Kiedy warto sięgać po to narzędzie?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kiedy warto sięgać po to narzędzie?"

Transkrypt

1 Kiedy warto sięgać po to narzędzie? Działania marketingu szeptanego (WoMM, czyli z ang. Word of Mouth Marketing) stanowią bardzo efektywne narzędzie w przypadku większości marek. Jak je wykorzystać i zapewnić sobie maksymalną efektywność? Dlaczego marketing szeptany (WoMM)? Dla wielu marek marketing szeptany, rozumiany jako działania rekomendacyjne i pobudzające rekomendację, jest bardzo skutecznym narzędziem marketingowym, szczególnie jeśli zauważymy, że nie musi on pociągać za sobą dużych wydatków budżetowych. W przypadku najpopularniejszej z całego szeregu narzędzi WoMM usługi - tzw. amplifyingu inte rnetowego, czyli wpisów rekomendacyjnych np. na forach internetowych - dodatkową zaletą jest fakt, że wydatkami tymi można dość elastycznie zarządzać, zależnie od efektywności działań, sezonowości i naszych możliwości finansowych, co często bywa czynnikiem niezwykle istotnym. 1 / 11

2 Zastanówmy się, kiedy warto po to narzędzie sięgać? Na jakość efektów marketingu szeptanego w postaci amplifyingu internetowego silny wpływ ma kategoria produktowa/branża, dla której miałby być wykorzystany. Zainteresowane tym narzędziem będą szczególnie marki, w których w procesie zakupowym internet odgrywa znaczącą rolę, szczególnie na etapie rozważania i wyboru - tu pojawia się pojęcie tzw. efektu ROPO (Research Online Purchase Offline). Polega on na fakcie intensywnego poszukiwania informacji o markach/produktach i usługach przez konsumentów za pomocą internetu i następnie zakupach dokonywanych już w tradycyjnych offline'owych kanałach. Badanie TNS OBOP dla Google stwierdza, że np. w branży AGD/RTV aż 74 proc. klientów dokonujących zakupów w handlu offine'owym poszukiwało wcześniej informacji za pomocą internetu. Co bardzo ciekawe, tylko jeden klient na pięciu zmienia swoją decyzję w miejscu zakupów, co oznacza, że wybory zdecydowanej większości naszych potencjalnych klientów są silnie ugruntowane już na poziomie poszukiwania informacji w internecie. To kolejna przesłanka, wskazująca jak efektywnym narzędziem może być marketing szeptany w formie amplifyingu internetowego. Jeśli jesteśmy przekonani, że w naszym procesie zakupowym efekt ROPO odgrywa istotną rolę, pora przyjrzeć się kolejnym czynnikom mającym wpływ na zasadność użycia ampilfyingu i nternetowego w przypadku naszej marki. 2 / 11

3 Rekomendacja konsumencka (WoM) Istnieją kategorie produktowe, w których rekomendacja konsumencka, czyli z ang. WoM (Word of Mouth ) odgrywa znaczącą rolę. Polecanie przez znajomych to w wielu przypadkach podstawowy kanał rozchodzenia się informacji o naszej marce - w ten sposób decydujemy się na skorzystanie z bardzo wielu marek, a w tym bardzo często tzw. małych usług". Stąd wniosek, że silna obecność WoM w procesie zakupowym naszej marki to kolejny czynnik zwiększający potencjał naszych ewentualnych działań amplifyingowych. Serwis internetowy, czyli landing page naszej kampanii Serwis WWW to serce większości naszych kampanii internetowych, w tym również działań amp lifyingu internetowego. W większości przypadków to właśnie na naszym serwisie internetowym ląduje" nasz potencjalny klient, stąd nazwa landing page. 3 / 11

4 Aby wygenerowane przez nas poprzez amplifying odwiedziny naszego serwisu przełożyły się na konkretne efekty, takie jak np. zwiększenie świadomości marki, poznanie benefitów naszej marki czy w końcu np. dokonanie zakupu, musimy naszemu odwiedzającemu zapewnić na naszym landing page odpowiednią, interesującą i angażującą treść, często również silne tzw. call to action", mające go skłonić do wykonania konkretnych akcji. Landing page może stanowić sam serwis, ale bardzo często znacznie skuteczniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie do tego celu konkretnych sekcji i elementów. Oznacza to, że już na etapie projektowania struktury serwisu powinniśmy przewidzieć obecność treści, do których chcielibyśmy potem kierować naszych potencjalnych klientów poprzez am plifying i pozostałe działania wykorzystujące takie narzędzia, jak np. AdWords. To element znacznie podnoszący jakość i tym samym skuteczność działań amplifyingowych. Jednym z możliwych rozwiązań wspierających działania amplifyingowe jest wyposażenie serwisu w sekcję Artykuły". Dla przykładu na serwisie zostało zastosowanych sześć sekcji, w każdej z nich po artykułów, co daje łącznie ok potencjalnych landing page, stanowiących bardzo sensowną bazę dla działań amplifyingowych i umożliwiających masowe kierowanie ruchu z sieci na serwis. Amplifyierzy z grupy docelowej 4 / 11

5 Kolejną istotną sprawą jest zrekrutowanie osób prowadzących amplifying z grupy docelowej naszej marki. Amplifyierzy muszą być w stanie prowadzić wiarygodny dialog z potencjalnymi klientami, w którym wykażą się znajomością kategorii produktowej i jej zagadnień lub/i ekspercką wiedzą na jej temat. Amplifying krok po kroku Przeprowadzenie kampanii amplifyingowej składa się najczęściej z następujących kroków: - Określenie celów kampanii. - Określenie intensywności kampanii. - Określenie tonality komunikacji. - Określenie Reason to Talk w postaci scenariuszy komunikacji. - Przygotowanie serwisu i jego poszczególnych podstron (landing page). - Określenie touchpointów, czyli miejsc, gdzie będziemy się komunikować. - Rekrutacja amplifyierów. - Szkolenie produktowe amplifyierów. - Określenie sposobów monitoringu i kontroli kampanii. - Działania amplifyingowe. - Raportowanie. 5 / 11

6 Określenie celów kampanii Na tym etapie musimy jasno zdefiniować cele naszego działania: od wizerunkowych, poprzez budowanie świadomości marki, budowanie ruchu na serwis, po cele sprzedażowe. Ten etap zdecydowanie determinuje charakter i narzędzia kampanii. Warto zdefiniować jeden główny, klarowny cel - musimy móc go potem w łatwy sposób przełożyć na pracę naszych amplifyierów i zaimplementować w scenariusze działań. Przykładowym celem może być np. rekrutacja do konkursu lub informowanie o naszym nowym oddziale czy np. nowej usłudze. Jeśli naszym celem jest np. walka z czarnym PR'em i negatywnymi opiniami o naszej marce, warto zastanowić się nad wykorzystaniem oficjalnego reprezentanta naszej marki w sieci - nazywanego erzecznikiem marki X. Określenie intensywności kampanii Na tym etapie określamy intensywność naszych działań - najczęściej zakładając ilość generowanych komunikatów. Uzależniamy ją od naszych możliwości finansowych, naszych celów, charakterystyki branży, w jakiej działamy i w końcu możliwości, jakie daje sieć. Intensywność działań dość często ulega modyfikacjom w początkowym okresie optymalizacji 6 / 11

7 kampanii. Określenie tonality komunikacji Określamy ton i charakter komunikacji, wpisujący się idealnie w konstrukcję naszej marki i nasze cele. Ważne byśmy również w czasie działań amplifyingowych wspomagali długoterminowe cele i pozycjonowanie naszej marki. Określenie Reason to Talk w postaci scenariuszy komunikacji W działaniach amplifyingowych musimy zadbać o tzw. Reason to Talk", czyli powód naszego zabierania głosu w sieci, który ma spowodować, że głos naszej marki będzie ciekawy dla potencjalnego audytorium. Jak nietrudno się domyśleć, stricte produktowa komunikacja najczęściej jest niewystarczająca - powinniśmy się starać poprzez naszą aktywność amplifyingową dotykać zagadnień poruszających naszych potencjalnych klientów. W tym miejscu wracamy do treści na serwisie, do których chcemy prowadzić naszą grupę docelową. Wyraźnie widać, jak ważną rolę odgrywa integracja naszych działań amplifyingowych z serwisem, jego treścią, ale również z pozostałymi aktywnościami marketingowymi, również 7 / 11

8 poza siecią. Określamy tzw. Reason to Talk" pamiętając, że naszym zadaniem jest maksymalnie zaangażować naszych potencjalnych klientów. Ten etap powinien zakończyć się serią przykładowych scenariuszy działań i uwzględniać określone wcześniej elementy kampanii. Polecam przygotowanie relatywnie dużej ilości scenariuszy i szybką weryfikację ich skuteczności w trakcie kampanii, odrzucenie najsłabszych i skupienie się na tych, które zapewniają nam odpowiednią efektywność. Przygotowanie serwisu i jego poszczególnych podstron (landing page) Jeśli istnieje potrzeba, tworzymy nowe sekcje i treści na nasz serwis. To do nich będziemy kierować konsumentów poprzez nasze działania amplifyingowe. Naszym zadaniem jest osiągnięcie jak największej spójności merytorycznej między założonymi wcześniej scenariuszami działań, a treściami, do których kierujemy naszych potencjalnych klientów poprzez amplifying. Jeśli przykładowa kampania amplifyingowa preparatu antytrądzikowego poruszałaby temat 5 filarów cery wolnej od trądziku", powinniśmy zapraszać potencjalnych konsumentów do odwiedzin artykułu lub sekcji naszego serwisu o tej właśnie nazwie i odpowiedniej merytoryce, a nie do serwisu jako takiego. 8 / 11

9 Określenie touchpointów, czyli miejsc, gdzie będziemy się komunikować Na tym etapie musimy zrobić research sieci i zastanowić się, gdzie w internecie możemy skomunikować się z naszymi potencjalnymi klientami. Na tej podstawie ułożyć listę touchpointów, najczęściej forów internetowych, rzadziej blogów i tzw. portali sharingowych. Rekrutacja amplifyierów To jest bardzo istotny etap, w którym zabezpieczamy wiarygodność naszej komunikacji. Nasi amplifyierzy powinni być zrekrutowani z przedstawicieli naszej grupy docelowej. Należy pamiętać, że w niektórych kategoriach jest to mało realne - np. w wypadku komunikacji z grupą dużych przedsiębiorców, osobami z kadry zarządzającej. Wtedy zadbajmy o to, by nasi amplifyierzy byli możliwie bliscy tej grupie, czyli w tym przypadku np. studentami kierunków ekonomicznych. Szkolenie produktowe amplifyierów 9 / 11

10 Absolutną koniecznością jest solidne przeszkolenie naszych amplifyierów z zagadnień kategorii produktowej, wyposażenie ich w wiedzę na temat naszej marki i jej benefitów, marek i działań konkurencji. Takie podejście zapewni nam wysoki poziom merytoryczny naszej komunikacji, a to z kolei docenią nasi potencjalni klienci. Określenie sposobów monitoringu i kontroli kampanii To ważny etap planowania kampanii - dobre narzędzia monitorujące kampanię pozwalają nam szybko i skutecznie ją optymalizować i podnosić jej skuteczność. Ruch na serwis śledzimy za pomocą systemów analitycznych, takich jak np. Google Analitycs. Kondycję naszej marki w sieci możemy śledzić na bieżąco za pomocą platform monitorujących, takich jak np. nasz rodzimy NewsPoint. Natomiast monitoring działań samych amplifyierów powinna zapewnić agencja, dostarczając odpowiednie autorskie narzędzie do tego celu. Narzędzie to powinno pozwalać przynajmniej na proste analizy i wizualizacje danych ilościowych. Działania amplifyingowe 10 / 11

11 Wdrażamy kampanię. Pamiętajmy o stopniowym zwiększaniu intensywności działań, tak aby nie zarzucić wybranych touchpointów naszymi komunikatami, co najczęściej traktowane jest jako czysty spam. Początek kampanii to czas ciągłego, intensywnego monitoringu i optymalizacji wszystkich aspektów działań. Raportowanie Agencje prowadzące kampanie amplifyingowe raportują najczęściej w okresach miesięcznych, czasem na starcie kampanii częstotliwość raportowania jest większa. Zakres merytoryczny raportu jest bardzo zależny od przyjętych celów, natomiast zawsze zadaniem agencji jest zgłaszanie na bieżąco wszystkich ewentualnych kryzysów dotyczących marki, które pojawiają się w sieci i opis najciekawszych insightów konsumenckich. Podsumowanie Kampanie marketingu szeptanego w postaci amplifyingu internetowego są doskonałą alternatywą dla firm o ograniczonych budżetach marketingowych. Jednak aby działania te były bardzo skuteczne, należy zadbać o sporą ilość wyżej omówionych elementów, zwłaszcza na etapie planowania i optymalizacji kampanii. 11 / 11

raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy

raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy sierpień 2010 spis treści 5 Szeptanie jest w cenie W informacje znalezione w sieci wierzy niemal trzy czwarte Polaków. Jedynym europejskim narodem, który wyprzedza

Bardziej szczegółowo

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU spis treści FACEBOOK DLA BIZNESU 4 6 Mobile first, mobile best Dlaczego Mark Zuckerberg wyprasza ze swojego pokoju zespoły projektowe? Jaki cel przyświeca Facebookowi

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

RTB. Poradnik. Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła

RTB. Poradnik. Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła Poradnik RTB Fot. Corbis/FotoChannels Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła IAB Polska PORADNIK RTB dodatek do Media

Bardziej szczegółowo

Poradnik. RTB Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła

Poradnik. RTB Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła Poradnik RTB Fot. Corbis/FotoChannels Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła rozdział 1 CO TO JEST RTB? 48 Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

reklamy online w Polsce

reklamy online w Polsce Raport Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce Partner strategiczny Przedmowa Często słyszy się, że rynek online jest jak perpetuum mobile. Sporo w tym prawdy przedstawiciele branży zgodni są, że

Bardziej szczegółowo

Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl

Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl 1 O NAS Misją Media Solutions Group są kompleksowe, skuteczne i przejrzyste rozwiązania reklamowe. Nie jesteśmy agencją sieciową dlatego pozwala nam to głęboko zaangażować

Bardziej szczegółowo

Marketing Automation. Definitywny i ostateczny przewodnik po Marketing Automation

Marketing Automation. Definitywny i ostateczny przewodnik po Marketing Automation Marketing Automation Definitywny i ostateczny przewodnik po Marketing Automation Co to jest Marketing Automation dlaczego świat zaczyna korzystać z systemów do automatyzacji Jak wykorzystywać system do

Bardziej szczegółowo

BIURO PODRÓŻY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH. Wyłącznie przykłady z turystyki! Praktyczny poradnik dla branży turystycznej

BIURO PODRÓŻY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH. Wyłącznie przykłady z turystyki! Praktyczny poradnik dla branży turystycznej BIURO PODRÓŻY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH Praktyczny poradnik dla branży turystycznej Facebook, YouTube, blog firmowy, wideo Twitter, Google+, mikroblog, fan page forum turystyczne, wirtualny klient Lubię

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska Poradnik e-commerce Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska IAB Grupy robocze Poradnik e-commerce Spis treści 03 Wstęp. Michał Kraus 04 Obowiązki internetowego

Bardziej szczegółowo

strategia internetowa planowanie. kreacja

strategia internetowa planowanie. kreacja coal creative badanie. strategia internetowa planowanie. kreacja Spis treści 1. Coal Creative 2 2. Strategie internetowe 4 2.1 Co to jest strategia internetowa? (4) 2.2 Istota strategii internetowej (5)

Bardziej szczegółowo

18 pomysłów na lepszy e-mail Marketing dzięki Marketing Automation

18 pomysłów na lepszy e-mail Marketing dzięki Marketing Automation Autorzy: Marek Broda, Product Manager, SALESmanago Marketing Automation Grzegorz Błażewicz, CEO& Founder, SALESmanago Marketing Automation 18 pomysłów na lepszy e-mail Marketing dzięki Marketing Automation

Bardziej szczegółowo

Case studies 4 projektów: Wdrożenie e-commerce Optymalizacja działającego e-commerce E-marketing Kompleksowa obsługa

Case studies 4 projektów: Wdrożenie e-commerce Optymalizacja działającego e-commerce E-marketing Kompleksowa obsługa 1 Case studies 4 projektów: Wdrożenie e-commerce Optymalizacja działającego e-commerce E-marketing Kompleksowa obsługa kompleksowa realizacja e-commerce agencja interaktywna e-mail marketing system rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Dla kogo jest ten poradnik?

Dla kogo jest ten poradnik? Partnerzy Wydawca Dla kogo jest ten poradnik? Chcesz tanio, a przede wszystkim skutecznie, zareklamować swoją firmę, produkt, usługę, markę? Wiesz mało na temat reklamy w internecie, bo jeszcze nie miałeś

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Spis treści Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl 25 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 1. DLACZEGO MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE? 3 2. KLIKA SŁÓW O AGENCJI SOCIALPATHS 4 3. DOŚWIADCZENIE I SUKCESY 5

SPIS TREŚCI 2 1. DLACZEGO MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE? 3 2. KLIKA SŁÓW O AGENCJI SOCIALPATHS 4 3. DOŚWIADCZENIE I SUKCESY 5 Spis Treści SPIS TREŚCI 2 1. DLACZEGO MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE? 3 2. KLIKA SŁÓW O AGENCJI SOCIALPATHS 4 3. DOŚWIADCZENIE I SUKCESY 5 4. STRATEGIA KROK PO KROKU 5 KROK 1 ANALIZA 5 KROK 2 DEFINICJA CELÓW 6

Bardziej szczegółowo

Jak rozwija się polski handel elektroniczny na tle rynku światowego?

Jak rozwija się polski handel elektroniczny na tle rynku światowego? 22 E- COMMERCE W POLSCE Jak rozwija się polski handel elektroniczny na tle rynku światowego? E-commerce to handel internetowy wykorzystujący do swego funkcjonowania środki i urządzenia elektroniczne. Według

Bardziej szczegółowo

Programy lojalnościowe i motywacyjne

Programy lojalnościowe i motywacyjne Media & Marketing Polska DODATEK BIURA REKLAMY Programy lojalnościowe i motywacyjne Badanie potencjału rynku BtoB Nowe trendy okiem ekspertów Skuteczny program w biznesie Mechanizmy społecznościowe a lojalność

Bardziej szczegółowo

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH www.semspecialist.pl Numer 2 styczeń 2011 ISSN 2082-3894 SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH PATRONAT WYDAWCA Duarte Leszek Wolany ul. Studzienna

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie?

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? www.pwc.pl Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? Raport e-commerce 2011 Raport powstał dzięki współpracy z naszymi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 12 MAJA 2015 1 Spis treści List do Akcjonariuszy... 6 Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Grupy Comperia za pierwszy

Bardziej szczegółowo

E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży

E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży 1 2 Autor raportu Grzegorz Skiera (Silence!) Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie

USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE obsługa stron WWW, e-sklepów oraz aukcji sprzedażowych Wybierz swój pakiet lub usługę... E-COMMERCE

Bardziej szczegółowo

Marketing społecznościowy w hotelarstwie

Marketing społecznościowy w hotelarstwie dr Rafał Marek praktyka doświadczenie - wiedza Praktyczny poradnik hotelarza: Marketing społecznościowy w hotelarstwie Zdobywaj klientów w internecie! Tytuł Marketing społecznościowy w hotelarstwie. Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE WIELOKANAŁOWEJ KOMUNIKACJI Z KLIENTEM. LeadBullet SalesManago Focus Telecom Polska. Raport opracowany przez ekspertów:

STRATEGIE WIELOKANAŁOWEJ KOMUNIKACJI Z KLIENTEM. LeadBullet SalesManago Focus Telecom Polska. Raport opracowany przez ekspertów: STRATEGIE WIELOKANAŁOWEJ KOMUNIKACJI Raport opracowany przez ekspertów: LeadBullet SalesManago Focus Telecom Polska Z KLIENTEM 1 Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAPLECZA SEO Operatory W GOOGLE SEM A CALL CENTER GOOGLE +1 BUTTON MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH

PLAN ZAPLECZA SEO Operatory W GOOGLE SEM A CALL CENTER GOOGLE +1 BUTTON MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH www.semspecialist.pl Numer 5 kwiecień 2011 ISSN 2082-3894 #5 PLAN ZAPLECZA SEO Operatory W GOOGLE SEM A CALL CENTER GOOGLE +1 BUTTON PATRONAT WYDAWCA Duarte Leszek Wolany

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo