IPTV nowoczesna technologia zmieniająca rynek telewizji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IPTV nowoczesna technologia zmieniająca rynek telewizji"

Transkrypt

1 IPTV nowoczesna technologia zmieniająca rynek telewizji Warsztaty Software Konferencje Warszawa 30 września 2008 Wojciech Apel, SGT S.A.

2 Plan warsztatów 1. Sesja #1 - Zmiany na rynku telewizji. 2. Sesja #2 - Nowe technologie, nowe moŝliwości, nowe biznesy. 3. Sesja #3 - IPTV od środka.

3 1. Wstęp Punkt widzenia zaleŝy od punktu siedzenia.

4 O mnie...

5 Telewizja problem techniczny Nadawca Obraz Telewizja jako dziedzina telekomunikacji. Obraz Odbiorca Analizowane zagadnienia: Jakich środków technicznych uŝyć aby przesłać obraz na odległość? Jak poprawić jakość przysyłanego obrazu? Jak zrobić aby uŝyta technika była tania i bezpieczna.

6 Telewizja zjawisko społeczne Nadawca Obraz Telewizja jako narzędzie wywierania wpływu Obraz Odbiorca Analizowane zagadnienia: Jakie relacje międzyludzkie tworzy a jakie niszczy telewizja? Jak kontrolować kto moŝe a kto nie moŝe być nadawca? Jak widzowie wpływają na nadawców? Jak moŝna wywierać wpływ na społeczeństwo złoŝone (lub nie) z telewidzów?

7 Telewizja gałąź gospodarki Nadawca Obraz Telewizja jako miejsce prowadzenie biznesu. Obraz Odbiorca Analizowane zagadnienia: Modele biznesowe stosowane przez przedsiębiorców z tej branŝy. Przepływy finansowe ich zwiększanie i optymalizacja zysków. Jak na tym zarobić?

8 2. Podstawy techniki telewizyjnej

9 Definicja 1: Telewizja Telewizja to dziedzina telekomunikacji zajmująca się przekazywaniem informacji w formie ruchomego obrazu połączonego z dźwiękiem. Telekomunikacja to proces porozumiewania się (komunikacji) na odległość przy zastosowaniu środków technicznych. Komunikacja (porozumiewanie się) to proces przekazywania idei, myśli i obrazów pomiędzy co najmniej dwoma osobami.

10 Historia telewizji Pierwsze systemy mechaniczne Pierwsze nadawanie stale programy Pierwsze całkowicie elektroniczne systemy telewizji Standaryzacja NTSC i początek masowego rozwoju w USA Początek masowej telewizji w Europie 1975 Pierwsze transmisje satelitarne 1983 Początek telewizji satelitarnej (1983 Eutelsat 1985 Astra) 1996 Początek cyfrowych platform satelitarnych (DVB-S) 1996 Pierwsze przekazy IPTV 2005 YouTube jako stabilna platforma telewizyjna w Internecie Telewizja nie ma jeszcze 100 lat!

11 Problem techniczny: jak opisać obraz? Problem: Jak opisać obraz aby ten opis przesłać na odległość i odtworzyć jako obraz? Odpowiedź: Wykorzystując słabości ludzkiego oka podzielić na nieruchome w czasie obrazy, rozłoŝyć na linie, które moŝna opisać skalarną wielkością luminancji w funkcji czasu, to po przesłaniu wyświetlić.

12 Problem techniczny: jak opisać obraz? Oko nie zauwaŝa szybkich zmian Niektórzy widzą zmiany co 0,1s; nikt nie widzi 0,01s. Kino przyjęło system z 24 klatkami na sekundę Pierwsza telewizja Liczba obrazów: 12,5 50 obrazów na sekundę Liczba linii od 120 do 405. Pierwsze rozwiązanie: Analiza obrazu poprzez wirujące mechaniczne tarcze z otworami. Wyświetlanie poprzez tarcze lub system wirujących luster.

13 Mechaniczne analiza obrazu Tarcza Nipkowa

14 Pierwsze systemy przesyłające obraz

15 Mechaniczna analiza obrazu

16 Mechaniczny analizator obrazu

17 Telewizja mechaniczna

18 Telewizja mechaniczna

19 . Systemy mechaniczne

20 1928 Ikonoskop i systemy telewizji elektronicznej Cewki i elektrony odchylania plamki analizującej

21 Tuba pierwowzór kineskopu

22 Lampa oscyloskopowa Odchylanie wiązki polem elektrycznym

23 Kineskop odchylanie wiązki polem magnetycznym

24 Kineskop odchylanie wiązki polem magnetycznym

25 Analiza elektroniczna obrazu Zasada: Plamka analizująca przebiega kolejne linie poziomo i pionowo. Obserwacja: W przeciwieństwie do systemów mechanicznych potrzebny jest czas powrotu plamki analizującej (i wyświetlającej teŝ. Th Tha Thw Tv Tva Tvw

26 Analiza elektroniczna obrazu i odwieczny problem przeplotu Analiza i wyświetlanie musi się zmieścić w czasie krótszym niŝ reakcja oka, czyli około 50ms. Obserwacja: wprowadzając więcej linii, aby dalej móc oszukać oko (czyli zmieścić się z analizą w czasie mniejszym niŝ 40ms) naleŝy analizę linii prowadzić szybciej

27 Analiza obrazu z przeplotem linii InŜynierowie poszli na skróty: systemy z przeplotem zmniejszyły pasmo przesyłanej informacji i dały więcej czasu na analizę.

28 Analiza obrazu z przeplotem linii

29 Która technologia lepsza: Mechaniczna czy elektroniczna?

30 Sygnał Definicja: Sygnał to zmiana wielkości fizycznej w czasie, przenosząca informacje.

31 Sygnał telewizyjny Sygnał telewizyjny musi zawierać następujące informacje: Opis jasności kolejnych analizowanych linii. Informacje o synchronizacji poziomej (początek analizowanej linii). Informacje o synchronizacji pionowej (początek analizowania obrazu). Sygnał fonii. Dodatkowo do sygnału telewizyjnego dokłada się: Sygnał chrominancji opisujący zmianę kolorów wwwww poszczególnych linii. Teletekst. Znaczniki czasu (TC) w sygnałach profesjonalnych (BETACAM). Materiały w HTML związane z treścią (niektóre programy niemieckie). Obserwacja: sposób odwzorowania wielkości w sygnale musi być opisany przez jakąś normę (pojęcie system telewizji nie mylić ze standardem ).

32 Sygnał telewizyjny Definicja: Sygnał telewizyjny to zmiany napięcia elektrycznego opisujące rozłoŝony na poziome linie obraz, uwzględniające informacje o synchronizacji analizy obrazu, oraz o sygnał fonii i inne informacje polepszające jakość telewizji (informacja o kolorze i informacje potrzebne do usług dodanych, takich jak np. teletekst).

33 Sygnał telewizyjny obraz jednej linii

34 Sygnał telewizyjny kolejne linie

35 Definicja sygnału wymusza strukturę odbiornika telewizyjnego

36 Plansza obrazu kontrolnego Dlaczego tu tak duŝo kółek?

37 Wyliczenie pasma sygnału telewizyjnego ZałoŜenia: Odchylanie pionowe zgodne z częstotliwością sieci zasilającej 50Hz (Ameryka 60Hz) Liczba linii 625 (Ameryka 525) Wyliczenie częstotliwości odchylania poziomego: f = n t Lh fv = = = = = 15625Hz 16kHz Tv 1/ 25s 0,04s 40ms

38 Wyliczenie aktywnych linii w obrazie Linie aktywne i impuls synchronizacji poziomej 2*25 linii Linii aktywnych: L ha = Lh Lhw = = 575

39 Obliczenie pasma sygnału telewizyjnego Okres synchronizacji poziomej: 1 1 T = = = fh 15625Hz h 64µ s Czas aktywny linii poziomej: T = Th Thw = 64 µ s 12µ s = 52 Maksymalne pasmo sygnału wizji: ha µ ZałoŜenia: Liczba aktywnych linii poziomych 525 Proporcje obrazu 4:3 Lv / / fh = = = 6, 73MHz Tha 52µ s 52µ s s

40 Analogowe piksele Ile pionowych linii (pasków_ moŝna namalować? System D1 pasmo przycięte do 6MHz P max = fh max Tha = 6MHz 52 s = v µ System B pasmo przycięte do 5MHz 312 P max = fh max Tha = 5MHz 52 s = 260 Ile poziomych linii (pasków) moŝna narysować? Ph max = ( Lh Lhw) / 2 = (625 2*50) / 2 = 262,5 v µ Analogowych pikseli jest więc: 614 * 525 (520*525) Ciekawostka: cyfrowa rozdzielczość PAL to 768*576

41 Parametry fizyczne sygnału TV do zapamiętania Amplitudy sygnału: sygnał pozytywowy; 0V poziom synchronizacji; 0,3V poziom impulsu wygaszania; 1V poziomu bieli; ZaleŜności czasowe: 64µs - czas trwania jednej linii; 12µs - czas trwania impulsu wygaszania poziomego; 4,7µs - czas trwania impulsu synchronizacji poziomej; 20ms - czas kreślenia półobrazu; 40ms - czas trwania obrazu; 15625Hz - częstotliwość synchronizacji poziomej; 50Hz częstotliwość synchronizacji pionowej

42 Ile programów moŝna wepchać w eter? Zakres Oznaczenie Kod kanału Pasmo Liczba kanałów Zakres I VHF 1 R1, R2 48,5-56,5MHz, 58-66MHz 2 (*) Zakres II VHF 2 R3 - R5 76MHz - 100MHz 3 Midband S01 - S08 110MHz - 174MHz 8 Zakres III VHF 3 K06 - K12 174MHz - 230MHz 7 Superband S09 - S17 234MHz - 302MHz 9 Hyperband S18 - S38 302MHz - 470MHz 21 Zakres IV UHF 4 K21 - K37 470MHz - 606MHz 17 Zakres V UHF 5 K38 - K69 606MHz - 862MHz 32 Obserwacje: W eterze, do 1GHz większość miejsca zajmuje telewizja! W powietrzu moŝna maksymalnie upchnąć 59/3 około 20 programów. W kablu maksymalnie 97 bez internetu i cyfry ale praktycznie nie ma kablówki, która przekroczy 80.

43 Sygnał telewizyjny - systemy Systemy rozwijały się w róŝnych krajach ale około 60 roku moŝna było juŝ stworzyć tabelke i ponazywać je: System określa: Liczbę linii w sygnale (625, 525, 405, 819) Liczbę obrazów na sekundę (24, 25, 30, 60) Pasmo całkowitego sygnału (6, 7, 8 MHz) Pasmo sygnały wizji (4, 5, 6 MHz) Sposób modulacji Odległość wizji i fonii w sygnale Sposób modulacji fonii Proporcje obrazu (4:3, 16:9)

44 3. Telewizja zjawisko społeczne

45 Inne podmioty, inna percepcja Nadawca Obraz Telewizja jako dziedzina telekomunikacji. Obraz Odbiorca Zmiana percepcji Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Telewizja jako zjawisko społeczne. Treść Widz Odbiorca Konsument Wyborca Płatnik

46 Ramówka 1939

47 Ramówka 2008

48 (...) (...) bo to nie jest przedmiotem tych zajęć, ale kaŝdy wie, Ŝe telewizja kłamała......i dalej kłamie

49 4. Telewizja gałąź gospodarki

50 Analiza historycznych modeli

51 Telewizja model historyczny Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Telewizja Obraz Widz Odbiorca Konsument Płatnik

52 Przyczyna zmian: chciwość i nowe technologie. Pieniądze Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Telewizja Obraz Widz Odbiorca Konsument Płatnik Nowe moŝliwości w latach 80-tych: Technologie satelitarne dają nowe moŝliwości: uruchomienie nowych kanałów dystrybucji telewizyjnej; transgraniczność a więc sposób na ominięcie ograniczeń prawnych. Układy scalone duŝej skali integracji powodują radykalny spadek cen profesjonalnej elektroniki.

53 Podstawowe modele biznesowe Telewizje publiczne: Model #1: Finansowanie z budŝetu lub od podatników Telewizje prywatne: Model #2: finansowanie od strony producentów treści (Ŝyjemy z reklam) Model #3: finansowanie od strony odbiorców (telewizja płatna) Rzeczywistość jest bardziej skomplikowana czyli modele hybrydowe

54 Model #1: Finansowanie z abonamentu Lenin: Kino jest najwaŝniejszą ze sztuk! Widz to teŝ wyborca! Ktoś kto rządzi Pieniądze Poborca podatków Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Pieniądze Telewizja publiczna Obraz Pieniądze Widz Odbiorca Konsument Płatnik Wyborca!

55 Pomysł Bartka Stworzyć system poboru abonamentu poprzez zrobienie CA razem z DVB-T. Dać kaŝdemu kto ma telewizje z powietrza STB z DVB-T+CA za 100zł (3mln abonentów * 100zł = 300 mln). (jeszcze kosztowy system dystrybucji kart). Zmusić platformy i kablówki aby płaciły za swoich abonentów. Będzie się ściągać 10mln * 160zł = 1,6 mld Komentarz Józka to pójdzie na zmarnowanie, bo oni nie potrafią działać w konkurencyjnym rynku. Pytanie: czy chcemy mieć takie dobro jak telewizja publiczna.

56 Model #2: Finansowanie z reklam Czy rynek to wolny rynek? NajwaŜniejsza jest oglądalność a więc schlebiamy masowym gustom. Ktoś z polityków musiał pozwolić na to. Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Ktoś, komu się opłaca wywierać wpływ na rynkowe zachowania społeczeństwa Pieniądze Telewizja prywatna Pieniądze Obraz Rynek Pieniądze Widz Odbiorca Konsument Płatnik

57 Model #3: Finansowanie ze sprzedaŝy usługi Dziwne, Ŝe najbardziej jasny i czytelny model zadziałał tylko dla programów premium i kanałów pornograficznych. PowaŜne problemy: system zabezpieczania treści przed nieautoryzowanym dostępem system pobierania płatności. Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Telewizja prywatna Pieniądze Obraz Widz Odbiorca Konsument Płatnik

58 Ćwiczenie: Jak się ma cena jogurtu do telewizji? Zadanie: Oszacować przychody TV Polsat z reklam Oszacować rynek reklam TV w Polsce Ile przypada na gospodarstwo domowe? Materiał pomocniczy: plik: material-021-rynek-reklam-tv-x-2007.mht (W październiku (2007) największe wpływy z reklam wśród stacji telewizyjnych zanotował Polsat: 306,8 mln zł, czyli o 25,2 proc. więcej niŝ rok wcześniej, zaś TVN spadł na drugie miejsce - na czele kanałów tematycznych Polsat Sport. Reklamodawcą numer jeden Unilever, który wyprzedził operatora sieci Era i Heyah.) plik: material przychodzy TVN za 2Q 2008.gif

59 Ćwiczenie: Wpływy z abonamentu a wpływy z reklam Zadanie Oszacować wpływy TVP z abonamentu Porównać przepływy abonamentowe do przepływów z reklam Materiały pomocnicze: Link do raportu rocznego o rynku reklam material 43 - wyniki TVN za 2008_Q2l.pdf Link do raport ITI material 27 - abonament.pdf

60 Telewizje płatne: dwa problemy System bilingowania i windykacji opłat Pieniądze Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Telewizja płatna CA Obraz Widz Odbiorca Konsument Płatnik Zabezpieczenie treści w sposób aby była dostępna tylko dla uprawnionych widzów

61 Ćwiczenie: Zadanie: Przeprowadzić analizę modelu biznesowego TV Trwam? Sugestia: W jaki sposób wprowadzono system dostępu warunkowego W jaki sposób stworzono system bilingowy i windykacyjny?

62 Modele biznesowe po 1985 roku

63 Stabilizacja Czynniki stabilizujące: Polityczna kontrola państw nad nadawcami (koncesje) Brak kanałów w eterze Wielkie potrzeby kapitałowe na uruchomienie sieci nadawczej na zapełnienie rynku odbiornikami na produkcje telewizyjną. Ewolucja w jakości telewizji kolor, teletekst. Efekt: powstają molochy telewizyjne ale wszystko jest przewidywalne.

64 Co się dzieje po 1985 roku? Satelity do odbioru bezpośredniego 1983 Eutelsat 1985 Astra Cechy: Odbiór z anteny 1,5m (domowej) Dostępność pasma Ka (300 i więcej kanałów) Transgraniczność więc brak jurysdykcji A nawet konkurencyjność jurysdykcji kraje konkuruja o przedsiębiorców lepszym prawem! Odpowiedź ekipy Jaruzelskiego: zakaz uŝywania odbiorników nie przeznaczonych do odbioru na pasmach na których nie nadaje Polskie Radio i Telewizja Polska.

65 Ćwiczenie: Zadania: Przedyskutować procedurę uruchomienia ideologicznej stacji telewizyjnej typu Głos wolnej Saksonii. Mamy kase ale przeanalizować grupę docelową, aby dobrze wywierać wpływ i osiągać cele. Analiza z jakiego satelity nadają FTA dla Saksonii Wykupić kanał FTA na tym satelicie. Wytworzyć albo kupić treść Stworzyć system emisyjny i dosył do satelity (moŝe być juŝ transmisją naziemną). Poinformować saksończyków, Ŝe mogą oglądać (moŝe rozdać dekodery). Przeprowadzić dyskusję modeli biznesowych bazujących na transgraniczności i braku jurysdykcji. Np. zrobić tańszy Canal+ ale z reklamami bez ograniczeń stosowanych w Saksonii Mariusz: ktoś naduŝył transpondera wchodząc na niego w niewykorzystane pasmo.

66 Pamiętny rok 1995 w telekomunikacji Przed rokiem 1995: 1. Telekomunikacja to jest budowanie z urzędu drutów na słupach wzdłuŝ drogi. 2. Internet to narzędzie (zabawka) dla akademików. 3. Sieć telekomunikacyjna to sieć telefoniczna z nakładkami. 4. Telekomunikacja jest droga a im dalej się komunikują to droŝej wychodzi. Po roku 1995: 1. Telekomunikacja to biznes 2. Internet słuŝy do zarabiania pieniędzy. 3. Sieć telekomunikacyjna to uniwersalna sieć transmisji danych dla róŝnych terminali i aplikacji. 4. Telekomunikacja tanieje a geografia nie ma znaczenia.

67 Zmiany po 1985 i 1995 wymagają głębszej analizy Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Woronicza 17 Telewizja - gałąź gospodarki Zmiana percepcji Obraz Widz Odbiorca Konsument Płatnik Telewizja gałąź gospodarki Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Producenci programów Operatorzy platform telewizyjnych Obraz Widz Odbiorca Konsument Płatnik Agregatorzy Operatorzy telekomunikacyjni

68 Telewizja - gałąź gospodarki rynkowej Telewizja gałąź gospodarki Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Producenci programów Operatorzy platform telewizyjnych Obraz Widz Odbiorca Konsument Płatnik Agregatorzy Operatorzy telekomunikacyjni Krajobraz po zmianach (przełom XX i XXI wieku): Pojawienie się nowych podmiotów, nowych modeli biznesowych, nowych moŝliwości. Powstanie wolnego rynku telewizji.

69 Co to jest Internet?

70 Internet Definicja: Internet to publiczna sieć telekomunikacyjna oparta na technologiach wykorzystujących protokoły TCP/IP, obsługiwana przez wielu operatorów telekomunikacyjnych na nie do końca jasnych zasadach.

71 Internet część telekomunikacji. Model odniesienia. Człowiek lub maszyna Informacja Internet publiczna sieć telekomunikacyjna Informacja Człowiek Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Internet publiczna sieć telekomunikacyjna Informacja mutlimedialna Widz Odbiorca Konsument Płatnik

72 Wczesny Internet (do 1995) Internet, publiczna sieć, Osoba 1 Informacja która działa! Informacja Osoba 2 Serwer poczty, ftp, irc, www Cechy wczesnego Internetu: W Internecie komunikują się prawdziwe osoby (ludzie). Konieczność znajomości choć minimum technologii przez uŝytkownika. Przewaga inicjatyw obywatelskich nad czystą komercją.

73 Pierwszy czynnik zmian: Internet jako komercyjne medium Redaktor Dziennikarz Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Internet, publiczna sieć, miejsce prowadzenia biznesu Treść Odbiorca Konsument Płatnik Serwer publikacji Główne przepływy pienięŝne: Opłaty za dostęp do sieci. Przychody z reklam dodawanych wszędzie Inny model biznesowy: Opłata za treść. Chciwość

74 Drugi czynnik zmian: poprawa jakości usług Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Internet, publiczna sieć multimedialna Obraz Widz Odbiorca Konsument Płatnik Serwer multimedialny (www+) Czynniki multimedializujące internet: 1. Więcej światłowodów tanie łącza w szkielecie. 2. Technologie dostępowe dające więcej niŝ 1Mb/s. 3. Nowe metody kompresji dźwięku i obrazu. 4. Spadek cen elektroniki: procesorów, pamięci krzemowych i pamięci dyskowych. Pycha

75 Konwergencja: telewizja pojawia się w Internecie Telewizja gałąź gospodarki Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Producenci programów Operatorzy platform telewizyjnych Obraz Widz Odbiorca Konsument Płatnik Agregatorzy Operatorzy telekomunikacyjni Internet, miejsce prowadzenia biznesu Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Producenci programów Operatorzy platform telewizyjnych Obraz Widz Odbiorca Konsument Płatnik Agregatorzy Operatorzy telekomunikacyjni

76 Definicja: Telewizja internetowa Telewizja internetowa to odmiana telewizji uŝywająca sieć Internet za medium transmisji. W celu odbioru programów telewizji internetowej potrzebne jest odpowiednie urządzenie lub oprogramowanie na komputer osobisty oraz potrzebny jest szerokopasmowy dostęp do sieci Internet. Telewizja internetowa to usługa

77 Definicja: IPTV IPTV to technologia przesyłu obrazu w sieciach bazujących na protokole IP (np. w Internecie ale teŝ w sieciach zamkniętych). IPTV to technologia.

78 Świat telewizji i... Telewizja gałąź gospodarki Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Producenci programów Operatorzy platform telewizyjnych Obraz Widz Odbiorca Konsument Płatnik Agregatorzy Operatorzy telekomunikacyjni Tworzenie Przesył Konsumpcja

79 ... i świat telewizji internetowych Telewizja gałąź gospodarki Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Producenci programów Internet Obraz Widz Odbiorca Konsument Płatnik Agregatorzy Tworzenie Przesył Konsumpcja

80 Identyfikacja podmiotów

81 Model odniesienia BranŜa teleinformatyczna i medialna czyli miejsce prowadzenia biznesu Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Producenci treści Operatorzy platform multimedialnych Treść multimedialna Widz Odbiorca Konsument Płatnik Agregatorzy treści Operatorzy telekomunikacyjni

82 Model odniesienia Regulatorzy prawodawcy BranŜa teleinformatyczna i medialna czyli miejsce prowadzenia biznesu Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Producenci treści Operatorzy platform multimedialnych Treść multimedialna Widz Odbiorca Konsument Płatnik Agregatorzy treści Operatorzy telekomunikacyjni Producenci sprzętu (profesional) Producenci sprzętu (masówka)

83 Identyfikacja podmiotów 1. Producenci treści 2. Agregatorzy treści 3. Operatorzy platform multimedialnych 4. Operatorzy telekomunikacyjni 5. Producenci sprzętu 6. Prawo czyniący (władcy) i regulatorzy

84 1. Producenci treści Producenci treści Tradycyjni, ze świata filmu, radia i telewizji Wymyślacze formatów Wykonawcy, aktorzy, reŝyserzy Producenci i reprezentujące twórców organizacje zbiorowego zarządzania prawami Nowocześni, czyli kultura internetowa Wymyślacze nowych usług UŜytkownicy wykorzystywani przez agregatorów: Blogerzy Domowi filmowcy Wikipedyści ekshibicjoniści

85 2. Agregatorzy treści Agregatorzy treści Telewizje agregujące produkcje zewnętrzne Twórcy kanałów filmowych i tematycznych Portale internetowe agregatorzy słowa pisanego ale juŝ nie tylko pisanego Serwisy Web 2.0 Wikipedia, Nasza klasa, YouTube, Fotka.pl, blog.pl

86 3. Operatorzy platform multimedialnych Operatorzy platform multimedialnych Operatorzy platforma satelitarnych Operatorzy usług multimedialnych

87 4. Operatorzy telekomunikacyjni Operatorzy telekomunikacyjni Radiodyfuzja naziemna Radiodyfuzja satelitarna Dostęp kablowy (nieparzyści) Dostęp kablowy, ale inaczej (parzyści)

88 5. Producenci elektroniki Producenci sprzętu Urządzenia profesjonalne Cisco, IBM, HP, Sony, Tanenberg,... Urządzenia masowe Philips, Sharp,

89 6. Prawo czyniący i regulatorzy Regulatorzy prawodawcy Tworzący prawo Sejm, senat, prezydent Ministerstwa właściwe :-) Regulator regulujący

90 Kto jest kim w Polsce - przykłady Producenci programów Telewizja gałąź gospodarki Operatorzy platform telewizyjnych Operatorzy telekomunikacyjni Agregatorzy

91 Ćwiczenie: Zadania: Na postawie serwisów WWW przeprowadzić analizę kilku hybryd z tej samej grupy kapitałowej ITI TVN Onet DreamLab Źródło: material 76 - raport grupy tvn za 1p 2008.pdf strona 15 Prześledzić powiązania kapitałowe producentów.

92 Analiza modeli biznesowych

93 Model #1: Streaming wczesne zabawy w Internecie. Producenci niby... programów Internet To były zabawy technologią w latach Technologia dostępna dla kaŝdego ale w chwili obecnej praktycznie stosowana tylko w rozwiązaniach radiowych (radia internetowe). DuŜy wkład technologiczny firmy Real Media a potem Microsoft.

94 Model #1: Streaming wczesne zabawy w Internecie. Kodek sygnału do materiały zakodowanego formaty: rm mvi Dysk z zasobami Graficzny system operacyjny Serwer streamujący protokołem RSTP Aplikacja odbierająca protokół RSTP RealPlayer, Microsoft MediaPlayer Stos protokołu: TCP lub UDP Stos protokołu IP Stos protokołu: TCP lub UDP Stos protokołu IP Sieci operatorów w warstwie L3 (IP - internet), L2 (np. Ethernet, DSL, SDH, ATM) i L1 (światłowody, druty) Aplikacja System operacyjny Sieć

95 Model #2: Portale bawiące się w telewizje

96 Model #2: Portale bawiące się w telewizje Internet Producenci programów Prywatna platforma telewizyjna bazująca na WWW Wyliczanka: Portale internetowe Analiza: Producent: kaŝdy, kto sprzedaje materiał Agregator: redakcja portalu Operator platformy: właściciel portalu Operator: ISP Portale silnie związane z mediam

97 Model #2: Portale bawiące się w telewizje Dysk z zasobami Graficzny system operacyjny Serwer webowy wysyłający protokołem HTTP Obraz w plikach Flash (!) Przeglądarka internetowa z pluginem Flash Stos protokołu: TCP lub UDP Stos protokołu IP Stos protokołu: TCP lub UDP Stos protokołu IP Sieci operatorów w warstwie L3 (IP), L2 (np. Ethernet, DSL, SDH, ATM) i L1 (światłowody, druty)

98 Model #3: Serwisy prawie jak telewizja Internet Producenci programów Prywatna platforma telewizyjna Pieniądze Wyliczanka: Pornografia Pieniądze Problem płatności Akcent na obraz (prawie jak telewizja)

99 Model #4: Otwarte, publiczne platformy telewizyjne Internet Publiczna platforma telewizyjna Wyliczanka: YouTube Google Video Klony! Więcej klonów Analiza: Producent: kaŝdy kto ma kamerę. Agregator: chaos! Operator platformy: ktoś z ukrytym interesem (np. YouTube)

100 Model #5: Omijanie operatorów telekomunikacyjnych Producenci programów Agregatorzy nowego typu Internet Kanał bez gwarancji jakości STB z duŝym HD Cechy: Internetowa transgraniczność. Operator telekomunikacyjny nie ma z tego nic bo agregator bazuje na dobrym internecie dostarczanym przez operatora. Wyliczanka: Microsoft LiveStation, Apple itune

101 Model #5: Omijanie operatorów telekomunikacyjnych

102 Model #5: Omijanie operatorów telekomunikacyjnych Platforma wpychająca (PUSH) treść Aplikacja operatora na platformę dedykowanego STB Dysk buforujący Dysk buforujący Stos protokołu: TCP lub UDP Stos protokołu IP Stos protokołu: TCP lub UDP Stos protokołu IP Sieci operatorów w warstwie L3 (IP), L2 (np. Ethernet, DSL, SDH, ATM) i L1 (światłowody, druty)

103 Model #6: technologie IPTV videostrada TP Internet Producenci programów Agregatorzy Operatorzy telekomunikacyjni Prywatna platforma telewizyjna Prywatna sieć dostępowa (np. xdsl) Obserwacja: to jest zwykła telewizja kablowa! (powiedzmy, ze cyfrowa telewizja kablowa). Ten sam model, biznesowy, choć inny kabelek i nieco większe moŝliwości z uwagi na kanał zwrotny.

104 Model #6: technologie IPTV videostrada TP Platforma IPTV Dysk z zasobami VOD Internet Komputer PC STB do IPTV TCP/IP Router IP TCP/IP TCP/IP Sieć w L3 - IP Sieć w warstwie L2 DSL+ ATM lub Ethernet Sieć w warstwie L1 - druty

105 Model #7: technologie IPTV jako dodatek u operatorów CATV Internet Producenci programów Agregatorzy Operatorzy telekomunikacyjni (kablowi) Prywatna platforma telewizyjna Prywatna sieć dostępowa CATV QAM + DOCIS Telewizje kablowe eksperymentują aby rozwiązać kilka swoich problemów, takich jak: Jak sprzedawać pornografie bez podpadania KRRiTV Jak zwiększyć ARPU i zmniejszyć odejścia abonentów

106 Model #7: technologie IPTV jako dodatek u operatorów CATV

107 MoŜliwości nowych telewizji

108 Model odniesienia Stacja czołowa jako silny komputer w sieci Sieć dobrej jakości w obie strony Terminal jako komputer podłączony do dobrego monitora. Zasoby Cyfrowy Świat Komputer przetwarzający w stacji czołowej Komputer przetwarzający przy terminalu Sieć telekomunikacyjna

109 Telewizor musi mieć adapter STB (ang. Set-top box) to elektroniczne urządzenie podłączane do telewizora a umoŝliwiające odtwarzanie obrazu i dźwięku przesyłanego z sieci. Adapter być musi! Coś, co odbiera z jakiejś sieci i podaje sygnał do telewizora traktowanego jako monitor telewizyjny. Ten adapter nazwijmy Set-Top-Box

110 STB dla IPTV firmy Motorola

111 Podział z uwagi na terminal Komputer osobisty (PC) PeCet jest jednoosobowy i coraz bardziej w naturalny sposób wpięty do sieci IP. Notebook teŝ jest jednoosobowy ale chodzi po całym mieszkaniu i teŝ juŝ jest sieciowy. Telewizor Musi mieć jakiś adapter do sieci IP, nazwijmy go Set-Top-Box (STB). Obserwacja: telewizory teŝ są coraz bardziej osobiste. Terminal kieszonkowy Telefon. PDA. Mniejszy laptop lub większy palmtop.

112 Metody dystrybucji sygnału IPTV w sieci W sieci cyfrowej Broadcast Multicast Unicast W sieci analogowej: Broadcast i broadcast

113 TV portal

114 Przewodnik EPG

115 Nagrywarka PVR

116 Przełączanie z EPG

117 Time Shift

118 Nowe moŝliwość telewizji internetowych (przykłady) Prawdziwy kanał zwrotny Interakcja i oglądanie na klikanie. Interakcja i decyzje zakupowe w czasie rzeczywistym. Tworzenie treści przez odbiorcę. Społeczność oglądaczy. Rozwiązania unicastowe obok multicastu i broadcastu. Prawdziwe VOD i sieciowe TS. Dokładna znajomość ruchów widza Kupowanie programów na minuty. Pełne statystyki i pełny opis zachowań.

119 Jak zrobiono TS? 18.oo 19.oo 20.oo 21.oo Detektywi Brzydula Fakty Uwaga Wydział Śledczy Na Wspólnej 18.oo 19.oo 20.oo 21.oo

120 Szukanie nowych modeli przez tradycyjnych graczy Zarabianie na SMSach w głosowaniach (big brather) Próba oszacowania przychodów z tego. Sprzedawanie przyszłości w internecie VOD jako svos (HBO Digital)

121 VOD Ograniczenia technologiczne wykreowały kilka odmian VOD: nvod Near Video on Demand Ten sam film emitowany na kilku kanałach z przesunięciem czasowym np. co 15 minut svod Subscription Video on Demand VOD realizowane przy braku moŝliwości pobierania opłat za wybraną pozycję lub subskrybowany dostęp do pakietu VOD. tvod Transaction Video on Demand Dodatkowa marketingowa nazwa dla pełnego VOD umoŝliwiająca płacenie za wybraną pozycję.

122 Klasyfikacja urządzeń STB Od strony wyjścia Eurozłącze, SVIDEO, HDMI i wszystkie jego prawne zalety Od strony sieci CATV Modulacja QAM Transmisja DOCIS Obecność kanału wzrotnego DOCIS DSL ETTH a na tym jakieś IP Od strony CA (systemu dostępu warunkowego) Na kartę chipową, niekartowe Od strony uŝytej elektroniki Dysk, siła procesora i siła protokołów Co jeszcze to urządzenie moŝe: współpraca z PC, współpraca z serwisami w interencie,...

123 Klasyfikacja z uwagi na medium Otwarta sieć IP bez gwarancji (Internet) Konieczność oszczędzanie na paśmie, uŝywanie silnych kodeków. Obejście braku QoS poprzez buforowanie w STB Prywatna sieć IP (otwarta lub zamknięta) Dostępny protokół IP z gwarancją (QoS) umoŝliwia stosowanie rozwiązań IPTV Sieć wydzielona i PeCet jako terminal IP w sieciach mobilnych

124 Nowe modele usług w IPTV TS Wpływy za wygodny STOP Wpływy za przeszłość Wpływy za przyszłość EPG+ Po co oglądać seriale?

125 Ćwiczenie: Zadanie Przedyskutować problemy prawne FTA czy FTI? GateWay telewizja internetowa -> multiucast Jak STB odtwarza multicast to TV a jak WebTV to Internet? Czy nvod to kanał liniowy?

126 5. IPTV od środka.

127 Sesja #3 IPTV od środka. Tematyka sesji: Nowoczesne protokoły kompresji multimediów (MPEG, H.264 i inne), Multipleksacja strumieni MPEG w TS, ramkowanie w IP, protokoły L2 i L3 (TS, pakowanie TS w IP), multicast i unicast IP, wymagania jakościowe stawiane przed siecią IPTV bazującą na IEEE-802 dynamiczna próba stworzenia w obrębie pokoju telewizji o zasięgu globalnym z wykorzystaniem freewareowych programów.

128 Słowo o cyfrowym przekazie obrazu

129 Cyfryzacja Cyfryzacja zasadniczo zrywa z systemami. Niby dalej jest ileś linii ale juŝ nie do końca wiadomo ile. Nie ma standardów (PAL, SECAM,NTSC) choć czasem te pojęcia się pojawiają błędnie uŝywane. Cyfrowy sygnał telewizyjny to ciąg binarny opisujący w sposób mocno skompresowanych zmiany obrazu i dźwięk.

130 Metoda kompresji MPEG

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140 Proces przetwarzania sygnału w stacji czołowej Sygnał satelitarny Cyfrowe odbiorniki satelitarne Deszyfrator (descrabling) Multipeksacja strumieni TS Szyfrowanie (scrambling) Multipelsacja strumieni TS Router brzegowy sieci multicastowej (PIM) Sygnały analogowe Sygnały cyfrowe Odbiorniki analogowe Kodeki MPEG Dostęp warunkowy Materiały VOD Zasoby TS Szyfrowanie (scrambling) Streaming VOD Streaming SMS czyli billing Serwer middleware Network services Internet proxy Router unicastowy

141 VLANy w sieci Metro Ethernet

142 Transport kluczy rozszyfrujących Multiplexer / IP Streamer Scrambler ECMs Mux In-band ECMs ECMG Simulcrypt Synchronizer (SCS) ECMs CW/AC CW CWG EMMG Out-of-band EMMs IP Network STB CAS Uprawnione STB otrzymują datagramy EMM, które w kombinacji z datagramami ECM pozwalają na odszyfrowanie treści.

143 Co to jest Midleware? Midleware oprogramowanie wnoszące wartość dodaną do telewizji kablowej, uruchamiane zarówno na terminalu abonenta (dokładnie na STB) jak i na współpracującym z nim serwerze w stacji czołowej.

144 Nowoczesne protokoły kompresji multimediów (MPEG, H.264 i inne), Kodeki: MPEG-2 MPEG-4 H.264 (opisane przez ITU MPEG-4 part. 10) Inne, którymi nie warto się zajmować: MPEG-1, RealVideo, QuickTime, DIVix i XviD Kontenery i formaty transportu: AVI MP4 MPEG-PS MPEG-TS MOV VCD (MPEG-1 na płytach CD)

145 Jak MPEG wsadzić w IP?

146 wymagania jakościowe stawiane przed siecią IPTV bazującą na IEEE-802 Ile pakietów moŝna zgubić.

147

148

149

150 Kabelkologia - HDMI HDMI - High Definition Multimedia Interface jest technologią zdolną do przesłania nieskompresowanej wiązki sygnału wideo w High Definition oraz 24 bitowego dźwięku w formacie 7.1. HDMI jest wstecznie kompatybilne do DVI. Dostępne są przejściówki HDMI DVI umoŝliwiające przesłanie tylko sygnału wideo. HDMI posiada wsparcie do obsługi szyfrowania HDCP - High-Bandwidth Digital Content Protection HDMI w przyszłości zastąpi złącza SCART (Euro) w sprzęcie AV

151 Kabelkologia - Component Component Video (YPbPr) - standard analogowego przesyłania obrazu opisanego za pomocą trzech składowych (komponentów) transmitowanych po niezaleŝnych kablach dla zmiejszenia wpływu zewnętrznych zakłóceń oraz strat sygnału. Są to: Y (złącze ZIELONE) - luminancja, Pb (złącze NIEBIESKIE) - niebieska składowa chrominancji, Pr (złącze CZERWONE) - czerwona składowa chrominancji. UmoŜliwia przesłanie wideo w rozdzielczościach:

152 Kabelkologia - SCART Złącze SCART - znane równieŝ jako (Eurozłącze) słuŝy do przesyłania analogowego sygnału audio i video. Do złącza doprowadzone są sygnały composite, RGB, audio (mono i stereo) oraz S-Video. Złączem SCART nie moŝna przesłać wideo w wysokiej rozdzielczości (High Definition).

153 Jak najlepiej połączyć sprzęt AV W zaleŝności od konfiguracji podłączanego sprzętu najlepiej podłączać wg poniŝszej kolejności: HDMI HDMI (wymagane szyfrowanie HDCP) HDMI DVI (wymagane szyfrowanie HDCP) Component Component Component VGA Component VGA DVI JeŜeli powyŝsze moŝliwości zawiodą pozostaje podłączenie sygnału wideo w niskiej rozdzielczości złączem: SCART (Eurozłącze)

154 Podłączenie nboxa do TV

155

Telewizja internetowa

Telewizja internetowa Telewizja internetowa i telewizyjne technologie internetowe Wojciech Apel 3S Śląskie Sieci Światłowodowe Konferencja: Technologie rozsiewcze telewizji cyfrowej Warszawa, 13 grudnia 2007 r. O mnie... Plan:

Bardziej szczegółowo

Szokujące doświadczenia z wdraŝaniem rozwiązań IPTV w sieciach polskich operatorów.

Szokujące doświadczenia z wdraŝaniem rozwiązań IPTV w sieciach polskich operatorów. Szokujące doświadczenia z wdraŝaniem rozwiązań IPTV w sieciach polskich operatorów. Spotkanie PLNOG, Kraków 2008 Wojciech Apel, SGT S.A. www.sgtsa.pl O mnie... Plan 1. Słowo o SGT 2. Co było szokujące

Bardziej szczegółowo

Kolejne szokujące doświadczenia z wdraŝaniem rozwiązań IPTV w sieciach polskich operatorów.

Kolejne szokujące doświadczenia z wdraŝaniem rozwiązań IPTV w sieciach polskich operatorów. Kolejne szokujące doświadczenia z wdraŝaniem rozwiązań IPTV w sieciach polskich operatorów. #!@..!! Trzecie spotkanie PLNOG, Kraków, wrzesień 2009 Wojciech Apel, SGT S.A. www.sgtsa.pl O mnie... Plan 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/16/09 Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy systemu komputerowego z oprogramowaniem, instalacją

Bardziej szczegółowo

Co to jest DVB-T? Jakie są korzyści z DVB-T? Większa liczba kanałów

Co to jest DVB-T? Jakie są korzyści z DVB-T? Większa liczba kanałów Co to jest DVB-T? DVB-T to standard telewizji cyfrowej DVB nadawanej z nadajników naziemnych. W Polsce do 2013 roku zastąpi całkowicie telewizję analogową czyli taką jaką możemy odbierać teraz za pomocą

Bardziej szczegółowo

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. dla każdego... bez opłat...

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. dla każdego... bez opłat... NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA dla każdego... bez opłat... Wykaz programów naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MPEG-4 Obecnie dostępne programy nadawane są w ramach trzech multipleksów. W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Odbieranie cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T jest BEZPŁATNE i nie wymaga kupowania abonamentu żadnej płatnej platformy cyfrowej.

Odbieranie cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T jest BEZPŁATNE i nie wymaga kupowania abonamentu żadnej płatnej platformy cyfrowej. Odbieranie cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T jest BEZPŁATNE i nie wymaga kupowania abonamentu żadnej płatnej platformy cyfrowej. Zawartość multipleksów cyfrowych 1 / 5 multipleks Oferta programowa * kanały

Bardziej szczegółowo

10 Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji.

10 Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji. 10 Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji. Odbiór sygnału telewizyjnego. Pytania sprawdzające 1. Jaką modulację stosuje się dla sygnałów telewizyjnych? 2. Jaka jest szerokość kanału telewizyjnego?

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SATELITARNE A RADIOFONIA I TELEWIZJA Foresight sektora kosmicznego w Polsce. Dr Karol Jakubowicz

TECHNIKI SATELITARNE A RADIOFONIA I TELEWIZJA Foresight sektora kosmicznego w Polsce. Dr Karol Jakubowicz TECHNIKI SATELITARNE A RADIOFONIA I TELEWIZJA Foresight sektora kosmicznego w Polsce Dr Karol Jakubowicz Wprowadzenie Technika satelitarna ma trwałe miejsce w radiofonii i telewizji. Aplikacje, zastosowania

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania technologiczne! Warszawa, 26 marca 2014 r.

Nowe rozwiązania technologiczne! Warszawa, 26 marca 2014 r. Nowe rozwiązania technologiczne! Warszawa, 26 marca 2014 r. LTE-Advanced: łączenie nośnych w paśmie 800 MHz LTE-Advanced Carrier Agregation Carrier Aggregation (CA) agregacja dwóch nośnych w paśmie 800

Bardziej szczegółowo

Rynek kablowy w Polsce i w Europie

Rynek kablowy w Polsce i w Europie Rynek kablowy w Polsce i w Europie Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 14 Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2015 2015 wzrost ogólnej liczby klientów

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Polski rynek telekomunikacyjny w liczbach

Polski rynek telekomunikacyjny w liczbach Polski rynek telekomunikacyjny w liczbach Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 10 Konferencja Technik Szerokopasmowych - Sopot, 2 czerwca 2011 Prezentacja opisuje polski

Bardziej szczegółowo

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Strona 1 Agenda Usługa jednokierunkowego dostępu do Internetu ASTRA2Connect: nowa usługa triple play Strona 2 Szerokopasmowy dostęp do Internetu (1-way) Cechy

Bardziej szczegółowo

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2012 Polski rynek telekomunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji: Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Konspekt lekcji: Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Konspekt lekcji: Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) 1 Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość 2 Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

System dystrybucji treści w interaktywnej telewizji publicznej itvp. Cezary Mazurek Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

System dystrybucji treści w interaktywnej telewizji publicznej itvp. Cezary Mazurek Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe System dystrybucji treści w interaktywnej telewizji publicznej itvp Cezary Mazurek Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Telewizja interaktywna Czym jest telewizja interaktywna? Oglądasz co chcesz......i

Bardziej szczegółowo

Naziemna telewizja cyfrowa w Europie i Polsce

Naziemna telewizja cyfrowa w Europie i Polsce Naziemna telewizja cyfrowa w Europie i Polsce Konferencja PIIT Warszawa, 13 grudnia 2007 Agenda TP EmiTel informacje o firmie Cyfrowy świat na ekranie - jakie korzyści niesie ze sobą telewizja cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Telewizja w Internecie: fakty i wyzwania

Telewizja w Internecie: fakty i wyzwania Telewizja w Internecie: fakty i wyzwania Przemysław Frasunek Warszawa, 21.11.2012 Sytuacja na rynku (1) Fakt #1: zmieniają się przyzwyczajenia użytkowników i model konsumpcji multimediów 700 tys. polskich

Bardziej szczegółowo

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln *

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln * Polski Rynek Telekomunikacyjny połowy 2008 roku Jerzy Straszewski prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej wrzesień 2008 r. Polska dane makroekonomiczne Liczba gosp. domowych 13,2 mln Gosp. domowe

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Telewizja cyfrowa. Co w praktyce oznacza to dla mieszkańców?

Telewizja cyfrowa. Co w praktyce oznacza to dla mieszkańców? Telewizja cyfrowa Co w praktyce oznacza to dla mieszkańców? Gospodarstwa domowe, które odbierają sygnał telewizyjny wyłącznie z nadajników naziemnych i posiadają stare odbiorniki telewizyjne z chwilą wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja telewizji naziemnej Kolejny etap wyłączeń sygnału analogowego w województwie zachodniopomorskim 20.05.2013 Korzyści wynikające z naziemnej telewizji cyfrowej Poszerzenie oferty programowej Drogą

Bardziej szczegółowo

1x Wejście antenowe, 1x S-Video, 1x Composite Audio/Video. Zestaw zawiera: Tuner, Pilot, Antena FM, Instrukcja szybkiego uruchomienia

1x Wejście antenowe, 1x S-Video, 1x Composite Audio/Video. Zestaw zawiera: Tuner, Pilot, Antena FM, Instrukcja szybkiego uruchomienia TUNER TV SATELITARNY / ANALOGOWY VS-DVBS100R OSTATNIE SZTUKI!!! Kompatybilny z VISTA i MCE Interfejs: Tuner radiowy analogowy: Tuner TV satelitarnej: Format zapisu: Wewnętrzny PCI NTSC, SECAM, PAL SVCD,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego

KOMUNIKAT. Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego KOMUNIKAT UWAGA! 19 marca 2013 roku pierwsze wyłączenia naziemnej telewizji analogowej na terenie województwa łódzkiego. Od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax INSTRUKCJA OBSŁUGI Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego 30 53 238 Wrocław Tel. +48 71 79 00 653 Fax. +48 71 78 32 935 Instrukcja obsługi VIP1910/VIP1920 Załączone elementy W pudełku powinny znajdować się

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Dekoder 4K Enigma 2 VU+ UNO 4K SE DVB-S2X

Dekoder 4K Enigma 2 VU+ UNO 4K SE DVB-S2X Dane aktualne na dzień: 07-02-2018 20:05 Link do produktu: http://www.taniosat.pl/dekoder-4k-enigma-2-vu-uno-4k-se-dvb-s2x-p-4308.html Dekoder 4K Enigma 2 VU+ UNO 4K SE DVB-S2X Cena 1 149,00 zł Cena poprzednia

Bardziej szczegółowo

JAMBOX update czyli jak się rozwija projekt IPTV SGT

JAMBOX update czyli jak się rozwija projekt IPTV SGT JAMBOX update czyli jak się rozwija projekt IPTV SGT Piąte spotkanie PLNOG Kraków, 21 październik 2010 Bartłomiej Czardybon, SGT S.A. www.sgtsa.pl Plan prezentacji Wstęp Skąd się wzięła SGT? Parę słów

Bardziej szczegółowo

Badanie odbiorników DVB-T

Badanie odbiorników DVB-T Badanie odbiorników DVB-T 1 ZBIGNIEW KĄDZIELSKI DYREKTOR GENERALNY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Instytut Łączności Państwowy Instytut Telekomunikacyjny - założony w 1934 r. przez prof.

Bardziej szczegółowo

Michał Brzycki Plan prezentacji: Definicja cyfryzacji telewizji naziemnej Konieczność wprowadzenia cyfryzacji Harmonogram wyłączania telewizji analogowej w innych krajach Korzyści i koszty cyfryzacji telewizji

Bardziej szczegółowo

Satelitarne platformy w Europie najpopularniejszy sposób cyfryzacji przekazów medialnych

Satelitarne platformy w Europie najpopularniejszy sposób cyfryzacji przekazów medialnych Satelitarne platformy w Europie najpopularniejszy sposób cyfryzacji przekazów medialnych Warszawa, 4 luty 2008 r. Krzysztof Surgowt Prezes Zarządu, ASTRA Polska Cyfryzacja gospodarstw domowych tv w Europie

Bardziej szczegółowo

Tak działa dekoder M-T telewizja DVB-T w iphone i IPad

Tak działa dekoder M-T telewizja DVB-T w iphone i IPad GSMONLINE.PL Tak działa dekoder M-T 5000 - telewizja DVB-T w iphone i IPad 2012-03-12 Podczas konferencji Cyfrowego Polsatu sprawdziliśmy jak działa usługa telewizji DVB-T przy wykorzystaniu dekodera przenośnego

Bardziej szczegółowo

Wspomniany system gwarantuje, że zawarcie umowy u dystrybutora jest wiarygodne i

Wspomniany system gwarantuje, że zawarcie umowy u dystrybutora jest wiarygodne i Kim jest dystrybutor? Dystrybutor to osoba będąca "źródłem informacji" o aktualnych pakietach, promocjach, programach i sprzęcie oferowanym przez CYFRĘ+. Rozmowa z dystrubutorem do niczego nie zobowiązuje.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...13

Spis treści. Wstęp...13 Spis treści Wstęp...13 ROZDZIAŁ 1. ROZWÓJ TECHNIK INFORMATYCZNYCH... 17 1.1. Próba zdefiniowania informacji...17 1.2. StaroŜytne urządzenia liczące...20 1.3. Maszyny licząco-analityczne... 21 1.4. Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie programów

Wyszukiwanie programów Wyszukiwanie programów A następnie ikonę wyszukiwanie programów Wybierz SZYBKIE WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW Sprawdź poziom i jakość sygnału. Jeśli wskaźniki mają kolor zielony, rozpocznij aktualizację listy

Bardziej szczegółowo

Oferta na wyposażenie Hotelu

Oferta na wyposażenie Hotelu Oferta na wyposażenie Hotelu Płatna Telewizja Hotelowa Menu XS WITPOL II Rozwiązania dla Hoteli ul. 28 Czerwca 1956r. 323, 61-469 Poznań tel. 061 832-05-33, 835-06-40 fax 061 835-06-41 tel. Kom. 0-604

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA I DLACZEGO JĄ WPROWADZAMY

CO TO JEST NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA I DLACZEGO JĄ WPROWADZAMY JAK ODBIERAĆ TELEWIZJĘ CYFROWĄ Kolejne wyłączenia sygnału analogowego telewizji naziemnej są w Małopolsce planowane na 22 kwietnia. Do końca lipca cała Polska przejdzie na odbiór cyfrowy. Wszyscy posiadacze

Bardziej szczegółowo

Multiroom Standard HD. Zasady działania Wymagania instalacji Funkcjonalność

Multiroom Standard HD. Zasady działania Wymagania instalacji Funkcjonalność Multiroom Standard HD Zasady działania Wymagania instalacji Funkcjonalność 1 Zasada działania Dekodery są od siebie niezależne w większości realizowanych funkcji. Oznacza to, że dekodery uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Stacja czołowa TV. Skuteczne zarządzanie listą programów Lokalny kontent TV jako sposób na budowanie lojalności abonentów

Stacja czołowa TV. Skuteczne zarządzanie listą programów Lokalny kontent TV jako sposób na budowanie lojalności abonentów Stacja czołowa TV Skuteczne zarządzanie listą programów Lokalny kontent TV jako sposób na budowanie lojalności abonentów Krzysztof Sidor k.sidor@diomar.pl DIOMAR Sp. z o.o., ul. Na Skraju 34, 02-197 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PLAN Podstawowe pojęcia techniczne charakteryzujące dostęp do Internetu prędkość podłączenia opóźnienia straty Umowa SLA inne parametry dostępność

PLAN Podstawowe pojęcia techniczne charakteryzujące dostęp do Internetu prędkość podłączenia opóźnienia straty Umowa SLA inne parametry dostępność PLAN Podstawowe pojęcia techniczne charakteryzujące dostęp do Internetu prędkość podłączenia opóźnienia straty Umowa SLA inne parametry dostępność gwarantowany czas usunięcia awarii zapisy w umowach Usługi

Bardziej szczegółowo

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych Załącznik nr 2c do umowy nr... Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych JeŜeli w opisie przedmiotu zamówienia (opisie parametrów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROCEDURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY I SERWISU DOT. DEKODERÓW ADB

INSTRUKCJA PROCEDURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY I SERWISU DOT. DEKODERÓW ADB INSTRUKCJA PROCEDURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY I SERWISU DOT. DEKODERÓW ADB Wersja 0.5 z dnia 30.09.2013 I. WSTĘP Instrukcja przeznaczona jest dla Punktów Serwisowych. Należy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ (załącznik nr 1 do umowy)

Załącznik nr 7 do SIWZ (załącznik nr 1 do umowy) Załącznik nr 7 do SIWZ (załącznik nr 1 do umowy) Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE system telewizji szpitalnej IPTV 1. Urządzenia Set Top Box (STB) Urządzenia Set Top Box

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Wdrażanie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC) Województwo Świętokrzyskie

INFORMATOR Wdrażanie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC) Województwo Świętokrzyskie INFORMATOR Wdrażanie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC) Województwo Świętokrzyskie Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji źródło: www.cyfryzacja.gov.pl 1 Proces cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

I OFERTA PODSTAWOWA* dla Usługi Telewizji Cyfrowej:

I OFERTA PODSTAWOWA* dla Usługi Telewizji Cyfrowej: Cennik Usług Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Toruniu przy ul. Tuwima 9, 87-100 Toruń, działająca i świadcząca usługi telewizji kablowej, wykonująca działalność w formie spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

Formaty plików. graficznych, dźwiękowych, wideo

Formaty plików. graficznych, dźwiękowych, wideo Formaty plików graficznych, dźwiękowych, wideo Spis treści: Wstęp: Co to jest format? Rodzaje formatów graficznych Właściwości formatów graficznych Porównanie formatów między sobą Formaty plików dźwiękowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego Załącznik nr 1C do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego I. Rodzaj sprzętu audiowizualnego Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary 1. Aparat cyfrowy 13 szt. 2. Radio z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Interaktywne media wprowadzenie do warsztatów 13.10.2007. Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl

Interaktywne media wprowadzenie do warsztatów 13.10.2007. Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Interaktywne media wprowadzenie do warsztatów 13.10.2007 Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Istota interakcji 2. Telewizja interaktywna 3. Konwergencja mediów elektronicznych 4.

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Standardy zapisu i transmisji obrazu

Standardy zapisu i transmisji obrazu Standardy zapisu i transmisji obrazu dr inż. Piotr Odya Katedra Systemów Multimedialnych Połączenia analogowe composite zespolony sygnał wizji luminancja+chrominancja najczęściej na złączu cinch, BNC s-video

Bardziej szczegółowo

Technologia ProStreamer

Technologia ProStreamer Technologia ProStreamer Programowalny streamer IP Quad, sygnałów DVB- S(S2), DVB-T, A/V Technologia ProStreamer jest nową, interaktywną metodą dystrybucji i zarządzania ofertą telewizji satelitarnej, naziemnej

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

w zestawie adapter wifi USB

w zestawie adapter wifi USB O Qviart: QVIART to młoda firma utworzona przez zespół specjalistów z ponad 15 letnim doświadczeniem poświęconym na rozwój sprzętu i oprogramowania w dziedzinie odbiorników DVB i elektroniki użytkowej.

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do (Wzoru) Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 1 do (Wzoru) Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 1 do (Wzoru) Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ CZĘŚĆ IV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Serwer wideokonferencyjny Ilość 1 szt. Oferowany model *... Producent*...

Bardziej szczegółowo

IPTV z chmury, czyli do czego służy KORSEC2.0

IPTV z chmury, czyli do czego służy KORSEC2.0 PLNOG9 IPTV z chmury, czyli do czego służy KORSEC2.0 Tymoteusz.Bilyk@Korbank.pl www.avios.pl www.korbank.pl Telewizja z chmury: źródła sygnału telewizyjnego kiedyś i obecnie aktywna chęć użytkownika udostępniania

Bardziej szczegółowo

Poradnik odbioru telewizji cyfrowej

Poradnik odbioru telewizji cyfrowej Już dziś bądź przygotowany na telewizję cyfrową cyfrowa TV PL Poradnik odbioru telewizji cyfrowej Przygotuj się do cyfryzacji jeżeli chcesz nadal oglądać telewizję! Poradnik opracowany przez: TM Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

System realizacji prezentacji multimedialnych i zarządzania treścią. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

System realizacji prezentacji multimedialnych i zarządzania treścią. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl System realizacji prezentacji multimedialnych i zarządzania treścią 1 1. O systemie DISPLAYER jest systemem audiowizualnej prezentacji informacji multimedialnej na ekranach plazmowych, LCD, monitorach

Bardziej szczegółowo

Opłaty miesięczne przy korzystaniu z Promocji (umowa na czas określony 24 m-ce)

Opłaty miesięczne przy korzystaniu z Promocji (umowa na czas określony 24 m-ce) Warszawa, luty 2008r. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Lewandów Warszawa Telekomunikacja Polska, Region Centrum Sprzedaży do Rynku Masowego przestawia ofertę dostarczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Orange OTT 2.0. MARZEC 2017 r.

Orange OTT 2.0. MARZEC 2017 r. Orange OTT 2.0 Budowa multiscreenowej usługi OTT umożliwiającej dostarczenia najlepszej jakości treści, przy wykorzystaniu ciekawych, innowacyjnych rozwiązań i budującej bardzo pozytywne reakcje klienta.

Bardziej szczegółowo

cmyk PROFI-LINK Typy zł ącz y i pr ze wo dów A/V

cmyk PROFI-LINK Typy zł ącz y i pr ze wo dów A/V cmyk Typy zł ącz y i pr ze wo dów A/V Przedstawiamy Państwu przewodnik wprowadzający do świata przewodów połączeniowych, który pomoże w znalezieniu optymalnego rozwiązania połączeń między urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 1.Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD, 2.pilot, 3.kabel zasilający. 1.radio cyfrowe

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Netia Player, czyli co robić, kiedy zwykła telewizja już nie wystarcza. Katarzyna Kuczyńska, Netia Warszawa, 31 stycznia 2012

Netia Player, czyli co robić, kiedy zwykła telewizja już nie wystarcza. Katarzyna Kuczyńska, Netia Warszawa, 31 stycznia 2012 Netia Player, czyli co robić, kiedy zwykła telewizja już nie wystarcza Katarzyna Kuczyńska, Netia Warszawa, 31 stycznia 2012 Coraz bardziej zacierają się granice pomiędzy światem telewizji i Internetu

Bardziej szczegółowo

TUNER TV SAT nbox Enigma 2 - tani tuner TV Sat z ogromnymi możliwościami

TUNER TV SAT nbox Enigma 2 - tani tuner TV Sat z ogromnymi możliwościami TUNER TV SAT nbox Enigma 2 - tani tuner TV Sat z ogromnymi możliwościami Tuner NC+ sprzedawany w cenie około 150 zł w opcji na kartę. Elektronicy kupują go a następnie odsprzedają z wymienionymi podzespołami

Bardziej szczegółowo

Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone. MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1

Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone. MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1 Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1 SPIS TREŚCI: Wymagania ogólne stawiane połączeniom głosowym-----------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta. Sprawdź, co zyskasz, wybierając oferty

Specjalna oferta. Sprawdź, co zyskasz, wybierając oferty Specjalna oferta Sprawdź, co zyskasz, wybierając oferty Oferta telewizji satelitarnej w Cyfrowym Polsacie Poznaj korzyści Pełna oferta telewizyjna z kanałami HBO, Cinemax i kanałami Eleven za 79,99 zł/mies.

Bardziej szczegółowo

Złącza stosowane w systemach audio

Złącza stosowane w systemach audio Złącza stosowane w systemach audio DVI DVI (ang. Digital Visual Interface) standard złącza pomiędzy kartą graficzną a monitorem komputera. Złącze DVI występuje w 3 wariantach: DVI-I przesyła zarówno dane

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocnic y ze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T ( )

Materiał pomocnic y ze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T ( ) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii

Bardziej szczegółowo

Stacja czołowa TV. Krzysztof Sidor k.sidor@diomar.pl. DIOMAR Sp. z o.o., ul. Na Skraju 34, 02-197 Warszawa www.diomar.pl

Stacja czołowa TV. Krzysztof Sidor k.sidor@diomar.pl. DIOMAR Sp. z o.o., ul. Na Skraju 34, 02-197 Warszawa www.diomar.pl Stacja czołowa TV Skuteczne zarządzanie listą programów Redundancja sygnałów IPTV i antenowych Lokalny kontent TV jako sposób na budowanie lojalności abonentów Krzysztof Sidor k.sidor@diomar.pl DIOMAR

Bardziej szczegółowo

Naziemna Telewizja Cyfrowa i intrygujące nazwy.

Naziemna Telewizja Cyfrowa i intrygujące nazwy. Naziemna Telewizja Cyfrowa i intrygujące nazwy. We Wrocławiu do 22 kwietnia 2013r. DVB-T standard nadawania cyfrowej telewizji naziemnej opracowany w 1997 roku. Opisuje sposób przesyłu obrazu, dźwięku

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania do przechwytywania, nagrywania i dystrybucji sygnałów audio/wideo w sieciach IP Edukacja

Rozwiązania do przechwytywania, nagrywania i dystrybucji sygnałów audio/wideo w sieciach IP Edukacja Rozwiązania do przechwytywania, nagrywania i dystrybucji sygnałów audio/wideo w sieciach IP Edukacja Page 1 Reach Shenzhen REACH Software Technology Co. Ltd, firma HI-TECH założona w 2003. Lider w zakresie

Bardziej szczegółowo

Multimedialna Platforma Espol HDTV

Multimedialna Platforma Espol HDTV Multimedialna Platforma Espol HDTV Publiczne usługi elektroniczne oraz infrastruktura IT - - solidny fundament budowy społeczeństwa informacyjnego II Zachodniopomorski Konwent Informatyków Szczecin, 15

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 5 11 marca 2012 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 5 11 marca 2012 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 5 11 marca 2012 r. Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 05.03 Bloomberg Businessweek Polska: Telewizja wszędzie cię dopadnie Komórka zamiast pilota. Telewizja obecna

Bardziej szczegółowo

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE Załącznik Nr 2 OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE 1) Dane charakteryzujące realizację zadania: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej a) Aktywacje 40 szt. (zgodnie z tabelą nr 1) Suma minut

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP Podstawy i standardy

Technologia VoIP Podstawy i standardy Technologia VoIP Podstawy i standardy Paweł Brzeziński IV rok ASiSK, nr indeksu 5686 PWSZ Elbląg Elbląg 2008 r. Przeglądając źródła na temat Voice over IP, natknąłem się na dwie daty, kaŝda z nich wiąŝe

Bardziej szczegółowo

25 lecie telewizji kablowej w Polsce

25 lecie telewizji kablowej w Polsce 25 lecie telewizji kablowej w Polsce dokonania, wyzwania przyszłości Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej KTS VECTOR Gdynia 12-13 czerwca 2014 Historia polskiej branży

Bardziej szczegółowo

Trzy lata doświadczeń w sprzedaży usług Triple Play w sieciach Gawex Media

Trzy lata doświadczeń w sprzedaży usług Triple Play w sieciach Gawex Media Trzy lata doświadczeń w sprzedaży usług Triple Play w sieciach Gawex Media Tarnów 2006 TELEFON niezawodna komunikacja Schemat dostępu do usługi Telefonii Stacjonarnej Linki Optyczne do Operatorów nadrzędnych

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ DLA POLSKIEJ GOSPODARKI

ZNACZENIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ DLA POLSKIEJ GOSPODARKI ZNACZENIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ DLA POLSKIEJ GOSPODARKI Justyna Romanowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji WARSZAWA, 12 GRUDNIA 2014 R.

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIKI I AKCESORIA DOMOWE

ODBIORNIKI I AKCESORIA DOMOWE ODBIORNIKI I AKCESORIA DOMOWE ODBIORNIKI DVB-T Odbiornik Hybrydowy DVB-T zas Hbb QR-A00120 Hybrydowy odbiornik DVB-T (SD i HDTV) z możliwością podłączenia do Internetu za pośrednictwem standardu HbbTV,

Bardziej szczegółowo

Komputerowy montaż dźwięku i obrazu

Komputerowy montaż dźwięku i obrazu Komputerowy montaż dźwięku i obrazu Opracował: mgr inż. Piotr Suchomski Postrzeganie obrazu wideo Bezwładność wzroku ludzkiego czas przetworzenia pojedynczego obrazu, powstałego na siatkówce wynosi ok..

Bardziej szczegółowo

JAMBOX update czyli jak się rozwija projekt IPTV SGT

JAMBOX update czyli jak się rozwija projekt IPTV SGT JAMBOX update czyli jak się rozwija projekt IPTV SGT Siódme spotkanie PLNOG Kraków, październik 2011 Bartłomiej Czardybon, SGT S.A. www.sgtsa.pl Plan prezentacji Wstęp Skąd się wzięła SGT? Parę słów o

Bardziej szczegółowo

Internet, jako sieć globalna

Internet, jako sieć globalna Internet, jako sieć globalna Prezentacja przygotowana na podstawie podręcznika dla gimnazjum Informatyka 2000 Autor: Małgorzata Mordaka Wydawnictwo: Czarny Kruk Informatyka - klasa 3 Lekcja 6 Internet

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy serwer obrazu Full HD 1080p, 300N Mb/s Part No.:

Bezprzewodowy serwer obrazu Full HD 1080p, 300N Mb/s Part No.: Bezprzewodowy serwer obrazu Full HD 1080p, 300N - 300 Mb/s Part No.: 524759 Zapomnij o kablach po prostu połącz się z siecią bezprzewodową i rozpocznij prezentację! Bezprzewodowy Serwer Prezentacji 300N

Bardziej szczegółowo

Standardy zapisu i transmisji obrazu

Standardy zapisu i transmisji obrazu Standardy zapisu i transmisji obrazu dr inż. Piotr Odya Katedra Systemów Multimedialnych Połączenia analogowe composite zespolony sygnał wizji luminancja+chrominancja najczęściej na złączu cinch, BNC s-video

Bardziej szczegółowo

Dekoder cyfrowy SettopBox HD PVR (dekoder z nagrywarką)

Dekoder cyfrowy SettopBox HD PVR (dekoder z nagrywarką) Cennik Dostawcy Usług Echostar Studio (obowiązuje do umów podpisanych po 0.0.05r). Podane ceny są cenami brutto. CENNIK USŁUGI TELEWIZJI Cena przyłączenie do sieci (opłata jednorazowa) W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Modele warstwowe sieci

Sieci Komputerowe Modele warstwowe sieci Sieci Komputerowe Modele warstwowe sieci mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Serwery multimedialne RealNetworks

Serwery multimedialne RealNetworks 1 Serwery multimedialne RealNetworks 2 Co to jest strumieniowanie? Strumieniowanie można określić jako zdolność przesyłania danych bezpośrednio z serwera do lokalnego komputera i rozpoczęcie wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

IDEA SIECI ZORIENTOWANYCH NA USŁUGI. Architektura Content Networking musi być wprowadzona praktycznie na każdym szczeblu przesyłania informacji!

IDEA SIECI ZORIENTOWANYCH NA USŁUGI. Architektura Content Networking musi być wprowadzona praktycznie na każdym szczeblu przesyłania informacji! IDEA SIECI ZORIENTOWANYCH NA USŁUGI Architektura Content Networking musi być wprowadzona praktycznie na każdym szczeblu przesyłania informacji! WARSTWY CONTENT NETWORKING Content Distribution & Management

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR

TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR AV Partner Sp. z o.o. ul. Jórskiego 56 03-593 Warszawa tel. +48 22 747-02-91 TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR OSOBISTY 0ZŁ kategoria: Telewizory >

Bardziej szczegółowo

15 Telewizja cyfrowa. Tabela.2. Telewizor cyfrowy

15 Telewizja cyfrowa. Tabela.2. Telewizor cyfrowy 15 Telewizja cyfrowa. Telewizja cyfrowa jest to metoda transmisji sygnału telewizyjnego w postaci cyfrowej do odbiorników indywidualnych. W zależności od wykorzystywanego medium transmisyjnego telewizja

Bardziej szczegółowo

projekt Plan wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T Wstęp

projekt Plan wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T Wstęp projekt Plan wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T Wstęp Wdrożenie, opartej na standardzie DVB-T, telewizji cyfrowej stanowić będzie zasadniczy zwrot technologiczny. W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Podsystem graficzny. W skład podsystemu graficznego wchodzą: karta graficzna monitor

Podsystem graficzny. W skład podsystemu graficznego wchodzą: karta graficzna monitor Plan wykładu 1. Pojęcie podsystemu graficznego i karty graficznej 2. Typy kart graficznych 3. Budowa karty graficznej: procesor graficzny (GPU), pamięć podręczna RAM, konwerter cyfrowo-analogowy (DAC),

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE system telewizji szpitalnej IPTV

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE system telewizji szpitalnej IPTV Załącznik nr 7 do SIWZ (załącznik nr 1 do umowy) Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE system telewizji szpitalnej IPTV Strona 1 1. Cyfrowa stacja czołowa Model, wyposażenie (P/N

Bardziej szczegółowo

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 USB DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 Instrucja obsługi PL 2 Opis urządzenia Dziękujemy za wybór tunera cyfrowego MT4152. W tunerze zastosowano najnowszy procesor cyfrowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014 Specyfikacje techniczna wymagane minimalne parametry: Wewnętrzne systemy

Bardziej szczegółowo