Joybook Lite Seria U121 Eco Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Joybook Lite Seria U121 Eco Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Joybook Lite Seria U121 Eco Podręcznik użytkownika

2 Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej publikacji, jej przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub tłumaczenie na jakikolwiek język lub język programowania, w każdej formie i jakimikolwiek środkami elektronicznymi, mechanicznymi, magnetycznymi, optycznymi, chemicznymi lub innymi bez wcześniejszej pisemnej zgody tej firmy jest zabronione. Najnowsza wersja podręcznika użytkownika jest dostępna na stronie Wszelkie inne logo, nazwy produktów lub firm wspomniane w niniejszym podręczniku mogą być zarejestrowanymi znakami handlowymi ich właścicieli i być chronione prawami autorskimi i są wykorzystywane jedynie w celach informacyjnych. Windows, Internet Explorer i Windows Mail są znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. Pozostałe prawa autorskie należą do odpowiednich firm i organizacji. jest znakiem towarowym firmy SRS Labs, Inc. Technologia TruSurround HD jest wykorzystywana na licencji firmy SRS Labs, Inc. Ten produkt jest zgodny z ENERGY STAR. Zastrzeżenia Firma BenQ Corporation nie podejmuje zobowiązań prawnych ani nie daje gwarancji, wyrażonych lub domniemanych w odniesieniu do zawartości niniejszego dokumentu, a szczególnie unieważnia wszelkie gwarancje, tytuły sprzedaży, czy fakt spełniana wymagań dla szczególnych zastosowań. Ponadto firma BenQ Corporation zastrzega sobie prawo do przeprowadzania aktualizacji niniejszej publikacji i wprowadzania od czasu do czasu zmian jej zawartości, bez wymogu informowania kogokolwiek przez BenQ Corporation o takich aktualizacjach lub zmianach. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, jeśli problemy (np. utrata danych i awaria systemu) zostały spowodowane instalacją oprogramowania innego niż fabryczne lub nieoryginalnych części i/lub akcesoriów. Modele Joybook Lite ujęte w tym podręczniku Ten podręcznik zawiera informacje o następującym modelu komputera Joybook Lite: Joybook Lite serii U121 Eco (DH1200) Proszę zwrócić uwagę, że rzeczywista konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania zależeć będzie od zakupionego modelu. Aby określić model komputera, odwołaj się do etykiety na opakowaniu lub nadruku na komputerze. Wer.: 11/3/2009

3 Spis treści Przegląd...1 Informacje na temat niniejszego podręcznika...1 Symbole i konwencje...2 Pierwsze kroki...3 Zawartość opakowania...3 Przygotowanie komputera do użytku...3 Oszczędzanie energii komputera...5 Rozszerzanie możliwości komputera...6 Prezentacja komputera Joybook Lite...8 Widok z przodu... 8 Widok z lewej strony...9 Widok z prawej strony...10 Widok z dołu...12 Kontrolki...13 Korzystanie z komputera...15 Korzystanie z panelu dotykowego ("touchpada")...15 Korzystanie z klawiatury...17 Funkcyjne klawisze skrótów...17 Skróty klawiszowe Windows i inne klawisze...19 Korzystanie z wbudowanej funkcji sieci bezprzewodowej (tylko wybrane modele)...21 Podłączanie do sieci bezprzewodowej...21 Korzystanie z funkcji Bluetooth (dostępna w wybranych modelach)...23 Podłączenie urządzenia Bluetooth...23 Wysyłanie pliku do urządzenia Bluetooth...26 Korzystanie z wbudowanej kamery internetowej Uruchamianie programu WebCam Companion Korzystanie z programu WebCam Companion Przełączanie na inne moduły Robienie zdjęć i nagrywanie filmów Korzystanie z funkcji Masque Photo Booth (Budka fotograficzna) Czat wideo Korzystanie z efektów wizualnych Magic-i Regulacja rozdzielczości Używanie SRS Konfiguracja ustawień BIOS...32 Kiedy i w jaki sposób korzystać z funkcji konfiguracji BIOS Poruszanie się po ekranie konfiguracji BIOS Menu główne (Main) Menu zaawansowane (Advanced) Menu zabezpieczeń (Security) Menu inicjalizacji systemu (Boot) Menu wyjścia (Exit) Przywracanie systemu przy użyciu QDataTrove...36 Wprowadzenie do programu QDataTrove Uruchamianie QDataTrove Korzystanie z QDataTrove w Windows XP Tworzenie kopii zapasowej systemu Spis treści iii

4 Tworzenie kopii zapasowej systemu w formie jednego pliku...37 Tworzenie kopii zapasowej systemu na płycie...38 Tworzenie punktu przywracania...38 Przywracanie systemu...39 Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych systemu...39 Przywracanie systemu przy użyciu własnego obrazu zapasowego systemu...39 Przywracanie systemu przy użyciu punktu przywracania...40 Ponowna instalacja programów i sterowników dostarczonych w pakiecie...40 Tworzenie płyt ratunkowych lub płyt DVD z aplikacjami i sterownikami...40 Tworzenie fabrycznej ratunkowej płyty CD/DVD...41 Tworzenie Ratunkowej płyty CD/DVD użytkownika...41 Tworzenie płyty DVD z aplikacjami i sterownikami...42 Tworzenie rozruchowej pamięci USB...42 Ochrona komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami...43 Wymiana pamięci Najczęściej zadawane pytania i rozwiązywanie problemów Bateria i zasilanie...48 Połączenia...49 System...50 Ekran...55 Czyszczenie i konserwacja baterii...57 Konserwacja baterii...57 Czyszczenie komputera...57 Serwis i pomoc techniczna...58 Ogólnoświatowy serwis internetowy Joybook Lite BenQ...58 Internetowa rejestracja gwarancji regionalnej Joybook/ Joybook Lite (ORW)...58 Załącznik...59 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa...59 Informacje na temat bezpiecznego obchodzenia się z baterią...59 Informacje dotyczące bezpieczeństwa zasilacza prądu zmiennego...60 Utylizacja zbędnego domowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Unii Europejskiej...60 Declaration of Conformity...61 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dla Polski, Rumunii, Słowenii, Bułgarii, Łotwy i Chorwacji...62 iv Spis treści

5 Przegląd Informacje na temat niniejszego podręcznika Niniejszy podręcznik zawiera podstawowe informacje na temat różnych podzespołów znajdujących się w Twoim Joybooku i pokazuje w jaki sposób z nich korzystać. Poniżej wymieniono główne rozdziały niniejszego podręcznika. Tytuł rozdziału Opis Przegląd Pierwsze kroki Prezentacja komputera Joybook Lite Korzystanie z komputera Wstęp do niniejszego podręcznika Informacje odnośnie rozpoczęcia użytkowania komputera Wprowadzenie do elementów wyposażenia komputerowego komputera Informacje o obsłudze komputera Przywracanie systemu przy użyciu QDataTrove Wymiana pamięci Najczęściej zadawane pytania i rozwiązywanie problemów Czyszczenie i konserwacja baterii Serwis i pomoc techniczna Załącznik Informacje o używaniu narzędzi do tworzenia kopii zapasowych i przywracania systemu Informacje o wymianie pamięci RAM Odpowiedzi na często zadawane pytania i informacje na temat rozwiązywania problemów Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji baterii Informacje na temat pomocy technicznej i serwisu komputera Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Konfiguracja ustawień BIOS Informacje dotyczące używania programu narzędziowego BIOS Setup (Konfiguracja BIOS) Przegląd 1

6 Symbole i konwencje Uwagi, wskazówki i ostrzeżenia w tym podręczniku są stosowane odpowiednio do różnych celów, opisanych poniżej. Ikona/ Symbol Element Ostrzeżenie Znaczenie Informacja, której głównym celem jest zabezpieczenie przed uszkodzeniem komponentów, danych lub przed odniesieniem obrażeń ciała, spowodowanych niewłaściwym stosowaniem i nieprawidłową obsługą lub zachowaniem. Podczas przeprowadzania pierwszej konfiguracji komputera, użytkownik może chcieć dowiedzieć się więcej o konfiguracji. Skorzystaj z podręcznika użytkownika dołączonego do systemu operacyjnego lub wyszukaj odpowiednie informacje w Help and Support (Pomoc i wsparcie) w menu Start Windows XP. W tym podręczniku czynności, które należy wykonać, aby dojść do określonego menu są opisane w sposób skrócony, na przykład: Start > Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna). Opisy opcji z Panelu sterowania są oparte o domyślny widok kategorii w panelu. < > lub [ ] Wskazówka Uwaga klawisze na klawiaturze; Interfejs użytkownika (UI) na ekranie Informacje przydatne do zakończenia zadania. Dodatkowe informacje Wskazuje klawisz na klawiaturze lub interfejs użytkownika na ekranie. Nie wpisuj symboli razem z zawartymi w nawiasach literami. 2 Przegląd

7 Pierwsze kroki W zależności od modelu komputera jego wygląd może różnić się od ilustracji umieszczonych w tym podręczniku. Zawartość opakowania Przed włączeniem komputera po raz pierwszy sprawdź, czy masz wszystkie elementy zestawu. Szczegółowe informacje dotyczące zawartości opakowania znajdują się na etykiecie na kartonie produktu. Jeśli któregokolwiek elementu brakuje lub wydaje się być uszkodzony, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą. Opakowanie należy zachować na wypadek konieczności dostarczenia komputera do naprawy. Przygotowanie komputera do użytku 1. Instalacja baterii Zatrzask baterii A Zamknij pokrywę komputera (jeśli jest otwarta). Połóż komputer spodem do góry na miękkim, czystym materiale. Trzymając baterię etykietą skierowaną do dołu, delikatnie wsuń ją do komory baterii, do momentu jej zatrzaśnięcia na miejscu (1). Przesuń zatrzask baterii A w prawo, zgodnie z ilustracją, aby zablokować baterię na miejscu (2). Pierwsze kroki 3

8 2. Podłączanie zasilania 3. Otwieranie komputera a. Podłącz przewód zasilający do zasilacza. b. Podłącz zasilacz do gniazda zasilania komputera. c. Podłącz przewód zasilający do gniazdka zasilania. Komputer zacznie automatycznie ładować baterię. Bateria jest fabrycznie wysyłana z niskim poziomem naładowania. Podczas ładowania baterii można korzystać z komputera. Systemy zasilania i typy wtyczek mogą różnić się w zależności od danego kraju/regionu. Gdy bateria jest ładowana, kontrolka świeci się kolorem bursztynowym. Gdy bateria jest całkowicie naładowana, kontrolka gaśnie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kolorów i znaczenia kontrolek, patrz Kontrolki na stronie 13. Ostrożnie podnieś bezzatrzaskową pokrywę, która umożliwia łatwe otwarcie obudowy. 4. Wstępna konfiguracja Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić komputer - kontrolka przycisku zasilania będzie świecić na biało. Następnie 4 Pierwsze kroki

9 postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie, aby zakończyć wstępną konfigurację Windows XP. Komputer Joybook Lite serii U121 Eco działa najlepiej z systemem operacyjnym, który już został na nim zainstalowany. Instalacja innych systemów operacyjnych, które nie zostały przetestowane, nie jest zalecana i może nie tylko prowadzić do unieważnienia gwarancji, ale również mieć negatywny wpływ na funkcjonalność komputera. System operacyjny zainstalowany w komputerze może się różnić od opisywanego. Aby otrzymać więcej informacji, patrz etykieta specyfikacji produktu na opakowaniu kartonowym. Ważne: Zdecydowanie zalecamy utworzenie Ratunkowej płyty DVD, jak tylko komputer będzie gotowy do użytku. Szczegóły opisano w sekcji Tworzenie fabrycznej ratunkowej płyty CD/ DVD na stronie 41. Oszczędzanie energii komputera Komputer jest wyposażony w tryb Power Save (Oszczędzanie energii) pozwalający na oszczędzanie energii baterii poprzez zmniejszenie jasności podświetlenia ekranu i szybkie wyłączenie pewnych funkcji i urządzeń. Aby włączyć tryb Power Save (Oszczędzanie energii), naciśnij kombinację klawiszy <Fn> + <F12>. Domyślnie następujące funkcje i urządzenia zostaną natychmiast wyłączone. Wireless LAN (WLAN) Bluetooth Połączenie 3G Kamera internetowa Poza tym, następujące ustawienia zostaną jednocześnie zmienione, zgodnie z ustawieniami w menu konfiguracji BIOS. Jasność podświetlenia ekranu Regulacja mocy procesora CPU (decyduje o skalowaniu częstotliwości procesora i pozwala oszczędzać energię po zmniejszeniu wartości procentowej) Jeśli chcesz, aby niektóre funkcje lub urządzenia pozostały włączone w trybie Power Save (Oszczędzanie energii), wykonaj jedną z poniższych czynności: Naciskaj kombinacje klawiszy skrótów, aby ręcznie włączyć wybrane funkcje. Szczegóły opisano w sekcji Funkcyjne klawisze skrótów na stronie 17. Włączone funkcje pozostają włączone po wyłączeniu trybu Power Save (Oszczędzania energii). Ale zostaną wyłączone, jeśli tryb Power Save (Oszczędzanie energii) zostanie włączony ponownie. W menu konfiguracji BIOS przejdź do Advanced (Zaawansowane) > Power save (Oszczędzanie energii). Wybierz funkcje, które mają pozostawać włączone w tym trybie. Więcej szczegółowych informacji o konfiguracji BIOS zawarto w sekcji Konfiguracja ustawień BIOS na stronie 32. Pierwsze kroki 5

10 Rozszerzanie możliwości komputera Podczas dokonywania połączeń zwracaj uwagę na kierunek podłączania wtyczek. Podłączenie wtyczki złą stroną lub w złym kierunku może spowodować uszkodzenie urządzenia. Podłącz urządzenia peryferyjne USB do portów USB komputera. Podłącz zewnętrzne urządzenie wyświetlające (np. monitor lub projektor) do 15-szpilkowego gniazda wideo D-sub komputera kablem VGA. Aby przełączyć się na zewnętrzne urządzenie wyświetlające lub włączyć jednoczesne wyświetlanie na urządzeniu i na ekranie komputera, naciśnij klawisze skrótu <Fn> + <F3>. Wkładaj karty pamięci Memory Stick, Memory Stick Pro, MMC i SD zgodnie z kierunkiem podanym na karcie, aby wymieniać pliki. 6 Pierwsze kroki

11 Podłącz się do lokalnej sieci komputerowej (LAN) za pomocą kabla sieciowego podłączonego do portu LAN komputera. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawek (wyjścia audio), aby móc słuchać przez nie dźwięku. Podłącz mikrofon do gniazda mikrofonu, aby nagrywać dźwięk. Pierwsze kroki 7

12 Prezentacja komputera Joybook Lite Widok z przodu (1) (2) Nr Elementy z przodu (3) (1) Wbudowana kamera internetowa Wbudowana kamera internetowa 1,3 megapiksela pozwalająca na robienie zdjęć, nagrywanie filmów i rozmowy na czacie w sieci. Szczegóły opisano w sekcji Korzystanie z wbudowanej kamery internetowej na stronie 28. (2) Wbudowany mikrofon Odbiór dźwięku i głosu do nagrywania. (4) (7) (3) Panel LCD (ciekłokrystaliczny) (4) Klawiatura (5) Kontrolki Szczegóły opisano w sekcji Kontrolki na stronie 13. (5) (6) (6) Touchpad Szczegóły opisano w sekcji Korzystanie z panelu dotykowego ("touchpada") na stronie 15. (7) Przycisk zasilania Włączanie lub wyłączanie komputera Joybook Lite. 8 Prezentacja komputera Joybook Lite

13 Widok z lewej strony (1) (2) (3) (4) Nr (1) Elementy z lewej strony Gniazdo zasilania Służy do podłączania zasilacza prądu zmiennego w celu zasilania komputera i ładowania baterii. (2) Otwory wentylacyjne Rozpraszają ciepło i utrzymują optymalną temperaturę komputera. Aby zapobiec przegrzewaniu się komputera, nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Na przykład nie używaj komputera w łóżku, gdzie pościel może zatkać otwory wentylacyjne i zablokować przepływ powietrza. (3) 15-szpilkowe gniazdo wideo D-sub Do podłączania zewnętrznych urządzeń zobrazowania, takich jak monitory i projektory. (4) Port USB Do podłączania urządzeń peryferyjnych, takich jak mysz, aparaty cyfrowe i odtwarzacze MP3, które wykorzystują interfejs USB 2.0. Prezentacja komputera Joybook Lite 9

14 Widok z prawej strony Nr Elementy z prawej strony (1) Gniazdo kart pamięci 4 w 1 Pozwala na wkładanie kart pamięci typu: Memory Stick, Memory Stick Pro, SD lub MMC. (2) Gniazdo wyjścia audio Służy do podłączania słuchawek/słuchawek nausznych lub głośnika zewnętrznego do odtwarzania dźwięku z komputera. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (3) Gniazdo wejścia mikrofonu Służy do podłączania mikrofonu do nagrywania dźwięku. To gniazdo jest przeznaczone dla analogowych wtyczek audio rozmiaru 3,5 mm. Pozwala na podłączanie wtyczek mono i stereo. (4) Port USB Do podłączania urządzeń peryferyjnych, takich jak mysz, aparaty cyfrowe i odtwarzacze MP3, które wykorzystują interfejs USB Prezentacja komputera Joybook Lite

15 (5) Gniazdo sieci lokalnej LAN (Local Area Network) (złącze RJ-45) Pozwala na podłączanie komputera do szybkiej sieci typu Ethernet 10/100Mbps 100BASE-T. Uważaj, by nie podłączyć złącza kabla telefonicznego RJ-11 do gniazda RJ-45. Spowoduje to uszkodzenie gniazda LAN. Złącza wyglądają podobnie, ale złącze RJ-45 jest szersze od złącza RJ-11 i ma więcej styków. (6) Otwór zamka zabezpieczającego przed kradzieżą Kensington Pozwala na podłączenie zamka zabezpieczającego Kensington i linki, co pozwala zapobiec ewentualnej kradzieży. Prezentacja komputera Joybook Lite 11

16 Widok z dołu (1) (2) (3) Pokrywa gniazda rozbudowy pamięci Pod pokrywą znajduje się gniazdo pamięci RAM komputera. Można go użyć do wymiany zamontowanego modułu pamięci komputera. Do zdjęcia pokrywy potrzebny jest mały wkrętak krzyżakowy. (3) (4) Aby uzyskać więcej informacji na temat wymiany modułu pamięci, górnego limitu pamięci lub rodzajów zatwierdzonych modułów pamięci BenQ do komputera Joybook Lite, patrz Wymiana pamięci na stronie 44. Nr Elementy na spodzie (4) Głośniki (1) Pakiet baterii Zasila komputer, gdy nie jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania. (2) Zatrzaski baterii Służą do przytrzymywania baterii na swoim miejscu. 12 Prezentacja komputera Joybook Lite

17 Kontrolki (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Nr Kontrolki Nr Kontrolki (1) Kontrolka przycisku zasilania Kiedy system jest włączony, kontrolka ta świeci się na niebiesko. Gdy system znajduje się w trybie uśpienia, kontrolka świeci światłem bursztynowym. Gdy system znajduje się w trybie hibernacji lub gdy jest wyłączony, kontrolka nie świeci się. (2) Kontrolka WLAN/Bluetooth Kiedy funkcja WLAN jest włączona, kontrolka ta świeci niebieskim światłem. Wskaźnik świeci bursztynowym światłem, gdy włączona jest funkcja Bluetooth. Kiedy włączone są urządzenia Bluetooth oraz WLAN, kontrolka ta świeci na fioletowo. Kiedy urządzenia Bluetooth i WLAN są wyłączone, kontrolka nie świeci. Prezentacja komputera Joybook Lite 13

18 (3) Kontrolka stanu systemu Kiedy system jest włączony, kontrolka ta świeci się na niebiesko. Gdy system znajduje się w trybie uśpienia, kontrolka świeci światłem bursztynowym. Gdy system znajduje się w trybie hibernacji lub gdy jest wyłączony, kontrolka nie świeci się. (7) Kontrolka Num Lock Świeci na niebiesko, kiedy funkcja <Num Lk> jest włączona. (4) Kontrolka baterii Kiedy bateria jest ładowana, kontrolka świeci się kolorem bursztynowym. Gdy bateria jest całkowicie naładowana, kontrolka gaśnie. Kiedy bateria jest używana, kontrolka świeci na niebiesko. Kiedy bateria jest prawie rozładowania, kontrolka miga na niebiesko. Kiedy bateria nie działa poprawnie, miga kolorem bursztynowym. (5) Kontrolka aktywności twardego dysku/ssd Miga na niebiesko, gdy komputer odczytuje dane z twardego dysku i/lub SSD. (6) Kontrolka Caps Lock Świeci na niebiesko, kiedy funkcja <Caps Lock> jest włączona. 14 Prezentacja komputera Joybook Lite

19 Korzystanie z komputera Korzystanie z panelu dotykowego ("touchpada") (1) Nr Element Funkcja (1) Touchpad Przesuwa wskaźnik, wybiera lub uaktywnia elementy na ekranie. (2) (3) (2) Lewy przycisk touchpada (3) Prawy przycisk touchpada Odpowiednik lewego przycisku opcjonalnej myszki zewnętrznej. Odpowiednik prawego przycisku opcjonalnej myszki zewnętrznej. Touchpad ze swoimi przyciskami jest urządzeniem wskazującym, które funkcjonuje jako opcjonalna myszka zewnętrzna, umożliwiająca nawigację, przewijanie ekranu i dokonywanie wyboru funkcji. Elementy touchpada są opisane poniżej. W celu użycia touchpada jako opcjonalnej, zewnętrznej myszy, naciskaj lewy i prawy przycisk touchpada, co powoduje wykonanie takich samych funkcji klikania, jak dla zewnętrznej myszy. Aby przesunąć wskaźnik, połóż palec na powierzchni touchpada, delikatnie ją naciskając, i przesuń w wymaganym kierunku. Nie przesuwaj po touchpadzie długopisami, ołówkami ani markerami. Używaj tylko palców. Aby ustawić preferencje touchpada w Windows XP, wybierz Start > Control Panel (Panel sterowania) > Printers and other Hardware (Drukarki i inny sprzęt) > Mouse (Mysz). Korzystanie z komputera 15

20 Funkcja Lewy przycisk touchpada Prawy przycisk touchpada Touchpad Wybieranie Wykonanie Przeciągnięcie Jedno kliknięcie. Dwukrotne, szybkie kliknięcie. Kliknij jeden raz i przytrzymaj element, a następnie użyj palca na touchpadzie do przeciągnięcia elementu. -- Jedno stuknięcie. -- Dwukrotne, szybkie stuknięcie. -- Stuknij szybko dwa razy i przytrzymaj element, a następnie przemieszczaj palec na touchpadzie w celu przeciągnięcia elementu. Wyświetlenie menu kontekstowego -- Jedno kliknięcie. -- Touchpad jest urządzeniem wrażliwym na nacisk, które wymaga prawidłowej ochrony, co pozwoli zapobiec jego uszkodzeniu. Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na powierzchni touchpada ani na jego przyciskach. Nie wolno zarysowywać touchpada ostro zakończonymi przedmiotami lub paznokciami. 16 Korzystanie z komputera

21 Korzystanie z klawiatury Funkcyjne klawisze skrótów Klawisze funkcyjne można wykorzystywać do uzyskiwania dostępu do często używanych funkcji lub dokonywania szybkich ustawień. Aby móc korzystać z klawiszy skrótu, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz <Fn> (Funkcja) w lewym dolnym narożniku klawiatury, a następnie nacisnąć żądany klawisz skrótu. Wygląd legendy na klawiaturze może różnić się w zależności od kraju/regionu zakupu urządzenia. Funkcyjny klawisz skrótu Opis Funkcyjny klawisz skrótu Opis <Fn> + <F1> Otwarcie klawiszy funkcyjnych pomocy online. <Fn> + <F8> Zmniejszenie głośności. Korzystanie z komputera 17

22 <Fn> + <F2> Przełączenie komputera w tryb uśpienia. <Fn> + <F9> Zwiększenie głośności. <Fn> + <F3> Przełączenie wyświetlania pomiędzy ekranem komputera a urządzeniem zewnętrznym (np. monitorem lub projektorem) albo włączenie jednoczesnego wyświetlania. Przed użyciem tej kombinacji klawiszy sprawdź czy urządzenie zewnętrzne (np. monitor lub projektor) zostały poprawnie podłączone do komputera. <Fn> + <F10> Przełącza między wszystkimi 4 kombinacjami włączania/wyłączania WLAN i Bluetooth. Status wskazywany jest na wyświetlaczu ekranowym. WLAN i Bluetooth są dostępne w wybranych modelach. <Fn> + <F4> Zmniejszenie jasności ekranu. <Fn> + <F11> Włączenie lub wyłączenie połączenia 3G. Funkcja połączenia 3G jest dostępna w wybranych modelach. <Fn> + <F5> Zwiększenie jasności ekranu. <Fn> + <F12> Włączenie lub wyłączenie trybu Power Save (Oszczędzanie energii). <Fn> + <F6> Włączenie lub wyłączenie panelu dotykowego. <Fn> + <Num Lk> Włączenie lub wyłączenie funkcji blokady przewijania scroll lock. Gdy funkcja jest włączona, ekran przesuwa się o jedną linię w górę lub w dół po naciśnięciu klawisza strzałki górę lub w dół (, ). Scroll Lock nie działa we wszystkich programach. <Fn> + <F7> Włączenie lub wyłączenie głośników. <Fn> + <Delete> Kopiowanie obrazu aktualnego stanu ekranu do schowka. Zrzut ekranu można potem wklejać do dokumentów lub do oprogramowania do obróbki grafiki, takiego jak Microsoft Paint. 18 Korzystanie z komputera

23 Skróty klawiszowe Windows i inne klawisze Korzystając ze skrótów klawiszowych Windows można uzyskiwać szybki dostęp do funkcji tego systemu operacyjnego. Aby skorzystać z klawiszy skrótu, wciśnij i przytrzymaj klawisz Windows i naciśnij odpowiedni klawisz. Korzystanie z komputera 19

24 Funkcyjny klawisz skrótu Opis Funkcyjny klawisz skrótu Opis Klawisz Windows Zapewnia szybki dostęp do menu Start. + <M> Minimalizacja wszystkich otwartych okien zawierających przyciski Minimalizuj. + <R> + <E> Włączenie okna dialogowego Uruchom. <Shift> + + <M> Otwarcie okna Mój komputer, które umożliwia przeglądanie folderów iplików. Anulowanie minimalizacji wszystkich okien. Funkcyjny klawisz skrótu Opis Funkcyjny klawisz skrótu Opis <Alt> + <Tab> Przełączanie pomiędzy oknami. Klawisz aplikacji Posiada tę samą funkcję, co prawy przycisk panelu dotykowego, włączający kontekstowe menu podręczne. <Num Lk> Włączenie lub wyłączenie klawiatury numerycznej zintegrowanej z klawiaturą (oznaczonej szarym odcieniem na ilustracji na poprzedniej stronie). <Caps Lock> Przełącza tryb wprowadzania dużych liter do pisanego tekstu. 20 Korzystanie z komputera

25 Korzystanie z wbudowanej funkcji sieci bezprzewodowej (tylko wybrane modele) Dzięki wbudowanej funkcji łączności bezprzewodowej komputera Joybook Lite, można łączyć się z innymi urządzeniami posiadającymi funkcję łączności bezprzewodowej (np. punktami dostępowymi, notebookami, PDA lub cyfrowymi projektorami) bez ograniczeń związanych z kablami sieciowymi. Aby połączyć się z siecią lokalną (LAN) w domu lub w biurze, należy znać dane punktu dostępowego, który służy jako stacja przekaźnikowa, umożliwiająca transmisję danych. Na zewnątrz, w takich miejscach jak kawiarnia lub biblioteka, można zapytać obsługę o możliwość uzyskania konta. 3. Kliknij ikonę WLAN w obszarze powiadomień w prawym dolnym rogu pulpitu. Wyświetli się lista dostępnych sieci bezprzewodowych. Funkcja sieci bezprzewodowej Wireless LAN (WLAN) jest dostępna w wybranych modelach. Łączność WLAN ma ograniczony zasięg, w zależności od używanego wyposażenia, wybranego pasma częstotliwości, zakłóceń fal radiowych i otoczenia (np. konstrukcja budynku). Funkcjonalność różni się w zależności od określonej sytuacji. Podłączanie do sieci bezprzewodowej 1. Sprawdź czy znajdujesz się w zasięgu sieci bezprzewodowej. 2. Aby włączyć funkcję WLAN, naciśnij kombinację klawiszy <Fn> + <F10> kilka razy, aż kontrolka WLAN/Bluetooth zaświeci się na niebiesko lub fioletowo. 4. Wybierz sieć i kliknij Connect (Połącz). Jeśli używana sieć nie wymaga uwierzytelniania, na pulpicie pojawi się komunikat z informacją, że komputer jest połączony zsiecią. Korzystanie z komputera 21

26 Aby połączyć się z niektórymi sieciami wymagającymi uwierzytelnienia, konieczne może być przeprowadzenie innego procesu autoryzacji i wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. W celu otrzymania szczegółów, proszę skonsultować się z administratorem sieci. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Start > Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna) w Windows XP. W celu zabezpieczenia danych zdecydowanie zalecamy łączenie się z zabezpieczonymi sieciami bezprzewodowymi, kiedy tylko to możliwe. Podczas podróży samolotem wyłącz wszystkie urządzenia bezprzewodowe, aby uniknąć możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa lotu. Istnieje inny sposób łączenia komputera z siecią. Patrz Gniazdo sieci lokalnej LAN (Local Area Network) (złącze RJ- 45) na stronie Korzystanie z komputera

27 Korzystanie z funkcji Bluetooth (dostępna w wybranych modelach) Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie połączenia z różnymi urządzeniami i usługami, które obsługują transmisję Bluetooth. Można nawiązywać połączenie bezprzewodowo, bez konieczności korzystania z kabli do przesyłania danych, podczas drukowania dokumentów, synchronizacji osobistych danych PIM z komputerem typu PDA, łączenia z innym komputerem osobistym lub telefonem komórkowym a nawet do łączenia z siecią. 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Bluetooth w polu powiadomień w prawym dolnym rogu pulpitu, a następnie kliknij Add a Bluetooth Device (Dodaj urządzenie Bluetooth), aby uruchomić asystenta. Funkcja Bluetooth jest dostępna w wybranych modelach Podłączenie urządzenia Bluetooth 1. Naciśnij klawisze skrótu w kombinacji <Fn> + <F10>, aby włączyć Bluetooth. Kiedy funkcja Bluetooth jest włączona, kontrolka WLAN/Bluetooth świeci się na bursztynowo lub fioletowo. 2. Włącz zasilanie urządzenia Bluetooth i uaktywnij jego funkcję Bluetooth. Urządzenie Bluetooth musi również być "możliwe do wykrycia". 2. Kliknij Next (Dalej). Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sposobu włączania funkcji Bluetooth urządzenia, proszę zapoznać się z jego dokumentacją. Maksymalny skuteczny zasięg połączenia pomiędzy Joybookiem Lite i urządzeniem Bluetooth wynosi 10 metrów. Korzystanie z komputera 23

28 3. Poczekaj, aż system Windows wyszuka dostępne urządzenia Bluetooth. Wybierz urządzenie Bluetooth, które chcesz dodać, a następnie kliknij Next (Dalej). 4. Skorzystaj z dokumentacji dołączonej do urządzenia Bluetooth, aby sprawdzić czy ma ono ustawione wcześniej hasło. System Windows może sam wygenerować hasło. Jeśli proces powiązania obu urządzeń nie zostanie przeprowadzony w krótkim czasie, kliknij Try Again (Spróbuj ponownie), aby wprowadzić hasło. Kliknij Next (Dalej). Kiedy pojawi się monit wymagający wprowadzenia hasła w urządzeniu Bluetooth, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby je wprowadzić. 24 Korzystanie z komputera

29 5. Urządzenie Bluetooth jest teraz podłączone do komputera. Wyświetli się lista dostępnych usług obsługiwanych przez podłączone urządzenie Bluetooth. Zaznacz żądane usługi i naciśnij Next (Dalej). 6. Kliknij Finish (Zakończ), aby zakończyć instalację. Korzystanie z komputera 25

30 Wysyłanie pliku do urządzenia Bluetooth Jeśli urządzenie Bluetooth pozwala na wysyłanie i odbieranie danych, np. jest to telefon komórkowy, można używać połączenia Bluetooth do bezprzewodowego przekazywania danych pomiędzy tym urządzeniem a komputerem. 2. Użyj Eksploratora Windows do wyszukania pliku do wysłania. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz Send to (Wyślij do) > Bluetooth, a następnie urządzenie Bluetooth, do którego chcesz wysłać plik. 1. Po podłączeniu komputera do urządzenia Bluetooth, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę w polu powiadomień, aby wyświetlić wyskakujące menu i wybierz Quick Connect (Szybkie połączenie) > File Transfer (Transfer plików), a następnie wybierz podłączone urządzenie Bluetooth. 3. Wybierz urządzenie Bluetooth, do którego chcesz wysłać plik i kliknij OK. 26 Korzystanie z komputera

31 4. Przed rozpoczęciem transferu może pojawić się komunikat wymagający ponownego wprowadzenia hasła w celu zabezpieczenia połączenia. Po rozpoczęciu transferu można skorzystać z paska postępu, aby uzyskać informacje o stanie transferu pliku. Pokazany powyżej przykład dotyczy połączenia z telefonem komórkowym. Szczegółowe informacje dotyczące łączenia z innymi rodzajami urządzeń Bluetooth znajdują się w pomocy online. Korzystanie z komputera 27

32 Korzystanie z wbudowanej kamery internetowej Komputer Joybook Lite jest wyposażony we wbudowaną kamerę internetową 1,3 megapiksela umieszczoną wewnątrz górnej krawędzi ekranu. Kamera internetowa pozwala na robienie zdjęć, nagrywanie filmów i rozmowy na czacie w sieci. Uruchamianie programu WebCam Companion 3 Aby uruchomić program "WebCam Companion 3", wybierz Start > All Programs (Wszystkie programy) > ArcSoft WebCam Companion 3 > Launch Utility. Można zainstalować dołączony bezpłatny komunikator internetowy pozwalający na korzystanie z czatu wideo lub uruchomić "WebCam Companion 3" poprzez kliknięcie Launch Arcsoft WebCam Companion (Uruchom Arscoft WebCam Companion). Do instalacji lub aktywacji bezpłatnego komunikatora wymagane jest połączenie z Internetem. 28 Korzystanie z komputera

33 Korzystanie z programu WebCam Companion 3 "WebCam Companion 3" składa się z czterech opisanych poniżej modułów, pozwalających maksymalnie wykorzystać możliwości oferowane przez kamerę internetową. klikając (w prawym górnym rogu) > Application Help (Pomoc aplikacji) lub naciskając <F1>. Przełączanie na inne moduły W lewym górnym rogu ekranu głównego w każdym module dostępne są dwie ikony pozwalające na łatwe przełączanie na pozostałe moduły. powoduje powrót do ekranu głównego, gdzie można wybrać inne moduły. Capture (Nagrywanie): pozwala na robienie zdjęć i nagrywanie filmów przy użyciu kamery. Masque (Maska): łączy twarz użytkownika z inną twarzą przy pomocy wybranego szablonu. Photo Booth (Budka fotograficzna): pozwala wybierać układ zdjęć i dostosowywać je do własnych potrzeb. Edit (Edycja): pozwala na przeglądanie i edytowanie wcześnie zrobionych zdjęć lub nagranych filmów. Nagrania wideo można również przesyłać do YouTube. Opcje i ustawienia dostępne na ekranie głównego menu zależą od wybranego modułu. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z pomocy programu "WebCam Companion 3", pokazuje bieżący moduł. Aby przełączyć się na inny moduł, kliknij strzałkę, co spowoduje wyświetlenie innych modułów, i wybierz żądany moduł. Robienie zdjęć i nagrywanie filmów 1. Uruchom program "WebCam Companion 3" zgodnie z opisem w Uruchamianie programu WebCam Companion 3 na stronie Wybierz moduł Capture (Nagrywanie) z ekranu głównego. 3. Na ekranie podglądu Capture (Nagrywanie) można użyć następujących funkcji. Take Picture (Zrób zdjęcie): robienie zdjęć przy użyciu kamery. Burst (Seria): zrobienie serii zdjęć, jedno po drugim. Liczbę zdjęć w serii można określić w (Settings (Ustawienia)). Record Video (Nagraj film): rozpoczyna zapisywanie obrazu wideo przez kamerę. Korzystanie z komputera 29

34 Domyślnie pliki zdjęć i filmów są zapisywane w Documents (Dokumenty) > WebCam Media > Capture. Funkcje "Burst " (Seria) i "Record Video" (Nagraj film) są dostępne, jeśli rozdzielczość zdjęć jest ustawiona na 640 x 480 pikseli lub mniej. Domyślnie rozdzielczość zdjęć jest ustawiona na 320 x 240. Aby zmienić ustawienie, kliknij strzałkę obok wartości rozdzielczości i wybierz odpowiednią pozycję z rozwijanej listy. Można uzyskać podgląd zapisanych zdjęć w polu miniatur. Rodzaj tła wpływa na ostrość i jasność obrazu oraz wynikającą z tego jakość zdjęć. Korzystanie z funkcji Masque Moduł Masque (Maska) stapia ze sobą dwie twarze. Program wykrywa oczy, nos i usta użytkownika i łączy je z wybranym szablonem. 1. Uruchom program "WebCam Companion 3" zgodnie z opisem w Uruchamianie programu WebCam Companion 3 na stronie Wybierz moduł Masque (Maska) z ekranu głównego. 3. Wybierz szablon z listy po lewej stronie. Można również utworzyć nowy szablon lub zmodyfikować istniejący. 4. Wyświetlony zostanie zarówno wybrany szablon, jak i zdjęcie, które będzie zrobione. Dostosuj odległość pomiędzy swoją twarzą a kamerą, tak aby kamera wykryła oczy, nos i usta, o czym informują 4 czerwone kropki na obrazie. 5. Kliknij. Domyślnie zdjęcia wykonane przy użyciu tej funkcji są zapisywane w Documents (Dokumenty) > WebCam Media > Masque. Photo Booth (Budka fotograficzna) Można wybierać i dostosowywać wybrane ramki dodane do zdjęć. Moduł Photo Booth (Budka fotograficzna) oferuje funkcję wykrywania pozy, która wykrywa ruch użytkownika i robi zdjęcia automatycznie, po utrzymaniu przez użytkownika odpowiedniej pozy. Aby włączyć tę funkcję, kliknij. Klikając można zrobić zdjęcie ręcznie. Domyślnie zdjęcia oprawione w ramki są zapisywane w Documents (Dokumenty) > WebCam Media > Photo Booth. Czat wideo Aby korzystać z sieciowego czatu, zainstaluj lub aktywuj bezpłatny komunikator, zgodnie z opisem w Uruchamianie programu WebCam Companion 3 na stronie 28. Postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie, aby zakończyć instalację. Korzystanie z efektów wizualnych Magic-i Funkcja "Magic-i Visual Effects" uruchamia się automatycznie wraz z modułami "Capture", "Masque", "Photo Booth" oraz funkcją "Chat" programu "WebCam Companion 3". Programu "WebCam Companion 3" można używać w połączeniu z "Magic-i Visual Effects", aby ulepszyć doznania związane z robieniem zdjęć i czatem wideo. Program pozwala na 30 Korzystanie z komputera

35 korzystanie z bogatego zestawu szablonów efektów wizualnych, sprawiających, że robienie zdjęć i czat wideo są jeszcze zabawniejsze. Funkcja "Magic-i Visual Effects" jest dostępna, gdy rozdzielczość jest ustawiona na 320 x 240 pikseli lub mniej. Szczegóły konfiguracji opisano w sekcji Regulacja rozdzielczości na stronie 31. Przed uruchomieniem "Magic-i Visual Effects" kliknij i wprowadź odpowiednią wartość, aby dostosować ustawienia, poprzez przesuwanie pasków przewijania. Można również kliknąć Auto (Automatycznie) dla każdego ustawienia, co spowoduje automatyczne ustawienie obliczonych wartości przez program. Dostępne ustawienia mogą się różnić w zależności od modułu. Po zakończeniu regulacji ustawień, można korzystać z "Magic-i Visual Effects" wybierając żądane opcje po lewej stronie pomiędzy Face Tracking (Śledzenie twarzy), Digital Zoom (Cyfrowy zoom), Filter (Filtr), Frame (Ramka), Theme (Temat), Avatar (Awatar), Enhance (Ulepsz) i Masque (Maska). Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij (w prawym górnym rogu) i skorzystaj z pliku pomocy. Regulacja rozdzielczości Jeśli wydajność procesora jest niska, konieczne może być dostosowanie rozdzielczości, aby program "Magic-i Visual Effects" działał poprawnie. Proszę zmienić domyślną rozdzielczość "320 x 240 (QVGA)" na niższą. Można wybrać "176 x 144 (QCIF)" lub "160 x 120 (SQVGA)". Używanie SRS Komputer Joybook Lite obsługuje technologię SRS i oferuje różne efekty dźwiękowe dla plików audio i wideo odtwarzanych na komputerze. W momencie wybrania pliku audio lub wideo do odtwarzania, kliknij dwukrotnie w polu powiadomień w prawym dolnym rogu pulpitu, aby otworzyć menu SRS Sound (Dźwięk SRS). Ustawienie Games (Gry) ( ) jest zalecane do gier komputerowych. Kliknij, aby zastosować efekt dźwiękowy do pliku audio/wideo. Aby skorzystać z innych efektów dźwiękowych, kliknij (dla plików audio) lub (dla plików wideo), a następnie wybierz żądany efekt z rozwijanej listy pod przyciskiem zasilania. Aby wyłączyć wybrany efekt dźwiękowy, kliknij. Korzystanie z komputera 31

36 Konfiguracja ustawień BIOS BIOS (Basic Input/Output System [Podstawowy system wejścia/ wyjścia]) to warstwa oprogramowania, znana też pod nazwą firmware (oprogramowania sprzętowego), która wykonuje translację instrukcji z innych warstw oprogramowania do instrukcji zrozumiałych przez sprzęt komputera Joybook Lite. Ustawienia BIOS są wymagane, aby Joybook Lite mógł zidentyfikować typy zainstalowanych urządzeń i określić funkcje specjalne. Ustawienia BIOS zależą od wyposażenia komputera Joybook Lite. NIE zmieniaj istniejących ustawień BIOS, jeśli nie jesteś pewien, że jest to konieczne, i masz świadomość konsekwencji tych zmian. Wszelkie błędne ustawienia BIOS mogą pogorszyć wydajność, działanie i funkcjonalność komputera Joybook Lite. Najnowsze wersje BIOS dostępne są na stronie Kiedy i w jaki sposób korzystać z funkcji konfiguracji BIOS Konfiguracji BIOS używać trzeba, gdy: Wymagane jest odtworzenie fabrycznych ustawień domyślnych. Wymagana jest modyfikacja pewnych ustawień w zależności od sprzętu. Wymagana jest modyfikacja określonych ustawień w celu optymalizacji wydajności systemu. Ekran konfiguracji BIOS, który pokazano w tym rozdziale, stanowi jedynie przykład. Rzeczywiste elementy lub ustawienia w komputerze Joybook Lite mogą się różnić. Program konfiguracji BIOS mógł zostać zaktualizowany po publikacji niniejszego podręcznika. Ustawienia konfiguracji wybrane w Twoim systemie operacyjnym mogą być nadrzędne wobec podobnych ustawień konfiguracji BIOS. Aby uruchomić konfigurację BIOS, naciśnij niezwłocznie klawisz <F2>, gdy podczas uruchamiania systemu na ekranie pojawi się logo BenQ. Logo pokazuje się na ekranie tylko na kilka sekund, więc należy nacisnąć klawisz <F2> w odpowiednim momencie. Na ekranie pojawia się komunikat błędu z żądaniem uruchomiania konfiguracji BIOS. 32 Konfiguracja ustawień BIOS

37 Pojawi się następujący ekran konfiguracji BIOS. Poruszanie się po ekranie konfiguracji BIOS Informacje dotyczące klawiatury znajdują się w prawej kolumnie menu. Krótki opis funkcji klawiatury umieszczono poniżej: Ekran konfiguracji BIOS można podzielić na trzy obszary: U góry znajduje się pasek menu z tytułami dostępnych menu. Każdy tytuł menu zawiera określone menu. Lewa, środkowa kolumna menu zawiera informacje dotyczące bieżących ustawień konfiguracji systemu. Jeśli otworzysz menu rozwijane i wybierzesz pozycję, która oferuje wiele opcji, w lewej kolumnie pojawi się podmenu, które umożliwia dokonanie dalszych wyborów. Prawa kolumna menu zawiera: Pomocne informacje dotyczące aktualnie wybranego menu. W momencie podświetlenia pozycji menu, pojawia się więcej informacji. Instrukcje dotyczące przycisków, jakich należy używać do nawigacji i dokonywania wyborów. Klawisz Klawisze strzałek w lewo i prawo (, ) Klawisze strzałek w górę i w dół (, ) Enter Tab Esc Funkcja Wybór pozycji menu. Wybór pozycji lub opcji. Wyświetlenie podmenu po wybraniu pozycji oznaczonej symbolem strzałki. Otwarcie lub zamknięcie okna opcji w momencie wybrania pozycji. Przechodzenie pomiędzy elementami. Wyjście z funkcji konfiguracji BIOS. Powrót do poprzedniego menu, jeśli aktywne jest podmenu. Zamknięcie okna opcji, jeśli jest otwarte. Konfiguracja ustawień BIOS 33

38 34 Menu główne (Main) Menu główne oznaczone Main zawiera podstawowe ustawienia konfiguracji systemu oraz przedstawia pewne informacje systemowe, takie jak wersja BIOS, rodzaj i prędkość procesora, pamięć systemowa, itp. System Time (Czas systemowy): umożliwia ustawienie czasu systemowego. Użyj + i - do zmiany wartości. System Date (Data systemowa): umożliwia ustawienie daty systemowej. Użyj + i - do zmiany wartości. Menu zaawansowane (Advanced) Menu Advanced zawiera zaawansowane ustawienia systemu. Jeśli użytkownik nie jest zapoznany z pozycjami zawartymi w menu Advanced, powinien pozostawić ustawienia domyślne. Ustawienie błędnych wartości może spowodować błędne działanie systemu. Video Configuration (Konfiguracja wideo): określa, ile pamięci może używać wbudowana karta graficzna. Power save (Oszczędzanie energii): pozwala na wybranie funkcji i urządzeń, które będą włączone lub wyłączone po włączeniu trybu Power Save. Szczegóły opisano w sekcji Oszczędzanie energii komputera na stronie 5. HDD/SSD: pozwala na wyłączenie zainstalowanego dysku twardego lub pamięci SSD w celu oszczędzania energii. Quick Charge (Szybkie ładowanie): pozwala na szybkie ładowanie baterii. Konfiguracja ustawień BIOS Jeśli zamierzasz wyłączyć dysk twardy lub SSD, zwróć uwagę, że żadne programy ani dane zapisane na wyłączonym napędzie nie będą dostępne. Odpowiednie uruchomienie systemu Windows może być niemożliwe. Szybkie ładowanie może spowodować uszkodzenie baterii i mieć negatywny wpływ na jej trwałość. Mimo tego długość ładowania i trwałość baterii mogą się różnić, ponieważ pojemność baterii spada z czasem. Menu zabezpieczeń (Security) Menu Security zawiera ustawienia bezpieczeństwa, które chronią system przed nieautoryzowanym użyciem. NIE ustawiaj hasła bezpieczeństwa BIOS, jeśli go nie zapamiętałeś lub nie zapisałeś i nie umieściłeś razem z dokumentacją gwarancyjną komputera. W przypadku zapomnienia lub zagubienia hasła po jego ustawieniu, uzyskanie dostępu do komputera będzie bardzo utrudnione. Set Supervisor Password (Ustaw hasło administratora): To hasło kontroluje dostęp administratora systemu do całej konfiguracji BIOS. Musi ono być ustawione przed ustawieniem Set User Password (Ustaw hasło użytkownika). Podczas wpisywania hasła upewnij się, że klawisz Num Lock jest wyłączony, a następnie wpisz hasło w odpowiednich polach wprowadzania i naciśnij klawisz <Enter>. Potwierdź hasło, wpisując je ponownie i naciskając <Enter>. Set User Password (Ustaw hasło użytkownika): To hasło kontroluje dostęp użytkownika do całej konfiguracji BIOS. Podczas wpisywania hasła upewnij się, że klawisz Num Lock jest wyłączony, a następnie wpisz hasło w odpowiednich polach wprowadzania i naciśnij klawisz <Enter>. Potwierdź hasło wpisując je ponownie i naciskając <Enter>.

39 Jeżeli ustawione są zarówno hasło administratora, jak i hasło użytkownika, kiedy pojawi się pytanie o hasło, można wprowadzić jedno z nich. Aby uzyskać pełne uprawnienia konfiguracji BIOS, wpisz Supervisor Password (Hasło administratora). Menu inicjalizacji systemu (Boot) Menu inicjalizacji systemu zawiera ustawienia konfiguracji inicjalizacji systemu. Quick Boot (Szybka inicjalizacja): pozwala na ominięcie pewnych testów podczas uruchamiania systemu. Quite Boot (Wyświetlanie logo): kontroluje wyświetlanie logo BenQ podczas inicjowania systemu. Kiedy ta funkcja jest włączona, logo BenQ jest wyświetlane podczas inicjalizacji systemu. Kiedy ta funkcja jest wyłączona, podczas inicjalizacji systemu wyświetlane są komunikaty diagnostyczne. Menu wyjścia (Exit) Menu Exit wyświetla metody wychodzenia z konfiguracji BIOS. Po zakończeniu konfiguracji ustawień należy je zapisać i wyjść, aby zostały wprowadzone. Load Optimal Defaults (Wczytanie optymalnych ustawień domyślnych: wczytanie wartości domyślnych dla wszystkich pozycji w konfiguracji BIOS. Load Custom Defaults (Wczytanie ustawień domyślnych użytkownika): wczytanie wcześniej zapisanych ustawień. Save Custom Defaults (Zapisanie ustawień domyślnych użytkownika): zapisanie ustawień użytkownika. Discard Changes (Porzuć zmiany): anuluje wszystkie zmiany, bez opuszczania programu narzędziowego konfiguracji BIOS. Zalecamy przeprowadzanie konfiguracji BIOS i wprowadzania domyślnych ustawień fabrycznych po każdej instalacji nowego wyposażenia sprzętowego komputera. Exit Saving Changes (Wyjście z zachowaniem zmian): zapisanie zmian i wyjście z konfiguracji BIOS. Po zakończeniu konfiguracji ustawień należy je zapisać i wyjść, aby zostały wprowadzone. Exit Discarding Changes (Wyjście z porzuceniem zmian): wyjście z konfiguracji BIOS bez zapisania wprowadzonych zmian. Konfiguracja ustawień BIOS 35

40 Przywracanie systemu przy użyciu QDataTrove 36 Program QDataTrove działa tylko w zainstalowanych fabrycznie systemach operacyjnych Windows. Zdecydowanie zalecamy utworzenie Ratunkowej płyty DVD, jak tylko komputer będzie gotowy do użytku. Szczegóły opisano wsekcji Tworzenie fabrycznej ratunkowej płyty CD/DVD na stronie 41. Wprowadzenie do programu QDataTrove Ten komputer może być wyposażony w zainstalowany fabrycznie program QDataTrove w zależności od modelu. QDataTrove to aplikacja pozwalająca na tworzenie kopii zapasowej systemu, przywracanie systemu lub nagrywanie obrazu systemu i dołączonych w pakiecie aplikacji/sterowników na płytach. W programie QDataTrove dostępne są następujące trzy moduły funkcjonalne: Back up (Kopia zapasowa): Ta funkcja pozwala na tworzenie kopii zapasowej systemu w formie jednego pliku obrazu, nagrywanie kopii zapasowej systemu na płytach lub ręczne tworzenie punktu przywracania. Szczegóły opisano w sekcji Tworzenie kopii zapasowej systemu na stronie 37. Restore (Przywracanie): Ta funkcja pomaga przywrócić system przy użyciu fabrycznego pliku obrazu systemu lub własnego, zapasowego, pliku obrazu systemu, jeśli system nie działa poprawnie lub jest uszkodzony. Pozwala również przywracać system przy użyciu punktu przywracania oraz ponownie zainstalować dostarczone w pakiecie aplikacje i sterowniki. Szczegóły opisano w sekcji Przywracanie systemu na stronie 39. Przywracanie systemu przy użyciu QDataTrove Create Discs (Tworzenie płyt): Ta funkcja pozwala na tworzenie płyt ratunkowych przy użyciu fabrycznego pliku obrazu systemu lub własnego pliku obrazu systemu. Pozwala także na nagranie kopii zapasowej wszystkich dostarczonych w pakiecie aplikacji i sterowników na płytę. Szczegóły opisano w sekcji Tworzenie płyt ratunkowych lub płyt DVD z aplikacjami i sterownikami na stronie 40. Z poniższych przyczyn przywrócenie systemu z wykorzystaniem QDataTrove może być niemożliwe: a. W komputerze doszło do zmiany ukrytej partycji, w której przechowywane są pliki QDataTrove. b. System operacyjny w komputerze nie został zainstalowany fabrycznie przez producenta. Do przywrócenia systemu można użyć utworzonej Fabrycznej ratunkowej płyty CD/DVD (Factory Recovery CD/DVD) (strona 41). Jeśli nie masz Fabrycznej ratunkowej płyty CD/DVD (Factory Recovery CD/DVD), skontaktuj się z najbliższym serwisem BenQ w celu uzyskania pomocy. Może zostać pobrana dodatkowa opłata. Program QDataTrove nie jest przeznaczony do tworzenia kopii zapasowych osobistych plików, dlatego nie pomoże w odzyskaniu usuniętego lub uszkodzonego osobistego pliku. Należy regularnie tworzyć kopie zapasowe swoich osobistych plików i ważnych danych przy użyciu specjalnego oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. Podczas przywracania systemu dochodzi do niszczenia danych. Zdecydowanie zalecamy utworzenie kopii zapasowej wszystkich ważnych danych i aplikacji przed przeprowadzeniem przywracania systemu. Przed użyciem programu QDataTrove podłącz komputer do zasilania sieciowego.

41 Uruchamianie QDataTrove Program QDataTrove można uruchomić z środowiska Windows Preinstallation Environment (Windows PE) lub w systemie Windows XP. Uruchomienie QDataTrove w Windows PE pozwala na korzystanie tylko z części funkcji programu. Aby wykorzystać pełną funkcjonalność QDataTrove, uruchom program pod Windows XP. Uruchamianie QDataTrove w Windows PE 1. Uruchom komputer. 2. Podczas uruchamiania systemu naciśnij klawisze <Alt> + <F10>, gdy komunikat Press Alt + F10 to enter QDataTrove 3...(Naciśnij Alt + F10, aby uruchomić QDataTrove 3..) pojawi się w górnej części ekranu po lewej stronie. 3. Po uruchomieniu QDataTrove kliknij zakładkę Back up (Kopia zapasowa) lub Restore (Przywracanie), aby wykonać żądaną czynność. Uruchamianie QDataTrove w Windows XP 1. Uruchom komputer i Windows XP. 2. Kliknij Start > All Programs (Wszystkie programy) > BenQ > QDataTrove. W folderze QDataTrove kliknij QDataTrove, aby uruchomić program. Może pojawić się wyskakujące okno "Kontroli konta użytkownika", z pytaniem czy użytkownik chce uruchomić program QDataTrove. W takim wypadku należy kliknąć "Zezwalaj", aby przejść dalej. 3. Po uruchomieniu QDataTrove kliknij zakładkę Back up (Kopia zapasowa), Restore (Przywracanie) lub Create Discs (Tworzenie płyt), aby wykonać żądaną czynność. Korzystanie z QDataTrove w Windows XP Tworzenie kopii zapasowej systemu Przed wykonaniem tej czynności podłącz komputer do zasilania sieciowego. Plik kopii zapasowej będzie zajmować dużo miejsca na dysku twardym, dlatego sprawdź najpierw, czy na dysku jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. Wymagana ilość wolnego miejsca zależy od ilości używanego miejsca na dysku C:. Tworzenie kopii zapasowej systemu w formie jednego pliku Program QDataTrove pozwala na tworzenie kopii zapasowej dysku systemowego (C: ) w formie jednego pliku obrazu w formacie Windows Imaging Format (WIM). Program tworzy dokładną kopię całego dysku systemowego (C: ) wraz z systemem operacyjnym, zainstalowanym oprogramowaniem, ustawieniami rejestru itp. Aby wykonać tę czynność, postępuj zgodnie z opisem poniżej: Domyślnie pliki kopii zapasowych będą umieszczane w folderze "D:\BenQ User\System Drive", dlatego upewnij się, że na dysku D: jest dość wolnego miejsca. 1. W QDataTrove kliknij zakładkę Back up (Kopia zapasowa). 2. Kliknij przycisk, aby wybrać System Drive Backup - Backup to File (Kopia zapasowa dysku systemowego - Kopia w formie pliku). Przywracanie systemu przy użyciu QDataTrove 37

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Color Display Clone Podręcznik użytkownika

Color Display Clone Podręcznik użytkownika Color Display Clone Podręcznik użytkownika Prawa autorskie Copyright 2016 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. P O L S K I SZYBKI START Gratulujemy nabycia nowego notebooka! Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. Komputer przybywa do Państwa zabezpieczony wytrzymałym

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Numer katalogowy dokumentu: 383705-241 Maj 2005 r. Spis tre ci Program Computer Setup Indeks Uzyskiwanie dostępu do programu Computer Setup.... 2 Ustawienia domyślne programu Computer

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0 QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 PORĘZNIK QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 1. Instalacja oprogramowania 1. Włóż dołączony dysk ysk z narzędziami do napędu /V. 2. Wybierz napęd /V (tj. :\). 3. Otwórz folder Sharkoon.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Aparat Easi-View należy trzymać z dala od wody i innych płynów. W przypadku wystąpienia wyładowania elektrostatycznego

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Projektor DLP Coolux X6

Projektor DLP Coolux X6 Projektor DLP Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1 Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja:

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja: Instrukcja obsługi Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB 1.1 Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Słuchawka telefoniczna na USB. Efektywne rozwiązanie dedykowane dla użytkowników komunikatora Skype. 1.2 Specyfikacja:

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Aspire One. Skrócony poradnik

Aspire One. Skrócony poradnik Aspire One Skrócony poradnik Rejestracja produktu Przed pierwszym użyciem urządzenia zalecane jest niezwłoczne zarejestrowanie go. Zapewni to dostęp do następujących korzyści: Szybsza obsługa ze strony

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo