Aby zainstalować program Kies (PC Sync)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aby zainstalować program Kies (PC Sync)"

Transkrypt

1 * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. * W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji. Aby zainstalować program Kies (PC Sync) 1. Pobierz najnowszą wersję programu Kies z witryny firmy Samsung w sieci Web (www.samsungmobile.pl lub i zainstaluj ją na komputerze. 2. Wybierz lub naciśnij [ ]. 3. Wybierz Ustawienia System Połączenie USB Samsung Kies OK. 4. Podłącz urządzenie do komputera, używając kabla do przesyłania danych. Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Kies. Printed in Korea Code No.:GH A Polish. 09/2010. Rev. 1.0

2 GT-B7350 Instrukcja obsługi

3 Korzystanie z instrukcji Dziękujemy za zakup tego mobilnego urządzenia firmy Samsung. To urządzenie umożliwia wysokiej jakości komunikację bezprzewodową oraz rozrywkę dzięki zastosowaniu wyjątkowej technologii firmy Samsung i spełnieniu wymagających standardów. Niniejsza skrócona instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z funkcjami ich arakterystyką urządzenia. Przeczytaj najpierw W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji urządzenia, przed przystąpieniem do używania urządzenia prosimy o zapoznanie się z zaleceniami, dotyczącymi bezpiecznej eksploatacji i niniejszym podręcznikiem użytkownika. W opisach czynności w tym podręczniku uwzględniono domyślne ustawienia urządzenia. Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszym podręczniku mogą się różnić od faktycznego produktu. Zawartość niniejszego podręcznika może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję podręcznika użytkownika można znaleźć w witrynie Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora. Format i sposób prezentacji niniejszego podręcznika bazują na możliwościach systemu Windows i mogą się różnić w zależności od systemu posiadanego przez użytkownika. Aplikacje w urządzeniu mogą zachowywać się inaczej od porównywalnych aplikacji na komputer PC i mogą nie zawierać wszystkich funkcji obecnych w wersjach na PC. Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie pochodzące od stron trzecich. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością, wynikające z edycji ustawień rejestru przez użytkownika. 2 Korzystanie z instrukcji

4 Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając stronę Dźwięki, tapety i obrazy dostarczane są wraz z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu pomiędzy firmą Samsung a ich odpowiednimi właścicielami. Wyodrębnianie tych materiałów i ich wykorzystywanie do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenia ze strony użytkownika. W żadnych okolicznościach Samsung i Autoryzowane Serwisy Samsung nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych zawartych w pamięci telefonu. Prosimy o zachowanie niniejszego podręcznika, aby móc korzystać z niego w przyszłości. Ikony pomocnicze Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji. Ostrzeżenie sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób Przestroga sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu Uwaga wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje Korzystanie z instrukcji 3

5 Przeczytaj strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: s. 12 (oznacza: "patrz strona 12") Następnie kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: W menu Start, wybierz Ustawienia Bluetooth (oznacza wybranie Ustawienia, a następnie Bluetooth) Żadna część niniejszego podręcznika nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics. [ ] Nawiasy kwadratowe klawisze telefonu, na przykład: [ ] (oznacza klawisz włączania/ wyłączania/zakończenia połączenia) Prawa autorskie Copyright 2010 Samsung Electronics Niniejszy podręcznik użytkownika chroniony jest na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej. Znaki towarowe SAMSUNG i logo SAMSUNG stanowią zarejestrowane znaki towarowe firmy Samsung Electronics. Ten produkt zawiera oprogramowanie, na które licencji udziela firma MS, podmiot stowarzyszony Microsoft Corporation. Microsoft oraz oprogramowanie z nazwą Microsoft są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie. Java jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc. 4 Korzystanie z instrukcji

6 Google i Google Maps to znaki towarowe należące do firmy Google, Inc. XTRA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Qualcomm, Inc. Wi-Fi, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance. DivX, DivX Certified oraz związane z nimi logo to zastrzeżone znaki towarowe należące do firmy DivX, Inc., objęte obowiązującą licencją. Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274 Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli. DIVX VIDEO INFORMACJE DivX to format cyfrowych plików wideo stworzony przez firmę DivX, Inc. Niniejsze urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX odtwarzającym pliki DivX. Więcej informacji na temat formatu DivX i narzędzi do konwersji plików do tego formatu można znaleźć na stronie Symbol DivX Certified oznacza możliwość odtwarzania plików wideo Divx o rozdzielczości do 320x240 (LCD: 320x320). Omówienie DIVX VIDEO-ON-DEMAND Niniejsze urządzenie DivX Certified musi zostać zarejestrowane w celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-on- Demand (VOD). Aby wygenerować kod rejestracyjny, w menu konfiguracji urządzenia znajdź sekcję DivX VOD. Przejdź do strony vod.divx.com, wpisz ten kod, dokończ proces rejestracji i dowiedz się więcej o funkcji DivX VOD. Korzystanie z instrukcji 5

7 Spis treści Montaż Rozpakowanie Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii Ładowanie baterii Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie) Wprowadzenie Włączanie i wyłączanie urządzenia Zapoznanie z urządzeniem Korzystanie z ekranu dotykowego Dostęp do menu Dostosowywanie urządzenia Wprowadzanie tekstu Dostęp do systemu pomocy Komunikacja Połączenia Wiadomości Messenger Rozrywka Aparat Windows Media Spis treści

8 Album zdjęć Radio FM Gry Java Informacje osobiste Kontakty Kalendarz Notatki Zadania ActiveSync Sieć 61 Internet Explorer Odtwarzacz przesyłania strumieniowego Czytnik RSS Podcast Funkcja Społeczności Usługa Marketplace Usługa Microsoft My Phone MSN Money Pogoda MSN Windows Live Mapy Google Szukaj w Google WebEx Komunikacja Połączenia sieciowe Bluetooth Spis treści 7

9 Wi-Fi AllShare Udostępnianie Internetu Informacja o pozycji Ustawienia USB Narzędzia Adobe Reader LE Alarmy Kalkulator Słownik Eksplorator plików Office Mobile Mobilny pulpit zdalny Wyszukaj w telefonie Inteligentny konwerter Smart Reader Stoper Timer Zegar światowy Ustawienia Dostęp do menu Ustawienia Zasilanie Bluetooth Zegar i alarmy Główny Blokada Dźwięki i powiadomienia Spis treści

10 Połączenia Osobisty System Microsoft My Phone Rozwiązywanie problemów Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Indeks Spis treści 9

11 Montaż Rozpakowanie W opakowaniu znajdują się następujące elementy: Telefon Bateria (litowo-jonowa / 1500 mah) Ładowarka podróżna Zestaw słuchawkowy stereo Przewód transmisji danych do komputera Instrukcja obsługi Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta. Elementy oferowane z urządzeniem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w danym regionie lub oferowanych przez danego usługodawcę. Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung. Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego urządzenia. Akcesoria inne niż dostarczone mogą nie być zgodnie z posiadanym urządzeniem. 10 Montaż

12 Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne. W przypadku usług UMTS i HSDPA można nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module). Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię: Zdejmij tylną pokrywę. 1 2 Włóż kartę SIM lub USIM. Włóż kartę SIM lub USIM do urządzenia, kierując pozłacane styki w dół. Bez włożonej karty SIM lub USIM można korzystać z usług niesieciowych oraz niektórych menu urządzenia. Montaż 11

13 3 4 Włóż baterię. Załóż tylną pokrywę. Ładowanie baterii Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować baterię. Baterię w urządzeniu można ładować, używając ładowarki podróżnej lub podłączając je do komputera za pomocą kabla do przesyłania danych. Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niekompatybilnych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź uszkodzenie urządzenia. Gdy bateria zbliży się do stanu rozładowania, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegający i wyświetlony komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Ikona baterii będzie pusta i zacznie migać. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, urządzenie wyłącza się automatycznie. Aby dalej używać urządzenia, należy naładować jego baterię. 12 Montaż

14 Ładowanie przy użyciu ładowarki podróżnej 1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego na górze urządzenia. Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu ładowarki podróżnej 2 do telefonu. Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją. 3 Podłącz większą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego. Można korzystać z urządzenia podczas ładowania, jednak spowoduje to wydłużenie czasu całkowitego ładowania baterii. Podczas ładowania urządzenie może się rozgrzać. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość ani na wydajność urządzenia. Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je odnieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung. 4 Po całkowitym naładowaniu baterii odłącz ładowarkę podróżną od urządzenia, a następnie od gniazda elektrycznego. Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Montaż 13

15 Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie) Włożenie karty pamięci umożliwia przechowywanie plików multimedialnych i wiadomości oraz wykonywanie kopii zapasowych ważnych informacji. Telefon obsługuje karty microsd lub microsdhc o pojemności do 16 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju). Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w zakresie kart pamięci. Niektóre marki mogą nie być całkowicie zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych. Urządzenie obsługuje tylko karty pamięci z systemem plików FAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, urządzenie wyświetli monit o jej przeformatowanie. Częste zapisywanie i kasowanie danych powoduje skrócenie żywotności kart pamięci. 1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci z boku urządzenia. 2 Włóż kartę pamięci tak, aby złote złącza były skierowane w dół. 3 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci. 14 Montaż

16 Wyjmowanie karty pamięci 1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci z boku urządzenia. 2 Naciśnij ostrożnie kartę pamięci, tak aby odłączyła się od telefonu. 3 Wysuń kartę z gniazda karty pamięci. 4 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci. Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia. Formatowanie karty pamięci Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z urządzeniem. Formatuj kartę pamięci wyłącznie w urządzeniu. Wybierz lub naciśnij [ ], a następnie wybierz Ustawienia System Przywrócenie ustawień fabryczny Karta pamięci Format Tak. Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych, zapisanych w urządzeniu danych. Gwarancja producenta nie obejmuje utraty danych w wyniku działań użytkownika. Montaż 15

17 Wprowadzenie Włączanie i wyłączanie urządzenia Aby włączyć urządzenie: 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ]. 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Urządzenie automatycznie połączy się z siecią komórkową. W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez personel. Aby wyłączyć urządzenie: 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ]. 2 Wybierz OK. Wyłączanie funkcji łączności bezprzewodowej Wybierz 1 lub naciśnij [ ], aby przejść do menu Start. 2 Wybierz Ustawienia Połączenia Men. bezprzew. 3 Wybierz obok opcji Telefon. Na ekranie Dzisiaj pojawi się ikona. 4 Wybierz OK. Aby włączyć łączność bezprzewodową, powtórz czynności Wprowadzenie

18 Zapoznanie z urządzeniem Wygląd urządzenia Kamera do połączeń wideo Klawisz głośności Klawisz potwierdzenia Lewy klawisz funkcyjny Klawisz połączenia Klawisz menu Start Klawiatura QWERTY Słuchawka Ekran dotykowy Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny Prawy klawisz funkcyjny Klawisz włączania/ wyłączania/zakończenia połaczenia Klawisz zamykania Mikrofon Gniazdo zestawu słuchawkowego (3,5 mm) Gniazdo karty pamięci Klawisz blokady Klawisz aparatu Gniazdo wielofunkcyjne Głośnik Obiektyw aparatu Tylna pokrywa Antena wewnętrzna Wprowadzenie 17

19 Klawisze Klawisz Funkcja Klawisz Połącz Funkcja Otwieranie ekranu wybierania; wywoływanie lub odbieranie połączenia; ponowne wybieranie ostatniego numeru (naciśnij i przytrzymaj). Zamknij Klawisz włączania/ wyłączania/ zakończenia połaczenia Zamykanie bieżącej aplikacji. Włączenie lub wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); zakończenie połączenia; powrót do ekranu Dzisiaj. Klawisze programowe Menu Start Klawisz nawigacyjny Potwierdź Wykonywanie operacji wskazywanych w dolnej części wyświetlacza. Przejście do menu Start; przejście do menedżera zadań (naciśnij i przytrzymaj). Przewijanie przez listy lub menu; przesunięcie kursora do góry, na dół, w lewo, w prawo. Wybór podświetlonej opcji lub potwierdzenie opcji wybranej w menu. Głośność Zablokuj Aparat Regulacja głośności urządzenia. Wyłączanie ekranu dotykowego i blokowanie klawiszy oraz ekranu; odblokowanie klawiszy i ekranu dotykowego (naciśnij i przytrzymaj). Włączanie aparatu fotograficznego; w trybie Aparat, wykonywanie zdjęcia lub nagrywanie filmu. 18 Wprowadzenie

20 Klawiatura QWERTY W zależności od regionu układ klawiatury QWERTY może być inny. Klawisz Funkcja Klawisz Spacja Funkcja Wstawianie spacji w polu wprowadzania tekstu; przełączanie do trybu cichego (naciśnij i przytrzymaj). Alfanumeryczne Shift Alt Symbol Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych. Zmiana wielkości liter w polu wprowadzania tekstu. Stosowanie znaków widocznych w górnej połowie klawiszy w polu wprowadzania tekstu. Wpisywanie symboli w polu wprowadzania tekstu (naciśnij i przytrzymaj); zmiana symboli. Internet Wiadomości Enter Backspace Uruchamianie przeglądarki internetowej. Przejście do Wiadomości; otwieranie ekranu tworzenia wiadomości (naciśnij i przytrzymaj). Rozpoczęcie nowego wiersza w polu wprowadzania tekstu. Usuwanie znaków w polu wprowadzania tekstu. Wprowadzenie 19

21 Ikony Ikona 20 Funkcja Sieć UMTS dostępna Dostępna sieć UMTS (transmisja danych niedostępna) Połączenie z siecią UMTS Dostępna sieć HSDPA Połączenie z siecią HSDPA Sieć EDGE dostępna Połączenie z siecią EDGE Sieć GPRS dostępna Połączenie z siecią GPRS Uruchomiony program ActiveSync Poziom naładowania baterii Wprowadzenie Ikona Funkcja Słaba bateria Ładowanie baterii Próba dostępu z wykorzystaniem technologii Bluetooth lub aktywna funkcja Bluetooth Uaktywniony tryb dostępności Bluetooth Odbieranie danych przez interfejs Bluetooth Odbieranie danych przez interfejs Bluetooth FTP Odbieranie powiadomień dotyczących połączenia przez interfejs Bluetooth Podłączony zestaw słuchawkowy stereo Bluetooth Zestaw głośnomówiący Bluetooth podłączony Trwa połączenie głosowe Połączenie zawieszone

22 Ikona Funkcja Ikona Funkcja Przekierowywanie rozmów włączone Brak karty SIM lub USIM Połączenie nieodebrane Oczekujący alarm Podłączono do komputera Offline Siła sygnału Dzwonek włączony Brak sygnału Dzwonek wyłączony (tryb cichy) Trwa transmisja danych Wyszukiwanie sygnału Dotknij tej ikony, aby wyświetlić dalsze ikony stanu Nowa wiadomość SMS Nowa wiadomość MMS Nowa wiadomość Nowa wiadomość poczty głosowej Włączony tryb wibracji Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora) Błąd synchronizacji Pilne powiadomienie (dotknij ikony, aby wyświetlić wiadomość) Sieć WLAN włączona Trwa przesyłanie danych WLAN Wprowadzenie 21

23 Panel skrótów klawiszowych Na ekranie Dzisiaj lub podczas korzystania z aplikacji wybierz obszar ikon wskaźników, aby otworzyć panel skrótów klawiszowych. Można z łatwością dostosowywać ustawienia urządzenia i wyświetlać powiadomienia. Korzystanie z ekranu dotykowego Korzystając z ekranu dotykowego urządzenia, można z łatwością wybierać pozycje menu lub używać funkcji. Poniżej przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego. Nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, aby go nie porysować. Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować niewłaściwe działanie ekranu dotykowego. Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z wodą. Po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności ekran dotykowy może działać niewłaściwie. 22 Wprowadzenie Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć folię ochronną z ekranu. Dotknięcie: dotknij raz ekranu, aby wybrać polecenia lub uruchomić aplikacje. Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij i przytrzymaj element, aby wyświetlić listę dostępnych czynności. W wyświetlonym menu dotknij czynności, którą chcesz wykonać. Dwukrotne dotknięcie: dotknij szybko dwukrotnie, aby powiększyć lub pomniejszyć wyświetlane zdjęcia lub strony internetowe bądź wybrać element. Przeciąganie: dotknij i przytrzymaj pasek przewijania lub tekst, a następnie przesuń go, aby przesunąć pasek lub zaznaczyć tekst. Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym okresie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij [ ]. Jeżeli telefon nie reaguje prawidłowo na dotknięcia ekranu, można ponownie skalibrować ekran dotykowy. Aby skalibrować ekran, w menu Start wybierz Ustawienia System Ekran Wyrównanie Wyrównaj ekran.

24 Blokowanie klawiszy i ekranu dotykowego Aby zapobiec niechcianym działaniom spowodowanym przez przypadkowe naciśnięcie któregoś z klawiszy i ekranu, można zablokować klawisze zewnętrzne i ekran dotykowy. Aby zablokować klawisze i ekran dotykowy, naciśnij [ ]. Aby odblokować, naciśnij [ ] i przeciągnij ikonę blokowania w lewo lub w prawo, bądź naciśnij [ ], a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz. Dostęp do menu Informacje dotyczące otwierania aplikacji lub folderów i przełączania między otwartymi aplikacjami. Otwieranie aplikacji lub folderów Wybierz 2 1 lub naciśnij [ ], aby przejść do menu Start. Wybierz ikonę aplikacji, aby otworzyć aplikację. Aby otworzyć folder, wybierz Eksplorator plików i wyświetl żądany folder. Przełączanie między aplikacjami Urządzenie pozwala na pracę z wieloma zadaniami, obsługując wiele aplikacji jednocześnie. Aby przełączyć się między aktywnymi aplikacjami: 1 Naciśnij i przytrzymaj [ ] lub wybierz Menedżer zadań z menu Start. Menedżer zadań wyświetla listę wszystkich otwartych aplikacji. Dwukrotnie dotknij aplikację, aby przejść do niej. 2 Zamykanie aplikacji Aby bieżąca aplikacja działała w tle, naciśnij [ lub OK. ] lub wybierz Aby zamknąć aplikację: 1 Naciśnij i przytrzymaj [ ] lub wybierz Menedżer zadań z menu Start. Wprowadzenie 23

25 2 Wybierz aplikację Zakończ zadanie. Aby zamknąć wszystkie aplikacje, wybierz Menu Zakończ wszystkie zadania Tak. 3 Wybierz. Dostosowywanie urządzenia Można lepiej wykorzystać urządzenie, dostosowując je do własnych preferencji. Ustawianie bieżącej godziny i daty 1 W menu Start, wybierz Ustawienia Zegar i alarmy Godzina. 2 Ustaw strefę czasową i wpisz bieżący czas oraz datę. 3 Wybierz OK Tak. Zmiana motywu lub obrazu tła W menu Start, wybierz 2 Wybierz kompozycję lub obraz. 1 Ustawienia Główny Wygląd. Aby wybrać obraz z pamięci, wybierz Użyj tego obrazu jako tła Przeglądaj. 3 Po zakończeniu wybierz OK. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za użycie domyślnych obrazów ani tapet dostarczonych z urządzeniem. Dodawanie elementów do ekranu Dzisiaj lub usuwanie tych elementów W menu Start, wybierz 1 Ustawienia Główny Elementy. 2 Dotknij pól wyboru obok poszczególnych elementów, aby dodać lub usunąć elementy. Aby wyświetlić wstępnie zdefiniowane elementy, wybierz Samsung Today lub Domyślne dla Win. 24 Wprowadzenie

26 3 Wybierz W górę lub W dół, aby zmienić kolejność elementów. 4 Po zakończeniu wybierz OK. Dostosowywanie jasności wyświetlacza 1 W menu Start, wybierz Ustawienia System Podświetlenie. 2 Przeciągnij suwak, aby dostosować poziom jasności. 3 Wybierz OK. Poziom jasności wyświetlacza ma wpływ na szybkość rozładowywania baterii urządzenia. Regulacja głośności systemowej Aby dostosować głośność systemową, należy nacisnąć klawisz głośności w górę lub w dół. Aby włączyć funkcję wibracji telefonu, należy nacisnąć w dół i przytrzymać klawisz głośności. Aby wyłączyć funkcję wibracji, należy ponownie nacisnąć w dół i przytrzymać klawisz głośności. Przełączanie do trybu cichej pracy Na ekranie Dzisiaj naciśnij i przytrzymaj [ ], aby wyciszyć lub ponownie włączyć dźwięk urządzenia. Można również wcisnąć klawisz Głośność i wybrać Wył. Konfiguracja dźwięków 1 W menu Start, wybierz Ustawienia Dźwięki i powiadomienia. 2 Wybierz Dźwięki lub Powiadomienia. 3 Dostosuj opcje dźwięku dla przychodzących połączeń i wiadomości, a także inne dźwięki urządzenia. s Po zakończeniu wybierz OK. Blokowanie urządzenia Można zablokować urządzenie, uaktywniając jego hasło. 1 W menu Start, wybierz Ustawienia Blokada. 2 Wybierz Zablokuj, jeśli telefon był nieużywany przez. Wprowadzenie 25

27 3 Wybierz czas, po którym urządzenie zablokuje się automatycznie. 4 Wybierz typ hasła z rozwijanego menu Typ hasła. 5 Wpisz nowe hasło, a następnie potwierdź je, wpisując ponownie. 6 Wybierz OK Tak. Przy pierwszym użyciu menu, które wymaga podania hasła, konieczne będzie utworzenie i potwierdzenie hasła. Kiedy funkcja blokowania urządzenia jest włączona, musisz wprowadzić hasło, kiedy urządzenie wyłączy się po określonym czasie oraz przy każdym włączaniu. W razie zapomnienia hasła należy udać się do centrum serwisowego firmy Samsung w celu odblokowania urządzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła, danych prywatnych ani inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem. Blokowanie karty SIM lub USIM Można zablokować urządzenie, uaktywniając kod PIN, dostarczony z kartą SIM lub USIM. 1 W menu Start, wybierz Ustawienia Osobisty Telefon Bezpieczeństwo. 2 Wybierz Kod SIM PIN. 3 Wybierz obok Wymagaj kodu PIN OK. 4 Wpisz kod PIN karty SIM lub USIM. 5 Wybierz OK. Kiedy włączona jest blokada PIN, musisz wpisać kod PIN za każdym razem, kiedy włączasz urządzenie lub korzystasz z funkcji związanych z kartą SIM lub USIM. Kilkukrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić kod odblokowania dla danego kodu PIN (PUK). Jeżeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy udać się do operatora sieci w celu jej odblokowania. 26 Wprowadzenie

28 Aktywacja funkcji Mobile Tracker Gdy do urządzenia zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM, funkcja Mobile Tracker spowoduje automatyczne wysłanie numeru kontaktowego do podanych odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu urządzenia. 1 W menu Start, wybierz Ustawienia Osobisty Telefon Bezpieczeństwo. 2 Wybierz Więcej Mobile Tracker Konfiguracja. 3 Wpisz swoje hasło mobile tracker i wybierz OK. 4 Wybierz Włącz Mobile Tracker. 5 Wybierz pole odbiorcy i wprowadź numer telefonu z kodem kraju i symbolem +. Aby wybrać numer z książki telefonicznej, wybierz. 6 Wybierz pole wprowadzania odbiorcy i wprowadź nazwę odbiorcy. 7 Wybierz OK OK. Wprowadzanie tekstu Można wprowadzać tekst, wciskając klawisze alfanumeryczne na klawiaturze QWERTY lub wybierając znaki z klawiatury wirtualnej. Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury QWERTY Wciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzać znaki, cyfry i symbole. Można również użyć następujących klawiszy: Klawisz Alt Sym Funkcja Zmiana wielkości liter. Wpisywanie znaków znajdujących się w górnej części klawiszy. Przełączanie do trybu Symbol (naciśnij i przytrzymaj). Wprowadzenie 27

29 Klawisz Funkcja Wstawienie spacji. Usunięcie wpisanych znaków. Rozpoczęcie nowego wiersza. Wpisywanie tekstu za pomocą klawiatury wirtualnej 1 Wybierz ikonę panelu wprowadzania ( ) w środkowej dolnej części ekranu Numer Funkcja 1 Przełączanie do trybu liczb lub symboli. 2 Przełączanie do trybu Caps Lock. 3 Zmiana wielkości liter. 4 Przełączanie do trybu Symbol. 5 Usunięcie wpisanych znaków. 6 Rozpoczęcie nowego wiersza. 7 Przemieszczanie kursora. 8 Wstawienie spacji. Dotykaj znaków, aby wprowadzić tekst. Aby wyświetlić lub ukryć panel wprowadzania, dotknij ikonę panelu wprowadzania. 28 Wprowadzenie

30 Kopiowanie i wklejanie tekstu Podczas wprowadzania tekstu można używać funkcji kopiowania i wklejania umożliwiającej używanie tekstu w innych aplikacjach. 1 Przeciągnij palec po tekście, który chcesz podświetlić. 2 Wybierz Ctl i c lub dotknij i przytrzymaj tekst, a następnie wybierz Kopiuj, aby skopiować i wkleić tekst do schowka. Aby wyciąć tekst, wybierz Ctl i x lub dotknij i przytrzymaj tekst, a następnie wybierz Wytnij. 3 W innej aplikacji, wybierz pole wprowadzania tekstu. 4 Wybierz Ctl i v lub dotknij i przytrzymaj tekst, a następnie wybierz Wklej, aby wstawić tekst ze schowka w polu tekstowym. Dostęp do systemu pomocy Aby wejść do systemu pomocy urządzenia, w menu Start, wybierz Pomoc. Wyświetlony zostanie system pomocy on-line. Wprowadzenie 29

31 Komunikacja Połączenia Informacje dotyczące nawiązywania i odbierania połączeń, odrzucania połączeń i dostosowania poziomu głośności. Nawiązywanie połączenia 1 Na ekranie startowym wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu. 2 Naciśnij klawisz [ ]. W przypadku połączenia wideo wybierz Poł. wideo. 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ]. Dodaj często wybierane numery do kontaktów. s. 54 Aby uzyskać szybki dostęp do spisu połączeń w celu ponownego wybrania ostatnio wybieranych numerów, naciśnij [ ]. Odbieranie połączenia 1 Naciśnij klawisz [ ]. Gdy urządzenie dzwoni, naciśnij klawisz głośności, aby dostosować poziom głośności lub naciśnij klawisz głośności w dół i przytrzymaj go, aby wyciszyć dzwonek. 2 W przypadku połączenia wideo wybierz, aby umożliwić osobie dzwoniącej oglądanie Cię za pośrednictwem kamery przedniej. 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ]. Odrzucanie połączenia Naciśnij klawisz [ ]. Po odrzuceniu połączenia rozmówca słyszy sygnał zajętości. 30 Komunikacja

32 Wybieranie numeru międzynarodowego 1 Na ekranie Dzisiaj naciśnij i przytrzymaj [ 0], aby wstawić znak +, zastępujący międzynarodowy kod dostępu. 2 Aby wykonać połączenie, wprowadź cały numer do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz [ ]. 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ]. Korzystanie z zestawu słuchawkowego Podłączenie dołączonego zestawu słuchawkowego do gniazda słuchawek umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń: Aby ponownie nawiązać połączenie z ostatnio wybranym numerem, naciśnij i przytrzymaj klawisz na zestawie słuchawkowym. Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym. Aby zakończyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym. Dostarczony zestaw słuchawkowy jest przeznaczony tylko dla tego telefonu i może być niezgodny z innymi telefonami i odtwarzaczami MP3. Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia głosowego W czasie trwania połączenia głosowego można korzystać z następujących opcji: Aby dostosować głośność dźwięku, naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół. Aby zawiesić połączenie, wybierz Zawieś. Aby przywrócić zawieszone połączenie, wybierz Wznów. Aby włączyć funkcję głośnika, wybierz Głośnik. wł. Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu. Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz Wył. mikr. Aby zapisać połączenie głosowe, wybierz Nagraj. Aby nawiązać połączenie z drugim numerem, zawieś pierwsze połączenie i wybierz nowy numer. Komunikacja 31

33 Aby odebrać drugie połączenie, naciśnij klawisz [ ], gdy zabrzmi sygnał połączenia oczekującego. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe po wykupieniu usługi połączeń oczekujących. Aby prowadzić rozmowę za pomocą zestawu słuchawkowego, wybierz Włącz urządzenie głośno... Aby nawiązać połączenie konferencyjne, nawiąż lub odbierz drugie połączenie i wybierz Konferencja po połączeniu z drugą osobą. Powtarzaj te czynności, dodając kolejne osoby. Korzystanie z funkcji połączeń konferencyjnych jest możliwe po wykupieniu usługi połączeń oczekujących. Dostęp do dziennika połączeń Naciśnij klawisz [ 1 ]. 2 Wybierz Spis połączeń. 3 Aby wyświetlić spis połączeń sortowany wg typów połączeń, wybierz Filtruj filtr. 4 Wybierz spis połączeń. Aby wywołać połączenie, wybierz. Aby wyświetlić szczegóły spisu połączeń, wybierz Otwórz połączenie. 32 Komunikacja Wiadomości W jaki sposób używać funkcji wiadomości SMS i MMS. Wysyłanie wiadomości SMS Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli. 1 W menu Start, wybierz Wiadomości. 2 Wybierz Nowe. 3 Wpisz odbiorcę w polu Do. Po wciśnięciu klawisza Potwierdź w polu Do, wyświetlona zostanie lista odbiorców. Możesz dodawać odbiorców z książki telefonicznej lub spisu połączeń, wybierając. Kiedy wpisujesz cyfry, urządzenie będzie automatycznie wyszukiwać i wyświetlać numery zawierające te cyfry, możesz wówczas wybrać numer z rozwijanej listy. 4 Dotknij pola wiadomości i wprowadź treść. 5 Aby wysłać wiadomość, wybierz Wyślij.

34 Wysyłanie wiadomości MMS W menu Start, wybierz 1 Wiadomości. 2 Wybierz Nowe. 3 Wpisz odbiorcę w polu Do. Po wciśnięciu klawisza Potwierdź w polu Do, wyświetlona zostanie lista odbiorców. Możesz dodawać odbiorców z książki telefonicznej lub spisu połączeń, wybierając. Możesz również zmienić typ odbiorcy na DW (Cc) lub UDW (Bcc), wybierając Do. 4 Dotknij pola wiadomości i wprowadź treść. 5 Wybierz Wstaw typ pliku Tak (jeżeli to konieczne). 6 Wybierz plik. 7 Wybierz Załącz opcja załączania innych typów plików (jeżeli to konieczne). 8 Aby wysłać wiadomość, wybierz Wyślij. Wyświetlanie wiadomości Można uzyskać dostęp do folderów wiadomości z wszystkich kont ( , SMS i MMS). Wszystkie odebrane, wysłane lub zapisane wiadomości są automatycznie sortowane w następujących katalogach wiadomości. Elementy usunięte: usuwanie elementów; będą one przechowywane do chwili ręcznego usunięcia z tego foldera. Wersje robocze: wiadomości zapisane do użycia w przyszłości. Skrzynka odbiorcza: wiadomości odebrane. Skrzynka nadawcza: wiadomości, które są aktualnie wysyłane lub czekają na wysłanie. Elementy wysłane: wiadomości wysłane. Aby wyświetlić wiadomości: 1 W menu Start, wybierz Wiadomości. 2 Wybierz folder wiadomości z rozwijanego menu w lewym górnym rogu ekranu. Komunikacja 33

35 3 Wybierz wiadomość do wyświetlenia. 4 Wybierz, aby wysłać ponownie lub, aby odpowiedzieć na wiadomość. Aby przejść do opcji wiadomości, wybierz. Informacje dotyczące funkcji związanych z obsługą wiadomości. Możesz posiadać dostęp do wiadomości pochodzących z programu Microsoft Outlook komputera stacjonarnego, synchronizując swoje urządzenie z komputerem za pomocą funkcji ActiveSync lub konfigurując konta w celu wysyłania lub odbierania wiadomości bezpośrednio z serwera. Dodawanie konta 1 W menu Start, wybierz . 2 Wybierz Konfiguracja . 3 Wprowadź swój adres i hasło, a następnie wybierz Dalej. Wysyłanie wiadomości 1 W menu Start, wybierz . 2 Wybierz nazwę konta . 3 Wybierz Nowe. 4 Wpisz adres odbiorcy w polu Do lub wybierz Dodaj odbiorcę..., aby wybrać go z książki telefonicznej. 5 6 Pola DW i UDW znajdują się ponad polem Od. Dotknij pola tematu i wprowadź temat wiadomości. Dotknij pola wiadomości i wprowadź treść. 7 Wybierz Wstaw opcja załączania plików (jeżeli to konieczne). 8 Aby wysłać wiadomość, wybierz. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, 4 aby zakończyć konfigurację konta. 34 Komunikacja

36 Wyświetlanie wiadomości Wszystkie odebrane, wysłane lub zapisane wiadomości są automatycznie sortowane w następujących katalogach wiadomości. Elementy usunięte: usuwanie elementów; będą one przechowywane do chwili ręcznego usunięcia z tego foldera. Wersje robocze: wiadomości zapisane do użycia w przyszłości. Skrzynka odbiorcza: wiadomości odebrane. Skrzynka nadawcza: wiadomości, które są aktualnie wysyłane lub czekają na wysłanie. Elementy wysłane: wiadomości wysłane. Dodatkowe foldery wiadomości mogą również być dostępne w zależności od posiadanego konta . Aby wyświetlić wiadomości, 1 W menu Start, wybierz . 2 dla oprogramowania poczty elektronicznej Outlook, możesz zsynchronizować swoje urządzenie z komputerem za pomocą funkcji ActiveSync. s Wybierz nazwę konta . 4 Wybierz Wyślij/Odbierz, aby pobrać wiadomości ze swojego serwera . 5 Wybierz folder wiadomości z rozwijanego menu w lewym górnym rogu ekranu. 6 Wybierz wiadomość do wyświetlenia. 7 Wybierz, aby wysłać ponownie lub, aby odpowiedzieć na wiadomość. Aby przejść do opcji wiadomości, wybierz. Messenger Komunikator Windows Live umożliwia stały kontakt z innym użytkownikami, a także sprawdzanie konta pocztowego i wiadomości bez stałego połączenia internetowego. Połączenie jest przywracane po otrzymaniu nowej wiadomości lub wówczas, gdy użytkownik chce uzyskać dostęp do usług internetowych. Komunikacja 35

37 Rejestracja Windows Live W menu Start, wybierz 1 Messenger. 2 Wybierz Zarej. 3 Wybierz Zaakceptuj aby potwierdzić oświadczenie dotyczące prywatności (jeżeli to konieczne). 4 Wpisz nazwę użytkownika i hasło Twojego konta Windows Live, a następnie wybierz Dalej. 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji. Rozmowa za pośrednictwem programu Messenger 1 W menu Start, wybierz Messenger. 2 Znajdź i wybierz nazwę kontaktu, a następnie wybierz Wyślij wiadomość błyskawiczną. 3 Wprowadź wiadomość w polu tekstowym w dolnej części ekranu, a następnie naciśnij klawisz Wyślij. 4 Podczas rozmowy można wykonywać następujące czynności: Aby wstawić emotikony, wybierz Menu Dodaj emotikon. Aby wysłać plik, wybierz Menu Wyślij typ pliku plik. Aby zaprosić kontakt do rozmowy, wybierz Menu Opcje Dodaj uczestnika. Aby zapisać i wysłać nagranie dźwiękowe, wybierz Menu Wyślij Klip głosowy, zapisz nagranie dźwiękowe, a następnie wybierz Wyślij. Aby przełączać się pomiędzy listą kontaktów i rozmową, przewiń w lewo lub w prawo. 5 Aby zakończyć rozmowę, wybierz Menu Zakończ konwersację. 36 Komunikacja

38 Rozrywka Aparat Telefon umożliwia wykonywanie zdjęć cyfrowych i nagrywanie filmów wideo. Wykonywanie zdjęć 1 Naciśnij [ ], aby włączyć aparat. Dotknij ekranu, aby ukryć lub wyświetlić ikony w wizjerze. Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany przez pewien czas. Pojemność pamięci może być różna w zależności od fotografowanej sceny lub warunków fotografowania. 2 Skieruj obiektyw w stronę obiektu i wykadruj obraz. Numer Funkcja 1 Przełączenie do kamery Zmiana trybu wykonywania zdjęć. 3 Zmiana trybu scenerii. 4 5 Wybór czasu opóźnienia przed wykonaniem zdjęcia przez aparat. Zmiana ustawienia automatycznej regulacji ostrości. Rozrywka 37

39 Numer Funkcja 6 Zmiana ustawień aparatu. 7 Sprawdzenie stanu aparatu i jego ustawień. : liczba zdjęć, jakie można wykonać (na podstawie dostępnej pamięci) : lokalizacja domyślnej pamięci : poziom naładowania baterii 8 Zmiana opcji rozdzielczości. 9 Ustawienie jasności; wybierz +, aby zwiększyć, lub, aby zmniejszyć jasność. 10 Wyświetlanie ostatniego zrobionego zdjęcia. 11 Wyłączanie aparatu. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz [ 3 ] lub klawisz Potwierdź. Oglądanie zdjęć 1 Na ekranie wizjera wybierz. 2 Przewiń w lewo lub w prawo do żądanego zdjęcia. Podczas wyświetlania zdjęcia, dostępne są następujące opcje: Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, dotknij ekranu i przytrzymaj go. Kiedy wyświetlone zostaną strzałki w górę i w dół, przewiń ekran. Aby wysłać zdjęcie w wiadomości lub za pomocą funkcji Bluetooth, wybierz. Aby ustawić zdjęcie jako identyfikację dzwoniącego lub tapetę, wybierz. Aby usunąć zdjęcie, wybierz. Aby przeprowadzić edycję zdjęcia, wybierz Edytor foto. Aby dodać notatkę do zdjęcia, wybierz Fotonotatka. Aby przesłać zdjęcie do witryny społecznościowej, wybierz Wyślij do sieci Web. Aby zapisać informacje GPS razem ze zdjęciem, wybierz GPS. Aby wyświetlić szczegóły zdjęcia, wybierz Szczegóły. 38 Rozrywka

40 Regulacja ustawień aparatu Przed zrobieniem zdjęcia wybierz aby uzyskać dostęp do następujących opcji: Opcje Balans bieli Efekt ISO Dopasuj Pomiar Jakość Funkcja Dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia. Dodanie efektu specjalnego, takiego jak sepia czy odcień czerni lub bieli. Dostosowanie czułości czujnika obrazu aparatu. Dostosowanie kontrastu, nasycenia i ostrości. Wybór typu pomiaru oświetlenia. Określenie poziomu jakości zdjęć. Przed zrobieniem zdjęcia wybierz, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień: Ustawienie Ekran podglądu Wytyczne GPS Funkcja Powoduje wyświetlenie przez aparat zrobionego zdjęcia. Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie podglądu. Konfiguracja aparatu do uwzględniania w zdjęciach informacji dotyczących lokalizacji. Aby poprawić sygnał GPS, należy unikać wykonywania zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych. Można również przeprowadzić aktualizację funkcji GPS, aby poprawić odbiór sygnału GPS. s. 79 Rozrywka 39

41 Ustawienie Funkcja Domyślna Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci pamięć do zapisywania zrobionych zdjęć. Powoduje wydawanie przez urządzenie Dźwięk migawki dźwięku migawki przy wykonywaniu zdjęcia. Nagrywanie filmu 1 Naciśnij [ ], aby włączyć aparat. 2 Wybierz, aby uruchomić kamerę wideo. Skieruj obiektyw w stronę obiektu i wykadruj obraz. 3 Numer Funkcja 1 Przełączenie do trybu aparatu. 2 Zmiana trybu nagrywania Wybór czasu opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania filmu przez kamerę. 4 Zmiana opcji rozdzielczości. 5 Zmiana ustawień kamery. 40 Rozrywka

42 Numer 6 7 Funkcja Sprawdzenie stanu kamery i jej ustawień. : długość filmu, jaki może zostać nagrany (na podstawie dostępnej pamięci) : lokalizacja domyślnej pamięci : poziom naładowania baterii Ustawienie jasności; wybierz +, aby zwiększyć, lub, aby zmniejszyć jasność. 8 Wyświetlanie ostatniego nagranego filmu. 9 Wyłączanie kamery. Odtwarzanie filmów Na ekranie wizjera wybierz 2 Przejdź do wybranego filmu Wybierz, aby odtworzyć film. 4 W trakcie odtwarzania można używać następujących funkcji sterujących: 1 4 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [ ] lub klawisz Potwierdź. 5 Po zakończeniu, wybierz lub naciśnij [ ] lub klawisz Potwierdź, aby zakończyć nagrywanie Rozrywka 41

43 42 Numer Rozrywka Funkcja 1 Regulacja głośności Zatrzymanie odtwarzania i powrót do poprzedniego ekranu. Wstrzymanie odtwarzania; wybierz, aby wznowić odtwarzanie. Aby przewinąć do tyłu lub do przodu, dotknij paska stanu odtwarzania. 5 Zmiana trybu ekranu. Dostosowanie ustawień kamery Przed nagraniem filmu wybierz,, aby uzyskać dostęp do następujących opcji: Opcje Balans bieli Efekt Funkcja Dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia. Dodanie efektu specjalnego, takiego jak sepia czy odcień czerni lub bieli. Opcje ISO Dopasuj Pomiar Jakość wideo Funkcja Dostosowanie czułości czujnika obrazu aparatu. Dostosowanie kontrastu, nasycenia i ostrości. Wybór typu pomiaru oświetlenia. Określenie poziomu jakości filmów. Przed nagrywaniem filmu wybierz, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień: Ustawienie Wytyczne Nagrywanie audio Domyślna pamięć Funkcja Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie podglądu. Włączanie lub wyłączanie dźwięku. Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania nagranych filmów.

44 Wykonywanie serii zdjęć Z łatwością można wykonać serię zdjęć ruchomych obiektów. Jest to przydatne podczas fotografowania bawiących się dzieci lub imprez sportowych. 1 Naciśnij [ ], aby włączyć aparat. 2 Wybierz Ciągły. 3 Wybierz odpowiednie ustawienia. 4 Naciśnij i przytrzymaj [ ] lub klawisz Potwierdź. Aparat wykona maksymalnie 6 zdjęć aż do chwili, kiedy zwolnisz klawisz. Wykonywanie zdjęć w trybie detekcji uśmiechu 1 Naciśnij [ ], aby włączyć aparat. 2 Wybierz Uśmiech. Wyceluj obiektyw aparatu w fotografowany obiekt i naciśnij 3 [ ] lub klawisz Potwierdź. Aparat rozpoznaje twarze w obrazie i wykrywa uśmiechy fotografowanych osób. Gdy wszystkie fotografowane osoby uśmiechają się, aparat automatycznie wykonuje zdjęcie. W niektórych wypadkach konieczne może być wyłączenie trybu detekcji uśmiechu w celu wykonania zdjęcia osoby, nawet gdy dana osoba się uśmiecha. Tworzenie zdjęcia mozaikowego Naciśnij [ 1 ], aby włączyć aparat. 2 Wybierz Mozaika. 3 Wybierz typ mozaiki. 4 Skieruj obiektyw aparatu na obiekt i naciśnij [ ] lub klawisz Potwierdź, aby wykonać pierwsze zdjęcie. 5 Powtórz krok 4, aby wykonać pozostałe zdjęcia. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych zdjęć aparat automatycznie łączy je w celu utworzenia pojedynczego zdjęcia mozaikowego. Rozrywka 43

45 Wykonywanie zdjęć panoramicznych Naciśnij [ 1 ], aby włączyć aparat. 2 Wybierz Panoram. 3 Skieruj obiektyw aparatu na obiekt i naciśnij [ ] lub klawisz Potwierdź, aby wykonać pierwsze zdjęcie. 4 Powoli przesuń telefon w żądanym kierunku. Urządzenie automatycznie wykona następne zdjęcie, kiedy ramka pomarańczowa zostanie wyrównana z ramką białą. 5 Powtórz krok 4, aby wykonać pozostałe zdjęcia. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych zdjęć aparat automatycznie łączy je w celu utworzenia zdjęcia panoramicznego. Wykonywanie zdjęć w trybie akcji W trybie akcji można zrobić zdjęcia ruchomego obiektu, a następnie połączyć je w jedno zdjęcie, na którym widać akcję. 1 Naciśnij [ ], aby włączyć aparat. 2 Wybierz Akcja. 3 Skieruj obiektyw aparatu na obiekt w ruchu i naciśnij [ ] lub przycisk Potwierdź, aby wykonać pierwsze zdjęcie. 4 Przesuń urządzenie, aby śledzić ruch obiektu. Aparat automatycznie wykona następne zdjęcie. 5 Kontynuuj śledzenie obiektu do momentu, w którym urządzenie wykona tyle zdjęć, ile jest potrzebnych w zdjęciu akcji. Aparat połączy je automatycznie w jedno zdjęcie. Przesuń urządzenie w poziomie lub w pionie, aby śledzić ruch obiektu. Część scenerii, która nie jest fotografowana w trybie akcji, ma kolor czarny. Odległość pomiędzy aparatem i obiektem powinna wynosić co najmniej 3 metry. Aby uzyskać optymalne rezultaty, zdjęcia powinny być robione w dobrze oświetlonym miejscu, o dużym kontraście pomiędzy obiektem i tłem. 44 Rozrywka

46 Windows Media Urządzenie jest wyposażone w oprogramowanie Windows Media Player. W tym rozdziale omówiono procedury korzystania z oprogramowania Windows Media Player. Dodawanie plików muzycznych do urządzenia Dostępne są następujące metody dodawania plików muzycznych do telefonu: Skopiuj pliki na kartę pamięci i włóż kartę do telefonu. s. 81 Pobierz z bezprzewodowej sieci WWW. s. 61 Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung Kies. s. 80 Odbierz przez Bluetooth. s. 73 Synchronizacja za pomocą funkcji ActiveSync. s. 59 Aktualizacja biblioteki W menu Start, wybierz 1 Windows Media. 2 Wybierz Menu Aktualizuj bibliotekę..., aby znaleźć i dodać nowe pliki do biblioteki Windows Media. 3 Po zaktualizowaniu biblioteki wybierz Gotowe. Odtwarzanie muzyki i plików wideo 1 W menu Start, wybierz Windows Media. 2 W bibliotece, wybierz kategorię plik Odtwórz. 3 W trakcie odtwarzania można używać następujących funkcji sterujących: Rozrywka 45

47 46 Numer Rozrywka Funkcja 1 Przejście do poprzedniego pliku. 2 Wyświetlenie strony internetowej Windows Media (WindowsMedia.com). 3 Zmiana trybu ekranu. 4 Ocena bieżącego utworu. 5 Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję, aby wznowić odtwarzanie. 6 Przejście do następnego pliku. 7 Wyciszanie i ponowne włączanie głośnika. 8 Regulacja głośności. Aby włączyć tryb Mieszanie i Powtarzanie, wybierz Menu Losowo/Powtórz opcja. 4 Wybierz Menu Zatrzymaj, aby zatrzymać odtwarzanie. Dodawanie plików do bieżącej listy odtwarzania 1 Podczas odtwarzania, wybierz Odtwarzane. 2 Wybierz. 3 Znajdź i wybierz plik, który chcesz dodać, a następnie wybierz Menu Dodaj do kolejki. 4 Po zakończeniu naciśnij przycisk OK. Tworzenie listy odtwarzania W menu Start, wybierz 1 Windows Media. 2 W bibliotece, wybierz kategorię plik. 3 Naciśnij klawisz Menu Dodaj do kolejki. 4 Powtórz kroki 2-3, aby dodać więcej plików do listy odtwarzania. 5 Wybierz Menu Teraz odtwarzane. 6 Wybierz Menu Zapisz listę odtwarzania... 7 Wpisz nazwę nowej listy odtwarzania i wybierz OK. 8 Wybierz OK.

48 Dostosowywanie ustawień Windows Media W menu Start, wybierz 1 Windows Media. 2 W bibliotece, wybierz kategorię plik Odtwórz. 3 Wybierz Menu Opcje... Dostosuj następujące ustawienia: 4 Opcje Odtwarzanie Wideo Sieć Biblioteka Funkcja Wybierz, aby wyświetlić czas pozostający do zakończenia odtwarzania lub czas od początku odtwarzania. Zmiana trybu wyświetlania odtwarzanych filmów. Zmiana ustawień sieciowych odtwarzania strumieniowego. Ustawienie, aby program Windows Media rozpoczynał od wyświetlania ekranu biblioteki. Opcje Karnacje Przyciski Funkcja 5 Po zakończeniu wybierz OK. Wybór stylu ekranu odtwarzania. Przypisywanie funkcji sterowania odtwarzaniem muzyki do klawiszy. Album zdjęć Informacje dotyczące wyświetlania zdjęć i filmów. Można wyświetlać je w postaci pokazów slajdów. Aby odtwarzać pliki DivX, musisz najpierw zarejestrować urządzenie w witrynie DivX. W menu Start, wybierz Ustawienia Osobisty Rejestracja DivX, aby sprawdzić swój kod rejestracji, a następnie wejdź na stronę aby zakończyć rejestrację. Rozrywka 47

49 Oglądanie zdjęć W menu Start, wybierz 1 Album zdjęć. 2 Dotknij folderu lub klawisza Wszystko, aby wyświetlić wszystkie miniatury. Wybierz zdjęcie (bez ikony odtwarzania). 3 Podczas wyświetlania zdjęcia, dostępne są następujące opcje: Przewiń w lewo albo w prawo, aby przeglądać więcej zdjęć. Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, dotknij ekranu i przytrzymaj go. Kiedy wyświetlone zostaną strzałki w górę i w dół, przewiń ekran. Aby wysłać zdjęcie za pośrednictwem wiadomości, Bluetooth lub funkcji AllShare, wybierz Wyślij przez. Aby usunąć zdjęcie, dotknij kolejno przycisków Menu Usuń. Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub identyfikację rozmówcy dla określonego kontaktu, wybierz Menu Ustaw jako. Aby zamieścić zdjęcie na portalu społecznościowym lub blogu, wybierz Menu Przekaż do sieci Web. Aby wydrukować zdjęcie za pomocą funkcji bezprzewodowej Bluetooth, wybierz Menu Drukuj przez Bluetooth. Aby edytować zdjęcie za pomocą różnych narzędzi, wybierz Menu Edytuj. s. 49 Aby zmienić nazwę zdjęcia, wybierz Menu Zm. nazwę. Aby wyświetlić szczegóły zdjęcia, wybierz Menu Właściwości. Odtwarzanie filmów W menu Start, wybierz 1 Album zdjęć. 2 Wybierz folderu lub klawisza Wszystko, aby wyświetlić wszystkie miniatury. 3 Wybierz film wideo (ikona odtwarzania), który chcesz odtworzyć. 4 Wybierz, aby rozpocząć odtwarzanie. Windows Media Player rozpocznie odtwarzanie filmu. 5 Możesz kontrolować odtwarzanie za pomocą ekranowych elementów sterowania. s Rozrywka

50 Rozpoczynanie pokazu slajdów 1 W menu Start, wybierz Album zdjęć. 2 Wybierz folderu lub klawisza Wszystko, aby wyświetlić wszystkie miniatury. 3 Wybierz Menu Pokaz slajdów. 4 Podczas pokazu slajdów, dotknij ekranu, aby korzystać z następujących funkcji: Numer 1 Funkcja Wstrzymanie pokazu slajdów; wybierz aby wznowić pokaz slajdów. 2 Przejście do poprzedniego zdjęcia. 3 Zakończenie pokazu slajdów. 4 Przejście do następnego zdjęcia. 5 Zmiana ustawień pokazu slajdów. Edycja zdjęcia 1 W menu Start, wybierz Album zdjęć. 2 Wybierz folder lub wciśnij klawisz Wszystko, aby wyświetlić wszystkie miniatury. 3 Wybierz zdjęcie (bez ikony odtwarzania). 4 Wybierz Menu Edytuj. Wybierz narzędzie edycyjne w górnej części ekranu: 5 Rozrywka 49

GT-I5510 Instrukcja obsługi

GT-I5510 Instrukcja obsługi GT-I5510 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

GT-S5670. Instrukcja obsługi

GT-S5670. Instrukcja obsługi GT-S5670 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Dziękujemy za zakup mobilnego urządzenia firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

GT-S5570. Instrukcja obsługi

GT-S5570. Instrukcja obsługi GT-S5570 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Dziękujemy za zakup mobilnego urządzenia firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

GT-S3350. Instrukcja obsługi

GT-S3350. Instrukcja obsługi GT-S3350 Instrukcja obsługi Korzystanie z podręcznika Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego firmy Samsung. Ten telefon umożliwia wysokiej jakości komunikację bezprzewodową oraz rozrywkę dzięki zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

GT-P1010. Instrukcja obsługi

GT-P1010. Instrukcja obsługi GT-P1010 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Gratulujemy zakupu urządzenia Samsung Galaxy Tab P1010. To zaawansowane urządzenie, które można ze sobą praktycznie wszędzie zabrać, zapewnia

Bardziej szczegółowo

GT-P7510. Instrukcja obsługi

GT-P7510. Instrukcja obsługi GT-P750 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Gratulujemy zakupu urządzenia Samsung P750. To zaawansowane urządzenie, które można ze sobą praktycznie wszędzie zabrać, zapewnia użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Printed in Korea Code No.:GH68-25042A Polish. 07/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-25042A Polish. 07/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. * W zależności od kraju i operatora,

Bardziej szczegółowo

SM-G530FZ. Instrukcja obsługi. www.samsung.pl www.samsung.com. Polish. 01/2015. Rev.1.0

SM-G530FZ. Instrukcja obsługi. www.samsung.pl www.samsung.com. Polish. 01/2015. Rev.1.0 SM-G530FZ Instrukcja obsługi Polish. 01/2015. Rev.1.0 www.samsung.pl www.samsung.com Spis treści Przeczytaj najpierw Wprowadzenie 6 Zawartość opakowania 7 Wygląd urządzenia 9 Korzystanie z karty SIM lub

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z niniejszej instrukcji

Korzystanie z niniejszej instrukcji Instrukcja obsługi Korzystanie z niniejszej instrukcji Niniejsza instrukcja została przygotowana w celu zapoznania użytkownika z cechami i funkcjami telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć, należy przejść

Bardziej szczegółowo

SM-G920F. Instrukcja obsługi. www.samsung.com

SM-G920F. Instrukcja obsługi. www.samsung.com SM-G920F Instrukcja obsługi Polish. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.pl www.samsung.com Spis treści Podstawowe informacje 4 Przeczytaj najpierw 5 Zawartość opakowania 6 Wygląd urządzenia 8 Karta SIM lub USIM

Bardziej szczegółowo

SGH-E420 Instrukcja obsługi

SGH-E420 Instrukcja obsługi SGH-E420 Instrukcja obsługi Informacje podstawowe Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem. Należy zawsze zachować ostrożność

Bardziej szczegółowo

Rejestrując się na stronie www.sonyericsson.com/register, otrzymasz wyjątkową ofertę. Zrób to teraz, aby nie przegapić okazji.

Rejestrując się na stronie www.sonyericsson.com/register, otrzymasz wyjątkową ofertę. Zrób to teraz, aby nie przegapić okazji. Gratulujemy zakupu telefonu Sony Ericsson P1i. Korzystaj z wydajnych narzędzi do obsługi poczty elektronicznej, aparatu fotograficznego o rozdzielczości 3,2 megapiksela oraz ciągłego dostępu do szybkiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C6-00

Instrukcja obsługi Nokia C6-00 Instrukcja obsługi Nokia C6-00 Wydanie 4.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Pamięć współdzielona 7 Magnesy i pola magnetyczne 7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia J ST26i/ST26a

Instrukcja obsługi. Xperia J ST26i/ST26a Instrukcja obsługi Xperia J ST26i/ST26a Spis treści Ważne informacje...6 Android co i dlaczego?...7 Aplikacje...7 Czynności przygotowawcze...8 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97 Wydanie 5 Spis treści Bezpieczeństwo 6 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Pamięć współdzielona 8 Poczta Exchange 8 Znajdowanie pomocy 9 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart Instrukcja dotyczy różnych wersji kolorystycznych urządzenia. Instrukcja w języku polskim. www.myphone.pl - 1 - Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C6-00

Instrukcja obsługi Nokia C6-00 Instrukcja obsługi Nokia C6-00 Wydanie 5.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Pamięć współdzielona 7 Magnesy i pola magnetyczne 7

Bardziej szczegółowo

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 Acer Liquid Z3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

LG-P500. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MMBB0393914 (1.2) G

LG-P500. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MMBB0393914 (1.2) G WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P500 P/N : MMBB0393914

Bardziej szczegółowo

Twój telefon HTC Wildfire. Instrukcja obsługi

Twój telefon HTC Wildfire. Instrukcja obsługi Twój telefon HTC Wildfire Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia L C2105/C2104

Instrukcja obsługi. Xperia L C2105/C2104 Instrukcja obsługi Xperia L C2105/C2104 Spis treści Xperia L Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Informacje o tej instrukcji obsługi...7 Co to jest Android?...7 Omówienie telefonu...7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia C5 03

Podręcznik użytkownika Nokia C5 03 Podręcznik użytkownika Nokia C5 03 Wydanie 2.3 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Wyjmowanie baterii 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii 6 Wkładanie karty pamięci 8 Wyjmowanie karty

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson G900. Dodatkowe treści do telefonu można znaleźć w witrynie internetowej www.sonyericsson.com/fun.

Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson G900. Dodatkowe treści do telefonu można znaleźć w witrynie internetowej www.sonyericsson.com/fun. Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson G900. Dodatkowe treści do telefonu można znaleźć w witrynie internetowej www.sonyericsson.com/fun. Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do darmowej pamięci online

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 520

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 520 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 520 Wydanie 2.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8-00

Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E7-00

Instrukcja obsługi Nokia E7-00 Instrukcja obsługi Nokia E7-00 Wydanie 3.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Wprowadzenie 7 Klawisze i części 7 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 11 Blokowanie i

Bardziej szczegółowo