SP3YPR Gorzów Wielkopolski jo72pr lipiec 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SP3YPR Gorzów Wielkopolski jo72pr lipiec 2008"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY KLUBu Nr 3 KLUB KRÓTKOFALOWCÓW KLON SP3YPR Gorzów Wielkopolski jo72pr lipiec 2008 ** SDR czyli Software Defined Radio Magiczne słowa, które coraz częściej pojawiają się w literaturze, w internecie, w rozmowach o sprzęcie łączności i nie tylko. Dlaczego rośnie popularność SDR? Głównie dlatego, Ŝe cyfryzacja i komputeryzacja zagościła juŝ na stałe w kaŝdej dziedzinie naszego Ŝycia, a rozwiązania technologiczne programowe (czytaj: software'owe) są znacząco tańsze od rozwiązań sprzętowych (czytaj: hardware'owych). Czy lepsze "jakościowo", na razie chyba nie. Biorąc jednak pod uwagę moŝliwości i cenę, "technologie software'owe" juŝ dziś są wykorzystywane powszechnie. Przy tak dynamicznym rozwoju tej technologii moŝliwe, Ŝe za lat kilka, rozwiązania sprzętowe będą juŝ tylko dla wąskiego grona fanów, jak choćby dzisiejsze lampowe wzmacniacze audio. ** Co SDR ma wspólnego z krótkofalarstwem. Sporo. SDR to skrót nazwy technologii wykorzystywanej w radiokomunikacji. SDR to dzisiejsze telefony komórkowe, to łączność dla armii, telemetria, przesył danych itp. itd. Czy nam krótkofalowcom, od wielu lat nie marzy się by mieć tani i przyzwoity transceiver, by młodych adeptów naszej sztuki było stać na zakup urządzeń? Technologia SDR moŝe właśnie to umoŝliwić i czy chcemy czy nie, czy jesteśmy tego świadomi czy nie, w sprzedaŝy są juŝ amatorskie TRX oparte na technologii SDR. Celowo uŝywam określenia technologia SDR aby uświadomić, Ŝe jest to sprzęt oparty na zupełnie innej zasadzie działania, niŝ ta do której się przyzwyczailiśmy. Widzę czasami artykuły (nawet w fachowej prasie) w stylu "Radiowy odbiornik cyfrowy - czyli radio programowalne SDR", albo teksty w rodzaju: "czarna skrzynka bez gałek podłączona do komputera" i wtedy zastanawiam się czy autor wie o czym pisze. Nie będę polemizował z takimi wypowiedziami, ale wprowadzają one sporo zamieszania. MoŜe być radio cyfrowe, bo odbiera emisje cyfrowe, ale wcale nie musi być SDR. MoŜe być TRX podłączony do komputera (z gałkami lub bez) i teŝ nie będzie SDR. MoŜe takŝe być z wyglądu zupełnie "normalny" TRX (jak choćby rok temu wprowadzony na rynek FT Yaesu) w którym wykorzystano właśnie technologię SDR. ** O co więc chodzi? Dla przykładu określmy kilka najprostszych parametrów odbiornika dla fal krótkich: modulacja odbierana, szerokość odbieranego pasma, zakres odbioru i przestrajania, czułość, automatyka wzmocnienia - wystarczy. Schemat blokowy superheterodynowego odbiornika analogowego. Ulotka informacyjna - BIK nr 3 * lipiec 2008 * - 1 -

2 Teraz po kolei w klasycznym odbiorniku: odbierana modulacja zaleŝy od detektora, który zastosujemy. Szerokość odbieranego pasma zaleŝy od filtru, który umieścimy na przykład w torze pośredniej częstotliwości. Zakres odbioru i przestrajania zaleŝy od zastosowanych obwodów i na przykład generatora VFO. Czułość i automatyka wzmocnienia od parametrów wzmacniaczy i automatycznej pętli wzmocnienia. Oznacza to, Ŝe w klasycznym odbiorniku chcąc cokolwiek zmienić musimy zmienić parametry układu "odpowiedzialnego", a czasami nawet przełączyć na inny układ. A teraz SDR. Wyobraźmy sobie, Ŝe zaraz za anteną podłączamy przetwornik analogowo-cyfrowy, a za przetwornikiem odpowiednio szybki procesor sygnałowy. Schemat blokowy odbiornika SDR. Odpowiednim programem określamy w jaki sposób otrzymany sygnał cyfrowy (tak zwane próbki) ma być zdekodowany (zdemodulowany). Program teŝ określi, ile tych próbek ma być branych pod uwagę, czyli szerokość odbieranego pasma. Program określi, które próbki analizować, czyli zakres odbioru. TakŜe program określi czy brać pod uwagę próbki z duŝym sygnałem, czy tylko z małym, a jeśli są małe czy je nieco wzmocnić. Skomplikowane? MoŜe trochę, ale jeśli się nam zamarzy odbierać coś innego, to wystarczy zmienić program. W odbiornikach SDR ten sam sprzęt moŝe odbierać SSB, FM, a takŝe modulacje cyfrowe np. DRM (Digital Radio Mondiale) bez przełączania choćby jednego kabelka. Podobnie z nadawaniem. MoŜna sygnał SSB otrzymywać we wzbudnicy, a następnie zmieszać z VFO, aby otrzymać poŝądaną częstotliwość nadawania. MoŜna takŝe od razu cyfrowo uformować jedną wstęgę na poŝądanej częstotliwości, przetwornikiem sprowadzić do postaci analogowej i wysłać w eter. Schemat blokowy analogowego nadajnika SSB. Schemat blokowy nadajnika SDR. Ulotka informacyjna - BIK nr 3 * lipiec 2008 * - 2 -

3 Mam nadzieję, Ŝe istotę technologii SDR wyjaśniłem. Oczywiście przy programowym sposobie formowania lub dekodowania sygnału radiowego konieczne są dodatkowe "narzędzia obsługujące", czyli odpowiedni system operacyjny. System taki "zarządza" programem głównym, steruje wyświetlaniem informacji i udostępnia dodatkowe usługi typu pamięci (w postaci komórek lub wielu wirtualnych VFO), skanowanie, klucz elektroniczny i wiele innych mniej lub bardziej przydatnych funkcji. Obsługiwać software'owo moŝna takŝe zwykłe radio, choćby w postaci zarządzania syntezą DDS. RóŜnicą pomiędzy klasycznym urządzeniem, a SDR będzie zawsze sposób tworzenia idekodowania sygnału. W rozwiązaniach sprzętowych załoŝenia projektowe określają sposób wykonania urządzenia. W SDR (Software Defined Radio), czyli radiu definiowanym programowo, funkcjonalność urządzenia jest wyznaczana programem i moŝna to zmieniać wielokrotnie juŝ po fazie, nazwijmy to, fizycznej produkcji. ** Technologia SDR rozwija się bardzo dynamicznie. Obecnie jednak SDR prawie w ogóle nie występuje w czystej postaci. Przyczyną jest głównie ekonomia i ograniczenia technologiczne (na razie). Za przykład niech posłuŝy wielopasmowy odbiornik KF. MoŜna zaraz za anteną włączyć szerokopasmowy przetwornik analogowo-cyfrowy przekształcający całe widmo od 1,8 do 30 MHz w próbki cyfrowe. Jeśli jednak z tego widma będziemy wykorzystywać tylko pasma amatorskie, to z prostego sumowania wynika, Ŝe prawie 90% próbek jest nam zupełnie niepotrzebne. Łatwiej (i o lepszych parametrach) moŝna wykonać przetwornik widzący, powiedzmy, 0,5 MHz, a przesunięcie pasma odbioru dla poszczególnych zakresów wykonać w sposób klasyczny (jak na przykład w premikserach). W takim rozwiązaniu technologia SDR zajmie się zarówno przestrajaniem wewnątrz pasma jak i obróbką sygnału z demodulowaniem. MoŜna takŝe przyjąć, Ŝe wszystkie moduły odbiornika występujące przed ostatnią częstotliwości pośrednią wykonane są jak w klasycznym TRX, a ostatnią pośrednią (tą z wąskimi filtrami) oraz układy demodulacji zastąpić technologią SDR. Właśnie tak jest zbudowana większość współczesnych transceiver ów z tak zwaną pośrednią DSP Za przykład niech posłuŝy rysunek reklamowy jednego z popularnych ostatnio na rynku urządzeń. Schemat blokowy odbiornika FT-450. (źródło: materiały reklamowe firmy Yaesu) Dwie pośrednie, pierwsza wysoka jak w klasycznym TRX, druga to DSP (lub jak kto woli SDR). Otrzymujemy w ten sposób za stosunkowo niewielkie pieniądze urządzenie z moŝliwościami transceverów wyposaŝonych w kilka zestawów filtrów pośredniej częstotliwości, z filtrami NOTCH, reduktorami szumów, a w torze nadawczym wyposaŝonymi w kompresory z kształtowaną charakterystyką m. cz. Oczywiście jak zawsze są zwolennicy i przeciwnicy takich rozwiązań, ale nie o tym jest to opracowanie. Fakt pozostaje faktem, coraz więcej powaŝnych firm wypuszcza na rynek sprzęt z wykorzystaniem technologii SDR, zarówno dla amatorów jak i komercyjnych uŝytkowników fal radiowych. Niedawno na rynku pojawił się odbiornik SDR Perseusz. Jednak prawdziwym liderem w dziedzinie amatorskich urządzeń nadawczo-odbiorczych SDR (i to nie tylko z powodu hasła reklamowego) jest FLEX-5000 amerykańskiej firmy Flex Radio Systems. Popularność "Flex'a" ostatnio bije na głowę takie produkty jak K2 czy ORION. FLEX-5000 jest następcą pierwszej pionierskiej konstrukcji SDR Jest amatorskim transceiverem krótkofalowym z pasmem 50 MHz i mocą 100W. W opcjach A, B, C, D dostępne są automatyczne skrzynki antenowe, wzmacniacz 300W, przełączniki antenowe i nawet moduł 144 MHz. Z tyłu, FLEX wygląda jak kaŝde współczesne radio: gniazda antenowe, sterowanie, zasilanie. Z przodu - nic, ani jednej gałeczki. Ulotka informacyjna - BIK nr 3 * lipiec 2008 * - 3 -

4 Tył i przód TRX'a FLEX-5000A (źródło: materiały reklamowe firmy Flex Radio Systems) Wszystkie funkcje tego transceivera sterowane (i kontrolowane) są za pomocą komputera PC. Na rysunku poniŝej przedstawiony jest wygląd ekranu jednej z wersji programu PowerSDR. Na ekranie jest wszystko co "rasowy" TRX mieć powinien. Screenshot programu PowerSDR sterującego Flex em ** Czy amator-konstruktor ma szansę eksperymentowania z technologią SDR? Ma i wcale nie musi być specjalistą od przetworników analogowo-cyfrowych, czy skomplikowanych procesorów Analog Devices. Dość mocno zaawansowana i powszechna technika komputerów domowych pozwala na wykorzystanie ich do odbioru (i nadawania) z wykorzystaniem technologii SDR. Systemem zarządzającym będzie system operacyjny naszego PC, za procesor sygnałowy będzie słuŝył procesor główny (podobnie jak przy np. odtwarzaniu MP3), a za przetwornik analogowo-cyfrowy (i cyfrowo-analogowy) - karta muzyczna. ** Jaki sygnał dostarczymy do karty muzycznej? Większość amatorskich konstrukcji SDR wykorzystuje moŝliwości komputerów domowych poprzez uŝycie prostych urządzeń z bezpośrednia przemianą częstotliwości. Podstawą są mieszacze kwadraturowe oraz przetwarzanie A/C w dwóch kanałach karty muzycznej. Mieszacze kwadraturowe pozwalają na stosunkowo proste przetworzenie sygnału analogowego, poprzez mieszanie cyfrowe i dekodowanie programowe. Stosując dodatkowo, juŝ na poziomie sygnału analogowego, mieszanie z przesunięciem fazy moŝna zmniejszyć wymagania dla przetworników analogowo-cyfrowych. Sposób Ulotka informacyjna - BIK nr 3 * lipiec 2008 * - 4 -

5 taki daje moŝliwość wykorzystania karty dźwiękowej. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe nawet bardzo dobra karta muzyczna nie przetwarza częstotliwości powyŝej kilkudziesięciu kiloherców co oznacza, Ŝe zakres przestrajania (przestrajania na poziomie cyfrowym) moŝe wynosić takŝe tylko te kilkadziesiąt kiloherców. W wielu zastosowaniach opartych na technologii SDR, wykorzystuje się bezpośrednią przemianę częstotliwości. Urządzenia wykorzystujące bezpośrednią przemianę nazywamy homodynowymi. Na potrzeby SDR przemiana ta działa w nieco inny sposób. Sygnał uŝyteczny jest mieszany dwutorowo tak aby na wyjściu otrzymać dwa sygnały (I oraz Q) o tej samej częstotliwości ale przesuniętych względem siebie o fazę 90 stopni. Tak otrzymane sygnały są przetwarzane na postać cyfrową i ponownie mieszane (w procesorze sygnałowym), ale juŝ w sposób cyfrowy. Zasada pracy SDR z mieszaczem kwadraturowym. Nie wgłębiając się w szczegóły, właśnie istnienie tych dwóch sygnałów I oraz Q związane jest z mieszaniem kwadraturowym i jest bardzo charakterystyczne dla technologii SDR. Przy nadawaniu, takŝe wykorzystuje się dwa ortogonalne sygnały I oraz Q. Część analogową urządzenia (tą z mieszaczem) naleŝy fizycznie zbudować, część obróbki cyfrowej, wykonuje komputer z wgranym oprogramowaniem. Wśród wielu programów, umoŝliwiających nadawanie i odbiór z wykorzystaniem technologii SDR, najpopularniejszy jest program Rocky. Działa on w systemach Windows ME, 2000, XP. Wymaga procesora P4 1GHz, RAM min. 256 MB i oczywiście potrzebna jest karta dźwiękowa, czym lepsza tym lepiej. Screenshot głównego okna, jednej z pierwszych wersji programu Rocky do sterowania SDR. Ulotka informacyjna - BIK nr 3 * lipiec 2008 * - 5 -

6 ** Warto zacząć od prostych układów. Jak się okazuje aby zacząć odbierać fale radiowe za pomocą komputera wcale nie trzeba budować mieszacza IQ. W 1998 roku powstał światowy projekt cyfrowej emisji broadcastingowej na falach krótkich o nazwie Digital Radio Mondiale (DRM). Stał się on nowym standardem cyfrowych emisji. Oczywiście pojawiły się odbiorniki radiowe wyposaŝone w nowy standard odbioru, ale nie były one powszechnie dostępne i były bardzo drogie. W czerwcu 2001, na uczelni w Darmstadt, ruszają prace nad oprogramowaniem, które mogłoby pomóc w odbiorze DRM prostymi środkami (czyli znaną nam metodą - kartą dźwiękową i komputer PC). Powstaje DREAM, program oparty na licencji Open-Source. DREAM słuŝy nie tylko do dekodowania (i słuchania) rozgłośni radiowych DRM, ale moŝna nim równieŝ odbierać analogowe modulacje AM, FM, SSB, CW i to z regulacją szerokości pasma. Zasada pracy jest prosta. NaleŜy odbierany sygnał sprowadzić do częstotliwości 12 khz i podać go na wejście karty dźwiękowej. Program zrobi resztę. Jeśli generator na rysunku obok będzie miał częstotliwość 3,7 MHz to na widzianym poniŝej ekranie odbierana jest częstotliwość 3,715 MHz LSB, z pasmem o szerokości 2133 Hz. Do dyspozycji jest automatyka wzmocnienia, cyfrowe filtry szumów, a nawet magnetofon zapisujący audio bezpośrednio na dysku. Zakres przestrajania jak widać niewielki, ale prostota układu wyjątkowa. Wystarczy jeden układzik NE612 i kwarc. Zmieniając kwarc na 5,883 MHz Bezpośrednia przemiana do odbioru DRM moŝna próbować odbioru DRM z Niemiec. Screenshot programu DREAM w modzie odbioru emisji analogowych. Była to pierwsza moje przygoda z dekodowaniem SSB w sposób programowy. Proszę mi wierzyć kawałek anteny, kawałeczek płytki i słychać! Jest to łatwiejsze niŝ zbudowanie homodynki, a jeszcze niedawno wydawało mi się, Ŝe od homodyny nie ma juŝ nic prostszego. Parametry znacznie lepsze, choćby w racji, Ŝe tu nie słychać lustrzanego odbicia. Swobodna regulacja szerokości odbieranego Ulotka informacyjna - BIK nr 3 * lipiec 2008 * - 6 -

7 pasma (ze zboczami nie osiągalnymi nawet filtrami kwarcowymi budowanymi samodzielnie), takŝe redukcja zakłóceń. W Internecie moŝna spotkać wiele rozwiązań umoŝliwiających eksperymentalny odbiór DRM z uŝyciem programu DREAM. Większość z nich doskonale nadaje się takŝe do wykorzystania przy odbiorze amatorskich pasm, bez Ŝadnej przeróbki, po prostu kliknięciem w opcję programu i juŝ. Jedno z takich rozwiązań sprawdziłem z powodzeniem. Sposób odbioru DRM (a takŝe SSB, CW, FM) z wykorzystaniem odbiornika AM Ze zwykłego odbiornika analogowego naleŝy wyprowadzić sygnał częstotliwości pośredniej (występujący w torze odbioru AM przed detektorem). Sygnał ten naleŝy przenieść w obszar czytany przez kartę muzyczną. Ja w swoich eksperymentach zastosowałem odbiornik powszechnego uŝytku ELTA 3562N (cena około 50 zł). Wybór określiły dwa parametry. Jest to odbiornik z syntezą PLL wymaganą dla utrzymania stabilności przy odbiorze DRM oraz posiada zakres fal krótkich zaczynający się poniŝej 3 MHz, więc bez Ŝadnych przeróbek słuŝyć moŝe do słuchania pasma 80m. Oczywiście na rynku jest wiele urządzeń spełniających te parametry - ten był szybko osiągalny. Wyprowadziłem sygnał, podłączyłem dodatkowy mieszacz i dodatkowy filtr ceramiczny (choć filtr przy pierwszych eksperymentach nie jest niezbędny). Jeszcze podłączenie do laptopa i trochę zabawy ze skonfigurowaniem karty tak aby wejście mikrofonowe zamieniło się na liniowe i.. słychać, naprawdę słychać. Tak prostymi środkami moŝna odbierać CW, SSB i nawet DRM. ** DRM dla amatorów. Przy temacie DRM warto jeszcze wspomnieć, Ŝe rozwiązania oparte na technologii SDR umoŝliwiają radioamatorom wykorzystywanie do łączności emisji cyfrowych opartych na przekazie za pomocą widma rozproszonego (tak jest nadawane właśnie DRM). Są juŝ opracowania programów kodujących i dekodujących, a technologia SDR i domowy komputer PC pozwalają na eksperymenty w dziedzinie najnowocześniejszych sposobów łączności. Odbiornik ELTA z mieszaczem i dodatkowym filtrem o zwiększonej szerokości pasma ** Zamiast zakończenia. Niniejsze opracowanie miało na celu wstępne przedstawienie technologii SDR. Nie będę więc pisał o konkretnych rozwiązaniach, nie będzie teŝ gotowych schematów. Opisy moŝna znaleźć w internecie. MoŜna teŝ kupić kity prostych urządzeń, tworzących razem z komputerem PC pełnosprawny odbiornik Ulotka informacyjna - BIK nr 3 * lipiec 2008 * - 7 -

8 lub TRX (oczywiście SDR). Kit transceivera (płytka z kompletem części) na jedno lub dwa pasma amatorskie kosztuje około 100 złotych. PoniŜej zdjęcie jednego z takich zestawów w trakcie składania. Urządzenie zostało opracowane w USA i jest wersją 6.2 popularnego SoftRock 40 z modulatorem i demodulatorem kwadraturowym. Pracuje w paśmie 80 m lub 40 m z mocą 1 wata wykorzystując kartę dźwiękową komputera. Modulacja jest definiowana programowo wraz z odpowiednią szerokością pasma odbieranego i kompresją przy nadawaniu. W zaleŝności od jakości karty dźwiękowej TRX moŝna przestrajać w zakresie 40 khz. Kit działa zarówno z programem Rocky, PowerSDR jak i innymi przeznaczonymi do jednoczesnej obsługi sygnałów I i Q pochodzących z mieszacza oraz do niego wysyłanych. Płytka SoftRock v. 6.2 w budowie (foto: SP3NYR) Vy 73! Do usłyszenia na pasmach na sprzęcie SDR Tekst własny SP3HTF Rafał Stępień Rysunki SQ3MU Konrad Stępień Konsultacje Members of SP3YPR Broszura nieodpłatna, wyłącznie do uŝytku wewnętrznego. Wszelkie prawa autorów zastrzeŝone. Powielanie, kopiowanie i umieszczanie na stronach internetowych bez zgody autorów zabronione. Ulotka informacyjna - BIK nr 3 * lipiec 2008 * - 8 -

Homodyna kontra superheterodyna w konstrukcjach krótkofalarskich. Opis układu transceivera homodynowofazowego DOB-80 w wersji SP9LVZ

Homodyna kontra superheterodyna w konstrukcjach krótkofalarskich. Opis układu transceivera homodynowofazowego DOB-80 w wersji SP9LVZ Homodyna kontra superheterodyna w konstrukcjach krótkofalarskich Opis układu transceivera homodynowofazowego DOB-80 w wersji SP9LVZ Piotr Faltus SP9LVZ Pod nazwą homodyna lub poprawniej odbiornik homodynowy

Bardziej szczegółowo

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Evatronix S.A. 6 maja 2013 Tematyka wykładów Wprowadzenie Tor odbiorczy i nadawczy, funkcje, spotykane rozwiazania wady i zalety,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOWY STEROWANY KOMPUTEROWO

ODBIORNIK RADIOWY STEROWANY KOMPUTEROWO POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 80 Electrical Engineering 2014 Jan SZYMENDERSKI* ODBIORNIK RADIOWY STEROWANY KOMPUTEROWO W pracy omówiono układ fizyczny odbiornika radiowego, którego

Bardziej szczegółowo

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 USB DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 Instrucja obsługi PL 2 Opis urządzenia Dziękujemy za wybór tunera cyfrowego MT4152. W tunerze zastosowano najnowszy procesor cyfrowego

Bardziej szczegółowo

High Performance IF-Receiver Wysokiej klasy odbiornik szerokopasmowy Pasmo pracy: 0,04 MHz - 32 MHz MDS - 134 dbm = 0.03 µv

High Performance IF-Receiver Wysokiej klasy odbiornik szerokopasmowy Pasmo pracy: 0,04 MHz - 32 MHz MDS - 134 dbm = 0.03 µv High Performance IF-Receiver Wysokiej klasy odbiornik szerokopasmowy Pasmo pracy: 0,04 MHz - 32 MHz MDS - 134 dbm = 0.03 µv MDS = ( Minimalny wykrywalny sygnał ) Bardzo wysoki poziom IP3: + 29dBm Filtr

Bardziej szczegółowo

Generator tonów CTCSS.

Generator tonów CTCSS. Generator tonów CTCSS. Dla niezorientowanych w temacie, system CTCSS jest doskonale opisany na stronie www.radioam.net (http://www.radioam.net/content/view/36/38/), ja skupie się na opisie samego generatora.

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

Transwerter TS70. (opracowanie wersja 1.0 / 28.09.2012)

Transwerter TS70. (opracowanie wersja 1.0 / 28.09.2012) Transwerter TS70 (opracowanie wersja 1.0 / 28.09.2012) Wersja transwertera SMD jest podobna do wersji przewlekanej TH70. Różnic jest kilka. Po pierwsze zrezygnowano z cewek powietrznych (oprócz wejściowej

Bardziej szczegółowo

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701.

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy. SigmaDSP jest niedrogim zestawem uruchomieniowym dla procesora DSP ADAU1701 z rodziny SigmaDSP firmy Analog Devices, który wraz z programatorem USBi i darmowym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Krótki opis DMU-2000

Krótki opis DMU-2000 Krótki opis DMU-2000 Niejeden z posiadaczy FT-2000 zadaje sobie pytanie czy,warto sprawić sobie opcjonalne urządzenie jakim jest DMU-2000. Po zdecydowaniu się, nabyłem ten dodatek i oto co dostałem: W

Bardziej szczegółowo

4. Zasady odbioru sygnału radiofonicznego

4. Zasady odbioru sygnału radiofonicznego 4. Zasady odbioru sygnału radiofonicznego 4.1. Schemat blokowy odbiornika radiofonicznego AM/FM proszczony schemat blokowy superheterodynowego odbiornika radiofonicznego do odbioru audycji monofonicznych

Bardziej szczegółowo

Radio czyli jak zbudować prosty odbiornik radiowy Opracowanie: Andrzej Grodzki

Radio czyli jak zbudować prosty odbiornik radiowy Opracowanie: Andrzej Grodzki 1 Radio czyli jak zbudować prosty odbiornik radiowy Opracowanie: Andrzej Grodzki Wstęp (historia radia) Za wynalazcę radia uważa się powszechnie Guglielmo Marconiego. Syna włoskiego kupca z Lombardii,

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MULTIMEDIALNE

TECHNIKI MULTIMEDIALNE Studia Podyplomowe INFORMATYKA TECHNIKI MULTIMEDIALNE dr Artur Bartoszewski Karty dźwiękowe Karta dźwiękowa Rozwój kart dźwiękowych Covox Rozwój kart dźwiękowych AdLib Rozwój kart dźwiękowych Gravis Ultrasound

Bardziej szczegółowo

Lekcja 19. Temat: Wzmacniacze pośrednich częstotliwości.

Lekcja 19. Temat: Wzmacniacze pośrednich częstotliwości. Lekcja 19 Temat: Wzmacniacze pośrednich częstotliwości. Wzmacniacze pośrednich częstotliwości zazwyczaj są trzy- lub czterostopniowe, gdyż sygnał na ich wejściu musi być znacznie wzmocniony niż we wzmacniaczu

Bardziej szczegółowo

Interface sieci RS485

Interface sieci RS485 Interface sieci RS85 Model M-07 do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM-5 Instrukcja uŝytkowania Copyright 007 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeŝone MicroMade Gałka i Drożdż

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna płytka generatora tonów CTCSS, 1750Hz i innych.

Uniwersalna płytka generatora tonów CTCSS, 1750Hz i innych. 1 Uniwersalna płytka generatora tonów CTCSS, 1750Hz i innych. Rysunek 1. Schemat ideowy Generatora tonów CTCSS V5. Generator tonów CTCSS został zbudowany w oparciu o popularny mikrokontroler firmy Atmel

Bardziej szczegółowo

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI USB Hybrid TV 1 USB Hybrid TV 1. Wprowadzenie Tuner USB Hybrid TV jest w pełni kompatybilny z komputera PC i laptopem. Urządzenie małych rozmiarów z interfejsem USB 2.0 o wysokiej

Bardziej szczegółowo

ABC TECHNIKI SATELITARNEJ

ABC TECHNIKI SATELITARNEJ MARIAN POKORSKI MULTIMEDIA ACADEMY ABC TECHNIKI SATELITARNEJ ROZDZIAŁ 7 PODZESPOŁY POMOCNICZE W INSTALACJACH SATELITARNYCH I MULTIMEDIALNYCH www.abc-multimedia.eu MULTIMEDIA ACADEMY *** POLSKI WKŁAD W

Bardziej szczegółowo

ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa www.iu.wp.mil.pl

ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa www.iu.wp.mil.pl K A ;; ~ ;fj~~2?~.'2:.' ij A...............,...,.... II OO~ofiC9 'JVni'szcJ". n II OGŁOSZENIE INSPEKTORA T UZBROJENIA ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa nr tel. (22) 687 33 50 nr fax (22) 687 3444 www.iu.wp.mil.pl

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1.

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1 PAMIĘCI SZEREGOWE EEPROM Ćwiczenie 3 Opracował: dr inŝ.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKIE RADIOLATARNIE UKF. Tomek SP5XMU / Piotr SP5QAT

WARSZAWSKIE RADIOLATARNIE UKF. Tomek SP5XMU / Piotr SP5QAT WARSZAWSKIE RADIOLATARNIE UKF Tomek SP5XMU / Piotr SP5QAT RADIOLATARNIE SP5 Lokalizacja: Kampinoski Park Narodowy PASMO Znak Częstotliwość Antena Emisja Charakterystyka Moc (W) Lokalizacja 50MHz SR5FHX

Bardziej szczegółowo

PT-4 TRAFO ZASILACZ WE STER. GND + 12V WY OC. Sieć 220V + - ZASTOSOWANIE.

PT-4 TRAFO ZASILACZ WE STER. GND + 12V WY OC. Sieć 220V + - ZASTOSOWANIE. PT-4 ZASTOSOWANIE. Płytka PT-4 służy do wygenerowania informacji o zaniku napięcia (np. sieciowego) przez czas dłuższy niż określony. Fabrycznie czas jest ustalony na 4h. W zależności od potrzeb może być

Bardziej szczegółowo

SERTUM moduł Oferty. Spis treści

SERTUM moduł Oferty. Spis treści SERTUM moduł Oferty Spis treści 1 Jak stworzyć nową ofertę?... 2 2 Jak przekazać dodatkowe informacje dla hurtowni, umoŝliwiające poprawną realizację zamówienia?.. 6 3 Jak automatycznie przekazywać zamówienia

Bardziej szczegółowo

Michał Brzycki Plan prezentacji: Definicja cyfryzacji telewizji naziemnej Konieczność wprowadzenia cyfryzacji Harmonogram wyłączania telewizji analogowej w innych krajach Korzyści i koszty cyfryzacji telewizji

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji ofert pracy

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM

ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM D. B. Tefelski Zakład VI Badań Wysokociśnieniowych Wydział Fizyki Politechnika Warszawska, Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, PL 4 kwiecień 2011 Wybrane techniki pomiarowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ZEUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ZEUS INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ZEUS UWAGA: Nie wolno nadawad bez podłączonej anteny może dojśd do uszkodzenia sprzętu. Urządzenie zostało przetestowane i skalibrowane w fabryce. Wszelkie próby ingerowania

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odbiornik monitorująco - analizujący. Model DB4000

Sieciowy odbiornik monitorująco - analizujący. Model DB4000 AUDIONICA Sieciowy odbiornik monitorująco - analizujący Model DB4000 DB4000 jest najbardziej efektywną jednostką do stałego monitorowania jakości i ciągłości aŝ do 50 stacji radiowych FM, z innowacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25.09.2007 r. BDG-III-3820-34/07. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Warszawa, dnia 25.09.2007 r. BDG-III-3820-34/07. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A MINISTERSTW O SPRAW IEDLIW OŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Centrala tel. 52-12-888 fax 627-21-93 Warszawa, dnia 25.09.2007 r. BDG-III-3820-34/07

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja modułu w systemie Windows.

1. Instalacja modułu w systemie Windows. 1. Instalacja modułu w systemie Windows. W urządzeniach dołączanych do sieci lokalnej LAN zastosowano moduły firmy DIGI. Sterowniki dostarczone przez producenta tworzą w systemie Windows wirtualny port

Bardziej szczegółowo

Pinnacle PCTV MediaCenter 300i Instrukcja instalacji

Pinnacle PCTV MediaCenter 300i Instrukcja instalacji Pinnacle PCTV MediaCenter 300i Instrukcja instalacji Opracowanie: www.alstor.com.pl maj 2005 Spis treści 1. Wymagania systemowe 2. Bezpieczeństwo 3. Instalacja urządzenia 4. Podłączenie 5. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

z 5 2007-06-30 18:11

z 5 2007-06-30 18:11 http://www.playstationworld.pl :: Uruchamianie programów z karty pamięci i Pendrive za pomocą Swap Magica Artykuł dodany przez: KoDa (2006-10-16 15:56:08) KaŜdy z nas wie do czego słuŝy Swap Magic, ale

Bardziej szczegółowo

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Zdalna obsługa transcievera H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Do poprawnej pracy zdalnego dostępu do radiostacji, niezbędne jest działające oprogramowanie Ham

Bardziej szczegółowo

System realizacji prezentacji multimedialnych i zarządzania treścią. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

System realizacji prezentacji multimedialnych i zarządzania treścią. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl System realizacji prezentacji multimedialnych i zarządzania treścią 1 1. O systemie DISPLAYER jest systemem audiowizualnej prezentacji informacji multimedialnej na ekranach plazmowych, LCD, monitorach

Bardziej szczegółowo

Transceiver do szybkiej komunikacji szeregowej i pętla fazowa do ogólnych zastosowań

Transceiver do szybkiej komunikacji szeregowej i pętla fazowa do ogólnych zastosowań Transceiver do szybkiej komunikacji szeregowej i pętla fazowa do ogólnych zastosowań Mirosław Firlej Opiekun: dr hab. inż. Marek Idzik Faculty of Physics and Applied Computer Science AGH University of

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych

ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych Politechnika Łódzka Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych WWW.DSOD.PL LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRONICZNEJ ĆWICZENIE nr 3 Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników

Bardziej szczegółowo

Jak zmniejszać rozmiar fotografii cyfrowych dr Lech Pietrzak

Jak zmniejszać rozmiar fotografii cyfrowych dr Lech Pietrzak dr Lech Pietrzak Poradnik dla studentów. Zmniejszanie fotografii 1 Jak zmniejszać rozmiar fotografii cyfrowych dr Lech Pietrzak Aby plik z pracą zaliczeniową nie był zbyt duŝy, naleŝy zmniejszyć wielkość

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP Podstawy i standardy

Technologia VoIP Podstawy i standardy Technologia VoIP Podstawy i standardy Paweł Brzeziński IV rok ASiSK, nr indeksu 5686 PWSZ Elbląg Elbląg 2008 r. Przeglądając źródła na temat Voice over IP, natknąłem się na dwie daty, kaŝda z nich wiąŝe

Bardziej szczegółowo

Przetworniki A/C. Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Przetworniki A/C. Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Przetworniki A/C Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Parametry przetworników analogowo cyfrowych Podstawowe parametry przetworników wpływające na ich dokładność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych.

Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych. Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych. I. Wstęp teoretyczny. Analizator widma jest przyrządem powszechnie stosowanym

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Komunikacji Radiowej

Opis Systemu Komunikacji Radiowej Opis Systemu Komunikacji Radiowej 1. Opis ogólny systemu komunikacji radiowej Głównym zadaniem systemu komunikacji radiowej (SKR) jest zapewnienie dwustronnej łączności pomiędzy stacją naziemną i bezzałogowym

Bardziej szczegółowo

Radiostacje i odbiorniki z cyfrową obróbką sygnałów

Radiostacje i odbiorniki z cyfrową obróbką sygnałów 01.08.2012 1 Wiedeń 2012 Opracowanie niniejsze może być rozpowszechniane i kopiowane na zasadach niekomercyjnych w dowolnej postaci (elektronicznej, drukowanej itp.) i na dowolnych nośnikach lub w sieciach

Bardziej szczegółowo

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę).

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). Najnowszy, kompletny system konferencyjny, który zawiera: - mikrofony bezprzewodowe - system TRACK

Bardziej szczegółowo

Alan-48 Plus Multi Alan-48 Plus Multi

Alan-48 Plus Multi Alan-48 Plus Multi SPIS TREŚCI Wprowadzenie str.2 Funkcje i elementy sterowania str. 3 Instalacja str. 6 Zasilanie str. 6 Podłączenie anteny str. 6 Obsługa radiotelefonu str. 7 Wybieranie przedziału częstotliwości str. 7

Bardziej szczegółowo

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa Opis programu OpiekunNET OpiekunNET jest pierwszym na polskim rynku systemem filtrującym nowej generacji. Jako program w pełni sieciowy oferuje funkcje wcześniej niedostępne dla programów kontrolujących

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9. Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9. Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W KOSZALINIE Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu. autorzy: mgr inŝ. Tomasz Pukiewicz mgr inŝ. Rafał Traczyk - 1 - 1. ZałoŜenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA MODECOM FREEWAY MX3 HD WPROWADZENIE

NAWIGACJA MODECOM FREEWAY MX3 HD WPROWADZENIE WPROWADZENIE Firma MODECOM przygotowała dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego najnowszy model nawigacji GPS FreeWAY MX3 HD. Produkt ten jest bezpośrednim następcą popularnej na rynku nawigacji MODECOM

Bardziej szczegółowo

TX-SR309. Amplituner kina domowego 5.1

TX-SR309. Amplituner kina domowego 5.1 TX-SR309 Amplituner kina domowego 5.1 Black Silver Firma Onkyo wprowadza do swojej oferty tani pięciokanałowy amplituner A/V przystosowany do obsługi sygnału 3D. Model TX-SR309 przygotowany jest do niemal

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Podzespoły Systemu Komputerowego:

Podzespoły Systemu Komputerowego: Podzespoły Systemu Komputerowego: 1) Płyta główna- jest jednym z najważniejszych elementów komputera. To na niej znajduje się gniazdo procesora, układy sterujące, sloty i porty. Bezpośrednio na płycie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania IRSC OPEN

Instrukcja programowania IRSC OPEN Instrukcja programowania IRSC OPEN Zennio IRSC OPEN (ZN1CL-IRSC) I. UWAGI WSTĘPNE Urządzenie IRSC OPEN umoŝliwia wykorzystanie w systemie KNX komend róŝnych pilotów zdalnego sterowania do obsługi urządzeń

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji: Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Konspekt lekcji: Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Konspekt lekcji: Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) 1 Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość 2 Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Rodzina systemów Microsoft Windows 1. Rodzina systemów Microsoft Windows

Rodzina systemów Microsoft Windows 1. Rodzina systemów Microsoft Windows Rodzina systemów Microsoft Windows 1. Rodzina systemów Microsoft Windows Systemy operacyjne Microsft Windows (ang. okna) posiadały od początku interfejs graficzny. KaŜda aplikacja uruchamiana jest tu w

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Ostrów Wielkopolski, 25.02.2011 1 Sonda typu CS-26/RS/U posiada wyjście analogowe napięciowe (0...10V, lub 0...5V, lub 0...4,5V, lub 0...2,5V)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 1/25 1 POLSKI 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY

Bardziej szczegółowo

Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.).

Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.). Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.). 1. Ściągnij program PDFCreator 0.8.0 oraz plik ze spolszczeniem(jeśli potrzebujesz) programu ze strony www.multikop.pl >>

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH 1.1 Parametry ogólne systemu nadawczo-odbiorczego (pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) : 1. Rodzaj transmisji radiowej: cyfrowa 2. Pasmo przenoszenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Wymiary: 90mm/60mm/25mm

Wymiary: 90mm/60mm/25mm KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 2,6 cala ` Zasilanie Pasmo 5-12V/ bateria 1,5V AA 240-960MHz Wymiary: 90mm/60mm/25mm Duży zasięg pomiaru ok. 10m pilot samochodowy OPIS SET P1 Przełącza w tryb zmian(setup)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Radio Track 2005 za pomocą oprogramowania. Soft Report Explorer. do analizy danych z badania

Wprowadzenie. Radio Track 2005 za pomocą oprogramowania. Soft Report Explorer. do analizy danych z badania Wprowadzenie do analizy danych z badania Radio Track 2005 za pomocą oprogramowania Soft Report Explorer SMG/KRC Poland Media S.A. Ul. Nowoursynowska 154a 02-797 Warszawa Tel 52 52 000 Fax 54 52 100 www.smgkrc.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 006 Wydajność systemu 2 SO i SK/WIN Najprostszym sposobem na poprawienie wydajności systemu, jeżeli dysponujemy zbyt małą ilością pamięci RAM

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku, Warszawa, PL

(73) Uprawniony z patentu: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159765 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 275087 (22) Data zgłoszenia: 05.10.1988 (51) IntCl5 : H04B 1/26 H03D

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows XP

Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows XP Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows XP 1. Podłączamy kabel USB do wolnego portu komputera. Po chwili system Windows wykryje nowe urządzenie o czym poinformuje nas komunikatem: Teraz zaczyna się proces

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwiązanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym.

System nagłośnieniowy 300M dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. Nagłośnienie na samochód reklamowy lub karawan pogrzebowy. Zestaw może współpracować

Bardziej szczegółowo

Program ZwCAD w skrócie.

Program ZwCAD w skrócie. Program ZwCAD w skrócie. Dane firmy: Nazwa: Biuro: Usługi Informatyczne "SZANSA" Gabriela Ciszyńska-Matuszek NIP 937-212-97-52 www.zwcad.pl zwcad@zwcad.pl ul. Cyniarska 22 / 217 (centrum miasta, okolice

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowania wielofunkcyjnej karty pomiarowej Data wykonania: 06.03.08 Data oddania: 19.03.08 Celem ćwiczenia było poznanie

Bardziej szczegółowo

Basia. odbiornik początkującego nasłuchowca, Radio. Elektronika dla Wszystkich. Październik 2014

Basia. odbiornik początkującego nasłuchowca, Radio. Elektronika dla Wszystkich. Październik 2014 3110 Basia odbiornik początkującego nasłuchowca Pomimo dostępności wielu modeli fabrycznych odbiorników i skanerów częstotliwości, zainteresowanie samodzielną budową odbiorników radiowych, w tym do nasłuchu

Bardziej szczegółowo

Przegląd rozwiązań z oferty firmy 4D Systems

Przegląd rozwiązań z oferty firmy 4D Systems 1 Przegląd rozwiązań z oferty firmy 4D Systems Przegląd rozwiązań z oferty firmy 4D Systems 4D Systems Pty Ltd jest firmą pochodzącą z Australii, która od ponad 25 lat specjalizuje się w opracowywaniu

Bardziej szczegółowo

urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego. Komputer (z ang. computer od łac. computare obliczać, dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

STACJA MULTIMEDIALNA 2DIN Z 6,2 EKRANEM DOTYKOWYM, BLUETOOTH I SYSTEMEM NAWIGACJI GPS. Wbudowany Bluetooth (HFP / HSP / A2DP / AVRCP)

STACJA MULTIMEDIALNA 2DIN Z 6,2 EKRANEM DOTYKOWYM, BLUETOOTH I SYSTEMEM NAWIGACJI GPS. Wbudowany Bluetooth (HFP / HSP / A2DP / AVRCP) Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 022 331 99 59; fax. 022 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl Cennik obowiązuje od 01.02.2010 MODEL

Bardziej szczegółowo

CYFROWY ANALIZATOR SIECI PRZEMYSŁOWYCH JAKO NARZĘDZIE DO DIAGNOSTYKI MAGISTRALI CAN

CYFROWY ANALIZATOR SIECI PRZEMYSŁOWYCH JAKO NARZĘDZIE DO DIAGNOSTYKI MAGISTRALI CAN Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (17) nr 1, 2003 Sławomir WINIARCZYK Emil MICHTA CYFROWY ANALIZATOR SIECI PRZEMYSŁOWYCH JAKO NARZĘDZIE DO DIAGNOSTYKI MAGISTRALI CAN Streszczenie: Kompleksowa diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

z 9 2007-06-30 18:16

z 9 2007-06-30 18:16 http://www.playstationworld.pl :: Przeglądanie stron WWW na PlayStation 2 Artykuł dodany przez: KoDa (2006-07-22 21:44:27) Network Access Disc słuŝy do skonfigurowania połączenia z Internetem oraz do połączenia

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

TARAN. ODBIORNIK NASŁUCHOWY NA PASMA AMATORSKIE 20m i 80m KRZYSZTOF KUŚ

TARAN. ODBIORNIK NASŁUCHOWY NA PASMA AMATORSKIE 20m i 80m KRZYSZTOF KUŚ TARAN ODBIORNIK NASŁUCHOWY NA PASMA AMATORSKIE 20m i 80m KRZYSZTOF KUŚ ODBIORNIK NASŁUCHOWY NA PASMO 20/80m Odbiornik powstał z myślą o wszystkich którzy zaczynają przygodę z radiem, a chcieliby stworzyć

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS VAG TACHO USB INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS VAG TACHO USB INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS VAG TACHO USB INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/14 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. 1. Urządzenie przeznaczone jest do

Bardziej szczegółowo

BAND PASS FILTERS DLA TRANSCEIVER a PILIGRIM

BAND PASS FILTERS DLA TRANSCEIVER a PILIGRIM Oprac. SP2JJH BAND PASS FILTERS DLA TRANSCEIVER a PILIGRIM Poniżej przedstawiam Kolegom zbudowane przez ze mnie filtry pasmowe dla transceiver a Piligrim oparte o rozwiązanie układowe Martina PA3AKE.Układ

Bardziej szczegółowo