Renewable sources of energy in the service of heating systems

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Renewable sources of energy in the service of heating systems"

Transkrypt

1 INSTAL 2013 SPIS TREŚCI nr 1(336) CIEPŁOWNICTWO 2 Mapa drogowa ciepłownictwa w Europie do 2050 roku / Jacek Malko, Henryk Wojciechowski Road Map 2050 for European heating systems ŹRÓDŁA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 7 Odnawialne źródła energii w służbie ciepłownictwa Renewable sources of energy in the service of heating systems 8 Doświadczenia z okresu eksploatacji zmodernizowanej kotłowni o mocy 22MW w Lubaniu / Zbigniew Zając Experience from the operation period of modernized boiler's room with capacity 22 MW in Lubań 11 Możliwości zastosowania układów automatycznych palników na pelety drzewne - cz.2. Modernizacja pieców kaflowych / Katarzyna Matuszek Possible usage of automatic pellet burner systems - part 2 - Modernization of tile stoves INSTALACJE CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY 15 Systemy NECON - przełom w walce z bakteriami z gatunku Legionella NECON Systems - breakthrough in fight against bacteria from the Legionella species WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CHŁODZENIE 16 Dobór zaworów regulacyjnych do wymienników w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych / Paweł Soboń Selection process of control valves used for exchangers in air conditioning and ventilation installations 21 Klimat w Polsce. Parametry powietrza zewnętrznego w projektowaniu urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych / Aleksander Pełech Climate in Poland. Parameters of outdoor air in designing ventilation and air conditioning equipment 28 Wywietrzniki BORA, poszukiwanie konstrukcji optymalnej / Krzysztof Nowak Ventilators BORA, looking for optimal design 31 Właściwa eksploatacja systemów wentylacji - sukcesem ekonomicznym / Cezary Wronkowski, Przemysław Siwek Correct operation of ventilation systems - economic success! WODOCIĄGI I KANALIZACJA 33 Nieporozumienia dotyczące korozji siarczanowej kanałów / Wojciech Dąbrowski Misunderstandings regarding sulfate corrosion of concrete sewers 37 Studzienka rewizyjna z tworzywa / Ziemowit Suligowski The particular importance of the standard PN-EN

2 40 Nowa metoda projektowania pompowni kanalizacyjnych / Tomasz Kaźmierski A new method of sewage pumping station design 48 Analiza wybranych typowych błędów w projektowaniu i montażu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych / Piotr Falkowski Analyze of a selection of typical mistakes taken during design and installation process of water supply and sewer discharge plastic piping network systems 51 Przegląd unormowań w zakresie zarządzania ryzykiem / Janusz Rak Review of risk management regulations NOWE WYROBY 54 Wyroby budowlane w przepisach Unii Europejskiej - nowe regulacje / Andrzej Wiśniewski Construction products in European Union regulations - new rules RUBRYKI STAŁE Tam byliśmy 19 Podsumowanie targów Poleko Kolejna edycja w nowym terminie! 44 VI Konferencja Techniczna PRiK Nowe książki 8 "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji sprężonego powietrza" Wiadomości 58 Przegląd prawny

3 nr 2(337) CIEPŁOWNICTWO 5 Uciepłownienie nowego osiedla - wielowariantowa analiza sposobu zaopatrzenia w ciepło / Andrzej Ferdek, Jerzy Uziębło, Danuta Kudelska, Weronika Gocławska, Sławomir Gąsek Heat supply for new housing development - multi-option analysis concerning the way of heat delivery ŹRÓDŁA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 11 Wpływ zmiany paliwa na pracę kotła na węgiel kamienny typu OP-140 / Marcin Michalski, Dorota Sawicka Effect of fuel changes in the boiler for hard coal type OP Instalacja odzysku ciepła ze zużytej wody natryskowej i popłucznej filtrów basenowych z pompą ciepła na przykładzie obiektu Parku Wodnego w Ełku / Joanna Piotrowska-Woroniak, Wiesław Załuska, Grzegorz Woroniak Heat pump installation for heat recovery from used shower wafer and flushing waste water from swimming pool filters in water park building in Ełk WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CHŁODZENIE 24 Zastosowanie GPWC w budownictwie komercyjnym. Wyniki badań projektu pilotażowo-badawczego / Marcin Motylski The implementation of ground-air heat exchanger in the commercial building - The results of analysis of the pilot project 26 Rozwiązania urządzeń osuszających kondensacyjnych dla przemysłu spożywczego / Agnieszka Zając, Marcin Sompoliński Solutions of condensation drier for the food industry 30 Oszczędność energii w wentylacji i klimatyzacji. Rozważania nad wyborem obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego do projektowania / Aleksander Pełech Energy saving in ventilation and air-conditioning. Considerations on the choice of outdoor air computational parameters for the designing PRAWO BUDOWLANE 41 Rola rzeczoznawcy budowlanego w budownictwie a zakres wymaganych kwalifikacji / Joanna Smarż The role of the building surveyor in the construction industry, and the range of required qualifications WODOCIĄGI I KANALIZACJA 46 W jaki sposób będą się zmieniały systemy kanalizacyjne? Część I Zmiany dotychczasowe / Wojciech Dąbrowski, Joanna Bąk In which way will sewerage systems develop? Part I. Actual changes 49 Analiza awaryjności przewodów sieci wodociągowej w Kielcach / Andrzej Kuliczkowski, Anna Parka, Grzegorz Stefański The analysis of pipe failure frequency in Kielce water supply system 56 Zastosowanie Geograficznych Systemów Informacyjnych w zarządzaniu oraz prowadzeniu kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi / Izabela Zimach, Jarosław Paciej The use of Geographical Information Systems in management and controlling drinking water quality

4 RUBRYKI STAŁE Tam byliśmy 2 Konferencja Rynek Ciepła Systemowego II 59 Marki skanalizowane Listy do redakcji 10 "Ciekłe biopaliwa roślinne i zwierzęce cennym surowcem energetycznym" 63 Odeszli od nas

5 nr 3(338) CIEPŁOWNICTWO 4 Wymagania dla dokumentacji projektowej rurociągów preizolowanych wodnych sieci ciepłowniczych, układanych bezpośrednio w gruncie / Ewa Kręcielewska, Ireneusz Iwko, Artur Starobrat Design documentation - requirements for the pre-insulated bonded pipe systems for buried hot water district heating networks 10 Przykładowe zastosowanie rur preizolowanych systemu BRUGG / Marek Tkaczyk Example of preinsulated pipe system installations ŹRÓDŁA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 14 Produktywność a zrównoważona energia Case Study: USA / Jacek Malko, Henryk Wojciechowski Productivity vs. Energy Sustainability Case Study: USA 19 Efekty energetyczne i ekologiczne termomodernizacji zabytkowego kościoła w Czerwonce Grochowskiej / Joanna Piotrowska-Woroniak, Grzegorz Woroniak Energy and environmental effects of the historic church thermomodernization in Czerwonka Grochowska 23 Analiza dobowego zapotrzebowania na energię elektryczną przez systemy nadążne instalacji PV w Ostoi / Zbigniew Zapałowicz, Danuta Rusicka Analysis of daily electricity demand by of PV tracker system in Ostoja 26 Wartość opałowa osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków Pomorzony w Szczecinie / Władysław Szaflik, Anna Iżewska, Mirosława Dominowska Calorific value of sludge in Sewage Treatment Plant Pomorzany in Szczecin WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CHŁODZENIE 30 Zapachy w pomieszczeniach. Postrzeganie, pomiar i eliminacja. Część 3. Eliminacja zapachów / Krystyna Kostyrko Indoor air odours. Part 3. Malodour elimination WODOCIĄGI I KANALIZACJA 42 Uciążliwość kanalizacji dla otoczenia / Ziemowit Suligowski, Arkadiusz Ostojski Sewage nuisance to the environment 47 Wybrane aspekty inżynierii bezpieczeństwa w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę / Janusz R. Rak Some aspects of safety engineering in collective water supply systems 50 Analiza akceptacji kosztów redukcji ryzyka awarii systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę / Barbara Tchórzewska-Cieślak Analysis of accepting the costs of reducing the risk of failure of collective water supply systems 54 Groundwater quality and protection in the Slovak Republic / Józef Kriš, Martina Hanková, Juraj Brtko Jakość i ochrona wód podziemnych na Słowacji

6 PRAWO BUDOWLANE 61 Zawód inżyniera budownictwa, jako zawód zaufania publicznego / Joanna Smarż Civil engineer, as a profession of public trust RUBRYKI STAŁE Tam byliśmy 2 Ruch budowlany w Polsce w 2012 roku Nowe książki 46 "Mechanika gazów. Jednowymiarowe przepływy ustalone" Wiadomości

7 nr 4(339) SIECI CIEPŁOWNICZE 2 System elastycznych rur preizolowanych CALPEX - idealne rozwiązanie dla przyłączy niskoparametrowych / Janusz Koper Flexible preisolated pipe system CALPEX - perfect solution for low-temperature pipes ŹRÓDŁA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 9 Zastosowanie telemetrycznego systemu sterowania procesem eksploatacji systemu ciepłowniczego / Jacek Marciniak The use of telemetry process control system operation of the heating system 13 Stopień naładowania akumulatorów zasilających układy napędowe systemów nadążnych instalacji PV w Ostoi / Zbigniew Zapałowicz, Danuta Rusicka The degree of batteries charge of tracker system drive for PV installations in Ostoja WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CHŁODZENIE 19 Pomiary in situ sprawności odzysku ciepła w instalacji wentylacyjnej z gruntowym wymiennikiem ciepła / Maria Hurnik Eficiency of heat recovery in ventilation system with ground heat exchanger - in situ test 25 Wpływ wentylacji na usuwanie cząstek pyłu ze strefy oddychania spawacza / Elżbieta Jankowska Influence of ventilation on removing of dust particles from breathing zone of welder 30 Zapachy w pomieszczeniach. Postrzeganie, pomiar i eliminacja. Część 3. Eliminacja zapachów / Krystyna Kostyrko Indoor air odours. Part 3. Malodour elimination 39 Metody ograniczenia oddziaływania korozyjnego oparów wody basenowej / Rafał Wiśniewski The methods of limitation the corrosion rffects of pool water vapours WODOCIĄGI I KANALIZACJA 42 Porównanie stanu troficznego zbiorników Dojlidy i Zarzeczany / Anna Siemieniuk, Joanna Szczykowska, Dariusz Wawrentowicz Comparison of the trophic state of Dojlidy and Zarzeczany reservoirs 44 Analiza stanu kanalizacyjnych przyłączy kamionkowych / Andrzej Raganowicz Condition analysis of stoneware house sewers 49 Hydrofitowe poletka osadowe jako alternatywa dla wadliwie funkcjonujących lagun w oczyszczalniach ścieków / Robert Mazur, Anna Głodkowska, Sebastian Kujawiak, Jakub Mazurkiewicz, Krzysztof Górski, Wojciech Czekała Reed bed system as alternative solution for badly operating lagoon in wwt RUBRYKI STAŁE Tam byliśmy 4 Automaticon Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja 2013

8 Listy do redakcji 5 Informacja Prasowa SPIUG w sprawie regulacji ograniczających instalacje indywidualnych urządzeń grzewczych w budynkach 7 Czy przepisy o efektywności energetycznej "ograniczają demokrację" przy wyborze źródeł ciepła w budynkach? 58 Przegląd prawny

9 nr 5(340) CIEPŁOWNICTWO 2 Ewelcon - najwyższa jakość połączeń / Grzegorz Szworc, Michał Chojnowski Ewelcon - top quality connections 4 Straty ciepła na przesyle jako cecha scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło / Grzegorz Bartnicki, Bogdan Nowak, Mariusz Bolach Distribution heat losses as a feature of centralized district heating supply systems ŹRÓDŁA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 8 Mała elektrownia wiatrowa wspomagająca istniejący system grzewczy w budynku mieszkalnym. Część I. Energetyczne wykorzystanie strumienia powietrza / Henryk Wojciechowski A small wind turbine support existing heating system in a family home. Part I. Energy Generation from air flow 14 Zasady doboru substratów do biogazowni rolniczej / Kamil Witaszek, Krzysztof Pilarski, Wojciech Czekała, Robert Mazur Rules for selection of substrates for agricultural biogas plants WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CHŁODZENIE 18 Wpływ strategii sterowania na komfort klimatyczny w budynku pasywnym / Tomasz Mróz, Kamil Szkarłat The influence of control strategy on the indoor climatic comfort in passive building WODOCIĄGI I KANALIZACJA 28 Badania metrologii wodomierzy indywidualnych w budynku wielorodzinnym po 12-letnim okresie eksploatacji / Wojciech Koral Research on water meters metrology after 12 years of their usage 34 Nowoczesna "fabryka wody" SUW Mosina / Iwona Lasocka-Gomuła The Water Treatment Plant in Mosina 37 Zastosowanie pomiaru impedancji do oceny rozwoju biofilmu w systemach wodociągowych / Izabela Biedroń, Agnieszka Trusz-Zdybek, Teodora Traczewska, Katarzyna Piekarska Applications of impedance measurement for evaluation of biofilm development in water supply systems 44 W jaki sposób będą się zmieniały systemy kanalizacyjne? Część II. Prognoza trendu zmian / Wojciech Dąbrowski, Joanna Bąk In which way will sewerage systems develop? Part II. Prognoses of trends 48 Procesy membranowe w uzdatnianiu wody do picia - przykłady zastosowań w Polsce / Krystyna Konieczny Membrane processes in the treatment of water intended for drinking - examples of application in Poland 54 Jakość bakteriologiczna wody w wybranych punktach sieci wodociągowej miasta Rzeszowa / Justyna Zamorska Bacteriological quality of the water in the selected points of water supply of the Rzeszow city 57 Analiza intensywności uszkodzeń sieci dystrybucji wody na przykładzie wybranego miasta / Małgorzata Kutyłowska Failure rate of water supply network analysis in the selected city

10 64 Metoda oceny zagrożenia ujęć wód podziemnych / Janusz R. Rak, Krzysztof Boryczko Hazard assessment method for groundwater intake RUBRYKI STAŁE Tam byliśmy 43 Konferencja "GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi"

11 nr 6(341) CIEPŁOWNICTWO 4 Kabel ciepłowniczy Flexwell FHK - konkurent dla metod tradycyjnych w przypadku trudnych realizacji / Sławomir Duda Flexwell district heating cable (FHK) - competitor for traditional methods in case of difficult realizations ŹRÓDŁA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 7 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenach rolniczych na przykładzie Gminnego Centrum Kultury w Radziłowie / Grzegorz Woroniak, Joanna Piotrowska-Woroniak Use of renewable energy sources in agricultural areas based on municipal cultural centre in Radziłów village 14 Chemiczne czyszczenie kotłów parowych nisko i średnio-ciśnieniowych z osadów kamienia kotłowego i produktów korozji metodami tradycyjnymi i metodą on-line / Jan Marjanowski, Arkadiusz Nalikowski, Anna Piotrzkowska Chemical cleaning of the low - and medium pressure steam boilers of scale deposits and corrosion products using traditional methods and on-line method 19 Zagrożenia wynikające z magazynowania paliw z odpadów / Małgorzata Wzorek, Anna Król Risks arising from storage of fuel from waste 22 Charakterystyka wody pogazowej otrzymanej przy zgazowaniu biomasy / Henryk Fitko, Sławomir Stelmach Characteristics of tar water from biomass gasification WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CHŁODZENIE 27 Szczelność i wymiana powietrza w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych z wentylacją naturalną / Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski Airtightness and air exchange in the multi-storey dwelling houses with natural ventilation system 32 Ocena mikologiczna powietrza zewnętrznego i wewnątrz pomieszczeń na terenach popowodziowych / Małgorzata Zielińska, Bożena Piątkowska Mycological evaluation of the indoor and outdoor air quality on flood - damaged areas WODOCIĄGI I KANALIZACJA 36 Koncepcja promienistego ujęcia wody z instalacją tłoczną do ZUW / Aleksandra Sambor, Bartosz Kaźmierczak, Andrzej Wartalski, Andrzej Katowski The concept of water intake with pumping station to the water treatment plant 41 Wstępna ocena jakości wód podziemnych w wybranym rejonie Kotliny Kłodzkiej / Izabela Biedroń, Maria Świderska-Bróż, Teodora M. Traczewska, Agnieszka Trusz-Zdybek, Barbara Namysłowska- Wilczyńska, Małgorzata Wolska The preliminary study of groundwater quality in the selected Kłodzko Valley area 45 Modelowanie funkcjonowania elementów systemu dystrybucji wody w Wasilkowie / Wojciech Kruszyński Modeling the operation of the water distribution system components in Wasilkow city

12 48 Wykorzystanie niekonwencjonalnych sorbentów do usuwania barwników ze ścieków przemysłowych / Tomasz Jóźwiak, Urszula Filipkowska, Joanna Rodziewicz, Paweł Grabowski The use of non-conventional sorbents to remove dyes from industrial wastewater 52 Zastosowanie procesu Fentona do podczyszczania odcieków składowiskowych / Jacek Leszczyński Pretreatment of landfill leachate using Fenton reaction 55 Monitoring kanalizacji ogólnospławnej z wykorzystaniem sond on-line na przykładzie Łodzi / Agnieszka Brzezińska, Dawid Bandzierz Monitoring of sewage system using on-line sensors on the exsample of Łódź 59 Wstępne wyniki badań zawartości metali ciężkich w osadach ściekowych na przykładzie wybranych oczyszczalni ścieków / Hanna Bauman-Kaszubska, Mikołaj Sikorski Preliminary results of research of heavy metals content in sewage sludge on the example of selected wastewater treatment plants 63 Zastosowanie ślazowca pensylwańskiego (Sida Hermaphrodita) do ochrony i rekultywacji terenów wokół mogilników pestycydowych / Katarzyna Ignatowicz Using Virginia mallow (Sida Hermaphrodita) for soil phytoremediation near graveyard 66 Metody oczyszczania odcieków z procesów przeróbki osadów w komorach fermentacji / Joanna Majtacz, Dominika Sobótka, Jacek Mąkinia Treatment methods of reject water from the anaerobic digestion of sludge 69 Gospodarka nieczystościami ciekłymi w wybranej gminie woj. Podlaskiego / Elżbieta Halina Grygorczuk-Petersons, Józefa Wiater Liguid westes management in the chosen commune podlasie region 72 Ocena środowiskowa stosowania gruzu betonowego w aplikacjach inżynierskich / Anna Król, Małgorzata Wzorek Environmental assessment of concrete debris in engineering applications 76 Zawartość makroelementów i metali ciężkich w glebach gospodarstw rolnych dotkniętych żywiołem powodzi / Bożena Piątkowska, Alina Kusińska The content of macronutrients and heavy metals in soils from flood-damaged agricultural areas RUBRYKI STAŁE Nowe książki 2 Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE układanych bezpośrednio w gruncie 6 Nowe wyroby Tam byliśmy 26 Konferencja: Instalacje basenowe 2013 r. 44,75 Wiadomości 76 Odeszli od nas

13 nr 7/8(342) CIEPŁOWNICTWO 4 Solarne zastosowanie rur CASAFLEX / Tomasz Piwowarczyk Pre-insulated pipe systems CASAFLEX for solar instalations 7 Efektywność energetyczna miejskiego systemu ciepłowniczego / Agnieszka Jachura, Marcin Sekret Urban energy efficiency heating system ŹRÓDŁA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 12 Chemiczne czyszczenie kotłów parowych nisko i średniociśnieniowych z osadów kamienia kotłowego i produktów korozji metodami tradycyjnymi i metodą on-line (c.d. z nr 6/2013) / Jan Marjanowski, Arkadiusz Nalikowski, Anna Piotrzkowska Chemical cleaning of the low - and medium pressure steam boilers of scale deposits and corrosion products using traditional methods and on-line method 17 Zabezpieczanie antykorozyjne instalacji ogrzewania i chłodzenia / Izabela Jońska, Michał Joński Corrosion protection for heating and cooling systems 20 Mała elektrownia wiatrowa wspomagająca istniejący system grzewczy w budynku mieszkalnym. Część II. Małe elektrownie wiatrowe do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody w budynkach mieszkalnych / Henryk Wojciechowski A small wind turbine support existing heating system in a family home Part II. Small wind turbines space heating and the domestic hot water preparation in residential houses 30 Alternatywa dla wyznaczania obliczeniowej charakterystyki energetycznej budynków / Dorota Bartosz, Aleksandra Specjał Alternative for calculation of the energy performance of buildings INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE 34 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej wentylacji pożarowej / Paweł Janik Design documentation requirements for fire ventilation 38 Katalog rozwiązań wodnych instalacji do gaszenia pożaru w budynkach / Kazimierz Żarski, Patrycja Mójta Catalogue of fire fighting installations in buildings INSTALACJE BASENOWE 43 Doświadczenia eksploatacyjne krytej pływalni z punktu widzenia środowiska wewnętrznego / Zbigniew Trzeciakiewicz Experience in indoor swimming pools operation from the viewpoint of the indoor environment 48 Ochrona środowiska, a odzysk ciepła ze ścieków w krytych pływalniach / Andrzej Kolaszewski Environmental protection and heat recovery from waste water in indoor swimming pool hall WODOCIĄGI I KANALIZACJA 58 Wybrane analizy uszkodzeń krakowskiej sieci wodociągowej / Ryszarda Iwanejko, Tadeusz Żaba Analyses of failures in the Kraków water supply system

14 64 Klasyfikacja stref systemu dystrybucji wody według wskaźników strat wody i awaryjności sieci / Ewa Szymura, Izabela Zimach Classification of water distribution system zones based on the water losses indicators and the failure index of water pipe network 69 Przegląd alternatywnych metod oczyszczania wody w sytuacjach kryzysowych / Janusz R. Rak Review of alternative methods for water purification in crisis situations 73 Solarfiltr - mobilny filtr uzdatniania wody zasilany baterią fotowoltaiczną / Waldemar Maliszewski, Robert Mazurczuk, Kazimierz Szyszka, Anna Kwak Solarfiltr - solar-powered mobile water treatment filter RUBRYKI STAŁE Rozmowy Instalu 2 Rozmowa z Izabelą Drelich-Sikorską Tam byliśmy 5 Wizyta Rady Nadzorczej Grupy Brugg w Polsce 6 XXV lat działalności firmy ELEKTROTERMEX z Ostrołęki 52 Targi WOD-KAN - Bydgoszcz r. 54 Informacja o V Konferencji Naukowo-Technicznej pt.: "Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja" 55 Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczoprzemysłowych Wiadomości 56 Podsumowanie XVI Krajowej Konferencji GAZTERM 2013 Gazownictwo, ciepłownictwo - wspólne cele i perspektywy rozwoju 57 Targi Poleko i debaty już od poniedziałku lat KWH Pipe w Polsce Odeszli od nas 78 prof. Apolinary Leszek Kowal 79 dr hab. inż. Brunon J. Grochal

15 nr 9(343) CIEPŁOWNICTWO 6 Analiza zmian oceny taryf dla ciepła / Marek Woszczyk, Paweł Bogusławski Analysis of changes in the assessment of tariffs for heat 11 Systemy rur preizolowanych firmy REHAU - kompletny dostawca / Marcin Motylski Pre-insulated pipe systems from REHAU - a competent supplier 14 Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie. Wyzwania nie tylko techniczne / Piotr Ciepielowski Modernization of the district heating network at the Łazienki park in Warsaw. Technical challenge - but not only Straty ciepła elastycznych systemów rurowych Flexalen / Piotr Ciepielowski Heat loss of flexable pipes system Flexalens 20 Przebudowa systemu akcyzy od wyrobów węglowych wchodzi w życie / Krzysztof Rutkowski, Jan Melchior Nawrot Reconstruction of excise regulations on coal products ŹRÓDŁA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 24 Obliczeniowy strumień objętości ciepłej wody do celów projektowania węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych / Kazimierz Żarski Design volume flow rate of domestic hot water for district heating substation designing in residential buildings 29 testo 330LL - analizator spalin / Michał Brodzik Gas analyzer testo 330 LL - fundamental tool for heating contractors and fitters 31 ELEKTROTERMEX - to znaczy ciepło dla różnych obiektów / Zenon Chrostowski ELEKTROTERMEX - means heat for various facilities 34 Problemy kolmatacji w otworach chłonnych w Geotermii Pyrzyce oraz możliwości ich zapobiegania w wyniku zastosowania metody super miękkiego kwasowania / Jan Marjanowski, Henryk Biernat, Stanisław Kulik, Problems of colmatage in the injection wells at Geothermal Plant in Pyrzyce and the possibility of its prevention by applying the methods of super soft acidizing 39 Problemy z siloksanami w instalacjach biogazowych. Zagrożenia stwarzane przez spalanie biogazu zawierającego organiczne związki krzemu / Anna Pakuluk, Joanna Ciołek Dangers of combustion of biogas containing siloxanes 43 Racjonalizacja systemu wsparcia na przykładzie źródła wykorzystującego odpady komunalne / Paweł Bogusławski, Henryk Kaproń Rationalization of the support system - case study of the municipal solid waste incineration unit WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CHŁODZENIE 47 Badania parametrów pracy wytwornicy wody lodowej napędzanej energią promieniowania słonecznego / Michał Turski, Robert Sekret Research of the work parameters of solar driven ice water generator

16 POMPY DO WODY 54 Wskaźnik efektywności energetycznej MEI w świetle projektu normy EN / Waldemar Jędrni, Krzysztof Karaśkiewicz Minimum efficiency index mei with regard to draft standard EN AUTOMATYKA I STEROWANIE 58 Auma a inne napędy armatury w ujęciu obowiązującej normy EN / Robert Łudzień, Grzegorz Cieśla, Maciej Bojkowski AUMA actuators and others with reference to existing standard EN WODOCIĄGI I KANALIZACJA 61 Badanie współczynników chropowatości zastępczej wybranych rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej / Ewa Hołota, Beata Kowalska, Dariusz Kowalski Study of replacement roughness coefficients on selected pipelines of actual water distribution system 65 Analiza uszkodzeń kamionkowej sieci sanitarnej / Andrzej Raganowicz Analysis of the stoneware sewers damages 71 Dokładność wbudowania przewodów podziemnych w technologiach bezwykopowych / Agata Zwierzchowska The Accuracy of Trenchless Pipe Laying RUBRYKI STAŁE Rozmowy Instalu 12 Rozmowa z Andrzejem Pożarowszczykiem oraz Jerzym Pożarowszczykiem Odeszli od nas 38 prof. dr inż. Wiktor Wasiluk Wiadomości 42 Poleko: 25-lat minęło 53 Jedyne w Polsce podzielniki kosztów ogrzewania rekomendowane przez Państwową Jednostkę Badawczą 60 III Forum spalania biomasy Listy do redakcji 51 Grzejniki aluminiowe, podzielniki kosztów ogrzewania Tam byliśmy 75 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody"

17 nr 10(344) CIEPŁOWNICTWO 2 Przesył ciepła w giętkich systemach rurowych / Grzegorz Szwarc Heat transfer in flexible pipe systems ŹRÓDŁA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 4 Energetyka w Polsce - stan obecny i perspektywy na tle Europy / Władysław Mielczarski Power supply industry in Poland - the current state and perspectives of development 8 Mikrosiłownia hybrydowa - koncepcja, projekt i badania / Łukasz Antczak, Władysław Kryłłowicz Micro hybrid power plant - concept, design and investigations 11 Ocena efektywności pracy elektrowni hybrydowej z jednoobiegową siłownią ORC sprzężoną cieplnie z siłownią binarną / Sławomir Wiśniewski, Władysław Nowak Evaluation of work effectiveness of one cycle ORC hybrid power plant thermaly coupled with binary power plant 15 Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO 2 / Wojciech Nowak Study of the oxy-combustion technology for pulverized and fluidized bed boilers integrated with CO 2 capture 20 Metody termiczne wiodącą opcją zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych / Tadeusz Pająk Thermal treatment as leading method of municipal sewage sludge management WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CHŁODZENIE 26 Reakcje fizjologiczne w warunkach pogorszonej jakości powietrza / Dariusz Szulc, Paweł Wargocki, Lei Fang, Xiao Jing Zhang Physiological reactions in poor indoor air quality condition 34 Proste pomiary diagnostyczne podstawą wyznaczenia rzeczywistej, chwilowej mocy wodnej nagrzewnicy powietrza / Monika Blaszczok, Małgorzata Król Simple diagnostic measurements basis for calculating actual, instantaneous power of air heater WODOCIĄGI I KANALIZACJA 39 System Zarządzania Siecią Urządzeń Rozproszonych SyDiaNet - odpowiedź Instalcompact sp. z o.o. na potrzeby nowoczesnego monitoringu pracy urządzeń wodno-kanalizacyjnych / Marcin Switoń System Diagnostic Network SyDiaNet - Instalcompact's answer for modern monitoring of water and sewage systems operation 41 Obróbka plastyczna stali kwasoodpornej w Instalcompact / Dawid Kuta Instalcompacfs plastic working of stainless stell 43 Analiza i ocena strat wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa / Jarosław Bajer, Ryszarda Iwanejko Analysis and evaluation of water losses within the Kraków water supply system 49 Biofiltracja wód podziemnych na złożach chalcedonitowych / Dorota Papciak Biofiltration of ground waters in chalcedony beds

18 55 Analiza pracy turbiny wodnej zabudowanej na rurociągu magistralnym zasilającym krakowski system zaopatrzenia w wodę / Tadeusz Żaba Analysis of the turbine building to the water supply main pipe krakow water supply system 60 Stała szybkości przyrostu nitryfikantów jako kluczowy parametr procesu osadu czynnego / Piotr Balbierz, Marta Knap, Kamil Janiak Nitrifier growth rate constant as a key parameter of the activated sludge process 66 Wątpliwości co do ochrony rur żeliwnych przez cynkowanie / Anna Wassilkowska, Wojciech Dąbrowski The questionable effectiveness of the anti-corrosion zinc coating on ductile iron pipes 72 Retencja w warunkach aglomeracji miejskich - zbiornik rurowy / Ziemowit Suligowski, Maria Orłowska-Szostak The rainwater retention in the urban area conditions - reservoir pipe RUBRYKI STAŁE Nowe książki 65 Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE układanych bezpośrednio w gruncie Wiadomości 75 Jubileusz 40-lecia pracy naukowej i działalności inżynierskiej profesora Andrzeja Kuliczkowskiego

19 nr 11(345) CIEPŁOWNICTWO 6 Wdrożenie platformy zaopatrzeniowej b2b24.pl kluczem do uzyskania znaczącej poprawy efektywności kosztowej przedsiębiorstw ciepłowniczych Implementation of b2b24.pl platform as the key to improvements in cost-efficiency of heating companies 8 Wpływ temperatury gruntu na stratę ciepła w sieci ciepłowniczej / Grzegorz Bartnicki, Katarzyna Łuc The impact of soil temperatures on heat losses from a district heating network ŹRÓDŁA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 13 Analiza energetyczna bloku parowego z sekwestracją dwutlenku węgla / Janusz Buchta Steam power plant with carbon dioxide capture PRAWO BUDOWLANE 17 Aktualizacja przepisów odnośnie do warunków technicznych stawianym budynkom / Piotr Kubski Update of rules concerning technical requirements for buildings POMPY, SPRĘŻARKI 21 Badanie nieustalonych stanów pracy i charakterystyk zupełnych pomp wirowych / Waldemar Jędral, Krzysztof Karaśkiewicz, Jacek Szymczyk Investigation of pump transients and complete pump performance characteristics 25 Przepływ czynnika przez dyfuzor ułopatkowany w sprężarkach promieniowych / Tomasz Fijałkowski Fluid flow through vande diffuser in radial compressors INSTALACJE Z.W., C.W. I C.O. 28 Kompleksowa diagnostyka instalacji ciepłej wody / Halina Ciuman Complex diagnostic of domestic hot water installation 34 Analiza metod obliczania przepływu wody w zakładach przyrodoleczniczych / Sebastian Englart, Edyta Dudkiewicz Analysis of methods for calculating the flow rate of water in natural medicine centers 40 Zastosowanie ożebrowanych rur grzewczych w ogrzewaniu płaszczyznowym / Henryk G. Sabiniak, Karolina Wiśnik Use of ribbed heating pipes in floor heating WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CHŁODZENIE 45 Diagnostyka instalacji wentylacji mechanicznej w budynku biurowym przykłady / Małgorzata Król, Monika Blaszczok Diagnostic measurements of mechanical ventilation in an office building - examples 50 Analiza numeryczna zużycia wody przez pośrednie wymienniki wyparne / Demis Pandelidis Numerical study of water consumption by indirect evaporative heat exchangers

20 WODOCIĄGI I KANALIZACJA 56 Analiza koncepcji modernizacji miejskiej pompowni wody czystej / Mieczysław Łuźniak, Patryk Wójtowicz, Zbigniew Ferenc, Andrzej Katowski Analysis of the modernization concept of a clean water urban pumping station 63 Hydrauliczna wiarygodność wyników pomiarów terenowych stosowanych do identyfikacji oporności hydraulicznej przewymiarowanych sieci wodociągowych / Marian Kulbik Hydraulic reliability of field measurements results used to identify hydraulic resistance of oversized water supply systems 69 Planowanie odnowy sieci wodociągowych na przykładzie wybranych strategii i modeli matematycznych / Andrzej Kuliczkowski, Anna Parka Planning of water pipe rehabilitation on the example of chosen strategies and mathematical models 78 Zastosowanie programu WaterCAD do analizy pracy sieci wodociągowej na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę w Świdnicy / Ewa Burszta-Adamiak, Justyna Synowiecka, Andrzej Przerwa Application of the WaterCAD software for analysis of water supply system on the example of the water supply system of Świdnica RUBRYKI STAŁE Tam byliśmy 4 XVII Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach 27 Prezentacja rozwiązań BELIMO 20 Przegląd prawny Nowe książki 55 Wentylacja Pożarowa - Oddymianie / Bogdan Mizieliński, Grzegorz Kubicki Odeszli od nas 82 dr inż. Ferdynand Dembecki

21 nr 12(346) CIEPŁOWNICTWO 2 Mufy EWELCON - gwarancja niezawodnej eksploatacji EWELCON joint - high reliability guaranteed! ŹRÓDŁA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 4 Armatura dedykowana dla elektrowni wodnych / Agnieszka Wojciechowska Valves dedicated to hydropower 8 Wpływ parametrów czynnika roboczego na geometrię wirnika turbiny promieniowej / Krzysztof Jesionek, Jerzy Duda, Adam Wierdak, Dominik Błoński Effects of working fluids parameters on rotor geometry of radial turbine 12 Ocena skuteczności ekranowania głównych elementów turbiny na nadkrytyczne parametry pary / Wojciech Kosman Analysis of the thermal screens efficiency in main componants of a supercritical steam turbine 17 Analiza wpływu układu separacji dwutlenku węgla ze spalin na pracę konwencjonalnej siłowni cieplnej / Karol Sztekler, Wojciech Kalawa, Marcin Panowski, Roman Klajny Analysis of the impact carbon dioxide separation from the flue gas of conventional power plants work performance 21 Bezodpadowa metoda oczyszczania gazu ze zgazowania biomasy / Maciej Budner, Maciej Chomiak, Wiesław Jodkowski, Marek Kułażyński, Andrzej Sitka, Janusz Trawczyński, Jerzy Walendziewski Wasteless method of purification of gas from biomass gasification 24 Możliwości zastosowań metod oczyszczania gazu powstałego ze zgazowania biomasy w generatorze małej mocy / Paweł Gil, Sebastian Grosicki, Joanna Wilk Possible applications of gas cleaning methods for the gas produced from biomass in the low-power generator 28 Wyznaczanie analitycznych zależności do obliczania współczynnika intensywności naprężeń dla walczaków kotłów parowych / Michał Bieniek, Andrzej Rusin The evaluation of equations to calculate stress intensity factor for steam boiler drums 32 Wpływ wodoru na skrócenie czasu niezawodności eksploatacyjnej konstrukcji ze stopów aluminium / Paweł Włodarczyk, Barbara Włodarczyk Influence of hydrogen on shortening the operational reliability time of aluminum alloy construction 35 Ocena pracy pionowego geotermicznego wymiennika ciepła / Tomasz Kujawa, Aleksander Stachel Work analysis of the vertical geothermal heat exchanger 39 Narzędzie użytkowe wymiarowania i symulacji funkcjonowania słonecznych systemów grzewczych w warunkach krajowych / Dorota Chwieduk, Jarosław Bigorajski, Michał Chwieduk Computer application for dimensioning and simulating solar heating systems in national conditions 43 Wentylatory w układach napowietrzania automatycznych kotłów c.o. na paliwa stałe / Jacek Zawistowski, Sławomir Janiszewski Fans in air supply systems to automatic central heating boilers for solid fuels

22 INSTALACJE OKABLOWANIA, C.O. I C.W. 47 Normy i standardy instalacji elektroenergetycznych, okablowania strukturalnego i cieplnych / Sławomir Bielecki, Tadeusz Palimąka, Tadeusz Skoczkowski, Jacek Szymczyk Standards and requirements for electrical, structured cabling and heating installations POMPY, SPRĘŻARKI 53 Stany nieustalone pracy pomp w warunkach awaryjnych / Waldemar Jędral, Krzysztof Karaśkiewicz, Jacek Szymczyk Transient pump operation under untypical conditions WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CHŁODZENIE 57 Klimatyzacja pasywna i wyparna / Zbysław Pluta Passive and evaporative air conditioning 62 Rozwiązania wentylacji kuchni, a całoroczne zapotrzebowanie na energię / Edward Przydróżny, Katarzyna Woźna Kitchen ventilation systems in the context of yearly energy demand 69 Stopień odparowania wilgoci z atrakcji basenowych w aspekcie całkowitych zysków wilgoci w krytym parku wodnym / Bartosz Cyba, Ilona Czerkawska Water vapour emmision from watter attractions in the aspect of total swimming pool water evaporation 74 Badanie minikanałowego skraplacza w propanowej instalacji chłodniczej / Michał Łukaszuk, Dariusz Butrymowicz, Adam Dudar, Jerzy Gagan An experimental investigation of the minichannel condenser in the propane refrigeration system WODOCIĄGI I KANALIZACJA 78 Doświadczenia eksploatacyjne w gospodarce wodomierzowej w wybranym przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji / Tomasz Cichoń, Jadwiga Królikowska, Andrzej Królikowski The water supply system operation in a chosen water supply company 86 Numeryczna analiza warunków przepływu w przewodach wodociągowych z kablem telekomunikacyjnym / Michał Kubrak, Apoloniusz Kodura Numerical analysis of flow conditions in a water pipe with inserted telecommunication cable 91 Modele komputerowe jako narzędzia wspomagania w procesie zarządzania układami rozprowadzającymi wodę w systemach wodociągowych / Alicja Bałut, Jędrzej Bylka Computer models as a tool to support decision making to water distribution system management 97 Analiza raportów oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków komunalnych w aspekcie przedstawiania zagrożeń jakości powietrza / Krzysztof Nytko, Izabela Bartkowska Analysis of Environmental Impact Assessments for municipal sewage treatment plants in the aspect of presentation of air quality hazards 103 Structural failures of water supply pipes / Józef Kriš, Martina Hanková Uszkodzenia konstrukcji sieci wodociągowych RUBRYKI STAŁE Tam byliśmy 3 WOLF - wizyta w siedzibie firmy

23 16 TROX INFO EXPO POLEKO Prezentacja rozwiązań BELIMO 85 XXIII Postęp Techniczny w Wodociągach Wiadomości Oprac. BPK

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA DZIENNE MGR 2008 R. PROMOTOR TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ STUDENT prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA DZIENNE MGR 2008 R. PROMOTOR TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ STUDENT prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA DZIENNE MGR 2008 R PROMOTOR TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ STUDENT Projekt klimatyzacji obiektu użyteczności publicznej (kino, biurowiec, bank, hotel) Projekt klimatyzacji hali

Bardziej szczegółowo

Język obcy (2) JZL100400BK. Zarządzanie środowiskiem (3) ISS202006

Język obcy (2) JZL100400BK. Zarządzanie środowiskiem (3) ISS202006 Program studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2/ SIATKA ZAJĘĆ: Studia stacjonarne II-go stopnia (S2M), kierunek Inżynieria Środowiska Specjalność: Klimatyzacja Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na Egzamin dyplomowy magisterski, wszystkie specjalności

Zagadnienia na Egzamin dyplomowy magisterski, wszystkie specjalności Zagadnienia na Egzamin dyplomowy magisterski, wszystkie specjalności Hydraulika stosowana 1. Wypływ cieczy przez otwory i przystawki, zjawisko kontrakcji strumienia. 2. Dynamiczne oddziaływanie strumienia

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PYTAŃ DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO POTWIERDZAJACEGO UZYSKANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

ZESTAW PYTAŃ DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO POTWIERDZAJACEGO UZYSKANE EFEKTY KSZTAŁCENIA ZESTAW PYTAŃ DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO POTWIERDZAJACEGO UZYSKANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek Inżynieria Środowiska studia II stopnia (magisterskie) 1. Definicja niezawodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Rzeszów, 16.10.2013 WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 1. Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K.: Analiza eksploatacji sieci wodociągowej miasta Mielca

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA Podstawy teoretyczne i praktyka - wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej / część teoretyczna pod redakcją Dariusza Gawina i Henryka Sabiniaka ; autorzy: Dariusz Gawin, Maciej Grzywacz, Tomasz

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW

PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW Lp. Imię i nazwisko studenta nr albumu Promotor 1. dr inż. Marek Badura 2. dr inż. Marek Badura 3. dr inż. Marek Badura

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym tom XLI(2011), nr 1, 59 64 Władysław Nowak AleksandraBorsukiewicz-Gozdur Roksana Mazurek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Techniki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Górnictwa i Geoinżynierii. Eksploatacji złóż surowców mineralnych Przedmiot kierunkowy: Górnictwo

Górnictwa i Geoinżynierii. Eksploatacji złóż surowców mineralnych Przedmiot kierunkowy: Górnictwo Górnictwo i Geologia Eksploatacji złóż surowców mineralnych Górnictwo Przewodniczący: dr inż. Krzysztof BRODA, prodziekan WGIG z-ca Przew.: Sekretarz: Członkowie: dr inż. Dariusz Chlebowski dr inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

CIEPŁOWNICTWO. CHŁODNICTWO. ENERGETYKA

CIEPŁOWNICTWO. CHŁODNICTWO. ENERGETYKA CIEPŁOWNICTWO. CHŁODNICTWO. ENERGETYKA Z 099364-BG BERGANDER MAREK J. Ejector Refrigeration Cycles / Marek J. Bergander Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2012. - 196

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Spis publikacji. dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL A.Siuta-Olcha@pollub.pl telefon: +48 81 538 4321

Spis publikacji. dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL A.Siuta-Olcha@pollub.pl telefon: +48 81 538 4321 Spis publikacji dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL A.Siuta-Olcha@pollub.pl telefon: +48 81 538 4321 1992 Cholewa L., Siuta-Olcha A., Liniowe straty ciśnienia w przewodach z tworzyw sztucznych w

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PRAKTYCZNY PORADNIK. Część teoretyczna pod redakcją: Część praktyczna:

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PRAKTYCZNY PORADNIK. Część teoretyczna pod redakcją: Część praktyczna: Część teoretyczna pod redakcją: dr hab. inż. Dariusza Gawina i prof. dr hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: dr hab. inż. Dariusz Gawin, prof. PŁ rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; dr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO MICHAŁ TURSKI SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO Promotor: Dr hab. inż. ROBERT SEKRET, Prof. PCz Częstochowa 2010 1 Populacja światowa i zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW Lp. TEMAT Promotor Student INSTALACJE SANITARNE 1. Instalacje sanitarne w części socjalnej basenu. 2. Instalacje sanitarne

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM

PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Budynek energooszczędny, budynek pasywny, układ zintegrowany grzewczo- chłodzący Grzegorz KRZYŻANIAK* PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

Plan Studiów Podyplomowych Odnawialne zasoby i źródła energii Rok akademicki 2012/2013

Plan Studiów Podyplomowych Odnawialne zasoby i źródła energii Rok akademicki 2012/2013 Plan Studiów Podyplomowych Odnawialne zasoby i źródła energii Rok akademicki 2012/2013 Bloki tematyczne, tematy zajęć, punkty ECTS, osoby odpowiedzialne. BLOK I. BLOK II. BLOK III. BLOK IV. BLOK V. BLOK

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2011/2012 specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacjon. I stopnia

Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2011/2012 specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacjon. I stopnia specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacjon. I stopnia W Zakładzie Termodynamiki, Chłodnictwa i Klimatyzacji - 12 studentów doc. - 4 stud. - 4 stud. - 3 stud. - 2 stud. Projekt koncepcyjny systemu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: instalacje budowlane PROGRAM:2103/T-4/MEN/1997.06.09 KLASA:3tba,3tbb technikum 4 letniego WYMAGANIA EDUKACYJNE DZIAŁ WODOCIĄGOWE POZIOM WYMAGAŃ NA OCENĘ: B WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI (UCZEŃ POWINIEN:)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Endre Ottosen, NEPAS Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej

prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek studiów Energetyka Specjalność prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej www.itc.polsl.pl Profil absolwenta PiSE wiedza inżynierska

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI www.iis.uz.zgora.pl www.facebook.com/instytut.inzynierii.srodowiska.uz/ INNOWACYJNE KSZTAŁCENIE ENERGETYKA KOMUNALNA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA dr inż.

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego:

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego: Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i gaz dla obszaru Gminy Miasta Ełk Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2010 2013 Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012

Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012 Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012 Szczegółowa lista grup towarowych Targów Instalacje. OGRZEWANIE 1. SALON TECHNIKI GRZEWCZEJ I CIEPŁOWNICZEJ Wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie i odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE)

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Opiekun

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Sławomir Dykas, prof. nzw. w Pol. Śl. Dr hab. inż. Henryk Łukowicz, prof. nzw. w Pol. Śl. Dr inż. Michał Strozik. Dr inż.

Dr hab. inż. Sławomir Dykas, prof. nzw. w Pol. Śl. Dr hab. inż. Henryk Łukowicz, prof. nzw. w Pol. Śl. Dr inż. Michał Strozik. Dr inż. TEMATY DYPLOMÓW MAGISTERSKICH dla kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN specjalność Maszyny i Urządzenia Energetyczne -wpisy w pokoju 426 MBM MiUE Lp. Temat projektu Opiekun Student uwagi 1. 2. 3. 4. 5. Analiza

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

Odnawialne źródła energii : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Odnawialne źródła energii : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2016 (Sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław Produkcja energii przez Fortum: 40% źródła odnawialne, 84% wolne od CO 2 Produkcja energii Produkcja ciepła Hydro power 37% Biomass fuels 25%

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

Redakcja techniczna Piotr Kowalski Pawe!Sza a"ski Beata!#niechowska. Projekt!ok adki Anna Lewicka $ukasz!szatanek

Redakcja techniczna Piotr Kowalski Pawe!Sza aski Beata!#niechowska. Projekt!ok adki Anna Lewicka $ukasz!szatanek Redakcja techniczna Piotr Kowalski Pawe!Sza a"ski Beata!#niechowska Projekt!ok adki Anna Lewicka $ukasz!szatanek, Politechnika!Wroc awska,!ul.!c.!k.!norwida!4/6,!50-373!wroc aw www.iko.pwr.wroc.pl Wszelkie!prawa!zastrze%one.

Bardziej szczegółowo

Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the Record Biomap project (Horizon 2020)

Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the Record Biomap project (Horizon 2020) Research Coordination for a Low-Cost Biomethane Production at Small and Medium Scale Applications, akronim Record Biomap Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the

Bardziej szczegółowo

Lp Jedn. organ. WBiA Temat pracy dyplomowej Prowadzący pracę Poziom kształcenia

Lp Jedn. organ. WBiA Temat pracy dyplomowej Prowadzący pracę Poziom kształcenia Załącznik nr 1.2 (do uchwały RW WBiA nr 34/2012/13 z dn. 03.07.2013 r.) Ewidencja zgłaszanych tematów prac dyplomowych w roku akadem. 2014/2015 Kierunek: BUDOWNICTWO / INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Lp Jedn. organ.

Bardziej szczegółowo

MACIEJ MIJAKOWSKI, JERZY SOWA, PIOTR NAROWSKI

MACIEJ MIJAKOWSKI, JERZY SOWA, PIOTR NAROWSKI MACIEJ MIJAKOWSKI, JERZY SOWA, PIOTR NAROWSKI SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA ODZYSKU CIEPŁA A ŚREDNIOSEZO ONOWE OGRANICZENIE ZUŻYCIA CIEPŁA W SYSTEMIEE WENTYLACJI WPŁYW STRATEGII ODZYSKU CIEPŁA Z POWIETRZA USUWANEGO

Bardziej szczegółowo

Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków Politechniki Częstochowskiej

Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków Politechniki Częstochowskiej Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków Politechniki Częstochowskiej jako przykład efektywności wykorzystania i poszanowania energii w budynkach użyteczności publicznej Dr inż. Piotr LIS Prof.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI

EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI Inżynieria Rolnicza 6(104)/2008 EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI Sławomir Kurpaska, Hubert Latała Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

OCENA POTRZEB CIEPLNYCH BUDYNKU NA PODSTAWIE MONITORINGU DOSTARCZANEJ ENERGII

OCENA POTRZEB CIEPLNYCH BUDYNKU NA PODSTAWIE MONITORINGU DOSTARCZANEJ ENERGII Krzysztof KASPERKIEWICZ Instytut Techniki Budowlanej OCENA POTRZEB CIEPLNYCH BUDYNKU NA PODSTAWIE MONITORINGU DOSTARCZANEJ ENERGII Rzeczywiste zużycie ciepła do ogrzewania budynków mieszkalnych zwykle

Bardziej szczegółowo

Plan studiów podyplomowych Odnawialne zasoby i źródła energii 2010/2011

Plan studiów podyplomowych Odnawialne zasoby i źródła energii 2010/2011 Semestr Lp. Plan studiów podyplomowych Odnawialne zasoby i źródła energii 2010/2011 Przedmiot / Temat Liczba godzin szkolenia, rodzaj Trener prowadzący szkolenie (imię i nazwisko) BLOK I - STRATEGIA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Energia w Szwecji. Warszawa, 5 maja 2011r. Józef Neterowicz Radscan Intervex/ Związek Powiatów Polskich 602 787 787 jozef.neterowicz@radscan.

Energia w Szwecji. Warszawa, 5 maja 2011r. Józef Neterowicz Radscan Intervex/ Związek Powiatów Polskich 602 787 787 jozef.neterowicz@radscan. Energia w Szwecji Warszawa, 5 maja 2011r. Józef Neterowicz Radscan Intervex/ Związek Powiatów Polskich 602 787 787 jozef.neterowicz@radscan.se Gunnar Haglund, Ambasada Szwecji 606 28 89 57 gunnar.haglund@foreign.ministry.se

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

Sieci wodociągowe. Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Sieci wodociągowe. Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Sieci komunalne I rok (sem I i II) Sieci wodociągowe Rozpoznać materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych oraz określać ich właściwości; Zinterpretować oznaczenia stosowane w materiałach do budowy

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 1 Zbigniew Modlioski, dr inż. Zakład Kotłów i Turbin pok. 305, A-4 tel. 71 320 23 24 http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~zmodl/

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie w ciepło budynku hotelowokonferencyjnego

Zaopatrzenie w ciepło budynku hotelowokonferencyjnego Lista propozycji tematów dyplomowych studia niestacjonarne I st. () Zespół: OiC 1. dr Bogdan Nowak Projekt instalacji w budynku jednorodzinnym w Kątach Wr. 2. dr Bogdan Nowak Projekt źródła ciepła dla

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Efektywność energetyczna Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Styczeń 2009 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej cieplnej

Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej cieplnej Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej cieplnej DOROTA CHWIEDUK Instytut Techniki Cieplnej WydziałMechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Warszawska POLEKO 2.11.2010 Poznań Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

woj. kujawsko-pomorskie

woj. kujawsko-pomorskie woj. kujawsko-pomorskie Oddział w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu, Oddział we Włocławku (WFOŚiGW województwa kujawsko-pomorskiego) I. inwestycje energooszczędne, dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej Konferencja Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej 2016.04.08 Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH na kierunku Budownictwo WBiA ZUT w Szczecinie zgłoszone na semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017 (lista uzupełniająca)

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH na kierunku Budownictwo WBiA ZUT w Szczecinie zgłoszone na semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017 (lista uzupełniająca) KBO Katedra Budownictwa Ogólnego 266 Projekt budynku apartamentowego w technologii Porotherm Project of the apartments building made with Porotherm technology dr inż. Zofia Gil pierwszy N1 KBI Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Nowa rola gospodarki wodno-ściekowej w rozwoju miast i ograniczaniu zmian klimatycznych

Nowa rola gospodarki wodno-ściekowej w rozwoju miast i ograniczaniu zmian klimatycznych II Forum Ochrony Środowiska Ekologia stymulatorem rozwoju miast Nowa rola gospodarki wodno-ściekowej w rozwoju miast i ograniczaniu zmian klimatycznych Marek Gromiec Warszawa, 15 luty 2016 Paradygmat NEW

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna 1.2. l. Paliwa naturalne, zasoby i prognozy zużycia

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w Gminie Słupsk Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 1. Biel Elżbieta 2. Rakoczy Sławomir Szatkiewicz Ewa Barbara 3. Leśniewska Wioletta

Bardziej szczegółowo

Czy możliwe jest wybudowanie w Polsce domu o zerowym lub ujemnym zapotrzebowaniu na energię?

Czy możliwe jest wybudowanie w Polsce domu o zerowym lub ujemnym zapotrzebowaniu na energię? Czy możliwe jest wybudowanie w Polsce domu o zerowym lub ujemnym zapotrzebowaniu na energię? Budynki o ujemnym potencjale energetycznym są szczytem w dążeniu do oszczędności energetycznych w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości!

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości! Warto budować lepszą przyszłość! Czyste środowisko, efektywne systemy energetyczne, komfort życia dr inż. Piotr Ziembicki Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE UKŁADÓW ELEKTROCIEPŁOWNI GAZOWO-PAROWYCH ZINTEGROWANYCH ZE ZGAZOWANIEM BIOMASY

MODELOWANIE UKŁADÓW ELEKTROCIEPŁOWNI GAZOWO-PAROWYCH ZINTEGROWANYCH ZE ZGAZOWANIEM BIOMASY POZNAN UNIVE RSITY OF TE CNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 0 Electrical Engineering Robert WRÓBLEWSKI* MODELOWANIE UKŁADÓW ELEKTROCIEPŁOWNI GAZOWO-PAROWYC ZINTEGROWANYC ZE ZGAZOWANIEM BIOMASY W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej Krzysztof Kowalczyk Lubań 27.11.2014 PEC Lubań w liczbach Moc zakontraktowana systemu ok. 21,2 [MW] Moc zainstalowana

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji EWA Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych; Ochrona wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WSTĘP 13 Bibliografia 16

Spis treści. WSTĘP 13 Bibliografia 16 Przegląd uwarunkowań i metod oceny efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie : praca zbiorowa / pod red. Joachima Kozioła. Gliwice, 2012 Spis treści WSTĘP 13 Bibliografia 16

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna najlepszym narzędziem do budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski

Efektywność energetyczna najlepszym narzędziem do budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski Efektywność energetyczna najlepszym narzędziem do budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski Wojciech Stępniewski WWF Klimat i Energia Warszawa, Listopad 2009 Jak ograniczać emisję CO 2 do atmosfery Efektywność

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji

PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji STRESZCZENIE KT ds. Wentylacji i Klimatyzacji obejmuje swoim zakresem systemy wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania

Bardziej szczegółowo

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce... SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów...

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... Zbigniew Heidrich SPIS TREŚCI 1. Wiadomości wstępne... 7 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... 9 2. Zapotrzebowanie na wodę... 12 2.1.

Bardziej szczegółowo

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Konferencja techniczna : NOWOCZESNE KOTŁOWNIE Zawiercie, marzec 2012 1 GRUPA KAPITAŁOWA 1. Zespół

Bardziej szczegółowo

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Marek Badura 2016/2017 stopień I polski Cel: Celem pracy jest sporządzenie projektu instalacji gazowej dla budynku przemysłowego

Dr inż. Marek Badura 2016/2017 stopień I polski Cel: Celem pracy jest sporządzenie projektu instalacji gazowej dla budynku przemysłowego 1. Wentylacja centrum handlowego Ventilation of the trade centre Prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov 2016/2017 stopień I polski Cel: Wykonanie projektu wentylacji centrum handlowego. 2. Projekt wentylacji

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r.

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Nazwisko Imię E-mail Status Działanie Data podjęcia Laskowska Anna anna.laskowska@interia.eu z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. drogowa Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

LEAN PRODUCTION НОВАЯ БИЗНЕС-ФИЛОСОИЯ Д.Е. Козенков, А.Ю. Шпортько, Wiesław Waszkielewicz, Honorata Howaniec... 11

LEAN PRODUCTION НОВАЯ БИЗНЕС-ФИЛОСОИЯ Д.Е. Козенков, А.Ю. Шпортько, Wiesław Waszkielewicz, Honorata Howaniec... 11 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 Rozdział I LEAN PRODUCTION НОВАЯ БИЗНЕС-ФИЛОСОИЯ Д.Е. Козенков, А.Ю. Шпортько, Wiesław Waszkielewicz, Honorata Howaniec... 11 Rozdział II ZAŁOŻENIA I WDROŻENIE FILARU ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo