UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2009/2010"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2009/2010 Zielona Góra 2010

2 Materia³y do publikacji zosta³y przygotowane pod kierunkiem kierowników poszczególnych pionów organizacyjnych uczelni i przez nich akceptowane OFICYNA WYDAWNICZA UNIWERSYTETU ZIE LO NO GÓR SKIE GO Zielona Góra; ul. Podgórna 50 tel./fax (068) /64; Druk: Zak³ad Poligraficzny UZ

3 Spis treści Spis treści Wydziały Wydział Artystyczny... 6 Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Humanistyczny Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Mechaniczny Wydział Nauk Biologicznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Pion Rektora Biuro Prawne Biuro Promocji Akademickie Radio Index Dział Osobowy Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego Stanowisko ds. Obronnych Stanowisko ds. Obrony Cywilnej Stanowisko Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej Pion Prorektora ds. Rozwoju Biuro Prorektora ds. Rozwoju Dział Analiz i Planowania Dział Programów Unijnych Dział Aparatury Oficyna Wydawnicza Wydawnictwo Dział Dystrybucji, Marketingu i Promocji Zakład Poligrafii Pion prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą Dział Nauki Dział Współpracy z Zagranicą Biblioteka Uniwersytecka Centrum Komputerowe

4 4 Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Park Naukowo-Technologiczny Pion prorektora ds. studenckich Dział Spraw Studenckich Biuro Karier Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów Sekcja Rekrutacji Poradnia Młodzieżowa Pion Prorektora ds. jakości Kształcenia Dział ds. Jakości Kształcenia Dział ds. Organizacji Kształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Pion Organizacyjny kanclerza Jednostki bezpośrednio podległe kanclerzowi Dział Inwestycji Dział Socjalny Sekcja BHP Kancelaria Ogólna i Archiwum Zastępca kanclerza ds. ekonomiczno-finansowy Kwestor Kwestura Zastępca kanclerza ds. technicznych Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych Dział Gospodarczy Sekcja Obsługi Informatycznej Dział Techniczny Dział Zaopatrzenia Ośrodek Jeździecki

5 WYDZIAŁY

6 6 WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY 1. Kierownictwo Wydziału i jego jednostek organizacyjnych Dziekan prof. Piotr Szurek PRODZIEKAN ds. studenckich dr hab. Paulina Komorowska-Birger, prof. UZ PRODZIEKAN ds. nauki dr Barbara Literska Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej DYREKTOR ZASTĘPCA DYREKTORA Zakład Dydaktyki Instrumentalnej Zakład Dydaktyki Muzyki Zakład Dyrygowania Zakład Teorii Muzyki przew. kwal. II Maciej Ogarek, prof. UZ przew. kwal. I Bartłomiej Stankowiak, ad. kierownik: przew. kwal. II Karol Schmidt, prof. UZ kierownik: prof. dr hab. Janina Fyk kierownik: przew. kwal. II Maciej Ogarek, prof. UZ kierownik: przew. kwal. II Juliusz Karcz, prof. UZ Instytut Sztuk Pięknych DYREKTOR ZASTĘPCA DYREKTORA Zakład Architektury Wnętrz Zakład Grafiki Zakład Malarstwa i Rysunku dr hab. Andrzej Bobrowski, prof. UZ dr Jarosław Łukasik kierownik: przew. kwal II Bogusław Kaczmarek, prof. UZ kierownik: prof. Piotr Szurek kierownik: prof. Stanisław Kortyka Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej KIEROWNIK Zakład Malarstwa i Edukacji Twórczej Zakład Rysunku i Multimediów dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła kierownik: przew. kwal. II Ryszard Woźniak, prof. UZ kierownik: prof. Wojciech Müller 2. Działalność dydaktyczna 2.1. Kierunki studiów studia pierwszego stopnia studia stacjonarne Architektura wnętrz Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Grafika Jazz i muzyka estradowa Malarstwo studia niestacjonarne Architektura wnętrz Grafika Malarstwo

7 7 studia drugiego stopnia studia stacjonarne Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Malarstwo studia niestacjonarne Malarstwo studia jednolite magisterskie studia stacjonarne Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Malarstwo 2.2. Studia podyplomowe (wraz z liczbą słuchaczy): brak 2.3. Liczba studentów wg systemu kształcenia studia stacjonarne 248 studia niestacjonarne 102 studia doktoranckie --- Razem: LICZBA ABSOLWENTÓW Liczba absolwentów ogółem (wg prowadzonych przez wydział kierunków studiów od ich uruchomienia wg stanu na ) studia stacjonarne 38 studia niestacjonarne 6 studia doktoranckie --- Razem: Liczba absolwentów wg systemu kształcenia za rok 2009/2010 (od do ) studia pierwszego stopnia studia stacjonarne kierunek Architektura wnętrz 0 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 9 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 2 Grafika 0 Jazz i muzyka estradowa 6 Malarstwo 1 studia niestacjonarne kierunek Architektura wnętrz 0 Grafika 0 studia drugiego stopnia studia stacjonarne kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 9

8 8 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 3 Malarstwo 0 studia niestacjonarne Malarstwo 6 studia jednolite magisterskie studia stacjonarne kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1 Malarstwo 4 Razem: Wyniki rekrutacji W roku akademickim 2009/2010 (stan na ) studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunki: Architektura wnętrz 20 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 17 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 16 Grafika 8 Jazz i muzyka estradowa 9 Malarstwo 8 studia stacjonarne drugiego stopnia kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 6 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 20 Malarstwo 8 studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunki: Architektura wnętrz Na rok akademicki 2010/2011 (limity) studia stacjonarne pierwszego stopnia w tym: Architektura wnętrz limit 12 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej limit 10 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych limit 16 Grafika limit 14 Jazz i muzyka estradowa limit 8 Malarstwo limit 8 drugiego stopnia w tym: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej limit 8 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych limit 15 Malarstwo limit 10

9 9 studia niestacjonarne pierwszego stopnia w tym: Architektura wnętrz limit 15 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej limit 15 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych limit 15 Grafika limit 15 Malarstwo limit 15 drugiego stopnia w tym: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej limit 15 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych limit 15 Malarstwo limit Ocena trendów rekrutacyjnych W tegorocznym, lipcowym naborze (2010/11) ranking kierunków przedstawia się następująco: Architektura wnętrz (1,8 osoby na 1 miejsce), Jazz i muzyka estradowa (1,6 osoby na 1 miejsce), Grafika (1,3 osoby na 1 miejsce), Malarstwo (0,6 osoby na 1 miejsce). Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (0,5 osoby na 1 miejsce), Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (0,2 osoby na 1 miejsce), Nabór obecny w porównaniu z naborem zeszłorocznym jest wyraźnie słabszy. Uzyskanie niższych wartości może być spowodowane przede wszystkim trendem ogólnopolskim tj. mniejszą liczbą maturzystów (potencjalnych kandydatów). Niezależnie od tego, ranking kierunków potwierdza tendencję, która otrzymuje się od kilku lat największą popularnością cieszą się trzy kierunki artystyczne Architektura wnętrz, Jazz i muzyka estradowa oraz Grafika. Zainteresowanie kierunkiem Malarstwo pozostało na takim samym poziomie, jak w roku poprzednim. Natomiast słabszy wynik na dwóch kierunkach o profilu nauczycielskim Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej może być konsekwencją nie tyle niżu demograficznego, ale także słabą pozycją przedmiotów artystycznych w polskiej szkole powszechnej, zatem w miejscu przyszłego zatrudnienia absolwentów obu kierunków. Nie bez znaczenia jest również odpływ potencjalnych kandydatów do konkurencyjnych polskich i zagranicznych uczelni artystycznych. 3. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich: 3.1. Pomoc materialna w roku 2009/2010 stypendium socjalne liczba 53 na kwotę zł stypendium na wyżywienie liczba 53 na kwotę zł stypendium mieszkaniowe liczba 23 na kwotę zł stypendium za wyniki w nauce liczba 116 na kwotę zł stypendium za wyniki w sporcie liczba --- na kwotę --- zł stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych liczba 18 na kwotę zł zapomogi liczba 21 na kwotę zł

10 Wymiana studentów z zagranicą liczba studentów wyjeżdżających: 2 liczba studentów przyjeżdżających: 0 Współpraca z uczelniami prowadzącymi kształcenie artystyczne: Falmouth University College (Wielka Brytania), Universite Rennes 2 - Haute Bretagne (Francja) oraz z Latvijas Kulturas Akademija (Łotwa) Działalność studentów Studenci wydziału realizują swe pasje artystyczne i naukowe w kołach naukowych oraz w przedsięwzięciach indywidualnych. Studenci Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej działają w ramach Koła Naukowego Pracownia Wolnego Wyboru (PWW). Program koła skupia się na prezentacji dorobku artystycznego (wystawy, wystąpienia, dyskusje, plenery) studentów Wydziału Artystycznego UZ oraz współpracy z innymi uczelniami i jednostkami artystycznymi w Polsce. Koło prowadzi galerię PWW przy ul. Wrocławskiej 7, gdzie w roku akademickim 2009/10 zorganizowało: 3 wystawy indywidualne, cykl spotkań dyskusyjnych, 4 wystawy zbiorowe, w ramach których zaprezentowano m.in. grafikę z Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej. W czerwcu został zorganizowany plener artystyczny w Michałowicach. PWW prowadzi stronę internetową z aktualnymi oraz archiwalnymi zbiorami (informacje, noty, dokumentacja wystaw, plakaty, teksty). W Kole Naukowym Vox Humana zrzeszona jest grupa studentów kierunków muzycznych, którzy w swojej pracy skupiają się na interpretacji i wykonawstwie muzyki dawnej. Szczególnymi formacjami muzycznymi są: Chór Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Big-Band Uniwersytetu Zielonogórskiego, bowiem ich trzon stanowią studenci kierunków muzycznych wydziału. Artystyczna aktywność studentów jest również realizowana w ramach indywidualnych projektów artystycznych (muzycznych i plastycznych). Na szczególne wyróżnienie zasługują studenci kierunków: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Jazz i muzyka estradowa (w kolejności alfabetycznej): kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Bernarda Gołąb (rok II/3) wystawa indywidualna pt. Inna rzeczywistość, Salon Sztuki PGNiG w Zielonej Górze, sierpień Katarzyna Lotka (rok I/2) i Michalina Walicht (rok II/3) przeprowadzenie autorskich warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży w Rokitnie w dn , podczas Diecezjalnego Dnia Dziecka (pod patronatem Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej), zorganizowanego w ramach obchodów Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Magdalena Kościańska (rok III/3) cykl artykułów prezentowanych na łamach Miesięcznika Uniwersytetu Zielonogórskiego, poświęconych twórczości studentów (Zielonogórska Oferta we Wrocławiu, nr 10, 2009; Kobieco cieleśnie, nr 12, 2009; Co za nami i przed nami, nr ). Martyna Krutulska-Krechowicz (rok II/2) wystawa dyplomowa pt. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, Galeria PRO- ARTE ZPAP w Zielonej Górze, r. Beata Pleban i Marzena Sikora (rok I/2) udział w warsztatach artystycznych w ramach MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUK WSPÓŁCZESNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Konteksty, Teatr Animacji Poznań.

11 11 Małgorzata Tokarska (rok II/2) wystawa dyplomowa pt. Wypowiedzi, Galeria PRO-ARTE ZPAP w Zielonej Górze, r. Monika Kamińska (EASP II/2) udział w wystawie zbiorowej Wystawa Sztuki Artystów Głogowskich, Galeria MOK, Głogów Marlena Baranik, Joanna Jankowska, Katarzyna Kulikowska (EASP I/3) udział w plenerze i sympozjum Impreza Dobra i Ryzykowna, BWA Zielona Góra kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Albert Bezdziczek (rok V/5) Pianista i akompaniator aktywnie uczestniczący w życiu muzycznym Zielonej Góry: udział w projekcie PIOSENKA MOJEGO ŻYCIA w wykonaniu znanych polskich artystów kabaretowych ( , klub Kawon, Zielona Góra), udział w charytatywnym koncercie kolęd WARTO JEST POMAGAĆ ( , Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela), występy w ramach WIECZORÓW MISTRZÓW I WINNIC, jako solista i akompaniator ( , , Cicha Kobieta S.C.), udział w Koncercie piosenki francuskiej ( , Klub U Ojca), udział w spektaklu kabaretowym z piosenkami Kabaretu Starszych Panów pt. MIASTECZKO ( , Klub Kawon), koncerty z autorskim zespołem BEST BEFORE ( Międzychód, 06 i , Zielona Góra), udział w koncertach dyplomowych studentów kierunku Jazz i muzyka estradowa: Kaja Chmiel (śpiew), Mikołaj Andrzejak (gitara) ( , Aula UZ), występ solowy oraz akompaniament na koncercie z okazji 35-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Gubinie ( , PSM Gubin). Monika Kręt (rok II/2) Laureatka licznych festiwali i przeglądów wokalnych. Do najważniejszych sukcesów zaliczyć należy: Złoty mikrofon Radia Złote Przeboje w konkursie Zostań Gwiazdą Kabaretu (Poznań); III miejsce w VII konkursie piosenkarzy amatorów MUFKA w Warszawie; II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Carpathia w Rzeszowie; Nagrodę główną w konkursie Włóczęga w Zielonej Górze. Brała udział: w projekcie Tribute to Jamiroquai stworzonym przez studentów kierunku Jazz i muzyka estradowa (UZ); w akcjach charytatywnych Warto jest pomagać w Zielonej Górze, organizowanych przez Grzegorza Hryniewicza (absolwenta EASM); w Musicalu Studenty autorstwa G. Hryniewicza; w koncertach organizowanych przez Poznańskie Studium Piosenkarskie im. Czesława Niemena; w warsztatach gospel w Sieprawiu, Śremie, Wrocławiu, Krakowie; w warsztatach Fama w Świnoujściu. Obecnie współpracuje z Big-Bandem Zielonogórskim i Nowosolskim, w mniejszych projektach z muzykami z Zielonej Góry, Wrocławia i Gorzowa Wielkopolskiego. Realizuje się jako nauczyciel w Szkole muzycznej Yamaha oraz w świetlicach Caritasu pracując z dziećmi i młodzieżą. Paulina Solska (rok II/2) Tegoroczna absolwentka UZ, ukończyła również Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu. Jest animatorem życia kulturalnego w Zielonej Górze, prowadzi dwie grupy artystyczne: chór przedszkolny Prymka w Rozśpiewanym Przedszkolu nr 34 w Zielonej Górze

12 12 w ramach ogólnopolskiego programu Śpiewająca Polska oraz grupę teatralną Pachmilanki w Zielonogórskim Ośrodku Kultury. Jest aktorką teatru Piiip, śpiewa również w chórze żeńskim Polirytmia działającym przy MCKiE Dom Harcerza w Zielonej Górze. kierunek: Jazz i Muzyka Estradowa Robert Horna (rok I/3) Wirtuoz gitary klasycznej, ceniony i uznany solista i kameralista, jest zaliczany do czołówki polskich gitarzystów klasycznych. Jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie gitary prof. Piotra Zaleskiego oraz Konserwatorium Muzycznego w Enschede w Holandii. Podróże koncertowe wiodły go przez niemal całą Europę oraz Amerykę Południową. Prowadzi klasy mistrzowskie i zasiada w jury festiwali i konkursów gitarowych o międzynarodowym zasięgu. Robert Horna koncertuje jako solista, kameralista oraz wykonuje koncerty z towarzyszeniem orkiestr symfonicznych. Jego bogaty repertuar obejmuje utwory muzyki dawnej, dzieła klasyków oraz kompozycje współczesne, a muzyczne zainteresowania sięgają rożnych stylów. Szczególnie cenione, zarówno przez melomanów jak i fachowa krytykę, są jego transkrypcje i wykonania utworów Astora Piazzolli. Program Mazurtango, wykonywany w duecie z akordeonistą Piotrem Rangno, znakomicie łączy odległe geograficznie, ale podobne pod względem ładunku emocjonalnego utwory Astora Piazzolli i Fryderyka Chopina. Z zespołem Fuera Quartett wykonuje tzw. World Music tj. połączenie jazzu z muzyką popularną i etniczną. Elementy jazzu i muzyki improwizowanej coraz częściej znajdują miejsce w programach koncertów artysty. Na wiosnę przygotowywany jest Koncert na gitarę i trio jazzowe Claude a Bollinga. W programie znajdą się również standardy jazzowe. R. Horna ma na swoim koncie trzy solowe płyty: Milonga del Angel (CD Accord 2000), Las Cuatro Estaciones Porteñas (CD Accord 2005) oraz Suity barokowe (2009). Pełna informacja nt. działalności artystycznej studenta jest dostępna pod adresem: com/fueraquartett.htm 3.4. Szczególne osiągnięcia studentów (nagrody i wyróżnienia) Albert Bezdziczek, (EASM rok V/5) wraz z zespołem BEST BEFORE zwyciężył w eliminacjach (organizowanych przez Radio Zachód) do ogólnopolskiego konkursu PRZEBOJEM NA ANTENĘ, którego finał odbył się w sierpniu w Studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok. Robert Horna, (JiME rok I/3) wydanie płyty CD pt. Robert Horna plays Bach, wyd. Robert Horna, Malwina Hryńczak (EASP II/2) wystawa jej prac dyplomowych pt. WAMPIRY została opublikowana na stronie internetowej MIĘDZYNARODOWEGO TRIENNALE GRAFIKI w Krakowie NAJLEPSZY DYPLOM GRAFIKA/EDYCJA 5. Jest to strona przedstawiająca najlepsze prace dyplomowe wybrane przez wszystkie czołowe uczelnie w Polsce. Prace studentki zostały wykonane pod opieką promotora ad. Piotra Czecha. Katarzyna Szeluk (Grafika III/3) wystawa jej prac dyplomowych pt. SIEĆ została opublikowana na stronie internetowej MIĘDZYNARODOWEGO TRIENNALE GRAFIKI w Krakowie NAJLEPSZY DYPLOM GRAFIKA/EDYCJA 5. Jest to strona przedstawiająca najlepsze prace dyplomowe wybrane przez wszystkie czołowe uczelnie w Polsce. Prace studentki zostały wykonane pod opieką promotora prof. Piotra Szurka

13 13 Paulina Solska, (EASM rok II/2) kierowany przez nią chór Prymka dwukrotnie zajął pierwsze miejsce w przeglądzie chórów programu Śpiewająca Polska (grudzień 2009, maj 2010), otrzymała Eurydykę specjalną za twórcze wprowadzanie w magiczny świat teatru, przyznaną przez Zielonogórski Ośrodek Kultury (2010 r.), wraz z grupą teatralną Piiip dwukrotnie została laureatką przeglądu teatralnego Pokot za przedstawienia: Wakacje Smoczycy Bonawenturki (2009 r.), Alicja (2010 r.), laureatka Przeglądu Wojewódzkiego 55 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Żarach (Żarski Dom Kultury). 4. Kadra 4.1. Stan i struktura zatrudnienia (stan na dzień ) profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 4 profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 14 docent 0 adiunkt z habilitacją 5 adiunkt 23 starszy wykładowca z doktoratem 2 starszy wykładowca bez doktoratu 4 wykładowca 3 asystent z doktoratem 0 asystent 2 Razem: 58 pracownicy inżynieryjno-techniczni 3 administracja 6 Razem: 9 Ogółem: Obsada kadrowa kierunków studiów stan na dzień 1 października 2009 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie) profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 7 doktor habilitowany 0 doktor 11 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia, II stopnia) profesor zwyczajny 0 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 2 doktor habilitowany 3 doktor 4 Architektura wnętrz (studia I stopnia) profesor zwyczajny 0 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 2 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 1 doktor 2

14 14 Malarstwo (studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie) profesor zwyczajny 0 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 2 doktor habilitowany 1 doktor 2 Grafika (studia I stopnia) profesor zwyczajny 0 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 2 doktor habilitowany 0 doktor 2 Jazz i muzyka estradowa (studia I stopnia) profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 1 doktor habilitowany 0 doktor Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej w 2009/2010 roku: stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie wokalistyka uzyskała Inga Lewandowska- Stankiewicz stopień doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne (grafika) uzyskał Radosław Czarkowski 4.4. Nagrody i wyróżnienia nauczycieli akademickich Nagrody Rektora przyznane w 2009 za rok 2008: Tytuł, stopień, imię i nazwisko Rodzaj nagrody przew. kwal. II Ryszard Woźniak, prof. UZ Nagroda zespołowa za osiągnięcia artystyczne I przew. kwal. I Piotr Czech, ad. przew. kwal. I Helena Kardasz, ad. mgr Wojciech Kozłowski, st. wykł. dr Lidia Głuchowska, ad. Nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe II przew. kwal. I Jerzy Szymaniuk, ad. Nagroda indywidualna za osiągnięcia artystyczne II dr Michał Fostowicz-Zahorski, ad. Za osiągnięcia dydaktyczne przew. kwal. II Juliusz Karcz, prof. UZ Za osiągnięcia organizacyjne dr hab. Jerzy Markiewicz, prof. UZ Za osiągnięcia organizacyjne Prof. Piotr Szurek Za osiągnięcia organizacyjne Stopień

15 Obciążenia dydaktyczne Lp. Jednostka Pensum Niedociążenia obliczeniowych Liczba godzin w tym: za studia niestacjonarne Liczba godzin efektywnych Liczba godzin ponadwymiarowych 1. Wydział Artystyczny (godz. zlecone) 2. Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej 3. Instytut Sztuk Pięknych Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej 5. WA - Języki Obce Podsumowanie Liczba sal przeznaczonych do realizacji zajęć dydaktycznych Rodzaj sal dydaktycznych Liczba Powierzchnia (w m 2 ) wykładowe ćwiczeniowe i laboratoryjne ,3 seminaryjne 2 54 Razem ,3 5. Działalność naukowo-badawcza 5.1. Badania własne 2010 Lp. Kierownik tematu Temat pracy 1. przew. kwal. I Bartłomej Stankowiak Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej 2. dr Jarosław Łukasik Instytut Sztuk Pięknych 3. dr hab. Paulina Komorowska-Birger, prof. UZ Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej 5.2. Działalność statutowa 2010 Polska twórczość kompozytorska na przestrzeni wieków: inspiracje, technika kompozytorska, problemy wykonawcze i interpretacyjne. Formy dialogu malarstwa i grafiki. Intermedialny charakter sztuki a działania w formie warsztatów artystycznych. Lp. Kierownik tematu Temat pracy 1. przew. kw. I st. Bartłomej Stankowiak Muzyka we współczesnej kulturze i edukacji. Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej 2. dr hab. Andrzej Bobrowski, prof. UZ Instytut Sztuk Pięknych 3. dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej Wzajemne przenikanie się form ekspresji pomiędzy dziedzinami artystycznymi sztuk wizualnych w sztuce współczesnej. Tożsamość a kultura nowych mediów PROJEKTY Krajowe finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego Projekt habilitacyjny: Tadeusz Baird. Kompozytor, dzieło, recepcja Kierownik tematu: dr Barbara Literska, Jednostka: Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej. Czas trwania data rozpoczęcia: data zakończenia: Fundusze: zł

16 Wyposażenie w aparaturę badawczą: Liczba komputerów PC: 45 w tym nabytych w roku akademickim 2009/2010: 7 Liczba stacji roboczych: 45 Liczba komputerów przyłączonych do sieci LAN: 28 w tym serwerów: 5.5. Współpraca naukowa z zagranicą (ośrodki naukowe, tematyka współpracy, koordynator) Współpraca naukowa i artystyczna: Falmouth University College (Wielka Brytania), sztuki plastyczne (sztuki piękne, sztuki projektowe), dr hab. Paulina Komorowska-Birger, prof. UZ Universite Rennes 2 Haute Bretagne (Francja), sztuki plastyczne (sztuki piękne, sztuki projektowe), mgr Patrycja Wilczek Latvijas Kulturas Akademija (Łotwa) nauki o sztuce, dr Lidia Głuchowska; Hochschule Lausitz, Cottbus (Niemcy), sztuki muzyczne, mgr Katarzyna Kwiecień-Długosz, przew. kwal. II Maciej Ogarek, prof. UZ udział w komitecie reakcyjno-doradczy kwartalnika 20th Century Music (Cambridge University Press), badania nad muzyką XX wieku w kontekście teoretycznym, historycznym i społeczno-politycznym, dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ członkostwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach i związkach twórczych: European Network for Avant-Garde and Modernism Studies; Nordic Avant-Garde Research Network; Polska Rada Naukowa w Niemczech (przy PAN w Belinie); Grupa Robocza Polskich i Niemieckich Historyków i Konserwatorów Sztuki; Polsko-Niemieckie Towarzystwo Literackie Wir ; Roger Loewig Gesellschaft e.v., dr Lidia Głuchowska 5.6. Ocena działalności naukowej Wydziału Działalność naukowa i artystyczna kadry wydziału sytuuje się w dwóch grupach jednostek jednorodnych: N2 nauki historyczne (8 pracowników), N14 dziedziny sztuki (41 pracowników). Kadra artystyczna realizowała się przede wszystkim w indywidualnych działaniach twórczych. Ściśle naukowe działania zdominowane były przez problematykę chopinowską. Ich swoistą kulminacją było aktywne uczestnictwo w III Międzynarodowym Kongresie Chopin Idee Interpretacje Oddziaływania, organizowanym przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina wraz z Uniwersytetem Warszawskim i Polską Akademią Chopinowską (Warszawa ). Zaprezentowane referaty dotyczyły promieniowania sztuki muzycznej Chopina (The Tragic, Pathos, Heroism: The Expressive Meaning of Chopin s Use of the C Minor Key in the Context of the Romantic Tradition - dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ; The Meaning of Chopin s Original Compositions Dispersed through their 19th- Century Transcriptions dr Barbara Literska) oraz obecności Chopina we współczesnej kulturze (Chopin als Merkzeichen auf dem Kulturmarkt dr Rafał Ciesielski). Kongres był wysokiej rangi wydarzeniem naukowym, w którym uczestniczyło ponad 100 naukowców z całego świata. Podkreślić należy również obecność naszego zielonogórskiego środowiska muzykologicznego w Wielkiej Brytanii. W Christ Church University, Canterbury (14-15 maja 2010) w ramach międzynarodowej konferencji naukowej Music and Numbers referat pt. Teacher and composer surrounded by ideas of music and numbers wygłosił dr Tomasz Kienik. Inne, równie istotne pole badawcze wydziału oscyluje wokół zagadnień: Polska awangarda i neoawangarda w Niemczech; Edvard Munch, Stanisław Przybyszewski i europejska wymiana artystyczna XIX/XX w. Pierwsze wyniki owych badań zostały ogłoszone na międzynarodowej konferencji

17 17 Historizing the Avant-Garde, Uniwersytet w Kopenhadze (19-22 grudnia 2009) w referacie The Historiography of the Yiddish Avant-Garde in Poland (dr Lidia Głuchowska) Informacja o głównych kierunkach prac jednostki Wydział planuje kontynuację dotychczasowych wieloaspektowych działań. Zatem koncentrować się będzie zarówno na pracach stricte naukowych (nauki humanistyczne w zakresie nauk o sztuce), jak i na działaniach w zakresie dwóch dziedzin artystycznych: sztuki muzyczne (dyscypliny: instrumentalistyka, dyrygentura, kompozycja i teoria muzyki, wokalistyka) oraz sztuki plastyczne (dyscypliny: sztuki piękne, sztuki projektowe). Prace naukowe odnosić się będą do dwóch zakresów: problematyki awangardy w kontekście polsko-niemieckich związków artystycznych oraz naukowego opracowania polskiej twórczości muzycznej XIX i XX wieku. Podstawowym i głównym kierunkiem prac plastycznych będzie poszukiwanie, rozpoznanie i nazwanie nowych środków i form artystycznego wyrazu, co w kontekście wszechobecnego interdyscyplinarnego przenikania się plastycznej wypowiedzi twórczej nie jest zadaniem prostym. Zasadniczym celem działalności muzycznej będzie wykonawstwo w odniesieniu do dwóch nurtów klasycznego i jazzowego. W obu propagowane będą kompozycje polskich twórców zarówno najnowsze, jak i te noszące miano zabytków kultury muzycznej. Ważnym aspektem będzie rozwój własnej twórczości muzycznej. 6. Działalność wydawnicza 6.1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (wydawnictwa zwarte): 3 Jerzy Szymaniuk, Interpretacja polskich kolęd i pastorałek w procesie aranżacji na przykładzie partytury Kolędy dla Świata, Zielona Góra, 2009, 295 s., ISBN Jacek Niedziela, Historia Jazzu: 100 wykładów, Katowice, 2009, 455 s., ISBN Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska, Wesele łemkowskie obrzęd i muzyka: tradycja a współczesność, Legnica, 2009, 464 s., ISBN Rozdziały w monografiach (rozdziały w wydawnictwach zwartych): 6 7. Inny dorobek wydziału w minionym roku akademickim Kadra wydziału działa w dwóch sferach naukowej i artystycznej. Artyści plastycy (23 osoby), działający w dyscyplinach: sztuki piękne oraz sztuki projektowe, zaprezentowali swoją twórczość (łącznie 113 premierowych dzieł) w ramach 111 wystaw (w tym 20 indywidualnych i 91 zbiorowych). Za granicą odbyło się 18 wystaw zbiorowych (Francja, Japonia, Litwa, Niemcy, Rumunia, Serbia, Węgry) i 2 wystawy indywidualne (Luksemburg, Francja). Przeważająca liczba wystaw miała miejsce w polskich galeriach sztuki. Dokonania artystów muzyków (kompozytorów, dyrygentów, instrumentalistów i wokalistów łącznie 18 osób) zostały zaprezentowane w ramach 112 koncertów publicznych (w tym 17 koncertów zagranicznych), w 2 nagraniach CD, 2 rejestracjach radiowych. Spośród najważniejszych osiągnięć artystycznych pracowników wydziału wymienić należy (w alfabetycznej kolejności autorów): Wystawy indywidualne Stan pamięci, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra, Polska; dr hab. Andrzej Bo browski Begrab mein Herz, Galeria U Jezuitów, Poznań, Polska; dr hab. Radosław Czar kowski Świetliki, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, Wrocław, Polska; dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła Galerie Simoncini, Luksemburg, Luksemburg; prof. Piotr Szurek

18 18 Galeria La Paillette, Rennes, Francja; mgr Patrycja Wilczek Wystawy zbiorowe Kolekcja Artoteki Grafiki ze zbiorów Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego, wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Grafiki, Kraków 2009; Polska; dr hab. Andrzej Bobrowski, prof. UZ; prof. Wojciech Müller, prof. Piotr Szurek; International Art Exibition, Mori Art Museum, Kobe, Japonia; dr hab. Andrzej Bobrowski, prof. UZ Internatonal Art Exibition, A 21, Osaka, Japonia; dr hab. Andrzej Bobrowski, prof. UZ Der Katolische Faktor, STADTISCHE GALERIE, LEERE BEUTEL, Regensburg, Niemcy; przew. kwal. II Leszek Knaflewski, prof. UZ ARTVILNIUS'09, Wilno, Litwa; przew. kwal. II Leszek Knaflewski, prof. UZ 20 mgnień wolności, Wyspa Progress, Gdańsk, Polska; Leszek Knaflewski, prof. UZ Slick Contemporary Art Fair, Paryż, Francja; przew. kwal. II Leszek Knaflewski, prof. UZ IV Międzynarodowy Konkurs Rysunku, Wrocław, Polska; Prof. Stanisław R. Kortyka. Figurama Międzynarodowa Wystawa Rysunku, Praga, Czechy; Prof. Wojciech Müller Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kolor w grafice, Toruń, Polska; Prof. Wojciech Müller 7 Triennale Grafiki Polskiej, BWA, Katowice, Polska; prof. Wojciech Müller, dr hab. Andrzej Bobrowski. Międzynarodowe Biennale Grafiki Dry Point; The City Gallery, Uzice, Serbia; prof. Piotr Szurek...Corps et ames... ; Galerie Koralewski, Paryż, Francja; prof. Piotr Szurek Positionen Der Polnischen Gegenwartskunst, Museum Junge Kunst, Frankfurt (Oder), Niemcy; dr hab. Jacek Dłużewski; Przew. kwal. II Ryszard Woźniak, prof. UZ Republika bananowa. Ekspresja lat 80., Muzeum Narodowe w Bukareszcie, Rumunia; Przew. kwal. II Ryszard Woźniak, prof. UZ Republika bananowa. Ekspresja lat 80., Muzeum w Debreczynie, Węgry; Przew. kwal. II Ryszard Woźniak, prof. UZ Nagrania płyta CD: Musica Sacra Lituanica, wyd.: Carbo Media Sp.z o.o., Zielona Góra 2009; wyk.: Chór Ka meralny Brevis, Chór Mieszany i Żeński IKiSM UZ, Chór Żeński Polirytmia MCKiE Dom Harcerza (przygotowanie chóru Janina Nowak), Orkiestra Symfoniczna (muzycy FZ), Cembalo, organy Teresa Rymaszewska-Cup, dyrygent - przew. kwal. I Łucja Nowak płyta CD: Saska bombonierka, wyd. Stwarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki & Estrada Poznańska 2009, wyk.: Orkiestra Akademia dell Arcadia, dyrygent przew. kwal. I Bartłomiej Stankowiak Koncerty solowe i zespołowe dr Inga Lewandowska-Stankiewicz Inga (wokalistka jazzowa): Koncert pt. Miesiące ; wykonawcy: Inga Lewandowska (śpiew), Kuba Stankiewicz (fortepian), Andrzej Święs (kontrabas), Krzysztof Szmańda (perkusja); miejsce: Teatr Arena, Bratysława, Słowacja. dr hab. Jerzy Markiewicz, prof. UZ (dyrygent): Koncert pt. Dialog mit Bach w ramach Letniego festiwalu, wyk.: Concerto Grosso (Berlin) i Cantores Viridimontani, Sławomir Bronk (kontratenor), Jerzy Markiewicz (dyrygent); miejsce: Sternhagen i Altfiedland, Niemcy. przew. kwal. II Jacek Niedziela, prof. UZ. (kontrabasista jazzowy): koncerty z KWARTETEM JANA PTASZYNA WRÓBLEWSKIEGO; miejsce: Oberhausen, Wuppertal, Düsseldorf, Niemcy. przew. kwal. I Łucja Nowak (dyrygent): Udział w festiwalu COTTBUS INTERNATIONAL OPEN; wykonawcy: Chór Instytutu Kultury i Sztuki Muzycznej, miejsce: Puschkinpark, Niemcy. Przew. kwal. II. Maciej Ogarek, Prof. UZ (dyrygent): Benefizkonzert Niemiecko Polskiej Orkiestry Młodzieżowej w ramach akcji charytatywnej Dzieci pomagają dzieciom organizowanej pod patronatem burmistrza Frankfurtu (Oder) przez firmę Catania ; miejsce: Kleist Forum, Frankfurt (Oder), Niemcy.

19 19 Udział Chóru Towarzystwa Śpiewaczego Cantemus Domino (dyr. M. Ogarek) w wykonaniu dwóch kompozycji: Stworzenia Świata J. Haydna oraz Mass of the Children: J. Ruttera (wraz z Kammerchor der Musikschule Niedergrafschaft, Stedelike Koor Enschede i Orkiestrą Viva Musica Osnabrück) podczas koncertu w ramach 6 NIEDERGRAFSCHAFTER KONZERTHIGLIGHT oraz podczas koncertu laureatów Jugend musiziert Wettbewerb; miejsce: Ev.-altref. Kirche, Emlichheim, Niemcy. przew. kwal. I Ludmiła Pawłowska (pianistka): Koncert muzyki polskiej; wykonawcy: Jolanta Hexamer (sopran), Ludmiła Pawłowska (fortepian); miejsce: Studio de la Musique, Berlin, Niemcy. Koncert jubileuszowy Towarzystwa Współpracy Polsko-Niemieckiej; wykonawcy: Jolanta Hexamer (sopran), Ludmiła Pawłowska (fortepian); miejsce: Towarzystwo Współpracy Polsko-Niemieckiej, Berlin, Niemcy. przew. kwal. I Jolanta Sipowicz (sopran): Udział w koncercie; Koncert Muzyki Polskiej w ramach Dni Kultury Polskiej; wykonawcy: Jolanta Sipowicz (sopran), Peter van der Sterren (fortepian); miejsce: Kulturhus, Borne, Holandia. Przew. kwal. II. Ryszard Zimnicki, Prof. UZ (pianista): Koncert Kameralistów Filharmoników Zielonogórskich z okazji 20-tej rocznicy uzyskania niepodległości i obalenia komunizmu w Europie Centralnej (organizator Ambasada RP); wykonawcy: R. Zimnicki (fortepian), Kwartet Lubuski Filharmonii Zielonogórskiej; miejsce: Sala Organowa, Kiszyniów, Mołdawia. 8. Priorytetowe zamierzenia wydziału do realizacji w roku akademickim 2010/2011 Do najważniejszych zadań wydziału należą: rozwój młodej kadry naukowej, przygotowanie programów studiów II stopnia na kierunkach prowadzonych przez wydział, nawiązanie współpracy z władzami Miasta Zielona Góra i województwa lubuskiego w celu podjęcia wspólnych działań artystycznych na rzecz społeczności lokalnej, kontynuacja współpracy z innymi uczelniami artystycznymi w Polsce (realizacja wspólnych wystaw, warsztatów artystycznych), organizacja cyklu wystaw, koncertów, publikacji i seminariów celem uczczenia podwójnego jubileuszu w zakresie kształcenia artystycznego na poziomie studiów wyższych w Zielonej Górze: 40-lecia istnienia kierunku muzycznego (Wychowanie muzyczne, następnie Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej) oraz 20-lecia istnienia kierunku plastycznego (Wychowanie plastyczne, następnie Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych), organizacja Uniwersyteckiego Koncertu Chopinowskiego pod patronatem JM Rektora UZ. Rola Wydziału Artystycznego UZ na terenie województwa Lubuskiego jest szczególnie ważna, gdyż na obszarze tym nie istnieje inna szkoła wyższa, kształcąca kadry do prowadzenia działalności artystycznej (muzycznej i plastycznej) na rzecz społeczności lokalnej. Ten zakres działań opiera się na pielęgnowaniu rodzimej twórczości, artystycznej aktywizacji ludzi starszych (np. wykłady oraz koncerty pracowników wydziału dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Zielonej Górze) oraz dzieci i młodzieży (np. przez warsztaty jazzowe, Małą Akademię Jazzu), merytorycznej pomocy w działalności świetlic terapeutycznych ( Caritas diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej) oraz w realizacji amatorskich-szkolnych konkursów plastycznych oraz muzycznych, propagowaniu najnowszej profesjonalnej twórczości własnejlokalnej oraz tej o zasięgu ogólnopolskim (np. Galeria Sztuki przy Bibliotece Sztuki UZ, Lubuska Zachęta Sztuki Współczesnej, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, coroczny festiwal Green Town of Jazz ).

20 20 wydział Ekonomii i ZARZĄDZANIA 1. Kierownictwo Wydziału i jego jednostek organizacyjnych Dziekan prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. zw. UZ Prodziekani Ds. Nauki dr hab. inż. Daniel Fic, prof. UZ Ds. Jakości Kształcenia dr hab. Ilona Politowicz, prof. UZ Ds. Studenckich dr inż. Krzysztof Witkowski Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. zw. UZ Kierownik Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. zw. UZ Kierownik Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej dr hab., Gernot Zellmer, prof. UZ Kierownik Zakład Marketingu i Komunikacji Wizualnej dr hab. Ilona Politowicz, prof. UZ Kierownik Zakład Makroekonomii i Finansów dr hab. Mieczysław Dudek, prof. UZ Kierownik Zakład Mikroekonomii i Polityki Społecznej dr hab. inż. Maria Fic, prof. UZ Kierownik Zakład Psychologii Zarządzania dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ Kierownik Zakład Zarządzania Administracją Publiczną dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ Kierownik Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem dr hab. inż. Andrzej Gałecki, prof. UZ Kierownik Zakład Zarządzania Strategicznego dr hab. inż. Daniel Fic, prof. UZ Kierownik 2. Działalność dydaktyczna 2.1. Kierunki studiów studia pierwszego stopnia studia stacjonarne oraz niestacjonarne kierunek ZARZĄDZANIE kierunek EKONOMIA kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia drugiego stopnia studia stacjonarne oraz niestacjonarne kierunek ZARZĄDZANIE 2.2. Studia podyplomowe (wraz z liczbą słuchaczy): Komunikacja i kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa (16 słuchaczy) Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (60 słuchaczy) 2.3. Liczba studentów wg systemu kształcenia studia stacjonarne 1062 studia niestacjonarne 983 Razem: 2045

21 LICZBA ABSOLWENTÓW Liczba absolwentów ogółem (wg prowadzonych przez wydział kierunków studiów od ich uruchomienia wg stanu na 15 sierpnia 2010 r.) Kierunek Zarządzanie studia stacjonarne 2896 studia niestacjonarne 4600 Kierunek Ekonomia studia stacjonarne 80 studia niestacjonarne 48 Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe studia stacjonarne 38 studia niestacjonarne 27 Razem: Liczba absolwentów wg systemu kształcenia za rok 2009/2010 (od do ): kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia studia stacjonarne 74 studia niestacjonarne 40 studia drugiego stopnia studia stacjonarne 108 studia niestacjonarne 155 kierunek EKONOMIA studia pierwszego stopnia studia stacjonarne 39 studia niestacjonarne 30 kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia pierwszego stopnia studia stacjonarne 38 studia niestacjonarne 27 Razem: Wyniki rekrutacji W roku akademickim 2009/2010 (stan na ) studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunki: Zarządzanie 143 Ekonomia 154 Bezpieczeństwo narodowe 179 studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek: Zarządzanie 181 studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunki: Zarządzanie 94 Ekonomia 69 Bezpieczeństwo narodowe 178

22 22 studia niestacjonarne drugiego stopnia kierunek: Zarządzanie Na rok akademicki 2010/2011 (limity) studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek Zarządzanie limit 180 kierunek Ekonomia limit 180 kierunek Bezpieczeństwo narodowe limit 180 drugiego stopnia kierunek Zarządzanie limit 120 studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunek Zarządzanie limit 120 kierunek Ekonomia limit 90 kierunek Bezpieczeństwo narodowe limit 120 drugiego stopnia kierunek Zarządzanie limit Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich: 3.1. Pomoc materialna w roku 2009/2010 ( ) stypendium socjalne liczba 363 na kwotę zł stypendium na wyżywienie liczba 363 na kwotę zł stypendium mieszkaniowe liczba 146 na kwotę zł stypendium za wyniki w nauce liczba 384 na kwotę zł stypendium za wyniki w sporcie liczba 6 na kwotę zł stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych liczba 64 na kwotę zł zapomogi liczba 68 na kwotę zł stypendium ministra za osiągnięcia w nauce liczba 1 na kwotę zł 3.2. Wymiana studentów z zagranicą Studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania mogą uczestniczyć w programie Uczenie się przez całe życie / Erasmus (The Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus). Studenci mają możliwość studiowania w Uniwersytecie Technicznym w Cottbus,na Uniwersytecie w Kaiserslautern oraz w Uniwersytecie Technicznym w Bratysławie. W roku akademickim 2009/2010 podpisano umowę z Hochschule Wismar. W roku akad. 2009/ osoby brały udział w tym programie: Danuta Sabiło (Zarządzanie) Universität Potsdam, Malwina Kurowska (Zarządzanie) Technische Universität Kaiserslautern, Maciej Szkolmowski (Zarządzanie) Fachhochschule Würzburg, Magdalena Obacz (Zarządzanie) Fachhochschule Würzburg Działalność studentów Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania funkcjonuje 10 kół naukowych. Są to następujące koła: Koło Naukowe Zarządzania Opiekun naukowy: dr inż. Karolina Mazur, strona internetowa:

23 23 Koło Naukowe Zarządzania Projektami Opiekun: prof. UZ Daniel Fic, Koło Naukowe Controllingu Opiekun: dr inż. Paweł Kużdowicz, Działalność Koła zawieszona Koło Naukowe Strategicznego Zarządzania Bezpieczeństwem Opiekunem naukowy: dr hab. inż. Andrzej Gałecki Strona internetowa: Koło Naukowe Rachunkowości Opiekun: dr inż. Dorota Kużdowicz Działalność Koła zawieszona Koło Naukowe EKO-Zarządzania Opiekun: mgr inż. Leszek Kaźmierczak Koło Naukowe Etycznego Biznesu Opiekun: dr Brygida Cupiał Strona internetowa: Koło Naukowe Logistyki Opiekun: dr inż. Krzysztof Witkowski, Działalność Koła zawieszona Koło Naukowe Manager Zakład Zarządzania Strategicznego Opiekun: dr inż. Wiesław Danielak Koło Naukowe Negocjacji i Komunikowania NiK Opiekun: dr inż. Patrycja Łychmus Członkowie ww. kół naukowych uczestniczą aktywnie w organizowanych na Wydziale konferencjach, seminariach, szkoleniach, wyjazdach studyjnych, imprezach naukowo-artystycznych, realizują własne badania naukowe, współtworzą artykuły i publikacje naukowe, realizują projekty wdrożeniowe, organizują spotkania ze znanymi osobistościami, prowadza działalność społeczną oraz biorą czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach ogólnouczelnianych typu: Festiwal Nauki, Dni otwartych drzwi dla kandydatów na studia czy Akcje ekologiczne. Studenci koła Ekozarządzanie już po raz drugi uczestniczyli w akcji Debiuty Naukowe w ramach której opracowali publikacje zamieszczone w czasopiśmie Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSzW IF 9 pkt.) 3.4. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW (nagrody i wyróżnienia) Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce: Jadwiga SZCZEPANIAK (Ekonomia), Stypendium Rektora dla laureatów lub finalistów olimpiad przedmiotowych: Konrad HOLC. Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego: Anna Jadwiga ANDRYKIEWICZ, Agnieszka BICZUK, Mateusz MYCYK, Grzegorz PRUCHNIAKOWSKI, Adrianna Katarzyna SOBCZAK, Monika STRYKOWSKA, Ewelina SZCZURKO, Mateusz ŚWIERZEWSKI, Izabela URBAŃSKA.

24 24 4. Kadra 4.1. Stan i struktura zatrudnienia (stan na dzień ) profesor zwyczajny 2 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 10 docent 0 adiunkt z habilitacją 0 adiunkt 33 starszy wykładowca z doktoratem 0 starszy wykładowca bez doktoratu 0 wykładowca 7 asystent z doktoratem 2 asystent 17 Razem: 72 osoby pracownicy inżynieryjno-techniczni 0 administracja 13 Razem: 13 osób Ogółem: 85 osób 4.2. Obsada kadrowa kierunków studiów stan na dzień 1 października 2009 kierunek Ekonomia profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 2 doktor habilitowany 0 Razem: 3 kierunek Zarządzanie profesor zwyczajny 2 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 7 doktor habilitowany 0 Razem: 8 kierunek Bezpieczeństwo Narodowe profesor zwyczajny 0 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 3 doktor habilitowany 0 Razem: Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej w 2009/2010 roku: stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu - Hanna Bortnowska - Bartosz Seiler, tytuł profesora nauk technicznych (w dyscyplinie inżynieria i ochrona środowiska oraz zarządzanie środowiskiem i zarządzanie prośrodowiskowe na poziomie mikroekonomicznym): prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk na stanowisko profesora zwyczajnego zostali mianowani: prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. zw. UZ

25 25 zakończone przewody habilitacyjne: 0 wnioski o nadanie tytułu profesora (oczekujące na zatwierdzenie przez CK): Nagrody i wyróżnienia nauczycieli akademickich Nagrody Rektora przyznane w 2009 za rok 2008: Tytuł, stopień, imię i nazwisko Rodzaj nagrody Stopień Prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk prof. zw. UZ Prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. zw. UZ Dr inż. Piotr Kułyk Dr inż. Patrycja Łychmus Mgr inż. Hanna Bortnowska Prof. UZ dr hab. Ilona Politowicz Mgr Ewa Antonowicz Mgr Agnieszka Perzyńska Nagroda indywidualna za osiągnięcia organizacyjne Nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe Nagroda za osiągnięcia naukowe II stopnia II stopnia Prof. UZ dr hab. inż. Józef Kochanowski Nagroda za całokształt dorobku II stopnia 4.5. Obciążenia dydaktyczne Nazwa jednostki organizacyjnej Wydział Ekonomii i Zarządzania Pensum Liczba godzin ponadwymiarowych obliczeniowych Liczba godzin w tym: studia niestacjonarne Liczba godzin efektywnych Liczba godzin niedociążenia Liczba sal przeznaczonych do realizacji zajęć dydaktycznych wykładowe 1 50 m 2 ćwiczeniowe 0 seminaryjne 4 98,6 m 2 laboratoryjne 4 261,7 m 2 Razem ,3 m 2 5. Działalność naukowo-badawcza 5.1. Badania własne (tematy realizowane w 2009 r.) Lp. Kierownik tematu Temat pracy 1. Prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. zw. UZ Uwarunkowania innowacyjnosci w przedsiębiorstwach(aspekty ekonomiczno-społeczne i organizacyjne) 2. Dr hab.gernot Zellmer, prof.uz Komputerowo wspomagane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 3 Dr hab. Mieczysław Dudek, prof. UZ Międzynarodowe stosunki gospodarcze Unii Europejskiej 4 Dr hab. inż. Andrzej Gałecki, prof. UZ Praca szefa powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego rozwiązywaniu sytuacji w stanach nadzwyczajnych na przykładzie powiatu zielonogórskiego 5 Dr hab. inż. Maria Fic prof. UZ Wpływ globalizacji na rozwój regionalny 6 Dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ Psychologiczne wymiary efektywności człowieka w pracy 7 Dr hab. inż. Daniel Fic, prof. UZ Strategie rozwoju regionalnego 8 Prof dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. zw. UZ Life Cycle Assesment (LCA) jako instrument Dobrych praktyk w zarządzaniu środowiskiem w organizacjach i w zintegrowanej polityce produktowej 9 Dr hab. Ilona Politowicz, prof. UZ Wykorzystanie technik multimedialnych w public relations i reklamie 10 Dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ Unia Europejska w zakresie polityki regionalnej

26 Działalność statutowa(tematy realizowane w roku akademickim 2009 Lp. Kierownik tematu Temat pracy 1 Prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. zw. UZ Innowacje i zarządzanie zmianami a kształtowanie konkurencyjności podmiotów gospodarczych 2 Dr hab.gernot Zellmer, prof. UZ Rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych oraz analiza i ocena możliwego oddziaływania w kontekście powstania krytycznych sytuacji w przedsiebiorstwie 3 Dr hab. Mieczysław Dudek, prof. UZ Unia Europejska w międzynarodowej perspektywie 4 Dr hab. inż. Józef Kochanowski, prof. UZ Strategie marketingowe przedsiębiorstw po akceptacji Polski do Unii Europejskiej 5 Dr hab. inż. Andrzej Gałecki, prof. UZ Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych 6 Dr hab. inż. Maria Fic prof. UZ Nowe typy przedsiębiorstw w gospodarce globalnej 7 Dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ Psychologiczne aspekty profilaktyki i promocji zdrowia menedżerów 8 Dr hab. inż. Daniel Fic, prof. UZ Strategie globalne- zintegrowane zarządzanie strategiczne 9 Prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. zw. UZ Korelaty metod i instrumentów zarządzania proekologicznego w transdyscyplinarnym obszarze badań nad gospodarką publiczną 10 Dr hab. Ilona Politowicz, prof. UZ Promocja regionu lubuskiego 11 Dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ Polityka regionalna Unii Europejskiej oraz aspekty prawne i ich wpływ na rozwój regionów 5.3. Projekty badawcze Międzynarodowe oraz finansowane przez UE Nowy zawód - nowe możliwości - kompleksowe wsparcie dla pracowników przedsiębiorstw restrukturyzowanych w województwie lubuskim projekt unijny realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL/Priorytet: VIII - Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie / Poddziałanie: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Krajowe finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Projekt własny w dyscyplinie marko- i mikroekonomia (numer grantu N N ) pt. Ocena poziomu ekoefektywności gospodarki odpadami w województwie lubuskim w kontekście rozwoju zrównoważonego. Został on przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną, w składzie; dr inż. Joanna Zarębska (kierownik projektu), dr Brygida Cupiał oraz dr inż. Janusz Adamczyk. Projekt habilitacyjny (numer grantu: N N ) w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, przygotowała dr inż. Karolina Mazur, temat projektu: Kontrakt psychologiczny w procesie kształtowania przewagi konkurencyjnej organizacji sektora wysokich technologii. Projekt habilitacyjny (numer grantu N N ) w dyscyplinie nauki o zarządzaniu przygotował dr inż Wiesław Danielak, temat projektu: Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie. Tematyka projektu obejmuje zagadnienia poznawczo-aplikacyjne i wpisuje się w obszar nauk o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu zarządzania strategicznego. Projekt promotorski (numer grantu N N ) przygotował prof. UZ, dr hab. inż. Daniel Fic, temat projektu: Zarządzanie portfelem projektów w jednostkach samorządu terytorialnego.

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 1 WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY 1. KIEROWNICTWO WYDZIAŁU I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DZIEKAN prof. Piotr Szurek

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Kod kierunku

Bardziej szczegółowo

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nr 140/15-16 z dnia 20 stycznia 2016 r. Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra tel. +48 (68) 328 22 02 fax: +48 (68) 327 07 35 e-mail: rektor@uz.zgora.pl http://www.uz.zgora.pl Rektor Prorektor ds. Nauki i Współpracy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają. Europy, ale również wykonywać praktyczne zawody.

PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają. Europy, ale również wykonywać praktyczne zawody. MISJA PWSZ W NYSIE PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w wielu kierunkach. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają kontynuować studia w uczelniach akademickich Europy, ale również wykonywać

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów.

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów. Załącznik nr do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów AWF w Warszawie Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały:

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: 4 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: Nr 339 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Wydziału Ekonomii i Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR na lata 2013-2017 Rzeszów, maj 2013 Strategię Rozwoju Wydziału Sztuki na lata 2013-2017 pod kierunkiem Dziekana dr. hab. prof. UR J. J. Kierskiego przygotowała Komisja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku

UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku P R O J E K T w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r.

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 STUDIA STACJONARNE WSTĘPNEGO STUDIA I STOPNIA Specjalność: Projektowanie w krajobrazie kulturowym - egzamin specjalistyczny 1 MINIMUM DOPUSZCZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów Załącznik nr Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Staże, stypendia,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo.

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Artystyczny Instytut Muzyki. INFORMATOR dla kandydatów na I rok studiów w roku 2009/10

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Artystyczny Instytut Muzyki. INFORMATOR dla kandydatów na I rok studiów w roku 2009/10 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Artystyczny Instytut Muzyki INFORMATOR dla kandydatów na I rok studiów w roku 2009/10 EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Z WIEDZĄ O

Bardziej szczegółowo

średnią arytmetyczną wylicza się do dwóch miejsc po przecinku

średnią arytmetyczną wylicza się do dwóch miejsc po przecinku Zał. nr 9 z dnia 07.01.016r. do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 0.11.014r. KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r.

ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa.

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa. 1.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; Tryb kształcenia: stacjonarny; Profil kształcenia: ogólnoakademicki; Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów Załącznik nr Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Staże, stypendia,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2010/2011

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2010/2011 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2010/2011 Zielona Góra 2011 Materia³y do publikacji zosta³y przygotowane pod kierunkiem kierowników poszczególnych pionów organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów.

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów. Załącznik nr do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów AWF w Warszawie Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Rok akademicki 2011/2012 Europejski System Transferu Punktów Część I A. Informacja o Wydziale 1.1. Dane adresowe

Bardziej szczegółowo

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie - sztuki piękne. Dr Marek Kulig

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie - sztuki piękne. Dr Marek Kulig Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wydział Malarstwa i Rzeźby Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie - sztuki piękne Dr Marek Kulig Działalność

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w dyscyplinie pedagogika

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Nauk Społecznych PRAWDZIWA PASJA POLEGA NA POZNAWANIU. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE W roku 2015 Wydział Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

KRYTERIA OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZAŁĄCZNIK NR 1 KRYTERIA OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH NAUKOWYCH, NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH I DYDAKTYCZNYCH LP. RODZAJ AKTYWNOŚCI LICZBA I CZĘŚĆ A DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Publikacje

Bardziej szczegółowo

Średnią arytmetyczną wylicza się do trzech miejsc po przecinku

Średnią arytmetyczną wylicza się do trzech miejsc po przecinku Zał. nr 9 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni z dnia.0.01 r. KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH I. Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko............................................................ 2. Data urodzenia.............................................................

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra tel. +48 (68) 328 22 02 fax: +48 (68) 327 07 35 e-mail: rektor@uz.zgora.pl http://www.uz.zgora.pl Władze: Rektor Prorektor ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wizyty Delegacji Uniwersytetu Zielonogórskiego w Wietnamie w dniach 02 15.12.2014

Sprawozdanie z wizyty Delegacji Uniwersytetu Zielonogórskiego w Wietnamie w dniach 02 15.12.2014 Sprawozdanie z wizyty Delegacji Uniwersytetu Zielonogórskiego w Wietnamie w dniach 02 15.12.2014 Skład Delegacji: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, Rektor UZ dr hab. Alicja Kuczyńska, prof. UWr, psycholog

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 SPIS TREŚCI LP Spis Strona I Harmonogram spraw dydaktycznych na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Kariera. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza. w Zielonej Górze

Kariera. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza. w Zielonej Górze Kariera w zasięgu ręki Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze Szkoła Podstawowa nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

II Festiwal Muzyki Pasyjnej

II Festiwal Muzyki Pasyjnej 13.03.2015 II Festiwal Muzyki Pasyjnej Autor: Ravelia Termin wydarzenia: 15.03.2015 Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ Instytut Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2013/2014 Opracowanie: dr Dorota Szaban dr Justyna Nyćkowiak mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Pedagogiki, Socjologii i Nauk

Bardziej szczegółowo

Działalność dydaktyczna lipca 1995 IV Międzynarodowa Akademia Muzyki Dawnej Warszawa Wilanów W kręgu muzyki H.

Działalność dydaktyczna lipca 1995 IV Międzynarodowa Akademia Muzyki Dawnej Warszawa Wilanów W kręgu muzyki H. Działalność dydaktyczna 1993-2015 26-31 lipca 1993 II Kurs Interpretacji Muzyki Dawnej Basso Contiunuo 4-10 lipca 1994 III Kurs Interpretacji Muzyki Dawnej Retoryka 3-9 lipca 1995 IV Międzynarodowa Akademia

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE, NIESTACJONARNE NA WYDZIALE GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku 75.0203.26.2016 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH. ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH. ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV Koncert uczniów w hospicjum CORDIS 1 kwietnia 2014 r. Szkolną tradycją stały się koncerty

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

Instytucja kultury z misją edukacji. www.amuz.edu.pl

Instytucja kultury z misją edukacji. www.amuz.edu.pl Instytucja kultury z misją edukacji www.amuz.edu.pl AKADEMIA MUZYCZNA W POZNANIU MA 95 LAT Jesteśmy jedną z dziewięciu uczelni muzycznych w Polsce, a jedyną w kraju, która prowadzi studia z zakresu lutnictwa.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013 Warszawa, dn. 27 czerwca 2012 r. Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013 W dniu 1 października 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu Punktów ECTS Część I A. Informacja o Wydziale 1.1. Dane

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014 ORGANIZATORZY: KUTNOWSKI DOM KULTURY REGIONALNE TOWARZYSTWO MUZYCZNE oraz EUROPEJSKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY MŁODZI ARTYŚCI Zapraszamy do udziału w IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra tel. +48 (68) 328 22 02 fax: +48 (68) 327 07 35 e-mail: rektor@uz.zgora.pl http://www.uz.zgora.pl Władze: Rektor Prorektor ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium Krytyki Kod modułu: Koordynator modułu: Stefan Drajewski Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 1.1. Zasoby ludzkie Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (WZiKS UJ) jest jednym z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Klaudiusz Baran Urodził się w Przemyślu. W 1995 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Prof. Jerzego Jurka. Jako stypendysta rządu francuskiego kontynuował studia w

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015/2016

Rekrutacja 2015/2016 Rekrutacja 2015/2016 Propozycje klas na rok szk. 2015/2016 Klasa Program rozszerzony Języki Przedmioty wybrane do rekrutacji język polski język angielski język polski gr.i - historia język francuski język

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE. Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE. Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Koła naukowe na WNEiP: Koło Naukowe EXPLORATOR(od 2012r., więcej informacji: https://www.facebook.com/exploratorclub) badania naukowe International

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie udziału w projekcie

Zgłoszenie udziału w projekcie Zgłoszenie udziału w projekcie I. Forma wsparcia, którego dotyczy zgłoszenie Program Priorytet Działanie Poddziałanie Beneficjent Projekt Forma wsparcia Uczelnia przyjmująca Edycja Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2008/2009

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2008/2009 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2008/2009 Zielona Góra 2009 Materia³y do publikacji zosta³y przygotowane pod kierunkiem kierowników poszczególnych pionów organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Podczas każdego ze swoich występów spotyka się z niezwykłym uznaniem wśród publiczności i krytyków muzycznych.

Podczas każdego ze swoich występów spotyka się z niezwykłym uznaniem wśród publiczności i krytyków muzycznych. 2 OCTAVA ensemble szybko uzyskał wiodącą pozycję wśród polskich zespołów kameralnych, zostając uznanym przez krytyków muzycznych za jeden z najciekawszych polskich zespołów wokalnych młodego pokolenia.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/11/1 Propozycja ZNP grudzień 015 rok ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego:... Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Pedagogiczne

Przygotowanie Pedagogiczne Przygotowanie Pedagogiczne WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie Pedagogiczne - studia na WSB w Gdyni Program studiów podyplomowych opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE LOGISTYKA I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo