Protokoły warstwy aplikacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokoły warstwy aplikacji"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki Laboratorium Sieci Komputerowych 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z podstawowymi protokołami warstwy aplikacji: telnet, ssh, DNS, POP3, FTP, http. Analiza wiadomości generowanych podczas konwersacji klient-serwer posłuży do oceny bezpieczeństwa wymienionych protokołów. 2. Podstawy teoretyczne Z punktu widzenia użytkownika, sieć komputerowa umożliwia prawidłowe funkcjonowanie aplikacji sieciowych. Każda z aplikacji korzysta z protokołu wymiany danych z inną aplikacją sieciową, zlokalizowaną po stronie zdalnej. Protokół określa sposób wymiany informacji między procesami w odległych hostach, w szczególności: składnie wiadomości, scenariusze wymiany wiadomości, sposób kodowania, szyfrowania (jeśli wymagane). Jeśli aplikacja nie korzysta z protokołu transportowego TCP, konieczna jest także realizacja sterowania przepływem oraz zapewnienie niezawodności transmisji. Obsługa protokołów warstwy aplikacji zlokalizowana jest w aplikacjach hostów czyli w terminalach dołączonych do sieci. Dane protokołów aplikacji dzielone są na segmenty przez protokoły transportowe, czyli TCP lub UDP. Segmenty kapsułkowane są w pakiety IP, te natomiast kapsułkowane są w ramki Ethernet i przesyłane przez medium w postaci szeregowej do urządzenia sieciowego, np. przełącznika. Protokoły aplikacji można podzielić na dwie grupy: - protokoły standardowe, dobrze znane i zestandaryzowane w RFC, - protokoły autorskie, zwykle implementowane przez jednego producenta, który nie publikuje specyfikacji protokołu. ćwiczenie: 13 Protokoły warstwy aplikacji prowadzący: mgr inż. Piotr Żmudziński Do pierwszej z wymienionych grup należą: Telnet, FTP, POP3 itp., drugą grupę reprezentują protokoły wykorzystywane przez aplikacje np. Skype, GG itp Protokół FTP (File Transfer Protocol) Protokół FTP przeznaczony jest do transferu plików między hostami. FTP jest dość nietypowym protokołem, ponieważ używa dwóch dwukierunkowych połączeń TCP do poprawnej realizacji zadania. Połączenie sterujące (control) zawiązywane jest z serwerem ftp na porcie 21, natomiast połączenie do transmisji danych użytkownika (data) nawiązywane jest z portem 20. Istnieją dwa tryby pracy FTP: aktywny i pasywny. Tryb aktywny jest pierwotnym trybem pracy, jednak może powodować pewne niedogodności przy stosowaniu zapór sieciowych. Z tego powodu powstał tryb pasywny, obsługiwany najczęściej przez przeglądarki internetowe. Bydgoszcz 2011r Aktywny tryb FTP W trybie aktywnym klient losuje numer lokalnego, wolnego portu N (z puli tzw. portów wysokich, czyli powyżej 1024) i nawiązuję połączenie z portem 21 serwera P.Żmudziński, r., ver 3.0 1

2 (jeśli nie podano inaczej). Następnie klient otwiera lokalny port o numerze N+1 i oczekuje połączenia przychodzącego z portu 20 serwera FTP, Rys.1. Warstwa aplikacji Telnet SMTP POP3 SNMP TFTP FTP DNS Warstwa transportu Nr portu TCP UDP Rys. 1 Połączenie z serwerem FTP w trybie aktywny Warstwa sieci ID protokołu 6 IP 17 1 ICMP W przypadku stosowania firewall a po stronie klienta, należy zezwolić na nawiązywanie połączenia przez zdalny host z portu 20 na host lokalny, dowolny port Pasywny tryb FTP W odróżnieniu od poprzedniego, w trybie pasywnym oba połączenia są otwierane przez klienta. Pierwsze połączenie inicjowanie jest między N portem wysokim (zwanym także nieuprzywilejowanym) a portem 21 serwera. Następnie klient wysyła polecenie PORT do serwera, który otwiera port wysoki i przesyła jego numer X do klienta. W kolejnym kroku, klient nawiązuje połączenie między lokalnym portem N+1 i zdalnym portem Y. Warstwa łącza danych Warstwa dostępu Kod typu Adres fizyczny 0800H Sterownik karty sieciowej Karta Ethernetowa 0800H 0806H ARP Rys. 3 Protokoły w modelu ISO/OSI 2.2. Protokół telnet Protokół telnet przeznaczony jest do inicjowania zdalnej sesji terminalowej na serwerze. Usługa telnet jest jedną z najstarszych usług dostępnych w sieciach komputerowych, protokół telnet został opisany w RFC854 i RFC855. Serwery domyślnie nasłuchują na połączenie telnet na porcie 23 TCP. Ze względu na podatność na przejęcie sesji oraz sniffing, zalecane jest korzystanie z ssh. Rys. 2 Połączenie z serwerem FTP w trybie pasywnym 2.3. Protokół ssh SSH (Secure Shell Login) jest bezpiecznym protokołem terminalu zdalnego udostępniającym usługi szyfrowanego połączenia. Dobrze znanym portem przypisanym do usługi SSH jest 22 protokołu TCP. Dostępne są dwie wersje protokołu P.Żmudziński, r., ver 3.0 2

3 ssh1 i ssh2 oraz dwie rodziny protokołu: komercyjna wersja SSH oraz niekomercyjna OpenSSH. Dostępne są następujące algorytmy szyfrowania: DES, 3DES, BLOWFISH, IDEA, ARCFOUR, TWOFISH. Podstawowym algorytmem generowania asymetrycznych kluczy uwierzytelniających jest DSS lub RSA. OpenSSH korzysta jedynie z otwartych algorytmów, zaznaczonych w tekście kursywą. Popularnym klientem ssh pod Windows jest putty Protokół POP3 POP3 (Post Office Protocol ver.3) jest protokołem pocztowym pozwalającym na pobieranie poczty z serwera. Protokół w wersji 3, która nie jest zgodna wstecz, został zestandaryzowany w dokumentach RFC1939, RFC 1957 i nowszych Protokół DNS Protokół DNS zapewnia komunikację z serwerami DNS, które świadczą usługę zamieniania (rozwiązywania) nazw domenowych hostów na adres IP, niezbędny do rozpoczęcia komunikacji ze zdalnym hostem. Obecnie wykorzystywana wersja protokołu DNS została opublikowana w RFC 1034 i RFC 1035 oraz RFC Zapytania i odpowiedzi DNS są najczęściej kapsułkowane w protokole UDP. Każdy komunikat musi się zawrzeć w jednym pakiecie UDP (standardowo 512 oktetów), format komunikatu DNS został zdefiniowany w RFC Sekcja nagłówka występuje zawsze. W sekcji zapytania zawsze znajduje się jedno zapytanie zawierające nazwę domenową, żądany typ danych i klasę (IN). Sekcja odpowiedzi zawiera rekordy zasobów stanowiące odpowiedź na pytanie. Tab. 1 Format wiadomości protokołu DNS OPCODE [4 bity] określa rodzaj zapytania wysyłanego od klienta, jest przypisywany przez serwer do odpowiedzi. Wartości: 0 QUERY standardowe zapytanie, 1 IQUERY zapytanie zwrotne, 2 STATUS pytanie o stan serwera, 3-15 zarezerwowane do przyszłego użytku AA [1 bit] (Authoritative Answer) oznacza, że odpowiedź jest autorytatywna. TC [1 bit] (TrunCation) oznacza, że odpowiedź nie zmieściła się w jednym pakiecie UDP i została obcięta. RD [1 bit] (Recursion Desired) oznacza, że klient żąda rekurencji pole to jest kopiowane do odpowiedzi RA [1 bit] (Recursion Available) bit oznaczający, że serwer obsługuje zapytania rekurencyjne Z [3 bity] zarezerwowane do przyszłego wykorzystania. Pole powinno być wyzerowane. RCODE (Response CODE) kod odpowiedzi. Przyjmuje wartości: 0 brak błędu 1 błąd formatu serwer nie potrafił zinterpretować zapytania 2 błąd serwera wewnętrzny błąd serwera 3 błąd nazwy nazwa domenowa podana w zapytaniu nie istnieje 4 nie zaimplementowano serwer nie obsługuje typu otrzymanego zapytania 5 odrzucono serwer odmawia wykonania określonej operacji, np. transferu strefy 6-15 zarezerwowane do przyszłego użytku QDCOUNT [16 bitów] określa liczbę wpisów w sekcji zapytania ANCOUNT [16 bitów] określa liczbę rekordów zasobów w sekcji odpowiedzi NSCOUNT [16 bitów] określa liczbę rekordów serwera w sekcji zwierzchności ARCOUNT [16 bitów] określa liczbę rekordów zasobów w sekcji dodatkowej W sekcji zapytanie występuje zapytanie zawierające nazwę domenową, żądany typ danych oraz klasę. Serwer zwraca odpowiedź zawierającą rekord odpowiedzi na zadane pytanie. Rekordów tych może być więcej niż jeden. Jeśli odpowiedź odsyła klienta od innych serwerów DNS, są one wymienione w sekcji zwierzchności. Poniżej wyjaśnione zostaną znaczenia poszczególnych bitów nagłówka. ID [16 bitów] (IDentifier) identyfikator tworzony przez program wysyłający zapytanie; serwer przepisuje ten identyfikator do swojej odpowiedzi, dzięki czemu możliwe jest jednoznaczne powiązanie zapytania i odpowiedzi QR [1 bit] (Query or Response) określa, czy komunikat jest zapytaniem (0) czy odpowiedzią (1) 3. Zagadnienia do przestudiowania 1. Do czego służy i jak działa protokół SMTP? 2. Do czego służy i jak działa protokół IMAP? 3. Jak działa SSL? 4. Bibliografia [1] K. Krysiak, Sieci komputerowe Kompendium, wyd. II, Helion, Gliwice 2006 [2] Vademecum teleinformatyka I / II / III, Warszawa, IDG P.Żmudziński, r., ver 3.0 3

4 5. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie 13 realizowane jest na stanowisku C i D przy wykorzystaniu stacji PC10-13, PC14-17 z zainstalowanym analizatorem sieci WireShark. Aby wykorzystać koncentrator HUB1 lub HUB2, należy przekrosować porty komputerów za pomocą portów I-VIII na prawy stojak. Rys. 4 Sieć laboratoryjna 5.1. Analiza protokołu FTP 1. Połączyć sieć zgodnie ze schematem Rys4 2. Na PC10/11/12 rozpocząć przechwytywanie ramek. 3. Uruchomić TotalCommandera i skonfigurować połączenie do serwera FTP zlokalizowanego na serwer , login/hasło: st01/imsis Wybrać tryb aktywny odznaczony box użyj pasywnego trybu Nawiązać połączenie z serwerem FTP, przesłać niewielki plik, zerwać połączenie. 6. Przeanalizować połączenie między aplikacjami. Zwrócić uwagę na porty połączenia oraz kierunek inicjacji połączenia ( ). 7. Wybrać tryb pasywny zaznaczony box użyj trybu pasywnego Nawiązać połączenie z serwerem FTP, przesłać niewielki plik, zerwać połączenie. 9. Przeanalizować połączenie między aplikacjami. Zwrócić uwagę na porty połączenia oraz kierunek inicjacji połączenia ( ). 10. Przeanalizować procedurę logowania klienta do zdalnego serwera. Czy jest ona bezpieczna ( )? 5.2. Analiza protokołu telnet 1. Uruchomić WireShark na PC10/11/12 2. Zalogować się z linii komend za pomocą telnet z dowolnego hosta na serwer login/pass: st01/imsis Po zarejestrowaniu pakietów, odszukać pierwszy segment TCP połączenia a następnie wybrać Analiyze -> Follow TCP Stream 4. Przeanalizować ruch związany z logowaniem. Czy możliwe jest dzięki analizie ramek podejrzenie loginu i hasła? ( ) 5.3. Analiza protokołu ssh 1. Uruchomić WireShark na PC10/11/12 2. Zalogować się za pomocą aplikacji putty (skrót znajduje się na pulpicie) z dowolnego hosta na serwer Po zarejestrowaniu pakietów, odszukać pierwszy segment TCP połączenia a następnie wybrać z menu Analyze -> Follow TCP Stream 4. Przeanalizować ruch związany z logowaniem. Czy możliwe jest dzięki analizie ramek podejrzenie loginu i hasła? ( ) Analiza protokołu POP3 1. Skonfigurować na PC4 nowe konto w Outlook Express w następujący sposób: - serwer pop3: pop3.wp.pl, serwer poczty wychodzącej SMTP: smtp.wp.pl, numer portu: użytkownik: lab-sieci - hasło: tajne-haslo - serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia. 2. Uruchomić WireShark na PC10/11/12. Odebrać pocztę z wcześniej skonfigurowanego konta. 4. Przeanalizować format wiadomości protokołu POP3 wykorzystywanego do odbierania poczty. Czy można odszukać ciąg znaków będący loginem oraz hasłem do obserwowanego konta? Jakie dodatkowe informacje można uzyskać analizując zawartości ramek protokołu POP3? 5. Przygotować w OE dowolny list elektroniczny (format tekstowy) i wysłać ją na inne konto pocztowe za pomocą konta wcześniej skonfigurowanego. Czy protokoły pocztowe przesyłają wiadomości w sposób zaszyfrowany? ( ) 5.4. Analiza protokołów DNS 1. Na PC11 i PC12 rozpocząć przechwytywanie ramek. 2. Skasować DNS cache >ipconfig /flushdns 3. Połączyć się ze stroną za pomocą dowolnej przeglądarki 4. Przeanalizować informacje wymieniane między klientem z serwerem DNS zarejestrowane przez WireShark ( ) Analiza protokołu http 1. Uruchomić WireShark na PC10/11/12 2. Na PC5 otworzyć stronę 3. Po zarejestrowaniu pakietów, odszukać pierwszy segment TCP połączenia a następnie wybrać Analyze -> Follow TCP Stream 4. Spostrzeżenia zamieścić w sprawozdaniu ( ). 6. Sprawozdanie P.Żmudziński, r., ver 3.0 4

5 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO, WMFiT, ZT Laboratorium Sieci Komputerowych Sprawozdanie z wykonania ćwiczenia nr ćwiczenia: 13 grupa : zespół: data: ocena : Protokoły warstwy aplikacji Imię i Nazwisko członków zespołu (drukowanymi literami) Protokół FTP Dla połączeń FTP w obu trybach zanotować numery portów połączeń, zaznaczyć liniami symbolizującymi połączenia odpowiednie porty, na liniach zaznaczyć groty symbolizujące kierunek inicjowania połączenia. Przeanalizować ramki przesyłane przez klienta i serwer FTP. Czy login i hasło są szyfrowane? FTP szyfruje / nie szyfruje hasło i login (niepotrzebne skreślić) 6.2 Protokół telnet Czy protokół telnet jest bezpieczny? TAK / NIE Czy telnet wysyła login w jednym pakiecie? TAK / NIE 6.3 Protokół ssh Czy protokół ssh jest bezpieczny? TAK / NIE P.Żmudziński, r., ver 3.0 5

6 warstwa transportowa protokół porta nadawcy port odbiorcy 6.4 Protokół POP3 Czy protokół POP3 przesyła login i hasło do skrzynki pocztowej tekstem jawnym? TAK / NIE 6.5 Protokół DNS ZAPYTANIE warstwa sieci protokół adres nadawcy adres odbiorcy warstwa aplikacji pole wiadomości wartość pole wiadomości wartość ID (numer transakcji) QR RD OPCODE RA TC Z QDCOUNT ANCOUNT warstwa transportowa protokół port nadawcy port odbiorcy answer (domain) answer (type) answer (class) answer (addr.) warstwa aplikacji pole wiadomości wartość pole wiadomości wartość ID (numer transakcji) QR RD OPCODE RA TC Z QDCOUNT ANCOUNT query (domain) query (type) query (class) Czy protokół DNS jest odporny na ataki? TAK / NIE 6.6 Analiza protokołu http Czy protokół http jest protokołem bezpiecznym? TAK / NIE ODPOWIEDŹ warstwa sieci protokół adres nadawcy adres odbiorcy P.Żmudziński, r., ver 3.0 6

Protokoły transportowe

Protokoły transportowe UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z funkcją protokołów warstwy transportowej TCP i UDP. Zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok I, semestr II

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok I, semestr II SIECI KOPMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (SKiTI) Wykład 7 Model TCP/IP protokoły warstwy aplikacji Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Znajdywanie hostów w sieci

Znajdywanie hostów w sieci Znajdywanie hostów w sieci Podstawy ADRES IP ALIAS Po co nam nazwy Korzyści z definiowania nazw: Nazwy są łatwiejsze do zapamiętania Stabilność w przypadku dynamicznych zmian adresów IP (środowiska mobilne,

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone konfiguracje WLAN

Rozszerzone konfiguracje WLAN UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest realizacja złożonych konfiguracji sieci WLAN takich jak most wielopunktowy

Bardziej szczegółowo

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami urządzenia źródłowego i docelowego. Dokładne poznanie

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

DNS (Domain Name System) Labolatorium Numer 5

DNS (Domain Name System) Labolatorium Numer 5 DNS (Domain Name System) Labolatorium Numer 5 DNS to system serwerów oraz protokołów komunikacyjnych zajmujących się zmianą adresów IP na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne 1 z 44 2014-01-03 13:29 SK Moduł 12 From Studia Informatyczne W tym rozdziale zostaną omówione i przedstawione podstawowe usługi sieciowe, z którymi większość użytkowników ma styczność na codzień. Część

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Informacja i sposoby jej reprezentacji w pamięci komputera Informacja i dana Informacja to obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej (jako dana) może być

Bardziej szczegółowo

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization Model OSI Model OSI, czyli Model Referencyjnych Połączonych Systemów Otwartych (ang. Open Systems Interconnection Model) stworzony został przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Program zajęć laboratoryjnych (studia stacjonarne, 30 h)

Sieci komputerowe Program zajęć laboratoryjnych (studia stacjonarne, 30 h) Sieci komputerowe Program zajęć laboratoryjnych (studia stacjonarne, 30 h) Tematy zajęć Lp. Temat zajęć Osoba prowadząca 1 Wprowadzenie Dr inż. Tomasz Bilski 2 Konfiguracja komputera, parametry sieci Dr

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.27/T28. Budowa sieci w modelu Infrastructure Budowa Sieci w modelu Ad-Hoc. 1 1.Sieci w modelu ad-hoc Sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Analiza protokołu TCP/IP

Analiza protokołu TCP/IP Analiza protokołu TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) w systemie Microsoft Windows 2000 jest standardowym, rutowalnym protokołem sieciowym, który jest najbardziej kompletnym

Bardziej szczegółowo

Praca Dyplomowa (Inżynierska)

Praca Dyplomowa (Inżynierska) Politechnika Śląska Wydział Elektroniki, Automatyki i Informtyki kierunek: Informatyka Praca Dyplomowa (Inżynierska) Analizator ruchu TCP/IP w języku symbolicznym procesora ix86 pod system Linux. Autor:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

Sieci wirtualne VLAN UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO. Laboratorium Sieci Komputerowych. ćwiczenie: 4

Sieci wirtualne VLAN UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO. Laboratorium Sieci Komputerowych. ćwiczenie: 4 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki 1. Cel ćwiczenia Zasadniczym celem ćwiczenia jest zapoznanie z możliwością logicznej segmentacji sieci ethernet.

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail. A. Kisiel,Protokoły DNS, SSH, HTTP, e-mail

Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail. A. Kisiel,Protokoły DNS, SSH, HTTP, e-mail N, Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail 1 Domain Name Service Usługa Domain Name Service (DNS) Protokół UDP (port 53), klient-serwer Sformalizowana w postaci protokołu DNS Odpowiada

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU. Sprawozdanie. Analizator sieciowy WIRESHARK. Paweł Jarosz 2010-11-12 Grupa 20 IiE

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU. Sprawozdanie. Analizator sieciowy WIRESHARK. Paweł Jarosz 2010-11-12 Grupa 20 IiE UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Analizator sieciowy WIRESHARK Paweł Jarosz 2010-11-12 Grupa 20 IiE Sprawozdanie zawiera analizę pakietów sieciowych dla protokołów HTTP, HTTPS, TCP, ICMP,

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

1 Komunikacja z systemem wbudowanym

1 Komunikacja z systemem wbudowanym Systemy wbudowane 1 1 Komunikacja z systemem wbudowanym 1 Komunikacja z systemem wbudowanym...1 1.1 Kanały komunikacji, protokoły, programy...2 1.1.1 Zdalny interpreter poleceń shell...4 1.1.2 Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec Pawel Prokop 20.05.2005 1 1 Wstęp Dynamicznie rozwijająca się technika komputerowa a w szczególności oprogramowanie użytkowe doprowadziły do

Bardziej szczegółowo