UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2009/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2009/2010"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2009/2010 Zielona Góra 2010

2 Materia³y do publikacji zosta³y przygotowane pod kierunkiem kierowników poszczególnych pionów organizacyjnych uczelni i przez nich akceptowane OFICYNA WYDAWNICZA UNIWERSYTETU ZIE LO NO GÓR SKIE GO Zielona Góra; ul. Podgórna 50 tel./fax (068) /64; Druk: Zak³ad Poligraficzny UZ

3 Spis treści Spis treści Wydziały Wydział Artystyczny... 6 Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Humanistyczny Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Mechaniczny Wydział Nauk Biologicznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Pion Rektora Biuro Prawne Biuro Promocji Akademickie Radio Index Dział Osobowy Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego Stanowisko ds. Obronnych Stanowisko ds. Obrony Cywilnej Stanowisko Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej Pion Prorektora ds. Rozwoju Biuro Prorektora ds. Rozwoju Dział Analiz i Planowania Dział Programów Unijnych Dział Aparatury Oficyna Wydawnicza Wydawnictwo Dział Dystrybucji, Marketingu i Promocji Zakład Poligrafii Pion prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą Dział Nauki Dział Współpracy z Zagranicą Biblioteka Uniwersytecka Centrum Komputerowe

4 4 Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Park Naukowo-Technologiczny Pion prorektora ds. studenckich Dział Spraw Studenckich Biuro Karier Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów Sekcja Rekrutacji Poradnia Młodzieżowa Pion Prorektora ds. jakości Kształcenia Dział ds. Jakości Kształcenia Dział ds. Organizacji Kształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Pion Organizacyjny kanclerza Jednostki bezpośrednio podległe kanclerzowi Dział Inwestycji Dział Socjalny Sekcja BHP Kancelaria Ogólna i Archiwum Zastępca kanclerza ds. ekonomiczno-finansowy Kwestor Kwestura Zastępca kanclerza ds. technicznych Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych Dział Gospodarczy Sekcja Obsługi Informatycznej Dział Techniczny Dział Zaopatrzenia Ośrodek Jeździecki

5 WYDZIAŁY

6 6 WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY 1. Kierownictwo Wydziału i jego jednostek organizacyjnych Dziekan prof. Piotr Szurek PRODZIEKAN ds. studenckich dr hab. Paulina Komorowska-Birger, prof. UZ PRODZIEKAN ds. nauki dr Barbara Literska Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej DYREKTOR ZASTĘPCA DYREKTORA Zakład Dydaktyki Instrumentalnej Zakład Dydaktyki Muzyki Zakład Dyrygowania Zakład Teorii Muzyki przew. kwal. II Maciej Ogarek, prof. UZ przew. kwal. I Bartłomiej Stankowiak, ad. kierownik: przew. kwal. II Karol Schmidt, prof. UZ kierownik: prof. dr hab. Janina Fyk kierownik: przew. kwal. II Maciej Ogarek, prof. UZ kierownik: przew. kwal. II Juliusz Karcz, prof. UZ Instytut Sztuk Pięknych DYREKTOR ZASTĘPCA DYREKTORA Zakład Architektury Wnętrz Zakład Grafiki Zakład Malarstwa i Rysunku dr hab. Andrzej Bobrowski, prof. UZ dr Jarosław Łukasik kierownik: przew. kwal II Bogusław Kaczmarek, prof. UZ kierownik: prof. Piotr Szurek kierownik: prof. Stanisław Kortyka Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej KIEROWNIK Zakład Malarstwa i Edukacji Twórczej Zakład Rysunku i Multimediów dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła kierownik: przew. kwal. II Ryszard Woźniak, prof. UZ kierownik: prof. Wojciech Müller 2. Działalność dydaktyczna 2.1. Kierunki studiów studia pierwszego stopnia studia stacjonarne Architektura wnętrz Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Grafika Jazz i muzyka estradowa Malarstwo studia niestacjonarne Architektura wnętrz Grafika Malarstwo

7 7 studia drugiego stopnia studia stacjonarne Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Malarstwo studia niestacjonarne Malarstwo studia jednolite magisterskie studia stacjonarne Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Malarstwo 2.2. Studia podyplomowe (wraz z liczbą słuchaczy): brak 2.3. Liczba studentów wg systemu kształcenia studia stacjonarne 248 studia niestacjonarne 102 studia doktoranckie --- Razem: LICZBA ABSOLWENTÓW Liczba absolwentów ogółem (wg prowadzonych przez wydział kierunków studiów od ich uruchomienia wg stanu na ) studia stacjonarne 38 studia niestacjonarne 6 studia doktoranckie --- Razem: Liczba absolwentów wg systemu kształcenia za rok 2009/2010 (od do ) studia pierwszego stopnia studia stacjonarne kierunek Architektura wnętrz 0 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 9 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 2 Grafika 0 Jazz i muzyka estradowa 6 Malarstwo 1 studia niestacjonarne kierunek Architektura wnętrz 0 Grafika 0 studia drugiego stopnia studia stacjonarne kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 9

8 8 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 3 Malarstwo 0 studia niestacjonarne Malarstwo 6 studia jednolite magisterskie studia stacjonarne kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1 Malarstwo 4 Razem: Wyniki rekrutacji W roku akademickim 2009/2010 (stan na ) studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunki: Architektura wnętrz 20 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 17 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 16 Grafika 8 Jazz i muzyka estradowa 9 Malarstwo 8 studia stacjonarne drugiego stopnia kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 6 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 20 Malarstwo 8 studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunki: Architektura wnętrz Na rok akademicki 2010/2011 (limity) studia stacjonarne pierwszego stopnia w tym: Architektura wnętrz limit 12 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej limit 10 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych limit 16 Grafika limit 14 Jazz i muzyka estradowa limit 8 Malarstwo limit 8 drugiego stopnia w tym: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej limit 8 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych limit 15 Malarstwo limit 10

9 9 studia niestacjonarne pierwszego stopnia w tym: Architektura wnętrz limit 15 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej limit 15 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych limit 15 Grafika limit 15 Malarstwo limit 15 drugiego stopnia w tym: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej limit 15 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych limit 15 Malarstwo limit Ocena trendów rekrutacyjnych W tegorocznym, lipcowym naborze (2010/11) ranking kierunków przedstawia się następująco: Architektura wnętrz (1,8 osoby na 1 miejsce), Jazz i muzyka estradowa (1,6 osoby na 1 miejsce), Grafika (1,3 osoby na 1 miejsce), Malarstwo (0,6 osoby na 1 miejsce). Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (0,5 osoby na 1 miejsce), Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (0,2 osoby na 1 miejsce), Nabór obecny w porównaniu z naborem zeszłorocznym jest wyraźnie słabszy. Uzyskanie niższych wartości może być spowodowane przede wszystkim trendem ogólnopolskim tj. mniejszą liczbą maturzystów (potencjalnych kandydatów). Niezależnie od tego, ranking kierunków potwierdza tendencję, która otrzymuje się od kilku lat największą popularnością cieszą się trzy kierunki artystyczne Architektura wnętrz, Jazz i muzyka estradowa oraz Grafika. Zainteresowanie kierunkiem Malarstwo pozostało na takim samym poziomie, jak w roku poprzednim. Natomiast słabszy wynik na dwóch kierunkach o profilu nauczycielskim Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej może być konsekwencją nie tyle niżu demograficznego, ale także słabą pozycją przedmiotów artystycznych w polskiej szkole powszechnej, zatem w miejscu przyszłego zatrudnienia absolwentów obu kierunków. Nie bez znaczenia jest również odpływ potencjalnych kandydatów do konkurencyjnych polskich i zagranicznych uczelni artystycznych. 3. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich: 3.1. Pomoc materialna w roku 2009/2010 stypendium socjalne liczba 53 na kwotę zł stypendium na wyżywienie liczba 53 na kwotę zł stypendium mieszkaniowe liczba 23 na kwotę zł stypendium za wyniki w nauce liczba 116 na kwotę zł stypendium za wyniki w sporcie liczba --- na kwotę --- zł stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych liczba 18 na kwotę zł zapomogi liczba 21 na kwotę zł

10 Wymiana studentów z zagranicą liczba studentów wyjeżdżających: 2 liczba studentów przyjeżdżających: 0 Współpraca z uczelniami prowadzącymi kształcenie artystyczne: Falmouth University College (Wielka Brytania), Universite Rennes 2 - Haute Bretagne (Francja) oraz z Latvijas Kulturas Akademija (Łotwa) Działalność studentów Studenci wydziału realizują swe pasje artystyczne i naukowe w kołach naukowych oraz w przedsięwzięciach indywidualnych. Studenci Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej działają w ramach Koła Naukowego Pracownia Wolnego Wyboru (PWW). Program koła skupia się na prezentacji dorobku artystycznego (wystawy, wystąpienia, dyskusje, plenery) studentów Wydziału Artystycznego UZ oraz współpracy z innymi uczelniami i jednostkami artystycznymi w Polsce. Koło prowadzi galerię PWW przy ul. Wrocławskiej 7, gdzie w roku akademickim 2009/10 zorganizowało: 3 wystawy indywidualne, cykl spotkań dyskusyjnych, 4 wystawy zbiorowe, w ramach których zaprezentowano m.in. grafikę z Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej. W czerwcu został zorganizowany plener artystyczny w Michałowicach. PWW prowadzi stronę internetową z aktualnymi oraz archiwalnymi zbiorami (informacje, noty, dokumentacja wystaw, plakaty, teksty). W Kole Naukowym Vox Humana zrzeszona jest grupa studentów kierunków muzycznych, którzy w swojej pracy skupiają się na interpretacji i wykonawstwie muzyki dawnej. Szczególnymi formacjami muzycznymi są: Chór Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Big-Band Uniwersytetu Zielonogórskiego, bowiem ich trzon stanowią studenci kierunków muzycznych wydziału. Artystyczna aktywność studentów jest również realizowana w ramach indywidualnych projektów artystycznych (muzycznych i plastycznych). Na szczególne wyróżnienie zasługują studenci kierunków: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Jazz i muzyka estradowa (w kolejności alfabetycznej): kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Bernarda Gołąb (rok II/3) wystawa indywidualna pt. Inna rzeczywistość, Salon Sztuki PGNiG w Zielonej Górze, sierpień Katarzyna Lotka (rok I/2) i Michalina Walicht (rok II/3) przeprowadzenie autorskich warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży w Rokitnie w dn , podczas Diecezjalnego Dnia Dziecka (pod patronatem Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej), zorganizowanego w ramach obchodów Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Magdalena Kościańska (rok III/3) cykl artykułów prezentowanych na łamach Miesięcznika Uniwersytetu Zielonogórskiego, poświęconych twórczości studentów (Zielonogórska Oferta we Wrocławiu, nr 10, 2009; Kobieco cieleśnie, nr 12, 2009; Co za nami i przed nami, nr ). Martyna Krutulska-Krechowicz (rok II/2) wystawa dyplomowa pt. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, Galeria PRO- ARTE ZPAP w Zielonej Górze, r. Beata Pleban i Marzena Sikora (rok I/2) udział w warsztatach artystycznych w ramach MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUK WSPÓŁCZESNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Konteksty, Teatr Animacji Poznań.

11 11 Małgorzata Tokarska (rok II/2) wystawa dyplomowa pt. Wypowiedzi, Galeria PRO-ARTE ZPAP w Zielonej Górze, r. Monika Kamińska (EASP II/2) udział w wystawie zbiorowej Wystawa Sztuki Artystów Głogowskich, Galeria MOK, Głogów Marlena Baranik, Joanna Jankowska, Katarzyna Kulikowska (EASP I/3) udział w plenerze i sympozjum Impreza Dobra i Ryzykowna, BWA Zielona Góra kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Albert Bezdziczek (rok V/5) Pianista i akompaniator aktywnie uczestniczący w życiu muzycznym Zielonej Góry: udział w projekcie PIOSENKA MOJEGO ŻYCIA w wykonaniu znanych polskich artystów kabaretowych ( , klub Kawon, Zielona Góra), udział w charytatywnym koncercie kolęd WARTO JEST POMAGAĆ ( , Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela), występy w ramach WIECZORÓW MISTRZÓW I WINNIC, jako solista i akompaniator ( , , Cicha Kobieta S.C.), udział w Koncercie piosenki francuskiej ( , Klub U Ojca), udział w spektaklu kabaretowym z piosenkami Kabaretu Starszych Panów pt. MIASTECZKO ( , Klub Kawon), koncerty z autorskim zespołem BEST BEFORE ( Międzychód, 06 i , Zielona Góra), udział w koncertach dyplomowych studentów kierunku Jazz i muzyka estradowa: Kaja Chmiel (śpiew), Mikołaj Andrzejak (gitara) ( , Aula UZ), występ solowy oraz akompaniament na koncercie z okazji 35-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Gubinie ( , PSM Gubin). Monika Kręt (rok II/2) Laureatka licznych festiwali i przeglądów wokalnych. Do najważniejszych sukcesów zaliczyć należy: Złoty mikrofon Radia Złote Przeboje w konkursie Zostań Gwiazdą Kabaretu (Poznań); III miejsce w VII konkursie piosenkarzy amatorów MUFKA w Warszawie; II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Carpathia w Rzeszowie; Nagrodę główną w konkursie Włóczęga w Zielonej Górze. Brała udział: w projekcie Tribute to Jamiroquai stworzonym przez studentów kierunku Jazz i muzyka estradowa (UZ); w akcjach charytatywnych Warto jest pomagać w Zielonej Górze, organizowanych przez Grzegorza Hryniewicza (absolwenta EASM); w Musicalu Studenty autorstwa G. Hryniewicza; w koncertach organizowanych przez Poznańskie Studium Piosenkarskie im. Czesława Niemena; w warsztatach gospel w Sieprawiu, Śremie, Wrocławiu, Krakowie; w warsztatach Fama w Świnoujściu. Obecnie współpracuje z Big-Bandem Zielonogórskim i Nowosolskim, w mniejszych projektach z muzykami z Zielonej Góry, Wrocławia i Gorzowa Wielkopolskiego. Realizuje się jako nauczyciel w Szkole muzycznej Yamaha oraz w świetlicach Caritasu pracując z dziećmi i młodzieżą. Paulina Solska (rok II/2) Tegoroczna absolwentka UZ, ukończyła również Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu. Jest animatorem życia kulturalnego w Zielonej Górze, prowadzi dwie grupy artystyczne: chór przedszkolny Prymka w Rozśpiewanym Przedszkolu nr 34 w Zielonej Górze

