Szept. Postomina. Dzień seniora. Dyrektorzy gminnych szkół na spotkaniu z Januszem Bojkowskim Wójtem Gminy. Dawid Mistrzem Polski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szept. Postomina. Dzień seniora. Dyrektorzy gminnych szkół na spotkaniu z Januszem Bojkowskim Wójtem Gminy. Dawid Mistrzem Polski"

Transkrypt

1 Miesięcznik Gminy Postomino Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I Szept A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A Postomina szept.postomino.pl nr276 ISSN Rok XXIII listopad 2012 Dzień seniora W Gminie Postomino dnia 3 świętą odprawioną na tę okoliczność byli Przewodnicząca Rady Gminy przede wszystkim dużo zdrowia. zainteresowaniem wśród seniorów października 2012 rok po raz 16-ty przez ks. proboszcza Grzegorza Fąsa Postomino Pani Jadwiga Krakowska, Tradycyjnie z rąk włodarzy gminy cieszył się repertuar zaprezentowany obchodzono Międzynarodowy Dzień w kościele parafialnym w Postominie Radna - Przewodnicząca Komisji zaproszeni seniorzy otrzymali drobne przez Pieszczanki oraz kapelę Seniora. W tym roku na swoje święto o godzinie Po mszy świętej Społeczno - Oświatowej Emilia Foryś, upominki. Uroczystość przebiegała Pieńkowianie składający się zostało zaproszonych przez Wójta dalsza część uroczystości miała Sekretarz Gminy Marzanna Kołodziej w miłej, rodzinnej atmosferze. z powszechnie znanych i lubianych Janusza Bojkowskiego 218 seniorów miejsce w sali konferencyjnej Urzędu oraz ks. Grzegorz Fąs. W imieniu Wspólnie spędzony czas umiliły pieśni i przyśpiewek ludowych. w wieku 80-lat i więcej z całej Gminy Gminy, gdzie zaproszonych seniorów Janusza Bojkowskiego głos zabrał występy muzyczno - taneczne oraz Postomino, w tej grupie było 16 i gości powitała Kierownik Gminnego Zastępca Wójta Adam Drapała, który wokalne młodzieży z Zespołu Szkół małżeństw. Uroczystość, na którą Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna życzył zebranym gościom wszelkiej w Postominie oraz ze Szkoły przybyło 50 osób, rozpoczęto mszą Ślebioda. Wśród zaproszonych gości pomyślności, wszystkiego dobrego, a Podstawowej w Staniewicach. Dużym Dyrektorzy gminnych szkół na spotkaniu z Januszem Bojkowskim Wójtem Gminy Dawid Mistrzem Polski 14 października to okazja do uczczenia szkół. Szkół w Jarosławcu, Bogumiła Roman Struś trudnej pracy nauczyciela. Z tej okazji Wójt Gminy Na zdjęciu od lewej: Halina Wenda - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Staniewicach, Postomino spotkał się z dyrektorami szkół Dyrektor Zespołu Szkół w Postominie, Janusz Paulina Sowińska Bodegwin podinspektor ds. z terenu gminy. Na spotkaniu poza kwiatami Bojkowski - Wójt Gminy Postomino, Aleksandra oświaty w UG Postomino, Adam Drapała i życzeniami była okazja do omówienia Kurek Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych Zastępca Wójta. problemów inwestycyjno gospodarczych, w Korlinie, Renata Mazur- Dyrektor Zespołu Szkół z którymi na co dzień borykają się dyrektorzy w Pieszczu, Elżbieta Safaryn Dyrektor Zespołu W ostatni weekend w Wieżycy odbyły się Mistrzostwa Polski Jachtów Żaglowych Sterowanych radiem w klasie F5-10. Mieszkaniec gminy Postomino, który na co dzień ćwiczy pod okiem Grzegorza Kukowskiego w sekcji modelarskiej UKS Czarni Pieszcz Dawid Mazurek zdobył tytuł Mistrza Polski Juniorów. Tym samym wraz z sklasyfikowanym na miejscu 4 Karolem Bąk będą reprezentować Polskę na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, które odbędą się na przełomie sierpnia i września na jez. Wicko w Jezierzanach. Gratulujemy wspaniałego sukcesu.

2 2 listopad 2012 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino XXIV sesja VI kadencji Rady Gminy Postomino Co uradza gminna władza Na XXIV sesji Rady Gminy oraz podjęli uchwały w następujących kwotą ,16 zł, po stornie >> zmieniającą uchwałę Nr XII/103/11 Postomino w dniu 30 października br. sprawach: wydatków kwotą 30/ ,16 zł, w sprawie udzielenia pomocy radni zapoznali się z: deficytem w kwocie ,00 zł, f i n a n s o w e j P o w i a t o w i >> w sprawie podziału gminy który zostanie pokryty wolnymi Sławieńskiemu na realizację >> informacja Wójta z realizacji uchwał Postomino na stałe obwody do środkami stanowiącymi nadwyżkę projektu pn. Remont drogi za okres od dnia 29 sierpnia 2012 r. głosowania, ustalenia ich granic, środków pieniężnych na rachunku powiatowej nr 0532Z Rusinowo do dnia 27 września 2012 r., n u m e r ó w o r a z s i e d z i b bieżącym budżetu. Jarosławiec Nacmierz - Grzybno obwodowych komisji wyborczych. na odcinku od miejscowości >> informacją dotyczącej analizy >> w sprawie zmiany wieloletniej Jarosławiec do miejscowości oświadczeń majątkowych za 2011 >> w sprawie zmian w budżecie prognozy finansowej Gminy Grzybno, określono kwotę pomocy rok, g m i n y n a r o k, p o Postomino na lata , na 320 tys. zł. dokonanych zmianach budżet zamyka się po stronie dochodów Inwestycyjne aktualności Kotłownia w ZS Postomino Teren rekreacyjny nad Wickiem Z g o d n i e z u m o w ą 1 0 Nad jeziorem Wicko przy plaży października zakończono remont w Łącku wykonano plac odpoczynku kotłowni przy Zespole Szkół i rekreacji wyposażony w wiatę ze w Postominie. Parametry i moc stołami i ławkami, ławki i ławostoły kotłowni zabezpieczą w ciepło szkołę z zadaszeniami, stojaki na rowery oraz powiększoną o nowo wybudowany wydzielone miejsce na ognisko. Jest to łącznik. Koszt robót brutto wynosi już końcowy etap budowy ścieżki ,00 zł. rowerowej wzdłuż Jeziora Wicko na odcinku Jezierzany Łącko. Remont świetlicy Wykonano 929 mb ścieżki, a jej koszt Po wykonaniu remontu dachu na wynosi zł, w tym 75 % to świetlicy wiejskiej w Karsinie dofinansowanie z programu PROW. k o n t y n u o w a n e s ą p r a c e wykończeniowe wewnątrz sali. Chodniki w Królewie i Tyniu Całkowity koszt remontu wynosi ponad W ramach porozumienia ze 254 tys. złotych, z tego dofinansowanie Starostwem Powiatowym w Sławnie z programu PROW to 75 % kosztów gmina Postomino przystąpiła do netto. opracowania projektów technicznych b u d o w y c i ą g ó w p i e s z y c h w miejscowościach Tyn i Królewo.

3 Postomino Miesięcznik Gminy Postomino 2012 listopad uzyskała dofinansowanie z Programu wraz z przebudową istniejącej Rozwoju Obszarów Wiejskich i budową drugiej zatoki autobusowej 2013 działanie Odnowa i rozwój wsi przy ul. Bałtyckiej w miejscowości w kwocie 276,5 tys. zł oraz z 150 tys. zł Jarosławiec. od firmy TAURON Ekoenergia. Z a k r e s r o b ó t o b e j m u j e Realizacja zadania ma się przebudowę ulicy Małej z kostki zakończyć do końca lipca 2013 roku. betonowej o szerokości 5,50 m i długości 169,62 mb z odwodnieniem kolektorem PVC, utwardzenie terenu 3 nowe wiaty przystankowe z k o s t k i b r u k o w e j z j e g o Po wyborze najkorzystniejszej zagospodarowaniem pomiędzy oferty na dostawę i montaż, ulicami Szkolną, Małą i Bałtycką postawiono trzy wiaty przystankowe z budową fontanny wraz z jej w miejscowościach: Kanin przy uruchomieniem, z urządzeniem rondzie, Pałowo na wysokości kościoła zieleni, murkami, ławeczkami, oraz w Nosalinie przy starym odwodnieniem kolektorem PVC, przystanku PKS, który został oświetleniem typu parkowego szt. 6 rozebrany. i wbudowanym w podłoże szt. 4 W a r t o ś ć t r z e c h w i a t podświetlającym planowaną rzeźbę przystankowych o wymiarach 3,0 x 1,5 wraz z przyłączami: wodociągowym, m wynosi łącznie ,00 zł. kanalizacyjnym i energetycznym z szafką sterowniczą zasilającą fontannę, przebudowę istniejącej Przebudowa ulicy Małej zatoki z robotami rozbiórkowymi w Jarosławcu z wycinką drzew i krzewów i budowę 16 października ogłoszono nowej dla drugiego kierunku - zatoki p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y n a autobusowej przy ulicy Bałtyckiej wraz p r z e b u d o w ę u l i c y M a ł e j z nowym oświetleniem szt. 4 z odwodnieniem i oświetleniem oraz i d e m o n t a ż e m i s t n i e j ą c e g o zagospodarowanie terenu pomiędzy oświetlenia. ulicami Szkolną, Małą i Bałtycką Planowany termin realizacji z fontanną i niezbędną infrastrukturą zadania to czerwiec Remont drogi we Wszedzieniu z zapleczem socjalnym oraz świetlicą niepełnosprawnych Wyremontowano drogę gminną wiejską o powierzchni użytkowej - w r a z z d r o g ą w m. Wszedzień w kierunku lasu m. Obiekt wyposażony będzie dojazdową z kostki Nawierzchnię drogi wymieniono na w instalację wodociągową, kanalizację betonowej na pow. płyty betonowe JUMBO. Wykonawcą sanitarną, wentylacyjną, elektryczną 2 264,4 m oraz drogi prac była Agencja Mienia Gminnego oświetlenia i gniazd wtykowych, z p ł y t i Spraw Publicznych w Postominie. centralnego ogrzewania ze źródłem wielootworowych Świetlica i remiza w Marszewie ciepła z własnej kotłowni na paliwo ażurowych na pow. Tr w a p r o c e d u r a w y b o r u stałe. 54,0 m2. Ścieki odprowadzane będą wykonawcy budowy świetlicy wiejskiej Projekt zagospodarowania do bezodpływowego zbiornika wraz z remizą OSP w Marszewie. 3 terenu zawiera również elementy małej o pojemności 6,7 m. Nowy obiekt składał się będzie architektury w tym osłonę śmietnikową Na realizację zadania, którego z dwóch budynków tj. garażu na wóz z cegły klinkierowej, syrenę alarmową koszt całkowity wynosi nieco ponad strażacki oraz budynku zasadniczego na słupie oświetleniowym, podjazd dla 900 tys. złotych gmina Postomino KOMUNIKAT Od pewnego czasu do należy również wpłacić 250 zł Wydziału Rolnictwa i Rybactwa tytułem obsługi wniosku. Padają U r z ę d u M a r s z a ł k o w s k i e g o obietnice, że każdy dostarczony W o j e w ó d z t w a Z a c h o d n i o - dokument będzie rozpatrzony pomorskiego docierają niepokojące pozytywnie. wiadomości z terenu całego W związku z powyższym z całą województwa. Otóż osoba lub grupa stanowczością stwierdzam, że osób podszywając się pod kontaktujące się z rolnikami osoby pracowników Wydziału Rolnictwa nie są pracownikami Wydziału i Rybactwa odwiedza lub dzwoni do Rolnictwa i Rybactwa Urzędu rolników i oferuje rzekomą pomoc na Marszałkowskiego Województwa modernizację gospodarstwa ze Zachodniopomorskiego. Cała środków Urzędu Marszałkowskiego. sprawa jest zwykłym oszustwem Osoba taka tłumaczy rolnikom, że i zaprzeczeniem obowiązujących teraz Urząd Marszałkowski procedur oraz zasad przyznawania w z a s t ę p s t w i e A g e n c j i j a k i c h k o l w i e k p ł a t n o ś c i n a Restrukturyzacji i Modernizacji modernizację gospodarstw rolnych. Rolnictwa dysponuje środkami Jednocześnie przestrzegam finansowymi, które w bardzo prosty i uczulam, że jeśli spotkają się s p o s ó b m o ż n a u z y s k a ć. Państwo z podobnymi propozycjami W zainteresowanym gospodarstwie czy też ofertami, nie należy dawać niezwłocznie (w ciągu jednego dnia) i m w i a r y. P r o p o n u j e, a b y ma pojawić się kurier, który o zaistniałym fakcie każdorazowo dostarczy stosowne dokumenty powiadamiać stosowne organy (wniosek) do wypełnienia. Kurierowi ścigania. Jarosław Rzepa Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa

4 4 listopad 2012 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Podział gminy Postomino na stałe obwody do głosowania, ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Zakończona realizacja projektu w Korlinie Piękna posesja, piękna wieś W r a m a c h p r o j e k t u p n. ozdobnych, utworzenie ścieżki Utworzenie miejsca rekreacji edukacyjnej, organizację Festynu na i w y p o c z y n k u w m. K o r l i n o Powitanie Lata, dokończenie prac przy Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino, Parku Wiejskim i na wiejskim skalniaku. Łącko, Łężek, Królewo RAZEM Projekt realizowany w ramach w Korlinie uzyskało kwotę 4350 zł Programu Działaj Lokalnie VII dofinansowania na zagospodarowanie zakończono, zaplanowane działania terenu Sołectwa Korlino poprzez zrealizowano a teren szkoły i Sołectwa dokonanie nasadzeń krzewów i drzewek wygląda coraz lepiej. Uroczystego podsumowania konkursu Banasiak Królewo ź 3 miejsce Łącko Piękna wieś, piękna posesja dokonano ź 3 miejsce Iwona i Mirosław Mazurek Laureatom gratulujemy. podczas gminnych dożynek Mazów Nosalin Kolejna edycja konkursu w przyszłym Nagrodami finansowymi Wójt Gminy ź 4 miejsce Lucyna i Bogumił Michalak roku - zachęcamy do wytężonej pracy Postomino uhonorował: Pieńkowo w ogrodach i miejscowościach. w kategorii Piękna posesja : ź 1 miejsce Małgorzata Duda w kategorii Piękna wieś : Rusinowo ź 1 miejsce Złakowo ź 2 miejsce Małgorzata i Sławomir ź 2 miejsce Staniewice

5 Postomino Miesięcznik Gminy Postomino Odznaczenia dla ratowników z Jarosławca 2012 listopad Nagroda dla Złakowa 5 Podczas sezonu letniego na niestrzeżonym kąpielisku w Wiciu w jednym czasie topiło się 9 osób (dwoje dzieci, dwie kobiety oraz pięciu mężczyzn). Za świetnie zorganizowaną a k c j ę r a t o w n i c z ą n a s z y c h ratowników w osobach: Krzysztof Lewandowski (szef ekipy), Izabela Pozlewicz, Artur Maćkowiak, Oskar Olszewski, Jacek Pańczak, Robert Sowa i Adrian Wrona otrzymali z rąk Wojewody Zachodniopomorskiego M a r c i n a Z y d o r o w i c z a odznaczenia za uratowanie życia. Postominianie podbijają Wolin a także wzmocnił siły seniorów. Duże wrażenie odnieśli też z w i e d z a j ą c y M u z e u m F i g u r Woskowych, gdzie oprócz postaci bajkowych można było sfotografować się z Marleną Dietrich, Cezarym Pazurą czy Kargulem i Pawlakiem. Po smacznym, domowym obiadku wycieczka wyruszyła na spotkanie z historią II wojny światowej. Bunkier Muzeum wyrzutni V-3 zgromadziło wiele eksponatów, przewodnik opowiada historię budowy wyrzutni V-3, a oglądający mają też Jednym z wielu działań i p o c z u ć z j a k w i e l k i m możliwość przymierzyć stosowne Stowarzyszenia na rzecz rozwoju zaangażowaniem i fachową wiedzą nakrycia głowy i poczuć ciężar i aktywności Pieńkowo Pieńkówko prowadzone jest to miejsce. karabinu maszynowego. Razem lepiej w Pieńkowie jest Kolejnym punktem wycieczki Piękno złotej jesieni podziwiano rozwój aktywności poznawczej, było zwiedzanie kurortu, kąpieliska na punktach widokowych w Zielone turystycznej. Początek jesieni to Międzyzdrojów. Spacer po zdrojowym nad jeziorem Turkusowym. piękny czas, by poznać urokliwe parku, po promenadzie, Alei Gwiazd Wycieczka była ciekawa i pełna m i e j s c a P o l s k i n a d m o r s k i e j i na molo pozwolił na delektowanie się wrażeń. Wycieczkowicze wrócili i odświeżyć wiedzę o historii naszej pięknem przyrody i architektury, zmęczeni, lecz zadowoleni. Ojczyzny. Pięćdziesięciu mieszkańców naszej gminy, w decydującej większości seniorzy, w towarzystwie młodszego pokolenia, wyruszyło na Wolin, by poznać mroczne czasy wczesnego średniowiecza, poznać tchnienie kultury Słowian i Wikingów. Przewodnik Michał nie tylko barwienie opowiadał o naszych p r a p r a p r z o d k a c h, a l e t a k ż e prezentował elementy inscenizacji, k t ó r ą p r z y g o t o w u j e l o k a l n e stowarzyszenie podczas Festiwalu Słowian i Wikingów. Trzeba to poznać Częściowe dofinansowanie do wycieczki Stowarzyszenie otrzymał z gm. Postomino, w ramach projektu Gminny Klub Aktywnego Seniora. Kolejne zadania z tego projektu to: wycieczka do Koszalina do teatru lub filharmonii, bal niepodległości, spotkanie opłatkowe. Chętnych zapraszamy do kontaktu, tel Teresa Rysztak Janusz Bojkowski Wójt Gminy Postomino podczas dożynek wręczył nagrodę kosiarkę żyłkową dla najpopularniejszego w powiecie sławieńskim Koła Gospodyń Wiejskich, które jakiś czas temu zwyciężyło w plebiscycie zorganizowanym przez Dziennik Bałtycki. Katarzyna Nieradka sołtys Sołectwa Złakowo odebrała z rąk Wójta nagrodę w imieniu KGW Złakowo. Gazociąg przez Postomino Na terenie Gminy Postomino Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi budowę Gazociągu Szczecin-Gdańsk. Gazociąg o długości 265 km obecnie w Świnoujściu i ma bardzo zlokalizowany jest na obszarze duże znaczenie dla bezpieczeństwa województw zachodniopomorskiego energetycznego Polski. i pomorskiego. Budowa gazociągu GAZ-SYSTEM S.A. uzyskał została podzielona na cztery etapy: wszystkie niezbędne decyzje Płoty Karlino, Karlino Koszalin, administracyjne umożliwiające Koszalin Słupsk i Słupsk Wiczlino. rozpoczęcie robót budowlanych. Gazociąg Szczecin-Gdańsk Planowany termin zakończenia będzie częściowo budowany wzdłuż Inwestycji to październik 2014r. istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia. Projekt jest dofinansowany ze Inwestycja jest ściśle połączona środków Unii Europejskiej z Programu z budową terminalu do odbioru Infrastruktura i Środowisko. skroplonego gazu ziemnego (tzw. terminalu LNG), który budowany jest Nie zapominamy Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą Ks. Jan Twardowski Przed nadchodzącym dniem których najbliżsi nie mogą się w tym Wszystkich Świętych uczniowie naszej szczególnym dniu udać. szkoły tradycyjnie udali się na pobliski Dnia 31 października również cmentarz położony w sąsiedniej nasze pierwszaki odwiedziły cmentarz miejscowości, w Łącku. Starsi, aby w Łącku. Dzieci zachowały należytą z a g r a b i ć l i ś c i e, p o s p r z ą t a ć dla tego miejsca powagę, zapalały opuszczone groby, natomiast młodsi z n i c z e n a o p u s z c z o n y c h, uczniowie zapalić znicze tym, do zapomnianych grobach.

6 6 listopad 2012 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Nowe instrumenty Najlepsi fotografowie w Słowińskiej Grupie Rybackiej mieszkają w gminie Postomino 1 miejsce fot. Wojciech Gajewski Gmina Postomino zakupiła Wiejskich. wyposażenie dla Młodzieżowej W ramach projektu zakupiono: Orkiestry Dętej w Postominie saksofon altowy, 2 saksofony w ramach projektu pn. Zakup tenorowe, flet Piccolo, bębny i talerze wyposażenia dla Młodzieżowej marszowe, 2 puzony, 2 trąbki oraz Orkiestry Dętej w Postominie. akcesoria do instrumentów. Koszt Zadanie jest dofinansowane ze zakupu wyniósł zł, z czego środków PROW z budżetu dofinansowanie ze środków Unii Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi Europejskiej to kwota w wysokości przeznaczonego na wdrażanie 8 385,00 zł. Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Centrum Kształcenia Od 25 października 2012 r. i czwartki w godz. od do w Centrum Kultury i Sportu Każdy może bezpłatnie skorzystać w Postominie funkcjonuje wioska z komputera i dostępu do internetu. internetowa Centrum Kształcenia na Można również wziąć udział Odległość, które dotychczas działało w s z k o l e n i a c h i z a j ę c i a c h w świetlicy wiejskiej Łącku. Centrum podnoszących kwalifikacje. czynne jest w poniedziałki, środy 3 miejsce fot. Anna Gajewska 2 miejsce fot. Michał Słupczewski Zakończyła się druga edycja Konkursu Fotograficznego dla mieszkańców Słowińskiej Grupy Rybackiej pt. Wiosenno-letnia Słowińska Grupa Rybacka. Prace ocenione zostały przez Jury w składzie: Edyta Wolska Dyrektor B a ł t y c k i e j G a l e r i i S z t u k i Współczesnej, Krzysztof Tomasik Fotoreporter, Stanisław Godek Przedstawiciel Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej, które wybrało zwycięzców: ź 1 miejsce: Wojciech Gajewski (Jarosławiec) ź 2 miejsce: Michał Słupczewski (Pałówko) ź 3 miejsce: Anna Gajewska (Jarosławiec) W konkursie mogli wziąć udział mieszkańcy wszystkich 7 gmin wchodzących w skład SGR Kępice, Kobylnica, Postomino, Słupsk, Smołdzino, Ustka i miasta Ustka. Niebywałym jest to, że wszyscy laureaci konkursu to mieszkańcy gminy Postomino!!! Serdecznie gratulujemy! Dzień ziemniaka w Dzierżęcinie W Dzierżęcinie dzieci wraz z rodzicami bawiły się podczas imprezy zorganizowanej 18 października br. z okazji DNIA ZIEMNIAKA. Było dużo zabawy. Dzieci wykonały przepiękne figurki z ziemniaków i skarbów jesieni. Wzięły udział w konkursach z ziemniakiem w roli głównej oraz dowiedziały się wielu ciekawostek z nim związanych, które przygotowała pani Agnieszka Rzeczkowska. Po wspólnej zabawie, obowiązkowo trzeba było spróbować przygotowanych potraw. B y ł y p i e c z o n e z i e m n i a c z k i w mundurkach z masełkiem i solą, oraz zapiekanka ziemniaczana. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy się zaangażowali w przygotowania. Wioletta Jasińska

7 Postomino Miesięcznik Gminy Postomino 2012 listopad 7 Jakie będą losy AMGiSP? rozmowa z Bogdanem Szlawskim Na wrześniowej sesji Rady Korporatyzacja naszego zakładu swoim, to będzie wam łatwiej? nadwyżek środków budżetowych. to choćby ze zwiększonej autonomii, Gminy Postomino radni podjęli polega na przekształceniu Agencji P r z e k s z t a ł c e n i e s t w a r z a Mogą wrócić do budżetu tylko za samodzielnego gospodarowania uchwałę o przekształceniu Agencji z zakładu budżetowego w podmiot m o t y w a c j ę d o p o s z u k i w a n i a pośrednictwem dywidendy. w y p r a c o w a n y m i n a d w y ż k a m i Mienia Gminnego i Spraw Publicznych prawa handlowego z formalnym dodatkowych możliwości na rynku. Kolejną przewagę spółki nad finansowymi, autonomicznych decyzji w Postominie z samorządowego oddzieleniem własności od czynności Pojawiają się szanse rozszerzenia s a m o r z ą d o w y m z a k ł a d e m o inwestycjach oraz swobodzie zakładu budżetowego w Gminne zarządczych. Wbrew spotykanej zakresu działalności poza teren gminy b u d ż e t o w y m d a j e m o ż l i w o ś ć finansowania działalności. Spółką Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka niekiedy opinii, przekształcenie nie jest oraz poza sferę użyteczności p r o w a d z e n i a d z i a ł a l n o ś c i można zarządzać w sposób bardziej z ograniczoną odpowiedzialnością. zmianą o charakterze wyłącznie publicznej. Brak osobowości prawnej inwestycyjnej. Zakład budżetowy nie elastyczny. Ma ona większą swobodę Pisaliśmy o tym w październikowym formalnym. Nie zmieni się wprawdzie powoduje, że zakład budżetowy jest może samodzielnie decydować nawet w k s z t a ł t o w a n i u s y s t e m ó w wydaniu Szeptu Postomina. właściciel, którym nadal pozostanie w p e w n y m s e n s i e u ł o m n y m o najdrobniejszych inwestycjach. zatrudnienia i wynagrodzeń. Może też Teraz zwracamy się do Dyrektora gmina Postomino ale daleko idącym podmiotem gospodarczym, bo Spółka prawa handlowego ma wpływ bardziej koncentrować się na Agencji Mienia Gminnego i Spraw zmianom ulegną mechanizmy działalność wykraczająca poza na kierunki inwestowania i może oczekiwaniach odbiorców usług, niż jej Publicznych Bogdana Szlawskiego funkcjonowania jednostki. Podmiot zadania o charakterze użyteczności w y g o s p o d a r o w a ć n a t e n c e l właściciela, gdyż rozliczana jest o przybliżenie kulisów tej transformacji. prawa handlowego ma szansę działać publicznej nie może być prowadzona dodatkowe środki. Jednocześnie z efektów działania. Przekształcenie sprawniej i bardziej efektywnie od w formie zakładu budżetowego. trzeba dodać, że gmina nie pozbawia jest dużą szansą na wyjście z trudnej Dlaczego zwrócił się Pan s a m o r z ą d o w e g o z a k ł a d u Przekształcenie skutkuje uzyskaniem się możliwości współdecydowania sytuacji w finansowaniu działalności z wnioskiem do Radnych o takie budżetowego Takie przekształcenie osobowości prawnej, dającej o inwestycjach zależy to od i rozwój zakładu. Firma posiada duży przekształcenie? dość znacznie zwiększa autonomię m o ż l i w o ś ć s a m o d z i e l n e g o odpowiednich zapisów w umowie lub potencjał, który w obecnej formie Ograniczona samodzielność, jednostki. Wynika to z podstaw pozyskiwania kapitału, np. zaciągania statucie spółki. prawnej i organizacyjnej jest nie w pełni coraz to większe ograniczenia prawne, prawnych działania spółki prawa k r e d y t ó w l u b w c h o d z e n i a wykorzystany. Skutki przekształcenia np. w związku z nowelizacją ustawy handlowego. Trudniej traktować ją jako w partnerstwo publiczno-prywatne. Jakie będą skutki finansowe objawią się w dłuższym, co najmniej o utrzymaniu czystości i porządku przedłużenie urzędu gminy i ingerować Spółki mogą też same oczywiście przekształcenia? kilkuletnim okresie, choć z pewnością gminach oraz brak spójności w bieżącą działalność a relacje między w porozumieniu z właścicielem Pod względem ekonomicznym, początki działalności spółki nie będą niektórych ustaw przesądziły spółką a gminą będą bardziej aplikować o środki pomocowe (w wielu przekształcenie nie pozostanie bez łatwe. o potrzebie nadania AMGiSP przejrzyste. gminach występuje właśnie taki w p ł y w u n a d o t y c h c z a s o w y efektywniejszej formuły spółki prawa model). Spółka która redukuje koszty, samorządowy zakład budżetowy. Dziękujemy za rozmowę handlowego. oszczędności pozostawia w samym Spodziewamy się korzystnych zmian, Redakcja przedsiębiorstwie, nie musi ich wynikających z uzyskania przez Co oznacza ta transformacja? Więc kiedy będziecie na zwracać do gminy w formie wpłat podmiot osobowości prawnej wynika VI edycja ligii warcabowej W dniu 24 października 2012 roku Malechowa. Turniej wygrała Oliwia Szwiec wystartowała warcabowa liga świetlicowa. (SP Staniewice) przed Karoliną Babiak (SP Pierwszy (z 8) turniej zorganizowała Jeżyczki). Na trzecim miejscu uplasował się inicjatorka ligii Pani Sylwia Dęga-Zamrzycka. Kamil Siudek (SP Staniewice). Sędzią Odbył się on w sali świetlicy środowiskowej głównym turnieju była Sylwia Dęgaw Jeżyczkach, koło Darłowa. W zawodach Zamrzycka, a sędziami rundowymi Anna wzięło udział około 30 zawodników Chylewska-Sroka oraz Dariusz Ożarowski i zawodniczek z różnych szkół (Szkoły Kolejny turniej ligi warcabowej odbędzie Podstawowe i Gimnazja) mieszczących się się 21 listopada w Sławnie. w powiecie sławieńskim, m.in. ze Sławna, Anna Chylewska-Sroka Staniewic, Jeżyczek, Dobiesławia oraz Muzeum otwarte dla seniorów Spiningowe mistrzostwa 2012 Rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób S t a r s z y c h i S o l i d a r n o ś c i Międzypokoleniowej. Z tej okazji Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie organizuje akcję Złota jesień Muzeum otwarte dla seniorów. W ramach akcji seniorzy po 60-tym roku życia mogą otrzymać bezpłatne bilety wstępu do Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie. Bilety można wykorzystać w piątki i soboty w godz. od do od dnia 5 października do 15 grudnia 2012 r. Mieszkańcy gminy Postomino mogą odebrać bezpłatne bilety w Centrum Kultury i Sportu w Postominie, Postomino 97. Zapraszamy do udziału w akcji. Sprzedam garaż metalowy Lokalizacja: Postomino parking przy gimnazjum. Cena do uzgodnienia. Kontakt telefoniczny: październik był pięknym, spokojnym dniem. mistrzowskie zwycięstwo. Pocieszający jest fakt, że Gęsta, poranna mgła utrudniała nawet widoczność. pozostała 12 wędkarzy zajęła należne, zaszczytne Jak to zawsze bywa w sytuacjach przeprowadzania miejsce drugie. Wspólne ognisko zakończyło nasze zawodów, wszystko jest tak jak należy może poza spotkanie nad wodą. Zawody te były ostatnim jednym, bardzo ważnym szczegółem- gdzie podziały punktem do wykonania z bogatego planu zawodów się ryby! Kilkanaście osób wyposażonych w wędki i imprez wędkarskich. Następne spotkanie już bez spinningowe, w przeróżne zestawy sztucznych wędek w dniu 16 grudnia 2012 o godz. 14:00 przynęt próbowało bez sukcesów złowić w budynku Urzędu Gminy podczas corocznego wymarzonego szczupaka albo okonia powyżej 18 cm. zebrania koła KARAŚ Postomino. Już teraz Tylko jednemu udało się jakimś cudem wyhaczyć dwa wszystkich wędkarzy, zapraszamy! 18,5 cm okonie. To one dały Piotrowi Cichemu

8 8 listopad 2012 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie w Staniewicach Mimo iż w murach szkolnych obecni są już od początku września, to 20 października zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności szkolnej. - Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej takie słowa usłyszeli pierwszoklasiści naszej szkoły od dyrektora Bogumiły Roman-Struś. Na uroczystość pasowania ich na uczniów przybyli dumni rodzice, koledzy ze starszych klas i zaproszeni goście Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sławnie Janusz Stachowicz, Sekretarz - Marzanna Kołodziej i Radni Gminy Postomino: Emilia Foryś i Daniel Pakos. Pierwszaki przedstawiły krótki program artystyczny, który przygotowały pod kierunkiem wychowawczyni Eweliny Myślak. Po uroczystym ślubowaniu i pasowaniu na ucznia Szkoły Podstawowej w Staniewicach odebrały akty pasowania. W tym wyjątkowym i ważnym dniu nowi członkowie społeczności uczniowskiej otrzymali prezent od Rady Rodziców oraz upominki od rodziców i zaproszonych gości. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Jolanta Duk-Szlawska Dzień Edukacji w Staniewicach W Szkole Podstawowej w Staniewicach uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowali uczniowie pod bacznym okiem pani Magdaleny Woropaj Stempień. Oprawę muzyczną wykonał pan Sławomir Sroka. Widzowie mieli możliwość obejrzeć przedstawienie zatytułowane Jak rozróżnić dwa gatunki rasy ludzkiej: nauczyciel uczeń, oraz stać się uczestnikami niezwykle ciekawego pokazu mody nauczycielskiej. Wszyscy świetnie się bawili. Nauczyciele oraz pracownicy szkoły otrzymali wspaniałe upominki. Dzień Edukacji w Pieszczu 14 października to dzień wyjątkowy w każdej szkole, w naszej także. Tym razem uczniowie, pracownicy naszej placówki i zaproszeni goście spotkali się w hali sportowej. Uroczysty apel zorganizowała klasa III gimnazjum pod kierunkiem pana Artura Strusia. Pani dyrektor Renata Mazur złożyła wszystkim serdeczne życzenia. Miłym gestem były ciepłe słowa wypowiedziane w kierunku pracowników szkoły przez zastępcę wójta gminy Postomino - pana Adama Drapałę, a także przez przedstawicielkę Rady Rodziców - panią Monikę Zielonka. Marzena Juszczyk fot. Łukasz Juszczyk Ślubowanie w Pieszczu Dnia 10 października 2012 r maluchy z klasy I szkoły podstawowej i uczniowie z klasy I gimnazjum przystąpili do uroczystego ślubowania i zostali pasowani na pełnoprawnych uczniów. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście, a wśród nich między innymi zastępca wójta - Adam Drapała. Program przygotowany przez naszych uczniów zachwycił wszystkich, szczególnie dumnych nauczycieli i rodziców. Pieczę nad uroczystością sprawowała pani Grażyna Kozera i pani Agnieszka Dyrcz. Dla wszystkich "pierwszaków" przygotowane zostały prezenty. Po części oficjalnej goście, dzieci i ich rodzice zostali poproszeni na poczęstunek. Marzena Juszczyk fot. Łukasz Juszczyk

9 Postomino Miesięcznik Gminy Postomino 2012 listopad 9 ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie w Jarosławcu U c z n i o w i e k l a s pierwszych przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. 12 października 2012 wystrojeni odświętnie, w granatowych biretach na głowach pierwszacy błysnęli talentem, prezentując swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne przed całą społecznością szkolną, zaproszonymi gośćmi oraz rodzicami. Uczniowie udowodnili, że potrafią wiele i pięknie zdali swój pierwszy szkolny egzamin. Po zakończonej części a r t y s t y c z n e j w y c h o - wawczyni klasy Aneta Żrodowska w imieniu uczniów zwróciła się do pani dyrektor o przyjęcie tej grupy dzieci do grona społeczności szkolnej. W niezwykle podniosłej atmosferze pierwszacy ślubowali pilnie świat poznawać, dobry przykład dawać, być pomocnym w domu, w szkole i wypełniać ucznia rolę, nauczycieli szanować, do lekcji się przygotować, działać na rzecz szkoły, być uprzejmym i wesołym. Po złożeniu ślubowania twarzach pierwszoklasistów upamiętniających ten ważny dla gimnazjum test odwagi pamiątkowe puchary oraz słodki nastąpił akt uroczystego w czasie wypowiadanych przez Pierwszaków dzień. malowanie, przejście po poczęstunek przygotowany pasowania na ucznia, którego panią dyrektor słów: Pasuję Cię Jeszcze większych wrażeń r ó w n o w a ż n i, d m u c h a n i e w klasie przez rodziców dokonała pani dyrektor na ucznia klasy pierwszej Szkoły dostarczyły uczniom klasy I w mąkę, ugryzienie cytrynki. pierwszoklasistów. Elżbieta Safaryn. Wielka Podstawowej w Jarosławcu p r z y g o t o w a n y p r z e z i c h Miłym zakończeniem Aneta Żrodowska powaga i przejęcie widniały na oraz wręczania dyplomów s t a r s z y c h k o l e g ó w z I I I pełnego wrażeń dnia były fot. Agnieszka Borowska Ślubowanie w Postominie Ślubuję być dobrym Polakiem. Będę zawsze dbał o dobre imię swojej szkoły. Wykorzystam w pełni czas przeznaczony na naukę. Będę szanował nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów. Będę przestrzegał porządku i czystości w klasie, szkole i na boisku. Będę dbał o sprzęt szkolny. Będę starał się być dobrym i uczciwym człowiekiem. Ślubowanie w Korlinie W dniu 26 października w Zespole Szkól Społecznych w Korlinie odbyło się ślubowanie przedszkolaków i pierwszaków. Podczas tej uroczystości w społeczności szkolnej powitano 20 dzieci. Dzieci pięknie zaprezentowały się podczas uroczystości przekonując tym samym że są już przygotowane rozpoczęcie edukacji przedszkolnej i szkolnej. fot. Agnieszka Borowska To treść ślubowania klas pierwszych, które odbyło się w jeden z październikowych dni w Zespole Szkół w Postominie. Ten rok był wyjątkowy, bo aż trzy klasy wzięły udział w uroczystości, a ich uczniowie zostali pełnowartościowymi uczniami. Pasowania dokonała Pani Dyrektor Halina Wenda i Pani wicedyrektor Małgorzata Łabędzka. Te chwile na długo zapamiętają sami uczniowie, ale także liczni bliscy dzieci, którzy towarzyszyli im w tym dniu oraz wychowawczynie: Helena Gałat-Kuc, Róża Tama, Ewa Kulczak- Leśniewska, Krystyna Gąsiorowska.

10 10 listopad 2012 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Kolejne kilometry w nogach W niedzielę, 14 października 2012 r. po raz kolejny odbył się 13 Poznań Maraton, który na starcie zgromadził rekordową liczbę zawodników. Ponad 5700 biegaczy z 31 państw zmierzyło się z dystansem 42 kilometrów i 195 metrów. Bieg ukończyło łącznie 5420 zawodników, wśród których były 573 panie. Nie mogło wśród nich zabraknąć także reprezentantów Klubu Biegacza Bryza Postomino, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki. Trzech z nich ustanowiło swoje nowe rekordy życiowe, a jeden złamał granicę trzech godzin. Jak mówią uczestnicy warunki atmosferyczne tego dnia były do biegania idealne, do tego dodać treningowo wybiegane kilometry i pozostaje już tylko zmierzyć się z królewskim dystansem. Nowicjuszem na maratońskim dystansie wśród postomińskich biegaczy Stanisław Oszmiański, dla którego był to pierwszy maraton, który ukończył na 1494 miejscu z bardzo dobrym czasem Stanisław jako 17 mieszkaniec naszej gminy przebiegł maratoński dystans. Trzeba dużo życiowej odwagi, a b y p o s w o i m p i e r w s z y m przebiegniętym niespełna miesiąc wcześniej maratonie ponownie stanąć na linii startu. Nie zabrakło jej w rozgrywanej dodatkowo klasyfikacji Januszowi Bojkowskiemu Wójtowi Drużyn Szpiku był 9-ty. Gminy Postomino i Bogdanowi Z kolei w dniu 7 października Szlawskiemu Dyrektorowi Agencji 2012 r. Janusz Bojkowski Wójt Gminy Mienia Gminnego i Spraw Publicznych Postomino wraz z małżonką Ewą wzięli w Postominie. udział w kolejnej edycji Biegnij Janusz Bojkowski o niespełna 28 Warszawo. Stanęli na lini startu biegu minut poprawił swój wynik z 30 Hasco- na 10 km. Na mecie Biegnij Warszawo Lek Wrocław Maratonu, zajmując 3240 zameldowało się łącznie miejsce z czasem (czas netto biegaczek i biegaczy ustanawiając tym ). samym nowy rekord frekwencji Bogdan Szlawski poprawił swój zawodów biegowych w Polsce. wynik o ponad 8 minut, zajmując 4337 Janusz Bojkowski pokonał linię miejsce z czasem (czas netto mety na 1543 pozycji z czasem ). 0.47,53, zaś jego małżonka zajęła Wysokie, bardzo dobre pozycję, uzyskując czas miejsce łamiąc granicę trzech godzin S e r d e c z n i e g r a t u l u j e m y (czas brutto , netto ) uzyskanych wyników. zajął Grzegorz Antosik, który Z. Ludwikowski, A. Czarnuch Współzawodnictwo Sołectw Przedostatnią konkurencją XV systemem każdy z każdym. Drużyna Nacmierza zdobyła Współzawodnictwa Sportowo- Najmłodszą wiekowo drużyną 2 punkty i zajęła czwarte miejsce Rekreacyjnego Sołectw Gminy Turnieju była drużyna Sołectwa Łącko, Turnieju. Cennych rad zawodniczkom Postomino w roku 2012 był Turniej z a g r z e w a n a p r z e z s a m ą udzielał towarzyszący drużynie Radny Usportowionych Dwóch Ogni Kobiet, Przewodniczącą Rady Gminy Rady Gminy i Sołtys Jan Chabowski, który rozegrany został w dniu 13 w Postominie i Sołtysa wsi Jadwigę a jego małżonka, Regina grała października 2012 r. w sali sportowej Krakowską a także Naczelnika OSP w drużynie Nacmierza jako matka. Zespołu Szkół w Postominie. Łącko Zdzisława Kanię. Drużyna Trzecie miejsce przypadło Do Turnieju stanęło pięć drużyn niestety nie zdobyła punktów i zajęła drużynie Sołectwa Nosalin a kibicujący kobiecych, rozgrywając mecze 5 miejsce. swojej drużynie sołtys Krzysztof Ciróg wraz z Wiolettą Pawłowską cieszyli się z otrzymanej nagrody dla najlepszej turniejowej matki. Zacięty mecz godny finału Turnieju, stoczyły sołectwa Postomino i Tyn, o jedno zbicie lepsze okazały się jednak zawodniczki Postomina, wygrywając ostatecznie 19:18. Zwycięstwem tym Postomino obroniło mistrzowski tytuł z roku ubiegłego. Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Aneta Białowąs, Klaudia Białowąs, Anna Jurewicz, Dominika Sułek, Kamila Szkudlarek, Natalia Szkudlarek, Marta Wituszyńska. Najrówniej grającą drużyną, która rozważnie i umyślnie rozgrywała każde zagranie i zbicia była drużyna sołectwa Tyń,w której matką była gminna biegaczka Aneta Szostek, Pożegnanie Wieprzy B y ł o t o o s t a t n i e s p o t k a n i e w ę d k a r z y, miłośników spinningu z koła KARAŚ nad rzeką w dniu Na spotkanie przybyło nie wielu chętnych do spróbowania swoich sił i umiejętności w tej odmianie sportu wędkarskiego. Nie wystarczy tylko machać wędką ale trzeba być też sprawnym fizycznie. Teren na rzeką jest bardzo różnorodny, strome i niebezpieczne brzegi, różne przeszkody do p o k o n a n i a p o d c z a s m a r s z u wędkarskiego w postaci rowów z wodą, zalegających brzegi konarów drzew. Po prostu trzeba jakoś sobie radzić i przy okazji nie wpaść do wody, a to nie byłoby fajne. My jesteśmy tylko w ę d k a r z a m i a n i e m o r s a m i. Poszukiwanie tej jednej ryby, której podczas tylu zawodów jeszcze nie widziałem nie jest takie proste. Teren łowienia był duży bo odcinek rzeki Wieprzy od Sławna do Darłowa. Nikomu niestety nie udało się tej słynnej TROCI wyłowić. Szkoda bo wszystko było jak należy, nawet rzeka płynęła w tym samym kierunku. Znawcy tematu też nie poradzili sobie, słychać było tylko ciągłe zawodzenia o co tu chodzi, co jest.. łagodnie a w polu zręcznie piłki wyłapywała Karolina Marczak. Drużyny kibicowały sobie nawzajem nagradzając gromkimi brawami udane zbicia, a salwami westchnień i śmiechu wszystkie niepowodzenia. Drużyny zajmujące cztery pierwsze miejsca otrzymały Puchary Wójta Gminy Postomino, które wręczyła Przewodnicząca Rady Gminy Postomino Jadwiga Krakowska wraz z Radnym Janem Chabowskim. mówiąc. Ryby złowione były ale nie te o które chodziło. Złowione zostały dwa wymiarowe szczupaki, dobre i to. Pierwsze miejsce zajął Rafał GOLCZYK z Pieńkówka, II i ostatnie p r e m i o w a n e z d o b y ł A n d r z e j SOBOLEWSKI również z Pieńkówka. Na pewno wszyscy powinni to wiedzieć, że obecnie według obowiązujących przepisów szczupak wymiarowy zaczyna się od 50 cm. Dozwolona ilość, którą można zabrać do domu po wędkowaniu to dwie szt. Teraz musimy czekać do pierwszego stycznia 2013, w tedy przestanie obowiązywać zakaz spiningowania. Ciekawe czy po tym okresie kłusownicy zostawią jakieś ryby dla nas, może jakieś zdołają uciec przez dziurawe siatki a społeczna straż rybacka wygra tą nie równą walkę z wiatrakami. Powodzenia dla chłopaków strażników i do zobaczenia nad wodą. Sędziami turnieju byli Kazimierz Gąsiorowski i Krzysztof Ugorski. Przed rozegraniem ostatniego w tym roku Turnieju nadal pierwsze miejsce w klasyfikacji utrzymuje Postomino i kolejny rok z rzędu wiadomo, że nie odda tytułu mistrzowskiego innej drużynie. Kolejne miejsca na podium to ciągła walka między drużynami. Po turnieju dwóch ogni na miejscu 2-gim (z 3-go) znalazła się drużyna Nacmierza, zaś z 4-go na 3-cie awansowała drużyna Nosalina. Odpuszczając dwa ognie drużyna Pieńkowa spadła poza podium (z 2-go) i zajmuje 4 miejsce. Tuż za nim jest Łącko, które awansowało z miejsca 6-go na 5-te. Miejsce 6-te zajmuje Pieszcz. Największy awans odnotowała drużyna Tynia, która plasuje się teraz na miejscu 12-tym (z 19-go). Ostatnie w tym roku zmagania sołectw odbędą się w dniu 24 listopada 2012 r., a będzie to Turniej Warcabów 100-polowych. Szczegóły wkrótce. Z. Ludwikowski, A. Czarnuch

11 Postomino Festiwal rajdowy Miesięcznik Gminy Postomino 2012 listopad 11 gminy. Miło było również spotkać na NMP z XV wieku w Chudaczewie. Do konkursu ziemniaczane trasie powiększające się grono Trasę i zagadki przygotowały dziwadło zgłoszono 14 okazów. cyklistów z Darłowa rodzinę Czerpak opiekunki świetlicy w Chudaczewie, Jurorzy wskazali najciekawsze: świnkę i Jolantę Wojtacho, którzy razem a grupami na trasie opiekowały się Pauliny Bryl z Chudaczewa, z dotychczasowymi, aktywnymi młode mieszkanki Chudaczewa. kaczuszkę Bartłomieja Meronk rowerzystami Beatą i Jackiem Po powrocie z tras na placu przy z Chudaczewa, jeża Beaty Kowalskimi wzięli udział w Festiwalu. remizie OSP w Chudaczewie spotkali Kowalskiej z Darłowa, Shrecka Kolejno na trasę wyruszyła 15- się wszyscy uczestnicy Festiwalu Wiktorii Szejna z Chudaczewa, yeti osobowa grupa miłośników Nordic Rajdowego na Święcie pieczonego Aleksandry Maksim z Chudaczewo Walking. Przewodnikiem niedzielnej z i e m n i a k a b y w s p ó l n i e i ufoludka Szymona Pakosa t r a s y b y ł S o ł t y s S o ł e c t w a z mieszkańcami Chudaczewa z Wilkowic. Chudaczewo, Radny Rady Gminy i pobliskich miejscowości bawić się W konkursie na najokazalszego w Postominie Paweł Czechowski. Po i uczestniczyć w konkursach. grzyba z 11 zgłoszonych grzybów dotarciu do miejscowości Chudaczewo Wieś obchodziła również tego pierwsze miejsce zajął borowik Beaty Sołtys opowiedział o dawnych dnia swoje dożynki. Wszystkich Kowalskiej z Darłowa. czasach. Na trasę pierwszy raz z grupą przybyłych oficjalnie powitał Janusz Sołtys wsi wraz z Radą Sołecką kijkarzy wyruszyła Skarbnik Gminy Bojkowski Wójt Gminy Postomino zorganizował konkurs niespodziankę - Festiwal Rajdowy 3 w 1 Rajd i Wilkowicach pod opieką Ewy Postomino Anna Kalinowska, która wraz z gospodarzem Sołtysem tor przeszkód Strong Man. Zabawy wrzosowo-ziemniaczany odbył się Manieckiej. Miło było również powitać po powrocie nie kryła swojego Pawłem Czechowskim. było co nie miara. w Chudaczewie w dniu 23 września na trasie przedstawicieli samorządu: zadowolenia. Na wszystkich uczestników C h u d a c z e w s k i e ś w i ę t o r. P o d c z a s i m p r e z y Irenę Owsiuk, Alicję Kukowską Jako ostatnia wyruszyła 20 czekała zupa ziemniaczana, placek z a k o ń c z y ł a p o t a ń c ó w k a p o d zorganizowano 3 rajdy: rowerowy, i Daniela Pakosa radnych naszej osobowa grupa śmiałków na rajd ziemniaczany z sosem lub na słodko, gwiazdami przy akompaniamencie Nordic Walking i pieszy o formule kiełbasa z grilla, chleb ze swojskim Pawła Cichego. podchodów dla najmłodszych. smalcem i kwaszonym ogórkiem oraz Święto pieczonego ziemniaka J a k o p i e r w s i n a t r a s ę rarytas dnia ziemniak w obierce dofinansowano ze środków Gminnej C h u d a c z e w o P o s t o m i n o prosto z parnika. Kto miał ochotę mógł Komisji Rozwiązywania Problemów Pieńkówko Tyń Staniewice kupić ciasto własnego wypieku, Alkoholowych w Postominie. Wilkowice Mazów Chudaczewo przygotowane przez mieszkańców, W imieniu organizatorów wyruszyli cykliści. Przewodnikiem wziąć udział w loterii fantowej i uczestników Festiwalu Rajdowego trasy był Zdzisław Ludwikowski, który i wspólnie się bawić. 3 w 1 serdecznie dziękujemy dbał o to by wszyscy szczęśliwie dotarli Rozstrzygnięto ogłoszone wszystkim, którzy przyczynili się do do celu. Na moście w Mazowie wcześniej konkursy. Jurorami tego dnia zorganizowania tego wspaniałego spotkały się dwie grupy rowerowe: byli: Anna Kalinowska Skarbnik wydarzenia, a w szczególności: postomińska, która wyjechała Gminy Postomino, Paweł Czechowski mieszkańcom sołectwa Chudaczewo z Chudaczewa oraz cykliści ze Sławna. Sołtys Chudaczewa oraz Komendant na czele z Sołtysem Pawłem Rowerzyści podziwiali uroki babiego OSP Chudaczewo Piotr Wieliński, Czechowskim, strażakom OSP lata, zbierali grzyby, poszukiwali którzy nie mieli łatwego zadania. Chudaczewo, Kołu Gospodyń w r z o s ó w n a b u k i e t y. W ś r ó d N a j w s p a n i a l s z y b u k i e t z C h u d a c z e w a, o p i e k u n o m rowerzystów była grupa uczestników z wrzosem był Emilii Tracz i uczestnikom zajęć w Świetlicy zajęć ze świetlic wiejskich w Pałowie z Boleszewa, Teresy Brzozowskiej ze w Chudaczewie oraz Straży Gminnej Sławna oraz Danuty Ogórek ze w Postominie. pieszy, a właściwie podchody wokół Sławna. Wyróżniono bukiet dzieci ze M. Lech-Szajner wsi z testem wiedzy o Chudaczewie. Świetlicy w Chudaczewie. A. Czarnuch W trasę wyruszyło: 9 dziewczynek, 11 chłopców. Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy i po drodze odszukiwali pytania schowane w różnych, dziwnych miejscach. By pójść dalej m u s i e l i u d z i e l i ć p o p r a w n y c h odpowiedzi dotyczących Chudaczewa i historii tej miejscowości. Podczas podchodów można było podziwiać miejscowość, przyrodę i dowiedzieć się dużo ciekawostek dotyczących dziedzictwa kulturowego tego regionu, np. historii cmentarza oraz kościoła II Memoriał Szachowy uczestników do Postomina zawitała Bartłomiej Bogus. reprezentującym gminę Postomino był m o c n a e k i p a s z a c h o w y c h Z kolei w klasyfikacji seniorów Bartłomiej Bogus, który również zawodników ze Słupska, Koszalina, nagrody rzeczowe otrzymało 6-ciu otrzymał nagrodę rzeczową. Sławna, Dębnicy Kaszubskiej, Kepic, najlepszych panów: Mirosław Serdecznie gratuluję uzyskanych Koszalina i Pieńkowa. Rozegrano Mielczarski, Dariusz Wiewiórkowski, wyników i zapraszam na kolejny, III 9 rund, każda z nich trwała 15 min. Zbigniew Mielczarski, Michał Nisztuk, Memoriał Szachowy im. Alfreda Zawody sędziował Witalis Sapis. Jan Biskupski i Brunon Studziński. Obszańskiego już za rok. A 1 grudnia Zwyciężyli w klasyfikacji open: Zwycięzca otrzymał również puchar 2012 r. zapraszam na Szachowe 1 miejsce Mirosław Mielczarski Wójta Gminy Postomino. Mistrzostwa Powiatu Sławieńskiego. 2 m i e j s c e D a r i u s z J e d y n y m z a w o d n i k i e m A. Czarnuch Wiewiórkowski 3 miejsce Marek Kwiatkowski 21 października 2012 r. miłośnika szachów oraz popularyzacja w Centrum Kultury i Sportu królewskiej gry wśród dzieci, w Postominie zorganizowano młodzieży i dorosłych na terenie Gminy II Memoriał Szachowy im. Alfreda Postomino i w regionie. Obszańskiego. Celem turnieju było Już o poranku, w siedzibie CKiS u c z c z e n i e p a m i ę c i A l f r e d a zjawili się pierwsi pasjonaci szachów, Obszańskiego szachisty, cenionego k t ó r z y s t a n ę l i d o z m a g a ń. działacza, organizatora, trenera, Wystartowało łącznie 18 zawodników, wychowawcy młodzieży, wielkiego wśród których była 1 kobieta. W ocenie TABELA TURNIEJOWA wg zajętych miejsc jest dostępna na stronie Lucyna Sapis jedyna kobieta biorąca udział w turnieju otrzymała nagrodę rzeczową za zajęcie I miejsca w klasyfikacji kobiet. W klasyfikacji juniorów I miejsce, nagrodę rzeczową i puchar Wójta Gminy Postomino otrzymał zajmujący wysokie 3 miejsce w klasyfikacji open Marek Kwiatkowski, zaś II miejsce zajął

12 12 listopad 2012 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Halloween wychowane Upiory, trzeba było porządkować salę mimo, że zadanie nie było łatwe. Impreza cieszyła się ogromnym uznaniem i zainteresowaniem wszystkich małych i dużych, odważnych i nieśmiałych, tych, którzy uwielbiają się bać i tych, którzy strachu nie lubią. Sukces uczennicy z Jarosławca Halloween przywędrowało do nas niedawno i zyskuje coraz więcej zwolenników. Nieistotne kiedy się pojawiło, ani skąd się wzięło. Ważne, że Halloween to doskonała okazja zabawy do dla małych i dużych. W dniu r. do klasy I b ze Szkoły Podstawowej w Postominie zleciały wszystkie okoliczne Wiedźmy, Wampiry, Kościotrupy i Upiory! Wielki Sabat rozpoczął się nauką straszliwego wierszyka i okrzyku. Z taką umiejętnością Dzielne Upiory wyruszyły na wielkie łowy, podczas których zdobywały cukierki. Dzikie Zjawy uczestniczyły także w wielu innych halloweenowych zabawach i grach sprawnościowych m. in. wyginały śmiało ciało przeskakując i latając "piekielną miotłą" czy stworzyły mumię z magicznego papieru. G ł ó w n ą a t r a k c j ą d n i a b y ł o przygotowanie piekielnej sałatki Serdecznie dziękuję mamom owocówki, którą później śmiało Katarzynie Dankowskiej i Edycie konsumowały. Majbroda za pomoc w przygotowaniu Po tych szaleństwach, jak i przeprowadzeniu tak udanej zabawy. przystało na porządne i dobrze Ewa Kulczak - Leśniewska Jak uczyć się w domu, jak w szkole W dniu 13 września 2012 r. rozmawiać z pociechami o problemach zorganizowane ognisko, były pieczone w świetlicy wiejskiej w Królewie odbyło związanych z nauką i wspólnym ziemniaki i kiełbaski oraz słodki s i ę s p o t k a n i e d l a r o d z i c ó w rozwiązywaniu ich. poczęstunek. z pedagogiem szkolnym Panią Takie porady przydadzą się Wszystkim, którzy przyczynili się Małgorzatą Banasiak. każdemu rodzicowi w nawiązywaniu do zorganizowania spotkania Pani Małgosia zachęcała lepszych kontaktów ze swoimi serdecznie dziękujemy. rodziców do wspólnego uczenia się dziećmi. Sołtys i Rada Sołecka Królewa z dziećmi oraz podała kilka porad jak P o s p o t k a n i u z o s t a ł o Dzień Chłopaka w Postominie Dzień Chłopaka to jedno z tych Chłopaka Chłopcy mieli do a na koniec ogłosiły remis dla mniej popularnych świąt. Być może to wykonania wiele śmiesznych zadań - wszystkich. Super Chłopakiem 2012 właśnie z tego powodu, nawet sami prób: próba odwagi (przejście w butach zostali wszyscy chłopcy z klasy I b. zainteresowani nie zawsze potrafią na obcasach jak modelka), próba Każdy chłopiec otrzymał drobny słodki wskazać dokładną datę swego święta. zręczności (zawiązywanie kokardy na prezencik. Dzień Chłopaka w klasie I b Dzień Chłopaka obchodzony jest co r ę k u d z i e w c z y n k i ), p r ó b a naprawdę był bardzo udany. Wszyscy roku 30 września. Dziewczynki wytrzymałości (wykonanie 10 bawili się znakomicie i pytają o kolejne składają w tym szczególnym dniu p o m p e k ), p r ó b a m ą d r o ś c i takie okazje. najlepsze życzenia swoim kolegom (odpowiadanie na wylosowane Ewa Kulczak - Leśniewska z klasy, organizują im ciekawe zabawy zagadki). Koledzy zdobywali punkty i konkursy. W klasie I b ze Szkoły za poszczególne konkurencje. P o d s t a w o w e j w P o s t o m i n i e Dziewczynki nad wyraz uważnie zorganizowano konkurs na Super obserwowały zachowanie chłopców, Uczennica klasy II gimnazjum ZS w Jarosławcu, Joanna Kołodziejska, osiągnęła duży sukces w MISTRZOSTWACH POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO - GIMNAZJADA 2012/2013. Asia zajęła I miejsce w INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH DZIEWCZĄT na dystansie 1700m, pokonując kilkadziesiąt rywalek. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Dyrektor szkoły i grono pedagogiczne. Porządki na zapomnianych nekropoliach W dniu 25 października 2012 wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce wraz ze swoimi wychowawcami zajęli się uporządkowaniem niewielkiego cmentarza leżącego na obrzeżach usteckiego poligonu w Zalesinie. To nieistniejąca już obecnie osada położona na pograniczu dwóch województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego, po której najwyraźniejszą pozostałością jest jedynie leśny cmentarz. Młodzież po zapoznaniu się z historią obcego dla nich miejsca przystąpiła do porządków, wynosząc liczne gałęzie, czyszcząc pomniki i grabiąc liście. Po wykonanych pracach zapalono znicze i udano się w drogę powrotną do szkoły. Robert Dąbrowski

dziewcząt sołectw: Pieszcz, Pałowo i Pałówko Pieszcz 12.00 Pieszcz - boisko wiejskie Rodzinny festyn sportowo - rekreacyjny

dziewcząt sołectw: Pieszcz, Pałowo i Pałówko Pieszcz 12.00 Pieszcz - boisko wiejskie Rodzinny festyn sportowo - rekreacyjny WYKAZ IMPREZ organizowanych w ramach EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWEGO TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gminy POSTOMINO Data przeprowadzenia Godzina przeprowadzenia Miejsce

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO Data imprezy Godzina imprezy Miejsce przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna Łącko Jarosławiec Jazda konna Piotr Żuchowski Wszędzień teren boiska

Ochotnicza Straż Pożarna Łącko Jarosławiec Jazda konna Piotr Żuchowski Wszędzień teren boiska WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2011 na terenie Gminy POSTOMINO Data przeprowadzenia imprezy 26.05.2011 r. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym Dary Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary jesieni". Wykonali prace z wykorzystaniem tego, co można znaleźć

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z występu Sekcji Szachowej UKS Sokół Zbrosławice w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół Podstawowych i Przedszkoli

Sprawozdanie z występu Sekcji Szachowej UKS Sokół Zbrosławice w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół Podstawowych i Przedszkoli Sprawozdanie z występu Sekcji Szachowej UKS Sokół Zbrosławice w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół Podstawowych i Przedszkoli Dnia 19.12.2017 roku w Katowickim Spodku miała miejsce największa szachowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: SADOWIE Data imprezy VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2015 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r.

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. 30 maja był w naszej szkole prawdziwym świętem dzieci. Tego dnia nie było lekcji, była za to wspaniała zabawa dla dużych i małych. I chociaż

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

GRA W SZACHY TO OGROMNA INWESTYCJA W UMYSŁY DZIECI

GRA W SZACHY TO OGROMNA INWESTYCJA W UMYSŁY DZIECI GRA W SZACHY TO OGROMNA INWESTYCJA W UMYSŁY DZIECI Pod opieką trenera T. Tymrakiewicza dwudziestu młodych adeptów PSP nr 2 z klas I-V uczy się królewskiej gry w szachy. Spotkania szachistów odbywają się

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2015 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Data imprezy 26.05.2015 Wtorek Nazwa

Bardziej szczegółowo

Sport to najpiękniejszy sposób do pokonywania granic. REGULAMIN VI EDYCJI WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW o PUCHAR GMINY LINIA na 2013 r.

Sport to najpiękniejszy sposób do pokonywania granic. REGULAMIN VI EDYCJI WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW o PUCHAR GMINY LINIA na 2013 r. Sport to najpiękniejszy sposób do pokonywania granic REGULAMIN VI EDYCJI WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW o PUCHAR GMINY LINIA na 2013 r. 1. CEL popularyzacja sportu, turystyki i rekreacji wśród dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice

Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice które odbyło się dnia 22.09.2012 r. o godzinie 17.15 w drugim terminie z uwagi na niska frekwencję. W chwili rozpoczęcia obrad na Sali obecnych

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji nr 6/22/DL8-ODL/2014 z dnia 05.06.2014 otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000ZŁ na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Dni Przyjaciół Lasu 2015. Szkoła Podstawowa nr 16

Dni Przyjaciół Lasu 2015. Szkoła Podstawowa nr 16 Dni Przyjaciół Lasu 2015 Szkoła Podstawowa nr 16 Dni Przyjaciół Lasu 2015 pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Działania w naszej szkole: Konkursy: Drzewa naszych lasów - konkurs

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2010

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2010 EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2010 Miasto/Gmina MYŚLIBÓRZ Województwo Zachodniopomorskie 26.05.2010r. Miejsce 2. Jezioro Królewskie 3. sala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka

Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca obchodziliśmy najpiękniejsze święto na ziemi Dzień Dziecka. Z tej okazji zorganizowaliśmy na naszym boisku Festiwal Sportowy. Imprezę rozpoczęła Pani Dyrektor

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015

Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015 Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015 L.p. Rodzaj uroczystości Tematyka ( środki realizacji) Termin Odpowiedzialny 1. Inauguracja roku

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszej szkole. Tradycyjnie, jak co roku w październiku dzieci prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Uroczystość

Bardziej szczegółowo

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I M Ł O D Z IEŻ U K R A IŃSK I A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I W dniach 19 22 października 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni gościła już po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): Skarżysko Kościelne

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Święto Sportu Szkolnego 2014

Święto Sportu Szkolnego 2014 Święto Sportu Szkolnego 2014 Główne założenia Program imprezy zawiera propozycje konkursów rekreacyjno-sportowych oraz konkursów plastyczno poetyckich w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Grupy Energetycznej

Spotkanie Grupy Energetycznej Nr 23 12-18 czerwca 2015 r. Spotkanie Grupy Energetycznej W dniu 12 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie Grupy Energetycznej Leśniowice. W spotkaniu wzięli udział Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

Wybory do samorządu uczniowskiego 2014/2015

Wybory do samorządu uczniowskiego 2014/2015 Wybory do samorządu uczniowskiego 2014/2015 We wrześniu odbyły się demokratyczne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego w obecności opiekunów: w gimnazjum pani Lidii Czepiel, w szkole podstawowej pana

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Kobiety Roku 2011 Prezentacja Stołów Wielkanocnych Lelów 2012 Zespół Walentynki Warsztaty rękodzielnictwa ludowego Gmina w obiektywie MARZEC

Bardziej szczegółowo

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim.

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 Lp. Nazwa imprezy Organizator Styczeń 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka 3. XI Zimowy Zlot Historycznych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Podsumowanie działalności w 2016 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie odbyło się 13 marca 2016 roku Członkowie Oronki dokonali wyboru

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

XXV ŻUKOWSKIE BIEGI PRZEŁAJOWE pod patronatem Burmistrza Gminy Żukowo Wojciecha Kankowskiego r. REGULAMIN

XXV ŻUKOWSKIE BIEGI PRZEŁAJOWE pod patronatem Burmistrza Gminy Żukowo Wojciecha Kankowskiego r. REGULAMIN XXV ŻUKOWSKIE BIEGI PRZEŁAJOWE pod patronatem Burmistrza Gminy Żukowo Wojciecha Kankowskiego 24.04.2016 r. REGULAMIN Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie informuje, że dnia 24 kwietnia 2016 r. (niedziela)

Bardziej szczegółowo

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych FESTYN RODZINNY w naszej placówce organizujemy od 2008 roku. Ma na celu umożliwienie wzajemnego poznania się i integrację mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku. w Zespole Szkół w Łambinowicach 26-27 czerwca 2014 roku. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w zespole Szkół w Łambinowicach było bardzo radosne. A było co świętować; wyniki egzaminów gimnazjalnych były

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

VI EUROPEJSKI TUYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN

VI EUROPEJSKI TUYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN VI EUROPEJSKI TUYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2014 Nazwa miejscowości: STRUMIEŃ Status miejscowości: MIASTO I GMINA Województwo: ŚLĄSKIE Starostwo: CIESZYN KALENDARZ IMPREZ

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 3 września 2012 roku w naszej szkole rozpoczął się nowy rok szkolny. Pan dyrektor Zbigniew Turkowski uroczyście przywitał wszystkich uczniów. Pan dyrektor powitał wszystkich

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino Termin Nazwa imprezy/uroczystości luty Organizatorzy 15.02.- 26.02. Ferie zimowe 15.02.- 26.02 Ferie z przyrodą marzec 08.03. Uroczyste Obchody Dnia Kobiet 14.03.

Bardziej szczegółowo

Turniej w piłkę nożną kl. IV - VI

Turniej w piłkę nożną kl. IV - VI VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2014 Nazwa Miejscowości: Status miejscowości: Miasto i Gmina Województwo: Zachodniopomorskie Starostwo: Myśliborskie Data imprezy

Bardziej szczegółowo

3 GRUDNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 GRUDNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 GRUDNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Po raz kolejny 3 grudnia 2015 roku w Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą obchodziliśmy Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady.

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady. PROTOKÓŁ NR I/2011 I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Świekatowo odbytej 8 kwietnia 2011 r. w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie w godz. od 14:30 do 17:00. Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie, stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 32 Międzynarodowy Bieg Grzymalitów 30 Mały Bieg Grzymalitów V Marsz Nordic Walking 16 maja 2015 r.

Regulamin. 32 Międzynarodowy Bieg Grzymalitów 30 Mały Bieg Grzymalitów V Marsz Nordic Walking 16 maja 2015 r. Regulamin 32 Międzynarodowy Bieg Grzymalitów 30 Mały Bieg Grzymalitów V Marsz Nordic Walking 16 maja 2015 r. CEL I ZAŁOŻENIA BIEGU : * Popularyzacja biegania,jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

W czwartkowe przedpołudnie gościliśmy w Przedszkolu przedstawicieli naszej jednostki OSP w Przytocznej.

W czwartkowe przedpołudnie gościliśmy w Przedszkolu przedstawicieli naszej jednostki OSP w Przytocznej. POKAZY STRAŻACKIE W czwartkowe przedpołudnie gościliśmy w Przedszkolu przedstawicieli naszej jednostki OSP w Przytocznej. Każdy chłopiec nawet mały, gdy jest zręczny, dzielny, śmiały, gdy jest dobrym przedszkolakiem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi 1. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Styczeń

Bardziej szczegółowo

Kalendarz wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w gminie Sarnaki.

Kalendarz wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w gminie Sarnaki. Kalendarz wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w gminie Sarnaki. 6 STYCZEŃ Wieczór Kolęd. Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury. 11 STYCZEŃ Wieczór

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 Lp. Nazwa imprezy Organizator Styczeń 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka 3. XI Zimowy Zlot Historycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY na I OGÓLNOPOLSKI Mikołajkowy BURSZTYN CUP 2016

ZAPRASZAMY na I OGÓLNOPOLSKI Mikołajkowy BURSZTYN CUP 2016 ZAPRASZAMY na I OGÓLNOPOLSKI Mikołajkowy BURSZTYN CUP 2016 który zostanie rozegrany dnia 03.12.2016 oraz 04.12.2016 roku w Hali Sportowo -Widowiskowej w Jezierzycach. W kategorii wiekowej 2008 / 2009.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

26 września uczniowie ze Szkolnego Wolontariatu uczestniczyli w inauguracji. programu Pola Nadziei w zielonogórskim Hospicjum im. Lady Ryder.

26 września uczniowie ze Szkolnego Wolontariatu uczestniczyli w inauguracji. programu Pola Nadziei w zielonogórskim Hospicjum im. Lady Ryder. Wolontariat informuje. 26 września uczniowie ze Szkolnego Wolontariatu uczestniczyli w inauguracji programu Pola Nadziei w zielonogórskim Hospicjum im. Lady Ryder. Zakupiliśmy tam za zebrane pieniądze

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2011

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2011 EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2011 Miasto/Gmina MYŚLIBÓRZ Województwo Zachodniopomorskie www.mysliborz.pl 26.05.2011r. Boisko Sportowe w Rowie

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp.

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp. MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp. NR 9 (9) / WRZESIEŃ 2015 Spis treści Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 Rajd Medykalia i Pieczonego Ziemniaka

Bardziej szczegółowo

ZAWODY SPORTOWE WRZESIEO/PAŹDZIERNIK 2014 R. BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA RABKA - ZDRÓJ JESIEO 2014r

ZAWODY SPORTOWE WRZESIEO/PAŹDZIERNIK 2014 R. BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA RABKA - ZDRÓJ JESIEO 2014r ZAWODY SPORTOWE WRZESIEO/PAŹDZIERNIK 2014 R. BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA RABKA - ZDRÓJ JESIEO 2014r KL IV CZYSZCZOO BOGUMIŁ 12\340 JUNG OSKAR 35\40 rozwiązał mu się but;} PETRYLA MACIEJ

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2014/2015 ROK SZKOLNY 2014/2015 Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015 W wyniku podsumowania KONKURSU NA NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO W ODDZIALE OKRĘGOWYM w roku szkolnym 2014-2015 w kategorii szkół gminnych nagrodzono:

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

Piękna Wieś Opolska 2011r.

Piękna Wieś Opolska 2011r. Piękna Wieś Opolska 2011r. Przechód dawniej: Przechod(1306), Prechod(1333), Prschichod(1534), Przychod(1728), Psychod(1883), Waldfurt(1936 Przechód podzielony jest umownie i zgodnie z tradycjąna dzielnice,

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016 Lp. Nazwa imprezy Organizator 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka 3. Zabawa karnawałowa w Zespół

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZESTRZEŃ SZKOŁY SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY NAZWA

DZIAŁANIA PRZESTRZEŃ SZKOŁY SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY NAZWA SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY PRZESTRZEŃ SZKOŁY NAZWA SKŁAD ZESPOŁU PLANUJĄEGO Agnieszka Duda Izabela Stasiak Natalia Zalewska Eugenia Ziółkowska Barbara Artiomow Aldona Wilgocka CELE AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Pruszczu oraz Starostwo Powiatowe w Świeciu zapraszają na:

Zespół Szkół w Pruszczu oraz Starostwo Powiatowe w Świeciu zapraszają na: Zespół Szkół w Pruszczu oraz Starostwo Powiatowe w Świeciu zapraszają na: Zawody sportowe z udziałem reprezentacji Szkół Podstawowych Gminy Pruszcz /19.06.17r./ oraz Gimnazjów z Wojnowa, Sicienka /pow.

Bardziej szczegółowo