OFERTA. MODUŁ MIESZKALNY 40,6 m 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA. MODUŁ MIESZKALNY 40,6 m 2"

Transkrypt

1 OFERTA MODUŁ MIESZKALNY 40,6 m 2 w konstrukcji kanadyjskiej Spó ka posiada certyfikowany system zarz dzania jako ci wg normy PN-EN ISO 9001:2001. J.W. Construction Holding S.A., Z bki, ul. Radzymi ska 326, tel. (22) , fax. (22) , Wpisana do Rejestru Przedsi biorców prowadzonego przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydzia Gospodarczy pod nr Regon , NIP , wysoko kapita u zak adowego PLN, wysoko kapita u wp aconego PLN

2 Ząbki, dnia r. Szanowni Państwo, Z uwagi na zaistniałą w kraju dramatyczną sytuację powodziową, w której wiele rodzin zostało pozbawionych domów, spółka J.W. Construction Holding SA oferuje do natychmiastowego dostarczenia 218 modułów mieszkalnych o powierzchni 43 m 2 każdy. W ramach oferty zapewniamy dostawę, ustawienie na fundamencie oraz wykończenie modułu do zamieszkania. Czas montażu w pełni gotowego domu do zamieszkania, to około, jeden miesiąc. Moduły mieszkalne posiadają wszystkie wewnętrzne instalacje z gotową łazienką i CO, są bardzo szybkie w montażu, wykończeniu i mogą być użytkowane przez cały rok. Ponadto, chcielibyśmy przypomnieć, że już mieliśmy doświadczenie w tym zakresie. Kiedy w 1997 r. powódź nawiedziła południe Polski, nasza firma uczestniczyła w programie budowy domów dla rodzin poszkodowanych. Dostarczyła wtedy i zmontowała ponad 100 domów. Dziś też nie chcemy zostać obojętni na krzywdę rodzin dotkniętych powodzią, które utraciły dorobek życia i potrzebują wsparcia. Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem. Z poważaniem, Zarząd JW. Construction Holding S.A. Spó ka posiada certyfikowany system zarz dzania jako ci wg normy PN-EN ISO 9001:2001. J.W. Construction Holding S.A., Z bki, ul. Radzymi ska 326, tel. (22) , fax. (22) , Wpisana do Rejestru Przedsi biorców prowadzonego przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydzia Gospodarczy pod nr Regon , NIP , wysoko kapita u zak adowego PLN, wysoko kapita u wp aconego PLN

3 WARIANT I - OPCJA PODSTAWOWA układ funkcjonalny składający się z dwóch niezależnych zespołów mieszkalnych (pokój + łazienka) i wspólnego korytarza RZUT 1:50 PUM - 40,63m2 POKÓJ pow. = 14,73 m2 ŁAZIENKA pow. = 3,07 m2 tᐧ劧r t śᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧y ᐧ劧y ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧l ᐧ劧r ŁAZIENKA pow. = 3,07 m2 tᐧ劧r t śᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧y ᐧ劧y ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧l ᐧ劧r POKÓJ pow. = 14,73 m2 KORYTARZ pow. = 5,07 m2 jᐧ劧 ᐧ劧 t r jᐧ劧 t ᐧ劧 : ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 t r: ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 tyᐧ劧j : Jᐧ劧Wᐧ劧 Cᐧ劧NSTRᐧ劧CTIᐧ劧N Hᐧ劧Lᐧ劧ING Sᐧ劧Aᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧ZIAᐗ吧 ARAN 噗ACJI WNĘTRZ Jᐧ劧Wᐧ劧 Cᐧ劧NSTRᐧ劧CTIᐧ劧N Hᐧ劧Lᐧ劧ING Sᐧ劧Aᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧5 ᐧ劧9ᐧ劧 Ząᐗ吧 ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧lᐧ劧R ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᑇ嗧 3ᐧ劧6 ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 JEᐧ劧Nᐧ劧Rᐧ劧ᐧ劧ZINNY ᐗ吧ᐧ劧ᐧ劧 t: ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 JEᐧ劧Nᐧ劧Rᐧ劧ᐧ劧ZINNY NA BAZIE ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐗ吧ᐧ劧 ᐧ劧REWNIANEGᐧ劧 yᐧ劧ᐗ吧 l: ᐧ劧ᐧ劧 P ᐧ勷ka osiada certyfikowany system zarządzania ᐧ勷akoᖷ吧cią wg normy PN-EN I O :. J.W. Construction Holding S.A., - Ząbki, ul. Radzymińska, tel. ᖷ吧 ᖷ吧, faᖷ吧. ᖷ吧 ᖷ吧,biuroᖷ吧ᐧ勷wconstruction.com. l ᖷ吧mailto:biuroᖷ吧ᐧ勷wconstruction.com. lᖷ吧, l ᖷ吧 isana do Reᐧ勷estru Przedsiᆗ喧biorc w rowadzonego rzez ąd Reᐧ勷onowy dla m.st. ᖷ吧arszawy XIV ᖷ吧ydziaᐧ勷 Gos odarczy od nr Regon, NIP - - -, wysokoᖷ吧ć ka itaᐧ勷u zakᐧ勷adowego Pᆗ喧N, wysokoᖷ吧ć ka itaᐧ勷u w ᐧ勷aconego Pᆗ喧N ᐧ劧 ᐧ劧 r jᐧ劧 tᐧ劧: trᐧ劧ść ry ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧: ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐗ吧 ᐧ劧IESZKALNY (ᐧ劧4ᐧ劧3ᐧ劧x3ᐧ劧3ᐧ劧ᐧ劧) Pᐧ劧Wᐧ劧 ARCHITEKTᐧ劧RA ᐧ劧 r ᐧ劧 ᐧ劧 ᐧ劧ᐧ劧 : t : ᐗ吧r ᐧ劧 嘷 : l : ᐧ劧ᐧ劧r j : r jᐧ劧 t r ᐧ劧 嘷 ᐧ劧jᐧ劧 ᐧ劧ᐧ劧ętr : WARIANT I - wersja podstawowa ᐧ劧4ᐧ劧ᐧ劧6ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 rᐧ劧 噗ᐧ劧 BARBARA SZAPEL ᐧ劧ᐧ劧r ᐧ劧ᐧ劧 嘷ᐧ劧 rᐧ劧 噗ᐧ劧 ARTᐧ劧R Gᐧ劧SPᐧ劧ᐧ劧ARCZYK ᐧ劧ᐧ劧r ᐧ劧ᐧ劧 嘷ᐧ劧 rᐧ劧 噗ᐧ劧 ᐧ劧IECZYSᐗ吧AW ZIENTARSKI ᐧ劧r ᐧ劧 rᐧ劧: St 54 噗 噗 噗ᐧ劧 ᐧ劧 : ᐧ劧 : ᐧ劧 : ᐧ劧:5ᐧ劧 ᐧ劧r ry : ᐧ劧 A

4 ᐧ北ad f n cjonalny stanowiący jᐧ北dnost ᆗ吗 miᐧ北sz alną s ᐧ北adającą siᆗ吗 z dwóch po oji, ᐧ北aziᐧ北n i, pomiᐧ北szczᐧ北nia na anᐧ北 s chᐧ北nny, orytarza z przᐧ北strzᐧ北nią na gardᐧ北robᆗ吗 l b pomiᐧ北szczᐧ北niᐧ北 gospodarczᐧ北. M UŁ M ᆗ吗 ᆗ吗ᆗ吗 ᆗ吗 ᆗ吗 ᆗ吗ᆗ吗ᆗ吗,ᆗ吗ᆗ吗ᆗ吗ᆗ吗,ᆗ吗ᆗ吗mᆗ吗 ᆗ吗U ᆗ吗ᆗ吗ᆗ吗ᆗ吗 UM ᆗ吗ᆗ吗,ᆗ吗ᆗ吗mᆗ吗 POKÓJ pow. = 14,73 m2 ŁAZIENKA pow. = 3,07 m2 ᐧ劧rᐧ劧 śᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧y ᐧ劧y ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧rᐧ劧 śᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧y ᐧ劧y 叧ᐧ劧j ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧 ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧t ᐧ劧yt ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧 rt ᐧ劧 ᐧ劧 ᐧ劧 rᐧ劧 POM. NA ANEKS KUCHENNY pow. = 3,07 m2 POKÓJ pow. = 14,73 m2 KORYTARZ pow. = 5,07 m2 jᐧ劧 ᐧ劧 t r jᐧ劧 t ᐧ劧 嗗 ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 t r 嗗 ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 tyᐧ劧j 嗗 bᐧ劧ᐧ劧 t 嗗 叧ᐧ劧 叧ᐧ劧 叧O 叧 叧 叧 叧U 叧 叧 叧O 叧 叧O 叧D 叧 叧 叧 叧ᐧ劧 叧ᐧ劧ᐧ劧 D 叧 叧 叧Ł 叧 叧 叧 叧 噗 叧 叧 叧 叧 叧 叧Ę 叧 叧 叧 叧ᐧ劧 叧ᐧ劧 叧O 叧 叧 叧 叧U 叧 叧 叧O 叧 叧O 叧D 叧 叧 叧 叧ᐧ劧 叧ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧 叧ᐧ劧 叧 嗗b ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧lᐧ劧 叧 ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ń 叧 嗗 嗗 DOM 叧 叧D 叧O 叧OD 叧 叧 叧 叧 叧 DOM 叧 叧D 叧O 叧OD 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 MODUŁU D 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧O yᐧ劧b l 嗗 MM 叧 ᐧ勷ka osiada certyfikowany system zarządzania ᐧ勷akoᖷ吧cią wg normy PN-EN I O :... onstr ction ᆗ吗olding.., - Ząbki, ul. Radzymińska, tel. ᖷ吧 ᖷ吧, faᖷ吧. ᖷ吧 ᖷ吧,biuroᖷ吧ᐧ勷wconstruction.com. l ᖷ吧mailto:biuroᖷ吧ᐧ勷wconstruction.com. lᖷ吧, l ᖷ吧 isana do Reᐧ勷estru Przedsiᆗ喧biorc w rowadzonego rzez ąd Reᐧ勷onowy dla m.st. ᖷ吧arszawy XIV ᖷ吧ydziaᐧ勷 Gos odarczy od nr Regon, NIP - - -, wysokoᖷ吧ć ka itaᐧ勷u zakᐧ勷adowego Pᆗ喧N, wysokoᖷ吧ć ka itaᐧ勷u w ᐧ勷aconego Pᆗ喧N ᐧ劧 ᐧ劧 r jᐧ劧 tᐧ劧 嗗 trᐧ劧śၷ嘷 ry ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧 嗗 MODUŁ M 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧ᐧ劧 叧ᐧ劧 叧ᐧ劧 叧 叧ᐧ劧 叧ᐧ劧ᐧ劧 叧 叧ᐧ劧 叧ᐧ劧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧U 叧 叧 ᐧ劧 r ᐧ劧 ᐧ劧 ᐧ劧ᐧ劧 嗗 t 嗗 br ᐧ劧 叧 嗗 l 嗗 ᐧ劧ᐧ劧r j 嗗 r jᐧ劧 t r ᐧ劧 叧 ᐧ劧jᐧ劧 ᐧ劧ᐧ劧ętr 嗗 WARIANT II - wersja podstawowa ᐧ劧 叧ᐧ劧ᐧ劧 嗗ᐧ劧 嗗ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 rᐧ劧 噗ᐧ劧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 ᐧ劧ᐧ劧r ᐧ劧ᐧ劧 叧ᐧ劧 rᐧ劧 噗ᐧ劧 叧 叧 叧U 叧 叧O 叧 叧OD 叧 叧 叧 叧 叧 叧 ᐧ劧ᐧ劧r ᐧ劧ᐧ劧 叧ᐧ劧 rᐧ劧 噗ᐧ劧 M 叧 叧 叧 叧 叧 叧Ł 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 叧 ᐧ劧r ᐧ劧 rᐧ劧 嗗 叧t ᐧ劧 叧 噗 噗 噗ᐧ劧 ᐧ劧 嗗 ᐧ劧 嗗 ᐧ劧 嗗 ᐧ劧 嗗ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧r ry 嗗 嗗 叧

5 PUM - 40,63m2 Opis do wersji podstawowej a ŚCIANA ZEWNĘTRZNA: - ściany z elementów drewnianych o przekroju 4x10cm, wypełnione wełną mineralną - ściany wykończone płyta gipsowo-kartonową GKB, w łazienkach płyta gipsowo-kartonową GKBI wodoodporna, między słupkami wełna mineralna gr.10cm - w łazienkach gres na ścianach do wys. 2,10m w I WARIANCIE, oraz wys. 1,50m w II WARIANCIE, oraz biały osprzęt (wanna, umywalka i muszla wc) oraz armatura w obu wariantach - moduł zabezpieczony folią PCV od zewnątrz - okna PCV, parapety z konglomeratu - drzwi zewnętrzne, wejściowe, ocieplone, stalowe w okleinie drewnopodobnej PCV np GERDA - drzwi wewnętrzne, drewniane do pokojów i do łazienek, w drzwiach łazienkowych kratka wentylacyjna w dolnej strefie b PODŁOGA: c STROP: - podłoga z płyty stolarskiej OSB gr.22mm bitej do belek drewnianych, między belkami wełna mineralna gr.20cm - belki drewniane o przekroju 4x20cm - w łazienkach gres - sufity wykończone płyta gipsowo-kartonową GKB, w łazienkach płyta gipsowo-kartonową GKBI wodoodporna, między belkami stropu wełna mineralna gr.15cm - strop z belek drewnianych o przekroju 4x15cm d INSTALACJE WEWNĘTRZNE: - pojemnościowy ogrzewacz wody - grzejniki elektryczne - instalacja elektryczna i oświetleniowa - instalacja wodna i kanalizacyjna wewnętrzna - kratki i przewody wentylacyjne o przekroju 14x14cm z blachy stalowej ocynkowanej Spółka posiada certyfikowany system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001. J.W. Construction Holding S.A., Ząbki, ul. Radzymińska 326, tel. (22) , fax. (22) , Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr Regon , NIP , wysokość kapitału zakładowego PLN, wysokość kapitału wpłaconego PLN

6 d WERSJA PODSTAWOWA: INSTALACJE: 匷 ᖷ咧 y gr 匷y 匷 gr k k 匷ry 匷 匷 k 匷ry ᖷ咧 匷 匷 匷 匷 k y ᆗ呷 匷r 匷 kr 匷k r 匷y 匷y y r kr b y 匷 y k SCHEMAT PRZEKROJU 1:50 OPCJE DODATKOWE: DACH: 匷 r gr r br 匷 匷 r gr 匷kł 匷 匷 ły 匷 y 匷 匷 匷 r 匷 bryk y 匷 r 匷r y 匷k 匷y 匷 匷r y 1 匷 匷 匷 ł r ł ż 匷r 匷 ł B c STROP: 15 匷 匷 ł r ᆗ呷 匷 y b k 匷r y 匷 ł r 匷 匷 匷 匷 匷 匷 匷y k k ł 匷 1 匷 5 ły 匷 ᖷ咧ᖷ咧 匷 匷 匷 匷 匷r y k 匷y y k ń y 匷 y y k y k k y k ń y 匷 y y k r k 匷 y k k y 匷 匷 匷 ᖷ咧r 匷 y 1 匷 匷 r k 匷 y k ł 匷y y y b y 匷 y k J J a 匷 匷 y k ł 匷y y y b y 匷 y k ŚCIANA ZEWNĘTRZNA: 1 匷 5 ły 匷 ᖷ咧ᖷ咧 匷 匷 匷 匷r 匷 r y 匷 匷 匷 匷 匷y k k ł 匷 1 匷 匷 匷 ł ᆗ呷 匷 y ł k 匷r y ŚCIANA ZEWNĘTRZNA: 5 匷 匷 ł r ᆗ呷 匷 y 匷 匷r. 5 匷 5 匷 b 匷y 匷 匷r y 匷 匷 匷 y 匷r 5 匷 匷 b 匷 匷 匷k 匷y 匷 匷 匷 g 匷 匷 匷 br 匷 y 匷r 匷 b y ŚCIANY I SUFITY: 匷 kry 匷 k r b ły A F 匷 匷y 匷r r 匷 bryk G 匷 y k y y 匷 匷 匷 ᖷ咧r 匷 y 1 匷 匷 PODŁOGA: ykł 匷 y g b gr ż ᖷ咧 匷 E r r 匷 ry 匷 匷 匷 b b y 匷 y k k r br 匷 y C b PODŁOGA: 匷 ły 匷 y 匷 匷 匷 b k 匷r y r 匷 匷 匷 匷 匷 匷 匷y k k ł 匷 匷 匷 匷 ł r ᆗ呷 匷 y b k 匷ł g y 匷 ł 匷k 匷 匷 匷 匷r y ł y r 匷 匷r y 匷k 匷y ᆗ呷 匷 y gr 匷 匷 ł 匷r y LEGENDA: opcja podstawowa opcja dodatkowa ᐧ匇ka osiada certyfikowany system zarządzania ᐧ匇akoᖷ吷cią wg normy PN-EN I O :. J.W. Construction Holding S.A., - Ząbki, ul. Radzymińska, tel. ᖷ吷 ᖷ吷, fa. ᖷ吷 ᖷ吷,biuroᖷ吷ᐧ匇wconstruction.com. l ᖷ吷mailto:biuroᖷ吷ᐧ匇wconstruction.com. lᖷ吷, l ᖷ吷 isana do Reᐧ匇estru Przedsiᆗ喧biorc w rowadzonego rzez ąd Reᐧ匇onowy dla m.st. ᖷ吷arszawy XIV ᖷ吷ydziaᐧ匇 Gos odarczy od nr Regon, NIP - - -, wysokoᖷ吷ć ka itaᐧ匇u zakᐧ匇adowego Pᆗ喧N, wysokoᖷ吷ć ka itaᐧ匇u w ᐧ匇aconego Pᆗ喧N POSADOWIENIE: b k ᖷ咧 ᖷ咧 r 匷 k 匷 匷 匷 b 匷 匷 5 匷 ᖷ咧 匷 匷 ᖷ咧ᖷ咧 匷 匷 匷 r ł g 匷 ł 1 k 匷 匷 y ᖷ咧 ł kᖷ咧 r 匷 k 匷ᖷ咧 匷 ł kᖷ咧 y k ᖷ咧ၷ喧 ł k 5 匷 匷 匷 匷 匷k r k 匷 ၷ喧 b k 匷ၷ喧 匷r ᖷ咧ၷ喧 ry 匷 rၷ喧 匷y ၷ喧 r k 匷 ၷ喧 k ၷ喧 ၷ喧.ၷ喧. 匷 匷ၷ喧 匷ᖷ咧RU 匷ᖷ咧ၷ喧 匷ၷ喧 ၷ喧 匷ၷ喧Dၷ喧ၷ喧ᖷ咧 匷.ᖷ咧. 匷 匷5 匷 匷ၷ喧1 Z 匷bk 匷.R 匷 ń k ᖷ咧 ᖷ咧 D 匷M ၷ喧ၷ喧Dၷ喧 匷R 匷DZၷ喧ၷ喧ၷ喧Y D 匷M ၷ喧ၷ喧Dၷ喧 匷R 匷DZၷ喧ၷ喧ၷ喧Y ၷ喧ᖷ咧 匷ᖷ咧Zၷ喧ၷ喧 M 匷DUŁU DRၷ喧ၷ喧ၷ喧ၷ喧ᖷ咧ၷ喧ၷ喧ᖷ咧 匷 M 匷DUŁ Mၷ喧ၷ喧 匷Zᖷ咧ᖷ咧ၷ喧ၷ喧Y 匷14 匷ᖷ咧 匷 ᖷ咧 匷ᖷ咧 匷 匷 匷.ၷ喧. gr ż. r. ᖷ咧Rᖷ咧UR ᖷ咧 匷 匷 匷 匷Dᖷ咧R 匷ZYᖷ咧 ᖷ咧R 匷ၷ喧ၷ喧ᖷ咧ၷ喧ᖷ咧ᖷ咧URᖷ咧 匷 匷 54ᖷ咧/ᖷ咧 匷 匷 ၷ喧 匷 ၷ喧 匷 ၷ喧 D 匷 r ၷ喧 匷 匷 ၷ喧 br ż ၷ喧 k ၷ喧 r ၷ喧 r k 匷 r ż ᆗ呷 匷r ၷ喧 ၷ喧.ၷ喧. 匷 匷ၷ喧 匷ᖷ咧RU 匷ᖷ咧ၷ喧 匷ၷ喧 ၷ喧 匷ၷ喧Dၷ喧ၷ喧ᖷ咧 匷.ᖷ咧. 匷 DZၷ喧ᖷ咧Ł ᖷ咧Rᖷ咧ၷ喧 囇ᖷ咧 匷ၷ喧ၷ喧 ၷ喧ၷ喧Ęᖷ咧RZ SCHEMAT PRZEKROJU 1 匷. 匷ᖷ咧. 匷1 匷 r. 匷ᖷ咧R 匷ᖷ咧Rᖷ咧 匷Zᖷ咧 匷ၷ喧ၷ喧 gr ż. r. Mၷ喧ၷ喧 匷ZY 匷Łᖷ咧ၷ喧 Zၷ喧ၷ喧ၷ喧ᖷ咧ᖷ咧R 匷ᖷ咧ၷ喧 r r.ၷ喧 1ၷ喧5 匷 y b ၷ喧 r ry ၷ喧 MM 匷 匷 ᖷ咧 ᖷ咧

7 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE: PUM - 40,63m2 Opis do opcji dodatkowych A - ELEWACJA: 5,0 wełna mineralna między listwami drewnianymi 50x50mm bitymi poziomo do słupków drewnianych modułu folia wiatroizolacyjna 2,0 listwy drewniane 50x20mm bite pionowo-pustka wentylowana 2,0 siding PCV brązowy drewnopodobny B - DACH: papa termozgrzewalna nawierzchniowa brązowa papa termozgrzewalna podkładowa 2,2 płyta poszyciowa OSB na prefabrykowanych wiązarach drewnianych pustka wentylowana folia wiatroizolacyjna 10,0 wełna mineralna ułożona na stropie modułu podbitka okapu dachowego z sidingu perforowanego w kolorze brązowym C - ORYNNOWANIE: rura spustowa i rynna PCV lub z blachy stal. ocynk. kolor brązowy D - FUNDAMENT: bloczki TecnoAmerBlok - ze stopą betonową 50x70cm, h=30cm podparcie modułu w 12 punktach, czyli 2 x 6 słupków w rozstawie około 2,80m w osiach, minimalna wysokość słupka 50cm nad ziemią WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE: E - PODŁOGA: Wykł. winylowa homogeniczna lub gres w zależności od pomieszczenia F ŚCIANY I SUFITY: szpachlowane i malowane 2x emulsją akrylową w kolorze białym G - SCHODKI: Prefabrykowane, drewniane schodki wejściowe, z balustradą drew. H - MINIKUCHNIA: Minikuchnia np. GORENJE MK 100 S-L o wymiarach 100x60x85cm J - INSTALACJE: Dachowa wywiewka kanalizacyjna oraz wentylacyjna, wraz z kanałem wentylacyjnym o przekroju 14x14cm z blachy stalowej ocynkowanej w strefie dachu Spółka posiada certyfikowany system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001. J.W. Construction Holding S.A., Ząbki, ul. Radzymińska 326, tel. (22) , fax. (22) , Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr Regon , NIP , wysokość kapitału zakładowego PLN, wysokość kapitału wpłaconego PLN

8 Przykładowa wizualizacja domu 43 m2 wykonanego z jednego modułu mieszkalnego. Spóáka posiada certyfikowany system zarządzania jakoğcią wg normy PN-EN ISO 9001:2001. J.W. Construction Holding S.A., Ząbki, ul. RadzymiĔska 326, tel. (22) , fax. (22) , Wpisana do Rejestru PrzedsiĊbiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydziaá Gospodarczy pod nr Regon , NIP , wysokoğü kapitaáu zakáadowego PLN, wysokoğü kapitaáu wpáaconego PLN

Warszawa, ul. Łodygowa 63 kom. 503 647 565 email: info@damir.com.pl tel.: 22 678 90 02 www.dom100dni.pl fax.: 22 241 24 42

Warszawa, ul. Łodygowa 63 kom. 503 647 565 email: info@damir.com.pl tel.: 22 678 90 02 www.dom100dni.pl fax.: 22 241 24 42 Warszawa, ul. Łodygowa 63 kom. 503 647 565 email: info@damir.com.pl tel.: 22 678 90 02 www.dom100dni.pl fax.: 22 241 24 42 Warszawa,20.01.2015r. OFERTA BUDOWY DOMU WG PROJEKTU: RUDZIK TECHNOLOGIA: SZKIELETOWA

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

Z226 wersja podstawowa w technologii murowanej

Z226 wersja podstawowa w technologii murowanej PERSPEKTYW WIDOK OD OGRODU PERSPEKTYW WIDOK OD FRONTU 7 660 60 7 kanał nawiewny typu Z kanał nawiewny typu Z - 0,0 C D E 4 7 0 00 480 7 60 54 8 75 47 6 85 65 84 9 474 DZ 90 4 5 85 O 7 5 5 50 0 DG - 0,5

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD WYKOŃCZENIA Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI 1. OPIS STANDARD DEWELOPERSKI 1.1. Fundamenty roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Osiedle Borkowska ,,OSIEDLE BORKOWSKA to zespół 29 domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej po sześć sztuk w każdym szeregu położonych przy ul. Św. Antoniego pomiędzy ul. Borkowską, a Jana Pawła I

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

Z114 wersja podstawowa w technologii murowanej

Z114 wersja podstawowa w technologii murowanej STUIO Z00 www.z00.pl tel: 607-7-2-2 tel:(0-22) 42-0-30 obciążenie schodami żelbetowymi); ostateczny wybór schodów do uzgodnienia z inwestorem. 60 60 20 4 266 60 60 60 768 60 ' 2 3 4' 4 rura nawiewna fi00

Bardziej szczegółowo

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE:

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE: załącznik nr 1 : Tabela podziału ceny ryczałtowej dot. zakresu prac budowlanych dotyczy: Zapytania ofertowe: Nabycie robót i materiałów budowlanych celem stworzenia odpowiednich warunków pracy parku maszynowego

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ 1. OTOCZENIE Dojścia piesze kostka betonowa Mała architektura ławki, lampy, donice, kosze na śmieci, plac zabaw dla dzieci Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan

Bardziej szczegółowo

OFERTA BUDOWY PROJEKT: SMYK (E-465)

OFERTA BUDOWY PROJEKT: SMYK (E-465) Warszawa, ul. Łodygowa 63 kom. 503 647 565 email: info@damir.com.pl tel.: 22 678 90 02 www.dom100dni.pl fax.: 22 241 24 42 Warszawa, 02.01.2013r. OFERTA BUDOWY PROJEKT: SMYK (E-465) OBRAZ POBRANO Z: http://www.archeton.pl/projekt-domu-smyk_628_specyfikacjatechniczna

Bardziej szczegółowo

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON 2014 w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa Zakres prac Projekt 4 egzemplarze projektu budynku wraz z projektem posadowienia D Transport i

Bardziej szczegółowo

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR ŚCIANA NATUR STAR NAJWYŻSZA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW PRODUKOWANYCH W NIEMCZECH I AUSTRII WYPRUDOKOWANA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II 1. OTOCZENIE Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan Instalacje elektryczne Instalacje niskoprądowe kostka betonowa

Bardziej szczegółowo

nadproża okienne, drzwiowe belki nadprożowe prefabrykowane podciągi, trzpienie żelbetowe monolityczne

nadproża okienne, drzwiowe belki nadprożowe prefabrykowane podciągi, trzpienie żelbetowe monolityczne Standard Wykończenia Apartamentów Zielona Przystań Stan Deweloperski (Baranowo, ul. Szamotulska ) Ławy Fundamentowe ławy żelbetowe monolityczne żelbetowe izolacja ław fundamentowych Abizol R Ściany zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR ŚCIANA NATUR STAR NAJWYŻSZA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW PRODUKOWANYCH W NIEMCZECH I AUSTRII WYPRUDOKOWANA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

Z30 L d GL wersja "LUSTRO" z garażem po lewej stronie, technologia "szkielet drewniany"

Z30 L d GL wersja LUSTRO z garażem po lewej stronie, technologia szkielet drewniany PROJEKTY OMÓW STUIO Z5 www.z5.pl tel:7-17-12-12 tel:(22) 425-5-3 ' ' 1 57 87 57 22 8 6 1 2 3 1 4 134 178 336 612 W.. Ø Garaż 2,56 m2 22 G -,2 nawiew Ø mm 254 24 254 87 5 22 -, weranda,21 m2 496 R. @ 19,7

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL.

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE 1. KONSTRUKCJA ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. BRAILLE A 2 a) Fundamenty ławy żelbetowe, stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora:

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora: Kosztorys Stan surowy zamknięty Według projektu inwestora: Stan Surowy zamknięty- cena robocizny i materiałów. Roboty ziemne. Ławy wylane i zbrojone - według projektu. Mury fundamentowe murowane z bloczka

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs ściany fundamentowe bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 28,58 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 210,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 3 927,00

Bardziej szczegółowo

Szeregówki Rzeszów Budziwój ul. Anielska. Kompleks dwóch zespołów domów jednorodzinnych szeregówek, położonych w bardzo zacisznym i widokowym

Szeregówki Rzeszów Budziwój ul. Anielska. Kompleks dwóch zespołów domów jednorodzinnych szeregówek, położonych w bardzo zacisznym i widokowym Szeregówki Rzeszów Budziwój ul. Anielska. Kompleks dwóch zespołów domów jednorodzinnych szeregówek, położonych w bardzo zacisznym i widokowym miejscu. Działka ogrodzona, położona w odległości ok. 400m

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny 1 1 Ławy fundamentowe B-20 27,44 Stopy fundamentowe B-20 2,10 Ściany fundamentowe 102,65 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 919,56 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa BRAMA Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19 1. Otoczenie Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Ambasador II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Ambasador II 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 24,90 24 5 976,00 zł Stopy fundamentowe B-20 4,00 24 96 Ściany fundamentowe 118,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 2,70 zł bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Bryza 6 1 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 13,49 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 48,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 905,08 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Francik ( strop drewniany )

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Francik ( strop drewniany ) 1 m2 m3 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 5,05 Stopy fundamentowe B-20 0,62 Ściany fundamentowe 3 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 561,00 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DOMU Z BALI DREWNIANYCH W BESKIDACH

OFERTA SPRZEDAŻY DOMU Z BALI DREWNIANYCH W BESKIDACH OFERTA SPRZEDAŻY DOMU Z BALI DREWNIANYCH W BESKIDACH Budynek zlokalizowany jest w BESKIDACH w miejscowości Górki Wielkie, woj. Śląskie, gmina Brenna. Doskonała lokalizacja w odległości 5 km od drogi ekspersowej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE)

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) ZESTAWIENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH: D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) wielowarstwowa wykładzina winylowa 0,4 płyta OSB 2x10mm 2,0 deski sosnowe 18x95 co 25cm 1,8 tacica iglasta,wilgotność

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Z123 wersja podstawowa w technologii murowanej

Z123 wersja podstawowa w technologii murowanej STUDIO Z500 www.z500.pl tel: 607-17-- tel:(0-22) 25-50-30 WIDOK OD OGRODU Z3 WIDOK OD FRONTU WIDOKI PERSPEKTYWICZNE STUDIO Z500 www.z500.pl tel: 607-17-- tel:(0-22) 25-50-30 1 8 600 1 3 5 A B C D 1 878

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Iskierka

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Iskierka 1 m2 m3 szt 1 Ławy fundamentowe B-20 18,93 Stopy fundamentowe B-20 1,20 Ściany fundamentowe 65,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 215,50 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Domu Sosenka 2 (murowany)

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Domu Sosenka 2 (murowany) 1 mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 Ławy fundamentowe+cz. ścian fund B-20 4,07 Stopy fundamentowe B-2,61 Ściany fundamentowe 30,0 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie V. Inwentaryzacja architektoniczno budowlana A- Opis techniczny I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie 1. Opis ogólny. Budynek Szkoły Podstawowej w Łazewie stanowi własność

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE "Okruszek" cl. strop Teriva

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Okruszek cl. strop Teriva 1 m2 m3 szt Cena Wartość 1 Ławy fundamentowe B-20 4,7,00 zł Stopy fundamentowe B-20 1,35 Ściany fundamentowe 32,70 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0, 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 611,49

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Sosenka 5"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Sosenka 5 1 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 8,03 Stopy fundamentowe B-2,00 Ściany fundamentowe 38,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 714,34 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea 3 1 1 Ławy fundamentowe B-20 17,29 Stopy fundamentowe B-2,51 Ściany fundamentowe 59,50 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 112,65 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

CENNIK TATRA HOUSE 2014

CENNIK TATRA HOUSE 2014 CENNIK TATRA HOUSE 2014 -Domy całoroczne z ociepleniem z montażem oraz pokryciem dachowym Cena za m2 powierzchni całkowitej wynosi: Wersja ściana gr. 60mm 1750zł / m2 netto Wersja ściana gr. 70mm 1850zł

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Prestiżowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Prestiżowy 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 34,76 Stopy fundamentowe B-20 3,06 Ściany fundamentowe 119,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 2 232,78

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Anatol dach 35*

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Anatol dach 35* 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 19,68 Stopy fundamentowe B-20 2,30 Ściany fundamentowe 72,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 33 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 346,40 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE domu "Fokus 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE domu Fokus 2 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 19,78 Stopy fundamentowe B-20 2,77 Ściany fundamentowe 85,60 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 600,72 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI 1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego. 2. Zaświadczenia o przynależności do izby architektów. 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego.

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BUDOWĘ DOMU JEDNORODZINNEGO WG. PROJEKTU KASIA A - WERSJA EKONOMICZNA. 208 800.00 PLN netto STAN SUROWY ZAMKNIĘTY PROMOCJA CENOWA

OFERTA NA BUDOWĘ DOMU JEDNORODZINNEGO WG. PROJEKTU KASIA A - WERSJA EKONOMICZNA. 208 800.00 PLN netto STAN SUROWY ZAMKNIĘTY PROMOCJA CENOWA PROMOCJA CENOWA OFERTA NA BUDOWĘ DOMU JEDNORODZINNEGO WG. PROJEKTU KASIA A - WERSJA EKONOMICZNA STAN SUROWY OTWARTY STAN SUROWY ZAMKNIĘTY STAN DEWELOPERSKI *cena skalkulowana dla lokalizacji w promieniu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Standard wykonania i wyposażenia lokalu mieszkalnego w budynku

Standard wykonania i wyposażenia lokalu mieszkalnego w budynku Standard wykonania i wyposażenia lokalu mieszkalnego w budynku Osiedla A l f a P a r k III W skład osiedla wchodzą budynki wielorodzinne mieszkalne, składające się z 6 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

DOM MAX. Pomieszczenia. : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2 łazienki, kotłownia, garderoby, garaż 2. Powierzchnia całkowita: 212,3 m Technologia:

DOM MAX. Pomieszczenia. : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2 łazienki, kotłownia, garderoby, garaż 2. Powierzchnia całkowita: 212,3 m Technologia: jq2j(document).ready(function(){jq2j("#twoj_container-1 > ul").tabs({ event: 'click'});}); - Opis - Wizualizacje - Rzuty - Standardy wykończenia DOM MAX Pomieszczenia : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych

Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane Konstrukcje murowe 0102-0201 Ściany podziemia z kamienia polnego m3 421,86 631,53 508,13 Roboty murowe wg normatywów Promocji

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 m2 270,70 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo

0000455851 058.692.85.58 / ZESTAWIENIE STANU DEWELOPERSKIEGO ORAZ WYPOSAŻENIA DLA DOMU BLIŹNIACZEGO

0000455851 058.692.85.58 / ZESTAWIENIE STANU DEWELOPERSKIEGO ORAZ WYPOSAŻENIA DLA DOMU BLIŹNIACZEGO INWESTOR/ Wykonawca Firma Profesjonal24 Sp. z o.o. (wcześniej firma PROFESJONAL ) Różyny ul. Widokowa 6, 83-031Łęgowo tel. kom. 697-027-523, E-mail biuro@profesjonal.info NIP 604-015-93-71, Regon 221852321,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE

PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE , tel. 509 831 202 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE Branża : ARCHITEKTURA Inwestor : Charzykowy, Projekt został wykonany

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Ofelia

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Ofelia 1 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 18,57 Stopy fundamentowe B-20 3,47 Ściany fundamentowe 76,44 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 429,43 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

www.strozowka.com.pl www.smart-mod.pl SmartMod Guard

www.strozowka.com.pl www.smart-mod.pl SmartMod Guard SmartMod Guard SmartMod Guard - Katalog strona 2 Budynki modułowe SmartMod zbudowane są w fabryce i dostarczane na działkę na naczepie tira jako gotowe domy. Seria budynków SmartMod Guard została stworzona

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

www.smart-mod.pl SmartMod Guard

www.smart-mod.pl SmartMod Guard SmartMod Guard SmartMod Guard - Katalog strona 2 Budynki modułowe SmartMod zbudowane są w fabryce i dostarczane na działkę na naczepie tira jako gotowe domy. Seria budynków SmartMod Guard została stworzona

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Albatros 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Albatros 2 1 1 Ławy fundamentowe B-20 14,74 Stopy fundamentowe B-20 2,00 Ściany fundamentowe 46,74 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 874,04 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B2 Mieszkania bez wykończenia

OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B2 Mieszkania bez wykończenia OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B2 Mieszkania bez wykończenia I. ŚCIANY 1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 1.1 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE: Ściany konstrukcyjne budynku żelbetowe, na fragmentach mogą występować ściany murowane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/5 1 KNR 2-02 2 KNR 2-02u2 3 KNR 4-01 4 KNR 0-23 5 KNR 0-23 6 KNR K-04 7 KNR 2-02 8 KNR 2-02u2 9 KNR 4-01 10 KNR 0-23 11 KNR 0-23 12 KNR K-04 Elewacja północno-wschodnia fragment "A"

Bardziej szczegółowo

83-430 Stara Kiszewa Spec. d/s sprzedaży Tel. 58 687 60 59 Tel. 58 687 60 59. Projekt MEDIOLAN I (9x7) Z GARAŻEM (4x6)

83-430 Stara Kiszewa Spec. d/s sprzedaży Tel. 58 687 60 59 Tel. 58 687 60 59. Projekt MEDIOLAN I (9x7) Z GARAŻEM (4x6) Karol Mazur Dane kontaktowe: ul. Kościerska 42/E Szymon Śliwicki 83-430 Stara Kiszewa Spec. d/s sprzedaży Tel. 58 687 60 59 Tel. 58 687 60 59 www.filjan.pl filjan@filjan.pl Projekt MEDIOLAN I (9x7) Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

Akacjowy Zakątek Mieszkanie 4-pokojowe nr 3 Piętro 1, Powierzchnia 91,5 m 2

Akacjowy Zakątek Mieszkanie 4-pokojowe nr 3 Piętro 1, Powierzchnia 91,5 m 2 Akacjowy Zakątek Mieszkanie 4-pokojowe nr 3 Piętro 1, Powierzchnia 91,5 m 2 Wizualizacja łazienki i WC wersja nr 1 Standard Comfort GRAST & MTB Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 47A Warszawa projekt: Joanna

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

Projekt typowy - Galilea 2M

Projekt typowy - Galilea 2M Projekt typowy - Galilea 2M Zakres oferty: Kompleksowa budowa domu do stanu Deweloperskiego. Kontakt: Roman Dyduch 602-450-342 Adrian Dyduch 728-369-047 Łukasz Kopel 603-974-964 E-Mail: dachbud@dachbud.slask.pl

Bardziej szczegółowo

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON H2 Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora Projekt Przed budową 4 egzemplarze kompletnego projektu budynku wraz z projektem posadowienia Formalności

Bardziej szczegółowo

Zb5 wersja podstawowa w technologii murowanej

Zb5 wersja podstawowa w technologii murowanej acyjna projektu!!! PROJEKTY DOMÓW Pracownia rchitektoniczna www.z500.pl tel: 607-17-- tel:(0-22) 425-50-30 PERSPEKTYW WIDOK OD OGRODU PERSPEKTYW WIDOK OD FRONTU Opracowanie ma charakter DEMONSTRCYJNY i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II 1 MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 12,27 24 2 944,13 zł Stopy fundamentowe B-20 1,34 24 320,64 zł Ściany fundamentowe 51,69 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BUDOWĘ DOMU JEDNORODZINNEGO WG. PROJEKTU "Z69" PRACOWNI Z 500

OFERTA NA BUDOWĘ DOMU JEDNORODZINNEGO WG. PROJEKTU Z69 PRACOWNI Z 500 OFERTA NA BUDOWĘ DOMU JEDNORODZINNEGO WG. PROJEKTU "Z69" PRACOWNI Z 500 STAN SUROWY OTWARTY STAN SUROWY ZAMKNIĘTY STAN SUROWY ZAMKNIĘTY Z INSTALACJAMI STAN DEWELOPERSKI KOSZTY BUDOWY 173 000 184 600 218

Bardziej szczegółowo

TK9 ORIENTACYJNY KOSZTORYS PROJEKTU GOTOWEGO. 1m2 POWIERZCHNI UśYTKOWEJ. 77 m2 WYCIĄG Z KOSZTORYSU: ROBOTY

TK9 ORIENTACYJNY KOSZTORYS PROJEKTU GOTOWEGO. 1m2 POWIERZCHNI UśYTKOWEJ. 77 m2 WYCIĄG Z KOSZTORYSU: ROBOTY POWIERZCHNIA UśYTKOWA 77 m2 WYCIĄG Z KOSZTORYSU: stan zerowy stan surowy zamknięty stan wykończony, "deweloperski" ROBOTY OGÓŁEM 1m2 POWIERZCHNI UśYTKOWEJ 18 873,72 245,11 101 489,16 152 931,68 1 318,04

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. Toruńska 172A/17 85-817 Bydgoszcz. Mariusz Jabłoński. Bydgoszcz 23 maj 2014 r.

Przedmiar robót. ul. Toruńska 172A/17 85-817 Bydgoszcz. Mariusz Jabłoński. Bydgoszcz 23 maj 2014 r. Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe dz. nr 30 obr.44, ul. Kard. Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów Miasto Józefów ul. Kard. Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów LB-PROJEKT Łukasz Brycki ul.

Bardziej szczegółowo

Z57D L DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU

Z57D L DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU Z500 PROJEKTY DOMÓW Z500 www.z500.pl tel: + 48 725 000 005 tel: (+48 22) 425 50 0 tel: (+48 22) 55 5 55 projekty@z500.pl DEMO - WERSJ DEMONSTRCYJN PROJEKTU PERSPEKTYW WIDOK OD OGRODU PERSPEKTYW WIDOK OD

Bardziej szczegółowo

Uśmiech na lata. Podsufitka Galeco DECOR. www.galeco.pl

Uśmiech na lata. Podsufitka Galeco DECOR. www.galeco.pl Uśmiech na lata Galeco DECOR www.galeco.pl Galeco DECOR Budując dom myślisz nie tylko o solidnej konstrukcji, ale także o walorach estetycznych budynku. Dlatego właśnie opracowaliśmy rozwiązanie dekoracyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo