powietrze jest naszą inspiracją

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "powietrze jest naszą inspiracją"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo! Upłynęło już ponad siedem lat od chwili, gdy nasza firma podjęła produkcję central i zestawów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Parametry jakie uzyskujemy wzbudzają niedowierzanie, podziw i sprawiają, że jesteśmy bezkonkurencyjni w zakresie wymiany i odzysku ciepła z wentylacji. Pierwszy rok poświęciliśmy na badania i wdrażanie pierwszych systemów wentylacyjnych. Obecnie pracują one w różnych warunkach na terenie całego kraju i cieszą się dobrą opinią użytkowników. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że tworząc dobry klimat odzyskujemy energię. Namawiamy Państwa byście robili to razem z nami. Bernard Bujwicki prezes firmy Dear Sir or Madame, It has been over seven years since our company started to produce ventilation stations and systems with heat recovery. The parameters we have achieved are considered incredible and worth of admiration. They also make our products unrivalled in terms of heat exchange and recovery. The initial year was devoted to research and implementation of the first ventilation systems. Currently, these systems are operating under various conditions throughout the country and are held in high esteem by their users. Today, we can confidently say that by creating a good climate we recover energy. We heartily encourage you to do the same and work with us. Bernard Bujwicki President of the Company Уважаемые господа! Прошло уже свыше семи лет от момента, когда наша фирма начала заниматься производством центральных управлений и вентиляционных составов с возвратом тепла. Параметры, которых мы добились возбуждают недоверие, изумление и показывают, что мы являемся вне конкуренции в сфере обмена и возврата тепла из вентиляции. Первый год мы посвятили исследованиям и внедрениям первых вентиляционных систем. Сейчас работают они в разных условиях на территории всей страны и пользуются хорошей репутацией потребителей. Сегодня мы можем смело сказать, что создавая хороший климат получаем обратно энергию. Уговариваем Вас, чтобы Вы делали это вместе с нами. Бернард Буйвицки Председатель Правления Фирмы Nasza firma została założona w 1990 roku w na bazie wyłącznie polskiego kapitału. Do dnia dzisiejszego dynamicznie rozwija się osiągając rocznie obroty rzędu kilku milionów Euro. Obecnie to ponad 50 cio osobowy zespół specjalistów z różnych dziedzin, pracujący nad rozwiązaniami technicznymi i logistycznymi. Z każdym rokiem rośnie liczba inwestycji obsługiwanych kompleksowo, gdzie zakres naszych usług rozpoczyna się od koncepcji poprzedzonej badaniami technologicznymi, a kończy symbolicznym oddaniem kluczy do obiektu. Jednocześnie w zależności od potrzeb Inwestora realizujemy wyodrębnione zadania na różnych etapach procesu inwestycyjnego. Our company was founded in 1990 with Polish capital. The company has been dynamically developing ever since, reaching yearly turnover in the order of a few million Euro. Currently, the company employs more than 50 experts from various areas, working on technical and organizational solutions. Every year, the number of comprehensively serviced investments increases these are typically projects where the range of our services begins from a concept preceded by technological examination and research and ends with a symbolic handing over the keys to the newly constructed object. Simultaneously, depending on the investor s needs, our company elaborated also isolated tasks at various stages of the investment process. Наша фирма основана в 1990 году с участием польского капитала.на сегодняшний день мы динамично развиваемся, достигая в год оборот около несколько миллионов Евро. Сегодня у нас работает свыше 50-ти человек являющихся группой специалистов из разных областей, работающих над техническими и организационными решениями. С каждым годом растёт число инвестиций, обслуживаемых комплексно, это значит таких, где объём наших услуг начинается от концепции, которой предшествуют технологические исследования, заканчиваются символическим вручением ключей от объекта. Одновременно, в зависимости от потребностей Инвестора, мы реализуем также выделенные задачи на разных этапах инвестиционного процесса. Potwierdzeniem naszej pozycji na rynku są certyfikat ISO 9001, certyfikat Fair Play, nagrody i wyróżnienia w wielu konkursach. Our market position was confirmed by awarding our company with the ISO 9001, Fair Play certificate as well as awards and prizes in many contests. Подтверждением нашей позиции на рынке являются сертификат ISO 9001, сертификат Fair Play, награды и отличительные грамоты в многих конкурсах.

3 Do Państwa dyspozycji pozostają wysokiej klasy specjaliści skupieni w działach: technologicznym; przygotowania produkcji, automatyki, sprzedaży, którzy zawsze gotowi są służyć radą i doświadczeniem Our top-class specialists, working in technology, production preparation, automation and sales departments, are always available and eager to help and share their experience. В Вашем распоряжении остаются высокого класса специалисты сосредоточенные в отделах: технологическом, подготовки производства, автоматики, продажи, которые всегда готовы служить советом и опытом. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz wykorzystując dofinansowanie UE stworzyliśmy profesjonalną pracownię projektowo-techniczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z najnowocześniejszym oprogramowaniem, która poszczycić się może szeregiem nowatorskich rozwiązań technicznych. Making an effort to satisfy your needs and having used EU subsidies, we created a professional design and technology laboratory, equipped with up-to-date computer hardware and software and priding itself on developing a number of innovative technological solutions. Выходя напротив Вашим ожиданиям, а также используя дофинансирования из Европейского Союза мы создали профессиональную проектно-техническую мастерскую оборудованную современным компьютерным снаряжением вместе с самым современным программным обеспечением, которая может похвалиться рядом новаторских технических решений. Potwierdzeniem wysokich standardów jakości i trwałości są liczne certyfikaty, atesty i dopuszczenia. Tak wysoki standard uzyskaliśmy stosując w swoich produktach elementy sprawdzone, pochodzące od renomowanych światowych producentów. Top quality and durability of our products have been confirmed by numerous Seal of Approval and Authorization Certificates. We have managed to achieve such high standards by using in our products welltried and reliable parts produced by world-class manufacturers. Подтверждением высоких стандартов качества и прочности являются многочисленные сертификаты, аттестаты, другие допускающие документы. Такого высокого стандарта мы добились благодаря применению в своих продуктах проверенных элементов происходящих от пользующихся хорошей репутацией мировых производителей. Towarzysząc klientom podczas całego procesu sprzedaży dbamy o to, by przebiegał on sprawnie, szybko oraz utrzymany był na najwyższym profesjonalnym poziomie gwarantującym Państwa zadowolenie poprzez optymalne dostosowanie go do indywidualnych wymogów i potrzeb odbiorcy. We support our clients throughout the whole sales process and take care to make it fast, efficient and professional so as to guarantee your satisfaction and to meet your individual demands and needs. Сопутствуя клиентам во время всего процесса продажи мы заботимся о том, чтобы проходил он четко, быстро, а также удержанный был на самом высоком профессиональном уровне, гарантирующим Ваше удовлетворение через оптимальное приспособление его к индивидуальным требованиям и нуждам получателя. Posiadajamy dobrze wyposażone zaplecze techniczne umożliwiające prowadzenie badań, tworzenie prototypów, produkcje urządzeń oraz realizację zadań docelowych. Gwarantujemy przy tym wysoki standard produktu, terminowość realizacji oraz max. obniżenie kosztów. Our well-equipped technological base enables us to do research, build prototypes, produce appliances and complete your orders. At the same time, we guarantee to maintain high standards of our products, meet your deadlines and reduce your costs to the minimum. Имея хорошо оснащенную техническую базу мы имеем возможность проводить исследования, создавать прототипы, производить оборудование, а также реализовать целевые задачи. При этом гарантируем высокий стандарт продукта, своевременность реализации, а также максимальное понижение расходов Zdobyte doświadczenie w realizacjach poparte ugruntowaną wiedza teoretyczna zaowocowały stworzeniem całej gamy urządzeń i rozwiązań, których szczegóły konstrukcyjno-technologiczne zostały zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP. Practical experience we gained, backed by sound theoretical knowledge, has resulted in creating a whole range of technical devices and solutions, whose design and technological details have been reserved in the Patent Office of the Republic of Poland. Приобретенный опыт в в реализациях подкреплен упроченным теоретическим знанием позволил создать целую гамму устройств и решений, которых конструкторско-технологические подробности стали обусловлены в Патентном Управлении в Польше.

4 Nasze realizacje 1 Centrum zabaw FIKOLAND Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła realizowana poprzez dwa zestawy wentylacyjne typu CNWB 650/315 o wydajności 1500 m3/h każdy. 1 FIKOLAND Play Centre. Supply and exhaust ventilation system with heat recovery using two CNWB 650/315 ventilation units with a capacity of 1500 m3/h each. Центр развлечений для детей Fikoland Приточно-вытяжная вентиляция с возвратом тепла реализована через два вентиляционных состава типа CNWB 650/315 производительностью 1500 м3/ч каждый. Zastosowanie inteligentnych systemów sterowania, bazujących na prostych rozwiązaniach intuicyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika znacząco przyczyniło się do obniżenia energochłonności, a tym samym sprawiło, iż technologia firmy BARTOSZ stała się jeszcze bardziej przyjazna dla środowiska. The application of intelligent control systems, based on simple and intuitive solutions adapted to individual needs of each user, has greatly reduced energy consumption and made BARTOSZ company s technologies more eco-friendly. Применение интеллигентных систем управления базирующих на простых интуитивных решениях приспособленных к индивидуальным потребностям потребителя многозначительно повлияло на понижение энергоемкости, а этим же самым причинилось к тому, что технология фирмы Bartosz стала дружественная к среде. Firma aktywnie prezentuje swoje wyroby i regularnie uczestniczy w imprezach targowych w Polsce i za granicą. The company actively presents its products and regularly participates in trade fairs and exhibitions in Poland and abroad. Фирма активно представляет свои изделия и регулярно участвует в торговых мероприятиях в Польше и за рубежом. 2 Park Wodny Tarnowskie Góry Dostawa 13 kpl. wymienników ciepła o wydajności m3/h Water Park Tarnowskie Góry. Delivery of 13 sets of heat exchangers with a capacity of m3/h. Водный Парк Тарновске Гуры Поставка 13 комплектов теплообменников производительностью м3/ч. 2 3 Dążąc do zapewnienia Państwu maximum wygody i komfortu oferujemy dostawę, montaż i uruchomienie zamówionych urządzeń. Striving to provide you with maximum comfort and convenience, we offer to deliver, install and start up all the equipment you have ordered. Стремясь к обеспечению Вам максимум удобств и комфорта предлагаем поставку, монтаж и введение в движение заказанных устройств. 3 Fitness Club Maniac Gym Wentylacja pomieszczeń aerobiku, basenu oraz recepcji realizowana przez 3 zestawy o łącznej wydajności 6500 m3/h Maniac Gym Fitness Club Ventilation system of aerobics rooms, a swimming pool and reception area using 3 ventilation units with a joint capacity of 6500 m3/h. Fitness Club Maniac Gym Вентиляция помещений аэробика, бассейна, а также бюро приема реализована через три состава общей производительностью 6500 м3/ч.

5 Nasze realizacje 4 4 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji lodowisko. Zastosowano 2 centrale w wykonaniu zewnętrznym KNWB 1350 (łączna wydajność m3/h) 5 Municipal Sports and Recreation Centre (MOSiR). Ice rink. Two KNWB 1350 external units were used (joint capacity of m3/h). Городской Центр Спорта и Отдыха. Каток Применено два центральных управления во внешнем исполнении KNWB 1350 (общая производительность м3/ч). 7 Szkoła Podstawowa nr 50 w Białymstoku Wentylacja hali sportowej oparta o zestaw CNWB 2x1200 (12100 m3/h). Dodatkowo zastosowano niezależną centralę do wentylacji bieżni o wyd m3/h. Primary School No. 50 in Białystok. Ventilation system of the sports hall using CNWB 2x1200 (12100 m3/h) ventilation set. An additional independent unit with a capacity of 2600 m3/h for ventilation of a running track was installed. 7 Начальная Школа N 50 в Белостоке Вентиляция спортивного зала основана на составе CNWB 2x1200 (12100 м3/ч). Добавочно применено независимое центральное управление для вентиляции беговой дорожки производительностью 2600 м3/ч. 5 MOSiR. Pływalnia Modernizacja istniejącego układu wentylacyjnego- wykorzystano sekcje wymienników WS 2x1100 z systemem częściowej recyrkulacji. Municipal Sports and Recreation Centre (MOSiR). Swimming pool. Modernization of the existing ventilation system sections of WS 2x1100 exchangers with a partial circulation system were used. Городской Центр Спорта и Отдыха. Плавательный Бассейн Модернизация существующей системы вентиляции использовано секции обменников WS 2x1100 с системой частичной рециркуляции. 8 8 Drukarnia Interdruk Wentylacja z odzyskiem ciepła trzy centrale typu CNWB. Wydajność układu m3/h. 9 Interdruk Printing House. Ventilation system with heat recovery three CNWB ventilation units. System capacity 5300 m3/h. Типография Interdruk Вентиляция с возвратом тепла три центральных управления типа CNWB. Производительность системы м3/ч. 6 Centrum Handlowe Chełm Dostawa central w wykonaniu zewnętrznym typu DNWB. Łączna wydajność układu 9500 m3/h 6 Shopping Centre Chełm. Delivery of external DNWB ventilation units. Joint capacity of the system 9500 m3/h. 9 Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Raczkach. Zastosowano zestaw CNWB 1300 z nagrzewnicą wodną. Wydajność układu 8050 m3/h. Sports Hall of the Primary School in Raczki. CNWB 1300 ventilation unit with a water heater was used. System capacity 8050 m3/h. Спортивный зал при Начальной Школе в Рачках. Применено состав CNWB 1300 с водным нагревателем. Производительность системы 8050 м3/ч. Торговый Центр Хелм Поставка центральных управлений во внешнем исполнении типа DNWB. Общая производительность системы 9500 м3/ч.

6 Nasze realizacje 10 Hala produkcji łodzi Darek C.O. Wentylacja z odzyskiem ciepła oparta o trzy zestawy zewnętrzne o łącznej wydajności m3/h. 10 Boat building hall Darek C.O. Ventilation system with heat recovery using three external ventilation units with a joint capacity of m3/h. Зал по производству лодок Darek C.O. Вентиляция с возвратом тепла основана на трех внешних составах общей производительностью м3/ч. 13 Drukarnia Opus Instalacja odzysku ciepła z powietrza wykorzystywanego w procesie technologicznym maszyny drukarskiej. W systemie pracują dwa wymienniki typu WS 1100/500 o wydajności 2 x 5000 m3/h. 13 Opus Printing House. Installation of a heat recovery system recovering heat from the air used in the technological process of a printing machine. Two WS 1100/500 exhangers with a capacity of 2 x 5000 m3/h were used in the system. Типография Opus Оборудование возврата тепла из воздуха использованого в технологическом процессе типографической машины. В системе работают два обменника типа WS 1100/500 производительностью 2x5000 м3/ч Blok operacyjny Woj. Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego Modernizacja wentylacji mechanicznej na bloku operacyjnym chirurgii plastycznej. An operating wing of the Jędrzej Śniadecki Provinvial Polyclinic Hospital. Modernization of a mechanical ventilation system in a cosmetic surgery operating wing. 11 Операционный блок Воеводской Объединенной Больницы имени Й. Снядецкого Модернизация механической вентиляции на операционном блоке пластической хирургии. 11 Stocznia jachtowa Mirage Boats Dostawa instalacji wentylacyjnej wraz z zestawem rekuperacyjnym CNWB1300 Mirage Boats Yacht Shipyard. Delivery of a ventilation system with a CNWB1300 heat recuperation unit. Яхтенная верфь Mirage Boats Поставка вентиляционного оборудования вместе с рекуперативным составом CNWB Hala produkcyjna stoczni Polifaktor Dostawa i montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła. Zastosowane dwa układy w oparciu o CNWB 2x1350 (całkowita wyd. układów m3/h) Production hall Polifaktor Shipyard. Delivery and installation of a ventilation system with heat recovery. Two CNWB 2x1350 ventilation units were used (joint capacity of the system m3/h). Производственный зал верфи Polifaktor Поставка и монтаж вентиляционного оборудования с возвратом тепла. Применены две системы основаны на CNWB 2x1350 (общая производительность систем м3/ч). 15 Hala produkcji zbiorników Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła wraz z układem recyrkulacji i ogrzewania powietrznego. Łączna wydajność m3/h. 15 Tank production hall. Supply and exhaust ventilation with heat recovery, recirculation and air-warming systems. Joint capacity m3/h. Зал по производству резервуаров Приточно-вытяжная вентиляция с возвратом тепла вместе с системой рециркуляции и воздушного отопления. Общая производительность м3/ч

7 Nasze realizacje Osiedle Parkowe Wzgórze w Krakowie Dostawa i montaż wentylacji z rekuperacją w domach jednorodzinnych (I etap realizacji 30 kpl., etap II 47 kpl.) Parkowe Wzgórze housing estate in Cracow. Delivery and installation of a ventilation system with heat recuperation in single-family houses (Stage I 30 sets, stage II 47 sets). Микрорайон Parkowe Wzgórza в Кракове Поставка и монтаж вентиляции с рекуперацией в односемейных домах (I этап реализации 30 комплектов, II этап 47 комплектов) Wentylacja z odzyskiem ciepła w Muzeum Sztuki Współczesnej, które mieści się w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Contemporary Art in the Ujazdowski Castle in Warsaw. The Ventilation system with heat recovery in the Centre for Zastosowane urządzenie CNWB 700/355. unit installed: CNWB 700/355. Вентиляция с возвратом тепла в Музее Современного Искусства, который находится в Уяздовском Замке в Варшаве. Применено оборудование CNWB 700/ Stacje benzynowe koncernu paliwowego BP Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, a w okresie letnim chłodu (pomieszczenia w pełni klimatyzowane). Wydajność układu wentylacyjnego 600 m3/h. 20 BP petrol stations. Supply and exhaust ventilation system with heat recovery and a cooling system in summer (fully air-conditioned rooms). Capacity of the ventilation system 600 m3/h. 17 Dyskont spożywczy Biedronka Wentylacja z odzyskiem ciepła wraz z systemem ogrzewania powietrznego o wydajności układu 5100 m3/h. 17 Бензозаправочные станции топливного концерна BP Приточно-вытяжная вентиляция с возвратом тепла, a в летнем периоде холода (помещения полностью кондиционированные). Biedronka discount food store. Ventilation system with heat recovery and air-warming system with a capacity of 5100 m3/h. Продовольсвенный дисконт Biedronka Вентиляция с возвратом тепла вместе с системой воздушного отопления производительностью системы 5100 м3/ч. 18 Aula wykładowa Akademii Medycznej Dostawa central wentylacyjnych na potrzeby auli wykładowej oraz laboratoriów o łącznej wydajności m3/h. Lecture hall of the Medical University. Delivery of ventilation units to cover the needs of a lecture hall and laboratories with a joint capacity of m3/h. Лекционный зал Медицинского Института Поставка центральных вентиляционных управлений на потребности лекционного зала, а также лабораторий общей производительностью м3/ч Budynek jednorodzinny z basenem w Myślenicach (woj. małopolskie) Układ wentylacji z dwoma niezależnymi zestawami: CNWB400/200 (pom. mieszkalne) i CNWB 450/315 (basen). Wydajności odpowiednio: 500 i 850 m3/h. Single-family house with a swimming pool in Myślenice (the Malopolskie Provice) Ventilation system with two independent units: CNWB400/200 (living quarters) and CNWB 450/315 (swimming pool) with a capacity of 500 and 850 m3/h respectively. Односемейное здание с бассейном в Мысленицах (малопольское воеводство). Система вентиляции с двумя независимыми составами: CNWB 400/200 (жилое помещение) и CNWB 450/315 (бассейн). Производительность соответственно 500 и 850 м3/ч

8 Inne realizacje Obiekty przemysłowe: VBH Polska Warszawa; Fabryka okien DABI Giżycko; Fabryka Pasmanterii Dortex Białystok; Fabryka Opakowań Selpo k. Radomia; Producent Kotłów Klimosz Strumień; Fabryka Wagonów Świdnica; Akcesoria Meblowe Amix Białystok; Drukarnia Mart Głogoczów; Rozlewnia Win Vinfort Kraków; Zakłady Azotowe Puławy; Hala produkcyjna Branddex Stargard Szczeciński; Drukarnia Iwonex Siedlce; Hurtownia Edpol Mysłowice; Masterfoods Polska Sochaczew; Zakład Elektroniczny Tatarek Wrocław; Zakład Poligraficzny Fokus Ostrołęka; Przedsiębiorstwo Dubr Kielce; Dystrybutor Gazu Barter Sokółka; Drukarnia Illochroma Skawina; Fabryka Mebli Gawin Królewska Wola; Industry: VBH Polska Warsaw, DABI (window manufacturer) Giżycko; Dortex (haberdashery manufacturer) Białystok; Selpo (packaging manufacturer) near Radom; Klimosz (boiler manufacturer) Strumień; Fabryka Wagonów (carriage manufacturer) Świdnica; Amix (furniture accessories) Białystok; Mart (printing house) Głogoczów; Vinfort (wine bottling plant) Cracow; Zakłady Azotowe (melamine production)- Puławy; Branddex production hall Stargard Szczeciński; Iwonex (printing house) Siedlce; Edpol (wholesale outlet) Mysłowice; Masterfoods Polska Sochaczew; Tatarek (electronic appliances manufacturer) Wrocław; Fokus (print shop) Ostrołęka; Dubr Kielce; Barter (gas distribution) Sokółka; Illochroma (printing house) Skawina; Gawin (furniture manufacturer) Królewska Wola; Hotele i restauracje: Hotel CRR KRUS -Szklarska Poręba; Hotel Villa Montana Kudawa Zdrój; Hotel Diament Katowice; Dom Nauczyciela Augustów; Restauracja Zebra Białystok; Pizzeria Paradiso Białystok; Blue Pub Białystok; Zajazd Sosna Kruglany; Kawiarnia Lalki Białystok; Pub Brama Suwałki; Hotels and restaurants: Hotel CRR KRUS -Szklarska Poręba; Hotel Villa Montana Kudawa Zdrój; Hotel Diament Katowice; Teacher s House (hotel) Augustów; Zebra (restaurant) Białystok; Pizzeria Paradiso Białystok; Blue Pub Białystok; Zajazd Sosna (inn) Kruglany; Kawiarnia Lalki (coffee house) Białystok; Pub Brama Suwałki; Другие реализации: Гостиницы и рестораны: Гостиница CRR KRUS Шклярска Поремба, Гостиница Villa Montana Кудова Здруй, Гостиница Diament Катовице, Дом Учителя Аугустув, Ресторан Zebra Белосток, Пиццерия Paradiso Белосток, Blue Pub Белосток, Трактир Sosna Кругланы, Кафе Lalki Белосток, Pub Brama Сувалки Obiekty handlowe i usługowe: Markety PMB Białystok; Fitnes Multifit Białystok; Supermarket ARS Częstochowa; Przychodnia San-Med. w Bystrzycy Kłodzkiej; Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku; Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin; Centrum Pielgrzymkowe w Świętej Wodzie k. Białegostoku; Bank BGŻ Warszawa; Teatr Współczesny Szczecin; Trade and services: PMB shops Białystok; Multifit (fitness club) Białystok; Supermarket ARS Częstochowa; San-Med (health centre) Bystrzyca Kłodzka; Provincial Employment Agency in Białystok, Local Government Assembly s Office in the West Pomerania Province Szczecin; Pilgrimage Centre in Święta Woda near Białystok; Bank BGŻ Warsaw; Teatr Współczesny (theatre) Szczecin. Торговые и услуговые объекты: Маркеты PMB Белосток; Fitnes Multifit Белосток; Супермаркет ARS Ченстохова; Медпункт San-Med. в Быстжицы Клодскей; Воеводское Рабочее Учреждение в Белостоке; Сеймик Воеводства Заходнепоморскего Щецин; Паломнический Центр в Свентей Воде возле Белостока; Банк BGŻ Варшава; Современный Театр Щецин Szkolnictwo: Szkoła Podstawowa nr 49 Białystok; Szkoła Podstawowa nr 1 Pisz; Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Żabim Rogu; Szkoła Podstawowa w Kosowie Lackim; Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 6 w Białymstoku; Zespół Szkół Rolniczych w Dojlidach; Liceum Ogólnokształcące nr 1 Suwałki; Szkoła Językowa Empik Gliwice; Biblioteka Akademii Medycznej w Białymstoku; Instytut Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku; Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Politechnika Świętokrzyska; Education: Primary School No. 49 Białystok; Primary School No. 1 Pisz; Primary and Middle School in Żabi Róg; Primary School in Kosów Lacki; Primary and Middle School No. 6 in Białystok; Agricultural School Complex in Dojlidy; Secondary School No. 1 Suwałki; Empik Language School Gliwice; Library of the Medical University of Białystok; Institute of Physics of the University of Białystok; Institute of Chemistry of the University of Białystok; AGH University of Science and Technology in Cracow; the Kielce University of Technology. Система образования: Начальная Школа N 49 Белосток Начальная Школа N 1 Пиш; Начальная Школа и Гимназия в Жабим Рогу; Начальная Школа в Косове Ляцким; Начальная Школа и Гимназия N 6 в Белостоке; Объединение Сельскохозяйственных Школ в Дойлидах; Общеобразовательный Лицей N 1 Сувалки; Школа Иностранных Языков EMPIK Гливице; Библиотека Медицинского Института в Белостоке; Институт Химии Университета в Белостоке; Горно-Металлургическая Академия в Кракове; Свентокжиски Политехнический Институт Промышленные объекты: VBH Polska Варшава; Фабрика Окон Dabi Гижицко; Галантерейна Фабрика Dortex Белосток; Упаковочная Фабрика Selpo возле Радомя; Производитель Котлов Klimosz Струмень; Фабрика Вагонов Свидница; Мебельные Аксессуары Amix Белосток; Типография Mart Глогочув; Винный Завод Vinfort Краков; Азотное Предприятие Пулавы; Производственное Отделение Branddex Старгард Щецински; Типография Iwonex Седльце; Оптовый склад Edpol Мысловице; Masterfoods Polska Сохачев; Электронное Предприятие Tatarek Вроцлав; Полиграфическое Предприятие Fokus Остроленка; Предприятие Dubr Кельце; Дистрибьютор Газа Barter Сокулка; Типография Illochroma Скавина; Мебельная Фабрика Gawin Крулевска Воля Zapraszamy do zapoznania się z innymi materiałami reklamowymi prezentującymi urządzenia produkowane przez naszą firmę

9

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

The Buma Group has operated since the year 1991 and has so far built 2 000 flats, 300 detached houses and over 120 000 sq m of office space.

The Buma Group has operated since the year 1991 and has so far built 2 000 flats, 300 detached houses and over 120 000 sq m of office space. stolarka aluminum aluminiowa joinery, elewacje facades Buma Factory is a company within The Buma Group dedicated to design, manufacture and assembly of architectural aluminum structures. The company has

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

P.P.H.U. MAREK NICOWSKI tel. 601-802-253

P.P.H.U. MAREK NICOWSKI tel. 601-802-253 P.P.H.U. MEK ICWKI tel. 601-802-253 mareknicowski@wp.pl www.marcohandel.com ø 12 H 15 Ilość w opakowaniu - 6 słonka ceramiczna gładka 5 907771 497037 > Czerwona - 1001 Fiolet - 1003 Burgund - 1004 Ecru

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Relokacje maszyn / Machinery transfer Prace budowlane / Construction works REFERENCJE REFERENCES ABOUT US O NAS We provide various types of comprehensive

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY NASZYCH INSTALACJI

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY NASZYCH INSTALACJI PRAKTYCZNE PRZYKŁADY NASZYCH INSTALACJI Gazowe pompy ciepła (GHP Gas Heat Pumps) stanowią rewolucyjne rozwiązanie w dziedzinie klimatyzacji i ogrzewania. Najwyższej klasy urządzenia GHP produkowane są

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA PICO-AE Pompy ciepła typu powietrze-woda - wentylatory osiowe - sprężarki typu Scroll Urządzenia te różnią się od Pico-A i Pico-C, ponieważ zostały specjalnie

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

Firma SKB posiadając 20-letnie doświadczenie, dysponuje doskonałą znajomością rynku usług budowlanych oraz konstrukcji stalowych. Oferujemy kompleksową realizację projektów i konkurencyjne ceny. Naszym

Bardziej szczegółowo

Hotel Villa Verde Congress & Spa w Zawierciu Hotel Amasador Centrum w Łodzi Hotel Verde Montana w Kudowie Zdrój Hotel CRR KRUS w Szklarskiej Porębie

Hotel Villa Verde Congress & Spa w Zawierciu Hotel Amasador Centrum w Łodzi Hotel Verde Montana w Kudowie Zdrój Hotel CRR KRUS w Szklarskiej Porębie Hotel Villa Verde Congress & Spa w Zawierciu Hotel Amasador Centrum w Łodzi Hotel Verde Montana w Kudowie Zdrój Hotel CRR KRUS w Szklarskiej Porębie Klub Sosnowy w Businessman Institute w Warszawie Radocza

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY NASZYCH INSTALACJI

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY NASZYCH INSTALACJI PRAKTYCZNE PRZYKŁADY NASZYCH INSTALACJI Gazowe pompy ciepła (GHP Gas Heat Pumps) stanowią rewolucyjne rozwiązanie w dziedzinie klimatyzacji i ogrzewania. Najwyższej klasy urządzenia GHP produkowane są

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS BHT, BFT, BMT, GHS, GMS, GHL, GML THERMOKEY REFCOMP - UL. ZGODA 3 IIP. - 00-018 WARSZAWA - POLSKA - TEL.: +48 22 826 32 29 FAX.: +48 22 827

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera Instrukcja dotycząca portalu Meusburgera 1. Zawartość 2 1. Informacje ogólne 3 2. Rejestracja na portalu Meusburgera 4 3. 3.1 3.2 Hasło Hasło przy rejestracji Zapomniałeś hasła? 4. Zamówienie kart wstępu

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Firma SKB posiadając 20-letnie doświadczenie, dysponuje doskonałą znajomością rynku usług budowlanych oraz konstrukcji stalowych. Oferujemy kompleksową realizację projektów i konkurencyjne ceny. Naszym

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

ANDEL S BY VIENNA HOUSE CRACOW ul. Pawia 3, Cracow, PL viennahouse.com

ANDEL S BY VIENNA HOUSE CRACOW ul. Pawia 3, Cracow, PL viennahouse.com Nowoczesne i kreatywne spotkania - indywidualna obsługa i pomysły szyte na miarę. Idealna powierzchnia konferencyjna dla 350 uczestników, w tym letni ogród i wielofunkcyjne foyer. Fresh and creative meetings

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem.

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Tailor made conference offer and creative meeting set up, best value for money

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

www.paw.eu Warszawa, 10.06.-13.06.2014 AHK-Program wspierania eksportu Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii

www.paw.eu Warszawa, 10.06.-13.06.2014 AHK-Program wspierania eksportu Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii Warszawa, 10.06.-13.06.2014 AHK-Program wspierania eksportu Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii Przedstawienie firmy PAW / Stand 09/2012 PAW Company presentation referent / by Christian Braband

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina Pruszcz Gdański Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina logistycznie idealna Gmina Pruszcz Gdański od kilku lat kładzie duży nacisk na inwestycje w oświacie. To szczególnie ważna dziedzina

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

www.etis.pl ul. Wojska Polskiego 124/20, tel. 34 347 00 61, 668 135 251 NIP: 821-24-06-515 mail: projekty@etis.pl

www.etis.pl ul. Wojska Polskiego 124/20, tel. 34 347 00 61, 668 135 251 NIP: 821-24-06-515 mail: projekty@etis.pl Etis sp. z o.o od początku swojej działalności specjalizuje się w rozwiązaniach klimatyzacyjno wentylacyjnych, zapewniając pełen zakres usług ze specjalizacją w zarządzaniu i realizacji projektów sieciowych.

Bardziej szczegółowo

1 Aleja Bielany Car Parks Deckshield ID 27,000 2015. 2 UBiQ Business Park Office Deckshield ID 1,100 2015

1 Aleja Bielany Car Parks Deckshield ID 27,000 2015. 2 UBiQ Business Park Office Deckshield ID 1,100 2015 REFERENCE LIST Lista Referencyjna - Deckshield 1 Aleja Bielany Car Parks Deckshield ID 27,000 2015 2 UBiQ Business Park Office Deckshield ID 1,100 2015 3 19. Dzielnica II etap Car Parks Deckshield 12,000

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża

P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża Adres: Pocztowa 16 64-918 Lotyń woj. wielkopolskie P.W.U-H PLASTROL is dynamically developing a family company in the sector of electronic equipment and plastic

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU Made in Poland www.klepki.pl PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 Firma Producent Parkietu Kazimierz Wiśniewski specjalizuje się w produkcji litego

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

wk-6 CIRRUS Dane techniczne Technical specifications Технические показатели Szerokość 60 cm, 90 cm Widths 60 cm, 90 cm Ширина 60 см, 90 см

wk-6 CIRRUS Dane techniczne Technical specifications Технические показатели Szerokość 60 cm, 90 cm Widths 60 cm, 90 cm Ширина 60 см, 90 см 3 wk-6 CIRRUS Szerokość 60 cm, 90 cm Widths 60 cm, 90 cm Ширина 60 см, 90 см 300 180 Przesiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AKPO sp.j. jest firmą powstałą w 1989 roku. Od początku swego istnienia zajmuje

Bardziej szczegółowo

Hotel Villa Verde Congress & Spa w Zawierciu Hotel Amasador Centrum w Łodzi Hotel Verde Montana w Kudowie Zdrój Hotel CRR KRUS w Szklarskiej Porębie

Hotel Villa Verde Congress & Spa w Zawierciu Hotel Amasador Centrum w Łodzi Hotel Verde Montana w Kudowie Zdrój Hotel CRR KRUS w Szklarskiej Porębie Hotel Villa Verde Congress & Spa w Zawierciu Hotel Amasador Centrum w Łodzi Hotel Verde Montana w Kudowie Zdrój Hotel CRR KRUS w Szklarskiej Porębie Hotel Alef w Krakowie Hotel Metropolis w Krakowie Hotel

Bardziej szczegółowo

Zespół TruckLED. TruckLED team

Zespół TruckLED. TruckLED team TruckLED to marka stworzona z myślą o profesjonalistach i o wszystkich, którzy oczekują od produktów LED najwyższej jakości, odporności na czynniki zewnętrzne i niezawodności. Dobór najlepszych materiałów,

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS.

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. GOODMAN ŁÓDŹ LOGISTICS CENTRE Up to 8,600 sqm of modern logistics space with excellent conditions for warehousing, distribution and light

Bardziej szczegółowo

GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS

GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS Ponieważ budowanie zaufania oraz trwała relacja z klientem

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo