Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa"

Transkrypt

1 1

2 Jaki to był rok dla polskiej bankowości? Eugeniusz Śmiłowski

3 Wyniki finansowe sektora bankowego Wynik netto banków 8,71 mld 36,3% Przychody z działalności operacyjnej 200,6 mld 0,9% w tym: przychody z działalności bankowej 177,3 mld 6,0% przychody z odsetek 57,6 mld 3,7% przychody z prowizji 16,0 mld 9,6% przychody z operacji finansowych i wymiany walut mld 9,5% Koszty działalności operacyjnej 189,9 mld 2,3% Źródło: Monitor Bankowy ZBP/Pentor RI I 2010 (N=200)

4 Jaki był ogólnie rzecz biorąc miniony rok dla bankowości w Polsce ,5 75, , ,5 4,5 1 0, ,5 bardzo dobry+dobry taki sobie, ani dobry, ani zły niedobry+bardzo niedobry Jaki to był rok w porównaniu do roku poprzedniego 30, , , lepszy taki sam, ani lepszy, ani gorszy gorszy Źródło: Monitor Bankowy ZBP/Pentor RI Ocena minionego roku Czy w ubiegłym roku wzrosła, nie zmieniła się czy zmalała Liczba klientów korzystających z dostępu elektronicznego ,5 0,5 4, ,5 46,5 4,5 4,4 Liczba kredytów indywidualnych , , ,1 0,5 Liczba indywidualnych lokat terminowych , ,5 3, ,5 8,5 80,5 4,1 Liczba ROR-ów 1, ,5 3, ,5 3 4,0 0,5 Liczba odmów udzielenia kredytu ,5 37,5 4 3, ,3 Liczba rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą ,5 3, ,5 59,5 21,5 9 3,7 Liczba kredytów nieregularnych/należności zagrożonych ,5 11,51,5 3,4 Liczba klientów rezygnujących z usług banku ,5 4,5 3, ,5 68,5 13,5 2 3,0 Liczba skarg, zażaleń, reklamacji i sporów klientów indywidualnych , ,5 8,5 2,9 [5] bardzo wzrosła [4] nieco wzrosła [3] nie zmieniła się [2] nieco zmalała [1] bardzo zmalała trudno powiedzieć

5 Najbardziej niekorzystne czynniki dla sektora bankowego w 2009 roku problemy z płynnością na rynku międzybankowym p.p. problem opcji walutowych 35 * wysoka stopa bezrobocia p.p. poziom należności zagrożonych p.p. konkurencja między bankami p.p. nieufność wobec banków p.p. Źródło: Monitor Bankowy ZBP/Pentor RI I 2010 (N=200)

6 Koniunktura bankowa w 2009 r. WOKK PENGAB ,8 12,7 11,4 13,6 18,9 22,9 23,4 23,3 27,4 27, ,1 13, I'09 II'09 III'09 IV'09 V'09 VI'09 VII'09 VIII'09 IX'09 X'09 XI'09 XII'09 Czy placówka odczuwa skutki kryzysu finansowego 100% 80% 60% 40% 20% 0% 4 8, ,5 8 8,5 9,5 9,5 5 6, , ,5 47, ,5 2,3 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 2, , ,5 38, ,5 40 9, ,5 1,5 1, ,5 2, [4] zdecydowanie tak [3] raczej tak [2] raczej nie [1] zdecydowanie nie trudno powiedzieć średnia I'09 II'09 III'09 IV'09 V'09 VI'09 VII'09 VIII'09 IX'09 X'09 XI'09 XII'09 Źródło: Monitor Bankowy ZBP/Pentor RI

7 Czy korzysta Pan(i) z usług oferowanych przez. zmiana w stosunku do 2008 r. Banki Towarzystwa ubezpieczeń na życie Towarzystwa ubezpieczeń majątkowych Otwarte Fundusze Emerytalne Instytucje finansujące zakupy na raty Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Instytucje udzielające pożyczek w domu Narodowy Bank Polski Lombardy Giełda Papierów Wartościowych Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe Instytucje emitujące obligacje skarbowe Skarb Państwa (Ministerstwo Finansów) Biura, Domy Maklerskie Firmy leasingowe Żadne z powyższych Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej

8 Korzystanie osób prywatnych z usług bankowych i ubankowienie gospodarstw domowych 70,0 75,3 75,1 73,1 80,3 58,9 59,3 56,9 53,4 57, korzystający z usług w wieku 15+ ROR w gospodarstwie domowym Źródło: Pentor RI - Audyt Bankowości Detalicznej (dane średnioroczne) Pentor Bus (dane średnioroczne) Liczba mieszkańców w wieku 15+ Liczba gospodarstw domowych Przeciętna liczba osób w gospodarstwie NSP , ,4 3,1 NSP , ,0 2,84

9 Konta osobiste / ROR Posiadacze konta Od kiedy konto? Z kim posiadane? od roku lata lat i więcej samodzielnie ze współmałżonkiem z kimś innym Linia kredytowa Stałe zlecenia Transakcje internetowe Doradca * * 3 3 Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej

10 Ubankowienie wg NBP Badania na które powołuje się NBP (2009 rok) zostały zrealizowane na próbie, która istotnie różni się od struktury socjodemograficznej polskiego społeczeństwa, obserwowanej np.. w Badaniach Aktywności Ekonomicznej Ludności GUS. Dotyczy to zwłaszcza struktury wykształcenia, które jest czynnikiem najsilniej różnicującym ubankowienie ludności. : Próba: NBP BAEL GUS* Podstawowe 8,2% 20,5% Zasadnicze Zawodowe 24,1% 26,7% Średnie 39,3% 28,5% Policealne 10,2% 3,1% Wyższe 18,2% 17,9% W badaniach NBP zdecydowanie niedoreprezentowane są kategorie o niższym wskaźniku ubankowienia (z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym), a nadreprezentowane grupy o wyższym poziomie ubankowienia (osoby z wykształceniem średnim i ponadśrednim). * GUS, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), III kw.2009 Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

11 Konta osobiste Główne powody korzystania z usług banku, w którym prowadzone jest konto osobiste / ROR zmiana w stosunku do 2008 r. dogodna lokalizacja oddziału 43-4 pewny bank, godny zaufania 30 1 przyzwyczajenie szeroka sieć bankomatów korzystne opłaty i prowizje 16 2 dogodne warunki usług zadowolenie z usług banku szeroka sieć oddziałów szeroki zakres usług realizacja usług przez telefon i/lub internet 8 4 zakład pracy założył mi tam konto 7-1 miła obsługa polecenie znajomych/ rodziny Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej

12 Obszary niewiedzy wysokość oprocentowania środków na koncie 73 wysokość dopuszczalnego debetu na koncie 73 wysokość opłaty za realizację stałego zlecenia na rachunek w innym banku 71 wysokośc opłaty za pojedynczy przelew do innego banku 58 wysokość miesięcznej opłaty za prowadzenie konta/ror 22 Źródło: Pentor RI Audyt Bankowości Detalicznej

13 Na temat oszczędzania ludzie mają różne opinie, z którym ze stwierdzeń na temat oszczędzania Pan(i) się zgadza? zawsze należy oszczędzać tylko wtedy, gdy nie wiąże się to z wyrzeczeniami oszczędzanie nie ma sensu Skłonność do oszczędzania Biorąc pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą w kraju należy raczej oszczędzać czy inwestować dokonując poważnych zakupów z wykorzystaniem kredytów oszczędzać inwestować, brać kredyt Odkładanie w formie oszczędności części łącznych miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego odkładana miesięcznie suma oszczędności Jak określiłbyś sposób gospodarowania swoimi pieniędzmi? nie oszczędzam, wszystko przeznaczam na bieżące potrzeby od czasu do czasu udaje mi się coś zaoszczędzić co miesiąc odkładam pewną sumę 36 16, , , , , %odkładających % średnia dochodów odkładanych Źródło: Pentor RI, Financial Survey , N=1000 Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej

14 Struktura oszczędności Struktura oszczędności gospodarstw domowych 11,8% 5,1% 1,8% 6,6% 0,3% 4,0% Wartość oszczędności gospodarstw domowych wg grup aktywów 48,1% 22,2% akcje spółek publicznych obligacje i bony fundusze inwestycyjne zagraniczne fundusze inwestycyjne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe OFE depozyty złotowe i walutowe gotówka w obiegu poza kasami banków Wartość oszczędności: XII ,3 mld PLN VI ,5 mld PLN IX ,0 mld PLN ,4 OFE Wpływ poszczególnych składników na zmianę oszczędności w III kw (mld PLN) 3,2 1,6 0,4 0,2 2,6 5,9 6,2 krajowe fundusze inwestycyjne** akcje spółek publicznych* ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe depozyty złotowe i walutowe Źródło: Analizy Online, na podstawie danych NBP, MF, GUS, TFI, PTE TUNŻ * dane dotyczące zdematerializowanych akcji przechowywanych na rachunkach w biurach maklerskich ** dostępne dla osób fizycznych, skorygowane o wartość inwestycji ubezpieczycieli obligacje i bony fundusze zagraniczne gotówka w obiegu poza kasami banków 30,3 zmiana łącznie

15 Depozyty i lokaty bankowe XII'2009 zmiana do 2008 Depozyty bieżące 157,3 mld 31,9 w tym: złotowe 145,7 mld 33,1 walutowe 11,6 mld 18,8 Lokaty 187,5 mld 4,7 w tym: złotowe 171,8 mld 6,6 walutowe 15,7 mld 12,2 Depozyty bieżące + lokaty 345,8 mld 15,6% Źródło: NBP

16 Postrzeganie dolara amerykańskiego i euro Czy orientujesz się jaka jest aktualna cena dolara? Czy orientujesz się jaka jest aktualna cena euro? Tak Nie Tak Nie Czy USD to pieniądz solidny i godny zaufania Tak Nie średnia ocen Czy euro to pieniądz solidny i godny zaufania Tak Nie średnia ocen ,1 3, , ,9 21 2, ,4 3,5 3,2 3,3 3, Źródło: Pentor RI, Financial Survey

17 Depozyty i lokaty bankowe Posiada depozyty i lokaty 11% 9% 9% 10% Średnia wartość 9,0 tys. 10,3 tys. 10,0 tys. 11,3 tys. Na ile wystarczają oszczędności nie mamy żadnych 26% 27% 25% 26% tydzień 6% 5% 4% 4% miesiąc 15% 15% 13% 11% 2 miesiące 8% 7% 8% 7% 3 miesiące 7% 6% 8% 7% pół roku 7% 7% 8% 7% rok 4% 3% 3% 3% dłużej niż rok 3% 3% 2% 2% trudno powiedzieć / nie wiem 24% 27% 29% 33% Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej

18 Preferowane miejsca lokowania oszczędności Gdzie wolisz ulokować swoje życiowe oszczędności? w banku w innej instytucji finansowej w złotych w walucie obcej w banku państwowym w banku prywatnym w banku polskim w banku zagranicznym lub z udziałem kapitału zagranicznego Źródło: Pentor RI, Financial Survey , N=

19 Postrzeganie instrumentów oszczędnościowych Działka, nieruchomości Terminowa lokata bankowa w złotych Akcje spółek giełdowych Rachunek oszczędnościowy Złoto, biżuteria Obligacje Skarbu Państwa, komunalne inne Gotówka Lokata z funduszem inwestycyjnym Inwestycje w firmę Lokata w euro Zwykłe konto bankowe Antyki, dzieła sztuki Jednostki TFI Polisy ubezpieczeniowe na życie Źródło: Pentor RI, Financial Survey I 2010, N=1000 Najbardziej opłacalna lokata oszczędności Lokata w USD Trudno powiedzieć Działka, nieruchomości 38 Terminowa lokata bankowa w złotych Obligacje skarbu państwa, komunalne inne Złoto, biżuteria Rachunek oszczędnościowy Gotówka Antyki, dzieła sztuki Lokata w euro Zwykłe konto bankowe Lokata w USD Polisy ubezpieczeniowe na życie Inwestycje w firmę Akcje spółek giełdowych Lokata z funduszem inwestycyjnym Najbardziej bezpieczna lokata oszczędności Jednostki TFI Trudno powiedzieć

20 Postawy wobec kredytów Jesteś za czy przeciw, żeby ludzie pożyczali w bankach pieniądze i kupowali domy, samochody i inne przedmioty trwałego użytku (meble, telewizory itp..)? za przeciw Zdarza się, że ludzie, którzy pożyczyli w banku pieniądze mają kłopoty z ich terminową spłatą, Czyj to problem? osoby pożyczającej banku, który pożyczył państwa i jego polityki Źródło: Pentor RI, Financial Survey

21 Kredyty 2009 zmiana do 2008 Zadłużenie gospodarstw domowych 410,7 mld 11,9% Wartość kredytów konsumpcyjnych 154,5 mld 13,2% Kredyty w kartach płatniczych 14,8 mld 16,5% Kredyty odnawialne w rachunku bieżącym 11,3 mld 13,0 % Kredyty na nieruchomości 216, 4 mld 12,3% Kredyty samochodowe 4,94 mld 15,6 % Kredyty zagrożone gospodarstw domowych 22,4 mld 73,4 % Udział kredytów zagrożonych gospodarstw domowych 5,40% 1,92 p.p Kredyty udzielone przez SKOK-i 8,4 mld 1,5 mld Kredyty udzielone przez Provident 1,25 mld 18 % Źródło: KNF, Rzeczpospolita

22 Kredyty osób prywatnych Odsetek deklarujących kredyty konsumpcyjne 15,9% 14,0% 11,6% 13,4% samochodowe 1,9% 1,5% 1,3% 1,1% mieszkaniowe 3,1% 2,3% 1,8% 1,7% Średnia liczba m-cy spłaty kredytu konsumpcyjnego 20,6 21,1 19,9 21,4 Średnia miesięczna wysokość spłacanych rat kredytu Ma zaległości w spłacie 3% 3% 2% 3% Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej

23 Liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy Kredyty mieszkaniowe Całkowity stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych (w mld PLN) ,030 29,576 35,807 50,425 77, , , , Liczba nowo podpisanych umów o kredyt rocznie Wartość nowo podpisanych umów o kredyt rocznie (w mld PLN) ,129 38, Struktura walutowa wartości nowo udzielanych kredytów-rocznie (w proc.) Udział kredytów zagrożonych w kredytach mieszkaniowych ogółem (w proc.) PLN CHF EUR ogółem złotowe walutowe 30,0 68,6 0,4 72,8 17,2 9,2 1,3 1,9 1,8 0,8 1,0 0,5 1,4 2,4 0,9 Źródło: ZBP, NBP, UKNF

24 Karty płatnicze =100 Liczba wyemitowanych kart debetowych , ,1 107,5 Liczba wyemitowanych kart obciążeniowych 414,5 373,1 111,1 Liczba wyemitowanych kart kredytowych 9 404, ,9 117,5 Razem , ,2 110,3 Liczba transakcji dokonanych kartami , ,8 113,2 Wartość transakcji dokonanych kartami ,4 mln ,5 mln 108,6 Liczba bankomatów ,0 Wartość transakcji bankomatowych 231,947 mld 245,143 mld 105,7 Średnia wartość transakcji w bankomacie 365 zł 365 zł 100,0 Liczba terminali POS ,6 Liczba punktów handlowo-usługowych obsługujących karty ,7 Liczba operacji kartami w punktach ,3 Wartość operacji 67239,6 mln 75772,8 mln 112,7 Źródło: NBP

25 Zadłużenie na kartach I'2009 I'2008 Zadłużenie Polaków na kartach kredytowych 14,7 mld zł 12,6 mld zł do kwoty 499 zł 37,6 proc zł 26,8 proc zł 18,0 proc zł 10,8 proc i więcej 6,8 proc. Udział należności zagrożonych 10,6 proc. Źródło: ZBP

26 Wykorzystanie kart płatniczych Wypłata pieniędzy w bankomacie Zakupy w sklepach zł zł zł zł Płatności na stacji benzynowej Płatności za różnego rodzaju usługi Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej

27 Ocena relacji z bankami Klienci banków Czy współpraca z bankami, korzystanie z usług banków przynosi klientom więcej korzyści czy więcej strat? więcej korzyści tyle samo korzyści co strat więcej strat średnia (skala 1-5) , , , ,3 Źródło: Pentor RI, Financial Survey I (N=1000) Czy w porównaniu sprzed rokiem, obecnie łatwiej można korzystać z usług i produktów banków? tak nie średnia (skala 1-5) , , , ,7 Źródło: Pentor RI, Financial Survey I (N=1000) Czy pozycja indywidualnych klientów, takich jak Pan(i), w kontaktach z bankami w porównaniu sprzed rokiem poprawiła się, nie zmieniła czy pogorszyła? poprawa brak zmian pogorszenie Źródło: Pentor RI, Financial Survey I (N=1000) 9 Czy ogólna wartość tego co otrzymuje Pan(i) od banku jest w stosunku do ponoszonych opłat wyższa, odpowiednia czy niższa? wyższa odpowiednia niższa średnia (skala 1-5) , , , ,9 Źródło: Pentor. RI, Audyt Bankowości Detalicznej

28 Satysfakcja, lojalność, rekomendowanie Jestem w pełni usatysfakcjonowany z ogólnej oceny jakości usług mojego banku Doświadczam zbyt wielu trudności i niedogodności w korzystaniu z usług mojego banku Jest mało prawdopodobne bym w przyszłości nadal korzystał z usług mojego banku Chętnie polecił(a)bym swój bank przyjacielowi lub komuś z rodziny Źródło: Audyt Bankowości detalicznej zgadza się nie zgadza się

29 Typologia lojalności Entuzjaści W gniazdku Na kotwicy Więźniowie Na wylocie Niesklasyfikowani Powody Emigranci wysokie opłaty i prowizje nieatrakcyjna oferta niemiła obsługa Nowy bank Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej

30 Tematy roku Rebelie klientów (kredyty hipoteczne, spready, opcje walutowe), Elektryzujące wypowiedzi bankowców (tsunami, przestańmy oszukiwać klientów, w umowach żadnych małych czcionek) Wojna o lokaty i depozyty Kredyty zagrożone, niespłacane w terminie, batalia o Rekomendacje T Potyczki o konta osobiste

31 Wydatki banków na reklamę Krajowe instytucje finansowe wydały w 2009 r. 1,5 mld zł, rok wcześniej 1,8 mld (wydatki obejmują TV, radio, prasę, kina i autdoor) [Expert Monitor, podaję za Parkiet ] Banki wydały 890 mln zł, rok wcześniej 1,1 mld zł wg danych cennikowych bez upustów i rabatów (40-60%) I półrocze Wydatki banków 526,2 474,1 Grupa-marki 69,4 59,3 Karty bankowe 50,1 48,9 Kredyty 240,2 151,1 Lokaty 69,5 130,4 Konta 96,9 84,4 TOP 2008 (w mln zł) PKO BP 93,0 Millennium 63,7 BZ WBK 63,7 Polbank 62,5 Getin Bank 59,0 dane podane w mln zł TOP 2009 (w mln zł) PKO BP 89,1 ING BSK 74,8 Eurobank 62,3 Alior Bank 48,7 BZ WBK 45,3 I półrocze PKO Bank Polski 38,2 54,2 ING BSK 29,3 30,4 Alior * 27,3 BZ WBK 43,5 26,9 Eurobank 25,3 26,1 AIG Bank 17,4 19,5 Getin Bank 25,6 18,5 Lukas Bank 14,9 18,0 Polbank 35,6 14,6 BOŚ 5,3 14,4 dane podane w mln zł Źródło: Expert Monitor, podaję za Gazetą Wyborczą , Puls Biznesu

32 Ogólna opinia o bankach Bankowcy Jaka jest, w Pana(i) przekonaniu, ogólna opinia o bankach wśród klientów indywidualnych? Klienci banków Jaka jest Pana(i) ogólna opinia o działających w Polsce bankach korzystna 78 85, ,5 77 korzystna niekorzystna niekorzystna średnia (skala 1-5) średnia (skala 1-5) 2,8 2,8 2,9 2,9 Źródło: Monitor Bankowy ZBP/Pentor I Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej Czy ogólna opinia klientów indywidualnych jest o bankach obecnie lepsza, taka sama czy gorsza niż rok temu? Czy ogólna opinia o bankach działających w Polsce jest lepsza, taka sama czy gorsza niż rok temu? lepsza lepsza taka sama 34, taka sama gorsza 6, gorsza Źródło: Monitor Bankowy ZBP/Pentor I Źródło: Pentor RI, Financial Survey I (N=1000)

33 Dyferencjał semantyczny banków Zbędne, niepotrzebne 5,8 Potrzebne 5,8 Nieprzyjazne, wrogie 4,9 5,1 Przyjazne Nie można im ufać 4,9 5,0 Godne zaufania Niebezpieczne, ryzykowne 5,0 5,1 Bezpieczne Niepewne 4,9 5,0 Pewne Nieuczciwe 4,4 4,9 Uczciwe Są nieszczęściem Unikam ich jak ognia 4,5 4,8 Są dobrodziejstwem 4,2 4, I' 2009 (N=1033) I' 2010 (N=1007) Chętnie z nich korzystam Źródło: Pentor, Financial Survey 40,1 38,6

34 Zaufanie do banków Czy masz zaufanie do banków? Tak Nie Nie mam zdania Źródło: Diagnoza społeczna 2009

35 Percepcja macierzystych banków Średnia ocen i wskaźnik orędownictwa [10] Bank idealny bardzo odległy od idealnego [1] [10] Bank najlepszy bardzo odległy od najlepszego [1] 6,5 6,7 6,9 7,1 6,2 6,4 6,7 7, Przewaga destruktorów nad orędownikami! Przewaga -35 destruktorów nad orędownikami! [10] Bank całkowicie spełniający moje wymagania i oczekiwania bank w ogóle ich niespełniający [1] 6,8 6,9 7,0 7,2 [10] Jestem zachwycona moim bankiem jestem z niego całkowicie niezadowolony [1] 6,7 6,9 7,0 7, Przewaga destruktorów nad orędownikami! Przewaga destruktorów nad orędownikami! Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej średnia ocen wskaźnik orędownictwa netto

36 Triady wizerunkowe wybranych banków polski bank przyjazny dostęp PKO BP lider od wielu lat mbank niskie opłaty pewny, godny zaufania nowe technologie, produkty Pekao SA lider od wielu lat pewny, godny zaufania prestiżowy bank Millenium pewny, godny zaufania nowe technologie, produkty szeroka oferta ma fajne reklamy ING BSK nowe technologie, produkty ma szeroką ofertę polski bank Kredyt Bank szeroka oferta przytulne, kameralne placówki nowe technologie, produkty BGŻ pewny, godny zaufania ma szeroką ofertę fajne reklamy pewny, godny zaufania Getin Bank nowe technologie, produkty BZ WBK ma szeroką ofertę szeroka oferta nowe technologie, produkty LUKAS BANK przytulne, kameralne placówki ma szeroką ofertę kompetentni, życzliwi pracownicy Banki spółdzielcze polski bank pewny, godny zaufania równo wszystkich traktuje

37 Bankowcy Oczekiwania wobec Nowego Roku Klienci banków Na przyszły rok patrzysz bardziej z nadzieją i optymizmem czy bardziej lękiem i obawą bardziej z nadzieją i optymizmem raczej z lękiem i obawą 77, , ,5 40,5 78,5 21, Jakim dla polskiej bankowości będzie nowy rok w porównaniu z minionym lepszy gorszy Źródło: Audyt Bankowości Detalicznej

38 Największe możliwości i szanse rozwoju banków w 2010 r. W jakim segmencie, obszarze działalności istnieją największe możliwości i szanse rozwoju banków w Polsce? zmiana w stosunku do 2009 r. bankowość korporacyjna 34 6 bankowość detaliczna bankowość firm mikro 20 5 bankowość inwestycyjna 7 4 bankowość hipoteczna 3-1 bancanssurance 2-2 privat banking 2-3 Źródło: Monitor Bankowy ZBP/Pentor I 2010

39 Dziękuję za uwagę 39

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Spis treści 1. Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. w latach 2010 i 2009 2. Wyniki według podziału na kategorie 3. Wyniki na działalności bankowej w segmentach

Bardziej szczegółowo

Wizerunek polskiego sektora bankowego

Wizerunek polskiego sektora bankowego Wizerunek polskiego sektora bankowego Edycja TNS Polska dla Związku Banków Polskich TRI*M Reputation Index - Banki opinia publiczna Banki - przedsiębiorcy 1 Mikro 27 Średnie 7 Małe 0 (+2) SKOK-i 7 (+)

Bardziej szczegółowo

2013 rok dobry lecz wymagający

2013 rok dobry lecz wymagający PENGAB =. Monitor Bankowy +. rok dobry lecz wymagający grudzień Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

MONITOR BANKOWY 1/2013

MONITOR BANKOWY 1/2013 PENGAB wartości trendu cyklu MONITOR BANKOWY / Noworoczna korekta na rynku kredytów Wartość indeksu Pengab zmalała w stosunku do grudnia o Wzrósł odsetek placówek bankowych informujących o, p. i wynosi

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

2014 rok dobry lecz wymagający

2014 rok dobry lecz wymagający Grudzień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. +. rok dobry lecz wymagający Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Grudniowy sondaż sondaż w w

Bardziej szczegółowo

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY Pierwszy tegoroczny pomiar koniunktury bankowej został przeprowadzony w dniach -7 stycznia, na próbie placówek, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Bankowość. Podstawowe informacje o bankach Oferta banków dla klientów detalicznych. Adam Kot, Dariusz Danilewicz

Bankowość. Podstawowe informacje o bankach Oferta banków dla klientów detalicznych. Adam Kot, Dariusz Danilewicz Bankowość Podstawowe informacje o bankach Oferta banków dla klientów detalicznych Adam Kot, Dariusz Danilewicz Pieniądz Budzi skrajne emocje, jest przedmiotem kultu lub pogardy, bywa przedmiotem zbrodni

Bardziej szczegółowo

Obecne i przewidywane uwarunkowania zmian na rynku

Obecne i przewidywane uwarunkowania zmian na rynku Bankowość w Polsce Change is the only constant Marcin Idzik 1 Plan wystąpienia Płonące platformy działania problem, czy konieczność współczesnej bankowości? Jakie trendy są obecne, a jakie prognozowane

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy grudniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Polityka produktowa w marketingu relacyjnym

Polityka produktowa w marketingu relacyjnym Wykład: Polityka produktowa w marketingu relacyjnym Wpływy ze sprzedaży nowych leków Sprzedaż 12,6 mld USD w pierwszym roku na rynku Źródło: Evaluate, 2016. Produkt relacyjny Produkt relacyjny - produkt,

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Wyniki BOŚ S.A. na tle konkurencji Zmiana 2009/2008 Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Suma bilansowa Zysk netto -18% -26% -16% -2% -32%

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu Załącznik do Uchwały nr 01/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 19.06.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od dnia 25

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 Spis treści Tytuł slajdu 1. Wprowadzenie 2. Opłaty 2.1.Klienci indywidualni III

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa 25 listopada 201 TNS Polska dla Związku Banków Polskich Informacje o badaniu Cel badania Odpowiedź na pytanie, jakie

Bardziej szczegółowo

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Oferta bankowa dla małych i średnich firm jest bardzo zróżnicowana. Rocznie za korzystanie z konta i wydanej do niego karty można zapłacić od 0 zł

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Coraz mniej optymizmu w prognozach. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Grudzień 2016

PENGAB = Coraz mniej optymizmu w prognozach. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Grudzień 2016 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Grudzień PENGAB =. -. Coraz mniej optymizmu

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy kwietniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy marcowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Indeks

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sporządzono według danych na dzień 21.09.2009 r.

Zestawienie sporządzono według danych na dzień 21.09.2009 r. Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy wrześniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy lutowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Kredyty

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy majowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Kredyty

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Nr 1/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK

Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK 2015 Spis treści I. II. III. IV. V. Główne wnioski z badania Cele i metodologia badania Ocena i zaufanie do instytucji

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy listopadowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy październikowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE

Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE R z e s z ó w, 1 6 m a r c a 2 0 1 5 r o k u S P I S T R EŚCI CZĘŚĆ A. OSOBY FIZYCZNE... 3 TABELA 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO

Bardziej szczegółowo

4 / 2004 SPADEK BEZ KOREKTY TRENDU

4 / 2004 SPADEK BEZ KOREKTY TRENDU SPADEK BEZ KOREKTY TRENDU / Wskaźnik Pengab analogicznie jak w latach ubiegłych powtarza sezonowe spadki wartości. W kwietniu br. obniżył się o, pkt. w stosunku do marca, w tym z tytułu sezonowości o,

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 do Decyzji nr 117/2015 z dnia 16 września 2015 r. Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

Wiosenny optymizm słabnie

Wiosenny optymizm słabnie PENGAB = 11. +1.9 6- Wiosenny optymizm słabnie Maj 1 Index Pengab / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/6 /6 /6 7/6 9/6 11/6 1/7 /7 /7 7/7 9/7 11/7 1/8 /8 /8 7/8 9/8 11/8 1/9 /9 /9 7/9 9/9 11/9

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy czerwcowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy styczniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 24.05.2012 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju (obowiązuje od 18.06.2012 r.) Lp. KLIENCI INDYWIDUALNI Nazwa produktu I.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 09.03.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

Rolnicy na rynku usług bankowych. Anna Rosa

Rolnicy na rynku usług bankowych. Anna Rosa Rolnicy na rynku usług bankowych Anna Rosa Struktura prezentacji Wprowadzenie Cel badania Metodyka badań i źródła danych Charakterystyka próby badawczej Wyniki badań i wnioski Podsumowanie Ubankowienie

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych MultiBanku ( obowiązuje od 01.08.2006 r.)

Tabele stóp procentowych MultiBanku ( obowiązuje od 01.08.2006 r.) Tabele stóp procentowych MultiBanku ( obowiązuje od 01.08.2006 r.) Spis treści: Załącznik nr 1 (osoby fizyczne)...3 I. Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy + Rachunek Oszczędnościowy (PLN)...3 II. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sezonowa stabilizacja

Sezonowa stabilizacja PENGAB =. Monitor Bankowy +. Sezonowa stabilizacja Listopad Wskaźnik Ocen.8 -. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / /8 /8

Bardziej szczegółowo

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Pieniądz w gospodarstwie domowym Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Od wieków pieniądz w życiu każdego człowieka spełnia rolę ekonomicznego środka wymiany. Jego wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

2 / 2005. PENGAB - wartości trendu cyklu VIII VIII

2 / 2005. PENGAB - wartości trendu cyklu VIII VIII KORZYSTNE PROGNOZY PODTRZYMUJĄ PENGAB Lutowy indeks Pengab obniżył swoją wartość z 8,8 pkt. do 8, pkt. (spadek o,7 pkt.). Jest to kolejna, piąta z rzędu obniżka indeksu od października ub. r., co do wartości

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 14.09.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy czerwcowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Oferta Specjalna Banku Millennium dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Bank Millennium Bank dla osób, które cenią swój czas i wygodę Obsługa przez całą dobę -swoimi finansami można zarządzać przez

Bardziej szczegółowo

Reputacja polskiego sektora bankowego 2016

Reputacja polskiego sektora bankowego 2016 Reputacja polskiego sektora bankowego 2016 Informacje o badaniu Termin realizacji Marzec 2016 r. Próba/ metodyka realizacji badania Opinia publiczna ogół Polaków w wieku 15+ N=00, (CAPI), w tym indywidualni

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE

PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE Stan na dzień 01 października 2016 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE R z e s z ó w, 0 1 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 6 r o k u S P I S T R E Ś C I CZĘŚĆ A. OSOBY FIZYCZNE... 3

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

8 / 2001 NIECO LEPIEJ

8 / 2001 NIECO LEPIEJ Sierpniowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych wskazuje na pewną poprawę nastrojów bankowców szczebla oddziałów. Index PENGAB uzyskał wartość 2,1 punków, o 7 punktów procentowych więcej niż w lipcu.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały nr 116/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 30.12.2016r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Sezonowa korekta koniunktury

Sezonowa korekta koniunktury Maj PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. Sezonowa korekta koniunktury Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJE ZAKUPOWE POLAKÓW. Marcin Idzik

ZWYCZAJE ZAKUPOWE POLAKÓW. Marcin Idzik ZWYCZAJE ZAKUPOWE POLAKÓW Marcin Idzik POLSKI KONSUMENT Ekonomiczne determinanty zachowań nabywczych konsumentów Codzienność zakupowa Preferencje i upodobania zakupowe Akcje promocyjne, sklepy wielkopowierzchniowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Na pograniczu bankowości korporacyjnej i detalicznej obsługa bankowa mikrofirm. Wnioski z raportu PENTOR SA.

Na pograniczu bankowości korporacyjnej i detalicznej obsługa bankowa mikrofirm. Wnioski z raportu PENTOR SA. FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 2006 Na pograniczu bankowości korporacyjnej i detalicznej obsługa bankowa mikrofirm. Wnioski z raportu PENTOR SA. EUGENIUSZ ŚMIŁOWSKI MARCIN IDZIK 2005 Research International.

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 13/2/2017 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 31.01.2017 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju Obowiązuje od 06.02017 r. A. KLIENCI INDYWIDUALNI Lp. Nazwa produktu Stopa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

0 zł za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej bezwarunkowo

0 zł za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej bezwarunkowo za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej bezwarunkowo konto/prowizje prowadzenie konta obsługa karty debetowej przelew krajowy przelew SEPA (EUR) zlecenie stałe (Internet) bankomat wpłata/wypłata

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych

Tabela Oprocentowania Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych Tabela Oprocentowania Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych Rozdział I. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego i Karty Rejestracyjnej Alior Rachunki bez Opłat OPROCENTOWANIE WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Po emeryturę do ubezpieczyciela czy do banku?

Po emeryturę do ubezpieczyciela czy do banku? Po emeryturę do ubezpieczyciela czy do banku? Agnieszka Sowa-Żyndul Dorota Szubert "Cześć, jestem Bogdan i bardzo lubię literę "B" Czas Do końca lat 90-tych Brak stymulacji do nawyku oszczędzania Błoga

Bardziej szczegółowo

PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE

PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE Stan na dzień 30 października 2017 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE R z e s z ó w, 3 0 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 7 r o k u S P I S T R E Ś C I CZĘŚĆ A. OSOBY FIZYCZNE... 3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW w PLN

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW w PLN TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW w PLN KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OPROCENTOWANIE: zmienne, w stosunku rocznym KREDYTY OBROTOWE (W RACHUNKU KREDYTOWYM, ODNAWIALNE W RACHUNKU KREDYTOWYM I W RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa Banki reagują na trzecią obniżkę stóp procentowych przez RPP. Dwucyfrowe zyski z lokat są już tylko wspomnieniem. Poszukujący sensownego zysku mogą rozważyć inwestycję w struktury. Co w ciągu minionego

Bardziej szczegółowo

Architektura rynku bancassurance. Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance

Architektura rynku bancassurance. Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance Agenda STBU Advance Architektura rynku bancassurance Klient jego potrzeby i oczekiwania Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance Wnioski i rekomendacje STBU Advance STBU Advance Konsorcjum STBU Brokerzy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW w PLN

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW w PLN TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW w PLN KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OPROCENTOWANIE: zmienne, w stosunku rocznym KREDYTY OBROTOWE (W RACHUNKU KREDYTOWYM, ODNAWIALNE W RACHUNKU KREDYTOWYM I W RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Konto bankowe. Przykładowe dane Powody, dla których klient zdecydował się na założenie głównego konta osobistego w banku A

Konto bankowe. Przykładowe dane Powody, dla których klient zdecydował się na założenie głównego konta osobistego w banku A 1 1 Audyt Bankowości Klientów Zamożnych Oferta badawcza 2 AUDYT KLIENTÓW ZAMOŻNYCH Szanowni Państwo, Pentor Research International od lat monitoruje rynek usług bankowych. Audyt Bankowości Klientów Zamożnych,

Bardziej szczegółowo

MoneyTrack 2011. Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych

MoneyTrack 2011. Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych MoneyTrack 2011 Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych Warszawa, kwiecień 2009 CO TO JEST MONEY TRACK? Money Track CO TO JEST MT? Coroczne badanie monitorujące postawy

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w kontach oszczędnościowych

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w kontach oszczędnościowych W sytuacji systematycznych cięć oprocentowania lokat, banki proponują klientom nowe rozwiązania w obszarze kont oszczędnościowych. Niektóre obniżają również koszt kredytów. Żeby nie było tak różowo podnoszą

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Mniejsze koszty kredytu dzięki zawężeniu "spreadu"

newss.pl Expander: Mniejsze koszty kredytu dzięki zawężeniu spreadu KNF zrobiła świąteczny prezent wszystkim spłacającym kredyty hipoteczne w walutach obcych. Najpóźniej od lipca przyszłego roku będą mogli spłacać swoje kredyty bezpośrednio we frankach szwajcarskich, euro

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Modele obsługi klientów indywidualnych

Modele obsługi klientów indywidualnych Wykład: Modele obsługi klientów indywidualnych Światowa piramida bogactwa Populacja HNWI, 2010-2015 Źródło: Capgemini, World Wealth Report 2016. Liczba HNWI (w tys.) Źródło: Capgemini, World Wealth Report

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Uchwała nr 4/2/28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 19.11.2015r. obowiązuje od 20 listopada 2015r. Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały nr 129/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 05112013r TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 38/2016 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna kierującego Pionem Sprzedaży Pośredniej z dnia 20 czerwca 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 38/2016 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna kierującego Pionem Sprzedaży Pośredniej z dnia 20 czerwca 2016 r. Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego i Karty Rejestracyjnej Alior Rachunki bez Opłat OPROCENTOWANIE WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Tab. 1. Kredyty z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, o pozycji decyduje koszt kredytu

Tab. 1. Kredyty z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, o pozycji decyduje koszt kredytu W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1 Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (zaktualizowana w dniu 3 listopada i obowiązująca do odwołania, jednak nie krócej niż do 4 listopada

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 10.04.2017r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 17/2014 z dnia 08 kwietnia 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 20/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Optymizm powraca. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych

Optymizm powraca. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych PENGAB =. +1. +1. Optymizm powraca Index Pengab kwiecień 1 5/ 7/ / 11/ 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/5 /5 5/5 7/5 /5 11/5 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/7 /7 5/7 7/7 /7 11/7 1/8 /8 5/8 7/8 /8 11/8 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/1 /1 5/1

Bardziej szczegółowo