MPWiK bez odsetek skredytuje koszt przyłączy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MPWiK bez odsetek skredytuje koszt przyłączy"

Transkrypt

1 Nr 14 / 179 Rok IX lipca 2015 r. egzemplarz bezpłatny Dzięki projektom, które mieszkańcy Wawra głosując wybrali do realizacji ze środków budżetu partycypacyjnego na 2016 r., przybędzie na terenie dzielnicy kolejnych siłowni plenerowych. Staną one w Aleksandrowie, Falenicy, Międzylesiu, Miedzeszynie, Radości i Zerzeniu.»2-4 fot. AM MPWiK bez odsetek skredytuje koszt przyłączy Nawet do 20 tys. zł kredytu bez odsetek, rozłożonego na 30 rat, będą mogli otrzymać do 30 czerwca przyszłego roku mieszkańcy Wawra, jeśli w ich ulicach jest sieć kanalizacyjna, lub będzie wkrótce budowana, a oni przyłączą się do niej. Ponadto mogą wystąpić do Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy o dodatkowe trzy tysiące złotych na zlikwidowanie szba. O tym poinformowała mieszkańców prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, listownie zapraszając do udziału w spotkaniu 29 czerwca z przedstawicieli MPWiK, które realizuje na terenie Wawra bardzo duży progr inwestycyjny. Likwidacja przydomowych szb oraz przyłączanie się do miejskiej sieci kanalizacyjnej oznacza zmniejszenie miesięcznych kosztów pozbywania się ścieków. Uczestniczący w spotkaniu z MPWiK wawerczycy pozytywnie ocenili inicjatywę miasta i jej spółki w zakresie kredytowania budowy przyłączy. Na zdjęciu mieszkańcy oblegający pracowników MPWiK, udzielających szczegółowych informacji o planach budowy sieci.»4-9 Spis treści lato w mieście»10 ZS nr 76 w rach akcji Lato w mieście odwiedzili przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego, propagując jedzenie owoców i warzyw. Bawiono się przy muzyce oraz uczestnicząc w warsztatach plastycznych. ukonstytuowane rady»12 Po majowych wyborach przyszedł czas na ukonstytuowanie się Rad Osiedli w poszczególnych osiedlach, z wyjątkiem Radości, gdzie głosowanie się nie odbyło. Wyłoniono przewodniczących, zastępców i sekretarzy. Zachód Wawra ma koncepcję kanalizacji Biuro Projektów Ciepłownictwa, Wodociągów i Kanalizacji oraz MPWiK zapoznało komisję inwestycyjną i zainteresowanych mieszkańców opracowaną w nim koncepcją skanalizowania zachodniej części dzielnicy od ul. Patriotów do Wału Miedzeszyńskiego i od Zwoleńskiej po południową granicę Falenicy. Przewiduje ona zbudowanie kolektorów biegnących ze wschodu na zachód m.in. ulici: ul. Zwoleńską według planów Trasy Na Zaporze, Cylichowską, Juhasów i Borków, Przewodową i Bysławską. Do tych sieci przyłączane będą, w różnej konfiguracji, sieci doprowadzające ścieki z pozostałych ulic. Założeniem jest budowa kanalizacji grawitacyjnej, z minimalną liczbą koniecznych przepompowni. Posiadając koncepcję MPWiK może rozpocząć tworzenie projektów technicznych.»2 Rok dobrych ocen Jak wynika z podsumowania sprawdzianu wiedzy szóstoklasistów oraz egzinów na koniec gimnazjów, poprawiły się rezultaty nauczania w wawerskich publicznych placówkach oświatowych. Są one na ogół wyższe niż średnio w kraju oraz na Mazowszu, a w niektórych przypadkach także w porównaniu ze średnimi warszawskimi. Wawerscy szóstoklasiści zajęli ze sprawdzianu wiedzy na koniec nauki w szkołach podstawowych w Warszawie szóste miejsce wśród 18 dzielnic. Na ten wynik najbardziej zapracowały SP nr 124 w Falenicy, 204 w Radości i 218 w Aninie. Nasi gimnazjaliści byli tylko trochę gorsi od swych młodszych kolegów, uplasowali się w Warszawie na siódmym miejscu. Czołówka wawerskich gimnazjów to Gimnazjum nr 106 z ul. Bajkowej, Gimnazjum nr 103 z ul. Alpejskiej i Gimnazjum nr 104 z ul. Wilgi.»3

2 2 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier inwestycyjny Powstaną kolektory w kierunku Wału Miedzeszyńskiego Zachodni Wawer ma już koncepcję skanalizowania Radni komisji inwestycyjnej i zainteresowani tematem mieszkańcy zostali poinformowani przez Biuro Projektów Ciepłownictwa, Wodociągów i Kanalizacji oraz MPWiK o koncepcji skanalizowania zachodniej części dzielnicy od ul. Patriotów do Wału Miedzeszyńskiego i od Zwoleńskiej po południową granicę Falenicy. Osiedle Skanska na Borkowie przykład zabudowy opartej z braku kanalizacji na szbach dowane ze wschodu na zachód wzdłuż takich ulic jak Zwoleńska na odcinku przewidzianym dla od lat planowanej Trasy Na Zaporze, Cylichowskiej, Juhasów Borków, Skalnicowej, Bysławskiej. Nie wszędzie jednak obejdzie się bez konieczności wspomagania przepływu ścieków przepompownii. Są one uwzględnione w koncepcji, ale tylko t, gdzie nie ma innego wyjścia z sytuacji. Za takim rozwiązaniem przemawiają względy eksploatacyjne i fakt, że trudno jest pozyskać grunty, bo prywatne, na których powinny być one zbudowane. Właściciele obawiają się, że takie sąsiedztwo wpłynie na obniżenie wartości posiadanych przez nich gruntów. Jak jednak zapewniał mieszkańców i radnych przedstawiciel CEWOK, obecne przepompownie nie mają praktycznie negatywnego oddziaływania na sąsiedztwo. Nie powodują hałasu, nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów. Wciągu ostatnich kilku lat MPWiK zrobiło na terenie dzielnicy bardzo wiele inwestycji wod. kan., kosztem wielu dziesiątków milionów złotych. Teraz, po wybudowaniu kolektora W, nadszedł czas na kolejny etap, gdyż wciąż jest na jej terenie dużo do zrobienia dla poprawy jakości życia mieszkańców. Stąd monity poprzedniego i obecnego zarządu, aby wreszcie powstała koncepcja skanalizowania obszaru zachodniego Wawra, jako podstawa do projektowania przebiegu sieci mówił burmistrz Łukasz Jeziorski. fot. am Opracowanie tej koncepcji cieszy, bo to otwiera drogę do tworzenia projektów realizacyjnych, ale na ich urzeczywistnienie przyjdzie jeszcze trochę poczekać, chociaż trzeba przyznać, że MPWiK w ostatnich latach ostro wzięło się do kanalizowania Wawra. Wiedzą o tym najlepiej mieszkańcy, głównie osiedla Wawer. W zachodniej części Wawra odbiór ścieków odbywa się przy wykorzystaniu sieci zbudowanej dawniej na potrzeby nieistniejącej Mery Pnefal. To kropla w morzu potrzeb obszaru, który zajmuje, bagatela, 2,5 tys. hektarów. Reszta dynicznie rozwijającej się zabudowy, np. przy ul. Jeziorowej, na Borkowie, przy Cylichowskiej, Przewodowej, oparta jest na szbach. Generalna zasada koncepcji sprowadzała się do przyjęcia założenia, że ścieki w tej części dzielnicy powinny być w maksymalnym stopniu odprowadzane grawitacyjnie, przy wykorzystaniu mających tu miejsce terenowych spadków. A te występują między otwocką linią kolejową, a Wałem Miedzeszyńskim, z małymi odstępstwi. To z kolei sprawiło, że nowe kolektory ściekowe będą bukurier inwestycyjny Siłownie, poprawa bezpieczeństwa, koncerty, zajęcia dla dzieci i seniorów Budżet partycypacyjny 2016 ustalony Zakończone zostało głosowanie na projekty zgłoszone przez mieszkańców dzielnicy w rach budżetu partycypacyjnego do realizacji w 2016 r. Przeznaczono na nie 2 mln zł, z podziałem na większą część osiedlową w wysokości uzależnionej od liczby mieszkańców, i na ogólnodzielnicową. Z tych środków sfinansowanych będzie 80 projektów. W części ogólnodzielnicowej największą liczbę głosów 1714, zdobył projekt przewidujący zakup za 8,8 tys. zł defibrylatora AED dla pływalni w Aninie, Wydaje Urząd m.st. Warszawy dla dzielnicy Wawer Adres redakcji: Warszawa, ul. Żegańska 1, I piętro, pok. 131 Redaktor naczelny: Andrzej Murat, tel. (22) , Skład: Aleksandra Moraczewska Druk: Zakład Poligraficzny TONOBIS, Laski, ul. Brzozowa 75 Nakład: 7 tys. egz. ISSN Redakcja nie zwraca materiałów niezówionych, zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i redagowania. urządzenia przywracającego w nagłych przypadkach krążenie krwi. Za 8 tys. zł zakupione będą ławki, które staną na terenie MPK od ul. Zorzy do punktu wypoczynkowego z wiatą. 4,5 tys. zł będzie kosztować sterylizacja w dzielnicy psów i kotów, co powinno ograniczyć ich bezdomną populację. Na pływalni pojawi się kosztem ok. 60 tys. zł wodny park zabaw pneumatyczne urządzenie poprawiające sprawność i koordynację ruchową oraz kondycję dzieci, uruchiany na trzech torach basenu w ferie zimowe, wakacje, długie weekendy i szkolne przerwy świąteczne. Dzięki kolejnemu projektowi, kosztem 114,6 tys. zł, zostaną oznakowane miejsca tras turystycznych na terenie MPK i na terenach nadwiślańskich oraz wejścia do lasów, na szlaki, według jednego spójnego systemu graficznego. Za około rok można spodziewać się wyposażenia sali gimnastycznej w budynku Wawerskiego Centrum Kultury w sprzęt służący do gimnastyki ogólnorozwojowej i rehabilitacyjnej oraz do nauki tańca. Koszt przedsięwzięcia to nieco ponad 22 tys. zł. Radość dzięki temu budżetowi zyska drugą siłownię plenerową, która powstanie przy ul. Izbickiej róg Szreniawskiej, w miejscu dobrze skomunikowanym, dostępnym także dla mieszkańców osiedli sąsiednich. Koszt to 30 tys. zł. Z kolei na placu zabaw przy ul. V Poprzecznej (za basenem) przewiduje się ustawienie ściany wspinaczkowej za 54 tys. zł. Przeprowadzony będzie remont harcówki w ZS nr 114 oraz rewitalizacja placu zabaw i dostosowanie terenu przyszkolnego do organizowania imprez plenerowych dla mieszkańców. Łączny koszt 80 tys. zł. Wypożyczalnia książek w Marysinie Wawerskim będzie dysponować ponad 200 książki z dużą czcionką dla osób starszych i słabo widzących. Na ten cel pójdzie 9,4 tys. zł. W anińskiej Bibliotece Publicznej powstanie Wawerska Akademia Wiedzy, w rach której będą się odbywały wykłady z historii dla dzieci w wieku 6-12 lat, prowadzone przez specjalistów, historyków-edukatorów. Pójdzie na to ok. 3,5 tys. zł. A także zajęcia rozwojowo-edukacyjno-plastyczne

3 OD MARYSINA PO FALENICĘ 3 Kurier oświatowy Lepsze wyniki sprawdzianów wiedzy Rok dobrych ocen Rok szkolny to był w Wawrze dobry rok. Potwierdzony lepszymi niż poprzednio wyniki ze sprawdzianu 6-klasistów i gimnazjalistów i lepszymi na tle kraju i Mazowsza, a w niektórych przypadkach także m.st. Warszawy. Uczniowie i nauczyciele mają już zasłużony wakacyjny wypoczynek. Wypoczynek z poczuciem dobrze wypełnionego szkolnego obowiązku. W zakończonym niedawno roku szkolnym do 58 publicznych oddziałów przedszkolnych chodziło prawie 1500 maluchów. W szkołach podstawowych były 174 oddziały z prawie 4200 ucznii i 22 oddziały przedszkolne z 515 pięcio- i sześciolatki. Naukę w 50 oddziałach gimnazjalnych pobierało 1201 uczniów. W dwóch wawerskich liceach ogólnokształcących wiedzę w 14 klasach pobierało 324 uczniów. Dzielnica finansowała nie tylko ich naukę, ale także stypendia socjalne, które pobierało prawie 300 uczniów. Wydatki oświatowe Wawra pochłaniają ponad połowę całorocznego budżetu. Jeśli się jednak weźmie pod uwagę wyniki uzyskane przez uczniów, nie szkoda tych kosztów. W obowiązkowym sprawdzianie szóstoklasistów średni wynik uzyskany w skali kraju to 67 pkt, na Mazowszu 69,8 pkt, w Warszawie 77,8 pkt, natomiast w Wawrze 79 pkt. Niby różnica niewielka, ale zawsze, tym bardziej, że zdarzyło się to po raz pierwszy i oby nie ostatni. Wawer zajął pod tym względem szóste miejsce w stolicy, ustępując Ursynowowi (82 pkt), Bemowowi (80,5), Białołęce (79,5), Żoliborzowi (79,3) i Wesołej (79,1). W Wawrze najbardziej na ten bardzo dobry wynik zapracowały Szkoły Podstawowe nr 124 w Falenicy (85,4 pkt) nr 204 w Radości (83) i 218 w Aninie (81,4). Wawerscy szóstoklasiści uzyskali ze sprawdzianu z j. polskiego wynik lepszy od średniej w Warszawie o 1,7 pkt i uplasowali się na siódmym miejscu wśród 18 dzielnic, z matematyki mieli wynik o 1,6 pkt lepszy (7 miejsce wśród dzielnic), a z j. angielskiego lepsi minimalnie, o 0,1 pkt, ale to dało zaledwie 10 miejsce w stolicy. W tym przypadku lider, Ursynów, może się poszczycić średnią w wysokości 92,4 pkt. Dobrze spisali się na koniec nauki wawerscy gimnazjaliści. W części humanistycznej z j. polskiego uzyskali 69,1 pkt, a z historii i wiedzy o społeczeństwie 73,3 pkt. W skali miasta było to odpowied- nio 71 i 72,6 pkt. To dało ósme miejsce w Warszawie. W części matematyczno-przyrodniczej z matematyki uzyskali średnio 59,3 pkt, co uplasowało Wawer na 11 miejscu i 59,9 z przedmiotów przyrodniczych (ósme miejsce wśród dzielnic), w Warszawie było to odpowiednio 60,2 oraz 59,1 pkt. W przypadku poziomu podstawowego języka angielskiego gimnazjaliści zgromadzili średnio 79,5 pkt, a z rozszerzonego 64,5, podczas gdy średnie stołeczne to 81,2 oraz 66,9 pkt. W obu przypadkach gorszych od Wawra było pięć dzielnic. Czołówka wawerskich gimnazjów to Gimnazjum nr 106 z ul. Bajkowej, Gimnazjum nr 103 z ul. Alpejskiej i Gimnazjum nr 104 z ul. Wilgi. Osiągnięte wyniki to zasługa nauczycieli, uczniów, ale i władz dzielnicy, które modernizują szkoły, unowocześniają pomoce naukowe i wyposażenie sal komputerowych. Kurier kulturalny Konkurs WCK Sfotografuj swój ogród Wawerskie Centrum Kultury zaprasza wawerczyków do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszy ogród. Udokumentowanie jego piękna powinno być utrwalone fotograficznie. Wymagane jest nadesłanie do organizatora (adres: trzech zdjęć oraz danych kontaktowych w postaci adresu, telefonu. Termin nadsyłania fotografii 17 sierpnia br. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku września. Nagroda jest nietypowa to mały koncert lub spektakl w zwycięskim ogrodzie z udziałem zaproszonych przez właściciela gości. fot. osir dla dzieci w wieku 1,5-3, na co pójdzie ok. 5,5 tys. zł. Następny zwycięski projekt, za niewiele ponad 19 tys. zł, to całoroczny progr Ruch to zdrowie propagujący, poprzez osiedlowe filie WCK, aktywne formy życia, wykłady, spacery z kijki, zajęcia gimnastyczne. Aleksandrów Osiedle to miało do dyspozycji budżet w wysokości 109,5 tys. zł, wykorzystało 106,3 tys. Kosztem 38 tys. zł przewiduje się budowę chodnika dla pieszych i kładki nad rowem przy ul. Złotej Jesieni dla poprawy bezpieczeństwa pieszych. Doposażony zostanie plac zabaw przy filii WCK w urządzenia do ćwiczeń siłowych i rozwojowych oraz w altankę, stolik do gry w szachy, stół do ping-ponga. Jest na to 34 tys. Tak będzie wyglądał wodny plac zabaw na anińskiej pływalni zł. Poprawi się bezpieczeństwo na rondzie przy ul. Zagórzańskiej poprzez światełka palące się o zmroku i w nocy oraz dzięki lepiej widocznym znakom drogowym. Koszt nieduży 4,2 tys. zł. Zmieni się wizerunek filii WCK, która wymaga wymiany starego wyposażenie. Na ten cel pójdzie 22,5 tys. zł. No i odnowione zostaną tablice informacyjne na tym osiedlu. Anin Osiedle to wykorzysta 120,7 tys. zł. Za 24,7 tys. będzie kupione urządzenie EEG Biofeedback do rehabilitacji dzieci i młodzieży w ZS nr 114. Służy ono do obserwacji aktywności mózgu podczas treningów, ćwiczeń skupienia uwagi, poprawy wyników nauczania, zdolności zapiętywania, koncentracji i wyciszenia emocji. Szkoła wzbogaci się kosztem 24,2 tys. zł o nowy sprzęt do sali językowej. Dzięki budżetowi partycypacyjnemu będzie wydawane czasopismo Miedzy ni Aninianini. Na druk tej gazety jest 18 tys. zł, a na zakup wyposażenia redakcji 7,2 tys. zł. SP nr 218 za 32 tys. zł zwiększy atrakcyjność ogródka zabawowo-rekreacyjnego. Na trasie z ZS nr 114 do przystanku autobusowego staną kosztujące 2,7 tys. zł ławki dla pieszych. Za 1,5 tys. zł Biblioteka Publiczna zakupi 50 audiobooków powieści. Ma ich 200. W placówce tej pojawią się oczekiwane przez czytelników czasopisma naukowe. Na ich zakup pójdzie 1,5 tys. zł. Na terenach przyleśnych na granicy Anina i Międzylesia staną w 9 miejscach kosze na odpady, przeciwdziałające zaśmiecaniu terenów zielonych. Koszt 7,3 tys. zł. Falenica Mieszkańcy mogli rozdysponować 133,7 tys. zł, rozdysponowali 128,7 tys. Za 7 tys. zł kupione zostaną nowe książki do Wypożyczalni nr 25. Przy ZS nr 111 powstanie kosztem 28 tys. zł siłownia plenerowa. Druga zostanie utworzona w parku leśnym obok placu zabaw przy ul. Frenkla. Bardziej atrakcyjny stanie się plac zabaw przy SP nr 124. Na rozbudowę przewidziano 38 tys. zł. Las Osiedle wykorzystało 109,8 tys. zł ze 112,4 tys. Kosztem 16,1 tys. zł przewiduje się odgrodzenie od strony ulicy siłowni plenerowej przy ul. Kadetów, ustawienie przy niej stojaków na rowery, usytuowanie w osiedlu czterech psich stacji. Największym wydatkiem będzie wykonanie granitowego pomnika upiętniającego 84 mieszkańców Lasu i Zastowa, którzy zginęli podczas wojny. Od kwietnia do października odbywać się będzie cykl 10 sportowych zajęć pod opieką instruktorów

4 4 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier inwestycyjny MPWiK oferuje nieoprocentowane kredyty Kanalizacja na raty i z dofinansowaniem Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zachęca mieszkańców Wawra do likwidacji szb, oferując nieoprocentowane pożyczki na sfinansowanie budowy przyłączy do sieci. Na spotkanie z przedstawicieli MPWiK przyszło wielu mieszkańców oraz przedstawiciele Zarządu Dzielnicy: wiceburmistrz Zdzisław Gójski (z lewej) i burmistrz Łukasz Jeziorski (drugi z lewej) Nawet przez trzydzieści miesięcy będą mogli spłacać wawerczycy nieoprocentowany kredyt, jaki oferuje im Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Warunkiem skorzystania z niego jest przyłączenie się do wybudowanej już sieci, podpisanie z tą spółką umowy na odbiór ścieków i zlikwidowanie przydomowego szba. Ta atrakcyjna propozycja została skierowana głównie do mieszkańców osiedla Wawer, gdzie MPWiK w ostatnim czasie zbudowało najwięcej sieci odbiorczej. Tak atrakcyjny kredyt nie jest jedyną korzyścią, na jaką mogą liczyć właściciele posesji. Jeśli złożą wniosek o likwidację szb, mogą otrzymać trzy tysiące złotych na ten cel z Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy. Kolejna korzyść to różnica w opłatach za pozbycie się ścieków komunalnych. Średnia cena za wywóz 10 metrów sześciennych nieczystości płynnych to w Wawrze ok. 220 zł. Za tę są ilość ścieków odprowadzonych do miejskiej kanalizacji właściciele zapłacą MPWiK 69,3 zł, co oznacza oszczędność ponad 150 zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w latach zainwestowało w rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Wawrze kwotę 120 mln zł. To dwa razy więcej niż w drugiej pod tym względem na liście Białołęce. Bywa i tak, że mimo wybudowania sieci kanalizacyjnej w ulicach, mieszkańcy nie podłączają się. Powodem są koszty. MPWiK wykonuje sieć odbiorczą i odgałęzienia do niej sięgające granicy działek. Od tego miejsca do budynków przyłącza muszą wykonać właściciele posesji na swój koszt. To do nich fot. cd. ze str. 3 w takich dyscyplinach jak siatkówka, koszykówka, unihokej, piłka ręczna, zakończonych turniejem tenisa stołowego. Koszt 10,5 tys. zł. Planowana jest organizacja, kosztem, ok. 18 tys. zł, trzech przedsięwzięć kulturalnych w plenerze, takich jak koncert pieśni patriotycznych i wojskowych oraz projekcje kina na wolnym powietrzu. Na święto osiedla zarezerwowano 12,5 tys. zł. Zbierane będą w Lesie zdjęcia i dokumenty dotyczące jego historii. Koszt 7 tys. zł. A 4,5 tys. zł głosujący przeznaczyli na cykl 15 zajęć nauki tańca. Marysin Wawerski Południowy Wykorzystał 105,5 tys. zł z puli 121,5 tys. Jeden z projektów zakłada wykonanie pasów na ul. Łysakowskiej przy jej skrzyżowaniach z ulici Bychowską i Karpacką. Za 60 tys. zł zostanie zbudowany plac zabaw na wolnym terenie przy ul. Korkowej. Przy ul. Kaczeńca i Łysakowskiej zaplanowano, za 8,5 tys. zł, łąkę kwietną. Wysiane na niej kwiaty będą odpowiednio opisane. Czwarty projekt do realizacji to progi spowalniające na ul. Potockich w pobliżu żłobka. Będą kosztować 12 tys. zł. Marysin Wawerski Północny Wyda 113,3 tys. zł ze 128,4 tys. przysługujących. 15 tys. złotych wyda Wypożyczalnia nr 59 na zakup ok. Szkoła Podstawowa nr 109 w osiedlu Zerzeń ma chyba najwięcej uczniów dojeżdżających do niej roweri. Dzięki projektowi monitoringu będą lepiej strzeżone 500 nowych książek. Za 9,3 tys. zakupi się kosze na śmieci, usytuowane przy lesie od ul. Króla Maciusia. Najwięcej, bo 62,4 tys. zł pochłonie wymiana nawierzchni wzdłuż Syrenki. Poprawione też będzie, kosztem 16 tys. zł, dojście do placu zabaw przy ul. Króla Maciusia, a 10,5 tys. zł pochłonie wyposażenie go w ściankę linową. Miedzeszyn Wyda 111,1 tys. zł z przyznanych 115 tys. Na 150 nowości książkowych dla wypożyczalni nr 82 pójdzie 5,5 tys. zł, obok niej za 27 tys. zł powstanie ogród czytelnia plenerowa. Trzeci biblioteczny projekt to rozwijanie pasji plastycznych kosztem 9,2 tys. zł, zakończonych wernisażem. Na koncerty muzyki klasycznej w Cafe Meryk głosujący przeznaczyli 30,5 tys. zł, a 31 tys. na siłownię plenerową. Międzylesie Mogło rozdysponować 130,6 tys. zł, rozdysponowało 112,2 tys. Zyska biblioteka, gdyż za 15 tys. zł kupi nowości książkowe, za 3,8 tys. zaprenumeruje prasę, a na spotkania z ciekawymi ludźmi wyda 31 tys. Przybędzie w osiedlu, na styku z Aninem, koszy na śmieci, na placu zabaw kosztem 52 tys. zł powstanie siłownia plenerowa i zostanie za 32,3 tys. zl oświetlony przyszły parking naprzeciw ul. Bursztynowej. Nadwiśle Wyda 68 tys. zł z puli 115,4 tys. Za 3,6 tys. zł osiedle to zyska kosze na śmieci. Kosztem 20 tys. zł. przewiduje się odwodnienie ul. Strzygłowskiej poprzez wykonanie rowów chłonnych, drenażu. Przy przystanku autobusowym obok Wału Miedzeszyńskiego pojawią sie stojaki na rowery osób, które zechcą się z nich przesiąść do autobusów. Na utwardzenie poboczy ul. Borowieckiej pójdzie 40,9 tys. zł. Radość Wykorzysta 131,8 tys. zł z puli 135,3 tys. Za 3,6 tys. zł wypożyczalnia kupi nowości książkowe. Na ul. Wspomnień pojawią się za 7 tys. zł spowalniacze ruchu drogowego. Na zajęcia dla seniorów i juniorów w ZS nr 120 przeznaczono 48,9 tys. zł. Będą dla nich zajęcia sportowe, rekreacyjne, taneczne, muzyczne. Filia WCK przy Planetowej wzbogaci się kosztem 12 tys. zł o nowy fortepian i o letnią scenę za 26 tys. zł. Przy ul. Mrówczej powstanie łąka kwietna o pow. 100 m kw. Słupki przy wjeździe w ul. Ezopa, za 7,5 tys. zł, mają przeciwdziałać dewastacji terenu przez klientów składu budowlanego. Filia WCK zrealizuje kosztem 13,4 tys. zł spotkania seniorów. Będą bale, spotkanie bożonarodzeniowe, wyjazdy do teatrów i filharmonii, a nawet grzybobranie. Sadul Wykorzystano 106,5 tys. zł z przyznanych 109,5 tys. Zwyciężyły dwa projekty. 98,5 tys. zł pochłonie uzupełnienie w sprzęt, np. w zjeżdżalnię linowa i urządzenie wspinaczkowe, sadulskiego zakątka rekreacyjnego, którego projekt zwyciężył w budżecie partycypacyjnym 2015 r. Ponadto ma powstać boisko do streetballa. Drugi projekt do realizacji to wykonanie progów zwalniających na ul. Węglarskiej. Wawer Było do dyspozycji 114 tys. zł, będzie wykorzystanych 113 tys. Z tej kwoty 102,7 tys. zł przeznaczono na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na boisku do koszykówki przy ZS nr 116 w miejsce asfaltowej, 6 tys. zł na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki, a 4,4 tys. na kosze na śmieci, które staną przy ulicach Spółdzielczej, Wodzisławskiej, Szparagowej i Błękitnej. Zerzeń Osiedle to wykorzysta 124 tys. zł z puli 129 tys. Za 60 tys. wykonane będzie oświetlenie boisk i placu zabaw. Placówka ta zyska w rach tego budżetu monitoring zewnętrzny za 14 tys. zł, strzegący oprócz placu zabaw i boisk także parking rowerowy. Za 50 tys. zł powstanie na leśnym terenie, w pobliżu zbiegu Traktu Lubelskiego i ul. Lucerny, siłownia plenerowa.

5 OD MARYSINA PO FALENICĘ 5

6 6 OD MARYSINA PO FALENICĘ

7 OD MARYSINA PO FALENICĘ 7

8 8 OD MARYSINA PO FALENICĘ

9 OD MARYSINA PO FALENICĘ 9 Łukasz Jeziorski, burmistrz Wawra Rozbudowę kanalizacji w Wawrze Zarząd Dzielnicy traktuje priorytetowo. Regularnie współpracujemy z MPWiK by nadrobić kanalizacyjne zaległości dzielnicy i poprawić jakość życia mieszkańców. Te wspólne działania przynoszą pozytywne skutki, czego przykładem jest koncepcja skanalizowania zachodniej części Wawra. Wnioskowaliśmy o stworzenie mieszkańcom, zwłaszcza tym mniej zożnym, możliwości kredytowania budowy przyłączy, co się udało. Obecnie zabiegy, aby zwiększyć kwotę przyznawaną na likwidację szb i uprościć procedury formalne. Cieszymy się, że udało się wprowadzić inwestycję MPWiK na ul. Lucerny, pod którą powstaje kolektor, z czego skorzysta Sadul, a która rozwiąże ostatecznie niedogodności związane z obecnie funkcjonującą oczyszczalnią. Elżbieta Fotyniuk Nareszcie ktoś pomyślał, że są mieszkańcy, starsi, słabiej uposażeni, których nie stać na jednorazowy wydatek bubudowy przyłącza kanalizacyjnego. Którzy z konieczności odprowadzają ścieki do przydomowych szb. Udzielenie kredytu, tym bardziej, że będzie on nieoprocentowany, z jednoczesną możliwością uzyskania 3 tys. zł rekompensaty za zlikwidowanie szba, to bardzo ludzkie rozwiązanie. A MPWiK na tym nie straci, ponieważ w ostatecznym rozrachunku zyska na odbiorze ścieków z posesji nowych klientów. należy zatrudnienie projektanta i wykonawcy. W przypadku gdy dom stoi w dużej odległości od granicy działki, koszt przyłącza to spory wydatek. Sięgający kilkunastu tysięcy złotych. Nie każdego na to stać. Teraz ten problem staje się łagodniejszy. Wystarczy podpisanie z MPWiK umowy na udzielenie kredytu na wykonanie przyłącza. Po przedstawieniu faktury od projektanta i wykonawcy pieniądze trafiają na wskazane konto. W zależności od wysokości koniecznych nakładów trzeba będzie MPWiK spłacać raty przez rok, gdy koszt wykonania przyłącza będzie wynosił do 2 tys. zł, lub przez 30 miesięcy gdy zknie się on w przedziale między 5 a 20 tys. zł. Warto się pospieszyć, ponieważ progr dofinansowania budowy przyłączy obowiązuje na razie do 30 czerwca 2016 r. Na spotkanie w sprawie kredytowania i przyłączy i dofinansowania likwidacji szmb, jakie 29 czerwca zorganizowano z przedstawicieli MPWiK w Zespole Szkół nr 116 w osiedlu Wawer, przyszło bardzo dużo osób. Wiele z nich zachęconych osobistym listem otrzymanym od prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Małżeństwo z ul. Błękitnej powiedziało n: przy- szliśmy po to, aby się dowiedzieć, kiedy sieć kanalizacyjna będzie gotowa do użytkowania, bo od tego zależy termin wyboru projektanta, wykonawcy i złożenia wniosku o ewentualne udzielenie tak korzystnego kredytu. Bardzo nas zadowala zapewnienie, że mieszkańcy będą informowani przez MPWiK o zakończeniu odbiorów wykonanych sieci wzdłuż ulic, gdyż nie każdy ma czas i możliwości szukania tych informacji na stronach internetowych tej spółki czy Urzędu Dzielnicy. Kurier ekologiczny Krok po kroku do dotacji Aby otrzymać dotację w wysokości 3 tys. zł na likwidacje szba, trzeba: zgromadzić dokumenty: wniosek z wpisanym numerem rachunku bankowego, na który powinno wpłynąć dofinansowanie (formularz jest dostępny na stronie w BOŚ, ul. Starynkiewicza 7/9, pok. 404, w Urzędach Dzielnic), oryginał uzgodnionego przyłącza kanalizacyjnego, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, kopię umowy na opróżnianie szba oraz kopie rachunków za opróżnianie z ostatnich trzech miesięcy, złożyć dokumenty w Biurze Ochrony Środowiska, pl. Starynkiewicza 7/9, parter, pok. 22 (informacje tel do 77). Termin dla przyłączających się w 2016 r. to 1 września 2015 r. 31 marca 2016 r., podpisać umowę w BOŚ, ul. Starynkiewicza 7/9, pok. 404, wykonać przyłącze i zlikwidować szbo, dokonać odbioru technicznego przyłącza, zawrzeć umowę z MPWiK na odprowadzanie ścieków, podpisać druk rozliczenia będący załącznikiem do umowy o dotację, złożyć protokół kontroli i odbioru przyłącza, kopię umowy zawartej z MPWiK. Wszystkie dokumenty muszą być poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem, Po akceptacji rozliczenia przez Biuro Ochrony Środowiska następuje przelanie dotacji na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Kurier urzędowy Działka przy ul. Błękitnej Przetarg ustny nieograniczony Prezydent Warszawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Błękitnej/Wodzisławskiej, który odbędzie się 2 września 2015 r. o godz. 10 w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościi Urzędu m.st. Warszawy, pl. S. Starynkiewicza 7/9, sala 210, II piętro. Sprzedaż gruntu podlega zwolnieniu z podatku VAT. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu gruntu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościi (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) upłynął r. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne Przedmiotem przetargu jest grunt niezabudowany, oznaczony jako działka ewidencyjna nr 38/1 o powierzchni 581 m 2 w obrębie , położony przy ul. Błękitnej/Wodzisławskiej, stanowiący własność m.st. Warszawy, uregulowany w księdze wieczystej KW nr WA6M/ /9. Dla tego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy działka 38/1 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem M2.12, tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wysokość do 12 m. Cena wywoławcza Wadium (wniesione w pieniądzu) Minimalne postąpienie zł zł 3500 zł i prawne. Wadium winno być wniesione na rachunek bankowy dzielnicy Wawer nr , do 27 sierpnia 2015 r. Zgłoszenia udziału w przetargu do 27 sierpnia 2015 r. do godz. 15 w Wydziale Obrotu Nieruchomościi Biura Gospodarki Nieruchomościi, pl. Starynkiewicza 7/9, pok.112. Informator przetargowy jest do wglądu w Delegaturze Biura Gospodarki Nieruchomościi, ul. Żegańska 1, pok. nr 102 i w Dziale Zbywania Nieruchomości Biura Gospodarki Nieruchomościi, pl. Starynkiewicza 7/9, pok Prezydent może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. Dodatkowe informacje o gruncie można uzyskać w Dziale Zbywania Nieruchomości Biura Gospodarki Nieruchomościi Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 112, tel od poniedziałku do piątku w godzinach Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do udziału w przetargu.

10 Fot. 10 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier rekreacyjny Wawerskie Lato w mieście Najlepszy okres na owoce i warzywa Od 29 czerwca do 28 sierpnia br. uczniowie klas I-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów z Wawra uczestniczą w akcji Lato w mieście. Progr akcji jest realizowany w sześciu szkołach podstawowych, w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji, takich jak kompleks boisk Syrenka w Marysinie Wawerskim, pływalnia w Aninie oraz w filiach Wawerskiego Centrum Kultury. Przewiduje bogaty progr edukacyjno-wychowawczy (wyjścia do muzeów, do Centrum Nauki Kopernik), mnóstwo zajęć sportowo-rekreacyjnych, gry i zabawy, dyskoteki, zajęcia muzyczne, plastyczne, świetlicowe i inne atrakcje. Animatorzy zachęcali do zabawy przy muzyce Jedną z placówek, która rozpoczęła Lato w mieście w lipcu był Zespół Szkół nr 70 w Radości przy ul. Bajkowej. 2 lipca uczestników akcji odwiedzili przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego, w towarzystwie animatorów zabaw dla dzieci. Był to bowiem ostatni moment na promowanie progru tej agencji pod nazwą Owoce i warzywa w szkole. Zakłada on dostarczanie placówkom oświatowym co najmniej 20 porcji owoców (jabłka, truskawki, gruszki, borówki erykańskie) i warzyw (pomidory, papryki, rzodkiewki, soki) do trzech razy w tygodniu przez okres 10 tygodni wybranych w semestrze. Przedstawiciel ARR przekonywał dzieci do jedzenia owoców i warzyw pod każdą postacią: surową, przetworzoną na sałatki, soków. Nas nie trzeba szczególnie zachęcać do udziału w progrie stwierdziła dyrektor Zespołu Szkół nr 70 Monika Prochot gdyż bierzemy w nim udział, już wcześniej złożyliśmy zgłoszenie do Podczas warsztatów plastycznych z owoców i warzyw powstawały m.in. myszki, jeżyki edycji w roku szkolnym Propagujemy zdrowe odżywianie się przy każdej okazji. Tu trzeba dodać, że właśnie w tej placówce znajduje się punkt wydawania ekologicznych produktów żywnościowych, na które składają zówienia członkowie grupy zakupowej Wielka Radość. Uczestniczące w akcji dzieci wzięły udział w zajęciach przygotowanych przez animatorów zabaw, których wynajęła agencja. Były więc zabawy ruchowe w takt muzyki, a także warsztaty plastyczne, podczas których używano groszku, pietruszki, marchewki i wyczarowywano z nich sympatycznie wyglądające myszki, jeżyki, łącząc przyjemne z pożytecznym. Fot. Kurier społeczny Dlaczego i w jaki sposób warto bawić się z niemowlęciem? Zabawa ważna sprawa Pierwszy rok życia dziecka to szczególny okres. Małżonkowie / partnerzy uczą się być rodzici dla własnego dziecka, poznają siebie w nowych rolach, przebudowują wzajemne relacje. Dziecko zaś w ciągu pierwszych dwunastu miesięcy życia bardzo dynicznie się rozwija. Roczny maluch najczęściej zaczyna już chodzić i możliwe staje się dla niego sodzielne poznawanie świata, zaczyna coraz lepiej komunikować się z otoczeniem, wyrażać swoje chęci i swój sprzeciw, dostrzegać inne dzieci w swoim otoczeniu, a także coraz bardziej akceptować innych dorosłych nie tylko rodziców jako partnerów w interakcji (zabawie czy opiece). Ten ogromny przeskok rozwojowy od maleńkiego, podkurczającego rączki i nóżki noworodka, najlepiej czującego się w objęciach my, do wspinającego się po meblach, ciekawskiego roczniaka, jest często dla rodziców powodem do radości i dumy. To ich poświęcony czas, uwaga i zaangażowanie w przeciągu całego roku sprzyjały dobremu rozwojowi malucha. Tym, co bez wątpienia przyczynia się do dobrego rozwoju dziecka jest wspólna z nim zabawa. Poprzez codzienne czynności karmienie, przewijanie, kąpiele i spacery, ale także właśnie poprzez zabawę, tworzy się pomiędzy dzieckiem a opiekunem emocjonalna więź, która stanowić będzie pewien fundent dla jego przyszłych relacji z otoczeniem i sym sobą (o czym pisał w poprzednim tekście). Zabawa jest przy tym szczególną sytuacją to czas, który dostarcza dziecku i opiekunowi radości ze wspólnego bycia razem. Sprawia, że obie strony mogą czerpać przyjemność ze wspólnej aktywności. Rodzic ma szansę jednocześnie poznawać swoje dziecko dowiadywać się czy woli ono letnie zabawy w pisaku czy w wodzie, czy lubi być huśtane czy raczej nie... Dziecko zaś właśnie poprzez zabawę poznaje otaczający je świat dotyka dziwnych, sypiących się drobinek piasku, szybko też so sprawdza, czy są smaczne; z zaskoczeniem i ciekawością doświadcza łaskotania trawy, gdy raczkuje lub biega po niej boso. Obecność wrażliwego dorosłego, gotowego pospieszyć z pomocą w sytuacji, gdy maluch tego potrzebuje sprawia, że dziecko może bez skrępowania i nadmiernego lęku próbować coraz to nowych rzeczy. Dzięki rodzicowi, który umożliwia dziecku zdobywanie nowych doświadczeń i mu w tym towarzyszy, maluch zdobywa coraz więcej umiejętności, wzbogaca swoją wiedzę o świecie i o sobie sym. Rodzice są przy tym poddawani wielu pokusom sklepowe półki uginają się od kolorowych zabawek, które reklowane są jako takie, dzięki którym rozwój dziecka będzie następował jeszcze szybciej misie brzęczą, świecą, migoczą, łaskoczą... Tymczasem dzieci często czerpią frajdę z najprostszych zabaw, szczególnie jeśli towarzyszą mu w nich rodzice. Zabawa kyki (wkładanie i wyjmowanie), darcie starych gazet, chlapanie wodą czy domowa grzechotka z plastikowej butelki i ryżu, równie dobrze nadają się do zabawy. W okresie pierwszego roku dzieci rozwijają się bardzo dynicznie co oznacza również, że zabawki dość szybko przestają być dla dziecka atrakcyjne i po kilku tygodniach kończą na dnie pudła. Nie chodzi tu przy tym o to, aby całkowicie rezygnować z dostępnych na rynku zabawkowych gadżetów, a raczej o to, aby nie oddawać dziecka zabawkom, z myślą, że to właśnie dzięki nim będzie się ono rozwijać. W ciągu dnia rodzice stale opiekujący się dziećmi potrzebują chwil wytchnienia. Nawet najprzyjemniejsza czynność wykonywana bez przerwy, z czasem nuży. Zabawa z dzieckiem spełnia swą rolę, wtedy, kiedy nie staje się dla rodzica powodem do frustracji. Bawmy się z dziećmi, również najmłodszymi, ale pozwalajmy im również bawić się sym. Półroczne dziecko potrzebuje bliskości i dostępności opiekuna, ale nie oznacza to, że ma lub tata mają być z nim w kontakcie bez przerwy. Tylko wtedy wspólna zabawa będzie rozwijała dziecko, rodzica i ich wzajemna relację. Karolina Małek Specjalistyczna Poradnia Rodzinna dzielnicy Wawer

11 OD MARYSINA PO FALENICĘ 11 fot. Kurier oświatowy Kosztem dwóch milionów złotych Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach Tegoroczne wakacje, jak zazwyczaj, są przeznaczone na przeprowadzenie podczas nich prac remontowych i naprawczych, których nie można wykonywać w trakcie roku szkolnego, bo to by zakłócało spokój i procesy nauczania. Na roboty tego rodzaju dzielnica przeznaczyła 2 mln zł. Tynki elewacji Przedszkola Sosnowa Stacyjka w Falenicy wymagały położenia od nowa W Szkole nr 124 w Falenicy dzięki remontowi poprawią się warunki w szatni. Powiększy się metraż świetlicy, gdyż opróżnione zostało znajdujące się w tej placówce mieszkanie służbowe. Teraz ma być ono dostosowane do nowych potrzeb. Szkoła Podstawowa nr 128 w osiedlu Las powiększyła swój stan lokalowego posiadania, gdyż przedszkole, dotychczas korzystające z jej kilku pomieszczeń, przeniosła się do swojego, nowego budynku. Teraz te opuszczone sale będą remontowane. W SP nr 140 przy ul. Wilgi w Radości okres wakacji będzie wykorzystany do przeprowadzenia drugiego etapu remontu placu zabaw oraz sali gimnastycznej. Kontynuowane będą rozpoczęte podczas ubiegłorocznych wakacji wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych w SP nr 216 przy ul. Wolnej w Miedzeszynie. W ostatnim czasie, bez czekania na wakacje, odnawiana była elewacja w SP nr 218 w Aninie. Teraz nastąpi zakończenie tego zadania. W Falenicy w Zespole Szkół nr 111 do dalszego remontu zakwalifikowano plac zabaw, z którego korzystają uczniowie podstawówki. Rozpoczną się też w tym czasie przygotowania do remontu dachu. Odnowiona zostanie sala gimnastyczna w Gimnazjum nr 102. Z kwoty 2 mln zł co piąta złotówka została przeznaczona na wakacyjne roboty w obu wawerskich liceach. W anińskim przewidziana Wymiana instalacji elektrycznych w SP nr 216 w Miedzeszynie jest kompleksowa naprawa systemu łączności, z poprawieniem działania masztu antenowego oraz sieci teleinformatycznej. Natomiast przy Halnej dokończone zostanie po wybudowaniu kompleksu boisk zagospodarowanie terenu, wykonany będzie remont dachu, instalacji elektrycznej i odnowienie podłóg. Za 350 tys. zł przeprowadzone będą wakacyjne prace w przedszkolach publicznych dzielnicy. Część tych pieniędzy pochłonie naprawienie ogrodzeń w Przedszkolach nr 107 w Radości, 338 w Falenicy i 233 w Aninie. Ponadto w Przedszkolu nr 338 w Falenicy wykonano remont elewacji. fot. Kurier ekologiczny Przy dużej ilości podstawią kontener Odpady zielone odbierane są sprzed posesji Odbiór odpadów zielonych, realizowany przez obsługującą Wawer firmę Lekaro trwa do 30 listopada. Za odpady zielone uważa się skoszoną trawę, zgrabione liście, drobne gałęzie krzewów i drzew. Przeznaczone do odbioru odpady zielone muszą znajdować się w plastikowych workach o pojemności do 120 l i być wystawione przed brę posesji w pobliżu altanki śmietnikowej. Trzeba wiedzieć, że firma Lekaro nie dostarcza tych worków, tak jak w przypadku odpadów segregowanych. Odpady zielone luzem nie są odbierane. Wywóz odbywa się raz w miesiącu od godz. 6 do godz. 22. Szczegółowy harmonogr odpadów zielonych znajduje się na stronie internetowej Informacje w sprawie odbioru można uzyskać także pod telefoni infolinii Lekaro , Urzędu Dzielnicy Wawer W przypadku większej ilości odpadów zielonych, gdy przeprowadza się cięcia drzew i krzewów na dużej powierzchni, istnieje możliwość zówienia kontenera o pojemności 5 lub 7 m3. Kontener podstawiany jest na zgłoszenie pisemne skierowane pod adres Pojemniki te podstawiane są na okres czterech dni. W zówieniu należy podać adres podstawienia, telefon kontaktowy oraz termin podstawienia i zabrania. Kurier urzędowy Obwieszczenie o decyzji w sprawie ul. Złotej Jesieni Będą chodnik, zjazdy, zatoki i miejsca parkingowe Na podstawie art.11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194, ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 92, ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 ze zm.). Prezydent m.st. Warszawy zawiadia że: W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wawer Urzędu m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 567/2015 z r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika wraz ze zjazdi i zatoki postojowymi na 11 miejsc w ulicy Złotej Jesieni na odcinku od ul. Podkowy w kierunku ul. ks. Szulczyka (długości ok. 600 m do przystanku autobusowego przy cmentarzu) w zakresie branży drogowej, przebudowy sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej i oświetlenia na działkach ewidencyjnych nr: 127 z obrębu ; 12/6, 12/8, 39/2, 2, 39/1, 39/3, 6/1, 3/1, 9/3, 10/1, 11/4, 11/6, 12/10, 12/12, 12/14 z obrębu położonych w Dzielnicy Wawer. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny i gospodarczy. 2. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 w Warszawie, II piętro, pok. 220 w godzinach przyjęć interesantów tj. poniedziałek od godz. 12 do godz. 16 oraz w środę od godz.10 do godz. 14. Sprawę prowadzi inspektor Jadwiga Bałdyga. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U r., poz. 267) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

12 12 OD MARYSINA PO FALENICĘ Fot. AM Kurier komunikacyjny Mimo zmian w ruchu Jeździmy źle i na pięć Po wprowadzeniu nowych organizacji ruchu, wymuszonych zknięciem takich ulic jak Zwoleńska, Mrówcza, Żegańska, po zknięciu przejazdu przez tory w Międzylesiu i otwarciu tymczasowego przejazdu w Aninie, jeździ się inaczej niż dotąd. Dostępny dla zmotoryzowanych układ drogowy będzie się jeszcze zmieniał, ponieważ ruch na jednych ulicach zostanie przywrócony Mimo znaków na ul. Kajki, zakazujących skręcania w lewo i wprawo, mimo dwóch znaków zakazu wjazdu w ul. IX Poprzeczną, kierowcy w nią wjeżdżają, powodując zagrożenie dla ruchu w miarę postępu robót związanych z budową tunelu, na innych zknięty i wytyczone zostaną nowe objazdy. Jak się okazuje, niektórzy kierowcy jeżdżą na pięć. Nie dostrzegają faktu, że ul. Odeska od Mrówczej do Patriotów, podobnie jak droga przez las na południe od niej, jak VIII i IX Poprzeczne w Aninie stały się ulici jednokierunkowymi. Nie ma dnia i godziny aby ktoś nie jechał nimi pod prąd. Nawet wówczas, gdy inni kierowcy uświadiają im popełniane wykroczenia. Czasem dochodzi do absurdalnych awantur, gdy jadący ulicą jednokierunkową, skręcają w lewo z tej jej części, z której jest skręt w prawo. Apelujemy zatem do kierowców: patrzcie na ustawione znaki drogowe, a unikniecie kolizji lub mandatu. Kurier kulturalny Falenickie koncerty Falenickie Towarzystwo Kulturalne zaprasza wawerskich melomanów na koncerty letnie przy kościele w Falenicy, ul. Bartoszycka (o godz. 19). 26 lipca wystąpi Fluent Ensemble (Wojciech Psiuk saksofony, Przemysław Wojciechowski akordeon). W progrie utwory m.in. Ravela, Piazzoli. 9 sierpnia wystąpi Studio Accantus z progrem pt. W świeci musicali z wokalisti: Sylwią Banasik, Kuba Jurzykiem, Natalią Piotrowską i Adrianem Wisniewskim. Posłuchy piosenek z bajek Disney a, z musicali i filmów. 23 sierpnia zaprezentuje się trio Impresja w składzie Anna Piechura-Gabryś harfa, Anna Mocarska flet, Iwona Rapacz wiolonczela. Zagrają m.in. utwory Vivaldiego, Bacha, Molnara, Morricone. 13 września o godz. 16 studenci Uniwersytetu Muzycznego (Dorota Stawarska klawesyn, sopranistki Natalia Ołów, Anna Szostek, Anna Parysz i Paulina Tuzińska) uczczą 250 rocznicę urodzin Michała Kleofasa Ogińskiego, grając jego pieśni i romanse. Kurier sorządowy Po ukonstytuowaniu się Rady wawerskich osiedli Aleksandrów, ul. Sorządowa 10, Warszawa. Przewodnicząca RO Joanna Waligóra, tal , wiceprzewodnicząca Joanna Danielewicz, tel , sekretarz Małgorzata Mróz, członkowie Jan Frelek, Leszek Owczarek, Dorota Osiak, Jacek Skwit, Bolesław Szostak, Beata Wojdyra. Anin, ul. V Poprzeczna 13, Warszawa, przewodniczący RO Janusz Gałda, tel ; , wiceprzewodniczący Michał Kożuchowski, Lech Pajchel, sekretarz Mariusz Jaworski, członkowie Jan Henneberg, Mariusz Jaworski, Michał Kożuchowski, Elżbieta Niemoczyńska, Maria Pogorzelska-Szumowska, Zbigniew Szczepaniak, Tadeusz Szumowski. Falenica, ul. Włókiennicza 54, Warszawa, przewodnicząca RO Helena Kroszczyńska, tel , wiceprzewodniczący Jacek Wiśnicki, Bartosz Mróz, sekretarz Maria Maciak, radni Czesław Biń, Anna Łętowska- Jaroni, Jan Pieńkowski, Marek Wilczyński, Małgorzata Wysocka. Las, ul. Kadetów 15, pok. 32, Warszawa, przewodniczący RO Julian Podpora , wiceprzewodnicząca Urszula Pawłowska, sekretarz Bożena Prządka, członkowie Jarosław Jesionowski, Karol Kozdra, Arkadiusz Kuranowski, Marek Markowski, Joanna Szustek, Stanisław Rocki. Marysin Wawerski Południe, ul. Króla Maciusia 5, Zespół Szkół nr 115, Warszawa, przewodniczący RO Wiesław Leszko, tel , wiceprzewodniczący Dian Cieślak, sekretarz Halina Wieczorek-Bugajska, członkowie Sebastian Jaczewski, Jolanta Janina Jarzębska, Franciszek Jurkiewicz, Ilona Kowalczuk, Jadwiga Rutkowska, Barbara Sachmata. Marysin Wawerski Północ, ul. Króla Maciusia 5, Zespół Szkół nr 115, Warszawa, przewodniczący RO Henryk Orłowski, tel , wiceprzewodniczący Paweł Czerniak, sekretarz Sebastian Kołacz, członkowie Andrzej Białecki, Maria Czajka, Jerzy Danielewicz, Stanisław Dubicki, Ad Fedorczyk, Agnieszka Wrona. Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1, Wypożyczalnia nr 82, Warszawa, przewodniczący RO Henryk Rakoczy, tel , interia.pl, wiceprzewodniczący Zofia Orzechowska, Jan Kowalczyk, sekretarz Maria Sadowska, członkowie Piotr Radosław Bojanowicz, Szczepan Jesiotr, Grażyna Machaj-Blicharska, Justyna Wodzińska, Grażyna Wojtyńska, Barbara Zalewska. Międzylesie, ul. Pożarskiego 2, SP nr 138, Warszawa, przewodniczący RO Janusz Górski, wiceprzewodniczący Anna Olszewska, Aleksandra Sewerynik, członkowie Beata Furmanek-Koselska, Tadeusz Jaroszewski, Halina Koczkodaj, Małgorzata Krupińska-Nowicka, Anna Ojer, Andrzej Średnicki. Nadwiśle, przewodniczący RO Krzysztof Jankowski, tel , wiceprzewodniczący Krzysztof Borkiewicz, Juliusz Wasilewski, sekretarz Anita Kopcińska, członkowie Krzysztof Bobkiewicz, Mariola Borys, Dorota Hirna-Wróbel, Mieczysław Kolos, Wiesława Sypowicz, Justyna Wilk. Sadul, ul. Lucerny 110, Warszawa, przewodniczący RO Bernard Wojciechowski, tel , waw.sadul.waw.pl, wiceprzewodniczący Patryk Kruszewski, sekretarz Michał Bąk, członkowie Zuzanna Cichocka, Irmina Gawryszewska, Bernard Gawryszewski, Ryszard Kozicki, Marzena Kwiatkowska, Grażyna Sasin-Chajęcka. Wawer, ul. Błękitna 32, Wypożyczalnia nr 26, Warszawa, przewodniczący RO Katarzyna Gójska-Bąk, tel , wiceprzewodniczący Piotr Wojtuniak, sekretarz Marek Laskowski, członkowie Witold Andrzejewski, Józef Mieczysław Daniluk, Zdzisław Daszkiewicz, Stanisław Dobrzycki, Alicja Jankowska-Głasek, Anna Barbara Lenc. Zerzeń, ul. Przygodna 2, SP nr 109, Warszawa, przewodniczący RO Krzysztof Waśkiewicz, tel , gmail.com, wiceprzewodniczący Tadeusz Leszek Plewka, sekretarz Paweł Rosłaniec, członkowie Marek Figura, Łukasz Kacprowicz, Tadeusz Kacprowicz, Beata Kowalska, Katarzyna Pużanowska, Anna Rafalska, Paweł Rosłaniec. x x x W osiedlu Radość wybory nie odbyły się.

Budowa nowego przedszkola na finiszu

Budowa nowego przedszkola na finiszu Nr 13-14/138-139 Rok VII listopad 2013 r. egzemplarz bezpłatny Fot. ANDRZEJ MURAT Urząd Dzielnicy zaprasza dzieci i rodziców 14 grudnia na bal W Krainie Mikołaja do Wawerskiej Strefy Kultury przy ul. Żegańskiej

Bardziej szczegółowo

Wyjazd na rekonstrukcję Bitwy Warszawskiej. Przybywa pieniędzy w budżecie

Wyjazd na rekonstrukcję Bitwy Warszawskiej. Przybywa pieniędzy w budżecie Nr 15-16/94-95 Rok V 1 31 sierpnia 2011 egzemplarz bezpłatny Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów jest placówką, która w sposób kompleksowy zajmuje się niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą.

Bardziej szczegółowo

Dwa razy większe przedszkole w Lesie

Dwa razy większe przedszkole w Lesie Nr 7-8/148-149 Rok VIII Kwiecień 2014 r. egzemplarz bezpłatny Fot. MT Polska Radny Leszek Baraniewski otrzymał zaszczytny tytuł Wawerczyka 2013 r. przyznawany od 11 lat przez Stowarzyszenie Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Dwa razy większe przedszkole w Lesie

Dwa razy większe przedszkole w Lesie Nr 19/160 Rok VIII 1-15 października 2014 r. egzemplarz bezpłatny Fot. AM Dwa razy większe przedszkole w Lesie Wiele inwestycji na finiszu Jedne inwestycje dzielnicowe są na ukończeniu, inne rozpoczęto,

Bardziej szczegółowo

Przedszkole jak z marzeń

Przedszkole jak z marzeń Nr 3-4/144-145 Rok VIII Luty 2014 r. egzemplarz bezpłatny Samorządowe władze dzielnicy kontynuowały spotkania z mieszkańcami. Przedstawiały dokonania ze szczególnym uwzględnie- -niem tego, co zrobiono

Bardziej szczegółowo

Nr 17 18/120 121 Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny

Nr 17 18/120 121 Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny Nr 17 18/120 121 Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny Po wielu miesiącach starań, po zebraniu ponad 2 tys. podpisów, nazwanie jednej z ulic dzielnicy imieniem Wacława Wojtyszki, nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

Powstaje nowa przychodnia w Marysinie Wawerskim

Powstaje nowa przychodnia w Marysinie Wawerskim Nr 4 / 169 Rok IX 16 28 lutego 2015 r. egzemplarz bezpłatny Anita Ścichocka, pracująca w UD Wawer, pomyślnie przeszła przesłuchania kandydatów do programu Must BeThe Music. W eliminacjach, już w TV, uzyskała

Bardziej szczegółowo

Powiększa się teren budowy. Będzie tymczasowy przejazd w Aninie

Powiększa się teren budowy. Będzie tymczasowy przejazd w Aninie Nr 7 / 172 Rok IX 1 15 kwietnia 2015 r. egzemplarz bezpłatny W filii WCK w Zastowie odbyło się Wawerskie Święto Wiosny. Spośród przyniesionych Marzann wybierano wykonane z największą pomysłowością. Były

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja w realizacji. Spis treści

Kanalizacja w realizacji. Spis treści Nr 14/117 Rok VI 16 31 lipca 2012 r. egzemplarz bezpłatny Wawer ma kolejnego mieszkańca, który osiągnął piękny wiek 100 lat życia. Jest nim od 30 czerwca br. Władysław Gołębiewski, ojciec trzech synów,

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

Witaj szkoło. Spis treści

Witaj szkoło. Spis treści Nr 9-10/136-137 Rok VII wrzesień 2013 r. egzemplarz bezpłatny Zmarł Zbigniew Czarski (Cacko), ostatni z tych mieszkańców Wawra, którzy zostali wytypowani do rozstrzelania w pamiętną noc 27 grudnia 1939

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Temidy. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Południowa fasada budynku.

Nowa siedziba Temidy. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Południowa fasada budynku. Nr 2/476; luty 2011 Południowa fasada budynku. Nowa siedziba Temidy czytaj na str. 10-11. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Przed salami rozpraw elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Rok 2010 było i kulturalnie, i sportowo

Rok 2010 było i kulturalnie, i sportowo Nr 6/85 Rok V 16 31 marca 2011 egzemplarz bezpłatny uczniowie wawerskich szkół uczestniczyli w historycznej grze. Rozpoczęli ją na terenach Olszynki Grochowskiej, gdzie 180 lat temu odbyła się jedna z

Bardziej szczegółowo

48 nowych mieszkań socjalnych

48 nowych mieszkań socjalnych ISSN 1426-770X Nakład 5000 egz. MIESIĘCZNIK NR 10/186 LISTOPAD 2007 W numerze: Na najblizsze lata: inwestycje za 300 mln zł Uczniowie, uwaga na czyny i słowa! Za znieważenie nauczyciela grożą teraz surowe

Bardziej szczegółowo

Gliwiczanie mają głos Badania opinii publicznej 2008

Gliwiczanie mają głos Badania opinii publicznej 2008 2 Nowości w dowodach Od stycznia obowiązują zmienione przepisy związane z wymianą dowodów osobistych. Wprowadzono nowe zasady unieważniania dokumentów tożsamości. Do tej pory były one anulowane dopiero

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. INWESTYCJE DOBUDUJĄ METRU WĄSY Władze miasta ogłosiły, że do 2019 r. powstaną trzy kolejne stacje na Woli. Ruszył

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie IX / I 2010 Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

PROCHOWICE - KWIECIEŃ

PROCHOWICE - KWIECIEŃ PROCHOWICE - KWIECIEŃ 2015 C zy wiecie, że w Polsce istnieje takie święto jak Dzień Dobrej Wiadomości. Proklamowano je 8 września 2001 w Warszawie. Inicjatywa ta powstała w środowisku artystyczno-literackim

Bardziej szczegółowo

Ostatnie takie TBS-y FINAŁ Z SERCEM 7-9. Trudny czas dla bezdomnych. Projekt BALCEREK. Miliardowy budżet. 2/2012 (568) czwartek, 12 stycznia 2012 r.

Ostatnie takie TBS-y FINAŁ Z SERCEM 7-9. Trudny czas dla bezdomnych. Projekt BALCEREK. Miliardowy budżet. 2/2012 (568) czwartek, 12 stycznia 2012 r. 4 Trudny czas dla bezdomnych ISSN: 1642 1108 2/2012 (568) czwartek, 12 stycznia 2012 r. Ostatnie takie TBS-y Nastały chłodne dni i noce. Jak pomóc przetrwać zimę osobom bez dachu nad głową? Można m.in.

Bardziej szczegółowo

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 45/ Styczeń 2013 TERMOMODER- NIZACJA BUDYNKÓW str. 2,9 DZIELNICA PRZEMYSŁOWA str. 2,10 Zapraszamy na Walentynki na lodowisku 10 lutego (niedziela)

Bardziej szczegółowo

Koszykarze. w numerze DWUTYGODNIK GMINY. Awans GKS Pniówek (468) Na targach. Sprawdzian. strona. strona. str.2. strona. str. str. str.

Koszykarze. w numerze DWUTYGODNIK GMINY. Awans GKS Pniówek (468) Na targach. Sprawdzian. strona. strona. str.2. strona. str. str. str. DWUTYGODNIK GMINY w numerze str.2 NR 9 (468) GOLASOWICE JARZĄBKOWICE KRZYŻOWICE PAWŁOWICE PIELGRZYMOWICE PNIÓWEK WARSZOWICE 1-15.05.2014 r. ISSN 1640-8071 Cena: (w tym 8% Vat) www.paw lo wi ce.pl www.gok

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice Jawor - STR. 2-10 Inwestycje ze wsparciem unijnym nabierają tempa W ramach wykorzystania pozyskanych przez Gminę Jawor środków unijnych z okresu programowania 2007-2013, miasto przystępuje do realizacji

Bardziej szczegółowo

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129 Nr 1(218) I 15 stycznia 2015 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ!

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY BIULETYN INFORMACYJNY GMINY www.konstancinjeziorna.pl nr 1, wrzesień 2014 SPEŁNIONE MARZENIA otwarcie kompleksu sportowego s. 12 Żłobek już gotowy 03 Święto plonów w Słomczynie 08 Nowy ratusz w 24 miesiące

Bardziej szczegółowo

Nie chodzi tylko o lokalizację

Nie chodzi tylko o lokalizację Już za tydzień dodatek specjalny PRZEDSZKOLAKI 2015 17 KWIETNIA 2015 (NR 305) Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Wysokie napięcie społeczne Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Obiekt przeznaczony będzie do wykorzystania jako scena letnia teatralna, altana dla rodziców, parkiet taneczny itp..

Obiekt przeznaczony będzie do wykorzystania jako scena letnia teatralna, altana dla rodziców, parkiet taneczny itp.. L.p. Nazwa projektu Krótki opis propozycji projektu Lokalizacja Wartość projektu ALEKSANDRÓW Budowa wielofunkcyjnej altany - sceny na placu zabaw Od judo do karate- Ju-jitsu Budowa siłowni plenerowej Wróć

Bardziej szczegółowo

Powracający ogień w Lininie

Powracający ogień w Lininie l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIV NR 12 (524) 4-10 KWIETNIA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Powracający ogień w Lininie

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo