Realizowane projekty, na realizację których środki zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych zagranicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizowane projekty, na realizację których środki zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych zagranicznych"

Transkrypt

1 Realizowane projekty, na realizację których środki zostały w ramach postępowań konkursowych zagranicznych PROGRAM HORISON2020 EUROfusion_IFJ Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium; IFJ contribution to the European Joint Programme under the Council Regulation (EURATOM) No 1314/2013 of 16 December 2013 Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Krzysztof Drozdowicz ,58 EUR ( w 2014: zł) 02/10/ /12/2018 Komisja and Training Programme of the European Atomic Energy Community ( ) complementing the Framework Programme Horizon PR PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ Numer Tytuł Design of a pan-european Infrastructure for Large Apparatus studying Grand Unification, Neutrino Astrophysics and Long Baseline Neutrino Oscillations (LAGUNA-LBNO) ( ) Union of Light Ion Centres in Europe (ULICE) ( ) European Nuclear Science and Applications (ENSAR) ( ) Kierownik naukowy, imię, prof. dr hab. Agnieszka Zalewska prof. dr hab. Paweł Olko Coordinator: Management group based in GANIL, Caen, EUR (Kurs 4, ,48 zł) EUR (Kurs 4, ,45 zł) EUR (Kurs 3, ,10 zł) instytucji 01/09/ /08/2014 Komisja 01/09/ /08/2014 Komisja 01/09/ /08/2014; 31/12/2014 Komisja programu, w ramach którego projekt jest finansowany 7. PR, CAPACITIES - Infrastructures 7. PR, CAPACITIES - Infrastructures; Integrated Activity 7. PR, CAPACITIES - Infrastructures; 124

2 Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators (AIDA) ( ) Higgs Tools The Higgs quest exploring electroweak symmetry breaking at the LHC (HIGGSTOOLS) ( ) France; Koordynator grupy polskiej i w IFJ PAN: prof. dr hab. Adam Maj Coordinator: CERN, Switzerland; Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Leszek Zawiejski Koordynator: Univ. of Durham, koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Zbigniew Wąs EUR (Kurs 3, ,20 zł) ,15 EUR Dla JFJ PAN 01/02/ /01/2015 Komisja 01/01/ /12/2018 Komisja Integrated Activity 7. PR, CAPACITIES - Infrastructures; Integrated Activity 7. PR, PEOPLE - Marie Curie Initial Training Network Projekty, w których uczestniczy IFJ PAN, ale nie jest sygnatariuszem kontraktu Numer Tytuł Kierownik naukowy, imię, Projekt: Era NET for Nuclear Physics Infrastructure (NuPNET) Topic 1: "GAmma detection with New Advanced Scintillators" (GANAS) ( ) PITNG-GA Advanced Particle Phenomenology in the LHC area (LHCPhenoNet) Koordynacja polska: NCBiR Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Adam Maj Koordynacja w Polsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach; instytucji programu, w ramach którego projekt jest finansowany -- 01/01/ NCBiR 7. PR, Coordination- ERA-NET Refundacja kosztów wg not obciążeniowych 03/02/ /12/2014 Komisja 7. PR, PEOPLE - Marie Curie Initial Training Network 125

3 Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Stanisław Jadach Projekty, w których uczestniczą eksperci z IFJ PAN Numer Tytuł Kierownik naukowy, imię, Integrated non-co2 Greenhouse gas Observation System (InGOS) ( ) Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Ireneusz Śliwka, udział mgr inż. Jarosław Bielewski udział ekspertów z IFJ PAN instytucji Komisja programu, w ramach którego projekt jest finansowany 7. PR, CAPACITIES - Infrastructures; Integrated Activity UDZIAŁ W INNYCH PROGRAMACH MIĘDZYNARODOWYCH Numer Tytuł Kierownik naukowy, imię, (COSY- III) Forschungszentrum Julich GmbH, COSY-III (faza III); Development of the PID method based on the de/dx measurement for the Straw tube Tracker - faza III: Development of the signal processing method for high performance PANDA STT (Opracowanie metody identyfikacji cząstek opartej na pomiarze de/dx w wielowarstwowym detektorze słomkowym), eksperyment dr Krzysztof Pysz, dr inż. Paweł Kulessa, Przyznane środki EUR ,40 zł 01/10/ /09/2014; 31/12/2014 instytucji Forschungzentru m Jülich (FZJ) programu, w ramach którego projekt jest finansowany Program COSY-III 126

4 Contract number No 17101/2014 PSPB-049/ V4 Standart Project PANDA ( ) Retrospective biological dosimetry at low and high dose of radiation and radioiodine impact on individual susceptibility and health risk kontynuacja Projekt AGATA Advanced Gamma Tracking Array for Nuclear Spectroscopy 4π gamma tracking spectrometer (I etap ) kontynuacja Ion mobility in lightweight compounds for energy storage ( ) Radon in thermal waters and radon risk in chosen thermal water spas in V4 countries prof. dr hab. Antonina Cebulska-Wasilewska prof. Bo Cederwall, The Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden, Koordynator krajowy: dr Witold Męczyński prof. dr hab. Zbigniew Łodziana Koordynacja Comenius University, Bratislava, w IFJ PAN: dr hab. Krzysztof Kozak (HU, CS, PL. SL) 4500 EUR ,60 zł w każdym państwie oddzielnie ,64 Dla IFJ PAN: ,75 Refundacja kosztów pobytu na Węgrzech, refundacja kosztów rozwożenia detektorów w Polsce EUR International Atomic Energy Agency NCN 01/09/ /09/2015 Szwajcarska Rada Federalna 01/01/ /11/2014 The Visegrad Fund - Council of Ambassadors Współpraca IAEA z IFJ PAN Polish-Swiss Programme / Polsko-Szwajcarski Program Badawczy International Visegrad Fund MoC-CERN-CLIC MoU-CERN-2014 Memorandum on Cooperation for the CLIC Detector and Physics Study Memorandum of Understanding for the Future Circular Collider (FCC) Study hosted by CERN between CERN and IFJ PAN dr hab. Leszek Zawiejski Prof. dr hab. Tadeusz Lesiak 12/02/2013 na czas nieokreślony Z dnia 25 maja 2014; Memorandu m ma moc tak długo aż do osiągnięcia celów jakie CERN, Genewa Project badawczy CERN 127

5 Collaboration Agreement No. KE2058, No. KE2059, No. KE20 60 Collaboration Agreement No. KE20 61 FCAL &Development Collaboration Participation of HNINP (IFJ PAN) in the Electrical Quality Assurance during Long Shutdown 1 of the LHC ( ) Participation of HNINP (IFJ PAN) in the Vacuum Quality Assurance for the Consolidation of the LHC superconducting splices during 1st Long Shutdown of the LHC ( ) Dr hab. Leszek Zawiejski Dr Marek Stodulaski, prof. dr. hab. Marek Jeżabek, Dr Marek Stodulaski, prof. dr. hab. Marek Jeżabek, w latach Do w ramach PR UE AIDA stawiają sobie sygnatariusz e; podpisane przez CERN 2003 na czas nieokreślony CHF CERN, Genewa Ekspertyzy CHF CERN, Genewa Ekspertyzy F4E-FPA-327 (PMS-DG) F4E-FPA-327 (PMS-DG) F4E - European Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy Project SG01: Diagnostics Design and Development of the Radial Neutron Camera (RNC) and Radial Gamma-Ray Spectrometer (RGRS) for ITER F4E - European Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy Project SG03: Diagnostics Design and Development of the Radial Neutron Camera (RNC) and Radial konsorcjum: ENEA(koordynator, CNR, IFJ PAN, IPPLM, IST, UNIMIB; koordynator w IFJ PAN: dr Marek Stodulski konsorcjum: ENEA (koordynator, CNR, IFJ PAN, IPPLM, IST, UNIMIB; koordynator w IFJ PAN: dr Dariusz Bocian euro 04/12/ /04/2014 Komisja euro zł 23/10/ /08/2016 Komisja Program Fusion for Energy (F4E) - European Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy Program Fusion for Energy (F4E) - European Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy 128

6 F4E-GRT-403 (DG) Sciex Scientific Exchange Programme between New Member States of the EU and Switzerland (nr ) FermiLab grant Gamma-Ray Spectrometer (RGRS) for ITER F4E - European Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy Project: Conceptual Design and Interface Specifications of High Resolution Neutron Spectrometer (for ITER) ASPERA 2 ERA-NET AugerNext - innovative research studies for the next generation ground-based ultra-high energy cosmic ray experiment ( ) ASPERA 2 ERA-NET ISOTTA (Isotope Trace Analysis) advanced techniques for the production, purification and radiopurity analysis of isotopically enriched sources for double beta decay ( ) NanoRDI-NanoIR in Radiation Damage Investigation (2014); Politechnika w Lozannie LArIAT: Liquid Argon In A Testbeam Konsorcjum: IFJ PAN, Uppsala University; Koordynator : IFJ PAN, prof. dr hab. Urszula Woźnicka Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Henryk Wilczyński Wyk.: Uniw. Śląski, prof. A. Kowalczyk, Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Agnieszka Zalewska Euro zł 10/10/ /04/2016 Komisja ASPERA 2 ERA- NET ASPERA 2 ERA- NET Program Fusion for Energy (F4E) ERA-NET ERA-NET Dr Ewelina Lipiec - 15/05/ /11/2014 Scientific Exchange Programme between New Member States of the EU and Switzerland Mgr Paweł Kryczyński FermiLab 129

7 Sieć COST Numer Tytuł Kierownik naukowy, imię, MPNS Action MP 0903 BMBS Action TD 1002 MPNS Action MP 1203 MPNS Action MP 1308 COST European Cooperation in the Field of Scientific and Technological ; MPNS Action MP 0903 Nanoalloys as advanced materials: from structure to properties and applications (NANOALLOY) COST European Cooperation in the Field of Scientific and Technological ; BMBS Action TD 1002: European network on applications of Atomic Force Microscopy to NanoMedicine and Life Sciences (AFM4NanoMed&Bio) COST European Cooperation in the Field of Scientific and Technological ; MPNS Action MP 1203: Advanced Spatial and Temporal X- Ray Metrology COST European Cooperation in the Field of Scientific and Technological ; MPNS Action MP 1308: Towards Oxide-Based Electronics (TO-BE) Koordynator: prof. Riccardo Fernando, Universita di (Genova, Italy), w IFJ PAN: dr hab. Przemysław Piekarz Koordynator: prof. Pierre Parot (CEA, Marcoule), dr hab. Małgorzata Lekka 0 działań koordynacyjnych działań koordynacyjnych; dr Janusz Lekki 0 działań koordynacyjnych w IFJ PAN: dr hab. Przemysław Piekarz działań koordynacyjnych 06/05/2010 przystąpił: 13/05/2011 instytucji 05/05/2014 COST European Cooperation in Science and Technology 13/12/ /12/2014 COST European Cooperation in Science and Technology 16/11/ /11/2016 COST European Cooperation in Science and Technology 15/04/ /04/2018 COST European Cooperation in Science and Technology programu, w ramach którego projekt jest finansowany Sieć COST Sieć COST Sieć COST Sieć COST 130

8 Projekty finansowane przez ZIBJ Dubna Numer Tytuł Kierownik naukowy, imię, 236/ Temat /2014 Synteza i własności jąder na granicy stabilności ; Projekt badawczy finansowany ze składki Polski w ZIBJ: Stworzenie wspólnego klastra Kraków-Dubna do pomiarów wysokoenergetycznego promieniowania gamma z wykorzystaniem nowych scyntylatorów LaBr3 do badań egzotycznych jąder /11 Współpraca w ramach tematu Temat /2014: Badanie struktur i nowych materiałów przy wykorzystaniu rozpraszania neutronów, projekt badawczy finansowany ze składki Polski w ZIBJ: Badanie dynamiki i polimorfizmu wybranych materiałów miękkich oraz nowych materiałów dla magazynowania wodoru: ( ) /15 Temat /2015; Projekt badawczy Modernizacja i eksploatacja cyklotronu AIC-144 dla wykorzystania go do protonowej terapii melanomy oka Rozporzadzenie 118 z dn , pkt 13. Temat /2014; Projekt badawczy "Zero degree spectrometer for ACCULINNA-2", /Budowa spektrometru zera stopni dla separatora ACCULINNA-2 prof. dr hab. Adam Maj dr hab. Jan Krawczyk mgr inż. Jacek Sulikowski dr Grzegorz Kamiński 2012: USD - z tego 20% na wymianę międzynarodową - refundacje wymiany międzynarodowej i kosztów badań w ZIBJ USD USD na aparaturę dla IFJ W 2014: 50000USD na prowadzenie w ZIBJ instytucji 26/04/ /12/2014 ZIBJ Dubna ZIBJ Dubna 01/01/ /12/2015 ZIBJ Dubna 01/01/ /12/2014 ZIBJ Dubna 131

9 Projekty realizowane w ramach grantów UE przyznanych na korzystanie z infrastruktur badawczych (Transnational Access to EU Infrastructures TARI) Facility name: pulsed neutron and muon source ISIS (Rutherford Appleton Laboratory), Wielka Brytania Numer Tytuł Kierownik naukowy, imię, Study of unusual dynamic magnetic behavior in 3D molecular magnets R. Pełka, P. Konieczny Czas na wiązce Facility name: DAPHNE Synchrotron, Laboratori Nazionali di Frascati, Frascati, Włochy Numer Tytuł TARI Characteristic of modified Chitosan foils used as biosupport Kierownik naukowy, imię, Prof. dr hab. Wojciech M. Kwiatek instytucji 6/07/ /07/2014 NMI3 Access Programme instytucji 5000,00 zł 17/05/ /05/2014 Komisja (program CALIPSO) Facility name: SLS Synchrotron, Paul Scherrer Institute, Villigen, Szwajcaria Numer Tytuł Kierownik naukowy, imię, SLS nr " into radiation damage of DNA Dr inż. Joanna Czapla- Masztafiak instytucji 5 000,00 zł Komisja (program 132

10 SLS nr In situ biochemical monitoring of the interaction of platinum drugs with DNA under physiological conditions CALIPSO) Dr inż Ewelina Lipiec 5 000,00 zł Komisja (program CALIPSO) 133

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Mieczysław Borysiewicz, Wanda Kacprzyk ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD MANAGEMENT OF THE RISK FROM

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO WNIOSKU NCN czyli wszystkie ważne informacje

PRZEWODNIK PO WNIOSKU NCN czyli wszystkie ważne informacje PRZEWODNIK PO WNIOSKU NCN czyli wszystkie ważne informacje Wszystkie poniższe dane są wymagane na etapie przygotowywania wniosku w systemie OSF w części Wnioskodawca oraz w przypadku podmiotu złożonego

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 11

Studia Medyczne Tom 11 Studia Medyczne Tom 11 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 11 Q U A R T E R LY july september Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=3,80 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA 1.4.2006 C 79/1 I (Informacje) RADA MODERNIZACJA SYSTEMÓW EDUKACJI I SZKOLEŃ: WAŻNY WKŁAD NA RZECZ DOBRO- BYTU I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE WSPÓLNE SPRAWOZDANIE OKRESOWE RADY I KOMISJI Z 2006 R. Z

Bardziej szczegółowo

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2014 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt)

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) ZAŁ. 1 PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) PAWEŁ CHURSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Analizy Regionalnej

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

JAK NAPISAĆ PROJEKT W NOWYM BUDŻECIE UE NA LATA 2014-2020 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

JAK NAPISAĆ PROJEKT W NOWYM BUDŻECIE UE NA LATA 2014-2020 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 84 Nr kol. 1907 Sylwester MARKUSIK 1,2 JAK NAPISAĆ PROJEKT W NOWYM BUDŻECIE UE NA LATA 2014-2020 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie graficzne Redaktor techniczny Zofia Kosińska Redakcja i korekta Anna Matysiak Skład i łamanie Logoscript

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Plan nr 1 Ramowy plan stażu w firmie XXX, w terminie N października N grudnia 2014 (60 dni)

Plan nr 1 Ramowy plan stażu w firmie XXX, w terminie N października N grudnia 2014 (60 dni) Plan nr 1 Ramowy plan stażu w firmie XXX, w terminie N października N grudnia 2014 (60 dni) Planowany staż w firmie XXX ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych i nabycia praktycznych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Roman Z. Morawski. Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak

Opracowanie Roman Z. Morawski. Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie Roman Z. Morawski Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie graficzne i redakcja techniczna Zofia Kosińska Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program

Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program Niedziela, 3 kwietnia 2011 / Sunday, April 3rd, 2011 Godzina / Hour 16.30 Uruchomienie Biura Organizacyjnego Organizing Bureau starts to operate 18.00 Kolacja Dinner 19.30 otwarcie IWoMCDM 11 IWoMCDM 11

Bardziej szczegółowo

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events Business Tourism the magazine KWARTALNIK nr 1/2015 QUARTERLY no. 1/2015 ISSN: 2084-7416» Intel Extreme Masters 12-15 marca 2015» Intel Extreme Masters 12-15 March 2015 s. 4-5» VII Europejski Kongres Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

Trzy dekady promocji zdrowia czas działać

Trzy dekady promocji zdrowia czas działać Cianciara Probl Hig Epidemiol D. Trzy dekady 2011, promocji 92(1): 7-13 zdrowia czas działać Trzy dekady promocji zdrowia czas działać Three decades of health promotion time to act Dorota Cianciara 1,2/

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 16

Studia Medyczne Tom 16 Studia Medyczne Tom 16 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 16 Q U A R T E R L Y October December Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Mgr Jarosław Sadowski * MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Współpraca zagraniczna podejmowana przez powiaty i gminy jest dzisiaj dość powszechną

Bardziej szczegółowo