(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1903849. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2007 07115828."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (1) T3 Int.Cl. H0K 7/ (06.01) F28D 19/04 (06.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 11/19 EP B1 (4) Tytuł wynalazku: Urządzenie oraz sposób chłodzenia przestrzeni w centrum danych za pomocą powietrza recyrkulacyjnego () Pierwszeństwo: NL 3240 (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 08/13 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 11/ (73) Uprawniony z patentu: KyotoCooling International B.V., Schiedam, NL (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 PEDRO MATSER, Hoogland, NL MARCEL VAN DIJK, Spijkenisse, NL ROBBERT MEES LODDER, Den Hoorn, NL WOLTER SCHAAP, Voorst, NL (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Elżbieta Słomczyńska POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 1 32P28674PL00 EP B1 Opis [0001] Wynalazek dotyczy urządzenia oraz sposobu chłodzenia przestrzeni w centrum danych przy użyciu powietrza recyrkulacyjnego, która to przestrzeń jest klimatyzowana pod względem wilgotności oraz temperatury powietrza, oraz w której rozmieszczony jest sprzęt teleinformatyczny oraz/lub telekomunikacyjny. [0002] Centra danych są powszechnie znane i zazwyczaj zawierają co najmniej jedną przestrzeń, w której rozmieszczony jest sprzęt teleinformatyczny oraz/lub telekomunikacyjny, taki jak sprzęt komputerowy, serwerowy lub sieciowy. Aby sprzęt działał odpowiednio, ważne są odpowiednia i stabilna temperatura oraz wilgotność powietrza w przestrzeni. Odpowiednia temperatura robocza dla sprzętu wynosi około C, zaś odpowiednia wilgotność powietrza wynosi około 4 %. Ze względu na ciepło wytwarzane przez sprzęt teleinformatyczny oraz/lub telekomunikacyjny, pożądane jest chłodzenie przestrzeni w celu utrzymywania w niej stabilnej temperatury oraz wilgotności powietrza. Centrum danych działa zazwyczaj 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, tak więc sprzęt teleinformatyczny lub telekomunikacyjny powinien być chłodzony praktycznie w sposób ciągły. Klimatyzowane przestrzenie w centrach danych są dostępne dla osób i w tym celu są wentylowane. [0003] W celu chłodzenia przestrzeni, jest ona zazwyczaj zaopatrzona w podwyższoną podłogę, poniżej której wdmuchiwany jest strumień zimnego powietrza. Przez otwory w podłodze strumień powietrza jest wdmuchiwany do przestrzeni. U góry przestrzeni wyciągane jest ogrzane powietrze a po schłodzeniu strumień schłodzonego powietrza jest ponownie wdmuchiwany poniżej podwyższonej podłogi. W ten sposób strumień powietrza jest recyrkulowany w przestrzeni.

3 2 [0004] Strumień powietrza jest chłodzony za pomocą jednostki chłodzącej, zazwyczaj sprężającej jednostki chłodzącej, w której jest sprężany czynnik chłodniczy. Strumień ogrzanego powietrza oddaje swoje ciepło do czynnika chłodniczego lub cieczy chłodzącej pełniącej funkcję środka pośredniczącego. Zazwyczaj jako środek pośredniczący w odprowadzaniu wydzielanego ciepła na zewnątrz przestrzeni wykorzystywana jest woda. [000] Sprzęt teleinformatyczny oraz/lub telekomunikacyjny jest zazwyczaj umieszczany w szafie systemowej. Znane szafy systemowe mogą być chłodzone w sposób pionowy lub w sposób poziomy. Przy chłodzeniu w sposób pionowy, przepływ zimnego powietrza jest wdmuchiwany do szafy systemowej u jej dołu a następnie, za pomocą wentylatorów, jest on transportowany do góry, chłodząc po drodze sprzęt. Wadą jest to, że strumień zimnego powietrza ogrzewa się stopniowo tak, że strumień powietrza w górnej strefie szafy systemowej jest cieplejszy niż strumień powietrza w dolnej strefie szafy systemowej. Z powodu tego stopniowego ogrzewania strumienia powietrza w szafie systemowej w celu chłodzenia sprzętu w szafie systemowej może być umieszczona jedynie ograniczona ilość sprzętu tak, że nie może być wykorzystana cała szafa systemowa. [0006] Przy chłodzeniu w sposób poziomy, strumień schłodzonego powietrza jest przepuszczany poziomo przez sprzęt rozmieszczony w szafie systemowej, za pomocą wentylatorów sprzętu teleinformatycznego oraz/lub telekomunikacyjnego. Strumień ogrzanego powietrza opuszcza szafę systemową z tyłu. Wadą jest to, że strumień ogrzanego powietrza szafy systemowej może się mieszać ze strumieniem schłodzonego powietrza innej szafy systemowej. Jeszcze jedną wadą pionowego chłodzenia jest to, że strumień schłodzonego

4 3 powietrza może się mieszać z ogrzanym powietrzem bez chłodzenia żadnego sprzętu. [0007] Chłodzenie, za pomocą powietrza recyrkulacyjnego, przestrzeni klimatyzowanej pod względem wilgotności oraz temperatury powietrza w centrum danych, w którym rozmieszczony jest sprzęt teleinformatyczny oraz/lub telekomunikacyjny, nie jest efektywnie wykonywane w znany sposób. Zazwyczaj, strumień powietrza jest ochładzany do temperatury, która jest znacznie niższa od temperatury roboczej. Ponadto, wykorzystywane są stosunkowo złożone jednostki chłodzące, zaś chłodzenie pociąga za sobą duże straty. W konsekwencji wymagane jest dużo energii a koszty elektryczności centrum danych są wysokie. Zwłaszcza w przypadku dużego centrum danych, koszty zużycia energii stanowią w konsekwencji znaczną część całkowitych kosztów eksploatacji centrum danych. Ponieważ czynnik chłodniczy jest typowo propelentem, w przypadku wycieku środka chłodniczego z jednostki chłodzącej, propelent może się dostać do atmosfery, powodując oddziaływanie na środowisko. Ponadto, w wyniku zastosowania wody do rozpraszania odprowadzanego ciepła z przestrzeni, w przestrzeni są obecne przewody wodociągowe. Mogą one zacząć przeciekać i wówczas stanowić zagrożenie dla sprzętu teleinformatycznego oraz/lub telekomunikacyjnego rozmieszczonego w przestrzeni. [0008] Dokument US opisuje zastosowanie wymienników ciepła powietrze-powietrze do chłodzenia, za pomocą powietrza recyrkulacyjnego, osłon, szaf oraz obudów ze sprzętem wytwarzającym ciepło, który nie wymaga wentylacji, takim jak sprzęt elektroniczny. Wskazano, że wymiennik ciepła powietrze-powietrze może być wówczas typu płytowego lub rurowego, oraz że wymienniki ciepła typu obrotowego nie są stosowane z powodu trudności z zabezpieczeniem przed przeciekiem pomiędzy strumieniami powietrza.

5 4 [0009] Dokument US 03/00003 opisuje centrum danych według części nieznamiennej zastrzeżenia 1, w którym powietrze, które zostało ogrzane przez sprzęt centrum danych przekazuje swoje ciepło do cieczy chłodzącej, która krąży w przewodach. Ponadto, opisany jest układ zarządzania przepływem powietrza dla internetowego centrum danych, za pomocą którego świeże powietrze chłodzące jest doprowadzane do wytwarzających ciepło jednostek przetwarzania danych, oddzielnie przez zimny korytarz. [00] Dokument WO 03/0712 opisuje urządzenie chłodzące do chłodzenia przestrzeni z wytwarzającą ciepło elektroniką. Urządzenie chłodzące posiada tryb chłodzenia, w którym chłodzenie jest przeprowadzane przy użyciu powietrza recyrkulacyjnego. W tym trybie, powietrze recyrkulacyjne jest chłodzone w konwencjonalny sposób przez parownik. [0011] Dokument US opisuje urządzenie do odprowadzania wilgoci ze strumienia powietrza lub gazu, przy użyciu obrotowo rozmieszczonego koła z regenerowalnym materiałem absorbującym wilgoć. [0012] Dokument US przedstawia układ do chłodzenia powietrza recyrkulacyjnego, który zawiera koło cieplne. [0013] Celem wynalazku jest zapewnienie urządzenia typu wspomnianego we wprowadzającym paragrafie niniejszego opisu, które, zachowując wyżej wspomniane zalety, jest w stanie wyeliminować wyżej wspomniane wady. [0014] W tym celu wynalazek zapewnia centrum danych, które zawiera urządzenie do chłodzenia, za pomocą powietrza recyrkulacyjnego, klimatyzowanej pod względem wilgotności oraz temperatury powietrza przestrzeni w centrum danych, w której rozmieszczony jest sprzęt teleinformatyczny oraz/lub telekomunikacyjny, według zastrzeżenia 1.

6 [00] Zastrzegany wynalazek jest oparty na dostrzeżeniu, że to właśnie koło cieplne, tj. wymiennik ciepła powietrzepowietrze typu obrotowego, może być z powodzeniem wykorzystany do chłodzenia powietrza recyrkulacyjnego w centrum danych. Szczegółowo, przy pomocy koła cieplnego można zapewnić wystarczająco dużą wydajność chłodzenia centrum danych, podczas gdy jakiekolwiek przecieki zaskakująco nie stanowią żadnych problemów dla takiego zastosowania. [0016] Zastrzegany wynalazek nie jest wspomniany ani zasugerowany w żadnym z przytaczanych dokumentów. Wręcz przeciwnie, dokument US w rzeczywistości odbiega od tego wynalazku. [0017] Zapewniając wymiennik ciepła powietrze-powietrze zaprojektowany jako koło cieplne, nie ma już potrzeby wykorzystywania złożonej jednostki chłodzącej ze środkiem chłodniczym oraz jakimkolwiek środkiem pośredniczącym tak, że chłodzenie jest przeprowadzane bardziej efektywnie. Może to przynieść znaczną oszczędność energii a zatem i kosztów. Zredukowane jest również oddziaływanie na środowisko, ponieważ wymagane jest mniej energii. [0018] Ponieważ nie jest już wymagany jakikolwiek środek chłodniczy, oddziaływanie na środowisko wynikające z przeciekającego propelentu jest również zredukowane. [0019] Zaletą koła cieplnego jako korpusu wymieniającego ciepło jest efektywny sposób przekazywania ciepła od pierwszego strumienia powietrza do drugiego strumienia powietrza. Ponadto, transport wilgoci pomiędzy pierwszym a drugim strumieniem powietrza może być minimalny tak, że wilgotność powietrza pierwszego strumienia powietrza pozostaje w przybliżeniu równa. Do praktycznie ciągłego chłodzenia powietrza recyrkulacyjnego w przestrzeni centrum danych może być wykorzystane,w szczególnie efektywny sposób, koło cieplne. Ponadto, temperatura schłodzonego pierwszego

7 6 strumienia powietrza może być w przybliżeniu równa temperaturze roboczej. W regionie o rodzaju klimatu porównywalnym do Holandii, oraz przy użyciu zewnętrznego przepływu powietrza jako drugiego strumienia powietrza, koło cieplne, przy nieprzerwanym działaniu, może być wykorzystywane niemalże przez 80% czasu. Jedynie przez pozostałe % zewnętrzny strumień powietrza może być zbyt ciepły oraz może być wymagane dodatkowe, ograniczone chłodzenie, które uzupełnia chłodzenie przy pomocy koła cieplnego. Zwraca się uwagę na to, że w tym kontekście koło cieplne jest rozumiane jako wymiennik ciepła powietrzepowietrze zaopatrzony w obrotowo rozmieszczony, płytowo ukształtowany korpus wymieniający ciepło. Korpus wymieniający ciepło jest korzystnie zasadniczo z metalu. Korpus wymieniający ciepło rozpościera się wówczas korzystnie poprzez przegrodę pomiędzy dwoma komorami powietrznymi, przez które są prowadzone, odpowiednio, pierwszy oraz drugi strumień ciepła. Korpus wymieniający ciepło jest korzystnie krążkowo ukształtowany oraz może być opcjonalnie zaopatrzony w perforacje. Korzystnie, korpus wymieniający ciepło jest rozlokowany pionowo. W ten sposób można zapewnić, że wymiary korpusu wymieniającego ciepło nie wymagają większej wysokości konstrukcyjnej niż wysokość konwencjonalnej kondygnacji. [00] Dużą wydajność chłodzenia można osiągnąć na przykład przez zapewnienie koła cieplnego o dużej konstrukcji lub przez zastosowanie wielu mniejszych kół cieplnych. Prędkość obrotowa dużego koła cieplnego może być utrzymywana na niskim poziomie przez znaczną część czasu, jednakże równocześnie można osiągnąć wystarczającą wydajność chłodzenia oraz można ograniczyć przecieki. [0021] Korzystnie, pierwszy strumień powietrza schłodzony przez wymiennik ciepła powietrze-powietrze jest doprowadzany do sprzętu oddzielnie od strumienia powietrza ogrzanego przez

8 7 sprzęt. Zapobiega to mieszaniu się ogrzanego pierwszego strumienia powietrza z powietrzem chłodzącym tak, że temperatura strumienia powietrza schłodzonego przez wymiennik ciepła powietrze-powietrze może być w przybliżeniu równa pożądanej temperaturze roboczej. Przynosi to dodatkową oszczędność energii a zatem i kosztów. [0022] W innym korzystnym przykładzie wykonania drugi strumień powietrza jest doprowadzany z zewnątrz klimatyzowanej przestrzeni. Może to być na przykład powietrze pochodzące z innej przestrzeni w centrum danych, bądź powietrze zewnętrzne. Wykorzystując, na przykład, powietrze zewnętrzne, powietrze recyrkulacyjne może być chłodzone w korzystny sposób. [0023] Wynalazek dotyczy ponadto sposobu chłodzenia, za pomocą powietrza recyrkulacyjnego, klimatyzowanej pod względem wilgotności oraz temperatury powietrza przestrzeni w centrum danych, w której rozmieszczony jest sprzęt teleinformatyczny oraz/lub telekomunikacyjny, oraz zastosowania koła cieplnego do chłodzenia powietrza recyrkulacyjnego klimatyzowanej pod względem wilgotności oraz temperatury powietrza przestrzeni centrum danych, w której rozmieszczony jest sprzęt teleinformatyczny oraz/lub telekomunikacyjny. Dodatkowe korzystne przykłady wykonania wynalazku są przedstawione w zastrzeżeniach zależnych. Wynalazek zostanie objaśniony w odniesieniu do ilustrującego przykładu wykonania przedstawionego na rysunku. Na rysunku: Fig. 1 przedstawia schematyczny widok przestrzeni ze sprzętem; Fig. 2 przedstawia schematyczny widok wymiennika ciepła powietrze-powietrze zaprojektowanego jako koło cieplne.

9 8 [0024] Zwraca się uwagę na to, że figury są jedynie schematycznymi przedstawieniami korzystnego przykładu wykonania wynalazku, który jest opisywany jako nieograniczający, ilustrujący przykład wykonania. Podobne lub korespondujące części na figurach są oznaczone takimi samymi oznaczeniami odsyłającymi. [00] Na fig. 1 przedstawiono klimatyzowaną przestrzeń 1 w centrum danych. W przestrzeni 1 panuje stabilna temperatura oraz wilgotność powietrza. Korzystnie, wilgotność powietrza wynosi 4 %. W przestrzeni 1 rozmieszczony jest sprzęt teleinformatyczny oraz/lub telekomunikacyjny 2. Sprzęt 2 wytwarza ciepło i dlatego też jest chłodzony przy użyciu strumienia powietrza, które recyrkuluje w przestrzeni 1. Korzystnie, temperatura robocza sprzętu wynosi - C. W celu recyrkulacji powietrza oraz chłodzenia, przestrzeń 1 jest zaopatrzona w podwyższoną podłogę 3. [0026] Sprzęt 2 zawiera na przykład sprzęt komputerowy, sieciowy lub serwerowy oraz jest korzystnie rozmieszczony w szafie systemowej 14. W tym ilustrującym przykładzie wykonania, szafy systemowe 14 są zaopatrzone w przód 4, do którego doprowadzany jest schłodzony pierwszy strumień powietrza oraz tył, wzdłuż którego ogrzany pierwszy strumień powietrza jest odprowadzany. Sprzęt 2 posiada przód 16 zwrócony do przodu 4 szafy systemowej 14 oraz tył 17 zwrócony do tyłu szafy systemowej 14. [0027] Aby zapobiec mieszaniu się przepływu ogrzanego powietrza ze schłodzonym pierwszym strumieniem powietrza, szafy systemowe 14 posiadają swoje przody 4 zwrócone do siebie, aby w ten sposób tworzyć zimny korytarz 6. W tym ilustrującym przykładzie wykonania, zimny korytarz 6 jest zamknięty ściankami bocznymi oraz sufitem 7, aby w ten sposób utworzyć zamkniętą przestrzeń wewnątrz przestrzeni 1, oraz aby całkowicie oddzielać ogrzane pierwsze powietrze od

10 9 schłodzonego pierwszego strumienia powietrza. Ogrzane pierwsze powietrze jest chłodzone za pomocą urządzenia chłodzącego 8, a schłodzony pierwszy strumień powietrza jest następnie wdmuchiwany poniżej podwyższonej podłogi 3. [0028] Recyrkulacja pierwszego strumienia powietrza w przestrzeni 1 przebiega w następujący sposób. Schłodzony pierwszy strumień powietrza 9 jest wdmuchiwany poniżej podwyższonej podłogi 3. Sąsiadująco z przodami 4 szaf systemowych 14 znajdują się otwory w podłodze, przez które wdmuchiwany jest schłodzony pierwszy strumień powietrza 9. Schłodzony pierwszy strumień powietrza 9 jest doprowadzany do przodów 4 szaf systemowych 14 oraz jest w nich zaciągany do tyłu przez wentylatory sprzętu 2 rozmieszczonego w szafach systemowych 14. Po drodze sprzęt 2 jest chłodzony, w rezultacie czego schłodzony pierwszy strumień powietrza ogrzewa się oraz pierwszy strumień powietrza wylatuje z tyłu z szaf systemowych 14 jako ogrzany pierwszy strumień powietrza. Przy przejściu przez szafę systemową 14, schłodzony pierwszy strumień powietrza 9 ulega ogrzaniu średnio o około 6 12 C, w ten sposób wytwarzając ogrzany pierwszy strumień powietrza. Ogrzany pierwszy strumień powietrza znajduje się na zewnątrz zimnego korytarza 6 i nie może się mieszać ze schłodzonym pierwszym strumieniem powietrza 9 z powodu sufitu 7. W konsekwencji nie występują jakiekolwiek starty a schłodzony pierwszy strumień powietrza 9 może być dostarczany do sprzętu 2 przy temperaturze roboczej sprzętu 2, wynoszącej C. Schłodzony pierwszy strumień powietrza 9 wylatujący z otworu wylotowego 19 urządzenia chłodzącego 8 jest w ten sposób doprowadzany oddzielnie przez przewód doprowadzający do przodu 16 sprzętu 2. Ogrzany pierwszy strumień powietrza jest odprowadzany z przestrzeni 1 blisko sufitu przez (nieprzedstawiony) przewód odprowadzający i jest doprowadzany

11 do otworu wlotowego 18 urządzenia chłodzącego. Pierwszy strumień powietrza w ten sposób recyrkuluje w przestrzeni 1, podczas gdy, w tym ilustrującym przykładzie wykonania, schłodzony pierwszy strumień powietrza 9, jest oddzielony od ogrzanego pierwszego strumienia powietrza. [0029] Urządzenie chłodzące 8 jest zaprojektowane jako wymiennik ciepła powietrze-powietrze 8, zaprojektowany jako koło cieplne, do którego doprowadzany jest ogrzany pierwszy strumień powietrza. W wymienniku ciepła powietrzepowietrze 8, ogrzany pierwszy strumień powietrza jest chłodzony przy użyciu oddzielnego drugiego strumienia powietrza 12. Korzystnie, jak przedstawiono na fig. 1, drugi strumień powietrza 12 jest doprowadzany z zewnątrz przestrzeni 1. W korzystnym przykładzie wykonania, drugi strumień powietrza 12 jest powietrzem zewnętrznym. W wymienniku ciepła powietrze-powietrze 8, pierwszy strumień powietrza oraz drugi strumień powietrza 12 pozostają oddzielone od siebie i dlatego też nie następuje jakiekolwiek lub zasadniczo żadne mieszanie się pierwszego oraz drugiego strumienia powietrza. [00] Fig. 2 przedstawia schematyczny widok wymiennika ciepła powietrze-powietrze 8. Wymiennik ciepła powietrzepowietrze 8 jest zaopatrzony w płytowo ukształtowany korpus 13 wymieniający ciepło, na przykład zasadniczo metalową płytę z małymi otworami, przez które może się przemieszczać powietrze. Płyta może posiadać dowolny kształt, aczkolwiek, korzystnie, jest prostokątna lub kołowa. Korpus 13 wymieniający ciepło może być również zaprojektowany jako płytowo ukształtowany krążek zwinięty z metalowej blachy falistej. [0031] Korpus 13 wymieniający ciepło jest rozmieszczony obrotowo i przemieszcza się kolejno przez ogrzany pierwszy strumień powietrza oraz chłodzący drugi strumień powietrza

12 Korpus 13 wymieniający ciepło rozpościera się poprzez przegrodę pomiędzy dwoma komorami powietrznymi, przez które są prowadzone, odpowiednio, pierwszy strumień powietrza, 11 oraz drugi strumień powietrza 12. Opcjonalnie zapewnione mogą być szczotki, które zapobiegają przepuszczaniu powietrza przez przegrodę wzdłuż koła cieplnego tak, że przeciekanie może być ograniczone. Jeżeli jest to pożądane, opcjonalnie w przegrodzie pomiędzy komorami powietrznymi może być zapewniona komora mieszania, aby zapobiegać niepożądanej wymianie pomiędzy strumieniami powietrza, takiej jak na przykład przedostawanie się wilgoci lub straty wilgoci. [0032] Gdy korpus 13 wymieniający ciepło przemieszcza się przez ogrzany pierwszy strumień powietrza, korpus 13 wymieniający ciepło jest ogrzewany, zaś ogrzany pierwszy strumień powietrza ochładza się do schłodzonego pierwszego strumienia ciepła. Następnie, ogrzany korpus 13 wymieniający ciepło przemieszcza się przez chłodny wlotowy drugi strumień powietrza 12, w rezultacie czego drugi strumień powietrza 12 jest ogrzewany do ciepłego wylotowego drugiego strumienia ciepła a korpus 13 wymieniający ciepło ochładza się. [0033] W kole cieplnym korpus 13 wymieniający ciepło jest zaprojektowany jako kołowe cienkie metalowe koło z małymi otworami, przez które może się przemieszczać powietrze. Zaletą koła cieplnego jest to, że przekazywanie wilgoci pomiędzy pierwszym a drugim strumieniem powietrza może być minimalne tak, że wilgotność powietrza pierwszego strumienia powietrza 9 a zatem wilgotność powietrza w przestrzeni 1 pozostaje zasadniczo niezmieniona. Konstrukcja koła cieplnego nie będzie tu bardziej szczegółowo omawiana, jako że jest ona dobrze znana fachowcom w tej dziedzinie techniki. Przykład konstrukcji koła cieplnego jest opisany w publikacji Obrotowy wymiennik ciepła Hoval do odzysku ciepła w układach wentylacyjnych (ang.: Hoval Rotary Heat Exchanger for Heat

13 12 Recovery in Ventilation Systems) HW 60aE1 11/02 dostępnej na Hovalwerk AG, w szczególności na 8 stronie publikacji. [0034] Jeżeli drugi strumień powietrza 12 jest strumieniem zewnętrznego powietrza, może on być stosowany aż do temperatury wlotowej wynoszącej 18 C w celu całkowitego chłodzenia ogrzanego pierwszego strumienia ciepła do 22 C. Jako że sprzęt w przestrzeni w centrum danych wymaga zasadniczo ciągłego chłodzenia, oraz ponieważ temperatura zewnętrznego powietrza, łącznie z nocami, w krajach o rodzaju klimatu podobnym do Holandii jest niższa niż 18 C średnio przez 80% czasu, koło cieplne może być stosowane do chłodzenia centrum danych przez tak długo jak 80% czasu bez dodatkowego chłodzenia. Przez pozostałe % czasu temperatura strumienia zewnętrznego powietrza będzie często taka, że wymagane jest dodatkowe chłodzenie. Dodatkowe chłodzenie może być zapewnione przy pomocy dowolnego innego rodzaju urządzenia chłodzącego. W sposób przyjazny dla środowiska, dodatkowe chłodzenie może być na przykład przeprowadzone za pomocą magazynu gruntowego, przez co powietrze jest zaciągane z chłodnej, podziemnej przestrzeni buforowej. [003] Ponieważ urządzenie chłodzące 8 do chłodzenia pierwszego strumienia powietrza w klimatyzowanej przestrzeni 1 w centrum danych jest wymagane praktycznie w sposób ciągły 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu zastosowanie wymiennika ciepła powietrze-powietrze, a w szczególności koła cieplnego, jest niezwykle efektywne, jako że nie są wykorzystywane jakikolwiek środek chłodniczy ani ciecz chłodząca. W ten sposób można uzyskać znaczną oszczędność zużycia energii a zatem i kosztów elektryczności. Również, z powodu braku szkodliwego dla środowiska środka chłodniczego oraz z powodu niższego zużycia energii, istnieje mniejsze oddziaływanie na środowisko.

14 13 [0036] Tak długo jak zapotrzebowanie na chłodzenie pozostaje zasadniczo niezmienne na przykład dlatego, że w przestrzeni pozostaje aktywna taka sama ilość sprzętu 2 oraz temperatura drugiego strumienia 12 pozostaje praktycznie niezmienna, natężenie przepływu pierwszego strumienia powietrza 9 i drugiego strumienia powietrza 12 również pozostaną zasadniczo niezmienne, ponieważ zapotrzebowanie na chłodzenie zależy od ilości ciepła wytwarzanego przez sprzęt 2. Przy zmianie zapotrzebowania na chłodzenie, na przykład dlatego, że jest aktywne mniej lub więcej sprzętu 2 w przestrzeni 1, natężenie przepływu pierwszego strumienia powietrza 9, może być zmienione. Jeżeli temperatura wlotowego drugiego strumienia powietrza 12 zmienia się, na przykład dlatego, że otoczenie staje się gorętsze lub zimniejsze, również natężenie przepływu drugiego strumienia powietrza 12 może być nastawiane. Jako że natężenie przepływu drugiego strumienia powietrza 12 może być nastawiane, można zapewnić, aby temperatura schłodzonego pierwszego strumienia powietrza 9 pozostawała zasadniczo niezmienna. Tak więc, natężenie przepływu drugiego strumienia powietrza 12 zależy od różnicy temperatur pomiędzy drugim strumieniem powietrza 12 a pierwszym strumieniem powietrza. Natężenie przepływu może być wówczas regulowane w zależności od pożądanej temperatury schłodzonego pierwszego strumienia powietrza, na przykład 22 C. Natężenie przepływu może być na przykład regulowane przez nastawianie prędkości obrotowej koła cieplnego. Przy takim rodzaju klimatu jak w Holandii, prędkość obrotowa może być niska przez dużą część czasu. [0037] Koło cieplne, gdy jest rozmieszczone poziomo, może być opcjonalnie podtrzymywane, aby zapobiegać uginaniu, na przykład przy użyciu rolek podtrzymujących. [0038] Oczywiste jest, że wynalazek nie jest ograniczony do przedstawionych tu ilustrujących przykładów wykonania. Na

15 14 przykład, urządzenie chłodzące może być rozlokowane wewnątrz przestrzeni lub na zewnątrz niej, bądź jak przedstawiono na fig. 1 częściowo wewnątrz przestrzeni oraz częściowo na zewnątrz. Również, urządzenie chłodzące może być rozlokowane na zewnątrz centrum danych. Jeżeli urządzenie chłodzące jest rozlokowane na zewnątrz przestrzeni, ogrzany pierwszy strumień powietrza będzie na przykład doprowadzany do wymiennika ciepła powietrze-powietrze przez sufit przestrzeni. Dodatkowe chłodzenie może być przeprowadzane na różne sposoby, na przykład przez chłodzenie adiabatyczne lub za pomocą konwencjonalnego chłodzenia cieczą. Takie warianty będą oczywiste dla fachowców w tej dziedzinie techniki oraz są rozumiane jako objęte zakresem wynalazku, jak wyszczególniono w dołączonych zastrzeżeniach. KyotoCooling International B.V. Pełnomocnik:

16 32P28674PL00 EP B1 Zastrzeżenia patentowe 1. Centrum danych zawierające klimatyzowaną pod względem wilgotności oraz temperatury powietrza przestrzeń (1), w której rozmieszczony jest sprzęt teleinformatyczny oraz/lub telekomunikacyjny, oraz urządzenie, które chłodzi przestrzeń (1) przy użyciu powietrza recyrkulacyjnego, znamienne tym, że urządzenie zawiera wymiennik ciepła powietrze-powietrze (8) typu obrotowego zaprojektowany jako koło cieplne, przy czym powietrze recyrkulacyjne ogrzane przez sprzęt jest doprowadzane jako pierwszy strumień powietrza () do wymiennika ciepła powietrze-powietrze, zaś pierwszy strumień powietrza jest chłodzony przy użyciu oddzielnego, drugiego strumienia powietrza (12). 2. Centrum danych według zastrzeżenia 1, w którym pierwszy strumień powietrza (9) schłodzony przez wymiennik ciepła powietrze-powietrze (8) jest doprowadzany do sprzętu (2) oddzielnie od pierwszego strumienia powietrza () ogrzanego przez sprzęt (2). 3. Centrum danych według zastrzeżenia 1 albo 2, w którym drugi strumień powietrza (12) jest doprowadzany z zewnątrz klimatyzowanej przestrzeni (1). 4. Centrum danych według któregokolwiek z poprzedzających zastrzeżeń, w którym drugi strumień powietrza (12) jest powietrzem zewnętrznym.. Centrum danych według któregokolwiek z poprzedzających zastrzeżeń, w którym wymiennik ciepła powietrzepowietrze (8) jest rozmieszczony na zewnątrz przestrzeni (1). 6. Centrum danych według któregokolwiek z poprzedzających zastrzeżeń, w którym wymiennik ciepła powietrzepowietrze jest rozmieszczony na zewnątrz centrum danych.

17 16 7. Centrum danych według któregokolwiek z poprzedzających zastrzeżeń, w którym koło cieplne (8) zawiera płytowo ukształtowany korpus (13) wymieniający ciepło, który przemieszcza się kolejno przez pierwszy strumień powietrza () oraz drugi strumień powietrza (12). 8. Centrum danych według zastrzeżenia 8, w którym korpus (13) wymieniający ciepło rozpościera się poprzez przegrodę pomiędzy dwoma komorami, przez które to komory prowadzone są, odpowiednio, pierwszy oraz drugi strumień powietrza. 9. Centrum danych według któregokolwiek z poprzedzających zastrzeżeń, w którym schłodzony pierwszy strumień powietrza jest wprowadzany do przestrzeni przez podłogę (3), zaś ogrzany pierwszy strumień powietrza () jest odprowadzany z przestrzeni (1) przez sufit (7).. Centrum danych według któregokolwiek z poprzedzających zastrzeżeń, w którym schłodzony pierwszy strumień powietrza (9) jest doprowadzany z przodu (16) sprzętu (2), zaś ogrzany pierwszy strumień powietrza () jest odprowadzany z tyłu (17) sprzętu (2). 11. Centrum danych według któregokolwiek z poprzedzających zastrzeżeń, w którym schłodzony pierwszy strumień powietrza (9) jest doprowadzany z otworu wylotowego (19) przez przewód doprowadzający (), oddzielnie od ogrzanego pierwszego strumienia powietrza (), do przodu (16) sprzętu (2). 12. Centrum danych według któregokolwiek z poprzedzających zastrzeżeń, w którym urządzenie chłodzące jest zaopatrzone w otwór wylotowy (19) oraz w połączony z nim przewód doprowadzający (), który doprowadza schłodzony pierwszy strumień powietrza (9), korzystnie jako oddzielny strumień powietrza, do sprzętu (2), który ma być schłodzony.

18 Centrum danych według któregokolwiek z poprzedzających zastrzeżeń, w którym urządzenie chłodzące jest zaopatrzone w otwór wlotowy (18) oraz połączony z nim przewód odprowadzający, który odprowadza ogrzany pierwszy strumień powietrza z przestrzeni (1), która ma być schłodzona. 14. Centrum danych według któregokolwiek z poprzedzających zastrzeżeń, w którym sprzęt (2) jest rozmieszczony w przestrzeni w centrum danych z przodami zwróconymi do siebie.. Centrum danych według zastrzeżenia 14, w którym przody (16) sprzętu (2) są usytuowane w zasadniczo zamkniętej przestrzeni w centrum danych, do której doprowadzany jest schłodzony pierwszy strumień powietrza (9). 16. Centrum danych według zastrzeżenia, w którym ogrzany pierwszy strumień powietrza () jest odprowadzany na zewnątrz zamkniętej przestrzeni, z tyłów (17) sprzętu (2). 17. Centrum danych według któregokolwiek z poprzedzających zastrzeżeń, w którym natężenie przepływu pierwszego strumienia powietrza (9, ) jest nastawialne. 18. Centrum danych według któregokolwiek z poprzedzających zastrzeżeń, w którym temperatura schłodzonego pierwszego strumienia powietrza (9) jest większa niż lub równa C. 19. Centrum danych według któregokolwiek z poprzedzających zastrzeżeń, w którym urządzenie zawiera dodatkowe chłodzenie do uzupełniania chłodzenia za pomocą wymiennika ciepła powietrze-powietrze (8).. Centrum danych według zastrzeżenia 19, w którym dodatkowe chłodzenie zawiera magazyn gruntowy.

19 Centrum danych według zastrzeżenia 19, w którym dodatkowe chłodzenie zawiera chłodzenie w sposób adiabatyczny. 22. Sposób chłodzenia, za pomocą powietrza recyrkulacyjnego, klimatyzowanej pod względem wilgotności oraz temperatury powietrza przestrzeni (1) w centrum danych, w której rozmieszczony jest sprzęt teleinformatyczny oraz/lub telekomunikacyjny (2), w którym strumień powietrza () ogrzany przez sprzęt (2) jest doprowadzany jako pierwszy strumień powietrza () do wymiennika ciepła powietrzepowietrze (8) typu obrotowego zaprojektowanego jako koło cieplne, przy czym pierwszy strumień powietrza (9) jest chłodzony przy użyciu oddzielnego drugiego strumienia powietrza (12). 23. Sposób chłodzenia klimatyzowanej przestrzeni w centrum danych według zastrzeżenia 22, w którym, w zależności od zapotrzebowania na chłodzenie sprzętu (2), jest nastawiane natężenie przepływu powietrza recyrkulacyjnego. 24. Sposób chłodzenia klimatyzowanej przestrzeni w centrum danych według któregokolwiek z zastrzeżeń 21 23, w którym, w zależności od różnicy temperatur pomiędzy ogrzanym pierwszym strumieniem powietrza () a drugim strumieniem powietrza (12), jest nastawiane natężenie przepływu drugiego strumienia powietrza (12).. Zastosowanie wymiennika ciepła powietrze-powietrze typu obrotowego, zaprojektowanego jako koło cieplne, do chłodzenia powietrza recyrkulacyjnego klimatyzowanej pod względem wilgotności oraz temperatury powietrza przestrzeni (1) centrum danych, w której rozmieszczony jest sprzęt teleinformatyczny lub telekomunikacyjny (2). KyotoCooling International B.V. Pełnomocnik:

20 EP B1 1/2 32P28674PL00

21 EP B1 2/2 32P28674PL00

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1568410 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2467526. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08.2010 10739931.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2467526. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08.2010 10739931. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 246726 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08. 739931.3 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F04D 27/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1595797 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 224178 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02..08 08872337.4 (13) (1) T3 Int.Cl. F16H 33/ (06.01) F03G 3/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1723053 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.0 (51) Int. Cl. B65D90/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04732668.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04732668.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 162919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.0.04 04732668.1 (13) T3 (1) Int. Cl. E03D9/0 E03D9/02 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1965201 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690482 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.5 (51) Int. Cl. A47J31/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

wentylacji i klimatyzacji

wentylacji i klimatyzacji Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpoŝarowej i akustycznej Dr inż. Michał Kozioł Wentylacja naturalna grawitacyjna (EN 12792:2003) Wentylacja planowany nawiew

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1833565. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.2005 05824924.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1833565. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.2005 05824924. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1833565 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.2005 05824924.4 (13) (51) T3 Int.Cl. A61N 1/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 10/00 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

1. KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DATA CENTER

1. KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DATA CENTER 1. KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DATA CENTER 1. KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DATA CENTER 1.1 Gorąca/zimna przestrzeń 1.2 Zamknięta zimna przestrzeń 1.3 Zasilanie z komory z powrotem do pomieszczenia 1.4 Zasilanie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088116. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2009 09150146.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088116. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2009 09150146. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088116 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2009 09150146.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G01J 3/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1516559 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088779. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.07.2004 09161479.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088779. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.07.2004 09161479. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088779 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.07.2004 09161479.2 (13) (51) T3 Int.Cl. H04N 5/92 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2392070. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2010 10706359.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2392070. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2010 10706359. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2392070 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2010 10706359.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.09 09814.4 (13) (1) T3 Int.Cl. B62D /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1838246 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.0 08241.1 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2190540. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.07.2008 08779506.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2190540. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.07.2008 08779506. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 219040 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.08 0877906.8 (13) (1) T3 Int.Cl. A63F /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.4

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE POMPY CIEPŁA NIBE 1

Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE POMPY CIEPŁA NIBE 1 Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE POMPY CIEPŁA NIBE 1 Szwedzki koncern NIBE zajmuje się ogrzewaniem od 1952 roku, a pompami ciepła od ponad 30 lat. Obecnie jest jednym z największych producentów

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353484. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2010 10187301.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353484. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2010 10187301. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 233484 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.. 187301.6 (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1641504 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.1 (51) Int. Cl. A61M1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo