Renewable sources of energy in the service of heating systems

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Renewable sources of energy in the service of heating systems"

Transkrypt

1 INSTAL 2013 SPIS TREŚCI nr 1(336) CIEPŁOWNICTWO 2 Mapa drogowa ciepłownictwa w Europie do 2050 roku / Jacek Malko, Henryk Wojciechowski Road Map 2050 for European heating systems ŹRÓDŁA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 7 Odnawialne źródła energii w służbie ciepłownictwa Renewable sources of energy in the service of heating systems 8 Doświadczenia z okresu eksploatacji zmodernizowanej kotłowni o mocy 22MW w Lubaniu / Zbigniew Zając Experience from the operation period of modernized boiler's room with capacity 22 MW in Lubań 11 Możliwości zastosowania układów automatycznych palników na pelety drzewne - cz.2. Modernizacja pieców kaflowych / Katarzyna Matuszek Possible usage of automatic pellet burner systems - part 2 - Modernization of tile stoves INSTALACJE CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY 15 Systemy NECON - przełom w walce z bakteriami z gatunku Legionella NECON Systems - breakthrough in fight against bacteria from the Legionella species WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CHŁODZENIE 16 Dobór zaworów regulacyjnych do wymienników w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych / Paweł Soboń Selection process of control valves used for exchangers in air conditioning and ventilation installations 21 Klimat w Polsce. Parametry powietrza zewnętrznego w projektowaniu urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych / Aleksander Pełech Climate in Poland. Parameters of outdoor air in designing ventilation and air conditioning equipment 28 Wywietrzniki BORA, poszukiwanie konstrukcji optymalnej / Krzysztof Nowak Ventilators BORA, looking for optimal design 31 Właściwa eksploatacja systemów wentylacji - sukcesem ekonomicznym / Cezary Wronkowski, Przemysław Siwek Correct operation of ventilation systems - economic success! WODOCIĄGI I KANALIZACJA 33 Nieporozumienia dotyczące korozji siarczanowej kanałów / Wojciech Dąbrowski Misunderstandings regarding sulfate corrosion of concrete sewers 37 Studzienka rewizyjna z tworzywa / Ziemowit Suligowski The particular importance of the standard PN-EN

2 40 Nowa metoda projektowania pompowni kanalizacyjnych / Tomasz Kaźmierski A new method of sewage pumping station design 48 Analiza wybranych typowych błędów w projektowaniu i montażu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych / Piotr Falkowski Analyze of a selection of typical mistakes taken during design and installation process of water supply and sewer discharge plastic piping network systems 51 Przegląd unormowań w zakresie zarządzania ryzykiem / Janusz Rak Review of risk management regulations NOWE WYROBY 54 Wyroby budowlane w przepisach Unii Europejskiej - nowe regulacje / Andrzej Wiśniewski Construction products in European Union regulations - new rules RUBRYKI STAŁE Tam byliśmy 19 Podsumowanie targów Poleko Kolejna edycja w nowym terminie! 44 VI Konferencja Techniczna PRiK Nowe książki 8 "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji sprężonego powietrza" Wiadomości 58 Przegląd prawny

3 nr 2(337) CIEPŁOWNICTWO 5 Uciepłownienie nowego osiedla - wielowariantowa analiza sposobu zaopatrzenia w ciepło / Andrzej Ferdek, Jerzy Uziębło, Danuta Kudelska, Weronika Gocławska, Sławomir Gąsek Heat supply for new housing development - multi-option analysis concerning the way of heat delivery ŹRÓDŁA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 11 Wpływ zmiany paliwa na pracę kotła na węgiel kamienny typu OP-140 / Marcin Michalski, Dorota Sawicka Effect of fuel changes in the boiler for hard coal type OP Instalacja odzysku ciepła ze zużytej wody natryskowej i popłucznej filtrów basenowych z pompą ciepła na przykładzie obiektu Parku Wodnego w Ełku / Joanna Piotrowska-Woroniak, Wiesław Załuska, Grzegorz Woroniak Heat pump installation for heat recovery from used shower wafer and flushing waste water from swimming pool filters in water park building in Ełk WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CHŁODZENIE 24 Zastosowanie GPWC w budownictwie komercyjnym. Wyniki badań projektu pilotażowo-badawczego / Marcin Motylski The implementation of ground-air heat exchanger in the commercial building - The results of analysis of the pilot project 26 Rozwiązania urządzeń osuszających kondensacyjnych dla przemysłu spożywczego / Agnieszka Zając, Marcin Sompoliński Solutions of condensation drier for the food industry 30 Oszczędność energii w wentylacji i klimatyzacji. Rozważania nad wyborem obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego do projektowania / Aleksander Pełech Energy saving in ventilation and air-conditioning. Considerations on the choice of outdoor air computational parameters for the designing PRAWO BUDOWLANE 41 Rola rzeczoznawcy budowlanego w budownictwie a zakres wymaganych kwalifikacji / Joanna Smarż The role of the building surveyor in the construction industry, and the range of required qualifications WODOCIĄGI I KANALIZACJA 46 W jaki sposób będą się zmieniały systemy kanalizacyjne? Część I Zmiany dotychczasowe / Wojciech Dąbrowski, Joanna Bąk In which way will sewerage systems develop? Part I. Actual changes 49 Analiza awaryjności przewodów sieci wodociągowej w Kielcach / Andrzej Kuliczkowski, Anna Parka, Grzegorz Stefański The analysis of pipe failure frequency in Kielce water supply system 56 Zastosowanie Geograficznych Systemów Informacyjnych w zarządzaniu oraz prowadzeniu kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi / Izabela Zimach, Jarosław Paciej The use of Geographical Information Systems in management and controlling drinking water quality

4 RUBRYKI STAŁE Tam byliśmy 2 Konferencja Rynek Ciepła Systemowego II 59 Marki skanalizowane Listy do redakcji 10 "Ciekłe biopaliwa roślinne i zwierzęce cennym surowcem energetycznym" 63 Odeszli od nas

5 nr 3(338) CIEPŁOWNICTWO 4 Wymagania dla dokumentacji projektowej rurociągów preizolowanych wodnych sieci ciepłowniczych, układanych bezpośrednio w gruncie / Ewa Kręcielewska, Ireneusz Iwko, Artur Starobrat Design documentation - requirements for the pre-insulated bonded pipe systems for buried hot water district heating networks 10 Przykładowe zastosowanie rur preizolowanych systemu BRUGG / Marek Tkaczyk Example of preinsulated pipe system installations ŹRÓDŁA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 14 Produktywność a zrównoważona energia Case Study: USA / Jacek Malko, Henryk Wojciechowski Productivity vs. Energy Sustainability Case Study: USA 19 Efekty energetyczne i ekologiczne termomodernizacji zabytkowego kościoła w Czerwonce Grochowskiej / Joanna Piotrowska-Woroniak, Grzegorz Woroniak Energy and environmental effects of the historic church thermomodernization in Czerwonka Grochowska 23 Analiza dobowego zapotrzebowania na energię elektryczną przez systemy nadążne instalacji PV w Ostoi / Zbigniew Zapałowicz, Danuta Rusicka Analysis of daily electricity demand by of PV tracker system in Ostoja 26 Wartość opałowa osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków Pomorzony w Szczecinie / Władysław Szaflik, Anna Iżewska, Mirosława Dominowska Calorific value of sludge in Sewage Treatment Plant Pomorzany in Szczecin WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CHŁODZENIE 30 Zapachy w pomieszczeniach. Postrzeganie, pomiar i eliminacja. Część 3. Eliminacja zapachów / Krystyna Kostyrko Indoor air odours. Part 3. Malodour elimination WODOCIĄGI I KANALIZACJA 42 Uciążliwość kanalizacji dla otoczenia / Ziemowit Suligowski, Arkadiusz Ostojski Sewage nuisance to the environment 47 Wybrane aspekty inżynierii bezpieczeństwa w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę / Janusz R. Rak Some aspects of safety engineering in collective water supply systems 50 Analiza akceptacji kosztów redukcji ryzyka awarii systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę / Barbara Tchórzewska-Cieślak Analysis of accepting the costs of reducing the risk of failure of collective water supply systems 54 Groundwater quality and protection in the Slovak Republic / Józef Kriš, Martina Hanková, Juraj Brtko Jakość i ochrona wód podziemnych na Słowacji

6 PRAWO BUDOWLANE 61 Zawód inżyniera budownictwa, jako zawód zaufania publicznego / Joanna Smarż Civil engineer, as a profession of public trust RUBRYKI STAŁE Tam byliśmy 2 Ruch budowlany w Polsce w 2012 roku Nowe książki 46 "Mechanika gazów. Jednowymiarowe przepływy ustalone" Wiadomości

7 nr 4(339) SIECI CIEPŁOWNICZE 2 System elastycznych rur preizolowanych CALPEX - idealne rozwiązanie dla przyłączy niskoparametrowych / Janusz Koper Flexible preisolated pipe system CALPEX - perfect solution for low-temperature pipes ŹRÓDŁA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 9 Zastosowanie telemetrycznego systemu sterowania procesem eksploatacji systemu ciepłowniczego / Jacek Marciniak The use of telemetry process control system operation of the heating system 13 Stopień naładowania akumulatorów zasilających układy napędowe systemów nadążnych instalacji PV w Ostoi / Zbigniew Zapałowicz, Danuta Rusicka The degree of batteries charge of tracker system drive for PV installations in Ostoja WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CHŁODZENIE 19 Pomiary in situ sprawności odzysku ciepła w instalacji wentylacyjnej z gruntowym wymiennikiem ciepła / Maria Hurnik Eficiency of heat recovery in ventilation system with ground heat exchanger - in situ test 25 Wpływ wentylacji na usuwanie cząstek pyłu ze strefy oddychania spawacza / Elżbieta Jankowska Influence of ventilation on removing of dust particles from breathing zone of welder 30 Zapachy w pomieszczeniach. Postrzeganie, pomiar i eliminacja. Część 3. Eliminacja zapachów / Krystyna Kostyrko Indoor air odours. Part 3. Malodour elimination 39 Metody ograniczenia oddziaływania korozyjnego oparów wody basenowej / Rafał Wiśniewski The methods of limitation the corrosion rffects of pool water vapours WODOCIĄGI I KANALIZACJA 42 Porównanie stanu troficznego zbiorników Dojlidy i Zarzeczany / Anna Siemieniuk, Joanna Szczykowska, Dariusz Wawrentowicz Comparison of the trophic state of Dojlidy and Zarzeczany reservoirs 44 Analiza stanu kanalizacyjnych przyłączy kamionkowych / Andrzej Raganowicz Condition analysis of stoneware house sewers 49 Hydrofitowe poletka osadowe jako alternatywa dla wadliwie funkcjonujących lagun w oczyszczalniach ścieków / Robert Mazur, Anna Głodkowska, Sebastian Kujawiak, Jakub Mazurkiewicz, Krzysztof Górski, Wojciech Czekała Reed bed system as alternative solution for badly operating lagoon in wwt RUBRYKI STAŁE Tam byliśmy 4 Automaticon Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja 2013

8 Listy do redakcji 5 Informacja Prasowa SPIUG w sprawie regulacji ograniczających instalacje indywidualnych urządzeń grzewczych w budynkach 7 Czy przepisy o efektywności energetycznej "ograniczają demokrację" przy wyborze źródeł ciepła w budynkach? 58 Przegląd prawny

9 nr 5(340) CIEPŁOWNICTWO 2 Ewelcon - najwyższa jakość połączeń / Grzegorz Szworc, Michał Chojnowski Ewelcon - top quality connections 4 Straty ciepła na przesyle jako cecha scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło / Grzegorz Bartnicki, Bogdan Nowak, Mariusz Bolach Distribution heat losses as a feature of centralized district heating supply systems ŹRÓDŁA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 8 Mała elektrownia wiatrowa wspomagająca istniejący system grzewczy w budynku mieszkalnym. Część I. Energetyczne wykorzystanie strumienia powietrza / Henryk Wojciechowski A small wind turbine support existing heating system in a family home. Part I. Energy Generation from air flow 14 Zasady doboru substratów do biogazowni rolniczej / Kamil Witaszek, Krzysztof Pilarski, Wojciech Czekała, Robert Mazur Rules for selection of substrates for agricultural biogas plants WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CHŁODZENIE 18 Wpływ strategii sterowania na komfort klimatyczny w budynku pasywnym / Tomasz Mróz, Kamil Szkarłat The influence of control strategy on the indoor climatic comfort in passive building WODOCIĄGI I KANALIZACJA 28 Badania metrologii wodomierzy indywidualnych w budynku wielorodzinnym po 12-letnim okresie eksploatacji / Wojciech Koral Research on water meters metrology after 12 years of their usage 34 Nowoczesna "fabryka wody" SUW Mosina / Iwona Lasocka-Gomuła The Water Treatment Plant in Mosina 37 Zastosowanie pomiaru impedancji do oceny rozwoju biofilmu w systemach wodociągowych / Izabela Biedroń, Agnieszka Trusz-Zdybek, Teodora Traczewska, Katarzyna Piekarska Applications of impedance measurement for evaluation of biofilm development in water supply systems 44 W jaki sposób będą się zmieniały systemy kanalizacyjne? Część II. Prognoza trendu zmian / Wojciech Dąbrowski, Joanna Bąk In which way will sewerage systems develop? Part II. Prognoses of trends 48 Procesy membranowe w uzdatnianiu wody do picia - przykłady zastosowań w Polsce / Krystyna Konieczny Membrane processes in the treatment of water intended for drinking - examples of application in Poland 54 Jakość bakteriologiczna wody w wybranych punktach sieci wodociągowej miasta Rzeszowa / Justyna Zamorska Bacteriological quality of the water in the selected points of water supply of the Rzeszow city 57 Analiza intensywności uszkodzeń sieci dystrybucji wody na przykładzie wybranego miasta / Małgorzata Kutyłowska Failure rate of water supply network analysis in the selected city

10 64 Metoda oceny zagrożenia ujęć wód podziemnych / Janusz R. Rak, Krzysztof Boryczko Hazard assessment method for groundwater intake RUBRYKI STAŁE Tam byliśmy 43 Konferencja "GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi"

11 nr 6(341) CIEPŁOWNICTWO 4 Kabel ciepłowniczy Flexwell FHK - konkurent dla metod tradycyjnych w przypadku trudnych realizacji / Sławomir Duda Flexwell district heating cable (FHK) - competitor for traditional methods in case of difficult realizations ŹRÓDŁA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 7 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenach rolniczych na przykładzie Gminnego Centrum Kultury w Radziłowie / Grzegorz Woroniak, Joanna Piotrowska-Woroniak Use of renewable energy sources in agricultural areas based on municipal cultural centre in Radziłów village 14 Chemiczne czyszczenie kotłów parowych nisko i średnio-ciśnieniowych z osadów kamienia kotłowego i produktów korozji metodami tradycyjnymi i metodą on-line / Jan Marjanowski, Arkadiusz Nalikowski, Anna Piotrzkowska Chemical cleaning of the low - and medium pressure steam boilers of scale deposits and corrosion products using traditional methods and on-line method 19 Zagrożenia wynikające z magazynowania paliw z odpadów / Małgorzata Wzorek, Anna Król Risks arising from storage of fuel from waste 22 Charakterystyka wody pogazowej otrzymanej przy zgazowaniu biomasy / Henryk Fitko, Sławomir Stelmach Characteristics of tar water from biomass gasification WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CHŁODZENIE 27 Szczelność i wymiana powietrza w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych z wentylacją naturalną / Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski Airtightness and air exchange in the multi-storey dwelling houses with natural ventilation system 32 Ocena mikologiczna powietrza zewnętrznego i wewnątrz pomieszczeń na terenach popowodziowych / Małgorzata Zielińska, Bożena Piątkowska Mycological evaluation of the indoor and outdoor air quality on flood - damaged areas WODOCIĄGI I KANALIZACJA 36 Koncepcja promienistego ujęcia wody z instalacją tłoczną do ZUW / Aleksandra Sambor, Bartosz Kaźmierczak, Andrzej Wartalski, Andrzej Katowski The concept of water intake with pumping station to the water treatment plant 41 Wstępna ocena jakości wód podziemnych w wybranym rejonie Kotliny Kłodzkiej / Izabela Biedroń, Maria Świderska-Bróż, Teodora M. Traczewska, Agnieszka Trusz-Zdybek, Barbara Namysłowska- Wilczyńska, Małgorzata Wolska The preliminary study of groundwater quality in the selected Kłodzko Valley area 45 Modelowanie funkcjonowania elementów systemu dystrybucji wody w Wasilkowie / Wojciech Kruszyński Modeling the operation of the water distribution system components in Wasilkow city

12 48 Wykorzystanie niekonwencjonalnych sorbentów do usuwania barwników ze ścieków przemysłowych / Tomasz Jóźwiak, Urszula Filipkowska, Joanna Rodziewicz, Paweł Grabowski The use of non-conventional sorbents to remove dyes from industrial wastewater 52 Zastosowanie procesu Fentona do podczyszczania odcieków składowiskowych / Jacek Leszczyński Pretreatment of landfill leachate using Fenton reaction 55 Monitoring kanalizacji ogólnospławnej z wykorzystaniem sond on-line na przykładzie Łodzi / Agnieszka Brzezińska, Dawid Bandzierz Monitoring of sewage system using on-line sensors on the exsample of Łódź 59 Wstępne wyniki badań zawartości metali ciężkich w osadach ściekowych na przykładzie wybranych oczyszczalni ścieków / Hanna Bauman-Kaszubska, Mikołaj Sikorski Preliminary results of research of heavy metals content in sewage sludge on the example of selected wastewater treatment plants 63 Zastosowanie ślazowca pensylwańskiego (Sida Hermaphrodita) do ochrony i rekultywacji terenów wokół mogilników pestycydowych / Katarzyna Ignatowicz Using Virginia mallow (Sida Hermaphrodita) for soil phytoremediation near graveyard 66 Metody oczyszczania odcieków z procesów przeróbki osadów w komorach fermentacji / Joanna Majtacz, Dominika Sobótka, Jacek Mąkinia Treatment methods of reject water from the anaerobic digestion of sludge 69 Gospodarka nieczystościami ciekłymi w wybranej gminie woj. Podlaskiego / Elżbieta Halina Grygorczuk-Petersons, Józefa Wiater Liguid westes management in the chosen commune podlasie region 72 Ocena środowiskowa stosowania gruzu betonowego w aplikacjach inżynierskich / Anna Król, Małgorzata Wzorek Environmental assessment of concrete debris in engineering applications 76 Zawartość makroelementów i metali ciężkich w glebach gospodarstw rolnych dotkniętych żywiołem powodzi / Bożena Piątkowska, Alina Kusińska The content of macronutrients and heavy metals in soils from flood-damaged agricultural areas RUBRYKI STAŁE Nowe książki 2 Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE układanych bezpośrednio w gruncie 6 Nowe wyroby Tam byliśmy 26 Konferencja: Instalacje basenowe 2013 r. 44,75 Wiadomości 76 Odeszli od nas

13 nr 7/8(342) CIEPŁOWNICTWO 4 Solarne zastosowanie rur CASAFLEX / Tomasz Piwowarczyk Pre-insulated pipe systems CASAFLEX for solar instalations 7 Efektywność energetyczna miejskiego systemu ciepłowniczego / Agnieszka Jachura, Marcin Sekret Urban energy efficiency heating system ŹRÓDŁA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 12 Chemiczne czyszczenie kotłów parowych nisko i średniociśnieniowych z osadów kamienia kotłowego i produktów korozji metodami tradycyjnymi i metodą on-line (c.d. z nr 6/2013) / Jan Marjanowski, Arkadiusz Nalikowski, Anna Piotrzkowska Chemical cleaning of the low - and medium pressure steam boilers of scale deposits and corrosion products using traditional methods and on-line method 17 Zabezpieczanie antykorozyjne instalacji ogrzewania i chłodzenia / Izabela Jońska, Michał Joński Corrosion protection for heating and cooling systems 20 Mała elektrownia wiatrowa wspomagająca istniejący system grzewczy w budynku mieszkalnym. Część II. Małe elektrownie wiatrowe do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody w budynkach mieszkalnych / Henryk Wojciechowski A small wind turbine support existing heating system in a family home Part II. Small wind turbines space heating and the domestic hot water preparation in residential houses 30 Alternatywa dla wyznaczania obliczeniowej charakterystyki energetycznej budynków / Dorota Bartosz, Aleksandra Specjał Alternative for calculation of the energy performance of buildings INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE 34 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej wentylacji pożarowej / Paweł Janik Design documentation requirements for fire ventilation 38 Katalog rozwiązań wodnych instalacji do gaszenia pożaru w budynkach / Kazimierz Żarski, Patrycja Mójta Catalogue of fire fighting installations in buildings INSTALACJE BASENOWE 43 Doświadczenia eksploatacyjne krytej pływalni z punktu widzenia środowiska wewnętrznego / Zbigniew Trzeciakiewicz Experience in indoor swimming pools operation from the viewpoint of the indoor environment 48 Ochrona środowiska, a odzysk ciepła ze ścieków w krytych pływalniach / Andrzej Kolaszewski Environmental protection and heat recovery from waste water in indoor swimming pool hall WODOCIĄGI I KANALIZACJA 58 Wybrane analizy uszkodzeń krakowskiej sieci wodociągowej / Ryszarda Iwanejko, Tadeusz Żaba Analyses of failures in the Kraków water supply system

14 64 Klasyfikacja stref systemu dystrybucji wody według wskaźników strat wody i awaryjności sieci / Ewa Szymura, Izabela Zimach Classification of water distribution system zones based on the water losses indicators and the failure index of water pipe network 69 Przegląd alternatywnych metod oczyszczania wody w sytuacjach kryzysowych / Janusz R. Rak Review of alternative methods for water purification in crisis situations 73 Solarfiltr - mobilny filtr uzdatniania wody zasilany baterią fotowoltaiczną / Waldemar Maliszewski, Robert Mazurczuk, Kazimierz Szyszka, Anna Kwak Solarfiltr - solar-powered mobile water treatment filter RUBRYKI STAŁE Rozmowy Instalu 2 Rozmowa z Izabelą Drelich-Sikorską Tam byliśmy 5 Wizyta Rady Nadzorczej Grupy Brugg w Polsce 6 XXV lat działalności firmy ELEKTROTERMEX z Ostrołęki 52 Targi WOD-KAN - Bydgoszcz r. 54 Informacja o V Konferencji Naukowo-Technicznej pt.: "Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja" 55 Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczoprzemysłowych Wiadomości 56 Podsumowanie XVI Krajowej Konferencji GAZTERM 2013 Gazownictwo, ciepłownictwo - wspólne cele i perspektywy rozwoju 57 Targi Poleko i debaty już od poniedziałku lat KWH Pipe w Polsce Odeszli od nas 78 prof. Apolinary Leszek Kowal 79 dr hab. inż. Brunon J. Grochal

15 nr 9(343) CIEPŁOWNICTWO 6 Analiza zmian oceny taryf dla ciepła / Marek Woszczyk, Paweł Bogusławski Analysis of changes in the assessment of tariffs for heat 11 Systemy rur preizolowanych firmy REHAU - kompletny dostawca / Marcin Motylski Pre-insulated pipe systems from REHAU - a competent supplier 14 Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie. Wyzwania nie tylko techniczne / Piotr Ciepielowski Modernization of the district heating network at the Łazienki park in Warsaw. Technical challenge - but not only Straty ciepła elastycznych systemów rurowych Flexalen / Piotr Ciepielowski Heat loss of flexable pipes system Flexalens 20 Przebudowa systemu akcyzy od wyrobów węglowych wchodzi w życie / Krzysztof Rutkowski, Jan Melchior Nawrot Reconstruction of excise regulations on coal products ŹRÓDŁA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 24 Obliczeniowy strumień objętości ciepłej wody do celów projektowania węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych / Kazimierz Żarski Design volume flow rate of domestic hot water for district heating substation designing in residential buildings 29 testo 330LL - analizator spalin / Michał Brodzik Gas analyzer testo 330 LL - fundamental tool for heating contractors and fitters 31 ELEKTROTERMEX - to znaczy ciepło dla różnych obiektów / Zenon Chrostowski ELEKTROTERMEX - means heat for various facilities 34 Problemy kolmatacji w otworach chłonnych w Geotermii Pyrzyce oraz możliwości ich zapobiegania w wyniku zastosowania metody super miękkiego kwasowania / Jan Marjanowski, Henryk Biernat, Stanisław Kulik, Problems of colmatage in the injection wells at Geothermal Plant in Pyrzyce and the possibility of its prevention by applying the methods of super soft acidizing 39 Problemy z siloksanami w instalacjach biogazowych. Zagrożenia stwarzane przez spalanie biogazu zawierającego organiczne związki krzemu / Anna Pakuluk, Joanna Ciołek Dangers of combustion of biogas containing siloxanes 43 Racjonalizacja systemu wsparcia na przykładzie źródła wykorzystującego odpady komunalne / Paweł Bogusławski, Henryk Kaproń Rationalization of the support system - case study of the municipal solid waste incineration unit WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CHŁODZENIE 47 Badania parametrów pracy wytwornicy wody lodowej napędzanej energią promieniowania słonecznego / Michał Turski, Robert Sekret Research of the work parameters of solar driven ice water generator

16 POMPY DO WODY 54 Wskaźnik efektywności energetycznej MEI w świetle projektu normy EN / Waldemar Jędrni, Krzysztof Karaśkiewicz Minimum efficiency index mei with regard to draft standard EN AUTOMATYKA I STEROWANIE 58 Auma a inne napędy armatury w ujęciu obowiązującej normy EN / Robert Łudzień, Grzegorz Cieśla, Maciej Bojkowski AUMA actuators and others with reference to existing standard EN WODOCIĄGI I KANALIZACJA 61 Badanie współczynników chropowatości zastępczej wybranych rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej / Ewa Hołota, Beata Kowalska, Dariusz Kowalski Study of replacement roughness coefficients on selected pipelines of actual water distribution system 65 Analiza uszkodzeń kamionkowej sieci sanitarnej / Andrzej Raganowicz Analysis of the stoneware sewers damages 71 Dokładność wbudowania przewodów podziemnych w technologiach bezwykopowych / Agata Zwierzchowska The Accuracy of Trenchless Pipe Laying RUBRYKI STAŁE Rozmowy Instalu 12 Rozmowa z Andrzejem Pożarowszczykiem oraz Jerzym Pożarowszczykiem Odeszli od nas 38 prof. dr inż. Wiktor Wasiluk Wiadomości 42 Poleko: 25-lat minęło 53 Jedyne w Polsce podzielniki kosztów ogrzewania rekomendowane przez Państwową Jednostkę Badawczą 60 III Forum spalania biomasy Listy do redakcji 51 Grzejniki aluminiowe, podzielniki kosztów ogrzewania Tam byliśmy 75 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody"

17 nr 10(344) CIEPŁOWNICTWO 2 Przesył ciepła w giętkich systemach rurowych / Grzegorz Szwarc Heat transfer in flexible pipe systems ŹRÓDŁA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 4 Energetyka w Polsce - stan obecny i perspektywy na tle Europy / Władysław Mielczarski Power supply industry in Poland - the current state and perspectives of development 8 Mikrosiłownia hybrydowa - koncepcja, projekt i badania / Łukasz Antczak, Władysław Kryłłowicz Micro hybrid power plant - concept, design and investigations 11 Ocena efektywności pracy elektrowni hybrydowej z jednoobiegową siłownią ORC sprzężoną cieplnie z siłownią binarną / Sławomir Wiśniewski, Władysław Nowak Evaluation of work effectiveness of one cycle ORC hybrid power plant thermaly coupled with binary power plant 15 Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO 2 / Wojciech Nowak Study of the oxy-combustion technology for pulverized and fluidized bed boilers integrated with CO 2 capture 20 Metody termiczne wiodącą opcją zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych / Tadeusz Pająk Thermal treatment as leading method of municipal sewage sludge management WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CHŁODZENIE 26 Reakcje fizjologiczne w warunkach pogorszonej jakości powietrza / Dariusz Szulc, Paweł Wargocki, Lei Fang, Xiao Jing Zhang Physiological reactions in poor indoor air quality condition 34 Proste pomiary diagnostyczne podstawą wyznaczenia rzeczywistej, chwilowej mocy wodnej nagrzewnicy powietrza / Monika Blaszczok, Małgorzata Król Simple diagnostic measurements basis for calculating actual, instantaneous power of air heater WODOCIĄGI I KANALIZACJA 39 System Zarządzania Siecią Urządzeń Rozproszonych SyDiaNet - odpowiedź Instalcompact sp. z o.o. na potrzeby nowoczesnego monitoringu pracy urządzeń wodno-kanalizacyjnych / Marcin Switoń System Diagnostic Network SyDiaNet - Instalcompact's answer for modern monitoring of water and sewage systems operation 41 Obróbka plastyczna stali kwasoodpornej w Instalcompact / Dawid Kuta Instalcompacfs plastic working of stainless stell 43 Analiza i ocena strat wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa / Jarosław Bajer, Ryszarda Iwanejko Analysis and evaluation of water losses within the Kraków water supply system 49 Biofiltracja wód podziemnych na złożach chalcedonitowych / Dorota Papciak Biofiltration of ground waters in chalcedony beds

18 55 Analiza pracy turbiny wodnej zabudowanej na rurociągu magistralnym zasilającym krakowski system zaopatrzenia w wodę / Tadeusz Żaba Analysis of the turbine building to the water supply main pipe krakow water supply system 60 Stała szybkości przyrostu nitryfikantów jako kluczowy parametr procesu osadu czynnego / Piotr Balbierz, Marta Knap, Kamil Janiak Nitrifier growth rate constant as a key parameter of the activated sludge process 66 Wątpliwości co do ochrony rur żeliwnych przez cynkowanie / Anna Wassilkowska, Wojciech Dąbrowski The questionable effectiveness of the anti-corrosion zinc coating on ductile iron pipes 72 Retencja w warunkach aglomeracji miejskich - zbiornik rurowy / Ziemowit Suligowski, Maria Orłowska-Szostak The rainwater retention in the urban area conditions - reservoir pipe RUBRYKI STAŁE Nowe książki 65 Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE układanych bezpośrednio w gruncie Wiadomości 75 Jubileusz 40-lecia pracy naukowej i działalności inżynierskiej profesora Andrzeja Kuliczkowskiego

19 nr 11(345) CIEPŁOWNICTWO 6 Wdrożenie platformy zaopatrzeniowej b2b24.pl kluczem do uzyskania znaczącej poprawy efektywności kosztowej przedsiębiorstw ciepłowniczych Implementation of b2b24.pl platform as the key to improvements in cost-efficiency of heating companies 8 Wpływ temperatury gruntu na stratę ciepła w sieci ciepłowniczej / Grzegorz Bartnicki, Katarzyna Łuc The impact of soil temperatures on heat losses from a district heating network ŹRÓDŁA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 13 Analiza energetyczna bloku parowego z sekwestracją dwutlenku węgla / Janusz Buchta Steam power plant with carbon dioxide capture PRAWO BUDOWLANE 17 Aktualizacja przepisów odnośnie do warunków technicznych stawianym budynkom / Piotr Kubski Update of rules concerning technical requirements for buildings POMPY, SPRĘŻARKI 21 Badanie nieustalonych stanów pracy i charakterystyk zupełnych pomp wirowych / Waldemar Jędral, Krzysztof Karaśkiewicz, Jacek Szymczyk Investigation of pump transients and complete pump performance characteristics 25 Przepływ czynnika przez dyfuzor ułopatkowany w sprężarkach promieniowych / Tomasz Fijałkowski Fluid flow through vande diffuser in radial compressors INSTALACJE Z.W., C.W. I C.O. 28 Kompleksowa diagnostyka instalacji ciepłej wody / Halina Ciuman Complex diagnostic of domestic hot water installation 34 Analiza metod obliczania przepływu wody w zakładach przyrodoleczniczych / Sebastian Englart, Edyta Dudkiewicz Analysis of methods for calculating the flow rate of water in natural medicine centers 40 Zastosowanie ożebrowanych rur grzewczych w ogrzewaniu płaszczyznowym / Henryk G. Sabiniak, Karolina Wiśnik Use of ribbed heating pipes in floor heating WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CHŁODZENIE 45 Diagnostyka instalacji wentylacji mechanicznej w budynku biurowym przykłady / Małgorzata Król, Monika Blaszczok Diagnostic measurements of mechanical ventilation in an office building - examples 50 Analiza numeryczna zużycia wody przez pośrednie wymienniki wyparne / Demis Pandelidis Numerical study of water consumption by indirect evaporative heat exchangers

20 WODOCIĄGI I KANALIZACJA 56 Analiza koncepcji modernizacji miejskiej pompowni wody czystej / Mieczysław Łuźniak, Patryk Wójtowicz, Zbigniew Ferenc, Andrzej Katowski Analysis of the modernization concept of a clean water urban pumping station 63 Hydrauliczna wiarygodność wyników pomiarów terenowych stosowanych do identyfikacji oporności hydraulicznej przewymiarowanych sieci wodociągowych / Marian Kulbik Hydraulic reliability of field measurements results used to identify hydraulic resistance of oversized water supply systems 69 Planowanie odnowy sieci wodociągowych na przykładzie wybranych strategii i modeli matematycznych / Andrzej Kuliczkowski, Anna Parka Planning of water pipe rehabilitation on the example of chosen strategies and mathematical models 78 Zastosowanie programu WaterCAD do analizy pracy sieci wodociągowej na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę w Świdnicy / Ewa Burszta-Adamiak, Justyna Synowiecka, Andrzej Przerwa Application of the WaterCAD software for analysis of water supply system on the example of the water supply system of Świdnica RUBRYKI STAŁE Tam byliśmy 4 XVII Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach 27 Prezentacja rozwiązań BELIMO 20 Przegląd prawny Nowe książki 55 Wentylacja Pożarowa - Oddymianie / Bogdan Mizieliński, Grzegorz Kubicki Odeszli od nas 82 dr inż. Ferdynand Dembecki

21 nr 12(346) CIEPŁOWNICTWO 2 Mufy EWELCON - gwarancja niezawodnej eksploatacji EWELCON joint - high reliability guaranteed! ŹRÓDŁA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 4 Armatura dedykowana dla elektrowni wodnych / Agnieszka Wojciechowska Valves dedicated to hydropower 8 Wpływ parametrów czynnika roboczego na geometrię wirnika turbiny promieniowej / Krzysztof Jesionek, Jerzy Duda, Adam Wierdak, Dominik Błoński Effects of working fluids parameters on rotor geometry of radial turbine 12 Ocena skuteczności ekranowania głównych elementów turbiny na nadkrytyczne parametry pary / Wojciech Kosman Analysis of the thermal screens efficiency in main componants of a supercritical steam turbine 17 Analiza wpływu układu separacji dwutlenku węgla ze spalin na pracę konwencjonalnej siłowni cieplnej / Karol Sztekler, Wojciech Kalawa, Marcin Panowski, Roman Klajny Analysis of the impact carbon dioxide separation from the flue gas of conventional power plants work performance 21 Bezodpadowa metoda oczyszczania gazu ze zgazowania biomasy / Maciej Budner, Maciej Chomiak, Wiesław Jodkowski, Marek Kułażyński, Andrzej Sitka, Janusz Trawczyński, Jerzy Walendziewski Wasteless method of purification of gas from biomass gasification 24 Możliwości zastosowań metod oczyszczania gazu powstałego ze zgazowania biomasy w generatorze małej mocy / Paweł Gil, Sebastian Grosicki, Joanna Wilk Possible applications of gas cleaning methods for the gas produced from biomass in the low-power generator 28 Wyznaczanie analitycznych zależności do obliczania współczynnika intensywności naprężeń dla walczaków kotłów parowych / Michał Bieniek, Andrzej Rusin The evaluation of equations to calculate stress intensity factor for steam boiler drums 32 Wpływ wodoru na skrócenie czasu niezawodności eksploatacyjnej konstrukcji ze stopów aluminium / Paweł Włodarczyk, Barbara Włodarczyk Influence of hydrogen on shortening the operational reliability time of aluminum alloy construction 35 Ocena pracy pionowego geotermicznego wymiennika ciepła / Tomasz Kujawa, Aleksander Stachel Work analysis of the vertical geothermal heat exchanger 39 Narzędzie użytkowe wymiarowania i symulacji funkcjonowania słonecznych systemów grzewczych w warunkach krajowych / Dorota Chwieduk, Jarosław Bigorajski, Michał Chwieduk Computer application for dimensioning and simulating solar heating systems in national conditions 43 Wentylatory w układach napowietrzania automatycznych kotłów c.o. na paliwa stałe / Jacek Zawistowski, Sławomir Janiszewski Fans in air supply systems to automatic central heating boilers for solid fuels

22 INSTALACJE OKABLOWANIA, C.O. I C.W. 47 Normy i standardy instalacji elektroenergetycznych, okablowania strukturalnego i cieplnych / Sławomir Bielecki, Tadeusz Palimąka, Tadeusz Skoczkowski, Jacek Szymczyk Standards and requirements for electrical, structured cabling and heating installations POMPY, SPRĘŻARKI 53 Stany nieustalone pracy pomp w warunkach awaryjnych / Waldemar Jędral, Krzysztof Karaśkiewicz, Jacek Szymczyk Transient pump operation under untypical conditions WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CHŁODZENIE 57 Klimatyzacja pasywna i wyparna / Zbysław Pluta Passive and evaporative air conditioning 62 Rozwiązania wentylacji kuchni, a całoroczne zapotrzebowanie na energię / Edward Przydróżny, Katarzyna Woźna Kitchen ventilation systems in the context of yearly energy demand 69 Stopień odparowania wilgoci z atrakcji basenowych w aspekcie całkowitych zysków wilgoci w krytym parku wodnym / Bartosz Cyba, Ilona Czerkawska Water vapour emmision from watter attractions in the aspect of total swimming pool water evaporation 74 Badanie minikanałowego skraplacza w propanowej instalacji chłodniczej / Michał Łukaszuk, Dariusz Butrymowicz, Adam Dudar, Jerzy Gagan An experimental investigation of the minichannel condenser in the propane refrigeration system WODOCIĄGI I KANALIZACJA 78 Doświadczenia eksploatacyjne w gospodarce wodomierzowej w wybranym przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji / Tomasz Cichoń, Jadwiga Królikowska, Andrzej Królikowski The water supply system operation in a chosen water supply company 86 Numeryczna analiza warunków przepływu w przewodach wodociągowych z kablem telekomunikacyjnym / Michał Kubrak, Apoloniusz Kodura Numerical analysis of flow conditions in a water pipe with inserted telecommunication cable 91 Modele komputerowe jako narzędzia wspomagania w procesie zarządzania układami rozprowadzającymi wodę w systemach wodociągowych / Alicja Bałut, Jędrzej Bylka Computer models as a tool to support decision making to water distribution system management 97 Analiza raportów oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków komunalnych w aspekcie przedstawiania zagrożeń jakości powietrza / Krzysztof Nytko, Izabela Bartkowska Analysis of Environmental Impact Assessments for municipal sewage treatment plants in the aspect of presentation of air quality hazards 103 Structural failures of water supply pipes / Józef Kriš, Martina Hanková Uszkodzenia konstrukcji sieci wodociągowych RUBRYKI STAŁE Tam byliśmy 3 WOLF - wizyta w siedzibie firmy

23 16 TROX INFO EXPO POLEKO Prezentacja rozwiązań BELIMO 85 XXIII Postęp Techniczny w Wodociągach Wiadomości Oprac. BPK

PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka

PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu: 28.01.2015 r. 25.02.2015 r. 18.03.2015 r. semestr letni rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka *Rodzaj pracy:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2009

SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2009 R SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2009 I Zagadnienia ogólne energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej Elektroenergetyka polska na progu 2009 roku. Problemy o charakterze wyzwań ze spuścizny roku 2008 H. L. Gabryś

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA STACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SIATKA ZAJĘĆ IŚ, II STOPIEŃ, ST.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014 STRESZCZENIA Jolanta ADAMCZYK 1

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZELEWÓW BURZOWYCH KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA PRZYKŁADZIE ŁODZI

WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZELEWÓW BURZOWYCH KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA PRZYKŁADZIE ŁODZI STRESZCZENIA CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/I/14), lipiec-wrzesień 2014 Agnieszka BRZEZIŃSKA

Bardziej szczegółowo

KATALOG. posterów technologicznych

KATALOG. posterów technologicznych KATALOG posterów technologicznych prezentowanych w ramach salonu Nauka dla Środowiska przez krajowe Jednostki Badawczo-Rozowojowe oraz uczelnie działające w obszarze technologii ochrony środowiska podczas

Bardziej szczegółowo

Ekoenergetyka zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki

Ekoenergetyka zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki Ekoenergetyka zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki (spis artykułów wraz ze streszczeniami) autor: praca zbiorowa pod redakcją naukową Adama Ceniana i Tadeusza Nocha recenzja: prof. dr

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 10.06.2015 r. semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn *Rodzaj pracy: E eksperymentalna,

Bardziej szczegółowo

20 th International Conference OIL-GAS AGH 2009

20 th International Conference OIL-GAS AGH 2009 XX Międzynarodowa Konferencja 20 th International Conference OIL-GAS AGH 2009 Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie New Methods

Bardziej szczegółowo

Energetyka Power Engineering

Energetyka Power Engineering Energetyka Power Engineering Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Energetyka 6 Power Engineering Generalne wykonawstwo 10 General Contractorship Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual report 2013 1

Raport Roczny Annual report 2013 1 Raport Roczny Annual report 2013 1 2 Przez cały rok dostarczamy naszym odbiorcom przyjazne ciepło All year round we provide our consumers with friendly heat Raport Roczny Annual report 2013 3 4 Szanowni

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

STRESZCZENIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXII, z. 62 (2/15), kwiecień-czerwiec 2015 STRESZCZENIA Joanna BIEDROŃSKA

Bardziej szczegółowo

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Warszawa, Polska 18 listopada 2010 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Najbardziej efektywne technologie wykorzystania gazu składowiskowego:

Bardziej szczegółowo

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Dane osobowe Dr Robert Mazur Adres Os. Władysława Łokietka 10/9, POZNAŃ 61-616 Telefony 61 846 65 85 794 430 345 E-maile mazurrob@gmail.com, mazrob@up.poznan.pl Obywatelstwo Polskie

Bardziej szczegółowo

HONORARY PARTNERSHIP UNDER THE AUSPICES OF

HONORARY PARTNERSHIP UNDER THE AUSPICES OF CONFERENCE ORGANIZER CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES CHAIR OF CIVIL ENGINEERING AND BUILDING PHYSICS HONORARY PARTNERSHIP POLISH

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 SPIS TREŚCI nr 1 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 2 Od redakcji Komentarze 5 Trzecia rewolucja przemysłowa / Ludwik Bednarz 10 Regulacje prawne dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin

Bardziej szczegółowo

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna 1 Ochrona Środowiska Environmental Protection 3 01 Przyjaźni środowisku Environmentally friendly PGE Polska Grupa Energetyczna to największy holding

Bardziej szczegółowo

SESSION CIGRE 3/2015 (729) 24 th to 29 th August. Paris - France / Palais des Congrès. Porte Maillot - 75017 Paris

SESSION CIGRE 3/2015 (729) 24 th to 29 th August. Paris - France / Palais des Congrès. Porte Maillot - 75017 Paris PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ ISSN 0013-7294 CENA 20 ZŁ (w tym 5% VAT) 3/2015 (729) CIGRE SESSION 24 th to 29 th August Du 24 au 29 2014 août45 Paris - France / Palais des Congrès

Bardziej szczegółowo

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO member of the POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY KATALOG/CATALOGUE II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2009 KIELCE, 3-5.03.2009

Bardziej szczegółowo

Wersja drukowana Kwartalnika jest wersją pierwotną.

Wersja drukowana Kwartalnika jest wersją pierwotną. Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u k o w a prof. Mohamed Eid (Francja), prof. David Valis (Czechy)

Bardziej szczegółowo

ATLAS ZASOBÓW GEOTERMALNYCH FORMACJI MEZOZOICZNEJ NA NIŻU POLSKIM. pod redakcją Wojciecha Góreckiego

ATLAS ZASOBÓW GEOTERMALNYCH FORMACJI MEZOZOICZNEJ NA NIŻU POLSKIM. pod redakcją Wojciecha Góreckiego . .. . . MINISTERSTWO ŚRODOWISKA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA W KRAKOWIE ZAKŁAD SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH AGH PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DLA PRZEMYSŁU KSIĘGA ABSTRAKTÓW ISBN 978-83-7789-302-9 Copyright

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Wydziału nr 152/10/2012-2016 z dnia 29.05.2013r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji

Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji Lp. Autor (-zy) Tytuł artykułu Status 1 Krzysztof EJSMONT Krzysztof KRYSTOSIAK Jan LIPIAK 2 Zdzisław JASIŃSKI 3

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki 1 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Geokart International Sp. z o.o. Instytut Geodezji Politechniki Lwowskiej Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 25-26. 06. 2015 Kraków, ICE Kraków Congress Centre Udział jednostek

Bardziej szczegółowo