Ocena funkcjonalności oprogramowania wspomagającego procesy logistyki i sprzedaży na platformie Linux w sektorze MŚP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena funkcjonalności oprogramowania wspomagającego procesy logistyki i sprzedaży na platformie Linux w sektorze MŚP"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 814 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Mariusz Grabowski Katedra Systemów Obliczeniowych Jan Trąbka Katedra Informatyki Ocena funkcjonalności oprogramowania wspomagającego procesy logistyki i sprzedaży na platformie Linux w sektorze MŚP Streszczenie. W ostatnich latach rozwoju technologii informacyjnej dużym zainteresowaniem cieszy się oprogramowanie przeznaczone na platformę systemową Linux. Niewątpliwie powodem owego zainteresowania są wielokrotnie opisywane i szeroko dyskutowane niskie koszty utrzymania systemów informacyjnych realizowanych na tej platformie wyrażające się w całkowitym koszcie posiadania (TCO). Dotychczasowe opracowania koncentrują się jednak przede wszystkim na stronie technicznej zagadnienia i nie jest w nich omawiana strona funkcjonalna implementowanych pakietów. Celem niniejszego artykułu jest właśnie analiza funkcjonalna. Z uwagi na rozmiary publikacji autorzy ograniczyli się do analizy procesów logistyki i sprzedaży w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Słowa kluczowe: procesy logistyki i sprzedaży, pakiety oprogramowania, sektor MŚP, Linux, TCO. 1. Wprowadzenie Od połowy lat 90. zauważa się znaczące zainteresowanie systemem Linux jako platformą systemową aplikacji serwerowych. Linux, będący jedną z implementacji systemu UNIX, jest interesującą możliwością, gdyż w przeważającej liczbie

2 36 Mariusz Grabowski, Jan Trąbka przypadków może on zostać pozyskany całkowicie bezpłatnie 1. Należy przy tym zaznaczyć, że poszczególne implementacje Linuksa w wielu przypadkach niczym nie ustępują, jeśli chodzi o stosowane mechanizmy i funkcjonalność, jego konkurentom takim jak komercyjne wersje UNIXa czy system MS Windows. Wyrazem dużej popularności Linuksa w zastosowaniach serwerowych jest fakt, że najczęściej spotykaną obecnie w świecie konfiguracją serwera WWW jest serwer Apache działający na tej właśnie platformie systemowej. Ostatnie lata przyniosły z kolei zainteresowanie Linuksem jako platformą komputerów typu desktop. Przyczyniły się do tego niewątpliwie dystrybucje opensuse, RedHat, Mandrake oraz Ubuntu, które pozwalają na stosunkowo łatwą konfigurację środowiska systemowego nawet dla niezbyt zaawansowanego użytkownika. Należy zaznaczyć, że nie chodzi tutaj jedynie o rozwiązania typu thin client, składające się głównie z przystosowanej do pracy w Internecie stacji roboczej z działającą na niej przeglądarką internetową. Wymienione dystrybucje zawierają bowiem w pełni funkcjonalne zestawy aplikacji, takie jak: pakiety biurowe, oprogramowanie komunikacyjne oraz inne programy, których łączna funkcjonalność jest zadowalająca dla przeciętnej firmy należącej do grupy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Funkcjonalność ta musi być jednak często uzupełniona o wsparcie procesów związanych z meritum działalności firmy, jak np. procesy logistyki i sprzedaży. Z platformą Linux często wiązane jest pojęcie tzw. wolnego oprogramowania (open source), czyli oprogramowania, którego licencja udostępnia kod źródłowy, pozwala na jego modyfikację oraz najczęściej, choć nie zawsze, jest udostępniana nieodpłatnie. Właśnie na takich zasadach udostępniane jest jądro systemu Linux oraz zdecydowana większość jego komponentów. Istnieje wiele przypadków wdrożeń tej klasy systemów w organizacjach gospodarczych i administracji. Do najbardziej znanych w Polsce należą: Hotel Jan III Sobieski w Warszawie, Urząd Miasta i Gminy w Niemczy, Izba Skarbowa w Zielonej Górze, a za granicą niemiecka Komisja ds. Monopoli oraz niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (zob. Należy jednak zaznaczyć, że procesy związane z tworzeniem i wykorzystaniem wolnego oprogramowania znajdują się w początkowej fazie rozwoju i wymagają dopracowania wielu mechanizmów i uregulowań prawnych [Lerner i Tirole 2000, Von Hippel i Von Krogh 2003, Fitzgerald 2006]. Wśród kryteriów zakupu określonego oprogramowania duże znaczenie ma niewątpliwie jego cena. Nie chodzi tutaj jedynie o cenę zakupu, ale cenę, jaką trzeba będzie płacić przez cały czas użytkowania. Kategorią, która dobrze opisuje relacje kosztowe w długim okresie, jest zaproponowany przez Gartner Group 1 Wyjątek stanowi jedynie pewna liczba tzw. pudełkowych wersji systemu, zawierająca dodatkowo komponenty o charakterze firmowym i dystrybuowana przez takie firmy jak Novell (wersja SuSe) czy RedHat.

3 Ocena funkcjonalności oprogramowania (http://amt.gartner.com/tco/moreabouttco.htm) całkowity koszt posiadania TCO (total cost of ownership). Zgodnie z koncepcją TCO na koszty związane z zarządzaniem określonym składnikiem infrastruktury IT składają się zakup sprzętu i oprogramowania, zakup licencji, koszty wsparcia, koszty usług towarzyszących oraz bezpośrednie i pośrednie koszty pracy. Wiele analiz wskazuje, że rozwiązania oparte na platformie Linux charakteryzują się niskim TCO [Linux vs. Windows , Linux vs. Windows: Total Cost , Total Cost of Ownership ], choć zdarzają się również raporty tezy tej niepotwierdzające [Total Cost of Ownership Analysis ]. Na niski TCO ma niewątpliwie wpływ koszt oprogramowania, które w tej sytuacji jest udostępniane nieodpłatnie. W przypadku konfiguracji analizowanej w niniejszym opracowaniu oszczędność z tym związana może dochodzić do kilkunastu tysięcy złotych. W polskiej literaturze zauważa się niedostatek publikacji, które podejmowałyby tematykę oprogramowania wspomagającego procesy finansowe działającego na platformie Linux. Jeśli takie opracowania istnieją, zawarta w nich analiza skupia się głównie na stronie technicznej [Wyrzykowski 2003] lub mają raczej broszurowy charakter [Baniewski 2004] i nie podjęto w nich szerszej dyskusji na temat funkcjonalności tego oprogramowania. Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytania: Czy testowane pakiety wspomagające procesy logistyki i sprzedaży mogą zaspokoić wymagania biznesowe małego i średniego przedsiębiorstwa? Czy te działające na platformie Linux odbiegają w sensie funkcjonalności na niekorzyść od tych działających na platformie Windows? W niniejszym opracowaniu ograniczono się do dwóch pakietów: Trawers firmy Tres 2 oraz Madar firmy Madar 3. Aplikacje te wybrano dlatego, że istnieją ich wersje dla systemów Linux oraz MS Windows i są na tyle zaawansowane, że ich deklarowany zakres funkcjonalny pozwala na wsparcie procesów logistyki i sprzedaży. Oprogramowanie zostało przetestowane na dwóch platformach systemowych: MS Windows XP Pro oraz Open SuSe Cena wymienionych pakietów jest taka sama dla obydwu platform systemowych. Oznacza to, że można założyć, iż TCO aplikacji działających na platformie Linux jest niższy o cenę platformy systemowej. 2. Charakterystyka przykładowej organizacji 2.1. Informacje ogólne Aby odpowiedzieć na postawione pytania badawcze, stworzyliśmy przykład fikcyjnej organizacji Firmę Handlową Universal. Jest to firma średniej wielkości 2 3

4 38 Mariusz Grabowski, Jan Trąbka (zatrudnia około 40 osób) działająca w branży dystrybucyjnej. Scenariusz życia organizacji jest tak ułożony, aby pokazać procesy i problemy informacyjne typowe dla firm tej wielkości i branży. Przedmiotem działalności F.H. Universal jest hurtowa sprzedaż artykułów z wielu branż. Dodatkową działalnością są usługi transportowe związane z podstawowym profilem działania firmy. Asortyment. Firma jest dystrybutorem kilku najlepszych marek producenckich. W ofercie firmy znajduje się około 2000 pozycji. Klienci. 80% klientów firmy to stali odbiorcy zajmujący się handlem detalicznym lub usługami instalacyjnymi i serwisowymi związanymi z asortymentem oferowanym przez Universal. Firma obsługuje również klientów detalicznych. Universal ma 1000 aktywnych, stałych kontrahentów. Struktura organizacyjna. Firma składa się z działów: sprzedaży (DS), magazynowego (DM), zaopatrzenia i transportu (DZ) oraz sekretariatu (S). Zarząd (ZA) firmy sprawuje jednoosobowo właściciel. Firma posiada własny magazyn towarowy, z którego prowadzi się sprzedaż. Struktura zatrudnienia. W dziale handlowym pracuje osiem osób, w magazynowym pięć osób. Koordynacją zaopatrzenia oraz transportu zajmuje się jedna osoba. Jednocześnie w tym dziale zatrudnionych jest pięciu kierowców i konwojentów. W sekretariacie pracują trzy osoby. Finanse. Ewidencję księgową firmy prowadzi na zlecenie biuro księgowe. Potrzeby wspomagania informatycznego. Do prowadzenia działalności w omawianym zakresie potrzebnych jest dziesięć stanowisk komputerowych operacyjnych oraz jedno stanowisko analityczne dla osoby zarządzającej. Stanowiska operacyjne, tzn. ewidencjonujące dane, znajdują się w działach: sprzedaży (4 stanowiska handlowcy obsługujący klientów oraz stanowisko kasowe), magazynowym (3 stanowiska magazynierzy zajmujący się kompletowaniem towarów dla klientów oraz obsługą dostaw towarów), zaopatrzenia i transportu (1 stanowisko koordynator zarządza zapasami i kontaktami z dostawcami (producentami), sekretariatu (2 stanowiska ewidencji operacji bankowych i rozrachunków z klientami). Zarząd w osobie właściciela dysponuje jednym stanowiskiem analitycznym ma wgląd do wszystkich modułów systemu, nie wprowadza jednak żadnych danych, analizuje jedynie dane bieżące oraz tworzy różnego rodzaju zestawienia potrzebne do podejmowania decyzji.

5 Ocena funkcjonalności oprogramowania Krytyczne wymagania biznesowe Proces 1. Sprzedaż. Klienci dokonują transakcji bezpośrednio w siedzibie firmy lub też składają zamówienia telefonicznie. Ta ostatnia możliwość dotyczy tylko stałych, wcześniej zarejestrowanych klientów. Każdy stały klient ma swojego opiekuna w DS. Nowi klienci realizują transakcje osobiście, a obowiązującym ich sposobem płatności jest gotówka. Stałym klientom firma proponuje odpowiednie poziomy rabatowe na oferowany asortyment oraz możliwość dokonywania odroczonych płatności przelewami bankowymi. Poziomy rabatowe oraz poziomy kredytu kupieckiego dla poszczególnych klientów ustala cotygodniowo właściciel na wniosek pracownika DS. W ramach polityki cenowo-rabatowej wszyscy klienci mogą liczyć na okresowe promocje producenckie dotyczące określonej grupy towarowej lub pojedynczego produktu. W ostatnim etapie przyjmowania zamówienia od klienta obowiązkiem pracownika DS jest weryfikacja stanu rozrachunków z danym klientem. Zasadą obowiązującą w firmie jest blokowanie transakcji z klientem w momencie przekroczenia przez jego zaległości finansowe dozwolonego salda, tzw. limitu kredytu kupieckiego. O wyjątkach od tej reguły każdorazowo decyduje właściciel, zwiększając klientowi wspomniany limit. Odbiór towaru dokonywany jest na dwa sposoby. Klienci odbierają towar osobiście bezpośrednio z magazynu firmy lub składają zlecenie na dowóz towaru. Dowóz realizowany jest przez DZ, a usługa transportu jest osobno rozliczana przez koordynatora DZ. Wymagania krytyczne procesu sprzedaży: 1. Wystawianie dokumentów sprzedaży: faktur i paragonów oraz powiązanych z nimi dokumentów korygujących. Firma rozróżnia sprzedaż towarową oraz sprzedaż usług. 2. Przypisywanie handlowca inicjującego daną operację. 3. Bieżąca kontrola dostępności towarów. 4. Ewidencja takich informacji o towarze jak producent, opisowe parametry techniczne, okres gwarancji. Wymaganiem dodatkowym jest możliwość rozszerzania słownika informacji o towarach w sposób dynamiczny, w momencie zaistnienia takiej potrzeby. Charakter działalności wielobranżowej firmy handlowej sprzyja zmianom asortymentu lub całych grup towarowych, co tworzy nowe potrzeby informacyjne. 5. Obsługa polityki rabatowej i promocyjnej. 6. Kontrola płatności oraz wprowadzanie blokad obsługi klienta, który przekroczył dozwolony limit kredytu kupieckiego. Wymaganiem pośrednim jest ewidencja takich informacji o kliencie jak limit kupiecki, aktualne saldo rozrachunków. 7. Obsługa gospodarki kasowej.

6 40 Mariusz Grabowski, Jan Trąbka 8. Analizy rentowności sprzedaży w przekroju kontrahenta, obszaru, asortymentu oraz handlowca obsługującego. Proces 2. Zaopatrzenie. Głównym celem procesu zaopatrzenia jest zapewnienie bieżącej dostępności towaru w procesie sprzedaży. Zadanie to jest realizowane w analizowanej przykładowej organizacji za pomocą mechanizmu stanów minimalnych ustalanych przez DZ. Są one ustalane na podstawie analiz rotacji towarów w poprzednich okresach sprzedaży. Określenie stanów minimalnych musi uwzględniać również wahania wynikające z bieżących wydarzeń, tj. promocji producentów, spodziewanych (zapowiedzianych) większych zamówień od klientów czy dekoniunktury w danym sektorze. Ostatecznie zawsze człowiek będzie podejmował decyzję o ustaleniu poziomu stanu minimalnego konkretnego produktu narzędzie informatyczne ma wspomagać analizę danych historycznych. Kolejnym krokiem jest porównanie aktualnych stanów towarów z poziomem stanów minimalnych przy uwzględnieniu ilości towarów, które zostały już zamówione u dostawcy, ale nie są jeszcze dostarczone (tzw. towary w drodze). W wyniku tej operacji otrzymuje się listy towarów, które należy zamówić u producenta (dostawcy). DZ tworzy na ich podstawie zamówienie do dostawcy. Po nadejściu dostawy DZ musi sprawdzić zgodność ilościową, wartościową oraz jakościową otrzymanych towarów. Kolejnym krokiem jest już fizyczne przejęcie towarów do magazynu przez DM. Wymagania krytyczne procesu zaopatrzenia: 1. Analizy rotacji towarów do określenia polityki stanów minimalnych dla poszczególnych towarów. 2. Generowanie zamówień do producentów na podstawie ustalonych stanów minimalnych. 3. Generowanie dokumentów przychodowych na podstawie zamówień do producentów. 4. Obsługa katalogów producenta. Przechowywanie informacji na temat numerów katalogowych producentów (innych niż identyfikatory wykorzystywane w naszej firmie). Możliwość aktualizacji cennika firmowego na podstawie katalogu producenta. Proces 3. Zarządzanie magazynem. Po wystawieniu dokumentów sprzedaży w DS (oraz rozliczeniu w kasie transakcji gotówkowej) klient trafia do magazynu, w którym odbiera towar. Magazynierzy drukują odpowiednie dokumenty magazynowe (WZ) oraz kompletują towar. Klient, odbierając towar, potwierdza zakończenie transakcji sprzedaży. Magazyn obsługuje również wydanie towarów do celów innych niż sprzedaż, np. reklamacji, prezentacji czy na inne potrzeby wewnętrzne firmy. Magazyn analizowanej firmy jest podzielony logicznie i fizycznie na obszary składowania towarów oraz materiałów.

7 Ocena funkcjonalności oprogramowania Po weryfikacji dostawy, dokonywanej przez DZ, pod względem zgodności z zamówieniem magazynierzy lokują towar w magazynie. Magazyn podzielony jest na sekcje, w ramach których funkcjonują lokalizacje składowe. Każdy towar ma przyporządkowaną lokalizację, w której powinien być przechowywany. Magazynierzy korzystają z lokalizacji zarówno w momencie rozdysponowywania dostawy, jak i wydawania towarów z magazynu. DM zobowiązany jest, w okresach miesięcznych, dokonywać inwentaryzacji towarów. Również na koniec każdego okresu finansowo-podatkowego DM generuje na potrzeby księgowości zestawienia pokazujące stany oraz obroty ilościowo- -wartościowe towarów. Wymagania krytyczne procesu zarządzania magazynem: 1. Wystawianie dokumentów wydania towaru dla klienta ze wskazaniem, skąd należy go pobrać z wykorzystaniem informacji o lokalizacji towaru w magazynie. 2. Obsługa pozostałych ruchów magazynowych (przychody, rozchody kosztowe). Operacje przychodowe powinny uwzględniać zasady lokowania towaru w magazynie. 3. Możliwość obsługi dowolnej struktury magazynów (logicznej i fizycznej). 4. Wycena towarów w magazynie według rzeczywistej ceny zakupu, a więc tzw. rozliczenie partiami. 5. Wsparcie inwentaryzacji towarów w magazynie. 6. Możliwość posługiwania się kodami kreskowymi w identyfikacji towarów dążeniem naszej firmy jest ujednolicenie identyfikacji wszystkich towarów dzięki identyfikatorom nadawanym przez producentów. Proces 4. Dostarczanie towarów. Klient może zamówić dowóz zakupionych towarów pod wskazany adres. Najczęściej adresy dostaw klientów są stałe. Kierowcy dostarczają towar wraz z dokumentami sprzedażowymi (gdy klient dokonał zamówienia telefonicznie) oraz dodatkową fakturą za usługę transportu. Kierowca może zainkasować należności za dostarczone towary i transport. Wymagania krytyczne procesu dostarczania towarów: 1. Wystawienie faktury za realizację usługi transportowej z możliwością umieszczenia na niej informacji o numerze samochodu oraz kierowcy realizującego usługę. 2. Ewidencja adresów odbioru przesyłki w kartotece kontrahentów. Proces 5. Zarządzanie finansami. Większość zadań związanych z gospodarką finansową jest realizowana przez sekretariat i dotyczy obsługi operacji bankowych oraz windykacji należności. Przypomnijmy, że nasza firma nie ma własnych służb finansowo-księgowych, a całość zadań księgowych zastała przekazana do biura księgowego. Zadaniem sekretariatu jest ewidencja wyciągów bankowych w celu dysponowania aktualnymi stanami rozliczeń z klientami od salda rozrachunków klienta uzależniona jest realizacja transakcji. Jednocześnie firma reguluje

8 42 Mariusz Grabowski, Jan Trąbka za pośrednictwem banku swoje zobowiązania. Również w zakresie obowiązków sekretariatu leży windykacja należności. Procedura windykacyjna opiera się na monitowaniu klientów poprzez wysyłanie dokumentów wezwań do zapłaty czy not odsetkowych za spóźnione wpłaty. Zarząd na bieżąco kontroluje stany należności i zobowiązań i na tej podstawie decyduje o rozchodach środków oraz o poziomie limitów kupieckich klientów. Do tego procesu zarządzania finansami należy współpraca z biurem księgowym. Dokumenty generowane w trakcie realizacji głównych procesów biznesowych muszą zostać dostarczone do biura księgowego. Na ich podstawie biuro księgowe wylicza wynik finansowy przedsiębiorstwa oraz związane z tym podatki. Wymagania krytyczne procesu zarządzania finansami: 1. Ewidencja operacji wpływów bankowych. 2. Analiza płynności finansowej klientów. 3. Windykacja należności. 4. Możliwość przesłania w formie elektronicznej dokumentów do biura księgowego do dalszej obróbki księgowo-podatkowej. 3. Charakterystyka analizowanych pakietów 3.1. Uwagi ogólne Jak wspomniano we wprowadzeniu, do sprawdzenia możliwości zastosowania w analizowanej organizacji narzędzi informatycznych pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Linux wybraliśmy dwa produkty: zintegrowany system Madar w wersji oraz system Trawers w wersji Madar Madar jest systemem wielomodułowym, którego zakres funkcjonalny zaspokaja najważniejsze potrzeby informacyjne przedsiębiorstw różnych branż średniej wielkości. Produkt tworzony jest w konwencji systemu klasy ERP, jednak w porównaniu z klasycznymi reprezentantami tej klasy, tj. SAP czy IFS, Madar nie oferuje aż tak rozbudowanej funkcjonalności. Podstawowy system podzielony jest na jedenaście modułów. Do każdego z nich otrzymujemy dostęp ze wspólnego menu. Testowana wersja ma graficzny interfejs użytkownika z możliwością obsługi za pomocą klawiatury (skrótów klawiszowych). Kwestia szczegółów interfejsu budzi wiele zastrzeżeń, jednak nie uniemożliwiają one poprawnej realizacji funkcji programu. System ma jedynie polskojęzyczną wersję interfejsu. W ramach pakietu Madar ERP funkcjonują aplikacje dodatkowe, np. Madar Mobile obsługujący pracę z pewnymi funkcjami systemu za pomocą interfejsu przeglądarki internetowej. Madar przechowuje dane

9 Ocena funkcjonalności oprogramowania w wielu plikach i nie wykorzystuje żadnego zintegrowanego systemu zarządzania bazą danych. Takie rozwiązanie czyni system hermetycznym, jednak możliwym do przenoszenia na różne platformy systemowe. Omawiany system jest zintegrowany, poszczególne moduły wspólnie wykorzystują pliki bazodanowe (wszystkie zgromadzone są w jednym katalogu na dysku) Trawers Trawers jest zintegrowanym wielomodułowym systemem wspomagającym pracę w najważniejszych obszarach przedsiębiorstwa. System składa się z ponad dwudziestu modułów funkcjonalnych (moduły mogą działać samodzielnie). Użytkownik decyduje, które moduły będzie wykorzystywał w swojej firmie (od zestawu zainstalowanych modułów oraz liczby użytkowników pracujących w systemie zależy jego końcowa cena). System jest zintegrowany. Producent, firma Tres, oparła swój produkt na bazie danych w standardzie dbase (dbf). Istnieją również wersje wykorzystujące system zarządzania bazą danych Oracle z obsługą języka SQL, jednak są one przeznaczone tylko do środowiska operacyjnego Windows. Cały system ma wspólny interfejs znakowy. W sensie technicznym do wyświetlania interfejsu programu wykorzystywany jest tryb graficzny, w którym symulowany jest tryb znakowy. System jest przeznaczony, zgodnie z zamierzeniami producenta, do wykorzystania w średnich przedsiębiorstwach, które wykorzystują kilkanaście do kilkudziesięciu stanowisk pracy. 4. Realizacja najważniejszych wymagań biznesowych Omówienie wymagań przeprowadzono w układzie prezentowanych głównych procesów realizowanych przez firmę Universal najpierw w systemie Madar, a następnie Trawers. Proces 1. Sprzedaż. Madar umożliwia ewidencję wszystkich typów sprzedaży dopuszczanej przez polskie ustawodawstwo, włącznie z transakcjami zagranicznymi (w podziale na kraje UE oraz pozostałe), oraz tzw. faktur RR związanych ze skupem płodów rolnych od rolników indywidualnych. Każdy rodzaj transakcji sprzedaży ma obsłużone zdarzanie zwrotu towaru w postaci odpowiedniego rejestru faktur korygujących. W trakcie realizacji transakcji istnieje możliwość śledzenia stanów magazynowych wraz z dodatkowymi informacjami: o sumie już złożonych niezrealizowanych zamówień od klientów oraz sumie zamówień do dostawców, które jeszcze nie dotarły do firmy. Należy nadmienić, że Madar ma możliwość ewidencji zamówień od klientów jako pierwszej fazy sprzedaży. Analizowana firma z racji sprzedaży prowadzonej wprost ze stanów magazynowych nie

10 44 Mariusz Grabowski, Jan Trąbka musi z takiej opcji korzystać, jednak jest to rozwiązanie coraz częściej wykorzystywane w wielu firmach dystrybucyjnych. Kartoteka klienta analizowanego systemu zaspokaja potrzeby informacyjne naszej organizacji. Mamy możliwość określenia poziomu kredytu kupieckiego oraz bezpośredniego śledzenia salda niezapłaconych faktur wraz ze szczegółową ich specyfikacją. Wersja demonstracyjna wykorzystywana w pracach nad niniejszym artykułem nie kontrolowała przekroczenia kredytu kupieckiego, istnieje jednak możliwość konfiguracji takiego automatu. Informacje o towarze ewidencjonowane w systemie Madar realizują wymagania stawiane w scenariuszu. Można ewidencjonować informacje dotyczące producentów, dostawców oraz parametrów gwarancji. Do dyspozycji są również pola opisowe oraz możliwość dołączenia obrazka (w postaci wyświetlanego pliku graficznego) i innych dokumentów w formie elektronicznej. Wymaganą przez firmę Universal funkcjonalnością jest możliwość śledzenia stanów towarów z dokładnością do poszczególnych dostaw (partii towarów). Kolejnym istotnym elementem modułu sprzedażowego systemu Madar jest funkcjonalność fakturowania z pominięciem stanów magazynowych opcja ta może być (w kontekście firmy Universal) wykorzystana do fakturowania usługowego. Analizując wymaganie 7 procesu sprzedaży, stwierdzamy, że wystawiona faktura bezpośrednio wpływa na stan nierozliczonych rozrachunków danego klienta. W menu kasjer (moduł księgowość) znajdujemy funkcję obsługi raportów kasowych (do 11 stanowisk kasowych). Za pomocą tej funkcji klient firmy Universal po dokonaniu zakupu może zapłacić za bieżącą lub zaległe faktury. Moduł księgowość obsługuje również administracyjne przepływy gotówkowe, tj. rozliczenia zaliczek. W odniesieniu do wymagania 8 dotyczącego analiz sprzedaży w różnych przekrojach Madar (w module magazyn) oferuje zestaw dziesięciu gotowych predefiniowalnych raportów. Raportem szczególnie istotnym, w kontekście potrzeb informacyjnych zarządu firmy Universal, jest analiza sprzedaży, którą można konfigurować ok. 40 parametrami wejściowymi. Możliwość definiowania parametrów wejściowych pozwala na pokazanie kolejnych przekrojów analizowanego zjawiska. Warto wspomnieć o bardzo użytecznej funkcjonalności systemu Madar, jaką jest możliwość wysłania każdego wygenerowanego w systemie dokumentu pocztą elektroniczną (na adres wskazany w kartotece klienta odbiorcy tego dokumentu) w formacie graficznym pdf. Trawers w zakresie procesu sprzedaży (moduł NA) obsługuje wszystkie potrzebne w działalności krajowej rodzaje transakcji. Wersja demonstracyjna nie obsługuje sprzedaży zagranicznej (w wersji pełnej znajdują się moduły obsługujące wielowalutowość), jednak nie jest to wymóg konieczny w kontekście firmy Universal. Każdy rodzaj transakcji sprzedaży ma obsłużone zdarzanie zwrotu towaru. Trawers współpracuje z drukarkami fiskalnymi, niezbędnymi w obsłudze klientów detalicznych. Dokumenty sprzedaży można przyporządkowywać do osoby obsłu-

11 Ocena funkcjonalności oprogramowania gującej daną transakcję, pole to nie jest jednak słownikowane, co jest rozwiązaniem nieergonomicznym. System na bieżąco kontroluje saldo rozrachunków z klientem. Przy próbie sprzedaży przekraczającej dozwolony limit klienta uruchamia się odpowiednie ostrzeżenie. Podobny mechanizm sprawdza dostępność towarów, które chcemy sprzedać. Kartoteki towarowe w systemie Trawers mają zdefiniowany bardzo rozbudowany zestaw pól, który spełnia wymagania postawione w scenariuszu. Pozostają jednak informacje nieustrykturyzowane, opisowe, na które jest bardzo mało miejsca w porównaniu z systemem Madar. Nie ma również możliwości rozszerzania kartoteki towarowej o dodatkowe ustrukturyzowane informacje (dodawanie pól do predefiniowanych tabel) w ramach potrzeb pojawiających się w trakcie eksploatacji. To ograniczenie dotyczy również systemu Madar. W kontekście realizacji polityki cenowej Trawers ma bardzo rozbudowane możliwości definiowania poziomu upustów (tabela upustów i prowizji) oraz przyporządkowywania do nich odpowiednich grup towarowych i rodzajów klientów. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość automatycznego naliczania upustów w zależności od liczby oraz wartości transakcji sprzedaży. Gospodarka kasowa w systemie Trawers realizowana jest w module KB obrót pieniężny. Tutaj prowadzone są raporty kasowe oraz generowane odpowiednie dokumenty (KP / KW). Ważną cechą jest możliwość zaewidencjonowania zapłaty do faktury wystawionej (przed momentem) w module sprzedażowym NA. Analizując realizację wymagania 8, można stwierdzić, że badany system dysponuje szeregiem predefiniowanych raportów w zakresie kartotek towarowych, dokonanych transakcji oraz klientów, jednak poszczególne raporty mają niewielkie (w porównaniu z systemem Madar) możliwości określania parametrów wstępnych. Brakuje również raportów przekrojowych, np. pokazujących, jakie towary są kupowane przez których klientów. Zaspokojenie potrzeb informacyjnych właściciela w aspekcie decyzji o upustach dla klientów, premiach dla pracowników itd. jest możliwe, tyle że potrzebne dane należy uzyskiwać z kilku różnych raportów. W praktyce prawie zawsze zdarzają się pytania skierowane do systemu, na które nie znajdziemy odpowiedzi dzięki predefiniowanemu raportowi. Wówczas jedynym rozwiązaniem jest wyciąganie częściowych danych oraz obrabianie ich, agregowanie w zewnętrznych narzędziach, np. arkuszach kalkulacyjnych. W tym zakresie również system Madar oferuje ciekawą funkcjonalność umożliwiającą przesyłanie wygenerowanych przez raporty danych wprost do arkusza kalkulacyjnego. Proces 2. Zaopatrzenie. Obydwa badane systemy zawierają struktury danych dla kartotek towarowych umożliwiające określanie poziomów stanów minimalnych. Możliwe jest również wygenerowanie raportów pokazujących porównanie stanów bieżących i minimalnych. W obydwu systemach można także ewidencjonować zamówienia kierowane do dostawców oraz śledzić ich realizację. Przygotowanie takiego zamówienia musi jednak odbyć się ręcznie, żaden z badanych sys-

12 46 Mariusz Grabowski, Jan Trąbka temów nie zawiera procedur automatycznej generacji zamówień według zadanego algorytmu. Madar ma możliwość wygenerowania zamówienia do dostawcy na podstawie zamówienia od odbiorcy, lecz ta funkcjonalność jest zbędna w procesie zaopatrzenia realizowanego w firmie Universal. W kwestii wymagania 4 zaopatrzenia system Madar umożliwia ewidencję kodów towarowych dostawców, jednak wszelkie mechanizmy eksportów i importów dokumentów magazynowych bazują na indeksie (symbolu) podstawowym. Trawers w karcie towarowej zawiera tylko informację o dostawcy tego towaru, nie ma natomiast informacji o kodach katalogowych dostawców. Funkcje importu danych w Trawersie są zdecydowanie mniejsze niż w konkurencyjnym produkcie ograniczają się do formatów ustalonych przez producenta systemu. Proces 3. Zarządzanie magazynem. System Madar obsługuje wszystkie operacje magazynowe przewidziane w wymaganiach oraz mające miejsce w życiu typowego magazynu firmy handlowej. Ważną funkcjonalnością omawianego systemu jest możliwość generowania dokumentów na podstawie informacji już w systemie istniejących. W firmie Universal możliwa byłaby automatyzacja wystawiania dokumentów wydania towaru (WZ) z już istniejącej w systemie faktury sprzedaży. Taka konfiguracja byłaby możliwa po włączeniu zamówienia od odbiorcy jako dokumentu inicjującego cały proces. W kontekście realizacji wymagania 1 oraz 2 procesu zarządzania magazynem można stwierdzić, że w standardowej konfiguracji nie ma wspomagania dotyczącego wskazania fizycznej lokalizacji rozchodowywanego lub przychodowywanego towaru w magazynie. W kartotece towarowej jest informacja o lokalizacji, tzw. pole magazynowe. W połączeniu z możliwością modyfikowania przez użytkownika wzorców dokumentów generowanych z systemu można rozbudować system o wspomaganie podpowiadania lokalizacji dla towaru w różnych dokumentach magazynowych. Madar obsługuje rozszerzalną (do 100 elementów) listę obsługiwanych magazynów. W kwestii rozliczenia kosztów (wymaganie 4) Madar pozwala na śledzenie kosztów towarów w perspektywie poszczególnych dostaw i partii. Testowana wersja systemu nie wspomagała procesów inwentaryzacji, jednak producent oferuje dodatkowy moduł służący do jej obsługi. Wymaganie 6 zostało zweryfikowane na bazie dokumentacji systemu, w której producent deklaruje współpracę Madara z czytnikami kodów kreskowych. W module MG systemu Trawers możemy realizować pełny zakres operacji przychodów i rozchodów magazynowych występujących w firmie handlowej, np. Universal. W systemie Madar jest możliwe generowanie dokumentów na podstawie już istniejących w systemie danych, tak więc możemy uniknąć podwójnej ewidencji tych samych informacji jak w przypadku ewidencji faktury sprzedaży i dokumentu wydania towaru, które dotyczą tego samego zestawu źródłowych informacji

13 Ocena funkcjonalności oprogramowania o sprzedawanych towarach. Trawers, podobnie jak system konkurencyjny, może obsługiwać rozszerzalną listę magazynów. Rozważając wymaganie 8, ustalono, że metody wyceny wartości magazynowych określa się w systemie Trawers z dokładnością do pojedynczej kartoteki. Mamy do wyboru wszystkie metody dopuszczone przez polskie przepisy o prowadzeniu rachunkowości. Jednocześnie możemy w prosty sposób śledzić zapas towarowy z dokładnością do pojedynczej dostawy i partii towaru. W kontekście wsparcia procesu inwentaryzacji magazynów Trawers ma bardzo rozbudowany dedykowany moduł MI. W ramach tego modułu możemy drukować spisy inwentaryzacyjne, wprowadzać wyniki spisu oraz dokonywać rozliczenia rozbieżności inwentaryzacyjnych. Omawiany system, jak zapisano w dokumentacji technicznej, współpracuje z czytnikami kodów kreskowych. Proces 4. Dostarczanie towarów. W kontekście wspomagania procesu dostarczenia towaru realizowanego na zlecenie klienta przez DZ można stwierdzić, że obydwa systemy umożliwiają tylko poprawne zafakturowanie wykonanej usługi. Nie ma możliwości przechowywania adresów dostaw dla klientów, które mogą być inne niż podstawowe adresy umieszczane na dokumentach sprzedaży. Umieszczenie na fakturze numeru samochodu oraz danych kierowcy w standardowej wersji badanych systemów jest niemożliwe. We wdrożeniu mechanizm ten mógłby zostać dodany. Proces 5. Zarządzanie finansami. Podobnie jak funkcjonalności kasowe również obsługa korespondencji bankowej w systemie Madar znajduje się w module księgowość. Mamy do dyspozycji obsługę siedmiu rachunków bankowych. Jednocześnie z tego miejsca systemu możemy generować przelewy bankowe na likwidacje zobowiązań firmowych. Tak wygenerowany przelew można w postaci elektronicznej przesłać do banku za pomocą zewnętrznego programu typu home banking. Również w tym module znajdują się funkcje wspomagające windykację należności, a więc drukowanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych czy potwierdzeń sald. Do realizacji wymagania 2 związanego z analizą płynności finansowej Madar oferuje zestaw czterech predefiniowalnych raportów pokazujących w różnych przekrojach (analitycznym, syntetycznym, czasowym) rozrachunki firmy. Każdy omawiany raport zawiera, podobnie jak pokazywane wcześniej analizy sprzedaży, szereg parametrów startowych, co czyni go bardziej efektywnym i użytecznym. Taki zestaw narzędzi zapewni skuteczne wsparcie kontroli płynności finansowej firmy Universal. W kwestii realizacji wymagania 4 związanego ze współpracą systemu informatycznego pracującego w firmie Universal z biurem księgowym należy stwierdzić, że najskuteczniejszym rozwiązaniem byłoby używanie przez obydwa podmioty jednolitego oprogramowania. Madar ma rozbudowane możliwości eksportu doku-

14 48 Mariusz Grabowski, Jan Trąbka mentów poprzez wewnętrznie zdefiniowany format. System nie zawiera modułu generatora wzorców eksportów, za pomocą którego można dostosować format otrzymywanych danych do wymagań systemu (innego dostawcy) pracującego w biurze księgowym. Takie ograniczenie dotyczy również systemu Trawers. Przygotowanie bezpośredniego interfejsu do dowolnego systemu pracującego w biurze księgowym byłoby technicznie możliwe, ale siłami programistycznymi producentów programu Madar czy Trawers. Usługi tego typu są oczywiście w ofercie obydwu wspomnianych firm. Trawers w module finanse zapewnia prowadzenie ewidencji operacji bankowych oraz korespondencji rozrachunkowej. Jednocześnie mamy do dyspozycji predefiniowalny zestaw raportów prezentujących stan należności i zobowiązań. W porównaniu z Madarem raporty oferowane przez system Trawers mają mniej parametrów startowych, przez co są zdecydowanie mniej przekrojowe i skalowalne. Badany system, podobnie jak konkurent, umożliwia generowanie oraz przesyłanie do banku przelewów własnych w formacie elektronicznym. 5. Wnioski Przeprowadzona analiza pozwala odpowiedzieć twierdząco na obydwa sformułowane we wprowadzeniu pytania badawcze. Obydwa pakiety spełniają stawiane im wymagania formalne w wysokim stopniu wystarczającym do realizacji podstawowych procesów informacyjnych w sposób automatyczny i zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Wymagania niespełnione przez testowane w ramach niniejszych badań systemy można wziąć pod uwagę i obsłużyć w ramach procesu wdrożenia. Funkcjonalność wersji linuksowych nie odbiega od wersji przeznaczonych dla systemu MS Windows. Można odpowiedzieć twierdząco na pytanie, czy firma Universal mogłaby oprzeć swoją działalność na systemach Madar lub Trawers, dedykowanych na platformę Linux. Przeprowadzona analiza potwierdza zatem tezę, że platforma Linux może być alternatywą dla platformy MS Windows również w sektorze MŚP. Kolejnym etapem badań powinno być porównanie rzeczywistych TCO omawianych w artykule zastosowań i platform systemowych oraz określenie barier i zagrożeń związanych z migracją systemową na platformę Linux. Literatura Baniewski Z. [2004], Smabi Linux w akcji, kwiecień. Fitzgerald B. [2006], The Transformation of Open Source Software, MIS Quarterly, vol. 30, nr 3.

15 Ocena funkcjonalności oprogramowania Lerner J., Tirole J. [2000], The Simple Economics of Open Source, edu/jlerner/simple.pdf. Linux vs. Windows: The Bottom Line [2001], Cybersource Pty, cyber/about/linux_vs_windows_pricing_comparison.pdf. Linux vs. Windows: Total Cost of Ownership Comparison [2002], Cybersource Pty, Total Cost of Ownership Analysis: SCO UnixWare, Microsoft Windows Server 2003 and Red Hat Enterprise Linux [2004], White Paper, The SCO Group. Total Cost of Ownership for Linux Web Servers in the Enterprise [2002], Robert Frances Group, Westport, CT, Von Hippel E., Von Krogh G. [2003], Open Source Software and the Private-Collective Innovation Model, Issues for Organization Science, vol. 14, nr 2, mit.edu/papers/vonkrogh2.pdf. Wyrzykowski A. [2003], Linux w księgowości, PC Kurier, nr 6. Functionality Evaluation for Software Supporting Logistic and Trading Processes on a Linux Platform in the Sector of Small and Medium Enterprises Last years of information technology development indicate a significant interest in dedicated software for a Linux system platform. Apparent reasons of such an interest are numerously described and widely discussed low maintenance costs of information systems functioning on this platform, expressed by the total cost of ownership (TCO). Former studies have anyway concentrated on a technical side of a considered issue and they do not submit a functional aspect of implemented software packages. The goal of this paper is just to perform a functional analysis. Due to the article volume, the authors reduced the study to logistic and trading processes in the segment of small and medium enterprises. Key words: logistic and trading processes, software packages, sector of small and medium enterprises, Linux, TCO.

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

newss.pl Pobierz trial EWA Sprzedaż i Magazyn. Testuj bezpłatnie przez 30 dni i kup z rabatem.

newss.pl Pobierz trial EWA Sprzedaż i Magazyn. Testuj bezpłatnie przez 30 dni i kup z rabatem. Program umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów sprzedaży: faktury VAT, dokumenty bez VAT, korekty. Prowadzi kartoteki kontrahentów, towarów i wystawionych dokumentów. Posiada raporty i

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Część I. Czemu nie. :)

Część I. Czemu nie. :) Część I Fakturowanie i księgowanie pod Linuksem?? Czemu nie. :) Autor Cyryl Sochacki QFaktury GPL to całkowicie darmowy i wszechstronny system fakturujący pracujący pod kontrolą systemu Linuks. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Draszba S.A. jest właścicielem marki Heavy Duty (HD) i Marisha oraz dystrybutorem wysokiej jakości obuwia Dr. Martens,

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Informacje o firmie R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Siedziba: Toruń, ul. Piaskowa 6 (świadczymy usługi na terenie całej Polski) Nasze usługi: outsourcing informatyczny,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA BIZNESOWA. Strona 3 z 7. Case Study

SYTUACJA BIZNESOWA. Strona 3 z 7. Case Study Dane Klienta: Metalzbyt Sp. z o.o. ul. Wiesława 1 80-757 Gdańsk www.metalzbyt.com Historia zakładu sięga roku 1946 kiedy to powstało Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Metalowymi i Usług Technicznych METALZBYT.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ zbiór funkcjonalności z zakresu systemu sprzedaży mobilnej System ASENT zbiór funkcjonalności z zakresu sprzedaży mobilnej, dedykowany dla urządzeń

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Jacek Sosna Tomasz Nowicki

Autorzy: Jacek Sosna Tomasz Nowicki Autorzy: Jacek Sosna Tomasz Nowicki Obecnie trudno wyobrazić sobie życie bez komputerów, sieci, Internetu. Technologia informatyczna wzbogaciła ludzkie życie w wielu dziedzinach. Z rozwoju tej technologii

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM www.belisama4crm.pl Belisama4CRM Zarządzanie jest proste! Masz za dużo narzędzi do zarządzania? Korzystasz z wielu programów osobno: do fakturowania,

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu Handlowo-Magazynowy Przeznaczenie modułu Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Piaseczno, 25-05-2015r. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 07/2015 Wymagania dla systemu ERP w Creotech Instrument S.A.

Piaseczno, 25-05-2015r. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 07/2015 Wymagania dla systemu ERP w Creotech Instrument S.A. Piaseczno, 2-0-201r. Zamawiający: Creotech Instruments S.A. ul. Okulickiego 7/9 0-00 Piaseczno NIP: 91221 REGON: 1126690 KRS: 00000709 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 07/201 Wymagania dla systemu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych 1. Referencje W ostatnim okresie czasu zrealizowaliśmy

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft

Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft Zgodnie z opublikowanym na stronach Ministerstwa Finansów projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, od początku 2011 roku zaczną obowiązywać

Bardziej szczegółowo

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia.

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia. System klasy ERP w chmurze 50 zł miesięcznie za użytkownika przy pracy na serwerach Madar Stworzony dla firm produkcyjnych, instytutów, szkół, organizacji, biur rachunkowych, firm handlowych Madar7 to

Bardziej szczegółowo

PLUSÓW możliwe jest stworzenie systemu spełniającego wymagania firm średniej wielkości.

PLUSÓW możliwe jest stworzenie systemu spełniającego wymagania firm średniej wielkości. Z myślą o firmach, którym w codziennej pracy niezbędny jest system o rozbudowanej funkcjonalności, stworzone zostały specjalne pakiety rozszerzeń funkcjonalnych, posiadające wspólną nazwę: PLUS dla InsERT

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

WF-Mag BIZNES - program magazynowy

WF-Mag BIZNES - program magazynowy WF-Mag BIZNES to program magazynowy przeznaczony dla kilkunastoosobowych, małych firm, które wymagają obsługi wielu magazynów reprezentujących oddziały firmy, filie lub punkty sprzedaży detalicznej. W

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel.

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel. Moduł Handel Program do handlu Koncepcja funkcjonalności zawarta pod pojęciem Handel została w systemie enova oparta o wykorzysta Ergonomia systemu enova Istotną kwestią we wszystkich systemach jest szybkość

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

Porównanie systemów w trybie SaaS

Porównanie systemów w trybie SaaS Porównanie systemów w trybie SaaS lipiec 2013 O ISOF-START w skrócie ISOF-START jest uproszczoną wersja systemu ISOF-ERP przeznaczoną specjalnie dla niewielkich firm, w tym również dla jednoosobowych i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

System Zamówienia i Kontrola Dostaw

System Zamówienia i Kontrola Dostaw System Zamówienia i Kontrola Dostaw System składa się z następujących modułów: 1. Zamówienia od Odbiorców 2. Zamówienia do Dostawców 3. Zestawienia Analityczne 4. Specyfikacja Wysyłkowa 5. Budżet Odbiorców

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA 1. Co to jest ECOD? Platforma Comarch ECOD (Elektronicznego Centrum Obsługi Dokumentów) to kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne EDI (Electronic Data Interchange).

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 128

FlexDMS Aktualizacja 128 Aktualizacja FlexDMS do wersji 128 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Połączenie miejsc w programie przez 2 klik 2. Nowe możliwości w procesie sprzedaży z zamówienia odbiorcy 3. Możliwość

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 12/2015 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-04-13 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI aswzsby.dll [2015.1.2.0] 1. Dodano opisy do nowych opcji. 2. Dodano nowe zasoby graficzne.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Przedsiębiorstwo Handlowe Chemia Sp. z o.o.. Energetyczna 6 80-180 Kowale www.chemiagda.com.pl

Dane Klienta: Przedsiębiorstwo Handlowe Chemia Sp. z o.o.. Energetyczna 6 80-180 Kowale www.chemiagda.com.pl Dane Klienta: Przedsiębiorstwo Handlowe Chemia Sp. z o.o.. Energetyczna 6 80-180 Kowale www.chemiagda.com.pl Przedsiębiorstwo Handlowe "CHEMIA" Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1945 roku. Specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Seminarium firmowe FS I, część 2

Seminarium firmowe FS I, część 2 Seminarium firmowe FS I, część 2 Wprowadzenie do przepływów wartości w systemie proalpha , dn. 1. Wstęp... 1 1.1. Cel ćwiczenia... 1 1.2. Wymagania... 1 1.3. Przebieg ćwiczenia... 1 2. Dane

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę:

Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę: W skład systemu MerSoft ERP wchodzą następujące programy: 1. System Obrotu Towarowego 2. Inwentaryzacja 3. Księgowość 4. Środki Trwałe 5. EDI 6. Dostawcy 7. Księga kancelaryjna 8. Mapa magazynu 9. Produkcja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Współpraca programu ZBYT z systemem zbierania zamówień AKWIZYTOR Obsługa zamówień klientów w programie ZBYT

Współpraca programu ZBYT z systemem zbierania zamówień AKWIZYTOR Obsługa zamówień klientów w programie ZBYT ALBECO Soft mgr inż. Piotr Berłowski ul. Wawrzyniaka 11 60-506 Poznań piotrber@albeco.com.pl www.albeco.poznan.pl tel. 8420-027, fax 8420-228 nr ewid. /14452/98 Urzędu Miasta Poznania REGON 631234695 NIP

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania 1 Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania to zintegrowane z systemem informatycznym, innowacyjne rozwiązanie dla firm, zorientowanych na ograniczenie kosztów utrzymania zapasów. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 99,00 zł 149,00 zł 249,00 zł brutto 121,77 zł 183,27 zł 306,27 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Ekspedycja. Informacja o opłacie przed/po upustach w podziale na artykuły refundowane i nierefundowane

Ekspedycja. Informacja o opłacie przed/po upustach w podziale na artykuły refundowane i nierefundowane Ekspedycja. Informacja o opłacie przed/po upustach w podziale na artykuły refundowane i nierefundowane W oknie głównym Ekspedycji dodano informację o opłacie przed i po upustach w podziale na artykuły

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Cennik

ERP. Comarch ERP XL. Cennik Comarch Cennik Comarch Cennik zawiera ceny obowiązujące w ramach dwóch alternatywnych modeli korzystania z systemu Comarch. Cennik Comarch Comarch moduły podstawowe Typ online Administracja Handel Sprzedaż

Bardziej szczegółowo