Oferta nr 10/11/2008 PROJEKT. Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie Nazwa projektodawcy/adres

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta nr 10/11/2008 PROJEKT. Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Nazwa projektodawcy/adres"

Transkrypt

1 Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie Zakres danych Oferta nr 10/11/2008 Informacje PROJEKT Nazwa projektodawcy/adres COMBIDATA POLAND Sp. z o. o. ul. Emilii Plater Sopot Tytuł projektu Co projekt oferuje? (rodzaje szkoleń/warsztatów itp., ilość godzin ogółem, częstotliwość spotkań) AS Informatyki Szkolenia zdalne i warsztaty stacjonarne obejmują łącznie 266 godzin dydaktycznych: szkolenia techniczne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i interpersonalne oraz indywidualne poradnictwo zawodowe. W zakres szkoleń informatycznych wchodzą następujące autoryzowane szkolenia techniczne Microsoft: 1. Instalacja, konfiguracja i administracja systemem Microsoft Windows XP Professional 2. Wspieranie użytkowników pracujących w systemie Windows XP 3. Wspieranie użytkowników pracujących z aplikacjami uruchomionymi w środowisku Microsoft Windows XP. 4. Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego Microsoft Windows Vista 5. Konfiguracja systemu operacyjnego Microsoft Windows Vista i aplikacji 6. Instalacja i Konfiguracja systemu operacyjnego Microsoft Windows Vista i aplikacji 7. Zarządzanie i konserwacja środowiska Microsoft Windows Server Wdrażanie infrastruktury sieciowej Microsoft Windows Server 2003: hosty sieciowe 9. Wdrażanie infrastruktury Microsoft Windows Server 2003: usługi sieciowe

2 Ukończenie każdego z ww. szkoleń jest potwierdzone certyfikatem ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft. Ponadto, praktyczne warsztaty w zakresie wymienionej wyżej tematyki przyczynią się do ugruntowania zdobytej wiedzy i umożliwią przygotowanie do egzaminu. Szkolenia techniczne, zostaną wzbogacone o warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz indywidualne poradnictwo zawodowe, które przygotują uczestników szkolenia do samodzielnego poruszania się na rynku pracy. Miejsce realizacji szkoleń/ warsztatów, itp. Ośrodki szkoleniowe Combidata: Trójmiasto i Kościerzyna Data rozpoczęcia szkolenia/ warsztatów, itp. Edycja I: grudzień 2008 Edycja II: luty 2009 Edycja III: kwiecień 2009 Data zakończenia szkolenia/warsztatów, itp. Do kogo projekt jest adresowany? (kto może skorzystać z wsparcia, z jakiego obszaru) Edycja I: marzec 2009 Edycja II: maj 2009 Edycja III: lipiec 2008 Do projektu mogą przystąpić osoby, spełniające łącznie następujące kryteria: pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy, w dniu podpisania deklaracji udziału w projekcie mające ukończone 18 i nie ukończone 25 lat, posiadające miejsce stałego pobytu na terenie jednego z powiatów: bytowskiego chojnickiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, starogardzkiego, wejherowskiego lub w miastach: Gdyni, Gdańsku lub Sopocie, spełniające wymogi dotyczące wiedzy bazowej (egzaminy MCP lub MCTS są egzaminami technicznymi w języku angielskim, dlatego konieczna jest podstawowa znajomość języka angielskiego i umiejętność użytkowania komputera).

3 Wsparcie dodatkowe (właściwe podkreślić) Zwrot kosztów dojazdu Stypendium szkoleniowe Informacje dodatkowe (sposób przeprowadzenia szkoleń, liczebność grup, wykładowcy inne) Szkolenia będą prowadzone w dni robocze w trybie dziennym. w trzech cyklach szkoleniowych po dwie grupy 12 osobowe. Czas trwania cyklu wynosi ok. 3 miesięcy (w trakcie cyklu przewidziano dni wolne, które pozwolą uczestnikom np. na poszukiwanie pracy lub praktyczne ugruntowanie wiadomości). Uczestnicy projektu zostaną przygotowani do egzaminów: Konfigurowanie klientów systemu Windows Vista Zarządzania i obsługa środowiska Microsoft Windows Server 2003 Rodzaj uzyskanych kwalifikacji (zaświadczenia, certyfikaty, egzaminy) Zdanie przynajmniej jednego egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem prestiżowego tytułu Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) lub Microsoft Certified Professional (MCP). Otrzymanie w/w certyfikatów potwierdzi nabycie kwalifikacji zawodowych pozwalających na zatrudnienie w zawodzie pracownika wsparcia technicznego lub administratora systemów operacyjnych Microsoft. Ponadto, poprzez realizację warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i interpersonalnych uczestnicy szkolenia pozyskają wiedzę dotyczącą autoaktywizacji zawodowej oraz rozwiną umiejętności interpersonalne. REKRUTACJA Termin planowanych Miejsce planowanych Proces trwa od października 2008r. do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Aby zgłosić się do projektu należy złożyć lub przesłać pocztą wypełnioną Ankietę zgłoszeniową wraz z załącznikami na adres ośrodka szkoleniowego Combidata: ul. Jana z Kolna 35, Sopot.

4 Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 1. Wypełnienie i dostarczenie do Combidata Poland Sp. z o.o. Ankiety zgłoszeniowej wraz z poprawnie wypełnionymi i podpisanymi załącznikami nr: 2, 3, 5, Przedstawienie, na żądanie Combidata Poland Sp. z o.o., dokumentów potwierdzających przynależność do grupy docelowej adresatów projektu. poświadczenia miejsca stałego pobytu (np. dowód osobisty, poświadczenie zameldowania); poświadczenia kryterium wieku (np. dowód osobisty); dokumentów potwierdzających fakt zarejestrowania kandydata jako bezrobotnego (np. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy). Jeżeli jest to możliwe, zalecamy załączenie kopii ww. dokumentów do ankiety zgłoszeniowej. 3. Zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. Zasady planowanych Zasady kwalifikacji Uczestników: 1. Kwalifikacja Uczestników dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną. 2. Rekrutacja ma charakter ciągły i jest prowadzona do momentu pozytywnego zakwalifikowania minimum 72 osób (w przypadku dużej liczby zgłoszonych osób przewidziano utworzenie listy rezerwowej). 3. Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Uczestników biorąc pod uwagę: a) kompletność i poprawność formalną wymaganych dokumentów oraz spełnienie przez kandydata kryteriów przynależności do grupy adresatów projektu, b) motywację do uczestnictwa w projekcie, c) posiadaną wiedzę z zakresu użytkowania systemów Microsoft Windows i stopień znajomości języka angielskiego, 4. Pierwszeństwo udziału będą miały osoby, które uzyskają wyższy wynik w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku identycznego wyniku dwóch osób pierwszeństwo będzie miała osoba, której kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty wpłyną do firmy Combidata Poland Sp. z o.o. wcześniej.

5 Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane do projektu w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników osób wcześniej zakwalifikowanych. Imię i nazwisko osoby do kontaktu w sprawie Maciej Kwiatkowski Grażyna Stefaniszek Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać: dzwoniąc na numer: (058) lub Telefon, adres , strona www pisząc na adres osobiście w ośrodku szkoleniowym Combidata: Sopot, ul. Jana z Kolna 35 pobrać ze strony internetowej: Imię i nazwisko osoby przekazującej informacje: Grażyna Stefaniszek Data

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Tytuł projektu: Vademecum Pracy program aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni!

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni! Strona1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni! 1. Osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy oznacza to bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie pn.. Kadry nowoczesnej egospodarki Autoryzowany Administrator Systemów Informatycznych Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Zawód kierowca-szansa dla młodych, nr projektu: WND-POKL.06.01.01-04-061/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Zawód kierowca-szansa dla młodych, nr projektu: WND-POKL.06.01.01-04-061/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zawód kierowca-szansa dla młodych, nr projektu: WND-POKL.06.01.01-04-061/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Zawód

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin stosuje się do projektu Nowe umiejętności nowe możliwości realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA w projekcie pn. Akademia Policjanta w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skonfigurowani @dministratorzy w MMSP branży ICT w Wielkopolsce W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL.07.04.00-30-017/13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNI MAŁOPOLSCY PROGRAMIŚCI Z CERTYFIKATEM

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNI MAŁOPOLSCY PROGRAMIŚCI Z CERTYFIKATEM REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNI MAŁOPOLSCY PROGRAMIŚCI Z CERTYFIKATEM W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Angielski jest prosty

Angielski jest prosty REGULAMIN PROJEKTU Angielski jest prosty Program podniesienia konkurencyjności kobiet i mężczyzn na rynku pracy przez podwyższenie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności praktycznego posługiwania się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Kwalifikacje na czasie realizowanym w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU PEŁNOsprawni realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie

Regulamin udziału w projekcie Regulamin udziału w projekcie WSPARCIE SZKOLENIE STAŻ ZATRUDNIENIE Projekt Wsparcie Szkolenie Staż Zatrudnienie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI projektu współfinansowanego w ramach działania 8.2.1 Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Zawód spawacz- w zasięgu Twoich moŝliwości realizowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HARISPAL Paulina Szilistowska 1 Informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo