OFERTA. MODUŁ MIESZKALNY 40,6 m 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA. MODUŁ MIESZKALNY 40,6 m 2"

Transkrypt

1 OFERTA MODUŁ MIESZKALNY 40,6 m 2 w konstrukcji kanadyjskiej Spó ka posiada certyfikowany system zarz dzania jako ci wg normy PN-EN ISO 9001:2001. J.W. Construction Holding S.A., Z bki, ul. Radzymi ska 326, tel. (22) , fax. (22) , Wpisana do Rejestru Przedsi biorców prowadzonego przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydzia Gospodarczy pod nr Regon , NIP , wysoko kapita u zak adowego PLN, wysoko kapita u wp aconego PLN

2 Ząbki, dnia r. Szanowni Państwo, Z uwagi na zaistniałą w kraju dramatyczną sytuację powodziową, w której wiele rodzin zostało pozbawionych domów, spółka J.W. Construction Holding SA oferuje do natychmiastowego dostarczenia 218 modułów mieszkalnych o powierzchni 43 m 2 każdy. W ramach oferty zapewniamy dostawę, ustawienie na fundamencie oraz wykończenie modułu do zamieszkania. Czas montażu w pełni gotowego domu do zamieszkania, to około, jeden miesiąc. Moduły mieszkalne posiadają wszystkie wewnętrzne instalacje z gotową łazienką i CO, są bardzo szybkie w montażu, wykończeniu i mogą być użytkowane przez cały rok. Ponadto, chcielibyśmy przypomnieć, że już mieliśmy doświadczenie w tym zakresie. Kiedy w 1997 r. powódź nawiedziła południe Polski, nasza firma uczestniczyła w programie budowy domów dla rodzin poszkodowanych. Dostarczyła wtedy i zmontowała ponad 100 domów. Dziś też nie chcemy zostać obojętni na krzywdę rodzin dotkniętych powodzią, które utraciły dorobek życia i potrzebują wsparcia. Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem. Z poważaniem, Zarząd JW. Construction Holding S.A. Spó ka posiada certyfikowany system zarz dzania jako ci wg normy PN-EN ISO 9001:2001. J.W. Construction Holding S.A., Z bki, ul. Radzymi ska 326, tel. (22) , fax. (22) , Wpisana do Rejestru Przedsi biorców prowadzonego przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydzia Gospodarczy pod nr Regon , NIP , wysoko kapita u zak adowego PLN, wysoko kapita u wp aconego PLN

3 WARIANT I - OPCJA PODSTAWOWA układ funkcjonalny składający się z dwóch niezależnych zespołów mieszkalnych (pokój + łazienka) i wspólnego korytarza RZUT 1:50 PUM - 40,63m2 POKÓJ pow. = 14,73 m2 ŁAZIENKA pow. = 3,07 m2 tᐧ劧r t śᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧y ᐧ劧y ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧l ᐧ劧r ŁAZIENKA pow. = 3,07 m2 tᐧ劧r t śᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧y ᐧ劧y ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧l ᐧ劧r POKÓJ pow. = 14,73 m2 KORYTARZ pow. = 5,07 m2 jᐧ劧 ᐧ劧 t r jᐧ劧 t ᐧ劧 : ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 t r: ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 tyᐧ劧j : Jᐧ劧Wᐧ劧 Cᐧ劧NSTRᐧ劧CTIᐧ劧N Hᐧ劧Lᐧ劧ING Sᐧ劧Aᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧ZIAᐗ吧 ARAN 噗ACJI WNĘTRZ Jᐧ劧Wᐧ劧 Cᐧ劧NSTRᐧ劧CTIᐧ劧N Hᐧ劧Lᐧ劧ING Sᐧ劧Aᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧5 ᐧ劧9ᐧ劧 Ząᐗ吧 ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧lᐧ劧R ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᑇ嗧 3ᐧ劧6 ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 JEᐧ劧Nᐧ劧Rᐧ劧ᐧ劧ZINNY ᐗ吧ᐧ劧ᐧ劧 t: ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 JEᐧ劧Nᐧ劧Rᐧ劧ᐧ劧ZINNY NA BAZIE ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐗ吧ᐧ劧 ᐧ劧REWNIANEGᐧ劧 yᐧ劧ᐗ吧 l: ᐧ劧ᐧ劧 P ᐧ勷ka osiada certyfikowany system zarządzania ᐧ勷akoᖷ吧cią wg normy PN-EN I O :. J.W. Construction Holding S.A., - Ząbki, ul. Radzymińska, tel. ᖷ吧 ᖷ吧, faᖷ吧. ᖷ吧 ᖷ吧,biuroᖷ吧ᐧ勷wconstruction.com. l ᖷ吧mailto:biuroᖷ吧ᐧ勷wconstruction.com. lᖷ吧, l ᖷ吧 isana do Reᐧ勷estru Przedsiᆗ喧biorc w rowadzonego rzez ąd Reᐧ勷onowy dla m.st. ᖷ吧arszawy XIV ᖷ吧ydziaᐧ勷 Gos odarczy od nr Regon, NIP - - -, wysokoᖷ吧ć ka itaᐧ勷u zakᐧ勷adowego Pᆗ喧N, wysokoᖷ吧ć ka itaᐧ勷u w ᐧ勷aconego Pᆗ喧N ᐧ劧 ᐧ劧 r jᐧ劧 tᐧ劧: trᐧ劧ść ry ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧: ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐗ吧 ᐧ劧IESZKALNY (ᐧ劧4ᐧ劧3ᐧ劧x3ᐧ劧3ᐧ劧ᐧ劧) Pᐧ劧Wᐧ劧 ARCHITEKTᐧ劧RA ᐧ劧 r ᐧ劧 ᐧ劧 ᐧ劧ᐧ劧 : t : ᐗ吧r ᐧ劧 嘷 : l : ᐧ劧ᐧ劧r j : r jᐧ劧 t r ᐧ劧 嘷 ᐧ劧jᐧ劧 ᐧ劧ᐧ劧ętr : WARIANT I - wersja podstawowa ᐧ劧4ᐧ劧ᐧ劧6ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 rᐧ劧 噗ᐧ劧 BARBARA SZAPEL ᐧ劧ᐧ劧r ᐧ劧ᐧ劧 嘷ᐧ劧 rᐧ劧 噗ᐧ劧 ARTᐧ劧R Gᐧ劧SPᐧ劧ᐧ劧ARCZYK ᐧ劧ᐧ劧r ᐧ劧ᐧ劧 嘷ᐧ劧 rᐧ劧 噗ᐧ劧 ᐧ劧IECZYSᐗ吧AW ZIENTARSKI ᐧ劧r ᐧ劧 rᐧ劧: St 54 噗 噗 噗ᐧ劧 ᐧ劧 : ᐧ劧 : ᐧ劧 : ᐧ劧:5ᐧ劧 ᐧ劧r ry : ᐧ劧 A

4 ᐧ北ad f n cjonalny stanowiący jᐧ北dnost ᆗ吗 miᐧ北sz alną s ᐧ北adającą siᆗ吗 z dwóch po oji, ᐧ北aziᐧ北n i, pomiᐧ北szczᐧ北nia na anᐧ北 s chᐧ北nny, orytarza z przᐧ北strzᐧ北nią na gardᐧ北robᆗ吗 l b pomiᐧ北szczᐧ北niᐧ北 gospodarczᐧ北. M UŁ M ᆗ吗 ᆗ吗ᆗ吗 ᆗ吗 ᆗ吗 ᆗ吗ᆗ吗ᆗ吗,ᆗ吗ᆗ吗ᆗ吗ᆗ吗,ᆗ吗ᆗ吗mᆗ吗 ᆗ吗U ᆗ吗ᆗ吗ᆗ吗ᆗ吗 UM ᆗ吗ᆗ吗,ᆗ吗ᆗ吗mᆗ吗 POKÓJ pow. = 14,73 m2 ŁAZIENKA pow. = 3,07 m2 ᐧ劧rᐧ劧 śᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧y ᐧ劧y ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧rᐧ劧 śᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧y ᐧ劧y 叧ᐧ劧j ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧 ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧t ᐧ劧yt ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧 rt ᐧ劧 ᐧ劧 ᐧ劧 rᐧ劧 POM. NA ANEKS KUCHENNY pow. = 3,07 m2 POKÓJ pow. = 14,73 m2 KORYTARZ pow. = 5,07 m2 jᐧ劧 ᐧ劧 t r jᐧ劧 t ᐧ劧 嗗 ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 t r 嗗 ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 tyᐧ劧j 嗗 bᐧ劧ᐧ劧 t 嗗 叧ᐧ劧 叧ᐧ劧 叧O 叧 叧 叧 叧U 叧 叧 叧O 叧 叧O 叧D 叧 叧 叧 叧ᐧ劧 叧ᐧ劧ᐧ劧 D 叧 叧 叧Ł 叧 叧 叧 叧 噗 叧 叧 叧 叧 叧 叧Ę 叧 叧 叧 叧ᐧ劧 叧ᐧ劧 叧O 叧 叧 叧 叧U 叧 叧 叧O 叧 叧O 叧D 叧 叧 叧 叧ᐧ劧 叧ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧 叧ᐧ劧 叧 嗗b ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧lᐧ劧 叧 ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ń 叧 嗗 嗗 DOM 叧 叧D 叧O 叧OD 叧 叧 叧 叧 叧 DOM 叧 叧D 叧O 叧OD 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 MODUŁU D 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧O yᐧ劧b l 嗗 MM 叧 ᐧ勷ka osiada certyfikowany system zarządzania ᐧ勷akoᖷ吧cią wg normy PN-EN I O :... onstr ction ᆗ吗olding.., - Ząbki, ul. Radzymińska, tel. ᖷ吧 ᖷ吧, faᖷ吧. ᖷ吧 ᖷ吧,biuroᖷ吧ᐧ勷wconstruction.com. l ᖷ吧mailto:biuroᖷ吧ᐧ勷wconstruction.com. lᖷ吧, l ᖷ吧 isana do Reᐧ勷estru Przedsiᆗ喧biorc w rowadzonego rzez ąd Reᐧ勷onowy dla m.st. ᖷ吧arszawy XIV ᖷ吧ydziaᐧ勷 Gos odarczy od nr Regon, NIP - - -, wysokoᖷ吧ć ka itaᐧ勷u zakᐧ勷adowego Pᆗ喧N, wysokoᖷ吧ć ka itaᐧ勷u w ᐧ勷aconego Pᆗ喧N ᐧ劧 ᐧ劧 r jᐧ劧 tᐧ劧 嗗 trᐧ劧śၷ嘷 ry ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧 嗗 MODUŁ M 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧ᐧ劧 叧ᐧ劧 叧ᐧ劧 叧 叧ᐧ劧 叧ᐧ劧ᐧ劧 叧 叧ᐧ劧 叧ᐧ劧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧U 叧 叧 ᐧ劧 r ᐧ劧 ᐧ劧 ᐧ劧ᐧ劧 嗗 t 嗗 br ᐧ劧 叧 嗗 l 嗗 ᐧ劧ᐧ劧r j 嗗 r jᐧ劧 t r ᐧ劧 叧 ᐧ劧jᐧ劧 ᐧ劧ᐧ劧ętr 嗗 WARIANT II - wersja podstawowa ᐧ劧 叧ᐧ劧ᐧ劧 嗗ᐧ劧 嗗ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 rᐧ劧 噗ᐧ劧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 ᐧ劧ᐧ劧r ᐧ劧ᐧ劧 叧ᐧ劧 rᐧ劧 噗ᐧ劧 叧 叧 叧U 叧 叧O 叧 叧OD 叧 叧 叧 叧 叧 叧 ᐧ劧ᐧ劧r ᐧ劧ᐧ劧 叧ᐧ劧 rᐧ劧 噗ᐧ劧 M 叧 叧 叧 叧 叧 叧Ł 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 ᐧ劧r ᐧ劧 rᐧ劧 嗗 叧t ᐧ劧 叧 噗 噗 噗ᐧ劧 ᐧ劧 嗗 ᐧ劧 嗗 ᐧ劧 嗗 ᐧ劧 嗗ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧r ry 嗗 嗗 叧

5 PUM - 40,63m2 Opis do wersji podstawowej a ŚCIANA ZEWNĘTRZNA: - ściany z elementów drewnianych o przekroju 4x10cm, wypełnione wełną mineralną - ściany wykończone płyta gipsowo-kartonową GKB, w łazienkach płyta gipsowo-kartonową GKBI wodoodporna, między słupkami wełna mineralna gr.10cm - w łazienkach gres na ścianach do wys. 2,10m w I WARIANCIE, oraz wys. 1,50m w II WARIANCIE, oraz biały osprzęt (wanna, umywalka i muszla wc) oraz armatura w obu wariantach - moduł zabezpieczony folią PCV od zewnątrz - okna PCV, parapety z konglomeratu - drzwi zewnętrzne, wejściowe, ocieplone, stalowe w okleinie drewnopodobnej PCV np GERDA - drzwi wewnętrzne, drewniane do pokojów i do łazienek, w drzwiach łazienkowych kratka wentylacyjna w dolnej strefie b PODŁOGA: c STROP: - podłoga z płyty stolarskiej OSB gr.22mm bitej do belek drewnianych, między belkami wełna mineralna gr.20cm - belki drewniane o przekroju 4x20cm - w łazienkach gres - sufity wykończone płyta gipsowo-kartonową GKB, w łazienkach płyta gipsowo-kartonową GKBI wodoodporna, między belkami stropu wełna mineralna gr.15cm - strop z belek drewnianych o przekroju 4x15cm d INSTALACJE WEWNĘTRZNE: - pojemnościowy ogrzewacz wody - grzejniki elektryczne - instalacja elektryczna i oświetleniowa - instalacja wodna i kanalizacyjna wewnętrzna - kratki i przewody wentylacyjne o przekroju 14x14cm z blachy stalowej ocynkowanej Spółka posiada certyfikowany system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001. J.W. Construction Holding S.A., Ząbki, ul. Radzymińska 326, tel. (22) , fax. (22) , Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr Regon , NIP , wysokość kapitału zakładowego PLN, wysokość kapitału wpłaconego PLN

6 d WERSJA PODSTAWOWA: INSTALACJE: 匷 ᖷ咧 y gr 匷y 匷 gr k k 匷ry 匷 匷 k 匷ry ᖷ咧 匷 匷 匷 匷 k y ᆗ呷 匷r 匷 kr 匷k r 匷y 匷y y r kr b y 匷 y k SCHEMAT PRZEKROJU 1:50 OPCJE DODATKOWE: DACH: 匷 r gr r br 匷 匷 r gr 匷kł 匷 匷 ły 匷 y 匷 匷 匷 r 匷 bryk y 匷 r 匷r y 匷k 匷y 匷 匷r y 1 匷 匷 匷 ł r ł ż 匷r 匷 ł B c STROP: 15 匷 匷 ł r ᆗ呷 匷 y b k 匷r y 匷 ł r 匷 匷 匷 匷 匷 匷 匷y k k ł 匷 1 匷 5 ły 匷 ᖷ咧ᖷ咧 匷 匷 匷 匷 匷r y k 匷y y k ń y 匷 y y k y k k y k ń y 匷 y y k r k 匷 y k k y 匷 匷 匷 ᖷ咧r 匷 y 1 匷 匷 r k 匷 y k ł 匷y y y b y 匷 y k J J a 匷 匷 y k ł 匷y y y b y 匷 y k ŚCIANA ZEWNĘTRZNA: 1 匷 5 ły 匷 ᖷ咧ᖷ咧 匷 匷 匷 匷r 匷 r y 匷 匷 匷 匷 匷y k k ł 匷 1 匷 匷 匷 ł ᆗ呷 匷 y ł k 匷r y ŚCIANA ZEWNĘTRZNA: 5 匷 匷 ł r ᆗ呷 匷 y 匷 匷r. 5 匷 5 匷 b 匷y 匷 匷r y 匷 匷 匷 y 匷r 5 匷 匷 b 匷 匷 匷k 匷y 匷 匷 匷 g 匷 匷 匷 br 匷 y 匷r 匷 b y ŚCIANY I SUFITY: 匷 kry 匷 k r b ły A F 匷 匷y 匷r r 匷 bryk G 匷 y k y y 匷 匷 匷 ᖷ咧r 匷 y 1 匷 匷 PODŁOGA: ykł 匷 y g b gr ż ᖷ咧 匷 E r r 匷 ry 匷 匷 匷 b b y 匷 y k k r br 匷 y C b PODŁOGA: 匷 ły 匷 y 匷 匷 匷 b k 匷r y r 匷 匷 匷 匷 匷 匷 匷y k k ł 匷 匷 匷 匷 ł r ᆗ呷 匷 y b k 匷ł g y 匷 ł 匷k 匷 匷 匷 匷r y ł y r 匷 匷r y 匷k 匷y ᆗ呷 匷 y gr 匷 匷 ł 匷r y LEGENDA: opcja podstawowa opcja dodatkowa ᐧ匇ka osiada certyfikowany system zarządzania ᐧ匇akoᖷ吷cią wg normy PN-EN I O :. J.W. Construction Holding S.A., - Ząbki, ul. Radzymińska, tel. ᖷ吷 ᖷ吷, fa. ᖷ吷 ᖷ吷,biuroᖷ吷ᐧ匇wconstruction.com. l ᖷ吷mailto:biuroᖷ吷ᐧ匇wconstruction.com. lᖷ吷, l ᖷ吷 isana do Reᐧ匇estru Przedsiᆗ喧biorc w rowadzonego rzez ąd Reᐧ匇onowy dla m.st. ᖷ吷arszawy XIV ᖷ吷ydziaᐧ匇 Gos odarczy od nr Regon, NIP - - -, wysokoᖷ吷ć ka itaᐧ匇u zakᐧ匇adowego Pᆗ喧N, wysokoᖷ吷ć ka itaᐧ匇u w ᐧ匇aconego Pᆗ喧N POSADOWIENIE: b k ᖷ咧 ᖷ咧 r 匷 k 匷 匷 匷 b 匷 匷 5 匷 ᖷ咧 匷 匷 ᖷ咧ᖷ咧 匷 匷 匷 r ł g 匷 ł 1 k 匷 匷 y ᖷ咧 ł kᖷ咧 r 匷 k 匷ᖷ咧 匷 ł kᖷ咧 y k ᖷ咧ၷ喧 ł k 5 匷 匷 匷 匷 匷k r k 匷 ၷ喧 b k 匷ၷ喧 匷r ᖷ咧ၷ喧 ry 匷 rၷ喧 匷y ၷ喧 r k 匷 ၷ喧 k ၷ喧 ၷ喧.ၷ喧. 匷 匷ၷ喧 匷ᖷ咧RU 匷ᖷ咧ၷ喧 匷ၷ喧 ၷ喧 匷ၷ喧Dၷ喧ၷ喧ᖷ咧 匷.ᖷ咧. 匷 匷5 匷 匷ၷ喧1 Z 匷bk 匷.R 匷 ń k ᖷ咧 ᖷ咧 D 匷M ၷ喧ၷ喧Dၷ喧 匷R 匷DZၷ喧ၷ喧ၷ喧Y D 匷M ၷ喧ၷ喧Dၷ喧 匷R 匷DZၷ喧ၷ喧ၷ喧Y ၷ喧ᖷ咧 匷ᖷ咧Zၷ喧ၷ喧 M 匷DUŁU DRၷ喧ၷ喧ၷ喧ၷ喧ᖷ咧ၷ喧ၷ喧ᖷ咧 匷 M 匷DUŁ Mၷ喧ၷ喧 匷Zᖷ咧ᖷ咧ၷ喧ၷ喧Y 匷14 匷ᖷ咧 匷 ᖷ咧 匷ᖷ咧 匷 匷 匷.ၷ喧. gr ż. r. ᖷ咧Rᖷ咧UR ᖷ咧 匷 匷 匷 匷Dᖷ咧R 匷ZYᖷ咧 ᖷ咧R 匷ၷ喧ၷ喧ᖷ咧ၷ喧ᖷ咧ᖷ咧URᖷ咧 匷 匷 54ᖷ咧/ᖷ咧 匷 匷 ၷ喧 匷 ၷ喧 匷 ၷ喧 D 匷 r ၷ喧 匷 匷 ၷ喧 br ż ၷ喧 k ၷ喧 r ၷ喧 r k 匷 r ż ᆗ呷 匷r ၷ喧 ၷ喧.ၷ喧. 匷 匷ၷ喧 匷ᖷ咧RU 匷ᖷ咧ၷ喧 匷ၷ喧 ၷ喧 匷ၷ喧Dၷ喧ၷ喧ᖷ咧 匷.ᖷ咧. 匷 DZၷ喧ᖷ咧Ł ᖷ咧Rᖷ咧ၷ喧 囇ᖷ咧 匷ၷ喧ၷ喧 ၷ喧ၷ喧Ęᖷ咧RZ SCHEMAT PRZEKROJU 1 匷. 匷ᖷ咧. 匷1 匷 r. 匷ᖷ咧R 匷ᖷ咧Rᖷ咧 匷Zᖷ咧 匷ၷ喧ၷ喧 gr ż. r. Mၷ喧ၷ喧 匷ZY 匷Łᖷ咧ၷ喧 Zၷ喧ၷ喧ၷ喧ᖷ咧ᖷ咧R 匷ᖷ咧ၷ喧 r r.ၷ喧 1ၷ喧5 匷 y b ၷ喧 r ry ၷ喧 MM 匷 匷 ᖷ咧 ᖷ咧

7 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE: PUM - 40,63m2 Opis do opcji dodatkowych A - ELEWACJA: 5,0 wełna mineralna między listwami drewnianymi 50x50mm bitymi poziomo do słupków drewnianych modułu folia wiatroizolacyjna 2,0 listwy drewniane 50x20mm bite pionowo-pustka wentylowana 2,0 siding PCV brązowy drewnopodobny B - DACH: papa termozgrzewalna nawierzchniowa brązowa papa termozgrzewalna podkładowa 2,2 płyta poszyciowa OSB na prefabrykowanych wiązarach drewnianych pustka wentylowana folia wiatroizolacyjna 10,0 wełna mineralna ułożona na stropie modułu podbitka okapu dachowego z sidingu perforowanego w kolorze brązowym C - ORYNNOWANIE: rura spustowa i rynna PCV lub z blachy stal. ocynk. kolor brązowy D - FUNDAMENT: bloczki TecnoAmerBlok - ze stopą betonową 50x70cm, h=30cm podparcie modułu w 12 punktach, czyli 2 x 6 słupków w rozstawie około 2,80m w osiach, minimalna wysokość słupka 50cm nad ziemią WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE: E - PODŁOGA: Wykł. winylowa homogeniczna lub gres w zależności od pomieszczenia F ŚCIANY I SUFITY: szpachlowane i malowane 2x emulsją akrylową w kolorze białym G - SCHODKI: Prefabrykowane, drewniane schodki wejściowe, z balustradą drew. H - MINIKUCHNIA: Minikuchnia np. GORENJE MK 100 S-L o wymiarach 100x60x85cm J - INSTALACJE: Dachowa wywiewka kanalizacyjna oraz wentylacyjna, wraz z kanałem wentylacyjnym o przekroju 14x14cm z blachy stalowej ocynkowanej w strefie dachu Spółka posiada certyfikowany system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001. J.W. Construction Holding S.A., Ząbki, ul. Radzymińska 326, tel. (22) , fax. (22) , Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr Regon , NIP , wysokość kapitału zakładowego PLN, wysokość kapitału wpłaconego PLN

8 Przykładowa wizualizacja domu 43 m2 wykonanego z jednego modułu mieszkalnego. Spóáka posiada certyfikowany system zarządzania jakoğcią wg normy PN-EN ISO 9001:2001. J.W. Construction Holding S.A., Ząbki, ul. RadzymiĔska 326, tel. (22) , fax. (22) , Wpisana do Rejestru PrzedsiĊbiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydziaá Gospodarczy pod nr Regon , NIP , wysokoğü kapitaáu zakáadowego PLN, wysokoğü kapitaáu wpáaconego PLN

OFERTA BUDOWY DOMU WG PROJEKTU: POZIOMKA TECHNOLOGIA: SZKIELETOWA PREFABRYKOWANA

OFERTA BUDOWY DOMU WG PROJEKTU: POZIOMKA TECHNOLOGIA: SZKIELETOWA PREFABRYKOWANA Warszawa, ul. Łodygowa 63 kom. 503 647 565 email: info@damir.com.pl tel.: 22 678 90 02 www.dom100dni.pl fax.: 22 241 24 42 Warszawa, 12.01.2015 OFERTA BUDOWY DOMU WG PROJEKTU: POZIOMKA TECHNOLOGIA: SZKIELETOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA BUDOWY DOMU WG PROJEKTU: BIEDRONKA TECHNOLOGIA: SZKIELETOWA PREFABRYKOWANA

OFERTA BUDOWY DOMU WG PROJEKTU: BIEDRONKA TECHNOLOGIA: SZKIELETOWA PREFABRYKOWANA Warszawa, ul. Łodygowa 63 kom. 503 647 565 email: info@damir.com.pl tel.: 22 678 90 02 www.dom100dni.pl fax.: 22 241 24 42 OFERTA BUDOWY DOMU WG PROJEKTU: BIEDRONKA TECHNOLOGIA: SZKIELETOWA PREFABRYKOWANA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, ul. Łodygowa 63 kom. 503 647 565 email: info@damir.com.pl tel.: 22 678 90 02 www.dom100dni.pl fax.: 22 241 24 42

Warszawa, ul. Łodygowa 63 kom. 503 647 565 email: info@damir.com.pl tel.: 22 678 90 02 www.dom100dni.pl fax.: 22 241 24 42 Warszawa, ul. Łodygowa 63 kom. 503 647 565 email: info@damir.com.pl tel.: 22 678 90 02 www.dom100dni.pl fax.: 22 241 24 42 Warszawa,20.01.2015r. OFERTA BUDOWY DOMU WG PROJEKTU: RUDZIK TECHNOLOGIA: SZKIELETOWA

Bardziej szczegółowo

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni.

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. Karta informacyjna domu nr 11B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,60 m 2 4 2 6 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym. wg projektu Z7 biura projektowego Z500

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym. wg projektu Z7 biura projektowego Z500 Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym wg projektu Z7 biura projektowego Z500 Stan surowy zamknięty cena: 109 900 zł netto (8% vat) 1/14 OFERTA Obiekt: Budynek mieszkalny, wg projektu

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

Z226 wersja podstawowa w technologii murowanej

Z226 wersja podstawowa w technologii murowanej PERSPEKTYW WIDOK OD OGRODU PERSPEKTYW WIDOK OD FRONTU 7 660 60 7 kanał nawiewny typu Z kanał nawiewny typu Z - 0,0 C D E 4 7 0 00 480 7 60 54 8 75 47 6 85 65 84 9 474 DZ 90 4 5 85 O 7 5 5 50 0 DG - 0,5

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

Osiedle Borkowska ,,OSIEDLE BORKOWSKA to zespół 29 domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej po sześć sztuk w każdym szeregu położonych przy ul. Św. Antoniego pomiędzy ul. Borkowską, a Jana Pawła I

Bardziej szczegółowo

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD WYKOŃCZENIA Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI 1. OPIS STANDARD DEWELOPERSKI 1.1. Fundamenty roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

Z114 wersja podstawowa w technologii murowanej

Z114 wersja podstawowa w technologii murowanej STUIO Z00 www.z00.pl tel: 607-7-2-2 tel:(0-22) 42-0-30 obciążenie schodami żelbetowymi); ostateczny wybór schodów do uzgodnienia z inwestorem. 60 60 20 4 266 60 60 60 768 60 ' 2 3 4' 4 rura nawiewna fi00

Bardziej szczegółowo

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego,

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego, Konstrukcja i wykończenie zewnętrzne budynku Fundamenty Monolityczna żelbetowa płyta denna wraz ze ścianami Konstrukcja budynku Ściany zewnętrzne Słupy i podciągi żelbetowe wraz z wypełnieniem ścianami

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA CENOWA BUDOWY DOMU

WSTĘPNA OFERTA CENOWA BUDOWY DOMU OFERTA WSTĘPNA OFERTA CENOWA BUDOWY DOMU Nazwa: Dom jednorodzinny z użytkowym poddaszem Konstrukcja: Szkieletowa [drewno] Projekt: Trypolis 4 Powierzchnia: 149,3m2/175,8 m2 Stan wykończenia: Wykończony

Bardziej szczegółowo

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE:

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE: załącznik nr 1 : Tabela podziału ceny ryczałtowej dot. zakresu prac budowlanych dotyczy: Zapytania ofertowe: Nabycie robót i materiałów budowlanych celem stworzenia odpowiednich warunków pracy parku maszynowego

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

hp.85. hp.85. Pokój. panele drewn. A: 9,89 m2. Pokój. panele drewn. A: 11,44 m2. słup 25x25. żelbet. S-1. 16x19,1. słup 25x25. panele drewn.

hp.85. hp.85. Pokój. panele drewn. A: 9,89 m2. Pokój. panele drewn. A: 11,44 m2. słup 25x25. żelbet. S-1. 16x19,1. słup 25x25. panele drewn. RZUT PRTERU 1 3 6 8 9 E D 1 116 5 5 5 7 5 22 307 46 6 4 337 22 25 7 5 984 417 417 300 1 0 przewód doprowadzający świerze powietrze do kominka (pod podłogą) - pcv 0,16 182 1 002 1 598 22 557 2 5 113 5 295

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 215,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

nadproża okienne, drzwiowe belki nadprożowe prefabrykowane podciągi, trzpienie żelbetowe monolityczne

nadproża okienne, drzwiowe belki nadprożowe prefabrykowane podciągi, trzpienie żelbetowe monolityczne Standard Wykończenia Apartamentów Zielona Przystań Stan Deweloperski (Baranowo, ul. Szamotulska ) Ławy Fundamentowe ławy żelbetowe monolityczne żelbetowe izolacja ław fundamentowych Abizol R Ściany zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II 1. OTOCZENIE Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan Instalacje elektryczne Instalacje niskoprądowe kostka betonowa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ 1. OTOCZENIE Dojścia piesze kostka betonowa Mała architektura ławki, lampy, donice, kosze na śmieci, plac zabaw dla dzieci Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON 2014 w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa Zakres prac Projekt 4 egzemplarze projektu budynku wraz z projektem posadowienia D Transport i

Bardziej szczegółowo

Oferta budowy domu w stanie deweloperskim

Oferta budowy domu w stanie deweloperskim Oferta budowy domu w stanie deweloperskim wg projektu LAMIA 4 Stan surowy otwarty: 319 700 zł netto tel. 782 977 258 1/8 OFERTA Obiekt: Budynek mieszkalny, jednorodzinny, wg projektu budowlanego LAMIA

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

-0,30 ±0,00. To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstr ±0,00

-0,30 ±0,00. To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstr ±0,00 PROJEKTY DOMÓW I GARAŻY STUDIO Z500 www.z500.pl tel: 607-7-- tel:(0-) 45-50-30 3 4 70 66 64 98 97 Ob D 35 4 spadek % 4 74 73 4 6 37 0x0 cm 67 0x0 cm 8 5 34 h=83 0 O 49 Ob 75 35 430 salon + hall 6,4 m 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR ŚCIANA NATUR STAR NAJWYŻSZA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW PRODUKOWANYCH W NIEMCZECH I AUSTRII WYPRUDOKOWANA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

hp.85. Pokój panele drewn. A: 9,89 m2. słup 25x25 żelbet. S-1. 16x19,1. słup 25x25. panele drewn. A: 10,75 m2. 16x16. panele drewn.

hp.85. Pokój panele drewn. A: 9,89 m2. słup 25x25 żelbet. S-1. 16x19,1. słup 25x25. panele drewn. A: 10,75 m2. 16x16. panele drewn. RZUT PRTERU 8 6 3 1 1 E D 1 8 6 6 16 6 78 828 78 8 naw. x 7 131 hp.30 hp. 12 3 1 wyw. x 32 37 hp. hp. 8 33 pom. gosp. :,03 m2 garaż :, m2-0. 0 dg 0 2 pochylnia wjazdowa l= cm h=11 cm 0 0-0. 2 2 7 7 schody

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP I

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP I STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP I 1. OTOCZENIE Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan kostka betonowa ławki, lampy, donice, kosze na śmieci, plac zabaw

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL.

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE 1. KONSTRUKCJA ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. BRAILLE A 2 a) Fundamenty ławy żelbetowe, stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Otwarty 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Otwarty 2 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 12,14 Stopy fundamentowe B-20 9,82 Ściany fundamentowe 58,30 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 090,21 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Otwarty 2 war. B"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Otwarty 2 war. B 1 1 Ławy fundamentowe B-20 14,26 Stopy fundamentowe B-20 9,82 Ściany fundamentowe 118,10 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 2 208,47 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs ściany fundamentowe bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Z30 L d GL wersja "LUSTRO" z garażem po lewej stronie, technologia "szkielet drewniany"

Z30 L d GL wersja LUSTRO z garażem po lewej stronie, technologia szkielet drewniany PROJEKTY OMÓW STUIO Z5 www.z5.pl tel:7-17-12-12 tel:(22) 425-5-3 ' ' 1 57 87 57 22 8 6 1 2 3 1 4 134 178 336 612 W.. Ø Garaż 2,56 m2 22 G -,2 nawiew Ø mm 254 24 254 87 5 22 -, weranda,21 m2 496 R. @ 19,7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

Szeregówki Rzeszów Budziwój ul. Anielska. Kompleks dwóch zespołów domów jednorodzinnych szeregówek, położonych w bardzo zacisznym i widokowym

Szeregówki Rzeszów Budziwój ul. Anielska. Kompleks dwóch zespołów domów jednorodzinnych szeregówek, położonych w bardzo zacisznym i widokowym Szeregówki Rzeszów Budziwój ul. Anielska. Kompleks dwóch zespołów domów jednorodzinnych szeregówek, położonych w bardzo zacisznym i widokowym miejscu. Działka ogrodzona, położona w odległości ok. 400m

Bardziej szczegółowo

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR ŚCIANA NATUR STAR NAJWYŻSZA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW PRODUKOWANYCH W NIEMCZECH I AUSTRII WYPRUDOKOWANA

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE "SOSENKA III "

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE SOSENKA III 1 MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 4,26 Stopy fundamentowe B-20 0,66 Ściany fundamentowe 27,30 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Sympatyczny

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Sympatyczny 1 mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 4 5 6 7 8 Ławy fundamentowe B-20 29,26 Stopy fundamentowe B-20 2,04 Ściany fundamentowe 104,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 948,54 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - " Na swoim 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW -  Na swoim 2 1 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 8,51 Stopy fundamentowe B-20 3,23 Ściany fundamentowe 41,43 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 774,74 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora:

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora: Kosztorys Stan surowy zamknięty Według projektu inwestora: Stan Surowy zamknięty- cena robocizny i materiałów. Roboty ziemne. Ławy wylane i zbrojone - według projektu. Mury fundamentowe murowane z bloczka

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Smyk - strop drewniany

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Smyk - strop drewniany 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 6,70 Stopy fundamentowe B-2,51 Ściany fundamentowe 35,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 658,24 bloczki

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Adaś

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Adaś 1 m m3 szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B- 7,36 Stopy fundamentowe B-,75 Ściany fundamentowe 38, bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm, bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 71,6 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Wiola

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Wiola 1 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 20,02 Stopy fundamentowe B-20 8,80 Ściany fundamentowe 82,50 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 100,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 542,75 bloczki

Bardziej szczegółowo

OFERTA BUDOWY PROJEKT: SMYK (E-465)

OFERTA BUDOWY PROJEKT: SMYK (E-465) Warszawa, ul. Łodygowa 63 kom. 503 647 565 email: info@damir.com.pl tel.: 22 678 90 02 www.dom100dni.pl fax.: 22 241 24 42 Warszawa, 02.01.2013r. OFERTA BUDOWY PROJEKT: SMYK (E-465) OBRAZ POBRANO Z: http://www.archeton.pl/projekt-domu-smyk_628_specyfikacjatechniczna

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 115,60 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Dom na górce

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Dom na górce 1 MATERIAŁY mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 20,58 24 4 939,78 zł Stopy fundamentowe B-20 2,05 24 491,52 zł Ściany fundamentowe 152,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 487,50

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Rezydencja

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Rezydencja 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 29,16 Stopy fundamentowe B-20 1,40 Ściany fundamentowe 98,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 124 FISTASZEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 124 FISTASZEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 133,40 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DOMU Z BALI DREWNIANYCH W BESKIDACH

OFERTA SPRZEDAŻY DOMU Z BALI DREWNIANYCH W BESKIDACH OFERTA SPRZEDAŻY DOMU Z BALI DREWNIANYCH W BESKIDACH Budynek zlokalizowany jest w BESKIDACH w miejscowości Górki Wielkie, woj. Śląskie, gmina Brenna. Doskonała lokalizacja w odległości 5 km od drogi ekspersowej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 28,58 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 210,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 3 927,00

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA CENOWA BUDOWY DOMU

WSTĘPNA OFERTA CENOWA BUDOWY DOMU OFERTA WSTĘPNA OFERTA CENOWA BUDOWY DOMU Nazwa: Dom jednorodzinny z użytkowym poddaszem Konstrukcja: Szkieletowa [drewno] Projekt: Trypolis 4 Powierzchnia: 149,3m2/ 175,8 m2 Stan wykończenia: Surowy zamknięty

Bardziej szczegółowo

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa BRAMA Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19 1. Otoczenie Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  Dom z widokiem 3 1 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 20,40 Stopy fundamentowe B-20 3,93 Ściany fundamentowe 62,50 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 168,75 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea III

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea III 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 15,13 Stopy fundamentowe B-2,51 Ściany fundamentowe 51,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 953,70 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW " Dom na miarę"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  Dom na miarę 1 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 17,94 Stopy fundamentowe B-20 3,16 Ściany fundamentowe 55,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 26,25 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 032,24 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Zalety linii ArtLine:

Zalety linii ArtLine: Zalety linii ArtLine: 1. Powtarzalność wszystkich elementów - wszystkie elementy są produkowane na osobnych stanowiskach, według jednego wzoru. Umożliwia to ciągłą produkcję domów i kontrolę poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 132,95 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

DOMXS występuje w dwóch wariantach.

DOMXS występuje w dwóch wariantach. DOMXS to marka domów całorocznych stworzonych z myślą o wielbicielach nowoczesnego designu i prostych rozwiązań. Idealny dla tych, którzy chcieliby przez cały proces budowy domu przejść bezboleśnie i w

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea ( z piwnicą )

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea ( z piwnicą ) 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 15,13 Stopy fundamentowe B-2,51 Ściany fundamentowe 114,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 2 131,80

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Otwarty 4"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Otwarty 4 1 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 12,62 Stopy fundamentowe B-20 9,82 Ściany fundamentowe 99,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 851,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE "Szmaragd 4 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Szmaragd 4 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 23,33 Stopy fundamentowe B-20 2,04 Ściany fundamentowe 64,60 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 208,02

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Garaż BG02

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Garaż BG02 Garaż BG2 1 m2 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-2 5,76, zł Stopy fundamentowe B-2,48, zł Ściany fundamentowe 23,9 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm,, zł bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Nowoczesny

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Nowoczesny 1 m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 23,33 Stopy fundamentowe B-2,00 Ściany fundamentowe 64,90 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 213,63

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea 3 -wariant D

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea 3 -wariant D 1 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 17,65 Stopy fundamentowe B-2,51 Ściany fundamentowe 61,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 140,70 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Cztery kąty

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Cztery kąty ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Cztery kąty 1 L.p. MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 11,34 Stopy fundamentowe B-20 0,87 Ściany fundamentowe 60,51 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Promyk - wariant szkieletowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Promyk - wariant szkieletowy 1 MATERIAŁY mb m m3 szt Cena 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 9,49 Stopy fundamentowe B-,84 Ściany fundamentowe 5 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 935,00

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny 1 1 Ławy fundamentowe B-20 27,44 Stopy fundamentowe B-20 2,10 Ściany fundamentowe 102,65 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 919,56 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 130,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4.1. Ogólny opis stanu istniejącego Obiekt, w którym mieści się przebudowywana kuchnia, jest budynkiem w całości podpiwniczonym o zróżnicowanej ilości kondygnacji nadziemnych;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 157,85 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie V. Inwentaryzacja architektoniczno budowlana A- Opis techniczny I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie 1. Opis ogólny. Budynek Szkoły Podstawowej w Łazewie stanowi własność

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Pierwszy dom II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Pierwszy dom II 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 a Ławy fundamentowe B-20 11, Stopy fundamentowe B-2,96 Ściany fundamentowe 8,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 092,08 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW "Doskonały"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Doskonały 1 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 25,18 Stopy fundamentowe B-20 1,93 Ściany fundamentowe 64,10 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 198,67 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Żabka 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Żabka 2 1 1 Ławy fundamentowe B-20 11,98 Stopy fundamentowe B-20 2,08 Ściany fundamentowe 55,54 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 038,60 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Benedykt II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Benedykt II 1 m2 m3 szt 1 2 3 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 22,56 Stopy fundamentowe B-2,16 Ściany fundamentowe 85,13 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 591,93 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "d-03 cl."

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu d-03 cl. 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 4,74 Stopy fundamentowe B-20 1,69 Ściany fundamentowe 27,50 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 514,25 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu"słoneczny 2" cl.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domusłoneczny 2 cl. 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 9,04 Stopy fundamentowe B-20 2,91 Ściany fundamentowe 48,36 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 904,33 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW projekt indywidualny p.kasprzak

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW projekt indywidualny p.kasprzak 1 1 Ławy fundamentowe B-20 30,82 Stopy fundamentowe B-20 9,66 Ściany fundamentowe 83,10 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 553,97 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Bonifacy"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Bonifacy 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 9,10 Stopy fundamentowe B-2,63 Ściany fundamentowe 52,30 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 978,01 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo