ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO PRZY UL. ROGOZIŃSKIEGO 12 W KRAKOWIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PODZIEMNEJ NA CELE GARAŻOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO PRZY UL. ROGOZIŃSKIEGO 12 W KRAKOWIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PODZIEMNEJ NA CELE GARAŻOWE"

Transkrypt

1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ODDYMIANIA I KLIMATYZACJI str. 1

2 SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA DANE TECHNICZNE BUDYNKU POMIESZCZENIA OBJĘTE PROJEKTEM WENTYLACJI I ODDYMIANIA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE WENTYLACJI GARAŻ (GP2 oraz GP1) WENTYLACJA BYTOWA GARAŻ (GP2 oraz GP1) WENTYLACJA ODDYMIAJĄCA PRZEDSIONKI PRZECIWPOŻAROWE (PP-1, PP-4) PRZEDSIONKI PRZECIWPOŻAROWE (PP-2, PP-5) PRZEDSIONKI PRZECIWPOŻAROWE (PP-3, PP-6) POMIESZCZENIE POMPOWNI (POM) KOMÓRKI LOKATORSKIE (KL) POMIESZCZENIE AGREGATU (AGR) POMIESZCZENIE HYDROFORNI (HYD) POMIESZCZENIE SEPARATORA (SEP) POMIESZCZENIE ROZDZIELNI NN (RNN) POMIESZCZENIE WODOMIERZA (PW) POMIESZCZENIE WYMIENNIKOWNI (WYM) POMIESZCZENIE TECHNICZNE (PT) POMIESZCZENIE TABLICY GŁÓWNEJ (PTG1, PTG2) KOMUNIKACJA I HALL WENTYLACJA BYTOWA KOMUNIKACJA I HALL WENTYLACJA ODDYMIAJĄCA KLATKA SCHODOWA USŁUG (KL2) WENTYLACJA NADCIŚNIENIOWA ŚMIETNIK (SM) POMIESZCZENIA GOSPODARCZE (POM1,POM2,PG1,PG2) LOKALE USŁUGOWE (L1 L8; L1.1 L1.10) WC W LOKALACH USŁUGOWYCH MIESZKANIA POMIESZCZENIA OBJĘTE PROJEKTEM KLIMATYZACJI OPIS INSTALACJI KLIMATYZACJI LOKAL USŁUGOWY (L1) LOKALE USŁUGOWE (L2-L8, L1.1-L1.10) INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN INSTALACJA FREONOWA OCHRONA AKUSTYCZNA ZAGADNIENIA PPOŻ WYTYCZNE BRANŻOWE BRANŻA BUDOWLANA BRANŻA ELEKTRYCZNA BRANŻA WOD-KAN BRANŻA C.O UWAGI WYKONAWCZE...33 str. 2

3 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Nr zał. Nazwa załącznika Str. ZAŁĄCZNIK nr 1 Obliczenia 35 Załącznik nr 1.1 Obliczenie ilości powietrza w garażach -2 oraz -1 Załącznik nr 1.2 Bilans ilości powietrza w garażach -2 oraz -1 Załącznik nr 1.3 Bilans ilości powietrza w lokalach usługowych 0 oraz +1 Załącznik nr 1.4 Obliczenie ilości powietrza w mieszkaniach Załącznik nr 1.5 Obliczenie systemu różnicowania ciśnienia klas "B" zgodnie z PN-EN ZAŁĄCZNIK nr 2 ZAŁĄCZNIK nr 3 ZAŁĄCZNIK nr 4 ZAŁACZNIK nr 5 ZAŁACZNIK nr 6 ZAŁACZNIK nr 7 Zestawienie urządzeń elektrycznych Specyfikacja elementów montażowych Karty doborowe urządzeń Biblioteka kształtek i przewodów Schemat montażu podpory pod kanał wentylacyjny na dachu Schemat zakończenia pionów w mieszkaniach SPIS RYSUNKÓW Nr rys. Nazwa rysunku Skala S-WMOK-01 S-WMOK-02 S-WMOK-03 S-WMOK-04 S-WMOK-05 S-WMOK-06 S-WMOK-07 S-WMOK-08 S-WMOK-09 S-WMOK-10 S-WMOK-11 S-WMOK-12 S-WMOK-13 S-WMOK-14 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut garażu -2 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut garażu -1 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut parteru 0 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut piętra +1 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut piętra +2 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut piętra +3 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut piętra +4 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut piętra +5 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut piętra +6 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut piętra +7 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut piętra +8 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut piętra +9 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut piętra +10 Wentylacja mechaniczna, oddymiająca, klimatyzacja rzut dachu 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 str. 3

4 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, wentylacji oddymiającej oraz klimatyzacji dla przebudowywanego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Rogozińskiego 12 w Krakowie. Opracowanie obejmuje: obliczenia i zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego, dobór urządzeń oraz zapotrzebowanie czynników energetycznych dla wentylacji mechanicznej, obliczenie wydajności wentylacji oddymiającej, dobór urządzeń oraz zapotrzebowanie czynników energetycznych dla wentylacji oddymiającej, rysunki przebiegu sieci wentylacji mechanicznej i oddymiającej wraz z rozmieszczeniem urządzeń, zagadnienia przeciwpożarowe, wytyczne dla branż, dobór urządzeń oraz zapotrzebowania czynników energetycznych dla klimatyzacji, rysunki przebiegu przewodów freonowych, rozmieszczenie urządzeń klimatyzacyjnych wewnątrz i na dachu budynku, Celem opracowania jest zapewnienie wymaganej przepisami wentylacji pomieszczeń w celu utrzymania w nich wymaganych warunków higieniczno-sanitarnych, usuwania dymu z intensywnością zapewniającą bezpieczną ewakuację. W celu podniesienia komfortu w okresie letnim zastosowano klimatyzację (schładzania powietrza) w lokalach usługowych. 2 PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią: Podkłady budowlane, Uzgodnienia międzybranżowe, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r.,poz. 690 zm. Dz. U. z 2003r Nr 33, poz 270; z 2004r. Nr 109, poz. 1156; z 2008r. Nr 201, poz. 1238; z 2009r. Nr 56, poz. 461), Dz. U Nr 169 poz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002r Nr 217, poz z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2005r Nr 212, poz. 1769) z późniejszymi zmianami z dnia r (Dz. U. z 2007r Nr 161 poz. 1142), Normatyw techniczny projektowania motoryzacji cz. I i II Dz. Bud. Nr 7 poz. 21 z 1973 r, Wytyczne projektowania instalacji wentylacyjnej w budownictwie zaplecza technicznego motoryzacji (Wyd. Główne Biuro Studiów i Projektów Zaplecza Technicznego Motoryzacji), Parkingi i garaże dla samochodów osobowych wymagania techniczno-prawne wydane przez CIOB Warszawa, Zalecenia do projektowania wentylacji garaży informacja INSTAL 10/99 i 11/99, Bogdan Mizieliński. Systemy oddymiania budynków. Wentylacja. Wydawnictwa Naukowo- str. 4

5 Nr normy Techniczne, Marian Skaźnik. Projektowanie systemów usuwania ciepła i dymu oraz ochrony przed zadymieniem. Wyd. MERCOR. 2001, BS : 2003 Components for smoke and heat control systems. Functional recommendations and calculations methods for smoke and heat exhaust ventilation systems, employing steady - state design fires. Code of practice, BS : 2006 Components for smoke and heat control systems. Code of practice on functional recommendations and calculations method for smoke and heat control systems for covered car parks, Normy: Tytuł normy PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary PN-EN 12792:2006 PN-B-03434:1999 Wentylacja budynków Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach Wentylacja Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności PN-B-76002:1999 PN-EN 1886:2008 PN-EN 12599:2002/AC:2004 PN-EN 12236:2003 Wentylacja Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych Wentylacja budynków Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Właściwości mechaniczne Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji Wentylacja budynków Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych Wymagania wytrzymałościowe PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Wymagania PN-B-03430:1983/ Az3:2000 PN-73/B PN-EN 1751:2002 PN-EN 12220:2001 PN-EN 12236:2003 PN-EN 12238:2002 PN-EN 12239:2002 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Wymagania (Zmiana Az3) Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania Wentylacja budynków Urządzenia wentylacyjne końcowe Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających Wentylacja budynków Sieć przewodów Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej Wentylacja w budynkach Wymagania wytrzymałościowe wieszaków przewodów Wentylacja budynków Elementy końcowe Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza Wentylacja budynków Elementy końcowe Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w str. 5

6 zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza PN-EN 12589:2002 PN-EN 13030:2002 PN-EN 13180:2004 PN-EN 13182:2004 PN-B-01410:1989 PN-B-03420:1976 PN-B-03421:1978 PN-B-03434:1999 PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja w budynkach nawiewniki i wywiewniki Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza Wentylacja w budynkach Elementy końcowe Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu Wentylacja budynków Sieć przewodów Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów giętkich. Wentylacja budynków Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach Wentylacja i klimatyzacja Rysunek techniczny zasady wykonywania i oznaczenia Wentylacja i klimatyzacja Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego Wentylacja i klimatyzacja Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi Wentylacja Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności PN-B-76002:1996 Wentylacja Połączenia rządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych Pozostałe obowiązujące normy i przepisy oraz literatura przedmiotu. 3 DANE TECHNICZNE BUDYNKU Przebudowywany budynek mieszkalno-usługowy posiada 10 kondygnacji nadziemnych oraz 2 kondygnację podziemne: Kondygnacja -2 poz. -7,30m GARAŻ -2 Kondygnacja -1 poz. -4,10m GARAŻ -1 Kondygnacja +0 poz. +0,00m = 203,74 m n.p.m. PARTER Kondygnacja +1 poz. +4,00m 1 PIĘTRO Kondygnacja +2 poz. +8,40m 2 PIĘTRO Kondygnacja +3 poz. +11,35m 3 PIĘTRO Kondygnacja +4 poz. +14,30m 4 PIĘTRO Kondygnacja +5 poz. +17,25m 5 PIĘTRO Kondygnacja +6 poz. +20,20m 6 PIĘTRO Kondygnacja +7 poz. +23,15m 7 PIĘTRO Kondygnacja +8 poz. +26,10m 8 PIĘTRO Kondygnacja +9 poz. +29,05m 9 PIĘTRO Kondygnacja +10 poz. +32,00m 10 PIĘTRO Kondygnacja +11 poz. +35,33m DACH str. 6

7 Wysokość budynku licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, do najwyżej położonej krawędzi wynosi +35,93 m. Budynek zakwalifikowano jako wysoki zgodnie z klasyfikacją budynków zawartą w Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ws war. techn., jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. Poz. 690). 4 POMIESZCZENIA OBJĘTE PROJEKTEM WENTYLACJI I ODDYMIANIA Projekt wentylacji mechanicznej, oddymiającej oraz klimatyzacji dla budynku mieszkalno-usługowego obejmuje następujące pomieszczenia: Kondygnacja -2 Garaż podziemny (GP2) wentylacja mechaniczna i oddymiająca, Przedsionek ppoż. nr 1 (PP-1) wentylacja mechaniczna, Przedsionek ppoż. nr 2 (PP-2) wentylacja mechaniczna, Przedsionek ppoż. nr 3 (PP-3) wentylacja mechaniczna, Klatka schodowa usług (KL.U) wentylacja mechaniczna napowietrzanie, Pomieszczenie pompowni (POM) wentylacja mechaniczna, Komórki lokatorskie (KL) wentylacja mechaniczna, Pomieszczenie agregatu (AGR) wentylacja mechaniczna, Pomieszczeni hydroforni (HYD) wentylacja mechaniczna, Pomieszczenie separatora (SEP) wentylacja mechaniczna. Kondygnacja -1 Garaż podziemny (GP1) wentylacja mechaniczna i oddymiająca, Przedsionek ppoż. nr 4 (PP-4) wentylacja mechaniczna, Przedsionek ppoż. nr 5 (PP-5) wentylacja mechaniczna, Przedsionek ppoż. nr 6 (PP-6) wentylacja mechaniczna, Rozdzielnia NN (RNN) wentylacja mechaniczna, Transformatorownia (TRAFO) wentylacja grawitacyjna, Pomieszczenie wodomierza (PW) wentylacja mechaniczna, Wymiennikownia (WYM) wentylacja mechaniczna, Pomieszczenie techniczne (PT) wentylacja mechaniczna, Pomieszczenie tablicy głównej (PTG1) wentylacja mechaniczna, Pomieszczenie tablicy głównej (PTG2) wentylacja mechaniczna. Kondygnacja +0 Lokale usługowe (L1-L8) wentylacja mechaniczna, Toalety (WC) wentylacja mechaniczna, Przedsionek ppoż. nr 7 (PP7) wentylacja mechaniczna, Śmietnik (SM) wentylacja mechaniczna, Pomieszczenia pomocnicze (POM 1, POM2) wentylacja mechaniczna, Komunikacja (K0) wentylacja mechaniczna i oddymiająca. Kondygnacja +1 Lokale usługowe (L1.1 L1.10) wentylacja mechaniczna, Toalety (WC) wentylacja mechaniczna, Pomieszczenie rozdzielni (R1) wentylacja mechaniczna, Przedsionek ppoż. Nr 8 (PP-8) wentylacja mechaniczna, Komunikacja (K1.1, K1.3.) wentylacja mechaniczna i oddymiająca, Pomieszczenie gospodarcze (PG1) wentylacja mechaniczna. str. 7

8 Kondygnacja +2 do +10 Mieszkania lokatorskie wentylacja mechaniczna. 5 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE WENTYLACJI 5.1 GARAŻ (GP2 oraz GP1) WENTYLACJA BYTOWA Zadaniem wentylacji bytowej w pomieszczeniach garażowych jest ograniczenie stężenia tlenku węgla do wartości bezpiecznej dla przebywania czasowo użytkowników garażu. Przyjmuje się, że czas związany z parkowaniem samochodu ogranicza się jednorazowo do 15 min. bytowej Emisja spalin występuje nie tylko w czasie uruchamiania silnika, ale i w czasie przejazdu samochodu przez garaż. Zanieczyszczenie powietrza spalinami wystąpi w całym pomieszczeniu. Mając na uwadze taka sytuację projektuje się wentylację mechaniczną wywiewną, z wywiewem z górnej i z dolnej przestrzeni pomieszczenia. Urządzenia wentylacyjne przystosowane będą do pracy z dwuzakresową wydajnością: 1 zakres wentylacja cykliczna co 1 godz 45 min włączenie na 15 min, 2 zakres wentylacja awaryjna po przekroczeniu stężenia CO lub LPG. Dla wentylacji strumień powietrza został określony na podstawie obliczeń emisji tlenku węgla i obowiązujących wartości dopuszczalnych stężeń tlenku węgla w pomieszczeniach z czasowym przebywaniem ludzi i stężeń tlenku węgla w powietrzu atmosferycznym dla danej strefy otoczenia. Zestawienie obliczeń przedstawiono w załączniku nr 1.1. Zakłada się w celu bezpieczeństwa, że może zaistnieć przypadek wzrostu emisji CO ponad wartości założone do obliczeń i wzrostu stężenia tlenku węgla ponad najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh). W takiej sytuacji strumień powietrza wentylacyjnego automatycznie zostanie zwiększony i również automatycznie po ustaleniu się warunków bezpiecznych zostanie obniżony do wielkości wyjściowej. Taki system pracy wentylacji mechanicznej umożliwiają zainstalowane w całym pomieszczeniu, zintegrowane czujniki tlenku węgla i LPG, połączone z centralą sterującą wydajnością wentylatorów. Sterowanie detekcją CO i LPG w garażu W pomieszczeniach garażowych zainstalowane będą detektory typu DUOmaster CO/LPG firmy PRO SERVICE przeznaczone do ciągłej kontroli obecności tlenku węgla oraz gazu propan-butan w garażach zamkniętych. Po przekroczeniu NDSCh, nastąpi przełączenie wentylatorów na wyższy bieg. Praca wentylatorów na wyższym biegu będzie się odbywać do momentu obniżenia stężenia CO poniżej NDSCh. Równocześnie po przekroczeniu NDSCh zadziała sygnalizacja optyczna oraz akustyczna w garażu, informująca o konieczności opuszczenia garażu. Detektory w garażach należy montować na wysokości ok cm od poziomu posadzki, a czujniki gazu propan-butan, na wysokości cm od posadzki. Zalecana odległość pomiędzy detektorami wynosi od 7 do 10 m. Układy nawiewne i wywiewne pracują identycznie w okresie lata i zimy. Równolegle funkcjonuje system detekcji LPG. Uruchomienie pełnej (awaryjnej) wydajności wentylacji, nastąpi przy przekroczeniu stężenia LPG równego 20% DGW, zadziała wtedy sygnalizacja str. 8

9 optyczna oraz akustyczna w garażu, informująca o konieczności opuszczenia garażu. Po przekroczeniu 40% DGW, sygnalizowany powinien być stan zagrożenia (niekontrolowany wyciek LPG trwa nadal, stężenie gazu rośnie). Wykrycie obecności LPG w garażu, niezależnie od jego stężenia musi być zawsze sygnalizowane w pomieszczeniu ochrony obiektu. Każde stwierdzenie obecności gazu LPG w pomieszczeniu garażu jest stanem awaryjnym. Przed wjazdem do garażu - nad bramą garażową, w garażu pod sufitem oraz w przedsionkach ppoż. - nad drzwiami wejściowymi do garażu, zainstalowane będą tablice informacyjne, które w trakcie przekroczenia dopuszczalnego stężenia tlenku węgla lub wycieku LPG, sygnalizować będą zakaz wstępu do garażu i konieczność jego opuszczenia. System detekcji CO i LPG składa się następujących elementów: Detektory typu DUOmaster CO/LPG 23 szt. Centralka typu UniSTER16z/RS485 2szt. Zasilacz 12V/3A 2szt. Tablica jednostronna z napisem ostrzegawczym, zewnętrzna typ TOL-1z (z zasilaczem 12V) 1szt. Tablice jednostronne z napisem ostrzegawczym, wewnętrzne typ TOL-1 (z zasilaczem 12V) 7szt. Tablice dwustronne z napisem ostrzegawczym, wewnętrzne typ TOL-2 (z zasilaczem 12V) 6szt. Wentylacja bytowa w pomieszczeniach garażowych składają się 12 sieci wywiewnych wyposażonych w wentylatory kanałowe typu DRF firmy HARMANN umieszczone pod stropem pomieszczenia. Powietrze siecią kanałów wwiewane jest do murowanego szachtu WY-G o odporności ogniowej EIS120. Włączenie kanału do szachtu należy zabezpieczyć klapą przeciwpożarową EIS120 z siłownikiem, a także kalpą zwrotną uniemożliwiającą cofnięcie powietrza. Zużyte powietrze wywiewane jest na dach budynku. Sieci wentylacyjne W-G1 - W-G12 wyposażone są w: kratki wywiewne dolne i górne (osiatkowane), przepustnice regulacyjne okrągłe typu PJBE f-my SMAY, przepustnice regulacyjne prostokątne typu PS f-my SMAY, przewody okrągłe i prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej, króćce przyłączeniowe dla wentylatorów prostokątnych, wentylatory kanałowe typu DRF 50/30/2400T f-my HARMANN (regulatory SC2A 4 25L55), klapy przeciwpożarowe EIS120 typu KPO120-E f-my SMAY, siłowniki do klap przeciwpożarowych typu BF24-T-ST f-my BELIMO, klapy zwrotne typu WSK f-my SMAY, 5.2 GARAŻ (GP2 oraz GP1) WENTYLACJA ODDYMIAJĄCA Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.Nr75 poz. 690 z późniejszymi zmianami par 277 pkt 4 W garażu zamkniętym o powierzchni całkowitej przekraczającej 1500 m 2 należy stosować samoczynne urządzenia oddymiające. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.Nr75 poz. 690 z późniejszymi zmianami par 270 Instalacja wentylacji oddymiającej powinna: 1) usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie wystąpi zadymienie lub temperatura str. 9

10 uniemożliwiające bezpieczną ewakuację, 2) mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem. oddymiającej Garaż podzielony został na dwie strefy dymowe kondygnacja -2 i kondygnacja -1. Obliczenia ilości wytwarzanego dymu oraz ilości usuwanego powietrza zostały oparte na normie brytyjskiej (BS :2003 Components for smoke and heat control systems. Functional recommendations and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems, employing steady-state design fires. Code of practice). W garażu przewidziano następujące sieci oddymiające OD-G1.1, OD-G1.2, OD-G1.3, OD-G1.4. W projekcie zastosowano wentylatory oddymiające osiowe f-my BSH Klima typu BVAXN o odporności termicznej do 600 C/120min. Montaż wentylatorów przewidziano na dachu kondygnacji +2. Montaż wentylatorów należy przewidzieć na konstrukcji wsporczej. Zasilanie wentylatorów należy zapewnić z sieci rezerwowej agregat prądotwórczy. Sieć OD-G1.1 Wentylator BVAXN 8/56/800 M-D masa 617 kg, Sieć OD-G1.2 Wentylator BVAXN 8/56/500 M-D masa 212 kg, Sieć OD-G1.3 Wentylator BVAXN 8/56/500 M-D masa 224 kg, Sieć OD-G1.4 Wentylator BVAXN 8/56/800 M-D masa 617 kg, Przewody wentylacji oddymiającej w garażach należy wykonać z kanałów blaszanych typ PD firmy FRAPOL o odporności ogniowej EIS120 lub innych posiadających odpowiednią aprobatę techniczną. Piony wentylacji oddymiającej murowane zabezpieczone do odporności EIS120. Przewody oddymiające na dachu budynku wykonać z blachy stalowej, izolowanej wełną mineralną grubości 50 mm w osłonie z blachy stalowej. Przewiduje się oddymianie tylko jednej strefy dymowej przy użyciu wszystkich wentylatorów oddymiających. Przy wejściu do każdego szachtu oddymiającego zastosowano klapy wentylacji pożarowej (KWP) wyposażone w siłowniki, które będą otwierać daną strefę dymową. Klapy te przez cały czas pozostają w pozycji zamkniętej. Kratki wentylacyjne służące do usuwania dymu zostały rozmieszczone w odległościach nie większych niż 10 m. Nawiew do uzupełniający powietrze w trakcie oddymiania garażu na kondygnacji -2 został zapewniony przez wloty powietrza zlokalizowane przy osiach J/13, B-C/1-2 oraz przez klapy transferowe zlokalizowane w ścianach rampy zjazdowej osiach 7 i 8. Nawiew uzupełniający oddymianie garażu na kondygnacji -1 jest zapewniony przez otwarcie bramy garażowej (B1) oraz wloty powietrza zlokalizowany przy osiach J/13. str. 10

11 Obliczenie objętości strumienia powietrza dla wentylacji oddymiającej str. 11

12 Wytyczne sterowania oddymianiem w garażach Elementy systemu przeciwpożarowego dla garaży: Klapy przeciwpożarowe normalnie otwarte garaż -2 numer od -2.KP1 do -2KP12 garaż -1 numer od -1.KP1 do -1KP17 Klapy wentylacji pożarowej normalnie zamknięte garaż -2 numer od -2.KWP1 do -2KWP6 garaż -1 numer od -1.KWP1 do -1KWP6 Klapy transferowe normalnie zamknięte garaż -2 numer od -2.WKP1 do -2WKP4 Krata nawiewna normalnie zamknięte garaż -2 numer -2.CWP1 garaż -1 numer -1.CWP1 Bramy garażowe garaż -2 numer B2 normalnie otwarta garaż -1 numer B1 brama wjazdowa do garażu System detekcji pożaru należy wykonać niezależnie dla obu poziomów garażowych. W zależności od miejsca wykrycia pożaru należy zastosować następujące układ pracy urządzeń przeciwpożarowych. W przypadku wykrycia pożaru w garaż -2 należy doprowadzić do: 1) Wyłączenia wentylatorów sieci wentylacji garażu: W-G1 do W-G12, W-ARG, W-POM, W-SEP, W-KL, W-HYD, W-RNN, W-WYM, W-PW, W-PTG1, W- PTG2, W-PT, W-PP-3, W-PP-6. Należy przewidzieć zasilanie awaryjne wentylatorów sieci W-PP-1, W-PP-2, W-PP-4, W-PP-5. 2) Zamknięcie przeciwpożarowej bramy garażowej numer B2 (zasilanie awaryjne). 3) Otwarcie przeciwpożarowej bramy garażowej numer B1 (zasilanie awaryjne). 4) Zamknięcia klap przeciwpożarowych numery od -2.KP1 do -2KP12 oraz -1.KP1 do -1KP17 (zasilanie awaryjne). 5) Uruchomienia wentylatorów odymiających numery od OD-G1.1 do OD-G1.4 (zasilanie awaryjne). 6) Uruchomienia wentylatora napowietrzającego klatkę schodową usług N-KL.U(zasilanie awaryjne). 7) Otwarcia klap wentylacji pożarowej numery od -2.KWP1 do -2KWP6 (zasilanie awaryjne). 8) Otwarcia klap transferowych numery od -2WKP1 do -2WKP5(zasilanie awaryjne). 9) Otwarcia kraty nawiewnej -2.CWP1 (zasilanie awaryjne). W przypadku wykrycia pożaru w garaż -1 należy doprowadzić do: Należy zastosować się do punktów od 1 do 6 jak dla garażu -2 oraz dodatkowo: 7) Otwarcia klap wentylacji pożarowej numery od -1.KWP1 do -1KWP6 (zasilanie awaryjne). 8) Otwarcia kraty nawiewnej -1.CWP1 (zasilanie awaryjne). UWAGI: Nadciśnienie w przedsionkach usług PP-3 oraz PP-6 (ok +45Pa) będzie utrzymywane za pomocą zaworu upustowego firmy BSH umieszczonego nad drzwiami pomiędzy klatką, a przedsionkiem. str. 12

13 Przewiduje się oddymianie TYLKO jednego poziomu garaży! Przełączanie poziomów oddymiania za pomocą klap wentylacji pożarowej przy szachtach oddymiających. Należy przewidzieć łagodny rozruch urządzeń zasilanych awaryjnie w szczególności wentylatorów oddymiających garaże. Zasilanie siłowników f-my BELIMO 24V. 5.3 PRZEDSIONKI PRZECIWPOŻAROWE (PP-1, PP-4) W garażu na kondygnacji -2 oraz -1 znajdują się przedsionki przeciwpożarowe. Zadaniem wentylacji w tych pomieszczeniach jest wymiana powietrza w sposób ciągły również w trakcie trwania pożaru. Powietrze z przedsionków przeciwpożarowych wywiewane jest sieciami W-PP-1, W-PP-4, wyposażonymi w wentylatory typu BASE120 f-my HARMANN. Przewiduje się zasilanie awaryjne wentylatorów w trakcie pożaru. Strumień powietrza wywiewanego (10 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 1 wymianę na godzinę. Nawiew świeżego powietrza będzie odbywał się z szybu windowego przez nieszczelności. Pion wentylacyjny należy obudować do odporności ogniowej EIS120 i wyprowadzić na dach budynku. Sieć należy zakończyć wyrzutnią dachową. Sieci wentylacyjne przedsionków przeciwpożarowych W-PP-1 oraz W-PP-2 wyposażone są w: wentylatory wywiewne typu BASE120, f-my HARMANN (w takcie pożaru zasilanie awaryjne), piony wentylacyjne odporności ogniowej EIS120, wym. 100x100 mm, przewody dachowe izolowane wełną mineralną gr 50 mm (np Klimafix f-my ROCKWOOL) + blacha stalowa ocynkowana, wym. Ø100 mm, wyrzutnie powietrza, wym. Ø100 mm. 5.4 PRZEDSIONKI PRZECIWPOŻAROWE (PP-2, PP-5) W garażu na kondygnacji -2 oraz -1 znajdują się przedsionki przeciwpożarowe. Zadaniem wentylacji w tych pomieszczeniach jest wymiana powietrza w sposób ciągły również w trakcie trwania pożaru. Powietrze z przedsionków przeciwpożarowych wywiewane jest sieciami W-PP-2, W-PP-5, wyposażonymi w wentylatory typu ML 100/250 f-my HARMANN. Przewiduje się zasilanie awaryjne wentylatorów w trakcie pożaru. Strumień powietrza wywiewanego (15 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 1 wymianę na godzinę. Nawiew świeżego powietrza będzie odbywał się przez klapę ppoż. EIS120 z klatki schodowej (KL.1). Pion wentylacyjny należy obudować do odporności ogniowej EIS120 i wyprowadzić na dach budynku. Sieć należy zakończyć wyrzutnią dachową. str. 13

14 Sieci wentylacyjne przedsionków przeciwpożarowych W-PP-2 oraz W-PP-5 wyposażone są w: wentylatory wywiewne typu ML 100/250, f-my HARMANN (w takcie pożaru zasilanie awaryjne), piony wentylacyjne odporności ogniowej EIS120, wym. 100x100 mm, wyrzutnie powietrza, wym. 100x100 mm. 5.5 PRZEDSIONKI PRZECIWPOŻAROWE (PP-3, PP-6) W garażu na kondygnacji -2 oraz -1 znajdują się przedsionki przeciwpożarowe. Zadaniem wentylacji w tych pomieszczeniach jest wymiana powietrza w sposób ciągły. W trakcie pożaru wentylacja jest wyłączona. Powietrze z przedsionków przeciwpożarowych wywiewane jest sieciami W-PP-3, W-PP-6, wyposażonymi w wentylatory typu BASE100 f-my HARMANN. Nie przewiduje się zasilania awaryjnego wentylatorów w trakcie pożaru. Strumień powietrza wywiewanego (15 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 1 wymianę na godzinę. Powietrze wywiewane jest przez klapą ppoż. do przestrzeni garażu. Nawiew świeżego powietrza będzie odbywał się przez zawór upustowy f-my BSH KLIMA z pomieszczenia klatki schodowej usług (KL.2). Przez zawór upustowy w trakcie pożaru przedostaje się powietrze do przedsionka utrzymując nadciśnienie w pomieszczeniu na poziomie +45 Pa. Sieci wentylacyjne przedsionków przeciwpożarowych W-PP-3 oraz W-PP-6 wyposażone są w: wentylatory wywiewne typu BASE100, f-my HARMANN (w takcie pożaru brak zasilania awaryjnego), przewody poziome z blachy stalowej ocynkowanej, wym. Ø100 mm, klapy ppoż. EIS120 typu KTM-E, f-my SMAY, wym. Ø100 mm, siłowniki do klap przeciwpożarowych typu BLF24-T-ST, f-my BELIMO, zawór upustowy z klapą ppoż, f-my BSH KLIMA, wym. Ø160 mm. 5.6 POMIESZCZENIE POMPOWNI (POM) W garażu na kondygnacji -2 znajduje się pomieszczenie pompowni. Zadaniem wentylacji w tym pomieszczeniu jest wymiana powietrza w sposób ciągły. W trakcie pożaru wentylacja bytowa jest wyłączona. Powietrze z pomieszczenia pompowni wywiewane jest siecią W-POM, wyposażoną w wentylator typu ML 100/250 f-my HARMANN umieszczony pod sufitem pomieszczenia. Strumień powietrza wywiewanego (10 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczenia i wynosi 1 wymianę na godzinę. Powietrze wywiewane jest przez klapą ppoż. do przestrzeni garażu. Nawiew świeżego powietrza odbywa się przez klapę ppoż. z przestrzeni garażu (GP2). str. 14

15 W trakcie pożaru wentylator wywiewny nie jest zasilany, siłowniki klap przeciwpożarowych zamykają klapy automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali sterującej. Sieć wentylacyjna pomieszczenia pompowni W-POM wyposażona jest w: wentylator wywiewny typu ML100/250, f-my HARMANN (w takcie pożaru brak zasilania awaryjnego), elastyczne króćce przyłączeniowe, wym. Ø100 mm, przewody poziome z blachy stalowej ocynkowanej, wym. Ø100 mm, klapy ppoż. EIS120 typu KTM-E, f-my SMAY, wym. Ø100 mm, siłowniki do klap przeciwpożarowych typu BLF24-T-ST, f-my BELIMO. 5.7 KOMÓRKI LOKATORSKIE (KL) W garażu na kondygnacji -2 znajdują się pomieszczenia komórek lokatorskich. Zadaniem wentylacji w tych pomieszczeniach jest wymiana powietrza w sposób ciągły. W trakcie pożaru wentylacja bytowa jest wyłączona. Powietrze z pomieszczeń komórek lokatorskich wywiewane jest siecią W-KL, wyposażoną w wentylator typu ML 100/250 f-my HARMANN umieszczony pod sufitem pomieszczenia. Strumień powietrza wywiewanego (40 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 1 wymianę na godzinę. Powietrze wywiewane jest do przestrzeni garażu w okolice bramy przeciwpożarowej. Nawiew świeżego powietrza odbywa się przez klapę ppoż. z przestrzeni komunikacji (KL.1), kanał nawiewny przechodzący przez pomieszczenie przedsionka przeciwpożarowego (PP-2) należy obudować płytami ogniochronnymi (np. f-my PROMAT) do EIS120. W dolnej części drzwi do poszczególnych komórek lokatorskich należy wykonać kratkę wentylacyjną. W trakcie pożaru wentylator wywiewny nie jest zasilany, siłowniki klap przeciwpożarowych zamykają klapy automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali sterującej. Sieć wentylacyjna komórek lokatorskich W-KL wyposażona jest w: wentylator wywiewny typu ML100/250, f-my HARMANN (w takcie pożaru brak zasilania awaryjnego), elastyczne króćce przyłączeniowe, wym. Ø100 mm, przewody poziome z blachy stalowej ocynkowanej, wym. Ø100 mm, klapa ppoż. EIS120 typu KTM-E f-my, SMAY, wym. Ø100 mm, siłowniki do klap przeciwpożarowych typu BLF24-T-ST, f-my BELIMO. 5.8 POMIESZCZENIE AGREGATU (AGR) W garażu na kondygnacji -2 znajduje się pomieszczenie agregatu prądotwórczego. Zadaniem wentylacji w tym pomieszczeniu jest wymiana powietrza w sposób ciągły. W trakcie pożaru wentylacja bytowa jest wyłączona. Wentylacja grawitacyjna nawiewna uzupełnia powietrze str. 15

16 potrzebne do pracy silnika wysokoprężnego oraz chłodzenia agregatu. Powietrze z pomieszczenia agregatu prądotwórczego wywiewane jest siecią W-AGR, wyposażoną w wentylator typu ML100/250 f-my HARMANN umieszczony pod sufitem pomieszczenia. Strumień powietrza wywiewanego (65 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 1 wymianę na godzinę. Powietrze wywiewane jest przez klapą ppoż. do przestrzeni garażu. Nawiew świeżego powietrza odbywa się przez kratę nawiewną zlokalizowaną w stropie pomieszczenia. W trakcie pożaru wentylator wywiewny nie jest zasilany, siłownik klapy przeciwpożarowej zamyka klapę automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali sterującej. Krata nawiewna do uzupełnia powietrza wymaganego do pracy i chłodzenia agregatu zamontowana jest w stropie pomieszczenia (N-AGR). Wlot uzupełniania powietrza usytuowany jest w okolicy bramy garażowej na kondygnacji -1. Kanały przechodzące przez garaż (GP1) należy obudować do odporności ogniowej EIS120 i zabezpieczyć odbojnicami przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kanały wyrzutowe (WY-AGR) należy połączyć z wentylatorem agregatu, wyprowadzić w okolice bramy garażowej i zakończyć wyrzutnią ścienną. Przewody biegnące pod stropem garażu na kondygnacji -2 należy zabezpieczyć do odporności ogniowej EIS120 (np. płytami f-my PROMAT). Sieć wentylacyjna pomieszczenia agregatu W-AGR wyposażona jest w: wentylator wywiewny typu ML100/250, f-my HARMANN (w takcie pożaru brak zasilania awaryjnego), elastyczne króćce przyłączeniowe, wym. Ø100 mm, przewody poziome z blachy stalowej ocynkowanej, wym. Ø100 mm, klapa ppoż. EIS120 typu KTM-E, f-my SMAY, wym. Ø100 mm, siłownik do klap przeciwpożarowych typu BLF24-T-ST, f-my BELIMO. Sieć nawiewna do pomieszczenia agregatu N-AGR wyposażona jest w: kratę czerpną o wym. 650x1200 mm, kanały prostokątne obudowane do EIS120, kratę nawiewną o wym. 650x1750 mm. Sieć wyrzutowa dla chłodnicy agregatu WY-AGR wyposażona jest w: kanały prostokątne obudowane do EIS120, kratę wyrzutową o wym. 650X1200mm. 5.9 POMIESZCZENIE HYDROFORNI (HYD) W garażu na kondygnacji -2 znajduje się pomieszczenie hydroforni. Zadaniem wentylacji w tym pomieszczeniu jest wymiana powietrza w sposób ciągły. W trakcie pożaru wentylacja bytowa jest wyłączona. Powietrze z pomieszczenia hydroforni wywiewane jest siecią W-HYD, wyposażoną w wentylator typu ML100/250 f-my HARMANN umieszczony pod sufitem pomieszczenia. Strumień powietrza wywiewanego (30 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 1 wymianę na godzinę. Powietrze wywiewane jest do przestrzeni garażu. Nawiew świeżego powietrza odbywa się str. 16

17 zaworem przeciwpożarowym z pomieszczenia klatki schodowej (KL.1). W trakcie pożaru wentylator wywiewny nie jest zasilany, siłowniki klap przeciwpożarowych zamykają klapę automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali sterującej. Sieć wentylacyjna pomieszczenia agregatu W-HYD wyposażona jest w: wentylator wywiewny typu ML100/250, f-my HARMANN (w takcie pożaru brak zasilania awaryjnego), elastyczne króćce przyłączeniowe, wym. Ø100 mm, przewody poziome z blachy stalowej ocynkowanej, wym. Ø100 mm, klapy ppoż. EIS120 typu KTM-E, f-my SMAY, wym. Ø100 mm, siłowniki do klap przeciwpożarowych typu BLF24-T-ST, f-my BELIMO POMIESZCZENIE SEPARATORA (SEP) W garażu na kondygnacji -2 znajduje się pomieszczenie separatora. Zadaniem wentylacji w tym pomieszczeniu jest wymiana powietrza w sposób ciągły. W trakcie pożaru wentylacja bytowa jest wyłączona. Powietrze z pomieszczenia separatora wywiewane jest siecią W-SEP, wyposażoną w wentylator typu ML 100/250 f-my HARMANN umieszczony pod sufitem pomieszczenia. Strumień powietrza wywiewanego (15 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 1 wymianę na godzinę. Powietrze wywiewane jest do przestrzeni garażu. Nawiew świeżego powietrza odbywa się przez klapę ppoż. zlokalizowaną w ścianie pomieszczenia. W trakcie pożaru wentylator wywiewny nie jest zasilany, siłowniki klap przeciwpożarowych zamykają klapy automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali sterującej. Sieć wentylacyjna pomieszczenia separatora W-SEP wyposażona jest w: wentylator wywiewny typu ML100/250, f-my HARMANN (w takcie pożaru brak zasilania awaryjnego), elastyczne króćce przyłączeniowe, wym. Ø100 mm, przewody poziome z blachy stalowej ocynkowanej, wym. Ø100 mm, klapy ppoż. EIS120 typu KTM-E, f-my SMAY, wym. Ø100 mm, siłowniki do klap przeciwpożarowych typu BLF24-T-ST, f-my BELIMO POMIESZCZENIE ROZDZIELNI NN (RNN) W garażu na kondygnacji -1 znajduje się pomieszczenie rozdzielni NN. Zadaniem wentylacji w tym pomieszczeniu jest wymiana powietrza w sposób ciągły. W trakcie pożaru wentylacja bytowa jest wyłączona. str. 17

18 Powietrze z pomieszczenia rozdzielni NN wywiewane jest siecią W-RNN, wyposażoną w wentylator typu ML 100/250 f-my HARMANN umieszczony pod sufitem pomieszczenia. Strumień powietrza wywiewanego (10 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 1 wymianę na godzinę. Powietrze wywiewane jest do przestrzeni garażu. Nawiew świeżego powietrza odbywa się przez klapę ppoż. zlokalizowaną w ścianie pomieszczenia nad drzwiami. W trakcie pożaru wentylator wywiewny nie jest zasilany, siłowniki klap przeciwpożarowych zamykają klapy automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali sterującej. Sieć wentylacyjna pomieszczenia rozdzielni W-RNN wyposażona jest w: wentylator wywiewny typu ML100/250, f-my HARMANN (w takcie pożaru brak zasilania awaryjnego), elastyczne króćce przyłączeniowe, wym. Ø100 mm, przewody poziome z blachy stalowej ocynkowanej, wym. Ø100 mm, klapy ppoż. EIS120 typu KTM-E, f-my SMAY, wym. Ø100 mm, siłowniki do klap przeciwpożarowych typu BLF24-T-ST, f-my BELIMO POMIESZCZENIE WODOMIERZA (PW) W garażu na kondygnacji -1 znajduje się pomieszczenie wodomierza. Zadaniem wentylacji w tym pomieszczeniu jest wymiana powietrza w sposób ciągły. W trakcie pożaru wentylacja bytowa jest wyłączona. Powietrze z pomieszczenia wodomierza wywiewane jest siecią W-PW, wyposażoną w wentylator typu ML 100/250 f-my HARMANN umieszczony pod sufitem pomieszczenia. Strumień powietrza wywiewanego (25 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 1 wymianę na godzinę. Powietrze wywiewane jest do przestrzeni garażu. Nawiew świeżego powietrza odbywa się przez klapę ppoż. zlokalizowaną w ścianie pomieszczenia. W trakcie pożaru wentylator wywiewny nie jest zasilany, siłowniki klap przeciwpożarowych zamykają klapy automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali sterującej. Sieć wentylacyjna pomieszczenia wodomierza W-PW wyposażona jest w: wentylator wywiewny typu ML100/250, f-my HARMANN (w takcie pożaru brak zasilania awaryjnego), elastyczne króćce przyłączeniowe, wym. Ø100 mm, przewody poziome z blachy stalowej ocynkowanej, wym. Ø100 mm, klapy ppoż. EIS120 typu KTM-E, f-my SMAY, wym. Ø100 mm, siłowniki do klap przeciwpożarowych typu BLF24-T-ST, f-my BELIMO POMIESZCZENIE WYMIENNIKOWNI (WYM) str. 18

19 W garażu na kondygnacji -1 znajduje się pomieszczenie wymiennikowni. Zadaniem wentylacji w tym pomieszczeniu jest wymiana powietrza w sposób ciągły z dwuzakresowa wydajnością. W trakcie pożaru wentylacja bytowa jest wyłączona. Powietrze z pomieszczenia wymiennikowni wywiewane jest siecią W-WYM, wyposażoną w wentylator typu ML 150/450 f-my HARMANN umieszczony pod sufitem pomieszczenia. Strumień powietrza wywiewanego (110/330 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 1 wymianę na godzinę dla pracy ciągłej oraz 3 wymiany na godzinę w przypadku gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy 28 o C. Powietrze z pomieszczenia wywiewane jest do przestrzeni garażu. Nawiew świeżego powietrza odbywa się przez klapę ppoż. zlokalizowaną w ścianie pomieszczenia. W trakcie pożaru wentylator wywiewny nie jest zasilany, siłowniki klap przeciwpożarowych zamykają klapy automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali sterującej. Sieć wentylacyjna pomieszczenia wodomierza W-PW wyposażona jest w: wentylator wywiewny typu ML150/450, f-my HARMANN (w takcie pożaru brak zasilania awaryjnego), regulator obrotów SC2A 1 15L25 (+czujnik temperatury), elastyczne króćce przyłączeniowe, wym. Ø160 mm, przewody poziome z blachy stalowej ocynkowanej, wym. Ø160, 200 mm, klapy ppoż. EIS120 typu KTM-E, f-my SMAY, wym. Ø200 mm, siłowniki do klap przeciwpożarowych typu BLF24-T-ST, f-my BELIMO POMIESZCZENIE TECHNICZNE (PT) W garażu na kondygnacji -1 znajduje się pomieszczenie techniczne. Zadaniem wentylacji w tym pomieszczeniu jest wymiana powietrza w sposób ciągły. W trakcie pożaru wentylacja bytowa jest wyłączona. Powietrze z pomieszczenia technicznego wywiewane jest siecią W-PT, wyposażoną w wentylator typu ML 100/250 f-my HARMANN umieszczony pod sufitem pomieszczenia. Strumień powietrza wywiewanego (15 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 1 wymianę na godzinę. Powietrze z pomieszczenia wywiewane jest do przestrzeni garażu. Nawiew świeżego powietrza odbywa się przez klapę ppoż. zlokalizowaną w ścianie nad drzwiami wejściowymi z pomieszczenia klatki schodowej KL.1. W trakcie pożaru wentylator wywiewny nie jest zasilany, siłowniki klap przeciwpożarowych zamykają klapy automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali sterującej. Sieć wentylacyjna pomieszczenia technicznego W-PT wyposażona jest w: wentylator wywiewny typu ML100/250, f-my HARMANN (w takcie pożaru brak zasilania awaryjnego), elastyczne króćce przyłączeniowe, wym. Ø100 mm, przewody poziome z blachy stalowej ocynkowanej, wym. Ø100 mm, str. 19

20 klapy ppoż. EIS120 typu KTM-E, f-my SMAY, wym. Ø100 mm, siłowniki do klap przeciwpożarowych typu BLF24-T-ST, f-my BELIMO POMIESZCZENIE TABLICY GŁÓWNEJ (PTG1, PTG2) W garażu na kondygnacji -1 znajduje się pomieszczenie techniczne. Zadaniem wentylacji w tym pomieszczeniu jest wymiana powietrza w sposób ciągły. W trakcie pożaru wentylacja bytowa jest wyłączona. Powietrze z pomieszczenia technicznego wywiewane jest siecią W-PT, wyposażoną w wentylator typu ML 100/250 f-my HARMANN umieszczony pod sufitem pomieszczenia. Strumień powietrza wywiewanego (15 m 3 /h) został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 1 wymianę na godzinę. Powietrze z pomieszczenia wywiewane jest do przestrzeni garażu. Nawiew świeżego powietrza odbywa się przez klapę ppoż. zlokalizowaną w ścianie nad drzwiami wejściowymi z pomieszczenia klatki schodowej KL.1. W trakcie pożaru wentylator wywiewny nie jest zasilany, siłowniki klap przeciwpożarowych zamykają klapy automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali sterującej. Sieć wentylacyjna pomieszczenia technicznego W-PT wyposażona jest w: wentylator wywiewny typu ML100/250, f-my HARMANN (w takcie pożaru brak zasilania awaryjnego), elastyczne króćce przyłączeniowe, wym. Ø100 mm, przewody poziome z blachy stalowej ocynkowanej, wym. Ø100 mm, klapy ppoż. EIS120 typu KTM-E, f-my SMAY, wym. Ø100 mm, siłowniki do klap przeciwpożarowych typu BLF24-T-ST, f-my BELIMO KOMUNIKACJA I HALL WENTYLACJA BYTOWA W budynku znajduje się komunikacja na poziomie 0 i +1 oraz na pietrach 2 10 a także hall na poziomie 0 i +1. Strumień powietrza wywiewanego został obliczony na podstawie kubatury. W komunikacji przewidziano wentylację mechaniczną, działającą w sposób ciągły. Zadaniem wentylacji w tych pomieszczeniach jest wymiana powietrza w sposób ciągły. W trakcie pożaru wentylacja bytowa jest wyłączona. Powietrze z pomieszczeń komunikacji wywiewane jest sieciami W-K0 poziom 0 oraz W- K1.1 i W- K1.3 -poziom +1 na dach nad lokalami. W komunikacji K0, K1.1, K1.3 znajdują się wentylatory kanałowe typu ML 100/250 f-my HARMANN umieszczone pod stropem pomieszczenia w przestrzeni sufitu podwieszanego. Strumień powietrza wywiewanego został ustalony na podstawie kubatury pomieszczeń i wynosi 0,5 wymianę na godzinę. str. 20

21 Powietrze z pomieszczeń komunikacji na piętrach od 2 do 10 wywiewane jest sieciami KOM1 oraz KOM2 poprzez wentylatory dachowe typu CAPP PT 190/650S f-my HARMANN znajdujące się na dachu budynku. Nawiew powietrza świeżego przez nieszczelności. W trakcie pożaru wentylatory wywiewne nie są zasilane, siłowniki klap przeciwpożarowych zamykają klapy automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali sterującej. Nad wejściem do hallu na poziomie parteru zlokalizowano kurtynę elektryczną Defender 200EHN firmy VTS która odcinać będzie dopływ zimnego powietrza przez drzwi wejściowe. Sterowanie kurtyny poprzez sterownik naścienny umieszczony przy drzwiach wejściowych do hallu na wysokości 1 m od posadzki. Hall ogrzewany będzie za pomocą klimakonwektora typu FWD16 firmy Daikin. Klimakonwektor zamontowany jest w przestrzeni sufitu podwieszanego na parterze hallu. Sieci wentylacyjne pomieszczeń komunikacji W-K0, W-K1.1, W-K1.3 wyposażona są w: wentylatory wywiewne typu ML100/250, f-my HARMANN (wyłączanie w takcie pożaru ), elastyczne króćce przyłączeniowe, wym. Ø100 mm, przewody poziome i pionowe z blachy stalowej ocynkowanej, wym. Ø100 mm, klapy ppoż. EIS120 typu KTM-E, f-my SMAY, wym. Ø100 mm, siłowniki do klap przeciwpożarowych typu BLF24-T-ST, f-my BELIMO KOMUNIKACJA I HALL WENTYLACJA ODDYMIAJĄCA Dwukondygnacyjny hol wejściowy wyposażony będzie w mechaniczną wentylację oddymiającą. W projektowaniu oddymiania wykorzystano standardy i wytyczne brytyjskie ujęte w: BS : 2003 Components for smoke and heat control systems. Functional recommendations and calculations methods for smoke and heat exhaust ventilation systems, employing steady - state design fires. Code of practice, Code of practice for shopping complexes, Morgan H.P. and Gardner J.P. Design principles for smoke ventilation in enclosed shopping centers. Building Research Establishment. Report 186/1990, traktując je zgodnie z zapisami art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jako zasady wiedzy technicznej. W razie pożaru na poziomie parteru w holu lub w przyległych lokalu przewidziano zapewnienie ochrony korytarza na pierwszym piętrze stanowiącego drogę ewakuacji z pomieszczeń biurowych, kurtynami dymowymi. Kurtyny te wykonane będą jako zgodne PN-EN Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych, w klasie co najmniej D 30 odporności ogniowej. W przypadku pożaru w holu lub w przyległym lokalu na parterze nastąpi samoczynne opuszczenie kurtyn dymowych do posadzki i włączenie wentylacji oddymiającej hol główny. W razie pożaru na poziomie pierwszego piętra nie będą opuszczane kurtyny dymowe znajdujące się między dwukondygnacyjnym holem i korytarzem, zabezpieczające korytarz w razie pożaru na poziomie parteru. Jednocześnie z uruchomieniem oddymiania korytarza na pierwszym piętrze, uruchamiana będzie wentylacja oddymiająca dwukondygnacyjny hol główny. W projektowaniu założono najbardziej niekorzystny scenariusz pożaru w lokalu handlowo usługowym bezpośrednio przyległym do holu na poziomie parteru. Przyjęte podstawowe parametry obliczeniowe: str. 21

22 moc pożaru 5,0 MW, obwód pożaru 12,0 m, wysokość holu 7,50 m, wysokość strefy wolnej od dymu 2,50 m, wysokość strefy zadymionej 5,0 m, rzędna punktów wyciągowych (nie niżej niż) +7,50. Do projektowania przyjęto pożar o mocy 5,0 MW i obwodzie 12,0 m (pożar w przyległym lokalu handlowo - usługowym). Masowa ilość produkowanego dymu wynosi 9,60 kg/s. Przyrost temperatury dymu może osiągnąć wartość C. Wymagana wydajność mechanicznej wentylacji oddymiającej z holu wynosi 22,10 m 3 /s, a zastosowane wentylatory odporne będą na temperaturę 600 o A2 (F ). Zapewniony zostanie dopływ powietrza uzupełniającego poprzez samoczynne otwarcie drzwi przesuwnych wyjściowych z holu o powierzchni nie mniejszej niż 4,50 m 2. Prędkość przepływu powietrza przez drzwi wejściowe holu nie będzie przekraczać 5,0 m/s. Wysokość warstwy wolnej od dymu od posadzki parteru ±0,00 wynosić będzie nie mniej niż 2,50 m. W strefie oddymiania zapewniono co najmniej 4 punkty wyciągowe wentylacji oddymiającej. Kanały wentylacji wykonane są w klasie EI 60 jako samonośne (na przykład z płyt Promat). Zasilanie wentylatorów oddymiających przewodami w klasie E 90, sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu z obwodów zabezpieczonych poprzez układ SZR. Zapewniono sterowanie działaniem wentylacji oddymiającej poprzez system sygnalizacji pożaru oraz dodatkowo ręcznie z pomieszczenia BMS lub z recepcji. Zastosowano urządzenia posiadające certyfikaty zgodności wydane przez ITB i CNBOP. Poziome drogi ewakuacyjne w zakresie: korytarz przebiegający w osiach E/ , parter, korytarz w osiach /E/8/B/2 3.1/F, piętro +1, wyposażone będą w mechaniczną wentylację oddymiającą. Wentylacja ta zapewni usuwanie dymu w ilości nie mniejszej niż: m 3 /h na poziomie parteru, m 3 /h na poziomie pierwszego piętra. Punkty wyciągowe rozmieszczone będą wzdłuż osi korytarza na wysokości 3,00 m w liczbie 13 w korytarzu parteru oraz 28 w korytarzu na kondygnacji pierwszego piętra. Zapewniony zostanie dopływ powietrza uzupełniającego poprzez otarcie drzwi prowadzących do holu wyjściowego na parterze (drzwi przesuwne prowadzące na zewnątrz w razie pożaru będą samoczynnie otwarte) oraz drzwi prowadzących na zewnętrzne schody na poziomie pierwszego piętra. Dodatkowo powietrze będzie uzupełniane na kondygnacji +1 poprzez otwarcie okien w lokalu 1.9 i drzwi z korytarza do tego lokalu. Na kondygnacji 0 dodatkowo powietrze uzupełniane będzie przez otwarcie drzwi zewnętrznych do lokali L7 i L8 i drzwi z korytarza do tych lokali. Wspomniane drzwi wyposażone będą w siłowniki zapewniające ich samoczynne otwarcie w razie wykrycia pożaru. Obydwa wymienione korytarze obudowane będą ścianami w klasie EI 30 odporności ogniowej. Drzwi prowadzące do pomieszczeń wyposażone będą w samozamykacze. W razie pożaru na poziomie pierwszego piętra nie będą opuszczane kurtyny dymowe znajdujące się między dwukondygnacyjnym holem i korytarzem, zabezpieczające korytarz w razie pożaru na poziomie parteru. Jednocześnie z uruchomieniem oddymiania korytarza na pierwszym piętrze, uruchamiana będzie wentylacja oddymiająca dwukondygnacyjny hol główny. str. 22

23 Scenariusz pożaru dla lokali W momencie pożaru w usługach włączone jest oddymianie korytarzy, holu oraz nadciśnienie w klatce schodowej dla usług. ODDYMIANIE GARAŻU JEST WYŁĄCZONE! Otwarcie okien w usługach Otwarcie drzwi do lokali usługowych Otwarcie drzwi do korytarza na poz +1 prowadzącego na zewnątrz Opuszczenie kurtyny dymowej w zależności od pożaru na kondygnacji Pożar na poziomie 0 W momencie wykrycia pożaru w na poziomie 0 należy zrealizować: - otwarcie drzwi przesuwnych w holu oraz drzwi w usługach - otwarcie okna w hallu - otwarcie drzwi zewnętrznych do usług - otwarcie drzwi z korytarza do usług - oddymianie korytarza na poziomie 0 włączone (ON)- sieci OD-K0 - oddymianie hallu włączone (ON) sieci OD-H1.1, OD-H1.2, OD-H1.3, OD-H1.4 - nadciśnienie w klatce schodowej dla usług włączone (ON) sieć N-KL.U - kurtyna dymowa opada - oddymianie korytarza na poziomie +1 wyłączone (OFF) sieci OD-K1, OD-K1.3 - zamknięcie klap przeciwpożarowych na poziomie 0 numer od 0.KP1 do 0.KP12 Pożar na poziomie +1 W momencie wykrycia pożaru w na poziomie +1 należy zrealizować: - otwarcie drzwi przesuwnych w hallu - otwarcie okien w hallu - otwarcie okien w usługach - otwarcie drzwi z korytarza do usług - oddymianie korytarza +1 włączone (ON) sieci OD-K1.1, OD-K1.3 - oddymianie hallu wyłączone (OFF) sieci OD-H1.1, OD-H1.2, OD-H1.3, OD-H1.4 - oddymienie korytarza na poziomie 0 wyłączone (OFF) sieć OD-K0 - nadciśnienie w klatce schodowej dla usług włączone (ON) sieć N-KL.U - zamknięcie klap przeciwpożarowych na poziomie +1 numer od 1.KP1 do 1.KP11 Nadciśnienie w przedsionku (ok+45pa) usług będzie utrzymywane za pomocą zaworu upustowego firmy BSH umieszczonego nad drzwiami pomiędzy klatką, a przedsionkiem. Korytarze oddymiane będą za pomocą sieci wentylacji oddymiających OD-K0 na parterze i OD-K1.1 oraz OD-K1.3 na piętrze. W projekcie zastosowano wentylatory oddymiające osiowe f-my BSH Klima typu BVAXN o odporności termicznej do 600 C/120min. Montaż wentylatorów przewidziano na dachu kondygnacji +2. Montaż wentylatorów należy przewidzieć na konstrukcji wsporczej. Zasilanie wentylatorów należy zapewnić z sieci rezerwowej agregat prądotwórczy. str. 23

24 Przewody wentylacji oddymiającej w korytarzach i piony należy wykonać z kanałów blaszanych zaizolowanych do odporności ogniowej EIS120. Przewody oddymiające na dachu budynku wykonać z blachy stalowej, izolowanej wełną mineralną grubości 50 mm w osłonie z blachy stalowej. Kratki wentylacyjne służące do usuwania dymu w korytarzach zostały rozmieszczone w sposób uwzględniający aranżację architektoniczną korytarzy. Nawiew uzupełniający powietrze w trakcie oddymiania korytarza na kondygnacji 0 został zapewniony przez otwarcie drzwi wejściowych do hallu (otwieranie w trakcie pożaru) i okno uchylne w ścianie z drzwiami wejściowymi. Dodatkowo powietrze uzupełniające napływać będzie przez otwarcie drzwi zewnętrznych w lokalach L7 i L8, a następnie przez drzwi z tych lokali do korytarza. Nawiew uzupełniający powietrze w trakcie oddymiania korytarza na kondygnacji +1 został zapewniony przez otwarcie drzwi wejściowych do hallu (otwierane w trakcie pożaru) i otwarcie okien uchylnych w lokalu L.1.2 i drzwi z tego lokalu do korytarza. Dodatkowo powietrze uzupełniające napływać będzie przez otwarte drzwi prowadzące na zewnętrzne schody na poziomie pierwszego piętra. Hall oddymiany będzie za pomocą sieci wentylacji oddymiających OD-H1.1, OD-H1.2, OD-H1.3 i OD-H1.4 na piętrze. W projekcie zastosowano wentylatory oddymiające osiowe f-my BSH Klima typu BVAXN o odporności termicznej do 600 C/120min. Montaż wentylatorów przewidziano na dachu kondygnacji +2. Montaż wentylatorów należy przewidzieć na konstrukcji wsporczej. Zasilanie wentylatorów należy zapewnić z sieci rezerwowej agregat prądotwórczy. Kanały wentylacji oddymiającej hall i piony należy wykonać z kanałów blaszanych zaizolowanych do odporności ogniowej EIS120. Przewody oddymiające na dachu budynku wykonać z blachy stalowej, izolowanej wełną mineralną grubości 50 mm w osłonie z blachy stalowej. Kratki wentylacyjne służące do usuwania dymu zostały rozmieszczone pod kopułą świetlika w sposób uwzględniający aranżację hallu. Sieci wentylacyjne oddymiające korytarze wyposażone są w: wentylatory oddymiające: -Sieć OD-K0 Wentylator typu BVAXN 8/56/800 M-D - Sieć OD-K1.1 Wentylator typu BVAXN 8/56/500 M-D - Sieć OD-K1.3 Wentylator typu BVAXN 8/56/500 M-D (wentylatory są przystosowane do współpracy z przetwornicami częstotliwości i wyposażone w zabezpieczenia termistorowe) przewody poziome i pionowe z kanałów blaszanych obudowanych do odporności ogniowej EIS120 Sieci wentylacyjne oddymiające hall wyposażone są w: wentylatory oddymiające: -Sieć OD-H1.1 Wentylator typu BVAXN 8/56/710 M-D - Sieć OD-H1.2 Wentylator typu BVAXN 8/56/710 M-D - Sieć OD-H1.3 Wentylator typu BVAXN 8/56/710 M-D - Sieć OD-H1.4 Wentylator typu BVAXN 8/56/710 M-D (wentylatory są przystosowane do współpracy z przetwornicami częstotliwości i wyposażone w zabezpieczenia termistorowe) przewody poziome i pionowe z kanałów blaszanych obudowanych do odporności ogniowej EIS120 str. 24

25 5.18 KLATKA SCHODOWA USŁUG (KL2) WENTYLACJA NADCIŚNIENIOWA Instalację nadciśnienia w ewakuacyjnej klatce schodowej zaprojektowano zgodnie z systemem B normy PN EN :2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Część 6. Wymagania techniczne dotyczące systemów ciśnieniowych. Zestawy urządzeń, uwzględniając możliwość jednoczesnej ewakuacji osób na obydwóch poziomach w ramach tej samej strefy pożarowej. Klatka schodowa usług posiada indywidualny wentylator nawiewny, nadciśnieniowy. W klatce w warunkach pożaru utrzymywane jest nadciśnienie na poziomie do 50 Pa. Wydajność powietrza nawiewanego została przyjęta przy uwzględnieniu otwartych drzwi na kondygnacji objętej pożarem prowadzących do klatki schodowej. Prędkość przepływu powietrza przez otwarte otwory drzwiowe wynosi nie mniej niż 2,0 m/s. Uruchomienie systemów zapobiegania zadymieniu klatek schodowych realizowane jest samoczynnie z czujek systemu sygnalizacji pożaru oraz dodatkowo ręcznie z pomieszczenia BMS lub z recepcji. Zastosowano urządzenia posiadające certyfikaty zgodności wydane przez ITB i CNBOP. Wymagania: - Kryterium przepływu powietrza Ilość dostarczanego powietrza powinna być wystarczająca do utrzymania minimalnego przepływu powietrza 2 m/s przez otwarte drzwi między przedsionkiem, a pomieszczeniem użytkowym na kondygnacji objętej pożarem, przy otwartych wszystkich następujących drzwiach między: klatką schodową, a przedsionkiem na kondygnacji objętej pożarem; klatką schodową, a przedsionkiem i holem na sąsiedniej kondygnacji; klatka schodową, a otoczeniem na poziomie dostępu straży pożarnej; oraz przy otwartej drodze odprowadzania powietrza na kondygnacji objętej pożarem. Kryterium przepływu powietrza Obja ś nienia 1 Schody pożarowe 2 Przedsionki przeciwpożarowe 3 Drzwi otwarte Kryterium różnicy ciśnień (wszystkie drzwi zamknięte) str. 25

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 W warunkach technicznych pojawiają się następujące określenia dotyczące wentylacji pożarowej: urządzenia

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI bud D-5 P.B. S-WM WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA - 1 -

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI bud D-5 P.B. S-WM WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA - 1 - S-WM WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA - 1 - SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. DANE TECHNICZNE BUDYNKU...5 4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE WENTYLACJI...5 4.1. SIEĆ N-1;W-1...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45 Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15 1.1. Przewodzenie ciepła... 16 1.2. Konwekcja... 17 1.3. Obliczanie strumieni konwekcyjnych powietrza wg Baturina i Eltermana...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

2.0. Zawartość teczki

2.0. Zawartość teczki 2.0. Zawartość teczki 1.0. Strona tytułowa 2.0. Zawartość teczki 3.0. ZałoŜenia ogólne 4.0. Opis techniczny instalacji wentylacji 5.0. Wytyczne branŝowe 6.0. Uwagi końcowe 7.0. Zestawienie urządzeń i materiałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1 tel.: Prezes Zarządu (0-15)8434631 Dyr. d/s Ekonomicznych tel./fax (0-15) 8434206 Nr zlecenia 01/2006 Nr archiwalny

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

Zmienny nawiew powietrza kompensacyjnego, procedura obliczeniowa. dr inż. Grzegorz Kubicki Wydział IBHIŚ PW Ekspert CNBOP-PIB

Zmienny nawiew powietrza kompensacyjnego, procedura obliczeniowa. dr inż. Grzegorz Kubicki Wydział IBHIŚ PW Ekspert CNBOP-PIB Zmienny nawiew powietrza kompensacyjnego, procedura obliczeniowa dr inż. Grzegorz Kubicki Wydział IBHIŚ PW Ekspert CNBOP-PIB Dlaczego nawiew mechaniczny? A) System oddymiania wspomagany nawiewem mechanicznym

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Warunki techniczne W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : 37-500 Jarosław ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA - WENTYLACJA

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA - WENTYLACJA PROJEKT BUDOWLANY OLSZTYN, październik 2013r. REMONT SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 26 W OLSZTYNIE BRANŻA: SANITARNA - WENTYLACJA ADRES: ul. Żołnierska 26 10-561 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5.

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5. 8.1. przeznaczenie Zawory przeciwpożarowe typu mcr ZIPP są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 I. B Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej NOWE ROZWiaZANIA systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY ODDYMIAJÑCE SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA urządzenia do ochrony przeciwpożarowej przykłady zastosowania mcr WIP

Bardziej szczegółowo

Smoke Master. Skuteczne zabezpieczanie dróg ewakuacyjnych. Sławomir Antkowiak

Smoke Master. Skuteczne zabezpieczanie dróg ewakuacyjnych. Sławomir Antkowiak Smoke Master Skuteczne zabezpieczanie dróg ewakuacyjnych Sławomir Antkowiak 2016.05.12 Plan prezentacji A. System napowietrzania przepisy i dostępne systemy B. Smoke Master SMPA C. Labolatorium rozwój

Bardziej szczegółowo

mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży

mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży ZASTOSOWANIE Systemy wentylacji strumieniowej stosuje się do oddymiania garaży podziemnych jako alternatywne rozwiązanie wobec tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOLESŁAWCU, UL. RYNEK 1, 98-430 BOLESŁAWIEC.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOLESŁAWCU, UL. RYNEK 1, 98-430 BOLESŁAWIEC. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOLESŁAWCU, UL. RYNEK 1, 98-430 BOLESŁAWIEC. 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora podkłady budowlane wizja

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie...

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie... SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1. Instalacja wentylacji... 2 2.1.1. Instalacja wentylacji szatnie... 2 2.1.2. Instalacja wentylacji sala wielofunkcyjna... 3 2.1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe mgr inż. Łukasz Ostapiuk Klatki schodowe Zgodnie z PN-B-02877-4/Az1:2006 wymagana powierzchnia czynna klap dymowych A cz. na klatce schodowej budynków

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK150 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA s t r. 2 STADIUM PROJEKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestycja: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów PROJEKT WENTYLACJI Klub Ba³t Ba³tów 55 27-423 Ba³tów SPIS TREŒCI 1.Opis techniczny 1.1.Opis systemu wentylacji 1.2.Obróbka powietrza wentylacyjnego 1.3.Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 1.4.Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne 215 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 217 Konstrukcja i obszary zastosowania 218 Projektowanie 219 221 Przykłady systemów wentylacji 222 Program dostawczy i elementy wyposażenia 223 216 Krótka

Bardziej szczegółowo

Fluid Desk: Smokepack - program do projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach wysokich

Fluid Desk: Smokepack - program do projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach wysokich Fluid Desk: Smokepack - program do projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach wysokich Wydaje się, że o wentylacji pożarowej zapomnieli nie tylko twórcy aplikacji komputerowych, ale również

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r.

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r. Kalisz 23.01.2012r. Oświadczenie Oświadczam, że projekt wykonawczy rewizji do projektu instalacji wentylacji, projekt zainstalowania klap p.poż. na układzie central wentylacyjnych w budynku PWSZ w Elblągu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Faza Branża Inwestor PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DMM/P/12A/2007 Obiekt Pomieszczenia biurowe w budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI POŻAROWEJ

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI POŻAROWEJ Inwestycja: BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GÓRZE KALWARII Adres inwestycji: Góra Kalwaria, ul. Dominikańska 9E część dz. nr 37/8 i 37/14 obręb 1-02 Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH ZODIC. Projektant Sekcja Projektowa - Doradztwo Techniczne SMAY Sp. z o.o. Warszawa, r.

SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH ZODIC. Projektant Sekcja Projektowa - Doradztwo Techniczne SMAY Sp. z o.o. Warszawa, r. SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH ZODIC Warszawa, 12.01.2017r. przygotował: Janusz Majcherczyk Projektant Sekcja Projektowa - Doradztwo Techniczne SMAY Sp. z o.o. 1. Wstęp Firma SMAY w roku 2017 wprowadza

Bardziej szczegółowo

pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA

pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA wentylacja_folder.indd 2 1 Went folder PL 2010.indd 6/28/10 2:08:31 PM 2010-06-30 15:35:13 urządzenia

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie chłodzenia sprężarek

Usprawnienie chłodzenia sprężarek Zakład Usług Projektowych inż. Józef Matla 30 686 Kraków ul. Podedworze 8/26 tel. 658-34-81 INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80 OBIEKT: Budynek

Bardziej szczegółowo

Przepływ powietrza przez szczeliny w zamkniętych drzwiach z. Wymagany przepływ przez klapę transferową przy zamkniętych drzwiach

Przepływ powietrza przez szczeliny w zamkniętych drzwiach z. Wymagany przepływ przez klapę transferową przy zamkniętych drzwiach Dobór klap transferowych dla przedsionka oraz hallu windowego w osiach 8-10: Przepływ powietrza z przedsionka do hallu windowego przez otwarte Q DO = A DO x v = 2,46 m 2 x 0,75 m/s = 1,845 m 3 /s Przepływ

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w nowo budowanym garażu. Zakład Zagospodarowania Odpadów Al. Marcinkowskiego 11 61-827 Poznań

Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w nowo budowanym garażu. Zakład Zagospodarowania Odpadów Al. Marcinkowskiego 11 61-827 Poznań Biuro Projektów i Analiz Technicznych Fabian Cybichowski NIP: 781-103-55-56 ul. Łódzka 17, 60-468 Poznań Rachunek bankowy: WWW.bpat.pl REGON: 300346166 tel./fax (61) 840 90 49 57 1140 2004 0000 3102 4290

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY INSTAL-KLIMA-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków, tel. (0-12) 411 82 09, 413 49 48, fax. (012) 411 82 09 e-mail: ikp@instal-klima-projekt.pl, www.instal-klima-projekt.pl ING Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH TEMAT PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BRANŻA INSTALACJE BRANŻA SANITARNA OBIEKT ADRES AUTOR WARSZTATY MECHANICZNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI I OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PARAMETRY INSTALACJI WENTYLACJI... 2 2.1. POMIESZCZENIA POCZEKALNI DLA

Bardziej szczegółowo

KLATEK KLATEK SCHODOWYCH

KLATEK KLATEK SCHODOWYCH IP SYSTEMY SYSTEMY ODDYMIANIA ODDYMIANIA KLATEK KLATEK SCHODOWYCH -M; ykacze i zadbać zczeniu możliwi pożaru Skuteczne i Skuteczne efektywne i oddymianie efektywne oddymianie klatek schodowych klatek schodowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające mcr FI PRO 4.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FI PRO są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestycja Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego Adres inwestycji PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestor Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Marian Skaźnik Żory, 25.09. 2013 Przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej omówione w prezentacji 1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

Smay: Safety Way - nowy sposób na ochronę klatek schodowych

Smay: Safety Way - nowy sposób na ochronę klatek schodowych Smay: Safety Way - nowy sposób na ochronę klatek schodowych Safety Way (Smay) jest nowatorskim systemem ochrony przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacji w budynkach wysokościowych. System ten rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej ............ systemy wentylacji pożarowej klapy i zawory przeciwpożarowe wentylatory oddymiające, napowietrzające, strumieniowe centrale zasilająco-sterujące systemy nadciśnienia systemy wentylacji strumieniowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SANITARIATÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SANITARIATÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SANITARIATÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE CZĘŚĆ III INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAZWA OBIEKTU: MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA WIZUALIZACJE BUDOWNICTO

ARCHITEKTURA WIZUALIZACJE BUDOWNICTO ARCHITEKTURA WIZUALIZACJE BUDOWNICTO TEMAT: TOM INWESTOR: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWY BYŁEGO HOTELU SUWALSZCZYZNA NA CELE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SAMORZĄDOWEJ oraz REMONTU DACHU I

Bardziej szczegółowo