SP3YPR Gorzów Wielkopolski jo72pr lipiec 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SP3YPR Gorzów Wielkopolski jo72pr lipiec 2008"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY KLUBu Nr 3 KLUB KRÓTKOFALOWCÓW KLON SP3YPR Gorzów Wielkopolski jo72pr lipiec 2008 ** SDR czyli Software Defined Radio Magiczne słowa, które coraz częściej pojawiają się w literaturze, w internecie, w rozmowach o sprzęcie łączności i nie tylko. Dlaczego rośnie popularność SDR? Głównie dlatego, Ŝe cyfryzacja i komputeryzacja zagościła juŝ na stałe w kaŝdej dziedzinie naszego Ŝycia, a rozwiązania technologiczne programowe (czytaj: software'owe) są znacząco tańsze od rozwiązań sprzętowych (czytaj: hardware'owych). Czy lepsze "jakościowo", na razie chyba nie. Biorąc jednak pod uwagę moŝliwości i cenę, "technologie software'owe" juŝ dziś są wykorzystywane powszechnie. Przy tak dynamicznym rozwoju tej technologii moŝliwe, Ŝe za lat kilka, rozwiązania sprzętowe będą juŝ tylko dla wąskiego grona fanów, jak choćby dzisiejsze lampowe wzmacniacze audio. ** Co SDR ma wspólnego z krótkofalarstwem. Sporo. SDR to skrót nazwy technologii wykorzystywanej w radiokomunikacji. SDR to dzisiejsze telefony komórkowe, to łączność dla armii, telemetria, przesył danych itp. itd. Czy nam krótkofalowcom, od wielu lat nie marzy się by mieć tani i przyzwoity transceiver, by młodych adeptów naszej sztuki było stać na zakup urządzeń? Technologia SDR moŝe właśnie to umoŝliwić i czy chcemy czy nie, czy jesteśmy tego świadomi czy nie, w sprzedaŝy są juŝ amatorskie TRX oparte na technologii SDR. Celowo uŝywam określenia technologia SDR aby uświadomić, Ŝe jest to sprzęt oparty na zupełnie innej zasadzie działania, niŝ ta do której się przyzwyczailiśmy. Widzę czasami artykuły (nawet w fachowej prasie) w stylu "Radiowy odbiornik cyfrowy - czyli radio programowalne SDR", albo teksty w rodzaju: "czarna skrzynka bez gałek podłączona do komputera" i wtedy zastanawiam się czy autor wie o czym pisze. Nie będę polemizował z takimi wypowiedziami, ale wprowadzają one sporo zamieszania. MoŜe być radio cyfrowe, bo odbiera emisje cyfrowe, ale wcale nie musi być SDR. MoŜe być TRX podłączony do komputera (z gałkami lub bez) i teŝ nie będzie SDR. MoŜe takŝe być z wyglądu zupełnie "normalny" TRX (jak choćby rok temu wprowadzony na rynek FT Yaesu) w którym wykorzystano właśnie technologię SDR. ** O co więc chodzi? Dla przykładu określmy kilka najprostszych parametrów odbiornika dla fal krótkich: modulacja odbierana, szerokość odbieranego pasma, zakres odbioru i przestrajania, czułość, automatyka wzmocnienia - wystarczy. Schemat blokowy superheterodynowego odbiornika analogowego. Ulotka informacyjna - BIK nr 3 * lipiec 2008 * - 1 -

2 Teraz po kolei w klasycznym odbiorniku: odbierana modulacja zaleŝy od detektora, który zastosujemy. Szerokość odbieranego pasma zaleŝy od filtru, który umieścimy na przykład w torze pośredniej częstotliwości. Zakres odbioru i przestrajania zaleŝy od zastosowanych obwodów i na przykład generatora VFO. Czułość i automatyka wzmocnienia od parametrów wzmacniaczy i automatycznej pętli wzmocnienia. Oznacza to, Ŝe w klasycznym odbiorniku chcąc cokolwiek zmienić musimy zmienić parametry układu "odpowiedzialnego", a czasami nawet przełączyć na inny układ. A teraz SDR. Wyobraźmy sobie, Ŝe zaraz za anteną podłączamy przetwornik analogowo-cyfrowy, a za przetwornikiem odpowiednio szybki procesor sygnałowy. Schemat blokowy odbiornika SDR. Odpowiednim programem określamy w jaki sposób otrzymany sygnał cyfrowy (tak zwane próbki) ma być zdekodowany (zdemodulowany). Program teŝ określi, ile tych próbek ma być branych pod uwagę, czyli szerokość odbieranego pasma. Program określi, które próbki analizować, czyli zakres odbioru. TakŜe program określi czy brać pod uwagę próbki z duŝym sygnałem, czy tylko z małym, a jeśli są małe czy je nieco wzmocnić. Skomplikowane? MoŜe trochę, ale jeśli się nam zamarzy odbierać coś innego, to wystarczy zmienić program. W odbiornikach SDR ten sam sprzęt moŝe odbierać SSB, FM, a takŝe modulacje cyfrowe np. DRM (Digital Radio Mondiale) bez przełączania choćby jednego kabelka. Podobnie z nadawaniem. MoŜna sygnał SSB otrzymywać we wzbudnicy, a następnie zmieszać z VFO, aby otrzymać poŝądaną częstotliwość nadawania. MoŜna takŝe od razu cyfrowo uformować jedną wstęgę na poŝądanej częstotliwości, przetwornikiem sprowadzić do postaci analogowej i wysłać w eter. Schemat blokowy analogowego nadajnika SSB. Schemat blokowy nadajnika SDR. Ulotka informacyjna - BIK nr 3 * lipiec 2008 * - 2 -

3 Mam nadzieję, Ŝe istotę technologii SDR wyjaśniłem. Oczywiście przy programowym sposobie formowania lub dekodowania sygnału radiowego konieczne są dodatkowe "narzędzia obsługujące", czyli odpowiedni system operacyjny. System taki "zarządza" programem głównym, steruje wyświetlaniem informacji i udostępnia dodatkowe usługi typu pamięci (w postaci komórek lub wielu wirtualnych VFO), skanowanie, klucz elektroniczny i wiele innych mniej lub bardziej przydatnych funkcji. Obsługiwać software'owo moŝna takŝe zwykłe radio, choćby w postaci zarządzania syntezą DDS. RóŜnicą pomiędzy klasycznym urządzeniem, a SDR będzie zawsze sposób tworzenia idekodowania sygnału. W rozwiązaniach sprzętowych załoŝenia projektowe określają sposób wykonania urządzenia. W SDR (Software Defined Radio), czyli radiu definiowanym programowo, funkcjonalność urządzenia jest wyznaczana programem i moŝna to zmieniać wielokrotnie juŝ po fazie, nazwijmy to, fizycznej produkcji. ** Technologia SDR rozwija się bardzo dynamicznie. Obecnie jednak SDR prawie w ogóle nie występuje w czystej postaci. Przyczyną jest głównie ekonomia i ograniczenia technologiczne (na razie). Za przykład niech posłuŝy wielopasmowy odbiornik KF. MoŜna zaraz za anteną włączyć szerokopasmowy przetwornik analogowo-cyfrowy przekształcający całe widmo od 1,8 do 30 MHz w próbki cyfrowe. Jeśli jednak z tego widma będziemy wykorzystywać tylko pasma amatorskie, to z prostego sumowania wynika, Ŝe prawie 90% próbek jest nam zupełnie niepotrzebne. Łatwiej (i o lepszych parametrach) moŝna wykonać przetwornik widzący, powiedzmy, 0,5 MHz, a przesunięcie pasma odbioru dla poszczególnych zakresów wykonać w sposób klasyczny (jak na przykład w premikserach). W takim rozwiązaniu technologia SDR zajmie się zarówno przestrajaniem wewnątrz pasma jak i obróbką sygnału z demodulowaniem. MoŜna takŝe przyjąć, Ŝe wszystkie moduły odbiornika występujące przed ostatnią częstotliwości pośrednią wykonane są jak w klasycznym TRX, a ostatnią pośrednią (tą z wąskimi filtrami) oraz układy demodulacji zastąpić technologią SDR. Właśnie tak jest zbudowana większość współczesnych transceiver ów z tak zwaną pośrednią DSP Za przykład niech posłuŝy rysunek reklamowy jednego z popularnych ostatnio na rynku urządzeń. Schemat blokowy odbiornika FT-450. (źródło: materiały reklamowe firmy Yaesu) Dwie pośrednie, pierwsza wysoka jak w klasycznym TRX, druga to DSP (lub jak kto woli SDR). Otrzymujemy w ten sposób za stosunkowo niewielkie pieniądze urządzenie z moŝliwościami transceverów wyposaŝonych w kilka zestawów filtrów pośredniej częstotliwości, z filtrami NOTCH, reduktorami szumów, a w torze nadawczym wyposaŝonymi w kompresory z kształtowaną charakterystyką m. cz. Oczywiście jak zawsze są zwolennicy i przeciwnicy takich rozwiązań, ale nie o tym jest to opracowanie. Fakt pozostaje faktem, coraz więcej powaŝnych firm wypuszcza na rynek sprzęt z wykorzystaniem technologii SDR, zarówno dla amatorów jak i komercyjnych uŝytkowników fal radiowych. Niedawno na rynku pojawił się odbiornik SDR Perseusz. Jednak prawdziwym liderem w dziedzinie amatorskich urządzeń nadawczo-odbiorczych SDR (i to nie tylko z powodu hasła reklamowego) jest FLEX-5000 amerykańskiej firmy Flex Radio Systems. Popularność "Flex'a" ostatnio bije na głowę takie produkty jak K2 czy ORION. FLEX-5000 jest następcą pierwszej pionierskiej konstrukcji SDR Jest amatorskim transceiverem krótkofalowym z pasmem 50 MHz i mocą 100W. W opcjach A, B, C, D dostępne są automatyczne skrzynki antenowe, wzmacniacz 300W, przełączniki antenowe i nawet moduł 144 MHz. Z tyłu, FLEX wygląda jak kaŝde współczesne radio: gniazda antenowe, sterowanie, zasilanie. Z przodu - nic, ani jednej gałeczki. Ulotka informacyjna - BIK nr 3 * lipiec 2008 * - 3 -

4 Tył i przód TRX'a FLEX-5000A (źródło: materiały reklamowe firmy Flex Radio Systems) Wszystkie funkcje tego transceivera sterowane (i kontrolowane) są za pomocą komputera PC. Na rysunku poniŝej przedstawiony jest wygląd ekranu jednej z wersji programu PowerSDR. Na ekranie jest wszystko co "rasowy" TRX mieć powinien. Screenshot programu PowerSDR sterującego Flex em ** Czy amator-konstruktor ma szansę eksperymentowania z technologią SDR? Ma i wcale nie musi być specjalistą od przetworników analogowo-cyfrowych, czy skomplikowanych procesorów Analog Devices. Dość mocno zaawansowana i powszechna technika komputerów domowych pozwala na wykorzystanie ich do odbioru (i nadawania) z wykorzystaniem technologii SDR. Systemem zarządzającym będzie system operacyjny naszego PC, za procesor sygnałowy będzie słuŝył procesor główny (podobnie jak przy np. odtwarzaniu MP3), a za przetwornik analogowo-cyfrowy (i cyfrowo-analogowy) - karta muzyczna. ** Jaki sygnał dostarczymy do karty muzycznej? Większość amatorskich konstrukcji SDR wykorzystuje moŝliwości komputerów domowych poprzez uŝycie prostych urządzeń z bezpośrednia przemianą częstotliwości. Podstawą są mieszacze kwadraturowe oraz przetwarzanie A/C w dwóch kanałach karty muzycznej. Mieszacze kwadraturowe pozwalają na stosunkowo proste przetworzenie sygnału analogowego, poprzez mieszanie cyfrowe i dekodowanie programowe. Stosując dodatkowo, juŝ na poziomie sygnału analogowego, mieszanie z przesunięciem fazy moŝna zmniejszyć wymagania dla przetworników analogowo-cyfrowych. Sposób Ulotka informacyjna - BIK nr 3 * lipiec 2008 * - 4 -

5 taki daje moŝliwość wykorzystania karty dźwiękowej. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe nawet bardzo dobra karta muzyczna nie przetwarza częstotliwości powyŝej kilkudziesięciu kiloherców co oznacza, Ŝe zakres przestrajania (przestrajania na poziomie cyfrowym) moŝe wynosić takŝe tylko te kilkadziesiąt kiloherców. W wielu zastosowaniach opartych na technologii SDR, wykorzystuje się bezpośrednią przemianę częstotliwości. Urządzenia wykorzystujące bezpośrednią przemianę nazywamy homodynowymi. Na potrzeby SDR przemiana ta działa w nieco inny sposób. Sygnał uŝyteczny jest mieszany dwutorowo tak aby na wyjściu otrzymać dwa sygnały (I oraz Q) o tej samej częstotliwości ale przesuniętych względem siebie o fazę 90 stopni. Tak otrzymane sygnały są przetwarzane na postać cyfrową i ponownie mieszane (w procesorze sygnałowym), ale juŝ w sposób cyfrowy. Zasada pracy SDR z mieszaczem kwadraturowym. Nie wgłębiając się w szczegóły, właśnie istnienie tych dwóch sygnałów I oraz Q związane jest z mieszaniem kwadraturowym i jest bardzo charakterystyczne dla technologii SDR. Przy nadawaniu, takŝe wykorzystuje się dwa ortogonalne sygnały I oraz Q. Część analogową urządzenia (tą z mieszaczem) naleŝy fizycznie zbudować, część obróbki cyfrowej, wykonuje komputer z wgranym oprogramowaniem. Wśród wielu programów, umoŝliwiających nadawanie i odbiór z wykorzystaniem technologii SDR, najpopularniejszy jest program Rocky. Działa on w systemach Windows ME, 2000, XP. Wymaga procesora P4 1GHz, RAM min. 256 MB i oczywiście potrzebna jest karta dźwiękowa, czym lepsza tym lepiej. Screenshot głównego okna, jednej z pierwszych wersji programu Rocky do sterowania SDR. Ulotka informacyjna - BIK nr 3 * lipiec 2008 * - 5 -

6 ** Warto zacząć od prostych układów. Jak się okazuje aby zacząć odbierać fale radiowe za pomocą komputera wcale nie trzeba budować mieszacza IQ. W 1998 roku powstał światowy projekt cyfrowej emisji broadcastingowej na falach krótkich o nazwie Digital Radio Mondiale (DRM). Stał się on nowym standardem cyfrowych emisji. Oczywiście pojawiły się odbiorniki radiowe wyposaŝone w nowy standard odbioru, ale nie były one powszechnie dostępne i były bardzo drogie. W czerwcu 2001, na uczelni w Darmstadt, ruszają prace nad oprogramowaniem, które mogłoby pomóc w odbiorze DRM prostymi środkami (czyli znaną nam metodą - kartą dźwiękową i komputer PC). Powstaje DREAM, program oparty na licencji Open-Source. DREAM słuŝy nie tylko do dekodowania (i słuchania) rozgłośni radiowych DRM, ale moŝna nim równieŝ odbierać analogowe modulacje AM, FM, SSB, CW i to z regulacją szerokości pasma. Zasada pracy jest prosta. NaleŜy odbierany sygnał sprowadzić do częstotliwości 12 khz i podać go na wejście karty dźwiękowej. Program zrobi resztę. Jeśli generator na rysunku obok będzie miał częstotliwość 3,7 MHz to na widzianym poniŝej ekranie odbierana jest częstotliwość 3,715 MHz LSB, z pasmem o szerokości 2133 Hz. Do dyspozycji jest automatyka wzmocnienia, cyfrowe filtry szumów, a nawet magnetofon zapisujący audio bezpośrednio na dysku. Zakres przestrajania jak widać niewielki, ale prostota układu wyjątkowa. Wystarczy jeden układzik NE612 i kwarc. Zmieniając kwarc na 5,883 MHz Bezpośrednia przemiana do odbioru DRM moŝna próbować odbioru DRM z Niemiec. Screenshot programu DREAM w modzie odbioru emisji analogowych. Była to pierwsza moje przygoda z dekodowaniem SSB w sposób programowy. Proszę mi wierzyć kawałek anteny, kawałeczek płytki i słychać! Jest to łatwiejsze niŝ zbudowanie homodynki, a jeszcze niedawno wydawało mi się, Ŝe od homodyny nie ma juŝ nic prostszego. Parametry znacznie lepsze, choćby w racji, Ŝe tu nie słychać lustrzanego odbicia. Swobodna regulacja szerokości odbieranego Ulotka informacyjna - BIK nr 3 * lipiec 2008 * - 6 -

7 pasma (ze zboczami nie osiągalnymi nawet filtrami kwarcowymi budowanymi samodzielnie), takŝe redukcja zakłóceń. W Internecie moŝna spotkać wiele rozwiązań umoŝliwiających eksperymentalny odbiór DRM z uŝyciem programu DREAM. Większość z nich doskonale nadaje się takŝe do wykorzystania przy odbiorze amatorskich pasm, bez Ŝadnej przeróbki, po prostu kliknięciem w opcję programu i juŝ. Jedno z takich rozwiązań sprawdziłem z powodzeniem. Sposób odbioru DRM (a takŝe SSB, CW, FM) z wykorzystaniem odbiornika AM Ze zwykłego odbiornika analogowego naleŝy wyprowadzić sygnał częstotliwości pośredniej (występujący w torze odbioru AM przed detektorem). Sygnał ten naleŝy przenieść w obszar czytany przez kartę muzyczną. Ja w swoich eksperymentach zastosowałem odbiornik powszechnego uŝytku ELTA 3562N (cena około 50 zł). Wybór określiły dwa parametry. Jest to odbiornik z syntezą PLL wymaganą dla utrzymania stabilności przy odbiorze DRM oraz posiada zakres fal krótkich zaczynający się poniŝej 3 MHz, więc bez Ŝadnych przeróbek słuŝyć moŝe do słuchania pasma 80m. Oczywiście na rynku jest wiele urządzeń spełniających te parametry - ten był szybko osiągalny. Wyprowadziłem sygnał, podłączyłem dodatkowy mieszacz i dodatkowy filtr ceramiczny (choć filtr przy pierwszych eksperymentach nie jest niezbędny). Jeszcze podłączenie do laptopa i trochę zabawy ze skonfigurowaniem karty tak aby wejście mikrofonowe zamieniło się na liniowe i.. słychać, naprawdę słychać. Tak prostymi środkami moŝna odbierać CW, SSB i nawet DRM. ** DRM dla amatorów. Przy temacie DRM warto jeszcze wspomnieć, Ŝe rozwiązania oparte na technologii SDR umoŝliwiają radioamatorom wykorzystywanie do łączności emisji cyfrowych opartych na przekazie za pomocą widma rozproszonego (tak jest nadawane właśnie DRM). Są juŝ opracowania programów kodujących i dekodujących, a technologia SDR i domowy komputer PC pozwalają na eksperymenty w dziedzinie najnowocześniejszych sposobów łączności. Odbiornik ELTA z mieszaczem i dodatkowym filtrem o zwiększonej szerokości pasma ** Zamiast zakończenia. Niniejsze opracowanie miało na celu wstępne przedstawienie technologii SDR. Nie będę więc pisał o konkretnych rozwiązaniach, nie będzie teŝ gotowych schematów. Opisy moŝna znaleźć w internecie. MoŜna teŝ kupić kity prostych urządzeń, tworzących razem z komputerem PC pełnosprawny odbiornik Ulotka informacyjna - BIK nr 3 * lipiec 2008 * - 7 -

8 lub TRX (oczywiście SDR). Kit transceivera (płytka z kompletem części) na jedno lub dwa pasma amatorskie kosztuje około 100 złotych. PoniŜej zdjęcie jednego z takich zestawów w trakcie składania. Urządzenie zostało opracowane w USA i jest wersją 6.2 popularnego SoftRock 40 z modulatorem i demodulatorem kwadraturowym. Pracuje w paśmie 80 m lub 40 m z mocą 1 wata wykorzystując kartę dźwiękową komputera. Modulacja jest definiowana programowo wraz z odpowiednią szerokością pasma odbieranego i kompresją przy nadawaniu. W zaleŝności od jakości karty dźwiękowej TRX moŝna przestrajać w zakresie 40 khz. Kit działa zarówno z programem Rocky, PowerSDR jak i innymi przeznaczonymi do jednoczesnej obsługi sygnałów I i Q pochodzących z mieszacza oraz do niego wysyłanych. Płytka SoftRock v. 6.2 w budowie (foto: SP3NYR) Vy 73! Do usłyszenia na pasmach na sprzęcie SDR Tekst własny SP3HTF Rafał Stępień Rysunki SQ3MU Konrad Stępień Konsultacje Members of SP3YPR Broszura nieodpłatna, wyłącznie do uŝytku wewnętrznego. Wszelkie prawa autorów zastrzeŝone. Powielanie, kopiowanie i umieszczanie na stronach internetowych bez zgody autorów zabronione. Ulotka informacyjna - BIK nr 3 * lipiec 2008 * - 8 -

Odbiornik SDR na pasmo 80m. Streszczenie:

Odbiornik SDR na pasmo 80m. Streszczenie: Odbiornik SDR na pasmo 80m Streszczenie: Bardzo prosty a jednocześnie o dużych możliwościach odbiornik na pasmo 80m (inne pasma do 30MHz można uzyskać po wymianie generatora i filtrów pasmowych). Koszt

Bardziej szczegółowo

Odbiorniki superheterodynowe

Odbiorniki superheterodynowe Odbiorniki superheterodynowe Odbiornik superheterodynowy (z przemianą częstotliwości) został wynaleziony w 1918r przez E. H. Armstronga. Jego cechą charakterystyczną jest zastosowanie przemiany częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia modulacji PSK w FT857D

Instrukcja uruchomienia modulacji PSK w FT857D Instrukcja uruchomienia modulacji PSK w FT857D Niniejsza instrukcja moŝe być rozpowszechniana tylko i wyłącznie pod warunkiem zachowania informacji o autorze zawartych w stopce dokumentu. Instrukcja nie

Bardziej szczegółowo

06 Tor pośredniej częstotliwości, demodulatory AM i FM Pytania sprawdzające Wiadomości podstawowe Budowa wzmacniaczy pośredniej częstotliwości

06 Tor pośredniej częstotliwości, demodulatory AM i FM Pytania sprawdzające Wiadomości podstawowe Budowa wzmacniaczy pośredniej częstotliwości 06 Tor pośredniej częstotliwości, demodulatory AM i FM Pytania sprawdzające 1. Jakie są wymagania stawiane wzmacniaczom p.cz.? 2. Jaka jest szerokość pasma sygnału AM i FM? 3. Ile wynosi częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Homodyna kontra superheterodyna w konstrukcjach krótkofalarskich. Opis układu transceivera homodynowofazowego DOB-80 w wersji SP9LVZ

Homodyna kontra superheterodyna w konstrukcjach krótkofalarskich. Opis układu transceivera homodynowofazowego DOB-80 w wersji SP9LVZ Homodyna kontra superheterodyna w konstrukcjach krótkofalarskich Opis układu transceivera homodynowofazowego DOB-80 w wersji SP9LVZ Piotr Faltus SP9LVZ Pod nazwą homodyna lub poprawniej odbiornik homodynowy

Bardziej szczegółowo

To jeszcze prostsze, MMcc1100!

To jeszcze prostsze, MMcc1100! MMcc1100 jest miniaturowym, kompletnym modułem nadawczo-odbiorczym (transceiverem), słuŝącym do przesyłania danych w postaci cyfrowej, zbudowanym w oparciu o układ CC1100 firmy Texas Instruments. Moduł

Bardziej szczegółowo

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Evatronix S.A. 6 maja 2013 Tematyka wykładów Wprowadzenie Tor odbiorczy i nadawczy, funkcje, spotykane rozwiazania wady i zalety,

Bardziej szczegółowo

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 USB DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 Instrucja obsługi PL 2 Opis urządzenia Dziękujemy za wybór tunera cyfrowego MT4152. W tunerze zastosowano najnowszy procesor cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.10 Odbiór sygnałów AM odpowiedź częstotliwościowa stopnia 1. Odbiór sygnałów AM odpowiedź częstotliwościowa stopnia

Bardziej szczegółowo

Lekcja 20. Temat: Detektory.

Lekcja 20. Temat: Detektory. Lekcja 20 Temat: Detektory. Modulacja amplitudy. (AM z ang. Amplitude Modulation) jeden z trzech podstawowych rodzajów modulacji, polegający na kodowaniu sygnału informacyjnego (szerokopasmowego o małej

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOWY STEROWANY KOMPUTEROWO

ODBIORNIK RADIOWY STEROWANY KOMPUTEROWO POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 80 Electrical Engineering 2014 Jan SZYMENDERSKI* ODBIORNIK RADIOWY STEROWANY KOMPUTEROWO W pracy omówiono układ fizyczny odbiornika radiowego, którego

Bardziej szczegółowo

Modulacja i kodowanie - labolatorium. Modulacje cyfrowe. Kluczowane częstotliwości (FSK)

Modulacja i kodowanie - labolatorium. Modulacje cyfrowe. Kluczowane częstotliwości (FSK) Modulacja i kodowanie - labolatorium Modulacje cyfrowe Kluczowane częstotliwości (FSK) Celem ćwiczenia jest zbudowanie systemu modulacji: modulacji polegającej na kluczowaniu częstotliwości (FSK Frequency

Bardziej szczegółowo

High Performance IF-Receiver Wysokiej klasy odbiornik szerokopasmowy Pasmo pracy: 0,04 MHz - 32 MHz MDS - 134 dbm = 0.03 µv

High Performance IF-Receiver Wysokiej klasy odbiornik szerokopasmowy Pasmo pracy: 0,04 MHz - 32 MHz MDS - 134 dbm = 0.03 µv High Performance IF-Receiver Wysokiej klasy odbiornik szerokopasmowy Pasmo pracy: 0,04 MHz - 32 MHz MDS - 134 dbm = 0.03 µv MDS = ( Minimalny wykrywalny sygnał ) Bardzo wysoki poziom IP3: + 29dBm Filtr

Bardziej szczegółowo

ABC TECHNIKI SATELITARNEJ

ABC TECHNIKI SATELITARNEJ MARIAN POKORSKI MULTIMEDIA ACADEMY ABC TECHNIKI SATELITARNEJ ROZDZIAŁ 12 TECHNIKA POMIAROWA www.abc-multimedia.eu MULTIMEDIA ACADEMY *** POLSKI WKŁAD W PRZYSZŁOŚĆ EUROPY OD AUTORA Wprowadzenie Technika

Bardziej szczegółowo

Generator tonów CTCSS.

Generator tonów CTCSS. Generator tonów CTCSS. Dla niezorientowanych w temacie, system CTCSS jest doskonale opisany na stronie www.radioam.net (http://www.radioam.net/content/view/36/38/), ja skupie się na opisie samego generatora.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i konfiguracji urządzeń z WiMAX

Instrukcja podłączenia i konfiguracji urządzeń z WiMAX Instrukcja podłączenia i konfiguracji urządzeń z WiMAX 1. Informacje wstępne...2 2. Instalacja linii telefonicznej...2 3. Konfiguracja połączenia z Internetem...3 3.1. Niezbędne elementy wyposaŝenia i

Bardziej szczegółowo

Krótki opis DMU-2000

Krótki opis DMU-2000 Krótki opis DMU-2000 Niejeden z posiadaczy FT-2000 zadaje sobie pytanie czy,warto sprawić sobie opcjonalne urządzenie jakim jest DMU-2000. Po zdecydowaniu się, nabyłem ten dodatek i oto co dostałem: W

Bardziej szczegółowo

1. Modulacja analogowa, 2. Modulacja cyfrowa

1. Modulacja analogowa, 2. Modulacja cyfrowa MODULACJA W16 SMK 2005-05-30 Jest operacja mnożenia. Jest procesem nakładania informacji w postaci sygnału informacyjnego m.(t) na inny przebieg o wyższej częstotliwości, nazywany falą nośną. Przyczyna

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 22/09. CEZARY WOREK, Kraków, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 22/09. CEZARY WOREK, Kraków, PL PL 215148 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215148 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385023 (51) Int.Cl. H04B 1/26 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

07 Odbiór sygnału radiowego, głowica AM i FM. Pytania sprawdzające 1. Jakie rozróżnia się zakresy częstotliwości dla sygnałów radiowych? 2.

07 Odbiór sygnału radiowego, głowica AM i FM. Pytania sprawdzające 1. Jakie rozróżnia się zakresy częstotliwości dla sygnałów radiowych? 2. 07 Odbiór sygnału radiowego, głowica AM i FM. Pytania sprawdzające 1. Jakie rozróżnia się zakresy częstotliwości dla sygnałów radiowych? 2. Na jakich zakresach radiowych stosowana jest modulacja AM? 3.

Bardziej szczegółowo

Transwerter TS70. (opracowanie wersja 1.0 / 28.09.2012)

Transwerter TS70. (opracowanie wersja 1.0 / 28.09.2012) Transwerter TS70 (opracowanie wersja 1.0 / 28.09.2012) Wersja transwertera SMD jest podobna do wersji przewlekanej TH70. Różnic jest kilka. Po pierwsze zrezygnowano z cewek powietrznych (oprócz wejściowej

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701.

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy. SigmaDSP jest niedrogim zestawem uruchomieniowym dla procesora DSP ADAU1701 z rodziny SigmaDSP firmy Analog Devices, który wraz z programatorem USBi i darmowym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Lekcja 19. Temat: Wzmacniacze pośrednich częstotliwości.

Lekcja 19. Temat: Wzmacniacze pośrednich częstotliwości. Lekcja 19 Temat: Wzmacniacze pośrednich częstotliwości. Wzmacniacze pośrednich częstotliwości zazwyczaj są trzy- lub czterostopniowe, gdyż sygnał na ich wejściu musi być znacznie wzmocniony niż we wzmacniaczu

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

typowo do 20dBu (77.5mV) mikrofony, adaptery, głowice magnetofonowe, przetworniki

typowo do 20dBu (77.5mV) mikrofony, adaptery, głowice magnetofonowe, przetworniki Poziomy mikrofonowy typowo do 20dBu (77.5mV) mikrofony, adaptery, głowice magnetofonowe, przetworniki liniowy od -20dBu do +30dBu (24.5V) typowo: -10dBu (245mV), +4dBu (1.23V), +8dBu (1.95V) konsolety,

Bardziej szczegółowo

KAMERA BEZPRZEWODOWA 2,4 GHz Z ODBIORNIKIEM 811AKU USB. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

KAMERA BEZPRZEWODOWA 2,4 GHz Z ODBIORNIKIEM 811AKU USB. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA KAMERA BEZPRZEWODOWA 2,4 GHz Z ODBIORNIKIEM 811AKU USB PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 2 1.1. WPROWADZENIE 2 1.2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 2 1.3. KAMERA 2 1.4. ODBIORNIK 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE DROGOWYM RADIOKOMUNIKACJA AMATORSKA

LABORATORIUM TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE DROGOWYM RADIOKOMUNIKACJA AMATORSKA ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE DROGOWYM INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR

Bardziej szczegółowo

MSA-1 Mikroprocesorowy sterownik do przełącznika antenowego

MSA-1 Mikroprocesorowy sterownik do przełącznika antenowego MSA-1 Mikroprocesorowy sterownik do przełącznika antenowego Instrukcja obsługi Autor projektu: Grzegorz Wołoszun SP8NTH Wstęp Sterownik MSA-1 powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku krótkofalarskiego

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Co to jest? Budowa Próbkowanie Synteza FM Synteza WT MIDI

Spis Treści. Co to jest? Budowa Próbkowanie Synteza FM Synteza WT MIDI Karta dźwiękowa Spis Treści Co to jest? Budowa Próbkowanie Synteza FM Synteza WT MIDI Karta dźwiękowa Komputerowa karta rozszerzeń, umożliwiająca rejestrację, przetwarzanie i odtwarzanie dźwięku. Poprawnym

Bardziej szczegółowo

Dźwięk dźwiękowi nierówny, czyli o tym jak brzmi XXI wiek

Dźwięk dźwiękowi nierówny, czyli o tym jak brzmi XXI wiek IX Studenckie Spotkania Analityczne 13-14.03.2008 Dźwięk dźwiękowi nierówny, czyli o tym jak brzmi XXI wiek Justyna Słomka Plan 1. Co to jest dźwięk? 2. Pojęcie syntezy dźwięku 3. Cel syntezowania dźwięków

Bardziej szczegółowo

ABC TECHNIKI SATELITARNEJ

ABC TECHNIKI SATELITARNEJ MARIAN POKORSKI MULTIMEDIA ACADEMY ABC TECHNIKI SATELITARNEJ ROZDZIAŁ 9 ODBIORNIKI CYFROWE www.abc-multimedia.eu MULTIMEDIA ACADEMY *** POLSKI WKŁAD W PRZYSZŁOŚĆ EUROPY OD AUTORA Wprowadzenie Końcowym

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie sygnałów SSB metodę filtracyjną

Wytwarzanie sygnałów SSB metodę filtracyjną Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.13 Wytwarzanie sygnałów SSB metodę filtracyjną 1. Wytwarzanie sygnałów SSB metodę filtracyjną Ćwiczenie to ma

Bardziej szczegółowo

Radio czyli jak zbudować prosty odbiornik radiowy Opracowanie: Andrzej Grodzki

Radio czyli jak zbudować prosty odbiornik radiowy Opracowanie: Andrzej Grodzki 1 Radio czyli jak zbudować prosty odbiornik radiowy Opracowanie: Andrzej Grodzki Wstęp (historia radia) Za wynalazcę radia uważa się powszechnie Guglielmo Marconiego. Syna włoskiego kupca z Lombardii,

Bardziej szczegółowo

4. Zasady odbioru sygnału radiofonicznego

4. Zasady odbioru sygnału radiofonicznego 4. Zasady odbioru sygnału radiofonicznego 4.1. Schemat blokowy odbiornika radiofonicznego AM/FM proszczony schemat blokowy superheterodynowego odbiornika radiofonicznego do odbioru audycji monofonicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA DZWONKA KAKADU.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA DZWONKA KAKADU. INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA DZWONKA KAKADU www.sealcom.pl OPIS Przeprogramowania dzwonka (tj. wprowadzania innych sygnałów) dokonuje się przy pomocy komputera. wymagania sprzętowe - komputer klasy PC z procesorem

Bardziej szczegółowo

Transwerter TH70 (opracowanie wersja 1.3 / )

Transwerter TH70 (opracowanie wersja 1.3 / ) Transwerter TH70 (opracowanie wersja 1.3 / 1.10.2012) Punktem wyjścia do projektu płytki transwertera był opis publikowany kilka lat temu. Wersja przewlekana (TH70) jest odwzorowaniem Wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH 1. WSTĘP Radiofonię cyfrową cechują strumienie danych o dużych przepływnościach danych. Do przesyłania strumienia danych o dużych przepływnościach stosuje się transmisję z wykorzystaniem wielu sygnałów

Bardziej szczegółowo

Interface sieci RS485

Interface sieci RS485 Interface sieci RS85 Model M-07 do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM-5 Instrukcja uŝytkowania Copyright 007 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeŝone MicroMade Gałka i Drożdż

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

(1.1) gdzie: - f = f 2 f 1 - bezwzględna szerokość pasma, f śr = (f 2 + f 1 )/2 częstotliwość środkowa.

(1.1) gdzie: - f = f 2 f 1 - bezwzględna szerokość pasma, f śr = (f 2 + f 1 )/2 częstotliwość środkowa. MODULACJE ANALOGOWE 1. Wstęp Do przesyłania sygnału drogą radiową stosuje się modulację. Modulacja polega na odzwierciedleniu przebiegu sygnału oryginalnego przez zmianę jednego z parametrów fali nośnej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja CB Radio M-Tech Legend II

Instrukcja CB Radio M-Tech Legend II Instrukcja CB Radio M-Tech Legend II URUCHOMIENIE RADIOTELEFONU CB Najpierw należy podłączyć antenę do gniazda antenowego, zamocowanego z tyłu radiotelefonu (gniazdo nr 12). Nastepnie podłaczamy mikrofon

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MULTIMEDIALNE

TECHNIKI MULTIMEDIALNE Studia Podyplomowe INFORMATYKA TECHNIKI MULTIMEDIALNE dr Artur Bartoszewski Karty dźwiękowe Karta dźwiękowa Rozwój kart dźwiękowych Covox Rozwój kart dźwiękowych AdLib Rozwój kart dźwiękowych Gravis Ultrasound

Bardziej szczegółowo

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI USB Hybrid TV 1 USB Hybrid TV 1. Wprowadzenie Tuner USB Hybrid TV jest w pełni kompatybilny z komputera PC i laptopem. Urządzenie małych rozmiarów z interfejsem USB 2.0 o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych

Świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych Świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych Zestaw pytań do testu wyboru Nazwisko: Imię: Data urodzenia: Wiadomości techniczne z zakresu radioelektroniki 1. Jak nazywa się przyrząd do pomiaru napięcia?

Bardziej szczegółowo

Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A

Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadami przetwarzania sygnałów analogowych na cyfrowe i cyfrowych na analogowe poprzez zbadanie przetworników A/C i

Bardziej szczegółowo

BT180 CLASS I USB BLUETOOTH ADAPTER Informacje na temat produktu

BT180 CLASS I USB BLUETOOTH ADAPTER Informacje na temat produktu Informacje na temat produktu C Instalacja A B D A: Wtyk USB B: Osłona C: Kontrolka połączenia [miga powoli = gotowy do użytku] [miga szybko = aktywność Bluetooth] D: Przedłużacz USB 1 ON Włącz komputer.

Bardziej szczegółowo

Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni

Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.12 Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni 1. Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni Ćwiczenie to

Bardziej szczegółowo

1. Nadajnik światłowodowy

1. Nadajnik światłowodowy 1. Nadajnik światłowodowy Nadajnik światłowodowy jest jednym z bloków światłowodowego systemu transmisyjnego. Przetwarza sygnał elektryczny na sygnał optyczny. Jakość transmisji w dużej mierze zależy od

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.08 Zasady wytwarzania sygnałów zmodulowanych za pomocą modulacji AM 1. Zasady wytwarzania sygnałów zmodulowanych

Bardziej szczegółowo

Przetworniki cyfrowo-analogowe C-A CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE

Przetworniki cyfrowo-analogowe C-A CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE Przetworniki cyfrowo-analogowe C-A CELE ĆWICZEŃ Zrozumienie zasady działania przetwornika cyfrowo-analogowego. Poznanie podstawowych parametrów i działania układu DAC0800. Poznanie sposobu generacji symetrycznego

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Przetwarzanie i obróbka sygnałów

Rozkład materiału z przedmiotu: Przetwarzanie i obróbka sygnałów Rozkład materiału z przedmiotu: Przetwarzanie i obróbka sygnałów Dla klasy 3 i 4 technikum 1. Klasa 3 34 tyg. x 3 godz. = 102 godz. Szczegółowy rozkład materiału: I. Definicje sygnału: 1. Interpretacja

Bardziej szczegółowo

ANTENA DWUSTOśKOWA NIESYMETRYCZNA

ANTENA DWUSTOśKOWA NIESYMETRYCZNA Notatka 25 ANTENA DWUSTOśKOWA NIESYMETRYCZNA 1. Wstęp W tej notatce przedstawiono szerokopasmowa antenę typu dipol dwustoŝkowy niesymetryczny. Podstawy teoria takiej anteny, nazywanej po angielsku równieŝ

Bardziej szczegółowo

GENERATOR SYGNAŁU Z LINIOWĄ MODULACJĄ CZĘSTOTLIWOŚCI NA PASMO K

GENERATOR SYGNAŁU Z LINIOWĄ MODULACJĄ CZĘSTOTLIWOŚCI NA PASMO K mgr inŝ. Józef JARZEMSKI dr inŝ. Lech SZUGAJEW Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia GENERATOR SYGNAŁU Z LINIOWĄ MODULACJĄ CZĘSTOTLIWOŚCI NA PASMO K W artykule przedstawiono wybrane problemy związane

Bardziej szczegółowo

SERTUM moduł Oferty. Spis treści

SERTUM moduł Oferty. Spis treści SERTUM moduł Oferty Spis treści 1 Jak stworzyć nową ofertę?... 2 2 Jak przekazać dodatkowe informacje dla hurtowni, umoŝliwiające poprawną realizację zamówienia?.. 6 3 Jak automatycznie przekazywać zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Specjalność - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW Kod przedmiotu TEM Nazwa przedmiotu Technika emisji i odbioru Wersja przedmiotu 2 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne współfinansowane przezunię Europejską ze środkóweuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w związku z realizacją projektów

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna płytka generatora tonów CTCSS, 1750Hz i innych.

Uniwersalna płytka generatora tonów CTCSS, 1750Hz i innych. 1 Uniwersalna płytka generatora tonów CTCSS, 1750Hz i innych. Rysunek 1. Schemat ideowy Generatora tonów CTCSS V5. Generator tonów CTCSS został zbudowany w oparciu o popularny mikrokontroler firmy Atmel

Bardziej szczegółowo

Alan 100 Plus. Zakres częstotliwości: 26,960 27,400 MHz Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL Temperatura pracy: -10/+55 C

Alan 100 Plus. Zakres częstotliwości: 26,960 27,400 MHz Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL Temperatura pracy: -10/+55 C Alan 100 Plus,, Liczba kanałów: 40 AM/FM Zakres częstotliwości: 26,960 27,400 MHz Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL Temperatura pracy: -10/+55 C Zasilanie: 13,8 V prąd stały Wymiary zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

Ćw. 9 Przerzutniki. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wymagane informacje. 3. Wprowadzenie teoretyczne PODSTAWY ELEKTRONIKI MSIB

Ćw. 9 Przerzutniki. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wymagane informacje. 3. Wprowadzenie teoretyczne PODSTAWY ELEKTRONIKI MSIB Ćw. 9 Przerzutniki 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi elementami sekwencyjnymi, czyli przerzutnikami. Zostanie przedstawiona zasada działania przerzutników oraz sposoby

Bardziej szczegółowo

RADIOTELEFONU FR - 100

RADIOTELEFONU FR - 100 Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU FR - 100 Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl DANE TECHNICZNE Częstotliwość pracy BAND A BAND

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE MIDLAND 77/099

DANE TECHNICZNE MIDLAND 77/099 DANE TECHNICZNE MIDLAND 77/099 OGÓLNE Ilość kanałów 40AM Zakres częstotliwości w "0" 26.960-27.400 MHz Kontrola częstotliwości pętla fazowa PLL Tolerancja częstotliwości 0,005% Zasilanie 12,0V DC Zakres

Bardziej szczegółowo

ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa www.iu.wp.mil.pl

ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa www.iu.wp.mil.pl K A ;; ~ ;fj~~2?~.'2:.' ij A...............,...,.... II OO~ofiC9 'JVni'szcJ". n II OGŁOSZENIE INSPEKTORA T UZBROJENIA ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa nr tel. (22) 687 33 50 nr fax (22) 687 3444 www.iu.wp.mil.pl

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy korzystają z kart bankowych Raport Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski, Money.pl

Jak Polacy korzystają z kart bankowych Raport Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski, Money.pl Jak Polacy korzystają z kart bankowych Raport Money.pl Autor: Bartosz Chochołowski, Money.pl Wrocław, kwiecień 2008 Wartość transakcji przeprowadzonych kartami bankowymi w 2007 roku wzrosła do 265 miliardów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja modułu w systemie Windows.

1. Instalacja modułu w systemie Windows. 1. Instalacja modułu w systemie Windows. W urządzeniach dołączanych do sieci lokalnej LAN zastosowano moduły firmy DIGI. Sterowniki dostarczone przez producenta tworzą w systemie Windows wirtualny port

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181873 (21) Numer zgłoszenia: 320737 (13) B 1 (22) Data zgłoszenia 07.10.1996 (5 1) IntCl7 (86) Data i numer

Bardziej szczegółowo

ABC TECHNIKI SATELITARNEJ

ABC TECHNIKI SATELITARNEJ MARIAN POKORSKI MULTIMEDIA ACADEMY ABC TECHNIKI SATELITARNEJ ROZDZIAŁ 7 PODZESPOŁY POMOCNICZE W INSTALACJACH SATELITARNYCH I MULTIMEDIALNYCH www.abc-multimedia.eu MULTIMEDIA ACADEMY *** POLSKI WKŁAD W

Bardziej szczegółowo

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Zdalna obsługa transcievera H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Do poprawnej pracy zdalnego dostępu do radiostacji, niezbędne jest działające oprogramowanie Ham

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1.

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1 PAMIĘCI SZEREGOWE EEPROM Ćwiczenie 3 Opracował: dr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Próbkowanie sygnałów

Ćwiczenie 4: Próbkowanie sygnałów Politechnika Warszawska Instytut Radioelektroniki Zakład Radiokomunikacji STUDIA MAGISTERSKIE DZIENNE LABORATORIUM SYGNAŁÓW MODULACJI I SYSTEMÓW Ćwiczenie 4: Próbkowanie sygnałów Opracował dr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY nr 2 dla Stanowiska do Badań Elektrycznych Anten do 110 GHz

FORMULARZ TECHNICZNY nr 2 dla Stanowiska do Badań Elektrycznych Anten do 110 GHz Załącznik 1 FORMULARZ TECHNICZNY nr 2 dla Stanowiska do Badań Elektrycznych Anten do 110 GHz W niniejszym formularzu wyspecyfikowano sprzęt pomiarowo-kontrolny niezbędny do realizacji Stanowiska do Badań

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.03 Podstawowe zasady modulacji amlitudy na przykładzie modulacji DSB 1. Podstawowe zasady modulacji amplitudy

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKIE RADIOLATARNIE UKF. Tomek SP5XMU / Piotr SP5QAT

WARSZAWSKIE RADIOLATARNIE UKF. Tomek SP5XMU / Piotr SP5QAT WARSZAWSKIE RADIOLATARNIE UKF Tomek SP5XMU / Piotr SP5QAT RADIOLATARNIE SP5 Lokalizacja: Kampinoski Park Narodowy PASMO Znak Częstotliwość Antena Emisja Charakterystyka Moc (W) Lokalizacja 50MHz SR5FHX

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTERA TP 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTERA TP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTERA TP 1 Komputer TP1 został opracowany do sterowania automatycznymi urządzeniami TF / AL. W związku z tym ani oprogramowanie ani teŝ sprzęt (hardware) nie mogą być uŝywane do

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat. PL 221679 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221679 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396076 (51) Int.Cl. G08B 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

MikroTik jako Access Point

MikroTik jako Access Point MikroTik jako Access Point Po zalogowaniu ukaŝe nam się poniŝsze okno z którego będzie wynikać, Ŝe jesteśmy podłączeni pod interfejs ether1. Literka R oznacza nawiązane połączenie. Oczywiście Nas interesuje

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS KWP2000, KWP2000plus INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS KWP2000, KWP2000plus INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS KWP2000, KWP2000plus INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl 1 /9 strona 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. 1. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Filtry cyfrowe procesory sygnałowe

Filtry cyfrowe procesory sygnałowe Filtry cyfrowe procesory sygnałowe Rozwój wirtualnych przyrządów pomiarowych Algorytmy CPS działające na platformie TMX 320C5515e ZDSP USB STICK realizowane w laboratorium FCiPS Rozszerzenie ćwiczeń o

Bardziej szczegółowo

Jak zmniejszać rozmiar fotografii cyfrowych dr Lech Pietrzak

Jak zmniejszać rozmiar fotografii cyfrowych dr Lech Pietrzak dr Lech Pietrzak Poradnik dla studentów. Zmniejszanie fotografii 1 Jak zmniejszać rozmiar fotografii cyfrowych dr Lech Pietrzak Aby plik z pracą zaliczeniową nie był zbyt duŝy, naleŝy zmniejszyć wielkość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

System realizacji prezentacji multimedialnych i zarządzania treścią. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

System realizacji prezentacji multimedialnych i zarządzania treścią. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl System realizacji prezentacji multimedialnych i zarządzania treścią 1 1. O systemie DISPLAYER jest systemem audiowizualnej prezentacji informacji multimedialnej na ekranach plazmowych, LCD, monitorach

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS DAEWOO INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS DAEWOO INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS DAEWOO INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone jest do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Przeznaczenie Generator przebiegów pomiarowych GPP2 jest programowalnym sześciokanałowym generatorem napięć i prądów, przeznaczonym do celów pomiarowych i diagnostycznych.

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

12. Demodulatory synchroniczne z fazową pętlą sprzężenia zwrotnego

12. Demodulatory synchroniczne z fazową pętlą sprzężenia zwrotnego 94 12. Demodulatory synchroniczne z fazową pętlą sprzężenia zwrotnego Cele ćwiczenia Badanie właściwości pętli fazowej. Badanie układu Costasa do odtwarzania nośnej sygnału AM-SC. Badanie układu Costasa

Bardziej szczegółowo

Pinnacle PCTV MediaCenter 300i Instrukcja instalacji

Pinnacle PCTV MediaCenter 300i Instrukcja instalacji Pinnacle PCTV MediaCenter 300i Instrukcja instalacji Opracowanie: www.alstor.com.pl maj 2005 Spis treści 1. Wymagania systemowe 2. Bezpieczeństwo 3. Instalacja urządzenia 4. Podłączenie 5. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe

LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe Protokół ćwiczenia 2 LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów Zespół data: ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe Imię i Nazwisko: 1.... 2.... ocena: Modulacja AM 1. Zestawić układ pomiarowy do badań modulacji

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji ofert pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25.09.2007 r. BDG-III-3820-34/07. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Warszawa, dnia 25.09.2007 r. BDG-III-3820-34/07. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A MINISTERSTW O SPRAW IEDLIW OŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Centrala tel. 52-12-888 fax 627-21-93 Warszawa, dnia 25.09.2007 r. BDG-III-3820-34/07

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS GALLETTO INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS GALLETTO INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS GALLETTO INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 /15 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone jest do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę).

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). Najnowszy, kompletny system konferencyjny, który zawiera: - mikrofony bezprzewodowe - system TRACK

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo