Program wspólnej, transatlantyckiej demonstracji przywracania równowagi po incydencie biologicznym (TaCBRD)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program wspólnej, transatlantyckiej demonstracji przywracania równowagi po incydencie biologicznym (TaCBRD)"

Transkrypt

1 Program wspólnej, transatlantyckiej demonstracji przywracania równowagi po incydencie biologicznym (TaCBRD) Ryan Madden Departament Obrony USA Agencja Redukcji Zagrożeń Obronnych Wspólne Biuro Nauki i Technologii wrzesień, 2013 r. Zatwierdzono do powszechnego użytku; dystrybucja bez ograniczeń

2 Określenie problemu Ludność cywilna, wojsko oraz najważniejsza infrastruktura podlegają zagrożeniom z powodu braku możliwości zapewnienia skoordynowanego na poziomie różnych agencji podejścia do przywracania równowagi po zdarzeniu biologicznym na dużym obszarze w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Zdolność przywracania równowagi: uodpornienie, umiejętność przystosowania się oraz szybkiej odbudowy (obejmuje fazy przygotowania, reagowania kryzysowego i odbudowy) 2

3 Nieustanne przygotowywanie Rutynowe monitorowanie zdrowia publicznego Rutynowe monitorowanie środowiska Ochrona funkcjonariuszy Nawiązanie komunikacji Czynności w ramach przywracania równowagi po incydencie biologicznym Stan gotowości Badania weryfikujące najwybitniejsze osiągnięcia naukowe Przeszkolony personel medyczny i ratowniczy Opracowanie planów Przeprowadzenie ćwiczeń Wzmocniona infrastruktura Poziom świadomości w zakresie posiadanych zasobów i możliwości PRZYWRACANIE RÓWNOWAGI PO INCYDENCIE BIOLOGICZNYM Przed incydentem Wzmożona realizacja planów reagowania kryzysowego Wzmożone pobieranie próbek ze środowiska Wzmożone pobieranie próbek klinicznych Strategia przedterapeutyczna Odseparowanie obywateli Reagowanie W trakcie incydentu Powiadomienie Identyfikacja środka Wydanie leków Dochodzenie i ekspertyzy Monitorowanie statystyk narażonej populacji Wstępna charakterystyka Po incydencie Zoptymalizowana charakterystyka Ustalanie kolejności odbudowy Dekontaminacja Oczyszczanie Odbudowa Decyzje o ponownym zasiedleniu Długofalowe monitorowanie zdrowia publicznego Długofalowe monitorowanie środowiska Odtwarzanie 3

4 Cel: Opracowanie i zademonstrowanie zdolności do przywracania równowagi po zdarzeniu biologicznym na dużym obszarze w Stanach Zjednoczonych i w Polsce (w tym po zakaźnych i trwałych zagrożeniach), wpływającym na ludność cywilną, personel wojskowy oraz kluczową infrastrukturę Sponsor: Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (Agencja Redukcji Zagrożeń Obronnych) Partnerzy: Stany Zjednoczone i Polska Department Obrony (Agencja Redukcji Zagrożeń Obronnych, Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych, Centrum Biologiczno Chemiczne Amerykańskich Sił Zbrojnych w Edgewood, Gwardia Narodowa Stanu Illinois) Departament Stanu (Biuro Programem Zarządzania Konsekwencjami Zagranicznymi, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie) Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Systemu Telefonów Alarmowcyh) Ministerstwo Obrony (Centrum Reagowania Epidemiologicznego Polskich Sił Zbrojnych) Ramy czasowe: Podsumowanie programu 4

5 Partnerstwo międzynarodowe Aktualna współpraca: Podniesienie poziomu przygotowania USA oraz Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego poprzez bliską współpracę z krajem kluczowego partnera Pomaga podwyższyć poziom planowania w Polsce, czynności reagowania i odbudowy w obszarze zarządzania kryzysowego w przypadku zdarzenia biologicznego. Wydarzenia Polska/TaCBRD: Seria warsztatów Post-Epifaktor (grudzień 2011 r., kwiecień 2012 r., listopad 2012 r.) Warsztat dot. zarządzania kryzysowego i podejmowania decyzji (kwiecień 2013 r.) Ćwiczenia polowe BIOSAFE (czerwiec 2013 r.) Testowanie polskiego systemu LIDAR (lipiec 2013 r., lipiec 2014 r.) Konferencja EpiMilitaris (wrzesień 2013 r., wrzesień 2014 r.) Demonstracje techniczne (sierpień 2013 r., luty 2014 r.) Warsztaty w zakresie reagowania kryzysowego/odbudowy po zdarzeniu biologicznym (luty 2014 r.) Ćwiczenia Eskulap (czerwiec 2014 r.) Demonstracje operacyjne (sierpień 2014 r.) 5

6 TaCBRD ozpoczęcie rozgrywek Podpisanie deklaracji przez USA Polska/USA Warsztat Post-EPIFAKTOR # Oś czasu dla programu EURO Cup 2012 Polska/USA Warsztat Post-EPIFAKTOR # J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 2012 Warsztaty pomocy międzynarodowej Polska/USA Warsztat Post-EPIFAKTOR #3 Ćwiczenia z zarządzania medycznego Warsztaty podejmowania decyzji w zarządzaniu kryzysowym Ćwiczenia BIOSAFE Testowanie polskich detektorów 2013 ROK KALENDARZOWY EpiMilitaris 2013 Demonstracja techniczna #1 Warsztaty reagowania i odbudowy po incydencie biologicznym Demonstracja techniczna #1 Ćwiczenia ESKULAP 2014 Testowanie polskich detektorów Warsztaty monitorowania biologicznego i przywracani równowagi Demonstracje operacyjne 2014 Na terenie USA Na terenie Polski Inne lokalizacje EpiMilitaris

7 Podsumowanie TaCBRD Scenariusz 1: Zagrożenie zakaźnym czynnikiem biologicznym na dużym obszarze zgony; przypadki zachorowań Brak uszkodzeń infrastruktury, a skażenie obiektów trwa tylko kilka godzin. Ewakuacje/przemieszczenie osób Brak potrzeby ewakuacji Schronienie na miejscu lub kwarantanna dla niektórych, ciężko narażonych obszarów Możliwość samodzielnej ewakuacji na dużą skalę z dotkniętych społeczności Oddziaływanie ekonomiczne szacowane na kwotę kilku milionów USD Proces odbudowy trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy Ogólny opis scenariusza: Dżuma wywoływana jest przez bakterie, które powodują wysoką śmiertelność nieleczonych przypadków i mogą wywołać epidemię. Najbardziej znane są z tego, iż były powodem tzw. dżumy Justyniana (w połowie VI w.) oraz czarnej śmierci (w połowie XIV w.), która pochłonęła miliony ofiar. W tym scenariuszu, terroryści rozsiewają zarazki dżumy płucnej w trzech głównych obszarach dużego miasta - na lotnisku, na głównym stadionie oraz na dużym dworcu kolejowym. 7

8 Podsumowanie TaCBRD Scenariusz 2: Zagrożenie zakaźnym czynnikiem biologicznym na dużym obszarze Około zgonów oraz przypadków obrażeń cielesnych Poza skażeniem, minimalne szkody infrastruktury Ewakuacje/przemieszczenie osób poszukuje schronienia (konieczna dekontaminacja) poinstruowano o konieczności znalezienia miejsca w każdym z miast Ponad samodzielnie ewakuuje się z dotkniętych miast Skażenie o szerokim zasięgu Oddziaływanie ekonomiczne szacowane na kwotę kilku miliardów USD Proces odbudowy trwa od kilku miesięcy do kilku lat Ogólny opis scenariusza: Przetrwalniki wąglika zostają rozpylone w aerozolu powodując inhalację wąglika, który rozwija się z Bacillus anthracis po wchłonięciu do płuc. Następuje progresywna infekcja. Ten scenariusz opisuje pojedynczy atak z użyciem wąglika w aerozolu w jednym mieście, zorganizowany przy użyciu ciężarówki oraz ukrytego zaimprowizowanego urządzenia do rozpylania w gęsto zaludnionym mieście, o dużej ilości dojeżdżających do pracy osób. 8

9 Wykrywanie i raportowanie zagrożeń W przypadku zakaźnych zagrożeń biologicznych, należy ograniczać zachorowalność dzięki szybkiemu wykrywaniu i ograniczaniu rozprzestrzeniania się środka biologicznego: Nowatorskie wykorzystanie wskaźników środowiskowych Korelacja prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia z czynnościami reagowania kryzysowego Zalecanie czynności reagowania kryzysowego w celu zapobieżenia lub ograniczenia rozmiaru katastrofy Główne obszary zainteresowania Szybkie reagowanie kryzysowe i odbudowa W przypadku trwałych zagrożeń biologicznych skrócić okres potrzebny na odbudowę Narzędzia do podejmowania właściwych decyzji w zakresie priorytetyzacji, strategi pobierania próbek/dekontaminacji oraz analizy kompromisów Koordynacja na poziomie wszystkich komórek rządowych oraz międzynarodowym w zakresie możliwości rozwojowych Zalecanie czynności reagowania kryzysowego w celu odbudowy po katastrofa Warsztaty i ćwiczenia Demonstracje techniczne Demonstracje operacyjne 9

10 TaCBRD Narzędzia decyzyjne do zarządzania kryzysowego podczas zdarzenia biologicznego Dane zdarzenia biologicznego (w tym polski LIDAR) Reagowanie Identyfikacja Charakteryzacja Dekontaminacja Oczyszczanie Odbudowa Zdarzenie Narzędzie aktywacji Narzędzie prawdopodobień stwa zagrożenia do działania Narzędzie priorytetyzacji i optymizacji Narzędzie wyboru dekontaminacji Narzędzie do pobierania próbek Pierwsza faza akcji ratowniczej Charakteryzacja zdarzenia Oczyszczanie terenu 10

11 W jaki sposób TaCBTD podnosi zdolność do regeneracji? Przygotowanie ulepszenia w oparciu o Ranking najlepszych badań naukowych Doskonalenie ram i planów oraz przeprowadzanie ćwiczeń Reagowanie ulepszenia w oparciu o koordynację komunikacji i komunikaty dla społeczeństwa zapewnienie narzędzi do monitorowania medycznego oraz zarządzanie ewakuacją, kwarantanną, oraz odseparowaniem obywateli Odbudowa ulepszenia w oparciu o przyśpieszenie ponownego zasiedlenia Ranking ścieżek krytycznych Ograniczanie do minimum ilości zasobów i odpadów szkolenie ratowników, personelu medycznego i decydentów podnoszenie świadomości w zakresie posiadanych zasobów i możliwości tworzenie planów mobilizacji kryzysowej standaryzowanie pobierania próbek sanitarnych i środowiskowych ustalenie kryteriów oczyszczania Ograniczanie do minimum strat ekonomicznych 11

12 Pytania? 12

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA SECURITY THEORY AND PRACTICE number 4 (XIII) Krakow 2013 Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA numer 4 (XIII)

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Od niepamiętnych czasów odróżniano problemy

Od niepamiętnych czasów odróżniano problemy O zdrowiu publicznym Od niepamiętnych czasów odróżniano problemy dotyczące zachowania zdrowia poszczególnych osób od problemów dotyczących zachowania zdrowia całych społeczności. Akwedukty, termy, łaźnie

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin

Wpływ zmian klimatu na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 1.4.2009 r. SEC(2009) 416 WEWNĘTRZNY DOKUMENT ROBOCZY KOMISJI Dokument uzupełniający BIAŁĄ KSIĘGĘ Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania Wpływ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII GIS WE WSPOMAGANIU DZIAŁAŃ SŁUŻB RATOWNICZYCH DUŻEGO ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII GIS WE WSPOMAGANIU DZIAŁAŃ SŁUŻB RATOWNICZYCH DUŻEGO ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII GIS WE WSPOMAGANIU DZIAŁAŃ SŁUŻB RATOWNICZYCH DUŻEGO ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO Łukasz DZIEMBA Streszczenie: Dynamika sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie środowiskowym zagrożeniom zdrowia

Przeciwdziałanie środowiskowym zagrożeniom zdrowia dr Anna Starzewska-Sikorska mgr inż. Wanda Jarosz Przeciwdziałanie środowiskowym zagrożeniom zdrowia Wstęp Rozwój naukowo-techniczny ostatnich dekad wywołał pojawienie się zagrożenia przez wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu Organizacja dekontaminacjd ekontaminacji wstępnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczegoniczego Materiał szkoleniowy opracowany pod nadzorem Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM Dr hab. inż. Edward Kołodziński prof. UWM Katedra Informatyki Stosowanej WNT Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie www.uwm.edu.pl/kis ekolodzinski@wp.pl WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wybrane problemy gminnego zarządzania kryzysowego w czasie powodzi i usuwania jej skutków mgr inż. Jan Czech PRACA PODYPLOMOWA PROMOTOR

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3 WYDZIAŁ ANALIZ BIULETYN KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Raport Instytutu Mikromakro. TETRA dla Polski 2011-07-08 M O D E L E B I Z N E S O W O - O R G A N I Z AC Y J N E ISBN 978-83-62824-01-4

Raport Instytutu Mikromakro. TETRA dla Polski 2011-07-08 M O D E L E B I Z N E S O W O - O R G A N I Z AC Y J N E ISBN 978-83-62824-01-4 Raport Instytutu Mikromakro TETRA dla Polski 2011-07-08 M O D E L E B I Z N E S O W O - O R G A N I Z AC Y J N E ISBN 978-83-62824-01-4 Strona 1 M O D E L E B I Z N E S O W O - O R G A N I Z A C Y J N

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek

Spis treści. Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek Spis treści Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek i Położnych Projekt Systemowy Profesjonalne pielęgniarstwo sys temu ratownictwa medycznego w Polsce wsparcie

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-61520-31-3

ISBN 978-83-61520-31-3 ISBN 978-83-61520-31-3 ISBN 978-83-61520-31-3 ZAGADNIENIA ZAGADNIENIA OGÓLNE OGÓLNE Z ZAKRESU ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYZYKIEM I ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRYZYSOWEGO ANALIZA

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA TERRORYSTYCZNEGO

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA TERRORYSTYCZNEGO dr inż. Marian Żuber Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała T. Kościuszki we Wrocławiu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie marian.zuber@poczta.fm INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO

Bardziej szczegółowo

4. INFORMACJE DODATKOWE... 69 4.1. Organizacja i metodyka kontroli... 69 4.2 Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli...

4. INFORMACJE DODATKOWE... 69 4.1. Organizacja i metodyka kontroli... 69 4.2 Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli... Spis treści Wykaz stosowanych pojęć i skrótów... 4 WPROWADZENIE... 6 1. ZAŁOŻENIA KONTROLI... 7 2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI... 9 2.1 Ogólna ocena kontrolowanej działalności... 9 2.2 Synteza wyników

Bardziej szczegółowo

Darłowo Farma Wiatrowa, Polska - Etap IIIA i IIIB Środowiskowy i społeczny plan działania

Darłowo Farma Wiatrowa, Polska - Etap IIIA i IIIB Środowiskowy i społeczny plan działania Pękanino Wind Invest Sp. z o.o. i Gorzyca Wind Invest Sp. z o.o. (wspólnie zwane Spółkami projektu) obecnie sponsorują Etap IIIA i Etap IIIB (oba etapy zwane Projektem) przedsięwzięcia o nazwie Darłowo

Bardziej szczegółowo

Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni RP

Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni RP KPB-4101-002-00/2014 Nr ewid. 42/2015/P/14/043/KPB Informacja o wynikach kontroli Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni RP DEPARTAMENT Porządku i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PLANOWANIA CYWILNEGO W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RP

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PLANOWANIA CYWILNEGO W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RP ISBN 978-83-61520-23-8 WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PLANOWANIA CYWILNEGO W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RP Praca pod redakcją mł. bryg. dr inż. Dariusza Wróblewskiego Publikacja finansowana przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych Zarządzanie rewitalizacją terenów Od edukacji do praktyki www.cobraman-ce.eu / www.central2013.eu Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy

WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2009 Wójta Gminy Janowo Szefa OC Gminy z dnia 23 marca 2009 r. WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie tworzenia struktur, zadań, szkolenia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRZY STOSOWANIU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 28 kwietnia 2014 r. Copyright International Labour Organization 2013

Bardziej szczegółowo

Doktryna Cyberbezpieczeństwa RP

Doktryna Cyberbezpieczeństwa RP Informator o ochronie teleinformatycznej www.rcb.gov.pl Styczeń 2015 nr 9 NOWY WEKTOR ATAKU WYKORZYSTUJĄCY SYSTEMY TYPU SCADA W sieci pojawił się nowy typ cyberataku, który skierowany jest na pracowników

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010

RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010 RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010 Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce Spis treści WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo