KODEKS POSTĘPOWANIA WIEMY, CO JEST WŁAŚCIWE. POSTĘPUJEMY WŁAŚCIWIE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KODEKS POSTĘPOWANIA WIEMY, CO JEST WŁAŚCIWE. POSTĘPUJEMY WŁAŚCIWIE."

Transkrypt

1 KODEKS POSTĘPOWANIA WIEMY, CO JEST WŁAŚCIWE. 1 POSTĘPUJEMY WŁAŚCIWIE.

2 Spis treści Czemu służy Kodeks postępowania... 4 Kodeks dotyczy nas wszystkich... 4 Zgłaszanie wątpliwości bez lęku... 5 Zasada zakazu działań odwetowych... 5 Uczciwe zgłaszanie naruszeń... 5 Komu można zadać pytanie lub zgłosić wątpliwości... 6 Naruszenia w zakresie księgowości i kontroli wewnętrznej... 7 Infolinia ds. Kodeksu postępowania... 7 Obowiązki przełożonych zespołów i innych osób otrzymujących zgłoszenia potencjalnych naruszeń Kodeksu... 8 Naruszenia Kodeksu... 8 Postępowanie w relacjach z zespołami... 9 Prawo do zrzeszania się... 9 Poszanowanie różnorodności i brak dyskryminacji... 9 Globalne prawa człowieka Bezpieczeństwo w miejscu pracy Miejsce pracy oparte na zasadzie wzajemnego szacunku Przemoc w miejscu pracy Narkotyki i alkohol Postępowanie w relacjach z innymi osobami Nasz sposób prowadzenia działalności Klienci i dostawcy Konsumenci Ochrona danych osobowych konsumentów i pracowników Media społecznościowe Konkurencja Źródła informacji o konkurencji Środowisko Administracja państwowa Prowadzenie działalności na skalę międzynarodową Postępowanie w stosunku do firmy Informacje i zasoby firmowe Konflikt interesów Informacje poufne Korzystanie z zasobów firmy Prezenty, rozrywka i inne upominki Prezenty, rozrywka i upominki dla funkcjonariuszy publicznych Przechowywanie rejestrów Raportowanie danych finansowych Zapobieganie oszustwom Właściwe postępowanie to zasada firmy Kimberly-Clark Numery Infolinii ds. Kodeksu postępowania

3 Drodzy Pracownicy firmy Kimberly-Clark! Przez lata firma Kimberly-Clark uznawana była za firmę, którą cechuje właściwe podejście do prowadzenia działalności. W ciągu ostatnich kilku lat otrzymaliśmy wiele nagród, świadczących o tym, jak wysoce cenione są nasze praktyki etycznego zarządzania, w tym nagrodę World s Most Ethical Companies, przyznawaną przez Ethisphere. Jestem niezmiernie dumny z faktu, że pracownicy naszej firmy mogą również cieszyć się jej reputacją. Jedną z naszych podstawowych wartości jest nasza uczciwość. W przypadku firmy Kimberly- Clark oznacza to, że w dalszym ciągu będziemy prowadzić nasze działania w sposób szczery i uczciwy, z odwagą podejmując właściwe decyzje. Podejście to cechowało nas od zawsze i od zawsze stanowi ono normę, za którą ponosimy odpowiedzialność teraz i w przyszłości. Reputacja to niezwykle cenny atut. W skomputeryzowanym i zinformatyzowanym świecie, w jakim przyszło nam dziś pracować, działania firmy oraz działania jej pracowników są pod baczniejszą obserwacją niż kiedykolwiek w przeszłości. Oczekiwanie od każdego z pracowników firmy Kimberly-Clark, iż zawsze i wszędzie będzie on postępował zgodnie z zasadami naszego Kodeksu postępowania, to wyjątkowo ambitne zadanie. Tego jednak oczekuję, ponieważ właśnie w tak postępującej firmie chcemy wszyscy pracować. Dlatego zachęcam do przeczytania ze zrozumieniem naszego Kodeksu postępowania firmy Kimberly-Clark i zadawania wszelkich pytań na jego temat. Pamiętajmy, że mamy obowiązek postępowania zgodnie z zawartymi w nim zasadami i oczekiwania tego samego od swoich współpracowników. Jeśli wszyscy będziemy tak postępować, będziemy strażnikami ponad 140-letniej tradycji firmy Kimberly-Clark. Z poważaniem, Thomas J. Falk Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Jak Tom wspomniał w swoim liście, nasza dobra reputacja zarówno całej firmy, jak poszczególnych osób stanowi niezwykle cenny atut. Jako główny radca prawny mam obowiązek wspierania wszystkich pracowników w ochronie tej reputacji. Zrozumienie wymogów istniejących na mocy praw jurysdykcji, w których prowadzimy naszą działalność, to jedynie część oczekiwań, jakie firma Kimberly-Clark stawia wobec nas pracowników. W wielu sytuacjach firma Kimberly-Clark oczekuje więcej, niż wymaga prawo. Kodeks postępowania firmy Kimberly-Clark to cenny przewodnik po kwestiach etycznych, które mogą pojawiać się od czasu do czasu w kontaktach z innymi pracownikami, klientami, dostawcami, konkurencją i ogółem społeczeństwa. Dlatego warto poświęcić chwilę, aby zapoznać się z Kodeksem i zastanowić się, w jaki sposób dotyczy on nas i naszej pracy. Musimy też rozumieć swoje obowiązki wynikające z Kodeksu, w tym także obowiązek zgłaszania potencjalnych naruszeń Kodeksu oraz współpracy w ramach dochodzeń prowadzonych w firmie. W przypadku pytań lub wątpliwości Kodeks wskazuje dostępne możliwości uzyskania odpowiedzi. Zachęcam do rozmowy z przełożonym zespołu, pracownikiem działu kadr lub dowolną osobą z działu prawnego w razie potrzeby omówienia sytuacji i uzyskania pomocy w znalezieniu właściwego rozwiązania. Aby zasięgnąć porady w sposób anonimowy, można skorzystać z Infolinii ds. Kodeksu postępowania. Dodatkowo, pytania lub obawy dotyczące zgodności z Kodeksem postępowania oraz ze standardami uczciwości i etyki naszej firmy można zgłaszać bezpośrednio do mnie. To nasza reputacja chrońmy ją wspólnie. Z poważaniem Thomas J. Mielke Główny Radca Prawny 3

4 Czemu służy Kodeks postępowania Produkty firmy Kimberly-Clark podnoszą jakość życia. Wartości, jakimi się kierujemy, to zasady i ideały określające, jaką firmą jesteśmy dziś, a także jaką firmą chcemy być w przyszłości. Jesteśmy: uczciwi jako pracownicy firmy Kimberly-Clark wierzymy w zasadność wnoszenia dalszego wkładu w szczerość, uczciwość i odwagę, które nas charakteryzują. Dążymy do znalezienia się w gronie firm odnoszących największe sukcesy na skalę światową poprzez ciężką pracę i uczciwe postępowanie; odpowiedzialni za naszą firmę i naszą przyszłość. Stawiamy ambitne cele zarówno sobie, jak i naszej firmie, po czym robimy wszystko, aby je przekroczyć. Czujemy się osobiście odpowiedzialni zarówno za osiągnięcie naszych własnych celów, jak i za wykorzystanie potencjału pracy zespołowej; innowacyjni nasi założyciele stworzyli środowisko wspierające ducha przedsiębiorczości, eksperymentowania w dziedzinie rozwoju produktów oraz kreatywności w działaniach marketingowych. Nieustannie angażujemy się w nowe idee, zwiększające wartość oferowaną naszym klientom i partnerom. Jesteśmy świadomi, że najlepsze wyniki osiągnięte dziś stanowią próg, jaki musimy przekroczyć jutro; troskliwi wszystkie powyższe cechy, a także prawdziwy szacunek wobec innych i dbanie o społeczności, w których żyjemy i pracujemy, sprawiają, że Kimberly-Clark to firma, dla której ludzie chcą pracować i z którą chcą współpracować na całym świecie. Jesteśmy przekonani, że sposób, w jaki prowadzimy działalność, jest równie ważny, jak sama działalność. Działanie z zachowaniem wysokich standardów uczciwości i etyki to nasz sposób prowadzenia działalności. Kodeks postępowania przypomina o naszych wartościach i zawiera wskazówki dotyczące uczciwego i etycznego postępowania w relacjach z klientami, dostawcami, innymi pracownikami, z konkurencją i ze społeczeństwem. Postępowanie według tych wartości ma znaczenie kluczowe dla osiągnięcia sukcesu, podobnie jak nieustające demonstrowanie ich wagi w budowaniu zaufania, podejmowaniu decyzji, dążeniu do sukcesów, dbałości o klienta oraz ciągłym rozwijaniu i doskonaleniu naszych umiejętności. Opisanie w Kodeksie wszystkich praw, przepisów oraz zasad obowiązujących w firmie Kimberly-Clark dotyczących pracowników lub mających zastosowanie w konkretnych sytuacjach nie jest możliwe. Dlatego Kodeks wyznacza podstawowe standardy etyczne, których wszyscy pracownicy muszą przestrzegać. Standardy te są często wyższe niż minimalne wymogi prawne. Kodeks stanowi dla nas ważny przewodnik, na którego podstawie staramy się prowadzić naszą działalność w etyczny i właściwy sposób. W nieustannie zmieniającym się świecie, w którym innowacje stanowią klucz do osiągania sukcesów na rynku, chcemy, aby nasi pracownicy nie bali się podejmować przemyślanego ryzyka. Pragniemy przy tym postępować zgodnie z naszymi wartościami i standardami zachowań, podejmując zawsze właściwe decyzje. Kodeks pełni funkcję drogowskazu dla pracowników. Zapoznanie się z Kodeksem postępowania oraz jego zrozumienie może pomóc wszystkim pracownikom firmy Kimberly-Clark w lepszym poznaniu naszej historii, kultury i oczekiwań. Zrozumienie i przestrzeganie norm etycznych omówionych w naszym Kodeksie ma fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia sukcesu w firmie Kimberly-Clark. KODEKS DOTYCZY NAS WSZYSTKICH Każdy z nas jest zobowiązany przeczytać ze zrozumieniem Kodeks postępowania. Kodeks postępowania dotyczy wszystkich pracowników firmy Kimberly-Clark na całym świecie. Kodeks dotyczy również członków zarządu firmy Kimberly-Clark Corporation. W przypadkach, w których lokalny zwyczaj, kultura lub prawo określa inny standard niż wyznaczony w Kodeksie, należy poprosić o wskazówki dział prawny firmy. Wszyscy mamy obowiązek przestrzegania wytycznych Kodeksu, zgłaszania podejrzewanych naruszeń oraz współpracy w przypadku wewnętrznych dochodzeń dotyczących potencjalnych naruszeń. 4

5 ZGŁASZANIE WĄTPLIWOŚCI BEZ LĘKU W przypadku sytuacji budzących wątpliwości dotyczące przestrzegania Kodeksu postępowania może być wiele powodów zniechęcających do dzielenia się swoimi obawami. Mogą nimi być brak pewności co do tego, co się stało, obawa przed spowodowaniem kłopotów lub sprowokowaniem odwetu albo przekonanie, że jest to obowiązek kogoś innego. Jednak właściwe postępowanie oznacza informowanie o takich sprawach. Osoby, które obawiają się zgłosić sprawę pod własnym nazwiskiem, mogą podzielić się z nami swoimi wątpliwościami anonimowo. Pracownicy zgłaszający swoje wątpliwości odgrywają ważną rolę w utrzymaniu wysokich standardów etycznych w naszej organizacji. Naszym obowiązkiem jest dzielenie się posiadanymi informacjami, aby firma mogła szybko zareagować i podjąć właściwe działania. Jednym z najważniejszych sposobów, by zmienić swoje otoczenie, jest dostrzeganie wszelkich nieetycznych lub nielegalnych działań w miejscu pracy oraz natychmiastowe ich zgłaszanie. ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH Nasza firma stawia sobie za cel ochronę praw osób zgłaszających w dobrej wierze naruszenia Kodeksu postępowania. Nie będziemy zezwalać na podejmowanie działań odwetowych wobec osób, które: zgłaszają możliwe naruszenia naszego Kodeksu, naszych zasad lub obowiązującego prawa; pragną zasięgnąć informacji lub poszukują pomocy na temat określonej praktyki biznesowej, decyzji lub działania; współpracują w toku postępowania mającego na celu wyjaśnienie potencjalnych naruszeń. Żaden pracownik nie może zostać zwolniony, nie może stracić świadczeń dodatkowych, zostać przeniesiony na niższe stanowisko lub zawieszony; nie może być zastraszany, nękany ani dyskryminowany za zgłoszenie w dobrej wierze problemu związanego z Kodeksem ani za podanie prawdziwych informacji w wewnętrznych dochodzeniach. Pracownicy zaangażowani w postępowanie wyjaśniające, obejmujące wszelkiego rodzaju naruszenia, są także chronieni na mocy zasad dotyczących zakazu prowadzenia działań odwetowych. UCZCIWE ZGŁASZANIE NARUSZEŃ Uczciwe zgłaszanie naruszeń oznacza, że każdy ma prawo w dobrej wierze sądzić, iż postanowienia Kodeksu postępowania zostały naruszone nawet w sytuacji, gdy rzeczywiste naruszenie nie może zostać zweryfikowane. Zgłaszanie naruszeń innych osób w celach odwetowych, w celu uzyskania przewagi w konflikcie osobistym bądź w celu nękania lub zastraszenia drugiej osoby nie jest uczciwe. Nieuczciwe zgłaszanie naruszeń na mocy Kodeksu postępowania samo w sobie stanowi naruszenie Kodeksu. W przypadku przekonania, że jest się obiektem odwetu za zgłoszenie problemu, należy zgłosić to w taki sam sposób jak naruszenia Kodeksu. Pyt.: Poszczególne kraje różnią się kulturą i obowiązującym prawem. Czy Kodeks dotyczy wszystkich pracowników na całym świecie? Odp.: Tak. Wytyczne określone w Kodeksie postępowania mają zastosowanie do wszystkich pracowników na całym świecie, niezależnie od lokalizacji. W przypadkach, w których lokalny zwyczaj, kultura lub prawo określa inny standard niż wyznaczony w Kodeksie, należy poprosić o wskazówki dział prawny firmy. Pyt.: Widziałem, jak mój przełożony robił coś, co wydawało mi się nieetyczne, ale obawiam się zgłosić podejrzenie naruszenia Kodeksu. Czy wpadnę w kłopoty lub zaszkodzę jego reputacji, zgłaszając ten przypadek? Odp.: Nie. Samym zgłoszeniem możliwości naruszenia Kodeksu nie możesz wpędzić osoby zgłaszającej w kłopoty ani zaszkodzić reputacji przełożonego. Osoba zgłaszająca nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za zgłoszenie problemu w sposób uczciwy, nawet jeśli okaże się ono bezpodstawne. Dochodzenia są prowadzone w sposób obiektywny, uczciwy i poufny, aby zapewnić ochronę reputacji pracowników. We wszystkich zgłoszonych sprawach dotyczących możliwości naruszenia Kodeksu lub działań odwetowych zostaną przeprowadzone szczegółowe dochodzenia. 5

6 KOMU MOŻNA ZADAĆ PYTANIE LUB ZGŁOSIĆ WĄTPLIWOŚCI Zgłaszanie podejrzeń dotyczących naruszenia Kodeksu postępowania ma decydujące znaczenie, ponieważ umożliwia firmie określenie, czy istnieje problem, który należy rozwiązać. Z tego powodu wszyscy mamy obowiązek zgłaszać podejrzenia dotyczące naruszeń Kodeksu postępowania. Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać osobom na odpowiednich stanowiskach, zgodnie z dokumentem Protocol for Reporting and Escalation of Code of Conduct Issues (Protokół zgłaszania problemów związanych z Kodeksem postępowania). W razie pytań dotyczących Kodeksu lub podejrzeń dotyczących możliwości naruszenia Kodeksu dostępnych jest kilka możliwości kontaktu. Przełożony zespołu Możesz zwracać się z pytaniami i wątpliwościami do swojego przełożonego. Jeśli pracownik z jakiegokolwiek powodu nie chce informować swojego przełożonego o swoich obawach lub uważa, że przełożony nie podjął odpowiednich działań, może także zwrócić się do następujących osób: Przełożony innego zespołu Dowolny członek zespołu do spraw globalnego bezpieczeństwa Adres Telefon: Adres: Faks: (Stany Zjednoczone i Kanada) (Międzynarodowe połączenia bezpłatne) Kimberly-Clark Corporation PO Box Dallas, TX U.S.A. Attention: Global Security Department Dowolny członek działu prawnego Osoba zgłaszająca może skontaktować się z głównym radcą prawnym swojej jednostki lub kraju bądź z dowolnym członkiem działu prawnego, z którym miała kontakt. Można także skontaktować się z biurem głównego radcy prawnego firmy Kimberly-Clark: Telefon: Adres: Kimberly-Clark Corporation PO Box Dallas, TX U.S.A. Attention: Legal Department Faks: Dyrektor ds. Przestrzegania Prawa i Etyki Telefon: Adres: Kimberly-Clark Corporation 2001 Marathon Avenue Neenah, WI U.S.A. Attention: Chief Compliance and Ethics Officer Faks: Dowolny członek działu kadr Można skontaktować się z przedstawicielem działu kadr swojej jednostki lub kraju. Infolinia ds. Kodeksu postępowania Szczegółowe informacje dotyczące Infolinii ds. Kodeksu postępowania znajdują się na następnej stronie. Umożliwia ona zgłaszanie podejrzeń lub wątpliwości w sposób anonimowy. Uwaga: w związku z obowiązującym prawem Infolinia ds. Kodeksu postępowania może nie być dostępna w niektórych krajach. Pyt.: Mam pewne wątpliwości etyczne, ale dotyczą one sprawy, której nie obejmuje Kodeks postępowania. Czy to znaczy, że nie ma powodu do niepokoju? Odp.: Kodeks postępowania nie może zawierać odpowiedzi na każde pytanie czy problem natury etycznej. Jeśli jakaś sytuacja budzi wątpliwości, należy zwrócić się do przełożonego lub innej osoby wymienionej w sekcji Komu można zadać pytanie lub zgłosić wątpliwości. 6

7 NARUSZENIA W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Nieprzestrzeganie obowiązujących w firmie zasad dotyczących księgowości, wewnętrznych kontroli księgowości lub praktyk audytowych może nieść za sobą poważne konsekwencje dla firmy Kimberly-Clark i jej akcjonariuszy. W przypadku wątpliwości lub podejrzeń związanych z tymi kwestiami należy zgłosić je do jednej z następujących osób/jednostek: Główny Radca Prawny Telefon: Adres: Kimberly-Clark Corporation PO Box Dallas, TX U.S.A. Attention: General Counsel Faks: LUB Przewodniczący komitetu audytu Adres: Kimberly-Clark Corporation PO Box Dallas, TX U.S.A. Attention: Corporate Secretary Faks: LUB Infolinia ds. Kodeksu postępowania INFOLINIA DS. KODEKSU POSTĘPOWANIA Infolinia ds. Kodeksu postępowania została udostępniona w celu umożliwienia wszystkim pracownikom anonimowego zgłaszania wątpliwości i podejrzeń związanych z kwestiami omawianymi w Kodeksie postępowania. Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie i drogą internetową. Przekazane informacje zostaną zarejestrowane przez wyspecjalizowaną firmę, niezależną od firmy Kimberly-Clark i świadczącą usługi przyjmowania zgłoszeń w podobnych sprawach na rzecz wielu innych organizacji. Z infolinii można korzystać przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku Zgłoszenie można przekazać w dowolnym języku Zgłoszenia za pośrednictwem formularza internetowego można dokonać anonimowo Zgłoszenia telefoniczne W Stanach Zjednoczonych Poza Stanami Zjednoczonymi listę numerów można wyświetlić za pomocą następującego łącza: Numery telefonów do zgłaszania problemów związanych z Kodeksem postępowania na całym świecie Zgłoszenia internetowe Strona internetowa do zgłaszania problemów związanych z Kodeksem postępowania 7

8 OBOWIĄZKI PRZEŁOŻONYCH ZESPOŁÓW I INNYCH OSÓB OTRZYMUJĄCYCH ZGŁOSZENIA POTENCJALNYCH NARUSZEŃ KODEKSU Przełożeni zespołów i inne osoby przyjmujące zgłoszenia o potencjalnych naruszeniach Kodeksu postępowania odgrywają ważną rolę w zapewnianiu przestrzegania Kodeksu. Firma Kimberly-Clark zachęca członków zespołów do rozmowy z przełożonymi na temat swoich wątpliwości lub podejrzeń. Przełożeni zespołów i inne osoby przyjmujące zgłoszenia dotyczące potencjalnych naruszeń Kodeksu muszą być przygotowane i wiedzieć, jak postępować w przypadku zgłoszeń dotyczących wątpliwości lub podejrzeń związanych z kwestiami zawartymi w Kodeksie. Przełożeni powinni: znać i rozumieć Kodeks oraz zawsze postępować zgodnie z jego wytycznymi; podejmować działania zmierzające do przerwania łamania zasad Kodeksu lub prawa przez członków zespołu; postępować w taki sposób, by członkowie zespołu nigdy nie mieli wrażenia, że zgłaszane przez nich problemy są ignorowane; dopilnować, by nie miały miejsca żadne działania odwetowe przeciwko osobom zgłaszającym podejrzenia dotyczące naruszenia Kodeksu. NARUSZENIA KODEKSU Naruszenia Kodeksu stanowią poważne wykroczenia. Naruszenie naszego Kodeksu, naszych zasad lub obowiązującego prawa może skutkować podjęciem działań dyscyplinarnych z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie. Skutki takich naruszeń mogą być różne w zależności od ich skali i charakteru. Jeśli naruszenie Kodeksu stanowi jednocześnie naruszenie obowiązującego prawa, może ono skutkować także nałożeniem grzywny lub kary, wszczęciem postępowania karnego bądź podjęciem innych środków prawnych przez organy rządowe lub sądy. postarać się, by członkowie zespołu wiedzieli, że są oni dostępni i gotowi do rozmowy na temat wątpliwości czy problemów; poważnie traktować pytania i obawy członków zespołu. Po otrzymaniu zgłoszenia o potencjalnym naruszeniu Kodeksu należy: w razie potrzeby poszukać porady odpowiednich osób przed zareagowaniem na zgłoszenie; zgłaszać wszelkie wątpliwości osobom na odpowiednich stanowiskach, zgodnie z dokumentem Protocol for Reporting and Escalation of Code of Conduct Issues (Protokół zgłaszania problemów związanych z Kodeksem postępowania); wspierać członków zespołu, którzy szczerze zgłaszają obawy lub podejrzenia, i traktować ich z szacunkiem; 8

9 POSTĘPOWANIE W RELACJACH Z ZESPOŁAMI PRAWO DO ZRZESZANIA SIĘ Zdecydowanie stoimy na stanowisku, że należy szanować prawo naszych pracowników do zrzeszania się, w tym: Firma Kimberly-Clark jest przekonana, że warunkiem sukcesu są wzajemne zaufanie i szacunek. Praca zespołowa to wartość, którą kierujemy się we wszystkim, co robimy. prawo do zrzeszania się w zgodzie z krajowymi prawami i praktykami; prawo do negocjowania umów zbiorowych przez przedstawicieli wybranych przez samych pracowników; prawo wybranych przedstawicieli do dostępu w rozsądnym zakresie do naszych pracowników w celu ich reprezentowania; prawo do udziału w innych zagwarantowanych prawnie działaniach; prawo do odmowy uczestnictwa w takich działaniach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Human Rights in Employment Policy (Zasady dotyczące zatrudniania a kwestia praw człowieka); Human Rights in Employment Policy Instructions (Zasady dotyczące zatrudniania a kwestia praw człowieka instrukcje). POSZANOWANIE RÓŻNORODNOŚCI I BRAK DYSKRYMINACJI Wspieramy rozwój środowiska pracy złożonego z osób pochodzących z całego świata poprzez równe szanse zatrudnienia. Nasza firma: rekrutuje, promuje i wspiera rozwój zawodowy różnych pracowników z całego świata; zatrudnia, szkoli, promuje i wynagradza w oparciu o umiejętności, osiągnięcia, doświadczenie i postępowanie pracownika bez względu na rasę, pochodzenie etniczne, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, wiek, wyznanie, poglądy, narodowość, tożsamość płciową, niepełnosprawność, prawo do dodatkowego urlopu, status kombatanta lub inne kategorie chronione przez obowiązujące prawo; akceptuje i wykorzystuje różnorodność talentów, umiejętności i doświadczeń różnych osób; pozostaje otwarta na wszelkie nowe rozwiązania i perspektywy oraz zachęca swoich pracowników do proponowania własnych rozwiązań. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Employee Resource Group Guidelines (Zbiory wytycznych dla poszczególnych grup pracowników); Diversity Toolkit (Zestaw narzędzi promowania różnorodności); Diversity & Inclusion Homepage (Poszanowanie różnorodności strona główna); Human Rights in Employment Policy (Zasady dotyczące zatrudniania a kwestia praw człowieka); Human Rights in Employment Policy Instructions (Zasady dotyczące zatrudniania a kwestia praw człowieka instrukcje); Human Resources Development and Diversity Policy (Rozwój zasobów ludzkich i zasady dotyczące różnorodności); Company Position Statement on Harassment and Other Inappropriate Behaviors (Stanowisko firmy w kwestii nękania i innych niewłaściwych zachowań) 9

10 GLOBALNE PRAWA CZŁOWIEKA W firmie Kimberly-Clark wychodzimy z założenia, że prawa człowieka obowiązują na całym świecie. Opracowaliśmy szczegółowe normy mające na celu ochronę praw człowieka, i oczekujemy od naszych dostawców i partnerów biznesowych, że będą postępować zgodnie z nimi. Normy te obejmują zagadnienia takie jak: prawo do zrzeszania się i prawo do negocjowania umów zbiorowych; zapobieganie pracy dzieci; ochrona przed pracą przymusową i nadużyciami wobec pracowników; zakaz dyskryminacji; zachowanie zgodności z prawami dotyczącymi wymiaru godzin pracy, wysokości wynagrodzenia oraz zasiłku; zagwarantowanie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy; ochrona środowiska; zakaz korupcji i wręczania łapówek. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Social Compliance (Odpowiedzialność społeczna); Human Rights in Employment Policy (Zasady dotyczące zatrudniania a kwestia praw człowieka); Human Rights in Employment Policy Instructions (Zasady dotyczące zatrudniania a kwestia praw człowieka instrukcje); Human Resources Development and Diversity Policy (Rozwój zasobów ludzkich i zasady dotyczące różnorodności); Company Position Statement on Harassment and Other Inappropriate Behaviors (Stanowisko firmy w kwestii nękania i innych niewłaściwych zachowań). Pyt.: Przypadkiem usłyszałem, jak mój przełożony opowiadał mojemu współpracownikowi dowcip o religii, który spowodował, że mój współpracownik poczuł się nieswojo. Nie chce się mieszać do nie swoich spraw. Jak mam postąpić? Odp.: Należy zgłosić ten przypadek. Wszyscy pracownicy mają prawo do miejsca pracy, w którym będą traktowani przez współpracowników i przełożonych z poszanowaniem godności i szacunkiem. Tego typu przypadek należy zgłosić pracownikowi działu kadr lub poprzez Infolinię ds. Kodeksu postępowania, nawet jeśli zgłaszanie tego typu spraw może wydawać się krępujące. Komu można zadać pytanie lub zgłosić wątpliwości Pyt.: Mam wrażenie, że nie dostałam awansu ze względu na swoją płeć. Jak mam postąpić? Odp.: Należy zgłosić ten przypadek. Zasady obowiązujące w firmie Kimberly-Clark wymagają, aby decyzje dotyczące zatrudnienia były podejmowane bez względu na płeć kandydata. W przypadku poczucia, że decyzja została podjęta w sposób niesprawiedliwy, należy zgłosić swoje podejrzenia. Komu można zadać pytanie lub zgłosić wątpliwości WSKAZÓWKA DOT. WŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA Pracownik będący świadkiem naruszenia którejkolwiek z tych norm przez naszego dostawcę lub kontrahenta bądź mający świadomość istnienia takich naruszeń powinien zgłosić ten fakt. 10

11 BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY W firmie Kimberly-Clark wierzymy, że urazom w pracy i chorobom zawodowym można zapobiegać i można je eliminować. Żaden cel produkcyjny, oszczędność kosztów, oszczędność czasu ani przewaga nad konkurencją nie są warte ryzyka wypadku lub urazu. Naszym obowiązkiem jest: dopilnowanie, aby troska, jedna z naszych wartości, opierała się na bezpieczeństwie; włączenie w procesy badań i inżynierii, rozwoju produktów, produkcji, dostaw i sprzedaży naszego przekonania, że wszelkim urazom i zachorowaniom w miejscu pracy można zapobiec; zapewnienie miejsca pracy spełniającego standardy BHP określone w prawie lub spełniającego jeszcze wyższe standardy bezpieczeństwa; ustanawianie standardów BHP i wytycznych technicznych w oparciu o najlepsze praktyki; dokładanie wszelkich starań, by niezmiennie podnosić standardy BHP; oczekiwanie od całego personelu firmy Kimberly-Clark zaangażowania w kwestię poprawy bezpieczeństwa. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie Global Occupational Safety and Hygiene (GOSH Globalne bezpieczeństwo i higiena pracy). WSKAZÓWKA DOT. WŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA Podczas codziennej pracy należy zawsze pamiętać o trzech podstawowych obowiązkach w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy: 1. Dbanie o własne bezpieczeństwo Odmowa podejmowania działań, które pracownik uzna za niebezpieczne, oraz wykonywania zadań, do których nie został odpowiednio przeszkolony lub do których wykonania nie posiada odpowiednich narzędzi; 2. Dbanie o bezpieczeństwo innych Natychmiastowe zwrócenie uwagi każdemu, kto wykonuje lub ma zamiar wykonać działanie lub zadanie, które pracownik uzna za niebezpieczne, oraz powstrzymanie innych osób przed wykonywaniem zadań, do których nie zostały one właściwie przeszkolone; 3. Korzystanie z rad współpracowników Natychmiastowe przerwanie wykonywanej czynności, jeśli ktoś zwróci pracownikowi uwagę na zagrożenie związane z tą czynnością, rozważenie zgłoszonych zastrzeżeń z szacunkiem i dobrą wolą i w razie potrzeby poproszenie o pomoc innych osób przed kontynuacją realizacji zadania. Pyt.: Mój przełożony zasugerował stosowanie niebezpiecznej procedury w celu przyspieszenia działania linii produkcyjnej. Wiem, że nasze cele są bardzo ważne, ale mam wrażenie, że nowy proces nie jest bezpieczny. Jak mam postąpić? Odp.: Należy zgłosić ten przypadek. Nigdy nie wolno naruszać wymogów bezpieczeństwa. Żaden cel produkcyjny, oszczędność kosztów, oszczędność czasu ani przewaga nad konkurencją nie są warte ryzyka wypadku lub urazu. Każdy pracownik ma prawo odmówić wykonania pracy, którą można w uzasadniony sposób uznać za zagrażającą zdrowiu lub bezpieczeństwu. Komu można zadać pytanie lub zgłosić wątpliwości 11

12 MIEJSCE PRACY OPARTE NA ZASADZIE WZAJEMNEGO SZACUNKU Zapewnienie naszym pracownikom środowiska pracy wolnego od nękania, zastraszania i innych niewłaściwych zachowań jest dla nas bardzo ważne. Przykłady nękania obejmują: niechciane umizgi, prośby o przysługi seksualne i inne słowne lub fizyczne zachowania natury seksualnej; obraźliwe wypowiedzi, żarty, obrazki i komentarze dotyczące rasy, koloru skóry, płci, orientacji seksualnej, tożsamości seksualnej, wieku, religii, poglądów, narodowości, niepełnosprawności, statusu kombatanta lub innych chronionych kategorii. Przykłady niewłaściwych zachowań: krzyczenie na kogoś lub okrzyki w złości; wyzwiska; PRZEMOC W MIEJSCU PRACY Zapewnienie pracownikom miejsca pracy wolnego od przemocy jest dla nas bardzo ważne. Dlatego wszyscy powinniśmy: zgłaszać wszelkie działania, zarówno fizyczne, jak i psychologiczne, które stanowią groźbę użycia przemocy lub krzywdzą pracownika w agresywny lub potencjalnie agresywny sposób; nie wnosić i nie używać broni na terenie firmy ani podczas wykonywania zadań na rzecz firmy. Wszelkie zgłaszane sytuacje, które mogą wiązać się z nawet najmniejszym stopniem przemocy w miejscu pracy, nawet jeśli miały one stanowić żart, zostaną zbadane i ocenione przez dział kadr i przez zespół ds. globalnego bezpieczeństwa. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie: Global Security - Workplace Violence (Globalne bezpieczeństwo przemoc w miejscu pracy). przekleństwa skierowane do innej osoby; groźby i zastraszanie; publiczne dokuczanie/wyśmiewanie; celowe wykluczane z grupy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Human Rights in Employment Policy (Zasady dotyczące zatrudniania a kwestia praw człowieka); Human Rights in Employment Policy Instructions (Zasady dotyczące zatrudniania a kwestia praw człowieka instrukcje); Company Position Statement on Harassment and Other Inappropriate Behaviors (Stanowisko firmy w kwestii nękania i innych niewłaściwych zachowań). 12

13 NARKOTYKI I ALKOHOL Dążymy do utrzymania miejsca pracy wolnego od substancji odurzających: nie wolno sprzedawać i używać w pracy ani przychodzić do pracy pod wpływem alkoholu, nieprzepisanych leków, narkotyków ani innych kontrolowanych substancji określonych w przepisach prawa karnego, z wyjątkiem sytuacji, gdy napoje alkoholowe są podawane za zgodą firmy w związku ze specjalną okazją; pracownicy powinni brać udział w programach edukacyjnych firmy Kimberly-Clark w zakresie niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od substancji odurzających; jeśli nadużywanie alkoholu lub narkotyków może mieć wpływ na wydajność danego pracownika lub innych pracowników, powinien on skontaktować się z lokalnym poufnym programem pomocy pracownikom firmy Kimberly-Clark; w przypadku gdy zezwala na to lokalne prawo, każdy pracownik może zostać poddany badaniom, jeśli sprawia w pracy wrażenie, że jest pod wpływem narkotyków lub alkoholu, lub jeśli firma ma powody przypuszczać, że pracownik naruszył obowiązujące w tym zakresie zasady. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Alcohol, Drugs and Other Controlled Substances Policy (Zasady dotyczące alkoholu, narkotyków i innych substancji kontrolowanych); Alcohol, Drugs and Other Controlled Substances Policy Instructions (Zasady dotyczące alkoholu, narkotyków i innych substancji kontrolowanych instrukcje). Pyt.: Jestem przełożonym zespołu. Wraz z jednym z członków mojego zespołu uczestniczyliśmy w kolacji z przedstawicielem kontrahenta. Wspomniany członek zespołu pozwolił sobie na kilka frywolnych uwag w stosunku do przedstawiciela kontrahenta. Wydawało mi się, że to sprawa osobista, więc nic nie powiedziałem. Czy dobrze postąpiłem? Odp.: Nie. Tolerowanie niewłaściwego zachowania ze strony członka zespołu stanowi komunikat, że zachowanie to jest do przyjęcia. W czasie kolacji biznesowych zespół powinien zachowywać się tak samo jak w biurze. Należało delikatnie zwrócić członkowi zespołu uwagę na temat właściwego zachowania. Pyt.: Przypadkiem usłyszałem, jak mój współpracownik grozi innemu pracownikowi, który boi się zgłosić incydent. Jak mam postąpić? Odp.: Należy natychmiast zgłosić incydent. Firma Kimberly-Clark nie toleruje grożenia przemocą ani aktów przemocy. Wszystkie takie zgłoszenia są szczegółowo badane. Osoby, które wiedzą o groźbach lub zagrożeniu przemocą wobec jakiegokolwiek pracownika, mają obowiązek działać. Komu można zadać pytanie lub zgłosić wątpliwości 13

14 POSTĘPOWANIE W RELACJACH Z INNYMI OSOBAMI KLIENCI I DOSTAWCY Naszym priorytetem jest uczciwe traktowanie klientów i dostawców. Nasz sposób prowadzenia działalności Uczciwe postępowanie było podstawową wartością w firmie Kimberly-Clark od czasu jej założenia. Wierzymy, że szczerość i wiarygodność umożliwiają budowanie trwałych relacji. Również w dzisiejszych czasach pozostajemy wierni tej wartości. Nie wolno wprowadzać w błąd ani oszukiwać lub wykorzystywać klientów ani dostawców. Osoby, które wiedzą o wystąpieniu błędu, powinny go poprawić, niezależnie od tego, czy jest to błąd na korzyść firmy Kimberly-Clark, czy też nie. Wyznaczając dostawców, należy postępować zgodnie z zasadami procesu pozyskiwania kontrahentów firmy Kimberly-Clark. Zakupu i sprzedaży należy dokonywać w oparciu o właściwe czynniki biznesowe, takie jak jakość, cena, obsługa, wiarygodność oraz zaangażowanie w zrównoważony rozwój i ochronę praw człowieka. Kupując towary lub zamawiając usługi w imieniu firmy, należy traktować wszystkich potencjalnych dostawców sprawiedliwie i uczciwie. Nigdy nie należy sugerować dostawcy, że na relacje z nim mogłyby mieć wpływ osobiste przysługi, prezenty lub datki na cele charytatywne (patrz Prezenty, rozrywka i inne upominki w Kodeksie). Nie wolno oferować prezentów, rozrywki ani innych przysług lub upominków w celu zdobycia lub utrzymania zamówień (patrz Prezenty, rozrywka i inne upominki w Kodeksie). Dostawcy firmy Kimberly-Clark zobowiązani są przestrzegać wszystkich lokalnych i krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych, zasad i wymogów dotyczących produkcji i dystrybucji naszych produktów i materiałów oraz świadczenia usług. Wszystkie umowy zawarte z firmą Kimberly-Clark oraz złożone zlecenia zakupu nakładają na naszych dostawców obowiązek przestrzegania Norm odpowiedzialności społecznej dostawców (Supplier Social Compliance Standards SSCS). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Kimberly-Clark Purchasing Manual (Podręcznik zakupów firmy Kimberly-Clark); Supplier Social Compliance Standards (Normy odpowiedzialności społecznej dostawców). 14

15 KONSUMENCI W żadnym wypadku nie należy podejmować działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość lub bezpieczeństwo produktów. Reputacja firmy Kimberly-Clark jako oferującej produkty cechujące się najwyższą jakością i bezpieczeństwem to jeden z naszych największych atutów. Naszym priorytetem jest dostarczanie klientom produktów bezpiecznych i spełniających ich wymagania. Zdrowie konsumentów, ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie to dla nas najważniejsze wartości. Zawsze spełniamy normy branżowe oraz wymogi prawne i ustawowe bądź przekraczamy je, aby zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. W naszej codziennej pracy podejmujemy wszelkie działania oraz decyzje, umożliwiające zdobycie zaufania konsumentów. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie bezpiecznych produktów wysokiej jakości w obrębie wszystkich naszych marek. Zaufanie naszych klientów zdobywamy poprzez opracowywanie i wytwarzanie produktów najwyższej jakości od zakupu surowców, aż po gotowy produkt dostarczany konsumentom. Każdy z pracowników naszej firmy odgrywa określoną rolę w procesie dostarczenia konsumentom bezpiecznych produktów, cechujących się jakością, której od nas oczekują. Każdy z pracowników musi znać wszystkie zasady, procedury i normy jakości dotyczące produktów i działań w jego miejscu pracy. Niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na zaufanie naszych klientów wobec naszej firmy lub na jakość i bezpieczeństwo oferowanych przez nas produktów. Każdy pracownik będący świadkiem zdarzenia, które mogłoby negatywnie wpłynąć na jakość lub bezpieczeństwo produktu firmy Kimberly-Clark, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt swojemu przełożonemu lub pracownikowi działu jakości/bezpieczeństwa produktów w danym obiekcie lub jednostce biznesowej bądź pracownikowi globalnego działu jakości/bezpieczeństwa. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Quality of the Corporation s Products and Services Policy (Zasady dotyczące jakości produktów i usług korporacji); Quality of the Corporation s Products and Services Policy Instructions (Zasady dotyczące jakości produktów i usług korporacji instrukcje); Safety of the Company s Products and Services Policy (Zasady dotyczące bezpieczeństwa produktów i usług korporacji); Safety of the Corporation s Products and Services Policy Instructions (Zasady dotyczące bezpieczeństwa produktów i usług korporacji instrukcje); Quality Management System (System zarządzania jakością). OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KONSUMENTÓW I PRACOWNIKÓW W toku naszej codziennej pracy wielu spośród naszych pracowników ma dostęp do informacji umożliwiających identyfikację innych pracowników oraz konsumentów naszych produktów. Przepisy prawa na całym świecie nakładają na naszą firmę i jej pracowników obowiązek ochrony takich informacji oraz wykorzystywania ich zgodnie z obowiązującym prawem. Niewywiązanie się z naszych obowiązków może skutkować podjęciem działań władz publicznych, naruszeniem naszej reputacji, wszczęciem postępowań sądowych bądź nałożeniem kar lub grzywien. Dlatego też informacje umożliwiające identyfikację poszczególnych osób należy przechowywać i traktować jako poufne oraz wykorzystać zgodnie z zasadami naszej firmy oraz instrukcjami dotyczącymi ochrony prywatności danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Data Privacy Policy (Zasady ochrony prywatności danych) oraz Instructions (Instrukcje dotyczące ochrony prywatności danych). Pyt.: Nasza linia produkcyjna otrzymała nową dostawę surowców. Materiały te wyglądały jednak inaczej niż dotychczas. Myślę, że mogą być zanieczyszczone. Mój przełożony powiedział, że konieczne jest szybkie wykonanie zamówienia i nie powinniśmy zwracać uwagi na takie szczegóły. Jak mam postąpić? Odp.: Należy zaprzestać pracy i zgłosić ten fakt. Nigdy nie należy podejmować żadnych działań, które naszym zdaniem mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość lub bezpieczeństwo naszych produktów. Żaden cel produkcyjny ani oszczędność czasu nie są warte podważenia zaufania konsumentów. Należy przerwać wykonywaną pracę i skontaktować się z zakładowym specjalistą ds. jakości w celu określenia, czy materiał jest bezpieczny i zgodny ze specyfikacjami dotyczącymi jakości. Komu można zadać pytanie lub zgłosić wątpliwości 15

16 MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE Media społecznościowe stanowią ważny kanał komunikacji zarówno prywatnej, jak i biznesowej. Należy jednak zachować rozwagę umieszczając lub udostępniając jakiekolwiek treści w sieci. Nie należy oczekiwać pełnej prywatności podczas korzystania z mediów społecznościowych w miejscu pracy lub przy użyciu urządzeń firmy Kimberly-Clark. Wyłącznie uprawnieni pracownicy mogą używać mediów społecznościowych w imieniu firmy Kimberly-Clark. W przypadku braku posiadania takiego upoważnienia, korzystając z mediów społecznościowych należy podkreślać swój status pracownika firmy Kimberly-Clark oraz fakt, że wszelkie zamieszczane treści stanowią wyłącznie osobiste opinie, niebędące oficjalnym stanowiskiem firmy. Korzystając z mediów społecznościowych (i nie tylko) nigdy nie należy ujawniać informacji zastrzeżonych lub poufnych firmy Kimberly-Clark, w tym jej tajemnic handlowych, własności intelektualnej bądź informacji chronionych prawem autorskim lub znakami towarowymi. Umieszczając swoje wypowiedzi w sieci należy pozostawać uprzejmym i taktownym oraz kierować się zdrowym rozsądkiem. Nigdy nie należy umieszczać jakichkolwiek treści oszczerczych, oczerniających, napastliwych lub noszących znamiona działań odwetowych. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek pytań dotyczących umieszczania treści w Internecie należy skontaktować się z przełożonym, działem kadr lub działem prawnym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie: Kimberly-Clark Social Media Guidelines (Wytyczne dot. korzystania z mediów społecznościowych). KONKURENCJA Dążymy do tego, by działać w zgodzie z prawem antymonopolowym (znanym także jako prawo konkurencji) w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność. Nasze działania konkurencyjne prowadzimy w sposób zdecydowany i zgodny z zasadami etyki, podejmując niezależne decyzje dotyczące sposobu prowadzenia naszej działalności, tak aby nie doprowadził on do nieuczciwego traktowania naszych klientów bądź do osłabienia wolnej konkurencji na rynku. Kary za naruszenie praw antymonopolowych mogą być wyjątkowo surowe mogą obejmować wysokie grzywny, kary więzienia oraz szkody dla naszej reputacji. W coraz większym stopniu poszczególne państwa dzielą się obecnie informacjami, mającymi na celu skuteczniejsze egzekwowanie tego typu praw, przez co dochodzenie prowadzone w jednym państwie może szybko objąć kolejne terytoria. Z zasady: nigdy nie należy prowadzić z konkurencją rozmów, które mogłyby mieć wpływ na decyzje cenowe lub marketingowe, takie jak ceny produktów, warunki sprzedaży, plany biznesowe, marże, koszty, stawki, zdolności produkcyjne, stany magazynowe, promocje handlowe lub zniżki; nigdy nie należy wspólnie z konkurentami ustalać cen, ograniczać sprzedaży lub produkcji bądź dzielić między sobą terytoriów, klientów lub dostawców; w przypadku posiadania znaczącej przewagi rynkowej nie należy nadużywać jej poprzez monopolizację, wiązanie transakcji (sprzedaż produktu tylko wtedy, gdy nabywca kupi drugi produkt), niestosowną dyskryminację cenową, obejmującą konkurujących ze sobą odsprzedawców, sprzedaż poniżej kosztów lub odmowę dostarczenia towarów; nie należy wymagać od klientów sprzedaży naszych produktów w ustalonych przez nas cenach możemy zasugerować cenę odsprzedaży, jednak nie możemy zmusić klienta do jej egzekwowania; nie należy podejmować wspólnie z innymi firmami decyzji dotyczących bojkotowania klientów lub dostawców; jeśli potrzebne są konkretne wskazówki dotyczące praw obowiązujących w określonym kraju lub istnieje potrzeba zgłoszenia jakichkolwiek niewłaściwych rozmów z przedstawicielami konkurencji, należy skontaktować się z działem prawnym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Antitrust Policy (Zasady antymonopolowe); Antitrust Policy Instructions (Zasady antymonopolowe instrukcje). Pyt.: Podczas rozmowy ze znajomą pracującą niegdyś dla firmy Kimberly-Clark uzyskałem informację, iż obecnie pracuje ona dla firmy konkurencyjnej. W czasie rozmowy znajoma spytała mnie o planowane wdrożenia produktów i ceny promocyjne, a także zaoferowała przekazanie mi planu marketingowego i wykazu cen swojej firmy. Czy prowadzenie tej rozmowy jest na miejscu? Odp.: Nie. Należy zakończyć tę rozmowę i niezwłocznie skontaktować się z działem prawnym. W przypadku nieplanowanego spotkania z konkurentem należy zawsze zachować ostrożność sytuacja ta może bowiem sprawiać wrażenie niestosownego zachowania. W przypadku jej zaistnienia nigdy nie należy rozmawiać na tematy biznesowe, takie jak wyżej wymienione. Ta rozmowa mogłaby doprowadzić do zawarcia niedopuszczalnego porozumienia cenowego bądź sprawiać wrażenie zawarcia takiego porozumienia. Jeśli poruszony zostanie temat cen, należy niezwłocznie opuścić miejsce spotkania i skontaktować się z działem prawnym. 16

17 ŹRÓDŁA INFORMACJI O KONKURENCJI Rutynowe pozyskiwanie informacji na temat innych firm, klientów, dostawców i konkurencji jest działaniem normalnym. Narażenie na tego typu działania stanowi zwyczajny element konkurencyjnego środowiska biznesowego. Jednakże istnieją pewne prawne i etyczne ograniczenia w zakresie uzyskiwania informacji o konkurencji: nie należy podejmować prób uzyskania informacji o konkurencji za pomocą niewłaściwych środków, np. poprzez stosowanie łapówek lub skrytą inwigilację konkurencji; nie wolno nam zatrudniać pracowników konkurencyjnych firm w celu uzyskania poufnych informacji ani zachęcać pracowników firm konkurencyjnych do ujawniania poufnych informacji dotyczących ich pracodawcy; w przypadku, gdy ktoś zaoferuje nam informacje dotyczące konkurencji, co do których mamy powody wierzyć, że są poufne, powinniśmy zapytać, czy są one poufne oraz w jaki sposób zostały one uzyskane; w przypadku braku pewności, czy informacje te zostały pozyskanie we właściwy sposób należy skontaktować się z działem prawnym; jeśli oferowane materiały posiadają formę pisemną i zawierają oznaczenie, takie jak tajne, poufne lub zastrzeżone bądź w inny sposób wskazują, iż zawarte w nich informacje są poufne, należy odmówić ich przyjęcia, niezwłocznie zanotować zaistniałe wydarzenie i skontaktować się z działem prawnym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Conflicts of Interest, Gifts and Disclosure of Confidential Information (Zasady dotyczące konfliktów interesów, prezentów i ujawniania informacji poufnych); Conflicts of Interest, Gifts and Disclosure of Confidential Information Instruction (Zasady dotyczące konfliktów interesów, prezentów i ujawniania informacji poufnych instrukcje); Global Information Technology Standards (Globalne normy dot. technologii informacyjnej); K-C Competitive Information Center (Centrum informacji o konkurencji firmy Kimberly-Clark); Confidentiality-Nonsolicitation Agreement (Porozumienie o zachowaniu poufności oraz o zakazie pozyskiwania pracowników); Records Administration Policy (Zasady postępowania z rejestrami danych); Access Control (Kontrola dostępu); Proprietary Information (Informacje zastrzeżone). Pyt.: Słyszałem, że konkurencja organizuje spotkanie na targach, w których będę uczestniczyć. Jeśli organizatorzy tego spotkania dowiedzą się, że jestem z firmy Kimberly-Clark, najprawdopodobniej nie pozwolą mi uczestniczyć w tym spotkaniu. Czy mogę iść na spotkanie, podając się za konsumenta? Odp.: Nie. Pozyskiwanie informacji na temat konkurencji poprzez ukrywanie swojej tożsamości nigdy nie jest właściwe. Gromadzenie informacji o konkurencji powinno się odbywać w sposób zgodny z prawem i zasadami etyki. Przed wzięciem udziału w spotkaniu organizowanym przez konkurencję należy skonsultować się z działem prawnym, ponieważ takie spotkania mogą budzić podejrzenia związane z kwestiami antymonopolowymi. Pyt.: Aby lepiej radzić sobie w pracy w firmie Kimberly-Clark, zachowałem kilka dokumentów, z których korzystałem w poprzedniej pracy, a w których opisano różne procedury stosowane w mojej poprzedniej firmie. Czy mogę korzystać z nich podczas pracy w firmie Kimberly-Clark? Odp.: To zależy. Jeśli dokumenty zawierają poufne lub zastrzeżone informacje, to nie należy ich udostępniać firmie Kimberly-Clark ani wykorzystywać w pracy. W firmie Kimberly-Clark od wszystkich pracowników oczekuje się przestrzegania postanowień umów o zachowaniu poufności lub tajemnicy i innych zobowiązań o podobnym charakterze podjętych wobec poprzedniego pracodawcy. W przypadku braku pewności należy skontaktować się z poprzednim pracodawcą. Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy zasięgnąć rady działu prawnego przed przyjęciem, użyciem lub udostępnieniem informacji, w odniesieniu do których występuje takiego podejrzenie. 17

18 ŚRODOWISKO Firma Kimberly-Clark jest zobowiązana prowadzić swoją działalność w sposób wspierający ochronę środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Dlatego wszyscy powinniśmy: znać obowiązujące prawa i przepisy i przestrzegać ich; Znać wszystkie zasady firmy Kimberly-Clark, w tym dokumenty Protection of the Environment (Ochrona środowiska), Waste Minimization and Landfill Elimination (Minimalizacja ilości odpadów i eliminacja ich składowania) oraz Energy Efficiency and Greenhouse Gas Reduction (Efektywność energetyczna i redukcja emisji gazów cieplarnianych), a także normy przyjęte w ramach systemu Environment, Health and Safety Management System (Systemu zarządzania środowiskiem naturalnym, zdrowiem i bezpieczeństwem); wspierać niezagrażające równowadze ekologicznej wykorzystywanie zasobów naturalnych, w tym: oszczędzanie wody, redukcję i ponowne wykorzystywanie odpadów oraz oszczędzanie energii. Jako firma regularnie oceniamy wyniki w tych obszarach i opracowujemy plany działania mające na celu zagwarantowanie zgodności z wymogami ochrony środowiska oraz poprawę wykorzystywania zasobów naturalnych. Od pracowników oczekujemy pielęgnowania postawy odpowiedzialnej i demonstrującej dbałość o środowisko, a także przestrzegania norm oraz przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących ochrony środowiska. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Protection of Environment Policy (Zasady dotyczące ochrony środowiska); Protection of Biosphere Instruction (Zasady dotyczące ochrony biosfery instrukcje); Waste Minimization and Landfill Elimination Policy (Zasady minimalizacji ilości odpadów i eliminacji ich składowania); Energy Efficiency and Greenhouse Gas Reduction Policy (Zasady dotyczącej efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych); Fiber Procurement Policy (Zasady dotyczące nabywania włókien); Fiber Procurement Policy Instruction (Zasady dotyczące nabywania włókien instrukcje) oraz witryna Global Sustainability SharePoint (Witryna programu SharePoint na temat zrównoważonego rozwoju na świecie). ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA Jako firma globalna podlegamy prawom obowiązującym we wszystkich krajach, w których prowadzimy swoją działalność. Poważnie traktujemy obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących praw, przepisów i rozporządzeń. Należy pamiętać, że przestrzeganie postanowień Kodeksu gwarantuje spełnienie minimalnych obowiązujących norm. W przypadku istnienia lokalnych lub innego rodzaju szczegółowych przepisów w tym zakresie obowiązywać mogą bardziej wyśrubowane normy postępowania (np. podczas kontaktów z pracownikami służby zdrowia). Wiele państw rozszerza także obowiązywanie swoich praw na działania firm i ich pracowników za granicą. W przypadku braku pewności, jakie przepisy prawa mają zastosowanie w konkretnej sytuacji, należy skonsultować się z pracownikiem z działu prawnego. Poza tym: z wyjątkiem sytuacji, gdy pracownik jest do tego upoważniony, należy dołożyć wszelkich starań, by uniknąć wrażenia, że pracownik wypowiada się lub działa w imieniu firmy Kimberly-Clark; jeśli funkcjonariusz publiczny skontaktuje się z pracownikiem w związku z pracą lub jeśli pracownik zostanie poproszony o podanie informacji w związku z badaniem lub dochodzeniem prowadzonym przez agencję rządową, należy skontaktować się z działem prawnym lub członkiem personelu nadzorującego; pracownikom nie wolno kontaktować się w imieniu firmy Kimberly-Clark z departamentami lub pracownikami rządowymi w celu wpłynięcia na ustawodawstwo, przepisy lub proces podejmowania decyzji bez wcześniejszej konsultacji z pracownikiem działu prawnego. W wielu państwach istnieją przepisy regulujące takie działania lub nawet zabraniające ich podejmowania (patrz Prezenty, rozrywka i inne upominki w Kodeksie). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Public Statements with Corporate Implications Policy (Zasady firmy dotyczące publicznych oświadczeń mogących wiązać się z konsekwencjami dla firmy); Public Statements with Corporate Policy Instruction (Zasady firmy dotyczące publicznych oświadczeń mogących wiązać się z konsekwencjami dla firmy instrukcje); Anti-Corruption Policy (Zasady dotyczące zapobiegania korupcji); Anti-Corruption Policy Instruction (Zasady dotyczące zapobiegania korupcji instrukcje). Pyt.: Byłem świadkiem działań w firmie Kimberly- Clark, które mogą w pewien sposób stwarzać zagrożenie dla środowiska lub naruszać przepisy o jego ochronie. Jak mam postąpić? Odp.: Należy zgłosić ten fakt przełożonemu. Osoby, które wiedzą o jakimkolwiek potencjalnym naruszeniu prawa, zasad lub procedur firmowych, mają obowiązek zgłoszenia tego. Takie incydenty lub okoliczności będą przedmiotem dochodzenia, a w stosownych przypadkach podjęte zostaną działania naprawcze. Komu można zadać pytanie lub zgłosić wątpliwości 18

19 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA SKALĘ MIĘDZYNARODOWĄ Jako firma globalna, której działania często obejmują ruch osób, produktów, technologii, oprogramowania, informacji, środków pieniężnych, wyposażenia i części zamiennych pomiędzy państwami, jesteśmy zobowiązani przestrzegać wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. W przypadku zaangażowania w proces ruchu osób, produktów, technologii, oprogramowania, informacji, środków pieniężnych lub wyposażenia pomiędzy państwami: należy znać wszystkie obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące importu i eksportu oraz przestrzegać ich; nie należy angażować się w jakiekolwiek zabronione działania; wszelkie prośby związane z bojkotami należy zgłaszać pracownikom działu prawnego. W przypadku braku pewności na temat swoich zobowiązań należy skontaktować się z działem prawnym lub działem ds. eksportu, aby otrzymać jak najbardziej aktualne wskazówki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Kimberly-Clark Export Controls and Economic Sanctions Manual (Środki kontroli eksportu sankcje ekonomiczne podręcznik firmy Kimberly-Clark); Healthcare Classification Tool (Narzędzie klasyfikacji opieki zdrowotnej); Consumer Classification Tool (Narzędzie klasyfikacji konsumentów); Nonwoven Classification Tool (Narzędzie klasyfikacji włóknin); Professional Classification Tool (Narzędzie klasyfikacji zawodowej); Information Technology Export Control Watchlist (Wykaz obszarów stanowiących zagrożenie dla eksportu technologii informacyjnych); Kimberly-Clark Anti-Boycott Manual (Podręcznik zapobiegania bojkotom firmy Kimberly-Clark); oraz Supply Chain Security Programs (Programy bezpieczeństwa łańcuchów dostaw). Pyt.: Pracujemy obecnie nad uruchomieniem nowej witryny służącej bezpośredniej sprzedaży internetowej produktów konsumentom. Aby efektywnie zarządzać naszą bazą danych informacji o konsumentach, chcemy skorzystać z pomocy usługodawców zlokalizowanych w innym kraju. Czy stanowi to problem? Odp.: To zależy. W takiej sytuacji należy skontaktować się z działem prawnym. Jeśli baza danych zawierająca informacje o konsumentach ma być udostępniana usługodawcy znajdującemu się w innym kraju, mogą wystąpić problemy związane z ochroną prywatności. Poszczególne kraje/obszary geograficzne posiadają różne struktury regulacyjne, mające na celu zapewnienie prywatności informacji osobistych. Zgodnie z prawem niektórych państw przeniesienie danych konsumentów z jednego państwa do drugiego może spowodować naruszenie przepisów ochrony prywatności. 19

20 POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO FIRMY INFORMACJE I ZASOBY FIRMOWE Każdy z nas ma obowiązek chronić zasoby firmy i unikać konfliktu interesów z firmą. KONFLIKT INTERESÓW Podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych każdy z nas ma obowiązek działać w najlepszym interesie firmy i unikać rzeczywistych, potencjalnych i postrzeganych konfliktów interesów. Konflikt interesów może zaistnieć w przypadku, gdy interesy, działania lub relacje osobiste kolidują z naszą obiektywnością i lojalnością wobec firmy Kimberly- Clark. Niektóre konflikty interesów są oczywiste; przykładem może być przyjmowanie korzyści majątkowych za zawarcie w imieniu firmy Kimberly-Clark kontraktu z kontrahentem. Inne konflikty interesów mogą być mniej oczywiste, jak na przykład kontakty biznesowe z firmą należącą do bliskiego członka rodziny, nawet jeśli wydaje się, że firma ta oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny. Wszelkie obawy dotyczące rzeczywistych, potencjalnych lub postrzeganych konfliktów interesów należy omawiać z przełożonym lub działem prawnym. Dlatego wszyscy powinniśmy: unikać działań, które powodują wystąpienie lub tworzą wrażenie wystąpienia konfliktu interesów z interesem firmy; unikać wykorzystywania swojej pozycji w firmie Kimberly- Clark w celu osiągnięcia niestosownych korzyści osobistych; kontaktować się z przełożonymi lub z działem prawnym w celu oceny relacji naszych, członków naszych rodzin, innych pracowników firmy Kimberly-Clark lub jej partnerów biznesowych które stwarzają rzeczywisty, potencjalny lub postrzegany konflikt interesów. Poniżej znajduje się kilka przykładów rzeczywistych i potencjalnych konfliktów interesów: Zatrudnienie w innej firmie Pracownik lub jego bliski krewny jest zatrudniony w konkurencyjnej firmie, u dostawcy lub klienta, albo też świadczy im usługi lub pobiera od nich wynagrodzenie. Pracownik lub jego bliski krewny jest właścicielem firmy, która współpracuje z firmą Kimberly-Clark. Pracownik jest zatrudniony w innej firmie lub posiada inne interesy, zaburzające jego zdolność wykonywania zadań na rzecz firmy Kimberly-Clark (np. wymagając poświęcania na zewnętrzne projekty czasu przeznaczonego dla firmy Kimberly-Clark). Pracownik prowadzi dodatkową działalność gospodarczą dla osiągnięcia osobistych korzyści (a nie korzyści dla firmy Kimberly-Clark), obejmującą kontrahenta, dostawcę, klienta lub wykonawcę firmy Kimberly-Clark. Interesy o charakterze finansowym Pracownik lub jego bliski krewny zainwestował lub w inny sposób jest finansowo związany z prywatnym dostawcą, firmą konkurencyjną lub klientem firmy Kimberly-Clark. Pracownik lub jego bliski krewny jest właścicielem ponad 1% kapitału akcyjnego jakiejkolwiek firmy konkurencyjnej, dostawcy lub klienta firmy Kimberly-Clark. Pyt.: Mój przyjaciel, będący właścicielem firmykontrahenta prowadzącego interesy z firmą Kimberly- Clark, poprosił mnie o zainwestowanie w jego firmę. Czy mogę dokonać takiej inwestycji, podkreślając swój interes wobec firmy Kimberly-Clark? Odp.: Nie. Inwestowanie w firmę będącą kontrahentem firmy Kimberly-Clark stanowi konflikt interesów, a ujawnienie swoich interesów nie powoduje jego wyeliminowania. Pyt.: Kontrahent zaproponował mi, abym zabrał głos na jednym z jego spotkań. Czy mogę skorzystać z tej propozycji? Odp.: To zależy. Przed zabraniem głosu podczas jakiegokolwiek zewnętrznego wydarzenia należy uzyskać zgodę przełożonego. Podczas przeprowadzania prezentacji dla osób spoza firmy nie wolno ujawniać żadnych informacji poufnych. Nie wolno też przyjmować zwrotu wydatków, jeśli mogłoby to spowodować wystąpienie konfliktu interesów, np. miałoby wpłynąć na uzyskanie specjalnego traktowania kontrahenta ze strony firmy Kimberly-Clark. 20

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Data wejścia w życie: Styczeń 2017 Jaki cel ma niniejsza Polityka? Zachęcamy Współpracowników do zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Polityka informowania o nieprawidłowościach Polityka informowania o nieprawidłowościach POLITYKA INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH 1. Najważniejsze informacje Amcor z zaangażowaniem dąży do przestrzegania najwyższych standardów etycznych, uczciwości

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO Kwiecień 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA 4 PRAWA CZŁOWIEKA I PODSTAWOWE PRAWA PRACOWNIKA 5 Wyeliminowanie wszelkich form pracy wymuszonej lub obowiązkowej

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie praw człowieka (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime CODE OF CONDUCT Kodeks postępowania firmy CodiLime SPIS TREŚCI 4 WSTĘP DZIAŁALNOŚĆ 5 ZŁAMANIE KODEKSU 8 ZASOBY 6 RELACJE 7 Szanowni Współpracownicy, Razem tworzymy CodiLime, Firmę która skupia się na stałym

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK KODEKS ETYKI MÓJ BANK, w którym: stawiamy na przedsiębiorczość, tworząc jeden zaangażowany zespół, dbamy o porządek i dobre zorganizowanie, szanując ludzi i zasady. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy Valmet

Kodeks postępowania firmy Valmet Kodeks postępowania firmy Valmet Kodeks postępowania firmy Valmet Drodzy Współpracownicy i Partnerzy, Kodeks postępowania firmy Valmet to zbiór przepisów definiujących zasady moralne, etyczne, zasady odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé Policy Mandatory Policy Mandatory Wydawca Nestlé Corporate Procurement Autor Nestlé Corporate Procurement Grupa docelowa Dostawcy i podwykonawcy Nestlé Pracownicy Działów Zakupów Nestlé Zastępuje Zasady

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SPÓŁKI CATERPILLAR

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SPÓŁKI CATERPILLAR KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SPÓŁKI CATERPILLAR OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCÓW Wprawdzie Caterpillar prowadzi działalność w ramach obowiązujących praw i przepisów, ale dla nas zgodność z prawem to za mało.

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GLIWICACH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GLIWICACH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GLIWICACH Celem działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gliwicach jest świadczenie dziennych usług w zakresie wsparcia terapeutycznego, edukacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania. Have a safe journey

Kodeks postępowania. Have a safe journey Kodeks postępowania Have a safe journey Zasady kluczowe: Saferoad powinien działać zgodnie z mocnymi, etycznymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem wysokich standardów dla nas samych i naszego wpływu

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH Magna jest firmą zaangażowaną we wspieranie kultury poruszania problemów etyczno-prawnych bez obawy o zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE Załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 137 z dnia 8 września 2011r KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników

Bardziej szczegółowo

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy.

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Kodeks etyczny 2 Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Pragniemy, aby firma Cargotec stała się niekwestionowanym liderem w zakresie systemów przeładunkowych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILE. Zasady ogólne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILE. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile z dnia 24 września 2012 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILE Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI Polityka ta ma na celu pomóc pracownikom i innym osobom działającym w imieniu firmy Magna, w tym członkom władz spółki,

Bardziej szczegółowo

Polityka dotyczy następujących kwestii: SPIS TREŚCI

Polityka dotyczy następujących kwestii: SPIS TREŚCI Pracownicy, będący kluczem do sukcesu naszej firmy, są dla nas niezwykle ważni. Grupa Carlsberg dąży do stworzenia miejsca pracy, w którym pracownicy mogą rozwijać swój potencjał w otwartym i inspirującym

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY PL Poniższa nieoficjalna wersja skonsolidowana Kodeksu Postępowania dla członków Rady Prezesów służy wyłącznie celom informacyjnym. B EUROPEJSKI BANK CENTRALNY KODEKS POSTĘPOWANIA DLA CZŁONKÓW RADY PREZESÓW

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 26.05.2011r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Zasady ogólne 1 1. Kodeks Etyki

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

1 Kodeks postępowania

1 Kodeks postępowania Kodeks postępowania 1 Spis treści Nasze wartości etyczne 6 Nasze standardy zawodowe 18 Przestrzeganie kodeksu 21 Infolinia ds. etyki 22 Nasza infolinia ds. etyki jest dostępna całodobowo, przez 7 dni w

Bardziej szczegółowo

O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint)

O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint) O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint) Zgłaszanie nieprawidłowości informacje ogólne Zgłaszanie nieprawidłowości bezpieczeństwo Poufność i ochrona danych O telefonie zaufania ds.

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2 /2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW. Informacje ogólne. Zgodność z przepisami prawa

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW. Informacje ogólne. Zgodność z przepisami prawa Informacje ogólne Firma United Technologies Corporation, w tym wszystkie jej oddziały, jednostki organizacyjne oraz podmioty zależne (zwane łącznie UTC ), stosuje najwyższe standardy etyki i postępowania

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS Preambuła W naszym przekonaniu kultura organizacyjna Grupy Scanmed Multimedis oparta o etyczne działanie jest kluczem do sukcesu biznesowego. Naszym celem jest budowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 91/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 91/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2011 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-185/11 Zarządzenie Nr 91/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp.

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Kontroli Zarządczej w Przedszkolu Miejskim nr 17 w Gorzowie Wlkp. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp. Zasady ogólne 1 Kodeks Etyki pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU Zał. do Zarządzenia Nr Or.0121.15.2011.2011 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2011 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU Kodeks Etyki jest zbiorem wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne Normy Społeczne Normy Społeczne 1 2 Normy Społeczne Spis treści Wstęp 3 1. Procedura Wprowadzenia Norm 4 2. Godziny Pracy, Wynagrodzenie, Prawo do Urlopu 5 3. Zapobieganie Dyskryminacji 5 4. Zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki zawodowej

Kodeks etyki zawodowej Kodeks etyki zawodowej Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze PREAMBUŁA Kodeks Etyki zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki biznesowej

Kodeks etyki biznesowej Kodeks etyki biznesowej Wstęp S4E S.A. jest wiodącym podmiotem w branży IT w Polsce. Naszym celem jest dostarczanie nowoczesnych, skutecznych i bezpiecznych rozwiązań sprzętowych dla różnorodnych klientów.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie wersji angielskiej. Kodeks Dostawcy Novartis

Tłumaczenie wersji angielskiej. Kodeks Dostawcy Novartis Tłumaczenie wersji angielskiej Wersja 1.0. 01-04-2013 Wprowadzenie Cel Etyka kieruje każdym aspektem naszej działalności od badań, rozwoju, produkcji, przez marketing, aż po dystrybucję. Program Odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne Rozwiązania informatyczne WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A. KODEKS ETYCZNY 2014 BYDGOSZCZ, DNIA 21.02.2014 ROKU Szanowni Państwo Etyczne postępowanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu naszej Spółki

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE DAMASŁAWEK 2014 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Prawa człowieka Bezpieczeństwo i higiena pracy Ochrona środowiska Wizerunek firmy Do wszystkich pracowników PRZESŁANIE PREZESA

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRZEDSIĘBIORCY ZRZESZONEGO W POWIATOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LEGIONOWIE.

KODEKS ETYKI PRZEDSIĘBIORCY ZRZESZONEGO W POWIATOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LEGIONOWIE. Wstęp KODEKS ETYKI PRZEDSIĘBIORCY ZRZESZONEGO W POWIATOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LEGIONOWIE. Wśród jednakowo efektywnych firm lepszą jest ta firma, która biznes uprawia rzetelnie i uczciwie. Daje jej to

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka. w Toruniu. Zasady ogólne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka. w Toruniu. Zasady ogólne KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu Zasady ogólne 1 Kodeks Etyki pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu,

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi W GlaxoSmithKline dążymy do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

Jestem etyczny. o uczciwości w pracy

Jestem etyczny. o uczciwości w pracy Jestem etyczny Etyczny pracownik, czyli Etyczny pracownik, czyli o uczciwości w pracy Czy zastanawialiście się: Co oznacza pojęcie etyczny pracownik? Czy opłaca się być w pracy bezwzględnie uczciwym? Jak

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0

Kodeks Etyki. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0 Kodeks Etyki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny.

Bardziej szczegółowo

podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych

podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych Nasz łańcuch dostaw Zasady etyki i postępowania w biznesie podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych Październik 2011 Zasady oparte na treści

Bardziej szczegółowo

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny Komunikat Dyrektora Generalnego i Dyrektora ds. Personalnych Firma HUBER+SUHNER pragnie prowadzić swoją działalność przy utrzymaniu wysokich standardów etycznych,

Bardziej szczegółowo

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20 Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 Klauzula wyłączenia odpowiedzialności Wartości ING stanowią wewnętrzny kodeks postępowania. Obejmują zbiór zasad, którymi nasi Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki CDM Smith

Kodeks Etyki CDM Smith CDM Smith Inc. oraz wszystkie jej podmioty zależne są zobowiązane postępować etycznie w swoich praktykach biznesowych. Od utworzenia firmy w 1947 r. zawsze hołdowaliśmy polityce prowadzenia wszelkiej działalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

Informacje o EthicsPoint

Informacje o EthicsPoint Informacje o EthicsPoint Zgłaszanie Informacje ogólne Zgłaszanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i poufności Wskazówki i najlepsze praktyki Informacje o EthicsPoint Czym jest system EthicsPoint? EthicsPoint

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w BYTOMIU I. Założenia ogólne KODEKS ETYKI PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BYTOMIU jest wezwaniem skierowanym do wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

K O D E K S E T Y C Z N Y F I R M Y V A R I O T E R M Sp. z o.o.

K O D E K S E T Y C Z N Y F I R M Y V A R I O T E R M Sp. z o.o. Warszawa, 17.05.2015 Vario Term Sp. z o.o. ul. Poezji 19, 04 994, Warszawa biuro@varioterm.pl +48 22 872 42 14 +48 22 872 99 61 http://www.varioterm.pl/ REGON: 016214556 NIP: 9521827178 KRS: 0000017444

Bardziej szczegółowo

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia?

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Agenda: Interesariusze Aspekty prawne Relacje dotyczące poufności wynagrodzeń Klauzule w umowach o pracę Obowiązki służb kadrowych Sankcje Pytania HR (rekrutacja),

Bardziej szczegółowo