EU S FUNDUSZ SPOŁECZNY. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EU S FUNDUSZ SPOŁECZNY. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 S KAPITAŁ LU DZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚI f t*!* *** W K Z e S Z 0 W l e CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA EU S FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego L.dz. /203 Wysoka, dnia r. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w Wysokiej Łańcut WYSOKA 8 gm.łancut tel NIP Zapytanie ofertowe I. Zamawiający Przedszkole Publiczne w Wysokiej, Wysoka 8, Łańcut, NIP: , tel. (7) , II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu multimedialnego niezbędnego do realizacji projektu pn. "Co dzień mądrzejsi, co dzień sprawniejsi" wymienionego w SPECYFIKACJI D O S T A W Y stanowiącej załącznik nr do niniejszego Zapytania ofertowego. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 9.. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. III. Warunki realizacji zamówienia Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie, instalacja (wraz z okablowaniem i listwami naściennymi) oraz uruchomienie i zintegrowanie sprzętu wymienionego w SPECYFIKACJI D O S T A W Y w siedzibie Zamawiającego tj. w Przedszkolu Publicznym w Wysokiej, Wysoka 8, Łańcut. IV. Termin wykonania zamówienia 4 dni od daty podpisania umowy V. Wymagania od Wykonawców O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. VI. Wykaz wymaganych dokumentów. Druk oferty (wg załączonego wzoru). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. VII. Opis kryteriów oceny oferty Cena za przedmiot zamówienia - 00 % Kryterium procentowe zostanie zmienione na punkty według następującego wzoru: Cena = Cena najniższa Cena badana x 00 pkt VIII. Termin składania ofert do dnia r. (środa) do godz. 5:00 w siedzibie Zamawiającego lub elektronicznie na adres ppwysoka(a>gminalancut.pl W przypadku złożenia oferty elektronicznie oryginały dokumentów należy dosłać w terminie 2 dni roboczych tj. do r. D Y R E K T O R Przed&zkola^^soklel ^igr Danuta Krauz

2 S P E C Y F I K A C J A Załącznik Nr do Zapytania ofertowego z dnia r. D O S T A W Y Lp. Opis sprzętu Ilość sztuk K O M P U T E R PRZENOŚNY (LAPTOP) o parametrach nie gorszych niż Model procesora: i5 Procesor (prędkość): 2,5 GHz Dysk twardy (pojemność): 000 GB Zainstalowana pamięć: 4 GB Pamięć (technologia) DDR3 Napęd optyczny: Super Multi DVD+/-RW Przekątna ekranu: 5,6 cali Rozdzielczość matrycy: 366x768 pikseli Złącza zewn.: lxhdmi, lxvga, 2xUSB 3.0, lxusb 2.0 Urządzenia wskazujące: TouchPad Głośniki: Mikrofon: Wbudowana kamera: Łączność bezprzewodowa: WiFi 802. b/g/n,, Bluetooth Karta sieciowa: 0/00 Czytnik kart pamięci: System operacyjny (wbudowany): Spełniający poniższe wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Umożliwia zainstalowanie i pracę z programami Porusz umysł - ogólnorozwojowy program dla dzieci", Przedszkolak na start" (producent YDP); Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń poprzez Internet - witrynę producenta systemu; Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) - wymagane podanie nazwy strony serwera W W W ; Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na

3 sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem uczenia się" głosu użytkownika. Wbudowany system pomocy w języku polskim; Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych i ich odtwarzania. Wsparcie dla Sun Java i.net Framework. i 2.0 i możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń; Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; Udostępnianie modemu; Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; Możliwość przywracania plików systemowych; Funkcja pozwalające na przechowywanie danych na dysku twardym w postaci zaszyfrowanej; Gwarancja: 24 miesięcy 2. O P R O G R A M O W A N I E DO K O M P U T E R A PRZENOŚNEGO o parametrach nie gorszych niż pakiet biurowy: Pakiet w polskiej wersji językowej zawierający: Zaawansowany edytor tekstów; Program do tworzenia wszelkiego rodzaju arkuszy kalkulacyjnych, wykresów i tabel; Program do tworzenia prezentacji; Program do przechowywania i współdzielenia tekstu, obrazów, filmów i notatek audio; Narzędzie do organizowania poczty . Ważność licencji - dożywotnia. program antywirusowy: Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu. Skanowanie na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. Możliwość automatycznego uruchomienie skanowania w momencie wykrycia bezczynności systemu Bezczynność systemu musi być wykrywana co najmniej w oparciu o aktywny wygaszacz ekranu, blokadę komputera, wylogowanie użytkownika Skanowanie plików skompresowanych. Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach. Możliwość tymczasowego wyłączenia ochrony na czas co najmniej 0 min lub do ponownego uruchomienia komputera. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli.

4 Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird (w wersji 5.x lub starszej) i Windows Live Mail. Automatyczna integracja skanera POP3 i IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. Blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Możliwość zdefiniowania blokady wszystkich stron internetowych z wyjątkiem listy stron ustalonej przez użytkownika. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. Procesy zweryfikowane jako bezpieczne mają być pomijane podczas procesu skanowania na żądanie oraz przez moduły ochrony w czasie rzeczywistym. Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła. Po instalacji programu, możliwość przygotowania płyty CD, D V D lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma umożliwiać pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku. Możliwość blokowania zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: napędów CD/DVD, FireWire i portów USB. W momencie podłączenia zewnętrznego nośnika aplikacja musi wyświetlić odpowiedni komunikat i umożliwić natychmiastowe przeskanowanie całej zawartości podłączanego nośnika. Automatyczna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń dostępna z Internetu. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. Okres licencji - 2 lata. 3 R Z U T N I K M U L T I M E D I A L N Y W R A Z Z U C H W Y T E M S U F I T O W Y M o parametrach nie gorszych niż Technologia: Rozdzielczość rzeczywista (XGA): Współczynnik kontrastu: Jasność ANSI: Żywotność lampy - tryb normalny/ oszczędny: Moc lampy: Format obrazu: Wyświetlane kolory: Rozmiar obrazu: Korekcja zniekształceń Keystone: Współczynnik powiększenia: Pilot: Złącza wejścia: Gwarancja: Uchwyt sufitowy: DLP 024x : 3000 lumen; 3500h/ 5000 h 20 W 4:3,07 mld kolorów 37" - 300" w pionie +/- 40 stopni,: HDMI, RCA, D-Sub; RJ45; RS-232, USB typ A, USB typ B 36 miesięcy Maksymalne obciążenie: 5 kg Regulacja odległości od sufitu w zakresie cm System regulacji nachylenia projektora: 5 stopni Możliwość obrotu projektora w płaszczyźnie poziomej: 360 Metalowa konstrukcja; W zestawie komplet śrub do montażu uchwytu Gwarancja - 24 miesiące

5 4 T A B L I C A I N T E R A K T Y W N A Z S Y S T E M E M M O C O W A N I A o parametrach nie gorszych niż Przekątna tablicy: 88" Przekątna powierzchni roboczej: 79" Technologia: Pozycjonowanie w podczerwieni: Rodzaj powierzchni: Matowa, ceramiczna, suchościeralna, magnetyczna, żadne uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy Sposób obsługi: Palec lub dowolny wskaźnik Format obrazu: 4:3 Rozdzielczość rzeczywista: 4096 x 4096 Dokładność odczytu: 3 mm Prędkość kursora: 20"/sekundę Czas reakcji: Pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms System operacyjny: Wymagana współpraca z systemem operacyjnym komputera przenośnego opisanego w pkt. Zasilanie: Port USB Akcesoria: 3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski), okrągły wymazywacz, wskaźnik teleskopowy, inteligentna półka na pisaki, kabel USB, uchwyty do montażu na ścianie, oprogramowanie Flow! Works w języku polskim, instrukcja obsługi Gwarancja: Podstawowa na powierzchnię i elektronikę - 36 miesięcy; rozszerzona (bezpłatna) - 60 miesięcy Wybrane funkcje oprogramowania: Funkcja MILTITOUCH - możliwa praca 4 osób jednocześnie; Sterowanie komputerem przy pomocy tablicy interaktywnej, Funkcja rozpoznawania pisma odręcznego: m. in. w języku polskim; Funkcja automatycznego zapisywania pliku co zadany interwał czasu; Dodatkowe narzędzia i grafiki ułatwiające naukę matematyki, chemii, fizyki i języka angielskiego; Funkcja chwytania i przesuwania obszaru roboczego za pomocą dłoni; Możliwość grupowania i rozgrupowania obiektów graficznych; Możliwość definiowania skrótów do wybranych programów, folderów, plików. D Y R E K T O R n Przedszkola ;w W^sofcfeJ mgr Danuta Krauz

6 O F E R T A Do Przedszkola Publicznego w Wysokiej Wysoka 8,37-00 Łańcut (Wykonawca) Nawiązując do zapytania ofertowego na Sprzedaż, dostawę, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu multimedialnego niezbędnego do realizacji projektu pn. Co dzień mądrzejsi, co dzień sprawniejsi" realizowanego w ramach Poddziałania 9.. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za poniższą cenę: cena netto zł (słownie: + podatek V A T zł (słownie: ) ) Całkowita wartość zamówienia wynosi (słownie zł Szczegółową wycenę poszczególnych artykułów zawiera Specyfikacja asortymentowo-cenowa stanowiąca załącznik nr do niniejszej Oferty. In formuj ę(my), że uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od chwili złożenia oferty. Zobowiązuję(my) się w przypadku udzielenia nam zamówienia, do zawarcia umowy w ciągu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze naszej oferty. Potwierdzamy żądany termin wykonania zamówienia tj. 4 dni od daty podpisania umowy ) Oświadczam jednocześnie, że: - spełniamy warunki udziału w postępowaniu zawarte w art. 22 ust. ustawy Prawo Zamówień Publicznych - nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Załączniki do niniejszej oferty: /. Specyfikacja asortymentowo-cenowa. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Podpisano (upełnomocniony przedstawiciel)

7 Załącznik Nr do Oferty z dnia S P E C Y F I K A C J A A S O R T Y M E N T O W O - C E P > JOWA Lp. Sprzęt Producent/opis artykułu oferowanego Ilość sztuk K O M P U T E R PRZENOŚNY (LAPTOP) Cenajedn. netto Wartość brutto 2 O P R O G R A M O W A N I E DO K O M P U T E R A PRZENOŚNEGO 3 R Z U T N I K M U L T I M E D I A L N Y W R A Z Z U C H W Y T E M S U F I T O W Y M 4 T A B L I C A I N T E R A K T Y W N A Z S Y S T E M E M M O C O W A N I A

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby Oddziału Integracyjnego. Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby Oddziału Integracyjnego. Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie Dotyczy projektu: Pomóż mi, a będę miał równy start. Projekt realizowany w ramach projektu pt. Pomóż mi, a będę miał równy start" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy, oprogramowanie antywirusowe

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ STOWARZYSZENIE CENTRUM MŁODZIEŻY ARKA W RADOMIU

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ STOWARZYSZENIE CENTRUM MŁODZIEŻY ARKA W RADOMIU Numer sprawy: 2/2012 ZAPROSZENIE Radom, dnia 14.03.2012 DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający STOWARZYSZENIE CENTRUM MŁODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 6 do SIWZ Wymagane parametry minimalne, które muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty. Wymagania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsppoddebice.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsppoddebice.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsppoddebice.pl/bip Poddębice: Dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 1. Zestawy komputerowe dla beneficjentów ostatecznych Lp. Nazwa komponentu / funkcji Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/123/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowych, nie używanych stacjonarnych zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA I. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 zestawów komputerowych wraz z zainstalowanym oprogramowaniem wg niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, - Komputery PC uczniowskie szt. 18 - Komputer PC nauczycielski szt.1 - Kopiarka/drukarka

Bardziej szczegółowo

1. Zestawy komputerowe dla beneficjentów ostatecznych

1. Zestawy komputerowe dla beneficjentów ostatecznych Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Zestawy komputerowe dla beneficjentów ostatecznych Komponent / parametr / cecha Jednostka centralna Typ Zastosowanie Wydajność Wymagania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opis minimalnych wymagań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opis minimalnych wymagań Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opis minimalnych wymagań a) Komputer przenośny (notebook) I 2 szt. Lp. Parametr Minimalne wymagania Komputer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1

Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 1. Komputery dla beneficjentów ostatecznych Lp. Zakres wymagań Wymagania minimalne 1. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/SDW/2013 na dostawę sprzętu na potrzeby projektu Szansa dla wszystkich

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/SDW/2013 na dostawę sprzętu na potrzeby projektu Szansa dla wszystkich Białystok, dnia 17.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/SDW/2013 na dostawę sprzętu na potrzeby projektu Szansa dla wszystkich współfinansowanego przez Unię Europejską i budżet państwa w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach:

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach: Zał. nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach: 1. Notebook 2szt.: Nazwa komponentu Typ Zastosowanie Procesor Pamięć operacyjna RAM Dysk

Bardziej szczegółowo

DOPOSAŻENIE KLASOPRACOWNI

DOPOSAŻENIE KLASOPRACOWNI Postępowanie ZSAT. 271. 241.p2.2015 Załącznik nr 1 Specyfikacja dostaw DOPOSAŻENIE KLASOPRACOWNI Wykonawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu sprzęt, oprogramowanie informatyczne oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opis minimalnych wymagań. Część I zestaw do nagrań Lp. Urządzenie Parametry techniczne Ilość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opis minimalnych wymagań. Część I zestaw do nagrań Lp. Urządzenie Parametry techniczne Ilość Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opis minimalnych wymagań Część I zestaw do nagrań Lp. Urządzenie Parametry techniczne Ilość 1 Bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.11.2014 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.11.2014 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: 2. Nazwa Beneficjenta oraz Partnerów projekt 3. Wspólny słownik zamówień (CPV) 4. Przedmiot zamówienia: 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 1 do SIWZ MGOPS/0717/POIG/ZP/6/2014 CZĘŚĆ B 1. Komputer stacjonarny dla gospodarstwa domowego Lp. Nazwa parametru 1 Typ Komputer stacjonarny. 2 Zastosowanie Komputer będzie wykorzystany dla

Bardziej szczegółowo

4 GB DDR 3, 1600 MHz, rozszerzenie RAM: max 8GB wymiana RAM ułatwiona - klapka od spodu 4. Pamięć masowa 500 GB, 5400 rpm - 8 MB cache

4 GB DDR 3, 1600 MHz, rozszerzenie RAM: max 8GB wymiana RAM ułatwiona - klapka od spodu 4. Pamięć masowa 500 GB, 5400 rpm - 8 MB cache Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i projektorami multimedialnymi do projektu pn.: Kompleksowy system doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-I/NZU/491/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AG.-I.273.2.11.2013

Znak sprawy: AG.-I.273.2.11.2013 Znak sprawy: AG.-I.273.2.11.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM Z

Bardziej szczegółowo

( pieczęć Wykonawcy ) Załącznik nr 3 B do SIWZ

( pieczęć Wykonawcy ) Załącznik nr 3 B do SIWZ ( pieczęć Wykonawcy ) Załącznik nr 3 B do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Na zadanie nr 2 Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla potrzeb jednostek garnizonu mazowieckiego nr sprawy 24/15 Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu. W każdym z przypadków opisanego

Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu. W każdym z przypadków opisanego Załącznik nr 3 Nazwa komponentu Procesor Pamięć operacyjna Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Płyta główna Pamięć masowa Napęd optyczny Czytnik kart Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny 14 szt.

Komputer przenośny 14 szt. Załącznik nr 11 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - opis przedmiotu zamówienia - sprzęt Część sprzętowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer przenośny 14 szt. 01. przekątna ekranu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Wymagane minimalne parametry techniczne

Opis przedmiotu zamówienia. Wymagane minimalne parametry techniczne Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny 29 szt. Typ Procesor Chipset Pamięć operacyjna Parametry pamięci masowej Karta graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 Jeżeli w Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe,

Bardziej szczegółowo