Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego. Feliks Nowowiejski IN PARADISUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego. Feliks Nowowiejski IN PARADISUM"

Transkrypt

1 Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego Feliks Nowowiejski IN PARADISUM oemat na organy solo oem for organ solo Redakcja naukowa Academic editing Elżbieta Karolak Waldemar Gawiejnowicz Poznań 2009

2 Publikację wydano ze środków finansowych: Miasta Poznania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Published from the financial resources of: The City of Poznań The Ministry of Science and Higher Education Elżbieta Karolak (ur. 1951) rofesor Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz edagog szkół muzycznych. Jej wychowankowie są laureatami licznych konkursów organowych. Wystęuje jako solistka i kameralistka, szczególnie chętnie wykonuje muzykę dawną na instrumentach z eoki oraz muzykę doby romantyzmu i wsółczesną, w tym komozytorów olskich. Jest członkiem Towarzystwa im. F. Nowowiejskiego, jurorem konkursów organowych. Dokonała nagrań łytowych m.in. z utworami F. Nowowiejskiego. Elżbieta Karolak born in 1951, Professor at the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań and teacher at music schools. Her students are frequent rize-winners of organ cometitions. Soloist and chamber musician, she has a secial liking for early music erformed on historical instruments. She also lays Romantic and contemorary works, also by Polish comosers. Member of the Feliks Nowowiejski Society and juror at organ cometitions. Her recordings include ieces by Nowowiejski. Waldemar Gawiejnowicz (ur. 1968) absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (klasa organów Sławomira Kamińskiego) oraz absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Prowadzi zajęcia z gry organowej i liturgicznej oraz organoznawstwa na Wydziale Edukacji Muzycznej, Dyrygentury Chóralnej i Muzyki Kościelnej macierzystej uczelni. Wystęuje jako solista i kameralista. Waldemar Gawiejnowicz born in 1968, graduate of the Deartment of Chemistry at the Adam Mickiewicz University, and Sławomir Kamiński s organ class at the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań, where he is resently teaching organ, liturgical organ lay and organology at the Deartment of Choral Conducting, Music Education and Church Music. Soloist and chamber musician. 2

3 Komentarz redakcyjny Obecne wydanie oiera się na nastęujących założeniach: 1. Podstawę edycji stanowi rękois 1 (autograf komozytora) znajdujący się w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu w Dziale Zbiorów Secjalnych w tzw. Deozycie Nowowiejskiego (sygnatura DN 52). 2. Naniesione w rękoisie zmiany, skreślenia i doiski innych osób nie zostały uwzględnione w wydanym tekście.. Porównanie rękoisu z mikrofilmem Biblioteki Narodowej w Warszawie (nr 698, wykonany 16 III 195) ozwoliło na ustalenie zakresu obcych ingerencji w rękois oraz zredagowanie tekstu utworu zgodnie z najbardziej na obecnym etaie badań wiarygodnym rzekazem (mikrofilm) z 195 roku. 4. Za notację ostateczną komozytora rzyjęto tekst isany atramentem. Doiski komozytorskie wykonane w rękoisie ołówkiem omówiono w komentarzu rewizyjnym, natomiast łuki dodatkowo odwzorowano linią rzerywaną. 5. Zachowano rzyomnienia znaków akcydentalnych naniesione rzez komozytora zarówno w nawiasach okrągłych jak i bez nich. 6. Ujednolicono isownię manuałów (n. II Man.) wobec sotykanej w rękoisie różnorodności form (n. II, II. lub II. Man.). 7. Uzuełnienia i korekty redakcyjne omówiono w komentarzu rewizyjnym, a tam, gdzie było to możliwe, zaznaczono w tekście, ujmując w nawiasy rostokątne. Rękois In Paradisum nosi liczne ślady orawek, skreśleń i doisków oczynionych różnym charakterem isma, głównie na ierwszych trzech stronach (dwie strony tytułowe i ierwsza strona [I] części). Największe niejasności wiążą się z tytułem: według relacji syna, Jana Nowowiejskiego, oemat miał ierwotnie nosić tytuł Siedem słów Chrystusa na Krzyżu, jednak ostatecznie wybór Editorial commentary The resent authors have assumed the following: 1. The edition is based on the comoser s manuscrit 1 (autograh) stored in the so-called Nowowiejski s Deosit in the Deartment of Secial Collection of the Raczyński Library in Poznań (signature DN 52). 2. The changes, crossing-outs and notes added by other eole have not been taken into account in the resent text.. After having comared the manuscrit with the microfilm stored in the National Library in Warsaw (no. 698, made on 16 th March 195), it was ossible to determine the scoe of other eole s interference in the manuscrit and edit the text of the work in accordance with the microfilm of 195, the most credible source so far. 4. The text written in ink was assumed to constitute the final notation of the comoser. His comments in encil have been described in the revision commentary, and the slurs additionaly reroduced with a dotted line. 5. Reminders of accidental signs added by the comoser both in and without arentheses have been retained. 6. The transcrition of manuals (e.g. II Man.) has been standardized in view of diverse forms found in the manuscrit (e.g. II, II. or II. Man.) 7. Editoral sulements and corrections have been discussed in the revision commentary and, where ossible, ut in square brackets in the text. The manuscrit of In Paradisum contains numerous corrections, crossing-outs and notes in various handwritings, mainly on the first three ages (two title ages and the first age of art [I]). The most ambiguous is the title; according to Jan Nowowiejski, the comoser s son, the oem was originally suosed to be entitled Siedem słów Chrystusa na Krzyżu [The Seven Last Words 1 Manuskryt formatu ionowego 6 x 26 cm, liczy 20 numerowanych stron. 1 A vertical format manuscrit, 6 x 26 cm, 20 numbered ages.

4 adł na krótszą nazwę In Paradisum, która widnieje wisana atramentem jako tytuł ostatniej części. Na stronach tytułowych nazwa In Paradisum umieszczona została rzez syna komozytora, Kazimierza Nowowiejskiego. Podobnym charakterem isma naniesione zostały ołówkiem, a nastęnie dokładnie wymazane, tytuły niektórych części. Być może całe zamieszanie związane z tytułem utworu owstało we wczesnych latach owojennych i wynikało z obawy rzed niemożnością wydania utworu o wyraźnym rzesłaniu religijnym. Zaewne dlatego na stronach rękoisu znajdziemy jeszcze jeden, neutralny tytuł oematu: Elegie. Według relacji Jana Nowowiejskiego został on zasugerowany rzez rof. Józefa Pawlaka i miał ułatwić wydanie oematu. Ostatecznie rzyjęty w wydaniu Jerzego Erdmana (1994) tytuł In Paradisum nie został udokumentowany osobistą isemną deklaracją komozytora. Podobnie rzedstawia się srawa oszczególnych części oematu jedynie niektóre zostały szkicowo określone tytułami zgodnymi z oetyką siedmiu słów Chrystusa na Krzyżu. Tytuły te, obecnie słabo widoczne (rękois), zostały wisane ołówkiem rawdoodobnie nie rzez komozytora i z biegiem czasu wymazane. Intencjonalnym zamysłem Nowowiejskiego było jedynie ozostawienie miejsca w nagłówkach, rzyuszczalnie na óźniejsze uzuełnienie. Poszczególne odcinki lub części utworu są oddzielone na nutownicy w identyczny sosób, to jest odwójnymi kreskami. Ze względu na szkicowy (nieutrwalony rzez komozytora atramentem) charakter numeracji części, zdecydowano o ujęciu jej w nawiasy. Ponieważ nie znaleziono dotychczas rzesłanek o ewentualnej insiracji In Paradisum utworami innych komozytorów, zebrano orównawczo inciity z nastęujących cykli: Joseh Haydn Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze (1787), Charles Tournemire Set Chorals - -Poèmes d Orgue our les set aroles du Xrist o. 67 (195). Zestawienie w oddzielnej tabeli tytułów ołówkowych z rękoisu (miejscami trudnych do odczytania) wraz z tradycyjnym układem siedmiu słów w wersji łacińskiej, niemieckiej i francuskiej (Haydn, Tournemire) może być omocne w wyracowaniu indywidualnej koncecji interretacyjnej. Ponieważ od kilkunastu lat utwór funkcjonuje w wydaniu J. Erdmana, ozostawiono zaroono- 4 Of Christ On The Cross], but eventually the comoser chose a shorter title, In Paradisum, which was written in ink as the title of the last art. It was Kazimierz Nowowiejski, the comoser s son, who wrote In Paradisum on the title ages. Titles of some other arts were written in ink in similar handwriting, and then carefully erased. The commotion connected with the title might have started shortly after the war, and was robably caused by fear that a iece with a clear religious message would not be ublished. Hence Elegies another neutral title written on the manuscrit ages. According to Jan Nowowiejski, it was Professor Józef Pawlak who suggested the title to ease its ublishing. In Paradisum, the title finally adoted in Jerzy Erdman s edition of 1994, was not substantiated by the comoser s ersonal written declaration. The same refers to individual arts of the oem, some of which were rovisionally entitled following the seven last words of Christ on the Cross. These headings, now hardly visible in the manuscrit, were written in encil robably not by the comoser, and erased with time. What Nowowiejski intended to do was leave some sace in the headings for later comletion. Individual fragments or arts of the work are searated identically, i.e. with double lines. Since the comoser did not number the arts in ink, they have been ut in arentheses. As it has been imossible to rove that Nowowiejski was insired by other comosers works to comose In Paradisum, we have comared the first lines of Joseh Haydn s Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze (1787), and Charles Tournemire s Set Chorals- -Poèmes d Orgue our les set aroles du Xrist o. 67 (195). Titles written in the manuscrit in encil (sometimes hardly legible) have been juxtaosed in a searate table with the traditional order of the seven last words of Christ on the Cross in the Latin, German (Haydn), and French (Tournemire) versions, which may hel develo individual interretation. For about a dozen years the oem has been known in Erdman s edition; hence his hyothetical reconstruction of the rogram retained as one of the ossibilities. We hoe the readers who exect a ready iece will not feel disaointed with such a solution.

5 waną rzez niego hiotetyczną rekonstrukcję rogramu jako jedną z możliwych. Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie nie rozczaruje odbiorców oczekujących gotowego utworu rzetelność wydawnicza nakazuje owściągliwość w ferowaniu ostatecznych wyroków. Wobec rzyjętego założenia, że jedynie trwała ( atramentowa ) notacja stanowi ewny dowód woli komozytora, utwór Nowowiejskiego ozostaje w jakiejś mierze niedokończony. Być może dalsze badania nad twórczością Feliksa Nowowiejskiego ozwolą wyjaśnić nierozstrzygnięte dotychczas kwestie. Nierozwiązanym roblemem ozostaje również kwestia chronologii utworu i numeracji ousowej. J. Erdman zwraca uwagę na wyraźne odobieństwo IV części In Paradisum do utworu Mater dolorosa Nowowiejskiego, oublikowanego w Szkole gry na harmonium Augusta Piechury (Przemyśl, ok. 190 roku) 2. Choć nie wiemy, w jakim stoniu odjęta i zrealizowana w Mater dolorosa idea twórcza rzutowała na skomonowanie In Paradisum, nie można wykluczyć dłuższej ersektywy czasowej owstawania oematu. Tradycja rodzinna sugeruje, że udar mózgu rzebyty rzez komozytora w końcu 1941 roku rzerwał działalność twórczą. Niektóre fragmenty rękoisu ozwalają rzyuszczać, że mogło być inaczej: n. orawki tekstu muzycznego w końcówkach części II, III i VII zostały dokonane odmiennym charakterem isma. Z kolei numer ousowy oematu o. 61 ogólnie akcetowany i rzyjęty również na otrzeby niniejszego wydania, owstał z rzerobienia wcześniejszego oznaczenia o. 1 nr 6 (jak można odczytać z karty tytułowej rękoisu). Obecny stan badań nie ozwala na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. * * * Siedem słów Chrystusa na Krzyżu tworzą nastęujące wyowiedzi Jezusa (w brzmieniu zaczerniętym z Biblii Tysiąclecia) : As diligent editors, we refer to be reticent about assing final judgements. If we assume that only the ermanent notation in ink is a roof of the comoser s will, In Paradisum aears as an unfinished work. There are numerous unsolved questions that need further research on Nowowiejski s outut, including the chronology of the iece and the ous numbering. Erdman oints out to a distinct similarity between art IV of In Paradisum and Nowowiejski s Mater dolorosa ublished in August Piechura s Szkoła gry na harmonium [Learning To Play The Harmonium] (Przemyśl, about 190) 2. Although it is hard to say how the creative idea realized in Mater dolorosa influenced the comosing of In Paradisum, the oem might have been comosed over a longer eriod of time. The family tradition says that after a cerebral stroke the comoser suffered in the end of 1941, he gave u his artistic activity. However, there are fragments in the manuscrit suggesting that he actually did not; e.g. corrections of the score in the final fragments of arts II, III and VII were made in different handwriting. Also, the ous number of the oem o. 61 commonly used and acceted in the resent edition, differs from the original notation o. 1 nr 6 (according to the title age of the manuscrit). Unambiguous conclusions cannot be drawn in the face of the current research results. * * * The Seven Last Words Of Christ On The Cross are as follows (the Polish version quoted from Biblia Tysiąclecia ; the English translation according to King James Version): 1. Ojcze, rzebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. / Father, forgive them, for they do not know what they do. (Luke 2:4) 2. Niewiasto, oto syn Twój. [ ] Oto Matka twoja. / Woman, behold thy son. [ ] Behold thy 2 J. Erdman, Polska muzyka organowa eoki romantycznej, Warszawa 199, s Pismo Święte Nowego Testamentu, Wyd. Pallottinum, Poznań J. Erdman, Polska muzyka organowa eoki romantycznej, Warsaw 199, Pismo Święte Nowego Testamentu, Ed. Pallottinum, Poznań

6 1. Ojcze, rzebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. (Łk 2, 4) 2. Niewiasto, oto syn Twój. [ ] Oto Matka twoja. (J 19, 26-27). Zarawdę, owiadam ci: Dziś będziesz ze mną w raju. (Łk 2, 4) 4. Eli, Eli, lema sabachthani? Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie ouścił? (Mt 27, 46; Mk 15, 4) 5. Pragnę. (J 19, 28) 6. Dokonało się! (J 19, 0) 7. Ojcze, w Twoje ręce owierzam ducha mego. (Łk 2, 46) Siedem słów Chrystusa na Krzyżu orównanie obecnego wydania (2009), edycji Erdmana (1994), rękoisu (stan z 195) oraz cykli Tournemire a (195) i Haydna (1787) wraz z olskim tłumaczeniem mother. (John 19:26-27). Zarawdę, owiadam ci: Dziś będziesz ze mną w raju. / Verily I say unto thee, Today shalt thou be with me in aradise. (Luke 2:4) 4. Eli, Eli, lema sabachthani? Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie ouścił?/ My God, my God, why hast thou forsaken me? (Matthew 27:46; Mark 15:4) 5. Pragnę. / I thirst. (John 19:28) 6. Dokonało się! / It is fi nished! (John 19:0) 7. Ojcze, w Twoje ręce owierzam ducha mego. / Father, into thy hands I commend my sirit. (Luke 2:46) The Seven Last Words Of Christ On The Cross in the resent edition (2009), Erdman s edition (1994), the manuscit (as of 195), Tournemire s (195) and Haydn s (1787) cycles, and the Polish translation J. Erdman tł. olskie Ch. Tournemire 5 J. Haydn 6 [I] (Wstę Ukrzyżowanie) (Zarawdę owiadam ci, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju) Ojcze, rzebacz im, bo nie wiedzą, co czynią Pater, dimitte illis; nesciunt enim quid faciunt Père, ardonnez-leur, arce qu ils ne savent as ce qu ils font Pater, dimitte illis Vater vergieb ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun [II] Pragnę Pragnę [Zarawdę, owiadam ci:] Dziś będziesz ze Mną w raju Hodie mecum eris in Paradiso Aujourd hui tu seras avec moi dans le Paradis Hodie mecum eris in Paradiso [Fürwahr ich sage dir] heute wirst du bey mir im Paradiese seyn 4 Kursywą oznaczono wisy dokonane ołówkiem, natomiast czcionką rostą wisy dokonane atramentem. 5 Obok oryginalnych tytułów w języku łacińskim odano francuskie tłumaczenia według Catalogue des œuvres de Charles Tournemire Musique our Orgue ze strony h (stan z dnia 16 XI 2009). 6 W autografie łacińskie tytuły naniesiono ręką koisty, natomiast niemieckie ręką komozytora, z wyjątkiem nr 5 (według: A. van Hoboken, Joseh Haydn. Thematisch-bibliograhisches Werkverzeichnis, Bd. II, Mainz 1971, s. ). W tabeli orawiono isownię tytułów łacińskich. 4 Comments in encil have been italicized; notes in ink rinted in regular font. 5 The original titles in Latin have been comared with their French translation following Catalogue des œuvres de Charles Tournemire Musique our Orgue age: (as of 16 November 2009). 6 In the manuscrit the Latin titles were written by the coyist, and the German titles by the comoser, excet for no. 5 (following: A. van Hoboken, Joseh Haydn. Thematisch-bibliograhisches Werkverzeichnis, Bd. II, Mainz 1971, s. ). The selling of the Latin titles has been corrected. 6

7 [III] Oto syn Twój oto Matka twoja Oto syn Twój oto matka twoja Niewiasto, oto syn Twój. Oto Matka twoja Mulier, ecce fi lius tuus. Ecce Mater tua Mère, voilà ton fils. Voilà ta mère Mulier, ecce fi lius tuus Frau hier siehe deinen Sohn, und du siehe deine Mutter [IV] Boże mój, Boże, czemuś mnie ouścił Boże mój, czemuś mnie ouścił Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie ouścił? Eli, Eli, lamma sabacthani Mon Dieu, mon Dieu, ourquoi m as-tu abandonné? Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen [V] Pragnę? Pragnę Sitio J ai soif Sitio [VI] (Wykonało się) Haydn: Dokonało się! Tournemire: Ojcze, w Twoje ręce owierzam ducha mego Pater, in manus tuas commendo siritum meum Père, je remets mon esrit en tes mains Consummatum est Es ist vollbracht [VII] (Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego) In Paradisum Eilog Eilog: In Paradisum Haydn: Ojcze, w Twoje ręce owierzam ducha mego Tournemire: Dokonało się! Consummatum est C est accomli In manus tuas Domine, commendo siritum meum Vater in deine Hände emfehle ich meinen Geist Komentarz rewizyjny Objaśnienia: klamry z numeracją rzymską oznaczają części oematu, T = takt, S = system (liczony od góry), M = miara taktu, n. T 1, S 2, M (= takt 1, system 2, miara ) [I] T 1: w rękoisie widnieją rzy odowiednich systemach określenia Organo oraz Man. i Ped., w wydaniu zostały ominięte T 1-14: widoczny na mikrofilmie, niezbyt czytelny oczątek odcinka Allegro agitato osiada oznaczenie metrum, tema i odwójne kreski taktowe bezośrednio rzed sekstolami (wersja 1). Pierwsze trzy takty tego odcinka (T 1-15 wydania) komozytor rzeisał onownie na oddzielnym skrawku aieru, umieszczając oznaczenie metrum, tema i kreski taktowe za Revision commentary Exlanatory notes: braces with Roman numerals indicate arts of the oem, T = bar, S = system (counted from to), M = measure, e.g. T 1, S 2, M (= bar 1, system 2, measure ) [I] T 1: in the manuscrit certain systems are labelled Organo, Man. and Ped. ; here they have been omitted T 1-14: in the beginning of Allegro agitato visible on the microfilm and hardly legible, the time signature, temo and double bar lines are laced directly before the sextulets (version 1). The comoser coied the first three bars of the fragment (T 1-15 of the resent edition) on a searate iece of aer, utting the time signature, temo and double bar lines after the sextulets 7

8 sekstolami (wersja 2). Skrawek ten odczas mikrofilmowania znajdował się na sąsiedniej stronie rękoisu, zaś o roku 195 wklejono go do rękoisu, w miejscu wersji 1 T 1: skorygowano miejsce zaisu metrum zgodnie z ilością miar w takcie; oznaczenie tema umiejscowiono wg wersji 1., natomiast odwójne kreski taktowe wg wersji 2. (atrz ois wyżej) T 14, S 1, M 2: dodano brakujący bemol T 14, S 2, M : dodano brakujący kasownik T 15, S 1, M 2: dodano brakujący bemol T 15, S 1, M : w oryginale kasownik, orawiono na bemol T 15, S 1, M 4: dodano kasownik ze względu na korektę w M T 15, S 2, M 4: dodano brakujący kasownik T 18, S : dodano łuk (analogicznie do T 19) T 19, S 1: dodano klamrę w trioli T 19, S 2, M 4: dodano klamrę w trioli T 19, S 2, M 5: dodano klamrę i oznaczenie trioli T 20, S 1: dodano klamry w triolach T 20, S 1, M 6: dodano brakujący kasownik rzy g 1 T 20, S 2: dodano klamrę w trioli T 21, S 1: dodano klamrę w trioli [II] T 5: w objaśnieniu w nawiasie wyraz accomler, orawiono na accouler T 7, S 2: ominięto zbędne kroki rzy ółnutach T 16, S 1: w dolnym głosie dodano klamrę i oznaczenie trioli T 16, S 2: dodano klamrę w trioli T 18: dodano brakujące oznaczenie metrum [III] T 2/, S 2: w rękoisie łuk w dolnym głosie wisany ołówkiem T 4/5, S 1: w rękoisie łuk wisany ołówkiem T 8, S 2, M 1: w rękoisie nuta c 2 jako ćwierćnuta z kroką, orawiona metrycznie T 19/20, S : w rękoisie łuk wisany ołówkiem T 20, S : w rękoisie nuta i auza ćwierćnutowa wisane ołówkiem; ozostawioną auzę całonutową (wisaną atramentem) orawiono na ółnutową 8 (version 2). While microfilming, the iece was laced on the oosite age of the manuscrit, and after 195 it was asted into the manuscrit to relace version 1. T 1: the lace of meter notation has been corrected in accordance with the number of measures in the bar; temo notation has been laced as in version 1, and double bar lines as in version 2 (see descrition above) T 14, S 1, M 2: a missing flat has been added T 14, S 2, M : a missing natural has been added T 15, S 1, M 2: a missing flat has been added T 15, S 1, M : the original natural has been corrected into a flat T 15, S 1, M 4: a natural has been added after correction in M T 15, S 2, M 4: a missing natural has been added T 18, S : a slur has been added (as in T 19) T 19, S 1: a brace has been added in the trilet T 19, S 2, M 4: a brace has been added in the trilet T 19, S 2, M 5: a brace and trilet notation have been added T 20, S 1: braces have been added in trilets T 20, S 1, M 6: a missing natural has been added to sound g 1 T 20, S 2: a brace has been added in the trilet T 21, S 1: a brace has been added in the trilet [II] T 5: the word accomler in the exlanatory note in brackets has been corrected into accouler T 7, S 2: redundant dots with half notes have been omitted T 16, S 1: a brace and trilet notation have been added in the lower voice T 16, S 2: a brace has been added in the trilet T 18: a missing meter notation has been added [III] T 2/, S 2: in the manuscrit the slur in the lower voice written in encil T 4/5, S 1: in the manuscrit the slur written in encil T 8, S 2, M 1: in the manuscrit the c 2 note written as a dotted quarter note, corrected metrically T 19/20, S : in the manuscrit the slur written in encil T 20, S : in the manuscrit the quarter note and

9 T 2, S 1, M 4: w rękoisie ćwierćnuta bez dodatkowych znaków, wartość uzuełniono kroką T 25, S, M 4: w rękoisie ćwierćnuta bez dodatkowych znaków, wartość uzuełniono kroką T 26, S 2: w rękoisie znak klucza znajduje się o auzie szesnastkowej, klucz rzesunięto rzed kreskę taktową T 28, S 1: w rękoisie ćwierćnuta w dolnym głosie bez dodatkowych znaków, wartość uzuełniono kroką; możliwa również auza ósemkowa T 29, S : uzuełniono brakujący łuk T 1, S 2, M 6: uzuełniono brakującą auzę ósemkową (analogicznie do T 5) T 42, S 1: w rękoisie wisany atramentem dźwięk ais 1 w drugim akordzie, wykreślony ołówkiem (ze względu na dublowanie dźwięku, wystęującego również w S 2) T 4, S 1: w rękoisie naniesiony atramentem dźwięk h 1 w ierwszym akordzie, wykreślony ołówkiem (atrz wyżej) T 49, S : orawiono nierawidłowy metrycznie dźwięk F (w oryginale ćwierćnuta, reszta taktu skreślona i nieczytelna), dodano brakującą fermatę [IV] T 7, S 1: dodano klamrę w trioli T 16, S 1: uzuełniono brakujący kasownik rzy a 1 T 41, S 1, M 2: w rękoisie ozostawiona omyłkowo w dolnym głosie nuta cis 1, została ominięta [V] Po T 6 w rękoisie wykreślone rzez komozytora w sosób trwały 4 takty wcześniejszej wersji T 1, S 1, M : dodano brakujący bemol T 14, S 1, M : dodano brakujący bemol Po T 49 wykreślone rzez komozytora w sosób trwały 2 takty wcześniejszej wersji [VI] T 5, S : dodano brakujący kasownik rzy D T 7, S 2: dodano klamrę w trioli T 8, S 1: dodano klamrę w trioli T 8, S : dodano brakujące kasowniki rzy E i D quarter rest written in encil; the whole rest in ink was corrected into a half rest T 2, S 1, M 4: in the manuscrit the quarter note has no additional diacritics, a dotted value T 25, S, M 4: in the manuscrit the quarter note has no additional diacritics, a dotted value T 26, S 2: in the manuscrit the clef follows the sixteenth rest; now the clef recedes the bar line T 28, S 1: in the manuscrit the quarter note in the lower voice has no additional diacritics, a dotted value; an eighth rest is also ossible T 29, S : a missing slur has been added T 1, S 2, M 6: an eighth rest has been added (as in T 5) T 42, S 1: in the manuscrit sound A shar 1 in the second chord was written in ink and crossed out with a encil (the sound is doubled and found also in S 2) T 4, S 1: in the manuscrit sound b 1 in the first chord was written in ink and crossed out with a encil (see above) T 49, S : the metrically wrong sound F (in the original version a quarter note, the rest of the bar crossed out and illegible) has been corrected, a missing fermata has been added [IV] T 7, S 1: a brace has been added in the trilet T 16, S 1: a missing natural has been added to sound a 1 T 41, S 1, M 2: sound C shar 1 in the lower voice mistakenly left in the manuscrit has now been omitted [V] After T 6 the comoser ermanently crossed out four bars of the revious version T 1, S 1, M : a missing flat has been added T 14, S 1, M : a missing flat has been added After T 49 the comoser ermanently crossed out two bars of the revious version [VI] T 5, S : a missing natural has been added to sound D T 7, S 2: a brace has been added in the trilet T 8, S 1: a brace has been added in the trilet T 8, S : missing naturals have been added to sounds E and D 9

10 [VII] T 1: oczątkowe oznaczenie tema wisane ołówkiem, obecnie bardzo słabo widoczne (Andantino?) T 22, S 1: orawiono nierawidłowy metrycznie dźwięk c 1 (w oryginale ółnuta z kroką) T 29, S 2: dodano klamrę w trioli T 0, S 2, M 2: dodano klamrę i oznaczenie trioli T 1, S 1, M 1: dodano klamrę i oznaczenie trioli T 1, S 2: dodano klamrę w trioli T 2, S 2: dodano klamry w triolach T, S 2: dodano klamrę w trioli T 50, S : dodano klamrę w trioli Eilog: In Paradisum Ten fragment utworu jako jedyny jest oatrzony tytułem, wisanym atramentem rzez komozytora T 10, S 2: w oryginale bemol rzy des wisany ołówkiem; dodano brakujący znak klucza na końcu taktu T 20, S 2: dodano krzyżyk rzy fi s T 2, S 1: dźwięk e niewidoczny na mikrofilmie; uzuełniono wg rękoisu T 25: w oryginale na końcu taktu dwie cienkie kreski taktowe; zamieniono na kreski końcowe utworu [VII] T 1: temo notation originally written in encil, now hardly visible (Andantino?) T 22, S 1: the metrically wrong sound c 1 (in the original version a dotted half note) has been corrected T 29, S 2: a brace has been added in the trilet T 0, S 2, M 2: a brace and trilet notation have been added T 1, S 1, M 1: a brace and trilet notation have been added T 1, S 2: a brace has been added in the trilet T 2, S 2: braces have been added in trilets T, S 2: a brace has been added in the trilet T 50, S : a brace has been added in the trilet Eilogue: In Paradisum It is the only fragment the comoser entitled in ink T 10, S 2: in the original version the flat following sound D fl at was written in encil; a missing clef has been added in the end of the bar T 20, S 2: a shar following sound F shar has been added T 2, S 1: e invisible on the microfilm has been added according to the manuscrit T 25: two thin bar lines laced in the end of the bar in the original version have been changed into finish lines 10

11 Grave dramatico ff ff In Paradisum Poemat na organy solo [I] Feliks Nowowiejski ( ) o misterioso Allegro agitato ff 6 6

12 14 ff string. ff ff 20

13 Meno esante 25 III Man. Lento, molto tranquillo dolcissimo

14 28 0 subito tranquillo e misterioso con co. III rall.

15 [II] Grave - esante e triste Solo: bien chanté Moderato 5 (On eut jouer cette hrase sur le Hautbois du Récit et accomagner de la main gauche sur le Positif, sans accouler les claviers.) Jeux doux 9 12 q=q II Man. tranquillo

16 15 cresc. 17 rall. Solo: bien chanté 20 Un oco con moto II Man. cresc. 24 string. f ten. ten. oco rall.

17 28 Moderato I Man. tranquillo rall. 4 Adagio dolcissimo II Man. III Man. (con 8' oct.)

18 [III] Andantino cantabile 4 Solo dolce 7 esressivo 10

19 14 Moderato III Man. 18 Andantino Moderato (con co. II Man.) 22 Andantino II Man. Un oco con moto II Man. I Man. f 24

20 27 oco rall. Solo 0 Temo I cantabile II Man. f 6 Solo II Man. dolce

21 9 41 Moderato III Man. 4 Andante 46 Adagio III Man. dolcissimo (con co. II Man.) (erdendo) (con co. III)

22 [IV] Moderato - lamentoso I Man II Man. f oco iù mosso I Man. 12 I Man. 6

23 16 f f 20 cresc. 24 cresc f

24 1 4 f 8 oco a oco dim. 42 Grave II Man.

25 45 f III Man. dolcissimo 48

26 Andantino [V] 5 oco rall. string I Man. 9 f Con moto ed agitato 1 6

27 15 19 rit. Meno mosso 2 cresc. ff Maestoso e largo ff 26

28 29 II Man. maf string. Con moto ff Org. leno ff meno forte 40 iù tranquillo II Man.

29 Temo I (Andantino) 4 II Man. I Man. 47 oco rall. III Man. Molto tranquillo II Man. rall. 51 oco a oco erdendo 54

30 Un oco con moto II Man. 4 I Man.f con Co. [VI] I Man. 7 f f dim. iù tranquillo 10 III Man. dolcissimo II Man.

31 1 oco rall. ten. ten. ten. Adagio (Echo!) molto tranquillo 16 oco cresc.

32 I Man. [VII] f f 5 f f 9 II Man. oco cresc. 1 III Man. dolcissimo

33 17 rit. Grave dramatico ed esressivo ff ff 21 menof menof 25 rall. 29 I Man. ff Allegro furioso

34 2 string (trillo) (trillo) 7 41 semre vivo

35

36 57 rit. rit. 59

37 II Man. Andantino - misterioso Eilog: In Paradisum dolcissimo (Echo: con Sueroct.) III Man. 5 II Man. 7 III Man.

38 9 rall. a temo I Man. Solo II Man. 11 III Man. Solo I Man. II Man. 1 III Man. 16

39 19 Maestoso - Largissimo I Man. ff ff Org. leno 22

40 Publikację wydano ze środków finansowych: Miasta Poznania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Published from the financial resources of: The City of Poznań The Ministry of Science and Higher Education Redakcja naukowa Academic editing Elżbieta Karolak Waldemar Gawiejnowicz Projekt okładki Cover design by Hanna Kostrzewska Redakcja Edited by Hanna Kostrzewska Tłumaczenie Translated by Beata Brodniewicz Coyright by Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego The Feliks Nowowiejski Society Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego Ignacy Jan Paderewski Academy of Music Poznań 2009 Edycja komuterowa nut Musical notation comuterized by Marcin Matuszewski Korekta nut Musical notation roofread by Piotr Kostrzewski Przygotowanie wydawnicze i druk Published by Wydawnictwo ARS NOVA The ARS NOVA Publishing House Poznań, ul. Grunwaldzka 17 ISMN

c¹, cis¹, d¹, dis¹, e¹, f¹, fis¹, g¹, gis¹, a¹, ais¹, h¹, c2

c¹, cis¹, d¹, dis¹, e¹, f¹, fis¹, g¹, gis¹, a¹, ais¹, h¹, c2 Taktem nazywamy odcinek na pięciolinii zawarty między dwoma pionowymi kreskami, które są kreskami taktowymi. Miarą taktową nazywamy dwie cyfry zapisane pionowo na pięciolinii na początku utworu albo jego

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: wie, że czas present perfect

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo Lesson 1 Czytanka i s³ownictwo The Parkers John Parker is forty-four. His wife Susan is forty. His son Bob is seventeen. His daughter Alice is fourteen and his daughter Mary is ten. John Parker ma czterdzieœci

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

Oxford PWN Polish English Dictionary (Wielki Slownik Polsko-angielski)

Oxford PWN Polish English Dictionary (Wielki Slownik Polsko-angielski) Oxford PWN Polish English Dictionary (Wielki Slownik Polsko-angielski) PWN- Oxford Wielki s ownik polsko> angielski - PWN-Oxford Wielki s ownik polsko>angielski (Great Polish>English) The most comprehensive

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN11PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN11PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TWORZENIA KRZYśÓWEK

INSTRUKCJA TWORZENIA KRZYśÓWEK INSTRUKCJA TWORZENIA KRZYśÓWEK KrzyŜówka została tworzona w programie MsOffice. Polecam równieŝ program OpenOffice. W całym dokumencie obowiązuje standard: krzyŝówka wraz z pytaniami powinna (musi!!) mieścić

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Czwórka z PLUSEM Od redakcji Witamy! redakcjaczworki@tlen.pl Nr 3 listopad 2010 Cena 1,oo zł

Czwórka z PLUSEM Od redakcji Witamy! redakcjaczworki@tlen.pl Nr 3 listopad 2010 Cena 1,oo zł Strona 1 A jak Australia, moje marzenie B jak Boże Narodzenie, piękne święta już niedługo C jak ciasta, ciastka i ciasteczka p. Ani Szostak D jak deska do prasowania (nie cierpię prasować) E jak encyklopedia,

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE MACIEJ MATASEK ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ miejsce na naklejkę z kodem

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS Piotr Mikulski 2006 Subversion is a free/open-source version control system. That is, Subversion manages files and directories over time. A tree of files is placed into a central repository. The repository

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

HE REIGNS EVERYBODY CLAP YOUR HANDS. We praise You oh Lord We magnify Your name We worship You oh Lord We magnify Your name [X2]

HE REIGNS EVERYBODY CLAP YOUR HANDS. We praise You oh Lord We magnify Your name We worship You oh Lord We magnify Your name [X2] EVERYBODY CLAP YOUR HANDS We praise You oh Lord We worship You oh Lord [X2] [X8] We praise You oh Lord We worship You oh Lord Lifting our voice Singing our song Praising the Lord All the day long [X2]

Bardziej szczegółowo

Program doradczy EducationUSA - formularz zgłoszeniowy

Program doradczy EducationUSA - formularz zgłoszeniowy 1. Podstawowe informacje 1. Informacje kontaktowe Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Miejscowość Kod pocztowy Login Skype Adres e-mail Numer telefonu 2. Jak dowiedziałeś/aś się o Programie doradczym

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie Język angielski Gry i zabawy Podróże dalekie i bliskie Tytuł oryginału: 365 gier i zabaw dla całej rodziny. Język angielski Autorzy oryginału: Natalia Kertyczak, Ewa Mikołajska, Radosław Mikołajski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

Znak forma podstawowa 4 budowa i proporcje 5 pole ochronne 6 kolorystyka 7 warianty monochromatyczne 8 tła znaku 9 niedozwolone stosowanie znaku 11

Znak forma podstawowa 4 budowa i proporcje 5 pole ochronne 6 kolorystyka 7 warianty monochromatyczne 8 tła znaku 9 niedozwolone stosowanie znaku 11 Znak forma podstawowa 4 budowa i proporcje 5 pole ochronne 6 kolorystyka 7 warianty monochromatyczne 8 tła znaku 9 niedozwolone stosowanie znaku 11 Druki firmowe bilet wizytowy imienny 14 papier firmowy

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE VW MOTOMETER BOSCH METHOD 1 - OBD 2 METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE AFTER OPERATION YOU MUST DISCONECT ACU OR REMOVE FUSE FOR RESTART ODOMETER PO ZROBIENIU LICZNIKA ZDJĄĆ KLEMĘ LUB WYJĄĆ 2 BEZPIECZNIKI OD

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Volley English! Tak więc zapraszamy na lekcję nr 2.

Volley English! Tak więc zapraszamy na lekcję nr 2. Volley English! Zapraszamy na drugą lekcję języka angielskiego! Pamiętasz? Zostaliśmy zaproszeni na turniej towarzyski juniorów w maju 2011 roku. Czas najwyższy odpowiedzieć na to zaproszenie i zadać Organizatorom

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię Chciałabym/Chciałabym zapisać się na. studia licencjackie studia magisterskie studia doktoranckie studia

Bardziej szczegółowo

Polski Krok Po Kroku: Tablice Gramatyczne (Polish Edition) By Anna Stelmach

Polski Krok Po Kroku: Tablice Gramatyczne (Polish Edition) By Anna Stelmach Polski Krok Po Kroku: Tablice Gramatyczne (Polish Edition) By Anna Stelmach If you are looking for the ebook by Anna Stelmach Polski krok po kroku: Tablice gramatyczne (Polish Edition) in pdf form, in

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

PLSH2 (JUN13PLSH201) General Certificate of Education Advanced Level Examination June 2013. Reading and Writing TOTAL. Time allowed 3 hours

PLSH2 (JUN13PLSH201) General Certificate of Education Advanced Level Examination June 2013. Reading and Writing TOTAL. Time allowed 3 hours Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 2 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Level Examination

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo