PARLAMENT EUROPEJSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARLAMENT EUROPEJSKI"

Transkrypt

1 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 216 E /1 IV (Zawiadomienia) INFORMACJE INST YTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ PARLAMENT EUROPEJSKI PYTANIA PISEMNE Z ODPOWIEDZIĄ Lista tytułów pytań pisemnych złożonych przez posłów do Parlamentu Europejskiego, wskazująca numer, język oryginału, autora, grupę polityczną, instytucję, do której skierowane jest pytanie, datę złożenia oraz przedmiot pytania. (2011/C 216 E/01) E-5805/09 (EN) skierował: George Lyon (ALDE) do Komisji (25 listopada 2009 r.) Przedmiot: Statystyki rolnicze od 2000 r. Odpowiedź Komisji (12 stycznia 2010 r.) E-5861/09 (IT) skierował: Mario Mauro (PPE) do Rady (30 listopada 2009 r.) Przedmiot: Możliwa ingerencja Komisji w związku z decyzją dotyczącą pakietu klimatycznego Odpowiedź Rady (18 stycznia 2010 r.) E- 5935/09 (EN) skierował: Daniel Caspary (PPE) do Rady (30 listopada 2009 r.) Przedmiot: System szkół europejskich Odpowiedź Rady (18 stycznia 2010 r.) E- 5937/09 (CS) skierował: Jan Březina (PPE) do Komisji (7 grudnia 2009 r.) Przedmiot: Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie reformy budżetu UE Odpowiedź Komisji (12 stycznia 2010 r.) P- 5984/09 (EN) skierował: Liam Aylward (ALDE) do Komisji (3 grudnia 2009 r.) Przedmiot: Sektor finansowy i niedyskryminowanie obywateli Unii w ramach płatności odszkodowawczych realizowanych przez rządy krajowe Odpowiedź Komisji (12 stycznia 2010 r.) E- 6062/09 (NL) skierował: Barry Madlener (NI) do Rady (3 grudnia 2009 r.) Przedmiot: Turcja rozważa odmowę przyjęcia Geerta Wildersa Odpowiedź Rady (18 stycznia 2010 r.)

2 C 216 E/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL E- 6064/09 (ES) skierował: Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) do Komisji (3 grudnia 2009 r.) Przedmiot: Naruszenia prawodawstwa UE w Cañones del rio Sil (Galicja, Hiszpania) Odpowiedź Komisji (6 kwietnia 2010 r.) E-6077/09 (ES) skierowała: Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) do Rady (4 grudnia 2009 r.) Przedmiot: Warunki, w jakich prowadzona jest operacja Atalanta Odpowiedź Rady (8 lutego 2010 r.) E-6162/09 (IT) skierowali: Patrizia Toia (S&D) i Pier Antonio Panzeri (S&D) do Komisji (9 grudnia 2009 r.) Przedmiot: Pracownicy przedsiębiorstwa Agile (dawniej Eutelia) Odpowiedź Komisji (4 lutego 2010 r.) E- 6178/09 (EN) skierowała: Marina Yannakoudakis (ECR) do Rady (10 grudnia 2009 r.) Przedmiot: Dyrektywa w sprawie równego traktowania Odpowiedź Rady (8 lutego 2010 r.) E-6235/09 (PT) skierował: Diogo Feio (PPE) do Rady (14 grudnia 2009 r.) Przedmiot: Strategiczna wartość zagraniczna języków europejskich należących do grupy języków światowych Odpowiedź Rady (8 lutego 2010 r.) E- 6284/09 (FI) skierowała: Anneli Jäätteenmäki (ALDE) do Komisji (15 grudnia 2009 r.) Przedmiot: Kontrola rachunkowości w Unii Europejskiej i związany z tym dwuprocentowy margines błędu Odpowiedź Komisji (5 lutego 2010 r.) E- 6308/09 (DE) skierowała: Ingeborg Gräßle (PPE) do Rady (16 grudnia 2009 r.) Przedmiot: Nieregularne loty w 2008 r. Odpowiedź Rady (8 lutego 2010 r.) E- 6326/09 (EN) skierowała: Ana Gomes (S&D) do Rady (16 grudnia 2009 r.) Przedmiot: Ośrodki przetrzymywania nielegalnych imigrantów Odpowiedź Rady (8 lutego 2010 r.) E-6386/09 (ES) skierowała: Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) do Rady (22 grudnia 2009 r.) Przedmiot: Incydenty podczas meczu Athletic Bilbao z Austrią Wiedeń Odpowiedź Rady (8 lutego 2010 r.) E-6388/09 (DE) skierowali: Ulrike Lunacek (Verts/ALE) i Sven Giegold (Verts/ALE) do Rady (22 grudnia 2009 r.) Przedmiot: Wzrost pensji urzędników UE w 2010 r. Odpowiedź Rady (8 lutego 2010 r.) E- 5800/10 (ES) Willy Meyer (GUE/NGL) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Zatrzymanie dzieci pochodzenia araukańskiego w chilijskiej gminie Ercilla Odpowiedź Komisji (8 września 2010 r.)

3 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 216 E/3 E- 5801/10 (DE) Franz Obermayr (NI) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Pomniki faszyzmu w Tyrolu Południowym Odpowiedź Komisji (2 września 2010 r.) E- 5802/10 (DE) Franz Obermayr (NI) do Komisji (29 lipca 2010 r.) Przedmiot: Europejskie prawo azylowe drugi pakiet azylowy zaproponowany przez Komisję Odpowiedź Komisji (8 września 2010 r.) E- 5803/10 (DE) Franz Obermayr (NI) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Opinia Komisji w sprawie elektrowni jądrowej w Temelinie wydana 10 czerwca 2010 r. wobec Republiki Czeskiej Odpowiedź Komisji (13 września 2010 r.) E-5804/10 (EL) Nikolaos Salavrakos (EFD) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Zaproszenie do składania ofert w poszukiwaniu nowych źródeł energii w Turcji Wspólna odpowiedź Komisji (6 października 2010 r.) E-5805/10 (EL) Nikolaos Salavrakos (EFD) do Komisji (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Ocena gospodarek w UE Odpowiedź Komisji (18 października 2010 r.) E-5806/10 (EL) Nikolaos Chountis (GUE/NGL) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Podwodny tunel drogowy w Salonikach Odpowiedź Komisji (24 września 2010 r.) E- 5807/10 (EN) Antonyia Parvanova (ALDE) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Środki pomocy mające na celu ułatwienie startu młodym rolnikom w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich w Bułgarii Odpowiedź Komisji (2 września 2010 r.) E- 5808/10 (EN) David Martin (S&D) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Wykorzystywanie płatków zbożowych i produktów sojowych w paszach zwierzęcych Odpowiedź Komisji (30 sierpnia 2010 r.) E- 5809/10 (EN) William (The Earl of) Dartmouth (EFD) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Umowa handlowa z Kuwejtem Odpowiedź Komisji (31 sierpnia 2010 r.) E- 5810/10 (EN) William (The Earl of) Dartmouth (EFD) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Umowa handlowa z Kirgistanem Odpowiedź Komisji (10 września 2010 r.) E- 5811/10 (EN) William (The Earl of) Dartmouth (EFD) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Umowa handlowa z Laosem Odpowiedź Komisji (20 sierpnia 2010 r.)

4 C 216 E/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL E- 5812/10 (EN) William (The Earl of) Dartmouth (EFD) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Umowa handlowa z Libanem Odpowiedź Komisji (2 września 2010 r.) E- 5813/10 (EN) William (The Earl of) Dartmouth (EFD) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Umowa handlowa z Koreą Południową Odpowiedź Komisji (13 września 2010 r.) E- 5814/10 (EN) William (The Earl of) Dartmouth (EFD) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Umowa handlowa z Lesotho Odpowiedź Komisji (13 września 2010 r.) E-5815/10 (IT) Aldo Patriciello (PPE) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Otyłość u dzieci Odpowiedź Komisji (7 września 2010 r.) E-5816/10 (IT) Aldo Patriciello (PPE) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Opieka paliatywna nad pacjentami nieuleczalnie chorymi na raka Odpowiedź Komisji (31 sierpnia 2010 r.) E-5817/10 (PT) Marisa Matias (GUE/NGL) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Sytuacja pracowników i klientów agencji turystycznej Marsans Odpowiedź Komisji (7 września 2010 r.) E-5818/10 (PT) Ilda Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Zapobieganie zagrożeniom w miejscu pracy Odpowiedź Komisji (30 sierpnia 2010 r.) E- 5819/10 (FI) Ville Itälä (PPE) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Opodatkowanie europejskich stoczniowców i system opodatkowania leasingu Odpowiedź Komisji (31 sierpnia 2010 r.) E-5820/10 (ES) Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Finansowe wsparcie procesów pokojowych Odpowiedź Komisji (1 września 2010 r.) E- 5821/10 (DE) Franz Obermayr (NI) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Wolność wyznania i ochrona dziedzictwa religijnego na Cyprze Północnym Wspólna odpowiedź Komisji (21 września 2010 r.) E- 5822/10 (DE) Franz Obermayr (NI) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Niebezpieczeństwo wycieków ropy naftowej w cieśninie Bosfor Odpowiedź Komisji (2 września 2010 r.)

5 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 216 E/5 E- 5823/10 (DE) Franz Obermayr (NI) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Niebezpieczeństwo wycieków ropy naftowej na wodach europejskich środki zaradcze UE Odpowiedź Komisji (18 października 2010 r.) E-5824/10 (EL) Georgios Papanikolaou (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Przedsiębiorstwa zajmujące się monitorowaniem zachowania dzieci korzystających z Internetu Odpowiedź Komisji (20 września 2010 r.) E- 5825/10 (EN) Ashley Fox (ECR) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Piloci komercyjnych lotów balonem Odpowiedź Komisji (18 sierpnia 2010 r.) E- 5826/10 (EN) Maria Da Graça Carvalho (PPE) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Wspólne inicjatywy technologiczne Odpowiedź Komisji (6 września 2010 r.) E- 5827/10 (EN) Maria Da Graça Carvalho (PPE) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Europejski Instytut Innowacji i Technologii WWI Odpowiedź Komisji (2 września 2010 r.) E-5828/10 (FR) Alain Cadec (PPE) do Rady (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Walka z ubóstwem w ramach strategii UE 2020 Odpowiedź Rady (27 października 2010 r.) E-5829/10 (FR) Alain Cadec (PPE) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Walka z ubóstwem w ramach strategii UE 2020 Odpowiedź Komisji (1 września 2010 r.) E-5830/10 (FR) Alain Cadec (PPE) do Rady (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Harmonizacja portfeli elektronicznych Odpowiedź Rady (20 września 2010 r.) E-5831/10 (FR) Alain Cadec (PPE) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Harmonizacja portfeli elektronicznych Odpowiedź Komisji (30 września 2010 r.) E-5832/10 (FR) Alain Cadec (PPE) do Rady (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Transfer zasiłku dla bezrobotnych formularz E303 Odpowiedź Rady (20 września 2010 r.) E-5833/10 (FR) Alain Cadec (PPE) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Transfer zasiłku dla bezrobotnych formularz E303 Odpowiedź Komisji (23 sierpnia 2010 r.)

6 C 216 E/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL E-5834/10 (FR) Alain Cadec (PPE) do Rady (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Przyszłość celu polityki spójności w zakresie konkurencyjności regionalnej oraz zatrudnienia Odpowiedź Rady (20 września 2010 r.) E-5835/10 (FR) Alain Cadec (PPE) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Przyszłość celu polityki spójności w zakresie konkurencyjności regionalnej oraz zatrudnienia Odpowiedź Komisji (6 września 2010 r.) E-5836/10 (FR) Alain Cadec (PPE) do Rady (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Utrzymanie zasady współfinansowania w polityce spójności Odpowiedź Rady (4 października 2010 r.) E-5837/10 (FR) Alain Cadec (PPE) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Utrzymanie zasady współfinansowania w polityce spójności Odpowiedź Komisji (7 września 2010 r.) E-5838/10 (IT) Oreste Rossi (EFD) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Działalność przemysłowa i rybołówstwo na Oceanie Arktycznym Odpowiedź Komisji (1 września 2010 r.) E-5839/10 (IT) Oreste Rossi (EFD) do Rady (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Prawa pasażerów niepełnosprawnych w transporcie autobusowym i autokarowym Odpowiedź Rady (11 października 2010 r.) E-5840/10 (IT) Oreste Rossi (EFD) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Rynek gazu UE Odpowiedź Komisji (1 września 2010 r.) E-5841/10 (IT) Oreste Rossi (EFD) do Rady (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Tortury i represje w Rwandzie Wspólna odpowiedź Rady (4 października 2010 r.) E-5842/10 (IT) Oreste Rossi (EFD) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Unijny projekt śródziemnomorskiego systemu kontroli Odpowiedź Komisji (4 października 2010 r.) E-5843/10 (IT) Oreste Rossi (EFD) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Polityka UE w Turkmenistanie Odpowiedź Komisji (4 października 2010 r.) E-5844/10 (IT) Oreste Rossi (EFD) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Polityka UE wobec reżimu irańskiego Odpowiedź Rady (27 października 2010 r.)

7 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 216 E/7 E-5845/10 (PT) Ilda Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Dyskryminacja ze względu na macierzyństwo Odpowiedź Komisji (8 września 2010 r.) P-5847/10 (EN) George Lyon (ALDE) do Komisji (19 lipca 2010 r.) Przedmiot: Opodatkowanie stawką zerową wyznaczonych produktów: przypadek produktów chroniących przed słońcem Odpowiedź Komisji (11 sierpnia 2010 r.) P- 5848/10 (SK) Edit Bauer (PPE) do Komisji (19 lipca 2010 r.) Przedmiot: Swobodny przepływ osób Odpowiedź Komisji (25 sierpnia 2010 r.) E-5849/10 (EN) Glenis Willmott (S&D) and Linda McAvan (S&D) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Doniesienia o zabójstwach na okupowanym przez Indie terytorium Kaszmiru Odpowiedź Komisji (31 sierpnia 2010 r.) E-5850/10 (FR) Dominique Baudis (PPE) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Spory pomiędzy Boeing i Airbus w WTO Odpowiedź Komisji (2 września 2010 r.) E-5851/10 (FR) François Alfonsi (Verts/ALE) i Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Zielone glony i hodowle świń Odpowiedź Komisji (28 września 2010 r.) E-5852/10 (IT) Giancarlo Scottà (EFD) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) wolny wybór krajów członkowskich Odpowiedź Komisji (2 września 2010 r.) E-5853/10 (IT) Mario Mauro (PPE) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Zabawki wyprodukowane w Chinach Odpowiedź Komisji (13 września 2010 r.) E-5854/10 (IT) Aldo Patriciello (PPE) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Sód Odpowiedź Komisji (31 sierpnia 2010 r.) E- 5855/10 (RO) Daciana Octavia Sârbu (S&D) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Powodzie w Rumunii Odpowiedź Komisji (15 września 2010 r.) E- 5856/10 (DA) Anne E. Jensen (ALDE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Środki w sektorze mleczarskim Odpowiedź Komisji (17 września 2010 r.)

8 C 216 E/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL E-5857/10 (EL) Antigoni Papadopoulou (S&D) do Rady (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Naruszenie wolności wyznania greckich Cypryjczyków z Rizokarpassos Odpowiedź Rady (27 października 2010 r.) E- 5858/10 (EL) Antigoni Papadopoulou (S&D) do Komisji (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Naruszenie wolności wyznania greckich Cypryjczyków z Rizokarpassos Wspólna odpowiedź Komisji (21 września 2010 r.) E- 5859/10 (EL) Maria Eleni Koppa (S&D) i Georgios Koumoutsakos (PPE) do Komisji (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Kwestie związane z własnością nieruchomości i prawa greckiej mniejszości w Istambule Odpowiedź Komisji (22 września 2010 r.) E-5861/10 (IT) Vincenzo Iovine (ALDE) i Pino Arlacchi (ALDE) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Kontrolowanie cen sprzedaży podstawowych produktów na lotniskach Odpowiedź Komisji (20 sierpnia 2010 r.) E- 5862/10 (IT) Luigi de Magistris (ALDE) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Potrzeba wprowadzenia zaostrzonych zasad należytej staranności do celów tworzenia dyrektyw UE dotyczących prania pieniędzy, w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne na szczeblu krajowym Odpowiedź Komisji (2 września 2010 r.) E- 5863/10 (RO) Vasilica Viorica Dăncilă (S&D) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: REGI Strategia 2020 Odpowiedź Komisji (14 września 2010 r.) E-5864/10 (ES) Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) do Rady (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Statystyki dotyczące procedury wczesnego ostrzegania Wspólna odpowiedź Rady (20 września 2010 r.) E-5865/10 (ES) Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Statystyki dotyczące procedury wczesnego ostrzegania Odpowiedź Komisji (13 sierpnia 2010 r.) E-5866/10 (ES) Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) do Rady (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Procedura wczesnego ostrzegania Wspólna odpowiedź Rady (20 września 2010 r.) E-5867/10 (ES) Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) do Rady (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Europejskie Źródło Spalacyjne Odpowiedź Rady (27 września 2010 r.) E-5868/10 (ES) Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) do Komisji (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Cięcia budżetowe w sektorze edukacji i innowacji Odpowiedź Komisji (31 sierpnia 2010 r.)

9 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 216 E/9 E-5869/10 (ES) Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Naruszenie praw własności na mocy hiszpańskiej ustawy o strefie przybrzeżnej Wspólna odpowiedź Komisji (8 września 2010 r.) E-5870/10 (ES) Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Obowiązkowy zakup na mocy hiszpańskiej ustawy o strefie przybrzeżnej Wspólna odpowiedź Komisji (8 września 2010 r.) E-5871/10 (EN) Charles Tannock (ECR) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Przesiedlenie mieszkańców archipelagu Czagos Odpowiedź Komisji (18 sierpnia 2010 r.) E- 5872/10 (FR) Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Wdrożenie zobowiązań Rady mających na celu integrację społeczną Romów Odpowiedź Rady (27 września 2010 r.) E- 5873/10 (FR) Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Wdrażanie politycznych strategii wspólnotowych w celu promowania integracji Romów Odpowiedź Komisji (15 września 2010 r.) E-5875/10 (IT) Oreste Rossi (EFD) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Emisje gazów cieplarnianych Odpowiedź Komisji (10 września 2010 r.) E-5876/10 (IT) Oreste Rossi (EFD) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Energia wiatru Odpowiedź Komisji (30 sierpnia 2010 r.) E-5878/10 (IT) Oreste Rossi (EFD) do Rady (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Turcja: naruszenie konwencji genewskiej Odpowiedź Rady (27 września 2010 r.) E-5879/10 (IT) Oreste Rossi (EFD) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Ochrona dzieci na Haiti Odpowiedź Rady (27 września 2010 r.) E-5880/10 (IT) Oreste Rossi (EFD) do Rady (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Kamienowanie w Iranie Odpowiedź Rady (27 października 2010 r.) P-5881/10 (PT) Regina Bastos (PPE) do Komisji (19 lipca 2010 r.) Przedmiot: Elektroniczne platformy do celów elektronicznych procedur przetargowych (e-tendering) Odpowiedź Komisji (13 sierpnia 2010 r.)

10 C 216 E/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL E-5882/10 (EN) Bairbre de Brún (GUE/NGL) do Komisji (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Europejskie fundusze na cele wojskowe Odpowiedź Komisji (10 września 2010 r.) P-5883/10 (EN) Derek Vaughan (S&D) do Komisji (19 lipca 2010 r.) Przedmiot: Europejskie fundusze Odpowiedź Komisji (21 września 2010 r.) P-5884/10 (HU) Ágnes Hankiss (PPE) do Komisji (19 lipca 2010 r.) Przedmiot: Koordynacja bezpieczeństwa przestrzeni wirtualnej na szczeblu UE Odpowiedź Komisji (26 sierpnia 2010 r.) E- 5885/10 (EN) Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) nie przydzielił sektorowi lotniczemu funduszy na zakup sprawniejszych samolotów w celu spełnienia wymogów środowiskowych unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji od 2012 r. Odpowiedź Rady (4 grudnia 2010 r.) E- 5886/10 (EN) Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) nie przydzielił sektorowi lotniczemu funduszy na zakup sprawniejszych samolotów w celu spełnienia wymogów środowiskowych unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji od 2012 r. Odpowiedź Komisji (8 września 2010 r.) E-5888/10 (EN) Antonyia Parvanova (ALDE), Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Metin Kazak (ALDE) i Vladko Todorov Panayotov (ALDE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Naruszenie procedury legislacyjnej Odpowiedź Komisji (30 sierpnia 2010 r.) E-5889/10 (IT) Cristiana Muscardini (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Przesunięcie wypłaty kwot mlecznych we Włoszech Odpowiedź Komisji (13 września 2010 r.) E-5890/10 (IT) Cristiana Muscardini (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Rozwój zagrożonych sektorów rolnictwa Odpowiedź Komisji (6 września 2010 r.) E-5891/10 (IT) Alfredo Pallone (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Przywóz produktów rolnych Odpowiedź Komisji (15 września 2010 r.) E-5892/10 (PT) Maria do Céu Patrão Neves (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Sektor mleczarski Odpowiedź Komisji (15 września 2010 r.) E-5893/10 (PT) Ilda Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Przenoszenie produkcji przemysłowej za granicę Odpowiedź Komisji (6 września 2010 r.)

11 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 216 E/11 E- 5894/10 (RO) Vasilica Viorica Dăncilă (S&D) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Równość płci WPR po 2013 r. Odpowiedź Komisji (9 września 2010 r.) E- 5895/10 (RO) Elena Oana Antonescu (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Kremy chroniące przed promieniami słonecznymi Odpowiedź Komisji (2 września 2010 r.) E- 5896/10 (RO) Elena Oana Antonescu (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Bezpieczeństwo żywnościowe Odpowiedź Komisji (17 września 2010 r.) E-5897/10 (PT) Diogo Feio (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Elektroniczne procedury przetargowe Odpowiedź Komisji (15 września 2010 r.) E-5898/10 (PT) Nuno Melo (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Elektroniczne procedury przetargowe i promowanie łączenia się w grupy Odpowiedź Rady (27 września 2010 r.) E-5899/10 (PT) Nuno Melo (PPE) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Pomoc dla młodych rolników I Odpowiedź Komisji (31 sierpnia 2010 r.) E-5900/10 (PT) Nuno Melo (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Pomoc dla młodych rolników II Wspólna odpowiedź Komisji (7 września 2010 r.) E-5901/10 (PT) Nuno Melo (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Założenia programu Leader I Wspólna odpowiedź Komisji (7 września 2010 r.) E-5902/10 (PT) Nuno Melo (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Założenia programu Leader II Wspólna odpowiedź Komisji (7 września 2010 r.) E-5903/10 (PT) Nuno Melo (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Zmiany w programie PRODER Wspólna odpowiedź Komisji (7 września 2010 r.) E-5904/10 (PT) Nuno Melo (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Giną setki ptaków znajdujących się pod ochroną Odpowiedź Komisji (6 października 2010 r.)

12 C 216 E/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL E-5905/10 (PT) Nuno Melo (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Zmiany w metodach produkcji rolnej Wspólna odpowiedź Komisji (7 września 2010 r.) E-5906/10 (PT) Nuno Melo (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Krajowa sieć obszarów wiejskich I Wspólna odpowiedź Komisji (7 września 2010 r.) E- 5907/10 (ES) Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Niewłaściwe wykorzystanie leków: ograniczenie błędów przy podawaniu leków w trosce o bezpieczeństwo dzięki dodawaniu do tabletek aromatów służących do rozpoznawania substancji czynnych Odpowiedź Komisji (2 września 2010 r.) E- 5908/10 (EN) Sophia in 't Veld (ALDE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Jednoosobowe gospodarstwa domowe Odpowiedź Komisji (30 sierpnia 2010 r.) E-5909/10 (EN) Frieda Brepoels (Verts/ALE), Bart Staes (Verts/ALE), Bairbre de Brún (GUE/NGL), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE), Ian Hudghton (Verts/ALE), Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE), Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), Jill Evans (Verts/ALE), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), José Bové (Verts/ALE), Jiří Maštálka (GUE/NGL) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Sprawa dotycząca Udalbiltza Odpowiedź Rady (4 października 2010 r.) E-5910/10 (EN) Frieda Brepoels (Verts/ALE), Bart Staes (Verts/ALE), Bairbre de Brún (GUE/NGL), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE), Ian Hudghton (Verts/ALE), Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE), Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), Jill Evans (Verts/ALE), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), José Bové (Verts/ALE), Jiří Maštálka (GUE/NGL) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Sprawa dotycząca Udalbiltza Odpowiedź Komisji (13 września 2010 r.) E- 5911/10 (EN) William (The Earl of) Dartmouth (EFD) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Pomoc na rzecz wymiany handlowej Odpowiedź Komisji (3 września 2010 r.) E- 5912/10 (EN) William (The Earl of) Dartmouth (EFD) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Instrument finansowania współpracy z państwami uprzemysłowionymi (ICI) Odpowiedź Komisji (17 września 2010 r.) E- 5913/10 (EN) William (The Earl of) Dartmouth (EFD) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Zewnętrzne ośrodki biznesu Odpowiedź Komisji (2 września 2010 r.) E- 5914/10 (GA) Liam Aylward (ALDE) do Rady (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Wymiana handlowa między UE i Kolumbią Odpowiedź Rady (27 października 2010 r.) E- 5915/10 (GA) Liam Aylward (ALDE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Wymiana handlowa między UE i Kolumbią Odpowiedź Komisji (2 września 2010 r.)

13 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 216 E/13 E-5916/10 (IT) Aldo Patriciello (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Badanie przesiewowe pod kątem czerniaka Odpowiedź Komisji (2 września 2010 r.) E-5917/10 (IT) Aldo Patriciello (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: W kierunku Europejskiej Wspólnoty Energetycznej Odpowiedź Komisji (30 sierpnia 2010 r.) E- 5918/10 (PT) Helmut Scholz (GUE/NGL) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Prawo zezwalające na dyskryminację ze względu na wiek Odpowiedź Komisji (30 sierpnia 2010 r.) E- 5920/10 (EN) Nicole Sinclaire (NI) do Komisji (30 lipca 2010 r.) Przedmiot: Wsparcie finansowe UE dla Kuby Odpowiedź Komisji (20 sierpnia 2010 r.) P-5921/10 (EL) Michail Tremopoulos (Verts/ALE) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Zamknięcie ośrodka przyjmującego młodych uchodźców w Agiasos, na wyspie Lesbos Odpowiedź Komisji (13 sierpnia 2010 r.) P- 5922/10 (EL) Antigoni Papadopoulou (S&D) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Mianowanie byłego komisarza Güntera Verheugena na doradcę Unii Izb Handlowych w Turcji Odpowiedź Komisji (27 sierpnia 2010 r.) P- 5923/10 (IT) Lorenzo Fontana (EFD) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Sprawozdanie sekcji żandarmerii przy Ministerstwie ds. polityki rolnej i leśnej nt. danych wykorzystywanych do obliczenia przekroczenia kwot mlecznych i opłaty za kwoty mleczne we Włoszech Odpowiedź Komisji (27 sierpnia 2010 r.) P-5924/10 (PT) Nuno Melo (PPE) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Program PRODER zasada N+2 Odpowiedź Komisji (25 sierpnia 2010 r.) E- 5925/10 (EL) Helmut Scholz (GUE/NGL) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Woda w kąpieliskach Odpowiedź Komisji (8 września 2010 r.) E- 5926/10 (EL) Helmut Scholz (GUE/NGL) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Badania naukowe prowadzone przez turecki statek Piri Reis Odpowiedź Komisji (13 października 2010 r.) E-5927/10 (EN) Daniel Caspary (PPE), Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE), Peter Šťastný (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Cła antydumpingowe na przywóz kół aluminiowych pochodzących z Chin Odpowiedź Rady (4 października 2010 r.)

14 C 216 E/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL E-5928/10 (EN) Daniel Caspary (PPE), Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE), Peter Šťastný (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Cła antydumpingowe na przywóz kół aluminiowych pochodzących z Chin Odpowiedź Komisji (13 września 2010 r.) E- 5929/10 (EN) George Lyon (ALDE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Uprawy GMO: nowe podejście do zatwierdzania GMO Odpowiedź Komisji (6 września 2010 r.) P- 5931/10 (EL) Maria Eleni Koppa (S&D) do Rady (20 lipca 2010 r.) Przedmiot: Wznowienie negocjacji w sprawie irańskiego programu jądrowego Odpowiedź Rady (27 października 2010 r.) P- 5932/10 (IT) Francesco Enrico Speroni (EFD) do Komisji (20 lipca 2010 r.) Przedmiot: Wina Prisecco i Rosecco Odpowiedź Komisji (12 sierpnia 2010 r.) E-5933/10 (EL) Michail Tremopoulos (Verts/ALE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Katastrofalny pożar w magazynie, w którym składowano zużyte opony Odpowiedź Komisji (3 września 2010 r.) E- 5934/10 (EN) William (The Earl of) Dartmouth (EFD) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Prawa ustawowe Odpowiedź Komisji (1 września 2010 r.) E- 5935/10 (EN) Bill Newton Dunn (ALDE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Profile składników odżywczych Odpowiedź Komisji (6 września 2010 r.) E-5936/10 (PT) Nuno Melo (PPE) do Komisji (2 sierpnia 2010 r.) Przedmiot: Zasady opodatkowania Międzynarodowego Centrum Biznesu na Maderze Odpowiedź Komisji (7 września 2010 r.) E-5937/10 (PT) Nuno Melo (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Wspólnotowe fundusze wsparcia na rzecz rolnictwa i rybołówstwa Odpowiedź Komisji (15 września 2010 r.) E-5938/10 (PT) Nuno Melo (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Wykonanie programu PRODER Oś 1 Wspólna odpowiedź Komisji (30 sierpnia 2010 r.) E-5939/10 (PT) Nuno Melo (PPE) do Komisji (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Wykonanie programu PRODER Oś 2 Wspólna odpowiedź Komisji (30 sierpnia 2010 r.)

15 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 216 E/15 E-5940/10 (PT) Nuno Melo (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Wykonanie programu PRODER Oś 3 Wspólna odpowiedź Komisji (30 sierpnia 2010 r.) E-5941/10 (ES) Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Europejski nakaz ochrony Odpowiedź Rady (4 października 2010 r.) E- 5942/10 (ES) Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Europejski nakaz ochrony Odpowiedź Komisji (27 września 2010 r.) E-5943/10 (CS) Jan Březina (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Wyłączenie EFS z zakresu polityki spójności Odpowiedź Komisji (7 września 2010 r.) E- 5944/10 (EL) Maria Eleni Koppa (S&D) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Umowa o wolnym handlu z Ukrainą Odpowiedź Komisji (16 września 2010 r.) E-5945/10 (EL) Nikolaos Salavrakos (EFD) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Naruszenie greckiej i cypryjskiej strefy gospodarczej przez Turcję Wspólna odpowiedź Komisji (6 października 2010 r.) E-5946/10 (EN) Lambert van Nistelrooij (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Zlikwidowanie różnicy w cenach usług telefonii komórkowej na poziomie krajowym i na poziomie UE najpóźniej do 2015 r. Odpowiedź Komisji (30 sierpnia 2010 r.) E-5947/10 (EN) Bart Staes (Verts/ALE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Konkursy wewnętrzne OLAF AD8 i AD10 III: rekrutacja Odpowiedź Komisji (11 października 2010 r.) E-5948/10 (EN) Bart Staes (Verts/ALE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Konkursy wewnętrzne OLAF AD8 i AD10 I: warunki udziału Odpowiedź Komisji (12 października 2010 r.) E-5949/10 (EN) Bart Staes (Verts/ALE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Konkursy wewnętrzne OLAF AD8 i AD10 II: egzamin pisemny Odpowiedź Komisji (15 października 2010 r.) E-5950/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Zastosowanie europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo do celów wojskowych Odpowiedź Rady (4 października 2010 r.)

16 C 216 E/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL E- 5951/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Zastosowanie europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo do celów wojskowych Wspólna odpowiedź Komisji (2 września 2010 r.) E-5954/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Skoordynowana liberalizacja rynku zakładów w Internecie Odpowiedź Rady (27 października 2010 r.) E- 5955/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Skoordynowana liberalizacja rynku zakładów w Internecie Odpowiedź Komisji (1 września 2010 r.) E- 5956/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Partnerstwo strategiczne w ramach systemu nawigacji satelitarnej Galileo Odpowiedź Komisji (30 sierpnia 2010 r.) E-5957/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Belgijska prezydencja w UE Odpowiedź Rady (18 października 2010 r.) E-5958/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Wykorzystanie europejskiego przemysłu winiarskiego Odpowiedź Rady (20 września 2010 r.) E- 5959/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Wykorzystanie europejskiego przemysłu winiarskiego Odpowiedź Komisji (31 sierpnia 2010 r.) E-5960/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Ochrona dzieci przed przemocą w rodzinie Wspólna odpowiedź Rady (11 października 2010 r.) E-5961/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Stosunki Unii Europejskiej z Unią dla Śródziemnomorza Odpowiedź Rady (27 października 2010 r.) E-5962/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Przydzielanie pracowników do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Odpowiedź Rady (11 października 2010 r.) E-5963/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Europejski podatek węglowy Wspólna odpowiedź Rady (4 października 2010 r.)

17 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 216 E/17 E-5964/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Przemoc małżeńska w Europie i program Daphne III Wspólna odpowiedź Rady (11 października 2010 r.) E-5965/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Członkostwo Islandii w Unii Europejskiej Odpowiedź Rady (11 października 2010 r.) E-5966/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Członkostwo Norwegii w Unii Europejskiej Odpowiedź Rady (27 września 2010 r.) E-5967/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (2 sierpnia 2010 r.) Przedmiot: Większa elastyczność kursu juana Odpowiedź Rady (20 września 2010 r.) E-5968/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Podsumowanie hiszpańskiej prezydencji w Unii Europejskiej Odpowiedź Rady (20 września 2010 r.) E-5969/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Anteny przekaźnikowe a zdrowie publiczne Odpowiedź Rady (18 października 2010 r.) E- 5970/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Anteny przekaźnikowe a zdrowie publiczne Odpowiedź Komisji (1 września 2010 r.) E-5971/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Zasady ubezpieczania i zabezpieczenia przeciwko zagrożeniom związanym z polami elektromagnetycznymi Odpowiedź Rady (18 października 2010 r.) E- 5972/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Zasady ubezpieczania i zabezpieczenia przeciwko zagrożeniom związanym z polami elektromagnetycznymi Odpowiedź Komisji (6 września 2010 r.) E-5973/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Podejście Rady do wsparcia na rzecz projektu Nabucco Odpowiedź Rady (10 listopada 2010 r.) E- 5974/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Komisji (2 sierpnia 2010 r.) Przedmiot: Podejście Komisji Europejskiej do wsparcia na rzecz projektu Nabucco Odpowiedź Komisji (6 października 2010 r.)

18 C 216 E/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL P-5975/10 (EL) Kyriakos Mavronikolas (S&D) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Nominowanie Güntera Verheugena na doradcę Unii Izb Handlowych w Turcji Odpowiedź Komisji (3 września 2010 r.) P- 5976/10 (EN) Vicky Ford (ECR) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Świadczenia emerytalne w UE Odpowiedź Komisji (26 sierpnia 2010 r.) P- 5978/10 (EN) Bairbre de Brún (GUE/NGL) do Komisji (20 lipca 2010 r.) Przedmiot: Korekty finansowe Odpowiedź Komisji (11 sierpnia 2010 r.) P- 5979/10 (FR) Véronique De Keyser (S&D) do Komisji (20 lipca 2010 r.) Przedmiot: Związek między bioróżnorodnością a współpracą na rzecz rozwoju Odpowiedź Komisji (2 września 2010 r.) E- 5980/10 (ES) Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Czysta energia Odpowiedź Komisji (1 września 2010 r.) E- 5981/10 (ES) Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Rezerwaty morskie Odpowiedź Komisji (22 września 2010 r.) E- 5982/10 (ES) Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Wprowadzenie w życie rozporządzenia REACH (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006) Odpowiedź Komisji (21 września 2010 r.) E- 5983/10 (ES) Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Zobowiązania wynikające z rozporządzenia REACH i rozporządzenia CLP w zakresie informowania i ochrony pracowników Odpowiedź Komisji (23 września 2010 r.) E-5984/10 (EL) Konstantinos Poupakis (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Zwiększenie mobilności Europejczyków Odpowiedź Komisji (1 września 2010 r.) E-5985/10 (EN) Rebecca Harms (Verts/ALE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Przepisy dotyczące unieszkodliwiania odpadów gipsowych w formie hałd fosfogipsów (tzw. Kali-Halden) w Niemczech Odpowiedź Komisji (30 września 2010 r.) E- 5986/10 (FR) Dominique Vlasto (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Daltoniści i bezpieczeństwo na drodze Odpowiedź Komisji (31 sierpnia 2010 r.)

19 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 216 E/19 E- 5987/10 (PT) Helmut Scholz (GUE/NGL) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Zapewnienie ekologicznego dopuszczalnego przepływu rzeki Cávado Odpowiedź Komisji (28 września 2010 r.) E-5988/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Trwały charakter agropaliw oraz pośrednia zmiana sposobu użytkowania gruntów Odpowiedź Rady (4 października 2010 r.) E-5989/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Rolnictwo i woda w Europie Odpowiedź Rady (4 października 2010 r.) E-5991/10 (IT) Alfredo Antoniozzi (PPE), Gabriele Albertini (PPE), Roberta Angelilli (PPE), Paolo Bartolozzi (PPE), Sergio Berlato (PPE), Lara Comi (PPE), Elisabetta Gardini (PPE), Salvatore Iacolino (PPE), Giovanni La Via (PPE), Clemente Mastella (PPE), Erminia Mazzoni (PPE), Tiziano Motti (PPE), Licia Ronzulli (PPE), Marco Scurria (PPE), Salvatore Tatarella (PPE) do Komisji (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Uznanie nazwy pochodzenia lukrecji kalabryjskiej Odpowiedź Komisji (3 września 2010 r.) E-5992/10 (PT) Nuno Melo (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Krajowa sieć obszarów wiejskich II Wspólna odpowiedź Komisji (7 września 2010 r.) E-5993/10 (PT) Nuno Melo (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Krajowa sieć obszarów wiejskich III Wspólna odpowiedź Komisji (7 września 2010 r.) E-5994/10 (PT) Nuno Melo (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Krajowa sieć obszarów wiejskich IV Wspólna odpowiedź Komisji (7 września 2010 r.) E-5995/10 (PT) Nuno Melo (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Elektroniczne procedury przetargowe i wspieranie grup przedsiębiorstw Wspólna odpowiedź Komisji (13 września 2010 r.) P-5996/10 (IT) Mario Mauro (PPE) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Odpowiedź Komisji (13 sierpnia 2010 r.) E-5997/10 (CS) Zuzana Roithová (PPE) do Komisji (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Działania Komisji Europejskiej przeciwko wprowadzającym w błąd praktykom stosowanym przez przedsiębiorstwa oferujące wpisy do katalogów biznesowych Odpowiedź Komisji (15 września 2010 r.) E-5998/10 (CS) Zuzana Roithová (PPE) do Komisji (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Wspieranie rozwoju alternatywnego internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich w Europie Odpowiedź Komisji (10 września 2010 r.)

20 C 216 E/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL E-5999/10 (DA) Morten Løkkegaard (ALDE) do Komisji (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Sankcje wobec krajów, z którymi prowadzone są negocjacje akcesyjne Wspólna odpowiedź Komisji (24 września 2010 r.) E-6000/10 (EN) Glenis Willmott (S&D), Stephen Hughes (S&D) i David Martin (S&D) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Represje stosowane wobec członków związków zawodowych w Panamie Odpowiedź Rady (15 listopada 2010 r.) E-6001/10 (EN) Glenis Willmott (S&D), Stephen Hughes (S&D) i David Martin (S&D) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Represje stosowane wobec członków związków zawodowych w Panamie Wspólna odpowiedź Komisji (20 września 2010 r.) E- 6002/10 (EN) Iliana Ivanova (PPE) do Rady (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Przepisy dorobku Schengen Odpowiedź Rady (27 października 2010 r.) E- 6003/10 (EN) Zuzana Roithová (PPE) i Paul Rübig (PPE) do Komisji (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Ustanowienie ram prawnych UE dotyczących ochrony znaków certyfikujących Odpowiedź Komisji (14 września 2010 r.) E-6004/10 (EN) Theodoros Skylakakis (PPE) i Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Nieprawidłowe działanie systemu wyrównywania międzynarodowych poziomów emisji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji w UE Odpowiedź Komisji (14 października 2010 r.) E-6005/10 (EN) Nick Griffin (NI) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Apel Komisji o większą liczbę imigrantów Odpowiedź Komisji (6 września 2010 r.) E-6006/10 (EN) Nick Griffin (NI) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Migracja do Europy Odpowiedź Komisji (30 sierpnia 2010 r.) E- 6007/10 (EN) Judith A. Merkies (S&D) i Vittorio Prodi (S&D) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Ocena skutków w odniesieniu do niewielkich zasobów surowców Odpowiedź Komisji (21 września 2010 r.) E- 6008/10 (EN) Ádám Kósa (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Obowiązywanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych w stosunku do szkół europejskich Odpowiedź Komisji (22 września 2010 r.) E-6009/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Wykonanie rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych Odpowiedź Rady (4 października 2010 r.)

21 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 216 E/21 E-6010/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Emisja banknotów o nominale 1 euro Odpowiedź Rady (20 września 2010 r.) E-6012/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Kształcenie europejskiej kadry zarządzającej Odpowiedź Rady (11 października 2010 r.) E-6013/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Usługa internetowa Google Street View a ochrona prywatności i poufności zgromadzonych danych Odpowiedź Rady (20 września 2010 r.) E-6014/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (2 sierpnia 2010 r.) Przedmiot: Tożsamość europejska i uroczystości dla uczczenia pamięci na szczeblu UE Wspólna odpowiedź Rady (27 września 2010 r.) E-6015/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Tożsamość europejska, uroczystości dla uczczenia pamięci na szczeblu UE i Dzień Europy Wspólna odpowiedź Rady (27 września 2010 r.) E-6016/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Zakaz połowów paszowych tuńczyka błękitnopłetwego Odpowiedź Rady (27 września 2010 r.) E- 6017/10 (GA) Liam Aylward (ALDE) do Komisji (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Europejskie prawo ochrony środowiska Odpowiedź Komisji (15 września 2010 r.) E-6018/10 (IT) Sergio Berlato (PPE) do Komisji (2 sierpnia 2010 r.) Przedmiot: Dyskryminacja języka włoskiego w Unii Europejskiej Odpowiedź Komisji (27 września 2010 r.) E-6019/10 (IT) Mario Mauro (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Ukamienowanie irańskiej matki Odpowiedź Komisji (1 września 2010 r.) E- 6020/10 (FI) Satu Hassi (Verts/ALE) i Sirpa Pietikäinen (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Kontynuacja nadzoru kondycji lasów w UE po 2010 r. Odpowiedź Komisji (16 września 2010 r.) E- 6021/10 (FI) Sirpa Pietikäinen (PPE) do Komisji (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Zapewnienie przyszłego wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym zastosowaniu działań stabilizacyjnych Odpowiedź Komisji (13 września 2010 r.)

22 C 216 E/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL E-6022/10 (ES) Antolín Sánchez Presedo (S&D) do Komisji (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Przejrzystość sprawozdawczości w przemyśle wydobywczym Odpowiedź Komisji (14 października 2010 r.) E-6023/10 (EL) Spyros Danellis (S&D) i Kriton Arsenis (S&D) do Komisji (29 lipca 2010 r.) Przedmiot: Odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków Odpowiedź Komisji (6 października 2010 r.) E-6024/10 (EL) Nikolaos Chountis (GUE/NGL) do Komisji (29 lipca 2010 r.) Przedmiot: Przeprowadzenie przez greckiego Rzecznika Praw Obywatelskich kontroli warunków przetrzymywania obcokrajowców w więzieniu na lotnisku Eleftherios Venizelos Odpowiedź Komisji (1 września 2010 r.) E- 6025/10 (EL) Ioannis A. Tsoukalas (PPE) i Konstantinos Poupakis (PPE) do Komisji (29 lipca 2010 r.) Przedmiot: Telepraca Odpowiedź Komisji (9 września 2010 r.) E- 6026/10 (EN) Christofer Fjellner (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Cła rosyjskie Odpowiedź Komisji (15 września 2010 r.) E- 6027/10 (EN) Syed Kamall (ECR) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Wytyczne UE w sprawie oceny zagrożenia pożarowego Odpowiedź Komisji (23 sierpnia 2010 r.) E-6028/10 (FR) Marielle De Sarnez (ALDE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Porozumienia międzynarodowe a Parlament Europejski Odpowiedź Komisji (3 września 2010 r.) E-6029/10 (FR) Marielle De Sarnez (ALDE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Telekomunikacja: opłaty roamingowe Odpowiedź Komisji (31 sierpnia 2010 r.) E-6030/10 (FR) Marielle De Sarnez (ALDE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Sprzedaż majątków rolnych inwestorom zagranicznym w krajach rozwijających się Odpowiedź Komisji (28 września 2010 r.) E-6032/10 (PT) Nuno Melo (PPE) do Komisji (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Priorytet 3 programu PRODER Wspólna odpowiedź Komisji (6 września 2010 r.) E-6033/10 (PT) Nuno Melo (PPE) do Komisji (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Priorytet 2 programu PRODER Wspólna odpowiedź Komisji (6 września 2010 r.)

23 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 216 E/23 E-6034/10 (PT) Nuno Melo (PPE) do Komisji (29 lipca 2010 r.) Przedmiot: Priorytet 1 programu PRODER Wspólna odpowiedź Komisji (6 września 2010 r.) E-6035/10 (PT) Nuno Melo (PPE) do Komisji (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Elektroniczne zamówienia publiczne i wspieranie klastrów II Wspólna odpowiedź Komisji (13 września 2010 r.) P-6036/10 (EN) Ashley Fox (ECR) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Zakłócenia spowodowane przez pył wulkaniczny Odpowiedź Komisji (6 września 2010 r.) E- 6037/10 (EN) Ashley Fox (ECR) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Własność gruntu na Cyprze Odpowiedź Komisji (2 września 2010 r.) E- 6038/10 (EN) Ashley Fox (ECR) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Budżet UE Odpowiedź Komisji (30 sierpnia 2010 r.) E- 6039/10 (EN) Ashley Fox (ECR) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Budżet UE na rok 2011 Odpowiedź Komisji (31 sierpnia 2010 r.) E- 6040/10 (EN) Ashley Fox (ECR) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Wpływanie funduszy UE do państw członkowskich Odpowiedź Komisji (31 sierpnia 2010 r.) E- 6041/10 (EN) Ashley Fox (ECR) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Pozycje w budżecie UE Odpowiedź Komisji (2 września 2010 r.) E- 6042/10 (EN) Ashley Fox (ECR) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Przesunięcie środków budżetowych Odpowiedź Komisji (15 września 2010 r.) E- 6043/10 (EN) Sophia in 't Veld (ALDE) i Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Wymogi zdrowotne agencji EASA dotyczące personelu pokładowego Odpowiedź Komisji (15 września 2010 r.) E-6045/10 (IT) Aldo Patriciello (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Utrzymująca się trudna sytuacja na Haiti Odpowiedź Komisji (28 września 2010 r.)

24 C 216 E/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL P-6046/10 (FR) Marc Tarabella (S&D) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Zharmonizowana klasyfikacja hoteli Odpowiedź Komisji (18 sierpnia 2010 r.) E-6047/10 (DA) Anna Rosbach (EFD) do Komisji (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Rzeczywisty stan platform wiertniczych ropy naftowej na Morzu Północnym Odpowiedź Komisji (30 sierpnia 2010 r.) E-6048/10 (DA) Anna Rosbach (EFD) do Komisji (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Działalność lobbingowa, w szczególności odnosząca się do byłych komisarzy Odpowiedź Komisji (7 września 2010 r.) E- 6049/10 (DE) Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) i Jutta Steinruck (S&D) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Sieć Komisji wspiera praktyki ukrytego zatrudnienia Odpowiedź Komisji (22 października 2010 r.) E-6050/10 (EL) Kyriakos Mavronikolas (S&D) do Komisji (30 lipca 2010 r.) Przedmiot: Wykaz dopuszczalnych oświadczeń zdrowotnych Odpowiedź Komisji (15 września 2010 r.) E-6051/10 (EN) Pino Arlacchi (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Gianluca Susta (S&D), Robert Rochefort (ALDE), Alexandra Thein (ALDE), Anne E. Jensen (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Baronessa Sarah Ludford (ALDE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Carl Haglund (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE), Niccolò Rinaldi (ALDE), Luigi de Magistris (ALDE), Vincenzo Iovine (ALDE), Giommaria Uggias (ALDE), Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE), Ana Gomes (S&D), Mario Pirillo (S&D) i Andrea Cozzolino (S&D) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Fundusze unijne dla afgańskiego ruchu oporu Odpowiedź Rady (27 września 2010 r.) E-6052/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Nowe unijne logo produkcji ekologicznej Odpowiedź Rady (20 września 2010 r.) E-6053/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Sposób podziału nowych miejsc w Parlamencie Europejskim Odpowiedź Rady (20 września 2010 r.) E-6054/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Kompatybilność i standaryzacja produktów i programów firmy Apple Odpowiedź Rady (27 września 2010 r.) E-6055/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Francuski a języki urzędowe Unii Europejskiej Odpowiedź Rady (18 października 2010 r.) E-6056/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Mobilizacja potencjału młodych Europejczyków: europejska służba cywilna Odpowiedź Rady (27 września 2010 r.)

25 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 216 E/25 E-6057/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Europejczycy a rolnictwo Odpowiedź Rady (27 września 2010 r.) E-6058/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Środki wyrównawcze w związku z pobieraniem europejskiego podatku od emisji dwutlenku węgla Wspólna odpowiedź Rady (4 października 2010 r.) E-6059/10 (FR) Christophe Béchu (PPE) do Rady (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Środki ostrożności Wspólnoty mające na celu uniknięcie katastrofy morskiej spowodowanej wyciekiem ropy Odpowiedź Rady (27 października 2010 r.) E- 6060/10 (PL) Ryszard Antoni Legutko (ECR) do Komisji (27 lipca 2010 r.) Przedmiot: Niewdrożenie przez Polskę unijnej dyrektywy o zapobieganiu powodziom Odpowiedź Komisji (20 października 2010 r.) E- 6061/10 (PT) Paulo Rangel (PPE) i Maria do Céu Patrão Neves (PPE) do Komisji (30 lipca 2010 r.) Przedmiot: Dostawy cukru w Unii Europejskiej Odpowiedź Komisji (23 września 2010 r.) P- 6062/10 (DE) Eva Lichtenberger (Verts/ALE) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Pogorszenie połączeń kolejowych między Austrią a Włochami Odpowiedź Komisji (7 września 2010 r.) P-6063/10 (IT) Roberto Gualtieri (S&D) do Komisji (22 lipca 2010 r.) Przedmiot: Warunki przetrzymywania panujące we włoskich i europejskich więzieniach Odpowiedź Komisji (27 sierpnia 2010 r.) E-6064/10 (IT) Mario Mauro (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Wydalenie brytyjskiego księdza Paula McAuleya Odpowiedź Komisji (9 września 2010 r.) E-6066/10 (IT) Mario Mauro (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Jemen Odpowiedź Komisji (19 października 2010 r.) E-6067/10 (IT) Mario Mauro (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Nadużycia wobec Zoi Samadi w Iranie Odpowiedź Komisji (27 września 2010 r.) E-6068/10 (IT) Mario Mauro (PPE) do Komisji (26 lipca 2010 r.) Przedmiot: Prześladowanie adwokatów i obrońców praw człowieka w Syrii Odpowiedź Komisji (15 września 2010 r.)

UMOWA RAMOWA MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ KOREI, Z DRUGIEJ STRONY

UMOWA RAMOWA MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ KOREI, Z DRUGIEJ STRONY UMOWA RAMOWA MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ KOREI, Z DRUGIEJ STRONY UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej Unią, oraz KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ KOREI, Z DRUGIEJ STRONY

UMOWA RAMOWA MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ KOREI, Z DRUGIEJ STRONY 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Vertragstext polnisch (Normativer Teil) 1 von 61 UMOWA RAMOWA MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ KOREI, Z

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe i gospodarcze z Chinami

Stosunki handlowe i gospodarcze z Chinami C 67 E/132 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.3.2010 Stosunki handlowe i gospodarcze z Chinami P6_TA(2009)0053 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie stosunków handlowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z posiedzeń komisji Parlamentu Europejskiego w lutym 2014 r.

Sprawozdanie z posiedzeń komisji Parlamentu Europejskiego w lutym 2014 r. Bruksela, dnia 8 marca 2014 r. Sprawozdanie nr 20/2014 Sprawozdanie z posiedzeń komisji Parlamentu Europejskiego w lutym 2014 r. Bruksela, luty 2014 r. 1. KOMISJA DS. KONSTYTUCYJNYCH (AFCO) - Część przyszłych

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O PARTNERSTWIE I WSPÓŁPRACY MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ FILIPIN, Z DRUGIEJ STRONY

UMOWA RAMOWA O PARTNERSTWIE I WSPÓŁPRACY MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ FILIPIN, Z DRUGIEJ STRONY 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 14 Vertragstext polnisch (Normativer Teil) 1 von 67 UMOWA RAMOWA O PARTNERSTWIE I WSPÓŁPRACY MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z sesji Parlamentu Europejskiego

Sprawozdanie z sesji Parlamentu Europejskiego Bruksela, dnia 13 grudnia 2013 r. Sprawozdanie nr 124/2013 Sprawozdanie z sesji Parlamentu Europejskiego Strasburg, 9-12 grudnia 2013 r. 1. INSTYTUCJE - Grudniowa sesja plenarna w skrócie 2. INSTYTUCJE

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

P7_TA-PROV(2013)0120 Wymiana handlowa i inwestycje na rzecz krajów rozwijających się

P7_TA-PROV(2013)0120 Wymiana handlowa i inwestycje na rzecz krajów rozwijających się P7_TA-PROV(2013)0120 Wymiana handlowa i inwestycje na rzecz krajów rozwijających się Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie handlu i inwestycji, sił napędzających wzrost

Bardziej szczegółowo

ISSN 1725-695X. Sprawozdanie ogólne. dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA

ISSN 1725-695X. Sprawozdanie ogólne. dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA ISSN 1725-695X Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA Komisja Europejska Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej 2007 Bruksela Luksemburg,

Bardziej szczegółowo

SESJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

SESJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Bruksela, dnia 19 lipca 2014 r. Sprawozdanie nr 68/2014 SESJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Strasburg, 14-17 lipca 2014 r. Podczas sesji Parlamentu Europejskiego, która odbyła się w dniach 14-17 lipca br. w

Bardziej szczegółowo

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008 Nowe fundusze lepsze zasady Przegląd nowych zasad finansowych i możliwości finansowania na lata 2007 2013 Przewodnik dla początkujących Wydanie 2008 i Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ RAPORT Z REALIZACJI W 2001 ROKU NARODOWEGO PROGRAMU PRZYGOTOWANIA DO CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ RAPORT Z REALIZACJI W 2001 ROKU NARODOWEGO PROGRAMU PRZYGOTOWANIA DO CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ RAPORT Z REALIZACJI W 2001 ROKU NARODOWEGO PROGRAMU PRZYGOTOWANIA DO CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 22 lutego 2002

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW RPOWP NA LATA 2007 2013

ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW RPOWP NA LATA 2007 2013 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 86/1108/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 marca 2012 r. ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW NA LATA 2007 2013 L.p. Rozdział/podrozdz

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska Olsztyn, marzec 2015 SPIS TREŚCI I. UNIJNE AKTUALNOŚCI 2 1. Lepiej z ochroną środowiska

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ

ZAGADNIENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ ZAGADNIENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ Opracowanie: Grażyna Dębicka-Fobke Marta Jankowska ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...5 2. Ewolucja polityki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 347/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+ : unijny program na rzecz kształcenia,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21.1.2009 KOM(2009) 8 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU

Bardziej szczegółowo

TEKSTY PRZYJĘTE. Zjednoczona w róŝnorodności. w trakcie posiedzenia we. wtorek 13 września 2011 PARLAMENT EUROPEJSKI 2011-2012

TEKSTY PRZYJĘTE. Zjednoczona w róŝnorodności. w trakcie posiedzenia we. wtorek 13 września 2011 PARLAMENT EUROPEJSKI 2011-2012 PARLAMENT EUROPEJSKI 2011-2012 TEKSTY PRZYJĘTE w trakcie posiedzenia we wtorek 13 września 2011 P7_TA-PROV(2011)09-13 WYDANIE TYMCZASOWE PE Zjednoczona w róŝnorodności SPIS TREŚCI TEKSTY PRZYJĘTE PRZEZ

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL

PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL 2 SPIS TREŚCI 1.PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO...14 Plan Stabilności i Rozwoju...14 Przygotowanie instrumentów

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA. Warszawa, listopad 2003 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA. Warszawa, listopad 2003 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA Warszawa, listopad 2003 r. SPIS TREŚCI WSTĘP 3 POZYCJA KONKURENCYJNA POLSKI 4 RYNEK PRODUKTÓW I USŁUG

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/63 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje P7_TA(2012)0359 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 23 lutego 2013 r. Sprawozdanie nr 15/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. 1. RYNEK WEWNĘTRZNY - Komisja przyjmuje europejski plan działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Co w tym roku zrobiła dla nas Unia Europejska?

Co w tym roku zrobiła dla nas Unia Europejska? Co w tym roku zrobiła dla nas Unia Europejska? Jak co roku, Komisja Europejska opublikowała multimedialny rocznik, w którym prezentuje najważniejsze osiągnięcia Unii Europejskiej w 2009 r. W roczniku zebrano

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo