Realizowane projekty, na realizację których środki zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych zagranicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizowane projekty, na realizację których środki zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych zagranicznych"

Transkrypt

1 Realizowane projekty, na realizację których środki zostały w ramach postępowań konkursowych zagranicznych PROGRAM HORISON2020 EUROfusion_IFJ Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium; IFJ contribution to the European Joint Programme under the Council Regulation (EURATOM) No 1314/2013 of 16 December 2013 Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Krzysztof Drozdowicz ,58 EUR ( w 2014: zł) 02/10/ /12/2018 Komisja and Training Programme of the European Atomic Energy Community ( ) complementing the Framework Programme Horizon PR PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ Numer Tytuł Design of a pan-european Infrastructure for Large Apparatus studying Grand Unification, Neutrino Astrophysics and Long Baseline Neutrino Oscillations (LAGUNA-LBNO) ( ) Union of Light Ion Centres in Europe (ULICE) ( ) European Nuclear Science and Applications (ENSAR) ( ) Kierownik naukowy, imię, prof. dr hab. Agnieszka Zalewska prof. dr hab. Paweł Olko Coordinator: Management group based in GANIL, Caen, EUR (Kurs 4, ,48 zł) EUR (Kurs 4, ,45 zł) EUR (Kurs 3, ,10 zł) instytucji 01/09/ /08/2014 Komisja 01/09/ /08/2014 Komisja 01/09/ /08/2014; 31/12/2014 Komisja programu, w ramach którego projekt jest finansowany 7. PR, CAPACITIES - Infrastructures 7. PR, CAPACITIES - Infrastructures; Integrated Activity 7. PR, CAPACITIES - Infrastructures; 124

2 Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators (AIDA) ( ) Higgs Tools The Higgs quest exploring electroweak symmetry breaking at the LHC (HIGGSTOOLS) ( ) France; Koordynator grupy polskiej i w IFJ PAN: prof. dr hab. Adam Maj Coordinator: CERN, Switzerland; Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Leszek Zawiejski Koordynator: Univ. of Durham, koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Zbigniew Wąs EUR (Kurs 3, ,20 zł) ,15 EUR Dla JFJ PAN 01/02/ /01/2015 Komisja 01/01/ /12/2018 Komisja Integrated Activity 7. PR, CAPACITIES - Infrastructures; Integrated Activity 7. PR, PEOPLE - Marie Curie Initial Training Network Projekty, w których uczestniczy IFJ PAN, ale nie jest sygnatariuszem kontraktu Numer Tytuł Kierownik naukowy, imię, Projekt: Era NET for Nuclear Physics Infrastructure (NuPNET) Topic 1: "GAmma detection with New Advanced Scintillators" (GANAS) ( ) PITNG-GA Advanced Particle Phenomenology in the LHC area (LHCPhenoNet) Koordynacja polska: NCBiR Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Adam Maj Koordynacja w Polsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach; instytucji programu, w ramach którego projekt jest finansowany -- 01/01/ NCBiR 7. PR, Coordination- ERA-NET Refundacja kosztów wg not obciążeniowych 03/02/ /12/2014 Komisja 7. PR, PEOPLE - Marie Curie Initial Training Network 125

3 Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Stanisław Jadach Projekty, w których uczestniczą eksperci z IFJ PAN Numer Tytuł Kierownik naukowy, imię, Integrated non-co2 Greenhouse gas Observation System (InGOS) ( ) Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Ireneusz Śliwka, udział mgr inż. Jarosław Bielewski udział ekspertów z IFJ PAN instytucji Komisja programu, w ramach którego projekt jest finansowany 7. PR, CAPACITIES - Infrastructures; Integrated Activity UDZIAŁ W INNYCH PROGRAMACH MIĘDZYNARODOWYCH Numer Tytuł Kierownik naukowy, imię, (COSY- III) Forschungszentrum Julich GmbH, COSY-III (faza III); Development of the PID method based on the de/dx measurement for the Straw tube Tracker - faza III: Development of the signal processing method for high performance PANDA STT (Opracowanie metody identyfikacji cząstek opartej na pomiarze de/dx w wielowarstwowym detektorze słomkowym), eksperyment dr Krzysztof Pysz, dr inż. Paweł Kulessa, Przyznane środki EUR ,40 zł 01/10/ /09/2014; 31/12/2014 instytucji Forschungzentru m Jülich (FZJ) programu, w ramach którego projekt jest finansowany Program COSY-III 126

4 Contract number No 17101/2014 PSPB-049/ V4 Standart Project PANDA ( ) Retrospective biological dosimetry at low and high dose of radiation and radioiodine impact on individual susceptibility and health risk kontynuacja Projekt AGATA Advanced Gamma Tracking Array for Nuclear Spectroscopy 4π gamma tracking spectrometer (I etap ) kontynuacja Ion mobility in lightweight compounds for energy storage ( ) Radon in thermal waters and radon risk in chosen thermal water spas in V4 countries prof. dr hab. Antonina Cebulska-Wasilewska prof. Bo Cederwall, The Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden, Koordynator krajowy: dr Witold Męczyński prof. dr hab. Zbigniew Łodziana Koordynacja Comenius University, Bratislava, w IFJ PAN: dr hab. Krzysztof Kozak (HU, CS, PL. SL) 4500 EUR ,60 zł w każdym państwie oddzielnie ,64 Dla IFJ PAN: ,75 Refundacja kosztów pobytu na Węgrzech, refundacja kosztów rozwożenia detektorów w Polsce EUR International Atomic Energy Agency NCN 01/09/ /09/2015 Szwajcarska Rada Federalna 01/01/ /11/2014 The Visegrad Fund - Council of Ambassadors Współpraca IAEA z IFJ PAN Polish-Swiss Programme / Polsko-Szwajcarski Program Badawczy International Visegrad Fund MoC-CERN-CLIC MoU-CERN-2014 Memorandum on Cooperation for the CLIC Detector and Physics Study Memorandum of Understanding for the Future Circular Collider (FCC) Study hosted by CERN between CERN and IFJ PAN dr hab. Leszek Zawiejski Prof. dr hab. Tadeusz Lesiak 12/02/2013 na czas nieokreślony Z dnia 25 maja 2014; Memorandu m ma moc tak długo aż do osiągnięcia celów jakie CERN, Genewa Project badawczy CERN 127

5 Collaboration Agreement No. KE2058, No. KE2059, No. KE20 60 Collaboration Agreement No. KE20 61 FCAL &Development Collaboration Participation of HNINP (IFJ PAN) in the Electrical Quality Assurance during Long Shutdown 1 of the LHC ( ) Participation of HNINP (IFJ PAN) in the Vacuum Quality Assurance for the Consolidation of the LHC superconducting splices during 1st Long Shutdown of the LHC ( ) Dr hab. Leszek Zawiejski Dr Marek Stodulaski, prof. dr. hab. Marek Jeżabek, Dr Marek Stodulaski, prof. dr. hab. Marek Jeżabek, w latach Do w ramach PR UE AIDA stawiają sobie sygnatariusz e; podpisane przez CERN 2003 na czas nieokreślony CHF CERN, Genewa Ekspertyzy CHF CERN, Genewa Ekspertyzy F4E-FPA-327 (PMS-DG) F4E-FPA-327 (PMS-DG) F4E - European Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy Project SG01: Diagnostics Design and Development of the Radial Neutron Camera (RNC) and Radial Gamma-Ray Spectrometer (RGRS) for ITER F4E - European Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy Project SG03: Diagnostics Design and Development of the Radial Neutron Camera (RNC) and Radial konsorcjum: ENEA(koordynator, CNR, IFJ PAN, IPPLM, IST, UNIMIB; koordynator w IFJ PAN: dr Marek Stodulski konsorcjum: ENEA (koordynator, CNR, IFJ PAN, IPPLM, IST, UNIMIB; koordynator w IFJ PAN: dr Dariusz Bocian euro 04/12/ /04/2014 Komisja euro zł 23/10/ /08/2016 Komisja Program Fusion for Energy (F4E) - European Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy Program Fusion for Energy (F4E) - European Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy 128

6 F4E-GRT-403 (DG) Sciex Scientific Exchange Programme between New Member States of the EU and Switzerland (nr ) FermiLab grant Gamma-Ray Spectrometer (RGRS) for ITER F4E - European Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy Project: Conceptual Design and Interface Specifications of High Resolution Neutron Spectrometer (for ITER) ASPERA 2 ERA-NET AugerNext - innovative research studies for the next generation ground-based ultra-high energy cosmic ray experiment ( ) ASPERA 2 ERA-NET ISOTTA (Isotope Trace Analysis) advanced techniques for the production, purification and radiopurity analysis of isotopically enriched sources for double beta decay ( ) NanoRDI-NanoIR in Radiation Damage Investigation (2014); Politechnika w Lozannie LArIAT: Liquid Argon In A Testbeam Konsorcjum: IFJ PAN, Uppsala University; Koordynator : IFJ PAN, prof. dr hab. Urszula Woźnicka Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Henryk Wilczyński Wyk.: Uniw. Śląski, prof. A. Kowalczyk, Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Agnieszka Zalewska Euro zł 10/10/ /04/2016 Komisja ASPERA 2 ERA- NET ASPERA 2 ERA- NET Program Fusion for Energy (F4E) ERA-NET ERA-NET Dr Ewelina Lipiec - 15/05/ /11/2014 Scientific Exchange Programme between New Member States of the EU and Switzerland Mgr Paweł Kryczyński FermiLab 129

7 Sieć COST Numer Tytuł Kierownik naukowy, imię, MPNS Action MP 0903 BMBS Action TD 1002 MPNS Action MP 1203 MPNS Action MP 1308 COST European Cooperation in the Field of Scientific and Technological ; MPNS Action MP 0903 Nanoalloys as advanced materials: from structure to properties and applications (NANOALLOY) COST European Cooperation in the Field of Scientific and Technological ; BMBS Action TD 1002: European network on applications of Atomic Force Microscopy to NanoMedicine and Life Sciences (AFM4NanoMed&Bio) COST European Cooperation in the Field of Scientific and Technological ; MPNS Action MP 1203: Advanced Spatial and Temporal X- Ray Metrology COST European Cooperation in the Field of Scientific and Technological ; MPNS Action MP 1308: Towards Oxide-Based Electronics (TO-BE) Koordynator: prof. Riccardo Fernando, Universita di (Genova, Italy), w IFJ PAN: dr hab. Przemysław Piekarz Koordynator: prof. Pierre Parot (CEA, Marcoule), dr hab. Małgorzata Lekka 0 działań koordynacyjnych działań koordynacyjnych; dr Janusz Lekki 0 działań koordynacyjnych w IFJ PAN: dr hab. Przemysław Piekarz działań koordynacyjnych 06/05/2010 przystąpił: 13/05/2011 instytucji 05/05/2014 COST European Cooperation in Science and Technology 13/12/ /12/2014 COST European Cooperation in Science and Technology 16/11/ /11/2016 COST European Cooperation in Science and Technology 15/04/ /04/2018 COST European Cooperation in Science and Technology programu, w ramach którego projekt jest finansowany Sieć COST Sieć COST Sieć COST Sieć COST 130

8 Projekty finansowane przez ZIBJ Dubna Numer Tytuł Kierownik naukowy, imię, 236/ Temat /2014 Synteza i własności jąder na granicy stabilności ; Projekt badawczy finansowany ze składki Polski w ZIBJ: Stworzenie wspólnego klastra Kraków-Dubna do pomiarów wysokoenergetycznego promieniowania gamma z wykorzystaniem nowych scyntylatorów LaBr3 do badań egzotycznych jąder /11 Współpraca w ramach tematu Temat /2014: Badanie struktur i nowych materiałów przy wykorzystaniu rozpraszania neutronów, projekt badawczy finansowany ze składki Polski w ZIBJ: Badanie dynamiki i polimorfizmu wybranych materiałów miękkich oraz nowych materiałów dla magazynowania wodoru: ( ) /15 Temat /2015; Projekt badawczy Modernizacja i eksploatacja cyklotronu AIC-144 dla wykorzystania go do protonowej terapii melanomy oka Rozporzadzenie 118 z dn , pkt 13. Temat /2014; Projekt badawczy "Zero degree spectrometer for ACCULINNA-2", /Budowa spektrometru zera stopni dla separatora ACCULINNA-2 prof. dr hab. Adam Maj dr hab. Jan Krawczyk mgr inż. Jacek Sulikowski dr Grzegorz Kamiński 2012: USD - z tego 20% na wymianę międzynarodową - refundacje wymiany międzynarodowej i kosztów badań w ZIBJ USD USD na aparaturę dla IFJ W 2014: 50000USD na prowadzenie w ZIBJ instytucji 26/04/ /12/2014 ZIBJ Dubna ZIBJ Dubna 01/01/ /12/2015 ZIBJ Dubna 01/01/ /12/2014 ZIBJ Dubna 131

9 Projekty realizowane w ramach grantów UE przyznanych na korzystanie z infrastruktur badawczych (Transnational Access to EU Infrastructures TARI) Facility name: pulsed neutron and muon source ISIS (Rutherford Appleton Laboratory), Wielka Brytania Numer Tytuł Kierownik naukowy, imię, Study of unusual dynamic magnetic behavior in 3D molecular magnets R. Pełka, P. Konieczny Czas na wiązce Facility name: DAPHNE Synchrotron, Laboratori Nazionali di Frascati, Frascati, Włochy Numer Tytuł TARI Characteristic of modified Chitosan foils used as biosupport Kierownik naukowy, imię, Prof. dr hab. Wojciech M. Kwiatek instytucji 6/07/ /07/2014 NMI3 Access Programme instytucji 5000,00 zł 17/05/ /05/2014 Komisja (program CALIPSO) Facility name: SLS Synchrotron, Paul Scherrer Institute, Villigen, Szwajcaria Numer Tytuł Kierownik naukowy, imię, SLS nr " into radiation damage of DNA Dr inż. Joanna Czapla- Masztafiak instytucji 5 000,00 zł Komisja (program 132

10 SLS nr In situ biochemical monitoring of the interaction of platinum drugs with DNA under physiological conditions CALIPSO) Dr inż Ewelina Lipiec 5 000,00 zł Komisja (program CALIPSO) 133

Realizowane projekty, na realizację których środki zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych zagranicznych

Realizowane projekty, na realizację których środki zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych zagranicznych Realizowane projekty, na realizację których środki zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych zagranicznych 7.PR UE IFJ PAN zwycięzcą w kategorii jednostka naukowa w konkursie Najaktywniejszy Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Realizowane projekty, na realizację których środki zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych zagranicznych

Realizowane projekty, na realizację których środki zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych zagranicznych Realizowane projekty, na realizację których środki zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych zagranicznych 7. PR PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ Numer Tytuł 230863 Magnetic Resonance Methods Development

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 stycznia 2015

Warszawa, 20 stycznia 2015 Warszawa, 20 stycznia 2015 Infrastruktury badawcze w Horyzoncie 2020 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Infrastruktura w H2020 UMK Toruń, 18 marca 2014 Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Realizowane projekty, na realizację których środki zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych zagranicznych

Realizowane projekty, na realizację których środki zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych zagranicznych Realizowane projekty, na realizację których środki zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych zagranicznych 7. PR PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ Lp. Nazwa kontraktu Symbol Nr ewidencyjny Koszt projektu

Bardziej szczegółowo

Infrastruktury badawcze w Horyzoncie 2020 Konkursy 2016-2017

Infrastruktury badawcze w Horyzoncie 2020 Konkursy 2016-2017 Dzień informacyjny Infrastruktura badawcza IPPT PAN, Warszawa, 26.01.2016 Infrastruktury badawcze w Horyzoncie 2020 Konkursy 2016-2017 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Bardziej szczegółowo

Udział w międzynarodowych programach badawczych

Udział w międzynarodowych programach badawczych Udział w międzynarodowych programach badawczych 7. PR PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ Lp. Nazwa kontraktu Symbol Nr ewidencyjny 1. "Baltic Grid Second Phase (BalticGrid-II)" (2008-2010); Koordynator w IFJ PAN:

Bardziej szczegółowo

Nowy ApPEC Bożena Czerny

Nowy ApPEC Bożena Czerny Nowy ApPEC Bożena Czerny Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika Rada Narodowego Centrum Nauki ApPEC Astroparticle Physics European Consortium Berlin, 29 czerwca 2012 Ceremonia podpisania Memorandum of

Bardziej szczegółowo

Możliwości dla MŚP fundusze unijne

Możliwości dla MŚP fundusze unijne KRAKÓW, 17.04.2013 Możliwości dla MŚP fundusze unijne Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the Record Biomap project (Horizon 2020)

Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the Record Biomap project (Horizon 2020) Research Coordination for a Low-Cost Biomethane Production at Small and Medium Scale Applications, akronim Record Biomap Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the

Bardziej szczegółowo

Skład Asocjacji Euratom-IFPiLM

Skład Asocjacji Euratom-IFPiLM Skład Asocjacji Euratom-IFPiLM Jednostki zrzeszone 1. IFPiLM Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa 2. PW Politechnika Warszawska, Warszawa 3. IFJ PAN Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków

Bardziej szczegółowo

Udział w międzynarodowych programach badawczych

Udział w międzynarodowych programach badawczych Udział w międzynarodowych programach badawczych 7. PR PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ 1. Baltic Grid Second Phase (BalticGrid-II) (2008-2010); Koordynator w IFJ PAN: dr Henryk Pałka 7. PR, Program CAPACITIES

Bardziej szczegółowo

Udział w międzynarodowych programach badawczych

Udział w międzynarodowych programach badawczych Udział w międzynarodowych programach badawczych Oncology (MAESTRO) (2004-2008); Koordynator w IFJ PAN: dr hab. P. Olko 6. Studies on Cellular Response to Targeted Single Ions Using Nanotechnology (CELLION)

Bardziej szczegółowo

Projekt podziemnego laboratorium w Polsce - SUNLAB. Małgorzata Harańczyk Instytut Fizyki Jądrowej PAN Astrofizyka Cząstek w Polsce, 5.03.

Projekt podziemnego laboratorium w Polsce - SUNLAB. Małgorzata Harańczyk Instytut Fizyki Jądrowej PAN Astrofizyka Cząstek w Polsce, 5.03. Projekt podziemnego laboratorium w Polsce - SUNLAB Małgorzata Harańczyk Instytut Fizyki Jądrowej PAN Astrofizyka Cząstek w Polsce, 5.03.2013 Plan 1. Historia 2. Lokalizacja 3. Pomiary naturalnej promieniotwórczości

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programy międzynarodowe FLAG-ERA http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/flag-era/ M-ERA.NET http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Udział w międzynarodowych programach badawczych

Udział w międzynarodowych programach badawczych Udział w międzynarodowych programach badawczych Projekt, w których uczestniczy IFJ PAN, ale nie jest sygnatariuszem kontraktu 6. Marie Curie Training Network on Particle Detectors (MC-PAD) (2008-2011);

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

L.p. NAZWA KONKURSU JEDNOSTKA FINANSUJĄCA TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU WIĘCEJ INFORMACJI KRAJOWE

L.p. NAZWA KONKURSU JEDNOSTKA FINANSUJĄCA TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU WIĘCEJ INFORMACJI KRAJOWE 1 ERC Starting Grants ERC 03.02.2015 2 ERC Consolidator Grants ERC 12.03.2015 3 ERC Advanced Grants ERC 02.06.2015 4 ERC Proof of Concept Grant ERC 05.02.2015,28.05.2015,01.10.2015 ERA.Net RUS PLUS w ścieżce

Bardziej szczegółowo

Udział Polski w projektach typu ERA-NET (obszar BIO) Piotr Skurzyński Koordynator Projektów Zespół ds. Projektów Badawczych BIOMED Narodowe Centrum Badań i Rozwoju p.skurzynski@ncbir.gov.pl KPK PB UE,

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Masterclasses: Warsztaty z fizyki cząstek. Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Masterclasses: Warsztaty z fizyki cząstek. Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Masterclasses: Warsztaty z fizyki cząstek Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych What is a Particle Physics Masterclass? As in a masterclass in the arts,

Bardziej szczegółowo

Zakład Eksperymentu ATLAS (NZ14)

Zakład Eksperymentu ATLAS (NZ14) Zakład Eksperymentu ATLAS (NZ14) Kierownik Zakładu: dr hab. prof. IFJ PAN Adam Trzupek Zadanie statutowe: Temat 1, zadanie 6: Eksperyment ATLAS na akceleratorze LHC w CERN Badania oddziaływań proton-proton

Bardziej szczegółowo

2) JPI HDHL Joint Action Food Processing for Health finansowanie badań w obszarze przetwórstwa żywności

2) JPI HDHL Joint Action Food Processing for Health finansowanie badań w obszarze przetwórstwa żywności Konkursy NCBR 1) Konkurs EUREKA dla konsorcjów międzynarodowych- finansowanie badań rozwojowych o dowolnej tematyce z zakresu nauk ścisłych. Data zamknięcia naboru wniosków: 30 maja 2015r. Projekty muszą

Bardziej szczegółowo

Projekty typu ERA-NET. Maciej Malski-Brodzicki

Projekty typu ERA-NET. Maciej Malski-Brodzicki Projekty typu ERA-NET Maciej Malski-Brodzicki 1 Projekty Międzynarodowe RODZAJE PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH (w których uczestniczy NCBiR): Projekty typu ERA-NET i ERA-NET PLUS Inicjatywa EUREKA Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa

Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE Politechnika Gdańska 1 7. Program Ramowy Badań,

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Particles-Astrophysics-Cosmology Theory

Particles-Astrophysics-Cosmology Theory Particles-Astrophysics-Cosmology Theory Theory needs to explain the observed Universe with structure formation initiated by adiabatic, nearly scale invariant primordial fluctuations This demands a concerted

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie

Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie Szkolenie, Ministerstwo Zdrowia 08.04.2011 Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Szkolenie Ministerstwo Zdrowia 08.04.2011 Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Prelegent: Aleksandra Ihnatowicz Zespół ICT KPK

Prelegent: Aleksandra Ihnatowicz Zespół ICT KPK Prelegent: Aleksandra Ihnatowicz Zespół KPK Siećnarodowych punktów kontaktowych wfp7i H2020 Wsparcie wnioskodawców projektów Od pomysłu do skutecznego złożenia wniosku Kim jesteśmy? Międzynarodowa sieć

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes

Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes Centrum Cyklotronowe Bronowice Paweł Olko Instytut Fizyki Jądrowej PAN Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes 493 pracowników prof. 41, dr hab. 53, dr 121 88 doktorantów 5 oddziałów: 27 zakładów 4 laboratoria

Bardziej szczegółowo

Uczelnia w FP7 i H2020

Uczelnia w FP7 i H2020 Uczelnia w FP7 i H2020 dr hab. Tomasz Puzyn, prof. UG Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Pracownia Chemometrii Środowiska Plan prezentacji Czym się zajmujemy? Informacja o projektach: NanoPUZZLES, NanoBRIDGES

Bardziej szczegółowo

Polacy i Polska w technologiach detektorów w CERN-ie. L. Zwalinski CERN EP/DT December 16 th 2016

Polacy i Polska w technologiach detektorów w CERN-ie. L. Zwalinski CERN EP/DT December 16 th 2016 Polacy i Polska w technologiach detektorów w CERN-ie L. Zwalinski CERN EP/DT December 16 th 2016 1 Eksperymenty LHC technologie detektorów LHCb ATLAS CMS ALICE * Neutrino platform * CLIC Polskie zespoły

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Aleksander Kędra Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisja Europejska Aleksander.Kedra@ec.europa.eu Przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Politechnika Śląska 28 luty 2014 rok HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Mobilność naukowców Akcje Marie Skłodowska-Curie oraz ERC Renata Downar-Zapolska Regionalny

Bardziej szczegółowo

Problemy realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii na poziomie krajowym oraz europejskim

Problemy realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii na poziomie krajowym oraz europejskim Problemy realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii na poziomie krajowym oraz europejskim Andrzej Siemaszko Sekretarz Generalny POLSKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Wiesław Studencki. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Wiesław Studencki. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Horyzont 2020 CAMK, 31 stycznia 2014 Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu

Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu Warszawa, 25.05.2009 Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 7PR: Struktura

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Nauki a Uniwersytet Jagielloński. Kraków, 19 grudnia 2012 Andrzej Jajszczyk

Narodowe Centrum Nauki a Uniwersytet Jagielloński. Kraków, 19 grudnia 2012 Andrzej Jajszczyk Narodowe Centrum Nauki a Uniwersytet Jagielloński Kraków, 19 grudnia 2012 Andrzej Jajszczyk Plan prezentacji NCN informacje podstawowe Konkursy NCN UJ konkursach w NCN 2 Narodowe Centrum Nauki Narodowe

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ ORGANIZACYJNY Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie stan na 01 stycznia 2015 r.

PODZIAŁ ORGANIZACYJNY Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie stan na 01 stycznia 2015 r. PODZIAŁ ORGANIZACYJNY Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie stan na 01 stycznia 2015 r. ND Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Marek Jeżabek CD Zastępca

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

(2007-2013) 2013) (2014-2020) 2020)

(2007-2013) 2013) (2014-2020) 2020) Sympozjum KRAB Poznań, 17.05.2013 r. GraŜyna Omarska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 7PR (2007-2013) 2013) a Horyzont

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Goals of the Workshop "Town Meeting on IFMIF/ELAMAT Complementary Scientific Program

Goals of the Workshop Town Meeting on IFMIF/ELAMAT Complementary Scientific Program Goals of the Workshop "Town Meeting on IFMIF/ELAMAT Complementary Scientific Program Rzeszów, 14-15 April 2016 Adam Maj February 2005 IFMIF-DONES for Other Applications Background: The ELAMAT consortium,

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE

Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE Gdynia, 29.03.2007 Dlaczego? MŚP stanowią 99% firm działających na terenie Europy wytwarzają 67% PKB w Europie generują 55% miejsc pracy w sektorze prywatnym i

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu Projektów Badawczych UE

Czynniki sukcesu Projektów Badawczych UE www.krab.edu.pl, krab@if.pw.edu.pl Czynniki sukcesu Projektów Badawczych UE Janusz Hołyst, Wydział Fizyki PW Przewodniczący Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE 9. Sympozjum KRAB-a,

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008

Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008 Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008 Dziewięćdziesiąta trzecia publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor Naczelny Prof. dr hab. Dariusz Milczarek Recenzowany

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA LIX Zeszyt 257

WARSZAWA LIX Zeszyt 257 WARSZAWA LIX Zeszyt 257 SPIS TRE CI STRESZCZENIE... 9 WYKAZ SKRÓTÓW... 10 1. WPROWADZENIE... 13 2. MIKROSKOPIA SI ATOMOWYCH PODSTAWY... 17 2.1. Podstawy oddzia ywa ostrze próbka... 23 2.1.1. Modele fizyczne

Bardziej szczegółowo

X-ray microprobe in Krakow and properties of the beam focusing system

X-ray microprobe in Krakow and properties of the beam focusing system Characterisation of the X-ray microprobe in Krakow and properties of the beam focusing system Sebastian BoŜek 1,2, Jakub Bielecki 1, Zbigniew Stachura 1, Janusz Lekki 1, Roman Hajduk 1, Henryk Doruch 1,

Bardziej szczegółowo

Potencjał badawczy. Wyniki konkursów

Potencjał badawczy. Wyniki konkursów Potencjał badawczy Wyniki konkursów FP7-REGPOT-2009-1 Odblokowanie i rozwój potencjału badawczego w regionach konwergencji i regionach peryferyjnych UE Budżet: 30 milionów Budżet projektu do 4 milionów

Bardziej szczegółowo

Stypendia Marie Curie w Programach Ramowych UE

Stypendia Marie Curie w Programach Ramowych UE Stypendia Marie Curie w Programach Ramowych UE Anna WiŚ niewska Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa tel: 22/ 828 74 81 wew. 152 fax:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA AKREDYTOWANE

LABORATORIA AKREDYTOWANE LABORATORIA AKREDYTOWANE Maciej Budzanowski NLW NLD (LADIS) NLD (LADIS) NLR NLP Specjalistyczne usługi i prace badawcze w zakresie: dozymetrii, wzorcowania, spektrometrii i spektroskopii promieniowania

Bardziej szczegółowo

PL-DE data test case. Kamil Rybka. Helsinki, November 2017

PL-DE data test case. Kamil Rybka. Helsinki, November 2017 PL-DE data test case Kamil Rybka Helsinki, 13-14 November 2017 1 1 st step PL Data mapping 2 1 st step PL Data mapping PL Kod mspdata sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia W other-islands transport

Bardziej szczegółowo

PhD Programme in Sociology

PhD Programme in Sociology PhD Programme in Sociology The entity responsible for the studies: Faculty of Social Sciences, University of Wroclaw Name of the programme: PhD Programme in Sociology Duration of studies: 4 Years The form

Bardziej szczegółowo

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25 Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 295 28 14, pokój 214, fax: (012) 295 28 04 email: a.debski@imim.pl Miejsca zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020 COSME i Horyzont 2020 Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. COSME small and medium sized enterprises Program na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zasady programu Potencjał badawczy w 7.PR

Zasady programu Potencjał badawczy w 7.PR Zasady programu Potencjał badawczy w 7.PR Work Programme 2012-13 Call identifier: FP7-REGPOT-2012-2013-1 Call title: Unlocking and developing the research potential of research entitis in the EU s Convergence

Bardziej szczegółowo

Wiązki Radioaktywne. wytwarzanie nuklidów dalekich od stabilności. Jan Kurcewicz CERN, PH-SME. 5 września 2013 transparencje: Marek Pfützner

Wiązki Radioaktywne. wytwarzanie nuklidów dalekich od stabilności. Jan Kurcewicz CERN, PH-SME. 5 września 2013 transparencje: Marek Pfützner Wiązki Radioaktywne wytwarzanie nuklidów dalekich od stabilności Jan Kurcewicz CERN, PH-SME 5 września 2013 transparencje: Marek Pfützner Wstęp Nuklidy nietrwałe Przykład: reakcja fuzji Fuzja (synteza,

Bardziej szczegółowo

Collegium Civitas Warszawa, 21 marca 2013

Collegium Civitas Warszawa, 21 marca 2013 Collegium Civitas Warszawa, 21 marca 2013 Akcje Marie Curie czyli projekty badawczo-szkoleniowe Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Bartosz Majewski. 2 lipca2014 Białystok. Prawo Własności Intelektualnej w programie HORYZONT 2020

Bartosz Majewski. 2 lipca2014 Białystok. Prawo Własności Intelektualnej w programie HORYZONT 2020 2 lipca2014 Białystok Prawo Własności Intelektualnej w programie HORYZONT 2020 Bartosz Majewski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI

BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI Janusz KOZAK BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI Prace Instytutu Elektrotechniki zeszyt 265, 2014 SPIS TRE CI STRESZCZENIE... 9

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań w Programie Ramowym Horizon 2020 możliwości

Finansowanie badań w Programie Ramowym Horizon 2020 możliwości Telemedycyna i ezdrowie 2014 Finansowanie badań w Programie Ramowym Horizon 2020 możliwości Prelegent: Joanna Niedziałek W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

SL.PN.001.Rodzaj /Program /Podprogram

SL.PN.001.Rodzaj /Program /Podprogram 1 / 6 SL.PN.001.Rodzaj /Program /Podprogram RODZAJ PROGRAM PODPROGRAM 1 projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Projekty realizowane w ramach Horyzont 2020 (ERC, działanie Research & Innovation

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

National Programme for the Development of Transplantation Medicine

National Programme for the Development of Transplantation Medicine National Programme for the Development of Transplantation Medicine Conference & Workshop on Human Transplants Identification and Monitoring in European Union Quality and Safety Standards Katowice, October

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

Premia na Horyzoncie zasady aplikowania i realizacji

Premia na Horyzoncie zasady aplikowania i realizacji Politechnika Gdańska, dn. 19.10.2016 Premia na Horyzoncie zasady aplikowania i realizacji Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE POLITECHNIKA GDAŃSKA W niniejszej prezentacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE KIERUNKI BADAWCZE POLSKIEJ FIZYKI JĄDROWEJ ( ) Wstęp

STRATEGICZNE KIERUNKI BADAWCZE POLSKIEJ FIZYKI JĄDROWEJ ( ) Wstęp STRATEGICZNE KIERUNKI BADAWCZE POLSKIEJ FIZYKI JĄDROWEJ (2007-2016) Wstęp Polscy fizycy jądrowi w pierwszym rzędzie prowadzą badania podstawowe, których rozwój jest niezmiernie ważny ze względów poznawczych,

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Narodowe Centrum Badań Jądrowych 8 International School on Nuclear Power Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej Świerk Krzysztof Kurek Narodowe Centrum Badań Jądrowych 8 International School on Nuclear

Bardziej szczegółowo

kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW , Obowiązuje od 2013/2014

kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW , Obowiązuje od 2013/2014 Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) (4 semesters is for non-engineers candidates) kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW 23.10.2013,

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko EFSA Instytucja e-mail. Management Board. 1 Tadeusz Wijaszka Management Board MRiRW twijaszka@gmail.com.

Imię i nazwisko EFSA Instytucja e-mail. Management Board. 1 Tadeusz Wijaszka Management Board MRiRW twijaszka@gmail.com. Imię i nazwisko EFSA Instytucja e-mail Management Board 1 Tadeusz Wijaszka Management Board MRiRW twijaszka@gmail.com Advisory Forum 2 Jacek Postupolski Advisory Forum jpostupolski@pzh.gov.pl 3 Joanna

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI)

Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI) Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej () w latach 2011-2013 Dariusz Bocian Przegląd działalności naukowej IFJ PAN 2011-2013 28 styczeń 2014 Zadania i struktura W latach 2011 2013 realizował

Bardziej szczegółowo

Instrument MŚP Faza II

Instrument MŚP Faza II Olsztyn, 17 kwietnia 2015 Instrument MŚP Faza II Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Czego

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach. Wybrane przykłady

Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach. Wybrane przykłady Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach Wybrane przykłady GATE - German GAlileo Test and Development Environment Centrum testowania Galileo Czas działania 2006-2010 Finansowanie:German

Bardziej szczegółowo

Zakład Fizykochemii Ekosystemów (NZ59) Oddział Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych. Dr hab. Ireneusz Śliwka prezentacja Zakładu NZ59

Zakład Fizykochemii Ekosystemów (NZ59) Oddział Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych. Dr hab. Ireneusz Śliwka prezentacja Zakładu NZ59 Zakład Fizykochemii Ekosystemów (NZ59) Oddział Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych Dr hab. Ireneusz Śliwka prezentacja Zakładu NZ59 Dr Joanna Najman "Zastosowanie chromatografii gazowej w oznaczaniu

Bardziej szczegółowo

PV-NMS-NET. Wsparcie rozwoju fotowoltaiki w nowych paostwach członkowskich UE IEE/07/809/SI2.499719. Czas trwania: 36 miesięcy

PV-NMS-NET. Wsparcie rozwoju fotowoltaiki w nowych paostwach członkowskich UE IEE/07/809/SI2.499719. Czas trwania: 36 miesięcy PV-NMS-NET Wsparcie rozwoju fotowoltaiki w nowych paostwach członkowskich UE IEE/07/809/SI2.499719 Czas trwania: 36 miesięcy Koordynator: Stanislaw M. Pietruszko Politechnika Warszawska Cele projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia i sukcesy współpracy Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE z partnerami ukraińskimi

Doświadczenia i sukcesy współpracy Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE z partnerami ukraińskimi Doświadczenia i sukcesy współpracy Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE z partnerami ukraińskimi Jerzy A. Supel Konferencja Współpraca partnerów polskich i z krajów Europy Wschodniej dla

Bardziej szczegółowo

Advanced Virgo (detektor fal grawitacyjnych) Andrzej Królak IM PAN / NCBJ W imieniu zespołu Polgraw -Virgo

Advanced Virgo (detektor fal grawitacyjnych) Andrzej Królak IM PAN / NCBJ W imieniu zespołu Polgraw -Virgo Advanced Virgo (detektor fal grawitacyjnych) Andrzej Królak IM PAN / NCBJ W imieniu zespołu Polgraw -Virgo 1 Dlaczego poszukujemy fal grawitacyjnych? 1. Bardzo dokładny test ogólnej teorii względności

Bardziej szczegółowo

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Faza 3. Faza 3: Komercjalizacja

Faza 3. Faza 3: Komercjalizacja Faza 3 Faza 3: Komercjalizacja Ułatwiony dostęp do prywatnego kapitału i środowiska ułatwiającego wprowadzenie innowacji, także możliwość skorzystania z takich działań wspierających jak networking, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Akcja COST FP0902 jako przykład międzynarodowej współpracy w zakresie metodyki badań pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych

Akcja COST FP0902 jako przykład międzynarodowej współpracy w zakresie metodyki badań pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych Akcja COST FP0902 jako przykład międzynarodowej współpracy w zakresie metodyki badań pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych Krzysztof Jodłowski, Michał Kalinowski Instytut Badawczy Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

Erasmus Mundus Akcja 2. East-West European Network on higher Technical education

Erasmus Mundus Akcja 2. East-West European Network on higher Technical education Erasmus Mundus Akcja 2 East-West European Network on higher Technical education 1 Erasmus Mundus Akcja 2 euroasian Starter for Technical Academic Network Application East-West European Network on higher

Bardziej szczegółowo

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25 Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 295 28 14, pokój 214, fax: (012) 295 28 04 email: a.debski@imim.pl Miejsca zatrudnienia

Bardziej szczegółowo