Podawała niemowlętom fikcyjne szczepionki?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podawała niemowlętom fikcyjne szczepionki?"

Transkrypt

1 l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l R O K X I V N R 6 ( ) L U T E G O I S S N G A Z E T A B E Z P Ł A T N A l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Podawała niemowlętom fikcyjne szczepionki? Nowa przewodnicząca rady str. II Waleria znów bez dotacji str. VIII PRUSZKÓW Pruszkowska policja wszczęła dochodzenia w sprawie oszustwa, do którego mogło dojść w pruszkowskiej przychodni ZOZ DOM MED. Dyrekcja placówki podejrzewa, że jedna z pielęgniarek dopuściła się przestępstwa, niepodając dzieciom szczepionek, za które zapłacili rodzice. Póki co, zbieramy dowody, przesłuchujemy świadków, nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów informowała w środę kom. Dorota Nowak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie str. V

2 KURIER POŁUDNIOWY 2 AKTUALNOŚCI Nie taki gender straszny Rada powiatu piaseczyńskiego jako jedna z pierwszych w Polsce przyjęła rezolucję w sprawie obrony dzieci i młodzieży przed ideologią gender. Z dr Justyną Szachowicz-Sempruch, naukowcem, filozofem, specjalistką w dziedzinie gender studies i mieszkającą w Piasecznie prezeską Fundacji Studio (S)praw Kobiet o gender rozmawia Grzegorz Traczyk Czym jest ideologia gender? Samo pojęcie genderu nie ma w sobie ideologii. Ideologia gender jest abstrakcją, błędnym skojarzeniem. Historia pokazuje nam, że z każdej teorii można zrobić ideologię, a każdy polityczny wiec podeprzeć nauką, co w przeszłości ludzkości miało zawsze tragiczne konsekwencje. To bardzo smutne zjawisko socjologiczne i w tym niebezpieczeństwo, gdy teoria dostaje się w ręce fanatyków i radykalistów. W takim razie mogłaby pani wyjaśnić, jak należy rozumieć gender? Jest pojęciem naukowym opisującym zjawisko płci kulturowej, współczesny nurt filozofii, wpisujący się w myśl feministyczną wspólną dla spraw kobiet i mężczyzn. Im bardziej zajmujemy się tym zagadnieniem, tym więcej pojawia się różnych kategorii, uzależnionych od danej kultury. Badania nad genderem są pluralistyczne, w zależności od tego, kto się nimi zajmuje i gdzie są prowadzone. Zupełnie inne problemy możemy wyróżnić w kulturze zachodnioeuropejskiej, północnoamerykańskiej czy arabskiej. Gender może wzbudzać kontrowersje również w kontekście polskiej kultury chrześcijańskiej. Jakie są główne założenia tej teorii naukowej? Gender nawiązuje do angielskiego słowa oznaczającego rodzaj gramatyczny. Gender to płeć, rozumiana jednak szerzej niż zespół cech biologicznych. To społecznie i kulturowo określana męskość i kobiecość, na którą składają się wbudowane w każdą kulturę oczekiwania wobec kobiet i mężczyzn. Gender odnosi się do socjalizacji, czyli procesu uzależnionego od tego, gdzie człowiek się urodzi, w jakiej kulturze i w jakim systemie politycznym. Jakie role społeczne obu płci są typowe dla naszej kultury? Rozpatrzmy kulturowy model Adama i Ewy znany większości Europejczykom ze Starego Testamentu i stanowiący jeden z fundamentów myśli europejskiej. We współczesnym świecie, wszyscy nadal rozumiemy, że Ewa została stworzona kobietą, a Adam mężczyzną. Tak więc biologicznie Ewa jest wyznacznikiem płci kobiecej, a Adam męskiej. Fizyczność ich ciał nie jest jednak zawieszona w próżni. Od początku istnienia, prarodzice kultury chrześcijańskiej są również nacechowani kulturowo, inaczej mówiąc - genderowo. Mężczyzna jest fizycznie silniejszy, poluje, toczy wojny w imię Boga. Ewa tworzy ognisko domowe, rodzi dzieci i otacza je opieką. Gender to właśnie sposób, w jaki się zachowują, role, jakie wypełniają w społeczeństwie. Warto również zaznaczyć, że wzorzec kulturowy ulega ciągłym przemianom pod wpływem czasu i rozwoju ludzkości. Do jakich wniosków doprowadziły badania nad gender? Badania wskazują przede wszystkim na fakt, że zróżnicowanie płci ma swoje konsekwencje zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Mamy do czynienia z nierównością płci na różnych etapach życia i w rozmaitych jego aspektach np. w rodzinie czy w pracy. Nie tylko kobiety borykają się ze stereotypizacją, która pozbawia ich wyboru, niejako narzucając im rolę opiekunki domowego ogniska. Całkiem niedawno okazało się, że wielu mężczyzn nie odnajduje się w kulturowej roli osoby zarabiającej na dom. Znacznie lepiej czuliby się w domu z dziećmi, umożliwiając kobiecie robienie kariery zawodowej, ale stoją pod presją piętnującego ich społeczeństwa. Urlop tacierzyński nie jest powszechnie akceptowanym zjawiskiem. Jeżeli człowiek nie odnajduje się w roli genderowej, np. jako ojciec rodziny, którą przyszło mu utrzymać, narasta w nim frustracja, ta natomiast przeradza się często w agresję. Zjawisko przemocy fizycznej i psychicznej jest nam wszystkim dobrze znane. To samo z kobietą, która zamknięta z dziećmi w czterech ścianach domu, popada w depresję. Teoria gender służy więc propagowaniu szeroko rozumianego równouprawnienia? Tak. Jednym z głównych nurtów badań naukowych jest gender equality, zajmujący się właśnie nierównością płci i dążeniem do jej zmniejszania. Pomocnym wydaje się fakt, że równość praw i szans kobiet i mężczyzn należy do zasad traktatowych Unii Europejskiej. Mówię tu o strategii gender mainstreaming, obecnie obowiązującej zresztą w całym cywilizowanym świecie, a więc również w Polsce. Celem tej strategii jest włączenie idei równości płci do wszystkich działań realizowanych na szczeblu krajowym i lokalnym, w tym edukacji równościowej. W równouprawnieniu kobiet i mężczyzn nie ma przecież niczego złego. Skąd więc biorą się kontrowersje dotyczące gender oraz niechęć kościoła i środowisk prawicowych? W kulturze chrześcijańskiej operujemy pewnym schematem myślowym na temat płci mamy model męski i żeński. Gender męski reprezentuje odwagę, siłę, rozum, bezpieczeństwo, sferę publiczną a kobiecy - emocje, spontaniczność, biologiczność, macierzyństwo, dom. Dążenie do równości, dającej kobiecie i mężczyźnie te same prawa, burzy ten schemat. Kościół uważa, że taki społeczny rozwój może mu zagrażać. Kontrowersje wzbudzać może również możliwość wymiany ról. Czyli przykładowy fakt, że Adam tworzy ognisko domowe, a Ewa poluje. Niektóre środowiska mogą mieć problem z taką wymianą, jednak należy pamiętać, że w teorii genderu płeć rozumiemy w kontekście kultury. Nie chodzi tu o kompletne odrzucenie biologii naszych ciał. Restrykcyjny podział na kobiece i męskie role społeczne to fundament nie tyle myśli chrześcijańskiej, co dzisiejszej polityki kościoła katolickiego, nastawionej na utrzymanie popularności. Kojarzy mi się to z brutalną walką z czarownicami, która miała miejsce w Średniowieczu. Zarówno wtedy, jak i dziś to kobiety są na cenzurowanym, bo to one najczęściej muszą zabiegać o swoje prawa. O G Ł O S Z E N I E Przeciwnicy teorii gender twierdzą, że propagowanie możliwości wyboru ról społecznych, oznacza de facto zmianę płci... Absolutnie nie. Gender equality w żaden sposób nie neguje płci biologicznej. Podkreśla natomiast potrzebę wyboru roli, z jaką się utożsamiamy. Nie chodzi o to, żeby kobiety i mężczyźni wymieniali się rolami, a raczej wybierali z nich te, które indywidualnie im odpowiadają. Jeżeli kobieta chce być przywódcza, silną ręką prowadzić firmę i kierować zespołem, powinna mieć do tego prawo. Niestety często w takiej sytuacji w oczach otoczenia traci swoją kobiecość i wytyka jej się, że zachowuje się jak mężczyzna. dokończenie na str. 8 Redakcja: Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) ; Pruszków, al. Wojska Polskiego 16a/41; tel./fax: (22) ; Redaktor naczelny: Kamil Staniszek Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych i za strze ga so bie pra wo do ich skra ca nia i re da go wa nia. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione Redaguje zespół: Grzegorz Traczyk (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Wojciuk, Sławomir Krejpowicz, Anna Żuber Stale współpracują: Adam Braciszewski, Grzegorz Tylec, Wawrzyniec Kornacki, Ewa Adamowicz, Leszek Świder Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) , Pruszków (22) Dyrektor: Anna Staniszek Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Anna Modzelewska, Zuzanna Heba Wydawca: Kamil Staniszek Skład: Galia Reklama Poligrafia Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski), 20 tys. egz (powiat grójecki) ISSN:

3 POWIAT PRUSZKOWSKI POWIAT GRODZISKI Starostwo ma już 15 lat PRUSZKÓW We wtorek, 11 lutego podczas sesji rady powiatu pruszkowskiego odbyła sie uroczystośc z okazji 15. rocznicy utworzenia samorządu. Z tej okazji medale okolicznościowe oraz listy gratulacyjne odebrało kilkadziesiąt osób, w tym m.in. pierwszy starosta, a obecnie radny powiatowy Zdzisław Sipiera czy pierwszy zatrudniony pracownik Artur Smagalski Anna Żuber Powiat pruszkowski utworzono w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. W jego skład wchodzą miasta Pruszkówi i Piastów oraz gminy Brwinów, Michałowice, Nadarzyn i Raszyn. Z okazji 15. rocznicy sesję rady powiatu rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru oraz odegrania hymnu narodowego. - Jako samorząd pomocniczy nie mogliśmy pominąć takiej rocznicy powiedziała starosta Elżbieta Smolińska. - Chcielibyśmy symbolicznie dać wyraz temu, że 15 lat temu powołano powiat i przypomnieć związane z nim osoby. Nie brakuje i takich, które w radzie powiatu dbają o interesy mieszkańców od samego początku istnienia samorządu. Jako pierwszy okolicznościowy medal, list gratulacyjny oraz okazałą czerwoną różę odebrał Zdzisław Sipiera pierwszy starosta powiatu pruszkowskiego i radny rady powiatu obecnej kadencji - Powiat to również nasze jednostki i pracownicy podkreślała Elżbieta Smolińska. - Na straży bezpiczeństwa od 15 lat stoi Dariusz Jako pierwszy okolicznościowy medal odebrał Zdzisław Sipiera pierwszy starosta powiatu pruszkowskiego i radny rady powiatu obecnej kadencji Drzewiecki, obecnie komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. Wśród wyróżnionych znalazł się także m.in. Artur Smagalski pierwszy zatrudniony w starostwie pracownik, radni obecnej kadencji, jak również Elżbieta Smolińska, która pełni swoją funkcję od 2002 roku. - Życzę wszystkim, aby praca w samorządzie przynosiła wam satysfakcję i uznanie społeczne i żebyście doczekali 20. rocznicy powiatu dodała na zakończenie. Policjanci szukają świadków wypadku JAKTORÓW Funkcjonariusze z Jaktorowa szukają świadków wypadku, w wyniku którego w Jaktorowie w rejonie stacji PKP zginął 63-letni mężczyzna Do tragedii mogło dojść w okresie od 31 stycznia do dnia 3 lutego. Póki co, nie udało się ustalić pociągu, który potrącił mężczyznę. Nieznane są także okoliczności zdarzenia, choć można przypuszczać, że ofiara przechodziła przez tory w miejscu niedozwolonym. Policjanci proszą osoby, które były świadkami wypadku lub mają informację mogącą przyczynić się do ustalenia bliższych okoliczności zdarzenia (na przykład widziały mężczyznę w rejonie torów) o kontakt z prowadzącym sprawę asp.szt. Bogdanem Majczyną z Komisariatu Policji w Jaktorowie pod numerem telefonu lub ms GRODZISK MAZOWIECKI Mammografia W czwartek, 27 lutego będzie można wykonać mammografię. Mammobus zostanie zaparkowany na placu przed Centrum Kultury, ul. Spółdzielcza 9 w godzinach od 9 do 17. Bezpłatne badanie przysługuje kobietom w wieku lat (liczy się rocznik, a nie miesiąc urodzenia). Pozostałe Panie (mające powyżej 35 lat) mogą wykonać badanie odpłatnie, ponieważ nie jest ono refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wcześniejszej rejestracji można dokonać telefonicznie lub poprzez stronę internetową. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu: , , Organizatorzy proszą o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich badań mammograficznych, które pomogą w postawieniu jak najbardziej skutecznej diagnozy. wk PRUSZKÓW Zbiórka elektrośmieci Urząd Miejski w Pruszkowie w porozumieniu z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A AURAEKO zorganizował dla mieszkańców bezpłatny odbiór sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Elektrośmieci można oddać dwa razy w miesiącu (w II i IV sobotę) w godzinach od 9 do w wyznaczonych miejscach. W drugą sobotę miesiąca punkt stały urządzony jest na parkingu urzędu miejskiego. Natomiast w czwartą na Al. Wojska Polskiego, obok pętli autobusowej (na wprost sklepu LIDL ). Urzędnicy przypominają, że od stycznia istnieje możliwość odbioru bezpośrednio z mieszkania dużego sprzętu AGD (pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki, kuchnie gazowe). Wystarczy taką potrzebę zgłosić pod nr tel: , , wk

4 II KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO AKTUALNOŚCI KRONIKA POLICYJNA NADARZYN Porzucił 11-letniego syna Policjanci z komisariatu w Nadarzynie zatrzymali mężczyznę, który miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. O ojca niepokoił się chłopiec, którego mężczyzna zostawił bez opieki i kazał samemu wracać do domu w Dąbrowie Górniczej. W poniedziałek około godz. 15 z pruszkowskim dyżurnym skontaktował się 11-letni chłopiec. Powiedział, że razem z ojcem przyjechał z Dąbrowy Górniczej do Nadarzyna. Kiedy mieli wracać do domu, tata dał mu pieniądze i kazał jechać samemu. Następnie pijany mężczyzna oddalił się, zostwiając chłopca bez opieki. Dziecko nie wiedziało jak dostać się na dworzec i o pomoc poprosiło policjantów. Dyżurny natychmiast skierował na miejsce najbliższą załogę. Mundurowi zabrali 11-latka do komisariatu i zaczęli poszukiwania ojca. Znaleźli go trzymającego się znaku drogowego na jednej z nadarzyńskich ulic. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony do wytrzeźwienia w policyjnych pomieszczeniach. Miał w organizmie prawie 3,5 prom. alkoholu. Po porzuconego 11-latka przyjechała ze Śląska babcia. 33-letniemu ojcu dziecka został przedstawiony zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, za który grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Decyzją prokuratora został oddany pod policyjny dozór. BRWINÓW Sprawcy ulicznej demolki zatrzymani Brwinowscy policjanci zatrzymali 17 i 32-latka, którzy dokonali licznych zniszczeń. Młodzi ludzie najpierw powystawiali na jezdnię kosze na śmieci, następnie zaczęli rzucać kamieniami w domy. Na koniec w ramach zabawy skakali po samochodach. Po odebraniu zgłoszenia dyżurny komisariatu policji w Brwinowie natychmiast skierował w zagrożony rejon załogę. Kiedy funkcjonariusze jechali na miejsce, zauważyli dwóch, znanych sobie mężczyzn. Postanowili ich zatrzymać. Podczas rozmowy z nimi otrzymali drugą informację od dyżurnego. Okazało się, że nieopodal doszło do uszkodzenia samochodów. Ze zgłoszenia wynikało, że ktoś skakał po karoserii pojazdów. Policjanci szybko skojarzyli je z legitymowanymi osobami. 17 i 32-latek w komisariacie opowiedzieli o zdarzeniach minionego wieczora. Okazało się, że najpierw pili wódkę. Później wracając do domu, w ramach dowcipu, powystawiali na jezdnię kosze na śmieci. Przyznali się też do rzucania kamieniami oraz skakania po autach. Poszkodowani wstępnie oszacowali swoje straty na około 30 tysięcy złotych. Mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. MICHAŁOWICE Papierosy bez polskiej akcyzy Policjanci z Michałowic zatrzymali mężczyznę, który posiadał niemal 1200 paczek papierosów bez polskiej akcyzy. Ponadto zaproponował policjantom łapówkę w zamian za odstąpienie od czynności. W niedzielę około południa policjanci z michałowickiego komisariatu zatrzymali do kontroli samochód. Poruszał się nim obywatel Armenii. Podczas sprawdzania przewożonego towaru mundurowi zauważyli dwie torby i reklamówkę, w których były papierosy bez polskich znaków akcyzy. Mężczyzna dość pokrętnie tłumaczył skąd ma towar. - W zasadzie przyznał się jedynie do tego, że je przewozi z nieznanego sobie miejsca w Warszawie do Michałowic, aby przekazać nieznanej osobie relacjonuje kom. Dorota Nowak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. - Kiedy zauważył, że policjanci nie zamierzają wierzyć w jego opowieści, zaproponował im łapówkę w zamian za zaprzestanie czynności. Pomimo, że funkcjonariusze napominali go, że popełnia przestępstwo, kilkakrotnie proponował dogadanie się. W związku z tym 40-latek trafił na komisariat, gdzie wykonano oględziny zabezpieczonych rzeczy, a dokładnie 1190 paczek papierosów. Mężczyzna trafił do celi, o jego losie zadecyduje sąd. GRODZISK MAZOWIECKI Kradł, bo nie miał na opał? Grodziscy policjanci zatrzymali Czesława R. który na terenie jednej z firm dokonał kradzieży części produkcyjnych. O zniknięciu elementów mosiężnych, służących do produkcji urządzeń grzewczych, poinformował komendę jeden z pracowników firmy. Osobą podejrzaną w tej sprawie był Czesław R., u którego podczas kontroli szafki ubraniowej na terenie firmy znaleziono część skradzionych przedmiotów. Funkcjonariusze natychmiast dokonali przeszukania miejsca zamieszkania 50-latka. W garażu znaleźli pozostałe skradzione z terenu firmy elementy mosiężne o łącznej wartości ponad 5000 złotych. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy i poddał dobrowolnie karze. Wyjaśnił, że skradziony towar chciał sprzedać na złomowisku, a w zamian za otrzymane pieniądze kupić opał na zimę. Policjanci przypominają, że za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. PIASTÓW Modnisie zatrzymane Piastowscy policjanci przejęli od pracowników ochrony dwie młode kobiety, podejrzewane o kradzież ubrań z marketu. Ponieważ zatrzymane to dorosła i nieletnia, jedna z nich odpowie przed sądem karnym i grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności, a druga stanie przed sądem rodzinnym. Około policjanci z komisariatu w Piastowie otrzymali informacje o ujęciu dwóch osób w jednym z dużych sklepów. Kiedy przyjechali na miejsce, zostały im wskazane kobiety, które funkcjonariusze dobrze znają. Obywatelki Rumunii zamierzały wynieść z marketu ubrania, których łączna wartość dość znacznie przekroczyła granicę pomiędzy wykroczeniem i przestępstwem. Została oszacowana na prawie 460 złotych. Obie kobiety zostały zatrzymane i umieszczone w pomieszczeniach izolacyjnych. Rusza rozbiórka wiaduktu BRWINÓW W poniedziałek rozpocznie się remont brwinowskiego wiaduktu. Inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. potrwa do czerwca. Jak zapowiadają władze gminy, prace nie sparaliżują komunikacji w mieście, ponieważ prowadzone będą w godzinach wieczornych i nocnych Wymiana wiaduktów (każde przęsło liczone jest jako oddzielny obiekt) jest częścią modernizacji kolejowej linii dalekobieżnej Warszawa-Łódź. Inwestycja obejmie m.in. przebudowę torów, urządzeń sterowania ruchem, wzmocnienie podtorza oraz modernizację sieci trakcyjnej. Prace przygotowawcze trwają na terenie gminy od kilku miesięcy. Dwa z czterech przęseł wiaduktu zostaną zburzone i na nowo odbudowane. Remont miał rozpocząć się pod koniec ubiegłego roku, jednak ponowne przygotowanie organizacji ruchu spowodowało przesunięcie inwestycji na koniec lutego. Pierwotnie PKP PLK S.A. zaproponowała, aby na czas przebudowy zamknąć przejazd pod wiaduktem. Kierowcy przemieszczający się z jednej części miasta do drugiej zmuszeni byliby do korzystania z 16-kilometrowego objazdu przez Mosznę i Pruszków. Władze gminy negatywnie zaopiniowały projekt organizacji ruchu. Szerzej o tym pisaliśmy w artykule Zapobiec komunikacyjnemu paraliżowi w nr 509 Kuriera Południowego. Burmistrz Arkadiusz Kosiński przy poparciu władz starostwa i przedstawicieli policji, wskazał, że dobrym rozwiązaniem byłoby uruchomienie tymczasowego przejazdu kolejowego w śladzie ulic Przejazd i Sportowej w Brwinowie lub przeprowadzenie remontu wieczorami i nocami. Ostatecznie inwestor wybrał drugie rozwiązanie. - W pierwszej kolejności wymienione zostanie przęsło od strony rynku informuje Mirosława Kosiaty z biura promocji urzędu gminy w Brwinowie. - Remont jednego przęsła potrwa około trzy miesiące. Prowadzona modernizacja nie obejmie torów dla pociągów linii podmiejskich. Do wymiany kolejnego wiaduktu wykonawca przystąpi w połowie sierpnia. - Prace będą prowadzone z różnym natężeniem w godzinach wieczornych i nocnych dodaje Mirosława Kosiaty. - Zostały tak zaplanowane, aby utrudnienia związane z remontem były jak najmniej odczuwalne. Zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu w tunelu, polegająca na zastosowaniu w godzinach nocnych (od 19 do 6 rano) ruchu wahadłowego, sterowanego sygnalizacją świetlną. W ciągu dnia kierowcy będą mogli normalnie korzystać z przejazdu pod tunelem. Wykonawca zapewni też w rejonie prowadzonych prac swobodne przejście dla pieszych. Całkowite zamknięcie ruchu, na około pół godziny, nastąpi nocami w cztery weekendy, w czasie demontażu starych przęseł oraz przy montowaniu nowej konstrukcji. Na przyśpieszenie robót ma wpłynąć sprowadzenie dźwigu, pozwalającego na nałożenie na nowe przyczółki gotowych wiaduktów. Wawrzyniec Kornacki W 73. rocznicę likwidacji getta GRODZISK MAZOWIECKI W czwartek, 13 lutego, już trzeci raz z rzędu grodziszczanie uczcili pamięć 6 tysięcy mieszkańców narodowości żydowskiej przedwojennego Grodziska Mazowieckiego i okolicznych miast. 73 lata temu, w czasie likwidacji getta, zostali wywiezieni do Warszawy, a potem do obozów zagłady Obchody upamiętniające rocznicę likwidacji getta grodziskiego przez Niemców w dniach lutego 1941 roku odbywają się na deptaku, u wylotu ulicy Żwirki i Wigury granicy utworzonej przez okupanta dzielnicy żydowskiej. - Wywiezieni wówczas stąd ludzie nigdy do Grodziska Mazowieckiego nie wrócili powiedział Łukasz Nowacki z Grodziskiego Centrum Kultury. - Dla nas jest to pretekst, aby pochylić się nad losem tych ludzi, zdobyć się na chwilę refleksji, a być może także modlitwy. Także by uznać ich wkład w rozwój miasta. Powiedzieć sobie, że bez nich Grodzisk byłby innym miejscem. Przed wybuchem drugiej wojny światowej w Grodzisku Mazowieckim językiem jidysz posługiwało się 10 procent mieszkańców miasta, czyli około 3500 osób. Żydzi obecni byli tutaj od 400 lat. - Wspominamy naszych sąsiadów, których spotkał dramatyczny los dodał Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego. - Sąsiadów, którzy w Grodzisku dobrze żyli z Polakami. Była to ciekawa wspólnota. Rozmawiałem zarówno z Polakami, jak i Żydami, mieszkającymi tutaj przed wojną i wszyscy mówili o sobie z sympatią i szacunkiem. Na grodziskim deptaku zabrzmiał Psalm 118, natomiast pieśni w języku jidysz wykonali Henryk Rajfer i Teresa Wrońska, artyści Teatru Żydowskiego w Warszawie. Na zakończenie złożono kwiaty pod Pomnikiem Wolności. W ubiegłym roku, rocznicę likwidacji getta uświetnił Michael Schudrich, naczelny rabin Polski. Wcześniej, Grzegorz Benedykciński odebrał w imieniu jednej z grodziskich rodzin Medal Sprawiedliwy Wśród narodów Świata.. Pomysł na odtworzenie wielokulturowości przedwojennego Grodziska w pamięci żyjących oraz w dokumentach i miejscach miasta jest inicjatywą grupy społeczników, organizacji i stowarzyszeń. To za ich sprawą, pod patronatem władz lokalnego samorządu odbyło się wiele akcji przywracających świadomość o korzeniach dzisiejszego miasta. WK

5 WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO KURIER POŁUDNIOWY AKTUALNOŚCI III Miasto konsultuje wybieg dla czworonogów PRUSZKÓW Trwają konsultacje w sprawie lokalizacji wybiegu dla psów w rejonie ulic Poznańskiej, Batalionów Chłopskich oraz Kurca. - Wszystko zależy od tego czy mieszkańcy wyrażą chęć korzystania z obiektu w tym miejscu mówi Elżbieta Jakubczak-Garczyńska, naczelnik wydziału ochrony środowiska w pruszkowskim magistracie. - Jeśli tak, to powstanie tam profesjonalny wybieg z ławkami czy torem przeszkód dla psów Anna Żuber Wybieg dla czworonogów to może nie nowatorski pomysł, ale idea jak najbardziej potrzebna dla właścicieli psów żyjących w mieście. Poznańska spełnia wszystkie kryteria O wybieg od pewnego czasu zabiega grupa mieszkańców Pruszkowa. W mieście nie można bowiem legalnie spuścić psa ze smyczy, o parkach nie wspominając. W związku z dużym zainteresowaniem takim obiektem, miasto dokonało już analizy terenów, na których mógłby zostać zlokalizowany. Sprawdzano stan gruntów będących własnością gminy Pruszków pod kątem ich przydatności na ten cel oraz jego zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego. Jak ustalono, odpowiednim miejscem, ktorego miasto jest właścicielem, jest teren pomiędzy ul. Poznańską, Batalionów Chłopskich oraz ul. Kurca. - Uznaliśmy wniosek mieszkańców, że minimalna powierzchnia umożliwiająca funkcjonowanie takiego wybiegu to pół hektara, za jak najbardziej słuszny mówi Elżbieta Jakubczak-Garczyńska, naczelnik wydziału ochrony środowiska w pruszkowskim magistracie. - Wyznaczony teren przy ul. Poznańskiej spełnia wszystkie kryteria, zarówno powierzchniowe, jak i zgodności z planem miejscowym. W sąsiedztwie terenu nie ma zabudowy mieszkaniowej, wobec czego urządzenie go jako wybiegu dla psów nie kolidowałoby z użytkowaniem okolicznych terenów. Pytanie tylko, jak wiele osób będzie chciało 2 opinie mieszkańców o lokalizacji wybiegu dla psów wpłynęły do pruszkowskiego urzędu Urzędnicy zapewniają, że wybieg nie będzie psią toaletą, a miejscem, gdzie czworonogi będą mogły się wybiegać dowoli korzystać z obiektu w miejscu, które oddalone jest od osiedli. Albo tu, albo wcale Miasto zwróciło się do właścicieli czworonogów z prośbą o opinie na ten temat. Póki co, do urzędu trafiły tylko dwie. - Jedna wskazuje, że obiekt powinien powstać w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych mówi Elżbieta Jakubczak- Garczyńska. - Niestety nie mamy, w sensie prawnym, tak dużego terenu w centrum miasta. Z kolei druga opinia jest negatywna, powiedzmy, że to stwierdzenie, iż taki wybieg byłby tylko psią toaletą. Na pewno nie o to nam chodzi. To ma być miejsce, gdzie psy będą mogły się wybiegać, a ich właściciele odpocząć, z ławkami dla mieszkańców czy torem przeszkód dla psów. Urzędnicy wciąż czekają na opinie właścicieli czworonogów, które należy przesyłać na adres Jak informuje miasto, utworzenie wybiegu kosztowałoby kilkaset tysięcy złotych. Tak ogromny obszar trzeba bowiem ogrodzić wysoką siatką, postawić kosze na śmieci, ławki. Jeśli mieszkańcy zaakceptują lokalizację w rejonie ulic Poznańskiej, Batalionów Chłopskich oraz Kurca, po ostatecznym zatwierdzeniu miejsca, będzie zlecony projekt zagospodarowania z uwzględnieniem potrzeb czworonogów i ich właścicieli. Przy tworzeniu koncepcji obiektu współpracować mają lokalne organizacje, m.in. Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt. Jeśli jednak nie będzie aprobaty dla tej idei w tym konkretnym miejscu, to najprawdopodobniej wybiegu nie będzie wcale. Zajęcia z robotami NADARZYN We wtorek, 11 lutego w Szkole Podstawowej w Młochowie odbył się Dzień Nauki W ramach Dnia Nauki przygotowano wyjątkowo ciekawe zajęcia, dlatego też cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Uczniowie mogli poznać pracę archeologów, zgłębiali również tajniki astronomii, uczestniczyły w doświadczeniach chemicznych, a nawet same programowały roboty. ms Prokuratorzy doradzą PRUSZKÓW Przez najbliższy tydzień prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie będą udzielać bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem Bezpłatne porady będą udzielane w ramach akcji Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w budynku Prokuratury przy ulicy Stalowej 33 w godzinach od 9 do 15. WK fot. nadarzyn.pl

6 IV KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO AKTUALNOŚCI Ferie w Muzeum Dulag 121 PRUSZKÓW Muzeum Dulag 121 zaprasza członków Klubu Bardzo Młodego Historyka oraz wszystkich zainteresowanych na zajęcia podczas ferii zimowych. W programie gry planszowe oraz wycieczki do Otrębus i Warszawy. - Mamy też propozycję dla nieco starszych - gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych nową grę Rozegraj miasto, którą można wypróbować z przyjaciółmi zachęca Małgorzata Bojanowska, dyrektor placówki W minionym tygodniu odbyła się wycieczka do Warszawy na zajęcia w Domu Spotkań z Historią oraz turniej gry Carcassonne rozgrywany w Galaktyce gier. Kolejna wycieczka do Warszawy na zajęcia w DSzH Jak mieszkał pradziadek odbędzie się we wtorek, 25 lutego o godzinie 11. Potrzebne będą dwa bilety na SKM (jednorazowe przesiadkowe na 1 i 2 strefę) oraz legitymacje szkolne. Powrót około godziny 15. Dzień później, o godzinie 13 planowany jest wyjazd do Otrębus na zajęcia w siedzibie Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Na wycieczkę potrzebne będą dwa bilety na WKD (I strefa), legitymacje szkolne, 2 zł na wstęp. Powrót około godziny 16. III Młodzieżowe rozgrywki gry planszowej Rozegraj Miasto to połączenie zabawy i edukacji. - Jej celem jest pobudzenie postaw obywatelskich i rozwój kompetencji społecznych wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej tłumaczy Małgorzata Bojanowska, dyrektor Muzeum Dulag Gra zachęca do uczestniczenia we współzarządzaniu miejscowością przez jej mieszkańców. Uczestnicy wcielają się w mieszkańców pewnego miasta, przedstawicieli różnych grup interesów, ucząc się negocjowania swoich stanowisk i osiągania optymalnego dla wszystkich stron rozwiązania. Dowiadują się, w jaki sposób podejmować współpracę z władzami oraz innymi uczestnikami życia publicznego, a także zyskują wiedzę na temat zasad owocnej dyskusji, formułowania skutecznych argumentów i wyrażania ich na forum dodaje dyrektor Bojanowska. Gra przeznaczona jest dla osób w wieku od 14 lat. Możliwe terminy rozgrywek: (czwartek) godzina 16, (poniedziałek) godzina 12 oraz (czwartek) godzina 14. Zapisów na zajęcia i wycieczki można dokonać pod numerem telefonu WK Uczcić Jana Wolframa GRODZISK MAZOWIECKI Radny Henryk Tuszyński wystąpił z wnioskiem do rady miejskiej, aby jedną z ulic nazwać imieniem Jana Wolframa, burmistrza Grodziska z czasu Powstania Styczniowego Pod koniec stycznia na zaproszenie Fundacji Ochrony Prawnej - Inicjatyw Społecznych, prowadzącej kwestę na renowację zabytkowych grobów na grodziskim cmentarzu, wizytę złożył Tadeusz Wolfram, prawnuk Jana - burmistrza Grodziska w okresie Powstania Styczniowego. Jesienią ubiegłego roku, dzięki ofiarności mieszkańców udało się odnowić ponad stuletni grobowiec dawnego włodarza miasta. Podczas styczniowej sesji rady miejskiej wniosek o nadanie jednej z ulic imienia Jana Wolframa złożył radny Henryk Tuszyński przypominając, że idee patriotyczne krzewili także potomkowie byłego burmistrza. - Jego syn Witold Wolfram za udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku został odznaczony krzyżem Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych uzasadniał radny. - W 1939 roku trafił do niewoli sowieckiej w randze kapitana. Był więziony w Starobielsku. Zamordowano go w Charkowie w 1940 roku. Jego wnuk, Tadeusz Wolfram był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych i uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Walczył w batalionie Armii Krajowej Miłosz. Za zasługi w walce został odznaczony Krzyżem Armii Krajowej oraz Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Po upadku powstania trafił do obozu jenieckiego na terenie Austrii. Po wyzwoleniu go przez Amerykanów wstąpił do II Korpusu gen. Władysława Andersa. W 1947 roku powrócił do kraju. To rodzina, która z pokolenia na pokolenie przekazywała i pielęgnowała patriotyczne tradycje, płacąc za to najwyższą cenę, jaką jest życie podkreślił Henryk Tuszyński. Jan Wolfram urodził się w 1812 roku. Burmistrzem Grodziska został na krótko przed wybuchem Powstania Styczniowego. 7 grudnia 1863 roku za udział w nim i pomoc innym uczestnikom został skazany przez władze carskie na 10 lat zesłania i osiedlenia się na Syberii. Po dekadzie wrócił do Grodziska. Zmarł 3 sierpnia 1878 roku. Pochowany został na miejscowym cmentarzu. Jego grobowiec wybudowano ze składek mieszkańców. WK Nowa przewodnicząca rady PODKOWA LEŚNA Rada miasta ma nową przewodniczącą. Alina Stencka zastąpiła ustępującego z tej funkcji Bogusława Jestadta. Po raz kolejny samorządowcom nie udało się wyłonić spośród swojego grona składu komisji rewizyjnej Sławomir Krejpowicz Bogusław Jestadt zrezygnował z przewodniczenia radzie miasta podczas sesji 4 lutego. - Zebrało się na to dosyć dużo przyczyn tłumaczył. - Przede wszystkim atmosfera na ostatnich sesjach rady, a także informacje przesłane do wojewody, o tym, że rada pod moim przewodnictwem działała niezgodnie z prawem. Chciałbym oświadczyć, że zawsze starałem się wywiązywać ze swojej funkcji, przestrzegając prawa. Ostateczna decyzja Bogusław Jestadt podkreślił, że na jego decyzję wpłynęło także zachowanie części mieszkańców uczestniczących w sesjach. - W ostatnim czasie przeszkadzali w pracy rady uzasadniał. - Niektórzy chcieli wykonywać nasze zadania pomimo, że przecież to my zostaliśmy wybrani w ich imieniu. W głosowaniu nad przyjęciem rezygnacji 9 radnych opowiedziało się za, natomiast czworo wstrzymało się od głosu. - Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za ponad trzy lata ciężkiej pracy i zmagań z wieloma przeciwnościami powiedział radny Jarosław Chrzanowski. Bogusław Jestadt otrzymał kwiaty i podziękowania także od burmistrz Małgorzaty Stępień-Przygody. Jedna kandydatura Jedyną zgłoszoną kandydatką na objęcie funkcji przewodniczącej rady była Alina Stencka. W kuluarach, jeszcze przed rozpoczęciem sesji, mówiło się, że radni wspierający burmistrz Stępień-Przygodę nie wystawią swojego kandydata. - Przewodniczenie radzie w obecnych warunkach i atmosferze konfliktu to ciężka harówa przyznał anonimowo jeden z samorządowców. - Do końca kadencji zostało niewiele czasu, nikt nie chce się użerać. W tajnym głosowaniu radni jednogłośnie zgodzili się, aby nową przewodniczącą została Alina Stencka. - To dla mnie ogromny zaszczyt i odpowiedzialność powiedziała po ogłoszeniu wyników. - Mam nadzieję, że spełnię oczekiwania państwa i mieszkańców. Komisji nadal brak Rada z uzupełnionym składem prezydium mogła zabrać się do normalnego procedowania. Niestety, po raz kolejny nie udało się wyłonić składu komisji rewizyjnej. W grudniu ubiegłego roku jej poprzedni członkowie, na znak protestu, złożyli rezygnacje. Było to symboliczne zakończenie wieloletniego konfliktu burmistrz z opozycyjną do niej komisją rewizyjną. A R T Y K U Ł S P O N S O R O W A N Y Podczas sesji 4 lutego jedyną kandydatką była radna Anna Łukasiewicz. Tym razem swój akces zgłosił Bogusław Jestadt oraz radna Helena Skowron. Statut miasta przewiduje pięcioosobowy skład komisji, dlatego z powodu braku innych chętnych uchwały nie podjęto. Radosław Milczak, radca prawny urzędu miasta przypomniał, że ustawa o samorządzie gminnym nakazuje powołanie komisji rewizyjnej. - Jeżeli jej nie wybierzecie, wówczas będziemy czekać na decyzję wojewody wyjaśniał. - Chciałbym, żeby państwo mieli świadomość, że może wprowadzić komisarza, bo brakuje jednego z organów władzy uchwałodawczej. Może to nastąpić z dnia na dzień przestrzegał radca prawny. Wybory samorządowe już w listopadzie. Część mieszkańców obserwujących pracę radnych podczas sesji twierdzi, że w Podkowie Leśnej kampania wyborcza od dawna jest w toku. Inni, że poprzednia, ta z 2010 roku, jeszcze się nie skończyła. GRODZISK MAZOWIECKI Teatrzyk dla dzieci Grodziskie Centrum Kultury zaprasza w niedzielę, 23 lutego, o godzinie do sali widowiskowej na spektakl dla dzieci Podróż za horyzont. Bilety w cenie 10 złotych. WK

7 KURIER POŁUDNIOWY KURIER BUDOWLANY NIERUCHOMOŚCI 3 Wielkie powierzchnie odchodzą do lamusa Cieplejsza aura niesie ze sobą nie tylko rozkwit roślinności, ale również budownictwa. Stawiając nowy dom inwestorzy coraz częściej rezygnują z wielkich powierzchni na rzecz małych, ale funkcjonalnych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii Anna Żuber Początek lat 90. ubiegłego wieku to większe możliwości rozwoju prywatnych przedsiębiorstw, większe środki finansowe, a w konsekwencji przepych w budownictwie. To wtedy pojawił się trend budynków dla 4-5 osobowej rodziny powierzchni nawet kilkuset metrów kwadratowych. Wiekszy dom miał być oznaką lepszego statusu społecznego. Nie brano pod uwagę względów użyteczności czy rzeczywistego wykorzystania, ale i kosztów utrzymania. Po czasie opuszczane przez część domowników gigantyczne powierzchnie wykorzystywane były przez na przykład zaledwie dwie osoby, a dziś wielu właścicieli ma problem z pozbyciem się drogich w eskploatacji obiektów. Na szczęście trend postaw się, a zastaw się odchodzi do lamusa. Drogie w utrzymaniu wielkopowierzchnowe obiekty, na szczęście odchodzą do lamusa Nowe, znaczy lepsze - Budujemy coraz rozważniej, wykorzystując wiedzę ekspertów i bogactwo dostępnych materiałów mówi Adam Czajkowski z firmy Simple House. - Dziś dla inwestorów nie liczą się tak bardzo metry. Polacy są mądrzejsi, budują na miarę rzeczywistych potrzeb. Mają też coraz większą wrażliwość estetyczną, gdyż dużo wagi przykładają do świetnego, niebanalnego designu. Jak podkreślają budowniczowie, coraz częściej stawiamy na proste rozwiązania. Bryła domu w kształcie stodoły czy ustawionych na sobie prostopadłościanów nie jest niczym dziwnym. Im prostszy dach i bryła, tym szybsza budowa i mniejsze koszty wykonania. Najbardziej ekonomiczne są obiekty z poddaszem użytkowym, bo mają bardziej zwartą bryłę i mniejszą powierzchnię ścian zewnętrznych. Coraz częściej decydujemy się na mniejsze, ale funkcjonalne i energooszczędne domy Tym samym koszt fundamentu, dachu i stropu rozkłada się na dwie kondygnacje. Modne nowe technologie Małe domy są tanie w budowie, a niewielka powierzchnia użytkowa nie oznacza braku komfortu. Ważne jest, aby budynku nie stawiać dla pokoleń, ale dla własnych, rzeczywistych potrzeb. Jeśli myślimy o przyszłości dzieci, ich rodzin, nie musimy od razu stawiać dwustumetrowego domu. Dostępne technologie, na przykład modułowe, umożliwiają nam łatwą i szybką rozbudowę o nowy pokój, garaż czy kuchnię, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Myśląc o miejscu dla samochodu, pamiętajmy, że garaż wolno stojący zajmie więcej miejsca na działce, a ponadto będzie droższy niż ten wkomponowany w budynek Budując dom, coraz częściej wykorzystujemy nowoczesne technologie podkreśla Adam Czajkowski. - Jest to wyrazem nie tylko troski o środkowisko, ale także o niskie koszty eksploatacji. W głównej mierze chodzi o energię, potrzebną do ogrzania budynku. Im bardziej rosną jej koszty, tym większy nacisk kładzie się na ograniczenie strat ciepła w budynku. Należy pamiętać, że dobra izolacja to nie tylko ciepło zimą, ale również chłód latem. Eko się opłaca Aby nasz dom był energooszczędny, zastosować należy trzyszybowe okna z ciepłym montażem, ściany zewnętrzne z dodatkowym wewnętrznym ociepleniem i membranami, stropodach (pogrubiona w stosunku do obowiązujących standardów izolacja termiczna), posadzkę na gruncie (zwiększoną grubość przegrody cieplnej), ocieplone ponad standard drzwi, wentylację i rekuperację, odpowiednio dobraną do konkretnego budynku. Dom energooczędny to taki, który zużywa kwh/m kw. w ciągu roku. Dla porównania, dom spełniający podstawowe normy, potrzebuje kwh/m kw. na rok. Z kolei dom pasywny, to zużycie zaledwie poniżej 15kWH/m kw. na rok. Zapotrzebowanie na energię w takich obiektach jest ośmiokrotnie mniejsze niż w tradycyjnych domach. Wprawdzie koszt budowy domu energooszczędnego czy pasywnego będzie o proc. wyższy od tradycyjnego, to jednak jego użytkowanie będzie dużo tańsze. Warto więc czasem zrezygnować z dodatkowych, często niewykorzystywanych później metrów stawianych na wszelki wypadek, na rzecz ekologicznego obiektu. Miejsce na Twoją REKLAMĘ tel

8 Przegląd ofert deweloperów z powiatów podwarszawskich R E K L A M A

9 KURIER POŁUDNIOWY KURIER BUDOWLANY NIERUCHOMOŚCI/PROMOCJA 5 Targi Nowy DOM, Nowe MIESZKANIE W dniach 1 i 2 marca na warszawskim Torwarze swoją ofertę zaprezentuje blisko 150 wystawców - deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, banków i pośredników w obrocie nieruchomościami. Wystawcy przedstawią najnowsze realizacje i zaoferują atrakcyjne rabaty, niedostępne na co dzień w biurach sprzedaży. Prawie połowa mieszkań z targowej oferty ma być oddana do użytkowania jeszcze w tym roku. Promocje zapowiadane są we wszystkich targowych stoiskach: rabaty nawet do 10%, własne programy dopłat do rat kredytu czy nowe inwestycje oferujące rachunek powierniczy zgodny z wymogami ustawy. Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE o kompleksowy przegląd stołecznej oferty domów i mieszkań - nowych i z drugiej ręki, a także okazja do uzyskania informacji o aktualnych warunkach kredytowych. Powiało optymizmem Ceny mieszkań utrzymują się na stałym poziomie, deweloperzy zamierzają wprowadzić na rynek więcej nowych inwestycji, a klienci... przy podobnej cenie za metr kwadratowy poszukują większych mieszkań i o tej samej liczbie pokoi. Banki zapowiadają przyznawanie większej liczby kredytów, przy utrzymującym się poziomie stóp procentowych. A na targach zawsze można kupić nieruchomość na specjalnych, korzystnych warunkach. Oferujący prześcigają się w opracowywaniu strategii promocyjnych: niższe ceny, bonusy w postaci garażu, balkonu lub innego pomieszczenia, wykończenie pod klucz, własne programy dopłat do rat kredytu czy nowe inwestycje oferujące rachunek powierniczy zgodny z wymogami ustawy, aranżacja wnętrza i wiele innych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Promocje zapowiadane są we wszystkich targowych stoiskach. Marcowa edycja targów to nie tylko prezentacja oferty mieszkań z rynku pierwotnego, po raz drugi już pod patronatem Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami funkcjonuje Centrum Rynku Wtórnego, w którym agencje nieruchomości prezentują oferty mieszkań, domów, działek i gruntów, lokali użytkowych i biurowych, czy nieruchomości komercyjnych we wszystkich dzielnicach Warszawy i okolicach. Największym zainteresowaniem cieszą się nadal mieszkania dwu- i trzypokojowe, których poszukiwało aż 81% ankietowanych na styczniowej edycji targów w tym roku. Przy czym ponad połowa z nich oczekiwała, że będzie to mieszkanie w granicach metrów kwadratowych WSTĘP NA TARGI 1 i 2 marca (sobota-niedziela) w godzinach: COS TORWAR, ul. Łazienkowska 6a odwiedzający otrzymają m.in.: mapy inwestycji mieszkaniowych w aglomeracji warszawskiej, katalog Mazowieckie Inwestycje Mieszkaniowe, w którym zamieszczone są prezentacje inwestycji znajdujących się aktualnie w sprzedaży z podziałem na dzielnice, dokładne informacje o cenie, metrażu, terminie zakończenia budowy, kontakt do biura sprzedaży i wizualizację budynku. Oraz przewodnik targowy czytelną broszurę ułatwiającą poruszanie się po stoiskach wystawców i programie wydarzeń towarzyszących. przy cenie za 1 m 2 na poziomie 5-7 tys. zł. Wprowadzona rekomendacja S spowodowała wydłużenie okresu kredytowania na potrzeby liczenia zdolności kredytowej. Zgodnie z nową rekomendacją banki mogą okres kredytowania na potrzeby liczenia zdolności kredytowej wydłużyć o 5 lat. W wyniku tego wielkość dostępnego kredytu wzrośnie średnio o 5 proc. Ale ta sama rekomendacja od lipca 2014 r. nakazuje bankom udzielanie kredytów w walucie w jakiej klient otrzymuje wynagrodzenie, czyli kredyt w euro może otrzymać tylko zarabiający w euro. Wykłady, warsztaty, bezpłatne porady Część wystawiennicza jest uzupełniona programem merytorycznym: wykładami, specjalistycznymi poradami, raportami nt. rynku mieszkaniowego. W trakcie wykładów nie zabraknie dużej porcji wiedzy z zakresu prawa, szczególnej uwadze polecane są zawsze spotkania poświęcone klauzulom niedozwolonym w umowach deweloperskich, usuwaniu negatywnych wpisów w rejestrach bankowych i konsumenckich czy ustawie deweloperskiej. Omawiane będą także: bezpieczne kupowanie na rynku wtórnym i pierwotnym oraz rozliczenia podatkowe przy zakupie i sprzedaży nieruchomości. Zainteresowani dowiedzą się jak korzystnie kupić mieszkanie od dewelopera, z fachowcem obejrzą nowe projekty deweloperskie w Warszawie. Przede wszystkim jednak nie do przecenienia są spotkania z inspektorem nadzoru budowlanego, na których można poznać techniczne wskazówki pomagające w uniknięciu błędów przy odbiorze mieszkania od dewelopera. Szczególnej uwadze polecana jest publiczna debata dotycząca bezpieczeństwa kupowania mieszkań będących w budowie. W trakcie debaty, która odbędzie się 1 marca na Targach, o godzinie 13.30, a którą poprowadzi dziennikarz Gazety Wyborczej Marek Wielgo, zostaną omówione m.in. także: sprzeczne z prawem zapisy w umowach z deweloperem czy sposoby wyegzekwowania od dewelopera usunięcia wad mieszkania lub budynku. Szczegółowy program targów:

10 KURIER POŁUDNIOWY 6 AKTUALNOŚCI Chronić drzewa Pierwszą mazowiecką gminą, która wzięła udział w ogólnopolskim projekcie Drogi dla Natury, finansowanym przez Unię Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a realizowanym przez Fundację EkoRozwoju FER jest gmina Lesznowola (powiat piaseczyński). Drugą gminą z naszego województwa będzie Żabia Wola (powiat grodziski) W ramach programu Drogi dla Natury w gminie Lesznowola, posadzono ok. 100 klonów i czeremch nad stawem w Mysiadle. Wrocławska Fundacja EkoRozwoju pomaga nie tylko w koncepcji nasadzeń nowych przydrożnych drzew i pomaga w inwentaryzacji starych drzew alejowych, ale także w obejmowaniu ich ochroną. Program Droga dla Natury jest realizowany na terenie Lesznowoli od jesieni 2012 roku. Dzięki współpracy gminy Lesznowola z Fundacją EkoRozwoju FER w ramach programu Drogi dla Natury dąb rosnący przy starej willi zyskał status pomnika przyrody Dąb jak...dąb! Jednym z działań było wykonanie wzorcowych ekspertyz dendrologicznych na dziesięciu drzewach rosnących na terenie gminy. Wśród wybranych do przeprowadzenia badań, znalazło się drzewo z gatunku dąb szypułkowy, o obwodzie pnia 318 cm, rosnące w Mysiadle przy najstarszym budynku w gminie, dworku z 1866 roku. Na początku maja ubiegłego roku wykonano ekspertyzę, która wykazała że: Dąb jest w bardzo dobrym stanie zdrowotnym, ma prawidłową budowę a klasa ryzyka upadku określona została na A (nieznacząca). W związku z bardzo dużą wartością przyrodniczą, krajobrazową i kulturową drzewa należy je chronić. W przypadku wykonywania prac budowlanych w sąsiedztwie drzewa (w promieniu 20 m od pnia) konieczne jest opracowanie szczegółowej gospodarki drzewostanu i zastosowanie w projektach rozwiązań technicznych, które pozwolą na ochronę korony, korzeni i pnia drzewa. Drzewo w chwili obecnej nie jest w kolizji z infrastrukturą. Niedopuszczalne jest w tym przypadku cięcie konarów i nadmierne uszkodzenie korzeni drzewa czytamy w ekspertyzie przeprowadzonej przez dr Marzenę Suchocką z SGGW. Zabytek przyrody Lesznowolski Referat Ochrony Środowiska przygotował uchwałę, by drzewo zakwalifikować jako pomnik przyrody. - Dąb odznacza się wysoką wartością przyrodniczą i krajobrazową oraz indywidualnymi cechami wyróżniającymi drzewo wśród innych tworów przyrody żywej na tym terenie. Uznanie za pomnik przyrody w/w dęba szypułkowego ma istotne znaczenie dla kształtowania tzw. zielonego wizerunku gminy Lesznowola. Przyczyni się także do kształtowania wśród mieszkańców wrażliwości estetycznej na piękno przyrody, wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców, a także zwiększenia dbałości o walory przyrodnicze środowiska naturalnego by jego wartości zachować dla przyszłych pokoleń argumentowano w projekcie uchwały, którą przegłosowano. Kształcić i edukować Aktualnie Fundacja EkoRozwoju FER podjęła współpracę z drugą mazowiecką gminą Żabią Wolą. - Odbyły się już przeglądy zadrzewień, a wiosną planujemy szkolenia dla urzędników i zarządców dróg informuje Anna Szmigiel-Franz z fundacji. - Pokazujemy nie tylko jak sadzić drzewa, ale także wskazujemy, że przy drogach jest dla nich miejsce. Uczymy je pielęgnować oraz jak prawidłowo określić ich stan i klasyfikować do ewentualnej wycinki. Na naszych szkoleniach urzędnicy dowiadują się także w jaki sposób projektować zadrzewienia i czego wymagać od inwestorów, by te, które już istnieją, ochraniać podczas inwestycji. Szkolenia w Żabiej Woli będę otwarte i bezpłatne. Wkrótce podamy ich termin na naszej stronie internetowej Adam Braciszewski

11 WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO Podawała niemowlętom fikcyjne szczepionki? PRUSZKÓW Pruszkowska policja wszczęła dochodzenia w sprawie oszustwa, do którego mogło dojść w pruszkowskiej przychodni ZOZ DOM MED. Dyrekcja placówki podejrzewa, że jedna z pielęgniarek dopuściła się przestępstwa, niepodając dzieciom szczepionek, za które zapłacili rodzice. Póki co, zbieramy dowody, przesłuchujemy świadków, nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów informowała w środę kom. Dorota Nowak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie KURIER POŁUDNIOWY AKTUALNOŚCI V Anna Żuber Przychodnia świadczy usługi medyczne z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). - Na początku lutego do pruszkowskiej prokuratury wpłynęło pisemne zawiadomienie od dyrekcji tejże placówki o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - informuje prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. - Chodzi o podawanie dzieciom fikcyjnej szczepionki. Nie zamiatają sprawy pod dywan Do piątku, 14 lutego przesłuchano w tej sprawie osiem osób rodziców dzieci, którzy są przerażeni doniesieniami w tej sprawie. - Dochodzenie jest w toku, przesłuchujemy kolejne osoby, zbieramy materiały dowodowe informowała w środę kom. Dorota Nowak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. - Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Wielką niewiadomą jest także to, co mogło być podawane przez pielęgniarkę, w zamian za wykupioną przez rodziców doustną szczepionkę, najprawdopodobniej przeciw zakażeniu rotawirusami. Wirus ten Dyrekcja placówki zapewnia, że uczyni wszystko, aby pomóc prokuraturze i policji w wyjaśnieniu całej prawdy, a także aby pomóc zaniepokojonym rodzicom jest najczęstszą przyczyną zachorowań na ostrą biegunkę o cięższym przebiegu u dzieci do piątego roku życia. Szczepionka mająca chronić przed zakażeniem podawana jest dzieciom od 6. do 24. tygodnia życia. Jak zapewnia w oświadczeniu lek med. Andrzej Michnowski, dyrektor ZOZ DOM MED, podejrzana o podawanie fikcyjnych medykamentów pielęgniarka nie jest już pracownikiem pruszkowskiego ośrodka zdrowia. - Nie zamiotłem sprawy pod dywan, ale przekazałem do Prokuratora Rejonowego w Pruszkowie, powiadomiłem Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Warszawie podkreśla wskazując, że proceder miał najprawdopodobniej podłoże korzyści finansowych. Nie dotyczył on bowiem szczepionek bezpłatnych. Wczoraj w placówce rozpoczęły się badania poziomów przeciwciał u dzieci zaszczepionych odpłatnie w okresie od 2 stycznia 2013 roku przez wyrzuconą już z pracy pielęgniarkę Wysoce nieetyczne i niemoralne Jak tłumaczy dyrekcja placówki, nieprawidłowości udało się wykryć dzięki nowoczesnemu systemowi informatycznemu. - Zaczęliśmy podejrzewać, że jedna z zatrudnionych, a już dyscyplinarnie zwolnionych pielęgniarek, postępowała w sposób wysoce nieetyczny, niemoralny, z dużą dozą podejrzenia o popełnienie przestępstwa dodaje w oświadczeniu Andrzej Michnowski. Zarządzeniem dyrekcji ZOZ -u, wczoraj (20 lutego) w placówce rozpoczęły się badania poziomów przeciwciał u dzieci, które przyjęły szczepionki komercyjne (opłacone przez rodziców), w okresie od 2 stycznia 2013 roku podawane przez pielęgniarkę. Osoby podejrzewające, że ich dzieci mogły paść ofiarą oszustwa mogą zgłaszać się bezpośrednio do gabinetu zabiegowego placówki przy ul. Kubusia Puchatka w godzinach od poniedziałku do piątku. Koszty wszystkich badań pokryje ZOZ DOM MED. Dni niepewności - To się w głowie nie mieści skomentowała mama dziś ponad rocznej dziewczynki, którą spotkaliśmy w przychodni przy ul. Kubusia Puchatka. - Córka była szczepiona w marcu ubiegłego roku, niedługo po urodzeniu. Ponoć ta szczepionka na rotawirusy jest w postaci płynu, a ja nie przypominam sobie, żeby coś takiego dostała. Zgłosiliśmy sie na policję i na pewno będziemy chcieli poinformować o tym wszystkim media ogólnopolskie. Właśnie zrobiliśmy małej badania na poziom przeciwciał, ale czeka nas 10 dni niepewności, bo tyle trzeba czekać na wyniki. W Polsce szczepienie przeciwko rotawirusom nie jest obowiązkowe, ale zalecane. Ceny wahają się od zł. Kompleksowe szczepienie składa się z 2 lub 3 dawek (w zależności od preparatu), a jego koszt może sięgać nawet ok. 800 złotych. Art Déco Szczepkowskiego MILANÓWEK W niedzielę, 17 lutego w urzędzie miasta odbył się wernisaż wystawy Jan Szczepkowski Art Déco w 50. rocznicę śmierci artysty przez wiele lat związanego z Milanówkiem Wernisaż odbył się w sali konferencyjnej urzędu miasta przy ulicy Spacerowej. Scenariusz wystawy opracowała Katarzyna Chrudzimska-Uhera, historyk sztuki, autorka opracowania Jan Szczepkowski Życie i twórczość. - Zaprezentowane eksponaty to przykłady dominacji geometrycznych kształtów kół, trójkątów, zygzaków i krzyży informuje Patrycja Jankowska, rzecznik prasowy urzędu miasta w Milanówku. - Wśród nich znalazły się rzeźby po niedawnej konserwacji, wykonanej przez studentów Akademii Sztuk Pięknych, pod kierunkiem dr. Janusza Smazy - projekty płaskorzeźb z gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego, prace w gipsie, drewnie oraz fotografie. - Istotą jest, żeby Jana Szczepkowskiego wydobyć z odmętów niepamięci powiedział podczas wernisażu Jerzy Wysocki, burmistrz Milanówka. - Przejęliśmy dorobek artysty od fundacji jego imienia w postaci 127 dzieł, eksponatów, przedmiotów jego twórczości. Konkluzja jest taka, aby przez konserwację, renowację tych dzieł, później upowszechnianie ich na wystawie, edukowanie, aby o Szczepkowskim mówili starsi i młodzi. Bo to był wybitny rzeźbiarz. Wystawa prezentuje dzieła artysty z okresu międzywojennego (lata ). - Szczepkowski lata 20. i 30. ubiegłego wieku spędził w Milanówku i Warszawie dodaje Patrycja Jankowska. - Większość projektów stworzył w swojej pracowni - w willi Waleria, przy ulicy Spacerowej. Honorowym gościem wernisażu była Ewa Mickiewicz, wnuczka rzeźbiarza. O stylu Art Déco, życiu Jana Szczepkowskiego i jego twórczości opowiedziała Bożena Pysiewicz historyk sztuki z Muzeum Narodowego. To styl, który ma wiele odmian i oblicz tłumaczyła. - Polskie Art Déco uznano za styl narodowy. W twórczości takich artystów jak Jan Szczepkowski, Wojciech Jastrzębowski, Karol Stryjeński czy Zofia Stryjeńska przejawiają się pewne nurty i tendencje. Są dwa źródła inspiracji - sztuka europejska awangardowa, czyli kubizm, futuryzm, geometryzacja, symetryzacja dział. Z drugiej strony w Polskim Art Déco źródłem inspiracji jest sztuka ludowa, folklor i rodzime tradycje. To wyjątkowa odpowiedź na potrzebę stworzenia w młodym państwie narodowego stylu. Spotkało się to z dobrym przyjęciem, zainteresowaniem, ale i dowartościowaniem. W 1925 roku na światowej wystawie sztuki dekoracyjnej polski pawilon i artyści, którzy tam przedstawiali swoje dzieła, zdobyli 172 nagrody dodała Pysiewicz. Muzyczną oprawę krótki koncert muzyki klasycznej - zapewnił duet Karolina Mikołajczyk - skrzypce oraz Iwo Jedynecki akordeon, absolwenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Wystawa będzie dostępna dla publiczności przez najbliższe trzy tygodnie. Wawrzyniec Kornacki Miejsce na Twoją REKLAMĘ tel

12 VI KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO SPORT Gra idzie w dobrym kierunku PIŁKA NOŻNA II LIGA Porażka, remis i wygrana to bilans towarzyskich spotkań Znicza Pruszków podczas zgrupowania w Rybniku-Kamieniu. W ramach przygotowań do rundy rewanżowej pruszkowianie szlifowali formę w spotkaniu z Energetykiem ROW Rybnik, drugim zespołem Piasta Gliwice oraz Odrą Opole. - Na tym etapie wyniki nie są najważniejsze podkreśla Robert Kochański, szkoleniowiec Znicza Anna Żuber Zespół trenera Roberta Kochańskiego rozpoczął zgrupowanie 10 lutego. Po zameldowaniu się w hotelu odbył swój pierwszy trening, a dwa dni później zagrali pierwszy sparing z Energetykiem ROW Rybnik. Rywale to pierwszoligowiec, który po 18. kolejkach zajmuje w tabeli przedostatnie miejsce z zaledwie 17. punktami na koncie. W meczu padł remis 1:1, a bramki zdobyli dla ROW-u Senegalczyk Idrissa Cissé, a dla Znicza Michał Zapaśnik. Spotkanie w bawrach Znicza na bramce rozpoczął Michał Bigajski, a w polu Rafał Kosiec, Andrzej Niewulis, Krzysztof Kopciński, Arkadiusz Jędrych, Michał Jaczewski, Artur Januszewski, Marcin Bochenek, Maksymilian Banaszewski, Adrian Paluchowski oraz strzelec gola Michał Zapaśnik. Po przerwie szansę gry otrzymali Paweł Pazdan, Michał Kucharski, Igor Biedrzycki, Sebastian Olczak, Marcin Rackiewicz, Kamil Majkowski, Maciej Machalski i Karol Grudniewski. W czwartek żółto-czerwoni zagrali z drugą drużyną Piasta Gliwice. Zespół występuje w trzeciej lidze (grupa opolsko-śląska) i po 16. kolejkach zajmuje czwarte miejsce. Wynik spotkania otworzył Mateusz Muszyński, a prowadzenie na 2:0 podwyższył Krzysztof Kopciński. Przy pierwszej bramce asystował Marcin Rackiewicz, natomiast Pruszkowianie rozegrali już 10 meczów kontrolnych, a w planach są kolejne przy trafieniu Kopcińskiego podawał Mateusz Muszyński. W spotkaniu zaprezentowali się również Pazdan, Kamil Tomas, Biedrzycki, Bochenek, Kucharski, Machalski, Olczak, Daniel Nawrocki i Majkowski. W drugiej odsłonie meczu na boisku pojawili się Bigajski, Grudniewski, Kopciński, Banaszewski, Rafał Kosiec i Niewulis. W ostatnim meczu podczas obozu w Rybniku-Kamieniu piłkarze Znicza przegrali z Odrą Opole 0:1, choć według sztabu szkoleniowego zespół zagrał lepiej niż wskazuje na to wynik. - Na tym etapie wyniki nie są najważniejsze mówi trener Robert Kochański. - Najwazniejsze, aby realizować wcześniejsze założenia i myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Sytuacje strzeleckie mamy, trzeba tylko je częsciej wykorzystywać. Obrona również wygląda lepiej, bo popełniamy mniej błędów. Po powrocie do Pruszkowa Znicz podejmował Start Otwock, który w trzeciej lidze (grupa: łódzko-mazowiecka) z 29 punkatmi zajmuje 12. lokatę. Pruszkowianie wygrali 3:1. Z kolei w sobotę zagrać ma u siebie z Huraganem Wołomin (godz. 10), ale to nie koniec sparingowych potyczek. Łącznie, licząc od początku przygotowań, pruszkowianie przed startem rundy wiosenne pierwszej ligi, będą mieć na swoim koncie kilkanaście meczów kontrolnych. - Takie są założenia, to najlepszy trening dodaje Robert Kochański. Bieg Raszyński coraz bliżej RASZYN Na początku kwietnia w Raszynie odbędzie się V Ogólnopolski Bieg Raszyński. Organizatorzy przyjmują już zapisy chętnych do wystartowania w imprezie Rozgrywane na ulicach Raszyna zawody to już tradycja, która przyciąga setki biegaczy z całej Polski, ale nie tylko. W ubiegłym roku w czwartej edycji Ogólnopolskiego Biegu Raszyńskiego udział wzięło ok. 600 osób, w tym zagraniczni biegacze. Na dystansie 10 km najszybszy był Kenijczyk Wycliffe Kipkorir Biwot, który o ponad minutę pobił stary rekord trasy. Podczas imprezy rywalizowali także miłośnicy nordic walking oraz kibice. Ci najgłośniej dopingujący, wywalczyli nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł. Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się 6 kwietnia (niedziela). Organizatorzy wydarzenia - Klub Sportowy Raszyn oraz Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie już dziś zapraszają do zapisów poprzez stronę www. biegraszynski.pl (w rywalizacji nordic walking mogą wystartować tylko mieszkańcy gminy Raszyn). Tam też znajdziemy więcej szczegółow dotyczących V Ogólnopolskiego Biegu Raszyńskiego. ms Pływackie wyścigi juniorków PŁYWANIE W czwartek, 13 lutego na basenie w Raszynie odbyła się już piąta edycja zawodów pływackich Juniorki Gminne Mistrzostwa Juniorków w Pływaniu cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Tylko w tej edycji udział wzięło blisko 100 dzieci. Roczniki 2003 i młodsze ścigały się na dystansie 25 metrów stylem dowolnym, a następnie grzbietowym informuje Rafał Ulewicz z Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie. - Dzieci z rocznika 2002 i starsze na dystansie 50 metrów identycznymi stylami. W przerwie zawodów spośród uczestników wylosowano osobę, która otrzymała urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka i skaner). aż Pogrom w Krośnie KOSZYKÓWKA I LIGA Znicz Basket Pruszków przegrał na wyjeździe z MOSiR-em PBS Bank KHS Krosno 47:77. To już dziewiąty mecz z kolei, w którym pruszkowianie nie odnieśli zwycięstwa Anna Żuber Pruszkowski Znicz Basket przeżywa ogromny kryzys i nawet podanie się do dymisji przez szkoleniowca nie pomogło przerwać fatalnej passy. - Wiem, że zawodników stać na więcej mówi trener Michał Spychała, który zapowiedział nawet, że możliwe jest wykluczenie z dryużyny zawodników grających zdecydowanie poniżej oczekiwań. W Pruszkowie chyba nieliczni wierzą, że zespół załapie się do fazy play-off. Znicz przegrał już bowiem kolejny, a dokładnie dziewiąty mecz. Na początku spotkania z MOSiRem PBS Bank KHS Krosno pruszkowianie starali się dotrzymywać kroku trzeciej drużynie tabeli pierwszej ligi. Po wykorzystanym rzucie wolnym przez Kamila Czosnowskiego Znicz tracił do rywali oczko (8:7), ale w ostatnich czterech minutach tej kwarty aż pięciokrotnie z akcji trafiał MOSiR. Pruszkowianie nie odpowiedzieli choćby jednym trafieniem i tracili już osiem punktów. Druga kwarta to znów bezradnośc Znicza i koncert rzutów gospodarzy. W końcu po przerwie zespół trenera Michała Spychały zdołał wygrać, ale zaledwie jednym punktem (16:15). Końcówka spotkania znów należała do miejscowych, którzy ostatecznie rozgromili Znicz 77:47. Potyczka z MOSiR-em była pierwszą z trzech wyjazdowych spotkań, jakie czekają zespół trenera Michała Spychały. W sobotę, 22 lutego Znicz zagra w Bydgoszczy z Astorią. W pierwszej rundzie rywale W pierwszej rundzie Astoria Bydgoszcz wygrała w Pruszkowie 85:59 wygrali w Pruszkowie 85:59. Astoria długo nie mogła wygrać pod wodzą Aleksandra Krutikowa i była jednym z kandydatów do fazy play-out. Pierwsze lutowe spotkanie zakończyło jednak złą passę po dobrym spotkaniu z WKK ProBiotics Wrocław. W następnej kolejce bydgoszczanie okazali się lepsi na wyjeździe od MKS-u Dąbrowa Górnicza. W ostatnim meczu Astoria pokonała natomiast Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów 64:61. Znicz nie wygrał w tym sezonie na wyjeździe jeszcze ani jednego spotkania. O G Ł O S Z E N I E MOSiR PBS Bank KHS Krosno: Wojciech Pisarczyk 21, Adam Parzych 17, Dariusz Wyka 13, Wojciech Fraś 12, Marcin Malczyk 8, Dawid Adamczewski 3, Marcin Salamonik 2, Michał Sadło 1, Paweł Bogdanowicz 0, Grzegorz Grochowski 0, Michał Musijowski 0. Znicz Basket Pruszków: Michał Aleksandrowicz 9, Adam Linowski 8, Michał Wojtyński 8, Kamil Czosnowski 6, Grzegorz Malewski 5, Przemysław Lewandowski 4, Dawid Mieczkowski 3, Rafał Kulikowski 2, Roman Janik 1, Filip Put 1.

13 WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO KURIER POŁUDNIOWY AKTUALNOŚCI VII Bajkowy festiwal Koncepcja S-7, czyli dmuchanie na zimne PIASTÓW W Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie odbył się pierwszy Piastowski Festiwal Piosenki Dziecięcej i RASZYN Mieszkańcy i samorządowcy mają szereg uwag wobec planowanej budowy Młodzieżowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy WarW wyjątkowo kolorowej tego szawy do obwodnicy Grójca. Głównie chodzi o ich zdaniem niewystarczające zabez- dnia sali Miejskiego Ośrodka Kulpieczenia akustyczne tury, która zamieniła się w kwiecistą Wyspę Bajek, po raz pierwszy odbył się festiwal piosenki. Udział w nim wzięły przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych, które wykonały baśniowe melodie. Oceniało je jury w składzie Agnieszka Sztabnik-Baran, Olivia Kaczyńska oraz Kamila Brzozowska. Po burzliwej naradzie przyznano pierwsze miejsce Aleksandrze Jung (kategoria klasy I-III), drugie Patrycji Wolnickiej, a trzecie Weronice Antosik. Najlepsza w kategorii klas IV-VI była Małgorzata Majchrzak, za nią uplasowała się Helena Rzepińska, a trzeci był duet: Aleksandra Strzelecka i Karolina Skiba. Wyróżnienie przypadło innemu duetowi w składzie Julia Piotrowska i Marcel Bogucki. Dzieci otrzymały nagrody - zestawy płyt muzycznych i filmów, Anna Żuber Choć odcinek trasy S-7 na terenie gminy Raszyn liczyć będzie zaledwie ok. 200 metrów, a jego budowa rozpocznie się zapewne za kilka lat, już budzi niepokój wśród mieszkańców. Reagować na etapie koncepcji Otwarta latem ubiegłego roku Południowa Obwodnica Warszawy szybko okazała się koszmarem dla mieszkających w Jaworowej i Dawidach, z takich ulic jak Kinetyczna, Ukośna, Złotych Łanów, Daleka i Warszawska. Kilka tygodni po oddaniu trasy do użytku, mieszkańcy skarżyli się na uciążliwości związane z hałasem. Na spotkaniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wytykali zarządcy drogi, że ekrany akustyczne postawił w miejscach, gdzie odległość od zabudowań do POW jest spora, a tam, gdzie przebiega bardzo blisko, ekranów nie ma. Projektowanie ok. 30 km odcinka Puławskiej-Bis ma zakończyć się w 2016 roku. Tym razem mieszkańcy i samorządowcy postanowili dmuchać na zimne, czyli zareagować już na etapie tzw. koncepcji programowej wylotu trasy S-7 w stronę Grójca. Podczas spotkania z przedstawicielami GDDKiA, które odbyło się 11 lutego, mieszkańcy i samorządowcy nie mówili nie całej inwestycji. Chcieli, by od węzła Lotnisko do węzła Zamienie ekrany akustyczne powstały na całej długości trasy, a nie tylko częściowo. Zdaniem GDDKiA na razie wniosek ten jest nieuzasadniony, bo tereny te nie są zamieszkałe. Składajcie wnioski! We wnioskach urzędu znalazło się także m.in. doprojektowanie połączeń komunikacyjnych, zaprojektowanie i wybudowanie kanałów technologicznych czy zastosowanie rozwiązania alternatywnego ulicy Baletowej, poprzez pozostawienie dotychczasowego przebiegu tunelem pod trasą główną. Ponadto urząd wskazuje potrzebę odmulenia i umocnienia odkrytego koryta rowu R65 od miejsca zrzutu wód przy węźle Zamienie do wylotu przepustu przy ul. Długiej w Dawidach Bankowych, jak również odmulenia wszystkich przepustów na tym cieku już po zakończeniu wszystkich robót budowlanych. Te jednak rozpoczną się raczej nieprędko, bo realizacja tzw. Puławskiej-Bis wciąż odkładana jest przez ministerstwo transportu na później, mimo apeli gminy Piaseczno czy Lesznowola. Nowa trasa rozładowałaby ruch na zakorkowanej ul. Puławskiej i przyniosłaby też ulgę mieszkańcom gminy Raszyn. Jak zapewniają raszyńskie władze, nie tylko urząd złoży swoje wnioski i uwagi do GDDKiA, ale do tego samego będą namawiać mieszkańców. Wzór dokumentu, które należy składać do 25 lutego, znaleźć można na stronie O G Ł S Z E N I E ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury, które uroczyście wręczyła Wanda Przybylak, dyrektor MOK. ms

14 VIII KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO AKTUALNOŚCI Waleria znów bez dotacji MILANÓWEK Zagospodarowanie willi Waleria ponownie stanęło pod znakiem zapytania. Projekt jej rewitalizacji w niedawno ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rankingu nie został zakwalifikowany do dofinansowania z tzw. funduszy norweskich. Władze gminy złożyły odwołanie Sławomir Krejpowicz Projekt autorstwa zespołu radnych powołany przez burmistrza Jerzego Wysockiego zakładał urządzenie w zabytkowej willi, niegdyś będącej domem i pracownią Jana Szczepkowskiego rzeźbiarza przez wiele lat związanego z Milanówkiem, Akademii Sztuki Narodowej. Waleria miała nawiązywać do dawnej funkcji obiektu goszczącego na początku XX wieku wielu artystów. Jak twierdzą autorzy pomysłu, po odrestaurowaniu willa służyłaby artystom z kraju i zagranicy, pomagając czerpać natchnienie z doświadczeń i ducha miejsca, z pracowni rzeźbiarskiej Szczepkowskiego i muzeum prac artysty oraz z dorobku twórczego zawartego pod jej hasłem. Koszty rewitalizacji potężnego budynku szacowano na 19,5 mln złotych. Suma niemożliwa do samodzielnego wygospodarowania przez gminę. Pomocą miały być środki zewnętrzne z ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkursu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, współfinansowanego z pieniędzy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Wniosek złożony przez milanowski ratusz nie uzyskał dofinansowania. - W ramach pierwszego naboru wpłynęło 277 wniosków, z czego 174 spełniło kryteria formalne, 101 zostało odrzuconych, a dwóch wnioskodawców wycofało się z konkursu mówi Jerzy Wysocki. - Nasz wniosek przeszedł pozytywnie pierwszy etap, jednak w drugim rozstrzygniętym pod koniec stycznia otrzymaliśmy informację, że w ocenie merytorycznej projekt otrzymał 35 na 67 możliwych punktów, co stanowi 52,2 procent całej punktacji. Zgodnie z zapisami ogłoszenia wnioski, które uzyskały mniej niż 65 procent nie są brane pod uwagę przy ustalaniu listy rankingowej. Gmina odwołała się od decyzji dotyczącej oceny merytorycznej. Jej wyniki będą znane pod koniec lutego. - W przypadku odrzucenia złożonego odwołania, zmuszeni będziemy podjąć konkretne decyzje odnośnie dalszych losów willi dodaje burmistrz Milanówka. - Jakie to będą decyzje na tą chwilę ciężko mi powiedzieć. Ewentualnie planujemy zgłaszać Walerię do kolejnych programów unijnych, w nowej perspektywie finansowej Swoje zaniepokojenie sytuacją Walerii wyraziła część radnych. Jeszcze przed lutową sesją radna Maria Swolkień-Osiecka, przewodnicząca komisji kultury zwołała posiedzenie, którego głównym tematem miało być omówienie przyszłych losów nieruchomości. - Zebranie nie odbyło się z powodu nieobecności trojga radnych, osób bardzo zaangażowanych w projekt powiedziała radna. - To dla mnie sytuacja niepokojąca i symptomatyczna. Pytań było wiele. - Dlaczego w urzędzie miasta nie ma projektu W przypadku odrzucenia złożonego odwołania, zmuszeni będziemy podjąć konkretne decyzje odnośnie dalszych losów willi. Jakie to będą decyzje na tą chwilę ciężko mi powiedzieć. Ewentualnie planujemy zgłaszać Walerię do kolejnych programów unijnych, w nowej perspektywie finansowej Jerzy Wysocki burmistrz Milanówka Akademii Sztuki Narodowej opracowanego przez grupę inicjatywną dodała Maria Swolkień-Osiecka. - We wrześniu ubiegłego roku usłyszeliśmy na sesji, że będzie on przygotowywany i wszelkie inne starania o fundusze unijne są nieaktualne. Mamy w dokumentach koszty opatentowania nazwy, opracowania, natomiast tego projektu w urzędzie nie ma. Wniosek o tzw. fundusze norweskie zakładał wkład własny gminy na ponad 2,9 mln złotych. Jak to się ma do naszego budżetu i prognozy finansowej. Komisja konkursowa za analizę ekonomiczną wniosku przyznała nam zero punktów. Podobnie jest w innych obszarach oceny merytorycznej, np. zero punktów za partnerstwo. Burmistrz nie zdecydował się na szerszy komentarz. - Do czasu zakończenia procedury odwoławczej nie mam nic więcej do dodania powiedział Jerzy Wysocki. - Po tym będzie podstawa, żeby pytać drążyć i dostawać odpowiedzi na całość tego zagadnienia.

15 KURIER POŁUDNIOWY OGŁOSZENIA DROBNE 7 DAM PRACĘ Gazeta Kurier Południowy zatrudni specjalistę ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. Praca na etat w biurze w Pruszkowie, CV proszę kierować na mail Poszukujemy pomocy nauczyciela i nauczyciela w przedszkolu niepublicznym w Kamionce. Od kandydatów oczekujemy:, wykształcenia wyższego o kierunku pedagogika przedszkolna, doświadczenia w prowadzeniu grupy przedszkolnej, umiejętności zarządzania grupa, chęć do rozwijania wiedzy i umiejętności, samodzielności, komunikatywności, zaangażowania, umiejętności pracy w zespole. Oferujemy: pracę w zespole młodych kreatywnych osób, wsparcie merytoryczne możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji Fryzjerkę, okolice Piaseczna od zaraz, tel Salon urody w Piasecznie przyjmę do pracy kosmetyczkę, praca na etat, tel Potrzebny pracownik do obsługi technicznej wspólnot mieszkaniowych, CV na: Grafik, Operator DTP. Praca na etat w Piasecznie, CV proszę kierować na mail Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami SEP i prawem jazdy kat.c, mile widziane inne uprawnienia, tel , Pracownika do hurtowni spożywczej z terenu Piaseczna. Konieczne prawo jazdy kat. C. Praca , tel w godz Do szwalni, szwaczkę i do prasowania, k.piaseczno tel Zatrudnię ekspedientkę do sklepu w Piskórce, tel Firma z Góry Kalwarii zatrudni osobę z doświadczeniem na stanowisku specjalisty ds. kadrowo-płacowych, atrakcyjne wynagrodzenie, przyjazna atmosfera tel , Pracowników fizycznych do przyuczenia do budowy kanalizacji sanitarnych i wodociągów, tel pon pt w godz Monterów kanalizacji sanitarnych i wodociągów z doświadczeniem min. 5 lat, tel pon pt w godz Magazynier z doświadczeniem potrzebny od zaraz. Miejsce pracy: Karolina (koło Góry Kalwarii). CV na tel Aktualnie firma spożywcza zatrudni do pracy na produkcji, przy obróbce warzyw oraz w magazynie. Dawidy k. Raszyna, w 125 Zatrudnię kucharkę z doświadczeniem, możliwość zamieszkania, Zajazd Staropolski, Konstancin-Jeziorna, tel , Salon fryzjerski w Piasecznie przyjmie na etat fryzjera, tel Przedszkole w Nadarzynie zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego, tel Fryzjerkę, Piaseczno, tel Specjalista ds. handlowych. Towary AGD, wyroby z drewna, inne. Praca w Pyrach. CV na adres: Firma w Tarczynie zatrudni do pracy w biurze osobę z doświadczeniem w sprzedaży i księgowości, kontakt od poniedziałku do piątku w godz pod nr tel Firma ochrony zatrudni pracowników z II grupą inwalidzką na umowę o pracę lub na umowę zlecenie do pracy w m. Kajetany, tel lub Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego Żabka, CV osobiście, ul. Julianowska 42 Zatrudnię kucharza do baru w Piasecznie, tel Przyjmę do pracy w delikatesach, Nowa Iwiczna, Pilnie, tel Do małego spożywczego w Nowej Iwicznej, ekspedientkę tel Zatrudnię na skład z kamieniami, Łazy, tel Panią do sprzątania biura w Górze Kalwarii, praca w godzinach popołudniowych tel Pilnie krawcowa do poprawek krawieckich, Piaseczno, bazarek, ul. Jana Pawła II 20, tel Zatrudnię handlowca branża spożywcza (napoje, piwo) ze znajomością Warszawy i okolic, tel , CV - Zatrudnię kierowcę kat C praca w Gołkowie, tel , CV - Kosmetyczkę i manikiurzystkę do salonu w Łazach k. Magdalenki tel Piekarnia Wiedeńska w Prażmowie zatrudni piekarzy, tel Pilnie zatrudnię w sklepie spożywczym w Magdalence, tel Do biura ze znajomością branży budowlanej i WF-MAG, Łazy k./magdalenki, tel Handlowiec z doświadczeniem w branży budowlanej, Łazy k./magdalenki, tel Fryzjerce w salonie w Łazach k. Magdalenki tel Przyjmę do pracy w delikatesach, Nowa Iwiczna, Pilnie, tel Tapicerów do produkcji krzeseł,foteli biurowych. Konstancin-Jeziorna, tel Zatrudnimy w Grójcu PRACOWNIKÓW OCHRO- NY z orzeczeniem 2 stopnia niepełnosprawności(umiarkowanym). Umowa o pracę 1300 netto/ miesięcznie, system 24/48, tel Zatrudnię ślusarza do remontu kontenerów, Grzędy k.tarczyna. CV wysyłać na Przedszkole w Kamionce zatrudni samodzielna kucharke/kucharza tel Glazurników, prace wykończeniowe, tel Panie z doświadczeniem, do sprzątania fitness klubu w Piasecznie, od poniedziałku do piątku w godz tel Podnajmę pomieszczenie na usługi kosmetyczne w salonie fryzjersko kosmetycznym w Piasecznie (oprócz manicure i pedicure), tel Avon - dołącz do nas! Zarabiaj dodatkowo! Kosmetyki do -40%, tel Nic nie ryzykujesz! Możesz tylko zyskać. SZUKAM PRACY Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, prawo jazdy kat.b, angielski średnio zaawansowany, dobra prezencja, zamiłowanie do ludzi i sztuki tel Handlowiec z praktyką, tel Poprowadzę księgowość WDT, WNT, kadry, ZUS, tel Opieka nad dzieckiem, osobą starszą, tel Opieka, sprzątanie, tel Pielęgniarka od rehabilitacji ruchowej, podejmie prace przy osobie niepełnosprawnej, tel SPRZEDAM Frezowany asfalt (destrukt), gruzobeton, betonowe, ceglane, na utwardzenie dróg, + możliwość transportu, tel Drewno kominkowe, tel Drewno dł. 120 cm:brzozowe po 160 zł/m kubiczny, sosnowe po 125 zł/m kubiczny (dostawa gratis od 5m), Tel Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio, tel Drewno Kominkowe i Opałowe, tel Drewno kominkowe suche, tel Sztachety ogrodzeniowe-olcha, producent, tel Ekogroszek - producent sprawdzony z gwarancją za rozsądną cenę. Prażmów, tel Stemple, 5 zł/ szt, tel Piec CO Olsztyn, do 90 m kw., węgiel, koks, drzewo, stan dobry, tel Drewno kominkowe i opałowe tel Tuje - Szmaragd, Braband, świerki, jałowce, tanio, Gołków, tel Brykiet, drewno kominkowe sezonowane, tel Sprzedam siano w kostkach 550 zł/ t, słoma w kostkach 450 zł/ t. Zamówienia od 3 ton, cena zawiera transport, tel KUPIĘ Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, tel AUTO-MOTO KUPIĘ SKUP AUT, TEL AUTO SKUP UCZCIWIE Z LAT , GOTÓWKA, tel Skup aut za gotówkę osobowe dostawcze ciężarowe, tel AUTO-SKUP WSZYSTKIE MARKI CAŁE, USZKODZONE, SKORODOWANE SZYBKO I SOLIDNIE, GOTÓWKA, TEL Auto skup, tel Skup aut za gotówkę tel Skup aut. Autokasacja tel , Skup aut. Całe, rozbite, skorodowane, tel Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka, tel Skup aut wszystkie marki, auto laweta, tel Każde auto, tel Opla, Volkswagena, Toyotę, tel Fiata, Sodę, Seata, tel Polonez, Nexia, tel AUTO-MOTO SPRZEDAM Astra tel Lanos 1,6/16 V, 2003 r., benzyna + LPG, tel Astra II, diesel. Tel NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM 1000 m kw Prażmów, ostatnie 3 działki, każda PLN, bezpośrednio, 33x30m, media, asfalt, tel Domy do 590 tys za stan deweloperski, Domy w zabudowie bliźniaczej, Piaseczno ul. Czajewicza, tel , Działki nad jeziorem koło Sierpca, 140 km od Warszawy, 15 zł za m kw., tel Działki w Holendrach Baranowskich przy autostradzie: 3 tys. m kw., 4,5 zł/m kw., tel Konstancin, ul.wierzbinowska 800m kw budowlana, media, bezpośrednio PLN, tel Działki nad jeziorami i rzeką Skrwą od 120 km od Warszawy, tel Działkę budowlaną, Dobiesz, 1135 m kw., media przy działce, tel Działki: Prażmów m kw., Barcice 3000 m kw., Sierzchów 1000 m kw., tel Złotokłos, budowlana 1040 m kw., tel Samodzielne mieszkanie na poddaszu ok. 35 m kw. z łazienką, oddzielnym wejściem w Piasecznie, tel Lub wynajmę. Ładne mieszkanie 55 m kw, w centrum Piaseczna tel Mercedes 126 S, 1985r., tel Barcice, działka rolna 15 zł/m kw., tel Bezpośrednio, 58 m kw., Mysiadło, ul. Topolowa, tel Budowlana w Wólce Kozodawskiej 2364 m kw., media, asfalt, tel działki nad Jeziorem Śniardwy, tel Sprzedam super działkę w SIEDLISKACH - B.TANIO, tel Działka budowlana w Ustanowie, 950 m kw, pilnie sprzedam, tel Sprzedam piękną działkę w CHYLICACH, tel Działka w KONSTANCINIE J. Tanio, tel Działki budowlane po 40 zł, tel Działka w SIEDLISKACH, 100 % uzbrojona, tel Działka w CZARNYM LESIE -ładna,tanio, tel Działka w SIERZCHOWIE, tel Budowlana Łoziska, tel Dom 120 m kw/ 686 m kw w Piasecznie, tel Spóldzielnia Rzemieslnicza sprzeda budynek biurowo-handlowy o pow m kw. w centrum Piaseczna, tel Działki budowlane z pozwoleniami 10 km od Piaseczna okazja, tel Mieszkanie 65 m kw. Piaseczno sprzedam lub zamienie na mniejsze, kom Mieszkanie dwupokojowe 36m w Piasecznie tel Działki budowlane niedaleko stacji kolejowej Ustanówek, tel NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA Wynajmę lokal 103m kw w Raszynie, przy rynku, ul. Szkolna 9 lok 2, parter tel Noclegi, tel POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ, 1100 m kw., LESZ- NOWOLA-WILCZA GÓRA, tel lub Powierzchnia magazynowa 350 m kw.+biuro 60 m kw., Sękocin Nowy, tel Mieszkanie dwupokojowe w Piasecznie tel Biuro do wynajęcia, 127 m kw po kancelarii adwokackiej w centrum Piaseczna, tel Biuro do wynajęcia, 60 m kw, 6 pomieszczeń, Piaseczno, tel Piaseczno, biuro: 23,6m kw., umeblowane, klimatyzowane, z Internetem; II piętro, ul. Jana Pawła II 10 cicha, sprzyjająca pracy przestrzeń, recepcja, dostępność salki konferencyjnej, kuchni, tel Biuro do wynajęcia 17m kw I piętro, Piaseczno ul. Jana Pawła II 10, tel Piaseczno, biuro 34 m kw., I piętro, ul. Jana Pawła II 10, tel Lokal usługowy 67 m kw., Józefosław, tel pokojowe, 47 m kw., ul. Energetyczna, tel Lokale usługowe 40 m kw. Oraz 19 m kw., na bazarku w Piasecznie, tel Dom 40 m kw., Piaseczno, 900 zł, tel Pokój 2 osobowy, Piaseczno, tel Tarczyn, Dwa pokoje, tel Mieszkanie w Piasecznie tanio, tel Dwupokojowe, os. Lech, Piaseczno, tel m kw., 2 pokoje, bardzo ładne, Piaseczno, tel Wyposażony lokal fryzjerski, Józefosław, ul. Wilanowska tel , Mieszkanie, Gołków tylko 800 zł, tel Kwatery, tel Mieszkanie 2 pokoje z kuchnią, 43 m kw, Konstancin tel Dom 1400zł już z opłatami, Kazuń Nowy gm. Czosnów tel Lokal pod działalność gastronomiczną lub inną, Prażmów, tel Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie wynajmie pawilon handlowy o pow. 44 m kw. w centrum miasta, tel Pawilon 28 m2 Piaseczno, tel Pokój, kuchnia, łazienka z osobnym wejściem, tel Magazyny w Antoninowie, ochrona, monitoring, tel , Kawalerka, Piaseczno, ładna tel pokojowe 40 m kw., Piaseczno, 1200 zł tel Pawilon bazarek, tel Salon fryzjersko-kosmetyczny, tel Lokal usługowo-biurowy Piaseczno. Tel pok.57 m kw., Piaseczno, tel Konstancin 30 m kw., tel , 850 zł+opłaty Lokal 80 m kw. na produkcję, wszystkie warunki zatwierdzone przez Sanepid, w Piasecznie, tanio, tel NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ Podnajmę stanowisko kosmetyczne i manicure/ pedicure do 12 m kw. na terenie Warszawy, Piaseczna i okolic, tel NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ Kupię powyżej 4 ha gruntu rolnego w pow. piaseczyńskim, grójeckim, tel Mieszkanie dwupokojowe w Piasecznie tel USŁUGI TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE, RĘCZNE, TEL DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/GIPS, TEL BUDOWA DOMÓW, TEL GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, TEL Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, tel Świadectwa energetyczne, szybko solidnie tanio, tel Instalacje hydrauliczno gazowe, kompleksowo, tel Anteny TV/SAT. TV cyfrowa. Tel Elektryk, tel Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel Naprawa, regulacja i smarowanie okien, wymiana szyb, tel Detektyw, tel Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie tel Wycinka samosiejekdrzew-każda ilość, działki pola ugory. Odbiór gałęzi Usługi rębakiem i koparkami, tel Anteny nowocześnie, tel Tynki tradycyjne tel Artdom NAWIEWNIKI (sprzedaż, montaż), SERWIS OKIEN (regulacja, naprawa), tel , Tani transport 1,5T tel www. transport-i-przeprowadzki.pl Odśnieżanie posesji, parkingów, podjazdów pługiem oraz dachów tel Glazura, terakota, poddasza, ocieplenia, elewacje, tel Kominki, tel Pranie, sprzątanie tel Fotograf na każdą okazję, wolne terminy 2014, tel Malowanie, g/k, glazura, remonty tel Naprawa, krycie dachów, tel CYKLINOWANIE, PARKIETY, EL PROFESJONALNE DEKARSTWO, TEL BRUKARSTWO, tel Układanie glazury, terakoty, gresu tel Dachy, Kominy, tel Elektryk, tel Remonty, wykończenia, hydraulika, elektryka pełny zakres, tel Wylewki betonowe agregatem, tel Wylewki betonowe agregatem, tel Wycinka i pielęgnacja drzew metodą alpinistyczną oraz opryski. Tel Remontowo budowlane od a do z, tel Glazurnictwo, tel Kompleksowo remonty, tel Krawiectwo, tel Hydraulika, modernizację kotłowni tel Posadzki betonowe mixokretem, tel Glazura, terakota, tel Docieplanie poddaszy - solidnie, tel Hydraulik, tel Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, szybko, tanio, tel AGD naprawa zmywarek lodówek pralek piekarników płyt ele. tel Studnie, tel Kompleksowe wykończenia wnętrz www. kon4you.pl, Tel Doradztwo prawne/ prawo cywilne i administracyjne/ tel Księgowe, tel Docieplenia budynków - elewacje - 16 lat doświadczenia - gwarancja - tel : Transport Mercedes kontener, 15 europalet, 35 m3, winda, współpraca stała lub doraźna, również przeprowadzki, tel Remonty, tel Układanie glazury, terakoty, gresu tel Budowa domów, dachy, rozbudowy, tel ANTENY TELEWIZJA montaż serwis, tel Posadzki cementowe i anhydrytowe z agregatu, tel Budowa domów, tel Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie, tel Docieplenia budynków, szybko, tanio, solidnie, tel Cyklinowanie, tel Kominki i piece szamotowo - kaflowe, tel Rynny, tel Naprawa pralek, tel Docieplanie budynków, podbitki, tanio, solidnie, tel Prace wykończeniowe, elewacje, remonty, budowa domów, tynki. Kierownik budowy. tel Hydraulika domy, tel Docieplanie budynków, elewacje i podbitki. tel Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, dokumenty, tel Hydraulika, malowanie, remonty, tel Domofony, tel Ogrodnicze, tel Remonty od A do Z, tel Wycinka drzew, tel Ogrodzenia, tel Anteny DVB-T SAT, tel Dach - awaria, krycie tel Układanie kostki brukowej, tel Dekarskie papą termozgrzewalną, tel Tanie remonty, tel Dachy, docieplenia, rynny, tel Budowy domów tel Malarskie, tel Budowa domów z wykończeniem, tel Malowanie, gładź, remonty, tel Remonty tel Glazurnicze tel Hydrauliczne tel Instalacje elektryczne, tel Naprawa, pralki, lodówki tel Naprawa pralek, tel Glazura, panele, malowanie itp. Tel Wycinka drzew alpinistycznie, tel Wycinka drzew tel Budowa altan, wiat, tarasów tel Geodeta, tel Tynki, tel Docieplanie budynków, poddaszy, remonty od A do Z, tel Hydraulik 24h, tel Gładzie i malowanie tel Usługi remontowe, docieplenia, podbitki, tel Kraty, bramy, ogrodzenia, wiaty, balustrady i inne konstrukcje stalowe. Tel Glazura,malowanie,elektryka,hydraulika, kominki,panele, tel Brukarstwo, solidnie. Tel Remonty,wykończenia tel Glazura, terakota, gres, tel ZDROWIE I URODA Profesjonalny makijaż karnawałowy gratis tel Masaż, fizjoterapia, kinesiotapin, dojazd gratis tel Masażysta, Piaseczno i ok. Masaż rekreacyjny, sportowy, bańką chińską, tradycyjny. Również możliwość dojazdu do Kienta, tel , Masaże, tel Dom opieki, Piaseczno, tel NAUKA Logopeda;terapia zaburzeń mowy dzieci i dorosłych tel Matematyka tel Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz., z dojazdem, tel Angielski polecam, tel FIZYKA, MATEMATYKA, DOKTOR, TEL Matematyka tel Matematyka dojeżdżam tel Koreański tel Matematyka, tel Angielski, matematyka, tel ZWIERZĘTA Owczarki niemieckie, tel Szkolenie Psów Piaseczno, tel Psy i koty do adopcji, tel RÓŻNE Przyjmę drewno, tel KOMUNIKAT Poszukujemy osób czujących się poszkodowanymi przez panią Kryśkę ze Śląskiej w Zalesiu, tel Zamów ogłoszenie drobne Piaseczno, ul. Ludowa 2, tel , pon-pt 8:30-18 Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41 tel , pon-pt Codziennie świeże informacje Czytaj on-line!

16 KURIER POŁUDNIOWY 8 AKTUALNOŚCI Nie taki gender straszny dokończenie ze str. 2 A kobieta może przecież być zarówno silnym menagerem, jak i troskliwą matką. Kultura tłamsi tożsamość człowieka, który nie może się w niej odnaleźć. Ta dysproporcja jest chyba najbardziej jaskrawa na przykładzie Chin, gdzie przeważająca tradycja do niedawna jeszcze preferowała w rodzinie syna, który nadal utrzymywał rodzinę, w tym swoich rodziców, podczas gdy córka, wydana za mąż, pracowała na rodzinę męża. Noworodki płci żeńskiej były więc masowo zabijane, a córki w przyszłości zależne od mężczyzn, z założenia mniej wartościowe dla rodziców. Ciekawostka: skąd w multikulturowej Kanadzie wziął się zakaz prawny informowania przyszłych rodziców o płci ich jeszcze nienarodzonego dziecka? Właśnie w związku z dużym procentem ludności z kultur preferujących chłopców. Czy teoria gender powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w programach nauczania dzieci i młodzieży? Czy wiąże się to z jakimś zagrożeniem dla młodych ludzi, uczących się życia w społeczeństwie? Najważniejsze, żeby tego typu programy opracowywały osoby odpowiednio przygotowane merytorycznie, a zajęcia prowadzili nauczyciele, rozumiejący zagadnienie. Każda mądrze przygotowana próba wprowadzenia zasad równouprawnienia na wczesnym etapie edukacji jest dobra. Jednak jeśli w szkole czy w przedszkolu ktoś przebierze dziewczynki za chłopców i odwrotnie, to oczywiście nie ma to większego sensu. Chodzi o to, by dzieci nauczyć równości i sprawiedliwości, żeby we wzajemnych relacjach nie operowały stereotypem mamy z wózkiem i siatką zakupów oraz ciągle nieobecnym w domu tatą, który zawsze jest w pracy. Jest wiele publikacji dla dzieci w różnym wieku, bajek i opowiadań, które w przystępny i wyważony sposób uczą dzieci równościowego postrzegania świata. W tego typu czytankach, wbrew stereotypom, to tata myje okno czy zmywa naczynia, a mama odpoczywa czy ogląda telewizję. Myślę, że to jest najlepszy sposób, by trafić do najmłodszych. W Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych jednym z elementów uczących różnorodnych ról społecznych jest równowaga miedzy kobietami i mężczyznami pracującymi jako wychowawcy w przedszkolach. Dzięki temu dzieci od najmłodszych lat uczą się postrzegania świata zrównoważonego genderowo i nie ma w tym niczego złego. Nie wyobrażam sobie też, żeby wykształceni, podróżujący po całym świecie polscy rodzice, byli dziś przeciwni zasadzie równouprawnienia ich dzieci. Rajdowa Monte Kalwaria W sobotę, 15 lutego w Górze Kalwarii (powiat piaseczyński) odbyła się 49. edycja Rallye Monte Calvaria, najstarszej konkursowej jazdy samochodem w Polsce. Impreza została zorganizowana przez Automobilklub Polski. W tym roku na starcie stanęło 98 samochodów, z których w klasyfikacji generalnej najlepsze okazało się subaru impreza Dariusza Chodzyńskiego i Huberta Frelicha Grzegorz Traczyk Jak w ubiegłych latach kierowcy biorący udział w 49. Rallye Monte Calvaria wyruszyli spod urzędu miasta, gdzie sygnał do startu dał im burmistrz Dariusz Zieliński Rajd rozpoczął się w sobotę rano przy urzędzie miejskim w Górze Kalwarii. Sygnał do startu dał załogom burmistrz Dariusz Zieliński. Do rywalizacji przystąpiło 98 samochodów. Wśród kierowców byli zarówno pełni zapału i spragnieni rywalizacji amatorzy, szlifujący swoje umiejętności, jak i licencjonowani zawodnicy z ogromnym doświadczeniem i umiejętnościami, a także gwiazdy tej dyscypliny sportu. Dla uczestników rajdu przygotowano 12 prób sprawnościowych, zlokalizowanych na terenach targowisk w Piasecznie i Górze Kalwarii, dawnych jednostek wojskowych w Górze Kalwarii i Lininie oraz na prywatnych placach partnerów imprezy - Centrum Logistycznego Point of View w Górze Kalwarii oraz Zakładu Produkcyjnego Brukmann w Gąskach. Rywalizacji na różnych nawierzchniach (asfalt, beton, szuter) w tym roku dość nietypowo towarzyszyła niemal wiosenna pogoda. Zabrakło śniegu, z którym zwykle borykali się zawodnicy Rallye Monte Calvaria. Mimo to przejazdy były pełne emocji i efektownych popisów kierowców, które z pewnością mogły się podobać kibicom zgromadzonym na trasie. Uroczyste zakończenie rajdu tradycyjnie odbyło się w Hotelu i Restauracji Podzamcze w Górze Kal- warii, gdzie nagrodzono najlepszych zawodników 49. edycji rajdu. Gościem specjalnym uroczystości był zwycięzca Rajdu Monte Carlo oraz wielokrotny Mistrz Polski Xavier Panseri, który wręczył puchar najlepszej załodze imprezy. Ten zaszczyt w tym roku przypadł Dariuszowi Chodzyńskiemu i Hubertowi Frelichowi w samochodzie subaru impreza, którzy wygrali w klasyfikacji generalnej. Z drugim wynikiem uplasowali się Wojciech Krawczyk i Mateusz Krawczyk w mitsubishi lancer, a trzecie miejsce zajęli Filip Kamieński i Wojciech Szczygłowski, jadący subaru imprezą. W klasie 1. najlepsi okazali się Rafał Bielicki i Konrad Makowski (fiat seicento), a w klasie 2. triumfowali Przemysław Budzis i Paweł Witczak (subaru justy). W klasie 3. rywalizację wygrali natomiast Mariusz Kostecki i Artur Dźwigałowski (honda civic). W klasie 4. najlepszą załogą okazali się Piotr Kordos i Kuba Machnikowski (toyota celica). W klasie 5. najlepszy rezultat odnotowali Dariusz Chodzyński i Hubert Frelich (subaru impreza). W klasie Gość najszybciej pojechała załoga Mariusz Zapała i Łukasz Piotrowicz (subaru impreza), a w klasie Legendy najlepszy wynik zrobili Adam Kacprzyk i Michał Gawlik (lancia delta integrale). Natomiast w klasyfikacji RWD zwyciężyli Robert Kwaśniak i Łukasz Struk, jadący bmw 318IS.

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Projekt UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU w sprawie ustanowienia pomników przyrody Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników

UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników Projekt UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129239,policjanci-odzyskali-skradzione-samochody-i-naczepy.html Wygenerowano: Poniedziałek, 23 stycznia 2017, 10:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Cele działania: kultywowanie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej walczących o wolność na terenie miejscowości Pcim i powiatu myślenickiego, rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

Sz.P. Maciej Król Dyrektor Departamentu Inwestycji Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa

Sz.P. Maciej Król Dyrektor Departamentu Inwestycji Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Stowarzyszenie FORUM ROZWOJU OLSZTYNA e-mail: forum@fro.net.pl tel. 728 623 503 adres do korespondencji: ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich WIZJA LOKALNA e-mail:

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Wniosko wana kwota (zł) Kwota dofinans owania (zł) Całość zadania (zł) Nazwa organizacji. Lp. Opis oferty UWAGI

Zadanie 1. Wniosko wana kwota (zł) Kwota dofinans owania (zł) Całość zadania (zł) Nazwa organizacji. Lp. Opis oferty UWAGI KOMUNIKAT Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - na realizację zadań publicznych w zakresie kultury

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011 Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba 1. 1.Stowarzyszenie kultury fizycznej działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT

GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Gliwickie Metamorfozy stowarzyszenie na rzecz dziedzictwa kulturowego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy

Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy Szanowni Państwo, mając na celu planowanie rozwoju społecznego należy poznać uwarunkowania sprzyjające lub ograniczające szanse lokalnego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

ZWIERZĘTA. z różnych stron ŚWIATA

ZWIERZĘTA. z różnych stron ŚWIATA ZWIERZĘTA z różnych stron ŚWIATA PROJEKT Projekt Nie znikaj poświęcony jest zagadnieniu bioróżnorodności. Choć słowo bioróżnorodność jest stosunkowo młode, to robi obecnie prawdziwą karierę. Niestety przyczyna

Bardziej szczegółowo

RATUJMY REMBERTÓW REMBERTÓW BEZ BLOKÓW WNIOSEK I PROTEST OBYWATELSKI DO: Rady Miasta Stołecznego Warszawy na ręce Przewodniczącej Rady

RATUJMY REMBERTÓW REMBERTÓW BEZ BLOKÓW WNIOSEK I PROTEST OBYWATELSKI DO: Rady Miasta Stołecznego Warszawy na ręce Przewodniczącej Rady RATUJMY REMBERTÓW REMBERTÓW BEZ BLOKÓW WNIOSEK I PROTEST OBYWATELSKI DO: Rady Miasta Stołecznego Warszawy na ręce Przewodniczącej Rady Ewy Malinowskiej Grupińskiej oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Drodzy Uczniowie! Bioróżnorodność w moim obiektywie zachować dla pokoleń. Różnorodność biologiczna (bioróżnorodność) to zróżnicowanie wszystkich

Drodzy Uczniowie! Bioróżnorodność w moim obiektywie zachować dla pokoleń. Różnorodność biologiczna (bioróżnorodność) to zróżnicowanie wszystkich Drodzy Uczniowie! Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku, we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwem Czarnobór oraz firmą Kronospan, zachęca

Bardziej szczegółowo

Kampania edukacyjna "Każdy stopień ma znaczenie" - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu

Kampania edukacyjna Każdy stopień ma znaczenie - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu Kampania edukacyjna "Każdy stopień ma znaczenie" - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu W ramach kampanii edukacyjnej "Każdy stopień ma znaczenie" przeprowadzonej przez SMG/KRC

Bardziej szczegółowo

piątek, 4 września 2015 r. 148/15

piątek, 4 września 2015 r. 148/15 piątek, 4 września 2015 r. 148/15 AA AKTUALNOŚCI INWESTYCJE NA PODMIEJSKICH OSIEDLACH I OCHRONA PRAWNA 9 września (środa) o godz. 10:00 rozpocznie się 23. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazły

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 z XVIII sesji Rady Powiatu w Lipsku V kadencji odbytej w dniu 10 lutego 2016 roku Sesja odbyła się w Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z siedzibą w Szymanowie

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER 04/2014. Zielona Góra

NEWSLETTER 04/2014. Zielona Góra NEWSLETTER 04/2014 Zielona Góra MSZ POSZUKUJE WYKONAWCY PROJEKTU STATUETKI NAGRODY SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie serdecznie zapraszają

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Alokacja RPO WŚ 2014-2020 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r.

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Obecni: 1. Grażyna Rek - Przewodnicząca Komisji 2. Waldemar Sikora - Zastępca Przewodniczącego 3. Halina Jusińska - Członek

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium stworzył mapę aspiracji, planów i realiów mieszkaniowych w Polsce

Bank Millennium stworzył mapę aspiracji, planów i realiów mieszkaniowych w Polsce INFORMACJA PRASOWA strona: 1/5 Warszawa, 23 kwietnia 2012 r. Bank Millennium stworzył mapę aspiracji, planów i realiów mieszkaniowych w Polsce Warszawa, 23.04.2012 r. Gdzie chcą mieszkać Polacy? Jakim

Bardziej szczegółowo

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk Zgodnie ze Statutem Młodzieżowa Rada Miasta (Rada Juniorów) to organ konsultacyjny Rady Miejskiej i Burmistrza Rada nie posiada osobowości prawnej;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul. Dz-15.0020.1.42.2014 P R O T O K Ó Ł XLII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz.17.10 do godz.18.00 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r.

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25

ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25 Zostaną po nas tylko guziki (bohater filmu Katyń w reż. A. Wajdy) Szanowni Państwo, Mam zaszczyt zaprosić na I przegląd filmów

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 22 października 2015, 03:55 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 15 maja 2015 Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Utrata prawa

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Wystawa Modułowych Makiet Kolejowych Kolej w miniaturze - Łapy 2017

V Ogólnopolska Wystawa Modułowych Makiet Kolejowych Kolej w miniaturze - Łapy 2017 V Ogólnopolska Wystawa Modułowych Makiet Kolejowych Kolej w miniaturze - Łapy 2017 Już w przyszłym tygodniu po raz piąty, w piątek 26 maja, w Łapach wystartuje trzydniowa impreza kultywująca kolejarskie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR IV/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM. z dnia 27 lutego 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR IV/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM. z dnia 27 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR IV/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ. z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r. W dniu 22 czerwca 2015 r. (poniedziałek) od godz. 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Strzyża przy ulicy Sychty 12/14 w Gdańsku rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId.

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId. GIMNAZJUM im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGOSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁOBUDZICACH PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 U RO C Z Y S T E RO Z P O C Z Ę C I E RO K U S Z KO L N E G O 2 0 1 1 / 2 0 1

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 20 minut. Jej wyniki zostaną opracowane i udostępnione publicznie w formie raportu.

ANKIETA. Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 20 minut. Jej wyniki zostaną opracowane i udostępnione publicznie w formie raportu. ANKIETA STAN WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ I SAMORZĄDOWĄ ORAZ SŁUŻBAMI MUNDUROWYMI W REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ZWIERZĄT Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r. Regulamin budżetu obywatelskiego. Gminy Stary Sącz; na rok 2016

Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r. Regulamin budżetu obywatelskiego. Gminy Stary Sącz; na rok 2016 Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Stary Sącz na rok 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Skąd ciepło? Nr 5/2013 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Komisje Rady Miejskiej chcą nowych rozwiązań, dotyczących dostarczania ciepła dla Włoszczowy.

Skąd ciepło? Nr 5/2013 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Komisje Rady Miejskiej chcą nowych rozwiązań, dotyczących dostarczania ciepła dla Włoszczowy. ISSN 1429-8589 Nr 5/2013 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Absolutorium Skąd ciepło? Komisje Rady Miejskiej chcą nowych rozwiązań, dotyczących dostarczania ciepła dla Włoszczowy. Sprawa modernizacji magistrali ciepłowniczej,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

Małe znów jest piękne

Małe znów jest piękne 0 Smart Investments Małe znów jest piękne Analiza: w strukturze wielkości nowobudowanych mieszkań Luty 2011 CEE Property Group Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 42 02-672 Warszawa POLSKA Rentowność projektów

Bardziej szczegółowo

Powiat zmienia oblicze. Tym razem powstaną nowe drogi

Powiat zmienia oblicze. Tym razem powstaną nowe drogi Powiat zmienia oblicze. Tym razem powstaną nowe drogi Na ostatniej sesji Rady Powiatu w Płocku, radni jednomyślnie przyjęli projekt uchwały dotyczący przystąpienia do Programu Przebudowy Dróg Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować dom poradnik

Jak zbudować dom poradnik Jak zbudować dom poradnik Technologie Koszty budowy Finansowanie inwestycji Domem energooszczędnym jest budynek, na którego ogrzanie zużywamy przynajmniej o 30% mniej energii niż w typowych budynkach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ, MIASTO I OSIEDLE 2011 ROKU. Konkurs Na Najlepiej Oświetloną Gminę, Miasto i Osiedle 2011 roku.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ, MIASTO I OSIEDLE 2011 ROKU. Konkurs Na Najlepiej Oświetloną Gminę, Miasto i Osiedle 2011 roku. REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ, MIASTO I OSIEDLE 2011 ROKU 1. Nazwa Konkurs Na Najlepiej Oświetloną Gminę, Miasto i Osiedle 2011 roku. 2. Organizator Agencja SOMA organizator corocznych

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

Raport badania Mój Pruszków

Raport badania Mój Pruszków Raport badania Mój Pruszków Luty 2015 BLOK 2 Kultura W badaniu wzięło udział 280 osób. Odpowiedzi zostały zebrane w grudniu 2014 oraz styczniu 2015 roku. Badanie zostało podzielone na cztery bloki tematyczne.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY KÓRNIK na 2014 rok (BOGK 2014)

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY KÓRNIK na 2014 rok (BOGK 2014) BUDŻET OBYWATELSKI GMINY KÓRNIK na 2014 rok (BOGK 2014) Kórnik, lipiec 2013 1 HARMONOGRAM Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na 2014 rok Zgłaszanie propozycji zadań inwestycyjnych do Budżetu Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/2004 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Sąsiedzi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia Sąsiedzi STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

INTERPELACJE CZERWIEC

INTERPELACJE CZERWIEC Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak Gorlice, 28.06.2012 INTERPELACJE CZERWIEC I Mieszkańcy skarżą się, że nie otrzymują odpowiedzi na kierowane do Urzędu pisma. Stawiane zarzuty nie są bezpodstawne. Osobiście

Bardziej szczegółowo

X V I T A R G I B U D O W N I C T W A

X V I T A R G I B U D O W N I C T W A X V I T A R G I B U D O W N I C T W A Łódź, 19-22 lutego 2009 r. P R O G R A M T A R G Ó W Czwartek, 19.02.2009 r. 10.00-18.00 targi otwarte dla zwiedzających 11.00-11.40 uroczyste otwarcie XVI Targów

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13 poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13 AKTUALNOŚCI: CO ALEJ Z MYŚLENICKĄ? 16 kwietnia (wtorek) o godz. 18 w Szkole Podstawowej nr 43 przy ulicy Myślenickiej 112 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ I MIASTO 2010 ROKU

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ I MIASTO 2010 ROKU REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ I MIASTO 2010 ROKU 1. Nazwa Konkurs Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2010 roku. 2. Organizator Agencja SOMA organizator corocznych Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Odbiór techniczny mieszkania i dodatkowe koszty

Odbiór techniczny mieszkania i dodatkowe koszty 04. Poradnik dla kupujących mieszkanie Odbiór techniczny mieszkania i dodatkowe koszty Przed odbiorem nowego mieszkania warto uzbroić się w odpowiednie dokumenty, narzędzia oraz informacje. Sprawdźmy także,

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI NR SESJI NR UCHWAŁY W JAKIEJ SPRAWIE UWAGI I sesja 27.11.2015 II sesja 08.12.2014 III sesja 29.12.2014 IV sesja 12.02.2015 1/I/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodnizcącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/192/2016 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/192/2016 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/192/2016 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD... w dziedzinie kultury Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129708,swieto-policji-garnizonu-podlaskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Pracownik może stracić uprawnienia do wykonywania pracy

Pracownik może stracić uprawnienia do wykonywania pracy Pracownik może stracić uprawnienia do wykonywania pracy KODEKS PRACY ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Pracownik, który utracił uprawnienia do wykonywania pracy ze swojej winy, może być zwolniony w trybie natychmiastowym.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Zadzwoń pod 116 111 - konferencja prasowa inaugurująca bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Zadzwoń pod 116 111 - konferencja prasowa inaugurująca bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Niedziela, 20 września 2015, 09:26 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 06 listopada 2008 Zadzwoń pod 116 111 - konferencja prasowa inaugurująca bezpłatny

Bardziej szczegółowo

z dnia 26 sierpnia 2014 roku Posiedzenie komisji odbyło się w sali 201 Urzędu Miasta Piekary Śląskie, przy ulicy Bytomskiej 84.

z dnia 26 sierpnia 2014 roku Posiedzenie komisji odbyło się w sali 201 Urzędu Miasta Piekary Śląskie, przy ulicy Bytomskiej 84. BPRr.0012.6.2014 PROTOKÓŁ NR XLIV/14 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 sierpnia 2014 roku Posiedzenie komisji odbyło się w sali 201 Urzędu Miasta Piekary

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ ZA DNIEM, CZYLI TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

DZIEŃ ZA DNIEM, CZYLI TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ DZIEŃ ZA DNIEM, CZYLI TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej już po raz trzeci aktywnie uczestniczył w obchodach Tygodnia

Bardziej szczegółowo

Synagoga chasydzka w Dąbrowie Tarnowskiej została wybudowana w latach odpowiadając na potrzeby rosnącej populacji żydowskiej, która

Synagoga chasydzka w Dąbrowie Tarnowskiej została wybudowana w latach odpowiadając na potrzeby rosnącej populacji żydowskiej, która Synagoga chasydzka w Dąbrowie Tarnowskiej została wybudowana w latach 1855-1865 odpowiadając na potrzeby rosnącej populacji żydowskiej, która stanowiła wtedy ponad 60% ludności Dąbrowy Tarnowskiej Synagoga

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA Kicin, dnia 16 grudnia 2013 r. Prokuratura Rejonowa Poznań-Wilda w Poznaniu ul. Solna 10 61-736 Poznań ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA Na podstawie art. 303 i 304 K.P.K zawiadamiamy,

Bardziej szczegółowo

JEDŹ BEZPIECZNIE! Program ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla kierowców. Opracowała: Wioletta Wilisz

JEDŹ BEZPIECZNIE! Program ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla kierowców. Opracowała: Wioletta Wilisz JEDŹ BEZPIECZNIE! Program ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla kierowców Opracowała: Wioletta Wilisz Partnerzy Strategiczni Patronat medialny Partnerzy Strategiczni Spis treści 1. Wstęp 2. Harmonogram

Bardziej szczegółowo

CO MOŻEMY ZYSKAĆ MAJĄC PROJEKTANTA WNĘTRZ?

CO MOŻEMY ZYSKAĆ MAJĄC PROJEKTANTA WNĘTRZ? ROLA PROJEKTANTA W WYKOŃCZENIU WNĘTRZA CO MOŻEMY ZYSKAĆ MAJĄC PROJEKTANTA WNĘTRZ? Wiele osób przeprowadzających remont lub wykańczających mieszkanie decyduje się na zatrudnienie projektanta wnętrz. Inwestują

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności;

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności; PRAWA DZIECKA "Nie ma dzieci - są ludzie..." - Janusz Korczak Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mamy również my - dzieci,

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w Warszawie

Konsultacje społeczne w Warszawie www.konsultacje.um.warszawa.pl Historia powstania CKS Ośrodek Konsultacji i Dialogu Społecznego 1998 r. Centrum Komunikacji Społecznej - 2008 r. Idea powstania CKS możliwość realizacji projektów interdyscyplinarnych,

Bardziej szczegółowo

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Załącznik nr 2 do Uchwały.. Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1 1. Statut określa zasady działania,

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyny

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyny Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyny 1 1 Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyny Ordynacja Wyborcza określa zasady i tryb wyboru Radnych do Młodzieżowej Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY

TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY Od 18 października 2011r. obowiązek założenia Niebieskiej Karty" mają m.in. szkoły, gdy podejmą uzasadnione podejrzenia o stosowaniu wobec ucznia

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Warszawa, Styczeń 2015 Wstęp Od kilku lat w Polsce rośnie liczba sprzedawanych mieszkań. Jak wynika z danych Eurostatu z 2014 roku, dotyczących mieszkalnictwa,

Bardziej szczegółowo

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet.

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet. Podsumowanie ankiety przeprowadzonej podczas targów SILESIA BAZAAR vol.3 opracowanej przez organizację PRogress przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Spis treści 1. Pytania o płeć... 2 2. Pytanie

Bardziej szczegółowo

Panie Prezydencie! Prawo i Sprawiedliwość INTERPELACJA

Panie Prezydencie! Prawo i Sprawiedliwość INTERPELACJA Prawo i Sprawiedliwość K-lin, 26.06.2014r. INTERPELACJA Panie Prezydencie! Wybudowaliśmy piękną filharmonię - jak wszyscy zapewne pamiętają, ja byłam jej budowie przeciwna. Bo, po pierwsze - uważam, że

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA KONSULTACJE SPOŁECZNE

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA KONSULTACJE SPOŁECZNE INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA KOŚCIERZYNA W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA Kościerzyna, marzec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA. Rozdział I : Wstęp. 1 Przesłanie. Rozdział II : Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA. Rozdział I : Wstęp. 1 Przesłanie. Rozdział II : Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA Rozdział I : Wstęp 1 Przesłanie. 1. Konkurs, poza promocją podmiotów realizujących inwestycje mieszkaniowe wspomaga kreowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Ryki dnia 30.06.2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2014 r. do

Bardziej szczegółowo

Katalog pytań do mieszkańców

Katalog pytań do mieszkańców Dostępny samorząd podsumowanie kadencji 2010-2014 Katalog pytań do mieszkańców Pytania pogrupowane są w bloki tematyczne. Odpowiedzi na pytania z danego bloku powinny dać obraz sytuacji w danym obszarze.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/314/17 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Białystok, dnia 5 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/314/17 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 maja 2017 r. Poz. 1831 UCHWAŁA NR XXXIV/314/17 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia oraz określenia

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo