Plany pracy komisji Rady Miejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plany pracy komisji Rady Miejskiej"

Transkrypt

1

2

3 Plany pracy komisji Rady Miejskiej Rada Miejska na sesji 27 czerwca uchwaliła plany pracy stałych komisji w drugim półroczu br. Z treścią uchwały można zapoznać się w Biurze Rady i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Przedstawiamy hasłowo tematy, jakimi komisje będą zajmować się w najbliższych miesiącach. Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wrzesień Informacja o sytuacji na oławskim rynku pracy. Działalność Gminnego Centrum Informacji. Październik Informacja o działaniach proinwestycyjnych dotyczących rozwoju gospodarczego miasta. Listopad Analiza projektu budżetu gminy na rok Opiniowanie uchwał okołobudżetowych. Grudzień Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok Informacja o realizacji założeń finansowych WPI na lata Ustalenie planu pracy na I półrocze Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Wrzesień Zbiorowe zaopatrzenie w wodę recenzent - radny Andrzej Szczepankowski Zaopiniowanie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji RM. Październik Przygotowanie miasta do zimy. Akcja ZIMA oraz stan techniczny dróg w mieście. Zaopiniowanie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji RM. Listopad Zagospodarowanie terenów w bezpośrednim sąsiedztwie wspólnot mieszkaniowych, a będących w zarządzie Gminy Miejskiej Oława recenzent radny Eugeniusz Engel. Zaopiniowanie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji RM. Grudzień Zaopiniowanie budżetu gminy na rok Zaopiniowanie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji RM. Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny Wrzesień Funkcjonowanie służby zdrowia w mieście. Informacja o działalności szpitala w Oławie. Narkomania w Oławie w świetle ostatnich badań statystycznych. Październik Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Opracowanie propozycji Komisji do budżetu miasta na rok Listopad Analiza projektu budżetu na rok 2006 w części będącej przedmiotem zainteresowania Komisji. Analiza funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w sieci oświatowej miasta. Grudzień Analiza i przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze roku Komisja Kultury, Sportu, Rekreacji i Młodzieży Wrzesień Omówienie problemów i zagrożeń występujących na terenie oławskich szkół podstawowych, gimnazjów, średnich spotkanie z pedagogami. Podsumowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży - spotkanie z głównym specjalistą ds. oświaty. Październik Funkcjonowanie świetlic środowiskowych w mieście spotkanie z przedstawicielami świetlic. Opracowanie wniosków Komisji do budżetu gminy na rok Spotkanie z przedstawicielami samorządów uczniowskich reaktywowanie Młodzieżowej Rady Miasta. Listopad Informacja z działalności MKS OŁAWA spotkanie z przedstawicielami Zarządu. Analiza projektu budżetu gminy na rok Grudzień Promocja miasta: osiągnięcia, możliwości, potrzeby spotkanie z naczelnikiem wydziału promocji. Ustalenie planu pracy Komisji na I półrocze Komisja Prawa i Porządku Publicznego Wrzesień Stan bezpieczeństwa publicznego w mieście (sprawozdania przedstawicieli jednostek odpowiedzial-nych za bezpieczeństwo w mieście). Październik Wnioski Komisji do budżetu na rok Podsumowanie pracy Komisji. Listopad Uchwały okołobudżetowe zaopiniowanie projektów uchwał. Sprawozdanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat zagrożeń pato -logicznych. Grudzień Zaopiniowanie budżetu gminy na rok Ustalenie planu pracy na I półrocze Komisja Rewizyjna Wrzesień Kontrola gospodarki mieszkaniowej w mieście. Październik Sprawy zlecone przez Radę. Listopad Sprawy zlecone przez Radę. Grudzień Kontrola wybranych zamówień publicznych. Poza zaplanowanymi tematami, radni na posiedzeniach komisji będą zajmować się sprawami bieżącymi. (ES) 3S - 29 września 2005 r. 3

4

5

6 6 Gminne Centrum Informacji przy Urzędzie Miejskim w Oławie powstało w I edycji programu Pierwsza Praca, wg projektu rządowego realizowanego z funduszy MGPiPS. Starania o uzyskanie dalszych funduszy na funkcjonowanie GCI nie zostały zaniechane i 29 czerwca br. burmistrz Oławy i dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy podpisali umowę, która przewiduje finansowanie niektórych zadań Gminnego Centrum Informacji ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca. Wysokość uzyskanych środków to zł. Gminne Centrum Informacji funkcjonujące na prawach wydziału Urzędu Miejskiego, niezmiennie pełni szereg funkcji, z których najistotniejsze to: 1. Pracownia multimedialna. 2. Lokalne Okienko Przedsiębiorczości. 3. Instytucja Rynku Pracy. 4. Instytucja działająca na rzecz organizacji pozarządowych. 5. Koordynator programu Przejrzysta Gmina. Pracownia multimedialna Usytuowana w miejscu szczególnie uczęszczanym przez społeczność lokalną, na parterze Urzędu Miejskiego. Wyposażona w sprzęt biurowy, 3 stanowiska komputerowe ze stałym łączem internetowym, ksero, skaner, fax, drukarki, nagrywarki. Działania pracowni polegają na: udzielaniu informacji (w zależności od potrzeb klienta mogą to być informacje dla przedsiębiorców, osób bezrobotnych, studentów, uczniów, emerytów organizacji pozarządowych, itp.), wyszukiwaniu informacji na zlecenie, drukowaniu, kserowaniu, nagrywaniu, skanowaniu, umożliwieniu korzystania z Internetu, możliwości korzystania z prasy z poradami prawnymi i ofertami pracy, z broszur i poradników, Działalność Gminnego Centrum Informacji Łucja Mycek - Wojciukiewicz udostępnianiu sprzętu do uczestnictwa w szkoleniach multimedialnych w trybie on-line. Dzięki dotacji zakupione zostały materiały eksploatacyjne: zapas papieru, tonery do kserokopiarki, drukarki, faxu, części zamienne do sprzętu. Lokalne Okienko Przedsiębiorczości Ewidencja działalności gospodarczej funkcjonuje w strukturze GCI już 1,5 roku. Podniósł się standard świadczonych usług oraz wydłużył czas pracy. Ewidencja działalności gospodarczej jest czynna od godziny 7.30 do 17 w dni robocze, podobnie jak całe Gminne Centrum Informacji. Przedsiębiorcy na miejscu mogą uzyskać informacje na temat programów pomocowych, rynków unijnych, możliwości uzyskania kredytów i pożyczek, działalności konsultacyjno-doradczej różnych instytucji. Ewidencja działalności gospodarczej poszerzyła zakres swoich usług: można złożyć wniosek o regon i pobrać wszystkie niezbędne druki i formularze, również ze strony internetowej. Od 1 września dzięki uzyskaniu dotacji na rozwój GCI, stanowisko komputerowe w Lokalnym Okienku Przedsiębiorczości posiada stały dostęp do płatnych stron www. fundusze on-line. Prowadzona jest elektroniczna dystrybucja ważnych informacji dla przedsiębiorców, m.in o bezpłatnych szkoleniach z zakresu pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich. Dzięki wspomnianej już dotacji wydrukowano ulotki informujące szczegółowo o działaniach LOK, oraz utworzono podstronę GCI z której np. można będzie pobrać druki niezbędne do zarejestrowania się w ewidencji działalności gospodarczej, zmian we wpisie, itp. Zamieszczone będą linki do stron z prawem miejscowym i krajowym, ważnym dla przedsiębiorców, możliwe jest przesyłanie wniosków o rejestrację działalności gospodarczej. Znacznie usprawniono ewidencję dzia- 3S - 29 września 2005 r. łalności gospodarczej, instalując specjalistyczny program. Pracownicy Gminnego Centrum Informacji korzystając z bezpłatnych szkoleń stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział np.: w Projekcie Pomocy Technicznej przeznaczonym dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego Rozwój Regionalnych Ośrodków Wspierania Przedsiębiorczości ; w bezpłatnym, tygodniowym szkoleniu adresowanym do beneficjentów SPO WKP Pozyskiwanie funduszy oraz zarządzanie projektem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. 28 czerwca br. zorganizowano szkolenie dla przedsiębiorców zajmujących się branżą spożywczą. Szkolenie informujące o procedurach wprowadzania systemu HACCP, Dobrych Praktyk Higienicznych i Dobrych Praktyk Sanitarnych zorganizowano we współpracy Wydziałem Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, uczestniczyło w nim 50 osób producentów żywności, przedsiębiorców i pracowników zajmujących się gastronomią i handlem artykułami spożywczymi. Szkolenie i materiały szkoleniowe były bezpłatne. Statystyki ewidencji działalności gospodarczej ilustrujące minione osiem miesięcy: W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia zarejestrowano 193 nowych podmiotów gospodarczych, 198 przedsiębiorców dokonało zmian w zakresie swojej działalności, a 199 podmiotów wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej. Miesięczne porównanie liczby zarejestrowanych i wykreślonych firm z ewidencji działalności gospodarczej wskazuje na dłuższą poprawę koniunktury w lipcu, gdzie liczba firm zarejestrowanych przewyższyła liczbę wykreślonych i wykazuje tendencję wzrostową.

7

8 Dzieci i młodzież, szczególnie do lat 17, które w okresie minionych wakacji pozostały w domach, miały dwa razy w tygodniu możliwość spędzenia wolnego czasu w miłej i serdecznej atmosferze na bezpłatnych dyskotekach, bez alkoholu i chemicznego dopingu, organizowanych przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oławie pod hasłem: Dyskotekom TAK, Narkotykom NIE. Dzięki życzliwości właścicieli, dyskoteki odbywały się w następujących miejscach: klub muzyczny MAXIMUM w Oławie przy ul. Zacisznej 2, gdzie wspaniale bawił uczestników wodzirej, kawiarnia TROPIK w Oławie przy ul. 1 Maja, kawiarnia GRAŻKA w Ośrodku Kultury w Oławie, ul. 11 Listopada. W czasie dyskotek w tych lokalach, a także w ich pobliżu, nie prowadzono sprzedaży napojów alkoholowych. Młodzież mogła poznać zabawę dającą prawdziwą radość, miała Wakacyjne dyskoteki Czesław Miłosz radny RM, przewodniczący MKRPA też okazję do rozładowania emocji w różnorodnych konkursach. W ramach realizacji takich ogólnopolskich programów jak: Bezpieczne lato, Unikaj zagrożeń, Czyste place zabaw, Narkotykom stop, Zero tolerancji, Pomagajmy sobie, Nasz dzielnicowy, w imprezach udział brali pedagodzy, policjanci i strażnicy miejscy. Uczestnicy konkursów otrzymywali nagrody i słodycze, które ufundowali m.in. burmistrz Oławy Franciszek Październik, starosta oławski Maria, Bożena Polakowska, radny Roman Kaczor, komendant powiatowy policji w Oławie nadkom. Jacek Gałuszka, firmy: Bartek z Bystrzycy, Anna z Marcinkowic, FHU Tricomtel z Grodkowa, Bahlsen z Oławy, Hurtownia słodyczy w Oławie, PPHU Paweł Gwiazdowicz z Oławy, Polmozbyt w Jelczu-Laskowicach, Spółka RYZA Komunikat wydawca Gazety Powiatowej Wiadomości Oławskie oraz grupa młodzieży z os. Sobieskiego i Leszeka Smertycha. Patronat medialny sprawowały: Oławska Telewizja Kablowa, Gazeta Powiatowa Wiadomości Oławskie i Gazeta Wrocławska- Słowo Polskie. Na każdej dyskotece porządku pilnowali członkowie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy aktywnym udziale starszej młodzieży oraz rodziców. Wszystkim, którzy pomagali i przyczynili się do zorganizowania czynnego wypoczynku dzieciom i młodzieży w naszym mieście w okresie minionych wakacji, w imieniu miejskiej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, składam serdeczne podziękowania. W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta RP Urząd Miejski w Oławie informuje, że spis wyborców zostanie sporządzony do 25 września Osoby, które zamierzają głosować poza miejscem stałego zameldowania, mogą pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie uprawnia do głosowania w miejscu aktualnego pobytu. Osoby, które przebywają czasowo na terenie naszego miasta mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Termin składania wniosków upływa 29 września Wszelkie informacje dotyczące spisu wyborców można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Oławie (pokój nr 7). Po sporządzeniu spis wyborców zostanie udostępniony w dniach 28, 29, 30 września 2005 w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pok. nr 7 w godz S - 29 września 2005 r.

9 PEAD - program pomocy żywnościowej Lidia Markowska - wiceprezes ZM PKPS Europejski Program Pomocy Żywnościowej PEAD, funkcjonuje od 1989 r w krajach Unii Europejskiej. Podstawowym założeniem programu jest zagospodarowanie rezerw surowców interwencyjnych (zboża, ryżu, mleka, masła) na cele pomocy społecznej i wsparcie żywnością osób najbardziej potrzebujących. Polska jako członek UE od 2004 roku bierze udział w programie dostarczania żywności dla najuboższej ludności. Istota PEAD polega na bezpłatnym przekazywaniu osobom potrzebującym żywności pochodzącej z rezerw UE przez akredytowane organizacje charytatywne z terenu Wspólnoty. Zgodnie z zasadami UE, przedsiębiorcy wybrani w drodze przetargu dostarczają do magazynów wybranych organizacji charytatywnych gotowe artykuły spożywcze. Dystrybucją zajmują się: Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas, które biorą bezpośredni udział w programie oraz mniejsze podmioty działające lokalnie i współpracujące z FPBŻ. Transport żywności ze wskazanych magazynów do odbiorców jest organizowany przez zarządy organizacji i na ich koszt. Zarząd Miejski PKPS w Oławie współpracuje z Panem Mirosławem Płomińskim, który wspiera akcję programu PEAD/2005. Jak napisał Jan Kochanowski Służmy poczciwej sławie. A jako kto może niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże. Taki jest pan Mirosław i za to serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również wolontariuszom, mieszkańcom, Urzędowi Miasta za pomoc przy rozładunku. Produkty żywnościowe objęte programem (opakowania jednostkowe) są wyraźnie oznaczone napisem: Dotacje z miejskiego budżetu Pomoc UE lub WE oraz Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2005 oraz informacją, że artykuł nie jest przeznaczony do sprzedaży. PKPS w Oławie prowadzi dystrybucję artykułów żywnościowych poprzez rozdawnictwo osobom indywidualnym na podstawie przygotowanych list przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Podstawą prawną do przygotowania list odbiorców ostatecznych stanowią przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia w szczególności art. 7 i 8 w/w ustawy; art. 7 pkt 1-15 opisuje z jakiego powodu pomoc taka się należy osobom i rodzinom, art. 8 komu przysługuje prawo do świadczeń, a więc: 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł, zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, 2) osobie w rodzinie,w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł, zwanej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, 3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie zwanej kryterium dochodowym rodziny, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 pkt lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób, jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze. Wszystkie podejmowane działania mają na celu zapewnić, aby produkty trafiły do najbardziej potrzebujących osób i rodzin ubogich, bezrobotnych, wielodzietnych itp. Osobom bezdomnym nie wydaje się produktów w formie rozdawnictwa indywidualnego, mogą one natomiast korzystać z opieki placówek tj. noclegowni, jadłodajni, świetlicy, klubu seniora itp. Zarząd Miejski PKPS i osoby wydające artykuły pracują społecznie, z własnej woli, bez ich oddania nie byłoby możliwości przeprowadzenia akcji żywnościowej. Szczególnie osoby odbierające żywność nie potrafią tego uszanować i docenić gest dobrej woli organizacji. Program PEAD 2005 jest w tonażu dużo większy i wiele organizacji nie podejmuje się tego typu działań, bo wiedzą, jaka praca ich czeka przywóz, rozładunek, wydawanie i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Jakie kłopoty PKPS ma w Oławie? Ludzie obawiają się, że nie starczy dla nich mimo informacji, że artykułów jest dużo i stoją od wczesnych godzin rannych, nawet z małymi dziećmi, co jest uciążliwe dla mieszkańców, nie szanują mienia prywatnego, państwowego, czystości terenu, nie mówiąc już o słownictwie, jakiego używają w stosunku do siebie nawzajem, jak również osób wydających i mieszkańców. Apelujemy: bądźcie życzliwi, wyrozumiali wobec siebie, szanujcie pracę innych osób upływa termin składania wniosków przez organizacje pozarządowe o dotacje z budżetu miasta na wykonywanie zadań publicznych. Ponieważ jest to dzień wolny od pracy (sobota), w tym roku wyjątkowo można składać wnioski do 17 października do godziny w sekretariacie lub punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego. Formularz wniosku jest określony rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 w sprawie ramowego wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 193, poz. 1891). W Gminnym Centrum Informacji są dostępne formularze w wersji elektronicznej i drukowanej. (ES) 3S - 29 września 2005 r. 9

10 Spełnione marzenie Jedyn 22 września br. została przekazana do użytku i uroczyście otwarta sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Oławie. Najstarsza w naszym mieście podstawówka, którą z sentymentem wspominają pokolenia oławian, czekała na tę chwilę lat. Decyzja o budowie, do której ponad dwoma laty burmistrz F. Październik przekonał radnych miejskich, miała wielu przeciwników, którzy uważali, że miastu bardziej potrzebny jest np. kryty basen, a szkołę najchętniej by zlikwidowali Opierali się na prognozach demograficznych, a nie na ocenie rzeczywistych potrzeb szkolnej społeczności i okolicznych mieszkańców). Dyrektor Zdzisława Golańska, witając zaproszonych gości podziękowała tym wszystkim, którym szkoła zawdzięcza ten obiekt i którzy przez lata zabiegali o realizację inwestycji. Oprócz władz miejskich i starostwa witano więc wojewodę dolnośląskiego Stanisława Łopatowskiego i kuratora oświaty Teresę Kaletę, przedstawicieli sejmiku i marszałka województwa dolnośląskiego Czesława Cyrula i Zdzisława Paligę, wieloletniego poprzedniego dyrektora szkoły Władysława Supersona (którego marzenia wreszcie się ziściły), a także przedstawicieli 8 września w Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość poświęcona 25. rocznicy powstania NSZZ Solidarność, na której wręczono podziękowania wielu zasłużonym członkom Związku. Wspominano również tych, których nie ma już pośród nas, a których wspomnienie jest wciąż żywe. Uroczystość rozpoczęła się ciekawym programem artystycznym; między innymi można było zobaczyć fragmenty filmów dokumentalnych i posłuchać młodzieżowego chóru pod kierownictwem Jacka Chlebnego. W części oficjalnej wystąpiła Janina Białowąs, członek Zarządu Regionu NSZZ. Głos zabierali również zaproszeni goście. Wyróżnionym działaczom związkowym burmistrz wręczył następujący list dziękczynny: 25 lat Sol

11 ka ma salę gimnastyczną idarności instytucji, organizacji, zakładów pracy, szkółoraz licznych sponsorów, spośród których na szczególne wyróżnienie z pewnością zasługuje Fundacja Amigos Szkola Nr 1 Olawa z Segovii (Hiszpania) z jej założycielką Marią Luisą Herrero Garcia i inspiratorką powstania tej organizacji oławianką Anną Herbą, które również przybyły na uroczystość. Podziękowania i wyrazy uznania za sprawną i szybką realizację inwestycji należą się projektantom z pracowni Skorpion Tadeuszowi Kowalskiemu i Piotrowi Leońskiemu oraz wykonawcy firmie budowlanej Stanisława Lorenza. Młodzież szkolna pod kierunkiem całego grona pedagogicznego przygotowała bogaty program artystyczny, na który złożyły się recytacje, piosenki w wykonaniu chóru szkolnego oraz niezwykle barwne układy rytmiczno-taneczne. Na zakończenie, po wyjściu uczestników uroczystości z sali, w pobliżu p[osadzono dwa młode dęby które jak przystało na spadkobierców Bolesława Chrobrego, patrona szkoły symbolizować będą historyczną tradycję, jak i dokumentować ważne w życiu szkoly wydarzenie. Fakt ten uwiecznia odsłonięta tablica pamiątkowa. (JW) Życie oznacza wdzięczność za wszystko co dobre co jest nam dawane pod postacią ludzi i rzeczy (Phil Bosmans) Z okazji jubileuszu 25-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność p o d z i ę k o w a n i e z wdzięczną pamięcią za wszystko, czego przed laty w tamtej trudnej sytuacji doświadczaliśmy, abyśmy dzisiaj mogli funkcjonować w nowej rzeczywistości. Franciszek Październik Burmistrz Oławy

12 15 lat minęło od momentu utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jednostki organizacyjnej, która od 1990 zaczęła samodzielnie realizować zadania z zakresu pomocy społecznej. Przypomnijmy, że wcześniej było to zadanie Działu Służb Społecznych, funkcjonującego w strukturze oławskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Konieczność utworzenia tego rodzaju jednostek na terenie całego kraju związana była ze zmianą organizacji systemu pomocy społecznej. Ustawa z 29 listopada 1990 o pomocy społecznej stworzyła podstawy, na których wyrósł wielokrotnie reformowany, a obecnie obowiązujący system pomocy społecznej. Przez 15 lat coraz większa liczba pracowników realizowała szereg różnorodnych zadań z zakresu pomocy społecznej dla coraz większej grupy oławskich podopiecznych, poruszając się przy tym w coraz większym gąszczu aktów prawnych wyznaczających podstawę działań Ośrodka. Zmieniały się przepisy, zmieniała się struktura organizacyjna, zmieniała się również kilkakrotnie siedziba MOPS. Jednak dla pracowników przyzwyczajonych do różnego rodzaju zmian, najbardziej przełomowym rokiem okazał się rok Bowiem 1 maja ubiegłego roku nastąpiła zmiana podstawowego 15-lecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie. Ewa Romańczuk - kierownik MOPS aktu prawnego ustawy o pomocy społecznej, która dotychczasowe zadania pomocy społecznej tj. wsparcie finansowe i rzeczowe, ukierunkowała na wszelkiego rodzaju działania, poprzez pracę socjalną do przezwyciężania czasowych trudności własnymi siłami, jedynie przy niewielkim wsparciu finansowym. W tak trudnym momencie Ośrodkowi przekazano jednocześnie dwa inne zadania gminy tj. świadczenia rodzinne oraz dodatki mieszkaniowe. Od września br. MOPS realizuje również zadania, wynikające z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Ustawa ta nakłada na pracowników socjalnych dodatkowe zadania niezwiązane z pomocą społeczną tj. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u dłużników alimentacyjnych. Będzie to trudne, ponieważ ośrodek pomocy społecznej nie dysponuje dostateczną liczbą pracowników socjalnych. Praktyka wykazała, że realizowanie różnych ustaw pomocowych przez jedną instytucję, w której wypłata świadczeń odbywa się na podstawie innego trybu postępowania, ma swoje dobre (aż trudno uwierzyć) i złe strony. Dobra strona to możliwość weryfikacji informacji przekazywanych przez klientów ubiegających się o różne świadczenia, a tym samym szansa na bardziej hermetyczny system redystrybucji środków publicznych oraz pozyskanie obszernego źródła informacji o sytuacji finansowej znacznej części społeczności lokalnej, do której dotarcie i rozpoznanie było do tej pory niemożliwe. Nie ziściło się założenie ustawy o świadczeniach rodzinnych zmierzające do wyraźnego oddzielenia tych świadczeń od pomocy społecznej. To jest ta zła strona. Ponadto przyznawanie i wypłata różnych zasiłków przez jedną instytucję na podstawie różnych kryteriów jest przyczyną dezorientacji osób ubiegających się o pomoc, a w konsekwencji niezadowolenia przenoszonego bezpośrednio na pracowników. 15-lecie Ośrodka Pomocy Społecznej skłania do refleksji i spostrzeżeń może niezbyt optymistycznych, ale miejmy nadzieję, że bilans korzyści i strat będących konsekwencją przekazania Ośrodkowi do realizacji szerokiego katalogu zadań, okaże się w przyszłości pozytywny. Zmiany w świadczeniach rodzinnych W związku ze zmianami w zakresie świadczeń rodzinnych przypominamy najważniejsze informacje, wynikające z obowiązujących przepisów. Świadczenia rodzinne, zgodnie z art. 23 ustawy z 28 listopada (którego roku?) o świadczeniach rodzinnych, wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznano świadczenie. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzinnego po 10. dniu miesiąca; świadczenie za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży 12 3S - 29 września 2005 r.

13 wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 sierpnia do 30 września, świadczenie rodzinne przysługujące za wrzesień wypłaca się do 31 października. Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka składa się do ukończenia Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych Ewa Romańczuk - kierownik MOPS Ustanowiony przez ONZ w 1991 roku, obchodzony 1 października w rocznicę pierwszego posiedzenia Światowej Organizacji ds. Ludzi Starszych. Jest takie powiedzenie: syty głodnego nie zrozumie. Można by też dodać: zdrowy nie zrozumie chorego, ani młody starego. Trzeba być doświadczonym przez chorobę, trzeba przeżyć starość samemu. Mówić o przeżywaniu jesieni, czy nawet zimy życia, o starości, o chorobie, o niejednokrotnie związanym z tym cierpieniem, samotnością, ba nawet samą śmiercią to dotykać jednej z największych tajemnic. Często w tych problemach ludzie starsi pozostają samotni, niezrozumiani, gdzieś na uboczu. Jedną z przyczyn jest fakt, iż dzisiaj to młode pokolenie jest w centrum uwagi. Dzisiaj młodość, sprawność, piękny wygląd, zgrabna sylwetka to w przeciwieństwie do starości, temat do reklamy. Ponadto mówi się, że młodzi są przyszłością ojczyzny. Owszem to prawda. Ale przecież nie można powiedzieć, iż człowiek młody jest ważniejszy od osoby starszej, że zdrowy więcej znaczy niż chory. Do najważniejszych problemów ludzi starszych można zaliczyć samotność, chorobę, inwalidztwo, życie w ubóstwie, poczucie nieprzydatności. Wszystkie te problemy wskazują na istniejącą marginalizację osób starszych jako zbiorowości, czego przykładem może być stopniowe eliminowanie ich z aktywnego życia zawodowego i społecznego przez dziecko pierwszego roku życia. Podmiot realizujący świadczenia rodzinne jest obowiązany poinformować osoby ubiegające się o świadczenie rodzinne: o terminach składania wniosków, o konieczności przedłożenia do w momencie przekraczania granicy wieku emerytalnego. Osoby starsze boją się nie tylko chorób i niepełnosprawności, ale także osamotnienia i nietolerancji, gdyż w dzisiejszych czasach panuje kult młodości. Starość jest okresem trudnym, człowiek musi zostać do niej odpowiednio przygotowany. Na to, jak jest ten okres przeżywany, mają wpływ różne czynniki zarówno indywidualne, w tym genetyczne, jak i społeczne. Ludzie starsi stają się coraz mniej sprawni, coraz więcej chorują. Rozwój geriatrii i gerontologii przyczynia się do postępu w działaniach na rzecz poprawy jakości życia w okresie starości. Powszechne przygotowanie się do starości stanowi nowe wyzwanie dla współczesnych społeczeństw. Zasadnicze znaczenie w procesie edukacji dla dobrego przeżywania starości ma motywowanie ludzi do aktywności, tak fizycznej, jak i intelektualnej. W miarę przybywania lat potrzeby człowieka się zmieniają, gdyż zmienia się perspektywa życiowa. Z jednej strony ogromnej wagi nabierają banalne sprawy dnia codziennego, z którymi starszy człowiek boryka się z coraz większymi trudnościami na skutek postępującej słabości własnego organizmu, a z drugiej strony ambicje i motywacje, które kierowały zachowaniem i dążeniami w latach wcześniejszych, odchodzą powoli w cień. Pojawia się refleksja dotycząca przeszłości. Coraz częściej myśli się o przyszłości i końcu własnego życia. Pojawiają 3S Komunikat oświadczenia o dochodzie członków rodziny za poprzedni rok kalendarzowy (informacja powinna być przekazana do końca stycznia).zasiłek rodzinny wypłaca się również za miesiąc, w którym dziecko ukończyło 18., 21. lub 24. rok życia. (ER) się smutek i strach. Największym problemem społecznym ludzi starszych jest samotność. W toku licznych i szybkich przemian przeobrażeniu ulega także model rodziny. Znikają wielopokoleniowe rodziny, w których osoby starsze mogły liczyć na opiekę i zainteresowanie. Seniorzy polscy żyją najczęściej w rodzinach swych dzieci. Rodziny korzystają z obecności oraz pomocy babci czy dziadka. Problem pojawia się wówczas, gdy starszy człowiek staje się niesprawny. Święto seniorów, obchodzone 1 października, jest wydarzeniem szczególnie doniosłym, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że współczesne społeczeństwo liczy coraz więcej ludzi starszych, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i mądrością. Dla wielu z nich trzeci wiek to czas reorganizacji własnego życia i korzystania ze zdobytego doświadczenia i umiejętności.właśnie ludzie tzw. trzeciego wieku mogą wnieść szczególny wkład w rozwój autentycznej kultury życia, dając świadectwo tego, że każda chwila życia jest wielkim darem oraz, że człowiek na każdym etapie życia posiada szczególne bogactwa, którymi może się dzielić z wszystkimi. Z okazji Międzynarodowego Dnia ludzi Starszych wszystkich SENIOROM zdrowia, radości i pogody ducha życzą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie. Straż Miejska przyjmuje telefoniczne zgłoszenia od mieszkańców Oławy w sprawie interwencji - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 23.00, a w soboty od 7.00 do Numery alarmowe Straży Miejskiej: i telefon komórkowy bezpośrednio do patrolu zmotoryzowanego. W przypadku zgłoszenia w godzinach popołudniowych, czas oczekiwania na połączenie może być nieco dłuższy września 2005 r. 13

14

15 ich remontami, finansując je. Miejscowość Sasów znalazła się w wianie córki, też oławianki. Zatem zwyczajnie po prostu wypada, żeby do prowadzonego obecnie remontu dołożyli się współcześni oławianie. Bez względu na to, czy pochodzą z Ziemi Złoczowskiej. Głównymi inicjatorami odzyskania tego kościoła dla tamtejszych Polaków są mieszkańcy Domaniowa i innych wsi w naszym powiecie, wywodzący się z podsasowskiej Uszni. A Klub Złoczowski - Oddział Ziemia Oławska jest nie tylko dla mieszkających tu złoczowian. Chce Rozpoczyna się zapowiadany wcześniej pierwszy cykl warsztatów dla osób bezrobotnych organizowany przez Gminne Centrum Informacji - Urząd Miejski w Oławie we współpracy z licencjonowanymi doradcami zawodowymi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu. Warsztaty są bezpłatne i finansowane ze środków MGiP służyć wszystkim, sercem zwiazanym z Kresami, gdzie pozostały ich rodzinne korzenie. Nie tylko warto, ale trzeba tam pojechać, zobaczyć, przekazać młodszemu pokoleniu. Honorowym przewodniczącym Komitetu Rewitalizacji sasowskiej świątyni jest kardynał Henryk Gulbinowicz honorowy obywatel Oławy. Patronat ogólny roztacza Urząd Miejski w Oławie, m.in. udostępniający swoje pomieszczenie na dyżury klubowe w pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca od godz.16 do 17. Tam są zawsze mile widziane Konkurs dla studentów Burmistrz Oławy ogłasza konkurs na prace studenckie o tematyce oławskiej. 1. Konkurs organizowany będzie co roku w miesiącach jesiennych. Termin zgłaszania prac koniec października. Rozstrzygniecie do końca grudnia każdego roku. 2. Uczestnikami konkursu mogą być studenci różnych kierunków studiów stacjonarnych, zaocznych itp., niekoniecznie mieszkańcy Oławy. 3. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, licencjackie lub inne (np. zaliczeniowe) ocenione w macierzystych uczelniach na co najmniej wynik dobry, co winno być poświadczone pisemnie przez promotora lub uczelnię. 4. Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach: projektowej i badawczej. 5. Dla rozstrzygnięcia konkursu burmistrz Oławy powołuje każdorazowo komisję oceniającą, złożoną z osób odpowiadających zawodowo Ważne dla bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca (grant na rozwój GCI). Tym razem tematyka jest następująca: Szukamy pracy na europejskich rynkach (27. IX), Budowanie ścieżki kariery zawodowej (28. IX), Techniki aktywnego poszukiwania pracy (29. IX). Zajęcia odbywają się w Urzędzie Miejskim od godz Komunikaty wszystkie osoby zainteresowane tematyką kresową, nie tylko związaną ze Złoczowem. Patronat medialny nad działalnością oławskiego klubu sprawuje Gazeta Powiatowa -Wiadomości Oławskie. Na słowa wdzięczności zasługują wszyscy, którzy dotychczas przyczynili się w jakikolwiek sposób do tego, żeby było z czym pojechać do Złoczowa i Sasowa celem wsparcia wspomnianych remontów. Tam, na ziemiach, w których tkwią rodzinne korzenie tak wielu Polaków, w tym mieszkańców Ziemi Oławskiej... charakterowi nadesłanych prac konkursowych. 6. Komisja oceniająca pracuje według własnego regulaminu zatwierdzonego przez burmistrza. 7. Decyzje komisji oceniającej są ostateczne. 8. Prace konkursowe ocenione przez komisję jako przydatne dla władz miejskich zostaną nagrodzone przez burmistrza Oławy nagrodami pieniężnymi (do zł). (JW) do Udział w warsztatach i materiały szkoleniowe są bezpłatne. Można już zapisywać się na kolejny cykl warsztatów. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy prowadzi Gminne Centrum Informacji Urząd Miejski w Oławie, pl. Zamkowy 15, tel Zainteresowanych serdecznie zapraszamy. (ŁMW) Burmistrz Oławy Franciszek Październik przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od do 12.00, po wcześniejszym umówieniu i ustaleniu godziny w sekretariacie Urzędu Miejskiego, tel Zastępcy burmistrza przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków: Jerzy Hadryś w każdy czwartek w godzinach od do 14.00, Witold Niemirowski w każdą środę w godzinach od do 17.00, też po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie Urzędu. Naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. Centrum Reagowania Miejski Zespół Reagowania Urzędu Miejskiego w Oławie mieści się w ratuszu, II piętro, pokój nr 33 Rynek 1. Udzielanie informacji i przyjmowanie zgłoszeń - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, telefon lub , faks nr W pozostałych godzinach oraz w dni wolne od pracy zgłoszenia przyjmuje oraz informacji udziela dyżurny pod numerem telefonu komórkowego: S - 29 września 2005 r. 15

16

17

18 W Oławie jest już jasno (18. IV. 47) (JKG) Mieszkańcy Oławy doznali onegdaj miłej niespodzianki, kiedy w kilkunastu punktach miasta zapłonęły wieczorem duże żarówki. Ojcowie miasta z burmistrzem Juszczykiem na czele, pokonawszy wiele trudności i zniósłszy wiele nieusprawiedliwionych ataków i krytyk w prasie, zdołali wreszcie oświetlić całe niemal miasto. Przyjemnie, dobrze i przede wszystkim bezpiecznie czują się obecnie mieszkańcy Oławy. Dziwny jest tylko fakt, dlaczego w kilku punktach miasta (np. na ul. Brzegowej) żarówki płoną przez całe 24 godziny. Mucha tse tse robi spustoszenie (8. V. 47) (jkg,) Wieczorem dnia 10 bm. z okazji Święta Zwycięstwa, odbył się w Oławie na Placu 27 Stycznia capstrzyk. Rozpalono również duże ognisko na... asfalcie! Pomijając już niszczenie asfaltu, dziwnym co najmniej Niemcy dziękują... (14. V. 47) Na stos! ( 15.V. 47) (JKG) Miejska Rada Narodowa w Oławie pogrążyła się niemal zupełnym letargu. Posiedzenia odbywają się bardzo rzadko i to przy znikomej ilości radnych a Obrady ograniczają się do do akceptowania projektów Zarządu Miejskiego. Ażeby jakieś zebranie Rady doszło do skutku potrzeba je zwoływać kilka razy, ponieważ radni uważają iż obecność ich na posiedzeniu nie jest konieczna. A miasto cierpi na tym! Dnia 8 maja b.r. odszedł ze stacji Laskowice transport z Niemcami, wysiedlonymi z powiatu oławskiego, liczący osób, w tym 350 z powiatu brzeskiego. Skierowany został on do stacji granicznej Kaławsk. Do repatriowania zostało w Oławie i w Brzegu Niemców. Następny transport odejdzie w m. czerwcu. Spora ilość Niemców (przeważnie kobiety) wyraziła chęć otrzymania obywatelstwa polskiego i tym samym zostania w Polsce. Życzeniu ich naturalnie nie zadość uczyniono z powodu braku podstaw prawnych. Załadowanie i odtransportowanie Niemców odbyło się sprawnie i w jak najlepszym porządku, co zawdzięczać należy energii naczelnika tutejszego PUR-u ob. Krawczyka oraz Powiatowej Komendzie M.O. Tuż przed odjazdem transportu, delegacja Niemców z Zech em na czele wyraziła ob. Krawczykowi gorące podziękowanie, za nadzwyczaj ludzkie ich traktowanie o obfite zaopatrzenie w żywność itd. jest fakt, ze do rozpalenia ogniska użyto drzwi, okien, mebli itp., o czym świadczą pozostałe w popiele zamki, zawiasy, klamki itp. Czyżby np. stare ramy okien nie nadawały się już do niczego? Uroczystość wręczenia sztandaru (22.VII.47) W ubiegłą niedzielę odbyła się w Oławie uroczystość wręczenia tamtejszej jednostce samochodowej sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo Oławy. Żołnierze i ludność wysłuchali w skupieniu Mszy polowej po czym nastąpiło poświęcenie sztandaru i tradycyjne wbijanie gwoździ. Przewodniczący PRN ob. Gorazd wręczył sztandar płk. Lipińskiemu, który ze swej strony przekazał go chorążemu przed frontem batalionu. W imieniu jednostki wojskowej płk. Lipiński dziękuje społeczeństwu za dar i przyrzeka, że sztandaru tego, symbolu współpracy wojska z ludem żołnierze będą bronić do ostatniej kropli krwi i jego honoru nigdy nie splamią. Okolicznościowe przemówienia wygłaszają goście z Wrocławia i przedstawiciele Oławy, po czym następuje defilada. W godzinach popołudniowych odbyły się zawody sportowe, a wieczorem ludowe zabawy. Słowo Polskie S - 29 września 2005 r. Olawa. Nowe nazwy (3.VI.47) Zarządzeniem kompetentnych szynka), Lizawice (Lizalice), władz ustalono następujące Laskowice Oławskie (Laskowice), nazwy miejscowości powiatu oławskiego ( w nawiasie podajemy nazwy dotychczasowe): Miechowice Oławskie (Mie- chowice), Minkowice Oławskie (Miękinów), Niemił (Niemień), Oława (Olawa), Biskupice Ścinawa Polska (Wielka Ścinawa), Oławskie (Biskupice), Częstocice Godzikowice (Różnań), (Włastów), Domaniów Owczary (Polanówka), Zwierzętnik (Domajowice), Gaj Oławski (Zwierzyniec). (Gaje), Jaczkowice (Jasowice), Jelcz (Jalec), Wójcice (Kamienie), Ratowice (Raduszowice), Stosownie do rozporządzenia wolno używać nazw wyżej podanych miejscowości tylko Bystrzyca (Bystrowice), Gać w brzmieniu ustalonym przez (Psiary), Oleśnica Mała (Ol- to rozporządzenie. 3 dni pracy przy oczyszczaniu miasta (25.VI.47) (per) Powiatowa Rada Narodowa w Oławie uchwaliła przeprowadzenie akcji porządkowej na terenie miasta i powiatu nakładając na każdego obywatela w wieku od lat 14 do 60 obowiązek bezpłatnego odrobienia 3 dniówek (24 godziny pracy) przy uprzątaniu i oczyszczaniu miasta. Właściciele koni obowiązani są odrobić 3 dniówki końmi. Akcja odbywać się będzie w dn. Od Uwaga roczniki (3.VI.47) Do w następującym porządku: podlegający obowiązkowi pracy o nazwiskach na literę: A-C dnia 24, 25 i 26.6.; D-G dn.27, 28 i 30.6.; H-K dn.1, 2 i 3. 7.; L-P dnia 4, 5 i 7.7.; R-Z dnia 8, 9 i Miejmy nadzieję, iż w akcji tej weźmie udział całe społeczeństwo, przyczyniając się do zmiany ostatnio znów zaniedbanego wyglądu naszego miasta. Poświęcenie sztandaru i radiofonizacja szkoły (26.VI.47) (PER) Szkoła powszechna nr 1 w Oławie obchodziła ostatnio uroczystość poświecenia pierwszego i organizacji młodzieżowych oraz urzędów i instytucji państwowych. Po przemówieniach sztandaru szkolnego, odbyły się występy artystyczne ufundowanego przez szkolny Komitet Rodzicielski. Uroczystość połączona była z poświeceniem samej szkoły, którą nazwano imieniem B. Chrobrego. W uroczystości udział wzięli starosta pow., przewodniczący PRN, inspektor szkolny, przedstawiciele partii politycznych dzieci szkolnych. W dniu tym oddano do użytku szkoly 9-lampowy aparat radiowy i głośniki, które umieszczono w każdej klasie. Radiofonizację szkoły przeprowadzono na koszt Inspektoratu Szkolnego przy wydatnej pomocy Polskiego Radia we Wrocławiu. (JKG) Urząd WF i PW podaje do wiadomości oławskiej młodzieży męskiej, podlegającej obowiązkowi WF i PW, tj , którzy nie odbyli służby wojskowej oraz r , że dnia 9 i 10 czerwca br. odbędzie się dodatkowy przegląd komisyjny dla mężczyzn wyżej wymienionych roczników, którzy dotychczas nie uregulowali swego stosunku do WF i PW. Nie stosujący się do powyższego podlegają karze. Gdy krowa ma pierwszeństwo (9.VIII.47) (per) Dzięki energicznej akcji Zarządu Miejskiego w Oławie przeprowadzono w mieście generalne porządki. Ulice miasta zamiata się systematycznie, śmieci i gruzy usuwa się z placów i dziedzińców. Jedynie pl. Jedności Narodowej jest wciąż okropnie zaniedbany. Lokatorzy domów przy tym placu, leżącym w centrum miasta, trzymają krowy i kilka razy dziennie przeprowadzają je chodnikami (!) na podmiejskie pastwiska. Ludzie muszą chodzić jezdnią, gdyż chodniki tona wprost w brudzie. Czy Zarząd Miejski nie mógłby przenieść hodowców bydła do innych budynków, położonych na przedmieściu, lub przynajmniej zmusić ich do przeprowadzania swojego pogłowia jezdnią i sprzątania ulicy przed swymi oborami?

19

20

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Miesiąc Tematyka Uwagi

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Miesiąc Tematyka Uwagi Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok Miesiąc Tematyka Uwagi Styczeń- Luty 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok 2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok. 3. Opiniowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie Radiówek 25 05-462 Wiązowna tel /fax (22) 780 46 59 tel /fax (22) 610 45 53 e-mail: gops@wa.home.pl Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/200/2002 Rady Powiatu w Oławie z dnia 29 stycznia 2002 r.

Uchwała Nr XXXV/200/2002 Rady Powiatu w Oławie z dnia 29 stycznia 2002 r. Uchwała Nr XXXV/200/2002 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji. Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592)

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Załącznik do uchwały nr... Rady Miasta Katowice z dnia... S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI W 2011 ROKU UCHWAŁY W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI Opole, 4 listopada 2015 r. PS.II.431.59.2015.AC 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu 49-300 Brzeg ul. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/16 z dnia 30.03.2016r. Stanisławów, dnia 29.01.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendia 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2017 rok Projekt Numer druku XXXVIII/2/17 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2017 rok Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/27/2007

Uchwała Nr V/27/2007 Uchwała Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie Na podstawie art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Terytorialny zasięg działania Ośrodka: Miasto Milanówek

Terytorialny zasięg działania Ośrodka: Miasto Milanówek OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 05-822 Milanówek, ul. Fiderkiewicza 41 tel. (022) 724 97 92, 755 86 35 tel/fax (022) 724 97 92, 724 90 83 e-mail : ops@ops.milanowek.pl Terytorialny zasięg działania Ośrodka:

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Mariusz Pardo

Przewodniczący Rady Mariusz Pardo Uchwała Nr III / 16 / 2014 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Szczytnie na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASZKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Helu z dnia 19 grudnia 2013 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2014 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 02 czerwca 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99 200 Poddębice, posiadającym numer statystyczny REGON 000524275. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

SPRAWOZDANIE. uchwalić raczy załączony projekt ustawy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1384 SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH roku w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH roku w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt z dnia 21 marca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 27.249.2017 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi 1. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Styczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki jest

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy zwany dalej GOPS lub Ośrodkiem jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok 28 stycznia 2014 r. 25 marca 2014 r. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 4/2014. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Rady Miejskiej w dniu 21 października 2014 roku.

PROTOKÓŁ Nr 4/2014. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Rady Miejskiej w dniu 21 października 2014 roku. PROTOKÓŁ Nr 4/2014 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Rady Miejskiej w dniu 21 października 2014 roku. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Elżbieta Łomnicka Przewodnicząca Komisji. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK

PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK L.P. DATA POSIEDZENIA TEMATYKA POSIEDZENIA OSOBY ZAPROSZONE 1 15.01.2015 r. godz.13:00 1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2001 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 października 2001 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie.

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2001 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 października 2001 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie. PROTOKÓŁ Nr XXXI/2001 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 października 2001 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się o godz. 13 00, a zakończyła

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE Śrem, 5 maja 2007 roku SPRAWOZDA Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE Środowiskowy program reintegracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych Znajdź swoje miejsce realizowany był w miesiącu kwietniu

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2013 rok.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2013 rok. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2013 rok. I. Informacje ogólne. 1. Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Jakie zmiany w świadczeniach rodzinnych będą obowiązywać od września 2005 roku. Komu od września br.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r.

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 22.01.2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2014 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku OA. 0050.2.2012.AW Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Siedlce z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA: II. INFORMACJE OGÓLNE:

I. PODSTAWA PRAWNA: II. INFORMACJE OGÓLNE: Załącznik nr 1 Szczegółowe Warunki Konkursu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach dla 81 osób przewlekle somatycznie chorych, oraz Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju dla 82 osób przewlekle

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/228/13 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/228/13 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz. 2633 UCHWAŁA NR XXXV/228/13 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 marca 2011 roku

Uchwała Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 marca 2011 roku Uchwała Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie: pomocy materialnej dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Gostyń Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wiedza zmienia przyszłość Praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy Śrem

Wiedza zmienia przyszłość Praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy Śrem Wiedza zmienia przyszłość Praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy Śrem Wiedza zmienia przyszłość Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie jest organizacją zespołu osób

Bardziej szczegółowo

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie-

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- WARMIŃSKO- MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie 10-575 OLSZTYN Al. Mar. J. Piłsudskiego PS.I.946.11.7.2015 Olsztyn, 10 marca 2015 roku Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- W nawiązaniu do decyzji Wojewody

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XIX sesji

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r.

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa: 1) cel główny i cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia...

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia... UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia... w sprawie Stypendium Prezydenta Miasta Łomży za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz zasad jego udzielania, dla uczniów oraz studentów I roku uczelni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/18/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/18/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie na Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/114750,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-i-nadanie-sztandaru.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:00 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu Rozdział I Zasady ogólne 1 1.Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwanego dalej Ośrodkiem jest miasto na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 166/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/ 166/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2016 rok UCHWAŁA NR XVIII/ 166/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI PS-KNPS.431.6.43.2015.MB Wrocław, dnia i stycznia 2016 r. Pani Grażyna Urbańska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Beethovena 1-2 58-300 Wałbrzych Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW Zgodnie z ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwartego konkursu ofert

Regulamin otwartego konkursu ofert Załącznik do Zarządzenia nr 29/2011 Wójta Gminy Jadów z dnia 24 maja 2011 r. Regulamin otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 81/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 81/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r.

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2012 ROK mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach UCHWAŁA Nr VIII/36/07 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach Działając na podstawie art.l 10 ust.9

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr././2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia. października 2016 r.

Uchwała Nr././2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia. października 2016 r. Uchwała Nr././2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia. października 2016 r. Projekt w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/11. z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz

Protokół nr 1/11. z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz RM - KO. 0063-2/1/11 Protokół nr 1/11 z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz. 15.00 17.30 Obecni członkowie : 1. Cichal Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia^-wmarca 2016 r. PS-KNPS.431.6.6.2016.MB1 Pani Jolanta Leszko Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku Wystąpienie pokontrolne W dniach 15-17 lutego 2016 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1)

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) U S T A W A Projekt z dnia 17 marca 2014 r. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 241/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr 241/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 grudnia 2015 roku Uchwała Nr 241/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia warunków i trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r.

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy rady i jej organów Na podstawie 16 ust.2 i 28 ust.3 Statutu Gminy Jawor Rada Miejska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. W przypadku uczniów szkół,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Tematyka posiedzenia Uwagi

Tematyka posiedzenia Uwagi załącznik nr 1 Plan pracy Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2009 rok Lp. Miesiąc Tematyka posiedzenia Uwagi 1. Styczeń - Luty 1. Zatwierdzenie planu pracy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego. PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się o godz. 13 00, a zakończyła o godz.15 15. Obradom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44 / 2015 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 15 maja 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 44 / 2015 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 15 maja 2015 roku WÓJT GMINY DĄBRÓWKA 05-252 D ĄB R Ó W K A ul. T. Kościuszki 14 pow. wołomiński, woj. mazowieckie Nr 0050.44.2015 ZARZĄDZENIE NR 44 / 2015 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2017 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015. Załącznik nr 1 do Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r. Luty : 1. Przedszkole Miejskie nr 1 wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Marzec : 1. Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK

PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK L.P. DATA POSIEDZENIA 1 15.01.2015 r. 2 19.02.2015 r. TEMATYKA POSIEDZENIA 1/Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w

Bardziej szczegółowo

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje:

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje: Informacja dotycząca przysługującej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobra pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 154/XXX/13 RADY MIASTA ZAMBRÓW z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Miasta Zambrów - Żubr.

UCHWAŁA NR 154/XXX/13 RADY MIASTA ZAMBRÓW z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Miasta Zambrów - Żubr. UCHWAŁA NR 154/XXX/13 RADY MIASTA ZAMBRÓW w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Miasta Zambrów - Żubr. Na podstawie art. 7a ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ

REGULAMINU PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ Ujednolicony tekst REGULAMINU PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ uchwalonego Zarządzeniem nr 14/2011 z dnia 05.04.2011r. oraz Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia U listopada 2015 r. PS-KNPS.431.2.23.2015.GZ Pani Agnieszka Koźmińska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 17 do 18 września

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/116/2012 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE z dnia 6 lipca 2012r.

UCHWAŁA NR XXI/116/2012 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE z dnia 6 lipca 2012r. UCHWAŁA NR XXI/116/2012 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6, art.18

Bardziej szczegółowo