Europa dla Aktywnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europa dla Aktywnych"

Transkrypt

1 SKIBIŃSKA: ŁADNE OPAKOWANIE NIE POMOŻE BRAUN: CO DALEJ Z WYNIKAMI DIALOGU? DUSZCZYK: PRACA W WAKACJE, CZYLI WAKACJE W PRACY Europa dla Aktywnych KWARTALNIK FRSE NR 11 WIOSNA 2012/2013 ISSN NAKŁAD 6 TYS. EGZ. Czy polska młodzież jest aktywna? s. 9 Startuje U-Multirank: nowy ranking uczelni w UE s. 7 Leonardo da Vinci: jak unijny program pomaga policji s. 13 Bruksela apeluje o pracę dla młodych WYDARZENIE Rada UE ds. Zatrudnienia przyjęła pakiet zaleceń dotyczący Gwarancji dla młodzieży. Zgodnie z nim państwa członkowskie mają zapewnić osobom kończącym naukę lub tracącym pracę oferty zatrudnienia, stażu, dalszej edukacji lub przyuczenia do zawodu Krzysztof Szwałek redaktor Europy dla Aktywnych Gwarancje mają obejmować młodzież w wieku od 15. do 24. roku życia. Państwa członkowskie, które zdecydują się wypełnić zalecenia Brukseli, będą miały 4 miesiące na przedstawienie dobrej jakości ofert. Cel zmian jest oczywisty: chodzi o zmniejszenie katastrofalnego bezrobocia wśród młodych Europejczyków. Według danych Eurostatu z października 2012 r. w Grecji sięgnęło ono 57,6 proc., w Hiszpanii 55,8 proc., a we Włoszech 36,5 proc. Zdaniem Brukseli wydatki związane z tworzeniem systemu Gwarancji w dłuższym terminie będą niższe niż społeczne i ekonomiczne koszty bezrobocia wśród młodych ludzi. Jak w praktyce mają wyglądać Gwarancje? Komisja w swoich dokumentach nie wdaje się w szczegóły. Sugeruje jednak, by kraje UE wzmocniły partnerstwa między publicznymi i prywatnymi służbami zatrudnienia, związkami pracodawców i pracowników oraz szkołami i przedsiębiorcami. Młodzież ma być zachęcana do rejestrowania się w pośredniakach, by te mogły zająć się nią w szczególny, zindywidualizowany sposób i pomóc już na wczesnym etapie. W tworzeniu rozwiązań służących wdrożeniu Gwarancji aktywny udział mają brać organizacje młodzieżowe. O wprowadzenie Gwarancji dla młodzieży wielokrotnie apelował Parlament Europejski Narzędziem promocji ma być m.in. Europejski Portal Młodzieżowy. Zdaniem Brukseli Gwarancje mogą być też sposobem na uporanie się z problemem braku pracowników o określonych kwalifikacjach staże i praktyki mają być oferowane przede wszystkim w branżach, gdzie to zjawisko jest najbardziej widoczne m.in. w sektorach związanych z zieloną gospodarką, technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi oraz ochroną zdrowia. Unia chce, by państwa zadbały o podnoszenie kompetencji osób przedwcześnie kończących edukację i obniżały pozapłacowe koszty pracy, by zatrudnianie nie było tak dużym obciążeniem dla pracodawców. FOT. EUROPEAN PARLIAMENT Unia nie ma wątpliwości: wprowadzenie Gwarancji będzie kosztowne. Państwa mogą liczyć na pomoc z budżetu Wspólnoty. Unia Europejska w latach przeznaczy na ten cel 6 mld euro. Połowę tej kwoty wyłoży Europejski Fundusz Społeczny, resztę stanowić będą środki ze specjalnej linii budżetowej służącej walce z bezrobociem młodzieży. Pieniądze te trafią do regionów, w których bezrobocie młodzieży przekracza 25 proc. Politycy i przedstawiciele Unii wierzą, że Gwarancje dla młodzieży spełnią swoje zadanie nie brakuje jednak głosów sceptycznych. Analitycy z niemieckiego ośrodka Centrum für Europäische Politik, zajmujący się analizą prawa gospodarczego Unii Europejskiej twierdzą, że Gwarancje to ślepa uliczka. Nie doprowadzą do podniesienia poziomu zatrudnienia wśród młodych ludzi, ponieważ miejsca pracy powstają nie dzięki rządowym obietnicom, a wskutek decyzji przedsiębiorców, którzy do ich podjęcia nie mogą być przez rząd zmuszani twierdzą przedstawiciele CEP. Ich zdaniem Gwarancje to powrót do przegranych, socjalistycznych ideologii. Ich wdrożenie może w najlepszym razie doprowadzić do powstania nowych miejsc pracy w administracji rządowej oraz praktyk lub staży w urzędach twierdzą eksperci CEP. Rada UE proponuje, by Gwarancje wdrażać najszybciej jak to możliwe, najlepiej już od 2014 r. W krajach mających poważne kłopoty gospodarcze możliwe będzie jednak rozłożenie tego zadania na dłuższy okres. Rekomendacje Rady UE: documents/youth_guarantee.pdf W NUMERZE NIE TYLKO SKUTEK, ALE I SENS. Niezależnie od przyszłości Comeniusa, umiejętność tworzenia partnerstw będzie miała kluczowe znaczenie. Strona 4 UMIĘDZYNARODOWIENIE KSZTAŁCENIA. By osiągnąć międzynarodowy sukces, uczelnie powinny wybierać dziedziny współpracy zgodne z ich wizją i misją. Strona 6 ROZWAŻNIE I ROMANTYCZNIE. Jak powinna działać Polska Rada Organizacji Młodzieżowych? Strona 8 W INTERNECIE BAZA WIEDZY O PARTNERSKICH PROJEKTACH GRUNDTVIGA: Szukaj na stronie: FOT. SADI JUNIOR PHOTOGRAPHY/FLICKR.COM Trzy projekty, tysiące beneficjentów FUNDUSZE EUROPEJSKIE Od 2012 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest beneficjentem systemowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oprac. Malwina Górecka Zespół Promocji FRSE FRSE realizuje trzy projekty w ramach Priorytetu III, Wysoka Jakość Systemu Oświaty: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych oraz Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych. Dwa pierwsze projekty tworzą pionierską w skali Unii Europejskiej synergię z programem Uczenie się przez całe życie, zakładając wykorzystanie doświadczeń programów Comenius i Leonardo da Vinci. Natomiast projekt Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów insty- tucjonalnych jest pierwszym tego typu projektem wykorzystującym doświadczenia programu Leonardo dla grupy docelowej programu Comenius. Projekty systemowe realizowane przez FRSE mają na celu dofinanso- 11,7 MLD EURO WYNOSI BUDŻET PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI NA LATA wanie zagranicznych mobilności nauczycieli, przyszłych nauczycieli, kadry edukacyjnej oraz osób szkolących się i kształcących zawodowo. Będą oni mogli skorzystać z kursów szkoleniowych, seminariów, praktyk, staży, wizyt studyjnych oraz innych form podwyższania kwalifikacji profesjonalnych z zastoso- waniem międzynarodowej wymiany doświadczeń. Realizacja projektów wspiera zdobywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu profesjonalny rozwój oraz zwiększanie szans na zatrudnienie. Dodatkowo projekty instytucjonalne zakładają włączenie instytucji do współpracy międzynarodowej. Do końca 2015 r. z zagranicznych wyjazdów mają szansę skorzystać tysiące osób. Terminy składania wniosków w 2013 r. to 28 czerwca i 28 października dla projektu Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych oraz 30 kwietnia i 17 września dla projektu Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych. Więcej informacji na stronie: pokl.frse.org.pl

2 Europa Dla Aktywnych - kwartalnik FRSE - strona 2 Druga strona Fundacji EUROPEJSKI liczba numeru ZAREJESTROWANYCH PROJEKTÓW PROGRAMU ETWINNING W POLSCE! Dziesięciotysięczny projekt jest realizowany przez p. Bogumiłę Kułakowską w Gimnazjum nr 11 w Częstochowie. FELIETON Dublin młodych Michał Braun W połowie marca do stolicy Irlandii przyjechali przedstawiciele młodzieży oraz decydenci z całej Europy. Trzy dni dyskusji doprowadziły do przyjęcia rekomendacji, które mają wpłynąć na polepszenie sytuacji młodych, wykluczonych Europejczyków. To już norma: reprezentantów młodzieży z całej Europy na Unijną Konferencję Młodzieżową zaprasza kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Oprócz młodych na spotkaniu pojawiają się reprezentanci ministerstw odpowiedzialnych za sprawy młodzieży oraz przedstawiciele organizacji międzynarodowych. Konferencja jest ważną częścią dialogu usystematyzowanego UE z młodzieżą. W każdym kraju prowadzone są szerokie konsultacje na ustalony przez Prezydencję temat. Dzięki nim uczestnicy konferencji nie reprezentują swojego zdania, ale opinie tysięcy młodych Europejczyków. Irlandzka prezydencja wybrała włączenie społeczne. W Polsce przeprowadzono konsultacje z prawie tysiącem osób. Wynikiem konferencji jest 21 rekomendacji, które posłużą przyjęciu dokumentów przez Radę UE. Dialog UE z młodzieżą jest bardzo ważnym krokiem do włączania młodych w procesy decyzyjne. Ważne jednak, że zaangażowanie we wpływanie na decyzje nie kończy się na konferencji. Przyjęcie konkluzji czy rezolucji przez Radę Unii Europejskiej to pierwszy krok do zmian. Co dalej? Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, tak jak inne narodowe rady młodzieży, zabiega o wdrożenie wyników dialogu w Polsce. Przed nami długa droga, ale widzimy, że pierwsze z nich są już wcielane w życie! Michał Braun, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Moc nowych możliwości WYDARZENIA Promocja projektów POKL, szkolenia z narzędzi etwinningu i dyskusja o umiędzynarodowieniu uczelni... Początek roku był w FRSE bardzo intensywny Agnieszka Pietrzak dyrektorka promocji i komunikacji FRSE Ponad stu przedstawicieli instytucji edukacyjnych, dyrektorów szkół i nauczycieli z Małopolski wzięło udział w konferencji Zagraniczna mobilność nauczycieli i uczniów kluczem do podniesienia jakości w edukacji, zorganizowanej przez FRSE 4 marca w Tarnowie. Impreza zainaugurowała trzy projekty systemowe POKL realizowane przez Fundację (piszemy o nich na str. 1). Konferencję otworzyli Urszula Augustyn, posłanka na Sejm RP, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i członkini Rady FRSE, a także Krystyna Latała, wiceprezydent Tarnowa oraz Tomasz Bratek, zastępca dyrektora generalnego FRSE. W czasie spotkania o potrzebie realizacji projektów mobilności w polskich szkołach przekonywali dr Jerzy Lackowski, dyrektor Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Małgorzata Pamuła-Behrens, kierownik pracowni dydaktyki w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Uczestnicy konferencji poznali zalety staży, praktyk i kursów doskonalenia zawodowego, mieli też szansę na konsultacje z ekspertami FRSE. Fundacja zorganizowała również spotkania informacyjne na temat projektu POKL Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych w Katowicach, Bydgoszczy i Chełmie. Kolejne wydarzenia wkrótce. Umiędzynarodowienie polskich uczelni było natomiast tematem styczniowej konferencji Studenci zagraniczni w Polsce zorganizowanej w Warszawie przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i British Council. Podczas panelu Jak wykorzystać programy Unii Europejskiej do poprawy konkurencyjności polskich szkół wyższych?, którego gospodarzem była Konferencję w Tarnowie otwierał m.in. Tomasz Bratek, zastępca dyrektora generalnego FRSE (z lewej) Program etwinning skierował swoją ofertę tym razem do nauczycieli z województwa łódzkiego. Poznali ONi przykłady zajęć lekcyjnych z zastosowaniem TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH FRSE, uczestnicy imprezy poznali dwa odmienne przykłady szkół wyższych walczących o miano międzynarodowych. Akademia im. Leona Koźmińskiego i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie działają w różnych warunkach, ale obydwie mogą się pochwalić sukcesami w umiędzynarodowieniu. Zgromadzeni poznali też wyniki przeprowadzonych przez IRO s Forum badań na temat funkcji biur współpracy z zagranicą na uczelni. Panel FRSE prowadziła Beata Skibińska, wieloletnia szefowa programu wymiany akademickiej Erasmus. Konferencję gościł Uniwersytet Warszawski. Pierwsze miesiące 2013 r. to również czas szkoleń. Program etwinning skierował swoją ofertę tym razem do nauczy- cieli z województwa łódzkiego. 1 lutego zorganizował konferencję warsztatową, z której skorzystało ponad 120 entuzjastów zainteresowanych rozpoczęciem projektów europejskiej współpracy szkół z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Uczestnicy poznali przykłady zajęć lekcyjnych z zastosowaniem ICT oraz sposoby angażowania uczniów we współpracę i motywowania ich do nauki. W części warsztatowej zapoznali się z narzędziami internetowymi programu etwinning. Patronat nad spotkaniem objęli marszałek województwa łódzkiego, łódzki kurator oświaty i prezydent miasta Łodzi. Więcej o działalności FRSE: MASZ OCHOTĘ? wyrazić swoje zdanie na temat polityki młodzieżowej? podyskutować z decydentami, o tym, co Cię boli lub cieszy? zgłosić postulaty pod adresem Unii Europejskiej? Już wkrótce będzie ku temu okazja! Szczegóły na stronie: KRONIKA KWARTAŁU Nowe perpektywy współpracy 20 lat minęło... FRSE obchodzi w tym roku 20. urodziny. Z tej okazji jesienią odbędzie się w Warszawie jubileuszowa impreza połączona z galą konkursu EDUinspiracje. Fundacja wyda też okolicznościowy album prezentujący jej historię i wkład w rozwój polskiej i międzynarodowej edukacji na przestrzeni dwóch dekad. O kolejnych atrakcjach w następnym numerze. Nasze Regio najlepsze w Europie Polska zajęła pierwsze miejsce wśród krajów europejskich pod względem licz- by projektów aktualnie realizowanych w ramach akcji Partnerskie Projekty Regio w programie Comenius. W 2012 r. podpisaliśmy 33 umowy. Wyprzedziliśmy Turcję z 29 projektami. Środki w ramach Regio są wykorzystywane do modernizowania systemu edukacji na poziomie lokalnym i regionalnym. Korzystają z nich samorządy terytorialne i kuratoria oświaty. Polska zwycięża w etwinningu Sześć nauczycielek z Polski zostało nagrodzonych podczas dorocznej międzynarodowej konferencji programu etwinning, która odbyła się 14 marca w Lizbonie. Tematyka polskich projektów była bardzo różnorodna budowa wirtualnej Tęczowej Wioski, opieka nad bezdomnymi zwierzętami czy obserwacje astronomiczne. Łącznie nagrodzono 12 projektów wybranych spośród 300 zgłoszonych. Lista polskich zwyciężczyń na O U-Multiranku w Dublinie Delegacja FRSE wzięła udział w styczniowej konferencji prezydencjalnej w Dublinie dot. nowego międzynarodowego rankingu uczelni Komisji Europejskiej U-Multirank. Przy jego opracowywaniu pod uwagę będą brane: renoma badań naukowych, jakość studiów, kontakty międzynarodowe, sukcesy na polu transferu wiedzy oraz wkład w rozwój gospodarczy regionu. Ranking pozwoli na ocenę szkół wyższych w czterech obszarach tematycznych: studia biznesowe, inżynieria mechaniczna, inżynieria elektroniczna i fizyka. Wykaz poszczególnych dyscyplin będzie stopniowo rozszerzany. Dzięki nowej klasyfikacji młodzi ludzie otrzymają skrojone na własne potrzeby informacje o najbardziej interesujących ich instytucjach. Dane będą dostępne na początku 2014 r.

3 Europejska Polityka Młodzieżowa DYSKUSJE W DUBLINIE Zatrudnienie jest kluczowym warunkiem aktywnego udziału młodych ludzi w życiu społecznym uznali uczestnicy Unijnej Konferencji Młodzieżowej w Dublinie. W trakcie spotkania odbyło się 7 sesji poświęconych tematom wskazanym przez młodych ludzi w trakcie konsultacji społecznych. Młodzież i urzędnicy sformułowali 21 priorytetów, które zostaną wykorzystane w pracach Rady Europejskiej. W sumie w konferencji wzięło udział ok. 150 młodych ludzi oraz ok. 100 decydentów z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Szczegóły na stronie Polska w akcji od Wilna po Hongkong SZKOLNICTWO WYŻSZE Nasz kraj znowu szturmuje międzynarodowe targi i konferencje, przyciągając studentów z zagranicy. W tym roku promujemy rodzime studia w ośmiu miejscach świata Agnieszka Pietrzak dyrektorka promocji i komunikacji FRSE Kampania Ready, Study, Go! Poland uruchomiona w zeszłym roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wspierana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji po raz kolejny ruszyła w świat. FRSE w pierwszym kwartale przygotowała stoiska i polski program podczas trzech wydarzeń. W lutym przedstawiciele dziesięciu krajowych uczelni prezentowali swoją ofertę podczas targów Studijos w Wilnie największej tego typu imprezie na Litwie i w całym regionie bałtyckim. Polska delegacja spotkała się m.in. z ambasadorem RP na Litwie Januszem Skolimowskim. W promocję naszych studiów włączył się też Instytut Polski, który w autobusach komunikacji miejskiej zorganizował kampanię reklamową z wizerunkiem Mikołaja Małgorzata Piekarska, Zespół Upowszechniania i Wykorzystywania Rezultatów w FRSE Pobudzenie debaty na temat obywatelstwa UE i propagowanie informacji na temat praw, jakie przysługują obywatelom UE, to dwa główne cele, które przyświecają organizatorom Europejskiego Roku Obywateli Uzasadniając ogłoszenie Roku, Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości i obywatelstwa, mówiła o potrzebie bezpośredniego zaangażowania społeczeństw w budowanie silniejszej i politycznej Unii. Dlatego właśnie rok 2013 jest Europejskim Rokiem Oby- Kopernika. Na targach młodzi Litwini otrzymywali bezpłatne książki o studiowaniu w Polsce przetłumaczone na język litewski. Już tydzień później setki młodych Gruzinów odwiedziły polskie stoisko Ready, Study, Go! Poland podczas targów International Education Fair w Tbilisi. Wszyscy zainteresowani mogli otrzymać materiały w języku gruzińskim wydane specjalnie na to wydarzenie. Do studiowania w Polsce zachęcały również dwie gruzińskie wolontariuszki ze współpracującej z FRSE organizacji Academy of Peace and Development. Fundacja zorganizowała też spotkanie dla młodzieży na Uniwersytecie Technicznym w Tbilisi. Studenci wysłuchali prezentacji na temat możliwości studiów Mało wiesz o swoich prawach? Zmień to! EUROPEJSKI ROK OBYWATELI Aż 81 proc. Europejczyków deklaruje, że zna pojęcie obywatel Unii Europejskiej, ale tylko jedna trzecia badanych wie, jakie prawa wynikają z posiadania takiego obywatelstwa w naszym kraju, a potem wzięli udział w quizie wiedzy o Polsce. Zwieńczeniem spotkania były minitargi, podczas których zgromadzeni mogli porozmawiać z przedstawicielami polskich uczelni. Na konferencji i targach APAIE, największym wydarzeniu edukacyjnym W pierwszym kwartale FRSE przygotowała stoiska na trzech imprezach poświęconych promocji szkolnictwa wyższego. Wzięli w nich udział przedstawiciele ponad 20 polskich uczelni w rejonie Azji i Pacyfiku, Polska gościła po raz drugi. Marcowe wydarzenie, zorganizowane tym razem w Hongkongu, zgromadziło ponad 1300 specjalistów z branży szkolnictwa wyższego z całego świata. Przedstawiciele polskich uczelni mieli niepowtarzalną okazję nawiązania współpracy w zakresie wymiany akademickiej i pozyskiwania studentów z zagranicy. Podczas sesji warsztatowych uczestnicy zdobywali wiedzę na temat umiędzynarodowie- wateli rokiem poświęconym Wam i Waszym prawom jako Europejczyków powiedziała. Prawa obywateli UE są zapisane w Traktacie o Unii Europejskiej. Uzupełniają prawa przysługujące nam na poziomie krajowym. Działania podczas Europejskiego Roku Obywateli skupiają się na objaśnianiu przywilejów wynikających z obywatelstwa UE począwszy od swobodnego przemieszczania się i osiedlania w innych krajach Wspólnoty, po te związane z uznawaniem dyplomów uniwersyteckich i kwalifikacji zawodowych oraz prawa pasażerów i konsumentów. Mowa jest również o transgranicznym dostępie do opieki zdrowotnej i ubezpieczeń społecznych oraz o prawach związanych z zawieraniem małżeństw między osobami z różnych krajów. Im lepiej obywatele UE będą rozumieć, jakie mają prawa, tym więcej zyska gospodarka, społeczeństwo Unii, jak również oni sami. Jednym z najbardziej cenionych praw wynikających z obywatelstwa UE jest swoboda przemieszczania się. W ciągu roku Europejczycy przekraczają granice ponad miliard razy, przybywa też osób korzystających z prawa do osiedlenia się w innym państwie członkowskim. Z badań przeprowadzonych w 2010 r. wynika, że ponad jedna trzecia pracowników rozważyłaby podjęcie pracy w innym państwie członkowskim, jednak prawie jedna piąta nadal uważa, że istnieje ku temu zbyt wiele przeszkód. Nie chodzi już tylko o trudności nia szkół wyższych, poznawali specyfikę rynku azjatyckiego szkolnictwa, a także najlepsze przykłady współpracy pomiędzy szkołami z USA, Australii i Europy a uczelniami chińskimi. Na stoisku informacji udzielali przedstawiciele MNiSW, FRSE, kilku szkół wyższych oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Delegacja spotkała się też z konsulem generalnym RP w Hongkongu Przemysławem Jenkem. We wszystkich trzech wydarzeniach wzięli udział przedstawiciele ponad dwudziestu polskich uczelni i instytucji. Kolejne odsłony kampanii Ready, Study, Go! Poland miały miejsce m.in. w Kazachstanie i na Ukrainie. W maju Polska po raz kolejny pojawi się na konferencji NAFSA w USA, a jesienią na EAIE, tym razem organizowanej w Turcji. Harmonogram targów i zdjęcia: highereducationinpoland.org.pl językowe okazuje się, że największą barierą dla transgranicznego przepływu pracowników jest brak informacji. Poprzez aktywne uczestnictwo w obchodach Europejskiego Roku Obywateli mieszkańcy Starego Kontynentu mogą wspólnie wypracować wnioski, jak powinna wyglądać Unia w roku 2020, zarówno pod względem praw, polityki, jak i sposobu sprawowania rządów. Jest to okazja do zabrania głosu w debatach na temat przeszkód stojących na drodze do swobodnego korzystania z tych praw i przedstawienia propozycji konkretnych rozwiązań. Więcej na temat obchodów Roku: europa.eu/citizens-2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI UWAGA, SZANSA! Zapraszamy do składania wniosków w projekcie systemowym Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Najbliższe terminy naborów to 28 czerwca i 28 października 2013 r. O dofinansowanie mogą wnioskować: szkoły, przedszkola i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące, kuratoria oświaty, instytucje realizujące nadzór pedagogiczny, placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli, stowarzyszenia i organizacje nauczycielskie, wyższe uczelnie (kierunki pedagogiczne) i inne instytucje szkoleniowe. Uczestnikami mobilności zagranicznej mogą być: nauczyciele, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przyszli nauczyciele (studenci kierunków pedagogicznych), pedagodzy, doradcy metodyczni i zawodowi, pracownicy instytucji kształcenia i doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele organów sprawujących nadzór pedagogiczny i organów prowadzących szkoły, reprezentanci instytucji zarządzających systemem oświaty oraz stowarzyszeń i organizacji nauczycielskich. Mobilności zagraniczne w instytucjach współpracujących z wnioskodawcami (np. kursy szkoleniowe, seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, wymiany doświadczeń, hospitacje, staże) mogą trwać od 1 do 6 tygodni. Więcej informacji na stronie: pokl.frse.org.pl DLA MŁODYCH PRACODAWCÓW Z okazji Europejskiego Roku Obywateli 2013, Europejska Sieć Fundacji na rzecz Gospodarki Społecznej PEFONDES ogłosiła konkurs dla najciekawszych nowych firm tworzących miejsca pracy dla młodzieży. Nagrodę w wysokości 5 tys. euro otrzyma przedsiębiorstwo z sektora gospodarki społecznej, założone przez osobę w wieku od 18. do 30. roku życia, które stworzyło miejsca pracy dla młodych ludzi. Szczegółowe informacje na stronie

4 wielkopolskie łódzkie lubelskie pomorskie podlaskie warmińsko-mazurskie kujawsko-pomorskie świętokrzyskie Europa Dla Aktywnych - kwartalnik FRSE - strona 4 Edukacja szkolna statystycy policzyli Stabilne zainteresowanie Asystenturą Comeniusa liczba W małopolskie podkarpackie mazowieckie śląskie trzy pytania do... Chcemy stworzyć warunki do rozwoju Rozmowa z Januszem Śledzikiem, członkiem zarządu powiatu będzińskiego, któremu podlegają kwestie związane z realizacją projektów europejskich Skąd decyzja o zaangażowaniu się w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych? Priorytetem powiatu będzińskiego jest zapewnienie młodzieży najlepszych warunków rozwoju poprzez przygotowanie ciekawej oferty dydaktycznej, wdrażanie podczas nauki innowacyjnych narzędzi edukacyjnych oraz wspieranie nauczycieli w podnoszeniu ich kompetencji pedagogicznych. Stąd decyzja o ubieganiu się o środki na realizację projektów, które pomogą w kreatywnym prowadzeniu lokalnej polityki oświatowej oraz pozwolą nawiązać międzynarodowe partnerstwa. Jakie projekty zrealizowali Państwo do tej pory w ramach programu Comenius? Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację trzech projektów w ramach programu Comenius Regio. Pierwszy, w partnerstwie z Wielką Brytanią (uhonorowany przez FRSE wyróżnieniem przykład dobrej praktyki), dotyczył wdrażania narzędzia edukacyjnego w postaci symulacji obrad ONZ, drugi z Turcją poświęcony jest udzieleniu wsparcia pedagogom szkolnym, a projekt z instytucjami z Hiszpanii dotyczy edukacji kulturowej. W jaki sposób upowszechniają Państwo rezultaty swoich działań? Przygotowujemy ciekawe materiały promocyjne, w tym magazyny, recenzowane publikacje naukowe oraz raporty. Współpracujemy także z lokalnymi mediami gazetami, portalami i telewizją. Co roku organizujemy też Zagłębiowskie Forum Comeniusa, w tym roku już po raz dziesiąty. rozm. Julia Płachecka Asystentury Comeniusa dolnośląskie liczba złożonych wniosków według województw (asystenci) w 2012 r r. do Narodowej Agencji wpłynęły 264 wnioski od studentów kierunków pedagogicznych planujących wyjazd w ramach Asystentury Comeniusa, z czego 89 zostało zaakceptowanych. Liczba zaaprobowanych projektów w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie. Udało się podnieść jakość i zwiększyć widoczność rezultatów działań wyrażoną liczbą przykładów dobrej praktyki upowszechnianych po raz pierwszy (było ich 16). Ciekawym sposobem publikacji nowych przykładów dobrych praktyk był blog Asystentury Comeniusa (http://asystentura.comenius.org. pl), na którym w 2012 r. regularnie doświadczeniami dzieliło się 12 asystentów. W zeszłym roku zatwierdzono do realizacji 24 projekty Asystentury Comeniusa zaproponowane przez polskie szkoły. Liczba szkół goszczących asystentów uzależniona jest w największym stopniu od liczby propozycji przyjazdu zagranicznych gości zgłoszonych przez inne Narodowe Agencje w ramach konsultacji międzyagencyjnych. Na 142 projekty zakwalifikowane do konsultacji 24 otrzymały taką propozycję. Liczba szkół goszczących realizujących asystenturę Comeniusa utrzymuje się na podobnym poziomie od 2007 r. Na wykresie przedstawiono wnioski złożone i zaakceptowane w obu kategoriach z podziałem na województwa. oprac. Iwona Morawicz opolskie zachodniopomorskie lubuskie województwo Liczy się nie tylko skutek, ale i sens COMENIUS Niezależnie od tego, jaki będzie kształt następcy Comeniusa, umiejętność tworzenia efektywnych partnerstw lokalnych pozostanie jednym z warunków sukcesu Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Krempachach Julia Płachecka program Comenius W lutym 2013 r. polscy nauczyciele po raz ostatni aplikowali o środki na projekty partnerskie w ramach kończącego się programu Uczenie się przez całe życie. Jak dokładnie będzie wyglądał następca niezwykle popularnego Comeniusa, jeszcze nie wiemy. Jedno jest pewne tworzenie na potrzeby Uczenia się przez całe życie lokalnych partnerstw stanowić będzie ważne i przydatne doświadczenie w staraniach o dofinansowanie działań edukacyjnych w kolejnych latach. Zdobywana dzięki międzynarodowej współpracy praktyczna wiedza na temat zarządzania projektami jest nie do przecenienia. Efektywna współpraca szkoły czy przedszkola z lokalną społecznością ma również ogromny wpływ na skuteczność podejmowanych działań i trwałość ich efektów. Już w 2009 r., gdy Komisja Europejska powoływała akcję Comenius Regio, zwróciła uwagę na znaczenie tego rodzaju konsorcjów: warunkiem przystąpienia do akcji było stworzenie w kraju grupy partnerskiej składającej się z kuratorium lub jednostki samorządu terytorialnego działającej w obszarze oświaty (jako inicjatora projektu) oraz szkoły i zaangażowanej lokalnie organizacji (np. pozarządowej) lub instytucji (np. biblioteki). Efektywna lokalna współpraca wokół Partnerskich Projektów Szkół powinna bazować na wielozadaniowych i wszechstronnych zespołach, których członkowie są otwarci na nowe rozwiązania i ewentualne kompromisy. W zależności od tematyki projektu i charakteru przewidzianych w nim działań lokalnych, do współpracy nauczyciele zapraszają rodziców uczniów, przedstawicieli instytucji i przedsiębiorstw, lokalnych ekspertów w najróżniejszych Więcej o Partnerskich Projektach Szkół: Poznaj zagraniczną szkołę dzięki Comeniusowi COMENIUS Praktyki job-shadowing wybiera tylko 3 proc. wnioskodawców Mobilności szkolnej kadry edukacyjnej, choć to dobra alternatywa dla innych wyjazdów Michał Sosnowski Renata Sawa Zagraniczne praktyki job-shadowing, polegające na obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli, to doskonała szansa poznania zasad funkcjonowania zagranicznej szkoły, obserwacji i prowadzenia ciekawych zajęć oraz uczestniczenia w innowacyjnych projektach edukacyjnych. Przekonała się o tym Renata Sawa, pedagog specjalny z tarnobrzeskiego gimnazjum specjalnego, która w lipcu 2012 r. uczestniczyła w takiej praktyce w Oathall Community College w Wielkiej Brytanii. Pragnęłam poznać obyczajowość szkolną, zobaczyć imprezy artystyczne, w 1458 WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PARTNERSKICH PROJEKTÓW SZKÓŁ ZŁOŻONO W 2013 R. dziedzinach. Ważne jest, aby grupa miała jasno określone zasady działania rodzaj kontraktu, do którego można się odwołać i który pomaga w planowaniu kolejnych etapów projektu. Na każdym kroku warto odpowiedzieć sobie na dwa pytania: Po co to robimy? i Co udało nam się zrobić do tej pory?. Odpowiedzi pomogą w znalezieniu sił do pracy, ale i przypomną o wyznaczonych na starcie celach. Ukierunkowanie na cel i na przyszłe wykorzystanie efektów współpracy, a także sprawiedliwe i rozsądne rozdzielenie zadań gwarantują nie tylko skuteczność podjętych działań, ale i ich sensowność. Pokazanie uczestnikom projektu, że to, co robią, ma sens, to jedno z najważniejszych zadań szkolnych koordynatorów. Stworzenie grupy projektowej w placówce edukacyjnej i wokół niej działa jak dobra inwestycja ciekawsze lekcje, większe zaangażowanie uczniów i nauczycieli, bogatsza oferta oraz promocja placówki w środowisku lokalnym mogą być punktem wyjścia do nowych, coraz lepszych projektów. Partnerstwo potrzebuje lidera, ale i wsparcia ze strony dyrektora placówki; w codziennym rozliczaniu projektu nieocenioną pomoc można uzyskać ze strony organu prowadzącego i szkolnej księgowej. Doświadczenia beneficjentów pokazują, że projekty, nad którymi w Polsce pracują tylko ich szkolni koordynatorzy i kilkoro wybranych uczniów, nie pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości. Prawdopodobieństwo, że efekty projektu będą długo służyć lokalnemu systemowi edukacji zwiększa natomiast rekrutowanie uczniów do międzyklasowych grup projektowych np. poprzez udział w konkursach, włączenie nauczycieli innych przedmiotów oraz regularne spotkania z dyrekcją i rodzicami. których uczestniczą uczniowie niepełnosprawni intelektualnie oraz przyjrzeć się sposobom motywowania tych uczniów do wykorzystania talentu w późniejszej pracy zarobkowej wspomina. Pobyt w zagranicznej szkole pozwolił jej zaobserwować specyfikę pracy dydaktycznej z uczniami niepełnosprawnymi. Pani Renata uczestniczyła w zajęciach plastycznych, na których uczniowie tworzyli biżuterię i ceramikę, oraz w zajęciach fotograficznych, w czasie których dzieci wykorzystywały sztuczne i naturalne światło. Brała także udział w lekcjach, podczas których korzystano z najnowszych technologii. Innym wartościowym doświadczeniem było uczestnictwo w uczniowskich akcjach charytatywnych, działaniach promujących pracę uczniów niepełnosprawnych oraz szkolnym Dniu Olimpijskim w ramach Paraolimpiady w 2012 r. Doskonałym uzupełnieniem wyjazdu okazał się udział w spotkaniach rady pedagogicznej, brytyjskich wychowawców oraz opiekunów i nauczycieli. Po powrocie Renata Sawa przyznaje, że praktyki job-shadowing pozwoliły na konfrontację własnych doświadczeń z rozwiązaniami stosowanymi za granicą. Dodaje, że poznanie nowych form pracy pozwoli na doskonalenie warsztatu pracy z uczniami o specjalnych potrzebach, co wpłynie na ich samodzielność i zaradność życiową. Więcej informacji na stronie:

5 RADA EUROPY O PRAWACH MŁODYCH Dostęp młodych ludzi do ich podstawowych praw - taki tytuł noszą zalecenia przyjęte w Strasbourgu przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Dokument dotyczy tych aspektów polityki młodzieżowej, które są związane z prawami młodych ludzi. Zaleca przyjęcie konkretnych rozwiązań, gwarantujących młodzieży nieograniczony dostęp do przysługujących jej przywilejów. Zgromadzenie wyraziło przekonanie, że nieskrępowany dostęp do podstawowych praw to kluczowy element w budowaniu kultury opartej na prawach człowieka, demokracji i rządach prawa. Sczegóły na stronie: MATERIAŁY EDUKACYJNE Jesteś nauczycielem? Szukasz wartościowych materiałów? Wejdź na portal ConsumerClassroom.eu/pl i zyskaj dostęp do ogromnej biblioteki materiałów z zakresu edukacji konsumenckiej. Celem strony jest promowanie edukacji konsumenckiej, a zwłaszcza nauczania jej w szkołach średnich w krajach UE. Inicjatywę wspiera Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej. etwinning w Gimnazjum nr 11 w Częstochowie, Bogumiła Kułakowska z dziećmi OPINIE Marzena Kaszyńska nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, SP nr 2 w Brodnicy Realizując projekty etwinning, nauczyłam dzieci przede wszystkim kochać matematykę. Uczniowie poradzili sobie z nietypowymi zadaniami oraz nabyli i udoskonalili swoje umiejętności. Dzięki udziałowi w międzynarodowym projekcie dzieci zbudowały też poczucie własnej wartości oraz otworzyły się na inne osoby. Te przedmioty można polubić! etwinning Często słyszymy, że ktoś ma problemy z matematyką, fizyką czy chemią. Są na to sposoby Gracjana Więckowska program etwinning Oto przykłady czterech projektów programu etwinning, które pomogły oswoić uczniów z przedmiotami, do których wcześniej nie mieli serca. Projekt etwinning Matematyka zmysłami i zabawa gotowa realizowany w SP nr 2 w Brodnicy sprawił, że uczniowie od pierwszych lat nauki pokochali matematykę. Przedsięwzięcie składa się z trzech etapów. W klasie pierwszej dzieci poznawały figury geometryczne w różnych aspektach, w klasie drugiej doskonaliły rachunek pamięciowy, a w klasie trzeciej rozwijały logiczne myślenie oraz prawidłowe wnioskowanie poprzez rozwiązywanie zadań nietypowych. Innowacyjny pomysł sprawdzania wiadomości był tematem projektu You count and I count. Ty liczysz i ja liczę (SP nr 7 w Koszalinie). Sprawdziany obejmujące zadania rozwiązywane w określonym czasie i w towarzystwie uczniów z zaprzyjaź- nionej zagranicznej szkoły zyskały pełną akceptację uczniów. Teraz traktują oni klasówki jak dobrą zabawę, dzięki czemu osiągają znacznie lepsze wyniki. Uczniowie szkoły zawodowej w Gorzowie Wlkp. poznawali fizykę, tworząc rebusy, krzyżówki, animacje, prezentacje i filmy (projekt Digiscience). Ważne były także doświadczenia, do których uczniowie samodzielnie tworzyli instrukcje i przygotowywali materiały. Wyniki prac zostały udokumentowane i zamieszczone na platformie internetowej. W projekcie Adventure with chemistry (Przedszkole nr 33 w Lublinie) przedszkolaki przeprowadzały doświadczenia i eksperymenty związane z wodą, powietrzem, ogniem i ziemią. Partnerskie przedszkola wykonywały podobne działania, a relacje sukcesywnie umieszczane były na blogu. Dzieci były pod wrażeniem doświadczeń. W domach z przejęciem opowiadały rodzicom, że podczas zajęć czarowały. Więcej informacji o ciekawych projektach: Koordynatorki projektów o swoich dokonaniach w ramach programu etwinning Elżbieta Korzeniowska nauczycielka matematyki, SP nr 7 w Koszalinie W projekcie Matematyka inspiracją do poznania kraju partnerskiego uczniowie tworzyli karty pracy zawierające kilkanaście działań m.in. z zakresu liczb naturalnych czy potęgowania. Po prawidłowym rozwiązaniu zadania kolega z innej klasy lub rówieśnik z Rumunii mógł odczytać hasło, np. nazwisko znanej polskiej lub rumuńskiej postaci. FOT. K. PACHOLAK Elżbieta Warzybok nauczycielka fizyki, ZS Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. Celem projektu Digiscience było znalezienie sposobu na to, by uczniowie postrzegali fizykę jako przedmiot ciekawy, potrzebny i łatwy do zrozumienia. Zajmowaliśmy się materią, dynamiką, energią, elektrycznością i magnetyzmem oraz światłem, falami i astronomią. Połączenie ćwiczeń praktycznych i techniki cyfrowej okazało się bardzo dobrym pomysłem. Małgorzata Chwalewska nauczycielka wychowania przedszkolnego, Przedszkole nr 33 w Lublinie Przedszkolaki odwiedziły pracownię UMCS w Lublinie. Mieszały różnorodne substancje, obserwowały zmiany ich barw, po czym zapisywały swoje spostrzeżenia, kolorując kredkami karty pracy. Zauważyły, że chemia bywa magiczna np. po spryskaniu czystych kartek tajemniczym płynem pojawiał się na nich kolorowy, u każdego inny, rysunek. grad nagród dla polek Sześć nauczycielek z Polski zdobyło nagrody programu etwinning za projekty współpracy uczniów z różnych krajów. To jeden z największych sukcesów naszego kraju w historii programu. Wyróżnienia przyznano podczas dorocznej konferencji programu w Lizbonie. Laureatką nagrody w kategorii projektów dla dzieci w wieku 4-11 lat została Jolanta Okuniewska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 13 im. KEN w Olsztynie. Projekt Friends Fur-ever, realizowany we współpracy z placówkami z Rumunii i Portugalii, dotyczył psów i opieki nad nimi. W kategorii projektów dla uczniów w wieku lat zwyciężyła Stanisława Czerezdrecka z Zespołu Szkół w Dąbrowie Opolskiej. Przy projekcie The Rainbow Village współpracowała ona ze szkołami m.in. z Francji, Grecji i Rumunii. Laureatką w kategorii specjalnej: język francuski została Wioletta Sosnowska z Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu, w kategorii specjalnej języka niemieckiego zwyciężyła Małgorzata Czech z Gimnazjum nr 11 w Częstochowie, nagrodę im. Marii Skłodowskiej-Curie zdobyła Małgorzata Pawlik-Podgórska, natomiast laureatką Nagrody Porozumienia Międzykulturowego im. Mevlany została Katarzyna Zawiła-Dudzik. Łącznie nagrodzono 12 projektów wybranych spośród 300 zgłoszonych. Więcej informacji na stronie: wyjątkowe projekty PROGRAMU etwinning Problemy młodzieży i relacje rówieśnicze były tematem projektu współrealizowanego przez gimnazjum z Włocławka PUBLIKACJA Teens4Teens Gracjana Więckowska program etwinning Nastolatki angażują się w działania zgodne z ich zainteresowaniami, a opinia kolegów i koleżanek jest lepiej przyjmowana niż dorosłych takie motto przyświecało realizatorom projektu Teens 4 Teens, realizowanego w Zespole Szkół nr 9, Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów we Włocławku. Poszczególne zadania miały zmobilizować uczniów do analizy informacji, wyciągania wniosków, dyskusji, dokonywania porównań oraz wyrażania własnych, nawet kontrowersyjnych opinii i poglądów. Projekt obejmował kilka tematów: Teenage concerns, My style, Friends and friendship, Our likes and dislikes, Pocket money, Peer pressure oraz Attitude and behaviour. Każdy z nich wywołał dyskusje na forum, prowokował wyrażanie opinii, komentowanie wypowiedzi innych i dzielenie się problemami. Świetnym pomysłem okazało się opracowanie ankiet, które umożliwiły Najciekawszym elementem zajęć była ankieta porównanie opinii polskich i niemieckich nastolatków na wybrane tematy. Wyniki przedstawiono w formie diagramów i zdjęć, a wnioski umieszczono na TwinSpace. Ankiety, chociaż trudne i pracochłonne, okazały się najciekawszym zadaniem projektu, najchętniej wykonanym przez młodzież. Powodzeniem cieszyły się również zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii. Koordynatorką projektu była Małgorzata Tomczak-Walkusz, nauczycielka języka angielskiego. Więcej informacji o projekcie na stronie: Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie. Wyzwania i możliwości tworzenia polityki edukacyjnej (Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy) to najnowszy raport sieci Eurydice. Publikacja pomogła w pracach nad strategią Nowe podejście do edukacji, ogłoszoną przez KE w listopadzie 2012 r. Raport dostępny jest na stronie:

6 Europa Dla Aktywnych - kwartalnik FRSE - strona 6 Szkolnictwo wyższe FELIETON Międzynarodowy wymiar szkolnictwa wyższego Beata Skibińska Biorąc pod uwagę częstotliwość pojawiania się słowa umiędzynarodowienie czy internacjonalizacja w wypowiedziach polityków, ekspertów, w tekstach misji i strategii państw, uczelni czy wydziałów, łatwo wyciągnąć wniosek, że jest to niezwykle ważne zjawisko dla kształcenia w szkołach wyższych. I nie chodzi jedynie o to, aby każda uczelnia dbała o aktualność treści kształcenia i tworzenie ich w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe i dydaktyczne pochodzące z całego globu. Jest to warunek konieczny, aby dobrze kształcić przyszłych specjalistów i obywateli. W dzisiejszych czasach obywateli nie tylko miasta, regionu czy kraju, ale po prostu obywateli świata. W ten sposób umiędzynarodowiona musi być każda uczelnia wypełniająca obietnice dobrego wykształcenia tych, których przyjęła w swe progi. Ale umiędzynarodowienie możemy też rozumieć po prostu jako otwartość na zagranicznych studentów, wykładowców. Na sprawdzone metody, które możemy podpatrzeć i przenieść, uczestnicząc w międzynarodowych projektach edukacyjnych. To, jak bardzo otwarta będzie uczelnia na międzynarodowe grono studentów i pracowników, zależy od tego, jaki produkt, czyli program kształcenia, zaoferuje studentom z innych krajów. Czy program ten będzie w stanie przyciągnąć ludzi chętnych do nauki i pracy pochodzących z daleka? I czy będzie to oferta, jakiej oczekiwali? Społeczność akademicka każdej uczelni powinna cyklicznie odpowiadać sobie na takie pytania. Oferowanie ładnie zapakowanego bubla (czytaj: piękny opis celów i efektów kształcenia, bazy dydaktycznej, zatrudnionych wykładowców, nieznajdujący pokrycia w rzeczywistości) będzie bowiem na pewno źle wpływać na wizerunek nie tylko miasta i regionu, w którym jest zlokalizowana uczelnia, lecz także całego kraju. Beata Skibińska, zastępca dyrektora programu Uczenie się przez całe życie ds. programu Erasmus kursy językowe erasmusa W 2012 r. Politechnika Białostocka zmierzyła się z nowym wyzwaniem Język polski nie taki straszny Polskiego uczy się coraz więcej zagranicznych studentów przyjeżdżających do naszego kraju w ramach programu Erasmus. Oprócz standardowego przygotowania językowego, zapewnianego przez uczelnie przyjmujące, studentom oferuje się także intensywne kursy językowe EILC (Erasmus Intensive Language Courses). W roku 2012 uczestniczyło w nich w Polsce około 600 młodych ludzi z różnych krajów. Politechnika Białostocka, organizująca tego typu kursy po raz pierwszy, pokazała, że uczelnia techniczna z powodzeniem może uczyć cudzoziemców języka polskiego. Studium politechnika udowodniła, Języków Obcych uczelni że uczelnia techniczna może z powodzeniem uczyć przeprowadziło dwa kursy cudzoziemców języka polskiego dla 14-osobowych grup studentów. Przez cztery tygodnie uczestnicy z 8 krajów poznawali nie tylko język, lecz także naszą kulturę, historię, zwyczaje. Brali też udział w warsztatach, na których śpiewali piosenki, oglądali polskie filmy, a nawet zgłębiali tajniki kuchni. Program obejmował 106 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 80 godzin nauki języka. Po jego ukończeniu studenci potrafili porozumiewać się z Polakami w zwykłych, codziennych sytuacjach. Atutem kursów była też integracja wielonarodowej grupy. Dzięki wspólnym zajęciom studenci nauczyli się doskonale porozumiewać ze sobą mimo różnic kulturowych. Małgorzata Członkowska-Naumiuk Liczby to nie wszystko czas zająć się jakością umiędzynarodowienie kształcenia By osiągnąć rozpoznawalność i międzynarodowy sukces, uczelnie powinny wybierać dziedziny współpracy zgodne z ich wizją i misją Iwona Borkowska Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu grudnia 2012 r. odbyło się w Berlinie seminarium bolońskie Aca- 14 demic Staff Mobility as an Integral Part of the Internationalisation Strategy of Higher Education institutions. Zaproszenie Niemieckiej Agencji Wymiany Akademickiej (DAAD) przyjęli przedstawiciele uczelni z 12 europejskich krajów. Debatowano nad rolą wymiany akademickiej w uczelnianych strategiach internacjonalizacji oraz o celach i jakości mobilności. Tak zwane uniwersalne modele strategii internacjonalizacji mają ograniczoną wartość. Rozpoznawalność i międzynarodowy sukces uczelnia osiąga głównie przez powiązany z jej misją i wizją wybór kierunków geograficznych, rodzaju inicjatyw i dziedzin współpracy. Czas odejść od definiowania mobilności jako celu operacyjnego jedynie za pomocą ilościowych kryteriów. Wygodnie jest popaść w demagogię liczb, ale problem jakości pozostaje: doktoranci napotykają ogromne bariery w mobilności, statystyki ukazują nierzadko wręcz groteskową powtarzalność zarówno beneficjentów, jak i celów podróży, zaś wiele efektów kosztownego wyjazdu można by z powodzeniem osiągnąć, stosując technologie komunikacyjne. Dlatego warto ograniczyć partnerstwa do strategicznych i zdefiniować priorytetowe cele mobilności, odpowiadając sobie na pytanie, czy pracownicy mogą podczas wyjazdów troszczyć się głównie o własny dorobek/służyć nauce, nie oglądając się na strategiczne założenia uczelni i interes studentów? Dyskusję w Berlinie zdominowało przekonanie, że środowisko akademickie musi pilnie zadbać o zatrudnialność absolwentów, zatem wszelkie działania w tym mobilność pracowników powinny być ukierunkowane na projekty międzysek- sonda dr Tomasz Saryusz-Wolski dyrektor Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej Bez mobilności kadry trudno byłoby modernizować programy i utrzymywać ich wysoką jakość. Ważne jest, aby kadra akademicka w czasie pobytu w uczelni zagranicznej lub odwiedzająca Centrum, była bezpośrednio i czynnie zaangażowana w proces kształcenia, łącznie z egzaminowaniem. To konieczny warunek efektywnego przenoszenia międzynarodowych doświadczeń w obu kierunkach. Mobilna powinna być także kadra administracyjna doświadczenia zdobywane w uczelniach zagranicznych są bezcennym źródłem innowacji. FOT. UO NOTTINGHAM/FLICKR.COM/CREATIVE COMMONS Najważniejszym elementem internacjonalizacji są wyjazdy zagraniczne kadry naukowej torowe i unowocześnianie kształcenia przy uwzględnieniu sytuacji na rynku pracy. Polski kontekst migracji to problem dysproporcji. By wzrosła liczba cudzoziemców wśród absolwentów i pracowników, rynek pracy musi stać się bardziej przystępny. Internacjonalizacja kadr powinna być strategicznym elementem nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Eksperci zagraniczni zachęcają nasze uczelnie do zademonstrowania pozostałym branżom dobrych praktyk w tym zakresie. A co z niemobilnymi? Posiadanie strategii jest podstawą, ale jej realizacja zależy od indywidualnych pracowników, z których każdy ma własne oczekiwania i obawy. Nawet zapewniwszy równy dostęp do finan- Czy mobilność pracowników uczelni jest ważna? Jadwiga Dobrowolska-Dyrcz dyrektor Biura ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej, Dolnośląska Szkoła Wyższa W codziennej praktyce koordynatora uczelnianego wielokrotnie przekonuję się, w jak zasadniczy sposób wyjazdy w celu prowadzenia zajęć zmieniają nastawienie pracowników dydaktycznych do idei mobilności. Kiedy pracownik sam staje się mobilny, zaczyna rozumieć i dostrzegać wielorakie korzyści płynące dla studentów z mobilności. Najczęściej zostaje też entuzjastą Erasmusa i jego rzecznikiem. Wyjazd zawsze oznacza nowe otwarcie, jest inspiracją do dalszego rozwoju. Ta wartość dodana wyjazdów jest nie do przecenienia. sowania i usunąwszy wszelkie bariery, nie można narzucić obowiązku mobilności. Wyjazdy nie są wprawdzie jedynym objawem umiędzynarodowienia, ale bez nich nie można mówić o internacjonalizacji. Kompleksowa internacjonalizacja wymaga takiego usytuowania w strategii, by objęła ona wszystkie obszary działania uczelni. Odpowiednia polityka językowa, imperatyw internacjonalizacji badań i kształcenia, rekrutacja poza granicami kraju, integracja itp. to okoliczności, które bez wątpienia wpłyną na motywację każdego wykładowcy. Więcej o rezultatach konferencji: dr Bartłomiej Zdaniuk Uniwersytet Warszawski Erasmus pozwala wykładowcom nawiązać lub rozwijać kontakty ze środowiskiem międzynarodowym. Przeszkodą w korzystaniu z wyjazdów bywa bariera językowa i napięty harmonogram pracy. Przezwyciężenie tych trudności przynosi jednak wiele korzyści, jak choćby intelektualną frajdę. Za granicą wykładowca musi odejść od swoich przyzwyczajeń. Ma wygłosić wykład w innym języku do audytorium, które często cechuje się innymi archetypami kulturowymi. Uczy się nowej roli i spojrzenia na znane sobie zagadnienie z perspektywy cudzoziemca.

7 FSS nabory wniosków Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie realizacji projektów instytucjonalnych: Współpraca Instytucjonalna (składanie wniosków: 8 kwietnia 7 czerwca 2013 r., budżet: 1,9 mln euro) oraz Rozwój Polskich Uczelni (składanie wniosków: 8 kwietnia 7 czerwca 2013 r., budżet: 2,9 mln euro). Więcej informacji na stronie: EKSPERCI BOLOŃSCY Zespół Ekspertów Bolońskich serdecznie zaprasza pracowników szkół wyższych na seminaria bolońskie. Tematyka seminariów to m.in. wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, internacjonalizacja kształcenia w uczelniach oraz wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia. Więcej informacji i możliwość rejestracji na stronie KONKURS NA OPOWIADANIE Fundacja Anny Lindh oraz Europejski Instytut Śródziemnomorski zapraszają do udziału w 6. edycji konkursu Sea of words na najlepsze opowiadanie. Szczegóły na stronie iemed.org. U-MULTIRANK JUŻ DOSTĘPNY UWAGA, SZANSA! 30 stycznia 2013 r. Komisarz KE ds. edukacji ogłosiła powstanie narzędzia o nazwie U-Multirank. Mimo że jest on nadal w fazie testowej, warto poznać jego funkcjonalność. U-Multirank pozwoli uczelniom na określenie swojej pozycji na tle innych szkół wyższych zbliżonych profilem. Narzędzie będzie gromadziło dane na temat działalności dydaktycznej, badawczej i związanej ze współpracą z otoczeniem. U-Multirank ma zwiększyć przejrzystość informacji o działalności szkół wyższych i umozliwić tworzenie rankingów zależnych od zdefiniowanych kryteriów. Więcej informacji: 15-tygodniowy staż w biurze deputowanego lub deputowanej do Bundestagu to nagroda w konkursie organizowanym przez niemiecki parlament. O staż mogą się ubiegać absolwenci wyższych uczelni do 30. roku życia, posługujący się językiem niemieckim. Stypendium obejmuje kieszonkowe w wysokości 450 euro/mies., bezpłatne zakwaterowanie oraz transport. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 30 czerwca 2013 r. Szczegółowe informacje w bazie Eurodesku. Współpraca procentuje FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Realizacja projektu mobilnościowego w Szkole Głównej Handlowej pozwoliła zwiększyć liczbę wymian pracowników Małgorzata Chromy* specjalista w Centrum Programów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Ciekawym przykładem wymiany dobrych praktyk w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego może być wizyta pracowników z University of Iceland. W jej trakcie mogliśmy podzielić się naszymi doświadczeniami z zakresu współpracy międzynarodowej, kontaktów z partnerami korporacyjnymi oraz orga- Dla mnie projekty FSS były praktycznie pierwszym samodzielnie koordynowanym przedsięwzięciem sporym wyzwaniem, ale również bezcennym doświadczeniem pisze małgorzata chromy nizacji obchodów 100-lecia naszej uczelni (University of Iceland obchodził swoje stulecie w 2011 r.). Koledzy z Islandii opowiedzieli nam o swoich sposobach promocji uczelni oraz o platformie SharePoint, w trakcie wdrażania której była nasza uczelnia. Teraz planujemy kolejne wspólne projekty. Chcielibyśmy stworzyć np. wspólną szkołę letnią z uczelniami z Norwegii i Islandii, co przyczyni się do zwiększenia liczby studentów i pracowników przyjeżdżających do SGH. Z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego skorzystali również pracownicy administracyjni. Uczestniczyli oni w szkoleniach zagranicznych, dzięki którym zwiększyły się ich kompetencje zawodowe: zapoznali się z inną organizacją i kulturą pracy oraz rozwinęli swoje umiejętności interpersonalne. Pracownicy z działów zajmujących się promocją, współpracą z zagranicą, absolwentami czy współpracą z biznesem mieli okazję wykorzystać umiejętności zdobyte podczas szkoleń, w których wcześniej uczestniczyli. W przypadku pracowników naukowych udział w projekcie pomógł we wprowadzeniu nowych technik nauczania, nawiązaniu kontaktów z pracownikami akademickimi innych uczelni, zapewnił wspólny udział w badaniach i projektach oraz podniesienie kompetencji językowych. Wartością dodaną dla naszych studentów, oprócz szansy studiowania za granicą i zrealizowania przedmiotów, które nie są oferowane w naszej uczelni, była przede wszystkim możliwość sprawdzenia się w środowisku międzynarodowym i usamodzielnienie się. Dodatkowo dla studentów kierunków ekonomicznych wyjazd na Islandię w momencie najbardziej dla niej krytycznym (kryzys ekonomiczny) był do- skonałą okazją do bezpośredniej obserwacji, jak działają niektóre mechanizmy rynkowe. Dla mnie natomiast projekty FSS były praktycznie pierwszym samodzielnie koordynowanym przedsięwzięciem sporym wyzwaniem, ale również bezcennym doświadczeniem zarówno pod względem nowych umiejętności przydatnych w mojej pracy, jak i pod względem doświadczeń osobistych. Oprócz zarządzania projektem Więcej informacji o projekcie: FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy powstał na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG , podpisanego przez Islandię, Księstwo Liechtensteinu i Królestwo Norwegii oraz Polskę, jak również na mocy Memorandum of Understanding, dotyczącego wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego , zawartego pomiędzy Królestwem Norwegii a Polską. miałam okazję być pierwszym beneficjentem wyjazdu w celach szkoleniowych uczestniczyłam w szkoleniu organizowanym przez University of Iceland, dzięki któremu zachwyciłam się tym krajem oraz poznałam wiele osób, które później gościły w SGH i z którymi nadal utrzymuję kontakty zawodowe i osobiste. Mam nadzieję, że w nadchodzącej nowej edycji Funduszu uda się zrealizować choć część pomysłów, które powstały w trakcie naszych spotkań. Gdyby nie było FSS, to na pewno nasi studenci i pracownicy wyjeżdżaliby, tak jak dotychczas, z programu Erasmus. Jednak dzięki Funduszowi i dodatkowym środkom finansowym liczba wymian była o wiele większa, a poza tym daliśmy szansę na przyjazd również pracownikom i studentom z państw-darczyńców. oprac. Sylwia Iżyniec Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy *Małgorzata Chromy w SGH realizowała w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego projekty mobilności studentów i pracowników od pierwszego naboru wniosków w roku Na mocy tych porozumień Norwegia, Islandia i Liechtenstein zaoferowały bezzwrotną pomoc finansową dla Polski. Głównym celem Funduszu będzie przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do wzmacniania stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem w obszarze edukacji. Więcej na stronie: Katarzyna Lasota Zespół Ekspertów Bolońskich Zespół Ekspertów Bolońskich działający przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zajmuje się pro- mocją założeń Procesu Bolońskiego i Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Oprócz seminariów dla pracowników szkół wyższych zespół organizował w ostatnich latach szereg spotkań dla uczniów i nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych. Ich celem było przedstawienie uczestnikom zmian zachodzących aktualnie w szkolnictwie wyższym oraz możliwości, jakie otwierają przed studentami uczelnie w Polsce i w Europie. Na spotkaniach najczęściej poruszano tematy: kształcenia zorientowanego na studenta, globalizacji szkolnictwa wyższego, plusów i minusów studiów za granicą, mobilności i internacjonalizacji studiów, zatrudnialności i rynku pracy. W charakterze prelegentów zapraszano czasem przedstawicieli Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, którzy przekazywali młodzieży praktyczne informacje związane z egzaminem dojrzałości. Stałym elementem programu spotkań była dyskusja uczniów z prelegentami, podczas której młodzi ludzie ZESPÓŁ EKSPERTÓW BOLOŃSKICH Z Procesem Bolońskim do szkół średnich mieli niepowtarzalną szansę, by porozmawiać o swoich przyszłych wyborach edukacyjnych i zawodowych. Eksperci nie odpowiadali jednak na pytania, jaką uczelnię czy kierunek wybrać, a raczej opisywali tendencje w kształceniu na poziomie wyższym, istotne czynniki Młodzi ludzie mogli porozmawiać z prelegentami o swojej przyszłości 27 spotkań w szkołach średnich zorganizowali eksperci w 2012 r. przy wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i mówili o kompetencjach kluczowych, takich jak umiejętność uczenia się i znajomość języków obcych. Wszystko po to, by uczniowie mogli sami zdecydować, co będzie dla nich najlepsze. W spotkaniach brało zwykle udział od stu do dwustu młodych ludzi z klas drugich i trzecich liceów, techników i szkół zawodowych, a także ich opiekunowie nauczyciele, doradcy zawodowi, pedagodzy i psycholodzy szkolni. W samym tylko 2012 r. Eksperci Bolońscy poprowadzili 27 takich spotkań dla ponad trzech tysięcy osób. Więcej informacji na stronie:

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą.

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jako Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie, w ramach programu sektorowego Comenius, zarządza następującymi akcjami: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42 Spis treści Słowo wstępne 3 Informacje ogólne 12 Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20 Działanie II Kursy Językowe 42 Działanie III Stypendia Indywidualne 46 Działanie IV Współpraca

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA POLSKO-NIEMIECKA W RAMACH EUROPEJSKICH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH. Raport przeglądowy 1998-2010

WSPÓŁPRACA POLSKO-NIEMIECKA W RAMACH EUROPEJSKICH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH. Raport przeglądowy 1998-2010 WSPÓŁPRACA POLSKO-NIEMIECKA W RAMACH EUROPEJSKICH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH Raport przeglądowy 1998-21 Raport sporządzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013 temat numeru: Frankofonia [ rada programowa ] Anna Atłas, dyrektor programu Uczenie się przez całe życie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przewodnicząca rady

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Innowacje. Bez Granic POLSKA JEST WAŻNYM GRACZEM W EUROPIE UCZNIOWIE BOJĄ SIĘ FIZYKI PROFESJONALIZACJA REGIONALNYCH SIECI TEMATYCZNYCH

Innowacje. Bez Granic POLSKA JEST WAŻNYM GRACZEM W EUROPIE UCZNIOWIE BOJĄ SIĘ FIZYKI PROFESJONALIZACJA REGIONALNYCH SIECI TEMATYCZNYCH Innowacje INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W PO KL Bez Granic UCZNIOWIE BOJĄ SIĘ FIZYKI nr II/ LIPIEC 2011 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POLSKA

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie MAZOWIECKI RYNEK PRACY, KWIECIEŃ 2006 1 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl Dyrektor WUP w Warszawie: Tadeusz Jan Zając tel. (022)

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 grudzień 2014 Projekty edukacyjne z Mikołowa Konferencja Wspólnie możemy więcej Eurodyktando Pokoleniowy tandem Lekcje o EFS, Eurowyzwanie

Bardziej szczegółowo

[ Egzamin gimnazjalny z języka obcego 2012 ] pytania analizy porady

[ Egzamin gimnazjalny z języka obcego 2012 ] pytania analizy porady Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2012 PL ISSN 0446-7965 [ Egzamin gimnazjalny z języka obcego 2012 ] pytania analizy porady [ unijna wieża Babel ] ELL Europass Comenius [ pomysły dla aktywnych ]

Bardziej szczegółowo

etwinning w Polsce Polska w etwinningu dziesięć lat programu etwinning

etwinning w Polsce Polska w etwinningu dziesięć lat programu etwinning etwinning w Polsce Polska w etwinningu dziesięć lat programu etwinning 2 Dziesięć lat programu etwinning 3 4 SPIS TREŚCI 1 2. Listy 6. Czym jest etwinning? 10. etwinning - europejska współpraca szkół 12.

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line Każdy z nas przeżył w swoim życiu etap, w którym coś dobiega końca i rozpoczyna się coś nowego, jeszcze nieznanego, wymagającego specjalnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI

EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI Fundacja Civis Polonus działa od 2004 roku. Jej celem jest rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom kreowanie świata, w którym żyją. Naszym

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

Raport I edycji Programu Edukacyjnego Nauka od Kuchni 2013

Raport I edycji Programu Edukacyjnego Nauka od Kuchni 2013 Raport I edycji Programu Edukacyjnego Nauka od Kuchni 2013 Program Edukacyjny realizowany w ramach projektu Biznes dla edukacji, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo