UIS (Utrzymanie Infrastruktury Sieciowej)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UIS (Utrzymanie Infrastruktury Sieciowej)"

Transkrypt

1 UIS (Utrzymanie Infrastruktury Sieciowej) dr inż. Łukasz Sturgulewski, dr inż. Artur Sierszeń, UIS 1

2 Model AAA Authentication Kim jesteś? Jestem użytkownikiem Jerzy, potwierdzam to znanym mi hasłem Authorization Co możesz robić? Do czego masz dostęp? Mam prawo dostępu do hosta 2000_Server poprzez Telnet. Accounting Co robiłeś? Jak długo to robiłeś? Jak często to robisz? Pracowałem na hoście 2000_Server poprzez Telnet przez 30 minut. UIS 2

3 Zastosowania Dostęp administracyjny do urządzeń sieciowych. Zdalny dostęp do sieci. Remote client (SLIP, PPP, ARAP) NAS Cisco Secure ACS PSTN/ISDN Console Corporate file server Remote client (Cisco VPN Client) Internet Router Cisco Secure ACS appliance UIS 3

4 TACACS+ i RADIUS UIS 4

5 Cisco Secure Access Control Server (ACS) Cisco Secure Access Control Server (ACS) pozwala weryfikować tożsamość, uprawnienia oraz zapisywać działania użytkowników (AAA). Klientami serwera mogą być różne typy urządzeń sieciowych, serwerów, usług. Przykładowe urządzenia sieciowe: router, serwer NAS, firewall, koncentrator VPN. klientem może być dowolne urządzenie (innych producentów także), które może funkcjonować jako klient AAA i używa protokołów AAA wspieranych przez Cisco Secure ACS. ACS pomaga kontrolować dostąp do: sieci LAN i WLAN, połączeń wdzwanianych, sieci szerokopasmowych, usług, macierzy dyskowych, VoIP, przełączników, routerów, AP, zapór sieciowych, serwerów, sieci VPN. UIS 5

6 ACS ACS działa w systemach serwerowych z rodziny Windows. ACS jest zbiorem usług systemowych (Windows Server services). ACS może komunikować się z klientami za pomocą protokołów TACACS+ and RADIUS. ACS zapewnia scentralizowany system AAA dla praktycznie dowolnej liczby urządzeń. Administrator może szybko i globalnie edytować konta użytkowników i ich uprawnienia (także dzięki grupom). UIS 6

7 ACS - Interfejs administratora UIS 7

8 ACS ACS to element budowy skalowanych, łatwo zarządzanych sieci korporacyjnych: Centralna baza danych z kontami użytkowników. Centralna kontrola uprawnień użytkowników. Szczegółowe raportowanie i monitorowanie działań użytkowników. UIS 8

9 ACS metody uwierzytelniania username + password OTP (one-time password) (w tym token card) Większe uprawnienia (authorization) przydzielone dla użytkownika -> silniejsze uwierzytelnianie (authentication) UIS 9

10 ACS baza danych ACS posiada własną bazę (CiscoSecure user database). ACS wspiera wiele różnych zewnętrznych baz danych: Windows Server User Database Generic LDAP Novell NetWare Directory Services (NDS) Open Database Connectivity (ODBC)-compliant relational databases CRYPTOCard token server SafeWord token server AXENT token server RSA SecureID token server ActivCard token server Vasco token server UIS 10

11 ACS baza danych Zewnętrzna baza danych może być używana wyłącznie do uwierzytelniania (authenticate). Wewnętrzna baza danych umożliwia pełną autoryzację (authorization) oraz oczywiście uwierzytelnianie. UIS 11

12 ACS baza danych Własna baza danych: Zawiera dane z kilku źródeł: memory-mapped, hash-indexed file, VarsDB.MDB, Windows Registry. VarsDB.MDB to baza Microsoft Jet, maksymalnie krótki czas wyszukiwania. UIS 12

13 ACS dodawanie użytkowników 5 sposobów na tworzenie kont użytkowników w ACS: Cisco Secure ACS HTML interface ręczne, pojedyncze tworzenie użytkowników. Bez względu na to jak konto zostało utworzone można je edytować za pomocą interfejsu HTML. Unknown User Policy Pozwala ACS dodawać użytkowników automatycznie, kiedy użytkownik bez konta w ACS zostanie znaleziony w zewnętrznej bazie danych. Takie dodanie nastąpi tylko w przypadku zażądania przez użytkownika dostępu i jego prawidłowego uwierzytelnienia przez zewnętrzną bazę danych. UIS 13

14 ACS dodawanie użytkowników 5 sposobów na tworzenie kont użytkowników w ACS: RDBMS Synchronization Remote Database Management System pozwala na tworzenie jednoczasowo dużej liczby kont wraz z ich konfiguracją. CSUtil.exe narzędzie command-line pozwala w prosty sposób tworzyć konta użytkowników. Ograniczone możliwości w porównaniu do RDBMS, jednak pozwala łatwo przygotować do importu podstawowe dane kont użytkowników i ich przypisanie do grup. Database Replication tworzy konta użytkowników w innej (secondary) bazie ACS przez nadpisanie istniejących w niej kont danymi z głównej (primary) bazy ACS. Konta istniejące wyłącznie w innej (secondary) bazie ACS zostaną utracone w czasie replikacji. UIS 14

15 ACS utrzymywanie aktualnej bazy Database Replication i Remote Database Management System (RDBMS) Synchronization: automatyzuje proces utrzymania aktualnej bazy ACS i konfiguracji sieci. ACS wspiera import danych poprzez ODBC np. Microsoft Access i Oracle. CSUtil: pozwala na backup bazy i jej przywracanie. UIS 15

16 ACS - replikacja Database replication pozwala administratorowi: Wybrać konfigurację primary ACS, która będzie replikowana. Kontrolować czas replikacji, w tym tworzyć terminarz. Eksportować wybrane fragmenty konfiguracji z primary ACS. Bezpiecznie przesyłać wybrane dane konfiguracji z primary ACS do jednego lub więcej secondary ACS. Aktualizować secondary ACS aby utrzymać zgodną z primary ACS konfigurację. UIS 16

17 ACS - RDBMS RDBMS Synchronization: pozwala administratorowi aktualizować CiscoSecure database informacjami ze źródeł zgodnych z ODBC, wspiera dodawanie, modyfikowanie i kasowanie wszystkich danych do których ma dostęp, może być uruchamiana na żądanie lub wg terminarza, może odbywać się na jednej CiscoSecure database, pozostałe będą z niej zaktualizowane, do celu synchronizacji ACS nasłuchuje na porcie 2000 TCP, komunikacja jest szyfrowana z użyciem 128-bit klucza. Elementy RDBMS Synchronization: CSDBSync usługa systemu Windows. accountactions Table tabela zwierająca dane wykorzystywane przez CSDBSync do aktualizacji CiscoSecure database. UIS 17

18 ACS - architektura Usługi uruchomione na serwerze z Cisco Secure ACS: CSAdmin Zapewnia interfejs HTML do zarządzania ACS. CSAuth Zapewnia usługi uwierzytelniania. CSDBSync Zapewnia synchronizację CiscoSecure database z zewnętrznymi aplikacjami RDBMS. CSLog Zapewnia usługi logowania zdarzeń dla Accounting oraz ACS. CSMon Zapewnia monitorowanie, rejestrowanie i informowanie o wydajności ACS także automatyczna odpowiedź na zdefiniowane zdarzenia. CSTacacs Zapewnia komunikację pomiędzy klientem TACACS+ AAA a usługą CSAuth CSRadius Zapewnia komunikację pomiędzy klientem RADIUS AAA a usługą CSAuth UIS 18

19 ACS uwierzytelnianie użytkowników ACS Database Windows Database (Windows user database, Generic LDAP) External User Database Token Cards UIS 19

20 ACS zmiana hasła użytkownika UCP User-Changeable Password UCP jest aplikacją, która pozwala użytkownikom zmieniać hasła w ACS za pomocą przeglądarki internetowej. UCP wymaga Microsoft Internet Information Server (IIS). UIS 20

21 ACS - instalacja Instalacja bazy danych: Also Check the Windows User Database Grant dialin permission to user Uruchomienie: IE, Firefox + java (JRE) UIS 21

22 ACS - konfiguracja UIS 22

23 ACS - konfiguracja UIS 23

24 ACS - konfiguracja UIS 24

25 ACS - konfiguracja UIS 25

26 ACS - konfiguracja UIS 26

27 ACS - konfiguracja UIS 27

28 Switch, Router: SSH crypto key generate rsa ip ssh time-out czas ip ssh authentication-retries liczba ip ssh version 2 line vty n m access-class nr in exec-timeout czas transport input ssh UIS 28

29 Switch, Router: konfiguracja serwera RADIUS aaa new-model radius-server host IP auth-port nr acct-port nr radius-server retransmit n radius-server key klucz UIS 29

30 Switch, Router: konfiguracja grupy serwerów RADIUS aaa group server radius nazwa server IP auth-port nr acct-port nr UIS 30

31 Switch, Router: konfiguracja uwierzytelniania: CLI, SSH lukrouter(config)#aaa authentication? arap Set authentication lists for arap. attempts Set the maximum number of authentication attempts banner Message to use when starting login/authentication. dot1x Set authentication lists for IEEE 802.1x. enable Set authentication list for enable. eou Set authentication lists for EAPoUDP fail-message Message to use for failed login/authentication. login Set authentication lists for logins. password-prompt Text to use when prompting for a password ppp Set authentication lists for ppp. sgbp Set authentication lists for sgbp. username-prompt Text to use when prompting for a username aaa authentication login default group nazwa UIS 31

32 Switch, Router: konfiguracja autoryzacji: CLI, SSH lukrouter(config)#aaa authorization? auth-proxy For Authentication Proxy Services cache For AAA cache configuration commands For exec (shell) commands. config-commands For configuration mode commands. configuration For downloading configurations from AAA server console exec ipmobile network reverse-access template For enabling console authorization For starting an exec (shell). For Mobile IP services. For network services. (PPP, SLIP, ARAP) For reverse access connections Enable template authorization aaa authorization exec default group nazwa aaa authorization console aaa authorization commands 7 default group nazwa UIS 32

33 Switch, Router: konfiguracja autoryzacji: CLI, SSH > - privilege exec level 1 # - privilege exec level 15 Jakie polecenie występują w trybie użytkownika, a jakie w trybie uprzywilejowanym? Jak przenieść polecenie na inny poziom? z poziomu 1 na 7: privilege exec level 7 show z poziomu 15 na 7: privilege exec level 7 reload A co z show run? UIS 33

34 Switch, Router: konfiguracja autoryzacji: CLI, SSH Opcje RADIUS: [006] Service-Type = NAS Prompt [009\001] cisco-av-pair = shell:priv-lvl=15 RADIUS.rfc2865.pdf ASA3-s619-s691.ACSug.pdf UIS 34

35 Switch, Router: konfiguracja logowania zdarzeń: CLI, SSH lukrouter(config)#aaa accounting? auth-proxy For authentication proxy events. commands For exec (shell) commands. connection For outbound connections. (telnet, rlogin) delay-start Delay PPP Network start record until peer IP address is known. exec For starting an exec (shell). gigawords 64 bit interface counters to support Radius attributes 52 & 53. nested When starting PPP from EXEC, generate NETWORK records before EXEC-STOP record. network For network services. (PPP, SLIP, ARAP) resource For resource events. send Send records to accounting server. session-duration Set the preference for calculating session durations suppress Do not generate accounting records for a specific type of user. system For system events. update Enable accounting update records. aaa accounting exec default stop-only group nazwa aaa accounting commands 1 default stop-only group nazwa UIS 35

36 Switch, Router: AAA *Mar 2 15:26:59.575: %AAAA-4-SERVNOTACPLUS: The server-group "ACS42" is not a tacacs+ server group. Please define "ACS42" as a tacacs+ server group. UIS 36

37 ASA: SSH crypto key generate rsa ssh IP maska sieć ssh timeout czas ssh version 2 UIS 37

38 ASA: konfiguracja serwera RADIUS aaa-server nazwa protocol radius aaa-server nazwa (sieć) host IP key klucz UIS 38

39 ASA: konfiguracja uwierzytelniania CLI, SSH lukpix(config)# aaa authentication? configure mode commands/options: enable Enable exclude Exclude the service, local and foreign network which needs to be authenticated, authorized, and accounted http HTTP include Include the service, local and foreign network which needs to be authenticated, authorized, and accounted listener Configure an HTTP or HTTPS authentication listener match Specify this keyword to configure an ACL to match secure-http-client Specify this keyword to ensure HTTP client authentication is secured (over SSL) serial Serial ssh SSH telnet Telnet aaa authentication serial console nazwa aaa authentication ssh console nazwa UIS 39

40 ASA: konfiguracja logowania zdarzeń: CLI, SSH lukpix(config)# aaa accounting? configure mode commands/options: command Specify this keyword to allow command accounting to be configured for all administrators on all consoles enable Enable exclude Exclude the service, local and foreign network which needs to be authenticated, authorized, and accounted include Include the service, local and foreign network which needs to be authenticated, authorized, and accounted match Specify this keyword to configure an ACL to match serial Serial ssh SSH telnet Telnet aaa accounting serial console nazwa aaa accounting ssh console nazwa UIS 40

41 ASA: konfiguracja autoryzacji: CLI, SSH lukpix(config)# aaa authorization? configure mode commands/options: command Specify this keyword to allow command authorization to be configured for all administrators on all consoles exclude Exclude the service, local and foreign network which needs to be authenticated, authorized, and accounted exec Perform administrative authorization for console connections(ssh, http, telnet and enable) configured for authentication to RADIUS, LDAP, TACACS or LOCAL authentication servers. include Include the service, local and foreign network which needs to be authenticated, authorized, and accounted match Specify this keyword to configure an ACL to match exec mode commands/options: active transition a FAILED AAA server to ACTIVE fail transition an ACTIVE AAA server to FAILED aaa authorization exec authentication-server UIS 41

42 ASA: konfiguracja autoryzacji: CLI, SSH Security Appliance RADIUS Authorization Attributes: Privilege-Level Y Y 220 Integer Single An integer between 0 and 15 RADIUS (Cisco VPN 3000/ASA/PIX 7.x+) [026/3076/140] VLAN [026/3076/141] NAC-Settings [026/3076/145] Member-Of [026/3076/217] Address-Pools [026/3076/218] IPv6-Address-Pools [026/3076/219] IPv6-VPN-Filter [026/3076/223] WebVPN-Macro-Value1 [026/3076/224] WebVPN-Macro-Value2 ASA1-s45.cmdref.pdf ASA2-s27.extsvr.pdf UIS 42

43 ASA: konfiguracja z innych baz: RDBMS Synchronization UIS 43

44 ASA: konfiguracja z innych baz: ODBC UIS 44

45 ASA: konfiguracja z innych baz: accountactions.csv SequenceId,Priority,UserName,GroupName,Action,ValueName,Value1,Value2,Value3, DateTime,MessageNo,ComputerNames,AppId,Status ASA3-s691.ACSug.pdf UIS 45

46 ASA: Przykład: dodawanie użytkowników SequenceId,Priority,UserName,GroupName,Action,ValueName,Value1,Value2,Value3,DateTime,MessageNo,ComputerNames,AppId,Status 1,0,testUser01,Group 4,100,,foobar,,,26/08/ :00,0,,,0 2,0,testUser02,Group 4,100,,foobar,,,26/08/ :00,0,,,0 3,0,testUser03,Group 4,100,,foobar,,,26/08/ :00,0,,,0 4,0,testUser04,Group 4,100,,foobar,,,26/08/ :00,0,,,0 5,0,testUser05,Group 4,100,,foobar,,,26/08/ :00,0,,,0 6,0,testUser06,Group 4,100,,foobar,,,26/08/ :00,0,,,0 7,0,testUser07,Group 4,100,,foobar,,,26/08/ :00,0,,,0 8,0,testUser08,Group 4,100,,foobar,,,26/08/ :00,0,,,0 9,0,testUser09,Group 4,100,,foobar,,,26/08/ :00,0,,,0 10,0,testUser10,Group 4,100,,foobar,,,26/08/ :00,0,,,0 ASA3-s691.ACSug.pdf UIS 46

47 ASA: konfiguracja z innych baz: UDV, VSA User-Defined Vendors (UDV) Vendor-Specific Attribute (VSA) SequenceId,Priority,UserName,GroupName,Action,ValueName,Value1,Value2,Value3, DateTime,MessageNo,ComputerNames,AppId,Status 1,2,,,350,Network_Physics,AUTO_ASSIGN_SLOT,7119,,16/09/ :00,,,,0 2,1,,,355,,,,,16/09/ :00,,,,0 SequenceId,Priority,UserName,GroupName,Action,ValueName,Value1,Value2,Value3, DateTime,MessageNo,ComputerNames,AppId,Status 1,2,,,352,NetworkPhysics-Attribute,7119,33,string,16/09/ :00,,,,0 2,1,,,355,,,,,16/09/ :00,,,,0 SequenceId,Priority,UserName,GroupName,Action,ValueName,Value1,Value2,Value3, DateTime,MessageNo,ComputerNames,AppId,Status 1,2,,,353,NetworkPhysics-Attribute,7119,33,MULTI OUT,16/09/ :00,,,,0 2,1,,,355,,,,,16/09/ :00,,,,0 ASA3-s691.ACSug.pdf UIS 47

48 ASA: konfiguracja z innych baz: RDBMS Synchronization UIS 48

49 ASA: konfiguracja z innych baz: ACS Reports 05/11/ :17:47 IIS-4YCSLLOYEDK ERROR Error: ACS 'iis-4ycslloyedk' Action failed [SI=1 A=352 UN="" GN="" AI="" VN="CVPN3000-Privilege-Level" V1="3076" V2="220" V3="integer"] Reason: UDV VSA error - User Defined Vendor/VSA operation failed (Vendor is not user defined) UIS 49

50 UIS (Utrzymanie Infrastruktury Sieciowej) KONIEC UIS 50

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server]

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Michał Kuciapski Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Gdański Temat 0 Konsola Virtual PC Typ zadania: Dodawanie wirtualnych maszyn Zadanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Monitorowanie Sieci Komputerowych v.2010b ZADANIE.01

Zarządzanie i Monitorowanie Sieci Komputerowych v.2010b ZADANIE.01 ZADANIE.01 Imię Nazwisko ZADANIE.01 Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h 1. Zbudować sieć laboratoryjną 2. Rozpocząć konfigurację urządzeń (poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nr. X. Skaner sieciowy NESSUS

Instrukcja nr. X. Skaner sieciowy NESSUS Instrukcja nr. X Skaner sieciowy NESSUS 1. Informacje ogólne: Nessus jest to skaner sieciowy, który prócz zwykłego sprawdzania które porty nasłuchują na danym komputerze, sprawdza je również pod kątem

Bardziej szczegółowo

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika 2 www.tracer.eu Bezprzewodowy Router

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Co dalej? IDS, IPS Application

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie rutera oraz dostępu VPN za pomocą konsoli RRAS

Konfigurowanie rutera oraz dostępu VPN za pomocą konsoli RRAS Konfigurowanie rutera oraz dostępu VPN za pomocą konsoli RRAS 1 Typ zadania: Konfigurowanie rutera Zadanie 1: Opisz funkcje i działanie rutera, jakie typy ruterów moŝna wyróŝnić i jakie są typy interfejsów

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI

Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI Dariusz Kiszkiel (Dakota) 5/21/2007 Wstęp Celem tego artykułu jest ułatwienie instalacji i konfiguracji elementów

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server.

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Str. 1 Ćwiczenie 8 SBS, ISA Server (Firewall) Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

OSBRiDGE 5XLi / 5GXi. Instrukcja Konfiguracji. Oprogramowanie w wersji 3.30R

OSBRiDGE 5XLi / 5GXi. Instrukcja Konfiguracji. Oprogramowanie w wersji 3.30R OSBRiDGE 5XLi / 5GXi Instrukcja Konfiguracji Oprogramowanie w wersji 3.30R 1. Ustawienia domyślne i konfiguracja. Urządzenia OSBRiDGE 5XLi konfiguruje się poprzez stronę www. Każde urządzenie jest wstępnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N Podręcznik użytkownika Linksys E2000 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Opis produktu 1 Góra............................................................. 1 Tył..............................................................

Bardziej szczegółowo

Zadanie.07-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside 192. 168.1.0/24. security- level 50 176.16.0.0/16

Zadanie.07-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside 192. 168.1.0/24. security- level 50 176.16.0.0/16 RADIUS - Remote Authentication Dial-In User Service Schemat sieci OUTSIDE 200. 200. 200.0/24 outside security- level 0 192. 168.1.0/24 dmz security- level 50 TRUNK 0/1 VLAN2 0/2 VLAN10 0/3-0/10 VLAN20

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

IPCorder Podręcznik Użytkownika

IPCorder Podręcznik Użytkownika IPCorder Podręcznik Użytkownika Spis treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Opis systemu...6 1.2 Wymagania Systemowe...7 2 Zarządzanie... 7 2.1 Konfiguracja...7 2.1.1 Ustawienia Sieci... 8 2.1.2 E-Mail... 10

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład 2. do ochrony sieci. 1. Wprowadzenie

PBS. Wykład 2. do ochrony sieci. 1. Wprowadzenie PBS Wykład 2 1. Wprowadzenie do ochrony sieci mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl Procesy Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

User s manual guide 4 Chapter 1 Introduction 4. Features 4. 1.2 Operation Environment 5. 1.3 System Requirements 6. Chapter 2 Hardware Installation 6

User s manual guide 4 Chapter 1 Introduction 4. Features 4. 1.2 Operation Environment 5. 1.3 System Requirements 6. Chapter 2 Hardware Installation 6 user s manual 1 Contents User s manual guide 4 Chapter 1 Introduction 4 Features 4 1.2 Operation Environment 5 1.3 System Requirements 6 Chapter 2 Hardware Installation 6 2.1 Led indicators 6 2.2 Back

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład 6. 1. Filtrowanie pakietów 2. Translacja adresów 3. authentication-proxy

PBS. Wykład 6. 1. Filtrowanie pakietów 2. Translacja adresów 3. authentication-proxy PBS Wykład 6 1. Filtrowanie pakietów 2. Translacja adresów 3. authentication-proxy mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny styk z Internetem, Cisco PIX 7.0, Cisco ASA, Cisco IPS 5.0, Cisco IOS Security

Bezpieczny styk z Internetem, Cisco PIX 7.0, Cisco ASA, Cisco IPS 5.0, Cisco IOS Security , Cisco PIX 7.0, Cisco ASA, Cisco IPS 5.0, Cisco IOS Security Agenda 1. PIX 7.0 2. Cisco Adaptive Security Appliance ASA 3. Cisco IPS 4200 4. Cisco IOS Security 2 Agenda 1. PIX 7.0 2. Cisco Adaptive Security

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Dostawa i wdrożenie systemu uwierzytelnienia dostępu do sieci LAN/WLAN/VPN Przedmiotem zamówienia jest system uwierzytelniania

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Architektura bazy danych... 21. O autorach...15 Podziękowania...17 Wstęp...19

Spis treści. Część I Architektura bazy danych... 21. O autorach...15 Podziękowania...17 Wstęp...19 Spis treści O autorach...15 Podziękowania...17 Wstęp...19 Część I Architektura bazy danych... 21 Rozdział 1. Wprowadzenie do architektury systemu Oracle...23 Bazy danych i instancje...24 Bazy danych...24

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługą katalogową Active Directory oraz magazyny danych

Zarządzanie usługą katalogową Active Directory oraz magazyny danych Zarządzanie usługą katalogową Active Directory oraz magazyny danych PAWEŁ PŁAWIAK Training and Development Manager for Microsoft Technology Compendium - Centrum Edukacyjne pawel.plawiak@compendium.pl Kontakt

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie... Spis treści Część I O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...21 Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27 Rozdział 1. Wprowadzenie do architektury kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie routerów Juniper przed światem zewnętrznym. Jacek Skowyra

Zabezpieczenie routerów Juniper przed światem zewnętrznym. Jacek Skowyra Zabezpieczenie routerów Juniper przed światem zewnętrznym Jacek Skowyra Agenda Dostęp fizyczny Data Plane Control Plane Zarządzanie Filtry Agenda Dostęp fizyczny - zabezpieczenie konsoli Jedyny domyślny

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Zestawienie producentów zapór

Bardziej szczegółowo