Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa"

Transkrypt

1 1

2 Jaki to był rok dla polskiej bankowości? Eugeniusz Śmiłowski

3 Wyniki finansowe sektora bankowego Wynik netto banków 8,71 mld 36,3% Przychody z działalności operacyjnej 200,6 mld 0,9% w tym: przychody z działalności bankowej 177,3 mld 6,0% przychody z odsetek 57,6 mld 3,7% przychody z prowizji 16,0 mld 9,6% przychody z operacji finansowych i wymiany walut mld 9,5% Koszty działalności operacyjnej 189,9 mld 2,3% Źródło: Monitor Bankowy ZBP/Pentor RI I 2010 (N=200)

4 Jaki był ogólnie rzecz biorąc miniony rok dla bankowości w Polsce ,5 75, , ,5 4,5 1 0, ,5 bardzo dobry+dobry taki sobie, ani dobry, ani zły niedobry+bardzo niedobry Jaki to był rok w porównaniu do roku poprzedniego 30, , , lepszy taki sam, ani lepszy, ani gorszy gorszy Źródło: Monitor Bankowy ZBP/Pentor RI Ocena minionego roku Czy w ubiegłym roku wzrosła, nie zmieniła się czy zmalała Liczba klientów korzystających z dostępu elektronicznego ,5 0,5 4, ,5 46,5 4,5 4,4 Liczba kredytów indywidualnych , , ,1 0,5 Liczba indywidualnych lokat terminowych , ,5 3, ,5 8,5 80,5 4,1 Liczba ROR-ów 1, ,5 3, ,5 3 4,0 0,5 Liczba odmów udzielenia kredytu ,5 37,5 4 3, ,3 Liczba rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą ,5 3, ,5 59,5 21,5 9 3,7 Liczba kredytów nieregularnych/należności zagrożonych ,5 11,51,5 3,4 Liczba klientów rezygnujących z usług banku ,5 4,5 3, ,5 68,5 13,5 2 3,0 Liczba skarg, zażaleń, reklamacji i sporów klientów indywidualnych , ,5 8,5 2,9 [5] bardzo wzrosła [4] nieco wzrosła [3] nie zmieniła się [2] nieco zmalała [1] bardzo zmalała trudno powiedzieć

5 Najbardziej niekorzystne czynniki dla sektora bankowego w 2009 roku problemy z płynnością na rynku międzybankowym p.p. problem opcji walutowych 35 * wysoka stopa bezrobocia p.p. poziom należności zagrożonych p.p. konkurencja między bankami p.p. nieufność wobec banków p.p. Źródło: Monitor Bankowy ZBP/Pentor RI I 2010 (N=200)

6 Koniunktura bankowa w 2009 r. WOKK PENGAB ,8 12,7 11,4 13,6 18,9 22,9 23,4 23,3 27,4 27, ,1 13, I'09 II'09 III'09 IV'09 V'09 VI'09 VII'09 VIII'09 IX'09 X'09 XI'09 XII'09 Czy placówka odczuwa skutki kryzysu finansowego 100% 80% 60% 40% 20% 0% 4 8, ,5 8 8,5 9,5 9,5 5 6, , ,5 47, ,5 2,3 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 2, , ,5 38, ,5 40 9, ,5 1,5 1, ,5 2, [4] zdecydowanie tak [3] raczej tak [2] raczej nie [1] zdecydowanie nie trudno powiedzieć średnia I'09 II'09 III'09 IV'09 V'09 VI'09 VII'09 VIII'09 IX'09 X'09 XI'09 XII'09 Źródło: Monitor Bankowy ZBP/Pentor RI

7 Czy korzysta Pan(i) z usług oferowanych przez. zmiana w stosunku do 2008 r. Banki Towarzystwa ubezpieczeń na życie Towarzystwa ubezpieczeń majątkowych Otwarte Fundusze Emerytalne Instytucje finansujące zakupy na raty Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Instytucje udzielające pożyczek w domu Narodowy Bank Polski Lombardy Giełda Papierów Wartościowych Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe Instytucje emitujące obligacje skarbowe Skarb Państwa (Ministerstwo Finansów) Biura, Domy Maklerskie Firmy leasingowe Żadne z powyższych Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej

8 Korzystanie osób prywatnych z usług bankowych i ubankowienie gospodarstw domowych 70,0 75,3 75,1 73,1 80,3 58,9 59,3 56,9 53,4 57, korzystający z usług w wieku 15+ ROR w gospodarstwie domowym Źródło: Pentor RI - Audyt Bankowości Detalicznej (dane średnioroczne) Pentor Bus (dane średnioroczne) Liczba mieszkańców w wieku 15+ Liczba gospodarstw domowych Przeciętna liczba osób w gospodarstwie NSP , ,4 3,1 NSP , ,0 2,84

9 Konta osobiste / ROR Posiadacze konta Od kiedy konto? Z kim posiadane? od roku lata lat i więcej samodzielnie ze współmałżonkiem z kimś innym Linia kredytowa Stałe zlecenia Transakcje internetowe Doradca * * 3 3 Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej

10 Ubankowienie wg NBP Badania na które powołuje się NBP (2009 rok) zostały zrealizowane na próbie, która istotnie różni się od struktury socjodemograficznej polskiego społeczeństwa, obserwowanej np.. w Badaniach Aktywności Ekonomicznej Ludności GUS. Dotyczy to zwłaszcza struktury wykształcenia, które jest czynnikiem najsilniej różnicującym ubankowienie ludności. : Próba: NBP BAEL GUS* Podstawowe 8,2% 20,5% Zasadnicze Zawodowe 24,1% 26,7% Średnie 39,3% 28,5% Policealne 10,2% 3,1% Wyższe 18,2% 17,9% W badaniach NBP zdecydowanie niedoreprezentowane są kategorie o niższym wskaźniku ubankowienia (z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym), a nadreprezentowane grupy o wyższym poziomie ubankowienia (osoby z wykształceniem średnim i ponadśrednim). * GUS, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), III kw.2009 Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

11 Konta osobiste Główne powody korzystania z usług banku, w którym prowadzone jest konto osobiste / ROR zmiana w stosunku do 2008 r. dogodna lokalizacja oddziału 43-4 pewny bank, godny zaufania 30 1 przyzwyczajenie szeroka sieć bankomatów korzystne opłaty i prowizje 16 2 dogodne warunki usług zadowolenie z usług banku szeroka sieć oddziałów szeroki zakres usług realizacja usług przez telefon i/lub internet 8 4 zakład pracy założył mi tam konto 7-1 miła obsługa polecenie znajomych/ rodziny Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej

12 Obszary niewiedzy wysokość oprocentowania środków na koncie 73 wysokość dopuszczalnego debetu na koncie 73 wysokość opłaty za realizację stałego zlecenia na rachunek w innym banku 71 wysokośc opłaty za pojedynczy przelew do innego banku 58 wysokość miesięcznej opłaty za prowadzenie konta/ror 22 Źródło: Pentor RI Audyt Bankowości Detalicznej

13 Na temat oszczędzania ludzie mają różne opinie, z którym ze stwierdzeń na temat oszczędzania Pan(i) się zgadza? zawsze należy oszczędzać tylko wtedy, gdy nie wiąże się to z wyrzeczeniami oszczędzanie nie ma sensu Skłonność do oszczędzania Biorąc pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą w kraju należy raczej oszczędzać czy inwestować dokonując poważnych zakupów z wykorzystaniem kredytów oszczędzać inwestować, brać kredyt Odkładanie w formie oszczędności części łącznych miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego odkładana miesięcznie suma oszczędności Jak określiłbyś sposób gospodarowania swoimi pieniędzmi? nie oszczędzam, wszystko przeznaczam na bieżące potrzeby od czasu do czasu udaje mi się coś zaoszczędzić co miesiąc odkładam pewną sumę 36 16, , , , , %odkładających % średnia dochodów odkładanych Źródło: Pentor RI, Financial Survey , N=1000 Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej

14 Struktura oszczędności Struktura oszczędności gospodarstw domowych 11,8% 5,1% 1,8% 6,6% 0,3% 4,0% Wartość oszczędności gospodarstw domowych wg grup aktywów 48,1% 22,2% akcje spółek publicznych obligacje i bony fundusze inwestycyjne zagraniczne fundusze inwestycyjne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe OFE depozyty złotowe i walutowe gotówka w obiegu poza kasami banków Wartość oszczędności: XII ,3 mld PLN VI ,5 mld PLN IX ,0 mld PLN ,4 OFE Wpływ poszczególnych składników na zmianę oszczędności w III kw (mld PLN) 3,2 1,6 0,4 0,2 2,6 5,9 6,2 krajowe fundusze inwestycyjne** akcje spółek publicznych* ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe depozyty złotowe i walutowe Źródło: Analizy Online, na podstawie danych NBP, MF, GUS, TFI, PTE TUNŻ * dane dotyczące zdematerializowanych akcji przechowywanych na rachunkach w biurach maklerskich ** dostępne dla osób fizycznych, skorygowane o wartość inwestycji ubezpieczycieli obligacje i bony fundusze zagraniczne gotówka w obiegu poza kasami banków 30,3 zmiana łącznie

15 Depozyty i lokaty bankowe XII'2009 zmiana do 2008 Depozyty bieżące 157,3 mld 31,9 w tym: złotowe 145,7 mld 33,1 walutowe 11,6 mld 18,8 Lokaty 187,5 mld 4,7 w tym: złotowe 171,8 mld 6,6 walutowe 15,7 mld 12,2 Depozyty bieżące + lokaty 345,8 mld 15,6% Źródło: NBP

16 Postrzeganie dolara amerykańskiego i euro Czy orientujesz się jaka jest aktualna cena dolara? Czy orientujesz się jaka jest aktualna cena euro? Tak Nie Tak Nie Czy USD to pieniądz solidny i godny zaufania Tak Nie średnia ocen Czy euro to pieniądz solidny i godny zaufania Tak Nie średnia ocen ,1 3, , ,9 21 2, ,4 3,5 3,2 3,3 3, Źródło: Pentor RI, Financial Survey

17 Depozyty i lokaty bankowe Posiada depozyty i lokaty 11% 9% 9% 10% Średnia wartość 9,0 tys. 10,3 tys. 10,0 tys. 11,3 tys. Na ile wystarczają oszczędności nie mamy żadnych 26% 27% 25% 26% tydzień 6% 5% 4% 4% miesiąc 15% 15% 13% 11% 2 miesiące 8% 7% 8% 7% 3 miesiące 7% 6% 8% 7% pół roku 7% 7% 8% 7% rok 4% 3% 3% 3% dłużej niż rok 3% 3% 2% 2% trudno powiedzieć / nie wiem 24% 27% 29% 33% Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej

18 Preferowane miejsca lokowania oszczędności Gdzie wolisz ulokować swoje życiowe oszczędności? w banku w innej instytucji finansowej w złotych w walucie obcej w banku państwowym w banku prywatnym w banku polskim w banku zagranicznym lub z udziałem kapitału zagranicznego Źródło: Pentor RI, Financial Survey , N=

19 Postrzeganie instrumentów oszczędnościowych Działka, nieruchomości Terminowa lokata bankowa w złotych Akcje spółek giełdowych Rachunek oszczędnościowy Złoto, biżuteria Obligacje Skarbu Państwa, komunalne inne Gotówka Lokata z funduszem inwestycyjnym Inwestycje w firmę Lokata w euro Zwykłe konto bankowe Antyki, dzieła sztuki Jednostki TFI Polisy ubezpieczeniowe na życie Źródło: Pentor RI, Financial Survey I 2010, N=1000 Najbardziej opłacalna lokata oszczędności Lokata w USD Trudno powiedzieć Działka, nieruchomości 38 Terminowa lokata bankowa w złotych Obligacje skarbu państwa, komunalne inne Złoto, biżuteria Rachunek oszczędnościowy Gotówka Antyki, dzieła sztuki Lokata w euro Zwykłe konto bankowe Lokata w USD Polisy ubezpieczeniowe na życie Inwestycje w firmę Akcje spółek giełdowych Lokata z funduszem inwestycyjnym Najbardziej bezpieczna lokata oszczędności Jednostki TFI Trudno powiedzieć

20 Postawy wobec kredytów Jesteś za czy przeciw, żeby ludzie pożyczali w bankach pieniądze i kupowali domy, samochody i inne przedmioty trwałego użytku (meble, telewizory itp..)? za przeciw Zdarza się, że ludzie, którzy pożyczyli w banku pieniądze mają kłopoty z ich terminową spłatą, Czyj to problem? osoby pożyczającej banku, który pożyczył państwa i jego polityki Źródło: Pentor RI, Financial Survey

21 Kredyty 2009 zmiana do 2008 Zadłużenie gospodarstw domowych 410,7 mld 11,9% Wartość kredytów konsumpcyjnych 154,5 mld 13,2% Kredyty w kartach płatniczych 14,8 mld 16,5% Kredyty odnawialne w rachunku bieżącym 11,3 mld 13,0 % Kredyty na nieruchomości 216, 4 mld 12,3% Kredyty samochodowe 4,94 mld 15,6 % Kredyty zagrożone gospodarstw domowych 22,4 mld 73,4 % Udział kredytów zagrożonych gospodarstw domowych 5,40% 1,92 p.p Kredyty udzielone przez SKOK-i 8,4 mld 1,5 mld Kredyty udzielone przez Provident 1,25 mld 18 % Źródło: KNF, Rzeczpospolita

22 Kredyty osób prywatnych Odsetek deklarujących kredyty konsumpcyjne 15,9% 14,0% 11,6% 13,4% samochodowe 1,9% 1,5% 1,3% 1,1% mieszkaniowe 3,1% 2,3% 1,8% 1,7% Średnia liczba m-cy spłaty kredytu konsumpcyjnego 20,6 21,1 19,9 21,4 Średnia miesięczna wysokość spłacanych rat kredytu Ma zaległości w spłacie 3% 3% 2% 3% Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej

23 Liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy Kredyty mieszkaniowe Całkowity stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych (w mld PLN) ,030 29,576 35,807 50,425 77, , , , Liczba nowo podpisanych umów o kredyt rocznie Wartość nowo podpisanych umów o kredyt rocznie (w mld PLN) ,129 38, Struktura walutowa wartości nowo udzielanych kredytów-rocznie (w proc.) Udział kredytów zagrożonych w kredytach mieszkaniowych ogółem (w proc.) PLN CHF EUR ogółem złotowe walutowe 30,0 68,6 0,4 72,8 17,2 9,2 1,3 1,9 1,8 0,8 1,0 0,5 1,4 2,4 0,9 Źródło: ZBP, NBP, UKNF

24 Karty płatnicze =100 Liczba wyemitowanych kart debetowych , ,1 107,5 Liczba wyemitowanych kart obciążeniowych 414,5 373,1 111,1 Liczba wyemitowanych kart kredytowych 9 404, ,9 117,5 Razem , ,2 110,3 Liczba transakcji dokonanych kartami , ,8 113,2 Wartość transakcji dokonanych kartami ,4 mln ,5 mln 108,6 Liczba bankomatów ,0 Wartość transakcji bankomatowych 231,947 mld 245,143 mld 105,7 Średnia wartość transakcji w bankomacie 365 zł 365 zł 100,0 Liczba terminali POS ,6 Liczba punktów handlowo-usługowych obsługujących karty ,7 Liczba operacji kartami w punktach ,3 Wartość operacji 67239,6 mln 75772,8 mln 112,7 Źródło: NBP

25 Zadłużenie na kartach I'2009 I'2008 Zadłużenie Polaków na kartach kredytowych 14,7 mld zł 12,6 mld zł do kwoty 499 zł 37,6 proc zł 26,8 proc zł 18,0 proc zł 10,8 proc i więcej 6,8 proc. Udział należności zagrożonych 10,6 proc. Źródło: ZBP

26 Wykorzystanie kart płatniczych Wypłata pieniędzy w bankomacie Zakupy w sklepach zł zł zł zł Płatności na stacji benzynowej Płatności za różnego rodzaju usługi Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej

27 Ocena relacji z bankami Klienci banków Czy współpraca z bankami, korzystanie z usług banków przynosi klientom więcej korzyści czy więcej strat? więcej korzyści tyle samo korzyści co strat więcej strat średnia (skala 1-5) , , , ,3 Źródło: Pentor RI, Financial Survey I (N=1000) Czy w porównaniu sprzed rokiem, obecnie łatwiej można korzystać z usług i produktów banków? tak nie średnia (skala 1-5) , , , ,7 Źródło: Pentor RI, Financial Survey I (N=1000) Czy pozycja indywidualnych klientów, takich jak Pan(i), w kontaktach z bankami w porównaniu sprzed rokiem poprawiła się, nie zmieniła czy pogorszyła? poprawa brak zmian pogorszenie Źródło: Pentor RI, Financial Survey I (N=1000) 9 Czy ogólna wartość tego co otrzymuje Pan(i) od banku jest w stosunku do ponoszonych opłat wyższa, odpowiednia czy niższa? wyższa odpowiednia niższa średnia (skala 1-5) , , , ,9 Źródło: Pentor. RI, Audyt Bankowości Detalicznej

28 Satysfakcja, lojalność, rekomendowanie Jestem w pełni usatysfakcjonowany z ogólnej oceny jakości usług mojego banku Doświadczam zbyt wielu trudności i niedogodności w korzystaniu z usług mojego banku Jest mało prawdopodobne bym w przyszłości nadal korzystał z usług mojego banku Chętnie polecił(a)bym swój bank przyjacielowi lub komuś z rodziny Źródło: Audyt Bankowości detalicznej zgadza się nie zgadza się

29 Typologia lojalności Entuzjaści W gniazdku Na kotwicy Więźniowie Na wylocie Niesklasyfikowani Powody Emigranci wysokie opłaty i prowizje nieatrakcyjna oferta niemiła obsługa Nowy bank Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej

30 Tematy roku Rebelie klientów (kredyty hipoteczne, spready, opcje walutowe), Elektryzujące wypowiedzi bankowców (tsunami, przestańmy oszukiwać klientów, w umowach żadnych małych czcionek) Wojna o lokaty i depozyty Kredyty zagrożone, niespłacane w terminie, batalia o Rekomendacje T Potyczki o konta osobiste

31 Wydatki banków na reklamę Krajowe instytucje finansowe wydały w 2009 r. 1,5 mld zł, rok wcześniej 1,8 mld (wydatki obejmują TV, radio, prasę, kina i autdoor) [Expert Monitor, podaję za Parkiet ] Banki wydały 890 mln zł, rok wcześniej 1,1 mld zł wg danych cennikowych bez upustów i rabatów (40-60%) I półrocze Wydatki banków 526,2 474,1 Grupa-marki 69,4 59,3 Karty bankowe 50,1 48,9 Kredyty 240,2 151,1 Lokaty 69,5 130,4 Konta 96,9 84,4 TOP 2008 (w mln zł) PKO BP 93,0 Millennium 63,7 BZ WBK 63,7 Polbank 62,5 Getin Bank 59,0 dane podane w mln zł TOP 2009 (w mln zł) PKO BP 89,1 ING BSK 74,8 Eurobank 62,3 Alior Bank 48,7 BZ WBK 45,3 I półrocze PKO Bank Polski 38,2 54,2 ING BSK 29,3 30,4 Alior * 27,3 BZ WBK 43,5 26,9 Eurobank 25,3 26,1 AIG Bank 17,4 19,5 Getin Bank 25,6 18,5 Lukas Bank 14,9 18,0 Polbank 35,6 14,6 BOŚ 5,3 14,4 dane podane w mln zł Źródło: Expert Monitor, podaję za Gazetą Wyborczą , Puls Biznesu

32 Ogólna opinia o bankach Bankowcy Jaka jest, w Pana(i) przekonaniu, ogólna opinia o bankach wśród klientów indywidualnych? Klienci banków Jaka jest Pana(i) ogólna opinia o działających w Polsce bankach korzystna 78 85, ,5 77 korzystna niekorzystna niekorzystna średnia (skala 1-5) średnia (skala 1-5) 2,8 2,8 2,9 2,9 Źródło: Monitor Bankowy ZBP/Pentor I Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej Czy ogólna opinia klientów indywidualnych jest o bankach obecnie lepsza, taka sama czy gorsza niż rok temu? Czy ogólna opinia o bankach działających w Polsce jest lepsza, taka sama czy gorsza niż rok temu? lepsza lepsza taka sama 34, taka sama gorsza 6, gorsza Źródło: Monitor Bankowy ZBP/Pentor I Źródło: Pentor RI, Financial Survey I (N=1000)

33 Dyferencjał semantyczny banków Zbędne, niepotrzebne 5,8 Potrzebne 5,8 Nieprzyjazne, wrogie 4,9 5,1 Przyjazne Nie można im ufać 4,9 5,0 Godne zaufania Niebezpieczne, ryzykowne 5,0 5,1 Bezpieczne Niepewne 4,9 5,0 Pewne Nieuczciwe 4,4 4,9 Uczciwe Są nieszczęściem Unikam ich jak ognia 4,5 4,8 Są dobrodziejstwem 4,2 4, I' 2009 (N=1033) I' 2010 (N=1007) Chętnie z nich korzystam Źródło: Pentor, Financial Survey 40,1 38,6

34 Zaufanie do banków Czy masz zaufanie do banków? Tak Nie Nie mam zdania Źródło: Diagnoza społeczna 2009

35 Percepcja macierzystych banków Średnia ocen i wskaźnik orędownictwa [10] Bank idealny bardzo odległy od idealnego [1] [10] Bank najlepszy bardzo odległy od najlepszego [1] 6,5 6,7 6,9 7,1 6,2 6,4 6,7 7, Przewaga destruktorów nad orędownikami! Przewaga -35 destruktorów nad orędownikami! [10] Bank całkowicie spełniający moje wymagania i oczekiwania bank w ogóle ich niespełniający [1] 6,8 6,9 7,0 7,2 [10] Jestem zachwycona moim bankiem jestem z niego całkowicie niezadowolony [1] 6,7 6,9 7,0 7, Przewaga destruktorów nad orędownikami! Przewaga destruktorów nad orędownikami! Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej średnia ocen wskaźnik orędownictwa netto

36 Triady wizerunkowe wybranych banków polski bank przyjazny dostęp PKO BP lider od wielu lat mbank niskie opłaty pewny, godny zaufania nowe technologie, produkty Pekao SA lider od wielu lat pewny, godny zaufania prestiżowy bank Millenium pewny, godny zaufania nowe technologie, produkty szeroka oferta ma fajne reklamy ING BSK nowe technologie, produkty ma szeroką ofertę polski bank Kredyt Bank szeroka oferta przytulne, kameralne placówki nowe technologie, produkty BGŻ pewny, godny zaufania ma szeroką ofertę fajne reklamy pewny, godny zaufania Getin Bank nowe technologie, produkty BZ WBK ma szeroką ofertę szeroka oferta nowe technologie, produkty LUKAS BANK przytulne, kameralne placówki ma szeroką ofertę kompetentni, życzliwi pracownicy Banki spółdzielcze polski bank pewny, godny zaufania równo wszystkich traktuje

37 Bankowcy Oczekiwania wobec Nowego Roku Klienci banków Na przyszły rok patrzysz bardziej z nadzieją i optymizmem czy bardziej lękiem i obawą bardziej z nadzieją i optymizmem raczej z lękiem i obawą 77, , ,5 40,5 78,5 21, Jakim dla polskiej bankowości będzie nowy rok w porównaniu z minionym lepszy gorszy Źródło: Audyt Bankowości Detalicznej

38 Największe możliwości i szanse rozwoju banków w 2010 r. W jakim segmencie, obszarze działalności istnieją największe możliwości i szanse rozwoju banków w Polsce? zmiana w stosunku do 2009 r. bankowość korporacyjna 34 6 bankowość detaliczna bankowość firm mikro 20 5 bankowość inwestycyjna 7 4 bankowość hipoteczna 3-1 bancanssurance 2-2 privat banking 2-3 Źródło: Monitor Bankowy ZBP/Pentor I 2010

39 Dziękuję za uwagę 39

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

2013 rok dobry lecz wymagający

2013 rok dobry lecz wymagający PENGAB =. Monitor Bankowy +. rok dobry lecz wymagający grudzień Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Wizerunek polskiego sektora bankowego

Wizerunek polskiego sektora bankowego Wizerunek polskiego sektora bankowego Edycja TNS Polska dla Związku Banków Polskich TRI*M Reputation Index - Banki opinia publiczna Banki - przedsiębiorcy 1 Mikro 27 Średnie 7 Małe 0 (+2) SKOK-i 7 (+)

Bardziej szczegółowo

2014 rok dobry lecz wymagający

2014 rok dobry lecz wymagający Grudzień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. +. rok dobry lecz wymagający Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Grudniowy sondaż sondaż w w

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Obecne i przewidywane uwarunkowania zmian na rynku

Obecne i przewidywane uwarunkowania zmian na rynku Bankowość w Polsce Change is the only constant Marcin Idzik 1 Plan wystąpienia Płonące platformy działania problem, czy konieczność współczesnej bankowości? Jakie trendy są obecne, a jakie prognozowane

Bardziej szczegółowo

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY Pierwszy tegoroczny pomiar koniunktury bankowej został przeprowadzony w dniach -7 stycznia, na próbie placówek, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy grudniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Wyniki BOŚ S.A. na tle konkurencji Zmiana 2009/2008 Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Suma bilansowa Zysk netto -18% -26% -16% -2% -32%

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa 25 listopada 201 TNS Polska dla Związku Banków Polskich Informacje o badaniu Cel badania Odpowiedź na pytanie, jakie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 Spis treści Tytuł slajdu 1. Wprowadzenie 2. Opłaty 2.1.Klienci indywidualni III

Bardziej szczegółowo

Wiosenny optymizm słabnie

Wiosenny optymizm słabnie PENGAB = 11. +1.9 6- Wiosenny optymizm słabnie Maj 1 Index Pengab / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/6 /6 /6 7/6 9/6 11/6 1/7 /7 /7 7/7 9/7 11/7 1/8 /8 /8 7/8 9/8 11/8 1/9 /9 /9 7/9 9/9 11/9

Bardziej szczegółowo

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Oferta bankowa dla małych i średnich firm jest bardzo zróżnicowana. Rocznie za korzystanie z konta i wydanej do niego karty można zapłacić od 0 zł

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Nr 1/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu Załącznik do Uchwały nr 01/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 19.06.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od dnia 25

Bardziej szczegółowo

Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK

Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK 2015 Spis treści I. II. III. IV. V. Główne wnioski z badania Cele i metodologia badania Ocena i zaufanie do instytucji

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sporządzono według danych na dzień 21.09.2009 r.

Zestawienie sporządzono według danych na dzień 21.09.2009 r. Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy wrześniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy lutowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Kredyty

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 24.05.2012 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju (obowiązuje od 18.06.2012 r.) Lp. KLIENCI INDYWIDUALNI Nazwa produktu I.

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych MultiBanku ( obowiązuje od 01.08.2006 r.)

Tabele stóp procentowych MultiBanku ( obowiązuje od 01.08.2006 r.) Tabele stóp procentowych MultiBanku ( obowiązuje od 01.08.2006 r.) Spis treści: Załącznik nr 1 (osoby fizyczne)...3 I. Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy + Rachunek Oszczędnościowy (PLN)...3 II. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE

Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE R z e s z ó w, 1 6 m a r c a 2 0 1 5 r o k u S P I S T R EŚCI CZĘŚĆ A. OSOBY FIZYCZNE... 3 TABELA 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO

Bardziej szczegółowo

2 / 2005. PENGAB - wartości trendu cyklu VIII VIII

2 / 2005. PENGAB - wartości trendu cyklu VIII VIII KORZYSTNE PROGNOZY PODTRZYMUJĄ PENGAB Lutowy indeks Pengab obniżył swoją wartość z 8,8 pkt. do 8, pkt. (spadek o,7 pkt.). Jest to kolejna, piąta z rzędu obniżka indeksu od października ub. r., co do wartości

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 09.03.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Pieniądz w gospodarstwie domowym Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Od wieków pieniądz w życiu każdego człowieka spełnia rolę ekonomicznego środka wymiany. Jego wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Konto bankowe. Przykładowe dane Powody, dla których klient zdecydował się na założenie głównego konta osobistego w banku A

Konto bankowe. Przykładowe dane Powody, dla których klient zdecydował się na założenie głównego konta osobistego w banku A 1 1 Audyt Bankowości Klientów Zamożnych Oferta badawcza 2 AUDYT KLIENTÓW ZAMOŻNYCH Szanowni Państwo, Pentor Research International od lat monitoruje rynek usług bankowych. Audyt Bankowości Klientów Zamożnych,

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJE ZAKUPOWE POLAKÓW. Marcin Idzik

ZWYCZAJE ZAKUPOWE POLAKÓW. Marcin Idzik ZWYCZAJE ZAKUPOWE POLAKÓW Marcin Idzik POLSKI KONSUMENT Ekonomiczne determinanty zachowań nabywczych konsumentów Codzienność zakupowa Preferencje i upodobania zakupowe Akcje promocyjne, sklepy wielkopowierzchniowe

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy czerwcowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 14.09.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

Architektura rynku bancassurance. Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance

Architektura rynku bancassurance. Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance Agenda STBU Advance Architektura rynku bancassurance Klient jego potrzeby i oczekiwania Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance Wnioski i rekomendacje STBU Advance STBU Advance Konsorcjum STBU Brokerzy

Bardziej szczegółowo

8 / 2001 NIECO LEPIEJ

8 / 2001 NIECO LEPIEJ Sierpniowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych wskazuje na pewną poprawę nastrojów bankowców szczebla oddziałów. Index PENGAB uzyskał wartość 2,1 punków, o 7 punktów procentowych więcej niż w lipcu.

Bardziej szczegółowo

Na pograniczu bankowości korporacyjnej i detalicznej obsługa bankowa mikrofirm. Wnioski z raportu PENTOR SA.

Na pograniczu bankowości korporacyjnej i detalicznej obsługa bankowa mikrofirm. Wnioski z raportu PENTOR SA. FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 2006 Na pograniczu bankowości korporacyjnej i detalicznej obsługa bankowa mikrofirm. Wnioski z raportu PENTOR SA. EUGENIUSZ ŚMIŁOWSKI MARCIN IDZIK 2005 Research International.

Bardziej szczegółowo

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Oferta Specjalna Banku Millennium dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Bank Millennium Bank dla osób, które cenią swój czas i wygodę Obsługa przez całą dobę -swoimi finansami można zarządzać przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 38/2016 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna kierującego Pionem Sprzedaży Pośredniej z dnia 20 czerwca 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 38/2016 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna kierującego Pionem Sprzedaży Pośredniej z dnia 20 czerwca 2016 r. Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego i Karty Rejestracyjnej Alior Rachunki bez Opłat OPROCENTOWANIE WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Po emeryturę do ubezpieczyciela czy do banku?

Po emeryturę do ubezpieczyciela czy do banku? Po emeryturę do ubezpieczyciela czy do banku? Agnieszka Sowa-Żyndul Dorota Szubert "Cześć, jestem Bogdan i bardzo lubię literę "B" Czas Do końca lat 90-tych Brak stymulacji do nawyku oszczędzania Błoga

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Uchwała nr 4/2/28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 19.11.2015r. obowiązuje od 20 listopada 2015r. Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.03.2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 206/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Wzrósł popyt na kredyty

Wzrósł popyt na kredyty Październik PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Wzrósł popyt na kredyty Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Październikowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 17/2014 z dnia 08 kwietnia 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 20/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1 Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (zaktualizowana w dniu 3 listopada i obowiązująca do odwołania, jednak nie krócej niż do 4 listopada

Bardziej szczegółowo

MoneyTrack 2011. Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych

MoneyTrack 2011. Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych MoneyTrack 2011 Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych Warszawa, kwiecień 2009 CO TO JEST MONEY TRACK? Money Track CO TO JEST MT? Coroczne badanie monitorujące postawy

Bardziej szczegółowo

Wszyscy ponoszą koszty spreadu walutowego

Wszyscy ponoszą koszty spreadu walutowego Warszawa, 22.09.2009 Wszyscy ponoszą koszty u walutowego istotnie zwiększa cenę hipotecznego w walucie, a kredytobiorca nie ma szans na jego uniknięcie. Jednak koszty u ponoszą nie tylko kredytobiorcy,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

7 / 2001 POWRÓT SPADKU

7 / 2001 POWRÓT SPADKU 7 / POWRÓT SPADKU Na postawione przed miesiącem pytanie zahamowanie czy zmiana trendu odpowiedź brzmi - tylko zahamowanie. Lipcowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych przynosi powrót trendu spadkowego.

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy lutowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Kredyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 45/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.11.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 1 maj 2013 r) Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, maj 2013 Strona 1 z 8 Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, oszczędnościowe,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006 Integracja Banków Pekao SA i BPH SA Warszawa, 16 listopada 2006 AGENDA 1 Kilka słów o Integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki 1 PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Optymizm powraca. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych

Optymizm powraca. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych PENGAB =. +1. +1. Optymizm powraca Index Pengab kwiecień 1 5/ 7/ / 11/ 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/5 /5 5/5 7/5 /5 11/5 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/7 /7 5/7 7/7 /7 11/7 1/8 /8 5/8 7/8 /8 11/8 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/1 /1 5/1

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania kredytów i depozytów obowiązująca od 04-01-2016 r.

Tabela Oprocentowania kredytów i depozytów obowiązująca od 04-01-2016 r. Załącznik do Uchwały nr 0/0 z dnia --0 r. obowiązująca od 0-0-0 r. strona KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH w ustalana przez Bank ustalana w oparciu o WIBOR Pożyczka okolicznościowa od do m-cy 8,0% stopa stała

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 27 sierpnia 2012 r.) 1/7 Rozdział I. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 62/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 20.06.2013 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015 z dnia 26-02-2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 20/2015 z

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Załącznik do Uchwały Nr 50/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 31.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 3/12 /2012 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie z dnia 09 maj 2012r. Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, czerwiec 2012 Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego OFERTA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Styczeń 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 13 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY

Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY Pieniądz i jego funkcje Pieniądz jest to powszechnie akceptowany środek wymiany. Funkcje pieniądza: 1. Miernik wartości (w pieniądzu wyrażone są ceny towarów) 2. Środek

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wypłata gotówkowa z konta

Wypłata gotówkowa z konta Konto walutowe w CHF i EUR Bank BNP Paribas Konto walutowe/n azwa Rachunek walutowy Czy aby otworzyć konto walutowe, trzeba mieć zwykły ROR? Miesięczny koszt prowadzenia konta walutowego franki i euro/opłata

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 12/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.03.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH: 0,015% potwierdzone książeczką oszczędnościową Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe otwierane od 2.

A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH: 0,015% potwierdzone książeczką oszczędnościową Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe otwierane od 2. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PARCZEWIE DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH obowiązuje od dnia 1 lipca 2015r. (odsetki naliczane są w stosunku rocznym) A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 8/3/2014 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 14.02.2014r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania kredytów i depozytów obowiązująca od 15-10-2015 r.

Tabela Oprocentowania kredytów i depozytów obowiązująca od 15-10-2015 r. obowiązująca od -0-0 r. strona KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH w ustalana przez Bank ustalana w oparciu o WIBOR Pożyczka okolicznościowa od do m-cy 8,0% stopa stała marża banku Kredyt w ROR do m-cy od 8,0%

Bardziej szczegółowo

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł Pożyczka hipoteczna zastępuje inne typy kredytów Tania gotówka na wyciągnięcie ręki Planujesz zakup samochodu lub inny duży wydatek? Zamiast innego typu kredytu wybierz pożyczkę hipoteczną. To obecnie

Bardziej szczegółowo

POGORSZENIE KLIMATU DEPOZYTY ZŁOTOWE

POGORSZENIE KLIMATU DEPOZYTY ZŁOTOWE Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku e-mail: pentor@pentor.com.pl POGORSZENIE KLIMATU Wyniki październikowego pomiaru koniunktury bankowej nie wiele odbiegają od danych

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY KAPITALIZACJI ODSETEK

ZASADY I TERMINY KAPITALIZACJI ODSETEK OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUTACH WYMIENIALNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI S.A. KLIENTOM RYNKU DETALICZNEGO:

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania kredytów i depozytów obowiązująca od 01-09-2015 r.

Tabela Oprocentowania kredytów i depozytów obowiązująca od 01-09-2015 r. Załącznik do Uchwały nr 20/20 z dnia -08-20r. obowiązująca od 0-09-20 r. strona KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH w ustalana przez Bank ustalana w oparciu o WIBOR Pożyczka okolicznościowa od do 2 m-cy 8,0% stopa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zatorze

Bank Spółdzielczy w Zatorze a 12.03.2013 Bank Spółdzielczy w Zatorze TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH KLIENCI INDYWIDUALNI DEPOZYTY ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ZŁOTOWE 1. Rachunki a vista ( z kapitalizacją roczną) 0,05%

Bardziej szczegółowo

które są stopami stałymi w umownych okresach utrzymywania wkładów.

które są stopami stałymi w umownych okresach utrzymywania wkładów. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP S.A. KLIENTOM OBSZARU BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ I INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Maks. możliwe LTV. Prowizja za przyznanie

Maks. możliwe LTV. Prowizja za przyznanie OFERTA DLA KLIENTA: 100 tys. PLN na 10 lat (raty równe); Wartość zabezpieczenia (nieruch Bank Przedział marż (%) Stawka bazowa Prowizja za przyznanie Maks. możliwe LTV OGÓLNE PARAMETRY POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

Bardziej szczegółowo