Raport z I tury badań uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z I tury badań uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego"

Transkrypt

1 Projekt pn. Mapa Monitorująca Szanse na Pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego (MMSP) Raport z I tury badań uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego Kraków, styczeń 2006 r.

2 2 SPIS TREŚCI: Spis tabel i wykresów:... 3 I. Wprowadzenie... 7 II. Realizacja badań Motywy wyboru szkoły Jakość kształcenia Samoocena psychologiczna i podejście do pracy Przygotowanie uczniów do poruszania się po rynku pracy Znajomość języków i dodatkowe kwalifikacje Preferencje względem przyszłej pracy Perspektywy zatrudnienia Doświadczenia na rynku pracy III. Podsumowanie Załącznik 1. - Kwestionariusz ankiety audytoryjnej Załącznik 2. - Instrukcja dla ankieterów Załącznik 3. - Opis projektu pn. Mapa Monitorująca Szanse na Pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego (MMSP) Załącznik 4 - Wykaz tabel krzyżowych w rozbiciu na powiaty

3 3 SPIS TABEL I WYKRESÓW: Wprowadzenie... 7 Tabela 0.1. Zrozumienie pytań ankiety wśród uczniów Tabela 0.2. Stosunek uczniów wobec celowości tego typu badań Realizacja badań Motywy wyboru szkoły Tabela 1.1. Motywy wyboru szkoły Tabela 1.2. Motywy wyboru szkoły przez chłopców i dziewczęta Tabela 1.3. Wykształcenie rodziców Tabela 1.4. Powody wyboru szkoły a wykształcenie rodziców Tabela 1.5. Powody wyboru szkoły a typ szkoły Jakość kształcenia Tabela 2.1. Jak teoretyczne przedmioty zawodowe przygotowują do pracy w zawodzie Tabela 2.2. Ocena przedmiotów teoretycznych w różnych typach szkół Tabela 2.3. Ocena przydatności praktyk Tabela 2.4. Średnie oceny zajęć praktycznych a płeć Tabela 2.5. Ogólna ocena szkoły a wartość indeksu zadowolenia ze szkolenia zawodowego Tabela 2.6. Typ szkoły a wartość indeksu zadowolenia ze szkolenia zawodowego Wykres 2.1. Przydatność zdobywanego wykształcenia w poszukiwaniu pracy Wykres 2.2. Ocena przydatności wykształcenia w różnych zawodach/specjalnościach Wykres 2.3. Oceny przydatności obecnego wykształcenia w poszukiwaniu pracy w różnych powiatach Wykres 2.4. Typ szkoły a liczba uczniów zamierzająca kontynuować naukę Tabela 2.7. Typ szkoły a wybory dotyczące przyszłej nauki Samoocena psychologiczna i podejście do pracy Wykres 3.1. Dane psychograficzne Tabela 3.1. Wymiary postaw wyróżnione w oparciu o zestaw 12 stwierdzeń Tabela 3.2. Opis psychograficzny powiatów Wykres 3.2. Minimalizm i niepewność... 37

4 4 Wykres 3.3. Pozytywne nastawienie i nieufność Tabela 3.3. Zawody/specjalności skrajnie położone na wymiarach postaw Wykres 3.4. Minimalizm i niepewność a specjalizacja zawodowa Wykres 3.5. Pozytywne nastawienie i nieufność a specjalizacja zawodowa Przygotowanie uczniów do poruszania się po rynku pracy Tabela 4.1. Ocena przydatności zajęć przygotowujących do poszukiwania pracy przez tych uczniów, którzy w nich uczestniczyli Tabela 4.2. Ilu uczniów uczestniczyło w zajęciach praktycznie przygotowujących do poszukiwania pracy (pisania życiorysów, podań, itp.) Tabela 4.3. Ocena przydatności praktycznych zajęć przygotowujących do poszukiwania pracy w zależności od typu szkoły Tabela 4.4. Ilu uczniów uczestniczyło w zajęciach praktycznie przygotowujących do poszukiwania pracy (pisania życiorysów, podań, itp.) w różnych powiatach Wykres 4.1. Ocena przydatności praktycznych zajęć przygotowujących do poszukiwania pracy w zależności od powiatu Tabela 4.5. Korzystanie z doradztwa zawodowego w powiatach Tabela 4.6. Ocena przydatności pomocy świadczonych przez doradców w poszukiwaniu pracy. 50 Tabela 4.7. Ocena przygotowania do poszukiwania pracy Tabela 4.8. Ocena przygotowania do poszukiwania pracy w różnych typach szkół. Procent odpowiedzi tak Wykres 4.2. Ocena przygotowania do poszukiwania pracy w różnych powiatach. Procent odpowiedzi tak Znajomość języków i dodatkowe kwalifikacje Wykres 5.1. Liczba zadeklarowanych znanych języków obcych Tabela 5.1. Znajomość języków a wykształcenie rodziców Tabela 5.2. Posiadanie dodatkowych kwalifikacji a wykształcenie rodziców Tabela 5.3. Posiadanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów w różnych powiatach Wykres 5.2. Odsetek osób mających dodatkowe kwalifikacje Tabela 5.4. Co najbardziej ułatwia znalezienie pracy Preferencje względem przyszłej pracy Tabela 6.1. Chęć do kontynuowania nauki a gotowość poszukiwania pracy Tabela 6.2. Gotowość podjęcia pracy a wykształcenie rodziców Tabela 6.3. Preferowane miejsce przyszłej pracy... 66

5 5 Tabela 6.4. Preferencje dotyczące miejsca pracy a wykształcenie rodziców Tabela 6.5. Preferowany charakter pracy a płeć Tabela 6.6. Gotowość wyjazdu do pracy poza miejscem zamieszkania Tabela 6.7. Gotowość wyjazdu do pracy poza miejscem zamieszkania a płeć Tabela 6.8. Gotowość wyjazdu do pracy poza miejscem zamieszkania a typ szkoły Tabela 6.9. Oczekiwane zarobki Tabela Oczekiwane zarobki a płeć Tabela Oczekiwane zarobki a wykształcenie rodziców Wykres 6.1. Oczekiwane zarobki a płaca minimalna i zadowalająca Wykres 6.2. Powiat a płaca minimalna i zadowalająca Tabela Oczekiwane zarobki a typ szkoły Wykres 6.3. Typ szkoły a płaca minimalna i zadowalająca Perspektywy zatrudnienia Tabela 7.1. Ocena szans na znalezienie pracy w ciągu roku od ukończenia szkoły Wykres 7.1. Typ szkoły a ocena szans na znalezienie jakiejkolwiek pracy Wykres 7.2. Płeć a ocena szans na znalezienie jakiejkolwiek pracy Wykres 7.3. Powiat a ocena szans na znalezienie jakiejkolwiek pracy Wykres 7.4. Specjalizacja zawodowa a ocena szans na znalezienie jakiejkolwiek pracy Tabela 7.2. Wykształcenie rodziców a ocena szans na znalezienie pracy Tabela 7.3. Ocena szans na znalezienie pracy w ciągu roku od ukończenia szkoły w zależności od możliwości zatrudnienia w firmie rodzinnej lub znajomych Tabela 7.4. Ocena szans na znalezienie pracy w zawodzie Tabela 7.5. Ocena szans na pracę w zawodzie a płeć Tabela 7.6. Powiat a pewność pracy w zawodzie (skala 1-5) Tabela 7.7. Wartości indeksu oceny rynku a typ szkoły Tabela 7.8. Wartości indeksu oceny rynku w zależności od powiatu Tabela 7.9. Wartości indeksu oceny rynku w zależności od postrzegania własnych szans na znalezienie pracy Tabela Ocena zatrudnienia ubiegłorocznych absolwentów kształcących się w tym samym zawodzie Tabela Ocena zatrudnienia ubiegłorocznych absolwentów kształcących się w tym samym zawodzie w zależności od typu szkoły... 95

6 6 Tabela Powiat a ocena zatrudnienia ubiegłorocznych absolwentów kształcących się w tym samym zawodzie Wykres 7.5. Subiektywna skala bezrobocia wśród zeszłorocznych absolwentów a przekonanie o własnych szansach na rynku pracy Wykres 7.6. Subiektywna skala bezrobocia wśród zeszłorocznych absolwentów a indeks oceny rynku Doświadczenia na rynku pracy Wykres 8.1. Zatrudnienie w minionym roku Tabela 8.1. Doświadczenia na rynku pracy a typ szkoły Tabela 8.2. Gotowość do pracy bez umowy w różnych powiatach Tabela 8.3. Praca związana z umiejętnościami zawodowymi a płeć Tabela 8.4. Praca związana z kształceniem zawodowym a zawód Wykres 8.2. Doświadczenie rynkowe i ocena szans na znalezienie pracy a zawód Wykres 8.3. Doświadczenie rynkowe i ocena szans na znalezienie pracy a powiat Podsumowanie Tabela 9.1. Zatrudnialność absolwentów porównawcze zestawienie powiatów Tabela 9.2. Zatrudnialność absolwentów porównawcze zestawienie zawodów

7 7 I. WPROWADZENIE Niniejszy raport powstał w oparciu o pierwszy etap badań uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego przeprowadzone w ramach projektu pn. Mapa Monitorująca Szanse na Pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego (MMSP) finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków, realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.1. Szczegółowy opis przedmiotowego projektu znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego raportu. Realizacja badań przypadła na grudzień 2005 r. i styczeń 2006 r., natomiast ich drugi etap planowany jest na przełom marca i kwietnia 2006 r. Badania potencjału uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego zostały zaprojektowane w taki sposób, aby dobór wskaźników na poziomie operacyjnym stwarzał szansę zrealizowania dwóch zasadniczych celów badania: 1. Odtworzenie ścieżki kariery uczniów kształcących się w szkołach zawodowych z uwzględnieniem ich motywacji, kwalifikacji, jakości kształcenia, doświadczenia zawodowego, oczekiwań dotyczących przyszłej pracy, bądź możliwości kontynuowania nauki oraz subiektywnej oceny szans dotyczących kierowania przyszłą karierą zawodową. 2. Porównanie oceny rynku pracy i własnych kwalifikacji dokonanej przez uczniów z instytucjonalnym otoczeniem rynku pracy adekwatnością ścieżki kształcenia w szkole z wymogami rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców wobec potencjalnych pracowników i specyfiką ofert pracy. Założone cele miały zostać zrealizowane w oparciu o ankietę audytoryjną przeprowadzoną we wszystkich szkołach zawodowych województwa świętokrzyskiego, z których każda była reprezentowana przez jeden oddział klasowy w taki sposób, aby zapewniona została

8 8 proporcjonalna reprezentacja uwzględnionych w badaniach zawodów wobec rzeczywistej struktury zawodowej właściwej dla wszystkich szkół województwa. Projektowanie procesu doboru próby dla uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego rozpoczęło się od przygotowania wykazu populacji badanej (operatu) przy przestrzeganiu podstawowych metodologicznych kryteriów: odpowiedniości wierne i aktualne odzwierciedlenie badanej populacji; kompletności uwzględnienie wszystkich jednostek badanej populacji; wyłączności każdy element populacji powinien występować w wykazie tylko 1 raz; dokładności wykaz nie powinien zawierać jednostek nie istniejących lub nie należących do populacji badanej; dogodności przypisanie jednostkom liczb porządkowych. Ostatecznie w operacie uwzględniono 189 szkół zawodowych z 14 powiatów województwa świętokrzyskiego: buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, kieleckiego grodzkiego, kieleckiego ziemskiego, koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, sandomierskiego, skarżyskiego, starachowickiego, staszowskiego, włoszczowskiego. Na podstawie szczegółowych danych dotyczących każdej szkoły, po przeprowadzeniu analizy desk research, zdecydowano się na dobór celowy, jako metodę wyboru jednostek do próby.

9 9 Jednostką próby miał być pojedynczy oddział szkolny. Ponadto założono, że każdą szkołę będzie reprezentował jeden oddział (klasa) szkolny. Decyzja o wykorzystaniu ankiety audytoryjnej przy założeniu złożonej jednostki próby, jako pojedynczym obiekcie reprezentującym populację, uniemożliwiła precyzyjne określenie wielkości próby (liczby jednostek naturalnych uczniów). Wielkość tę oszacowano na podstawie liczby oddziałów (189) i średniej liczby uczniów w każdym oddziale (około 25) na 4725 osób, zdając sobie jednak sprawę, że ostateczna liczba przebadanych uczniów zależeć będzie od frekwencji podczas zajęć w dniu badania. Na podstawie danych dotyczących liczby i specyfikacji zawodów stworzony został empiryczny model zawodów odzwierciedlający proporcjonalny udział każdego zawodu (spośród 70 w jakich kształcą ponadgimnazjalne szkoły zawodowe województwa świętokrzyskiego) wśród wszystkich analizowanych oddziałów szkolnych. Ostatecznie przy doborze próby kierowano się trzema nadrzędnymi zasadami: 1. Celem podczas doboru próby (jej celowy charakter) miało być oparcie się na danych o strukturze zawodów ze wszystkich szkół województwa Świętokrzyskiego; 2. Każdy zawód miał znaleźć swoją reprezentację w próbie; 3. Każdy zawód miał być dobrany proporcjonalnie do liczby wszystkich oddziałów tak, aby odsetek zawodów reprezentowanych w próbie zbliżał się do odsetka zawodów reprezentowanych w modelu (operacie), przy zachowaniu możliwie zbliżonych proporcji. Ostatecznie udało się przebadać 3264 uczniów ze 177 szkół reprezentujących 62 zawody. Różnica między liczbą placówek funkcjonujących a przebadanych spowodowana była niemożnością przeprowadzenia badań w części specjalnych szkół zawodowych oraz szkołach kształcących w trybie zaocznym i wieczorowym. Kwalifikacje i potrzeby uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych określają ich potencjalne miejsce na lokalnym i ponadlokalnym rynku pracy. W celu lepszego poznania pozycji uczniów na rynku pracy należało wyróżnić kilka elementów pomocnych przy tworzeniu Mapy Monitorującej Szanse na Pracę młodzieży województwa świętokrzyskiego. Niezbędnym było znalezienie wskaźników:

10 10 Adekwatności kształcenia w aspekcie rynku pracy; Jakości kształcenia; Przygotowania absolwentów do poruszania się na rynku pracy; Wymagań dotyczące przyszłej pracy; Motywacji; Samooceny uczniów (w aspekcie rynku pracy); Posiadanych kwalifikacji zawodowych. Wskaźniki te zostały zoperacjonalizowane przy pomocy odpowiednich pytań w ankiecie audytoryjnej zrealizowanej wśród uczniów wybranych klas wszystkich szkół zawodowych województwa. Proponowane wskaźniki są w większości wskaźnikami definicyjnymi, określającymi zależności pomiędzy badanymi zjawiskami na podstawie przyjętej operacjonalizacji danych pojęć. Jedynie wskaźniki motywacji i samooceny uczniów są wskaźnikami inferencyjnymi stosowanymi do badań cech psychologicznych, jakimi w tym przypadku są określone motywy kierujące wyborem zawodu oraz samoocena. Ta ostatnia została zmierzona przy pomocy opracowanego indeksu samooceny pozwalającego określić, jakie inne subiektywne i psychologiczne predyspozycje młodzieży wpływają na ich szanse na rynku pracy. Umożliwiło to sprawdzenie, czy pozycja na rynku pracy jest determinowana tylko w aspekcie obiektywnych szans na rynku pracy i jego realiów, czy też zależy również od samych postaw uczniów związanych z kształceniem się i podejściem do poszukiwania pracy. Podstawowym narzędziem zastosowanym do badania uczniów był kwestionariusz ankiety audytoryjnej. Gwarantował on z jednej strony bardzo wysoki stopień standaryzacji danych, umożliwiając łatwe dokonywanie porównań pomiędzy poszczególnymi rejonami, typami szkół, kategoriami zawodów, itp. Z drugiej zaś strony stanowił najefektywniejszy sposób dotarcia do badanej populacji. Kwestionariusze wypełniane były osobiście przez uczniów wybranych do badania klas podczas jednej z lekcji, pod nadzorem przeszkolonych ankieterów. Zadaniem samych ankieterów było: odnalezienie wyznaczonej do badania klasy i przeprowadzenie w niej ankiety;

11 11 wyjaśnienie respondentom celów badania, sposobu wypełniania kwestionariusza, zapewnienie o anonimowości oraz wyjaśnienie kwestii, które mogły się badanym wydać podejrzane, co bezpośrednio godziłoby w rzetelność udzielanych przez nich odpowiedzi; rozwianie potencjalnych wątpliwości i niejasności, jakie mogły pojawić się w trakcie wypełniania kwestionariuszy. Sama obecność ankieterów pełniła funkcje motywacyjne, zwiększając do maksimum liczbę zwróconych ankiet, podnosząc rzetelność udzielanych odpowiedzi, oraz zmniejszając znacząco liczbę braków danych. Kwestionariusz nakierowany był na rozpoznanie jakości kształcenia zawodowego, osobistych doświadczeń i predyspozycji, jak również umiejętności i oczekiwań związanych z wkraczaniem w życie zawodowe, przy równoczesnym ustaleniu prawdopodobnej dalszej ścieżki edukacyjnej. Cały kwestionariusz składał się z kilku bloków, których granice były w miarę płynne. Można jednak kolejno wyróżnić następujące sfery poruszanych zagadnień: 1. Szkoła: - przyczyny wyboru szkoły; - ocena realizacji przez szkołę zadań związanych z przygotowaniem do zawodu; - dalsza ścieżka kształcenia; - związek między wykształceniem a szansą podjęcia pracy. 2. Własne doświadczenia i plany związane z pracą zarobkową: - dotychczasowe doświadczenia w pracy zarobkowej; - oszacowanie liczby osób chcących podjąć pracę po zakończeniu szkoły; - oszacowanie subiektywnego prawdopodobieństwa znalezienia pracy po szkole; - określenie aspektów pracy istotnych dla badanego; - gotowość do szukania pracy poza miejscem zamieszkania; - oszacowanie wymagań płacowych; - próba ustalenia losów zawodowych absolwentów poprzedniego rocznika. 3. Przygotowanie do poruszania się po rynku pracy: - odbyte szkolenia, spotkania; - nabyte umiejętności przydatne/konieczne przy staraniu się o pracę;

12 12 - ustalenie pewnych predyspozycji psychologicznych, mogących ułatwiać bądź utrudniać; - zdobycie pracy (względnie prowadzenie własnej działalności gospodarczej). 4. Charakterystyka zawodowa sytuacji rodzinnej: - ustalenie podstawowych informacji o statusie zawodowym rodziców. Kwestionariusz zamykały dwa pytania sprawdzające stopień zrozumienia problematyki zawartej w kwestionariuszu oraz potencjalną motywację respondentów do udzielania rzetelnych odpowiedzi na postawione pytania. Pierwsza wersja kwestionariusza została sprawdzona w badaniu pilotażowym, przeprowadzonym w dniu 23 listopada 2005 r. w losowo wybranym zespole szkół wśród 43 uczniów reprezentujących zawody technik handlowiec i kucharz małej gastronomii. W jej wyniku wprowadzono do narzędzia kilka istotnych korekt, z których najważniejsze to: 1. modyfikacja bloku pytań dotyczących oczekiwań płacowych oraz rozszerzenie tekstu wprowadzającego do tych pytań; 2. przekształcenie skali odpowiedzi w bloku pytań dotyczących losów absolwentów poprzednich roczników ze skali czysto subiektywnej (operującej kategoriami bardzo mało bardzo dużo ), na skalę o charakterze zobiektywizowanym (operującej kategoriami procentowymi); 3. wymiana niektórych stwierdzeń oraz zmiana kolejności stwierdzeń w bloku poświęconym ustaleniu profilu psychologicznego absolwentów; 4. zmiana schematu, rozszerzenie i poprzedzenie wstępem pytań metryczkowych; 5. dodanie pytań sprawdzających zrozumiałość kwestionariusza oraz podejście uczniów do badania jako takiego.

13 13 Przyczyny wprowadzonych zmian były następujące: Ad 1. Pytania o oczekiwania płacowe było niezrozumiałe ze względu na użycie w nich niejasnych określeń normalna płaca i wysoka płaca. Ad 2. Odpowiedzi uczniów tej samej klasy miały duży rozrzut, co mogło świadczyć, że wykorzystane w skali pojęcia ( dużo, mało ) mogą być przez badanych odmiennie interpretowane. Ad 3. Usunięto pytania, na które praktycznie wszyscy respondenci odpowiadali w ten sam sposób. W pilotażu stwierdzono też bardzo wyraźną tendencję do lokowania się badanych w górnej połowie skali 1 ( raczej prawda, całkowita prawda ), co groziło uaktywnieniem się tzw. response style, czyli bezrefleksyjnego wypełniania bloku pytań poprzez automatyczne zaznaczanie określonej (w tym wypadku pozytywnej) odpowiedzi, bez zapoznawania się z treścią konkretnych stwierdzeń. Aby dodatkowo osłabić pozytywne skrzywienie bloku, na sam początek przesunięto stwierdzenie, do którego badani w większości skłonni byli ustosunkowywać się negatywnie ( Brakuje mi konsekwencji w postępowaniu ). Ad 4. W pierwotnej wersji kwestionariusza metryczka okazała się budzić podejrzliwość i opór badanych, ponieważ nie widzieli oni związku między pytaniami o zawód rodziców a tematem badania. Ad 5. Pytania autoreferencyjne dodano ze względu na odręczne dopiski zamieszczone na kilku kwestionariuszach. Na podstawie danych zebranych w badaniu pilotażowym (zarówno związanych z wypełnieniem kwestionariusza, jak i swobodnymi reakcjami i wypowiedziami w bezpośrednich rozmowach z ankieterem przeprowadzającym ankietę) opracowano szczegółową instrukcję dla ankieterów. Instrukcja ta objęła 11 kwestii koniecznych do poruszenia w trakcie mowy wyjaśniającej, poprzedzającej właściwe badanie ankietowe. Tekst instrukcji znajduje się w załączniku nr 2. Poprawioną wersję kwestionariusza poddano ponownemu pilotażowi, który nie wykazał konieczności żadnych poważniejszych modyfikacji. Doświadczenia pilotażu pokazały, że wypełnienie całości zajmuje ok. 20 minut. 1 Mimo stwierdzonych niedoskonałości blok stwierdzeń cechował się zadowalającą rzetelnością, na co wskazywał współczynnik alfa Cronbacha na poziomie 0,73.

14 14 Jak wspomniano wyżej, na końcu każdej ankiety znajdowały się dwa pytania testujące: zrozumienie poruszanych zagadnień i sposób zadawania pytań (tabela 1); poczucie wśród badanych uczniów celowości przeprowadzania tego typu badań (tabela 2). Zdecydowanej większości badanych uczniów sposób zadawania pytań za pośrednictwem ankiety audytoryjnej nie sprawił żadnego kłopotu. 8 na 10 z nich nie miało problemu ze zrozumieniem wszystkich pytań. Dla 14,2% badanych w ankiecie pojawiły się pojedyncze, niezrozumiałe pytania a zaledwie, dla co setnego ucznia zrozumienie problematyki badań przełożonej na język pytań kwestionariusza stanowiło wyraźny problem (1,3%). Tabela 0.1. Zrozumienie pytań ankiety wśród uczniów. wszystkie pytania były jasne były pojedyncze niejasne pytania było sporo niejasnych pytań Ogółem Częstość Procent Procent ważnych ,0 84, ,2 14,4 44 1,3 1, ,6 100,0 Większość badanych uczniów nie ma wątpliwości, że tego typu badania nie przyniosą im większego pożytku. Ponad połowa z nich uważa, że wprawdzie sama sytuacja badań i zapewne poruszana w ich trakcie problematyka była ciekawa, ale wyniki badań i ich wykorzystanie prawdopodobnie niczego, w ich opinii, nie zmienią.

15 15 Tabela 0.2. Stosunek uczniów wobec celowości tego typu badań. myślę,że da ono pożyteczne wyniki było ciekawe,ale i tak niewiele ono zmieni takie badania są w ogóle niepotrzebne Ogółem Częstość Procent Procent ważnych ,2 39, ,4 57,3 89 2,7 2, ,4 100,0 Blisko 3 na 100 uczniów twierdzi wręcz, że takie badania są w ogóle niepotrzebne. Niemniej jednak prawie 40% przebadanych uczniów uznało, że badania te, przyniosą jakieś pożyteczne wyniki.

16 16 II. REALIZACJA BADAŃ Realizację badań można podzielić na trzy zasadnicze etapy: Przygotowanie logistyczne i organizacja badań Na tym etapie - dzięki skompletowanej uprzednio bazie danych i dobraniu próby badawczej konsultowano z poszczególnymi dyrektorami szkół terminy przeprowadzania ankiet audytoryjnych w poszczególnych klasach. Następnie, aby skoordynować pracę ankieterów z możliwościami transportowymi oraz dostępnością poszczególnych klas przyjęto szereg założeń logistycznych, które z w trakcie badań ulegały modyfikacjom pozwalającym zoptymalizować docieranie do poszczególnych szkół w wyznaczonych godzinach. Na kilka dni przed przystąpieniem do realizacji badań właściwych w siedzibie CDS odbyło się szkolenie ankieterów każdy z nich został szczegółowo poinformowany o zakresie swoich obowiązków oraz o tle i celu badań w szerszym kontekście projektu MMSP. Opisywany, pierwszy etap badań został zrealizowany w dniach 1-5 grudnia 2005 r. Badania właściwe Badania właściwe zostały zrealizowane w dniach 6-21 grudnia 2005 r. i polegały na przeprowadzeniu 168 ankiet audytoryjnych w szkołach wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego. Zarówno dyrektorzy szkół jak i uczniowie podeszli do badań z dużą życzliwością. Żaden dyrektor nie uniemożliwiał przeprowadzenia badań, a liczbę uczniów odmawiających wypełnienie kwestionariusza można policzyć na palcach dwóch rąk. Warto tu przypomnieć, że liczba przebadanych uczniów wyniosła Badania uzupełniające Ten etap konieczność przeprowadzenia którego badacze raczej wykluczali ale brali pod uwagę wiązał się z niedostępnością uczniów niektórych klas w okresie zarezerwowanym na badania właściwe. Przyczyny takich sytuacji były następujące: odwołane zajęcia, wagary, wyjazdy uczniów na zielone szkoły, matury próbne, inne przypadki losowe. W związku z powyższym zaszła konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań przy użyciu ankiety audytoryjnej. W dniach 5 oraz 9 stycznia 2006 roku zrealizowano badania w 9 klasach i jednocześnie wyczerpano założoną próbę badawczą.

17 17 1. Motywy wyboru szkoły Wybór szkoły, zwłaszcza kształcącej w danym zawodzie, w dużym stopniu może determinować i określać ścieżkę kariery młodych ludzi. W badaniach wśród uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego zadano uczniom pytanie o to, co zadecydowało o wyborze obecnej szkoły. Spośród zaproponowanych najważniejszych powodów respondenci mogli wybierać trzy, które ich zdaniem miały w chwili podejmowania decyzji kluczowy charakter. Jak widać w tabeli 1.1 najczęściej wskazywano na dwa powody: chęć zdobycia konkretnego zawodu (53,8% wskazań) oraz zainteresowania (49,4%). Pokazuje to, iż połowa z przebadanych uczniów w sposób przemyślany określiła oczekiwany w przyszłości charakter zawodowej aktywności. Niestety, z drugiej strony, spora liczba uczniów kierowała się przy wyborze szkoły między innymi prozaicznym powodem bliskości szkoły i łatwości dojazdu (41,7%). Okazuje się, że ten czynnik w przypadku 4 na 10 uczniów odgrywał istotną rolę. Można to interpretować jako przestrzenne przypisanie ucznia do szkoły, która znajduje się niedaleko jego miejsca zamieszkania. Co piąty uczeń wskazywał również, że dobra opinia o szkole miała wpływ na dokonany wybór (28,7%), ale niemniej ważny był wpływ kolegów czy znajomych, a więc prawdopodobnie tych, z którymi do tej szkoły się szło. Niepokojące jest jednak to, że 1 na 4 uczniów zaczął uczyć się w danej szkole, ponieważ po prostu trzeba było coś wybrać (26,5%). Takie podejście już na starcie kształcenia zawodowego musi wpływać demotywująco. Tabela 1.1. Motywy wyboru szkoły. Dlaczego wybrał tę właśnie szkołę? Ze względu na zainteresowania Ze względu na rodziców Chciał zdobyć konkretny zawód Ze względu na kolegów,znajomych Ze względu na bliskość,łatwość dojazdu Szkoła miała dobrą opinię Taki wybór doradzono mi w gimnazjum Po prostu trzeba było coś wybrać Proponowała ona coś,czego nie miały inne szkoły Liczebność % w kolumnie ,4% ,2% ,8% ,4% ,7% ,7% 177 5,4% ,5% 132 4,1% Uwaga: Ze względu na możliwość wybrania kilku odpowiedzi procenty nie sumują się do 100. Nie uwzględniono braków danych.

18 18 Motywy kierujące chłopcami i dziewczętami przy podejmowaniu decyzji dotyczącej zawodu są podobne (tabela 1.2). W przypadku uczennic, najczęstszym powodem określającym dany wybór była chęć zdobycia konkretnego zawodu (59,6%), natomiast w przypadku uczniów zainteresowania (54,3%). Wśród chłopców są to dwa najczęściej wskazywane motywy, w przypadku dziewcząt drugim najczęstszym motywem była bliskość i łatwość dojazdu (45,8%). Również pozamerytorycznym motywem konieczności wyboru w jednakowym stopniu kierowały się zarówno dziewczęta jak i chłopcy (odpowiednio 25,8% i 27,0%). Tabela 1.2. Motywy wyboru szkoły przez chłopców i dziewczęta. kobieta Płeć mężczyzna Dlaczego wybrał tę właśnie szkołę? Ze względu na zainteresowania Ze względu na rodziców Chciał zdobyć konkretny zawód Ze względu na kolegów,znajomych Ze względu na bliskość,łatwość dojazdu Szkoła miała dobrą opinię Taki wybór doradzono mi w gimnazjum Po prostu trzeba było coś wybrać Proponowała ona coś,czego nie miały inne szkoły Liczebność % w kolumnie Liczebność % w kolumnie ,9% ,3% ,7% ,7% ,6% ,4% ,4% ,9% ,8% ,4% ,5% ,0% 75 6,1% 98 4,9% ,8% ,0% 63 5,2% 67 3,4% Uwaga: Ze względu na możliwość wybrania kilku odpowiedzi procenty nie sumują się do 100. Nie uwzględniono braków danych. Uczniów zapytano również o to, czy w zawodzie, w którym się kształcą pracowali lub pracują ich rodzice. W przypadku dziewcząt pytano o pracę matki, w przypadku chłopców o pracę ojca. I tak, co dziesiąta dziewczyna wybrała zawód swojej matki (9,6%), natomiast chłopców wybierających zawód ojca było prawie dwukrotnie więcej (18,1%). To, jakie wykształcenie posiadają rodzice uczniów (podstawowe, zawodowe, średnie czy wyższe) nie różnicuje ich wskazań odnośnie motywacji przy wyborze danej szkoły. Bez względu na poziom wykształcenia ojca i matki, uczniowie najczęściej wybierali dwie odpowiedzi: zainteresowania oraz chęć zdobycia konkretnego zawodu. Pewna różnica dotyczy jedynie tego, w jakiej kolejności pojawiały się te dwa wskazania. Uczniowie, których rodzice mają wykształcenie podstawowe (zarówno w przypadku ojca, jak i matki) nieco częściej wskazywali chęć zdobycia konkretnego zawodu niż zainteresowania (50,8% do 48,6%

19 19 dla ojca i 55,1% do 48,1% dla matki). W przypadku zawodowego, średniego lub wyższego wykształcenia rodziców tendencja ta miała odwrotny charakter. Dla dokładniejszego określenia wpływu wykształcenia rodziców na wybór szkoły przez uczniów, stworzona została zmienna syntetyzująca informacje o wykształceniu obojga rodziców 2 (tabela 1.3). Tabela 1.3. Wykształcenie rodziców. Oboje podstawowe Jedno podstawowe,drugie zawodowe Oboje zawodowe Jedno zawodowe,drugie średnie Oboje średnie Jedno średnie,drugie wyższe Oboje wyższe Ogółem Częstość Procent 155 5, , , , , ,4 90 3, ,0 Uwaga: Nie uwzględniono innych relacji wykształcenia ojca i matki (6% wszystkich przypadków). Nie uwzględniono braków danych. Jak widać, uczniowie ponadgimnazjalnych szkół zawodowych to najczęściej dzieci, których oboje z rodziców zdobyli wykształcenie zawodowe. Blisko co trzeci uczeń pochodzi właśnie z takiej rodziny (28,2%). Równie liczna jest reprezentacja tych uczniów, których przynajmniej jedno z rodziców ma wykształcenie zawodowe a drugie średnie (23,0%). Dużą grupą są również uczniowie, których obydwoje rodzice skończyli szkołę średnią. Ten przypadek dotyczy co piątego ucznia (19,0%). Interesujące w tym kontekście jest przyjrzenie się, jak wykształcenie rodziców wpływa na motywacje związane z wyborem konkretnej szkoły. Jeśli weźmie się pod uwagę trzy najczęściej wybierane przez ogół uczniów motywy: chęć zdobycia konkretnego zawodu, zainteresowania oraz bliskość, łatwość dojazdu, to widać wyraźny i wiele mówiący wzór odwrócenia tendencji (tabela 1.4). 2 Aby otrzymać syntetyczną miarę wykształcenia rodziców z możliwością jednoznacznego określenia stopniowalności badanej cechy, nie wyszczególniono innych relacji wykształcenia ojca i matki ( jedno podstawowe, drugie średnie - 2,5%, jedno podstawowe, drugie wyższe - 0,2%, jedno zawodowe, drugie wyższe - 3,3%).

20 20 Tabela 1.4. Powody wyboru szkoły a wykształcenie rodziców. Trzy najczęściej wskazywane powody wyboru szkoły Chęć zdobycia Wykształcenie rodziców Bliskość, łatwość konkretnego Zainteresowania dojazdu zawodu Oboje podstawowe Jedno podstawowe, drugie zawodowe Oboje zawodowe Jedno zawodowe, drugie średnie Oboje średnie Jedno średnie, drugie wyższe Oboje wyższe Uwaga: Nie uwzględniono innych relacji wykształcenia ojca i matki (6% wszystkich przypadków). Zauważyć można bowiem, że średnie wykształcenie obojga rodziców stanowi punkt, w którym podejście pragmatyczne zdobycie konkretnego zawodu zmienia się na podejście dotyczące samorealizacji zainteresowania. Uczniowie rodziców gorzej wykształconych traktują szkołę bardziej użytecznie niż uczniowie pochodzący z rodzin, w których rodzice legitymują się odpowiednio wyższym wykształceniem. Specyficzną kategorią są uczniowie, których oboje rodzice skończyli edukację w szkole podstawowej. W ich przypadku zainteresowania zostały wymienione na trzecim miejscu za chęcią zdobycia konkretnego zawodu i bliskością, łatwością dojazdu. W przypadku typów szkół widać wyraźnie, że dominującym motywem ich wyboru, w większości z nich, jest chęć zdobycia konkretnego zawodu, co raczej nie powinno dziwić biorąc pod uwagę ich zawodowy charakter. Sytuacja ta dotyczy zasadniczej szkoły zawodowej - ZSZ (chociaż tutaj nieco częściej wymieniano zainteresowania ), technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej. W przypadku liceów profilowanych ze względu na specyfikę kształcenia ogólnego w tego typu szkołach motyw zdobywania

21 21 zawodu pojawia się dopiero na szóstym miejscu. Licea bowiem, wybierane są najczęściej ze względu na zainteresowania (tabela 1.5). Typ szkoły Tabela 1.5. Powody wyboru szkoły a typ szkoły. Chęć zdobycia konkretnego zawodu Trzy najczęściej wskazywane powody wyboru szkoły Zainteresowa nia Bliskość, łatwość dojazdu ZSZ 59,5% 60,1% 33,8% Technikum 64,1% 43,0% 42,5% Technikum uzupełniające 58,9% 53,9% 44,9% Ze względu na kolegów, znajomych Liceum profilowane 49,5% 47,3% 37,7% Szkoła policealna 65,9% 64,1% 32,4% Szkoła miała dobrą opinię Szkoła specjalna 33,3% 40,0% 66,7% Uwaga: Nie uwzględniono braków danych. Ze względu na niewielką liczebność uczniów szkół specjalnych (15 osób 0,5% całości próby) odpowiedzi uczniów tych szkół nie zostały poddane interpretacji.

22 22 2. Jakość kształcenia Bardzo rzadko zdarza się, aby uczniowie mogli pełnić rolę oceniających swoją szkołę, w tym poszczególne elementy znajdujące się w jej edukacyjnej ofercie. W przeprowadzonych badaniach dano im tę szansę, prosząc o ocenę teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz prowadzonych praktyk (tabela 2.1). Ogólnie, większość uczniów ma pozytywne zdanie na temat przydatności teoretycznych przedmiotów zawodowych ocenianych z perspektywy przygotowania do zawodu. Co drugi uczeń zaznaczył, że przedmioty te przygotowują bardzo dobrze lub raczej dobrze (odpowiednio 9,5% i 43,3%). Z drugiej strony jeden na sześciu uczniów dał wyraz swojego niezadowolenia zaznaczając, że zawodowe przedmioty teoretyczne źle przygotowują do zawodu (raczej słabo 12,8% i bardzo słabo 3,5%). Tabela 2.1. Jak teoretyczne przedmioty zawodowe przygotowują do pracy w zawodzie. bardzo dobrze raczej dobrze trudno powiedzieć raczej słabo bardzo słabo Ogółem Procent Częstość Procent skumulowany 308 9,5 9, ,3 52, ,9 83, ,8 96, ,5 100, ,0 Uwaga: Nie uwzględniono braków danych. Ogólnie, średnia ocena wystawiona przez uczniów swoim teoretycznym przedmiotom zawodowym to trójka z plusem (3,4) 3. Biorąc pod uwagę zawody i specjalności 4, w jakich kształcą się młodzi ludzie, najwyższe oceny przedmiotom tym przyznali uczniowie kształcący się w zawodach: stolarz 4,36; technik usług kosmetycznych 4,33; sprzedawca 4,11; 3 Ponieważ zmienna ta miała charakter porządkowy a jej kategorie zostały opisane kolejnymi liczbami od 1 do 5, możliwym stało się obliczenie średniej oceny. 4 Licea profilowane nie kształcą w zawodach, dlatego też niezbędne jest uwzględnienie ich profili jako specjalności.

23 23 krawiec 4,10; piekarz 4,09. Najniższe natomiast: elektromechanik 2,38; betoniarz-zbrojarz 2,83; transportowo-spedycyjny 2,86; mechatroniczny 2,91; technik elektronik 2,92. Jeśli weźmie się pod uwagę typy szkół i oceny teoretycznych przedmiotów zawodowych pod względem przygotowania do zawodu, to widać wyraźne zróżnicowanie opinii uczniów (tabela 2.2). Bliscy w swojej pozytywnej ocenie przedmiotów zawodowych byli uczący się w szkołach policealnych (64,9% odpowiedzi bardzo dobrze i raczej dobrze ), zasadniczych szkołach zawodowych (64,2%) i technikach uzupełniających (61,4%). Stosunkowo gorsze oceny wystawili teoretycznym przedmiotom zawodowym uczniowie z techników (49,0% odpowiedzi bardzo dobrze i raczej dobrze ) i liceów profilowanych (44,3%). Porównując jednak opinie pozytywne z głosami negatywnymi, zauważyć jednak można, iż mimo zróżnicowania ocen, we wszystkich typach szkół zdecydowanie przeważa opinia przychylna nad nieprzychylną (należy tutaj bowiem uwzględnić również kategorię uczniów niezdecydowanych, którzy nie potrafili zająć jednoznacznego stanowiska oceniając przydatność teoretycznych przedmiotów zawodowych).

24 24 Tabela 2.2. Ocena przedmiotów teoretycznych w różnych typach szkół. Typ szkoły Ogółem ZSZ Technikum Technikum uzupełniające Liceum profilowane Szkoła policealna Szkoła specjalna Jak zawodowe przedmioty teoretyczne przygotowują do pracy w zawodzie? bardzo raczej trudno raczej bardzo dobrze dobrze powiedzieć słabo słabo Ogółem ,6% 47,6% 22,9% 9,8% 3,0% 100,0% ,5% 41,5% 32,1% 15,2% 3,7% 100,0% ,4% 51,0% 26,3% 9,3% 3,0% 100,0% ,5% 37,8% 39,0% 12,6% 4,1% 100,0% ,3% 52,6% 24,6% 8,2% 2,3% 100,0% ,9% 42,9% 7,1% 7,1%,0% 100,0% ,5% 43,3% 30,9% 12,8% 3,5% 100,0% Uwaga: Nie uwzględniono braków danych. Ze względu na niewielką liczebność uczniów szkół specjalnych (15 osób 0,5% całości próby) odpowiedzi uczniów tych szkół nie zostały poddane interpretacji. Uczniowie wypowiedzieli się również na temat zajęć praktycznych organizowanych przez szkołę. Poproszono ich o zaznaczenie, czy brali udział w zajęciach praktycznych (w szkole, zakładzie pracy, innej instytucji lub za granicą) a jeśli tak, to mogli ponadto ocenić ich przydatność na pięciopunktowej skali, gdzie 1 oznaczało zupełnie nieprzydatne, 2 - raczej nieprzydatne, 3 - trudno powiedzieć, 4 - raczej przydatne, 5 bardzo przydatne. Spośród wszystkich przebadanych uczniów, co czwarty z nich nie miał żadnej praktyki (23,6%). Wśród pozostałych, co drugi zaznaczył, że miał praktyki w szkole (50,3%) lub zakładzie pracy (49,6%), w innej instytucji (18,6%), a w przypadku 7,5% uczniów szkoły organizowały praktyki za granicą. Jeśli za punkt odniesienia przyjmie się ocenę 3 (środek skali ocen) to widać wyraźnie, że wszystkie praktyki ocenione zostały przez ogół uczniów powyżej przeciętnej. Najbardziej jednak doceniono praktyki organizowane w zakładach pracy (ocena 4,13) i za granicą (ocena 4,11). Stosunkowo niżej oceniono praktyki organizowane w innej instytucji (3,76) a najniżej praktyki, które uczniowie odbywali na miejscu, w szkole (3,64) (tabela 2.3).

25 25 Tabela 2.3. Ocena przydatności praktyk. zupełnie nieprzydatne raczej nieprzydatne trudno powiedzieć raczej przydatne bardzo przydatne Ocena średnia Praktyki w szkole 7,1% 10,0% 18,6% 40,8% 23,6% 3,64 W zakładzie pracy 2,9% 6,4% 11,7% 32,9% 46,0% 4,13 W innej instytucji 5,1% 8,7% 19,3% 39,1% 27,7% 3,76 Za granicą w ramach wymiany uczniów 4,1% 4,5% 15,4% 28,0% 48,0% 4,11 Porównanie ocen teoretycznych przedmiotów zawodowych dziewcząt i chłopców pokazuje, że istotnie lepiej zajęcia praktyczne oceniają uczennice. Dziewczęta oceniły je na 3,5 natomiast chłopcy na 3,34. Jednak w jednym i drugim przypadku oceny te odzwierciedlają raczej dobre przygotowanie do zawodu w ramach przedmiotów zawodowych w szkole. Podobną zależność można dostrzec w przypadku oceny zajęć praktycznych organizowanych przez szkołę. Dziewczęta stosunkowo wyżej oceniają wszystkie zajęcia praktyczne w porównaniu z chłopcami (tabela 2.4). Tabela 2.4. Średnie oceny zajęć praktycznych a płeć. Płeć kobieta mężczyzna Ocena srednia Ocena srednia Ocena Ocena praktyk w Ocena praktyk Ocena praktyk w zakładzie w innej praktyk za szkole pracy instytucji granicą 3,92 4,28 3,89 4,33 3,51 4,03 3,66 4,04 Mimo, że oceny te różnią się ze względu na płeć, to jednak zarówno w przypadku dziewcząt jak i chłopców, warto zauważyć, że każda z nich mieści się powyżej środka skali. Dla uzyskania syntetycznej miary oceny teoretycznych przedmiotów zawodowych, jak i praktyk organizowanych przez szkołę, utworzony został indeks zadowolenia ze szkolenia zawodowego biorący pod uwagę zarówno stosunek uczniów do zajęć teoretycznych, jak i praktyk zawodowych 5. Średnia wartość indeksu wyniosła 3,25 a więc nieco powyżej środka skali. Wartość tę można interpretować, jako brak przekonania ogółu uczniów odnośnie 5 Indeks oparty został na średniej ważonej: ocenie przedmiotów teoretycznych przypisano wagę 0,5, natomiast wszystkie praktyki, w których uczestniczył dany uczeń traktowano jako równoważne, nadając im wagi sumujące się do 0,5. Ogólnie wartość indeksu wyraża się wzorem: Indeks = 0,5 ocena przedmiotów teoretycznych + 0,5 ŚREDNIA ocena praktyk.

26 26 przydatności tego, co i w jaki sposób oferuje im szkoła w kwestii przygotowania zawodowego. Niemniej widać istotną zależność pomiędzy wartością indeksu a ogólną oceną szkoły, co mogłoby świadczyć o tym, że na całościową ocenę szkoły wpływa poczucie adekwatności kształcenia zawodowego (tabela 2.5). Tabela 2.5. Ogólna ocena szkoły a wartość indeksu zadowolenia ze szkolenia zawodowego. Ocena szkoły Wartość średnia bardzo dobra 3,61 raczej dobra 3,33 ani dobra, ani zła 3,05 raczej zła 2,79 bardzo zła 2,45 W przypadku ocen dziewcząt i chłopców, wartość indeksu potwierdza wcześniejsze oceny cząstkowe. Dziewczęta są bardziej zadowolone z jakości teoretycznego i praktycznego przygotowania do zawodu dzięki zajęciom i praktykom w szkole. Uzyskały one syntetyczną ocenę 3,35 w porównaniu z 3,18 w przypadku chłopców. Istotne są również różnice ocen dokonanych przez uczniów poszczególnych typów szkół (tabela 2.6). Chociaż tutaj, sprowadza się ona do dystansu pomiędzy liceum profilowanym a pozostałymi typami szkół, dla których wartość indeksu jest istotnie wyższa. Tabela 2.6. Typ szkoły a wartość indeksu zadowolenia ze szkolenia zawodowego. Typ szkoły Wartość średnia ZSZ 3,33 Technikum 3,26 Technikum uzupełniające 3,34 Liceum profilowane 3,09 Szkoła policealna 3,31 Szkoła specjalna 3,35 Uwaga: Ze względu na niewielką liczebność uczniów szkół specjalnych (15 osób 0,5% całości próby) odpowiedzi uczniów tych szkół nie zostały poddane interpretacji

27 27 W swojej ocenie różnią się także reprezentanci poszczególnych zawodów i specjalności. Najwyższą ocenę na analizowanym indeksie uzyskali uczniowie kształcący się w zawodach i specjalnościach: sprzedawca 3,88; fryzjer 3,78; technik geodeta 3,74; technik technologii odzieży 3,71; technik usług kosmetycznych 3,70; technik ochrony środowiska 3,70. Natomiast najniższą: elektromechanik 2,59; transportowo-spedycyjny 2,71; kreowanie ubiorów 2,88; mechatroniczny 2,90; socjalno-ekonomiczny 2,95. Ocena przydatności nauki w poszukiwaniu pracy nie zależy od typu szkoły (wykres 2.1). Jedynie w przypadku dwóch typów szkół ma to znaczenie. Uczniowie szkół policealnych uważają, że nauka w ich szkołach zdecydowanie pomoże zdobyć im pracę (56,1% odpowiedzi raczej tak i zdecydowanie tak ). Jest to związane z charakterem tych szkół, które z założenia mają na celu podniesienie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności potrzebnych w pracy. Z kolei uczniowie liceów profilowanych uważają, że nauka w ich szkołach, tylko w niewielkim stopniu ułatwi znalezienie pracy (15,9% odpowiedzi raczej tak i zdecydowanie tak ). Również i w tym przypadku związane jest to z charakterem tych placówek oświatowych, które przez ekspertów zajmujących się oświatą traktowane są jako ślepy zaułek reformy edukacji. Wydaje się to znajdować potwierdzenie w oczach uczniów tych szkół.

28 28 Wykres 2.1. Przydatność zdobywanego wykształcenia w poszukiwaniu pracy (dane procentowe). nie ułatwi trudno powiedzieć ułatwi 100% 80% 60% 40% 20% 0% 34,8 31,7 38,3 15,9 56,1 33,3 30,8 45,8 43,2 46,7 44,3 33,3 44,8 31,0 38,3 22,0 21,6 17,4 12,9 33,3 24,3 ZSZ Technikum Technikum uzupełniające Liceum profilowane Szkoła policealna Szkoła specjalna Ogółem Warto w tym miejscu przyjrzeć się temu, jak uczniowie kształcący się w różnych zawodach oceniają ich przydatność dla poszukiwania pracy (wykres 2.2). Podobnie jak w poprzednich analizach przeprowadzanych ze względu na zdobywany zawód, również i w tym przypadku ograniczono się do wskazania na dziesięć zawodów. Wśród nich wybrano po pięć, których uczniowie mówili o największej i najmniejszej przydatności zdobywanego wykształcenia w poszukiwaniu pracy. Dane o wszystkich zawodach zamieszczono w załączniku nr 4. Zawodami, w których uczniowie w największym stopniu uznali przydatność wykształcenia były przede wszystkim profesje specjalistyczne, w których przekazywana wiedza zdaje się mieć większe znaczenie niż doświadczenie (z wyjątkiem uczniów betoniarzy-zbrojarzy) technik usług kosmetycznych, technik urządzeń sanitarnych, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny. Jednak oceny te mogą być niewiarygodne ze względu na małą reprezentacje uczniów z tym zawodem w próbie (liczby w nawiasach na wykresie 2.2.). Natomiast zawodami/ specjalnościami, które nie cieszyły się zbyt pozytywnymi opiniami na temat przydatności wykształcenia były: elektryk, kreowanie ubiorów, mechatroniczny, technik inżynierii środowiska i melioracji, elektromechanik. Wskazywać to może na niski poziom przekazywanej wiedzy i jej przydatność dla znalezienia pracy w zawodzie.

29 29 Wykres 2.2. Ocena przydatności wykształcenia w różnych zawodach/specjalnościach (dane procentowe). nie ułatwi trudno powiedzieć ułatwi betoniarz-zbrojarz (6) 16,7 83,3 technik usług kosmetycznych (21) 19,0 81,0 technik dentystyczny (20) 15,0 15,0 70,0 technik farmaceutyczny (49) 2,0 30,6 67,3 technik urządzeń sanitarnych (5) 40,0 60,0 elektromechanik (16) 40,0 53,3 6,7 technik inzynierii środowiska i melioracji (17) 35,3 58,8 5,9 mechatroniczny (47) 48,9 46,8 4,3 kreowanie ubiorów 46,2 53,8 elektryk (3) 33,3 66,7 0% 20% 40% 60% 80% 100% W nawiasach podaną liczbę osób uczących się w danym zawodzie. Oceny przydatności zdobywanego wykształcenia w aspekcie poszukiwania pracy są zróżnicowane geograficznie (wykres 2.3). Zdobywane wykształcenie jako czynnik pomocny podczas poszukiwania pracy zostało najwyżej ocenione przez uczniów w szkołach z powiatów: starachowickiego, kieleckiego grodzkiego oraz skarżyskiego. Najmniej pomocne jest ono w powiecie staszowskim. Jednak bez przeprowadzania dodatkowych analiz rynku pracy w województwie co zaplanowano na dalsze etapy realizacji projektu MMSP, które mają się zakończyć z początkiem 2007 roku nie można bardziej szczegółowo wyjaśnić tych różnic.

30 30 Wykres 2.3. Oceny przydatności obecnego wykształcenia w poszukiwaniu pracy w różnych powiatach (dane procentowe). nie ułatw i trudno pow iedzieć ułatw i buski 26,7 40,8 32,5 jędrzejow ski 29,9 41,4 28,7 kazimierski 22,3 48,0 29,6 kielecki grodzki 22,6 38,4 39,0 kielecki ziemski 26,0 44,9 29,1 konecki 29,2 43,1 27,7 opatow ski 24,1 47,1 28,9 ostrow iecki 20,9 47,2 31,9 pińczow ski 32,6 39,3 28,1 sandomierski 21,0 47,5 31,5 skarżyski 21,8 42,4 35,8 starachow icki 16,1 36,9 47,0 staszow ski 27,3 55,6 17,1 w łoszczow ski 21,0 48,6 30,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bezwzględna większość tegorocznych absolwentów zamierza kształcić się dalej. Odsetek ten jest bliski 90% wśród uczniów liceów profilowanych, wśród uczniów zawodówek i techników nieznacznie przekracza 65% (wykres 2.4). Względnie największa część absolwentów kończących swą przygodę z edukacją znajduje się wśród uczniów techników uzupełniających (jednak nawet w tej grupie nieco ponad połowa chce kształcić się dalej).

31 31 Wykres 2.4. Typ szkoły a liczba uczniów zamierzająca kontynuować naukę. nie będzie się kształcić dalej nie wie będzie się kształcić dalej 100% 80% 60% 66,8 66,7 53,3 87,1 60,8 78,6 40% 38,9 20% 0% 28,7 28,8 32,7 7,1 4,5 4,5 7,8 11,7 1,2 6,4 14,3 ZSZ Technikum Technikum uzupełniające Liceum profilowane Szkoła policealna Szkoła specjalna Pod względem miejsca przyszłej edukacji najpopularniejszą opcją są studia zaoczne (tabela 2.7). Taki wybór zadeklarowało dwóch na pięciu uczniów. Z kolei nieco ponad 20% uczniów wybrało studiowanie w trybie dziennym, a drugie tyle nie miało jeszcze sprecyzowanego pomysłu. Ogólnie bardzo mało popularną formą studiów są studia wieczorowe, które wskazało niespełna 3% tegorocznych absolwentów. Ogólnie ścieżka dalszej edukacji wygląda podobnie we wszystkich typach szkół (wyłączywszy zawodówki i szkoły specjalne, stanowiące osobną kategorię), z tym że z liceów profilowanych i (w nieco mniejszym stopniu) techników większy strumień absolwentów płynie na studia dzienne.

32 32 Tabela 2.7. Typ szkoły a wybory dotyczące przyszłej nauki. Typ szkoły Gdzie będzie się kształcić? jeszcze szkoła szkoła studia studia studia Ogółem nie wie uzupełn. policealna dzienne wieczorowe zaoczne ZSZ N % 31,7% 47,6% 3,1%,8% 5,3% 11,5% 100,0% Technikum N % 22,1% 1,6% 1,8% 25,1% 1,4% 48,0% 100,0% Technikum N uzupełniające % 27,1%,6% 3,9% 14,9% 3,9% 49,7% 100,0% Liceum N profilowane % 17,9% 1,5% 7,3% 35,0% 2,2% 36,1% 100,0% Szkoła N policealna % 22,5% 4,9% 1,0% 16,7% 1,0% 53,9% 100,0% Szkoła N specjalna % 9,1% 63,6% 18,2%,0%,0% 9,1% 100,0% Ogółem N % 22,9% 9,3% 3,7% 22,5% 2,4% 39,3% 100,0%

33 33 3. Samoocena psychologiczna i podejście do pracy W kwestionariuszu uwzględniono zestaw 12 stwierdzeń odnoszących się do własnych cech charakteru, stosunku do innych ludzi, oceny przyszłości i podejścia do pracy. Każde ze stwierdzeń uczniowie mieli określić na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało, że stwierdzenie jest według nich całkowicie nieprawdziwe, a 5 całkowicie prawdziwe 6. Uśrednione wyniki w podziale na płeć pokazuje Wykres 3.1. Wykres 3.1. Dane psychograficzne Łatwo podejmuję decyzje Czasy są ciężkie i obawiam się, czy poradzę sobie w życiu Ludzie często próbują oszukać innych dla własnej korzyści Najgorsi są pracodawcy, którzy dużo wymagają Patrzę w przys złość z optymizmem W życiu najlepiej jest dostosować się do ogółu W dzisiejszych czasach uczciwie pracują tylko frajerzy Każdy powinien polegać głównie na sobie mężczyźni kobiety Podejmowanie ryzyka prowadzi do nieszczęścia Rywalizacja mobilizuje mnie do większego wysiłku Ciężką pracą można dojść do bogactwa 1. Brakuje mi konsekwencji w postępowaniu 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Pesymistyczną wymowę ma fakt, że najsilniej akcentowana była przez uczniów opinia, iż ludzie często próbują oszukiwać innych dla swojej korzyści. To ogólne przeświadczenie o ludzkiej nieuczciwości przekładało się z kolei na silne przekonanie, że każdy powinien polegać przede wszystkim na sobie (4,00). Mimo jednak tego rodzaju uprzedzenia, w skali całej próby nie kwestionowano sensu uczciwej i wytężonej pracy: średnia dla stwierdzenia ciężką pracą można dojść do bogactwa znalazła się wyraźniej powyżej środka (3,48), a z 6 Pozostałe kategorie określono następująco: 2=raczej nieprawda, 3=trudno powiedzieć, 4=raczej prawda.

Profil psychologiczny uczniów

Profil psychologiczny uczniów Profil psychologiczny uczniów W trakcie badania poproszono uczniów o ocenę stwierdzeń dotyczących życia zawodowego, cech swojego charakteru, postrzegania przyszłości oraz stosunku do innych ludzi. Mieli

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 9 1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 1.1. Wprowadzenie do badań, metoda i materiał badawczy Badania zrealizowane zostały w maju i czerwcu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015 Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej Zespół ds. oceny procesu kształcenia Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015 W wyniku przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Spis treści 1. Cel i opis założeń badania... 3 2. Zasięg i zakres badania... 4 a) Struktura...

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku PROJEKT Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Raport z badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Dalsza przyszłość? Nie wiesz co dalej po gimnazjum? Wszystko zależy od tego, jaką szkołę wybierzesz! Przed tobą trudny wybór. Powodzenia!

Dalsza przyszłość? Nie wiesz co dalej po gimnazjum? Wszystko zależy od tego, jaką szkołę wybierzesz! Przed tobą trudny wybór. Powodzenia! Dalsza przyszłość? Nie wiesz co dalej po gimnazjum? Wszystko zależy od tego, jaką szkołę wybierzesz! Przed tobą trudny wybór. Powodzenia! Możesz wybrać: liceum ogólnokształcące liceum profilowane technikum

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2014/2015

Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2014/2015 Warszawa, dnia 13 listopada 2015r. SNP.533. 9.2015 Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2014/2015 1 SPIS TREŚCI I. ANALIZA DANYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH.3-12

Bardziej szczegółowo

Młodzież na świętokrzyskim rynku pracy

Młodzież na świętokrzyskim rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Młodzież na świętokrzyskim rynku pracy Kielce, 30.09.2013 r. Cezary Mielczarz Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Liczba bezrobotnych LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie RAPORT KOŃCOWY. Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie RAPORT KOŃCOWY. Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego RAPORT KOŃCOWY Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego Węgrów 014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O BADANIU... 3 1.1. Cel główny badania oraz cele szczegółowe.... 3 1.. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno

Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno 1 Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest jedną z pierwszych kluczowych decyzji podejmowanych przez młodego człowieka. Determinuje

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Jak statystyka może pomóc w odczytaniu wyników sprawdzianu

Jak statystyka może pomóc w odczytaniu wyników sprawdzianu 16 Jak statystyka może pomóc w odczytaniu wyników sprawdzianu Wyniki pierwszego ważnego egzaminu sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej mogą w niebagatelny sposób wpływać na losy pojedynczych

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna)

Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna) Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna) Gimnazjum AA jest dużą, w jednym roczniku 4-5 oddziałów, szkołą wielkomiejską. Wyniki

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM Olsztyn 2014

RAPORT. SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM Olsztyn 2014 RAPORT SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM Olsztyn 2014 Ankieta została przeprowadzona w sierpniu i wrześniu 2014 r. wśród 46 absolwentów technikum. Celem

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, Warszawa INFORM ACJA

Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, Warszawa INFORM ACJA Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa INFORM ACJA Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim. Materiał porównawczy ze szczególnym uwzględnieniem naboru

Bardziej szczegółowo

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Badania sondażowe 2014-05-28 Zawartość Metodologia badań... 3 Charakterystyka grupy badawczej... 4 Preferowane kierunki

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2009 ROK część II dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2009 r. w powiecie starachowickim Na terenie

Bardziej szczegółowo

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis

Bardziej szczegółowo

Celem badania było zebranie wiadomości odnośnie planów uczniów dotyczących ich dalszego kształcenia oraz czynników mających wpływ na te wybory.

Celem badania było zebranie wiadomości odnośnie planów uczniów dotyczących ich dalszego kształcenia oraz czynników mających wpływ na te wybory. Analiza ankiet dla uczniów trzecich klas gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w II

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Warce

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Warce ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Warce Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie edukacji osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w latach szkolnych 2004/05-2013/14. Dane dotyczące edukacji osób dorosłych (liczby

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. POWIATOWY URZĄD PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. Lipiec 2012 1. Wprowadzenie Obowiązek przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Lublin, 2016 r. 1 Wstęp 5 kwietnia 2016 roku uczniowie klas VI napisali sprawdzian szóstoklasisty. Składał się on z

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Warszawa, grudzień 20 BS/17/20 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 20 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Do trzeciej grupy należeli absolwenci, którzy zdecydowali się na podjęcie zatrudnienia, ponieważ nie dostały się na studia dzienne.

Do trzeciej grupy należeli absolwenci, którzy zdecydowali się na podjęcie zatrudnienia, ponieważ nie dostały się na studia dzienne. RAPORT Z ANKIETY DLACZEGO WOLISZ PRACOWAĆ NIŻ STUDIOWAĆ? AUTOR: JUSTYNA KOSTRZEWSKA justyna.kostrzewska@szybko.pl, tel. 662-873-037 WARSZAWA, 25 MARCA 2010 Serwis rekrutacyjny SzybkoPraca.pl przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy

Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy Wyniki cząstkowe testów ex ante z uczniami. We wszystkich pięciu uczestniczących w tym etapie projektu szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczęły się zajęcia Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego.

Bardziej szczegółowo

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH SZKOLNICTWO ZAWODOWE KSZTAŁCENIE W KIERUNKACH BUDOWLANYCH

KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH SZKOLNICTWO ZAWODOWE KSZTAŁCENIE W KIERUNKACH BUDOWLANYCH KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH SZKOLNICTWO ZAWODOWE KSZTAŁCENIE W KIERUNKACH BUDOWLANYCH Kierunki budowlane Badaniem objęto 50% szkół kształcących w zawodach budowlanych województwa świętokrzyskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów

Badanie losów absolwentów RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WAWRZEŃCZYCACH PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM 01/015 W grudniu 01 r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok.

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. Zadanie 3 Kursy wyrównawcze Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. W semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 w terminie od 11.10.2010 r. do 4.02.2011 r. realizowana była II edycja kursów wyrównawczych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ Cieszyn, 18.10.2012r. Od 01.09.2012 Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie Na mocy uchwały nr XXII/177/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego ZDANIA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

P: Czy studiujący i niestudiujący preferują inne sklepy internetowe?

P: Czy studiujący i niestudiujący preferują inne sklepy internetowe? 2 Test niezależności chi-kwadrat stosuje się (między innymi) w celu sprawdzenia czy pomiędzy zmiennymi istnieje związek/zależność. Stosujemy go w sytuacji, kiedy zmienna zależna mierzona jest na skali

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

II seminarium konsultacyjne w ramach projektu

II seminarium konsultacyjne w ramach projektu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego II seminarium konsultacyjne w ramach projektu Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego

Bardziej szczegółowo

PLANY EDUKACYJNE I ZAWODOWE UCZNIÓW III KLAS POZNAŃSKICH SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH BADANIA PORÓWNAWCZE. RAPORT 2010r.

PLANY EDUKACYJNE I ZAWODOWE UCZNIÓW III KLAS POZNAŃSKICH SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH BADANIA PORÓWNAWCZE. RAPORT 2010r. PLANY EDUKACYJNE I ZAWODOWE UCZNIÓW III KLAS POZNAŃSKICH SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH BADANIA PORÓWNAWCZE RAPORT 2010r. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Poznań SPIS TREŚCI USPIS TREŚCIU... 2 UWSTĘPU...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI

Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów

Badanie losów absolwentów RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WAWRZEŃCZYCACH PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM / W grudniu r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum w Wawrzeńczycach

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. Kępno, sierpień 2012 r. Spis treści: 1. Metodologia Działania 3 2. Analiza absolwentów wg szkół i zawodów w powiecie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK ZAMAWIANY ENERGETYKA Prezentacja skrócona Opracował: dr inż. Stanisław Pryputniewicz

KIERUNEK ZAMAWIANY ENERGETYKA Prezentacja skrócona Opracował: dr inż. Stanisław Pryputniewicz KIERUNEK ZAMAWIANY ENERGETYKA Prezentacja skrócona Opracował: dr inż. Stanisław Pryputniewicz 1 Prezentacja obejmuje: 1. Analizę wyników rekrutacji na kierunek energetyka. 2. Analizę motywacji wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II: SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA LOKALNYM RYNKU PRACY Płońsk,

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2007 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2007 R. Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie 22-200 Włodawa, ul. Niecała 2, tel. (082) 5725-240, fax (082) 5724-043 e-mail luwl@praca.gov.pl, www.pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą.

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Scenariusz 1 MATURA 2008 i co dalej? Planowanie drogi kształcenia. Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: wyznaczać cele związane

Bardziej szczegółowo

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

ankieta dla dyrektora szkoły podstawowej

ankieta dla dyrektora szkoły podstawowej Instytut Badań Edukacyjnych Szkolne Uwarunkowania Efektywności Kształcenia ankieta dla dyrektora szkoły podstawowej Wypełnia ankieter NAZWA SZKOŁY KOD SZKOŁY NADANY NA POTRZEBY BADANIA Projekt wspófinansowany

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Potrzeby edukacyjne młodzieży gimnazjalnej w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego (omówienie ankiety)

Potrzeby edukacyjne młodzieży gimnazjalnej w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego (omówienie ankiety) Potrzeby edukacyjne młodzieży gimnazjalnej w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego (omówienie ankiety) Referat Edukacji Starostwa Powiatowego w Legionowie już po raz dwunasty przeprowadził przy współpracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Zawód mój kapitał? Opinie uczniów ZS NR 1 temat kształcenia zawodowego. w szkole ponadgimnazjalnej

Zawód mój kapitał? Opinie uczniów ZS NR 1 temat kształcenia zawodowego. w szkole ponadgimnazjalnej Anna Mendera Zawód mój kapitał? Opinie uczniów ZS NR 1 temat kształcenia zawodowego w szkole ponadgimnazjalnej Wprowadzenie Wybór zawodu przez młodego człowieka jest jedną z najważniejszych decyzji życiowych.

Bardziej szczegółowo

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 RPk-0332/1/10 Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 Marlena Włodkowska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych absolwentów kierunku wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Renata Siemieńska ASPIRACJE ZAWODOWE UCZNIÓW A WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

Renata Siemieńska ASPIRACJE ZAWODOWE UCZNIÓW A WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH Renata Siemieńska ASPIRACJE ZAWODOWE UCZNIÓW A WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH (na podstawie raportu: I. Białecki, R. Siemieńska : Aspiracje zawodowe uczniów a wyniki egzaminów zewnętrznych) Aspiracje i

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 09 roku OKE Łódź, maj 09 I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 39 09 uczniów ( co stanowiło 9,2% wszystkich szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Plany zawodowe i oczekiwania uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu nyskiego Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Badanie zrealizowane przez: INDEKS Ośrodek Badań Społecznych www.indeks-badania.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach - Egzamin maturalny z matematyki, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z EWALUACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU RAPORT Z EWALUACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PRAKTYKI PEDAGOGICZNE GWARANTEM SKUTECZNEGO KSZTAŁCENIA PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 1. WSTĘP Ewaluacja

Bardziej szczegółowo