Oferta sprzedaży produktu mbank RATY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta sprzedaży produktu mbank RATY"

Transkrypt

1 Oferta sprzedaży produktu mbank RATY Sprzedaż ratalna ONLINE w Twoim sklepie internetowym Łódź, 26 marca 2013

2 U w a g i 1. Dokument ten oraz wszystkie informacje, które zawiera, są poufne i objęte tajemnicą handlową, nie podlegają ujawnieniu osobom trzecim i stanowią przedmiot prawa autorskiego BRE Banku SA. 2. Dokument jest własnością BRE Banku SA i może byd używany jedynie do oceny oferty przygotowanej przez BRE Bank SA. Dane kontaktowe: W przypadku zainteresowania ofertą mbanku prosimy o kontakt: pod nr telefonu adresem 3

3 Wp r o wadze n i e Oferta współpracy Istotą naszej oferty jest propozycja produktu ratalnego dla Klientów indywidualnych w zakresie kredytu na zakup towarów i usług oferowanych przez Partnera. Z perspektywy mbanku, wyznacznikami potencjału projektu okażą się: a) możliwośd wykorzystania bazy dotychczasowych i strumienie nowych użytkowników Partnera do powiększania własnej bazy Klientów, b) lojalizacja wybranej grupy obecnych Klientów poprzez zaproponowanie im nowego produktu stworzonego wspólnie z Partnerem. Nasze propozycje opierają się na przekonaniu, że osiągnięcie pełnej korzyści ze współpracy będzie możliwe tylko wówczas, gdy obydwie strony w pełni zaangażują się w projekt, na każdym jego etapie. Liczymy na Paostwa zaangażowanie i sugestie udoskonalenia naszej koncepcji współpracy. Wierzymy, że nasze propozycje spotkają się z Paostwa zainteresowaniem, czego wynikiem będzie dynamicznie rozwijająca się w przyszłości kooperacja pomiędzy naszymi firmami. 4

4 S p i s t r e ś c i 1. PRODUKT MBANK RATY KORZYŚCI DLA PARTNERA KORZYŚCI DLA KLIENTA GRUPA DOCELOWA PROCES ZŁOŻENIA WNIOSKU KREDYTOWEGO MBANK RATY ZAKUP PRODUKTU W SKLEPIE INTERNETOWYM ZŁOŻENIE WNIOSKU KREDYTOWEGO MBANK RATY POBRANIE DANYCH O DOCHODACH IMPORTER CO TO JEST IMPORTER JAK SKORZYSTAD Z IMPORTERA ZAWARCIE UMOWY W TRYBIE ONLINE KLIENT POSIADAJĄCY KONTO W MBANKU KLIENT NIE POSIADAJĄCY KONTA W MBANKU PORÓWNANIE TRADYCYJNEJ KREDYTU GOTÓWKOWEGO Z KREDYTEM ONLINE TRADYCYJNA ŚCIEŻKA KREDYTU GOTÓWKOWEGO ŚCIEŻKA KREDYTU GOTÓWKOWEGO ONLINE WYMOGI BANKU WNIOSKOWANIE ODSTĄPIENIE TECHNOLOGIA WYKORZYSTYWANA W PROCESIE MBANK RATY WNIOSKI ELEKTRONICZNE PANEL PARTNERA NARZĘDZIA PROMOCYJNE ZAWARCIE UMOWY POMIĘDZY PARTNEREM I MBANKIEM

5 1. PRODUKT MBANK RATY mbank RATY to nowy produkt w zakresie płatności ratalnych, zapewniający pełną obsługę sklepów i serwisów internetowych chcących wzbogacid swoją sprzedaż detaliczną o nową formę płatności ratalnych ONLINE. To narzędzie dostarczające nowoczesnych rozwiązao, zapewniających doskonałą funkcjonalnośd, bezpieczeostwo i łatwośd obsługi. Produkt mbank RATY jest produktem innowacyjnym na polskim rynku kredytowym. Klienci sklepów, korzystający z formy płatności mbank RATY będą mogli wnioskowad i zawierad umowę kredytową całkowicie ONLINE dzięki funkcji przesyłania dokumentów w formie elektronicznej. Pozwoli to całkowicie skrócid do minimum czas od momentu zakupu produktu w sklepie internetowym do uruchomienia kredytu. 1.1 KORZYŚCI DLA PARTNERA Dodatkowe źródło dochodu z tytułu prowizji za sprzedaż Kredytu mbank RATY Wzrost obrotów sklepu Kredyt ONLINE nawet w 15 minut Zwiększenie sprzedaży produktów i usług dzięki nowej formie finansowania dla Klientów Dostęp do Konta Partnera, w którym można zarządzad swoimi transakcjami Bezpłatna rejestracja i współpraca w Programie Partnerskim Pomoc techniczna przy wdrożeniu usługi Bezpłatna komunikacja sklepu na stronach mbank.pl i mbank.net.pl Gotowe materiały informacyjne i kalkulatory Łatwa i szybka integracja Natychmiastowy dostęp do środków z kredytu mbank RATY (dla firm posiadających rachunki w mbanku i MultiBanku) 6

6 1.2 KORZYŚCI DLA KLIENTA Kredyt bez wychodzenia z domu (bez Kuriera, całkowicie ONLINE) Decyzja kredytowa do 3 minut Uruchomienie kredytu nawet w 15 minut Wnioski rozpatrywane 7 dni w tygodniu Dokumenty dochodowe przesyłane drogą elektroniczną za pomocą Importera Prosty wniosek kredytowy Dogodny okres kredytowania od 3 do 36 miesięcy Wygodna spłata rat w wybranym przez Klienta dniu Możliwośd zawieszenia spłaty rat kapitałowych Atrakcyjne ubezpieczenie spłaty kredytu Akceptowane różne źródła dochodu Bezpieczeostwo transakcji 1.3 GRUPA DOCELOWA Charakterystyka grupy docelowej opiera się na badaniu SMG/KRC przeprowadzonej na zlecenie BRE Banku. Klientów można zdefiniowad jako osoby korzystające z Internetu, oraz używające produktów terminowych (Kredyt gotówkowy, ratalny, samochodowy) w celu sfinansowania zakupu konkretnych dóbr i usług. Średni dochód gospodarstwa domowego to netto. Grupa posiada relatywnie niski stosunek zadłużenia do dochodu, który wynosi około 15%. Grupa ta nie wyróżnia się znacząco wiekiem oraz miejscem zamieszkania. Kredyt udzielany jest osobom fizycznym, posiadającym pełną zdolnośd do czynności prawnych, posiadających dowód osobisty lub w przypadku osób zagranicznych paszport oraz kartę pobytu. 7

7 1.4 PROCES ZŁOŻENIA WNIOSKU KREDYTOWEGO MBANK RATY ZAKUP PRODUKTU W SKLEPIE INTERNETOWYM Aby skorzystad z kredytu ratalnego mbank RATY, klient w pierwszej kolejności musi dokonad zakupu wybranego przez siebie produktu w sklepie internetowym, a jako formę płatności wybrad mbank RATY. Następnie Klient zobligowany jest do wypełnienia formularza osobowego. 8

8 Po wypełnieniu formularza Klient wybiera, jako formę płatności, mbank RATY. Ostatni etap zakupu to potwierdzenie zamówienia i przejście do wniosku kredytowego. 9

9 1.5 ZŁOŻENIE WNIOSKU KREDYTOWEGO MBANK RATY Po potwierdzeniu zamówienia Klient przenoszony jest do systemu wnioskowego mbanku. Pierwsze pytanie zadane Klientowi determinuje zakres pobieranych danych. Klient Banku zobligowany jest do podania loginu i hasła. W następny kroku Klient wybiera parametry kredytu. 10

10 pól: Po wyborze parametrów kredytu, Klient proszony jest o wypełnienie następujących dane Wnioskodawcy, adres zamieszkania, dane o podstawowym źródle dochodu Wnioskodawcy. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest Klientem Banku, wypełnienie danych osobowych nie jest konieczne. 11

11 1.6 POBRANIE DANYCH O DOCHODACH IMPORTER CO TO JEST IMPORTER Po złożeniu wniosku kredytowego Klientom, którzy są zobligowani do udokumentowania swoich danych finansowych (niezależnie od rodzaju Klienta zewnętrzny / wewnętrzny) zostaje udostępniona możliwośd przesłania dokumentów dochodowych drogą elektroniczną za pomocą Importera. Importer to narzędzie, instalowane na komputerze Klienta, pozwalające na elektroniczne przesyłanie danych o historii rachunku z systemów transakcyjnych innych banków na potrzeby analizy kredytowej NML w mbanku i MultiBanku. Importer pozwoli na potwierdzenie wysokości dochodu Klienta, na podstawie wprowadzonego przez Klienta loginu i hasła do banku, na rachunek którego Klient otrzymuje dochód JAK SKORZYSTAĆ Z IMPORTERA Po złożeniu wniosku kredytowego przez Internet, Klientowi wyświetlą się dodatkowe pola dotyczące możliwości potwierdzenia dochodu (Importer). Po kliknięciu na Dalej pojawia się strona dotycząca akceptacji regulaminów i oświadczeo. Podczas akceptacji tej strony przez Klienta, na jego komputerze (w tle) następuje instalowanie aplikacji (Importer). 12

12 Po kliknięciu na button Akceptuję Klient przenoszony jest na kolejną stronę, na której loguje się do Banku, na rachunek którego otrzymuje wynagrodzenie. Po kliknięciu na Importuj dane następuje importowanie danych z serwisu transakcyjnego Banku, na rachunek którego klient otrzymuje wynagrodzenie. 13

13 Po imporcie danych pojawia się okno informujące o pomyślnym zakooczeniu operacji. 14

14 1.7 ZAWARCIE UMOWY W TRYBIE ONLINE KLIENT POSIADAJĄCY KONTO W MBANKU Po podjęciu przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej Klient mbanku otrzymuje powiadomienie SMS oraz wiadomośd z informacją o podjętej decyzji i konieczności akceptacji umowy kredytu w serwisie transakcyjnym. Klient loguje się do serwisu w celu akceptacji warunków umowy. Po akceptacji umowy kodem SMS następuje uruchomienie kredytu. 15

15 1.7.2 KLIENT NIE POSIADAJĄCY KONTA W MBANKU Po podjęciu przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej Klient zewnętrzny otrzymuje powiadomienie SMS oraz na podany we wniosku kredytowym adres wiadomośd wraz z załącznikami: umowa kredytu, umowa o prowadzenie rachunku ekonto. Klient za pomocą integratora szybkich płatności BLUECASH wybiera Bank, z którego chce wykonad przelew. 16

16 Po przeniesieniu do formularza wniosku, Klient wykonuje przelew w wysokości 1,00 PLN w celu potwierdzenia danych osobowych. Zawarcie Umowy w formie elektronicznej, tj. z wykorzystaniem przelewu z innego banku następuje w momencie stwierdzenia przez mbank zgodności danych zawartych w wykonanym przez Klienta przelewie, tj. danych nadawcy przelewu, numeru rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego podanego przez Klienta na wniosku kredytowym oraz informacji zawartych w tytule przelewu. Wtedy też następuje otwarcie kontraktu kredytowego i udostępnienie środków, o czym Klient informowany jest poprzez wiadomośd . Kredyt zostaje uruchomiony, środki z kredytu przekazywane są na rachunek sprzedawcy. Sprzedawca, po otrzymaniu informacji z systemu wysyła towar do Klient. 17

17 1.8 PORÓWNANIE TRADYCYJNEJ KREDYTU GOTÓWKOWEGO Z KREDYTEM ONLINE TRADYCYJNA ŚCIEŻKA KREDYTU GOTÓWKOWEGO Wypełnienie formularza kredytowego Dostarczenie Klientowi umowy przez Kuriera Powrót kuriera z dokumentami Podpisanie umowy kredytowej Zakup w sklepie internetowym Uruchomienie kredytu Całkowity czas realizacji: 2-3 dni 18

18 1.8.2 ŚCIEŻKA KREDYTU GOTÓWKOWEGO ONLINE Zakup w sklepie internetowym Wypełnienie formularza kredytowego Podpisanie umowy kredytowej ONLINE Uruchomienie kredytu Całkowity czas realizacji: 15 minut 19

19 1.9 WYMOGI BANKU WNIOSKOWANIE W celu wnioskowania o produkty Wnioskodawca musi spełniad następujące warunki: jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolnośd do czynności prawnych, posiada status rezydenta, posiada dowód osobisty lub paszport oraz kartę pobytu, posiada stałe, możliwe do udokumentowania źródło dochodów, złoży poprawnie wypełniony Wniosek o kredyt, podpisze umowę kredytu w sposób pisemny lub elektroniczny, posiada zdolnośd kredytową do obsługi zobowiązania ODSTĄPIENIE a) W celu odstąpienia od kredytu mbank RATY Klient jest zobowiązany przesład do Banku na adres wskazany w umowie kredytu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Kredytu. b) Kredytobiorca ma prawo odstąpid od Umowy Kredytu, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Kredytu. c) Odstąpienie od umowy kredytu nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny towaru / usługi lub w przypadku rozwiązania umowy sprzedaży zwrotu rzeczy. d) W przypadku odstąpienia od umowy zakupu towaru/ usługi sklep/ partner zobowiązany jest do poinformowania Bank o odstąpieniu od umowy zakupu oraz zwrotu środków kredytu. e) W przypadku odstąpienia od umowy kredytu zwrot należności do Banku z tytułu udzielonego kredytu ciąży na Kliencie. 20

20 2 TECHNOLOGIA WYKORZYSTYWANA W PROCESIE MBANK RATY mbank udostępnia narzędzia pozwalające na integrację sklepu Partnera z system mbanku. Dzięki temu po złożeniu zamówienia w sklepie, klient przekierowany jest na elektroniczny wniosek kredytowy. Finalizacja umowy następuje w formie elektronicznej (akceptacja w serwisie transakcyjnym lub po dokonaniu przelewu weryfikacyjnego). mbank dysponuje narzędziami umożliwiającymi przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków kredytowych w trybie online, oraz na odpowiednią komunikację statusu rozpatrywania wniosku klientowi oraz partnerowi. 2.1 WNIOSKI ELEKTRONICZNE mbank przyjmuje wnioski o kredyt na elektronicznych formularzach dostępnych za pośrednictwem Internetu. W celu wywołania procesu wnioskowania o kredyt należy przekierowad klienta wraz z przekazaniem metodą POST parametrów wymaganych do prawidłowego powiązania wniosku kredytowego z parterem oraz zamówieniem złożonym przez klienta. 2.2 PANEL PARTNERA mbank udostępnia partnerowi dedykowany panel obsługi wniosków, który pozwala na zarządzanie zamówieniami i realizowanie procesu, bez implementacji metody webservice. 21

21 2.3 NARZĘDZIA PROMOCYJNE mbank udostępnia szereg materiałów promocyjnych umożliwiających skuteczną komunikację sprzedaży ratalnej na stronach partnera. Dostępne są także kalkulatory i LandingPage (http://www.mbank.pl/mbank_raty/?kwota=2000). 22

22 3 ZAWARCIE UMOWY POMIĘDZY PARTNEREM I MBANKIEM a. Zarejestruj się Zarejestruj się w Programie Partnerskim mbank.net.pl. Dane Twojej firmy, niezbędne do przygotowania kompletu dokumentów zostaną uzupełnione przez Organizatora na podstawie podanego podczas rejestracji numeru NIP firmy. b. Dopełnij formalności Wydrukuj, podpisz i wyślij niezbędne dokumenty wskazane w Koncie Partnera w lokalizacji PROFIL >> UMOWA PARTNERSKA. c. Zintegruj usługę Zintegruj swój sklep z systemem mbank RATY zgodnie z dokumentacją techniczną umieszczoną w Koncie Partnera i złóż wniosek testowy. d. Przetestuj usługę Poproś Organizatora o sprawdzenie poprawności implementacji usługi i włączenie p ełnej funkcjonalności Konta Sklepu. e. Rozpocznij sprzedaż Udostępnij nową formę płatności (mbank RATY) w swoim sklepie internetowym. Zachęd swoich Klientów do zakupu przez mbank RATY (umieśd bannery, buttony i kalkulatory) i sprawdź ile za robiłeś sprzedając swoje produkty przez mbank RATY. 23

Regulamin sprzedaży dla modelu A sprzedaży zdalnej RS/CA/ZDA-A/04/2014

Regulamin sprzedaży dla modelu A sprzedaży zdalnej RS/CA/ZDA-A/04/2014 Załącznik nr 3 do Umowy o współpracy Regulamin sprzedaży dla modelu A sprzedaży zdalnej RS/CA/ZDA-A/04/2014 SPIS TREŚCI I. Słowniczek pojęć... 1 II. Wstęp... 2 1. Informacje ogólne... 2 2. Obowiązki Partnera...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW KREDYTOWYCH W KANALE INTERNETOWYM SYGMA BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW KREDYTOWYCH W KANALE INTERNETOWYM SYGMA BANK POLSKA S.A. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW KREDYTOWYCH W KANALE INTERNETOWYM SYGMA BANK POLSKA S.A. I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Regulamin określa warunki i zasady procesu zawierania umów Kredytu gotówkowego oraz umów kredytu

Bardziej szczegółowo

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >>

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >> Załącznik Nr 3 do PO No A-V- * oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku dawnego MultiBanku ** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Manual obsługi sprzedaży. Kredyt ratalny M Bank. PBD Materiały tylko do użytku wewnętrznego. Kopiowanie w całości lub we fragmentach zabronione

Manual obsługi sprzedaży. Kredyt ratalny M Bank. PBD Materiały tylko do użytku wewnętrznego. Kopiowanie w całości lub we fragmentach zabronione Manual obsługi sprzedaży Kredyt ratalny M Bank PBD Materiały tylko do użytku wewnętrznego. Kopiowanie w całości lub we fragmentach zabronione OFERTA Beneficjenci produktu Kredyt udzielany jest zarówno

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego online dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 21 sierpnia 2014

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego online dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 21 sierpnia 2014 Regulamin udzielania Kredytu samochodowego online dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 21 sierpnia 2014 Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Alsolia MasterCard

Regulamin karty kredytowej Alsolia MasterCard Regulamin karty kredytowej Alsolia MasterCard Obowiązujący od dnia 12.04.2015 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

5) dokonywanie transakcji zbliżeniowych na warunkach i zasadach opisanych w niniejszym punkcie: a) dokonywanie transakcji zbliżeniowych jest możliwe

5) dokonywanie transakcji zbliżeniowych na warunkach i zasadach opisanych w niniejszym punkcie: a) dokonywanie transakcji zbliżeniowych jest możliwe BRE BANK SA Warunki wydawania i używania kart kredytowych w mbanku Łódź, sierpień 2012 r. 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Postanowienia niniejszych Warunków wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH STANDARD, SILVER I GOLD

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH STANDARD, SILVER I GOLD REGULAMIN KART KREDYTOWYCH STANDARD, SILVER I GOLD SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu i karty... 6 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Witamy w Inteligo! Serdecznie pozdrawiamy Zespół Inteligo. 1 inteligo.pl

Witamy w Inteligo! Serdecznie pozdrawiamy Zespół Inteligo. 1 inteligo.pl Przewodnik po koncie Cieszymy się i dziękujemy, że korzystasz z naszych usług! Misją Inteligo jest dostarczanie wygodnych i niezawodnych rozwiązań codziennego bankowania, inspirowanych potrzebami naszych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet SPIS TREŚCI DZIEŃ DOBRY...3 I. WYMAGANIA TECHNICZNE...4 Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z ipkonet... 5 II. POCZĄTEK...5

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH PARTNERSKICH

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH PARTNERSKICH REGULAMIN KART KREDYTOWYCH PARTNERSKICH OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 12.04.2015 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015 r.

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015 r. Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemów klasy e-commerce. z systemem internetowej sprzedaży ratalnej

Instrukcja integracji systemów klasy e-commerce. z systemem internetowej sprzedaży ratalnej Instrukcja integracji systemów klasy e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej 1 WERSJA 1.9.1 Z DNIA 31.03.2014 CEL DOKUMENTU Dokument stanowi kompletny opis możliwości integracji formy płatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepwyspaskarbow.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepwyspaskarbow.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepwyspaskarbow.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Agnieszka Wójcik, prowadząca działalnośd gospodarczą pod nazwą: Agnieszka Wójcik Sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej RTVEuroAGD MasterCard

Regulamin karty kredytowej RTVEuroAGD MasterCard Regulamin karty kredytowej RTVEuroAGD MasterCard Obowiązujący od dnia 12.04.2015 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r.

Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r. Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Regulamin kart kredytowych MultiBanku Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin został wydany przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo