Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 IBM Tioli Storage Manager for Space Management dla systemu UNIX Podręcznik użytkownika wersja 5 wydanie 2 GC

2

3 IBM Tioli Storage Manager for Space Management dla systemu UNIX Podręcznik użytkownika wersja 5 wydanie 2 GC

4 Uwaga Przed wykorzystaniem zamieszczonych tu informacji i użyciem produktu, którego dotyczą, należy zapoznać się z ogólnymi informacjami zamieszczonymi w sekcji Dodatek C, Uwagi, na stronie 165. Wydanie trzecie (grudzień 2003) Informacje zawarte w tym wydaniu dotyczą wersji 5, wydania 2, modyfikacji 2 produktów IBM Tioli Storage Manager (5698-ISM), IBM IBM Tioli Storage Manager Extended Edition (5698-ISX), IBM IBM Tioli Storage Manager for Storage Area Networks (5698-SAN), a także wszystkich późniejszych wydań i modyfikacji, o ile nie wskazano inaczej w nowych wydaniach lub biuletynach technicznych. Publikacje można zamawiać za pośrednictwem przedstawiciela firmy IBM lub w regionalnych oddziałach firmy IBM. Opinie użytkowników umożliwiają nam udostępnianie możliwie najdokładniejszych i najbardziej użytecznych informacji. Aby przekazać swoje uwagi na temat tego podręcznika lub innych publikacji dotyczących produktu IBM Tioli Storage Manager, zobacz Pobieranie i zamawianie publikacji na stronie xi. Copyright International Business Machines Corporation 1995, Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 Spis treści Tabele Informacje na temat tego podręcznika ii Dla kogo jest przeznaczony ten podręcznik..... iii Serwis WWW IBM Tioli Storage Manager..... iii Konwencje typograficzne zastosowane w podręczniku iii Interpretowanie diagramów składni iii Informacje pokrewne xi Pobieranie i zamawianie publikacji xi Kontaktowanie się z działem Wsparcia technicznego...xi Zgłaszanie problemów xii Internet xiii Rozdział 1. Klient HSM - podsumowanie 1 Migrowanie plików z lokalnego systemu plików....1 Wstępne migrowanie plików z lokalnego systemu plików.2 Przywracanie migrowanych plików Uzgadnianie systemów plików Rozdział 2. Instalowanie klienta HSM.. 5 Przenoszenie plików do innego katalogu Instalowanie klienta HSM w systemie plików AIX GPFS.6 Wymagania dotyczące środowiska Instalowanie Instalowanie klienta HSM w systemie plików AIX JFS..11 Wymagania dotyczące środowiska Instalowanie Otrzymywanie numerów VFS i grup Instalowanie klienta HSM w systemach plików HP-UX VxFS Wymagania dotyczące środowiska Instalowanie Instalowanie klienta HSM w systemie plików Linux86 GPFS Wymagania dotyczące środowiska Instalowanie Instalowanie klienta HSM w systemach plików Solaris VxFS Wymagania dotyczące środowiska Instalowanie Rejestrowanie stacji roboczej na serwerze Używanie rejestracji zamkniętej Używanie rejestracji otwartej Zmiana hasła Uruchamianie klienta HSM Rozdział 3. Wybieranie ustawień opcji 25 Określanie ustawień zarządzania pamięcią masową...25 Wyświetlanie informacji o opcjach Edycja plików opcji Wykonywanie opcjonalnych zadań konfiguracyjnych..29 Przypisywanie klas zarządzania do plików Wyświetlanie informacji o klasach zarządzania...32 Modyfikowanie pliku opcji włączeń/wykluczeń...33 Ustawianie zmiennych środowiskowych Konfigurowanie przesyłania danych bez obciążania sieci LAN dla klienta HSM w systemie plików AIX GPFS..35 Wymagania wstępne dotyczące przesyłania danych bez obciążania sieci LAN Opcje przesyłania danych bez obciążania sieci LAN..36 Konfigurowanie zarządzania pamięcią masową w środowisku HACMP w systemie AIX Ograniczenia obsługi HSM w środowisku HACMP..37 Uruchamianie i zatrzymywanie HSM w środowisku HACMP Konfigurowanie zarządzania pamięcią masową w systemie Linux86 w środowisku IBM Cluster Ograniczenia obsługi HSM dla środowiska IBM Cluster Uruchamianie i zatrzymywanie HSM w środowisku IBM Cluster Rozdział 4. Zarządzanie systemami plików Podłączanie systemów plików Dodawanie zarządzania pamięcią masową do systemów plików Określanie ustawień zarządzania pamięcią masową..45 Dodawanie zarządzania pamięcią masową Dodawanie zarządzania pamięcią masową do zagnieżdżonych systemów plików Zarządzanie systemami plików Aktualizowanie ustawień zarządzania pamięcią masową 51 Wyłączanie zarządzania pamięcią masową dla systemu plików Globalne wyłączanie zarządzania pamięcią masową..52 Ponowne włączanie zarządzania pamięcią masową w systemach plików Globalne reaktywowanie zarządzania pamięcią masową 53 Usuwanie zarządzania pamięcią masową Rozdział 5. Migrowanie plików Automatyczne migrowanie plików Wstępne migrowanie plików Ręczne uruchamianie migracji progowej Tworzenie nowej listy kandydatów do migracji...59 Migrowanie wybranych plików Migrowanie wybranych plików Rozdział 6. Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych plików Tworzenie kopii zapasowych, migrowanie i odtwarzanie plików Tworzenie kopii zapasowych plików przed migrowaniem Tworzenie kopii zapasowych plików po migrowaniu 64 Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych plików migrowanych wstępnie Odtwarzanie migrowanych plików Copyright IBM Corp. 1995, 2003 iii

6 Odtwarzanie plików pośredniczących dla plików migrowanych Odtwarzanie systemów plików Tworzenie kopii zapasowych i plików migrowanych na tym samym serwerze Tworzenie kopii zapasowych i plików migrowanych na różnych serwerach Odtwarzanie dysku Odtwarzanie systemu operacyjnego Odtwarzanie systemów plików Serwer kopii zapasowych jest inny niż serwer plików migrowanych Rozdział 7. Archiwizowanie i pobieranie plików Archiwizowanie plików migrowanych i migrowanych wstępnie Pobieranie zarchiwizowanych kopii plików Rozdział 8. Przywracanie migrowanych plików Automatyczne przywracanie migrowanych plików...75 Przywracanie plików w środowisku systemu plików AIX JFS Przywracanie plików w środowisku systemu plików AIX GPFS W jaki sposób HSM wybiera tryb przywracania...79 Wybiórcze przywracanie migrowanych plików Wykonywanie migracji wybiórczej Używanie polecenia dsmrecall Używanie polecenia dsmattr Używanie polecenia dsmmode Rozdział 9. Uzgadnianie systemów plików Rozpoczynanie uzgadniania automatycznego Ręczne uzgadnianie systemów plików Wykonywanie wszystkich zadań uzgadniania Synchronizowanie klienta i serwera Postępowanie z osieroconymi plikami pośredniczącymi.85 Uzgadnianie systemów plików za pomocą wiersza poleceń 86 Używanie demonów zarządzania pamięcią masową...87 Uruchamianie demona monitorowania pamięci masowej Uruchamianie demona przywracania Uruchamianie demona scout Zatrzymywanie demonów zarządzania pamięcią masową Rozdział 10. Używanie narzędzi Wyświetlanie informacji o systemach plików Wyświetlanie informacji za pomocą wiersza poleceń 89 Rozdział 11. Tworzenie harmonogramu usług Określanie opcji planowania Uruchamianie programu planującego klienta Wyświetlanie informacji o zaplanowanych zadaniach..91 Rozdział 12. Określanie opcji Rozdział 13. Używanie poleceń Wprowadzanie poleceń Wprowadzanie opcji z poleceniami Używanie standardowego formatu Używanie krótkiego formatu Wyświetlanie informacji pomocy podręcznej dla poleceń 118 Polecenia hierarchicznego zarządzanie pamięcią Dodatek A. Używanie programu Installfsm Dodatek B. Katalog.SpaceMan Obiekty zarządzania pamięcią masową Dodatek C. Uwagi Znaki towarowe Glosariusz Indeks i IBM Tioli Storage Manager for Space Management dla systemu UNIX: Podręcznik użytkownika

7 Tabele 1. Opis elementów diagramów składniowych....ix 2. Podręczniki dotyczące klientów Tioli Storage Manager xi 3. Procedury instalowania klienta HSM Nazwy i opisy pakietów Nazwy i opisy pakietów Określanie opcji zarządzania pamięcią masową w pliku dsm.sys Określanie opcji zarządzania pamięcią masową w pliku dsm.opt Atrybuty klasy zarządzania Przypisywanie klas zarządzania do plików Instrukcje włączeń/wykluczeń Zmienne środowiskowe Określanie współczynników wieku i wielkości Tryby przywracania Zadania w procesie uzgadniania Przykłady użycia polecenia dsmreconcile Wyświetlanie informacji o zarządzaniu pamięcią masową Opcje zarządzania pamięcią w plikach opcji Polecenia zarządzania HSM Ustawienia opcji zarządzania pamięcią masową Pliki sterujące HSM Pliki sterujące przechowywane w katalogu.spaceman Copyright IBM Corp. 1995, 2003

8 i IBM Tioli Storage Manager for Space Management dla systemu UNIX: Podręcznik użytkownika

9 Informacje na temat tego podręcznika W tym podręczniku zamieszczono informacje na temat wykonywania następujących zadań na stacji roboczej: Instalowanie klienta HSM Rejestrowanie stacji roboczej Wybieranie ustawień opcji zarządzania pamięcią masową Określanie opcji zarządzania pamięcią masową Automatyczne lub ręczne migrowanie plików Tworzenie kopii zapasowych plików migrowanych i migrowanych wstępnie Odtwarzanie plików pośredniczących Przywracanie plików migrowanych Uzgadnianie systemów plików Tworzenie harmonogramu usług Pojęcia hierarchiczne zarządzanie pamięcią (HSM) i zarządzanie pamięcią masową są stosowane zamiennie. Instalowane są dwie wersje klienta HSM: wersja graficzna (GUI) oraz klient wiersza poleceń. Informacje zamieszczone w tym podręczniku dotyczą obu wersji klienta. Aby używać klienta HSM, na stacji roboczej należy zainstalować klienta kopii zapasowych i archiwalnych IBM Tioli Storage Manager. W tym podręczniku nie zamieszczono informacji na temat używania klientów kopii zapasowych i archiwalnych. IBM Tioli Storage Manager jest osobnym programem licencjonowanym typu klient-serwer, który udostępnia usługi zarządzania pamięcią masową. Oprócz klienta HSM, w niektórych systemach operacyjnych są instalowane następujące programy: Klient kopii zapasowych i archiwalnych, który tworzy w pamięci masowej zapasowe i archiwalne kopie plików znajdujących się na stacji roboczej lub na serwerze plików oraz odtwarza i pobiera kopie zapasowe i archiwalne z pamięci masowej do lokalnych systemów plików. Programistyczny interfejs aplikacji (API), za pomocą którego można dodawać do istniejących aplikacji usługi zarządzania pamięcią masową. Zarejestrowanie aplikacji na serwerze jako węzła klienckiego umożliwia tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych oraz tworzenie i pobieranie kopii archiwalnych z pamięci masowej. Klient kopii zapasowych i archiwalnych oparty na sieci WWW, za pomocą którego autoryzowany administrator, pracownik wsparcia technicznego lub użytkownik może tworzyć i odtwarzać kopie zapasowe i archiwalne na komputerze zdalnym, używając przeglądarki WWW. Klient administrowania, do którego można uzyskać dostęp za pomocą przeglądarki WWW lub wiersza poleceń. Administrator kontroluje i monitoruje działanie serwera, definiuje strategie pamięci masowej dla usług tworzenia kopii zapasowych i archiwalnych oraz zarządzania pamięcią masową, a także planuje wykonywanie określonych zadań udostępnianych przez te usługi w regularnych odstępach czasu. Serwer dla środowiska UNIX, który służy jako serwer kopii zapasowych i archiwalnych lub jako serwer migracji dla rozproszonych stacji roboczych i serwerów plików. Serwer ten udostępnia także usługi HSM. Copyright IBM Corp. 1995, 2003 ii

10 Dla kogo jest przeznaczony ten podręcznik W tym podręczniku zamieszczono instrukcje konfigurowania i używania klienta HSM na stacji roboczej. Użytkownik powinien być zaznajomiony z obsługą stacji roboczej i używanego systemu operacyjnego. Użytkownik o uprawnieniach root powinien orientować się w zagadnieniach administrowania systemem. Ponadto, użytkownik powinien być zaznajomiony z obsługą klienta kopii zapasowych i archiwalnych Tioli Storage Manager. Serwis WWW IBM Tioli Storage Manager Publikacje i informacje wsparcia technicznego są dostępne pod adresem Na stronie głównej programu Tioli Storage Manager można uzyskać dostęp do szczegółowych tematów. Można także zapoznać się z aktualnymi informacjami na temat produktu Tioli Storage Manager. Sekcja Self help na stronie głównej programu IBM Tioli Storage Manager umożliwia dostęp do bazy wiedzy zawierającej artykuły i informacje o problemach z obsługą programu IBM Tioli Storage Manager, jakie użytkownicy mogą napotkać. Konwencje typograficzne zastosowane w podręczniku W podręczniku użyto następujących konwencji typograficznych: Przykład autoexec.ncf archie dateformat specyfikacja_pliku maxcmdretries znak plus (+) Opis Ciąg małych liter zakończony rozszerzeniem oznacza nazwę pliku. Pogrubioną czcionką są wyróżnione polecenia wpisywane przez użytkownika w wierszu poleceń. Pogrubiona kursywa wskazuje opcje. Kursywą wyróżniono nazwy parametrów, nowe pojęcia oraz miejsca, w których użytkownik musi podać odpowiednie informacje. Kursywa wskazuje także szczególnie istotne fragmenty tekstu. Czcionka maszynowa (o stałej szerokości) wskazuje fragmenty programu lub informacje wyświetlane na ekranie. Znak plus umieszczony między dwoma klawiszami oznacza, że klawisze te należy nacisnąć jednocześnie. Interpretowanie diagramów składni W tej sekcji opisano prawidłowy sposób interpretacji diagramów składniowych używanych w podręczniku. Aby odczytać diagram składniowy, należy śledzić przebieg wiersza. Diagram należy odczytywać od lewej do prawej strony, z góry na dół. Symbol wskazuje początek diagramu składniowego. Symbol na końcu wiersza oznacza, że diagram składniowy jest kontynuowany w następnym wierszu. Symbol na początku wiersza oznacza kontynuację diagramu składniowego z poprzedniego wiersza. Symbol wskazuje koniec diagramu składniowego. Elementy składniowe, takie jak słowa kluczowe i zmienne, mogą się znajdować: W wierszu (element wymagany) iii IBM Tioli Storage Manager for Space Management dla systemu UNIX: Podręcznik użytkownika

11 Nad wierszem (element domyślny) Poniżej wiersza (element opcjonalny). W sekcji Tabela 1 zamieszczono opis elementów diagramów składniowych wraz z przykładami. Tabela 1. Opis elementów diagramów składniowych Opis diagramu składniowego Skróty: Wielkie litery oznaczają najkrótszą dopuszczalną formę. Jeśli element składa się wyłącznie z wielkich liter, nie może zostać skrócony. Element można wpisać używając dowolnej kombinacji wielkich i małych liter. Dopuszczalne są na przykład następujące kombinacje wielkich i małych liter: KEYWO, KEYWORD, KEYWOrd. Symbole: Symbole te należy wprowadzać dokładnie tak, jak pokazano w diagramie składniowym. Zmienne: Elementy zapisane małymi literami i kursywą (nazwa_zmiennej) określają zmienne. Przykład KEYWOrd * Gwiazdka { } Nawiasy klamrowe : Dwukropek, Przecinek = Znak równości - Myślnik () Nawiasy. Kropka Spacja KEYWOrd nazwa_zmiennej W poniższym przykładnie można określić zmienną nazwa_zmiennej wprowadzając polecenie KEYWOrd. Powtarzanie: Strzałka skierowana w lewo oznacza, że element można powtórzyć. Znak lub spacja w obrębie strzałki oznacza, że powtórzone elementy muszą być oddzielone tym znakiem lub spacją. Przypis określa liczbę możliwych powtórzeń elementu. repeat, repeat (1) repeat Uwagi: 1 Użyj repeat pięciokrotnie. Informacje na temat tego podręcznika ix

12 Tabela 1. Opis elementów diagramów składniowych (kontynuacja) Opis diagramu składniowego Elementy wymagane: Jeśli co najmniej dwa elementy występują jeden na drugim, a jeden z nich znajduje się w wierszu, konieczne jest określenie jednego elementu. Przykład A B C W poniższym przykładzie konieczne jest wybranie A, B lub C. Elementy opcjonalne: Elementy znajdujące się poniżej wiersza są elementami opcjonalnymi. W pierwszym przykładzie można wybrać element A lub nie wybrać żadnego elementu. Jeśli co najmniej dwa elementy występują jeden na drugim poniżej wiersza, są one wszystkie opcjonalne. W drugim przykładzie można wybrać A, B, C lub w ogóle nie dokonywać wyboru. A A B C Wartości domyślne: Wartości domyślne znajdują się nad wierszem. Jeśli użytkownik nie wybierze żadnej wartości, zostanie wybrana wartość domyślna. Wartość domyślną można także wybrać jawnie. Wartość domyślną można przesłonić, podając opcję z elementów umieszczonych jeden na drugim poniżej wiersza. A B C W poniższym przykładzie, wartością domyślną jest A. Wybranie wartości B lub C spowoduje przesłonięcie wartości A. Elementy powtarzalne: Elementy umieszczone jeden na drugim, po których występuje strzałka skierowana w lewo oznaczają, że można wybrać więcej niż jeden element, a w niektórych przypadkach powtórzyć pojedynczy element. W poniższym przykładzie można wybrać dowolną kombinację A, B lub C. Fragmenty składni: A B C Ze względu na długość niektórych diagramów, składnia została podzielona na fragmenty. Nazwa fragmentu znajduje się między pionowymi paskami w diagramie. Rozwinięty fragment znajduje się między pionowymi paskami w diagramie po nagłówku o tej samej nazwie fragmentu. Nazwa fragmentu Nazwa fragmentu: A B C x IBM Tioli Storage Manager for Space Management dla systemu UNIX: Podręcznik użytkownika

13 Informacje pokrewne Tabela 2 zawiera listę podręczników wchodzących w skład biblioteki klienta IBM Tioli Storage Manager. Niniejszy podręcznik może zawierać odwołania do tych publikacji. Podręczniki można zamawiać za pośrednictwem przedstawiciela Tioli lub regionalnego oddziału Tioli. Tabela 2. Podręczniki dotyczące klientów Tioli Storage Manager Tytuł publikacji IBM Tioli Storage Manager for Macintosh: Backup-Archie Client Installation and User s Guide IBM Tioli Storage Manager Messages Klient kopii zapasowych i archiwalnych IBM Tioli Storage Manager dla systemu NetWare - instalowanie i podręcznik użytkownika Klient kopii zapasowych i archiwalnych IBM Tioli Storage Manager dla systemu UNIX - instalowanie i podręcznik użytkownika IBM Tioli Storage Manager Using the Application Program Interface Klient kopii zapasowych i archiwalnych IBM Tioli Storage Manager dla systemu Windows - instalowanie i podręcznik użytkownika IBM Tioli Storage Manager for AIX Storage Agent User s Guide IBM Tioli Storage Manager Publications CD Numer zamówienia GC GC GC GC GC GC GC SK3T-8176 Pobieranie i zamawianie publikacji Wszystkie publikacje dotyczące produktów Tioli można pobrać drogą elektroniczną lub zamówić w serwisie IBM Publications Center: Pytania lub uwagi na temat publikacji dotyczących produktów Tioli i dokumentacji produktów można przesyłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany na stronie Międzynarodowe centrum wsparcia technicznego publikuje dokumentacje techniczne na różne tematy, na przykład używanie programu Tioli Storage Manager do tworzenia kopii zapasowych baz danych. Publikacje można zamówić za pośrednictwem przedstawiciela handlowego lub lokalnego oddziału firmy IBM. Podręczniki można również wyszukiwać i zamawiać w serwisie dokumentacji technicznych firmy IBM pod adresem: Przewodniki Tioli są poświęcone konkretnym scenariuszom technologicznym lub zagadnieniom, które wymagają objaśnienia i których wdrażanie może nastręczać trudności. Wszystkie przewdoniki są dostępne bezpłatnie dla zarejestrowanych klientów i pracowników firmy IBM pod adresem Kontaktowanie się z działem Wsparcia technicznego Aby uzyskać pomoc techniczną dla dowolnego produktu Tioli, można skontaktować się z działem Wsparcia technicznego produktów Tioli. W tym celu można: Odwiedzić serwis WWW wsparcia technicznego programu IBM Tioli Storage Manager pod adresem: Informacje na temat tego podręcznika xi

14 Przesłać zgłoszenie PRM (problem management record) drogą elektroniczną pod adres IBMSERV/IBMLINK. Dostęp do serwisu IBMLINK umożliwia serwis WWW firmy IBM pod adresem: Przesłać zgłoszenie PMR (problem management record) drogą elektroniczną do serwisu WWW firmy IBM pod adresem: Zgłaszanie problemów Klienci w Stanach Zjednoczonych mogą także zadzwonić pod numer IBM-SERV ( ). Klienci w innych krajach mogą znaleźć odpowiednie numery telefonów w serwisie WWW. Można także zapoznać się z informacjami dostępnymi w serwisie WWW IBM Software Support Guide pod adresem Kontaktując się ze wsparciem technicznym firmy IBM należy podać informacje identyfikujące firmę. Informacje te są wymagane do zarejestrowania się w serwisie WWW i otrzymania pomocy technicznej. Serwis WWW wsparcia technicznego oferuje wiele szczegółowych informacji, w tym podręcznik usług wsparcia technicznego (IBM Software Support Guide), najczęściej zadawane pytania (FAQ), oraz dokumentację wszystkich produktów firmy IBM, w tym uwagi do wydania, dokumentację techniczną, raporty, opisy błędów (APAR) i informacje o ich usuwaniu. Dokumentacja niektórych wersji produktów dostępna jest w formatach PDF i HTML. Dla niektórych wersji produktów dostępne są również dokumenty w innych językach. Zachęcamy naszych Klientów do informowania nas o doświadczeniach z produktami Tioli i ich dokumentacją. Oczekujemy także na propozycje udoskonaleń. Klientów, którzy chcą przekazać swoje uwagi lub sugestie na temat dokumentacji produktów firmy IBM, prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej pod adresem: (należy kliknąć łącze Feedback na lewym pasku nawigacyjnym). Zgłaszając problem należy dysponować następującymi informacjami: Numer wersji, wydania, modyfikacji i poziomu usług serwera IBM Tioli Storage Manager. Aby uzyskać te informacje, wprowadź polecenie query status w wierszu poleceń serwera IBM Tioli Storage Manager. Zalecane jest użycie udostępnianego przez klienta IBM Tioli Storage Manager polecenia query systeminfo z opcją nazwa_pliku, aby zapisać wyjściowe informacje o systemie IBM Tioli Storage Manager w pliku o określonej nazwie. Informacje te ułatwiają personelowi wsparcia technicznego firmy IBM diagnozowanie problemów. Numer wersji, wydania, modyfikacji i poziomu usług klienta IBM Tioli Storage Manager. Aby uzyskać te informacje, należy wpisać polecenie dsmc w wierszu poleceń. Używany protokół komunikacyjny (na przykład TCP/IP) oraz numer wersji i wydania protokołu. Czynności, które wykonywano w chwili wystąpienia błędu, w tym lista działań, których wykonanie spowodowało wystąpienie błędu. Dokładny tekst wszelkich wyświetlonych komunikatów o błędach. xii IBM Tioli Storage Manager for Space Management dla systemu UNIX: Podręcznik użytkownika

15 Internet Dodatkowe informacje można pobrać z anonimowego serwera FTP ftp://ftp.software.ibm.com. Informacje dotyczące programu Tioli Storage Manager firmy IBM znajdują się w katalogu /storage/tioli-storage-management. Dostępna jest również grupa dyskusyjna o nazwie która została założona przez inną firmę. Firma IBM dokłada wszelkich starań, aby obsługiwać tę grupę, ale nie może tego zagwarantować. Aby uczestniczyć w dyskusjach użytkowników na temat programu IBM Tioli Storage Manager, można zapisać się na listę ADSM-L. Jest to forum użytkowników, prowadzone przez Marist College. Forum to nie jest oficjalnie wspierane przez firmę IBM, ale programiści IBM Tioli Storage Manager i inni pracownicy pomocy technicznej IBM służą na nim swoją wiedzą. Ponieważ nie jest to oficjalny dział wsparcia IBM, jeśli potrzebna jest pomoc firmy IBM, należy skontaktować się z obsługą techniczną firmy IBM. Firma IBM nie gwarantuje, że na pytania zadane na forum odpowiedzą specjaliści firmy IBM. Chęć subskrybowania forum można zgłosić wysyłając wiadomość na następujący adres: Treść wiadomości musi zawierać następujący tekst: SUBSCRIBE ADSM-L imię_użytkownika nazwisko_użytkownika Serwer listy odeśle wiadomość zwrotną z prośbą o potwierdzenie subskrypcji. Po potwierdzeniu subskrypcji serwer prześle kolejne instrukcje. Wiadomości można ogłaszać wysyłając wiadomość pod następujący adres: Aby anulować subskrypcję listy ADSM-L, można przesłać wiadomość pod następujący adres: Treść wiadomości musi zawierać następujący tekst: SIGNOFF ADSM-L Pod następującym adresem można także zapoznać się z archiwami listy dyskusyjnej ADSM-L, zapisać się do forum dyskusyjnego i uzyskać dostęp do innych zasobów: Informacje na temat tego podręcznika xiii

16 xi IBM Tioli Storage Manager for Space Management dla systemu UNIX: Podręcznik użytkownika

17 Rozdział 1. Klient HSM - podsumowanie Klient IBM Tioli Storage Manager for Space Management for UNIX (klient HSM) migruje pliki z lokalnego systemu plików do pamięci masowej i przywraca je w trybie automatycznym lub wybiórczym. Migrowanie plików do rozproszonej pamięci masowej zwalnia miejsce na nowe dane w lokalnym systemie plików i umożliwia wykorzystanie tańszych urządzeń pamięci masowej, jakie są dostępne w środowisku sieciowym. Administrator systemu Tioli Storage Manager definiuje klasy zarządzania przypisywane do plików. Użytkownik o uprawnieniach root wykonuje natomiast następujące zadania: określanie opcji i ustawień zarządzania pamięcią masową, przypisywanie klas zarządzania do plików, wykluczanie plików z przetwarzania za pomocą procedur zarządzania pamięcią masową, planowanie usług zarządzania pamięcią masową. Te opcje i ustawienia określają, które pliki będą kwalifikowane do migracji automatycznej, kolejność migrowania plików, miejsce przechowywania migrowanych plików, oraz ilość wolnego miejsca, jaka ma pozostawać dostępna w lokalnym systemie plików. Użytkownik root określa priorytet migrowania plików w oparciu o ich wielkość lub liczbę dni od czasu ostatniego dostępu do pliku. W lokalnym systemie plików tworzone są pliki pośredniczące, które zawierają informacje niezbędne do przywrócenia migrowanych plików i które umożliwiają uzyskiwanie dostępu do migrowanych plików w taki sposób, jak gdyby pliki te znajdowały się w lokalnym systemie plików. Pliki migrowane, do których aplikacja próbuje uzyskać dostęp, są automatycznie przywracane w lokalnym systemie plików. Jest to więc inny proces niż archiwizowanie plików, które powoduje całkowite usunięcie plików z lokalnego systemu plików. Klient HSM udostępnia usługi zarządzania pamięcią masową dla lokalnie podłączonych systemów plików i migruje tylko zwykłe pliki. Nie są migrowane specjalne pliki znakowe i blokowe, pliki potoków nazwanych, ani katalogi. Migrowanie plików, inaczej niż tworzenie kopii zapasowych, nie chroni przed przypadkowym usunięciem, pliku, uszkodzeniem pliku lub awarią dysku. Niezależnie od tego, czy pliki są przechowywane w lokalnym systemie plików, czy w pamięci masowej serwera migracji, należy tworzyć ich kopie zapasowe. Za pomocą klienta kopii zapasowych i archiwalnych IBM Tioli Storage Manager można tworzyć i odtwarzać kopie zapasowe plików migrowanych tak samo, jak kopie zapasowe plików przechowywanych w lokalnym systemie plików. Jeśli pliki pośredniczące zostaną przypadkowo usunięte z lokalnego systemu plików lub jeśli lokalny system plików zostanie utracony, będzie możliwe odtworzenie plików pośredniczących. Dla procesów zaplanowanych, takich jak zapisywanie dużej grupy plików w pamięci masowej lub przywracanie ich w lokalnym systemie plików, należy używać procedur archiwizacji i pobierania. Za pomocą klienta kopii zapasowych i archiwalnych można tworzyć i pobierać kopie archiwalne plików migrowanych tak samo, jak kopie archiwalne plików przechowywanych w lokalnym systemie plików. Migrowanie plików z lokalnego systemu plików Po rozpoczęciu migrowania plików klient HSM przesyła kopię pliku na serwer i zastępuje oryginalny plik w lokalnym systemie plików plikiem pośredniczącym. Z oryginalnego pliku można korzystać tak, jakby nadal znajdował się w lokalnym systemie plików. Plik pośredniczący jest niewielkim plikiem zawierającym informacje wymagane do Copyright IBM Corp. 1995,

18 zlokalizowania i przywrócenia migrowanego pliku, a także zapewniającym poprawne funkcjonowanie określonych poleceń systemu UNIX bez konieczności przywracania pliku. Serwer umieszcza pliki migrowane na woluminach pamięci masowej urządzeń dyskowych lub w urządzeniach obsługujących nośniki wymienne, takie jak taśmy. Administrator Tioli Storage Manager definiuje woluminy pamięci masowej i łączy je w grupy nazywane pulami pamięci masowej. Klient HSM obsługuje migrację automatyczną i wybiórczą. Migracja automatyczna polega na monitorowaniu zajętości miejsca i automatycznym migrowaniu kwalifikujących się plików zgodnie z ustawieniami opcji. Klient HSM udostępnia dwa rodzaje migracji automatycznej: migrację progową i migrację na żądanie. Migracja progowa zachowuje określoną wartość wolnego miejsca w lokalnym systemie plików. Kiedy zajętość miejsca przekracza wartość progu górnego zdefiniowaną dla systemu plików, procedury migracji automatycznie przesyłają kwalifikujące się pliki do pamięci masowej. Kiedy zajętość miejsca spada do wartości progu dolnego zdefiniowanej dla systemu plików, migracja zostaje zatrzymana. Migracja na żądanie reaguje na stan braku wolnego miejsca w lokalnym systemie plików. Jeśli w systemie plików zabrakło miejsca, automatycznie rozpoczynana jest migracja na żądanie. Dzięki pamięci udostępnianej w trakcie migrowania plików, proces, który spowodował brak pamięci, może być kontynuowany. Migracja wybiórcza przenosi wybrane pliki z lokalnego systemu plików do pamięci masowej. Jeśli na przykład określona grupa plików nie będzie używana przez dłuższy czas, można przeprowadzić migrację tych plików, aby zwolnić miejsce w lokalnym systemie plików. Wstępne migrowanie plików z lokalnego systemu plików Aby przyspieszyć proces migracji, można użyć procedury wstępnego migrowania pliku w celu przygotowania plików do migracji automatycznej. Pliki są kopiowane do pamięci masowej, a oryginalne pliki pozostają w lokalnym systemie plików. Kiedy stanie się konieczne zwolnienie wolnego miejsca w lokalnym systemie plików, klient HSM zmienia stan plików z migrowanych wstępnie na migrowane. Operacja ta jest bardzo szybka, ponieważ nie wymaga kopiowania plików do pamięci masowej. Klient HSM sprawdza, czy pliki nie uległy zmianie od czasu, kiedy zostały poddane migracji wstępnej. Kopie plików w lokalnym systemie plików są zastępowane plikami pośredniczącymi. Po zakończeniu migrowania plików wykonywane jest migrowanie wstępne, jeśli: System plików zawiera dodatkowe pliki, które mogą podlegać migracji automatycznej. Nie przekroczono procentowej wartości migracji wstępnej określonej dla systemu plików. Przywracanie migrowanych plików Pliki migrowane można przywracać w lokalnym systemie plików za pomocą przywracania przezroczystego lub wybiórczego. Przywracanie przezroczyste automatycznie przywraca w lokalnym systemie plików migrowane pliki, do których jest uzyskiwany dostęp. Zmiana trybu przywracania dla migrowanego pliku lub dla określonego procesu przywracania (w systemie plików AIX JFS) powoduje zmianę sposobu, w jaki klient HSM przywraca migrowany plik. Uwaga: wymienione niżej tryby przywracania mają zastosowanie wyłącznie do operacji odczytu. Podczas wykonywania operacji zapisu oraz operacji obcinania migrowanych plików używany jest zawsze normalny tryb przywracania. 2 IBM Tioli Storage Manager for Space Management dla systemu UNIX: Podręcznik użytkownika

19 Migracja przy zamknięciu (Tylko w systemie plików AIX JFS) Tymczasowo przywraca migrowany plik do macierzystego systemu plików. Przywrócony plik pozostaje w lokalnym systemie plików tylko tak długo, jak długo jest otwarty. Po zamknięciu pliku, jeśli plik nie został zmodyfikowany, w lokalnym systemie plików jest umieszczany plik pośredniczący. Plik jest ponownie migrowany. Nie jest konieczne przesyłanie pliku do pamięci masowej, ponieważ plik nie został zmodyfikowany. Kopia pliku przechowywana w pamięci masowej pozostaje aktualna. Tryb normalny Przywraca migrowany plik w macierzystym systemie plików. Przywrócony plik pozostaje w lokalnym systemie plików. Po zamknięciu niezmodyfikowanego pliku jego kopia znajdująca się w pamięci masowej pozostaje aktualna. Lokalna kopia pliku staje się plikiem migrowanym wstępnie. przywracanie do odczytu (Tylko w systemie plików AIX JFS 4.3) Wczytuje migrowany plik z pamięci masowej, nie zapisując go w lokalnym systemie plików. Klient HSM sekwencyjnie wczytuje dane migrowanego pliku i przechowuje je w buforze pamięci na stacji roboczej. Trybu przywracania do odczytu należy używać dla plików, do których tylko jeden proces uzyskuje dostęp w danej chwili, dla plików odczytywanych sekwencyjnie i dla plików, które nie są plikami wykonywalnymi. Częściowe przywracanie plików (Tylko dla klienta HSM w systemie plików AIX GPFS) Przywraca część migrowanego pliku. Umożliwia to uniknięcia konieczności przywracania całego, być może dużego pliku, jeśli aplikacja wymaga uzyskania dostępu tylko do jego fragmentu. Klient HSM przechwytuje żądanie odczytu z pliku skonfigurowanego do przywracania częściowego, a następnie określa fragment pliku, który ma zostać przywrócony, na podstawie pozycji podanych w żądaniu odczytu. Rozwiązanie takie pozwala zaoszczędzić czas i miejsce na dysku, ponieważ przywrócony fragment pliku zajmuje mniej miejsca niż cały plik. Patrz Przywracanie plików w środowisku systemu plików AIX GPFS na stronie 78, aby uzyskać więcej informacji. Tryb przywracania strumieniowego (Tylko w systemach plików AIX GPFS, Linux GPFS i Solaris VxFS) Tryb przywracania strumieniowego włącza lub wyłącza asynchroniczne przywracanie migrowanych plików. W trakcie przywracania pliku można uzyskać dostęp do tej części pliku, która została już przywrócona. Tryb przywracania strumieniowego może być używany wyłącznie podczas operacji odczytu z pliku. Uwaga: tryb przywracania częściowego ma wyższy priorytet niż tryb strumieniowy. Patrz Tryb przywracania strumieniowego na stronie 78, aby uzyskać więcej informacji. Przywracanie wybiórcze przywraca określone pliki migrowane w lokalnym systemie plików. Przywracane pliki są określane przez użytkownika. Podczas przywracania wybiórczego pliki są zapisywane w macierzystym systemie plików. Przywracanie wybiórcze przesłania tryb przywracania określony dla migrowanych plików o normalnym trybie przywracania. Rozdział 1. Klient HSM - podsumowanie 3

20 Uzgadnianie systemów plików Użytkownik o uprawnieniach root określa częstotliwość automatycznego uzgadniania systemów plików. Domyślnie, częstotliwość jest ustawiona na co 24 godziny. Dla opcji reconcileinteral należy podać wartość większą od zera. Jeśli liczba uzgadnianych systemów plików jest duża, należy określić odpowiednio większą wartość (mniejszą częstotliwość), aby zmniejszyć ujemny wpływ polecenia dsmreconcile na wydajność systemu. Polecenie to uzgadnia lokalny system plików z serwerem świadczącym usługi zarządzania pamięcią masową. Podczas uzgadniania systemu plików aktualizowane są także inne informacje dotyczące zarządzania pamięcią masową. Kiedy dane pliku migrowanego lub migrowanego wstępnie są modyfikowane lub kiedy plik taki zostaje usunięty z lokalnego systemu plików, w pamięci masowej pozostaje przestarzała kopia pliku. Uzgadnianie powoduje oznaczenie wszelkich przestarzałych kopii plików migrowanych i migrowanych wstępnie jako przedawnionych. Kopie te zostaną usunięte z serwera z chwilą wygaśnięcia ich ważności. 4 IBM Tioli Storage Manager for Space Management dla systemu UNIX: Podręcznik użytkownika

21 Rozdział 2. Instalowanie klienta HSM Ważne: Przed zainstalowaniem klienta HSM należy zainstalować klienta kopii zapasowych i archiwalnych IBM Tioli Storage Manager dla systemu UNIX. Klient HSM i klient kopii zapasowych i archiwalnych używają wspólnego kodu i tych samych plików opcji, protokołów komunikacyjnych, procedur rejestracji węzłów i obszarów plików na serwerze. W tym rozdziale omówiono zadania umożliwiające zainstalowanie i skonfigurowanie klienta HSM. Aby zainstalować, skonfigurować i używać klienta HSM na stacji roboczej, użytkownik musi posiadać uprawnienia root. Zarządzanie pamięcią masową można dodać do następujących systemów operacyjnych: General Parallel File System (GPFS) 1.5 w klastrze a PSSP (RS6000/SP) lub w klastrze AIX (IBM Regatta pseries 690). Oba systemy klastrów wymagają systemu AIX 5.1 i PSSP 3.4. System plików GPFS wersja 2.2 lub nowsza na klastrze Cluster 1350 z CSM 1.3 (Cluster Systems Managment). System plików Journaled File System (JFS) w systemie AIX 5.1 lub na stacji roboczej AIX 5.2 System plików Veritas File System (VxFS) na stacji roboczej Sun Solaris 7, 8 lub 9 System plików Veritas File System (VxFS) 3.5, Veritas Volume Manager (VxVM) 3.5 i system OnlineJFS 3.3 na stacji roboczej i serwerze HP-UX 11i (11.11). Klient HSM musi komunikować się z serwerem Tioli Storage Manager. Dodatkowymi komponentami dostępnymi w każdym systemie operacyjnym są pomoc dla interfejsu wiersza poleceń i pomoc dla interfejsu graficznego. Zainstaluj klienta HSM na stacji roboczej i zarejestruj stację roboczą jako węzeł kliencki na serwerze IBM Tioli Storage Manager. Przypisz węzeł do domeny strategii zawierającej co najmniej jedną klasę zarządzania skonfigurowaną w taki sposób, aby umożliwiała obsługę zarządzania pamięcią masową. Po zakończeniu instalowania przejdź do sekcji Rozdział 3, Wybieranie ustawień opcji, na stronie 25, aby zmodyfikować pliki opcji zarządzania pamięcią masową (dsm.sys i dsm.opt). Oba pliki znajdują się w katalogu /usr/tioli/tsm/client/ba/bin. Ważne: Przed ponownym zainstalowaniem klienta HSM należy zatrzymać wszystkie procesy i nie uzyskiwać dostępu do plików w systemach plików, do których jest dodawane zarządzanie pamięcią masową. W przeciwnym wypadku instalowanie nie powiedzie się. Tabela 3 zawiera informacje umożliwiające rozpoczęcie instalowania klienta HSM. Tabela 3. Procedury instalowania klienta HSM Procedura instalacyjna Strona Instalowanie klienta HSM w systemie plików AIX GPFS 6 Instalowanie klienta HSM w systemie plików AIX JFS 11 Instalowanie klienta HSM w systemach plików HP-UX VxFS 14 Instalowanie klienta HSM w systemie plików Linux86 GPFS 16 Instalowanie klienta HSM w systemach plików Solaris VxFS 19 Copyright IBM Corp. 1995,

22 Przenoszenie plików do innego katalogu W systemie AIX klient kopii zapasowych i archiwalnych oraz pliki wspólne są instalowane w katalogu /usr/tioli/tsm/client/ba/bin. Pliki klienta HSM są instalowane w katalogu /usr/tioli/tsm/client/hsm/bin. W systemach Solaris, HP-UX i Linux86 klient kopii zapasowych i archiwalnych oraz pliki wspólne są instalowane w katalogu /opt/tioli/tsm/client/ba/bin. Pliki klienta HSM są instalowane w katalogu /opt/tioli/tsm/client/hsm/bin. Jeśli pliki klienta HSM zostaną przeniesione do innego katalogu, należy wykonać następujące czynności: 1. Sprawdź, czy uprawnienia do zainstalowanych plików nie uległy zmianie. 2. Zaktualizuj dowiązania symboliczne zainstalowanych plików w katalogu /usr/bin oraz w katalogu zawierającym dowiązania symboliczne dla każdego zainstalowanego pakietu językowego, na przykład /usr/lib/nls/msg/en_us. 3. Zmodyfikuj zmienną środowiskową DSM_DIR, aby wskazywała nowy katalog. Instalowanie klienta HSM w systemie plików AIX GPFS Ważne: Klient HSM dla systemu plików AIX GPFS oraz klient HSM dla systemu plików AIX JFS nie mogą być używane równocześnie. Podczas instalowania każdy z tych programów sprawdza, czy w systemie jest zainstalowany drugi z nich. Jeśli jeden z klientów wykryje obecność drugiego, proces instalowania zostanie przerwany. Jeśli zarządzanie pamięcią masową jest globalnie wyłączone w określonym węźle (dsmmigfs globaldeactiate), wykonanie jednego z następujących poleceń umożliwi ponowne aktywowanie zarządzania pamięcią masową: dsmmigfs add dsmmigfs remoe dsmmigfs update dsmmigfs takeoer dsmmigfs rollback dsmmigfs globalreactiate Klient HSM dla systemu plików AIX GPFS obsługuje systemy RS6000/SP (klastry PSSP) oraz systemy IBM Regatta pseries (klastry AIX HACMP/ES). 6 IBM Tioli Storage Manager for Space Management dla systemu UNIX: Podręcznik użytkownika

23 Ważne: Aby rozpocząć instalowanie, wykonaj opisane niżej zadania w takiej kolejności, w jakiej zostały wymienione: 1. Zdefiniuj węzeł należący do zbioru węzłów GPFS, który będzie funkcjonował jako węzeł sesji HSM (czyli węzeł, na którym wszystkie systemy plików GPFS są zarządzane przez klienta HSM i na którym są uruchamiane wszystkie demony HSM). 2. Zdefiniuj węzeł lub węzły należące do zbioru węzłów GPFS, które będą funkcjonowały jako węzły zapasowe HSM, używane w przypadku awarii węzła sesji HSM. 3. Zdefiniuj systemy plików GPFS, które będą zarządzane przez HSM. 4. Zainstaluj program Tioli SpaceManager na węźle sesji HSM (1). Upewnij się, że po zainstalowaniu programu demon dsmrecalld jest uruchomiony. 5. Odłącz wszystkie systemy plików GPFS na wszystkich węzłach należących do zbioru węzłów GPFS, które będą zarządzane przez klienta HSM. 6. Włącz zarządzanie DMAPI dla systemów plików GPFS: mmchfs -z yes <urządzenie> 7. Ponownie podłącz wszystkie systemy plików GPFS należące do zbioru węzłów GPFS. 8. Zdefiniuj serwer Tioli Storage Manager i opcje konfiguracji klienta w plikach dsm.sys i dsm.opt. 9. Zatrzymaj i ponownie uruchom demony HSM: kill -15 <pid of dsmmonitord> zatrzymuje demona dsmmonitord. kill -15 <pid of dsmscoutd> zatrzymuje demona dsmscoutd. dmkilld zatrzymuje i uruchamia ponownie demona dsmrecalld. Uwaga: ponieważ podczas instalowania jest domyślnie włączane przełączenie awaryjne, polecenie dsmwatchd spowoduje automatyczne uruchomienie demonów HSM. 10. Na węźle sesji HSM dodaj zarządzanie pamięcią masową do co najmniej jednego systemu plików GPFS (dsmmigfs add <fs>). Demony HSM wykryją stan początkowy i przypiszą do węzła numer instancji Zainstaluj program Tioli SpaceManager na zapasowych węzłach HSM. Jeśli planowane jest skonfigurowanie więcej niż jednego zapasowego węzła HSM, na wszystkich tych węzłach należy kolejno zainstalować oprogramowanie. Do zapasowych węzłów HSM zostaną przypisane kolejne numery instancji. Uwaga: demon HSM dsmwatchd musi być uruchomiony na zapasowych węzłach HSM. Inne demony HSM są uruchamiane automatycznie w przypadku awarii węzła sesji HSM. Podczas instalowania klienta HSM dla systemu plików GPFS w klastrowym systemie plików PSSP lub AIX, instalator wykonuje następujące działania: Zatrzymuje wszystkie uruchomione demony zarządzania pamięcią masową. Usuwa wszystkie z pliku /etc/inittab wszystkie wpisy powodujące wykonanie polecenia dsmwatchd przy uruchamianiu systemu. Usuwa z pliku skryptu /ar/mmfs/etc/gpfsready wszystkie wpisy, które powodują uruchomienie innych demonów zarządzania pamięcią masową przy uruchamianiu systemu plików GPFS. Wyodrębnia moduły HSM. Dodaje do pliku /etc/inittab instrukcję powodującą wykonanie polecenia dsmwatchd przy uruchamianiu systemu. Dodaje do pliku skryptu /ar/mmfs/etc/gpfsready instrukcję, która powoduje uruchomienie innych demonów zarządzania pamięcią masową przy uruchamianiu systemu plików GPFS. Jeśli plik ten nie istnieje, instalator tworzy następujące pliki i obiekty HSM w każdym zbiorze węzłów GPFS w repozytorium SDR klastra PSSP: Rozdział 2. Instalowanie klienta HSM 7

24 SDR Pliki Klasa Obiekty klas Pliki dsm.opt.x dsm.sys.x dsmmigfstab.x Gdzie x jest identyfikatorem zbioru węzłów, DSMLock dsm.opt.x dsm.sys.x dsmmigfstab.x dsmmigfs.x Gdzie x jest identyfikatorem zbioru węzłów, Uwaga: Klient HSM wymaga uprawnień do odczytu i zapisu do repozytorium SDR (w systemach klastrów PSSP). Jeśli plik ten nie istnieje, instalator tworzy następujące pliki i obiekty HSM w każdym zbiorze węzłów GPFS w repozytorium SDR klastra AIX: dsmmigfstab dsm.opt dsm.sys HSMnode.xxx dla każdego węzła klastra, na którym jest aktywny demon dsmwatchd, gdzie xxx jest numerem instancji unikalnym w obrębie danego zbioru węzłów GPFS. Uruchamia demony zarządzania pamięcią masową. W poniższych sekcjach opisano wymagania dotyczące środowiska klienta oraz sposób instalowania klienta HSM. Aktualne informacje na temat instalowania i konfigurowania klienta HSM można znaleźć w pliku readme znajdującym się na nośniku instalacyjnym. Wymagania dotyczące środowiska Przed rozpoczęciem instalowania klienta HSM stacja robocza musi spełniać następujące wymagania wstępne: Wymagania sprzętowe Klaster PSSP (RS6000/SP) z systemem plików GPFS 1.5 lub klaster AIX (IBM Regatta pseries 690) z systemem PSSP 3.4 i GPFS 1.5 Miejsce na dysku: zobacz plik readme dostarczony na nośniku instalacyjnym produktu. Pamięć: 64 MB Wymagania programowe Common Desktop Enironment (CDE) GPFS 1.5 lub 2.1 PTF U Motif 1.2 lub 2.0 środowisko X Window System X11R6 Wymagania dotyczące systemu operacyjnego AIX 5.1 środowisko AIX Windows Enironment/6000 for AIX 5.1 dla klienta administrowania Metody komunikacji W poniższej tabeli zamieszczono informacje o oprogramowaniu, jakie należy zainstalować, aby umożliwić komunikację z serwerem. 8 IBM Tioli Storage Manager for Space Management dla systemu UNIX: Podręcznik użytkownika

25 Aby używać metody komunikacji TCP/IP Pamięć współużytkowana Do nawiązywania połączenia z serwerami AIX, HP-UX, Linux, OS/390, OS/400 PASE, Solaris, VM, Windows, z/os AIX Należy zainstalować na stacji roboczej TCP/IP (Standardowo z obsługiwanymi platformami AIX/6000) TCP/IP (Standardowo z obsługiwanymi platformami systemu AIX) Instalowanie Ważne: Klient kopii zapasowych i archiwalnych Tioli Storage Manager z rozszerzeniem GPFS (tioli.tsm.client.ba.gpfs.aix51.32bit) jest wymaganiem wstępnym do zainstalowania klienta HSM w systemach plików AIX GPFS. Zainstalowanie tego zestawu plików jest wymagane. Klient kopii zapasowych i archiwalnych posiada rozszerzenie umożliwiające obsługę wszystkich systemów plików, jakie obsługuje klient HSM dla systemu AIX GPFS. Przed zainstalowaniem klienta HSM należy upewnić się, że w zarządzanych systemach plików nie są wykonywane żadne operacje HSM. W katalogu /usr/sys/inst.images na nośniku instalacyjnym dostępne są następujące pakiety: Pakiet Instaluje W katalogu tioli.tsm.client.ba.gpfs.aix51.32bit Klient kopii zapasowych i archiwalnych dla systemu AIX 5.1 (32-bit) i AIX 5.1 (32-bit) tioli.tsm.client.hsm.gpfs.aix51.32bit Klient HSM dla systemu AIX 5.1 (32-bit) /usr/tioli/tsm/client/ba/bin /usr/tioli/tsm/client/hsm/bin Katalog /usr/tioli/tsm/client/hsm/bin jest jednym z podstawowych katalogów, w których jest instalowany klient HSM. Wszelkie pliki znajdujące się w tym katalogu mogą zostać usunięte podczas instalowania. Nie należy umieszczać w tym katalogu następujących plików: pliki dsm.opt pliki dsm.sys pliki włączeń/wykluczeń pliki użytkownika Instalowanie klienta HSM za pomocą wiersza poleceń Jeśli klient HSM nie jest instalowany z dysku CD-ROM, należy wpisać następujące polecenie w wierszu poleceń systemu AIX: /usr/sbin/inutoc <dir> Gdzie <dir> jest katalogiem, w którym znajduje się obraz klienta HSM. W katalogu tym jest tworzony plik.toc. Następnie należy przejść do czynności 2, opisanej w sekcji Instalowanie klienta HSM z dysku CD-ROM. Instalowanie klienta HSM z dysku CD-ROM Jeśli klient HSM jest instalowany z dysku CD-ROM, włóż dysk CD-ROM do napędu. Następnie wykonaj opisane niżej czynności. 1. Podłącz napęd dysków CD-ROM. 2. Wpisz polecenie smitty install i naciśnij klawisz Enter. 3. Wybierz polecenie Install and Update Software (Instalowanie i aktualizacja oprogramowania) i naciśnij klawisz Enter. Rozdział 2. Instalowanie klienta HSM 9

26 4. Wybierz polecenie Install and Update From ALL Aailable Software (Instaluj i aktualizuj całe dostępne oprogramowania) i naciśnij klawisz Enter. 5. Po wyświetleniu monitu INPUT deice/directory for software (Urządzenie/katalog wejściowy oprogramowania) naciśnij klawisz F4. 6. Wybierz urządzenie CD-ROM zawierające instalacyjny dysk CD-ROM (na przykład /de/cd0), albo podaj katalog zawierający obrazy instalacyjne. 7. Naciśnij klawisz Enter. 8. Po wyświetleniu monitu Oprogramowanie do zainstalowania naciśnij klawisz F4. 9. Przewiń zbiory plików i naciśnij klawisz F7, aby zaznaczyć każdy zbiór plików Tioli Storage Manager, który chcesz zainstalować. 10. Naciśnij klawisz Enter. Minimalna instalacja klienta HSM wymaga następujących plików i informacji: wspólne pliki klienta kopii zapasowych i archiwalnych Tioli Storage Manager, opcje klienta kopii zapasowych i archiwalnych Tioli Storage Manager, opcje klienta HSM. 11. Wybierz ustawienia opcji i naciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć instalowanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji, zobacz Rozdział 3, Wybieranie ustawień opcji, na stronie 25 lub Rozdział 12, Określanie opcji, na stronie Odłącz napęd dysków CD-ROM. Przejdź do sekcji Rejestrowanie stacji roboczej na serwerze na stronie IBM Tioli Storage Manager for Space Management dla systemu UNIX: Podręcznik użytkownika

27 Instalowanie klienta HSM w systemie plików AIX JFS Ważne: Klient HSM dla systemu plików AIX JFS oraz klient HSM dla systemu plików AIX GPFS nie mogą być używane równocześnie. Podczas instalowania każdy z tych programów sprawdza, czy w systemie jest zainstalowany drugi z nich. Jeśli jeden z klientów wykryje obecność drugiego, proces instalowania zostanie przerwany. Podczas instalowania klienta HSM w systemie plików AIX JFS, instalator wykonuje następujące czynności: Odłącza migrator systemu plików (FSM) od wszystkich systemów plików typu fsm. Systemy takie istnieją, jeśli instalowano już wcześniej klienta HSM i dodano zarządzanie pamięcią masową. Zatrzymuje wszystkie uruchomione demony zarządzania pamięcią masową. Usuwa rozszerzenie jądra HSM, jeśli istnieje. Usuwa z pliku /etc/inittab wszystkie wpisy powodujące załadowanie rozszerzenia jądra. Wyodrębnia moduły HSM. Ładuje rozszerzenie jądra HSM. Podłącza migrator fsm. Uruchamia demony zarządzania pamięcią masową. Dodaje do pliku /etc/inittab instrukcję powodującą załadowanie rozszerzenia jądra (kext) przy uruchamianiu systemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu installfsm, zobacz Dodatek A, Używanie programu Installfsm, na stronie 161. W poniższych sekcjach opisano wymagania dotyczące środowiska klienta oraz sposób instalowania klienta HSM. Aktualne informacje na temat instalowania i konfigurowania klienta HSM można znaleźć w pliku readme znajdującym się na nośniku instalacyjnym. Wymagania dotyczące środowiska Przed rozpoczęciem instalowania klienta HSM stacja robocza musi spełniać następujące wymagania wstępne: Wymagania sprzętowe RS/6000 Miejsce na dysku: zobacz plik readme dostarczony na nośniku instalacyjnym produktu. Pamięć: 64 MB Wymagania programowe Common Desktop Enironment (CDE) Motif 1.2 lub 2.0 środowisko X Window System X11R6 Wymagania dotyczące systemu operacyjnego AIX 5.1 lub AIX 5.2 środowisko X11/Motif/CDE dla klienta administrowania Metody komunikacji W poniższej tabeli zamieszczono informacje o oprogramowaniu, jakie należy zainstalować, aby umożliwić komunikację z serwerem Tioli Storage Manager. Rozdział 2. Instalowanie klienta HSM 11

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1 Praca

Bardziej szczegółowo

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START Novell Messenger 1.0 SZYBKI START www.novell.com Program Novell Messenger służy do obsługi wiadomości błyskawicznych w wieloplatformowym środowisku przedsiębiorstwa i jest oparty na technologii Novell

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Acronis Universal Restore

Acronis Universal Restore Acronis Universal Restore Update 4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Spis treści 1 Czym jest narzędzie Acronis Universal Restore...3 2 Instalowanie narzędzia Acronis Universal Restore...3 3 Tworzenie nośnika startowego...3

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START. Obsługa skrzynki pocztowej systemu GroupWise przy użyciu przeglądarki Web lub urządzenia bezprzewodowego na stronie 5

SZYBKI START. Obsługa skrzynki pocztowej systemu GroupWise przy użyciu przeglądarki Web lub urządzenia bezprzewodowego na stronie 5 6.5 Novell GroupWise SZYBKI START www.novell.com Novell GroupWise jest systemem poczty elektronicznej przeznaczonym dla dużych firm. Umożliwia on bezpieczną obsługę wiadomości, udostępnia funkcje kalendarza,

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Mac OS. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Mac OS. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja konsoli ShadowControl

Instalacja i konfiguracja konsoli ShadowControl Instalacja i konfiguracja konsoli ShadowControl Instalacja konsoli ShadowControl 1. Konsola ShadowControl może zostać zainstalowana na maszynie fizycznej lub wirtualnej. Oprogramowanie wymaga maszyny bez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Opis komponentów NetWare 4.2

Opis komponentów NetWare 4.2 WITAMY W NETWARE 4.2 VERSION 4.2 Opis komponentów NetWare 4.2 Aby zainstalować NetWare 4.2 Do napędu CD-ROM włóż dysk NetWare 4.2 Operating System, a dyskietkę License/ Boot do napędu dyskietek A:. Następnie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu (wersja 1.1 dla 2.5.x) Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. 2013 Spis treści ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Sp. z o.o. 1.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala Graficzny terminal sieciowy ABA-X3 część druga Podstawowa konfiguracja terminala Opracował: Tomasz Barbaszewski Ustawianie interfejsu sieciowego: Podczas pierwszego uruchomienia terminala: Program do konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Luty 2016 r. Szybki start Niniejszy dokument pomaga zapoznać się z systemem Novell Filr oraz ułatwia zrozumienie najistotniejszych pojęć i zadań. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wspomagające kontrolę cukrzycy OneTouch ZOOM Pro z modułem SnapShot Podręcznik instalowania

Oprogramowanie wspomagające kontrolę cukrzycy OneTouch ZOOM Pro z modułem SnapShot Podręcznik instalowania Oprogramowanie wspomagające kontrolę cukrzycy OneTouch ZOOM Pro z modułem SnapShot Podręcznik instalowania Procedura instalacji 1. Włóż instalacyjną płytę CD oprogramowania OneTouch Zoom Pro do napędu

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Spis treści Wstęp... 1 Korzystanie z narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh... 1 Instalowanie oprogramowania FreeAgent... 4 Bezpieczne

Bardziej szczegółowo