Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia"

Transkrypt

1 Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia Podsumowanie projektów

2 Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundusz Stypendialny SCIEX ul. Mokotowska 43, Warszawa tel.: , fax: Teksty: stypendyści SCIEX, Anna Pavlovych, Magdalena Gessel, Sylwia Iżyniec, Katarzyna Aleksandrowicz Opracowanie: Anna Pavlovych Redakcja: Anna Pavlovych, Magdalena Gessel Korekta: Agnieszka Markiewicz TAKE MEDIA Projekt graficzny i skład: Justyna Marciniak Zdjęcia: stypendyści SCIEX, Wojciech Wójtowicz Druk: Oficyna drukarska Jacek Chmielewski ISBN: ISBN Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2012 Publikacja finansowana przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

3

4 Spis treści SPIS TREŚCI SŁOWA WSTĘPNE 3 INFORMACJE OGÓLNE 11 CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU STYPENDIALNEGO SCIEX 15 OPISY PROJEKTÓW BADAWCZYCH STYPENDYSTÓW SCIEX 19 PODZIĘKOWANIA 78

5 Innowacje to jedna z mocnych stron Szwajcarii. Szwajcarskie instytuty badań naukowych są jednymi z najlepszych na świecie. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZ- NA W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH STANOWI PODSTAWĘ POLITY- KI ZAGRANICZNEJ Sukces i przyszły rozwój Szwajcarii w dużej mierze opierają się na wiedzy i innowacji. Zdajemy sobie sprawę ze strategicznego znaczenia edukacji, nauki, badań i rozwoju dla naszego kraju i przykładamy stosowną wagę do tych zagadnień, które mają również duże znaczenie we współpracy i stosunkach międzynarodowych. Szwajcaria, po raz kolejny, stoi na czele rankingu Global Competitiveness Report opublikowanego przez World Economic Forum, w którym wymienionych jest 144 gospodarek światowych. Zgodnie z informacjami podanymi w raporcie, innowacje to jedna z mocnych stron Szwajcarii; instytuty badań naukowych są jednymi z najlepszych na świecie i, co więcej, intensywnie współpracują z sektorem biznesu, który ponosi największe nakłady na badania i rozwój, ma najwyższy poziom innowacyjności i jest znany ze skutecznego stosowania wyników badań do celów komercyjnych. Wyniki te potwierdzają niezwykłą odporność gospodarki szwajcarskiej na skutki kryzysu w strefie euro oraz to, że nasza długoterminowa orientacja na gospodarkę i społeczeństwo oparte na wiedzy i innowacjach stanowi właściwy kierunek rozwoju. Jednak w dzisiejszym świecie realizacja odpowiedniej polityki i właściwe podejście na poziomie krajowym nie są wystarczające. Dlatego w interesie Szwajcarii jest podnoszenie, na poziomie międzynarodowym, świadomości znaczenia kraju jako niezwykle konkurencyjnej lokalizacji dla prowadzenia badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz promowanie międzynarodowej współpracy w tych dziedzinach na poziomie indywidualnym i instytucjonalnym. Dlatego też współpraca zagraniczna w zakresie badań naukowych stanowi podstawę polityki zagranicznej Szwajcarii. Podczas, gdy uniwersytety i instytuty naukowe w Szwajcarii realizują niezależne strategie współpracy międzynarodowej, rząd federalny promuje działania w zakresie współpracy międzynarodowej prowadzonej za pomocą wielu kanałów, np. poprzez uczestnictwo Szwajcarii w europejskich organizacjach i programach badawczych (takich jak programy badawcze UE: CERN, ESA i inne) oraz za pomocą współpracy dwustronnej z ważnymi krajami partnerskimi. Polska jest ważnym partnerem dla naszego kraju i Szwajcarsko-Polski Program Współpracy finansowany przez Szwajcarię SZWAJCARII zapewnia wyjątkową możliwość zwiększenia i zacieśnienia współpracy i partnerstwa pomiędzy naszymi społecznościami naukowymi. Od Mikołaja Kopernika po Marię Curie-Skłodowską, Polska ma wspaniałe tradycje naukowe. Po 20 latach od przyjęcia modelu gospodarki rynkowej, priorytety Polski skłaniają się ku badaniom i innowacjom. Dzięki dużym zasobom wysoko wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników, Polska zapewnia obiecujące możliwości zacieśnienia współpracy dwustronnej w dziedzinie nauki, badań i innowacji. Jestem przekonany, że Program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej SCIEX-NMSch będzie mieć znaczący wkład w tym zakresie i będzie promować bliskie stosunki pomiędzy osobami prywatnymi i instytucjami w naszych krajach, które będą kontynuowane jeszcze po zakończeniu programu. Program wymiany naukowej powinien również promować dwustronną wymianę i współpracę w zakresie efektywnego transferu i upowszechniania wiedzy na rzecz gospodarki i rozwoju innowacyjnych sektorów, takich jak odnawialne źródła energii, nowe technologie oraz w wielu innych dziedzinach, w których Szwajcaria ma wiele do zaoferowania. JE LUKAS BEGLINGER Ambasador Szwajcarii w Polsce Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia Podsumowanie projektów

6 Innowacje to jedna z mocnych stron Szwajcarii. Szwajcarskie instytuty badań naukowych są jednymi z najlepszych na świecie Sukces i przyszły rozwój Szwajcarii w dużej mierze opierają się na wiedzy i innowacji. Zdajemy sobie sprawę ze strategicznego znaczenia edukacji, nauki, badań i rozwoju dla naszego kraju i przykładamy stosowną wagę do tych zagadnień, które mają również duże znaczenie we współpracy i stosunkach międzynarodowych. Szwajcaria, po raz kolejny, stoi na czele rankingu Global Competitiveness Report opublikowanego przez World Economic Forum, w którym wymienionych jest 144 gospodarek światowych. Zgodnie z informacjami podanymi w raporcie, innowacje to jedna z mocnych stron Szwajcarii; instytuty badań naukowych są jednymi z najlepszych na świecie i, co więcej, intensywnie współpracują z sektorem biznesu, który ponosi największe nakłady na badania i rozwój, ma najwyższy poziom innowacyjności i jest znany ze skutecznego stosowania wyników badań do celów komercyjnych. Wyniki te potwierdzają niezwykłą odporność gospodarki szwajcarskiej na skutki kryzysu w strefie euro oraz to, że nasza długoterminowa orientacja na gospodarkę i społeczeństwo oparte na wiedzy i innowacjach stanowi właściwy kierunek rozwoju. Jednak w dzisiejszym świecie realizacja odpowiedniej polityki i właściwe podejście na poziomie krajowym nie są wystarczające. Dlatego w interesie Szwajcarii jest podnoszenie, na poziomie międzynarodowym, świadomości znaczenia kraju jako niezwykle konkurencyjnej lokalizacji dla prowadzenia badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz promowanie międzynarodowej współpracy w tych dziedzinach na poziomie indywidualnym i instytucjonalnym. Dlatego też współpraca zagraniczna w zakresie badań naukowych stanowi podstawę polityki zagranicznej Szwajcarii. Podczas, gdy uniwersytety i instytuty naukowe w Szwajcarii realizują niezależne strategie współpracy międzynarodowej, rząd federalny promuje działania w zakresie współpracy międzynarodowej prowadzonej za pomocą wielu kanałów, np. poprzez uczestnictwo Szwajcarii w europejskich organizacjach i programach badawczych (takich jak programy badawcze UE: CERN, ESA i inne) oraz za pomocą współpracy dwustronnej z ważnymi krajami partnerskimi. Polska jest ważnym partnerem dla naszego kraju i Szwajcarsko-Polski Program Współpracy finansowany przez Szwajcarię zapewnia wyjątkową możliwość zwiększenia i zacieśnienia współpracy i partnerstwa pomiędzy naszymi społecznościami naukowymi. Od Mikołaja Kopernika po Marię Curie-Skłodowską, Polska ma wspaniałe tradycje naukowe. Po 20 latach od przyjęcia modelu gospodarki rynkowej, priorytety Polski skłaniają się ku badaniom i innowacjom. Dzięki dużym zasobom wysoko wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników, Polska zapewnia obiecujące możliwości zacieśnienia współpracy dwustronnej w dziedzinie nauki, badań i innowacji. Jestem przekonany, że Program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej SCIEX-NMS ch będzie mieć znaczący wkład w tym zakresie i będzie promować bliskie stosunki pomiędzy osobami prywatnymi i instytucjami w naszych krajach, które będą kontynuowane jeszcze po zakończeniu programu. Program wymiany naukowej powinien również promować dwustronną wymianę i współpracę w zakresie efektywnego transferu i upowszechniania wiedzy na rzecz gospodarki i rozwoju innowacyjnych sektorów, takich jak odnawialne źródła energii, nowe technologie oraz w wielu innych dziedzinach, w których Szwajcaria ma wiele do zaoferowania. JE LUKAS BEGLINGER AMBASADOR SZWAJCARII W POLSCE Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia Podsumowanie projektów

7 Program wymiany naukowej pomiędzy Szwajcarią a Polską SCIEX-NMS ch jest ważnym instrumentem mającym na celu promowanie młodych, utalentowanych pracowników naukowych Udział Szwajcarii w zmniejszaniu różnic gospodarczych i społecznych w poszerzonej Europie sięga 1,26 miliarda franków szwajcarskich. Szwajcaria wspiera 12 państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej po 2004 r. Niemal 40% tej kwoty przeznaczone jest dla Polski na realizację 60 projektów i programów w różnych obszarach tematycznych, począwszy od środowiska i infrastruktury, przez rozwój regionalny i zdrowie, po wsparcie dla sektora prywatnego i organizacji pozarządowych. Ponadto Szwajcarsko-Polski Program Współpracy kładzie nacisk na wspieranie inicjatyw w zakresie badań i rozwoju realizowanych w Polsce. W tej dziedzinie, Program wymiany naukowej pomiędzy Szwajcarią a Polską SCIEX-NMS ch jest ważnym instrumentem mającym na celu promowanie młodych, utalentowanych pracowników naukowych, którzy zamierzają prowadzić badania we współpracy z badaczami i instytucjami ze Szwajcarii. Program ten umożliwia polskim stypendystom korzystanie z wysokich standardów badań i eksperymentów naukowych, z bliskich kontaktów pomiędzy szkolnictwem wyższym a przemysłem i sektorem prywatnym, a także zapewnia możliwości pracy w innowacyjnym i konkurencyjnym środowisku. W ramach programu przeprowadzono wiele naborów wniosków i około 100 doktorantów i osób posiadających tytuł doktora otrzymało dofinansowanie pobytu w Szwajcarii oraz możliwość pracy ze szwajcarskimi zespołami badawczymi przez okres od 6 do 24 miesięcy. Nabór wniosków jest realizowany w trybie konkursu. W każdym naborze dofinansowanie otrzymuje około 25% wniosków. Dane te pokazują jak atrakcyjny jest ten program i jak wielki sukces odniósł w polskich i szwajcarskich kręgach badawczych. Jednak, co ważniejsze, wybrane wnioski są bardzo wysokiej jakości i zapewniają obywatelom naszych krajów możliwości współpracy i realizacji trwałych projektów partnerskich. DOMINIQUE FAVRE DYREKTOR BIURA SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY 4

8 W Funduszu Stypendialnym postawiono na jakość oraz trwałość relacji i kontaktów, krótki czas zatwierdzania wniosków oraz wzmocnienie zawodowych perspektyw pracowników naukowych Wejście naszego kraju do struktur europejskich pociągnęło za sobą konieczność współuczestnictwa w polityce europejskiej, mającej na celu stworzenie na terytorium Europy konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki, opartej na wiedzy, zdolnej do trwałego rozwoju i tworzącej większą liczbę lepszych miejsc pracy. Stąd duży nacisk położony został na działalność badawczo-rozwojową. Ma ona bowiem podstawowe znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego Polski oraz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. W Polsce badania naukowe i prace rozwojowe prowadzą przede wszystkim uczelnie, placówki naukowe PAN oraz jednostki badawczo-rozwojowe. Od 2009 r. naukowcy z wymienionych instytucji mogą się ubiegać o granty na pobyty naukowe w placówkach badawczych Szwajcarii w ramach Funduszu Stypendialnego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Warto przy tym podkreślić, że w Funduszu Stypendialnym postawiono na jakość oraz trwałość relacji i kontaktów, krótki czas zatwierdzania wniosków oraz wzmocnienie zawodowych perspektyw pracowników naukowych. Udział polskich naukowców w programach międzynarodowych przynosi wiele korzyści. Pozwala na uzyskanie przez badaczy dostępu do nowoczesnych technologii oraz umożliwia im udział w wielu ważnych przedsięwzięciach naukowych. Właśnie m.in. dzięki takim programom jak Fundusz Stypendialny następuje powiązanie nauki polskiej z nauką międzynarodową, w szczególności europejską. Korzyści czerpie także Szwajcaria, zyskując doskonałych i zdolnych polskich naukowców. Jest to także dowód na to, że polscy naukowcy reprezentują najwyższy poziom merytoryczny. Praca wykonywana przez polskich naukowców na zagranicznych uczelniach jest bardzo ceniona, czego dowodem są liczne kontrakty naukowe. Zatem polscy naukowcy są gotowi startować w konkursach ocenianych przez wymagające zagraniczne gremia naukowe. Liczymy na dalszą owocną współpracę Polski i Szwajcarii w zakresie wspierania mobilności naukowców. MAŁGORZATA WIERZBICKA DYREKTOR KRAJOWEJ INSTYTUCJI KOORDYNUJĄCEJ SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY Fundusz, wpisujący się w priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju, jest otwarty dla wszystkich dyscyplin naukowych. Zapewnił on dotychczas finansowanie ok. 100 pobytów badawczych polskich naukowców w Szwajcarii na kwotę ponad 8 mln CHF. Nie jest to jednak finalna liczba przed nami jeszcze dwa konkursy i kolejne projekty oczekujące na wsparcie. Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia Podsumowanie projektów

9 WSPIERANIE MOBILNOŚCI DOKTORANTÓW I PRACOW- NIKÓW NAUKOWYCH TO WARUNEK SINE QUA NON STWORZENIA INNOWA- CYJNEJ I BARDZIEJ KONKURENCYJNEJ GOSPODARKI ZE STABILNYM WZROSTEM ZATRUD- NIENIA

10 Nie ulega wątpliwości, jak ważna dla Europy wiedzy jest wymiana doświadczeń, która może, a nawet powinna, być realizowana zwłaszcza przez doktorantów i pracowników naukowych Założenia Funduszu Stypendialnego SCIEX idealnie wpisują się w unijną strategię rozwoju społeczno-gospodarczego Europa 2020 w zakresie współpracy międzyuczelnianej i badawczej, podnoszenia jakości kształcenia na uczelniach wyższych poprzez zwiększenie liczby wyjazdów naukowych, rozwoju innowacyjności, a także tworzenia trwałych powiązań między światem nauki, biznesu i badań. Wspieranie i modernizacja obszaru szkolnictwa wyższego, w tym mobilności doktorantów i pracowników naukowych, to warunek sine qua non stworzenia innowacyjnej i bardziej konkurencyjnej gospodarki ze stabilnym wzrostem zatrudnienia. Nie ulega wątpliwości, jak ważna dla Europy wiedzy jest wymiana doświadczeń, która może, a nawet powinna, być realizowana zwłaszcza przez doktorantów i pracowników naukowych. Dążąc do proponowanego wskaźnika nakładów na badania i rozwój na poziomie 1,7 proc. PKB, jaki nasz kraj ma osiągnąć w 2020 r., powinniśmy uczyć się od najlepszych. Już w chwili obecnej Szwajcaria przeznacza na badania i rozwój 2,9 % PKB (cel UE to osiągnięcie wskaźnika 3% PKB w zakresie nakładów na badania i rozwój). Większość szwajcarskich naukowców zatrudnionych w szkołach wyższych co roku publikuje wyniki swoich badań w czasopiśmie z tzw. listy filadelfijskiej statystyczny polski naukowiec: raz na trzy lata. Szacuje się jednak, że wzrost finansowania badań polskich naukowców zaledwie o 10% spowoduje wzrost efektywności naukowej o 40% (dane wg raportu Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce). jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Polsko-szwajcarska współpraca nawiązana w ramach projektów stypendystów Funduszu Stypendialnego SCIEX umożliwiła transfer dobrych praktyk oraz innowacji i zainicjowała zmiany jakościowe na uczelniach będących członkami konsorcjów badawczych. Niektóre odkrycia i sukcesy polskich uczonych, którzy prowadzą badania naukowe i pracują w Szwajcarii znana jest na całym świecie: tylko w uruchomieniu Wielkiego Zderzacza Hadronów w CERN, dzięki któremu możliwe było ogłoszone odkrycie nowej cząstki elementarnej, która może być poszukiwaną od tak dawna cząstką Higgsa, na przełomie kilku lat uczestniczyło ponad stu Polaków. Wierzę, że dzięki projektom realizowanym przez polskich stypendystów Funduszu Stypendialnego SCIEX wyniki ich prac, znane do tej pory być może tylko w wąskim gronie naukowców, będą szerzej dostępne. Mam nadzieję, że dzięki projektom badawczym realizowanym w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX współpraca nawiązana przez polsko-szwajcarskie konsorcja naukowe pozwoli na wzmocnienie powiązań między światem nauki, biznesu i badań, a także podniesie atrakcyjność i prestiż polskiego środowiska naukowego na arenie międzynarodowej. Życzę Państwu miłej lektury. MIROSŁAW MARCZEWSKI DYREKTOR GENERALNY FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI Wzrost nakładów na prace badawcze i zintensyfikowanie współpracy między polskimi i szwajcarskimi naukowcami możliwe było również dzięki uruchomieniu Funduszu Stypendialnego SCIEX, dla którego Punktem Kontaktowym od 2009 r. Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia Podsumowanie projektów

11 Fundusz Stypendialny SCIEX: skuteczny i obiecujący instrument wzmacniania współpracy naukowej pomiędzy Polską a Szwajcarią W ramach programu szwajcarskiej pomocy dla rozszerzonej Unii Europejskiej, Fundusz Stypendialny SCIEX ma na celu przyczynianie się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w poszerzonej Unii Europejskiej poprzez rozwijanie potencjału pracowników naukowych w nowych państwach członkowskich oraz promowanie trwałych partnerstw badawczych pomiędzy nowymi państwami członkowskimi a Szwajcarią. Program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej SCIEX-NMS ch zapewnia wysoki poziom dofinansowania i wyjątkowe możliwości dla młodych pracowników naukowych w zakresie rozwoju kariery naukowej, nabywania nowych umiejętności oraz prowadzenia badań w nowym środowisku naukowym wolnym od zobowiązań akademickich. Zapewnia również optymalne warunki do pracy, a także zdobycia doświadczenia w środowisku międzynarodowym i poszerzenia kontaktów naukowych. Dzięki stypendiom i uczestnictwu w międzynarodowych projektach badawczych możliwe jest inicjowanie i trwały rozwój partnerstw instytucjonalnych na rzecz badań. Łącznie, na realizację Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej w latach przeznaczono kwotę ok. 45 milionów CHF. Od początku trwania programu przyznano ok. 300 stypendiów, co oznacza, że część z 300 innowacyjnych projektów realizowanych przez wysoko wykwalifikowanych młodych pracowników naukowych będzie realizowana w Szwajcarii pod nadzorem pracowników naukowych ze Szwajcarii i nowych państw członkowskich. Do końca trwania programu przewidziana jest realizacja ok. 460 rocznych stypendiów. Polska jest największym partnerem Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, któremu przyznano najwyższy budżet wynoszący 12 milionów CHF, oraz któremu przyznano dofinansowanie największej liczby projektów: 7 w ramach programu pilotażowego, 89 w ramach 4 otwartych naborów wniosków, a należy pamiętać, że do czasu zakończenia programu Polska będzie uczestniczyć jeszcze w 2 naborach. Projekty, którym przyznano dofinansowanie są realizowane zarówno przez kobiety jak i mężczyzn, głównie przez osoby już posiadające tytuł doktora (53 projekty; 36 projektów realizowanych jest przez doktorantów). Projekty realizowane są we wszystkich dyscyplinach naukowych, jednak najwięcej z nich w dziedzinie chemii (15 projektów), nauk inżynieryjnych (11 projektów), prawa, nauk społecznych i ekonomii (11 projektów). Ponad 60% projektów, które uzyskały dofinansowanie jest realizowanych przez okres 12 miesięcy. Działając z upoważnienia Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju i Współpracy, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich (CRUS) jest odpowiedzialna za wdrażanie i zarządzanie Funduszem Stypendialnym SCIEX. CRUS jest dumna z tego, że może uczestniczyć w niezwykle udanym programie wymiany naukowej, który promuje kulturę doskonałości i różnorodne projekty naukowe. Program wymiany naukowej SCIEX generuje ogromną liczbę odkryć naukowych, nową wiedzę i koncepcje oraz promuje tworzenie sieci naukowych. Niniejsza publikacja przygotowana przez polskich partnerów z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji umożliwia nam zapoznanie się z wybranymi projektami realizowanymi w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich życzy Państwu interesującej lektury! AUDE PACTON KIEROWNIK FUNDUSZU STYPENDIALNEGO SCIEX KONFERENCJA REKTORÓW UNIWERSYTETÓW SZWAJCARSKICH 8

12 Spośród nowych państw członkowskich Unii Europejskiej Polska jest krajem, który wysyła największą liczbę osób w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX. Dotychczas dofinansowanych zostało 96 projektów Szwajcaria to nie tylko zegarki, czekolada Lindt, fondue, narty w Alpach i cztery oficjalne języki urzędowe. To także cenieni naukowcy, a wśród nich 25 laureatów nagrody Nobla, takich jak: Jean Henri Dunant laureat pierwszej pokojowej nagrody Nobla oraz Werner Arber i Kurt Wüthrich nobliści w dziedzinie medycyny i chemii. W ich ślady mają szansę pójść polscy naukowcy, którzy uczestniczą w wymianach naukowych w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX. Głównym celem projektów realizowanych w ramach Funduszu jest utworzenie partnerstw naukowych, które rozwiną zdolności poszczególnych pracowników naukowych, a także doprowadzą do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów między naukowcami ze Szwajcarii i Polski. Spośród nowych państw członkowskich Unii Europejskiej Polska jest krajem, który wysyła największą liczbę osób w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX. Od 2009 r. do biura wpłynęły 333 wnioski, spośród których dofinansowanych zostało 96 projektów. A będzie ich jeszcze więcej, bo na dzień wydania publikacji nie są znane wyniki naboru z 2012 r., a przed nami również ostatni nabór wniosków w 2013 r. Łącznie na wszystkie stypendia przeznaczono 12 mln CHF. Od początku działalności Fundusz Stypendialny SCIEX wzbudza duże zainteresowanie wśród naukowców, gdyż proponowane w jego ramach możliwości rozwoju kariery naukowej w najlepszych jednostkach badawczych na świecie stanowią bardzo atrakcyjną ofertę. Szwajcarskie stypendia torują polskim naukowcom drogę do międzynarodowej kariery. Wielu młodych badaczy przeprowadziło badania naukowe, czerpiąc korzyści wynikające z uczestnictwa w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku uczelni szwajcarskich, a także skorzystało z możliwości konsultacji z zagranicznymi ekspertami i dostępu do bogatego zaplecza naukowego. W publikacji tej przedstawiamy doświadczenia dotychczasowych stypendystów Funduszu Stypendialnego SCIEX i przytaczamy ich opinie dotyczące zrealizowanych projektów. Mówimy również o tym, jaką wartość dodaną dla ich kariery zawodowej bądź naukowej stanowił pobyt w Szwajcarii. Mamy nadzieję, że kontakty naukowe i przyjaźnie zawiązane w trakcie realizacji projektów trwają nawet po ich zakończeniu, opierając się działaniu czasu, a w przyszłości wciąż przynosić będą obopólne korzyści. Życzę Państwu miłej lektury i wielu pomysłów na inspirujące projekty składane w ramach ostatniego naboru wniosków do Funduszu, który będzie mieć miejsce na jesieni 2013 r.! KATARZYNA ALEKSANDROWICZ DYREKTOR PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia Podsumowanie projektów

13 GŁÓWNYM CELEM FRSE JEST SZEROKO ROZUMIANE WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ REFORMY I ROZWOJU EDUKA- CJI W POLSCE

14 INFORMACJE OGÓLNE

15 FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI ZAJ- MUJE SIĘ ADMINISTROWANIEM NAJWIĘKSZYMI PROGRAMAMI Z ZAKRESU EDUKACJI W POLSCE

16 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Punkt Kontaktowy Funduszu Stypendialnego SCIEX Głównym celem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest szeroko rozumiane wspieranie działań na rzecz reformy i rozwoju systemu edukacji w Polsce. Fundacja realizuje swój cel statutowy poprzez: obsługę programów współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji; wspieranie w ramach realizowanych programów prac analitycznych i studialnych wspomagających projektowaną reformę edukacji; programowanie współpracy polskich placówek edukacyjnych z ośrodkami zagranicznymi; podejmowanie coraz szerszej współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami edukacyjnymi. Działania Fundacji, zapewniające liczne uczestnictwo pracowników szkół i uczelni w programach pomocowych podnoszących jakość kształcenia, tworzą sprzyjający grunt do reformowania i rozwoju systemu edukacji w Polsce. Programy te uwzględniają szereg inicjatyw Unii Europejskiej, wśród których priorytetowe znaczenie mają: zwiększenie inwestycji w zasoby ludzkie; zwalczanie podziałów i nierówności społecznych; wspieranie dążeń do zdobywania wiedzy; promowanie współpracy prowadzącej do podwyższania jakości usług edukacyjnych; promowanie kształcenia w trakcie całego życia człowieka. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zajmuje się administrowaniem największymi programami Unii Europejskiej z zakresu edukacji w Polsce. FRSE była jedynym operatorem programu bezzwrotnej pomocy dla szkolnictwa wyższego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej Tempus, przez wszystkie lata jego działalności. Dzięki doświadczeniom nabytym podczas administrowania tym programem, po podjęciu przez Komisję Europejską decyzji o przyjęciu Polski do grupy państw uczestniczących w programie Socrates, Fundacja stała się Narodową Agencją Programów Socrates, a później Socrates II i przez wiele lat była odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi komponentami tego programu (Erasmus, Grundtvig oraz Comenius). Administruje również programem z zakresu edukacji nieformalnej: MŁODZIEŻ (nazwanym od 2007 r. Młodzież w działaniu ). W 2007 r., decyzją polskich władz edukacyjnych FRSE została ustanowiona jedyną centralną instytucją odpowiedzialną za wdrażanie i realizację programu Uczenie się przez całe życie wraz z jego wszystkimi programami sektorowymi: Comenius, Erasmus, Grundtvig i Leonardo da Vinci. Fundacja prowadzi także krajowe punkty kontaktowe ds. programów UE: Erasmus Mundus i Tempus, Krajowe Biuro Programu EURODESK oraz Centrum Współpracy z Europą Wschodnią i Krajami Kaukazu SALTO EECA, inicjatywę wspólnotową European Language Label oraz akcję etwinning. Przy Fundacji działa również Polskie Biuro EURYDICE sieć informacji o edukacji w państwach europejskich. Programy realizowane w ramach FRSE: Uczenie się przez całe życie w ramach którego działają podprogramy: Comenius edukacja przedszkolna i szkolna, Erasmus szkolnictwo wyższe, Leonardo da Vinci kształcenie i szkolenie zawodowe, Grundtvig edukacja dorosłych, Wizyty Studyjne, Wizyty Przygotowawcze LLP; Młodzież w działaniu ; Erasmus Mundus; Tempus; EURODESK; SALTO EECA; European Language Label; etwinning; EURYDICE; Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży; Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS); Fundusz Stypendialny SCIEX; Program Operacyjny Kapitał Ludzki trzy projekty w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu kształcenia. Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia Podsumowanie projektów

17 OD 2009 R. FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDU- KACJI PEŁNI FUNKCJĘ PUNKTU KONTAKTOWEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO SCIEX W POLSCE

18 Charakterystyka Funduszu Stypendialnego SCIEX Polska jest krajem, który wysyła największą liczbę osób w ramach stypendium SCIEX Program wymiany naukowej, w ramach którego realizowany jest Fundusz Stypendialny SCIEX, ma na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej poprzez rozwijanie możliwości pracowników naukowych w nowych państwach członkowskich oraz propagowanie trwałych partnerstw 10 nowych państw członkowskich i Szwajcarii w zakresie badań naukowych. Fundusz został uruchomiony w 2009 r. w ramach Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej SCIEX NMS ch na lata W ramach programu możliwe jest ubieganie się o finansowanie projektów naukowo-badawczych we wszystkich dyscyplinach i dziedzinach naukowych, w których dwóch pracowników naukowych lub dwa wydziały (Szwajcarii i nowego państwa członkowskiego) chcą współpracować oraz dysponują niezbędną wiedzą specjalistyczną i wykwalifikowanymi zasobami ludzkimi. Bezpośrednimi beneficjentami programu są pracownicy naukowi z uznanych instytucji badawczych i szkolnictwa wyższego w 10 nowych państwach członkowskich, w tym Polski. Od początku działalności programu wzbudza on duże zainteresowanie wśród naukowców co roku zgłoszeń jest więcej niż dostępnych miejsc. Dotychczas na badania naukowe do Szwajcarii wyjechało już 96 polskich naukowców. Spośród nowych państw członkowskich Unii Europejskiej Polska jest krajem, który wysyła największą liczbę osób w ramach stypendium SCIEX w 2011 r. polscy naukowcy otrzymali łącznie 1,7 mln CHF na prowadzenie badań naukowych w Szwajcarii. Polskie projekty badawcze stanowią ok. 44% wszystkich dofinansowanych rocznie wniosków. Dzięki wymianom doktoranci, pracownicy naukowi oraz ich opiekunowie mają szansę podzielić się swoimi doświadczeniami i podnieść kwalifikacje zawodowe. Fundusz Stypendialny SCIEX skierowany jest do przedstawicieli wszystkich dyscyplin akademickich bez ograniczeń wiekowych. Doktoranci i młodzi naukowcy w celu prowadzenia badań na szwajcarskich uczelniach lub w instytutach naukowych i laboratoriach mogą wyjechać na stypendia trwające od 6 do 24 miesięcy. Wartość rocznego stypendium wynosi od ok CHF do ok CHF Cele Funduszu Głównym celem projektów realizowanych w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX jest utworzenie partnerstw naukowych, które: rozwiną zdolności poszczególnych pracowników naukowych (kapitał ludzki); będą wspierać postęp naukowy i innowacyjność (perspektywy naukowe); doprowadzą do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów między pracownikami naukowymi (tworzenie sieci kontaktów). Budżet Funduszu Całkowita alokacja na Fundusz wynosi dla Polski 12 mln CHF. Wnioskodawcy O środki z Funduszu Stypendialnego mogą ubiegać się konsorcja instytucji naukowo-badawczych ze Szwajcarii i Polski. Głównym wnioskodawcą jest szwajcarska instytucja goszcząca (host institution), która w porozumieniu z instytucją wysyłającą (sending institution) z Polski koordynuje proces wypełniania poszczególnych części wniosku aplikacyjnego, a następnie wysyła go do instytucji pośredniczącej, tj. Konferencji Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich (CRUS), w terminie określonym dla każdego naboru wniosków. Lista uprawnionych polskich instytucji opublikowana jest na stronie internetowej Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia Podsumowanie projektów

19 i obejmuje m.in.: uczelnie, placówki Polskiej Akademii Nauk i krajowe instytuty badawcze. Lista szwajcarskich instytucji partnerskich opublikowana jest na stronie i obejmuje m.in.: uczelnie wyższe, instytucje federalnego obszaru politechnik i instytucji politechnicznych, uczelnie politechniczne oraz instytuty badawcze dotowane przez Konfederację Szwajcarską. Przed złożeniem wniosku aplikacyjnego w ramach Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej (SCIEX NMS ch ) szwajcarska instytucja goszcząca musi podpisać ramową umowę o współpracy z CRUS, która obejmuje m.in. zgodę na postanowienia Europejskiej Karty Naukowca Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Na jakie projekty można otrzymać dofinansowanie? W ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX konsorcjum polskiej uczelni wysyłającej i szwajcarskiej uczelni goszczącej może wnioskować o dofinansowanie dla następujących projektów: Pobyty stypendialne doktorantów i młodszych pracowników naukowych (z tytułem doktora) z Polski, w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych w Szwajcarii. Stypendia są przyznawane na okres od 6 do 24 miesięcy. Wysokość 6-miesięcznego stypendium wynosi CHF w pierwszym roku oraz CHF w drugim roku dla doktorantów oraz CHF dla młodszych pracowników naukowych. Dodatkowe środki przyznawane są na zwrot m.in. kosztów podróży (wg ustalonego limitu). Wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii w celu przygotowania projektów badawczych lub w związku z ich realizacją, tj. 5-dniowe pobyty w Szwajcarii lub w Polsce, na które można otrzymać dofinansowanie w wysokości 2500 CHF. Wspierane projekty powinny służyć podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, a także przyczyniać się do rozwoju współpracy naukowo- -badawczej. Konkursy wniosków Konkursy wniosków przeprowadzane są raz w roku. Ostatni nabór wniosków dla polsko-szwajcarskich konsorcjów naukowych planowany jest jesienią 2013 r. Kwalifikowalne koszty projektu Tabela 1. Koszty kwalifikowalne stypendiów dla doktorantów i młodszych pracowników naukowych z Polski Kategoria Stypendium Transport Badania Koszty kwalifikowalne Stypendium: Doktoranci CHF przez pierwsze 12 miesięcy pobytu Doktoranci CHF przez drugie 12 miesięcy pobytu Młodsi pracownicy naukowi CHF przez 12 miesięcy pobytu (maks. długość pobytu 18 miesięcy) Koszty podróży między Polską a Szwajcarią (maks CHF) Transport na terenie Szwajcarii (maks CHF) Udział w konferencjach (w tym posiłki w obiektach zewnętrznych i koszty hotelu) Koszty publikacji (maks. 500 CHF) 16

20 Fundusz Stypendialny SCIEX skierowany jest do przedstawicieli wszystkich dyscyplin akademickich bez ograniczeń wiekowych Tabela 2. Koszty kwalifikowalne krótkich wizyt badawczych pracowników naukowych ze Szwajcarii i Polski Kategoria Stypendium Zakwaterowanie i wyżywienie Koszty kwalifikowalne (maks CHF) Koszty podróży między Polską a Szwajcarią Przejazdy na terenie kraju Koszty hotelu Diety tel.: Krajowa Instytucja Koordynująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej ul. Wspólna 2/4, Warszawa tel.: Kontakt Punkt Kontaktowy Funduszu Stypendialnego SCIEX w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, Warszawa tel.: , Instytucja Pośrednicząca dla Funduszu Stypendialnego Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS) Konferencja Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich International Relations of CRUS Postbox 607, CH Bern 9 tel.: Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Adres korespondencyjny: Ambasada Szwajcarii w Polsce Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Aleje Ujazdowskie 27, Warszawa Otwarte nabory wniosków I nabór wniosków 2009 W ramach I naboru wniosków 2009 (termin składania aplikacji: do 1 listopada 2009 roku) do CRUS instytucji pośredniczącej dla Funduszu Stypendialnego SCIEX spłynęło łącznie 77 wniosków. Dofinansowanie uzyskało 26 projektów (ponad 33%), z czego przyznano środki na 13 projektów z Polski na kwotę ponad CHF. Dofinansowanie otrzymał również jeden projekt z Estonii oraz 12 projektów z Czech. Całkowita kwota rozdysponowana w tym naborze wyniosła ponad CHF: CHF dla Polski CHF dla Estonii CHF dla Czech Projekty badawcze realizowane były w: kantonalnych uniwersytetach (16); Swiss Federal Institute of Technology (7); instytutach badawczych (3). Biorąc pod uwagę płeć badaczy 12 z nich to kobiety, a 14 to mężczyźni. Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia Podsumowanie projektów

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Polska pomoc rozwojowa

Polska pomoc rozwojowa Polska pomoc rozwojowa Niezależne badanie przeprowadzone przez organizacje pozarządowe Grupa Zagranica Warszawa 2007 Raport: Polska pomoc rozwojowa 1/35 Raport jest wynikiem pracy grupy roboczej ds. monitoringu

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie graficzne Redaktor techniczny Zofia Kosińska Redakcja i korekta Anna Matysiak Skład i łamanie Logoscript

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo