Najważniejsze osiągnięcia resortu spraw wewnętrznych i administracji za okres od 2 maja 2004 r. do 2 maja 2005 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najważniejsze osiągnięcia resortu spraw wewnętrznych i administracji za okres od 2 maja 2004 r. do 2 maja 2005 r."

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, 23 maja 2005 r. i ADMINISTRACJI Najważniejsze osiągnięcia resortu spraw wewnętrznych i administracji za okres od 2 maja 2004 r. do 2 maja 2005 r. I. Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej Na posiedzeniu 14 kwietnia 2005 r. Rada Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych podjęła decyzje o lokalizacji w Warszawie siedziby Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej, która stanowić będzie bardzo istotny element w architekturze ochrony granic zewnętrznych UE. Polska jest pierwszym i jak dotąd jedynym krajem członkowskim, któremu partnerzy ze Wspólnoty udzielili zaufania w tak wyraźny sposób. Jest to ukoronowanie półtorarocznych starań Polski. Rywalami były m.in. Estonia, Litwa, Słowenia oraz Malta, a najpoważniejszym - Węgry. Agencja będzie zarządzana przez dyrektora wykonawczego oraz radę zarządzającą, składającą się z reprezentantów państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej. Pracować w niej będzie 55 osób. Koszty funkcjonowania Agencji będą pokrywane głównie z ogólnego budżetu UE oraz ze składek z krajów zaangażowanych we wdrażanie, stosowanie i rozwój acquis Schengen. Przewidywane wydatki Agencji to 6,157 mln EUR w roku 2005 i 9,754 mln w latach następnych. 1

2 II. System zarządzania jakością ISO 9001:2001 W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji został zakończony proces wdrażania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN EN ISO 9001:2001. MSWiA jest pierwszym polskim ministerstwem, które wdrożyło ten system. Do tej pory wdrożono go już w 12 urzędach terenowej administracji publicznej. Uroczyste wręczenie certyfikatu MSWiA oraz konferencja prasowa poświęcona temu tematowi odbędzie się jurto (24 maja br.) o godz. 15:30. III. Policja Według badania CBOS z marca 2005 r. o 13% wzrosło poczucie bezpieczeństwa (z 33% w marcu 2004 do 46% w br.). Zmalały również społeczne obawy w związku z zagrożeniem przestępczym: w marcu br. 45% respondentów nie obawiało się, że zostanie ofiarą przestępstwa, podczas gdy rok wcześniej liczba ta wynosiła tylko 36%. W minionym roku poprawiła się również opinia o pracy Policji. Oceny te potwierdzają zarówno sondaże TNS OBOP jak też CBOS. Działania Policji realizowane były w dwóch obszarach: Została przełamana tendencja wzrostu przestępczości. Spadkowi liczby przestępstw o charakterze kryminalnym, towarzyszył jednocześnie wzrost ujawnionych przestępstw o charakterze gospodarczym. Świadczy to o wzroście efektywności działań wykrywczych Policji na wielu płaszczyznach. Odnotowano wyraźny spadek przestępstw: włamania (18,7%), rozboje (20,5%), kradzież pojazdów (o 6%), zabójstwa (o 30,4%), bójka i pobicie (o 4,3%) oraz kradzież rzeczy cudzej (o 0,2%). Straty spowodowane przestępstwem zmniejszyły się o 20%, natomiast nastąpił bardzo wyraźny wzrost zabezpieczonego mienia (o 84,2% - kwota zł) oraz odzyskanego mienia (o 173,5%!!! kwota zł.). W roku 2004 zidentyfikowano 324 liderów grup przestępczych, wyeliminowano 179 grup przestępczych (rok wcześniej 250), w tym 153 polskie oraz 23 międzynarodowe i 3 etniczne. W wyniku aktywnej, 2

3 międzynarodowej współpracy policyjnej w ramach Interpolu, w Niemczech został zatrzymany, poszukiwany od 5 lat najgroźniejszy polski bandyta R. Niemczyk. Zlikwidowano 26 wytwórni amfetaminy. Zabezpieczono mienie wartości 2,3 mln zł. Łącznie w ubiegłym roku w CBŚ zabezpieczyło: 179,5 kg amfetaminy, 88 kg marihuany, 53,4 kg heroiny, 13 kg kokainy, 22 kg haszyszu, 17, 5 tys. tabletek LSD i 117 tys. tabletek extasy. Odnotowano poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym mimo iż w roku 2004 na polskich drogach pojawiło się ponad milion dodatkowych pojazdów, sprowadzonych z zagranicy, w przeważającej większości kilkunastoletnich, w bardzo złym stanie technicznym. Przeprowadzono zmiany strukturalno systemowe w Komendzie Głównej Policji. W dniu 1 czerwca 2004 r. utworzono Główny Sztab Policji, Biuro Wywiadu Kryminalnego oraz Biuro Strategii Policji. W ramach dokonywanych zmian wzmocniono Centralne Biuro Śledcze, powołując w województwach Zarządy CBŚ. W Komendach Wojewódzkich Policji utworzono Wydziały do Walki z Korupcją oraz Wydziały Wywiadu Kryminalnego. Wzmocniono strukturę Biura Spraw Wewnętrznych w celu skuteczniejszego eliminowania zjawisk patologicznych, zwłaszcza korupcji w Policji. 1 listopada 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem EUROPOL-u. Przyjęto Strategię Rozwoju Policji na lata III. Państwowa Straż Pożarna W 2004 r. skupiono się na kontynuacji działań na rzecz poprawy warunków funkcjonowania jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz prowadzenia działań ratowniczych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Utworzono siedzibę Rządowego Centrum Koordynacji Kryzysowej w Komendzie Głównej PSP. Zgodnie z decyzją Nr 112 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie powołania składu Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej, Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej PSP udostępnione zostało na potrzeby Rządowego Centrum Koordynacji Kryzysowej. 3

4 26 grudnia 2004 r. w rejonie zachodniego wybrzeża północnej Sumatry wystąpiło trzęsienie ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera. Wstrząsy spowodowały wystąpienie fal tsunami. Polska udzieliła pomocy humanitarnej Sri Lance oraz Sumatrze. Wysłano dwa transporty z pomocą. W sumie: kg (leki, materiały opatrunkowe, koce i śpiwory) darów o wartości zł. W okresie r., w związku z nasilonym procesem topnienia śniegu, na terenie kraju jednostki straży pożarnej przeprowadziły ponad działań związanych z usuwaniem skutków miejscowych podtopień i zalań. Najwięcej akcji było na terenach województw: podkarpackiego 1010, mazowieckiego 847 i pomorskiego 830. Ogółem w działaniach tych uczestniczyło ponad strażaków. Interwencje polegały przede wszystkim na wypompowywaniu wody z zalanych obiektów, ewakuacji mieszkańców, zabezpieczaniu workami z piaskiem wałów przeciwpowodziowych, budynków, tras komunikacyjnych oraz udrażnianiu przepustów i cieków wodnych. Od maja 2004 r. do służby wprowadzono 339 pojazdów co stanowi 70,63% potrzeb wynikających z konieczności wycofania z podziału bojowego samochodów wyeksploatowanych o przekroczonym czasookresie użytkowania. Największa grupę wśród zakupionych pojazdów stanowią samochody specjalne (228 szt.). Pozostałe pojazdy to samochody ratowniczo-gaśnicze (111 szt.). Udział w przygotowaniu projektów KG PSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT); r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu - wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych w samochody ratownictwa technicznego, całkowita wartość projektu wynosi PLN, z czego wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to PLN. IV. Straż Graniczna Bardzo dobre przygotowanie polskiej granicy wschodniej oraz służb granicznych, było jednym z najważniejszych argumentów, który zadecydował o przyznaniu Polsce Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej 4

5 Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Straż Graniczna skupiła się m. in. na usprawnieniu kontroli granicznej, doskonaleniu działań granicznych oraz intensyfikacji działań operacyjno-śledczych. Celem tych działań było zapewnienie skuteczności zwalczania nielegalnej migracji, innych rodzajów przestępczości, a także przeciwdziałanie wjazdom osób niepożądanych na terytorium RP (w laboratorium Kryminalistycznym SG uruchomiono stanowisko dostępowe systemu FADO, tj. europejskiej bazy dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej - wzorcowych i sfałszowanych), a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa obywateli RP.Zgodnie z planem realizowano kolejny etap Harmonogramu Uzawodowienia Straży Granicznej na lata W 2004 r. SG przyjęła do służby nowych funkcjonariuszy zawodowych. Utworzono Nadwiślański Oddział Straży Granicznej (rozpoczął swoją działalność w 15 września 2004 r.). W struktury oddziału włączono GPK Poznań-Ławica oraz 3 nowoutworzone GPK w Kielcach, Łodzi i Bydgoszczy (przejścia lotnicze). Utworzenie nowej jednostki pozwoliło na redukcję zatrudnienia w Komendzie Głównej SG. W ramach uzupełnienia infrastruktury granicznej na granicy zewnętrznej rozpoczęła działalność nowa strażnica SG w m. Chłopiatyn (granica z Ukrainą). W ramach dostosowania systemu ochrony granicy państwowej do przyszłego funkcjonowania w strukturach Schengen, na wewnętrznej granicy zlikwidowano strażnice w: Kacwinie, Tyliczu, Rycerce Górnej, Bielawie Dolnej, Miłoszowie, Rewalu (w jej miejsce utworzono GPK Rewal), Podczerwonem i Górzycy. W 2004 r. zakończono realizację uchwały Nr 48/2000 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego Modernizacji Uzbrojenia funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej w latach , w ramach którego dostarczono: kpl. 9 mm pistoletów P-99, kpl. 9 mm pistoletów maszynowych PM-98. W 2004 r. zrealizowano dostawy sprzętu transportowego (10 szt. samochodów osobowych marki Fiat Panda, 1 szt. autobusu, 17 szt. różnego rodzaju przyczep specjalnych, 7 kpl. łodzi patrolowych), materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej (stemple kontrolerskie, kamizelki kuloodporne, amunicja), przedmiotów umundurowania, druków i formularzy służbowych. 5

6 Rozpoczęto wdrażanie zadań finansowych z Funduszu Schëngen (lata ). Podpisano umowy na dostawę: 4 śmigłowców PZL KANIA (zrealizowano I i II etap umów), 1 śmigłowca W-3AM Anakonda i 1 samolotu PZL M-28 Skytruck (zrealizowano I etap umowy). Również zakupiono 42 szt. samochodów patrolowych i 42 szt. samochodów patrolowo-terenowych. Wdrożono do służby 46 PJN (Przewoźne Jednostki Nadzoru) w ramach projektów Phare: CBC 2001, PNP 2002, CBC 2002, a także 241 przenośnych kamer termowizyjnych współfinansowanych z programów Phare oraz w części ze środków własnych Straży Granicznej. Wdrożono do użytkowania 5 Systemów Obserwacji Lotniczej zainstalowanych na 4 śmigłowcach Mi-2, i l W-3. Podpisano umowy na dostawę 29 przenośnych kamer termowizyjnych w ramach projektów CBC 2002 i 2003 oraz radiotelefonów z budżetu SG. Rozbudowa i utrzymanie teleinformatycznej sieci będącej podstawą włączenia Polski do SIS II. V. Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców Urząd zmodernizował Ośrodki dla cudzoziemców w Lininie i w Podkowie Leśnej Dębaku oraz przygotował projekt ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W 2004 r. Przyjęto i zapewniono miejsca czasowego pobytu, rekordowej liczbie uchodźców (8079 osób). W 2005 r. władze polski przyznały ochronę (status uchodźcy, pobyt tolerowany) przed prześladowaniami około 1100 osobom. VI. Wzrost wskaźników wielokrotności uposażeń funkcjonariuszy (od 1 października 2004 r.): Policji - podwyżka o 7 % (z 1,93 do 2,0) Państwowej Straży Pożarnej - o 7,5 % (z 1,75 do1,83) Straży Granicznej - o 6 % (z 1,96 do 2,02), Biurze Ochrony Rządu - o 2 % (z 2,05 do 2,07) 6

7 VII. Administracja Publiczna Opracowano II etap dokumentu rządowego pt. Program zwalczania korpcji - Strategia Antykorupcyjna II etap wdrażania , który został zatwierdzony przez Radę Ministrów 26 stycznia 2005 r. Zakończono również prace nad opracowaniem pt. Potencjalne obszary korupcjogenne w administracji rządowej, które zostało zlecone do wykonania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 12 października 2004 r. Zmniejszenie zatrudnienia w Urzędach Wojewódzkich Osiągnięto zmniejszenie limitów zatrudnienia i wynagrodzeń w urzędach wojewódzkich o ok. 5 %, wykonując zadanie z Programu uporządkowania i ograniczania wydatków publicznych Zmniejszenie zatrudnienia w administracji rządowej w województwach - zakładającego zmniejszenie o 15 % zatrudnienia w urzędach wojewódzkich (po 5 % w ciągu kolejnych 3 lat: ). Cepik Uruchomiono 1 stycznia 2005 r. Centralną Ewidencję Kierowców, która jest jednym z etapów budowy systemu ewidencyjnego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. VIII. Udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych III Konferencja Wojewodów i Marszałków województw RP z Przewodniczącymi Administracji Obwodowych i Przewodniczącymi Rad Obwodowych Ukrainy podczas III Forum Gospodarczego - Podpisanie przez Ministra R. Kalisza Strategii polskoukraińskiej współpracy przygranicznej i międzyregionalnej. Szczyt polsko francuski w Arras rozmowy bilateralne nt. współpracy resortów w zakresie swoich kompetencji. III Spotkanie Europejskich Ministrów Spraw Wewnętrznych zwalczanie terroryzmu oraz przestępczości zorganizowanej w celu poprawy bezpieczeństwa w Europie - przyjęcie rezolucji o walce z terroryzmem. 7

8 Konferencja nt. współpracy transgranicznej. 25-lecie Konwencji Madryckiej rola współpracy transgranicznej i międzyterytorialnej w procesie jednoczenia kontynentu Rady Europy w Warszawie - Przyjęcie Chairman s conclusions w dn. 22 kwietnia 2005 r. IX. Zadania z zakresu legislacji Ogłoszone ustawy: Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141), nad którą prace w parlamencie trwały od kilku kadencji. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 70), która stworzyła podstawy prawne do prowadzenia przez Policję bazy danych DNA. Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw - określa zasady korzystania z prawa do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych dla obywateli Unii zamieszkałych w państwie członkowskim, którego są obywatelami - ogłoszona w Dz. U. Nr 102, poz Ustawa o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych - dotyczy uznania kwalifikacji detektywa zdobytych przez obywateli UE w ich krajach, wprowadza zmiany w zakresie badań detektywów i kandydatów na detektywów, umożliwia przedsiębiorcom detektywom przetwarzanie danych zebranych w toku czynności przez zatrudnionych u nich detektywów; ogłoszona w Dz. U. Nr 121, poz Ustawa o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz ustawy o cudzoziemcach ustawa ma na celu wyodrębnienie z Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej Krajowego Systemu Informatycznego oraz powierzenie administrowania nim Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji; w toku uzgodnień międzyresortowych pojawiła się potrzeba uzupełnienia projektu o zapisy regulujące zasady gromadzenia i udostępniania informacji z KSI: ogłoszona w Dz. U. Nr 179, poz

9 Ustawa o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej projekt określa zasady odznaczania osób zasłużonych dla Straży Granicznej oraz zasady pozbawiania tego medalu; ogłoszona w Dz. U. Nr 268, poz Ustawa o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o administracji rządowej w województwie celem projektu jest przyznanie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji nadzoru nad działalnością wojewodów na podstawie kryterium zgodności ich działania z prawem oraz nadzoru nad Krajową Komisją Uwłaszczeniową, a także przyznanie Prezesowi Rady Ministrów nadzoru nad działalnością administracyjną samorządowych kolegiów odwoławczych ogłoszona w Dz. U. Nr 33, poz Ustawa o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk regulacja ma na celu dostosowanie przepisów ustawy do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego poprzez zapisy umożliwiające osobom pozostającym w związku małżeńskim powrót do nazwiska rodowego, ponadto umożliwia powrót do imienia lub nazwiska, które zostały zmienione poza trybem administracyjnym, przekazuje kompetencje w zakresie zmian imion i nazwisk kierownikom urzędów stanu cywilnego oraz nadaje wojewodzie uprawnienia nadzorcze nad sprawami określonymi w ustawie ogłoszona w Dz. U. Nr 62, poz Ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego celem regulacji jest ujednolicenie zasad doręczeń pism w postępowaniu administracyjnym poprzez precyzyjne określenie terminów przechowywania pism urzędowych w przypadku niemożności doręczenia ogłoszona w Dz. U. Nr 78, poz Umowy międzynarodowe Podpisano umowy rządowe w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych z Republiką Czeską i Włoską. Podpisano umowy rządowe o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych form przestępczości z Republiką Cypryjską i Królestwem Szwecji. Podpisano umowę rządową z Republiką Słowenii o współpracy w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym wypadkom oraz w usuwaniu ich następstw. 9

10 Ratyfikowano Umowę miedzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej. Ratyfikowano umowy rządowe o współpracy w zwalczaniu przestępczości z Republiką Białorusi, Turcji, Mołdowy, Indii, Armenii, Kazachstanu oraz Republiką Federalną Niemiec. Ratyfikowano Konwencję sporządzoną na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu policji (Konwencji o Europolu) oraz sześć Protokółów zmieniających ww. Konwencję. Ratyfikowano Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie ONZ oraz Europejską konwencję o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne. 10

Druk nr 1077 Warszawa, 26 października 2006 r.

Druk nr 1077 Warszawa, 26 października 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-131-06 Druk nr 1077 Warszawa, 26 października 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011, miały znaczący wpływ na taki stan rzeczy. Podkreślenia wymaga, że w ostatnich

Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011, miały znaczący wpływ na taki stan rzeczy. Podkreślenia wymaga, że w ostatnich Uzasadnienie Projekt uchwały Rady Ministrów o ustanowieniu programu wieloletniego pn. Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2012-2016

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej w latach 2007-2009 ma na celu umożliwienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji celnej

Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji celnej NAJWYŻ SZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-410-17/2009 Nr ewid 27/2010/P09047/KGP Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Zadania wskazane do realizacji na rok 2014 oraz zdefiniowane jako wdrażane na bieżąco (wg kolejności rekomendacji kolejność resortów alfabetyczna).

Zadania wskazane do realizacji na rok 2014 oraz zdefiniowane jako wdrażane na bieżąco (wg kolejności rekomendacji kolejność resortów alfabetyczna). Zadania wskazane do realizacji na rok 2014 oraz zdefiniowane jako wdrażane na bieżąco (wg kolejności rekomendacji kolejność resortów alfabetyczna). Rekomendacja i podmiot odpowiedzialny 1.2.1. Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2007 r. Druk nr 414

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2007 r. Druk nr 414 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 3 kwietnia 2007 r. Druk nr 414 SZEF CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szanowny

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. Polskiej ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem

USTAWA. z dnia. Polskiej ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem USTAWA Projekt z dnia o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia

Bardziej szczegółowo

swoistą grupę życiowych outsiderów, którzy w akcie desperacji nie wahają się nawet przed popełnianiem przestępstw. Wraz ze wzrostem przestępczości

swoistą grupę życiowych outsiderów, którzy w akcie desperacji nie wahają się nawet przed popełnianiem przestępstw. Wraz ze wzrostem przestępczości 1 WSTĘP Bezpieczeństwo obywateli i bezpieczne funkcjonowanie państwa powinny stanowić wartości podlegające szczególnej ochronie. Do podstawowych czynników, które mają wpływ na szeroko rozumiany stan bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

10.1. PRZESTĘPCZOŚĆ GRANICZNO-CELNA

10.1. PRZESTĘPCZOŚĆ GRANICZNO-CELNA 10.1. PRZESTĘPCZOŚĆ GRANICZNO-CELNA Straż Graniczna, jako umundurowana i uzbrojona formacja typu policyjnego, utworzona została do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299 UCHWAŁA nr 37 RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2008 roku

Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2008 roku Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2008 roku Wroc³aw 2009 SPIS TREŚCI Departament Prezydenta... 9 Departament Finansów Publicznych... 69 Departament Obsługi i Administracji... 81

Bardziej szczegółowo

Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce. 1. Informacje Podstawowe 1.1 Numer CRIS: 2005/017-488.05.01

Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce. 1. Informacje Podstawowe 1.1 Numer CRIS: 2005/017-488.05.01 Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce 1. Informacje Podstawowe 1.1 Numer CRIS: 2005/017-488.05.01 Twinning Nr: PL2005/IB/JH/01 2. Cele 1.2 Tytuł: Intensyfikacja procesu wdrażania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DLA UCZESTNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W REALIZACJI TYTUŁU IV KONWENCJI WYKONAWCZEJ SCHENGEN

PROGRAM DLA UCZESTNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W REALIZACJI TYTUŁU IV KONWENCJI WYKONAWCZEJ SCHENGEN PROGRAM DLA UCZESTNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W REALIZACJI TYTUŁU IV KONWENCJI WYKONAWCZEJ SCHENGEN (MasterPlan SIS II PL) Wersja 2.4 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, październik

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Wstęp... 4 II. Zagadnienia ogólne... 6 1. Obowiązujący stan prawny... 6 1.1. Akty prawa polskiego... 6 1.2. Umowy międzynarodowe...

SPIS TREŚCI I. Wstęp... 4 II. Zagadnienia ogólne... 6 1. Obowiązujący stan prawny... 6 1.1. Akty prawa polskiego... 6 1.2. Umowy międzynarodowe... Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych RAPORT dotyczący przestrzegania PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH W POLSCE za rok 2007 Warszawa, 2008 r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ GRANIC ZEWNĘTRZNYCH 2007-2013 PROGRAM ROCZNY 2013

FUNDUSZ GRANIC ZEWNĘTRZNYCH 2007-2013 PROGRAM ROCZNY 2013 FUNDUSZ GRANIC ZEWNĘTRZNYCH 2007-2013 PROGRAM ROCZNY 2013 MEMBER STATE: FUND: Rzeczpospolita Polska Fundusz Granic Zewnętrznych RESPONSIBLE AUTHORITY: Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia dla Polski

Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia dla Polski Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej Szanse i zagrożenia dla Polski Opracowanie pod redakcją: Przemysława Bryksy, Naczelnika Wydziału Strategii i Analiz Departament

Bardziej szczegółowo

Raport. z przebiegu realizacji polityki morskiej. Rzeczypospolitej Polskiej. w 2010 roku

Raport. z przebiegu realizacji polityki morskiej. Rzeczypospolitej Polskiej. w 2010 roku Międzyresortowy Zespół do Spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej Akceptuję: Raport z przebiegu realizacji polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku Warszawa, lipiec 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

W numerze. kwartalnik policyjny. wywiad. Biuro FINANSÓW

W numerze. kwartalnik policyjny. wywiad. Biuro FINANSÓW kwartalnik policyjny CZASOPISMO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE i Centrum Szkolenia żandarmerii wojskowej w mińsku mazowieckim Adres redakcji: ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo sekretariat: (22)

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA LATA 2007-2009

STRATEGIA SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA LATA 2007-2009 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KADR I SZKOLENIA ZATWIERDZAM STRATEGIA SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA LATA 2007-2009 Wnoszę o z DYREKTOR BIURA KADR I SZKOLENIA KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, kwiecień 2007

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2013 roku

Sprawozdanie. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2013 roku Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2013 roku Warszawa, marzec 2014 r. TOM I Wstęp... 1 I. Sytuacja kadrowa i finansowa prokuratury... 5 II. Postępowanie przygotowawcze...

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę Pierwszy etap oceny Strasburg,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY WARSZAWA 2008 PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT BADAŃ

Bardziej szczegółowo