TECHNOLOGIA. mgr inŝ. architekt Cezary Flis BK 7341/65/94 POIA mgr inŝ. architekt Andrzej Poźniak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIA. mgr inŝ. architekt Cezary Flis BK 7341/65/94 POIA 0135. mgr inŝ. architekt Andrzej Poźniak"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA FLIS w SŁUPSKU UL.NORWIDA 69 tel BranŜa : Obiekt : TECHNOLOGIA Dom przedpogrzebowy na Cmentarzu komunalnym w Słupsku przy ul. Zachodniej, działki nr 1/3, 1/5; 1/6; 1/7; 1/8; 1/9 obręb 7 wraz ze stanowiskiem spopielania zwłok oraz zapleczem biurowym, technicznym i gospodarczym. Inwestor zastępczy: Rejonowy Zarząd Inwestycji, Słupsk ul. Banacha 12 Inwestor bezp. : Urząd Miejski, Słupsk, Plac Zwycięstwa 3 Projektował : Sprawdził : mgr inŝ. architekt Cezary Flis BK 7341/65/94 POIA 0135 mgr inŝ. architekt Andrzej Poźniak Miejscowość i data : Słupsk dn roku Opracowanie zawiera : 18 strono pisu i 1 rysunek 1

2 OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 1.1-projekt architektoniczny 1.2-załoŜenia programowe 1.3-opinia Woj. Stacji San-Epid o projekcie zatwierdzonym w roku wytyczne do projektowania prosektur i zakładów anatomii 1.5-katalog wyposaŝenia pomieszczeń prosektur firmy: -Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Chłodniczych i Gastronomicznych GASTROMASZ Bydgoszcz ul. Gdańska 134 tel wytyczne do projektowana piesów do spopielana zwłok firmy : TABO Polska , kom Pan Marek Kończalik 2.0. Spis treści 1.0-załoŜenia ogólne 2.0-ustalenia programowo-funkcjonalne 3.0-szczegółowe warunki techniczne 4.0-wykaz wyposaŝenia 5.0-zestawienie kosztowe 6.0-rysunek rzutu 3.0. Zakres i cel opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt technologiczny Domu przedpodrzebowego o funkcji kostnicy cmentarnej oraz krematorium. Projekt określa funkcję pomieszczeń oraz wyposaŝenie pomieszczeń w sprzęt i urządzenia wraz z wytycznymi branŝowymi ZałoŜenia ogólne Tematem opracowania jest projekt Domu przedpogrzebowego czyli kostnicy cmentarnej oraz krematorium zlokalizowanych na istniejącym Cmentarzu komunalnym w Słupsku przy ul. Zachodniej. Dom pogrzebowy ma być rodzajem budynku uŝyteczności publicznej sali zebrań w celu poŝegnania doczesnych zwłok oraz miejscem dla godnych ceremonii przedpogrzebowych. W ramach niniejszego opracowania ustalono program i funkcję pomieszczeń wraz z wytycznymi sanitarno-higienicznymi. Obiekt spełniać będzie funkcję kostnicy, krematorium wraz z funkcją przygotowania zwłok do pogrzebu (dekoracja). Zgodnie z deklaracją przyszłego uŝytkownika na cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej odbywa się mniej niz 1 pogrzeb dziennie. Stąd teŝ Dom przedpogrzebowy nie jest planowany jako kostnica z prosektorium lecz wyłącznie jako sala eksportacji i kostnica jako funkcja uzupełniająca oraz w koniecznym zakresie pomieszczenia gospodarcze, biura, szlet publiczny dla cmentarza. Krematorium przewidziano na 50 pochówków w roku- takie jest zapotrzebowanie w Słupsku. 2

3 Technologia krematorium piece wysokotemperaturowe TABO lub analogiczne. Piece te dzięki wysokiej temperaturze spopielają w 1,5 h zwłoki oraz mielą przed umieszczeniem w urnie. Woda z organizmu odparowuje, części stałe są spopielane a następnie mielone. Cykl w pełni zamknięty i automatyczny. Obsługa elektroniczna. Temperatura około 1200 stopni zabezpiecza przed aktywnością biologiczną. Filtry zabezpieczaja przed aktywnością chemiczną. Komin na ok 8 m odprowadza parę wodną i spaliny do atmosfery. ZuŜycie paliwa (propan butan) do spalania ok 8 litrów na zwłoki Stan projektowany W odniesieniu do powyŝszego zaprojektowano sale eksportacji i kostnicę cmentarną z krematorium składającą się o funkcji: -dwie sale eksportacji wraz z przedsionkami - toalety publiczne dostępne dla uczestników ceremonii oraz odwiedzających cmentarz -kostnica z zapleczem -pomieszczenia socjalnych pracowników kostnicy i krematorium -krematorium -pomieszczeń wydawania zwłok i celebracji -pomieszczeń technicznych Wymieniony układ gwarantuje przestrzeganie zasad higieny i nacechowaną szacunkiem do doczesnych zwłok ludzkich manipulację zwłokami oraz wyklucza krzyŝowanie się dróg komunikacji personelu i interesantów. Zapewnia to swobodę personelu a rodzinom zmarłych dyskrecję w cięŝkich dla nich chwilach. Cały wymieniony powyŝej zespół pomieszczeń usytuowany został na jednej kondygnacji i stanowi jedną strefę funkcjonalno-przestrzenną. W drugim, wolnostojącym budynku mającym wejście spoza obszaru cmentarza umieszczono biura cmentarza, zaplecza oraz garaŝ dla pojazdów woŝących trumnę. 3

4 5.1. A : opis i załoŝenia programowo funkcjonalne pomieszczeń technologicznych pom.nr 1. Hall recepcji : o pow. 30,30 m 2 pomieszczenie dostawy zwłok i przechowywania wózków FUNKCJA-pomieszczenie obsługi związane z przyjęciem zwłok z kostnic przyszpitalnych. Przemieszczenie zwłok z pojazdu na wózek typu WZP-3 i przetransportowanie do pom. chłodni. W pomieszczeniu tym przewidziano magazynowanie wózków do transportu. -1 mechaniczna-4 w/h - wysokość 4,60 m oraz na fragmencie 3,00 m pom. nr 2. Chłodnia o pow. 35,72 m 2 FUNKCJA-w pomieszczeniu tym przewidziano przechowywanie zwłok do pochówku w obniŝonych temperaturach. Przewidziano 2 chłodnie tj. chłodnia czołowa typ KZM-4/2 o pojemności 6 ciał w tym na tacach-4, w trumnach-2: chłodnia boczna typ KZB-3/3 o pojemności 3 tac 1 mechaniczna-4 w/h -temperatura 4 o C - wysokość 4,60 m pom. nr 3. Dekoratornia o pow. 32,34 m 2 FUNKCJA-w pomieszczeniu tym przewidziano czynności związane z przygotowaniem zwłok do pogrzebu polegające na myciu, ubieraniu i czynnościom kosmetycznym. W zespole przewidziano: -stanowisko mycia zwłok -stanowisko mycia tac -stanowisko ubierania zwłok 1 mechaniczna-4 w/h -temperatura 16 o C - wysokość 4,60 m 4

5 pom. nr 4. Sala wystawienia o pow. 40,29m 2 FUNKCJA-w pomieszczeniu tym przewidziano ostatnie poŝegnanie rodziny ze zwłokami tu następuje zamknięcie wieka trumny.stąd jest zamknięta trumna oczekuje na ceremonię poŝegnalną a później jest przewoŝona do Sali eksportacji lub wprowadzaana do komory pieca krematoryjnego. Po oddzieleniu ruchomą ścianką działową z matowego, nieprzeziernego szkła pomieszczenie to słuŝyć moŝe do obu tych funkcji równocześnie. Obie części mają wentylację grawitacyjną i oświetlenie. granit polerowany grawitacyjna- 2w/h mechaniczna- 4w/h -temperatura 16 o C - wysokość 4,60 m oraz na fragmencie 3,00 m pom. nr 5. Sala eksportacji duŝa o pow. 142,67 m 2 FUNKCJA - pomieszczenie ceremonii przedpogrzebowych, zwłoki w zamkniętej trumnie są wprowadzane na wózku z pomieszczenia nr 4. granit polerowany grawitacyjna- 2w/h mechaniczna- 4w/h -temperatura 8 o C - wysokość 8,5 m oraz na fragmencie 3,00 m pom. nr 6. Przedsionek o pow. 31,33 m 2 granit polerowany grawitacyjna- 2w/h mechaniczna- 2w/h -temperatura 16 o C pom. nr 7. Sala eksportacji mała o pow. 50,36m 2 FUNKCJA-pomieszczenie wystawienia zwłok i ceremonii pogrzebowej pochówków przy małej liczbie uczestników. Zwłoki w zamkniętej trumnie są wprowadzane na wózku z pomieszczenia nr 4. granit polerowany grawitacyjna- 2w/h mechaniczna- 4w/h -temperatura 8 o C - wysokość 4,60 m 5

6 pom. nr 8. Biuro/Depozyt o pow. 7,76 m 2 1. FUNKCJA-pomieszczenie do przechowywania ubrań oraz cennych przedmiotów zdeponowanych przez rodzinę lub znalezionych przy zmarłym oraz miejsce doraźnego wypełniania i przechowywania dokumentacji związanej z przekazaniem zwłok. Ma to miejsce w momencie przekazywania, szczególnie w nocy gdy biura cmentarza są zamknięte. Nie jest to miejsce pracy ani miejsce przeznaczone na stały pobyt ludzi dłuŝej niŝ 2 h dziennie. NaleŜy wyposazyć w szafę stalową zamykaną na zamek z wkłądką patentową oraz biurko stalowe wyposaŝenie jako sprzęt ruchomy powinno być zakupione przez uzytkownika - nie przewidziano w kosztorysie. grawitacyjna-1,5 w/h -temperatura 20 o C pom. nr 9. Pomieszczenie obsługi o pow. 15,06 m 2 FUNKCJA-w pomieszczeniu tym przewidziano obsługę pieca krematoryjnego i czynności związane z pakowaniem popiołu pozostałego po spopieleniu zwłok do urny. Tablica kontrolna stanowi wyposaŝenie pomieszczenia. grawitacyjna-1,5 w/h -temperatura 20 o C - wysokość 3,90 m oraz na fragmencie 3,00 m pom. nr 10. Pomieszczenie pieca o pow.18,34 m 2 FUNKCJA- Temperatura spopielania zwłok około 1200 stopni zabezpiecza przed aktywnością biologiczną. Filtry zabezpieczaja przed aktywnością chemiczną.piec krematoryjny z filtrem i balustrady schodów stanowią wyposazenie pomieszczenia. grawitacyjna-1,5 w/h - wysokość 3,90 m oraz na fragmencie 5,50 m pom. nr 11. Przedsionek o pow. 7,17 m 2 -temperatura 15 o C - wysokość 4,60 m 6

7 pom. nr 12. Szatnia brudna o pow. 9,83 m 2 -temperatura 20 o C pom. nr 13. Pomieszczenie chloratora o pow. 1,39 m 2 grawitacyjna-1,5 w/h wspomagana mechanicznie -temperatura 15 o C - wysokość 4,60 m pom. nr 14. Suszarnia o pow. 1,73 m 2 grawitacyjna- 5 w/h -temperatura 23 o C pom. nr 15. Komunikacja o pow. 24,72 m 2 grawitacyjna-1,5 w/h mechaniczna-4 w/h - wysokość 4,60 m pom. nr 16. Umywalnia personelu o pow. 7,92 m 2 grawitacyjna-1,5 w/h mechaniczna-150 m 3 /h -temperatura 23 o C 7

8 pom. nr 17. Szatnia czysta o pow. 7,93 m 2 grawitacyjna-1,5 w/h mechaniczna-4 w/h -temperatura 23 o C pom. nr 19. Przedsionek WC personelu o pow. 1,65 m 2 pośrednia pom. nr 20. WC personelu o pow. 1,59 m 2 mechaniczna-4w/h pom. nr 22. Magazynek sanitarny o pow. 4,17 m 2 grawitacyjna-1 w/h Łącznie powierzchnia pomieszczeń technologicznych 464,86 m 2 w tym powierzchnia ruchu 24,72 m 2 8

9 5.2. B : opis i załoŝenia programowo funkcjonalne pomieszczeń dodatkowych /kotłownia, szalety miejskie/ pom. nr 18. Kotłownia o pow. 11,88 m 2 FUNKCJA- według projektu instalacji sanitarnych wspomagana mechanicznie -temperatura 23 o C pom. nr 21. WC dla niepełnosprawnych o pow. 7,76 m 2 grawitacyjna-4 w/h mechaniczna-50m 3 /h pom. nr 23. Przedsionek WC o pow. 6,63 m 2 mechaniczna-50m 3 / - wysokość 3,30 m pom. nr 24. Toaleta damska o pow. 3,09 m 2 - wysokość 3,30 m pom. nr 25. WC damskie o pow. 5,84 m 2 grawitacyjna-4 w/h mechaniczna-125m 3 /h - wysokość 3,30 m 9

10 pom. nr 26. Toaleta męska o pow. 5,92 m 2 - wysokość 3,30 m pom. nr 27. WC męskie o pow. 10,00 m 2 grawitacyjna-4 w/h mechaniczna-125m 3 /h - wysokość 3,30 m Łącznie powierzchnia pomieszczeń dodatkowych 51,12 m 2 W tym powierzchnia ruchu 6,63 m 2 10

11 6.0. Wytyczne ogólnobranŝowe 6.1-Wysokość- 6.2-Posadzki- jak określono w poz. 5.1 i 5.2, w pomieszczeniach wykończonych sufitem podwieszonym wykonać sufit szczelny o ateście sanitarnym umoŝliwiający zmycie i nie stanowiący moŝliwego siedliska owadów i bakterii. Sufity wykonane na stropie Ŝelbetowym wykonać jako tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kat IV filcowane a następnie malowane farbą emulsyjną na kolor biały jak określono w poz. 5.1 i stosować posadzki w wersji łątwozmywalnej (faktura poler) i odpornej na środki dezynfekcyjne 6.3-Ścianki działowe- gr 6 i 12 cm z cegły ceramicznej lub sylikatowej pełnej a w pom. Wc stosować systemy ścinek działowych przestawnych mających atest sanitarny 6.4-Wykończenie ścian- glazurę łątwozmywalną (poler) do pełnej wysokości pomieszczenia naleŝy przewidzieć w pom. nr 1,2, 3,9,10,12,13,14,16,22 - glazurę do wysokości 2,05 m naleŝy przewidzieć w pom. nr 8,11,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27 - pozostałe powierzchnie ścian przewidziano do malowania emulsyjnego Barwa, wielkośc kafli i faktura : kolorystykę naleŝy przyjąć w kolorach jasnych i skonsultować z projektantem. Bez zgody projektanta w dzienniku budowy prace nie zostana odebrane Zalecenia szczególne: -styk ściany z posadzką naleŝy wykonać w kształcie wyoblenia wklęsłego -naroŝa ścian naleŝy zabezpieczyć metalowym oprofilowaniem ze stali nierdzewnej 6.5-Tynki- 6.6-Wentylacja- 6.7-Oświetlenie- cementowo-wapienne kat IV filcowane kat III niefilcowana to w pom. technicznych i magazynowych jak określono w poz. 5.1, 5.2 oraz projekcie wentylacji i klimatyzacji - naturalne: w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zachowano współczynnik stosunku pow. okna do posadzki w wielkości 1:8. W pomieszczeniach magazynowych zachowano proporcję 1:15 a w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowania i dekorowania zwłok z wiadomych względów nie ma okien nie ma świała słonecznego. Nie są to pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. -sztuczne: komunikacja 100 lux pomieszczenia sanitarne 100 lux magazynki 50 lux pom. biurowe 200 lux pom. przygotowania zwłok 500 lux 11

12 pom. przyjęcia zwłok kostnica (chłodnia) kaplica (sala eksportacji) 200 lux 20 lux -100 lux 6.8-Zapotrzebowanie wody -dla załoŝeń ogólnych naleŝy przyjąć max pobór wody w wielkości 1,3 l/sek. W tym 40 % wody to woda ciepła o temp. 55 o C 6.9-Kanalizacja -projektować rozdzielczy system kanalizacji z podziałem na ogólno-bytowe w ilości zap. socjalnego tj 66 l/dob, pracownika oraz tzw. przemysłowe. Dla ścieków przemysłowych naleŝy przewidzieć proces dezynfekcji. W/w ścieki naleŝy gromadzić w zbiornikach bezodpływowych. 12

13 7.0. Wykaz wyposaŝenia pom. nr 1. Hall recepcji 2-wózki transportowe typ WZP-3 /z podnośnikiem hydraulicznym/ 17-umywalka fajansowa 18- pojemnik na płyn dezynfekująco-myjący- oznaczony symbolem D9 w katalogu Merida 19- suszarka do rąk -zap. mocy 200W/220V pom. nr 2. pom. nr 3. pom. nr 4. Chłodnia 3-komora chłodnicza KZM 4/2 o wym. 236x250x tem. wnętrza 0-4 o C -moc 0,8 kw, napięcie 220V -wydajność agregatu 1000W 4-komorachłodnicza typ KZB-3.3 o wym. 236x128x tem. wnętrza 0-4 o C -moc 0,5 kw, napięcie 220V -wydajność agregatu 580W 6-lampa bakteriobójcza stacjonarna-zap. mocy 200W/220V 17-umywalka fajansowa 18-pojemnik na płyn dezynfekcyjny -ozn. symbolem D9 w katalogu Merida -szt3 -szt3 19-suszarka do rąk -zap. mocy 200W/220V Dekoratornia 1-stanowisko do mycia i dezynfekcji tac typ WDT-1 o wym. 250x80x150 2-wózek WZP-3 lub stół stacjonarny drewn. aŝurowy o wym. 250x80x90 szt1 5-zestaw do mycia zwłok typ ZTM-1 o wym. 215x75x85 6-lampa bakteriobójcza stacjonarna-zap. mocy 200W/220V oraz dodatkowa przenośna 12-chłodziarka o wym. 90x70x160, zap. mocy 170W/220V 14-szafka metalowa /laminowana/ o wym. 80x60x szafka wisząca o wym. 60x60x55 16-zestaw transportowy typ ZTW-1 o wym. 215x71x70 17-umywalka fajansowa 18-pojemnik na płyn dezynfekcyjny -ozn. symbolem D9 w katalogu Merida 19-suszarka do rąk /lub pojemnik na jednorazówki/ Sala wystawienia -szt3 pom. nr 5. pom. nr 6. pom. nr 7. pom. nr 8. DuŜa sala eksportacji 29-postument/ katafalk/ Przedsionek Mała sala eksportacji 29-postument/ katafalk/ Biuro/depozyt 7-biurko o wym. 100x60x85 8-krzesło obrotowe 13

14 10-szafka ubraniowa o wym 42x55x188 nr katalogu krzesło /plastikowe/ 30- stół 60x60x72 stalowy laminowany pom. nr 9. Pomieszczenie obsługi pieca panel obsługi pieca pom. nr 10. pom. nr 11. pom. nr 12. pom. nr 13. pom. nr 14 pom. nr 15. pom. nr umywalka Pomieszczenie pieca 13-piec krematoryjny z panelem obsługi 20-filtr 17-umywalka fajansowa 18-pojemnik na płyn dezynfekująco-myjący- D9 w katalogu Merida 19-suszarka do rąk-zap. mocy 200W/220V Przedsionek Szatnia brudna 10-szafka ubraniowa stalowao wym 42x55x188 nr katalogu wieszak na ubrania 11-krzesło /plastikowe/ Pomieszczenie chloratora Suszarnia 24-wieszak na ubrania Komunikacja Umywalnia 18-pojemnik na płyn dezynfekująco-myjący- D9 w katalogu Merida 21-miska ustępowa spłukiwana 22-zasobnik na jednorazówki 23-natrysk 26-umywalka 27-pojemnik na płyn do mycia rąk- oznaczony symbolem D1 -szt6 -szt3 pom nr 17 Szatnia czysta 10-szafki ubraniowe o wym. 42x55x188 nr katalogu 158 -szt6 11-krzesło /plastikowe/ 24-wieszak 30- stół 60x60x72 stalowy laminowany pom. nr 18 pom. nr 19 Kotłownia 26-umywalka i wyposaŝenie technologiczne wg proj.sanit. Przedsionek WC 26-umywalka 18-pojemnik na płyn dezynfekująco-myjący- D9 w katalogu Merida 24-wieszak na ubrania 27-pojemnik na płyn do mycia rąk- oznaczony symbolem D1 14

15 29- lustro bezcieniowe pom. nr 20. WC 21-miska ustępowa spłukiwana 22-zasobnik na jednorazówki pom. nr 21. WC inwalidy 21-miska ustępowa spłukiwana 22-zasobnik na jednorazówki 26-umywalka 27-pojemnik na płyn do mycia rąk 29-lustro typowe dla inwalidy, pochwyty dla inwalidy - komplet pom. nr 22. pom. nr 23. Magazyn sanitarny 13-regał magazynowy o wym. 90x60x200 szt-3, nr katalogu zlew stalowy o wym. 40x40x30 Przedsionek WC pom. nr 24. Toaleta damska 26-umywalka 27-pojemnik na płyn do mycia rąk- oznaczony symbolem D1 29- lustro bezcieniowe pom. nr 25. WC Damskie 21-miska ustępowa spłukiwana 22-zasobnik na jednorazówki 24-wieszak na ubrania pom. nr 26. pom. nr 27. Toaleta męska 26-umywalka -szt3 27-pojemnik na płyn do mycia rąk- oznaczony symbolem D1 29- lustro bezcieniowe WC męskie 21- miska ustępowa spłukiwana 22-zasobnik na jednorazówki 28-pisuar 24-wieszak na ubrania 15

16 8.0. Stan zatrudnienia Przyjęte zatrudnienie wynika z informacji uzyskanej na aktualnym stanie zatrudnienia z prognozą zwiększenia etatów. -pracownicy kostnicy /przygotowanie zwłok do pogrzebu/ 3 osoby Razem 3 osoby -pracownicy pomocniczy -sprzątaczka /praca zmianowa/ 1 osoba -pracownik biura depozytów /dochodzący z drugiego budynku/ 1 osoba -dozorca /praca zmianowa/ 3 osoby 16

17 9.0 Zestawienie kosztów wyposaŝenia Rodzaj wyposaŝenia ilość nr pom. cena wartość 1-stanowisko do mycia i dezynfekcji tac WDT wózek transportowy WZP komora chłodnicza KZM4/2 / z wyposaŝeniem / komora chłodnicza KZB zestaw do mycia zwłok lampy bakteriobójcze biurko krzesło obrotowe szafa biurowa szafki ubraniowe krzesła /plastikowe/ szafa chłodnicza /chłodziarka/ regały magazynowe wyposaŝenie dodatkowe taca do zwłok pokrywa tacy paleta PST

TECHNOLOGIA. mgr inŝ. architekt Cezary Flis BK 7341/65/94 POIA 0135. mgr inŝ. architekt Andrzej Poźniak

TECHNOLOGIA. mgr inŝ. architekt Cezary Flis BK 7341/65/94 POIA 0135. mgr inŝ. architekt Andrzej Poźniak PRACOWNIA PROJEKTOWA FLIS w SŁUPSKU UL.NORWIDA 69 tel. 509 53 63 90 BranŜa : Obiekt : TECHNOLOGIA Dom przedpogrzebowy na Cmentarzu komunalnym w Słupsku przy ul. Zachodniej, działki nr 1/3, 1/5; 1/6; 1/7;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie TEMAT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie LOKALIZACJA: śabno, DZ NR 1731 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Zamawiający: Nazwa Inwestycji: PROKURATURA OKRĘGOWA w GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ w SOPOCIE Adres Inwestycji: SOPOT ul. Grottgera

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projekt budowy zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012

OPIS TECHNICZNY. Projekt budowy zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 OPIS TECHNICZNY Projekt budowy zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 Adaptacja istniejącego zaplecza sanitarno szatniowego sali gimnastycznej dla potrzeb budowy zespołu boisk

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA PROJEKT BUDOWLANY

KARTA TYTUŁOWA PROJEKT BUDOWLANY KOMPLET SKŁADA SIĘ Z CZTERECH EGZEMPLARZY EGZEMPLARZ NR KARTA TYTUŁOWA PROJEKT BUDOWLANY (Architektura, Konstrukcja, Instalacje elektryczne, Instalacje Wod-Kan, C.O., Gaz, Instalacje wentylacji i klimatyzacji).

Bardziej szczegółowo

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa 1. ARCHITEKTURA I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa A-02 Rzut parteru 1:50 A-03 Rzut poddasza 1:50 A-04 Rzut połaci dachowej 1:50 A-05a Przekrój A-A 1:50 A-05b Przekrój B-B 1:50 A-05c Przekrój C-C,

Bardziej szczegółowo

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA faza nazwa inwestycji budynek etap 2 adres PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTONICZNE KRAKÓW

ARCHITEKTONICZNE KRAKÓW FIRMA USŁUGOWA ELśBIETA GRABOŚ ZAKRZÓW 173 3-003 PODŁĘśE PRZEMYSŁAW CZUBAJ BIURO ARCHITEKTONICZNE KRAKÓW UL. LEA 115/5 DOKUMENTACJA WIELOBRANśOWA PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY : REMONT I ADAPTACJA CENTRUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 Al. Powstańców Wielkopolskich 20 NIP: 622-10-09-267 63-400 Ostrów Wielkopolski REGON: 250496533

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do siwz DZ-2501/5128/671/12 I. Opis stanu istniejącego. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce PIWet-PIB nr 831/1, Al.Partyzantów 57 w Puławach. Istniejący

Bardziej szczegółowo

B R A NŻA : T E C H N O L O G I A K U C H N I

B R A NŻA : T E C H N O L O G I A K U C H N I PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy i adaptacji budynku zamieszkania zbiorowego przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie, na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło działka nr 61 z obrębu 7-05-09 TOM VI B

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY. Załącznik Nr 1 do SIWZ PN 142/14/EK

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY. Załącznik Nr 1 do SIWZ PN 142/14/EK Załącznik Nr 1 do SIWZ PN 142/14/EK PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Przebudowa i remont pomieszczeń Budynku Socjalnego z aulą dla potrzeb utworzenia Centrum Szkoleniowego Lekarzy w Centrum Onkologii Instytut

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZESPOŁU PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

BUDOWA ZESPOŁU PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO BUDOWA ZESPOŁU PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO ADRES OBIEKTU: ul. B. WieniawyDługoszewskiego 83, Nowy Sącz na zapleczu Sądeckiego Parku Etnograficznego INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA 1.0 DANE WYJŚCIOWE 1.1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana podpiwniczenia budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - zamienny

PROJEKT BUDOWLANY - zamienny nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY - zamienny PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY nazwa zadania: ZAPLECZE STOŁÓWKI I WARSZTATY GASTRONOMII adres: 65-001 Zielona Góra, ul. Zamenhofa 1, dz. nr ewid. 94

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego Adres: ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS TREŚCI: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...6 1.1 Umowa z Inwestorem....6 1.2 Koncepcja architektoniczna przekazana Inwestorowi...6 1.3 Decyzja o warunkach zabudowy...6

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R.

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. ZAŁĄCZNIK NR 2 (Pieczęć Wykonawcy) Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Strona 2 z 51

SPIS TREŚCI: Strona 2 z 51 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ DLA PRACOWNI LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH I ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP. Z O.O. Strona 1 z 51

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna & Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 45/1 60-624 P O Z N A Ń T E L. 61-656-77-51 F A X. 61-656-77-52 N I P: 778-13-93-155 TEMAT: BUDYNEK BIUROWY DLA INKUBATORA BIZNESU I NAUKI NA DZIAŁCE 813/29 I 813/30 OBRĘB

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR1 W GDYNI, UL. PŁK. DĄBKA 277 CZĘŚĆ TECHONOLOGICZNA GDYNIA, grudzień 2009 1 OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGII KUCHNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM STAŁYM I RUCHOMYM

PROJEKT TECHNOLOGII KUCHNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM STAŁYM I RUCHOMYM Kwiecień 2013r. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARMAX ul. Nowowiejska173 27-200 Starachowice tel./fax (41) 274 99 22 mobile: 601 063 690 e-mail: armax@o2.pl (pieczęć) Przedmiot opracowania: PROJEKT TECHNOLOGII KUCHNI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Opis. T-01 Rzut parteru 1 : 100 T-02 Rzut przyziemia 1 : 100

SPIS TREŚCI: I. Opis. T-01 Rzut parteru 1 : 100 T-02 Rzut przyziemia 1 : 100 I. Opis SPIS TREŚCI: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawy opracowania 3. Gastronomia 4. Wymagania BHP 5. Utrzymanie czystości 6. Odpady 7. Zakładowy program sanitarny 8. Wyposażenie 9. Wytyczne branżowe

Bardziej szczegółowo