OFERTA. MODUŁ MIESZKALNY 40,6 m 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA. MODUŁ MIESZKALNY 40,6 m 2"

Transkrypt

1 OFERTA MODUŁ MIESZKALNY 40,6 m 2 w konstrukcji kanadyjskiej Spó ka posiada certyfikowany system zarz dzania jako ci wg normy PN-EN ISO 9001:2001. J.W. Construction Holding S.A., Z bki, ul. Radzymi ska 326, tel. (22) , fax. (22) , Wpisana do Rejestru Przedsi biorców prowadzonego przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydzia Gospodarczy pod nr Regon , NIP , wysoko kapita u zak adowego PLN, wysoko kapita u wp aconego PLN

2 Ząbki, dnia r. Szanowni Państwo, Z uwagi na zaistniałą w kraju dramatyczną sytuację powodziową, w której wiele rodzin zostało pozbawionych domów, spółka J.W. Construction Holding SA oferuje do natychmiastowego dostarczenia 218 modułów mieszkalnych o powierzchni 43 m 2 każdy. W ramach oferty zapewniamy dostawę, ustawienie na fundamencie oraz wykończenie modułu do zamieszkania. Czas montażu w pełni gotowego domu do zamieszkania, to około, jeden miesiąc. Moduły mieszkalne posiadają wszystkie wewnętrzne instalacje z gotową łazienką i CO, są bardzo szybkie w montażu, wykończeniu i mogą być użytkowane przez cały rok. Ponadto, chcielibyśmy przypomnieć, że już mieliśmy doświadczenie w tym zakresie. Kiedy w 1997 r. powódź nawiedziła południe Polski, nasza firma uczestniczyła w programie budowy domów dla rodzin poszkodowanych. Dostarczyła wtedy i zmontowała ponad 100 domów. Dziś też nie chcemy zostać obojętni na krzywdę rodzin dotkniętych powodzią, które utraciły dorobek życia i potrzebują wsparcia. Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem. Z poważaniem, Zarząd JW. Construction Holding S.A. Spó ka posiada certyfikowany system zarz dzania jako ci wg normy PN-EN ISO 9001:2001. J.W. Construction Holding S.A., Z bki, ul. Radzymi ska 326, tel. (22) , fax. (22) , Wpisana do Rejestru Przedsi biorców prowadzonego przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydzia Gospodarczy pod nr Regon , NIP , wysoko kapita u zak adowego PLN, wysoko kapita u wp aconego PLN

3 WARIANT I - OPCJA PODSTAWOWA układ funkcjonalny składający się z dwóch niezależnych zespołów mieszkalnych (pokój + łazienka) i wspólnego korytarza RZUT 1:50 PUM - 40,63m2 POKÓJ pow. = 14,73 m2 ŁAZIENKA pow. = 3,07 m2 tᐧ劧r t śᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧y ᐧ劧y ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧l ᐧ劧r ŁAZIENKA pow. = 3,07 m2 tᐧ劧r t śᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧y ᐧ劧y ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧l ᐧ劧r POKÓJ pow. = 14,73 m2 KORYTARZ pow. = 5,07 m2 jᐧ劧 ᐧ劧 t r jᐧ劧 t ᐧ劧 : ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 t r: ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 tyᐧ劧j : Jᐧ劧Wᐧ劧 Cᐧ劧NSTRᐧ劧CTIᐧ劧N Hᐧ劧Lᐧ劧ING Sᐧ劧Aᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧ZIAᐗ吧 ARAN 噗ACJI WNĘTRZ Jᐧ劧Wᐧ劧 Cᐧ劧NSTRᐧ劧CTIᐧ劧N Hᐧ劧Lᐧ劧ING Sᐧ劧Aᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧5 ᐧ劧9ᐧ劧 Ząᐗ吧 ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧lᐧ劧R ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᑇ嗧 3ᐧ劧6 ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 JEᐧ劧Nᐧ劧Rᐧ劧ᐧ劧ZINNY ᐗ吧ᐧ劧ᐧ劧 t: ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 JEᐧ劧Nᐧ劧Rᐧ劧ᐧ劧ZINNY NA BAZIE ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐗ吧ᐧ劧 ᐧ劧REWNIANEGᐧ劧 yᐧ劧ᐗ吧 l: ᐧ劧ᐧ劧 P ᐧ勷ka osiada certyfikowany system zarządzania ᐧ勷akoᖷ吧cią wg normy PN-EN I O :. J.W. Construction Holding S.A., - Ząbki, ul. Radzymińska, tel. ᖷ吧 ᖷ吧, faᖷ吧. ᖷ吧 ᖷ吧,biuroᖷ吧ᐧ勷wconstruction.com. l ᖷ吧mailto:biuroᖷ吧ᐧ勷wconstruction.com. lᖷ吧, l ᖷ吧 isana do Reᐧ勷estru Przedsiᆗ喧biorc w rowadzonego rzez ąd Reᐧ勷onowy dla m.st. ᖷ吧arszawy XIV ᖷ吧ydziaᐧ勷 Gos odarczy od nr Regon, NIP - - -, wysokoᖷ吧ć ka itaᐧ勷u zakᐧ勷adowego Pᆗ喧N, wysokoᖷ吧ć ka itaᐧ勷u w ᐧ勷aconego Pᆗ喧N ᐧ劧 ᐧ劧 r jᐧ劧 tᐧ劧: trᐧ劧ść ry ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧: ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐗ吧 ᐧ劧IESZKALNY (ᐧ劧4ᐧ劧3ᐧ劧x3ᐧ劧3ᐧ劧ᐧ劧) Pᐧ劧Wᐧ劧 ARCHITEKTᐧ劧RA ᐧ劧 r ᐧ劧 ᐧ劧 ᐧ劧ᐧ劧 : t : ᐗ吧r ᐧ劧 嘷 : l : ᐧ劧ᐧ劧r j : r jᐧ劧 t r ᐧ劧 嘷 ᐧ劧jᐧ劧 ᐧ劧ᐧ劧ętr : WARIANT I - wersja podstawowa ᐧ劧4ᐧ劧ᐧ劧6ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 rᐧ劧 噗ᐧ劧 BARBARA SZAPEL ᐧ劧ᐧ劧r ᐧ劧ᐧ劧 嘷ᐧ劧 rᐧ劧 噗ᐧ劧 ARTᐧ劧R Gᐧ劧SPᐧ劧ᐧ劧ARCZYK ᐧ劧ᐧ劧r ᐧ劧ᐧ劧 嘷ᐧ劧 rᐧ劧 噗ᐧ劧 ᐧ劧IECZYSᐗ吧AW ZIENTARSKI ᐧ劧r ᐧ劧 rᐧ劧: St 54 噗 噗 噗ᐧ劧 ᐧ劧 : ᐧ劧 : ᐧ劧 : ᐧ劧:5ᐧ劧 ᐧ劧r ry : ᐧ劧 A

4 ᐧ北ad f n cjonalny stanowiący jᐧ北dnost ᆗ吗 miᐧ北sz alną s ᐧ北adającą siᆗ吗 z dwóch po oji, ᐧ北aziᐧ北n i, pomiᐧ北szczᐧ北nia na anᐧ北 s chᐧ北nny, orytarza z przᐧ北strzᐧ北nią na gardᐧ北robᆗ吗 l b pomiᐧ北szczᐧ北niᐧ北 gospodarczᐧ北. M UŁ M ᆗ吗 ᆗ吗ᆗ吗 ᆗ吗 ᆗ吗 ᆗ吗ᆗ吗ᆗ吗,ᆗ吗ᆗ吗ᆗ吗ᆗ吗,ᆗ吗ᆗ吗mᆗ吗 ᆗ吗U ᆗ吗ᆗ吗ᆗ吗ᆗ吗 UM ᆗ吗ᆗ吗,ᆗ吗ᆗ吗mᆗ吗 POKÓJ pow. = 14,73 m2 ŁAZIENKA pow. = 3,07 m2 ᐧ劧rᐧ劧 śᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧y ᐧ劧y ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧rᐧ劧 śᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧y ᐧ劧y 叧ᐧ劧j ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧 ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧t ᐧ劧yt ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧 rt ᐧ劧 ᐧ劧 ᐧ劧 rᐧ劧 POM. NA ANEKS KUCHENNY pow. = 3,07 m2 POKÓJ pow. = 14,73 m2 KORYTARZ pow. = 5,07 m2 jᐧ劧 ᐧ劧 t r jᐧ劧 t ᐧ劧 嗗 ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 t r 嗗 ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 tyᐧ劧j 嗗 bᐧ劧ᐧ劧 t 嗗 叧ᐧ劧 叧ᐧ劧 叧O 叧 叧 叧 叧U 叧 叧 叧O 叧 叧O 叧D 叧 叧 叧 叧ᐧ劧 叧ᐧ劧ᐧ劧 D 叧 叧 叧Ł 叧 叧 叧 叧 噗 叧 叧 叧 叧 叧 叧Ę 叧 叧 叧 叧ᐧ劧 叧ᐧ劧 叧O 叧 叧 叧 叧U 叧 叧 叧O 叧 叧O 叧D 叧 叧 叧 叧ᐧ劧 叧ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧 叧ᐧ劧 叧 嗗b ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧lᐧ劧 叧 ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ń 叧 嗗 嗗 DOM 叧 叧D 叧O 叧OD 叧 叧 叧 叧 叧 DOM 叧 叧D 叧O 叧OD 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 MODUŁU D 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧O yᐧ劧b l 嗗 MM 叧 ᐧ勷ka osiada certyfikowany system zarządzania ᐧ勷akoᖷ吧cią wg normy PN-EN I O :... onstr ction ᆗ吗olding.., - Ząbki, ul. Radzymińska, tel. ᖷ吧 ᖷ吧, faᖷ吧. ᖷ吧 ᖷ吧,biuroᖷ吧ᐧ勷wconstruction.com. l ᖷ吧mailto:biuroᖷ吧ᐧ勷wconstruction.com. lᖷ吧, l ᖷ吧 isana do Reᐧ勷estru Przedsiᆗ喧biorc w rowadzonego rzez ąd Reᐧ勷onowy dla m.st. ᖷ吧arszawy XIV ᖷ吧ydziaᐧ勷 Gos odarczy od nr Regon, NIP - - -, wysokoᖷ吧ć ka itaᐧ勷u zakᐧ勷adowego Pᆗ喧N, wysokoᖷ吧ć ka itaᐧ勷u w ᐧ勷aconego Pᆗ喧N ᐧ劧 ᐧ劧 r jᐧ劧 tᐧ劧 嗗 trᐧ劧śၷ嘷 ry ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧 嗗 MODUŁ M 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧ᐧ劧 叧ᐧ劧 叧ᐧ劧 叧 叧ᐧ劧 叧ᐧ劧ᐧ劧 叧 叧ᐧ劧 叧ᐧ劧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧U 叧 叧 ᐧ劧 r ᐧ劧 ᐧ劧 ᐧ劧ᐧ劧 嗗 t 嗗 br ᐧ劧 叧 嗗 l 嗗 ᐧ劧ᐧ劧r j 嗗 r jᐧ劧 t r ᐧ劧 叧 ᐧ劧jᐧ劧 ᐧ劧ᐧ劧ętr 嗗 WARIANT II - wersja podstawowa ᐧ劧 叧ᐧ劧ᐧ劧 嗗ᐧ劧 嗗ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 rᐧ劧 噗ᐧ劧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 ᐧ劧ᐧ劧r ᐧ劧ᐧ劧 叧ᐧ劧 rᐧ劧 噗ᐧ劧 叧 叧 叧U 叧 叧O 叧 叧OD 叧 叧 叧 叧 叧 叧 ᐧ劧ᐧ劧r ᐧ劧ᐧ劧 叧ᐧ劧 rᐧ劧 噗ᐧ劧 M 叧 叧 叧 叧 叧 叧Ł 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 ᐧ劧r ᐧ劧 rᐧ劧 嗗 叧t ᐧ劧 叧 噗 噗 噗ᐧ劧 ᐧ劧 嗗 ᐧ劧 嗗 ᐧ劧 嗗 ᐧ劧 嗗ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧r ry 嗗 嗗 叧

5 PUM - 40,63m2 Opis do wersji podstawowej a ŚCIANA ZEWNĘTRZNA: - ściany z elementów drewnianych o przekroju 4x10cm, wypełnione wełną mineralną - ściany wykończone płyta gipsowo-kartonową GKB, w łazienkach płyta gipsowo-kartonową GKBI wodoodporna, między słupkami wełna mineralna gr.10cm - w łazienkach gres na ścianach do wys. 2,10m w I WARIANCIE, oraz wys. 1,50m w II WARIANCIE, oraz biały osprzęt (wanna, umywalka i muszla wc) oraz armatura w obu wariantach - moduł zabezpieczony folią PCV od zewnątrz - okna PCV, parapety z konglomeratu - drzwi zewnętrzne, wejściowe, ocieplone, stalowe w okleinie drewnopodobnej PCV np GERDA - drzwi wewnętrzne, drewniane do pokojów i do łazienek, w drzwiach łazienkowych kratka wentylacyjna w dolnej strefie b PODŁOGA: c STROP: - podłoga z płyty stolarskiej OSB gr.22mm bitej do belek drewnianych, między belkami wełna mineralna gr.20cm - belki drewniane o przekroju 4x20cm - w łazienkach gres - sufity wykończone płyta gipsowo-kartonową GKB, w łazienkach płyta gipsowo-kartonową GKBI wodoodporna, między belkami stropu wełna mineralna gr.15cm - strop z belek drewnianych o przekroju 4x15cm d INSTALACJE WEWNĘTRZNE: - pojemnościowy ogrzewacz wody - grzejniki elektryczne - instalacja elektryczna i oświetleniowa - instalacja wodna i kanalizacyjna wewnętrzna - kratki i przewody wentylacyjne o przekroju 14x14cm z blachy stalowej ocynkowanej Spółka posiada certyfikowany system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001. J.W. Construction Holding S.A., Ząbki, ul. Radzymińska 326, tel. (22) , fax. (22) , Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr Regon , NIP , wysokość kapitału zakładowego PLN, wysokość kapitału wpłaconego PLN

6 d WERSJA PODSTAWOWA: INSTALACJE: 匷 ᖷ咧 y gr 匷y 匷 gr k k 匷ry 匷 匷 k 匷ry ᖷ咧 匷 匷 匷 匷 k y ᆗ呷 匷r 匷 kr 匷k r 匷y 匷y y r kr b y 匷 y k SCHEMAT PRZEKROJU 1:50 OPCJE DODATKOWE: DACH: 匷 r gr r br 匷 匷 r gr 匷kł 匷 匷 ły 匷 y 匷 匷 匷 r 匷 bryk y 匷 r 匷r y 匷k 匷y 匷 匷r y 1 匷 匷 匷 ł r ł ż 匷r 匷 ł B c STROP: 15 匷 匷 ł r ᆗ呷 匷 y b k 匷r y 匷 ł r 匷 匷 匷 匷 匷 匷 匷y k k ł 匷 1 匷 5 ły 匷 ᖷ咧ᖷ咧 匷 匷 匷 匷 匷r y k 匷y y k ń y 匷 y y k y k k y k ń y 匷 y y k r k 匷 y k k y 匷 匷 匷 ᖷ咧r 匷 y 1 匷 匷 r k 匷 y k ł 匷y y y b y 匷 y k J J a 匷 匷 y k ł 匷y y y b y 匷 y k ŚCIANA ZEWNĘTRZNA: 1 匷 5 ły 匷 ᖷ咧ᖷ咧 匷 匷 匷 匷r 匷 r y 匷 匷 匷 匷 匷y k k ł 匷 1 匷 匷 匷 ł ᆗ呷 匷 y ł k 匷r y ŚCIANA ZEWNĘTRZNA: 5 匷 匷 ł r ᆗ呷 匷 y 匷 匷r. 5 匷 5 匷 b 匷y 匷 匷r y 匷 匷 匷 y 匷r 5 匷 匷 b 匷 匷 匷k 匷y 匷 匷 匷 g 匷 匷 匷 br 匷 y 匷r 匷 b y ŚCIANY I SUFITY: 匷 kry 匷 k r b ły A F 匷 匷y 匷r r 匷 bryk G 匷 y k y y 匷 匷 匷 ᖷ咧r 匷 y 1 匷 匷 PODŁOGA: ykł 匷 y g b gr ż ᖷ咧 匷 E r r 匷 ry 匷 匷 匷 b b y 匷 y k k r br 匷 y C b PODŁOGA: 匷 ły 匷 y 匷 匷 匷 b k 匷r y r 匷 匷 匷 匷 匷 匷 匷y k k ł 匷 匷 匷 匷 ł r ᆗ呷 匷 y b k 匷ł g y 匷 ł 匷k 匷 匷 匷 匷r y ł y r 匷 匷r y 匷k 匷y ᆗ呷 匷 y gr 匷 匷 ł 匷r y LEGENDA: opcja podstawowa opcja dodatkowa ᐧ匇ka osiada certyfikowany system zarządzania ᐧ匇akoᖷ吷cią wg normy PN-EN I O :. J.W. Construction Holding S.A., - Ząbki, ul. Radzymińska, tel. ᖷ吷 ᖷ吷, fa. ᖷ吷 ᖷ吷,biuroᖷ吷ᐧ匇wconstruction.com. l ᖷ吷mailto:biuroᖷ吷ᐧ匇wconstruction.com. lᖷ吷, l ᖷ吷 isana do Reᐧ匇estru Przedsiᆗ喧biorc w rowadzonego rzez ąd Reᐧ匇onowy dla m.st. ᖷ吷arszawy XIV ᖷ吷ydziaᐧ匇 Gos odarczy od nr Regon, NIP - - -, wysokoᖷ吷ć ka itaᐧ匇u zakᐧ匇adowego Pᆗ喧N, wysokoᖷ吷ć ka itaᐧ匇u w ᐧ匇aconego Pᆗ喧N POSADOWIENIE: b k ᖷ咧 ᖷ咧 r 匷 k 匷 匷 匷 b 匷 匷 5 匷 ᖷ咧 匷 匷 ᖷ咧ᖷ咧 匷 匷 匷 r ł g 匷 ł 1 k 匷 匷 y ᖷ咧 ł kᖷ咧 r 匷 k 匷ᖷ咧 匷 ł kᖷ咧 y k ᖷ咧ၷ喧 ł k 5 匷 匷 匷 匷 匷k r k 匷 ၷ喧 b k 匷ၷ喧 匷r ᖷ咧ၷ喧 ry 匷 rၷ喧 匷y ၷ喧 r k 匷 ၷ喧 k ၷ喧 ၷ喧.ၷ喧. 匷 匷ၷ喧 匷ᖷ咧RU 匷ᖷ咧ၷ喧 匷ၷ喧 ၷ喧 匷ၷ喧Dၷ喧ၷ喧ᖷ咧 匷.ᖷ咧. 匷 匷5 匷 匷ၷ喧1 Z 匷bk 匷.R 匷 ń k ᖷ咧 ᖷ咧 D 匷M ၷ喧ၷ喧Dၷ喧 匷R 匷DZၷ喧ၷ喧ၷ喧Y D 匷M ၷ喧ၷ喧Dၷ喧 匷R 匷DZၷ喧ၷ喧ၷ喧Y ၷ喧ᖷ咧 匷ᖷ咧Zၷ喧ၷ喧 M 匷DUŁU DRၷ喧ၷ喧ၷ喧ၷ喧ᖷ咧ၷ喧ၷ喧ᖷ咧 匷 M 匷DUŁ Mၷ喧ၷ喧 匷Zᖷ咧ᖷ咧ၷ喧ၷ喧Y 匷14 匷ᖷ咧 匷 ᖷ咧 匷ᖷ咧 匷 匷 匷.ၷ喧. gr ż. r. ᖷ咧Rᖷ咧UR ᖷ咧 匷 匷 匷 匷Dᖷ咧R 匷ZYᖷ咧 ᖷ咧R 匷ၷ喧ၷ喧ᖷ咧ၷ喧ᖷ咧ᖷ咧URᖷ咧 匷 匷 54ᖷ咧/ᖷ咧 匷 匷 ၷ喧 匷 ၷ喧 匷 ၷ喧 D 匷 r ၷ喧 匷 匷 ၷ喧 br ż ၷ喧 k ၷ喧 r ၷ喧 r k 匷 r ż ᆗ呷 匷r ၷ喧 ၷ喧.ၷ喧. 匷 匷ၷ喧 匷ᖷ咧RU 匷ᖷ咧ၷ喧 匷ၷ喧 ၷ喧 匷ၷ喧Dၷ喧ၷ喧ᖷ咧 匷.ᖷ咧. 匷 DZၷ喧ᖷ咧Ł ᖷ咧Rᖷ咧ၷ喧 囇ᖷ咧 匷ၷ喧ၷ喧 ၷ喧ၷ喧Ęᖷ咧RZ SCHEMAT PRZEKROJU 1 匷. 匷ᖷ咧. 匷1 匷 r. 匷ᖷ咧R 匷ᖷ咧Rᖷ咧 匷Zᖷ咧 匷ၷ喧ၷ喧 gr ż. r. Mၷ喧ၷ喧 匷ZY 匷Łᖷ咧ၷ喧 Zၷ喧ၷ喧ၷ喧ᖷ咧ᖷ咧R 匷ᖷ咧ၷ喧 r r.ၷ喧 1ၷ喧5 匷 y b ၷ喧 r ry ၷ喧 MM 匷 匷 ᖷ咧 ᖷ咧

7 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE: PUM - 40,63m2 Opis do opcji dodatkowych A - ELEWACJA: 5,0 wełna mineralna między listwami drewnianymi 50x50mm bitymi poziomo do słupków drewnianych modułu folia wiatroizolacyjna 2,0 listwy drewniane 50x20mm bite pionowo-pustka wentylowana 2,0 siding PCV brązowy drewnopodobny B - DACH: papa termozgrzewalna nawierzchniowa brązowa papa termozgrzewalna podkładowa 2,2 płyta poszyciowa OSB na prefabrykowanych wiązarach drewnianych pustka wentylowana folia wiatroizolacyjna 10,0 wełna mineralna ułożona na stropie modułu podbitka okapu dachowego z sidingu perforowanego w kolorze brązowym C - ORYNNOWANIE: rura spustowa i rynna PCV lub z blachy stal. ocynk. kolor brązowy D - FUNDAMENT: bloczki TecnoAmerBlok - ze stopą betonową 50x70cm, h=30cm podparcie modułu w 12 punktach, czyli 2 x 6 słupków w rozstawie około 2,80m w osiach, minimalna wysokość słupka 50cm nad ziemią WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE: E - PODŁOGA: Wykł. winylowa homogeniczna lub gres w zależności od pomieszczenia F ŚCIANY I SUFITY: szpachlowane i malowane 2x emulsją akrylową w kolorze białym G - SCHODKI: Prefabrykowane, drewniane schodki wejściowe, z balustradą drew. H - MINIKUCHNIA: Minikuchnia np. GORENJE MK 100 S-L o wymiarach 100x60x85cm J - INSTALACJE: Dachowa wywiewka kanalizacyjna oraz wentylacyjna, wraz z kanałem wentylacyjnym o przekroju 14x14cm z blachy stalowej ocynkowanej w strefie dachu Spółka posiada certyfikowany system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001. J.W. Construction Holding S.A., Ząbki, ul. Radzymińska 326, tel. (22) , fax. (22) , Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr Regon , NIP , wysokość kapitału zakładowego PLN, wysokość kapitału wpłaconego PLN

8 Przykładowa wizualizacja domu 43 m2 wykonanego z jednego modułu mieszkalnego. Spóáka posiada certyfikowany system zarządzania jakoğcią wg normy PN-EN ISO 9001:2001. J.W. Construction Holding S.A., Ząbki, ul. RadzymiĔska 326, tel. (22) , fax. (22) , Wpisana do Rejestru PrzedsiĊbiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydziaá Gospodarczy pod nr Regon , NIP , wysokoğü kapitaáu zakáadowego PLN, wysokoğü kapitaáu wpáaconego PLN

EGZ.NR.2 GMINA GRYBÓW UL. JAKUBOWSKIEGO 33 33-330 GRYBÓW SZKOŁA PODSTAWOWA W POLNEJ POLNA, GM. GRYBÓW DZ. NR 376 CPV : 74225100-3

EGZ.NR.2 GMINA GRYBÓW UL. JAKUBOWSKIEGO 33 33-330 GRYBÓW SZKOŁA PODSTAWOWA W POLNEJ POLNA, GM. GRYBÓW DZ. NR 376 CPV : 74225100-3 ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail: etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr.0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII

Bardziej szczegółowo

Oferta na budowę domu jednorodzinnego, wg projektu Abakon Leggero 1

Oferta na budowę domu jednorodzinnego, wg projektu Abakon Leggero 1 Bielsko-Biała, 08-08-2014 Oferta na budowę domu jednorodzinnego, wg projektu Abakon Leggero 1 Powierzchnia Netto (powierzchnia podłóg): około 64,00 m2 1. System PRAEFA Wszystkie domy budowane przez naszą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY HALI SPORTOWEJ PRZY S.P. W MALCZYCACH

PROJEKT WYKONAWCZY HALI SPORTOWEJ PRZY S.P. W MALCZYCACH BIURO PROJEKTÓW arch. Paweł Kalinowski ul Niborska 3 51-428 Wrocław tel. kom. 0601 58 61 79 tel / fax : 071 / 34 56 814 : www.pawel-kalinowski.pl niborska@go2.pl Regon : 930327787 NIP : 895-133-09-88 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr 0007] gm. Kosakowo, pow. pucki

Bardziej szczegółowo

1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści :

1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści : 1 ZAWARTOŚĆ TECZKI : A. Część opisowa 1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści : 1. Dane ogólne o inwestycji 2. Program

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y. P r o j e k t a r c h i t e k t o n i c z n y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y. P r o j e k t a r c h i t e k t o n i c z n y Ó ARCHITECTURE INTERIORS DESIGN CONSULTING ARCHITECTURE INTERIORS DESIGN CONSALTING P R O JE K T M P R O J E K T PR AC OWN IA ARC H ITE KTUR Y I WNĘ TRZA 9 0-62 5 Ł ó dź, ul. Ż er om ski eg o 6 1 lo k.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY SW-30/2006 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : SW- 134/SWOKK/2011. Dominik Plato

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY SW-30/2006 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : SW- 134/SWOKK/2011. Dominik Plato PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : Opracowała : Sprawdził : mgr inż. arch. Kamil Biskup SW-30/2006 11.2013 uprawnienia do

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin 2. Adres przedsięwzięcia: Strzelin ul. Grahama

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

UNIBEP SA ODDZIAŁ UNIHOUSE. STANDARD MODUŁÓW HOTEL 51 pokoi (101 miejsc noclegowych)

UNIBEP SA ODDZIAŁ UNIHOUSE. STANDARD MODUŁÓW HOTEL 51 pokoi (101 miejsc noclegowych) UNIBEP SA ODDZIAŁ UNIHOUSE STANDARD MODUŁÓW HOTEL 51 pokoi (101 miejsc noclegowych) 1. Fundament stopy żelbetowe wykonane z betonu C 16/20 ławy fundamentowe wykonane z betonu C16/20 zbrojone wieńcem podłużnym

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 2 2. Stan istniejący str. 2 3. Projektowana modernizacja str. 3 4. Wielkości liczbowe str. 4 5. Rozwiązania materiałowe str. 4 5.1 Wyburzenia

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Opis techniczny II. Część graficzna Nr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31 32. 33. 34. 35. Nazwa rysunku

Bardziej szczegółowo

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa 1. ARCHITEKTURA I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa A-02 Rzut parteru 1:50 A-03 Rzut poddasza 1:50 A-04 Rzut połaci dachowej 1:50 A-05a Przekrój A-A 1:50 A-05b Przekrój B-B 1:50 A-05c Przekrój C-C,

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym

Zapytanie ofertowe. Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym Kutno, dnia 05 maja 2014 Przedmiotem zapytania ofertowego jest: Zapytanie ofertowe Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym Star Fitness S.A. Poznań ul. Bolesława Krzywoustego

Bardziej szczegółowo

bu d ow ni ctw o ge o de zj a - wycen a ni e ru c ho m o ś ci pl. Bp Wilhelma Pluty 6/2 66-100 Sulechów; NIP 9251008222; REGON 978032994

bu d ow ni ctw o ge o de zj a - wycen a ni e ru c ho m o ś ci pl. Bp Wilhelma Pluty 6/2 66-100 Sulechów; NIP 9251008222; REGON 978032994 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI bu d ow ni ctw o ge o de zj a - wycen a ni e ru c ho m o ś ci pl. Bp Wilhelma Pluty 6/2 66-100 Sulechów; NIP 9251008222; REGON 978032994 tel. 683213894 www.bgwprojekt.pl BzWBK

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

3-5 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH SANITARIATÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO PRZY UL.SENACKIEJ 3 W KRAKOWIE,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MIESZKALNO USŁUGOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH TBS W REJONIE UL. STRZELNICZEJ I GRANICZNEJ W GLIWICACH

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MIESZKALNO USŁUGOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH TBS W REJONIE UL. STRZELNICZEJ I GRANICZNEJ W GLIWICACH MARZEC 2007 PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MIESZKALNO USŁUGOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH TBS W REJONIE UL. STRZELNICZEJ I GRANICZNEJ W GLIWICACH SEGMENT C TOM 5 OBIEKT: Budynki wielorodzinne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM II

PROJEKT BUDOWLANY TOM II USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. arch. Adam Mądrzak 58-100 Świdnica, Boleścin 49d tel. 074/8529072, kom. 502 509 850 NIP 884-101-18-39 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ budynku oświatowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI POKOI W STACJI METOROLOGICZNEJ NA KASPROWYM WIERCHU. Poziom 1 piętro. Zakopane

PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI POKOI W STACJI METOROLOGICZNEJ NA KASPROWYM WIERCHU. Poziom 1 piętro. Zakopane PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI POKOI W STACJI METOROLOGICZNEJ NA KASPROWYM WIERCHU Poziom 1 piętro ADRES: STACJA METO NA KASPROWYM WIERCHU Zakopane INWESTOR: INSTUTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ Warszawa,

Bardziej szczegółowo