 8/56/710 M-D - Sieć OD-H1.2 Wentylator typu BVAXN 8/56/710 M-D - Sieć OD-H1.3 Wentylator typu BVAXN 8/56/710 M-D - Sieć OD-H1.4 Wentylator typu BVAXN 8/56/710 M-D (wentylatory są przystosowane do współpracy z przetwornicami częstotliwości i wyposażone w zabezpieczenia termistorowe) przewody poziome i pionowe z kanałów blaszanych obudowanych do odporności ogniowej EIS120 str. 24

25 5.18 KLATKA SCHODOWA USŁUG (KL2) WENTYLACJA NADCIŚNIENIOWA Instalację nadciśnienia w ewakuacyjnej klatce schodowej zaprojektowano zgodnie z systemem B normy PN EN :2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Część 6. Wymagania techniczne dotyczące systemów ciśnieniowych. Zestawy urządzeń, uwzględniając możliwość jednoczesnej ewakuacji osób na obydwóch poziomach w ramach tej samej strefy pożarowej. Klatka schodowa usług posiada indywidualny wentylator nawiewny, nadciśnieniowy. W klatce w warunkach pożaru utrzymywane jest nadciśnienie na poziomie do 50 Pa. Wydajność powietrza nawiewanego została przyjęta przy uwzględnieniu otwartych drzwi na kondygnacji objętej pożarem prowadzących do klatki schodowej. Prędkość przepływu powietrza przez otwarte otwory drzwiowe wynosi nie mniej niż 2,0 m/s. Uruchomienie systemów zapobiegania zadymieniu klatek schodowych realizowane jest samoczynnie z czujek systemu sygnalizacji pożaru oraz dodatkowo ręcznie z pomieszczenia BMS lub z recepcji. Zastosowano urządzenia posiadające certyfikaty zgodności wydane przez ITB i CNBOP. Wymagania: - Kryterium przepływu powietrza Ilość dostarczanego powietrza powinna być wystarczająca do utrzymania minimalnego przepływu powietrza 2 m/s przez otwarte drzwi między przedsionkiem, a pomieszczeniem użytkowym na kondygnacji objętej pożarem, przy otwartych wszystkich następujących drzwiach między: klatką schodową, a przedsionkiem na kondygnacji objętej pożarem; klatką schodową, a przedsionkiem i holem na sąsiedniej kondygnacji; klatka schodową, a otoczeniem na poziomie dostępu straży pożarnej; oraz przy otwartej drodze odprowadzania powietrza na kondygnacji objętej pożarem. Kryterium przepływu powietrza Obja ś nienia 1 Schody pożarowe 2 Przedsionki przeciwpożarowe 3 Drzwi otwarte Kryterium różnicy ciśnień (wszystkie drzwi zamknięte) str. 25

SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4

SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 4 1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 2. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WENTYLACJI... 5 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 5 2.2. JAKOŚĆ POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garaŝami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

Ι. OPIS TECHNICZNY. 1. INFORMACJE OGÓLNE.

Ι. OPIS TECHNICZNY. 1. INFORMACJE OGÓLNE. Czuba Latoszek Sp. z o.o. 00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 022 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE I Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU Rzeczoznawstwo Doradztwo Ppoż. NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810 mgr inż. Lucjan Gładysz PKO BP 78 1020 4274 0000 1902 0002 0131 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Nr uprawnień 322/95 tel. : 513188167

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji:

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji: Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Projektowany obiekt, przewidziany dla masowych imprez sportowych, widowiskowych, targowych itp. będzie miał widownię

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO CENTRUM HANDLOWEGO BIELANY Z PARKINGIEM PROJEKT PRZETARGOWY I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO CENTRUM HANDLOWEGO BIELANY Z PARKINGIEM PROJEKT PRZETARGOWY I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 2 PROJEKT PRZETARGOW Y Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) niżej podpisani projektanci oświadczają,

Bardziej szczegółowo

PBW wydzielenia klatki schodowej wraz z systemem oddymiania w ZOZ w Busku Zdroju SPIS TREŚCI

PBW wydzielenia klatki schodowej wraz z systemem oddymiania w ZOZ w Busku Zdroju SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. OCHRONA ZABYTKÓW... 3 5. OCHRONA ŚRODOWISKA... 3 6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO... 4 6.1. Lokalizacja i

Bardziej szczegółowo

sprawdzający MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

sprawdzający MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, BUDOWY, REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW ORAZ URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH W REJONIE KAPONIERY WRAZ Z CZĘŚCIĄ OTOCZENIA NA POTRZEBY MUZEUM KATYŃSKIEGO - ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.0 OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH... 3 4.0 OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 4.1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ

PROJEKT WYKONAWCZY PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ PROJEKT WYKONAWCZY PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ LOKALIZACJA: INWESTOR: BRANŻA: PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: 43-170 Łaziska Górne, Plac Ratuszowy URZĄD MIASTA Łaziska

Bardziej szczegółowo

Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi

Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 007 Łódź pl. Komuny Paryskiej 3 m.5 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: biuro@piotrbilinski.com Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

K-WEN. email: wkaczorowski@o2.pl. Pracownia Projektowa Branży Sanitarnej Ul. Słoneczna 18 42-310 Przybynów

K-WEN. email: wkaczorowski@o2.pl. Pracownia Projektowa Branży Sanitarnej Ul. Słoneczna 18 42-310 Przybynów ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania.... 2 1.2. Podstawa opracowania.... 3 2. KRYTERIA PROJEKTOWE... 3 2.1. Parametry powietrza zewnętrznego....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ i SPA oraz studium rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Pabianicach

Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Pabianicach Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Opracowali: mgr inż. Aleksander Migut rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr.: 439/2001

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z przeglądu ogólnobudowlanego i wentylacyjnego obiektu i jego otoczenia Warszawa, Al. gen. Sikorskiego 13

PROTOKÓŁ z przeglądu ogólnobudowlanego i wentylacyjnego obiektu i jego otoczenia Warszawa, Al. gen. Sikorskiego 13 1 PROTOKÓŁ z przeglądu ogólnobudowlanego i wentylacyjnego obiektu i jego otoczenia Warszawa, Al. gen. Sikorskiego 13 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej dla firmy MDBud Mariusz

Bardziej szczegółowo