PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, CCTV, SSWiN, KD oraz SSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, CCTV, SSWiN, KD oraz SSP"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, CCTV, SSWiN, KD oraz SSP Branża : Lokal : Teletechniczna Budynek nr1/3962 na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Adres : Łask, ul. 9 Maja 95 Inwestor : Jednostka Wojskowa 1158 Opracował : mgr inż. Bartłomiej Musiał Projektował : mgr inż. Damian Ślipek upr. nr LOD/1393/PWOE/10 Data : grudzień 2014r. 1

2 1 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zawartość dokumentacji. 2. Spis rysunków. 3. Dane wyjściowe do projektowania. 3.1 Przedmiot i zakres opracowania. 3.2 Podstawa techniczna opracowania. 4. Instalacja okablowania strukturalnego. 4.1 Opis techniczny. 4.2 Podstawowe elementy systemu okablowania. 4.3 Ochrona przeciwpożarowa. 4.4 Zasady wykonywania pomiarów połączeń miedzianych. 4.5 Wymagania dotyczące systemu okablowania strukturalnego. 5. System telewizji dozorowej CCTV. 5.1 Założenia techniczne. 5.2 Opis systemu. 5.3 Opis urządzeń. 5.4 Instalacja kablowa. 5.5 Spadki napięć. 5.6 Montaż urządzeń. 5.7 Wykaz urządzeń i akcesoriów. 6. System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN. 6.1 Opis organizacyjny systemu. 6.2 Opis techniczny systemu i urządzeń. 6.3 Sygnalizacja alarmów. 6.4 Instalacja kablowa. 6.5 Zasilanie systemu. 6.6 Uwagi montażowe. 6.7 Wykaz urządzeń. 7. System Kontroli Dostępu KD. 7.1 Opis organizacyjny systemu. 7.2 Opis techniczny systemu i urządzeń. 7.3 Instalacja kablowa. 7.4 Zasilanie systemu. 7.5 Uwagi montażowe. 7.6 Wykaz urządzeń. 8. Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru. 8.1 Przedmiot i zakres opracowania. 8.2 Charakterystyka projektowanego systemu. 1

3 8.3 Konfiguracja i wyposażenie techniczne systemu. 8.4 Opis funkcji wykonawczych i monitorujących systemu. 8.5 Obliczenia poboru prądu w liniach dozorowych. 8.6 Uwagi końcowe. 8.7 Zestawienie materiałów. 9. Instalacja radiotelefoniczna oraz telewizyjna. 9.1 Założenia projektowe. 9.2 Opis instalacji. 9.3 Ochrona odgromowa. 9.4 Zestawienie materiałów. 10. Obowiązki wykonawcy. 11. Oświadczenie projektanta. 2

4 2 SPIS RYSUNKÓW TE.1 TE.2 TE.3 TE.4 TE.5 TE.6 TE.7 TE.8 Rzut instalacji SSWiN, CCTV, KD - PARTER. Schemat instalacji SSWiN. Schemat instalacji CCTV. Schemat instalacji KD. Rzut instalacji LAN, RTV. Schemat instalacji LAN. Rzut instalacji SSP. Schemat instalacji SSP. 3

5 3 DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 3.1 Przedmiot i zakres opracowania Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem budowę instalacji okablowania strukturalnego LAN, systemu telewizji dozorowej CCTV, systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, instalacji kontroli dostępu KD oraz instalacji systemu sygnalizacji pożaru w remontowanych pomieszczeniach budynku nr 1/3962 na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Jednostce Wojskowej w Łasku przy ul. 9 maja Podstawa techniczna opracowania Materiały założeniowe do wykonania projektu: - Założenia do projektu (zał. nr 2 do umowy) z września 2014, - norma obronna NO-04-A004, - Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji." - Norma ZN/96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania; - Aktualnie obowiązujące zarządzenia i przepisy CNBOP w Józefowie. - rzuty architektoniczne, - uzgodnienia robocze z branżą architektoniczną, m.in. w zakresie tras kablowych poziomych i pionowych, lokalizacji podstawowych urządzeń, - uzgodnienia robocze z branżą elektryczną, m.in. w zakresie zasilania urządzeń sygnalizacji pożarowej oraz sterowań pożarowych, - materiały techniczne producenta systemu, systemów LAN, CCTV, SSWiN, KD, SSP oraz RTV. 4

6 4 INSTALACJIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 4.1 Opis techniczny System okablowania strukturalnego oparto o rozwiązania i produkty firmy Reichle & De-Massari AG (R&M) i obejmuje pomieszczenie Oficera Dyżurnego ŻW (nr 41). Sieć wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i z wymogami norm ELA/TLA 568A, ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 55022B, EN Instalację sieci strukturalnej wykonać stosując kabel 6 S/FTP. Instalację przy użyciu tych kabli wykonać stosując się do wytycznych producenta; żyły ekranowe zakończyć po stronie szafy na ekranowanych panelach dystrybucyjnych i na gniazdach modularnych RJ45 po stronie odbiorów- stanowisk pracy. Montaż gniazd, prowadzenie kabli, podłączenie kabli wykonać zgodnie z wymogami 6 kategorii. Zaprojektowana siec zbudowana jest z istniejącej części dystrybucyjnej - 1 punkt dystrybucyjny - panel z wyposażeniem 16xRJ45, zabudowany w istniejącej szafie, w pomieszczeniu serwerowni nr 31. Punkt pracy stanowi podwójne gniazdo ekranowane 2xRJ45 które będzie współpracować z urządzeniami. Instalację podzielono na część komputerową oraz telefoniczną. Obie części instalacji wykonać zgodnie z wymogami 6 kategorii. 4.2 Podstawowe elementy systemu okablowania Każdy element systemu okablowania (kabel, gniazdo, panel krosowy, szafa dystrybucyjna) jest jednoznacznie identyfikowany. Ułatwi to administrację okablowaniem, a więc m.in. usuwanie usterek oraz przeprowadzanie zmian oraz rozbudowy okablowania. Szafy dystrybucyjne Istniejąca szafa dystrybucyjna zlokalizowana w pomieszczeniu nr 31. Panele krosowe Panele krosowe kat.6 montować we wspólnej szynie o wysokości 3U. Każdy z paneli ma pojemność 4 gniazd RJ45. Każde gniazdo RJ45 na panelu zostało opisane jednoznacznie numerem kabla S/FTP. Światłowodowy panel kompaktowy Przewidziano wykorzystanie istniejących połączeń światłowodowych. Kable - skrętka ekranowana Zastosowano kabel instalacyjny C6a Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH prod. R&M. Każdy kabel ma swój początek na stanowisku pracy, a koniec w panelu w szafie w serwerowni. 5

7 Punkty przyłączeniowe Na obudowach punktów przyłączeniowych nanieść nr gniazda, co jednoznacznie określi jego przebieg oraz miejsca zakończenia w panelu. Punkt przyłączeniowy składa się z dwóch gniazd RJ45 - Modułów ekranowanych C6A ISO 1xRJ45/s M prod. R&M. Urządzenia aktywne Niniejsze opracowanie nie obejmuje dostawy urządzeń aktywnych. 4.3 Ochrona przeciwpożarowa Dla właściwego oddzielenia stref pożarowych przebicia między strefami pożarowymi należy uszczelnić (uszczelnienia o odporności ogniowej zgodnie z wytycznymi pożarowymi). 4.4 Zasady wykonywania pomiarów połączeń miedzianych - Instalację i pomiary testowe wykonać zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, - Używać wyłącznie oryginalnych i nowych części, - Wyniki pomiarów w odpowiedniej formie dołączyć do dokumentacji powykonawczej Przy pomiarach postępować zgodnie z instrukcją fabryczną. Stosować najnowsze oprogramowanie do zastosowanego testera. Przykład ręcznych testerów produkowanych przez: - Fluke, - Microtest, - Acterna (Wavetek), - Agilent (Hewlett Packard Wirescope), - Datacom Technologies. 4.5 Wymagania dotyczące systemu okablowania strukturalnego 1. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. 2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania zamawiającemu szczegółowej dokumentacji powykonawczej zrealizowanego systemu okablowania wraz z wynikami pomiarów dla każdego toru transmisyjnego. Dokumentacja powinna być przekazana w terminie realizacji zamówienia. 3. Pasywne elementy połączeniowe sieci powinny posiadać świadectwa niezależnego laboratorium badawczego, np. Laboratorium GHMT. 6

8 4. Należy uwzględnić ograniczenia odległości od punktu dystrybucyjnego do gniazda przyłączeniowego (mierzona długość kabla nie powinna przekroczyć 90 m). W przypadku, gdy długość byłaby większa należy zastosować kabel światłowodowy. 4.6 Wykaz urządzeń i akcesoriów L.p. Nazwa artykułu Typ/Rodzaj Ilość 1. Gniazdo RJ45 kat.6a R&M R&M Panel 4xRJ45 kat. 6a R&M R&M 4 3. Panel porządkujący 1U R&M 1 4. Przewód S/FTP 4x2x0,5 kat.6a R&M R&M kabel krosowy szary 1,5m 6A R&M listwa przyścienna DLP105 Legrand 10 7

9 5 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV 5.1 Założenia techniczne Projektowany System Telewizji Dozorowej oparty jest na urządzeniach analogowych firmy BCS i stanowić będą: - rejestrator 8-kanałowy BCS-DVR0804Q-960 z wbudowanymi dyskami 4 x 4TB, - kamery zewnętrzne BCS-T672TDNIR3, - kamery wewnętrzne BCS-DM472TDNIR3, - wymagane okablowanie. 5.2 Opis systemu System Telewizji Dozorowej będzie wykorzystywany do obserwacji wewnętrznej i zewnętrznej pomieszczeń magazynowych nr 01/02, 03 oraz 04, za pomocą kolorowych kamer analogowych z wbudowanymi promiennikami podczerwieni firmy BCS. Obrazy z kamer, kierowane będą do 8-kanałowego rejestratora cyfrowego BCS-DVR0804Q-960, a następnie zapisywane na dyskach twardych. Rejestrator zainstalować w pomieszczeniu Oficera Dyżurnego ŻW. Wymagany minimalny czas archiwizacji to 3 miesiące. Jako stanowisko obsługi systemu projektuje się podłączenie komputera typu All-in-one, w celu podglądu obrazu z kamer. Projektowany rejestrator oraz komputer należy wpiąć w sieć LAN. Dodatkowo należy doposażyć stanowisko służby dyżurnej w budynku nr 47, w komputer typu All-in-one, oraz podłączyć go do sieci LAN razem z istniejącym rejestratorem 16-kanałowym. Należy nawiązać połączenie sieciowe pomiędzy nowym rejestratorem 8-kanałowym, nowymi komputerami typu All-in-one oraz istniejącym rejestratorem 16-kanałowym, w celu podglądu obrazu z istniejących kamer zainstalowanych na budynku nr 1/3962, przez Oficera Dyżurnego ŻW w pom.41 budynku nr 1/3962. Obecna Służba dyżurna w budynku nr 47, również musi mieć podgląd z obrazu projektowanych kamer. Na obu komputerach zainstalować oprogramowanie do podglądu pracy sieciowej rejestratorów firmy BCS. Dostęp do poszczególnych funkcji możliwy będzie po wprowadzeniu hasła. Urządzenia Systemu Telewizji Dozorowej zasilane będą zgodnie z rys. TE.3. Rezerwowe zasilanie stanowić będzie UPS 3kVA firmy APC, który pozwoli na działanie systemu, przy braku zasilania podstawowego. Należy zapewnić min. 72-godziny pracy systemu na zasilaniu awaryjnym z UPS. 8

10 5.3 Opis urządzeń Rejestrator cyfrowy BCS-DVR0804Q-960 Profesjonalny cyfrowy rejestrator video BCS-DVR0804Q-960 umożliwiający nagrywanie obrazu z 8 kamer przemysłowych. Do zapisu używany jest najlepszy dla rejestratorów cyfrowych format kompresji video H.264, który daje oszczędność pojemności dysków ok. 30% w porównaniu do kompresji MPEG4. Zapis materiału może być prowadzony na nawet 4 dysków twardych SATA lub 3 HDD + 1 CD/DVD/Blu-ray, dodatkowo po esata (obsługa do 4 HDD zew.) o pojemności każdego z nich do 4 TB. Oznacza to płynną rejestrację obrazu z prędkością 25kl/s w pełnej rozdzielczości D1 dla każdego kanału. Podwójny strumień kodowania, zapewnia elastyczną pracę przez sieć, telefon, pda, iphone, itp. Inteligentna detekcja ruchu: zasłonięcie kamery, zanik sygnału, wykrycie ruchu. Inteligentne ustawienia kamery: strefy prywatności, blokada kamery, ustawienia kolorów i nazw kamer. Obsługa pozycjonowania 3D z kamerami szybko-obrotowymi PTZ. Pełna obsługa przez sieć: wbudowany web-server, obsługa do 10 użytkowników jednocześnie, MSS i CMS. Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań przy minimalnej zajętości dysku Podgląd na żywo w czasie rzeczywistym 8 kamer o rozdzielczości 1080p Nagrywanie do 200 kl/s w rozdzielczości 960/D1* Podwójny strumień kodowania, zapewnia elastyczną pracę przez sieć, telefon, pda, iphone, itp. Funkcja Pentaplex: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp Obsługa 4 dysków SATA, maksymalnie do 4 TB, 2 porty USB 2.0 Jednoczesne synchroniczne odtwarzanie 8 kanałów Inteligentna detekcja ruchu: zasłonięcie kamery, zanik sygnału, wykrycie ruchu Łatwa archiwizacja: pamięć USB, sieć Obsługa pozycjonowania 3D z kamerami PTZ BCS Wyzwalanie alarmów: komunikat na ekranie, brzęczyk, reakcja PTZ, , FTP Pełna obsługa przez sieć: wbudowany web-server, obsługa do 10 użytkowników jednocześnie, MSS(mobilna aplikacja), CMS Kamera zewnętrzna BCS-T672TDNIR3 Kamera tubowa z obiektywem zmienno ogniskowym i WDR. Kamera wysokiej rozdzielczości oparta o układ DSP SONY EFFIO V, który prezentuje obraz 700 linii w kolorze (750 linii w trybie B/W) oraz menu ekranowym pozwalającym dokładnie dopasować ustawienia kamery do panujących na planie obserwacyjnym warunków. Mechaniczny filtr podczerwieni i obiektyw o 9

11 ogniskowej 2,8-12mm pozwala w szerokim zakresie dopasować kąt widzenia kamery. Funkcja poszerzonej dynamiki WDR oparta o podwójne skanowanie przetwornika kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Uchwyt z przepustem kablowym typu 3D pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Obudowa zewnętrzna metalowa IP66 w kolorze ciemnosrebrnym. Promiennik z diodami nowej generacji o wydłużonym czasie świecenia do h i zasięgu 40m. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC / 6W. przetwornik 1/3" CCD SONY SUPER HADII, DSP SONY EFFIO V rozdzielczość 700 linii w kolorze (750linii w trybie B/W) czułość 0 lux przy załączonym IR, obiektyw mm z zewnętrzną regulacją obiektywu, menu ekranowe OSD, funkcja poszerzonej dynamiki WDR, zasięg IR do 40m, 2 diody LED, czas świecenia h, szyba dzielona z kołnierzem separującym promiennik od obiektywu 20 stref prywatności, strefy detekcji ruchu, odbicie lustrzane, korekcja Gamma, AWB, AGC, spowolniona migawka x512 funkcja NR (cyfrowa redukcja szumów) funkcja Defog funkcja dualna: mechaniczny filtr podczerwieni, temperatura pracy od -20 do +50 st. C, dostęp do menu ekranowego od spodu kamery obudowa kamery, IP66. Kamera wewnętrzna BCS-DM472TDNIR3 Uniwersalna kamera kopułowa zewnętrzna ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni, mechanicznym filtrem IR i obiektywem zmienno ogniskowym. Kamera wysokiej rozdzielczości oparta o układ DSP SONY EFFIO P, który prezentuje obraz 700 linii w kolorze (750 linii w trybie B/W) oraz menu ekranowym pozwalającym dokładnie dopasować ustawienia kamery do panujących na planie obserwacyjnym warunków. Promiennik podczerwieni pozwala kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Obiektyw o ogniskowej 2,8-11mm pozwala w dużym zakresie regulować kąt widzenia kamery. Funkcja WDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Uchwyt 3D pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. 10

12 Obudowa wandaloodporna umozliwia zastosowanie kamery w miejscach zagrożonych aktami wandalizmu. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC. Specyfikacja kamery BCS-DM472TDNUIR3 przetwornik 1/3" CCD SONY EXviev HADII, DSP SONY EFFIO P rozdzielczość 700 linii w kolorze (750linii w trybie B/W) czułość 0 lux przy załączonym IR, obiektyw 2,8-11 mm, F1.4 zewnetrzna regulacja obiektywu menu ekranowe OSD, mechaniczny filtr podczerwieni funkcja poszerzonej dynamiki WDR, zasięg IR do 30m, 8 stref prywatności, strefy detekcji ruchu, odbicie lustrzane, korekcja Gamma, AWB, AGC, funkcja NR (redukcja szumów), temperatura pracy od -20 do +45 st. C, kamera zewnętrzna obudowa IP66, uchwyt 3D, zasilanie DC12V / 6W wymiary śred/wys:119x100mm Komputer All-in-one Lenovo F0AX004SPB Parametry techniczne: Kod Producenta Intel Form Factor F0AX004SPB All-in-One Przekątna ekranu 21,5 Format obrazu 16:9 Panel dotykowy Matryca (opis) Procesor (opis) Nie Full HD (1920x1080) Intel Core i5-4460s Processor (6M Cache, 2,9 GHz up to 3.40 GHz) Pamięć zainstalowana (pojemność) 4096 Pamięć (technologia) SO-DIMM DDR3 do 16GB 11

13 Dysk twardy (pojemność) 1000 Dysk twardy (interfejs) SATA Dysk twardy (prędkość) 7200 Napęd optyczny (typ) Super Multi DVD+/-RW/RAM Karta graficzna Intel HD Graphics 4600 Wbudowana kamera Tak Wbudowana kamera (rozdzielczość) 720 Wbudowany mikrofon Tak Karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbit Karta sieciowa bezprzewodowa A C B G N 2x2 Karta dźwiękowa Tak Głośniki 2x3W stereo Bluetooth Tak HDMI Tak D-Sub Nie Wyjście audio słuchawkowe Wejście mikrofon Tak USB USB Czytnik kart pamięci 6 w 1 System operacyjny Windows 8 Professional 64 bit Kolor Black Klawiatura Przewodowa Mysz Przewodowa Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 534 x x Instalacja kablowa Instalację wykonać przewodami: - YWDXpek 75-1,1/4,8 sygnał video, - OWY 2x1 zasilanie 12V do kamer. Instalację prowadzić w przestrzeni międzystropowej natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych lub korytach kablowych oraz podtynkowo w pomieszczeniach z sufitami stałymi zgodnie z rysunkami. Przejścia między strefami pożarowymi uszczelnić zgodnie z wytycznymi ochrony p.poż. 12

14 5.5 Spadki napięć Ze względu na krótkie odcinki linii zasilających, niskie pobory prądu (patrz dane techniczne) oraz szeroki zakres napięć zasilających urządzeń, obliczeń spadków napięć nie wykonuje się. 5.6 Montaż urządzeń Montaż urządzeń i regulację kamer przeprowadzić ściśle wg załączonych do urządzeń instrukcji fabrycznych oraz za pomocą dedykowanych uchwytów lub wysięgników. Ostateczne miejsce montażu kamer i pola widzenia ustalić doświadczalnie na obiekcie uwzględniając realizacyjne sugestie Inwestora i Użytkownika oraz zabudowę terenu. Wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji zasilania kamer. 5.7 Wykaz urządzeń i akcesoriów L.p. Nazwa artykułu Typ/Rodzaj Ilość 1. Rejestrator cyfrowy 8-kanałowy BCS-DVR0804Q Komputer All-in-one F0AX004SPB 2 3. Kamera analogowa kolorowa zewnętrzna 700 linii BCS-T672TDNIR Kamera analogowa kolorowa wewnętrzna 700 linii BCS-DM472TDNIR Dysk twardy 4TB WD 4TB 4 6. UPS 3kVA APC Smart 3kVA 1 7. Zasilacz 12V 5A ZSP 12V 5A 1 8. Okablowanie kpl. 1 13

15 6 SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SSWiN 6.1 Opis organizacyjny systemu Projekt obejmuje dobór urządzeń, instalację urządzeń oraz instalację kablową dla remontowanego kompleksu pomieszczeń pom. 01/02, 03, 04 oraz 41. Zgodnie z założeniami projektowany system sygnalizacji włamania i napadu, musi być kompatybilny z istniejącym. Istniejący system oparty jest na urządzeniach Szerszeń. Szerszeń jest systemem monitoringu lokalnego przeznaczonym do ochrony dużych i rozległych zespołów obiektów. Składa się ze stacji bazowej (komputera PC z oprogramowaniem) oraz podcentral, do których podłączone są elementy detekcyjne. Podcentrale połączone są ze sobą magistralą dwu-przewodową i łączą się ze stanowiskami bazowymi przy pomocy interfejsów. W celu rozbudowy systemu, projektuje się montaż podcentrali CS7v16, dla każdego z chronionych pomieszczeń (wg rys TE.1). Do podcentral podłączyć elementy detekcyjne (wg rys. TE.2). Podcentrale połączyć ze sobą i wpiąć w istniejącą magistralę systemową. Po montażu wszystkich urządzeń, należy programowo dodać podcentrale do istniejącego systemu i nadać uprawnienia dostępu wg wytycznych Inwestora. Wszystkie połączenia oraz programowanie wykonać zgodnie z instrukcjami producenta systemu. W celu podglądu systemu (dla pom. 01/02, 03 oraz 04), przez Oficera Dyżurnego ŻW należy zainstalować dodatkową stację bazową w pom. 41 Oficera Dyżurnego. Uzbrajanie i rozbrajanie stref realizowane będzie na manipulatorach poprzez wprowadzenie poprawnego kodu cyfrowego. Manipulatory usytuowano przy wyjściach każdego z pomieszczeń. 6.2 Opis techniczny systemu i urządzeń Stacja bazowa Stacje bazowe skonfigurowane są na bazie standardowego komputera PC min. Pentium II - 300MHz. 32MB RAM, dysk min. 1GB. pracującego pod kontrolą 32 bitowego systemu operacyjnego min. WINDOWS 95 (zalecany WINDOWS XP). Komputery stacji bazowych mogą pracować połączone w sieć komputerową. Liczba stacji bazowych i modułów tablicowych w systemie jest nieograniczona. Stację bazową wyposażyć w program licencyjny do 250 obiektów oraz program mapy synoptycznej, z naniesieniem rzutów chronionych pomieszczeń i zaprogramowaniem sygnałów informacyjnych systemu na w/w mapie. 14

16 6.2.2 Podcentrala CS7v16 Podcentrale lokalne typu CS7vl6 wykonywane są w obudowie metalowej (w wykonaniu specjalnym w obudowach o klasie IP 55) z możliwością podłączenia akumulatora Ali. Podcentrala jest wyposażona w wymiernie moduły komunikacyjne MKL lub MKS oraz MLan. Podcentrale posiadają sprzętowy watch-dog, zegar czasu rzeczywistego, pamięć typu flash ostatnich zdarzeń z czasem i datą ich zaistnienia oraz gniazdo komunikacji RS. Poprzez gniazdo RS, przy użyciu Modułu RS, można uaktualniać oprogramowanie podcentrali, konfigurować podcentrale. monitorować pracę podcentrali oraz odczytywać i drukować zawartość pamięci zdarzeń wykorzystując w tym celu program Cs7Prg.exe oraz systemową drukarkę. W przypadku drukarki wyposażonej w RS232 zdarzenia można wydrukować bezpośrednio z podcentrali przy użyciu gniazda RS i modułu MRS. Poprzez LAN przy użyciu MLan można konfigurować podcentralę, monitorować pracę podcentrali oraz odczytywać i drukować zawartość pamięci zdarzeń wykorzystując w tym celu program Cs7Prg.exe oraz systemową drukarkę. Podcentrale CS7v16 posiadają m.in.: - 16 programowalnych parametrycznych wejść linii dozorowych typu NO. NC. EOL. DE OL/N C. DEOL/NO typów funkcji linii wejściowych. - 2 partycje z możliwością dołączenia do każdej z nich do 16 linii wejściowych. - 2 wyjścia obsługujące manipulatory. Wyjścia konfigurowalne tak aby dany manipulator obsługiwał tylko pierwszą, tylko drugą lub pierwszą i drugą partycję. - W każdej partycji 4 niezależne liczniki czasu oraz 2 niezależne liczniki naruszeń linii kody sześciocyfrowy użytkowników o 11 niezależnych poziomach uprawnień Manipulator LED MS1 Manipulatory umożliwiają obsługę, programowanie i kontrolę pracy podcentral. Możliwe jest wprowadzenie sześciocyfrowych kodów użytkowników o różnych poziomach dostępu Interfejs ISLanIntegra ISLanIntegra jest urządzeniem umożliwiającym integrację urządzeń systemu SZERSZEŃ 2 z zewnętrznymi urządzeniami i programami monitorującymi. ISLanIntegra posiada trzy kanały łączności LAN umożliwiające transmisję do trzech zewnętrznych urządzeń monitorujących oraz jeden kanał techniczny LAN służący do konfiguracji i nadzoru nad pracą urządzenia. Od strony Systemu SZERSZEŃ 2, ISLanIntegra komunikuje się z podcentralami, poprzez Moduł Komunikacyjny MKL, za pomocą magistrali składającej się z pary przewodów (zasięg do ok

17 km linii miedzianej). Podcentrale są obsługiwane w grupach, po 16 podcentral w grupie. ISLanIntegra jest w stanie obsłużyć do 128 podcentral systemu SZERSZEŃ 2 zgrupowanych w maksymalnie ośmiu grupach (zalecana ilość 64 podcentrale w czterech grupach). Sposób dołączenia podcentral do magistrali jest dowolny (bez zachowywania biegunowości, dowolna topologia połączeń). Zasada działania systemu W systemie wykorzystywana jest łączność dwukierunkowa ( on line ) pomiędzy ISLanIntegra a podcentralami. Większość transmisji występujących w systemie jest dodatkowo kierowana, poprzez aktywne kanały LAN, do zewnętrznych urządzeń monitorujących. Linie dozorowe W systemie alarmowym czujki podłączyć do linii dozorowych parametrycznych dualnych. Linie dualne: Centrala rozpoznaje stan alarmu i sabotażu na jednej linii. Pozwala to zaoszczędzić ilość potrzebnych linii i upraszcza okablowanie. Jest to możliwe dzięki konfiguracji z dwoma rezystorami - 2EOL. 6.3 Sygnalizacja alarmów Do sygnalizacji alarmu służyć będzie sygnalizator akustyczny zewnętrzny do alarmowania otoczenia budynku oraz sygnalizatory optyczno-akustyczne wewnętrzne do alarmowania wewnątrz budynku. Wszystkie zdarzenia i alarmy będą zapamiętywane w pamięci systemu. System jest tak zaprojektowany, aby w przypadku alarmu występowała jednoznaczna identyfikacja elementu - miejsca wystąpienia alarmu. 6.4 Instalacja kablowa Instalację kablową wykonać jako podtynkową w rurach elektroinstalacyjnych: - magistrale przewodem YTDY ekw 4x0,5, - do czujek YTDY ekw. 6x0,5; - do sygnalizatorów YTDY ekw. 6x0,5, - do kontaktronów magn. YTDYekw.4x0,5. Instalację kablową w pomieszczeniach wykonać jako podtynkową w rurach elektroinstalacyjnych Rl18. 16

18 Zastosowano przewody ekranowane w celu wyeliminowania wpływu zakłóceń od sąsiadujących instalacji i urządzeń. Ekrany przewodów uziemić w centralach i podcentralach. Instalacja zasilającą 230V AC zostanie wykonana w ramach robót elektrycznych. Centralę i podcentrale uziemić. 6.5 Zasilanie systemu System zasilany będzie w energię elektryczną 220V/50Hz (zasilanie podstawowe) z wydzielonej linii enn, zabezpieczonej wyłącznikiem nadprądowym z tablicy energetycznej. Do obwodu tego nie wolno podłączać żadnych innych odbiorników energii. Zasilania urządzeń z sieci energetycznej zamieszczono w projekcie elektrycznym. Centrala alarmowa oraz podcentrale wyposażone są w zasilacz buforowy z baterią akumulatorów żelowych 12V, stanowiącą źródło rezerwowe. Przy braku zasilania podstawowego (230V AC), pojemność baterii akumulatorów pozwala na prawidłową pracę systemu przez 36 godzin dozoru i 25 minut alarmu. Bilans prądowy CS7v16 pom. 01/02 L.p. Nazwa urządzenia Typ / Rodzaj Ilość Pobór prądu jedn. dozór [ma] Razem pobór prądu dozór [ma] Pobór prądu jedn. alarm [ma] Razem pobór prądu alarm [ma] 1 Podcentrala alarmowa CS7v ,00 100,00 100,00 100,00 2 Manipulator kodowy LCD MS1 1 60,00 60,00 60,00 60,00 3 Czujka mikrofalowa ALFA 2 45,00 70,00 90,00 140,00 4 Czujka PIR RK800Q0G3 2 15,00 30,00 37,00 74,00 5 Czujka zbicia szkła AD 700AM 3 30,00 90,00 28,00 84,00 6 Czujka wibracyjna VV600-Plus 1 8,60 8,60 25,00 25,00 7 Przycisk napadowy KBPN-03M 1 0,00 0,00 12,00 25,00 8 Sygnalizator wewnętrzny RS200WAP 1 0,00 0,00 196,00 196,00 9 Sygnalizator zewnętrzny RS200WAP 1 0,00 0,00 196,00 196,00 I RAZEM URZĄDZENIA w DOZORZE: Id = 357,00 II RAZEM URZĄDZENIA w ALARMIE: Ia = 975,00 Zasilanie rezerwowe dla: czas pracy w dozorze td = 36 [h] czas pracy w alarmie ta = 0,25 [h] Q = (Id * td + Ia * ta) = 13,16 [Ah] Cmin wsp.sprawn. akum. * 1,25 = 16,45 [Ah] Zastosowany akumulator : 17 Ah 17

19 Bilans prądowy CS7v16 pom. 03 L.p. Nazwa urządzenia Typ / Rodzaj Ilość Pobór prądu jedn. dozór [ma] Razem pobór prądu dozór [ma] Pobór prądu jedn. alarm [ma] Razem pobór prądu alarm [ma] 1 Podcentrala alarmowa CS7v ,00 100,00 100,00 100,00 2 Manipulator kodowy LCD MS1 1 60,00 60,00 60,00 60,00 3 Czujka mikrofalowa ALFA 1 45,00 45,00 90,00 90,00 4 Czujka PIR RK800Q0G3 1 15,00 15,00 37,00 37,00 5 Czujka zbicia szkła AD 700AM 1 30,00 30,00 28,00 28,00 6 Czujka wibracyjna VV600-Plus 1 8,60 8,60 25,00 25,00 7 Przycisk napadowy KBPN-03M 1 0,00 0,00 12,00 12,00 8 Sygnalizator wewnętrzny RS200WAP 1 0,00 0,00 196,00 196,00 9 Sygnalizator zewnętrzny RS200WAP 1 0,00 0,00 196,00 196,00 I RAZEM URZĄDZENIA w DOZORZE: Id = 258,60 II RAZEM URZĄDZENIA w ALARMIE: Ia = 744,00 Zasilanie rezerwowe dla: czas pracy w dozorze td = 36 [h] czas pracy w alarmie ta = 0,25 [h] Q = (Id * td + Ia * ta) = 9,50 [Ah] Cmin wsp.sprawn. akum. * 1,25 = 11,87 [Ah] Zastosowany akumulator : 17 Ah Bilans prądowy CS7v16 pom. 04 L.p. Nazwa urządzenia Typ / Rodzaj Ilość Pobór prądu jedn. dozór [ma] Razem pobór prądu dozór [ma] Pobór prądu jedn. alarm [ma] Razem pobór prądu alarm [ma] 1 Podcentrala alarmowa CS7v ,00 100,00 100,00 100,00 2 Manipulator kodowy LCD MS1 1 60,00 60,00 60,00 60,00 3 Czujka mikrofalowa ALFA 1 45,00 45,00 90,00 90,00 4 Czujka PIR RK800Q0G3 1 15,00 15,00 37,00 37,00 5 Czujka zbicia szkła AD 700AM 1 30,00 30,00 28,00 28,00 6 Czujka wibracyjna VV600-Plus 1 8,60 8,60 25,00 25,00 7 Przycisk napadowy KBPN-03M 1 0,00 0,00 12,00 12,00 18

20 8 Sygnalizator wewnętrzny RS200WAP 1 0,00 0,00 196,00 196,00 9 Sygnalizator zewnętrzny RS200WAP 1 0,00 0,00 196,00 196,00 I RAZEM URZĄDZENIA w DOZORZE: Id = 258,60 II RAZEM URZĄDZENIA w ALARMIE: Ia = 744,00 Zasilanie rezerwowe dla: czas pracy w dozorze td = 36 [h] czas pracy w alarmie ta = 0,25 [h] Q = (Id * td + Ia * ta) = 9,50 [Ah] Cmin wsp.sprawn. akum. * 1,25 = 11,87 [Ah] Zastosowany akumulator : 17 Ah Bilans prądowy CS7v16 pom. 41 L.p. Nazwa urządzenia Typ / Rodzaj Ilość Pobór prądu jedn. dozór [ma] Razem pobór prądu dozór [ma] Pobór prądu jedn. alarm [ma] Razem pobór prądu alarm [ma] 1 Podcentrala alarmowa CS7v ,00 100,00 100,00 100,00 2 Manipulator kodowy LCD MS1 1 60,00 60,00 60,00 60,00 3 Czujka wibracyjna VV600-Plus 1 8,60 8,60 25,00 25,00 4 Przycisk napadowy KBPN-03M 2 0,00 0,00 12,00 24,00 5 Sygnalizator wewnętrzny RS200WAP 1 0,00 0,00 196,00 196,00 6 Sygnalizator zewnętrzny RS200WAP 1 0,00 0,00 196,00 196,00 I RAZEM URZĄDZENIA w DOZORZE: Id = 168,60 II RAZEM URZĄDZENIA w ALARMIE: Ia = 601,00 Zasilanie rezerwowe dla: czas pracy w dozorze td = 36 [h] czas pracy w alarmie ta = 0,25 [h] Q = (Id * td + Ia * ta) = 6,22 [Ah] Cmin wsp.sprawn. akum. * 1,25 = 7,77 [Ah] Zastosowany akumulator : 17 Ah 6.6 Uwagi montażowe 1. Podczas montażu i uruchomienia poszczególnych urządzeń należy stosować się do instrukcji i wskazówek producenta. 2. Podczas instalacji przewodowej należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 19

21 3. Zasady eksploatacji systemu powinny być zgodne z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej systemów alarmowych w części ogólnej. 4. System alarmowy powinien po okresie wstępnej eksploatacji i przekazaniu Użytkownikowi podlegać konserwacji przez autoryzowany serwis, jest to warunek niezbędny prawidłowego funkcjonowania systemu alarmowego. 5. Schematy połączeń nie ujęte w projekcie precyzują instrukcje fabryczne urządzeń. 6.7 Wykaz urządzeń L.p. ARTYKUŁ TYP ARTYKUŁU ILOŚĆ [szt.] 1 Stacja bazowa + jednostka komputerowa Szerszeń 1 2 Podcentrala +obud. CA7v Moduł komunikacji ISLAN 1 4 Manipulator kodowy LCD MS1 4 5 Czujka mikrofalowa ALFA 4 6 Czujka PIR RK800Q0G3 4 7 Czujka zbicia szkła AD 700AM 5 8 Czujka wibracyjna VV600-Plus 4 9 Przycisk napadowy KBPN-03M 5 10 Sygnalizator wewnętrzny RS200WAP 4 11 Sygnalizator zewnętrzny RS200WAP 1 12 Czujka magnetyczna RS Akumulator 7Ah 7Ah 4 20

22 7 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU KD 7.1 Opis organizacyjny systemu Projekt obejmuje dobór urządzeń, instalację urządzeń oraz instalację kablową dla 2 przejść kontroli dostępu (dwustronnych) drzwi wejściowych wewnętrznych do budynku (od strony Oficera Dyżurnego Ż) oraz drzwi wejściowych do Oficera dyżurnego ŻW (pom.41) Zgodnie z założeniami projektowany system sygnalizacji włamania i napadu, musi być kompatybilny z istniejącym. Istniejący system oparty jest na kontrolerach oraz oprogramowaniu NStar. Obecnie produkty tej serii nie są dostępne na rynku. W celu rozbudowy systemu, należy zamontować urządzenia kompatybilne z istniejącymi. Projektuje się dostawę i montaż kontrolerów NS4S1E serii NetAXS. Nad drzwiami (w przestrzeniach sufitów podwieszanych lub tuż pod sufitem stałym), po stronie wewnętrznej przejścia należy zamontować kontrolery. Na wysokości 1,4 m po stronie zewnętrznej oraz wewnętrznej, zamontować czytniki kart. Sterowanie drzwiami zrealizować za pomocą zwory elektromagnetycznej o udźwigu 500kg. W obwód zasilania zwory wpiąć przycisk ewakuacyjny po stronie wewnętrznej przejścia. W celu monitoringu stanu otwarcia drzwi, zamontować czujkę magnetyczną. Zgodnie z opisem sterowania KD przez system SSP, należy wysterować kontrolery przejść na otwarcie drzwi, w przypadku powstania zdarzenia pożarowego ( wg opisu SSP ). Jako magistralę kontrolerów NS4S1E przewiduje się wykorzystanie sieci LAN (możliwe jest wykorzystanie protokołu RS485). W celu podglądu systemu na stanowisku obsługi, należy nawiązać połączenie z projektowanymi kontrolerami. Stanowisko obsługi należy wyposażyć w oprogramowanie WinPak SE 4.0, z licencją na minimum 2 stanowiska. W celu integracji nowych urządzeń z istniejącym systemem, należy w budynku nr 47 Służby dyżurnej, wykonać nowe stanowisko obsługi z podłączeniem istniejącej magistrali systemu KD. Na stanowisku obsługi zainstalować oprogramowanie WinPak SE 4.0. Stanowisko to, musi mieć również podłączenie do sieci LAN, w celu zobrazowania stanu całego systemu u Oficera dyżurnego ŻW w budynku nr 1/3962. Integrację systemu należy dokonać z przeniesieniem uprawnień istniejących użytkowników. Instalację wykonać wg rys. TE.1 oraz TE Opis techniczny systemu i urządzeń Stacja bazowa Stacje bazowe skonfigurowane są na bazie standardowego komputera klasy PC o wymaganiach min.: 21

23 Procesor Chipset Zainstalowana ilość pamięci RAM Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM Intel Xeon E v3 (4 rdzenie, od 3.20 GHz do 3.60 GHz, 8 MB cache) Intel C226 8 GB (DIMM DDR3, 1600 MHz) 32 GB Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) 4/2 Karta graficzna Wielkość pamięci karty graficznej Dysk twardy Wbudowane napędy optyczne Dźwięk Łączność Rodzaje wyjść / wejść - panel przedni Rodzaje wyjść / wejść - panel tylny Intel HD Graphics P4600 Pamięć współdzielona 1000 GB SATA 7200 obr. Brak Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio LAN 10/100/1000 Mbps USB szt. USB szt. Wejście mikrofonowe - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. USB szt. USB szt. Port szeregowy RS szt. PS/2-2 szt. Wyjście audio - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. Display Port - 2 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Porty wewnętrzne (wolne) PCI-e x16-2 szt. PCI-e x1-1 szt. PCI - 1 szt. SATA III - 3 szt. Kieszeń zewnętrzna 5,25" - 2 szt. Kieszeń wewnętrzna 3,5" - 1 szt. bstacje bazowe wyposażyć w program WinPak SE 4.0 z licencją dla min 2 użytkowników, oraz program mapy synoptycznej, z naniesieniem rzutów chronionych pomieszczeń i zaprogramowaniem sygnałów informacyjnych systemu na w/w mapie Kontroler przejścia NX4S1E NX4S1E serii NetAXS jest kontrolerem w ofercie z wbudowanym WEB serwerem. Zarządzanie możliwe jest zarowno z poziomu przeglądarki internetowej jak i dedykowanego oprogramowania WinPakSE/PE. Kontrolery NetAXS mogą zastąpić w istniejących już instalacjach starsze N-1000 oraz NS2+. Kontroler posiada wbudowany moduł konwertera TCP/IP oraz RS485 dla magistrali. 22

24 Parametry techniczne: - Pełna kontrola przez przeglądarkę - Szyfrowanie danych - Kompatybilność z WinPak SE/PE - Kompatybilność z N-1000 i NS2+ - Pamięć kart, zdarzeń - Porty czytników/klawiatury 4 porty Wiegand lub C&D, bi-color LED (1- lub 2-przewodowe), brzęczyk - Wejścia alarmowe 4xNO/NC stanu otwarcia drzwi, 4xNO/NC żądania wyjścia, 4xNO/NC sabotaż czytników - Wej.monit. obudowę i zasilanie 2xNO/NC - Wyjścia przekaźnikowe 8X12A SPDT, 28VDC - WEB serwer Linux, szyfrowanie SSL, komunikacja z kontrolerem w czasie rzeczywistym poprzez przeglądarkę - Porty komunikacyjne: RS232, RS485, ethernet, wbudowany kontroler dla magistrali RS485 - Zasilanie 17VAC +/- 5%, 50VA Czytnik OP10 Czytniki zbliżeniowe Omnitek serii OP produkowane są przez firmę Honeywell na licencji HID. Urządzenia współpracują z każdym systemem kontroli dostępu standardu Wiegand. Parametry techniczne: - Maksymalny zasięg 5cm - Częstotliwość pracy 125kHz - Interfejs Wiegand - Maksymalna odległość od kontrolera 150m - Wskaźniki 2-kolorowa dioda LED, brzęczyk - Zabezpieczenie antysabotażowe - Przykłady kompatybilnych kart ProxCard II, ISOProx II - Klasa szczelności IP65 - Zasilanie 5-12VDC - Pobór prądu Czuwanie: 35mA, praca: 50mA - Temperatura pracy -31 ~ 63 C 23

25 7.3 Instalacja kablowa Instalację kablową wykonać jako podtynkową w rurach elektroinstalacyjnych wg schematy na rys. TE Zasilanie systemu System zasilany będzie w energię elektryczną 220V/50Hz (zasilanie podstawowe) z wydzielonej linii enn, zabezpieczonej wyłącznikiem nadprądowym z tablicy energetycznej. Kontrolery przejścia zasilane będą z wewnętrznego zasilacza buforowy z baterią akumulatorów żelowych 12V. Jako zasilanie uzupełniające przewiduje się montaż zasilacza UPS Przy braku zasilania podstawowego (230V AC), pojemność baterii akumulatorów pozwala na prawidłową pracę systemu przez 72 godzin. Bilans prądowy KD1 L.p. Nazwa urządzenia Typ / Rodzaj Ilość Pobór prądu jedn. [ a] Razem pobór prądu [ a] 1 Kontroler przejścia NX4S1E 1 500,00 500,00 2 Czytnik kart OP1 1 50,00 100,00 3 Zwora elektromagnetyczna 1 500,00 500,00 II RAZEM URZĄDZENIA : Ip = 1050,00 Zasilanie rezerwowe dla: czas pracy tp = 72 [h] Q = (Ip * tp) = Cmin wsp.sprawn. akum. * 1,25 = Zastosowany akumulator : 110Ah 75,60 [Ah] 94,50 [Ah] Bilans prądowy KD2 L.p. Nazwa urządzenia Typ / Rodzaj Ilość Pobór prądu jedn. [ a] Razem pobór prądu [ a] 1 Kontroler przejścia NX4S1E 1 500,00 500,00 2 Czytnik kart OP1 1 50,00 100,00 3 Zwora elektromagnetyczna 1 500,00 500,00 24

26 II RAZEM URZĄDZENIA : Ip = 1050,00 Zasilanie rezerwowe dla: czas pracy tp = 72 [h] Q = (Ip * tp) = Cmin wsp.sprawn. akum. * 1,25 = Zastosowany akumulator : 110Ah 75,60 [Ah] 94,50 [Ah] 7.5 Uwagi montażowe 6. Podczas montażu i uruchomienia poszczególnych urządzeń należy stosować się do instrukcji i wskazówek producenta. 7. Podczas instalacji przewodowej należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 8. Zasady eksploatacji systemu powinny być zgodne z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej systemów alarmowych w części ogólnej. 9. System alarmowy powinien po okresie wstępnej eksploatacji i przekazaniu Użytkownikowi podlegać konserwacji przez autoryzowany serwis, jest to warunek niezbędny prawidłowego funkcjonowania systemu alarmowego. 10. Schematy połączeń nie ujęte w projekcie precyzują instrukcje fabryczne urządzeń. 7.6 Wykaz urządzeń L.p. ARTYKUŁ TYP ARTYKUŁU 1 Stacja bazowa + jednostka komputerowa DELL 2 2 Oprogramowanie WinPak 4.0, dla 5 użytkowników WinPak Kontroler przejścia NX4S1E 2 4 Czytnik kart OP Zwora elektromagnetyczna udźwig 500kg ECS Czujka magnetyczna RS Zasilacz 12V 110Ah BF Akumulator 12V 110Ah 110Ah 2 ILOŚĆ [szt.] 25

27 8 INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU 8.1 Przedmiot i zakres opracowania Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem budowę instalacji sygnalizacji pożarowej SSP w wybranych pomieszczeniach modernizowanej części budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Przy ul. 9 Maja Charakterystyka projektowanego systemu sygnalizacji pożarowej SSP Projektuje się rozbudowę istniejącego, interaktywnego, adresowalnego system sygnalizacji pożarowej POLON 4000", skonfigurowanego w oparciu o istniejącą centralkę POLON 4800" i pracującego w układzie linii dozorowych pętlowych z adresowaniem następujących elementów liniowych: optycznych czujek dymu typu rozproszeniowego, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów akustycznych adresowalnych, Wszystkie elementy pętli dozorowych wyposażone są w izolatory zwarć, co stanowi o wysokiej odporności systemu na uszkodzenia typu przerwa" lub zwarcie" w pętli. Projektowany system należy do grupy interaktywnych analogowych z opcją programowego ustawienia czułości czujek (wg 3-ch progów). Zastosowane w systemie procesorowe czujki analogowe posiadają automatyczną kompensację czułości tzn. utrzymującą stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej czujki. Centralka systemu wyposażona jest w układ zasilania awaryjnego z bateriami akumulatorów bezobsługowych i posiada wbudowaną drukarkę alarmów. W celu zapewnienia podglądu stanu systemu dla pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej (ŻW), przez oficera dyżurnego ŻW, projektuje się instalację wyniesionego panelu obsługi systemu SSP (Terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000SK) w pom. 41 oficera dyżurnego ŻW. Panel TSR-4000SK podłączyć z centralą CSP POLON4800, wykorzystując istniejący światłowód pomiędzy serwerownią budynku 47 Oficera Dyżurnego, a węzłem łączności budynku 1/3962. Dodatkowo należy wyposażyć centralę POLON4800 w konwerter światłowodowy typu TR Wykonać również połączenie światłowodowe, światłowodem typu Simplex 50/125 OM2 z końcówkami SC-P, pomiędzy centralą CSP a panelem światłowodowym w serwerowni budynku Oficera Dyżurnego oraz pomiędzy panelem TSR-4000SK a panelem światłowodowym w pomieszczeniu z przyłączem światłowodowym budynku 1/

28 Zakres instalacji SSP obejmuje pomieszczenia nr 01/02, 03 oraz 04 w budynku 1/3962. Dla alarmowania pożarowego zastosowano adresowalny sygnalizator SAL na korytarzu przed ww pomieszczeniami. 8.3 Konfiguracja i wyposażenie techniczne systemu SSP Przewiduje się wpięcie projektowanych elementów w istniejącą pętlę dozorową nr 1 w modernizowanej części budynku 1/3962. Pętla dozorowa nr 1 obejmuje część pomieszczeń parteru w/w budynku. Projektowane wyposażenie systemu: konwerter światłowodowy typu TR do podłączenia w istniejącej centrali POLON 4800" czujki optyczne dymu DUR w gniazdach G-40, ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M wnętrzowe, sygnalizator pożarowy adresowalny SAL-4001, elektem kontrolno-sterujący EKS4001, terminal sygnalizacji równoległej światłowodowy TSR-4000SK. Zaprojektowany element kontrolno-sterujący EKS-4001 pełnić będą następujące funkcje: - sterowanie i monitorowanie przejść kontroli dostępu. Schemat blokowy systemu sygnalizacji pożarowej SSP przedstawiono na rys. TE.8. Rozmieszczenie elementów przedstawiają plany instalacyjne - rys. TE.9. Uwagi 1. Zasilanie podstawowe panelu TSR-4000SK 230VAC przewidziano w projekcie instalacji elektrycznych. 8.4 Opis funkcji wykonawczych i monitorujących systemu sygnalizacji pożarowej SSP Wytyczne do programowania centrali (informacje podstawowe) Do deklarowania liniowych elementów adresowalnych (czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych i sygnalizatora akustycznego), przyjąć numery elementów od 50 wzwyż, zostawiając rezerwę na rozbudowę instalacji w obecnej części budynku 1/3962, zgodnie z planami instalacyjnymi i schematami pętli dozorowych. 27

29 Wszystkim czujkom pożarowym przypisać TRYB PRACY 1 (czułość normalna). Wszystkim ostrzegaczom pożarowym w każdej strefie przydzielić grupę A. Wszystkim strefom przypisać alarmowanie dwustopniowe zwykłe (wariant 2). Zadeklarować następujące czasy opóźnień alarmowania: T1-15 s (czas na potwierdzenie alarmu I stopnia), T2-2 min (czas na rozpoznanie zagrożenia przed alarmem II stopnia). Zadeklarować element EKS-4001: Uwaga: Pełne oprogramowanie systemu SSP wykonać zgodnie z instrukcją programowania producenta. 8.5 Obliczenia poboru prądu w liniach dozorowych Pobory prądu poszczególnych elementów SSP wg DTR producenta wynoszą: - optyczna czujka dymu DUR-4046: 0,15 ma, - ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001: 0,135 ma, - sygnalizator akustyczny SAL-4001: 0,6 ma - element kontrolno-sterujący EKS-4001: 0,165 ma Pobory prądu przez istniejące elementy w pętli dozorowej nr 1 wynoszą: pętla dozorowa nr 1 6,33 ma, Pobory prądu przez projektowane elementy w pętli dozorowej nr 1 wynoszą: dodatkowe elementy pętli dozorowej nr 1 1,46 ma, Razem dla pętli nr 1 7,79 ma Maksymalny pobór prądu dla jednej pętli wynosi 20 ma wg DTR. Dołożenie projektowanych elementów nie wpłynie na przekroczenie maksymalnej wartości prądu pętli. Zwiększony pobór prądu dla pętli nr 1 nie wpłynie na konieczność zastosowania większego akumulatora w celu zapewnienia minimalnego czasu pracy systemu w stanie dozoru przy braku zasilania podstawowego - 72 h, oraz czasu pracy systemu w stanie alarmu przy braku zasilania podstawowego 30 min. Dokładne obliczenia znajdują się w załączniku nr 1. 28

30 8.6 Uwagi końcowe 1. Całość okablowania instalacji sygnalizacji pożarowej wykonać stosując kabel typu YnTKSYekw 1x2x0,8. 2. Zasilanie 230 V, 50Hz panelu TSR-4000SK wykonać kablem HDGs 3x2,5m2 sprzed głównego wyłącznika prądu. 3. Wszystkie przejścia kablowe przez przegrody oddzieleń przeciwpożarowych należy zabezpieczyć elastycznymi przepustami zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", paragraf 234 ust. 3 : Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60, a nie będących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mięć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia." 4. Wszystkie projektowane urządzenia związane z sygnalizacją pożarową i posiadają aktualne certyfikaty CNBOP. 8.7 Zestawienie materiałów L.p. ARTYKUŁ TYP ARTYKUŁU 1 Terminal Sygnalizacji Równoległej TSR-4000SK 1 2 Moduł światłowodowy centrali MS 1 3 Uniwersalna czujka dymu DUR Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP4001M 2 5 Element kontrolno-sterujący EKS Sygnalizator akustyczny SAL ILOŚĆ [szt.] 29

31 9 INSTALACJA RADIOTELEFONICZNA ORAZ TELEWIZYJNA 9.1 Założenia projektowe Projektuje się instalację radiotelefoniczną dla łączności konwencjonalnej VHF oraz dla anteny typu TETRA oraz instalację telewizji satelitarnej dla pom Opis instalacji Dla instalacji telewizji satelitarnej, okablowanie wykonać kablem koncentrycznym np. typu TRISET 113 zewnętrznym. W pomieszczeniu Oficera Dyżurnego, kabel zakończyć gniazdem RTV. Kabel prowadzić w istniejącym kanale wentylacyjnym na dach; przy antenie pozostawić zapas kabla ok. 5m. Instalację dla systemu radiotelefonicznego wykonać kablem fiderowym, koncentrycznym 7/8" typ LDF4-50 A o impedancji 50 omów. Instalację wykonać wg rys.te.5. Kable w pomieszczeniu Oficera Dyżurnego prowadzić pod tynkiem w rurze ochronnej i zakończyć złączkami kontowymi montowanymi w puszce. Połączenia pomiędzy złączkami a urządzeniami wykonać kablami typu jumper tj. (1-2 metrowym) kablem elastycznym (supergiętkim), co umożliwia łatwe ich prowadzenie w sytuacji, gdy przy urządzeniu lub antenie jest mało miejsca. Okablowanie wyprowadzić na dach w istniejącym, kominowym kanale wentylacyjnym, oraz zostawić zapas min. 10m każdego przebiegu przy antenie. Całość trasy kablowej wykonać na uchwytach dedykowanych do tego typu instalacji oraz wg wytycznych producenta. Lokalizacja miejsca montażu podstaw do anten wg projektu architektury. 9.3 Ochrona odgromowa W celu zabezpieczenia urządzenia radiotelefonicznego przed skutkami wyładowań atmosferycznych (pioruny) należy zainstalować odgromniki, które należy umieścić w torze antenowym i dołączyć do instalacji uziemienia. Wszystkie przewody łączące odgromnik z ziemią nie mogą wykazywać rezystancji większej niż 10 omów. Dla każdego z przebiegów kablowych należy zainstalować odgromniki po stronie odbiorników. Dodatkowo w celu połączenia zewnętrznego przewodu kabla fiderowego z instalacją uziemienia masztu lub budynku należy zastosować uziemiacze. Uziemiacze służą do połączenia przewodu zewnętrznego kabla fiderowego z instalacją uziemiającą masztu lub wieży. Jako zasada generalna uziemienie powinno być wykonane bezpośrednio za jumperem, przed wejściem kabla do budynku (kontenera) oraz po każdej zmianie kierunku prowadzenia kabla o 90 w płaszczyźnie pionowej lub poziomej, lecz nie częściej, niż co każde 6 metrów długości kabla. Maksymalna odległość między uziemiaczami 30

32 przy prowadzeniu kabla pionowo na stalowym maszcie nie powinna przekraczać 50 metrów a dla wieży betonowej lub komina nie więcej niż 30 metrów. Jeśli kabel fiderowy przymocowany jest do galerii na kominie lub wieży, należy go uziemiać przy zmianie kierunku kabla o 90 w płaszczyźnie pionowej, ale nie częściej, niż co 6 metrów. Jeśli kabel jest prowadzony poziomo na dachu, bez żadnej ochrony (bez rynny lub zamkniętego korytka kablowego), ekran kabla fiderowego powinien być uziemiany, co każde 20 metrów, jak również przed każdym zgięciem o 90 nie częściej jednak, niż co 6 metrów. Kiedy kabel prowadzony jest po dachu w osłonie stalowej połączonej do systemu uziemiającego budynku co każde 20 metrów, ekran kabla fiderowego powinien być uziemiany za jumperem antenowym oraz przed wejściem kabla do budynku (kontenera). Maksymalny odstęp pomiędzy uziemieniami w tym przypadku nie powinien przekraczać 50 metrów. Przy montażu uziemiaczy należy postępować zgodnie z instrukcją montażu producenta 9.4 Zestawienie materiałów L.p. Materiał Typ Ilość 1. Kabel koncentryczny LDF4-50 A 120 mb 2. Kabel koncentryczny TRISET mb 3. Uchwyt RF B/1x½ 120 szt 4. Złącza L4PNF-RC 8 szt 5. Uziemiacze UEK2D szt 6. Odgromniki APG-BNFNM szt 7. Jumpery F4A-PNMNM-2 4 szt 8. Gniazdo RTV Legrand 1 szt 31

33 10 OBOWIĄZKI WYKONAWCY Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji systemów objętych niniejszym opracowaniem wg normy NO-04-A004 oraz instrukcji o ochronie obiektów wojskowych (OIN 5/2011). Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji systemu i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności. Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji systemu w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach, oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne certyfikaty, świadectwa i dopuszczenia - tak aby spełniać obowiązujące przepisy. Uwaga: Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. 32

34 OŚWIADCZENIE Oświadczam, że projekt budowlany instalacji okablowania strukturalnego, systemu telewizji dozorowej, systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu oraz systemu sygnalizacji pożaru w remontowanych pomieszczeniach budynku nr 1/3962 na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Jednostce Wojskowej w Łasku przy ul. 9 maja 95, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 33

35 34

36 35

37 Urząd Gminy, Zduńska Wola Projekt techniczny wykonawczy instalacji LAN, CCTV oraz SSWiN 36

38

39

40

41

42

43

44

45

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO INBUD 98-300 WIELUŃ OŚ.STARE SADY 19A Tel.(043)8438266 Tel.kom.0603878925... *nadzory budowlane *handel materiałami budowlanymi *obsługa procesów budowlanych * *usługi projektowe

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej na terenie Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV

ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Cennik Detaliczny Systemów Tradycyjnych HD-CVI oraz ANALOG * Rejestratory CVR * Kamery hybrydowe CVI + ANALOG * Akcesoria

Cennik Detaliczny Systemów Tradycyjnych HD-CVI oraz ANALOG * Rejestratory CVR * Kamery hybrydowe CVI + ANALOG * Akcesoria Cennik Detaliczny Systemów Tradycyjnych HD-CVI oraz ANALOG * Rejestratory CVR * Kamery hybrydowe CVI + ANALOG * Akcesoria 1,23 CENNIK CVI + ANALOG, AKTUALIZACJA 24-05-2016 Strona 1 MODEL PRODUKT OPIS PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

Cennik Detaliczny Systemów HD-CVI * Rejestratory CVR * Kamery * Akcesoria

Cennik Detaliczny Systemów HD-CVI * Rejestratory CVR * Kamery * Akcesoria Cennik Detaliczny Systemów HD-CVI * Rejestratory CVR * Kamery * Akcesoria 1,23 Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 27.04.2015 do momentu wydania kolejnej aktualizacji. MBS Systems Stanislawa Sulimy 1/227

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Wersje systemu Kontrolery autonomiczne, zintegrowane typu: KZ-400, 500, 600, 700, KZC-300, KZC-800, KZC-900 KaDe Lite - struktura systemu oparta na konrolerach zintegrowanych KZ-1000

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Cennik Detaliczny Systemów HD-CVI * Rejestratory CVR * Kamery * Akcesoria

Cennik Detaliczny Systemów HD-CVI * Rejestratory CVR * Kamery * Akcesoria Cennik Detaliczny Systemów HD-CVI * Rejestratory CVR * Kamery * Akcesoria 1,23 Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 27.07.2015 do momentu wydania kolejnej aktualizacji. Strona 1 MODEL PRODUKT OPIS PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30 Załącznik nr 2.3 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO Lp. Nazwa Producent/typ/model oferowanego sprzętu Ilość Cena jedn. netto Stawka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH 1.1 Mechaniczne wykucie bruzd o szer. do 30 mm dla przewodów o śr. do 10 mm w tynku, cegle, betonie m

Bardziej szczegółowo

Monitoring IP. Katalog. www.raion.net.pl

Monitoring IP. Katalog. www.raion.net.pl Monitoring IP Katalog www.raion.net.pl REJESTRATORY REJESTRATOR IP AVTECH AVH0401 4 KANAŁY Wsparcie standardu ONVIF Łatwość instalacji systemu (PON, Power-over-Network) Wieloplatformowy zdalny dostęp Darmowa

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

wyspowa, klawisze podświetlane

wyspowa, klawisze podświetlane Poznań, dnia 11.10.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

» 512 GB, SSD model: Samsung MZNLN512HCJH

» 512 GB, SSD model: Samsung MZNLN512HCJH Poznań, dnia 11.10.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. System telewizji przemysłowej CCTV

PROJEKT WYKONAWCZY. System telewizji przemysłowej CCTV "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2015

Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2015 Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2015 Sugerowane ceny detaliczne netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par. 1 KC. Z dniem wejścia w życie tego cennika, unieważnia się cennik występujący

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA Zadanie : Opracowanie dokumentacji projektowej remontu istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla obiektu Ratusza w Strzelcach Opolskich przy Placu Myśliwca

Bardziej szczegółowo

Zestaw do monitoringu 4 kamery

Zestaw do monitoringu 4 kamery Zestaw do monitoringu 4 kamery Opis: Zabezpiecz swoją firmę, dom! Idealny zestaw monitoringu do zastosowania w sklepie lub w małej firmie. Wszystko co potrzebujesz znajdziesz w zestawie! Niedrogi kompletny

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016 Model : - Producent : BCS Obrotowa kamera kopułowa 2 megapixelowa FULL HD, z obiektywem zmienno ogniskowym i automatyczną ostrością. Obiektyw o ogniskowej 4,3 mm~129mm pozwala w dużym zakresie regulować

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz sykal.pl SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT 944-00-000 CPV: Budowa: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ OBSŁUGI KLIENTA NA PARTERZE POZNAŃSKIGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ Rodzaj robót: Instalacje teletechniczne Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 8Mpx [4k] > Model : - Producent : BCS metrów) Przetwornik 1/2,3" 8 Megapixel PS CMOS Wysoko wydajny procesor AMBARELLA A5S Kompresja video H.264 i obrazu JPEG Obsługa

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 marzec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 1.3Mpx [720p] > Model : - Producent : BCS Przetwornik 1/3" 1,3 Megapixel PS Aptina CMOS Wysoko wydajny procesor DSP serii Ambarella A5S Kompresja video H.264 i obrazu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 www.alles24.com Cena netto Rejestratory sieciowe NVR Rejestratory sieciowe 32 kanałowe NVR77 DS-7732NI-E4/16P Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps,

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MONITORING WIDEO

CYFROWY MONITORING WIDEO CYFROWY MONITORING WIDEO LINIA boost 2.0 Program iuvs umożliwia podgląd obrazu na urządzeniach mobilnych KAMERY I REJESTRATORY WRAZ Z SYSTEMEM CMS DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO CyfrowY MONITORING WIDEO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

1. Skaner dokumentów (1 szt.)

1. Skaner dokumentów (1 szt.) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.341-16/PW/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2: Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych Kody CPV: 30237200-1 (Akcesoria komputerowe); 30237100-0 (Części komputerów);

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prochowice, 07 grudnia 2016 1. Zamawiający: Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch laptopów wg specyfikacji poniżej. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich Siedziba: 59-230 Prochowice,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > rejestratory IP > 64 kanałowe > Model : - Producent : BCS Ilość kanałów video: do 64 Bitrate: wej. / wyj. 192 / 192 Mb/s Ilość dysków: 8 szt. (max. 32 TB), RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI MONITORING BEZPRZEWODOWY

CENNIK DYSTRYBUTORSKI MONITORING BEZPRZEWODOWY CENNIK DYSTRYBUTORSKI MONITORING BEZPRZEWODOWY Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE NAZWA: TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE MODERNIZACJA BAZY DYDAKTYCZNEJ DLA ZAWODÓW ROLNICZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PRZEMYSTCE INSTALACJA CCTV i SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS Symbol Opis Cena netto SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS KAMERY STANDARDOWE Cena brutto Gr. rabat Uwagi Zdjęcia IN-IP3-1.3MP-S Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie standardowej, przetwornik CMOS 1/3, skanowanie

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2015-02-14 Tomasz Kopeć,...

Przedmiar robót. 2015-02-14 Tomasz Kopeć,... Przedmiar robót Nazwa i adres zamawiającego: Zakładu Stalowej Woli ul. Dąbrowskiego 5 37-464 Stalowa Wola Data opracowania przedmiaru robót: 2015-02-14 Nazwa obiektu lub robót: Zakładu Stalowej Woli ul.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa placówki KRUS w Grójcu przy ul. Mszczonowskiej oraz budowa miejsc postojowych i zjazdu z drogi powiatowej Obiekt : Budynek KRUS

Bardziej szczegółowo

1. Skaner dokumentów (1 szt.)

1. Skaner dokumentów (1 szt.) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.341-20/PW/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2: Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych Kody CPV: 30237200-1 (Akcesoria komputerowe); 30237100-0 (Części komputerów);

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > W Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2" 2MP PS Sony Exmor CMOS wysokowydajny procesor DSP TI rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU W POMIESZCZENIACH SERWEROWNI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TORUNIU PRZY WAŁACH GEN.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU W POMIESZCZENIACH SERWEROWNI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TORUNIU PRZY WAŁACH GEN. squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp.j. ul. Jana III Sobieskiego 1 85-060 Bydgoszcz tel: +48 525852221 fax: +48 525524996 web: www.squaretec.pl e-mail: biuro@squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie:

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie: OR-SO.271.20.4.2011 PN-11/14/2011 OGŁOSZENIE o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia dla szkół w Gminie

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI.

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. 1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - strona 2 str. 1. Spis zawartości dokumentacji 2 2. Opis stosowanych oznaczeń 3 3. Dane wejściowe do projektowania 3 3.1. Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo