SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ"

Transkrypt

1 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 1/2001 ISSN WARSZAWA 2001

2

3 Opracowanie dokumentacyjne (Cz.1 i 2): z języka polskiego: st. kpt. mgr Magdalena Pieńkowska z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego: mgr inż. Joanna N. Szczepańska Wprowadzanie do bazy danych (Cz.1. ARTYKUŁY) oraz indeksowanie wszystkich rekordów (Cz.1. i Cz.2.): st. kpt. mgr Magdalena Pieńkowska Wprowadzanie do bazy danych (Cz.2. WYDAWNICTWA ZWARTE): Teresa Kostka Opracowanie Cz. 3 (INFORMACJE Z WWW): mgr inż. Joanna N. Szczepańska Operacje w formularzach bazy danych oraz formularzach wydruku: kpt. mgr inż. Przemysław Wysoczyński Korekta: st. kpt. mgr Magdalena Pieńkowska, mgr Aleksandra Minor Powielenie i oprawa: st. str. Renata Gorzelana-Pluta Przygotowanie wydania: st. kpt. mgr Magdalena Pieńkowska Copyright by SGSP Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielona i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca: Szkoła Główna Służby Pożarniczej ul. Słowackiego 52/54, Warszawa tel lub , fax

4 Od Redakcji 2 Numer 1/2001 Przeglądu Dokumentacyjnego Ochrony Przeciwpożarowej składa się z trzech części: - Cz. 1 - ARTYKUŁY - zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism polskich i zagranicznych oraz indeksy: tematyczny (słów kluczowych) oraz autorski. - Cz. 2 - WYDAWNICTWA ZWARTE - zestawienie bibliograficzne książek, podręczników, skryptów, przewodników i in. oraz indeksy: tematyczny i autorski. - Cz. 3 - INFORMACJE z WWW wykaz adresów internetowych stron WWW. Materiały zagraniczne (książki, artykuły z czasopism oraz inne opracowania w językach obcych) dostępne są w Bibliotece Głównej w języku oryginału. Istnieje możliwość zamówienia za odpłatnością tłumaczeń materiałów obcojęzycznych ceny do uzgodnienia. Elementy opisu bibliograficznego artykułu z czasopisma: Tytuł czasopisma.- miejsce wydania: wydawnictwo, rok.- numer.- Tytuł artykułu w języku oryginału. Tłumaczenie tytułu artykułu/ Autor lub autorzy.- strony, na których zamieszczono artykuł, materiały ilustracyjne, bibliografia słowa kluczowe: [Analiza dokumentacyjna] Elementy opisu bibliograficznego wydawnictwa zwartego: Tytuł oryginału wydawnictwa zwartego. Tłumaczenie tytułu oryginału / Autor (lub autorzy).- miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania.- liczba stron, materiały ilustracyjne, bibliografia słowa kluczowe: [Analiza dokumentacyjna] Sygnatura wydawnictwa zwartego

5 Informacja dla zainteresowanych odbitkami kserograficznymi: 3 Przyjmujemy wyłącznie zamówienia na odbitki z artykułów z czasopism polskich i obcojęzycznych oraz z fragmentów (rozdziałów) pozycji książkowych polskich i obcojęzycznych. Nie wykonujemy odbitek z norm i patentów. Przy zamówieniu na odbitki ksero należy podać: 1. W przypadku artykułów z czasopisma autora i tytuł artykułu w języku oryginału, tytuł czasopisma, rok, numer, strony, na których artykuł jest zamieszczony. 2. W przypadku pozycji książkowej lub innego wydawnictwa zwartego autora i tytuł publikacji oraz sygnaturę (np. I-..., W-..., P-..., IBC-...). Dla ułatwienia wyszukania dokumentu prosimy podawać numer Przeglądu oraz numer pozycji bibliograficznej. Cena 1 egz. odbitki ksero wynosi 0,30 zł. Wszystkie materiały dostępne są w Bibliotece Głównej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Biblioteka Główna jest czynna: od poniedziałku do piątku w godz soboty w godz Telefony: , , ; kierownik Biblioteki Dział Informacji Naukowo-Technicznej Ochrony Przeciwpożarowej i Bibliografii Naukowej: od poniedziałku do piątku w godz ; tel Z A M Ó W I E N I E Zamawiamy Przegląd Dokumentacyjny Ochrony Przeciwpożarowej egz.... Kwotę... + koszty przesyłki wpłacimy przelewem na konto SGSP: Adresat:... imię i nazwisko zamawiającego lub nazwa instytucji oraz dokładny adres Konto SGSP: Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Warszawie Filia Nr Płatność w ciągu 14 dni po otrzymaniu rachunku. Proszę o przesyłanie czasopisma na dyskietce...szt (Główny Księgowy) (Dyrektor)

6 4 Spis treści SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ...1 BIBLIOTEKA GŁÓWNA... 1 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY...1 NR 1/ Od Redakcji... 2 CZĘŚĆ A R T Y K U Ł Y...5 Badania pożarnicze...5 BHP...16 Budownictwo...17 Historia...19 Informatyka...19 Inne...19 Katastrofy i klęski żywiołowe / Zagrożenia nadzwyczajne/ Sytuacje kryzysowe / Zarządzanie kryzysowe...20 Materiały niebezpieczne...23 Normalizacja / Certyfikacja...24 Obrona cywilna / Ochrona ludności...26 Ochrona środowiska...27 Organizacja straży pożarnych...29 Popularyzacja...30 Prognozowanie zagrożeń / Rozpoznawanie zagrożeń/ Ocena i analiza ryzyka...34 Przyczyny pożarów lub (i) wybuchów / Dochodzenie popożarowe lub (i) powybuchowe...35 Psychologia / Socjologia...35 Ratownictwo...36 Straty popożarowe / Statystyka...40 Szkolenie...43 Środki gaśnicze i neutralizujące...45 Technika pożarnicza...46 Współpraca międzynarodowa...49 Zagadnienia operacyjne...50 Zagadnienia prawne...56 Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom / Ochrona przeciwpożarowa Indeks tematyczny (słów kluczowych)...65 Indeks autorski...70 CZĘŚĆ WYDAWNICTWA ZWARTE...74 Badania pożarnicze...74 B H P...75 Budownictwo...77 Historia...78 Informatyka...78 Inne...79 Katastrofy i klęski żywiołowe / Zagrożenia nadzwyczajne / Sytuacje kryzysowe /Zarządzanie kryzysowe...87 Materiały niebezpieczne...88 Normalizacja / Certyfikacja...88 Obrona cywilna / Ochrona ludności...89 Ochrona środowiska...90 Popularyzacja...91 Prognozowanie zagrożeń / Rozpoznawanie zagrożeń / Ocena i analiza ryzyka...91 Psychologia / Socjologia...92 Ratownictwo...95 Szkolenie...96 Środki gaśnicze i neutralizujące...97 Technika pożarnicza...98

7 5 Współpraca międzynarodowa...99 Zagadnienia operacyjne...99 Zagadnienia prawne Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom / Ochrona przeciwpożarowa Indeks tematyczny (słów kluczowych) Indeks autorski CZĘŚĆ INFORMACJE Z CZĘŚĆ 1 A R T Y K U Ł Y Badania pożarnicze 1. Journal of Hazardous Materials. - : Elsevier Science B.V., Vol.79 Nr Ab initio study of reactions between halogen atoms and various fuel molecules by Gaussian - 2 theory. Początkowe badania reakcji atomów halogenu z różnymi cząsteczkami paliwa wg. drugiej teorii Gaussian'a. / S. Kondo, K. Tokuhashi, A. Takahashi, M. Kaise. - s , rys., tab., bibliogr. 15 poz. słowa kluczowe: badania, paliwa [Wg. teorii Gaussian'a-2 zbadano reakcje między atomami halogenu a cząsteczkami różnych paliw (atomy fluoru, chloru i bromu z cząsteczkami wodoru, metanu, etanu, etylenu, acetylenu, amoniaku, krzemometanu, dwuchlorosilanu i fosforowodoru). Energia aktywacji między atomami halogenu a cząsteczkami paliwa widoczna podczas reakcji paliwa gazowego i odpowiednia dla gazu halogenowego przebiega spontanicznie w temperaturze pokojowej. Wnioski z badań.] 2. Fire Prevention. - : Anna Hayes, Nr 337/ Getting wired. Kable. / E. Cooper. - s słowa kluczowe: kable, palność, normalizacja, badania palności [Omówiono normy opisujące metody badania palności kabli. Analiza porównawcza warunków pomiaru własności palnych i cech pożarowych kabli w różnych metodach badawczych.] 3. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 18 Nr 5. - The measurement of heat release from oxygen consumption in sooty fires. Pomiary wydzielonego ciepła podczas zużycia tlenu w płomieniu sadzy. / S. Brohez, C. Delvosalle, G. Marlair, A. Tewarson. - s , rys., tab., bibliogr. 38 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, spalanie

8 6 [Celem badań było ustalenie powiązania wydzielania tlenu ze stożka kalorymetru z oceną kalkulacyjną wskaźnika szybkości wydzielania ciepła (RHR) w płomieniu. Badania przeprowadzono podczas spalania sadzy.] 4. Fire Technology. - : National Fire Protection Association, Vol.36 Nr 2 : Fire Technology. - Correlation between firefighting operation and fire area. Analysis of statistics. Korelacja pomiędzy działaniami operacyjnymi a powierzchnią pożaru: analiza statystyczna. / S. Särdquist, G. Holmstedt. - s , rys., tab., bibliogr. 13 poz. słowa kluczowe: statystyka, akcja ratowniczo-gaśnicza [Opis badań przeprowadzonych przez londyńską straż pożarną. Badania polegały na określeniu zależności pomiędzy liczbą działań operacyjnych straży pożarnej a powierzchnią (wielkością) pożaru. Badaniami objęto 307 pożarów budynków mieszkalnych w latach r. Stwierdzono, że nie ma zależności pomiędzy początkiem pożaru i czasem rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej a wielkością powierzchni objętej pożarem.] 5. Fire Technology. - : National Fire Protection Association, Vol.36 Nr 2 : Fire Technology. - Fire test comparisons of smoke detector response times. Porównanie czasów zadziałania czujek dymowych na różne typy pożarów. / III J.R. Qualey. - s , rys., tab., bibliogr. 14 poz. słowa kluczowe: urządzenia sygnalizacji pożarowej, czujki, czujki dymu, alarmy fałszywe, systemy sygnalizacji pożarowej [W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie instalacjami sygnalizacji pożarów, które mogłyby identyfikować alarmy fałszywe. Stosuje się czujki o różnorodnej konstrukcji i mechanizmach działania. Opisano wyniki badań czasów zadziałania czujek dymowych na różne typy pożarów. Wyniki przedstawiono tabelarycznie i graficznie.] 6. Fire Technology. - : National Fire Protection Association, Vol.36 Nr 2 : Fire Technology. - Light-weight frame wall assemblies. Parameters for consideration in fire resistance performance - based design. Lekkie elementy ścienne: odporność ogniowa. / M. Sultan, V.R. Kodur. - s , rys., tab., bibliogr. 11 poz. słowa kluczowe: warunki techniczne, budynki, bezpieczeństwo pożarowe, elementy budowlane, odporność ogniowa, budownictwo, badania pożarnicze [W warunkach technicznych dla budynków w części dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego, elementom budowlanym stawia się określone wymagania w zakresie odporności ogniowej. Opisano wyniki badań przeprowadzonych z warstwowymi ściennymi elementami budowlanymi.] 7. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 24 Nr 5. - Heats of combustion of high temperature polymers. Ciepło spalania wysokotemperaturowych polimerów. / R.N. Walters, S.M. Hackett, R.E. Lyon. - s , rys., tab., bibliogr. 18 poz.

9 słowa kluczowe: badania pożarnicze, spalanie, tworzywa sztuczne, polimery 7 [Ciepło spalania 49 polimerów o znanej strukturze chemicznej określono przy pomocy bomby kalorymetrycznej zgodnie z metodami standardowymi. Wyniki badań eksperymentalnych porównano z kalkulacjami termo-chemicznymi ciepła netto powstałego podczas spalania wydzielonego tlenu i ciepła brutto powstałego podczas spalania addytywnej grupy produktów i reagentów. Ciepło netto i brutto powstałe wskutek spalania oceniono na podstawie entalpii polimerów. Wyniki badań.] 8. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 24 Nr 5. - Design and testing of a new smoke concentration meter. Projektowanie i testowanie nowego licznika stężenia dymu. / G.W. Mulholland, E.L. Johnsson, M.G. Fernandez, D.A. Shear. - s , rys., tab., bibliogr. 31 poz. słowa kluczowe: badania, dymy [Wyniki badań z zakresu działania nowego licznika stężenia dymu.] 9. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 24 Nr 5. - Specific extinction coefficient of flame generated smoke. Specyficzny współczynnik zgaszenia dymu powstałego z płomienia. / G.W. Mulolland, C. Croarkin. - s , rys., tab., bibliogr. 13 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, dymy, płomień, paliwa [Wyniki badań doświadczalnych dla masy specyficznego współczynnika zgaszenia dymu powstałego z płomienia, uzyskano z sumy siedmiu badań 29 paliw. Analiza wykazała różnice w badaniach laboratoryjnych.] 10. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 24 Nr 5. - Flammability studies of thermally resistant polymers using cone calorimetry. Badania zdolności palnych polimerów odpornych termicznie, przy użyciu kalorymetru stożkowego. / J.H. Koo, S. Venumbaka, P.E. Cassidy, J.W. Fitch, A.F. Grand, J. Bundick. - s , rys., sch., tab., bibliogr. 5 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, palność, tworzywa sztuczne, polimery, badania pożarnicze [Wydajność odporności termicznej polimerów jest oceniana przy użyciu kalorymetru stożkowego. Polimery poddaje się symulacyjnym strumieniom cieplnym w rzeczywistej skali pożaru. Badania przeprowadzono na polimerach odpornych termicznie.] 11. Journal of Hazardous Materials. - : Elsevier Science B.V., Vol.79 Nr 3. - Explosion investigation of asphalt - salt mixtures in a reprocessing plant. Badanie wybuchu mieszaniny soli asfaltowej w zakładzie reprodukcyjnym. / K. Hasegawa, Y. Li. - s , rys., sch., tab., bibliogr. 4 poz. słowa kluczowe: pożary, wybuchy, paliwa, badania

10 8 [Zbadano zjawisko przyczyny pożaru i wybuchu odpadu paliwa jądrowego w zakładzie reprodukcyjnym w wyniku samozapalenia się odpadu mieszaniny soli asfaltowej. Źródłem badań była beczka wypełniona mieszaniną soli asfaltowej o temp. 180 o C. 20 godz. później beczka zapaliła się i spłonęła a potem została schłodzona. Dyskusja wyników badań.] 12. Journal of Hazardous Materials. - : Elsevier Science B.V., Vol.79 Nr 3. - Characterisation and management of incinerator wastes. Charakterystyka i zarządzanie piecem do spalania odpadów. / R. Ibanez, A. Andrés, J.R. Viguri, I. Ortiz, J.A. Irabien. - s , rys., tab., bibliogr. 24 poz. słowa kluczowe: odpady komunalne, badania, zagrożenie toksyczne [Spalanie odpadów z wysoką zawartością metali, soli nieorganicznych i innych składników zanieczyszczających powietrze. Scharakteryzowano 24 próby zebrane z czterech spalonych odpadów komunalnych i z sześciu spalonych odpadów szpitalnych. Przedstawiono wyniki badań, które wykazały wysokie stężenie ołowiu, siarki i chloru oraz chromu.] 13. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 35 Nr 4. - Interaction of fire plume with inclined surface. Wzajemne oddziaływanie kolumny konwekcyjnej pożaru w przestrzeni pochyłej. / Y. Wu, H.J. Xing, G. Atkinson. - s , fot., rys., bibliogr. 12 poz. słowa kluczowe: pożary, badania pożarnicze [Wzajemne oddziaływanie na siebie kolumny konwekcyjnej ognia w przestrzeni pochyłej zostało przedstawione wizualnie i zanalizowane przy pomocy zmodyfikowanego systemu gry barw w kształcie pierścieni. Przedstawiono wyniki badań.] 14. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 35 Nr 4. - Control of smoke flow in tunnel fires using longitudinal ventilation systems - a study of the critical velocity. Kontrola przepływu dymu podczas pożaru tunelu przy pomocy systemu podłużnej wentylacji - badanie prędkości krytycznej. / Y. Wu, M.Z.A. Bakar. - s , rys., tab., bibliogr. 23 poz. słowa kluczowe: pożary, tunele, dymy, wentylacja, badania ["Prędkość krytyczna" jest minimalną prędkością powietrza wymaganą do powstrzymania rozprzestrzeniania się dymu przy pomocy podłużnej wentylacji podczas pożaru tunelu. Istnieje kilka metod określania krytycznej prędkości wentylacji. Przebieg badań i ich wyniki.] 15. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 35 Nr 4. - A quasi - steady - state model for predicting fire suppression in spaces protected by water mist systems. Model do gaszenia przewidywalnego pożaru na powierzchniach chronionych przez system prądów mgłowych. / G.G. III Back, C.L. Beyler, R. Hansen. - s , rys., tab., bibliogr. 31 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, systemy gaśnicze, technika gaszenia pożarów

11 9 [Prezentacja modelu do gaszenia pożaru na obszarach chronionych przez system prądów mgłowych. Wyniki badań przeprowadzonych w trzech seriach testu pełnej skali pożaru.] 16. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 35 Nr 4. - Non - autonomous coloured Petri net - based methodology for the dispatching process of urban fire-fighting. Nie autonomiczna koloryzowana metodologia sieciowa Petri dotycząca przekazania procesów taktyki walki z pożarami w miastach. / H. Xin, L. Jie, S. Zuyan. - s , sch., rys., tab., zał., bibliogr. 47 poz. słowa kluczowe: taktyka walki z pożarami, miasto, symulacja komputerowa [Przedstawiono wyniki badań procesów taktyki walki z pożarami w miastach. Metoda Petri rozwija i łączy doświadczenia symulacyjne z praktyką. Omówiono przebieg doświadczenia.] 17. Combustion and Flame. The Journal of the Combustion Institute. - : Elsevier Science Inc., Vol.123 Nr 4. - Local scalar flame properties of freely propagating premixed turbulent flames at various Lewis numbers. Umiejscowienie skalarowe właściwości płomienia turbulentnego, swobodnie rozchodzącego się, powstającego ze zmieszania paliwa z utleniaczem przed ich zapaleniem ze zmienną numeryczną Lewis'a. / B. Renou, A. Boukhalfa, D. Puechberty, M. Trinité. - s , rys., tab., bibliogr. 32 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, płomień, turbulencja, paliwa [Zbadano właściwości umiejscowionego skalarowo płomienia swobodnie rozchodzącego się turbulentnie, powstałego ze zmieszania paliwa z utleniaczem. Badano krzywą płomienia i przesunięcie względnej prędkości gazu. Wyniki badań i dyskusja.] 18. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 35 Nr 4. - Numerical modelling of the structural fire behaviour of composite buildings. Numeryczne modelowanie zachowania się strukturalnego pożaru kompozytów budowlanych. / A.Y. Elghazouli, B.A. Izzuddin, A.J. Richardson. - s , rys., bibliogr. 17 poz. słowa kluczowe: konstrukcje stalowe, elementy budowlane, warunki pożarowe, modelowanie, budynki [Przedstawiono numeryczny model przeznaczony do symulowania zachowania się kompozytów stalowych w warunkach pożarowych. Częścią badania było przeprowadzenie dwóch testów pożarniczych w budynku magazynowym Cardington (Wlk. Brytania). Analizę przeprowadzono wykorzystując program analizy strukturalnej z różnym typem geometrii i nieliniowe właściwości badanych materiałów.] 19. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 35 Nr 3. - Wind effects on smoke motion in buildings. Wpływ wiatru na ruch dymu w budynkach. / M. Poreh, S. Trebukov. - s , rys., tab., bibliogr. 16 poz. słowa kluczowe: dymy, budynki, badania, wentylacja

12 10 [Przedstawiono analizę wpływu wiatru na ruch wyporu hydrostatycznego ruchu dymu i jego kontrolę w budynku. Zanalizowano: atrium naturalnie wentylowane, dwa atria przyległe, klatkę schodową oraz klatkę schodową wentylowaną z nadciśnieniem. Dyskusja wyników badań.] 20. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 35 Nr 3. - Application of the direct iteration method for nonlinear analysis of steel frames in fire. Zastosowanie metody powtórzeniowej do analizy nieliniowej ram stalowych podczas pożaru. / J.-Ch. Znao. - s , rys., bibliogr. 10 poz. słowa kluczowe: konstrukcje stalowe, warunki pożarowe, programy komputerowe, badania pożarnicze [Rozwój programu komputerowego do analizy nieliniowej ram stalowych podczas działania pożaru. Zbadano cechy metody powtórzeniowej i programu komputerowego. Wyniki badań i dyskusja.] 21. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 35 Nr 3. - On the nature, influence and magnitudes of flame heat transfer during surface flame spread. Charakter, wpływ i wielkość przenoszenia ciepła płomienia podczas rozprzestrzeniania się pożaru powierzchniowego. / M.A. Azhakesan, T.J. Shields, G.W.H. Silcock. - s , fot., rys., tab., bibliogr. 43 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, pożar-rozprzestrzenianie się, płomień [Podstawowe równanie opisujące rozprzestrzenianie się ognia po trwałej powierzchni, pozwala określić główne właściwości powierzchniowego rozprzestrzeniania się pożaru: przepływ ciepła pożaru, termiczne oddziaływanie na trwałość materiału.] 22. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 35 Nr 3. - Composite beams in large buildings under fire - numerical modelling and structural behaviour. Belki kompozytowe w budynkach wielkokubaturowych podczas pożarumodelowanie numeryczne i strukturalne zachowania się belek. / A.M. Sanad, J.M. Rotter, A.S. Usmani, M.A. O'Connor. - s , rys., bibliogr. 16 poz. słowa kluczowe: elementy budowlane, budynki, warunki pożarowe, warunki termiczne, modelowanie, badania pożarnicze [Dobre oszacowanie bezpieczeństwa pożarowego struktury elementów budowlanych powinno opierać się na zrozumieniu mechanizmu ich zachowania się podczas pożaru. Przedstawiono wyniki badań struktur belek kompozytowych wystawionych na działanie ognia.] 23. Fizika Gorenija i Vzryva. - Novosibirsk : Rosijskaja Akademija Nauk, Nr 5/ Diffuzionnoe gorenie plenki židkogo topliva na metaličeskoj podložke. Dyfuzyjne spalanie błony paliwa ciekłego na podłożu metalowym. / I.G. Namjatov, S.S. Minaev, V.S. Babkin, V.A. Bunev, A.A. Koržavin. - s , rys., bibliogr. 13 poz. słowa kluczowe: spalanie, badania pożarnicze, paliwa

13 11 [Wyniki badań eksperymetalnych i teoretycznych dyfuzyjnego spalania błony paliwa ciekłego na podłożu metalowym. Przedstawiono mechanizmy spalania i model matematyczny wykorzystany w badaniach. Dyskusja wyników.] 24. Construction Innovation. - : National Research Council, Institute for Research in Construction, Vol.5 Nr 4, Fall. - Fire researchers use new tool for hazard assessment. Kadra naukowo-badawcza wykorzystuje nowe narzędzia do oceny ryzyka niebezpieczeństwa. / M. Kanabus-Kamińska. - s. 7, fot. słowa kluczowe: badania pożarnicze, ocena ryzyka, sprzęt specjalistyczny [Przy pomocy spektrometru uzyskano dane do szacowania ryzyka niebezpieczeństwa. Fourier Transform Infrared (FTIR) stał się ważnym narzędziem w badaniu wpływu na ludzi palących się materiałów w pożarach budynków.] 25. Magazyn Ratowniczy 998: kwartalnik poświęcony problemom ratownictwa. - : Oficyna Wydawnicza BEDEBE s.c., Nr 4/ Wybuchy bleve. / W. Jarosz, A. Majka. - s , rys., fot., bibliogr. 10 poz. słowa kluczowe: wybuchy, zagrożenie wybuchowe, gaz płynny, transport, magazyny, badania pożarnicze, zjawisko bleve [Artykuł rozpoczyna cykl dotyczący zagrożeń wynikających z transportu, magazynowania oraz dystrybucji LPG. Zaprezentowano wyniki osiągnięte w ramach realizacji tematu "Badania eksperymentalne skutków wybuchów zbiorników zawierających ciekłe gazy węglowodorowe" finansowanego przez KBN a realizowanego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Podano podstawowe pojęcia w rozpatrywanym obszarze.] 26. Zeszyty naukowe SGSP. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Nr 25/ Analiza działania ochronnego wyłącznika różnicowoprądowego w strefach zagrożonych wybuchem. / R. Chybowski. - s , rys., tab., bibliogr. 7 poz. słowa kluczowe: zagrożenie wybuchowe, zabezpieczenie przeciwwybuchowe, badania [Przedstawiono analizę możliwości zainicjowania wybuchu przez prądy upływu. Dla wybranych mieszanin wybuchowych oraz zjawisk powodowanych prądami upływu podano, jakie wyłączniki różnicowoprądowe mogą spełniać funkcję ochrony przed wybuchem.] 27. Zeszyty naukowe SGSP. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Nr 25/ Metoda pomiaru natężenia całkowitego strumienia ciepła w warunkach poligonowych badań eksplozji zbiorników z paliwem. / K. Sychta. - s , rys., bibliogr. 5 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, wybuchy, zbiorniki, paliwa

14 12 [Pomiar natężenia strumienia cieplnego w strefie wybuchu wymaga specjalnej techniki ze względu na nietypowe warunki środowiskowe, krótki czas trwania zjawiska i zakres pomiarowy. Zastosowano metodę kalorymetryczną z czujnikiem inercyjnym.] 28. Ekologia i Technika. - Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Vol. VIII Nr 3. - Ocena stopnia zagrożenia emitowanym cyjanowodorem w nadzwyczajnych zagrożeniach. / T. Grabowska, H. Sybirska. - s , tab., bibliogr. 14 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, substancje niebezpieczne, ofiary w ludziach [Przedstawiono wyniki badań nad kształtowaniem się cyjanowodoru we krwi ofiar pożaru.] 29. Fire Technology. - : National Fire Protection Association, Vol.36 Nr 3 : Fire Technology. - Fire and pesticides, a review and analysis of recent work. Pożary i pestycydy: przegląd i analiza najnowszych prac badawczych. / G.L. Nelson. - s , rys., tab., bibliogr. 50 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, badania palności, dymy, toksyczność [Przegląd wyników badań palności i toksyczności, najnowsze piśmiennictwo naukowe dotyczące pestycydów, herbicydów, insektycydów itp. Dyskusja o własnościach dymotwórczych i toksycznych różnych związków organicznych stosowanych jako środki ochrony roślin. Analiza typów pożarów, wpływających na wzrost toksyczności środowiska pożarowego.] 30. Fire Technology. - : National Fire Protection Association, Vol.36 Nr 3 : Fire Technology. - Fire resistance performance of lightweight wood-framed assemblies. Odporność ogniowa lekkich, drewnianych, ramowych elementów budowlanych. / N. Benichou, M.A. Sultan. - s , rys., tab., bibliogr. 78 poz. słowa kluczowe: elementy budowlane, drewno, odporność ogniowa, budownictwo [Opis wyników badań termicznych i strukturalnych modeli lekkich, drewnianych, ramowych elementów budowlanych. Badania prowadzono w laboratoriach NRC w Kanadzie. Opracowane modele umożliwiają oszacowywanie na drodze analitycznej odporności ogniowej elementów budowlanych.] 31. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 18 Nr 6. - Catastrophe dynamics of dust-cloud ignition phenomena. Wybuch chmury pyłu - dynamika przebiegu zjawiska. / X. Zhikang. - s , rys., bibliogr. 4 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, pyły, wybuchy [Opis zapalenia i wybuchu chmury pyłu. Przedstawiono porównawczą analizę wybuchów chmur pyłów wraz z opisem modeli wybuchów w różnych warunkach strat cieplnych. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że sposób zapalenia chmury wpływa zasadniczo na strukturę wybuchu pyłu.]

15 Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 18 Nr 6. - Fire retardant chracteristics of water-blown molded flexible polyurethane foam materials. / Ch. Jayakody, D. Myers, U. Sorathia, G.L. Nelson. - s , rys., tab., bibliogr. 8 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, tworzywa sztuczne, metody badawcze [Elastyczne pianki poliuretanowe mają szerokie zastosowanie w przemyśle. W artykule opisano wyniki badań kinetyki generacji ciepła różnego typu zabezpieczonych ognioochronnie pianek poliuretanowych w postaci form odlewniczych. W badaniach zastosowano kalorymetr stożkowy.] 33. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 18 Nr 6. - Analysis of fire gases released from polyurethane and fire-retarded polyurethane coatings. Analiza gazów pożarowych tworzących się podczas spalania poliuretanu z ognioochronnych pokryć poliuretanowych. / S. Duquesne, Bras M. Le, S. Bourbigot, R. Delobel, F. Poutch, G. Camino, B. Eling, Ch. Lindsay, T. Roels. - s , rys., tab., bibliogr. 34 poz. słowa kluczowe: spalanie, tworzywa sztuczne, środki ognioochronne [Artykuł opisuje wyniki badań analizy termo-grawimetrycznej poliuretanów PU i ognioochronnych pokryć poliuretanowych, przeprowadzonej w różnych szybkościach ogrzewania. Przy wykorzystaniu analizy transformacji Fouriera w podczerwieni w sposób ciągły analizowano ilość i skład gazów pożarowych. W wyniku badań ustalono, że dodatek ognioochronnych związków fosforowo-amonowych do PU w dużym stopniu zmniejsza emisję gazów toksycznych typu CO i HCN, optyczną gęstość dymu, ubytek masy PU i tworzenie się sadzy. Tabelaryczne i graficzne przedstawienie wyników.] 34. Fizika Gorenija i Vzryva. - Novosibirsk : Rosijskaja Akademija Nauk, Nr 6/ Ocenka parametrov gorenija i detonacii uglevodornych gazogidratov. Ocena parametrów spalania i wybuchu dla uwodnionych węglowodorów gazowych. / A.A. Vasil'ev, A.I. Vališev, V.A. Vasil'ev. - s , tabl., wykr., bibliogr. 20 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, spalanie, gazy palne [Przedstawiono obliczeniowe parametry spalania odpadów metan-tlen-woda i acetylen-tlenwoda. Oceniono znaczenie energii krytycznej zainspirowanej detonacją w stosunku do węglowodorów metanu i acetylenu.] 35. Fizika Gorenija i Vzryva. - Novosibirsk : Rosijskaja Akademija Nauk, Nr 6/ Rasčet jačeistoi struktury detonacii raspylov v sisteme H 2 -O 2. Obliczenia komórkowej struktury detonacyjnej aerozolu w systemie H 2 -O 2. / S.A. Ždan, E.S. Prochorov. - s , rys., tab., bibliogr. 23 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, modelowanie [Wg. matematycznego modelu dwufazowego obliczono dwukrotnie przyśpieszoną reakcję środowiska detonacyjnego odpadów kriogennych w kanale płaskim. Omówiono dynamikę formowania i właściwości struktury strefy dwuwymiarowej reakcji fali detonacyjnej.]

16 Fizika Gorenija i Vzryva. - Novosibirsk : Rosijskaja Akademija Nauk, Nr 6/ Zony reakcii detonirujuščich tverdych vzryvčatych veščestv. Strefa reakcji stałego wybuchu detonacyjnego. / B.G. Loboiko, S.N. Ljubjatinskij. - s , rys., wykr., bibliogr. 56 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, wybuchy [Przeanalizowano strefę reakcji stałego wybuchu detonacyjnego.] 37. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 36 Nr 1. - The effect of particle coagulation and fractal structure on the optical properties and detection of smoke. Wpływ koagulacji cząsteczek i budowy fraktalnej na własności optyczne i detekcję dymu. / A.Yu. Snegirev, G.M. Makhviladze, J.P. Roberts. - s , rys., bibliogr. 26 poz. słowa kluczowe: dymy, symulacja komputerowa, pożary, budynki, systemy wykrywania dymu, badania pożarnicze [W celu oceny wpływu koagulacji cząstek dymu i ich własności geometrycznych na własności optyczne dymu, wykorzystano numeryczną symulację i efekty koagulacji cząstek tworzących dym podczas pożarów w budynkach z wieloma pomieszczeniami.] 38. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 36 Nr 1. - Comparison of different combustions models in enclosure fire simulation. Porównywanie różnych modeli spalania w symulowanych pożarach pomieszczeń. / H. Xue, J.C. Ho, Y.M. Cheng. - s , rys., tab., bibliogr. 24 poz. słowa kluczowe: spalanie, symulacja komputerowa, modelowanie, pożary wewnętrzne, turbulencja, badania pożarnicze [Opisano trzy modele spalania, zakładając zmienność źródeł ciepła, kształtu pomieszczeń i gęstości fazy lotnej oraz funkcji pomieszczenia: mieszkalnej, handlowej i tunelu. W symulacjach pożarowych wykorzystano liczby Reynoldsa do modelowania turbulencji i wyporu oraz strumienie ciepła promieniowania tworzące się w czasie spalania. Wyniki badań wskazują na wpływ szybkości fazy lotnej w płomieniu na sposób spalania się materiałów w czasie pożarów.] 39. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 36 Nr 1. - Dependence of flashover on assumed value of the discharge coefficient. Wpływ wartości współczynnika przepływu na zjawisko rozgorzenia (flashover). / A. Beard. - s , rys., bibliogr. 24 poz. słowa kluczowe: zjawisko flashover, rozgorzenie pożaru, badania pożarnicze, pożary wewnętrzne, modelowanie, badania pożarnicze [Przedstawiono nieliniowy model zjawiska flashover tzn. modelowano krytyczną wielkość pożaru w pomieszczeniu, w którym może nastąpić rozgorzenie w zależności od szybkości przepływu fazy lotnej. W modelu wykorzystano sumaryczną wielkość kinetyki generacji ciepła z materiałów w czasie pożarów, wielkości przepływów fazy lotnej przy różnych

17 15 współczynnikach wentylacji i inne opisujące właściwości fizyczno-chemiczne materiałów i wymiany ciepła w pomieszczeniu.] 40. Fire Engineers Journal. The Official Journal of the Institution of Fire Engineers. - : Institution of Fire Engineers Publications Ltd., Vol.61 Nr Sensible ventilation control during tunnel fire incidents: The influence of longditudinal ventilation on hest release rate. Kontrola czułej wentylacji podczas pożaru w tunelu: wpływ wentylacji podłużnej na szybkość wydzielania ciepła. / R. Carvel, A. Beard, P. Jowitt. - s , rys., bibliogr. 18 poz. słowa kluczowe: pożary, wentylacja, tunele, badania [Omówiono pojęcie współczynnika k stanowiącego ocenę HRR. Opisano badania doświadczalne wentylacji podłużnej dla pożaru rozprzestrzeniającego się między obiektami, dla pożaru samochodu i pożaru powierzchni paliwa ciekłego. Wyniki badań.] 41. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 24 Nr 6. - Estimating the flow rate capacity of an overturned rail carriage end exit in the presence of smoke. Oszacowanie szybkości przepływu ludzi poprzez zatłoczone wyjścia z pociągów podczas zadymienia. / E.R. Galea, S. Gwynne. - s , rys., tab., bibliogr. 49 poz. słowa kluczowe: badania, dymy, ewakuacja, transport kolejowy [Problemy ewakuacji z zatłoczonych pociągów podczas dużego zadymienia. Opis dwóch dużych eksperymentów dotyczących ewakuacji, przeprowadzonych w pełnej skali podczas zadymienia nietoksycznym dymem. Przedstawiono charakterystykę dymu, zachowanie się ludzi podczas ewakuacji oraz zalecenia wynikające z badań.] 42. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 24 Nr 6. - Retardant mechanism of silica gel/silica. Mechanizm działania ognioochronnego różnego typu krzemionek i żelów krzemionkowych. / T. Kashiwagi, J.W. Gilman, K.M. Butler, R.H. Harris, J.R. Shields, A. Asano. - s , rys., tab., bibliogr. 16 poz. słowa kluczowe: środki ognioochronne, badania pożarnicze, zabezpieczenie ognioochronne [Na przykładzie tlenku polipropylenu i etylenu opisano skuteczność ognioochronną żeli krzemionkowych i krzemionek oraz mechanizm ich działania na płomień. Badano kinetykę generacji ciepła, szybkość ubytku masy, szybkość tworzenia się węgla.] 43. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 24 Nr 6. - Complex char formation in flame-retarded fibre-intumescent combinations - IV. Mass loss and thermal barrier properties. Tworzenie się kompleksu węglowego w impregnowanych przeciwogniowo środkami pęczniejącymi włóknach - IV. Ubytek masy i własności termicznej bariery. / B.K. Kandola, A.R. Horrocks. - s , rys., tab., bibliogr. 16 poz. słowa kluczowe: środki ognioochronne, włókna, badania palności, zabezpieczenie ognioochronne

18 16 [Mechanizm działania pęczniejących impregnatów ognioochronnych stosowanych w zabezpieczeniu przeciwogniowym włókien. Stadia rozkładu włókna i współdziałanie masy włókna z impregnatem. Kinetyczna analiza ubytku masy i termicznych własności tworzącej się bariery izolacyjnej.] 44. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 24 Nr 6. - Burning characteristics of building products in the light of european harmonization. Charakterystyka spalania wyrobów budowlanych w świetle europejskich wymagań. / W. Klingsch, F.-W. Wittbecker. - s , rys., tab., bibliogr. 5 poz. słowa kluczowe: materiały budowlane, elementy budowlane, badania pożarnicze, normalizacja, spalanie, Unia Europejska [W artykule rozważa się problemy związane z klasyfikacją materiałów i wyrobów budowlanych w oparciu o tzw. "reakcję pożarową materiałów". Omówiono metody badań testowych, które byłyby najbardziej przystawalne do potrzeb rozszerzającego się rynku UE. Zanalizowano procedury związane z normami ASTM E 662 i DIN 53436/7.] BHP Magazin der Feuerwehr. - Erlensee : EFB-Verlagsgesellschaft mbh, Nr 11/ Schutzkleindung im Test. Testowanie ubrań ochronnych. - s , fot. słowa kluczowe: odzież ochronna, badania [Testy laboratoryjne ubrań ochronnych GORE-TEX AIRLOCK. Przedstawiono wyniki testów przeprowadzonych zgodnie z normami EN 367 (ochrona termiczna), EN 366 (wpływ promieniowania), EN 702 i EN 659.] 46. BrandSchutz. Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - Stuttgart : W. Kohlhammer GmbH, Nr 11/ Arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren im Feuerwehrdienst. Warunki pracy w służbie straży pożarnej szkodliwe dla zdrowia. / E.J. Stiglmair. - s , fot., rys., bibliogr. 8 poz. słowa kluczowe: BHP, badania, służby ratownicze [Zawodowa Straż Pożarna w Monachium we współpracy ze Związkową Kasą ds. Wypadków rozpoczęła badania dotyczące wpływu warunków szkodliwych na zdrowie strażaków. Badania obejmowały ocenę i analizę warunków pracy, liczbę zachorowań i umieralność wśród strażaków. Zestawiono wyniki badań z danymi literaturowymi.] 47. Przegląd Pożarniczy. - Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Nr 1/ Zmiany w układzie oddechowym u strażaka. / M. Witt. - s. 3-4, tab. słowa kluczowe: ochrona zdrowia, zagrożenie zdrowia, BHP, aparaty oddechowe, ocena ryzyka

19 17 [Dopiero kilka lat temu przystąpiono do realizacji pierwszego w kraju projektu mającego na celu ocenę zmian w drogach oddechowych u strażaków oraz analizę środowiska pracy z punktu widzenia wpływu na układ oddechowy. Badano związek między ekspozycją na zawodowe czynniki szkodliwe a stanem klinicznym i czynnościowym układu oddechowego ratowników oraz morfologicznych zwierząt doświadczalnych. Przedstawiono wyniki analizy.] 48. Fire Engineering. - : PennWell Publishing Co., Vol.153 Nr Hepatitis C and the fire service. Part 1: Assessing the risk. Wirusowe zapalenie wątroby typu C a straż pożarna. Cz.1. Ocena ryzyka. / M.J. Dittmar. - s , 42, 44, 46, 48, tab., bibliogr. 12 poz. słowa kluczowe: służby ratownicze, ochrona zdrowia [Nowym zadaniem straży pożarnej w Filadelfii jest ochrona strażaków przed wirusowym zapaleniem wątroby typu C, które w 1999 roku wzrosło niepokojąco aż trzykrotnie. Przedstawiono przypadki infekcji, sposoby zapobiegania zarażeniu oraz przyczyny zarażeń.] Budownictwo Magazin der Feuerwehr. - Erlensee : EFB-Verlagsgesellschaft mbh, Nr 11/ Baustoffe aus der Sicht der Feuewehr. Materiały budowlane z punktu widzenia straży pożarnej. / F. Probst. - s , fot., tab., wykr., bibliogr. 9 poz. słowa kluczowe: materiały budowlane, materiały palne, palność, budownictwo [Przedstawiono analizę materiałów budowlanych o właściwościach palnych i niepalnych. Podano klasę palności materiałów: A-B3 oraz właściwości materiałów drewnianych, stali i betonu.] 50. Construction Innovation. - : National Research Council, Institute for Research in Construction, Vol.5 Nr 4, Fall. - IRC researchers participate in restoration of Parliamentary Library. Naukowcy IRC uczestniczą w odnawianiu gmachu Biblioteki Parlamentu (Library of Parliament). / G. Pernica. - s. 1, 10, rys., fot. słowa kluczowe: budynki zabytkowe, biblioteki, badania pożarnicze [Library of Parliament (Biblioteka Parlamentu) mieści się w centrum Ottawy. Jest to budynek w stylu wczesnego gotyku. Przedstawiono ekspertyzy z zakresu odnowy tego zabytku.] 51. Inżynieria i Budownictwo. - Warszawa : Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo", Nr 12/ Wpływ wybuchu i pożaru na prefabrykowaną konstrukcję hali przemysłowej. / R. Tribiłło, J. Krentowski. - s , fot., rys., bibliogr. 8 poz. słowa kluczowe: budynki, obiekty przemysłowe, katastrofy budowlane [Awarie i katastrofy budowlane pojawiają się we wszystkich fazach procesu realizacji inwestycji. Właściwa realizacja wymagań obowiązujących norm i przepisów zmniejsza ryzyko

20 18 wystąpienia tych zjawisk, a w przypadku ich wystąpienia umożliwia ograniczenie skutków i strat. Przeanalizowano przypadek, gdzie właściwa ocena zagrożenia rozprzestrzenienia się katastrofy w wyniku możliwości zawalenia się osłabionych dźwigarów sprężonych, pozwoliła uniknąć dodatkowych strat oraz wyeliminować zagrożenie.] 52. Fire Safety Engineering. - : Miller Freeman UK Ltd., Vol.7 Nr 6. - A new approach to multi-storey steel-framed buildings. Nowe spojrzenie na wielopiętrowe magazyny w obiektach o konstrukcji stalowej. / G. Newman. - s , fot., tab., bibliogr. 4 poz. słowa kluczowe: ocena ryzyka, konstrukcje stalowe, budynki, magazyny, konstrukcje budowlane, bezpieczeństwo pożarowe [Przewodnik dla projektantów z zakresu oceny zachowania się budynku podczas pożaru oraz określający czynniki utrzymujące poziom bezpieczeństwa pożarowego.] 53. Fire Safety Engineering. - : Miller Freeman UK Ltd., Vol.7 Nr 6. - Insulating sandwich panels and fire. Izolacyjny system paneli warstwowych a pożar. / A. Cherry. - s. 6 słowa kluczowe: elementy budowlane, bezpieczeństwo pożarowe, budownictwo [Propozycje IACSC w zakresie bezpieczeństwa izolacyjnego systemu warstwowego. Przedstawiono opinie projektantów oraz przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych.] 54. Inżynieria i Budownictwo. - Warszawa : Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo", Nr 1/ Konferencja "Aktualne problemy rolniczej technologii, budownictwa i bezpieczeństwa pożarowego" w Turawie. / W. Skowroński. - s. 61, fot. słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe, budownictwo, konferencje [Krótka notatka o konferencji, która odbyła się w dniach 8-10 listopada 2000 r. w Turawie k/opola. Na tej interdyscyplinarnej konferencji odbyło się siedem sesji, z których jedna nt. "Bezpieczeństwa pożarowego". Udział w konferencji wzięła pani prof. Z. Bednarek (SGSP).] 55. Fire Engineers Journal. The Official Journal of the Institution of Fire Engineers. - : Institution of Fire Engineers Publications Ltd., Vol.61 Nr Sandwich panels for external cladding: fire safety issues and implications for the risk assessment process. Panele warstwowe do pokrycia zewnętrznego: rozwiązania i znaczenie bezpieczeństwa pożarowego do procesów oceny ryzyka. / M.E. Cooke. - s , rys., bibliogr. 31 poz. słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe, elementy budowlane, ocena ryzyka [Artykuł jest streszczeniem raportu przygotowanego przez Mineral Wool Association w Wlk. Brytanii.]

21 19 Historia 56. Przegląd Pożarniczy. - Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Nr 12/ Ludzie strażackiej służby. Józef Tuliszkowski. / W. Jabłonowski. - s. 41, fot. słowa kluczowe: PSP, historia [Przedstawiono sylwetkę Józefa Tuliszkowskiego prekursora polskiego strażactwa - najwybitniejszego człowieka strażackiej służby.] 57. Przegląd Pożarniczy. - Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Nr 1/ Ludzie strażackiej służby - Bolesław Chomicz. / W. Jabłonowski. - s , fot. słowa kluczowe: historia, ochrona przeciwpożarowa [Przedstawiono sylwetkę Bolesława Chomicza - postaci bardzo ważnej i znaczącej w historii strażactwa polskiego.] Informatyka 58. Zeszyty naukowe SGSP. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Nr 25/ Wyznaczanie parametrów optymalnych układów linii wężowych przy zastosowaniu współczesnej techniki komputerowej. / J. Gałaj. - s. 5-22, rys., tab., bibliogr. 6 poz. słowa kluczowe: symulacja komputerowa, modelowanie, taktyka walki z pożarami, sprzęt gaśniczy [Omówiono model cyfrowy obejmujący symetryczne układy rozwinięć linii wężowych spełniające kryterium optymalności w postaci założonego ciśnienia na prądownicach. Przedstawiono przykładowe wyniki komputerowych badań symulacyjnych opartych na tym modelu.] Inne 59. Bevölkerungsschutz. Magazin für Zivil - und Katastrophenschutz. - : Bundesamt für Zivilschutz, Nr 4/ Radioaktivität und Strachlenwirkung. Radioaktywność i jej wpływ na człowieka. / S. Schulz. - s , rys., tab.

22 20 słowa kluczowe: zagrożenie promieniotwórcze [Przedstawiono niektóre rozdziały poradnika dotyczące promieniowania radioaktywnego i jego działania na człowieka, sposoby pomiarów.] 60. Zeszyty naukowe SGSP. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Nr 25/ Usługi oferowane w sieciach ISDN i możliwości ich wykorzystania w Państwowej Straży Pożarnej. / J. Chrzęstek, T. Maciak, A. Lubański. - s , rys., tab., bibliogr. 7 poz. słowa kluczowe: łączność, telekomunikacja [Przedstawiono podstawowe wiadomości dotyczące usług oferowanych w sieciach ISDN (Integrated Services Digital Network): geneza i założenia techniczne sieci ISDN; usługi przenoszenia; tele-usługi; usługi dodatkowe; tele-akcja ISDN oraz możliwości wykorzystania cyfrowych systemów łączności w PSP.] 61. Zeszyty naukowe SGSP. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Nr 25/ Niektóre problemy określania bezpośrednich kosztów interwencji jednostki ratowniczo-gaśniczej w Pszczynie. / B. Pająk, S. Tomasz. - s , tab., bibliogr. 16 poz. słowa kluczowe: JRG, finanse, akcja ratowniczo-gaśnicza, PSP, statystyka [Podano czynniki wpływające na wysokość kosztów oraz składniki kosztów bezpośrednich działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie w latach oraz dla poszczególnych miesięcy.] Katastrofy i klęski żywiołowe / Zagrożenia nadzwyczajne/ Sytuacje kryzysowe / Zarządzanie kryzysowe 62. Schweizerische Feuerwehr-Zeitung. - Bern : Schweizerischer Feuerwehrverband, Nr 11/ Das Wasser brachte Tod und Verwüstung. Woda przyniosła śmierć i spustoszenie. / W. Pfammatter. - s. 4-6, fot. słowa kluczowe: akcja ratownicza, klęski żywiołowe [Wichura i opady, które wystąpiły na terenach kantonu Wallis w październiku 2000 r., spowodowały śmierć 16 osób. Zastosowano środki ochronne przeciwdziałające tej największej katastrofie w Szwajcarii. Przedstawiono przebieg akcji ratowniczej oraz funkcjonowanie sztabu kryzysowego.] 63. Fire International. - : DMG BUSINESS MEDIA LTD, Nr Floods devastate northern Italy. Powodzie niszczą północne Włochy. / N. Spaccarotella. - s , fot. słowa kluczowe: powódź, klęski żywiołowe, katastrofy, straty materialne

23 21 [W połowie października 2000 r. powódź, która nawiedziła północne Włochy (Turyn) poczyniła ogromne szkody oszacowane na ok. 80 mln. euro. Przedstawiono propozycje rządu włoskiego na temat sposobów zapobiegania w przyszłości takim katastrofom.] 64. Disaster Prevention and Management. An International Journal. - Bradford : MCB University Press, Vol.9 Nr 5. - Mitigation and response planning in a bioterrorist attack. Zminimalizowanie i planowanie interwencyjne w przypadku biologicznych ataków terrorystycznych. / H.W. Fischer. - s , bibliogr. 63 poz. słowa kluczowe: terroryzm, skażenie biologiczne, planowanie kryzysowe [W związku ze wzrostem liczby biologicznych ataków terrorystycznych w USA weszła w życie dyrektywa prezydenta USA mająca na celu zminimalizowanie skutków takich zdarzeń. Artykuł jest przeglądem literatury nt. zachowania się społeczeństwa podczas zdarzeń kryzysowych.] 65. Disaster Prevention and Management. An International Journal. - Bradford : MCB University Press, Vol.9 Nr 5. - Emergency fund-raising for disaster relief. Wsparcie funduszu ds. nagłych zdarzeń w celu zmniejszenia skutków katastrofy. / R. Bennet, R. Kottasz. - s , bibliogr. 31 poz. słowa kluczowe: katastrofy, zdarzenia nadzwyczajne [Omówiono znaczenie fundacji i jej działalność, która ma na celu minimalizowanie skutków katastrof.] 66. Wiedza Obronna. - Warszawa : Czasopisma Wojskowe, Nr 4/ Zasady użycia wojsk w likwidacji klęsk żywiołowych i akcjach ratunkowych na obszarze województwa. / A. Grącki. - s słowa kluczowe: klęski żywiołowe, wojsko, akcja ratownicza [Omówiono pojęcie "klęski żywiołowej", cechy tego zdarzenia, organizację i zasady prowadzenia likwidacji skutków klęsk żywiołowych w okresie pokoju i wojny.] 67. Wiedza Obronna. - Warszawa : Czasopisma Wojskowe, Nr 4/ Cywilne planowanie kryzysowe według standardów NATO. / J. Gołębiewski. - s słowa kluczowe: planowanie kryzysowe, planowanie cywilne, NATO [Przedstawiono Wytyczne ministerialne w sprawie cywilnego planowania kryzysowego na lata oraz załącznik do Wytycznych.] 68. Przegląd Obrony Cywilnej. - Warszawa : Urząd Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Nr 12/ Katastrofa i terminologia. / R. Nowakowski, M. Nowakowski, Z. Sablik, A. Samborska-Sablik. - s

24 słowa kluczowe: katastrofy 22 [Pojęcie katastrofy jest znane człowiekowi od zarania dziejów, ale jak dotąd nie udało się utworzyć jednej zwięzłej definicji "katastrofy" obejmującej całość zdarzeń i tragedii ludzkich łączących się z tym pojęciem.] 69. Przegląd Obrony Cywilnej. - Warszawa : Urząd Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Nr 12/ Pokora wobec żywiołu. / T. Mitek. - s , rys. słowa kluczowe: klęski żywiołowe, powódź, zabezpieczenie przeciwpowodziowe [Omówiono przyczyny katastrofalnych powodzi w Polsce. Tekst zilustrowano rysunkami i mapkami.] 70. Fire Engineering. - : PennWell Publishing Co., Vol.153 Nr Nuclear accidents: learning from Japan. Wypadek nuklearny: lekcja z Japonii. / A.M. Gaglierd. - s , rys., bibliogr. 7 poz. słowa kluczowe: zagrożenie promieniotwórcze, skażenie promieniotwórcze, katastrofy, materiały niebezpieczne [We wrześniu 1999 r. trzech pracowników Japan Nuclear Fuel Conversion Company w Tokaimura, popełniło błąd, w wyniku którego zostało skażone miasto. Był to jeden z poważniejszych wypadków na świecie. Opisano proces przetwarzania uranu. Przypomniano wcześniejsze wypadki zaistniałe na świecie. Przedstawiono środki zapobiegawcze oraz zadania specjalnych jednostek ratowniczych.] 71. Advanced Rescue Technology. - : Summer Communications, Inc., Vol.4 Nr 1. - A new flood rescue response model. Nowy model interwencji ratowniczej podczas powodzi. / S. Ray. - s , 69, fot. słowa kluczowe: powódź, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, akcja ratownicza, klęski żywiołowe [Wyjaśniono pojęcie powodzi. Wyodrębniono trzy fazy powodzi: fazę szybkiego nurtu wody, fazę zalania oraz fazę regeneracyjną. Przedstawiono plany i przygotowanie na wypadek wystąpienia zagrożenia powodzią.] 72. Civil Protection. - : Broadway (UK) Ltd., Issue 51, Winter 2000/ Good planning stopped crisis becoming a drama. Dobre planowanie zatrzymało kryzys powodujący dramat. / A. Smith. - s. 6, fot. słowa kluczowe: powódź, klęski żywiołowe, akcja ratownicza [W październiku 2000 r. Hrabstwo East Sussex nawiedziły gwałtowne i długotrwałe opady deszczu. Po czterech dniach opadów woda zalała ulice miasta. Przedstawiono sytuację na zalanym obszarze. Opisano akcję ratowniczą przeprowadzoną przez służby ratownicze i służby miejskie.]

NR 3/2005 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

NR 3/2005 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2005 ISSN 1233-5541 WARSZAWA 2005 Spis treści 2 Od Redakcji...4

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 1/2000 ISSN

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2002 ISSN

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2000 ISSN

Bardziej szczegółowo

NR 3/2004 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

NR 3/2004 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2004 ISSN 1233-5541 WARSZAWA 2004 Spis treści 2 Od Redakcji...4

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH - część I.*

ANALIZA PORÓWNAWCZA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH - część I.* mgr inż. Tomasz SOWA Zespół Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej CNBOP ANALIZA PORÓWNAWCZA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH - część I.* The analysis of fire extinguish systems part

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat.

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Zagrożenia, warunki powstawania zagrożeń, rodzaje, typy i identyfikacja zagrożeń. 3. Stan prawny w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

Wiedza Techniczna SPIS TREŚCI: 1 Zmniejszanie emisji CO2 - źródłem oszczędności dla firm sektora MŚP - Finał europejskiego projektu PeSCoS

Wiedza Techniczna SPIS TREŚCI: 1 Zmniejszanie emisji CO2 - źródłem oszczędności dla firm sektora MŚP - Finał europejskiego projektu PeSCoS Wiedza Techniczna SPIS TREŚCI: 1 Zmniejszanie emisji CO2 - źródłem oszczędności dla firm sektora MŚP - Finał europejskiego projektu PeSCoS str. 4 Maciej Jaskulski, Agnieszka Stołecka, Grzegorz Kierner,

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Kwartalnik naukowy 2/2010 (204) FENOMEN GÓRNEJ GRANICY WYBUCHOWOŚCI (GGW) PALIW W POWIETRZU I TLENIE W WARUNKACH PODWYŻSZONEGO CIŚNIENIA I TEMPERATURY Grzegorz

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Inżynieria pożarowa

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Inżynieria pożarowa KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Inżynieria pożarowa Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Inżynieria pożarowa 7 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie Departament Transportu i Komunikacji Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu KIEDY

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA, INFORMATYKA, INśYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

TECHNIKA, INFORMATYKA, INśYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie SCIENTIFIC ISSUES Jan Długosz University in Częstochowa TECHNIKA, INFORMATYKA, INśYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (Wcześniej EDUKACJA TECHNICZNA I INFORMATYCZNA)

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE XXVI Konferencja awarie budowlane 2013 Naukowo-Techniczna TOMASZ SIWOWSKI, siwowski@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 1/2011 ISSN 1898-7257 Metody ograniczania emisji lotnych związków organicznych do środowiska Odlewane pomniki Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 1

Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 1 Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 753/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej,

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-61520-31-3

ISBN 978-83-61520-31-3 ISBN 978-83-61520-31-3 ISBN 978-83-61520-31-3 ZAGADNIENIA ZAGADNIENIA OGÓLNE OGÓLNE Z ZAKRESU ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYZYKIEM I ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRYZYSOWEGO ANALIZA

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ROZWOJU POŻARU W MIESZKANIACH PRZY UŻYCIU PROGRAMU CFAST

MODELOWANIE ROZWOJU POŻARU W MIESZKANIACH PRZY UŻYCIU PROGRAMU CFAST st. kpt. dr inż. Norbert TUŚNIO Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Katedra Podstaw Rozwoju i Gaszenia Pożarów, Zakład Badania Przyczyn Pożarów st. kpt. mgr inż. Damian SALETA Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Bardziej szczegółowo

w numerze: Profesjonalne pomiary dla wszystkich branż Zagrożenie wybuchem Wstępnie i rzeczowo nr 1/2010 (11)

w numerze: Profesjonalne pomiary dla wszystkich branż Zagrożenie wybuchem Wstępnie i rzeczowo nr 1/2010 (11) Profesjonalne pomiary dla wszystkich branż www.podkontrola.pl ISSN 1897-1008 nr 1/2010 (11) w numerze: dobra praktyka: Pomiary kontrolne przepływomierzy Szybko, sprawnie, na obiekcie temat wydania: Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Walcz z nami... z Dymonami P O L E C A

Walcz z nami... z Dymonami P O L E C A Walcz z nami... z Dymonami P O L E C A 1 Czy Twoje miasto/gmina: 2 Od redaktora Na jednym z portali społecznościowych moja znajoma opublikowała zdjęcie palącej się w kominku choinki, opatrzone podpisem

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Legnica 2008 Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy Pogotowie Ratunkowe w Legnicy Centrum Naukowo-Badawcze

Bardziej szczegółowo

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej 1. Sejmik Województwa Pomorskiego

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej 1. Sejmik Województwa Pomorskiego Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 754/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku Sejmik Województwa Pomorskiego Program

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

Badania napędów elektromechanicznych stosowanych w systemach oddymiania i wentylacji

Badania napędów elektromechanicznych stosowanych w systemach oddymiania i wentylacji dr inż. Andrzej Zbrowski dr inż. Tomasz Samborski Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, Polska E-mail: andrzej.zbrowski@itee.radom.pl tomasz.samborski@itee.radom.pl

Bardziej szczegółowo

NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT)

NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT) NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT) Ecolab Sp. z o.o. ul. Opolska 100, 31-323 Kraków, tel. 12 26 16 163 spis treści Projekty LeanL z wykorzystaniem narzędzi L 22 26 Największe w Polsce centrum biotechnologii

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA SECURITY THEORY AND PRACTICE number 4 (XIII) Krakow 2013 Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA numer 4 (XIII)

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw

Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw Przygotowanie materiału współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw Ewa Maria Siedlecka Projekt Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego

Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego 1 Zasady.indd 1 2011-02-14 10:10:39 ZASADY POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI ARCHIWALNYMI. OCHRONA ZASOBU ARCHIWALNEGO 2 Zasady.indd

Bardziej szczegółowo