PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, CCTV, SSWiN, KD oraz SSP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, CCTV, SSWiN, KD oraz SSP"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, CCTV, SSWiN, KD oraz SSP Branża : Lokal : Teletechniczna Budynek nr1/3962 na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Adres : Łask, ul. 9 Maja 95 Inwestor : Jednostka Wojskowa 1158 Opracował : mgr inż. Bartłomiej Musiał Projektował : mgr inż. Damian Ślipek upr. nr LOD/1393/PWOE/10 Data : grudzień 2014r. 1

2 1 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zawartość dokumentacji. 2. Spis rysunków. 3. Dane wyjściowe do projektowania. 3.1 Przedmiot i zakres opracowania. 3.2 Podstawa techniczna opracowania. 4. Instalacja okablowania strukturalnego. 4.1 Opis techniczny. 4.2 Podstawowe elementy systemu okablowania. 4.3 Ochrona przeciwpożarowa. 4.4 Zasady wykonywania pomiarów połączeń miedzianych. 4.5 Wymagania dotyczące systemu okablowania strukturalnego. 5. System telewizji dozorowej CCTV. 5.1 Założenia techniczne. 5.2 Opis systemu. 5.3 Opis urządzeń. 5.4 Instalacja kablowa. 5.5 Spadki napięć. 5.6 Montaż urządzeń. 5.7 Wykaz urządzeń i akcesoriów. 6. System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN. 6.1 Opis organizacyjny systemu. 6.2 Opis techniczny systemu i urządzeń. 6.3 Sygnalizacja alarmów. 6.4 Instalacja kablowa. 6.5 Zasilanie systemu. 6.6 Uwagi montażowe. 6.7 Wykaz urządzeń. 7. System Kontroli Dostępu KD. 7.1 Opis organizacyjny systemu. 7.2 Opis techniczny systemu i urządzeń. 7.3 Instalacja kablowa. 7.4 Zasilanie systemu. 7.5 Uwagi montażowe. 7.6 Wykaz urządzeń. 8. Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru. 8.1 Przedmiot i zakres opracowania. 8.2 Charakterystyka projektowanego systemu. 1

3 8.3 Konfiguracja i wyposażenie techniczne systemu. 8.4 Opis funkcji wykonawczych i monitorujących systemu. 8.5 Obliczenia poboru prądu w liniach dozorowych. 8.6 Uwagi końcowe. 8.7 Zestawienie materiałów. 9. Instalacja radiotelefoniczna oraz telewizyjna. 9.1 Założenia projektowe. 9.2 Opis instalacji. 9.3 Ochrona odgromowa. 9.4 Zestawienie materiałów. 10. Obowiązki wykonawcy. 11. Oświadczenie projektanta. 2

4 2 SPIS RYSUNKÓW TE.1 TE.2 TE.3 TE.4 TE.5 TE.6 TE.7 TE.8 Rzut instalacji SSWiN, CCTV, KD - PARTER. Schemat instalacji SSWiN. Schemat instalacji CCTV. Schemat instalacji KD. Rzut instalacji LAN, RTV. Schemat instalacji LAN. Rzut instalacji SSP. Schemat instalacji SSP. 3

5 3 DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 3.1 Przedmiot i zakres opracowania Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem budowę instalacji okablowania strukturalnego LAN, systemu telewizji dozorowej CCTV, systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, instalacji kontroli dostępu KD oraz instalacji systemu sygnalizacji pożaru w remontowanych pomieszczeniach budynku nr 1/3962 na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Jednostce Wojskowej w Łasku przy ul. 9 maja Podstawa techniczna opracowania Materiały założeniowe do wykonania projektu: - Założenia do projektu (zał. nr 2 do umowy) z września 2014, - norma obronna NO-04-A004, - Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji." - Norma ZN/96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania; - Aktualnie obowiązujące zarządzenia i przepisy CNBOP w Józefowie. - rzuty architektoniczne, - uzgodnienia robocze z branżą architektoniczną, m.in. w zakresie tras kablowych poziomych i pionowych, lokalizacji podstawowych urządzeń, - uzgodnienia robocze z branżą elektryczną, m.in. w zakresie zasilania urządzeń sygnalizacji pożarowej oraz sterowań pożarowych, - materiały techniczne producenta systemu, systemów LAN, CCTV, SSWiN, KD, SSP oraz RTV. 4

6 4 INSTALACJIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 4.1 Opis techniczny System okablowania strukturalnego oparto o rozwiązania i produkty firmy Reichle & De-Massari AG (R&M) i obejmuje pomieszczenie Oficera Dyżurnego ŻW (nr 41). Sieć wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i z wymogami norm ELA/TLA 568A, ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 55022B, EN Instalację sieci strukturalnej wykonać stosując kabel 6 S/FTP. Instalację przy użyciu tych kabli wykonać stosując się do wytycznych producenta; żyły ekranowe zakończyć po stronie szafy na ekranowanych panelach dystrybucyjnych i na gniazdach modularnych RJ45 po stronie odbiorów- stanowisk pracy. Montaż gniazd, prowadzenie kabli, podłączenie kabli wykonać zgodnie z wymogami 6 kategorii. Zaprojektowana siec zbudowana jest z istniejącej części dystrybucyjnej - 1 punkt dystrybucyjny - panel z wyposażeniem 16xRJ45, zabudowany w istniejącej szafie, w pomieszczeniu serwerowni nr 31. Punkt pracy stanowi podwójne gniazdo ekranowane 2xRJ45 które będzie współpracować z urządzeniami. Instalację podzielono na część komputerową oraz telefoniczną. Obie części instalacji wykonać zgodnie z wymogami 6 kategorii. 4.2 Podstawowe elementy systemu okablowania Każdy element systemu okablowania (kabel, gniazdo, panel krosowy, szafa dystrybucyjna) jest jednoznacznie identyfikowany. Ułatwi to administrację okablowaniem, a więc m.in. usuwanie usterek oraz przeprowadzanie zmian oraz rozbudowy okablowania. Szafy dystrybucyjne Istniejąca szafa dystrybucyjna zlokalizowana w pomieszczeniu nr 31. Panele krosowe Panele krosowe kat.6 montować we wspólnej szynie o wysokości 3U. Każdy z paneli ma pojemność 4 gniazd RJ45. Każde gniazdo RJ45 na panelu zostało opisane jednoznacznie numerem kabla S/FTP. Światłowodowy panel kompaktowy Przewidziano wykorzystanie istniejących połączeń światłowodowych. Kable - skrętka ekranowana Zastosowano kabel instalacyjny C6a Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH prod. R&M. Każdy kabel ma swój początek na stanowisku pracy, a koniec w panelu w szafie w serwerowni. 5

7 Punkty przyłączeniowe Na obudowach punktów przyłączeniowych nanieść nr gniazda, co jednoznacznie określi jego przebieg oraz miejsca zakończenia w panelu. Punkt przyłączeniowy składa się z dwóch gniazd RJ45 - Modułów ekranowanych C6A ISO 1xRJ45/s M prod. R&M. Urządzenia aktywne Niniejsze opracowanie nie obejmuje dostawy urządzeń aktywnych. 4.3 Ochrona przeciwpożarowa Dla właściwego oddzielenia stref pożarowych przebicia między strefami pożarowymi należy uszczelnić (uszczelnienia o odporności ogniowej zgodnie z wytycznymi pożarowymi). 4.4 Zasady wykonywania pomiarów połączeń miedzianych - Instalację i pomiary testowe wykonać zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, - Używać wyłącznie oryginalnych i nowych części, - Wyniki pomiarów w odpowiedniej formie dołączyć do dokumentacji powykonawczej Przy pomiarach postępować zgodnie z instrukcją fabryczną. Stosować najnowsze oprogramowanie do zastosowanego testera. Przykład ręcznych testerów produkowanych przez: - Fluke, - Microtest, - Acterna (Wavetek), - Agilent (Hewlett Packard Wirescope), - Datacom Technologies. 4.5 Wymagania dotyczące systemu okablowania strukturalnego 1. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. 2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania zamawiającemu szczegółowej dokumentacji powykonawczej zrealizowanego systemu okablowania wraz z wynikami pomiarów dla każdego toru transmisyjnego. Dokumentacja powinna być przekazana w terminie realizacji zamówienia. 3. Pasywne elementy połączeniowe sieci powinny posiadać świadectwa niezależnego laboratorium badawczego, np. Laboratorium GHMT. 6

8 4. Należy uwzględnić ograniczenia odległości od punktu dystrybucyjnego do gniazda przyłączeniowego (mierzona długość kabla nie powinna przekroczyć 90 m). W przypadku, gdy długość byłaby większa należy zastosować kabel światłowodowy. 4.6 Wykaz urządzeń i akcesoriów L.p. Nazwa artykułu Typ/Rodzaj Ilość 1. Gniazdo RJ45 kat.6a R&M R&M Panel 4xRJ45 kat. 6a R&M R&M 4 3. Panel porządkujący 1U R&M 1 4. Przewód S/FTP 4x2x0,5 kat.6a R&M R&M kabel krosowy szary 1,5m 6A R&M listwa przyścienna DLP105 Legrand 10 7

9 5 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV 5.1 Założenia techniczne Projektowany System Telewizji Dozorowej oparty jest na urządzeniach analogowych firmy BCS i stanowić będą: - rejestrator 8-kanałowy BCS-DVR0804Q-960 z wbudowanymi dyskami 4 x 4TB, - kamery zewnętrzne BCS-T672TDNIR3, - kamery wewnętrzne BCS-DM472TDNIR3, - wymagane okablowanie. 5.2 Opis systemu System Telewizji Dozorowej będzie wykorzystywany do obserwacji wewnętrznej i zewnętrznej pomieszczeń magazynowych nr 01/02, 03 oraz 04, za pomocą kolorowych kamer analogowych z wbudowanymi promiennikami podczerwieni firmy BCS. Obrazy z kamer, kierowane będą do 8-kanałowego rejestratora cyfrowego BCS-DVR0804Q-960, a następnie zapisywane na dyskach twardych. Rejestrator zainstalować w pomieszczeniu Oficera Dyżurnego ŻW. Wymagany minimalny czas archiwizacji to 3 miesiące. Jako stanowisko obsługi systemu projektuje się podłączenie komputera typu All-in-one, w celu podglądu obrazu z kamer. Projektowany rejestrator oraz komputer należy wpiąć w sieć LAN. Dodatkowo należy doposażyć stanowisko służby dyżurnej w budynku nr 47, w komputer typu All-in-one, oraz podłączyć go do sieci LAN razem z istniejącym rejestratorem 16-kanałowym. Należy nawiązać połączenie sieciowe pomiędzy nowym rejestratorem 8-kanałowym, nowymi komputerami typu All-in-one oraz istniejącym rejestratorem 16-kanałowym, w celu podglądu obrazu z istniejących kamer zainstalowanych na budynku nr 1/3962, przez Oficera Dyżurnego ŻW w pom.41 budynku nr 1/3962. Obecna Służba dyżurna w budynku nr 47, również musi mieć podgląd z obrazu projektowanych kamer. Na obu komputerach zainstalować oprogramowanie do podglądu pracy sieciowej rejestratorów firmy BCS. Dostęp do poszczególnych funkcji możliwy będzie po wprowadzeniu hasła. Urządzenia Systemu Telewizji Dozorowej zasilane będą zgodnie z rys. TE.3. Rezerwowe zasilanie stanowić będzie UPS 3kVA firmy APC, który pozwoli na działanie systemu, przy braku zasilania podstawowego. Należy zapewnić min. 72-godziny pracy systemu na zasilaniu awaryjnym z UPS. 8

10 5.3 Opis urządzeń Rejestrator cyfrowy BCS-DVR0804Q-960 Profesjonalny cyfrowy rejestrator video BCS-DVR0804Q-960 umożliwiający nagrywanie obrazu z 8 kamer przemysłowych. Do zapisu używany jest najlepszy dla rejestratorów cyfrowych format kompresji video H.264, który daje oszczędność pojemności dysków ok. 30% w porównaniu do kompresji MPEG4. Zapis materiału może być prowadzony na nawet 4 dysków twardych SATA lub 3 HDD + 1 CD/DVD/Blu-ray, dodatkowo po esata (obsługa do 4 HDD zew.) o pojemności każdego z nich do 4 TB. Oznacza to płynną rejestrację obrazu z prędkością 25kl/s w pełnej rozdzielczości D1 dla każdego kanału. Podwójny strumień kodowania, zapewnia elastyczną pracę przez sieć, telefon, pda, iphone, itp. Inteligentna detekcja ruchu: zasłonięcie kamery, zanik sygnału, wykrycie ruchu. Inteligentne ustawienia kamery: strefy prywatności, blokada kamery, ustawienia kolorów i nazw kamer. Obsługa pozycjonowania 3D z kamerami szybko-obrotowymi PTZ. Pełna obsługa przez sieć: wbudowany web-server, obsługa do 10 użytkowników jednocześnie, MSS i CMS. Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań przy minimalnej zajętości dysku Podgląd na żywo w czasie rzeczywistym 8 kamer o rozdzielczości 1080p Nagrywanie do 200 kl/s w rozdzielczości 960/D1* Podwójny strumień kodowania, zapewnia elastyczną pracę przez sieć, telefon, pda, iphone, itp. Funkcja Pentaplex: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp Obsługa 4 dysków SATA, maksymalnie do 4 TB, 2 porty USB 2.0 Jednoczesne synchroniczne odtwarzanie 8 kanałów Inteligentna detekcja ruchu: zasłonięcie kamery, zanik sygnału, wykrycie ruchu Łatwa archiwizacja: pamięć USB, sieć Obsługa pozycjonowania 3D z kamerami PTZ BCS Wyzwalanie alarmów: komunikat na ekranie, brzęczyk, reakcja PTZ, , FTP Pełna obsługa przez sieć: wbudowany web-server, obsługa do 10 użytkowników jednocześnie, MSS(mobilna aplikacja), CMS Kamera zewnętrzna BCS-T672TDNIR3 Kamera tubowa z obiektywem zmienno ogniskowym i WDR. Kamera wysokiej rozdzielczości oparta o układ DSP SONY EFFIO V, który prezentuje obraz 700 linii w kolorze (750 linii w trybie B/W) oraz menu ekranowym pozwalającym dokładnie dopasować ustawienia kamery do panujących na planie obserwacyjnym warunków. Mechaniczny filtr podczerwieni i obiektyw o 9

11 ogniskowej 2,8-12mm pozwala w szerokim zakresie dopasować kąt widzenia kamery. Funkcja poszerzonej dynamiki WDR oparta o podwójne skanowanie przetwornika kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Uchwyt z przepustem kablowym typu 3D pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Obudowa zewnętrzna metalowa IP66 w kolorze ciemnosrebrnym. Promiennik z diodami nowej generacji o wydłużonym czasie świecenia do h i zasięgu 40m. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC / 6W. przetwornik 1/3" CCD SONY SUPER HADII, DSP SONY EFFIO V rozdzielczość 700 linii w kolorze (750linii w trybie B/W) czułość 0 lux przy załączonym IR, obiektyw mm z zewnętrzną regulacją obiektywu, menu ekranowe OSD, funkcja poszerzonej dynamiki WDR, zasięg IR do 40m, 2 diody LED, czas świecenia h, szyba dzielona z kołnierzem separującym promiennik od obiektywu 20 stref prywatności, strefy detekcji ruchu, odbicie lustrzane, korekcja Gamma, AWB, AGC, spowolniona migawka x512 funkcja NR (cyfrowa redukcja szumów) funkcja Defog funkcja dualna: mechaniczny filtr podczerwieni, temperatura pracy od -20 do +50 st. C, dostęp do menu ekranowego od spodu kamery obudowa kamery, IP66. Kamera wewnętrzna BCS-DM472TDNIR3 Uniwersalna kamera kopułowa zewnętrzna ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni, mechanicznym filtrem IR i obiektywem zmienno ogniskowym. Kamera wysokiej rozdzielczości oparta o układ DSP SONY EFFIO P, który prezentuje obraz 700 linii w kolorze (750 linii w trybie B/W) oraz menu ekranowym pozwalającym dokładnie dopasować ustawienia kamery do panujących na planie obserwacyjnym warunków. Promiennik podczerwieni pozwala kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Obiektyw o ogniskowej 2,8-11mm pozwala w dużym zakresie regulować kąt widzenia kamery. Funkcja WDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Uchwyt 3D pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. 10

12 Obudowa wandaloodporna umozliwia zastosowanie kamery w miejscach zagrożonych aktami wandalizmu. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC. Specyfikacja kamery BCS-DM472TDNUIR3 przetwornik 1/3" CCD SONY EXviev HADII, DSP SONY EFFIO P rozdzielczość 700 linii w kolorze (750linii w trybie B/W) czułość 0 lux przy załączonym IR, obiektyw 2,8-11 mm, F1.4 zewnetrzna regulacja obiektywu menu ekranowe OSD, mechaniczny filtr podczerwieni funkcja poszerzonej dynamiki WDR, zasięg IR do 30m, 8 stref prywatności, strefy detekcji ruchu, odbicie lustrzane, korekcja Gamma, AWB, AGC, funkcja NR (redukcja szumów), temperatura pracy od -20 do +45 st. C, kamera zewnętrzna obudowa IP66, uchwyt 3D, zasilanie DC12V / 6W wymiary śred/wys:119x100mm Komputer All-in-one Lenovo F0AX004SPB Parametry techniczne: Kod Producenta Intel Form Factor F0AX004SPB All-in-One Przekątna ekranu 21,5 Format obrazu 16:9 Panel dotykowy Matryca (opis) Procesor (opis) Nie Full HD (1920x1080) Intel Core i5-4460s Processor (6M Cache, 2,9 GHz up to 3.40 GHz) Pamięć zainstalowana (pojemność) 4096 Pamięć (technologia) SO-DIMM DDR3 do 16GB 11

13 Dysk twardy (pojemność) 1000 Dysk twardy (interfejs) SATA Dysk twardy (prędkość) 7200 Napęd optyczny (typ) Super Multi DVD+/-RW/RAM Karta graficzna Intel HD Graphics 4600 Wbudowana kamera Tak Wbudowana kamera (rozdzielczość) 720 Wbudowany mikrofon Tak Karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbit Karta sieciowa bezprzewodowa A C B G N 2x2 Karta dźwiękowa Tak Głośniki 2x3W stereo Bluetooth Tak HDMI Tak D-Sub Nie Wyjście audio słuchawkowe Wejście mikrofon Tak USB USB Czytnik kart pamięci 6 w 1 System operacyjny Windows 8 Professional 64 bit Kolor Black Klawiatura Przewodowa Mysz Przewodowa Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 534 x x Instalacja kablowa Instalację wykonać przewodami: - YWDXpek 75-1,1/4,8 sygnał video, - OWY 2x1 zasilanie 12V do kamer. Instalację prowadzić w przestrzeni międzystropowej natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych lub korytach kablowych oraz podtynkowo w pomieszczeniach z sufitami stałymi zgodnie z rysunkami. Przejścia między strefami pożarowymi uszczelnić zgodnie z wytycznymi ochrony p.poż. 12

14 5.5 Spadki napięć Ze względu na krótkie odcinki linii zasilających, niskie pobory prądu (patrz dane techniczne) oraz szeroki zakres napięć zasilających urządzeń, obliczeń spadków napięć nie wykonuje się. 5.6 Montaż urządzeń Montaż urządzeń i regulację kamer przeprowadzić ściśle wg załączonych do urządzeń instrukcji fabrycznych oraz za pomocą dedykowanych uchwytów lub wysięgników. Ostateczne miejsce montażu kamer i pola widzenia ustalić doświadczalnie na obiekcie uwzględniając realizacyjne sugestie Inwestora i Użytkownika oraz zabudowę terenu. Wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji zasilania kamer. 5.7 Wykaz urządzeń i akcesoriów L.p. Nazwa artykułu Typ/Rodzaj Ilość 1. Rejestrator cyfrowy 8-kanałowy BCS-DVR0804Q Komputer All-in-one F0AX004SPB 2 3. Kamera analogowa kolorowa zewnętrzna 700 linii BCS-T672TDNIR Kamera analogowa kolorowa wewnętrzna 700 linii BCS-DM472TDNIR Dysk twardy 4TB WD 4TB 4 6. UPS 3kVA APC Smart 3kVA 1 7. Zasilacz 12V 5A ZSP 12V 5A 1 8. Okablowanie kpl. 1 13

15 6 SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SSWiN 6.1 Opis organizacyjny systemu Projekt obejmuje dobór urządzeń, instalację urządzeń oraz instalację kablową dla remontowanego kompleksu pomieszczeń pom. 01/02, 03, 04 oraz 41. Zgodnie z założeniami projektowany system sygnalizacji włamania i napadu, musi być kompatybilny z istniejącym. Istniejący system oparty jest na urządzeniach Szerszeń. Szerszeń jest systemem monitoringu lokalnego przeznaczonym do ochrony dużych i rozległych zespołów obiektów. Składa się ze stacji bazowej (komputera PC z oprogramowaniem) oraz podcentral, do których podłączone są elementy detekcyjne. Podcentrale połączone są ze sobą magistralą dwu-przewodową i łączą się ze stanowiskami bazowymi przy pomocy interfejsów. W celu rozbudowy systemu, projektuje się montaż podcentrali CS7v16, dla każdego z chronionych pomieszczeń (wg rys TE.1). Do podcentral podłączyć elementy detekcyjne (wg rys. TE.2). Podcentrale połączyć ze sobą i wpiąć w istniejącą magistralę systemową. Po montażu wszystkich urządzeń, należy programowo dodać podcentrale do istniejącego systemu i nadać uprawnienia dostępu wg wytycznych Inwestora. Wszystkie połączenia oraz programowanie wykonać zgodnie z instrukcjami producenta systemu. W celu podglądu systemu (dla pom. 01/02, 03 oraz 04), przez Oficera Dyżurnego ŻW należy zainstalować dodatkową stację bazową w pom. 41 Oficera Dyżurnego. Uzbrajanie i rozbrajanie stref realizowane będzie na manipulatorach poprzez wprowadzenie poprawnego kodu cyfrowego. Manipulatory usytuowano przy wyjściach każdego z pomieszczeń. 6.2 Opis techniczny systemu i urządzeń Stacja bazowa Stacje bazowe skonfigurowane są na bazie standardowego komputera PC min. Pentium II - 300MHz. 32MB RAM, dysk min. 1GB. pracującego pod kontrolą 32 bitowego systemu operacyjnego min. WINDOWS 95 (zalecany WINDOWS XP). Komputery stacji bazowych mogą pracować połączone w sieć komputerową. Liczba stacji bazowych i modułów tablicowych w systemie jest nieograniczona. Stację bazową wyposażyć w program licencyjny do 250 obiektów oraz program mapy synoptycznej, z naniesieniem rzutów chronionych pomieszczeń i zaprogramowaniem sygnałów informacyjnych systemu na w/w mapie. 14

16 6.2.2 Podcentrala CS7v16 Podcentrale lokalne typu CS7vl6 wykonywane są w obudowie metalowej (w wykonaniu specjalnym w obudowach o klasie IP 55) z możliwością podłączenia akumulatora Ali. Podcentrala jest wyposażona w wymiernie moduły komunikacyjne MKL lub MKS oraz MLan. Podcentrale posiadają sprzętowy watch-dog, zegar czasu rzeczywistego, pamięć typu flash ostatnich zdarzeń z czasem i datą ich zaistnienia oraz gniazdo komunikacji RS. Poprzez gniazdo RS, przy użyciu Modułu RS, można uaktualniać oprogramowanie podcentrali, konfigurować podcentrale. monitorować pracę podcentrali oraz odczytywać i drukować zawartość pamięci zdarzeń wykorzystując w tym celu program Cs7Prg.exe oraz systemową drukarkę. W przypadku drukarki wyposażonej w RS232 zdarzenia można wydrukować bezpośrednio z podcentrali przy użyciu gniazda RS i modułu MRS. Poprzez LAN przy użyciu MLan można konfigurować podcentralę, monitorować pracę podcentrali oraz odczytywać i drukować zawartość pamięci zdarzeń wykorzystując w tym celu program Cs7Prg.exe oraz systemową drukarkę. Podcentrale CS7v16 posiadają m.in.: - 16 programowalnych parametrycznych wejść linii dozorowych typu NO. NC. EOL. DE OL/N C. DEOL/NO typów funkcji linii wejściowych. - 2 partycje z możliwością dołączenia do każdej z nich do 16 linii wejściowych. - 2 wyjścia obsługujące manipulatory. Wyjścia konfigurowalne tak aby dany manipulator obsługiwał tylko pierwszą, tylko drugą lub pierwszą i drugą partycję. - W każdej partycji 4 niezależne liczniki czasu oraz 2 niezależne liczniki naruszeń linii kody sześciocyfrowy użytkowników o 11 niezależnych poziomach uprawnień Manipulator LED MS1 Manipulatory umożliwiają obsługę, programowanie i kontrolę pracy podcentral. Możliwe jest wprowadzenie sześciocyfrowych kodów użytkowników o różnych poziomach dostępu Interfejs ISLanIntegra ISLanIntegra jest urządzeniem umożliwiającym integrację urządzeń systemu SZERSZEŃ 2 z zewnętrznymi urządzeniami i programami monitorującymi. ISLanIntegra posiada trzy kanały łączności LAN umożliwiające transmisję do trzech zewnętrznych urządzeń monitorujących oraz jeden kanał techniczny LAN służący do konfiguracji i nadzoru nad pracą urządzenia. Od strony Systemu SZERSZEŃ 2, ISLanIntegra komunikuje się z podcentralami, poprzez Moduł Komunikacyjny MKL, za pomocą magistrali składającej się z pary przewodów (zasięg do ok

17 km linii miedzianej). Podcentrale są obsługiwane w grupach, po 16 podcentral w grupie. ISLanIntegra jest w stanie obsłużyć do 128 podcentral systemu SZERSZEŃ 2 zgrupowanych w maksymalnie ośmiu grupach (zalecana ilość 64 podcentrale w czterech grupach). Sposób dołączenia podcentral do magistrali jest dowolny (bez zachowywania biegunowości, dowolna topologia połączeń). Zasada działania systemu W systemie wykorzystywana jest łączność dwukierunkowa ( on line ) pomiędzy ISLanIntegra a podcentralami. Większość transmisji występujących w systemie jest dodatkowo kierowana, poprzez aktywne kanały LAN, do zewnętrznych urządzeń monitorujących. Linie dozorowe W systemie alarmowym czujki podłączyć do linii dozorowych parametrycznych dualnych. Linie dualne: Centrala rozpoznaje stan alarmu i sabotażu na jednej linii. Pozwala to zaoszczędzić ilość potrzebnych linii i upraszcza okablowanie. Jest to możliwe dzięki konfiguracji z dwoma rezystorami - 2EOL. 6.3 Sygnalizacja alarmów Do sygnalizacji alarmu służyć będzie sygnalizator akustyczny zewnętrzny do alarmowania otoczenia budynku oraz sygnalizatory optyczno-akustyczne wewnętrzne do alarmowania wewnątrz budynku. Wszystkie zdarzenia i alarmy będą zapamiętywane w pamięci systemu. System jest tak zaprojektowany, aby w przypadku alarmu występowała jednoznaczna identyfikacja elementu - miejsca wystąpienia alarmu. 6.4 Instalacja kablowa Instalację kablową wykonać jako podtynkową w rurach elektroinstalacyjnych: - magistrale przewodem YTDY ekw 4x0,5, - do czujek YTDY ekw. 6x0,5; - do sygnalizatorów YTDY ekw. 6x0,5, - do kontaktronów magn. YTDYekw.4x0,5. Instalację kablową w pomieszczeniach wykonać jako podtynkową w rurach elektroinstalacyjnych Rl18. 16

18 Zastosowano przewody ekranowane w celu wyeliminowania wpływu zakłóceń od sąsiadujących instalacji i urządzeń. Ekrany przewodów uziemić w centralach i podcentralach. Instalacja zasilającą 230V AC zostanie wykonana w ramach robót elektrycznych. Centralę i podcentrale uziemić. 6.5 Zasilanie systemu System zasilany będzie w energię elektryczną 220V/50Hz (zasilanie podstawowe) z wydzielonej linii enn, zabezpieczonej wyłącznikiem nadprądowym z tablicy energetycznej. Do obwodu tego nie wolno podłączać żadnych innych odbiorników energii. Zasilania urządzeń z sieci energetycznej zamieszczono w projekcie elektrycznym. Centrala alarmowa oraz podcentrale wyposażone są w zasilacz buforowy z baterią akumulatorów żelowych 12V, stanowiącą źródło rezerwowe. Przy braku zasilania podstawowego (230V AC), pojemność baterii akumulatorów pozwala na prawidłową pracę systemu przez 36 godzin dozoru i 25 minut alarmu. Bilans prądowy CS7v16 pom. 01/02 L.p. Nazwa urządzenia Typ / Rodzaj Ilość Pobór prądu jedn. dozór [ma] Razem pobór prądu dozór [ma] Pobór prądu jedn. alarm [ma] Razem pobór prądu alarm [ma] 1 Podcentrala alarmowa CS7v ,00 100,00 100,00 100,00 2 Manipulator kodowy LCD MS1 1 60,00 60,00 60,00 60,00 3 Czujka mikrofalowa ALFA 2 45,00 70,00 90,00 140,00 4 Czujka PIR RK800Q0G3 2 15,00 30,00 37,00 74,00 5 Czujka zbicia szkła AD 700AM 3 30,00 90,00 28,00 84,00 6 Czujka wibracyjna VV600-Plus 1 8,60 8,60 25,00 25,00 7 Przycisk napadowy KBPN-03M 1 0,00 0,00 12,00 25,00 8 Sygnalizator wewnętrzny RS200WAP 1 0,00 0,00 196,00 196,00 9 Sygnalizator zewnętrzny RS200WAP 1 0,00 0,00 196,00 196,00 I RAZEM URZĄDZENIA w DOZORZE: Id = 357,00 II RAZEM URZĄDZENIA w ALARMIE: Ia = 975,00 Zasilanie rezerwowe dla: czas pracy w dozorze td = 36 [h] czas pracy w alarmie ta = 0,25 [h] Q = (Id * td + Ia * ta) = 13,16 [Ah] Cmin wsp.sprawn. akum. * 1,25 = 16,45 [Ah] Zastosowany akumulator : 17 Ah 17

19 Bilans prądowy CS7v16 pom. 03 L.p. Nazwa urządzenia Typ / Rodzaj Ilość Pobór prądu jedn. dozór [ma] Razem pobór prądu dozór [ma] Pobór prądu jedn. alarm [ma] Razem pobór prądu alarm [ma] 1 Podcentrala alarmowa CS7v ,00 100,00 100,00 100,00 2 Manipulator kodowy LCD MS1 1 60,00 60,00 60,00 60,00 3 Czujka mikrofalowa ALFA 1 45,00 45,00 90,00 90,00 4 Czujka PIR RK800Q0G3 1 15,00 15,00 37,00 37,00 5 Czujka zbicia szkła AD 700AM 1 30,00 30,00 28,00 28,00 6 Czujka wibracyjna VV600-Plus 1 8,60 8,60 25,00 25,00 7 Przycisk napadowy KBPN-03M 1 0,00 0,00 12,00 12,00 8 Sygnalizator wewnętrzny RS200WAP 1 0,00 0,00 196,00 196,00 9 Sygnalizator zewnętrzny RS200WAP 1 0,00 0,00 196,00 196,00 I RAZEM URZĄDZENIA w DOZORZE: Id = 258,60 II RAZEM URZĄDZENIA w ALARMIE: Ia = 744,00 Zasilanie rezerwowe dla: czas pracy w dozorze td = 36 [h] czas pracy w alarmie ta = 0,25 [h] Q = (Id * td + Ia * ta) = 9,50 [Ah] Cmin wsp.sprawn. akum. * 1,25 = 11,87 [Ah] Zastosowany akumulator : 17 Ah Bilans prądowy CS7v16 pom. 04 L.p. Nazwa urządzenia Typ / Rodzaj Ilość Pobór prądu jedn. dozór [ma] Razem pobór prądu dozór [ma] Pobór prądu jedn. alarm [ma] Razem pobór prądu alarm [ma] 1 Podcentrala alarmowa CS7v ,00 100,00 100,00 100,00 2 Manipulator kodowy LCD MS1 1 60,00 60,00 60,00 60,00 3 Czujka mikrofalowa ALFA 1 45,00 45,00 90,00 90,00 4 Czujka PIR RK800Q0G3 1 15,00 15,00 37,00 37,00 5 Czujka zbicia szkła AD 700AM 1 30,00 30,00 28,00 28,00 6 Czujka wibracyjna VV600-Plus 1 8,60 8,60 25,00 25,00 7 Przycisk napadowy KBPN-03M 1 0,00 0,00 12,00 12,00 18

20 8 Sygnalizator wewnętrzny RS200WAP 1 0,00 0,00 196,00 196,00 9 Sygnalizator zewnętrzny RS200WAP 1 0,00 0,00 196,00 196,00 I RAZEM URZĄDZENIA w DOZORZE: Id = 258,60 II RAZEM URZĄDZENIA w ALARMIE: Ia = 744,00 Zasilanie rezerwowe dla: czas pracy w dozorze td = 36 [h] czas pracy w alarmie ta = 0,25 [h] Q = (Id * td + Ia * ta) = 9,50 [Ah] Cmin wsp.sprawn. akum. * 1,25 = 11,87 [Ah] Zastosowany akumulator : 17 Ah Bilans prądowy CS7v16 pom. 41 L.p. Nazwa urządzenia Typ / Rodzaj Ilość Pobór prądu jedn. dozór [ma] Razem pobór prądu dozór [ma] Pobór prądu jedn. alarm [ma] Razem pobór prądu alarm [ma] 1 Podcentrala alarmowa CS7v ,00 100,00 100,00 100,00 2 Manipulator kodowy LCD MS1 1 60,00 60,00 60,00 60,00 3 Czujka wibracyjna VV600-Plus 1 8,60 8,60 25,00 25,00 4 Przycisk napadowy KBPN-03M 2 0,00 0,00 12,00 24,00 5 Sygnalizator wewnętrzny RS200WAP 1 0,00 0,00 196,00 196,00 6 Sygnalizator zewnętrzny RS200WAP 1 0,00 0,00 196,00 196,00 I RAZEM URZĄDZENIA w DOZORZE: Id = 168,60 II RAZEM URZĄDZENIA w ALARMIE: Ia = 601,00 Zasilanie rezerwowe dla: czas pracy w dozorze td = 36 [h] czas pracy w alarmie ta = 0,25 [h] Q = (Id * td + Ia * ta) = 6,22 [Ah] Cmin wsp.sprawn. akum. * 1,25 = 7,77 [Ah] Zastosowany akumulator : 17 Ah 6.6 Uwagi montażowe 1. Podczas montażu i uruchomienia poszczególnych urządzeń należy stosować się do instrukcji i wskazówek producenta. 2. Podczas instalacji przewodowej należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 19

21 3. Zasady eksploatacji systemu powinny być zgodne z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej systemów alarmowych w części ogólnej. 4. System alarmowy powinien po okresie wstępnej eksploatacji i przekazaniu Użytkownikowi podlegać konserwacji przez autoryzowany serwis, jest to warunek niezbędny prawidłowego funkcjonowania systemu alarmowego. 5. Schematy połączeń nie ujęte w projekcie precyzują instrukcje fabryczne urządzeń. 6.7 Wykaz urządzeń L.p. ARTYKUŁ TYP ARTYKUŁU ILOŚĆ [szt.] 1 Stacja bazowa + jednostka komputerowa Szerszeń 1 2 Podcentrala +obud. CA7v Moduł komunikacji ISLAN 1 4 Manipulator kodowy LCD MS1 4 5 Czujka mikrofalowa ALFA 4 6 Czujka PIR RK800Q0G3 4 7 Czujka zbicia szkła AD 700AM 5 8 Czujka wibracyjna VV600-Plus 4 9 Przycisk napadowy KBPN-03M 5 10 Sygnalizator wewnętrzny RS200WAP 4 11 Sygnalizator zewnętrzny RS200WAP 1 12 Czujka magnetyczna RS Akumulator 7Ah 7Ah 4 20

22 7 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU KD 7.1 Opis organizacyjny systemu Projekt obejmuje dobór urządzeń, instalację urządzeń oraz instalację kablową dla 2 przejść kontroli dostępu (dwustronnych) drzwi wejściowych wewnętrznych do budynku (od strony Oficera Dyżurnego Ż) oraz drzwi wejściowych do Oficera dyżurnego ŻW (pom.41) Zgodnie z założeniami projektowany system sygnalizacji włamania i napadu, musi być kompatybilny z istniejącym. Istniejący system oparty jest na kontrolerach oraz oprogramowaniu NStar. Obecnie produkty tej serii nie są dostępne na rynku. W celu rozbudowy systemu, należy zamontować urządzenia kompatybilne z istniejącymi. Projektuje się dostawę i montaż kontrolerów NS4S1E serii NetAXS. Nad drzwiami (w przestrzeniach sufitów podwieszanych lub tuż pod sufitem stałym), po stronie wewnętrznej przejścia należy zamontować kontrolery. Na wysokości 1,4 m po stronie zewnętrznej oraz wewnętrznej, zamontować czytniki kart. Sterowanie drzwiami zrealizować za pomocą zwory elektromagnetycznej o udźwigu 500kg. W obwód zasilania zwory wpiąć przycisk ewakuacyjny po stronie wewnętrznej przejścia. W celu monitoringu stanu otwarcia drzwi, zamontować czujkę magnetyczną. Zgodnie z opisem sterowania KD przez system SSP, należy wysterować kontrolery przejść na otwarcie drzwi, w przypadku powstania zdarzenia pożarowego ( wg opisu SSP ). Jako magistralę kontrolerów NS4S1E przewiduje się wykorzystanie sieci LAN (możliwe jest wykorzystanie protokołu RS485). W celu podglądu systemu na stanowisku obsługi, należy nawiązać połączenie z projektowanymi kontrolerami. Stanowisko obsługi należy wyposażyć w oprogramowanie WinPak SE 4.0, z licencją na minimum 2 stanowiska. W celu integracji nowych urządzeń z istniejącym systemem, należy w budynku nr 47 Służby dyżurnej, wykonać nowe stanowisko obsługi z podłączeniem istniejącej magistrali systemu KD. Na stanowisku obsługi zainstalować oprogramowanie WinPak SE 4.0. Stanowisko to, musi mieć również podłączenie do sieci LAN, w celu zobrazowania stanu całego systemu u Oficera dyżurnego ŻW w budynku nr 1/3962. Integrację systemu należy dokonać z przeniesieniem uprawnień istniejących użytkowników. Instalację wykonać wg rys. TE.1 oraz TE Opis techniczny systemu i urządzeń Stacja bazowa Stacje bazowe skonfigurowane są na bazie standardowego komputera klasy PC o wymaganiach min.: 21

23 Procesor Chipset Zainstalowana ilość pamięci RAM Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM Intel Xeon E v3 (4 rdzenie, od 3.20 GHz do 3.60 GHz, 8 MB cache) Intel C226 8 GB (DIMM DDR3, 1600 MHz) 32 GB Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) 4/2 Karta graficzna Wielkość pamięci karty graficznej Dysk twardy Wbudowane napędy optyczne Dźwięk Łączność Rodzaje wyjść / wejść - panel przedni Rodzaje wyjść / wejść - panel tylny Intel HD Graphics P4600 Pamięć współdzielona 1000 GB SATA 7200 obr. Brak Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio LAN 10/100/1000 Mbps USB szt. USB szt. Wejście mikrofonowe - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. USB szt. USB szt. Port szeregowy RS szt. PS/2-2 szt. Wyjście audio - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. Display Port - 2 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Porty wewnętrzne (wolne) PCI-e x16-2 szt. PCI-e x1-1 szt. PCI - 1 szt. SATA III - 3 szt. Kieszeń zewnętrzna 5,25" - 2 szt. Kieszeń wewnętrzna 3,5" - 1 szt. bstacje bazowe wyposażyć w program WinPak SE 4.0 z licencją dla min 2 użytkowników, oraz program mapy synoptycznej, z naniesieniem rzutów chronionych pomieszczeń i zaprogramowaniem sygnałów informacyjnych systemu na w/w mapie Kontroler przejścia NX4S1E NX4S1E serii NetAXS jest kontrolerem w ofercie z wbudowanym WEB serwerem. Zarządzanie możliwe jest zarowno z poziomu przeglądarki internetowej jak i dedykowanego oprogramowania WinPakSE/PE. Kontrolery NetAXS mogą zastąpić w istniejących już instalacjach starsze N-1000 oraz NS2+. Kontroler posiada wbudowany moduł konwertera TCP/IP oraz RS485 dla magistrali. 22

24 Parametry techniczne: - Pełna kontrola przez przeglądarkę - Szyfrowanie danych - Kompatybilność z WinPak SE/PE - Kompatybilność z N-1000 i NS2+ - Pamięć kart, zdarzeń - Porty czytników/klawiatury 4 porty Wiegand lub C&D, bi-color LED (1- lub 2-przewodowe), brzęczyk - Wejścia alarmowe 4xNO/NC stanu otwarcia drzwi, 4xNO/NC żądania wyjścia, 4xNO/NC sabotaż czytników - Wej.monit. obudowę i zasilanie 2xNO/NC - Wyjścia przekaźnikowe 8X12A SPDT, 28VDC - WEB serwer Linux, szyfrowanie SSL, komunikacja z kontrolerem w czasie rzeczywistym poprzez przeglądarkę - Porty komunikacyjne: RS232, RS485, ethernet, wbudowany kontroler dla magistrali RS485 - Zasilanie 17VAC +/- 5%, 50VA Czytnik OP10 Czytniki zbliżeniowe Omnitek serii OP produkowane są przez firmę Honeywell na licencji HID. Urządzenia współpracują z każdym systemem kontroli dostępu standardu Wiegand. Parametry techniczne: - Maksymalny zasięg 5cm - Częstotliwość pracy 125kHz - Interfejs Wiegand - Maksymalna odległość od kontrolera 150m - Wskaźniki 2-kolorowa dioda LED, brzęczyk - Zabezpieczenie antysabotażowe - Przykłady kompatybilnych kart ProxCard II, ISOProx II - Klasa szczelności IP65 - Zasilanie 5-12VDC - Pobór prądu Czuwanie: 35mA, praca: 50mA - Temperatura pracy -31 ~ 63 C 23

25 7.3 Instalacja kablowa Instalację kablową wykonać jako podtynkową w rurach elektroinstalacyjnych wg schematy na rys. TE Zasilanie systemu System zasilany będzie w energię elektryczną 220V/50Hz (zasilanie podstawowe) z wydzielonej linii enn, zabezpieczonej wyłącznikiem nadprądowym z tablicy energetycznej. Kontrolery przejścia zasilane będą z wewnętrznego zasilacza buforowy z baterią akumulatorów żelowych 12V. Jako zasilanie uzupełniające przewiduje się montaż zasilacza UPS Przy braku zasilania podstawowego (230V AC), pojemność baterii akumulatorów pozwala na prawidłową pracę systemu przez 72 godzin. Bilans prądowy KD1 L.p. Nazwa urządzenia Typ / Rodzaj Ilość Pobór prądu jedn. [ a] Razem pobór prądu [ a] 1 Kontroler przejścia NX4S1E 1 500,00 500,00 2 Czytnik kart OP1 1 50,00 100,00 3 Zwora elektromagnetyczna 1 500,00 500,00 II RAZEM URZĄDZENIA : Ip = 1050,00 Zasilanie rezerwowe dla: czas pracy tp = 72 [h] Q = (Ip * tp) = Cmin wsp.sprawn. akum. * 1,25 = Zastosowany akumulator : 110Ah 75,60 [Ah] 94,50 [Ah] Bilans prądowy KD2 L.p. Nazwa urządzenia Typ / Rodzaj Ilość Pobór prądu jedn. [ a] Razem pobór prądu [ a] 1 Kontroler przejścia NX4S1E 1 500,00 500,00 2 Czytnik kart OP1 1 50,00 100,00 3 Zwora elektromagnetyczna 1 500,00 500,00 24

26 II RAZEM URZĄDZENIA : Ip = 1050,00 Zasilanie rezerwowe dla: czas pracy tp = 72 [h] Q = (Ip * tp) = Cmin wsp.sprawn. akum. * 1,25 = Zastosowany akumulator : 110Ah 75,60 [Ah] 94,50 [Ah] 7.5 Uwagi montażowe 6. Podczas montażu i uruchomienia poszczególnych urządzeń należy stosować się do instrukcji i wskazówek producenta. 7. Podczas instalacji przewodowej należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 8. Zasady eksploatacji systemu powinny być zgodne z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej systemów alarmowych w części ogólnej. 9. System alarmowy powinien po okresie wstępnej eksploatacji i przekazaniu Użytkownikowi podlegać konserwacji przez autoryzowany serwis, jest to warunek niezbędny prawidłowego funkcjonowania systemu alarmowego. 10. Schematy połączeń nie ujęte w projekcie precyzują instrukcje fabryczne urządzeń. 7.6 Wykaz urządzeń L.p. ARTYKUŁ TYP ARTYKUŁU 1 Stacja bazowa + jednostka komputerowa DELL 2 2 Oprogramowanie WinPak 4.0, dla 5 użytkowników WinPak Kontroler przejścia NX4S1E 2 4 Czytnik kart OP Zwora elektromagnetyczna udźwig 500kg ECS Czujka magnetyczna RS Zasilacz 12V 110Ah BF Akumulator 12V 110Ah 110Ah 2 ILOŚĆ [szt.] 25

27 8 INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU 8.1 Przedmiot i zakres opracowania Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem budowę instalacji sygnalizacji pożarowej SSP w wybranych pomieszczeniach modernizowanej części budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Przy ul. 9 Maja Charakterystyka projektowanego systemu sygnalizacji pożarowej SSP Projektuje się rozbudowę istniejącego, interaktywnego, adresowalnego system sygnalizacji pożarowej POLON 4000", skonfigurowanego w oparciu o istniejącą centralkę POLON 4800" i pracującego w układzie linii dozorowych pętlowych z adresowaniem następujących elementów liniowych: optycznych czujek dymu typu rozproszeniowego, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów akustycznych adresowalnych, Wszystkie elementy pętli dozorowych wyposażone są w izolatory zwarć, co stanowi o wysokiej odporności systemu na uszkodzenia typu przerwa" lub zwarcie" w pętli. Projektowany system należy do grupy interaktywnych analogowych z opcją programowego ustawienia czułości czujek (wg 3-ch progów). Zastosowane w systemie procesorowe czujki analogowe posiadają automatyczną kompensację czułości tzn. utrzymującą stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej czujki. Centralka systemu wyposażona jest w układ zasilania awaryjnego z bateriami akumulatorów bezobsługowych i posiada wbudowaną drukarkę alarmów. W celu zapewnienia podglądu stanu systemu dla pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej (ŻW), przez oficera dyżurnego ŻW, projektuje się instalację wyniesionego panelu obsługi systemu SSP (Terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000SK) w pom. 41 oficera dyżurnego ŻW. Panel TSR-4000SK podłączyć z centralą CSP POLON4800, wykorzystując istniejący światłowód pomiędzy serwerownią budynku 47 Oficera Dyżurnego, a węzłem łączności budynku 1/3962. Dodatkowo należy wyposażyć centralę POLON4800 w konwerter światłowodowy typu TR Wykonać również połączenie światłowodowe, światłowodem typu Simplex 50/125 OM2 z końcówkami SC-P, pomiędzy centralą CSP a panelem światłowodowym w serwerowni budynku Oficera Dyżurnego oraz pomiędzy panelem TSR-4000SK a panelem światłowodowym w pomieszczeniu z przyłączem światłowodowym budynku 1/

28 Zakres instalacji SSP obejmuje pomieszczenia nr 01/02, 03 oraz 04 w budynku 1/3962. Dla alarmowania pożarowego zastosowano adresowalny sygnalizator SAL na korytarzu przed ww pomieszczeniami. 8.3 Konfiguracja i wyposażenie techniczne systemu SSP Przewiduje się wpięcie projektowanych elementów w istniejącą pętlę dozorową nr 1 w modernizowanej części budynku 1/3962. Pętla dozorowa nr 1 obejmuje część pomieszczeń parteru w/w budynku. Projektowane wyposażenie systemu: konwerter światłowodowy typu TR do podłączenia w istniejącej centrali POLON 4800" czujki optyczne dymu DUR w gniazdach G-40, ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M wnętrzowe, sygnalizator pożarowy adresowalny SAL-4001, elektem kontrolno-sterujący EKS4001, terminal sygnalizacji równoległej światłowodowy TSR-4000SK. Zaprojektowany element kontrolno-sterujący EKS-4001 pełnić będą następujące funkcje: - sterowanie i monitorowanie przejść kontroli dostępu. Schemat blokowy systemu sygnalizacji pożarowej SSP przedstawiono na rys. TE.8. Rozmieszczenie elementów przedstawiają plany instalacyjne - rys. TE.9. Uwagi 1. Zasilanie podstawowe panelu TSR-4000SK 230VAC przewidziano w projekcie instalacji elektrycznych. 8.4 Opis funkcji wykonawczych i monitorujących systemu sygnalizacji pożarowej SSP Wytyczne do programowania centrali (informacje podstawowe) Do deklarowania liniowych elementów adresowalnych (czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych i sygnalizatora akustycznego), przyjąć numery elementów od 50 wzwyż, zostawiając rezerwę na rozbudowę instalacji w obecnej części budynku 1/3962, zgodnie z planami instalacyjnymi i schematami pętli dozorowych. 27

29 Wszystkim czujkom pożarowym przypisać TRYB PRACY 1 (czułość normalna). Wszystkim ostrzegaczom pożarowym w każdej strefie przydzielić grupę A. Wszystkim strefom przypisać alarmowanie dwustopniowe zwykłe (wariant 2). Zadeklarować następujące czasy opóźnień alarmowania: T1-15 s (czas na potwierdzenie alarmu I stopnia), T2-2 min (czas na rozpoznanie zagrożenia przed alarmem II stopnia). Zadeklarować element EKS-4001: Uwaga: Pełne oprogramowanie systemu SSP wykonać zgodnie z instrukcją programowania producenta. 8.5 Obliczenia poboru prądu w liniach dozorowych Pobory prądu poszczególnych elementów SSP wg DTR producenta wynoszą: - optyczna czujka dymu DUR-4046: 0,15 ma, - ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001: 0,135 ma, - sygnalizator akustyczny SAL-4001: 0,6 ma - element kontrolno-sterujący EKS-4001: 0,165 ma Pobory prądu przez istniejące elementy w pętli dozorowej nr 1 wynoszą: pętla dozorowa nr 1 6,33 ma, Pobory prądu przez projektowane elementy w pętli dozorowej nr 1 wynoszą: dodatkowe elementy pętli dozorowej nr 1 1,46 ma, Razem dla pętli nr 1 7,79 ma Maksymalny pobór prądu dla jednej pętli wynosi 20 ma wg DTR. Dołożenie projektowanych elementów nie wpłynie na przekroczenie maksymalnej wartości prądu pętli. Zwiększony pobór prądu dla pętli nr 1 nie wpłynie na konieczność zastosowania większego akumulatora w celu zapewnienia minimalnego czasu pracy systemu w stanie dozoru przy braku zasilania podstawowego - 72 h, oraz czasu pracy systemu w stanie alarmu przy braku zasilania podstawowego 30 min. Dokładne obliczenia znajdują się w załączniku nr 1. 28

30 8.6 Uwagi końcowe 1. Całość okablowania instalacji sygnalizacji pożarowej wykonać stosując kabel typu YnTKSYekw 1x2x0,8. 2. Zasilanie 230 V, 50Hz panelu TSR-4000SK wykonać kablem HDGs 3x2,5m2 sprzed głównego wyłącznika prądu. 3. Wszystkie przejścia kablowe przez przegrody oddzieleń przeciwpożarowych należy zabezpieczyć elastycznymi przepustami zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", paragraf 234 ust. 3 : Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60, a nie będących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mięć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia." 4. Wszystkie projektowane urządzenia związane z sygnalizacją pożarową i posiadają aktualne certyfikaty CNBOP. 8.7 Zestawienie materiałów L.p. ARTYKUŁ TYP ARTYKUŁU 1 Terminal Sygnalizacji Równoległej TSR-4000SK 1 2 Moduł światłowodowy centrali MS 1 3 Uniwersalna czujka dymu DUR Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP4001M 2 5 Element kontrolno-sterujący EKS Sygnalizator akustyczny SAL ILOŚĆ [szt.] 29

31 9 INSTALACJA RADIOTELEFONICZNA ORAZ TELEWIZYJNA 9.1 Założenia projektowe Projektuje się instalację radiotelefoniczną dla łączności konwencjonalnej VHF oraz dla anteny typu TETRA oraz instalację telewizji satelitarnej dla pom Opis instalacji Dla instalacji telewizji satelitarnej, okablowanie wykonać kablem koncentrycznym np. typu TRISET 113 zewnętrznym. W pomieszczeniu Oficera Dyżurnego, kabel zakończyć gniazdem RTV. Kabel prowadzić w istniejącym kanale wentylacyjnym na dach; przy antenie pozostawić zapas kabla ok. 5m. Instalację dla systemu radiotelefonicznego wykonać kablem fiderowym, koncentrycznym 7/8" typ LDF4-50 A o impedancji 50 omów. Instalację wykonać wg rys.te.5. Kable w pomieszczeniu Oficera Dyżurnego prowadzić pod tynkiem w rurze ochronnej i zakończyć złączkami kontowymi montowanymi w puszce. Połączenia pomiędzy złączkami a urządzeniami wykonać kablami typu jumper tj. (1-2 metrowym) kablem elastycznym (supergiętkim), co umożliwia łatwe ich prowadzenie w sytuacji, gdy przy urządzeniu lub antenie jest mało miejsca. Okablowanie wyprowadzić na dach w istniejącym, kominowym kanale wentylacyjnym, oraz zostawić zapas min. 10m każdego przebiegu przy antenie. Całość trasy kablowej wykonać na uchwytach dedykowanych do tego typu instalacji oraz wg wytycznych producenta. Lokalizacja miejsca montażu podstaw do anten wg projektu architektury. 9.3 Ochrona odgromowa W celu zabezpieczenia urządzenia radiotelefonicznego przed skutkami wyładowań atmosferycznych (pioruny) należy zainstalować odgromniki, które należy umieścić w torze antenowym i dołączyć do instalacji uziemienia. Wszystkie przewody łączące odgromnik z ziemią nie mogą wykazywać rezystancji większej niż 10 omów. Dla każdego z przebiegów kablowych należy zainstalować odgromniki po stronie odbiorników. Dodatkowo w celu połączenia zewnętrznego przewodu kabla fiderowego z instalacją uziemienia masztu lub budynku należy zastosować uziemiacze. Uziemiacze służą do połączenia przewodu zewnętrznego kabla fiderowego z instalacją uziemiającą masztu lub wieży. Jako zasada generalna uziemienie powinno być wykonane bezpośrednio za jumperem, przed wejściem kabla do budynku (kontenera) oraz po każdej zmianie kierunku prowadzenia kabla o 90 w płaszczyźnie pionowej lub poziomej, lecz nie częściej, niż co każde 6 metrów długości kabla. Maksymalna odległość między uziemiaczami 30

32 przy prowadzeniu kabla pionowo na stalowym maszcie nie powinna przekraczać 50 metrów a dla wieży betonowej lub komina nie więcej niż 30 metrów. Jeśli kabel fiderowy przymocowany jest do galerii na kominie lub wieży, należy go uziemiać przy zmianie kierunku kabla o 90 w płaszczyźnie pionowej, ale nie częściej, niż co 6 metrów. Jeśli kabel jest prowadzony poziomo na dachu, bez żadnej ochrony (bez rynny lub zamkniętego korytka kablowego), ekran kabla fiderowego powinien być uziemiany, co każde 20 metrów, jak również przed każdym zgięciem o 90 nie częściej jednak, niż co 6 metrów. Kiedy kabel prowadzony jest po dachu w osłonie stalowej połączonej do systemu uziemiającego budynku co każde 20 metrów, ekran kabla fiderowego powinien być uziemiany za jumperem antenowym oraz przed wejściem kabla do budynku (kontenera). Maksymalny odstęp pomiędzy uziemieniami w tym przypadku nie powinien przekraczać 50 metrów. Przy montażu uziemiaczy należy postępować zgodnie z instrukcją montażu producenta 9.4 Zestawienie materiałów L.p. Materiał Typ Ilość 1. Kabel koncentryczny LDF4-50 A 120 mb 2. Kabel koncentryczny TRISET mb 3. Uchwyt RF B/1x½ 120 szt 4. Złącza L4PNF-RC 8 szt 5. Uziemiacze UEK2D szt 6. Odgromniki APG-BNFNM szt 7. Jumpery F4A-PNMNM-2 4 szt 8. Gniazdo RTV Legrand 1 szt 31

33 10 OBOWIĄZKI WYKONAWCY Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji systemów objętych niniejszym opracowaniem wg normy NO-04-A004 oraz instrukcji o ochronie obiektów wojskowych (OIN 5/2011). Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji systemu i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności. Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji systemu w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach, oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne certyfikaty, świadectwa i dopuszczenia - tak aby spełniać obowiązujące przepisy. Uwaga: Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. 32

34 OŚWIADCZENIE Oświadczam, że projekt budowlany instalacji okablowania strukturalnego, systemu telewizji dozorowej, systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu oraz systemu sygnalizacji pożaru w remontowanych pomieszczeniach budynku nr 1/3962 na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Jednostce Wojskowej w Łasku przy ul. 9 maja 95, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 33

35 34

36 35

37 Urząd Gminy, Zduńska Wola Projekt techniczny wykonawczy instalacji LAN, CCTV oraz SSWiN 36

38

39

40

41

42

43

44

45

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Branża teletechniczna

Branża teletechniczna Projekt wykonawczy Rozbudowa i wyposażenie centrum naukowo dydaktycznego medycyny eksperymentalnej Branża teletechniczna Budowa systemu okablowania strukturalnego, kontroli dostępu i monitoringu CCTV Kod

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

WIZYJNEGO ADRES Bydgoszcz, ul. Gdaska 163. Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1. teletechniczna. mgr in. Wojciech Szlachcic. in.

WIZYJNEGO ADRES Bydgoszcz, ul. Gdaska 163. Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1. teletechniczna. mgr in. Wojciech Szlachcic. in. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARUS Spółka z o.o. 85-095 Bydgoszcz, ul. Pestalozziego 15 Tel. (Fax.) (0-52) 346-04-32, e-mail: pracownia@arus.com.pl KARTA TYTUŁOWA PRZEDSIWZIECIE ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS RYSUNKÓW

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS RYSUNKÓW 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. DANE OGÓLNE... 2 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...2 2.1. ZAKRES OPRACOWANIA...2 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. STAN PROJEKTOWANY...3 3.1. INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ I TELEFONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zakres dostaw i prac instalacyjnych: 1. Instalacja elektryczna 1.1 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG wraz z doprowadzeniem nowego WLZ-ta z rozdzielni budynku 21A, dostawa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

1 Zestawienie rysunków

1 Zestawienie rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 6 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (5) 48504,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380) Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania projektu... 2 1.3. Charakterystyka obiektu.... 2 1.4. Zarządzenia i przepisy... 2 1.5. Zakres opracowania....

Bardziej szczegółowo

Monika Zabielska. Warszawa, marzec 2013

Monika Zabielska. Warszawa, marzec 2013 Jednostka projektowa: AWANSS 05-805 KANIE, UL. WARSZAWSKA 22 tel. / fax.: 22 770 01 19, 501 199 350 www.awanss.pl Obiekt: Temat opracowania: BUDYNEK BIUROWY 15-110 BIAŁYSTOK ul. Kamienna17 CZĘŚĆ IV Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY ul. Pomorska 44, 96-313 Jaktorów, tel.: 0-504 097 155 tel./fax : 0-46 856 40 74 NAZWA INWESTYCJI ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MON ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: BUDYNEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin Inwestor: POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Hallera 8, 63-200 Jarocin Tytuł opracowania: SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacji

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 13.11.2012 KRZYSZTOF KALERT 7 1 6 7 0 S Z C Z E C I N UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 TEL / FAX 0-048 9 1 4

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Łódź dn. 31.05.2012 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ INWESTOR : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa OBIEKT : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

1. Założenia i koncepcje projektu SSWiN oraz CCTV... 2 1.1 Założenia projektowe... 2 2. Koncepcja instalacji SSWiN... 2 2.1 Obszary bezpieczeństwa...

1. Założenia i koncepcje projektu SSWiN oraz CCTV... 2 1.1 Założenia projektowe... 2 2. Koncepcja instalacji SSWiN... 2 2.1 Obszary bezpieczeństwa... 1. Założenia i koncepcje projektu SSWiN oraz CCTV... 2 1.1 Założenia projektowe... 2 2. Koncepcja instalacji SSWiN... 2 2.1 Obszary bezpieczeństwa.... 2 2.2 Środki neutralizacji zagrożeń... 3 3. System

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

IIb.6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE

IIb.6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE IIb. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE faza nazwa inwestycji budynek etap 2 PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 10/21, 10/22, 10/2,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nazwy i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót: 323, 349, 351, 513, 519, 713, 453 Klasa robót: 3232, 3497, 3512, 5131, 5190, 7132, 4531 Kategoria robót: 32323, 34971,

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo