WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXIII ROK 2008 SUPLEMENT BIBLIOGRAFIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXIII ROK 2008 SUPLEMENT BIBLIOGRAFIA"

Transkrypt

1 T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E W T O R U N I U WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXIII ROK 2008 SUPLEMENT BIBLIOGRAFIA HISTORII POMORZA WSCHODNIEGO I ZACHODNIEGO ORAZ KRAJÓW REGIONU BAŁTYKU ZA ROK 2006 Toruń 2008

2 RADA REDAKCYJNA ZAPISEK HISTORYCZNYCH Przewodniczący: Marian Biskup Członkowie: Stefan Cackowski, Karola Ciesielska, Antoni Czacharowski, Jacek Staszewski, Kazimierz Wajda KOMITET REDAKCYJNY ZAPISEK HISTORYCZNYCH Redaktor: Bogusław Dybaś Członkowie: Roman Czaja, Jerzy Dygdała, Magdalena Niedzielska, Mieczysław Wojciechowski Sekretarze Redakcji: Paweł A. Jeziorski, Katarzyna Minczykowska Skład i łamanie: WENA Włodzimierz Dąbrowski Adres Redakcji Towarzystwo Naukowe w Toruniu Toruń, ul. Wysoka Instrukcja dla autorów znajduje się na stronie internetowej oraz w każdym zeszycie pierwszym czasopisma Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in Historical Abstracts Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego W przygotowaniu bibliografii za lata (wyd ) wykorzystano fundusze grantów UMK ISSN TOWARZYSTWO NAUKOWE W TORUNIU Wydanie I. Ark. wyd. 22. Ark. druk. 18,3 Wąbrzeskie Zakłady Graficzne Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 15

3 BIBLIOGRAFIA HISTORII POMORZA WSCHODNIEGO I ZACHODNIEGO oraz KRAJÓW REGIONU BAŁTYKU ZA ROK 2006 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich Opracowała URSZULA ZABORSKA, ADAM BIEDRZYCKI współpraca Gabriele Kempf i Norbert Kersken (Marburg)

4 ZAPISKI HISTORYCZNE TOM LXXIII ROK 2008 SUPLEMENT BIBLIOGRAFIA HISTORII POMORZA WSCHODNIEGO I ZACHODNIEGO ORAZ KRAJÓW REGIONU BAŁTYKU ZA ROK 2006 Errata Jest: RADA REDAKCYJNA ZAPISEK HISTORYCZNYCH Przewodniczący: Marian Biskup Członkowie: Stefan Cackowski, Karola Ciesielska, Antoni Czacharowski, Jacek Staszewski, Kazimierz Wajda Powinno być: RADA REDAKCYJNA ZAPISEK HISTORYCZNYCH Przewodniczący: Marian Biskup Członkowie: Stefan Cackowski, Karola Ciesielska, Antoni Czacharowski, Janusz Małłek, Jacek Staszewski, Kazimierz Wajda, Mieczysław Wojciechowski Jest: KOMITET REDAKCYJNY ZAPISEK HISTORYCZNYCH Redaktor: Bogusław Dybaś Członkowie: Roman Czaja, Jerzy Dygdała, Magdalena Niedzielska, Mieczysław Wojciechowski Powinno być: KOMITET REDAKCYJNY ZAPISEK HISTORYCZNYCH Redaktor: Bogusław Dybaś, zastępca redaktora: Roman Czaja Członkowie: Jerzy Dygdała, Magdalena Niedzielska, Mariusz Wołos

5 SPIS TREŚCI A. Ogólne I. Bibliografie...7 II. Czasopisma...8 III. Towarzystwa, instytuty i zjazdy naukowe...15 IV. Nauki pomocnicze historii Archiwa Biblioteki Muzea, wystawy Historiografia, krytyka źródeł Sfragistyka, genealogia, heraldyka, numizmatyka Geografia historyczna Język i onomastyka...32 B. Pomorze Wschodnie I. Opracowania i zagadnienia ogólne...38 II. Źródła...43 III. Zagadnienia społeczno-gospodarcze Geografia gospodarcza Osadnictwo i demografia Etnografia Historia społeczno-gospodarcza...49 IV. Zagadnienia prawnoustrojowe...54 V. Zagadnienie kultury umysłowej i artystycznej Ogólne Historia nauki i literatury Historia szkolnictwa wyższego i oświaty Historia sztuki Historia książki i prasy...75 VI. Kościoły i wyznania...78 VII. Regiony i miejscowości...86 VIII. Osoby IX. Okres do 1815 r Okres do końca XIII w Od XIV w. do poł. XV w Od poł. XV w. do poł. XVII w Od poł. XVII w. do 1815 r X. Okres od 1815 r. do 1945 r Od 1815 r. do 1848 r Od 1849 r. do 1918 r Od 1919 r. do 1939 r Od 1939 r. do 1945 r XI. Pomorze Wschodnie po 1945 r C. Pomorze Zachodnie I. Opracowania i zagadnienia ogólne II. Źródła III. Zagadnienia społeczno-gospodarcze...144

6 Geografia gospodarcza Osadnictwo i demografia Etnografia Historia społeczno-gospodarcza IV. Zagadnienia prawnoustrojowe V. Zagadnienie kultury umysłowej i artystycznej Ogólne Historia nauki i literatury Historia szkolnictwa wyższego i oświaty Historia sztuki Historia książki i prasy VI. Kościoły i wyznania VII. Regiony i miejscowości VIII. Osoby IX. Okres do 1815 r X. Okres od 1815 r. do 1945 r Od 1815 r. do 1918 r Od 1919 r. do 1939 r Od 1939 r. do 1945 r XI. Pomorze Zachodnie po 1945 r D. Inne kraje bał tyckie I. Opracowania i zagadnienia ogólne II. Bałtyk słowiański III. Hanza IV. Bałtyk w XV XX w V. Dzieje Inflant oraz Litwy Łotwy i Estonii Opracowania i zagadnienia ogólne Dzieje do 1815 r Dzieje po 1815 r VI. Dzieje krajów skandynawskich Opracowania i zagadnienia ogólne Dania a. Opracowania i zagadnienia ogólne b. Dzieje do 1815 r c. Dzieje po 1815 r Norwegia a. Opracowania i zagadnienia ogólne b. Dzieje do 1815 r c. Dzieje po 1815 r Szwecja a. Opracowania i zagadnienia ogólne b. Dzieje do 1815 r c. Dzieje po 1815 r Finlandia a. Opracowania i zagadnienia ogólne b. Dzieje do 1815 r c. Dzieje po 1815 r Skorowidz...229

7 A. OGÓLNE I. BIBLIOGRAFIE Zob. też poz. 185, 324, 988, 995, 1573, 1932, 2438, BARANOWSKI Henryk: Copernican bibliography. Vol Organon 2006 No 35 s BRENDA Waldemar, PAWLICKI Ryszard Wojciech: Materiały do bibliografii Ziemi Piskiej. Cz Znad Pisy 2004/2005 nr 13/14 s ; 2006 nr 15 s BUDZIAKOWSKA Maria, CHYRSKI Joyce: Kashub bibliography. - Toronto: Univ. of Toronto Libraries, IV, 50 s. 4. GAJDULEWICZ Halina, KIEŁKOW- SKA Mirosława, ŁOBOCKA Karolina: Bibliografia województwa bydgoskiego / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy. - Bydgoszcz, s poz. 5. GAŁCZYŃSKA Cecylia Zofia: Bibliografia Szczecina Szczecin, 2005 Rec.: BIAŁECKI Tadeusz, Prz. Zach.- pom R. 21 z. 1 s GAŁCZYŃSKA Cecylia [Zofia]: Doppelarbeit : die regionalbibliographische Situation in den grenzübergreifenden Regionen des Ostseeraums // In: Proceedings of the fourth International Symposium Bibliotheca Baltica held at the Royal Library, Stockholm September 17 to September 20, Stockholm, S GDAŃSK w literaturze: bibliografia od roku 997 do dzisiaj: zeszyt próbny: / pod red. Leszka Rybickiego oprac. zesp. Andrzej Fac, L. Rybicki, Małgorzata Smyl. - Gdańsk: Wydaw. słowo/obraz terytoria, , [4] s., [6] k. tabl. - (Biblioteka Gdańska. Literatura) Bibliografia adnotowana; 122 poz. 8. GREWOLLS Grete: Die Mecklenburg-Vorpommersche Bibliographie von der Druck ausgabe zur Datenbank // In: Die Regionalbibliographie im digitalen Zeitalter: Deutschland und seine Nachbarländer. - Frankfurt/M., S KARP Hans-Jürgen: Umschau für die Jahre / bearb. v. [...]. Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml Bd. 51 s KENÉZ Csaba János, ZABORSKA Ur szula: Bibliographie zur Geschichte Ostund Westpreussens 1998 = Bibliografia historii Pomorza Gdańskiego i Prus Wschodnich 1998 / bearb. v. [...] unter Mitarb. v. Gabriele Kempf; hrsg. v. Herder-Institut e.v. in Zusammenarbeit mit dem Towarzystwo Naukowe w Toruniu und der Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu und in Verbindung mit der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung. - Marburg: Verl. Herder-Inst., LVII, 294 s. - (Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas; 38) 2435 poz. 11. KERSKEN Norbert: Landesgeschichtliche Bibliographien im östlichen Mitteleuropa: Jahresbibliographien und integrierte Literaturdatenbank zur Geschichte Ostmitteleuropas // In: Die Regionalbibliographie im digitalen Zeit alter: Deutschland und seine Nachbarländer. - Frankfurt/M., S KOWAL Anna: Bibliografia regionu koszalińskiego w wyborze (1 I 2005 r XII 2006 r.). Rocz. Koszal nr 34 s LEŚ Anna: Bibliografia okręgu szczycieńskiego za lata Rocz. Mazur T. 10 s SZUKALSKI Jerzy: Publikacje krajoznawcze o tematyce kaszubsko-pomorskiej w czasopiśmie PTK/PTTK Ziemia. Jantar. Szlaki 2006 R. 49 nr 2 s. 2-8, il.

8 8 Ogólne [718] 15. WESOŁOWSKA Sylwia: Bibliografia Szczecina Kronika Szczec Nr 24 (dr. 2006) s WESOŁOWSKA Sylwia: Zastosowanie słownika haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej w Bibliografii Pomorza Zachodniego // In: Opracowanie rzeczowe. - Warszawa, S ZABORSKA Urszula: Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2004 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich / współpr. Csaba János Kenéz, Norbert Kersken; Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wydział Nauk Historycznych; Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. - Toruń, , [1] s. - (Zapiski Historyczne; T. 71 Supl.) 2946 poz. 18. ZABORSKA Urszula: Bibliografia miasta Torunia za rok 2005 wraz z uzupełnieniami / przy współpr. Adama Biedrzyckiego. Rocz. Tor [R.] 33 s II. CZASOPISMA Zob. też poz. 14, 143, 332, ACTA Baltico-Slavica / Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Fundacja Slawistyczna; red. nacz. Iryda Grek-Pabisowa. - Warszawa: Slaw. Ośr. Wydaw [T.] , [3] s.: mapy, tab. 20. ACTA Cassubiana / Instytut Kaszubski; przew. kom. red. Józef Borzyszkowski. - Gdańsk 2006 T , [3] s.: faks., portr., tab. 21. ACTA Elbingensia. Rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej / red. Sławina Kwidzińska. - Elbląg 2006 T , [5] s.: tab., wykr. 22. ACTA Sueco-Polonica / Seminariet i Polens Kultur och Historia vid Uppsala Universitet; red. Andrzej Nils Uggla. - Uppsala 2003/2005 nr 12/13 (dr. 2006) , [6] s.: il. 23. ALTPREUSSISCHE Geschlechterkunde. Neue Folge. Blätter des Vereins für Familienforschung in Ost- und Westpreussen. / Verein für Familienforschung in Ostund Westpreusen e.v. - Hamburg 2006 Bd. 36 Jg XIII, 463, 14 s. 24. ALTPREUSSISCHE Geschlechterkunde. Familienarchiv / Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreussen e.v. - Hamburg 2006 Bd s. 25. ANNABERGER Annalen. Jahrbuch über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen / Baltischer Christlicher Studentenbund. - Bonn 2005 Bd s.: il Bd s. 26. BALTISCHE Studien. Pommersche Jahrbücher für Landesgeschichte. Neue Folge / Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst e.v. [et al.]; Schriftleit. Dirk Alvermann [et al.]. - Kiel: Ludwig 2005 Bd. 91 (dr. 2006) s.: il. 27. BEITRÄGE zur Greifenberg-Treptower Geschichte / Greifenberg-Treptower Geschichtsverein e. V.-Helmstedt 2006 Jg s.: il. 28. BIBLIOTEKARZ Zachodniopomorski / Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie [et al.]; przew. kol. red. Lucjan Bąbolewski. - Szczecin 2006 R. 47 nr BIBLIOTHECA Baltica. Informationen zum Bibliothekswesen im Ostseeraum. Newsletter der Arbeitsgemeinschaft Bibliotheca Baltica / Bibliothek der Hansestadt Lübeck. - Lübeck 2006 Nr s.

9 [719] Ogólne BIULETYN Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek / kom. red. Hanna Maciejewska-Marcinkowska, Katarzyna Minczykowska, Dorota Zawacka-Wakarecy. - Toruń 2006 nr 1/2 31. BIULETYN Historyczny / Muzeum w Lęborku; Lęborskie Bractwo Historyczne; red. Mariola Pruska, Joanna Schodzińska, Daniel Żegunia. - Lębork 2006 nr s.: il., pl. 32. BIULETYN Oddziału Warmińsko- -Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków / red. Małgorzata Birezowska. - Olsztyn 2006 z s.: il., mapa, pl. 33. BORUSSIA. Kultura - Historia - Literatura / Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia ; red. Robert Traba. - Olsztyn [2006 R. 16 nr] s.: il R. 16 [nr] , [1] s.: il. + 1 CD- ROM [2006] R. 16 [nr] s.: il. Numer 39 oznaczony błędnie jako R.15; CD-ROM zawiera archiwalne numery Borussii nr CHOJNICKI Biuletyn Informacyjny Filomata / red. nacz. Bogdan Kuffel. - Chojnice: Przeds. Marketingowe LOGO 2006 nr s.: il., faks., mapy, portr. 35. DIECEZJA Toruńska. Struktura i duchowieństwo / red. nacz. Jerzy Karol Kalinowski. - Toruń: Tor. Wydaw. Diec , [3] s.: mapy 36. ECHA Przeszłości / red. nacz. Witold Gieszczyński. - Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warm.-Maz [T.] s.: il., portr. 37. EŁCKIE Studia Teologiczne / Instytut Teologiczny Diecezji Ełckiej; red. Marian Szczęsny. - Ełk 2004 T s T s.: faks. Ciąg dalszy zob. STUDIA Ełckie poz ERMLANDBUCH / Bischof-Maximilian-Kaller-Stiftung e.v. - Osnabrück 2006 Nr s.: il. 39. FESTE Boyen. Pismo Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen / red. Grzegorz Białuński, Wojciech Chodakowski, Jan Sekta. - Giżycko: Wydaw. Mazurskie 2006 z , [1] s.: il.; 68, [2] s.: il., tab., wykr. 40. FOLIA Toruniensia / Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu; red. Janusz Tandecki. - Toruń 2006 T s. 41. FORSCHUNGEN zur Baltischen Geschichte / hrsg. v. Mati Laur u. Karsten Brüggemann. - Tartu: Akadeemiline Ajalooselts 2006 Bd s.: mapy 42. GDAŃSKIE Studia Językoznawcze / Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych; red. nauk. Bogusław Kreja. - Wrocław: Ossol [T.] , [2] s., [2] s. tabl. skł.: mapa, tab [T.] , [1] s [T.] s [T.] , [1] s [T.] , [1] s [T.] s [T.] s.: tab. Od T. 5 z 1991 roku miejsce wyd. Gdańsk; od T. 7 z 2000 roku red. nauk. Jerzy Treder; T. 2 zob. bibliogr. za 1979 r. poz GDAŃSKIE Zeszyty Numizmatyczne / Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział w Gdańsku; red. Aleksander M. Kuźmin. - Gdynia 2006 Nr GREIFSWALDER Beiträge zur Stadtgeschichte, Denkmalpflege, Stadtsanierung / Stadtplanungsamt Greifswald. - Greifswald 2006 Bd HANSISCHE Geschichtsblätter / hrsg. v. Hansischen Geschichtsverein; Red. Rolf Hammel-Kiesow, Volker Henn. - Trier: Porta Alba Verl.

10 10 Ogólne [720] 2006 Jg IX, 287 s.: il., mapa, portr., tab., wykr. + 1 CD-Rom 46. JAHRBUCH des Baltischen Deutschtums / Carl-Schirren-Gesellschaft e.v. im Auftrag der Deutsch-Baltischen Landsmannschaft i.b. Red. Michael Garleff. - Lüneburg 2006 Bd s.: il., portr., tab. 47. JANTAROWE Szlaki. Pomorski kwartalnik turystyczno-krajoznawczy / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Gdański; red. nacz. Jerzy Szukalski. - Gdańsk 2006 R. 49 nr JOURNAL of Baltic Studies / Association for the Advancement of Baltic Studies; ed. David J. Smith. - Millersville, Pa Vol. 37 Nr KOCIEWSKI Magazyn Regionalny. Kwartalnik społeczno-kulturalny / red. Roman Landowski. - Tczew: Kociewski Kantor Edyt nr KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie / Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie; Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego (Instytut Mazurski) w Olsztynie; red. Wojciech Wrzesiński. - Olsztyn 2006 nr 1-4 BORZYSZKOWSKI Józef: Komunikaty Mazursko- Warmińskie : jubileuszowy numer 250. Acta Cassubiana 2006 T. 8 s KOSZALIŃSKIE Studia i Materiały / Politechnika Koszalińska; Koszalińskie Towarzystwo Naukowe; przew. kol. red. Michał Jasiulewicz. - Koszalin: Wydaw. Uczel. Polit. Koszal Nr s.: il., tab., wykr. 52. KOSZALIŃSKIE Zeszyty Muzealne. Seria B-IX: Muzealnictwo / red. Jerzy Kalicki. - Koszalin: Muzeum 2006 T s.: il. Tom nosi tytuł: Sprawozdania z działalności muzeów Pomorza Środkowego w roku Od 2006 r. czasopismo ukazuje się w seriach 53. KOSZALIŃSKO-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne. Organ urzędowy Kurii Biskupiej / red. Krzysztof Zadarko, Emilia Gawrońska. - Koszalin 2006 R. 34 nr KRONIKA Szczecina / red. Kazimierz Kozłowski. - Szczecin: Dokument 2005 Nr 24 (dr. 2006) , [2] s., [4] s. tabl., [1] k. tabl.: il., portr. 55. LATVIJAS Arhīvi / Latvijas Valsts Arhīvu Ģenerāldirekcija. Latvijas Valsts Vēstures Arhīvs. - Rīga 2006 Nr LATVIJAS Vēsture / Latvijas Universitāte; red. Ļubova Zīle. - Rīga 2004 [nr] LATVIJAS Vēstures Institūta Žurnāls / galv. red. Andris Caune. - Rīga: Latv. Vēstures Inst. Apgāds 2005 [nr] LIETUVOS Istorijos Metraštis = The Year-Book of Lithuanian History = Jahrbuch für Litauische Geschichte / Lietuvos Istorijos Institutas; pirm. red. kol. Zigmantas Kiaupa. - Vilnius 2005 [nr] 1-2 (dr. 2006) 59. LINGUISTICA Bidgostiana / red. Andrzej S. Dyszak. - Bydgoszcz: Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego 2006 Vol s.: tab. 60. LITHUANIA. Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-Wschodniej / red. nacz. Leon Brodowski. - Warszawa: Ogólnopolski Klub Miłośn. Litwy; Fund. Europy Środk.-wsch. Lithuania 2006 [nr] LITHUANIAN Historical Studies / Lithuanian Institute of History; ed. S[tephen] C. Rowell. - Vilnius 2004 Vol. 9 (dr. 2006). - VI, 125, [3] s Vol. 10 (dr. 2006). - VI, 175, [3] s.: il., tab., wykr.

11 [721] Ogólne LITUANISTICA / Lietuvos Mokslų Akademija; red. Antanas Tyla. - Vilnius 2006 Nr MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur / Archiwum Mazurskie; Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku; red. Grzegorz Białuński. - Giżycko 2006 T s.: il., mapy, tab. 64. MATERIAŁY do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu / Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy; kom. red. Bogna Derkowska-Kostkowska, Lech Łbik. - Bydgoszcz: Woj. Ośrodek Kultury 2006 z s.: il. 65. MATERIAŁY Zachodniopomorskie. Nowa Seria. Rocznik Muzeum Narodowego w Szczecinie / red. Tadeusz Galiński. - Szczecin: Muz. Narod. 2005/2006 T. 2/3 z. 1 (dr. 2006) s., [6] s. tabl. skł., [3] k. tabl. skł.: il., mapy, pl., tab., wykr. 66. MIESIĘCZNIK Archidiecezji Gdańskiej / Kuria Metropolitalna Gdańska; red. Maciej Kwiecień. - Gdańsk 2006 R. 50 [nr] MIESIĘCZNIK Diecezji Pelplińskiej / Kuria Diecezjalna Pelplińska; red. Tadeusz Brzeziński. - Pelplin: Bernardinum 2006 R. 15 z MRĄGOWSKIE Studia Humanistyczne. Czasopismo poświęcone historii i literaturze w regionie mrągowskim / red. nacz. Jan Gancewski. - Mrągowo Rec.: KORYTKO Andrzej, Zap. Hist T. 71 z. 1 s [rec. dot T. 1-5] 69. NASZE Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie / Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie; red. nacz. Janusz Kopydłowski. - Bytów 2005 nr 7 (dr. 2006) s.: il., pl., portr. 70. NAUTOLOGIA / Polskie Towarzystwo Nautologiczne; red. Bolesław Hajduk. - Gdynia 2006 R. 41 nr NORDOST-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte. Neue Folge / Red. Konrad Maier. - Lüneburg: Nordost-Institut 2005 Bd. 14 (dr. 2006) s.: tab. Tom pt.: Zwangsmigrationen in Nordosteuropa im 20. Jahrhundert 72. POMERANIA. Miesięcznik regionalny / red. Iwona Joć. - Gdańsk: Zarząd Gł. Zrzesz. Kasz.- Pom nr 1-12 Zawiera dodatek: Środowisko. Ochrona Kaszub i Pomorza 2006 nr POMMERN. Zeitschrift für Kultur und Geschichte / Pommerscher Zentralverband e.v. - Lübeck-Travemünde 2006 Jg. 44 H POMORANIA Antiqua / Muzeum Archeologiczne w Gdańsku; red. Henryk Paner. - Gdańsk 2006 T s.: il., mapy, pl., tab., wykr. 75. PREUSSENLAND. Mitteilungen der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung und aus den Archiven der Stiftung Preussischer Kulturbesitz. - Marburg/L.: Elwert 2006 Jg. 44 Nr PREZBITERIUM. Pismo urzędowe Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej / Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska; red. Edmund Cybulski, Andrzej Offmański. - Szczecin 2006 R. 34 nr PRUTHENIA. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim / Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; Towarzystwo Pruthenia ; red. Grzegorz Białuński. - Olsztyn 2006 T , [1] s.: il., mapy, pl., tab.; 185, [3] s.: il., mapa

12 12 Ogólne [722] 78. PRZEGLĄD Zachodniopomorski / Uniwersytet Szczeciński; red. nacz. Tadeusz Białecki. - Szczecin 2006 R. 21 z ROCZNIK Elbląski / Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Elblągu; Urząd Miejski w Elblągu; red. Wiesław Długokęcki. - Elbląg 2006 T s.: il., tab nr specj s.: il., mapy Red. nauk. nr specj. Andrzej Groth. Acc.: BISKUP Marian: Ze wspomnień o powstaniu i początkach Rocznika Elbląskiego. Rocz. Elbl T. 20 s ROCZNIK Gdański / Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych; red. Edward Breza. - Gdańsk: Wydaw. Gdań T , [4] s.: il., faks., mapy, pl., tab., wykr. 81. ROCZNIK Gdyński / Towarzystwo Miłośników Gdyni; red. Jacek Dworakowski. - Gdynia 2006 nr s.: il., pl., portr., tab., wykr. 82. ROCZNIK Instytutu Polsko-Skandynawskiego / Instytut Polsko-Skandynawski; red. Eugeniusz S. Kruszewski. - Kopenhaga 2004/2005 [R.] 20 (dr. 2006) s. 83. ROCZNIK Koszaliński / Koszalińska Biblioteka Publiczna; przew. kol. red. Bogusław Polak. - Koszalin 2006 nr s.: mapy 84. ROCZNIK Mazurski / Starostwo Powiatowe w Szczytnie; przew. kom. red. Zbigniew Kudrzycki. - Szczytno 2006 T , [2] s.: il., pl. 85. ROCZNIK Muzeum Okręgowego w Toruniu / przew. kol. red. Bogusław Uziembło. - Toruń: Muz. Okr T s.: il., portr., tab. 86. ROCZNIK Statystyczny Gdyni = Statistical Yearbook of Gdynia City / Urząd Statystyczny w Gdańsku; przew. zesp. red. Janusz Łyskawa. - Gdańsk s., [8] s. tabl. 87. ROCZNIK Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego = Statistical Yearbook of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship / Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; przew. zesp. red. Wojciech Biały. - Bydgoszcz 2006 R s., [12] s. tabl.: mapy, wykr. 88. ROCZNIK Statystyczny Województwa Pomorskiego = Statistical Yearbook Pomorskie Voivodship / Urząd Statystyczny w Gdańsku; przew. zesp. red. Janusz Łyskawa. - Gdańsk s., [10] s. tabl.: mapy, wykr. 89. ROCZNIK Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego = Statistical Yearbook Warmińsko-Mazurskie Voivodship / Urząd Statystyczny w Olsztynie; przew. kom. red. Dariusz Śledź. - Olsztyn s.: mapy, tab., wykr. 90. ROCZNIK Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego = Statistical Yearbook of the Zachodniopomorskie Voivodship / Urząd Statystyczny w Szczecinie; przew. zesp. red. Anna Pazdan. - Szczecin s., [12] s. tabl.: mapy, wykr. 91. ROCZNIK Toruński / Towarzystwo Miłośników Torunia; Uniwersytet Mikołaja Kopernika; red. Piotr Oliński. - Toruń 2006 [R.] s.: il., tab. Na k. tyt. błędnie wydrukowany rok SCANDINAVIAN Journal of History / ed. Jari Ojala. - Oslo: Taylor & Francis 2006 Vol. 31 No SCHEMATYZM archidiecezji gdańskiej / Kuria Metropolitalna Gdańska; oprac. Wiesław Skierka. - Gdańsk s.: il., mapa, portr. 94. SEDINA-Archiv. Familiengeschichtliche Mitteilungen Pommerns / Pommerscher Greif e.v. Verein für pommersche Famili-

13 [723] Ogólne 13 en und Ortsgeschichte; Red. Henry Kuritz. - Hamburg 2005 Bd. 11 Jg. 51 [H.] Bd. 11 Jg. 52 [H.] 1-4 Zob. też: KURITZ Henry: 50 Jahre Sedina-Archiv, Sedina-Archiv N.F Bd. 11 Jg. 51 [H.] 1 s ELL Renate: Sedina-Archiv vor 50 Jahren: Pressespiegel, Sedina-Archiv N.F Bd. 11 Jg. 51 [H.] 1 s SŁUPSKIE Studia Historyczne / Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku; przew. kol. red. Jerzy Hauziński. - Słupsk 2006 nr s.: mapa, pl., tab., wykr. 96. STARGARDIA. Rocznik Muzeum w Stargardzie [Szczecińskim] poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza = Stargardia. Stargard Museum s year-book devoted to the past and culture of Pomerania / Muzeum w Stargardzie [Szczecińskim]; red. Marcin Majewski. - Stargard [Szczeciński] 2004 T. 4 (dr. 2006) s.: il., mapy, tab. 97. STUDIA Angerburgica / Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie; Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych Ojcowizna ; rada red. Stanisław Achremczyk, Jerzy Okulicz-Kozaryn, Marian Pokropek. - Węgorzewo 2006 T s.: il., faks., tab.; 59, [4] s.: il.; 126 s.: il. T. 12 zawiera materiały z konferencji: Kultura ziem pogranicza: tradycyjna obrzędowość okresu Bożonarodzeniowego 98. STUDIA Elbląskie / Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej; red. nacz. Stefan Ewertowski. - Elbląg 2006 T , [2] s. 99. STUDIA Ełckie / red. nacz. Wojciech Guzewicz. - Ełk: Wydaw. Diec. Adalbertinum 2006 [T.] s. Poprzedni tyt. zob. Ełckie Studia Teologiczne poz STUDIA Gdańskie / Gdańskie Seminarium Duchowne; red. nacz. Adam Świeżyński. - Gdańsk-Oliwa: Kuria Metropolitalna Gdańska 2005/2006 T. 18/ , [3] s.: il STUDIA Zamkowe / Muzeum Zamkowe w Malborku; red. Michał Woźniak, Mariusz Mierzwiński. - Malbork 2006 [T.] s.: il., mapa, tab SZCZECIŃSKI Informator Archiwalny / Archiwum Państwowe w Szczecinie; red. Maria Frankel. - Szczecin: Dokument 2006 Nr s.: il., faks., tab. Acc.: FRANKEL Maria, GRZELAK Jerzy: Spis zawartości Informatora Archiwalnego i Szczecińskiego Informatora Archiwalnego Szczec. Inf. Arch Nr 19 s TORUŃSKIE Wiadomości Kościelne / red. nacz. Wojciech Miszewski. - Toruń: Tor. Wydaw. Diec R. 15 nr TUNA. Ajalookultuuri ajakiri / Rahvusarhiivi; Tallinna Linnaarhiivi ja Eesti Arhivaaride Ühingu väljaanne; peatoimetaja Ott Raun. - Tallinn UNIVERSITAS Gedanensis / Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne; red. Zdzisław Kropidłowski. - Gdańsk 2006 R. 18 nr 1-2 Acc.: KROPIDŁOWSKI Zdzisław: Bibliografia prac publikowanych w Universitas Gedanensis nr 1-30, Univ. Gedan R. 18 nr 1 s UNSERE Ermländische Heimat. Mitteilungsblatt des Historischen Vereins für Ermland / Historischer Verein für Ermland. - Münster 2005 Jg. 51 H XII s.: il Jg. 52 H XVI s: il VANA Tallinn / Tallinna Linnavalitsus; toimetus Raimo Pullat. - Tallinn: Estopol 2006 [T.] s.: il., portr VIKING and Medieval Scandinavia / ed. Judy Quinn, Stefan Brink, John Hines. - Turnhout: Brepols 2005 [Vol.] 1. - VII, 279 s.: il., mapa, tab., wykr WARMIŃSKIE Wiadomości Archidiecezjalne / Kuria Metropolitalna Archidie-

14 14 Ogólne [724] cezji Warmińskiej; red. Jan J[erzy] Górny. - Olsztyn 2006 R. 61 nr Red. nr 86 ks. Paweł Rabczyński 110. WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie. Podregiony, powiaty, gminy = Kujawsko-Pomorskie Voivodship. Subregions, powiats, gminas / Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; przew. zesp. red. Wojciech Biały. - Bydgoszcz 2006 R s., [16] s. tabl.: mapy 111. WOJEWÓDZTWO Pomorskie. Podregiony, powiaty, gminy = Pomorskie Voivodship. Subregions, powiats, gminas / Urząd Statystyczny w Gdańsku; przew. zesp. red. Janusz Łyskawa. - Gdańsk s., [10] s. tabl.: mapy, wykr WOJEWÓDZTWO Warmińsko- -Mazurskie. Podregiony, powiaty, gminy = Warmińsko-Mazurskie Voivodship. Subregions, powiats, gminas / Urząd Statystyczny w Olsztynie; przew. kom. red. Dariusz Śledź. - Olsztyn s., [8] s. tabl WOJEWÓDZTWO Zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy = Zachodniopomorskie Voivodships. Subregions, powiats, gminas / Urząd Statystyczny w Szczecinie; przew. kom. red. Anna Pazdan. - Szczecin s., [12] s. tabl.: mapy 114. ZACHODNIOPOMORSKIE Wiadomości Konserwatorskie / red. Mirosław Opęchowski. - Szczecin: Zach.-pom. Woj. Konserw. Zabyt R , [2] s.: il., faks., mapy, portr. Zawiera: 60 lat polskich służb konserwatorskich na Pomorzu Zachodnim zob. poz ZAPISKI Historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich / Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wydział Nauk Historycznych; red. Bogusław Dybaś. - Toruń 2006 T. 71 z Suplement 116. ZAPISKI Tucholskie. Rocznik społeczno-kulturalny / Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi; Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi; red. Maria Ollick. - Tuchola 2006 nr s.: il., faks., portr., tab ZEITSCHRIFT für Ostmitteleuropa-Forschung. Neue Folge der Zeitschrift für Ostforschung / Red. Winfried Irgang. - Marburg: Herder-Inst Jg. 55 H s ZESZYTY Bałtyckie / Urząd Miasta Szczecina; Uniwersytet Szczeciński; rada red. Janusz Ruszkowski [et al.]. - Szczecin 2006 [z.] ZESZYTY Chojnickie / Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk; red. Jacek Knopek. - Chojnice 2006 nr , [2] s.: il., pl., portr., tab ZESZYTY Gdyńskie / Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni; red. Helena Głogowska, Mirosław Gawron. - Gdynia 2006 nr s. Nr pt.: Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni zob. poz ZIEMIA Gdańska. Rocznik krajoznawczy PTTK / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Regionalny. Regionalna Pracownia Krajoznawcza im. prof. Władysława B. Wędzińskiego w Gdańsku, afiliowana do Instytutu Morskiego w Gdańsku; red. nacz. Edwin F[ranciszek] Kozłowski. - Gdańsk 2005 R. 4 (dr. 2006) , [1] s.: il., faks., mapy, pl., portr R s.: il., portr. Od 2006 roku red. Jan Bogucki 122. ZNAD Pisy. Wydawnictwo poświęcone Ziemi Piskiej / Muzeum Ziemi Piskiej; red. nacz. Waldemar Brenda. - Pisz 2004/2005 nr 13/ s.: il., tab nr , [1] s.: il., mapy, portr., tab.

15 [725] Ogólne 15 III. TOWARZYSTWA, INSTYTUTY I ZJAZDY NAUKOWE Zob. też poz. 757, 1128, 1145, 1302, 1368, 1450, 2025, BIEWER Ludwig: Jahresbericht des Vorsitzenden der Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst e. V. für die Zeit vom 30. September 2004 bis zum 5. Oktober Balt. Stud. N.F Bd. 91 (dr. 2006) s BUSKE Norbert: Jahresbericht der Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte e.v. (AG) Balt. Stud. N.F Bd. 91 (dr. 2006) s HISTORIA towarzystw lekarskich w re gionie kujawsko-pomorskim: 200. rocznica powstania towarzystw lekarskich w Polsce / red. Zygmunt Mackiewicz. - Bydgoszcz: Bydg. Tow. Nauk., s.: il., portr. Streszcz. Sum. Z treści: BALCAR-BOROŃ Anna, CZERWION- KA-SZAFLARSKA Mieczysława, SWINCOW Grażyna: 50 lat Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego ( ) s NARTOWICZ Edmund: Kilka refleksji na marginesie półwiecza działań Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich s DZIEDZICZKO Andrzej: Historia Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Oddziału Bydgoskiego s MACKIEWICZ Zygmunt, ZEGARSKI Wojciech: Historia Towarzystwa Chirurgów Polskich. Oddział Bydgosko-Toruński s SZY- MAŃSKI Wiesław: Historia Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego s SIENKIEWICZ Władysław, BŁAŻEJEWSKI Jan: Historia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego s BETLEJEWSKI Stanisław: Polskie Towarzystwo Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi s GOSK-KOWALSKA Teresa, MAZUR Roman: Historia Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego s STAFIEJ Joanna, MALUKIEWICZ-WIŚNIEWSKA Grażyna: Historia Polskiego Towarzystwa Okulistycznego s ARASZKIEWICZ Aleksander, ZIÓŁKOWSKI Marcin: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Kujawsko- -Pomorski s OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Zjednoczeni w idei: pięćdziesiąt lat działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego ( ). - Gdańsk: Zrzesz. Kasz.-Pom. Zarząd Gł., , [1] s.: il., faks., tab 127. SITEK Eligiusz Józef: Kronika Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Nautologia 2006 R. 41 nr 143 s SZUKAŁA Maciej: Znaczenie Komisji Historycznej Pomorza (Historische Kommission für Pommern) dla rozwoju badań regionalnych ( ). Nasze Pomorze 2005 nr 7 (dr. 2006) s KOZŁOWSKI Edwin F[ranciszek]: Ośrodki badawcze przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK im. prof. Władysława Wędzińskiego w G d a ń s k u, afiliowanej do Instytutu Morskiego w Gdańsku. Ziemia Gdańska 2005 R. 4 (dr. 2006) s , il OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Dziesięć lat pracy Instytutu Kaszubskiego ( ). - Gdańsk: Inst. Kasz., , [1] s.: il OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Informacja o działalności Instytutu Kaszubskiego w 2006 roku. Acta Cassubiana 2006 T. 8 s OSIEMDZIESIĄT lat Instytutu Bałtyckiego: materiały konferencji naukowej [w Gdańsku] z 29 listopada 2005 r. / red. Czesław Ciesielski; Instytut Bałtycki w Gdańsku. Stowarzyszenie Naukowo-Badawcze. - Gdańsk: Marpress, , [2] s: il., portr. - (Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku; nr 24. Seria Pomorzoznawcza; T. 13) Treść: CIESIELSKI Czesław: Z dziejów Instytutu Bałtyckiego s MACHALIŃSKI Zbigniew: Problematyka morska w czasopiśmiennictwie Instytutu Bałtyckiego w latach s HAJDUK Bolesław: Problematyka skandynawska w działalności Instytutu Bałtyckiego s MROCZKO Marian: Społeczna i naukowa działalność Józefa Borowika [ ] s KOTARSKI Edmund: Profesor Andrzej Bukowski s KOWALEWSKI Tadeusz: Stanisław Adam Potocki ( ) s SAWICKI Jan Kazimierz: Prace Instytutu Bałtyckiego nad Bibliografią pomorską w latach s GŁOSY w dyskusji / Tadeusz Olchowy [et al.] s WESOŁOWSKI Marek: Ogólnopolska sesja naukowa z okazji 50-lecia działal-

16 16 Ogólne [726] ności Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Annales Acad. Medicae Gedan T. 30 s , il DUDA Daniel, MACHALIŃSKI Zbigniew: Polskie Towarzystwo Nautologiczne ( ). - Gdynia: Wydaw. Akad. Morskiej, , [7] s.: faks. Z siedzibą w G d y n i 135. KRUSZEWSKI Eugeniusz S.: W służbie wolnej nauki: Instytut Polsko- -Skandynawski ( ). Rocz. Inst. Pol.- Skand. 2004/2005 [R.] 20 (dr. 2006) s Streszcz. w jęz. norw. Kopenhaga 136. SPRAWOZDANIE [Instytutu Polsko-Skandynawskiego] za rok akademicki 2004/ Rocz. Inst. Pol.- Skand. 2004/2005 [R.] 20 (dr. 2006) s LEWANDOWSKA Izabela: Instytut Mazurski [w O l s z t y nie] w relacji jego współtwórcy - Hieronima Skurpskiego [ ]. Echa Przeszłości 2006 [T.] 7 s Sum GENEZA powstania i początki działalności Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego / [aut.] Przemysław Ustianowski [et al.] // In: Pamiętnik: XV Sympozjum Historii Farmacji Stargard Szczecin, S : il., portr. Sum JASNOWSKA Janina: Aktywność Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego w 2005 roku. Kronika Szczec Nr 24 (dr. 2006) s SZUKAŁA Maciej: Znaczenie Komisji Historycznej Pomorza (Historische Kommission für Pommern) dla badań nad dziejami regionalnymi i jej rola w opracowywaniu zasobu archiwów niepaństwowych ( ). Szczec. Inf. Arch Nr 19 s Szczecin 141. GROCHOWINA Sylwia: Powstanie i działalność Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w To r u n i u. Dzieje Najn R. 38 nr 4 s SCHMIDT Jürgen W.: Eine Quelle zur Geschichte des polnischen wissenschaftlichen Vereins und des polnischen Museums in Thorn im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Westpr.- Jahrb Bd. 56/57 s SPRAWOZDANIA Towarzystwa Na u kowego w Toruniu. - Toruń: TNT 2005 [nr] 59 (dr. 2006). - 49, [1] s PASCHEDAG Manfred: Die Mitglieder und personenkundliche Vorträge der Altertumsgesellschaft Insterburg [Wy s t r u ć ] im Jahre Altpr. Geschl.- kde N.F Bd. 36 Jg. 54 s BRÜGGEMANN Karsten: Gross und Klein in der Geschichte der Ostseeraums: Die Veränderung der Staatenwelt durch die Jahrhunderte und ihre historiographischen Reflexionen. Ständige Konferenz der Historiker des Ostseeraums (SKHO), Tartu, 29. Juni - 2. Juli Forsch. zur Baltischen Gesch Bd. 1 s Dorpat 146. CYBULSKI Marek: Sprawozdanie z seminarium Quo vadis, Cassubia? ([G d a ń s k ] 25 lutego 2006 r.). Rocz. Gdań T. 66 s MIĘDZYNARODOWA Sesja Numizmatyczna w Gdańsku z okazji 65. lecia prof. Stanisława Suchodolskiego: materiały / red. Aleksander Kuźmin; Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział w Gdańsku. - Gdańsk, s.: il. Z treści: WŁODARCZAK Romualda: Trzy odmiany dukata malborskiego z 1592 roku! s GIZIŃSKA Małgorzata: Znaleziska monet w zbiorach Muzeum w Elblągu s FRĄCKOWIAK Miłosz: Medale gdańskie drugiej połowy XX wieku s KOŚCIŃSKI Bogdan: Znaleziska skarbu brakteatów oraz domniemanego stempla menniczego z XIII w. na stan. 2 w Gdańsku s

17 [727] Ogólne OSTOJA-ZAGÓRSKI Janusz: Na marginesie gdańskiej konferencji archeologicznej. Prz. Bydg R. 17 s Gdańsk, XI 2002 r SZYMAŃSKI Jan: Polsko-norweska konferencja historyków Polska-Norwegia Rocz. Gdań T. 66 s Gdańsk, XI 2005 r MIGDALSKI Paweł: Konferencja historyczna z okazji 550-lecia Uniwersytetu w Gryfii. Zap. Hist T. 71 z. 4 s Greifswald, V 2006 r GRIGARAVIČIŪTĖ Sandra, JANU- ŽYTĖ Audronė: Lietuva ir Lenkija Baltijos regione. (Lithuania and Poland in the Baltic Region). Istorija (Vilnius) 2006 [nr] 63 s , il. Konferencja, K ł a j p e d a 8-9 VI 2006 r SLIUŽINSKAS Rimantas, GRIGA- RA VIČIŪTĖ Sandra: Międzynarodowa konferencja Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija ( Historia i kultura regionu bałtyckiego: Litwa i Polska ), Kłajpeda, 8-10 czer wca 2006 r. Biul. Hist. Pogranicza 2006 nr 7 s BŁASZCZAK Tomasz: Dziesiąta Konferencja Historii Kowna. Zap. Hist T. 71 z. 4 s K o w n o, V 2006 r ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ Ramunė: Ketvirtoji XVIII a. Lietuvos istorijos konferencija. Liet. Ist. Metraštis 2005 [nr] 2 (dr. 2006) s Kowno, 7 X 2005 r CERŪZIS Raimonds: Etniskās nesaskaņas Latvijā un Igaunija ( ) Lineburgas konferences skatījumā. (Ethnic strifes in Latvia and Estonia ( ) from the point of view of Lineburg conference). Latv. Vēsture 2005 [nr] 2 s L ü n e b u r g, XI DOBROSIELSKA Alicja: Sprawozdanie z konferencji naukowej Interdyscyplinarne spotkania z historią i kulturą Bałtów - Colloquia Baltica II, O l s z t y n października 2006 roku. Pruthenia 2006 T. 2 s FAFIŃSKI Łukasz P.: Sprawozdanie z sesji naukowej - Zwrot ku Europie. Historiografia Prus Wschodnich i Zachodnich w polsko-niemieckim dialogu. Kom. Maz.- Warm nr 2 s Olsztyn, 6-10 IX 2006 r JÄHNIG Bernhart, KARP Hans-Jürgen: 150 Jahre Historischer Verein für Ermland: Bericht über die gemeinsame Tagung der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung und des Historischen Vereins für Ermland vom 6. bis. 10. September 2006 in Olsztyn/Allenstein. Preussenland 2006 Jg. 44 Nr. 2 s KARP Hans-Jürgen: Rückbesinnung auf Europa: Historiographie Ost- und Westpreussens im deutsch-polnischen Dialog: Internationale Tagung des Historischen Vereins für Ermland und der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung in Verbindung mit der Polnischen Historischen Gesellschaft (Sektion Allenstein), der Kulturgemeinschaft Borussia und dem Museum für Ermland und Masuren: Olsztyn/Allenstein, 6. bis 10. September AHF-Information. Tagungsberichte 2006 Nr. 157: Tagungsberichte/Berichte/pdf/2006/ pdf 160. ŚWIDERSKI Grzegorz: Sprawozdanie z konferencji naukowej Interdyscyplinarne spotkania z historią i kulturą Bałtów - Collo quia Baltica, Olsztyn września 2004 roku. Pruthenia 2006 T. 1 s , il WAKAR Marcin: Warmia i Mazury w obliczu przemian cywilizacyjnych: 15 lat przekształceń gospodarczych i społecznych : sprawozdanie z konferencji. Kom. Maz.- Warm nr 2 s Olsztyn, 8 XII 2005 r.

18 18 Ogólne [728] 162. SZTĄBERSKA Małgorzata: XI konferencja Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Samorząd ziem pruskich. Organizacja i funkcjonowanie : O l s z t y - n e k, 25 października 2006 r.: sprawozdanie. Kom. Maz.-Warm nr 3 s ŚWIDERSKI Grzegorz: Sprawozdanie z konferencji naukowej Pogranicza. Kom. Maz.-Warm nr 3 s P i s z, 6-7 IX 2006 r GADOCHA Marcin: Urzędnicy miejscy w Rzeczypospolitej, na Śląsku i Pomorzu w XIII-XVIII wieku - konferencja naukowa, (S a n d o mierz, 3-5 czerwca 2005). Stud. Hist R. 49 z. 1 s ŚLEPOWROŃSKI Tomasz: Słupsko- -szcze cińska międzynarodowa konferencja o Żydach na Pomorzu Zachodnim i ich sąsiadach. Zap. Hist T. 71 z. 4 s S ł u p s k, 8-9 V 2006 r KARGUL Michał: Kim są Kaszubi?: konferencja w Starbieninie, IX 2006 r. Acta Cassubiana 2006 T. 8 s CYGAŃSKI Janusz: Sprawozdanie z sesji Susz. Z dziejów miasta i okolic. Kom. Maz.-Warm nr 1 s S u s z, 24 XI 2005 r BORKOWSKA Urszula: Nostalgia, czyli dawny urok kultury szlacheckiej na Pomorzu. Bibl. Zach.-pom R. 47 nr 2/3 s Sprawozdanie z konferencji Zamki i rezydencje na Pomorzu, Szczecin, VI 206 r KLIM Jadwiga: Sprawozdanie z przebiegu konferencji // In: VII Konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego, Tomaszów Mazowiecki Gdańsk, S : il. T o m a s z ó w M a z o w i e c k i, V 2004 r CENTEK Jarosław, KROTOFIL Maciej: To r u ń s k i e międzynarodowe sympozjum naukowe Polska - Litwa. Zap. Hist T. 71 z. 1 s X 2005 r GAWINECKA Magda: Konferencja naukowa Historia Norwegii i wzajemne relacje między Polską a Norwegią Zap. Hist T. 71 z. 1 s Toruń, X 2005 r GAWINECKA Magda: Polsko-norweska konferencja naukowa w Toruniu, [13-15 X 2005 r.]. Dzieje Najn R. 38 nr 4 s JEZIORSKI Paweł A., KWIATKOW- SKI Krzysztof: Trzynasta konferencja z cyklu Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica. Zap. Hist T. 71 z. 1 s Toruń, IX 2005 r LATER-CHODYŁOWA Elżbieta: Historia Norwegii i wzajemne relacje między Polską a Norwegią Prz. Zach R. 62 nr 1 s Konferencja, Toruń, X 2005 r ZIEMLEWSKA Anna: Międzynarodowa konferencja poświęcona wojnom północnym, Toruń, IX Zap. Hist T. 71 z. 1 s Skrócona wersja: Klio (Toruń) 2006 [nr] 8 s VIRKUS Mona: Seminar für pommersche Orts- und Familienforschung. Sedina-Archiv N.F Bd. 11 Jg. 51 H. 2 s. 257, il. T r a v e m ü n d e, II 2005 r CYBULSKI Marek: Sprawozdanie z konferencji pn. Ksiądz Leon Heyke ( ). W 120 rocznicę urodzin. Rocz. Gdań T. 66 s W e j h e r o w o, 5 XII 2005 r SZYMIKOWSKI Dariusz: I Kongres Kaszubski. Pomerania 2006 nr 7/8 s , il., faks. Wejherowo, XII 1946 r ŁAPO Jerzy Marek: Król Stanisław Leszczyński i jego związki z ziemiami pruskimi: sprawozdanie z konferencji. Kom. Maz.- Warm nr 2 s W ę g o r z e w o, 21 III 2006 r.

19 [729] Ogólne JURKOWSKI Roman: Międzynarodowa konferencja naukowa Wielki Sejm Wileński (1905): Korzenie, rozwój, konsekwencje, W i l n o, 5-6 grudnia 2005 roku. Echa Przeszłości 2006 [T.] 7 s PETRAUSKAS Rimvydas: Historia a współczesność: pierwszy zjazd historyków Litwy [w Wilnie]. Zap. Hist T. 71 z. 1 s IV. NAUKI POMOCNICZE HISTORII 1. Archiwa Zob. też poz. 102, 140, 214, 502, 506, 723, 826, 888, 1022, 1201, 1274, 1594, 1835, 1937, 1982, 2439, ARCHIVFÜHRER zur Geschichte des Memelgebiets unter der deutsch-lituaischen Beziehungen / bearb. v. Christian Gahlbeck, Vacys Vaivada, hrsg v. Joachim Tauber, Tobias Weger. - München: R. Oldenbourg Verl., s. - (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa; Bd. 27) 183. RAGAUSKIENĖ Raimonda: XVI a. LDK bajorijos privačių archyvų saugojimo kultūra. (The culture of preserving of private noblemen s archives in the GDL in the 16th century). Lituanistica 2006 Nr. 2 s Sum RICHTER Wolfgang: Versprengte Akten: Itinerar der Dresdner Bank-Akten am Ende des Zweiten Weltkriegs. Archiv u. Wirtschaft 2006 Jg. 39 H. 1 s Dot. m.in. akt filii w Gdańsku, Królewcu i Szczecinie 185. SAMMLUNG Prussia: Archiv und Bibliothek: eine bibliographische Dokumentation mit dem Schwerpunkt Ostpreussen / bearb. u. zsgest. v. Lothar Förmer Ausg. - Duisburg: Prussia Gesell. f. Heimatkde Ostu. Westpr., k. - (Prussia-Schriftenreihe; 14) 8. Ausg.: Köln, k Ausg.: Köln, k STANKOWSKI Witold: B a y - r e u t h i a n a jako źródło do dziejów życia codziennego na Górnym Śląsku i Pomorzu Gdańskim po drugiej wojnie światowej // In: Śląska codzienność po drugiej wojnie światowej. - Katowice, S KUBICKI Rafał: Testamenty elbląskie z XIV - początków XVI w. - charakterystyka wraz z listą testatorów w układzie chronologicznym. Rocz. Elbl T. 20 s , tab. Przechowywane w Arch. Państw. w G d a ń s k u 188. PREUSSENS erstes Provinzialarchiv: zur Erinnerung an die Gründung des Staatsarchivs Königsberg [K r ó l e w i e c ] vor 200 Jahren / hrsg. v. Bernhart Jähnig, Jürgen Kloosterhuis. - Marburg: N. G. Elwert Verl., , [1] s.: il., faks., portr. - (Tagungsberichte der Historischen Kommission für Ost- und Westpreussische Landesforschung; Bd. 20) Treść: WILLOWEIT Dietmar: Recht, Landesherrschaft und Obrigkeit in Altpreussen: vom Ordensstaat zum Herzogtum s GLAUERT Mario: Von Akkon bis Königsberg: das Archiv der Hochmeister des deutschen Ordens s JÄHNIG Bernhart: Vom Etatministerium zum Geheimen Archiv: Kanzlei, Registratur und Archiv in Königsberg von der ausgehenden Ordenszeit bis zum beginnenden 19. Jahrhundert s KLOOSTERHUIS Jürgen: Strukturen und Materien spätmittelalterlicher Amtsbücher von Ordensfolianten s NEITMANN Klaus: Arbeitsinstrumente der hochmeisterlichen Kanzlei: Handfestenregister des 15. Jahrhunderts s KNACKMUSS Ariane: Die Ostpreussischen Foliaten: zur frühneuzeitlichen Entwicklung der Amtsbücher im Staatsarchiv Königsberg s HARTMANN Stefan: Das Herzogliche Briefarchiv und seine Regestierung s MARTI Hanspeter: Universitätsgeschichtliche Quellenbestände aus Königsberg in Allenstein (Archiwum Państwowe w Olsztynie): ein erster fragmentarischer Überblick s MAR- TENS Jürgen: Das Wilnaer Restaurierungsprojekt s HECKMANN Dieter: Das Staatsarchiv als Ersatz für das verlorene Stadtarchiv Königsberg s LETKEMANN Peter: Provenienz und Pertinenz: die Gründung des Staatsarchivs Danzig s NADOLNY Anastazy: Archiwum dziekańskie dekanatu l u b a w s k i e g o. Teo-

20 20 Ogólne [730] logia i Człowiek 2006 [nr] 7-8 s , tab. Zsfg KUKOWSKI Tomasz: Źródła do dziejów Elbląga w latach w zasobie Archiwum Państwowego w Elblągu z/s. w M a l b o r k u. Rocz. Elbl T. 20 s BRZECZKOWSKI Tadeusz: Zespoły domenalne przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w O l s z t y n i e. Echa Przeszłości 2006 [T.] 7 s KOPICZKO Andrzej: Archiwalia dotyczące kanoników regularnych laterańskich w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej. Warm. Wiad. Archidiec R. 61 nr 82 s Z siedzibą w Olsztynie 193. VOGELSANG Ernst: Notariatsakten: eine weitere Quelle für genealogische Forschungen: Aufgezeigt an der Überlieferung im Staatsarchiv Allenstein. Altpr. Geschl.- kde N.F Bd. 36 Jg. 54 s IVANOVS Aleksandrs: Zespół dokumentów Moscowitica - Ruthenica w Łotewskim Państwowym Archiwum Historycznym [w R y d z e ]. Zap. Hist T. 71 z. 2/3 s BAŃKOWSKA Iga: Druki, ulotki, plakaty i broszury propagandowe w zespole archiwalnym Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch Nr 19 s GUT Paweł: Akta XXIV Sądu SS i Policji w Szczecinie (SS und Polizeigericht Stettin XXIV) z lat w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch Nr 19 s GUT Paweł: Pieczęcie urzędowe Archiwum Państwowego w Szczecinie w latach Cz. 1: Pieczęcie do 1945 roku. Szczec. Inf. Arch Nr 19 s , il., faks GUT Paweł: Typariusze pieczęci miejskich i sądowych z herbami miejskimi w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie. Stargardia 2004 T. 4 (dr. 2006) s , il GUT Paweł: Źródła do dziejów skarbowości Księstwa Pomorskiego w okresie wczesnonowożytnym (do 1637 roku) w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie // In: Podstawy materialne państwa: zagadnienia prawno-historyczne. - Szczecin, S GUT Paweł, KOZŁOWSKI Kazimierz: Źródła do dziejów księstwa wołogoskiego w okresie wczesnonowożytnym (do 1637 r.) w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Prz. Zach.-pom R. 21 z. 4 s JABŁOŃSKA Alicja: Archiwum Państwowe w Szczecinie w 2005 roku. Szczec. Inf. Arch Nr 19 s , tab MIJAL Przemysław, MIJAL Witold: Akta osobowe cudzoziemskich robotników przymusowych ( ) z zespołu Prezydium Policji w Szczecinie (Polizeipräsidium Stettin). T. 1-2: A-Z / Archiwum Państwowe w Szczecinie. - Szczecin, s. Publikacja ukazała się na CD 203. POMMERN, Skandinavien und das Baltikum: Sachthematisches Archivinventar zu den frühneuzeitlichen Beständen an Nordica, Baltica und Sueco-Pomeranica im Staatsarchiv Stettin / bearb. v. Haik Thomas Porada. - Schwerin, 2005 Rec.: KOPIŃSKI Krzysztof, Zap. Hist T. 71 z. 4 s SOBAŃSKA Karolina: Kształtowanie zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie w latach Szczec. Inf. Arch Nr 19 s , tab SZUKAŁA Maciej: Szczeciński epizod w działalności archiwalnej Gerharda Zimmermanna [ ]: przyczynek do dziejów Archiwum Państwowego w Szczecinie w okresie II wojny światowej. Stargardia 2004 T. 4 (dr. 2006) s Zsfg.

A. OGÓLNE I. BIBLIOGRAFIE

A. OGÓLNE I. BIBLIOGRAFIE A. OGÓLNE I. BIBLIOGRAFIE 1. BABNIS Maria, GRZĘDZIŃSKA Kamila: Dar Pomorza w piśmiennictwie polskim. Libri Gedan. 2004 (dr. 2005) T. 22 s. 74-122. Sum. s. 122. Zsfg. s. 122 Bibliografia zawiera 757 poz.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXIV ROK 2009

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXIV ROK 2009 T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E W T O R U N I U WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXIV ROK 2009

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXV ROK 2010

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXV ROK 2010 T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E W T O R U N I U WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXV ROK 2010 SUPLEMENT

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSY T E CKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSY T E CKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E W T O R U N I U WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSY T E CKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXVI ROK 2011

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXVII ROK 2012 SUPLEMENT BIBLIOGRAFIA

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXVII ROK 2012 SUPLEMENT BIBLIOGRAFIA T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E W T O R U N I U WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXVII ROK 2012

Bardziej szczegółowo

A. OGÓLNE I. BIBLIOGRAFIE

A. OGÓLNE I. BIBLIOGRAFIE A. OGÓLNE I. BIBLIOGRAFIE 1. BIBLIOGRAFIA regionalna województwa kujawsko-pomorskiego za rok 1999. [Cz. 1-2] / [aut.] Halina Gajdulewicz [et al.]; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy;

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSY T E CKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSY T E CKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E W T O R U N I U WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSY T E CKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXIX ROK 2014

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXVIII ROK 2013 SUPLEMENT BIBLIOGRAFIA

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXVIII ROK 2013 SUPLEMENT BIBLIOGRAFIA T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E W T O R U N I U WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXVIII ROK 2013

Bardziej szczegółowo

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1 25 Załącznik 1 Sprawozdania z ogólnopolskich konferencji historyków kartografii Ogólnopolska konferencja we Wrocławiu poświęcona historii kartografii Janina E. Piasecka. Polski Przegl. Kartogr., t. 8,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

zapraszają na konferencję naukową

zapraszają na konferencję naukową Zakład Historii XIX wieku Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu oraz Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk zapraszają na konferencję naukową

Bardziej szczegółowo

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Albert Ludwigs Universität Freiburg zapraszają w dniach 19-21 maja 2011 r. na polsko niemieckie

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Ruda Śląska - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej 1. 10 [DZIESIĘĆ] lat samorządu lokalnego w Rudzie Śląskiej. - Ruda Śląska : Rada Miejska i Zarząd Miasta Ruda Śląska, 2000 Sygnatura:

Bardziej szczegółowo

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW)

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Imię i nazwisko Kandydat do: Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Pozycja na liście Komitet wyborczy adw. Piotr

Bardziej szczegółowo

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta. Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa Polska Akademia Nauk Archiwum ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji Teatr w wielkim mieście 9.30

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

Powiat Toruń. Powiatowi Lekarze Weterynarii

Powiat Toruń. Powiatowi Lekarze Weterynarii Powiat W latach 1919-1939 i 1945-1950 należał do województwa pomorskiego, w latach 1950-1975 do województwa bydgoskiego, od 1999 wchodzi w skład województwa kujawsko-pomorskiego. Źródło: Wikipedia, wolna

Bardziej szczegółowo

Patronaty Honorowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - listopad 2009

Patronaty Honorowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - listopad 2009 Patronaty Honorowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - listopad 2009 Lp Data Miejsce Nazwa wydarzenia Organizator 1. 1.11.2009 rozpoczęcie, zakończenie 15.12.2009 2. 4-5.11.2009 Toruń, Hotel Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

1% podatku przekazany Fundacji "Dorotkowo" w 2014 r. za rok podatkowy 2013

1% podatku przekazany Fundacji Dorotkowo w 2014 r. za rok podatkowy 2013 1% podatku przekazany Fundacji "" w 2014 r. za rok podatkowy 2013 Imię podatnika Nazwisko podatnika Cel szczegółowy wskazany przez podatnika Kwota przekazana na rzecz organizacji Urząd Skarbowy Mariola

Bardziej szczegółowo

LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU

LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU Lp. Imię i Nazwisko Instytucja/stanowisko 1. Robert Krupowicz Wojewoda

Bardziej szczegółowo

MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPREZENTOWAĆ

MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPREZENTOWAĆ oraz MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPREZENTOWAĆ tom V serii MONUMENTA ARCHAEOLOGICA BARBARICA. SERIES GEMINA a także elektroniczną wersję części 1. XIX tomu serii MONUMENTA ARCHAEOLOGICA BARBARICA Wydawnictwo dofinansowano

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

Projekt Baltic Connections, 20 kwietnia 2010 Stanislaw Flis, SAP Oddział w Gdańsku

Projekt Baltic Connections, 20 kwietnia 2010 Stanislaw Flis, SAP Oddział w Gdańsku Plan prezentacji: Cele projektu, Zakres projektu, Chronologia realizacji projektu, Uczestnicy projektu, Strona Internetowa projektu oraz baza danych, Przewodnik w języku angielskim, Przewodnik w języku

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA w INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (052) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO BIBLIOGRAFIA / WYDAWNICTWA ZWARTE W WYBORZE

Bardziej szczegółowo

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11)

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) SYGN. TYTUŁ ROK ROCZNIK /TOM NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) C - 1 Na szlaku. Góry - Turystyka - Podróże. Czasopismo Polskiego 1998 XII

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW W dniu 22 listopada o godz. 5.15 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się kolejna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne)

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Morze w kulturach świata starożytnego Sympozjum Data Godziny Miejsce Adres Mediewistyka wobec współczesności Migracje

Bardziej szczegółowo

Bibliografia podmiotowa

Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

Opole 22.05.2011r. Komunikat końcowy Finałów Akademickich Mistrzostw Polski w judo mężczyzn. Kategoria 60 kg:

Opole 22.05.2011r. Komunikat końcowy Finałów Akademickich Mistrzostw Polski w judo mężczyzn. Kategoria 60 kg: AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej Ul. Prószkowska 76/9a, 45-758 Opole, tel. (0-77) 668 924 080, 4747466 fax www.azs.po.opole.pl azs@po.opole.pl Opole 22.05.2011r. Komunikat

Bardziej szczegółowo

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Suwałki, 2014 2 I. WYDAWNICTWA ZWARTE A. Wierusz-Kowalski

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ ARTYKUŁU (TIMES NEW ROMAN 18 POGRUBIONA)

TYTUŁ ARTYKUŁU (TIMES NEW ROMAN 18 POGRUBIONA) Stopień naukowy, imię i nazwisko autora Pełna nazwa jednostki naukowej TYTUŁ ARTYKUŁU (TIMES NEW ROMAN 18 POGRUBIONA) Słowa kluczowe: tekst czcionka - Times New Roman 11 Streszczenie: tekst czcionka -

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski W Y K A Z członków obwodowych komisji do spraw referendum w Kowarach powołanych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. 1. Obwodowa Komisja ds.

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwo Oddziału kat.a z "50"

Mistrzostwo Oddziału kat.a z 50 Mistrzostwo Oddziału kat.a z "50" 1 FILIPEK Stefan - WOLSZON Zygmunt 424,05 2 TAZBIR Marcin 500,78 3 ANDRZEJCZAK Stefan 515,92 4 WITTSTOCK Wiktor 537,00 5 RACHUNEK Stanisław 660,33 6 ZAPADKA Roman 733,74

Bardziej szczegółowo

POLITYKA S. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka

POLITYKA S. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka POLITYKA S Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka Katowice 2008 SPIS TREŚCI I. INTEGRACJA ŚRODOWISKA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH 7 Andrzej Rączaszek OD USTRONIA WIELKOPOLSKIEGO DO SIENIAWY. DWADZIEŚCIA

Bardziej szczegółowo

POWIATY GRODZKIE Imię i nazwisko. Danuta Kosieniak. Zofia Majewska. Halina Czeczot. Paweł Konopa. Wojciech Witkowski. Wojciech Matczyński

POWIATY GRODZKIE Imię i nazwisko. Danuta Kosieniak. Zofia Majewska. Halina Czeczot. Paweł Konopa. Wojciech Witkowski. Wojciech Matczyński Urząd, Wydział POWIATY GRODZKIE Imię i nazwisko Tel. Faks e-mail, www Bydgoszcz Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy Dyrektor Miejskiej Pracowni Geodezyjnej Miejski ODGiK ZUD Danuta Kosieniak Zofia

Bardziej szczegółowo

KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W INOWROCŁAWIU

KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W INOWROCŁAWIU Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA W INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (52) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm www.pbwinowroclaw.neostrada.pl KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

1% podatku przekazany na leczenie i rehabilitację Dorotki Targowskiej w 2014 r. za rok podatkowy 2013

1% podatku przekazany na leczenie i rehabilitację Dorotki Targowskiej w 2014 r. za rok podatkowy 2013 1% podatku przekazany na leczenie i rehabilitację Dorotki w 2014 r. za rok podatkowy 2013 Imię podatnika Nazwisko podatnika Cel szczegółowy wskazany przez podatnika Kwota Urząd Skarbowy przekazana na rzecz

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

X kadencja lata 2010-2013

X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 Przewodniczący RG prof. dr hab. inż. Józef Lubacz Politechnika Warszawska Wiceprzewodniczący RG prof. dr hab. Jan Madey Uniwersytet Warszawski prof.

Bardziej szczegółowo

Turystyka w Rozwoju Lokalnym i Regionalnym

Turystyka w Rozwoju Lokalnym i Regionalnym KOMUNIKAT 3 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I TURYZMU POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE ODDZIAŁ TORUŃSKI KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Pod

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRANYCH

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRANYCH DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRANYCH W TENISIE STOŁOWYM Drzonków, 14-15 listopada 2015 roku Lista uczestników: Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START Zielona Góra Lubuskie Adres e-mail,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 Rej. 266/2014 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG Nazwa Adres siedziby Status prawny organizacji ul. Wroniecka 14 Klub Seniora JAŚKI z Ostroroga Aktywne Kobiety z Bobulczyna Mieszkańcy Wsi Oporowo

Bardziej szczegółowo

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lipusz za 2011 rok.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lipusz za 2011 rok. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lipusz za 2011 rok. Na podstawie art.37 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z póź. zm.)wójt Gminy Lipusz podaje do

Bardziej szczegółowo

Polonia Maior - Fontes

Polonia Maior - Fontes * KARTOGRAFIA * Bibliografia: Górska Gołaska K., Katalog planów, cz. 1 2, Poznań 1968 n. Historische Pläne und Grundrisse von Städten d Ortschaften in Polen, hrg. A. Jammers, bearb. E. Klemp, Wiesbaden

Bardziej szczegółowo

17 IX, przedpołudnie

17 IX, przedpołudnie KALENDARZ XIX POWSZECHNEGO ZJAZDU HISTORYKÓW POLSKICH Sympozja specjalistyczne (wigilijne) 17 IX, przedpołudnie Historia w kontekście posthumanistyki Sympozjum Godziny Miejsce Adres Metodologia historii,

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ grudzień 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ grudzień 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ grudzień 2011 Automatyzacja pracy maszyn roboczych: metodyka i zastosowania praca zbiorowa / red. Jan Szlagowski; [aut. Dariusz Dąbrowski, et al.] Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59 /2010 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie z dnia 30 września 2010 roku

Zarządzenie Nr 59 /2010 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie z dnia 30 września 2010 roku Zarządzenie Nr 59 /2010 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa

Bardziej szczegółowo

Wystpy Arki Gdynia w I lidze.

Wystpy Arki Gdynia w I lidze. Wystpy Arki Gdynia w I lidze. I liga 1974/1975 1. Ruch Chorzów 30 44 20 4-6 61-27 2. Stal Mielec 30 38 15 8-7 40-24 3. lsk Wrocław 30 36 13 10-7 40-31 4. Wisła Kraków 30 34 12 10-8 40-31 5. Zagłbie Sosnowiec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Loty gołębi dorosłych: KATEGORIA A 4 gołębie po 5 konkursów na dystansie 100-400km. minimum 600 kkm./gołębia

Loty gołębi dorosłych: KATEGORIA A 4 gołębie po 5 konkursów na dystansie 100-400km. minimum 600 kkm./gołębia Loty gołębi dorosłych: KATEGORIA A 4 gołębie po 5 konkursów na dystansie 100-400km. minimum 600 kkm./gołębia Mistrz Zobel Tadeusz Gniezno 20 140,06 I V-ce Mistrz Biittner Grzegorz Arkadiusz Poznań 20 179,97

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Spis prezentacji wystawy od 14 maja 2011 r. do 14 lutego 2014 r.

Spis prezentacji wystawy od 14 maja 2011 r. do 14 lutego 2014 r. Spis prezentacji wystawy od 14 maja 2011 r. do 14 lutego 2014 r. Pierwsza odsłona ekspozycji w formie multimedialnej prezentacji miała miejsce 14 maja 2011 r. podczas III Dnia Kaszubskiego w Szczecinie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

S U W A L S Z C Z Y Z N A BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WYDAWNICTWA ZWARTE ZA ROK 2014 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE CZASOPISMA

S U W A L S Z C Z Y Z N A BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WYDAWNICTWA ZWARTE ZA ROK 2014 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE CZASOPISMA S U W A L S Z C Z Y Z N A BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WYDAWNICTWA ZWARTE ZA ROK 2014 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE CZASOPISMA ROCZNIK 1. Rocznik Augustowsko-Suwalski. T. 14 / red. nacz. Andrzej Matusiewicz ; rec.

Bardziej szczegółowo

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13 września 2012 r. SESJA OTWARTA 8.30-9.30 Msza św. (Kościół Uniwersytecki Najśw. Imienia Jezus, Pl. Uniwersytecki 1) 9.30-10.00 Przybycie

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

Pomorska Debata Muzealna Muzea pomorskie dzień przed Kongresem Muzealników Polskich. Gdańsk, 30 października 2014 roku

Pomorska Debata Muzealna Muzea pomorskie dzień przed Kongresem Muzealników Polskich. Gdańsk, 30 października 2014 roku Pomorska Debata Muzealna Muzea pomorskie dzień przed Kongresem Muzealników Polskich Gdańsk, 30 października 2014 roku Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego z budżetu województw w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1970 Pr II 307 1983 1990 Aura 1979 2006 Pr III 115 Auxilium Sociale 2003 2006 Pr

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW Lp Imię i nazwisko doktoranta - nazwa uczelni Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

Powiat Sępólno Krajeńskie

Powiat Sępólno Krajeńskie Powiat Sępólno Krajeńskie W latach 1920-1939 i 1945-1950 w województwie pomorskim. Od 1950 do 1975 w województwie bydgoskim. Po reformie administracyjnej w roku 1999 w składzie województwa pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce

Bardziej szczegółowo

Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci

Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH CZYTELNIA KSIĄŻEK Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci zestawienie bibliograficzne w wyborze Suwałki, 2016 2 SPIS TREŚCI Notka

Bardziej szczegółowo

LISTA EGZAMINATORÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE TRADYCYJNEGO

LISTA EGZAMINATORÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE TRADYCYJNEGO LISTA EGZAMINATORÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE TRADYCYJNEGO EGZAMINATOR MIĘDZYNARODOWY LP. IMIĘ I NAZWISKO STOPIEŃ 1 Włodzimierz Kwieciński 7 DAN 2013 2013 EGZAMINATORZY KRAJOWI na stopnie 9 1 kyu 1 Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

VII Turniej o Puchar prof..m. Wieczystego Nowy Targ 2016 wyniki zbiorcze uzupełnione

VII Turniej o Puchar prof..m. Wieczystego Nowy Targ 2016 wyniki zbiorcze uzupełnione VII Turniej o Puchar prof..m. Wieczystego Nowy Targ 2016 wyniki zbiorcze uzupełnione M NR. PARA KLUB SENIOR I START (HOBBY) ST 1 9 Nowak Rafał - Nowak Agnieszka Studio Tańca Krystian Krzemiński - Błonie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nr Wyka zu WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nazwisko i imię adres e-mail Dziedziny 1. Baczewski Jacek baczewskijacek@wp.pl 2. Baran Małgorzata mbaran33@interia.pl 3. Bera Anna anna.bera@wzieu.pl 4.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.01.2016 godz. 13:27:44 Numer KRS: 0000157580

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.01.2016 godz. 13:27:44 Numer KRS: 0000157580 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.01.2016 godz. 13:27:44 Numer KRS: 0000157580 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Załącznik Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Lp. Nazwa jednostki Zadania programowe Zadania i zakupy inwestycyjne 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: - - Okręg wyborczy nr obejmujący mandat. JASIŃSKI Sławomir Jacek zgłoszony przez KWW Sławomira Jasińskiego, Lista nr 7 PLADWIG Eugeniusz zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr ROGACZEWSKI

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (0-63) 242 63 39 (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 zostało sporządzone w oparciu o zbiory Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Dworze

Bardziej szczegółowo

Wytyczne redakcyjne dla autorów

Wytyczne redakcyjne dla autorów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wytyczne redakcyjne dla autorów Przypisy Bibliografia załącznikowa przykłady Opracowanie Małgorzata Pronobis Dorota Parkita Kielce 2011 Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Wykładowcy Lata z Helem

Wykładowcy Lata z Helem Bartłomiej Andrzejewski - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Józef Barnaś Instytut Fizyki Molekularnej PAN Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Janusz Baszyński - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM z dnia 12 sierpnia 2015 roku Na podstawie 7.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo