SPIS ZAWARTOŚCI 01. OPIS INSTALACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI 01. OPIS INSTALACJI"

Transkrypt

1

2 2 SPIS ZAWARTOŚCI 01. OPIS INSTALACJI 1 Temat opracowania Podstawa opracowania Cel opracowania Instalacja wentylacji Ilości powietrza dla pomieszczeń Opis Zestawienie ukł adów wentylacyjnych Zapotrzebowanie energii cieplnej Zapotrzebowanie energii elektrycznej Hał as instalacji wentylacji Uwagi Wykaz kształ tek wentylacyjnych N1 Wentylacja nawiewna - sala narad W1 Wentylacja wywiewna - sala narad N2 Wentylacja nawiewna - suszarnia ubra ń, umywalnia, szatnia, mag. znaków drogowych, garaż W2 Wentylacja wywiewna - suszarnia ubra ń, umywalnia, szatnia, WC W3 Wentylacja wywiewna - warsztat W4 Wentylacja wywiewna - garaż N4 Wentylacja nawiewna - garaż W5 Wentylacja wywiewna pom. WC N5 Wentylacja nawiewna pom Introduction Elaborate basis Contents Artificial ventilation system Air requirement for rooms Description Ventilation systems balance sheet Thermal energy requirement Electric energy requirement Noise emitted by ventilation Notes List of ventilation fittings N1 Inlet ventilation - conference room W1 Outlet ventilation - conference room N2 Inlet ventilation - clothes drier, washroom, cloakroom, road-sign storage room, garage W2 Outlet ventilation - clothes drier, washroom, cloakroom, WC W3 Outlet ventilation - workshop W4 Outlet ventilation - garage N4 Inlet ventilation - garage W5 Outlet ventilation WC N5 Outlet ventilation room

3 3 02. CZĘŚĆ RYSUNKOWA rysunek nr 1.1 /9.3.3/ rysunek nr 2.2 /9.3.3/ rysunek nr 3.3 /9.3.3/ rysunek nr 4.4 /9.3.3/ Rzut parteru Rzut piętra i dachu Przekroje A-A, B-B, C-C, D-D Przekroje E-E, F-F 02. DRAWINGS drawing no. 1.1 /9.3.3/ drawing no. 2.2 /9.3.3/ drawing no. 3.3 /9.3.3/ drawing no. 4.4 /9.3.3/ Ground floor layout Roof layout Cross-sections A-A, B-B, C-C, D-D Cross-sections E-E, F-F 01. OPIS INSTALACJI 1 Temat opracowania Tematem opracowania jest projekt wykonawyczy instalacji wentylacji w projektowanym budynku Oddziału Utrzymania Drogi, przy węźle Międzyrzecz-Pół noc, drogi ekspresowej S-3 do Gorzowa Wielkopolskiego.

4 4 2. Podstawa opracowania umowa nr 02/4/2004, P.B. częś ci sanitarnej, oprac. w 2004r. przez Prozamex, ul. Staniewicka 14a, Warszawa. wytyczne technologiczne, obowiązujące normy, przepisy, karty katalogowe, informacje producentów, 3. Cel opracowania Celem opracowania jest zapewnienie warunków sanitarno-bytowych w zakresie wentylacja nawiewna i wycią gowa w pomieszczeniach biurowych i technicznych, wentylacji wyciągowej w pomieszczeniach WC. 4. Instalacja wentylacji 4.1. Ilości powietrza dla pomieszczeń Nr pom. Nazwa pomieszczenia Temp pom. 0 C Kubat. m 3 Ilość wymian (pow.) w/h Zapotrzeb. pow. nawiew rodz. went. m 3 /h Zapotrzeb. pow. wywiew rodz. went. m 3 /h Przyziemie 03 portiernia 20 43,8 1,5 143,0-graw. 143,0-graw. 04 dyspozytornia 20 73,2 1,5 254,0-graw. 254,0-graw. 05 sala narad , ,0-mech. 420,0-mech. 07 WC 20 6,9-100,0-graw. 100,0-mech. 08 pom. techniczne 12 48,9 2,0 98,0-graw. 100,0-graw. 09 pom. sprzątaczek 20 20,1 1,0 20,1-graw. 20,1-graw. 12 pom. socjalne 20 57,6 2,0 115,2-graw. 115,2-graw. 13 sypialnia 20 75,0 1,5 112,5 4 30= 120,0-graw. 120,0-graw. 16 przedsionek WC 20 6,0-30,0-graw. 30,0-graw. 17 WC 20 5,7-100,0-graw. 100,0-mech. 18 WC 24 5,7-100,0-graw. 100,0-mech. 19 umywalnia 24 45,9 5,0 230,0-mech. 230,0-mech. 20 szatnia 24 48,6 4,0 195,0-mech. 195,0-mech 21 suszarnia ubrań 30 31,8 10,0 320,0-mech. 320,0-mech. 22 mag. znaków drog ,8 0,5 65,4-graw. 65,4-graw. 24 warsztat ,6 2,0 280,0-graw. 280,0-mech. 25 garaż 8 118,2 1,5 177,3-graw. 177,3-graw. 26 magazyn podręczny ,4 0,5 31,2-graw. 31,2-graw. 27 garaż ,4 1,5 890,1-graw. 890,1-graw. 29 wiata myjni ,7 1,0 137,7-graw. 137,7-graw.

5 5 Piętro 31 hall ,3 0,5 64,7-graw. 64,7-graw. 32 pokój biurowy ,7 1,5 152,6-graw. 152,6-graw. 33 archiwum 20 50,4 1,5 75,6-graw. 75,6-graw. 34 aneks socjalny 20 41,4 2,0 82,8-graw. 82,8-graw. 35 przedsionek WC 20 5,7-30,0-graw. 30,0-graw. 36 WC 20 5,4-100,0-graw. 100,0-mech Opis W pomieszczeniach technologicznych, socjalnych i biurowych, wykona ć wentylacj ę: nawiewno-wywiewn ą mechaniczn ą, wywiewn ą mechaniczn ą, grawitacyjn ą. Dla wentylacji nawiewnej przewiduje si ę centrale nawiewne, dla wentylacji wywiewnej wentylatory dachowe i wentylatory kratkowe wyciągowe o wydajności 100 m 3 /h, w pomieszczeniach WC. Układy nawiewne i wywiewne pomieszcze ń, s ą ze sob ą sprzężone i pracuj ą tylko jednocześnie. Powietrze nawiewane do pomieszcze ń bę dzie podgrzewane do temperatury wymaganej w nich w okresie grzewczym. Za centralami nawiewnymi i przed wentylatorami wyciągowymi montowa ć tłumiki szumu. Przewody wentylacyjne wykona ć z blachy stalowej ocynkowanej. Dla nawiewu i usuwania powietrza z pomieszcze ń projektuje si ę kratki prostoką tne z przepustnicami dla regulacji strumienia. Przewody wentylacyjne od czerpni do central wentzlaczjnzch izolowa ć cieplnie i akustycznie, matami z wełny na folii aluminiowej, o grubości ok. 4,0 cm. Przejścia przez przegrody budowlane wykona ć jako szczelne w tulejach wypeł nionych materiałem elastycznym. Zblokowa ć wentylacj ę nawiewn ą z wentylacj ą wywiewn ą pomieszcze ń Zestawienie układów wentylacyjnych Lp. Nazwa układu Ilo ść. pow. m 3 /h Zapotrzeb. pow. m 3 /s Przyjęte urządzenie pom. 05, a) nawiew N1 b) wywiew W1 500,0 500,0 0,14 0,14 centrala nawiewna moc went. 0,25 kw, moc cieplna 6,39 kw, temp. nawiewu 22 0 C, sprężu ok. 200 Pa, wentylator wyciągowy dachowyϕ 200, moc 0,09 kw,

6 2. pom. 19,20,21 a) nawiew N2 b) wywiew W2 3. pom. 24, a) nawiew N3 b) wywiew W3 4. pom. 25 a) nawiew b) wywiew 5. pom. 27 a) nawiew grawitacyjny N4 b) wywiew W4 grawitacyjny 6. pom. 07, 17,18,36 a) nawiew grawitacyjny b) wywiew W5 7. pom. 22 a) nawiew N6 b) wywiew 750,0 750,0 280,0 280,0/ 177,3 177,3 890,1 890,1 100,0 100,0 65,0 65,0 6 0,21 0,21 0,70 0,70 0,05 0,05 0,25 0, obr/min, 400V centrala nawiewna moc went. 0,37 kw, moc cieplna 11,84 kw, temp. nawiewu 25 0 C, sprężu ok. 300 Pa, wentylator wyciągowy dachowy ϕ 250, moc elektr. 0,25 kw, 900 obr/min, 400V infiltracja powietrza zewnętrznego wentylator wyciągowy dachowy ϕ 160, moc elektr. 0,09 kw, 700 obr/min, 400V nawiew przez infiltracją wentylacja grawitacyjna szt. 2 nawiew kanał ami blaszynymi - szt. 2 wywietrzak dachowy-250, szt. 4 0,028 nawiew przez infiltracj ą powietrza zewnętrznego i pomieszczeń sąsiednich wentylator kratkowy o wyd. 100 m 3 /h, o mocy 0,013 kw 0,018 0,018 nawiew kanałem nawiewnym, wywiew kanał em grawitacyjnym wg. proj. architekt Zapotrzebowanie energii cieplnej centrala nawiewna N1: Q = 6,39 kw, centrala nawiewna N2: Q = 11,84 kw, razem: ΣQ = 18,23 kw 4.5. Zapotrzebowanie energii elektrycznej nawiew N1: E = 0,25 kw, nawiew N2: E = 0,37 kw, wywiew W1 wentylator ϕ200: E = 0,09 kw, wywiew W2 wentylator ϕ250: E = 0,25 kw, wywiew W3 wentylator ϕ160: E = 0,09 kw wentylator kratkowy 100 (0,013kW) - 4 szt.: E = 0,052 kw

7 razem: ΣE = 0,972 kw Hałas instalacji wentylacji Urządzenia wentylacyjne w instalacjach obiektu pracuj ą poniżej wartoś ci dopuszczalnych poziomu hałasu dla pomieszcze ń, które obsługuj ą. Zastosowano zabezpieczenia przed przedostawaniem si ę hał asu poprzez przewody do pomieszcze ń i otoczenia: tłumiki hałasu na przewodach nawiewnych i wywiewnych, podłączenie central i wentylatorów z przewodami poprzez króćce amortyzacyjne, przejścia przez przegrody uszczelnione materiał em plastycznym o odpowiedniej odporności ogniowej. 5. Uwagi Urządzenia i osprzęt wentylacyjny montowa ć w miejscach wskazanych na rysunkach z uwzględnieniem poniższych uwag: zespoły nawiewne montowa ć na konstrukcji stalowej, zblokowa ć wentylacj ę nawiewn ą z wentylacj ą wywiewn ą. Przewody wentylacyjne A/I i B/I wykona ć z blachy ocynkowanej wg. KB1-37.5(8) i KB1-37.5(9). Zawieszenia i mocowania przewodów wykona ć z elementów ocynkowanych. Przejścia przez przegrody budowlane wykona ć jako szczelne w tulejach wypeł nionych materiałem elastycznym, dźwiękoszczelnym np. ubit ą wełn ą mineraln ą z zabezpieczeniem kitem trwale plastycznym o odporności ogniowej odpowiadają cym przegrodom. Po wykonaniu instalacji wentylacji przed zabudow ą przegrodami, przeprowadzi ć rozruch wraz z regulacj ą i pomiarami. Przepustnice regulacyjne zablokowa ć w pozycji pracy, opisa ć, a stopie ń ich otwarcia nanie ść na dokumentacji powykonawczej. Wszystkie przewody wentylacyjne po stronie powietrza zewnę trznego prowadzone od czerpni izolowa ć wełn ą mineraln ą gr. min. 40 mm np. firmy Gullfiber n foli aluminiowej. Przewody wentylacyjne w pomieszczeniach izolowa ć cieplnie i akustycznie wełną mineraln ą gr. min 20 mm np. firmy Gullfiber na folii aluminiowej. Zastosowane materiały i urządzenia musz ą odpowiada ć warunkom bezpieczeń stwa eksploatacji i posiada ć niezbędne atesty, znak bezpieczeń stwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania. Instalacj ę należy wykona ć zgodnie z: Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych. PN-76/B Parametry powietrza obliczeniowego PN-83/B-03420/AZ Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z r. Rozporzą dzenie Rady Ministrów z dn r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowania

8 8 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn r. w sprawie stęże ń i natęże ń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiał y budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt stał y ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231). 6. Wykaz kształtek wentylacyjnych 6.1. N1 Wentylacja nawiewna - sala narad 1. N1/1 Czerpnia ścienna A-400x200, szt N1/2 Przewód , l = 660 mm szt N1/3 Kolano , α = 90 0 szt N1/4 Zmiana przekroju /500x220, l = 400 mm szt N1/5 Centrala wentylacyjna nawiewna o wyd. powietrza 500 m 3 /h, z szt. 1 falownikiem, z silnikiem o mocy 0,25 kw, nagrzewnic ą wodn ą o wyd. ciepła 6,39 kw, sprężu 200 Pa, z króć cami elastycznym, przepustnic ą i automatyką 6. N1/6 Zmiana przekroju /400x200, l = 400 mm szt N1/7 Klapa ppo ż. 400x200 szt N1/8 Tłumik , l=1000 mm, szt N1/9 Trójnik / , l = 600 mm szt N1/10 Kratka nawiewna K1+P-160x400 szt N1/11 Przewód 200x160, l = 1650 mm szt N1/12 Trójnik / , l = 600 mm szt N1/13 Przewód 160x100, l = 1900 mm szt N1/14 Kolano dyfuzorowe 100x160/400x160, α = 90 0 szt W1 Wentylacja wywiewna - sala narad 15. W1/1 Wentylator dachowy, promieniowy 200, o wyd. szt. 1 powietrza 500 m 3 /h, z silnikiem o mocy 0,25 kw, ilości obrotów n=900 obr/min, sprężu 150 Pa 16. W1/2 Tłumik hałasu ϕ200 szt W1/3 Podstawa dachowa BII/ϕ200, l = szt W1/4 Przewód B-ϕ200, l = 1000 mm szt W1/5 Kolano ϕ200, r=200 0 α = 90 0 szt W1/6 Zmiana przekroju ϕ160/ , l = 250 mm szt W1/7 Przewód , l = 2200 mm szt. 1

9 9 22. W1/8 Kolano , α = 90 0 szt W1/9 Przewód , l = 1070 mm szt W1/10 Przewód , l = 1050 mm szt W1/11 Trójnik / , l = 700 mm szt W1/12 Kratka wywiewna K1-200x500 szt W1/13 Przewód , l = 2850 mm szt W1/14 Kolano dyfuzorowe 160x200/500x200, α = 90 0 szt W1/15 Króciec elastyczny /ϕ200, l = 100 mm szt N2 Wentylacja nawiewna - suszarnia ubrań, umywalnia, szatnia, mag. znaków drogowych, garaż 30. N2/1 Czerpnia ścienna A-400x200, szt N2/2 Przewód , l = 605 mm szt N2/3 Zmiana przekroju /500x220, l = 400 mm szt N2/4 Centrala wentylacyjna nawiewna o wyd. powietrza 750 m 3 /h, z szt. 1 falownikiem, z silnikiem o mocy 0,37 kw, nagrzewnic ą wodn ą o wyd. ciepła 11,84 kw, sprężu 300 Pa, z króć cami elastycznym, przepustnic ą i automatyką 34. N2/5 Zmiana przekroju /250x250, l = 400 mm szt N2/6 Przewód 250x250, l = 1600 mm szt N2/7 Kolano , α = 90 0 szt N2/8 Przewód 250x250, l = 2400 mm szt N2/9 Trójnik / / , l = 450 mm szt N2/10 Zmiana przekroju 250x250/200x160, l = 250 mm szt N2/11 Przepustnica wielopłaszczyznowa , l = 250 mm szt N2/12 Przewód 200x160, l = 1400 mm szt N2/13 Trójnik 200x160/160x160, l = 600 mm szt N2/14 Kratka nawiewna K1+P-160x400 szt N2/15 Przewód 160x160, l = 750 mm szt N2/16 Kolano dyfuzorowe 160x160/400x160, α = 90 0 szt N2/17 Przewód 400x160, l = 200 mm szt N2/18 Zmiana przekroju 250x250/160x200, l = 250 mm szt N2/19 Przepustnica wielopłaszczyznowa 160x200, l = 250 mm szt N2/20 Kolano dyfuzorowe 160x200/500x200, α = 90 0 szt N2/21 Kratka nawiewna K1+P-200x500 szt W2 Wentylacja wywiewna - suszarnia ubrań, umywalnia, szatnia, WC 51. W2/1 Wentylator dachowy, promieniowy o średnicy 250, o wyd. szt. 1 powietrza 750 m 3 /h, z silnikiem o mocy 0,25 kw, ilości obrotów n=900 obr/min, sprężu 200 Pa 52. W2/2 Tłumik hałasu ϕ250 szt W2/3 Podstawa dachowa BII/ϕ250, l = 1000 mm szt W2/4 Przewód B-ϕ250, l = 750 mm szt. 1

10 W2/5 Kolano ϕ250, α = 90 0 szt W2/6 Zmiana przekroju ϕ250/ , l = 250 mm szt W2/7 Trójnik / , l = 700 mm szt W2/8 Kratka wywiewna K1-200x500 szt W2/9 Kolano , α = 90 0 szt W2/10 Zmiana przekroju 250x200/200x160, l = 250 mm szt W2/11 Przewód , l = 1550 mm szt W2/12 Kolano 200x160, α = 90 0 szt W2/13 Przewód , l = 1700 mm szt W2/14 Trójnik 200x160/160x160, l = 350 mm szt W2/15 Przewód , l = 290 mm szt W2/16 Zmiana przekroju 160x160/400x160, l = 350 mm szt W2/17 Kratka wywiewna K1-160x400 szt W2/18 Przewód , l = 1400 mm szt W2/19 Króciec elastyczny ϕ 250, l = 100 mm szt W3 Wentylacja wywiewna - warsztat 70. W3/1 Wentylator dachowy, promieniowy o średnicy ϕ160, o wyd. szt. 1 powietrza 280 m 3 /h, z silnikiem o mocy 0,09 kw, ilości obrotów n=900 obr/min 71. W3/2 Tłumik hałasu ϕ160 szt W3/3 Podstawa dachowa BII/160, l = 1000 mm szt W3/4 Króciec elastyczny ϕ160, l = 100 mm szt W3/5 Przewód ϕ160, l = 300 mm szt W3/6 Zmiana przekroju ϕ160/ , l = 250 mm szt W3/7 Przewód 250x250, l = 550 mm szt W3/8 Kratka wywiewna K1-250x250 szt W4 Wentylacja wywiewna - garaż 78. W4/1 Wywietrzak dachowy 250 szt W4/2 Podstawa dachowa BI/250, l = 1000 mm szt W4/3 Przewód ϕ250, l = 1650 mm szt W4/4 Kratka wywiewna ϕ250 szt N4 Wentylacja nawiewna - garaż 82. N4/1 Kratka nawiewna mm, z siatki o oczkach 10 mm szt N4/2 Przewód 500x315, l = 500 mm szt W5 Wentylacja wywiewna pom. WC 84. W5/1 Wentylator łazienkowy typu EDM160 szt. 4

11 N5 Wentylacja nawiewna pom N5/1 Kratka nawiewna mm, z siatki o oczkach 10 mm szt N5/2 Przewód 160x200, l = 500 mm szt. 1

12 SPECYFICATION 1. Introduction The subject of this elaboration is the executive design of artificial ventilation system for the designed building of the Road Maintenance Division (Branch) near the crossroads Międzyrzecz-Północ by the expressway S-3 to Gorzów Wielkopolski 2. Elaborate basis contract no. 02/4/2004, Building Design installations from 2004 done by Prozamex, st. Staniewicka 14a, Warsaw. technological guidelines, valid standards and regulations producers technical information 3. Contents The objective of this elaborate is to guarantee adequate sanitary conditions in consideration of ventilation (inlet and outlet) in office rooms, technical rooms and outlet ventilation in sanitary rooms (WC). 4. Artificial ventilation system 4.1. Air requirement for rooms R oom no. Rom name Room temp. 0 C Cubage m 3 Amount of change of air (area) w/h Inlet air requirement vent. kind m 3 /h Outlet air requirement vent. kind m 3 /h Ground floor 03 reception 20 43,8 1,5 143,0-grav. 143,0-grav. 04 dispatchroom 20 73,2 1,5 254,0-grav. 254,0-grav. 05 Conference room , ,0-artif. 420,0-artif. 07 WC 20 6,9-100,0-grav. 100,0-artif. 08 Technical room 12 48,9 2,0 98,0-grav. 100,0-grav. 09 Cleaners room 20 20,1 1,0 20,1-grav. 20,1-grav. 12 Social room 20 57,6 2,0 115,2-grav. 115,2-grav. 13 bedroom 20 75,0 1,5 112,5 4 30= 120,0-grav. 120,0-grav. 16 WC vestibule 20 6,0-30,0-grav. 30,0-grav. 17 WC 20 5,7-100,0-grav. 100,0-artif. 18 WC 24 5,7-100,0-grav. 100,0-artif. 19 washroom 24 45,9 5,0 230,0- artif. 230,0-artif. 20 Cloakroom 24 48,6 4,0 195,0- artif. 195,0-artif.

13 13 21 Cloths drier 30 31,8 10,0 320,0-artif. 320,0-arif. 22 Road-sign storage 8 130,8 0,5 65,4-grav. 65,4-grav. 24 workshop ,6 2,0 280,0-grav. 280,0-artif. 25 garage 8 118,2 1,5 177,3-grav. 177,3-grav. 26 store ,4 0,5 31,2-grav. 31,2-grav. 27 garage ,4 1,5 890,1-grav. 890,1-grav. 29 Washer umbrella roof ,7 1,0 137,7-grav. 137,7-grav. First floor 31 hall ,3 0,5 64,7-grav. 64,7-grav. 32 Office room ,7 1,5 152,6-grav. 152,6-grav. 33 archives 20 50,4 1,5 75,6-grav. 75,6-grav. 34 Social annex 20 41,4 2,0 82,8-grav. 82,8-grav. 35 WC vestibule 20 5,7-30,0-grav. 30,0-grav. 36 WC 20 5,4-100,0-grav. 100,0-artif. *grav. gravitational ventilation **artif. artificial ventilation 4.2. Description In technical, social and office rooms, assemble: artificial inlet and outlet ventilation, outlet artificial ventilation, gravitational ventilation. Intake ventilation units will be provided for inlet ventilation; for outlet roof exhaust fans and air grates (output rate 100 m 3 /h) in water closets. Inlet and outlet systems in rooms are linked and work only simultaneously. The inlet air will preheated (during heating season) to required temperatures for room kinds. Assemble silencers after inlet units and before outlet ventilators. Make ventilation ducts from steel tinplate. Rectangular grates with throttling regulation valves will be mounted on inlet and outlet. Isolate ventilation ducts from inlets to ventilation units, thermally and acoustically with about 4 cm thick mineral wool mats on aluminum foil. Crossings with walls and ceilings make in protective tubes filled with elastic material. Clutch in action inlet and outlet ventilation for specific rooms.

14 Ventilation systems balance sheet No. Unit name Air amount m 3 /h Air requirement m 3 /s Equipment room 05, a) inlet N1 500,0 0,14 b) outlet W1 2. room 19,20,21 a) inlet N2 b) outlet W2 3. room 24, a) inlet N3 b) outlet W3 4. room 25 a) inlet b) outlet 5. room 27 a) inlet gravitational N4 b) outlet W4 gravitational 6. room 07, 17,18,36 a) inlet gravitational b) outlet W5 500,0 750,0 750,0 280,0 280,0/ 177,3 177,3 890,1 890,1 100,0 100,0 0,14 0,21 0,21 0,70 0,70 0,05 0,05 0,25 0,25 Inlet unit, ventilation inlet power 0,25kW, thermal power 6,39 kw, inlet air temp C, compression about 200 Pa, Outlet unit, exhaust roof fan ϕ200, electric power 0,09 kw, 900 rotation per min, 400V Inlet unit, ventilation inlet power 0,37 kw, thermal power 11,84 kw, inlet air temp 25 0 C, compression about 300 Pa, Outlet unit, exhaust roof fan ϕ250, electric power 0,25 kw, 900 rotation per min, 400V fresh air infiltration Outlet unit, exhaust roof fan ϕ160, electric power 0,09 kw, 700 rotation per min, 400V Inlet - fresh air infiltration Gravitational ventilation units Inlet through sheet ducts 2 units Roof ventialtor-250, 4 units 0,028 Inlet - fresh air infiltration and from adjoining rooms Grate ventilator, output 100 m 3 /h, power 0,013 kw 7. room 22 a) inlet N6 b) outlet 65,0 65,0 0,018 0,018 Inlet through inlet duct, Outlet through gravitational ventilation duct according to architectural drawings

15 Thermal energy requirement Inlet unit N1: Q = 6,39 kw, Inlet unit N2: Q = 11,84 kw, Total: ΣQ = 18,23 kw 4.5. Electric energy requirement inlet N1: E = 0,25 kw, inlet N2: E = 0,37 kw, outlet W1 ventilator ϕ200: E = 0,09 kw, outlet W2 ventilator ϕ250: E = 0,25 kw, outlet W3 ventilator ϕ160: E = 0,09 kw grate ventilator 100 (0,013kW) - 4 units: E = 0,052 kw Total: ΣE = 0,972 kw 4.6. Noise emitted by ventilation Ventilation units work emitting more noise then it s permitted for rooms they are assembled in. Therefore, noise emission through ducts to rooms and surroundings has been limited by the use of: silencers placed on inlet and outlet ducts, absorber stub pipes between units and ventilators, sealing crossing of walls and ceiling with plastic material of adequate fire resistance. 5. Notes Assemble the equipment as shown on drawings with consideration of the following: inlet units mount to steel constructions; clutch in action inlet and outlet ventilation; ventilation ducts A/I and B/I make from steel tinplate according to KB1-37.5(8) and KB1-37.5(9); suspensions and mounting of ducts make from galvanized elements; make crossing of walls and ceiling in tubes sealed with plastic, acoustic materials such as mineral wool secured with putty with adequate (to wall and/or ceiling) fire resistance; after finishing mounting the installations and before covering up, start-up, regulate and monitor the system; block the regulation throttling valves in working position, describe and put the data down on technical documentation; isolate all outer ventilation ducts from inlets to ventilation units thermally with min. 4 cm thick mineral wool mats on aluminum foil (ex. Gullfiber); isolate all inner ventilation ducts thermally and acoustically with min. 20 mm thick mineral wool mats on aluminum foil (ex. Gullfiber); all used materials and equipment must meet adequate safety regulations, have valid certificates, permits.

16 16 The installations must be done according to technical regulations concerning building and acceptation of sanitary and industrial installations (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych) and with: standard PN-76/B Parametry powietrza obliczeniowego air parametrs; standard PN-83/B-03420/AZ3-230 Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania ventilation in apartment housing and public building, requirements; Decree of Ministry of Labour and Social Policy: Rozporzą dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej from Decree of Ministry Council from (Rozporządzenie rady Ministrów) concerning technical specifications for buildings and their lactions (w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowania). Decree of Ministry of Health and Social Care (Zarzą dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społ ecznej) from concerning permissible concentration and intensity of factors hazardous to health emitted by building materials, equipment and units in rooms (w sprawie stęże ń i natęże ń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaż enia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt stały ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)). 6. List of ventilation fittings 6.1. N1 Inlet ventilation - conference room 1. N1/1 Wall mounted inlet A-400x200, 1 2. N1/2 Conduit , l = 660 mm 1 3. N1/3 Elbow , α = N1/4 Diameter change /500x220, l = 400 mm 1 5. N1/5 Inlet unit, air input 500 m 3 /h, with inverter and motor, power 0,25 1 kw, induction heater, calorific 6,39 kw, compression 200 Pa, z with plastic stub pipe, throttling valve and automatic control 6. N1/6 Diameter change /400x200, l = 400 mm 1 7. N1/7 Fire safety valve 400x N1/8 Silencer , l=1000 mm, 1 9. N1/9 T-pipe / , l = 600 mm N1/10 Inlet grate K1+P-160x N1/11 Conduit 200x160, l = 1650 mm N1/12 T-pipe / , l = 600 mm N1/13 Conduit 160x100, l = 1900 mm N1/14 Diffusion elbow 100x160/400x160, α = W1 Outlet ventilation - conference room 15. W1/1 Roof exhaust centrifugal fan 200, air output 500 m 3 /h, with motor, 1 power,25 kw, rotation n=900 rotation per min, compression 150 Pa 16. W1/2 Silencer ϕ W1/3 Roof pedestal BII/ϕ200, l = 1

17 W1/4 Conduit B-ϕ200, l = 1000 mm W1/5 Elbow ϕ200, r=200 0 α = W1/6 Diameter change ϕ160/ , l = 250 mm W1/7 Conduit , l = 2200 mm W1/8 Elbow , α = W1/9 Conduit , l = 1070 mm W1/10 Conduit , l = 1050 mm W1/11 T-pipe / , l = 700 mm W1/12 Outlet grate K1-200x W1/13 Conduit , l = 2850 mm W1/14 Diffusion elbow 160x200/500x200, α = W1/15 Plastic stub pipe /ϕ200, l = 100 mm N2 Inlet ventilation - clothes drier, washroom, cloakroom, road-sign storage room, garage 30. N2/1 Wall mounted inlet A-400x200, N2/2 Conduit , l = 605 mm N2/3 Diameter change /500x220, l = 400 mm N2/4 Inlet unit, air input 750 m 3 /h, with inverter and motor, power 1 0,37kW, induction heater, calorific effect 11,84 kw, compression 300 Pa, with plastic stub pipe, throttling valve and automatic control 34. N2/5 Diameter change /250x250, l = 400 mm N2/6 Conduit 250x250, l = 1600 mm N2/7 Elbow , α = N2/8 Conduit 250x250, l = 2400 mm N2/9 T-pipe / / , l = 450 mm N2/10 Diameter change 250x250/200x160, l = 250 mm N2/11 Throttling valve , l = 250 mm N2/12 Conduit 200x160, l = 1400 mm N2/13 T-pipe 200x160/160x160, l = 600 mm N2/14 Inlet grate K1+P-160x N2/15 Conduit 160x160, l = 750 mm N2/16 Diffusion elbow 160x160/400x160, α = N2/17 Conduit 400x160, l = 200 mm N2/18 Diameter change 250x250/160x200, l = 250 mm N2/19 Throttling valve 160x200, l = 250 mm N2/20 Diffusion elbow 160x200/500x200, α = N2/21 Inlet grate K1+P-200x W2 Outlet ventilation - clothes drier, washroom, cloakroom, WC 51. W2/1 Roof exhaust centrifugal fan, diameter 250, air output750 m 3 /h, 1 with motor, power 0,25 kw, rotation n=900 rotation per min, compression 200 Pa 52. W2/2 Silencer ϕ W2/3 Roof pedestal BII/ϕ250, l = 1000 mm 1

18 W2/4 Conduit B-ϕ250, l = 750 mm W2/5 Elbow ϕ250, α = W2/6 Diameter change ϕ250/ , l = 250 mm W2/7 Elbow / , l = 700 mm W2/8 Outlet grate K1-200x W2/9 Elbow , α = W2/10 Diameter change 250x200/200x160, l = 250 mm W2/11 Conduit , l = 1550 mm W2/12 Elbow 200x160, α = W2/13 Conduit , l = 1700 mm W2/14 T-pipe 200x160/160x160, l = 350 mm W2/15 Conduit , l = 290 mm W2/16 Diameter change 160x160/400x160, l = 350 mm W2/17 Outlet grate K1-160x W2/18 Conduit , l = 1400 mm W2/19 Plastic stub pipe ϕ 250, l = 100 mm W3 Outlet ventilation - workshop 70. W3/1 Roof exhaust centrifugal fan, diameter ϕ160, air output 280 m 3 /h, 1 with motor, power 0,09 kw, rotation n=900 rotation per min 71. W3/2 Silencer ϕ W3/3 Roof pedestal BII/160, l = 1000 mm W3/4 Plastic stub pipe ϕ160, l = 100 mm W3/5 Conduit ϕ160, l = 300 mm W3/6 Diameter change ϕ160/ , l = 250 mm W3/7 Conduit 250x250, l = 550 mm W3/8 outlet grate K1-250x W4 Outlet ventilation - garage 78. W4/1 Roof exhaust fan W4/2 Roof pedestal BI/250, l = 1000 mm W4/3 Conduit ϕ250, l = 1650 mm W4/4 outlet grate ϕ N4 Inlet ventilation - garage 82. N4/1 Inlet grate mm, grate mesh 10 mm N4/2 Conduit 500x315, l = 500 mm 2

19 W5 Outlet ventilation WC 84. W5/1 Bathroom ventilator type EDM N5 Outlet ventilation room N5/1 Inlet grate mm, grate mesh 10 mm N5/2 Conduit 160x200, l = 500 mm 1

WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI ILOŚĆ WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI POZ.

WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI ILOŚĆ WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI POZ. WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI NR 2 4 HALA PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW. Czerpnia ścienna typu A o wym. 500 x 400 mm żaluzje poziome 0 45, osiatkowana od wewnątrz.2 Kanał wentylacyjny typ A/I 500/400/500

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI 01. OPIS INSTALACJI 02. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 02. DRAWINGS 01. OPIS INSTALACJI

SPIS ZAWARTOŚCI 01. OPIS INSTALACJI 02. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 02. DRAWINGS 01. OPIS INSTALACJI 2 SPIS ZAWARTOŚCI 01. OPIS INSTALACJI 1. Temat opracowania...2 2. Podstawa opracowania...3 3. Warunki zasilania...3 4. Opis ogólny...3 5. Próba ciśnieniowa...4 6. Zabezpieczenie urządze ń gazowych...4

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym w budynku bazy PGKiM w Suwałkach. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekt architektoniczny -

Bardziej szczegółowo

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1 tel.: Prezes Zarządu (0-15)8434631 Dyr. d/s Ekonomicznych tel./fax (0-15) 8434206 Nr zlecenia 01/2006 Nr archiwalny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU

PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU INSTALACJA WENTYLACJI ZGÓRSKO 58 gm. SITKÓWKA - NOWINY Adres inwestycji: ZGORSKO

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009 Egzemplarz nr: 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr. 74, 75, 76

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Strona tytułowa str. 1-1 2. Zawartość opracowania str. 2-2 3. Oświadczenie str. 3-3 4. Odpisy uprawnień i zaświadczeń PIIB str. 4-9 OPIS TECHNICZNY str. 10-12 5. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE I. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE 1.1.1 Przedmiot opracowania. OPRACAWANIE: inż. Monika Wajda- Chmielecka Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

2.0. Zawartość teczki

2.0. Zawartość teczki 2.0. Zawartość teczki 1.0. Strona tytułowa 2.0. Zawartość teczki 3.0. ZałoŜenia ogólne 4.0. Opis techniczny instalacji wentylacji 5.0. Wytyczne branŝowe 6.0. Uwagi końcowe 7.0. Zestawienie urządzeń i materiałów

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE... 3 5. OBLICZENIA ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 KWIECIEŃ 2010 STRONA:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Przedmiot i zakres opracowania......3 2.Podstawa opracowania...3 3.Opis techniczny......3 4.Obliczenia i dobór podstawowych urządzeń...4 5. Materiały i urządzenia...5

Bardziej szczegółowo

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH TEMAT PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BRANŻA INSTALACJE BRANŻA SANITARNA OBIEKT ADRES AUTOR WARSZTATY MECHANICZNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 8. KNR 4-02W 40201-03 Demontaż tłumików o obwodzie do 4400 mm Jednostka: m 2,0000

Przedmiar robót. 8. KNR 4-02W 40201-03 Demontaż tłumików o obwodzie do 4400 mm Jednostka: m 2,0000 Data utworzenia: 2008-01-28 WENTYLACJA I KLIMATYZACJA - REMONT I MODERNIZACJA BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ŁOMŻY Przedmiar robót Dział nr 1. Demontaż 1. KNR 4-02W 40201-01 Demontaż przewodów

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : 37-500 Jarosław ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej.

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej. PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej. Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Obiekt : Szkoła Podstawowa w m. Markuszowa Adres : Markuszowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45331210-1 Instalowanie wentylacji ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nekli ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej 4 w Gdyni INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA WYCIĄGOWA

PROJEKT BUDOWLANY. Remont sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej 4 w Gdyni INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA WYCIĄGOWA ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH AMPER 81-650 Gdynia, ul. Kielecka 99D/4 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY Remont sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI I OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PARAMETRY INSTALACJI WENTYLACJI... 2 2.1. POMIESZCZENIA POCZEKALNI DLA

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie chłodzenia sprężarek

Usprawnienie chłodzenia sprężarek Zakład Usług Projektowych inż. Józef Matla 30 686 Kraków ul. Podedworze 8/26 tel. 658-34-81 INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80 OBIEKT: Budynek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wentylacja mechaniczna dla istniejacego zespołu pomieszczeń kuchni przedszkolnej

Przedmiar robót. Wentylacja mechaniczna dla istniejacego zespołu pomieszczeń kuchni przedszkolnej Przedmiar robót Wentylacja mechaniczna dla istniejacego zespołu pomieszczeń kuchni przedszkolnej Obiekt Budynek Przedszkola nr 5 w Skawinie Kod CPV 45331210-1 Budowa 32-050 Skawina, ul. Daszyńskiego 11

Bardziej szczegółowo

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA W BYTOMIU WRAZ Z BUDOWĄ DOJAZDU DLA KARETEK SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

TECZKA ZAWIERA. Specyfikacja wentylacji mechanicznej opinia sanepid, bhp. p.poż I. OPIS TECHNICZNY RYSUNKI. 1 - Rzut piwnic skala 1:100 Nr 1

TECZKA ZAWIERA. Specyfikacja wentylacji mechanicznej opinia sanepid, bhp. p.poż I. OPIS TECHNICZNY RYSUNKI. 1 - Rzut piwnic skala 1:100 Nr 1 TECZKA ZAWIERA I. OPIS TECHNICZNY Specyfikacja wentylacji mechanicznej opinia sanepid, bhp. p.poż II RYSUNKI Nazwa rysunku Nr rysunku - Rzut piwnic skala :00 Nr I. OPIS TECHNICZNY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, KUCHNI I STOŁOWKI.

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, KUCHNI I STOŁOWKI. 1 INWESTOR:.. OBIEKT: Szkoła Podstawowa w Trzebini TEMAT: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, KUCHNI I STOŁOWKI.. Nr opracowania : Projektował: Opracował: Sprawdził: mgr inż. M. Stępień mgr inż. M. Stępień

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro PRZEDMIAR ROBÓT

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro  PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - MODERNIZOWANA CZĘŚĆ BUDYNKU - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI - 1 ETAP REALIZACJI ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ ul. KONARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD WENYATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGA DACHOWE WPD FAN WPD Wentylatory promieniowe dachowe typu WPD przeznaczone są do Roof-mounted centrifugal fans type WPD are intended wentylacji wyciągowej pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

POZYCJA Ilość 5,450 M2 IZOLACJA WENTYLACJI IZOLACJA GRUB.40MM WELNA MINERALNA

POZYCJA Ilość 5,450 M2 IZOLACJA WENTYLACJI IZOLACJA GRUB.40MM WELNA MINERALNA PentaKoszt Nakłady RMS w pozycjach strona 1 ELEMENT 1. Wentylacja mechaniczna jadalni z blachy stalowej ocynkowanej. POZYCJA 1. 0217-0101 -04 Ilość 5,450 M2 PRZEWODY WENT.Z BLACHY STAL. TYP A/I.35 PROC.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.52

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.52 Nazwa Firmy Koorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Rozbudowa Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kałcenia Ustawicznego w Żarnowcu o halę na maszyny rolnicze wraz z salą do praktycznej

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA Instalacja wentylacji mechanicznej

OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA Instalacja wentylacji mechanicznej PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : LESZNO Obiekt : Szkoła podstawowa nr 9, Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Remont bloku kuchennego Adres : Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT PROJEKTU WYCINKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania STRONA 1. Strona tytułowa 1 2. Opis ogólny 2 2.1 Podstawa opracowania 2.2 Zakres opracowania 2.3 Charakterystyka ogólna 3. Opis techniczny 2 4. Obliczenia 4 5. Wytyczne dla branŝ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie...

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie... SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1. Instalacja wentylacji... 2 2.1.1. Instalacja wentylacji szatnie... 2 2.1.2. Instalacja wentylacji sala wielofunkcyjna... 3 2.1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego.

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego. 1 1 Spis treści 1.Informacje ogólne 3 1.1Przedmiot i zakres opracowania 3 1.2Podstawa opracowania 3 2.Założenia projektowe 3 2.1Charakterystyka obiektu 3 2.2Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH Układ N/W pomieszczenia biurowe N Czerpnia ścienna typ B 500 x 35 mm wg. BN-70/8865-33 N 2 Prostka A/I 500 x 35 L= 600 mm N 3 Tłumik akustyczny prostokątny 500 x 35

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA - WENTYLACJA

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA - WENTYLACJA PROJEKT BUDOWLANY OLSZTYN, październik 2013r. REMONT SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 26 W OLSZTYNIE BRANŻA: SANITARNA - WENTYLACJA ADRES: ul. Żołnierska 26 10-561 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.Przedmiot opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Zakres opracowania... 2 4. Opis przyjętych rozwiązań... 2 4.1. Wentylacja sali zajęć... 3 4.2. Wentylacja pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO GM. ORLA NR GEOD. 125 INWESTOR: ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP Podstawa opracowania Cele i zakres opracowania OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP Podstawa opracowania Cele i zakres opracowania OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKT BUDOWLANY: INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJA WENTYLACYJNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKT BUDOWLANY: INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJA WENTYLACYJNA 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKT BUDOWLANY: INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJA WENTYLACYJNA 1. STRONA TYTUŁOWA str. 1 2. SPIS ZAWARTOŚCI str. 2 3. OPIS TECHNICZNY str. 3-5 4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NR ZADANIA

OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NR ZADANIA Egzemplarz nr: 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr. 74, 75, 76

Bardziej szczegółowo

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestycja Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego Adres inwestycji PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestor Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów PROJEKT WENTYLACJI Klub Ba³t Ba³tów 55 27-423 Ba³tów SPIS TREŒCI 1.Opis techniczny 1.1.Opis systemu wentylacji 1.2.Obróbka powietrza wentylacyjnego 1.3.Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 1.4.Wentylacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj.

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj. PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA Temat: Szkoła Podstawowa Nr6 Rumia ul. Sienkiewicza Inwestor: Gmina Miasta Rumia Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska upr. proj. ST-1501/74

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87

Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87 Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87 1. RODZAJ OPRACOWANIA: 2. OBIEKT: WENTYLACJA MECHANICZNA KUCHNI PRZEDSZKOLE NR 18 3. INWESTOR: PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA CPV , CPV

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA CPV , CPV PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA CPV 45331210-1, CPV 45000000-7 INWESTYCJA : BUDOWA WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA Z PUNKTEM APTECZNYM, PUNKTEM POCZTOWYM i MIESZKANIEM SŁUŻBOWYM

Bardziej szczegółowo

1. LISTY CZĘŚCI INSTALACJI WENTYLACYJNYCH PAWILONU SZATNIOWEGO

1. LISTY CZĘŚCI INSTALACJI WENTYLACYJNYCH PAWILONU SZATNIOWEGO ZAŁĄCZNIK. LISTY CZĘŚCI INSTALACJI WENTYLACYJNYCH PAWILONU SZATNIOWEGO.. LISTA CZĘŚCI INSTALACJI NAWIEWNEJ N: INSTALACJA WENTYLACYJNA NAWIEWNA N blacha ocynkowana N- Ścienna czerpnia powietrza CWP 200

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie

PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń w budynku magazynowym w związku ze zmianą sposobu uŝytkowania części budynku na Centrum praktycznego szkolenia w zakresie małego

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP 1. PROJEKT REMONTU INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Nazwa opracowania branżowego

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP 1. PROJEKT REMONTU INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Nazwa opracowania branżowego BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP 1 Nazwa przedsięwzięcia - zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu: SALA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SANITARIATÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SANITARIATÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SANITARIATÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE CZĘŚĆ III INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAZWA OBIEKTU: MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, ul.

Tarnowskie Góry, ul. TCK KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA TARNOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II BUDYNEK PARKINGU

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II BUDYNEK PARKINGU Projekt budowy parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park & Ride) zlokalizowanego przy Al. Krakowskiej w Warszawie, dz. ew. nr 2/3, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 i 2/7 z obrębu 2-06-06 w dzielnicy Włochy PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Faza Branża Inwestor PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DMM/P/12A/2007 Obiekt Pomieszczenia biurowe w budynku

Bardziej szczegółowo

Biuro Consultingowo-Projektowe ECOTECH 59-220 Legnica, ul. Łokietka 18 PRZEDMIAR

Biuro Consultingowo-Projektowe ECOTECH 59-220 Legnica, ul. Łokietka 18 PRZEDMIAR Biuro Consultingowo-Projektowe ECOTECH 59-220 Legnica, ul. Łokietka 18 NAZWA INWESTYCJI : CMENTARZ KOMUNALNY DLA MIASTA LEGNICY. - Wentylacja i klimatyzacja ADRES INWESTYCJI : Gmina Miłkowice i Krotoszyce

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45000000-7 Roboty budowlane 45331210-1 Instalowanie wentylacji Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej (obiekty słuŝby zdrowia)

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR\ Zarząd Transportu Miejskiego Ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

1 Instalacja wentylacji. kpl 1,0 CENA JEDNOSTKOW A KOD WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI J. M. ILOŚĆ J.M. WARTOŚĆ POZYCJI. STWiO R.

1 Instalacja wentylacji. kpl 1,0 CENA JEDNOSTKOW A KOD WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI J. M. ILOŚĆ J.M. WARTOŚĆ POZYCJI. STWiO R. Przedmiar robót - do wyceny (branża sanitarna) Kod Słownika Zamówień: 45331000-6 Adres budowy: ul. Kłosowa 23A, Olsztyn Obiekt: Przedszkole Miejskie nr 14 Rodzaj robót: Wymiana wentylacji kuchni i suszarni

Bardziej szczegółowo