KODEKS POSTĘPOWANIA WIEMY, CO JEST WŁAŚCIWE. POSTĘPUJEMY WŁAŚCIWIE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KODEKS POSTĘPOWANIA WIEMY, CO JEST WŁAŚCIWE. POSTĘPUJEMY WŁAŚCIWIE."

Transkrypt

1 KODEKS POSTĘPOWANIA WIEMY, CO JEST WŁAŚCIWE. 1 POSTĘPUJEMY WŁAŚCIWIE.

2 Spis treści Czemu służy Kodeks postępowania... 4 Kodeks dotyczy nas wszystkich... 4 Zgłaszanie wątpliwości bez lęku... 5 Zasada zakazu działań odwetowych... 5 Uczciwe zgłaszanie naruszeń... 5 Komu można zadać pytanie lub zgłosić wątpliwości... 6 Naruszenia w zakresie księgowości i kontroli wewnętrznej... 7 Infolinia ds. Kodeksu postępowania... 7 Obowiązki przełożonych zespołów i innych osób otrzymujących zgłoszenia potencjalnych naruszeń Kodeksu... 8 Naruszenia Kodeksu... 8 Postępowanie w relacjach z zespołami... 9 Prawo do zrzeszania się... 9 Poszanowanie różnorodności i brak dyskryminacji... 9 Globalne prawa człowieka Bezpieczeństwo w miejscu pracy Miejsce pracy oparte na zasadzie wzajemnego szacunku Przemoc w miejscu pracy Narkotyki i alkohol Postępowanie w relacjach z innymi osobami Nasz sposób prowadzenia działalności Klienci i dostawcy Konsumenci Ochrona danych osobowych konsumentów i pracowników Media społecznościowe Konkurencja Źródła informacji o konkurencji Środowisko Administracja państwowa Prowadzenie działalności na skalę międzynarodową Postępowanie w stosunku do firmy Informacje i zasoby firmowe Konflikt interesów Informacje poufne Korzystanie z zasobów firmy Prezenty, rozrywka i inne upominki Prezenty, rozrywka i upominki dla funkcjonariuszy publicznych Przechowywanie rejestrów Raportowanie danych finansowych Zapobieganie oszustwom Właściwe postępowanie to zasada firmy Kimberly-Clark Numery Infolinii ds. Kodeksu postępowania

3 Drodzy Pracownicy firmy Kimberly-Clark! Przez lata firma Kimberly-Clark uznawana była za firmę, którą cechuje właściwe podejście do prowadzenia działalności. W ciągu ostatnich kilku lat otrzymaliśmy wiele nagród, świadczących o tym, jak wysoce cenione są nasze praktyki etycznego zarządzania, w tym nagrodę World s Most Ethical Companies, przyznawaną przez Ethisphere. Jestem niezmiernie dumny z faktu, że pracownicy naszej firmy mogą również cieszyć się jej reputacją. Jedną z naszych podstawowych wartości jest nasza uczciwość. W przypadku firmy Kimberly- Clark oznacza to, że w dalszym ciągu będziemy prowadzić nasze działania w sposób szczery i uczciwy, z odwagą podejmując właściwe decyzje. Podejście to cechowało nas od zawsze i od zawsze stanowi ono normę, za którą ponosimy odpowiedzialność teraz i w przyszłości. Reputacja to niezwykle cenny atut. W skomputeryzowanym i zinformatyzowanym świecie, w jakim przyszło nam dziś pracować, działania firmy oraz działania jej pracowników są pod baczniejszą obserwacją niż kiedykolwiek w przeszłości. Oczekiwanie od każdego z pracowników firmy Kimberly-Clark, iż zawsze i wszędzie będzie on postępował zgodnie z zasadami naszego Kodeksu postępowania, to wyjątkowo ambitne zadanie. Tego jednak oczekuję, ponieważ właśnie w tak postępującej firmie chcemy wszyscy pracować. Dlatego zachęcam do przeczytania ze zrozumieniem naszego Kodeksu postępowania firmy Kimberly-Clark i zadawania wszelkich pytań na jego temat. Pamiętajmy, że mamy obowiązek postępowania zgodnie z zawartymi w nim zasadami i oczekiwania tego samego od swoich współpracowników. Jeśli wszyscy będziemy tak postępować, będziemy strażnikami ponad 140-letniej tradycji firmy Kimberly-Clark. Z poważaniem, Thomas J. Falk Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Jak Tom wspomniał w swoim liście, nasza dobra reputacja zarówno całej firmy, jak poszczególnych osób stanowi niezwykle cenny atut. Jako główny radca prawny mam obowiązek wspierania wszystkich pracowników w ochronie tej reputacji. Zrozumienie wymogów istniejących na mocy praw jurysdykcji, w których prowadzimy naszą działalność, to jedynie część oczekiwań, jakie firma Kimberly-Clark stawia wobec nas pracowników. W wielu sytuacjach firma Kimberly-Clark oczekuje więcej, niż wymaga prawo. Kodeks postępowania firmy Kimberly-Clark to cenny przewodnik po kwestiach etycznych, które mogą pojawiać się od czasu do czasu w kontaktach z innymi pracownikami, klientami, dostawcami, konkurencją i ogółem społeczeństwa. Dlatego warto poświęcić chwilę, aby zapoznać się z Kodeksem i zastanowić się, w jaki sposób dotyczy on nas i naszej pracy. Musimy też rozumieć swoje obowiązki wynikające z Kodeksu, w tym także obowiązek zgłaszania potencjalnych naruszeń Kodeksu oraz współpracy w ramach dochodzeń prowadzonych w firmie. W przypadku pytań lub wątpliwości Kodeks wskazuje dostępne możliwości uzyskania odpowiedzi. Zachęcam do rozmowy z przełożonym zespołu, pracownikiem działu kadr lub dowolną osobą z działu prawnego w razie potrzeby omówienia sytuacji i uzyskania pomocy w znalezieniu właściwego rozwiązania. Aby zasięgnąć porady w sposób anonimowy, można skorzystać z Infolinii ds. Kodeksu postępowania. Dodatkowo, pytania lub obawy dotyczące zgodności z Kodeksem postępowania oraz ze standardami uczciwości i etyki naszej firmy można zgłaszać bezpośrednio do mnie. To nasza reputacja chrońmy ją wspólnie. Z poważaniem Thomas J. Mielke Główny Radca Prawny 3

4 Czemu służy Kodeks postępowania Produkty firmy Kimberly-Clark podnoszą jakość życia. Wartości, jakimi się kierujemy, to zasady i ideały określające, jaką firmą jesteśmy dziś, a także jaką firmą chcemy być w przyszłości. Jesteśmy: uczciwi jako pracownicy firmy Kimberly-Clark wierzymy w zasadność wnoszenia dalszego wkładu w szczerość, uczciwość i odwagę, które nas charakteryzują. Dążymy do znalezienia się w gronie firm odnoszących największe sukcesy na skalę światową poprzez ciężką pracę i uczciwe postępowanie; odpowiedzialni za naszą firmę i naszą przyszłość. Stawiamy ambitne cele zarówno sobie, jak i naszej firmie, po czym robimy wszystko, aby je przekroczyć. Czujemy się osobiście odpowiedzialni zarówno za osiągnięcie naszych własnych celów, jak i za wykorzystanie potencjału pracy zespołowej; innowacyjni nasi założyciele stworzyli środowisko wspierające ducha przedsiębiorczości, eksperymentowania w dziedzinie rozwoju produktów oraz kreatywności w działaniach marketingowych. Nieustannie angażujemy się w nowe idee, zwiększające wartość oferowaną naszym klientom i partnerom. Jesteśmy świadomi, że najlepsze wyniki osiągnięte dziś stanowią próg, jaki musimy przekroczyć jutro; troskliwi wszystkie powyższe cechy, a także prawdziwy szacunek wobec innych i dbanie o społeczności, w których żyjemy i pracujemy, sprawiają, że Kimberly-Clark to firma, dla której ludzie chcą pracować i z którą chcą współpracować na całym świecie. Jesteśmy przekonani, że sposób, w jaki prowadzimy działalność, jest równie ważny, jak sama działalność. Działanie z zachowaniem wysokich standardów uczciwości i etyki to nasz sposób prowadzenia działalności. Kodeks postępowania przypomina o naszych wartościach i zawiera wskazówki dotyczące uczciwego i etycznego postępowania w relacjach z klientami, dostawcami, innymi pracownikami, z konkurencją i ze społeczeństwem. Postępowanie według tych wartości ma znaczenie kluczowe dla osiągnięcia sukcesu, podobnie jak nieustające demonstrowanie ich wagi w budowaniu zaufania, podejmowaniu decyzji, dążeniu do sukcesów, dbałości o klienta oraz ciągłym rozwijaniu i doskonaleniu naszych umiejętności. Opisanie w Kodeksie wszystkich praw, przepisów oraz zasad obowiązujących w firmie Kimberly-Clark dotyczących pracowników lub mających zastosowanie w konkretnych sytuacjach nie jest możliwe. Dlatego Kodeks wyznacza podstawowe standardy etyczne, których wszyscy pracownicy muszą przestrzegać. Standardy te są często wyższe niż minimalne wymogi prawne. Kodeks stanowi dla nas ważny przewodnik, na którego podstawie staramy się prowadzić naszą działalność w etyczny i właściwy sposób. W nieustannie zmieniającym się świecie, w którym innowacje stanowią klucz do osiągania sukcesów na rynku, chcemy, aby nasi pracownicy nie bali się podejmować przemyślanego ryzyka. Pragniemy przy tym postępować zgodnie z naszymi wartościami i standardami zachowań, podejmując zawsze właściwe decyzje. Kodeks pełni funkcję drogowskazu dla pracowników. Zapoznanie się z Kodeksem postępowania oraz jego zrozumienie może pomóc wszystkim pracownikom firmy Kimberly-Clark w lepszym poznaniu naszej historii, kultury i oczekiwań. Zrozumienie i przestrzeganie norm etycznych omówionych w naszym Kodeksie ma fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia sukcesu w firmie Kimberly-Clark. KODEKS DOTYCZY NAS WSZYSTKICH Każdy z nas jest zobowiązany przeczytać ze zrozumieniem Kodeks postępowania. Kodeks postępowania dotyczy wszystkich pracowników firmy Kimberly-Clark na całym świecie. Kodeks dotyczy również członków zarządu firmy Kimberly-Clark Corporation. W przypadkach, w których lokalny zwyczaj, kultura lub prawo określa inny standard niż wyznaczony w Kodeksie, należy poprosić o wskazówki dział prawny firmy. Wszyscy mamy obowiązek przestrzegania wytycznych Kodeksu, zgłaszania podejrzewanych naruszeń oraz współpracy w przypadku wewnętrznych dochodzeń dotyczących potencjalnych naruszeń. 4

5 ZGŁASZANIE WĄTPLIWOŚCI BEZ LĘKU W przypadku sytuacji budzących wątpliwości dotyczące przestrzegania Kodeksu postępowania może być wiele powodów zniechęcających do dzielenia się swoimi obawami. Mogą nimi być brak pewności co do tego, co się stało, obawa przed spowodowaniem kłopotów lub sprowokowaniem odwetu albo przekonanie, że jest to obowiązek kogoś innego. Jednak właściwe postępowanie oznacza informowanie o takich sprawach. Osoby, które obawiają się zgłosić sprawę pod własnym nazwiskiem, mogą podzielić się z nami swoimi wątpliwościami anonimowo. Pracownicy zgłaszający swoje wątpliwości odgrywają ważną rolę w utrzymaniu wysokich standardów etycznych w naszej organizacji. Naszym obowiązkiem jest dzielenie się posiadanymi informacjami, aby firma mogła szybko zareagować i podjąć właściwe działania. Jednym z najważniejszych sposobów, by zmienić swoje otoczenie, jest dostrzeganie wszelkich nieetycznych lub nielegalnych działań w miejscu pracy oraz natychmiastowe ich zgłaszanie. ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH Nasza firma stawia sobie za cel ochronę praw osób zgłaszających w dobrej wierze naruszenia Kodeksu postępowania. Nie będziemy zezwalać na podejmowanie działań odwetowych wobec osób, które: zgłaszają możliwe naruszenia naszego Kodeksu, naszych zasad lub obowiązującego prawa; pragną zasięgnąć informacji lub poszukują pomocy na temat określonej praktyki biznesowej, decyzji lub działania; współpracują w toku postępowania mającego na celu wyjaśnienie potencjalnych naruszeń. Żaden pracownik nie może zostać zwolniony, nie może stracić świadczeń dodatkowych, zostać przeniesiony na niższe stanowisko lub zawieszony; nie może być zastraszany, nękany ani dyskryminowany za zgłoszenie w dobrej wierze problemu związanego z Kodeksem ani za podanie prawdziwych informacji w wewnętrznych dochodzeniach. Pracownicy zaangażowani w postępowanie wyjaśniające, obejmujące wszelkiego rodzaju naruszenia, są także chronieni na mocy zasad dotyczących zakazu prowadzenia działań odwetowych. UCZCIWE ZGŁASZANIE NARUSZEŃ Uczciwe zgłaszanie naruszeń oznacza, że każdy ma prawo w dobrej wierze sądzić, iż postanowienia Kodeksu postępowania zostały naruszone nawet w sytuacji, gdy rzeczywiste naruszenie nie może zostać zweryfikowane. Zgłaszanie naruszeń innych osób w celach odwetowych, w celu uzyskania przewagi w konflikcie osobistym bądź w celu nękania lub zastraszenia drugiej osoby nie jest uczciwe. Nieuczciwe zgłaszanie naruszeń na mocy Kodeksu postępowania samo w sobie stanowi naruszenie Kodeksu. W przypadku przekonania, że jest się obiektem odwetu za zgłoszenie problemu, należy zgłosić to w taki sam sposób jak naruszenia Kodeksu. Pyt.: Poszczególne kraje różnią się kulturą i obowiązującym prawem. Czy Kodeks dotyczy wszystkich pracowników na całym świecie? Odp.: Tak. Wytyczne określone w Kodeksie postępowania mają zastosowanie do wszystkich pracowników na całym świecie, niezależnie od lokalizacji. W przypadkach, w których lokalny zwyczaj, kultura lub prawo określa inny standard niż wyznaczony w Kodeksie, należy poprosić o wskazówki dział prawny firmy. Pyt.: Widziałem, jak mój przełożony robił coś, co wydawało mi się nieetyczne, ale obawiam się zgłosić podejrzenie naruszenia Kodeksu. Czy wpadnę w kłopoty lub zaszkodzę jego reputacji, zgłaszając ten przypadek? Odp.: Nie. Samym zgłoszeniem możliwości naruszenia Kodeksu nie możesz wpędzić osoby zgłaszającej w kłopoty ani zaszkodzić reputacji przełożonego. Osoba zgłaszająca nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za zgłoszenie problemu w sposób uczciwy, nawet jeśli okaże się ono bezpodstawne. Dochodzenia są prowadzone w sposób obiektywny, uczciwy i poufny, aby zapewnić ochronę reputacji pracowników. We wszystkich zgłoszonych sprawach dotyczących możliwości naruszenia Kodeksu lub działań odwetowych zostaną przeprowadzone szczegółowe dochodzenia. 5

6 KOMU MOŻNA ZADAĆ PYTANIE LUB ZGŁOSIĆ WĄTPLIWOŚCI Zgłaszanie podejrzeń dotyczących naruszenia Kodeksu postępowania ma decydujące znaczenie, ponieważ umożliwia firmie określenie, czy istnieje problem, który należy rozwiązać. Z tego powodu wszyscy mamy obowiązek zgłaszać podejrzenia dotyczące naruszeń Kodeksu postępowania. Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać osobom na odpowiednich stanowiskach, zgodnie z dokumentem Protocol for Reporting and Escalation of Code of Conduct Issues (Protokół zgłaszania problemów związanych z Kodeksem postępowania). W razie pytań dotyczących Kodeksu lub podejrzeń dotyczących możliwości naruszenia Kodeksu dostępnych jest kilka możliwości kontaktu. Przełożony zespołu Możesz zwracać się z pytaniami i wątpliwościami do swojego przełożonego. Jeśli pracownik z jakiegokolwiek powodu nie chce informować swojego przełożonego o swoich obawach lub uważa, że przełożony nie podjął odpowiednich działań, może także zwrócić się do następujących osób: Przełożony innego zespołu Dowolny członek zespołu do spraw globalnego bezpieczeństwa Adres Telefon: Adres: Faks: (Stany Zjednoczone i Kanada) (Międzynarodowe połączenia bezpłatne) Kimberly-Clark Corporation PO Box Dallas, TX U.S.A. Attention: Global Security Department Dowolny członek działu prawnego Osoba zgłaszająca może skontaktować się z głównym radcą prawnym swojej jednostki lub kraju bądź z dowolnym członkiem działu prawnego, z którym miała kontakt. Można także skontaktować się z biurem głównego radcy prawnego firmy Kimberly-Clark: Telefon: Adres: Kimberly-Clark Corporation PO Box Dallas, TX U.S.A. Attention: Legal Department Faks: Dyrektor ds. Przestrzegania Prawa i Etyki Telefon: Adres: Kimberly-Clark Corporation 2001 Marathon Avenue Neenah, WI U.S.A. Attention: Chief Compliance and Ethics Officer Faks: Dowolny członek działu kadr Można skontaktować się z przedstawicielem działu kadr swojej jednostki lub kraju. Infolinia ds. Kodeksu postępowania Szczegółowe informacje dotyczące Infolinii ds. Kodeksu postępowania znajdują się na następnej stronie. Umożliwia ona zgłaszanie podejrzeń lub wątpliwości w sposób anonimowy. Uwaga: w związku z obowiązującym prawem Infolinia ds. Kodeksu postępowania może nie być dostępna w niektórych krajach. Pyt.: Mam pewne wątpliwości etyczne, ale dotyczą one sprawy, której nie obejmuje Kodeks postępowania. Czy to znaczy, że nie ma powodu do niepokoju? Odp.: Kodeks postępowania nie może zawierać odpowiedzi na każde pytanie czy problem natury etycznej. Jeśli jakaś sytuacja budzi wątpliwości, należy zwrócić się do przełożonego lub innej osoby wymienionej w sekcji Komu można zadać pytanie lub zgłosić wątpliwości. 6

7 NARUSZENIA W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Nieprzestrzeganie obowiązujących w firmie zasad dotyczących księgowości, wewnętrznych kontroli księgowości lub praktyk audytowych może nieść za sobą poważne konsekwencje dla firmy Kimberly-Clark i jej akcjonariuszy. W przypadku wątpliwości lub podejrzeń związanych z tymi kwestiami należy zgłosić je do jednej z następujących osób/jednostek: Główny Radca Prawny Telefon: Adres: Kimberly-Clark Corporation PO Box Dallas, TX U.S.A. Attention: General Counsel Faks: LUB Przewodniczący komitetu audytu Adres: Kimberly-Clark Corporation PO Box Dallas, TX U.S.A. Attention: Corporate Secretary Faks: LUB Infolinia ds. Kodeksu postępowania INFOLINIA DS. KODEKSU POSTĘPOWANIA Infolinia ds. Kodeksu postępowania została udostępniona w celu umożliwienia wszystkim pracownikom anonimowego zgłaszania wątpliwości i podejrzeń związanych z kwestiami omawianymi w Kodeksie postępowania. Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie i drogą internetową. Przekazane informacje zostaną zarejestrowane przez wyspecjalizowaną firmę, niezależną od firmy Kimberly-Clark i świadczącą usługi przyjmowania zgłoszeń w podobnych sprawach na rzecz wielu innych organizacji. Z infolinii można korzystać przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku Zgłoszenie można przekazać w dowolnym języku Zgłoszenia za pośrednictwem formularza internetowego można dokonać anonimowo Zgłoszenia telefoniczne W Stanach Zjednoczonych Poza Stanami Zjednoczonymi listę numerów można wyświetlić za pomocą następującego łącza: Numery telefonów do zgłaszania problemów związanych z Kodeksem postępowania na całym świecie Zgłoszenia internetowe Strona internetowa do zgłaszania problemów związanych z Kodeksem postępowania 7

8 OBOWIĄZKI PRZEŁOŻONYCH ZESPOŁÓW I INNYCH OSÓB OTRZYMUJĄCYCH ZGŁOSZENIA POTENCJALNYCH NARUSZEŃ KODEKSU Przełożeni zespołów i inne osoby przyjmujące zgłoszenia o potencjalnych naruszeniach Kodeksu postępowania odgrywają ważną rolę w zapewnianiu przestrzegania Kodeksu. Firma Kimberly-Clark zachęca członków zespołów do rozmowy z przełożonymi na temat swoich wątpliwości lub podejrzeń. Przełożeni zespołów i inne osoby przyjmujące zgłoszenia dotyczące potencjalnych naruszeń Kodeksu muszą być przygotowane i wiedzieć, jak postępować w przypadku zgłoszeń dotyczących wątpliwości lub podejrzeń związanych z kwestiami zawartymi w Kodeksie. Przełożeni powinni: znać i rozumieć Kodeks oraz zawsze postępować zgodnie z jego wytycznymi; podejmować działania zmierzające do przerwania łamania zasad Kodeksu lub prawa przez członków zespołu; postępować w taki sposób, by członkowie zespołu nigdy nie mieli wrażenia, że zgłaszane przez nich problemy są ignorowane; dopilnować, by nie miały miejsca żadne działania odwetowe przeciwko osobom zgłaszającym podejrzenia dotyczące naruszenia Kodeksu. NARUSZENIA KODEKSU Naruszenia Kodeksu stanowią poważne wykroczenia. Naruszenie naszego Kodeksu, naszych zasad lub obowiązującego prawa może skutkować podjęciem działań dyscyplinarnych z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie. Skutki takich naruszeń mogą być różne w zależności od ich skali i charakteru. Jeśli naruszenie Kodeksu stanowi jednocześnie naruszenie obowiązującego prawa, może ono skutkować także nałożeniem grzywny lub kary, wszczęciem postępowania karnego bądź podjęciem innych środków prawnych przez organy rządowe lub sądy. postarać się, by członkowie zespołu wiedzieli, że są oni dostępni i gotowi do rozmowy na temat wątpliwości czy problemów; poważnie traktować pytania i obawy członków zespołu. Po otrzymaniu zgłoszenia o potencjalnym naruszeniu Kodeksu należy: w razie potrzeby poszukać porady odpowiednich osób przed zareagowaniem na zgłoszenie; zgłaszać wszelkie wątpliwości osobom na odpowiednich stanowiskach, zgodnie z dokumentem Protocol for Reporting and Escalation of Code of Conduct Issues (Protokół zgłaszania problemów związanych z Kodeksem postępowania); wspierać członków zespołu, którzy szczerze zgłaszają obawy lub podejrzenia, i traktować ich z szacunkiem; 8

9 POSTĘPOWANIE W RELACJACH Z ZESPOŁAMI PRAWO DO ZRZESZANIA SIĘ Zdecydowanie stoimy na stanowisku, że należy szanować prawo naszych pracowników do zrzeszania się, w tym: Firma Kimberly-Clark jest przekonana, że warunkiem sukcesu są wzajemne zaufanie i szacunek. Praca zespołowa to wartość, którą kierujemy się we wszystkim, co robimy. prawo do zrzeszania się w zgodzie z krajowymi prawami i praktykami; prawo do negocjowania umów zbiorowych przez przedstawicieli wybranych przez samych pracowników; prawo wybranych przedstawicieli do dostępu w rozsądnym zakresie do naszych pracowników w celu ich reprezentowania; prawo do udziału w innych zagwarantowanych prawnie działaniach; prawo do odmowy uczestnictwa w takich działaniach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Human Rights in Employment Policy (Zasady dotyczące zatrudniania a kwestia praw człowieka); Human Rights in Employment Policy Instructions (Zasady dotyczące zatrudniania a kwestia praw człowieka instrukcje). POSZANOWANIE RÓŻNORODNOŚCI I BRAK DYSKRYMINACJI Wspieramy rozwój środowiska pracy złożonego z osób pochodzących z całego świata poprzez równe szanse zatrudnienia. Nasza firma: rekrutuje, promuje i wspiera rozwój zawodowy różnych pracowników z całego świata; zatrudnia, szkoli, promuje i wynagradza w oparciu o umiejętności, osiągnięcia, doświadczenie i postępowanie pracownika bez względu na rasę, pochodzenie etniczne, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, wiek, wyznanie, poglądy, narodowość, tożsamość płciową, niepełnosprawność, prawo do dodatkowego urlopu, status kombatanta lub inne kategorie chronione przez obowiązujące prawo; akceptuje i wykorzystuje różnorodność talentów, umiejętności i doświadczeń różnych osób; pozostaje otwarta na wszelkie nowe rozwiązania i perspektywy oraz zachęca swoich pracowników do proponowania własnych rozwiązań. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Employee Resource Group Guidelines (Zbiory wytycznych dla poszczególnych grup pracowników); Diversity Toolkit (Zestaw narzędzi promowania różnorodności); Diversity & Inclusion Homepage (Poszanowanie różnorodności strona główna); Human Rights in Employment Policy (Zasady dotyczące zatrudniania a kwestia praw człowieka); Human Rights in Employment Policy Instructions (Zasady dotyczące zatrudniania a kwestia praw człowieka instrukcje); Human Resources Development and Diversity Policy (Rozwój zasobów ludzkich i zasady dotyczące różnorodności); Company Position Statement on Harassment and Other Inappropriate Behaviors (Stanowisko firmy w kwestii nękania i innych niewłaściwych zachowań) 9

10 GLOBALNE PRAWA CZŁOWIEKA W firmie Kimberly-Clark wychodzimy z założenia, że prawa człowieka obowiązują na całym świecie. Opracowaliśmy szczegółowe normy mające na celu ochronę praw człowieka, i oczekujemy od naszych dostawców i partnerów biznesowych, że będą postępować zgodnie z nimi. Normy te obejmują zagadnienia takie jak: prawo do zrzeszania się i prawo do negocjowania umów zbiorowych; zapobieganie pracy dzieci; ochrona przed pracą przymusową i nadużyciami wobec pracowników; zakaz dyskryminacji; zachowanie zgodności z prawami dotyczącymi wymiaru godzin pracy, wysokości wynagrodzenia oraz zasiłku; zagwarantowanie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy; ochrona środowiska; zakaz korupcji i wręczania łapówek. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Social Compliance (Odpowiedzialność społeczna); Human Rights in Employment Policy (Zasady dotyczące zatrudniania a kwestia praw człowieka); Human Rights in Employment Policy Instructions (Zasady dotyczące zatrudniania a kwestia praw człowieka instrukcje); Human Resources Development and Diversity Policy (Rozwój zasobów ludzkich i zasady dotyczące różnorodności); Company Position Statement on Harassment and Other Inappropriate Behaviors (Stanowisko firmy w kwestii nękania i innych niewłaściwych zachowań). Pyt.: Przypadkiem usłyszałem, jak mój przełożony opowiadał mojemu współpracownikowi dowcip o religii, który spowodował, że mój współpracownik poczuł się nieswojo. Nie chce się mieszać do nie swoich spraw. Jak mam postąpić? Odp.: Należy zgłosić ten przypadek. Wszyscy pracownicy mają prawo do miejsca pracy, w którym będą traktowani przez współpracowników i przełożonych z poszanowaniem godności i szacunkiem. Tego typu przypadek należy zgłosić pracownikowi działu kadr lub poprzez Infolinię ds. Kodeksu postępowania, nawet jeśli zgłaszanie tego typu spraw może wydawać się krępujące. Komu można zadać pytanie lub zgłosić wątpliwości Pyt.: Mam wrażenie, że nie dostałam awansu ze względu na swoją płeć. Jak mam postąpić? Odp.: Należy zgłosić ten przypadek. Zasady obowiązujące w firmie Kimberly-Clark wymagają, aby decyzje dotyczące zatrudnienia były podejmowane bez względu na płeć kandydata. W przypadku poczucia, że decyzja została podjęta w sposób niesprawiedliwy, należy zgłosić swoje podejrzenia. Komu można zadać pytanie lub zgłosić wątpliwości WSKAZÓWKA DOT. WŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA Pracownik będący świadkiem naruszenia którejkolwiek z tych norm przez naszego dostawcę lub kontrahenta bądź mający świadomość istnienia takich naruszeń powinien zgłosić ten fakt. 10

11 BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY W firmie Kimberly-Clark wierzymy, że urazom w pracy i chorobom zawodowym można zapobiegać i można je eliminować. Żaden cel produkcyjny, oszczędność kosztów, oszczędność czasu ani przewaga nad konkurencją nie są warte ryzyka wypadku lub urazu. Naszym obowiązkiem jest: dopilnowanie, aby troska, jedna z naszych wartości, opierała się na bezpieczeństwie; włączenie w procesy badań i inżynierii, rozwoju produktów, produkcji, dostaw i sprzedaży naszego przekonania, że wszelkim urazom i zachorowaniom w miejscu pracy można zapobiec; zapewnienie miejsca pracy spełniającego standardy BHP określone w prawie lub spełniającego jeszcze wyższe standardy bezpieczeństwa; ustanawianie standardów BHP i wytycznych technicznych w oparciu o najlepsze praktyki; dokładanie wszelkich starań, by niezmiennie podnosić standardy BHP; oczekiwanie od całego personelu firmy Kimberly-Clark zaangażowania w kwestię poprawy bezpieczeństwa. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie Global Occupational Safety and Hygiene (GOSH Globalne bezpieczeństwo i higiena pracy). WSKAZÓWKA DOT. WŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA Podczas codziennej pracy należy zawsze pamiętać o trzech podstawowych obowiązkach w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy: 1. Dbanie o własne bezpieczeństwo Odmowa podejmowania działań, które pracownik uzna za niebezpieczne, oraz wykonywania zadań, do których nie został odpowiednio przeszkolony lub do których wykonania nie posiada odpowiednich narzędzi; 2. Dbanie o bezpieczeństwo innych Natychmiastowe zwrócenie uwagi każdemu, kto wykonuje lub ma zamiar wykonać działanie lub zadanie, które pracownik uzna za niebezpieczne, oraz powstrzymanie innych osób przed wykonywaniem zadań, do których nie zostały one właściwie przeszkolone; 3. Korzystanie z rad współpracowników Natychmiastowe przerwanie wykonywanej czynności, jeśli ktoś zwróci pracownikowi uwagę na zagrożenie związane z tą czynnością, rozważenie zgłoszonych zastrzeżeń z szacunkiem i dobrą wolą i w razie potrzeby poproszenie o pomoc innych osób przed kontynuacją realizacji zadania. Pyt.: Mój przełożony zasugerował stosowanie niebezpiecznej procedury w celu przyspieszenia działania linii produkcyjnej. Wiem, że nasze cele są bardzo ważne, ale mam wrażenie, że nowy proces nie jest bezpieczny. Jak mam postąpić? Odp.: Należy zgłosić ten przypadek. Nigdy nie wolno naruszać wymogów bezpieczeństwa. Żaden cel produkcyjny, oszczędność kosztów, oszczędność czasu ani przewaga nad konkurencją nie są warte ryzyka wypadku lub urazu. Każdy pracownik ma prawo odmówić wykonania pracy, którą można w uzasadniony sposób uznać za zagrażającą zdrowiu lub bezpieczeństwu. Komu można zadać pytanie lub zgłosić wątpliwości 11

12 MIEJSCE PRACY OPARTE NA ZASADZIE WZAJEMNEGO SZACUNKU Zapewnienie naszym pracownikom środowiska pracy wolnego od nękania, zastraszania i innych niewłaściwych zachowań jest dla nas bardzo ważne. Przykłady nękania obejmują: niechciane umizgi, prośby o przysługi seksualne i inne słowne lub fizyczne zachowania natury seksualnej; obraźliwe wypowiedzi, żarty, obrazki i komentarze dotyczące rasy, koloru skóry, płci, orientacji seksualnej, tożsamości seksualnej, wieku, religii, poglądów, narodowości, niepełnosprawności, statusu kombatanta lub innych chronionych kategorii. Przykłady niewłaściwych zachowań: krzyczenie na kogoś lub okrzyki w złości; wyzwiska; PRZEMOC W MIEJSCU PRACY Zapewnienie pracownikom miejsca pracy wolnego od przemocy jest dla nas bardzo ważne. Dlatego wszyscy powinniśmy: zgłaszać wszelkie działania, zarówno fizyczne, jak i psychologiczne, które stanowią groźbę użycia przemocy lub krzywdzą pracownika w agresywny lub potencjalnie agresywny sposób; nie wnosić i nie używać broni na terenie firmy ani podczas wykonywania zadań na rzecz firmy. Wszelkie zgłaszane sytuacje, które mogą wiązać się z nawet najmniejszym stopniem przemocy w miejscu pracy, nawet jeśli miały one stanowić żart, zostaną zbadane i ocenione przez dział kadr i przez zespół ds. globalnego bezpieczeństwa. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie: Global Security - Workplace Violence (Globalne bezpieczeństwo przemoc w miejscu pracy). przekleństwa skierowane do innej osoby; groźby i zastraszanie; publiczne dokuczanie/wyśmiewanie; celowe wykluczane z grupy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Human Rights in Employment Policy (Zasady dotyczące zatrudniania a kwestia praw człowieka); Human Rights in Employment Policy Instructions (Zasady dotyczące zatrudniania a kwestia praw człowieka instrukcje); Company Position Statement on Harassment and Other Inappropriate Behaviors (Stanowisko firmy w kwestii nękania i innych niewłaściwych zachowań). 12

13 NARKOTYKI I ALKOHOL Dążymy do utrzymania miejsca pracy wolnego od substancji odurzających: nie wolno sprzedawać i używać w pracy ani przychodzić do pracy pod wpływem alkoholu, nieprzepisanych leków, narkotyków ani innych kontrolowanych substancji określonych w przepisach prawa karnego, z wyjątkiem sytuacji, gdy napoje alkoholowe są podawane za zgodą firmy w związku ze specjalną okazją; pracownicy powinni brać udział w programach edukacyjnych firmy Kimberly-Clark w zakresie niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od substancji odurzających; jeśli nadużywanie alkoholu lub narkotyków może mieć wpływ na wydajność danego pracownika lub innych pracowników, powinien on skontaktować się z lokalnym poufnym programem pomocy pracownikom firmy Kimberly-Clark; w przypadku gdy zezwala na to lokalne prawo, każdy pracownik może zostać poddany badaniom, jeśli sprawia w pracy wrażenie, że jest pod wpływem narkotyków lub alkoholu, lub jeśli firma ma powody przypuszczać, że pracownik naruszył obowiązujące w tym zakresie zasady. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Alcohol, Drugs and Other Controlled Substances Policy (Zasady dotyczące alkoholu, narkotyków i innych substancji kontrolowanych); Alcohol, Drugs and Other Controlled Substances Policy Instructions (Zasady dotyczące alkoholu, narkotyków i innych substancji kontrolowanych instrukcje). Pyt.: Jestem przełożonym zespołu. Wraz z jednym z członków mojego zespołu uczestniczyliśmy w kolacji z przedstawicielem kontrahenta. Wspomniany członek zespołu pozwolił sobie na kilka frywolnych uwag w stosunku do przedstawiciela kontrahenta. Wydawało mi się, że to sprawa osobista, więc nic nie powiedziałem. Czy dobrze postąpiłem? Odp.: Nie. Tolerowanie niewłaściwego zachowania ze strony członka zespołu stanowi komunikat, że zachowanie to jest do przyjęcia. W czasie kolacji biznesowych zespół powinien zachowywać się tak samo jak w biurze. Należało delikatnie zwrócić członkowi zespołu uwagę na temat właściwego zachowania. Pyt.: Przypadkiem usłyszałem, jak mój współpracownik grozi innemu pracownikowi, który boi się zgłosić incydent. Jak mam postąpić? Odp.: Należy natychmiast zgłosić incydent. Firma Kimberly-Clark nie toleruje grożenia przemocą ani aktów przemocy. Wszystkie takie zgłoszenia są szczegółowo badane. Osoby, które wiedzą o groźbach lub zagrożeniu przemocą wobec jakiegokolwiek pracownika, mają obowiązek działać. Komu można zadać pytanie lub zgłosić wątpliwości 13

14 POSTĘPOWANIE W RELACJACH Z INNYMI OSOBAMI KLIENCI I DOSTAWCY Naszym priorytetem jest uczciwe traktowanie klientów i dostawców. Nasz sposób prowadzenia działalności Uczciwe postępowanie było podstawową wartością w firmie Kimberly-Clark od czasu jej założenia. Wierzymy, że szczerość i wiarygodność umożliwiają budowanie trwałych relacji. Również w dzisiejszych czasach pozostajemy wierni tej wartości. Nie wolno wprowadzać w błąd ani oszukiwać lub wykorzystywać klientów ani dostawców. Osoby, które wiedzą o wystąpieniu błędu, powinny go poprawić, niezależnie od tego, czy jest to błąd na korzyść firmy Kimberly-Clark, czy też nie. Wyznaczając dostawców, należy postępować zgodnie z zasadami procesu pozyskiwania kontrahentów firmy Kimberly-Clark. Zakupu i sprzedaży należy dokonywać w oparciu o właściwe czynniki biznesowe, takie jak jakość, cena, obsługa, wiarygodność oraz zaangażowanie w zrównoważony rozwój i ochronę praw człowieka. Kupując towary lub zamawiając usługi w imieniu firmy, należy traktować wszystkich potencjalnych dostawców sprawiedliwie i uczciwie. Nigdy nie należy sugerować dostawcy, że na relacje z nim mogłyby mieć wpływ osobiste przysługi, prezenty lub datki na cele charytatywne (patrz Prezenty, rozrywka i inne upominki w Kodeksie). Nie wolno oferować prezentów, rozrywki ani innych przysług lub upominków w celu zdobycia lub utrzymania zamówień (patrz Prezenty, rozrywka i inne upominki w Kodeksie). Dostawcy firmy Kimberly-Clark zobowiązani są przestrzegać wszystkich lokalnych i krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych, zasad i wymogów dotyczących produkcji i dystrybucji naszych produktów i materiałów oraz świadczenia usług. Wszystkie umowy zawarte z firmą Kimberly-Clark oraz złożone zlecenia zakupu nakładają na naszych dostawców obowiązek przestrzegania Norm odpowiedzialności społecznej dostawców (Supplier Social Compliance Standards SSCS). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Kimberly-Clark Purchasing Manual (Podręcznik zakupów firmy Kimberly-Clark); Supplier Social Compliance Standards (Normy odpowiedzialności społecznej dostawców). 14

15 KONSUMENCI W żadnym wypadku nie należy podejmować działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość lub bezpieczeństwo produktów. Reputacja firmy Kimberly-Clark jako oferującej produkty cechujące się najwyższą jakością i bezpieczeństwem to jeden z naszych największych atutów. Naszym priorytetem jest dostarczanie klientom produktów bezpiecznych i spełniających ich wymagania. Zdrowie konsumentów, ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie to dla nas najważniejsze wartości. Zawsze spełniamy normy branżowe oraz wymogi prawne i ustawowe bądź przekraczamy je, aby zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. W naszej codziennej pracy podejmujemy wszelkie działania oraz decyzje, umożliwiające zdobycie zaufania konsumentów. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie bezpiecznych produktów wysokiej jakości w obrębie wszystkich naszych marek. Zaufanie naszych klientów zdobywamy poprzez opracowywanie i wytwarzanie produktów najwyższej jakości od zakupu surowców, aż po gotowy produkt dostarczany konsumentom. Każdy z pracowników naszej firmy odgrywa określoną rolę w procesie dostarczenia konsumentom bezpiecznych produktów, cechujących się jakością, której od nas oczekują. Każdy z pracowników musi znać wszystkie zasady, procedury i normy jakości dotyczące produktów i działań w jego miejscu pracy. Niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na zaufanie naszych klientów wobec naszej firmy lub na jakość i bezpieczeństwo oferowanych przez nas produktów. Każdy pracownik będący świadkiem zdarzenia, które mogłoby negatywnie wpłynąć na jakość lub bezpieczeństwo produktu firmy Kimberly-Clark, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt swojemu przełożonemu lub pracownikowi działu jakości/bezpieczeństwa produktów w danym obiekcie lub jednostce biznesowej bądź pracownikowi globalnego działu jakości/bezpieczeństwa. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Quality of the Corporation s Products and Services Policy (Zasady dotyczące jakości produktów i usług korporacji); Quality of the Corporation s Products and Services Policy Instructions (Zasady dotyczące jakości produktów i usług korporacji instrukcje); Safety of the Company s Products and Services Policy (Zasady dotyczące bezpieczeństwa produktów i usług korporacji); Safety of the Corporation s Products and Services Policy Instructions (Zasady dotyczące bezpieczeństwa produktów i usług korporacji instrukcje); Quality Management System (System zarządzania jakością). OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KONSUMENTÓW I PRACOWNIKÓW W toku naszej codziennej pracy wielu spośród naszych pracowników ma dostęp do informacji umożliwiających identyfikację innych pracowników oraz konsumentów naszych produktów. Przepisy prawa na całym świecie nakładają na naszą firmę i jej pracowników obowiązek ochrony takich informacji oraz wykorzystywania ich zgodnie z obowiązującym prawem. Niewywiązanie się z naszych obowiązków może skutkować podjęciem działań władz publicznych, naruszeniem naszej reputacji, wszczęciem postępowań sądowych bądź nałożeniem kar lub grzywien. Dlatego też informacje umożliwiające identyfikację poszczególnych osób należy przechowywać i traktować jako poufne oraz wykorzystać zgodnie z zasadami naszej firmy oraz instrukcjami dotyczącymi ochrony prywatności danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Data Privacy Policy (Zasady ochrony prywatności danych) oraz Instructions (Instrukcje dotyczące ochrony prywatności danych). Pyt.: Nasza linia produkcyjna otrzymała nową dostawę surowców. Materiały te wyglądały jednak inaczej niż dotychczas. Myślę, że mogą być zanieczyszczone. Mój przełożony powiedział, że konieczne jest szybkie wykonanie zamówienia i nie powinniśmy zwracać uwagi na takie szczegóły. Jak mam postąpić? Odp.: Należy zaprzestać pracy i zgłosić ten fakt. Nigdy nie należy podejmować żadnych działań, które naszym zdaniem mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość lub bezpieczeństwo naszych produktów. Żaden cel produkcyjny ani oszczędność czasu nie są warte podważenia zaufania konsumentów. Należy przerwać wykonywaną pracę i skontaktować się z zakładowym specjalistą ds. jakości w celu określenia, czy materiał jest bezpieczny i zgodny ze specyfikacjami dotyczącymi jakości. Komu można zadać pytanie lub zgłosić wątpliwości 15

16 MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE Media społecznościowe stanowią ważny kanał komunikacji zarówno prywatnej, jak i biznesowej. Należy jednak zachować rozwagę umieszczając lub udostępniając jakiekolwiek treści w sieci. Nie należy oczekiwać pełnej prywatności podczas korzystania z mediów społecznościowych w miejscu pracy lub przy użyciu urządzeń firmy Kimberly-Clark. Wyłącznie uprawnieni pracownicy mogą używać mediów społecznościowych w imieniu firmy Kimberly-Clark. W przypadku braku posiadania takiego upoważnienia, korzystając z mediów społecznościowych należy podkreślać swój status pracownika firmy Kimberly-Clark oraz fakt, że wszelkie zamieszczane treści stanowią wyłącznie osobiste opinie, niebędące oficjalnym stanowiskiem firmy. Korzystając z mediów społecznościowych (i nie tylko) nigdy nie należy ujawniać informacji zastrzeżonych lub poufnych firmy Kimberly-Clark, w tym jej tajemnic handlowych, własności intelektualnej bądź informacji chronionych prawem autorskim lub znakami towarowymi. Umieszczając swoje wypowiedzi w sieci należy pozostawać uprzejmym i taktownym oraz kierować się zdrowym rozsądkiem. Nigdy nie należy umieszczać jakichkolwiek treści oszczerczych, oczerniających, napastliwych lub noszących znamiona działań odwetowych. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek pytań dotyczących umieszczania treści w Internecie należy skontaktować się z przełożonym, działem kadr lub działem prawnym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie: Kimberly-Clark Social Media Guidelines (Wytyczne dot. korzystania z mediów społecznościowych). KONKURENCJA Dążymy do tego, by działać w zgodzie z prawem antymonopolowym (znanym także jako prawo konkurencji) w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność. Nasze działania konkurencyjne prowadzimy w sposób zdecydowany i zgodny z zasadami etyki, podejmując niezależne decyzje dotyczące sposobu prowadzenia naszej działalności, tak aby nie doprowadził on do nieuczciwego traktowania naszych klientów bądź do osłabienia wolnej konkurencji na rynku. Kary za naruszenie praw antymonopolowych mogą być wyjątkowo surowe mogą obejmować wysokie grzywny, kary więzienia oraz szkody dla naszej reputacji. W coraz większym stopniu poszczególne państwa dzielą się obecnie informacjami, mającymi na celu skuteczniejsze egzekwowanie tego typu praw, przez co dochodzenie prowadzone w jednym państwie może szybko objąć kolejne terytoria. Z zasady: nigdy nie należy prowadzić z konkurencją rozmów, które mogłyby mieć wpływ na decyzje cenowe lub marketingowe, takie jak ceny produktów, warunki sprzedaży, plany biznesowe, marże, koszty, stawki, zdolności produkcyjne, stany magazynowe, promocje handlowe lub zniżki; nigdy nie należy wspólnie z konkurentami ustalać cen, ograniczać sprzedaży lub produkcji bądź dzielić między sobą terytoriów, klientów lub dostawców; w przypadku posiadania znaczącej przewagi rynkowej nie należy nadużywać jej poprzez monopolizację, wiązanie transakcji (sprzedaż produktu tylko wtedy, gdy nabywca kupi drugi produkt), niestosowną dyskryminację cenową, obejmującą konkurujących ze sobą odsprzedawców, sprzedaż poniżej kosztów lub odmowę dostarczenia towarów; nie należy wymagać od klientów sprzedaży naszych produktów w ustalonych przez nas cenach możemy zasugerować cenę odsprzedaży, jednak nie możemy zmusić klienta do jej egzekwowania; nie należy podejmować wspólnie z innymi firmami decyzji dotyczących bojkotowania klientów lub dostawców; jeśli potrzebne są konkretne wskazówki dotyczące praw obowiązujących w określonym kraju lub istnieje potrzeba zgłoszenia jakichkolwiek niewłaściwych rozmów z przedstawicielami konkurencji, należy skontaktować się z działem prawnym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Antitrust Policy (Zasady antymonopolowe); Antitrust Policy Instructions (Zasady antymonopolowe instrukcje). Pyt.: Podczas rozmowy ze znajomą pracującą niegdyś dla firmy Kimberly-Clark uzyskałem informację, iż obecnie pracuje ona dla firmy konkurencyjnej. W czasie rozmowy znajoma spytała mnie o planowane wdrożenia produktów i ceny promocyjne, a także zaoferowała przekazanie mi planu marketingowego i wykazu cen swojej firmy. Czy prowadzenie tej rozmowy jest na miejscu? Odp.: Nie. Należy zakończyć tę rozmowę i niezwłocznie skontaktować się z działem prawnym. W przypadku nieplanowanego spotkania z konkurentem należy zawsze zachować ostrożność sytuacja ta może bowiem sprawiać wrażenie niestosownego zachowania. W przypadku jej zaistnienia nigdy nie należy rozmawiać na tematy biznesowe, takie jak wyżej wymienione. Ta rozmowa mogłaby doprowadzić do zawarcia niedopuszczalnego porozumienia cenowego bądź sprawiać wrażenie zawarcia takiego porozumienia. Jeśli poruszony zostanie temat cen, należy niezwłocznie opuścić miejsce spotkania i skontaktować się z działem prawnym. 16

17 ŹRÓDŁA INFORMACJI O KONKURENCJI Rutynowe pozyskiwanie informacji na temat innych firm, klientów, dostawców i konkurencji jest działaniem normalnym. Narażenie na tego typu działania stanowi zwyczajny element konkurencyjnego środowiska biznesowego. Jednakże istnieją pewne prawne i etyczne ograniczenia w zakresie uzyskiwania informacji o konkurencji: nie należy podejmować prób uzyskania informacji o konkurencji za pomocą niewłaściwych środków, np. poprzez stosowanie łapówek lub skrytą inwigilację konkurencji; nie wolno nam zatrudniać pracowników konkurencyjnych firm w celu uzyskania poufnych informacji ani zachęcać pracowników firm konkurencyjnych do ujawniania poufnych informacji dotyczących ich pracodawcy; w przypadku, gdy ktoś zaoferuje nam informacje dotyczące konkurencji, co do których mamy powody wierzyć, że są poufne, powinniśmy zapytać, czy są one poufne oraz w jaki sposób zostały one uzyskane; w przypadku braku pewności, czy informacje te zostały pozyskanie we właściwy sposób należy skontaktować się z działem prawnym; jeśli oferowane materiały posiadają formę pisemną i zawierają oznaczenie, takie jak tajne, poufne lub zastrzeżone bądź w inny sposób wskazują, iż zawarte w nich informacje są poufne, należy odmówić ich przyjęcia, niezwłocznie zanotować zaistniałe wydarzenie i skontaktować się z działem prawnym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Conflicts of Interest, Gifts and Disclosure of Confidential Information (Zasady dotyczące konfliktów interesów, prezentów i ujawniania informacji poufnych); Conflicts of Interest, Gifts and Disclosure of Confidential Information Instruction (Zasady dotyczące konfliktów interesów, prezentów i ujawniania informacji poufnych instrukcje); Global Information Technology Standards (Globalne normy dot. technologii informacyjnej); K-C Competitive Information Center (Centrum informacji o konkurencji firmy Kimberly-Clark); Confidentiality-Nonsolicitation Agreement (Porozumienie o zachowaniu poufności oraz o zakazie pozyskiwania pracowników); Records Administration Policy (Zasady postępowania z rejestrami danych); Access Control (Kontrola dostępu); Proprietary Information (Informacje zastrzeżone). Pyt.: Słyszałem, że konkurencja organizuje spotkanie na targach, w których będę uczestniczyć. Jeśli organizatorzy tego spotkania dowiedzą się, że jestem z firmy Kimberly-Clark, najprawdopodobniej nie pozwolą mi uczestniczyć w tym spotkaniu. Czy mogę iść na spotkanie, podając się za konsumenta? Odp.: Nie. Pozyskiwanie informacji na temat konkurencji poprzez ukrywanie swojej tożsamości nigdy nie jest właściwe. Gromadzenie informacji o konkurencji powinno się odbywać w sposób zgodny z prawem i zasadami etyki. Przed wzięciem udziału w spotkaniu organizowanym przez konkurencję należy skonsultować się z działem prawnym, ponieważ takie spotkania mogą budzić podejrzenia związane z kwestiami antymonopolowymi. Pyt.: Aby lepiej radzić sobie w pracy w firmie Kimberly-Clark, zachowałem kilka dokumentów, z których korzystałem w poprzedniej pracy, a w których opisano różne procedury stosowane w mojej poprzedniej firmie. Czy mogę korzystać z nich podczas pracy w firmie Kimberly-Clark? Odp.: To zależy. Jeśli dokumenty zawierają poufne lub zastrzeżone informacje, to nie należy ich udostępniać firmie Kimberly-Clark ani wykorzystywać w pracy. W firmie Kimberly-Clark od wszystkich pracowników oczekuje się przestrzegania postanowień umów o zachowaniu poufności lub tajemnicy i innych zobowiązań o podobnym charakterze podjętych wobec poprzedniego pracodawcy. W przypadku braku pewności należy skontaktować się z poprzednim pracodawcą. Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy zasięgnąć rady działu prawnego przed przyjęciem, użyciem lub udostępnieniem informacji, w odniesieniu do których występuje takiego podejrzenie. 17

18 ŚRODOWISKO Firma Kimberly-Clark jest zobowiązana prowadzić swoją działalność w sposób wspierający ochronę środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Dlatego wszyscy powinniśmy: znać obowiązujące prawa i przepisy i przestrzegać ich; Znać wszystkie zasady firmy Kimberly-Clark, w tym dokumenty Protection of the Environment (Ochrona środowiska), Waste Minimization and Landfill Elimination (Minimalizacja ilości odpadów i eliminacja ich składowania) oraz Energy Efficiency and Greenhouse Gas Reduction (Efektywność energetyczna i redukcja emisji gazów cieplarnianych), a także normy przyjęte w ramach systemu Environment, Health and Safety Management System (Systemu zarządzania środowiskiem naturalnym, zdrowiem i bezpieczeństwem); wspierać niezagrażające równowadze ekologicznej wykorzystywanie zasobów naturalnych, w tym: oszczędzanie wody, redukcję i ponowne wykorzystywanie odpadów oraz oszczędzanie energii. Jako firma regularnie oceniamy wyniki w tych obszarach i opracowujemy plany działania mające na celu zagwarantowanie zgodności z wymogami ochrony środowiska oraz poprawę wykorzystywania zasobów naturalnych. Od pracowników oczekujemy pielęgnowania postawy odpowiedzialnej i demonstrującej dbałość o środowisko, a także przestrzegania norm oraz przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących ochrony środowiska. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Protection of Environment Policy (Zasady dotyczące ochrony środowiska); Protection of Biosphere Instruction (Zasady dotyczące ochrony biosfery instrukcje); Waste Minimization and Landfill Elimination Policy (Zasady minimalizacji ilości odpadów i eliminacji ich składowania); Energy Efficiency and Greenhouse Gas Reduction Policy (Zasady dotyczącej efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych); Fiber Procurement Policy (Zasady dotyczące nabywania włókien); Fiber Procurement Policy Instruction (Zasady dotyczące nabywania włókien instrukcje) oraz witryna Global Sustainability SharePoint (Witryna programu SharePoint na temat zrównoważonego rozwoju na świecie). ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA Jako firma globalna podlegamy prawom obowiązującym we wszystkich krajach, w których prowadzimy swoją działalność. Poważnie traktujemy obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących praw, przepisów i rozporządzeń. Należy pamiętać, że przestrzeganie postanowień Kodeksu gwarantuje spełnienie minimalnych obowiązujących norm. W przypadku istnienia lokalnych lub innego rodzaju szczegółowych przepisów w tym zakresie obowiązywać mogą bardziej wyśrubowane normy postępowania (np. podczas kontaktów z pracownikami służby zdrowia). Wiele państw rozszerza także obowiązywanie swoich praw na działania firm i ich pracowników za granicą. W przypadku braku pewności, jakie przepisy prawa mają zastosowanie w konkretnej sytuacji, należy skonsultować się z pracownikiem z działu prawnego. Poza tym: z wyjątkiem sytuacji, gdy pracownik jest do tego upoważniony, należy dołożyć wszelkich starań, by uniknąć wrażenia, że pracownik wypowiada się lub działa w imieniu firmy Kimberly-Clark; jeśli funkcjonariusz publiczny skontaktuje się z pracownikiem w związku z pracą lub jeśli pracownik zostanie poproszony o podanie informacji w związku z badaniem lub dochodzeniem prowadzonym przez agencję rządową, należy skontaktować się z działem prawnym lub członkiem personelu nadzorującego; pracownikom nie wolno kontaktować się w imieniu firmy Kimberly-Clark z departamentami lub pracownikami rządowymi w celu wpłynięcia na ustawodawstwo, przepisy lub proces podejmowania decyzji bez wcześniejszej konsultacji z pracownikiem działu prawnego. W wielu państwach istnieją przepisy regulujące takie działania lub nawet zabraniające ich podejmowania (patrz Prezenty, rozrywka i inne upominki w Kodeksie). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Public Statements with Corporate Implications Policy (Zasady firmy dotyczące publicznych oświadczeń mogących wiązać się z konsekwencjami dla firmy); Public Statements with Corporate Policy Instruction (Zasady firmy dotyczące publicznych oświadczeń mogących wiązać się z konsekwencjami dla firmy instrukcje); Anti-Corruption Policy (Zasady dotyczące zapobiegania korupcji); Anti-Corruption Policy Instruction (Zasady dotyczące zapobiegania korupcji instrukcje). Pyt.: Byłem świadkiem działań w firmie Kimberly- Clark, które mogą w pewien sposób stwarzać zagrożenie dla środowiska lub naruszać przepisy o jego ochronie. Jak mam postąpić? Odp.: Należy zgłosić ten fakt przełożonemu. Osoby, które wiedzą o jakimkolwiek potencjalnym naruszeniu prawa, zasad lub procedur firmowych, mają obowiązek zgłoszenia tego. Takie incydenty lub okoliczności będą przedmiotem dochodzenia, a w stosownych przypadkach podjęte zostaną działania naprawcze. Komu można zadać pytanie lub zgłosić wątpliwości 18

19 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA SKALĘ MIĘDZYNARODOWĄ Jako firma globalna, której działania często obejmują ruch osób, produktów, technologii, oprogramowania, informacji, środków pieniężnych, wyposażenia i części zamiennych pomiędzy państwami, jesteśmy zobowiązani przestrzegać wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. W przypadku zaangażowania w proces ruchu osób, produktów, technologii, oprogramowania, informacji, środków pieniężnych lub wyposażenia pomiędzy państwami: należy znać wszystkie obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące importu i eksportu oraz przestrzegać ich; nie należy angażować się w jakiekolwiek zabronione działania; wszelkie prośby związane z bojkotami należy zgłaszać pracownikom działu prawnego. W przypadku braku pewności na temat swoich zobowiązań należy skontaktować się z działem prawnym lub działem ds. eksportu, aby otrzymać jak najbardziej aktualne wskazówki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Kimberly-Clark Export Controls and Economic Sanctions Manual (Środki kontroli eksportu sankcje ekonomiczne podręcznik firmy Kimberly-Clark); Healthcare Classification Tool (Narzędzie klasyfikacji opieki zdrowotnej); Consumer Classification Tool (Narzędzie klasyfikacji konsumentów); Nonwoven Classification Tool (Narzędzie klasyfikacji włóknin); Professional Classification Tool (Narzędzie klasyfikacji zawodowej); Information Technology Export Control Watchlist (Wykaz obszarów stanowiących zagrożenie dla eksportu technologii informacyjnych); Kimberly-Clark Anti-Boycott Manual (Podręcznik zapobiegania bojkotom firmy Kimberly-Clark); oraz Supply Chain Security Programs (Programy bezpieczeństwa łańcuchów dostaw). Pyt.: Pracujemy obecnie nad uruchomieniem nowej witryny służącej bezpośredniej sprzedaży internetowej produktów konsumentom. Aby efektywnie zarządzać naszą bazą danych informacji o konsumentach, chcemy skorzystać z pomocy usługodawców zlokalizowanych w innym kraju. Czy stanowi to problem? Odp.: To zależy. W takiej sytuacji należy skontaktować się z działem prawnym. Jeśli baza danych zawierająca informacje o konsumentach ma być udostępniana usługodawcy znajdującemu się w innym kraju, mogą wystąpić problemy związane z ochroną prywatności. Poszczególne kraje/obszary geograficzne posiadają różne struktury regulacyjne, mające na celu zapewnienie prywatności informacji osobistych. Zgodnie z prawem niektórych państw przeniesienie danych konsumentów z jednego państwa do drugiego może spowodować naruszenie przepisów ochrony prywatności. 19

20 POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO FIRMY INFORMACJE I ZASOBY FIRMOWE Każdy z nas ma obowiązek chronić zasoby firmy i unikać konfliktu interesów z firmą. KONFLIKT INTERESÓW Podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych każdy z nas ma obowiązek działać w najlepszym interesie firmy i unikać rzeczywistych, potencjalnych i postrzeganych konfliktów interesów. Konflikt interesów może zaistnieć w przypadku, gdy interesy, działania lub relacje osobiste kolidują z naszą obiektywnością i lojalnością wobec firmy Kimberly- Clark. Niektóre konflikty interesów są oczywiste; przykładem może być przyjmowanie korzyści majątkowych za zawarcie w imieniu firmy Kimberly-Clark kontraktu z kontrahentem. Inne konflikty interesów mogą być mniej oczywiste, jak na przykład kontakty biznesowe z firmą należącą do bliskiego członka rodziny, nawet jeśli wydaje się, że firma ta oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny. Wszelkie obawy dotyczące rzeczywistych, potencjalnych lub postrzeganych konfliktów interesów należy omawiać z przełożonym lub działem prawnym. Dlatego wszyscy powinniśmy: unikać działań, które powodują wystąpienie lub tworzą wrażenie wystąpienia konfliktu interesów z interesem firmy; unikać wykorzystywania swojej pozycji w firmie Kimberly- Clark w celu osiągnięcia niestosownych korzyści osobistych; kontaktować się z przełożonymi lub z działem prawnym w celu oceny relacji naszych, członków naszych rodzin, innych pracowników firmy Kimberly-Clark lub jej partnerów biznesowych które stwarzają rzeczywisty, potencjalny lub postrzegany konflikt interesów. Poniżej znajduje się kilka przykładów rzeczywistych i potencjalnych konfliktów interesów: Zatrudnienie w innej firmie Pracownik lub jego bliski krewny jest zatrudniony w konkurencyjnej firmie, u dostawcy lub klienta, albo też świadczy im usługi lub pobiera od nich wynagrodzenie. Pracownik lub jego bliski krewny jest właścicielem firmy, która współpracuje z firmą Kimberly-Clark. Pracownik jest zatrudniony w innej firmie lub posiada inne interesy, zaburzające jego zdolność wykonywania zadań na rzecz firmy Kimberly-Clark (np. wymagając poświęcania na zewnętrzne projekty czasu przeznaczonego dla firmy Kimberly-Clark). Pracownik prowadzi dodatkową działalność gospodarczą dla osiągnięcia osobistych korzyści (a nie korzyści dla firmy Kimberly-Clark), obejmującą kontrahenta, dostawcę, klienta lub wykonawcę firmy Kimberly-Clark. Interesy o charakterze finansowym Pracownik lub jego bliski krewny zainwestował lub w inny sposób jest finansowo związany z prywatnym dostawcą, firmą konkurencyjną lub klientem firmy Kimberly-Clark. Pracownik lub jego bliski krewny jest właścicielem ponad 1% kapitału akcyjnego jakiejkolwiek firmy konkurencyjnej, dostawcy lub klienta firmy Kimberly-Clark. Pyt.: Mój przyjaciel, będący właścicielem firmykontrahenta prowadzącego interesy z firmą Kimberly- Clark, poprosił mnie o zainwestowanie w jego firmę. Czy mogę dokonać takiej inwestycji, podkreślając swój interes wobec firmy Kimberly-Clark? Odp.: Nie. Inwestowanie w firmę będącą kontrahentem firmy Kimberly-Clark stanowi konflikt interesów, a ujawnienie swoich interesów nie powoduje jego wyeliminowania. Pyt.: Kontrahent zaproponował mi, abym zabrał głos na jednym z jego spotkań. Czy mogę skorzystać z tej propozycji? Odp.: To zależy. Przed zabraniem głosu podczas jakiegokolwiek zewnętrznego wydarzenia należy uzyskać zgodę przełożonego. Podczas przeprowadzania prezentacji dla osób spoza firmy nie wolno ujawniać żadnych informacji poufnych. Nie wolno też przyjmować zwrotu wydatków, jeśli mogłoby to spowodować wystąpienie konfliktu interesów, np. miałoby wpłynąć na uzyskanie specjalnego traktowania kontrahenta ze strony firmy Kimberly-Clark. 20

Kodeks postępowania firmy Intel

Kodeks postępowania firmy Intel Kodeks postępowania firmy Intel STYCZEŃ 2015 R. Od Dyrektora generalnego firmy Intel Intel od wielu lat należy do grona czołowych światowych firm pod względem postawy obywatelskiej i najwyższych norm etycznych.

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks postępowania w biznesie

Globalny kodeks postępowania w biznesie Globalny kodeks postępowania w biznesie Wytyczne dotyczące postępowania, decyzji i działań Wartości firmy Parker Jesteśmy firmą Parker Nasza firma wyrosła w tradycji uczciwego prowadzenia interesów i wsłuchiwania

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej

Kodeks Etyki Zawodowej Kodeks Etyki Zawodowej Międzynarodowy Etyka Uczciwość Zaufanie Nasze zasady w pracy Dawanie dobrego przykładu dzięki przestrzeganiu Kodeksu Etyki Zawodowej jest kluczem do naszego sukcesu jako firmy prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Szanowna Koleżanko! Szanowny Kolego! Każdego dnia nasze decyzje i działania pomagają budować reputację naszej firmy i jej sukces w przyszłości. Obowiązkiem każdego z nas

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks etyczny

Globalny kodeks etyczny Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line. Wiadomość od Dyrektora Naczelnego Postanowiłem zmienić i ponownie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Etyka Słuszne postępowanie Zanim zaczniesz działać, najpierw zapytaj Czy to działanie jest

Bardziej szczegółowo

Wiadomość od zarządu firmy tenneco

Wiadomość od zarządu firmy tenneco KODEKS POSTĘPOWANIA Wiadomość od zarządu firmy tenneco Wiadomość od Gregga Sherrilla, prezesa i dyrektora wykonawczego Drodzy Pracownicy firmy Tenneco! W ciągu całej historii naszej firmy dzięki ogromnemu

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Nasze. Zasady Przewodnie. Kodeks Postępowania firmy Cargill

Nasze. Zasady Przewodnie. Kodeks Postępowania firmy Cargill Nasze Zasady rzewodnie Kodeks ostępowania firmy Cargill Zasada, która zawsze przyświecała naszej działalności, brzmi: nasze słowo jest naszym zobowiązaniem. Wprowadzenie Spis treści John MacMillan Senior,

Bardziej szczegółowo

Nasze wartości w praktyce. Nasz Kodeks Postępowania

Nasze wartości w praktyce. Nasz Kodeks Postępowania Nasze wartości w praktyce Nasz Kodeks Postępowania Obietnica GSK Nasze wartości stanowią podstawę każdej podejmowanej przez nas decyzji Wspólnie tworzymy globalną firmę sektora ochrony zdrowia, opierającą

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Victaulic

Kodeks Etyczny Victaulic Kodeks Etyczny Victaulic SPIS TREŚCI Wiadomość od Johna F. Malloya... 1 Zasady przewodnie... 2 Właściwe zachowanie... 2 O Kodeksie... 3 Ochrona majątku Spółki... 5 Własność intelektualna patenty, znaki

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Standardy etyki i postępowania w biznesie

Standardy etyki i postępowania w biznesie Standardy etyki i postępowania w biznesie Spis treści Wiadomość 1 ZaSady etyki W biznesie 3 model etyki W biznesie 4 niniejsza broszura 5 ProWadZenie naszej działalności biznesowej 7 WSPółPraca Z klientami

Bardziej szczegółowo

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR Kodeks Postępowania i Etyki Zawodowej 100 lat temu rozpoczęliśmy realizację naszego najważniejszego projektu. Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR 1 Uczciwość polega na robieniu tego,

Bardziej szczegółowo

W niniejszym Kodeksie Postępowania, termin Xylem i nasza Spółka odnoszą się do Xylem Inc. oraz wszystkich jej centrów wartości i jednostek

W niniejszym Kodeksie Postępowania, termin Xylem i nasza Spółka odnoszą się do Xylem Inc. oraz wszystkich jej centrów wartości i jednostek Kodeks Postępowania W niniejszym Kodeksie Postępowania, termin Xylem i nasza Spółka odnoszą się do Xylem Inc. oraz wszystkich jej centrów wartości i jednostek handlowych. 1 Spis treści List od prezesa

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania i Etyki

Kodeks Postępowania i Etyki Sojitz Group Kodeks Postępowania i Etyki Working with integrity. Building trust. Przesłanie od Dyrektora Naczelnego Sojitz Corporation Szanowni Współpracownicy, Od ponad stu lat nasza Firma wykazuje się

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych CSL Limited Lipiec 2013r. Spis treści > < Poprzednia strona Spis treści Następna strona > Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Koncentracji

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą

Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą Spis treści 3 Wyznawane wartości 3 Nasze cele 6 Wypowiedź Meg Whitman 7 Wypowiedź Ashley Watson 8 Stosowanie Zasad postępowania w

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI SPIS TREŚCI Nasze zobowiązanie 3 Nasz cel i wartości 4 Zakres obowiązywania Kodeksu 5 Obowiązki pracowników 6 Obowiązki kierownictwa 7 Zadawanie pytań oraz zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Program Etyki i Zgodności z Przepisami Energizer. Szacunek dla innych. Unikanie konfliktu interesów

SPIS TREŚCI. Program Etyki i Zgodności z Przepisami Energizer. Szacunek dla innych. Unikanie konfliktu interesów KODEKS POSTĘPOWANIA SPIS TREŚCI 4 4 5 5 6 Program Etyki i Zgodności z Przepisami Energizer Rozumienie Kodeksu Postępowania Energizer Poufne zgłaszanie wątpliwości Przestrzeganie przepisów prawnych: Współpraca

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania i Etyki Biznesu Firmy Fluor

Kodeks Postępowania i Etyki Biznesu Firmy Fluor Kodeks Postępowania i Etyki Biznesu Firmy Fluor Postępowanie Zgodne z Zasadami Wskazówki: Żadna osoba nie powie ci ani nie wyczytasz w żadnym dokumencie, co jest słuszne a co nie w każdej sytuacji zwiazaną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 KODEKS POSTĘPOWANIA Spis treści Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 Uczciwość w kwestii produktów i finansów 5 Dane finansowe, środki kontroli i oszustwa 5 Informacje

Bardziej szczegółowo