C RU A 000 PPPP NE E 0245 Sieć Zakład Jednostk a Typ Dokumentu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C RU A 000 PPPP NE E 0245 Sieć Zakład Jednostk a Typ Dokumentu:"

Transkrypt

1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A Bal C. Larricq JP FUS FIRST DIFFUSION Deriot B. Gaspar Wersja Data Opracował Sprawdził Status Zmiany Zatwierdził Zamawiający: Projekt : Wykonawca EPCM : PROJEKT RUDA NADKRYTYCZNY BLOK WĘGLOWY O MOCY 900MW Skala : Tytuł dokumentu : Rozmiar : Wstępny projekt systemów przeciwpożarowych System kodowania : KKS GTT : TPOL0801 Arkusz : Preliminary Design of fire fighting systems Dostęp: Référence : Poufny : Ograniczony dla Grupy EDF: Ograniczony dla Projektu : Swobodny : Copyright : 2009 C RU A 000 PPPP NE E 0245 Sieć Zakład Jednostk a Typ Dokumentu: Jedn.rob/E.S Wysyłający lub Umowa Typ dok. Domena Numer seryjny Identyfikacja wydawcy dok. : EDF DIRECTION PRODUCTION INGENIERIE CENTRE D INGÉNIERIE THERMIQUE Tour Cèdre 7 allée de l Arche TSA Paris La Défense Cedex Internal Reference: File :

2 DIRECTION PRODUCTION INGÉNIERIE C E N T R E D I N G É N I E R I E T H E R M I Q U E Date: (date d approbation) Département : Exploitation Maintenance Environnement Mission ou Groupe : Environnement Rédacteur : Bal Caroline Nbre de pages : 43 Nbre d'annexes : 2 Titre : PROJEKT RUDA Wstępny Projekt Systemów Przeciwpożarowych dla Projektu Ruda Identifiant projet : Référence : Ind : TPOL0801 C RU A 000 PPPP NE E 0245 A Filière Site Tranche Zone/Syst. Emetteur Type Domaine N Ordre Classement : Statut : FUS Type de document : Study Report Résumé : Niniejszy dokument zawiera zasady projektowania systemu przeciwpożarowego dla projektu RUDA zgodnie z wytycznymi Amerykańskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC): wymiary sieci pożarowej, strefy pożarowe oraz wstępny projekt systemów przeciwpożarowych. Documents associés : / Indice Rédacteur Vérificateur Approbateur Indice en cours Nom/Visa Date Nom/Visa Date Nom/Visa Date C. BAL J.P. LARRICQ B. DERIOT N. GASPAR Vérification indépendante OUI NON Prédiffusion formalisée OUI NON Auprès de : Auprès de : Confidentiel : L initiateur établit une liste nominative des destinataires. Chacun d eux reçoit un exemplaire numéroté et ne peut étendre la diffusion sans l accord de l initiateur Dif. Restreinte : L initiateur établit une liste explicite des destinataires. Chacun d eux peut étendre la diffusion sous sa responsabilité et dans sa Direction (sur la base d une liste explicite). Accès E.D.F. : Ne peut être transmis à l extérieur d EDF que par un chef de Département Accès libre : Document public Protection patrimoine : Sous famille : EDF 2010 Enregistrement : OUI NON

3 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 3/43 BORDEREAU DE DIFFUSION Indiquer le nombre de documents diffusés dans la colonne qui convient (C : document complet ; P : document partiel) CIT/DIR CIT/EME CIT/FOE CIT/EGI CIT/EPM CIT/OPR C P C P C P C P C P C P C P DR : DT : MEM : FEM : IEM : PEM : OEM : DR1 : COM : MPA : FCS : IGC : 1 PCC : OTX : DR2 : GVA : MPE : FOF : IBE : 1 PFS : 1 OMM : DR3 : MQE : MEN : 1 FER : IEI : 1 PES : OCO : CG : MSC : MME : IIN : 1 PMT : OCP : DRH : MGC : IRT : PEC : OAG : AT1 : MSI : PIU : AT2 : DIFFUSION COMPLEMENTAIRE EDF C P C P JS Bachman 1 AM. Alexandre 1 O. Salques 1 Christian Jouis 1 R. Lemuid 1 J. F. Stecoli 1 Ph. Le Corre 1 X. Campeaux 1 S. Damianov 1 M. Gouin 1 S. Gravereaux 1 MJ. Grandet 1 N. Gaspar DIFFUSION HORS EDF C P C P S. Wallenmaier (EnBW) 1 S. Von Andrian (EnBW) 1 A. Korus (ERSA) 1 Nombre total de : Documents complets 21 Documents partiels Contenu et commentaires

4 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 4/43 Indice A Motif d évolution et modifications apportées First edition

5 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 5/43 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT PROJEKTU / OBJECT ZAKRES PROJEKTU / SCOPE OF DESIGN WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NORM / LIST OF APPLICABLE REGULATIONS AND STANDARDS PRZEPISY POLSKIE / POLISH REGULATIONS DOKUMENTY NFPA (AM. NARODOWY ZWIĄZEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ) / NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION AGENCY) DOCUMENTS DOKUMENTY EDF / EDF DOCUMENTS STREFY POŻAROWE / FIRE AREAS DEFINICJA / DEFINITION OKREŚLENIE STREF POŻAROWYCH / FIRE AREAS DETERMINATION ZALECENIA KONSTRUKCYJNE / CONSTRUCTIVE DISPOSITION DYSTANS PPOŻ. POMIĘDZY BUDYNKAMI OKREŚLONYMI JAKO KONSTRUKCJE WYDZIELONE / FIRE PROTECTION DISTANCE BETWEEN BUILDINGS DEFINED AS A DETACHED STRUCTURE PRZEJŚCIA I WYJŚCIA POŻAROWE ORAZ DOSTĘP DO STRAŻY POŻARNEJ / FIRE PROTECTION PASSAGE WAYS AND EXITS AND ACCESS FOR FIRE SERVICE ZBIORNIKI LEKKIEGO I CIĘŻKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO / LIGHT AND HEAVY FUEL TANKS STORAGE Klasyfikacja cieczy łatwopalnych i palnych / Classification about Flammable and combustible liquids Opis zbiornika / Description of tank Instalacja zbiorników / Installation of tanks Minimalny dystans pomiędzy dwoma zbiornikami / Minimum spacing between two tanks Środki zapobiegania zagrożeniom pożarowym / Means to prevent a fire risk MAGAZYNOWANIE WODORU / HYDROGEN STORAGE TRANSFORMATORY OLEJOWE / OIL-INSULATED TRANSFORMERS POMIESZCZENIA ELEKTRYCZNE / ELECTRICAL ROOMS OGÓLNE SYSTEMY I WYPOSAŻENIE PRZECIWPOŻAROWE / GENERAL FIRE PROTECTION SYSTEMS AND EQUIPMENT STAŁY SYSTEM GASZENIA POŻARU OGÓLNE WYMAGANIA / FIXED FIRE FIGHTING SYSTEM GENERAL REQUIREMENT GAŚNICE PRZENOŚNE / PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS ZASILANIE WODĄ PPOŻ. / FIRE WATER SUPPLY Przepływ i rezerwa wody ppoż. / Fire water flow and reserve Źródło wody przeciwpożarowej / Source of Fire water storage Pompy przeciwpożarowe / Fire pumps Główny pierścieniowy rozdziałwody / Water main distribution ring SYSTEM KONTROLI I SYGNALIZACJI POŻAROWEJ / FIRE ALARM AND CONTROL SYSTEM OPIS SYSTEMU / DESCRIPTION OF THE INSTALLATION ZASADA DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE URZĄDZENIA WYKRYWANIA POŻARU: / COMPLEMENTARY FIRE DETECTION DEVICES: ZASILANIE / POWER SUPPLY OBCIĄŻENIE, NIEZAWODNOŚĆ ZASILANIA SYSTEMU PPOŻ. / THE LOAD, THE AMOUNT AND THE RELIABILITY OF FIRE POWER SUPPLY OŚWIETLENIE / LIGHTING Oświetlenie awaryjne Oświetlenie ewakuacyjne / Safety lighting ODDYMIANIE ORAZ OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA / SMOKE VENTING AND HVAC SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE / FIRE FIGHTING SYSTEMS ZAŁĄCZNIK 1 : KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ ORAZ SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH... 40

6 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 6/43 ZAŁĄCZNIK 2 : ZWYMIAROWANY PRZEPŁYW SIECI P.POŻ USTALONE DLA PROJEKTU RUDA... 41

7 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 7/43 ZAŁĄCZNIK 1 : SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE DLA PROJEKTU RUDA APPENDIX 1 : FIRE FIGHTING SYSTEMS OF RUDA PROJECT ZAŁĄCZNIK 2: ZWYMIAROWANY PRZEPŁYW W SIECI P.POŻ W PROJEKCIE RUDA APPENDIX 2 : SIZING FLOW OF THE FIRE NETWORK SET OF RUDA PROJECT

8 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 8/43 1. PRZEDMIOT PROJEKTU / OBJECT ERSA eksploatuje 8 bloków energetycznych o mocy 1775MW i planuje budowę nadkrytycznego bloku węglowego o mocy 900MW, który obecnie stanowi technologię sprawdzoną na całym świecie Termin Oddania do Eksploatacji dla Projektu RUDA przewidziano na początek roku Dla Projektu RUDA celem niniejszego studium jest zdefiniowanie: 1. wielkość przepływu sieci pożarowej, 2. stref pożarowych oraz wstępnego projektu systemów przeciwpożarowych. Niniejszy dokument zostanie zatwierdzony przez zamawiającego, lokalne urzędy, straż pożarną, rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych oraz towarzystwo ubezpieczeniowe. ERSA operates 1775MW shared between 8 units with a project of the erection of a 900MW supercritical coal fired plant which is now proven technology all over the world. The Commercial Operating Date of the project RUDA is foreseen beginning of For the Ruda project, this study has the objective of defining : 1. the sizing flow of the fire network set of Ruda project, 2. the fire areas and the preliminary design of fire fighting systems. This document shall be approved by the owner, local authorities, fire brigade, and the insurance company. 2. ZAKRES PROJEKTU / SCOPE OF DESIGN System pożarowy jest projektowany odpowiednio obejmując swym zakresem wszystkie systemy przeciwpożarowe oraz urządzenia we wszystkich budynkach, konstrukcje, wyposażenie oraz urządzenia zdefiniowane w dokumencie o numerze ref.: C RU A 000 PPPP NO X 0193A RUDA Project : Fire-fighting Design Organization. The fire system is designed accordingly, having a design scope covering all the fire protection systems and facilities of all the buildings, structures, equipments and devices as defined by document ref. C RU A 000 PPPP NO X 0193A RUDA Project : Fire-fighting Design Organization. 3. WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NORM / LIST OF APPLICABLE REGULATIONS AND STANDARDS

9 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 9/43 Obowiązujące przepisy i normy dotyczące projektowania systemów przeciwpożarowych (sklasyfikowane zgodnie z priorytetem): Krajowe i lokalne przepisy, kodeksy oraz normy, Wymagania lokalnych jednostek straży pożarnej, Wymagania firm ubezpieczeniowych, Dokumenty NFPA (NFPA = Am. Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej), Standard EDF, wszelkie oceny ryzyka pożarowego wdrażane zgodnie ze standardemnfpa 850 ( 5.1) powinny być zgodne z normą EDF. The applicable regulations and standards used for Fire-fighting design are (classified by level of priority) : National and Local regulations, codes and standards, Requirements of the local fire Authorities, Requirements of the Insurance companies, NFPA documents, Standard EDF, especially any fire risk evaluation implemented according to NFPA 850 ( 5.1) should be consistent with standard EDF. 3.1 Przepisy polskie / Polish regulations Przepisy obowiązujące w Polsce są następujące: [1.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych oraz ich usytuowani.dz.u. Nr 243 z 2005 r. poz [[1.2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dziennik Ustaw Nr 80, pozycja 563). The polish regulations are : [1.1] Order of the ministry of Economy of November 29th, 2005 concerning the technical conditions which have to satisfy the deposits and the stations of liquid fuels, the pipelines of big length was intended for the transport of the petroleum and the oil productions and their localization. [1.2] Ordinance of Minister of the Internal Affairs and Administration of 21 April 2006 on fire protection of houses, other buildings and grounds (Journal of the Laws No. 80, item 563).

10 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 10/43 [1.3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, pozycja 1139). [1.4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, pozycja 1137). [1.5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami z 7 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr 109, poz (zmiany weszły w życie z dniem 27 maja 2004). [1.3] Ordinance of Minister of the Internal Affairs and Administration of 16 June 2003 on fire protection water supply and firefighting roads (Journal of the Laws No. 121, item 1139). [1.4] Ordinance of Minister of the Internal Affairs and Administration of 16 June 2003 on construction design approval with respect to fire protection (Journal of the Laws No. 121, item 1137). [1.5] Ordinance of Minister of Infrastructure of 12 April 2002 on technical conditions required for buildings and their location (Journal of the Laws No. 75, item 690 with further modification) unified text with modifications of 7 April 2004 enclosed in Journal of the Laws No. 109, item 1156 (modifications came into use from 27 May 2004). 3.2 Dokumenty NFPA (Am. Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej) / NFPA (National Fire Protection Association) documents Kodeksy, normy, rekomendowane praktyki oraz wytyczne NFPA tworzone są w procesie rozwoju jednomyślnych standardów zatwierdzonych przez Amerykański Narodowy Instytut Normalizacji (ANSI). Dokumenty NFPA podają zalecenia oraz wymagania dotyczące systemów przeciwpożarowych. W dokumentach tych znajdują się propozycje zasad projektowania i instalacji systemów przeciwpożarowych (np. systemy automatycznego zraszania, alarmy ) Zalecane praktyki NFPA 850 (wydanie 2005) są w głównej mierze stosowane w projekcie RUDA. NFPA codes, standards, recommended practices, and guides are developed through a consensus standards development process approved by the American National Standards Institute (ANSI). NFPA documents give recommendations or requirements concerning fire fighting systems. They propose design and installation rules about fire systems (e.g. : automatic sprinkler or water spray systems, alarms ) The NFPA 850 (2005 edition) is chiefly applied in the Ruda project.

11 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 11/43 Główne dokumenty NFPA zostały wymienione w NFPA przywoływanej publikacji. The main NFPA documents to be considered are listed in NFPA referenced publications. 3.3 Dokumenty EDF / EDF documents [3.1] ISO0MM1PPPPGUX2659A (08/12/2009) : Standardy przeciwpożarowe dla elektrowni opalanych paliwem stałym. [3.1] ISO0MM1PPPPGUX2659A (08/12/2009) : Fire protection standard for fossil-fired power plants. 4. STREFY POŻAROWE / FIRE AREAS 4.1 Definicja / Definition Strefa pożarowa zgodnie z NFPA 30 oznacza obszar budynku oddzielony od reszty budynku za pomocą konstrukcji wytrzymałej na ogień co najmniej przez 1 godzinę i posiadający wszelkie otwory komunikacyjne prawidłowo zabezpieczone zestawem o odporności na ogień co najmniej 1h. Dla elektrowni zapory ogniowe dzielące strefy pożarowe muszą posiadać wskaźnik minimum 2h odporności na ogień (= REI 120). Jeżeli strefa pożarowa została określona jako oddzielna konstrukcja, musi ona zostać oddzielona od pozostałych konstrukcji za pomocą odpowiedniego dystansu określonego przez NFPA 80A, wydanie 2003, Zalecana Praktyka w zakresie Zabezpieczeń Budynków Przed Narażeniem na Działanie Pożaru. Dla Projektu RUDA strefę pożarową zdefiniowano jako obszar budynku o A fire area is, according to NFPA 30, an area of a building separated from the remainder of the building by construction fire resistance of at least 1 hour and having all communicating openings properly protected by an assembly with a fire resistance rating of at least 1 hour. For Electrical generating plants, Fire barriers separating fire areas must have a minimum of 2-hour fire resistance rating (= REI 120). If a fire area is defined as a detached structure, it must be separated from other structures by an appropriate distance as determined by NFPA 80A, 2003 edition, Recommended Practice for Protection of Buildings from Exterior Fire Exposures, evaluation. For Ruda project, the fire area is defined as an area of a building with a minimum

12 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 12/43 wskaźniku min. 2h odporności na działanie pożaru (REI 120) lub jako obszar budynku wydzielonego z pozostałych budynków za pomocą dystansu określonego wnfpa 80A. Strefy pożarowe są definiowane w celu oddzielenia obszarów, w których istnieje ryzyko pożaru, tak aby uniknąć jego rozprzestrzeniania się. of 2 hour fire resistance rating (REI 120) or an area of building separated from other buildings by an appropriate distance as determined by NFPA 80A. Fire areas are defined to separate areas where fire risk exists to avoid fire propagation. 4.2 Określenie stref pożarowych / Fire areas determination Wykaz stref pożarowych jest następujący (zgodnie z podejściem NFPA 850 (5.1 & 5.2), w szczególności zgodnie z wykazem NFPA ) : The list of fire areas is the following (compliant with the approach of NFPA 850 (5.1 & 5.2), especially with the list of NFPA ) : Nastawnia (REI 120) Control room (REI 120) Rozdzielnia kablowa (REI 120) Cable spreading rooms (REI 120) Kanały kablowe (REI 120) Cable tunnels (REI 120) Budynki elektryczne (REI 120) Electrical buildings (REI 120) Pomieszczenia elektryczne (REI 120) Electrical rooms (REI 120) Akumulatorownie (REI 120) Battery rooms (REI 120) Pomieszczenia centrali komunikacyjnych (REI 120) Telecommunication rooms (REI 120) Warsztat remontowy (REI 120) Maintenance shop (REI 120) Magazyny (REI 120) Warehouses (REI 120) Budynki biurowe (REI 120 lub przestrzenne oddzielenie zgodnie z NFPA 80) Pompy strażackie z przyległych obszarów oraz główna(e) pompa(y) (REI120) Awaryjny generator spalinowy (REI 120 dla ścian wychodzących na turbinownię lub Office buildings (REI 120 or spatial separation in compliance with NFPA 80) Fire pumps from adjacent areas and main fire pump(s) (REI120) Emergency internal combustion generator (REI 120 for the walls facing turbine hall or

13 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 13/43 główny budynek elektryczny). main electrical building). Pompownia oleju opałowego (REI 120) Fuel oil pumping building (REI 120) Budynek urządzeń grzewczych oleju opałowego (REI120); NB: może być tym samym budynkiem co poprzedni. Składowiska zbiorników cieczy łatwopalnych i palnych (oddzielenie przestrzenne 15m od pobliskich obszarów). blok energetyczny (włącznie z turbinownią, kotłownią oraz stacją odsiarczania spalin) Główne zbiorniki olejowe: wydzielenie przestrzenne zgodnie z rozdziałem niniejszej analizy. Kocioł pomocniczy: 15m tylko od budynku elektrycznego (REI120) oraz od zbiorników popiołu, dlatego należy zainstalować ścianę o wskaźniku REI120 dla oddzielenia popiołu. Składowanie wodoru (odległość zgodna z normą NFPA55) Transformatory olejowe (REI 120 lub przestrzenne wydzielenie zgodnie z NFPA 850, rys i Turbogeneratory poniżej poziomu operacyjnego (REI 120) Fuel oil heating facilities building (REI120); NB: may be the same building as the previous. Storage areas for flammable and combustible liquid tanks (spatial separation 15 m from adjacent areas). Power block (including turbine hall, main boiler hall and flue gas treatment station) Main oil tanks : spatial separation in compliance with chapter in this study. Auxiliary Boiler : 15m only from electrical building (REI120) and from ash silos, therefore a wall REI120 is to install for the span of ash. Hydrogen storage (spatial separation in compliance with NFPA55) Oil-insulated transformers (REI 120 or spatial separation, in compliance with NFPA 850, fig and Adjacent turbine generators beneath the underside of the operating floor (REI 120) 5. ZALECENIA KONSTRUKCYJNE / CONSTRUCTIVE DISPOSITION 5.1 Dystans ppoż. pomiędzy budynkami określonymi jako konstrukcje wydzielone / Fire protection distance between buildings defined as a detached structure

14 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 14/43 Istnieją dwie możliwości do zastosowania w obszarach zagrożenia pożarowego: Pierwszą stanowi bariera ogniowa o wskaźniku wytrzymałości na działanie ognia wynoszącym min. 2h. Drugą stanowi odpowiednio określony dystans pomiędzy budynkami zgodnie z NFPA 80A. There are two separated possibilities to consider fire areas : The first is fires barrier capable of resisting for 2 hours minimum. The second possibility is to define an appropriate distance between buildings according to NFPA 80A. Na etapie projektu, wykończenia wnętrz (ściany, sufity oraz podłogi) nie są znane. Jednakże na podstawie ogólnego rozplanowania opracowano pierwsze podejście. Jeżeli nie przewidziano wydzielenia wewnętrznego za pomocą oddzieleń pożarowych o klasie min. REI120 należy rozważyć drugą możliwość. NB : Należy przygotować wykaz drzwi pożarowych, klap pożarowych odcinających, oraz żaluzji przeciwpożarowych w oddzieleniach pożarowych o wskaźniku 2h a następnie zatwierdzić je dla min. 1.5h (REI 90). (Patrz: NFPA 80, Standard dla Drzwi i Okien przeciwpożarowych).. Każdy budynek jest klasyfikowany zgodnie z oceną ryzyka występowania pożaru (Załącznik 1). At the stage of the project, the interior finish (walls, ceilings and floors) are not known. But from the general layout, a first approach for the main buildings has been completed. If the separation of the interior finish by fires barrier of REI120 minimum is not foreseen the second possibility must be studied. NB : Fire door assemblies, fire dampers, and fire shutters used in 2-hour rated fire barriers should be listed and approved for a minimum 11 2 hour fire rating (REI 90). (Cf NFPA 80, Standard for Fire Doors and Fire Windows).. Each building is classified in accordance with fire risk evaluation ( cf Appendix 1). 5.2 Przejścia i wyjścia pożarowe oraz dostęp do straży pożarnej / Fire protection passage ways and exits and access for fire service Plany projektowe oraz dokumenty wsparcia technicznego zostaną przedłożone rzeczoznawcy ds przeciwpożarowych celem zaopiniowania oraz do ERSA celem Projects plans and technical support documents will be submitted to Local fire Authorities and ERSA for approval.

15 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 15/43 zatwierdzenia. 5.3 Zbiorniki lekkiego i ciężkiego oleju opałowego / Light and Heavy fuel tanks storage Dla zbiorników zalecenia konstrukcyjne będą opracowane zgodnie z NFPA 30 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada [1.1]. For tanks storage the constructive dispositions will be complied with NFPA 30 and the Order of the ministry of Economy of November 29th [1.1] Klasyfikacja cieczy łatwopalnych i palnych / Classification about Flammable and combustible liquids W projekcie Ruda przewidziano dwa zbiorniki cieczy łatwopalnych i palnych: Klasyfikacja łatwopalnych i palnych cieczy jest inna w ujęciu NFPA oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005r. (ref. [1.1] ). For Ruda project, there are two tanks of flammable and combustible liquids: The classification about flammable and combustible liquids are different between NFPA and the order of the ministry of Economy of November 29th, 2005 (ref. [1.1] ).

16 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 16/43 Klasyfikacja NFPA 10 dotycząca cieczy łatwopalnych i palnych jest następująca: Dla lekkiego oleju opałowego: Klasa II (NFPA 10 ( ) każda ciecz, której temperatura zapłonu wynosi pomiędzy 37.8 C-60 C), gdy ż temperatura zapłonu dla lekkiego oleju opałowego wynosi 52 C. Dla ciężkiego oleju opałowego: Klasa IIIA (NFPA 10 ( ) każda ciecz, której temperatura zapłonu wynosi pomiędzy 60 C-93 C), gdy ż temperatura zapłonu dla ciężkiego oleju opałowego wynosi 70 C. The classification in NFPA 10 about flammable and combustible liquids are : For light fuel : Class II (NFPA 10 ( ) any liquid that has a flash point between 37.8 C-60 C) because the flash point is 52 C for light fuel. For heavy fuel : Class IIIA (NFPA 10 ( ) any liquid that has a flash point between 60 C-93 C) because the flash point is 70 C for heavy fuel. Zgodnie z klasyfikacją w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005r. (ref. [1.1] ) lekki olej opałowy stanowi 3 kategorię (zgodnie z [1.1] produktami olejowymi, których temperatura zapłonu wynosi pomiędzy 55 C-100 C). NB : W dalszej kolejności wyjaśniona zostanie kwestia ewentualnego ciężkiego oleju opałowego na terenie zakładu. The classification in the order of the ministry of Economy of November 29th, 2005 (ref. [1.1] ) about light fuel and heavy fuel are 3rd category ( according to ref [1.1] oil productions having a flash point between 55 C-100 C). NB : it will be confirmed later if there will be Heavy Fuel Oil on site Opis zbiornika / Description of tank

17 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 17/43 Projekt przewiduje dwa zbiorniki o następującej specyfikacji: Pojemność : 1020 m 3 (x2) Średnica : 7 m Wysokość : 8 m Obwałowanie zbiornika : 1020 m 3 NB : Te parametry mogą zostać zmienione na podstawie dokumentacji wykonawczej. There are two tanks which the specifications are the followings : Capacity : 1020 m 3 (x2) Diameter : 7 m Height : 8 m Dike capacity : 1020 m 3 NB : These parameters could be changed after detailed design Instalacja zbiorników / Installation of tanks Tabela poniżej prezentuje minimalną odległość, którą należy zachować pomiędzy budynkami a zasobnikami. Dla Projektu RUDA minimalna odległość pomiędzy budynkami a zasobnikami będzie najwyższą wartością zgodnie z NFPA lub rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005r. (ref. [1.1] ) This table below, shows the minimum distance between buildings and the storage tanks which will have to be respected. For Ruda project, the choice about the minimum distance between buildings and the storage tanks will be the most longdistance required by NFPA or by the order of the ministry of Economy of November 29th, 2005 (ref. [1.1] ). Odniesienie Odległość minimalna (m) Od linii nieruchomości, która jest lub może być zabudowywana, wraz z przeciwległą stroną drogi publicznej Od najbliższej strony jakiejkolwiek drogi publicznej lub od najbliższego istotnego budynku na tej samej nieruchomości Od granicy torowiska lub zewnętrznej krawędzi drogi ref [1.1] ref [2.2] / ref [2.2] /

18 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 18/43 (kipienie) Wybór dla Projektu RUDA (maksymalne odległości) Reference Minimum distance (m) From property line that is or can be Built upon, including the opposite side of a public way From Nearest Side of Any Public Way or from Nearest Important Building on the same property Of the limit of the railway way or the external edge of the road ref [1.1] ref [2.2] / ref [2.2] (boil over) Choice for Ruda project (maximum distances) 9 3 / Minimalny dystans pomiędzy dwoma zbiornikami / Minimum spacing between two tanks Dla Projektu RUDA, najmniejszy dystans pomiędzy dwoma zbiornikami będzie największym dystansem wymaganym przez NFPA lub przez rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005r. (ref. [1.1] ). Dwa zbiorniki będą oddalone od siebie (obudowa względem obudowy) min. o 2 lub 3 metry (dystans > 0,25*D 3 kategoria ref [1.1] ; co będzie stanowiło dystans mniejszy niż: 1/6 Σ średnica zbiorników, NFPA 30, patrz tabela ). For Ruda project, the choice about the minimum spacing between two tanks will be the most long-distance required by NFPA or by the order of the ministry of Economy of November 29th, 2005 (ref. [1.1] ). The two tanks will be spaced (shell to shell) minimum 2,3 meters (space > 0,25*D 3rd category ref [1.1] ; which will be less spaced than : 1/6 Σ tanks diameter, NFPA 30, table ).

19 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 19/ Środki zapobiegania zagrożeniom pożarowym / Means to prevent a fire risk Środki zapobiegania zagrożeniom pożarowym zostały zdefiniowane przez NFPA 30 4 oraz 5 oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005r. Zasady te podstawowo dotyczą wymagań w zakresie zbiorników/zasobników oraz systemów rurociągów. Obwałowanie zbiornika będzie musiało zapobiec incydentalnym wyciekom cieczy oraz powstrzymać ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Pojemność obwałowania nie będzie mogła być mniejsza niż największa ilość cieczy, jaka może zostać wypuszczona z największego zbiornika. Połączenia węży, sterowniki oraz zawory regulacyjne do zastosowań dla piany gaśniczej oraz wody do zbiorników będą umieszczone poza obwałowaniem. Temperatura paliwa będzie stale kontrolowana (pod kątem osiągania temperatury zapłonu). The means to prevent a fire risk are defined to NFPA 30 4 and 5 and in the order of the ministry of Economy of November 29th, These rules concern principally, tank storage and piping systems requirements. A dike will have to prevent an accidental release of liquid and to stop a fire spreading risk. A volumetric capacity of the dike will have not to be less than the greatest amount of liquid that can be released from the largest tank. Hose connections, controls, and control valves for application of fire protection foam and water to tanks shall be located outside of the dike. Temperature of the fuel will be continuously control (if temperature reach the flash point). 5.4 Magazynowanie wodoru / Hydrogen Storage Odległość od pobliskich obszarów oraz urządzeń do składowania wodoru określono w NFPA 55, Standardy dotyczące przechowywania, stosowania i podawania sprężonych gazów oraz cieczy kriogenicznych w pojemnikach przenośnych i stacjonarnych, butlach oraz zbiornikach. Minimalna odległość powinna być zgodna z The distance of separation from adjacent areas and for hydrogen storage facilities is described by NFPA 55, Standard for the storage, use and handling of compressed gases and cryogenic fluids in Portable and Stationary containers, cylinders and tanks. The minimal distance shall be compliant with NFPA and table

20 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 20/43 NFPA oraz tabelą Transformatory olejowe / Oil-insulated transformers Transformatory olejowe przewidziano w lokalizacji wyłącznie na zewnątrz. Do instalacji wewnątrz preferowane są transformatory suche zgodnie z rozdziałem NFPA 850. W przypadku transformatorów olejowych instalowanych wewnątrz należy zastosować oddzielenia w postaci przegród przeciwpożarowych o klasie wytrzymałości ogniowej (2h). Odległości Ppoż. dla transformatorów olejowych zostały opisane w NFPA Istnieją dwie możliwości wyznaczenia kryteriów zabezpieczenia ppoż. dla transformatorów olejowych: pierwszą jest bariera ogniowa będąca w stanie wytrzymać działanie ognia min. przez 2 godz. (REI120) chroniąca pobliskie konstrukcje niepalne lub niepalne w ograniczonym zakresie. Drugą możliwość stanowi wyznaczenie odpowiedniej odległości pomiędzy budynkami zgodnie z NFPA 850 rozdz Oils insulated transformers are foreseen only on outside. Dry-type transformers are preferred for indoor installations according to chapter NFPA 850. However, if oils-insulated transformers installed inside, they should be separated by fire barriers of 2 hours fire resistance rating. Therefore, the Fire Protection Distances for oils insulated transformers are described by NFPA There are two possibilities to consider oil insulated transformers separation criteria : The first is a fire barrier capable of resisting for 2 hours (REI120) minimum from adjacent non combustible or limited combustible structures. The second possibility is to define an appropriate distance between buildings according to NFPA 850 chapter Na etapie projektu nieznana jest pojemność oleju w transformatorach olejowych, lecz niezbędne jest określenie odpowiedniego zabezpieczenia p.poż.. Na podstawie ogólnego rozplanowania transformatory olejowe będą oddzielone za pomocą ścian ppoż. o klasie odporności ogniowej min. 2 At the stage of the project, the oil capacity of transformers is not known, but it is necessary to define the appropriate distance. But according to the general layout, the oil-insulated transformers will be separated by firewalls capable of resisting for 2 hours minimum.

21 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 21/43 godz. Odprowadzanie ścieków oraz odzysk oleju będzie odbywać się zgodnie z DRI A 24 ref. ETDOMA/ transformatory Patrz norma NFPA 850 rozdział w celu zdefiniowania minimalnych odległości oddzielających bez ścian ogniowych. Effluent drainage and oil recovery will be managed as defined in DRI A 24 ref. ETDOMA/ transformers Cf NFPA 850 chapter to define minimum separation distances without firewall. 5.6 Pomieszczenia elektryczne / Electrical rooms Dla pomieszczeń elektrycznych chronionych gazowymi systemami gaśniczymi (FM200), konieczne będzie przeprowadzenie specjalistycznej analizy w zakresie uszczelnień takich pomieszczeń. For electrical rooms protected by gaseous fire extinguishing systems (FM200), a specify study will have to be realised to prove the sealing rooms. 6. OGÓLNE SYSTEMY I WYPOSAŻENIE PRZECIWPOŻAROWE / GENERAL FIRE PROTECTION SYSTEMS AND EQUIPMENT 6.1 Stały system gaszenia pożaru Ogólne wymagania / Fixed fire fighting system General requirement Stały system gaszenia pożaru należy przewidzieć we wszystkich obszarach elektrowni, zarówno tych wyszczególnionych w NFPA850 7,8,9, i 10 lub określonych na podstawie oceny ryzyka występowania pożaru. Stały systemy tłumienia pożaru należy zaprojektować zgodnie z poniższymi kodami i standardami, chyba, że zostanie uzgodniony inny sposób oznaczeń: NFPA 11, Norma dla Piany o Niskim, Średnim i Wysokim współczynniku Ekspansji (Lekkiej, Średniej, Ciężkiej) Fixed fire fighting system should be provided in all areas of the plant either as identified in NFPA850 7,8,9, and 10 or as determined by the fire risk evaluation. Fixed suppression systems should be designed in accordance with the following codes and standards unless specifically noted otherwise: NFPA 11, Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam

22 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 22/43 NFPA 12, Norma dla Systemów Gaszenia z użyciem Dwutlenku Węgla NFPA 13, Norma dla Instalacji z Systemami Zraszaczy NFPA 15, Norma dla Stałych Systemów Ppoż. z Natryskiem Wody NFPA 16, Norma dla Instalacji Tryskaczowych Piany i Wody oraz Systemów Zraszania Pianą i Wodą NFPA 17, Norma dla Systemów Gaszenia na Sucho NFPA 750, Norma dla Systemów Przeciwpożarowych wykorzystujących Mgłę Wodną NFPA 2001, Norma dla Systemów Gaszenia wykorzystujących Czysty Środek (gaśniczy) Wybór środka gaśniczego lub kombinacji środków gaśniczych powinien wynikać z poniższego: NFPA 12, Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems NFPA 15, Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection NFPA 16, Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems NFPA 17, Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems NFPA 750, Standard on Water Mist Fire Protection Systems NFPA 2001, Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems The selection of an extinguishing agent or a combination of extinguishing agents should be based on the following : - Rodzaju zagrożenia - The type of hazard - Wpływu środka gaśniczego na urządzenia - The effect of agent discharge on equipment - Zagrożeń zdrowia - The health hazards Załącznik nr 1 pokazuje zwyczajowo wymagany zestaw stałych systemów gaśniczych. The appendix 1 shows the choice of fixed fire fighting systems generally required. 6.2 Gaśnice Przenośne / Portable Fire Extinguishers Przenośne gaśnice należy zapewnić zgodnie z normą NFPA 10, Norma dla Portable fire extinguishers should be provided according to NFPA 10, Standard

23 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 23/43 Gaśnic Przenośnych. for Portable Fire Extinguishers. 6.3 Zasilanie wodą ppoż. / Fire water supply Przepływ i rezerwa wody ppoż. / Fire water flow and reserve System jest zaprojektowany do celów gromadzenia i zasilania wodą ppoż. głównych obszarów zagrożenia na terenie zakładu. Inne części zakładu nie są przewidziane do równoczesnego wychwytywania ognia. Norma NFPA wymaga zasilania w wodę ppoż. na okres 2 godzin. Kiedy wykorzystuje się zbiorniki, należy je napełnić, zwykle w sposób automatyczny, ze źródła zdolnego do uzupełnienia (2 godzinnego zasilania) w ciągu 8 godzin. Jeżeli takie rozwiązanie nie jest możliwe, rezerwy zasilania w wodę ppoż. zostaną zwiększone dwukrotnie i umieszczone w 2 osobnych zbiornikach, o pojemności minimalnej równej 2 godzinnej rezerwie każdy. Każdy obszar, który przedstawia zagrożenie pożarem jest sklasyfikowany zgodnie z rozdziałem 5. Strefa zagrożenia pożarem, która stanowi wysokie ryzyko ciepłotwórcze wymaga specjalnego stałego systemu ppoż. W celu ochrony obszaru o wysokim ryzyku ciepłotwórczym wykorzystuje się wodę pożarową, a jej zużycie z tym związane jest największe w całym zakładzie. The system is designed in order to store and to supply water to the main areas at risk on the site. The other parts of the plant are not supposed to catch fire simultaneously. NFPA requires to have a water supply for 2-hours. When tanks are used, they are to be filled, normally on an automatic basis, from a source capable of replenishing (the 2 hour supply) in an 8 hour period. Failing that, the water supply reserves will be doubled in volume, and contained in 2 separate tanks each of minimal capacity equal to the 2-hour reserve. Each area which presents a fire hazard is classified as specified in chapter 5. The fire area that presents high potential calorific requires specific fixed fire protection system. The fire water supply for protection of a high potential calorific is used and corresponds to the largest fire water demand on the site.

24 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 24/43 Elementy najbardziej ciepłotwórcze to: Zasobnik oleju opałowego Zewnętrzne transformatory olejowe Podgrzewacz Powietrza The high potential calorific are : Fuel oil storage Outside oil - Insulated transformers Air Heater Załącznik nr 2 pokazuje, iż największe zapotrzebowanie na wodę pożarową na terenie zakładu występuje w przypadku pożaru podgrzewacza powietrza. Wymagany przepływ to 623 m 3 /h. Zasilanie wody ppoż. należy zaprojektować dla największego zapotrzebowania ze strony stałego systemu tłumienia pożaru (623 m 3 /h) oraz dla minimalnego zapotrzebowania hydrantów (114 m 3 /h) gdzie norma NFPA wymaga zasilania w wodę pożarową przez 2h. Dlatego Przepływ nominalny dla wody ppoż. powinien wynosić : = 737 m 3 /h. Minimalne źródło wody wymagane przez NFPA 850 wynosi 737 m 3 /h x 2 h= 1474 m 3. The appendix 2 shows that the largest fire water demand of the site is required by a fire in an air heater. The flow required is 623 m 3 /h. The water supply should be based by the largest fixed fire suppression system demand (623 m 3 /h) and by a minimum hydrant demand (114 m 3 /h) and the NFPA requires to have a water supply for 2-hours. Therefore, The nominal flow of water should be : = 737 m 3 /h. The minimum water resource required by NFPA 850 is 737 m 3 /h x 2 h= 1474 m Źródło wody przeciwpożarowej / Source of Fire water storage Zgodnie z zaleceniem NFPA 850 ( 6.2.2), należy przewidzieć niezawodne źródło zasilania w wodę dla utworzenia rezerw. Ocena zagrożenia pożarowego powinna poddawać ocenie możliwości wielu źródeł. As recommended by NFPA 850 ( 6.2.2), a reliable water supply should be provided at the reserve storage. A fire risk evaluation should evaluate the need for multiple sources.

25 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 25/43 Czynniki, które należy uwzględnić są następujące: - Niezawodność źródła - Pojemność źródła - Zależność od wodnych systemów ppoż. - Dostępność alternatywnych lub dodatkowych źródeł - Konsekwencje straty Factors to consider should include the following: - Reliability of source - Capacity of source - Reliance on water-based fire protection systems - Availability of alternate and backup sources - Consequences of loss Potencjalne źródła powinny uwzględniać jezioro, zasilanie z sieci miejskiej lub baseny chłodni kominowych. Każde zasilanie w wodę powinno być podłączone do głównego obszaru za pomocą oddzielnych połączeń oraz zaworu regulacyjnego w celu zminimalizowania równoczesnych uszkodzeń na kilku instalacjach zasilających. Jakość wody należy rozważyć pod kątem długotrwałych problemów związanych z korozją, erozją itp. Potential sources can include the lake, municipal supplies or cooling tower basins. Each water supply should be connected to the yard main by separate connections arranged and valve controlled to minimize the possibility of multiple supplies being impaired simultaneously. The water quality is to be considered to prevent from long term problems such as corrosion, erosion, etc Pompy przeciwpożarowe / Fire pumps Nominalna wydajność pomp / Rated capacity of pumps

26 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 26/43 NFPA wymaga: - Pomp pożarowych, które nie będą ulegały typowym awariom elektrycznym lub mechanicznym. - Pomp o wystarczającej wydajności w celu spełnienia wymagań dotyczących przepływów przy największym zapotrzebowaniu na wodę w zakładzie. NFPA requires : - Fire pumps which should not be subject to a common failure, electrical or mechanical. - To be of sufficient capacity to meet the fire flow requirements determined by largest fire water demand on the site. Przepływ nominalny wynosi 737 m 3 /h (patrz poprzedni rozdział). Ten przepływ nominalny będzie zgodny z wydajnością nominalną standardowych pomp oraz ciśnieniem tłoczenia w bar (g) określonymi w normie NFPA 20, Norma dla instalacji Stacjonarnych Pomp Pożarowych. System zaopatrzenia w wodę ppoż. (pompy przeciwpożarowe) zostało określone w normie NFPA 20 i obejmuje: - Jedną pompę napędzaną silnikiem elektrycznym (100%) przepływu nominalnego. - Jedną pompę napędzaną silnikiem Diesla (100%) przepływu nominalnego. - Jedną pompę napędzaną silnikiem elektrycznym (pompa dobijająca). This nominal flow is 737 m 3 /h (cf. previous chapter). This nominal flow shall be in accordance with the rated capacity of standard pumps and a delivery pressure in bar (g) defined in NFPA 20, Standard for the installation of Stationary Pumps for fire protection. The fire fighting water supply (fire pumps) is defined by NFPA 20 and include: - One electrical motor driven pump (100%) of the nominal flow. - One emergency diesel motor driven pump (100%) of the nominal flow. - One electrical motor driven pump (jockey pump). Pompa dobijająca utrzymuje sieć wody pożarowej pod ciśnieniem określonym w normie NFPA 20 w razie niewielkich strat wody lub w przypadku otwarcia hydrantów. Pompa napędzana silnikiem diesla przewidziana jest wraz ze zbiornikiem The jockey pump maintains the fire fighting water network at a pressure in bar defined by NFPA 20 in case of small water loss or in case of the opening of the hydrants. The fire pump using diesel driven fire pumps is provided with a tank of sufficient

27 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 27/43 odpowiednich rozmiarów do przechowywania ilości oleju napędowego zgodnej z normą NFPA 20. Zbiornik oleju napędowego jest zabezpieczony przed pożarem za pomocą systemu zraszającego. Ściany ognioodporne izolują pompy elektryczne oraz pompy diesla celem ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia w przypadku pożaru pompy diesla. Kable zasilające pomp pożarowych będą ognioodporne (IEC 332-3) lub ogniotrwałe (IEC 331). size as to store sufficient fuel oil according to NFPA 20. This diesel tank is protected against fire by a sprinkler system. A fire proof wall isolate Electrical and diesel pumps in order to limit fire propagation in case of fire on the diesel pump. The power cables supplying the fire fighting pumps will be flame resistant (IEC 332-3) or flameproof (IEC 331).

28 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 28/ Praca pomp / Pump operation Zgodnie z normą NFPA , pompy przeciwpożarowe powinny uruchamiać się automatycznie z ręcznym wyłączeniem, za wyjątkiem sytuacji określonych w normie NFPA 20, Norma dla Instalacji Stacjonarnych Pomp dla Systemów Przeciwpożarowych. Ręczne wyłączenie powinno odbywać się wyłącznie na poziomie sterowników pomp (Patrz: NFPA 20). Należy rozważyć następujące rozplanowanie: Pompy przeciwpożarowe (główne oraz pompa dobijająca) uruchamiają się automatycznie pod wpływem sygnału niskiego ciśnienia w sieci w następujący sposób: According NFPA , Fire pumps should be automatic starting with manual shutdown, except as specified in NFPA 20, Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection. The manual shutdown should be at the pump controllers only. (Cf NFPA 20.) The following arrangement could be concerned : The fire fighting pumps (main and jockey) start automatically on a low pressure signal from the system network with the following sequence : - Bez aktywowania Systemu ppoż., sieć rurociągów wody jest poddawana ciśnieniu przez pompę dobijającą, która uruchamia się z chwilą, kiedy ciśnienie w sieci spada. - Jeżeli ciśnienie nadal spada w sieci wody przeciwpożarowej, główna pompa z silnikiem elektrycznym uruchamia się automatycznie. - W przypadku blackout u sieci elektrycznej lub mechanicznego uszkodzenia pompy elektrycznej, woda ppoż. będzie zasilana za pomocą pompy z silnikiem diesla, która uruchomi się automatycznie na tej samej wartości ciśnienia, lecz z minimalnym opóźnieniem w celu uniknięcia jednoczesnego uruchomienia dwóch pomp głównych. - Without any actuation of the Fire Fighting System water, the water pipe network is pressurised by the jockey pump that starts when the pressure drops. - If the pressure continues to drop in the fire fighting network, the main electrical pump starts automatically. - In case of a black out of the electrical line or a mechanical failure on the electrical pump, the fire fighting water is supplied by the diesel motor driven pump, which automatically starts at the same value of pressure detected but only after a delay sufficient to avoid the simultaneous starting of the two main fire pumps. - Główne pompy mogą zostać - The main pumps can only be stopped

29 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 29/43 wyłączone wyłącznie ręcznie. Tylko pompa dobijająca wyłącza się automatycznie pod wpływem sygnału wysokiego ciśnienia na głównym węźle rozdziału wody ppoż. manually. Solely the jockey pump stops automatically on a high pressure signal on the main fire water distribution ring. NB : Pompy główne oraz pompy dobijające mogą być uruchamiane ręcznie z nastawni (do potwierdzenia). NB : The main and jockey pumps can be started manually in the control room.(to be confirm later) Główny pierścieniowy rozdział wody / Water main distribution ring Główny pierscieniowy rozdział wody powinien przebiegać wokół bloku energetycznego a jego wymiary powinny być wystarczające dla zapewnienia wymagań dotyczących przepływów określonych dla najwyższego zapotrzebowania na terenie zakładu. Rurociągi wody ppoż. wewnątrz i na zewnątrz bloku energetycznego są ułożone w pętlę. Wyloty każdej z głównych pomp wchodzą do kolektora, który jest podłączony do pierścieniowego rurociągu wody ppoż. Należy przewidzieć zawory regulacyjne w celu odpowiedniej kontroli sekcyjnej głównej pętli ppoż., tak aby zminimalizować zaburzenia systemów bezpieczeństwa elektrowni. Zawory dla celów przeglądów i napraw umieszcza się na każdym rurociągu wody ppoż. W razie usterki któregokolwiek z rurociągów ppoż. maksymalnie 5 hydrantów ppoż. (użytkowników takiego rurociągu) nie będzie w stanie pracować. Hydranty ppoż. powinny zostać zainstalowane na terenie elektrowni i powinny być zgodne z normą NFPA 24, Norma dla Instalacji Indywidualnych Sieci ppoż. wraz z Instalacjami. The water main distribution ring should be looped around the power block and should be of sufficient size to supply the flow requirements determined by the highest fire water demand of the site. The fire water pipes inside and outside of the power block are laid in a loop circuit. Each main fire pump discharges in a header, which is connected to the annular fire water pipe. Indicator control valves should be installed to provide adequate sectional control of the fire main loop to minimize plant protection impairments. Valves for examination and repair are placed on each fire water pipe. In case of any defective fire service pipes, a maximum of 5 fire hydrants (users) will not be able to work. Fire hydrants should be installed on the plant site and should be in compliance with NFPA 24, Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances.

30 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 30/43 Odległość pomiędzy hydrantami na głównych obszarach elektrowni powinna wynosić maks m. Odległości pomiędzy hydrantami na obszarach odległych, takich jak składowisko długoterminowe węgla, powinny wynosić maks m. Każdy hydrant należy wyposażyć w oddzielny zawór odcinający umieszczony na podłączeniu danego rozgałęzienia do głównego systemu zasilania. Bębny Zwijające Węży należy zainstalować zgodnie z normą NFPA 14, Norma dla Instalacji Rur pionowych oraz Systemów Węży. Bębny zwijające węzy stanowią przedłużenie zewnętrznego systemu hydrantów. Bęben zwijający powinien zapewnić strumień dla różnych rodzajów zagrożeń w budynkach. Tam gdzie jest wiele poziomów, Bęben zwijarki instaluje się na każdym poziomie, gdzie występuje ryzyko pożaru. Zwykle bębny zwijarek instaluje się koło wyjść ewakuacyjnych. NB : Bęben zwijający oraz hydrant powinny być kompatybilne z wężami wykorzystywanymi przez brygady straży pożar. Hydrant spacing in main plant areas should be a maximum of 91.4 m. Hydrant spacing in remote areas such as long term coal storage should be a maximum of m. Each hydrant should be equipped with a separate shutoff valve located on the branch connection to the main supply. Hose Reel should be installed according to NFPA 14, Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems. The Hose Reel is an extension of the outdoor hydrant system. The Hose Reel should be capable of delivering the hose stream demand for the various hazards in the buildings. Where there are several floors, Hose Reel are installed at each floor where there is a fire hazard. Generally, hose reels are located near escape exit. NB : Hose Reel and hydrant should be compatible with fire hose used by the responding fire departments.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM

KLASYFIKACJA STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM KLASYFIKACJA STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM WYZNACZANIE ZASIĘGU STREF. Małgorzata TURCZYN Maciej BUŁKOWSKI AV\20020356 Safety.pot 1 Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem Strefa zagrożenia wybuchowego... Zdefiniowana

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Rafał Szczypta rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

mgr inż. Rafał Szczypta rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Rafał Szczypta rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Warszawa, 21 stycznia 2016 r. 1 Niezawodność urządzeń i instalacji Podstawowym czynnikiem procesu decyzyjnego podmiotu ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA DYSKRETNA OCHRONA niewielki kształt oprawy sprawia, że jest ona dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego idealne chłodzenie elektroniki zapewnia

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego

Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego SCIENTIFIC STUDIES Monographs PRACE NAUKOWE Monografie Radosław Lenartowicz, Jadwiga Fangrat Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego Tom 2: Oprzewodowanie i urządzenia przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

system OPEN LED ES-SYSTEM

system OPEN LED ES-SYSTEM ES-SYSTEM Light impressions system OPEN LED Niekonwencjonalne rozwiązanie stropu podwieszanego. Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego zamkniętego dyfuzorem mikropryzmatycznym. Wysokowydajne diody

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

KAROLKOWA BUSINESS PARK

KAROLKOWA BUSINESS PARK KAROLKOWA BUSINESS PARK MAIN INFORMATION Class A office building NLA 17 647 sqm 11 floors Location: Warsaw, 30 Karolkowa Street (close Wola) 400 meters to the Metro station Rondo Daszyńskiego 260 parking

Bardziej szczegółowo

Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego

Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego SCIENTIFIC STUDIES Monographs PRACE NAUKOWE Monografie Radosław Lenartowicz, Jadwiga Fangrat Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego Tom 1: Układy połączeń i urządzenia zasilające Electrical

Bardziej szczegółowo

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA PICO-AE Pompy ciepła typu powietrze-woda - wentylatory osiowe - sprężarki typu Scroll Urządzenia te różnią się od Pico-A i Pico-C, ponieważ zostały specjalnie

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES

Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES HEPA and ULPA filters as high-efficiency particulate filters for the separation of suspended particles

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski

Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG mgr inż. Marek Podgórski Zagrożenia w procesie dystrybucji CNG Główne zagrożenia wynikają z palnych i wybuchowych właściwości CNG -granice wybuchowości 5-15 % 0bj.

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d NOVUS IP CAMERAS CLASSIC CAMERAS Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. Resolution Bitrate FPS GOP Resolution Bitrate FPS GOP Audio Motion detection NVIP 5000

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Attachment nr 2: Technical data/ Załacznik nr 2: Dane techniczny

Attachment nr 2: Technical data/ Załacznik nr 2: Dane techniczny TECHNICAL SPECIFICATIONS Technical description for the engineering, the manufacturing, the installation, the commissioning molds for execution of Foundry molds for wheels. General scope of supply: - No.

Bardziej szczegółowo

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 252x462x99 IP40 DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w małych i średnich obiektach

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation AsXSn 0,6/1 kv Norma Standard PN HD 626 4F 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa Aluminium 1 2 Izolacja

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W. IMPRESSIVE ILLUMINATION AREA THANKS TO THE ONLY FITTING WITH 2W/5W POWER LED LIGHT SOURCE. Pojedyńcza oprawa

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 MSS.11.3.2 Nr katalogowy: 979127 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Supplied as complete unit ready for installation, the Multilift consist of a fully integrated

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DACH DOTCZĄCCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship)

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych

Bardziej szczegółowo

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS BHT, BFT, BMT, GHS, GMS, GHL, GML THERMOKEY REFCOMP - UL. ZGODA 3 IIP. - 00-018 WARSZAWA - POLSKA - TEL.: +48 22 826 32 29 FAX.: +48 22 827

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. Pojedyńcza oprawa IP65 może oświetlić obszar o powierzcni nawet 36 m 2, a w wersji korytarzowej odcinek

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ nr 13/2015/N/Kobierniki INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy.

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315*

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *21931712_0315* Arkusz zmian Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B Wydanie 03/2015 21931712/PL SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja

Bardziej szczegółowo

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie.

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:04 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

ZAWORY DŁAWIĄCE I DŁAWIĄCO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES

ZAWORY DŁAWIĄCE I DŁAWIĄCO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES ZAWORY DŁAWIĄCE I DŁAWIĄCO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES 7 Zawory dławiące i dławiącozwrotne są stosowane w układach pneumatyki do regulacji natężenia przepływu sprężonego powietrza. Pozwala to

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Heat Pump Manager (HPM)

Heat Pump Manager (HPM) Heat Pump Manager (HPM) Przegląd elementów opcjonalnych: Sterownik z wyświetlaczem Sterownik bez wyświetlacza Interfejs do modelu i-lock Interfejs do modelu Mono-lock ( m przewodu) m cable length (0 m

Bardziej szczegółowo

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY Kubistyczna forma oprawy oświetleniowej doskonale komponuje się z modernistyczną architekturą nowoczesnych przestrzeni biurowych. Zaprojektowana z najwyższą

Bardziej szczegółowo

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d NOVUS IP CAMERAS CLASSIC CAMERAS Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. Resolution Bitrate FPS GOP Resolution Bitrate FPS GOP Audio Motion detection NVIP 5000

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Rectangular volume flow rate measuring units for the recording or monitoring of volume flow rates Manual volume flow rate measuring Permanent volume

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Opis techniczny www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji lub

Bardziej szczegółowo

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ Oprawa jest prawie niewidoczna po zamontowaniu eksponując jedynie to, co najistotniejsze światło. Zaprojektowana z najwyższą starannością elektronika przy niskim poborze

Bardziej szczegółowo

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja.

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard 10 ² PN-HD 603 S1:3G >10 ² IEC 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq.

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq. WAN S.A. P R E-L E T Budynek Biurowy Gdańsk, ul. Śląska 12 Office Building - Gdansk, 12 Slaska Street OFERTA WYNAJMU LEASE OFFER Czynsz pow. biurowa 12 Euro/m2 Czynsz pow. usługowa 16 Euro/m2 Koszty eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

Zebranie Zarządu Koła SEP nr 43 Wrocław, 16 maja 2013

Zebranie Zarządu Koła SEP nr 43 Wrocław, 16 maja 2013 Zebranie Zarządu Koła SEP nr 43 Wrocław, 16 maja 2013 IEC Guide 110 wydanie 2: Domowe systemy sterowania Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa (Guide 110 Edition 2: Home control systems Guidelines relating

Bardziej szczegółowo

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD WENYATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGA DACHOWE WPD FAN WPD Wentylatory promieniowe dachowe typu WPD przeznaczone są do Roof-mounted centrifugal fans type WPD are intended wentylacji wyciągowej pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN cz. 2

Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN cz. 2 Paweł Kwasnowski Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN 15 cz. Kontynuujemy prezentację normy PN-EN 15, która stanowi narzędzie do klasyfikacji i oceny

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ZRASZACZOWE

INSTALACJE ZRASZACZOWE INSTALACJE ZRASZACZOWE Instalacje zraszaczowe stosuje się do zabezpieczania przeciwpożarowego budynków oraz chłodzenia łatwopalnych obiektów i urządzeń technologicznych wszędzie tam, gdzie można się spodziewać

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część II - Ochrona Przeciwpożarowa. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**

LISTA KONTROLNA. Część II - Ochrona Przeciwpożarowa. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie** LISTA KONTROLNA Część II - Ochrona Przeciwpożarowa Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... przeprowadzona w dniach:... 1. Obiekty i urządzenia przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

IR3000, IR4500, IR6000

IR3000, IR4500, IR6000 Original instructions IR3000, IR4500, IR6000 SE... 8 GB... 9 O... 11 FR... 13 FI... 15 L... 17 DE... 19 PL... 21 RU... 22 IT... 24 IR3000, IR4500, IR6000 Type IR3000 600 1125 IR4500 900 1500 IR6000 1200

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI 01. OPIS INSTALACJI 02. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 02. DRAWINGS 01. OPIS INSTALACJI

SPIS ZAWARTOŚCI 01. OPIS INSTALACJI 02. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 02. DRAWINGS 01. OPIS INSTALACJI 2 SPIS ZAWARTOŚCI 01. OPIS INSTALACJI 1. Temat opracowania...2 2. Podstawa opracowania...3 3. Warunki zasilania...3 4. Opis ogólny...3 5. Próba ciśnieniowa...4 6. Zabezpieczenie urządze ń gazowych...4

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN TYP WPB TYPE WPB Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe bębnowe (z wirnikiem typu Single-inlet centrifugal fans (with

Bardziej szczegółowo

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation AsXSn 0,6/1 kv Norma Standard PN HD 626 4F 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa Aluminium 1 2 Izolacja

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168. SEGRO.pl m 2 / 53,500 sq m

SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168. SEGRO.pl m 2 / 53,500 sq m SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168 NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA W SAMYM CENTRUM POLSKI MODERN BUSINESS SPACE IN THE HEART OF POLAND 53 500 m 2 / 53,500 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 2 3 Model SPECIFICATIONS 4 Informacja o paliwie dla panstwa docelowego Gaz Plynny Panstwa docelowe Kategoria

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej 1 Wybór rodzaju czujki pożarowej KRYTERIA WYBORU Prawdopodobny rozwój pożaru w początkowej fazie Wysokość pomieszczenia Warunki otoczenia 2 Prawdopodobny rozwój pożaru w

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

March / Marzec Number/Numer 4 Year/Rok I. New professional high-pressure cleaners in AISI 304 STAINLESS STEEL for use in the FOOD SECTOR

March / Marzec Number/Numer 4 Year/Rok I. New professional high-pressure cleaners in AISI 304 STAINLESS STEEL for use in the FOOD SECTOR March / Marzec 2012 Number/Numer 4 Year/Rok I New professional high-pressure cleaners in AISI 304 STAINLESS STEEL for use in the FOOD SECTOR Nowe profesjonalne myjki wysokociśnieniowe w wykonaniu ze stali

Bardziej szczegółowo