FORMULARZ APLIKACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ APLIKACYJNY"

Transkrypt

1 PROGRAM ROZWOJU KADR PRZEDSIĘBIORSTWA POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A. WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO FORMULARZ APLIKACYJNY PT. PROGRAM ROZWOJU KADR PRZEDSIĘBIORSTWA POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A. IMIĘ I NAZWISKO WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY 2011 r. Wypełnia WSG w momencie wpływu formularza do WSG Data i godzina wpływu Podpis pracownika WSG

2 OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: 1. W Projekcie mogą wziąć udział pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę w Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. 2. Wyższa Szkoła Gospodarki (WSG) zapewnia równe szanse wszystkim uprawnionym do objęcia wsparciem. O przyjęciu na dane szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie kryteriów dostępu do poszczególnych szkoleń przy zagwarantowaniu we wszystkich szkoleniach ilości miejsc określonych w harmonogramie realizacji projektu. 3. Zgłoszenia należy składać w terminie od 10 stycznia 2010 r. godz do wyczerpania miejsc osobiście, faksem lub listownie na adres WSG (Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń, ul. Garbary 3, Bydgoszcz, faks: ) poprzez złożenie wypełnionego formularza aplikacyjnego. 4. Informacje o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie aplikujący otrzymają poprzez specjalistę ds. rekrutacji i obsługi grup lub owo. Dane podstawowe Adres zamieszkania (należy wpisać adres kontaktowy) Pozostałe dane kontaktowe 1 Nazwisko: 2 Imię/Imiona: 3 Płeć: Kobieta - Mężczyzna - 4 Wiek: 5 PESEL: 6 NIP: 7 Miejscowość 8 Ulica 9 Nr domu 10 Nr mieszkania 11 Obszar wiejski Obszar miejski 12 Kod pocztowy - 13 Poczta 14 Gmina 15 Powiat 16 Województwo 17 Telefon domowy: 18 Telefon komórkowy:

3 19 Adres poczty elektronicznej: Wykształcenie 20 Miejsce pracy 21 Pojazdy Szynowe PESA S.A. Holding ul. Zygmunta Augusta 11, Bydgoszcz SZKOLENIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU: Każdy pracownik może wziąć udział w kilku szkoleniach. Szkolenia miękkie i mechatronika odbywać się będą w czasie pracy na terenie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, pozostałe w pomieszczeniach Państwa pracodawcy lub wyłonionych wykonawców. Szkolenia miękkie organizowane będą w godzinach od 7 do 15, szkolenia zawodowe w godzinach od 6 do 14. Terminy szkoleń umieszczone zostaną na stronie internetowej projektu. WSG rezerwuje sobie prawo do zmiany terminu, miejsca realizacji szkoleń, a także do rezygnacji z uruchomienia szkoleń w przypadku zbyt małej liczby osób chętnych do udziału w danym kursie Zarządzanie zasobami ludzkimi system ocen pracowniczych i motywowanie pracowników (16 godz.) I - Zarządzanie zasobami ludzkimi lidership (16 godz.) I 3 - Zarządzanie zasobami ludzkimi szkolenie dla pracowników działów personalnych(16 godz.) 4 - Komunikacja interpersonalna (16 godz.) IV edycja V edycja V Strategie zarządzania projektem (16 godz.) - Kurs obsługi suwnic sterowanych z kabiny (41 godz./os.) Szkolenie organizowane będzie na terenie Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.. Proszę zaznaczyć preferowaną edycję: - Podstawowy kurs spawania metodą MAG (145 godz./os.) Szkolenie organizowane będzie na terenie Bydgoszczy. Proszę IV edycja V edycja V 8 - Ponadpodstawowy kurs spawania metodą MAG (112 godz.) Szkolenie organizowane będzie na terenie Bydgoszczy. Proszę IV edycja

4 Podstawowy kurs spawania metodą TIG (103 godz./os.) Szkolenie organizowane będzie na terenie Bydgoszczy. Proszę IV edycja V edycja - Ponadpodstawowy kurs spawania metodą MIG (112 godz./os.) - Szkolenie z zakresu gospodarki energetycznej SEP (30 godz./os.) IV edycja V edycja V - Kurs obsługi wózków widłowych (67 godz./os.) - Mechatronika dla elektryków (64 godz. w tym: 60 godz. ćwiczenia i laboratoria, 4 godz. wykładów) Szkolenie organizowane będzie w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Proszę zaznaczyć preferowaną edycję: I - Mechatronika dla mechaników (64 godz. w tym: 60 godz. ćwiczenia i laboratoria, 4 godz. wykładów) Szkolenie organizowane będzie w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy Proszę zaznaczyć preferowaną edycję: I 15 - Kontakty międzykulturowe (16 godz.) Trener wewnętrzny (16 godz.) I - Planowanie i optymalizacja stanowisk pracy krok dalej niż 5S (16 godz.) 18 - Controlling I stopień seminarium orientujące (16 godz.) 19 - Controlling II stopień seminarium budżetowe (16 godz.) 20 - Controlling III stopień seminarium kierownicze (16 godz.) I Oświadczam, że na potrzeby rekrutacji do projektu Program rozwoju kadr przedsiębiorstwa Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Miejscowość.... Data....Podpis....

5 PROGRAM ROZWOJU KADR PRZEDSIĘBIORSTWA POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A. WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Wynik rekrutacji (wypełnia Wyższa Szkoła Gospodarki). 1. Numer zgłoszenia: 2. Wynik rekrutacji: Zakwalifikowany: Niezakwalifikowany Lista rezerwowa tak nie nr: 3. Rodzaj szkolenia 4. Miejsce szkolenia Zarządzanie zasobami ludzkimi system ocen i motywowania pracowników Zarządzanie zasobami ludzkimi - lidership Zarządzanie zasobami ludzkimi szkolenie dla pracowników działów personalnych Komunikacja interpersonalna Strategie zarządzania projektem Kurs obsługi suwnic sterowanych z kabiny Podstawowy kurs spawania metodą MAG Ponadpodstawowy kurs spawania metodą MAG Podstawowy kurs spawania metodą TIG Ponadpodstawowy kurs spawania metodą MIG Szkolenie z zakresu gospodarki energetycznej SEP Kurs obsługi wózków widłowych Mechatronika dla elektryków Mechatronika dla mechaników Kontakty międzykulturowe Trener wewnętrzny Planowanie i optymalizacja stanowisk pracy Controlling I stopień seminarium orientujące Controlling II stopień seminarium budżetowe Controlling III stopień seminarium kierownicze Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Wyższa Szkoła Gospodarki Podpis osoby wypełniającej (WSG): Zatwierdził (WSG):

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Spółka z o.o. ul. Igielna 9, 38-200 Jasło OŚRODEK SZKOLENIOWY/AGENCJA ZATRUDNIENIA BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH BIURO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ -

Bardziej szczegółowo

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA w projekcie pn. Akademia Policjanta w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacyjnego FORMULARZ REKRUTACYJNY Numer projektu Tytuł projektu POKL-08.01.01-18-080/09 Europejskie wsparcie dla farmaceutów na Podkarpaciu Informacje wypełniane przez

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kraków, 26.01.2011 r. REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNY I EFEKTYWNY URZĘDNIK WIZYTÓWKĄ URZĘDU DZIAŁAJĄCEGO ZGODNIE Z ZASADAMI PRZEJRZYSTOŚCI I PARTYCYPACJI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY FORMULARZ REKRUTACYJNY Numer projektu Tytuł projektu WND POKL08.01.01-18-622/09 Międzynarodowe standardy sprawozdawczości Finansowej i Rachunkowość Zarządcza dla księgowych na Podkarpaciu Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niŝej podpisany/a........, (imię i nazwisko) deklaruję chęć udziału w projekcie Speed Stargardzki Pracownik - Efektywna Edukacja i Dokształcanie nr projektu PO KL/1/8.1.1/104/08,

Bardziej szczegółowo

Ankieta zgłoszeniowa

Ankieta zgłoszeniowa Projekt,,Powrót kobiet na rynek pracy Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru i rekrutacji oraz udzielania wsparcia Ankieta zgłoszeniowa do udziału w projekcie Powrót kobiet na rynek pracy realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie pt.: Akademia języka angielskiego nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Projekt. English Power

Projekt. English Power Projekt English Power współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami.

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami. Strona1 Projekt Niepełnosprawni też są ważni!!! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA NR.. Proszę wypełnić drukowanymi literami

ANKIETA REKRUTACYJNA NR.. Proszę wypełnić drukowanymi literami Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Realizator: Ośrodek Szkoleń i Korepetycji EDUKACJA Tomasz Kadylak Partnerzy:

Bardziej szczegółowo

4 Prawa uczestnika. Każdy uczestnik/czka kształcenia ma prawo do:

4 Prawa uczestnika. Każdy uczestnik/czka kształcenia ma prawo do: Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie Wróć na dobry kurs atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces

Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces REGULAMIN PROJEKTU Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces realizowanego w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane Kursy Komputerowe ECCC dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo