Burmistrz Miasta Biłgoraj R A P O R T O S T A N I E M I A S T A B I Ł G O R A J ( ) Biłgoraj, 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Burmistrz Miasta Biłgoraj R A P O R T O S T A N I E M I A S T A B I Ł G O R A J (2010-2014) Biłgoraj, 2014 r."

Transkrypt

1 Burmistrz Miasta Biłgoraj R A P O R T O S T A N I E M I A S T A B I Ł G O R A J ( ) Biłgoraj, 2014 r.

2

3 SPIS TREŚCI 1. ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA Wstęp Charakterystyka miasta Zarys historyczny Okres współczesny Rada Miasta Rady Osiedli Miasta Biłgoraj Urząd Miasta Biłgoraj Miejska Służba Drogowa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Biłgorajskie Centrum Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Ośrodek Sportu i Rekreacji SPÓŁKI Z UDZIAŁEM MIASTA Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Charakterystyka Spółki Zaopatrzenie w wodę Miejska Oczyszczalnia Ścieków Gospodarka odpadami Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o Dane techniczne i charakterystyka Spółki Analiza ekonomiczno-finansowa Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Pozostałe spółki, w których Miasto posiada udziały bądź akcje Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o FINANSE MIASTA GOSPODARKA KOMUNALNA Inwestycje miejskie Zadania realizowane w latach ze środków własnych Miasta przy uwzględnieniu środków Unii Europejskiej i środków krajowych Cmentarnictwo i utrzymanie miejsc pamięci narodowej Zieleń miejska Oczyszczanie miasta Mieszkalnictwo Dodatki mieszkaniowe i energetyczne... 97

4 5. OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego Miejski Zespół Szkół Przedszkola Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr JUNIOR Sp. z o.o. w Biłgoraju KULTURA I SZTUKA KULTURA FIZYCZNA, SPORT I ZDROWIE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I SPRAWY OBYWATELSKIE Bezpieczeństwo publiczne Sprawy obywatelskie Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej Urząd Stanu Cywilnego DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM I GOSPODARKA PRZESTRZENNA Gospodarowanie mieniem komunalnym Gospodarka przestrzenna PODSUMOWANIE

5 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA 1.1. Wstęp Miasto Biłgoraj jest, posiadającą osobowość prawną, jednostką samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze Miasta, z mocy ustawy o samorządzie gminnym stanowią wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez wybraną przez siebie radę miasta i burmistrza miasta. Miasto Biłgoraj wykonywało zadania własne należące do samorządu gminnego, zadania wynikające z porozumień z samorządami Gminy Biłgoraj, Powiatu Biłgorajskiego i Województwa Lubelskiego oraz zadania z zakresu administracji rządowej nakładane ustawami lub na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (np. Wojewodą Lubelskim). Samorząd Biłgoraja, mimo iż prowadził samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu, nie był w stanie sprostać wielu oczekiwaniom społecznym, ze względu na ograniczone dochody własne i dochody zewnętrzne otrzymywane z budżetu Państwa. Dotyczy to przede wszystkim obszaru infrastruktury technicznej i społecznej. W tym okresie można było zaobserwować narastające problemy i trudności samorządu w wykonywaniu zadań rządowych nakładanych ustawami, ze względu na malejące nakłady finansowe Państwa (opieka społeczna, dodatki mieszkaniowe, oświata czy też oświetlenie miasta). Mimo, że Państwo nie zabezpieczało dostatecznych środków finansowych na realizację nałożonych zadań ustawowych, to miasto i tak dopłacało do oświaty czy opieki społecznej z dochodów własnych, a więc z podatków lokalnych. Należy zauważyć, że Samorząd Biłgoraja prowadził politykę wykonywania zadań ważnych i strategicznych z udziałem środków zewnętrznych, jak przebudowa BCK, budowa ulic: Zamojska Kościuszki Tarnogrodzka, Obwodnicy Północnej, Al. J. Pawła II, czy też realizacja programu Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż instalacji solarnych w Biłgoraju. Było to możliwe dzięki stosunkowo dobrej kondycji ekonomicznej przedsiębiorców, aktywności mieszkańców miasta oraz prowadzenia konsekwentnej polityki pilnowania odpowiedniego poziomu wydatków bieżących, aby można było realizować zadania najważniejsze dla mieszkańców miasta. 5

6 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Celem niniejszego raportu jest przedstawienie gospodarki miasta - jej najważniejszych obszarów - ze szczególnym wyodrębnieniem budżetu miasta oraz zebranie wszystkich zagadnień w jednym dokumencie, aby w jak najszerszym ujęciu przedstawić funkcjonowanie samorządu miasta Biłgoraj w kadencji

7 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Charakterystyka miasta Zarys historyczny Najstarsze ślady pobytu człowieka na Ziemi Biłgorajskiej sięgają okresu paleolitu z 8 tysiąclecia przed naszą erą. Wzdłuż Tanwi i Łady w okresie mezolitu i neolitu spotyka się pierwsze ślady osad ludzkich. Wykopaliska na terenie miasta Biłgoraja doprowadziły do odkrycia wiórów krzemiennych, odłamków ceramiki, które pochodzą z późnej epoki brązu, wczesnej epoki żelaza oraz okresu wpływów rzymskich. Najcenniejsze znaleziska archeologiczne: siekierka z krzemienia nadbużańskiego (neolit) i skarb monet rzymskich świadczą o dość wczesnej penetracji tych terenów przez kupców, podążających w kierunku Rusi. Istnieją przypuszczenia, że wczesnośredniowieczne grodzisko istniało w Biłgoraju na wyniesieniu nad rzeką Białą Ładą. Wskazuje na to topografia terenu i nieckowate obniżenie wewnątrz wyniosłości sugerujące istnienie majdanu otoczonego wałami. Rozwój osadnictwa wiejskiego i handlu sprawił, że Adam Gorajski podjął decyzję o lokacji miasta. Miasto lokowano na lewym brzegu Polskiej (Białej) Łady przy szlaku handlowym prowadzącym z Lublina przez Krasnystaw, Turobin, Goraj, Krzeszów, do Krakowa oraz do Jarosławia i Przemyśla przez Tarnogród. 10 IX 1578 r. we Lwowie król Stefan Batory wydał przywilej lokacyjny dla miasta Biłgoraja. Miasto było lokowane na prawie magdeburskim. Władza sądowa i administracyjna spoczywała w rękach wójta, a mieszczanie posiadający wolność osobistą mogli zajmować się handlem i rzemiosłem. Na mocy dokumentu lokacyjnego Biłgoraj otrzymał prawo do trzech jarmarków: na Św. Walentego (14 II), Św. Erazma (3 VI) i Św. Michała Archanioła (29 IX) oraz targu tygodniowego. Mieszczanie na okres 8 lat byli zwolnieni od wszelkich podatków i świadczeń państwowych. Na budowę miasta wybrano wzniesienie na lewym brzegu Białej Łady, w połowie drogi z Goraja do Tarnogrodu. Bagnista dolina Łady zadecydowała o pasmowym układzie miasta rozciągającym się wzdłuż biegu rzeki. Nazwa Biłgoraj jest nazwą topograficzną, wyrażającą właściwości topograficzne osady. Herb Biłgoraja odtworzony na podstawie odcisku pieczęci miejskiej z 1591 r. składa się z 2 części: łabędzia oraz trzech belek u dołu tworzących herb Korczak - znak rodowy Gorajskich. Handel Biłgoraja rozwijał się poprzez czwartkowe targi i jarmarki. Towary przywożone na jarmarki pochodziły z Lublina, Jarosławia, Zamościa, a nawet 7

8 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Krakowa. Z Biłgoraja wywożono produkty leśne m.in. miód, wyroby kuśnierskie, mięso. Szerokim popytem cieszyło się zielone piwo biłgorajskie, zaliczane do najlepszych w Rzeczypospolitej. Towarem głównym, wywożonym z miasta na skalę masową, były sita i przetaki. Skarb miejski zasilały opłaty z kramów, jatek, młynów, od wyrabiających świece, pędzących gorzałkę i piwo, a także targowe, mostowe oraz czynsze z półłanków. Na przełomie XIX i XX w. wśród mieszkańców miasta pojawiły się pierwsze inicjatywy o charakterze społecznym. W 1887 r. założono orkiestrę amatorską, w 1900 r. Komitet Trzeźwości otworzył herbaciarnię z czytelnią, w 1910 r. utworzono wreszcie ochotniczą straż pożarną, zaś Polska Macierz Szkolna utworzyła bibliotekę. W 1919 r. do miasta przyłączono wsie Bojary i Rożnówka-Stawy oraz osiedle i folwark Rożnówka. Ludność miasta liczyła w 1921 r osób z czego 3673 osoby stanowili Żydzi, Polacy 1886 osób, Rosjanie 13, inne narodowości 31 osób. Jeśli chodzi o wyznania religijne to 31,6% stanowili wyznawcy religii rzymskokatolickiej; 1,9% wyznawcy prawosławia; 66,3% wyznawcy religii mojżeszowej. 17 IX 1939 roku Ziemia Biłgorajska znalazła się pod okupacją niemiecką. Miasto zajęły oddziały hitlerowskie z 8 dywizji piechoty. W bitwie o Biłgoraj poległo 78 żołnierzy Wojska Polskiego, a 80 zostało rannych. Do końca 1942 roku Niemcy wyniszczyli fizycznie prawie całą społeczność żydowską Biłgoraja (około 4 tysięcy). W Biłgoraju i okolicach w latach działały liczne oddziały partyzanckie, w tym Szare Szeregi Okres współczesny Miasto Biłgoraj położone jest w południowej części województwa lubelskiego, na zachodnich obrzeżach Roztocza, w sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodowego i Puszczy Solskiej w widłach rzeki Biała i Czarna Łada. Leży na ważnych szlakach komunikacyjnych: drogowych: Warszawa - Lublin - Przemyśl - wschodnia granica Polski, w odległości 232 km od Warszawy, 88 km od Lublina i 113 km od polsko - ukraińskiego przejścia drogowego w Korczowej; Hrubieszów (granica Polski) - Rzeszów - Kraków oraz kolejowych: Linia hutniczo - siarkowa (szeroki tor) łącząca kraje byłego ZSRR z Górnym Śląskiem; Zamość - Stalowa Wola - Kraków. W mieście od zawsze zajmowano się rękodziełem i działalnością produkcyjną. 8

9 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ W 1948 r. utworzono Sitarską Spółdzielnię Pracy produkującą sita, a w 1952 r. Włosiankarską Spółdzielnię Pracy produkującą tkaniny włosiankowe, dywany, liny holownicze z włosia i drutu, nawiązując w ten sposób do wielkiej przeszłości biłgorajskich sitarzy. W 1957 r. założono spółdzielnię Wikliniarkę produkującą kosze z wikliny. W 1973 r. Sitarska Spółdzielnia Pracy została przemianowana na Spółdzielnię Pracy Metalowców Biłmet. Powstały zakłady przetwórstwa owocowowarzywnego, produkcji leśnej Las, Zakłady Przemysłu Terenowego Bitra, fabryka mebli, zakłady przemysłu metalowego. W latach sześćdziesiątych utworzono Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego Mewa, które zatrudniały w 1977 r. aż 4 tysiące pracowników. W 1974 r. rozpoczęły funkcjonowanie Biłgorajskie Zakłady Naprawy Samochodów, a w płd.-zach. części miasta (później nazwany obszar przemysłowy miasta) powstały zakłady metalowe. W 1954 roku włączono do obszaru miasta Puszczę Solską. W 1966 roku powstało Muzeum Regionalne i oddano do użytku nowy ratusz miejski. W 1975 r. w wyniku zmian administracyjnych Polski, Biłgoraj utracił status miasta powiatowego i znalazł się w granicach województwa zamojskiego. Zlokalizowane na terenie Biłgoraja zakłady dawały pracę nie tylko mieszkańcom samego miasta ale również wielu mieszkańcom otaczających je gmin. W latach 70-tych i 80-tych do pracy do Biłgoraja dojeżdżało ok. 7 tys. osób. Szybki rozwój miasta w tamtych latach spowodował, że stał się on ważnym ośrodkiem gospodarczym regionu. Pod względem dynamiki Biłgoraj był trzecim (poza Łęczną i Puławami) najszybciej rozwijającym się ośrodkiem miejskim makroregionu środkowo - wschodniego. Ten dynamiczny rozwój miasta był rezultatem jego szybkiej industrializacji. Utworzono nowe bardzo duże zakłady i wprowadzono nowe nieznane w regionie gałęzie przemysłu: przemysł lekki (zakłady przemysłu dziewiarskiego) i metalowy (zakłady naprawcze taboru samochodowego, zakłady metalowe). Podczas obchodów 400-lecia nadania praw miejskich w 1978 r., miasto odznaczono Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1984 r. otwarto pierwszą w Polsce Wioskę Dziecięcą. W 1994 roku została utworzona Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego działająca na rzecz rozwoju miasta i powiatu biłgorajskiego, zaś w 1999 roku Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej wspierająca wiele przedsięwzięć na rzecz mieszkańców Ziemi Biłgorajskiej. Od lat 90-tych miasto Biłgoraj współpracuje z kilkoma miastami na zasadzie współpracy miast partnerskich. Oficjalne umowy podpisane są kilka lat później: - Crailsheim (Niemcy) r., - Bilina (Czechy) r., - Nowowołyńsk (Ukraina) r., - Kelme (Litwa) r., 9

10 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Stropkov (Słowacja) r., - Afula (Izrael) r. Po kolejnej reorganizacji administracyjnej kraju 1 stycznia 1999 r. Biłgoraj ponownie staje się miastem powiatowym, w granicach województwa lubelskiego. W 2000 roku inauguruje rok akademicki Kolegium UMCS. Wśród firm gospodarczych mających swoją siedzibę w Biłgoraju największą jest firma Black Red White produkująca meble oraz Firma POL-SKONE produkująca okna, drzwi i ościeżnice. Wyroby tych dwóch firm są eksportowane do krajów Europy, Azji i Ameryki Północnej. BRW ulokowała swoje zakłady również w Mieleckiej Strefie Ekonomicznej. Szwajcarska firma Model produkująca opakowania z tektury ciągle modernizuje i rozbudowuje swój zakład. Wspomnieć także należy o położonej w pobliskiej Woli Małej (Gmina Biłgoraj) firmie Ambra produkującej wina musujące, która miała korzenie w Biłgoraju. Na przestrzeni ostatnich lat w mieście można zaobserwować powstawanie nowych zakładów gastronomicznych - kafejek, pizzerii czy też pubów. Powstało kilka dużych obiektów handlowych wielkopowierzchniowych, m.in.: Biedronka, Lidl, Aldik, Kaufland, Tesco, Jysk i Stokrotka, a w budowie jest PoloMarket. Biłgoraj liczył na koniec września 2014 roku mieszkańców. 10

11 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Rada Miasta Rada Miasta została wybrana w wyborach bezpośrednich w dniu 21 listopada 2010 r. Radni Rady Miasta Biłgoraj oraz władze Miasta Stoją od lewej 1 rząd: Przewodniczący Komisji Sportu Krzysztof Iwaniec, radna Danuta Łosiewicz, Przewodniczący Komisji Budżetu Benedykt Miszkin, radny Artur Bara, radna Regina Rogowska, Przewodniczący Rady Marian Klecha, Burmistrz Miasta Biłgoraj Janusz Rosłan, Zastępca Burmistrza Miasta Michał Dec, Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Mirosław Tujak, Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Żbikowski, radny Paweł Kudzia. Stoją od lewej 2 rząd: radny Mirosław Lipiński, radny Adam Skakuj, radny Antoni Kucharski, radny Jacek Piskorski, radny Tomasz Książek, radny Ryszard Krawiec, Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Niespodziewański, radny Jan Kaczor, radny Stanisław Ćwikła, radny Jan Tochman. Radni, których nie ma na zdjęciu: Paweł Kuszewski, Jacek Patro. Skład Rady Miasta V kadencji 1. Janusz Zbigniew Rosłan w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza Miasta Biłgoraj złożył rezygnację z funkcji radnego i w dniu 2 grudnia 2010 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Na następnej sesji w dniu 10 grudnia 2010 r. w jego miejsce wstąpił Artur Bara 11

12 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Stanisław Ćwikła 3. Zygmunt Dechnik do dnia 7 grudnia 2013 r. (wygaśnięcie mandatu z powodu śmierci radnego); w dniu 26 lutego 2014 r. mandat radnego przyjął Antoni Kucharski 4. Krzysztof Piotr Iwaniec 5. Jan Kaczor 6. Marian Klecha 7. Ryszard Krawiec 8. Tomasz Stanisław Książek 9. Paweł Kudzia 10. Paweł Kazimierz Kuszewski 11. Mirosław Piotr Lipiński 12. Piotr Szeliga wygaśnięcie mandatu w związku z objęciem mandatu poselskiego w dniu r.; w miejsce radnego 25 listopada 2011 r. wstąpiła Danuta Łosiewicz 13. Benedykt Waldemar Miszkin 14. Ryszard Niespodziewański 15. Jacek Sławomir Patro 16. Jacek Piskorski 17. Regina Franciszka Rogowska 18. Adam Feliks Skakuj 19. Jan Tochman 20. Mirosław Stanisław Tujak 21. Krzysztof Adam Żbikowski. Prezydium Rady 1. Zygmunt Dechnik (do r.) - Przewodniczący Rady Miasta 2. Marian Klecha (od r.) - Przewodniczący Rady Miasta 3. Ryszard Niespodziewański - Wiceprzewodniczący Rady 4. Jacek Piskorski (do r.) - Wiceprzewodniczący Rady 5. Krzysztof Żbikowski (od r.) - Wiceprzewodniczący Rady. W 2012 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady Miasta. Zygmunta Dechnika zastąpił Marian Klecha. Ponadto Rada odwołała Wiceprzewodniczącego Jacka Piskorskiego, a w dniu 22 maja 2013 r. na to stanowisko wybrała Krzysztofa Żbikowskiego. 12

13 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Komisje Rady W dniu 10 grudnia 2010 r. Rada Miasta uchwałą Nr II/4/10 powołała Komisję Rewizyjną w 5 osobowym składzie: 1. Jacek Patro Przewodniczący Komisji 2. Paweł Kuszewski Wiceprzewodniczący Komisji 3. Paweł Kudzia Członek Komisji 4. Artur Bara Członek Komisji 5. Piotr Szeliga Członek Komisji do dnia r.; od dnia r. członkiem komisji została Danuta Łosiewicz. 10 grudnia 2010 r. Rada Miasta uchwałą Nr II/5/10 powołała również Komisje stałe Rady Miasta: Komisja Budżetu 1. Benedykt Miszkin Przewodniczący Komisji 2. Adam Skakuj Z-ca Przewodniczącego 3. Ryszard Niespodziewański Członek Komisji 4. Stanisław Ćwikła Członek Komisji 5. Jan Kaczor Członek Komisji. Komisja Oświaty i Kultury 1. Mirosław Tujak Przewodniczący Komisji 2. Krzysztof Żbikowski Z-ca Przewodniczącego 3. Jan Tochman Członek Komisji 4. Tomasz Książek Członek Komisji 5. Marian Klecha Członek Komisji do dnia r. Od r. do r. członkiem komisji był radny Zygmunt Dechnik, a po śmierci radnego, od r. członkiem komisji został Antoni Kucharski. Komisja Sportu 1. Krzysztof Iwaniec Przewodniczący Komisji 2. Regina Rogowska Z-ca Przewodniczącego 3. Jacek Piskorski Członek Komisji 4. Mirosław Lipiński Członek Komisji 5. Ryszard Krawiec Członek Komisji. Charakterystyka Rady Stan 21 radnych w tym: mężczyzn 19, kobiet 2. 13

14 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Wykształcenie wyższe 14 średnie 6 zasadnicze zawodowe 1. Wiek od lat i więcej 3. Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym. Do jej kompetencji należą sprawy o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami. Do końca lipca 2014 r. odbyły się 43 sesje Rady, na których podjęto 345 uchwał, stanowiących prawo miejscowe. Rejestr uchwał Rady Miasta znajduje się w Biurze Rady. Wykaz uchwał podjętych w V kadencji Rady Miasta Biłgoraj, w sprawach: (stan na dzień 31 lipca 2014 r.) organizacyjnych, służby pracowniczej 9 Biura Rady Miasta 38 finansowych 85 gospodarki komunalnej i inwestycji 88 planowania przestrzennego i gospodarki terenami 79 oświaty, kultury, sportu i promocji miasta 29 opieki społecznej 15 na wniosek grupy radnych 2. Przyjęte przez Radę Miasta Biłgoraj uchwały w większości spotkały się z akceptacją nadzoru prawnego Wojewody Lubelskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Postępowania nadzorcze wszczęto w stosunku do 14 uchwał Rady Miasta. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości były na bieżąco korygowane. Rada Miasta Biłgoraj VI kadencji przyznała 11 tytułów honorowych, za wybitne zasługi na rzecz miasta Biłgoraj, szczególne zaangażowanie w jego rozwój i promocję. Tytuł Honorowy obywatel Miasta Biłgoraj otrzymali: Genowefa Tokarska, Franz Kasimir, Rene Stepanek, Ks. Marek Kuśmierczyk. Tytuł Zasłużony dla miasta Biłgoraj otrzymali: Alfreda Kowalska, Irena Gadaj, Anna Iskra, Roman Sokal, 14

15 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Zygmunt Dechnik (pośmiertnie), Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego, Jan Szymaniak. Ilość odbytych posiedzeń Komisji Rady Miasta Biłgoraj (stan na dzień 31 lipca 2014 r.) 1. Komisja Rewizyjna 29; 2. Komisja Budżetu 57; 3. Komisja Oświaty i Kultury 54; 4. Komisja Sportu 53. Komisje Rady Miasta wydały 404 opinie i 37 wniosków (stan na dzień 31 lipca 2014 r.), w tym: 1. Komisja Rewizyjna 4 opinie i 8 wniosków; 2. Komisja Budżetu 334 opinie i 5 wniosków; 3. Komisja Oświaty i Kultury 20 opinii i 14 wniosków; 4. Komisja Sportu 46 opinii i 10 wniosków. Liczba interpelacji (stan na dzień 31 lipca 2014 r.) W okresie kadencji radni Rady Miasta zgłosili ogółem 456 interpelacji. Na zgłoszone interpelacje radni otrzymali odpowiedzi na piśmie, a ponadto zgodnie z dotychczasową praktyką, na każdej kolejnej sesji Burmistrz Miasta składał radnym pełną informację z realizacji poszczególnych interpelacji. Wykaz Zarządzeń Burmistrza Miasta Biłgoraj Zarządzenia zewnętrzne Burmistrz Miasta podjął 323 zarządzeń (stan na dzień 6 sierpnia 2014 r.): w sprawach organizacyjnych i służby pracowniczej (OR) 14 w sprawach finansowych (FN) 0 w sprawach gospodarki komunalnej i inwestycji (GKI) do 31 lipca 2013 r. 35 w sprawach planowania i inwestycji (PI) od 1 sierpnia 2013 r. 4 w sprawach gospodarki komunalnej (GK) od 1 sierpnia 2013 r. 11 w sprawach planowania przestrzennego i gospodarki terenami (PTR) 184 w sprawach oświaty (OW, OFO) 33 w sprawach kultury i promocji miasta (KZ) 10 w sprawach sportu (SKF) 7 w sprawach pomocy społecznej (MOPS) 1 w sprawach dot. audytu wewnętrznego (AW) 26 w sprawach obrony cywilnej (MIOC) 3 BRM 2. 15

16 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Zarządzenia wewnętrzne Burmistrz Miasta podjął 347 zarządzeń (stan na dzień 6 sierpnia 2014 r.): w sprawach organizacyjnych i służby pracowniczej (OR) 53 w sprawach finansowych (FN) 82 w sprawach gospodarki komunalnej i inwestycji (GKI) do 31 lipca 2013 r. 33 w sprawach planowania i inwestycji (PI) od 1 sierpnia 2013 r. 12 w sprawach gospodarki komunalnej (GK) od 1 sierpnia 2013 r. 5 w sprawach planowania przestrzennego i gospodarki terenami (PTR) 24 w sprawach oświaty (OW, OFO) 37 w sprawach kultury i promocji miasta (KZ) 0 w sprawach sportu (SKF) 3 w sprawach pomocy społecznej (MOPS) 18 w sprawach dot. audytu wewnętrznego (AW) 14 w sprawach obrony cywilnej (MIOC) 3 w sprawie zamówień publicznych (ZP)

17 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Rady Osiedli Miasta Biłgoraj Jednostkami pomocniczymi Rady Miasta Biłgoraj są Rady Osiedli. Osiedle stanowią mieszkańcy miasta wraz z częścią jego terytorium, na którym zamieszkują. Organem uchwałodawczym osiedla jest Rada Osiedla, licząca 15 członków. Przewodniczący rad osiedli. Stoją od lewej 1 rząd: Janusz Mazurek, Bogdan Kręt, Zygmunt Majewski, Krystyna Różaniecka, Marek Ćwikła, Andrzej Pieczykolan, Marek Łoński. Stoją od lewej 2 rząd: Krzysztof Pecka, Grzegorz Michalski, Piotr Rapa, Tomasz Grabias, Jarosław Bondyra. Do zadań organów Rady Osiedla należy dbanie o zbiorowe potrzeby mieszkańców, a w szczególności: 1) organizowanie mieszkańców do załatwiania spraw, związanych z życiem Osiedla, 2) zapewnienie ścisłego współdziałania z Radą Miasta i jej komisjami oraz Burmistrzem Miasta w rozpatrywaniu spraw związanych z życiem Osiedla, 3) wyrażanie opinii, o które zwrócą się organy gminy i inne jednostki organizacyjne, 4) organizowanie stałych kontaktów z radnymi Rady Miasta, 5) organizowanie prac mieszkańców na rzecz osiedla, 6) zarządzanie przekazywanym mieniem komunalnym, 7) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi miasta, które świadczą usługi na rzecz mieszkańców osiedla. 17

18 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Wykaz Rad Osiedli, ich Przewodniczących i Zastępców: 1) Rada Osiedla "Bagienna" Krzysztof Pecka - Przewodniczący Osiedla Czajka Sławomir - Z - ca Przewodniczącego 2) Rada Osiedla "Bojary" Piotr Rapa - Przewodniczący Osiedla Krzysztof Lipowski - Z - ca Przewodniczącego 3) Rada Osiedla "Nadstawna" Krystyna Różaniecka - Przewodniczący Osiedla Adam Głaz - Zastępca Przewodniczącego 4) Rada Osiedla "Ogrody" Marek Łoński - Przewodniczący Osiedla Jan Obszański - Zastępca Przewodniczącego 5) Rada Osiedla "Piaski" Janusz Mazurek - Przewodniczący Osiedla Waldemar Cieślak - Zastępca Przewodniczącego 6) Rada Osiedla "Puszcza Solska" Zygmunt Majewski - Przewodniczący Osiedla Danuta Gęborys - Zastępca Przewodniczącego 7) Rada Osiedla "Rapy" Jarosław Bondyra - Przewodniczący Osiedla Wiesław Brutkowski - Zastępca Przewodniczącego 8) Rada Osiedla "Roztocze" Marek Ćwikła - Przewodniczący Osiedla Tomasz Sobaszek - Zastępca Przewodniczącego 9) Rada Osiedla "Różnówka" Tomasz Grabias - Przewodniczący Osiedla Mirosław Koziara - Zastępca Przewodniczącego 10) Rada Osiedla "Sitarska - Kępy" Andrzej Pieczykolan - Przewodniczący Osiedla Ryszard Siembida - Zastępca Przewodniczącego 11) Rada Osiedla "Śródmieście" Grzegorz Michalski - Przewodniczący Osiedla Piotr Kmieć - Zastępca Przewodniczącego 12) Rada Osiedla "Batorego" Bogdan Kręt - Przewodniczący Osiedla Stanisław Popik - Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący Osiedla pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 18

19 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Urząd Miasta Biłgoraj Urząd Miasta stanowi zaplecze administracyjne Rady i Burmistrza Miasta. Na czele Urzędu stoi wybrany przez mieszkańców już po raz trzeci, w dniu 5 grudnia 2010 roku, Burmistrz Janusz Rosłan. Burmistrz jest organem wykonawczym gminy i jednocześnie kierownikiem Urzędu oraz zwierzchnikiem służbowym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Urząd Miasta zatrudnia obecnie 102 osoby (101 etatów). Struktura organizacyjna Urzędu i stan zatrudnienia przedstawia się następująco: Kierownictwo Urzędu: mgr Janusz Rosłan - Burmistrz Miasta, mgr inż. Michał Dec - Zastępca Burmistrza Miasta, mgr Bogdan Kowalik - Sekretarz Miasta, mgr Roman Żuk - Skarbnik Miasta. 19

20 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Referat Organizacyjno Administracyjny z obsadą 22 etaty: Pracownicy administracji: mgr inż. Marek Kluz - Kierownik Referatu, mgr inż. Zdzisław Lesiczka - Główny Specjalista informatyk, Józef Komosa - Inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych, mgr Piotr Kudzia - Inspektor ds. informatyki, mgr Ewa Łokaj - Inspektor ds. obsługi interesantów, mgr Anna Momot - Inspektor ds. obsługi Sekretariatu Burmistrza Miasta, mgr Tomasz Paczwa - Inspektor ds. obsługi interesantów, mgr Agnieszka Pecka - Inspektor ds. kadr, mgr Katarzyna Wszoła - Inspektor ds. pracowniczych, mgr Magdalena Ćmil - Pomoc administracyjna ds. obsługi Rady Miasta, Pomoc administracyjna ds. obsługi interesantów (od dnia r. do dnia r.) mgr Małgorzata Koper - Archiwista. Pracownicy obsługi: Genowefa Ćmil - Robotnik gospodarczy (do dnia r.), Antoni Dąbrowski - Strażnik na przejściu dla pieszych robotnik gospodarczy, Tadeusz Dzikoń - Goniec, mgr inż. Elżbieta Dziak - Kontroler jakości robót ( do dnia r.), Tadeusz Szabat - Robotnik gospodarczy (do dnia r.) Lech Górski - Strażnik na przejściu, robotnik gospodarczy, Józef Jaceczko - Strażnik na przejściu, robotnik gospodarczy (od dnia do dnia r.) Józef Holko - Goniec, Maria Kukiełka - Robotnik gospodarczy, Lilla Majewska -Robotnik gospodarczy, sprzątaczka (od dnia r.), Kazimierz Okoń - Strażnik na przejściu dla pieszych robotnik gospodarczy, Stanisław Papierz - Elektryk konserwator sprzętu, Zbigniew Łukaszczyk - Kierowca konserwator sprzętu, Józef Wołoszyn - Kierowca konserwator sprzętu, Lech Zagdański - Kierowca konserwator sprzętu. Biuro Rady Miasta: mgr Iwona Kowal - Koordynator - Inspektor ds. obsługi Rady Miasta, mgr Anna Buczek - Inspektor ds. obsługi Rady Miasta. 20

21 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Radcowie prawni: mec. Eugeniusz Batkowski (3/4 etatu), mec. Janusz Mroczkowski (umowa zlecenie), mec. Łukasz Bury (umowa zlecenie). Referat Finansowy obsada 16 etatów: mgr Elżbieta Ostrowska - Z-ca Skarbnika, mgr Agnieszka Adamek - Podinspektor ds. podatków i windykacji, mgr Agnieszka Dziduch - Podinspektor ds. podatków i opłat, Elżbieta Furmaniak - Inspektor ds. księgowości, Zofia Mach - Inspektor ds. księgowości, mgr Ewa Michalska - Podinspektor ds. podatków i windykacji, Elżbieta Nizio - Inspektor ds. księgowości kasjer, mgr Elżbieta Parada - Podinspektor ds. podatków i opłat, mgr Damian Nizio - Podinspektor ds. podatków i opłat, Elżbieta Serafin - Podinspektor ds. rozliczeń majątkowych, Elżbieta Skibińska - Inspektor ds. księgowości, mgr Dominika Kapuśniak - Pomoc administracyjna ds. podatków i opłat (od dnia do dnia r.), mgr Ewa Okapiec - Pomoc administracyjna ds. podatków i opłat (od dnia do dnia r.), mgr Małgorzata Mroczek - Pomoc administracyjna ds. podatków i opłat (od dnia r. do dnia r.), Anna Szwal - Inspektor ds. podatków i opłat, mgr Anna Ziembicka - Podinspektor ds. podatków i windykacji, mgr Renata Grelak - Pomoc administracyjna ds. egzekucji (od dnia r.), mgr Katarzyna Luchowska - Pomoc administracyjna ds. podatków i opłat (od dnia r.), mgr Justyna Brzezińska - Pomoc administracyjna ds. podatków i opłat (od dnia r.). Referat Gospodarki Przestrzennej, Terenami i Rolnictwa - obsada 11 etatów: mgr Ryszard Kowal - Kierownik Referatu do dnia r., mgr inż. Teresa Patro - p.o. Kierownika Referatu (od dnia r.), mgr inż. Anna Brodowska- Lesiak - Inspektor ds. lokalizacji inwestycji i decyzji środowiskowych (od dnia r.), mgr inż. Anna Jamińska - Inspektor ds. rolnictwa, mgr inż. architekt Regina Koszel Cis - Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, 21

22 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ inż. Lech Kwieciński - Inspektor ds. planowania przestrzennego, Aleksandra Miksza - Inspektor ds. gospodarki gruntami, mgr Iwona Mizak - Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, inż. Barbara Siek - Inspektor ds. planowania przestrzennego, Wanda Wójcik - Inspektor ds. przekształceń własnościowych, Lucyna Zub - Inspektor ds. gospodarki terenami budowlanymi i lokalami komunalnymi, mgr Tomasz Malas - Inspektor ds. opłat adiacenckich i podziałów nieruchomości (od dnia r.). Referat Gospodarki Komunalnej - obsada 11 etatów: mgr inż. Jan Jamiński - Kierownik Referatu, Jan Bednarz - Podinspektor ds. mieszkaniowych i lokalowych, mgr Marta Cis - Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych, mgr inż. Piotr Droździel - Pomoc administracyjna ds. przygotowania i rozliczania inwestycji (od dnia r. do dnia r.), Janusz Kuś - Inspektor ds. bieżącego utrzymania miasta, Wiesław Kutryn - Inspektor ds. bieżącego utrzymania miasta, mgr Violetta Lipińska - Inspektor ds. mieszkaniowych i lokalowych, mgr Arleta Maciocha - Inspektor ds. gospodarki odpadami, Janusz Weremiuk - Inspektor ds. gospodarki odpadami, Danuta Małysz - Inspektor ds. działalności gospodarczej, Tomasz Welc - Podinspektor ds. ochrony środowiska, inż. Grzegorz Garbacz - Pomoc administracyjna ds. bieżącego utrzymania miasta. Referat planowania i realizacji inwestycji - obsada 7 etatów: mgr inż. Jerzy Sosnowski - Kierownik Referatu, mgr Przemysław Bełżek - Inspektor ds. promocji gospodarczej, programów krajowych i zagranicznych, Ewa Jabłońska - Podinspektor ds. promocji gospodarczej, programów krajowych i zagranicznych, mgr inż. Maciej Swatowski - Inspektor ds. promocji gospodarczej, programów krajowych i zagranicznych, Jan Skórzak - Inspektor ds. przygotowania i rozliczania inwestycji, mgr inż. Grzegorz Pasierbiewicz - Pomoc administracyjna ds. przygotowania i rozliczania inwestycji, 22

23 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ mgr inż. Sylwester Strzałka - Pomoc administracyjna ds. przygotowania i rozliczania inwestycji. Samodzielne stanowiska pracy: mgr Joanna Schodzińska - Audytor wewnętrzny, mgr Anna Florkiewicz - Inspektor ds. oświaty i wychowania, Lidia Marczak- Milewska - Inspektor ds. społecznych i kultury fizycznej, mgr Iwona Myszak - Inspektor ds. kultury i współpracy zagranicznej, mgr Krzysztof Pecka - Inspektor ds. zamówień publicznych, Henryk Bartoszewski - Inspektor ds. zamówień publicznych, mgr Małgorzata Salitra (1/2 etatu) - Samodzielny Referent ds. postępowań wobec dłużników alimentacyjnych (od dnia r. do dnia r.). inż. Krzysztof Potocki - Doradca Burmistrza Miasta (od dnia r. do dnia r.) Urząd Stanu Cywilnego- obsada 6 etatów: mgr Mariola Kupryjaniuk - Kierownik USC, Jolanta Łukasik - Zastępca Kierownika USC mgr Katarzyna Bury - Inspektor ds. rejestracji aktów stanu cywilnego, Zdzisława Kobel - Inspektor ds. dowodów osobistych, Urszula Łońska - Specjalista ds. ewidencji ludności, Leokadia Spustek - Inspektor ds. rejestracji aktów stanu cywilnego, Anna Małysza - Pomoc administracyjna ds. rejestracji aktów stanu cywilnego (od dnia r. - zastępstwo za K. Bury). Referat Obsługi Finansowej Oświaty (funkcjonuje od r.) obsada 9 etatów: Ewa Bździuch - Główna Księgowa, Maria Ulidowska - Z-ca Głównej Księgowej, Elżbieta Kowal - Księgowa, Genowefa Marczak - Podinspektor ds. obsługi oświaty, Alicja Marzec - Księgowa, Maria Polanowska - Księgowa, Anna Rój - Księgowa, Teresa Sołowiej - Księgowa, Grażyna Surmacz - Księgowa. 23

24 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej: Sławomir Bździuch - Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej. Straż Miejska - obsada 6 etatów: Bogdan Zwoliński - Komendant, Jerzy Banach - Starszy Strażnik, Paulin Czerw - Starszy Strażnik, Andrzej Sokal - Starszy Strażnik, Paweł Michalewski - Młodszy Specjalista, Sławomir Nizio - Młodszy Specjalista. Spośród 102 zatrudnionych pracowników Urzędu, 9 z nich wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane częściowo przez Wojewodę Lubelskiego. Wykonując postanowienia ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz prowadząc politykę dobrze pojętej integracji społecznej, zatrudnia się także osoby niepełnosprawne, które stanowią ponad 6% ogólnej liczby załogi. Stan taki powoduje, że Urząd znajduje się wśród zakładów pracy, które zwolnione są z wnoszenia opłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aktualna struktura zatrudnionych wg wykształcenia przedstawia się następująco: Lp. Poziom wykształcenia Liczba pracowników w poprzedniej kadencji w bieżącej kadencji 1 Wykształcenie wyższe (w tym licencjat) Wykształcenie średnie (w tym pomaturalne) Wykształcenie zawodowe 8 9 Z powyższego zestawienia wynika, że w grupie pracowników administracji i pracowników pomocniczych zwiększył się udział pracowników z wykształceniem wyższym. 24

25 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Zatrudnienie i wynagrodzenia Średnioroczne przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w Urzędzie w przeliczeniu na pełne etaty na przestrzeni kończącej się kadencji łącznie wynosiło odpowiednio: Rok Ogółem przeciętne zatrudnienie roczne pracownicy administracji w tym pracownicy pomocniczy i obsługi Przeciętne wynagrodzenie w Urzędzie w kraju Sprawy pracownicze- szkolenia bhp i profilaktyka zdrowotna. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta przed zatrudnieniem są kierowani na badania lekarskie, natomiast w trakcie zatrudnienia przechodzą badania okresowe w terminach określonych przez lekarza medycyny pracy. Wszyscy pracownicy na stanowiskach administracyjno - biurowych pracują na stanowiskach wyposażonych w monitor ekranowy. W ramach badań profilaktycznych są kierowani na badania okulistyczne. Jeżeli zalecane mają korzystanie z okularów korekcyjnych, zwracany jest koszt ich zakupu do wysokości 250 złotych (szkła i oprawki). Wszyscy zatrudnieni a także praktykanci i osoby kierowane na staże uczestniczą w szkoleniach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - wstępne i okresowe, w terminach ustalonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta. Na bieżąco prowadzona jest ocena środowiska pracy oraz analizowane jest ryzyko zawodowe na poszczególnych stanowiskach pracy. W Urzędzie nie występują czynniki szkodliwe w środowisku pracy w stopniu przekraczającym dopuszczalne stężenia i natężenia. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w każdym roku w szkołach i przedszkolach sprawdzamy czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki. Również w jednostkach organizacyjnych oceniany jest stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Sprawy socjalne Utworzony z corocznych ustawowych odpisów Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pozostający w dyspozycji pracodawcy, jest kierowany do pracowników Urzędu, w tym również do emerytów i rencistów w zależności od progów 25

26 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ dochodowych określonych Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Największe środki kierowane są na pomoc związaną z budową, wykupem i remontami domów mieszkalnych i mieszkań, w ramach nisko oprocentowanych pożyczek, a ponadto na: finansową pomoc przedświąteczną, dopłaty do wypoczynku pracowników, dopłaty do imprez kulturalnych, dopłaty do kolonii, zimowiska czy obozu dla dzieci pracowników, zapomogi w przypadkach sytuacji losowych. Przedstawiony opis i tabelaryczne zestawienia nie wyczerpują wszystkich spraw i zagadnień, którymi zajmują się osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta Biłgoraj. Do takich spraw należą między innymi: plany i wykorzystanie urlopów wypoczynkowych, planowanie i realizacja szkoleń pracowników, ewidencja czasu pracy, delegacji służbowych i absencji chorobowych i wydawanie zaświadczeń dla osób ze zlikwidowanych zakładów pracy, których akta znajdują się w tut. Urzędzie, prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników Urzędu Miasta i Kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Biłgoraj. Sprawy techniczno - organizacyjne Na przestrzeni lat do Urzędu Miasta wpłynęło ogółem 10 skarg i 4 wnioski. Z ogólnej liczby załatwiono: 8 negatywnie, 4 wyjaśniająco. Dwie sprawy zostały przesłane zgodnie z kompetencjami do innych jednostek. W ramach przyjęć interesantów Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza i Sekretarz Miasta przyjęli łącznie ok interesantów. Sprawy, z którymi interesanci zwracali się najczęściej, dotyczyły przydziału lub zamiany mieszkań, zatrudnienia i pomocy społecznej. W 2010 roku w Urzędzie Miasta Biłgoraj użytkowanych było 97 komputerów (w tym 4 serwery), 13 drukarek laserowych, 1 drukarka igłowa, 6 drukarek atramentowych, 5 skanerów i 4 kserokopiarko - drukarki sieciowe wysokonakładowe. Obecnie użytkowanych jest 105 komputerów (w tym 5 serwerów), 28 drukarek laserowych, 1 drukarka igłowa, 7 drukarek atramentowych, 1 drukarka fiskalna, 12 skanerów i 5 kserokopiarko - drukarek sieciowych wysokonakładowych. Funkcjonują następujące programy: księgowość budżetowa, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, program podatkowy, ewidencja kadrowo-płacowa, system opłat, system sprzedaży, rejestr zakupów, kasa, budżet, ewidencja dodatków mieszkaniowych, PB_EWID do obsługi ewidencji ludności, AA_USC program do obsługi USC, program kosztorysujący Zuzia, program Autocad, system obiegu dokumentów el-dok, Word, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel, pakiet biurowy Open Office, Libre Office, program prawniczy Legalis, program antywirusowy i wiele innych programów wspomagających pracę na poszczególnych stanowiskach pracy. O naszym mieście, urzędzie (strukturze i zatrudnieniu) oraz wykonywanych ważniejszych zadaniach inwestycyjnych, można przeczytać na stronach: BIP pod 26

27 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ adresem bip.bilgoraj.pl oraz na stronie miasta Tam też znajduje się wiele zdjęć naszego miasta z czasów przedwojennych, okresu wojny i okupacji oraz czasów obecnych. Jedną z ciekawostek zamieszczonych na stronie jest Wirtualny spacer po mieście. Do Urzędu można również przesyłać wszelkie informacje drogą elektroniczną na adres Wszystkie komputery są połączone z Internetem poprzez łącze światłowodowe 40Mb. Od 2010 roku Urząd Miasta jest partnerem w projekcie pn. Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja Administracji. Główne cele projektu to: zapewnienie mieszkańcom Lubelszczyzny możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego dzięki budowie regionalnego środowiska e-administracji, wprowadzenie zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych, modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej, wspieranie rozwoju województwa lubelskiego poprzez budowę regionalnej platformy e-usług i rozwój lokalnych infrastruktur społeczeństwa informacyjnego, poprawa jakości obsługi administracyjnej mieszkańców i podmiotów prawnych. W ramach projektu zakupiony został następujący sprzęt komputerowy: 20 komputerów, serwer, 2 skanery, laserowe kolorowe urządzenie wielofunkcyjne, router, przełącznik. Wykonana została sieć LAN w Referacie OFO, Hotspot na budynku UM na Placu Wolności 16. Zakupiono 5 podpisów elektronicznych, BIP, oprogramowanie OCR, archiwum elektroniczne, edytor aktów prawnych. Koszt własny Urzędu Miasta wynosi zł. Wydatki poniesione na informatyzację zł, to głównie koszty zakupu i aktualizacji oprogramowania, koszty materiałów eksploatacyjnych i koszty remontu sprzętu. Plan na rok 2014 r. to wydatki w kwocie zł. Szkoleniem pracowników w zakresie obsługi programów zajmują się informatycy UM. W okresie kadencji prowadzono zakupy i prace remontowe mające na celu poprawę funkcjonalności i estetyki miejsc pracy. Wyremontowano dawne pomieszczenie składu węgla wykorzystywane jako pomieszczenie magazynowe wielkogabarytowe i przystosowano go na potrzeby archiwum zakładowego. Pomieszczenie to zostało wyposażone w regały stałe i przeniesiono dokumentację archiwalną składowaną dotychczas w dwóch małych pomieszczeniach. Wykonano remont kilku pomieszczeń USC. W pomieszczeniach piwnicznych wykonano oświetlenie awaryjne oraz zainstalowano drzwi oddzielenia pożarowego od kotłowni do części administracyjnej. W budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 13 wykonano przeróbki instalacji elektrycznej, zmianę rozdzielni i rozdział układów pomiarowych oraz we wszystkich pomieszczeniach biurowych na II piętrze zainstalowana została klimatyzacja poprawiając warunki pracy. 27

28 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiana ta wymusiła zorganizowanie nowego, większego Biura Obsługi Interesantów. Biuro takie zostało zorganizowane w dawnej sali konferencyjnej. Po wykonaniu niezbędnych prac adaptacyjnych zorganizowano 12 stanowisk obsługi bezpośredniej interesantów. Przeniesiono tam osoby zajmujące się bezpośrednią obsługą interesantów, tj. sprawy dodatków mieszkaniowych, działalność gospodarcza, gospodarka odpadami, ochrona środowiska, bieżące utrzymanie miasta, cmentarnictwo oraz biuro podawcze przyjmujące podania i pisma kierowane do Urzędu. Na parter budynku została przeniesiona kasa po wykonaniu niezbędnego zagospodarowania i zabezpieczenia pomieszczenia dawnego Biura Obsługi Interesantów. W jednym z pomieszczeń na parterze wykonano ogólnodostępną łazienkę spełniającą wielkościowo i wyposażeniem warunki dla korzystania przez osoby niepełnosprawne. Wszystkie te rozwiązania miały na celu ułatwienie dla mieszkańców czyli możliwość załatwienia wielu spraw bez konieczności wchodzenia na I piętro budynku. Budynek administracyjny Urzędu Miasta przy Placu Wolności 16 po wielu latach funkcjonowania wymagał sporych remontów. Dokonano wymiany starych skorodowanych obróbek blacharskich wraz z rurami spustowymi. Zainstalowano siatki zabezpieczające nowe rynny oraz wykonano płotki przeciwśniegowe na dachu budynku. Wykonano drobne remonty kilku pokoi biurowych i remont generalny małej sali narad na I piętrze. Na korytarzu I piętra ułożono terrakotę na całej powierzchni oraz odremontowano klatkę schodową poprawiając bezpieczeństwo jak i estetykę ciągów komunikacyjnych. W pomieszczeniach dotychczas zajmowanych przez Muzeum Ziemi Biłgorajskiej przeprowadzony został generalny remont i zorganizowana została nowa sala konferencyjna wraz z niezbędną infrastrukturą. Pomieszczenie jest przestronne, dobrze wentylowane i klimatyzowane. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SAMORZĄDU 1.5. Miejska Służba Drogowa Miejska Służba Drogowa jest jednostką budżetową Miasta Biłgoraj, która w swoim utrzymaniu posiada 126 ulic miejskich zaliczonych do tej kategorii dróg o łącznej długości 33,3 km. Dyrektorem MSD jest Ryszard Korniak, który został powołany na to stanowisko w dniu 1 czerwca 2010 r. W chwili obecnej jednostka dysponuje następującymi rodzajami dróg: 28

29 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Tabela I Lp. Rodzaj nawierzchni 2010 r. (w km) nawierzchnia bitumiczna nawierzchnia z kostki nawierzchnia tłuczniowa nawierzchnia gruntowa drogi wewnętrzne gruntowe 16,9 10,0-2,3 12, r. (w km) 19,7 11,2-2,4 12,0 Razem 41,2 45,3 Pod względem utrzymania zimowego obowiązuje podział na trzy standardy utrzymania, a mianowicie: Tabela II Lp. Standard km IV standard utrzymania V standard utrzymania VI standard utrzymania 7,0 6,8 19,5 Razem 33,3 W celu zapewniania ciągłości zadań MSD ma na swoim wyposażeniu następujący sprzęt mechaniczny: samochód ciężarowy MAN (pługo piaskarka), samochód Citroen dostawczo towarowy, ciągnik z przyczepą, samochód dostawczo-osobowy Renault, koparko ładowarka JCB- 4CX. W celu poprawy warunków pracy rozpoczęto budowę budynku warsztatowomagazynowego na bazie MSD. Dla zobrazowania zakresu zadań MSD podaje tabelaryczne zestawienie wydatków i dochodów w poszczególnych latach. Tabela III - Wydatki Lp. budżetu Rodzaj działalności Zakup: - asfaltu, znaków drogowych, mieszanki piaskowo solnej, tłucznia, piasku, bazaltu, kostki, emulsji Remonty dróg, remonty własne, remonty obce Wywóz śmieci, poczta, wynajem sprzętu Finansowe utrzymanie dróg (w zł) 2010 r r r r. Plan na 2014 r

30 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Tabela IV Dochody Lp. Rodzaj działalności 1. Zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie rządzeń w pasie drogowym Lata 2010 r r r r Korzystanie z przystanków komunikacyjnych Dzierżawa gruntów Wynajem pomieszczeń Wpływy z usług Inne Remonty Dynamika remontów przedstawiona jest w tabeli Nr V. Tabela V Remonty cykliczne na drogach miejskich Lp. Nazwa zadania 1. Zimowe utrzymanie ulic 2. Montaż znaków drogowych 3. Oznakowanie poziome 4. Remont nawierzchni dróg gruntowych 5. Remonty chodników 6. Nakładki asfaltowe 7. Remonty cząstkowe asfaltem Lata 2010 r r r r. Plan 2014 r. 516 t 336 t 388 t 424 t 350 t 40 szt. 29 szt. 49 szt. 25 szt. 20 szt. 620 m m m m m t 234 t 881 t 1378 t 250 t 184 m m m m m m m m m m m m m m 2 30

31 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Remonty, które MSD wykonuje, lecz nie można je stabelaryzować są następujące: 1) konserwacja przystanków autobusowych - 22 szt., 2) układanie płyt drogowych na drogach gruntowych tj. ul. Wiśniowa, ul. Jagodowa, ul. Rychtera-Żegoty, i innych, 3) montaż koszy ulicznych, 4) konserwacja rowów odwadniających korony dróg 2 500mb, 5) naprawa przepustów na rowach, 6) czyszczenie i konserwacja tablic ogłoszeniowych, 7) koszenie trawników, skrajni i poboczy na drogach miejskich, 8) oczyszczanie przykrawężnikowe dróg. Miejska Służba Drogowa posiada siły i środki do wykonywania zadań jakie przed nią postawiono Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Miasta Biłgoraj, której zadaniem jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu miasta oraz ze środków budżetu państwa. Siedziba jednostki : Biłgoraj, ul. Kościuszki 13. Od sierpnia 2004 r. Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Anna Dziadosz. Działalność Ośrodka w latach koncentrowała się również na realizacji zadań wynikających z ustawą o: świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przeciwdziałaniu przemocy, ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w zakresie art. 54), wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Podstawą przyznania pomocy (niezależnie od rodzaju) jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydanie na tej podstawie stosownej decyzji. Ustawa o pomocy społecznej określa rodzaje świadczeń z pomocy społecznej. Dzielą się one na: 1) pieniężne, m.in.: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, 2) niepieniężne, m.in.: praca socjalna, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, usługi opiekuńcze 31

32 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, pobyt w domu pomocy społecznej. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań Ośrodka w latach przedstawiały się następująco: Rok Zadania zlecone /w zł/ Zadania własne /w zł/ wykonanie za I półrocze W latach realizowany był Rządowy Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania ( zapewnienie obiadów w naturze lub w formie pieniężnej zasiłku celowego). W 2014 r. dożywianie w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. Dożywianie w szkołach i przedszkolach: Rok (I półrocze) Ilość uczniów Zasiłek celowy w ramach programu : Rok 2010r. 2011r. 2012r. 2013r (I półrocze) Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Ogółem z pomocy finansowej MOPS Biłgoraj skorzystało: Rok (I półrocze) Ilość rodzin Ilość osób w rodzinach

33 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Struktura powodów przyznania pomocy klientom MOPS w latach : Liczba rodzin Powód trudnej sytuacji życiowej (I półrocze) Ubóstwo Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradność w sprawach opiekuń-wych Alkoholizm Bezdomność Potrzeba ochrony macierzyństwa Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego Przemoc w rodzinie Narkomania Zdarzenie losowe MOPS prowadził również działania środowiskowe na rzecz rodzin wymagających wsparcia. Od wielu lat Ośrodek typuje rodziny do otrzymania pomocy ze zbiórek i akcji charytatywnych m.in. Pomóż dzieciom przetrwać zimę, Czerwonokrzyska gwiazdka, Biało Niebieski Mikołaj, Świąteczna zbiórka żywności i innych, w ramach których zbierane są żywność i dary rzeczowe na rzecz osób potrzebujących. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju realizował również zadania z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w ramach której wypłacane były świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze). Ośrodek wykonywał także zadania z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (świadczenia alimentacyjne oraz prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych). Środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych: Rok Świadczenia rodzinne /w zł/ Świadczenia alimentacyjne /w zł/ (wykonanie za I półrocze)

34 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ W latach Ośrodek prowadził Grupę Wsparcia Mamy Wyjście. Celem funkcjonowania grupy było polepszenie jakości życia osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w aspekcie zdrowia psychicznego oraz ich aktywizacja społeczna. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniu budynku przy ul. Lubelskiej 16. Grupa spotykała się 2 razy w tygodniu w godzinach Uczestnicy ( docelowo 20 osób ) objęci zostali działaniami terapeutycznymi oraz psychologicznymi, mieli możliwość udziału w organizowanych spotkaniach ( np. Dzień Babci, Dzień Kobiet, Andrzejki, spotkania świąteczne), przeglądach osób niepełnosprawnych i wystawach BCK. Kwota wydatkowana na realizację programu w latach to ,60 zł. Ośrodek w latach realizował również Program Świadczeń Wolontarystycznych NIEZAPOMINAJKA. Program był adresowany do dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo z terenu miasta Biłgoraj. Zakres świadczeń udzielanych przez wolontariuszy obejmował głównie pomoc dzieciom przy uzupełnianiu braków edukacyjnych oraz rozwijanie zainteresowań. Zgodnie z założeniami programu NIEZAPOMINAJKA pomoc wolontariuszy świadczono w świetlicach szkolnych. Partnerami realizacji programu były szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju (wraz z Gimnazjum), Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Biłgoraju, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Biłgoraju, Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju. Z w/w szkołami zostały zawarte porozumienia regulujące zasady współpracy, bowiem wolontariuszami byli uczniowie tych szkół. Świadczeniami wolontarystycznymi w w/w okresie objęto 83 dzieci (z 52 rodzin) przez 117 wolontariuszy. W latach r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju realizował projekt systemowy pn. Czas na zmianę. Podniesienie atrakcyjności zawodowej i społecznej niepracujących mieszkańców Biłgoraja współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu były osoby korzystające z pomocy społecznej MOPS Biłgoraj, jednocześnie bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i w wieku aktywności zawodowej. Celem projektu była aktywizacja społeczno zawodowa osób z terenu miasta Biłgoraj zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparciem w ramach projektu w w/w okresie objęto 77 osób. W ramach zawartych kontraktów socjalnych zastosowano określone instrumenty aktywnej integracji np. kursy Trener pracy, Podstawy obsługi komputera, Księgowość z obsługą komputera, Sprzedawca z obsługą komputera, ABC przedsiębiorczości, Prawo jazdy kat. B, Profesjonalny handlowiec z obsługą kasy fiskalnej, HDS żurawie przeładunkowe i leśne, Magazynier z obsługą wózka widłowego, komputera i kasy fiskalnej, Florystyka i bukieciarstwo z dekoracją stołów, Kucharz z elementami kuchni regionalnej wraz z dekoracją stołów. 34

35 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Środki pozyskane na realizację projektu systemowego pn. Czas na zmianę. Podniesienie atrakcyjności zawodowej i społecznej niepracujących mieszkańców Biłgoraja przedstawiały się następująco: Rok Kwota dofinansowania ze środków EFS /w zł/ Wkład własny /w zł/ Razem /w zł/ Ośrodek prowadził również Dom Noclegowy Samarytanin, usytuowany od października 2009 r. w nowo wybudowanym budynku w Woli Małej 250 A. Placówka posiada 12 miejsc noclegowych dla bezdomnych mężczyzn. Od marca 2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju realizuje dodatkowe zadanie określone w art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r Nr 180, poz z późn.zm). Zadanie to polega na zapewnieniu obsługi techniczno-organizacyjnej Zespołowi Interdyscyplinarnemu, działającemu na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Biłgoraju. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju, Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju, Prokuratury Rejonowej w Biłgoraju, Sądu Rejonowego w Biłgoraju, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Biłgoraj, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju, Poradni Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Biłgoraju, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biłgoraju, Biłgorajskiego Stowarzyszenia Trzeźwości Iskra, Przychodni Lekarskiej Konsylium w Biłgoraju. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta Biłgoraj a ww. podmiotami. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Grupy robocze zwoływane są przez przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Biłgoraju w przypadku otrzymania formularza Niebieska Karta. Posiedzenia grup roboczych zwoływane były również w celu rozwiązania istniejącej sytuacji problemowej w rodzinie, w związku z wystąpieniem zagrożenia przemocą w rodzinie. 35

36 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ września 2012 r. Uchwałą Nr XXVI/167/12 Rady Miasta Biłgoraj w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju zadania należące do właściwości gminy określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym prowadzenie placówki wsparcia dziennego) przekazano do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Biłgoraju. Następnie został uchwalony Miejski Program Wspierania Rodziny na lata Głównym celem Programu jest stworzenie systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych prowadzi interdyscyplinarny monitoring sytuacji dziecka, poprzez działania pracowników socjalnych, dzielnicowych, pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych, psychologów, terapeutów i innych specjalistów. W ramach wspierania rodziny Ośrodek prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci. Placówka ma swoją siedzibę w samodzielnym budynku przy ul. Lubelskiej 16 w Biłgoraju. Funkcjonuje w godzinach w dni robocze, natomiast w okresie wakacji i ferii w godzinach ). Przy Placówce Wsparcia Dziennego prowadzone są również spotkania grupy samopomocowej dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Realizacja programów pomocowych dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i podatnych na wykluczenie oraz prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury stanowi ważny element działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju Biłgorajskie Centrum Kultury Na koniec 2010 roku w BCK zatrudnione było 32 osoby, co stanowi 24,625 etaty. W dziale artystyczno programowym zatrudnionych było 5 instruktorów etatowych (jeden z instruktorów zatrudniony na ¾ etatu) i 6 instruktorów godzinowych (łącznie 6,625 etatu). W dziale administracyjno technicznym i księgowości zatrudnionych było 11 osób, co stanowi 9,75 etatu, w tym 3 osoby zatrudnione w kinie w wymiarze 3 etatów, a w księgowości zatrudnione były 2 osoby (2 etaty). W dziale medialnym zatrudnionych było 9 osób, co stanowi 7,25 etatu. Na koniec czerwca 2014 roku w BCK zatrudnionych jest 46 osób, co stanowiło 31,125 etatów. Dyrektor - 1 etat. W dziale artystyczno programowym zatrudnionych było 21 instruktorów co stanowi 9,625 etatu. W dziale administracyjno technicznym zatrudnionych było 14 osób, co stanowi 11,75 etatu, a w księgowości zatrudnione 36

37 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ były 2 osoby (1,5 etatu). W dziale medialnym zatrudnionych było 10 osób, co stanowi 7,75 etatu. Samodzielne stanowisko ds. promocji, marketingu 1 osoba/1etat. W latach była przeprowadzona przebudowa i rozbudowa budynku Biłgorajskiego Centrum Kultury w Biłgoraju, a w 2013 r. zakupiono moduł rezerwacji biletów online. W 2010 roku działały zespoły artystyczne takie jak: Chór Meski Ziemi Biłgorajskiej Echo, Biłgorajska Kapela Podwórkowa Wygibusy, Kapela Kompani, Biłgorajska Orkiestra Dęta im. Czesława Nizio, Młodzieżowy Big-Band, Grupa Taneczna Efter, Teatr Poezji i Piosenki, Klub Seniora Złoty Wiek, Klub szachowy, Klub brydżowy, Biłgorajska Plejada Literacka, Koło Szermierki Dawnej Gladius oraz recytatorzy indywidualni. Zorganizowano 3 imprezy własne o zasięgu miejskim, a zespoły artystyczne prezentowały się 2 razy poza BCK. Większość imprez odbyła się dzięki środkom pozyskanym z zewnątrz. Koniec listopada i początek grudnia, to akurat okres wyprowadzki z budynku BCK i urządzania się w budynku PKS-u. W roku 2011 działały zespoły artystyczne jak: Chór Meski Ziemi Biłgorajskiej Echo, Biłgorajska Kapela Podwórkowa Wygibusy, Kapela Kompani (do lipca), Biłgorajska Orkiestra Dęta im. Czesława Nizio, Młodzieżowy Big-Band, Teatr Poezji i Piosenki, Klub piosenki (od maja), Klub Seniora Złoty Wiek, Klub szachowy, Klub brydżowy, Koło Szrmierki Dawnej Gladius, Biłgorajska Plejada Literacka oraz recytatorzy indywidualni. Ogółem zorganizowano 38 imprez własnych o charakterze kulturalnym, a zespoły BCK uczestniczyły w 26 imprezach organizowanych przez inne placówki kultury na terenie kraju, w tym także w turniejach i konkursach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Po raz pierwszy zorganizowano Turniej Recytatorski im. Isaaca Bashevisa Singera o zasięgu ogólnopolskim. Również po raz pierwszy do Biłgoraja zawitał Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Dwa zespoły obchodziły swoje jubileusze Orkiestra Dęta 90-lecie pracy i 50-lecie Chór Męski Echo.. Większość imprez odbyła się dzięki środkom pozyskanym od sponsorów oraz zewnętrznych (granty, dofinansowania itp.). W 2012 roku działały zespoły artystyczne jak: Chór Męski Ziemi Biłgorajskiej Echo, Biłgorajska Orkiestra Dęta im. Czesława Nizio Młodzieżowy Big-Band, Biłgorajska Kapela Podwórkowa Wygibusy, Zespół Bonum Voces (od lutego), Zespół muzyczny Gdzieś, kiedyś (od marca), Teatr Poezji i Piosenki, Klub piosenki, Koło Szermierki Dawnej GLADIUS, Klub Seniora Złoty Wiek, Klub Seniora Złota Jesień, Klub szachowy, Klub brydżowy oraz Biłgorajska Plejada Literacka, a w październiku rozpoczęła swoją pracę Grupa Folklorystyczna Pokolenia, z którą zajęcia prowadzone były w ramach wolontariatu (do września 2013 roku). Łącznie w roku 2012 zorganizowano 27 imprez własnych, w tym 6 festiwali, konkursów, przeglądów i turniejów amatorskiego ruchu artystycznego. 37

38 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Natomiast zespoły artystyczne BCK prezentowały się 23 razy podczas imprez i koncertów na terenie całego kraju, a także uczestniczyły w konkursach, turniejach i przeglądach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Po raz pierwszy odbył się Kresowy Jarmark Sitarski 2-dniowy piknik rodzinny nawiązujący do dawnych tradycji biłgorajskich jarmarków (Jarmark zastąpił festyn Dni Biłgoraja). Większość imprez odbyła się dzięki środkom pozyskanym od sponsorów oraz zewnętrznych (granty, dofinansowania itp.). W październiku roku 2012 powróciliśmy do wyremontowanego i rozbudowanego budynku BCK przy ul. Kościuszki 16. W roku 2013 przy BCK pracowały zespoły artystyczne i kluby zainteresowań: Chór Męski Ziemi Biłgorajskiej ECHO, Biłgorajska Kapela Podwórkowa Wygibusy, Zespół muzyczny Bonum Voces, Biłgorajska Orkiestra Dęta im. Czesława Nizio, Młodzieżowy Big-Band, Zespół muzyczny Gdzieś, kiedyś, Teatr Poezji i Piosenki, Scena Amatora, Młodzieżowa grupa teatralna (od marca), Grupa Folklorystyczna Pokolenia, Klub piosenki, Klub Seniora Złoty Wiek, Klub Seniora Złota Jesień, Klub szachowy, Klub brydżowy, Koło Szermierki Dawnej Gladius, Biłgorajska Plejada Literacka, Koło plastyczne (4 grupy od kwietnia do 1 sierpnia zajęcia w ramach wolontariatu), a od 15 października - Grupa tańca towarzyskiego, Grupa tańca klasycznego (4 grupy), Grupa tańca jazzowego, Zespół kameralny, Koło plastyczne dla dorosłych (2 grupy), Klub słowa oraz Dziecięcy Klub szachowy. Ogółem zorganizowano 49 imprez własnych, w tym 8 o charakterze konkursowym, a zespoły artystyczne pracujące przy BCK uczestniczyły w 28 imprezach organizowanych przez inne instytucje i placówki kultury na terenie kraju i zagranicą. Zorganizowano cykl koncertów pod nazwą gwiazda miesiąca, w ramach którego gościliśmy min. Zbigniewa Wodeckiego, Waldemara Malickiego, Michała Bajora, Andrzeja Poniedzielskiego, Bronisława Wrocławskiego, a także odbyła się premiera Sceny Amatora ze spektaklem Ożenek wg M.Gogola. W roku 2013 projekt Tacy jak My realizowany przez Grupę Folklorystyczną Pokolenia został nagrodzony (6 nagród) w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Polska dla wszystkich. Podobnie jak w roku poprzednim większość imprez odbyła się dzięki środkom pozyskanym od sponsorów oraz z zewnętrz (granty, dofinansowania itp.). Aktualnie w BCK działają zespoły i kluby zainteresowań: Chór Męski Ziemi Biłgorajskiej ECHO ¼ etatu oraz w ramach etatu, Biłgorajska Kapela Podwórkowa Wygibusy ¼ etatu, Zespół muzyczny Bonum Voces ¼ etatu, Biłgorajska Orkiestra Dęta im. Czesława Nizio ½ etatu oraz w ramach etatu, Młodzieżowy Big-Band ¾ etatu, 38

39 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Zespół muzyczny Gdzieś, kiedyś w ramach etatu, Teatr Poezji i Piosenki w ramach etatu, Scena Amatora w ramach etatu oraz 1/8 etatu, Młodzieżowa grupa teatralna w ramach etatu, Grupa Folklorystyczna Pokolenia ¾ etatu, Klub Seniora Złoty Wiek 1/8 etatu, Klub Seniora Złota Jesień 1/8 etatu, Klub szachowy ¼ etatu, Klub brydżowy w ramach etatu, Klub piosenki - w ramach etatu, Koło Szermierki Dawnej Gladius ¼ etatu, Biłorajska Plejada Literacka ¼ etatu, Koło plastyczne (4 grupy wiekowe) ¾ etatu, Grupa tańca towarzyskiego ¼ etatu, Grupa tańca klasycznego (4 grupy) ¼ etatu, Grupa tańca jazzowego ¼ etatu, Zespół kameralny w ramach etatu, Koło plastyczne dla dorosłych (2 grupy) ¼ etatu, Klub słowa 1/8 etatu, Dziecięcy Klub szachowy 1/8 etatu. Pozostałe godziny pracy instruktorów zatrudnionych na całym etacie przeznaczone są na prace związane z organizacją imprez, których w I półroczu 2014 roku zorganizowano ogółem 31. Były to imprezy o zasięgu miejskim (20), powiatowym (4), wojewódzkim (2), międzywojewódzkim (2), ogólnopolskim (3) oraz 1 o zasięgu międzynarodowym, w tym 4 konkursy, 2 festiwale, 2 turnieje szachowe, a także 3 imprezy 2 i 3-dniowe. Natomiast zespoły BCK prezentowały się 12 razy podczas koncertów organizowanych przez inne placówki na terenie kraju. W marcu odbyły się dwie premiery klasyczne Damy i Huzary Aleksandra Fredry w wykonaniu Sceny Amatora oraz komedia współczesna Mąż zmarł, ale już mu lepiej Izabeli Degórskiej w wykonaniu Teatru Poezji i Piosenki BCK. Aktualnie Dział artystyczno-programowy Biłgorajskiego Centrum Kultury realizuje 2 projekty merytoryczne, na które pozyskał środki zewnętrzne. Są to - Święto słowa, w ramach którego odbył się Turniej Szkół (17.06) oraz Festiwal Kultury Żydowskiej inaugurujący XI edycję Festiwalu Warszawa Singera ( ) środki pozyskane z Narodowego Centrum Kultury z programu Ojczysty-dodaj do ulubionych oraz projekt Różnimy się pięknie realizowany wspólnie z zespołami ze Sztokholmu (Szwecja) i Zurichu (Szwajcaria), w ramach którego odbyła się konferencja, wystawa oraz wspólny koncert ( ), a będzie jeszcze wyjazd do Szwecji i Szwajcarii - dofinansowany przez Komisje Europejską w ramach akcji Projektów partnerskich Grundtviga programu 39

40 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Uczenie się przez całe życie. Ponadto z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infrastruktury domów kultury - pozyskano środki finansowe na zakup sceny mobilnej. W bieżącym roku we współpracy z organizacją AIESEC Polska w BCK odbywała 6-tygodniowy wolontariacki staż studentka z Hongkongu (Chiny), która m.in. prowadziła zajęcia z chińskiej kaligrafii Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju jest samorządową instytucją kultury, którą prowadzi Miasto Biłgoraj. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury. Działa na podstawie statutu nadanego Uchwałą Rady Miasta oraz regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta Biłgoraj. Do dnia 28 marca 2013 roku, do chwili przejścia na emeryturę funkcję Dyrektora pełniła pani Mirosława Sachar. Z dniem 29 marca 2013 r. pełnienie obowiązków Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju powierzono pani Marii Stefanii Szelidze. Biblioteka jest główną publiczną biblioteką miasta i powiatu. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców miasta i powiatu. Służy rozwojowi potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie powiatu. W skład Biblioteki wchodzą filie biblioteczne, w których funkcje kierowników pełnią: 1) Filia Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży ul. T. Kościuszki 41 - Alicja Janik, 2) Filia Nr 2 ul. T. Kościuszki 96 Anna Sobczak, 3) Filia Nr 3 ul. Włosiankarska 13 Małgorzata Małek. Filia Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży: prowadzi zadania polegające głównie na zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych, informacyjnych dzieci i młodzieży do lat 14. Biblioteka posiada bogaty księgozbiór liczący ponad woluminów, który obejmuje: baśnie, opowiadania, książki przygodowe, obyczajowe, historyczne, fantastyczne, przyrodnicze, popularnonaukowe, wydawnictwa encyklopedyczne i informacyjne. Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany nowościami wydawniczymi, zgodnie z preferencjami czytelników. W filii znajdują się 4 zestawy komputerowe z dostępem do Internetu. Od 2010 roku aktywnie działa Dyskusyjny Klub Książki - Akapit. W ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka + Infrastruktura bibliotek, filia pozyskała kwotę zł na prace remontowe oraz na zakup mebli bibliotecznych. Wkład własny stanowi zł. Nazwa zadania Adaptacja 40

41 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ i doposażenie pomieszczeń Filii Bibliotecznej Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży w Biłgoraju. Filia Nr 2 oraz Filia Nr 3: prowadzą zadania oparte na zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych wszystkim grupom czytelniczym bez względu na wiek. Oferują księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy oraz z literatury pięknej polskiej i zagranicznej. Posiadają po 2 zestawy komputerowe z dostępem do Internetu. Oferują zestawy czasopism, zgodne z zainteresowaniami czytelników i użytkowników. Infrastruktura bibliotek. Systematycznie prowadzone są prace remontowe i doposażeniowe. W okresie 2009/2011 w Filii Nr 2 wymieniono okna, instalację grzewczą i elektryczną oraz płytki podłogowe. Do bibliotek zakupiono zestawy komputerowe, laptopy, stoliki, krzesła oraz drukarki laserowe. Do Filii Nr 1 oraz do czytelni biblioteki głównej zamówione zostały profesjonalne lady biblioteczne. Trzy biblioteki posiadają podjazdy dla niepełnosprawnych i matek z małymi dziećmi: MiPBP, Filia Nr 1 i Filia Nr 2 (od 2013 roku). Biblioteki posiadają łącznie 23 zestawy komputerowe. W czytelni biblioteki głównej jest 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Czytelnicy mają możliwość skorzystania z wi-fi przy użyciu własnego komputera oraz z bezpłatnej edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych w ramach e-kursów języka angielskiego: Angielski 123 oraz FunEnglish. Biblioteka główna posiada także nowoczesny sprzęt do prezentacji multimedialnych. Udostępniana jest prasa: dzienniki, tygodniki i miesięczniki. Łącznie 13 tytułów. We wrześniu 2013 roku w bibliotece głównej, założony został Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych. Od października 2013 roku, biblioteki opracowują zbiory w systemie Mak+, który umożliwia: zarządzanie biblioteką i jej zbiorami, tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego i bazy czytelników, rejestrację wypożyczeń i udostępnień, prowadzenie statystyk bibliotecznych, zamawianie książki w bibliotece, dostęp do konta za pośrednictwem Internetu, ochronę danych osobowych. Mak+ jest systemem stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki w ramach programu Ministerstwa i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka+. Księgozbiór sieci miejskiej na r. liczył vol., o łącznej wartości: zł, a mianowicie: MiPBP vol. Filia Nr vol. Filia Nr vol. Filia Nr vol. 41

42 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Podstawowe dane liczbowe z pracy bibliotek publicznych na terenie miasta w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31grudnia 2013 r. przedstawia tabela. Lata Biblioteki Pracownicy etaty Czytelnicy Wypożyczenia Wpływ książek ogółem Kwota zakupu ogółem Internet Ilość informacji Ilość odwiedzin ogółem ,5/ ,5/ ,5/ ,5/ plan Biblioteki są miejscem otwartym dla wszystkich. Zapewniają swobodny i bezpłatny dostęp do zbiorów, informacji, internetu. Informacje i wiedza oraz zasoby kultury są rzetelne, neutralne i aktualne. Podejmowana jest współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami w ramach mniej lub bardziej formalnych partnerstw. Biblioteki - jako instytucje uczące się - stale doskonalą swoje działania. Starają się pozyskiwać informacje zwrotne na temat świadczonych przez siebie usług, wykorzystując je do podnoszenia ich jakości. Współpracują i wymieniają wiedzę z innymi bibliotekami. Nowe technologie umożliwiają bibliotekom bieżącą komunikację (strona internetowa, media społecznościowe, e- maile): Na przestrzeni ostatnich lat oferta kulturalna bibliotek wzbogaciła się o wiele nowych form, w tym związanych z promocją czytelnictwa oraz wartościowego wykorzystywania wolnego czasu: 1. Prowadzenie dwóch Dyskusyjnych Klubów Książki dla: młodzieży i dorosłych. 2. Organizacja spotkań z pisarzami (m.in.): Angelika Kuźniak pisarka, reporterka, ( Papusza o cygańskiej poetce Bronisławie Wajs, Marlene o Marlenie Dietrich oraz współautorka Czarnego Anioła o Ewie Demarczyk), Ewa Nowak pisarka, publicystka,( m.in.: Lisia, Lina Karo, Apollo 11 ). 42

43 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Organizowanie wydarzeń promujących czytelnictwo wśród różnych grup mieszkańców: Tydzień Bibliotek: pn.: Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych, Biblioteka łączy pokolenia. 4. Promocja czytelnictwa poprzez stronę oraz Facebook. 5. Organizowanie wydarzeń popularyzujących/ prezentujących różne przejawy kultury i twórczości artystycznej np. wystawy (fotograficzne, malarstwa, dokumentów historycznych, pocztówek). 6. Szkolenia dla osób chcących doskonalić swoje umiejętności z zakresu korzystania z komputera, Internetu. 7. Cykliczne konkursy czytelnicze i fotograficzne: Pielęgnując przeszłość, tworzymy przyszłość, Radość czytania, Oblicza mojej miejscowości w obiektywie. 8. Cykl spotkań:- III kwadranse w bibliotece- promujący zainteresowania i pasje mieszkańców Biłgoraja. 9. Działania mające na celu instruktaż w zakresie korzystania z zasobów biblioteki: lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży, sporządzanie zestawień bibliograficznych, pomoc w przygotowaniu prezentacji maturalnych czy prezentacji związanych z realizowanymi w szkole projektami edukacyjnymi. 10. Realizacja programów ukierunkowanych na profilaktykę oraz zapobieganie problemom alkoholowym np.: Na co nam to? - młodzież, a substancje psychotropowe, Biłgorajskie- biblioteczne - współopowieści o dobrym świecie. 11. Wystawy okolicznościowe i rocznicowe między innymi : 100. rocznica urodzin Czesława Miłosza (2011 r.), 200. rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego (2012 r.), 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego (2013 r.), 200. rocznica urodzin Oskara Kolberga (2014 r.). Sieć 35 bibliotek publicznych powiatu biłgorajskiego od lat jest stała. Składa się z 14 bibliotek głównych oraz 21 filii bibliotecznych. Zatrudnionych jest w nich 51 bibliotekarzy. Działania merytoryczne obejmują: pomoc instrukcyjno-metodyczną, poradnictwo w zakresie działalności bibliotecznej, organizację szkoleń i kursów doskonalenia zawodowego, prowadzenie badań i przeprowadzania analiz działalności bibliotecznej, prowadzenie powiatowej informacji statystycznej dotyczącej bibliotek i czytelnictwa, organizację spotkań autorskich, konkursów, koordynację wojewódzkich projektów skierowanych do bibliotek publicznych, np. Program Rozwoju Bibliotek, Biblioteka+, Dyskusyjne Kluby Książki, Cała Polska Czyta Dzieciom. 43

44 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju jest jednostką budżetową działającą na podstawie statutu nadanego Uchwałą Rady Miasta Biłgoraj Nr VIII/44/11 z dnia 27 maja 2011 r. oraz regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta Biłgoraj w dniu 27 czerwca 2011 r. W okresie mijającej kadencji funkcję p.o. dyrektora OSiR do 14 marca 2011 roku pełnił Mieczysław Jamroz. Od 15 marca 2011 roku dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji jest Michał Furlepa. 1. Plan finansowy: W 2010 roku Ośrodkowi przyznano dotację w wysokości zł, w tym na inwestycje zł oraz remonty zł. Do najważniejszych wydatków inwestycyjnych należy zaliczyć: zakup drabiny wysokościowej do obsługi hali, Dochody w 2010 roku zamknęły się w kwocie zł. W 2011 roku Ośrodkowi przyznano dotację w wysokości , w tym: zakupy inwestycyjne zł, wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą zł i był to zakup i montaż kotar do hali sportowo widowiskowej. Do najważniejszych zakupów inwestycyjnych w tym roku należy: wyposażenie siłowni /urządzenia sportowe/, kosiarko rozdrabniacz, kajaki i rowery wodne nad zalew, pług do odśnieżania obiektów i boisk, maszyna do mycia hali. Dochody w 2011 roku zamknęły się kwotą zł, w tym: za wynajem i dzierżawę pomieszczeń zł, za bilety i karnety wstępu zł, pozostałe w tym zwrot podatku VAT zł. W 2012 roku OSiR otrzymał dotację w wysokości zł, w tym na zakupy inwestycyjne i remonty zł. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: modernizację spikerki na hali, wykonanie skrzyni trafo i rozdzielni prądu na placu przed halą, zakup jacuzzi, zakup sprzętu do sali fitness. Dochody w 2012 roku zamknęły się kwotą zł, w tym: 44

45 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ za wynajem i dzierżawę pomieszczeń zł, bilety i karnety wstępu, wpisowe do ligi siatkówki i piłki nożnej zł, pozostałe w tym zwrot podatku VAT, dofinansowanie imprez, dochody z reklamy zł. W 2013 roku Ośrodkowi przyznano dotację w wysokości zł, w tym na zakupy inwestycyjne ,32 zł. Do najważniejszych zakupów inwestycyjnych w tym roku zalicza się: zakup kosiarki do obsługi obiektów i boisk piłkarskich oraz sprzętu do sali fitness. Dochody w 2013 roku zamknęły się w kwocie zł, w tym: za wynajem i dzierżawę pomieszczeń zł, bilety i karnety wstępu, wpisowe do ligi siatkówki i piłki nożnej zł, pozostałe dochody /zwrot podatku VAT, dofinansowania turniejów piłkarskich, reklama /93 730,18 zł/. W pierwszym półroczu 2014 roku Ośrodkowi przyznano dotację w wysokości zł. Dochody w pierwszym półroczu 2014 roku zamknęły się kwotą zł, w tym: za wynajem i dzierżawę pomieszczeń zł, bilety i karnety wstępu, wpisowe do ligi siatkówki i piłki nożnej zł, pozostałe dochody zł. 2. Zatrudnienie w OSiR W latach w OSiR zatrudnionych było 16 osób. Ponadto na umowę zlecenie zatrudniono 9 osób: instruktorów piłki nożnej, ratowników nad zalewem Bojary i magazyniera wypożyczalni sprzętu wodnego. W drugiej połowie 2012 roku OSiR zatrudnił instruktora ćwiczeń siłowych z racji wzrostu zapotrzebowania w tej dziedzinie i znacznej ilości dochodów z funkcjonowania siłowni i sali cardio dla kobiet. W 2013 roku zatrudnienie w Ośrodku wzrosło do 21 etatów i było to spowodowane zakończeniem projektu Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne Zalewu Bojaryw Biłgoraju. Takie zatrudnienie utrzymuje się do chwili obecnej. Wzrosła też do 12 osób liczba zatrudnianych na umowy zlecenia trenerów. Wynika to z poszerzenia oferty szkoleniowej szkółki sportowej OSiR /piłki ręcznej, lekkoatletycznej, sekcji street workout, zajęć dla osób niepełnosprawnych fizycznie/. 3. Promocja w OSiR Biłgoraj Główny cel promocji OSiR to informacja do mieszkańców o działalności jednostki oraz ofercie sportowej miasta Biłgoraj. OSiR stara się budować odpowiedni wizerunek oraz propagować i upowszechniać kulturę fizyczną, turystykę i rekreację. 45

46 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Jednostka ściśle współpracuje z wieloma podmiotami tak aby tworzyć bogaty kalendarz imprez oraz rozwijać wśród mieszkańców potrzebę ruchu i aktywności fizycznej. Stara się aktywizować liczne grono ludzi zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych oraz osoby starsze. Co roku zwiększa się systematycznie oferta OSiR i przybywają kolejne podmioty do wspólnej pracy. OSiR w sposób szczególny dba o środowisko osób niepełnosprawnych w tym dzieci. W ciągu ostatnich lat OSiR systematycznie zwiększał ofertę sportowo rekreacyjną. Natomiast dzięki pozyskiwaniu coraz większej liczby odbiorców usług, OSiR daje możliwość przedsiębiorcom reklamy na obiektach i stronie internetowej OSiR / OSiR w Biłgoraju wydał w roku 2011 broszurki informacyjne o ofercie OSiR. Systematycznie przekazuje w formie pisemnej sprawozdania z imprez i komunikaty do lokalnej prasy /Biuletyn w Nowej Gazecie Biłgorajskiej, strona sportowa Echa Sportu, lokalne portale internetowe/ oraz do lokalnej TV Biłgorajskiej. Działania promocyjne to także prowadzenie profilu na Facebooku liczba fanów wynosi: osób. Jedną z ważniejszych rzeczy, jaką może zrobić dla innych jest pomoc potrzebującym. OSiR chętnie organizuje wszelkiego rodzaju imprezy charytatywne, podczas których można w różny sposób wspomóc cel imprezy np. loterie fantowe, zbiórki żywności, przekazanie wyrobów pozyskanych od sponsorów czy zbierane datki do puszek, pomoc rodzinie, która ucierpiała przez pożar. Począwszy od roku 2010 do połowy 2014 OSiR był organizatorem lub współorganizatorem kilkunastu imprez charytatywnych, podczas których zebrano łącznie ponad 29 tys. zł, które trafiły do potrzebujących. Imprezy charytatywne organizowane w latach : Dzień gorącego serca, Charytatywny piknik strażacki pn. Gramy o Julię i Alexa, Rodzinny piknik charytatywny Dla Emilki, Charytatywny piknik rodzinny nad zalewem bojary Trzeźwo-zdrowo-na sportowo, Noworoczny charytatywny turniej piłki nożnej open o puchar dyrektora OSiR, VI Memoriał Stanisława Wójcika zbiórka dla Fundacji Krzyk, Charytatywny mini turniej piłki nożnej na rzecz małej Hani, Charytatywny piknik sportowo - rekreacyjny Spełnij Marzenie - Wspomóż Stowarzyszenie,,,Na sportowo z pomocą rodzinie - charytatywny turniej gier, Pomóż dzieciom przetrwać zimę - koncert charytatywny, II Charytatywny turniej halowej piłki nożnej open, VII Memoriał Stanisława Wójcika, 46

47 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ udział w akcji 60 tysięcy kroków zróbmy je razem. OSiR stale współpracuje z instytucjami samorządowymi czy organizacjami społecznymi. Jednym z działań jest promocja Gminy Miasto Biłgoraj jako podmiotu promującego aktywny, sportowy tryb życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W latach podjęto współpracę z Ministerstwem Sportu i Turystyki RP, Urzędem Marszałkowskim w Lublinie, Starostwem Powiatowym w Biłgoraju, Gminą Biłgoraj. Wspólne działania podejmowano z okręgowymi i krajowymi związkami sportowymi, Wojewódzką i Główną Radą LZS, Lubelską Unią Sportu, LZPN i ZOZPN. Nasi partnerzy to także Stowarzyszenie kulturalno oświatowe Trampolina Sukcesu, Młodzieżowy Dom Kultury, BCK, Stowarzyszenie Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom, Fundacja Pomocy Dzieciom KRZYK, Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych SIRON w Biłgoraju, Centrum Kultury Niezależnej POGOTOWIE, SOS Wioska Dziecięca, Koło Diabetyków, BST ISKRA, Stowarzyszenie Krok za krokiem, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, PCK w Biłgoraju, Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju, UKS Leśnik, Medyczne Studium Zawodowe, ZSBiO w Biłgoraju, LO im ONZ w Biłgoraju, biłgorajski autodrom, Automobilklub Biłgorajski, PTTK oddział Biłgoraj, ZSZiO w Biłgoraju, Placówka Wsparcia Dziennego w Biłgoraju, Komenda Powiatowa PSP w Biłgoraju, POIT w Biłgoraju, OSP RWiE w Biłgoraju, Kolegium UMCS w Biłgoraju, NSZZ Policjantów Biłgoraj, Stowarzyszenie Moje Nadrzecze, Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom, KPP w Biłgoraju, Biłgoraj Biega, Street Workaut Biłgoraj, stowarzyszenia i kluby sportowe oraz inni. Z obiektów korzystają wojewódzkie młodzieżowe kadry piłkarskie. Dokłada się starań, żeby jak najlepiej rozwijała się też współpraca z klubami sportowymi, działającymi na terenie Biłgoraja. Z obiektów korzystają m.in.: siatkarki Szóstki, koszykarze Basketu, piłkarze ręczni MKS Biłgoraj, Klub Karate Tradycyjnego, zawodnicy Insanity, Krav-maga, Łada 1945 Biłgoraj i Automobilklub Biłgorajski. Z obiektów OSiR korzystają także lokalne firmy, instytucje oraz grupy nieformalne. Od 2012 roku organizuje się obozy sportowe, które dzięki rozpropagowaniu wśród przyjezdnych klubów są doskonałą promocją miasta Biłgoraj oraz obiektów OSiR. Ośrodek organizuje i współorganizuje rajdy rowerowe, spływy kajakowe, obozy sportowe, pikniki rodzinne, festyny rekreacyjno-sportowe i turnieje. Przyłączono się do wielu akcji ogólnopolskich, takich jak: Polska Biega, Europejski Dzień Bez Samochodu, Europejski Tydzień Sportu czy Europejski Dzień Piłki Nożnej, Dzień Kobiet, Dzień Matki. To wszystko po to, aby oferta sportowo-edukacyjna miasta Biłgoraj była ciekawa i atrakcyjna. Na przestrzeni lat Ośrodek ogłosił kilka konkursów plastycznych o tematyce sportowej. Podczas jednego z nich wybrano oficjalną maskotkę OSiR, która doskonale sprawdza się podczas imprez /sportowy łabędź/. Także dbano o to, by 47

48 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ za udział można było wygrać cenne nagrody pozyskane od sponsorów. Dbano o to, by przybyli kibice również mogli wziąć udział w loteriach lub konkursach /np. podczas Dni otwartych OSiR zorganizowano konkurs wiedzy o OSiR/. Stale poszukuje się sponsorów, którzy wspierają działania i pomagają finansować przedsięwzięcia. W latach pomogło OSiR ponad 100 instytucji, firm i osób prywatnych. Dzięki ich ofiarności można było przygotować cenne nagrody dla uczestników. Ośrodek stale współpracuje z wieloma lokalnymi firmami, które sponsorują działania często w formie barterowej. Istnieje również możliwość reklamy na obiektach OSiR. Sponsor ma do wyboru takie formy promocji jak: reklama na telewizorze LCD zawieszonym w holu hali sportowo widowiskowej, wywieszenie baneru na obiektach OSiR lub innej formy ekspozycji reklamy oraz na stronie internetowej OSiR. Na obiektach Ośrodka reklamuje się wiele firm /FUPH Limblach, Lider Sp.J., Bank Zachodni WBK, BNP Paribas, P.P.H.U. Gleń S.C., Net Partners Sp. z o.o., Moto Tech, Bilka bis, Rest Art. /. O atrakcyjności ośrodka w dużej mierze decyduje systematyczne wzbogacanie i poszerzanie oferty. Tak, więc wzbogacono ofertę o nowy wachlarz propozycji: park do ćwiczeń Street Workout, budowę boiska do plażowej piłki nożnej, powstała salka klubowa dla niepełnosprawnych, sala dla kobiet do ćwiczeń cardio. Poszerzono ofertę spa o jacuzzi, autorski program odchudzający dla dzieci i młodzieży, wprowadzenie kart MultiSport. 4. Realizacji oferty sportowej W latach w szkółce piłkarskiej zwiększono ilość grup szkoleniowych z czterech do siedmiu. Nasza jednostka wygospodarowała środki finansowe na opłaty dla trenerów, wyjazdy na mecze, opiekę lekarską, obiady dla zawodników, pokrycie kosztów związkowych związanych z uczestniczeniem w rozgrywkach ligowych. Organizuje się także na potrzeby szkółki piłkarskiej największy na Lubelszczyźnie cykl halowych turniejów. Większość drużyn OSiR Biłgoraj rywalizuje na arenie wojewódzkiej co daje możliwość gry z najlepszymi zespołami w naszym województwie. Wszystkie te formy pomocy dla młodych adeptów piłki nożnej są skierowane w celu pomocy zespołowi seniorów i juniorów starszych Łady 1945 Biłgoraj. Zawodnicy są bezpłatnie przekazywani do zespołu seniorów po ukończeniu wieku juniora młodszego lub wcześniej na bazie wzajemnej bezpłatnej umowy. Z rosnącym zainteresowaniem piłką nożną wśród dziewcząt utworzono grupy piłkarskie dziewcząt /3 sekcje/. W 2012 roku Szkółka jako jedna ze stu w kraju zakwalifikowała się do programu szkoleniowego firmy Nivea oraz Akademii Ajax Amsterdam. Dzięki tej akcji OSiR dostał urządzenia i sprzęt sportowy o wartości ok 20 tys. złotych. W 2014 roku szkółka piłkarska została przekształcona 48

49 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ w szkółkę sportową. Poszerzono ofertę szkoleniową o sekcje piłki ręcznej, lekkoatletyczną, street workout oraz nowoczesną profilaktykę osób niepełnosprawnych fizycznie, w tym dzieci. W stałej ofercie OSiR znajduje się prowadzenie sportowych rozgrywek amatorskich. W latach organizowano Biłgorajską Ligę Piłki Siatkowej, Amatorską Ligę Piłki Nożnej, Halową Ligę Piłki Nożnej /o Puchar Burmistrza Miasta Biłgoraj/, Amatorską Ligę Piłki Nożnej Dziewcząt /o Puchar Dyrektora OSiR/ oraz Ligę Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych /o Puchar Dyrektora OSiR oraz Prezesa SIRON/. Ligi cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców naszego miasta, a także okolicznych miejscowości. Organizacja Cyklu Turniejów Halowej Piłki Nożnej we wszystkich kategoriach wiekowych pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystki oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej to największy na Lubelszczyźnie cykl imprez piłkarskich. Przez ostatnie trzy lata z naszej oferty skorzystało około 300 drużyn z całej Polski, czyli ponad 4000 uczestników, którzy mieli możliwość gry w hali sportowo-widowiskowej OSiR. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju wraz ze Stowarzyszeniem Integracyjno - Rehabilitacyjnym Osób Niepełnosprawnych SIRON podjął działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Mając na uwadze potrzebę rehabilitacji zaproponował aktywne spędzanie wolnego czasu poprzez różnego typu zajęcia sportowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem obiektów i sprzętu sportowego OSiR. Wszystkie zajęcia odbywają się pod okiem instruktorów. OSiR udostępnia bezpłatnie obiekty sportowe dla osób i dzieci niepełnosprawnych. W lutym 2014 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji z inicjatywy LZS Znicz Biłgoraj wraz z klubami sportowymi podjął się reaktywowania organizacji Balu Sportowca. Głównym celem była integracja całego sportowego środowiska Biłgoraja i nagrodzenie wybitnych sportowców. Wyróżnień dokonali przedstawiciele klubów sportowych oraz Burmistrz Miasta Biłgoraj. Realizacja oferty rekreacyjno - turystycznej: 1. Spływy kajakowe. W ofercie przygotowano trasy po takich rzekach jak Biała Łada, Tanew czy też Wieprz. Posiadamy przeszkolonych instruktorów turystyki kajakowej. OSiR wypożycza także sprzęt na preferencyjnych cenach /kajaki, wiosła, kapoki oraz przyczepkę do przewożenia/. 2. Wycieczki sportowe. W latach OSiR zorganizował trzy wycieczki sportowe. Były to wyjazdy na mecze Ekstraklasy /GKS Bełchatów - Legia Warszawa, Korona Kielce - Legia Warszawa/ oraz na Finał Pucharu Polski, który odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Oprócz obejrzenia samych meczów dla uczestników zostały przewidziane dodatkowe atrakcje /zwiedzanie obiektów sportowych, rozegranie meczu z grupami młodzieżowymi, spotkania 49

50 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ z trenerami oraz piłkarzami drużyny, wyjście do kina oraz konkursy z nagrodami/. Z oferty skorzystało ponad 150 mieszkańców miasta i powiatu. 3. Szkolenia dla instruktorów. W 2013 roku nawiązano współpracę z Towarzystwem Turystów Przyrodników i Krajoznawców, dzięki której OSiR mógł zorganizować kursy instruktora turystyki kwalifikowanej specjalność turystyka rowerowa oraz instruktora nordic walking. Z kursów skorzystało wiele osób a także pracownicy OSiR co pozwoli zwiększyć naszą ofertę o zajęcia nordic walking oraz organizować rajdy rowerowe. 4. Obozy sportowe. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju od 2012 roku organizuje obozy sportowe. Z naszych obiektów przez dwa lata skorzystało dwanaście klubów sportowych, /z Warszawy, Łodzi, Wodzisławia Śląskiego, Proszowic, Lubartowa, Lublina, Nowej Sarzyny czy Terespola/. Ośrodek w sumie gościł 503 sportowców. W związku, że OSiR nie posiada miejsc noclegowych, obozowicze korzystali z miejsc noclegowych w Schronisku Sitareczka przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju, Zajazdu Nadrzecze oraz internatu przy ZSZiO w Biłgoraju. Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi nadzór i obsługuje zalew Bojary w Biłgoraju, zlokalizowany przy ulicy Radzięckiej. W roku 2013 zalew przeszedł gruntowną modernizację, odnowiono starą infrastrukturę /boiska do siatkówki plażowej oraz piłki nożnej plażowej, wykonano bulwar z kostki, zamontowano nowe ławki, kosze na śmieci, wc, LED-owe oświetlenie, monitoring oraz nowe pomieszczenia dla ratowników/. Ponadto doszły nowe atrakcje sportowe /zjeżdżalnia wodna, plac zabaw dla dzieci, a także specjalny park do ćwiczeń atletycznych street workout. OSiR za odpłatnością wypożycza sprzęt wodny w postaci kajaków oraz rowerków wodnych. Bezpłatnie można skorzystać z kuli wodnej, zjeżdżalni,,anakonda oraz drobnego sprzętu sportowego. Zalew posiada strzeżone kąpielisko, oraz miejsce przeznaczone do rozpalenia ogniska oraz spożywania posiłków. Nad bezpieczeństwem kąpiących czuwają w wyznaczonych godzinach ratownicy. Przy zalewie znajduje się również część przeznaczona do połowu ryb. Ponadto OSiR prowadzi akcje promocyjne mające na celu przestrzeganie czystości i bezpieczeństwa dla wszystkich odpoczywających nad zalewem. Biłgorajski zalew jest miejscem organizacji wielu imprez /pikników, turniejów, wyścigów pływackich oraz imprez biegowych/. Bardzo dobrze układała się współpraca z Powiatowym Stowarzyszeniem Sportu Szkolnego w zakresie organizacji zawodów szkolnych. Na obiektach OSiR odbywało się corocznie kilkadziesiąt takich imprez, zarówno o zasięgu lokalnym /eliminacje miejskie, powiatowe i rejonowe/, jak i finały wojewódzkie. Uczestnicy tych imprez wyrażali szczególne uznanie dla turniejów organizowanych w hali sportowo widowiskowej, podkreślając jej nowoczesność i funkcjonalność. Posiadamy jedyną w Powiecie Biłgorajskim bazę umożliwiającą przeprowadzenie zawodów 50

51 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ lekkoatletycznych, więc na obiektach OSiR organizowane były wszystkie szkolne zawody LA. Należy podkreślić, że OSiR bezpłatnie udostępniał szkołom podległym samorządowi miasta Biłgoraj obiekty w celu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz służył pomocą organizacyjną podczas okazjonalnych imprez szkolnych. W zakresie modernizacji i rozbudowy obiektów sportowych baza OSiR w ostatnich latach wzbogaciła się o realizację kilku ważnych projektów. Pozwoli to na przeprowadzanie zawodów i imprez w sposób bezpieczny i na odpowiednio wysokim poziomie organizacyjnym. Inwestycje obejmowały: Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne Zalewu Bojary w Biłgoraju - wsparte przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata , w którym wartość zadania wynosi zł a kwota dofinansowania zł, Budowę Skateparku na terenie OSiR w Biłgoraju w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, gdzie wartość zadania wynosi zł przy kwocie dofinansowania zł, Przebudowę stadionu lekkoatletycznego na terenie OSiR w Biłgoraju - w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o wartości zadania zł i kwocie dofinansowania zł. Ośrodek Sportu i Rekreacji dziękuje wszystkim mieszkańcom miasta Biłgoraj oraz gościom, którzy odwiedzają obiekty OSiR oraz biłgorajski zalew Bojary i korzystają z oferty sportowej miasta Biłgoraj, oraz wszystkim osobom i podmiotom, dla których sport, turystyka i rekreacja w naszym mieście są ważną dziedziną życia codziennego. 51

52 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ SPÓŁKI Z UDZIAŁEM MIASTA 2.1. Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Charakterystyka Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju ul. Łąkowa 13 jest następcą prawnym przekształconego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W wyniku przekształcenia PGKiM z dniem r. powstała jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasto Biłgoraj. Akt notarialny sporządzono w dniu r. Spółka została wpisana w dniu r. do rejestru handlowego pod pozycją V Ns-rej: H 125/97 w Sądzie Rejonowym w Zamościu V Wydział Gospodarczy, a następnie do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Kapitał zakładowy Spółki na dzień r. wynosił zł i dzielił się na udziałów po 500 zł każdy, w okresie od 1997 r. zwiększył się o zł. Kapitał zapasowy wynosi ,89 zł. Spółka jest wielobranżowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej obejmującym zakresem działania: dostawę wody, odprowadzenie i oczyszczenie ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych, eksploatację składowiska odpadów, administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i wspólnotami mieszkaniowymi, dystrybucją gazu propan-butan. Aktualnie Spółka zatrudnia 170 osób, średnia płaca za 2013 r. wyniosła zł brutto. Wartość księgowa aktywów ogółem Spółki wg stanu na dzień r. wynosi ,59 zł, w tym aktywów trwałych ,48 zł. W aktywach ogółem Spółki majątek trwały wynosi 91,5 %, zaś majątek obrotowy 8,5%. Zarząd Spółki funkcjonuje w składzie: Andrzej Furmanek - Prezes Zarządu, Grzegorz Dubiel - Zastępca Prezesa Zarządu, Krystyna Kapica - Członek Zarządu, Główna Księgowa, natomiast skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: 52

53 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Jarosław Ostrowski Przewodniczący, Leszek Jaszek Zastępca Przewodniczącego, Tomasz Pawluk Członek, Kacper Knap Członek, Jan Kukiełka Członek Zaopatrzenie w wodę Dostawę wody do miasta realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju z siedzibą przy ul. Łąkowej 13 na podstawie decyzji Zarządu Miasta Biłgoraj z dnia 26 kwietnia 2002 r. udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zakład Wodociągów zlokalizowany jest przy ul. Targowej w Biłgoraju, zajmuje się pozyskiwaniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody mieszkańcom miasta. Ujęcie powstało na początku lat sześćdziesiątych ( ) i jako najstarszy element w układzie wodociągowym ulegało ono ciągłej rozbudowie w zależności od bieżących potrzeb. Ostatnią modernizację Stacji Uzdatniania Wody (o wydajności 270 m 3 /h) przeprowadzono w latach , dzięki czemu uzyskano doskonałe wyniki jakości wody dostarczanej mieszkańcom Biłgoraja. Woda surowa ujmowana jest za pomocą podwodnych agregatów pompowych z 10 studni głębinowych o głębokościach od 45 do 50 mb, zlokalizowanych w zlewni rzeki Biała Łada, a następnie tłoczona jest siecią przewodów wodociągowych do SUW w Biłgoraju gdzie podawana jest procesowi oczyszczania. Po procesie oczyszczania woda magazynowana jest w zbiornikach wyrównawczych, skąd za pomocą nowoczesnego zestawu pompowego tłoczona jest poprzez ponad 160-cio kilometrową sieć rozdzielczą wraz z przyłączami domowymi do 99% mieszkańców miasta. Podstawowym materiałem stosowanym do budowy sieci wodociągowej w Biłgoraju jest PE i PVC. Z rur żeliwnych w zakresie średnic od 100 do 300 mm wykonano ok. 30 km sieci wodociągowej. Drugą grupę materiałową stanowią przewody z rur PVC i PE o średnicy od 90 do 225 mm i łącznej długości 36 km. Istotną część sieci przewodów o średnicy od 80 mm do 200 mm (18 km) wykonano w latach z rur azbestowo-cementowych, które sukcesywnie są zamieniane na nowe sieci z PE (ul. Kościuszki, Włosiankarska, Zielona, Kopernika). Przeciętny czas eksploatacji wszystkich przewodów wynosi około 25 lat. Najstarsza część sieci wodociągowej jest eksploatowana od 1962 r., a więc ponad 50 lat. Struktura sieci wodociągowej w Biłgoraju jest mieszana pierścienioworozgałęźna. Głównym jej elementem jest żeliwna magistrala o średnicy 300 mm i długości 5,5 km, biegnąca od ujęcia do południowych rejonów miasta, wybudowana odcinkami w latach Podobny przebieg ma drugi najstarszy rurociąg zasilający o średnicy 200 mm, ułożony od ujęcia głównie wzdłuż ul. Kościuszki. Oba 53

54 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ ciągi zasilające tworzą pierścień okalający ok. 85% obszaru miasta. Przedsiębiorstwo w 2013 roku wybudowało odcinek magistrali wodociągowej z rur PE Ø250 wzdłuż budowanej obwodnicy północnej od ul. Moniuszki do ul. Zamojskiej, celem poprawy zabezpieczenia w dostawę wody mieszkańcom Os. Rapy oraz stworzenie warunków dla prawidłowego działania urządzeń p.poż. na tym terenie. Na bieżąco budowane są odcinki sieci wodociągowej do terenów, gdzie powstaje nowe budownictwo mieszkaniowe lub handel czy usługi. Woda dostarczana jest ponad odbiorcom indywidualnym i blisko 700 instytucjom, W latach na terenie miasta Biłgoraj wybudowano niżej wymienione sieci wodociągowe: Rok Nazwa zadania Realizacja budowy sieci wodociągowej w ul. Makowej w Biłgoraju Budowa sieci wodociągowej w ul. Moniuszki, Łubiarskiej w Biłgoraju Budowa sieci wodociągowej przy ul. Sitarskiej w Biłgoraju Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w pasie drogi wojewódzkiej ul. Kościuszki w Biłgoraju Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Kresowej w Biłgoraju Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejki Wąskotorowej (Magnoliowej) w Biłgoraju Budowa sieci wodociągowej w obszarze ul. Stawiska i ul. Nadrzecznej (obecnie B. Joselewicza i Singera) Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowa, Jagodowa i Morelowa w Biłgoraju Budowa wodociągu wzdłuż Obwodnicy Północnej Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kościuszki i ul. Krzeszowskiej sw Biłgoraju Średnica wodociągu Długość mb. Wartość zadania zł 90 mm zł 90x8,2mm 50x4,6mm 90x4,7mm 110 mm 90 mm 225 mm 110 mm 63 mm 32 mm , ,5 5,6 150,2 5, zł zł zł 110 mm zł 90 mm zł 110 mm 90 mm 40 mm 160 mm 110 mm 250 mm 160 mm 225mm 160 mm 110 mm 90 mm 50 mm 32 mm , ,5 109,5 3, , zł zł zł zł RAZEM 4 867, zł W roku 2014 planowana jest budowa wodociągów w ulicach: Jana Pawła II, Włosiankarskiej, Zielonej, Klonowej, Wańkowicza, Kolberga, Spacerowej, Moniuszki, Nowakowskiego, Bajkowej - Różanej. 54

55 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Budowę kolejnych sieci wodociągowych determinować będą inwestycje decydujące o dalszej rozbudowie miasta, np. powstawanie nowych osiedli budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego, nowych zakładów pracy branży usługowej, przemysłowej czy terenów handlowych Miejska Oczyszczalnia Ścieków Miejska oczyszczalnia ścieków w Biłgoraju jest oczyszczalnią mechanicznobiologiczną, zatrudnia 23 pracowników. Zadaniem obiektu jest odbiór ścieków od dostawców podłączonych do sieci kanalizacyjnej, odbiór nieczystości płynnych dowożonych ze zbiorników bezodpływowych, oczyszczanie ścieków i odprowadzanie ich do odbiornika ścieków oraz obróbka osadów ściekowych wraz z ich zagospodarowaniem. Rozruch oczyszczalni, która wyposażona jest w dwa ciągi technologiczne: ściekowy i osadowy, odbył się w listopadzie 1997 r. a obiekt został oddany do użytku w grudniu 1998 r. Dopuszczalna ilość ścieków jaką może przyjąć oczyszczalnia wynosi: Qr.max = m3/r., Qdobowe śr. = m3/d, Qhmax = 782 m3/h. W trakcie procesu oczyszczania wytrącane są osady oraz następuje redukcja związków węgla, azotu i fosforu. Oczyszczone i sklarowane ścieki odprowadzane są do rzeki Czarnej Łady, a ich jakość znacznie przewyższa normy określone w pozwoleniu wodnoprawnym. Zakład dysponuje własnym laboratorium, co pozwala na bieżącą kontrolę skuteczności procesu oczyszczania ścieków. Wytrącone osady po procesie fermentacji są odwadniane i higienizowane, a następnie w postaci nawozu organiczno-wapniowego dostarczane okolicznym rolnikom w celu nawożenia pól uprawnych. Rocznie miejska oczyszczalnia ścieków w Biłgoraju wytwarza około Mg osadu, który w zależności od procesu obróbki trafia do rolnika lub na kompostownię. Produkt fermentacji metanowej jakim jest biogaz spalany jest w kotłowni, a uzyskana w ten sposób energia cieplna wykorzystywana jest do ogrzewania obiektów oczyszczalni oraz do podtrzymania procesów fermentacji. Większość urządzeń oczyszczalni pracuje w trybie automatycznym, a ich przebieg pracy wyświetlany jest w systemie wizualizacji na pulpicie operatorskim. 55

56 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Sieci kanalizacyjne wykonane na terenie miasta Biłgoraj w latach zestawiono w poniższej tabeli: Rok Nazwa zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Makowej w Biłgoraju Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowakowskiego w Biłgoraju Kanalizacja sanitarna ul. Janowska, Lubelska, Aleja Jana Pawła II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki, Łubiarskiej w Biłgoraju Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zamojskiej 400-lecia w Biłgoraju Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kochanowskiego w Biłgoraju Kanalizacja sanitarna w ul. Nadstawnej Knappa w Biłgoraju Budowa kanalizacji sanitarnej w Biłgoraju ul. Zamojska Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Narutowicza w Biłgoraju Zamiana KZ na przepompownię ścieków w ul. Zamojskiej w Biłgoraju Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 3-go Maja w Biłgoraju Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki i ul. Sienkiewicza w Biłgoraju Przebudowa istniejącego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Biłgoraju Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Biłgoraju Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego i Armii Kraków w Biłgoraju Budowa sieci sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowa, Jagodowa i Morelowa w Biłgoraju Średnica kanału Długość mb 200 mm mm 315 mm 200 mm 160 mm 125 mm Renowacja kanału sanit. 200 mm 300 mm 400 mm 200 mm 160 mm 200 mm 160 mm 200 mm 160 mm 200 mm 160 mm 200 mm 225x20,5 mm 160 mm 200 mm 160 mm 250 mm 200 mm 160 mm 200 mm 75 mm 160 mm 200 mm 200x18,2mm 200 mm 160 mm ,70 51, , ,5 24,5 109, , , ,5 34,5 32, Wartość zadania /w zł/ mm mm 160 mm 200 mm 160 mm 200 mm 160 mm ,5 283,1 58,

57 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. B. Joselewicza w Biłgoraju Budowa odcinków kanalizacji w ul. Moniuszki, Zielonej, Kościuszki w Biłgoraju Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowakowskiego w Biłgoraju do działki nr 138/14 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią w ul. Radzięckiej w Biłgoraju 200 mm 160 mm mm 40,5 200 mm 160 mm 200 mm 160 mm 160 mm R. tłoczny 90 mm ,5 334, RAZEM , Ponadto w roku 2014 planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poprzecznej, Klonowej, Dworcowej, Kolberga, Janowskiej i Długiej Gospodarka odpadami Na terenie miasta Biłgoraj niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone są w miejscu ich powstawania w budownictwie jednorodzinnym, w pojemnikach o pojemności 80 l, 110 l, 120 l i 240 l, a w budownictwie wielorodzinnym w pojemnikach o pojemności 1 m 3 lub kontenerach o pojemności 6,5 m³ i 7 m 3. Następnie wywożone specjalistycznymi pojazdami do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie. Wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie miasta Biłgoraj zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Biłgoraju. Głównym elementem miejskiego systemu gospodarki odpadami jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie, w którym najważniejszymi obiektami są: stara kwatera do unieszkodliwiania odpadów o powierzchni 2,16 ha całkowicie zapełniona odpadami i zrekultywowana, nowa kwatera o powierzchni 1,32 ha obecnie eksploatowana posiadająca uszczelnione dno, system drenażu ze zbiornikiem na odcieki i system odgazowania, sortownia odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, kompostownia odpadów zielonych i osadów ściekowych, elektroniczna waga samochodowa, myjnia kontenerów. W roku 2011 został zakupiony specjalistyczny kompaktor do zagęszczania odpadów unieszkodliwianych na obecnie eksploatowanej kwaterze składowiska. W 2010 roku Spółka rozpoczęła realizację zadania, p.n. Kompleksowy system gospodarki odpadami w ZZO Korczów - etap II, w ramach którego została wybudowana kompostownia osadów ściekowych i odpadów organicznych pozyskanych z selektywnej zbiórki, zrekultywowana kwatera zapełniona odpadami 57

58 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ o pow. 2,16 ha oraz zakupiona nowoczesna śmieciarka. Zadanie zostało zakończone w 2013 roku. Całkowity koszt w/w zadania to ,99 zł. Podstawowym celem inwestycji jest zmniejszenie ilości unieszkodliwianych na składowisku odpadów biodegradowalnych oraz ograniczenie szkodliwego oddziaływania składowiska na tereny przyległe. Na realizację przedmiotowego zadania przedsiębiorstwo pozyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w ramach działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Kwota dofinansowania to ,48 zł, stanowi to 75% wydatków kwalifikowanych. Spółka zamierza w najbliższym czasie wykonać rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie o instalację mechaniczno biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz budowę kwatery do składowania pozostałości z sortowania zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego Po rozbudowie instalacja stanie się Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie Południowym. System selektywnej zbiórki odpadów Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie miasta Biłgoraj odbywa się u źródła ich powstawania w zależności od rodzaju budownictwa w workach (jednorodzinne) lub specjalnych pojemników zróżnicowanych kolorystycznie (wielorodzinne). Tak zbierane są: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone ulegające biodegradacji. Dodatkowo selektywnie zbierane są również: zużyte baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, zużyte opony, drewno i szkło okienne, chemikalia i opakowania po chemikaliach, odzież, tekstylia, oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe. Osiągnięty został 17% wskaźnik wagowy odzysku odpadów selektywnie zebranych w stosunku do ogólnej ilości odpadów unieszkodliwionych na składowisku. 58

59 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Dotychczasowe efekty selektywnej zbiórki odpadów przedstawia poniższe zestawienie: Lata Makul. /Mg/ Stł. Szkl. /Mg/ Plastik /Mg/ Przeter. leki /Mg/ Baterie /Mg/ ZSEiE /Mg/ Zużyte opony /Mg/ Drewno /Mg/ Złom Szkło Okien. /Mg/ Biodp. /Mg/ Oleje siln. Odzież Opak. po subst. nieb. Łącznie /Mg/ , , ,9 1, ,3 1,3 87,2 30,7 24, ,3 2,3 0, Odpady zebrane selektywnie: makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale i szkło są przewożone na sortownię i tam odpowiednio przygotowane do transportu a następnie przekazywane do zakładów przetwarzania. Odpady zielone ulegające biodegradacji są transportowane na kompostownię gdzie są mieszane z osadami ściekowymi i kompostowane. Odpady wielkogabarytowe są transportowane na stanowisko do demontażu w ZZO Korczów, opony po zebraniu większej ilości są przekazywane do zakładu przetwarzającego. Pozostałe selektywnie zbierane odpady są transportowane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na bazie Spółki przy ul. Łąkowej w Biłgoraju gdzie po zebraniu ilości transportowej danego rodzaju odpadu przekazywane są firmom posiadającym zezwolenia na ich unieszkodliwianie lub przetwarzanie. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych LAMUSOWNIA Utworzenie PSZOK na terenie każdej gminy wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z powyższym na zlecenie Gminy Miasto Biłgoraj oraz Gminy Biłgoraj Spółka utworzyła w 2013 r. taki punkt na zapleczu techniczno - magazynowym przy ul. Łąkowej 13 w Biłgoraju. PSZOK jest czynny przez cały rok z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy: od wtorku do piątku w godzinach od do 18.00, w soboty w godzinach od 7.00 do W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane i zbierane są niżej wymienione odpady: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, gruz budowlany, metale, puszki aluminiowe i stalowe, 59

60 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ baterie i akumulatory, zużyte opony, wielkogabarytowe (stare meble, drewno), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, komputery, telewizory, świetlówki itp.), odzież, szkło okienne, niebezpieczne, biodegradowalne (trawa, liście). Oczyszczanie miasta Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Biłgoraju świadczy usługi w zakresie zbierania odpadów gromadzonych w koszach ulicznych i parkowych oraz z cmentarzy komunalnych na terenie miasta Biłgoraj, tj. cmentarz komunalny ul. Lubelska, cmentarz komunalny Lapidarium ul. Lubelska, cmentarz komunalny ul. Stefana Batorego. Zebrane odpady są wywożone do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie. Oprócz tego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie umów zawartych z Gminą Miasto Biłgoraj prowadzi mechaniczne oczyszczanie dróg miejskich oraz dróg wojewódzkich Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o Dane techniczne i charakterystyka Spółki Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Biłgoraju utworzone zostało Aktem Założycielskim Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia r., w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego ZEC. Siedziba Spółki mieści się w Biłgoraju przy ul. Długiej 96. W dniu r. została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Kapitał zakładowy Spółki na r. wynosi zł i dzieli się na udziałów, po 500 zł każdy. Kapitał zapasowy wynosi zł. W dniu 23 maja 2008 r. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Spółka uzyskała koncesje na okres do 25 maja 2025 r. w zakresie: wytwarzania ciepła, przesyłania i dystrybucji ciepła i obrotu ciepłem. 60

61 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ BPEC Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem energii cieplnej dla potrzeb c.o. i c.w. miasta Biłgoraja. Eksploatuje jedną kotłownię węglową, cztery kotłownie gazowe oraz sieci ciepłownicze: 1) sieć ciepłownicza wysokich parametrów podłączona do ciepłowni C-1 zabezpiecza potrzeby 23,897 MW zamówionej mocy cieplnej, tj. ok m 3 ogrzewanej kubatury, 2) sieci ciepłownicze niskich parametrów podłączone do kotłowni gazowych zabezpieczają potrzeby 3,403 MW zamówionej mocy cieplnej, tj. ok m 3 ogrzewanej kubatury. Mimo postępującej redukcji mocy zamówionej przez odbiorców, spowodowanej działaniami termomodernizacyjnymi, Spółka dokłada ciągłych starań w pozyskiwaniu nowych odbiorców. Od 2010 r. w mieście następował dalszy rozwój sieci ciepłowniczej i ilości przyłączanych odbiorców. W tym okresie nastąpił wzrost ilości odbiorców energii cieplnej, którzy zostali przyłączeni do sieci ciepłowniczych wysokich i niskich parametrów, a mianowicie: Tesco Qco = 250 kw, Budynek SCH przy ul. Kościuszki 67 Qco = 50 kw, Pamela Sp. z o.o. Qco = 125 kw, Budynek wielorodzinny przy ul. Zielonej 134 Qco = 70 kw, Bud. usługowe i prywatne domy jednorodzinne Q łącznie = 235 kw, Razem: Q ogółem = 738 kw. Na nowo uruchomiona została dostawa ciepła do budynków: Starostwo Powiatowe - ul. Kościuszki 94 Q co+cw = 150 kw, Arion Szpitale Sp. z o.o. ul. Pojaska 5 Q co+cw = 1830 kw. W związku z rozbudową zwiększona została moc na budynku Biłgorajskiego Centrum Kultury do 220 kw. Działania mające na celu usprawnienie dostaw ciepła podjęte w tym okresie to: wymiana sieci i przyłączy w.p. i n.p. na rury preizolowane: 2010 r. 182,0 mb, 2011 r. 258,0 mb, 2012 r. 125,0 mb, 2013 r. 564,0 mb; budowa sieci i przyłączy w.p. i n.p. z rur preizolowanych: 2010 r. 327,5 mb, 2011 r. 611,0 mb, 2012 r. 34,0 mb, 2013 r. 504,0 mb; modernizacja kotła WR-10 wraz z modernizacją instalacji odpylania wykonana w roku 2010 podniosła sprawność wytwarzania ciepła o 10% do 86%; 61

62 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ modernizacja kotła WLM-5 w roku 2011 podniosła jego sprawność wytwarzania ciepła również o 10%, do 84%. BPEC Sp. z o.o. na bieżąco i w miarę możliwości finansowych, prowadzi prace remontowe i modernizacyjne mające na celu podniesienie sprawności wytwarzania ciepła, zmniejszenie strat na przesyle oraz zmniejszenie kosztów wytwarzania jak i przesyłu. Na lata rok zaplanowano: przyłączenie nowych odbiorców (Szkoła Podst. Nr 1, budynek hand.-usługowy u zbiegu ulic Nadstawna - Knappa, budynek POLOmarket, budynek przy ul. Ogrodowa 13, budynek Urzędu Miasta Kościuszki 13, domki jednorodzinne odbiorców indywidualnych) - łącznie o mocy ok. 1MW, dalszą wymianę sieci wysokich parametrów na rury preizolowane (magistrala w ul. Krzeszowskiej, magistrala w ul. Kopernika etap II, sieć w ul. Nadstawnej), dalsze prace modernizacyjne w ciepłowni C-1, mające na celu ochronę środowiska, tj. zmniejszenie emisji pyłów o 8 ton na rok (ok. 50%). Współpraca z firmą Black Red White w zakresie produkcji cieplnej W kwietniu 1998 r. została uruchomiona przez firmę Black Red White kotłownia, która odsprzedaje dla Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ciepło powstałe ze spalania (utylizacji) odpadów powstałych w procesie produkcji mebli. Zakup ciepła z kotłowni Black Red White przy zamówionej mocy cieplnej 1,5 MW kształtował się w latach następująco: 1) rok GJ przy produkcji z C GJ, co stanowi udział 22% w sprzedaży energii cieplnej odbiorcom, 2) rok GJ przy produkcji z C GJ, co stanowi udział 17% w sprzedaży energii cieplnej odbiorcom, 3) rok GJ przy produkcji z C GJ, co stanowi udział 15% w sprzedaży energii cieplnej odbiorcom, 4) rok GJ przy produkcji z C GJ, co stanowi udział 18% w sprzedaży energii cieplnej odbiorcom. W ramach wzajemnej współpracy w okresie letnim, tj. od maja do września, całość zapotrzebowania ciepła dla potrzeb ciepłej wody użytkowej produkowana jest przez kotłownię Black Red White. Natomiast w okresie sezonu grzewczego część obiektów Black Red White ogrzewana jest z Ciepłowni C-1. 62

63 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Analiza ekonomiczno-finansowa Wartość księgowa aktywów Spółki na r. wynosi zł, w tym aktywów trwałych zł. Majątek trwały w aktywach ogółem Spółki wynosi 67,12%, a majątek obrotowy 32,88%. Pasywa Spółki na r. wynoszą zł, a kapitał (fundusz) własny w pasywach ogółem stanowi 57,22%, natomiast zobowiązania i rezerwy wynoszą 42,78%. Rok 2013 był dla Spółki kolejnym rokiem, w którym osiągnęła dodatni wynik finansowy oraz dodatni wskaźnik sprzedaży brutto. Spółka reguluje wszystkie zobowiązania terminowo. Zestawienie podstawowych wskaźników ekonomicznych za okres od r. do r. przedstawia się następująco: 1. Zestawienie przychodów i kosztów z działalności /w zł/: Lp. Wyszczególnienie Planowane na Przychody z działalności Koszty Zysk/strata brutto Zysk/strata netto Na działalności podstawowej (ciepłowniczej) Spółka osiąga minimalny dodatni wynik finansowy. 2. Wykaz poniesionych kosztów na materiały do remontów i remonty obce /w zł/: Lp. Wyszczególnienie Remonty własne - materiały Planowane na Remonty obce Finansowanie środków trwałych w budowie oraz zakup środków trwałych bezpośrednio oddanych do użytkowania /w zł/: Lp. Wyszczególnienie Planowane na Własne środki obrotowe Kredyt Zatrudnienie. BPEC Sp. z o.o. posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowniczą. 63

64 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Poniższa tabela przedstawia przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w latach: Planowane na ,0 43,8 42,6 43,4 44,0 Zarząd Spółki działa w składzie: Prezes Andrzej Król, Z-ca Prezesa Piotr Krawczyk, Członek Zarządu Główny Księgowy Krystyna Dziewa. Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: Przewodnicząca Bogumiła Piekarska, Wiceprzewodniczący Jerzy Malawski, Sekretarz Barbara Kluz Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Biłgoraju z siedzibą przy ul. Łąkowej 13 jest spółką prawa handlowego. Powstało na mocy Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z 26 października 1995 r. oraz w wyniku wykonania przez Zarząd Miasta Biłgoraj Uchwały Nr XXXVI/158/97 Rady Miejskiej w Biłgoraju z dnia 29 stycznia 1997 r. zmienioną Uchwałą Nr XLIII/189/97 z dnia 30 lipca 1997 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Biłgoraju. Działalność gospodarczą podjęło w dniu 1 kwietnia 1998 r. Wpisane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem Organami Spółki są: 1) Zgromadzenie Wspólników Gmina Miasto Biłgoraj reprezentowana przez Burmistrza Pana Janusza Rosłana (100% udziałów w kapitale zakładowym), 2) Rada Nadzorcza: Grzegorz Dubiel - Przewodniczący (powołany w czerwcu 2010 r.), Jan Kukiełka - Członek (powołany w październiku 1997 r.), Elżbieta Rybak - Członek (powołana w czerwcu 2010 r.), 3) Zarząd Prezes Zarządu Marek Łukasik (powołany w czerwcu 1999 r.). Kapitał zakładowy Spółki na dzień r. wynosił zł i dzieli się na 2749 udziałów po 500 zł każdy. Przedmiotem działania Towarzystwa jest budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. 64

65 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Pierwotną ideą Towarzystw była budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy użyciu preferencyjnych kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM) zaciąganych z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) do wysokości 70% wartości inwestycji. Wraz z likwidacją KFM ( r.), państwo zaprzestało wspomagać TBS-y. Ostatnią zrealizowaną przez TBS inwestycją na starych zasadach (przy użyciu preferencyjnego kredytu z KFM), była budowa w okresie IX.2007 III.2009 dwóch budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 60 mieszkań przy ul. Łąkowej 17a i 17b w Biłgoraju. Działalność inwestycyjną TBS rozpoczęło od oddania do użytku w 1999 r. budynku garaży dwupoziomowych przy ul. Długa 3-go Maja o łącznej liczbie 53 boksów garażowych. W 2008 r. zawiązała się Wspólnota Garażowa, która przejęła od TBS zarządzanie budynkiem. Ostatni garaż Towarzystwo sprzedało w połowie 2010 r. Do 2009 r. Towarzystwo zrealizowało ponadto 4 inwestycje budowlane (przy udziale preferencyjnego kredytu z KFM) i oddało do użytku 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie 135 mieszkań: w 2001 r. przy ul. 3-go Maja 36a (15-rodzinny), w 2003 r. przy ul. Moniuszki 2a (12-rodzinny), w 2005 r. przy ul. Zamojskiej 84a (48-rodzinny), w 2009 r. przy ul. Łąkowej 17a i 17b (dwa budynku 40- i 20-rodzinne). W wyniku m.in. prawidłowego i terminowego rozliczenia inwestycji realizowanych do roku 2005, KFM umorzył 10% wartości inwestycji na łączną kwotę zł. Po roku 2005, nowe przepisy ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, nie zakładały umorzeń części kosztów przedsięwzięcia finansowego. Poza w/w pięcioma budynkami mieszkalnymi, majątek Spółki stanowi: budynek mieszkalny 6-rodzinny przy ul. Zamojskiej 84, hala magazynowa przy ul. Łąkowej 13 i budynek administracyjno-biurowy przy ul. Łąkowej 13. Oba budynki handlowousługowe wynajmowane są podmiotom gospodarczym. Z uwagi na likwidację KFM i brak innych przepisów prawnych dotyczących możliwości realizowania budów przez TBS-y, w latach Towarzystwo niestety nie zrealizowało żadnej inwestycji. Złożony we wrześniu 2009 r. wniosek wstępny o promesę na budowę budynku mieszkalnego 40-rodzinnego przy ul. Włosiankarskiej, został zwrócony pomimo należycie przygotowanego wniosku i zdobycia dużej liczby punktów, BGK w Warszawie w grudniu 2010 r. odmówił udzielenia promesy z uwagi na wyczerpanie limitu środków finansowych. 65

66 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ W latach Towarzystwo podejmowało różne działania zmierzające do wybudowania budynku przy ul. Włosiankarskiej, jednak dopiero w IV kwartale 2013 r. rozpoczęto właściwe przygotowania do realizacji inwestycji: 1) w związku z przygotowaną przez BGK ofertą kredytu budowlanego dla TBS na realizację inwestycji mieszkaniowej na wynajem, na przełomie listopada i grudnia 2013 r., przygotowano SIWZ na wyłonienie wykonawcy zadania; przetarg nieograniczony ogłoszono w grudniu 2013 r, a w styczniu 2014 r. wyłoniono wykonawcę budowy; 2) w lutym 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszono przetarg na udzielenie kredytu inwestycyjnego; rozstrzygnięcie nastąpiło w kwietniu 2014 r.; 3) w marcu wybrano inspektora nadzoru budowlanego; 4) w kwietniu 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą budowy i przekazano teren budowy, rozpoczynając realizację zadania. Planowany termin zakończenia budowy określono na czerwiec 2015 r. Blok TBS przy ul. Włosiankarskiej Mieszkania przy ul. Włosiankarskiej budowane są w formule 55/45, tj. 55% stanowi wkład przyszłych lokatorów, 45% to kredyt zaciągnięty przez TBS, a spłacany w czynszu przez najemców przez okres do 30 lat z możliwością wcześniejszej spłaty po upływie 5 lat od uruchomienia środków kredytowych przez BGK. W budowanym obecnie budynku o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 2122,6 m2, znajdować się będzie 16 mieszkań 3-pokojowych (63,20 m2 i 64,30 m2) 66

67 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ oraz 24 mieszkania 2-pokojowe (45,00 m 2, 45,10 m 2 i 47,80 m 2 ). Mieszkania oddane najemcom, będą lokalami tzw. pod klucz (z montażem białym). Wartość całej inwestycji (m.in. wybudowanie budynku, grunt, dokumentacja i in.) na dzień rozpoczęcia budowy wyniosła zł, a cena 1m 2 powierzchni użytkowej mieszkania zł Pozostałe spółki, w których Miasto posiada udziały bądź akcje Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego jest spółką akcyjną powołaną do życia w 1994 roku z inicjatywy Burmistrza Miasta oraz Towarzystwa Gospodarczego skupiającego najważniejszych pracodawców w mieście, w tym przede wszystkim najaktywniejszych w rejonie przedsiębiorców prywatnych. Największym akcjonariuszem Agencji jest Miasto Biłgoraj, które posiada ponad 72% akcji, 13% osoby fizyczne, 6% akcji jest własnością Powiatu Biłgorajskiego, 5% jest własnością kilkunastu firm biłgorajskich, 2% spółdzielnie socjalne, pozostałe 1% akcji jest własnością Gminy Biłgoraj. Celem utworzonej wówczas Agencji było wszechstronne wsparcie rozwoju Biłgoraja, a w szczególności walka z nasilonym w naszym mieście zjawiskiem bezrobocia (ponad 23%) poprzez wspieranie rozwoju małych i średnich firm prywatnych i przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy. W ramach swojej działalności Agencja wspiera rozwój gospodarczy, promuje przedsiębiorczość, pomaga w rozpoczynaniu i rozwijaniu biznesu, wspiera wszelkie przedsięwzięcia ukierunkowane na wdrażanie nowoczesnych produktów i technologii, wprowadzanie nowych form zarządzania, wzrost efektywności i rentowności przedsiębiorstw, promocję wyrobów i firm działających w rejonie Biłgoraja, a także pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych. Początkowo terenem działania Agencji był rejon Biłgoraja, wraz z rozwojem instytucji, rozszerzony na teren województwa zamojskiego. Obecnie BARR SA koncentruje swoją działalność głównie na terenie powiatu biłgorajskiego. BARR SA uczestniczy w realizacji projektów, których zasięg niejednokrotnie znacznie przekracza granice powiatu, województwa i Polski. Pierwszym projektem realizowanym przez BARR SA w latach był Program Inicjatyw Lokalnych finansowany ze środków Unii Europejskiej, który 67

68 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ umożliwił rozpoczęcie realizacji Programu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Biłgoraja. W ramach tego programu utworzono BARR SA, utworzono fundusz poręczeń kredytowych, realizowano program szkoleń, promocji oraz utworzono inkubator pracy nakładczej wraz z Centrum Informacji i Obsługi Biznesu. W ramach Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA stale funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: Ośrodek Doradztwa i Szkoleń, Fundusz Pożyczkowy, Centrum Informacji i Obsługi Biznesu wraz z Punktem Konsultacyjnym dla MSP. Ponadto BARR SA realizuje projekty z zakresu wspierania przedsiębiorczości dofinansowane z Funduszy UE. OŚRODEK DORADZTWA I SZKOLEŃ BARR Zadaniem Ośrodka jest upowszechnienie wiedzy fachowej poprzez organizowanie specjalistycznych szkoleń, kursów i seminariów. Ośrodek jest placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji Starosty Powiatu Biłgorajskiego oraz rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Oferuje szkolenia dla firm i osób indywidualnych m.in. w zakresie: podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, rachunkowości i finansów, zarządzania, prawa i marketingu, podstaw obsługi komputera, obsługi programów komputerowych, nauki języków obcych, BHP i prawa pracy, inne, w zależności od potrzeb klientów. BARR SA realizuje szkolenia na zlecenie m.in. PUP, PCPR, GOPS, przedsiębiorców a także szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektów szkoleniowych w ramach POKL, Priorytet VIII Poddziałanie Inwestycja w zasoby ludzkie szansą dla mikroprzedsiebiorstw - założenia projektowe: realizacja 15 m-cy ( r. do r.) projekt skierowany wyłącznie do mikroprzedsiębiorstw (samozatrudnieni i pracownicy mikro). Celem głównym projektu było wzmocnienie potencjału 40 MMŚP z terenu woj. lubelskiego poprzez podniesienie lub nabycie kwalifikacji i kompetencji 50 osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach. W ramach projektu do końca kwietnia 2014r. zrealizowano szkolenia: 1. Zarządzanie i marketing w mikroprzedsiębiorstwie (2 grupy po 16 godz.). 2. Finanse i księgowość w mikroprzedsiębiorstwach z elementami doradztwa (4 grupy po 60 godz. szkolenia i 4 godz. doradztwa indywidualnego ściśle związanego ze szkoleniem. 68

69 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Nowoczesne technologie informatyczne z elementami tworzenia stron www (2 grupy po 80 godz.). 4. Nowoczesne rozwiązania w protetyce (szkolenie specjalistyczne) - (1 grupa 88 godz.). 5. Techniki sprzedaży (1 grupa 60 godz.). 6. Język angielski (2 grupy po 80 godz.). 7. Nowoczesne techniki we fryzjerstwie (1 grupa). Szkolenia odbywały się poza godzinami pracy. W projekcie założono udział 40 mikroprzedsiębiorstw. W czasie trwania projektu z bezpłatnych szkoleń skorzystało 88 mikroprzedsiębiorstw (60 samozatrudnionych oraz 28 zatrudniających pracowników). Budżet projektu wynosił zł. 2. Wykwalifikowany pracownik realizacja 14 m-cy ( ), projekt skierowany na potrzeby przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich) wykazanych z nazwy we wniosku o dofinansowanie (9 firm z powiatu biłgorajskiego). Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadry zarządzającej oraz pracowników tych firm, które po badaniu telefonicznym i ogłoszeniu na stronie internetowej BARR SA - zgłosiły chęć udziału w projekcie i przedstawiły swoje potrzeby w zakresie szkoleń swoich pracowników oraz kadry zarządzającej. Celem głównym projektu było podniesienie i dostosowanie kwalifikacji oraz umiejętności 201 pracowników z 9 MŚP do potrzeb lokalnej gospodarki. W ramach projektu do końca kwietnia 2014r. zrealizowano szkolenia: 1. Nowoczesne technologie młynarskie (dla wszystkich pracowników)-16 godz. 2. Nowoczesne technologie piekarskie (dla wszystkich) -16 godz. 3. Szkolenie profilaktyczne Dbaj o zdrowie dla wszystkich pracowników 50+ z 9 przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie (3 grupy) po 16 godz. 4. Nowoczesne technologie młynarskie (dla kadry zarządzającej) 80 godz. 5. Nowoczesne technologie piekarskie (dla kadry zarządzającej) 80 godz. 6. Kucharz / kelner 2 grupy po 120 godz. 7. Nowoczesny handlowiec 3 grupy po 120 godz. 8. Język angielski - 2 grupy po 80 godz. 9. Obsługa wózków widłowych 1 grupa. Szkolenia odbywały się poza godzinami pracy pracowników, głównie w soboty i niedziele. Pracownicy BARR SA zapewniali obsługę szkoleń w weekendy. Budżet projektu wynosił ,76 zł. 69

70 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ FUNDUSZ POŻYCZKOWY BARR Zadaniem BFP jest ułatwianie finansowania powstawania i rozwoju małych i średnich firm. Fundusz dysponujący kapitałem własnym w wysokości ponad 2 mln zł został dokapitalizowany w 2009 roku kwotą zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, na lata za pośrednictwem Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi zł na okres do 60 miesięcy, oprocentowanej w zależności od wysokości stopy bazowej Komisji Europejskiej (obecnie oprocentowanie wynosi 3% - 6,75% w przypadku pożyczek na warunkach rynkowych oraz 1% gdy pożyczka udzielana jest na zasadach pomocy de minimis). Prowizja od udzielonej pożyczki wynosi od 0,5% (preferencyjna stawka szczególnie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą) do 2%. O pożyczkę mogą ubiegać się zarówno firmy już działające, jak też osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. W dniu r. BARR SA podpisała także umowę o dofinansowanie projektu Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej z BGK. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi zł, maksymalny okres spłaty 60 miesięcy; prowizja za udzielnie pożyczki w wysokości 2% od kwoty pożyczki, oprocentowanie na zasadach rynkowych 3,75% do 6,75%. Wielkości dotyczące ilości i wartości udzielonych pożyczek: Środki własne RPO WL RAZEM Ilość Wartość /zł/ Ilość Wartość /zł/ Ilość Wartość /zł/ 2010 r r r Dane dotyczące ilości i wartości udzielonych pożyczek w 2013 r. wg stanu na r. Środki własne RPO WL PO RPW RAZEM ilość wartość /zł/ ilość wartość /zł/ ilość wartość /zł/ ilość wartość /zł/ 2013 r CENTRUM INFORMACJI I OBSŁUGI BIZNESU BARR Miasto Biłgoraj oddało BARR SA w użytkowanie wymagający generalnego remontu obiekt starej elektrowni, przejęty od Wojewody Zamojskiego z przeznaczeniem na CENTRUM INFORMACJI I OBSŁUGI BIZNESU. Stworzone w 1996 r. Centrum 70

71 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ jest siedzibą BARR i świadczy usługi doradcze, informacyjne, ułatwia nawiązywanie kontaktów handlowych z firmami działającymi w naszym regionie, podejmuje działania mające na celu promocję firm biłgorajskich. Ponadto w Centrum znalazły siedzibę firmy świadczące usługi rachunkowe i doradcze na rzecz przedsiębiorstw. Dogodna lokalizacja oraz wysoka jakość obsługi klientów sprawiają, że usługi Centrum cieszą się dużym powodzeniem. BARR SA posiada certyfikat zgodności świadczonych usług z normą PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie usług informacyjnych, szkoleniowych i finansowych (pożyczki, poręczenia). Od czerwca 2000 roku w Centrum Informacji i Obsługi Biznesu funkcjonuje Punkt Konsultacyjny. Lokalny Punkt Konsultacyjny BARR SA działał ostatnio w oparciu o umowę na udzielenie wsparcia na prowadzenie Lokalnego Punktu Konsultacyjnego nr PK/2.2.1/2008/L/03-04 z dnia 7/10/2008 roku. Realizacja projektu PK, finansowanego za pośrednictwem PARP obejmowała okres od 1 września 2008 roku do 31 stycznia 2012 roku (41 miesięcy). W ramach PK dofinansowywane były bezpłatne usługi informacyjne świadczone małym i średnim przedsiębiorstwom (prawne aspekty prowadzenia działalności, finansowanie działalności, programy pomocowe, dotacje inwestycyjne, pomoc publiczna dla MSP) oraz osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą. Centrum Informacji i Obsługi Biznesu obecnie oferuje bezpłatne usługi informacyjne głównie dla osób planujących rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej oraz częściowo odpłatne usługi w zakresie sporządzania wniosków o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wyposażenia stanowiska pracy. Program Promocji Przedsiębiorczości BARR na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr POKL /10-00 z dnia 05 sierpnia 2010r. realizowała w okresie od 1 października 2010 r. do r. projekt Własny biznes to niezależność i pieniądze współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6.2 POKL na kwotę zł. Projekt miał na celu wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej. Do projektu zgłosiły się 152 osoby, z których zakwalifikowaliśmy 40 (28 kobiet i 12 mężczyzn). Zakwalifikowane osoby uczestniczyły w 65 godzinnym szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości (ABC Biznesu) oraz korzystały z doradztwa indywidualnego. Z pośród 38 złożonych Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostały wybrane 23 osoby, które otrzymały wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji w wysokości od zł do zł. Projekt adresowany był przede wszystkim do kobiet, osób młodych do 24 roku życia oraz osób zamieszkujących na terenach wiejskich. 71

72 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Projekt Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie Od r. BARR SA oraz Gmina Miasto Biłgoraj realizują wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce innowacyjny, testujący projekt Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 5.4 POKL. Termin realizacji projektu: od r. do r. Całkowity budżet projektu to zł. Projekt ma charakter innowacyjny - testujący. Zrealizowane dotychczas przez BARR SA w ramach I etapu projektu zadania dotyczyły: 1. Opracowania ekspertyzy dotyczącej możliwości i sposobów harmonizacji dokumentów strategicznych samorządów terytorialnych oraz rocznych i wieloletnich programów współpracy z op w zakresie kontraktowania usług społecznych. 2. Przeprowadzenia ankiety tel. dotyczącej kontraktowania usług społecznych ankieta przeprowadzona w 234 jst w woj. lubelskim. 3. Przeprowadzenia badań pogłębionych (wywiady indywidualne i grupowe) w zakresie kontraktowania usług społecznych w 12 wybranych jst z woj. lubelskiego. 4. Organizacji spotkania dla jst poświęconego problematyce kontraktowania usług społecznych. Zakończony został także II etap projektu etap wdrożenia, podczas którego w 4 wybranych jst w woj. lubelskim: Gmina Biłgoraj, Gmina Miasto Biłgoraj, Gmina Adamów (pow. łukowski) i Powiat Janowski został przetestowany modelowy mechanizm regrantingu. W ramach tego etapu przeprowadzone zostały m.in. warsztaty i szkolenia w jst i op, lokalne spotkania informacyjno-szkoleniowe, podjęte zostały działania promocyjne. Przeprowadzona została ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna projektu oraz opracowana została ostateczna wersja produktu podręcznik modelowego wdrażania mechanizmu regrantingu dla jst. W chwili obecnej rozpoczął się trzeci etap projektu etap upowszechniania. W dniu 29 maja 2014 roku Krajowa Sieć Tematyczna zatwierdziła przygotowany w ramach projektu podręcznik wdrażania mechanizmu regrantingu. Podręcznik wraz z filmem promocyjnym zostanie rozdystrybuowany we wszystkich samorządach w Polsce. W ramach tego etapu BARR SA zorganizuje trzy konferencje upowszechniające w województwie lubelskim (dla gmin, powiatów i ngo) oraz opublikuje 12 artykułów w prasie lokalnej. Wspólnie z ARF zostanie zorganizowana też konferencja ogólnopolska. Przeprowadzone zostaną również spotkania upowszechniające dla jst i ngo z województw niezaangażowanych dotychczas w projekcie. Termin zakończenia realizacji projektu to r. 72

73 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA jest wiarygodną, dynamiczną firmą, posiada doświadczony zespół pracowników. Jest doskonałym partnerem w realizacji projektów z zakresu przedsiębiorczości o charakterze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Prezesem zarządu jest Irena Gadaj. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 8 osób, w tym 3 przedstawicieli Miasta Biłgoraj, 2 przedsiębiorców, 1przedstawiciel spółdzielni, 1 przedstawiciel Starostwa Biłgorajskiego i 1 przedstawiciel Gminy Biłgoraj. Przewodniczącym RN jest przedsiębiorca Cezary Przybylski Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. W wyniku realizowanego projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, dzięki powstałemu partnerstwu, w 2007 roku utworzono Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. w Biłgoraju przy ulicy Bolesława Prusa 45. BPS Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem społecznym, zatrudniającym osoby długotrwale bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Akt notarialny sporządzono w dniu r. Spółka dokonała rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia r. przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Kapitał zakładowy Spółki na dzień r. wynosi zł i dzieli się na 50 udziałów po 1000 zł każdy. Głównymi udziałowcami BPS Sp. z o.o. jest Miasto Biłgoraj posiadające 30 udziałów oraz BARR SA posiadająca 17 udziałów. Przedsiębiorstwo zajmuje się sprzątaniem powierzchni otwartych, pielęgnacją terenów zieleni, odśnieżaniem oraz posiada ręczną myjnię samochodową. Spółka nie działa dla osiągnięcia zysku, rada nadzorcza spółki działa bez pobierania jakiegokolwiek uposażenia, a ewentualne zyski spółki muszą być reinwestowane w dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Zarząd Spółki działa jednoosobowo. Prezesem Spółki jest Mariusz Wołoszyn. Spółka na dzień r. zatrudniała 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Wartość księgowa aktywów ogółem Spółki wg stanu na dzień r. wynosi zł, w tym aktywów trwałych zł. 73

74 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ FINANSE MIASTA Miasto Biłgoraj jest jednostką sektora finansów publicznych i prowadzi swoją gospodarkę finansową w oparciu o właściwe przepisy prawa, a w szczególności: ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.). W oparciu o przedstawione wyżej ustawy oraz o szereg aktów wykonawczych, na podstawie wniosków i informacji składanych przez radnych Rady Miasta Biłgoraj, rady osiedlowe, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, kierowników referatów oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta Biłgoraj Burmistrz Miasta Biłgoraj przygotowywał każdego roku projekt budżetu Miasta na rok następny w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego. Sporządzony projekt budżetu zgodnie z właściwymi procedurami był przekazywany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie do zaopiniowania oraz Radzie Miasta Biłgoraj celem podjęcia uchwały o jego przyjęciu. Poniższa tabela ukazuje, na przestrzeni lat (na dzień 16 lipca), podstawowe dane finansowe budżetu Miasta Biłgoraj (w zł). A. Dochody ogółem, z tego: A.1. Dochody bieżące A.2. Dochody majątkowe, w tym: A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku B. Wydatki ogółem, z tego: B.1. Wydatki bieżące B.2. Wydatki majątkowe C. Wynik budżetu (A-B) Wykonanie na r. Wykonanie na r. Wykonanie na r. Wykonanie na r. Plan na r , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 74

75 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ D. Finansowanie (D.1. - D.2.) D.1. Przychody ogółem, z tego: D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym: D.1.6. Wolne środki** D.2. Rozchody ogółem, z tego: D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: E. Umorzenia pożyczek F. Udzielone poręczenia, w tym: F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym: G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego: G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D D ) G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek G.3. Wykup papierów wartościowych (D D ) G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 75

76 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.) H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego: I.1. Papiery wartościowe, w tym: I.2. Kredyty i pożyczki, w tym: J. Wskaźnik długu (I. - I I.2.1.) : A K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku 16,46% 16,65% 6,88% 6,33% 2,94% , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 36,12% 37,70% 32,25% 29,28% 25,96% 15,23% 12,44% 10,27% 10,87% 10,81% NIE NIE TAK TAK TAK Wykraczając poza okres, za który niniejszy raport jest sporządzany poniżej zostanie przedstawionych kilka wykresów zawierających zarówno dane liczbowe, jak i tendencje mające wpływ na kondycję budżetu Miasta Biłgoraj, a w szczególności na możliwość jego uchwalania w przyszłości zgodnie z prawem przy zachowaniu ograniczeń związanych z dopuszczalną wysokością długu, a także jego zdolność inwestycyjną. 76

77 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Wydatki majątkowe budżetu Miasta Biłgoraj w latach tys. zł Wydatki majątkowe Zadłużenie budżetu Miasta Biłgoraj w latach tys. zł Zadłużenie

78 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Dochody bieżące i wydatki bieżące w latach tys. zł Dochody bieżące Wydatki bieżące Lata budżetowe Nadwyżka operacyjna - różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach Nadwyżka operacyjna - różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi tys. zł zł Lata budżetowe 78

79 4. GOSPODARKA KOMUNALNA 4.1. Inwestycje miejskie Wykaz najważniejszych inwestycji w latach Lata realizacji Nazwa zadania Wartość /w zł/ Zakres rzeczowy I. Inwestycje drogowe 1 2 Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 835 i 858 w Biłgoraju. Budowa Obwodnicy Północnej w Biłgoraju , dofinansowanie z UE dofinansowanie z UE Łączna długość przebudowanych dróg: mb, w ramach realizacji zadania wykonano przebudowę ulic: ul. Zamojska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 858 od km ,00 do km ,40 oraz od km ,10 do km ,50, ul. T. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 858 od km do km ,44, ul. T. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 od km ,50 do km oraz od km do km ,67, ul. Tarnogrodzka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 od km ,67 do km ,45. W wyniku realizacji projektu powstały trzy ronda - na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 835 i drogi wojewódzkiej nr 858, na skrzyżowaniu ulic: Nadstawnej, Cegielnianej i Kościuszki (droga nr 835) oraz na skrzyżowaniu z ulicami Leśną i Przemysłową. Dla poprawienia bezpieczeństwa ruchu skrzyżowania z ulicami Droga Straceń, droga powiatowa Wolaniny Rapy zostały przebudowane na skrzyżowania skanalizowane. zmodernizowano ścieżkę rowerową na długości 1,63 km, wybudowano kanał deszczowy o długości 5,043 km, kanalizację teletechniczną o długości 13,209 km, przebudowano oświetlenie uliczne na energooszczędne na całej długości przebudowywanych dróg, nasadzono zieleń i utworzono trawniki. W ramach niniejszej inwestycji zostały przebudowane istniejące chodniki oraz ciągi pieszo-jezdne. Wybudowano też nowe odcinki chodników i miejsca postojowe 136 szt. Północna obwodnica miasta Biłgoraj łączy drogi wojewódzkie nr 835 i 858. W ramach zadania wykonano: przebudowę istniejących ulic w rejonie skrzyżowań z drogą obwodową (Al. Jana Pawła II, ul. Zamojska, ul. Moniuszki, ul. Szwajcarska), budowę nowego przebiegu ul. Dworcowej, od terenów kolejowych do ul. Szwajcarskiej, budowę dwóch rond małych na początku i na końcu zakresu opracowania oraz ronda typu półturbina na skrzyżowaniu z ul. Moniuszki, budowa oświetlenia w technologii LED, budowę obiektu mostowego nad rzeką Biała Łada wraz z lokalną korektą koryta tej rzeki, budowę zjazdów indywidualnych wzdłuż projektowanej drogi, budowę ścieżki rowerowej oraz chodnika za pasem zieleni wzdłuż drogi obwodowej, budowę oświetlenia ulicznego wraz z linią zasilającą o długości 8 196m, 79

80 3 4 5 Budowa obwodnicy m. Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin Grabownica Starzeńska. Budowa ulicy Poniatowskiego na odcinku od ul. Harcerskiej do ul. Zamojskiej. Przebudowa drogi gminnej ulicy Romanowskiego uszkodzonej w wyniku powodzi w 2011 r. 6 Przebudowa ulicy Targowej. 7 8 Przebudowa ulic Polnej, Włosiankarskiej, Zielonej i Parkowej. Modernizacja Parku Solidarności i ulicy Kopernika , dofinansowanie z UE , dofinansowanie z budżetu Państwa , dofinansowanie z budżetu Państwa , dofinansowanie z budżetu Państwa , dofinansowanie z budżetu Państwa budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 2 590,80m, budowę i przebudowę przepustów pod projektowaną drogą obwodową, ul. Szwajcarską i ul. Moniuszki (w sumie 9 sztuk), budowę ekranów akustycznych o łącznej długości 323,60m, zabezpieczenie i przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej wraz z przyłączami do budynków o łącznej długości 3 507m, zabezpieczenie i przebudowę istniejącej sieci gazowej, wodociągowej oraz sieci energetycznej niskiego i średniego napięcia. Łączna długość odcinka drogi obwodowej wynosi m. Długość przebudowanej drogi: 3 254,35 mb, budowa mostu na rzece Czarna Łada, przebudowa mostu na rzece Biała Łada, budowa 3 rond ( Lubelska Batorego. Jana Pawła II Zielona, Tarnogrodzka Motorowa), przebudowa ronda Jana Pawła II Włosiankarska, budowa oświetlenia typu LED, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej, budowa dróg serwisowych, budowa ścieżek rowerowych i chodników, przebudowa kolidującego istniejącego uzbrojenia podziemnego, wykonanie zieleni. Ulica z nawierzchnią asfaltową ze ścieżką rowerową i chodnikiem wyposażona w oświetlenie uliczne i kanalizację deszczową. Długość ulicy - 591mb. Długość ulicy 300mb chodniki obustronne. Długość ulicy 630mb. W ramach przebudowy wykonano: nawierzchnia z asfaltu 3899m 2, nawierzchnia z kostki 8cm 4406m 2, nawierzchnia z kostki 6cm 2583m 2, parkingi 153 miejsca (16 dla niepeł.), przebudowa sieci wod-kan energetyki, oświetlenie LED. ul. Polna: 401 mb, ul. Włosiankarska: 457 mb, ul. Zielona: 715 mb, ul. Parkowa: 326 mb. Przebudowa wszystkich elementów w pasie ul. Kopernika oraz na terenie Parku Solidarności polegająca między innymi na: zerwaniu starych nawierzchni z podbudowami, wykonanie nowych nawierzchni z: - kostki klinkierowej 1818 m 2, - kostka betonowej: 1021 m 2, wykonanie przebudowy oświetlenia, wykonanie fontanny, wykonanie zieleni oraz obiektów małej architektury parkowej, oświetlenie uliczne i parkowe LED, ul. Kopernika 210mb. 80

81 II. Inwestycje - ochrona środowiska Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków prywatnych na terenie miasta Biłgoraj. Kanalizowanie i organizowanie ruchu turystycznego w Nadleśnictwie Biłgoraj w celu zmniejszenia presji turystycznej na ostoje głuszca. Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż instalacji solarnych w Biłgoraju , 100% dofinansowanie z WFOŚiGW , dofinansowanie z UE , dofinansowanie z UE Ilość zutylizowanego azbestu - 353,64 tony. Parking: 614,5 m 2. Zagospodarowanie placu turystycznego: 352 m 2. Grill z zadaszeniem: 1 kpl. Ilość instalacji: 1832 szt. W tym: instalacja 20-panelowa na budynku OSiR oraz instalacja 45-panelowa na budynku wspólnoty mieszkaniowej III. Inwestycje kultura, sport, turystyka i oświata Rozbudowa i przebudowa Biłgorajskiego Centrum Kultury w Biłgoraju. Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne zalewu Bojary w Biłgoraju. Budowa szkolnego placu zabaw dla dzieci w ramach programu Radosna Szkoła przy SP nr , dofinansowanie z UE , dofinansowanie z UE , dofinansowanie z budżetu Państwa Wykonanie obiektu o powierzchni 2785,6 m2, w tym: nadbudowa o jedną kondygnację, rozbudowa obiektu o klatkę schodową, holl boczny z kawiarenką, salę kameralną, salę prób z garderobą i pomieszczenia dla instruktorów, pomieszczenia techniczne z tarasem, rozbudowa obiektu o magazyn na dekorację, wszystkie instalacje, nowoczesne technologie wyposażenia sceny i jej oświetlenia, systemu łączności inspicjenta, kinotechnika, rozwiązania akustyczne, elektroakustyka, sala koncertowa 280 miejsc (200+80), sala kameralna 100 miejsc. Projekt polegał na modernizacji zbiornika i terenów wokół zalewu. Zostało wyczyszczone dno zbiornika, zostały przebudowane urządzenia hydrotechniczne (wpustowe i spustowe), został wybudowany bulwar wokół czaszy zbiornika wraz z oświetleniem typu LED, została wybudowana zjeżdżalnia typu Anakonda, powstał plac zabaw, miejsca parkingowe 100 miejsc, zostały przebudowane budynki OSiR, powstała toaleta, został uruchomiony monitoring. Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa z prefabrykatów typu puzzle (kolor pomarańczowy) 252,4m 2. Strefa komunikacyjna o nawierzchni poliuretanowej (kolor niebieski) 62,8m 2. Powierzchnia zieleni 188,80m 2 wraz z chodnikiem 21,3m 2. Ogrodzenie systemowe wys. 1,5m z furtką i bramą rozwieraną - 1kpl. Huśtawka łańcuchowa 1kpl. Pomost z belką i dwoma trepami 1kpl. Kosz potrójny 1kpl. Urządzenie do wspinaczki 1kpl. Platforma z dwoma zjeżdżalniami, ścianką wspinaczkową, mostem ruchomym, drabinką skośną, tunelem kominowym oraz dwiema wieżami zadaszonymi 1kpl. Zestaw drążków do podciągania 1kpl. Równoważnia 1kpl. Ławki stalowe 4szt. Kosz - 2szt. Tablica informacyjna (regulamin) -1szt. 81

82 Budowa Szkolnego placu zabaw dla dzieci w ramach programu Radosna Szkoła przy MZS. Budowa Skateparku na terenie OSiR w Biłgoraju. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego na terenie OSiR w Biłgoraju. Budowa trasy zdrowia przy Zalewie Bojary PZU Trasy Zdrowia. Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w Biłgoraju , dofinansowanie z budżetu Państwa , dofinansowanie z budżetu Państwa , dofinansowanie z budżetu Państwa , dofinansowanie z PZU , dofinansowanie z UE Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa z prefabrykatów typu puzzle (kolor pomarańczowy) 252,4m 2. Strefa komunikacyjna o nawierzchni poliuretanowej (kolor niebieski) 62,8m 2. Powierzchnia zieleni 187,00m 2. Ogrodzenie systemowe wys. 1,5m z furtką i bramą rozwieraną - 1kpl. Huśtawka łańcuchowa 1kpl. Pomost z belką i dwoma trepami 1kpl. Urządzenie do wspinaczki 1kpl. Platforma z dwoma zjeżdżalniami, ścianką wspinaczkową, mostem ruchomym, drabinką skośną, tunelem kominowym oraz dwiema wieżami zadaszonymi 1kpl. Zestaw drążków do podciągania 1kpl. Huśtawka sprężynowa typu konik 1 kpl. Huśtawka sprężynowa typu ważka 1 kpl. Równoważnia 1kpl. Ławki stalowe 4szt. Kosz - 2szt. Tablica informacyjna (regulamin) -1szt. Zakres rzeczowy prac wykonanych w ramach projektu: 1) Roboty rozbiórkowe istniejących elementów zagospodarowania terenu. 2) Budowa utwardzonej ścieżki pieszej jako dojście do skateparku. 3) Budowa wygrodzonego skateparku z nawierzchnią z betonu o wym. 21x34 m, poprzedzone robotami ziemnymi przygotowującymi odpowiedni spadek terenu. 4) Montaż ogrodzenia skateparku z paneli systemowych wys. 1,55 m ocynkowanych i malowanych proszkowo kolor grafit. 5) Wymiana ogrodzenia kortów tenisowych przylegających do projektowanego skateparku z paneli systemowych wys. 4,12 m ocynkowanych i malowanych proszkowo kolor grafit. 6) Wykonanie instalacji elektrycznej, montaż masztów oświetleniowych do oświetlenia skateparku. 7) Montaż sprzętów wyposażenia skateparku. 8) Montaż ławek i koszy na śmieci na terenie skateparku. Nawierzchnia boiska trawiastego: 0,74 ha. Nawierzchnia tartanowa bieżni i zakoli:5959m 2. Osprzęt do konkurencji sportowych. Ścieszka zdrowia montaż urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych. 1) W ramach projektu przeprowadzono zostanie w sumie 3180 godzin zajęć wyrównawczych i rozwijających z różnych przedmiotów, w których uczestniczyło 567 uczniów. 2) Zakupione zostało wyposażenie dla szkół (książki, zabawki edukacyjne, pomoce naukowe, sprzęt specjalistyczny, sprzęt komputerowy). 82

83 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkól podstawowych i gimnazjów w Biłgoraju. Projektem zostały objęte wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Biłgoraj. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie w sumie , 7718 godzin zajęć wyrównawczych i rozwijających z różnych przedmiotów, a także porad psychologicznych dofinansowanie i zawodowych, w których uczestniczyć będzie łącznie z UE 1267 uczniów. Zakupione zostało wyposażenie dla szkół (książki, zabawki edukacyjne, pomoce naukowe, sprzęt specjalistyczny, sprzęt komputerowy, tablice interaktywne) łącznie na zł. IV. Pozostałe inwestycje Zadanie obejmowało budowę stałego targowiska , miejskiego o powierzchni m2, w tym powierzchni dofinansowanie handlowej zadaszonej m2, powierzchni handlowej z UE niezadaszonej 437 m2, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, toalet, miejsc parkingowych. 1 Budowa stałego targowiska Mój Rynek w Biłgoraju. 2 Wykonanie budynku warsztatowo-magazynowego dla potrzeb MSD Powierzchnia zabudowy 290 m2. 3 Wykonanie kwater grzebalnych na cmentarzu Lapidarium przy ul.lubelskiej Ilość grobowców dwupoziomowych: 111szt. Biłgorajskie Centrum Kultury 83

84 RAPORT O STANIE MIASTA BIŁGORAJ Mój rynek Ulice Poniatowskiego Zamojska Harcerska 84

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG:

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nr 40/Or/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Szczegółowy opis struktury

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem nr 1230/Or/2013 z dnia 15.01.2013 r. Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Struktura etatowa Urzędu Miasta i Gminy

Struktura etatowa Urzędu Miasta i Gminy Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Struktura etatowa Urzędu Miasta i Gminy Etat BURMISTRZ 1 Pion Burmistrza I Z-CA BURMISTRZA 1 II Z-CA BURMISTRZA 1 SKARBNIK 1 SEKRETARZ 1 KOORDYNATOR DS. KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14 /2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r.

Zarządzenie Nr 14 /2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r. Zarządzenie Nr 14 /2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.12.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 966/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24 lutego 2014r. z późn. zm. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r. Zarządzenie Nr 53/ Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 20r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW. z dnia 25 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW. z dnia 25 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW z dnia 25 stycznia 2016 r. o zmianie zarządzenia Nr 53/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Poradnik interesanta. Informacje podstawowe

Poradnik interesanta. Informacje podstawowe Poradnik interesanta Informacje podstawowe Podmiot: Gmina Miejska Starogard Gdański Województwo: pomorskie Powiat: starogardzki Adres: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6 Kontakt elektroniczny: tel.:

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14 Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na 2014 - załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 41856 857,00-9680

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 675/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r.

Zarządzenie Nr 675/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r. Zarządzenie Nr 675/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.06.2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 273/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29 lutego 2012r. z późn.zm. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia Kierownikom Referatów, Głównym Specjalistom, Inspektorom i Podinspektorom odpowiedzialności za przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASZKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

S T A T U T 0środka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.

S T A T U T 0środka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/187/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 24.01.2013 S T A T U T 0środka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji wyborczych w m. Biłgoraj. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1:

Składy obwodowych komisji wyborczych w m. Biłgoraj. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Składy obwodowych komisji wyborczych w m. Biłgoraj Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: 1. Agnieszka Dubiel, zam: Biłgoraj 2. Janusz Weremiuk, zam: Biłgoraj 3. Dariusz Mateńko, zam: Biłgoraj 4. Marcin Mikołaj

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r.

Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2015

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Biłgoraj Biłgoraj, 17 listopada 2010 r.

Burmistrz Miasta Biłgoraj Biłgoraj, 17 listopada 2010 r. Burmistrz Miasta Biłgoraj R A P O R T O S T A N I E M I A S T A B I Ł G O R A J (2006-2010) Biłgoraj, 17 listopada 2010 r. Hala Sportowo - Widowiskowa w OSiR w Biłgoraju - największa inwestycja miejska

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna 10.02.2011 BURMISTRZ MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA Zbigniew Janusz Opalach e-mail: zbigniew.opalach@ruciane-nida.pl ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA Zdzisław Stecka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X / 94 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr X / 94 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r. Uchwała Nr X / 94 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie z dnia 27 stycznia 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Burmistrz tel (wew. 106) Zastępca Burmistrza tel (wew. 108)

Burmistrz tel (wew. 106) Zastępca Burmistrza tel (wew. 108) Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce tel. 089 762-98-04, fax. 089 762-98-05 e-mail: urzad.miasta@bartoszyce.pl godziny pracy urzędu: poniedziałek - piątek 7.00-15.00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/VI/11 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 19 września 2011 r.

Zarządzenie Nr 67/VI/11 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 19 września 2011 r. Zarządzenie Nr 67/VI/11 Burmistrza Miasta z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta. Na podstawie art.182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Miasto Ełk JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Województwo Powiat Gmina Urząd Marszałkowski Starostwo Powiatowe Urząd Gminy: Wiejskiej Miejsko - wiejskiej Miejskiej JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Województwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/V/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2006 r.

Zarządzenie Nr 17/V/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2006 r. Zarządzenie Nr 17/V/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 371/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 371/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 371/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 19 października 2016 r. w sprawie podziału obsługi prawnej Urzędu Miasta Kielce pomiędzy Radców Prawnych Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/KU/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

ZARZĄDZENIE NR 8/KU/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. ZARZĄDZENIE NR 8/KU/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 462/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 462/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 462/214 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 31 grudnia 214 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 214 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Projekt z dnia 12 kwietnia 2016 r. Zatwierdzony przez... Działając na podstawie : Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... 2016 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku - art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 68/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 07 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie nr 68/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 07 kwietnia 2015 roku Zarządzenie nr 68/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 07 kwietnia 2015 roku w sprawie: nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, legalności i oszczędności oraz potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta w Czeladzi.

Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta w Czeladzi. Zarządzenie Nr 474/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta w Czeladzi Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

3. ŻUŁAWSKI Tomasz Paweł, lat 29, zam. Biłgoraj zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7

3. ŻUŁAWSKI Tomasz Paweł, lat 29, zam. Biłgoraj zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Biłgoraju z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Biłgoraj w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące:

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Uzasadnienie zmian DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Zwiększenia w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

Bardziej szczegółowo