REAL OFFICE. REAL OFFICE - Offices to own. Biura na własność

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REAL OFFICE. REAL OFFICE - Offices to own. Biura na własność"

Transkrypt

1 O F F I C E

2 REAL OFFICE Biura na własność REAL OFFICE to propozycja skierowana przede wszystkim do średnich i małych firm będących w dobrej kondycji finansowej i ustabilizowanej pozycji rynkowej, posiadających stałe dochody. REAL OFFICE to także oferta dla przedsiębiorców, którzy nie chcą prowadzić działalności w wynajmowanych powierzchniach, a warunki finansowe pozwalają im na kupno własnego biura. Nasza propozycja skierowana jest do firm, które ze względu na rodzaj prowadzonego biznesu, wymagają prestiżowej powierzchni biurowej dla swojej działalności. W REAL OFFICE jesteś u siebie w profesjonalnie zaaranżowanym, zaadaptowanym do nowych potrzeb i nowocześnie wyposażonym biurowcu. Jesteś w otoczeniu biznesu, a dzięki temu wzrasta prestiż Twojej firmy. Największym atutem oferty jest to, że kupując biura na własność inwestujesz w swoje. Nie płacisz za wynajem biura i urządzasz jak własne mieszkanie. Dostosowujesz je do swoich aktualnych potrzeb. Nie tracisz bezpowrotnie pieniędzy na zmiany we wnętrzu na każdym etapie eksploatacji począwszy od zakupu, poprzez odnawianie, kończąc na zmianach w aranżacji przestrzeni, wprowadzanych przy rozwijaniu biznesu. REAL OFFICE is a proposition directed first and foremost towards middle- and small-size companies which are in good financial condition and stable market position with regular income. REAL OFFICE also constitutes an offer for those entrepreneurs who do not wish to conduct business in rented areas and their financial status allows them to buy their own office. Our proposition is directed to those companies which, due to their business profile, require prestigious office space for their activities. IN REAL OFFICE you are in your own, professionally arranged, adapted to new needs and with state-of-the-art equipment office building. You are surrounded by the business which boosts the prestige of your company. The biggest advantage of our offer is the fact that you buy your own office, hence you invest in your own assets. You do not pay the rent and you arrange the area any way you want just like your own apartment. You adjust it to your own, individual needs. You do not waste money on inside changes at every stage of development beginning with purchase, through renovation and finishing with spatial arrangement; the changes which are essential in business expansion. REAL OFFICE is an ideal place for work as well as investment which will pay off by bringing profits to your company. REAL OFFICE - Offices to own O F F I C E REAL OFFICE to idealne miejsce do pracy oraz inwestycja, która się opłaca przynosząc Twojej firmie zyski.

3 Biurowiec REAL OFFICE Powierzchnia terenu Powierzchnia użytkowa budynku Powierzchnia biurowa do sprzedaży Powierzchnia handlowo-usługowa do sprzedaży Powierzchnia kondygnacji Kubatura budynku m m m2 340 m2 285 m2-648 m m3 Łódź na mapie Polski - centralne położenie, umożliwiające szybki dojazd we wszystkie części kraju - bliskość planowanego skrzyżowania autostrad A1 (Katowice Gdańsk) i A2 (Poznań Warszawa) - miasto na szlaku przebiegu kolei szybkich prędkości - miasto posiadające stale rozwijający się Port Lotniczy Łódź - aglomeracja łódzka to blisko 1 mln mieszkańców tys. studentów uczących się na 22 wyższych uczelniach - miasto organizuje uznane imprezy targowe i kulturalne o międzynarodowym zasięgu REAL OFFICE na mapie Łodzi - dobra lokalizacja na skrzyżowaniu drogi krajowej 72, ul. Aleksandrowskiej z ul. Traktorową - szybki, prosty dojazd do centrum Łodzi - rozbudowana sieć komunikacji miejskiej tramwajowej 2, 5, 8, 13 i autobusowej 78, 78A, 81, 84, 87, 89, 96 - zaplecze handlowo-usługowe (Bank, Poczta, Dom Handlowy) Dane ogólne General information REAL OFFICE building Total area m2 Building usable area m2 Office area for sale m2 Commercial-service area for sale 340 m2 Storey area 285 m2-648 m2 Building cubature m3 Łódź on the map of Poland - situated in the heart of Poland thus enabling quick access to all the parts of the country - proximity of a planned intersection of a highway A1 (Katowice Gdańsk) and A2 (Poznań Warszawa) - the city on the route of high-speed trains - constantly developing Łódź airport - the Łódź agglomeration holds almost 1 million citizens thousand students learning at 22 universities and colleges - the city organizes various acknowledged fairs and cultural events of international importance REAL OFFICE on the street map of Łódź - good location at the intersection of a route 72 Aleksandrowska Street and Traktorowa Street - quick and simple connection to the downtown of Łódź - extensive public transportation network of trams number 2, 5, 8, 13 and buses number 78, 78A, 81, 84, 87, 89, 96 - commercial and service facilities (bank, post office, department store)

4 Ekspozycja Biurowiec został tak zaprojektowany, aby spełniał najwyższe standardy budowlane. Dzięki zastosowaniu i wyposażeniu w nowoczesne systemy i technologie budynek stał się ergonomicznym i przyjaznym miejscem pracy. Klimatyzacja części wspólnych, elegancko wykończone korytarze i klatka schodowa, windy, rozbudowane instalacje przeciwpożarowe z systemem ostrzegania i oddymiania wszystko to zapewni pełen komfort pracy i bezpieczeństwo. Z kolei wysokość budynku (ponad 30m) oraz lokalizacja zapewnia mu doskonałą ekspozycję ze wszystkich kierunków: od wschodniej jak i zachodniej strony ul. Aleksandrowskiej, i zarówno od południowej, jak i północnej strony ul. Traktorowej. Hol główny i recepcja Wejście do budynku znajduje się od ulicy Traktorowej. Hol wejściowy to efektowne, dwukondygnacyjne patio z przeszklonymi ścianami i recepcją. Goście będą mogli zaczekać na spotkanie w wygodnych warunkach, z możliwością korzystania z Internetu. Płynąca przy wejściu woda ma działać kojąco i pozytywnie nastrajać już od samego wejścia. Zewnętrzne patio Na parterze biurowca za recepcją znajdzie się także miejsce na relaks i chwilę odpoczynku. To zewnętrzne patio o powierzchni 120 m2, obsadzone zielenią, urządzone, wyposażone w ławki miejsce, w którym można zregenerować siły i oderwać się od codziennych obowiązków. Standard budynku i części wspólnych: - całodobowa ochrona fizyczna - monitoring budynku system kamer - nowoczesne szybkie windy - łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych - klimatyzacja części wspólnych - oświetlenie sterowane automatycznie - elegancko wykończony i wyposażony hol z recepcją - wjazd i wyjazd na parking zabezpieczony szlabanami otwieranymi automatycznie - instalacje system SAP i DSO - wentylacja mechaniczna - telefon wewnętrzny do komunikacji z recepcją Exposition The office building is designed to comply with the highest building standards. Due to state-of-the-art equipment and technology that is used, the building makes an ergonomic and friendly place to work. Air-conditioning of the common areas, elegant finishing of the hallways and staircases, elevators, elaborate fire suppressing installations with the warning and smoke ventilation systems all those elements ensure full comfort and safety of the working environment. The height of the building (over 30 meters), on the other hand, and its location, ensure perfect exposition from all directions: from the east and west sides overlooking Aleksandrowska Street and from the south and north Traktorowa Street. Main hallway and reception desk The entrance to the building is facing the Traktorowa Street. The entrance hall is a spectacular, two-storey patio with glass walls and the reception desk. The guests will be able to wait for the meeting in comfortable surroundings with the Internet access. The water flowing at the entry will create a soothing atmosphere making the guests feel positive right from the first step inside. Koszty eksploatacji Budynek jest zaprojektowany z myślą o minimalizacji kosztów jego późniejszej eksploatacji. Wszystkie biura będą indywidualnie opomiarowane, tzn. że właściciel poniesie koszty faktycznie zużytej energii oraz innych mediów. Właściciele będą mieli również możliwość dostosowywania instalacji do swoich potrzeb i doprowadzenie praktycznie każdego rodzaju instalacji teleinformatycznych. Części wspólne będą klimatyzowane. Dodatkowo będzie możliwość uruchomienia klimatyzacji w każdym biurze. Parking Na terenie przewidziano też parking z dwoma zamykanymi wjazdami. Każda firma będzie miała zapewnione co najmniej jedno miejsce parkingowe poprzez ustanowienie podziału do korzystania z nieruchomości wspólnej. Poza tym REAL OFFICE Sp. z o.o. będzie wydzierżawiała parking przy budynku, na którym każda firma będzie mogła wynająć dodatkowe miejsca parkingowe. Running costs The building is designed with an eye to minimizing its later running costs. All the offices will be individually metered, which means that the owner will only incur the costs of actual energy and utilities used. The owners will also be able to adjust the installations to their own needs and install practically any type of the ICT system. The common areas will be air-conditioned. Additionally, air-conditioning may be activated in each individual office. Parking lot The area will be equipped with a parking lot with two controlled entries. Each company will have access to at least one parking place through division of the space of the common area. Besides, the REAL OFFICE Sp. z o.o. will lease the parking lot next to the building, where each company will have a chance to rent an additional parking place. Ekspozycja Exposition External patio In the ground floor of the building, right past the reception desk, you may also find a place to relax and take a rest. It is an external patio with the total area of 120 m2, planted with greenery and equipped with benches, where everyone can recuperate and break away from everyday chores. Standard of the building and common areas: - 24-hour physical security - building monitoring CCTV - modern high-speed elevators - easy access for the disabled - air-conditioning of the common areas - automatically controlled lighting - elegant finishing of the well-equipped hallway with the reception desk - entrance and exit to the parking lot secured by automatically controlled barrier - installations SAP and DSO systems - mechanical ventilation - internal telephone for communication with the reception desk

5 LOKAL U1 usługi - handel 42,53 m2 LOKAL B1 94,06 m2 LOKAL B5 110,03 m2 LOKAL B9 110,03 m2 LOKAL B2 67,18 m2 LOKAL B6 108,91 m2 LOKAL B10 108,91 m2 LOKAL U3 usługi - handel 153,86 m2 LOKAL U2 usługi - handel 143,11 m2 LOKAL B4 161,97 m2 LOKAL B3 188,58 m2 LOKAL B7 171,96 m2 LOKAL B11 171,96 m2 LOKAL B8 192,49 m2 LOKAL B12 192,49 m2 Parter 1 piętro 2 piętro 3 piętro Struktura lokali The structure of the premises Moduły biurowe do sprzedaży: I VIII piętra - od 67 m2 do 192 m2. Moduły handlowo usługowe do sprzedaży parter - 42 m2, 143 m2, 154 m2. Wejście główne do części biurowej znajduje się od strony ul. Traktorowej. Do modułów handlowo usługowych zapewnione są bezpośrednie wejścia z ciągu pieszego od strony ulic Aleksandrowskiej i Traktorowej. Każdy moduł wyposażony jest w indywidualny węzeł sanitarno socjalny. Moduły można łączyć. Office modules for sale: I VIII floors - from 67 m2 to 192 m2. Commercial and service modules for sale ground floor - 42 m2, 143 m2, 154 m2. The main entry to the office part of the building is facing the Traktorowa street. The commercial and service modules can be accessed directly from the walkway from the Aleksandrowska and Traktorowa streets. Each module will be equipped with individual sanitary social spot. The modules may be connected.

6 LOKAL B13 110,03 m2 LOKAL B18 73,44 m2 LOKAL B20 73,73 m2 LOKAL B14 108,91 m2 LOKAL B15 171,96 m2 LOKAL B19 158,43 m2 LOKAL B21 163,12 m2 LOKAL B22 248,39 m2 LOKAL B16 192,49 m2 4 piętro 6 piętro 7 piętro 8 piętro Struktura lokali The structure of the premises Ilość samodzielnych lokali oferowanych do sprzedaży: biurowych - 23 handlowo usługowych - 3 Wszystkie lokale sprzedawane są jako powierzchnia open-space. Budynek wybudowany jest bez barier architektonicznych i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji użytkowników będą dwie windy osobowe i jedna dla ekip ratowniczych. Biurowiec spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Budynek będzie całodobowo chroniony i wyposażony w system kamer monitorujących teren. The number of individual premises offered for sale: Office - 23 commercial and service - 3 Each premises is sold as an open-space area. The building is built without architectural barriers and is adjusted to the needs of the disabled. The users of the building have at their disposal two passenger elevators and one rescue elevator. The office building complies with all safety standards. The building will be under 24-hour security and equipped with a CCTV system monitoring the entire area.

7 REAL Development od 1998 r. prowadzi działalność deweloperską na łódzkim rynku budowlanym. W swoim dorobku firma posiada kilka zrealizowanych z powodzeniem inwestycji mieszkaniowych. REAL Development specjalizuje się w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji deweloperskich. Prowadzi także działalność inwestycyjną, organizuje finansowanie inwestycji i sprawuje nadzór budowlany. Spółka pełni także rolę inwestora zastępczego. W swojej ofercie ma również profesjonalną obsługę procesu inwestycyjnego na wszystkich jego etapach. Misją REAL Development konsekwentnie realizowaną przez właścicieli od momentu powstania firmy jest przekonanie, że prawdziwą wartość przedstawiają tylko projekty o najwyższej jakości, w których zastosowane są najciekawsze pod względem architektonicznym i budowlanym rozwiązania. Dlatego każda inwestycja Spółki jest przemyślana, dopracowana i wykończona z najwyższą starannością. Zrealizowane przez Spółkę projekty można obejrzeć na stronie W roku 2007 spółka uległa przekształceniu oraz dokapitalizowaniu. Od tego czasu działa pod nazwą REAL Development Świeboda i Wspólnicy Sp. k. z sumą komandytową w kwocie 37 mln zł. Spółka REAL OFFICE została stworzona jako spółka celowa do realizacji pierwszego w historii firmy budynku typowo komercyjnego biurowca o tej samej nazwie. Since 1998, REAL Development has been running a developing activities on the Łódź building market. As its achievements, the company may pride itself with several successfully completed residential investments. REAL Development specializes in preparation and running developing investments. It also carries investing activities, organizes investment financing and supervises construction works. The company also acts as a project management company. In its offer, the company also has professional investment process services at all its stages. The mission of REAL Development consistently carried by its owners from the moment of the birth of the company is a conviction that the real value lies only with the projects of the highest standards which comprise the most interesting architectural and constructional solutions. That is why each investment of the company is well-thought, elaborated and finished with utmost care. The projects completed by the company may be seen at In 2007, the company was transformed and capitalized. From then on, the company has been known as REAL Development Świeboda i Wspólnicy Sp. k. with the commendam sum of 37 million Polish zloty. The REAL OFFICE company was created as an investment vehicle for realization of the first, in the company s history, investment of a typically commercial office building carrying the same name.

8 Kontakt Contact Pracownicy firmy REAL Development są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 16:00. Chętnie dostosujemy się również do Państwa indywidualnych potrzeb i możliwości po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. REAL OFFICE Sp. z o.o Łódź, ul. Traktorowa 128, NIP , REGON , KRS Kapitał zakładowy ,00 zł Obsługa i adres do korespondencji: REAL Development Świeboda i Wspólnicy Sp.k., Łódź, ul. Gliniana29/31 (wjazd i wejście od ul. Rumuńskiej 24) Sekretariat: , fax Dział Marketingu i Sprzedaży: , , Magdalena Wygoda , Agnieszka Wróbel The employees of the REAL Development company are at your disposal Monday through Friday between 8 AM and 4 PM. We will be happy to adjust to your individual needs and potential at any time convenient to you upon telephone arrangement. REAL OFFICE Sp. z o.o Łódź, ul. Traktorowa 128, NIP (Tax Identification Number) , REGON (National Business Register Number) , KRS (National Court Register Number) Share capital PLN 50, Service and mailing address: REAL Development Świeboda i Wspólnicy Sp.k., Łódź, ul. Gliniana29/31 (entry from 24 Rumuńska Street) Front office: , fax Marketing and Sales Department: , , Magdalena Wygoda , Agnieszka Wróbel

9 Niniejszy folder nie stanowi oferty w świetle Prawa Handlowego i nie może stanowić podstawy do ewentualnych roszczeń. The booklet does not constitute offer under Commercial Code and shall not constitute cause of action for any claims.

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Maraton. Lubię myśleć długodystansowo. I know that business is like long-distance running

Maraton. Lubię myśleć długodystansowo. I know that business is like long-distance running Maraton Maraton Lubię myśleć długodystansowo Tylko odpowiednie przygotowanie fizyczne, umiejętne rozłożenie sił i wsparcie na całym dystansie pozwalają krok po kroku osiągnąć wyznaczony cel. W biznesie

Bardziej szczegółowo

Perfection in every detail

Perfection in every detail Perfection in every detail Oxygen Park combines all qualities of a modern office facility premium location, prominent exposure, suitable accessibility and friendly surroundings, plus functionality and

Bardziej szczegółowo

Inspiring, Energetic, Welcoming

Inspiring, Energetic, Welcoming Dominikański Inspiring, Energetic, Welcoming Combines cultural heritage and cutting-edge architecture Łączy dziedzictwo historii z nowoczesną architekturą 2 3 Europe within ca. 2 h NORWAY Oslo SWEDEN Stockholm

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 Bydgoszcz Bydgoszcz 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 24 Firmy w BPPT Companies in BPPT 36 Nieruchomości w ofercie

Bardziej szczegółowo

W SMART ORKSPACE. Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią. Offices Open To Change Biura otwarte na zmiany

W SMART ORKSPACE. Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią. Offices Open To Change Biura otwarte na zmiany W SMART ORKSPACE BY Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią Expanding Location Rozwijająca się lokalizacja This established Warsaw business location Offices Open To Change Biura otwarte

Bardziej szczegółowo

Z historią w przyszłość

Z historią w przyszłość Z historią w przyszłość History continues Z historią w przyszłość History continues CEDET WSTĘP INTRODUCTION CEDET CEDET to unikatowy projekt odrestaurowania i rozbudowy zabytkowego budynku zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

Dzięki temu, że wieża Moniuszki 1A góruje nad najbliższą. umieszczone na jej szczycie logotypy Najemców są dobrze widoczne z daleka.

Dzięki temu, że wieża Moniuszki 1A góruje nad najbliższą. umieszczone na jej szczycie logotypy Najemców są dobrze widoczne z daleka. KAMERALNE BIURA Dzięki temu, że wieża Moniuszki 1A góruje nad najbliższą okolicą, umieszczone na jej szczycie logotypy Najemców są dobrze widoczne z daleka. Due to the fact that Moniuszki 1A towers above

Bardziej szczegółowo

gate one BUSineSS park W WarSzaWie GATE ONE BuSINESS PARK IN WARSAW

gate one BUSineSS park W WarSzaWie GATE ONE BuSINESS PARK IN WARSAW gate one BUSineSS park W WarSzaWie GATE ONE BuSINESS PARK IN WARSAW Zanim wybierzesz miejsce dla Twojej fi rmy, zastanów się, jakie korzyści są dla ciebie najważniejsze. Może wskażesz atrakcyjną lokalizację,

Bardziej szczegółowo

www.moniuszki1a.com Inwestor: Evora Investments Sp. z.o.o. Fund Manager, Development and Asset Management www.catalystcapital.pl

www.moniuszki1a.com Inwestor: Evora Investments Sp. z.o.o. Fund Manager, Development and Asset Management www.catalystcapital.pl www.moniuszki1a.com Inwestor: Evora Investments Sp. z.o.o. Fund Manager, Development and Asset Management www.catalystcapital.pl NAI Estate Fellows, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, tel. 22 379 73 00,

Bardziej szczegółowo

office spaces to let powierzchnie biurowe do wynajęcia Najlepsza lokalizacja w Warszawie w relacji standard do ceny!!! Warszawa

office spaces to let powierzchnie biurowe do wynajęcia Najlepsza lokalizacja w Warszawie w relacji standard do ceny!!! Warszawa office spaces to let powierzchnie biurowe do wynajęcia Najlepsza lokalizacja w Warszawie w relacji standard do ceny!!! ,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

01. Wprowadzenie / Introduction

01. Wprowadzenie / Introduction 01. Wprowadzenie / Introduction Skanska jest innowacyjnym deweloperem przestrzeni biurowych, które dzięki swojej elastyczności i wszechstronności odpowiadają na potrzeby firm o różnych profilach działania

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

OFFICE BUILDING Warszawa [Polska]

OFFICE BUILDING Warszawa [Polska] OFFICE BUILDING Warszawa [Polska] The Pacific Office Building is an exceptional office project located in Mokotów, Warsaw s most dynamic and popular business district. With its prime office location, superior

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie / Introduction

Wprowadzenie / Introduction 1 Wprowadzenie / Introduction Głównymi zaletami Łodzi są jej centralna lokalizacja, rozwijająca się infrastruktura komunikacyjna oraz dostęp do doświadczonej i dobrze wykształconej kadry. W Łodzi rozwijają

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja Location. Autostrada / Highway. Planowana droga / Planned road

Lokalizacja Location. Autostrada / Highway. Planowana droga / Planned road ZOLIBORZ ONE KONCEPCJA CONCEpT Żoliborz One to zbudowany według nowoczesnych standardów luksusowy budynek biurowy klasy A, zlokalizowany w pobliżu CH Arkadia, oddalony zaledwie 5 minut od centrum miasta.

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES 2014 future inspires us join us more than 20 000 offers has WGN in its MLS-WGN base worth 11,5 mld PLN 5 000 transactions WGN carried out in 2013 year 1 200 000 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii.

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii. Tworzymy nowoczesne oblicze stolicy. Realizujemy projekty na najwyższym, światowym poziomie, doskonale zintegrowane z miejskim otoczeniem. Wprowadzamy standardy, które na nowo definiują jakość miejsca

Bardziej szczegółowo

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland BPO/SSC Office tailor-made for services Biuro na miarę usług Standard of modern office space tailored to fit the needs of business services companies Standard powierzchni biurowych dopasowanych do potrzeb

Bardziej szczegółowo

OkOlica NeighboUrhood

OkOlica NeighboUrhood KONCEPCJA CONCEPT Żoliborz One to zbudowany według nowoczesnych standardów luksusowy budynek biurowy klasy A, zlokalizowany w pobliżu CH Arkadia, oddalony zaledwie 5 minut od centrum miasta. Doskonały

Bardziej szczegółowo

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii.

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii. Tworzymy nowoczesne oblicze stolicy. Realizujemy projekty na najwyższym, światowym poziomie, doskonale zintegrowane z miejskim otoczeniem. Wprowadzamy standardy, które na nowo definiują jakość miejsca

Bardziej szczegółowo

20 244sqm / m 2. 1430sqm / m 2. Gross leasable area Całkowita powierzchnia najmu. Typical floor area Powierzchnia typowego piętra 200sqm / m 2

20 244sqm / m 2. 1430sqm / m 2. Gross leasable area Całkowita powierzchnia najmu. Typical floor area Powierzchnia typowego piętra 200sqm / m 2 Atrium 2 20 244sqm / m 2 Gross leasable area Całkowita powierzchnia najmu 1430sqm / m 2 Typical floor area Powierzchnia typowego piętra 200sqm / m 2 Retail area Powierzchnia handlowa 125 Car parking places

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE BIUROWE OFFICE MARKET IN TRI-CITY

POWIERZCHNIE BIUROWE OFFICE MARKET IN TRI-CITY OWIERZCHNIE BIUROWE OFFICE MARKET IN TRI-CITY Trójmiasto Tri-City Spis treści Table of contents Wstęp Introduction 03............................ Sytuacja makroekonomiczna Macroeconomic outlook Rynek inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

/ 201 / 20 / 2. Take a trip to your commercial success / 2013. / www.galeriakatowicka.eu

/ 201 / 20 / 2. Take a trip to your commercial success / 2013. / www.galeriakatowicka.eu / 2 / 20 / 201 Take a trip to your commercial success / 2013 / www.galeriakatowicka.eu Place of immense opportunities Katowice to ponad 0.25 / 33 trzystutysięczne miasto w południowej Polsce, leżące na

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS WSTĘP INTRODUCTION 4 WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING 9 BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING 27 MOBILNOŚĆ MOBILITY 39 KOMFORT COMFORT 47 NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS 57 WSTĘP / INTRODUCTION Dawniej świat

Bardziej szczegółowo

Your Best location in Kraków! POLSKA

Your Best location in Kraków! POLSKA Your Best location in Kraków! POLSKA Turowicza ulica Klimeckiego 1 I 30-705 Kraków I www.orangeofficepark.pl Lokalizacja Location A2 A1 Warszawa /Warsaw S7 Kraków / Cracow Orange Office Park, dzięki swojej

Bardziej szczegółowo

Partner Zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią 2 Panattoni Europe is a leading industrial developer E28 WILNO PARK GDAŃSK E28 E77 E75 E67 BERLIN A1 E65 PARK TORUŃ BERLIN DREZNO PARK POZNAŃ II A2 E30

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo