MPWiK bez odsetek skredytuje koszt przyłączy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MPWiK bez odsetek skredytuje koszt przyłączy"

Transkrypt

1 Nr 14 / 179 Rok IX lipca 2015 r. egzemplarz bezpłatny Dzięki projektom, które mieszkańcy Wawra głosując wybrali do realizacji ze środków budżetu partycypacyjnego na 2016 r., przybędzie na terenie dzielnicy kolejnych siłowni plenerowych. Staną one w Aleksandrowie, Falenicy, Międzylesiu, Miedzeszynie, Radości i Zerzeniu.»2-4 fot. AM MPWiK bez odsetek skredytuje koszt przyłączy Nawet do 20 tys. zł kredytu bez odsetek, rozłożonego na 30 rat, będą mogli otrzymać do 30 czerwca przyszłego roku mieszkańcy Wawra, jeśli w ich ulicach jest sieć kanalizacyjna, lub będzie wkrótce budowana, a oni przyłączą się do niej. Ponadto mogą wystąpić do Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy o dodatkowe trzy tysiące złotych na zlikwidowanie szba. O tym poinformowała mieszkańców prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, listownie zapraszając do udziału w spotkaniu 29 czerwca z przedstawicieli MPWiK, które realizuje na terenie Wawra bardzo duży progr inwestycyjny. Likwidacja przydomowych szb oraz przyłączanie się do miejskiej sieci kanalizacyjnej oznacza zmniejszenie miesięcznych kosztów pozbywania się ścieków. Uczestniczący w spotkaniu z MPWiK wawerczycy pozytywnie ocenili inicjatywę miasta i jej spółki w zakresie kredytowania budowy przyłączy. Na zdjęciu mieszkańcy oblegający pracowników MPWiK, udzielających szczegółowych informacji o planach budowy sieci.»4-9 Spis treści lato w mieście»10 ZS nr 76 w rach akcji Lato w mieście odwiedzili przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego, propagując jedzenie owoców i warzyw. Bawiono się przy muzyce oraz uczestnicząc w warsztatach plastycznych. ukonstytuowane rady»12 Po majowych wyborach przyszedł czas na ukonstytuowanie się Rad Osiedli w poszczególnych osiedlach, z wyjątkiem Radości, gdzie głosowanie się nie odbyło. Wyłoniono przewodniczących, zastępców i sekretarzy. Zachód Wawra ma koncepcję kanalizacji Biuro Projektów Ciepłownictwa, Wodociągów i Kanalizacji oraz MPWiK zapoznało komisję inwestycyjną i zainteresowanych mieszkańców opracowaną w nim koncepcją skanalizowania zachodniej części dzielnicy od ul. Patriotów do Wału Miedzeszyńskiego i od Zwoleńskiej po południową granicę Falenicy. Przewiduje ona zbudowanie kolektorów biegnących ze wschodu na zachód m.in. ulici: ul. Zwoleńską według planów Trasy Na Zaporze, Cylichowską, Juhasów i Borków, Przewodową i Bysławską. Do tych sieci przyłączane będą, w różnej konfiguracji, sieci doprowadzające ścieki z pozostałych ulic. Założeniem jest budowa kanalizacji grawitacyjnej, z minimalną liczbą koniecznych przepompowni. Posiadając koncepcję MPWiK może rozpocząć tworzenie projektów technicznych.»2 Rok dobrych ocen Jak wynika z podsumowania sprawdzianu wiedzy szóstoklasistów oraz egzinów na koniec gimnazjów, poprawiły się rezultaty nauczania w wawerskich publicznych placówkach oświatowych. Są one na ogół wyższe niż średnio w kraju oraz na Mazowszu, a w niektórych przypadkach także w porównaniu ze średnimi warszawskimi. Wawerscy szóstoklasiści zajęli ze sprawdzianu wiedzy na koniec nauki w szkołach podstawowych w Warszawie szóste miejsce wśród 18 dzielnic. Na ten wynik najbardziej zapracowały SP nr 124 w Falenicy, 204 w Radości i 218 w Aninie. Nasi gimnazjaliści byli tylko trochę gorsi od swych młodszych kolegów, uplasowali się w Warszawie na siódmym miejscu. Czołówka wawerskich gimnazjów to Gimnazjum nr 106 z ul. Bajkowej, Gimnazjum nr 103 z ul. Alpejskiej i Gimnazjum nr 104 z ul. Wilgi.»3

2 2 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier inwestycyjny Powstaną kolektory w kierunku Wału Miedzeszyńskiego Zachodni Wawer ma już koncepcję skanalizowania Radni komisji inwestycyjnej i zainteresowani tematem mieszkańcy zostali poinformowani przez Biuro Projektów Ciepłownictwa, Wodociągów i Kanalizacji oraz MPWiK o koncepcji skanalizowania zachodniej części dzielnicy od ul. Patriotów do Wału Miedzeszyńskiego i od Zwoleńskiej po południową granicę Falenicy. Osiedle Skanska na Borkowie przykład zabudowy opartej z braku kanalizacji na szbach dowane ze wschodu na zachód wzdłuż takich ulic jak Zwoleńska na odcinku przewidzianym dla od lat planowanej Trasy Na Zaporze, Cylichowskiej, Juhasów Borków, Skalnicowej, Bysławskiej. Nie wszędzie jednak obejdzie się bez konieczności wspomagania przepływu ścieków przepompownii. Są one uwzględnione w koncepcji, ale tylko t, gdzie nie ma innego wyjścia z sytuacji. Za takim rozwiązaniem przemawiają względy eksploatacyjne i fakt, że trudno jest pozyskać grunty, bo prywatne, na których powinny być one zbudowane. Właściciele obawiają się, że takie sąsiedztwo wpłynie na obniżenie wartości posiadanych przez nich gruntów. Jak jednak zapewniał mieszkańców i radnych przedstawiciel CEWOK, obecne przepompownie nie mają praktycznie negatywnego oddziaływania na sąsiedztwo. Nie powodują hałasu, nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów. Wciągu ostatnich kilku lat MPWiK zrobiło na terenie dzielnicy bardzo wiele inwestycji wod. kan., kosztem wielu dziesiątków milionów złotych. Teraz, po wybudowaniu kolektora W, nadszedł czas na kolejny etap, gdyż wciąż jest na jej terenie dużo do zrobienia dla poprawy jakości życia mieszkańców. Stąd monity poprzedniego i obecnego zarządu, aby wreszcie powstała koncepcja skanalizowania obszaru zachodniego Wawra, jako podstawa do projektowania przebiegu sieci mówił burmistrz Łukasz Jeziorski. fot. am Opracowanie tej koncepcji cieszy, bo to otwiera drogę do tworzenia projektów realizacyjnych, ale na ich urzeczywistnienie przyjdzie jeszcze trochę poczekać, chociaż trzeba przyznać, że MPWiK w ostatnich latach ostro wzięło się do kanalizowania Wawra. Wiedzą o tym najlepiej mieszkańcy, głównie osiedla Wawer. W zachodniej części Wawra odbiór ścieków odbywa się przy wykorzystaniu sieci zbudowanej dawniej na potrzeby nieistniejącej Mery Pnefal. To kropla w morzu potrzeb obszaru, który zajmuje, bagatela, 2,5 tys. hektarów. Reszta dynicznie rozwijającej się zabudowy, np. przy ul. Jeziorowej, na Borkowie, przy Cylichowskiej, Przewodowej, oparta jest na szbach. Generalna zasada koncepcji sprowadzała się do przyjęcia założenia, że ścieki w tej części dzielnicy powinny być w maksymalnym stopniu odprowadzane grawitacyjnie, przy wykorzystaniu mających tu miejsce terenowych spadków. A te występują między otwocką linią kolejową, a Wałem Miedzeszyńskim, z małymi odstępstwi. To z kolei sprawiło, że nowe kolektory ściekowe będą bukurier inwestycyjny Siłownie, poprawa bezpieczeństwa, koncerty, zajęcia dla dzieci i seniorów Budżet partycypacyjny 2016 ustalony Zakończone zostało głosowanie na projekty zgłoszone przez mieszkańców dzielnicy w rach budżetu partycypacyjnego do realizacji w 2016 r. Przeznaczono na nie 2 mln zł, z podziałem na większą część osiedlową w wysokości uzależnionej od liczby mieszkańców, i na ogólnodzielnicową. Z tych środków sfinansowanych będzie 80 projektów. W części ogólnodzielnicowej największą liczbę głosów 1714, zdobył projekt przewidujący zakup za 8,8 tys. zł defibrylatora AED dla pływalni w Aninie, Wydaje Urząd m.st. Warszawy dla dzielnicy Wawer Adres redakcji: Warszawa, ul. Żegańska 1, I piętro, pok. 131 Redaktor naczelny: Andrzej Murat, tel. (22) , Skład: Aleksandra Moraczewska Druk: Zakład Poligraficzny TONOBIS, Laski, ul. Brzozowa 75 Nakład: 7 tys. egz. ISSN Redakcja nie zwraca materiałów niezówionych, zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i redagowania. urządzenia przywracającego w nagłych przypadkach krążenie krwi. Za 8 tys. zł zakupione będą ławki, które staną na terenie MPK od ul. Zorzy do punktu wypoczynkowego z wiatą. 4,5 tys. zł będzie kosztować sterylizacja w dzielnicy psów i kotów, co powinno ograniczyć ich bezdomną populację. Na pływalni pojawi się kosztem ok. 60 tys. zł wodny park zabaw pneumatyczne urządzenie poprawiające sprawność i koordynację ruchową oraz kondycję dzieci, uruchiany na trzech torach basenu w ferie zimowe, wakacje, długie weekendy i szkolne przerwy świąteczne. Dzięki kolejnemu projektowi, kosztem 114,6 tys. zł, zostaną oznakowane miejsca tras turystycznych na terenie MPK i na terenach nadwiślańskich oraz wejścia do lasów, na szlaki, według jednego spójnego systemu graficznego. Za około rok można spodziewać się wyposażenia sali gimnastycznej w budynku Wawerskiego Centrum Kultury w sprzęt służący do gimnastyki ogólnorozwojowej i rehabilitacyjnej oraz do nauki tańca. Koszt przedsięwzięcia to nieco ponad 22 tys. zł. Radość dzięki temu budżetowi zyska drugą siłownię plenerową, która powstanie przy ul. Izbickiej róg Szreniawskiej, w miejscu dobrze skomunikowanym, dostępnym także dla mieszkańców osiedli sąsiednich. Koszt to 30 tys. zł. Z kolei na placu zabaw przy ul. V Poprzecznej (za basenem) przewiduje się ustawienie ściany wspinaczkowej za 54 tys. zł. Przeprowadzony będzie remont harcówki w ZS nr 114 oraz rewitalizacja placu zabaw i dostosowanie terenu przyszkolnego do organizowania imprez plenerowych dla mieszkańców. Łączny koszt 80 tys. zł. Wypożyczalnia książek w Marysinie Wawerskim będzie dysponować ponad 200 książki z dużą czcionką dla osób starszych i słabo widzących. Na ten cel pójdzie 9,4 tys. zł. W anińskiej Bibliotece Publicznej powstanie Wawerska Akademia Wiedzy, w rach której będą się odbywały wykłady z historii dla dzieci w wieku 6-12 lat, prowadzone przez specjalistów, historyków-edukatorów. Pójdzie na to ok. 3,5 tys. zł. A także zajęcia rozwojowo-edukacyjno-plastyczne

3 OD MARYSINA PO FALENICĘ 3 Kurier oświatowy Lepsze wyniki sprawdzianów wiedzy Rok dobrych ocen Rok szkolny to był w Wawrze dobry rok. Potwierdzony lepszymi niż poprzednio wyniki ze sprawdzianu 6-klasistów i gimnazjalistów i lepszymi na tle kraju i Mazowsza, a w niektórych przypadkach także m.st. Warszawy. Uczniowie i nauczyciele mają już zasłużony wakacyjny wypoczynek. Wypoczynek z poczuciem dobrze wypełnionego szkolnego obowiązku. W zakończonym niedawno roku szkolnym do 58 publicznych oddziałów przedszkolnych chodziło prawie 1500 maluchów. W szkołach podstawowych były 174 oddziały z prawie 4200 ucznii i 22 oddziały przedszkolne z 515 pięcio- i sześciolatki. Naukę w 50 oddziałach gimnazjalnych pobierało 1201 uczniów. W dwóch wawerskich liceach ogólnokształcących wiedzę w 14 klasach pobierało 324 uczniów. Dzielnica finansowała nie tylko ich naukę, ale także stypendia socjalne, które pobierało prawie 300 uczniów. Wydatki oświatowe Wawra pochłaniają ponad połowę całorocznego budżetu. Jeśli się jednak weźmie pod uwagę wyniki uzyskane przez uczniów, nie szkoda tych kosztów. W obowiązkowym sprawdzianie szóstoklasistów średni wynik uzyskany w skali kraju to 67 pkt, na Mazowszu 69,8 pkt, w Warszawie 77,8 pkt, natomiast w Wawrze 79 pkt. Niby różnica niewielka, ale zawsze, tym bardziej, że zdarzyło się to po raz pierwszy i oby nie ostatni. Wawer zajął pod tym względem szóste miejsce w stolicy, ustępując Ursynowowi (82 pkt), Bemowowi (80,5), Białołęce (79,5), Żoliborzowi (79,3) i Wesołej (79,1). W Wawrze najbardziej na ten bardzo dobry wynik zapracowały Szkoły Podstawowe nr 124 w Falenicy (85,4 pkt) nr 204 w Radości (83) i 218 w Aninie (81,4). Wawerscy szóstoklasiści uzyskali ze sprawdzianu z j. polskiego wynik lepszy od średniej w Warszawie o 1,7 pkt i uplasowali się na siódmym miejscu wśród 18 dzielnic, z matematyki mieli wynik o 1,6 pkt lepszy (7 miejsce wśród dzielnic), a z j. angielskiego lepsi minimalnie, o 0,1 pkt, ale to dało zaledwie 10 miejsce w stolicy. W tym przypadku lider, Ursynów, może się poszczycić średnią w wysokości 92,4 pkt. Dobrze spisali się na koniec nauki wawerscy gimnazjaliści. W części humanistycznej z j. polskiego uzyskali 69,1 pkt, a z historii i wiedzy o społeczeństwie 73,3 pkt. W skali miasta było to odpowied- nio 71 i 72,6 pkt. To dało ósme miejsce w Warszawie. W części matematyczno-przyrodniczej z matematyki uzyskali średnio 59,3 pkt, co uplasowało Wawer na 11 miejscu i 59,9 z przedmiotów przyrodniczych (ósme miejsce wśród dzielnic), w Warszawie było to odpowiednio 60,2 oraz 59,1 pkt. W przypadku poziomu podstawowego języka angielskiego gimnazjaliści zgromadzili średnio 79,5 pkt, a z rozszerzonego 64,5, podczas gdy średnie stołeczne to 81,2 oraz 66,9 pkt. W obu przypadkach gorszych od Wawra było pięć dzielnic. Czołówka wawerskich gimnazjów to Gimnazjum nr 106 z ul. Bajkowej, Gimnazjum nr 103 z ul. Alpejskiej i Gimnazjum nr 104 z ul. Wilgi. Osiągnięte wyniki to zasługa nauczycieli, uczniów, ale i władz dzielnicy, które modernizują szkoły, unowocześniają pomoce naukowe i wyposażenie sal komputerowych. Kurier kulturalny Konkurs WCK Sfotografuj swój ogród Wawerskie Centrum Kultury zaprasza wawerczyków do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszy ogród. Udokumentowanie jego piękna powinno być utrwalone fotograficznie. Wymagane jest nadesłanie do organizatora (adres: trzech zdjęć oraz danych kontaktowych w postaci adresu, telefonu. Termin nadsyłania fotografii 17 sierpnia br. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku września. Nagroda jest nietypowa to mały koncert lub spektakl w zwycięskim ogrodzie z udziałem zaproszonych przez właściciela gości. fot. osir dla dzieci w wieku 1,5-3, na co pójdzie ok. 5,5 tys. zł. Następny zwycięski projekt, za niewiele ponad 19 tys. zł, to całoroczny progr Ruch to zdrowie propagujący, poprzez osiedlowe filie WCK, aktywne formy życia, wykłady, spacery z kijki, zajęcia gimnastyczne. Aleksandrów Osiedle to miało do dyspozycji budżet w wysokości 109,5 tys. zł, wykorzystało 106,3 tys. Kosztem 38 tys. zł przewiduje się budowę chodnika dla pieszych i kładki nad rowem przy ul. Złotej Jesieni dla poprawy bezpieczeństwa pieszych. Doposażony zostanie plac zabaw przy filii WCK w urządzenia do ćwiczeń siłowych i rozwojowych oraz w altankę, stolik do gry w szachy, stół do ping-ponga. Jest na to 34 tys. Tak będzie wyglądał wodny plac zabaw na anińskiej pływalni zł. Poprawi się bezpieczeństwo na rondzie przy ul. Zagórzańskiej poprzez światełka palące się o zmroku i w nocy oraz dzięki lepiej widocznym znakom drogowym. Koszt nieduży 4,2 tys. zł. Zmieni się wizerunek filii WCK, która wymaga wymiany starego wyposażenie. Na ten cel pójdzie 22,5 tys. zł. No i odnowione zostaną tablice informacyjne na tym osiedlu. Anin Osiedle to wykorzysta 120,7 tys. zł. Za 24,7 tys. będzie kupione urządzenie EEG Biofeedback do rehabilitacji dzieci i młodzieży w ZS nr 114. Służy ono do obserwacji aktywności mózgu podczas treningów, ćwiczeń skupienia uwagi, poprawy wyników nauczania, zdolności zapiętywania, koncentracji i wyciszenia emocji. Szkoła wzbogaci się kosztem 24,2 tys. zł o nowy sprzęt do sali językowej. Dzięki budżetowi partycypacyjnemu będzie wydawane czasopismo Miedzy ni Aninianini. Na druk tej gazety jest 18 tys. zł, a na zakup wyposażenia redakcji 7,2 tys. zł. SP nr 218 za 32 tys. zł zwiększy atrakcyjność ogródka zabawowo-rekreacyjnego. Na trasie z ZS nr 114 do przystanku autobusowego staną kosztujące 2,7 tys. zł ławki dla pieszych. Za 1,5 tys. zł Biblioteka Publiczna zakupi 50 audiobooków powieści. Ma ich 200. W placówce tej pojawią się oczekiwane przez czytelników czasopisma naukowe. Na ich zakup pójdzie 1,5 tys. zł. Na terenach przyleśnych na granicy Anina i Międzylesia staną w 9 miejscach kosze na odpady, przeciwdziałające zaśmiecaniu terenów zielonych. Koszt 7,3 tys. zł. Falenica Mieszkańcy mogli rozdysponować 133,7 tys. zł, rozdysponowali 128,7 tys. Za 7 tys. zł kupione zostaną nowe książki do Wypożyczalni nr 25. Przy ZS nr 111 powstanie kosztem 28 tys. zł siłownia plenerowa. Druga zostanie utworzona w parku leśnym obok placu zabaw przy ul. Frenkla. Bardziej atrakcyjny stanie się plac zabaw przy SP nr 124. Na rozbudowę przewidziano 38 tys. zł. Las Osiedle wykorzystało 109,8 tys. zł ze 112,4 tys. Kosztem 16,1 tys. zł przewiduje się odgrodzenie od strony ulicy siłowni plenerowej przy ul. Kadetów, ustawienie przy niej stojaków na rowery, usytuowanie w osiedlu czterech psich stacji. Największym wydatkiem będzie wykonanie granitowego pomnika upiętniającego 84 mieszkańców Lasu i Zastowa, którzy zginęli podczas wojny. Od kwietnia do października odbywać się będzie cykl 10 sportowych zajęć pod opieką instruktorów

4 4 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier inwestycyjny MPWiK oferuje nieoprocentowane kredyty Kanalizacja na raty i z dofinansowaniem Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zachęca mieszkańców Wawra do likwidacji szb, oferując nieoprocentowane pożyczki na sfinansowanie budowy przyłączy do sieci. Na spotkanie z przedstawicieli MPWiK przyszło wielu mieszkańców oraz przedstawiciele Zarządu Dzielnicy: wiceburmistrz Zdzisław Gójski (z lewej) i burmistrz Łukasz Jeziorski (drugi z lewej) Nawet przez trzydzieści miesięcy będą mogli spłacać wawerczycy nieoprocentowany kredyt, jaki oferuje im Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Warunkiem skorzystania z niego jest przyłączenie się do wybudowanej już sieci, podpisanie z tą spółką umowy na odbiór ścieków i zlikwidowanie przydomowego szba. Ta atrakcyjna propozycja została skierowana głównie do mieszkańców osiedla Wawer, gdzie MPWiK w ostatnim czasie zbudowało najwięcej sieci odbiorczej. Tak atrakcyjny kredyt nie jest jedyną korzyścią, na jaką mogą liczyć właściciele posesji. Jeśli złożą wniosek o likwidację szb, mogą otrzymać trzy tysiące złotych na ten cel z Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy. Kolejna korzyść to różnica w opłatach za pozbycie się ścieków komunalnych. Średnia cena za wywóz 10 metrów sześciennych nieczystości płynnych to w Wawrze ok. 220 zł. Za tę są ilość ścieków odprowadzonych do miejskiej kanalizacji właściciele zapłacą MPWiK 69,3 zł, co oznacza oszczędność ponad 150 zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w latach zainwestowało w rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Wawrze kwotę 120 mln zł. To dwa razy więcej niż w drugiej pod tym względem na liście Białołęce. Bywa i tak, że mimo wybudowania sieci kanalizacyjnej w ulicach, mieszkańcy nie podłączają się. Powodem są koszty. MPWiK wykonuje sieć odbiorczą i odgałęzienia do niej sięgające granicy działek. Od tego miejsca do budynków przyłącza muszą wykonać właściciele posesji na swój koszt. To do nich fot. cd. ze str. 3 w takich dyscyplinach jak siatkówka, koszykówka, unihokej, piłka ręczna, zakończonych turniejem tenisa stołowego. Koszt 10,5 tys. zł. Planowana jest organizacja, kosztem, ok. 18 tys. zł, trzech przedsięwzięć kulturalnych w plenerze, takich jak koncert pieśni patriotycznych i wojskowych oraz projekcje kina na wolnym powietrzu. Na święto osiedla zarezerwowano 12,5 tys. zł. Zbierane będą w Lesie zdjęcia i dokumenty dotyczące jego historii. Koszt 7 tys. zł. A 4,5 tys. zł głosujący przeznaczyli na cykl 15 zajęć nauki tańca. Marysin Wawerski Południowy Wykorzystał 105,5 tys. zł z puli 121,5 tys. Jeden z projektów zakłada wykonanie pasów na ul. Łysakowskiej przy jej skrzyżowaniach z ulici Bychowską i Karpacką. Za 60 tys. zł zostanie zbudowany plac zabaw na wolnym terenie przy ul. Korkowej. Przy ul. Kaczeńca i Łysakowskiej zaplanowano, za 8,5 tys. zł, łąkę kwietną. Wysiane na niej kwiaty będą odpowiednio opisane. Czwarty projekt do realizacji to progi spowalniające na ul. Potockich w pobliżu żłobka. Będą kosztować 12 tys. zł. Marysin Wawerski Północny Wyda 113,3 tys. zł ze 128,4 tys. przysługujących. 15 tys. złotych wyda Wypożyczalnia nr 59 na zakup ok. Szkoła Podstawowa nr 109 w osiedlu Zerzeń ma chyba najwięcej uczniów dojeżdżających do niej roweri. Dzięki projektowi monitoringu będą lepiej strzeżone 500 nowych książek. Za 9,3 tys. zakupi się kosze na śmieci, usytuowane przy lesie od ul. Króla Maciusia. Najwięcej, bo 62,4 tys. zł pochłonie wymiana nawierzchni wzdłuż Syrenki. Poprawione też będzie, kosztem 16 tys. zł, dojście do placu zabaw przy ul. Króla Maciusia, a 10,5 tys. zł pochłonie wyposażenie go w ściankę linową. Miedzeszyn Wyda 111,1 tys. zł z przyznanych 115 tys. Na 150 nowości książkowych dla wypożyczalni nr 82 pójdzie 5,5 tys. zł, obok niej za 27 tys. zł powstanie ogród czytelnia plenerowa. Trzeci biblioteczny projekt to rozwijanie pasji plastycznych kosztem 9,2 tys. zł, zakończonych wernisażem. Na koncerty muzyki klasycznej w Cafe Meryk głosujący przeznaczyli 30,5 tys. zł, a 31 tys. na siłownię plenerową. Międzylesie Mogło rozdysponować 130,6 tys. zł, rozdysponowało 112,2 tys. Zyska biblioteka, gdyż za 15 tys. zł kupi nowości książkowe, za 3,8 tys. zaprenumeruje prasę, a na spotkania z ciekawymi ludźmi wyda 31 tys. Przybędzie w osiedlu, na styku z Aninem, koszy na śmieci, na placu zabaw kosztem 52 tys. zł powstanie siłownia plenerowa i zostanie za 32,3 tys. zl oświetlony przyszły parking naprzeciw ul. Bursztynowej. Nadwiśle Wyda 68 tys. zł z puli 115,4 tys. Za 3,6 tys. zł osiedle to zyska kosze na śmieci. Kosztem 20 tys. zł. przewiduje się odwodnienie ul. Strzygłowskiej poprzez wykonanie rowów chłonnych, drenażu. Przy przystanku autobusowym obok Wału Miedzeszyńskiego pojawią sie stojaki na rowery osób, które zechcą się z nich przesiąść do autobusów. Na utwardzenie poboczy ul. Borowieckiej pójdzie 40,9 tys. zł. Radość Wykorzysta 131,8 tys. zł z puli 135,3 tys. Za 3,6 tys. zł wypożyczalnia kupi nowości książkowe. Na ul. Wspomnień pojawią się za 7 tys. zł spowalniacze ruchu drogowego. Na zajęcia dla seniorów i juniorów w ZS nr 120 przeznaczono 48,9 tys. zł. Będą dla nich zajęcia sportowe, rekreacyjne, taneczne, muzyczne. Filia WCK przy Planetowej wzbogaci się kosztem 12 tys. zł o nowy fortepian i o letnią scenę za 26 tys. zł. Przy ul. Mrówczej powstanie łąka kwietna o pow. 100 m kw. Słupki przy wjeździe w ul. Ezopa, za 7,5 tys. zł, mają przeciwdziałać dewastacji terenu przez klientów składu budowlanego. Filia WCK zrealizuje kosztem 13,4 tys. zł spotkania seniorów. Będą bale, spotkanie bożonarodzeniowe, wyjazdy do teatrów i filharmonii, a nawet grzybobranie. Sadul Wykorzystano 106,5 tys. zł z przyznanych 109,5 tys. Zwyciężyły dwa projekty. 98,5 tys. zł pochłonie uzupełnienie w sprzęt, np. w zjeżdżalnię linowa i urządzenie wspinaczkowe, sadulskiego zakątka rekreacyjnego, którego projekt zwyciężył w budżecie partycypacyjnym 2015 r. Ponadto ma powstać boisko do streetballa. Drugi projekt do realizacji to wykonanie progów zwalniających na ul. Węglarskiej. Wawer Było do dyspozycji 114 tys. zł, będzie wykorzystanych 113 tys. Z tej kwoty 102,7 tys. zł przeznaczono na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na boisku do koszykówki przy ZS nr 116 w miejsce asfaltowej, 6 tys. zł na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki, a 4,4 tys. na kosze na śmieci, które staną przy ulicach Spółdzielczej, Wodzisławskiej, Szparagowej i Błękitnej. Zerzeń Osiedle to wykorzysta 124 tys. zł z puli 129 tys. Za 60 tys. wykonane będzie oświetlenie boisk i placu zabaw. Placówka ta zyska w rach tego budżetu monitoring zewnętrzny za 14 tys. zł, strzegący oprócz placu zabaw i boisk także parking rowerowy. Za 50 tys. zł powstanie na leśnym terenie, w pobliżu zbiegu Traktu Lubelskiego i ul. Lucerny, siłownia plenerowa.

5 OD MARYSINA PO FALENICĘ 5

6 6 OD MARYSINA PO FALENICĘ

7 OD MARYSINA PO FALENICĘ 7

8 8 OD MARYSINA PO FALENICĘ

9 OD MARYSINA PO FALENICĘ 9 Łukasz Jeziorski, burmistrz Wawra Rozbudowę kanalizacji w Wawrze Zarząd Dzielnicy traktuje priorytetowo. Regularnie współpracujemy z MPWiK by nadrobić kanalizacyjne zaległości dzielnicy i poprawić jakość życia mieszkańców. Te wspólne działania przynoszą pozytywne skutki, czego przykładem jest koncepcja skanalizowania zachodniej części Wawra. Wnioskowaliśmy o stworzenie mieszkańcom, zwłaszcza tym mniej zożnym, możliwości kredytowania budowy przyłączy, co się udało. Obecnie zabiegy, aby zwiększyć kwotę przyznawaną na likwidację szb i uprościć procedury formalne. Cieszymy się, że udało się wprowadzić inwestycję MPWiK na ul. Lucerny, pod którą powstaje kolektor, z czego skorzysta Sadul, a która rozwiąże ostatecznie niedogodności związane z obecnie funkcjonującą oczyszczalnią. Elżbieta Fotyniuk Nareszcie ktoś pomyślał, że są mieszkańcy, starsi, słabiej uposażeni, których nie stać na jednorazowy wydatek bubudowy przyłącza kanalizacyjnego. Którzy z konieczności odprowadzają ścieki do przydomowych szb. Udzielenie kredytu, tym bardziej, że będzie on nieoprocentowany, z jednoczesną możliwością uzyskania 3 tys. zł rekompensaty za zlikwidowanie szba, to bardzo ludzkie rozwiązanie. A MPWiK na tym nie straci, ponieważ w ostatecznym rozrachunku zyska na odbiorze ścieków z posesji nowych klientów. należy zatrudnienie projektanta i wykonawcy. W przypadku gdy dom stoi w dużej odległości od granicy działki, koszt przyłącza to spory wydatek. Sięgający kilkunastu tysięcy złotych. Nie każdego na to stać. Teraz ten problem staje się łagodniejszy. Wystarczy podpisanie z MPWiK umowy na udzielenie kredytu na wykonanie przyłącza. Po przedstawieniu faktury od projektanta i wykonawcy pieniądze trafiają na wskazane konto. W zależności od wysokości koniecznych nakładów trzeba będzie MPWiK spłacać raty przez rok, gdy koszt wykonania przyłącza będzie wynosił do 2 tys. zł, lub przez 30 miesięcy gdy zknie się on w przedziale między 5 a 20 tys. zł. Warto się pospieszyć, ponieważ progr dofinansowania budowy przyłączy obowiązuje na razie do 30 czerwca 2016 r. Na spotkanie w sprawie kredytowania i przyłączy i dofinansowania likwidacji szmb, jakie 29 czerwca zorganizowano z przedstawicieli MPWiK w Zespole Szkół nr 116 w osiedlu Wawer, przyszło bardzo dużo osób. Wiele z nich zachęconych osobistym listem otrzymanym od prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Małżeństwo z ul. Błękitnej powiedziało n: przy- szliśmy po to, aby się dowiedzieć, kiedy sieć kanalizacyjna będzie gotowa do użytkowania, bo od tego zależy termin wyboru projektanta, wykonawcy i złożenia wniosku o ewentualne udzielenie tak korzystnego kredytu. Bardzo nas zadowala zapewnienie, że mieszkańcy będą informowani przez MPWiK o zakończeniu odbiorów wykonanych sieci wzdłuż ulic, gdyż nie każdy ma czas i możliwości szukania tych informacji na stronach internetowych tej spółki czy Urzędu Dzielnicy. Kurier ekologiczny Krok po kroku do dotacji Aby otrzymać dotację w wysokości 3 tys. zł na likwidacje szba, trzeba: zgromadzić dokumenty: wniosek z wpisanym numerem rachunku bankowego, na który powinno wpłynąć dofinansowanie (formularz jest dostępny na stronie w BOŚ, ul. Starynkiewicza 7/9, pok. 404, w Urzędach Dzielnic), oryginał uzgodnionego przyłącza kanalizacyjnego, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, kopię umowy na opróżnianie szba oraz kopie rachunków za opróżnianie z ostatnich trzech miesięcy, złożyć dokumenty w Biurze Ochrony Środowiska, pl. Starynkiewicza 7/9, parter, pok. 22 (informacje tel do 77). Termin dla przyłączających się w 2016 r. to 1 września 2015 r. 31 marca 2016 r., podpisać umowę w BOŚ, ul. Starynkiewicza 7/9, pok. 404, wykonać przyłącze i zlikwidować szbo, dokonać odbioru technicznego przyłącza, zawrzeć umowę z MPWiK na odprowadzanie ścieków, podpisać druk rozliczenia będący załącznikiem do umowy o dotację, złożyć protokół kontroli i odbioru przyłącza, kopię umowy zawartej z MPWiK. Wszystkie dokumenty muszą być poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem, Po akceptacji rozliczenia przez Biuro Ochrony Środowiska następuje przelanie dotacji na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Kurier urzędowy Działka przy ul. Błękitnej Przetarg ustny nieograniczony Prezydent Warszawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Błękitnej/Wodzisławskiej, który odbędzie się 2 września 2015 r. o godz. 10 w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościi Urzędu m.st. Warszawy, pl. S. Starynkiewicza 7/9, sala 210, II piętro. Sprzedaż gruntu podlega zwolnieniu z podatku VAT. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu gruntu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościi (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) upłynął r. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne Przedmiotem przetargu jest grunt niezabudowany, oznaczony jako działka ewidencyjna nr 38/1 o powierzchni 581 m 2 w obrębie , położony przy ul. Błękitnej/Wodzisławskiej, stanowiący własność m.st. Warszawy, uregulowany w księdze wieczystej KW nr WA6M/ /9. Dla tego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy działka 38/1 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem M2.12, tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wysokość do 12 m. Cena wywoławcza Wadium (wniesione w pieniądzu) Minimalne postąpienie zł zł 3500 zł i prawne. Wadium winno być wniesione na rachunek bankowy dzielnicy Wawer nr , do 27 sierpnia 2015 r. Zgłoszenia udziału w przetargu do 27 sierpnia 2015 r. do godz. 15 w Wydziale Obrotu Nieruchomościi Biura Gospodarki Nieruchomościi, pl. Starynkiewicza 7/9, pok.112. Informator przetargowy jest do wglądu w Delegaturze Biura Gospodarki Nieruchomościi, ul. Żegańska 1, pok. nr 102 i w Dziale Zbywania Nieruchomości Biura Gospodarki Nieruchomościi, pl. Starynkiewicza 7/9, pok Prezydent może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. Dodatkowe informacje o gruncie można uzyskać w Dziale Zbywania Nieruchomości Biura Gospodarki Nieruchomościi Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 112, tel od poniedziałku do piątku w godzinach Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do udziału w przetargu.

10 Fot. 10 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier rekreacyjny Wawerskie Lato w mieście Najlepszy okres na owoce i warzywa Od 29 czerwca do 28 sierpnia br. uczniowie klas I-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów z Wawra uczestniczą w akcji Lato w mieście. Progr akcji jest realizowany w sześciu szkołach podstawowych, w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji, takich jak kompleks boisk Syrenka w Marysinie Wawerskim, pływalnia w Aninie oraz w filiach Wawerskiego Centrum Kultury. Przewiduje bogaty progr edukacyjno-wychowawczy (wyjścia do muzeów, do Centrum Nauki Kopernik), mnóstwo zajęć sportowo-rekreacyjnych, gry i zabawy, dyskoteki, zajęcia muzyczne, plastyczne, świetlicowe i inne atrakcje. Animatorzy zachęcali do zabawy przy muzyce Jedną z placówek, która rozpoczęła Lato w mieście w lipcu był Zespół Szkół nr 70 w Radości przy ul. Bajkowej. 2 lipca uczestników akcji odwiedzili przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego, w towarzystwie animatorów zabaw dla dzieci. Był to bowiem ostatni moment na promowanie progru tej agencji pod nazwą Owoce i warzywa w szkole. Zakłada on dostarczanie placówkom oświatowym co najmniej 20 porcji owoców (jabłka, truskawki, gruszki, borówki erykańskie) i warzyw (pomidory, papryki, rzodkiewki, soki) do trzech razy w tygodniu przez okres 10 tygodni wybranych w semestrze. Przedstawiciel ARR przekonywał dzieci do jedzenia owoców i warzyw pod każdą postacią: surową, przetworzoną na sałatki, soków. Nas nie trzeba szczególnie zachęcać do udziału w progrie stwierdziła dyrektor Zespołu Szkół nr 70 Monika Prochot gdyż bierzemy w nim udział, już wcześniej złożyliśmy zgłoszenie do Podczas warsztatów plastycznych z owoców i warzyw powstawały m.in. myszki, jeżyki edycji w roku szkolnym Propagujemy zdrowe odżywianie się przy każdej okazji. Tu trzeba dodać, że właśnie w tej placówce znajduje się punkt wydawania ekologicznych produktów żywnościowych, na które składają zówienia członkowie grupy zakupowej Wielka Radość. Uczestniczące w akcji dzieci wzięły udział w zajęciach przygotowanych przez animatorów zabaw, których wynajęła agencja. Były więc zabawy ruchowe w takt muzyki, a także warsztaty plastyczne, podczas których używano groszku, pietruszki, marchewki i wyczarowywano z nich sympatycznie wyglądające myszki, jeżyki, łącząc przyjemne z pożytecznym. Fot. Kurier społeczny Dlaczego i w jaki sposób warto bawić się z niemowlęciem? Zabawa ważna sprawa Pierwszy rok życia dziecka to szczególny okres. Małżonkowie / partnerzy uczą się być rodzici dla własnego dziecka, poznają siebie w nowych rolach, przebudowują wzajemne relacje. Dziecko zaś w ciągu pierwszych dwunastu miesięcy życia bardzo dynicznie się rozwija. Roczny maluch najczęściej zaczyna już chodzić i możliwe staje się dla niego sodzielne poznawanie świata, zaczyna coraz lepiej komunikować się z otoczeniem, wyrażać swoje chęci i swój sprzeciw, dostrzegać inne dzieci w swoim otoczeniu, a także coraz bardziej akceptować innych dorosłych nie tylko rodziców jako partnerów w interakcji (zabawie czy opiece). Ten ogromny przeskok rozwojowy od maleńkiego, podkurczającego rączki i nóżki noworodka, najlepiej czującego się w objęciach my, do wspinającego się po meblach, ciekawskiego roczniaka, jest często dla rodziców powodem do radości i dumy. To ich poświęcony czas, uwaga i zaangażowanie w przeciągu całego roku sprzyjały dobremu rozwojowi malucha. Tym, co bez wątpienia przyczynia się do dobrego rozwoju dziecka jest wspólna z nim zabawa. Poprzez codzienne czynności karmienie, przewijanie, kąpiele i spacery, ale także właśnie poprzez zabawę, tworzy się pomiędzy dzieckiem a opiekunem emocjonalna więź, która stanowić będzie pewien fundent dla jego przyszłych relacji z otoczeniem i sym sobą (o czym pisał w poprzednim tekście). Zabawa jest przy tym szczególną sytuacją to czas, który dostarcza dziecku i opiekunowi radości ze wspólnego bycia razem. Sprawia, że obie strony mogą czerpać przyjemność ze wspólnej aktywności. Rodzic ma szansę jednocześnie poznawać swoje dziecko dowiadywać się czy woli ono letnie zabawy w pisaku czy w wodzie, czy lubi być huśtane czy raczej nie... Dziecko zaś właśnie poprzez zabawę poznaje otaczający je świat dotyka dziwnych, sypiących się drobinek piasku, szybko też so sprawdza, czy są smaczne; z zaskoczeniem i ciekawością doświadcza łaskotania trawy, gdy raczkuje lub biega po niej boso. Obecność wrażliwego dorosłego, gotowego pospieszyć z pomocą w sytuacji, gdy maluch tego potrzebuje sprawia, że dziecko może bez skrępowania i nadmiernego lęku próbować coraz to nowych rzeczy. Dzięki rodzicowi, który umożliwia dziecku zdobywanie nowych doświadczeń i mu w tym towarzyszy, maluch zdobywa coraz więcej umiejętności, wzbogaca swoją wiedzę o świecie i o sobie sym. Rodzice są przy tym poddawani wielu pokusom sklepowe półki uginają się od kolorowych zabawek, które reklowane są jako takie, dzięki którym rozwój dziecka będzie następował jeszcze szybciej misie brzęczą, świecą, migoczą, łaskoczą... Tymczasem dzieci często czerpią frajdę z najprostszych zabaw, szczególnie jeśli towarzyszą mu w nich rodzice. Zabawa kyki (wkładanie i wyjmowanie), darcie starych gazet, chlapanie wodą czy domowa grzechotka z plastikowej butelki i ryżu, równie dobrze nadają się do zabawy. W okresie pierwszego roku dzieci rozwijają się bardzo dynicznie co oznacza również, że zabawki dość szybko przestają być dla dziecka atrakcyjne i po kilku tygodniach kończą na dnie pudła. Nie chodzi tu przy tym o to, aby całkowicie rezygnować z dostępnych na rynku zabawkowych gadżetów, a raczej o to, aby nie oddawać dziecka zabawkom, z myślą, że to właśnie dzięki nim będzie się ono rozwijać. W ciągu dnia rodzice stale opiekujący się dziećmi potrzebują chwil wytchnienia. Nawet najprzyjemniejsza czynność wykonywana bez przerwy, z czasem nuży. Zabawa z dzieckiem spełnia swą rolę, wtedy, kiedy nie staje się dla rodzica powodem do frustracji. Bawmy się z dziećmi, również najmłodszymi, ale pozwalajmy im również bawić się sym. Półroczne dziecko potrzebuje bliskości i dostępności opiekuna, ale nie oznacza to, że ma lub tata mają być z nim w kontakcie bez przerwy. Tylko wtedy wspólna zabawa będzie rozwijała dziecko, rodzica i ich wzajemna relację. Karolina Małek Specjalistyczna Poradnia Rodzinna dzielnicy Wawer

11 OD MARYSINA PO FALENICĘ 11 fot. Kurier oświatowy Kosztem dwóch milionów złotych Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach Tegoroczne wakacje, jak zazwyczaj, są przeznaczone na przeprowadzenie podczas nich prac remontowych i naprawczych, których nie można wykonywać w trakcie roku szkolnego, bo to by zakłócało spokój i procesy nauczania. Na roboty tego rodzaju dzielnica przeznaczyła 2 mln zł. Tynki elewacji Przedszkola Sosnowa Stacyjka w Falenicy wymagały położenia od nowa W Szkole nr 124 w Falenicy dzięki remontowi poprawią się warunki w szatni. Powiększy się metraż świetlicy, gdyż opróżnione zostało znajdujące się w tej placówce mieszkanie służbowe. Teraz ma być ono dostosowane do nowych potrzeb. Szkoła Podstawowa nr 128 w osiedlu Las powiększyła swój stan lokalowego posiadania, gdyż przedszkole, dotychczas korzystające z jej kilku pomieszczeń, przeniosła się do swojego, nowego budynku. Teraz te opuszczone sale będą remontowane. W SP nr 140 przy ul. Wilgi w Radości okres wakacji będzie wykorzystany do przeprowadzenia drugiego etapu remontu placu zabaw oraz sali gimnastycznej. Kontynuowane będą rozpoczęte podczas ubiegłorocznych wakacji wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych w SP nr 216 przy ul. Wolnej w Miedzeszynie. W ostatnim czasie, bez czekania na wakacje, odnawiana była elewacja w SP nr 218 w Aninie. Teraz nastąpi zakończenie tego zadania. W Falenicy w Zespole Szkół nr 111 do dalszego remontu zakwalifikowano plac zabaw, z którego korzystają uczniowie podstawówki. Rozpoczną się też w tym czasie przygotowania do remontu dachu. Odnowiona zostanie sala gimnastyczna w Gimnazjum nr 102. Z kwoty 2 mln zł co piąta złotówka została przeznaczona na wakacyjne roboty w obu wawerskich liceach. W anińskim przewidziana Wymiana instalacji elektrycznych w SP nr 216 w Miedzeszynie jest kompleksowa naprawa systemu łączności, z poprawieniem działania masztu antenowego oraz sieci teleinformatycznej. Natomiast przy Halnej dokończone zostanie po wybudowaniu kompleksu boisk zagospodarowanie terenu, wykonany będzie remont dachu, instalacji elektrycznej i odnowienie podłóg. Za 350 tys. zł przeprowadzone będą wakacyjne prace w przedszkolach publicznych dzielnicy. Część tych pieniędzy pochłonie naprawienie ogrodzeń w Przedszkolach nr 107 w Radości, 338 w Falenicy i 233 w Aninie. Ponadto w Przedszkolu nr 338 w Falenicy wykonano remont elewacji. fot. Kurier ekologiczny Przy dużej ilości podstawią kontener Odpady zielone odbierane są sprzed posesji Odbiór odpadów zielonych, realizowany przez obsługującą Wawer firmę Lekaro trwa do 30 listopada. Za odpady zielone uważa się skoszoną trawę, zgrabione liście, drobne gałęzie krzewów i drzew. Przeznaczone do odbioru odpady zielone muszą znajdować się w plastikowych workach o pojemności do 120 l i być wystawione przed brę posesji w pobliżu altanki śmietnikowej. Trzeba wiedzieć, że firma Lekaro nie dostarcza tych worków, tak jak w przypadku odpadów segregowanych. Odpady zielone luzem nie są odbierane. Wywóz odbywa się raz w miesiącu od godz. 6 do godz. 22. Szczegółowy harmonogr odpadów zielonych znajduje się na stronie internetowej Informacje w sprawie odbioru można uzyskać także pod telefoni infolinii Lekaro , Urzędu Dzielnicy Wawer W przypadku większej ilości odpadów zielonych, gdy przeprowadza się cięcia drzew i krzewów na dużej powierzchni, istnieje możliwość zówienia kontenera o pojemności 5 lub 7 m3. Kontener podstawiany jest na zgłoszenie pisemne skierowane pod adres Pojemniki te podstawiane są na okres czterech dni. W zówieniu należy podać adres podstawienia, telefon kontaktowy oraz termin podstawienia i zabrania. Kurier urzędowy Obwieszczenie o decyzji w sprawie ul. Złotej Jesieni Będą chodnik, zjazdy, zatoki i miejsca parkingowe Na podstawie art.11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194, ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 92, ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 ze zm.). Prezydent m.st. Warszawy zawiadia że: W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wawer Urzędu m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 567/2015 z r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika wraz ze zjazdi i zatoki postojowymi na 11 miejsc w ulicy Złotej Jesieni na odcinku od ul. Podkowy w kierunku ul. ks. Szulczyka (długości ok. 600 m do przystanku autobusowego przy cmentarzu) w zakresie branży drogowej, przebudowy sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej i oświetlenia na działkach ewidencyjnych nr: 127 z obrębu ; 12/6, 12/8, 39/2, 2, 39/1, 39/3, 6/1, 3/1, 9/3, 10/1, 11/4, 11/6, 12/10, 12/12, 12/14 z obrębu położonych w Dzielnicy Wawer. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny i gospodarczy. 2. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 w Warszawie, II piętro, pok. 220 w godzinach przyjęć interesantów tj. poniedziałek od godz. 12 do godz. 16 oraz w środę od godz.10 do godz. 14. Sprawę prowadzi inspektor Jadwiga Bałdyga. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U r., poz. 267) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

12 12 OD MARYSINA PO FALENICĘ Fot. AM Kurier komunikacyjny Mimo zmian w ruchu Jeździmy źle i na pięć Po wprowadzeniu nowych organizacji ruchu, wymuszonych zknięciem takich ulic jak Zwoleńska, Mrówcza, Żegańska, po zknięciu przejazdu przez tory w Międzylesiu i otwarciu tymczasowego przejazdu w Aninie, jeździ się inaczej niż dotąd. Dostępny dla zmotoryzowanych układ drogowy będzie się jeszcze zmieniał, ponieważ ruch na jednych ulicach zostanie przywrócony Mimo znaków na ul. Kajki, zakazujących skręcania w lewo i wprawo, mimo dwóch znaków zakazu wjazdu w ul. IX Poprzeczną, kierowcy w nią wjeżdżają, powodując zagrożenie dla ruchu w miarę postępu robót związanych z budową tunelu, na innych zknięty i wytyczone zostaną nowe objazdy. Jak się okazuje, niektórzy kierowcy jeżdżą na pięć. Nie dostrzegają faktu, że ul. Odeska od Mrówczej do Patriotów, podobnie jak droga przez las na południe od niej, jak VIII i IX Poprzeczne w Aninie stały się ulici jednokierunkowymi. Nie ma dnia i godziny aby ktoś nie jechał nimi pod prąd. Nawet wówczas, gdy inni kierowcy uświadiają im popełniane wykroczenia. Czasem dochodzi do absurdalnych awantur, gdy jadący ulicą jednokierunkową, skręcają w lewo z tej jej części, z której jest skręt w prawo. Apelujemy zatem do kierowców: patrzcie na ustawione znaki drogowe, a unikniecie kolizji lub mandatu. Kurier kulturalny Falenickie koncerty Falenickie Towarzystwo Kulturalne zaprasza wawerskich melomanów na koncerty letnie przy kościele w Falenicy, ul. Bartoszycka (o godz. 19). 26 lipca wystąpi Fluent Ensemble (Wojciech Psiuk saksofony, Przemysław Wojciechowski akordeon). W progrie utwory m.in. Ravela, Piazzoli. 9 sierpnia wystąpi Studio Accantus z progrem pt. W świeci musicali z wokalisti: Sylwią Banasik, Kuba Jurzykiem, Natalią Piotrowską i Adrianem Wisniewskim. Posłuchy piosenek z bajek Disney a, z musicali i filmów. 23 sierpnia zaprezentuje się trio Impresja w składzie Anna Piechura-Gabryś harfa, Anna Mocarska flet, Iwona Rapacz wiolonczela. Zagrają m.in. utwory Vivaldiego, Bacha, Molnara, Morricone. 13 września o godz. 16 studenci Uniwersytetu Muzycznego (Dorota Stawarska klawesyn, sopranistki Natalia Ołów, Anna Szostek, Anna Parysz i Paulina Tuzińska) uczczą 250 rocznicę urodzin Michała Kleofasa Ogińskiego, grając jego pieśni i romanse. Kurier sorządowy Po ukonstytuowaniu się Rady wawerskich osiedli Aleksandrów, ul. Sorządowa 10, Warszawa. Przewodnicząca RO Joanna Waligóra, tal , wiceprzewodnicząca Joanna Danielewicz, tel , sekretarz Małgorzata Mróz, członkowie Jan Frelek, Leszek Owczarek, Dorota Osiak, Jacek Skwit, Bolesław Szostak, Beata Wojdyra. Anin, ul. V Poprzeczna 13, Warszawa, przewodniczący RO Janusz Gałda, tel ; , wiceprzewodniczący Michał Kożuchowski, Lech Pajchel, sekretarz Mariusz Jaworski, członkowie Jan Henneberg, Mariusz Jaworski, Michał Kożuchowski, Elżbieta Niemoczyńska, Maria Pogorzelska-Szumowska, Zbigniew Szczepaniak, Tadeusz Szumowski. Falenica, ul. Włókiennicza 54, Warszawa, przewodnicząca RO Helena Kroszczyńska, tel , wiceprzewodniczący Jacek Wiśnicki, Bartosz Mróz, sekretarz Maria Maciak, radni Czesław Biń, Anna Łętowska- Jaroni, Jan Pieńkowski, Marek Wilczyński, Małgorzata Wysocka. Las, ul. Kadetów 15, pok. 32, Warszawa, przewodniczący RO Julian Podpora , wiceprzewodnicząca Urszula Pawłowska, sekretarz Bożena Prządka, członkowie Jarosław Jesionowski, Karol Kozdra, Arkadiusz Kuranowski, Marek Markowski, Joanna Szustek, Stanisław Rocki. Marysin Wawerski Południe, ul. Króla Maciusia 5, Zespół Szkół nr 115, Warszawa, przewodniczący RO Wiesław Leszko, tel , wiceprzewodniczący Dian Cieślak, sekretarz Halina Wieczorek-Bugajska, członkowie Sebastian Jaczewski, Jolanta Janina Jarzębska, Franciszek Jurkiewicz, Ilona Kowalczuk, Jadwiga Rutkowska, Barbara Sachmata. Marysin Wawerski Północ, ul. Króla Maciusia 5, Zespół Szkół nr 115, Warszawa, przewodniczący RO Henryk Orłowski, tel , wiceprzewodniczący Paweł Czerniak, sekretarz Sebastian Kołacz, członkowie Andrzej Białecki, Maria Czajka, Jerzy Danielewicz, Stanisław Dubicki, Ad Fedorczyk, Agnieszka Wrona. Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1, Wypożyczalnia nr 82, Warszawa, przewodniczący RO Henryk Rakoczy, tel , interia.pl, wiceprzewodniczący Zofia Orzechowska, Jan Kowalczyk, sekretarz Maria Sadowska, członkowie Piotr Radosław Bojanowicz, Szczepan Jesiotr, Grażyna Machaj-Blicharska, Justyna Wodzińska, Grażyna Wojtyńska, Barbara Zalewska. Międzylesie, ul. Pożarskiego 2, SP nr 138, Warszawa, przewodniczący RO Janusz Górski, wiceprzewodniczący Anna Olszewska, Aleksandra Sewerynik, członkowie Beata Furmanek-Koselska, Tadeusz Jaroszewski, Halina Koczkodaj, Małgorzata Krupińska-Nowicka, Anna Ojer, Andrzej Średnicki. Nadwiśle, przewodniczący RO Krzysztof Jankowski, tel , wiceprzewodniczący Krzysztof Borkiewicz, Juliusz Wasilewski, sekretarz Anita Kopcińska, członkowie Krzysztof Bobkiewicz, Mariola Borys, Dorota Hirna-Wróbel, Mieczysław Kolos, Wiesława Sypowicz, Justyna Wilk. Sadul, ul. Lucerny 110, Warszawa, przewodniczący RO Bernard Wojciechowski, tel , waw.sadul.waw.pl, wiceprzewodniczący Patryk Kruszewski, sekretarz Michał Bąk, członkowie Zuzanna Cichocka, Irmina Gawryszewska, Bernard Gawryszewski, Ryszard Kozicki, Marzena Kwiatkowska, Grażyna Sasin-Chajęcka. Wawer, ul. Błękitna 32, Wypożyczalnia nr 26, Warszawa, przewodniczący RO Katarzyna Gójska-Bąk, tel , wiceprzewodniczący Piotr Wojtuniak, sekretarz Marek Laskowski, członkowie Witold Andrzejewski, Józef Mieczysław Daniluk, Zdzisław Daszkiewicz, Stanisław Dobrzycki, Alicja Jankowska-Głasek, Anna Barbara Lenc. Zerzeń, ul. Przygodna 2, SP nr 109, Warszawa, przewodniczący RO Krzysztof Waśkiewicz, tel , gmail.com, wiceprzewodniczący Tadeusz Leszek Plewka, sekretarz Paweł Rosłaniec, członkowie Marek Figura, Łukasz Kacprowicz, Tadeusz Kacprowicz, Beata Kowalska, Katarzyna Pużanowska, Anna Rafalska, Paweł Rosłaniec. x x x W osiedlu Radość wybory nie odbyły się.

W Wawrze oddano łącznie 5437 głosów czyli 7,6 % mieszkańców. Poddanych pod głosowanie było 141 projektów

W Wawrze oddano łącznie 5437 głosów czyli 7,6 % mieszkańców. Poddanych pod głosowanie było 141 projektów W Wawrze oddano łącznie 5437 głosów czyli 7,6 % mieszkańców Poddanych pod głosowanie było 141 projektów W głosowaniu wybraliście Państwo do realizacji łącznie 65 projektów, które będą realizowane w 2017

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Warszawa, r.

Plany inwestycyjne na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Warszawa, r. Plany inwestycyjne na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Warszawa, 30.11.2017 r. PLANY INWESTYCYJNE DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY Odwodnienie Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w Wawrze. Opublikowano na Dzielnica Wawer (http://www.wawer.warszawa.pl) Inwestycje realizowane w latach

Inwestycje w Wawrze. Opublikowano na Dzielnica Wawer (http://www.wawer.warszawa.pl) Inwestycje realizowane w latach Opublikowano na Dzielnica Wawer (http://www.wawer.warszawa.pl) Strona główna > Inwestycje w Wawrze Inwestycje w Wawrze Inwestycje realizowane w latach 2016-2017 Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Warszawa, r.

Plany inwestycyjne na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Warszawa, r. Plany inwestycyjne na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Warszawa, 06.10.2016 r. PLANY INWESTYCYJNE DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY 2016-2017 Odwodnienie Odwodnienie osiedla Aleksandrów Chodniki Budowa

Bardziej szczegółowo

Dzielnica WAWER Obszar: Aleksandrów

Dzielnica WAWER Obszar: Aleksandrów Obszar: Aleksandrów Koszt wybranych projektów: 64 769 zł 6 Nazwa Koszt Liczba ważnych głosów Zagospodarowanie terenu przyległego do stawu Morskie Oko w Aleksandrowie 64 769 zł 323 3 Budowa siłowni plenerowej

Bardziej szczegółowo

Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016

Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016 ... (miejscowość, data) Dane obowiązkowe: Imię i nazwisko PESEL 1) Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016 Adres zamieszkania ulica Nr domu Nr mieszkania

Bardziej szczegółowo

W Wawrze oddano łącznie 5437głosów czyli 7,6 % mieszkańców. Poddanych pod głosowanie było 141 projektów

W Wawrze oddano łącznie 5437głosów czyli 7,6 % mieszkańców. Poddanych pod głosowanie było 141 projektów W Wawrze oddano łącznie 5437głosów czyli 7,6 % mieszkańców Poddanych pod głosowanie było 141 projektów W głosowaniu wybraliście Państwo do realizacji łącznie 65projektów, które będą realizowane w 2017

Bardziej szczegółowo

Anin Sfinansowanie w 2016 r. wydania numerów czasopisma "Między nami 13 aninianinami"

Anin Sfinansowanie w 2016 r. wydania numerów czasopisma Między nami 13 aninianinami Lp. Tytuł Obszar 1 Skwer rekreacyjny w Aleksandrowie Aleksandrów 2 Nowe oblicze naszego klubu - WCK Filia Aleksandrów Aleksandrów 3 Kameralna scena letnia - WCK Filia Aleksandrów Aleksandrów 4 Wieża dla

Bardziej szczegółowo

ALEJE dzielnica nr 10

ALEJE dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 Liczba projektów do głosowania :

Bardziej szczegółowo

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian Rudak Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: linią Wisły Przedłużeniem mostu kolejowego po linii prostej do ul. Łódzkiej ulicami.: Strzałową, Starą Drogą do Łódzkiej i dalej Łódzką

Bardziej szczegółowo

CZERNIEWICE MZD Drogi ROZBUDOWA DK NR 91

CZERNIEWICE MZD Drogi ROZBUDOWA DK NR 91 ROZBUDOWA DK NR 91 CZERNIEWICE MZD Drogi Zadanie w trakcie realizacji Przebudowa na odcinku 2 400 m od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej wraz z budową wiaduktu Koszt robót budowlanych: 17 mln zł Termin

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny 2016 znamy zwycięskie projekty na Bielanach!

Budżet partycypacyjny 2016 znamy zwycięskie projekty na Bielanach! Informacja prasowa Warszawa, 9 lipca 2015 r. Budżet partycypacyjny 2016 znamy zwycięskie projekty na Bielanach! Znamy już wyniki głosowania mieszkańców na projekty w ramach drugiej edycji stołecznego budżetu

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 3 Zawodzie

Katalog projektów lokalnych. JP 3 Zawodzie Katalog projektów lokalnych JP 3 Zawodzie L/1/3/2015 Remont zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana III Sobieskiego al. Roździeńskiego 82 w Katowicach - Osiedle "Gwiazdy" LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. DZIELNICA WAWER WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Śródmieście dzielnica nr 29

Śródmieście dzielnica nr 29 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Śródmieście dzielnica nr 29 21.09.2016 r. godz. 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna Al. T. Kościuszki 25 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Gołonóg dzielnica nr 16

Gołonóg dzielnica nr 16 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Gołonóg dzielnica nr 16 21.09.2015 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 18, Al. J. Piłsudskiego 73 Projekty realizowane w ramach II edycji

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

CZERNIEWICE. Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: Ulicą Lipnowską wzdłuż torów kolejowych granicą miasta linią Wisły

CZERNIEWICE. Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: Ulicą Lipnowską wzdłuż torów kolejowych granicą miasta linią Wisły Czerniewice CZERNIEWICE Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: Ulicą Lipnowską wzdłuż torów kolejowych granicą miasta linią Wisły Czerniewice = 3,8 % powierzchni Torunia, 1,16

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 17 Giszowiec

Katalog projektów lokalnych. JP 17 Giszowiec Katalog projektów lokalnych JP 17 Giszowiec L/1/17/2015 Podjazd, remont schodów wejście do Przedszkola nr 91, remont tarasu z balustradą i schodami LOKALIZACJA ZADANIA ul. Adama 33 KWOTA ZADANIA 329 000,00

Bardziej szczegółowo

Projekty zadań. Dzielnica / obszar: Praga-Południe / Gocław

Projekty zadań. Dzielnica / obszar: Praga-Południe / Gocław Projekty zadań Dzielnica / obszar: Praga-Południe / Gocław Lp. 1. 62 Kulturalny senior na Gocławiu PROJEKT PRZEWIDUJE BEZPŁATNE BILETY NA KABARETY, KONCERTY I SPEKTAKLE MUZYCZNE ORGANIZOWANE W KLUBIE KULTURY

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta Józefowa O g ł a s z a Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie k/otwocka Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

Raport ze spotkań z mieszkańcami DYSKUSJA O PRIORYTETACH ROZWOJOWYCH Dzielnicy: WAWER Budżet Partycypacyjne m.st. Warszawy na rok 2016

Raport ze spotkań z mieszkańcami DYSKUSJA O PRIORYTETACH ROZWOJOWYCH Dzielnicy: WAWER Budżet Partycypacyjne m.st. Warszawy na rok 2016 Raport ze spotkań z mieszkańcami DYSKUSJA O PRIORYTETACH ROZWOJOWYCH Dzielnicy: WAWER Budżet Partycypacyjne m.st. Warszawy na rok 2016 Termin spotkania Dzień: 13.01.2015 r. Godz. 17.00 Miejsce spotkania

Bardziej szczegółowo

Gołonóg dzielnica nr 5

Gołonóg dzielnica nr 5 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Gołonóg dzielnica nr 5 06.09.2016 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 18, Al. J. Piłsudskiego 73 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G A C H Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G A C H Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G A C H Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446

Bardziej szczegółowo

Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI

Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI SKI Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice dzielnica nr 34

Ząbkowice dzielnica nr 34 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Ząbkowice dzielnica nr 34 22.09.2016 r. godz. 17.00 Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ul. Bronowskiej i ul. Kadetów, rejon budowy zostanie ograniczony znakami B-1 (Zakaz

ul. Bronowskiej i ul. Kadetów, rejon budowy zostanie ograniczony znakami B-1 (Zakaz Czy ul. Pokrzywowa jest uwzględniona w dokumentacji projektowej sięgaczy? Czy wszystkie wymogi formalno-prawne zostały spełnione przez właścicieli posesji? Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna

Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna NOWE SZKOLNE BOISKA I ODNOWIONA SALA GIMNASTYCZNA JUŻ OTWARTE! MIESZKAŃCY KORZYSTAJĄ Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Lekcje w-f mogą być przyjemnością. W Szkołach Podstawowych

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy.

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny najważniejsze cechy 1. publiczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. RAPORT część III. przeprowadzonego w ramach projektu

Załącznik nr 3. RAPORT część III. przeprowadzonego w ramach projektu RAPORT część III Delimitacja obszarów kryzysowych, sfery i dziedziny współpracy, SWOT, wdrażanie i komunikacja społeczna przeprowadzonego w ramach projektu Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 15

Mydlice Północne dzielnica nr 15 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 15 11.10.2016 r. godz. 17.00 Centrum Aktywności Obywatelskiej ul. Sienkiewicza 6 A PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 211/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Bolesławcu przy ulicy Leśnej - do sprzedaży w drodze przetargu

Bardziej szczegółowo

Orientacyjna wartość zamówienia NETTO PLN

Orientacyjna wartość zamówienia NETTO PLN PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2017 (aktualizacja na dzień 31.03.2017r) Urząd Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/320/2016 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 27 września 2016 r.

Uchwała Nr XXVI/320/2016 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 27 września 2016 r. Uchwała Nr XXVI/320/2016 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego. Na podstawie 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i

Bardziej szczegółowo

Reden dzielnica nr 21

Reden dzielnica nr 21 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Reden dzielnica nr 21 Kwota dla dzielnicy: 425 494,47 zł Liczba złożonych projektów: 12 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie-Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Mini plac zabaw i boisko do koszykówki w Sadulskim Zakątku

Mini plac zabaw i boisko do koszykówki w Sadulskim Zakątku ..., 10.02.2015... (miejscowość, data) Zarząd Dzielnicy m.st. Warszawy Wawer (nazwa Dzielnicy m.st. Warszawy) Formularz zgłoszeniowy projektu do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016 1)

Bardziej szczegółowo

Wydanie książki o życiu i działalności pyskowiczanina ks. dra Chrząszcza

Wydanie książki o życiu i działalności pyskowiczanina ks. dra Chrząszcza 1 Wydanie książki o życiu i działalności pyskowiczanina ks. dra Chrząszcza PN Ks. dr Johannes Chrząszcz pyskowicki proboszcz parafii św. Mikołaja w latach 1890-1928. Zadanie zakłada wydanie książki (skład,

Bardziej szczegółowo

Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00

Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Tysiąclecia 25 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: Ścieżki spacerowe Lasu Nowe Podlesie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski wyniki głosowania

Budżet Obywatelski wyniki głosowania 1 Liczba głosów na wybrane małe projekty 100 1281 1200 1000 800 600 589 52 516 00 286 22 2 216 1 18 10 100 8 80 200 0 0 10 8 2 Lp. Nazwa zadania Orientacyjny koszt 1 Budowa wiaty przy boisku sportowym

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 4

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 4 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Reden-Adamiecki dzielnica nr 4 Kwota dla dzielnicy: 453 648,90 zł Liczba złożonych projektów: 10 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Załącznik nr 6 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2012 rok Plan po zmianach 2012 rok Wydatki poniesione w 2012 roku Opis inwestycji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/104/II/2016 RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

UCHWAŁA NR XXIV/104/II/2016 RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE Data wpływu: 14 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/104/II/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w projekcie planu wydatków na 2017 r. Na podstawie 28 ust. 3 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1152/V/2010 Rady

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje:

Podstawowe informacje: Podstawowe informacje: - Rada Miasta dnia 21 sierpnia 2014 r. przyjęła uchwałę Nr XLVII/307/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji. Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji. Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r. WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r. Dochody Budżet miasta na 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Miasta nr 10/III/2014

Bardziej szczegółowo

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DOLINA RUDAWY MAŁE BŁONIA

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DOLINA RUDAWY MAŁE BŁONIA Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH

Bardziej szczegółowo

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KOŚCIELNIKI. I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KOŚCIELNIKI. I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej.

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej. Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Jakubskie-Mokre (18 projektów) JM0028 Kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Jak Rady działają w innych miastach? przykłady i inspiracje Jakub Hryniewicki Pracownia Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Gołonóg dzielnica nr 16

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Gołonóg dzielnica nr 16 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Gołonóg dzielnica nr 16 Kwota dla dzielnicy: 308 001,45zł Liczba złożonych projektów: 7 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW W DZIELNICY NR 11 (STRZEMIESZYCE WIELKIE) KWOTA PRZYZNANA DLA DZIELNICY 523 886,38 zł

INFORMACJA Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW W DZIELNICY NR 11 (STRZEMIESZYCE WIELKIE) KWOTA PRZYZNANA DLA DZIELNICY 523 886,38 zł INFORMACJA Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW W DZIELNICY NR 11 (STRZEMIESZYCE WIELKIE) KWOTA PRZYZNANA DLA DZIELNICY 523 886,38 zł Lp. WNIOSKODAWCA TYTUŁ ZADANIA LOKALIZACJA SZACUNKOWY KOSZT*

Bardziej szczegółowo

1 propozycja nr 12 głosy 1343 Przytulisko dla kotów w ramach działalności schroniska dla zwierząt. Dane sumaryczne:

1 propozycja nr 12 głosy 1343 Przytulisko dla kotów w ramach działalności schroniska dla zwierząt. Dane sumaryczne: Dane sumaryczne: Złożone karty do głosowania: 12824 W tym elektronicznych: 3076 W tym papierowych: 9748 Poprawnych: 11217 Niepoprawnych: 1607 Suma głosów oddanych na kartach do głosowania: 17317 DUŻE POŁUDNIE

Bardziej szczegółowo

Spotkanie mapujące / DBP 2.0. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Spotkanie mapujące / DBP 2.0. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Spotkanie mapujące / DBP 2.0 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Prezentacja dzielnicy Strzemieszyce Wielkie Plan spotkania 1.

Bardziej szczegółowo

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu.

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu. O G Ł O S Z E N I E Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz 7 zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte,

Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte, Gdynia, 17 czerwca 2013 r. WYKAZ NR 27/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy - podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznych pn. Falenica nasze centrum organizowanych przez Dzielnicę Wawer m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZEDSZKOLE NA DZIAŁCE NR 1003 W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI. ADRES OBIEKTU: DZ. NR 1003,

Bardziej szczegółowo

Kasprzak dzielnica nr 6

Kasprzak dzielnica nr 6 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Kasprzak dzielnica nr 6 13.10.2016 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 12 ul.tysiąclecia 25 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY BIP Urzędu Gminy Barg łów Koś cielny Wójt Gminy Bargłów Kościelny działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

w sprawie podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe w roku 2015

w sprawie podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe w roku 2015 Projekt Zarządu Dzielnicy XVI druk 369 + Autopoprawka Uchwała nr..//14 z dnia.. w sprawie podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe w roku 2015 Na podstawie 5 ust.5. Statutu Dzielnicy XVI

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Warszawski Program Zima w Mieście 2018 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Nie masz pomysłu na ferie zimowe? Zostajesz w domu i chciałbyś aktywnie spędzić wolny czas? Od 15 do 26 stycznia 2018 roku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

I. 1. Adres nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości wg. danych z ewidencji gruntów i nr księgi

I. 1. Adres nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości wg. danych z ewidencji gruntów i nr księgi PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651z późn.zm.) OGŁASZA pierwszy przetarg

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały dot. stanu technicznego obiektów oświaty miasta i gminy Kowalewo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 10 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 10 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Staszica - do sprzedaży w drodze

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2007 2013 Obszar strategiczny: Gospodarka i infrastruktura Cel Strategiczny: Rozwinięta gospodarka Gminy Nowy Targ Ulgi podatkowe dla rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1734/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2015 roku

Zarządzenie Nr 1734/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2015 roku Zarządzenie Nr 1734/15 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017. Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 13 Bogucice

Katalog projektów lokalnych. JP 13 Bogucice Katalog projektów lokalnych JP 13 Bogucice L/1/13/2015 Modernizacja układu miejsc postojowych na ul. Wajdy LOKALIZACJA ZADANIA ul. Wajdy 188 210,00 zł SKRÓCONY OPIS ZADANIA MODERNIZACJA UKŁADU MIEJSC PARKINGOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r. DZIELNICA WAWER WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 23/2016. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 23 września 2016 roku.

Protokół nr 23/2016. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 23 września 2016 roku. Protokół nr 23/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 23 września 2016 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

LISTA PROPOZYCJI DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2016 OCENIONYCH NEGATYWNIE

LISTA PROPOZYCJI DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2016 OCENIONYCH NEGATYWNIE LISTA PROPOZYCJI DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2016 OCENIONYCH NEGATYWNIE LP. Imię i Nazwisko PESEL Nazwa propozycji Koszt w zł Uwagi Wydziału Inwestycyjnego do złożonych projektów 1 Paulina Nowak 80080805209

Bardziej szczegółowo

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Rewal, dnia 24.06.2015r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art.38, art. 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

Stary Gołonóg dzielnica nr 25

Stary Gołonóg dzielnica nr 25 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Stary Gołonóg dzielnica nr 25 26.09.2016 r. godz. 17.00 Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Prusa 3 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Reden dzielnica nr 5

Reden dzielnica nr 5 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Reden dzielnica nr 5 04.09.2014 r. godz. 17.00 I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego ul. Kopernika 40 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: - Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT PODATKI I OPŁATY LOKALNE zł 28,76% 16,45% SUBWENCJA OŚWIATOWA 13,35% 29,9% zł 9,34% 2,2%

DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT PODATKI I OPŁATY LOKALNE zł 28,76% 16,45% SUBWENCJA OŚWIATOWA 13,35% 29,9% zł 9,34% 2,2% BUDŻET 2017 DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT 81 604 774 zł 49% z Państwa podatków osobistych zostaje w Sopocie 28,76% 29,9% 16,45% 13,35% 9,34% 2,2% PODATKI I OPŁATY LOKALNE 46 681 650 zł w tym m.in. podatek od

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 19.12.2016 r. Plan budżetu na 2017r. 70 397 789,43 63 362 294,43 75 777 740,52 56 013 508,66 19 764 231,86 7 035 495,00 Plan

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 14 Dąbrówka Mała

Katalog projektów lokalnych. JP 14 Dąbrówka Mała Katalog projektów lokalnych JP 14 Dąbrówka Mała L/1/14/2015 Budowa małej siłowni na wolnym powietrzu LOKALIZACJA ZADANIA ul. Techników 66 000,00 zł SKRÓCONY OPIS ZADANIA Montaż urządzeń siłowni na świeżym

Bardziej szczegółowo

Ławki i kosze na śmieci na ulicy Głowackiego od ul. Orlej do 1 Praskiego Pułku Bezpieczna droga do szkoły pozytywny tak

Ławki i kosze na śmieci na ulicy Głowackiego od ul. Orlej do 1 Praskiego Pułku Bezpieczna droga do szkoły pozytywny tak Lp. Nr ESOG Tytuł projektu Wynik weryfikacji / Projekt dopuszczony do głosowania / 1 25 Rower cargo do bezpłatnego wypożyczania 2 103 Lepiej zapobiegać niż leczyć! Badania profilaktyczne dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo