PL-Katowice: Meble biurowe 2012/S

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Katowice: Meble biurowe 2012/S 129-213229"

Transkrypt

1 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Katowice: Meble biurowe 2012/S Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, Dział Zamówień Publicznych, attn: mgr Ewa Słowik, lic. Julia Kaczmarek, mgr Aneta Szturc-Krawczyk,, POLSKA Katowice. Tel Fax (, , 2012/S ) Przedmiot zamówienia: CPV: , Meble biurowe. Meble domowe. Zamiast: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: 8. Wymagania Zamawiającego dotyczące oferowanych mebli oraz sposobu realizacji zamówienia: 1) meble muszą być fabrycznie nowe; 2) meble muszą być skręcane; Zamawiający nie dopuszcza mebli klejonych. 3) Dostawa wraz z montażem będzie wykonywana w dni robocze tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia mebli dostarczonych poza wyznaczonymi godzinami, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. 4) Naprawy gwarancyjne będą dokonywane bezpłatnie u Zamawiającego a całkowite usunięcie usterki nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o usterce. 5) Jeżeli z przyczyn technicznych wady nie da się usunąć u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie dostarczyć na okres dokonywanej naprawy mebel zastępczy, odpowiadający meblowi przekazanemu do naprawy. 6) Po zawarciu umowy, a przed dokonaniem dostawy, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolorystykę dostarczanych krzeseł. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do najmniej 10 kolorów do wyboru, w tym czarny, grafitowy, dwa odcienie niebieskiego oraz dwa odcienie zieleni. 7) Meble winny posiadać poniższe atesty i certyfikaty: A. Szafy metalowe do przechowywania dokumentacji i regały metalowe: przez producenta mebli (lub równoważny). B. BIURKA Sposób przeprowadzenia badań zgodnie z normami. PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004, PN-EN 14074:2006, EN 527-1:2004 zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998r (Dz.U.nr 148, poz. 973), przez producenta mebli (lub równoważny), 1/7

2 2/7 produkcji, sprzedaży i dostarczenia wyrobów meblowych przez producenta mebli (lub równoważny). C. KONTENERY: przez producenta mebli (lub równoważny), produkcji, sprzedaży i dostarczenia wyrobów meblowych przez producenta mebli (lub równoważny). D. SZAFY: przez producenta mebli (lub równoważny), produkcji, sprzedaży i dostarczenia wyrobów meblowych przez producenta mebli (lub równoważny), E. Krzesła stacjonarne: przez producenta krzeseł (lub równoważny), produkcji, sprzedaży i dostarczenia wyrobów meblowych przez producenta krzeseł (lub równoważny). F. KRZESŁA OBROTOWE EN zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998r (Dz.U.nr 148, poz. 973), przez producenta krzeseł (lub równoważny), produkcji, sprzedaży i dostarczenia wyrobów meblowych przez producenta krzeseł (lub równoważny). 9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia podane są wskazania określonego typu mebli oznacza to, że Zamawiający wymaga, aby oferowane meble wykonane były pod względem jakościowym i technicznym, w taki sposób jak przykładowy (wzorcowy) typ mebli wskazany w SIWZ. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach jak opisane w specyfikacji lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. 2/7

3 3/7 Dla krzeseł zamawiający dopuszcza odchylenie od podanych od podanych wymiarów na poziomie + 4 %. Dla mebli Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymiarów blatów biurek, wysokości biurek oraz głębokości i szerokości szaf, dla pozostałych wymiarów Zamawiajacy dopuszcza odchylenie od podanych wartości na poziomie + 3 %. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. VI.3) Informacje dodatkowe: I. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1) Opis techniczny oferowanych mebli, spełniających wymagania Zamawiającego określone w niniejszej Specyfikacji. 2) Dla oferowanych szaf metalowych do przechowywania dokumentacji i regałów metalowych: Oświadczenie Wykonawcy, iż producent oferowanych mebli posiada certyfikat ISO 9001:2008 dotyczący zarządzania, planowania produkcji sprzedaży i dostarczania wyrobów meblowych (lub równoważny). 3) Dla oferowanych biurek: Sposób przeprowadzenia badań zgodnie z normami: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004, PN-EN 14074:2006, Ocena ergonomiczna (badanie właściwości ergonomiczno-fizjologicznych) przeprowadzona zgodnie znormami: PN EN 527-1:2004 zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998r (Dz.U.nr 148, poz. 973), Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż producent oferowanych biurek posiada certyfikat ISO9001:2008 dotyczący zarządzania, planowania produkcji sprzedaży i dostarczania wyrobów meblowych (lub równoważny), Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż producent oferowanych biurek posiada certyfikat ISO14001:2004 dotyczący systemu zarządzania środowiskowego w zakresie zarządzania, planowania produkcji, sprzedaży i 4) Dla oferowanych szaf: Atest (sprawozdanie) obejmujący badania wytrzymałości, trwałości i stateczności. Sposób przeprowadzeni abadań Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż producent oferowanych szaf posiada certyfikat ISO9001:2008 dotyczący zarządzania, planowania produkcji sprzedaży i dostarczania wyrobów meblowych (lub równoważny), Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż producent oferowanych szaf posiada certyfikat ISO14001:2004 dotyczący systemu zarządzania środowiskowego w zakresie zarządzania, planowania produkcji, sprzedaży i 5) Dla oferowanych krzeseł stacjonarnych: Raport z badań dotyczących trudnopalności tapicerki przeprowadzony zgodnie z normą EN :2006, Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż producent oferowanych krzeseł stacjonarnych posiada certyfikat ISO 9001:2008 dotyczący zarządzania, planowania produkcji sprzedaży i dostarczania wyrobów meblowych (lub równoważny), 3/7

4 4/7 Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż producent oferowanych krzeseł stacjonarnych posiada certyfikat ISO 6) Dla oferowanych krzeseł obrotowych: Ocena ergonomiczna (badanie właściwości ergonomiczno-fizjologicznych) przeprowadzona zgodnie znormami: PN EN zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998r (Dz.U.nr 148, poz. 973), Raport z badań dotyczących trudnopalności tapicerki przeprowadzony zgodnie z normą EN :2006, Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż producent oferowanych krzeseł obrotowych posiada certyfikat ISO 9001:2008 dotyczący zarządzania, planowania produkcji sprzedaży i dostarczania wyrobów meblowych (lub równoważny), Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż producent oferowanych krzeseł obrotowych posiada certyfikat ISO IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego (10:00). IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (10:30). IV.3.8) Warunki otwarcia ofert (11:00). Powinno być: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: 8. Wymagania Zamawiającego dotyczące oferowanych mebli oraz sposobu realizacji zamówienia: 1) Meble muszą być fabrycznie nowe. 2) Meble muszą być skręcane; Zamawiający nie dopuszcza mebli klejonych. 3) Dostawa wraz z montażem będzie wykonywana w dni robocze tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia mebli dostarczonych poza wyznaczonymi godzinami, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. 4) Naprawy gwarancyjne będą dokonywane bezpłatnie u Zamawiającego a całkowite usunięcie usterki nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o usterce. 5) Jeżeli z przyczyn technicznych wady nie da się usunąć u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie dostarczyć na okres dokonywanej naprawy mebel zastępczy, odpowiadający meblowi przekazanemu do naprawy. 6) Po zawarciu umowy, a przed dokonaniem dostawy, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolorystykę dostarczanych krzeseł. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do najmniej 10 kolorów do wyboru, w tym czarny, grafitowy, dwa odcienie niebieskiego oraz dwa odcienie zieleni. 7) Meble winny posiadać poniższe certyfikaty i spełniać poniższe wymagania: A. Szafy metalowe do przechowywania dokumentacji i regały metalowe: wykonane zgodnie z normą ISO 9001:2008, dotyczącą zarządzania, planowania produkcji sprzedaży i dostarczania wyrobów meblowych (lub B. Biurka Sposób przeprowadzenia badań zgodnie z normami: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004, PN-EN 14074:2006, EN 527-1:2004 zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z r. (Dz.U.nr 148, poz. 973), 4/7

5 5/7 wyrobów meblowych przez producenta mebli (lub zarządzania, planowania produkcji, sprzedaży i C. Kontenery: wyrobów meblowych przez producenta mebli (lub zarządzania, planowania produkcji, sprzedaży i dostarczenia wyrobów meblowych przez producenta mebli (lub równoważną). D. Szafy: wyrobów meblowych przez producenta mebli (lub zarządzania, planowania produkcji, sprzedaży i dostarczenia wyrobów meblowych przez producenta mebli (lub E. Krzesła stacjonrne: Raport z badań dotyczących odporności tapicerki na ścieranie ponad obrotów, cykli (Martindala), wyrobów meblowych przez producenta krzeseł (lub równoważny), zarządzania, planowania produkcji, sprzedaży i dostarczenia wyrobów meblowych przez producenta krzeseł (lub równoważny). F. Krzesła obrotowe EN zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z r. (Dz.U.nr 148, poz. 973), Raport z badań dotyczących odporności tapicerki na ścieranie: ponad obrotów, cykli (Martindala), wykonane zgodnie z normą ISO 9001:2008 dotyczący zarządzania, planowania produkcji sprzedaży i dostarczania wyrobów meblowych przez producenta krzeseł (lub równoważny), 5/7

6 6/7 wykonane zgodnie z normą ISO 14001:2004 dotyczący systemu zarządzania środowiskowego w zakresie zarządzania, planowania produkcji, sprzedaży i dostarczenia wyrobów meblowych przez producenta krzeseł (lub równoważny). 9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia podane są wskazania określonego typu mebli oznacza to, że Zamawiający wymaga, aby oferowane meble wykonane były pod względem jakościowym i technicznym, w taki sposób jak przykładowy (wzorcowy) typ mebli wskazany w SIWZ. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach jak opisane w specyfikacji lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Dla krzeseł zamawiający dopuszcza odchylenie od podanych od podanych wymiarów na poziomie + 5 %. Dla mebli Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymiarów blatów biurek, wysokości biurek oraz głębokości i szerokości szaf, dla pozostałych wymiarów Zamawiajacy dopuszcza odchylenie od podanych wartości na poziomie + 3 %. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową w zakresie szaf metalowych +5 % od wymiarów podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. VI.3 Informacje dodatkowe I. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1) Opis techniczny oferowanych mebli, spełniających wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji. 2) Dla oferowanych szaf metalowych do przechowywania: Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowane meble zostały wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001:2008 dotyczącą zarządzania, planowania produkcji sprzedaży i dostarczania wyrobów meblowych (lub równoważną). 3) Dla oferowanych biurek: Sposób przeprowadzenia badań zgodnie z normami: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004, PN-EN 14074:2006, EN 527-1:2004 zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z r. (Dz.U.nr 148, poz. 973), 14001:2004 dotyczącą systemu zarządzania środowiskowego w zakresie zarządzania, planowania produkcji, sprzedaży i 4) Dla oferowanych kontenerów: 6/7

7 7/ :2004 dotyczącą systemu zarządzania środowiskowego w zakresie zarządzania, planowania produkcji, sprzedaży i 5) Dla oferowanych szaf: 14001:2004 dotyczącą systemu zarządzania środowiskowego w zakresie zarządzania, planowania produkcji, sprzedaży i 6) Dla oferowanych krzeseł stacjonarnych: Raport z badań dotyczących odporności tapicerki na ścieranie: ponad obrotów, cykli (Martindala), 7) dla oferowanych krzeseł obrotowych: EN zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z r. (Dz.U.nr 148, poz. 973), Raport z badań dotyczących odporności tapicerki na ścieranie: ponad obrotów, cykli (Martindale), ISO 9001:2008 dotyczący zarządzania, planowania produkcji sprzedaży i dostarczania wyrobów meblowych (lub równoważny), IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego (10:00). IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (10:30). IV.3.8) Warunki otwarcia ofert (11:00). Inne dodatkowe informacje Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej. 7/7

Polska-Lublin: Meble 2015/S 086-154737

Polska-Lublin: Meble 2015/S 086-154737 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154737-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Meble 2015/S 086-154737 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa i montaż mebli dla Muzeum Katyńskiego - oddziału Muzeum Wojska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia, sprzętu multimedialnego, komputerów i gablot muzealnych w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze w ramach zadania: Współpraca

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Oznaczenie sprawy: ZP/3/WAG/2012. Strona internetowa

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Oznaczenie sprawy: ZP/3/WAG/2012. Strona internetowa Oznaczenie sprawy: ZP/3/WAG/2012 Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Strona internetowa Zamawiający Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 06.01.2009 r.

Warszawa, dnia 06.01.2009 r. Warszawa, dnia 06.01.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3675/JP/09 na dostawę i montaż mebli biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawcy mogą zaproponować oferty równoważne.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 0-23 6622232, faks 0-23 6622702.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 0-23 6622232, faks 0-23 6622702. Płońsk: Dostawa mebli i wyposażenia pomieszczeń oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku Numer ogłoszenia: 75107-2015; data zamieszczenia: 25.05.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Meble 2013/S 082-137937. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Meble 2013/S 082-137937. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137937-2013:text:pl:html PL-Kraków: Meble 2013/S 082-137937 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie INWESTOR: CENTRUM KULTURY W KNUROWIE UL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 44-190 KNURÓW LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137758-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA KLUCZOWE PYTANIA

ODPOWIEDZI NA KLUCZOWE PYTANIA 1. W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający określa wymagania dotyczące Stołu z nogami składanymi. Zamawiający wymaga, aby stoły posiadały system metalowych elementów przykręcanych za pomocą śrub do

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie INWESTOR: CENTRUM KULTURY W KNUROWIE UL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 44-190 KNURÓW LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14. ul. BRUCKERA 10. 51-410 WROCŁAW tel. 71-324-69-00, fax. 71-324-69-01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14. ul. BRUCKERA 10. 51-410 WROCŁAW tel. 71-324-69-00, fax. 71-324-69-01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 UL. BRUCKERA 10 51-410 WROCŁAW tel. 71-324-69-00, fax. 71-324-69-01 Nr sprawy: ZP.340.4.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony na: wykonanie i montaż

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE, UL. STRZAŁOWSKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy: 540000/CZP/271/09/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. o wartości poniżej 193 000 Euro (tablica ogłoszeo, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. o wartości poniżej 193 000 Euro (tablica ogłoszeo, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: GK.261.1.2014 Kunów, 16.12.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: GK.261.1.2014 Kunów, 16.12.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Znak sprawy: GK.261.1.2014 Kunów, 16.12.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Gimnazjum w Kunowie zaprasza do składania ofert na: Sukcesywne dostawy pieczywa do Gimnazjum w Kunowie w roku 2015, prowadzone w trybie zapytania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego stałego i ruchomego do Muzeum Historii Żydów Polskich

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego stałego i ruchomego do Muzeum Historii Żydów Polskich Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego stałego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia D.XXIII-350/04/2015 Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł i foteli biurowych, mebli sądowych na sale rozpraw oraz regałów metalowych

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226455-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany ETAP II.

uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany ETAP II. Gmina Zaleszany Zaleszany,28.01.2013r GKM.IV.IV.1-1.2014 Do oferentów,którzy pobrali Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy przetargu p.n. Rozbudowa Budowa,modernizacja systemu uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235001-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo