WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2008 ZESZYT 2 Poznań 2009

2

3 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2008 ZESZYT 2 Poznań 2009

4 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia Bibliografii Regionalnej Wielkopolski PoznaI1, ul. Kramarska 32 Opisy zebrały: Anna B a r t k o w i a k, Marta G i b o w s k a, Felicja J ó ź w i a k, Maria R y n a r z e w s k a, Maria S t u I i g r o s z R e d a k c ja: ISSN X Wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury PoznaJ1, ul. Prusa 3 http: // Nakład: 342 egz.

5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów i symboli stosowanych w bibliografii :... 6 Wykaz tytułów czasopism wykorzystanych w bibliografii oraz ich skrótów... 7 l. ZAGADNIENIA OGÓLNE l. Bibliografie. Katalogi CzaSOpiSI11a Opracowania dotyczące całego regionu Poszczególne okręgi i miejscowości Biografie. Pamiętniki. Wspomnienia a) Zbiorowe b) Indywidualne II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE Geodezja. Geologia. Gleboznawstwo Hydrologia. Meteorologia. Klimatologia Roślinność. Zwierzęta. Ochrona przyrody i środow iska a) Rezerwaty przyrody, ogrody, parki Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka i rekreacja Mapy. Kartografia III. LUDNOŚĆ IV. HISTORIA Opracowania ogólne. Historiografia Nauki pomocnicze historii Archeologia Historia Wielkopolski a) Do połowy XV wieku b) Od połowy XV wieku do 1793 roku c) Od 1793 do 1918 roku d) Od 1918 do 1939 roku. Powstanie wielkopolskie e) Od 1939 do 1945 roku Historia poszczególnych okręgów i miejscowości Historia nauki, oświaty i kultury V. ETNOGRAFIA. LITERATURA I SZTUKA LUDOWA VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE Prace ogólne. Planowanie. Technika. Informatyka a) Technika. Infonnatyka Urbanistyka. Budownictwo Przemysł a) Zagadnienia ogólne b) Górnictwo c) Przenlysł energetyczny d) Hutnictwo e) Przemysł elektromaszynowy f) Przenlysł chemiczny g) Przemysł budowlany h) Przemysł ceramiczny i szklarski i) Przemysł drzewno - papierniczy j) Przelnysł lekki k) Przelnysł spożywczy l) Przemysł poligraficzny. Drukarstwo ł) Inne gałęzie przemysłu Drobna wytwórczość. Usługi a) Przemysł drobny. Rzemiosło b) Spółdzielczość pracy

6 c) Usługi Gospodarstwo wiejskie a) Rolnictwo b) Uprawa i ochrona roślin c) Hodowla zwierząt. Weterynaria d) Mechanizacja rolnictwa e) Melioracje f) Ogrodnictwo. Sadownictwo. Pszczelarstwo g) Leśnictwo. Łowiectwo h) Rybactwo. Wędkarstwo Gospodarka wodna Handel. Żywienie zbiorowe a) Handel b) Organizacja targów c) Imprezy targowe d) Żywienie zbiorowe Finanse. Budżet. Ubezpieczenia Komunikacja a) Transport b) Łączność Gospodarka komunalna. Hotelarstwo Gospodarka mieszkaniowa Pożarnictwo VII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE l. Zagadnienia ogólne. Życie społeczne i polityczne regionu od 1945 r Partie polityczne Organizacje społeczne Organizacje młodzieżowe Zagadnienia społeczne a) Praca. Samorząd pracowniczy. Zagadnienia socjalne b) Związki zawodowe c) Zagadnienia socjologiczne d) Pomoc społeczna e) Patologia społeczna Uroczystości i obchody VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO - ADMINISTRACYJNE Administracja. Samorząd terytorialny a) Administracja b) Samorząd terytorialny Zagadnienia prawne. Sądownictwo Bezpieczeństwo publiczne IX. WOJSKO. OBRONA CyWILNA X. OCHRONA ZDROWIA l. Zagadnienia ogólne. Stan sanitarny Lecznictwo Apteki XI. NAUKA. OŚWIATA. KULTURA l. Nauka. Organizacje i placówki naukowe Szkolnictwo wyższe Oświata a) Zagadnienia ogólne b) Opieka nad dzieckiem i młodzieżą. Wychowanie przedszkolne c) Szkolnictwo podstawowe d) Szkolnictwo specjalne e) Szkolnictwo średnie ogólnokształcące f) Szkolnictwo artystyczne g) Szkolnictwo zawodowe. Oświata dorosłych Kultura

7 5 a) Zagadnienia ogólne b) Imprezy kulturalne c) Towarzystwa kulturalne. Ruch regionalny d) Domy kultury. Kluby. Świetlice e) Amatorski ruch artystyczny f) Muzea. Wystawy g) Radio i telewizja h) Kultura fizyczna. Sport , XII. JĘZyKOZNAWSTWO XIII. LITERATURA l. Teksty literackie Krytyka i życie literackie XIV. SZTUKA Architektura. Ochrona i konserwacja zabytków Plastyka Teatr. Estrada Muzyka Fotografika Fihl1. Kino XV. ZAGADNIENIA WyZNANIOWE XVI. KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO. BiBLIOTEKI. ARCHIWA l. Ruch wydawniczy. Księgarstwo Biblioteki. Czytelnictwo Informacja naukowa i multimedialna Czasopiśll1iennictwo Archiwa INDEKS AUTORSKI INDEKS PRZEDMIOTOWy

8 WYKAZ W AŻNJEJSZYCH SKRÓTÓW I SYMBOLI STOSOWANYCH W BIBLIOGRAFII bibliogr. dot. dwumies. dwutyg. dzien. ed. fot. fragm. il. im. jęz. k. kom. red. kwart. maszyn. mies. nacz. nr okł. oprac. polem. popr. portr. półr. przedm. pw. R. red. Roczn. rozm. rys. tab. tabl. tłum. tyg. uzup. wkł. woj. wyd. wyd. spec. wypow. z. zob. bibliografia dotyczy dwumiesięcznik dwutygodnik dziennik editor fotografia(a) fragment ilustrował(a), ilustracje imienia język karty Komitet redakcyjny kwartalnik maszynopis miesięcznik naczelny numer okładka opracował(a) polemika poprawione portret półrocznik przedmowa pod wezwaniem rok redaktor rocznik rozmowa / rozmawiał rysował, rysunki tabela tablica tłumaczył(a) tygodnik uzupełnione wkładka województwo wydanie wydanie specjalne wypowiedzi zeszyt zobacz

9 WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM WYKORZYSTANYCH W BIBLIOGRAFII ORAZ ICH SKRÓTÓW Wykaz zawiera wszystkie tytuly czasopism zarejestrowane w bazie danych ABC Absolw. AE Acta Myc. Acta Om. Acta Parasit. Acta Scansen. Acta UL, Fol. Anthrop. Acta UL, Fol. Libr. Acta UNC, Zabytkozn. Acta Univ. Wratisl., Hist. Acta Univ. Wratisl., Prawo Akant Akt. Gm. Krzykosy Akt. Lokal. Alm. Hist. Alma Mater Analecta Analecta Crac. Animaliscience Ann. Missiol. Posn. Ann. Soc. Geol. Pol. APS Arbor. Kór. Arch. Bibl. Muz. Arch. Pol. Arch. Technol. Masz. Aut. Archeion Archaeol. Hist. Pol. Archaeol. Pol. Archeol. Pol. Archit. Mur. Arkusz Ars. Senes. Arsenał POZll. Art & Business Art. Ing. Art. Quaest. ARTeon Asekuracja Asnykowiec Aten. Kapl. Atest Aura Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Ser. A Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Ser. B Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Ser. C Balcan. Posn. Barok Bemak Bez Dogmatu Bezpl. Tyg. POzll. Biblia i Ekumenizm Absolwenci AE Acta Mycologica Acta Ornithologica Acta Parasitologica Acta Scansenologica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Anthropologica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo Aktualności Gminne. Miesięcznik gminy Krzykosy Aktualności Lokalne Almanach Historyczny Analecta Cracoviensia Annales Missiologicae Posnanienses Annales Societatis Geologorum Poloniae Akademicki Przegląd Sportowy Arboretum Kórnickie Archiwa Biblioteki i Muzea Kości e lne Archiwista Polski Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji Archaeologia Historica Polona Archaeologia Polona Archeologia Polska Architektura Murator Ars Senescendi Arsenał PoznaIlski Art Inguiry Artium Quaestiones Ateneum KaplaJlskie Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią Seria A - Geografia Fizyczna Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B - Botanika Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria C - Zoologia Balcanica Posnaniensia Bezpłatny Tygodnik PoznaJlski

10 8 Biblioteka Biblioteka PHTN Bibliotekarz Bibl. Pozn. Bibliot. Kazn Biol. Bllll. Posn. Biol. w Szk. Biotechnologia BillI. Gł. Bibl. Lek. BillI. Hist. Po gr. Biul. Hist. Szt. Biul. Hist. Wychow. Biul. Inf. AM Pozn. Biul. Inf. A WF Biul Inf. Burmistrza Kłodawy Biul. Inf. Pow. Koniń. Biul. Inf. Sądu Lek. Biul. Inf. Św. Zw. Żol. AK WieI kop. Biul. Inf. WIL Biul. Inf. ZM Czarnkowa Biul. Inf. ZM Kłodawa Biul. IPN Biul. KPŻ BillI. Miej. Biul Mosi6. Biul. Oceny Odm. Biul. Par. Kraj. Wielkop. Biul. Pobiedzis. Biul. Pow. Pozn. Biul. PTOP "Salamandra" Biul. PWSZ Konin Biul. Samorz. MiG Murowana Goślina Biul. Stow. Gmin i Powiatów WieI kop. Biul Stow. Muzeów Biul. Stow. Rzecz. Biul. WOlA Blisko Siebie Bus. Pol. Cała Ty Chem. Inż. Ekol. Chem. w Szk. Chir. Narz. Ruchu Chodzieżanin ChrOllmy Przyr. ColI. Theol. Adal. ColI. Theol. Adal. Biblica ColI. Theol. Adal. Practica ColI. Theol. Adal. Sistematica Czas. Kult. Czas. Ostrz. Czas Praw. - Hist. Czempiń Cztery Kąty Biblioteka Poznańskiego Humanistycznego Towarzystwa Naukowego Bibliotekarz Poznański Biblioteka Kaznodziejska Biological Bulletin of Posnan Biologia w Szkole Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej Biuletyn Historii Pogranicza Biuletyn Historii Sztuki Biuletyn Historii Wychowania Biuletyn Informacyjny Akademii Medycznej w Poznaniu Biuletyn Informacyjny Akademii Wychowania Fizycznego Biuletyn Informacyjny Burmistrza Kłod awy Biuletyn Informacyjny Powiatu Konillskiego Biuletyn Informacyjny Sądu Lekarskiego i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska Biuletyn Informacyjny. Wielkopolska Izba Lekarska Biuletyn Informacyjny. Zarząd Miasta Czarnkowa Biuletyn Informacyjny Zarządu Miejskiego w Kłodawie Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej Biuletyn / Korporacja Producentów Żywności Biuletyn Miejski Biuletyn Mosiński Biuletyn Oceny Odmian Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski Biuletyn Pobiedziski Biuletyn Powiatu Poznańskiego Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Biuletyn Samorządowy Miasta i Gminy Murowana Goślina Biuletyn Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej Business Polonia Chemia i Inżynieria Ekologiczna Chemia w Szkole Chirurgia Narządów Ruchu Chrońmy Przyrodę Ojczystą Colloquia Theologica Adalbertina Colloquia Theologica Adalbertina Biblica, Patristica et Historica Colloquia Theologica Adalbertina Practica et Canonica Colloquia Theologica Adalbertina Sistematica Czas Kultury Czas Ostrzeszowski Czasopismo Prawno - Historyczne

11 9 Debiuty Nauk. Stud. WSB Dekada Lit. Dendrobiology Dialog Diec. Kal. Doradca Dyr. Szk. Dzieje Najnow. Dzień Jeżyc DzielI Nowotom. - Grodzis. DzielI W olszt. Dziś Dzwonek Odol. Ecclesia Wielkop. Echa Opal. Echa Przeszł. Echo Echo Dopiewa Echo Koźmina Echo Lubonia Echo Turku Eduk. dla Bezp. Eduk. Doros. Eduk. Fi loz. Eduk. Multimed. Eduk. Ustaw. Doros. Edukacja Eko i My Ekon. Org. Przeds. Ekonomista Ekopartner Er (r) go Erica Polon. Etnogr. Pol. Europa Exit Expr. Pozn. Fakty AM Fakty Gost. Fakty Jar. Fakty Krot. Fakty Pleszew. Fakty Wielkop. Fides Filantrop Filat. Kalis. Filat. Pol. Film Fol. For. Pol. Ser. B Fol. Hist. Artium, Ser. Nowa Fol. Praehist. Posn. Fol. Turist. Font. Archaeol. Posn. Food Science Forestry Format Fortyfikacja Foto - Zeszyty Fotografia Fraglll. Faun. Gaz. Bank. Gaz. Goliń. Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej Dekada Literacka Diecezja Kaliska Dyrektor Szkoły Dzieje Najnowsze Dzień Nowotomysko - Grodziski DzieI1 W olsztyliski Dzwonek Odolanowski Ecclesia Wielkopolski Echa Opalenickie Echa Przeszłości Edukacja dla Bezpieczeństwa Edukacja Dorosłych Edukacja Filozoficzna Edukacja Multimedialna Edukacja Ustawiczna Dorosłych Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Erica Polonica Etnografia Polska Europa Wschodu i Zachodu Express Poznański Fakty Akademii Medycznej w Poznaniu Fakty GostYllskie Fakty Jarocińskie Fakty KrotoszYI1skie Fakty Pleszewskie Fakty Wielkopolskie Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych Filantrop Naszych Czasów Filatelista Kaliski Filatelista Polski Folia Forestalia Polonica. Seria B Drzewnictwo Folia Historiae Artium. Seria Nowa Folia Praehistorica Posnaniensia Folia Turistica Fontes Archaeologici Posnanienses Food Science and Technology Fragmenta FaUllistica Gazeta Bankowa Gazeta GoliI1ska

12 10 Gaz. Gost. Gaz. Jar. Gaz. Kleczew. Gaz. Kośc. Gaz. MaI. i Poet. Gaz. Obs. IMGW Gaz. Ostrow. Gaz. Park. Gaz. Pol. Gaz. Pozn. Gaz. Prawna Gaz. Raw. Gaz. Samorz. i Adm. Gaz. Skalmierz. Gaz. Sucholes. Gaz. Szamot. Gaz. Śrem. Gaz. Targ. Gaz. Ulicz. Gaz. Wielkop. Gaz. Witkow. Gaz. Wyb. Gaz. Zamkowa Gaz. Ziemi Rychtal. Gens Geol. Quart. Geologia (Kraków) Geologos Ginek. Prakt. Głos Koła Głos Konkur. Głos Lipna Głos Polit. Głos Szamot. Głos Szamotuł Głos Śrem. Głos Targowy Głos W ągrow. Głos Wiei kop. Głos Wolszt. Głos Ziemi Szamot. Goniec Lwówecki Goniec Os. Gosp. Nar. Gościniec Grabonos. Zap. Region. Grot Guliwer Herba Pol. Heureka Highway Hod. Rośl. i Nasien. Humaniora Ibis Pozn. IKS II. Mag. Turyst. Inf. Bibl. Gł. AM Pozn.. Inf. Klubowa Inf. Koźminec. Inf. Kult. i Turyst. Połud. - Zach. Wiei kop. Gazeta GostYJlska Gazeta Jarocińska Gazeta Kleczewska Gazeta Kościańska Gazeta Malarzy i Poetów Gazeta Obserwatora IMGW Gazeta Ostrowska Gazeta Parkowa Gazeta Polska Gazeta PoznaIlska Gazeta Prawna Gazeta Rawicka Gazeta Samorządu i Administracji Gazeta Skalmierzycka Gazeta Sucholeska Gazeta Szamotu Iska Gazeta Śremska Gazeta Targowa Gazeta Uliczna Gazeta Wielkopolska Gazeta Witkowska Gazeta Wyborcza Gazeta Zamkowa Gazeta Ziemi Rychtalskiej Geological Quarterly Ginekologia Praktyczna Głos Konkursowy Głos Politechniki Głos Szamotuiski Głos Śremski Głos Wągrowiecki Głos Wielkopolski Głos Wolsztyński Głos Ziemi Szamotulskiej Goniec Osiedlowy Gospodarka Narodowa Grabonoskie Zapiski Regionalne Herba Polonica Hodowla Roślin i Nasiennictwo Ibis Poznański Ilustrowany Magazyn Turystyczny Informator Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Poznaniu Informacja Klubowa. Wielkopolski Klub Kapitału Informator Koźminecki Informator Kulturalny i Turystyczny Południowo - Zachodniej Wielkopolski

13 11 Inf. Miasta LubOll Inf. Miej. Lubonia Inf. Międzych. Inf. Pow. Wrzes. Inf. Region. Krotoszyn Inf. Samorz. Gm. Bojanowo Inf. Samorz. MiG Murowana Goślina Inf. Swarzędzki Informator RSR RP Inż. Ociu. Środo Jantar. Szlaki Jesteśmy Jęz. Obce Szk. Jęz. Pol. Jour. ot' Plant Protect. Kalis. Stud. Teol. Kalisia Nowa Kalisz. w Warsz. Katecheta Katedra Kino Klin. Perinat. i Ginek. KNC Kobylin Konie i Rumaki Koniń. Forum Nauk. Kos. Bukow. Kosmos Kostrzyóskie ABC Kosynier Kośc. Gaz. Samorz. Kościel. Goniec SamOl z. Koziolki Pozn. Kół. Kur. Kórniczanin Krajozn. i Turyst. Kresy Kron. Katow. Kron. M. Pozn. Kron. Szczec. Kron. Śremu Kron. UAM Pozn. Kron. Wielkop. Kukurydza Kulisy Gnieźn. Kult. w Kraju Kult. Współcz. Kupiec Wielkop. Kur. Mosió. Kur. Powiatowy Kur. Puszczyk. Kur. Reg. Kur. Rogozió. Kur. Szamocill. Kur. Wrzes. Kurenda Kwart. Artyst. Kwart. Hist. Kwart. Hist. Kult. Informator Miasta LubOll Informator Miejski Lubonia Informator Międzychodzki Informator Powiatu Wrzesillskiego Informacje Regionalne. Krotoszyn Informator Samorządowy Gminy Bojanowo Informator Samorządowy Miasta i Gnuny Murowana Goślina Informator Swarzędzki Informator / Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej Inżynieria i Ochrona Środowiska Jantarowe Szlaki Języki Obce w Szkole Język Polski Journal of Plant Protection Research Kaliskie Studia Teologiczne Kaliszanie w Warszawie Kliniczna Perinatologia i Ginekologia Króluj nam Chryste Konióskie Forum Naukowe Kosynier Bukowski Kościańska Gazeta Samorządowa Kościelecki Goniec Samorządowy Koziołki Poznaóskie Kółkowa Kurenda Krajoznawstwo i Turystyka Kronika Katowicka Kronika Miasta Poznania Kronika Szczecina Kronika Śremu Kronika Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Kronika Wielkopolski Kulisy Gnieźnieóskie Kultura w Kraju i na Świecie Kultura Współczesna Kupiec Wielkopolski Kurier Mosióski Kurier Powiatowy Kurier Puszczykowski Kurier Regionalny Kurier Rogozióski Kurierek Szamocillski Kurier Wrzesióski Kwartalnik Artystyczny Kwartalnik Historyczny Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

14 12 Kwart. Hist. Nauki Kwart. Hist. Prasy Pol. Kwart. Hist. Żyd. Kwart. Nowot. Kwart. Wrzes. LA Land. Anal. Lech Lednica Leszcz. Not. Akad. Leszcz. Zesz. Muzeal. Ling. Posn. Liskowianin List do Chorych Lit. Lud. Liturg. Sac. Lofer Logistyka Lud Ludzie. Wydarzenia Łambin. Rocz. Muz. Mag. Inf. Gm. Nowy Tomyśl Mag. Reg. Mag. Samorz. Management Mars Mater. Dziej. Kult. Bydg. Mater. Inf. Spr. Mater. Zach. - Pom. Med. Sport. Megaron Megaron Kur. Merkur. Leszcz. Merkur. Mosiń. Metafora Miast. Pozn. Miasto Mies. Kośc. Archidiec. Pozn. Mies. Sucholes. Miłujcie się! Misc. Hist. - Arch. Misyjne Drogi MM Mag. Przem. Monitor Wielkop. Morena Mosiniak Motywy Museion Muzyk Myśl Pol. Na Ostrowo Szlaku Na Zachód Nad Obrą Nadnot. Echa Nadwarciań. Rocz. Hist. - Arch. Najwyż. Czas Napis. Nasz Dzień po Dniu Nasz Grunwald Nasz Powiat Nasz Pow. Chodzies. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki Kwartalnik Historii Prasy Polskiej Kwartalnik Historii Żydów Kwartalnik Nowotomyski Kwartalnik Wrzesiński LA Landform Analysis Leszczyński Notatnik Akademicki Leszczyńskie Zeszyty Muzealne Lingua Posnaniensis Literatura Ludowa Liturgia Sacra Ludzie. Wydarzenia. Rocznice Łambinowicki Rocznik Muzealny Magazyn Informacyjny Gminy Nowy Tomyśl Magazyn Regionalny Magazyn Samorządowy Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu Materiały. Informacje, Sprawozdania Regionalnej Izby Pamiątek Oświatowych Materiały Zachodniopomorskie Medycyna Sportowa Megaron Kurier Czytelniczy Merkuriusz Leszczyński Merkuriusz Mosiński Miasteczko Poznań Miasto: Społeczność, Środowisko, Zarządzanie Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej Miesięcznik Sucl10Ieski Miscellanea Historico - Archivistica MM Magazyn Przy my słowy Monitor Wielkopolski Myśl Polska Na Ostrowskim Szlaku Na Zachód od Poznania Nadnoteckie Echa Nadwarciański Rocznik Historyczno - Archiwalny Najwyższy Czas Nasz Powiat Chodzieski

15 13 Nasza Przeszł. Nasza Starołęka Nasza Wielkop. Nasze Hist. Nasze Jeżyce Nasze Miasto Nasze Sprawy Nasze Wiad. Śrem. Natur. Fibr. Nauka Nauka i Przyszł. Nauka Pol. Neodidagmata Neofilolog Net. Gazeta Neuroskop Nie Niedziela Normalizacja Not. Dobrzyc. Not. Orno Not. Wyd. Nowa Gaz. Gost. Nowa Poisz. Nowa Szk. Nowa Środa Nowa Wieś Nowe Książ. Nowe Państ. Nowe Życie Gosp. Now.Komor. Now. Lek. Now. Szpital. Now. Wrzes. Nowy Wiek Obr. Piast. Obs. Kaźmier. Obs. Międzych. Obs. Wrzes. Obywatel Ochr. i Konserw. Zabyt. Ochr. Rośl. Ocl1I'. Zabyt. Odkrywca Odnowiciel Odra Onomastica Opatowianin Opcje Operomania Opiekun Orbis Ling. Orędownik MiG Ostroróg Ostatni Dzw. Ostrzesz. Kron. Reg. Otolar. Pol. Otwarta Szk. Pacjent Wiei kop. Paedag. Christ. PAL Prz. Artyst. - Lit. Palestra Pam. Bibl. Kór. Nasza Przeszłość Nasza Wielkopolska Nasze Historie Nasze Wiadomości Śremskie Natural Fibres Nauka i Przyszłość Nauka Polska Notatki Dobrzyckie Notatki Ornitologiczne Notes Wydawniczy Nowa Gazeta Gostyńska Nowa Polszczyzna Nowa Szkoła Nowe Książki Nowe Państwo Nowe Życie Gospodarcze Nowiny Komornickie Nowiny Lekarskie = Medical News Nowiny Szpitalne Nowiny Wrzesińskie Obróbka Plastyczna Metali Obserwator Kaźmierski Obserwator Międzychodzki Obserwator Wrzesillski Ochrona i Konserwacja Zabytków Ochrona Roślin Ochrona Zabytków Orbis Linguarum Orędownik Miasta i Gminy Ostroróg Ostatni Dzwonek Ostrzeszowska Kronika Regionalna Otolaryngologia Polska Otwarta Szkoła Pacjent Wielkopolski Paedagogia Christiana PAL Przegląd Artystyczno - Literacki Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

16 14 Pam. Lit. Pam. Po\. Tow. Tatrzań. Pam. Słowo Pam. Tow. Miłoś. Ziemi Kośc. Pan. Grodzis. Pan. Kazim. Pan. Leszcz. Pan. Po\. Miast Pan. Wielkop. Kult. Państ. i Prawo Parki Nar. Parowozik Partner Targ. Pediat. Prakt. Pegaz Phytopat. Po\. Pielęg. Po\. Pieśń Skrzyd\. Piotrk. Stud. Pedag. Plama Pod\. Kwart. Hum. Poez. Dzis. Pogranicza Pojezierze Pokolenia Po\. Ang. Stud. Po\. Drob. Po\. J. Eco\. Po\. J. Environ. Po\. Market Po\. Prz. Kartogr. Polagra Polityka Polit. Społ. Polonica Polonistyka Por. Bib\. Por. Bibliogr. - Metod. Por. Gosp. Por. Hand\. Por. Jęz. Por. Rest. Post. Bioch. Post. Fiz. Post. Neonat. Post. Ochr. Roś\. Pow. Chodzi es. Pow. Ko\. Pozn. Pegaz Pozn. Rocz. Arch. - Hist. Pozn. Spotk. Język. Pozn. Storn. Pozn. Stud. Polon. Pozn. Stud. Teo\. Pozn. Univ. Econ. Poznaj Swój Kraj Poznań - Panorama Pr. Hist. - Arch. Pr. Inst. Tech. Bud. Pr. Inst. Techno\. Drew. Pr. Językozn. (Katow.) Pamiętnik Literacki Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Pamiętnik Słowiański Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej Panorama Grodziska Panorama Kazimierska Panorama Leszczyńska Panorama Polskich Miast Panorama Wielkopolskiej Kultury Państwo i Prawo Parki Narodowe Partner Targowy Pediatria Praktyczna Phytopatologia Polonica Pielęgniarstwo Polskie PieŚJ'1 Skrzydlata Piotrkowskie Studia Pedagogiczne Podlaski Kwartalnik Humanistyczny Poezja Dzisiaj Polish Anglosaxon Studies Polskie Drobiarstwo Polish Journal of Ecology Polish Journal of Environmental Studies Polish Market Polski Przegląd Kartograficzny Polityka Społeczna Poradnik Bibliotekarza Poradnik Bibliograficzno - Metodyczny Poradnik Gospodarski Poradnik Handlowca Poradnik Językowy Poradnik Restauratora Postępy Biochemii Postępy Fizyki Postępy Neonatologii Postępy w Ochronie Roślin Powiat Chodzieski Powiat Kolski Poznański Pegaz Poznański Rocznik Archiwalno - Historyczny Pozna!lskie Spotkania Językoznawcze Poznańska Stomatologia Poznańskie Studia Polonistyczne Poznańskie Studia Teologiczne The Poznań University Economics Review Prace Historyczno - Archiwalne Prace Instytutu Techniki Budowlanej Prace Instytutu Technologii Drewna Prace Językoznawcze (Katowice)

17 15 Pr. Komis. Archeol. PTPN Pr. Komis. Bud. i Archit. PTPN Pr. Komis. Bud. Masz. PTPN Pr. Komis. Hist. Szt. PTPN Pr. Komis. Hist. PTPN Pr. Komis. Jęz. PTPN Pr. Komis. Muzyk. PTPN PI'. Mater. Muz. Archeol. Łódź, Ser. Archeol. Pr. Nauk. Kult. Fiz./WSP Częst. PI'. Nauk. Pedagog./WSP Częst. Pr. Przem. lnst. Maszyn RoI. Pr. Uczest. Stud. Dokt. Pr. z Zakresu Nauk RoI. PTPN Prawo i Życie Press Probl. Dydak. AR Pozn. Probl. Hum. Probl. Opieko - Wychow. Probl. Rodz. Probl. SpoI. Ruchu Nauk. Probl. Turyst. Probl. Turyst. Hot. Prok. i Prawo Pro Libris Promesa Prosto z Ratusza Prosto z Ratusza. Grodzisk Wlkp. Prosto z Ratusza. Kolo Protokół Kult. Prz. Antrop. Prz. Bibliot. Prz. Geod. Prz. Geogr. Prz. Geol. Prz. Gnieź n. Prz. Hand. Prz. Hist. - OŚw. Prz. Hist. - Wojs. Prz. Hum. Prz. Kol. Prz. Komunal. Prz. Konió. Prz. Leś. Prz. Nauk. lnst. Wychow. Fiz. Prz. Nekiel. Prz.Org. Prz. Politol. Prz. Pol. Prz. Pow. Prz. Powsz. Prz. Przyr. Prz. Słupec. Prz. Tyg. Prz. WieI kop. Prz. Wojsk Lot. Prace Komisji Archeologicznej. Poznaóskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk Prace Komisji Budownictwa i Architektury. PTPN Prace Komisji Budowy Maszyn. PTPN Prace Komisji Historii Sztuki. PTPN Prace Komisji Historycznej. PTPN Prace Komisji Językoznawcz ej. PTPN Prace Komisji Muzykologicznej. PTPN Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna Prace Naukowe. Kultura FizycznalWyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie Prace Naukowe. PedagogikalWyższa Szkola Pedagogiczna w Częstochowie Prace Przemy słowego Instytutu Maszyn Rolniczych Prace Uczestników Studium Doktoranckiego Prace z Zakresu Nauk Rolniczych. PTPN Problemy Dydaktyki i Wychowania w Akademii Rolniczej w Poznaniu Problemy Humanistyki Problemy Opiekuóczo - Wychowawcze Problemy Rodziny Problemy Społecznego Ruchu Naukowego Problemy Turystyki Problemy Turystyki i Hotelarstwa Prokuratura i Prawo Prosto z Ratusza. Grodzisk Wielkopolski Protokół Kulturalny Przegląd Antropologiczny Przegląd Biblioteczny Przegląd Geodezyjny Przegląd Geograficzny Przegląd Geologiczny Przegląd Gnieźnieóski Przegląd Handlowy Przegląd Historyczno - Oświatowy Przegląd Historyczno - Wojskowy Przegląd Humanistyczny Przegląd Kolski Przegląd Komunalny Przegląd Konióski Przegląd Leśniczy Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie Przegląd Nekielski Przegląd Organizacji Przegląd Politologiczny Przegląd Polonijny Przegląd Powiatowy Przegląd Powszechny Przegląd Przyrodniczy Przegląd Slupecki Przegląd Tygodniowy Przegląd Wielkopolski Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej

18 16 Prz. Zach. Prz. Zach. - Pom. Prz. Zool. Przeciąg Przegląd Przekrój Przem. na Szlaku Piast. Przew. Katol. Przew. Targ. Miasta Pol. Przyg. Wieści Gminne Przyj. Ludu Przyr. i Człow. Przyr. Połud. Wielkop. Quaest. Geogr. Quaest. Medii Aevi Quo Vadis Rachunkowość Rakoniew. Mag. Inf. Raptularz Pozn. Ratusz Ratusz Trzcian. Reg. Biul. WSB Rejent Reporter Gnieźn. Res Facta Nova Rocz. AR Pozn. Botanika Rocz. AR Pozn. Rozprawy Naukowe Rocz. Archidiec. Pozn. Rocz. Bibl. Rocz. Dendrol. Rocz. Diec. Kal. Rocz. Dziej. Społ. Rocz. Hist. Rocz. Hist. Prasy Pol. Rocz. Hum. Rocz. Kalis. Rocz. Koniń. Rocz. Lubus. Rocz. Łódz. Rocz. Muz. Nar. RoI. Rocz. Nadnot. Rocz. Nauk. AWF Pozn. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochro Przyr. Rocz. Nauk Polit. Rocz. Nauk Społ. Rocz. Nauk. WSHG Pozn. Rocz. Ochr. Środo Rocz. Otwoc. Rocz. Pleszew. Rocz. Sekc. Pedagog. WSF - P Krak. Rocz. Socjol. Rodz. Rocz. Świętoch. Rocz. Teol. (Lub.) Rocz. Ziemi Kłodz. Rokic. Wiad. RoI. Spółdz. Ruch Muzycz. Przegląd Zachodni Przegląd Zachodnio - Pomorski Przegląd Zoologiczny Przemiany na Szlaku Piastowskim Przewodnik Katolicki Przewodnik Targowe Miasta Polski Przygodzickie Wieści Gminne Przyjaciel Ludu Przyroda i Człowiek Przyroda Południowej Wielkopolski Quaestiones Geographicae Quaestiones Medii Aevi Novae Rakoniewicki Magazyn Informacyjny Raptularz Poznański Ratusz Trzcianecki Regionalny Biuletyn Wy żs zej Szkoły Bankowej Reporter Gnie ź niel1ski Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozprawy Naukowe Rocznik Archidiecezji Poznańskiej Roczniki Biblioteczne Rocznik Dendrologiczny Rocznik Diecezji Kaliskiej Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych Roczniki Historyczne Rocznik Historii Prasy Polskiej Roczniki Humanistyczne Rocznik Kaliski Rocznik Koniński Rocznik Lubuski Rocznik Łódzki Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie Rocznik Nadnotecki Roczniki Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" Rocznik Nauk Politycznych Roczniki Nauk Społecznych Rocznik Naukowy / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu Rocznik Ochrona Środowiska Rocznik Otwocki Rocznik Pleszewski Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wyższej Szkoły Filozoficzno - Pedagogicznej Tgnatianum w Krakowie Roczniki Socjologii Rodziny Rocznik Świętochłowicki Roczniki Teologiczne. Lublin Rocznik Ziemi Kłodzkiej Rokickie Wiadomości Rolnik Spółdzielca Ruch Muzyczny

19 17 Ruch Praw. Rydzyna Rydzyniak Rzecz Krot. Rzeczpospolita Saec. Christ. Salamandra Salv. Mater Samorz. Miej. Samorz. Tery t. Samorząd Sąsiadka-Czytaj Sąsiedzi Sąsiadom Scena Scr. Neophi!. Posn. Seminare [Siedem] 7 Dni Kalisza Siewca Wielkop. Slav. Antiqua Slav.Occid. Slav. Orient. Sław. Gost. Słup. Stud. Hist. Społ. Otwarte Społem Spotk. zzabyt. Spraw. Archeo!. Spr. Narod. Stop Wielkop. Streszcz. Ref. Stud. Biblio!. Stud. Demogr. Stud. Dokt. AE Pozn. Stud. Etno!. Antrop. Stud. Filo!. Po!. Stud. Franciszk. Stud. Germ. Posn. Stud. Gnes. Stud. Hist. Stud. Hist. Oecon. Stud. Hist. Slavogerm. Stud. Kosza!. - Kołob. Stud. Led. Stud. Mater. Dziej. Pałuk Stud. Mater. Hist. Wojs. Stud. Parad. Stud. Phys. Cult. Stud. Region. Lok. Stud. Roman. Posn. Stud. Ros. Posn. Stud. Ś!. Stud. Zach. Stud. Źródłozn. Suplement Sycyna Sygnały Wierzb. Szkice Hum. Szkice Koźmill. Szkice Nadobrz. Śląsk a~:0:?,~i)1;.~~ 0. -o,'rt Pozrranlu k Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rydzyna Tu i Teraz Rzecz Krotoszyńska Saeculum Christianum Salvatoris Mater Samorząd Miejski Samorząd Terytorialny Scripta Neophilologica Posnaniensia Siewca Wielkopolski Slavia Antiqua Slavia Occidentalis Slavia Orientalis Sławni Gostynianie Słupskie Studia Historyczne.. Społeczeństwo Otwarte Spotkania z Zabytkami Sprawozdania Archeologiczne Sprawy Narodowościowe Stop Wielkopolski Streszczenia Referatów Wygłoszonych w [... ] Roku / Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii Studia Bibliologiczne Studia Demograficzne Studia Doktorantów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Studia Etnologiczne i Antropologiczne Studia z Filologii Polskiej i SłowiaIlskiej Studia Franciszkańskie Studia Germanica Posnaniensia Studia Gnesnensia Studia Historyczne Studia Historiae Oeconomicae Studia Historica Slavo - Germanica Studia Koszalińsko - Kołobrzeskie Studia Lednickie Studia i Materiały do Dziejów Pałuk Studia i Materiały do Historii Wojskowości Studia Paradyskie Studies in Physical Culture and Tourism Studia Regionalne i Lokalne Studia Romanica Posnaniensia Studia Rossica Posnaniensia Studia Śląskie Studia Zachodnie Studia Źródłoznawcze Sygnały Wierzbinka Szkice Humanistyczne Szkice Koźmińskie Szkice Nadobrzańskie

20 18 ŚI. Stud. Hist. - Teol. Średz. Kwart. Kult. Świat Kolei Świat Rodz. Świat Targów Światło Św. Gabriel Teatr Ten Świat Teol Prakt. Top Agrar Topos Transp. i Komunik. Trybuna Turysta Wielkop. Twój Puls Tygod. Twórczość Tyg. Not. Tyg. Nowy Tyg. Pil. Tyg. Powsz. Tyg. Solidarność Tyg. Swarz. Tyg. Szamot. Tyg. Śrem. Tygiel Kult. Ujskie Spr. Varia Variab. and Evol. W Drodze Warta Wawrzyniec Welcome to Poznań Wędrownik Wędrujemy Wiad. Archeo!. Wiad. Archidiec. Gnieźn. Wiad. Bot. Wiad. Chem. Wiad. Eko!. Wiad. Ent. Wiad. Grodzis. Wiad. Hist. Wiad. Jutro s iń. Wiad. Kościań. Wiad. Kramskie Wiad. Lokal. Wiad. Miejskogór. Wiad. Nowot. Wiad. Numiz. Wiad. Odmian. Wiad. Parazyt. Wiad. Powiat. Wiad. Skoc. Wiad. Słupec. Wiad. Somp. Wiad. Staromiej. Wiad. Ubezp. Wiad. Wrzes. Wiara i Uczynki Wiedza i Umiejętności Wielkop. Biul. Ekol. Śląskie Studia Historyczno - Teologiczne Średzki Kwartalnik Kulturalny Świat Rodzinny Światło z La Salette Święty Gabriel Teologia Praktyczna Top Agrar - Polska Transport i Komunikacja Turysta Wielkopolski Twój Puls Tygodnia Tygodnik Notecki Tygodnik Nowy Tygodnik Pilski Tygodnik Powszechny Tygodnik Solidarność Tygodnik Swarzędzki Tygodnik SzamotuIski Tygodnik Śremski Tygiel Kulturalny Ujskie Sprawy Variability and Evolution Welcome to Poznat'1 and Wielkopolska Wiadomości Archeologiczne Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej Wiadomości Botaniczne Wiadomości Chemiczne Wiadomości Ekologiczne Wiadomości Entomologiczne Wiadomości Grodziskie Wiadomości Historyczne Wiadomości Jutrosińskie Wiadomości Kościańskie Wiadomości Kramskie Wiadomości Lokalne Wiadomości Miejskogóreckie Wiadomości Nowotomyskie Wiadomości Numizmatyczne Wiadomości Odmianoznawcze Wiadomości Parazytologiczne Wiadomości Powiatowe Wiadomości Skockie Wiadomości Słupeckie Wiadomości Sompolna Wiadomości Staromiejskie Wi a domości Ubezpieczeniowe Wiadomości WrzesiJlskie Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny

21 19 Wiei kop. lnf. Przyr. Wielkop. Kal. RoI. Wielkop. Powst. Wielkop. Spraw. Archeol. Wiei kop. Wiad. Filat. Wiei kop. Zagł. Wiei kop. Zesz. Folkloru Wielkopolska Wierchy Wierzeniczenia Wieści Akad. Wieści Gm. Wieści Gm. Brudzew Wieści Krzywiń. Wieści LuboI1. Wieści Pępowa Wieści Stęszew. Wieści z Komornik Wieści z Ratusza Wieść Gmin. Więź Winieta Wiraże Wizja Lokal. Włóczypióro Wojs. Prz. Hist. Wojska Ląd. WOK Wokół Ołtarza Wokół Śródki Wprost Wron. Spr. Wspól. Mar. Wychow. Fiz. Zdr. Wychow. Muzycz. Szk. Wychow. na co DzieIl. Wychow. Przedszk. Wychow. Tech. Szk. Wydawca Z Otch!. Wieków Ziemi Gośl. Z Zag. Nauk Sąd. Zabytki Zap. Hist. Zap. Jar. Zap. Miłos. Zar. ŚI. Zbliż. Pol. Niem. Zesłaniec Zesz. Artyst. Zesz. Filoz. Zesz. Folkloru Wielkop. Zesz. Hist. TML Zesz. Karmel. Zesz. KTPN Zesz. Muz. Ziemi Kłodz. Zesz. Nauk. AE POZl1. Zesz. Nauk AR Wroc., Nauki Hum. Zesz. Nauk., Bud.! PZiel.- GÓrs. Wielkopolski Informator Przyrodniczy Wielkopolski Kalendarz Rolniczy Wielkopolski Powstaniec 1918/1919 Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne Wielkopolskie Zagłębie Wielkopolskie Zeszyty Folkloru Wieści Akademickie Wieści Gminne Wieści Gminne. Brudzew Wieści Krzywińskie Wieści Lubońskie Wieści Stęszewskie Wieść Gminna Wizja Lokalna Wojskowy Przegląd Historyczny Wojska Lądowe Wronieckie Sprawy Wspólnota Maryjna Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne Wychowanie Muzyczne w Szkole Wychowanie na co Dziel'! Wychowanie w Przedszkolu Wychowanie Techniczne w Szkole Z Otchłani Wieków Ziemi Goślińskiej Z Zagadnień Nauk Sądowniczych Zapiski Historyczne Zapiski Jarocińskie Zapiski Miłosławskie Zaranie Śląskie Zbliżenia Polska - Niemcy Zeszyty Artystyczne Zeszyty Filozoficzne Zeszyty Folkloru Wielkopolskiego Zeszyty Historyczne Towarzystwa Miłośników Lwówka Zeszyty Karmelitańskie Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne Zeszyty Naukowe. Budownictwo/ Politechnika Zielonogórska

22 20 Zesz. Nauk. Inst. Nauk Społ./WSI Koszal. Zesz. Nauk. Inst. Zarządz. PKoszal. Zesz. Nauk. KTL Zesz. Nauk. KUL Zesz. Nauk PPozn., Archit. Zesz. Nauk PPozn., Elekt. Zesz. Nauk PPozn., Geom. Zesz. Nauk. PPozn., Masz. Rob. Zesz. Nauk. PPozn., Masz. Rob. Transp. Zesz. Nauk. PPozn., Org. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Hist. Zesz. Nauk. WCO Zesz. Nauk. WSB Pozn. Zesz. Nauk. WSHU Pozn. Zesz. Nauk. WSMiZ Leszno Zesz. Nauk. WSO Pozn. Zesz. Nauk. WSP Bydg., Stud. Hist. Zesz. Nauk. WSZiB Pozn. Zesz. Osiec. Zesz. Słupec. Zesz. Staszic. Ziemia Ziem. Kalis. Ziem. Kór. Ziem Szamot. Ziem. Wągrow. Znad Warty Źródła Życie Życie Gm. Krzemieniewo Życie Gost. Życie i Myśl Życie i Myśl. Zesz. Probl. Życie Jar. Życie Plesz. Życie Raw. Życie Szk. Życie Uniw. Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Społecznych / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania / Politechnika Koszalińska Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka Zeszyty Naukowe Politechniki PoznaJlskiej. Geometria Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport Zeszyty Naukowe Politechniki PoznaJlskiej. Organizacja i Zarządzanie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego. Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Zeszyt Naukowy. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu Zeszyt Naukowy. Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Historyczne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu Zeszyty Osieckie Zeszyty Słupeckie Zeszyty Staszicowskie Ziemia Kaliska Ziemia Kórnicka Ziemia SzamotuIska Ziemia Wągrowiecka Życie Gminy Krzemieniewo Życie Gostynia Życie i Myśl. Zeszyty Problemowe Życie Jarocina Życie Pleszewa Życie Rawicza Życie Szkoły Życie Uniwersyteckie

23 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Bibliografie. I{.atalogi l. BIBLIOGRAFIA wydawnictw ciągłych w gminie Przygodzice [pow. Ostrów Wlkp.] w latach I oprac. Waldemar Blaźniak. - Przygodzice: Towarzystwo Miłośników Przygodzic, s. Bibliografia zawa rto śc i czasopism wydanych na terenie gminy 2. DEZYDERY Chłapowski : 220 rocznica urodzin II Por. Bibliogr. - Metod , nr 2, s Nota biografi czna i bibliografia przedmiotowa 3. FRANCISZEK Witaszek : 100 rocznica urodzin II Por. Bib/iogr. - Metod , nr 3, s Lekarz ( ), dzialacz ruchu oporu w Poznaniu w okresie II wojny światowej. Nota biografi czna i bibliografia przedmiotowa 4. KSIĘGOZBIÓR Gimnazjum im. Anny Jagiellonki w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu : katalog I red. Bogumila Celer. - Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaci ó ł Nauk, s. : ił. - (Katalogi i Bibliografie; nr 13) Rec. OWCZARE K Agnieszka. Ksil(gozbiór Jagiellonki li Kalisia Nowa , nr 5/6, s. 44 Katalog mil(dzywojennych zbiorów gimnazj um (obecnie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika) 5. POWSTANIE Wielkopolskie 1918/1919 bibliografia za lata : (wybór) I Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu; red. Beata Nowak. - Poznali: WBPiCAK, s. 6. PRZEGLĄD no wości regionalnych II Por. Bib/iogr. - Metod , nr l, s ; nr 2, s ; nr 3, s ; nr 4, s Bibl iografia adnotowana dol. Wielkopolski 7. SPIS publikacji pr oł'. zw. dra hab. Grzegorza Gołembskiego. - Por li'. II WędrujeJ/lY , nr I, s Profesor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 8. TWORZENIE bibliotekarstwa publicznego w województwie poznariskim po II wojnie światowej - 60 rocznica I oprac. Urszula Bzdawka, Urszula Cimoch II Por. Bib/iogr. - Metod , lu' 2, s Bibliografia Walachowicz Jerzy. Michal Sczaniecki historyk paristwa i prawa = poz Wędzki A. Przechadzki po Wielkopolsce = poz. 2. Czasopisma 9. IKS na Lato I red. Grażyna Soroka; tlum. Grzegorz Skommer , nr 1(20). - Poznali: Wydaw. Miejskie, s. Tekst t akże w jl(z. angielskim 10. PIĘTNASTAK : biuletyn Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznarlskich I red. nacz. Michał Ptrzybylski , R. 16, nr 3/59. - Poznari, s. II. PORADNIK Bibliograficzno - Metodyczny : kwartalnik I przew. zes połu red. Iwona Smarsz , R. 4 1, nr l Poznarl: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2008 Dodatek do nr 3: ZB IGNIEWA Herberta wehikuł pasji i cnoty: scenariusze imprez biblioteczliych s. : ił. 12. ŚREDZKI Kwartalnik Kulturalny : pismo Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego I red. nacz. B. Urbań ska , R. 11, nr I Środa Wlkp.: ŚTK, 2008 Nr 5, Wydanie specjalne: 90. roczni ca Powstania Wielkopolskiego 13. ZESZYTY Artystyczne I red. Marek Wasilewski; Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu , R. 17, z Poznań: ASP, s. : fot. 14. ZESZYTY Przygodzickie I red. Edmund Radziszewski; Towar'zystwo Miło ś ników Przygodzic , nr 6. - Przygodzice: TMP, s. Nr 6. RADZIWłŁLOWtE i Antonin Przedruk a rtyk uł ów opublikowanych w "Przygodzickich Wie śc i ac h Gminnych" ni. rodu Rad z iwiłł ów i ich zw iązków z Wielkopol ską, głów ni e Antoninem, pow. Ostrów Wlkp. 3. Opracowania dotyczące całego regionu Przegląd nowości regionalnych = poz. 6 Wielkopolska: przewodnik I tekst Anna Plenzler = poz. 512

24 22 4. Poszczególne okręgi i miejscowości Bojanowo, pow. Rawicz 15. GRZEGORZEWSKI Marek. Dzieje Bojanowa 370-lecie lokacji miasta. - Fot. II In! Samorz. Gm. Bojanowo , nr I, s Gniezno Gniezno : pierwsza stoli ca Polski Mirosław Skrzypkowski = poz Granowiec, pow. Ostrów Wlkp. [album] I fot. 16. ŚWIATŁY Jacek. Granowiec, Krzyżno [wła ś c. Krzyżne] : szkic monograficzny. - Opole: Jacek Światły, s. : fot., portr. Rec. 1/ Pan. Wielkop. Kult , nr 4, s. 22 Zawiera m.in.: Powstanie wielkopolskie. s Biografie znanych osób urodzonych w Granowcu. s. 86 Jarocin 17. GAUZA Anna. Czad w promocji : drugie konsultacje strategii dl a Jarocina II Gaz. Jar , nr 24 dod. Magazyn Gazety Jaroc il1skiej, s. ITI 18. GAUZA Ann a. Festiwal, w ież a ciśnień, snutki, a m oże glan : szukamy marki Jarocin a II Gaz. Jar , nr 17, s. 11; ZMYŚLONY Mateusz. Jaki jest Jarocin? I rozm. Ann a Gauza II Tamże. - nr 18 dod. Magazyn Gazety Jarocińskiej, s. VI Komorniki, pow. Poznań, gmina 22. BORAS Zygmunt. Historia gminy Komorniki I fot. Leszek Książkiewicz, Roman Opala. - Komorniki: Urząd Gminy Komorniki, s., 24 s. tabl. : fot., il. Rec. (I). Historia gminy Komorniki 1/ Wieści LuboJl , nr 8, s. 10 Zawiera: Komorniki w Królestwie Polskim. s Ziemia komornicka pod pruskim zaborem. s Komorniki pod pruskim zaborem. s Zabytki i kultura. s Lista powstmiców [wielkopolskich] z terenu gminy Komorniki I oprac. Benedykt Wie1och. s Szkoly i biblioteki na terenie gminy komornickiej. s Biblioteki w gminie Komorniki po drugiej wojnie św i a towej. s K ó łk a rolnicze i rolnicze spółdzielnie produkcyjne. s Narodowe Mu zeum Rolnictwa i P rze mysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. s Towarzystwo Przyjac i ó ł Ziemi Komornickiej. s Ochotnicza Straż Po ża rn a w Plewiskach. s l. - Gromadzkie Rady Narodowe. s Historia KGW [K ó ł GospodYJl Wi ej skich] w gminie Komorniki. s ŻYCHL1ŃSKI Daniel. Medali on z późnego okresu wpływów rzymskich z Komornik, woj. wielkopolskie. s Konin 23. PAŁASZ Kazimierz. Konin miasto europejskie I rozm. Elżbieta Miętkiewska. - Fot. II Polska Glos Wielkop , nr l 18 dod. Wiadomośc i Gospodarcze, s. 6 Rozmowa z prezydentem Kórnik, pow. Poznań 24. CZEKAŁA Filip. Kukuryku brzmi z ratusza II Pol.~ka Głos Wie/kop , nr 117, s. 16 Kalisz, powiat 19. DBAĆ o zrównoważony rozwój. - Fot. II Polska Głos Wielkop , nr 11 2 dod. Wiadomości Gospodarcze, s. 6 Kawęczyn, pow. Turek, gmina 20. Aj. Poznamy dzieje społecz no śc i lokalnej : ks. dr Henryk Witczak r proboszcz z Głuchowa] pisze monografię Kawęczyna. - Fot. II Echo Turku , nr 18,s.23 Koło 21. GRZEGORCZYK Jerzy St. W Kole nad Wartą. - Fot. II Poznaj Swój Kraj , nr 4/7 wyd. 2008, s Kórnik, pow. POWali, okręg 25. Z dziejów Kórnika i Bnina. T. I I red. Jerzy Fogel. - Kórnik; Poznań, 2007 Rec. FOGEL Jerzy. Z dziejów Kórnika i Bnina I rozm. Ł uk asz Grzegorowski. [Rozmowa z redaktorem]. - Portr. II Pan. Wielkop. Kult , nr 2, s. 24 Krotoszyn, gmina 26. KROTOSZYN......to jedna z lepiej rozwini ę tych gospodarczo gmin Wielkopolski. - Fot. II Polska Głos Wielkop , nr 112 dod. Wiadomości Gospodarcze, s. 5 Kuklinów, pow. Krotoszyn 27. JAŃCZA K Edward. Na razie chodzi nam tylko o św ietlic ę I rozm. Kamila BruczYl1ska. - Fot. II Gaz. Krotosz , nr 12, s. 31 M.in. d z i a ł a ln ość so łt ysa, Edward a.jmiczaka

25 23 Kurcew, pow. Jarocill 28. MARCHWIAK Piotr. Kurcew - wioska na skraju powiatu. - Fot. II Życie Jar , nr 13, s. ls Leszno, powiat 29. WYDMUCH Marcin. Determinanty rozwoju powiatu leszczyńskiego. - Tab. II Merkur. Leszcz , nr 59, s Mokronos, pow. KrotosZyll 30. PIEKARCZYK Ewa. Problem z autobusami i świetlicą wiejską. - Fot. II Gaz. Kroton , nr 16, s. 10 Mosina, pow. POZllań 31. dur. To już 63 lata. - Fot. II Merkur. Mosi/I , nr l, s. 6 Życie w mieście po wyzwoleniu w 1945 roku Nowe Skalmierzyce, pow. Ostrów Wlkp. 32. MIELCZAREK Zdzisław. Chcemy nadal się rozwijać I rozm. OK II Zielll. Kalis , nr 25, s. 20 Ostrzeszów, okręg 33. POMIĘDZY Ostrzeszowskimi Wzgórzami a Prosną : folder promujący walory naturalne i kulturowe obszaru wdrażania strategii Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania I tekst Mirosława Rzepecka; red. Wiesław Przybyła; tłum. Wanda Malióska-Więcek; oprac. graf. Slanisław Kulawiak. - Ostrzeszów: Oficyna Wydaw. Kulawiak, s. : fot., il., portr. Tekst także w jr;:z. angielskim Oszczeklin, pow. Kalisz 34. AMBROZIAK J. Oszczeklin lat istnienia wsi. - Fot. II II/f. KoźlIliIlec , nr 21, s Historia mi ej scowośc i POZllań 35. BAŃCZYK Marek. Stwórzmy rzecz niepospolitą. -II. II Gaz. Wyb. Pozna// , nr 21, s. 9 Dyskusja z cyklu "Przystanek PoznaiJ" 37. HONOROWI Obywatele Miasta Poznania. Za sł użeni Dla Miasta Poznania I tekst Andrzej Król; oprac. i red. Danuta Książkiewicz Bartkowiak; oprac. graf. Joanna Pakuła. - PoznaIl: Wydaw. Miejskie, s. : fot., portr. Rec. D.K.-B. Honorowi i Zasłużeni II IKS , nr 7/8, s. S6 Rec. (dkb). Honorowi i z asłużeni II Biu!. Miej , nr 12, s Biogramy osób i wizytówki instytucji - lau reatów tytułów honorowych w poszczególnych latach. Tytuł okładki "Honorowi i Zasłużeni" 38. KISIEL Bogna. Poznaó wzoruje się na Mielnie II Polska Glos Wielkop , nr 116, s. 13 Strategia promocji miasta 39. KORDUBA Piotr. Z ziemniaka w pomaraócz ę. - Fot. II Gaz. Wyb. Poznań , nr 4, s. 6-7; GRAF Jędrzej. Poznaniacy, świat się zmienia II Tamże. - nr 6,s.2 Poznań w świadomości mieszkmiców. Debata z cyklu "Przystanek Poznań" 40. LASKOWICZ Paweł. Rataje: osiedle, które nie ma początku. - Fot. II Gaz. Wyb. Pozna/I , nr 23,s. 8 Wspomnienia mieszkmica osiedla od 1969 roku 41. ŁĄCZKOWSKI Paweł. Poznaó królewski, a nie cesarski: zjednoczona Europa, a nasza poznarlska "mała ojczyzna" I rozm. Włodzimierz Braniecki II Polska Glos Wielkop , nr 117, s. 20 Puszczykowo, pow. Poznań 42. PRZYBYSZ A. Puszczykowo : miasto - ogród : [album]. - Puszczykowo, 2007 Rec. E.W. Puszczykowo zaprasza! II łks , nr 7/8, s. S6 Monografia historyczno-krajoznawcza Rokietllica, pow. POZllalt, gmilla 43. GMINA Rokietnica. - Fot. II Polska Glos Wielkop. 2008, nr 112 dod. Wiadomości Gospodarcze, s. 6 Sieraków, pow. Międzychód 44. HISTORYCZNE początki Sierakowa [w XIV wieku] I oprac. Jarosław T. ŁożYllski; Sieraków na przełomie XX i XXI wieku I skrót wystąpienia burmislrza gminy Sieraków Mieczysława Trafisa podczas uroczystości inauguracyjnych obchodów 650- lecia nadania praw miejskich Sierakowowi, Sieraków 11 kwietnia 2008 r. I fot. Jacek Stasiak. - Sieraków: Gnuna Sieraków, [30] s. : fot. Tekst także w jr;:z. angielskim 36. CZEKAŁA Filip. Prosty sposób na ożywienie Chwaliszewa II Polska Glos Wie/kop , nr 164, s. 12

26 45. KOLEJNI właściciele Sierakowa nad Wartą. Najważniejsze wydarzenia - kalendarium I oprac. Jarosław T. Łożyński II Sierak. Zesz. Hist , nr l, s Sośnica, pow. Plesze w 46. KRAWCZYK Stefan. Monografia historyczna wsi Sośnica I konsultacja hi storyczna Marek Jaeger. - [Dobrzyca]: Ze spół Pałacowo -P arkowy w Dobrzycy, [2008] s. : fot., ij. Zawiera: Wieś Soś ni ca - lokali zacja. s Soś ni ca naj dawni ejsze dzieje. s Strój wiejski Sośnicy i okoli c. s Dożynki. s Sołtysi [w latach ]. s R ze mi os ło i przemysł. s W ł a ś ciciele Sośnicy. s Wiosna Ludów 1848 rok w powiecie k rotoszyńsk im. s Mieszkatlcy So ś nicy. s Parcelacja So ś nicy w 1900 roku. s Okres wojny rok. s Lata s Gospodarze niemieccy, którzy zostali na swych gospodarstwach po [latach] [Wykaz]. s Kościół w Sośnicy. s Proboszczowie parafii Sośnica. s Figury i krzyże przydrożne w Sośnicy. s Ochotnicza Straż Pożarna w Sośnicy. "Bogu na chw a ł ę bliźniemu na ratunek". s Szkola w Sośnicy. s Wspomnienia [mieszkańców]. s Osadnictwo kresowian w Soś ni cy. s Poczta. s Gromadzka Rada Narodowa. s. 87 Stary Gród, pow. Krotoszyn 47. DRYGAS Bogumił. Chodniki - ciężki temat I rozm. Kamila Burczyńska. - Fot. II Gaz. Kroton , nr 3, s. 19 Ślesin, pow. Konin 48. HISTORIA Ślesina I oprac. Jan Niedźwiedziński, Mariusz Zaborowski II Prz. Śles , nr 2, s. 3 Tarce, pow. Jarocin 49. MARCHWIAK Piotr. Tarce - perła wśród lasów. - Fot. II Życie Jar , nr 15, s. 14 Targowa Górka, pow. Września 50. MAZURKIEWICZ Sebastian. Mileszyna czyli Targowa Górka I fot. Robert Klimczak [i in.]. - Targowa Górka: Urząd Miasta i Gminy Nekla, s. : fot., ij., portr. Bibliografia s Na okł adce podtytuł : hi storia mi ejscowośc i Histori a m IeJscowośc I od początkó w osadnictwa w okresie paleoli tu do 2008 roku. M.in. sylwetki właścicieli Trzeboń, pow. Piła 51. KONEK Marta. Bo... - Fot. II Tyg. Nowy , nr 29, s. A26 Tuliszków, pow. Turek ika. Jubileuszowy kamień i strażackie święto = poz ika, Ił. Chociaż mały, a od innych większy: 550- lecie lokacji Tuliszkowa [pow. Turek] = poz Wielichowo, pow. Grodzisk Wlkp., gmina 52. ŁANIECKI Adam. Zapraszamy inwestorów II Polska Głos Wielkop , nr 124 dod. Głos Pieczarkowy, s. 9 Wronki, pow. Szamotuły W minionych 10. latach = poz Września 53. WRZEŚNIA miasto w centrum zainteresowania I Urząd Miasta i Gminy we Wrześni. - Fot. II Gaz. Wyb. Pozna ń , nr 24 dod., s. 1-4 Wyganów. pow. Krotoszyn 54. TORCZYŃSKI Leon. Potrzebne nowe nawierzchnie I rozm. Kamila BruczYllska. - Fot. II Gaz. Kroton , nr 5, s. 9 Zlotów 55. MIASTO Złotów. - Fot. II Tyg. Pil , nr 6, s Biografie. Pamiętniki. Wspomnienia 3. zbiorowe 56. ADAMCZEWSKI Leszek. Wyzwalanie mi ast. - Fot. II Polska Glos Wielkop , nr 126, s. 31 Stefan Pawlak i Józef Bukiewicz, powstańcy wielkopolscy z Kościana 57. ADAMCZEWSKT Leszek. Zatopione w Cybinie. - Fot. II Polska Głos Wielkop , nr 144, s.28 Franciszek Bielawski i Bronis ł aw S tani s ł awsk i, powstajlcy wielkopolscy z Poznania

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2010 ZESZYT 3 Poznañ 2011 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2012 ZESZYT 2 Poznañ 2013 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2008 ZESZYT 4 Poznañ 2009 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2007 ZESZYT 4 Poznań 2008 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2007 ZESZYT 4 Poznań 2008 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 1 Poznań 2006 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 1 Poznań 2006 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY. W~_9ZN~NIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY. W~_9ZN~NIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY. W~_9ZN~NIU 2006 ZESZYT 4 Poznań 2007 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 4 Poznań 2007 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego BIBLIOGRAFIA województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego WYDANIE PUBLIKACJI DOFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI W WARSZAWIE Bibliografia województw: białostockiego, łomżyńskiego

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KROSNIE wojewodzka BIBLIO.TEKA PUBLICZNA W PRZEMYSLU WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TARNOBRZEGU BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW:

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO'

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO' BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO' Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Wojew6dzkiej i w Rzeszowie Opisy zebraty: J6zefa Malinowska, Paulina

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO,

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, Rzeszbw 1985 2 i Wykonano w Oddziale Dokumentacji, Informacji,i Bibliografii ~e~ionalnd Wojew6dzkiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA MIASTA TURKU I POWIATU TURECKIEGO

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA MIASTA TURKU I POWIATU TURECKIEGO Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku BIBLIOGRAFIA REGIONALNA MIASTA TURKU I POWIATU TURECKIEGO 2007 Turek 2008 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE TRZECI SEKTOR działalność zarządzanie prawo 2003 2012 130 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIE~~SKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOW SKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIE~~SKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOW SKIEGO I TARNOBRZESKIEGO BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIE~~SKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOW SKIEGO I TARNOBRZESKIEGO Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficmym Wojewbdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicmej w Rzeszowie Rada Wydawnicza:

Bardziej szczegółowo

T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ

T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ Bibliography Bibliografia of Publications publikacji o prasie on the Press in 2002 za rok 2002 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1 styczeń-marzec 2009 poz. 1-296 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2013 nr 3 lipiec-wrzesień 2013 poz. 482-703 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja.

Bardziej szczegółowo

Gazety. Czasopisma. str. 1. Wykaz gazet i czasopism: 2015 r. Dziennik Gazeta Prawna (Pakiet Premium) Dziennik Trybuna. Express Ilustrowany

Gazety. Czasopisma. str. 1. Wykaz gazet i czasopism: 2015 r. Dziennik Gazeta Prawna (Pakiet Premium) Dziennik Trybuna. Express Ilustrowany Gazety Dziennik Gazeta Prawna (Pakiet Premium) Dziennik Trybuna Express Ilustrowany Fakt (mut. dla Łodzi) Gazeta Polska Codziennie Gazeta Wyborcza (mut. dla Łodzi) Nasz Dziennik Parkiet Polska Dziennik

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 2 kwiecień-czerwiec 2009 poz. 297-591 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 2 kwiecień-czerwiec 2014 poz. 255-421 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 3 marzec 2010 poz. 6640-10124 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 4 październik-grudzień 2009 poz. 917-1237 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2015 nr 2 kwiecień-czerwiec 2015 poz. 201-383 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 4 październik-grudzień 2014 poz. 583-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2010 nr 1-4 styczeń-grudzień 2010 poz. 1-1312 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

2 "Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy" 2080-4938 5. 4 "Zarządzanie Jakością" 1734-3534 4

2 Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy 2080-4938 5. 4 Zarządzanie Jakością 1734-3534 4 Strona 1 z 49 CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH LP. TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2003 2012 131 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2011 nr 1-4 styczeń-grudzień 2011 poz. 1-1198 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1999 2008

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1999 2008 GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1999 2008 (literatura polska w wyborze) Oprac. Alina Kulesza Warszawa 2008 - II - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN

LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU. Nowy Sącz 2014

BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU. Nowy Sącz 2014 1 BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU 1993 2013 Nowy Sącz 2014 2 Redaktor naczelny i koordynator Maria Sidor Redakcja i opracowanie

Bardziej szczegółowo