12 12 w ramach ogólnopolskiego programu Śpiewająca Polska oraz grupę teatralną Pachmilanki w Zielonogórskim Ośrodku Kultury. Jest aktorką teatru Piiip, śpiewa również w chórze żeńskim Polirytmia działającym przy MCKiE Dom Harcerza w Zielonej Górze. kierunek: Jazz i Muzyka Estradowa Robert Horna (rok I/3) Wirtuoz gitary klasycznej, ceniony i uznany solista i kameralista, jest zaliczany do czołówki polskich gitarzystów klasycznych. Jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie gitary prof. Piotra Zaleskiego oraz Konserwatorium Muzycznego w Enschede w Holandii. Podróże koncertowe wiodły go przez niemal całą Europę oraz Amerykę Południową. Prowadzi klasy mistrzowskie i zasiada w jury festiwali i konkursów gitarowych o międzynarodowym zasięgu. Robert Horna koncertuje jako solista, kameralista oraz wykonuje koncerty z towarzyszeniem orkiestr symfonicznych. Jego bogaty repertuar obejmuje utwory muzyki dawnej, dzieła klasyków oraz kompozycje współczesne, a muzyczne zainteresowania sięgają rożnych stylów. Szczególnie cenione, zarówno przez melomanów jak i fachowa krytykę, są jego transkrypcje i wykonania utworów Astora Piazzolli. Program Mazurtango, wykonywany w duecie z akordeonistą Piotrem Rangno, znakomicie łączy odległe geograficznie, ale podobne pod względem ładunku emocjonalnego utwory Astora Piazzolli i Fryderyka Chopina. Z zespołem Fuera Quartett wykonuje tzw. World Music tj. połączenie jazzu z muzyką popularną i etniczną. Elementy jazzu i muzyki improwizowanej coraz częściej znajdują miejsce w programach koncertów artysty. Na wiosnę przygotowywany jest Koncert na gitarę i trio jazzowe Claude a Bollinga. W programie znajdą się również standardy jazzowe. R. Horna ma na swoim koncie trzy solowe płyty: Milonga del Angel (CD Accord 2000), Las Cuatro Estaciones Porteñas (CD Accord 2005) oraz Suity barokowe (2009). Pełna informacja nt. działalności artystycznej studenta jest dostępna pod adresem: com/fueraquartett.htm 3.4. Szczególne osiągnięcia studentów (nagrody i wyróżnienia) Albert Bezdziczek, (EASM rok V/5) wraz z zespołem BEST BEFORE zwyciężył w eliminacjach (organizowanych przez Radio Zachód) do ogólnopolskiego konkursu PRZEBOJEM NA ANTENĘ, którego finał odbył się w sierpniu w Studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok. Robert Horna, (JiME rok I/3) wydanie płyty CD pt. Robert Horna plays Bach, wyd. Robert Horna, Malwina Hryńczak (EASP II/2) wystawa jej prac dyplomowych pt. WAMPIRY została opublikowana na stronie internetowej MIĘDZYNARODOWEGO TRIENNALE GRAFIKI w Krakowie NAJLEPSZY DYPLOM GRAFIKA/EDYCJA 5. Jest to strona przedstawiająca najlepsze prace dyplomowe wybrane przez wszystkie czołowe uczelnie w Polsce. Prace studentki zostały wykonane pod opieką promotora ad. Piotra Czecha. Katarzyna Szeluk (Grafika III/3) wystawa jej prac dyplomowych pt. SIEĆ została opublikowana na stronie internetowej MIĘDZYNARODOWEGO TRIENNALE GRAFIKI w Krakowie NAJLEPSZY DYPLOM GRAFIKA/EDYCJA 5. Jest to strona przedstawiająca najlepsze prace dyplomowe wybrane przez wszystkie czołowe uczelnie w Polsce. Prace studentki zostały wykonane pod opieką promotora prof. Piotra Szurka

13 13 Paulina Solska, (EASM rok II/2) kierowany przez nią chór Prymka dwukrotnie zajął pierwsze miejsce w przeglądzie chórów programu Śpiewająca Polska (grudzień 2009, maj 2010), otrzymała Eurydykę specjalną za twórcze wprowadzanie w magiczny świat teatru, przyznaną przez Zielonogórski Ośrodek Kultury (2010 r.), wraz z grupą teatralną Piiip dwukrotnie została laureatką przeglądu teatralnego Pokot za przedstawienia: Wakacje Smoczycy Bonawenturki (2009 r.), Alicja (2010 r.), laureatka Przeglądu Wojewódzkiego 55 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Żarach (Żarski Dom Kultury). 4. Kadra 4.1. Stan i struktura zatrudnienia (stan na dzień ) profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 4 profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 14 docent 0 adiunkt z habilitacją 5 adiunkt 23 starszy wykładowca z doktoratem 2 starszy wykładowca bez doktoratu 4 wykładowca 3 asystent z doktoratem 0 asystent 2 Razem: 58 pracownicy inżynieryjno-techniczni 3 administracja 6 Razem: 9 Ogółem: Obsada kadrowa kierunków studiów stan na dzień 1 października 2009 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie) profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 7 doktor habilitowany 0 doktor 11 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia, II stopnia) profesor zwyczajny 0 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 2 doktor habilitowany 3 doktor 4 Architektura wnętrz (studia I stopnia) profesor zwyczajny 0 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 2 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 1 doktor 2

14 14 Malarstwo (studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie) profesor zwyczajny 0 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 2 doktor habilitowany 1 doktor 2 Grafika (studia I stopnia) profesor zwyczajny 0 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 2 doktor habilitowany 0 doktor 2 Jazz i muzyka estradowa (studia I stopnia) profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 1 doktor habilitowany 0 doktor Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej w 2009/2010 roku: stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie wokalistyka uzyskała Inga Lewandowska- Stankiewicz stopień doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne (grafika) uzyskał Radosław Czarkowski 4.4. Nagrody i wyróżnienia nauczycieli akademickich Nagrody Rektora przyznane w 2009 za rok 2008: Tytuł, stopień, imię i nazwisko Rodzaj nagrody przew. kwal. II Ryszard Woźniak, prof. UZ Nagroda zespołowa za osiągnięcia artystyczne I przew. kwal. I Piotr Czech, ad. przew. kwal. I Helena Kardasz, ad. mgr Wojciech Kozłowski, st. wykł. dr Lidia Głuchowska, ad. Nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe II przew. kwal. I Jerzy Szymaniuk, ad. Nagroda indywidualna za osiągnięcia artystyczne II dr Michał Fostowicz-Zahorski, ad. Za osiągnięcia dydaktyczne przew. kwal. II Juliusz Karcz, prof. UZ Za osiągnięcia organizacyjne dr hab. Jerzy Markiewicz, prof. UZ Za osiągnięcia organizacyjne Prof. Piotr Szurek Za osiągnięcia organizacyjne Stopień

15 Obciążenia dydaktyczne Lp. Jednostka Pensum Niedociążenia obliczeniowych Liczba godzin w tym: za studia niestacjonarne Liczba godzin efektywnych Liczba godzin ponadwymiarowych 1. Wydział Artystyczny (godz. zlecone) 2. Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej 3. Instytut Sztuk Pięknych Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej 5. WA - Języki Obce Podsumowanie Liczba sal przeznaczonych do realizacji zajęć dydaktycznych Rodzaj sal dydaktycznych Liczba Powierzchnia (w m 2 ) wykładowe ćwiczeniowe i laboratoryjne ,3 seminaryjne 2 54 Razem ,3 5. Działalność naukowo-badawcza 5.1. Badania własne 2010 Lp. Kierownik tematu Temat pracy 1. przew. kwal. I Bartłomej Stankowiak Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej 2. dr Jarosław Łukasik Instytut Sztuk Pięknych 3. dr hab. Paulina Komorowska-Birger, prof. UZ Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej 5.2. Działalność statutowa 2010 Polska twórczość kompozytorska na przestrzeni wieków: inspiracje, technika kompozytorska, problemy wykonawcze i interpretacyjne. Formy dialogu malarstwa i grafiki. Intermedialny charakter sztuki a działania w formie warsztatów artystycznych. Lp. Kierownik tematu Temat pracy 1. przew. kw. I st. Bartłomej Stankowiak Muzyka we współczesnej kulturze i edukacji. Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej 2. dr hab. Andrzej Bobrowski, prof. UZ Instytut Sztuk Pięknych 3. dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej Wzajemne przenikanie się form ekspresji pomiędzy dziedzinami artystycznymi sztuk wizualnych w sztuce współczesnej. Tożsamość a kultura nowych mediów PROJEKTY Krajowe finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego Projekt habilitacyjny: Tadeusz Baird. Kompozytor, dzieło, recepcja Kierownik tematu: dr Barbara Literska, Jednostka: Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej. Czas trwania data rozpoczęcia: data zakończenia: Fundusze: zł

16 Wyposażenie w aparaturę badawczą: Liczba komputerów PC: 45 w tym nabytych w roku akademickim 2009/2010: 7 Liczba stacji roboczych: 45 Liczba komputerów przyłączonych do sieci LAN: 28 w tym serwerów: 5.5. Współpraca naukowa z zagranicą (ośrodki naukowe, tematyka współpracy, koordynator) Współpraca naukowa i artystyczna: Falmouth University College (Wielka Brytania), sztuki plastyczne (sztuki piękne, sztuki projektowe), dr hab. Paulina Komorowska-Birger, prof. UZ Universite Rennes 2 Haute Bretagne (Francja), sztuki plastyczne (sztuki piękne, sztuki projektowe), mgr Patrycja Wilczek Latvijas Kulturas Akademija (Łotwa) nauki o sztuce, dr Lidia Głuchowska; Hochschule Lausitz, Cottbus (Niemcy), sztuki muzyczne, mgr Katarzyna Kwiecień-Długosz, przew. kwal. II Maciej Ogarek, prof. UZ udział w komitecie reakcyjno-doradczy kwartalnika 20th Century Music (Cambridge University Press), badania nad muzyką XX wieku w kontekście teoretycznym, historycznym i społeczno-politycznym, dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ członkostwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach i związkach twórczych: European Network for Avant-Garde and Modernism Studies; Nordic Avant-Garde Research Network; Polska Rada Naukowa w Niemczech (przy PAN w Belinie); Grupa Robocza Polskich i Niemieckich Historyków i Konserwatorów Sztuki; Polsko-Niemieckie Towarzystwo Literackie Wir ; Roger Loewig Gesellschaft e.v., dr Lidia Głuchowska 5.6. Ocena działalności naukowej Wydziału Działalność naukowa i artystyczna kadry wydziału sytuuje się w dwóch grupach jednostek jednorodnych: N2 nauki historyczne (8 pracowników), N14 dziedziny sztuki (41 pracowników). Kadra artystyczna realizowała się przede wszystkim w indywidualnych działaniach twórczych. Ściśle naukowe działania zdominowane były przez problematykę chopinowską. Ich swoistą kulminacją było aktywne uczestnictwo w III Międzynarodowym Kongresie Chopin Idee Interpretacje Oddziaływania, organizowanym przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina wraz z Uniwersytetem Warszawskim i Polską Akademią Chopinowską (Warszawa ). Zaprezentowane referaty dotyczyły promieniowania sztuki muzycznej Chopina (The Tragic, Pathos, Heroism: The Expressive Meaning of Chopin s Use of the C Minor Key in the Context of the Romantic Tradition - dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ; The Meaning of Chopin s Original Compositions Dispersed through their 19th- Century Transcriptions dr Barbara Literska) oraz obecności Chopina we współczesnej kulturze (Chopin als Merkzeichen auf dem Kulturmarkt dr Rafał Ciesielski). Kongres był wysokiej rangi wydarzeniem naukowym, w którym uczestniczyło ponad 100 naukowców z całego świata. Podkreślić należy również obecność naszego zielonogórskiego środowiska muzykologicznego w Wielkiej Brytanii. W Christ Church University, Canterbury (14-15 maja 2010) w ramach międzynarodowej konferencji naukowej Music and Numbers referat pt. Teacher and composer surrounded by ideas of music and numbers wygłosił dr Tomasz Kienik. Inne, równie istotne pole badawcze wydziału oscyluje wokół zagadnień: Polska awangarda i neoawangarda w Niemczech; Edvard Munch, Stanisław Przybyszewski i europejska wymiana artystyczna XIX/XX w. Pierwsze wyniki owych badań zostały ogłoszone na międzynarodowej konferencji

17 17 Historizing the Avant-Garde, Uniwersytet w Kopenhadze (19-22 grudnia 2009) w referacie The Historiography of the Yiddish Avant-Garde in Poland (dr Lidia Głuchowska) Informacja o głównych kierunkach prac jednostki Wydział planuje kontynuację dotychczasowych wieloaspektowych działań. Zatem koncentrować się będzie zarówno na pracach stricte naukowych (nauki humanistyczne w zakresie nauk o sztuce), jak i na działaniach w zakresie dwóch dziedzin artystycznych: sztuki muzyczne (dyscypliny: instrumentalistyka, dyrygentura, kompozycja i teoria muzyki, wokalistyka) oraz sztuki plastyczne (dyscypliny: sztuki piękne, sztuki projektowe). Prace naukowe odnosić się będą do dwóch zakresów: problematyki awangardy w kontekście polsko-niemieckich związków artystycznych oraz naukowego opracowania polskiej twórczości muzycznej XIX i XX wieku. Podstawowym i głównym kierunkiem prac plastycznych będzie poszukiwanie, rozpoznanie i nazwanie nowych środków i form artystycznego wyrazu, co w kontekście wszechobecnego interdyscyplinarnego przenikania się plastycznej wypowiedzi twórczej nie jest zadaniem prostym. Zasadniczym celem działalności muzycznej będzie wykonawstwo w odniesieniu do dwóch nurtów klasycznego i jazzowego. W obu propagowane będą kompozycje polskich twórców zarówno najnowsze, jak i te noszące miano zabytków kultury muzycznej. Ważnym aspektem będzie rozwój własnej twórczości muzycznej. 6. Działalność wydawnicza 6.1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (wydawnictwa zwarte): 3 Jerzy Szymaniuk, Interpretacja polskich kolęd i pastorałek w procesie aranżacji na przykładzie partytury Kolędy dla Świata, Zielona Góra, 2009, 295 s., ISBN Jacek Niedziela, Historia Jazzu: 100 wykładów, Katowice, 2009, 455 s., ISBN Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska, Wesele łemkowskie obrzęd i muzyka: tradycja a współczesność, Legnica, 2009, 464 s., ISBN Rozdziały w monografiach (rozdziały w wydawnictwach zwartych): 6 7. Inny dorobek wydziału w minionym roku akademickim Kadra wydziału działa w dwóch sferach naukowej i artystycznej. Artyści plastycy (23 osoby), działający w dyscyplinach: sztuki piękne oraz sztuki projektowe, zaprezentowali swoją twórczość (łącznie 113 premierowych dzieł) w ramach 111 wystaw (w tym 20 indywidualnych i 91 zbiorowych). Za granicą odbyło się 18 wystaw zbiorowych (Francja, Japonia, Litwa, Niemcy, Rumunia, Serbia, Węgry) i 2 wystawy indywidualne (Luksemburg, Francja). Przeważająca liczba wystaw miała miejsce w polskich galeriach sztuki. Dokonania artystów muzyków (kompozytorów, dyrygentów, instrumentalistów i wokalistów łącznie 18 osób) zostały zaprezentowane w ramach 112 koncertów publicznych (w tym 17 koncertów zagranicznych), w 2 nagraniach CD, 2 rejestracjach radiowych. Spośród najważniejszych osiągnięć artystycznych pracowników wydziału wymienić należy (w alfabetycznej kolejności autorów): Wystawy indywidualne Stan pamięci, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra, Polska; dr hab. Andrzej Bo browski Begrab mein Herz, Galeria U Jezuitów, Poznań, Polska; dr hab. Radosław Czar kowski Świetliki, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, Wrocław, Polska; dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła Galerie Simoncini, Luksemburg, Luksemburg; prof. Piotr Szurek

18 18 Galeria La Paillette, Rennes, Francja; mgr Patrycja Wilczek Wystawy zbiorowe Kolekcja Artoteki Grafiki ze zbiorów Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego, wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Grafiki, Kraków 2009; Polska; dr hab. Andrzej Bobrowski, prof. UZ; prof. Wojciech Müller, prof. Piotr Szurek; International Art Exibition, Mori Art Museum, Kobe, Japonia; dr hab. Andrzej Bobrowski, prof. UZ Internatonal Art Exibition, A 21, Osaka, Japonia; dr hab. Andrzej Bobrowski, prof. UZ Der Katolische Faktor, STADTISCHE GALERIE, LEERE BEUTEL, Regensburg, Niemcy; przew. kwal. II Leszek Knaflewski, prof. UZ ARTVILNIUS'09, Wilno, Litwa; przew. kwal. II Leszek Knaflewski, prof. UZ 20 mgnień wolności, Wyspa Progress, Gdańsk, Polska; Leszek Knaflewski, prof. UZ Slick Contemporary Art Fair, Paryż, Francja; przew. kwal. II Leszek Knaflewski, prof. UZ IV Międzynarodowy Konkurs Rysunku, Wrocław, Polska; Prof. Stanisław R. Kortyka. Figurama Międzynarodowa Wystawa Rysunku, Praga, Czechy; Prof. Wojciech Müller Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kolor w grafice, Toruń, Polska; Prof. Wojciech Müller 7 Triennale Grafiki Polskiej, BWA, Katowice, Polska; prof. Wojciech Müller, dr hab. Andrzej Bobrowski. Międzynarodowe Biennale Grafiki Dry Point; The City Gallery, Uzice, Serbia; prof. Piotr Szurek...Corps et ames... ; Galerie Koralewski, Paryż, Francja; prof. Piotr Szurek Positionen Der Polnischen Gegenwartskunst, Museum Junge Kunst, Frankfurt (Oder), Niemcy; dr hab. Jacek Dłużewski; Przew. kwal. II Ryszard Woźniak, prof. UZ Republika bananowa. Ekspresja lat 80., Muzeum Narodowe w Bukareszcie, Rumunia; Przew. kwal. II Ryszard Woźniak, prof. UZ Republika bananowa. Ekspresja lat 80., Muzeum w Debreczynie, Węgry; Przew. kwal. II Ryszard Woźniak, prof. UZ Nagrania płyta CD: Musica Sacra Lituanica, wyd.: Carbo Media Sp.z o.o., Zielona Góra 2009; wyk.: Chór Ka meralny Brevis, Chór Mieszany i Żeński IKiSM UZ, Chór Żeński Polirytmia MCKiE Dom Harcerza (przygotowanie chóru Janina Nowak), Orkiestra Symfoniczna (muzycy FZ), Cembalo, organy Teresa Rymaszewska-Cup, dyrygent - przew. kwal. I Łucja Nowak płyta CD: Saska bombonierka, wyd. Stwarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki & Estrada Poznańska 2009, wyk.: Orkiestra Akademia dell Arcadia, dyrygent przew. kwal. I Bartłomiej Stankowiak Koncerty solowe i zespołowe dr Inga Lewandowska-Stankiewicz Inga (wokalistka jazzowa): Koncert pt. Miesiące ; wykonawcy: Inga Lewandowska (śpiew), Kuba Stankiewicz (fortepian), Andrzej Święs (kontrabas), Krzysztof Szmańda (perkusja); miejsce: Teatr Arena, Bratysława, Słowacja. dr hab. Jerzy Markiewicz, prof. UZ (dyrygent): Koncert pt. Dialog mit Bach w ramach Letniego festiwalu, wyk.: Concerto Grosso (Berlin) i Cantores Viridimontani, Sławomir Bronk (kontratenor), Jerzy Markiewicz (dyrygent); miejsce: Sternhagen i Altfiedland, Niemcy. przew. kwal. II Jacek Niedziela, prof. UZ. (kontrabasista jazzowy): koncerty z KWARTETEM JANA PTASZYNA WRÓBLEWSKIEGO; miejsce: Oberhausen, Wuppertal, Düsseldorf, Niemcy. przew. kwal. I Łucja Nowak (dyrygent): Udział w festiwalu COTTBUS INTERNATIONAL OPEN; wykonawcy: Chór Instytutu Kultury i Sztuki Muzycznej, miejsce: Puschkinpark, Niemcy. Przew. kwal. II. Maciej Ogarek, Prof. UZ (dyrygent): Benefizkonzert Niemiecko Polskiej Orkiestry Młodzieżowej w ramach akcji charytatywnej Dzieci pomagają dzieciom organizowanej pod patronatem burmistrza Frankfurtu (Oder) przez firmę Catania ; miejsce: Kleist Forum, Frankfurt (Oder), Niemcy.

19 19 Udział Chóru Towarzystwa Śpiewaczego Cantemus Domino (dyr. M. Ogarek) w wykonaniu dwóch kompozycji: Stworzenia Świata J. Haydna oraz Mass of the Children: J. Ruttera (wraz z Kammerchor der Musikschule Niedergrafschaft, Stedelike Koor Enschede i Orkiestrą Viva Musica Osnabrück) podczas koncertu w ramach 6 NIEDERGRAFSCHAFTER KONZERTHIGLIGHT oraz podczas koncertu laureatów Jugend musiziert Wettbewerb; miejsce: Ev.-altref. Kirche, Emlichheim, Niemcy. przew. kwal. I Ludmiła Pawłowska (pianistka): Koncert muzyki polskiej; wykonawcy: Jolanta Hexamer (sopran), Ludmiła Pawłowska (fortepian); miejsce: Studio de la Musique, Berlin, Niemcy. Koncert jubileuszowy Towarzystwa Współpracy Polsko-Niemieckiej; wykonawcy: Jolanta Hexamer (sopran), Ludmiła Pawłowska (fortepian); miejsce: Towarzystwo Współpracy Polsko-Niemieckiej, Berlin, Niemcy. przew. kwal. I Jolanta Sipowicz (sopran): Udział w koncercie; Koncert Muzyki Polskiej w ramach Dni Kultury Polskiej; wykonawcy: Jolanta Sipowicz (sopran), Peter van der Sterren (fortepian); miejsce: Kulturhus, Borne, Holandia. Przew. kwal. II. Ryszard Zimnicki, Prof. UZ (pianista): Koncert Kameralistów Filharmoników Zielonogórskich z okazji 20-tej rocznicy uzyskania niepodległości i obalenia komunizmu w Europie Centralnej (organizator Ambasada RP); wykonawcy: R. Zimnicki (fortepian), Kwartet Lubuski Filharmonii Zielonogórskiej; miejsce: Sala Organowa, Kiszyniów, Mołdawia. 8. Priorytetowe zamierzenia wydziału do realizacji w roku akademickim 2010/2011 Do najważniejszych zadań wydziału należą: rozwój młodej kadry naukowej, przygotowanie programów studiów II stopnia na kierunkach prowadzonych przez wydział, nawiązanie współpracy z władzami Miasta Zielona Góra i województwa lubuskiego w celu podjęcia wspólnych działań artystycznych na rzecz społeczności lokalnej, kontynuacja współpracy z innymi uczelniami artystycznymi w Polsce (realizacja wspólnych wystaw, warsztatów artystycznych), organizacja cyklu wystaw, koncertów, publikacji i seminariów celem uczczenia podwójnego jubileuszu w zakresie kształcenia artystycznego na poziomie studiów wyższych w Zielonej Górze: 40-lecia istnienia kierunku muzycznego (Wychowanie muzyczne, następnie Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej) oraz 20-lecia istnienia kierunku plastycznego (Wychowanie plastyczne, następnie Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych), organizacja Uniwersyteckiego Koncertu Chopinowskiego pod patronatem JM Rektora UZ. Rola Wydziału Artystycznego UZ na terenie województwa Lubuskiego jest szczególnie ważna, gdyż na obszarze tym nie istnieje inna szkoła wyższa, kształcąca kadry do prowadzenia działalności artystycznej (muzycznej i plastycznej) na rzecz społeczności lokalnej. Ten zakres działań opiera się na pielęgnowaniu rodzimej twórczości, artystycznej aktywizacji ludzi starszych (np. wykłady oraz koncerty pracowników wydziału dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Zielonej Górze) oraz dzieci i młodzieży (np. przez warsztaty jazzowe, Małą Akademię Jazzu), merytorycznej pomocy w działalności świetlic terapeutycznych ( Caritas diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej) oraz w realizacji amatorskich-szkolnych konkursów plastycznych oraz muzycznych, propagowaniu najnowszej profesjonalnej twórczości własnejlokalnej oraz tej o zasięgu ogólnopolskim (np. Galeria Sztuki przy Bibliotece Sztuki UZ, Lubuska Zachęta Sztuki Współczesnej, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, coroczny festiwal Green Town of Jazz ).

20 20 wydział Ekonomii i ZARZĄDZANIA 1. Kierownictwo Wydziału i jego jednostek organizacyjnych Dziekan prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. zw. UZ Prodziekani Ds. Nauki dr hab. inż. Daniel Fic, prof. UZ Ds. Jakości Kształcenia dr hab. Ilona Politowicz, prof. UZ Ds. Studenckich dr inż. Krzysztof Witkowski Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. zw. UZ Kierownik Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. zw. UZ Kierownik Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej dr hab., Gernot Zellmer, prof. UZ Kierownik Zakład Marketingu i Komunikacji Wizualnej dr hab. Ilona Politowicz, prof. UZ Kierownik Zakład Makroekonomii i Finansów dr hab. Mieczysław Dudek, prof. UZ Kierownik Zakład Mikroekonomii i Polityki Społecznej dr hab. inż. Maria Fic, prof. UZ Kierownik Zakład Psychologii Zarządzania dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ Kierownik Zakład Zarządzania Administracją Publiczną dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ Kierownik Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem dr hab. inż. Andrzej Gałecki, prof. UZ Kierownik Zakład Zarządzania Strategicznego dr hab. inż. Daniel Fic, prof. UZ Kierownik 2. Działalność dydaktyczna 2.1. Kierunki studiów studia pierwszego stopnia studia stacjonarne oraz niestacjonarne kierunek ZARZĄDZANIE kierunek EKONOMIA kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia drugiego stopnia studia stacjonarne oraz niestacjonarne kierunek ZARZĄDZANIE 2.2. Studia podyplomowe (wraz z liczbą słuchaczy): Komunikacja i kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa (16 słuchaczy) Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (60 słuchaczy) 2.3. Liczba studentów wg systemu kształcenia studia stacjonarne 1062 studia niestacjonarne 983 Razem: 2045

21 LICZBA ABSOLWENTÓW Liczba absolwentów ogółem (wg prowadzonych przez wydział kierunków studiów od ich uruchomienia wg stanu na 15 sierpnia 2010 r.) Kierunek Zarządzanie studia stacjonarne 2896 studia niestacjonarne 4600 Kierunek Ekonomia studia stacjonarne 80 studia niestacjonarne 48 Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe studia stacjonarne 38 studia niestacjonarne 27 Razem: Liczba absolwentów wg systemu kształcenia za rok 2009/2010 (od do ): kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia studia stacjonarne 74 studia niestacjonarne 40 studia drugiego stopnia studia stacjonarne 108 studia niestacjonarne 155 kierunek EKONOMIA studia pierwszego stopnia studia stacjonarne 39 studia niestacjonarne 30 kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia pierwszego stopnia studia stacjonarne 38 studia niestacjonarne 27 Razem: Wyniki rekrutacji W roku akademickim 2009/2010 (stan na ) studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunki: Zarządzanie 143 Ekonomia 154 Bezpieczeństwo narodowe 179 studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek: Zarządzanie 181 studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunki: Zarządzanie 94 Ekonomia 69 Bezpieczeństwo narodowe 178

22 22 studia niestacjonarne drugiego stopnia kierunek: Zarządzanie Na rok akademicki 2010/2011 (limity) studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek Zarządzanie limit 180 kierunek Ekonomia limit 180 kierunek Bezpieczeństwo narodowe limit 180 drugiego stopnia kierunek Zarządzanie limit 120 studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunek Zarządzanie limit 120 kierunek Ekonomia limit 90 kierunek Bezpieczeństwo narodowe limit 120 drugiego stopnia kierunek Zarządzanie limit Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich: 3.1. Pomoc materialna w roku 2009/2010 ( ) stypendium socjalne liczba 363 na kwotę zł stypendium na wyżywienie liczba 363 na kwotę zł stypendium mieszkaniowe liczba 146 na kwotę zł stypendium za wyniki w nauce liczba 384 na kwotę zł stypendium za wyniki w sporcie liczba 6 na kwotę zł stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych liczba 64 na kwotę zł zapomogi liczba 68 na kwotę zł stypendium ministra za osiągnięcia w nauce liczba 1 na kwotę zł 3.2. Wymiana studentów z zagranicą Studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania mogą uczestniczyć w programie Uczenie się przez całe życie / Erasmus (The Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus). Studenci mają możliwość studiowania w Uniwersytecie Technicznym w Cottbus,na Uniwersytecie w Kaiserslautern oraz w Uniwersytecie Technicznym w Bratysławie. W roku akademickim 2009/2010 podpisano umowę z Hochschule Wismar. W roku akad. 2009/ osoby brały udział w tym programie: Danuta Sabiło (Zarządzanie) Universität Potsdam, Malwina Kurowska (Zarządzanie) Technische Universität Kaiserslautern, Maciej Szkolmowski (Zarządzanie) Fachhochschule Würzburg, Magdalena Obacz (Zarządzanie) Fachhochschule Würzburg Działalność studentów Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania funkcjonuje 10 kół naukowych. Są to następujące koła: Koło Naukowe Zarządzania Opiekun naukowy: dr inż. Karolina Mazur, strona internetowa:

23 23 Koło Naukowe Zarządzania Projektami Opiekun: prof. UZ Daniel Fic, Koło Naukowe Controllingu Opiekun: dr inż. Paweł Kużdowicz, Działalność Koła zawieszona Koło Naukowe Strategicznego Zarządzania Bezpieczeństwem Opiekunem naukowy: dr hab. inż. Andrzej Gałecki Strona internetowa: Koło Naukowe Rachunkowości Opiekun: dr inż. Dorota Kużdowicz Działalność Koła zawieszona Koło Naukowe EKO-Zarządzania Opiekun: mgr inż. Leszek Kaźmierczak Koło Naukowe Etycznego Biznesu Opiekun: dr Brygida Cupiał Strona internetowa: Koło Naukowe Logistyki Opiekun: dr inż. Krzysztof Witkowski, Działalność Koła zawieszona Koło Naukowe Manager Zakład Zarządzania Strategicznego Opiekun: dr inż. Wiesław Danielak Koło Naukowe Negocjacji i Komunikowania NiK Opiekun: dr inż. Patrycja Łychmus Członkowie ww. kół naukowych uczestniczą aktywnie w organizowanych na Wydziale konferencjach, seminariach, szkoleniach, wyjazdach studyjnych, imprezach naukowo-artystycznych, realizują własne badania naukowe, współtworzą artykuły i publikacje naukowe, realizują projekty wdrożeniowe, organizują spotkania ze znanymi osobistościami, prowadza działalność społeczną oraz biorą czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach ogólnouczelnianych typu: Festiwal Nauki, Dni otwartych drzwi dla kandydatów na studia czy Akcje ekologiczne. Studenci koła Ekozarządzanie już po raz drugi uczestniczyli w akcji Debiuty Naukowe w ramach której opracowali publikacje zamieszczone w czasopiśmie Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSzW IF 9 pkt.) 3.4. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW (nagrody i wyróżnienia) Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce: Jadwiga SZCZEPANIAK (Ekonomia), Stypendium Rektora dla laureatów lub finalistów olimpiad przedmiotowych: Konrad HOLC. Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego: Anna Jadwiga ANDRYKIEWICZ, Agnieszka BICZUK, Mateusz MYCYK, Grzegorz PRUCHNIAKOWSKI, Adrianna Katarzyna SOBCZAK, Monika STRYKOWSKA, Ewelina SZCZURKO, Mateusz ŚWIERZEWSKI, Izabela URBAŃSKA.

24 24 4. Kadra 4.1. Stan i struktura zatrudnienia (stan na dzień ) profesor zwyczajny 2 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 10 docent 0 adiunkt z habilitacją 0 adiunkt 33 starszy wykładowca z doktoratem 0 starszy wykładowca bez doktoratu 0 wykładowca 7 asystent z doktoratem 2 asystent 17 Razem: 72 osoby pracownicy inżynieryjno-techniczni 0 administracja 13 Razem: 13 osób Ogółem: 85 osób 4.2. Obsada kadrowa kierunków studiów stan na dzień 1 października 2009 kierunek Ekonomia profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 2 doktor habilitowany 0 Razem: 3 kierunek Zarządzanie profesor zwyczajny 2 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 7 doktor habilitowany 0 Razem: 8 kierunek Bezpieczeństwo Narodowe profesor zwyczajny 0 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 3 doktor habilitowany 0 Razem: Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej w 2009/2010 roku: stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu - Hanna Bortnowska - Bartosz Seiler, tytuł profesora nauk technicznych (w dyscyplinie inżynieria i ochrona środowiska oraz zarządzanie środowiskiem i zarządzanie prośrodowiskowe na poziomie mikroekonomicznym): prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk na stanowisko profesora zwyczajnego zostali mianowani: prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. zw. UZ

25 25 zakończone przewody habilitacyjne: 0 wnioski o nadanie tytułu profesora (oczekujące na zatwierdzenie przez CK): Nagrody i wyróżnienia nauczycieli akademickich Nagrody Rektora przyznane w 2009 za rok 2008: Tytuł, stopień, imię i nazwisko Rodzaj nagrody Stopień Prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk prof. zw. UZ Prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. zw. UZ Dr inż. Piotr Kułyk Dr inż. Patrycja Łychmus Mgr inż. Hanna Bortnowska Prof. UZ dr hab. Ilona Politowicz Mgr Ewa Antonowicz Mgr Agnieszka Perzyńska Nagroda indywidualna za osiągnięcia organizacyjne Nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe Nagroda za osiągnięcia naukowe II stopnia II stopnia Prof. UZ dr hab. inż. Józef Kochanowski Nagroda za całokształt dorobku II stopnia 4.5. Obciążenia dydaktyczne Nazwa jednostki organizacyjnej Wydział Ekonomii i Zarządzania Pensum Liczba godzin ponadwymiarowych obliczeniowych Liczba godzin w tym: studia niestacjonarne Liczba godzin efektywnych Liczba godzin niedociążenia Liczba sal przeznaczonych do realizacji zajęć dydaktycznych wykładowe 1 50 m 2 ćwiczeniowe 0 seminaryjne 4 98,6 m 2 laboratoryjne 4 261,7 m 2 Razem ,3 m 2 5. Działalność naukowo-badawcza 5.1. Badania własne (tematy realizowane w 2009 r.) Lp. Kierownik tematu Temat pracy 1. Prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. zw. UZ Uwarunkowania innowacyjnosci w przedsiębiorstwach(aspekty ekonomiczno-społeczne i organizacyjne) 2. Dr hab.gernot Zellmer, prof.uz Komputerowo wspomagane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 3 Dr hab. Mieczysław Dudek, prof. UZ Międzynarodowe stosunki gospodarcze Unii Europejskiej 4 Dr hab. inż. Andrzej Gałecki, prof. UZ Praca szefa powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego rozwiązywaniu sytuacji w stanach nadzwyczajnych na przykładzie powiatu zielonogórskiego 5 Dr hab. inż. Maria Fic prof. UZ Wpływ globalizacji na rozwój regionalny 6 Dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ Psychologiczne wymiary efektywności człowieka w pracy 7 Dr hab. inż. Daniel Fic, prof. UZ Strategie rozwoju regionalnego 8 Prof dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. zw. UZ Life Cycle Assesment (LCA) jako instrument Dobrych praktyk w zarządzaniu środowiskiem w organizacjach i w zintegrowanej polityce produktowej 9 Dr hab. Ilona Politowicz, prof. UZ Wykorzystanie technik multimedialnych w public relations i reklamie 10 Dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ Unia Europejska w zakresie polityki regionalnej

26 Działalność statutowa(tematy realizowane w roku akademickim 2009 Lp. Kierownik tematu Temat pracy 1 Prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. zw. UZ Innowacje i zarządzanie zmianami a kształtowanie konkurencyjności podmiotów gospodarczych 2 Dr hab.gernot Zellmer, prof. UZ Rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych oraz analiza i ocena możliwego oddziaływania w kontekście powstania krytycznych sytuacji w przedsiebiorstwie 3 Dr hab. Mieczysław Dudek, prof. UZ Unia Europejska w międzynarodowej perspektywie 4 Dr hab. inż. Józef Kochanowski, prof. UZ Strategie marketingowe przedsiębiorstw po akceptacji Polski do Unii Europejskiej 5 Dr hab. inż. Andrzej Gałecki, prof. UZ Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych 6 Dr hab. inż. Maria Fic prof. UZ Nowe typy przedsiębiorstw w gospodarce globalnej 7 Dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ Psychologiczne aspekty profilaktyki i promocji zdrowia menedżerów 8 Dr hab. inż. Daniel Fic, prof. UZ Strategie globalne- zintegrowane zarządzanie strategiczne 9 Prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. zw. UZ Korelaty metod i instrumentów zarządzania proekologicznego w transdyscyplinarnym obszarze badań nad gospodarką publiczną 10 Dr hab. Ilona Politowicz, prof. UZ Promocja regionu lubuskiego 11 Dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ Polityka regionalna Unii Europejskiej oraz aspekty prawne i ich wpływ na rozwój regionów 5.3. Projekty badawcze Międzynarodowe oraz finansowane przez UE Nowy zawód - nowe możliwości - kompleksowe wsparcie dla pracowników przedsiębiorstw restrukturyzowanych w województwie lubuskim projekt unijny realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL/Priorytet: VIII - Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie / Poddziałanie: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Krajowe finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Projekt własny w dyscyplinie marko- i mikroekonomia (numer grantu N N ) pt. Ocena poziomu ekoefektywności gospodarki odpadami w województwie lubuskim w kontekście rozwoju zrównoważonego. Został on przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną, w składzie; dr inż. Joanna Zarębska (kierownik projektu), dr Brygida Cupiał oraz dr inż. Janusz Adamczyk. Projekt habilitacyjny (numer grantu: N N ) w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, przygotowała dr inż. Karolina Mazur, temat projektu: Kontrakt psychologiczny w procesie kształtowania przewagi konkurencyjnej organizacji sektora wysokich technologii. Projekt habilitacyjny (numer grantu N N ) w dyscyplinie nauki o zarządzaniu przygotował dr inż Wiesław Danielak, temat projektu: Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie. Tematyka projektu obejmuje zagadnienia poznawczo-aplikacyjne i wpisuje się w obszar nauk o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu zarządzania strategicznego. Projekt promotorski (numer grantu N N ) przygotował prof. UZ, dr hab. inż. Daniel Fic, temat projektu: Zarządzanie portfelem projektów w jednostkach samorządu terytorialnego.

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2008/2009

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2008/2009 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2008/2009 Zielona Góra 2009 Materia³y do publikacji zosta³y przygotowane pod kierunkiem kierowników poszczególnych pionów organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2012/2013

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2012/2013 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2012/2013 Zielona Góra 2013 Materiały do publikacji zostały przygotowane pod kierunkiem kierowników poszczególnych pionów organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 1 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2006/2007 Zielona Góra 2007 2 Materia³y do publikacji zosta³y przygotowane pod kierunkiem kierowników poszczególnych pionów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006 Zielona Góra 2006 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2005/2006 Zielona Góra 2006 Materiały do publikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

uniwersytet zielonogórski kwiecień - maj 2006

uniwersytet zielonogórski kwiecień - maj 2006 uniwersytet zielonogórski kwiecień - maj 2006 1 2 k w i e c i e ń - m a j 2006 uniwersytet zielonogórski uniwersytet zielonogórski kwiecień - maj 2006 3 Z dużą przyjemnością zapraszam do uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009 UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009 1 Wstęp, władze uczelni Sprawozdanie dotyczy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Misja UMCS 1 Słowo wstępne 2. Z HISTORII UNIWERSYTETU Z historii Uniwersytetu 6

Spis treści. Misja UMCS 1 Słowo wstępne 2. Z HISTORII UNIWERSYTETU Z historii Uniwersytetu 6 Spis treści treści Misja UMCS 1 Słowo wstępne 2 Z HISTORII UNIWERSYTETU Z historii Uniwersytetu 6 NAUKA I ROZWÓJ Potencjał badawczy 46 Perspektywy rozwoju kształcenia 50 Współpraca z zagranicą i programy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki

Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki O Uczelni Władze Uczelni 2 Kroki milowe 6 WSEI w otoczeniu naukowym 7 Wydarzenia w WSEI 8 WSEI w rankingach 20 Dlaczego warto studiować w WSEI? 21 Rekrutacja 22 Warunki ogólne studiów 23 Grant NCBR na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.wsei.lublin.pl

Spis treści. www.wsei.lublin.pl Spis treści Kroki milowe 2 Władze Uczelni 3 WSEI w rankingach edukacyjnych 4 Dlaczego warto studiować w WSEI 5 Wydarzenia w WSEI 6 WSEI w otoczeniu naukowym 12 Pomoc finansowa dla studentów 13 Warunki

Bardziej szczegółowo

listopad-grudzień 2013

listopad-grudzień 2013 numer 4(48) ISSN 1642-1256 listopad-grudzień 2013 Z Życia Uniwersytetu 1 s. 3 OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI s. 4 SENAT s. 5 ORGANIZACJA s. 6 wizyta prezydenta rp s. 8 spotkanie wigilijne s. 10 20 lat współpracy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u Z Życia Politechniki Radomskiej numer 1(28) ISSN 1642-1256 STYCZEŃ/MARZEC 2008 W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2011/2012

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2011/2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2011/2012 Piotrków Trybunalski 2011 1 2 PRZEWODNIK ECTS 2011/2012 Zespół redakcyjny:

Bardziej szczegółowo

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Akademii Ekonomicznej w roku akademickim 2006/2007 POZNAŃ 2007 Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl Skład komputerowy MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

listopad-grudzień 2014 W numerze: * DOKTOR HONORIS CAUSA * STUDENT MISTRZEM ŚWIATA * DZIEŃ OTWARTY Z Życia Uniwersytetu

listopad-grudzień 2014 W numerze: * DOKTOR HONORIS CAUSA * STUDENT MISTRZEM ŚWIATA * DZIEŃ OTWARTY Z Życia Uniwersytetu numer 4(52) ISSN 1642-1256 listopad-grudzień 2014 W numerze: * DOKTOR HONORIS CAUSA * STUDENT MISTRZEM ŚWIATA * DZIEŃ OTWARTY Z Życia Uniwersytetu 1 OD REDAKCJI s. 3 AKTUALNOŚCI s. 4 SENAT s. 4 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2012/2013 informator licencjackie magisterskie www.wwszip.pl Władze Uczelni Rektor WWSZiP prof. zw. dr hab. inż. Rafał Krupski Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2011/2012

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2011/2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych PRZEWDNIK ECTS 2011/2012 Piotrków Trybunalski 2011 1 2 PRZEWDNIK ECTS 2011/2012 Zespół redakcyjny: Agata

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD. Nr 10 (67) UNIWERSYTECKI. październik 2001. Rok VII. Pismo informacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego ISSN 1425-798X. immatrykulacji...

PRZEGLĄD. Nr 10 (67) UNIWERSYTECKI. październik 2001. Rok VII. Pismo informacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego ISSN 1425-798X. immatrykulacji... PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo informacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 10 (67) październik 2001 Rok VII ISSN 1425-798X Po immatrykulacji... 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 10/2001 PERSONALIA Mgr Antoni

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 4-5 224-225 kwiecień-maj 2015

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 4-5 224-225 kwiecień-maj 2015 1 2 3 w numerze: 4 ROBERT KORNELUK / Z obrad Senatu 7 ROBERT KORNELUK / Zarządzenia JM Rektora 7 wiesław hładkiewicz / Władysław Bartoszewski WSPOMNIENIE o prof. e. hajduku 8 Elżbieta Kołodziejska / Odszedł

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

nr 4 (2012/2013) grudzień 2012

nr 4 (2012/2013) grudzień 2012 nr 4 (2012/2013) grudzień 2012 Wydawnictwo Poznań 2012 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005 Spis rzeczy Spis rzeczy Wybrane wydarzenia. 1 Senat 10 Uchwały Senatu.. 10 Komisje. 16 Akty prawne wewnętrznie obowiązujące. 16 Zmiany organizacyjne... 16 Studenci

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. www.pwsz.nysa.pl DLA KANDYDATÓW NA STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

INFORMATOR. www.pwsz.nysa.pl DLA KANDYDATÓW NA STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 www.pwsz.nysa.pl 1 Spis treści NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności uczelni. w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z działalności uczelni. w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 SPIS TREŚCI: 1. ORGANIZACJA I STRUKTURA UCZELNI 2. PRACOWNICY UCZELNI 3. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 4. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 5. WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo